Taloussanasto tutuksi nuorille. Sari Lounasmeri Talous tutuksi / syksy 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taloussanasto tutuksi nuorille. Sari Lounasmeri Talous tutuksi / syksy 2014"

Transkriptio

1 Taloussanasto tutuksi nuorille Sari Lounasmeri Talous tutuksi / syksy 2014

2 Lähestymistapoja Päivän lehti + googlataan sanoja puhelimilla Tv-uutiset + keskustelu luokassa Yrittäjätarinat (esim. Taivas+Helvetti) Virtuaalinen sijoitussalkku

3 Kauppalehti osio C PÖRSSI - osakekurssit, indeksit, osingot, markkina-arvo, vaihto PÄIVÄN LEHTI

4 Osakekurssit, indeksit Osakekurssien kehitys ennakoi usein talouden kehitystä Talouden kehitys (noususuhdanne, laskusuhdanne) liittyy myös muihin talouden ilmiöihin kuten työllisyyteen tai korkotasoon -> hyvä olla perillä taloudesta ja osakemarkkinoistakin Indeksit kuvaavat pörssin osakkeiden kurssikehitystä

5 OMX Helsinki 10 vuotta

6 Indeksit, OMXH OMXH indeksit ovat Helsingin Pörssin indeksejä OMXH25 sisältää Helsingin Pörssin päälistan 25 vaihdetuinta osakesarjaa. Indeksiin kuuluvat osakesarjat valitaan 2 kertaa vuodessa Cap indeksissä yhden yhtiön paino on korkeintaan 10% Dow Jones (DJ) on New Yorkin pörssin vaihdetuimpien osakkeiden kurssikehitystä kuvaava indeksi

7 Tuotto Tuotto on rahallinen korvaus, jonka sijoittaja saa sijoittamalleen pääomalle. Sijoittajan tuotto = Osinko + Arvonnousu Kummatkin ovat odotettuja, niiden tarkkaa tulevaisuudessa toteutuvaa tasoa ei tiedetä sijoitushetkellä Odotettu tuotto vs realisoitunut tuotto. Tuoton realisoitumiseen sisältyy riski = saatava todellinen tuotto riippuu sijoituskohteen taloudellisesta menestymisestä.

8 Osinko ja arvonnousu Yhtiöt jakavat voitoistaan osan osinkoina osakkeenomistajille ja jättävät osan yhtiöön. Arvonnousu Yrityksen / osakkeen markkinahinta nousee. Arvonnousu realisoituu myyntivoittona osakkeen omistajan myydessä osakkeen. Luovutusvoitto Myyntihinta hankintahinta ja kulut Osakkeen arvonnoususta verotetaan vasta, kun osakkeet myydään.

9 Osinkotuotto Osinko per osake / Osakkeen hinta Sijoittajan osingoista saama tuottoprosentti Osingot ovat varsin pysyviä, huomioitava juhlavuoden osingot yms. Osinkostrategian mukaan sijoittavan työkalu

10

11 Helsingin pörssin osakevaihto Vaihto nousi elokuussa 35,5 % vuoden takaiseen verrattuna. Keskimääräinen päivävaihto oli 371,6 milj. (elokuussa 2013 päivävaihto oli 261,8 milj. ) Elokuussa suurimmat osakevälittäjät olivat Deutsche Bank, Morgan Stanley ja Nordea. Vaihdetuimmat osakkeet: Nokia, Fortum ja UPM. Helsingin markkinaosuus Helsingissä noteerattujen osakkeiden kaupasta oli 68,2 %

12 Markkina-arvo Yhtiön markkina-arvo = osakkeiden määrä kertaa yhden osakkeen päivän kurssi Suuret yhtiöt markkina-arvo > 1 mrd Keskisuuret yhtiöt 150 milj. - 1 mrd Pienet yhtiöt markkina-arvo < 150m Suurten yritysten markkina-arvo on lähes 90 % koko pörssilistan markkina-arvosta. Kaupankäynnissä suurten yhtiöiden osuus korostuu entisestään. Tämä on ilmiö kaikissa pörsseissä

13 Suomen osakemarkkinat kokoluokittain

14 Pörssi, listautuminen, osakeannit, markkinapaikat, arvonmääritys, tunnusluvut LISÄÄ OSAKEMARKKINOISTA

15 Arvo-osuustili, välittäjä Arvo-osuustili Osakeomistukset kirjataan arvo-osuustilille. Omistaja saa niistä tiliotteen tai hän voi seurata sijoituksiaan verkkopankista, ja näin seurata sijoituskohteen kehittymistä Arvopaperinvälittäjä Pörssikaupassa tarvitaan välittäjä, joita ovat tavalliset pankit ja pankkiiriliikkeet Likviditeetti Sijoitus on muutettavissa käteiseksi rahaksi joustavasti ja nopeasti, osakkeiden likviditeettiä mittaa vaihto (kuinka paljon käydään kauppaa)

16 Pörssi Pörssi, listautuminen, osakeanti Kauppapaikka, tori, jossa rahoitusta tarvitsevat yritykset kohtaavat sijoittajat Listautuminen Yritys hakeutuu pörssilistalle julkisen kaupankäynnin kohteeksi Osakeanti Yritys voi hakea rahoitusta suoraan sijoittajilta laskemalla liikkeelle uusia osakkeita

17 Listat eli markkinapaikat NASDAQ OMX Helsinki Helsingin Pörssi Pre-lista Helsingin Pörssin lista, jolle yhtiö voidaan ottaa kaupankäynnin kohteeksi ennen listautumista First North Kevyemmin säännelty markkinapaikka (NASDAQ OMX First North Finland) Mitkä yhtiöt, kuinka monta?

18 Rahastoja, osakkeita Osakerahasto Sijoitusrahasto jakaa varansa eri arvopapereihin. Arvo-osake Osake, jonka arvon oletetaan kehittyvän vakaasti, ja josta saatavan tuoton ennakoidaan tulevan erityisesti osinkojen kautta. Kasvu-osake Osake, josta saatavan tuoton ennakoidaan kehittyvän etenkin osakkeen hinnan nousun kautta.

19 Osakkeiden arvonmääritys Osakkeiden hinnoista vallitsee kaiken aikaa erimielisyys Lyhyellä aikavälillä hallitsee psykologia mutta pitkällä aikavälillä osakekurssit heijastavat yritysten taloudellista menestystä

20 P/E-luku Voittokerroin. Tunnusluku, joka ilmaisee osakkeen hinnan ja osakekohtaisen voiton välisen suhteen. Osakkeen hinta (Price) / tulos (EPS) P/E luvun käyttö perustuu ajatukseen, että matalan P/E luvun osake on aliarvostettu korkeamman P/E luvun osakkeeseen verrattuna (arvosijoittajan työkalu) Verrattavien yritysten oltava samankaltaisia P/E -luvut saattavat erota yritysten välillä mm. siksi että, yritysten kasvumahdollisuudet eroavat toisistaan yksittäisen vuoden voitto voi olla luonteeltaan tilapäinen yritysten riski on erilainen

21 P/B-luku Hinta/tasearvo. Tunnusluku joka saadaan jakamalla osakkeen hinta kirjanpidollisella osakepääomalla osaketta kohden. Osakkeen hinta / oma pääoma per osake (B=Book value) Osakkeen hinta suhteessa nettovarallisuuteen Kasvu, kannattavuus (oman pääoman tuotto) ja riski vaikuttavat Omaisuuden tasearvot eivät välttämättä kuvasta omaisuuden todellista arvoa

22 Käytännön vertailua Esim. UPM vs. StoraEnso P/E Osinkotuotto Esim. Elisa vs. TeliaSonera P/E Osinkotuotto Kumpaan sijoittaisit?

23 Korot, korkoinstrumentit, euribor LISÄÄ KORKOMARKKINOISTA

24 Korkoja ja korkoinstrumentteja Euribor-korko Euroalueen päivittäin julkaistavat viitekorot Asuntolainat usein sidottu näihin Markkinakorko Markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan syntyvä korko. Vastakohta hallinnollisesti määräytyvä korko, kuten peruskorko Joukkovelkakirjalaina Yhteisön yleisöltä ottama, yleensä jälkimarkkinakelpoinen laina, joka jakautuu useisiin velkakirjoihin

25 12kk euribor / korkotason kehitys Lähde: Taloussanomat ( euribor 0,434%)

26 Euribor Euriborkorko (Euro interbank offered rate) on korko, jolla parhaiksi luokitellut suuret pankit antavat toisilleen euromääräisiä luottoja. Euriborkorot lasketaan euroalueella toimivien, parhaiksi luokiteltujen suurten pankkien (noin 40 pankkia) antamien noteerausten pohjalta klo 12 Suomen aikaa. Suomesta laskennassa on mukana yksi pankki, Nordea. Euribornoteerauksia laskettaessa jätetään 15 % sekä alimpia että ylimpiä tarjouksia huomioon ottamatta ja muista lasketaan painottamaton keskiarvo.

27 Monimutkaisempia sijoitusinstrumentteja VAIKEAMPAA SANASTOA

28 Sijoittajan työkaluja Optio on sopimus (pidempi aika) oikeus mutta ei velvollisuutta ostaa tai myydä kohdeetuus tiettynä aikana ennalta sovittuun hintaan Warrantti on arvopaperi (lyhyt aika) oikeus ostaa tai myydä kohde-etuus päättymispäivänä jos ehdot täyttyvät Sertifikaatti Pörssilistattuja strukturoituja sijoitustuotteita ETN = exchange traded note Strukturoitu sijoitustuote ETF = exchange traded fund Pörssinoteerattu rahasto

29 Oma talous, kotitaloudet omistajina, kasvun rahoittaminen MIKSI PEREHTYÄ RAHOITUSMARKKINOIHIN

30 Mitä hyötyä? Talouden suhdanteet, osakemarkkinoiden kehitys kannattaa seurata Oman talouden päätökset Investointipäätökset (oma koti, auto, matkat jne.) Lainanoton ja lyhennysten ym. ajoitus Opintojen ja työelämään astumisen ajoittaminen Säästämiseen ja sijoittamiseen liittyvät päätökset Yleissivistys, finanssikuluttajan taidot Kannattavatko pikavipit, muistaa kysyä sijoitustuotteiden kuluista jne.

31 Kotitaloudet omistajina Kiinteistöt 300 mrd Talletukset 80 mrd korko alle 1 % Pörssi-osakkeet 25 mrd osinko 4-6 % Rahastot 15 mrd osakesijoittajaa lähes miljoona rahastosijoittajaa Lähteet: Euroclear, FK, Suomen Pankki ja Tilastokeskus

32 Mistä kasvuun rahoitusta?

33 Kotitaloudet kasvun rahoittajina

34 Kirjallisuutta

35 KIITOS Pörssisäätiö edistää arvopaperisäästämistä ja arvopaperimarkkinoita

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä?

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? www.porssisaatio.fi M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? Opettajan opas Sisällys ARVOPAPERIMARKKINOIDEN KEHITYS... 4 Pörssitoiminnan historia... 4 Arvopaperimarkkinoiden merkitys

Lisätiedot

Nuoren osakesijoittaminen

Nuoren osakesijoittaminen Nuoren osakesijoittaminen 2009 Jussi Aamuvuori Sisällys Lukijalle... 3 NUORTEN RAHANKÄYTTÖ... 4 Mistä saa rahat säästämiseen?... 4 Esimerkkejä tuhlaamisesta... 5 Miten säästää arjessa... 6 MATKA OSAKESÄÄSTÄJÄKSI...

Lisätiedot

Sijoittaminen opas uteliaille

Sijoittaminen opas uteliaille Sijoittaminen opas uteliaille SIJOITTAMINEN OPAS UTELIAILLE Lukijalle... 3 Minäkö sijoittaja?... 4 Ostatko osakkeita vai menetkö metsään?... 7 Osake on osuus yhtiöstä... 12 Osakesijoittajan tuotonlähteet...

Lisätiedot

Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011

Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011 Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011 1. YK:via Suomen maaseudulta ja kaupunkiympäristöstä. Speekki : 30 vuotta sitten Suomi oli huomattavasti etäisempi

Lisätiedot

Sijoitus rahasto-opas

Sijoitus rahasto-opas Sijoitus rahasto-opas Sisällys Lukijalle...3 Sijoitusrahasto lyhyesti...4 Mikä sijoitusrahasto on?...5 Millaisia sijoitusrahastoja on?...8 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa on?...12 Mitä kuluja sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

Strukturoitujen Sijoitustuotteiden Sanastoa

Strukturoitujen Sijoitustuotteiden Sanastoa Strukturoitujen Sijoitustuotteiden Sanastoa Arvostuspäivä on ajankohta, jonka mukaan lähtö- ja loppuarvo määritetään. Allokaatio Eri arvopaperilajien pidemmälle aikavälille määritetty suhteellinen osuus

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2013 Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2012 1 Sisällys Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN Korkosijoituksiin luokitellaan mm. pankkitalletukset, rahamarkkinasijoitukset, yrityslainat ja valtioiden joukkolainat. Korkosijoitukset ovat yleensä osakkeita

Lisätiedot

Rahoitukset perusteet

Rahoitukset perusteet Rahoitukset perusteet Esseekysymykset ja määritelmät LTKY:n tenttiarkiston 5.9.2008 alkavasta tentistä päättyen syksyn 2011 tenttiin. Ei sisällä laskutehtäviä, joita kokeissa on yleensä 1-2 kappaletta!

Lisätiedot

Yritysrahoitus-case pankin näkökulmasta Korkosuojausratkaisujen vaikutukset yrityksen toimintaan

Yritysrahoitus-case pankin näkökulmasta Korkosuojausratkaisujen vaikutukset yrityksen toimintaan Antti Nikkinen Yritysrahoitus-case pankin näkökulmasta Korkosuojausratkaisujen vaikutukset yrityksen toimintaan Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2011 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS Tie osakesäästämisen maailmaan Ville Aho Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ 2 Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista

MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista MiFID Tietoja Ålandsbankenista ja sen arvopaperipalveluista Tietoja Ålandsbanken Abp:stä Pankilla on toimilupa harjoittaa talletuspankkina luottolaitostoimintaa luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaisesti

Lisätiedot

[markkinointiesite, maaliskuu 2015]

[markkinointiesite, maaliskuu 2015] SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ RAHASTOSIJOITTAJAN OPAS [markkinointiesite, maaliskuu 2015] Yksinkertainen on tehokasta! www.seligson.fi 1 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ SISÄLLYS OPPAAN ESITTELY 2 MIKSI SIJOITAMME?

Lisätiedot

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ YLEISTÄ RAHOITUSVÄLINEISIIN MAHDOLLISESTI LIIT- TYVISTÄ RISKEISTÄ Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Tuotto voi jäädä saamatta

Lisätiedot

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ

TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ TIETOA SP-RAHASTOYHTIÖSTÄ, SEN MENETTELYTAVOISTA JA RAHOITUSVÄLINEIDEN RISKEISTÄ Sijoituspalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoituspalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

Osakekaupankäynnin alkeet

Osakekaupankäynnin alkeet Osakekaupankäynnin alkeet Sisältö 1. Mikä on osake? 2. Kuinka sijoitan osakkeisiin? 3. Osakesijoittamisen edut 4. Verotus 5. Nordnet osakesijoittajan tukena 6. Katsaus sijoittajan työkaluihin Mikä on osake?

Lisätiedot

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy RAHASTOESITE Sijoitusrahasto... 3... 3 :n perustiedot... 3 :n ja Suomeen rekisteröityjen Nordea-rahastojen tilintarkastajat... 3 Rahastoyhtiön käyttämät asiamiehet... 3 Rahaston markkinointi muissa maissa...

Lisätiedot

TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ Jäljempänä kuvataan eräiden Rahoitusvälineiden keskeisiä ominaisuuksia ja kaupankäyntiä ja niihin liittyvät riskit. Kuvaus ei ole miltään osin tyhjentävä. SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET Sijoitusrahasto-osuudet

Lisätiedot

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #2 OPAS BON VOYAGE SÄÄSTÄMINEN ON MATKA Rahastot # 1 Osakkeet 9 22 2 Osta halvalla, myy kalliilla katso kuinka Miksi sijoittaisin rahastoon katso hyödyt 8 Hajauttamalla riskit

Lisätiedot

INVESTOINTIEN RAHOITUS

INVESTOINTIEN RAHOITUS INVESTOINTIEN RAHOITUS INVESTOINTIEN RAHOITUS Yritystoiminta perustuu investointeihin, jotka tuottavat enemmän kuin niiden rahoittamisesta aiheutuu kustannuksia Omistajille lisäarvoa Yritystoiminnan rahoituspäätökset

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3 Joukkolainat 8 27 Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan Säästäminen on matka. Ensin on tiedettävä, miten pitkälle haluaa mennä. Sitten on valittava

Lisätiedot

S I J O I T T A J A T I E D O T E

S I J O I T T A J A T I E D O T E 1.1.2013 1 Yleisiä tietoja :stä 1.1 Tiedotteen tarkoitus Sijoitus- ja oheispalveluiden tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

RAHOITUKSEN PERUSTEET A250A0600 Kevät 2015/Lappeenrannan teknillinen yliopisto Timo Alho Kauppakorkeakoulu

RAHOITUKSEN PERUSTEET A250A0600 Kevät 2015/Lappeenrannan teknillinen yliopisto Timo Alho Kauppakorkeakoulu RAHOITUKSEN PERUSTEET A250A0600 Kevät 2015/Lappeenrannan teknillinen yliopisto Timo Alho Kauppakorkeakoulu Date Value of one euro in US dollars Value of one euro in Japanese yen 3 Jan 2012 1.3014 99.86

Lisätiedot

Listautumisten edistäminen. Sisältö

Listautumisten edistäminen. Sisältö Listautumisten edistäminen Sisältö Listautumisten edistäminen... 3 Monenkeskinen markkinapaikka kasvuyhtiöille Suomessa... 4 Hakeutuminen First North -markkinapaikalle... 6 Hyväksytyt Neuvonantajat...

Lisätiedot

NÄIN ONNISTUT RAHASTOSÄÄSTÄJÄNÄ. Lue kuinka saat varasi kasvamaan.

NÄIN ONNISTUT RAHASTOSÄÄSTÄJÄNÄ. Lue kuinka saat varasi kasvamaan. NÄIN ONNISTUT RAHASTOSÄÄSTÄJÄNÄ. Lue kuinka saat varasi kasvamaan. Mitä rahastosijoittaminen on? Rahastosijoittaminen on helppoa ja vaivatonta ja voit itse valita oman säästötapasi. Sopiiko sinulle kertasijoitus

Lisätiedot

Tässä asiakirjassa annetaan Titanium Rahastoyhtiö Oy:n ( Titanium Rahastoyhtiö ) tarjoamista sijoituspalveluista seuraavia tietoja:

Tässä asiakirjassa annetaan Titanium Rahastoyhtiö Oy:n ( Titanium Rahastoyhtiö ) tarjoamista sijoituspalveluista seuraavia tietoja: SIJOITUSPALVELULAIN JA SEN NOJALLA ANNETUN VIRANOMAISSÄÄNTELYN MUKAISET ENNAKKOTIEDOT PALVELUNTARJOAJASTA, TARJOTTAVISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ PALVELUIHIN LIITTYVIEN RAHOITUSVÄLINEIDEN LUONTEESTA JA

Lisätiedot