Fortumin osake ja osakkeenomistajat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Fortumin osake ja osakkeenomistajat"

Transkriptio

1 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2H hallituksen toimintakertomus 27 Fortumin osake ja osakkeenomistajat Fortum Oyj:n osake on ollut listattuna NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssissä 18. joulukuuta 1998 lähtien. Kaupankäyntitunnus on FUM1V. Fortum Oyj:n osakkeet kuuluvat Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään. Euroclear Finland Oy myös ylläpitää Fortum Oyj:n virallista osakerekisteriä. OSAKKEEN KURSSIKEHITYS 27 2, indeksi = Osakekohtaiset tunnusluvut Euroa Tulos/osake 1,99 1,46 1,48 Kassavirta/osake 1,82 1,62 2, Oma pääoma/osake,84 9,24 9,4 Osinko/osake 1, 1, 1, Osinko/osakekohtainen tulos, %,3 68, 67,6 Efektiivinen osinkotuotto, % 6,1 4,4,3 7 Fortum DJ European Utilities OMX HKI CAP 8 9 Hallituksen esitys yhtiökokoukselle Kaikki osakekohtaiset tunnusluvut vuosilta löytyvät tilinpäätöksen lopusta osiosta Tunnusluvut sivulta 99. MARKKINA-ARVO 27 2, mrd Osakekurssin kehitys ja kaupankäyntivolyymit Fortumin osakkeen suhteellinen kehitys on viitenä viimeisenä vuonna ollut parempaa kuin eurooppalaisen verrokkiryhmän. Fortumin osakkeen arvo on laskenut noin 23 % viidessä vuodessa. Samaan aikaan eurooppalaisten sähköyhtiöiden indeksi (DJ European Utilies) on laskenut 44 % ja OMX Helsinki Cap yleisindeksi on laskenut 37 %. Vuoden 2 aikana Fortumin osakekurssi laski noin 26 %, kun samaan aikaan eurooppalaisten sähköyhtiöiden indeksi aleni noin 17 % ja OMX Helsinki Cap yleisindeksi aleni 28 %. Vuonna 2 osakevaihto oli yhteensä 24,9 miljoonaa osaketta (2: 493,4) arvoltaan 379 miljoonaa. Fortumin osakkeen korkein hinta NASDAQ OMX Helsingissä vuonna 2 oli 24,9, alin 1,3 ja osakkeen vaihdolla painotettu keskihinta oli 19,76. Vuoden viimeisen päivän päätöskurssi oli 16,49 (2: 22,3). Fortumin markkina-arvo vuoden viimeisen päivän päätöskurssin mukaan laskettuna oli miljoonaa (2: 2. NASDAQ OMX Helsingin lisäksi Fortumin osakkeilla käytiin kauppaa useilla vaihtoehtoisilla markkinapaikoilla, mm. Chi-X, BATS, Boat ja Turquoise. Fortumin osakkeen kokonaisvaihto vuonna 2, sisältäen myös vaihtoehtoiset markkinapaikat, oli noin 1 8 miljoonaa osaketta arvoltaan noin miljoonaa. Vuonna 2 vaihtoehtoisten markkinapaikkojen osuus kokonaisvaihdosta oli noin % OSAKKEIDEN VAIHTO Osakkeen hinta, (kuukausikeskiarvo) Vaihdettuja osakkeita / päivä (kuukausikeskiarvo) milj. osaketta

2 28 Hallituksen toimintakertomus FORTUM TILINPÄÄTÖS 2 2 Omistaja-arvo 3 Osakepääoma Fortum on jatkanut rakenteellista ja operatiivista kehitystä strategiansa mukaisesti. Vuodesta 2 alkaen Fortum on tehnyt yrityshankintoja miljardilla eurolla ja myynyt omaisuutta 8 miljardilla eurolla. Vuodesta 2 alkaen osakekurssi on noussut noin 3 %. Fortum Oyj:llä on yksi osakesarja. Vuoden 2 lopussa osakkeita oli laskettu liikkeelle kaikkiaan kappaletta. Osakkeen nimellisarvo on 3,4 osakkeelta. Osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Kaikki osakkeet oikeuttavat samansuuruiseen osinkoon. Vuoden 2 lopussa Fortum Oyj:n kokonaan maksettu ja OSAKKEEN KURSSIKEHITYS, 3 Osallistuminen TGC-1:n osakeantiin 243 milj Stora Enso voimaomaisuuden hankinta 1,9 mrd Kauppa- ja teollisuusministeriö myy osakkeita, omistus laskee 61 %:iin Fortum Energie GmbH:n myynti 4 milj. Jäljellä olevan % hankinta Birkasta 3,6 mrd. Lenenergon nousu Norjan öljynetsintä ja -tuotantotoiminnan myynti 1,1 mrd. USD:lla 8 miljoonan euron omaisuuserien vaihto, josta osuudet Hafslundissa ja Lenenergossa Hafslundin nousu 31 %:iin E.ON Finland hankinta 713 milj. Wroclawin hankinta 12 milj. Kauppa- ja teollisuusministeriö myy osakkeita, omistus laskee 1,7 %:iin Neste Oilin osakkeiden jako osinkona ja osakkeiden myynti markkinaarvoltaan 3,8 mrd. Venäläisen Lenenergon myynti 29 milj. Venäläisen TGC-:n hankinta (nykyinen OAO Fortum) 2, mrd. Ruotsissa Tukholman ulkopuolella sijaitsevien kaukolämpötoimintojen myynti, kokonaiskauppahinta noin 22 milj. Lopullinen sopimus Fingrid Oyj:n osakkeiden myynnistä 32 milj. Fortum sopi Fortum Energiaratkaisut Oy:n and Fortum Termest AS:n myynnin, kokonaiskauppahinta noin 2 milj Fortum (Neste Oilin eriyttäminen huomioitu) DJ European Utilities OMX HKI CAP

3 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2H hallituksen toimintakertomus 29 kaupparekisteriin rekisteröity osakepääoma oli ,. Rekisteröity osakepääoma ylittää liikkeelle laskettujen osakkeiden kokonaisnimellisarvon johtuen yhtiön Osakepääoma milj omien osakkeiden mitätöimisestä vuosina 26 ja 27 (yhteensä 7 7 osaketta). mitätöinti ei ole pienentänyt osakepääomaa. milj. osaketta Osakepääoma, Merkinnät vuonna 23 merkitty henkilöstön optiolainan 1999 perusteella merkitty johdon optiojärjestelyn 1999 perusteella Merkinnät vuonna 24 merkitty henkilöstön optiolainan 1999 perusteella merkitty johdon optiojärjestelyn 1999 perusteella merkitty optio-ohjelman 22A perusteella Merkinnät vuonna 2 merkitty henkilöstön optiolainan 1999 perusteella merkitty johdon optiojärjestelyn 1999 perusteella merkitty optio-ohjelman 21A perusteella merkitty optio-ohjelman 22A perusteella Osakepääoma Osakepääoma Osakepääoma, Yhtiön perustaminen Uusmerkintä vuonna Henkilöstöanti vuonna Rahastoanti vuonna Uusmerkintä vuonna Merkinnät vuonna 22 merkitty henkilöstön optiolainan 1999 perusteella merkitty johdon optiojärjestelyn 1999 perusteella Merkinnät vuonna 26 merkitty optio-ohjelman 21A perusteella merkitty optio-ohjelman 21B perusteella merkitty optio-ohjelman 22A perusteella merkitty optio-ohjelman 22B perusteella Mitätöidyt omat osakkeet Merkinnät vuonna 27 merkitty optio-ohjelman 21A perusteella merkitty optio-ohjelman 21B perusteella merkitty optio-ohjelman 22A perusteella merkitty optio-ohjelman 22B perusteella Mitätöidyt omat osakkeet Merkinnät vuonna 28 merkitty optio-ohjelman 22B perusteella Merkinnät vuonna 29 merkitty optio-ohjelman 22B perusteella

4 3 Hallituksen toimintakertomus FORTUM TILINPÄÄTÖS 2 4 Osakkeenomistajat Vuoden 2 lopussa Suomen valtion omistusosuus Fortumista oli,76 %. Suomen Eduskunta on valtuuttanut hallituksen vähentämään Suomen Valtion omistusta Fortumissa siten, että Osakkeenomistajat omistus ei laske alle,1 % osakepääomasta ja äänivallasta. Hallintarekisteröityjen ja suorien ulkomaisten osakkeenomistajien osuus oli 28,3 % (2: 3,2 %). Osakkeenomistaja Osuus % Suomen valtio ,76 % Varma Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö ,74 % Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ,43 % Kansaneläkelaitos ,81 % Kurikan kaupunki 6 23,7 % Valtion eläkerahasto 728,6 % Vakuutusyhtiö Mandatum Life ,61 % OP-Delta sijoitusrahasto 2 92,33 % Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia ,22 % Norjan Valtion eläkerahasto ,21 % Svenska litteratursällskapet i Finland ,2 % Svenska Handelsbanken Ab, Suomi ,18 % Hallintarekisteröidyt ja suora ulkomainen omistus ,3 % Muut osakkeenomistajat yhteensä ,86 % yhteensä , % Osakasryhmän mukaan % osakkeiden stä Suomalaiset osakkeenomistajat Liikeyritykset 1,3 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 3,3 Julkisyhteisöt 7,34 Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 1,79 Kotitaloudet 7,69 Ulkomaiset osakkeenomistajat 28,3 Yhteensä, Osakkeenomistuksen jakautuminen Osakkeita Osakkeenomistajien % osakkeenomistajista % osakkeiden stä , , , , , , , , , , , , , ,7 yli 3, , , ,68 Rekisteröimättömät/ selvittämättä olleet kaupat ,1 Hallintarekisteröidyt osakkeet ,31 Yhteensä , Johdon osakeomistus 31. joulukuuta 2 Vuoden 2 lopussa toimitusjohtaja ja muut Fortumin johtoryhmän jäsenet omistivat osaketta (2: ) edustaen noin,3 % yhtiön osakkeista. Lisätietoa Fortumin osakekannustimista on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 31 Henkilöstön vuosipalkkiojärjestelmä, henkilöstörahasto ja kannustinohjelmat sivulla 8. Katso myös liitetieto 14 Henkilöstökulut ja johdon palkkiot, missä on lisäksi tietoja toimitusjohtajan ja Fortumin johtoryhmän muiden jäsenten osakeomistuksista ja kannustinohjelmista sivulla yhtiökokouksen 2 antamat valtuudet Hallituksella ei ole tällä hetkellä yhtiökokouksen myöntämiä käyttämättömiä valtuuksia vaihtovelkakirjojen tai optiolainojen liikkeelle laskemiseksi tai uusien osakkeiden liikkeelle laskemiseksi tai omien osakkeiden ostoon.

5 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2H hallituksen toimintakertomus 31 7 Osinkopolitiikka Fortumin osinkopolitiikan mukaisesti yhtiö pyrkii maksamaan osinkoa keskimäärin 6 % tuloksestaan. 8 Osingonjakoehdotus Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat ,8. Tilikauden päättymisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Fortum Oyj:n hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Fortum Oyj jakaa vuodelta 2 osinkoa 1, osaketta kohti eli rekisteriin merkittyjen osakkeiden n perusteella yhteensä noin 888 miljoonaa. Yhtiökokous pidetään kello 14. alkaen Finlandiatalolla Helsingissä. Fortumin toiminta pääomamarkkinoilla vuonna 2 Fortumin sijoittajasuhdetoiminta kattaa osake- ja korkomarkkinat ja sen tavoitteena on varmistaa yhtiön osakkeiden täysi ja käypä arvostus, pääsy rahoituslähteisiin sekä joukkovelkakirjojen vakaa hinnoittelu. Pääasiassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa olevia sijoittajia ja analyytikkoja tavataan säännöllisesti. Vuonna 2 Fortum järjesti lähes 3 yksityis- ja ryhmätapaamista ammattimaisten osakesijoittajien kanssa sekä ylläpiti jatkuvaa yhteyttä investointipankkien ja arvopaperinvälitysliikkeiden osakeanalyytikkoihin. Lisäksi sijoitusalan edustajille järjestettiin voimalaitosvierailuja. Vuoden aikana sijoittajasuhdetoiminnon edustajat ja ylin johto pitivät noin esitelmää sijoittajakonferensseissa, joita järjestettiin Skandinaviassa ja Isossa-Britanniassa. TULOS/OSAKE, 2, 2. 1, 1. OSINKO/OSAKE, 1, 1,2 Fortumin osinkojakopolitiikan mukaisesti yhtiö pyrkii maksamaan 6 % osinkoa tuloksestaan 1, 1.,., ,9,6,3, Lisäosinko 27 Hallituksen ehdotus huhtikuun 212 yhtiökokoukselle.

Stora Enso tilinpäätös 2009

Stora Enso tilinpäätös 2009 Stora Enso tilinpäätös 2009 Sivu Stora Enso lyhyesti 2 Stora Enso pääomamarkkinoilla 3 Konsernihallinnointiohje 16 Hallitus 27 Johtoryhmä 30 Toimintakertomus 33 Tilinpäätös 54 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Yhtiöesittely...1. Taloudellinen katsaus...2. Osakkeet ja osakkeenomistajat...18. Hallituksen toimintakertomus...26. Konsernin tuloslaskelma...

Yhtiöesittely...1. Taloudellinen katsaus...2. Osakkeet ja osakkeenomistajat...18. Hallituksen toimintakertomus...26. Konsernin tuloslaskelma... Sisällysluettelo Yhtiöesittely..............................................................................1 Taloudellinen katsaus.......................................................................2

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 00160 Helsinki Business ID 1039050-8 P.O. Box 309 FI-00101 Helsinki, Finland Tel +358 2046 131 Fax +358 2046 21471 www.storaenso.

Tilinpäätös 2010. 00160 Helsinki Business ID 1039050-8 P.O. Box 309 FI-00101 Helsinki, Finland Tel +358 2046 131 Fax +358 2046 21471 www.storaenso. Tilinpäätös 2010 Kanavaranta 1 Stora Enso Oyj 00160 Helsinki Business ID 1039050-8 P.O. Box 309 FI-00101 Helsinki, Finland Tel +358 2046 131 Fax +358 2046 21471 www.storaenso.com Stora Enso tilinpäätös

Lisätiedot

Fortum Oyj Tilinpäätös 2007 31. tammikuuta 2008

Fortum Oyj Tilinpäätös 2007 31. tammikuuta 2008 Fortum Oyj Tilinpäätös 2007 31. tammikuuta 2008 Fortum Oyj Tilinpäätös 2007 Hyvä vuosi - Fortumin hallitus esittää 1,35 euron osinkoa osaketta kohden Vuosi lyhyesti Vertailukelpoinen liikevoitto 1 564

Lisätiedot

Rekisteröidyt osakkeet 31. 12. 888 367 045 3 046 888 367 045 3 046

Rekisteröidyt osakkeet 31. 12. 888 367 045 3 046 888 367 045 3 046 84 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Myyntisaamisten valuuttajakauma EUR 183 276 SEK 347 461 RUB 144 150 NOK 28 47 PLN 31 33 24 42 Yhteensä 757 1 009 Fortumilla ei ole riskikeskittymää

Lisätiedot

Kemira Oyj. Tilinpäätös 2011

Kemira Oyj. Tilinpäätös 2011 Kemira Oyj Tilinpäätös 2011 Kemira Oyj Porkkalankatu 3 Puh. 010 8611 Y-tunnus 0109823-0 PL 330 Faksi 010 862 1119 Kotipaikka Helsinki 00101 Helsinki www.kemira.com ALV rek. KEMIRA OYJ:N TILINPÄÄTÖS 2011

Lisätiedot

Sisältö. Okmetic Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011. Hallituksen toimintakertomus 2. Emoyhtiön tilinpäätös, FAS 41

Sisältö. Okmetic Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011. Hallituksen toimintakertomus 2. Emoyhtiön tilinpäätös, FAS 41 Okmetic Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2 Tietoja henkilöstöstä 8 Viiden vuoden lukusarjat 9 Tuloskehitys vuosineljänneksittäin 11 Tunnuslukujen

Lisätiedot

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Osakkeet ja osakkeenomistajat WärtsiLÄ OYJ CORPORATION ABP vuosikertomus 2011 SijoiTTAjATiETO WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Sijoittajatieto 03 Osakkeet ja osakkeenomistajat 04 Wärtsilän osake Helsingin Pörssissä 06 Osakkeenomistajat 10 Wärtsilä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Korkea moraali. Sitoutuminen. Aktiivinen omistajuus.

VUOSIKERTOMUS. Korkea moraali. Sitoutuminen. Aktiivinen omistajuus. VUOSIKERTOMUS 06 Korkea moraali. Sitoutuminen. Aktiivinen omistajuus. CAPMAN SIJOITUSKOHTEENA Toimitusjohtajan katsaus... 2 Missio ja visio... 4 Arvot... 6 Strategia... 8 CapMan sijoituskohteena... 10

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto - Liikevaihto 30,8 miljoonaa euroa, laskua 2,6 prosenttia - Liikevoitto 3,7 miljoonaa euroa, laskua 13,1 prosenttia - Kannattavuus (EBIT-%)

Lisätiedot

51 Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS. 52 Emoyhtiön tase, FAS. 53 Emoyhtiön rahoituslaskelma, FAS

51 Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS. 52 Emoyhtiön tase, FAS. 53 Emoyhtiön rahoituslaskelma, FAS Tilinpäätös 2014 Sisältö 01 Hallituksen toimintakertomus 08 Konsernin tuloslaskelma 09 Konsernin laaja tuloslaskelma 10 Konsernitase 11 Konsernin rahavirtalaskelma 12 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Lisätiedot

Tietoja sijoittajille

Tietoja sijoittajille Tilinpäätös 2005 Tietoja sijoittajille Fortumin vuoden 2005 vuosikertomus koostuu kahdesta erillisestä osasta: Liiketoimintakatsauksesta ja Tilinpäätöksestä. Kestävä kehitys raportoidaan Liiketoimintakatsauksessa.

Lisätiedot

Vuosikertomus 2006 Tilinpäätös. Nauti saavutuksistasi.

Vuosikertomus 2006 Tilinpäätös. Nauti saavutuksistasi. Vuosikertomus 2006 Tilinpäätös Nauti saavutuksistasi. Tietoja sijoittajille Yhtiökokous Fortum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona maaliskuun 28. päivänä 2007 klo 15.00 Kaapelitehtaalla

Lisätiedot

TELESTE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2003 TELESTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.1.2004 KLO 14.00 TELESTE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2003

TELESTE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2003 TELESTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.1.2004 KLO 14.00 TELESTE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2003 Julkaistu: 2004-01-28 13:00:21 CET Teleste Oyj - neljännesvuosikatsaus TELESTE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2003 TELESTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.1.2004 KLO 14.00 TELESTE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2003 Teleste

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus YIT Oyj Sisältö YIT on rakennusalan edelläkävijä, joka luo kestävää kaupunkiympäristöä rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. YIT:llä on yli

Lisätiedot

Luvut ja hallinnointi

Luvut ja hallinnointi 2010 Luvut ja hallinnointi CapMan Oyj -konsernin avainluvut ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Osakkeet ja osakkeenomistajat ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus YIT Oyj YIT on merkittävä eurooppalainen kiinteistö- ja rakennusalan sekä teollisuuden palveluyritys. Palvelemme asiakkaita 14 maassa, Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa, Venäjällä sekä

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus taloudellinen KATSAUS 2007 www.finnair.fi/konserni SISÄLTÖ Finnair-konsernin avainlukuja... 2 Hallituksen toimintakertomus... 4 Osakkeet ja osakkeenomistajat...16 Taloudellinen kehitys 2005 2007... 20

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kemiran vuosikertomus 2011

Sisällysluettelo. Kemiran vuosikertomus 2011 Tilinpäätös 2011 Kemiran vuosikertomus 2011 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2011... 5 Taloudellinen tulos... 7 Tutkimus ja tuotekehitys... 13 Henkilöstö... 14 Yritysvastuu... 15 Segmentit...

Lisätiedot

Teknologiayhtiö Okmetic toimittaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä piikiekkoja anturi- ja puolijohdeteollisuudelle sekä myy teknologiaosaamistaan

Teknologiayhtiö Okmetic toimittaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä piikiekkoja anturi- ja puolijohdeteollisuudelle sekä myy teknologiaosaamistaan Vuosikertomus 2009 Take it higher Teknologiayhtiö Okmetic toimittaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä piikiekkoja anturi- ja puolijohdeteollisuudelle sekä myy teknologiaosaamistaan aurinkokennoteollisuudelle.

Lisätiedot

DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA

DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA Yhteenveto Tammi-joulukuu Liikevaihto 97,4 (99,7) miljoonaa euroa, laskua 2,3 prosenttia

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 54. Osakkeet ja osakkeenomistajat 62. Konsernin tunnusluvut 66. Konsernin tilinpäätös 68

Sisältö. Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 54. Osakkeet ja osakkeenomistajat 62. Konsernin tunnusluvut 66. Konsernin tilinpäätös 68 Sisältö Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 54 Osakkeet ja osakkeenomistajat 62 Konsernin tunnusluvut 66 Konsernin tilinpäätös 68 Yrityksen perustiedot ja tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 73 Konsernin

Lisätiedot

sisällysluettelo Yhteystiedot 43

sisällysluettelo Yhteystiedot 43 sisällysluettelo Panostaja-konsernin esittely Tietoja osakkeenomistajille 4 Konsernikaavio 5 Panostaja lyhyesti 6 Toimitusjohtajan katsaus 7 Visio, strategia ja tavoitteet 8 Toimintatavat 9 Panostaja Oyj:n

Lisätiedot

OSINGONMAKSU Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2011 ei makseta osinkoa.

OSINGONMAKSU Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2011 ei makseta osinkoa. Vuosikertomus 2011 Tietoja osakkeenomistajille TALOUDELLISET JULKAISUT Aspocomp Group Oyj julkaisee osavuosikatsaukset vuonna 2012 seuraavasti: - Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta torstaina 26.4.2012

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS. Keskon vuosi 2011 61

TILINPÄÄTÖS. Keskon vuosi 2011 61 60 Keskon vuosi 2011 TILINPÄÄTÖS KESKON KASVU VAHVISTUI Vuoden 2011 taloudellinen kehitys lyhyesti: Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-joulukuussa 7,8 %. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-joulukuussa

Lisätiedot

INTERAVANTI INTERAVANTI OYJ

INTERAVANTI INTERAVANTI OYJ INTERAVANTI V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 1 INTERAVANTI OYJ TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE INTERAVANTI SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti...4 Avainluvut...4 Liiketoimintaperiaatteet...5 Hallituksen toimintakertomus...6-7

Lisätiedot

Lisätiedot ja PKC Groupin yritysvastuuraportti 2014 löytyvät PKC:n verkkosivuilta: www.pkcgroup.com SISÄLTÖ TIETOA OSAKKEENOMISTAJILLE...

Lisätiedot ja PKC Groupin yritysvastuuraportti 2014 löytyvät PKC:n verkkosivuilta: www.pkcgroup.com SISÄLTÖ TIETOA OSAKKEENOMISTAJILLE... VUOSIKERTOMUS 2014 Olemme onnistuneet työssämme osaavan ja työhönsä sitoutuneen henkilöstön avulla. Haluan kiittää asiakkaitamme hyvästä yhteistyöstä ja osakkeenomistajia luottamuksesta vuonna 2014. MATTI

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Amer Sports Oyj:n tilinpäätöstiedote 2009 (IFRS)

Amer Sports Oyj:n tilinpäätöstiedote 2009 (IFRS) 1 (24) Amer Sports Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 4.2.2010 klo 13.00 Amer Sports Oyj:n tilinpäätöstiedote (IFRS) LOKA JOULUKUU Amer Sports Oyj:n vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto laski 3 ja oli 482,8 milj.

Lisätiedot

NETTOVUOKRATUOTOT JA LIIKEVOITTO

NETTOVUOKRATUOTOT JA LIIKEVOITTO tilinpäätös 2002 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus........ 4 Tuloslaskelma......... 8 Tase......... 9 Rahoituslaskelma........ 10 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet........ 11 Tuloslaskelman

Lisätiedot