Liitetiedot Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25"

Transkriptio

1 T O I M I N T A K E R T O M U S

2 OSUUSKUNNAN KOKOUS Osuuskunta PPO:n osuuskunnan kokous pidetään perjantaina 31. päivänä toukokuuta 2013 Raahen Kauppaporvarin Raahesalissa os. Kirkkokatu 28, Raahe. 2

3 S I S Ä L L Y S Toimitusjohtajan katsaus...4 PPO:n historia...4 PPO-konsernin strategia...5 Tilinpäätös...9 Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Tilintarkastuskertomus...25 Hallintoneuvoston lausunto...25 Tunnuslukuja...26 Hallintoneuvosto...27 Hallitus...27 Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

4 Toimitusjohtajan katsaus Päättynyt tilikausi oli Osuuskunta PPO:n 98. Tilikausi toi merkittäviä uusia linjauksia ja päätöksiä osuuskunnan toiminnan suuntaamisessa ja rakenteessa. Hallinto päätti tehtyjen skenaariotarkastelujen pohjalta linjata osuuskunnan toimintaa ictpainotteisuudesta merkittävästi sijoitus- ja kehitysosuuskunnan toiminnan suuntaan. Hallinto päätti osittaisjakautumisesta, jotta rakenteellinen uudistus voitiin tehdä. Jakautumisen jälkeen toteutettiin suunniteltu icttoimintaa koskeva kauppa Elisa Oyj:n kanssa. Tämä on nyt toteutunut lopullisesti, kun Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi tehdyn kaupan. Asiakkaat saavat Suomen johtavan operaattorin palvelut. Osuuskunnan jäsenten kannalta varallisuuden kasvukehitys on ollut erityisen hyvä ja tämä varallisuus on turvallisesti osuuskunnan hallussa. Työpaikkojen osalta pitää kysyä, miten alueella voidaan parhaiten tarjota työtä ict-ammattilaisille. Voidaan perustellusti sanoa, että PPO:n toimialueelleen rakentama, kansallisesti huipputason ict-infrastruktuuri yhdistettynä Suomen johtavan ict-operaattorin palvelukehitys- ja investointikykyyn tarjoaa eniten liiketoimintamahdollisuuksia ja sen myötä työpaikkoja. Toimintaympäristön isot muutokset ovat tosiasioita mahdollisuuteen on tartuttu. Osuuskunnan hallinto on tehnyt vastuunsa ja valtuuksiensa mukaiset päätökset ja saattanut ne voimaan. Osuuskunnan hallinto on laatinut osuuskunnan toiminnan uudet linjaukset, joita esitellään tilinpäätöksen lisäksi tässä toimintakertomuksessa. Osuuskunnalla on aluevaikuttamisessa ja jäsenten talouden tukemisessa merkittävät mahdollisuudet tulokselliseen työhön pitkälle tulevaisuuteen. Toiminnalla vaikutetaan suoraan osuuskunnan ylijäämän kasvattamiseen ja välillisesti uusien työmahdollisuuksien syntymiseen. Osuuskunnan jäsenet ottavat kantaa näihin linjauksiin kevään osuuskuntakokouksessa. Tämä jäsenistön kannanotto ja strateginen valinta on puolestaan jäsenten vastuun ja oikeuksien puitteissa puheenvuoro on Sinulla! Toivotan Elisa Oyj:n lämpimästi tervetulleeksi PPO:n toimialueelle asiakkaidemme kokonaisvaltaiseksi palveluoperaattoriksi, työnantajaksi ja investoijaksi. Kiitän hallintoa tehtyjen ratkaisujen osalta syvällisestä toimiala-arvioinnista ja linjakkaasta päätöksenteosta. Kiitän henkilöstöä työpanoksesta PPO:ssa ja toivotan onnistumista työssä uudessa ympäristössä osana Elisa Oyj:n toimintaa. Asiakkaamme hyötyvät toiminnassaan entistä paremmin yhdistyneen PPO:n ja Elisan palveluiden käyttäjänä. Toivotan menestystä toimissanne. Pauli Korpi-Tassi toimitusjohtaja PPO:n virstanpylväitä Perustettiin Keski-Pohjanmaan Puhelinosuuskunta Oulu Kokkola -alueelle Perinteinen toimialue kattoi 18 kuntaa /kaupunkia Datakeskus Pohjanmaasta tuli PPO:n tytäryhtiö Laaja kuntayhteistyö käynnistyi perustetun Pohjanmaan Verkkopalvelut PVP Oy:n myötä. Kaustisen Seutukunnan kanssa alkoi yhteistyö Ostettiin Oy Telefon Ab Raahesta. Nimeksi Pohjanmaan Puhelinosuuskunta Toimialue laajeni perinteiselle Soneran alueelle Siikalatvaan ja Haapajärvi / Pyhäjärvi -alueille Toimialue laajeni Pohjoiseen Keski-Suomeen kumppanina Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy. 4 Toimitusjohtajan katsaus

5 Uudistuva osuuskunta PPO Hallituksen esitys Osuuskunta PPO:n toiminnan linjaukseksi ja suunnitelmaksi UUDISTUVA OSUUSKUNTA PPO Osuuskunta PPO on ammattimaisesti johdettu alueellinen sijoitus- ja kehitysosuuskunta, joka luo toiminnallaan menestymisen edellytyksiä jäsenilleen ja perinteiselle toimialueelleen. Jäsentensä ja toimialueensa hyvinvointiin tähtäävällä toiminnallaan osuuskunta jatkaa PPO:n satavuotista, menestyksekästä perinnettä. PPO:lle tarjoutuu toimialapainotuksen uudistamisen myötä ainutlaatuinen mahdollisuus investoida merkittävä osuus vuosikymmenten aikana kerrytetyistä pääomista uudelleen perinteisen toimialueensa hyvinvoinnin edistämiseksi. PPO toimii merkittävänä investoijana ja aluetalouden myötävaikuttajana. Jäsenen näkökulmasta PPO:n muuntautuminen sijoitus- ja kehitysosuuskunnaksi tarjoaa kiinnostavia mahdollisuuksia. Sijoituskohteet, joihin PPO sijoittaa, esimerkiksi paikalliset yritykset, kiinteistöt ja infrastruktuuri, ovat sijoituskohteina normaalisti yksittäisen jäsenen ulottumattomissa. PPO:n osuuksille järjestetään kauppapaikka, mikä mahdollistaa markkina-arvon muodostumisen osuuksille. Jäsenet voivat sujuvasti kasvattaa tai vähentää omistustaan PPO:ssa. Myös uusien jäsenten on mahdollista tulla osuuskuntaan. UUDISTUMISTA TOIMINTAYMPÄRISTÖN EHDOILLA Osuuskunta PPO:n menestyksen taustalla on kyky ennakoida, sopeutua ja hyödyntää toimintaympäristön muutoksia. PPO on onnistuneesti investoinut, ostanut, kehittänyt ja myynyt liiketoimintoja ja kasvattanut näin jäsenistönsä varallisuutta. PPO:n toiminnan perusajatus on jäsenten talouden tukeminen ja alueellisten toimintaedellytysten luominen jäsenistön hyväksi. Tämä tehdään tasevarallisuutta vaalien ja kasvattaen. PPO:N MISSIO, VISIO, ARVOT JA STRATEGIA Missio Edistämme jäsentemme ja perinteisen toiminta-alueemme elinkeinoelämän ja yritysten pitkän aikavälin menestystä tuottavalla ja turvaavalla sijoitustoiminnalla. Visio PPO on omistaja-arvon pitkäjänteinen kasvattaja ja arvostettu kumppani. Arvot Tuotamme lisäarvoa jäsenillemme ja toiminta-alueellemme hallitulla riskitasolla PPO:n tasevarallisuuden kasvu Taseen loppusumma Omavaraisuusaste % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Olemme tavoitteellisia kaikessa tekemisessämme Uudistumme harkitusti ja päättäväisesti Sijoitamme ja toimimme vastuullisesti Strategiset tavoitteet Toimintaedellytysten luominen jäsenille ja paikalliselle elinkeinoelämälle Yritysten ja liiketoimintojen pitkäjänteinen kehittäminen Omistaja-arvon vakaa kasvu Kilpailukykyinen osuuden tuotto muihin vastaaviin sijoitusmahdollisuuksiin verrattuna Datakeskus Pohjanmaasta tuli PPO Palvelut Oy, johon keskitettiin konsernin myynti Pohjanmaan Puhelin Oy:n nimeksi PPO- Yhtiöt Oy. Tytäryhtiöksi tulivat Gisforest Oy, PPO Kiinteistöt Oy ja Riofori Oy. JPC-Studiot Oy ja 4G-toimilupayhtiö Datame Oy tulivat osakkuusyhtiöksi. Datame Oy otti käyttöön Suomen ensimmäisen langattoman 4G-verkon. BCC Finland Oy ja Telekarelia Oy tulivat konserniin tytäryhtiöiksi ja Softera Oy ja FNE-Finland Oy osakkuusyhtiöiksi Osuuskunta PPO:n toiminnan painopiste muuttui ict:stä sijoitustoimintaan. Ict myytiin Elisa Oyj:lle Perustettiin Viske Oy 24/7/365-tukipalvelutoimintaan; call center- ja helpdesk-palvelut Perustettiin Oulutel Oy Oulun alueelle Käynnistettiin Dicame Oy alueyhtiöiden kanssa. Cuuma Communications Oy tuli osakkuusyhtiöksi. Oulutel Oy yhdistyi PPO Palvelut Oy:öön Emo-osuuskunnan nimeksi tuli Osuuskunta PPO. Osuuskunta PPO uudistuu jäsenten ja alueen eduksi. PPO-konsernin strategia 5

6 TASAPAINOINEN SIJOITUSSTRATEGIA PPO:n tavoitteena on sijoittaa osuuskunnan varat tuottavasti ja turvallisesti. Alkuvaiheessa tämä tarkoittaa osuuskunnan varojen merkittävää suuntaamista turvaaviin sijoituksiin eli likvideihin korko- ja osakesijoituksiin. PPO on hallinnoinut jo vuodesta 2008 usean kymmenen miljoonan euron turvaavaa sijoitussalkkuaan. Sijoitusten tuotto on ollut markkinaolosuhteet huomioiden erittäin hyvä. Tätä toimintaa jatketaan samoin hyviksi havaituin periaattein keskittyen julkisesti noteerattuihin yrityksiin, joissa yhdistyy hyvä ja vakaa tuotto, vahva tase ja maltillinen arvostus. Lisäksi varmistetaan sijoitusten riittävä hajautus ja hallinnoinnin kustannustehokkuus. PPO sijoittaa ajan kuluessa merkittävän osan tasevarallisuudestaan takaisin toimialueelleen. Näillä teollisilla sekä infra- ja kiinteistöomistuksilla tavoitellaan hyvää tuottoa ja alueellista vaikuttavuutta. Sijoituksia näihin toteutetaan ilman ennalta määriteltyä aikarajaa esiin tulevat tilaisuudet hyödyntäen. PPO:n omistukset ovat luonteeltaan pitkäjänteisiä, ja irtautumisia toteutetaan, kun ne ovat kokonaistilanne huomioiden ajankohtaisia. Teolliset omistukset ovat osakevähemmistö- tai osakeenemmistösijoituksia toimialueen yrityksiin, joilla on jo näyttöä menestyksekkäästä liiketoiminnasta ja mielenkiintoisia kasvumahdollisuuksia. Infrastruktuuri- ja kiinteistöomistukset ovat tyypillisesti tasaista kassavirtaa tuottavia kohteita. Tällaisia kohteita toimialueella ovat esimerkiksi terveys- ja sosiaalipalveluihin tarvittavat kiinteistöt, vähittäiskaupan kiinteistöt ja alueellinen perusinfrastruktuuri. Sijoittamalla paikalliseen perusinfrastruktuuriin PPO:n on mahdollista myötävaikuttaa laajasti seutukuntiensa elinvoimaisuuteen ja kilpailukykyyn. Tuottoa ja arvonnousua haetaan infra- ja kiinteistöomistuksista, turvaavista sijoituksista ja teollisista omistuksista. Tuotto ja riskit tasapainotetaan hajautuksella huomioiden sijoituskohteiden valinta ajallisesti, toimialoittain ja päämarkkina-alueittain. MENESTYMISEN EDELLYTYKSIÄ JÄSENILLE JA PAIKALLISELLE ELINKEINOELÄMÄLLE PPO vahvistaa alueen elinvoimaa investoimalla pitkäjänteiseen, kannattavaan yritystoimintaan PPO:n toimialueella on perinteisesti vahvaa pientä ja keskisuurta itsenäistä yritystoimintaa sekä alihankintaa, joka palvelee ympärillä olevien kaupunkien kansainvälisesti verkottuneita yrityksiä. Monilla yrityksillä on tarve kasvun tai osaamisen vahvistamiseen, mutta esteenä on rahoitus. PPO:lle on nähtävissä tärkeä rooli nykyisen elinvoimaisen yritystoiminnan kilpailukyvyn kasvattamisessa ja sellaisten hankkeiden pääomittamisessa, joihin on vaikea löytää ulko- Turvaavat sijoitukset Likvidit korko- ja osakesijoitukset joko suoraan tai välillisesti rahastojen kautta Teolliset omistukset Toimialueen yritykset Infra- ja kiinteistöomistukset Toimialueen kiinteistöt ja infrastruktuuri 6 PPO-konsernin strategia

7 puolista rahoitusta. Alueen isot hankkeet esimerkiksi energiaan, logistiikkaan, sekä metalli- ja kaivosteollisuuteen muodostaisivat toteutuessaan lisääntyvän tarpeen kehittää alueelle hankkeita tukevaa palveluinfrastruktuuria. Uusista merkittävistä hankkeista on kyettävä kanavoimaan mahdollisimman paljon hyötyä alueelle myös paikallisen, hankkeisiin osallistuvan yritystoiminnan muodossa. Näin syntyy työpaikkoja. Toiminnan perustana kannattavat ja tasapuoliset sijoituspäätökset vakaaseen ja ammattimaiseen harkintaan nojaten Alueellisessa vaikuttamisessa on keskeistä tarkastella pidempää aikaväliä. Jotta PPO voi toimia kymmenien vuosien horisontilla pääomia hukkaamatta, on sen voitava suunnata panoksensa kannattaviin ja turvallisiin kohteisiin valittuja arvoja noudattaen. Tämä edellyttää huolellista harkintaa panostuskohteiden valinnassa ja kevyttä kustannusrakennetta varojen hallinnoinnissa. Merkittävimmät investointipäätökset toteutetaan perusteellisen arvioinnin pohjalta ja hallinnon hyväksyminä. Alueellisten sijoitusten kohdistamisessa käytetään vankkaa harkintaa, jotta ne palvelevat tasapuolisesti nykyisen PPO:n alueen jäseniä. Alueellista vaikuttavuutta on luotavissa panostuksilla, jotka luovat edellytyksiä esimerkiksi lapsille ja vanhuksille. Sama tasapuolisuus ulotetaan yrityksiin kohdistuviin sijoituksiin. Panokset keskitetään niin, että mahdollistetaan paikallisten yritysten kasvuharppaukset alueen ulkopuolelle ja kansainvälisestikin. Näin saamme uusia osaajia. PPO mahdollistaa osaltaan laadukkaiden hyvinvointia edistävien palveluiden tuottamisen alueella Julkisesti rahoitettujen hoivapalveluiden osalta on nähtävissä kasvava tarve palveluiden järjestämiseen moderneilla ja laadukkailla tavoilla. Kuntien rahoituksellinen tilanne on kireä, joten alueellisesti on löydettävä ratkaisuja, joissa rakenteita voidaan rahoittaa uusilla, yksityisen ja julkisen sektorin yhteisillä malleilla. PPO:n rooli on varmistaa sellaisten tärkeiden alueellisten infrastruktuurihankkeiden toteutuminen, jotka tukevat alueen elinvoimaisuutta ja hyvinvointia, mutta eivät etene olemassa olevilla rahoitus- ja toimintamuodoilla. Tällaisia ovat esimerkiksi päiväkodit, koulut ja palvelutalot. Näissä kohteissa voidaan soveltaa pitkäaikaisia yhteistyösopimuksia julkisen toimijan kanssa. Sijoitusyhtiön roolina on investoida pääasiassa infrastruktuuriin, mutta lisäksi on mahdollista tehdä yhteistyötä paikallisten oppilaitosten ja yritysten kanssa myös hyvinvointiratkaisujen ja teknologioiden tuotteistamisessa. Tällaisilla ratkaisuilla on potentiaalia kansallisesti ja kansainvälisesti. Näin muodostuu alueelle uutta jalostusarvoa. Katse eteenpäin alueen ja asukkaiden puolesta Nyt on otollinen tilaisuus katsoa eteenpäin. Alueen asukkaiden ja yritysten näkökulmasta kaikki voittavat pitkällä aikavälillä, kun kerrytettyä varallisuutta uudelleensijoitetaan järkevästi ja tasapuolisesti alueelle. Ratkaisulla voidaan osaltaan turvata sekä taloudellinen pitkäaikainen tuotto, tarvittaessa arvon realisointi, mutta myös varmistaa paikallisten asukkaiden tarvitsemien palveluiden edellyttämä nykyaikainen infrastruktuuri ja sitä kautta palveluiden säilyminen alueella. Yritykset saavat uuden pitkäaikaisen, oman pääoman ehtoisen rahoittajakumppanin, joka on merkittävä tuki muutostilanteissa, mahdollistaa välttämättömän kasvun ja lisää kilpailukykyä investoimalla koulutukseen ja tuotekehitykseen. Toiminta myös synnyttää ja ylläpitää alueen työllisyyttä, millä on moninkertaisia alueen taloutta ja hyvinvointia lisääviä vaikutuksia. UUDISTUVAN OSUUSKUNTA PPO:N HYÖDYT JÄSENILLE Kertyneen varallisuuden turvaava ja ammattimainen hoitaminen Keskeistä PPO:n strategiassa on turvata osuuskunnan kertynyt varallisuus. Varsinkin toiminnan alkuvaiheessa suuri osa varoista sijoitetaan likvidisti, hajautetusti ja turvaavasti. Alueellisia omistuksia lisätään sitä mukaa kuin sopivia tilaisuuksia syntyy. Osallistuminen uudentyyppiseen sijoittamiseen PPO antaa yksittäisille jäsenille mahdollisuuden osallistua uudenlaiseen pitkän aikavälin sijoittamiseen. Monet PPO:n tulevista sijoituskohteista, kuten kiinteistöt, yritykset, osakkeet ja osuudet, ovat normaalisti vain suursijoittajien ulottuvilla. Kasvava osuuskorkotuotto PPO:n tavoitteena on tarjota kilpailukykyinen osuuskorkotuotto muihin vastaaviin sijoitusmahdollisuuksiin verrattuna. Tyypillisesti tämä tarkoittaa n. 5-7 prosentin osuuskorkotuottoa suhteessa osuuden markkinahintaan. Alueellinen vaikuttavuus PPO:n panostukset infrastruktuuriin ja yrityksiin luovat ja vahvistavat paikallisia toimintaedellytyksiä. PPO:n sijoitustoiminta tuo välillisesti alueelle työpaikkoja, hyvinvointia ja verotuloja. Mahdollisuus käydä kauppaa osuuksilla markkinahintaan PPO:n keskeisenä lähiajan strategisena toimenpiteenä on uudistaa osuuskunnan sääntöjä siten, että jäsenet voivat kasvattaa ja vähentää omistustaan Osuuskunta PPO:ssa. Käytännössä tämä tarkoittaa nykyisten osuuksien pilkkomista useammaksi osuudeksi (ns. split) ja arvo-osuusjärjestelmään siirtymistä. Useat puhelinyhtiötaustaiset yhteisöt (esimerkiksi Osuuskunta KPY, Oulu ICT, Anvia ja Finda) ovat jo siirtyneet arvo-osuusjärjestelmään. Toimivan kauppapaikan myötä osuuksille muodostuu aito markkinahinta. PPO-konsernin strategia 7

8 OSUUSKUNTA PPO:N OSUUSKUNNAN KOKOUK- SELLE Osuuskunta PPO:n hallituksen pyynnöstä ilmoitamme lausuntonamme seuraavan: Elisa Oyj:n kanssa tehdyn osakekaupan perumista koskeva vaatimus: Osuuskunnan hallitus on hyvin perusteellisesti selvittänyt toimialatilanteen eri skenaariot ja kauppa on siten perusteltu, pyydettyjen asiantuntijalausuntojen mukaan kauppa on kaikin puolin laillisesti tehty ja hinnan osalta markkinaehtoinen. Hallitus on asiamukaisesti ottanut huomioon teleliiketoiminnan jatkamiseen liittyvät riskit. Kauppa tehtiin osuuskunnan kannalta oikeaan aikaan ja saadun selvityksen valossa parhaaseen mahdolliseen hintaan. Edellytyksiä kaupan perumista koskevan vaatimuksen hyväksymiselle tai kaupan purkamiselle ei hallintoneuvoston mielestä ole olemassa. Vaatimus osuuskunnan purkamisesta: Osuuskunnan purkaminen ei ole jäsenten edun kannalta perusteltua. Osuuskunnan on tarkoituksenmukaista ja täysin mahdollista jatkaa säännöissään sekä osuuskuntalaissa määriteltyä toimintaansa sanotusta Elisa Oyj:n kanssa tehdystä osakekaupasta huolimatta. Hallitus on esitellyt hallintoneuvostolle luonnoksen osuuskunnan tulevan toiminnan suuntaviivoista. Toiminnan uusi painotus antaa entistä paremmat lähtökohdat jäsenten talouden tukemiseen suoraan osuuspääoman koron muodossa ja välillisesti aluevaikuttamisen kautta. Myös nykyiset verolait suosivat tuloksen jakamista jäsenille korkona purkutuoton sijaan. Osuuskuntaa ei ole hallintoneuvoston mielestä syytä asettaa nyt selvitystilaan tai purkaa. Jäsenten erottaminen ja pääomien palauttaminen Osuuskunnan jäsenyyden edellytyksenä on osuuskuntalain ja osuuskunta PPO:n sääntöjen mukaan osuuskunnan palvelujen käyttö. Osuuskunta toimii jäsentensä taloudenpidon tukemiseksi ja osuuskunnan jäseniä on kohdeltava tasavertaisesti. Pyydettyjen asiantuntijalausuntojen mukaan jäsenten tasapuolisen kohtelun mukaisesti, lain, sääntöjen ja yli 11 vuotta vallinneen käytännön mukaan hallintoneuvosto katsoo, että palvelukäytön lopettaneet jäsenet voidaan erottaa ja näiden osuuskuntaan sijoittamat pääomat palauttaa. Noiden pääomien tuotosta päätettäessä huomiota on syytä kiinnittää osuuskunnan sääntöihin ja jäsenten tasavertaiseen kohteluun. Lisäosuusmaksujen määrän vähentäminen Hallintoneuvosto katsoo, että hallituksen esitys lisäosuusmaksujen määrän vähentämisestä nollaan ja kaikkien lisäosuusmaksujen palauttamisesta on perusteltu, kun otetaan huomioon osuuskunnan nykyinen omavaraisuus ja suunnitellun tulevan toiminnan laajuus. Hallituksen selostus vuoden 2013 tapahtumista Hallintoneuvosto katsoo, että osuuskunnan hallituksen selostus tilinpäätöksen jälkeisistä osuuskunnan asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista on asianmukainen eikä hallintoneuvostolla ole sen suhteen huomauttamista. Osuuskunnan toiminnan uudelleen linjaus Osuuskunnan hallitus esittää, että osuuskunnan toimintaa linjataan suunnitelman mukaan sijoitus- ja kehitysosuuskunnan suuntaan, joustavamman ylijäämän jakamisen mahdollistamiseksi sääntöjä tulee päivittää ja aluevaikuttamisen strategiaa lähdetään toteuttamaan. Hallintoneuvosto katsoo, että osuuskunnan hallituksen esitys on asianmukainen eikä hallintoneuvostolla ole sen suhteen huomauttamista, kun kyse on alustavasta esityksestä, jota tullaan myöhemmin täsmentämään. Ylivieskassa OSUUSKUNTA PPO:N HALLINTONEUVOSTO 8 PPO-konsernin strategia

9 Tilinpäätös HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2012 Osuuskunta PPO konsernin rakenne Osuuskunta PPO muodostui sen täysin omistamista PPO Sijoitus Oy:stä ja PPO-Yhtiöt Oy:stä sekä näiden tytär- ja osakkuusyhtiöistä. Tytäryhtiöitä olivat Telekarelia Oy, BCC Finland Oy, Cuuma Communications Oy, Gisforest Oy, PPO Palvelut Oy, Viske Oy, PPO Kiinteistöt Oy, Pohjanmaan Verkkopalvelut PVP Oy, ja Riofori Oy, jolla ei ollut liiketoimintaa. Lokakuun lopussa PPO-Yhtiöt Oy jakautui ns. osittaisjakautumisella kahdeksi yhtiöksi siten, että PPO-Yhtiöt Oy jatkoi harjoittamaansa ICT-liiketoimintaa tytär- ja osakkuusyhtiöineen ja jakautumisessa syntyneeseen uuteen PPO Sijoitus Oy:öön siirtyi PPO-Yhtiöt Oy:n sijoitusliiketoiminta sekä tytäryhtiöt PPO Kiinteistöt Oy, Pohjanmaan Verkkopalvelu PVP Oy ja Riofori Oy sekä osakkuusyhtiö JPC Studiot Oy. PPO Sijoitus Oy:n toimialana on ensisijaisesti sijoitusvarallisuuden hallinnointi ja sijoitustoiminta osuuskunnan käytäntöjä ja sijoitusstrategiaa noudattaen. Osuuskunta PPO omistaa jakautumisessa syntyneiden tytäryhtiöiden koko osakekannan. Osuuskunta PPO allekirjoitti Elisa Oyj:n kanssa sopimuksen, jonka mukaan PPO:n kiinteän verkon televiestintä- ja IT-liiketoiminnot siirtyvät Elisa Oyj:lle. Osakekauppa sisältää PPO-Yhtiöt Oy koko osakekannan ja omistukset Kymen Puhelin Oy:ssä ja Telekarelia Oy:ssä. Kaupan toteutuminen edellyttää Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksyntää. Kilpailuja kuluttajavirasto antaa asiasta päätökseen alkuvuonna Osuuskunta PPO:n liiketoiminta oli tilikauden lopussa PPO- Yhtiöt Oy:ssä ja PPO Sijoitus Oy:ssä. Toimintaympäristö Suomen it- ja ic-liiketoimintojen markkina ei kasvanut tilivuonna Alan kilpailutilanne oli tiukka ja kampanjointi markkinaosuuksista oli aktiivista koko vuoden. Yritykset olivat varovaisia investoinneissaan. Uusia yrityksiä syntyy PPO:n toiminta-alueelle niukasti. Julkisen sektorin hankintojen keskittämistoimet jatkuivat niin valtion kuin kuntien osalta. Tämä tarkoittaa useassa tapauksessa PPO:n rajautumista ulos tarjoajana. Yrityksille suunnattujen pilvipalvelujen tarjonta markkinoilla kasvoi ja kilpailu laski hintoja entisestään. Viestintäviraston mukaan vuonna 2012 kotitalouksista 14 prosentilla oli käytössään kiinteän verkon puhelinliittymä ja yli 98 prosentilla matkaviestinverkon liittymä. Internetyhteyksien määrä on pysynyt viimeisen kolmen vuoden ajan lähes ennallaan. Vuoden 2012 lopussa noin 87 prosentilla suomalaistalouksista oli internetyhteys. Johtavat internet-televisioverkot Netflix ja HBO tarjoavat viihdettä ja elokuvia suomalaiskoteihin internetin kautta. Yleisradio ja kaupalliset tv-yhtiöt siirtävät nykyisiä televisiokanavia yhä enemmän katsottavaksi netin kautta. Radioverkoissa toteutetaan huutokauppa 800 MHz:n taajuuksista. Kyseinen taajuus on kapasiteetiltaan ja peittokyvyltään potentiaalisin toteutetuista radioverkkoratkaisusta tähän mennessä. Viestintävirasto antoi päätökset merkittävimmistä HMVsääntelyistä vuoden lopulla. Metalli- ja erityisesti kuitupohjaisten tilaajayhteyksien sääntely kiristyy entisestään tukkumarkkinassa toteutuvalla hintakaton asettamisella. PPO on ollut viime vuosien ajan keskeisin toimija ja edistäjä aluepuhelinyhtiöiden yhteisten tukkupalveluiden kehityksessä ja tuottamisessa. Näitä tuotanto/tukkupalveluita ovat osaomistus- ja osakkuusyhtiöt tuottaneet, mutta tukku- ja tukipalveluiden hintatasot ovat jääneet pääosin alan markkinahintojen yläpuolelle. Liiketoiminta PPO-Yhtiöt Oy:n liiketoiminnot ovat tietoliikennepalvelut, itpalvelut ja infrastruktuuripalvelut. PPO:n palveluliiketoimintaan kuuluvat tietoliikenne- ja tietotekniikkapalvelut kuluttajille ja yrityksille. Kannattavuuden parantamiseksi tavoiteltiin merkittävää liikevaihdon kasvua ja kustannusten säästöä. PPO Laajakaistan saatavuus perinteisellä toiminta-alueella on käytännössä 100 prosenttia. PPO Laajakaista palvelua täydentää taajamissa toimiva PPO:n 4G-mobiililaajakaista. Viihdepalvelun markkinointi onnistui hyvin ja uusia asiakkaita saatiin merkittävästi. Peruspalveluissa tehtiin lukuisia tuotteistus- ja hinnoittelumuutoksia. Lankapuhelinliittymien kokonaismäärä aleni hieman edellisvuotta nopeammin. Matkapuhelin- ja mobiililaajakaistan myynnin osalta ei päästy tavoitteisiin. IT-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi noin 0,4 M. Kasvu tuli palvelinhotellipalveluista, jossa suurimpana Microsoft Hosted palvelujen lisääntyminen sekä asiakaskohtaisista Dedicated Hosting -ratkaisuista. Uusia palveluja tuotteistettiin ja otettiin asiakaskäyttöön kuten Nova-pilvipalvelu, Microsoft Hyper-Vvirtualisointipalvelut ja Hostedt Lync -kommunikaatiopalvelut. Operaattoriliiketoiminta eli verkkoinfran vuokraus ja siihen liittyvän osaamisen ja työn myynti muille operaattoreille tuotti liikevaihtoa 9,5 M (9,0 M ), joka on 29 prosenttia PPO- Yhtiöt Oy:n liikevaihdosta. Televerkkojen suunnittelu- ja operointityön myyntiä lisättiin Telekarelia Oy:lle ja Datame Oy:lle tavoitteena kustannustehokkuuden ja palvelukyvyn parantaminen. Perinteisen puhelinkeskuksen operointi ulkoistettiin. Sijoitustoiminta sisältyi PPO-Yhtiöt Oy:n toimintaan jakautumiseen saakka ja PPO Sijoitus Oy:n liiketoimintaan vuoden kaksi viimeistä kuukautta. Tilinpäätös 9

10 Osuuskunnan jäsenet ja osuudet Osuuskunta PPO:n hallitus, jolle jäsenyyksistä päättäminen kuuluu, päätti olla ottamatta käsittelyyn jälkeen tulleita jäsenhakemuksia. Myöskään jäsenosuuden siirtoja ei hyväksytä, ellei kyse ole perhe- tai perintöoikeudellisesta saannosta, joka on lainvoimaisella asiakirjalla todistettavissa. Osuus- ja jäsenrekisterimuutoksista pidättäydytään toistaiseksi. Lisäosuuksien osalta jatketaan osuuspääomien palauttamista jäsenelle. Henkilöstö ja hallinto Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä oli 280 (290). Henkilöstökulut olivat 12,8 (13,3) M. Keväällä 2012 päättyneiden yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena tuotannollisin ja taloudellisin perustein konsernin henkilökunta väheni 10 henkilöllä. PPO-Yhtiöt Oy:n jakautumisen myötä PPO Sijoitus Oy:hyn siirtyi yksi henkilö. Osuuskunnan kokous pidettiin Kalajoella Kokouksessa vahvistettiin tilinpäätös ja hyväksyttiin hallituksen toimintakertomus. Kokouksen päätöksen mukaan ouusmaksun korkoa maksettiin 7 euroa varsinaisille ja vapaaehtoisille osuuksille. Palvelukäytön mukaisessa suhteessa osuuksien omistajille jaettiin lisäksi kuusi prosenttia asiakkaan PPO:n palvelusopimusten perusteella kertyneestä vuosilaskutuksen määrästä. Hallitus valtuutettiin irtisanomaan osuuskunnan sääntöjen 7 pykälän mukaan palvelukäytön lopettaneiden jäsenten vapaaehtoiset osuudet enintään palvelukäyttöä vastaavaan lukumäärään. Valtuutuksen kestoksi päätettiin yksi vuosi päätöspäivästä lukien. Lisäksi hallitus valtuutettiin antamaan vapaaehtoisia osuuksia enintään kpl sääntöjen 7 pykälän mukaisin perustein. Valtuutuksen kestoksi päätettiin viisi vuotta päätöspäivästä lukien. Osuuskunnan hallintoneuvosto asti: Puheenjohtaja toimitusjohtaja Timo Järvelä ja varapuheenjohtaja pankinjohtaja Kai Pajala Jäsenet toimitusjohtaja Jarmo Ainali, toimitusjohtaja Heikki Ala-aho, koneenhoitaja Esko Blomqvist, yhdyskuntainsinööri Hannu Haapakoski, maanviljelijä Kauko Hihnala, johtava lääkäri Virpi Honkala, maanviljelijä Heikki Jaakola, rehtori Erkki Juola, yrittäjä Aimo Kallio, kunnanjohtaja Jari Kangasvieri, veturinkuljettaja Eero Kippola, kaupunginsihteeri Pekka Leppikangas, lehtori Hanna-Leena Mattila, toimitusjohtaja Asko Männistö, lehtori Kaisa Määttä, maanviljelijä Pekka Mönkkönen, maanviljelijä Martti Patokoski, toimitusjohtaja Matti Pohjanen, pankkitoimihenkilö Leena Rahkonen, yrittäjä Timo Rekilä, metallimies Kimmo Saastamoinen, sairaanhoitaja Kiti Sovisalo, kehittämispäällikkö Asko Syrjälä, maanviljelijä Tuomo Tamminen, matkatoimistovirkailija Päivi Taskinen, radiotoimittaja Paavo Törmi, toimitusjohtaja Esko Vuokila ja kauppias Juhani Yrjänä. Osuuskunnan hallintoneuvosto lähtien: Puheenjohtaja toimitusjohtaja Timo Järvelä ja varapuheenjohtaja pankinjohtaja Kai Pajala Jäsenet toimitusjohtaja Jarmo Ainali, toimitusjohtaja Heikki Ala-aho, yhdyskuntainsinööri Hannu Haapakoski, maanviljelijä Kauko Hihnala, johtava lääkäri Virpi Honkala, maanviljelijä Heikki Jaakola, rehtori Erkki Juola, yrittäjä Aimo Kallio, kunnanjohtaja Jari Kangasvieri, veturinkuljettaja Eero Kippola, kaupunginsihteeri Pekka Leppikangas, johtaja Jussi Miilukangas, toimitusjohtaja Asko Männistö, lehtori Kaisa Määttä, maanviljelijä Pekka Mönkkönen, maanviljelijä Martti Patokoski, toimitusjohtaja Matti Pohjanen, pankkitoimihenkilö Leena Rahkonen, yrittäjä Timo Rekilä, toimitusjohtaja Esko Salmikangas, sairaanhoitaja Kiti Sovisalo, kehittämispäällikkö Asko Syrjälä, toimitusjohtaja Johanna Takanen, maanviljelijä Tuomo Tamminen, matkatoimistovirkailija Päivi Taskinen, radiotoimittaja Paavo Törmi, toimitusjohtaja Esko Vuokila ja kauppias Juhani Yrjänä. Hallituksen puheenjohtaja oli lehtori, lakitoimistoyrittäjä Jarmo Uutela, varapuheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä toimi konsernijohtaja Jorma Takanen saakka ja lähtien toimitusjohtaja Markku Jokinen, jäsenet pankinjohtaja Marja Hellén-Valtanen, vt. toimitusjohtaja Ulla Pallonen, toimitusjohtaja Mikko Luoma ja toimitusjohtaja Pauli Korpi-Tassi. Osuuskunnan tilintarkastajina olivat KHT Sami Posti ja KHT Erkki Nissilä. Investointi ja rahoitus PPO-konserni käytti investointeihin 18,6 M, mistä PPO- Yhtiöt Oy noin 15,2 M. PPO jatkoi investointeja kuituverkkoihin, liittymien ja liikenteen kytkentä-, välitys- ja siirtojärjestelmiin sekä radiomastoihin ja langattoman 4G-laajakaistaverkon tukiasemiin ja myös kupariseen tilaajaverkkoon. It-järjestelmiä kehitettiin, parannettiin palvelujen vikasietoisuutta ja hankittiin entistä nopeampia tallennusjärjestelmiä ja palvelimia. Taloudellinen tulos Osuuskunta PPO -konsernin liiketoiminnan tulos oli 1,9 (3,2) M eli 2,7 (4,5) prosenttia liikevaihdosta. Konsernin ylijäämäksi verojen jälkeen jäi 1,5 (3,1) M eli 2,1 (4,4) prosenttia liikevaihdosta. PPO-Yhtiöt Oy:n hallitus ei esitä jaettavaksi osinkoa osuuskunnalle. Osuuskunnan ylijäämäksi muodostui 0,9 (1,5) M. Operatiivisen liiketoiminnan tuloslaskelma ja tase PPO- Yhtiöt Oy:ltä on laadittu erillisinä. PPO-konsernin liikevaihto oli tilikaudella 69,2 (70,5) M. Sijoitustoiminnan liikevaihto voi vaihdella vuosittain merkittävästi sijoitusmarkkinatilanteen ja liiketoiminnan investointitarpeiden mukaan ollen ,1 (10,4) M. Kehitystoiminta Osuuskunta PPO:lla itsellään ei ollut kehitystoimintaa. Tulevaisuuden näkymät Osuuskunta PPO on myynyt PPO-Yhtiöt Oy:n osakekannan ja Telekarelia Oy:n osakkeet. Kilpailu- ja kulutta- 10 Tilinpäätös

11 javiraston lausuntoa kaupan osalta odotetaan alkuvuonna Hallituksen esitys kaupan toimeenpanon jälkeen on suunnata osuuskunnan toimintaa alueelliseksi sijoitus- ja kehitysyhtiöksi. Toiminta ict-alalla toteutuu aiempaa vähäisempänä ict- alan yhtiöiden osakkeita omistamalla. Kauppasopimuksen mukaan kaupan toimeenpanon yhteydessä PPO-Yhtiöt Oy:n omistamat Datame Oy:n ja Cuuma Communicatios Oy:n osakkeet siirretään kaupalla Osuuskunta PPO:lle Datamen radiotoimilupien säilymisen varmistamiseksi. Kaupan toteuduttua ja osuuskunnan jatkaessa toimintaansa alueellisena kehitys- ja sijoitusyhtiönä konsernirakennetta pyritään selkiyttämään sulauttamalla PPO Sijoitus Oy:n toiminta osuuskuntaan hallinnon keventämiseksi ja läpinäkyvyyden parantamiseksi. Alueen kuntien kanssa on avattu keskustelu Pohjanmaan Verkkopalvelut PVP Oy:n omistajarakenteen edelleenkehittämisestä. Tilikauden jälkeiset tapahtumat Elisa-kaupan osalta Kilpailu- ja kuluttajavirasto päätti lisäajasta kaupan markkinavaikutusten arviointiin ja se antaa lopullisen päätöksensä kaupasta viimeistään Osuuskunnan hallintoneuvosto kokoontui ja merkitsi tiedoksi osuuskunnan jäsenen Tapio Pihlajamaan edustaman jäsenryhmän kirjeen, missä vaaditaan, että seuraavan ylimääräisen tai varsinaisen osuuskunnan kokouksen esityslistalle otetaan käsiteltäväksi Osuuskunta PPO:n purkaminen vapaaehtoisen selvitystilan kautta. Osuuskunnan jäsen Heikki Junttila on edustamansa jäsenryhmän puolesta esittänyt osuuskunnan hallitukselle ja osuuskuntakokoukselle, että Elisa-kaupan päätös on kumottava ja kauppa peruttava. Hallitus laatii oman esityksensä osuuskuntakokoukselle osuuskunnan toiminnan uudelleensuuntaamiseksi. Osuuskunnan hallitus on päättänyt esittää osuuskuntakokoukselle palvelujen käytön lopettaneiden jäsenten erottamista ja näiden osuusmaksun palauttamista lähettämällä asiaa koskevan ilmoituksen lisäosuuden haltijoille. Tällä toimenpiteellä hallitus panee toimeen sääntöjen vaatimukset ja toteuttaa osuuskunnan aiempien kokousten päätöksiä turvata palveluita tilikauden ajan käyttäneiden jäsenten etuudet osuuskunnassa. Osana hallituksen suunnitelmaa osuudelle järjestetään kauppapaikka sen vaihdannan mahdollistamiseksi paremmin osuuden arvoa vastaavaan kurssiin. Tämä edellyttää sääntöjen uudistamista. Sääntöjen uudistamisen keskeinen sisältö ja osuuksien vaihdannan menettely esitellään osuuskunnan kokouksessa. Riskit ja epävarmuustekijät Elisa-kaupan odotetaan tulevan hyväksytyksi viranomaiskäsittelyssä. Kaupan estyminen olisi merkittävästi haitallinen asiakkaiden tarvitsemien uusien palveluiden ja kokonaisratkaisujen saatavuudelle tulevaisuudessa. Osuuskunnan jäsenen omistajaarvon kannalta kaupan estyminen olisi selkeästi haitallinen. Datame Oy:n toiminnan käynnistäminen on kesken ja yhtiö tarvitsee vielä rahoitusta tänä ja ensi vuonna. Datamen omistuspohjan laajentaminen parantaa yhtiön mahdollisuuksia ja jakelussa onnistuminen sisältää riskiä. Konserni on investoinut ja IP-TV ja data/puhe palveluihin osakkuusyritystensä kautta. Kyseisten liiketoimintojen käynnistäminen on hidasta ja sisältää riskejä. Konsernin taseessa on saamisia osakkuusyhtiöiltä 4,5 M. Konsernin tulokseen on kirjattu näiden yhtiöiden tappioita vuodesta 2009 lähtien 3,8 M. Osakkuusyhtiöiden tappiot vuonna 2012 olivat 7,7 M. Konsernin tuloksessa on huomioitu osakkuusyhtiöiden tappio siihen saakka kunnes osuuden arvo on nolla. Vuoden 2012 osakkuusyhtiöiden tappiosta on kirjaamatta 1,7 M. PPO-Yhtiöt ja Telekarelia ovat taanneet osakkuusyhtiöiden lainoja ja muita sitoumuksia 7,0 M. Hallituksen esitys tilikauden tuloksesta Osuuskunta PPO:n tilikauden tulos osoittaa ,95 euroa voittoa. Hallitus ehdottaa, että koska vararahasto kattaa sääntöjen 9 edellyttämän määrän, osuuskunnan tuloksesta jaetaan osuuspääoman korkona varsinaisille ja vapaaehtoisille osuuksille 10 euroa. Lisäosuuksille ei jaeta korkoa. Loput ylijäämästä jätetään edellisten vuosien tulokseen. Osuuskunnan taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut maksuvalmiutta heikentäviä muutoksia. Ylijäämän jako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna osuuskunnan maksukykyä hlöä OSUUSKUNTA PPO:N JÄSENMÄÄRÄN KEHITYS OSUUSKUNTA PPO TILASTOT Jäsenmäärän kehitys Osuudet: - Varsinaiset osuudet Vapaaehtoiset osuudet Aktiiviset osuudet yht Lisäosuudet (palvelukäyttö päättynyt) Odottamassa hallituksen käsittelyä Tilinpäätös 11

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

Finnet. FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö.

Finnet. FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö. TOIMINTAKERTOMUS 2011 Finnet FINNET-LIITTO on jäsentensä edunvalvontajärjestö. Finnet-liitossa on varsinaisena jäsenenä 27 alueellista operaattoriyhtiötä. Alueelliset jäsenyritykset tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus vuosikertomus 2010 toimitusjohtajan katsaus Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Toimintakertomus 2010 5 Emoyhtiön tuloslaskelma ja tase 9 Emoyhtiön rahoituslaskelma 12 Konsernin tuloslaskelma ja tase 13

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 3 TASEKIRJA 13 TULOSLASKELMA 14 TASE 15 RAHOITUSLASKELMA 16 LIITETIEDOT 17 1. TILINPÄÄTÖKSEN LAAJUUS JA

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03 Vuosikertomus 2003 avainluvut Liikevaihto, MEur 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 8 7 6 5 4 3 2 1 Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur Tulos/Osake (EPS), Eur 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 99 00 01

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Vuosikertomus 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Avainluvut 7 Vuosi 2013 lyhyesti 7 Anvia ICT 8 Anvia TV 11 Anvia Securi 12 Henkilöstö 13 Hallinto 14 Johtoryhmä 14 Hallintoneuvosto 15

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ VUOSI 2013 LYHYESTI 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2 ASIAKASREFERENSSEJÄ 3 TILINPÄÄTÖS 11 HALLINTO JA HALLINTAPERIAATTEET 27 TILINTARKASTUSKERTOMUS 29 HALLITUS 30 JOHTORYHMÄ 32 II

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö

VUOSIKERTOMUS 2010. Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö VUOSIKERTOMUS 2010 Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö 2 (21) 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Päättynyt tilikausi oli Ikaalisten Parkanon Puhelin Osakeyhtiön, IPP:n: 118:s. Yrityksen asema televiestintämarkkinoilla

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate-

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Vuosikertomus 1999 Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Perlos riaaliteknologian hallintaan. Perlos on maailman johtavia tarkkuutta vaativien

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE 4 KONSERNI LYHYESTI 5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 8 KONSERNITULOSLASKELMA

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Sisältö

Toiminta-ajatus. Sisältö Vuosikertomus 1998 Toiminta-ajatus Incap-konserni kehittää, tuottaa ja markkinoi havupuisten koottavien huonekalujen ja elektroniikan sopimusvalmistuspalveluja kansainvälisille markkinoille. Sisältö Vuosi

Lisätiedot

TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005

TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005 TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005 SISÄLTÖ Tradeka Oy lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Tapahtumia 6 Brändit ja myymälät 7 Hallituksen toimintakertomus 8 Tilinpäätös 10 Yhtiön omistus 25 Hallitus ja tilintarkastajat

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia)

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) 1 (26) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLTÖ HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) 6 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 6 KONSERNITASE 7 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 8 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Lisätiedot

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä Raportti T24/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9331 Viite: Sky-kansio 6/3 KIRJANPITOLAIN 1336/97 MUKAISTEN TULOSLASKELMA- JA TASEKAAVOJEN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2009 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus............................ 4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2002

TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2002 TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.22 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus...2 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 27 Konsernin tuloslaskelma...29 Konsernin tase...3 Konsernin rahoituslaskelma... 31 Finnair Oyj:n

Lisätiedot

Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014. Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7. 33100 Tampere

Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014. Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7. 33100 Tampere Restamax Oyj TASEKIRJA 31.12.2014 Restamax Oyj y-tunnus 1952494-7 Hatanpään valtatie 1 B Kotipaikka Tampere 33100 Tampere Restamax Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2014 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot