Liitetiedot Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25"

Transkriptio

1 T O I M I N T A K E R T O M U S

2 OSUUSKUNNAN KOKOUS Osuuskunta PPO:n osuuskunnan kokous pidetään perjantaina 31. päivänä toukokuuta 2013 Raahen Kauppaporvarin Raahesalissa os. Kirkkokatu 28, Raahe. 2

3 S I S Ä L L Y S Toimitusjohtajan katsaus...4 PPO:n historia...4 PPO-konsernin strategia...5 Tilinpäätös...9 Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Tilintarkastuskertomus...25 Hallintoneuvoston lausunto...25 Tunnuslukuja...26 Hallintoneuvosto...27 Hallitus...27 Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

4 Toimitusjohtajan katsaus Päättynyt tilikausi oli Osuuskunta PPO:n 98. Tilikausi toi merkittäviä uusia linjauksia ja päätöksiä osuuskunnan toiminnan suuntaamisessa ja rakenteessa. Hallinto päätti tehtyjen skenaariotarkastelujen pohjalta linjata osuuskunnan toimintaa ictpainotteisuudesta merkittävästi sijoitus- ja kehitysosuuskunnan toiminnan suuntaan. Hallinto päätti osittaisjakautumisesta, jotta rakenteellinen uudistus voitiin tehdä. Jakautumisen jälkeen toteutettiin suunniteltu icttoimintaa koskeva kauppa Elisa Oyj:n kanssa. Tämä on nyt toteutunut lopullisesti, kun Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi tehdyn kaupan. Asiakkaat saavat Suomen johtavan operaattorin palvelut. Osuuskunnan jäsenten kannalta varallisuuden kasvukehitys on ollut erityisen hyvä ja tämä varallisuus on turvallisesti osuuskunnan hallussa. Työpaikkojen osalta pitää kysyä, miten alueella voidaan parhaiten tarjota työtä ict-ammattilaisille. Voidaan perustellusti sanoa, että PPO:n toimialueelleen rakentama, kansallisesti huipputason ict-infrastruktuuri yhdistettynä Suomen johtavan ict-operaattorin palvelukehitys- ja investointikykyyn tarjoaa eniten liiketoimintamahdollisuuksia ja sen myötä työpaikkoja. Toimintaympäristön isot muutokset ovat tosiasioita mahdollisuuteen on tartuttu. Osuuskunnan hallinto on tehnyt vastuunsa ja valtuuksiensa mukaiset päätökset ja saattanut ne voimaan. Osuuskunnan hallinto on laatinut osuuskunnan toiminnan uudet linjaukset, joita esitellään tilinpäätöksen lisäksi tässä toimintakertomuksessa. Osuuskunnalla on aluevaikuttamisessa ja jäsenten talouden tukemisessa merkittävät mahdollisuudet tulokselliseen työhön pitkälle tulevaisuuteen. Toiminnalla vaikutetaan suoraan osuuskunnan ylijäämän kasvattamiseen ja välillisesti uusien työmahdollisuuksien syntymiseen. Osuuskunnan jäsenet ottavat kantaa näihin linjauksiin kevään osuuskuntakokouksessa. Tämä jäsenistön kannanotto ja strateginen valinta on puolestaan jäsenten vastuun ja oikeuksien puitteissa puheenvuoro on Sinulla! Toivotan Elisa Oyj:n lämpimästi tervetulleeksi PPO:n toimialueelle asiakkaidemme kokonaisvaltaiseksi palveluoperaattoriksi, työnantajaksi ja investoijaksi. Kiitän hallintoa tehtyjen ratkaisujen osalta syvällisestä toimiala-arvioinnista ja linjakkaasta päätöksenteosta. Kiitän henkilöstöä työpanoksesta PPO:ssa ja toivotan onnistumista työssä uudessa ympäristössä osana Elisa Oyj:n toimintaa. Asiakkaamme hyötyvät toiminnassaan entistä paremmin yhdistyneen PPO:n ja Elisan palveluiden käyttäjänä. Toivotan menestystä toimissanne. Pauli Korpi-Tassi toimitusjohtaja PPO:n virstanpylväitä Perustettiin Keski-Pohjanmaan Puhelinosuuskunta Oulu Kokkola -alueelle Perinteinen toimialue kattoi 18 kuntaa /kaupunkia Datakeskus Pohjanmaasta tuli PPO:n tytäryhtiö Laaja kuntayhteistyö käynnistyi perustetun Pohjanmaan Verkkopalvelut PVP Oy:n myötä. Kaustisen Seutukunnan kanssa alkoi yhteistyö Ostettiin Oy Telefon Ab Raahesta. Nimeksi Pohjanmaan Puhelinosuuskunta Toimialue laajeni perinteiselle Soneran alueelle Siikalatvaan ja Haapajärvi / Pyhäjärvi -alueille Toimialue laajeni Pohjoiseen Keski-Suomeen kumppanina Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy. 4 Toimitusjohtajan katsaus

5 Uudistuva osuuskunta PPO Hallituksen esitys Osuuskunta PPO:n toiminnan linjaukseksi ja suunnitelmaksi UUDISTUVA OSUUSKUNTA PPO Osuuskunta PPO on ammattimaisesti johdettu alueellinen sijoitus- ja kehitysosuuskunta, joka luo toiminnallaan menestymisen edellytyksiä jäsenilleen ja perinteiselle toimialueelleen. Jäsentensä ja toimialueensa hyvinvointiin tähtäävällä toiminnallaan osuuskunta jatkaa PPO:n satavuotista, menestyksekästä perinnettä. PPO:lle tarjoutuu toimialapainotuksen uudistamisen myötä ainutlaatuinen mahdollisuus investoida merkittävä osuus vuosikymmenten aikana kerrytetyistä pääomista uudelleen perinteisen toimialueensa hyvinvoinnin edistämiseksi. PPO toimii merkittävänä investoijana ja aluetalouden myötävaikuttajana. Jäsenen näkökulmasta PPO:n muuntautuminen sijoitus- ja kehitysosuuskunnaksi tarjoaa kiinnostavia mahdollisuuksia. Sijoituskohteet, joihin PPO sijoittaa, esimerkiksi paikalliset yritykset, kiinteistöt ja infrastruktuuri, ovat sijoituskohteina normaalisti yksittäisen jäsenen ulottumattomissa. PPO:n osuuksille järjestetään kauppapaikka, mikä mahdollistaa markkina-arvon muodostumisen osuuksille. Jäsenet voivat sujuvasti kasvattaa tai vähentää omistustaan PPO:ssa. Myös uusien jäsenten on mahdollista tulla osuuskuntaan. UUDISTUMISTA TOIMINTAYMPÄRISTÖN EHDOILLA Osuuskunta PPO:n menestyksen taustalla on kyky ennakoida, sopeutua ja hyödyntää toimintaympäristön muutoksia. PPO on onnistuneesti investoinut, ostanut, kehittänyt ja myynyt liiketoimintoja ja kasvattanut näin jäsenistönsä varallisuutta. PPO:n toiminnan perusajatus on jäsenten talouden tukeminen ja alueellisten toimintaedellytysten luominen jäsenistön hyväksi. Tämä tehdään tasevarallisuutta vaalien ja kasvattaen. PPO:N MISSIO, VISIO, ARVOT JA STRATEGIA Missio Edistämme jäsentemme ja perinteisen toiminta-alueemme elinkeinoelämän ja yritysten pitkän aikavälin menestystä tuottavalla ja turvaavalla sijoitustoiminnalla. Visio PPO on omistaja-arvon pitkäjänteinen kasvattaja ja arvostettu kumppani. Arvot Tuotamme lisäarvoa jäsenillemme ja toiminta-alueellemme hallitulla riskitasolla PPO:n tasevarallisuuden kasvu Taseen loppusumma Omavaraisuusaste % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Olemme tavoitteellisia kaikessa tekemisessämme Uudistumme harkitusti ja päättäväisesti Sijoitamme ja toimimme vastuullisesti Strategiset tavoitteet Toimintaedellytysten luominen jäsenille ja paikalliselle elinkeinoelämälle Yritysten ja liiketoimintojen pitkäjänteinen kehittäminen Omistaja-arvon vakaa kasvu Kilpailukykyinen osuuden tuotto muihin vastaaviin sijoitusmahdollisuuksiin verrattuna Datakeskus Pohjanmaasta tuli PPO Palvelut Oy, johon keskitettiin konsernin myynti Pohjanmaan Puhelin Oy:n nimeksi PPO- Yhtiöt Oy. Tytäryhtiöksi tulivat Gisforest Oy, PPO Kiinteistöt Oy ja Riofori Oy. JPC-Studiot Oy ja 4G-toimilupayhtiö Datame Oy tulivat osakkuusyhtiöksi. Datame Oy otti käyttöön Suomen ensimmäisen langattoman 4G-verkon. BCC Finland Oy ja Telekarelia Oy tulivat konserniin tytäryhtiöiksi ja Softera Oy ja FNE-Finland Oy osakkuusyhtiöiksi Osuuskunta PPO:n toiminnan painopiste muuttui ict:stä sijoitustoimintaan. Ict myytiin Elisa Oyj:lle Perustettiin Viske Oy 24/7/365-tukipalvelutoimintaan; call center- ja helpdesk-palvelut Perustettiin Oulutel Oy Oulun alueelle Käynnistettiin Dicame Oy alueyhtiöiden kanssa. Cuuma Communications Oy tuli osakkuusyhtiöksi. Oulutel Oy yhdistyi PPO Palvelut Oy:öön Emo-osuuskunnan nimeksi tuli Osuuskunta PPO. Osuuskunta PPO uudistuu jäsenten ja alueen eduksi. PPO-konsernin strategia 5

6 TASAPAINOINEN SIJOITUSSTRATEGIA PPO:n tavoitteena on sijoittaa osuuskunnan varat tuottavasti ja turvallisesti. Alkuvaiheessa tämä tarkoittaa osuuskunnan varojen merkittävää suuntaamista turvaaviin sijoituksiin eli likvideihin korko- ja osakesijoituksiin. PPO on hallinnoinut jo vuodesta 2008 usean kymmenen miljoonan euron turvaavaa sijoitussalkkuaan. Sijoitusten tuotto on ollut markkinaolosuhteet huomioiden erittäin hyvä. Tätä toimintaa jatketaan samoin hyviksi havaituin periaattein keskittyen julkisesti noteerattuihin yrityksiin, joissa yhdistyy hyvä ja vakaa tuotto, vahva tase ja maltillinen arvostus. Lisäksi varmistetaan sijoitusten riittävä hajautus ja hallinnoinnin kustannustehokkuus. PPO sijoittaa ajan kuluessa merkittävän osan tasevarallisuudestaan takaisin toimialueelleen. Näillä teollisilla sekä infra- ja kiinteistöomistuksilla tavoitellaan hyvää tuottoa ja alueellista vaikuttavuutta. Sijoituksia näihin toteutetaan ilman ennalta määriteltyä aikarajaa esiin tulevat tilaisuudet hyödyntäen. PPO:n omistukset ovat luonteeltaan pitkäjänteisiä, ja irtautumisia toteutetaan, kun ne ovat kokonaistilanne huomioiden ajankohtaisia. Teolliset omistukset ovat osakevähemmistö- tai osakeenemmistösijoituksia toimialueen yrityksiin, joilla on jo näyttöä menestyksekkäästä liiketoiminnasta ja mielenkiintoisia kasvumahdollisuuksia. Infrastruktuuri- ja kiinteistöomistukset ovat tyypillisesti tasaista kassavirtaa tuottavia kohteita. Tällaisia kohteita toimialueella ovat esimerkiksi terveys- ja sosiaalipalveluihin tarvittavat kiinteistöt, vähittäiskaupan kiinteistöt ja alueellinen perusinfrastruktuuri. Sijoittamalla paikalliseen perusinfrastruktuuriin PPO:n on mahdollista myötävaikuttaa laajasti seutukuntiensa elinvoimaisuuteen ja kilpailukykyyn. Tuottoa ja arvonnousua haetaan infra- ja kiinteistöomistuksista, turvaavista sijoituksista ja teollisista omistuksista. Tuotto ja riskit tasapainotetaan hajautuksella huomioiden sijoituskohteiden valinta ajallisesti, toimialoittain ja päämarkkina-alueittain. MENESTYMISEN EDELLYTYKSIÄ JÄSENILLE JA PAIKALLISELLE ELINKEINOELÄMÄLLE PPO vahvistaa alueen elinvoimaa investoimalla pitkäjänteiseen, kannattavaan yritystoimintaan PPO:n toimialueella on perinteisesti vahvaa pientä ja keskisuurta itsenäistä yritystoimintaa sekä alihankintaa, joka palvelee ympärillä olevien kaupunkien kansainvälisesti verkottuneita yrityksiä. Monilla yrityksillä on tarve kasvun tai osaamisen vahvistamiseen, mutta esteenä on rahoitus. PPO:lle on nähtävissä tärkeä rooli nykyisen elinvoimaisen yritystoiminnan kilpailukyvyn kasvattamisessa ja sellaisten hankkeiden pääomittamisessa, joihin on vaikea löytää ulko- Turvaavat sijoitukset Likvidit korko- ja osakesijoitukset joko suoraan tai välillisesti rahastojen kautta Teolliset omistukset Toimialueen yritykset Infra- ja kiinteistöomistukset Toimialueen kiinteistöt ja infrastruktuuri 6 PPO-konsernin strategia

7 puolista rahoitusta. Alueen isot hankkeet esimerkiksi energiaan, logistiikkaan, sekä metalli- ja kaivosteollisuuteen muodostaisivat toteutuessaan lisääntyvän tarpeen kehittää alueelle hankkeita tukevaa palveluinfrastruktuuria. Uusista merkittävistä hankkeista on kyettävä kanavoimaan mahdollisimman paljon hyötyä alueelle myös paikallisen, hankkeisiin osallistuvan yritystoiminnan muodossa. Näin syntyy työpaikkoja. Toiminnan perustana kannattavat ja tasapuoliset sijoituspäätökset vakaaseen ja ammattimaiseen harkintaan nojaten Alueellisessa vaikuttamisessa on keskeistä tarkastella pidempää aikaväliä. Jotta PPO voi toimia kymmenien vuosien horisontilla pääomia hukkaamatta, on sen voitava suunnata panoksensa kannattaviin ja turvallisiin kohteisiin valittuja arvoja noudattaen. Tämä edellyttää huolellista harkintaa panostuskohteiden valinnassa ja kevyttä kustannusrakennetta varojen hallinnoinnissa. Merkittävimmät investointipäätökset toteutetaan perusteellisen arvioinnin pohjalta ja hallinnon hyväksyminä. Alueellisten sijoitusten kohdistamisessa käytetään vankkaa harkintaa, jotta ne palvelevat tasapuolisesti nykyisen PPO:n alueen jäseniä. Alueellista vaikuttavuutta on luotavissa panostuksilla, jotka luovat edellytyksiä esimerkiksi lapsille ja vanhuksille. Sama tasapuolisuus ulotetaan yrityksiin kohdistuviin sijoituksiin. Panokset keskitetään niin, että mahdollistetaan paikallisten yritysten kasvuharppaukset alueen ulkopuolelle ja kansainvälisestikin. Näin saamme uusia osaajia. PPO mahdollistaa osaltaan laadukkaiden hyvinvointia edistävien palveluiden tuottamisen alueella Julkisesti rahoitettujen hoivapalveluiden osalta on nähtävissä kasvava tarve palveluiden järjestämiseen moderneilla ja laadukkailla tavoilla. Kuntien rahoituksellinen tilanne on kireä, joten alueellisesti on löydettävä ratkaisuja, joissa rakenteita voidaan rahoittaa uusilla, yksityisen ja julkisen sektorin yhteisillä malleilla. PPO:n rooli on varmistaa sellaisten tärkeiden alueellisten infrastruktuurihankkeiden toteutuminen, jotka tukevat alueen elinvoimaisuutta ja hyvinvointia, mutta eivät etene olemassa olevilla rahoitus- ja toimintamuodoilla. Tällaisia ovat esimerkiksi päiväkodit, koulut ja palvelutalot. Näissä kohteissa voidaan soveltaa pitkäaikaisia yhteistyösopimuksia julkisen toimijan kanssa. Sijoitusyhtiön roolina on investoida pääasiassa infrastruktuuriin, mutta lisäksi on mahdollista tehdä yhteistyötä paikallisten oppilaitosten ja yritysten kanssa myös hyvinvointiratkaisujen ja teknologioiden tuotteistamisessa. Tällaisilla ratkaisuilla on potentiaalia kansallisesti ja kansainvälisesti. Näin muodostuu alueelle uutta jalostusarvoa. Katse eteenpäin alueen ja asukkaiden puolesta Nyt on otollinen tilaisuus katsoa eteenpäin. Alueen asukkaiden ja yritysten näkökulmasta kaikki voittavat pitkällä aikavälillä, kun kerrytettyä varallisuutta uudelleensijoitetaan järkevästi ja tasapuolisesti alueelle. Ratkaisulla voidaan osaltaan turvata sekä taloudellinen pitkäaikainen tuotto, tarvittaessa arvon realisointi, mutta myös varmistaa paikallisten asukkaiden tarvitsemien palveluiden edellyttämä nykyaikainen infrastruktuuri ja sitä kautta palveluiden säilyminen alueella. Yritykset saavat uuden pitkäaikaisen, oman pääoman ehtoisen rahoittajakumppanin, joka on merkittävä tuki muutostilanteissa, mahdollistaa välttämättömän kasvun ja lisää kilpailukykyä investoimalla koulutukseen ja tuotekehitykseen. Toiminta myös synnyttää ja ylläpitää alueen työllisyyttä, millä on moninkertaisia alueen taloutta ja hyvinvointia lisääviä vaikutuksia. UUDISTUVAN OSUUSKUNTA PPO:N HYÖDYT JÄSENILLE Kertyneen varallisuuden turvaava ja ammattimainen hoitaminen Keskeistä PPO:n strategiassa on turvata osuuskunnan kertynyt varallisuus. Varsinkin toiminnan alkuvaiheessa suuri osa varoista sijoitetaan likvidisti, hajautetusti ja turvaavasti. Alueellisia omistuksia lisätään sitä mukaa kuin sopivia tilaisuuksia syntyy. Osallistuminen uudentyyppiseen sijoittamiseen PPO antaa yksittäisille jäsenille mahdollisuuden osallistua uudenlaiseen pitkän aikavälin sijoittamiseen. Monet PPO:n tulevista sijoituskohteista, kuten kiinteistöt, yritykset, osakkeet ja osuudet, ovat normaalisti vain suursijoittajien ulottuvilla. Kasvava osuuskorkotuotto PPO:n tavoitteena on tarjota kilpailukykyinen osuuskorkotuotto muihin vastaaviin sijoitusmahdollisuuksiin verrattuna. Tyypillisesti tämä tarkoittaa n. 5-7 prosentin osuuskorkotuottoa suhteessa osuuden markkinahintaan. Alueellinen vaikuttavuus PPO:n panostukset infrastruktuuriin ja yrityksiin luovat ja vahvistavat paikallisia toimintaedellytyksiä. PPO:n sijoitustoiminta tuo välillisesti alueelle työpaikkoja, hyvinvointia ja verotuloja. Mahdollisuus käydä kauppaa osuuksilla markkinahintaan PPO:n keskeisenä lähiajan strategisena toimenpiteenä on uudistaa osuuskunnan sääntöjä siten, että jäsenet voivat kasvattaa ja vähentää omistustaan Osuuskunta PPO:ssa. Käytännössä tämä tarkoittaa nykyisten osuuksien pilkkomista useammaksi osuudeksi (ns. split) ja arvo-osuusjärjestelmään siirtymistä. Useat puhelinyhtiötaustaiset yhteisöt (esimerkiksi Osuuskunta KPY, Oulu ICT, Anvia ja Finda) ovat jo siirtyneet arvo-osuusjärjestelmään. Toimivan kauppapaikan myötä osuuksille muodostuu aito markkinahinta. PPO-konsernin strategia 7

8 OSUUSKUNTA PPO:N OSUUSKUNNAN KOKOUK- SELLE Osuuskunta PPO:n hallituksen pyynnöstä ilmoitamme lausuntonamme seuraavan: Elisa Oyj:n kanssa tehdyn osakekaupan perumista koskeva vaatimus: Osuuskunnan hallitus on hyvin perusteellisesti selvittänyt toimialatilanteen eri skenaariot ja kauppa on siten perusteltu, pyydettyjen asiantuntijalausuntojen mukaan kauppa on kaikin puolin laillisesti tehty ja hinnan osalta markkinaehtoinen. Hallitus on asiamukaisesti ottanut huomioon teleliiketoiminnan jatkamiseen liittyvät riskit. Kauppa tehtiin osuuskunnan kannalta oikeaan aikaan ja saadun selvityksen valossa parhaaseen mahdolliseen hintaan. Edellytyksiä kaupan perumista koskevan vaatimuksen hyväksymiselle tai kaupan purkamiselle ei hallintoneuvoston mielestä ole olemassa. Vaatimus osuuskunnan purkamisesta: Osuuskunnan purkaminen ei ole jäsenten edun kannalta perusteltua. Osuuskunnan on tarkoituksenmukaista ja täysin mahdollista jatkaa säännöissään sekä osuuskuntalaissa määriteltyä toimintaansa sanotusta Elisa Oyj:n kanssa tehdystä osakekaupasta huolimatta. Hallitus on esitellyt hallintoneuvostolle luonnoksen osuuskunnan tulevan toiminnan suuntaviivoista. Toiminnan uusi painotus antaa entistä paremmat lähtökohdat jäsenten talouden tukemiseen suoraan osuuspääoman koron muodossa ja välillisesti aluevaikuttamisen kautta. Myös nykyiset verolait suosivat tuloksen jakamista jäsenille korkona purkutuoton sijaan. Osuuskuntaa ei ole hallintoneuvoston mielestä syytä asettaa nyt selvitystilaan tai purkaa. Jäsenten erottaminen ja pääomien palauttaminen Osuuskunnan jäsenyyden edellytyksenä on osuuskuntalain ja osuuskunta PPO:n sääntöjen mukaan osuuskunnan palvelujen käyttö. Osuuskunta toimii jäsentensä taloudenpidon tukemiseksi ja osuuskunnan jäseniä on kohdeltava tasavertaisesti. Pyydettyjen asiantuntijalausuntojen mukaan jäsenten tasapuolisen kohtelun mukaisesti, lain, sääntöjen ja yli 11 vuotta vallinneen käytännön mukaan hallintoneuvosto katsoo, että palvelukäytön lopettaneet jäsenet voidaan erottaa ja näiden osuuskuntaan sijoittamat pääomat palauttaa. Noiden pääomien tuotosta päätettäessä huomiota on syytä kiinnittää osuuskunnan sääntöihin ja jäsenten tasavertaiseen kohteluun. Lisäosuusmaksujen määrän vähentäminen Hallintoneuvosto katsoo, että hallituksen esitys lisäosuusmaksujen määrän vähentämisestä nollaan ja kaikkien lisäosuusmaksujen palauttamisesta on perusteltu, kun otetaan huomioon osuuskunnan nykyinen omavaraisuus ja suunnitellun tulevan toiminnan laajuus. Hallituksen selostus vuoden 2013 tapahtumista Hallintoneuvosto katsoo, että osuuskunnan hallituksen selostus tilinpäätöksen jälkeisistä osuuskunnan asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista on asianmukainen eikä hallintoneuvostolla ole sen suhteen huomauttamista. Osuuskunnan toiminnan uudelleen linjaus Osuuskunnan hallitus esittää, että osuuskunnan toimintaa linjataan suunnitelman mukaan sijoitus- ja kehitysosuuskunnan suuntaan, joustavamman ylijäämän jakamisen mahdollistamiseksi sääntöjä tulee päivittää ja aluevaikuttamisen strategiaa lähdetään toteuttamaan. Hallintoneuvosto katsoo, että osuuskunnan hallituksen esitys on asianmukainen eikä hallintoneuvostolla ole sen suhteen huomauttamista, kun kyse on alustavasta esityksestä, jota tullaan myöhemmin täsmentämään. Ylivieskassa OSUUSKUNTA PPO:N HALLINTONEUVOSTO 8 PPO-konsernin strategia

9 Tilinpäätös HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2012 Osuuskunta PPO konsernin rakenne Osuuskunta PPO muodostui sen täysin omistamista PPO Sijoitus Oy:stä ja PPO-Yhtiöt Oy:stä sekä näiden tytär- ja osakkuusyhtiöistä. Tytäryhtiöitä olivat Telekarelia Oy, BCC Finland Oy, Cuuma Communications Oy, Gisforest Oy, PPO Palvelut Oy, Viske Oy, PPO Kiinteistöt Oy, Pohjanmaan Verkkopalvelut PVP Oy, ja Riofori Oy, jolla ei ollut liiketoimintaa. Lokakuun lopussa PPO-Yhtiöt Oy jakautui ns. osittaisjakautumisella kahdeksi yhtiöksi siten, että PPO-Yhtiöt Oy jatkoi harjoittamaansa ICT-liiketoimintaa tytär- ja osakkuusyhtiöineen ja jakautumisessa syntyneeseen uuteen PPO Sijoitus Oy:öön siirtyi PPO-Yhtiöt Oy:n sijoitusliiketoiminta sekä tytäryhtiöt PPO Kiinteistöt Oy, Pohjanmaan Verkkopalvelu PVP Oy ja Riofori Oy sekä osakkuusyhtiö JPC Studiot Oy. PPO Sijoitus Oy:n toimialana on ensisijaisesti sijoitusvarallisuuden hallinnointi ja sijoitustoiminta osuuskunnan käytäntöjä ja sijoitusstrategiaa noudattaen. Osuuskunta PPO omistaa jakautumisessa syntyneiden tytäryhtiöiden koko osakekannan. Osuuskunta PPO allekirjoitti Elisa Oyj:n kanssa sopimuksen, jonka mukaan PPO:n kiinteän verkon televiestintä- ja IT-liiketoiminnot siirtyvät Elisa Oyj:lle. Osakekauppa sisältää PPO-Yhtiöt Oy koko osakekannan ja omistukset Kymen Puhelin Oy:ssä ja Telekarelia Oy:ssä. Kaupan toteutuminen edellyttää Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksyntää. Kilpailuja kuluttajavirasto antaa asiasta päätökseen alkuvuonna Osuuskunta PPO:n liiketoiminta oli tilikauden lopussa PPO- Yhtiöt Oy:ssä ja PPO Sijoitus Oy:ssä. Toimintaympäristö Suomen it- ja ic-liiketoimintojen markkina ei kasvanut tilivuonna Alan kilpailutilanne oli tiukka ja kampanjointi markkinaosuuksista oli aktiivista koko vuoden. Yritykset olivat varovaisia investoinneissaan. Uusia yrityksiä syntyy PPO:n toiminta-alueelle niukasti. Julkisen sektorin hankintojen keskittämistoimet jatkuivat niin valtion kuin kuntien osalta. Tämä tarkoittaa useassa tapauksessa PPO:n rajautumista ulos tarjoajana. Yrityksille suunnattujen pilvipalvelujen tarjonta markkinoilla kasvoi ja kilpailu laski hintoja entisestään. Viestintäviraston mukaan vuonna 2012 kotitalouksista 14 prosentilla oli käytössään kiinteän verkon puhelinliittymä ja yli 98 prosentilla matkaviestinverkon liittymä. Internetyhteyksien määrä on pysynyt viimeisen kolmen vuoden ajan lähes ennallaan. Vuoden 2012 lopussa noin 87 prosentilla suomalaistalouksista oli internetyhteys. Johtavat internet-televisioverkot Netflix ja HBO tarjoavat viihdettä ja elokuvia suomalaiskoteihin internetin kautta. Yleisradio ja kaupalliset tv-yhtiöt siirtävät nykyisiä televisiokanavia yhä enemmän katsottavaksi netin kautta. Radioverkoissa toteutetaan huutokauppa 800 MHz:n taajuuksista. Kyseinen taajuus on kapasiteetiltaan ja peittokyvyltään potentiaalisin toteutetuista radioverkkoratkaisusta tähän mennessä. Viestintävirasto antoi päätökset merkittävimmistä HMVsääntelyistä vuoden lopulla. Metalli- ja erityisesti kuitupohjaisten tilaajayhteyksien sääntely kiristyy entisestään tukkumarkkinassa toteutuvalla hintakaton asettamisella. PPO on ollut viime vuosien ajan keskeisin toimija ja edistäjä aluepuhelinyhtiöiden yhteisten tukkupalveluiden kehityksessä ja tuottamisessa. Näitä tuotanto/tukkupalveluita ovat osaomistus- ja osakkuusyhtiöt tuottaneet, mutta tukku- ja tukipalveluiden hintatasot ovat jääneet pääosin alan markkinahintojen yläpuolelle. Liiketoiminta PPO-Yhtiöt Oy:n liiketoiminnot ovat tietoliikennepalvelut, itpalvelut ja infrastruktuuripalvelut. PPO:n palveluliiketoimintaan kuuluvat tietoliikenne- ja tietotekniikkapalvelut kuluttajille ja yrityksille. Kannattavuuden parantamiseksi tavoiteltiin merkittävää liikevaihdon kasvua ja kustannusten säästöä. PPO Laajakaistan saatavuus perinteisellä toiminta-alueella on käytännössä 100 prosenttia. PPO Laajakaista palvelua täydentää taajamissa toimiva PPO:n 4G-mobiililaajakaista. Viihdepalvelun markkinointi onnistui hyvin ja uusia asiakkaita saatiin merkittävästi. Peruspalveluissa tehtiin lukuisia tuotteistus- ja hinnoittelumuutoksia. Lankapuhelinliittymien kokonaismäärä aleni hieman edellisvuotta nopeammin. Matkapuhelin- ja mobiililaajakaistan myynnin osalta ei päästy tavoitteisiin. IT-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi noin 0,4 M. Kasvu tuli palvelinhotellipalveluista, jossa suurimpana Microsoft Hosted palvelujen lisääntyminen sekä asiakaskohtaisista Dedicated Hosting -ratkaisuista. Uusia palveluja tuotteistettiin ja otettiin asiakaskäyttöön kuten Nova-pilvipalvelu, Microsoft Hyper-Vvirtualisointipalvelut ja Hostedt Lync -kommunikaatiopalvelut. Operaattoriliiketoiminta eli verkkoinfran vuokraus ja siihen liittyvän osaamisen ja työn myynti muille operaattoreille tuotti liikevaihtoa 9,5 M (9,0 M ), joka on 29 prosenttia PPO- Yhtiöt Oy:n liikevaihdosta. Televerkkojen suunnittelu- ja operointityön myyntiä lisättiin Telekarelia Oy:lle ja Datame Oy:lle tavoitteena kustannustehokkuuden ja palvelukyvyn parantaminen. Perinteisen puhelinkeskuksen operointi ulkoistettiin. Sijoitustoiminta sisältyi PPO-Yhtiöt Oy:n toimintaan jakautumiseen saakka ja PPO Sijoitus Oy:n liiketoimintaan vuoden kaksi viimeistä kuukautta. Tilinpäätös 9

10 Osuuskunnan jäsenet ja osuudet Osuuskunta PPO:n hallitus, jolle jäsenyyksistä päättäminen kuuluu, päätti olla ottamatta käsittelyyn jälkeen tulleita jäsenhakemuksia. Myöskään jäsenosuuden siirtoja ei hyväksytä, ellei kyse ole perhe- tai perintöoikeudellisesta saannosta, joka on lainvoimaisella asiakirjalla todistettavissa. Osuus- ja jäsenrekisterimuutoksista pidättäydytään toistaiseksi. Lisäosuuksien osalta jatketaan osuuspääomien palauttamista jäsenelle. Henkilöstö ja hallinto Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä oli 280 (290). Henkilöstökulut olivat 12,8 (13,3) M. Keväällä 2012 päättyneiden yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena tuotannollisin ja taloudellisin perustein konsernin henkilökunta väheni 10 henkilöllä. PPO-Yhtiöt Oy:n jakautumisen myötä PPO Sijoitus Oy:hyn siirtyi yksi henkilö. Osuuskunnan kokous pidettiin Kalajoella Kokouksessa vahvistettiin tilinpäätös ja hyväksyttiin hallituksen toimintakertomus. Kokouksen päätöksen mukaan ouusmaksun korkoa maksettiin 7 euroa varsinaisille ja vapaaehtoisille osuuksille. Palvelukäytön mukaisessa suhteessa osuuksien omistajille jaettiin lisäksi kuusi prosenttia asiakkaan PPO:n palvelusopimusten perusteella kertyneestä vuosilaskutuksen määrästä. Hallitus valtuutettiin irtisanomaan osuuskunnan sääntöjen 7 pykälän mukaan palvelukäytön lopettaneiden jäsenten vapaaehtoiset osuudet enintään palvelukäyttöä vastaavaan lukumäärään. Valtuutuksen kestoksi päätettiin yksi vuosi päätöspäivästä lukien. Lisäksi hallitus valtuutettiin antamaan vapaaehtoisia osuuksia enintään kpl sääntöjen 7 pykälän mukaisin perustein. Valtuutuksen kestoksi päätettiin viisi vuotta päätöspäivästä lukien. Osuuskunnan hallintoneuvosto asti: Puheenjohtaja toimitusjohtaja Timo Järvelä ja varapuheenjohtaja pankinjohtaja Kai Pajala Jäsenet toimitusjohtaja Jarmo Ainali, toimitusjohtaja Heikki Ala-aho, koneenhoitaja Esko Blomqvist, yhdyskuntainsinööri Hannu Haapakoski, maanviljelijä Kauko Hihnala, johtava lääkäri Virpi Honkala, maanviljelijä Heikki Jaakola, rehtori Erkki Juola, yrittäjä Aimo Kallio, kunnanjohtaja Jari Kangasvieri, veturinkuljettaja Eero Kippola, kaupunginsihteeri Pekka Leppikangas, lehtori Hanna-Leena Mattila, toimitusjohtaja Asko Männistö, lehtori Kaisa Määttä, maanviljelijä Pekka Mönkkönen, maanviljelijä Martti Patokoski, toimitusjohtaja Matti Pohjanen, pankkitoimihenkilö Leena Rahkonen, yrittäjä Timo Rekilä, metallimies Kimmo Saastamoinen, sairaanhoitaja Kiti Sovisalo, kehittämispäällikkö Asko Syrjälä, maanviljelijä Tuomo Tamminen, matkatoimistovirkailija Päivi Taskinen, radiotoimittaja Paavo Törmi, toimitusjohtaja Esko Vuokila ja kauppias Juhani Yrjänä. Osuuskunnan hallintoneuvosto lähtien: Puheenjohtaja toimitusjohtaja Timo Järvelä ja varapuheenjohtaja pankinjohtaja Kai Pajala Jäsenet toimitusjohtaja Jarmo Ainali, toimitusjohtaja Heikki Ala-aho, yhdyskuntainsinööri Hannu Haapakoski, maanviljelijä Kauko Hihnala, johtava lääkäri Virpi Honkala, maanviljelijä Heikki Jaakola, rehtori Erkki Juola, yrittäjä Aimo Kallio, kunnanjohtaja Jari Kangasvieri, veturinkuljettaja Eero Kippola, kaupunginsihteeri Pekka Leppikangas, johtaja Jussi Miilukangas, toimitusjohtaja Asko Männistö, lehtori Kaisa Määttä, maanviljelijä Pekka Mönkkönen, maanviljelijä Martti Patokoski, toimitusjohtaja Matti Pohjanen, pankkitoimihenkilö Leena Rahkonen, yrittäjä Timo Rekilä, toimitusjohtaja Esko Salmikangas, sairaanhoitaja Kiti Sovisalo, kehittämispäällikkö Asko Syrjälä, toimitusjohtaja Johanna Takanen, maanviljelijä Tuomo Tamminen, matkatoimistovirkailija Päivi Taskinen, radiotoimittaja Paavo Törmi, toimitusjohtaja Esko Vuokila ja kauppias Juhani Yrjänä. Hallituksen puheenjohtaja oli lehtori, lakitoimistoyrittäjä Jarmo Uutela, varapuheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä toimi konsernijohtaja Jorma Takanen saakka ja lähtien toimitusjohtaja Markku Jokinen, jäsenet pankinjohtaja Marja Hellén-Valtanen, vt. toimitusjohtaja Ulla Pallonen, toimitusjohtaja Mikko Luoma ja toimitusjohtaja Pauli Korpi-Tassi. Osuuskunnan tilintarkastajina olivat KHT Sami Posti ja KHT Erkki Nissilä. Investointi ja rahoitus PPO-konserni käytti investointeihin 18,6 M, mistä PPO- Yhtiöt Oy noin 15,2 M. PPO jatkoi investointeja kuituverkkoihin, liittymien ja liikenteen kytkentä-, välitys- ja siirtojärjestelmiin sekä radiomastoihin ja langattoman 4G-laajakaistaverkon tukiasemiin ja myös kupariseen tilaajaverkkoon. It-järjestelmiä kehitettiin, parannettiin palvelujen vikasietoisuutta ja hankittiin entistä nopeampia tallennusjärjestelmiä ja palvelimia. Taloudellinen tulos Osuuskunta PPO -konsernin liiketoiminnan tulos oli 1,9 (3,2) M eli 2,7 (4,5) prosenttia liikevaihdosta. Konsernin ylijäämäksi verojen jälkeen jäi 1,5 (3,1) M eli 2,1 (4,4) prosenttia liikevaihdosta. PPO-Yhtiöt Oy:n hallitus ei esitä jaettavaksi osinkoa osuuskunnalle. Osuuskunnan ylijäämäksi muodostui 0,9 (1,5) M. Operatiivisen liiketoiminnan tuloslaskelma ja tase PPO- Yhtiöt Oy:ltä on laadittu erillisinä. PPO-konsernin liikevaihto oli tilikaudella 69,2 (70,5) M. Sijoitustoiminnan liikevaihto voi vaihdella vuosittain merkittävästi sijoitusmarkkinatilanteen ja liiketoiminnan investointitarpeiden mukaan ollen ,1 (10,4) M. Kehitystoiminta Osuuskunta PPO:lla itsellään ei ollut kehitystoimintaa. Tulevaisuuden näkymät Osuuskunta PPO on myynyt PPO-Yhtiöt Oy:n osakekannan ja Telekarelia Oy:n osakkeet. Kilpailu- ja kulutta- 10 Tilinpäätös

11 javiraston lausuntoa kaupan osalta odotetaan alkuvuonna Hallituksen esitys kaupan toimeenpanon jälkeen on suunnata osuuskunnan toimintaa alueelliseksi sijoitus- ja kehitysyhtiöksi. Toiminta ict-alalla toteutuu aiempaa vähäisempänä ict- alan yhtiöiden osakkeita omistamalla. Kauppasopimuksen mukaan kaupan toimeenpanon yhteydessä PPO-Yhtiöt Oy:n omistamat Datame Oy:n ja Cuuma Communicatios Oy:n osakkeet siirretään kaupalla Osuuskunta PPO:lle Datamen radiotoimilupien säilymisen varmistamiseksi. Kaupan toteuduttua ja osuuskunnan jatkaessa toimintaansa alueellisena kehitys- ja sijoitusyhtiönä konsernirakennetta pyritään selkiyttämään sulauttamalla PPO Sijoitus Oy:n toiminta osuuskuntaan hallinnon keventämiseksi ja läpinäkyvyyden parantamiseksi. Alueen kuntien kanssa on avattu keskustelu Pohjanmaan Verkkopalvelut PVP Oy:n omistajarakenteen edelleenkehittämisestä. Tilikauden jälkeiset tapahtumat Elisa-kaupan osalta Kilpailu- ja kuluttajavirasto päätti lisäajasta kaupan markkinavaikutusten arviointiin ja se antaa lopullisen päätöksensä kaupasta viimeistään Osuuskunnan hallintoneuvosto kokoontui ja merkitsi tiedoksi osuuskunnan jäsenen Tapio Pihlajamaan edustaman jäsenryhmän kirjeen, missä vaaditaan, että seuraavan ylimääräisen tai varsinaisen osuuskunnan kokouksen esityslistalle otetaan käsiteltäväksi Osuuskunta PPO:n purkaminen vapaaehtoisen selvitystilan kautta. Osuuskunnan jäsen Heikki Junttila on edustamansa jäsenryhmän puolesta esittänyt osuuskunnan hallitukselle ja osuuskuntakokoukselle, että Elisa-kaupan päätös on kumottava ja kauppa peruttava. Hallitus laatii oman esityksensä osuuskuntakokoukselle osuuskunnan toiminnan uudelleensuuntaamiseksi. Osuuskunnan hallitus on päättänyt esittää osuuskuntakokoukselle palvelujen käytön lopettaneiden jäsenten erottamista ja näiden osuusmaksun palauttamista lähettämällä asiaa koskevan ilmoituksen lisäosuuden haltijoille. Tällä toimenpiteellä hallitus panee toimeen sääntöjen vaatimukset ja toteuttaa osuuskunnan aiempien kokousten päätöksiä turvata palveluita tilikauden ajan käyttäneiden jäsenten etuudet osuuskunnassa. Osana hallituksen suunnitelmaa osuudelle järjestetään kauppapaikka sen vaihdannan mahdollistamiseksi paremmin osuuden arvoa vastaavaan kurssiin. Tämä edellyttää sääntöjen uudistamista. Sääntöjen uudistamisen keskeinen sisältö ja osuuksien vaihdannan menettely esitellään osuuskunnan kokouksessa. Riskit ja epävarmuustekijät Elisa-kaupan odotetaan tulevan hyväksytyksi viranomaiskäsittelyssä. Kaupan estyminen olisi merkittävästi haitallinen asiakkaiden tarvitsemien uusien palveluiden ja kokonaisratkaisujen saatavuudelle tulevaisuudessa. Osuuskunnan jäsenen omistajaarvon kannalta kaupan estyminen olisi selkeästi haitallinen. Datame Oy:n toiminnan käynnistäminen on kesken ja yhtiö tarvitsee vielä rahoitusta tänä ja ensi vuonna. Datamen omistuspohjan laajentaminen parantaa yhtiön mahdollisuuksia ja jakelussa onnistuminen sisältää riskiä. Konserni on investoinut ja IP-TV ja data/puhe palveluihin osakkuusyritystensä kautta. Kyseisten liiketoimintojen käynnistäminen on hidasta ja sisältää riskejä. Konsernin taseessa on saamisia osakkuusyhtiöiltä 4,5 M. Konsernin tulokseen on kirjattu näiden yhtiöiden tappioita vuodesta 2009 lähtien 3,8 M. Osakkuusyhtiöiden tappiot vuonna 2012 olivat 7,7 M. Konsernin tuloksessa on huomioitu osakkuusyhtiöiden tappio siihen saakka kunnes osuuden arvo on nolla. Vuoden 2012 osakkuusyhtiöiden tappiosta on kirjaamatta 1,7 M. PPO-Yhtiöt ja Telekarelia ovat taanneet osakkuusyhtiöiden lainoja ja muita sitoumuksia 7,0 M. Hallituksen esitys tilikauden tuloksesta Osuuskunta PPO:n tilikauden tulos osoittaa ,95 euroa voittoa. Hallitus ehdottaa, että koska vararahasto kattaa sääntöjen 9 edellyttämän määrän, osuuskunnan tuloksesta jaetaan osuuspääoman korkona varsinaisille ja vapaaehtoisille osuuksille 10 euroa. Lisäosuuksille ei jaeta korkoa. Loput ylijäämästä jätetään edellisten vuosien tulokseen. Osuuskunnan taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut maksuvalmiutta heikentäviä muutoksia. Ylijäämän jako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna osuuskunnan maksukykyä hlöä OSUUSKUNTA PPO:N JÄSENMÄÄRÄN KEHITYS OSUUSKUNTA PPO TILASTOT Jäsenmäärän kehitys Osuudet: - Varsinaiset osuudet Vapaaehtoiset osuudet Aktiiviset osuudet yht Lisäosuudet (palvelukäyttö päättynyt) Odottamassa hallituksen käsittelyä Tilinpäätös 11

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

ARVOANALYYSI 18.3.2015 YHTEENVETO

ARVOANALYYSI 18.3.2015 YHTEENVETO YHTEENVETO PPO:n osuustodistuksen laskennallinen arvo eli tasesubstanssi (englanniksi net asset value, NAV) tämän arvoanalyysin perusteella on n. 1 240 euroa. Julkisesti noteerattujen sijoitusyhtiöiden

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Finda - Vuosikertomus 2015

Finda - Vuosikertomus 2015 1/30 2/30 FINDA OY:N HALLITUS Esa Haavisto, puheenjohtaja. Syntynyt 1949. Ekonomi. Hallitusammattilainen. Hallituksen jäsen vuodesta 1999 ja puheenjohtaja vuodesta 2010. Kotipaikka Helsinki. Kari Ollila,

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa.

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa. 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää Alakonsernin emoyhtiö on Yritys S, kotipaikka Paikka. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon

Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon Lappeenrannan kaupunki Sosiaali - ja terveyslautakunta 25.4.2014 Liitteet MLL:n Lasten ja nuorten puhelimen ja netin avustushakemukseen 2014 ja esitys avustuksen varauksesta vuoden 2015 talousarvioon o.

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy TASEKIRJA

KPY Sijoitus Oy TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2012 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2012

Tilinpäätösasiakirjat 2012 Tilinpäätösasiakirjat 2012 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

Tilinpäätös TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2011 31.12.2011. Toimintaympäristö. Henkilöstö. Hallinto. Liiketoiminta

Tilinpäätös TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2011 31.12.2011. Toimintaympäristö. Henkilöstö. Hallinto. Liiketoiminta TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2011 31.12.2011 Telekarelia Oy muodostaa konsernin, johon kuuluvat tytäryhtiöinä Avot Sähkö Oy ja Karelsat Oy. Avot Sähkö Oy tuottaa sähköasennuspalveluita Joensuun talousalueella.

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätös TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010. Toimintaympäristö. Liiketoiminta. Investoinnit ja rahoitus

Tilinpäätös TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010. Toimintaympäristö. Liiketoiminta. Investoinnit ja rahoitus TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010 Toimintaympäristö Vuosi 2010 oli Telekarelia Oy:n 105. toimintavuosi. Telekarelia Oy kuuluu Pohjanmaan Puhelinosuuskunta PPO:n muodostamaan konserniin.

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot