OKO VUOSIKERTOMUS 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OKO VUOSIKERTOMUS 2006"

Transkriptio

1 OKO VUOSIKERTOMUS 2006

2

3 Sisältö OKO lyhyesti...4 Vuoden 2006 tulos...6 Avainlukuja...8 OKO osana OP-ryhmää...10 Katsaus osakkeenomistajille...12 Vuoden tapahtumia...14 Strategia...16 Arvot...19 Näkymät...20 Liiketoiminnot...21 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta...21 Vahinkovakuutustoiminta...30 Riskiasema...38 Henkilöstö...42 Yhteiskuntavastuu...44 Osakkeet ja osakkeenomistajat...46 Hallinto ja johtaminen...48 Hallitus...52 Konsernin johtoryhmä...54 Organisaatio...55 Tietoja osakkeenomistajille...56 Yhteystietoja...57 OKOn hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2006 on luettavissa Internet-osoitteessa Samasta osoitteesta löytyy myös OP-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti. OKO VUOSIKERTOMUS

4 OKO LYHYESTI OKO Pankki Oyj on suomalainen finanssipalveluyritys, joka tarjoaa pankki-, sijoitus- ja vahinkovakuutuspalveluja. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola. Konsernin asiakkaat ovat yrityksiä, yhteisöjä ja yksityishenkilöitä. OKOn A-osake on noteerattu Helsingin Pörssissä vuodesta Osakkeenomistajia on noin Toukokuussa 2006 vahvistetun uuden strategian mukaan OKO painottaa toiminnassaan vahvasti kannattavuutta. Lisäksi yhtiö sitoutuu tehokkaaseen pääomien hallintaan ja omistajaystävälliseen osinkopolitiikkaan. OKO on osa OP-ryhmää, joka on johtava finanssiryhmä Suomessa. Ryhmällä on noin neljä miljoonaa asiakasta. OKO-konserniin kuuluvat emoyhtiö OKO Pankki Oyj ja sen tytäryhtiöt. Merkittävimmät liiketoimintaa harjoittavat tytäryhtiöt ovat Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola, A-Vakuutus Oy, Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen, Pohjola Kiinteistösijoitus Oy, OKO Varainhoito Oy ja OKO Venture Capital Oy sekä Virossa, Latviassa ja Liettuassa toimivat Seesam-vahinkovakuutusyhtiöt. 4 OKO VUOSIKERTOMUS 2006

5 OKOn rakenne OKO-konserni * Tulos ennen veroja, milj Oman pääoman tuotto (käyvin arvoin), % 9,5 22,3 Vakavaraisuus, % 12,9 12,8 Tulos /osake (käyvin arvoin), 0,89 0,85 Osinkoehdotus /osake (A-sarja), 0,65 0,60 Henkilöstö vuoden lopussa * Vuoden 2005 vertailuluvut koskevat konsernin jatkuvia toimintoja. Työssäni virkistäviä haasteita tuovat jatkuvasti kehittyvä vakuutuslain säädäntö ja yhteistyö eri kulttuureissa toimivien kumppanien kanssa. Katriina Tala Yksikönpäällikkö Pohjola, Kansainväliset palvelut OKO VUOSIKERTOMUS

6 VUODEN 2006 TULOS OKOn ja Pohjolan yhdentymisen vuosi Vuosi 2006 oli ensimmäinen kokonainen vuosi OKO-konsernin uudella liiketoimintarakenteella: liiketoiminnot ovat Pankki- ja sijoituspalvelut sekä Vahinkovakuutus. OKOn ja Pohjolan liiketoimintojen yhdistäminen eteni suunnitelmien mukaisesti. Konserni saavutti kaikki keskeiset liiketoimintatavoitteensa lukuun ottamatta Vahinkovakuutuksen vakuutusteknistä katetta. Sitä heikensi epäsuotuisa suurvahinkokehitys jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. Vahvaa kasvua molemmissa liiketoiminnoissa OKO-konsernin tulos ennen veroja oli 223 miljoonaa euroa (jatkuvat toiminnot, 120). Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista oli käyvin arvoin 0,89 euroa (0,85). Oman pääoman tuotto oli 9,5 % (22,3). Pankki- ja sijoituspalvelutoiminnan tulos oli ennätyksellinen ja markkina-asema vahvistui kaikilla liiketoiminta-alueilla. Tulos ennen veroja oli 163 miljoonaa euroa (136). Vahinkovakuutustoiminnassa uusasiakashankinta oli ennätyksellisen suurta, vakuutusmaksutuottojen kasvu vahvaa ja sijoitustoiminnan tulos tavoitteiden mukainen. Tulos ennen veroja oli 78 miljoonaa euroa. Pohjolan etuasiakastalouksien nettomäärä kasvoi :lla. Vakavaraisuus oli vuoden lopussa 12,9 % (12,8) ja ensisijaisten omien varojen vakavaraisuussuhde 8,2 % (9,6). Hallituksen ehdottama osinko on 0,65 euroa (0,60) A-osakkeelta ja 0,62 euroa (0,57) K-osakkeelta. Tulos vuosineljänneksittäin * Milj Korkokate Saamisten arvonalentumiset Korkokate arvonalentumisten jälkeen Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Palkkiotuotot ja -kulut, netto Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Nettotuotot yhteensä Henkilöstökulut IT-kulut Poistot Muut kulut Kulut yhteensä Osuus osakkuusyritysten tuloksesta Tulos ennen veroja Tuloverot Kauden voitto Käyvän arvon rahaston muutos Kauden tulos käyvin arvoin * Jatkuvat toiminnot. 6 OKO VUOSIKERTOMUS 2006

7 Toimintaympäristö Kotimainen taloussuhdanne on jatkunut valoisana sekä yritysten että kotitalouksien osalta. Myös kansainväliset näkymät ovat positiivisemmat kuin vielä syksyllä arvioitiin. Yritysten luottamusindikaattorit olivat joulukuussa kaikilla toimialoilla pitkäaikaisten keskiarvojen yläpuolella. Teollisuudessa suhdannekuva jopa vahvistui aavistuksen vuoden lopulla ja tuotannon kasvun odotetaan jatkuvan. Myös kuluttajien luottamus talouteen vahvistui. Kokonaistuotanto kasvoi Suomessa tammi marraskuussa 5,2 % edellisvuodesta. Vuonna 2007 BKT:n kasvun odotetaan hidastuvan pitkän ajan keskimääräiselle noin 3 %:n kasvuuralle. Pankki- ja sijoituspalvelut -toimialalla merkittävin muutos toimintaympäristössä oli Sampokonsernin pankkitoimintojen myynti Danske Bankille marraskuussa Kilpailu tulee kiristymään tietyillä tuotealueilla, mutta OKOn mahdollisuudet erottua omassa segmentissään säilyvät hyvinä ja sitä kautta OKOn roolin yrityspankkipalveluiden tarjoajana uskotaan edelleen vahvistuvan. Tätä tukee OKOn pitkäjänteinen ja hyvään asiakastuntemukseen perustuva toimintatapa. Yksi merkittävimmistä muutoksista vahinkovakuutuksen toimintaympäristössä oli suomalaisten vahinkovakuutusyhtiöiden verkottuminen muiden palveluntarjoajien kanssa. Kaikilla suurimmilla vahinkovakuutusyhtiöillä oli omistukseen tai yhteistyösopimuksiin perustuvaa yhteistyötä pankkisektorin kanssa. Lisäksi yhteistyömuotoja on haettu muiden kuin finanssisektorilla toimivien tahojen kanssa. Liiketoimintojen osuus konsernin... OKO VUOSIKERTOMUS

8 AVAINLUKUJA FAS FAS FAS IFRS IFRS IFRS Tulos ennen veroja, milj Tilikauden voitto, milj Oman pääoman tuotto, % 10,0 18,5 13,9 13,9 19,8 9,5 Oman pääoman tuotto käyvin arvoin, % 22,3 9,5 Taseen loppusumma, mrd. 12,7 14,8 16,4 16,5 22,3 24,2 Luottokanta, mrd. 6,7 7,4 8,7 8,7 6,8 7,9 Varainhoidon hallinnoimat asiakasvarat, mrd. 6,1 8,4 10,9 10,9 27,5 31,3 Vahinkovakuutusmaksutuotot, milj Vakavaraisuussuhde, % 11,1 11,0 10,8 11,0 12,8 12,9 Ensisijaisten omien varojen vakavaraisuussuhde, % 7,0 7,0 7,1 7,6 9,6 8,2 Tulos / osake (EPS), 0,52 1,03 0,81 A-osake 0,86 1,96 0,90 K-osake 0,85 1,95 0,89 Tulos / osake (EPS), laimennettu, 0,49 1,00 0,79 A-osake 0,84 1,96 0,90 K-osake 0,83 1,95 0,89 Tulos / osake (EPS) sis. käyvän arvon muutoksen, 2,22 0,89 Oma pääoma/osake, 5,27 5,93 5,84 6,15 8,76 8,99 Osinko / osake, A-osake 0,75 1,60 0,53 0,53 0,60 0,65 * K-osake 0,70 1,55 0,51 0,51 0,57 0,62 * Osinko / tulos (osinkosuhde), % * Efektiivinen osinkotuotto (OKO A), % 5,2 12,2 5,1 5,1 5,1 5,1 * Hinta / voitto -suhde (P/E) 5,3 5,9 5,8 6,1 6,1 14,2 Osakekannan markkina-arvo (A ja K), milj Osakkeiden vaihto (OKO A), milj. kpl 24,5 22,5 55,3 55,3 79,3 104,0 % osakekannasta (OKO A) Osakkeiden lukumäärä (A ja K) keskimäärin tilikaudella, milj. kpl tilikauden lopussa, milj. kpl Henkilöstö keskimäärin * Hallituksen ehdotuksen mukaan. 8 OKO VUOSIKERTOMUS 2006

9 OKOn luottokelpoisuusluokitukset Lyhytaikainen Pitkäaikainen Luokituslaitos varainhankinta varainhankinta Standard & Poor s A-1+ AA- Moody s P-1 Aa2 Fitch F1+ AA- Meklarin työssäni tärkeää on näkemyksellinen myynti eli erottautuminen muista Suomen markkinoilla toimivista välittäjistä. Palkitsevinta on näkemyksen viestittäminen asiakasta hyödyttävästi. Standard & Poor s muutti arvionsa OKOn luottokelpoisuuden näkymistä negatiivisista vakaiksi. Luottoluokittajan mukaan muutos heijastaa huomattavaa edistymistä Pohjolan sulauttamisessa OKOon. Moody sin arvion mukaan OKOn luottokelpoisuuden näkymät ovat edelleen vakaat. Mikko Heinonen Instituutiomeklari OKO Pankkiiriliike Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjolan vakavaraisuusluokitus Standard & Poor silta on A+ (vakaat näkymät). OKO VUOSIKERTOMUS

10 OKO OSANA OP-RYHMÄÄ OP-ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä ja noin neljän miljoonan asiakkaan yksityisen ihmisen, yrityksen ja yhteisön pankki- ja vakuutusasioiden hoitaja. Ryhmä muodostuu 232 itsenäisestä osuuspankista ja niiden keskusyhteisöstä Osuuspankkikeskus Osk:sta (OPK) tytäryhtiöineen. OP-ryhmää valvotaan yhtenä kokonaisuutena, ja keskusyhteisö ja jäsenpankit (ml. OKO) ovat vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. Osuuspankit ovat jäsentensä omistamia ja harjoittavat vähittäispankkitoimintaa omilla toimialueillaan. Osuuspankkikeskus puolestaan toimii OP-ryhmän kehittämis- ja palvelukeskuksena ja strategisena omistusyhteisönä. OKO Pankki Oyj on Osuuspankkikeskuksen merkittävin tytäryhtiö. OKO tarjoaa asiakkailleen pankki- ja sijoituspalveluja ja vahinkovakuutuksia. Muun liiketoimintansa lisäksi OKO toimii OP-ryhmän keskuspankkina ja vastaa ryhmän maksuvalmiudesta ja kansainvälisestä liiketoiminnasta. Vuoden 2006 lopussa OKOn tase oli 24,2 miljardia euroa eli noin 41 % OP-ryhmän taseesta ja tulos ennen veroja 223 miljoonaa euroa eli noin 28 % OP-ryhmän tuloksesta. OKO-konserni ja OP-ryhmän vähittäispankit harjoittavat tiivistä yhteistyötä asiakkaiden palvelemiseksi. Tärkeimmät yhteistyöalueet ovat vahinkovakuutuspalvelut kotitalous- ja pk-yritysasiakkaille, pankkipalvelut pk-yrityksille sekä varainhoitopalvelut sijoittajille. Saumaton ja luottamuksellinen OP-ryhmän sisäinen yhteistyö luo vankan pohjan sekä OKOkonsernin että osuuspankkien menestykselle. OP-ryhmän rakenne 10 OKO VUOSIKERTOMUS 2006

11 OP-ryhmän avainlukuja Tulos ennen veroja, milj Kulujen suhde tuottoihin, % 55,4 55,3 Arvonalentumiset luotto- ja takauskannasta, % 0,02 0,02 Oman pääoman tuotto (ROE), % 12,1 11,2 Oman pääoman tuotto käyvin arvoin, % 11,4 13,5 Henkilöstö keskimäärin Tase, mrd. 59,5 52,8 Vakavaraisuus Omien varojen suhde omien varojen vähimmäismäärään * 1,56 1,69 Vakavaraisuus ensisijaisin omin varoin, % ** 12,7 13,1 Markkinaosuus, % Luottokannasta 31,1 30,5 Talletuskannasta 32,7 31,9 Sijoitusrahastojen pääomista 21,8 22,3 Henki- ja eläkevakuutuksen vakuutussäästöistä 19,1 17,8 * Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukaan. ** Luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaan. OP-ryhmän vuoden 2006 vuosikertomuksen tilausosoite löytyy sivulta 56. OKO VUOSIKERTOMUS

12 KATSAUS OSAKKEENOMISTAJILLE Pankki- ja vakuutustoiminnan yhdistelmä tuottaa jo lisäarvoa Vuoden 2006 tärkein asia oli Pohjolan toimintojen ripeä liittäminen OKOn ja muun OP-ryhmän toimintoihin. Tässä onnistuttiin erittäin hyvin. Pohjolan toimipisteiden määrä yli kaksinkertaistettiin vuoden aikana ja valtaosa niistä yhdistettiin osuuspankkien konttorien kanssa. Asiakkaat tavoittavat Pohjolan palveluhenkilöstön Suomessa jo yli 200 toimipaikassa. Pohjolan ja osuuspankkien asiakasyhteistyö oli tuloksellista. Viime vuoden aikana saimme lähes Pohjolaan asiointinsa keskittänyttä uutta kotitalousasiakasta. Määrä on moninkertainen aikaisempiin vuosiin verrattuna. Osakkeenomistajille lupaamamme tuottosynergiat ovat toteutumassa suunnitelmien mukaisesti. Pankki- ja vakuutustoimintojen yhdistämisellä tavoitellaan myös kulusäästöjä. Vuoden 2006 aikana 35 miljoonan euron vuotuisesta kulusäästötavoitteesta yksilöitiin noin 25 miljoonaa euroa. Tästä 13 miljoonaa euroa realisoitui vuoden 2006 tulokseen. Tulos odotetulla tasolla Konsernin tulos viime vuodelta oli odotuksiemme mukainen, 223 miljoonaa euroa ennen veroja. Tulos osaketta kohti oli käyvin arvoin 0,89 euroa, kun jatkuvien toimintojen vastaava luku vuotta aiemmin oli 0,85 euroa. Olemme tyytyväisiä siihen, että osakekohtainen tulos parani jo uuden OKO-konsernin ensimmäisenä toimintavuonna. Pankki- ja sijoituspalvelutoiminnan tulos oli erinomainen ja kasvu vahvaa. Luotto- ja takauskanta kasvoi vuodessa 20 %, mikä merkitsi selvästi vahvistunutta asemaa yritysten pankkina. Myös varainhoidossa kasvu oli ripeää. Hallinnoitavana olevien asiakasvarojen määrä ylitti 31 miljardia euroa. Konsernin suurista muutoksista huolimatta kykenimme pitämään toimintamme ja ajatuksemme asiakassuuntautuneina. Vahinkovakuutuksen maksutuotot kasvoivat noin 6 % asiakaskunnan reippaan kasvun ansiosta. Vakuutusteknistä katetta heikensi epäsuotuisa suurvahinkokehitys vuonna Yhdistetty operatiivinen kulusuhde, joka oli 95,4 %, lukeutuu kuitenkin Pohjolan toimintahistorian parhaimpiin. Sijoitustoiminnan 5,2 % tuotot olivat odotuksiemme mukaiset. Henkilöstö avainasemassa Henkilöstömme työskenteli viime vuonna poikkeuksellisissa olosuhteissa: monen tehtävät muuttuivat, moni sai uusia työtovereita, monen työnantaja vaihtui ja monen toimipaikka vaihtui. Suuren muutoksen keskellä henkilöstöllä oli tahtoa, osaamista ja voimavaroja hoitaa menestyksellisesti asiakaspalveluun ja organisaatioiden yhdentymiseen liittyvät tehtävät. Tästä olemme ylpeitä! Iloisia olemme siitä, että kykenimme toteuttamaan viime vuoden sopeuttamiset tavoitteidemme mukaisesti ilman irtisanomisia. 12 OKO VUOSIKERTOMUS 2006

13 Historiallinen hallintomallin uudistus Vuoden merkittäviin tapahtumiin kuului myös OKOn hallintomallin uudistaminen. Kevään 2006 yhtiökokouksessa ei enää valittu hallintoneuvostoa, vaan toimivasta johdosta riippumaton hallitus. OKOn pääomistaja OPK oli aloitteentekijä, kun OKOn hallintomalli muutettiin pörssin suositusten mukaiseksi. Vuoden 2006 kokemusten perusteella uskomme, että muutos on yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen mukainen. Kilpailuympäristö jatkuvassa muutoksessa Me itse muutimme finanssialan kilpailuympäristöä vuoden 2005 syksyllä ostaessamme vakuutusyhtiö Pohjolan, kun taas kilpailijamme olivat alan rakennejärjestelyissä aktiivisia syksyllä Viime vuoden muutosten jälkeen OKO on ainoa suomalaisessa enemmistöomistuksessa oleva suuri liikepankki. Finanssialan kilpailussa palvelun ja tuotteiden laatu ja hintakilpailukyky ovat aina tärkeässä asemassa. Niistä mekin aiomme pitää huolta. Lisäksi haemme kilpailuetua vakaan omistuspohjamme mahdollistamasta pitkäjänteisestä toimintatavasta ja ripeästä, asiakasta lähellä tapahtuvasta päätöksenteosta. Reijo Karhinen Osinko kilpailukykyisellä tasolla OKOlla on hyvän osingonmaksajan maine. Tästä haluamme huolehtia jatkossakin, sillä kilpailukykyinen osinko on tärkeä osa osakkeenomistajan saamaa kokonaistuottoa. Hallitus ehdottaakin yhtiökokoukselle, että vuodelta 2006 osinkoa jaetaan 0,05 euroa enemmän osaketta kohden kuin vuotta aiemmin. Hallitus ehdottaa A-osakkeelle 0,65 euron ja K-osakkeelle 0,62 euron osinkoa osaketta kohden. Luottavaisena eteenpäin OKO-konserni ponnistaa vuoteen 2007 selvästi suurempana pankkina ja varainhoitajana kuin ponnisti vuoteen Myös vahinkovakuutustoimintamme asiakaskunta on merkittävästi suurempi kuin vuosi sitten. Taloudellinen tilanteemme on vahva ja riskiasemamme hyvä. Liiketoimintamme terveet lähtökohdat yhdistettynä OKOn, Pohjolan ja osuuspankkien väliseen tiiviiseen yhteistyöhön sekä asiakkaiden meille osoittamaan luottamukseen antavat hyvät edellytykset parantaa tulostamme vuonna Se on tavoitteemme. Mikael Silvennoinen Kiitämme lämpimästi osakkeenomistajia ja asiakkaita osoittamastanne luottamuksesta OKOa kohtaan sekä konsernin henkilöstöä erinomaisesta työstä viime vuonna! Helsingissä 15. päivänä helmikuuta 2007 Reijo Karhinen hallituksen puheenjohtaja Mikael Silvennoinen toimitusjohtaja OKO VUOSIKERTOMUS

14 VUODEN TAPAHTUMIA OKOn osuus Pohjolan osakkeista ja äänimäärästä ylitti 90 %. OKO ilmoitti käynnistävänsä osakeyhtiölain mukaiset toimenpiteet loppujen Pohjolan osakkeiden ja optio-oikeuksien lunastamiseksi. OKOn tarjoama lunastushinta oli 13,35 euroa osakkeelta Pohjolan yhtiökokous päätti myydä OPK:lle Henkivakuutusosakeyhtiö Pohjolan osakekannan 281 miljoonalla eurolla ja OKOlle Pohjola Omaisuudenhoidon 118,5 miljoonalla eurolla OKOn ja Pohjolan varainhoitotoiminnot yhdistettiin samaan yhtiöön, jonka nimi on OKO Varainhoito Oy. Yhtiö on johtava suomalainen varainhoitaja. Corporate finance -liiketoiminta siirrettiin puolestaan OKO Corporate Finance Oy:hyn OKOn hallintoneuvosto lakkautettiin ja yhtiölle valittiin hallitus, johon ei kuulu yhtiön toimivaan johtoon lukeutuvia henkilöitä. Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin Yhtiön virallinen toiminimi lyheni OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:stä OKO Pankki Oyj:ksi OKO sai 100 %:n omistusoikeuden Pohjolan osakkeisiin, joten Pohjola-Yhtymä Oyj:n noteeraus lopetettiin Helsingin pörssissä Luottoluokituslaitos Standard & Poor s muutti arvionsa OKOn näkymistä negatiivisista vakaiksi. S&P:n mukaan näkymien muutos heijastaa Pohjolan sulauttamisessa saavutettua huomattavaa edistymistä. OKO Tutkimuksen päätavoitteena on perustellun näkemyksen tuottaminen asiakkaiden sijoituspäätösten tueksi. Analyytikon työssäni korostuvat asiantuntemus, yksinkertaistamisen taito sekä asiakastuntemus. Sampo Brisk Analyytikko OKO Tutkimus 14 OKO VUOSIKERTOMUS 2006

15 30.9. Opstock Oy sulautui emoyhtiöönsä OKOon, joka jatkaa Opstockin aikaisemmin harjoittamaa arvopaperinvälitys- ja sijoitustutkimustoimintaa. OKO toimii välittäjänä Helsingin ja Tukholman pörsseissä sekä Eurex-johdannaispörssissä Koko henkilöstölle suunnattu OKOn vuoden 1999 optio-ohjelma päättyi OKOn täysin omistama tytäryhtiö Pohjola-Yhtymä Oy sulautui emoyhtiöönsä. Sulautuminen selkeyttää konsernin yritysrakennetta, tehostaa liiketoimintaa ja vähentää hallinnollisia kustannuksia. Kymmenen vuotta OP-ryhmän pääjohtajana toiminut Antti Tanskanen jäi eläkkeelle. Vuoden 2007 alun tapahtumia 1.1. OKOn hallituksen puheenjohtajana ja OP-ryhmän pääjohtajana aloitti Reijo Karhinen. OKO VUOSIKERTOMUS

16 STRATEGIA OKOlle vahvistettiin toukokuussa 2006 uusi strategia. Strategia on laadittu Pohjola-kaupan jälkeisen uuden liiketoimintarakenteen pohjalta. Myös taloudelliset tavoitteet uusittiin. Visio Missio Luomme taloudellista lisäarvoa asiakkaillemme ja osakkeenomistajillemme. Strategian pääviestit OKO painottaa voimakkaasti toimintansa kannattavuutta ja tehokasta pääomien hallintaa. Konserni hakee kasvua kaikilla liiketoimintaalueillaan mutta ei kannattavuuden kustannuksella. Kasvun tukena ovat OP-ryhmän laaja asiakaskunta ja Suomen tunnetuimmat pankki- ja vakuutusbrändit. Liiketoiminnan painopisteet ja markkina-asematavoitteet Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta Yritys- ja investointipankkina OKOn tavoitteena on vahvistaa markkinoiden kakkossijaansa. Markkina-asemia halutaan voittaa erityisesti suurten ja keskisuurten yritysten pankkina. Pk-yritysten keskuudessa tavoitteena on markkinajohtajuus yhdessä muun OP-ryhmän kanssa. Kotimaisille asiakkaille tarjotaan monipuoliset rahoitus-, sijoitus- ja maksuliikeratkaisut myös kansainvälisesti. Ulkomaisille asiakkaille tarjotaan pankkipalvelut sekä Suomeen että lähialueisiin liittyvän liiketoiminnan tarpeisiin. Pankkitoiminnan kasvua tukevat OKOn hyvä asiakastuntemus, joustava palvelu, nopea päätöksenteko, pitkäjänteinen toiminta sekä korkea luottokelpoisuus. Varainhoidossa tavoitteena on johtava asema Suomessa. Instituutioiden varainhoitajana yhtiö on jo johtava suomalainen palveluntarjoaja. Vahinkovakuutustoiminta OKO-konsernin vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola. Vahinkovakuutustoiminnassa tavoitteena on nousta markkinajohtajaksi Suomessa nykyiseltä toiselta sijalta. Etuasiakkaina olevien kotitalouksien määrää pyritään lisäämään vuoteen 2010 mennessä nykyisestä :sta :een. 16 OKO VUOSIKERTOMUS 2006

17 Vahinkovakuutuksen kasvutavoitetta tukee tiivis yhteistyö OP-ryhmän vähittäispankkien kanssa. Kasvua tavoitellaan kotitalousasiakkaissa, pk-yrityksissä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajissa. Strategiana on painottaa riskiin perustuvaa hinnoittelua. Liiketoimintojen strategisia ja taloudellisia tavoitteita on kuvattu tarkemmin niistä kertovien osioiden yhteydessä. Taloudelliset tavoitteet strategiakaudella Tavoite mennessä Konserni Oman pääoman tuotto, % 9,5 13,0 Ensisijaisten omien varojen vakavaraisuussuhde, % 8,2 vähintään 8,0 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta Operatiivinen oman pääoman tuotto, % 18,2 > 18 Operatiivinen kulujen suhde tuottoihin, % 41,5 40 Vahinkovakuutustoiminta Operatiivinen oman pääoman tuotto, % 20,9 > 20 Operatiivinen yhdistetty kulusuhde, % 95,4 < 94 OKOn tavoitereittaus (luottoluokitus) on AA. (Katso sivu 9.) Osinkopolitiikka Vuotuisen osingon määrään vaikuttavat konsernin kannattavuus, kasvu ja pääomitustarpeet. OKOn tavoitteena on jakaa osinkona vähintään 50 % osakekohtaisesta tuloksesta edellyttäen, että vakavaraisuudelle asetettu vähimmäistavoite toteutuu. Keinoja strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi asiakassuuntautunut, pitkäjänteinen toiminta pankki- ja vakuutustoiminnan yhteisten asiakastietojen hyödyntäminen palvelun parantamiseksi parhaat keskittämisedut kotitalousasiakkaille OP-ryhmän monipuolinen ja kattava palveluverkosto osaava ja työssään viihtyvä henkilökunta laadukas, ennakoiva riskienhallinta. OKO VUOSIKERTOMUS

18 Keskustelen asiakkaiden kanssa avoimesti korvauspäätöksiin liittyvistä ongelmista ja näkökulmista. Kokemustamme hyödynnetään korvauspalvelutoiminnan kehittämisessä ja tuotekehityksessä. Katja Parkkonen Asiakasasiamies Pohjola, Korvaustoiminto 18 OKO VUOSIKERTOMUS 2006

19 ARVOT OKO-konserni on liiketoiminnassaan: VASTUULLINEN Asiakassuhteemme ovat pitkäjänteisiä ja keskinäiseen luottamukseen perustuvia. Pidämme mitä lupaamme. Liiketoimemme ovat yleisesti hyväksyttäviä. Edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja kestävää kehitystä. MUTKATON Palvelumme on ystävällistä, nopeaa ja ihmisläheistä. Vältämme turhaa byrokratiaa ja meitä on helppo lähestyä. Toimimme ja viestimme avoimesti ja läpinäkyvästi. UUDISTUVA Vastaamme muuntuvan toimintaympäristön haasteisiin. Ennakoimme asiakkaiden tarpeet. Otamme käyttöön parhaat toimintamallit ja kehitämme osaamistamme systemaattisesti. MENESTYVÄ Menestymme yhdessä asiakkaidemme kanssa. Tuotamme osakkeenomistajan sijoitukselle vakaan ja kilpailukykyisen tuoton. Luomme inspiroivan työyhteisön. Tarjoamme kiinnostavia tehtäviä ja palkitsemme hyvistä työsuorituksista. OKO VUOSIKERTOMUS

20 NÄKYMÄT Taloudelliset tavoitteet vuodelle 2007 OKOn hallitus on asettanut OKOn liiketoiminnoille ja OKO-konsernille seuraavat taloudelliset tavoitteet vuodelle 2007: Pankki- ja sijoituspalvelutoiminnan tulos ennen veroja samaa tasoa tai parempi kuin vuonna 2006 Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde ennen laskuperustemuutoksia ja yrityskaupassa syntyneitä aineettomien oikeuksien poistoja alle 94,0 prosenttia Vahinkovakuutuksen sijoitussalkun tuotto sijoitussuunnitelman mukainen pitkän tähtäimen tuotto-odotus 5,2 prosenttia Konsernin tuloksen kasvu ennen veroja käyvin arvoin vähintään 10 prosenttia. Tulevaisuuden näkymät Pankki- ja sijoituspalvelutoiminnassa yritysluottomarkkinan kasvun arvioidaan jatkuvan, mutta hitaampana kuin vuonna Korkotaso noussee jonkin verran, mutta pysyy alhaisena. Yritysten taloudellisen tilanteen odotetaan säilyvän hyvänä. Luottomarginaalien ei ennakoida olennaisesti kaventuvan. OKOn yritysluottokannan arvioidaan kasvavan markkinoita nopeammin. Riskiaseman ennakoidaan säilyvän hyvänä ja saamisten arvonalentumisten määrän normaalia alhaisemmalla tasolla. Vaikka kilpailuympäristön muutos saattaa alentaa palvelupalkkioiden tasoa, OKOn palkkiotuottojen odotetaan kasvavan strukturoitujen tuote- ja palvelupakettien kysynnän kasvaessa. Varainhoidon hallinnoimien asiakasvarojen kasvun arvioidaan jatkuvan ja Varainhoidon tuloksen kasvavan tuottojen kasvun ja toteutuvien kulusynergioiden ansiosta. Vakuutusten ja kattavamman vakuutusturvan kysynnän arvioidaan lisääntyvän koettujen luonnonkatastrofien ja Suomen alhaisen asukasta kohden lasketun vakuutusmaksutulon vuoksi. Markkinakasvun lisäksi Pohjolan maksutuottojen kasvuun vaikuttaa tiivis yhteistyö OP-ryhmän vähittäispankkien kanssa, minkä arvioidaan kasvattavan Pohjolan markkinaasemaa erityisesti kotitalousasiakaskunnassa. Vahinkovakuutuksen hintakilpailun arvioidaan pysyvän vuoden 2006 kaltaisena, mutta hinnoittelun siirtyvän yhä enemmän kohti asiakaskohtaista riskiperusteista hinnoittelua. Pohjolan vakuutusmaksutuottojen kasvun ennakoidaan ylittävän bruttokansantuotteen kasvun tänä vuonna. Suurvahinkokehityksen odotetaan normalisoituvan vuoden 2006 epäsuotuisasta vahinkokehityksestä. Liikekulut kasvavat vakuutuskannan kasvun myötä, mutta kasvun ennakoidaan olevan maltillisempaa kuin maksutuottojen kasvun. Osake- ja korkomarkkinoiden kehitys vaikuttaa Pankki- ja sijoituspalvelutoiminnan sekä Vahinkovakuutustoiminnan tulokseen. Muun toiminnan tuloksen arvioidaan olevan samaa tasoa kuin vuonna OKO VUOSIKERTOMUS 2006

21 LIIKETOIMINNOT PANKKI- JA SIJOITUSPALVELUTOIMINTA OKOn yrityspankin markkina-asema yhä vahvempi kireästä kilpailusta huolimatta OKOn Pankki- ja sijoituspalvelutoiminnan kasvu jatkui vuonna 2006 ripeänä kaikilla liiketoiminta-alueilla kannattavuuden ja riskiaseman säilyessä edelleen hyvällä tasolla. Toiminnan tulos nousi ennätystasolle. Olenkin erittäin tyytyväinen aikaansaannoksiimme: etenimme OKOn strategian viitoittamaa tietä kasvattamalla tuntuvasti markkina-asemaamme monilla eri osa-alueilla. OKOn markkinaosuus yritysluottomarkkinasta on vajaassa kymmenessä vuodessa reilusti yli kaksinkertaistunut ollen jo yli 17 %. Samalla olemme yhdessä muun OP-ryhmän kanssa saavuttaneet tavoittelemamme ykkösaseman pk-yritysten pankkina. Myös asemamme suurten yritysten pankkina on kaiken aikaa vahvistunut, ja tänään olemme eri mittareilla mitattuna selkeästi toiseksi suurin pankki tässä asiakassegmentissä. Erityisen tyytyväinen olen siihen, että olemme onnistuneet kiristyneessä kilpailuympäristössä vahvistamaan asemiamme kannattavasti. Se kertoo mielestäni siitä, että asiakaspalvelumme, tuotteemme ja niiden hinnoittelu ovat olleet kilpailukykyisiä. Asemamme yritysten rahoituksen monipuolisena järjestäjänä vahvistui viime vuonna selvästi. Toinen alue, jolla olemme edenneet huimaa vauhtia, on kotimaiset ja kansainväliset maksuliikepalvelut yrityksille. Yhä useammat suuret ja keskisuuret yritykset ovat valinneet OKOn maksuliikepankikseen ja keskittäneet kassanhallintansa meille. Johdannaismarkkina on yksi nopeimmin kasvavista markkinoista finanssitoimialalla. OKO haluaakin strategiansa mukaisesti kasvattaa asemaansa tässä liiketoiminnassa. Yritykset hyödyntävät yhä useammin johdannaisinstrumentteja suojautuessaan erilaisilta korko-, valuutta- ja muilta hintariskeiltä. Myös monen tutun pankkituotteen, kuten korkokattoluoton tai indeksilainan, taustalta löytyy johdannaisia. Maaliskuussa 2006 OKOn ja Pohjolan varainhoidot yhdistettiin Varainhoito-liiketoimintaalueeksi. Hoidettavana olevat asiakasvarat ylittivät vuoden lopussa 31 miljardia euroa. Varainhoidon osuus koko Pankki- ja sijoituspalvelutoiminnan tuloksesta kasvoi. Tavoitteenamme on olla Suomen vetovoimaisin ja menestyvin yritys- ja investointipankki. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää meiltä asiakkaiden tarpeiden syvällistä ymmärrystä, pitkäjänteistä toimintaa sekä johdonmukaista ja ripeää päätöksentekoa. Näistä asioista olemme saaneet runsaasti kiitosta yrityksiltä ja uskon, että nämä tekijät ovat menestyksemme tae myös kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa. Timo Ritakallio varatoimitusjohtaja OKO VUOSIKERTOMUS

22 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta kattaa neljä liiketoiminta-aluetta, jotka ovat Yrityspankki, Pääomamarkkinat, Keskuspankki ja varainhallinta sekä Varainhoito. Taloudelliset tavoitteet Operatiivinen oman pääoman tuotto, % 18,2 > 18 Operatiivinen kulujen suhde tuottoihin, % 41,5 40 Markkina-asema 2001 Nyt 2009 Suuryritysten pankkina Pk-yritysten pankkina * Rahoituksen järjestäjänä pääomamarkkinoilla * Yhdessä muun OP-ryhmän kanssa. Yrityspankki Yrityspankki tarjoaa yritys- ja yhteisöasiakkaille rahoitus-, maksuliike- ja kassanhallintapalveluja sekä ulkomaankaupan rahoitus- ja riskienhallintapalveluja. Se myöntää muun muassa luottoja, takauksia sekä kohde- ja saatavavakuudellista rahoitusta ja harjoittaa pääomasijoitustoimintaa. OKOn tavoitteena on nousta johtavaksi suomalaiseksi yrityspankiksi vahvistamalla markkina-asemia suurten ja keskisuurten yritysten pankkina sekä yritysten ja yhteisöjen kassanhallinnan ja maksuliikkeen hoitajana. Suuryritysten pankkina tavoitteena on markkinoiden kakkossija. Rahoituksen järjestäjänä pankki haluaa vahvistaa asemiaan etenkin pääkaupunkiseudun yritysten keskuudessa sekä autokaupan rahoituksessa ja kuluttajarahoituksessa myyjäyhteistyön kautta. Vuoden 2006 aikana OKOn markkinaosuus yritysluotoista nousi 17,2 %:iin (16,3) ja rahoitusyhtiötuotteista 34,2 %:iin (33,0). OKO toimi aktiivisesti yritysjärjestelyjen rahoittajana ja vahvisti selvästi markkina-asemaansa syndikoitujen luottojen pääjärjestäjänä. Loppuvuonna OKO toi markkinoille uusia johdannaistuotteita eli korkokattoon ja korkoputkeen sidotut yritysluotot. Yrityspankin luottokanta kasvoi 17 % 7,9 miljardiin euroon. Yrityksille järjestettiin uutta pitkäaikaista rahoitusta 2,0 miljardia euroa (2,2) ja uutta kohde- ja saatavavakuudellista rahoitusta 1,2 miljardia euroa (1,1). Kireästä hintakilpailusta huolimatta OKOn yritysluottokannan marginaalitaso pysyi edellisvuoden tasolla. Yhteisöluottojen ja takausten marginaalit sen sijaan alenivat hieman. Takauskanta kasvoi 50 % 1,8 miljardiin euroon. Yrityspankin riskiasema pysyi edelleen hyvänä. 22 OKO VUOSIKERTOMUS 2006

Pohjola-konserni. Aamiaistilaisuus 9.5.2008 Enskilda. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy

Pohjola-konserni. Aamiaistilaisuus 9.5.2008 Enskilda. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy Pohjola-konserni Aamiaistilaisuus 9.5.28 Enskilda Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy 2 Pohjola-konserni Kasvu jatkui vahvana Kannattavuus parani asiakasliiketoiminnoissa Maksuvalmiusreservin

Lisätiedot

OKO VUOSIKERTOMUS 2006

OKO VUOSIKERTOMUS 2006 OKO VUOSIKERTOMUS 2006 Sisältö OKO lyhyesti...4 Vuoden 2006 tulos...6 Avainlukuja...8 OKO osana OP-ryhmää...10 Katsaus osakkeenomistajille...12 Vuoden tapahtumia...14 Strategia...16 Arvot...19 Näkymät...20

Lisätiedot

OKO Pankki Oyj. Yhtiökokous Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

OKO Pankki Oyj. Yhtiökokous Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen OKO Pankki Oyj Yhtiökokous 27.3.2007 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 1 OKO-konsernin strategia 2006-2009 Visio Suomen vetovoimaisin ja menestyvin finanssipalveluyritys Taloudellisen lisäarvon luominen

Lisätiedot

OKO Pankki Oyj. ( lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu Aamiaistilaisuus Evli Pankissa Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

OKO Pankki Oyj. ( lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu Aamiaistilaisuus Evli Pankissa Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 1 OKO Pankki Oyj (1.3.28 lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu 27 Aamiaistilaisuus Evli Pankissa15.2.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Asiakasliiketoiminnan kasvu jatkui vahvana ja konsernin tulos

Lisätiedot

OKO Pankki Oyj. Loka Joulukuu 2007

OKO Pankki Oyj. Loka Joulukuu 2007 1 OKO Pankki Oyj (1.3.28 lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu 27 Lehdistötilaisuus 14.2.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Asiakasliiketoiminnan kasvu jatkui vahvana ja konsernin tulos oli hyvä

Lisätiedot

Pohjola-konserni Tammi - maaliskuu Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni Tammi - maaliskuu Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 1 Pohjola-konserni Tammi - maaliskuu 28 Lehdistötilaisuus 8.5.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 2 Pohjola-konserni Kasvu jatkui vahvana Kannattavuus parani asiakasliiketoiminnoissa Maksuvalmiusreservin

Lisätiedot

OKO Pankki Oyj (1.3.2008 lähtien Pohjola Pankki Oyj) Capital Market Meeting. Helsinki 30.11.2007 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

OKO Pankki Oyj (1.3.2008 lähtien Pohjola Pankki Oyj) Capital Market Meeting. Helsinki 30.11.2007 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 OKO Pankki Oyj (1.3.2008 lähtien Pohjola Pankki Oyj) Capital Market Meeting Helsinki 30.11.2007 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 2 Sisältö Strategian tarkistuksen perusteet 3 Konsernin liiketoimintarakenne

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2007

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2007 Tammi-maaliskuu 2007 Avainlukuja 1-3/2007 1-3/2006 Muutos * 2006 Tulos ennen veroja, m ilj. e 246 211 16 800, josta pankki- ja sijoituspalvelutoim inta 184 166 11 643, josta vahinkovakuutus 31 23 33 78,

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2007

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2007 Tammi-joulukuu 2007 Avainlukuja 1-12/2007 1-12/2006 Muutos * Tulos ennen veroja, milj. e 1 005 800 26, josta pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 706 643 10, josta vahinkovakuutus 181 78 130, josta henkivakuutus

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä 31.12.2005 238 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 29 700 Asiakkaita 3,9

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006 Tammi-maaliskuu 2006 31.3.2006 236 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 30 800 Asiakkaita 4,0 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2008 Tammi-maaliskuu 2008 Avainlukuja 1-3/2008 1-3/2007 Muutos * 2007 Tulos ennen veroja, milj. e 196 246-20 1 005, josta pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 134 184-27 706, josta vahinkovakuutus 22 31-27 181,

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2008 Tammi-kesäkuu 2008 Avainlukuja 1-6/2008 1-6/2007 Muutos * 2007 Tulos ennen veroja, milj. e 359 523-31 1 005 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 320 345-7 706 Vahinkovakuutus 40 83-52 181 Henkivakuutus 34

Lisätiedot

Yhtiökokous 30.3.2006

Yhtiökokous 30.3.2006 Yhtiökokous 30.3.2006 I Pohjola-kauppa II Markkina-asema III Taloudellinen analyysi IV Osinko V Näkymät Pohjola-kauppa: Yhdentyminen Pohjola-Yhtymä Oyj OKOlle Varainhoito Vahinkovakuutus Henkivakuutus

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2009

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2009 Tammi-maaliskuu 2009 Avainlukuja 1-3/2009 1-3/2008 Muutos * 2008 Tulos ennen veroja, milj. e 124 125 0 372 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 164 160 3 532 Vahinkovakuutus -1 22-107 55 Henkivakuutus -26

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä 30.6.2003 242 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 000 Asiakkaita yli 3,0

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Sijoitusmessut Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Sijoitusmessut Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjola-konserni Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008 Sijoitusmessut 12.11.2008 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjolan liiketoimintarakenne 2 Pohjola-konserni Pankkitoiminta Varainhoito Vahinkovakuutustoiminta

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä 31.3.2005 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2009

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2009 Tammi-kesäkuu 2009 Avainlukuja 1-6/2009 1-6/2008 Muutos * 2008 Tulos ennen veroja, milj. e 281 283-1 372 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 270 316-14 532 Vahinkovakuutus 46 40 16 55 Henkivakuutus -41-12

Lisätiedot

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät

OKO. I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Yhtiökokous 31.3.2004 I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2003 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2008 Tammi-joulukuu 2008 Avainlukuja 1-12/2008 1-12/2007 Muutos * Tulos ennen veroja, milj. e 372 1005-63 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 532 722-26 Vahinkovakuutus 55 181-70 Henkivakuutus -162 129 Asiakkaille

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2006 Tammi-kesäkuu 2006 Avainlukuja 1-6/2006 1-6/2005 Muutos 1-12/2005 Tulos ennen veroja, m ilj. 389 293 32,6 * 579 Kulujen suhde tuottoihin, % 57 53 3,6 55 Arvonalentum iset luotto-ja takauskannasta, % 0,01

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä 31.12.2004 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2005 Tammi-kesäkuu 2005 OP-ryhmä 30.6.2005 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2010

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2010 Tammi-maaliskuu 2010 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym Sisällysluettelo Tuote- ja palvelukehitys Tukitoiminnot

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2009

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2009 Tammi-joulukuu 2009 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotisaikasarjat Sisällysluettelo Avainlukuja

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2010

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2010 Tammi-joulukuu 2010 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotisaikasarjat Sisällysluettelo Avainlukuja

Lisätiedot

Tammi-joulukuu Op-ryhmä

Tammi-joulukuu Op-ryhmä Tammi-joulukuu 22 Op-ryhmä Osuuspankkiryhmä 31.12.22 243 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus- OPK Osuuskunta OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 24 9 Asiakkaita

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjola-konserni Osavuosikatsaus 1.1. - 3.9.28 Lehdistötilaisuus 6.11.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 2 Pohjola-konserni Olennaista Asiakasliiketoiminnoissa tuottojen kasvu jatkui vahvana ja kannattavuus

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2010

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2010 Tammi-syyskuu 2010 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym Sisällysluettelo Tuote- ja palvelukehitys Tukitoiminnot

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2006 Tammi-syyskuu 2006 Avainlukuja 1-9/2006 1-9/2005 Muutos 1-12/2005 Tulos ennen veroja, m ilj. 598 452 32,4 * 579 Kulujen suhde tuottoihin, % 55 52 3,4 55 Arvonalentum iset luotto-ja takauskannasta, % 0,01

Lisätiedot

OKO Pankki Oyj. Ylimääräinen yhtiökokous Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

OKO Pankki Oyj. Ylimääräinen yhtiökokous Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen OKO Pankki Oyj Ylimääräinen yhtiökokous 9.10.2007 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Vakuutus- ja pankkitoiminnan yhdistäminen jatkuu Osuuspankkien ja Pohjolan yhteistyö osoittautunut tehokkaaksi OP-Pohjolan

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2004 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2004 OP-ryhmä 31.3.2004 241 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 800 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Analyytikkotilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni. Analyytikkotilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjola-konserni Analyytikkotilaisuus 8.5.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 2 Pohjola-konserni Kasvu jatkui vahvana Kannattavuus parani asiakasliiketoiminnoissa Maksuvalmiusreservin markkina-arvon

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2004 OP-ryhmä Tammi-syyskuu 2004 OP-ryhmä 30.9.2004 240 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2004 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2004 OP-ryhmä 30.6.2004 241 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS H TAALERI OYJ

PUOLIVUOSIKATSAUS H TAALERI OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS H1 2017 TAALERI OYJ TO I M I T U S J O H TA J A J U H A N I E L O M A A 2 2. 8. 2 0 1 7 TAALERI OYJ - INTOHIMO TAALERI OYJ TAALERI-KONSERNI Taaleri on Helsingin pörssiin listattu kasvava

Lisätiedot

Mitä tulisi elämästä, ellei meillä olisi rohkeutta. - Vincent van Gogh

Mitä tulisi elämästä, ellei meillä olisi rohkeutta. - Vincent van Gogh Mitä tulisi elämästä, ellei meillä olisi rohkeutta. - Vincent van Gogh Taaleritehdas Oyj Taaleritehdas on finanssiryhmä, joka tarjoaa varainhoito- ja rahoituspalveluita institutionaalisille sijoittajille,

Lisätiedot

AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus

AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus 2011 vaiheikas vuosi Aktialle Liikevoitto (milj. euroa) Osakekohtainen tulos laski 0,53 (0,83) euroon 77,9 Muuttumaton osinko 0,30 euroa/osake

Lisätiedot

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 LähiTapiola-ryhmä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy LähiTapiola Kiinteistövarainhoito,

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja Evli Pankki Oyj Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja 31.8.2016 Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Evli pähkinänkuoressa

Lisätiedot

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2013 LähiTapiola-ryhmä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö LähiTapiola Pankki Oyj LähiTapiola Varainhoito Oy LähiTapiola Kiinteistövarainhoito

Lisätiedot

United Bankers Oyj. United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015. United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki

United Bankers Oyj. United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015. United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki United Bankers Oyj United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015 United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki UB Omaisuudenhoito UB Securities UB Rahastoyhtiö UB Capital UB Real Assets

Lisätiedot

AKTIAN PUOLIVUOSIKATSAUS 1-6/2017. Toimitusjohtaja Martin Backman

AKTIAN PUOLIVUOSIKATSAUS 1-6/2017. Toimitusjohtaja Martin Backman AKTIAN PUOLIVUOSIKATSAUS 1-6/2017 Toimitusjohtaja Martin Backman 8.8.2017 ENSIMMÄINEN VUOSIPUOLISKO Liiketoiminnan tuotot yhteensä olivat 107,3 (109,8) milj. euroa. Palkkiotuottojen netto nousi 16 % 45,7

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

OP Kymenlaakso. Pankinjohtaja, yritysasiakkuudetmatti Arola

OP Kymenlaakso. Pankinjohtaja, yritysasiakkuudetmatti Arola OP Kymenlaakso Pankinjohtaja, yritysasiakkuudetmatti Arola 4.4.2017 OP lyhyesti Noin 1,7 miljoonaa omistaja-asiakasta Noin 170 osuuspankkia Hyperpaikallinen digitaalinen finanssiryhmä Asiakkaidensa omistama

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Syntynyt asiakkaiden omistamaksi

Syntynyt asiakkaiden omistamaksi Syntynyt asiakkaiden omistamaksi Pellervon päivä 9.4.2014 Vanha ylioppilastalo Reijo Karhinen pääjohtaja Hannes Gebhard OKOn toimitusjohtaja 1903-1917 1921-1933 OKLn toimitusjohtaja 1929-1933 Perustehtävämme

Lisätiedot

OKO osavuosikatsaus TAMMI-KESÄKUU 2004

OKO osavuosikatsaus TAMMI-KESÄKUU 2004 osavuosikatsaus TAMMI-KESÄKUU 2004 OSA I STRATEGIA JA MARKKINA-ASEMA Strategia Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin ja menestyvin pankki. Kasvu Kannattavuus Osakkeen tuotto Missio

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Puolivuosikatsaus 2011 Tapiola-ryhmä Puolivuosikatsaus 2011 Tilintarkastamaton Vahinko-Tapiola Puolivuosikatsaus 2011 Liikevoitto nousi 22,5 milj. euroa 37,9 milj. euroon (15,4 milj. e) Kokonaistulos oli

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

OKO VUOSIKERTOMUS 2005

OKO VUOSIKERTOMUS 2005 OKO VUOSIKERTOMUS 2005 05 OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj on suomalainen finanssipalveluyritys, joka tarjoaa pankki-, sijoitus- ja vahinkovakuutuspalveluja. Vahinkovakuutukset tarjotaan Pohjola-liikemerkillä.

Lisätiedot

I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2004 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät

I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2004 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Yhtiökokous 31.3.2005 I Strategia II Markkina-asema III Vuoden 2004 tärkeimpiä tapahtumia IV Taloudellinen analyysi V Osakkeen tuotto VI Näkymät Visio Asiakkaat Henkilöstö Sijoittajat Suomen vetovoimaisin

Lisätiedot

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2011 Tapiola-ryhmä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy Kiinteistö-Tapiola Oy, konserni ENNAKKOTIETOJA

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sievi Capital Oyj:n Yhtiökokous 8.4.2014 Harri Takanen Sievi Capital Oyj:n sijoitusstrategia ja tavoitteet Pääomasijoitukset Sievi Capital Oyj sijoittaa varansa kasvupotentiaalia

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen Yhtiökokous 2012

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen Yhtiökokous 2012 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen Yhtiökokous 2012 eq -konserni Tapahtumia vuodelta 2011-2012 eq Oyj (entinen Amanda Capital) osti eq Varainhoidon ja Advium Corporate Financen maaliskuussa 2011 Alettiin

Lisätiedot

OKO VUOSIKERTOMUS 2005

OKO VUOSIKERTOMUS 2005 OKO VUOSIKERTOMUS 2005 05 OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj on suomalainen finanssipalveluyritys, joka tarjoaa pankki-, sijoitus- ja vahinkovakuutuspalveluja. Vahinkovakuutukset tarjotaan Pohjola-liikemerkillä.

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä lyhyesti

OP-Pohjola-ryhmä lyhyesti OP-Pohjola-ryhmä lyhyesti OP-Pohjola-ryhmä on johtava finanssiryhmä Suomessa Yli 4,1 miljoonaa asiakasta Suomessa pankkiasiakkaita noin 3,3 miljoonaa Pohjolan vakuutusasiakkaita noin 1,8 miljoonaa pankki-

Lisätiedot

4-6/2014: Vakaa kehitys

4-6/2014: Vakaa kehitys OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2015 4-6/2014: Vakaa kehitys Liikevoitto oli 19,7 (22,0) miljoonaa euroa. Palkkiotuotot netto kasvoivat 11 %; korkokate pysyi vakaana 24,3 (25,9) miljoonassa eurossa. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kamux puolivuosiesitys

Kamux puolivuosiesitys Kamux puolivuosiesitys 1.1. 30.6.2017 24.8.2017 Kamuxin kannattava kasvu jatkui strategian mukaisesti 1. Strategia kasvaa Euroopan johtavaksi käytettyjen autojen vähittäiskaupan ketjuksi toimii Jälleen

Lisätiedot

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Sisällysluettelo 1. OP Ryhmä 2. Tulos 3. Vuosineljännes 4. Vakavaraisuus 5. Tase 6. Luotot ja asiakasvarat 7. Asiakkaat, omistaja-asiakkaat ym 8. 5-vuotistarkastelu

Lisätiedot

Pohjolan osakeanti 2009. Vankka perusta luo mahdollisuuksia

Pohjolan osakeanti 2009. Vankka perusta luo mahdollisuuksia Pohjolan osakeanti 2009 Vankka perusta luo mahdollisuuksia Tässä materiaalissa esitetyt tiedot perustuvat listalleottoesitteeseen, johon sijoitusta harkitsevien tulee tutustua ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Lisätiedot

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut.

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Lähinnä menestystä. Lähialueesi yritysten menestyksessä mukana jo 90 vuotta Pohjolan Osuuspankki on markkinajohtaja toimialueellaan henkilöasiakkaiden

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sievi Capital Oyj:n Yhtiökokous 18.4.2013 Harri Takanen Harri Takanen on toiminut Sievi Capital Oyj:n toimitusjohtajana 1.4.2013 alkaen. Aikaisemmin hän on toiminut Scanfil Oyj:n

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ GARANTIAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2015 Försäkringsaktiebolaget Garantia Garantia Insurance Company Ltd Kluuvikatu 3 Glogatan 3 Kluuvikatu 3 PL 600, 00101 Helsinki PB 600, 00101

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS JUSSI LAITINEN

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS JUSSI LAITINEN TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS JUSSI LAITINEN Toimitusjohtajan katsaus Kulunut vuosi Aktia panostaa kasvuun Näkymät vuodeksi 2015 2 Suomi väärässä seurassa 3 Velkaantuminen jatkuu ilman uusia toimia 4 Vuoden

Lisätiedot

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2015 Toimintaympäristö vuonna 2014 Vuosi 2014 oli haastava konepajateollisuuden yrityksille lähes koko

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012 Vuosi 2011 Yhtiö käynnisti Kokonaisarkkitehtuuripalvelut-liiketoiminnan vuoden alussa. Yhtiö lanseerasi uuden tuotteen, QPR ProcessAnalyzerin

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013

Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Pohjola Pankki Oyj Pörssitiedote 31.7.2013, klo 8.00 Osavuosikatsaus Pohjola-konsernin tammi kesäkuu 1) Konsernin tulos ennen veroja oli 252 miljoonaa

Lisätiedot

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Sisällysluettelo 1. OP Ryhmä 2. Tulos 3. Vuosineljännes 4. Vakavaraisuus 5. Tase 6. Luotot ja asiakasvarat 7. Asiakkaat ja jäsenet ym 8. 5-vuotistarkastelu OP Ryhmä

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2007

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2007 Tammi-syyskuu 2007 Avainlukuja 1-9/2007 1-9/2006 Muutos * 2006 Tulos ennen veroja, milj. e 757 598 27 800, josta pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 545 474 15 643, josta vahinkovakuutus 125 58 114 78,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Liite 5 Kesko Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjaan 1/2015 Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Keskeiset tapahtumat 2014 Kannattavuus pysyi vahvalla tasolla Ruokakaupassa

Lisätiedot

ILMARISEN TILINPÄÄTÖS 2015. Tulosinfo 19.2.2016 / Toimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN TILINPÄÄTÖS 2015. Tulosinfo 19.2.2016 / Toimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN TILINPÄÄTÖS 2015 Tulosinfo 19.2.2016 / Toimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISTÄ VUONNA 2015 Hyvä sijoitustuotto Hyvä vakavaraisuus Kustannustehokas toiminta Hyvitykset ennätystasolla TyEL-vakuutettujen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2010. 13.4.2010 Hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2010. 13.4.2010 Hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2010 Hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos Finanssikriisi on ohi Itraxx Europe -alasektorien 5 v. luottojohdannaisten marginaalit Lehmanin konkurssia edeltäneellä

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2012

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2012 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/212 Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 kasvukeskuksissa pienten vuokra-asuntojen kysyntä ylittää tarjonnan, etenkin pääkaupunkiseudulla kaupungistuminen, perhekoon pienentyminen,

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

OKOn hallintoneuvoston puheenjohtaja. Seppo Penttinen

OKOn hallintoneuvoston puheenjohtaja. Seppo Penttinen Ylimääräinen yhtiökokous 14.10.2005 OKOn hallintoneuvoston puheenjohtaja Seppo Penttinen Ylimääräinen yhtiökokous 14.10.2005 Henkivakuutus Vahinkovakuutus Pohjola lyhyesti Pohjola ähde: Yrityksen julkistamat

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2012

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2012 1 SATO OYJ Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 kasvukeskuksissa vuokra-asuntojen kysyntä jatkunut hyvänä kaupungistuminen, perhekoon pienentyminen, väestön ikääntyminen ja työperäinen maahanmuutto tukevat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011

Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6. Q2 Pohjola Pankki Oyj Yhtiötiedote 3.8., klo 8.00 Tiedoteluokka: Osavuosikatsaus Pohjola-konsernin tammi kesäkuu Konsernin tulos ennen veroja parani 197

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013 Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TAMMI- SYYSKUU 2013 Sijoitustuotto 6,5 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Taaleritehdas Oyj ostaa Vakuutusosakeyhtiö Garantian 60 miljoonalla eurolla

Taaleritehdas Oyj ostaa Vakuutusosakeyhtiö Garantian 60 miljoonalla eurolla Yhtiötiedote 12.12.2014 klo 9.00 Taaleritehdas Oyj ostaa Vakuutusosakeyhtiö Garantian 60 miljoonalla eurolla Suomeen syntyy uusi riippumaton finanssiryhmä. Taaleritehdas tarjoaa asiakkailleen uudella tavalla

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

2017 Q4 ja koko vuoden tulos. 1. tammikuuta 31. joulukuuta 2017

2017 Q4 ja koko vuoden tulos. 1. tammikuuta 31. joulukuuta 2017 2017 Q4 ja koko vuoden tulos 1. tammikuuta 31. joulukuuta 2017 Tulevaisuutta koskevat arviot Tähän katsaukseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia

Lisätiedot

OP Pohjola ryhmän Q taustamateriaali

OP Pohjola ryhmän Q taustamateriaali OP Pohjola ryhmän Q1 2011 taustamateriaali OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu Sisällysluettelo OP Pohjola ryhmä n

Lisätiedot