OKO VUOSIKERTOMUS 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OKO VUOSIKERTOMUS 2006"

Transkriptio

1 OKO VUOSIKERTOMUS 2006

2

3 Sisältö OKO lyhyesti...4 Vuoden 2006 tulos...6 Avainlukuja...8 OKO osana OP-ryhmää...10 Katsaus osakkeenomistajille...12 Vuoden tapahtumia...14 Strategia...16 Arvot...19 Näkymät...20 Liiketoiminnot...21 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta...21 Vahinkovakuutustoiminta...30 Riskiasema...38 Henkilöstö...42 Yhteiskuntavastuu...44 Osakkeet ja osakkeenomistajat...46 Hallinto ja johtaminen...48 Hallitus...52 Konsernin johtoryhmä...54 Organisaatio...55 Tietoja osakkeenomistajille...56 Yhteystietoja...57 OKOn hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2006 on luettavissa Internet-osoitteessa Samasta osoitteesta löytyy myös OP-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti. OKO VUOSIKERTOMUS

4 OKO LYHYESTI OKO Pankki Oyj on suomalainen finanssipalveluyritys, joka tarjoaa pankki-, sijoitus- ja vahinkovakuutuspalveluja. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola. Konsernin asiakkaat ovat yrityksiä, yhteisöjä ja yksityishenkilöitä. OKOn A-osake on noteerattu Helsingin Pörssissä vuodesta Osakkeenomistajia on noin Toukokuussa 2006 vahvistetun uuden strategian mukaan OKO painottaa toiminnassaan vahvasti kannattavuutta. Lisäksi yhtiö sitoutuu tehokkaaseen pääomien hallintaan ja omistajaystävälliseen osinkopolitiikkaan. OKO on osa OP-ryhmää, joka on johtava finanssiryhmä Suomessa. Ryhmällä on noin neljä miljoonaa asiakasta. OKO-konserniin kuuluvat emoyhtiö OKO Pankki Oyj ja sen tytäryhtiöt. Merkittävimmät liiketoimintaa harjoittavat tytäryhtiöt ovat Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola, A-Vakuutus Oy, Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen, Pohjola Kiinteistösijoitus Oy, OKO Varainhoito Oy ja OKO Venture Capital Oy sekä Virossa, Latviassa ja Liettuassa toimivat Seesam-vahinkovakuutusyhtiöt. 4 OKO VUOSIKERTOMUS 2006

5 OKOn rakenne OKO-konserni * Tulos ennen veroja, milj Oman pääoman tuotto (käyvin arvoin), % 9,5 22,3 Vakavaraisuus, % 12,9 12,8 Tulos /osake (käyvin arvoin), 0,89 0,85 Osinkoehdotus /osake (A-sarja), 0,65 0,60 Henkilöstö vuoden lopussa * Vuoden 2005 vertailuluvut koskevat konsernin jatkuvia toimintoja. Työssäni virkistäviä haasteita tuovat jatkuvasti kehittyvä vakuutuslain säädäntö ja yhteistyö eri kulttuureissa toimivien kumppanien kanssa. Katriina Tala Yksikönpäällikkö Pohjola, Kansainväliset palvelut OKO VUOSIKERTOMUS

6 VUODEN 2006 TULOS OKOn ja Pohjolan yhdentymisen vuosi Vuosi 2006 oli ensimmäinen kokonainen vuosi OKO-konsernin uudella liiketoimintarakenteella: liiketoiminnot ovat Pankki- ja sijoituspalvelut sekä Vahinkovakuutus. OKOn ja Pohjolan liiketoimintojen yhdistäminen eteni suunnitelmien mukaisesti. Konserni saavutti kaikki keskeiset liiketoimintatavoitteensa lukuun ottamatta Vahinkovakuutuksen vakuutusteknistä katetta. Sitä heikensi epäsuotuisa suurvahinkokehitys jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. Vahvaa kasvua molemmissa liiketoiminnoissa OKO-konsernin tulos ennen veroja oli 223 miljoonaa euroa (jatkuvat toiminnot, 120). Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista oli käyvin arvoin 0,89 euroa (0,85). Oman pääoman tuotto oli 9,5 % (22,3). Pankki- ja sijoituspalvelutoiminnan tulos oli ennätyksellinen ja markkina-asema vahvistui kaikilla liiketoiminta-alueilla. Tulos ennen veroja oli 163 miljoonaa euroa (136). Vahinkovakuutustoiminnassa uusasiakashankinta oli ennätyksellisen suurta, vakuutusmaksutuottojen kasvu vahvaa ja sijoitustoiminnan tulos tavoitteiden mukainen. Tulos ennen veroja oli 78 miljoonaa euroa. Pohjolan etuasiakastalouksien nettomäärä kasvoi :lla. Vakavaraisuus oli vuoden lopussa 12,9 % (12,8) ja ensisijaisten omien varojen vakavaraisuussuhde 8,2 % (9,6). Hallituksen ehdottama osinko on 0,65 euroa (0,60) A-osakkeelta ja 0,62 euroa (0,57) K-osakkeelta. Tulos vuosineljänneksittäin * Milj Korkokate Saamisten arvonalentumiset Korkokate arvonalentumisten jälkeen Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Palkkiotuotot ja -kulut, netto Kaupankäynnin nettotuotot Sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Nettotuotot yhteensä Henkilöstökulut IT-kulut Poistot Muut kulut Kulut yhteensä Osuus osakkuusyritysten tuloksesta Tulos ennen veroja Tuloverot Kauden voitto Käyvän arvon rahaston muutos Kauden tulos käyvin arvoin * Jatkuvat toiminnot. 6 OKO VUOSIKERTOMUS 2006

7 Toimintaympäristö Kotimainen taloussuhdanne on jatkunut valoisana sekä yritysten että kotitalouksien osalta. Myös kansainväliset näkymät ovat positiivisemmat kuin vielä syksyllä arvioitiin. Yritysten luottamusindikaattorit olivat joulukuussa kaikilla toimialoilla pitkäaikaisten keskiarvojen yläpuolella. Teollisuudessa suhdannekuva jopa vahvistui aavistuksen vuoden lopulla ja tuotannon kasvun odotetaan jatkuvan. Myös kuluttajien luottamus talouteen vahvistui. Kokonaistuotanto kasvoi Suomessa tammi marraskuussa 5,2 % edellisvuodesta. Vuonna 2007 BKT:n kasvun odotetaan hidastuvan pitkän ajan keskimääräiselle noin 3 %:n kasvuuralle. Pankki- ja sijoituspalvelut -toimialalla merkittävin muutos toimintaympäristössä oli Sampokonsernin pankkitoimintojen myynti Danske Bankille marraskuussa Kilpailu tulee kiristymään tietyillä tuotealueilla, mutta OKOn mahdollisuudet erottua omassa segmentissään säilyvät hyvinä ja sitä kautta OKOn roolin yrityspankkipalveluiden tarjoajana uskotaan edelleen vahvistuvan. Tätä tukee OKOn pitkäjänteinen ja hyvään asiakastuntemukseen perustuva toimintatapa. Yksi merkittävimmistä muutoksista vahinkovakuutuksen toimintaympäristössä oli suomalaisten vahinkovakuutusyhtiöiden verkottuminen muiden palveluntarjoajien kanssa. Kaikilla suurimmilla vahinkovakuutusyhtiöillä oli omistukseen tai yhteistyösopimuksiin perustuvaa yhteistyötä pankkisektorin kanssa. Lisäksi yhteistyömuotoja on haettu muiden kuin finanssisektorilla toimivien tahojen kanssa. Liiketoimintojen osuus konsernin... OKO VUOSIKERTOMUS

8 AVAINLUKUJA FAS FAS FAS IFRS IFRS IFRS Tulos ennen veroja, milj Tilikauden voitto, milj Oman pääoman tuotto, % 10,0 18,5 13,9 13,9 19,8 9,5 Oman pääoman tuotto käyvin arvoin, % 22,3 9,5 Taseen loppusumma, mrd. 12,7 14,8 16,4 16,5 22,3 24,2 Luottokanta, mrd. 6,7 7,4 8,7 8,7 6,8 7,9 Varainhoidon hallinnoimat asiakasvarat, mrd. 6,1 8,4 10,9 10,9 27,5 31,3 Vahinkovakuutusmaksutuotot, milj Vakavaraisuussuhde, % 11,1 11,0 10,8 11,0 12,8 12,9 Ensisijaisten omien varojen vakavaraisuussuhde, % 7,0 7,0 7,1 7,6 9,6 8,2 Tulos / osake (EPS), 0,52 1,03 0,81 A-osake 0,86 1,96 0,90 K-osake 0,85 1,95 0,89 Tulos / osake (EPS), laimennettu, 0,49 1,00 0,79 A-osake 0,84 1,96 0,90 K-osake 0,83 1,95 0,89 Tulos / osake (EPS) sis. käyvän arvon muutoksen, 2,22 0,89 Oma pääoma/osake, 5,27 5,93 5,84 6,15 8,76 8,99 Osinko / osake, A-osake 0,75 1,60 0,53 0,53 0,60 0,65 * K-osake 0,70 1,55 0,51 0,51 0,57 0,62 * Osinko / tulos (osinkosuhde), % * Efektiivinen osinkotuotto (OKO A), % 5,2 12,2 5,1 5,1 5,1 5,1 * Hinta / voitto -suhde (P/E) 5,3 5,9 5,8 6,1 6,1 14,2 Osakekannan markkina-arvo (A ja K), milj Osakkeiden vaihto (OKO A), milj. kpl 24,5 22,5 55,3 55,3 79,3 104,0 % osakekannasta (OKO A) Osakkeiden lukumäärä (A ja K) keskimäärin tilikaudella, milj. kpl tilikauden lopussa, milj. kpl Henkilöstö keskimäärin * Hallituksen ehdotuksen mukaan. 8 OKO VUOSIKERTOMUS 2006

9 OKOn luottokelpoisuusluokitukset Lyhytaikainen Pitkäaikainen Luokituslaitos varainhankinta varainhankinta Standard & Poor s A-1+ AA- Moody s P-1 Aa2 Fitch F1+ AA- Meklarin työssäni tärkeää on näkemyksellinen myynti eli erottautuminen muista Suomen markkinoilla toimivista välittäjistä. Palkitsevinta on näkemyksen viestittäminen asiakasta hyödyttävästi. Standard & Poor s muutti arvionsa OKOn luottokelpoisuuden näkymistä negatiivisista vakaiksi. Luottoluokittajan mukaan muutos heijastaa huomattavaa edistymistä Pohjolan sulauttamisessa OKOon. Moody sin arvion mukaan OKOn luottokelpoisuuden näkymät ovat edelleen vakaat. Mikko Heinonen Instituutiomeklari OKO Pankkiiriliike Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjolan vakavaraisuusluokitus Standard & Poor silta on A+ (vakaat näkymät). OKO VUOSIKERTOMUS

10 OKO OSANA OP-RYHMÄÄ OP-ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä ja noin neljän miljoonan asiakkaan yksityisen ihmisen, yrityksen ja yhteisön pankki- ja vakuutusasioiden hoitaja. Ryhmä muodostuu 232 itsenäisestä osuuspankista ja niiden keskusyhteisöstä Osuuspankkikeskus Osk:sta (OPK) tytäryhtiöineen. OP-ryhmää valvotaan yhtenä kokonaisuutena, ja keskusyhteisö ja jäsenpankit (ml. OKO) ovat vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. Osuuspankit ovat jäsentensä omistamia ja harjoittavat vähittäispankkitoimintaa omilla toimialueillaan. Osuuspankkikeskus puolestaan toimii OP-ryhmän kehittämis- ja palvelukeskuksena ja strategisena omistusyhteisönä. OKO Pankki Oyj on Osuuspankkikeskuksen merkittävin tytäryhtiö. OKO tarjoaa asiakkailleen pankki- ja sijoituspalveluja ja vahinkovakuutuksia. Muun liiketoimintansa lisäksi OKO toimii OP-ryhmän keskuspankkina ja vastaa ryhmän maksuvalmiudesta ja kansainvälisestä liiketoiminnasta. Vuoden 2006 lopussa OKOn tase oli 24,2 miljardia euroa eli noin 41 % OP-ryhmän taseesta ja tulos ennen veroja 223 miljoonaa euroa eli noin 28 % OP-ryhmän tuloksesta. OKO-konserni ja OP-ryhmän vähittäispankit harjoittavat tiivistä yhteistyötä asiakkaiden palvelemiseksi. Tärkeimmät yhteistyöalueet ovat vahinkovakuutuspalvelut kotitalous- ja pk-yritysasiakkaille, pankkipalvelut pk-yrityksille sekä varainhoitopalvelut sijoittajille. Saumaton ja luottamuksellinen OP-ryhmän sisäinen yhteistyö luo vankan pohjan sekä OKOkonsernin että osuuspankkien menestykselle. OP-ryhmän rakenne 10 OKO VUOSIKERTOMUS 2006

11 OP-ryhmän avainlukuja Tulos ennen veroja, milj Kulujen suhde tuottoihin, % 55,4 55,3 Arvonalentumiset luotto- ja takauskannasta, % 0,02 0,02 Oman pääoman tuotto (ROE), % 12,1 11,2 Oman pääoman tuotto käyvin arvoin, % 11,4 13,5 Henkilöstö keskimäärin Tase, mrd. 59,5 52,8 Vakavaraisuus Omien varojen suhde omien varojen vähimmäismäärään * 1,56 1,69 Vakavaraisuus ensisijaisin omin varoin, % ** 12,7 13,1 Markkinaosuus, % Luottokannasta 31,1 30,5 Talletuskannasta 32,7 31,9 Sijoitusrahastojen pääomista 21,8 22,3 Henki- ja eläkevakuutuksen vakuutussäästöistä 19,1 17,8 * Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukaan. ** Luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaan. OP-ryhmän vuoden 2006 vuosikertomuksen tilausosoite löytyy sivulta 56. OKO VUOSIKERTOMUS

12 KATSAUS OSAKKEENOMISTAJILLE Pankki- ja vakuutustoiminnan yhdistelmä tuottaa jo lisäarvoa Vuoden 2006 tärkein asia oli Pohjolan toimintojen ripeä liittäminen OKOn ja muun OP-ryhmän toimintoihin. Tässä onnistuttiin erittäin hyvin. Pohjolan toimipisteiden määrä yli kaksinkertaistettiin vuoden aikana ja valtaosa niistä yhdistettiin osuuspankkien konttorien kanssa. Asiakkaat tavoittavat Pohjolan palveluhenkilöstön Suomessa jo yli 200 toimipaikassa. Pohjolan ja osuuspankkien asiakasyhteistyö oli tuloksellista. Viime vuoden aikana saimme lähes Pohjolaan asiointinsa keskittänyttä uutta kotitalousasiakasta. Määrä on moninkertainen aikaisempiin vuosiin verrattuna. Osakkeenomistajille lupaamamme tuottosynergiat ovat toteutumassa suunnitelmien mukaisesti. Pankki- ja vakuutustoimintojen yhdistämisellä tavoitellaan myös kulusäästöjä. Vuoden 2006 aikana 35 miljoonan euron vuotuisesta kulusäästötavoitteesta yksilöitiin noin 25 miljoonaa euroa. Tästä 13 miljoonaa euroa realisoitui vuoden 2006 tulokseen. Tulos odotetulla tasolla Konsernin tulos viime vuodelta oli odotuksiemme mukainen, 223 miljoonaa euroa ennen veroja. Tulos osaketta kohti oli käyvin arvoin 0,89 euroa, kun jatkuvien toimintojen vastaava luku vuotta aiemmin oli 0,85 euroa. Olemme tyytyväisiä siihen, että osakekohtainen tulos parani jo uuden OKO-konsernin ensimmäisenä toimintavuonna. Pankki- ja sijoituspalvelutoiminnan tulos oli erinomainen ja kasvu vahvaa. Luotto- ja takauskanta kasvoi vuodessa 20 %, mikä merkitsi selvästi vahvistunutta asemaa yritysten pankkina. Myös varainhoidossa kasvu oli ripeää. Hallinnoitavana olevien asiakasvarojen määrä ylitti 31 miljardia euroa. Konsernin suurista muutoksista huolimatta kykenimme pitämään toimintamme ja ajatuksemme asiakassuuntautuneina. Vahinkovakuutuksen maksutuotot kasvoivat noin 6 % asiakaskunnan reippaan kasvun ansiosta. Vakuutusteknistä katetta heikensi epäsuotuisa suurvahinkokehitys vuonna Yhdistetty operatiivinen kulusuhde, joka oli 95,4 %, lukeutuu kuitenkin Pohjolan toimintahistorian parhaimpiin. Sijoitustoiminnan 5,2 % tuotot olivat odotuksiemme mukaiset. Henkilöstö avainasemassa Henkilöstömme työskenteli viime vuonna poikkeuksellisissa olosuhteissa: monen tehtävät muuttuivat, moni sai uusia työtovereita, monen työnantaja vaihtui ja monen toimipaikka vaihtui. Suuren muutoksen keskellä henkilöstöllä oli tahtoa, osaamista ja voimavaroja hoitaa menestyksellisesti asiakaspalveluun ja organisaatioiden yhdentymiseen liittyvät tehtävät. Tästä olemme ylpeitä! Iloisia olemme siitä, että kykenimme toteuttamaan viime vuoden sopeuttamiset tavoitteidemme mukaisesti ilman irtisanomisia. 12 OKO VUOSIKERTOMUS 2006

13 Historiallinen hallintomallin uudistus Vuoden merkittäviin tapahtumiin kuului myös OKOn hallintomallin uudistaminen. Kevään 2006 yhtiökokouksessa ei enää valittu hallintoneuvostoa, vaan toimivasta johdosta riippumaton hallitus. OKOn pääomistaja OPK oli aloitteentekijä, kun OKOn hallintomalli muutettiin pörssin suositusten mukaiseksi. Vuoden 2006 kokemusten perusteella uskomme, että muutos on yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen mukainen. Kilpailuympäristö jatkuvassa muutoksessa Me itse muutimme finanssialan kilpailuympäristöä vuoden 2005 syksyllä ostaessamme vakuutusyhtiö Pohjolan, kun taas kilpailijamme olivat alan rakennejärjestelyissä aktiivisia syksyllä Viime vuoden muutosten jälkeen OKO on ainoa suomalaisessa enemmistöomistuksessa oleva suuri liikepankki. Finanssialan kilpailussa palvelun ja tuotteiden laatu ja hintakilpailukyky ovat aina tärkeässä asemassa. Niistä mekin aiomme pitää huolta. Lisäksi haemme kilpailuetua vakaan omistuspohjamme mahdollistamasta pitkäjänteisestä toimintatavasta ja ripeästä, asiakasta lähellä tapahtuvasta päätöksenteosta. Reijo Karhinen Osinko kilpailukykyisellä tasolla OKOlla on hyvän osingonmaksajan maine. Tästä haluamme huolehtia jatkossakin, sillä kilpailukykyinen osinko on tärkeä osa osakkeenomistajan saamaa kokonaistuottoa. Hallitus ehdottaakin yhtiökokoukselle, että vuodelta 2006 osinkoa jaetaan 0,05 euroa enemmän osaketta kohden kuin vuotta aiemmin. Hallitus ehdottaa A-osakkeelle 0,65 euron ja K-osakkeelle 0,62 euron osinkoa osaketta kohden. Luottavaisena eteenpäin OKO-konserni ponnistaa vuoteen 2007 selvästi suurempana pankkina ja varainhoitajana kuin ponnisti vuoteen Myös vahinkovakuutustoimintamme asiakaskunta on merkittävästi suurempi kuin vuosi sitten. Taloudellinen tilanteemme on vahva ja riskiasemamme hyvä. Liiketoimintamme terveet lähtökohdat yhdistettynä OKOn, Pohjolan ja osuuspankkien väliseen tiiviiseen yhteistyöhön sekä asiakkaiden meille osoittamaan luottamukseen antavat hyvät edellytykset parantaa tulostamme vuonna Se on tavoitteemme. Mikael Silvennoinen Kiitämme lämpimästi osakkeenomistajia ja asiakkaita osoittamastanne luottamuksesta OKOa kohtaan sekä konsernin henkilöstöä erinomaisesta työstä viime vuonna! Helsingissä 15. päivänä helmikuuta 2007 Reijo Karhinen hallituksen puheenjohtaja Mikael Silvennoinen toimitusjohtaja OKO VUOSIKERTOMUS

14 VUODEN TAPAHTUMIA OKOn osuus Pohjolan osakkeista ja äänimäärästä ylitti 90 %. OKO ilmoitti käynnistävänsä osakeyhtiölain mukaiset toimenpiteet loppujen Pohjolan osakkeiden ja optio-oikeuksien lunastamiseksi. OKOn tarjoama lunastushinta oli 13,35 euroa osakkeelta Pohjolan yhtiökokous päätti myydä OPK:lle Henkivakuutusosakeyhtiö Pohjolan osakekannan 281 miljoonalla eurolla ja OKOlle Pohjola Omaisuudenhoidon 118,5 miljoonalla eurolla OKOn ja Pohjolan varainhoitotoiminnot yhdistettiin samaan yhtiöön, jonka nimi on OKO Varainhoito Oy. Yhtiö on johtava suomalainen varainhoitaja. Corporate finance -liiketoiminta siirrettiin puolestaan OKO Corporate Finance Oy:hyn OKOn hallintoneuvosto lakkautettiin ja yhtiölle valittiin hallitus, johon ei kuulu yhtiön toimivaan johtoon lukeutuvia henkilöitä. Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin Yhtiön virallinen toiminimi lyheni OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj:stä OKO Pankki Oyj:ksi OKO sai 100 %:n omistusoikeuden Pohjolan osakkeisiin, joten Pohjola-Yhtymä Oyj:n noteeraus lopetettiin Helsingin pörssissä Luottoluokituslaitos Standard & Poor s muutti arvionsa OKOn näkymistä negatiivisista vakaiksi. S&P:n mukaan näkymien muutos heijastaa Pohjolan sulauttamisessa saavutettua huomattavaa edistymistä. OKO Tutkimuksen päätavoitteena on perustellun näkemyksen tuottaminen asiakkaiden sijoituspäätösten tueksi. Analyytikon työssäni korostuvat asiantuntemus, yksinkertaistamisen taito sekä asiakastuntemus. Sampo Brisk Analyytikko OKO Tutkimus 14 OKO VUOSIKERTOMUS 2006

15 30.9. Opstock Oy sulautui emoyhtiöönsä OKOon, joka jatkaa Opstockin aikaisemmin harjoittamaa arvopaperinvälitys- ja sijoitustutkimustoimintaa. OKO toimii välittäjänä Helsingin ja Tukholman pörsseissä sekä Eurex-johdannaispörssissä Koko henkilöstölle suunnattu OKOn vuoden 1999 optio-ohjelma päättyi OKOn täysin omistama tytäryhtiö Pohjola-Yhtymä Oy sulautui emoyhtiöönsä. Sulautuminen selkeyttää konsernin yritysrakennetta, tehostaa liiketoimintaa ja vähentää hallinnollisia kustannuksia. Kymmenen vuotta OP-ryhmän pääjohtajana toiminut Antti Tanskanen jäi eläkkeelle. Vuoden 2007 alun tapahtumia 1.1. OKOn hallituksen puheenjohtajana ja OP-ryhmän pääjohtajana aloitti Reijo Karhinen. OKO VUOSIKERTOMUS

16 STRATEGIA OKOlle vahvistettiin toukokuussa 2006 uusi strategia. Strategia on laadittu Pohjola-kaupan jälkeisen uuden liiketoimintarakenteen pohjalta. Myös taloudelliset tavoitteet uusittiin. Visio Missio Luomme taloudellista lisäarvoa asiakkaillemme ja osakkeenomistajillemme. Strategian pääviestit OKO painottaa voimakkaasti toimintansa kannattavuutta ja tehokasta pääomien hallintaa. Konserni hakee kasvua kaikilla liiketoimintaalueillaan mutta ei kannattavuuden kustannuksella. Kasvun tukena ovat OP-ryhmän laaja asiakaskunta ja Suomen tunnetuimmat pankki- ja vakuutusbrändit. Liiketoiminnan painopisteet ja markkina-asematavoitteet Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta Yritys- ja investointipankkina OKOn tavoitteena on vahvistaa markkinoiden kakkossijaansa. Markkina-asemia halutaan voittaa erityisesti suurten ja keskisuurten yritysten pankkina. Pk-yritysten keskuudessa tavoitteena on markkinajohtajuus yhdessä muun OP-ryhmän kanssa. Kotimaisille asiakkaille tarjotaan monipuoliset rahoitus-, sijoitus- ja maksuliikeratkaisut myös kansainvälisesti. Ulkomaisille asiakkaille tarjotaan pankkipalvelut sekä Suomeen että lähialueisiin liittyvän liiketoiminnan tarpeisiin. Pankkitoiminnan kasvua tukevat OKOn hyvä asiakastuntemus, joustava palvelu, nopea päätöksenteko, pitkäjänteinen toiminta sekä korkea luottokelpoisuus. Varainhoidossa tavoitteena on johtava asema Suomessa. Instituutioiden varainhoitajana yhtiö on jo johtava suomalainen palveluntarjoaja. Vahinkovakuutustoiminta OKO-konsernin vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola. Vahinkovakuutustoiminnassa tavoitteena on nousta markkinajohtajaksi Suomessa nykyiseltä toiselta sijalta. Etuasiakkaina olevien kotitalouksien määrää pyritään lisäämään vuoteen 2010 mennessä nykyisestä :sta :een. 16 OKO VUOSIKERTOMUS 2006

17 Vahinkovakuutuksen kasvutavoitetta tukee tiivis yhteistyö OP-ryhmän vähittäispankkien kanssa. Kasvua tavoitellaan kotitalousasiakkaissa, pk-yrityksissä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajissa. Strategiana on painottaa riskiin perustuvaa hinnoittelua. Liiketoimintojen strategisia ja taloudellisia tavoitteita on kuvattu tarkemmin niistä kertovien osioiden yhteydessä. Taloudelliset tavoitteet strategiakaudella Tavoite mennessä Konserni Oman pääoman tuotto, % 9,5 13,0 Ensisijaisten omien varojen vakavaraisuussuhde, % 8,2 vähintään 8,0 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta Operatiivinen oman pääoman tuotto, % 18,2 > 18 Operatiivinen kulujen suhde tuottoihin, % 41,5 40 Vahinkovakuutustoiminta Operatiivinen oman pääoman tuotto, % 20,9 > 20 Operatiivinen yhdistetty kulusuhde, % 95,4 < 94 OKOn tavoitereittaus (luottoluokitus) on AA. (Katso sivu 9.) Osinkopolitiikka Vuotuisen osingon määrään vaikuttavat konsernin kannattavuus, kasvu ja pääomitustarpeet. OKOn tavoitteena on jakaa osinkona vähintään 50 % osakekohtaisesta tuloksesta edellyttäen, että vakavaraisuudelle asetettu vähimmäistavoite toteutuu. Keinoja strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi asiakassuuntautunut, pitkäjänteinen toiminta pankki- ja vakuutustoiminnan yhteisten asiakastietojen hyödyntäminen palvelun parantamiseksi parhaat keskittämisedut kotitalousasiakkaille OP-ryhmän monipuolinen ja kattava palveluverkosto osaava ja työssään viihtyvä henkilökunta laadukas, ennakoiva riskienhallinta. OKO VUOSIKERTOMUS

18 Keskustelen asiakkaiden kanssa avoimesti korvauspäätöksiin liittyvistä ongelmista ja näkökulmista. Kokemustamme hyödynnetään korvauspalvelutoiminnan kehittämisessä ja tuotekehityksessä. Katja Parkkonen Asiakasasiamies Pohjola, Korvaustoiminto 18 OKO VUOSIKERTOMUS 2006

19 ARVOT OKO-konserni on liiketoiminnassaan: VASTUULLINEN Asiakassuhteemme ovat pitkäjänteisiä ja keskinäiseen luottamukseen perustuvia. Pidämme mitä lupaamme. Liiketoimemme ovat yleisesti hyväksyttäviä. Edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja kestävää kehitystä. MUTKATON Palvelumme on ystävällistä, nopeaa ja ihmisläheistä. Vältämme turhaa byrokratiaa ja meitä on helppo lähestyä. Toimimme ja viestimme avoimesti ja läpinäkyvästi. UUDISTUVA Vastaamme muuntuvan toimintaympäristön haasteisiin. Ennakoimme asiakkaiden tarpeet. Otamme käyttöön parhaat toimintamallit ja kehitämme osaamistamme systemaattisesti. MENESTYVÄ Menestymme yhdessä asiakkaidemme kanssa. Tuotamme osakkeenomistajan sijoitukselle vakaan ja kilpailukykyisen tuoton. Luomme inspiroivan työyhteisön. Tarjoamme kiinnostavia tehtäviä ja palkitsemme hyvistä työsuorituksista. OKO VUOSIKERTOMUS

20 NÄKYMÄT Taloudelliset tavoitteet vuodelle 2007 OKOn hallitus on asettanut OKOn liiketoiminnoille ja OKO-konsernille seuraavat taloudelliset tavoitteet vuodelle 2007: Pankki- ja sijoituspalvelutoiminnan tulos ennen veroja samaa tasoa tai parempi kuin vuonna 2006 Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde ennen laskuperustemuutoksia ja yrityskaupassa syntyneitä aineettomien oikeuksien poistoja alle 94,0 prosenttia Vahinkovakuutuksen sijoitussalkun tuotto sijoitussuunnitelman mukainen pitkän tähtäimen tuotto-odotus 5,2 prosenttia Konsernin tuloksen kasvu ennen veroja käyvin arvoin vähintään 10 prosenttia. Tulevaisuuden näkymät Pankki- ja sijoituspalvelutoiminnassa yritysluottomarkkinan kasvun arvioidaan jatkuvan, mutta hitaampana kuin vuonna Korkotaso noussee jonkin verran, mutta pysyy alhaisena. Yritysten taloudellisen tilanteen odotetaan säilyvän hyvänä. Luottomarginaalien ei ennakoida olennaisesti kaventuvan. OKOn yritysluottokannan arvioidaan kasvavan markkinoita nopeammin. Riskiaseman ennakoidaan säilyvän hyvänä ja saamisten arvonalentumisten määrän normaalia alhaisemmalla tasolla. Vaikka kilpailuympäristön muutos saattaa alentaa palvelupalkkioiden tasoa, OKOn palkkiotuottojen odotetaan kasvavan strukturoitujen tuote- ja palvelupakettien kysynnän kasvaessa. Varainhoidon hallinnoimien asiakasvarojen kasvun arvioidaan jatkuvan ja Varainhoidon tuloksen kasvavan tuottojen kasvun ja toteutuvien kulusynergioiden ansiosta. Vakuutusten ja kattavamman vakuutusturvan kysynnän arvioidaan lisääntyvän koettujen luonnonkatastrofien ja Suomen alhaisen asukasta kohden lasketun vakuutusmaksutulon vuoksi. Markkinakasvun lisäksi Pohjolan maksutuottojen kasvuun vaikuttaa tiivis yhteistyö OP-ryhmän vähittäispankkien kanssa, minkä arvioidaan kasvattavan Pohjolan markkinaasemaa erityisesti kotitalousasiakaskunnassa. Vahinkovakuutuksen hintakilpailun arvioidaan pysyvän vuoden 2006 kaltaisena, mutta hinnoittelun siirtyvän yhä enemmän kohti asiakaskohtaista riskiperusteista hinnoittelua. Pohjolan vakuutusmaksutuottojen kasvun ennakoidaan ylittävän bruttokansantuotteen kasvun tänä vuonna. Suurvahinkokehityksen odotetaan normalisoituvan vuoden 2006 epäsuotuisasta vahinkokehityksestä. Liikekulut kasvavat vakuutuskannan kasvun myötä, mutta kasvun ennakoidaan olevan maltillisempaa kuin maksutuottojen kasvun. Osake- ja korkomarkkinoiden kehitys vaikuttaa Pankki- ja sijoituspalvelutoiminnan sekä Vahinkovakuutustoiminnan tulokseen. Muun toiminnan tuloksen arvioidaan olevan samaa tasoa kuin vuonna OKO VUOSIKERTOMUS 2006

21 LIIKETOIMINNOT PANKKI- JA SIJOITUSPALVELUTOIMINTA OKOn yrityspankin markkina-asema yhä vahvempi kireästä kilpailusta huolimatta OKOn Pankki- ja sijoituspalvelutoiminnan kasvu jatkui vuonna 2006 ripeänä kaikilla liiketoiminta-alueilla kannattavuuden ja riskiaseman säilyessä edelleen hyvällä tasolla. Toiminnan tulos nousi ennätystasolle. Olenkin erittäin tyytyväinen aikaansaannoksiimme: etenimme OKOn strategian viitoittamaa tietä kasvattamalla tuntuvasti markkina-asemaamme monilla eri osa-alueilla. OKOn markkinaosuus yritysluottomarkkinasta on vajaassa kymmenessä vuodessa reilusti yli kaksinkertaistunut ollen jo yli 17 %. Samalla olemme yhdessä muun OP-ryhmän kanssa saavuttaneet tavoittelemamme ykkösaseman pk-yritysten pankkina. Myös asemamme suurten yritysten pankkina on kaiken aikaa vahvistunut, ja tänään olemme eri mittareilla mitattuna selkeästi toiseksi suurin pankki tässä asiakassegmentissä. Erityisen tyytyväinen olen siihen, että olemme onnistuneet kiristyneessä kilpailuympäristössä vahvistamaan asemiamme kannattavasti. Se kertoo mielestäni siitä, että asiakaspalvelumme, tuotteemme ja niiden hinnoittelu ovat olleet kilpailukykyisiä. Asemamme yritysten rahoituksen monipuolisena järjestäjänä vahvistui viime vuonna selvästi. Toinen alue, jolla olemme edenneet huimaa vauhtia, on kotimaiset ja kansainväliset maksuliikepalvelut yrityksille. Yhä useammat suuret ja keskisuuret yritykset ovat valinneet OKOn maksuliikepankikseen ja keskittäneet kassanhallintansa meille. Johdannaismarkkina on yksi nopeimmin kasvavista markkinoista finanssitoimialalla. OKO haluaakin strategiansa mukaisesti kasvattaa asemaansa tässä liiketoiminnassa. Yritykset hyödyntävät yhä useammin johdannaisinstrumentteja suojautuessaan erilaisilta korko-, valuutta- ja muilta hintariskeiltä. Myös monen tutun pankkituotteen, kuten korkokattoluoton tai indeksilainan, taustalta löytyy johdannaisia. Maaliskuussa 2006 OKOn ja Pohjolan varainhoidot yhdistettiin Varainhoito-liiketoimintaalueeksi. Hoidettavana olevat asiakasvarat ylittivät vuoden lopussa 31 miljardia euroa. Varainhoidon osuus koko Pankki- ja sijoituspalvelutoiminnan tuloksesta kasvoi. Tavoitteenamme on olla Suomen vetovoimaisin ja menestyvin yritys- ja investointipankki. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää meiltä asiakkaiden tarpeiden syvällistä ymmärrystä, pitkäjänteistä toimintaa sekä johdonmukaista ja ripeää päätöksentekoa. Näistä asioista olemme saaneet runsaasti kiitosta yrityksiltä ja uskon, että nämä tekijät ovat menestyksemme tae myös kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa. Timo Ritakallio varatoimitusjohtaja OKO VUOSIKERTOMUS

22 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta kattaa neljä liiketoiminta-aluetta, jotka ovat Yrityspankki, Pääomamarkkinat, Keskuspankki ja varainhallinta sekä Varainhoito. Taloudelliset tavoitteet Operatiivinen oman pääoman tuotto, % 18,2 > 18 Operatiivinen kulujen suhde tuottoihin, % 41,5 40 Markkina-asema 2001 Nyt 2009 Suuryritysten pankkina Pk-yritysten pankkina * Rahoituksen järjestäjänä pääomamarkkinoilla * Yhdessä muun OP-ryhmän kanssa. Yrityspankki Yrityspankki tarjoaa yritys- ja yhteisöasiakkaille rahoitus-, maksuliike- ja kassanhallintapalveluja sekä ulkomaankaupan rahoitus- ja riskienhallintapalveluja. Se myöntää muun muassa luottoja, takauksia sekä kohde- ja saatavavakuudellista rahoitusta ja harjoittaa pääomasijoitustoimintaa. OKOn tavoitteena on nousta johtavaksi suomalaiseksi yrityspankiksi vahvistamalla markkina-asemia suurten ja keskisuurten yritysten pankkina sekä yritysten ja yhteisöjen kassanhallinnan ja maksuliikkeen hoitajana. Suuryritysten pankkina tavoitteena on markkinoiden kakkossija. Rahoituksen järjestäjänä pankki haluaa vahvistaa asemiaan etenkin pääkaupunkiseudun yritysten keskuudessa sekä autokaupan rahoituksessa ja kuluttajarahoituksessa myyjäyhteistyön kautta. Vuoden 2006 aikana OKOn markkinaosuus yritysluotoista nousi 17,2 %:iin (16,3) ja rahoitusyhtiötuotteista 34,2 %:iin (33,0). OKO toimi aktiivisesti yritysjärjestelyjen rahoittajana ja vahvisti selvästi markkina-asemaansa syndikoitujen luottojen pääjärjestäjänä. Loppuvuonna OKO toi markkinoille uusia johdannaistuotteita eli korkokattoon ja korkoputkeen sidotut yritysluotot. Yrityspankin luottokanta kasvoi 17 % 7,9 miljardiin euroon. Yrityksille järjestettiin uutta pitkäaikaista rahoitusta 2,0 miljardia euroa (2,2) ja uutta kohde- ja saatavavakuudellista rahoitusta 1,2 miljardia euroa (1,1). Kireästä hintakilpailusta huolimatta OKOn yritysluottokannan marginaalitaso pysyi edellisvuoden tasolla. Yhteisöluottojen ja takausten marginaalit sen sijaan alenivat hieman. Takauskanta kasvoi 50 % 1,8 miljardiin euroon. Yrityspankin riskiasema pysyi edelleen hyvänä. 22 OKO VUOSIKERTOMUS 2006

Sisältö. 3 Katsaus osakkeenomistajille. 5 Pohjola lyhyesti. 6 Vuoden 2007 tulos. 7 Vuoden tapahtumia. 8 Avainlukuja. 10 Toimintaympäristö.

Sisältö. 3 Katsaus osakkeenomistajille. 5 Pohjola lyhyesti. 6 Vuoden 2007 tulos. 7 Vuoden tapahtumia. 8 Avainlukuja. 10 Toimintaympäristö. Pohjola Pankki oyj VUOSIKATSAUS 2007 Pohjola Pankki Oyj VUOSIKATSAUS 2007 Sisältö 3 Katsaus osakkeenomistajille 5 Pohjola lyhyesti 6 Vuoden 2007 tulos 7 Vuoden tapahtumia 8 Avainlukuja 10 Toimintaympäristö

Lisätiedot

Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu. OKO Vuosikertomus

Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu. OKO Vuosikertomus Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu OKO Vuosikertomus 2003 Sisällysluettelo 2 OKOn esittely 3 Vuoden 2003 tulos 5 Avainluvut 6 Vuoden

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007. OKO Pankki Oyj

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007. OKO Pankki Oyj TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 OKO Pankki Oyj SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2007 2 Konsernin tulos 2 Liiketoimintojen tulokset 2 Toimintaympäristö 3 Vakavaraisuus 4 Riskiasema 6

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän vuosikatsaus 2011

OP-Pohjola-ryhmän vuosikatsaus 2011 OP-Pohjola-ryhmän vuosikatsaus 2011 Sisällys Vuosi 2011 Pääjohtajan katsaus...1 Avainluvut...2 OP-Pohjola-ryhmä...5 Keskeiset tapahtumat 2011...19 Strategia...21 Toimintaympäristö...26 Riskienhallinta...31

Lisätiedot

kansi_painoon OK EI STANSSIA 21.2.2002 19:17 Page 4 O S U U S PA N K K I RY H M Ä V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 1

kansi_painoon OK EI STANSSIA 21.2.2002 19:17 Page 4 O S U U S PA N K K I RY H M Ä V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 1 kansi_painoon OK EI STANSSIA 21.2.2002 19:17 Page 4 O S U U S PA N K K I RY H M Ä VUOSIKERTOMUS 2001 OSUUSPANKKIRYHMÄ 100 VUOTTA TULEVAISUUDESSA 1902 Osuuskassojen Keskuslainarahasto-Osakeyhtiö perustettiin

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen.

VUOSIKERTOMUS 2009. Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen. VUOSIKERTOMUS 2009 Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen. Sisältö 1 Aktia lyhyesti 2 Tulostietoja 3 4 6 9 10 12 13 15 Tärkeimmät tapahtumat Toimitusjohtajan katsaus Yksi Aktia Kannattava kasvu Asiakasläheinen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen.

VUOSIKERTOMUS 2010. Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen. VUOSIKERTOMUS 2010 Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen. Aktia lyhyesti Aktia on suomalaisessa omistuksessa oleva finanssikonserni. Konserni tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-,

Lisätiedot

Luotettava, osaava, suomalainen kumppani

Luotettava, osaava, suomalainen kumppani 1999 Luotettava, osaava, suomalainen kumppani 1999 n toiminta-ajatus än kuuluvat itsenäiset suomalaiset pankit tarjoavat parasta pankkipalvelua sekä edistävät omistajajäsentensä ja asiakkaidensa taloudellista

Lisätiedot

OP-POHJOLA-RYHMÄN (OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN) IFRS-TILINPÄÄTÖS 2009

OP-POHJOLA-RYHMÄN (OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN) IFRS-TILINPÄÄTÖS 2009 OP-Pohjola-ryhmä I Toimintakertomus ja tilinpäätös 2009 SISÄLTÖ OP-POHJOLA-RYHMÄN TOIMINTAKERTOMUS 2009 Vuosi 2009 tiivistetysti 2 OP-Pohjola-ryhmän avainlukuja 3 Toimintaympäristö 4 OP-Pohjola-ryhmän

Lisätiedot

OP-POHJOLA-RYHMÄN (OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN) IFRS- TILINPÄÄTÖS 2008

OP-POHJOLA-RYHMÄN (OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN) IFRS- TILINPÄÄTÖS 2008 SISÄLTÖ OP-POHJOLA-RYHMÄN TOIMINTAKERTOMUS 2008 Vuosi 2008 tiivistetysti 2 OP-Pohjola-ryhmän avainlukuja 3 Toimintaympäristö 3 OP-Pohjola-ryhmän tulos ja tase 5 Vakavaraisuus 10 Vakavaraisuuden hallinta

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 OP-Pohjola-ryhmä Pörssitiedote 24.10.2014 klo 9.00 Osavuosikatsaus OP-Pohjola-ryhmän tulos jatkaa vahvalla kasvu-uralla Ryhmän tammi syyskuun tulos ennen

Lisätiedot

Sisältö. Konserni 3 Hallinnointi 28 Hallituksen toimintakertomus 43 Riskienhallinta 77 Tilinpäätös 154 Kalenteri ja yhteystiedot 268

Sisältö. Konserni 3 Hallinnointi 28 Hallituksen toimintakertomus 43 Riskienhallinta 77 Tilinpäätös 154 Kalenteri ja yhteystiedot 268 Sampo- Sisällysluettelo Sisältö Konserni 3 Hallinnointi 28 Hallituksen toimintakertomus 43 Riskienhallinta 77 Tilinpäätös 154 Kalenteri ja yhteystiedot 268 2 Konserni Konserni 4 Konsernijohtajan katsaus

Lisätiedot

Älykkäästi uudistuva, asiakkaiden omistama op

Älykkäästi uudistuva, asiakkaiden omistama op OP VUOSI 20 Älykkäästi uudistuva, asiakkaiden omistama op VUOSI 20 Keskeiset tapahtumat vuonna 20 n perustekijät Johtaminen n keskus - 4 9 Hyvä lukija op on uudistanut vuosikertomuskokonaisuuden raportointitapaansa.

Lisätiedot

OP Ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

OP Ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 OP Ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Sisältö Toimintakertomus Vuosi 2014 tiivistetysti Toimintaympäristö Ryhmän tulos ja tase Asiakkuudet Palvelukanavat Pohjola Pankin osakkeiden hankinta Vakavaraisuus

Lisätiedot

Aktia Vuosiker tomus 1999

Aktia Vuosiker tomus 1999 Aktia Vuosikertomus 1999 Aktia Säästöpankki Oyj Varsinainen yhtiökokous Aktia Säästöpankki Oyj:n vuoden 2000 varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 17. huhtikuuta klo 15.00 Aktia-salissa, Yrjönkatu

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 OP-Pohjola-ryhmä Pörssitiedote 29.4.2014 klo 08.00 Osavuosikatsaus OP-Pohjola-ryhmällä vahva avaus vuoteen 2014 Ryhmän alkuvuoden tulos ennen veroja oli

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 OP-Pohjola-ryhmä Pörssitiedote 6.8.2014 klo 08.00 Osavuosikatsaus OP-Pohjola-ryhmällä vahva alkuvuosi Ryhmän alkuvuoden tulos oli 488 miljoonaa euroa (395),

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Sisältö Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2014...1 Toimintaympäristö Konsernin tulosanalyysi Riskienhallinta Konsernin riskiasema Operatiiviset

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 n toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Sisältö Toimintakertomus n toimintakertomus 2013 Vuosi 2013 tiivistetysti 1 Toimintaympäristö 3 Ryhmän tulos ja tase 5 Vakavaraisuus 8 Riskien ja vakavaraisuuden

Lisätiedot

Ålandsbanken Abp. Vuosikertomus 2011. Olemme aina rohkeasti tehneet omat valintamme

Ålandsbanken Abp. Vuosikertomus 2011. Olemme aina rohkeasti tehneet omat valintamme Ålandsbanken Abp Vuosikertomus 2011 Olemme aina rohkeasti tehneet omat valintamme Ålandsbanken Abp Vuosi 2011 lyhyesti Taloudellinen kehitys Kaikki liiketoiminta-alueet kehittyivät myönteisesti: sekä Premium

Lisätiedot

Taaleritehdas Oyj. Konsernitilinpäätös 31.12.2013

Taaleritehdas Oyj. Konsernitilinpäätös 31.12.2013 Taaleritehdas Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2013 SISÄLTÖ Taaleritehdas lyhyesti 3 Toimitusjohtaja Juhani Elomaan katsaus 4 Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 5-13 Vakavaraisuus 14 Taloudellista kehitystä

Lisätiedot

Sisältö. 01. Lyhyesti. 02. Tapahtumia. 03. Toimitusjohtajan katsaus. 04. Asiakasedut. 05. Sijoitustoiminta. 06. Hallinto. 07.

Sisältö. 01. Lyhyesti. 02. Tapahtumia. 03. Toimitusjohtajan katsaus. 04. Asiakasedut. 05. Sijoitustoiminta. 06. Hallinto. 07. VUOSIKERTOMUS 2005 Sisältö 01. Lyhyesti 02. Tapahtumia 03. Toimitusjohtajan katsaus 04. Asiakasedut 05. Sijoitustoiminta 06. Hallinto 07. Tilinpäätös 08. Yhteystiedot 01. LYHYESTI Suomi-yhtiö lyhyesti

Lisätiedot

Vuosikertomus. Evli Pankki Oyj SIJOITTAJAN PANKKI

Vuosikertomus. Evli Pankki Oyj SIJOITTAJAN PANKKI Vuosikertomus 2014 Evli Pankki Oyj SIJOITTAJAN PANKKI 3 Sisältö 4 Evli vuonna 2014 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Hallitus ja johtoryhmä Konsernitilinpäätös 9 Hallituksen toimintakertomus 15 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Taaleritehdas lyhyesti 3. Toimitusjohtaja Juhani Elomaan katsaus 4. Hallituksen toimintakertomus 5-15. Vakavaraisuus 16

Taaleritehdas lyhyesti 3. Toimitusjohtaja Juhani Elomaan katsaus 4. Hallituksen toimintakertomus 5-15. Vakavaraisuus 16 TAALERITEHDAS OYJ KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO Taaleritehdas lyhyesti 3 Toimitusjohtaja Juhani Elomaan katsaus 4 Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 5-15 Vakavaraisuus 16 Taloudellista

Lisätiedot

Aktia Vuosikertomus. vuosikertomus 2001

Aktia Vuosikertomus. vuosikertomus 2001 Aktia Vuosikertomus 2001 Aktia vuosikertomus 2001 Aktia Säästöpankki Oyj Aktia Säästöpankki Oyj Aktia Säästöpankki Oyj Sisältö Aktia on ihmisen kokoinen pankki 2 Vuosi 2001 lyhyesti 3 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS 2014. Pankki Varainhoito Vakuutus Kiinteistönvälitys

AKTIA PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS 2014. Pankki Varainhoito Vakuutus Kiinteistönvälitys AKTIA PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS 2014 Pankki Varainhoito Vakuutus Kiinteistönvälitys Aktia tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-, omaisuudenhoito-, vakuutusja kiinteistönvälityspalvelujen valikoimastaan.

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015

AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015 AKTIA PANKKI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015 VAHVA VAKAVARAISUUS MAHDOLLISTAA KASVUA TOIMITUSJOHTAJA JUSSI LAITINEN Palkkiotuotot netto kasvoivat edelleen. Korkokate oli vakaa ja samalla tasolla kuin

Lisätiedot

OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj. Osakeanti. enintään 78 585 304 A-sarjan osaketta ja enintään 22 003 176 K-sarjan osaketta

OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj. Osakeanti. enintään 78 585 304 A-sarjan osaketta ja enintään 22 003 176 K-sarjan osaketta LISTALLEOTTOESITE 14.10.2005 OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Osakeanti enintään 78 585 304 A-sarjan osaketta ja enintään 22 003 176 K-sarjan osaketta Merkintähinta 7,20 euroa uudelta A-sarjan osakkeelta

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS 2013. Pankki Varainhoito Vakuutus Kiinteistönvälitys

AKTIA PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS 2013. Pankki Varainhoito Vakuutus Kiinteistönvälitys AKTIA PANKKI OYJ VUOSIKERTOMUS 2013 Pankki Varainhoito Vakuutus Kiinteistönvälitys Aktia tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-, omaisuudenhoito-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalvelujen valikoimastaan.

Lisätiedot

Oma Säästöpankki Lähellä ja läsnä. VUOSIKERTOMUS 2014

Oma Säästöpankki Lähellä ja läsnä. VUOSIKERTOMUS 2014 Oma Säästöpankki Lähellä ja läsnä. VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus: Olemme tyytyväisten asiakkaiden pankki 3 2014 oli onnistunut vuosi 4 Oma Säästöpankin avainluvut

Lisätiedot