Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut"

Transkriptio

1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från skatteförvaltningen Saapumispäivä Ankomstdag Yrityksen tiedot Företagets uppgifter Yritys- ja yhteisötunnus Företags- och organisationsnummer Tilinpäätöksen kausi Bokslutsperiod Tilinpäätöksen vahvistaminen Fastställande av bokslut Tilinpäätös on vahvistettu Bokslutet har fastställts Tilinpäätöstä ei ole vahvistettu / ei tiedossa Bokslutet har inte fastställts / uppgift ej tillgänglig Tilintarkastusta koskevat tiedot Uppgifter om revision Tilintarkastus on suoritettu Revisionen har utförts Tilintarkastus on suoritettu, eikä sisällä tilintarkastuslain 15 :ssä tarkoitettuja kielteisiä lausuntoja, muistutuksia tai lisätietoja. Revisionen har utförts och innehåller inte uttalanden som har lämnats med avvikande mening eller anmärkningar eller tilläggsuppgifter som avses i 15 revisionslagen Tilintarkastus on suoritettu, sisältää tilintarkastuslain 15 :ssä tarkoitettuja kielteisiä lausuntoja, muistutuksia tai lisätietoja. Revisionen har utförts och innehåller uttalanden som har lämnats med avvikande mening eller anmärkningar eller tilläggsuppgifter som avses i 15 revisionslagen Tilintarkastusta ei ole suoritettu Revision har inte utförts Tilintarkastuksen suorittamisesta ei ole tietoa Ingen uppgift om revision har utförts Tilintarkastusta ei ole suoritettu. Tilintarkastuslain 4 perusteella tilintarkastaja on jätetty valitsematta. Revision har inte utförts. Sammanslutningen har avstått från att välja revisor med stöd av 4 i revisionslagen.

2 Kauppalehti Oy 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Kauppalehti Oy kuuluu Alma Media -konserniin. Kauppalehti Oy:n päätuotteita ovat Kauppalehti, Kauppalehti Optio, Kauppalehti Extra, Kauppalehti.fi, eportti ja Balance Consulting. MTV3 kanavalla esitetyt Kauppalehden Talousuutiset lakkautettiin elokuussa 29. Kauppalehti Oy:n kertomusvuoden liikevaihto oli 39,9 (45,8) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 5,2 (7,4) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 12,9 % (16,2 %) liikevaihdosta. Tilikauden tulos oli 1,6 (2,3) miljoonaa euroa- Tunnusluvut Kauppalehti Oy 27 Liikevaihto , , ,3 Liikevoitto , , ,59 Liikevoitto % 12,9 16,2 11,3 Tilikauden tulos , , ,33 Omavaraisuusaste 34,6 25,9 3,2 Henkilöstö keskimäärin Vuosi 29 oli Kauppalehti Oy:lle haastavaa aikaa. Globaali taantuma alkoi osoittaa merkkejään jo vuoden 28 viimeisellä neljänneksellä ja ilmoitusmyynti kääntyi laskuun. Tämä kehitys jatkui vuoden 29 aikana. Lehden lukijamäärät ja Kauppalehti.fi:n kävijämäärät sen sijaan kasvoivat edelleen. Lehden levikki on kuitenkin ollut lievässä laskussa koko vuoden. Kokonaisuutena levikkimyynti säilyi edellisvuoden tasolla. Sähköinen liiketoiminta puolestaan kasvoi taantumasta huolimatta hyvin, ja Kauppalehden verkkosivuille kehitettiin monia uusia palveluja. Vuoden 21 myynti on käynnistynyt hitaasti, eikä suurta tulosparannusta ole odotettavissa. Kauppalehden tuloksen odotetaan kuitenkin yltävän vuoden 29 tasolle markkinoiden vaikeasta tilanteesta huolimatta. Kauppalehden merkittävimmät strategiset riskit ovat B2B mainonnan pysyvä lasku, verkkomedian ansaintalogiikan toimimattomuus ja lehden lukijamäärien lasku. Liiketoiminnan luonteen vuoksi Kauppalehden suoraan ympäristöön kohdistuvat vaikutukset ovat vähäiset. Yhtiö pyrkii jatkuvasti kehittämään tuotanto-ja kuljetusprosessejaan ympäristöystävällisemmiksi ja energiatehokkaammiksi. Lisäksi Kauppalehti on käyttänyt jo yli vuoden ajan entistä ympäristöystävällisempää kierrätyspaperia runkolehden painamisessa. Kauppalehti myi tytäryhtiönsä Kauppalehti 121 Oy:n Bisnode AB:lle lokakuun lopussa. Kauppalehti Oy:n tutkimus-ja kehittämismenot olivat 169 (276) tuhatta euroa vuonna 29. Kehittämismenoista on aktivoitu taseeseen yhteensä 5 tuhatta euroa. Kauppalehti Oy:n hallituksen puheenjohtajana toimi Kai Telanne, ja hallituksen jäseninä olivat Matti Apunen ja Raimo Mäkilä. Toimitusjohtajana toimi Juha-Petri Loimovuori. Hallitus kokoontui tilikauden aikana viisi kertaa. Yhtiön tilintarkastajana kertomusvuonna oli KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisina tilintarkastajina KHT Mikko Järventausta ja KHT Minna Laakso. Yhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat ,5 euroa, josta tilikauden voitto ,14 euroa. Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta.

3 KAUPPALEHTI OY 2 Tuloslaskelma Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto (-tappio) Rahoitustuotot ja -kulut Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä Satunnaiset erät Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tuloverot Tilikauden voitto (tappio)

4 KAUPPALEHTI OY 3 Tase Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Osuudet saman konsernin yrityksissä Muut sijoitukset Pysyvät vastaavat yhteensä Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä Vastaavaa yhteensä Tase Vastattavaa Oma pääoma Osakepääoma Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) Oma pääoma yhteensä Pakolliset varaukset Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä

5 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Lähettäkää lomake liitteineen osoitteella: Patentti- ja rekisterihallitus, Tilinpäätösasiat, o n n i PL 115, 11 Helsinki. L ö '^- 31 Käyntiosoite: Arkadiankatu 6 A, Helsinki Tilinpäätökseen kuuluvien lisätietojen toimittaminen Osa tilinpäätöstiedoista kaupparekisteriin suoraan verott Verohallinto toimittaa kaupparekisteriin veroilmoituksen liitteenä olevat asiakirjat, joma i\ uu. u... julkaistaviin asiakirjoihin. Uusi menettely koskee suurinta osaa yrityksistä, jotka antavat veroilmoituksensa lomakkeella 6B. Uusi menettely ei kuitenkaan koske ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliikkeitä. Verohallinto toimittaa Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH) julkistettavaksi yhteisöjen veroilmoituslomakkeella 6B ja sen liitteenä annetut seuraavat tilinpäätöstiedot tai -asiakirjat: Tuloslaskelma ja tase Tieto tilintarkastuksen suorittamisesta Tieto tilinpäätöksen vahvistamisesta Toimintakertomus, mikäli yhtiöllä on laatimisvelvollisuus Tilintarkastuskertomus, jos se sisältää tilintarkastuslaissa tarkoitettuja kielteisiä lausuntoja Tilinpäätökseen kuuluvien lisätietojen toimittaminen Jos veroilmoitusta ei anneta sähköisesti, Verohallinnon kautta ei saada kaikkia tilinpäätöstietoja, jotka esimerkiksi osakeyhtiön on lain mukaan ilmoitettava kaupparekisteriin. Verohallinnon kautta ei voi ilmoittaa kaupparekisteriin esim. tilinpäätöksen liitetietoja, konsernitilinpäätöstä tai yhtiökokouksen päätöstä voiton tai tappion käsittelystä. Toimittakaa em. tilinpäätöksen lisätiedot erikseen Patentti- ja rekisterihallitukselle ilmoittamalla yrityksen ja tilikauden tunnistetiedot käyttämällä sivun kääntöpuolella olevaa lomaketta. Kaikkien tilinpäätöstietojen toimittaminen sähköisellä veroilmoituksella vuonna 29 tai sen jälkeen päättyneiden tilikausien osalta Verohallinto toimittaa Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH) julkistettavaksi kaikki yhteisöjen veroilmoituslomakkeella 6B ja sen liitteenä annetut tilinpäätöstiedot tai -asiakirjat. Kun sähköiseen veroilmoitukseen liitetään kaikki Patentti-ja rekisterihallitukseen toimitettavat ja julkistettavat tilinpäätösasiakirjat, nämä siirretään sähköisesti Verohallinnosta kaupparekisteriin ja tieto tilinpäätöksen toimittamisesta merkitään kaupparekisteritietoihin. Ohjeet sähköiseen ilmoittamiseen ovat saatavilla - sivuilla. Yrityksen tiedot Yritys- ja yhteisötunnus Yrityksen toiminimi Kauppalehti Oy Tilinpäätöksen tilikausi ^ 21 Tilinpäätös on vahvistettu yhtiökokouksessa / osuuskunnan kokouksessa (pvm): ' ^ f -^> ' w Ilmoittakaa kokouksen päätös voitosta / tappiosta rastittamalla jokin seuraavista vaihtoehdoista ja liittäkää ilmoitukseen pyydetty asiakirja: P Kokous hyväksyi hallituksen esityksen. Liittäkää hallituksen esitys ilmoitukseen. Q x] Päätöksen sisältö käy ilmi yhtiökokouksen/ osuuskunnan kokouksen pöytäkirjasta. Liittäkää pöytäkirja ilmoitukseen. Yhtiökokouksen / osuuskunnan kokouksen päätös voiton tai tappion käsittelystä on seuraava (pöytäkirjäliitettä ei tarvita, mikäli kirjaatte päätöksen sisällön tähän, esimerkiksi tiedot voiton/tappion kirjaamisesta, mahdollinen päätös voittovarojen käytöstä): Yhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat ,5 euroa, josta tilikauden voitto ,14 euroa. Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta. Lomakkeen allekirjoitus (Hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan tai vastaavan allekirjoitus) Päiväys ja allekirjoitus Nimenselvennystoimitusjohtgjg^tluha-PetriLoimovuori PRH 2/21

6 KAUPPALEHTI OY Tuloslaskelma Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto (-tappio) Rahoitustuotot ja -kulut Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä Satunnaiset erät Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tuloverot Tilikauden voitto (tappio)

7 KAUPPALEHTI OY Tase Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Osuudet saman konsernin yrityksissä Muut sijoitukset Pysyvät vastaavat yhteensä Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä Vastaavaa yhteensä Tase Vastattavaa Oma pääoma Osakepääoma Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) Oma pääoma yhteensä Pakolliset varaukset Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä

8 KAUPPALEHTI OY Tilinpäätöksen liitetiedot 29 ( ) Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet: Tilinpäätöksessä on noudatettu Suomen kirjanpitolainsäädäntöön ( /1336) perustuvia laskentaperiaatteita. Kauppalehti Oy:n emoyhtiö on Alma Media Oyj, kotipaikka Helsinki, joka laatii konsernitilinpäätöksen. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen jäljennös on saatavissa kaupparekisteristä viimeistään kahden kuukauden kuluttua konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta. Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on aktivoitu välittömiin hankintamenoihin vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu alkuperäisten hankinta-arvojen ja arvioidun taloudellisen pitoajan perusteella. Käytetyt poistoajat ovat seuraavat: Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet 5 vuotta 5-1 vuotta 3-5 vuotta 1 vuotta Tutkimus-ja tuotekehitysmenot kirjataan vuosikuluksi niiden syntymis vuonna. Tuotekehitysmenot aktivoidaan, mikäli ne täyttävät kirjanpitolain, KTM:n päätöksen ja Kilan ohjeiden edellytykset. Valuuttamääräiset erät on muutettu euroiksi virallisesti noteerattuun tilinpäätöspäivän kurssiin. Myynti- ja ostolaskuihin liittyvät kurssierot on käsitelty tuloslaskelmassa kyseisten erien oikaisuerinä. Lakisääteinen ja vapaaehtoinen eläketurva on järjestetty eläkevakuutusyhtiössä. Tuloslaskelman liitetiedot: 1. Liikevaihto, liikevoittoja henkilöstö keskimäärin toimialoittain Liikevaihto markkina-alueittain Kotimaa Muut EU-maat Muut maat Liiketoiminnan muut tuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot Muut Liikevaihto Liikevoitto Henkilöstö keskim

9 3. Materiaalit ja palvelut Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalennukset Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä Liiketoiminnan muut kulut Tietotekniikka ja tietoliikennekulut Toimitilakulut Muut kulut Rahoitustuotot ja kulut Osinkotuotot: Saman konsernin yrityksiltä Omistusyhteysyrityksiltä Muilta Tuotot pitkäaikaisista sijoituksista yhteensä: Muut korko- ja rahoitustuotot: Muilta Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista ja muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä: Korkokulut ja muut rahoituskulut: Saman konsernin yrityksille Muille O Rahoitustuotot ja kulut yhteensä Satunnaiset erät Satunnaiset kulut Annetut konserniavustukset

10 9. Tuloverot Tuloverot satunnaisista eristä Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Tutkimus- ja tuotekehitysmenot Yhtiön tutkimus-ja kehittämismenot olivat vuonna 29 yhteensä 169 tuhatta euroa (vuonna 28 yhteensä 228 tuhatta eur). Kehittämismenoista on taseeseen vuonna 29 aktivoitu yhteensä 5 tuhatta euroa (vuonna 28 yhteensä 23 tuhatta eur). Taseen liitetiedot: 11. Aineettomat hyödykkeet Hankintameno 1.1. Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Aineettomat oikeudet Liikearvo Ennakkomaksut Yht Hankintameno Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1. Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Aineelliset hyödykkeet Hankintameno 1.1. Lisäykset Vähennykset Hankintameno Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Yht Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1. Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poisto Kertyneet poistot Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Koneiden ja laitteiden tasearvo Koneiden ja laitteiden tasearvo

11 13. Sijoitukset Hankintameno 1.1. Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo Osakkeet Osakkeet omistuskonsemi- yhteys- Osakkeet yritykset yritykset muut O O O Osakkeet ja osuudet Tytäryhtiöt Alma Media Lehdentekijät Oy Balti Uudistetalituse AS Suomen Business Viestintä SBV Oy Osakkuusyritykset Talentum Oyj 15. Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä Myyntisaamiset Lainasaamiset *) Siirtosaamiset Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Kotipaikka Helsinki Tallinna Helsinki Kotipaikka Helsinki omistusosuus % omistusosuus % O Saamiset yhteensä *) Konsemipankkitileillä olevat varat on esitetty lainasaamisissa.

12 16. Oma pääoma Osakepääoma Osakepääoma Voitto edellisiltä tilikausilta Osingonjako O -4 5 Voitto edellisiltä tilikausilta Tilikauden voitto/tappio Oma pääoma yhteensä Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Voitto edellisiltä tilikausilta Tilikauden voitto Osakepääoma osakelajeittain: kpl eur 1 ääni/osake Pakolliset varaukset Muut pakolliset varaukset Pitkäaikainen vieras pääoma Muut pitkäaikaiset velat Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Muut pitkäaikaiset velat muille

13 19. Lyhytaikainen vieras pääoma 1 Saadut ennakot Ostovelat Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille Ostovelat Muut velat Siirtovelat Velat omistusyhteysyrityksille Ostovelat Muut lyhytaikaiset velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä Siirtovelkojen olennaiset erät: Palkat sosiaalikuluineen Verot Muut Muut liitetiedot: 2. Vastuusitoumukset Muut omat vastuut Leasingvastuut Muut vastuut Yhteenveto Muut vastuut Erääntyvät vastuut Yhden vuoden kuluessa 1-5 vuoden kuluessa Yli viiden vuoden kuluessa O 21. Muut vastuut Arvonlisäveron palautusvastuut kiinteistöinvestoinneista Yhtiö on velvollinen tarkistamaan vuosien valmistuneista kiinteistöinvestoinneista tekemiään arvonlisäverovöhennyksiä, jos kiinteistön verovelvollinen käyttö vähenee tarkistuskauden aikana. Vastuun enimmäismäärä on esitetty alla olevassa taulukossa. Kiinteistöinvestointi Investoinnin valmistumisvuosi Jäljellä oleva tarkistusvastuun kokonaismäärä

14 KAUPPALEHTI OY 11 TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET Helsingissä l «J. päivänä helmikuuta 21 Kai Telanne hallituksen puheenjohtaja Matti Apurien hallituksen jäsen Raimo Mäkilä hallituksen jäsen JuJb^Pftri Loimovuori toimitusjohtaja TILINTARKASTUSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Helsingissä Afr. päivänä helmikuuta 21 Ernst & Young Oy KHT-yhteisö Mikko Järventausta KHT

15 FI-1 Helsinki Finland Tel Fax Tilintarkastuskertomus Kauppalehti Oy: n yhtiökokoukselle Olemme tarkastaneet Kauppalehti Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lain mukainen ja että varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ja sen perusteella antaa lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Hyvä ' tilintarkastustapa edellyttää ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja tilintarkastuksen suunnittelua ja suorittamista siten, että saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa ei ole olennaisia virheellisyyksiä ja että hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat toimineet osakeyhtiölain mukaisesti. Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen lukujen ja muiden tietojen oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa on väärinkäytöksestä tai virheestä johtuva olennainen virheellisyys. Tarvittavia tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa arvioidaan myös tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadintaan ja esittämiseen liittyvää sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleistä esittämistapaa, tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sekä johdon tilinpäätöksen laadinnassa soveltamia arvioita: Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Käsityksemme mukaan olemme suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteitä lausuntoamme varten. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Helsingissä 24. helmikuuta 21 Ernst & Young Oy KHT-yhteisö Mikko Järventausta KHT Minna Laakso KHT A member firm of Ernst & Young Global Limited- Business!D , domicile Helsinki

16 KAUPPALEHTI OY PÖYTÄKIRJA 1/1 1 (2) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Paikka Läsnä Tampere Alma Media Oyj edustajanaan Kai Telanne edustaen 3. osaketta ja ääntä. 1 Kokouksen puheenjohtaja Kokouksen puheenjohtajana toimi toimitusjohtaja Juha-Petri Loimovuori, joka kutsui pöytäkirjanpitäjäksi Eija Hartosen. 2 Päätösvaltaisuus Kokous, jossa yhtiön koko osakepääoma oli edustettuna, todettiin päätösvaltaiseksi. 3 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen esittäminen 4 Tilinpäätös Esiteltiin yhtiön tilinpäätös vuodelta 29 (liite 1) ja tilintarkastuskertomus (liite 2). Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti 5 Vastuuvapaus - vahvistaa toimintakertomus ja tuloslaskelma ja tase ja että - tilikauden voitto ,14 euroa siirretään edellisten tilikausien voittovaroihin Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten kqrvausperiaatteet Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota ja että tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannukset korvataan laskun mukaan.

17 KAUPPALEHTI OY PÖYTÄKIRJA 1/1 2(2) Hallituksen jäsenten lukumäärä ja jäsenet 8 Tilintarkastajien valinta 9 Kokouksen päättäminen Päätettiin, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kolme. Päätettiin valita hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka Minna Nissinen, Jouko Jokinen ja Kai Telanne. Päätettiin valita yhtiön tilintarkastajiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Järventausta ja tilintarkastajana KHT Minna Laakso. Puheenjohtaja päätti kokouksen. j-petri Loimovuori puheenjohtaja Eija Hartonen pöytäkirjanpitäjä

18 Kauppalehti Oy l HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Kauppalehti Oy kuuluu Alma Media -konserniin. Kauppalehti Oy:n päätuotteita ovat Kauppalehti, Kauppalehti Optio, Kauppalehti Extra, Kauppalehti.fi, eportti ja Balance Consulting. MTV3 kanavalla esitetyt Kauppalehden Talousuutiset lakkautettiin elokuussa 29. Kauppalehti Oy:n kertomusvuoden liikevaihto oli 39,9 (45,8) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 5,2 (7,4) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 12,9 % (16,2 %) liikevaihdosta. Tilikauden tulos oli 1,6 (2,3) miljoonaa euroa. Tunnusluvut Kauppalehti Oy 27 Liikevaihto , , ,3 Liikevoitto , , ,59 Liikevoitto % 12,9 16,2 11,3 Tilikauden tulos , , ,33 Omavaraisuusaste 34,6 25,9 3,2 Henkilöstö keskimäärin Vuosi 29 oli Kauppalehti Oy:lle haastavaa aikaa. Globaali taantuma alkoi osoittaa merkkejään jo vuoden 28 viimeisellä neljänneksellä ja ilmoitusmyynti kääntyi laskuun. Tämä kehitys jatkui vuoden 29 aikana. Lehden lukijamäärät ja Kauppalehti.fi:n kävijämäärät sen sijaan kasvoivat edelleen. Lehden levikki on kuitenkin ollut lievässä laskussa koko vuoden. Kokonaisuutena levikkimyynti säilyi edellisvuoden tasolla. Sähköinen liiketoiminta puolestaan kasvoi taantumasta huolimatta hyvin, ja Kauppalehden verkkosivuille kehitettiin monia uiisia palveluja. Vuoden 21 myynti on käynnistynyt hitaasti, eikä suurta tulosparannusta ole odotettavissa. Kauppalehden tuloksen odotetaan kuitenkin yltävän vuoden 29 tasolle markkinoiden vaikeasta tilanteesta huolimatta. Kauppalehden merkittävimmät strategiset riskit ovat B2B mainonnan pysyvä lasku, verkkomedian ansaintalogiikan toimimattomuus ja lehden lukijamäärien lasku. Liiketoiminnan luonteen vuoksi Kauppalehden suoraan ympäristöön kohdistuvat vaikutukset ovat vähäiset. Yhtiö pyrkii jatkuvasti kehittämään tuotanto- ja kuljetusprosessejaan ympäristöystävällisemmiksi ja energiatehokkaammiksi. Lisäksi Kauppalehti on käyttänyt jo yli vuoden ajan entistä ympäristöystävällisempää kierrätyspaperia runkolehden painamisessa. Kauppalehti myi tytäryhtiönsä Kauppalehti 121 Oy:n Bisnode AB:He lokakuun lopussa. Kauppalehti Oy:n tutkimus-ja kehittämismenot olivat 169 (276) tuhatta euroa vuonna 29. Kehittämismenoista on aktivoitu taseeseen yhteensä 5 tuhatta euroa. Kauppalehti Oy:n hallituksen puheenjohtajana toimi Kai Telanne, ja hallituksen jäseninä olivat Matti Apunen ja Raimo Mäkilä. Toimitusjohtajana toimi Juha-Petri Loimovuori. Hallitus kokoontui tilikauden aikana viisi kertaa. Yhtiön tilintarkastajana kertomusvuonna oli KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisina tilintarkastajina KHT Mikko Järventausta ja KHT Minna Laakso. Yhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat ,5 euroa, josta tilikauden voitto l ,14 euroa. Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta.

19 KAUPPALEHTI OY RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminnan rahavirrat Tilikauden voitto Oikaisut: Poistot ja arvonalentumiset Käyttöomaisuuden ja muiden sijoitusten myyntivoitot (-tappiot) Nettorahoituskulut Verot Varausten muutos Muut oikaisut Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) yhteensä Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) Saadut osinkotuotot Saadut korkotuotot Maksetut korkokulut Maksetut verot Liiketoiminnan nettorahavirta Investoinnit: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit muihin sijoituksiin Luovutustulot muista sijoituksista Ostetut tytäryhtiöosakkeet Myydyt tytäryhtiöosakkeet Investointien nettorahavirta Rahavirta ennen rahoitusta Rahoitus: Pitkäaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen nostot Korollisten saamisten lisäys (-) tai vähennys (+) Saadut ja maksetut konserniavustukset Maksetut osingot Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen muutos (lisäys + / vähennys -) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa O 792 O O O O O

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 TULOSLASKELMA JA TASE ALKO KONSERNI TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 1 180,0 1 175,3 Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 3,6 Materiaalit ja palvelut

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia)

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) 1 (26) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Toimintaympäristö ja liiketoiminnan kehitys vuonna 2012... 3 Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2009-31. 12.2009 14il032-3 Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sisiillysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö

VUOSIKERTOMUS 2010. Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö VUOSIKERTOMUS 2010 Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö 2 (21) 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Päättynyt tilikausi oli Ikaalisten Parkanon Puhelin Osakeyhtiön, IPP:n: 118:s. Yrityksen asema televiestintämarkkinoilla

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus vuosikertomus 2010 toimitusjohtajan katsaus Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Toimintakertomus 2010 5 Emoyhtiön tuloslaskelma ja tase 9 Emoyhtiön rahoituslaskelma 12 Konsernin tuloslaskelma ja tase 13

Lisätiedot

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Y-tunnus: 0167924-6 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.122023 asti Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Sivu Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Tilinpäätös ja toimintakertomus Tilinpäätös ja toimintakertomus HYY Yhtymän vuosi 2013 Toimintakertomus 2 Sisältö Toimintakertomus Tilinpäätös Toiminta tilikaudella 4 Tuloslaskelma 13 Liikevaihto ja tulos 4 Tase 14 Kiinteistöt 4 Majoitus

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate-

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Vuosikertomus 1999 Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Perlos riaaliteknologian hallintaan. Perlos on maailman johtavia tarkkuutta vaativien

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ SISÄLLYSLUETTELO TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE 4 KONSERNI LYHYESTI 5 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 8 KONSERNITULOSLASKELMA

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA TARJOUSASIAKIRJA 20.10.2004 NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA Nordea Pankki Suomi Oyj ( Nordea ) tarjoutuu tämän tarjousasiakirjan mukaisin ehdoin ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12. 2002

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12. 2002 V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 2 T I L I N P Ä Ä T Ö S SISÄLLYS Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 6 Rahoituslaskelma 7 Tase 8 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 10 Liitetiedot 12 Hallituksen

Lisätiedot

NETTOVUOKRATUOTOT JA LIIKEVOITTO

NETTOVUOKRATUOTOT JA LIIKEVOITTO tilinpäätös 2002 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus........ 4 Tuloslaskelma......... 8 Tase......... 9 Rahoituslaskelma........ 10 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet........ 11 Tuloslaskelman

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003

STOCKMANN Oyj Abp LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003 LISTALLEOTTOESITE 14.4.2003 STOCKMANN Oyj Abp Osakemerkintä kanta-asiakasoptioiden perusteella Enintään 1 381 440 B-osaketta Merkintäaika: 2.5.2003-31.5.2003 Merkintähinta: 12,16 euroa SISÄLTÖ 1 Esitteestä

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLTÖ HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) 6 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 6 KONSERNITASE 7 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 8 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Lisätiedot

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä Raportti T24/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9331 Viite: Sky-kansio 6/3 KIRJANPITOLAIN 1336/97 MUKAISTEN TULOSLASKELMA- JA TASEKAAVOJEN SOVELTAMINEN

Lisätiedot