SISÄLTÖ JA OPETUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLTÖ JA OPETUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Startti Yrittäjäksi- monimuotokoulutus SISÄLTÖ JA OPETUSSUUNNITELMA Tässä suunnitelmassa on esitelty Startti Yrittäjäksi- monimuotokoulutuksen aiheet tuntijakoineen, tarkempi sisältö sekä toteutustapa. 1. YLEISIÄ ASIOITA LIITTYEN OPETUSSUUNNITELMAAN, TOTEUTUSTAPAAN, OPETUSMENETELMIIN, KOULUTTAJIIN JA AIKATAULUUN. Koulutuksen tarkempi sisältö on esitelty tarkemmin tässä aineistossa. Kaikkien opiskelijoiden käytettävissä on kannettava tietokone. Opiskelijoille voidaan antaa tarvittaessa opetusta tietokoneen käytöstä, jos tilanne niin edellyttää. Kouluttajat ovat jatkuvasti käytettävissä omien suunnitelmien tekemisvaiheessa. Kaikkien opiskelijoiden kanssa käydään säännöllisesti kahdenkeskisiä keskusteluja liittyen heidän suunnitelmiinsa ja laskelmiinsa. Jos jollakin opiskelijalla ei ole vielä valmista yritysideaa, kouluttaja ja opiskelija sopivat, minkä idean pohjalta opiskelija tekee suunnitelmat ja laskelmat. Etäpäivien tehtävät käydään aina läpi joko kahden kesken kouluttajan kanssa tai koko ryhmälle esitellen tehtävän luonteesta riippuen. Etäpäivinä ja vapaa-ajalla tehtäviä tehdessään opiskelijat voivat lähettää niitä kouluttajien kommentoitaviksi joko sähköpostitse tai Optima Discendum oppimisalustan kautta. Kouluttaja on aina etäpäivinä puhelimen tavoitettavissa.

2 Opetusmenetelminä käytetään nykyaikaisen oppimiskäsityksen mukaisia menetelmiä: luentomuotoisen koulutuksen ohella käytämme valmennuksellisia menetelmiä tavoitteisiin pääsemisessä. Koulutuksessa käytetään koko ajan erilaisia käytännön esimerkkejä. Kaikki opetettavat asiat tuodaan esiin myös siitä näkökulmasta, mitä asia tarkoittaa käytännössä ja opiskelijoiden tilanteissa. Kouluttajat ovat saaneet tästä toimintatavasta hyvää palautetta muissa koulutuksissa. Ohjelmaa sisältyy yritysvierailuja ryhmänä ja yksin. Kohteiksi valitaan eri toimialoilta ja eri kehitysvaiheissa olevia opiskelijoita kiinnostavia yrityksiä koulutuspaikkakunnalta ja sen lähiympäristöstä. Opiskelijoiden luona vierailee eri alojen asiantuntijoita. Joidenkin asiantuntijoiden luona käydään paikan päällä. Vierailijoita tai vierailukohteita ovat mm: paikallinen elinkeinoyhtiö tai elinkeinoasiamies, yrittäjäyhdistys, vakuutusyhtiö, pankin edustaja, alueellisen EU-rahoitusta kanavoivan toimintaryhmän edustaja, työvoimatoimiston edustaja jne Kouluttajilla on käytännön kokemusta yrittäjyydestä ja kouluttamistaan aihealueista. Pääkouluttajilla on pedagoginen pätevyys, kaupallinen koulutus ja näyttötutkintomestarin koulutus. Hänellä on myös Yrittäjän ammattitutkinto ja Johtamisen erikoisammattitutkinto. Suunnitelmaa tarkistetaan opiskelijoiden lähtötilanteen huomioiden siinä vaiheessa, kun koulutusta aloitetaan 2. TOTEUTUSTAPA Koulutus järjestetään 16 viikon aikana seuraavasti: o Iltaopetusta on yhteensä 40 päivänä. Kaikille yhteisiä koulutusiltoja ovat tiistai-, keskiviikko- ja torstai-illat. o Päiväopiskelijoiden opiskelupäiviä ovat tämän lisäksi yhteensä 20 maanantai- perjantai- ja lauantaipäivää klo Työjärjestystä tehtäessä lyödään lukkoon, mitkä maanantait ja perjantait ovat opetusta. Asiasta voidaan sopia myös opiskelijoiden kanssa. o Iltaryhmällä on erikseen sovittavina iltoina tai lauantaipäivinä omien laskelmien ja suunnitelmien tekemistä ohjatusti ja itsenäisesti.

3 o Uusi faktatieto käydään läpi tiistai-, keskiviikko- ja torstai-iltaisin. o Päiväryhmäläiset soveltavat oppejaan omaan tilanteeseensa maanantai- ja perjantaipäivinä ja etäpäivinä. Niiden ohjelmassa on mm. yritysvierailuja, oman suunnitelman tekemistä ohjatusti, tarvittaessa tietotekniikan perusteita, joidenkin aihealueiden syvempää tarkastelua ja etäpäiviä. o Iltaryhmäläiset voivat halutessaan osallistua myös päiväopetukseen, jos heidän aikataulunsa sen sallii. 3. SISÄLTÖ Orientoituminen Koulutuksen avaus Työvoimatoimiston näkökulma koulutukseen Koulutuksen tavoite Sisältö ja toteutustapa Työjärjestyksen ja aiheiden tarkempi esittely Opiskelijoiden ja kouluttajien esittäytyminen Henkilökohtaistamisiperiaate ja hops-prosessin esittely Hopsin tekeminen Aikuisopiskelun pelisääntöjen ja tämän koulutuksen opetusmenetelmien esittely Tavoitteen asettelu ja itseohjautuvuus ja sen merkitys opiskelussa Yrittäjyyden perusteet Yrittämisen kokonaiskuva: Mitä kaikkea yrittämiseen kuuluu? Yrittäjyyden taustatekijöitä Yrittäjyyden käsitteitä Miten eri viranomaiset määrittelevät yrittäjyyden Eroja yrittäjän ja palkansaajan välillä: yleisesti sekä mm. eläkkeen, sosiaaliturvan, työttömyysturvan ja veron määräytymisen näkökulmasta Lyhyt kuvaus yrityksen perustamisen marssijärjestyksestä Yrittäjäominaisuuksia

4 Ajatuksesta liikeideaksi o Tulevaisuuden tuote- ja palveluinnovaatiot o Yritysidean löytyminen ja liikeidean lähteitä Keneltä ja mistä alkava yrittäjä voi kysyä neuvoa ja saada tietoa o TE-Keskus o Elinkeinoelämän organisaatiot Markkinatiedon lähteitä Yritysmuotojen esittely ja vertailu Nimen valinta ja rekisteröinti Luvanvaraiset elinkeinot Toimialan määrittäminen Yritysvierailuja ja asiantuntijoiden vierailuja koulutuspaikalla Yritystoiminnan suunnittelu Yrityksen visio, strategia, toiminta-ajatus ( missio) Liiketoiminnan arviointi, swot- analyysi Liiketoimintasuunnitelman tavoitteet ja rakenne Liikeidean dynaaminen malli ja liikeidean kuvaaminen Idean kehittäminen yritystoiminnaksi Liikeidean kehittäminen Liikeidean sudenkuoppia Ohjeita liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Yritystalouden suunnittelu: tulos- ja myyntibudjetointi, kannattavuuden arviointi Omaan yritysideaan liittyvän taustatiedon hankintaa, kulutason selvittämistä jne Sähköinen liiketoiminta: o Internetin hyödyntäminen o Internetmarkkinointi ja sosiaaliset mediat o Toimisto-ohjelmat o Taloushallintaohjelmat Eväitä yrittäjänä jaksamiseen ja yrittäjän vuorovaikutustaidot Henkilökunnan palkkaaminen o työantajan velvoitteet o työsopimus ja sen sisältö o palkka.fi-palvelu o tuosuojelu.fi-sivut o Työvoimatoimiston ja TE-Keskuksen tuet vieraan työntekijän palkkaukseen

5 Markkinointi ja tuotteistaminen Yleistä Mitä markkinointi on Markkinoinnin merkitys toiminnan eri vaiheissa Markkinoinnin tavoitteet Markkinointiajattelun kehittyminen Markkinoinnin kilpailukeinot: tuote, hinta, saatavuus ja viestintä yleisellä tasolla Brändimarkkinointi Mitä brändi on, mistä se rakentuu? Brändin rakentaminen ja johtaminen Brändi ohjaa yrityksen toimintaa ja viestintää Markkinointiviestintä Mainonta Tiedotus- ja suhdetoiminta Myynnin edistäminen Myyntityö Yritystoiminnan markkinoinnillinen kehittäminen Kehitystoiminta osana liiketoimintaa tulevaisuuden tuote- ja palvelumahdollisuudet kehitystoiminnan tavoitteet tuotekehitysstrategiat valmiudet tuotekehitystoimintaan Tuotekehitystoiminta

6 asiakastarpeen tunnistaminen mistä syntyvät uudet kehitysideat resurssit ja kehitystoimintaan liittyvät esiselvitykset tuotanto- ja palvelusuunnitelma valmistus- ja palveluprosessin määrittely ja testaus tuotteen avustavat osat tuotekuvan muodostaminen Tuotteistaminen Mitä tuotteistaminen on? Tuotteistamisen tavoitteet ja hyödyt Palvelujen tuotteistaminen Palveluyrityksen liiketoimintastrategia Palvelutuotannon resurssit Palvelusisällön määrittäminen Asiakkaiden määritteleminen Palvelupakettien määritteleminen Palvelun avustavat osat Markkinoinnin ja myynnin tukimateriaalit Palvelujen jatkuva kehittäminen

7 Hinnoittelu markkinoinnin kilpailukeinona Hinta markkinoinnin kilpailukeinona Hinnotelustrategioita Hinnoittelumenetelmiä Hintalaskelmia Kotitalousvähennys ja palvelusetelit apuna kotipalveluja tarjoavien markkinoinnissa Tietoa järjestelmistä Ajatuksia siitä, kuinka asiaa voi soveltaa markkinoinnissa Sähköinen markkinointi Kotisivut ( sisältö ja hankinta) Interenet-markkinointi: o sähköposti ja syötteet o hakukoneoptimointi ja hakukonemarkkinointi o blogit o kävijöiden seurata/käyttäytyminen o Yhteisömarkkinointi: Facebook, Twitter, LinkEdi o Wikit Taloushallinta ja kannattavuus Yritystalouden kokonaisuuden esittely. Pakollinen ja vapaaehtoinen taloushallinta Tulosbudjetin, myyntibudjetin ja kannattavuuslaskelmien tarkastelua aikaisemmin läpi käydyn pohjalta Kuinka järjestän yritykseni kirjanpidon, kirjanpidon käytänteet Kirjanpito-ohjelmien esittelyä Tilitoimistopalvelujen esittelyä Rahan riittävyydestä huolehtiminen: kassabudjetti Tilintarkastus Laskutus Perintä Tilinpäätös ja sen lukeminen Yritysvierailuja Omien tulos-, myynti- ja kassabudjettien tekemistä, kannattavuuden arviointia, oman liiketoimintasuunnitelman tekemistä

8 Yritysrahoitus Rahan tarpeen laskeminen o investoinnit o käyttöpääoma Rahoitusmuodot Rahan lähteet o tulorahoitus o vieras pääoma o julkinen rahoitus Vieraan pääoman lähteet: o Pankkirahoitus o Finnveran lainat o Yrittäjille tarkoitetut EU-tuet Starttiraha yrittäjän henkilökohtaisena tulona Vierailuja rahoittajien edustajien luona / rahoittajien vierailuja koulutuspaikalla Yritysverotus Eri yritysmuotojen verotus, vähennyskelpoiset ja vähennyskelvottomat menot, poistot alv ja marginaaliverotus Yrittäjän vakuutus- ja sosiaaliturva Yrittäjän eläkevakuutus ( YEL) Muu vakuutusturva Yrittäjän sosiaaliturva: sairaspäivärahat ym. Yrittäjän työterveyshuolto Yrittäjän työttömyysturva Yrittäjän lainsäädäntö Keskeinen yritystoimintaa koskeva lainsäädäntö Yrityksen perustamistoimet Yrityksen perustamisen käytännön toimenpiteet Eri yritysmuotojen perustamispaperit

9 Oman suunnitelman laatiminen Oman liiketoimintasuunnitelman, investointi-, tulos- ja kannattavuuslaskelmien sekä rahanriittävyyslaskelmien tekeminen perustamispapereiden ja rahoitushakemusten tekeminen Työskentely ohjatusti koulutustilassa, etätyöskentelyä YHTEENSÄ

SISÄLTÖ AIHEITTAIN. Startti yrittäjäksi - monimuotokoulutus. Orientoituminen. Yrittäjyyden perusteet

SISÄLTÖ AIHEITTAIN. Startti yrittäjäksi - monimuotokoulutus. Orientoituminen. Yrittäjyyden perusteet 1 Startti yrittäjäksi - monimuotokoulutus SISÄLTÖ AIHEITTAIN Orientoituminen Koulutuksen avaus TE-toimiston näkökulma koulutukseen Koulutuksen tavoite Sisältö ja toteutustapa Työjärjestyksen ja aiheiden

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelujen yrittäjyys- koulutus

Hyvinvointipalvelujen yrittäjyys- koulutus Hyvinvointipalvelujen yrittäjyys- koulutus 1. Tavoite 2. Kohderyhmä 3. Sisältö 4. Toteutustapa ja kouluttajien kokemus alalta 1. TAVOITE Koulutuksen tavoitteena on antaa perustaitoja ja- tietoja toimia

Lisätiedot

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Alkusanat 4 Kuinka alkuun? 5 Mitä yrittäminen on? 6 Yrittäjäksi? 7 Liikeidea ja sen arviointi 8 Yrittäjäksi

Lisätiedot

OPAS. Yrittäjäksi Suomeen

OPAS. Yrittäjäksi Suomeen OPAS Yrittäjäksi Suomeen Alkusanat Alkusanat Oman yrityksen perustaminen on maahanmuuttajille hyvä tapa työllistyä Suomessa. Tällä hetkellä maassamme toimii noin 6 500 yritystä, jotka on perustanut ulkomailta

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 2014 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2014 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Perustamisopas 2013 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

HEVOSYRITYKSEN JOHTAMINEN

HEVOSYRITYKSEN JOHTAMINEN HEVOSALAN TIETOPAKETIT 1/8 - koulutuspäivien luentomateriaali 2004-2005 HEVOSYRITYKSEN JOHTAMINEN Hevosyrityksen johtamisen liiketoiminnan käynnistämisen, ja hevosyrityksen kehittämisen perusteita yrityksen

Lisätiedot

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA 14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA Hevosalan yritystoiminta on hyvin monipuolista ja alan yritystoiminnan erityispiirteenä voidaan pitää sitä, että alalle siirrytään tyypillisesti harrastustoiminnan kautta. Lisäksi

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSTAMINEN INFO

YRITYKSEN PERUSTAMINEN INFO YRITYKSEN PERUSTAMINEN INFO YRITTÄJÄINFO-tilaisuuden ohjelma Starttiraha Jarmo Lepistö, Tampereen te-toimisto Osuuskunta yritysmuotona Mirja Taipale, Tampereen seudun osuustoimintakeskus Ensimetri - yrittäjyysneuvonta

Lisätiedot

Mitä yrittäminen on? Lähteet:

Mitä yrittäminen on? Lähteet: Sisällysluettelo Mitä yrittäminen on?...2 Yrittäjän ominaisuudet...3 2. Tehtävä:...3 Yrityksen perustamisen vaiheet...4 3. Tehtävä:...4 Liiketoimintasuunnitelmamalli...5 4. Tehtävä:...5 Yritysidea ja liikeidea

Lisätiedot

HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ?

HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ? HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ? SISÄLLYSLUETTELO 4 LUKIJALLE 5 YRITTÄJYYDEN SYNTYTARINA 6 KÄSITYS YRITTÄJYYDESTÄ 7 AJATTELEMISEN AIHETTA 7 Minustako yrittäjä? 7 Yrittäjyyden asema tänään

Lisätiedot

YT1. Yrityksen suunnitteluopas

YT1. Yrityksen suunnitteluopas YT1 Yrityksen suunnitteluopas 2015 2 (24) Sisältö 1. Yrittämisen edellytykset...3 1.1 Ammattitaito...3 1.2 Koulutus...3 1.3 Tuotteen tai palvelun kysyntä...3 1.4 Vaihtoehtona yrityksen ostaminen...3 1.5

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA 15.6.2015 Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA Ammatilliset tutkinnon osat Ammattitaidon hankkiminen ja ammattiosaamisen näyttö

Lisätiedot

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS businessoulu.com 2015 2 SISÄLTÖ SIVU 1. YRITTÄMISEN EDELLYTYKSET 3 1.1 Ammattitaito 3 1.2 Koulutus 3 1.3 Tuotteen tai palvelun kysyntä 3 1.4 Vaihtoehtona yrityksen ostaminen

Lisätiedot

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti.

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. Juha K Humalajoki 4.3.2009 Lähde OP -pankki 1 Yrittäjäksi? Tuntuuko Sinusta, että itsenäisenä

Lisätiedot

Jouko Isokangas, YM PARTNERIPERUSTAINEN HARJOITUSYRITYS- ESIMERKKI YRITTÄJYYSKOULUTUKSEN

Jouko Isokangas, YM PARTNERIPERUSTAINEN HARJOITUSYRITYS- ESIMERKKI YRITTÄJYYSKOULUTUKSEN Jouko Isokangas, YM PARTNERIPERUSTAINEN HARJOITUSYRITYS- ESIMERKKI YRITTÄJYYSKOULUTUKSEN MENETELMÄSTÄ 1. Johdanto...2 2. Yrittäjyyskäsitteestä...4 3. Kouluoppimisen ongelmat...7 4. Yrittäjyyskasvatuksen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto

Liiketalouden perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinto 2015 Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala, merkonomi Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala, merkonomi Hyväksytty 13.8.2015

Lisätiedot

Rovaniemen Kehitys Oy Hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen. Raportti,11.6.2009

Rovaniemen Kehitys Oy Hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen. Raportti,11.6.2009 Rovaniemen Kehitys Oy Hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen Raportti,11.6.2009 Sisällys A B C D LIITE Hankkeen tavoitteet ja toteutus Yrityspalveluiden kuvaus Benchmarking Markkinointi ja tuotelanseeraus

Lisätiedot

SISÄLLYS. Tämä opas on syntynyt yhteistyössä Vantaan uusyrityskeskuksen kanssa.

SISÄLLYS. Tämä opas on syntynyt yhteistyössä Vantaan uusyrityskeskuksen kanssa. 1 2011 SISÄLLYS sivu Minustako yrittäjä? 3 Yrittäjäarviotesti 4 Ideasta yritykseksi 5 Yrittämisen muodon valinta 6 uusi yritys 6 toimivan yrityksen osto 6 franchising 6 Yritysmuodot 7 toiminimi 7 avoin

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi 1 Johdanto 1 1.1 Opetussuunnitelma yleisesti

Lisätiedot

Henry Oinonen. Rakennusalan yrityksen aloittaminen

Henry Oinonen. Rakennusalan yrityksen aloittaminen Henry Oinonen Rakennusalan yrityksen aloittaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Tammikuu 2010 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Tutkinto Koulutusohjelma

Lisätiedot

Porvoon kauppaoppilaitos. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA 2009

Porvoon kauppaoppilaitos. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA 2009 Porvoon kauppaoppilaitos Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA 2009 Ammatilliset tutkinnon osat Ammattitaidon hankkiminen ja ammattiosaamisen näyttö Määräys 34/011/2009 SISÄLTÖ 1.YLEISTÄ...

Lisätiedot

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen YRITystoiminnan palveluopas yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen Toimitus Marko Lehtonen ja Mari Äijälä Julkaisija Keski-Pohjanmaan Aikuisopisto Taitto Jukka Linnanmäki 2006 yritystoiminnan

Lisätiedot

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Liiketalouden perustutkinto, merkonomi

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 1 Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Tutkinnon osan nimi ja sen laajuus (osp) Pakollinen tutkinnon osa Asiakaspalvelu (30 osp)

Lisätiedot

Toimitusjohtajakurssi

Toimitusjohtajakurssi Sivu 1 / 5 Toimitusjohtajakurssi Kohderyhmä Tavoitteet Johtotehtäviin siirtyvät, vähän aikaa johtotehtävissä toimineet ja sellaiset yritysten avainhenkilöt, jotka haluavat oppia toimimaan johtajina, päivittää

Lisätiedot

YRITTÄMINEN LAPUALLA 2007

YRITTÄMINEN LAPUALLA 2007 YRITTÄMINEN LAPUALLA 2007 YRITTÄMINEN LAPUALLA on laatinut oppaan "Yrittäminen Lapualla paikkakunnalle sijoittuvia ja toimintaansa aloittavia yrittäjiä varten. Opas on pidetään vuosittain ajan tasalla

Lisätiedot

Yrityksen perustajan opas

Yrityksen perustajan opas Yrityksen perustajan opas 2011 Yrityksen perustajan opas 2011 Keskuskauppakamari Kauppakamarin jäsenyys kannattaa Suomessa toimii 19 alueellista kauppakamaria, joissa on yli 17 000 jäsentä. Valtaosa jäsenistä

Lisätiedot

Tämä opas on tuotettu Yksityisyrittäjäin Säätiön tuella.

Tämä opas on tuotettu Yksityisyrittäjäin Säätiön tuella. YRITYS Ohjaajan opas 4H-Yrityksen Ohjaajan opas on tarkoitettu 4H-Yrityksien ohjaajille. Opas auttaa tutustumaan nuoren 4H-Yritykseen ja saamaan vinkkejä ja ohjeita nuoren ohjaamiseen liittyviin asioihin.

Lisätiedot