HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Tiimiakatemia 1 HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA Yrittäjän ammattitutkinto TULISIELUT I. Hakeutuminen Henkilö- ja taustatiedot Nimi Lähiosoite Postiosoite Puhelin (GSM, Koti, Työ) Sähköpostiosoite Syntymäaika / ikä Äidinkieli, mikäli muu kuin suomi Tutkinto / tavoiteltu osaaminen Koulutukseen hakeutumisen syitä Soveltuva rahoitusmuoto vos työvoima oppisopimus muu Lisämäärärahakelpoisuus ei kyllä, perustelu Työpaikka kyllä ei Työpaikka/yritys Työtehtäväkuvaus Työsuhde määräaikainen asti toistaiseksi voimassaoleva Lisätietoja: Aiemmin hankittu osaaminen Yrittäjähistoria Yrityksen nimi Yritysmuoto Rooli/tehtävät yrityksessä Yrityksen toiminta-aika Lisätietoja Työhistoria Työtehtävä Työnantaja Ajankohta Työsuhteen kesto Lisätietoja Suoritetut koulutukset ja tutkinnot tai -osat Oppilaitos Tutkinto tai sen osa Suoritusvuos i / kesken Opintojen kesto tai muu lisätieto

2 Tiimiakatemia 2 Muut viralliset kortit ja suoritukset (jotka liittyvät yrityksen toimintaan tai suoritettavaan tutkintoon) Suoritusvuosi Voimassa Lisätietoja Muu alan/tutkinnon kannalta oleellinen hankittu osaaminen (luottamustoimet, harrastukset ja vapaaehtoistoiminta) Kuvaus Ajankohta Kesto Lisätietoja Ohjaus ja tukitarve Minulla on kokemusta itsenäisestä opiskelusta ja opintojen suunnittelusta kyllä ei Tarvitsen apua opintojen suunnitteluun kyllä ei Minulla on kokemusta itsearvioinnista kyllä ei On keskusteltu mahdollisuudesta saada tarvittaessa lisäohjausta ja tukea kyllä ei Johtopäätökset Tutkinto Tutkinto tai osat Osaamisala/Valinnainen tutkinnon osa Opiskelujärjestelyt, valmentavan koulutuksen ryhmä johon liittyy Koulutuksen nimi Aloitusajankohta Ryhmän valmennusaikataulu Opiskelumuoto (mm. monimuoto, verkko, etä) Hakeutumisen dokumentointi Ohjauskeskustelut Päiväys Ohjauskeskustelun osallistujat Sovitut jatkotoimenpiteet Henkilökohtaistamisen muut dokumentit (työ- ja opiskelutodistukset, cv ym.) Lisätietoja: Liitteet:

3 Tiimiakatemia 3 II. Näyttötutkinnon suorittaminen Henkilö- ja taustatiedot Tutkinnon suorittaja Tutkinnon nimi ja osaamisala Koulutuksen nimi Yrittäjän ammattitutkinto Tulisielut Hakeutuminen ja koulutus toteutettu muualla Liitä mukaan hakeutumisen ja tarvittavan ammattitaidon asiakirjat. Liitteet: Ryhmälle nimetty Näyttötutkintomestari ja hänen yhteystietonsa: Osoitettu osaaminen (= aiemmin hankittu osaaminen esim. jonkun koulutuksen tai kurssin suorittaminen, josta on todistus ja jonka kautta voisi koko tutkinnon osan 1., 2. tai 3. katsoa suoritetuksi) minulla ei ole tutkintoon liittyvää osoitettua osaamista minulla on osoitettua osaamista, liitteenä seuraavat todistukset: Saavutettu osaaminen (= aiemmin hankittu osaaminen, esim. joku koulutus tai kurssi minulla ei ole tutkintoon liittyvää saavutettua osaamista minulla on saavutettua osaamista seuraavasti:

4 Tiimiakatemia 4 Suunnitelma tutkinnon suorittamisesta Tutkinto Yrittäjän ammattitutkinto Arviojat(t) eli yrittäjä- tai sidosryhmäarvioijat (eli vertaisarvioija, toinen yrittäjä, mahdollinen työnantaja) Nimi, yritys, työkokemus vuosina Näyttöympäristö solutapaaminen oma yritys muu, mikä 1. Tutkinnon osa 1. Liike-idean täsmentäminen arvioi omia edellytyksiään toimia yrittäjänä Yrittäjän henkilökohtaiset ominaisuudet ja elämäntilanne tarkastelee ja kuvaa realistisesti ja kriittisesti omat ominaisuutensa ja elämäntilanteensa yrittäjänä toimimisen kannalta arvioi yrittäjänä toimimiseen liittyvät henkilökohtaiset hyödyt ja riskit tekee johtopäätökset omasta tilanteestaan yrittäjäksi ryhtymisen kannalta. Miten osoitan osaamiseni? Mitä dokumentteja näytän? oppimissopimus (1.-2.kohta) swot kirjallinen polkuni yrittäjäksi essee suullinen tarina polkuni yrittäjäksi : : 2. Ammatillinen osaaminen kuvaa yritystoiminnassa tarvittavan ammatillisen osaamisensa arvioi asiantuntijoiden näkemyksiä hyödyntäen oman ammatillisen osaamisensa riittävyyttä arvioi osaamistaan toimialasta, kilpailutilanteesta ja sidosryhmistä tekee edellisten perusteella johtopäätökset ammatillisesta osaamisestaan yrittäjänä. oppimissopimus (2. kohta) koulutus- ja työtodistukset kirjallinen oman osaamisen arviointi essee suullinen oman osaaminen esittely toimialan muutoksiin ja kilpailutilanteeseen liittyvät dokumentit

5 Tiimiakatemia 5 3. Toimialan mahdollisuuksien ja riskien arviointi kuvaa yrityksensä toimialaa ja sen toimijoita sekä alan tulevaisuuden näkymiä arvioi asiantuntijoiden näkemysten avulla alan tarjoamat mahdollisuudet ja riskit tekee edellisten perusteella johtopäätökset omista mahdollisuuksistaan toimia yrittäjänä. kirjallinen selvitys omaan toimialaan liittyen suullinen selvitys omaan toimialaan liittyen asiantuntijoiden näkymyksien arviointi kirjallisena asiantuntijoiden näkemyksien arviointi suullisesti johtopäätökset essee muodossa johtopäätökset suullisesti 4. Verkostoituminen kuvaa yrityksensä toimialan tärkeimmät verkostot hyödyntää mahdollisuuksien mukaan kaikilta elämän aloilta saatavia yhteyksiä yrittäjänä toimimisessa arvioi asiantuntijoiden näkemysten avulla verkoston hyödyntämismahdollisuudet ja riskit oman yritystoiminnan kannalta tekee edellisten perusteella johtopäätökset verkostojen hyödyntämisestä. omien sidosryhmien, yhteistyö-kumppanien ja verkoston esittely kirjallisesti, esim. verkostokarttana omien sidosryhmien, yhteistyökumppanien ja verkoston esittely suullisesti jäsenyydet alan järjestöissä jäsenyydet muissa tärkeissä verkostoissa 5. Omien edellytysten arviointi tekee yhteenvedon omista edellytyksistään toimia yrittäjänä ryhtyy tekemänsä yhteenvedon edellyttämiin toimenpiteisiin. yhteenveto ja toimintasuunnitelmat tästä eteenpäin esitellään kirjallisesti essee tms. muodossa yhteenveto ja toimintasuunnitelmat tästä eteenpäin esitellään suullisesti

6 Tiimiakatemia 6 6. laatii toimivan liikeidean tekemiensä arvioiden perusteella Yrityksen tulevaisuuden suunnittelu laatii näkemyksen yrityksensä tulevaisuudesta (yrityksen vision) kolmen vuoden tähtäyksellä tekee päätöksen saavutettavissa olevasta yrityskuvasta, joka tekee kannattavaa liiketoimintaa. oppimissopimus (3.kohta) kirjallinen esitys, essee tms. yrityksen visiosta suullinen selvitys yrityksen visiosta : : 7. Asiakaslähtöisten tuotteiden ja palvelujen suunnittelu kartoittaa yrityksen tuotteet ja palvelut nyt ja lähitulevaisuudessa kartoittaa mahdolliset asiakkaat ja heidän tarpeensa nyt ja lähitulevaisuudessa valitsee perustellusti kohderyhmät omille tuotteille ja palveluille tuotteistaa omat tuotteensa ja palvelunsa. kirjallinen kartoitus/esittely tms. yrityksen tuotteista ja palveluista nyt ja lähitulevaisuudessa kohderyhmittäin Suullinen selvitys yrityksen tuotteista ja palveluista kohderyhmittäin yrityksen asiakasheimo, segmentti, kirjallinen kuvaus yrityksen asiakkaista esim. essee muodossa suullinen yrityksen asiakaskunnan/heimon/segmentin esittely Yrityksen tarjooman esittely kirjallisesti/esitteiden tms. materiaalin avulla Yrityksen tarjooman esittely suullisesti 8. Resurssit määrittelee yritystoiminnan tarvitsemat fyysiset, taloudelliset ja henkiset resurssit asettaa tarvitsemansa resurssit tärkeysjärjestykseen päättää perustellusti tarvittavista resursseista pohtii omaa erityisosaamistansa ja sen kehittämistä tulevaisuuden kilpailutekijäksi. oppimissopimus (kohta 4. ja 5.) kirjallinen selvitys yrityksen tarvitsemista resursseista ja niiden tärkeysjärjestyksestä suullinen selvitys yrityksen tarvitsemista resursseista ja niiden tärkeysjärjestyksestä kirjallinen esitys omasta osaamisesta ja sen kehittämissuunnitelmasta suullinen esitys omasta osaamisesta ja sen kehittämissuunnitelmasta

7 Tiimiakatemia 7 9. Täsmennetyn liikeidean laatiminen laatii täsmennetyn liikeidean omalle yritystoiminnalleen tehtyjen arvioiden ja valintojen mukaisesti laatii perustellun suunnitelman liikeidean jatkokehittämisestä. uuden yrityksen liike-idean suunnitelma (jos yritys on suunnitteilla tai juuri käynnistymässä) toimivan yrityksen tarkennettu liike-idean kehittämissuunnitelma (jos yritys on jo toiminnassa) yrityksen sidosryhmien kirjalliset arviot yrityksen toiminnasta/suunnitelmista oma kirjallinen pohdinta (esim. essee) yrityksen liike-ideasta, sen jatkokehittämisestä ja tulevaisuuden näkymistä Oma suullinen pohdinta yrityksen liike-ideasta, sen jatkokehittämisestä ja tulevaisuuden näkymistä Tutkinnonsuorittajan itsearviointi: (kirjaa tähän lyhyesti arviointisi omasta osaamisestasi, oppimisestasi ja kehityksestäsi liittyen kohtien teemoihin TAI kirjaa itsearviointisi erikseen esim. esseemuotoon.) Tutkinnon osan 1. Liikeidean täsmentäminen arviointi, kohdat Arvioija rastittaa sopivan vaihtoehdon: hyväksytty täydennettävä hylätty (mikäli suoritusta on täydennettävä, kirjaa arvioija tähän mikä osa-alue vaatii täydennystä) Lyhyt kommentointi (arvioija kirjaa tähän lyhyesti arviointia ja palautetta tutkinnon suorittajan osaamisesta edellä esitettyihin tutkinnon osa-alueisiin liittyen TAI kirjaa kommenttinsa erilliselle liitteelle.

8 Tiimiakatemia 8 Tutkinto: Yrittäjän ammattitutkinto Arviojat(t) eli yrittäjä- tai sidosryhmäarvioijat Nimi, yritys, työkokemus vuosina Näyttöympäristö solutapaaminen oma yritys muu, mikä 1. Tutkinnon osa 2. Liiketoimintasuunnitelman laatiminen tekee yrityksensä liiketoiminnan perusratkaisut Liiketoiminnan suunnittelu suunnittelee, miten pääsee tavoittelemaansa yrityskuvaan ottaa huomioon lainsäädännön asettamat vaatimukset omalle yritystoiminnalleen vertailee mahdollisia eri yritysmuotoja riskeineen, vastuineen ja velvoitteineen suunnittelee yritystoiminnalleen mahdollisia toimintatapoja ja organisointimalleja pohtii yritystoiminnan tarvitsemia toimitiloja. Miten osoitan osaamiseni? Mitä dokumentteja näytän? kirjalliset selvitykset yritysmuotojen vertailusta, lainsäädännön vaatimuksista (esim. luvanvaraisuus) tai organisointimalleista suulliset selvitykset eri yritysmuotojen vertailusta, lainsäädännön vaatimuksista (esim. luvanvaraisuus) tai organisointimalleista kirjallinen selvitys yrityksen tarvitsemista toimitiloista, toiminnan vaatimuksista, turvallisuusmääräyksistä tms. yrityksen toimintaan liittyvistä vaatimuksista tai rajoitteista suullinen selvitys yrityksen toimitilakysymyksen ratkaisusta perusteluineen kirjallinen pohdinta, esim. essee tavoitellusta yrityskuvasta suullinen selvitys tavoitellusta yrityskuvasta

9 Tiimiakatemia 9 2. Liiketoimintasuunnitelman rakenteen määrittely etsii vaihtoehtoisia malleja liiketoimintasuunnitelmaksi ja pohtii niiden soveltuvuutta valitsee tekemänsä liikeidean kannalta sopivimman mallin perustellen valintansa. kirjallinen selvitys vaihtoehtoisista liiketoimintasuunnitelman malleista oman yrityksen liiketoimintasuunnitelmaksi suullinen selvitys pohdinnoista ja niiden perusteella tehdystä valinnasta liiketoimintasuunnitelman mallista 3. laatii liiketoimintasuunnitelman Toimintaympäristön, markkinoiden ja kilpailutilanteen määrittely kuvaa yrityksensä toimintaympäristön ottaen huomioon markkinoiden ja kilpailutilanteen kehitysnäkymät tekee oman yrityksensä suunnittelun kannalta olennaisia johtopäätöksiä toimintaympäristöstä ja odotettavissa olevista muutoksista markkina- ja kilpailutilanteessa tekee edellisen perusteella suunnitelmia kilpailukyvyn varmistamiseksi ja kehittämiseksi. liiketoimintasuunnitelma Muut kirjalliset dokumentit, suunnitelmat, kartoitukset tai selvitykset, joita on tehty liiketoimintasuunnitelman laatimisen tueksi muiden liiketoimintasuunnitelman valmisteluun liittyvien selvitysten, kartoitusten, haastattelujen tms. suullinen esittely yrittäjän omat luovuuden lähteet kirjallinen pohdinta, esim. essee yrityksen markkinatilanteesta, kilpailukyvystä tai tulevaisuuden näkymistä suullinen yrityksen markkina- ja kilpailutilanteen esittely sekä tulevaisuuden näkymien pohdinta

10 Tiimiakatemia Tuotteiden ja palvelujen määrittely kuvaa liikeideansa mukaiset tuotteet ja palvelut tuotteistaa omat tuotteensa ja palvelunsa osoittaen niiden tärkeimmät kilpailutekijät ja markkinointikanavat pohtii innovatiivisesti tuotteita ja palveluja täydentäviä liiketoimintamahdollisuuksia. liiketoimintasuunnitelma markkinointisuunnitelma brändikirjekuori tuote-esitteet, sisäiset tai asiakkaille tehdyt tuotekuvaukset tai muu kirjallinen tuotteiden tai palveluiden esittely tuotteiden tai palveluiden esittely suullisesti valittujen markkinointikanavien esittely omien tuotteiden tai palveluiden kilpailukyvyn pohdinta 5. Asiakkaiden määrittely kuvaa valitsemansa asiakasryhmät tekee suunnitelmat valittujen asiakasryhmien saavuttamiseksi liiketoimintasuunnitelma asiakkuusfilosofia Kirjallinen selvitys oman yrityksen asiakasryhmistä, heimosta tai segmenteistä ja niiden saavuttamisesta brändikirjekuori suullinen selvitys oman yrityksen asiakasryhmistä, heimosta tai segmenteistä ja niiden saavuttamisesta

11 Tiimiakatemia Talouden ja rahoituksen määrittely määrittelee yrityksensä rahoitusprosessin laatii yritykselleen realistisen rahoitussuunnitelman laatii liiketoiminnalleen realistisen tulosbudjetin kuvaa yrityksen taloushallinnon järjestämisen osoittaa osaavansa hyödyntää tilinpäätöksestä ja taseesta saatavia tietoja yrityksensä talouden ja rahoituksen hoitamisessa. liiketoimintasuunnitelma kirjallinen laskelma yrityksen rahoitustarpeesta ja sen järjestämisestä yrityksen tulosbudjetti ja perustelut suullisesti tai kirjallisesti suunnitelma yrityksen taloushallinnon järjestämisestä muu kirjallinen materiaali, kuten laskelmat ja selvitykset yrityksen rahoitukseen ja talouteen liittyen taloustreenien aikana syntynyt materiaali 7. Toiminnan organisoinnin määrittely päättää omalle yritystoiminnalle sopivan yritysmuodon ja siihen liittyvät hallinnolliset ratkaisut tarvittaessa asiantuntijoita hyödyntäen kuvaa eri toimintojen organisoinnin, kuten tuotanto, ostot, myynti ja hallinto määrittelee liiketoiminnan edellyttämän henkilöstötarpeen. liiketoimintasuunnitelma yritysmuodon valinnan perustelut suullisesti tai kirjallisesti ja mahdolliset aiheeseen liittyvät asiantuntijalausunnot kirjallinen selvitys yrityksen käytännön toiminnan organisoinnista (tuotanto, ostot, myynti, hallinto, henkilöstö, ulkoistetut osa-alueet) suullinen selvitys yrityksen käytännön toiminnan organisoinnista : : 8. Liiketoimintasuunnitelman kokoaminen laatii tekemiensä ratkaisujen perusteella kirjallisen liiketoimintasuunnitelman arvioi ja pohtii liiketoimintasuunnitelmansa toteutumismahdollisuuksia. liiketoimintasuunnitelma liiketoimintasuunnitelman toteuttamiseen liittyvät kirjalliset pohdinnat ja perustelut liiketoimintasuunnitelman toteuttamiseen liittyvä suullinen pohdinta

12 Tiimiakatemia 12 Tutkinnonsuorittajan itsearviointi: (kirjaa tähän lyhyesti arviointisi omasta osaamisestasi, oppimisestasi ja kehityksestäsi liittyen kohtien teemoihin TAI kirjaa itsearviointisi erikseen esim. esseemuotoon.) Tutkinnon osan 2. Liiketoimintasuunnitelman laatiminen arviointi, kohdat Arvioija rastittaa sopivan vaihtoehdon: hyväksytty täydennettävä hylätty (mikäli suoritusta on täydennettävä, kirjaa arvioija tähän mikä osa-alue vaatii täydennystä) Lyhyt kommentointi (arvioija kirjaa tähän lyhyesti arviointia ja palautetta tutkinnon suorittajan osaamisesta edellä esitettyihin tutkinnon osa-alueisiin liittyen TAI kirjaa kommenttinsa erilliselle liitteelle.

13 Tiimiakatemia 13 Tutkinto: Yrittäjän ammattitutkinto Arviojat(t) eli yrittäjä- tai sidosryhmäarvioijat Nimi, yritys, työkokemus vuosina Näyttöympäristö solutapaaminen oma yritys muu, mikä 1. Tutkinnon osa 3. Liiketoimintasuunnitelman toteuttaminen käynnistää yrityksensä liiketoiminnan tehdyn suunnitelman perusteella Yrityksen perustaminen hoitaa valitsemansa yritysmuodon edellyttämät perustamistoimenpiteet käyttäen tarvittaessa asiantuntijapalveluja hyödyntää liiketoimintasuunnitelmaansa rahoitus- ym. neuvotteluissa Miten osoitan osaamiseni? Mitä dokumentteja näytän? yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat kuvaus rahoitusneuvotteluista 2. Liiketoiminnan käynnistäminen tekee liiketoiminnan käynnistämiseen tarvittavat hankinnat tekee liiketoiminnan käynnistämiseen liittyvät sopimukset yrityksen tekemät kirjalliset sopimukset suullinen selvitys hankinnoista ja toiminnan aloittamiseen liittyvistä toimista käynnistää tuote- tai palvelutuotannon organisoi yrityksen hallinnon ja järjestää hallintorutiinit

14 Tiimiakatemia Markkinoinnin ja myynnin käynnistäminen Tutkinnon osa suorittaja arvioi ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttöä markkinoinnissa kohdentaa markkinointitoimenpiteet valitsemilleen kohderyhmille käynnistää myyntitoimenpiteet valituille asiakasryhmille markkinointisuunnitelma markkinointimateriaalit yrityksen graafinen ilme ostetut asiantuntijapalvelut markkinoinnin apuna muut kirjalliset materiaalit markkinointiin ja myyntiin liittyen suullinen kuvaus yrityksen markkinoinnin ja myynnin toteutuksesta 4. Taloushallinnon ja rahoituksen hallinta organisoi yrityksensä taloushallinnon käyttäen asiantuntijoita tekee perusteltuja rahoitusratkaisuja ottaen huomioon riskit ja kustannukset huolehtii yrityksensä maksuvalmiudesta kirjallinen selvitys yrityksen taloushallinnon organisoinnista suullinen esitys yrityksen taloushallinnon organisoinnista yrityksen rahoitusratkaisujen esittely kirjallisesti yrityksen rahoitusratkaisujen esittely suullisesti esitys yrityksen keinoista huolehtia maksuvalmiudesta 5. harjoittaa ja kehittää yritystoimintaansa liiketoimintasuunnitelman mukaisesti Toimintaympäristön kehityksen seuraaminen seuraa toimintaympäristössä, markkinoilla ja kilpailutilanteessa tapahtuvia muutoksia ylläpitää liiketoimintansa edellyttämää toimialatuntemusta seuraa yrityksensä liiketoimintaan liittyvän teknologian kehitystä arvioi muutosten vaikutusta omaan liiketoimintaansa, kehittää omaa liiketoimintaansa muutosten edellyttämään suuntaan kilpailukyvyn varmistamiseksi kirjallinen selvitys keinoista ja tavoista, joilla yrittäjä seuraa alansa muutoksia, teknologian kehitystä, kilpailutilannetta sekä muuta tapahtumia toimintaympäristössään suullinen selvitys keinoista ja tavoista, joilla yrittäjä seuraa alansa muutoksia, teknologian kehitystä, kilpailutilannetta sekä muuta tapahtumia toimintaympäristössään esimerkki muutoksesta ja sen vaikutuksesta omaan yritykseen

15 Tiimiakatemia Yrityksen johtaminen johtaa oman yrityksensä liiketoimintaa seuraa toiminnan tehokkuutta ja kannattavuutta ja tekee tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä huolehtii lainsäädännön sekä sopimusten ja sitoumusten noudattamisesta kirjallinen selvitys, pohdinta tai esim. essee omasta johtajuudesta, sen tavoitteista ja onnistumisesta oma johtamisfilosofiani suullinen selvitys omasta johtajuudesta yrityksessä kannattavuutta ja tehokkuutta kuvaavat dokumentit yrityksen tekemä sopimus ja sen sisällön perustelu mm. lainsäädännön ja käytännön toiminnan kannalta kirjallinen liiketoimintasuunnitelman päivitys toteuttaa suunniteltuja kehittämistoimenpiteitä ja huolehtii liiketoimintasuunnitelman päivittämisestä 7. Yrityksen markkinointi ja myynti huolehtii yrityksensä asiakkuuksista toteuttaa markkinointi- ja myyntitoimenpiteitä markkinointisuunnitelma kirjalliset markkinointimateriaalit ja niiden suullinen esittely markkinoinnin toteutetut toimenpiteet ja niiden onnistuminen asiakastilaisuudet tai muu asiakassuhteista huolehtiminen, kirjalliset materiaalit ja suullinen selvitys : seuraa markkinoinnin ja myynnin toteutumista sekä tekee tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä. : 8. Talouden hallinta yrityksen talouden kehittymisen ja tunnuslukujen arviointi yrityksen kannattavuuden arviointi seuraa yrityksensä kannattavuuden, maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden kehittymistä arvioi tunnuslukujen avulla yrityksensä taloudellista tilannetta ja tekee tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä..

16 Tiimiakatemia Yrittäjänä kehittyminen hallitsee omaa ajankäyttöään huolehtii omasta ja mahdollisen oman henkilöstönsä jaksamisesta ja työkyvyn ylläpitämisestä kehittää suunnitelmallisesti omaa ammattitaitoaan arvioi omia yrittäjätaitojaan ja suunnittelee niiden edelleen kehittämistä selvitys yrittäjän omista ajanhallinnan keinoista oman ja henkilöstön jaksamisen varmistamisen toimenpiteet oman osaamisen kehittämisen keinot ja työkalut päivitetty oppimissopimus kuvaus jatkokouluttautumissuunnitelmista Tutkinnonsuorittajan itsearviointi: (kirjaa tähän lyhyesti arviointisi omasta osaamisestasi, oppimisestasi ja kehityksestäsi liittyen kohtien teemoihin TAI kirjaa itsearviointisi erikseen esim. esseemuotoon.) Tutkinnon osan3. Liiketoimintasuunnitelmantoteuttaminen arviointi, kohdat Arvioija rastittaa sopivan vaihtoehdon: hyväksytty täydennettävä hylätty (mikäli suoritusta on täydennettävä, kirjaa arvioija tähän mikä osa-alue vaatii täydennystä) Lyhyt kommentointi (arvioija kirjaa tähän lyhyesti arviointia ja palautetta tutkinnon suorittajan osaamisesta edellä esitettyihin tutkinnon osa-alueisiin liittyen TAI kirjaa kommenttinsa erilliselle liitteelle.

17 Tiimiakatemia 17 Tutkinnon suorittamisen dokumentointi Ohjauskeskustelut Päiväys Ohjauskeskustelun osallistujat Sovitut jatkotoimenpiteet Tutkinnonsuorittamisessa ohjaa ensisijaisesti ryhmälle nimetty Näyttötutkintomestari. Ohjauskeskustelut tapahtuvat pääosin treeneissä tai solutapaamisissa ja treeneissä tapahtuva ohjaus kirjataan treeneistä tehtyihin koosteisiin. Lisätietoja tutkinnon suorittamisesta:

18 Tiimiakatemia 18 III. Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen Opintojen toteutus Kuulun ryhmään: (esim. Laukaan Tulisielut 2) Valmentajat ja heidän yhteystietonsa: Solussani ovat mukana: Valmistavan koulutuksen suunnitelma Oman ryhmäni treenien ajankohdat ja teemat Osallistun kaikkiin treeneihin I Oppiminen II Asiakkuudet ja markkinointi III Johtaminen IV Innovointi V Brändi ja tarjooma VI Yrittäjän karaktääri Korvaan puuttuvan treenin seuraavasti (ristipölytystreenin ajankohta ja ryhmä) Täyttöohje: 1) Kentät. Lomake sisältää lomakekenttiä (merkkinä harmaa väri), joihin voi kirjoittaa. Kenttään siirrytään hiirellä klikkaamalla tai painamalla Sarkain-näppäintä ( tabulaattori ). 2) Tavuttaminen. Mikäli teksti ei tavutu taulukon sisällä, voit käyttää tavutusvihjettä eli paina Ctrl + - (tavuviiva) näppäinyhdistelmää, kun haluat tavuttaa sanan.

19 Tiimiakatemia 19 Tutkinnon osa 1. Liikeidean täsmentäminen Treenit, joissa aiheita erityisesti käsitellään Yrittäjän, yrityksen ja yhteisön oppiminen, Asiakkaat ja asiakkuudet, Innovointi Keskeiset teemat ja tavoitteet Oman yrityksen liikeidean, tuotteiden ja asiakkaiden kokonaisuuden hahmottaminen Omien yrittäjäominaisuuksien arvioiminen Oman yritystoiminnan tulevaisuuden ja kehityksen hahmottaminen Tutkinnon osaan liittyvä kirjallisuus, johon aion tutustua Omat oppimistavoitteeni ja yrityksen kehittämistavoitteet tässä tutkinnon osassa (nk. työssäoppimisen tavoitteet) Tutkinnon osan suorittamiseen hyvin soveltuvat työkalut, dokumentit ym. oppimissopimus esseet, jotka liittyvät oman yrityksen mahdollisuuksiin, uusiin avauksiin ja tulevaisuuden näkymiin oman yrittäjyyden, osaamisen ja ammatillisen kasvun pohdinnat asiakkuuksiin ja heimoihin liittyvät pohdinnat Täyttöohje: 1) Kentät. Lomake sisältää lomakekenttiä (merkkinä harmaa väri), joihin voi kirjoittaa. Kenttään siirrytään hiirellä klikkaamalla tai painamalla Sarkain-näppäintä ( tabulaattori ). 2) Tavuttaminen. Mikäli teksti ei tavutu taulukon sisällä, voit käyttää tavutusvihjettä eli paina Ctrl + - (tavuviiva) näppäinyhdistelmää, kun haluat tavuttaa sanan.

20 Tiimiakatemia 20 Tutkinnon osa 2. Liiketoimintasuunnitelman laatiminen Treenit, joissa aiheita erityisesti käsitellään Asiakkaat ja asiakkuudet, Arvon tuottaminen, brändi ja tarjooma Taloustreenit Keskeiset teemat ja tavoitteet oman liiketoimintasuunnitelman kirkastaminen yritysmuodon valinta ja yrityksen organisoituminen yhteistyöverkoston rakentaminen yrityksen halutun brändin määrittely yrityksen taloudelliset laskelmat Tutkinnon osaan liittyvä kirjallisuus, johon aion tutustua Omat oppimistavoitteeni ja yrityksen kehittämistavoitteet tässä tutkinnon osassa (nk. työssäoppimisen tavoitteet) Tutkinnon osan suorittamiseen hyvin soveltuvat työkalut, dokumentit ym. brändikirjekuori, imago verkostokartta asiakasfilosofia Täyttöohje: 1) Kentät. Lomake sisältää lomakekenttiä (merkkinä harmaa väri), joihin voi kirjoittaa. Kenttään siirrytään hiirellä klikkaamalla tai painamalla Sarkain-näppäintä ( tabulaattori ). 2) Tavuttaminen. Mikäli teksti ei tavutu taulukon sisällä, voit käyttää tavutusvihjettä eli paina Ctrl + - (tavuviiva) näppäinyhdistelmää, kun haluat tavuttaa sanan.

21 Tiimiakatemia 21 Tutkinnon osa 3. Liiketoimintasuunnitelman toteuttaminen Treenit, joissa aiheita erityisesti käsitellään Johtaminen, Innovointi, Arvon tuottaminen, brändi ja tarjooma, Yrittäjän karaktääri Keskeiset teemat ja tavoitteet yrityksen toiminnan käynnistäminen TAI jo toimivan yrityksen toiminnan arviointi ja tarvittaessa uudelleen suuntaaminen yrityksen, sen tuotteiden ja henkilöstön elinvoimaisuuden ja energisyyden varmistaminen yrityksen jatkuva kehittäminen ympäristön muutosta seuraamalla ja ennakoimalla Tutkinnon osaan liittyvä kirjallisuus, johon aion tutustua Omat oppimistavoitteeni ja yrityksen kehittämistavoitteet tässä tutkinnon osassa (nk. työssäoppimisen tavoitteet) Tutkinnon osan suorittamiseen hyvin soveltuvat työkalut, dokumentit ym. päivitetty oppimissopimus meitsin paperi johtamisfilosofia HUOM: Suurin osa yrittäjän ammattitutkintoon vaadittavasta osaamisesta syntyy käytännön työskentelystä omassa yrityksessä, oppien käytäntöön viemisen kautta. Keskeistä on myös valmistautua treeneihin kirjallisuuden ja ennakkotehtävien avulla. Täyttöohje: 1) Kentät. Lomake sisältää lomakekenttiä (merkkinä harmaa väri), joihin voi kirjoittaa. Kenttään siirrytään hiirellä klikkaamalla tai painamalla Sarkain-näppäintä ( tabulaattori ). 2) Tavuttaminen. Mikäli teksti ei tavutu taulukon sisällä, voit käyttää tavutusvihjettä eli paina Ctrl + - (tavuviiva) näppäinyhdistelmää, kun haluat tavuttaa sanan.

22 Tiimiakatemia 22 Kohtaamiset, myrskyt ym. Osallistun seuraaviin Tulimyrskyihin, seminaareihin tai koulutuspäiviin valmentavan koulutuksen aikana: Ohjauskeskustelut Päiväys Ohjauskeskustelun osallistujat Sovitut jatkotoimenpiteet Valmentavassa koulutuksessa ohjausta antavat ensisijaisesti ryhmän valmentajat. Ohjauskeskustelut tapahtuvat pääosin treeneissä niissä tapahtuva ohjaus sekä valmentavan koulutuksen ja yrittäjän kehittymisen edistyminen kirjataan treeneistä tehtyihin koosteisiin Tiedonsiirtolupa Tässä henkilökohtaistamissuunnitelmassa olevia tietoja saa antaa valmistavassa koulutuksessa opettaville/ohjaaville opettajille sekä näyttötutkintoja arvioiville henkilöille henkilökohtaisten tarpeiden huomioimista varten. kyllä ei Henkilökohtaistamissuunnitelman hyväksyminen Tutkinnon suorittaja Näyttötutkinnon järjestäjän edustaja (Näyttötutkintomestari) Oppilaitoksen edustaja Pvm Allekirjoitus Täyttöohje: 1) Kentät. Lomake sisältää lomakekenttiä (merkkinä harmaa väri), joihin voi kirjoittaa. Kenttään siirrytään hiirellä klikkaamalla tai painamalla Sarkain-näppäintä ( tabulaattori ). 2) Tavuttaminen. Mikäli teksti ei tavutu taulukon sisällä, voit käyttää tavutusvihjettä eli paina Ctrl + - (tavuviiva) näppäinyhdistelmää, kun haluat tavuttaa sanan.

HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA 1 HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA Hakeutuminen Tiedon kirjaamis- ja siirtolupa Tietojen kirjaamisen on kysytty lupa kyllä ei Tässä henkilökohtaistamissuunnitelmassa olevia tietoja saa antaa valmistavassa

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO 2007 MÄÄRÄYS 22/011/2007 OPETUSHALLITUS ISBN 978 952 13 3414 6 (nid.) ISBN 978 952 13 3415 3 (pdf) 1 Dno 22/011/2007 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.2 Yritystoiminnan käynnistäminen

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.2 Yritystoiminnan käynnistäminen Yrittäjän ammattitutkinto 3.2 Yritystoiminnan käynnistäminen Dnro 53/011/2012 1 A. Yritystoiminnan käynnistäminen... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen arviointi...

Lisätiedot

KOKIN OSAAMISALA 2. Yrittäjän ammattitutkinto, opetussuunnitelma. Yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisala

KOKIN OSAAMISALA 2. Yrittäjän ammattitutkinto, opetussuunnitelma. Yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisala www.ahlman.fi 1 KOKIN OSAAMISALA 2 Yrittäjän ammattitutkinto, opetussuunnitelma Yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisala YRITTÄJÄ 3 1. YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN... 4 1.1

Lisätiedot

TULISIELUT = Yrittäjän ammattitutkinto TULISOIHDUT =Yrittäjän erikoisammattitutkinto. Opetusministeriön virallinen

TULISIELUT = Yrittäjän ammattitutkinto TULISOIHDUT =Yrittäjän erikoisammattitutkinto. Opetusministeriön virallinen TULISIELUT = Yrittäjän ammattitutkinto TULISOIHDUT =Yrittäjän erikoisammattitutkinto Opetusministeriön virallinen ja sertifioima ammatillinen näyttötutkintö Aikuisten ammatti- ja erikoisammattitutkintoon

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Yrittäjän ammattitutkinto 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Dnro 53/011/2012 1 A. Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.8 Sähköinen liiketoiminta

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.8 Sähköinen liiketoiminta Yrittäjän ammattitutkinto 3.8 Sähköinen liiketoiminta Dnro 53/011/2012 1 A. Sähköinen liiketoiminta... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen arviointi... 3 2.0 Tutkinnon

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Tavoitteet: Opiskeli arvioi oman osaamisensa tuotteistamista tai markkinoilla olevaa liiketoimintamahdollisuutta.

Lisätiedot

2. Suoritettava tutkinto ja noudatettavat tutkinnon perusteet, mahdollinen osaamisala ja tutkinnon osat

2. Suoritettava tutkinto ja noudatettavat tutkinnon perusteet, mahdollinen osaamisala ja tutkinnon osat Henkilökohtaistamista koskeva asiakirja 2 ( 7 ) 1. Tutkinnon suorittajan nimi Perustiedot Sukunimi: Opiskelija AIKO Sähköposti: sahkoposti@sahkoposti.fi Etunimet: Taina Puhelin: 0401234567 Syntymäaika:

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto Franchisingyrittäminen

Yrittäjän ammattitutkinto Franchisingyrittäminen Yrittäjän ammattitutkinto 3.11 Franchisingyrittäminen Dnro 53/011/2012 1 A. Franchisingyrittäminen... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen arviointi... 3 2.0 Tutkinnon

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto (YAT) ja Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (YJEAT) Ulla Luukas Tiimiakatemia

Yrittäjän ammattitutkinto (YAT) ja Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (YJEAT) Ulla Luukas Tiimiakatemia Yrittäjän ammattitutkinto (YAT) ja Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ulla Luukas Tiimiakatemia Tulisielut Yrittäjän ammattitutkinto Tulisoihtu Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ammattitutkinnoista

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Oppimisosuuskunta Arinom. Lukuvuosi

Oppimisosuuskunta Arinom. Lukuvuosi Oppimisosuuskunta Arinom Lukuvuosi 2016-2017 Mitä tutkinnon osia osuuskunnassa voi suorittaa? Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp ja Yrityksessä toimiminen 15 osp tutkinnon osat tulevat yleensä suoritetuksi

Lisätiedot

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen KILPAILUTEHTÄVÄ: YRITTÄJYYS A1: Case yritys Joukkue valitsee case yrityksen annetuista oikeista yrityksistä saamansa pohjatiedon perusteella. Joukkue perustelee valintansa joukkueensa vahvuuksilla/osaamisella

Lisätiedot

Yrittäjyys ammattitaitona

Yrittäjyys ammattitaitona Yrittäjyys ammattitaitona Taitajasta yrittäjäksi yrittäjyys osana ammattitaitokilpailuja seminaari Helsinki ti 31.1.2012 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Yrittäjyys on yksilön kykyä muuttaa

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet YRITTÄJÄN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2007 MÄÄRÄYS 23/011/2007 OPETUSHALLITUS ISBN 978 952 13 3416 0 (nid.) ISBN 978 952 13 3417 7 (pdf) 1 Dno 23/011/2007 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

TutkintoInfo 19.10.2015

TutkintoInfo 19.10.2015 TutkintoInfo 19.10.2015 Näyttötutkintojärjestelmä Luotiin 1994 säädetyllä ammattitutkintolailla & täydentävällä asetuksella Nykyinen asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 1.8.2015 Tutkintorakenteet

Lisätiedot

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä Näyttötutkintojen arviointi Sirpa Rintala Tekemällä oppii -projekti TEKEMÄLLÄ OPPII 1.8.2010-31.12.2013 Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle

Lisätiedot

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat...

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat... Pysyväisohjeet tutkintojen järjestäjille Hyväksytty suntion tutkintotoimikunnan kokouksessa 19.3.2012 SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus...

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.9 Ulkomaankauppa

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.9 Ulkomaankauppa Yrittäjän ammattitutkinto 3.9 Ulkomaankauppa Dnro 53/011/2012 1 A. Ulkomaankauppa... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen arviointi... 3 2.0 Tutkinnon osan arvioinnin

Lisätiedot

Rovaniemellä 25.1. 26.2.2016

Rovaniemellä 25.1. 26.2.2016 Yrittäjävalmennus 15 päivää Rovaniemellä 25.1. 26.2.2016 Kokonaiskuva ja valmiudet yrityksen perustamiseen liittyvistä asioista, liikeideasta liiketoimintasuunnitelmaksi sekä liiketoiminnan aloittamiseen.

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet:

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: Opiskelija suunnittelee ja valmistelee tuoteneuvottelutilanteita. Opiskelija neuvoo asiakkaita tuotteiden

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS

NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS 10.2.2014 1 Yleistä näyttötutkinnosta NÄYTTÖTUTKINNOT ovat työelämän tutkintoja Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto Tuotannon hallinta

Yrittäjän ammattitutkinto Tuotannon hallinta Yrittäjän ammattitutkinto 3.10 Tuotannon hallinta Dnro 53/011/2012 1 A. Tuotannon hallinta... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen arviointi... 3 2.0 Tutkinnon osan

Lisätiedot

Yrittäjäpolvenvaihdos

Yrittäjäpolvenvaihdos Yrittäjäpolvenvaihdos Koulutuksen toteutussuunnitelma Yrittäjäpolvenvaihdos Koulutuksen toteutussuunnitelma Oppimistulokset (lähijakson tavoitteet osaamisena) Osallistuja oppii tarkastelemaan sekä yrittäjäksi

Lisätiedot

Kiipulan ammattiopisto, aikuiskoulutus... Henkilökohtaistamissuunnitelma

Kiipulan ammattiopisto, aikuiskoulutus... Henkilökohtaistamissuunnitelma Kiipulan ammattiopisto, aikuiskoulutus... Henkilökohtaistamissuunnitelma Sisältö Sivu 1. Tutkinnon suorittajan yhteystiedot 3 2. Hakeutumisvaiheen henkilökohtaistaminen 3 3. Tutkinnon suorittamisen henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o palvelee sisäisiä

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 1 Luksia, Leena Rantanen- Väntsi Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus psykologisen sopimuksen murros Työelämän muuttuvat

Lisätiedot

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. Ryhmä: AK15VA1. Minna Väisänen Opettaja, tutkintovastaava https://avilta.wordpress.com/

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. Ryhmä: AK15VA1. Minna Väisänen Opettaja, tutkintovastaava https://avilta.wordpress.com/ Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Ryhmä: AK15VA1 Palvelu ja viestintä Minna Väisänen Opettaja, tutkintovastaava https://avilta.wordpress.com/ Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Ammatillinen

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Työssäoppiminen Yrittäjänä OTSIKKO TOY. Alaotsikko. malli. Lyhyesti Terhi Leppä

Työssäoppiminen Yrittäjänä OTSIKKO TOY. Alaotsikko. malli. Lyhyesti Terhi Leppä OTSIKKO Alaotsikko Työssäoppiminen Yrittäjänä TOY malli Lyhyesti Terhi Leppä IKATA: Yrittäjäksi kasvamisen polku Sisäinen yrittäjyys Siirtymisvaihe Ulkoinen yrittäjyys Kantava teema Sisällä polttelee ja

Lisätiedot

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27)

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27) OPETUSHALLITUS TUTKINTOTOI MIKUNN AT UTBILD NINGSSTYRELSEN E XAME NSKOMMISSIONERNA Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunta (8452) 1.8.2013 31.7.2016 Ohje näyttötutkinnon järjestäjille 11/2015

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

ARVIOINTILOMAKE / VIHERALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Määräys 47/011/2015 Viheralan organisaation markkinointi

ARVIOINTILOMAKE / VIHERALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Määräys 47/011/2015 Viheralan organisaation markkinointi TUTKINNON SUORITTAJAN NIMI SYNTYMÄAIKA ARVIOINTIKOKOUKSEN TIEDOT AIKA PAIKKA ARVIOINTIKRITEERIT Markkinoinnin suunnitteleminen HAVAINTOJA TUTKINTOSUORITUKSESTA Markkinoinnin sunnitteleminen määrittää markkinoinnin

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TIETOSISÄLTÖ JA KÄSITTEISTÖ ( ) Käsitteet ja selitteet

HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TIETOSISÄLTÖ JA KÄSITTEISTÖ ( ) Käsitteet ja selitteet HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TIETOSISÄLTÖ JA KÄSITTEISTÖ (19.12.2017) Asetuksen (673/2017) 9 :n 1 momentin kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkinnon osa: Palvelujen tuottaminen AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan ja henkilökohtaistetaan

Lisätiedot

Lähiesimiestyön ammattitutkinto. Tutkinnon suorittaminen työpaikalla

Lähiesimiestyön ammattitutkinto. Tutkinnon suorittaminen työpaikalla Lähiesimiestyön ammattitutkinto Tutkinnon suorittaminen työpaikalla Näyttötutkinnot Joustava tapa suorittaa tutkinto työn ohessa Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan työelämässä riippumatta siitä,

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov LIITE 1 1 (11) TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov Tavoitteet ja keskeiset sisällöt, kiitettävä taso Opiskelija on tunnettava oman alansa perustutkinnon opetussuunnitelma ja kansalliset näyttöaineistot,

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen 1. TYÖNHAKIJAN PERUSTIEDOT OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Työnhakijan nimi Sosiaaliturvatunnus Lähiosoite Postinumero Sähköpostiosoite 2. AIKAISEMPI KOULUTUS Postitoimipaikka puh. gsm Pohjakoulutus, suoritusvuosi

Lisätiedot

4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö:

4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu osallistuu yrityksen toiminnan suunnitteluun ja toimii ryhmän jäsenenä ottaa vastuun töistään

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen Oppisopimuskoulutus Alkupalaveri, jossa arvioidaan oppisopimuksen edellytykset.

Lisätiedot

MITENKÄS ON SEN OSAAMISEN LAITA? AHOT-prosessi ammatillisessa opettajankoulutuksessa

MITENKÄS ON SEN OSAAMISEN LAITA? AHOT-prosessi ammatillisessa opettajankoulutuksessa MITENKÄS ON SEN OSAAMISEN LAITA? Lehtori Uudistuvassa ammattikorkeakoululaissa ja asetuksessa otetaan selkeä kanta opiskelijan oikeuksiin opintojen hyväksiluvun osalta. Valtioneuvoston asetuksessa ammattikorkeakouluista

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

A1: Alustavan liiketoimintakuvauksen arviointi Aikaa 2h A1 + B1 + esittely 4 min

A1: Alustavan liiketoimintakuvauksen arviointi Aikaa 2h A1 + B1 + esittely 4 min A1: Alustavan liiketoimintakuvauksen arviointi Aikaa 2h A1 + B1 + esittely 4 min Joukkue tutustuu annettuihin liiketoimintakuvauksiin ja valitsee yhden, josta lähtee kehittämään uuden oman yrityksen liikeidean.

Lisätiedot

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS)

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) S I S Ä L T Ö I Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon osat ja muodostuminen ---------------------------------------- 3 II Yritysjohtamisen

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Yrityksessä toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Yrityksessä toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Yrityksessä toimiminen 15 osp Tavoitteet: arvioi oman alan tarjontaa ja uusien asiakkaiden löytymistä tuotteistamisen lähtökohdista. täsmentää

Lisätiedot

Päivi Kipinoinen

Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS 8.2.2016 Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS Työvoimakoulutuksena toteutettava mestari-kisälli toimintamalliin perustuva koulutuskokeilu Toteutusaika

Lisätiedot

YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO

YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO Näyttötutkinnon perusteet YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO Lausuntopyyntö 34/421/2012 Opetushallitus Utbildningsstyrelsen 2012 Sisällys YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO... 1 Sisällys... 2 1 NÄYTTÖTUTKINNOT... 1 1.1

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

ARVIOINTI MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTUKSESSA (Henkilökohtaistaminen) Ulla Viskari-Lippojoki 20.3.2009.

ARVIOINTI MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTUKSESSA (Henkilökohtaistaminen) Ulla Viskari-Lippojoki 20.3.2009. ARVIOINTI MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTUKSESSA (Henkilökohtaistaminen) Ulla Viskari-Lippojoki 20.3.2009. HENKILÖKOHTAISTAMINEN YHTEISTOIMINNALLISUUTTA; Tutkintoon hakeutuvan /suorittajan kanssa Tutkintovastaavan/tutkinnon

Lisätiedot

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 Päivämäärä Lajin vastuuhenkilöt: Tea Ruppa, lajivastaava, Jyväskylän ammattiopisto Semifinaalikoordinaattori:

Lisätiedot

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät 24.-25.3.2010 Henkilökohtaistamista ohjaavat säädökset ja ohjeet 1/2 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tuoteneuvonta, 15 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o suunnittelee

Lisätiedot

LÄHIESIMIESTYÖN AMMATTITUTKINTO 2015

LÄHIESIMIESTYÖN AMMATTITUTKINTO 2015 Näyttötutkinnon perusteet LÄHIESIMIESTYÖN AMMATTITUTKINTO 2015 Määräys 38/011/2015 Määräykset ja ohjeet 2015:34 Opetushallitus Määräykset ja ohjeet 2015:34 ISBN 978-952-13-6122-7 (pdf) ISSN-L 1798-887X

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi -työtila Käyttäjien profiilitietojen (toimiala, paikkakunta, kiinnostuksen kohteet) mukaan rakentuva sähköinen työtila,

Lisätiedot

Ohjauksen vastuut ja ohjausjärjestelyt tutkintotavoitteisessa koulutuksessa

Ohjauksen vastuut ja ohjausjärjestelyt tutkintotavoitteisessa koulutuksessa Ohjauksen vastuut ja järjestelyt tutkintotavoitteisessa koulutuksessa Mitä on? Ohjauksen tavoitteet Ohjauksen toteutus Ohjaus on tutkinnon suorittajan opastamista ja auttamista tutkinnon suorittamiseen.

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Opso ry:n syysseminaari 29.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Henkilökohtaistaminen 1.8.2015 alkaen Valtioneuvoston asetus 794/2015,

Lisätiedot

1.3 Osaamiskartoitukset Kartoitus www. osaan.fi Muut osaamiskartoitukset

1.3 Osaamiskartoitukset Kartoitus www. osaan.fi Muut osaamiskartoitukset 1. HAKEUTUMISVAIHEEN HENKILÖKOHTAISTAMINEN 1.1 Perustiedot Sukunimi Etunimet Kutsumanimi Henkilötunnus ppkkvv-0000 Sukupuoli mies nainen Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelin (koti) Muu puhelin

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.4 Tuotteistaminen

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.4 Tuotteistaminen Yrittäjän ammattitutkinto 3.4 Tuotteistaminen Dnro 53/011/2012 1 A. Tuotteistaminen... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen arviointi... 3 2.0 Tutkinnon osan arvioinnin

Lisätiedot

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Sisältö Yleiset periaatteet

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

YRITYSNEUVOJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2010

YRITYSNEUVOJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2010 Näyttötutkinnon perusteet YRITYSNEUVOJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 46/011/2010 Määräykset ja ohjeet 2010:11 Määräykset ja ohjeet 2010:11 Näyttötutkinnon perusteet YRITYSNEUVOJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

Suositus henkilökohtaistamisen ohjaukseen näyttötutkinnon eri vaiheissa

Suositus henkilökohtaistamisen ohjaukseen näyttötutkinnon eri vaiheissa Suositus henkilökohtaistamisen ohjaukseen näyttötutkinnon eri vaiheissa Ohjauksen palvelutuokiot Satakunnan Opin ovi ja yhteistyötä koulutukseen! Satakunnan Opin ovi ja yhteistyötä koulutukseen! projektit

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto, koulutusvientikokeilu

Yrittäjän ammattitutkinto, koulutusvientikokeilu Yrittäjän ammattitutkinto, koulutusvientikokeilu Yrittäjän ammattitutkinto, koulutusvientikokeilu Tämä tutkinnon peruste on tarkoitettu noudatettavaksi ammatillisen koulutuksen koulutusvientikokeilussa

Lisätiedot

HAKEMUS: KOULUNKÄYNNIN JA AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS. 1. Henkilötiedot. Sukunimi:

HAKEMUS: KOULUNKÄYNNIN JA AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS. 1. Henkilötiedot. Sukunimi: 1 HAKEMUS: Turun kristillinen opisto / opiskelijavalinnat Lustokatu 7 20380 TURKU KOULUNKÄYNNIN JA AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS (Opisto täyttää: hakemus vastaanotettu:

Lisätiedot

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen. erikoisammattitutkinto. Kuva: Reetta Helin

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen. erikoisammattitutkinto. Kuva: Reetta Helin Kuva: Reetta Helin Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO/ KAET06 Kenelle Kaupan esimiehen erikoisammattitutkintoon valmistava

Lisätiedot

Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja organisointi

Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja organisointi Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja organisointi Luokka Ydinprosessit Prosessin tarkoitus Valmistavan koulutuksen järjestäminen tutkinnon suorittajan ja työelämän tarpeisiin Prosessin

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Työn lopullinen versio palautetaan myöhemmin annettavien ohjeiden mukaan viimeistään 29.3. klo 16.00.

Työn lopullinen versio palautetaan myöhemmin annettavien ohjeiden mukaan viimeistään 29.3. klo 16.00. Tuotantotalouden laitos HARJOITUSTYÖ Tuotantotalous 1 kurssin harjoitustyön tarkoituksena on tutustua yrityksen perustamiseen ja toimintaan liittyviin peruskäsitteisiin. Harjoitustyön suoritettuaan opiskelijalla

Lisätiedot

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus 12.4.2010 Henkilökohtaistamismääräys ( 43/011/2006) HAKEUTUMISVAIHE selvitetään haastatteluin ja testauksin henkilön mahdolliset luki- ja oppimisvaikeudet,

Lisätiedot

YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO 2012

YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO 2012 Näyttötutkinnon perusteet YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO 2012 Määräys 53/011/2012 Määräykset ja ohjeet 2012:52 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:52 ISBN 978-952-13-5369-7 (nid.) ISBN 978-952-13-5370-3

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

VAL211 OSAAMISEN ARVIOINTI OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN

VAL211 OSAAMISEN ARVIOINTI OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä koulutuksen osa Osaamis- n itsetuntemus Hyväksymismerkinnät 1 (6) ryhmä- tai vertaisarviointia. n itsearviointi selvittää fyysisiä, sosiaalisia ja psyykkisiä edellytyksiään

Lisätiedot

HAKEUTUMISVAIHEEN SÄHKÖINEN HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA

HAKEUTUMISVAIHEEN SÄHKÖINEN HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA HAKEUTUMISVAIHEEN SÄHKÖINEN HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA Koulutusohjelma Liikunnan ammattitutkinto Tutkinnonsuorittaja Koulutuksen ja tutkinnon vastaavat Maria Anttila Tiina Pyykkönen 1. HENKILÖTIEDOT

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op 1/ 5 LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op Ideasta yrittäjyyteen 2,5 op Liiketoimintaprosessit 2,5 op Liiketalouden opintojaksot toteuttaa (Jokiväylä 11 Rovaniemi) 2/ 5 Opintojakson nimi ja laajuus Opetuskieli

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 8. Näyttötoimikunta hyväksynyt 17.3.2015, 3. OPETUSSUUNNITELMA 1 (20) Sisällys VAPAASTI VALITTAVAT

Lisätiedot

Mitä yrittäminen on? Mitä muuta yrittämiseen liittyy?

Mitä yrittäminen on? Mitä muuta yrittämiseen liittyy? Mitä yrittäminen on? Yrittäjyys on ajattelu- ja toimintatapa sekä suhtautumistapa työntekoon. Yrittäjyyttä tarvitaan työskenneltäessä omassa yrityksessä, mutta myös työntekijänä toisen palveluksessa. Yrittäjä

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Musiikin laitos Erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 ERIKOISTUMISOPINNOT LUKUVUONNA 2006-2007 Lukuvuonna 2006-2007 Musiikin laitoksella

Lisätiedot

Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa

Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa Päivitetty 30.6.2011 Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa Ohjeita tuutorille ja koulutettavalle Taustaa

Lisätiedot

Te Startup-lukion pilottikoulut olette kyselleet meiltä runsaasti kysymyksiä, ja yritämme koostaa vastauksia niihin kaikkiin tähän dokumenttiin.

Te Startup-lukion pilottikoulut olette kyselleet meiltä runsaasti kysymyksiä, ja yritämme koostaa vastauksia niihin kaikkiin tähän dokumenttiin. HEISSAN! Te Startup-lukion pilottikoulut olette kyselleet meiltä runsaasti kysymyksiä, ja yritämme koostaa vastauksia niihin kaikkiin tähän dokumenttiin. AIKATAULU Opiskelijoiden ilmoittautuminen kursseille

Lisätiedot

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen. erikoisammattitutkinto. Kuva: Reetta Helin

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen. erikoisammattitutkinto. Kuva: Reetta Helin Kuva: Reetta Helin Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO/ KAET05 Kenelle Kaupan esimiehen erikoisammattitutkintoon valmistava

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen -koulutus

Kasvuun johtaminen -koulutus Kasvuun johtaminen -koulutus Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun

Lisätiedot

OPH:n Näyttötutkinto-oppaan mallin mukainen. 2. Tutkinto tai tutkinnon osat, joihin järjestämissopimusta haetaan

OPH:n Näyttötutkinto-oppaan mallin mukainen. 2. Tutkinto tai tutkinnon osat, joihin järjestämissopimusta haetaan Näyttöjen järjestämissuunnitelman (näyttösuunnitelman) malli I. TAUSTATIEDOT 1. Tutkinnon järjestäjä ja yhteystiedot 2. Tutkinto tai tutkinnon osat, joihin järjestämissopimusta haetaan 3. Tutkintokieli

Lisätiedot