Vuosikertomus Laatija: Kirsti Lahti. Kannen kuvat: Kirsti Lahti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2014. Laatija: Kirsti Lahti. Kannen kuvat: Kirsti Lahti"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2014

2 Vuosikertomus 2014 Laatija: Kirsti Lahti Kannen kuvat: Kirsti Lahti

3 Sisällysluettelo 1 Yhteenveto Yhdistyksen jäsenistö Hallinto Yhdistyksen kokoukset Hallitus Tilintarkastajat Hallituksen työvaliokunta ja jaostot Vantaanjoki neuvottelukunta Henkilökunta ja toimisto Vesistötutkimukset Vantaanjoen ja sen sivujokien veden laadun yhteistarkkailu Vantaanjoen vedenlaatu ja kuormitus Vantaanjoen kalatalous ja pohjaeläintarkkailu Muut vesistö ja hulevesitarkkailut Hyvinkään pintavesien seuranta Hyvinkään hulevesien laadun seuranta Muut toimeksiannot Jätevesitutkimukset Jätevesien tarkkailu Jätevedenpuhdistamoiden toiminta Lietetutkimukset Pohjavesipalvelut Projektit Vantaanjoen eroosion vähentäminen Maatalouden vesiensuojelutoimenpiteiden vaikutusten todentaminen jatkuvatoiminen veden laadun seuranta Maatalouden vesienhoitotoimenpiteiden vaikuttavuus Ravinnehuuhtoumien hallinta hanke, RaHa Huuhtouman hallinta maataloudessa Uudellamaalla HUMAUS hanke Aineiston hankinta lohkon ominaispiirteet huomioivaan ravinnekuormitusmallinnukseen (AINEISTO) Haja asutuksen vesihuolto Kiinteistökohtainen hajajätevesineuvonta Räätälöityjä tehostamistoimia puhdistamoilla Haitta aineet lietteissä Hulevesiprojekti Hulevesien haitta aineet Keidas Life+11 projekti Jokitalkkari Vantaanjoelle Pohjavesien yhteistarkkailun edistäminen Yhteisillä vesillä Virkisty Vantaanjoella ja Keravanjoella esitteet ja melontareittien viitoitus VHVSY 2015

4 8 Vesiensuojelun yleinen edistäminen Lausunnot ja asiantuntijatoiminta Valistus, tiedotus ja koulutus Valistus ja tiedotustoiminta Seminaarit ja koulutuspäivät Julkaisutoiminta Osallistuminen koulutukseen Toiminta Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:ssä Tilinpäätös LIITTEET VHVSY

5 1 Yhteenveto Vantaanjoen vesistö on yli miljoonan ihmisen lähivirkistysalue ja pääkaupunkiseudun raakavesilähde poikkeustilanteissa. Joki on paikoin yhteydessä pohjavesiesiintymiin, joista otetaan talousvettä Riihimäellä, Hyvinkäällä ja Keski Uudellamaalla. Vantaanjoen vesiensuojeluun on panostettu vuosikymmeniä ja erityisesti yhdyskuntien ja teollisuuden jätevesien johtaminen tehokkaasti toimiville puhdistamoille on parantanut vedenlaatua merkittävästi. Vantaanjoen vuosikeskivirtaama Oulunkylässä oli vain 11,2 m3/s, mikä on noin 71 % pitkäajan keskivirtaamasta. Vantaanjoen Vanhankaupunginkoskella jokiveden fosforipitoisuuden vuosimediaani oli 84 µg/l ja typpipitoisuuden mediaani 2300 µg/l. Vantaanjoki kuljetti mereen 41 tn fosforia ja 845 tn typpeä. Kunnallisten jätevedenpuhdistamoiden osuus joen mereen kuljettamista ravinteista oli fosforista lähes 7 % ja typestä 18,5 %. Lumipeitteen vähäisyys ja kuiva syksy näkyivät myös jätevesien määrässä, mutta vähemmän kuin joen virtaamassa. Jätevesiohituksia oli edellisvuosia vähemmän ja ne liittyivät pääosin paikallisiin heinä ja elokuun rankkasateisiin. Säät suosivat Riihimäen jätevedenpuhdistamon saneeraustöitä vuonna Maatalouden vesistökuormituksen vähentäminen on edelleen yhdistyksen päätavoitteita ja olimme aktiivisesti mukana RaHa, Humaus ja Aineisto hankkeissa. Ravinnehuuhtoumien hallinta (RaHa) ja Huuhtoumien hallinta maataloudessa (Humaus) hankkeissa viljelijöiden toimet pelloilla ja veden laadun seuranta jatkuvatoimisesti yhdistettiin, jolloin oli mahdollista osoittaa eri toimenpiteiden vaikutuksia vesistökuormitukseen. Alus ja kerääjäkasvien sekä talviaikaisen kasvipeitteisyyden eroosio ja fosforikuormitusta vähentävä vaikutus saatiin esiin. Myös luonnonhuuhtouman suuruudesta metsävaluma alueelta saimme mitattua tietoa. Yhteistyö viljelijöiden, tuottajajärjestöjen ja Uudenmaan ELY keskuksen kanssa jatkuu, sillä ympäristöministeriön rahoituksella valmistelimme Aineisto hankkeessa uutta lohkon ominaispiirteet huomioivaa ravinnekuormitusmallinnushanketta (LOHKO), jossa ovat mukana myös MTK, Suomen ympäristökeskus ja Pyhäjärvi instituutti. Haja asutuksen kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa annettiin Tuusulassa, Nurmijärvellä, Riihimäellä ja Espoossa valtionavun ja kuntarahoituksen turvin. Neuvojat tekivät yhteensä 400 kiinteistökäyntiä kesän aikana ja opastus tavoitti yli 90 % kiinteistön omistajista. Hajajätevesineuvonnan vaikuttavuutta selvitettiin seurantakyselyllä, joka lähettiin vuosien neuvontakiinteistöille, joiden järjestelmät edellyttivät kunnostustoimenpiteitä. Vastausten perusteella vain harva kiinteistönomistaja oli uusinut järjestelmää, mutta neuvontaan ja huolto ja hoito ohjeisiin vastanneet olivat hyvin tyytyväisiä. Jokitalkkari Vantaanjoelle hanke käynnistyi ja sai vuoden aikana paljon positiivista julkisuutta. Kalastuksen valvonta, onkipaikan rakentaminen, kutusoraikkojen ja kalaportaiden huolto sekä melonta ja polkureittien kunnostus koettiin hyvin tarpeelliseksi koko valuma alueella ja monia eri tahoja lähti mukaan yhteistyöhön. Yhdistys laati pohjavesien suojelusuunnitelmat kolmelle pohjavesialueelle Riihimäellä ja Vantaalla. Haitallisten yhdisteiden esiintymistä pääkaupunkiseudun pohjavesissä, Vantaanjoen valuma alueen kuntien hulevesissä ja jätevedenpuhdistamoiden lietteissä tutkittiin yhdistyksen eri hankkeissa. VHVSY

6 2 Yhdistyksen jäsenistö Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:lle vuosi 2014 oli 51. toimintavuosi. Vesiensuojeluyhdistyksen jäsenmäärä oli 27, joista kuntajäseniä oli 8, teollisuuslaitoksia 7 ja muita jäseniä 12. Yhteenlaskettu äänimäärä ja perusmaksuyksiköiden lukumäärä oli 917. Vuonna 2014 yhdistykseen kuuluivat seuraavat jäsenet: Kunnat Perusmaksuyksiköt Helsingin kaupunki 330 Hyvinkään kaupunki 60 Järvenpään kaupunki 45 Keravan kaupunki 45 Nurmijärven kunta 45 Riihimäen kaupunki 45 Tuusulan kunta 45 Vantaan kaupunki Teollisuuslaitokset Perusmaksuyksiköt Altia Oyj 5 Oy Karl Fazer Ab 3 Finnair Oy 5 Tikkurila Oy 3 Tuusulan Lihansavustamo Oy 3 Vapo Oy 3 Versowood Oy, Riihimäen yksikkö 5 27 Muut yhteisöt Perusmaksuyksiköt Espoon seurakuntayhtymä 5 Etelä Suomen vapaa ajankalastajapiiri ry 1 Finavia/Helsinki Vantaan lentoasema 5 Helsingin seudun ympäristöpalvelut, HSY 80 Keski Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä 3 Kiertokapula Oy 5 MetropoliLab Oy 3 MTK Uusimaa 1 Pääkaupunkiseudun Vesi Oy 3 Rinnekoti Säätiö 5 Uudenmaan liitto 3 Vantaanjoen kalastusalue YHTEENSÄ 917 VHVSY

7 3 Hallinto 3.1 Yhdistyksen kokoukset Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Helsingin ympäristökeskuksessa Viikissä. Ennen kokouksen alkua apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri toivotti kokousvieraat tervetulleeksi. Yhdistyksen kokouksessa oli edustettuna 10 jäsentä äänimäärällä 776. Kaikkiaan tilaisuudessa oli läsnä 19 henkilöä. Kokouksessa hyväksyttiin vuosikertomus vuodelta 2013 ja vahvistettiin tilinpäätös sekä myönnettiin tili ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Kokouksessa päätettiin myös talousarvion suuntaviivoista vuosille Kevätkokouksen jälkeen osastonjohtaja Tommi Fred HSY:stä kertoi jätevesilietteiden kompostoinnista ja lietetuotteiden valmistuksesta. Syyskokous pidettiin Hyvinkään kaupungin Tekniikka ja ympäristösalissa Hyvinkään kaupungin tervehdyksen kokoukseen toi vs. toimialajohtaja Jouni Mattsson. Syyskokouksessa oli edustettuina 12 jäsentä, joiden yhteinen äänimäärä oli 822. Kaikkiaan tilaisuudessa oli läsnä 21 henkilöä. Syyskokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle maksun perusmaksuyksikkö säilyy 190 eurossa. Lisäksi valittiin hallituksen varsinaiset ja varajäsenet vuodelle 2015 sekä tilintarkastajat varamiehineen ja päätettiin heidän palkkioistaan. Syyskokouksen jälkeen yhdyskuntatekniikan päällikkö Kirsi Rontu Suomen Kuntaliitosta kertoi hulevesien hallinnan muuttuneesta lainsäädännöstä ja uudesta vastuunjaosta hulevesiasioissa kuntien ja vesihuoltolaitosten välillä. Esitelmä herätti hyvin vilkasta keskustelua. 3.2 Hallitus Hallituksen kokoonpano vuonna 2014 oli seuraava: Pekka Kansanen, ympäristöjohtaja, Helsinki, puheenjohtaja Riikka Åberg, ympäristöterveyspäällikkö, Helsinki Päivi Kippo Edlund, ympäristötutkimuspäällikkö, Helsinki Paula Nurmi, ympäristötarkastaja, Helsinki Mika Lavia, ympäristötoimen johtaja, Hyvinkää Kari Korhonen, vesihuoltojohtaja, Hyvinkää Antti Nikkanen, projektipäällikkö, Järvenpää Simo Karhunkoski, rakennuttajainsinööri, Järvenpää Johanna Sahlstedt, vesilaitoksen johtaja, Nurmijärvi Kimmo Rintamäki, käyttöpäällikkö, Nurmijärvi Elina Mäenpää, ympäristöjohtaja, Riihimäki Jarmo Rämö, vesihuoltolaitoksen johtaja, Riihimäki VHVSY

8 Pentti Mattila, luottamushenkilö, Tuusula Risto Mansikkamäki, ympäristökeskuksen johtaja, Tuusula Stefan Skog, ympäristöjohtaja, Vantaa Päivi Jäntti Hasa, ympäristötarkastaja, Vantaa Ulla Maija Rimpiläinen, suunnitteluinsinööri, Vantaa Marika Orava, vesihuollon suunnittelupäällikkö, Vantaa Tapio Reijonen, ympäristönsuojelupäällikkö, Kerava Tapio Helenius, vesihuoltopäällikkö, Kerava Marjo Rasila/Milja Karhu, ympäristöasiantuntija, Altia Oyj Ville Pekka Pusa, ympäristöpäällikkö, Finnair Technical Services Saila Arola, ympäristöpäällikkö, Versowood Oy, varapj. Nina Elomaa, johtaja, Oy Karl Fazer Ab Tommi Fred, osastonjohtaja, HSY Veli Pekka Vuorilehto, osastonjohtaja, HSY Riitta Murto Laitinen, johtaja, Uudenmaan liitto Petri Wegelius, kiinteistöjohtaja, Rinnekoti Säätiö Mauri Pekkarinen, toimitusjohtaja, Keski Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä Markku Tiusanen, luottamushenkilö, Vantaanjoen kalastusalue Kallepekka Toivonen, luottamushenkilö, MTK Uusimaa Hannu Routio, piirin puheenjohtaja, Etelä Suomen vapaa ajankalastajapiiri ry Hallitus valitsi kokouksessaan puheenjohtajaksi Pekka Kansasen Helsingin ympäristökeskuksesta ja varapuheenjohtajaksi ympäristöpäällikkö Saila Arolan Versowood Oy:ltä. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana neljä kertaa ja kokouksiin osallistui 16 jäsenestä tai varajäsenestä 13, 12, 10 ja 13. Hallituksen kokouksissa sihteerinä toimi yhdistyksen toiminnanjohtaja Kirsti Lahti. Hallituksen kokoukset pidettiin yhtä lukuun ottamatta Mikon kabinetissa Insinöörien ja Ekonomien talossa Itä Pasilassa. Vuoden viimeinen hallituksen kokous oli Svenska Klubbenilla. Hallituksessa käsiteltiin sääntömääräisten asioiden lisäksi mm. yhdistyksen projektien ja tutkimusrahoituksen tilannetta, nimettiin Vantaanjoki neuvottelukunta toimikaudelle , keskusteltiin Sisävesi Life IP hankkeeseen osallistumisesta ja suunniteltiin yhdistyksen kehittämispäivää. Myös eräiden yhdistyksen työntekijöiden palkkausta tarkistettiin ja keskusteltiin Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton roolista ja tulevaisuudesta. Joulukuun hallituksen kokous oli viimeinen pitkäaikaiselle hallituksen puheenjohtaja Pekka Kansaselle ja hallituksen jäsenelle Stefan Skogille. Hallitus ja toiminnanjohtaja kiittivät heitä merkittävästä panoksesta yhdistyksen toiminnan kehittämisessä yli 20 vuoden ajan. VHVSY

9 3.3 Tilintarkastajat Yhdistyksen tilintarkastajina toimivat KHT Miika Karkulahti ja KHT Marjut Uotila ja heidän varamiehinään KHT Susanna Saarnikari (Miika Karkulahden varamies) ja KPMG tilintarkastusyhteisö (Marjut Uotilan varamies). 3.4 Hallituksen työvaliokunta ja jaostot Hallituksen työvaliokuntaan kuuluivat seuraavat henkilöt: Pekka Kansanen, Helsingin kaupunki, puheenjohtaja Saila Arola, Versowood Oy Kari Korhonen, Hyvinkään Vesi Tapio Reijonen, Kerava Työvaliokunta ei kokoontunut vuoden aikana. Yleissuunnittelu ja jätevesijaostojen kokoonpano vuonna 2014 oli seuraava: Yleissuunnittelujaosto Lasse Rekola puheenjohtaja Uudenmaan liitto Mauri Pekkarinen varapj. Keski Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitosky Elina Mäenpää jäsen Riihimäen kaupunki Marita Honkasalo jäsen Hyvinkään Vesi Jari Pekka Pääkkönen jäsen Helsingin kaupunki Kimmo Rintamäki jäsen Nurmijärven Vesi Antti Auvinen jäsen Vantaan kaupunki Eija Lehtinen jäsen HSY Anu Tyni jäsen Keski Uudenmaan ympäristökeskus Sirpa Penttilä jäsen Uudenmaan ELY keskus Jätevesijaosto Jari Hynönen puheenjohtaja Hyvinkään Vesi Jukka Sahlakari jäsen Tuusulan kunta Marjo Rasila/Milja Karhu jäsen Altia Oyj Tiina Oksanen jäsen Riihimäen Vesi Samuli Niemi jäsen Nurmijärven Vesi Päivi Jäntti Hasa jäsen Vantaan kaupunki Mari Heinonen jäsen HSY Sini Pilvi Saarnio jäsen Helsingin kaupunki Ari Kangas jäsen Uudenmaan ELY keskus Yleissuunnittelujaosto kokoontui toimintavuoden aikana neljä kertaa. Yleissuunnittelujaoston huhtikuun kokouksessa Paula Nurmi kertoi Helsingin hulevesien seurantatuloksista ja toisena aiheena oli yhdistyksen hulevesien haitta aineprojektin suunnittelu. Jaoston toukokuun koko VHVSY

10 uksessa tarkastettiin Vantaanjoen yhteistarkkailun vesistötarkkailun raporttia vuosilta ja kerrottiin kesäajan jatkuvatoimisten vedenlaadun seuranta asemien sijoittamisesta. Myös hulevesien haitta aineet projektin suunnittelu eteni alueiden valintaan. Elokuun lopun ja marraskuun yleissuunnittelujaoston kokouksissa kerrottiin Hyvinkään hulevesiseurannan haitta ainetuloksista ja jatkettiin yhdistyksen hulevesiprojektin suunnittelua ja hyväksyttiin projektisuunnitelma. Kokouksissa suunniteltiin myös Vantaan valtuustosalissa marraskuussa pidetyn hulevesiseminaarin sisältöä ja tutustuttiin seminaarin hulevesiretkikohteisiin maastossa. Jätevesijaosto kokoontui vuoden 2014 aikana neljä kertaa. Kaikissa jätevesijaoston kokouksissa keskusteltiin puhdistamojen ajankohtaisista asioista. Maaliskuun kokouksessa esiteltiin vesienhoidon toimenpide esityksiä Uudenmaan vesihuollolle ja VVY:n koordinoiman jätevesien haitta ainetutkimuksen tuloksia. Kesäkuun kokouksessa esiteltiin suunnitelma haitta aineiden tutkimiseksi lietteistä yhdistyksen toiminta alueen laitoksilla. Hankkeessa ovat mukana Envieno Ky ja Valonia. Muita aiheita olivat jatkuvatoiminen vedenlaadun seuranta ja ilmoitusjärjestelmä ohituksista sekä puhdistamonhoitajien koulutuspäivien ohjelma. Syyskuun lopulla Klaukkalan jätevedenpuhdistamolla vesilaitoksen johtaja Johanna Sahlstedt esitteli Nurmijärven Veden toimintaa ja kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmatyötä, joka oli parhaillaan menossa. Kokouksessa keskusteltiin kesän sinileväesiintymistä ja niiden mahdollisista syistä sekä Riihimäen jätevedenpuhdistamon saneerauksesta ja sen vaikutuksista jokiveden laatuun. Anturimittaukset osoittivat uusien ilmastusaltaiden parantavan jokiveden happitilaa. Jätevesijaoston joululounaskokous oli Yleissuunnittelujaoston kokouksiin yhdistyksestä osallistuivat limnologi Heli Vahtera (sihteeri) ja toiminnanjohtaja Kirsti Lahti sekä jätevesijaoston kokouksiin ympäristöasiantuntija Jari Männynsalo ja toiminnanjohtaja Kirsti Lahti (sihteeri). 3.5 Vantaanjoki neuvottelukunta Neuvottelukunnan tehtävänä on edistää yhteistyötä ja tiedonvälitystä alueen eri toimijoiden välillä vesiensuojelua, luonnon monimuotoisuutta, virkistyskäyttöä ja vedenhankintaa koskevissa projekteissa ja toimenpiteiden yhteensovittamista vesistöalueella. Neuvottelukunnan tekemät ehdotukset käsitellään yhdistyksen hallituksessa. Uuden Vantaanjoki neuvottelukunnan kokoonpano vuonna 2014 oli seuraava: Lasse Rekola, puheenjohtaja, Uudenmaan liitto Silja Aalto, Uudenmaan liitto Mauri Karonen, Uudenmaan ELY keskus Irmeli Ahtela, Uudenmaan ELY keskus Markku Marttinen, Uudenmaan ELY keskus/kalatalous Esme Manns, Uudenmaan ELY keskus/ maaseutu VHVSY

11 Markku Tiusanen, Vantaanjoen kalastusalue Sampo Vainio, Vantaanjoen kalastusalue Mauri Pekkarinen, Keski Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitosky Harri Mäkelä, Hämeen ELY keskus Heikki Pusa, Hämeen liitto Jari Pekka Pääkkönen, Helsingin kaupunki Ina Liljeström, Helsingin kaupunki Signe Jauhiainen, Hyvinkään kaupunki Minna Sulander, Vihdin kunta Sinikka Rantalainen, Vantaan kaupunki Hanna Keskinen, Vantaan kaupunki Kallepekka Toivonen, Nurmijärven kunta Kai Samanen, Nurmijärven kunta Tapio Reijonen, KUUMA kunnat Mia Vaittinen, KUUMA kunnat Seppo Itkonen, Riihimäen kaupunki Jenni Lehtonen, Riihimäen kaupunki Juha Viinikka, Lopen kunta Jukka Relander, Pro Vantaanjoki yhdistys Markku Hirn, Keravan Latu Keijo West, Nurmijärven Latu Esa Heikkilä, MTK Uusimaa Jaakko Holsti, MTK Uusimaa Marjo Rasila/Milja Karhu, Altia Oyj Päivi Rikalainen, Vapo Oy Veli Pekka Vuorilehto, HSY Tommi Fred, HSY Yrjö Ala Paavola, SLL, Uudenmaan piiri ry Tapani Veistola, SLL, Uudenmaan piiri ry Kari Stenholm, Virtavesien hoitoyhdistys ry Jouni Simola, Virtavesien hoitoyhdistys ry VHVSY

12 Vesiensuojeluyhdistyksestä neuvottelukunnan työhön osallistuivat Kirsti Lahti varapuheenjohtajana ja Velimatti Leinonen sihteerinä Asko Särkelän vuorotteluvapaan aikana. Neuvottelukunta kokoontui neljä kertaa vuoden 2014 aikana. Ensimmäisessä kokouksessa Mikko Tiira Metsähallituksesta esitteli Life IP hankesuunnitelmaa ja toivoi Vantaanjoen toimijoita ja yhdistystä mukaan hankkeeseen. Velimatti Leinonen kertoi uudesta Jokitalkkarihankkeesta ja sen etenemistä seurattiin kaikissa neuvottelukunnan kokouksissa. Ensimmäisen kokouksen teemana oli myös vuoden toiminnan suunnittelu. Vantaanjoki neuvottelukunnan kesäkuun kokous pidettiin monitoimitalo Vernissassa Tikkurilassa. Markku Tiusanen esitteli Tikkurilan kalatien ja Keravanjoen koskien ajankohtaisia suunnitelmia joen virkistyskäyttöarvon parantamiseksi. Syyskuun kokouksessa Uudenmaan liitossa käytiin läpi Life IP hankkeen tilannetta, Jokitalkkari hanketta, Vantaanjoen kesän sinileväkukintaa ja ideoitiin Vantaanjoki portaalin sisältöä ja sosiaalisen median hyötykäyttöä. Neuvottelukunnan marraskuun kokouksessa Uudenmaan ELY keskuksen tiloissa Mauri Karonen kertoi lausunnolla olevasta Kymijoen Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmasta ja Uudenmaan toimenpideohjelmaluonnoksesta vuosille Merja Suomalainen Hämeen ELY keskuksesta esitteli neuvottelukunnalle Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaa. Muissa asioissa käytiin läpi jokivarren toimijoiden ajankohtaisia asioita. 3.6 Henkilökunta ja toimisto Yhdistyksen henkilöstö vuonna 2014 oli seuraava: Kirsti Lahti Anna Liisa Kivimäki Jari Männynsalo Asko Särkelä Pirjo Toivanen Heli Vahtera Pasi Valkama toiminnanjohtaja pohjavesiasiantuntija ympäristöasiantuntija ympäristöasiantuntija, vuorotteluvapaalla asti toimistosihteeri limnologi tutkija Länsi Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n ja yhdistyksen sopimuksen perusteella pohjavesiasiantuntija Anna Liisa Kivimäki teki 15 % työpanoksestaan Länsi Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:lle. Hankevastaava, iktyonomi Velimatti Leinonen toimi Särkelän vuorotteluvapaasijaisena Jokitalkkari hankkeessa. Yhdistyksen hajajätevesineuvojina toimivat kemiantekniikan insinööri Teemu Haapala, FM Sanna Laakso ja tekniikan ylioppilas Larissa Rimpiläinen. Ympäristönhoitaja Olli Piekkari oli töissä yhdistyksessä avustamassa eri hankkeissa. Päivi Mörsky suoritti Hyrian ympäristönhoitajatutkintoon kuuluvan työssäoppimisjakson yhdistyksessä VHVSY

13 Yhdistyksen osoite on Asemapäällikönkatu 12 B 7 krs, Helsinki. Yhdistyksen puhelinnumero on (09) ja sähköpostiosoite Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa Yhdistyksen kotisivut löytyvät osoitteesta ja 4 Vesistötutkimukset Vesistötutkimusten tavoitteena on täyttää viranomaisten kuormittajille antamat tarkkailuvelvoitteet sekä kerätä vesien tilaa koskevaa perustietoa, arvioida vesien käyttökelpoisuutta niin raakavetenä kuin virkistyskäyttöönkin sekä vesiensuojelutoimenpiteiden tarvetta. Vesistön tilan kehittymisen arviointi perustuu pitkäaikaisen seurantatiedon hyväksikäyttöön. Tällaisen tiedon hyödyntäminen on ajankohtaista ja tarpeen vesienhoitolain toteuttamisessa sekä ilmaston lämpenemisen vaikutusten havaitsemisessa. Vantaanjoki on pääkaupunkiseudun vararaakavesilähde ja lähes miljoonan ihmisen lähivirkistysalue, joten ajantasainen tieto joen tilasta on jatkuvasti tarpeen. 4.1 Vantaanjoen ja sen sivujokien veden laadun yhteistarkkailu Yhteistarkkailuun osallistuvat ympäristölupien velvoittamana seuraavat jäsenet: Hyvinkään Vesi, Nurmijärven Vesi ja Metsä Tuomelan jäteasema, Versowood Oy Riihimäen yksikkö, Altia Oyj, Rinnekoti Säätiö ja Riihimäen Vesi. Vesistön raakavesi ja virkistyskäyttöön liittyvään yhteistarkkailuun osallistuivat Tuusulan kunta, Hyvinkään kaupunki, Keravan kaupunki, HSY ja Keski Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä. Vuonna 2014 Vantaanjoen vesistön jokien vedenlaatua ja käyttökelpoisuutta tutkittiin yhteistarkkailuohjelman Vantaanjoen vesistön yhteistarkkailuohjelma veden laatu ja piilevät (Vahtera ja Lahti ) mukaisesti. Veden laadun yhteistarkkailusta yhdistyksessä vastaa limnologi Heli Vahtera ja työtä ohjaa yleissuunnittelujaosto. Vesinäytteet analysoitiin tarjouskilpailun perusteella MetropoliLab Oy:n laboratoriossa Helsingissä. Vuoden 2014 keväällä valmistui laaja yhteenvetoraportti: Vahtera, H., J. Männynsalo ja K. Lahti Vantaanjoen yhteistarkkailu Vedenlaatu vuosina Julkaisu 72/2014. Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry. Julkaisussa on esitetty myös haitallisten aineiden tarkkailutulokset ja kooste biologisista seurannoista. Yhteistarkkailun jatkuvatoimista vedenlaadun seurantaa oli havaintopaikoilla V84, V64 ja L32 kesällä sekä V84 asemalla syyskuun Myös sääasemat Riihimäen ja Klaukkalan puhdistamoilla olivat käytössä. Vedestä mitattiin puolen tunnin välein sameus, happipitoisuus, sähkönjohtavuus ja veden lämpötila sekä pinnankorkeus. Mittaustulokset tulivat lähes reaaliaikaisesti www sivuille: Jatkuvatoimisen seurannan kustannuksiin käytettiin myös Rotarien lahjoitusvaroja ja Riihimäen Vesi maksoi puolet syyskuun seurannasta. VHVSY

14 4.1.1 Vantaanjoen vedenlaatu ja kuormitus Vuosi Vantaanjoella Kolmen lumitalven jälkeen talvi 2014 alkoi lauhana ja sateisena. Tammikuun kireiden pakkasten jälkeen lopputalvi oli lauha. Pidempiaikaista pysyvää lumipeitettä ei muodostunut missään vaiheessa. Vesistöissä jääkannet jäivät heikoiksi ja jääpeitteinen aika lyhyeksi. Sulamisvesien vähäisyyden ja vähäsateisen huhtikuun seurauksena kevään ylimmät virtaamat jäivät vain neljännekseen keskiylivirtaamasta. Kesä oli lämmin ja ensimmäiset hellepäivät jo toukokuussa. Yhteensä hellepäiviä kertyi yli 40, mikä on ennätystasoa. Muutamia voimakkaita ukkossateita saatiin esim. Tuusulassa ja Vantaalla 29. heinäkuuta, mutta pääosin rankkasateita oli vähän. Syksy oli hyvin lauha ja etenkin loka marraskuu vähäsateinen. Joulukuussa satoi vettä ja lunta ja kuun puolivälissä lauha jakso nosti virtaamat vuoden korkeimmalle tasolle, 51 m 3 /s. Vantaanjoen Oulunkylässä vuoden keskivirtaama, 11,2 m 3 /s, jäi noin kolmanneksen tavanomaista pienemmäksi. Keravanjoen Hanalassa keskivirtaama oli 1,9 m 3 /s eli kuution keskimääräistä vähemmän. Kesän aikana jokeen johdettiin lisävettä 3 milj. m 3, mikä nosti joen aliveden korkeutta ja lisäsi virtausta. Vuoden alimmat virtaamat mitattiin Vantaanjoessa elokuussa ja Keravanjoessa syyskuussa. Vuoden sateisin kuukausi oli elokuu. Myös touko ja joulukuussa oli tavanomaista sateisempaa. Koko vuoden sademäärä, 604 mm, oli 89 % vertailujakson sademäärästä. Vuoden keskilämpötila, 6,7 o C, oli1,4 astetta vertailujaksoa korkeampi. Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan vuosi 2014 oli Suomen mittaushistorian toiseksi lämpimin, useissa maissa mittaushistorian lämpimin. Ravinnekuormat Vantaanjoki kuljetti vuoden 2014 aikana Suomenlahteen 41 tonnia fosforia ja 845 tonnia typpeä. Kiintoainesta mereen kulkeutui 20 milj. kilogrammaa. Kuormat on laskettu Vantaanjoen yhteistarkkailutulosten ja Uudenmaan ELY keskuksen seuranta aineistojen perusteella. Kokonaiskuormat olivat edellisvuotta selvästi pienempiä ja 2000 luvun toiseksi matalimpia. Suurin osa vesistöön kohdistuvasta ravinnekuormasta on lähtöisin pelloilta ja haja asutuksesta (kuva 1). Yhdyskuntapuhdistamoilta vesistöön kohdistuvan fosforikuorman osuus oli lähes 7 % ja typpikuorman 18,5 % joen mereen kuljettamasta ravinnekuormasta. VHVSY

15 Kuva 1. Suomen ympäristökeskuksen Vemala mallilla laskettu arvio fosforikuormituksen suuruudesta ja lähteistä Vantaanjoen vesistöalueella vuonna Tiedot: Syke, vesistömallit. Pistekuormitus nosti ravinnepitoisuuksia ja lisäsi happivajetta Vantaanjoen alajuoksulla jokiveden kokonaisfosforin keskipitoisuus oli 85 µg/l ja kokonaistypen 2300 µg/l eli samaa tasoa kuin viimeisen 10 vuoden aikana keskimäärin. Keravanjoen alajuoksulla fosforipitoisuus oli Vantaanjoen alajuoksua vastaava, Luhtajoen alajuoksulla hieman korkeampi. Fosforipitoisuus ylitti selvästi tavoitetason 60 µg/l, joka on saavutettu jo muutamina vuosina ylivirtaamakausien ulkopuolella. Kesällä 2014 alivirtaamakaudet olivat niin pitkiä, että jokeen tulevan kuormituksen laimeneminen oli keskimääräistä heikompaa (kuva 2). Vedet olivat myös hieman tavanomaista sameampia. Pienempien valuntojen seurauksena hajakuormitus jäi keskimääräistä vähäisemmäksi, mikä näkyi etenkin typpipitoisuuksien laskuna. Keravanjoessa ja Luhtajoen sekä Lepsämänjoen voimakkaasti hajakuormitetuilla alueilla typpipitoisuudet jäivät Vantaanjokea matalammiksi. Vesistöalueen korkeimmat ravinnepitoisuudet esiintyivät pistekuormituksen vaikutusalueella, selvimmin Riihimäen Arolamminkoskessa, missä jätevesien osuus virtaamasta on suuri. VHVSY

16 Virtaama, m 3 /s Fosfori, µg/l Virtaama Fosforipitoisuus Kuva 2. Vantaanjoen vuorokausikeskivirtaama (m 3 /s) Helsingin Oulunkylässä ja alajuoksulta otettujen vesinäytteiden kokonaisfosforipitoisuus vuonna Vantaanjoen yhteistarkkailun tulosten mukaan pistekuormitetuilla jokialueilla esiintyi ajoittain selvää happivajetta. Heikoin tilanne oli kesällä, jolloin vettä oli vähän ja se oli lämmintä. Kesän 2014 jatkuvatoiminen vedenlaatuseuranta Vantaanjoen Arolamminkoskessa (V84), Pajakoskessa (V64) ja Luhtajoen alajuoksulla (L32) antoi tarkempaa tietoa happipitoisuuden vaihtelusta (kuva 3). Voimakkaasti pistekuormitetuilla alueilla happipitoisuudet laskivat matalalle, mutta täydellistä happikatoa ei todettu. Happitilanne oli aikaisempiin kesiin verrattuna hieman heikompi sekä Vantaanjoen Arolamminkoskessa että Luhtajoen alajuoksulla (kuva 4 ja 5). Hyvinkään Vanhanmyllynkoskella havaittiin touko kesäkuun vaihteessa kuolleita kirjolohia, jotka oli istutettu aiemmin viikolla. Syy kirjolohien kuolemaan ei selvinnyt. Alueen pumppaamot toimivat normaalisti eikä viemärivuotoja todettu. Myöskään vesinäytteissä ei todettu poikkeavaa. Samaan aikaan Nukarinkoskelle istutetut kirjolohet eivät kuolleet. VHVSY

17 Kuva 3. Kesän 2014 hellejaksolla Luhtajoessa ja Vantaanjoessa happipitoisuudet laskivat mataliksi. Arolamminkoskessa oli heikkohappinen jakso myös syyskuun alussa, jolloin joen virtaama oli pieni. Riihimäen puhdistamolta ei tuolloin lähtenyt lainkaan jätevettä jokeen uusien altaiden käyttöönoton vuoksi. Kuva 4. Kesällä 2014 Vantaanjoen Arolamminkoskessa jokiveden happipitoisuus oli 1,8 8,9 mg/l, keskipitoisuus 5,4 mg/l (punainen viiva). Puolen tunnin välein kesä syyskuussa mitatussa aineistossa neljännes tuloksista oli alle 4,3 mg/l (kuvassa laatikon sisällä on 50 % havainnoista). Edellisinä kesinä tilanne oli parempi. VHVSY

18 Kuva 5. Kesällä 2014 Luhtajoen alajuoksulla (L32) jokiveden happipitoisuus oli 2,5 8,8 mg/l, keskipitoisuus 5,5 mg/l (punainen viiva). Puolen tunnin välein kesä elokuussa mitatussa aineistossa neljännes tuloksista oli alle 4,2 mg/l (kuvan laatikon sisällä 50 % tuloksista). Edellisinä kesinä tilanne oli parempi. Hellejaksolla voimakasta levätuotantoa Kesällä 2014 Vantaanjoen keski ja alajuoksun havaintopaikoilla (V55 V0) todettiin hapen ylikyllästystä ja ph arvojen kohoamista (kuva 6). Ne olivat merkki voimistuneesta levätuotannosta. Jokisuulta määritetyt klorofylli a pitoisuudet, µg/l, olivat korkeita. Kesäkuun lopussa Helsingissä, varsinkin Pikkukosken uimarannalla, todettiin sinilevien eli syanobakteerien massaesiintymä. Helsingin ympäristökeskuksen mikroskopointitulosten mukaan levä oli Planktothrix agardhii, ja esiintymä oli maksatoksinen eli tuotti mikrokystiiniä. Edellisestä syanobakteerien massaesiintymisestä Vantaanjoessa on kymmeniä vuosia. Nyt poikkeuksellisen suotuisat kasvuolosuhteet, niin sääoloiltaan kuin ravinteisuudeltaan, saivat ilmeisesti aikaan levien runsastumisen. Leville käyttökelpoisen liukoisen fosfaatin pitoisuudet olivat kesällä korkeita kuormitetuilla alueilla sekä Vantaanjoessa että Luhtajoessa (kuva 6 ja 7). Vantaanjoessa, Nukarinkosken alapuolella, missä leveämmässä jokiuomassa virtausnopeus hidastuu ja valaistusolosuhteet paranevat, on havaittu näytteenotossa ajoittain leväsamennusta. Kesällä 2014 liukoisen fosfaatin saatavuus ei rajoittanut missään vaiheessa leväkasvua joessa (kuva 6). Tämän ansiosta syanobakteerit saivat kilpailuedun muihin leväryhmiin verrattuna. VHVSY

19 Kuva 6. Leville käyttökelpoisen fosfaattifosforin pitoisuudet olivat Vantaanjoessa korkeita. Vain joen yläja alajuoksulla alimmat pitoisuudet olivat alle 10 µg/l. Keskipitoisuus on kuvassa sinisellä ja laatikon sisällä on 50 % havainnoista Luhtajoki, fosfaattifosfori µg/l L57 n=6 L55 n=6 L37 n=6 L32 n=8 LE28 n=8 Le33 n=12 Kuva 7. Luhtajoessa (L32) liukoisen fosfaatin pitoisuudet nousivat selvästi jätevesien vaikutuksesta. Korkeimmat pitoisuudet ajoittuivat kesään. Kohonneita pitoisuuksia todettiin myös Vantaanjokeen laskevassa Luhtaanmäenjoessa (Le28), mutta ei siihen laskevassa Lepsämänjoessa (Le33), johon pistekuormaa ei johdeta. Keskipitoisuus on kuvassa sinisellä ja laatikon sisällä on 50 % havainnoista. VHVSY

20 4.2 Vantaanjoen kalatalous ja pohjaeläintarkkailu Vantaanjoen vesistöalueen kuormittajilla on velvoite tarkkailla vesistön kalataloudellista tilaa ja pohjaeläimistöä. Kalatalous ja pohjaeläintarkkailut on tehty vesiensuojeluyhdistyksen koordinoimana yhteistarkkailuna kaikkien tarkkailuvelvollisten kesken. Kalatalous ja pohjaeläintarkkailuun osallistuivat Riihimäen Vesi, Hyvinkään Vesi, Nurmijärven Vesi, Versowood Oy Riihimäki ja Ilmailulaitos Finavia/Helsinki Vantaan lentoasema. Tarkkailuohjelma uudistettiin vuoden 2013 lopulla ja yhdistys lähetti sen Uudenmaan ja Hämeen ELY keskuksille hyväksyttäväksi luvanhaltijoiden valtuuttamana. Ohjelma hyväksyttiin pienin muutoksin. Yhdistys kilpailutti kala ja pohjaeläintarkkailun uuden ohjelman: Haikonen, A. & J. Helminen Vantaanjoen vesistön kalatalous ja pohjaeläintarkkailuohjelma 2014 alkaen. Kala ja vesimonisteita nro 125. Kala ja vesitutkimus Oy. 51 s. mukaisesti vuosille Tarkkailu päätettiin tilata Kala ja vesitutkimus Oy:ltä. Vuoden 2014 ohjelmassa olivat sähkökoekalastukset, kalojen maku ja hajuvirheiden arviointi, kalaelohopeamääritykset, koeravustukset ja pohjaeläinseuranta sekä istutusten raportointi. Tarkkailun tulokset raportoidaan lupakalastajille tehdyn kalastustiedustelun jälkeen keväällä Muut vesistö ja hulevesitarkkailut Hyvinkään pintavesien seuranta Hyvinkään ympäristökeskuksen tilauksesta vesiensuojeluyhdistys on seurannut Hyvinkään pintavesien tilaa vuodesta 2005 ja seurantaohjelman viimeisin päivitys on tehty vuonna Ohjelman tavoitteena on tuottaa tietoa Hyvinkään vesistöjen tilasta niin kuntalaisille kuin viranomaisillekin. Seurantaverkosto toimii yhteistyössä naapurikuntien ja Uudenmaan ELYkeskuksen kanssa. Vuoden 2014 seurannan kohteita olivat Keravanjärvi, Sykäri ja Märkiö. Leudon talven vuoksi talvinäytteitä ei saatu. Hyvinkään aiempien pintavesiseurantojen tuloksia ja kuvia yhdistys vei syksyllä 2014 Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämään Järviwiki palveluun Hyvinkään ympäristökeskuksen tilauksesta Hyvinkään hulevesien laadun seuranta Hyvinkään kaupunki tilasi vuonna 2010 yhdistykseltä Hyvinkään hulevesien laadun seurantaohjelman vuosille Hulevesiseurantaa tehtiin vuonna 2014 Sahamäen teollisuusalueen, Kravunarkun ja Vehkojan asuntoalueilla hulevesinäytteenotoin. Ylimääräisenä seurannassa oli myös Tehtaansuon hulevesien seuranta. Seurannalla selvitetään hulevesien laatua ja pitoisuuksien vaihtelua erityyppisillä valuma alueilla. Hulevesiseurannan tulokset vuosilta 2011 VHVSY

Vantaanjoen veden laatu ja kuormitus toimenpiteet hyvän tilan saavuttamiseksi. Kirsti Lahti toiminnanjohtaja

Vantaanjoen veden laatu ja kuormitus toimenpiteet hyvän tilan saavuttamiseksi. Kirsti Lahti toiminnanjohtaja Vantaanjoen veden laatu ja kuormitus toimenpiteet hyvän tilan saavuttamiseksi Kirsti Lahti toiminnanjohtaja Kirsti Lahti KUVES 40 vuotta Heureka 26.5.2016 1 Vantaanjoen vesistön eri osien soveltuvuus talousveden

Lisätiedot

Ravinnehuuhtoumien mittaaminen. Kirsti Lahti ja Pasi Valkama Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

Ravinnehuuhtoumien mittaaminen. Kirsti Lahti ja Pasi Valkama Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry Ravinnehuuhtoumien mittaaminen Kirsti Lahti ja Pasi Valkama Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry RaHa-hankkeen loppuseminaari 17.6.2014 18.6.2014 1 Mitä hankkeessa tavoiteltiin? Kehittää

Lisätiedot

peltovaltaiselta ja luonnontilaiselta valuma

peltovaltaiselta ja luonnontilaiselta valuma Ravinnehuuhtoumien muodostuminen peltovaltaiselta ja luonnontilaiselta valuma alueelta Tuloksia vedenlaadun seurannasta RaHa hankkeessa Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry RaHahankkeen

Lisätiedot

Veikö syksyn sateet ravinteet mennessään?

Veikö syksyn sateet ravinteet mennessään? Veikö syksyn sateet ravinteet mennessään? - Tuloksia vedenlaadun seurannasta RaHahankkeessa Pasi Valkama Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry Esityksen sisältö Vedenlaadun seuranta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2016 1 (5) 15 Vantaanjoen jätevedenpuhdistamoiden toiminta vuonna 2015 HEL 2016-009468 T 11 00 02 Päätösehdotus Tiivistelmä Riihimäen puhdistamo päättää merkitä tiedoksi

Lisätiedot

Ravinnehuuhtoumien muodostuminen peltovaltaiselta ja luonnontilaiselta valumaalueelta

Ravinnehuuhtoumien muodostuminen peltovaltaiselta ja luonnontilaiselta valumaalueelta Ravinnehuuhtoumien muodostuminen peltovaltaiselta ja luonnontilaiselta valumaalueelta - Tuloksia vedenlaadun seurannasta RaHahankkeessa Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry RaHahankkeen

Lisätiedot

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry ITÄMERI-HAASTEEN TOIMENPITEET Itämeri-haasteen kansallinen seminaari 3.12.2008 Toiminnanjohtaja Kirsti Lahti Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry www.vhvsy.fi Vantaanjoen ja Helsingin

Lisätiedot

Jätevesiohitusten vaikutukset jokivesien laatuun Kirsti Lahti Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry. Kirsti Lahti, VHVSY 1.2.

Jätevesiohitusten vaikutukset jokivesien laatuun Kirsti Lahti Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry. Kirsti Lahti, VHVSY 1.2. Jätevesiohitusten vaikutukset jokivesien laatuun Kirsti Lahti Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry Vantaanjoen vesistön yhteistarkkailut Vantaanjoen vesistön yhteistarkkailuohjelma

Lisätiedot

Ravinteiden reitti pellolta vesistöön - tuloksia peltovaltaisten valuma-alueiden automaattimittauksista

Ravinteiden reitti pellolta vesistöön - tuloksia peltovaltaisten valuma-alueiden automaattimittauksista Ravinteiden reitti pellolta vesistöön - tuloksia peltovaltaisten valuma-alueiden automaattimittauksista Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry Esityksen sisältö Automaattinen veden laadun

Lisätiedot

Pasi Valkama Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry. Esityksen sisältö. Automaattinen veden laadun seuranta ja sen tuomat hyödyt

Pasi Valkama Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry. Esityksen sisältö. Automaattinen veden laadun seuranta ja sen tuomat hyödyt Maatalouden vesiensuojelutoimenpiteiden vaikutusten todentaminen jatkuvatoimisilla mittauksilla rakennekalkki, jankkurointi, kevytmuokkaus, talviaikainen kasvipeitteisyys Vantaanjoen ja Helsingin seudun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (6) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (6) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (6) Asia tulisi käsitellä 22.11. kokouksessa 354 Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Vantaanjoen vedenlaadun ja levästön yhteistarkkailuohjelmasta

Lisätiedot

Automaattimittarit valuma-alueella tehtävien kunnostustoimien vaikutusten seurannassa

Automaattimittarit valuma-alueella tehtävien kunnostustoimien vaikutusten seurannassa Automaattimittarit valuma-alueella tehtävien kunnostustoimien vaikutusten seurannassa Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry 14.6.2017 Esityksen sisältö Miksi automaattimittauksia kannattaa

Lisätiedot

Havaintoja maatalousvaltaisten valuma-alueiden veden laadusta. - automaattiseurannan tuloksia

Havaintoja maatalousvaltaisten valuma-alueiden veden laadusta. - automaattiseurannan tuloksia Havaintoja maatalousvaltaisten valuma-alueiden veden laadusta - automaattiseurannan tuloksia 2005-2011 Esityksen sisältö Yleistä automaattisesta veden laadun seurannasta Lepsämänjoen automaattiseuranta

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 Helsinki 2013

Vuosikertomus 2012 Helsinki 2013 Vuosikertomus 2012 Helsinki 2013 Kannen kuva: Suojeltu Kurkisuo (Kirsti Lahti) SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEENVETO 1 2. YHDISTYKSEN JÄSENISTÖ 3 3. HALLINTO 4 3.1 Yhdistyksen kokoukset 4 3.2 Hallitus 4 3.3 Tilintarkastajat

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn tilanne ja kokemuksia kiinteistökohtaisesta neuvonnasta Vantaanjoen valuma-alueella

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn tilanne ja kokemuksia kiinteistökohtaisesta neuvonnasta Vantaanjoen valuma-alueella Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn tilanne ja kokemuksia kiinteistökohtaisesta neuvonnasta Vantaanjoen valuma-alueella Sanna Laakso Vanhempi jätevesineuvoja 13.3.2017 1 Kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa

Lisätiedot

Jatkuvatoiminen vedenlaadunmittaus tiedonlähteenä. Pasi Valkama

Jatkuvatoiminen vedenlaadunmittaus tiedonlähteenä. Pasi Valkama Jatkuvatoiminen vedenlaadunmittaus tiedonlähteenä Esityksen sisältö Yleistä automaattisesta veden laadun seurannasta Lepsämänjoen automaattiseuranta 2005-2011 Ravinne- ja kiintoainekuormituksen muodostuminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2014 1 (5) 9 Vantaanjoen jätevesipuhdistamoiden toiminta vuonna 2013 HEL 2014-010498 T 11 00 02 Päätösehdotus Esittelijä Riihimäen puhdistamo päättää merkitä tiedoksi

Lisätiedot

Vantaa. Peltoja, siltoja, lentokoneita, kilometritolkulla savilehtistä uomaa, nivoja ja taivaanrannan mangrovea.

Vantaa. Peltoja, siltoja, lentokoneita, kilometritolkulla savilehtistä uomaa, nivoja ja taivaanrannan mangrovea. Vantaa Peltoja, siltoja, lentokoneita, kilometritolkulla savilehtistä uomaa, nivoja ja taivaanrannan mangrovea. Vesa Haapala, 27 Vantaanjoki vararaakavesilähde, virkistysalue, lohijoki, jätevesien purkuvesistö,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 32. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 32. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1 2412/11.01.03/2012 32 Espoon vesistötutkimus vuonna 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Ilppo Kajaste, puh. 043 826 5220 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Va.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Ympäristölautakunta 22.10.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Ympäristölautakunta 22.10.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 22.10.2015 Sivu 1 / 1 77/11.01.03/2013 93 Yhteenveto jätevedenpuhdistamoiden toiminnasta vuonna 2014 Valmistelijat / lisätiedot: Ilppo Kajaste, puh. 043 826 5220 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013 Helsinki 2014

Vuosikertomus 2013 Helsinki 2014 Vuosikertomus 2013 Helsinki 2014 Kannen kuva Vappu Ormion suunnittelema yhdistyksen juhlajuliste. 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEENVETO...3 2. YHDISTYKSEN.JÄSENISTÖ...4 3. HALLINTO...5 3.1 Yhdistyksen kokoukset

Lisätiedot

Vesienhoidon toimenpiteiden edistäminen Vantaanjoen vesistössä

Vesienhoidon toimenpiteiden edistäminen Vantaanjoen vesistössä Vesienhoidon toimenpiteiden edistäminen Vantaanjoen vesistössä Kirsti Lahti Vantaanjoen toimenpideohjelma 2017-2027 5.9.2017 1 Vantaanjoen toimenpideohjelma 2017-2027 5.9.2017 2 TAUSTA Vantaanjoen vesiensuojelun

Lisätiedot

Uudenmaan vedet kuntoon ELY-keskuksen myöntämät avustukset

Uudenmaan vedet kuntoon ELY-keskuksen myöntämät avustukset Uudenmaan vedet kuntoon ELY-keskuksen myöntämät avustukset Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus, 7.2.2017 Vesien tilan parantamiseen liittyvät avustukset ELY-keskus voi myöntää ympäristöministeriön hallinnonalan

Lisätiedot

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto 3.12.2014 Johdanto Heinijärven ja siihen laskevien ojien vedenlaatua selvitettiin vuonna 2014 Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 113. Ympäristölautakunta 12.12.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 113. Ympäristölautakunta 12.12.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.12.2013 Sivu 1 / 1 2735/11.01.03/2012 113 Yhteenveto jätevedenpuhdistamoiden toiminnasta vuonna 2012 Valmistelijat / lisätiedot: Ilppo Kajaste, puh. 043 826 5220 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Varsinais-Suomen suurten jokien nykyinen tila ja siihen vaikuttavat tekijät

Varsinais-Suomen suurten jokien nykyinen tila ja siihen vaikuttavat tekijät Varsinais-Suomen suurten jokien nykyinen tila ja siihen vaikuttavat tekijät Veera-hankkeen loppuseminaari 2.11.216 Janne Suomela Varsinais-Suomen ELY-keskus 1 Esityksen sisältö Yleistä alueen joista Jokien

Lisätiedot

VEDENLAADUN SEURANTA JA RAVINNEVALUMIEN EHKÄISY

VEDENLAADUN SEURANTA JA RAVINNEVALUMIEN EHKÄISY VEDENLAADUN SEURANTA JA RAVINNEVALUMIEN EHKÄISY TIINA TULONEN, SARI UUSHEIMO, LAURI ARVOLA, EEVA EINOLA Lammin biologinen asema, Helsingin yliopisto Ravinneresurssi päivä 11.4.2017 Mustiala HANKKEEN TAVOITE:

Lisätiedot

Päivi Joki-Heiskala Toiminnanjohtaja Paimionjoki-yhdistys ry. Pro Saaristomeri-ohjelmakokous

Päivi Joki-Heiskala Toiminnanjohtaja Paimionjoki-yhdistys ry. Pro Saaristomeri-ohjelmakokous Päivi Joki-Heiskala Toiminnanjohtaja Paimionjoki-yhdistys ry Pro Saaristomeri-ohjelmakokous 16.1.2012 Saaristomeren suurin ravinnekuormittajia Noin 60 000 kg P/v Maatalous 80 % Luonnonhuuhtouma 13 % Asutus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 106. Ympäristölautakunta 23.10.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 106. Ympäristölautakunta 23.10.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 23.10.2014 Sivu 1 / 1 77/11.01.03/2013 106 Yhteenveto jätevedenpuhdistamoiden toiminnasta vuonna 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Ilppo Kajaste, puh. 043 826 5220 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Aurajoen vedenlaatu ja kuormitus

Aurajoen vedenlaatu ja kuormitus Aurajoen vedenlaatu ja kuormitus Aurajoen virtaa seminaari Aurajoen nykyisyydestä ja tulevasta Lieto 28.11.213 Sari Koivunen biologi www.lsvsy.fi Sisältö: Aurajoen ja Aurajoen vesistöalueen yleiskuvaus

Lisätiedot

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY)

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY) Järkivihreä Forssa 19.11.2013 Taina Korpiharju Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY) Perustettu 1961 Toimialue Kokemäenjoen ja Karvianjoen vesistöalueet Toimipaikat Tampereella ja Hämeenlinnassa

Lisätiedot

Vantaanjoen yhteistarkkailu Vedenlaatu vuonna 2014

Vantaanjoen yhteistarkkailu Vedenlaatu vuonna 2014 Julkaisu 74/2015 Vantaanjoen yhteistarkkailu Vedenlaatu vuonna 2014 Heli Vahtera Jari Männynsalo Julkaisu 74/2015 Vantaanjoen yhteistarkkailu Vedenlaatu vuonna 2014 22.5.2015 Laatijat: Heli Vahtera ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 108. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 108. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 08.12.2016 Sivu 1 / 1 77/2013 11.01.03 108 Yhteenveto jätevedenpuhdistamoiden toiminnasta vuonna 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Ilppo Kajaste, puh. 043 826 5220 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Varsinais-Suomen vesien tila: mitä vesistä mitataan ja mitä tulokset kertovat? Raisio Janne Suomela

Varsinais-Suomen vesien tila: mitä vesistä mitataan ja mitä tulokset kertovat? Raisio Janne Suomela Varsinais-Suomen vesien tila: mitä vesistä mitataan ja mitä tulokset kertovat? Raisio 1.12.211 Janne Suomela Varsinais-Suomen päävesistöalueet Kiskonjoki Perniönjoki 147 km 2 Uskelanjoki 566 km 2 Halikonjoki

Lisätiedot

Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011

Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011 Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto Johdanto Tämä raportti on selvitys Luoteis-Tammelan Heinijärven ja siihen laskevien ojien

Lisätiedot

Kokemuksia automaattisesta vedenlaadun mittauksesta metsätaloudessa. Samuli Joensuu 14.5.2013

Kokemuksia automaattisesta vedenlaadun mittauksesta metsätaloudessa. Samuli Joensuu 14.5.2013 Kokemuksia automaattisesta vedenlaadun mittauksesta metsätaloudessa Samuli Joensuu 14.5.2013 Taustaa Puhdas vesi on nousemassa kansalaiskeskustelun ytimeen Vesiensuojelun merkitys korostuu metsätaloudessa

Lisätiedot

Valtion rahoitus vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelman toteutukseen Jenni Jäänheimo, Ympäristöministeriö

Valtion rahoitus vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelman toteutukseen Jenni Jäänheimo, Ympäristöministeriö Valtion rahoitus vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelman toteutukseen 2016-2018 Jenni Jäänheimo, Ympäristöministeriö Vesien ja merenhoitoa tukevat kärkihankkeet YM/ yhteistyö YM/ELY koordinaatio Hakuyhteistyö

Lisätiedot

Taustaa pohjavedenottamoiden pohjavesitarkkailuista

Taustaa pohjavedenottamoiden pohjavesitarkkailuista 28.4.2017 Pohjavedenottamoiden riskienhallinnan tehostaminen pohjavesiyhteistarkkailuilla Kivimäki, A.-L., Lahti, K., Loikkanen, H., Pönni, J., Ahonen, J., Backman, B., Kaipainen, T. & Luoma, S. Valtakunnalliset

Lisätiedot

Neuvonta uudistuu: kuormitustarkastelulla laajennetaan perspektiiviä. Henri Virkkunen LUVY ry

Neuvonta uudistuu: kuormitustarkastelulla laajennetaan perspektiiviä. Henri Virkkunen LUVY ry Neuvonta uudistuu: kuormitustarkastelulla laajennetaan perspektiiviä Henri Virkkunen LUVY ry Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke Puolueetonta ja laadukasta jätevesineuvontaa Länsi-Uudenmaan haja-asutusalueilla

Lisätiedot

Turun Ammattikorkeakoulun Vesitekniikan tutkimusryhmän hulevesitutkimuksia Turun seudulla. Heidi Nurminen

Turun Ammattikorkeakoulun Vesitekniikan tutkimusryhmän hulevesitutkimuksia Turun seudulla. Heidi Nurminen Turun Ammattikorkeakoulun Vesitekniikan tutkimusryhmän hulevesitutkimuksia Turun seudulla Heidi Nurminen Turun Ammattikorkeakoulun Vesitekniikan tutkimusryhmä Tutkimusryhmällä vesiensuojeluhankkeita vuodesta

Lisätiedot

Metsätalouden kosteikot -seurantatietoja Kyyjärven ja Kaihlalammen kosteikoista

Metsätalouden kosteikot -seurantatietoja Kyyjärven ja Kaihlalammen kosteikoista Metsätalouden kosteikot -seurantatietoja Kyyjärven ja Kaihlalammen kosteikoista Kosteikkopäivä Saarijärvellä 25.4.2013 Pia Högmander & Päivi Saari Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Katsaus Inarijärven kuormitukseen ja vesistövaikutuksiin

Katsaus Inarijärven kuormitukseen ja vesistövaikutuksiin Katsaus Inarijärven kuormitukseen ja vesistövaikutuksiin Annukka Puro-Tahvanainen Saariselkä 18.9.2014 25.9.2014 1 2 Inarijärveen tuleva ravinnekuorma Kokonaisfosfori 55 t/v Kokonaistyppi Piste- ja hajakuormitus

Lisätiedot

Uudenmaan vesihuolto. Ajankohtaista

Uudenmaan vesihuolto. Ajankohtaista Uudenmaan vesihuolto Ajankohtaista Teemu Haapala Uudenmaan ELY-keskus Valtion tuet - vesihuoltoavustukset Määrärahat vuodelle 2015-1 250 000 - Hakemuksia 18 kpl Esitys jaosta hyväksyttäneen Y:n johtoryhmän

Lisätiedot

Löytyykö salaojistasi nitraattia?

Löytyykö salaojistasi nitraattia? Löytyykö salaojistasi nitraattia? Pelloille pääosa lannoitetypestä annetaan keväällä kylvön yhteydessä. Joskus helppoliukoista typpeä annetaan vielä kesäkuussa, kun kasvien kasvu on käynnistynyt. Typpeä

Lisätiedot

Havaintoja taudinaiheuttajien kulkeutumisesta ja esiintymisestä case Vantaanjoki

Havaintoja taudinaiheuttajien kulkeutumisesta ja esiintymisestä case Vantaanjoki Havaintoja taudinaiheuttajien kulkeutumisesta ja esiintymisestä case Vantaanjoki Tarkasteltavat taudinaiheuttajat Giardia-ja alkueläimet Noro- ja adenovirukset Campylobacterja Salmonella - bakteerit Giardian

Lisätiedot

Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014

Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014 Lausunto 8.5.2014 Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014 Tausta: Kalastajat olivat 6.4.2014 tehneet havainnon, että jäällä oli tummaa lietettä lähellä Viitasaaren

Lisätiedot

Eräiden Vantaan purojen tila vedenlaadun perusteella

Eräiden Vantaan purojen tila vedenlaadun perusteella Eräiden Vantaan purojen tila vedenlaadun perusteella Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry Johdanto Kylmäojan itäisessä haarassa tehdyt automaattimittaukset ja näytteenotto kevättulvan

Lisätiedot

Houhajärvi ry VUOSIKERTOMUS 2014

Houhajärvi ry VUOSIKERTOMUS 2014 Houhajärvi ry VUOSIKERTOMUS 2014 Houhajärvi 2014 yhdistyksen viidestoista toimintavuosi Vedenkorkeus (Liite 1) Vuosi 2014 oli vedenkorkeuden suhteen sikäli poikkeuksellinen, että vähälumisen talven vuoksi

Lisätiedot

Hulevesien haitta aineet. VHVSY:n hulevesiprojektin tuloksia

Hulevesien haitta aineet. VHVSY:n hulevesiprojektin tuloksia Hulevesien haitta aineet VHVSY:n hulevesiprojektin tuloksia Heli Vahtera 10.11.2016 1 Projektin tausta ja tavoitteet Taajamien laajentuessa hulevesien määrä Vantaanjokeen, Tuusulanjärveen, Valkjärveen

Lisätiedot

Rantamo-Seittelin kosteikon vedenlaadun seuranta

Rantamo-Seittelin kosteikon vedenlaadun seuranta Rantamo-Seittelin kosteikon vedenlaadun seuranta Jari Koskiaho, SYKE Tuusulanjärven tila paremmaksi -seminaari Gustavelund 23.5.2013 Kosteikoissa tapahtuvat vedenpuhdistusprosessit Kiintoaineksen laskeutuminen

Lisätiedot

Mitä vesienhoitotoimenpiteitä Vantaanjoella? Kirsti Lahti, toiminnanjohtaja

Mitä vesienhoitotoimenpiteitä Vantaanjoella? Kirsti Lahti, toiminnanjohtaja Mitä vesienhoitotoimenpiteitä Vantaanjoella? Kirsti Lahti, toiminnanjohtaja Mitä vesienhoitotoimenpiteitä Vantaanjoella? EU:n vesipolitiikan puitedirektiivi (2000/60/EY) - > laki vesienhoidon järjestämisestä

Lisätiedot

Uudenmaan vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmän kokous 1/2014

Uudenmaan vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmän kokous 1/2014 Pöytäkirja Uusimaa 10.3.2014 Uudenmaan vesien- ja merenhoidon yhteistyöhmän kokous 1/2014 Aika: torstai 6.3.2014 klo 10.15-15.00 Paikka: Läsnä: Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Neuvotteluhuone Puu ja

Lisätiedot

Vesistöjen tila ja kuormituksen kestokyky

Vesistöjen tila ja kuormituksen kestokyky Vesistöjen tila ja kuormituksen kestokyky Antton Keto ja Ilkka Sammalkorpi Suomen ympäristökeskus Vesikeskus Maankuivatus- ja vesiensuojeluseminaari Salaojakeskus & BSAG 26.5.2016 Suitian linna Esityksen

Lisätiedot

Alajärven ja Takajärven vedenlaatu

Alajärven ja Takajärven vedenlaatu Alajärven ja Takajärven vedenlaatu 1966-16 Alajärvi Alajärven vedenlaatua voidaan kokonaisuudessaan pitää hyvänä. Veden ph on keskimäärin 7,3 (Jutila 1). Yleisellä tasolla alusvesi on lievästi rehevää

Lisätiedot

Turku, 28.11.2011 Ympäristöasiantuntija MMM Asko Särkelä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

Turku, 28.11.2011 Ympäristöasiantuntija MMM Asko Särkelä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry Pesu- ja käymälävesien erillisviemäröinti ja -käsittely Turku, 28.11.211 Ympäristöasiantuntija MMM Asko Särkelä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry Haja-asutuksen jätevesien koostumus

Lisätiedot

Vantaanjoen vesistö. HAUSJÄRVI Erkylänjärvi Lallujärvi. RIIHIMÄKI Hirvijärvi. Ridasjärvi LOPPI HYVINKÄÄ MÄNTSÄLÄ. Kytäjärvi. Sääksjärvi JÄRVENPÄÄ

Vantaanjoen vesistö. HAUSJÄRVI Erkylänjärvi Lallujärvi. RIIHIMÄKI Hirvijärvi. Ridasjärvi LOPPI HYVINKÄÄ MÄNTSÄLÄ. Kytäjärvi. Sääksjärvi JÄRVENPÄÄ Vantaanjoen vesistö RIIHIMÄKI Hirvijärvi HAUSJÄRVI Erkylänjärvi Lallujärvi LOPPI VIHTI Kytäjärvi Sääksjärvi Lepsämänjoki HYVINKÄÄ NURMIJÄRVI ESPOO Luhtajoki Ridasjärvi Vantaanjoki Palojoki Tuusulanjärvi

Lisätiedot

Houhajärvi ry VUOSIKERTOMUS 2015

Houhajärvi ry VUOSIKERTOMUS 2015 Houhajärvi ry VUOSIKERTOMUS 2015 Houhajärvi 2015 yhdistyksen kuudestoista toimintavuosi Vedenkorkeus (Liite 1) Vuosi 2015 oli ensimmäinen kokonainen vuosi, jolloin pato oli toiminnassa. Uusi pato näyttää

Lisätiedot

Vedenlaadun seuranta työkaluna ravinnevalumien ehkäisemisessä

Vedenlaadun seuranta työkaluna ravinnevalumien ehkäisemisessä Vedenlaadun seuranta työkaluna ravinnevalumien ehkäisemisessä Tiina Tulonen, Lauri Arvola, Sari Uusheimo Lammin biologinen asema, Helsingin yliopisto Ravinneresurssi hankkeessa pienen valuma-alueen vedenlaatua

Lisätiedot

Kosteikkojen jatkuvatoiminen vedenlaadun seuranta, tuloksia kosteikkojen toimivuudesta Marjo Tarvainen, asiantuntija, FT Pyhäjärvi-instituutti

Kosteikkojen jatkuvatoiminen vedenlaadun seuranta, tuloksia kosteikkojen toimivuudesta Marjo Tarvainen, asiantuntija, FT Pyhäjärvi-instituutti Kosteikkojen jatkuvatoiminen vedenlaadun seuranta, tuloksia kosteikkojen toimivuudesta Marjo Tarvainen, asiantuntija, FT Pyhäjärvi-instituutti VALUMA loppuseminaari 9.12.214 1 Kosteikkojen toimivuuden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/ (7) Ympäristölautakunta Ypst/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/ (7) Ympäristölautakunta Ypst/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2012 1 (7) 321 Lausunto vesien hoidon suunnittelun työohjelmasta, aikataulusta, ympäristövaikutusten arvioimisesta sekä Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen keskeisistä

Lisätiedot

Uponor panospuhdistamoiden puhdistustuloksia

Uponor panospuhdistamoiden puhdistustuloksia Uponor panospuhdistamoiden puhdistustuloksia Uponor-panospuhdistamot ovat olleet mukana useissa viranomaisten seurantakohteissa sekä puolueettomissa tutkimushankkeissa, kuten Suomen ympäristökeskuksen

Lisätiedot

HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014

HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014 HIIDENVEDEN KUNNOSTUS 2012-2015 -HANKE TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 JOHDANTO Kunnostushankkeen hankesuunnitelma päivitettiin vuosille 2013-2015 laaditun hoito- ja kunnostussuunnitelman pohjalta. Vuosina

Lisätiedot

ympäristövaikutusten arvioimisesta sekä Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen keskeisistä kysymyksistä

ympäristövaikutusten arvioimisesta sekä Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen keskeisistä kysymyksistä Helsinki UUDELY/9/07.04/2012 15.6.2012 Liitteet 1 kpl Jakelussa mainitut Viite: Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä ja asetus vesienhoidon järjestämisestä Lausuntopyyntö vesienhoidon suunnittelun

Lisätiedot

Vantaanjoen yhteistarkkailu

Vantaanjoen yhteistarkkailu Vantaanjoen yhteistarkkailu Vedenlaatu vuosina 211-213 Julkaisu 72/214 Heli Vahtera, Jari Männysalo ja Kirs Lah Vantaanjoen yhteistarkkailu Vedenlaatu vuosina 211 213 Heli Vahtera, Jari Männynsalo ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 56. Ympäristölautakunta 14.06.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 56. Ympäristölautakunta 14.06.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 14.06.2012 Sivu 1 / 1 2412/11.01.03/2012 56 Espoon järvien tila talvella 2012 Valmistelijat / lisätiedot: Kajaste Ilppo, puh. (09) 816 24834 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Vesihuolto. Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitystyö valmistui Tavoitevuosi 2040 Lähtökohtana mm. vesienhoitolaki Tavoitteet

Vesihuolto. Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitystyö valmistui Tavoitevuosi 2040 Lähtökohtana mm. vesienhoitolaki Tavoitteet Vesihuolto Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitystyö valmistui Tavoitevuosi 2040 Lähtökohtana mm. vesienhoitolaki Tavoitteet Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelma jatkossa huomioitavaa

Lisätiedot

Ovatko vesistöjen kunnostushankkeet ja hajakuormitusta vähentävät toimenpiteet lisääntyneet vesienhoitosuunnitelmien valmistumisen jälkeen

Ovatko vesistöjen kunnostushankkeet ja hajakuormitusta vähentävät toimenpiteet lisääntyneet vesienhoitosuunnitelmien valmistumisen jälkeen Ovatko vesistöjen kunnostushankkeet ja hajakuormitusta vähentävät toimenpiteet lisääntyneet vesienhoitosuunnitelmien valmistumisen jälkeen Johtava asiantuntija Antton Keto Suomen ympäristökeskus Limnologipäivät

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Tervon kunta (email) A 776 4..2 Tiedoksi: Tervon ympäristönsuojelulautakunta (email) Pohjois-Savon ELY-keskus (email) Lähetämme oheisena Tervon

Lisätiedot

Metsätalouden vesistökuormituksen seurantaverkon tuloksia

Metsätalouden vesistökuormituksen seurantaverkon tuloksia Metsätalouden vesistökuormituksen seurantaverkon tuloksia Leena Finér, Luke Sirkka Tattari SYKE 5.10.2015 Luonnonvarakeskus 1 Aiheet: Metsätalouden vesistökuormituksen seurantaverkon tuottamia tuloksia

Lisätiedot

Metsätalouden vesistökuormituksen seurantaverkko -mihin sitä tarvitaan? Tuija Mattsson / SYKE Metsätalouden vesiensuojelupäivät

Metsätalouden vesistökuormituksen seurantaverkko -mihin sitä tarvitaan? Tuija Mattsson / SYKE Metsätalouden vesiensuojelupäivät Metsätalouden vesistökuormituksen seurantaverkko -mihin sitä tarvitaan? Tuija Mattsson / SYKE Metsätalouden vesiensuojelupäivät 9.-10.10.2013 Metsätalouden vesistökuormituksen seuranta Metsätalouden vesistökuormitusta

Lisätiedot

Vantaanjoen ja Keravanjoen vaelluskalakantojen nykytila ja tarvittavat jatkotoimenpiteet

Vantaanjoen ja Keravanjoen vaelluskalakantojen nykytila ja tarvittavat jatkotoimenpiteet Vantaanjoen ja Keravanjoen vaelluskalakantojen nykytila ja tarvittavat jatkotoimenpiteet Mikko Koivurinta Varsinais-Suomen ELY-keskus/kalatalouspalvelut KUVES 40v-juhlaseminaari 2016 25.5.2015 kala ELYT

Lisätiedot

Uudenmaan vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmän kokous 2/2014

Uudenmaan vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmän kokous 2/2014 Pöytäkirja Uusimaa 11.6.2014 Uudenmaan vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmän kokous 2/2014 Aika: Maanantai 9.6.2014 klo 9.30-15.00 Paikka: Läsnä: Fortum Power and Heat Oy. Kerhohuone Ullakko. Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Lisääntymisalueiden huollot Vantaanjoella ja jokitalkkaritoimintamalli

Lisääntymisalueiden huollot Vantaanjoella ja jokitalkkaritoimintamalli Lisääntymisalueiden huollot Vantaanjoella ja jokitalkkaritoimintamalli Iktyonomi Velimatti Leinonen, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry. Kuva: Hasse Härkönen Vantaanjoen ja Helsingin

Lisätiedot

Vesistön tarkkailu ja ongelmien tunnistaminen, mistä tietoa on saatavilla. Sini Olin, Liisa Hämäläinen ja Matti Lindholm Suomen ympäristökeskus

Vesistön tarkkailu ja ongelmien tunnistaminen, mistä tietoa on saatavilla. Sini Olin, Liisa Hämäläinen ja Matti Lindholm Suomen ympäristökeskus Vesistön tarkkailu ja ongelmien tunnistaminen, mistä tietoa on saatavilla Sini Olin, Liisa Hämäläinen ja Matti Lindholm Suomen ympäristökeskus Sisällysluettelo Vesistön tarkkailu ja ongelmien tunnistaminen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY. VUOSIKOKOUS

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY. VUOSIKOKOUS Pöytäkirja 2002 YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANHALTIJAT RY. VUOSIKOKOUS 2002 AIKA: Maanantai 11.3.2002 klo 16.00 PAIKKA: Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto, Vuorikatu 22 LÄSNÄ: Camilla von Bonsdorff, puheenjohtaja

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON SEKOITTUMISVYÖHYKETUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2015

HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON SEKOITTUMISVYÖHYKETUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2015 HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON SEKOITTUMISVYÖHYKETUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2015 Kymijoen vesi ja ympäristö ry Janne Raunio SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 TUTKIMUSALUE 1 3 AINEISTO JA METELMÄT 1 4 TULOKSET 4

Lisätiedot

Maatalouden vesiensuojeluhankkeet. Hiidenveden kunnostus hanke. Sanna Helttunen hankekoordinaattori Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

Maatalouden vesiensuojeluhankkeet. Hiidenveden kunnostus hanke. Sanna Helttunen hankekoordinaattori Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Maatalouden vesiensuojeluhankkeet Hiidenveden kunnostus 2012-2015 hanke Sanna Helttunen hankekoordinaattori Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Pitkän tähtäimen tavoitteet Hiidenveden vesistö valuma-alueineen

Lisätiedot

HAMMASLAHDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON

HAMMASLAHDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON HAMMASLAHDEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1 JOENSUUN VESI Hammaslahden jätevedenpuhdistamo VELVOITETARKKAILUJEN YHTEENVETO 2014 1. YLEISTÄ Hammaslahden jätevedenpuhdistamo

Lisätiedot

Rinnekoti-Säätiön jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015

Rinnekoti-Säätiön jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 2015 Raportti 11/216 Rinnekoti-Säätiön jätevedenpuhdistamo, Espoo Käyttö- ja päästötarkkailun vuosiyhteenveto 215 Jari Männynsalo Raportti 11/216 Rinnekoti-Säätiön jätevedenpuhdistamo, Espoo. Käyttö- ja päästötarkkailun

Lisätiedot

LOHKO-hanke. Viljelijäaineisto

LOHKO-hanke. Viljelijäaineisto LOHKO-hanke Viljelijäaineisto Nitrogen loading from forested catchments Markus Huttunen ja Inese Huttunen SYKE/Vesikeskus 8/12/2016 Marie Korppoo VEMALA catchment meeting, 25/09/2012 Hankkeen päämäärät

Lisätiedot

Vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu maataloudessa

Vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu maataloudessa Vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu maataloudessa 2016-2021 Uudenmaan ELY-keskus / Irmeli Ahtela 5.3.2014 181 000 hehtaaria peltoa, 10 % luomussa 16 000 ha peltoa pohjavesialueilla 150 000 ha viljelty

Lisätiedot

JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ

JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ JÄTEVESIENKÄSITTELYN TOIMIVUUSSELVITYS VEVI-6 JÄTEVEDENPUHDISTAMOLLA, LAPINJÄRVELLÄ Jarmo Kosunen Ilkka Juva 15.1.2010 Valtioneuvoston asetus jätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen

Lisätiedot

Kosteikot Tuusulanjärven. esimerkkinä Mäyränoja

Kosteikot Tuusulanjärven. esimerkkinä Mäyränoja Kosteikot Tuusulanjärven alueella; esimerkkinä Mäyränoja Järvenpäätalo 10.10.2016 Mauri Pekkarinen, Keski- Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä Tuusulanjärvi Pinta-ala 6,0 km 2 Keskisyvyys 3,2

Lisätiedot

Jakelussa mainituille VUOKSEN VESIENHOITOALUEEN JA KYMIJOEN SUOMENLAHDEN VESIENHOITOALUEEN OHJAUSRYHMIEN YHTEINEN KOKOUS.

Jakelussa mainituille VUOKSEN VESIENHOITOALUEEN JA KYMIJOEN SUOMENLAHDEN VESIENHOITOALUEEN OHJAUSRYHMIEN YHTEINEN KOKOUS. 1 Jakelussa mainituille 15.1.2015 Asia: VUOKSEN VESIENHOITOALUEEN JA KYMIJOEN SUOMENLAHDEN VESIENHOITOALUEEN OHJAUSRYHMIEN YHTEINEN KOKOUS. PÖYTÄKIRJA Aika: Tiistai 13.1.2015 klo 13.00 16.00 Paikka: Videoneuvottelu

Lisätiedot

Urpalanjokialue: Urpalanjokialueen kehittämishanke, Etelä-Karjalan Kalatalouskeskus ry, Projektikoordinaattori Manu Vihtonen. Sivu

Urpalanjokialue: Urpalanjokialueen kehittämishanke, Etelä-Karjalan Kalatalouskeskus ry, Projektikoordinaattori Manu Vihtonen. Sivu Sivu 1 18.3.2014 Sivu 2 18.3.2014 Urpalanjokialue: Toteutusalue sijaitsee Kaakkois- Suomessa Luumäen, Miehikkälän ja Lappeenrannan alueella. Urpalanjoen valuma-alue on pintaalaltaan 557 km 2, josta Suomen

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Uusia välineitä rehevöitymisen arviointiin ja hallintaan GisBloom

Uusia välineitä rehevöitymisen arviointiin ja hallintaan GisBloom Uusia välineitä rehevöitymisen arviointiin ja hallintaan GisBloom Sari Väisänen SYKE Järvikalapäivän vesienhoitoseminaari Hollolan Siikaniemessä 31.5.2012 w w w. e n v i r o n m e n t. f i / s y k e /

Lisätiedot

TIIRAN UIMARANTAPROFIILI Nurmijärven kunta

TIIRAN UIMARANTAPROFIILI Nurmijärven kunta TIIRAN UIMARANTAPROFIILI Nurmijärven kunta 2 Tiiran uimarantaprofiili SISÄLLYS 1. YHTEYSTIEDOT 1.1 Uimarannan omistaja ja yhteystiedot 1.2 Uimarannan päävastuullinen hoitaja ja yhteystiedot 1.3 Uimarantaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (6) Ympäristölautakunta Ypv/

Helsingin kaupunki Esityslista 13/ (6) Ympäristölautakunta Ypv/ Helsingin kaupunki Esityslista 13/2013 1 (6) 5 Vantaanjoen yhteistarkkailu, vedenlaatu-, kalatalous- ja pohjaeläintarkkailut vuonna 2012 HEL 2013-010593 T 11 00 02 Päätösehdotus Esittelijä päättänee merkitä

Lisätiedot

Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous 1/2011

Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous 1/2011 Pöytäkirja 3.6.2011 Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän kokous 1/2011 Aika: Keskiviikko 25.5.2011 klo 09.00-15.00 Paikka: Keski-Uudenmaan ammattiopisto, Saaren tila, Mäntsälä Läsnä: ks. liite 1. Kokouksen

Lisätiedot

HARA- hanke Minttu Peuraniemi

HARA- hanke Minttu Peuraniemi HARAhanke Minttu Peuraniemi 13.2.2017 Vesienhoitoa vuodesta 1975 aatteellista ja sitä tukevaa liiketoimintaa Tavoitteet vesiensuojelun, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveyden edistäminen Jäsenet vesien

Lisätiedot

VESISTÖN JA KALASTON TARKKAILUSUUNNITELMA TÄYDENNYKSET JA TARKENNUKSET LITTOISTENJÄRVEN OSAKASKUNTIEN HOITOKUNTA ENV

VESISTÖN JA KALASTON TARKKAILUSUUNNITELMA TÄYDENNYKSET JA TARKENNUKSET LITTOISTENJÄRVEN OSAKASKUNTIEN HOITOKUNTA ENV VESISTÖN JA KALASTON TARKKAILUSUUNNITELMA TÄYDENNYKSET JA TARKENNUKSET LITTOISTENJÄRVEN OSAKASKUNTIEN HOITOKUNTA 2 (4) 1 Johdanto Vesistön ja kalaston tarkkailu perustuu hoitokunnalle 11.9.2014 myönnettyyn

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Tervon kunta (email) A.. Tiedoksi: Tervon ympäristönsuojelulautakunta (email) Pohjois-Savon ELY-keskus (email) Lähetämme oheisena Tervon kunnan

Lisätiedot

Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013

Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013 Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013 Antti Lindfors ja Ari Laukkanen Luode Consulting Oy 13.6.2013 LUODE CONSULTING OY, SANDFALLINTIE 85, 21600 PARAINEN 2 Johdanto Tässä raportissa käsitellään

Lisätiedot

Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa

Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa Alueellinen vesihuoltopäivä Mikkeli 17.3.2016 Johtava asiantuntija Vesa Rautio Etelä-Savon ELY-keskus Sisältö Häiriö- ja erityistilanteiden varautumissuunnittelu

Lisätiedot

Jatkuvatoiminen ravinnekuormituksen seurantaverkosto Kirmanjärven valumaalueella

Jatkuvatoiminen ravinnekuormituksen seurantaverkosto Kirmanjärven valumaalueella Jatkuvatoiminen ravinnekuormituksen seurantaverkosto Kirmanjärven valumaalueella Mari Räty 1, Kirsi Järvenranta 1, Perttu Virkajärvi 1, Erkki Saarijärvi 2 ja Hanna Kröger 3 1) MTT Maaninka, Kotieläintuotannon

Lisätiedot

Pienpuhdistamoiden valvontatarkkailu Nurmijärvellä 13.-14.5.2008

Pienpuhdistamoiden valvontatarkkailu Nurmijärvellä 13.-14.5.2008 Pienpuhdistamoiden valvontatarkkailu Nurmijärvellä 13.-14.5.2008 Yleistä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry teki toukokuussa 2008 Nurmijärven kunnan ympäristökeskuksen tilauksesta

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO 18.1.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN VESI VESISTÖÖN JOHDETTUJEN JÄTEVESIEN KUORMITUKSEN KEHITTYMINEN VUOSINA Nro

KEMIÖNSAAREN VESI VESISTÖÖN JOHDETTUJEN JÄTEVESIEN KUORMITUKSEN KEHITTYMINEN VUOSINA Nro KEMIÖNSAAREN VESI VESISTÖÖN JOHDETTUJEN JÄTEVESIEN KUORMITUKSEN KEHITTYMINEN VUOSINA 2010 2016 3.1.2017 Nro 615-17-12 2 (10) KEMIÖNSAAREN VESI JÄTEVESIEN KUORMITUS VESISTÖÖN 2010-2016 Sisällys 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

Metsätalouden ja turvetuotannon vedenlaadun seuranta TASO-hankkeessa

Metsätalouden ja turvetuotannon vedenlaadun seuranta TASO-hankkeessa Metsätalouden ja turvetuotannon vedenlaadun seuranta TASO-hankkeessa Limnologipäivät 11.4.2013 Pia Högmander & Päivi Saari Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus TASO-hanke Metsätalouden

Lisätiedot