Kainuun suhdannekatsaus kesäkuu 2019

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kainuun suhdannekatsaus kesäkuu 2019"

Transkriptio

1 Kainuun suhdannekatsaus kesäkuu 2019 SISÄLLYS 2 Suhdannekehitys 2 Kainuun maakunnan suhdannekehitys toimialaklustereittain 4 Kärkitoimialoihin sisältyvien klustereiden liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys 7 Biotalous 8 Kaivannaistoiminta 9 Metsä- ja puuklusteri 10 Energiaklusteri 11 ICT- ja elektroniikkaklusteri 12 Matkailuklusteri 13 Metalliklusteri 14 Elintarvikeklusteri 15 Kainuun kuntien suhdanteet 24 Taustatiedot ja käsitteet

2 SUHDANNEKEHITYS Valtionvarainministeriön taloudellinen katsaus, kevät 2019 Vuonna 2019 talouskasvu hidastuu selvästi. Suomen talouden kasvu hiipuu alle 1,5 prosentin vuosikasvuihin tulevina vuosina. Keskipitkällä aikavälillä vuosina talouskasvu hidastuu alle yhteen prosenttiin. Julkinen talous vahvistuu ja tasapainottuu vuosikymmenen vaihteessa. Julkisen talouden sektoreista valtionhallinto ja paikallishallinto ovat kuitenkin edelleen alijäämäisiä. Julkinen talous alkaa jälleen heikentyä 2020-luvun alkuvuosina, kun sopeutustoimet päättyvät ja talouskasvu hidastuu. Vuonna 2019 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 1,7 %. Kotimainen kysyntä ylläpitää kasvua. Yksityisen kulutuksen kasvu jatkuu vahvana. Käytettävissä olevien tulojen kasvua ylläpitävät hyvä työllisyyden kehitys sekä kiihtyvä ansiotason nousu. Yksityisten investointien kasvu jää vaisuksi. Erityisesti uusien asuntojen rakentaminen vähenee voimakkaasti. Vaikka maailmantalouden kasvunäkymät ovat heikentyneet, suurten suomalaisten teollisuusyritysten investointisuunnitelmat ovat hyvässä kasvussa. Tuotannollisten investointien kasvu lisää myös yritysten rakennusinvestointeja. Suomen viennin kasvua hidastaa ennustejaksolla maailmankaupan hidastuva kasvu. Vuonna 2020 talouskasvu hidastuu 1,4 prosenttiin. Ansiotason nousu tukee yksityisen kulutuksen kasvua. Ennustejaksolla tuonnin ja viennin arvo kasvavat sekä volyyminkasvun että hintojen nousun seurauksena. Vuonna 2021 BKT kasvu hidastuu 1,2 prosenttiin. Talouskasvun hidastuminen ja nimellispalkkojen nousu alkavat asteittain heikentää työvoiman kysynnän kasvua vuosina Työttömyysasteen aleneminen finanssikriisiä edeltävän suhdannehuipun lukemiin lisää työmarkkinoiden kireyttä, mikä puolestaan vahvistaa palkankorotuspaineita ja synnyttää työvoimakapeikkoja talouteen. (Taloudellinen katsaus, kevät 2019, Valtiovarainministeriön julkaisuja 2019:27. Kainuun suhdanteet jatkuivat vahvana vuonna Vuonna 2015 Kainuussa alkanut positiivinen rakennemuutos jatkuu yhä. Liikevaihto kasvoi selkeästi ja henkilöstömäärätkin positiivisesti. Tarkasteluissa mukana olleista Kainuun päätoimialaklustereista vuonna 2018 metsä- ja puuklusterissa oli vahva kokonaiskehitys ottaen huomioon sekä liikevaihdon että henkilöstömäärän kehityksen. Suurin liikevaihdon kehitys oli kuitenkin kaivannaistoiminnassa ja toiseksi suurin metsä- ja puuklusterissa. Liikevaihto väheni vuoden 2018 aikana metallija energiaklusterissa. Henkilöstömäärä kasvoi eniten ICT- ja elektroniikkaklusterissa ja toiseksi eniten matkailussa. Vähenemistä sen sijaan tapahtui hieman kaivannaistoiminnan henkilöstömäärässä. Kainuun maakunnan suhdannekehitys toimialaklustereittain Kaivannaistoiminnan liikevaihto kasvoi eniten, metsä- ja puuklusterissa myös vahvaa kasvua Kainuun maakunnan alueen eri toimialaklustereita vuositasolla tarkasteltaessa voimakkainta kehitys oli vuonna 2018 edellisen vuoden tapaan kaivannaistoiminnassa, jossa liikevaihto kasvoi 32,7 prosenttia vuotta aiemmasta. Kaivannaistoiminnan liikevaihto vuonna 2018 oli 399 miljoonaa euroa. Kehitys oli melko vahvaa myös metsä- ja puuklusterissa, jossa liikevaihto kohosi vuonna

3 yhteensä 21,1 prosenttia ollen 238 miljoonaa euroa. Kainuun biotalous toimialan liikevaihto kasvoi vuonna 2018 yhteensä 8,6 prosenttia. Biotalouden liikevaihto vuonna 2018 oli yli 552 miljoonaa euroa. ICT - ja elektroniikkaklusterissa vuoden 2018 kasvuprosentti oli 5,9 ja liikevaihto 160 miljoonaa euroa. Matkailuklusterissa kasvua oli 6,0 prosenttia ja liikevaihto yli 143 miljoona euroa. Elintarvikeklusterin liikevaihto kasvoi 1,4 prosenttia vuonna 2018 nousten yli 43 miljoonaan. Metalli-klusteri kehittyi heikoimmin Kainuun maakunnassa. Sen liikevaihto väheni vuonna 2018 yhteensä 11,9 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen ollen yli 134 miljoonaa euroa. Myös energiaklusterin liikevaihdon kehitys oli laskevaa vuonna Energiaklusterin liikevaihto supistui vuonna 2018 yhteensä 1,6 prosenttia vuotta aiemmasta. Energiaklusterin liikevaihto oli vuonna 2018 lähes 226 miljoonaa euroa. ICT- ja elektroniikkaklusteri ja matkailu henkilöstömäärän kasvun kärjessä, kaivannaistoiminnassa vähenemistä Kainuun maakunnan henkilöstömäärä kasvoi vuoden 2018 aikana eniten ICT- ja elektroniikkaklusterissa (+9,4 %) ja matkailualalla (+9,3 %), joissa henkilöstömäärä kasvoi runsaat 9 prosenttia vuotta aiemmasta. Henkilöstömäärä kohosi muilla toimialaklustereilla seuraavasti: elintarvike-klusterissa 3,6 prosenttia, energiaklusterissa 8,8 prosenttia, metalliklusterissa 1,6 ja biotalousklusterissa 6,0 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Kaivannaistoiminnassa henkilöstömäärä väheni 2,3 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna. 3

4 KÄRKITOIMIALOIHIN SISÄLTYVIEN KLUSTEREIDEN LIIKEVAIHDON JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS Seurattavien päätoimialojen yhteenlaskettu liikevaihto Kainuussa oli vuonna 2018 yli 1,9 miljardia euroa. Biotalouden osuus laajana toimialakokonaisuutena on liikevaihdosta suurin, 30 % (552 M ). Kaivannaistoiminnan osuus on 21 % (399 M ) ja metsä- ja puuklusterin osuus 12,5 % (238 M ) seurattavista kärkitoimialoista. Kaikki nämä toimialat ovat kasvaneet vuodesta 2015 eteenpäin. 4

5 Kainuun päätoimialaklustereista biotalous on suurin myös henkilöstömäärältään (2171) ja sen osuus on yli 25 % Kainuun päätoimialoista. Matkailuklusteri työllistää yli 1600 henkilöä (18,7 %) ja ICT- ja elektroniikkaklusteri lähes 1400 henkilöä (16,2 %) vertailtaessa päätoimialoja. Yhteensä päätoimialaklusterit työllistävät yli 8600 henkilöä Kainuussa. 5

6 Liikevaihdon kehitys seurattavilla päätoimialaklustereilla on ollut vahvan noususuuntaista kolmen viime vuoden ajan ja maltillisempi henkilöstömäärän kehitys jo neljän vuoden ajan. Kaikkien toimialojen liikevaihdon vuosimuutos vuonna 2018 Kainuussa oli +11,4 prosenttia edellisvuodesta ja henkilöstömäärän muutos +2 prosenttia. 6

7 BIOTALOUS Biotalouden liikevaihdon kehitys oli kasvusuuntaista vuoden 2018 aikana. Koko vuonna toimialan liikevaihto kasvoi Kainuun maakunnassa yhteensä 8,6 prosenttia verrattuna vuotta aiempaan. Tammi-kesäkuussa 2018 toimialan liikevaihto kasvoi 9,9 prosenttia ja heinä-joulukuussa 7,3 prosenttia vuotta aiemmasta. Kainuun maakunnan biotalouden henkilöstömäärä väheni vuoden 2017 aikana 1,3 prosenttia. Toimialan henkilöstömäärän kehitys kääntyi kasvuun vuonna Koko vuonna 2018 toimialan henkilöstömäärä kasvoi yhteensä 6,0 prosenttia edellisestä vuodesta. Henkilöstömäärä kasvoi vuoden 2018 tammi-kesäkuussa 6,0 prosenttia ja heinä-joulukuussa 6,0 prosenttia. 7

8 KAIVANNAISTOIMINTA Kaivannaistoiminnan liikevaihto jatkoi vahvaa kasvuaan myös vuonna 2018 Kainuun maakunnassa. Vuositasolla tarkasteltuna liikevaihto kasvoi yhteensä 32,7 prosenttia vuotta aiemmasta. Vuoden 2018 ensimmäisellä vuosipuoliskolla kaivannaistoiminnan liikevaihto kasvoi 63,2,0 prosenttia ja toisella vuosipuoliskolla 12,7 prosenttia vuotta aiemmasta. Kainuun maakunnan kaivannaistoiminnan henkilöstömäärä väheni yhteensä vuonna ,3 prosenttia. Henkilöstömäärä kasvoi vuoden 2018 tammi-kesäkuussa 0,4 prosenttia vuotta aiemmasta. Vuoden 2018 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla henkilöstömäärä supistui 5,4 prosenttia. 8

9 METSÄ- JA PUUKLUSTERI Kainuun maakunnan metsä- ja puuklusterin liikevaihdon kehitys kääntyi vahvaan nousuun vuonna Liikevaihto kasvoi yhteensä vuoden 2018 aikana 21,1 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Tammi-kesäkuussa 2018 toimialan liikevaihto kasvoi 17,1 prosenttia ja vuoden 2018 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla liikevaihto kasvoi 25,0 prosenttia vuoden takaisesta. Kainuun maakunnan metsä- ja puuklusterin henkilöstömäärä kasvoi vuonna 2018 yhteensä 9,1 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna. Vuoden 2018 ensimmäisellä vuosipuoliskolla toimialan henkilöstömäärä kasvoi 8,5 prosenttia ja jälkimmäisellä vuosipuoliskolla kasvua kertyi 9,8 prosenttia vuoden takaisiin vastaaviin ajankohtiin verrattuna. 9

10 ENERGIAKLUSTERI Kainuun maakunnan energiaklusterin liikevaihtoa jatkoi edellisen vuoden tapaan supistumistaan myös vuonna Energiaklusteri toimialan liikevaihto väheni vuonna 2018 yhteensä 1,6 prosenttia. Toimialan liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 2018 yhteensä 3,5 prosenttia. Vuoden 2018 loppupuolella toimialan liikevaihdon kehitys kääntyi laskuun. Vuoden 2018 heinäkuussa-joulukuussa vähennystä kertyi 7,4 prosenttia vuotta aiemmasta. Kainuun maakunnan energiaklusterin henkilöstömäärän kehitys kääntyi vuoden 2018 puolella kasvuun. Toimialan henkilöstömäärä kasvoi yhteensä 8,8 prosenttia vuonna Ensimmäiselle vuosipuolikkaalle 2018 kirjattiin kasvua 8,3 prosenttia ja toisella vuosipuolikkaalla 9,3 prosenttia vuoden takaisiin vastaaviin ajankohtiin verrattuna. 10

11 ICT- JA ELEKTRONIIKKA- KLUSTERI Kainuun maakunnan ICT- ja elektroniikkaklusterin liikevaihto jatkoi edellisen vuoden 2017 tapaan noususuuntaista kehitystään myös vuonna Toimialan liikevaihto kohosi yhteensä 5,9 prosenttia vuonna 2018 edelliseen vuoteen verrattuna. Tammi-kesäkuussa 2018 liikevaihto kohosi 4,6 prosenttia ja heinä-joulukuussa kasvua kertyi 7,0 prosenttia vuotta aiemmasta. Kainuun maakunnan ICT- ja elektroniikkaklusterin henkilöstömäärä kasvoi 9,4 prosenttia vuonna Tammi-kesäkuussa 2018 henkilöstömäärä nousi 9,5 prosenttia ja vuoden loppupuolella heinäjoulukuussa kasvua kertyi 9,4 prosenttia vuotta aiemmasta. 11

12 MATKAILUKLUSTERI Kainuun maakunnan matkailuklusterin liikevaihdon kehitys oli edellisen vuoden kehityksen tapaan myönteistä kasvun aikaa myös vuonna Toimialan liikevaihto kasvoi yhteensä 6,0 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Tammi-kesäkuussa 2018 liikevaihto nousi 3,6 prosenttia ja heinä-joulukuussa 8,4 prosenttia vuotta aiemmasta. Kainuun maakunnan matkailuklusterin henkilöstömäärän kehitys jatkoi kasvuaan edellisen vuoden tapaan myös vuonna Vuositasolla tarkasteltuna henkilöstömäärä kasvoi yhteensä 9,3 prosenttia vuoden 2018 aikana verrattuna edelliseen vuoteen. Tammi-kesäkuussa 2018 henkilöstömäärä kohosi 9,6 prosenttia vuoden takaisesta. Vuoden 2018 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla henkilöstömäärä kasvoi 8,9 prosenttia vuotta aiemmasta. 12

13 METALLIKLUSTERI Kainuun maakunnan metalliklusterin liikevaihdon kehitys oli laskusuuntaista vuoden 2018 aikana. Tammi-kesäkuussa 2018 liikevaihto supistui 15,5 prosenttia ja heinä-joulukuussa 7,7 prosenttia vuotta aiemmasta. Koko vuonna 2018 toimialan liikevaihto väheni yhteensä 11,9 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Kainuun maakunnan metalliklusterin henkilöstömäärä kasvoi vuonna 2018 yhteensä 1,6 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna. Tammikesäkuun 2018 aikana henkilöstömäärä kasvoi 2,8 prosenttia. Toisella vuosipuoliskolla metalliklusteri henkilöstömäärä kasvoi 0,8 prosenttia vuotta aiemmasta. 13

14 ELINTARVIKEKLUSTERI Elintarvikeklusterin liikevaihdon kehitys jatkoi kasvuaan vuoden 2018 alkupuolella Kainuun maakunnassa. Vuoden 2018 tammikesäkuussa toimialan liikevaihto kasvoi 6,9 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna. Kehitys kääntyi laskuun jälkimmäisellä vuoden 2018 vuosipuoliskolla, jolloin toimialan liikevaihto laski 2,9 prosenttia vuotta aiemmasta. Koko vuonna 2018 toimialan liikevaihto kasvoi yhteensä 1,4 prosenttia vuotta aiemmasta. Kainuun maakunnan elintarvikeklusterin henkilöstömäärän kehitys oli noususuuntaista vuonna Henkilöstömäärä kasvoi yhteensä vuoden 2018 aikana 3,6 prosenttia. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla henkilöstömäärä kasvoi 4,3 prosenttia vuotta aiemmasta ja toisella vuosipuolisolla 2,9 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. 14

15 KAINUUN KUNTIEN SUHDANTEET Kainuun kaikkien kuntien liikevaihto kasvoi seurattavilla päätoimialaklustereilla sekä vuoden 2017 että 2018 aikana. Suurin vuosimuutos (%) liikevaihdossa vuonna 2018 oli Sotkamossa (22,5 %). Kuhmossa vuosimuutos oli 15,3 %, Hyrynsalmella 15,2 %, Ristijärvellä 11,4 %, Suomussalmella 9,7 %, Puolangalla 9,2 %, Kajaanissa 4,2 % ja Paltamossa 3,3 %. Henkilömäärien vuosimuutos (%) vuonna 2018 oli positiivinen kaikissa muissa kunnissa paitsi Paltamossa ja Puolangalla. Suurin henkilöstön vuosimuutos oli Kajaanissa, 4,6 %. Hyrynsalmella vuosimuutos oli 3,9 %, Sotkamossa 3,2 %, Kuhmossa 2,7 %, Suomussalmella 2,0 %, Ristijärvellä 1,5 %, Puolangalla -0,5 % ja Paltamossa -1,2 %. 15

16 Hyrynsalmi Hyrynsalmen kunnan alueella kaikkien toimialojen liikevaihdon kehitys osoitti vahvaa kasvua vuodelle Vuositasolla tarkasteltuna liikevaihto kasvoi kaikilla toimialoilla vuoden 2018 aikana yhteensä 15,2 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Vuoden 2018 ensimmäisellä vuosipuoliskolla liikevaihto kasvoi 16,5 prosenttia vuotta aiemmasta ja jälkimmäisellä vuosipuoliskolla liikevaihto kasvoi vielä13,9 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Hyrynsalmen kunnan alueella kaikkien toimialojen henkilöstömäärä kasvoi vuonna 2018 yhteensä 3,9 prosenttia vuotta aiemmasta. Henkilöstömäärä kasvoi 2,9 prosenttia vuoden 2018 ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja toisella vuosipuoliskolla henkilöstömäärä nousi 5,0 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Vuonna 2018 Hyrynsalmen henkilöstömääräestimaatti oli

17 Kajaani Kajaanin kunnan alueen kaikkien toimialojen liikevaihdon kehitys jatkoi myönteistä kehitystään vuonna myös Vuositasolla tarkasteltuna liikevaihto kasvoi 4,2 prosenttia vuonna 2018 verrattuna edelliseen vuoteen. Kaikkien toimialojen liikevaihto kasvoi Kajaanissa vuoden 2018 tammi-kesäkuussa sekä myös heinäjoulukuussa 4,2 prosenttia vuodentakaiseen vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kaikkien toimialojen henkilöstömäärä kasvoi Kajaanin kunnan alueella yhteensä 4,6 prosenttia vuonna Henkilöstömäärä kasvoi vuoden 2018 tammi-kesäkuussa 3,5 prosenttia ja heinäjoulukuussa 5,6 prosenttia vuotta aiemmasta. Vuonna 2018 Kajaanin henkilöstömääräestimaatti oli

18 Kuhmo Kuhmon alueen kaikkien toimialojen liikevaihto jatkoi edellisen vuoden tapanaan noususuuntaista kehitystään vuonna Kaikkien toimialojen liikevaihto nousi vuoden 2018 aikana yhteensä 15,3 prosenttia vuotta aiemmasta. Vuoden 2018 ensimmäisellä vuosipuoliskolla liikevaihto kasvoi 13,8 prosenttia ja jälkimmäisellä vuosipuoliskolla 16,6 prosenttia vuoden takaisesta. Kuhmon alueen kaikkien toimialojen yhteenlaskettu henkilöstömäärä kasvoi vuonna 2018 yhteensä 2,7 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna. Vuoden 2018 ensimmäisellä vuosipuoliskolla henkilöstömäärä nousi 1,2 prosenttia ja toisella vuosipuoliskolla 4,3 prosenttia edellisvuoden vastaaviin ajanjaksoihin verrattuna. Vuonna 2018 Kuhmon henkilöstömääräestimaatti oli

19 Paltamo Paltamon kunnan alueen kaikkien toimialojen liikevaihto kasvoi vuonna 2018 yhteensä 3,3 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Tammi-kesäkuussa 2018 liikevaihto väheni 3,1 prosenttia. Vuoden loppupuolella heinä-joulukuussa liikevaihto puolestaan kasvoi 8,9 prosenttia vuotta aiemmasta. Kaikkien toimialojen henkilöstömäärä väheni Paltamossa yhteensä 1,2 prosenttia vuonna Tammi-kesäkuussa 2018 henkilöstömäärä supistui 2,7 prosenttia vuotta aiemmasta. Vuoden 2018 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla henkilöstömäärä kasvoi 0,2 prosenttia. Vuonna 2018 Paltamon henkilöstöestimaatti oli

20 Puolanka Puolangan kunnan alueen kaikkien toimialojen liikevaihdon kehitys oli vuositasolla tarkasteltuna myönteistä kasvun aikaa. Liikevaihto kasvoi vuonna 2018 kaikkiaan 9,2 prosenttia vuotta aiemmasta. Vuoden 2018 alkupuolella tammi-kesäkuussa kaikkien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 8,1 prosenttia ja heinä-joulukuussa liikevaihto kasvoi 10,1 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Puolangan kunnan alueen kaikkien toimialojen henkilöstömäärä väheni vuonna 2018 yhteensä 0,5 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2018 henkilöstömäärä väheni 3,4 prosenttia. Jälkimmäisellä vuosipuoliskolla henkilöstömäärä kasvoi 2,3 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Vuonna 2019 Puolangan henkilöstömääräestimaatti oli

21 Ristijärvi Ristijärven alueen kaikkien toimialojen liikevaihdon kehitys oli edelleen nousevaa vuonna Vuoden 2018 aikana liikevaihto kasvoi 11,4 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Vuoden 2018 tammi-kesäkuussa kaikkien toimialojen liikevaihto kasvoi 7,7 prosenttia ja vuoden loppupuolella heinä-joulukuussa 14,8 prosenttia vuotta aiemmasta. Ristijärven kunnan alueen kaikkien toimialojen henkilöstömäärän kehitys vuositasolla tarkasteltuna oli myönteistä vuonna Vuonna 2018 henkilöstömäärä kasvoi yhteensä 1,5 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Tammi-kesäkuussa 2018 henkilöstömäärän kehitys pysyi samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Vuoden 2018 heinä-joulukuussa henkilöstömäärä kasvoi 3,0 prosenttia. Vuonna 2018 Ristijärven henkilöstömääräestimaatti oli

22 Sotkamo Sotkamon kunnan alueen kaikkien toimialojen liikevaihdon kehitys jatkoi vuoden 2017 tapaan vahvaa kasvuaan myös vuonna Vuositasolla tarkasteltuna liikevaihto kasvoi vuonna 2018 yhteensä 22,5 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Tammi-kesäkuussa 2018 liikevaihto kasvoi 33,7 prosenttia ja heinä-joulukuussa 13,6 prosenttia vuotta aiemmasta. Sotkamon kunnassa kaikkien toimialojen henkilöstömäärän kehitys jatkoi kasvuaan edellisen vuoden tapaan vuonna Kaikkien toimialojen henkilöstömäärä kasvoi vuonna 2018 yhteensä 3,2 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Henkilöstömäärä kasvoi vuoden 2018 alkupuolella tammi-kesäkuussa 2,7 ja heinäjoulukuussa 3,7 prosenttia vuotta aiemmasta. Vuonna 2018 Sotkamon henkilöstömääräestimaatti oli

23 Suomussalmi Suomussalmen kunnan alueen kaikkien toimialojen liikevaihto kasvoi yhteensä 0,8 prosenttia vuonna 2018 verrattuna edelliseen vuoteen. Liikevaihdon kehitys oli noususuuntaista vuoden 2018 ensimmäisellä vuosipuoliskolla, jolloin liikevaihto kasvoi 2,9 prosenttia vuotta aiemmasta. Toisella vuosipuoliskolla liikevaihto supistui 1,0 prosenttia. Suomussalmen kunnan alueen kaikkien toimialojen henkilöstömäärän kehitys oli noususuuntaista vuoden 2018 aikana. Vuoden 2018 alkupuolella tammi-kesäkuussa henkilöstömäärä kasvoi 1,7 prosenttia ja loppupuolella heinä-joulukuussa 2,4 prosenttia. Vuositasolla tarkasteltuna henkilöstömäärä kasvoi vuonna 2018 yhteensä 2,0 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Vuonna 2018 Suomussalmen henkilöstömääräestimaatti oli

24 Taustatiedot ja käsitteet Kainuun maakunnan tulevien vuosien kehittämispainotuksia linjaavassa Kainuu -ohjelmassa Kainuun kehittämisen kärjiksi vuosiksi on valittu matkailu, teknologiateollisuus, biotalous sekä kestävä kaivannaistoiminta. Tilastokeskus (Asiakaskohtainen suhdannepalvelu) tuottaa Kainuun liitolle kaksi kertaa vuodessa suhdannetietoja, jotka seuraavat näiden kehittämisen kärkinä olevien toimialojen kehitystä. Biotaloutta tarkastellaan kokonaisuutena, mutta myös siihen liittyvien alojen (energia-, elintarvike sekä metsä- ja puuklusteri) kehitystä erikseen. Tilastoinnissa toimialojen suhdanteita on tarkasteltu liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehityksen avulla. Asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tuottamat kuukausitason indeksit mittaavat tarkasteltavan muuttujan muutosta suhteutettuna perusvuoden tasoon. Indeksisarjoissa käytetään perusvuotta 2015 (2015=100). Tilaston lähdeaineistona on verohallinnon kausiveroaineisto (kokonaisaineisto), jonka lisäksi hyödynnetään Tilastokeskuksen omaa kuukausittaista suoraa tiedonkeruuta sekä vuositilastoja. Indeksien laskenta perustuu muutosestimointiin ja laskennassa käytetään ns. paneelimenetelmää. Menetelmässä vertaillaan tarkasteltavan kuukauden ja edellisen vuoden vastaavan kuukauden vertailukelpoisia havaintoja huomioimalla muun muassa yritysjärjestelyt ja kirjanpitoon liittyvät raportointikäytännön muutokset. Aineisto kattaa myös aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Alkuperäinen indeksi sisältää kaiken kuukausittaisen vaihtelun toimialalla. Alkuperäisen indeksin lisäksi lasketaan myös kausitasoitetut ja trendisarjat. Kausitasoitetusta sarjasta on poistettu vuoden sisäinen systemaattinen vaihtelu. Kausivaihtelun aiheuttaa usein jokin ei-taloudellinen ilmiö, kuten säätilojen ja vuodenaikojen vaihtelu ja ihmisten toimintatavat. Trendisarja kuvaa kehityksen suuntaa pidemmällä aikavälillä. Trendin loppupään tulkinnassa on hyvä noudattaa harkintaa, sillä trendikuvaajan loppuosa muuttuu usein tulevien kuukausitietojen päivittämisen jälkeen. Trendin rinnalla kannattaa tutkia myös alkuperäisen indeksin käyttäytymistä. Trendikuvaaja soveltuu hyvin myös eri toimialojen sekä alueiden väliseen vertailuun. Muutosprosentit on laskettu alkuperäisestä indeksisarjasta ja ne vertaavat tarkasteltavan ajanjakson kehitystä aina edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Esimerkiksi tammikuuta 2011 verrataan tammikuuhun Neljännes-, puolivuosija vuosimuutosprosentit lasketaan vertaamalla alkuperäisen indeksisarjan halutun ajanjakson indeksipistelukujen summaa edellisen vuoden vastaavaan summaan. Yritysten ja toimipaikkojen kuukausittaisissa kertymässä on mukana ne aineiston yritykset tai toimipaikat, jotka ovat tarkasteltavasta muuttujasta riippuen tuottaneet liikevaihtoa, maksaneet palkkoja tai joilla on ollut kokopäivätyöllisiä. Aineiston uusimpien kuukausien lukumäärätiedolla voi arvioida aineiston kertymistä. Viralliset yritysten ja toimipaikkojen vuositasoiset lukumäärät tuottaa Tilastokeskuksen yritysrekisteri. Yritysrekisterin vuositasoiset lukumäärätiedot sisältyvät myös rakennetietoihin. Kuukausitasoiset euroestimaatit tuotetaan erillisinä lisätilauksina. Asiakaskohtainen suhdannepalvelu on uudistanut euroestimaattien tuotantotapaa keväällä Uudessa menetelmässä eurojen tasotietona käytetään yhtenäisesti indeksien perusvuotta (vuosi 2015=100), ei siis yritysrekisterin uusinta vuositilastoa kuten aiemmin. Uuden menetelmän myötä toimialojen euroestimaattisarjat eivät enää jatkossa muutu koko aikasarjan osalta, vaan tiedot päivittyvät ainoastaan samalta ajalta kuin indeksisarjatkin. Muuttujat Liikevaihto lasketaan ilman arvonlisäveroa. Kuvattava liikevaihto voi sisältää joitakin tuloslaskelman liikevaihtoon kuulumattomia eriä, kuten käyttöomaisuuserien myyntejä, muita tuottoja, satunnaisia eriä, käänteisesti verovelvollisia ostoja, tuotteiden omaa käyttöä ja agentuurien myyntiä. Poikkeukselliset erät poistetaan laskennasta.. 24

25 Henkilöstömäärä-indikaattorilla tarkoitetaan yritysten kokopäivä-työllisten määrää kalenterikuukauden aikana. Esimerkiksi kaksi puolipäiväistä työntekijää vastaa yhtä kokopäivätyöllistä. Henkilöstömääräindikaattori tuotetaan yritysrekisterin kahden vuoden takaisesta henkilöstömäärätiedosta sekä ansiotason muutoksesta puhdistetun palkkasummakehityksen perusteella. Yrittäjien henkilöstömäärä estimoidaan liikevaihdon kehityksen perusteella. Yrityksille, joilta ei ole kahden vuoden takaista henkilöstötietoa, lasketaan henkilöstömäärä jakamalla yrityksen palkkasumma toimialan keskipalkalla. Kaikki raportin kuvat ovat saatavilla erillisessä pdf-tiedostossa, jossa on lisää suhdannekuvia. Lisätietoja: Henna Sormunen Erityisasiantuntija Kainuun liitto p

Kaivokset Kainuun kasvun kärjessä metsäklusterissa selkeää piristymistä

Kaivokset Kainuun kasvun kärjessä metsäklusterissa selkeää piristymistä Kaivokset Kainuun kasvun kärjessä metsäklusterissa selkeää piristymistä Vuoden 2018 alkupuoliskolla yritysten henkilöstömäärät kasvoivat kaikilla ja liikevaihto lähes kaikilla toimialoilla Kaivostoiminnan

Lisätiedot

Toimialojen liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuussa

Toimialojen liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuussa , joulukuu 2017 Kainuun yritysten liikevaihto kasvaa vahvasti Vuoden 2017 ensimmäisellä puolikkaalla yritysten liikevaihto kasvoi voimakkaasti, mutta henkilöstömäärä maltillisemmin Liikevaihto kasvussa

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT. Uusimmat tiedot joulukuulle 2014 saakka. - esittelyssä metalli -klusteri

POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT. Uusimmat tiedot joulukuulle 2014 saakka. - esittelyssä metalli -klusteri POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT Uusimmat tiedot joulukuulle 2014 saakka - esittelyssä metalli -klusteri Taitto: Etukannen kuva: Ari Näpänkangas Ruka (Ari Näpänkangas) 3 Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT

POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT 5/2013 Taitto: Etukannen kuvat: Ari Näpänkangas Pitkospuut, Jarmo Laitinen Matkailualue, Tarja Bäckman Viljakuivuri, Juha Hartikainen 3 Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot

Lisätiedot

Matkailun tulo- ja työllisyysselvitys v. 2017

Matkailun tulo- ja työllisyysselvitys v. 2017 Matkailun tulo- ja työllisyysselvitys v. 2017 Rakennetiedot Jämsän matkailukeskus Laskettavan muuttujan vuositaso (YTR) Yritykset YTR:n mukaan Toimipaikat YTR:n mukaan Henkilöstömäärä (2015) 322 69 77

Lisätiedot

Matkailun tulo- ja työllisyysselvitys v. 2016

Matkailun tulo- ja työllisyysselvitys v. 2016 Matkailun tulo- ja työllisyysselvitys v. 2016 Rakennetiedot Jämsän matkailukeskus Laskettavan muuttujan vuositaso (YTR) Yritykset YTR:n mukaan Toimipaikat YTR:n mukaan Henkilöstömäärä (2015) 322 69 77

Lisätiedot

Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa

Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa 1 Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa Hyrynsalmi Hyrynsalmen kunnan alueella kaikkien toimialojen liikevaihto nousi vuonna 2014 yhteensä 8,2 prosenttia

Lisätiedot

Suurten toimijoiden kehitys näkyy Kainuun talousluvuissa - Kainuun maakunnan suhdannekehitys vuoden 2014 loppuun

Suurten toimijoiden kehitys näkyy Kainuun talousluvuissa - Kainuun maakunnan suhdannekehitys vuoden 2014 loppuun 1 Suurten toimijoiden kehitys näkyy Kainuun talousluvuissa - Kainuun maakunnan suhdannekehitys vuoden 2014 loppuun Kainuun liitossa on laadittu ja maakuntavaltuusto on hyväksynyt (16.6.2014) maakunnan

Lisätiedot

Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa

Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa 1 Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa Hyrynsalmi Vuonna 2013 Hyrynsalmen kunnan alueella kaikkien toimialojen liikevaihto nousi 5,1 prosenttia edellisvuoteen

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 1/2018

Keski-Suomen Aikajana 1/2018 Keski-Suomen Aikajana 1/2018 Tilanne 30.9.2017 #keskisuomi #kasvunmaakunta kasvu jatkui hyvänä heinä-syyskuussa vientiteollisuus oivassa vedossa Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Tuoreimmat käänteet

Lisätiedot

Matkailun tulo- ja työllisyysvertailu. Kooste Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tilastoista 2015

Matkailun tulo- ja työllisyysvertailu. Kooste Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tilastoista 2015 Matkailun tulo- ja työllisyysvertailu Kooste Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tilastoista 2015 Rakennetiedot Henkilöstömäärä Liikevaihto Yritykset (YTR) Toimipaikat (YTR) 2012 2013 2012

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 4/2017

Keski-Suomen Aikajana 4/2017 Keski-Suomen Aikajana 4/2017 Tilanne 30.6.2017 #keskisuomi #kasvunmaakunta kasvu jatkui kiivaana vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Tuoreimmat käänteet liiketoiminnan

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 2/2018

Keski-Suomen Aikajana 2/2018 Keski-Suomen Aikajana 2/2018 Tilanne 31.12.2017 #keskisuomi vakaan #kasvunmaakunta kasvu jatkui hyvänä 2017 vientiteollisuus oivassa vedossa Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Tuoreimmat käänteet

Lisätiedot

Matkailun Tulo- ja työllisyysselvitys v. 2015

Matkailun Tulo- ja työllisyysselvitys v. 2015 Matkailun Tulo- ja työllisyysselvitys v. 2015 Muutokset tilastoissa Aiempina vuosina Jämsän ja Himoksen matkailukeskuksia on tarkasteltu erikseen. Uusimmassa tilastossa laskenta pohjautuu päivitettyyn

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 3/2018 Tilanne #keskisuomi #kasvunmaakunta kasvu kiihtyi talvella 2018 vienti vetää ja teollisuus kovassa kasvussa

Keski-Suomen Aikajana 3/2018 Tilanne #keskisuomi #kasvunmaakunta kasvu kiihtyi talvella 2018 vienti vetää ja teollisuus kovassa kasvussa Keski-Suomen Aikajana 3/2018 Tilanne 31.3.2018 #keskisuomi #kasvunmaakunta kasvu kiihtyi talvella 2018 vienti vetää ja teollisuus kovassa kasvussa Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Tuoreimmat käänteet

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 2/2019 Tilanne

Keski-Suomen Aikajana 2/2019 Tilanne Keski-Suomen Tilanne 31.12.2018 Kasvu jatkui hyvänä koko vuoden, tosin hieman koko maata pienempänä Kovin kasvu oli Äänekosken seudulla Teollisuuden investoinneilla on iso merkitys Henkilöstömäärä on lisääntynyt

Lisätiedot

Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa

Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa 1 Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa Hyrynsalmi Hyrynsalmen kunnan alueella kaikkien toimialojen liikevaihto nousi vuonna 2014 yhteensä 7,8 prosenttia

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 2/2018

Keski-Suomen Aikajana 2/2018 Keski-Suomen Aikajana 2/2018 Tilanne 31.12.2017 #keskisuomi vakaan #kasvunmaakunta kasvu jatkui hyvänä 2017 vientiteollisuus oivassa vedossa Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto 2010= 125 120 Keski-Suomen

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 4/2018 Tilanne #keskisuomi #kasvunmaakunta Kasvun vauhti tasaantui hieman, mutta jatkui hyvänä alkuvuonna 2018.

Keski-Suomen Aikajana 4/2018 Tilanne #keskisuomi #kasvunmaakunta Kasvun vauhti tasaantui hieman, mutta jatkui hyvänä alkuvuonna 2018. Keski-Suomen Aikajana 4/2018 Tilanne 30.6.2018 #keskisuomi #kasvunmaakunta Kasvun vauhti tasaantui hieman, mutta jatkui hyvänä alkuvuonna 2018. Vienti vetää ja teknologiateollisuus kovin kasvaja Veli-Pekka

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 1/2019 Tilanne Menetetty vuosikymmen on kurottu umpeen. Kasvu tasaantui hieman, mutta jatkui hyvänä kesällä 2018.

Keski-Suomen Aikajana 1/2019 Tilanne Menetetty vuosikymmen on kurottu umpeen. Kasvu tasaantui hieman, mutta jatkui hyvänä kesällä 2018. Keski-Suomen Tilanne 30.9.2018 Menetetty vuosikymmen on kurottu umpeen. Kasvu tasaantui hieman, mutta jatkui hyvänä kesällä 2018. Yritysten henkilöstömäärä kasvaa. Vienti vetää ja metsäteollisuus on kovin

Lisätiedot

Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto

Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Keski-Suomen Tilanne 31.3.2019 Rakentamisen ja yksityisten palveluiden kasvu on jatkunut. Suhdannehuippu ohitettu viennissä, teollisuudessa ja kaupan alalla. Kovin kasvu oli Äänekosken ja Saarijärven-Viitasaaren

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 3/2017

Keski-Suomen Aikajana 3/2017 Keski-Suomen Aikajana 3/2017 Tilanne 31.3.2017, julkaisuvapaa 4.7.2017 klo 10.00 #keskisuomi #kasvunmaakunta kasvu kiihtyi teollisuuden avulla ja on syntynyt positiivinen kasvunkierre Aikajana 4/2017 julkaistaan

Lisätiedot

Koko maan tarkastelussa Pohjois-Suomessa kovin kasvu nykyisellä EUohjelmakaudella. Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto

Koko maan tarkastelussa Pohjois-Suomessa kovin kasvu nykyisellä EUohjelmakaudella. Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Keski-Suomen Tilanne 30.6.2019 Matkailun, kaupan ja palveluiden kasvu on jatkunut kohtuullisena. Suhdannehuippu ohitettu viennissä, teollisuudessa ja rakentamisessa. Kovin kasvu Saarijärven-Viitasaaren

Lisätiedot

Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa

Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa 1 Kaikkien toimialojen (A-X) liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehitys Kainuun kunnissa Hyrynsalmi Vuonna 2013 Hyrynsalmen kunnan alueella kaikkien toimialojen liikevaihto nousi 6,8 prosenttia edellisvuoteen

Lisätiedot

Suhdannekatsaus-Kainuu 27.11.2015

Suhdannekatsaus-Kainuu 27.11.2015 1 Kainuun kärkitoimialojen tilanne edelleen haastava maakunnan suhdannekehitys vuoden 2015 kesäkuulle Kainuun liitossa on laadittu ja maakuntavaltuusto on hyväksynyt (16.6.2014) maakunnan tulevien vuosien

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 3/2017

Keski-Suomen Aikajana 3/2017 Keski-Suomen Aikajana 3/2017 Maakuntahallitus 25.8.2017 #keskisuomi #kasvunmaakunta kasvu kiihtyi teollisuuden avulla ja on syntynyt positiivinen kasvunkierre Aikajana 4/2017 julkaistaan lokakuun alussa

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 1/2017 Tilanne

Keski-Suomen Aikajana 1/2017 Tilanne Keski-Suomen Aikajana 1/2017 Tilanne 30.9.2016 Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Aikajana 2/2017 julkaistaan huhtikuun alussa, tilanne 31.12.2016 Veli-Pekka Päivänen Olli Patrikainen Uljas Valkeinen

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 2/2019 Tilanne

Keski-Suomen Aikajana 2/2019 Tilanne Keski-Suomen Tilanne 31.12.2018 Kasvu jatkui hyvänä koko vuoden, tosin hieman koko maata pienempänä Kovin kasvu oli Äänekosken seudulla Teollisuuden investoinneilla on iso merkitys Henkilöstömäärä on lisääntynyt

Lisätiedot

Maakunnan muutokset kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta

Maakunnan muutokset kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta Maakunnan muutokset kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta RT:n ja RAKLIn ajankohtaisseminaari 18.1.2017 Keski-Suomi #kasvunmaakunta Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Veli-Pekka Päivänen Olli Patrikainen

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT. Uusimmat tiedot toukokuulle 2014 saakka. - esittelyssä Pohjois-Pohjanmaan luovat alat

POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT. Uusimmat tiedot toukokuulle 2014 saakka. - esittelyssä Pohjois-Pohjanmaan luovat alat POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT Uusimmat tiedot toukokuulle 2014 saakka - esittelyssä Pohjois-Pohjanmaan luovat alat Taitto: Etukannen kuva: Ari Näpänkangas Pixabay 3 Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 3/2016

Keski-Suomen Aikajana 3/2016 Keski-Suomen Aikajana 3/2016 Tuoreimmat käänteet liiketoiminnan kehityksessä: Talouskasvua on jokaisella seudulla ja jokaisella toimialalla. Kasvu on heijastunut myös työllisyyteen jokaisella toimialalla.

Lisätiedot

Matkailun tulo- ja työllisyysvertailu. Kooste Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tilastoista

Matkailun tulo- ja työllisyysvertailu. Kooste Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tilastoista Matkailun tulo- ja työllisyysvertailu Kooste Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tilastoista 2014 Rakennetiedot Henkilöstömäärä Liikevaihto Yritykset (YTR) Toimipaikat (YTR) 2010 2012 2011

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 2/2017

Keski-Suomen Aikajana 2/2017 Keski-Suomen Aikajana 2/2017 Tilanne 31.12.2016 #keskisuomi #kasvunmaakunta on totta, kovat kasvuluvut pöytään vuodelta 2016 Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Aikajana 3/2017 julkaistaan elokuun

Lisätiedot

Jyväskylän seudun suhdannetiedot Q2/2016. Olli Patrikainen

Jyväskylän seudun suhdannetiedot Q2/2016. Olli Patrikainen suhdannetiedot Q2/2016 Olli Patrikainen 27.9.2016 Tuoteseloste Tietojen lähteenä on Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Liikevaihto lasketaan ilman arvonlisäveroa. Kuvattava liikevaihto

Lisätiedot

tapahtumassa? Keski-Suomen Aikajana 2 / 2015 Kasvun merkkejä vihdoin näkyvissä ja onko käänne parempaan todella

tapahtumassa? Keski-Suomen Aikajana 2 / 2015 Kasvun merkkejä vihdoin näkyvissä ja onko käänne parempaan todella Keski-Suomen Aikajana 2 / 2015 Kasvun merkkejä vihdoin näkyvissä ja onko käänne parempaan todella tapahtumassa? Lisätietoja: Veli-Pekka Päivänen Olli Patrikainen Uljas Valkeinen 040 5950005 0400 644367

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 4/2016

Keski-Suomen Aikajana 4/2016 Keski-Suomen Aikajana 4/2016 Keski-Suomi #kasvunmaakunta Seuraava Aikajana 1/2017 julkaistaan tammikuun 2017 alussa. Veli-Pekka Päivänen Olli Patrikainen Uljas Valkeinen 040 595 0005 0400 644 367 050 568

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana I / 2015

Keski-Suomen Aikajana I / 2015 Keski-Suomen Aikajana I / 2015 Tuoteseloste Tietojen lähteenä on Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Lisäksi tietoja on täydennetty muutamilla muilla Tilastokeskuksen tiedoilla (väestö,

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 3/2015. Kasvun merkit vahvistumassa, Keski-Suomi

Keski-Suomen Aikajana 3/2015. Kasvun merkit vahvistumassa, Keski-Suomi Keski-Suomen Aikajana 3/2015 Kasvun merkit vahvistumassa, Keski-Suomi kuroo koko maata kiinni. Maakunnan veturi(t) on saatu liikkeelle. Työllisyystilanne edelleen heikko. Lisätietoja: Veli-Pekka Päivänen

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012

Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012 Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012 Lisätietoja: Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Mikko Väisänen, Pohjois-Pohjanmaan liitto, p. 050 336 6524 Lähde: Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 2/2016

Keski-Suomen Aikajana 2/2016 Keski-Suomen Aikajana 2/2016 Tuoreimmat käänteet liiketoiminnan kehityksessä: Keski-Suomen talouskasvu on vielä haurasta, kasvu keikkuen tulee. Palveluissa ja rakentamisessa kasvu on jatkunut. Metsäteollisuudessa

Lisätiedot

ASIAKASKOHTAINEN SUHDANNEPALVELU. Lappeenranta 1.10.2008. - Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot

ASIAKASKOHTAINEN SUHDANNEPALVELU. Lappeenranta 1.10.2008. - Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot ASIAKASKOHTAINEN SUHDANNEPALVELU - Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot Tiina Karppanen (09) 1734 2656 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Lappeenranta 1.10.2008 1.10.2008 A 1 Mihin suhdannetietoja

Lisätiedot

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu Nopeat toimialoittaiset ja alueittaiset suhdannetiedot yritysten toimintaympäristön seurantaan

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu Nopeat toimialoittaiset ja alueittaiset suhdannetiedot yritysten toimintaympäristön seurantaan Asiakaskohtainen suhdannepalvelu Nopeat toimialoittaiset ja alueittaiset suhdannetiedot yritysten toimintaympäristön seurantaan Seinäjoki 22.04.2008 Satu Elho (09) 1734 2966 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Lisätiedot

NOPEAT TOIMIALOITTAISET SUHDANNETIEDOT - yritysten toimintaympäristön seurannassa. Kuopio 12.11.2008

NOPEAT TOIMIALOITTAISET SUHDANNETIEDOT - yritysten toimintaympäristön seurannassa. Kuopio 12.11.2008 NOPEAT TOIMIALOITTAISET SUHDANNETIEDOT - yritysten toimintaympäristön seurannassa Merja Huopainen (09) 1734 2672 Mark Rantala (09) 1734 3552 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Kuopio 12.11.2008 12.11.2008

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 1/2016

Keski-Suomen Aikajana 1/2016 Keski-Suomen Aikajana 1/2016 Tuoreimmat käänteet liiketoiminnan kehityksessä: Keski-Suomi kuroo koko maata kiinni ja Jyväskylän seudulla kasvu on jopa koko maata ripeämpää. Rakentaminen ja kauppa kehittyvät

Lisätiedot

VUODEN 2016 ENSIMMÄISELLÄ VUOSIPUOLISKOLLA KASVOIVAT VOIMAKKAASTI KAIKKIEN TOIMIALOJEN LIIKEVAIHTO SEKÄ

VUODEN 2016 ENSIMMÄISELLÄ VUOSIPUOLISKOLLA KASVOIVAT VOIMAKKAASTI KAIKKIEN TOIMIALOJEN LIIKEVAIHTO SEKÄ 1 VUODEN 2016 ENSIMMÄISELLÄ VUOSIPUOLISKOLLA KASVOIVAT VOIMAKKAASTI KAIKKIEN TOIMIALOJEN LIIKEVAIHTO SEKÄ KAIVOS- JA METALLIALAN HENKILÖSTÖMÄÄRÄT - KAINUUN SUHDANNETIEDOT MARRASKUU 2016 Vuoden 2016 ensimmäisellä

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Hanna Heikinheimo (09) 1734 2978 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Lahti 11.5.2011 11.5.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu - Suhdannetietoja toimialoista, yritysryhmistä ja alueista

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu - Suhdannetietoja toimialoista, yritysryhmistä ja alueista Asiakaskohtainen suhdannepalvelu - Suhdannetietoja toimialoista, yritysryhmistä ja alueista Tampere 25.10.2007 (09) 1734 2966 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi 29.10.2007 A 1 A) Budjettirahoitteinen liiketoiminnan

Lisätiedot

Suhdannekatsaus-Kainuu

Suhdannekatsaus-Kainuu 1 KAINUUN KÄRKITOIMIALOJEN SUHDANNEKEHITYS VUODEN 2015 LOPPUUN Kainuun liitossa on laadittu ja maakuntavaltuusto on hyväksynyt (16.6.2014) maakunnan tulevien vuosien kehittämispainotuksia linjaavan Kainuu

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT

POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT Uusimmat tiedot toukokuulle 2015 saakka - uutena signaaleja Tutkasta ja rakennetiedot - esittelyssä matkailu-klusteri Taitto: Ari Näpänkangas Etukannen kuva: InfoMine

Lisätiedot

NOPEAT TOIMIALOITTAISET SUHDANNETIEDOT - yritysten toimintaympäristön seurannassa. Mikkeli

NOPEAT TOIMIALOITTAISET SUHDANNETIEDOT - yritysten toimintaympäristön seurannassa. Mikkeli NOPEAT TOIMIALOITTAISET SUHDANNETIEDOT - yritysten toimintaympäristön seurannassa Merja Huopainen (09) 1734 2672 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Mikkeli 30.9.2009 A 1 Asiakaskohtainen suhdannepalvelu

Lisätiedot

NOPEAT TOIMIALOITTAISET SUHDANNETIEDOT - yritysten toimintaympäristön seurannassa. Oulu

NOPEAT TOIMIALOITTAISET SUHDANNETIEDOT - yritysten toimintaympäristön seurannassa. Oulu NOPEAT TOIMIALOITTAISET SUHDANNETIEDOT - yritysten toimintaympäristön seurannassa Merja Huopainen (09) 1734 2672 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Oulu 29.10.2009 2009 A 1 Asiakaskohtainen suhdannepalvelu

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Hanna Heikinheimo (09) 1734 2978 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Lohja 12.10.2011 12.10.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

Kainuun liitto. Liikevaihto vahvassa myötäisessä

Kainuun liitto. Liikevaihto vahvassa myötäisessä 1 VUODEN 2016 ENSIMMÄISELLÄ VUOSIPUOLISKOLLA KASVOIVAT VOIMAKKAASTI KAIKKIEN TOIMIALOJEN LIIKEVAIHTO SEKÄ KAIVOS- JA METALLIALAN HENKILÖSTÖMÄÄRÄT - KAINUUN SUHDANNETIEDOT MARRASKUU 2016 Vuoden 2016 ensimmäisellä

Lisätiedot

NOPEAT TOIMIALOITTAISET SUHDANNETIEDOT - yritysten toimintaympäristön seurannassa. Turku 13.03.2008

NOPEAT TOIMIALOITTAISET SUHDANNETIEDOT - yritysten toimintaympäristön seurannassa. Turku 13.03.2008 NOPEAT TOIMIALOITTAISET SUHDANNETIEDOT - yritysten toimintaympäristön seurannassa Tiina Herttuainen (09) 1734 3619 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Turku 13.03.2008 13.03.2008 A 1 A) Budjettirahoitteinen

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2018

Lappeenrannan toimialakatsaus 2018 Lappeenrannan toimialakatsaus 2018 24.10.2018 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 30.9.2016 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Tiina Herttuainen 09 1734 3619 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Joensuu 24.11.2011 24.11.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 14.10.2013 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT

POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT F RAKENTAMINEN ICT-KLUSTERI METALLI-KLUSTERI HYVINVOINTI- KLUSTERI (YKSITYINEN) LAAJA MATKAILU- KLUSTERI LUOVAN TALOUDEN KLUSTERI PUUTUOTE- JA HUONEKALU- TEOLLISUUS POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANNETIEDOT Uusimmat

Lisätiedot

Pohjois-Savon aluetalouskatsaus. Syksy 2018

Pohjois-Savon aluetalouskatsaus. Syksy 2018 Syksy 2018 1 (19) TIIVISTELMÄ... 2 1 ALUETALOUS POHJOIS-SAVOSSA JA KOKO MAASSA... 4 1.1 Liikevaihto... 4 1.2 Vienti... 5 1.3 Palkkasumma... 7 2 ALUETALOUS SEUDUTTAIN... 8 2.1 Liikevaihto... 8 2.2 Vienti...

Lisätiedot

Janne Kinnunen Viitasaaren kaupunki

Janne Kinnunen Viitasaaren kaupunki Janne Kinnunen Viitasaaren kaupunki Viitasaaren seutukaupungin vetovoiman kehittäminen, pääpointit Kaupungin kohtalonyhteys paikallisen, seudullisen ja maakunnallisen elinkeinoelämän kanssa, kaupunki kehittyy

Lisätiedot

Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot

Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot Tiina Herttuainen (09) 1734 3619 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Jyväskylä 1.12.2009 1.12.2009 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2017

Lappeenrannan toimialakatsaus 2017 Lappeenrannan toimialakatsaus 2017 10.10.2017 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset?

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Helsingissä 11.9.2012 Satu Elho Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus Kevät 2019 Tiedotustilaisuus 4.4.2019 Talousnäkymät Reaalitalouden ennuste 4.4.2019 Jukka Railavo, finanssineuvos Talousnäkymät Nousukauden lopulla: Työllisyys on korkealla ja työttömyys

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE JULKAISUVAPAA heti TIEDOTUSVÄLINEILLE KAINUUN KÄRKIALOJEN JA KUNTIEN SUHDANNETIEDOT 06/2011

LEHDISTÖTIEDOTE JULKAISUVAPAA heti TIEDOTUSVÄLINEILLE KAINUUN KÄRKIALOJEN JA KUNTIEN SUHDANNETIEDOT 06/2011 LEHDISTÖTIEDOTE 11.11.2011 JULKAISUVAPAA heti TIEDOTUSVÄLINEILLE KAINUUN KÄRKIALOJEN JA KUNTIEN SUHDANNETIEDOT 06/2011 Aluekehityslainsäädännön (Laki alueiden kehittämisestä 602/2002) perusteella maakuntien

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Pohjois-Savon aluetalouskatsaus. Syksy 2019

Pohjois-Savon aluetalouskatsaus. Syksy 2019 Syksy 2019 1 (21) TIIVISTELMÄ... 2 1 ALUETALOUS POHJOIS-SAVOSSA JA KOKO MAASSA... 4 1.1 Liikevaihto... 4 1.2 Vienti... 6 1.3 Palkkasumma... 8 2 ALUETALOUS SEUDUTTAIN... 10 2.1 Liikevaihto... 10 2.2 Vienti...

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2011

Lappeenrannan toimialakatsaus 2011 Lappeenrannan toimialakatsaus 2011 21.10.2011 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Pohjois-Savon. Aluetalouskatsaus

Pohjois-Savon. Aluetalouskatsaus Pohjois-Savon Aluetalouskatsaus Syksy 2014 Sisällysluettelo: TIIVISTELMÄ... 2 1 Aluetalous Pohjois-Savossa... 4 1.1 Liikevaihto... 4 1.2 Vienti... 7 1.3 Palkkasumma... 9 1.4 Työvoimavarat ja työllisyys...

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset?

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Rovaniemi 17.11.2010 Tiina Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai alueiden kehitystä lyhyellä

Lisätiedot

Pohjois-Savon aluetalouskatsaus. Syksy 2017

Pohjois-Savon aluetalouskatsaus. Syksy 2017 Syksy 2017 1 TIIVISTELMÄ... 2 1 ALUETALOUS POHJOIS-SAVOSSA JA KOKO MAASSA... 4 1.1 Liikevaihto... 4 1.2 Vienti... 5 1.3 Palkkasumma... 6 2 ALUETALOUS SEUDUTTAIN... 8 2.1 Liikevaihto... 8 2.2 Vienti...

Lisätiedot

Tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen & valmistuttamisen liikevaihdon, kotimaan myynnin ja viennin kehitys. Syyskuu 2017

Tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen & valmistuttamisen liikevaihdon, kotimaan myynnin ja viennin kehitys. Syyskuu 2017 Tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen & valmistuttamisen liikevaihdon, kotimaan myynnin ja viennin kehitys Syyskuu 2017 Tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen & valmistuttamisen liikevaihdon kehitys /

Lisätiedot

Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun

Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun Tiina Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai alueiden kehitystä

Lisätiedot

Tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen & valmistuttamisen liikevaihdon, kotimaan myynnin ja viennin kehitys. Heinäkuu 2017

Tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen & valmistuttamisen liikevaihdon, kotimaan myynnin ja viennin kehitys. Heinäkuu 2017 Tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen & valmistuttamisen liikevaihdon, kotimaan myynnin ja viennin kehitys Heinäkuu 2017 Tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen & valmistuttamisen liikevaihdon kehitys

Lisätiedot

Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot

Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot Marko Tuomiaro (09) 1734 2705 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Pori 18.11.200911 18.11.2009 A 1 Sisältö: 1. Suhdannetietojen esittely Kuukausittain

Lisätiedot

Tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen & valmistuttamisen liikevaihdon, kotimaan myynnin ja viennin kehitys. Joulukuu 2017

Tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen & valmistuttamisen liikevaihdon, kotimaan myynnin ja viennin kehitys. Joulukuu 2017 Tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen & valmistuttamisen liikevaihdon, kotimaan myynnin ja viennin kehitys Joulukuu 2017 Tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen & valmistuttamisen liikevaihdon kehitys

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot

Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot Satu Elho (09) 1734 2966 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Tampere 11.3.2009 11.03.2009 A 1 Jos taantuma määritellään vähintään puoli vuotta kestäneeksi

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/217 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2010

Lappeenrannan toimialakatsaus 2010 Lappeenrannan toimialakatsaus 2010 Lappeenrannan kaupunginkanslian julkaisuja 2010:1 Lappeenrannan toimialakatsaus 2010 18.10.2010 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde:

Lisätiedot

Pohjois Savon aluetalouskatsaus. Syksy 2016

Pohjois Savon aluetalouskatsaus. Syksy 2016 Syksy 2016 1 TIIVISTELMÄ... 2 1 POHJOIS SAVO JA SUOMI... 3 1.1 Liikevaihto... 3 1.2 Vienti... 4 1.3 Palkkasumma... 5 2 ALUETALOUS POHJOIS SAVOSSA... 7 2.1 Liikevaihto... 7 2.2 Vienti... 9 2.3 Palkkasumma...

Lisätiedot

Tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen & valmistuttamisen liikevaihdon, kotimaan myynnin ja viennin kehitys. Toukokuu 2017

Tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen & valmistuttamisen liikevaihdon, kotimaan myynnin ja viennin kehitys. Toukokuu 2017 Tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen & valmistuttamisen liikevaihdon, kotimaan myynnin ja viennin kehitys Toukokuu 2017 Tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen & valmistuttamisen liikevaihdon kehitys

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/213 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Suhdannetilanne:

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANTEET. Suhdannetiedot toukokuulle 2018 saakka. - mukana Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston katsaus toimialojen näkymiin

POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANTEET. Suhdannetiedot toukokuulle 2018 saakka. - mukana Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston katsaus toimialojen näkymiin POHJOIS-POHJANMAAN SUHDANTEET Suhdannetiedot toukokuulle 2018 saakka - mukana Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston katsaus toimialojen näkymiin Taitto: Etukannen kuvat: Ari Näpänkangas KEHA-keskus, kuvapankki

Lisätiedot

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Suhdanteet t vaihtelevat t - Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa 23.11.2010 Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 9/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 7/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 8/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain:

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain: Teknologiateollisuuden kehitys alueittain: Alueittain tarkasteltuna liikevaihto kasvoi vuoden 2016 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kymmenellä ELY-alueella.

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 7/217 16 14 12 1 8 6 4 2 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 C Tehdasteollisuus

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 7/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 9/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot