Saksan kielioppi muistiinpanoja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Saksan kielioppi muistiinpanoja"

Transkriptio

1 2 Saksan kielioppi muistiinpanoja * yleis kohdat Raimo Puntti 2017 aikaluokat finittii [verbin] muoto ptp / infinitiivi aika advebiaalit sijat * sijan osoitin sanamuodot sijan osoittimia sijan valinta perusteita * osoittaa sijan merkityksen artikkelit aina subjekti? (nominatiivi) pronominit **VT verbi > AKK + DAT subjekti, AKK, DAT, GEN sijat prepositiot **VI verbi > vain DAT adjektiivit **Vr > AKK refl. pronomini järjestys numerot adjektiivi ja sija verbit ** prepositio ja sija * yksityiskohdat tapaluokat finiitti verbin muoto + ptp pääluokat aktiivi lause > subjekti tekee jtkn indikatiivi + infinitiivi passiivi > jtkn tehdään subjektille konjunktiivi imperatiivi subjekti finiitti [verbi] pronomoni objektit adverbiaalit prepositio komplementit ptp / infinitiivi substantiivi objektit nimi persoona pronomini substantiivi fraase* * 3.py persoona pronomini voi korvata substantiivi fraasen sanajärjestys topikki finiitti [verbi] substantiivi / pronomini / adverbiaali prepositio ptp / inf. finiitti [verbin] muoto persoona muoto preesenssi imperfekti indikatiivi / konjunktiivi muoto sijan merkityksen nominatiivi akkusatiivi sijan muodot datiivi sijan muodot genetiivi osoitus fraaset subjekti fraaseja VT > suora objekti VT > epäsuora objekti GEN omistus substantiivi VT > subst. määritteet VT > subst. määritteet mitta fraase pronomini VT > pronomini objekti VT > pronomini objekti GEN prep. nimi aika adverbiaali aika prep. adverbiaali verbi / adj. > GEN predikaatin kompl. tervehdykset VI > vain DAT sija appositio mitta fraaset DAT omistus fraase suunta prep. fraase paikka prep. fraase AKK prep. fraase DAT prep. fraase adjektiivi > AKK yhteys adjektiivi > DAT yhteys substantiivin sija yhteys sukuun * substantiivin sija osoitetaan sen määrite sanamuodoilla * substantiivilla on kiinteä sijamuoto yksikössä > NOM, AKK ja DAT:ssa * substantiivin suku määrää määritteiden sija muodot. * kaikki kolme sija muotoa tarkoittaa samaa. (dieser, dieses, diese > tämä) pronominien sija yhteys sukuun * pronomini valinta riippuu substantiivin suvusta johon se viittaa * yks. possessiivin muoto on epämääräisen artikkelin tapainen * muiden pronominien päätteet ovat kuten määräisen artikkelin, ja niiden jälkeinen adjektiivin pääte kuten määr. art. jälkeen

2 päivitys SIVULUETTELO ja päivitys pvm kansisivu kielioppi perusteita lauseet sanajärjestys lauseessa & jäsenet sivuluettelo sisältö & päivitys pvm lauseet lauseen eka jäsen (aihe) kielioppi perusteita lauseet sanajärjestys muuta kielioppi perusteita jatk refleksiivi 3. pers.pron. & refleksi merkitys verbi luokat, rektio & sija maa & kieli maa, kieli & kansalaisuus verbi apuverbit numerot luku ja järjestys numerot verbi modaaliverbit artikkelit määräiset, epämääräiset, abstr verbi modaaliverbit käyttö substantiivit yksiköt / monikot / muuta verbi modaaliverbit käyttö jatk yhteenveto # 1 sija yhteyksiä verbi heikot, vahvat verbit yhteenveto # 2 prepositiot muuta verbi VT verbit ja sijat yhteenveto # 3 prepositio objektit verbi VI verbit & DAT ainoa sija yhteenveto # 4 monta määrite päätettä verbi epäsäännölliset imperfektit > lista yhteenveto # 5 modaali verbi ja infinitiivi verbi perus infinitiivi säännöt yhteenveto # 6 pronomineja verbi zu + infinitiivi lauseet yhteenveto # 7 konjunktiivi tapa luokka verbi modaali verbit aikaluokissa yhteenveto # 8 oppiminen jälkiviisaus verbi lauseet & aikaluokka määritys yhteenveto # 9 opiskelu aiheita verbi finiitti verbi yks. vai monikko? yhteenveto # 10 lauseen jäseniä ja sija verbi imperatiivi tapaluokka yhteenveto # 11 subst. sijan osoittimet verbi KI konjunktiivi tapaluokka oppikirja 1:n sisältöjä verbi KII konjunktiivi tapaluokka oppikirja 2:n sisältöjä verbi verbien sija yhteys oppikirja 3:n sisältöjä sijat sija perusteet oppikirja 4:n sisältöjä sijat sijan osoittimia sijat genetiivi sijan käyttö pääluokka aktiivi indikatiivi lauseet pääluokka passiivi indikatiivi lauseet pääluokka passiivi lauseet > muuta pääluokka aktiivi vaihtoehto passiiville prepositiot AKK DAT GEN prepositiot vaihto > AKK suunta // DAT paikka prepositiot vaihto prep. jatk prepositiot saman tyyppisiä merkityksiä adjektiivit adjektiivi pääteet adjektiivit adjektiivit adjektiivit adjektiivit jatk. * substantiivin määritteiden sija muodot (muodolla suku luokka yhteys) adjektiivit adjektiivi ja sija * persoona pronominien sija muodot > sijan merkitys (ei suku yhteyttä) adjektiivit vertailussa positiivi, kompar., superl. * refleksi pronomilla sija muoto (muodolla ei suku yhteyttä) pronominit possessivipronominit * preposition sija ryhmät (ei suku yhteyttä) pronominit muita pronominia * verbien / adjektiivien vaatima sija tai prepositio yhteys pronominit muita pronominia jatk. * refleksi pronomini on osa Vr verbiä pronominit persoona, refl., relatiivi pronominit * substantiivien suku määrää määritteen muodot, mutta sukua ei näytetä pronominit alle, einer (yksi) pronomini * sijan merkitys sijan mukaan > subjekti, akkusatiivi, datiivi, genetiivi pronominit muita substantiivin pron. määritteitä * pronominien sija muodot > artikkelien tapaiset päätteet pronominit es pronomini pronominit es pronomini jatkuu dar- adverbit dar- / wor- refleksi adverbit * verbi muodot lauseissa hin- adverbit hin_ / her_ suunta adverbit * finiitti verbi (taipuva) adverbit aika-paikka-tapa-syy jne. adverbit * infinitiivi ja partisiipin perfekti (ptp), passiivissa worden adverbit aika adverbiaaleja prepositiolla * taipuva finiitti verbin yhteyksiä konjunktiot konjunktiot pää- / sivulauseet * aikaluokka * verbi ryhmät apu-, modaali-, muut konjunktiot selvityksiä // käyttö * tapaluokka * 2. paikka sääntö partikkelit modaali partikkelit > tehoste sanat * subjektin pers. muoto * muodon ero (indikatiivissa / konjunktiivissa) substantiivi miksi sukuluokka? * sijan osoittimia * transitiivi, intransitiivi ja refleksi verbi ryhmät heikot maskul. heikkoja mask. / muita päätteitä * VT verbit > * AKK sija oletuksena (+DAT) sanan muoto perustietoa > subst., adjektiivit, verbit * VI verbit > * vain DAT sija sanan muoto substantiivit monikko & suku * Vr verbit > * AKK refleksi pron. sich, oletuksena sanan muoto substantiivit * VI perfektissä * sein apuverbi (ehdoilla) sanan muoto verbit * VT perfektissä * haben apuverbi sanan muoto adjektiivit * VT, VI passiivi * VI verbillä subjekti voi olla vain es * prepositio fraaset * ilman VT, VI, Vr yhteyttä * lause, prepositiolla ja VT, VI yhteys fraase :16 sivu 2 saksan kielioppi.xlsx

3 Saksan kielioppi perusteita * sija, suku ja finiitti verbi * lause rakenteet * sijan merkitykset * lauseen jäseniä sija * sijat * miten sijaa näytetään? * verbin (VT, VI, Vr), adjektiivin tai preopistion sija yhteys * mihin sijaa käytetään? * mistä tiedetään > AKK vai DAT sija? * artikkelin sija muodot > NOM, AKK, DAT, GEN * substantiivi & sija * [artikkeli + pron. + adj.] + subst. >> * sijan sanamuodot * pronominin sija muodot > NOM, AKK, DAT, GEN * substantiivi on kiinteä * yks. NOM, AKK, DAT sijoissa * sijan osoittimet * adjektiivin (subst. määritteenä) sija muodot * prepositio fraase 1 * prepositio + subst. fraase * NOM, AKK, DAT, GEN * järjestys numeron pääte * prepositio fraase 2 * prepositio + pronomini * prepositiot ja sijat AKK, DAT, GEN (ei NOM) >> * transitiivi verbi (VT) >> * transitiivi verbi saa vähintään AKK sijan oletuksena, mutta voi saada myös DAT sijan * ilman prepositiota * >> * GEN yksikkö mask. / neutri substantiivin pääte > -es * DAT monikko pääte > aina -en * NOM persoona pronomini > kuka? * AKK persoona pron. kenet? * ilman prep. * NOM sijassa ei ole prepositiota * DAT persoona pronomini kenelle? * ei prep. * sija muotojen merkitys * substantiivi fraase > NOM > mikä? * substantiivi fr. > AKK mitä * DAT mille * ei prep. * 3. persoonan hlö pronomini on refleksi merkitykseltään > hän, hänet, hänelle (hlö) * juttu 3. pers. pronomini > se * 'se' sijan valinta > NOM > er, es, sie * AKK sitä > ihn, es, sie * DAT sille > ihm, ihm, ihr * pronominin valinta > substantiivin suku johon 'se' pron. viittaa määrää valinnan (esim. er, es vai sie) >> * VT > AKK sija * VI > vain DAT sija * VT VI > AKK + DAT sijat * Vr > AKK refleksi pron. oletuksena * finiitti verbin subjekti NOM > ei ole * NOM persoona pronominit * nimi * finiitti verbin subjekti > NOM * kuka, mikä tekee jtkn prepositiota * substantiivi fraasen NOM sana muodot * kiinteä substantiivi muoto >> * melkein kaikki finiitti verbit saavat subjektin (eivä riipu VT, VI, Vr luokista) * VT:n suora objekti ilman * AKK persoona pronominit * nimi * VT verbin suora objekti > AKK * kenet, ketä, mitä? prepositiota * substantiivi fraasen AKK sanamuodot * kiinteä substantiivi muoto * muitakin AKK / DAT merkityksiä on kuin suora- / epäsuora obj. * VT:n epäsuora objekti ilman * DAT persoona pronominit * VT verbin DAT epäsuora objekti * kenelle, mille? prepositiota * substantiivi fraasen DAT sanamuodot * kiinteä substantiivi muoto >> * intransitiivi verbi (VI) vaatii enimmäkseen vain DAT sijan, mikä ei ole epäsuora objekti >> * preposition kanssa * * persoona pronominin sija valinta = preposition sija (preposition sija määrää pronominin sijan) * esim. > für dich (AKK), ohne mich (AKK), mit mir (DAT), von mir (DAT) * prepositio fraase ja sija * substantiivi määrite sanoilla oltava preposition sijan mukaiset muodot, tai vähintään yhdellä merkitys oltava selkeä prepositio komplementti, adverbiaali tai idiomaattinen * vaihto prep. + subst. fraase * AKK & DAT saman näköisiä * AKK > liikkumisen suunta * DAT > paikka komplementti sija * m / n GEN yks. > -es ja DAT mon. subst. sija > -en >> * prepositio voi olla verbin, adjektiivien tai halutun merkityksen vaatima * saksan kielessä substantiivi ei saa sija taivutusta NOM, AKK, DAT:ssa, kuten suomen kielessä * substantiivin sukua ei osoiteta, vaan sija *** * substantiivin sija osoitetaan sen määrite sana muodoilla. esim. NOM > der, das, die, dieser, jedes jne. * määritteen sija muodot ovat suvusta riippuvaisia * mitä eroa merkityksessä on mask., neutrin ja fem. määritteillä, yhdessä sijassa? * yhdessä sijassa, 3 määrite muotoa merkitsee samaa esim. NOM > dieser, dieses, diese = tämä * kaikki saman sukuiset substantiivit saavat saman määrite muodon esim. dieser [Tag / Wagen / Januar] * sijan osoittimet esim. * Das Buch liegt auf dem Tisch (liegen > VI) * Ich lege das Buch auf den Tisch (legen > VT) sija * persoona pronomini ja suku * VT, VI, Vr verbi luokka voi määrätä sijan * prepositiolla ei ole edellistä luokka yhteyttä * persoona pronomini, joka viittaa henkilöön, valitaan vain sijan mukaan (ei liity sukua) * 3. pers. se pronomini viittaa substantiiviin mutta merkitys on sama kaikilla 3:lla suku muodolla * esim. > NOM er / es / sie = se * AKK ihn / es / sie = sitä * DAT ihm / ihm / ihr = sille * substantiivien sukuluokituksen hyöty esim. *... der Krug fiel in die Schale, aber er zerbrach nicht > er (se) suku > vittaus mask. substantiiviin substantiivi * määräisiä ja epämääräisiä substantiiveja * määräiset / epämääräiset artikkelit osoittavat substantiivin arvoa * määräinen arvo (der) * määräisiä substiivin sijan osoittimia, mm > der, den, dem, des (mask. subst.) * substantiivilla voi olla * epä-määräinen arvo (ein) * epämääräisiä subst. sijan osoittimia > ein, einen, einem, eines (mask. subst.) * abstrakti arvo (-) * abstrakti subst. voi olla ilman mitään määritettä tai määritteellä esim. die Zeit, Musik verbi * finiitti verbi (persoona ja määrä muoto) * yksi ja ainoa verbi lauseessa jonka vaihtuvalla sanamuodolla osoitetaan pääsääntöisesti... * subjekti on finiitti verbin subjekti * subjektin persoona ja määrä muoto (yksikkö tai monikko) * finitti verbi > apu verbi, modaali verbi, pääverbi * preesenssi tai imperfekti aikamuoto (kaikissa aikaluokissa) * tapaluokka muoto > indikatiivi, konjunktiivi tai imperatiivi tapaluokka * muut (kiinteät) verbi muodot > infinitiivi, ptp, psp, worden :16 sivu 3 saksan kielioppi.xlsx

4 Saksan kielioppi perusteita jatk. * Lauseen jäseniä * sijan osoittimia, sijan yhteyksiä ja sijan merkitys * 4 sijaa > NOMinatiivi, AKKusatiivi, DATiivi, GENetiivi * substantiivit ja sija > * sija osoitetaan substantiivin edellä olevilla määrite sanoilla esim. mask. artikkeleilla ein, einen, einem, der, den, dem * artikkeli määritteenä > * substantiivien määrä (yks. / mon.) > määrite sanojen yksikkö sija muodot. Monikko sijamuotoon ei liity substantiivien suku * adjektiivit määritteenä > * adjektiivi, yhdessä muiden määritteiden kanssa, osoittaa substantiivin sijan yksin tai muiden määritteiden kanssa * pronominit ja sijamuodot > * persoona ja relatiivi pronomini sija muodot viittaavat ennen mainittuun henkilöön / juttuun. * refl. pronomini on osa verbiä * numerot > * määrä numerot ja järjestys numerot * järjestys numerossa on sijan mukaiset päätteet ja edeltää määräinen artikkeli * modaali partikkelit > * tehoste / täyte sanoja ** verbit ** > * apu, modaali ja pääverbit * infinitiivi, finiitti, ptp, psp muodot * konjunktiot > * tasa-arvo, 2 pää- tai sivulausetta, rinnastus konjunktiot // alistus konjunktiot (pää + sivulause // sivu + päälause) ** prepositiot ** > * akkusatiivi, datiivi ja genetiivi sijoilla, jotka määräävät prepositio fraasen sanojen sija muodot * adverbit, adverbiaalit > * milloin, missä, miten, miksi jne > sanat ja fraaset, prepositiolla ja ilman prepositiota * huom. > * substantiivin määrite muodot ovat suvun mukaisia, mutta sukua ei osoiteta vaan sija ja määrä * määrite muodot ovat suvusta riippuvaisia mutta niiden merkitys ei ole suvusta riippuvainen * verbin kiinteät muodot > * 1 x partisiipin preesenssi (psp) muoto > * psp > adjektiivina! // myös ptp:tä voi käyttää adjektiivina * 1 x partisiipin perfekti (ptp) muoto > * aktiivi, perfekti lauseissa, sekä kaikissa passiivi lauseissa * 1 x infinitiivi (inf.) muoto > * perus verbi muoto sanakirjassa, sekä lauserakenteessa * worden * passiivin perfekti lause rakenteessa * taipuva persoona muoto > * [finiitti] verbi > [minä, sinä, hän, se, me, te, he] muodot > * preesenssi / imperfekti muodossa > tapa- sekä aikaluokka * 2 osainen finiitti verbi * 2 osaisessa eriävässä yhdysverbissä, toinen osa saa finiitti muodon, etuliite erotettuna * [finiitti] verbin preesenssi + infinitiivi // + ptp * verbit perus aikaluokissa * [finiitti] verbin preesenssi + infinitiivi (preesenssi, futuuri) // + ptp (perfekti) * preesenssi, perfekti, futuuri lauseet * [finiitti] verbin imperfekti + infinitiivi (imperfekti) // + ptp (pluskvamperfekti) * imperfekti, pluskvamperfekti lauseet ** verbien ja adjektiivien rektio vaatii määrätyn preposition ** muuten preposition rektio vaatii määrätyn sijan ilman verbi tai adj. yhteyttä * sijamuodot * preposition sija määrää sijamuodot substantiivin määrite sanoille ja persoona pronominille > sijan valinta (mikä sija?) * mitä sijaa käytetään? * NOM:lla ilmaistaan mm. kuka, mikä tekee jtkn * DAT sija muodoilla > mm. kenelle, mille * AKK muodoilla > mm. kenet, mitä * joka sijalla on monennaisia merkityksiä, prepositiolla (AKK, DAT, GEN) ja ilman, edellisen lisäksi * kaikilla substantiivi fraasen sanoilla on oltava yhteinen sija ja määrä muodot * määrä > yksikkö / monikko * määrätyt adjektiivit ja substantiivi fraase yhdistelmät vaativat määrätyn sijan (adjektiivin rektio) * AKK suunta / DAT paikka > * an die Wand (suunta seinälle) / an der Wand (paikka seinällä) > suunta ja paikka komplementteja, vaihto prepositiolla * mies / nainen ammatti subst. > * subst. muodoilla yhteys > mies, nainen sukupuoleen NOM > der Bäcker (mies) / die Bäckerin (nainen) * mahdollissia lauseen jäseniä > * yks. / mon. subjekti (kuka / mikä) + 1 DAT epäsuora objekti (kenelle, mille) + AKK substantiivi objekti (mitä), sekä prepositiolla... * AKK, DAT prepositio komplementteja (ktso sanajärj. sivu) * adverbiaali prepositiolla * subjektina > * substantiivi fraase (artikkeli + pronomini + adjektiivi + substantiivi) * persoona pronomini NOM muodot * es pronomini * sivulause subjekti * Dass du hier bist, freut mich * inf. lause subjekti * Dich wiederzusehen hat mich gefreut * substantiivin sija osoitetaan määrite sanoilla * persoona pronomini NOM muodoilla * nimi > der / die + nimi * NOM > kuka, mikä * substantiivi fraase ilman prepositiota * adverbiaali (aika, paikka, syy jne.) * AKK > kenet, ketä, mitä * persoona pronomini ilman prepositiota * prepositio fraase * DAT > kenelle, mille * nimi * verbin komplementti * prepositio fraaseja > * verbin tai adjektiivin vaatima prepositio = prepositio objekti (merkitys on idiomaattinen) * ilman prepositiota > * verbien rektio > VT saa AKK (+ DAT), VI saa vain DAT, VT VI saa AKK sekä DAT:n, Vr saa AKK refl. pronominin oletuksena * melkein kaikkien finiitti verbien kanssa käytetään NOM subjektia (subjekti on finiitti verbin subjekti) * prepositiolla > * prep. fraase sanojen sija = preposition sija * preposition valinta > verbi / adj. vaatii tai merkityksen määräämä * VT, VI verbi ominaisuus ei koske prepositio fraasen sija valintaa, mutta lisä jäsenen sija on VT, VI tai Vr:n mukainen kielioppi.pdf :16 sivu 4 saksan kielioppi.xlsx

5 VERBIT LAUSEISSA ja SIJA verbit pääryhmät apuverbit * sein, haben, werden modaali verbit < * dürfen, können, mögen, müssen muut verbit sollen, wollen * säännölliset verbi muodot infinitiivi (perusmuoto) finiitti verbin tapaluokat * epäsäännölliset finiitti (persoona muoto) indikatiivi muoto preesenssi 2, 3PY partisiipin perfekti (ptp) imperatiivi muoto (du pers.) imperfekti vartalo partisiipin preesenssi (psp) konjunktiivi muoto imperfekti pääte * huom. kaksi osaiset verbit * finitti verbinä (etuliite erotettuna) * infinitiivi (zu partikkelin kanssa) * ptp rakenne partisiipit ptp, psp lausetyyppiä: sivulauseita: paikka säännöt päälause normaali sivulause (verbien paikat lauseissa) sivulause relatiivi lause kysymyslause epäsuora kysymys lause lauseen preesenssi aika ja tapaluokat * aikaluokat imperfekti muodostetaan finiitti verbin perfekti preesenssi tai imperfekti pluskvamperfekti muodolla (+ ptp ja / tai inf.) futuuri * indikatiivi sekä konjunktiivi futuuri perfekti lauseen aktiivi lauseet kaikki aika / tapaluokat pääluokka passiivi lauseet werden / sein + ptp (+ muu) kaikki aika / tapaluokat verbin adjektiivin * minimi komplementti määrä ja tyyppi jonka kukin verbi vaatii = valenssi sija yhteys sija // prepositio verbien mahdollissia 1) subjekti 2) AKK objekti 7) DAT objekti (verbin rektio) yhteys komplementteja 4) prepositio komplementti 5) predikaatin komplementti (NOM) * verbi + GEN > bedürfen, entbehnen, ermangeln, gedenken, harren + GEN (epä)suora objekti prepositio objekti NOM * melkein kaikkien verbien kanssa > subjekti (N) (ilman prepositiota) 1) an, aus, mit, nach, N + N * sein, werden, bleiben, scheinen, heißen kanssa Vx > persoonaton > es von, vor, zu, VI * intransitiivi verbit > N + oletus objektina vain DAT sija VI verbi + N + vain DAT 2) auf, für, in, über, um * perfektissä 'sein' > liikkumis, tilan muutos VI verbeillä VT verbi + N + N + A * verbin vaatima prep. obj. VT * transitiivi verbit > oletus objektin sija AKK + mahdollisesti DAT VT, VI verbi + N + D + A * 1) > DAT * 2) > AKK VT VI * objektit sijat DAT + AKK // AKK tai DAT + prep. fraase Vr > verbi + refl. pron. * idiomaattinen merkitys Vr * refleksiivi verbit > oletus AKK refl. pronomini Adjektiivi ja sija (A, D, G) * huom. verbien objekti prepositioihin eivät sisälly kaikki prepositiot, mm. bis, gegen, ohne, bei jne. * verbin objekti preposition vaatima merkitys voi olla muu, esim. vaihto prepositio > suunta tai paikka merkitys mitä sijaa >> * subjekti melkein kaikkien verbien kanssa (huom. es subjektina) NOM sanamuodot > * kuka, mikä * AKK persoona pronomini suora objekti (ilman prepositiota) > * kenet, mitä * AKK substantiivi fraase suora objekti (ilman prepositiota) > * kenet, mitä * DAT persoona pronomini epäsuora objekti (ilman prepositiota) > * kenelle, mille * DAT substantiivi fraase epäsuora objekti (ilman prepositiota) > * kenelle, mille * NOM predikaatin komplementti > sein, werden, bleiben, heißen, scheinen verbien kanssa * subjektiin liittyvä * AKK vaihto prepositio suunta komplementti (ei ole VT, VI yhteyttä) > * suunta, mihin * DAT vaihto prepositio paikka komplementti (ei ole VT, VI yhteyttä) > * paikka, missä * verbin prepositio komplementti (objekti) > verbi joka vaatii aina preposition > AKK, DAT, GEN * muita AKK ja DAT fraaseja (prepositiolla ja ilman) > halutun merkityksen mukaan tai idiomaattisia :16 sivu 5 saksan kielioppi.xlsx

6 apu verbit > [finiitti] (persoona) muodot * aika ja indikatiivi / konjunktiivi tapaluokkat (ktso. KI, KII käyttöryhmät) olla preesens yhden mukaiset muodot * imperfekti sein Vi > indikatiivi konjunktiivi KI indikatiivi konjunktiivi KII imperatiivi (minä olen) ich bin minä olen sei minä olisin war wäre du bist seist warst wärest sei! er/es/sie ist sei war wäre wir, sie, Sie sind seien waren wären seien Sie! ihr seid seiet wart wäret seid! perfekti er ist gewesen sei gewesen war gewesen wäre gewesen on preesens indikatiivi * = konjunktiivi * imperfekti haben Vt Vr > indikatiivi konjunktiivi KI indikatiivi konjunktiivi KII imperatiivi (minulla on) ich habe * minulla on habe * minulla olisi <** hatte hätte du hast habest hattest hättest hab! er/es/sie hat habe hatte hätte wir, sie, Sie haben * haben * <** hatten hätten haben Sie! ihr habt habet hattet hättet habt! perfekti er hat gehabt habe gehabt hatte gehabt hätte gehabt tulla olemaan preesens indikatiivi * = konj. * imperfekti werden Vi > indikatiivi konjunktiivi KI indikatiivi konjunktiivi KII imperatiivi (minä aion) ich werde * minä aion werde * minä aikoisin <** wurde wϋrde du wirst werdest wurdest wϋrdest werde! er/es/sie wird werde wurde wϋrde wir, sie, Sie werden * werden * <** wurden wϋrden werden Sie! ihr werdet * werdet * <** wurdet wϋrdet werdet! perfekti er ist geworden sei geworden war geworden wäre geworden * finiitti verbi aikaluokassa * preesenssi, perfekti, futuuri > preesenssi muoto * imperfekti, pluskvamperfekti > imperfekti muoto * aikaluokka * indikatiivi tapaluokka (ilman modaali verbiä) * konjunktiivi tapaluokka (modaali verbillä) * preesens > * Ich bin so müde aber glücklich (preesens finiitti verbi) * Ich könne nicht so müde sein * imperfekti > * Ich war so müde (imperfekti finiitti verbi) * Ich könnte nicht so müde sein * perfekti > * Er ist gestern angekommen (preesens finiitti veribi) * Er habe gestern ankommen sollen * pluskvamperfekti > * Nachdem hatte sie einen Platz genommen (imperf. finiitti verbi) * Nachdem hätte sie einen Platz nehmen dürfen * futuuri > * Ich werde morgen in England fliegen (preesens finiitti verbi) * Ich würde morgen in England fliegen müssen * perfektissä, ilman modaali verbiä, finiitti verbi on [sein tai haben] (indikatiivi tapaluokka) / [wären tai hätten (konjunktiivi tapaluokka)] * perfektissä, modaali verbillä, kaksois infinitiivi rakenteella, finiitti verbi on vain [haben] * perfektissä, modaali verbillä, perfektin infinitiivi rakenteella, finiitti verbi on [modaali verbi] * perfektissä, määrätyllä VI pääverbillä, finiitti verbi on vain [sein / waren / seien / wären], tapaluokasta riippuen * [sein] + * angefangen, angekommen, ausgegangen, begegnet, begonnen, geblieben, fehlgeschlagen, entkommen, exploriert, * gegangen, gewesen (sein), gesessen (sitzen) bleiben, gestanden bleiben, verschwunden, vorgekommen, * yleis ohje sein finiitti verbin käytölle perfektissä on > * liikkuminen VI pääverbi * olotilan muutos VI pääverbi * kaikki verbit jonka kanssa käytetään sein finiitti verbiä perfektisssä ovat VI verbejä * lauseen muodostaminen (pää-väitelauseen verbi-osat) * [finiitti] verbi osa a) apuverbi preesenssi muoto tai indikatiivi muoto tai b) modaaliverbi +ptp ja tai inf. c) pääverbi imperfekti muoto konjunktiivi / imperatiivi muoto a) [finiitti] verbi osaa käytetään vain 2:ssa aika muodossa > * preesenssi tai imperfekti... kaikissa aikaluokissa b) [finiitti] verbin muodolla näytetään mistä tapaluokasta on kyse > * indikatiivi, konjunktiivi (KI, KII), imperatiivi ** finiitti verbi voi olla 5:ssä ym muodossa :16 sivu 6 saksan kielioppi.xlsx

7 modaali verbit > finiitti (persoona) muodot * aika ja indikatiivi / konjunktiivi tapaluokat (ktso. KI, KII käyttöryhmät) KI KII preesenssi huom. indik. * = konjunk.* imperfekti preesenssi > indikatiivi konjunktiivi indikatiivi konjunktiivi imperfekti VI ich darf dürfe durfte dürfte voi du darfst dürfest durftest dürftest voisi er/es/sie darf dürfe durfte dürfte wir, sie, Sie dϋrfen * dürfen * <** durften dürften sai ihr dϋrft dürfet durftet dürftet saisi perfekti er hat gedurft habe gedurft hatte gedurft hätte gedurft VTI ich kann könne konnte könnte kykenet du kannst könnest konntest könntest pystyisi er/es/sie kann könne konnte könnte wir, sie, Sie können * können * <** konnten könnten kykenit ihr könnt könnet konntet könntet kykenisit perfekti er hat gekonnt habe gekonnt hatte gekonnt hätte gekonnt VT VI ich mag möge mochte möchte tykätä du magst mögest mochtest möchtest tykkäisi er/es/sie mag möge mochte möchte wir, sie, Sie mögen * mögen * <** mochten möchten tykkäsi ihr mögt möget mochtet möchtet halusi perfekti er hat gemocht habe gemocht hatte gemocht hätte gemocht VI ich muss müsse musste müsste täytyy, on pakko du musst müssest musstest müsstest pitäisi er/es/sie muss müsse musste müsste wir, sie, Sie mϋssen * müssen * <** mussten müssten piti ihr mϋsst müsset musstet müsstet pitäisi, olisi pakko perfekti er hat gemusst habe gemusst hatte gemusst hätte gemusst VI VT ich soll solle sollte sollte pitää du sollst sollest solltest solltest pitäisi er/es/sie soll solle sollte sollte wir, sie, Sie sollen * sollen * <** sollten sollten piti ihr sollt sollet solltet solltet täytyisi perfekti er hat gesollt habe gesollt hatte gesollt hätte gesollt VT VI ich will wolle / möge wollte wollte / möchte haluaa du willst wollest / mögest wolltest wolltest / möchtest haluaisi er/es/sie will wolle / möge wollte wollte / möchte wir, sie, Sie wollen * wollen */ mögen <** wollten wollten / möchten halusi ihr wollt wollet / möget wolltet wolltet / möchtet halusi, toivoisi perfekti er hat gewollt habe gewollt hatte gewollt hätte gewollt huom. 1 * konjunktiivin preesenssin ollessa samanlainen kuin indikatiivin preesenssi > käytä finiitti verbinä konjuntiivin imperfektiä huom. 2 * nimitys > 'konjunktiivin preesenssi / imperfekti' ei tarkoiteta fakta aikaluokkaa vaan lauserakennetta (aikaluokan tapaan) huom. 3 * modaali verbin vaikutus perfekti (pluskvamperfekti) lauseessa > kaksois infinitiivi tai perfektin infinitiivi rakenne > 2 erillaista merkitystä huom. 4 * modaaliverbin kanssa perfekti lauseen apuverbi on haben (ei sein) * epäsäännöllisiä [k-imperfektejä] > sein > wäre, haben > hätte, werden > würde, finden > fände, geben > gäbe, gehen > ginge, halten > hielte, heißen > hieße, kommen > käme, lassen > ließe, stehen > stünde, tun > täte, wissen > wüsste ja modaali verbit :16 sivu 7 saksan kielioppi.xlsx

8 * modaali verbin käyttö * modaali verbillä > kaksois infinitiivi tai perfektin infinitiivi lause rakenne * infinitiivi * preesenssi aikaluokka * imperfekti aikaluokka * kaksois inf. rakenne * perfektin inf. rakenne * dürfen * du darfst + inf * Ich durfte + inf. * [Ich habe]... gehen dürfen * [Ich darf]... gegangen sein * können * du kannst + inf. * Ich konnte + inf. * [Ich habe]... machen können * [Ich kann]... gemacht haben * mögen * du magst + inf. * Ich mochte + inf. * [Ich habe]... gehen mögen * [Ich mag]... gegangen sein * müssen * du musst + inf * Ich musste + inf. * [Ich habe]... gehen müssen * [Ich muss]... gemacht haben * sollen * du sollst + inf. * Ich sollte + inf. * [Ich habe]... gehen sollen * [Ich soll]... gegangen sein * wollen * du willst + inf. * Ich wollte + inf. * [Ich habe]... gehen wollen * [Ich will]... gemacht haben * modaali verbillä > * kaksois infinitiivi (perfekti aikaluokka) * vain haben finiitti verbi * ei sein apuverbiä ** * perfektin infinitiivi rakenne * vain modaali verbi finiitti verbi * finiitti verbi + ptp + haben inf. / sein inf * Ich muss viele Fotos heute gemacht haben * perfektin infinitiivi rakenteessa > * sein tai haben infinitiivi > * pääverbistä riippuen * imperfekti aikaluokassa * modaali verbi ei > ä:tä eikä ö:tä * ä / ö > KII konjunktiivi tapaluokka * zu inf. lauseessa (zu + modaali inf.) > * lauseen lopussa (erillään muusta lause rakenteesta * Es scheint regnen zu wollen > * muut lauseen osat (finiitti + inf. ) + zu modaali inf. osa * huom. sein vai haben? * perfektissä VT verbien kanssa > [haben] * VI verbien kanssa joka ilmaisee liikkumista tai olotilan muutosta > [sein] dürfen * Hänellä on lupa tulla sisään * Er darf hereinkommen * modaali verbin kanssa perfektissä... saada * Hänellä oli lupa tulla sisään * Er durfte hereinkommen * kaksois inf. tai perfektin inf. olla lupa * Hänellä on ollut lupa tulla sisään * Er hat hereinkommen dürfen ** (vain haben finiitti verbinä **) * kaksois inf. > finiitti verbi > [haben] * Hänellä oli ollut lupa tulla sisään * Er hatte hereinkommen dürfen ** * perfektin inf. > finiitti verbi > [modaali] * Hän voi tulla (sallitaan tulla) sisään * Er wird hereinkommen dürfen *** * futuuri * infinitiivi * Hänellä ei ole lupaa tulla sisään * Er darf nicht hereinkommen * infinitiivi * KII * Hänen ei pitäisi sallia tulla sisään * Er dürfte nicht hereinkommen * infinitiivi * KII * olisi ollut mahdollista maksaa paljon * Das dürfte viel gekostet haben * perfektin infinitiivi rakenne KII können * Hän voi käydä minulla kylässä tänään * Sie kann mich heute besuchen * infinitiivi voida * Hän ei voinut käydä minulla kylässä... * Sie konnte mich gestern nicht besuchen * infinitiivi sallia * Hän on voinut käydä minulla kylässä... * Sie hat mich heute besuchen können ** * perfekti * kaksois inf. * Hän oli voinut käydä minulla kylässä... * Sie hatte mich heute besuchen können ** * pluskvamperf. * kaksois inf. * Hän pystyy käymään kylässä... * Sie werde mich heute besuchen können *** * futuuri * kaksois inf. * Minä voin olla väärässä * Ich kann mich irren * mahdollisuus * infinitiivi * Hän on voinut hävittää avaimensa * Er kann den Schlüssel verloren haben * finiitti verbi > modaali * perfektin inf. * Katu voi olla suljettuna * Die Straße kann gesperrt sein * perfektin inf. * Ehkä hän työskentelee puutarhassa * Vielleicht arbeitet er im Garten * ilman inf. * Hän ei voi toki tulla * Sie kann auch nicht kommen * ristiriita (-ve) lausuma * infinitiivi * Minä osaan Saksaa (osaan puhua Saksaa) * Ich kann Deutsch * tietäen opitun * ilman inf. * Voinko tulla sisään? * Kann ich herein? * kommen jätetään poi * arkikielessä > können * ilman inf. * En voinut muuta kuin nauraa * Ich konnte / musste einfach lachen * infinitiivi * KII * Voisitteko auttaa minua * Könnten Sie mir bitte helfen * voisitteko auttaa * infinitiivi * KII * Hän voisi olla nyt Vienassa * Ich könnte jetzt in Österreich sein * minä voisin olla * infinitiivi * KII * Hän ei pystyisi käymään kylässä... * Ich könnte dich heute nicht besuchen * minä en voisi * infinitiivi * KII * Hän ei olisi voinut kirjoittaa... * Sie hätte den Brief nicht schreiben können ** * kaksois inf. * KII * Ei ole mahdollista että hän kirjoitti... * Sie könnte den Brief nicht geschrieben haben * perfektin inf. mögen * Minä en tykkää teestä * Sie mag keinen Tee * ilman inf. tykätä * Jotka voivat olla / Kuka mahtaa olla? * Das mag sein / Wer mag das sein? * infinitiivi * Milloin hän voisi saapua? * Wann er auch ankommen mag,... * mikä vain / kuka vain * infinitiivi * KI * Luojan kiitos! * Gott sei Dank! * KI toivomus * infinitiivi * KII * Minä haluaisin sanoa, että... * Ich möchte meinen, dass... * möchten ilmaisut * infinitiivi * KII * Sanokaa hänelle, hänen pitäisi tulla tänne * Sagen Sie ihr, sie möchte zu mir kommen! * KI epäsuora komento * infinitiivi * KII * Minä olisin halunut nähdä häntä * Ich möchte ihr Gesicht gesehen haben * perfektin inf. * perfektin inf. * KII * Haluaisin jotakin juotavaa * Ich möchte (gern) etw trinken * haluaisi * infinitiivi :16 sivu 8 saksan kielioppi.xlsx

9 modaali verbin käyttö jatk. * perfektissä > [haben] + kaksois infinitiivi * perfektissä > [modaali verbi] + ptp + haben inf. / sein inf. müssen * Tämä on harkittava huolellisesti * Das muss gut überlegt werden * tarve (passiivin inf.) * perfektin inf. pakko * Hänestä täytyy huolehtia * Man muss sich um sie kümmern * tarve * refl. inf. täytyä * Ei meidän tarvi vielä lähteä * Wir müssen noch nicht gehen * preesenssi * infinitiivi * Ei sinun tarvitse tänne jäädä * Du brauchst nicht hier zu bleiben * preesenssi * zu inf. * Teidän ei pidä pysäköidä tässä * Sie müssen (dürfen) hier nicht parken * preesenssi * infinitiivi * Hänen oli varmasti pitänyt nähdä... * Sie muss sicher den Unfall gesehen haben * indikatiivillä * perfektin inf. * KII * Se pitäisi tarkistaa uudestaan * Das müsste man nachsehen * konjunktiivillä * infinitiivi * KII * Se pitäisi oikeastaan saavuttaa * Das müsste eigentlich reichen * imperfekti * infinitiivi * KII * perfektin inf. KII * Er müsste den Brief gestern geschrieben haben * perfektin inf. * KII * kaksois inf. KII * Er hätte den Brief gestern schreiben müssen ** sollen * Mihin aikaan minun pitää tulla? * Um wie viel Uhr soll ich kommen? * vaatimus, olla jnk tarkoituksena, on pitää * Minun pitää jäädä tänne * Ich soll / muss hier bleiben * infinitiivi * Sinun ei pidä varastaa * Du sollst nicht stehlen! * komento! vaatimus * infinitiivi * Tehdas rakennetaan pian tähän * Eine Fabrik soll bald hier gebaut werden * aikomus * perfektin inf. * Olisiko tuo kohteliaisuus? * Soll das ein Kompliment sein? * on tarkoitus olla * infinitiivi * Mitä aiotaan katsella kaupungilla? * Was sollen wir uns heute in der Stadt ansehen? * aikomus > 1.pm * infinitiivi * Hän kuolisi varhain * Er sollte früh sterben * infinitiivi * Hänet sanottiin olevan upporikas * Er soll steinreich gewesen sein * perfektin inf. * Tuon auto sanotaan ajavan läpi punaisia * Das Auto soll eine rote Ampel überfahren haben * raportoidaan * perfektin inf. * Astuin takaisin siten että eivät voineet... * Ich trat zurück, damit sie mich nicht sehen sollten * tarkoitus lause ja damit * infinitiivi * pitäisi KII * Mistä minä sen tietäisin * Wie sollte ich das wissen? * infinitiivi * KII / KI * Hä sanoi minulle, Teidän on odotettava... * Er sagte mir, Sie sollten / sollen unten warten * infinitiivi * KII * Miksi en sitten pitäisi mennä teatteriin? * Warum sollte ich denn nicht ins Theater gehen? * mahdollinen * infinitiivi * KII * Hänen on pitänyt kirjoittaa se kirje... * Sie sollte den Brief gestern geschrieben haben * perfektin inf. * perfektin inf. * KII * Hänen olisi pitänyt kirjoittaa se kirje... * Sie hätte den Brief gestern schreiben sollen ** * kaksois inf. > sollen * kaksois inf. * KII * Miten olisin voinut tietää sen? * Wie sollte / könnte ich das wissen? * infinitiivi * KII * Jos sataa, niin en tule * Wenn / Falls es regnen sollte, so komme ich nicht * infinitiivi wollen * Hän haluaa pyytää minulta rahaa * Sie will mich um Geld bitten * infinitiivi haluta * Mitä haluatte minulta? * Was wollen Sie von mir? * wollen ilman inf. * ilman inf. toivoa * Hän ei halunnut myöntää sitä * Er will es nicht zugeben * haluta * infinitiivi himota * Voisitko vielä kerran tarkistaa asian? * Willst du bitte noch mal nachsehen? * 2.py / 2.pm kysymys * infinitiivi aikomusta * Miten haluatte selvittää se hänelle? * Wie wollen Sie ihm das klarmachen? * aikomus * infinitiivi * Haluaisimmeko juoda kupin kahvia? * Wollen wir eine Tasse Kaffee trinken? * 1.pm kysymys? * infinitiivi * Tomaatit haluavat paljon aurinkoa * Tomaten wollen viel Sonne * eloton subjekti > tarve * ilman inf. * Hän on halunut ostaa Villan, Mallorcalta * Er will eine Villa auf Mallorca gekauft haben * väite ja perfektin inf. * perfektin inf. * KII * Minä haluaisin etten loukkaisi häntä niin * Ich wollte, ich hätte sie nicht so beleidigt * toivoa * ptp * KII * Matkalaukku ei halua mennä kiinni * Der Koffer wollte nicht zugehen * -ve wollen ja eloton * infinitiivi * konjunktiivin käyttö * Gisela sagt ihrer Mutter, sie komme um sechs in Berlin an * epäsuora esitys KI * ich / er komme an * preesenssi * Gisela sagt ihrer Mutter, sie sei um sechs in Berlin angekommen * epäsuora esitys KI * ich / er sei * perfekti * Wenn ich es jetzt wüsste, könnte ich es dir sagen * epäilyttävä KII * ich / er wüsste * imperfekti * Wenn ich es damals gewusst hätte, hätte ich es dir sagen können * epäilyttävä KII * ich / er hätte * pluskvamperf. * Ich würde schlafen (Ich schliefe) * würde + inf. * säännöllisillä (heikot verbit) verbeillä KII imperfekti = indikatiivin imperfekti, käytetään würde + inf. * ei KII imperfekti * tavallisilla epäsäännollisillä verbeillä > vain KII imperfekti > wäre, hätte, würde, könnte jne. * indikatiivi > sein, haben, werden jne :16 sivu 9 saksan kielioppi.xlsx

10 säännölliset / epäsäännölliset verbit (heikko / vahva) > imperfektissä * kielioppi kirjoissa verbi lista > * vahvat ja epäsäännölliset verbit (mitä näillä tarkoitetaan?) * verbit ovat jaettuna kolmeen ryhmään > * heikot, vahvat & seka (seka = epäsäännölliset) * vertaus infinittiivin vartaloon! * yllä mainittu verbi ryhmittymä liittyy infinitiivin vartaloon seuraavasti * heikon verbin imperfekti vartalo on kuten infinitiivissä * heikko verbi saa -te- imperfekti tunnuksen (saa persoona päätteen) * vartalo > säännöllinen preesenssin 2. / 3. py * heikon verbin pääte ja vartalo ovat säännöllisiä * ptp pääte > -t * vahvan verbin imperfekti vartalo ei ole kuten infinitiivi * ktso. imperfekti lista sivu * vahva verbi ei saa -te- imperfekti tunnusta (saa persoona päätteen, paitsi 1. / 3. py) * vahvan verbin vartalon muoto on epäsäännöllinen * ptp pääte > -en * seka verbi ryhmän verbin imperfekti vartalo ei ole kuten infinitiivi * ktso. imperfekti lista sivu * seka verbi ryhmän imperfekti, saa imperfekti -te- tunnuksen (saa persoona päätteen, paitsi 1. / 3. py) * seka verbin (ym. epäsäännöllinen) imperfekti on puoliksi säännöllinen (-te-) ** heikkojen verbien indikatiivi imperfekti = konjunktiivin imperfekti / vahvojen verbien imperfektit evät ole samoja (tärkeä konjunktiivin käytössä) * imperfekti ryhmitys ryhmä 1 heikot -(e)te + pers. * ei pers. päätettä > ich / er imperfekti > -te 1py = 3py sagen > ich sagte, er sagte * säännöllinen vartalo (= inf.) ptp > -t du sagtest, wir sagten * saa -te pääteen ryhmä 2 seka (epäsäännöllinen) -(e)te + umlaut / ablaut + pers. * ei pers. päätettä > ich / er imperfekti > -te 1py = 3py denken > ich dachte, er dachte * epäs. vartalo (ei inf. tapainen) ptp > -t du dachtest, wir dachten * saa -te päätteen ryhmä 3 vahvat umlaut + pers. * ei pers. päätettä > ich / er imperfekti > umlaut 1py = 3py geben > ich gab, er gab * epäs. vartalo (ei inf. tapainen) ptp > -en + umlaut konsonantti muutos du gabst, wir gaben * ei -te päätettä ryhmät 1-2 finitti verbin indikatiivi muoto * ryhmä 2 verbit epäs. imperfektissä ja perfektissä * epäs. imperfekti / perfekt vartalo verbit > infinitiivi imperfekti imperfekti 2PY preesens imperfekti 3PY preesens imperfekti imperfekti bringen (2) ich brachte du brachtest du bringst er brachte er bringt wir brachten ihr brachtet denken (2) ich dachte du dachtest du denkst er dachte er denkt wir dachten ihr dachtet kaufen ich kaufte du kauftest du kaufst er kaufte er kauft wir kauften ihr kauftet kennen (2) ich kannte du kanntest du kennst er kannte er kennt wir kannten ihr kanntet können ich konnte du konntest du kannst er konnte er kannt wir konnten ihr konntet machen ich nachte du machtest du machst er machte er macht wir machten ihr machtet modaali* verbit > mögen (2) ich mochte du mochtest du magst er mochte er magt wir mochten ihr mochtet öffnen ich öffnete du öffnetest du öffnest er öffnete er öffnet wit öffneten ihr öffnetet rennen (2) ich rannte du ranntest du rennst er rannte er rennt wir rannten ihr ranntet sagen ich sagte du sagtest du sagst er sagte er sagt wir sagten ihr sagtet wandern ich wanderte du wandertest du wanderst er wanderte er wandert wir wanderten ihr wandertet ryhmä 3 finitti verbin indikatiivi muoto * ryhmä 3. verbit > epäs. imperfektissä ja perfektissä infinitiivi imperfekti *** imperfekti 2PY preesens imperfekti *** 3PY preesens imperfekti imperfekti ein/steigen ich stieg ein du stiegst ein er stieg ein wir stiegen ein ihr stiegt ein fallen ich fiel du fielst du fällst er fiel er fällt wir fielen ihr fielt fliegen ich flog du flogst du fliegst er flog er fliegt wir flogen ihr flogt geben ich gab du gabst du gibst er gab er gibt wir gaben ihr gabt gehen ich ging du gingst du gehtst er ging er geht wir gingen ihr gingt leiden ich litt du littst du leidest er litt er leidet wir litten ihr littet singen ich sang du sangst du singst er sang er singt wir sangen ihr sangt sitzen ich saß du saßet du sitzt er saß er sitzt wir saßen ihr saßt stehen ich stand du standst du stehtst er stand er steht wir standen ihr standet ziehen ich zog du zogst du ziehst er zog er zieht wir zogen ihr zogt 1PY = 3PY 1PY = 3PY :16 sivu 10 saksan kielioppi.xlsx

11 transitiivi (VT) verbit > AKK * intransitiivi (VI) verbit > DAT * DAT pron. on korvattavissa > für + AKK (selkeämpi kuin DAT) * suora AKK obj. sekä epäsuora DAT obj. yhteys VT VI verbiin > * esim. geben > mitä? (AKK) annetaan kenelle? (DAT) * VI verbit saavat AKK:n kun substantiivi on verbin sukulaissana * refleksi verbit > saavat AKK refleksiivi pronomiinin oletuksena * Sie schlief den Schlaf der Gerechten * refl. pron. on osaa verbiä, viittaa sanaan samassa lauseessa * Er starb einen schweren Tod * refleksiivinen persoona pron. viittaa edellisen lauseen sanaan * verbejä joilla on > kaksi AKK tai DAT persoona pron. + AKK substantiivi > * kosten, lehren, abfragen, abhören, bitten, fragen, angehen * Hast du ihn etwas gefragt? > * [bitten, fragen] > AKK hlö pron. + epäm. pron. etwas * Das geht dich / dir nichts an * [an/gehen] > AKK hlö pron. + epämääräinen mitta nichts * Sie fragte ihn, ob er mitkommen wollte > * [fragen] > AKK hlö. pron. + sivulause * Die Lehrerin hat mich / mir abgefragt / abgehört > * ilman AKK subst. objektia > vain AKK pron. objekti * Er [heißen, nennen, schimpfen] mich einen Lügner > * nimeäminen > AKK + sitä kuvaileva AKK predikaatin kompl. * [sein, werden, bleiben, heißen, scheinen] > NOM komplementti > * ym. heißen verbillä voi olla NOM hlö:n, eläimen jne. nimi * huom. merkitys ero > nimi ja nimeäminen, komplementissa * VT verbejä jotka saavat AKK sekä DAT objektin, ilman prepositiota > * anbieten, beweisen, bringen, empfehlen, gönnen, leihen, nehmen, schicken, schulden, verkaufen, zeigen * puhuminen verbi > AKK asia ja DAT ihminen > * sagen, antworten, befehlen, erzählen, raten, versichern, verzeihern * VI * Mir verging die Zeit zu schnell (liian nopeasti) * VI verbeillä vain DAT * Fährt sie dir schnell genug? (riittävän nopeasti) * fahren > VI matkustaa * fahren > VT ajaa (autoa) * Das Wiedersehen mit dir war mir ein Vergnügen (ilo) * [sein] VI verbillä voi olla GEN predikaatin komplementteja * ich bin der Ansicht, dass... * Minun näkemys on, että.. * Sie ist der Meinung, dass... * Hänen mielipide on, että... * yleisesti VI verbit saavat vain DAT:n ilman prepositiota (ei ole epäsuora obj.) mm. verbeillä > danken, dienen, folgen, gratulieren, helfen jne. * prepositioita joita määrätyt verbit vaativat * niiden lisäksi tarvittava muu sija määräytyy mm. VT, VI ominaisuudesta * VT > AKK (+ DAT) * prepositio fraase, lause tyyppejä > * vain prepositio fraase (ei AKK:a eikä DAT:a) * VI > vain DAT * muutamalla verbillä 2 prep. fraasea * prepositio fraase + AKK (VT verbillä) * VT VI > AKK + DAT * myös adjektiivit voivat vaatia preposition * prepositio fraase + DAT (VI verbillä) * verbit + prepositio objekti * prepositio sija ei ole VT, VI, eikä Vr luokituksesta riippuvaisia * muita fraaseja voi olla lauseissa jotka ovat VT, VI tai Vr:stä riippuvaisia an AKK mental process VT, Vr sich erinnern an AKK * muistaa jtn * daran * über AKK > about VT, VI denken an / über AKK * ajatella jtn VT gewöhnen an AKK * tottua jhn VT, VI glauben an AKK * uskoa jhn auf + AKK (D) VI antworten auf AKK * vastata jtn * darauf * mostly ACC VI aufpassen auf AKK * valvoa jtn Vr, VT sich freuen über AKK * olla mielissään jskn VI hoffen auf AKK * toivoa jtn Vr, VT konzentrieren auf AKK * keskittyä jhn VI reagieren auf AKK * reakoida jhn VI warten auf AKK * odottaa jtn Vr, VT sich verlassen auf AKK * olla riippuvainen jskn VT, Vr sich vorbereiten auf / für AKK * valmistautua jhn für + AKK for Vr sich bedanken bei jdm für AKK * kiittää jtn * darfür Vr, VT sich begeistern für AKK * olla innoisaan jskn VI danken für AKK * kiittää jskn Vr sich eignen für AKK * olla sopiva jhn Vr, VTI sich entscheiden für / gegen AKK * päättää jskn VT, Vr sich interessieren für, an AKK * olla kiinnostunut jskn VI sorgen für AKK * hoitaa jtn über koskien jtkn > aina AKK VT, Vr sich ärgern über AKK * olla ärsiintynyt jskn * darüber VI nachdenken über AKK * ajatella jtn VT VI sprechen über / mit / von AKK * puhua jskn um + AKK AKK koskien jtkn in VI willigen in AKK * olla samaa mieltä * eniten AKK Vr sich verlieben in AKK * rakastua VT einführen in AKK * esitellä joku VT, Vr sich ergeben in AKK * antautua :16 sivu 11 saksan kielioppi.xlsx

12 * VI verbit saavat vain DAT sijan oletuksena, pääsääntöisesti ** * VT verbit > AKK * VI > DAT * VT VI verbit > DAT + AKK * verbit jotka saavat sein perfektissä ovat VI verbejä jos; * sich verbi (Vr) * huom. > oletuksena AKK refl. pronomini * verbillä ilmaistaan liikkumista tai * Vr > refleksiivi verbit jotka vaativat aina refleksiivi pronomiinin * verbillä ilmaistaan tilan muuttummista * huom. selvä > minulle, sinulle jne. ja muu DAT suunta * Vr verbejä jotka saavat DAT prepositio komplementin * VI verbejä jotka saavat vain DAT:n * sich bedanken bei (ich) mir * Sie hat mir davon abgeraten * neuvoi minua * sich entschuldigen bei (du) dir * Er ähnelt seinem Bruder * näytää veljeltään * sich erholen von (er, es, sie) sich * Sie applaudierten dem Solisten * taputti solistille * sich erkundigen nach (wir) uns * Er ist der Gefahr ausgewichten * vältti vaaran * sich sehnen nach (ihr) euch * Ich bin ihr in der Stadt begegnet * tapasin hänet * sich verabschieden von (sie, Sie) sich * Fleisch bekommt mir nicht * ei sopinut minulle ** * Ich dankte ihnen sehr dafür * kiitin heitä * antaminen / ottaminen * ktso sanajärjestys sivu > pronominit ja substantiivi ** * Er diente dem König von Italien * palveli kuningasta * Sie haben mir eine Stelle angeboten * tarjosivat minulle * Sie drohte mir mit einem Stock * uhkasi minua * Das wollte er (mir) beweisen * halusi todistaa sitä (minulle) * Das ist mir (nicht) eingefallen * miellytti minua * Er brachte (ihr) einen Blumenstrauß * toi (hänelle) kukkanipun * Er erlag seinen Wunden * kuoli vammoihinsa* Ich kann (dir) diesen Roman empfehlen * suositella (sinulle) * Er ist ihr ins Exil gefolgt * seurasi häntä * Er hat dem Lehrer einen Bleistift gegeben * antoi lyijykynän * Sie gehorcht ihrem Vater * totteli isäänsä * Sie will mir jetzt etwas Ruhe gönnen * sallii minulle rauhan ** * Der Mercedes gehört mir nicht * ei kuulu minulle * Kannst du mir hundert Euro leihen * lainata minulle * Gilt diese Bemerkung mir? * koskeeko minua * Wir haben (ihr) die Tasche genommen * ottanut häneltä * Jeder Tag glich dem anderen * oli kuin toinenkin * Ich habe (ihr) das Paket geschickt * lähetin (hänelle) * Sie haben mir zum Geburtstag gratulieren * Du schuldest mir noch hundert Euro * olet velkaa minulle ** * Er half seinem Vater in der Küche * auttoi isäänsä * Er verkaufte (mir) seinen alten Golf * myi minulle * Sie hat mir sehr imponiert * teki minulle * Er zeigte ihr seine Kupferstiche * näytti hänelle * Der Chef hat ihm gestern gekündigt * sanoi hänet irti * puhuminen * DAT > hlö * (DAT) = optio * Das nutzt mir doch gar nichts * ei minulle * AKK > asia (es, das, etwas, nichts), sivulause tai zu inf. * Das neue Kleid passt dir gut * sopii sinulle * Sie hat (mir) geantwortet, dass sie morgen kommen wollte * vastasi (minulle) * Rauchen schadet der Gesundheit * vahingoittaa terv. * Wer hat (dir) befohlen, die Geisel zu erschießen? * antoi komennon * Ich traute meinen Augen nicht * en usko silmiäni * Das habe ich ihm schon gestern erzählt * selvitin jo * Der Wespenstich hat ihm wehtun * teki häntä * Er hat mir geraten, mein Haus zu verkaufen * ehdotti minulle * Er versicherte mir, dass er alles erledigt hätte * vakuutti minulle * prepositioita joita määrätyt verbit vaativat (rektio) * Das wird er (dir) nie verzeihen können * antaa anteeksi * VT, VI ominaisuus määrää muut AKK ja DAT sijat * glauben VT, VI * DAT hlö + AKK asia (kenelle + mitä) + ab/bringen von VT * saada luopumaa* Er glaubt ihm * VI vain DAT * ab/hängen von VT VI * roikkua * Er glaubt jedes Wort * VT > AKK * an/fangen mit VT VI * alkaa * Er glaubt ihm jedes Wort * VT VI > DAT + AKK * an/rufen zu VT * soittaa (puhelin) * Ich glaube, die ist sehr schön * sein > adjektiivi predikaatin komplementti * auf/fordern zu VT * kysyä * auf/hören mit VI * lopettaa * sein, werden VI verbi voi saada GEN predikaatin komplementin (NOM:n lisäksi) * aus/helfen mit VI * auttaa * Wir sind gleichen Alters * Er wurde anderen Sinnes * beginnen mit VT VI * aloittaa * Er ist guter Dinge * Dann sind wir des Todes * bestehen aus VI VT * vaatia * Wir waren guter Laune * Sie ist der festen Überzeugung, dass... * ein/laden zu VT * kutsua * fragen nach VT VI * kysyä * tehdä jtkn hlö:lle * Er fülle meinem Vater das Glas * führen zu VT VI Vr * johtaa * korjaus, muutos, parannus esineelle / asialle * gehören zu VI Vr * kuulua * Sie setzen dem Auto einen neuen Motor ein (ein/setzen) * gratulieren zu VI * onnitella * DAT refl. pronomini * Ich will mir das Buch anschauen (sich anschauen) * grüßen von VT * tervehtiä * DAT tai AKK * Ich will dir (für dich) Blumen kaufen * helfen bei VI * auttaa * haitta DAT * Die Vase ist mir kaputtgegangen * riechen nach VT VI * haistaa, aavistaa * jkn näkökulmasta * Mir verging die Zeit zu schnell * schmecken nach VT VI * maistaa * Fährt sie dir schnell genug? * telefonieren mit VI * soittaa * Omistus DAT * kehon osat, vaatteet, arvo esineet, sukulaiset * träumen von VT VI * uneksia * Einem Mann ist das Bein gebrochen * vergleichen mit VT * verrata * DAT jos ym rakenne on > prep. + substantiivi * DAT jos refsenssi ei ole subjektiin kohdistettu * huom. prepositioita käytetään myös ilman verbin vaatimusta * vapaa DAT > * ilman kieliopillista DAT pakkoa (minulle, sinulle jne.) :16 sivu 12 saksan kielioppi.xlsx

Saksan kielioppi muistiinpanoja

Saksan kielioppi muistiinpanoja Saksan kielioppi muistiinpanoja Raimo Puntti 2017 * yleis kohdat aikaluokat finittii verbin muoto ptp / infinitiivi aika advebiaalit sijat * sijan osoitin sanamuodot sijan osoittimia sijan valinta peruste

Lisätiedot

b) finiitti verbin imperfektillä (+ ptp ja tai infinitiivillä) * sana muodoissa huomioitavaa sija valinnan jälkeen (substantiivi fraase)

b) finiitti verbin imperfektillä (+ ptp ja tai infinitiivillä) * sana muodoissa huomioitavaa sija valinnan jälkeen (substantiivi fraase) SAKSAN KIELIOPPI (opintoni muistiinpanoja) 1) KURSSEILLA > OPITAAN KIELEN PERUS YKSITYISKOHDAT ja KÄYTTÄMINEN * sanatasolla (sanamuodot) > fraasetasolla (sijat) > lausetasolla (sanajärjestys) > virketasolla

Lisätiedot

ÜB. 1. a) Lektion 7. Ein Gute-Nacht-Bier ÜB. 2 (1) ÜB. 1. b)

ÜB. 1. a) Lektion 7. Ein Gute-Nacht-Bier ÜB. 2 (1) ÜB. 1. b) ÜB. 1. a) Lektion 7 Ein Gute-Nacht-Bier 1. Mozart-Straße 23 2. Kahden hengen huone maksaa 103-170 euroa. 3. Ensin lähijunalla Marienplatzille ja sitten metrolla Universitätille (yliopiston pysäkille).

Lisätiedot

ÜB. 1. der Fuβ der Kopf das Knie der Bauch die Schulter das Auge der Mund. jalka pää polvi vatsa hartia, olkapää silmä suu

ÜB. 1. der Fuβ der Kopf das Knie der Bauch die Schulter das Auge der Mund. jalka pää polvi vatsa hartia, olkapää silmä suu Lektion 7 Hatschi! ÜB. 1 der Fuβ der Kopf das Knie der Bauch die Schulter das Auge der Mund jalka pää polvi vatsa hartia, olkapää silmä suu ÜB. 1 Fortsetzung die Hand das Ohr der Finger die Nase das Bein

Lisätiedot

ÜB. 1. a) ja b) (1) Lektion 6. Aber bitte mit Sahne! ÜB. 1. a) ja b) (2) ÜB. 2. a)

ÜB. 1. a) ja b) (1) Lektion 6. Aber bitte mit Sahne! ÜB. 1. a) ja b) (2) ÜB. 2. a) ÜB. 1. a) ja b) (1) Lektion 6 Aber bitte mit Sahne! Amaretto-Apfel-Torte Amaretto-omenakakku X Apfelstrudel Omenatorttu Bananenkuchen Banaanikakku Champagner-Torte Samppanjakakku X Erdbeerkuchen Mansikkakakku

Lisätiedot

Kielioppikäsitteitä saksan opiskelua varten

Kielioppikäsitteitä saksan opiskelua varten Kielioppikäsitteitä saksan opiskelua varten Puhuttaessa vieraasta kielestä kieliopin termien avulla on ymmärrettävä, mitä ovat 1. sanaluokat (esim. substantiivi), 2. lausekkeet (esim. substantiivilauseke)

Lisätiedot

Liike-elämä Sähköposti

Liike-elämä Sähköposti - Aloitus Suomi Saksa Arvoisa Herra Presidentti Sehr geehrter Herr Präsident, Erittäin virallinen, vastaanottajalla arvonimi jota käytetään nimen sijasta Hyvä Herra, Virallinen, vastaanottaja mies, nimi

Lisätiedot

Liike-elämä Sähköposti

Liike-elämä Sähköposti - Aloitus Suomi Saksa Arvoisa Herra Presidentti Sehr geehrter Herr Präsident, Erittäin virallinen, vastaanottajalla arvonimi jota käytetään nimen sijasta Hyvä Herra, Virallinen, vastaanottaja mies, nimi

Lisätiedot

Lektion 5. Unterwegs

Lektion 5. Unterwegs Lektion 5 Unterwegs ÜBUNG 1.a) und b) 1. Dessau 2. Dresden 3. Frankfurt an der Oder 4. Jena 5. Leipzig 6. Rostock 7. Weimar 8. Wittenberg A Sachsen-Anhalt B Sachsen E Brandenburg C Thüringen H Sachsen

Lisätiedot

SAKSA, LYHYT OPPIMÄÄRÄ, kirjallinen osa

SAKSA, LYHYT OPPIMÄÄRÄ, kirjallinen osa SAKSA, LYHYT OPPIMÄÄRÄ, kirjallinen osa 3.10.2016 Tutkintoaineen sensorikokous on tarkentanut hyvän vastauksen sisältöjä seuraavasti. Sensorikokous on päättänyt muuttaa tehtävien 15 16 pisteitystä. Pisteitys

Lisätiedot

Kertaustehtävät. 1 Ratkaise numeroristikko. 2 Täydennä verbitaulukko. kommen finden nehmen schlafen. du er/sie/es. Sie. a b a) 20.

Kertaustehtävät. 1 Ratkaise numeroristikko. 2 Täydennä verbitaulukko. kommen finden nehmen schlafen. du er/sie/es. Sie. a b a) 20. Kertaustehtävät 1 Ratkaise numeroristikko. a b a) 20 c b) 9 c) 11 d d) 12 e e) 40 f f) 2 g g) 3 h h) 70 i i) 30 j j) 6 k k) 100 l l) 18 m m) 17 n n) 61 o)! 2 Täydennä verbitaulukko. ich du er/sie/es kommen

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Können Sie mir bitte helfen? Avun pyytäminen Sprechen Sie Englisch? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Voisitko auttaa minua? Puhutko englantia? Sprechen Sie _[Sprache]_? Tiedustelu

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Voisitko auttaa minua? Avun pyytäminen Puhutko englantia? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Können Sie mir bitte helfen? Sprechen Sie Englisch? Puhutteko _[kieltä]_? Tiedustelu henkilöltä

Lisätiedot

die Olympischen Spiele: 1936 B:ssä järjestettiin kesäolympialaiset, joita kansallissosialistit käyttivät myös propagandistisesti hyväkseen.

die Olympischen Spiele: 1936 B:ssä järjestettiin kesäolympialaiset, joita kansallissosialistit käyttivät myös propagandistisesti hyväkseen. Lektion 2 Eine Wild-East-Tour ÜB. 1 (2) die Spree: Berliinin läpi virtaava joki der Bundeskanzler: pääkaupunkiaseman vuoksi Saksan politiikan johtohahmon, liittokanslerin, asemapaikka die Türkei (Turkki):

Lisätiedot

Mr. Adam Smith Smith Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Osoite Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain:

Lisätiedot

Yksityinen kirjeenvaihto Yksityiskirje

Yksityinen kirjeenvaihto Yksityiskirje - Osoite Herrn Peter Müller Falkenstraße 28 20140 Hamburg Deutschland Osoitteen ulkomuoto Suomessa: kadun nimi + katunumero postiosoite + kaupungin nimi maa. Herrn Peter Müller Falkenstraße 28 20140 Hamburg

Lisätiedot

Lektion 14. Als Studi an der Elbe

Lektion 14. Als Studi an der Elbe Lektion 14 Als Studi an der Elbe ÜB. 1 1. b 2. b 3. a 4. b 5. c 6. a 7. b 8. b 9. c 10. a ÜB. 2 (1) Opiskelijana Elben rannalla Milloin? Syyskuun puolivälissä Missä? Hampurissa Millainen asunto? Huone

Lisätiedot

Das Erste Finnische Lesebuch für Anfänger

Das Erste Finnische Lesebuch für Anfänger Das Erste Finnische Lesebuch für Anfänger 1 2 Enni Saarinen Das Erste Finnische Lesebuch für Anfänger Stufen A1 und A2 zweisprachig mit finnisch-deutscher Übersetzung 3 Das Erste Finnische Lesebuch für

Lisätiedot

Verben Kap. 1 Kap. 6 (Stand )

Verben Kap. 1 Kap. 6 (Stand ) Verben Kap. 1 Kap. 6 (Stand 22.01.2007) abfahren 1 lähteä, lähden, lähtee abholen 1 hakea, haen, hakee anfangen 1 aloittaa anfangen 1 alkaa, alan, alkaa ankommen 1 saapua, saavun,saapuu annehmen 3 luulla

Lisätiedot

DEUTSCH HÖRVERSTÄNDNISTEST LYHYT OPPIMÄÄRÄ KORT LÄROKURS YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

DEUTSCH HÖRVERSTÄNDNISTEST LYHYT OPPIMÄÄRÄ KORT LÄROKURS YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN DEUTSCH HÖRVERSTÄNDNISTEST LYHYT OPPIMÄÄRÄ KORT LÄROKURS 11.2.2015 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN 1 Hören Sie gut zu! Beantworten Sie die Fragen 1 25 und wählen Sie auf Grund des Hörtextes

Lisätiedot

Maahanmuutto Asuminen

Maahanmuutto Asuminen - Vuokraaminen Saksa Ich möchte mieten. Ilmoitat, että haluat vuokrata jotakin Norja ein Zimmer eine Wohnung/ ein Apartment ein Studioapartment ein Einfamilienhaus ein Doppelhaus ein Reihenhaus Wie viel

Lisätiedot

1 Täydennä werden-verbillä. Wie alt 1) ihr Anna, Peter und Paul? Anna 2) 18 und Peter und ich 3) 16.

1 Täydennä werden-verbillä. Wie alt 1) ihr Anna, Peter und Paul? Anna 2) 18 und Peter und ich 3) 16. Kertaustehtävät 1 Täydennä werden-verbillä. Mira: Paul: Wie alt 1) ihr Anna, Peter und Paul? Anna 2) 18 und Peter und ich 3) 16. Laura: Frau Schumacher, wie alt 4) Sie dieses Jahr? Frau Schumacher: Ich

Lisätiedot

PEKKA ERVASTIN KIRJE RUDOLF STEINERILLE

PEKKA ERVASTIN KIRJE RUDOLF STEINERILLE PEKKA ERVASTIN KIRJE RUDOLF STEINERILLE Käännös saksankielestä 18.1.1999 Kristian Miettinen. Käännöksen tarkistus Pentti Aaltonen. Alaviitteet Seppo Aalto. Kirje on peräisin Dornachin Rudolf Steiner -arkistosta.

Lisätiedot

Auswandern Wohnen. Wohnen - Mieten. Äußern dass man etwas mieten möchte. Art der Unterbringung. Art der Unterbringung

Auswandern Wohnen. Wohnen - Mieten. Äußern dass man etwas mieten möchte. Art der Unterbringung. Art der Unterbringung - Mieten Deutsch Ich möchte mieten. Äußern dass man etwas mieten möchte ein Zimmer eine Wohnung/ ein Apartment ein Studioapartment ein Einfamilienhaus ein Doppelhaus ein Reihenhaus Wie viel beträgt die

Lisätiedot

Lektion 1. Ärger in Tegel

Lektion 1. Ärger in Tegel Lektion 1 Ärger in Tegel ÜB. 1. a) 1. C 2. G 3. K 4. E (myös: der Föhn) 5. D 6. I 7. M 8. A 9. H 10. B 11. F 12. J 13. L ÜB. 2 (1) draußen lentokenttä essen gehen valitettavasti der Gast erledigen ulkona

Lisätiedot

Matkustaminen Liikkuminen

Matkustaminen Liikkuminen - Sijainti Ich habe mich verirrt. Et tiedä missä olet. Können Sie mir zeigen, wo das auf der Karte ist? Tietyn sijainnin kysymistä kartalta Wo kann ich finden? Tietyn rakennuksen / n sijainnin tiedustelu...

Lisätiedot

SAKSA, LYHYT OPPIMÄÄRÄ

SAKSA, LYHYT OPPIMÄÄRÄ SAKSA, LYHYT OPPIMÄÄRÄ 24.9.2018 Nämä täydet pisteet antavan vastauksen sisällöt eivät sido ylioppilastutkintolautakunnan arvostelua. Lopullisesta arvostelusta päättää tutkintoaineen sensorikunta. Kohtien

Lisätiedot

DESIGN NEWS MATTI MÄKINEN EIN DESIGNER IN ANGEBOT WIE LOCKEN WIR DEN GEIST IN DIE FLASCHE?

DESIGN NEWS MATTI MÄKINEN EIN DESIGNER IN ANGEBOT WIE LOCKEN WIR DEN GEIST IN DIE FLASCHE? WIE KÖNNEN SIE MATTI MÄKINEN TREFFEN? EIN DESIGNER IN ANGEBOT EIN GELUNGENES PRODUKT WORAN ERKENNT MAN DAS GELUNGENE PRODUKT? WIE LOCKEN WIR DEN GEIST IN DIE FLASCHE? UND WAS BEDEUTET DIESES KURZ ZUSAMMENGEFASST?

Lisätiedot

Geschäftskorrespondenz

Geschäftskorrespondenz - Einleitung Deutsch Finnisch Sehr geehrter Herr Präsident, Arvoisa Herra Presidentti Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird Sehr geehrter Herr, Formell,

Lisätiedot

VORSCHAU. zur Vollversion

VORSCHAU. zur Vollversion Das Erste Finnische Lesebuch für Anfänger 1 2 Enni Saarinen Das Erste Finnische Lesebuch für Anfänger Stufen A1 und A2 Zweisprachig mit Finnisch-deutscher Übersetzung 3 So steuern Sie die Geschwindigkeit

Lisätiedot

Einheit 1. Aihepiiri. Viestinnällinen tavoite. Ääntäminen (kertaus) Kielioppi. Moniste-/Kalvopohjat. Vinkkejä käsittelyyn.

Einheit 1. Aihepiiri. Viestinnällinen tavoite. Ääntäminen (kertaus) Kielioppi. Moniste-/Kalvopohjat. Vinkkejä käsittelyyn. Aihepiiri Vaateostoksilla Viestinnällinen tavoite Esittäytyminen ja tutustuminen (kertaus) Ostosten tekeminen Ääntäminen (kertaus) Vokaaliyhtymät ei, ie ja eu ä Vokaalin jälkeinen h b, d, g sanan ja tavun

Lisätiedot

Gemeinschaftskonto Kinderkonto Konto für fremde Währungen Businesskonto Studentenkonto Fallen monatlich Gebühren an? Kysyt, aiheutuuko tilin käytöstä

Gemeinschaftskonto Kinderkonto Konto für fremde Währungen Businesskonto Studentenkonto Fallen monatlich Gebühren an? Kysyt, aiheutuuko tilin käytöstä - Yleistä Kann ich in [Land] gebührenfrei Geld abheben? Kysyt, aiheutuuko tietyssä maassa tehdyistä rahan nostamisista kuluja Welche Gebühren fallen bei der Nutzung von Geldautomaten anderer Banken an?

Lisätiedot

Lektion 4. Preiswert, sicher und bequem!

Lektion 4. Preiswert, sicher und bequem! Lektion 4 Preiswert, sicher und bequem! ÜB. 1 Datum: 20. März Uhrzeit: 10 Uhr Von: Berlin (Operncafé) Nach: Freiburg Über: Leipzig und Stuttgart Bietet 3 freie Plätze an. Auto: Volkswagen Golf Baujahr:

Lisätiedot

Maahanmuutto Pankki. Pankki - Yleistä. Pankki - Pankkitilin avaaminen. Kysyt, aiheutuuko tietyssä maassa tehdyistä rahan nostamisista kuluja

Maahanmuutto Pankki. Pankki - Yleistä. Pankki - Pankkitilin avaaminen. Kysyt, aiheutuuko tietyssä maassa tehdyistä rahan nostamisista kuluja - Yleistä Kann ich in [Land] gebührenfrei Geld abheben? Kysyt, aiheutuuko tietyssä maassa tehdyistä rahan nostamisista kuluja Welche Gebühren fallen bei der Nutzung von Geldautomaten anderer Banken an?

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Können Sie mir bitte helfen? Avun pyytäminen Sprechen Sie Englisch? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Can you help me, please? Do you speak English? Sprechen Sie _[Sprache]_? Tiedustelu

Lisätiedot

Yksityinen kirjeenvaihto Yksityiskirje

Yksityinen kirjeenvaihto Yksityiskirje - Osoite Herrn Peter Müller Falkenstraße 28 20140 Hamburg Deutschland Osoitteen ulkomuoto Suomessa: kadun nimi + katunumero postiosoite + kaupungin nimi maa. Matti Meikäläinen Puistokatu 17 A 01234 Helsinki

Lisätiedot

Mr. Adam Smith Smith Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Osoite Mr. J- Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Osoitteen ulkoasu amerikkalaisittain: katunumero + katuosoite kaupungin nimi + osavaltion nimi + osavaltion

Lisätiedot

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Osoite Saksa Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Suomi Mr. J- Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Osoitteen

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Können Sie mir bitte helfen? Avun pyytäminen Sprechen Sie Englisch? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Kan du vara snäll och hjälpa mig? Talar du engelska? Sprechen Sie _[Sprache]_?

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Kan du vara snäll och hjälpa mig? Avun pyytäminen Talar du engelska? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Können Sie mir bitte helfen? Sprechen Sie Englisch? Talar du _[språk]_? Tiedustelu

Lisätiedot

ÜB. 1. a) Lektion 5. Immer geradeaus! ÜB. 1. d) ÜB. 2. a) (1) 1.C 3. B 5. G 7. A 2. F 4. E 6. H 8. D

ÜB. 1. a) Lektion 5. Immer geradeaus! ÜB. 1. d) ÜB. 2. a) (1) 1.C 3. B 5. G 7. A 2. F 4. E 6. H 8. D ÜB. 1. a) Lektion 5 1.C 3. B 5. G 7. A 2. F 4. E 6. H 8. D Immer geradeaus! Esim. Johann Strau Herbert von Karajan Siegmund Freud Maria Theresia Franz Josef Sissi Kurt Waldheim ÜB. 1. d) Wolfgang Schüssel

Lisätiedot

ÜB. 1. a) Lektion 2. ÜB. 1. b) (2) ÜB. 1. b) (1)

ÜB. 1. a) Lektion 2. ÜB. 1. b) (2) ÜB. 1. b) (1) ÜB. 1. a) Lektion 2 Aus Klein-Tokio 1. Sepp Paulaner on 40-vuotias. 2. Hän asuu Münchenissä. 3. Teemavaelluksia hän on vetänyt jo 15 vuoden ajan. 4. Hän puhuu saksaa, englantia ja vähän italiaa. ÜB. 1.

Lisätiedot

Esittäytyminen Vorstellungen

Esittäytyminen Vorstellungen Esittäytyminen Vorstellungen Tehtävän kohderyhmä saksa; yläkoulun A- ja B-kieli Tehtävän konteksti Suomalainen ja saksalainen oppilas tapaavat toisensa ensimmäistä kertaa oltuaan sähköpostiyhteydessä.

Lisätiedot

Einheit 4. Aihepiiri. Viestinnällinen tavoite. Ääntäminen (kertaus) Kielioppi. Moniste-/Kalvopohjat. Vinkkejä käsittelyyn. Syntymäpäivät Asuminen

Einheit 4. Aihepiiri. Viestinnällinen tavoite. Ääntäminen (kertaus) Kielioppi. Moniste-/Kalvopohjat. Vinkkejä käsittelyyn. Syntymäpäivät Asuminen Aihepiiri Syntymäpäivät Asuminen Viestinnällinen tavoite Juhliin kutsuminen Onnitteleminen Asumisesta kertominen Ääntäminen (kertaus) Painotus lauseessa Lainasanat Kielioppi Werden-verbi Persoonapronominien

Lisätiedot

DEUTSCH HÖRVERSTÄNDNISTEST LYHYT OPPIMÄÄRÄ KORT LÄROKURS YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN

DEUTSCH HÖRVERSTÄNDNISTEST LYHYT OPPIMÄÄRÄ KORT LÄROKURS YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN DEUTSCH HÖRVERSTÄNDNISTEST LYHYT OPPIMÄÄRÄ KORT LÄROKURS 15.2.2012 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA STUDENTEXAMENSNÄMNDEN 1 Hören Sie gut zu! Beantworten Sie die Fragen 1 25 und wählen Sie auf Grund des Hörtextes

Lisätiedot

Maahanmuutto Dokumentit

Maahanmuutto Dokumentit - Yleistä Mistä löydän lomakkeen varten? Kysyt, mistä löydät lomakkeen Milloin [dokumenttisi] on myönnetty? Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty Missä [dokumenttisi] on myönnetty? Kysyt, missä dokumentti

Lisätiedot

Maahanmuutto Dokumentit

Maahanmuutto Dokumentit - Yleistä Mistä löydän lomakkeen varten? Kysyt, mistä löydät lomakkeen Milloin [dokumenttisi] on myönnetty? Kysyt, milloin dokumentti on myönnetty Missä [dokumenttisi] on myönnetty? Kysyt, missä dokumentti

Lisätiedot

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Können Sie mir bitte helfen? Asking for help Sprechen Sie Englisch? Asking if a person speaks English Sprechen Sie _[Sprache]_? Asking if a person speaks a certain language Ich spreche kein

Lisätiedot

Perfektiin liittyvää lisämateriaalia on runsaasti. Siitä voi valita ryhmän tarpeen ja käytettävissä olevan ajan mukaan.

Perfektiin liittyvää lisämateriaalia on runsaasti. Siitä voi valita ryhmän tarpeen ja käytettävissä olevan ajan mukaan. Aihepiiri Wienin nähtävyyksiä Kulkuneuvot Viestinnällinen tavoite Tien kysyminen ja neuvominen Sähköpostiviestin kirjoittaminen Menneestä kertominen Ääntäminen (kertaus) s-äänteet r-äänteet Sanapaino en-pääte

Lisätiedot

Matkustaminen Ulkona syöminen

Matkustaminen Ulkona syöminen - Saapuminen Ich würde gern einen Tisch für _[Personenanzahl]_ Personen um _[Uhrzeit]_ reservieren. Varauksen tekeminen Einen Tisch für _[Personenanzahl]_ Personen, bitte. Pöydän varaaminen Kann ich mit

Lisätiedot

Matkustaminen Liikkuminen

Matkustaminen Liikkuminen - Sijainti Olen eksyksissä. Et tiedä missä olet. Voisitko näyttää kartalta missä sen on? Tietyn sijainnin kysymistä kartalta Mistä täällä on? Tietyn rakennuksen / n sijainnin tiedustelu...wc?...pankki

Lisätiedot

PARTIZIPIEN. -tava / -tävä, -ttava/ -ttävä -tu / -ty, -ttu / -tty. AKTIV PASSIV PRÄSENS lukeva luettava PERFEKT lukenut luettu

PARTIZIPIEN. -tava / -tävä, -ttava/ -ttävä -tu / -ty, -ttu / -tty. AKTIV PASSIV PRÄSENS lukeva luettava PERFEKT lukenut luettu PARTIZIPIEN AKTIV PASSIV PRÄSENS lukeva luettava PERFEKT lukenut luettu Die Partizipien sind Adjektive, die von Verben gebildet werden. Sie ersetzen einen Relativ- Nebensatz (joka-nebensatz). Sie kongruiren

Lisätiedot

Getränke Kaffee 2,20 Tee 1,60 Heiße Zitrone 1,20 Heiße Schokolade 2,80. Cola 2,50 Orangensaft 2,50 Mineralwasser 2,50 Apfelschorle 2,50

Getränke Kaffee 2,20 Tee 1,60 Heiße Zitrone 1,20 Heiße Schokolade 2,80. Cola 2,50 Orangensaft 2,50 Mineralwasser 2,50 Apfelschorle 2,50 02 Im Café Speisen Croissant 1,20 Bagel 2,70 Pizza 5,90 Salat 4,50 Muffin 2,20 Apfelstrudel 2,70 Fruchtsalat 3,00 Eis 0,90 pro Kugel Getränke Kaffee 2,20 Tee 1,60 Heiße Zitrone 1,20 Heiße Schokolade 2,80

Lisätiedot

Katharina Schlender PLUMPSACK

Katharina Schlender PLUMPSACK Katharina Schlender PLUMPSACK 1 henschel SCHAUSPIEL Theaterverlag Berlin GmbH 2000 Als unverkäufliches Manuskript vervielfältigt. Alle Rechte am Text, auch einzelner Abschnitte, vorbehalten, insbesondere

Lisätiedot

A.2 B.7 C.8 D.3 E.5 F.6 G.4 H Linnaan 1,5 milj.ihmistä ja linnan puistoon 5,2 milj. eli kaikkiaan 6,7 milj.

A.2 B.7 C.8 D.3 E.5 F.6 G.4 H Linnaan 1,5 milj.ihmistä ja linnan puistoon 5,2 milj. eli kaikkiaan 6,7 milj. Lektion 9 Wien by night ÜB. 1.a) A.2 B.7 C.8 D.3 E.5 F.6 G.4 H.1 ÜB. 1.b) 1. 137 metriä 2. Linnaan 1,5 milj.ihmistä ja linnan puistoon 5,2 milj. eli kaikkiaan 6,7 milj. 3. Ensin keskustasta raitiovaunulla

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Können Sie mir bitte helfen? Avun pyytäminen Sprechen Sie Englisch? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Kan du hjælpe mig, tak? Snakker du engelsk? Sprechen Sie _[Sprache]_? Tiedustelu

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Kan du hjælpe mig, tak? Avun pyytäminen Snakker du engelsk? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Können Sie mir bitte helfen? Sprechen Sie Englisch? snakker du _[language]_? Tiedustelu

Lisätiedot

Hakemus Työhakemus. Työhakemus - Aloitus. Sehr geehrter Herr, Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon

Hakemus Työhakemus. Työhakemus - Aloitus. Sehr geehrter Herr, Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon - Aloitus Sehr geehrter Herr, Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon Sehr geehrte Frau, Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon Sehr geehrte Damen und Herren, Virallinen, vastaanottajan

Lisätiedot

Objekti. Objekti on lauseen toinen perustava nominaalijäsen (transitiiviverbin toinen täydennys), toinen perusfunktio, joka NP:lla voi olla:

Objekti. Objekti on lauseen toinen perustava nominaalijäsen (transitiiviverbin toinen täydennys), toinen perusfunktio, joka NP:lla voi olla: Objekti Objekti on lauseen toinen perustava nominaalijäsen (transitiiviverbin toinen täydennys), toinen perusfunktio, joka NP:lla voi olla: Minä näen sinut. Verbiin liittyvistä nominaalilausekkeista (NP)

Lisätiedot

Suomen kielioppi: Harjoitukset - Harjoituslista. Aakkoset ja äänteet

Suomen kielioppi: Harjoitukset - Harjoituslista. Aakkoset ja äänteet Suomen kielioppi: Harjoitukset - Harjoituslista Sivu 1 / 13 Suomen kielioppi: Harjoitukset - Harjoituslista Kolmannen sarakkeen merkit ilmaisevat harjoituksen vaikeustasoa seuraavasti: A = alkeet, K =

Lisätiedot

SAKSA, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ, kirjallinen osa

SAKSA, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ, kirjallinen osa SAKSA, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ, kirjallinen osa 21.9.2016 Tutkintoaineen sensorikokous on tarkentanut hyvän vastauksen sisältöjä seuraavasti. Sisällysluettelo: Täydet pisteet antavan vastauksen sisällöt Kokeen

Lisätiedot

Ich und meine Freizeit NÄYTE. Yhdistä suomen- ja saksankielinen vapaa-ajan tekeminen. Kirjoita kirjain ruutuun.

Ich und meine Freizeit NÄYTE. Yhdistä suomen- ja saksankielinen vapaa-ajan tekeminen. Kirjoita kirjain ruutuun. INTRO Ich und meine Freizeit A Verbinde bitte! Yhdistä suomen- ja saksankielinen vapaa-ajan tekeminen. Kirjoita kirjain ruutuun. 1. kuunnella musiikkia 2. laulaa kuorossa 3. soittaa kitaraa/pianoa 4. harrastaa

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Può aiutarmi? Avun pyytäminen Parla inglese? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Können Sie mir bitte helfen? Sprechen Sie Englisch? Parla _[lingua]_? Tiedustelu henkilöltä puhuuko

Lisätiedot

Erään. henkisen parantumisen tukijan. Credo. eines. Spirituellenheilungsbegleiters - 1 -

Erään. henkisen parantumisen tukijan. Credo. eines. Spirituellenheilungsbegleiters - 1 - Erään henkisen parantumisen tukijan Credo eines Spirituellenheilungsbegleiters - 1 - Credo eines Spirituellenheilungsbegleiters Text: Pablo Andrés Alemany Lektorat: Astrid Ogbeiwi In Finnisch übersetzt

Lisätiedot

Harrastukset ja vapaa-aika Hobby und Freizeit. Tehtävän kohderyhmä. Tehtävän konteksti. saksa; yläkoulun A- ja B-kieli

Harrastukset ja vapaa-aika Hobby und Freizeit. Tehtävän kohderyhmä. Tehtävän konteksti. saksa; yläkoulun A- ja B-kieli Harrastukset ja vapaa-aika Hobby und Freizeit Tehtävän kohderyhmä saksa; yläkoulun A- ja B-kieli Tehtävän konteksti Suomalainen nuori kertoo harrastuksistaan saman ikäisille ulkomaalaisille nuorille. Aihepiirinä

Lisätiedot

Kielioppi Harjoituskirja - englanti 3 - harjoituslista

Kielioppi Harjoituskirja - englanti 3 - harjoituslista Kielioppi Harjoituskirja - englanti 3 - harjoituslista Päätaso Alataso Harjoituksen nimi Tyyppi Taso 1 Verbit I Be, have, do, can 1 Am, is, are, have, has, can Järjestys A 2 Am, is, are, have, has, can,

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Mă puteți ajuta, vă rog? Avun pyytäminen Vorbiți în engleză? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Können Sie mir bitte helfen? Sprechen Sie Englisch? Vorbiți _(limba)_? Tiedustelu henkilöltä

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Können Sie mir bitte helfen? Avun pyytäminen Sprechen Sie Englisch? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Podría ayudarme? Habla inglés? Sprechen Sie _[Sprache]_? Tiedustelu henkilöltä

Lisätiedot

Reisen Gesundheit. Gesundheit - Notfall. Gesundheit - Beim Arzt. Sagen, dass man in ein Krankenhaus gebracht werden muss

Reisen Gesundheit. Gesundheit - Notfall. Gesundheit - Beim Arzt. Sagen, dass man in ein Krankenhaus gebracht werden muss - Notfall Minun tarvitsee päästä sairaalaan Ich muss in ein Krankhaus. Sagen, dass man in ein Krankenhaus gebracht werden muss Voin pahoin. Mir ist übel. Tarvitsen lääkäriä välittömästi! Um unverzügliche

Lisätiedot

Adjektiivit. Yleistä ja taivutus. Adjektiivi + substantiivi. Vertailumuodot

Adjektiivit. Yleistä ja taivutus. Adjektiivi + substantiivi. Vertailumuodot Adjektiivit Yleistä ja taivutus -> Bok ett -> Rakenteet -> Adjektiivit -> Tavallisia adjektiiveja Och: -> Bok tre -> Rakenteet -> Adjektiivi-palapeli http://www2.edu.fi/etalukio/psykka_ruotsi/index.php?cmscid=327&oid=488&subid=488

Lisätiedot

7.3.2. SAKSA VALINNAISAINE (A2)

7.3.2. SAKSA VALINNAISAINE (A2) 7.3.2. SAKSA VALINNAISAINE (A2) 272 LUOKKA 5 Aihepiirit ja sanasto perhe ja sukulaiset koti, asuminen koulu, koulutavaroita kehon osat värit, adjektiiveja numerot 0-100 harrastuksia ruoka aikasanoja kysymyssanoja

Lisätiedot

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI 2013 2014 TOINEN KOTIMAINEN KIELI B-KIELI Ruotsi B-kielenä Tavoitteet Kieli Oppilas osaa kommunikoida ruotsiksi tavallisissa

Lisätiedot

Auswandern Dokumente. Dokumente - Allgemeines. Dokumente - Persönliche Informationen. Fragen wo man ein Formular findet

Auswandern Dokumente. Dokumente - Allgemeines. Dokumente - Persönliche Informationen. Fragen wo man ein Formular findet - Allgemeines Wo kann ich das Formular für finden? Fragen wo man ein Formular findet Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt? Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?

Lisätiedot

Auswandern Dokumente. Dokumente - Allgemeines. Dokumente - Persönliche Informationen. Fragen wo man ein Formular findet

Auswandern Dokumente. Dokumente - Allgemeines. Dokumente - Persönliche Informationen. Fragen wo man ein Formular findet - Allgemeines Wo kann ich das Formular für finden? Fragen wo man ein Formular findet Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt? Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?

Lisätiedot

Apukysymyksiä: Wie viele Einwohner? Wie alt? Sehenswürdigkeiten? Was kann man dort machen?

Apukysymyksiä: Wie viele Einwohner? Wie alt? Sehenswürdigkeiten? Was kann man dort machen? Aihepiiri Helsinki Suomen kesä Mökkielämä Viestinnällinen tavoite Matkalipun osto Hotellihuoneen varaaminen Toriostosten tekeminen Suomen kesästä kertominen Oman kotipaikkakunnan esitteleminen Ääntäminen

Lisätiedot

Matkustaminen Terveys

Matkustaminen Terveys - Hätätilanteet Ich muss in ein Krankhaus. Pyyntö sairaalaan pääsystä Mir ist übel. Ich muss in ein Krankhaus. Mir ist übel. Ich muss sofort zu einem Arzt. Välitön avun tarve ja sen pyytäminen Hilfe! Avunhuuto,

Lisätiedot

Geschäftskorrespondenz Brief

Geschäftskorrespondenz Brief - Adresse Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikanisches Adressenformat: Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl Mr. J- Rhodes Rhodes

Lisätiedot

Bastian Fähnrich & Samuel Hägele

Bastian Fähnrich & Samuel Hägele Papas Bastian Fähnrich & Samuel Hägele 2012 Erinnerungsbilder Im Leben können wir nichts und niemanden auf Dauer für uns festhalten oder behalten. Dies ist uns nur in der Erinnerung möglich, solange unser

Lisätiedot

Kielioppi Harjoituskirja - suomi 3 - harjoituslista

Kielioppi Harjoituskirja - suomi 3 - harjoituslista Kielioppi Harjoituskirja - suomi 3 - harjoituslista Päätaso Alataso Harjoituksen nimi Tyyppi Taso 1 Aakkoset ja äänteet Aakkoset 1 Aakkosjärjestys 1 Aukko A 2 Aakkosjärjestys 2 Aukko A 3 Aakkosjärjestys

Lisätiedot

Magazin.de ja opetussuunnitelman perusteet

Magazin.de ja opetussuunnitelman perusteet Magazin.de ja opetussuunnitelman perusteet Magazin.de on valtakunnallisen opetussuunnitelman mukainen oppimateriaalisarja. Lukion opetussuunnitelma (2016) pohjautuu oppimiskäsitykseen, jonka mukaan opiskelija

Lisätiedot

Yksityinen kirjeenvaihto Yksityiskirje

Yksityinen kirjeenvaihto Yksityiskirje - Osoite Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Osoitteen ulkomuoto Suomessa: kadun nimi + katunumero postiosoite + kaupungin nimi maa. Herrn Peter Müller Falkenstraße 28 20140 Hamburg Deutschland

Lisätiedot

Auswandern Dokumente. Dokumente - Allgemeines. Dokumente - Persönliche Informationen. Fragen wo man ein Formular findet

Auswandern Dokumente. Dokumente - Allgemeines. Dokumente - Persönliche Informationen. Fragen wo man ein Formular findet - Allgemeines Mistä löydän lomakkeen varten? Fragen wo man ein Formular findet Milloin [dokumenttisi] on myönnetty? Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde Missä [dokumenttisi] on myönnetty? Fragen

Lisätiedot

Esipuhe. Espoossa tammikuussa 2002. Tekijä. Esipuhe 3

Esipuhe. Espoossa tammikuussa 2002. Tekijä. Esipuhe 3 Esipuhe Tämä Espanjan kielioppi on tarkoitettu espanjan kielen opiskelijoille, opettajille, kääntäjille ja kaikille, jotka tarvitsevat espanjan kielen suullista tai kirjallista taitoa. Pyrkimyksenä on

Lisätiedot

Hallo, das bin ich! مرحبا. Hallo! Hei! Hola! Привет! Salut! Hej! Tässä kappaleessa opit: tervehdyksiä kertomaan ja kysymään kuulumisia.

Hallo, das bin ich! مرحبا. Hallo! Hei! Hola! Привет! Salut! Hej! Tässä kappaleessa opit: tervehdyksiä kertomaan ja kysymään kuulumisia. Hallo, 2 das bin ich! Hallo! Hola! Hei! Привет! Salut! Hej! مرحبا 1 Mitkä tervehdykset tunnet? Mikä on saksaa? Tässä kappaleessa opit: tervehdyksiä kertomaan ja kysymään kuulumisia. siebzehn 17 Guten Tag,

Lisätiedot

Lektion 10. Basel tickt anders ÜB. 1

Lektion 10. Basel tickt anders ÜB. 1 Lektion 10 Basel tickt anders ÜB. 1 1. väärin (Haastateltavan mukaan Baselissa on melkein 30 museota.) 2. väärin (Kemian yritykset[konsernit] rakentavat Baselissa museoita.) 3. väärin (Baselin sijainti

Lisätiedot

KREIKAN OPISKELUSSA TARVITTAVAA SUOMEN KIELIOPIN TERMINOLOGIAA Kamu syyskuu 2009 / Jarmo Kiilunen

KREIKAN OPISKELUSSA TARVITTAVAA SUOMEN KIELIOPIN TERMINOLOGIAA Kamu syyskuu 2009 / Jarmo Kiilunen KREIKAN OPISKELUSSA TARVITTAVAA SUOMEN KIELIOPIN TERMINOLOGIAA Kamu syyskuu 2009 / Jarmo Kiilunen adjektiivi laatusana, ominaisuutta ilmaiseva sana: rohkea, iloinen, kuulas jne. adjektiiviattribuutti attribuutti

Lisätiedot

Hakemus Suosituskirje

Hakemus Suosituskirje - Aloitus Sehr geehrter Herr, Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon Sehr geehrte Frau, Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon Hyvä Herra, Hyvä Rouva Sehr geehrte Damen und Herren,

Lisätiedot

Konditionaali/Konjunktiivin imperfekti

Konditionaali/Konjunktiivin imperfekti ertausmateriaalia onditionaali/onjunktiivin imperfekti irjoita seuraavat lauseet uudelleen käyttäen konditionaalia/ konjunktiivin imperfektiä. 1 1 m Februar fliege ich gern mit meiner Freundin enate in

Lisätiedot

bab.la Sanontoja: Yksityinen kirjeenvaihto Onnentoivotukset saksa-suomi

bab.la Sanontoja: Yksityinen kirjeenvaihto Onnentoivotukset saksa-suomi Onnentoivotukset : Avioliitto Herzlichen Glückwunsch! Für Euren gemeinsamen Lebensweg wünschen wir Euch alle Liebe und alles Glück dieser Welt. Onnittelut! Toivomme teille molemmille kaikkea onnea maailmassa.

Lisätiedot

bab.la Sanontoja: Yksityinen kirjeenvaihto Onnentoivotukset suomi-saksa

bab.la Sanontoja: Yksityinen kirjeenvaihto Onnentoivotukset suomi-saksa Onnentoivotukset : Avioliitto Onnittelut! Toivomme teille molemmille kaikkea onnea maailmassa. Herzlichen Glückwunsch! Für Euren gemeinsamen Lebensweg wünschen wir Euch alle Liebe und alles Glück dieser

Lisätiedot

Matkustaminen Yleistä

Matkustaminen Yleistä - Olennaiset Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Avun pyytäminen Czy mówisz po angielsku? [form.:] Czy mówi Pan(i) po angielsku? Tiedustelu henkilöltä puhuuko hän englantia Können Sie mir bitte

Lisätiedot

Ich und meine Freizeit

Ich und meine Freizeit INTRO Ich und meine Freizeit A Verbinde bitte! Yhdistä suomen- ja saksankielinen vapaa-ajan tekeminen. Kirjoita kirjain ruutuun. 1. kuunnella musiikkia 2. laulaa kuorossa 3. soittaa kitaraa/pianoa 4. harrastaa

Lisätiedot

Yksityinen kirjeenvaihto Yksityiskirje

Yksityinen kirjeenvaihto Yksityiskirje - Osoite Herrn Peter Müller Falkenstraße 28 20140 Hamburg Deutschland Osoitteen ulkomuoto Suomessa: kadun nimi + katunumero postiosoite + kaupungin nimi maa. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY

Lisätiedot

Haluaisin ilmaista kiinnostukseni paikkaa varten, josta ilmoititte Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen

Haluaisin ilmaista kiinnostukseni paikkaa varten, josta ilmoititte Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen - Aloitus Hyvä Herra, Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon Hyvä Rouva, Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon Sehr geehrter Herr, Sehr geehrte Frau, Hyvä vastaanottaja, Sehr geehrte

Lisätiedot

Hakemus Työhakemus. Työhakemus - Aloitus. Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon. Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon

Hakemus Työhakemus. Työhakemus - Aloitus. Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon. Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon - Aloitus Sehr geehrter Herr, Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon Sehr geehrte Frau, Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon Hyvä Herra, Hyvä Rouva, Sehr geehrte Damen und Herren,

Lisätiedot

Haluaisin ilmaista kiinnostukseni paikkaa varten, josta ilmoititte Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen

Haluaisin ilmaista kiinnostukseni paikkaa varten, josta ilmoititte Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen - Aloitus Hyvä Herra, Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon Hyvä Rouva, Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon Sehr geehrter Herr, Sehr geehrte Frau, Hyvä vastaanottaja, Sehr geehrte

Lisätiedot

Hakemus Työhakemus. Työhakemus - Aloitus. Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon. Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon

Hakemus Työhakemus. Työhakemus - Aloitus. Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon. Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon - Aloitus Sehr geehrter Herr, Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon Sehr geehrte Frau, Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon Hyvä Herra, Hyvä Rouva, Sehr geehrte Damen und Herren,

Lisätiedot

Yksityinen kirjeenvaihto Yksityiskirje

Yksityinen kirjeenvaihto Yksityiskirje - Osoite Mr. N. Summerbee Tyres of Manhattan 335 Main Street New York NY 92926 Osoitteen ulkomuoto Suomessa: kadun nimi + katunumero postiosoite + kaupungin nimi maa. Herrn Peter Müller Falkenstraße 28

Lisätiedot

Matkustaminen Ulkona syöminen

Matkustaminen Ulkona syöminen - Saapuminen Haluaisin varata pöydän _[ihmisten määrä]_ henkilölle. Varauksen tekeminen Pöytä _[ihmisten määrä]_, kiitos. Pöydän varaaminen Hyväksyttekö luottokortin? Tiedustelu, voiko luottokortilla maksaa

Lisätiedot

Matkustaminen Ulkona syöminen

Matkustaminen Ulkona syöminen - Saapuminen Ich würde gern einen Tisch für _[Personenanzahl]_ Personen um _[Uhrzeit]_ reservieren. Varauksen tekeminen Einen Tisch für _[Personenanzahl]_ Personen, bitte. Pöydän varaaminen Kann ich mit

Lisätiedot