LIIKELAITOS HAUKIPUTAAN VESI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "27.3.2009 LIIKELAITOS HAUKIPUTAAN VESI"

Transkriptio

1 LIIKELAITOS HAUKIPUTAAN VESI VUOSIKERTOMUS 2008

2 SISÄLLYS 1. KATSAUS Yleistä Laitoksen toiminta (toimintakertomus) TUNNUSLUVUT ORGANISAATIO Luottamustoimielin Toimihenkilöt HENKILÖSTÖ INVESTOINNIT KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITO Vesilaitos Viemärilaitos TALOUSVESI JÄTEVEDEN LAATU ASIAKASPALAUTE TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TULOSLASKELMA, KOKO LAITOS TULOSLASKELMA, VESILAITOS TULOSLASKELMA, VIEMÄRILAITOS TASE RAHOITUSLASKELMA LIITETIEDOT

3 1. KATSAUS 1.1. Yleistä Vuosi 2008 oli sateinen ja lämmin. Ilmatieteenlaitoksen tilastojen mukaan Oulun seudun vuoden keskilämpötila oli 1,5 C korkeampi kuin vv vertailujaksolla. Vuoden sademäärä oli noin 30 % suurempi kuin em. vertailujaksolla. Tammikuu alkupuolella satoi vettä ja lumipeite tuli vasta tammikuun lopussa. Kesä oli koleahko ja sateinen. Sateisuus jatkui syksyllä. Sateisuuden vuoksi pohjavesipinnan vaihtelut olivat pieniä. Runsaiden sateiden vuoksi pintavesiä pääsi vedenottamoille ja ympäri maata annettiin talousveden keittokehoituksia. Vuoden jälkipuoliskolla Yhdysvalloista liikkeelle lähtenyt finanssikriisi vaikutti koko maailman talouteen. Kriisi vaikutukset vesihuoltoon tulivat lähinnä rakentamisen volyymin laskuna ja sitä kautta liittymissopimusten vähenemisenä. Kuntien palvelurakenneuudistukseen liittyvä selvitystyö Oulun ja Haukiputaan syvemmän yhteistyön eduista ja haitoista valmistui kertomusvuonna. Vesihuoltolaitosten osalta selvitettiin miten vesihuollon palvelut järjestetään kuntaliitoksen, syvän yhteistyön ja erillään jatkamisen tapauksessa. Vuoden 2007 lopussa tapahtunut Nokian kaupungin vesijohtoverkoston saastumisen myötä Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus STTV antoi ohjeet vesijohtoverkostoon liitettyjen vesilaitteistojen tarkastamisesta erityiskiinteistöjen osalta. Tarkastuksen kohteena oli erityisesti takaisinimun suojaus. Haukiputaan Vesi pyysi tietoja kvv - laitteista 12 yritykseltä ja teki terveysvalvonnan kanssa tarkastuksia muutamissa kohteessa. Vesihuoltopooli sai valmiiksi kriisiviestintäohjeet laitoksille. Vesihuoltolain uudistaminen käynnistyi syksyllä ja samaan aikaan EU:ssa oli valmisteilla juomavesidirektiivin uusiminen. Molemmissa valmistelutöissä otetaan huomioon vesihuollon palvelujen toimivuus myös poikkeuksellisissa oloissa. Suositussopimusta yhdyskuntien vesiin kohdistuvan ravinnekuormituksen vähentämiseksi valmisteltiin valtioneuvoston hyväksymien vesien suojelun suuntaviivojen osana. Sopimuksen hyväksyminen siirtyi vuodelle Laitoksen toiminta (toimintakertomus) Vuosi 2008 oli Haukiputaan Veden kolmas toimintavuosi kunnallisena liikelaitoksena ja samalla se oli Haukiputaan kunnallisen vesihuoltolaitoksen 51. toimintavuosi. Huhtikuussa tuli täyteen 50 vuotta vesihuoltolaitoksen perustamisesta. Laitoksen virallinen nimi on ollut lukien Liikelaitos Haukiputaan Vesi. Laitos todettiin kuntalain 10 a :n mukaiset vaatimukset täyttäväksi liikelaitokseksi kunnanvaltuustossa

4 Laitoksen vesijohtoverkostoon liitettiin 46 ja viemäriverkkoon 291 uutta kiinteistöä. Liittymisprosentti vesijohtoon oli vuoden lopussa 99,9 % ja viemäriin 88,6 %. Veden myynti laski edellisestä vuodesta 0,5 % ja laskutettu jätevesimäärä kasvoi 4,1 %. Elokuussa kunnanvaltuuston hyväksymää Oulun kaupungin ja Haukiputaan kunnan raja-alueen tavoitesuunnitelmaa käsiteltiin vesihuollon näkökulmasta laitoksen johtokunnassa keväällä. Syyskaudella käynnistyi siirto-viemäriselvitys Haukiputaalta Ouluun. Laitoksen toiminta-alue laajeni, kun kunnanvaltuusto elokuussa hyväksyi uudet vesihuoltolain mukaiset toiminta-alueet vesijohtoverkostolle ja viemäriverkostolle. Pohjavedenottamoista pumpattu vesimäärä laski hieman (- 0,03 %) edellisestä vuodesta. Verkoston hukkavesimäärä kasvoi hieman pitempään jatkuneen vuodon seurauksena. Onkamoselältä pumpattiin vettä m³ ja Saviarosta m³. Laitoksen toimittaman veden laatu täytti koko vuoden kaikki talousveden laatuvaatimukset ja laatusuositukset muutamaa yksittäisen näytteen parametria lukuun ottamatta. Leton jätevedenpuhdistamon prosessiongelmat vähenivät huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna, kun saostuskemikaalia vaihdettiin. Ervastinrannan keskuspuhdistamolle tulevan jäteveden mittaus uusittiin ja sen myötä aiemmin todettu mittausvirhe varmistui. Virheellisesti laskutettujen vesimäärien hyvityslasku vuodelta 2005 kirjattiin toimintakulujen vähennyk-senä. Vesi- ja viemärijohtoverkoston kunnossapitopalvelut ostettiin palvelusopimuksella kunnan teknisiltä palveluilta. Jätevedenpumppaamoiden kunnossapito hoidettiin laitoksen oman henkilöstön toimesta. Suurin investointihanke oli EAKR -rahoitteinen Halosenlahden runkoviemäri, joka käynnistyi huhtikuussa. Runkoviemärihanke valmistuu kesällä Muut verkostohankkeet teetettiin kunnan teknisillä palveluilla sopimusperusteisesti. Uutta vesijohtoverkostoa rakennettiin m ja viemäriverkostoa m. Kirkonkylän keskustassa kasvatettiin runkovesijohdon kapasiteettia uusimalla 160 mm putki 200 mm putkeksi Revontiellä. Vanhaa 160 mm valurautaputkea korvattiin muoviputkella Martintien varressa 325 m osuudella. Viemäriverkostoa saneerattiin ennätysmäärä pätkäsujutusputkea m ja kaivoja 262 kpl. Varsinaisia laitosinvestointeja ei ollut, mutta Saviaron vedenottamon saneeraussuunnittelu käynnistyi syksyllä. Vesimittareita vaihdettiin 189 kpl ja uusia asennettiin 108 kpl. Haja-asutusalueiden viemäröintiohjelman mukaisia hankkeita olivat kertomusvuonna Halosenlahden runkoviemäri ja Kellon Asematien viemäri, joka toteutettiin yhtymän toimesta. Haukiputaan Vesi ja kunta sitoutuivat osallistumaan Jokikylän Jokimutkan viemäriosuuskunnan viemärihankkeen 1 -vaiheen runkoviemärin rahoitukseen. Hanke käynnistyy vuonna Ulkoiset ja sisäiset erät sisältävässä tuloslaskelmassa liikevaihto oli ,36 eli se oli vain korkeampi kuin edellisenä vuonna. 4

5 Liikeylijäämä oli ,64. Kunnalle maksettiin korvausta peruspääomasta euroa. Koko laitoksen tilikauden ylijäämä oli ,32. Vesilaitoksen ylijäämä oli ,39 ja viemärilaitoksen ,93 euroa. Viemäriveden mittausvirheestä johtunut vuoden 2005 hyvityslasku paransi viemärilaitoksen tulosta ,16. Muu ylijäämä johtui kunnossapitopalveluiden ja puhdistuspalvelujen ennakoitua pienemmästä määrästä. Pelkästään ulkoiset erät sisältävän tuloslaskelmassa liikevaihto oli ,39, liikeylijäämä ,81 ja tilikauden ylijäämä ,05. Haukiputaan Veden strategisten päämäärien toteutuminen eteni tilikauden aikana seuraavasti: Päämäärä ja sen toteutumisen tavoitevuosi Tilanne vuoden 2008 lopussa Laitoksen tiedottaminen on asiakaslähtöistä, Laitoksen tiedotus- ja oikea-aikaista ja suunnitelmallista (2008) viestintäsuunnitelma hyväksyttiin keväällä ja otettiin heti käyttöön. Ensimmäinen asiakastiedote jaettiin talouksille joulukuussa. Asiakaspalvelu on kaikilla tasoilla Hyvän asiakaspalvelun tärkeyttä asiantuntevaa ja ystävällistä (2009) korostettiin työpaikka- ja yhteistyöpalavereissa. Sähköisen laskutuksen käyttöönottoa valmisteltiin. Laitoksen toimintavarmuus on kaikissa Varavoimalaitteen kilpailutus ja oloissa riittävää (2009) hankintapäätös tehtiin. Valmius- ja varautumissuunnitelmassa esitetyistä toimenpiteistä 92 % oli tehty tai ne olivat käynnissä tilikauden lopussa. Hyvälaatuisen pohjaveden saanti on Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmassa laitoksen vastuulla olevat varmistettu pitkälle tulevaisuuteen (2010) pienet suojaustoimenpiteet ja Onkamonselän altaiden suojaustöiden valmistelevat työt tehtiin. Kaivojen ottomäärää kasvatettiin teknisin ratkaisuin. Laitosrakennusten ja -rakenteiden kunto on Saviaron vedenottamon kuntokartoitus hyvä (2013) valmistui ja saneeraussuunnittelu käynnistyi. Muita suunnittelukohteita olivat: Martinniemen paineenkorottamo ja vesitornin venttiilit. Vesijohtoverkoston siirtokapasiteetti ja Vesijohtoverkoston kapasiteettia hallittavuus on riittävää (2015) kasvatettiin keskustassa, uusia linjaventtiileitä asennettiin ja vanhoja uusittiin. Verkoston vahvistamissuunnitelma tilattiin Viemäriverkoston vuoto- ja hulevesimäärä on Vuoto- ja hulevesien määrä on alle 20 % (2015) vähentynyt merkittävästi voimakkaan saneeraustyön ansioista. Viemärin liittymisaste on 95 % (2015) Liittymisaste oli tilikauden lopussa 88,6 %. Kasvua oli 1,7 %. Vesijohtoverkoston hukkaveden määrä on alle Hukkavesiprosentti oli 10 % 7 % (2015) 5

6 Tuloslaskelmaerien kehitys vv euroa vuodessa Liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot Käyttömenot Poistot (SUMU) Rahoitus (korvaus peruspääomasta, korkot) Vesihuoltolaitoksen tulos(-tappiota) , Vesilaitoksen ja viemärilaitoksen tulosten kehitys vv euroa Vesilaitoksen tulos Viemärilaitoksen tulos Vesilaitoksen ja viemärilaitoksen käyttökustannusten kehitys vv ,40 1,20 1,00 euroa/ kuutio 0,80 0,60 Käyttökustannukset /lask.vesikuutio Käyttökustannukset/lask.jätev.kuutio 0,40 0,20 0,

7 2. TUNNUSLUVUT Pumpattu vesimäärä m³ Laskutettu vesimäärä m³ Keskimääräinen vedenkulutus m³/vrk Ominaiskulutus (laskutetusta) l/asukas/vrk Ominaiskulutus (pumpatusta) l/asukas/vrk Vesijohtoverkoston hukkavesiprosentti % 10,8 9,3 10 Käsittelyyn tullut jätevesimäärä m³ Laskutettu jätevesimäärä m³ Viemäriverkoston vuoto- ja hulevesiprosentti % 30,4 21,8 11,1 Vesimaksu (alv 22 %) /m³ 0,94 1,00 1,00 Jätevesimaksu (alv 22 %) /m³ 1,44 1,45 1,49 Perusmaksu OK-alo, vesi (alv 22 %) /vuosi 25,00 25,00 27,00 Perusmaksu OK-talo, jätevesi (alv 22 %) /vuosi 67,00 67,00 67,00 Asukasmäärä henkeä Vesijohtoon liittymisprosentti % 99,9 99,9 99,9 Viemärijohtoon liittymisprosentti % 85, ,6 Vesimittareita kpl Uudet liitokset vesijohtoon kpl Uudet liitokset viemäriin kpl Vesijohtoverkoston pituus m Jätevesiviemäriverkoston pituus m Jätevedenpumppaamot kpl Vesijohtovuodot kpl Muu ongelma vesijohtoverkostossa kpl Viemäriverkosto tukkeumat kpl Muu ongelma viemärissä kpl Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan kulut *) Poistot Liikeylijäämä Korvaus peruspääomasta kunnalle Tilikauden ylijäämä/alijäämä (-) Omavaraisuusaste % 67 56,4 53,4 ROI (sijoitetun pääoman tuotto) % 1,9 2,1 2,5 Investoinnit yhteensä Uusinvestoinnit Saneerausinvestoinnit Vesilaitoksen investoinnit yhteensä Verkosto Laitokset Muut Viemärilaitoksen investoinnit yhteensä Verkosto Laitokset Muut Vakinaisen henkilöstö määrä henkeä *) ei huomioitu hyvityslaskua vuodelta

8 3. ORGANISAATIO 3.1 Luottamustoimielin Haukiputaan Veden toimielimenä toimii kunnanhallituksen alainen johtokunta, jonka jäseninä ja heidän henkilökohtaisina varajäseninään toimivat seuraavat henkilöt: Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Vänttilä Jukka, pj. Riepula Sirkka Kangas Tuula Harju Terttu Enojärvi Annemari, varapj. Sipola Mauno Sumén Oiva Porko Jouni Manninen Aarno Roivainen Matti Johtokunnan esittelijänä toimii liikelaitoksen johtaja, vesihuoltojohtaja Riitta Lindström. Kuvassa johtokunta. Ylärivissä vas. Jukka Vänttilä (puheenjohtaja.), Riitta Lindström (esittelijä), Oiva Sumèn, Aarno Manninen. Alarivissä vas. Annemari Enojärvi (varapuheenjohtaja.), Tuula Kangas. Kertomusvuonna pidettiin 10 johtokunnan kokousta. 50 vuotiaan laitoksen juhlakokous pidettiin kesäkuussa Meriniemessä. Laitoksen 50 vuotisjuhlan kunniaksi Haukiputaan Vesi oli hakenut yli 20 vuoden työstä vesihuollosta VVY:n hopeiset ansiomerkit Taina Takalolle, 8

9 Erkki Haloselle, Jorma Vesalle ja Toivo Sassille. Ansiomerkit ojennettiin juhlakokouksen yhteydessä. Verkostojen kunnossapidossa ja rakentamisessa yli 30 vuotta toimineille kunnan teknisten palveluiden tuotantoyksikön henkilöstölle myönnettiin VVY:n kultaiset ansiomerkit, jotka jaettiin elokuussa seuraaville: maaputkiasentajat: Hannu Ukkola, Matti Huru, Hannu Ervasti, Hannu Kurkela ja maanrakennusmestari Ismo Honka. Lisäksi kultainen VVY:n ansiomerkki ojennettiin jo eläkkeellä olevalle maanrakennusmestari Pekka Alasalmelle, joka työskenteli vesihuollossa jo laitoksen perustamisvaiheessa. 3.2 Toimihenkilöt Haukiputaan Veden viranhaltija /toimihenkilöorganisaatio oli kertomusvuonna seuraava: Laitoksen johtaja: Laskutus ja toimistotehtävät: Laitosten käyttö- ja kunnossapito: Lindström Riitta, vesihuoltojohtaja Takalo Taina, toimistosihteeri Halonen Erkki, puhdistamonhoitaja Jaskari Mauri, laitosmies Karjalainen Markku, laitosmies Sassi Toivo, vesilaitoksenhoitaja, oa ( saakka) Vesa Jorma, vesilaitoksenhoitaja Haukiputaan Veden organisaatio Haukiputaan Vesi vesihuoltojohtaja Toimistopalvelut toimistosihteeri Verkostot vesihuoltojohtaja Laitokset vesihuoltojohtaja palvelusopimus/ tekpa, urakat/ urakoitsijat, tekpa Talousvesi vesilaitoksenhoitaja laitosmies Jätevesi puhdistamonhoitaja laitosmies 9

10 4. HENKILÖSTÖ Laitoksen palveluksessa oli vuoden vaihteessa 6 henkilöä. Osa-aikainen vesilaitoksenhoitaja jäi eläkkeelle Henkilöstön koulutuspäiviä oli yhteensä 42, mihin sisältyi 15 päivää uusien laitosmiesten ammatillista peruskoulutusta. Edellisenä vuonna käynnistynyt vesihuoltojohtajan johtamisen erikoisammattitutkinto (JET) valmistui. Laitoksen henkilöstö oli mahdollisuus osallistua kunnan henkilöstölle järjestettyyn TYHY-liikuntaan. Laitoksen käyttöhenkilöstö vieraili marraskuussa Kempeleen Vesihuolto Oy:ssä, jossa tutustuttiin laitoksen varavoimalaitteeseen ja sähköiseen kunnossapitorekisteriin. Yhteinen liikuntailtapäivä siirrettiin kevättalvelle INVESTOINNIT Haukiputaan Veden nettoinvestoinnit olivat yhteensä , mikä oli vain 3 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Liittymismaksuilla katettiin 36 % nettoinvestointimenoista. Investoinnit jakaantuivat seuraavasti: Verkoston uudishankkeet Verkoston saneeraus Laitokset ym Merkittävin verkostohanke oli Halosenlahden runkopaineviemäri, Uutta vesijohtoverkostoa valmistui m, viemäriä m, uusia jätevedenpumppaamoita rakennettiin 2 kpl ja uusia vesijohtoverkoston mittakaivoja 2 kpl. Vesijohtoa saneerattiin kuntakeskuksessa ja Martinniemessä yhteensä 794 m. Viemäriä saneerattiin ennätyksellinen määrä: Kirkonkylän alueella 1880 m ja Kellon pohjoisosissa m. Saneerattujen viemärikaivojen määrä (262 kpl) moninkertaistui edellisiin vuosiin verrattuna. Saneeraustyötä tekivät kunnan tekniset palvelut ja kilpailutettu urakoitsija. Haja-asutusalueiden viemäröintikohteista etenivät laitoksen rakennuttamana EAKR -tukea saava Kestävästi kehittyvä Halosenlahden alue, jossa rakennettiin runkopaineviemäriä yli 13 km. Viemäriyhtymä rakensi matalapaineviemäriverkoston Kellon Asemakylälle. Johtokunta ja kunta tekivät päätökset Jokikylän Jokimutkan hankkeen runkojohdon osarahoituksesta. Myös hankkeen mahdollista EAKR tukea valmisteltiin. Saviaron vedenottamon kuntokartoitus valmistui ja varsinainen saneeraussuunnittelu käynnistettiin. Kiinteistöjen vesimittareita vaihdettiin 186 kpl. Halosenlahden runkopaineviemärin rakentaminen kilpailutettiin. Muut verkoston investoinnit ja vesimittarien vaihto ostettiin sopimusperusteisesti kunnan teknisiltä palveluilta. 10

11 Viemärisaneerauksen määrä vv metriä kappaletta metriä 0 putkea saneerattu betonikaivo muovikaivoksi 6. KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITO 6.1 Vesilaitos Pumpattu pohjavesimäärä pysyi samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna, mutta vedenkulutus laski noin 0,5 %. Verkoston hukkavesiprosentti oli 10 %, mikä on hieman korkeampi kuin edellisenä vuonna. Ominaiskulutus laskettuna laskutetusta vedestä oli 124 l/as/vuosi ja pumpatusta vedestä 143 l/as/vuosi. Vesilaitoksen käyttökustannukset ilman poistoja olivat 0,51 / laskutettu kuutio ja 0,44 /pumpattu kuutio. Käyttökustannukset ovat laskeneet yli 14 % edellisestä vuodesta materiaalihankintojen ja palveluostojen vähenemisen vuoksi. Vesijohtoverkoston kunnossapito ostettiin kunnan teknisiltä palveluilta sopimusperusteisesti. Vesijohtoverkoston kunnossapidon kustannukset pumpattua vesikuutiota kohden olivat 0,14 /m³, mikä on 6 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Verkostokilometriä kohden kustannukset olivat 0,40 /km, mikä on 7 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kustannusten lasku johtuu mm. verkoston kunnossapidon ja vesijohtovuotojen korjaustarpeen vähenemisestä Keskimääräinen pumpattu vesimäärä oli m³/d, josta Saviaron vedenottamon osuus oli 592 m³/d (23 %) Onkamonselän 2028 m³/d (77 %). Onkomonselän vedenoton suhteellinen osuus on kasvanut edellisestä vuodesta 2 %. Käyttökustannukset ilman poistoja olivat Saviarossa 0, 45 /m³ (2007: 0,42 /m³) ja Onkamoselällä 0,12 /m³ (2007: 0,11 /m³). 11

12 Hukkavesiprosentin kehitys vv ,1 18,0 16, ,1 14, ,0 kuutiota vettä ,9 10,8 9,3 10,0 10,0 8,0 prosenttia Pumpattu pohjavesi Laskutettu talousvesi Hukkavesiprosentti vähennysten jälkeen ,0 4, , ,0 Vesilaitoksen käyttökustannukset vv ,70 0,60 0,50 euroa/ vesikuutio 0,40 0,30 Käyttökustannukset /lask.vesikuutio Käyttökustannukset/pumpattu vesikuutio 0,20 0,10 0, Vesijohtoverkostossa rekisteröitiin 35 häiriötä (vuoto, runkojohdon tai palopostin jäätyminen jne.), mikä on 15 enemmän kuin edellisenä vuonna. Pisimpään jatkunut vesijohtovuoto oli syksyllä Virpinimen suunnalla. 6.2 Viemärilaitos Voimakkaasti verkostosaneerauksesta johtuen puhdistamoille tulevat jätevesimäärät laskivat edelliseen vuoteen verrattuna 8 %. Laskutetun jäteveden määrä kuitenkin kasvoi 4,1 %. Vuoto- ja hulevesiä oli 11,1 %, mikä on selvästi vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuodelle 2015 asetettu 20 % vuoto- ja hulevesiprosentti näyttäisi ainakin lyhyellä tähtäimellä jo saavutetulta. 12

13 Viemärilaitoksen käyttökustannukset ilman poistoja olivat 0,97 (- 17 %) laskutettua ja 0,87 ( - 4,4 %) puhdistettua jätevesikuutiota kohden. Laskun syynä on jätevesimäärien väheneminen ja sitä kautta puhdistamopalveluiden määrän lasku sekä verkoston kunnossapitotöiden väheneminen. Vuoto- ja huleveden sekä viemärilaitoksen käyttökustannusten kehitys on esitetty ohessa. Keskimääräinen käsitelty jätevesimäärä oli m³/d (2007: m³/d), josta Leton puhdistamolla käsiteltiin 835 m³/d (2007: 872 m³/d) ja Ervastinrannan Keskuspuhdistamo Oy:n puhdistamolla m³/d (2007:1 492 m³/d). Leton puhdistamon käyttökustannukset (sisältää myös poistot ja hallinnonkuluja) olivat 0,45 / m³. Keskuspuhdistamon puhdistamopalvelut maksoivat 0,56 /m³. Kertomusvuonna otettiin käyttöön 2 uutta jätevedenpumppaamoa Halosenlahden alueella. Jätevesimäärien ja vuoto- ja hulevesimäärien kehitys vv ,0 37,0 35,0 Käsitelty jätevesimäärä Laskutettu jätevesimäärä Hule- ja vuotovesi% ,4 30,0 kuutiota vuodessa ,0 14,1 21,8 25,0 20,0 15,0 prosenttia 11,1 10, , ,0 Jäteveden käsittelyn kustannukset vv ,80 0,70 0,60 0,50 0,40 EKP:palvelut kuutiota kohti Leton jäteveden kustann./puhd. kuutiot 0,30 0,20 0,10 0, Viemäriverkossa rekisteröitiin 85 häiriötä (tukos, jäätyminen, muu häiriö). Edelliseen vuoteen verrattuna määrä on laskenut 21:lla. Kiinteistöille purkautuneita viemäritulvia ei ollut. Toista kertaa käytössä ollutta 13

14 viemäriverkoston ennaltaehkäisevää pesua supistettiin määrällisesti noin puoleen edellisestä vuodesta. 7. TALOUSVESI Talousveden laatua tutkitaan säännöllisesti talousvesiasetuksen 461/2000 mukaisesti. Valvontaviranomaisen edellyttämän valvontatutkimusohjelman mukaisia näytteitä otetaan kerran kuukaudessa (jatkuva valvonta) 5 verkoston pisteestä. Jaksottaisen valvonnan näytteet otetaan kerran vuodessa ja eräiden parametrien osalta kerran viidessä vuodessa. Valvontatutkimusohjelma on tarkistettu viimeksi Laitoksen toimittaman veden laatu täytti koko vuoden kaikki talousveden laatuvaatimukset. Raudan määrä tai/ja sameusluku ylittivät yhteensä viidessä näytteessä laatusuosituksen. Yhteenvetotaulukot laboratoriotuloksista ohessa. Kuukausikohtaiset laboratoriotulokset ovat luettavissa jatkuvasti Haukiputaan Veden nettisivuilta. Lisäksi laitos ottaa näytteet laitoksilta lähtevästä vedestä käyttövalvontana kerran kuukaudessa. Laitos seuraa myös raakaveden laatua ottamalla säännöllisesti näytteet raakavesikaivoista. Pohjavesialueiden tarkkailu tehdään ympäristökeskuksen hyväksymän tarkkailuohjelman mukaan. Pohjavesialueilla seurataan pohjavesipinnan korkeutta, raakaveden laatua, pintaveden laatua ja korkeutta. Savaironkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma on hyväksytty vuonna Onkamoselkä - Hietakangas pohjavesialueen suojelusuunnitelma on valmistunut vuonna Jatkuva valvonta, vuosi 2008, määritys kerran kuussa MÄÄRITYKSET MAKSIMI MINIMI KESKIARVO TALOUSVESIASETUS (V) = LAATUVAATIMUS (S) = LAATUSUOSITUS E.coli, (v) [pmy/100ml Koliformiset bakteerit [pmy/100ml] (v) Heterotrofinen pesäkeluku, +22 C [pmy/ml] Ei epätavallisia muutoksia (s) ph 8,21 6,88 7,74 6,5 9,5 (s) Sähkönjohtavuus 25 6,4 11,5 alle 250 (s) [ms/m] Väri [mg Pt/l] < 5 < 5 < 5 Ei epätavallisia muutoksia (s) Sameus [FTU] 2 0,15 0,59 Käyttäjien hyväksyttävissä Ei epätavallisia NH 4 -N, ammoniumtyppi [mg/l] muutoksia (s) 0,011 < 0,008 0,0081 0,5 (s) 14

15 Fe, rauta 0,3 0,01 0,062 0,2 (s) [mg/l] Mn, mangaani 0,14 0,001 0,036 0,05 (s) [mg/l] Haju hajuton hajuton hajuton Ei epätavallisia muutoksia (s) Maku mauton mauton mauton Ei epätavallisia muutoksia (s) Ulkonäkö väritön väritön väritön Ei epätavallisia muutoksia (s) Jaksottainen valvonta 2008, määritys kerran vuodessa Näytteet otettu: MÄÄRITYKSET MAKSIMI MINIMI KESKIARVO TALOUSVESIASETUS (V) = LAATUVAATIMUS (S) = LAATUSUOSITUS Enterokokit, kpl/100ml] (v) Permanganaattiluku [ mg/l] (s) NO 3, [mg/l ] 0,28 0,28 0,28 50 (v) NO 2 -N, [mg/l] 0,006 0,006 0,006 0,15 (v) Kokonaiskovuus, [mmol/l] 0,32 0,24 0,27 Cl, [mg/l] 3,5 3,5 3,5 250 (s) F, [mg/l] 0,12 0,12 0,12 1,5 (v) SO 4, [mg/l] 8,7 8,7 8,7 250 (s) Al, [mg/l] 0,007 0,005 0,0057 0,2 (s) Cd, [mg/l] < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,005 (v) Cr, [mg/l] < 0,003 < 0,003 < 0,003 0,05 (v) Cu, [mg/l] 0,0053 0,003 0, (v) Hg, [mg/l] < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 0,001 (v) Na, [mg/l] 9,6 9,6 9,6 200 (s) Ni,[mg/l] < 0,003 < 0,003 < 0,003 0,020 (v) Pb, [mg/l] < 0,004 < 0,004 < 0,004 0,01 (v) As, [mg/l] < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,01 (v) Jaksottainen valvonta, määritys kerran 5 vuodessa Näytteet otettu: ja MÄÄRITYKSET TALOUSVESIASETUS (V) = LAATUVAATIMUS (S) = LAATUSUOSITUS Polysykliset aromaattiset < 0,1 0,10 (v) hiilivedyt, [µg/l] Bentso(a)pyreeni, [µg/l] < 0,01 0,01 (v) Antimoni, As, [µg/l] < 5 5,0 (v) Bentseeni, [µg/l] < 1 1,0 (v) Boori, B, [µg/l] < 0,5 1,0 (v) Syanidit, [µg/l] < (v) 1,2 -dikloorietaani, [µg/l] < 1 3,0 (v) Seleeni, Se, [µg/l] < 1 10 (v) Tetrakloori- ja trikloorieteeni < 2 10 (v) yhteensä, [µg/l] Kloorifenolit, [µg/l] < 1 10 (v) 15

16 8. JÄTEVEDEN LAATU Leton jätevedenpuhdistamo ympäristölupa on vuodelta 2007 ((Pohjois- Pohjanmaan ympäristökeskus ). Purkuvesistöön laskettavan jäteveden laatu on määritelty seuraavasti: BOD 7ATU enintään 20 mg/l O 2, puhdistusteho 90 % Fosfori enintään 0,7 mg/l, puhdistusteho vähintään 90 % COD cr enintään 125 mg/l, poistoteho vähintään 75 % Kiintoaine enintään 35 mg/l, poistoteho vähintään 90 % Puhdistusvaatimukset on saavutettava puolivuosikeskiarvoina. Jätevedet on lisäksi desinfioitava uimakaudella. Lupaehtojen mukaan Leton puhdistamolla suoritetaan velvoitetarkkailua kuusi kertaa vuodessa. Edellisenä vuonna Leton puhdistamolla esiintyneistä prosessihäiriöistä on päästy pitkälti eroon toisella vuosipuoliskolla. Tulevan jäteveden BOD -pitoisuus ylitti aika-ajoin laitoksen mitoitusarvon, jonka vuoksi BOD:n lupa-arvo ylittyi. Lähtevän veden pitoisuudet ylittyivät niukasti ensimmäisellä vuosipuoliskoilla niukasti, toisella vuosipuoliskolla lupaehdot täyttyivät. Prosentuaaliset poistotehot saavutettiin molempien parametrien osalta molemmilla vuosipuoliskoilla. Kiintoaine- ja COD vaatimukset saavutettiin. 1/2 2/2 koko vuosi BOD 7 mg/l poistoteho,% Fosfori mg/l 0,74 0,62 0,68 poistoteho,% COD cr mg/l poistoteho,% Kiintoaine mg/l poistoteho,% ASIAKASPALAUTE Asiakaspalautteen rekisteröinti tapahtuu pääosin kirjallisten yhteydenottojen kautta. Laitoksella ei ole resursseja kerätä suullisten palautteiden määrää ja laatua rekistereihin toimistolle tullutta palautetta lukuun ottamatta. Asiakkailla on mahdollisuus antaa kirjallista palautetta laskutusohjelmaan liittyvän KulutusWebin tai nettisivujen palautelinkin kautta ja lähettämällä sähköpostia laitoksen sähköpostiosoitteeseen.. Suurin osa palautteesta tulee kuitenkin puhelimitse päivystäjille ja muulle laitoksen henkilöstölle. Vedenjakelunkatkosten yhteydessä puhelutulva on suurimmillaan. Tällöin ei kuitenkaan ole kyse varsinaisesta palautteesta, vaan tilannetiedon saannista ja antamisesta. 16

17 Kertomusvuonna ei tehty varsinaista asiakastyytyväisyystutkimusta. Seuraava tutkimus tehdään keväällä Ohessa tietoa edellisten tutkimusten tuloksista. Arvosanat veshuoltolaitoksen toimintaa ja veden laatua kuvaaville ominaisuuksille vuosina 2000, 2002, 2006 Veden hinnoittelu 7,81 Vesilaitoksen tiedotustoiminta 7,4 Veimäreiden hajuttomuus 8,22 Vesilaitoksen suhtautuminen tiedusteluihin 8,38 Vesilaitoksen toiminnan uskottavuus 8,46 Viemäreiden toimivuus 8,52 Vesilaitoksen asiakaspalvelu 8,65 Veden laskutuskäytäntö Vesikatkosten pituus Vesikatkosten lukumäärä 8,57 8,95 9,04 Tutkimus 2006/6 Tutkimus 2002/12 Tutkimus 2000/12 Veden toimitusvarmuus 8,99 Veden hinta 7,08 Veden paine 8,69 Veden maku 8,91 Veden jakelun katkottomuus 9,2 Veden haju 9,04 Veden väri 8,

18 10. TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Johtokunnan vuodelle 2008 määrittämät tulostavoitteet toteutuivat seuraavasti: Tulostavoite Mittari Toteutumistilanne Sähköisen laskutuksen käyttöönotto Ohjelma käytössä Ohjelman käyttöön otto on viivästynyt ohjelmatoimittaja testausten vuoksi. Sähköinen laskutus on käytössä keväällä Viestintä/tiedotussuunnitelman laadinta ja käyttöönotto Varavoimalähteen hankinta Valmiussuunnitelman edellyttämät toimenpiteet tehty Laitoksen vastuulla olevat pienet suojaustoimenpiteet tehty pohjavesialueilla suojelusuunnitelmien mukaisesti Ketunmaan kaivon tuoton lisääminen Suunnitelma valmis ja käytössä Varavoimalähde käyttökunnossa Työt tehty Toimenpiteet tehty Onkamonselän vedentuotanto kasvanut 150 m³/d Suunnitelma hyväksytty ja käytössä. Ensimmäinen asiakastiedote jaettiin joulukuussa Varavoimalaite kilpailutettu ja tilattu joulukuun alussa. Laite saatu helmikuussa Työt on tehty tai ne ovat käynnissä 92 %:ssa toimenpiteistä. Pienet suojaustyöt tehty. Onkamonselän pohjavesialtaiden suojaustyön valmistelut tehty joulukuussa, varsinainen työ käynnistynyt helmikuussa Ketunmaan kaivon tuotto on putkistopuhdistuksen ansiosta kasvanut n. 150 m³/d, mutta raakaveden laatu on heikentynyt suuremman ottomäärän vuoksi raudan osalta. Ottomäärä on sen vuoksi kasvanut vain 100 m³/d. Onkamo I:n veden esikäsittelyn suunnittelu Suunnitelma valmis Onkamo 1:n esikäsittelyn suunnittelu on tilattu. Suunnittelutyö ei ole edennyt merkittävästi vuoden 2008 aikana. Laaditaan sulkusuunnitelma erilaisia häiriötilanteita varten Linjaventtiilien uusiminen ja lisärakentaminen Suunnitelma valmis Työ tehty 50 % (2008) Vesitornin alueen sulkusuunnitelma on tehty. Muiden alueiden osalta työ on kesken. Uusittuja venttiileitä 4 kpl, uusia 9 kpl. Verkoston silmukoinnin lisääminen etenkin pohjoisosissa kuntaa, suunnitelman laadinta Suunnitelma valmis Suunnittelu käynnissä. 18

19 Saviaron vedenottamon kuntotarkastelu ja yleissuunnitelma Suunnitelma valmis Kuntokartoitus tehty, saneeraussuunnitelman laadinta on käynnissä. Pohjoisten osien paineenkorottamon uusimissuunnitelman tarkistaminen Suunnitelma valmis Suunnitelma on asemapiirrosta vaille valmis. Vesitornin venttiilijärjestelyiden uusiminen Työ tehty Venttiilien kunto on todettu myöhemmissä tarkastuksissa hyväksi, joten uusimistarvetta ei ole. Saneeraussuunnitelman määrätietoinen toteuttaminen tarvittaessa urakalla Kiinteistöjen saostuskaivojen ohitustyön seurannan parantaminen Asemakaava-alueen kiinteistöjen viemäriin liittymisen vauhdittaminen Vuoto- ja hulevesiprosentti kääntynyt selvään laskuun Ohitettu 97 % Liittymisaste 100 % asemakaava-alueilla Vuoto- ja hulevesien määrä on pienentynyt selvästi, voimakkaan saneeraustoiminnan ansiosta. Saostuskaivojen ohitus on edennyt hyvin viime vuosina. Asemakaava-alueiden ohittamattomien saostuskaivojen määrä on korkeintaan 3 %. Liittymissopimukset on tehty muutamaa vähän vettä käyttävää kiinteistöä lukuun ottamatta. Viimeiset liitostyöt tehdään kesän 2009 aikana. Mittakaivojen lisääminen verkostoon vesijohtovuotojen havainnointiin ja painetason seurantaan Suunnitelma tehty Otettu käyttöön vähintään yksi uusi mittakaivo (2008) Rakennettu kaksi mittakaivoa Halosenlahden alueelle. 19

20 11. TULOSLASKELMA, KOKO LAITOS Perusmaksut, vesi , , ,73 Perusmaksut, jätevesi , , ,03 Vesimaksut , , ,74 Jätevesimaksut , , ,43 Sakokaivolietteen käsittelymaksu , , ,60 Tilaustyöt , , ,55 Liikevaihto , , ,08 Valmistus omaan käyttöön 2 535, ,57 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot , , ,21 Tuet ja avustukset kunnalta 0,00 0,00 0,00 Materiaalit ja palvelut Ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,69 Palvelut Palvelujen ostot , , ,66 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , , ,18 Henkilöstösivukulut , , ,14 SUMU-poistot , , ,39 Liiketoiminnan muut kulut Muut kulut , , ,31 Liikeylijäämä , , ,92 Korkotuotot , , ,92 Muut rahoitustuotot , , ,99 Korkokulut Muille maksetut korkokulut -634,33-595,27-1,42 Korvaus peruspääomasta , , ,00 Muut rahoituskulut 25,24-29,28-36,56 Ylijäämä ennen satunnaisia eriä , , ,85 20

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

LIIKELAITOS HAUKIPUTAAN VESI

LIIKELAITOS HAUKIPUTAAN VESI LIIKELAITOS HAUKIPUTAAN VESI VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLLYS 1. KATSAUS 3 1.1.Yleistä 3 1.2 Laitoksen toiminta tiivistetysti 3 2. TUNNUSLUVUT 5 3. ORGANISAATIO 6 3.1 Luottamustoimielin 6 3.2 Toimihenkilöt

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015 Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

11fra Oy. Yhtiölle on laadittu valvontatutkimusohjelma, joka on voimassa asti.

11fra Oy. Yhtiölle on laadittu valvontatutkimusohjelma, joka on voimassa asti. H1 mos 11fra Oy JÅMSÅ HIMOS-INFRA OY Himos-lnfra Oy kuuluu Jämsä-konserniin kaupungin omistamana tytäryhteisönä. Yhtiö perustettiin 19.5.1999 ja se merkittiin kaupparekisteriin 1.7.1999 (Y-tunnus 1543389-6).

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 HKLjk 13.8.2015 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Tilinpäätös Toimintakertomus vuodelta 2007

Tilinpäätös Toimintakertomus vuodelta 2007 Tilinpäätös Toimintakertomus vuodelta 2007 2 Vuosikatsaus 2007 Kulunut vuosi 2007 oli Napapiirin Veden toinen toimintavuosi kunnallisena liikelaitoksena laitosten yhdistymisen jälkeen uudella organisaatiolla.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen liikevaihto tilikauden ylijäämä

Vesihuoltolaitoksen liikevaihto tilikauden ylijäämä Vesihuoltolaitoksen toimintakertomus ja tilinpäätös Vesihuoltolaitos Ulkoiset ja sisäiset Talousarvio Toteutuma Poikkeama TA-muutos Toimintatulot 384 550,00 365 417,16 19 132,84 Toimintamenot - 187 038,00-207

Lisätiedot

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Yleistä Vuosi 2012 oli Leijona Catering Oy:n perustamisvuosi. Puolustusvoimien kumppanina yrityksemme juuret ulottuvat kuitenkin syvälle

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLL YSLUETTELO,,,,, TOIMINTAKERTOMUS, 3 VASTIKERAHOITUSLASKELMA 5 TULOSLASKELMA 6 TASE - 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.... -

Lisätiedot

Toteutunut Lv-%

Toteutunut Lv-% 11:12 13.06.2016 Sivu 1 Myyntituotot Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 L I I K E V A I H T O 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 3750 Vuokratuotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot