LIIKELAITOS HAUKIPUTAAN VESI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "27.3.2009 LIIKELAITOS HAUKIPUTAAN VESI"

Transkriptio

1 LIIKELAITOS HAUKIPUTAAN VESI VUOSIKERTOMUS 2008

2 SISÄLLYS 1. KATSAUS Yleistä Laitoksen toiminta (toimintakertomus) TUNNUSLUVUT ORGANISAATIO Luottamustoimielin Toimihenkilöt HENKILÖSTÖ INVESTOINNIT KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITO Vesilaitos Viemärilaitos TALOUSVESI JÄTEVEDEN LAATU ASIAKASPALAUTE TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TULOSLASKELMA, KOKO LAITOS TULOSLASKELMA, VESILAITOS TULOSLASKELMA, VIEMÄRILAITOS TASE RAHOITUSLASKELMA LIITETIEDOT

3 1. KATSAUS 1.1. Yleistä Vuosi 2008 oli sateinen ja lämmin. Ilmatieteenlaitoksen tilastojen mukaan Oulun seudun vuoden keskilämpötila oli 1,5 C korkeampi kuin vv vertailujaksolla. Vuoden sademäärä oli noin 30 % suurempi kuin em. vertailujaksolla. Tammikuu alkupuolella satoi vettä ja lumipeite tuli vasta tammikuun lopussa. Kesä oli koleahko ja sateinen. Sateisuus jatkui syksyllä. Sateisuuden vuoksi pohjavesipinnan vaihtelut olivat pieniä. Runsaiden sateiden vuoksi pintavesiä pääsi vedenottamoille ja ympäri maata annettiin talousveden keittokehoituksia. Vuoden jälkipuoliskolla Yhdysvalloista liikkeelle lähtenyt finanssikriisi vaikutti koko maailman talouteen. Kriisi vaikutukset vesihuoltoon tulivat lähinnä rakentamisen volyymin laskuna ja sitä kautta liittymissopimusten vähenemisenä. Kuntien palvelurakenneuudistukseen liittyvä selvitystyö Oulun ja Haukiputaan syvemmän yhteistyön eduista ja haitoista valmistui kertomusvuonna. Vesihuoltolaitosten osalta selvitettiin miten vesihuollon palvelut järjestetään kuntaliitoksen, syvän yhteistyön ja erillään jatkamisen tapauksessa. Vuoden 2007 lopussa tapahtunut Nokian kaupungin vesijohtoverkoston saastumisen myötä Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus STTV antoi ohjeet vesijohtoverkostoon liitettyjen vesilaitteistojen tarkastamisesta erityiskiinteistöjen osalta. Tarkastuksen kohteena oli erityisesti takaisinimun suojaus. Haukiputaan Vesi pyysi tietoja kvv - laitteista 12 yritykseltä ja teki terveysvalvonnan kanssa tarkastuksia muutamissa kohteessa. Vesihuoltopooli sai valmiiksi kriisiviestintäohjeet laitoksille. Vesihuoltolain uudistaminen käynnistyi syksyllä ja samaan aikaan EU:ssa oli valmisteilla juomavesidirektiivin uusiminen. Molemmissa valmistelutöissä otetaan huomioon vesihuollon palvelujen toimivuus myös poikkeuksellisissa oloissa. Suositussopimusta yhdyskuntien vesiin kohdistuvan ravinnekuormituksen vähentämiseksi valmisteltiin valtioneuvoston hyväksymien vesien suojelun suuntaviivojen osana. Sopimuksen hyväksyminen siirtyi vuodelle Laitoksen toiminta (toimintakertomus) Vuosi 2008 oli Haukiputaan Veden kolmas toimintavuosi kunnallisena liikelaitoksena ja samalla se oli Haukiputaan kunnallisen vesihuoltolaitoksen 51. toimintavuosi. Huhtikuussa tuli täyteen 50 vuotta vesihuoltolaitoksen perustamisesta. Laitoksen virallinen nimi on ollut lukien Liikelaitos Haukiputaan Vesi. Laitos todettiin kuntalain 10 a :n mukaiset vaatimukset täyttäväksi liikelaitokseksi kunnanvaltuustossa

4 Laitoksen vesijohtoverkostoon liitettiin 46 ja viemäriverkkoon 291 uutta kiinteistöä. Liittymisprosentti vesijohtoon oli vuoden lopussa 99,9 % ja viemäriin 88,6 %. Veden myynti laski edellisestä vuodesta 0,5 % ja laskutettu jätevesimäärä kasvoi 4,1 %. Elokuussa kunnanvaltuuston hyväksymää Oulun kaupungin ja Haukiputaan kunnan raja-alueen tavoitesuunnitelmaa käsiteltiin vesihuollon näkökulmasta laitoksen johtokunnassa keväällä. Syyskaudella käynnistyi siirto-viemäriselvitys Haukiputaalta Ouluun. Laitoksen toiminta-alue laajeni, kun kunnanvaltuusto elokuussa hyväksyi uudet vesihuoltolain mukaiset toiminta-alueet vesijohtoverkostolle ja viemäriverkostolle. Pohjavedenottamoista pumpattu vesimäärä laski hieman (- 0,03 %) edellisestä vuodesta. Verkoston hukkavesimäärä kasvoi hieman pitempään jatkuneen vuodon seurauksena. Onkamoselältä pumpattiin vettä m³ ja Saviarosta m³. Laitoksen toimittaman veden laatu täytti koko vuoden kaikki talousveden laatuvaatimukset ja laatusuositukset muutamaa yksittäisen näytteen parametria lukuun ottamatta. Leton jätevedenpuhdistamon prosessiongelmat vähenivät huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna, kun saostuskemikaalia vaihdettiin. Ervastinrannan keskuspuhdistamolle tulevan jäteveden mittaus uusittiin ja sen myötä aiemmin todettu mittausvirhe varmistui. Virheellisesti laskutettujen vesimäärien hyvityslasku vuodelta 2005 kirjattiin toimintakulujen vähennyk-senä. Vesi- ja viemärijohtoverkoston kunnossapitopalvelut ostettiin palvelusopimuksella kunnan teknisiltä palveluilta. Jätevedenpumppaamoiden kunnossapito hoidettiin laitoksen oman henkilöstön toimesta. Suurin investointihanke oli EAKR -rahoitteinen Halosenlahden runkoviemäri, joka käynnistyi huhtikuussa. Runkoviemärihanke valmistuu kesällä Muut verkostohankkeet teetettiin kunnan teknisillä palveluilla sopimusperusteisesti. Uutta vesijohtoverkostoa rakennettiin m ja viemäriverkostoa m. Kirkonkylän keskustassa kasvatettiin runkovesijohdon kapasiteettia uusimalla 160 mm putki 200 mm putkeksi Revontiellä. Vanhaa 160 mm valurautaputkea korvattiin muoviputkella Martintien varressa 325 m osuudella. Viemäriverkostoa saneerattiin ennätysmäärä pätkäsujutusputkea m ja kaivoja 262 kpl. Varsinaisia laitosinvestointeja ei ollut, mutta Saviaron vedenottamon saneeraussuunnittelu käynnistyi syksyllä. Vesimittareita vaihdettiin 189 kpl ja uusia asennettiin 108 kpl. Haja-asutusalueiden viemäröintiohjelman mukaisia hankkeita olivat kertomusvuonna Halosenlahden runkoviemäri ja Kellon Asematien viemäri, joka toteutettiin yhtymän toimesta. Haukiputaan Vesi ja kunta sitoutuivat osallistumaan Jokikylän Jokimutkan viemäriosuuskunnan viemärihankkeen 1 -vaiheen runkoviemärin rahoitukseen. Hanke käynnistyy vuonna Ulkoiset ja sisäiset erät sisältävässä tuloslaskelmassa liikevaihto oli ,36 eli se oli vain korkeampi kuin edellisenä vuonna. 4

5 Liikeylijäämä oli ,64. Kunnalle maksettiin korvausta peruspääomasta euroa. Koko laitoksen tilikauden ylijäämä oli ,32. Vesilaitoksen ylijäämä oli ,39 ja viemärilaitoksen ,93 euroa. Viemäriveden mittausvirheestä johtunut vuoden 2005 hyvityslasku paransi viemärilaitoksen tulosta ,16. Muu ylijäämä johtui kunnossapitopalveluiden ja puhdistuspalvelujen ennakoitua pienemmästä määrästä. Pelkästään ulkoiset erät sisältävän tuloslaskelmassa liikevaihto oli ,39, liikeylijäämä ,81 ja tilikauden ylijäämä ,05. Haukiputaan Veden strategisten päämäärien toteutuminen eteni tilikauden aikana seuraavasti: Päämäärä ja sen toteutumisen tavoitevuosi Tilanne vuoden 2008 lopussa Laitoksen tiedottaminen on asiakaslähtöistä, Laitoksen tiedotus- ja oikea-aikaista ja suunnitelmallista (2008) viestintäsuunnitelma hyväksyttiin keväällä ja otettiin heti käyttöön. Ensimmäinen asiakastiedote jaettiin talouksille joulukuussa. Asiakaspalvelu on kaikilla tasoilla Hyvän asiakaspalvelun tärkeyttä asiantuntevaa ja ystävällistä (2009) korostettiin työpaikka- ja yhteistyöpalavereissa. Sähköisen laskutuksen käyttöönottoa valmisteltiin. Laitoksen toimintavarmuus on kaikissa Varavoimalaitteen kilpailutus ja oloissa riittävää (2009) hankintapäätös tehtiin. Valmius- ja varautumissuunnitelmassa esitetyistä toimenpiteistä 92 % oli tehty tai ne olivat käynnissä tilikauden lopussa. Hyvälaatuisen pohjaveden saanti on Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmassa laitoksen vastuulla olevat varmistettu pitkälle tulevaisuuteen (2010) pienet suojaustoimenpiteet ja Onkamonselän altaiden suojaustöiden valmistelevat työt tehtiin. Kaivojen ottomäärää kasvatettiin teknisin ratkaisuin. Laitosrakennusten ja -rakenteiden kunto on Saviaron vedenottamon kuntokartoitus hyvä (2013) valmistui ja saneeraussuunnittelu käynnistyi. Muita suunnittelukohteita olivat: Martinniemen paineenkorottamo ja vesitornin venttiilit. Vesijohtoverkoston siirtokapasiteetti ja Vesijohtoverkoston kapasiteettia hallittavuus on riittävää (2015) kasvatettiin keskustassa, uusia linjaventtiileitä asennettiin ja vanhoja uusittiin. Verkoston vahvistamissuunnitelma tilattiin Viemäriverkoston vuoto- ja hulevesimäärä on Vuoto- ja hulevesien määrä on alle 20 % (2015) vähentynyt merkittävästi voimakkaan saneeraustyön ansioista. Viemärin liittymisaste on 95 % (2015) Liittymisaste oli tilikauden lopussa 88,6 %. Kasvua oli 1,7 %. Vesijohtoverkoston hukkaveden määrä on alle Hukkavesiprosentti oli 10 % 7 % (2015) 5

6 Tuloslaskelmaerien kehitys vv euroa vuodessa Liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot Käyttömenot Poistot (SUMU) Rahoitus (korvaus peruspääomasta, korkot) Vesihuoltolaitoksen tulos(-tappiota) , Vesilaitoksen ja viemärilaitoksen tulosten kehitys vv euroa Vesilaitoksen tulos Viemärilaitoksen tulos Vesilaitoksen ja viemärilaitoksen käyttökustannusten kehitys vv ,40 1,20 1,00 euroa/ kuutio 0,80 0,60 Käyttökustannukset /lask.vesikuutio Käyttökustannukset/lask.jätev.kuutio 0,40 0,20 0,

7 2. TUNNUSLUVUT Pumpattu vesimäärä m³ Laskutettu vesimäärä m³ Keskimääräinen vedenkulutus m³/vrk Ominaiskulutus (laskutetusta) l/asukas/vrk Ominaiskulutus (pumpatusta) l/asukas/vrk Vesijohtoverkoston hukkavesiprosentti % 10,8 9,3 10 Käsittelyyn tullut jätevesimäärä m³ Laskutettu jätevesimäärä m³ Viemäriverkoston vuoto- ja hulevesiprosentti % 30,4 21,8 11,1 Vesimaksu (alv 22 %) /m³ 0,94 1,00 1,00 Jätevesimaksu (alv 22 %) /m³ 1,44 1,45 1,49 Perusmaksu OK-alo, vesi (alv 22 %) /vuosi 25,00 25,00 27,00 Perusmaksu OK-talo, jätevesi (alv 22 %) /vuosi 67,00 67,00 67,00 Asukasmäärä henkeä Vesijohtoon liittymisprosentti % 99,9 99,9 99,9 Viemärijohtoon liittymisprosentti % 85, ,6 Vesimittareita kpl Uudet liitokset vesijohtoon kpl Uudet liitokset viemäriin kpl Vesijohtoverkoston pituus m Jätevesiviemäriverkoston pituus m Jätevedenpumppaamot kpl Vesijohtovuodot kpl Muu ongelma vesijohtoverkostossa kpl Viemäriverkosto tukkeumat kpl Muu ongelma viemärissä kpl Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan kulut *) Poistot Liikeylijäämä Korvaus peruspääomasta kunnalle Tilikauden ylijäämä/alijäämä (-) Omavaraisuusaste % 67 56,4 53,4 ROI (sijoitetun pääoman tuotto) % 1,9 2,1 2,5 Investoinnit yhteensä Uusinvestoinnit Saneerausinvestoinnit Vesilaitoksen investoinnit yhteensä Verkosto Laitokset Muut Viemärilaitoksen investoinnit yhteensä Verkosto Laitokset Muut Vakinaisen henkilöstö määrä henkeä *) ei huomioitu hyvityslaskua vuodelta

8 3. ORGANISAATIO 3.1 Luottamustoimielin Haukiputaan Veden toimielimenä toimii kunnanhallituksen alainen johtokunta, jonka jäseninä ja heidän henkilökohtaisina varajäseninään toimivat seuraavat henkilöt: Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Vänttilä Jukka, pj. Riepula Sirkka Kangas Tuula Harju Terttu Enojärvi Annemari, varapj. Sipola Mauno Sumén Oiva Porko Jouni Manninen Aarno Roivainen Matti Johtokunnan esittelijänä toimii liikelaitoksen johtaja, vesihuoltojohtaja Riitta Lindström. Kuvassa johtokunta. Ylärivissä vas. Jukka Vänttilä (puheenjohtaja.), Riitta Lindström (esittelijä), Oiva Sumèn, Aarno Manninen. Alarivissä vas. Annemari Enojärvi (varapuheenjohtaja.), Tuula Kangas. Kertomusvuonna pidettiin 10 johtokunnan kokousta. 50 vuotiaan laitoksen juhlakokous pidettiin kesäkuussa Meriniemessä. Laitoksen 50 vuotisjuhlan kunniaksi Haukiputaan Vesi oli hakenut yli 20 vuoden työstä vesihuollosta VVY:n hopeiset ansiomerkit Taina Takalolle, 8

9 Erkki Haloselle, Jorma Vesalle ja Toivo Sassille. Ansiomerkit ojennettiin juhlakokouksen yhteydessä. Verkostojen kunnossapidossa ja rakentamisessa yli 30 vuotta toimineille kunnan teknisten palveluiden tuotantoyksikön henkilöstölle myönnettiin VVY:n kultaiset ansiomerkit, jotka jaettiin elokuussa seuraaville: maaputkiasentajat: Hannu Ukkola, Matti Huru, Hannu Ervasti, Hannu Kurkela ja maanrakennusmestari Ismo Honka. Lisäksi kultainen VVY:n ansiomerkki ojennettiin jo eläkkeellä olevalle maanrakennusmestari Pekka Alasalmelle, joka työskenteli vesihuollossa jo laitoksen perustamisvaiheessa. 3.2 Toimihenkilöt Haukiputaan Veden viranhaltija /toimihenkilöorganisaatio oli kertomusvuonna seuraava: Laitoksen johtaja: Laskutus ja toimistotehtävät: Laitosten käyttö- ja kunnossapito: Lindström Riitta, vesihuoltojohtaja Takalo Taina, toimistosihteeri Halonen Erkki, puhdistamonhoitaja Jaskari Mauri, laitosmies Karjalainen Markku, laitosmies Sassi Toivo, vesilaitoksenhoitaja, oa ( saakka) Vesa Jorma, vesilaitoksenhoitaja Haukiputaan Veden organisaatio Haukiputaan Vesi vesihuoltojohtaja Toimistopalvelut toimistosihteeri Verkostot vesihuoltojohtaja Laitokset vesihuoltojohtaja palvelusopimus/ tekpa, urakat/ urakoitsijat, tekpa Talousvesi vesilaitoksenhoitaja laitosmies Jätevesi puhdistamonhoitaja laitosmies 9

10 4. HENKILÖSTÖ Laitoksen palveluksessa oli vuoden vaihteessa 6 henkilöä. Osa-aikainen vesilaitoksenhoitaja jäi eläkkeelle Henkilöstön koulutuspäiviä oli yhteensä 42, mihin sisältyi 15 päivää uusien laitosmiesten ammatillista peruskoulutusta. Edellisenä vuonna käynnistynyt vesihuoltojohtajan johtamisen erikoisammattitutkinto (JET) valmistui. Laitoksen henkilöstö oli mahdollisuus osallistua kunnan henkilöstölle järjestettyyn TYHY-liikuntaan. Laitoksen käyttöhenkilöstö vieraili marraskuussa Kempeleen Vesihuolto Oy:ssä, jossa tutustuttiin laitoksen varavoimalaitteeseen ja sähköiseen kunnossapitorekisteriin. Yhteinen liikuntailtapäivä siirrettiin kevättalvelle INVESTOINNIT Haukiputaan Veden nettoinvestoinnit olivat yhteensä , mikä oli vain 3 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Liittymismaksuilla katettiin 36 % nettoinvestointimenoista. Investoinnit jakaantuivat seuraavasti: Verkoston uudishankkeet Verkoston saneeraus Laitokset ym Merkittävin verkostohanke oli Halosenlahden runkopaineviemäri, Uutta vesijohtoverkostoa valmistui m, viemäriä m, uusia jätevedenpumppaamoita rakennettiin 2 kpl ja uusia vesijohtoverkoston mittakaivoja 2 kpl. Vesijohtoa saneerattiin kuntakeskuksessa ja Martinniemessä yhteensä 794 m. Viemäriä saneerattiin ennätyksellinen määrä: Kirkonkylän alueella 1880 m ja Kellon pohjoisosissa m. Saneerattujen viemärikaivojen määrä (262 kpl) moninkertaistui edellisiin vuosiin verrattuna. Saneeraustyötä tekivät kunnan tekniset palvelut ja kilpailutettu urakoitsija. Haja-asutusalueiden viemäröintikohteista etenivät laitoksen rakennuttamana EAKR -tukea saava Kestävästi kehittyvä Halosenlahden alue, jossa rakennettiin runkopaineviemäriä yli 13 km. Viemäriyhtymä rakensi matalapaineviemäriverkoston Kellon Asemakylälle. Johtokunta ja kunta tekivät päätökset Jokikylän Jokimutkan hankkeen runkojohdon osarahoituksesta. Myös hankkeen mahdollista EAKR tukea valmisteltiin. Saviaron vedenottamon kuntokartoitus valmistui ja varsinainen saneeraussuunnittelu käynnistettiin. Kiinteistöjen vesimittareita vaihdettiin 186 kpl. Halosenlahden runkopaineviemärin rakentaminen kilpailutettiin. Muut verkoston investoinnit ja vesimittarien vaihto ostettiin sopimusperusteisesti kunnan teknisiltä palveluilta. 10

11 Viemärisaneerauksen määrä vv metriä kappaletta metriä 0 putkea saneerattu betonikaivo muovikaivoksi 6. KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITO 6.1 Vesilaitos Pumpattu pohjavesimäärä pysyi samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna, mutta vedenkulutus laski noin 0,5 %. Verkoston hukkavesiprosentti oli 10 %, mikä on hieman korkeampi kuin edellisenä vuonna. Ominaiskulutus laskettuna laskutetusta vedestä oli 124 l/as/vuosi ja pumpatusta vedestä 143 l/as/vuosi. Vesilaitoksen käyttökustannukset ilman poistoja olivat 0,51 / laskutettu kuutio ja 0,44 /pumpattu kuutio. Käyttökustannukset ovat laskeneet yli 14 % edellisestä vuodesta materiaalihankintojen ja palveluostojen vähenemisen vuoksi. Vesijohtoverkoston kunnossapito ostettiin kunnan teknisiltä palveluilta sopimusperusteisesti. Vesijohtoverkoston kunnossapidon kustannukset pumpattua vesikuutiota kohden olivat 0,14 /m³, mikä on 6 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Verkostokilometriä kohden kustannukset olivat 0,40 /km, mikä on 7 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kustannusten lasku johtuu mm. verkoston kunnossapidon ja vesijohtovuotojen korjaustarpeen vähenemisestä Keskimääräinen pumpattu vesimäärä oli m³/d, josta Saviaron vedenottamon osuus oli 592 m³/d (23 %) Onkamonselän 2028 m³/d (77 %). Onkomonselän vedenoton suhteellinen osuus on kasvanut edellisestä vuodesta 2 %. Käyttökustannukset ilman poistoja olivat Saviarossa 0, 45 /m³ (2007: 0,42 /m³) ja Onkamoselällä 0,12 /m³ (2007: 0,11 /m³). 11

12 Hukkavesiprosentin kehitys vv ,1 18,0 16, ,1 14, ,0 kuutiota vettä ,9 10,8 9,3 10,0 10,0 8,0 prosenttia Pumpattu pohjavesi Laskutettu talousvesi Hukkavesiprosentti vähennysten jälkeen ,0 4, , ,0 Vesilaitoksen käyttökustannukset vv ,70 0,60 0,50 euroa/ vesikuutio 0,40 0,30 Käyttökustannukset /lask.vesikuutio Käyttökustannukset/pumpattu vesikuutio 0,20 0,10 0, Vesijohtoverkostossa rekisteröitiin 35 häiriötä (vuoto, runkojohdon tai palopostin jäätyminen jne.), mikä on 15 enemmän kuin edellisenä vuonna. Pisimpään jatkunut vesijohtovuoto oli syksyllä Virpinimen suunnalla. 6.2 Viemärilaitos Voimakkaasti verkostosaneerauksesta johtuen puhdistamoille tulevat jätevesimäärät laskivat edelliseen vuoteen verrattuna 8 %. Laskutetun jäteveden määrä kuitenkin kasvoi 4,1 %. Vuoto- ja hulevesiä oli 11,1 %, mikä on selvästi vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuodelle 2015 asetettu 20 % vuoto- ja hulevesiprosentti näyttäisi ainakin lyhyellä tähtäimellä jo saavutetulta. 12

13 Viemärilaitoksen käyttökustannukset ilman poistoja olivat 0,97 (- 17 %) laskutettua ja 0,87 ( - 4,4 %) puhdistettua jätevesikuutiota kohden. Laskun syynä on jätevesimäärien väheneminen ja sitä kautta puhdistamopalveluiden määrän lasku sekä verkoston kunnossapitotöiden väheneminen. Vuoto- ja huleveden sekä viemärilaitoksen käyttökustannusten kehitys on esitetty ohessa. Keskimääräinen käsitelty jätevesimäärä oli m³/d (2007: m³/d), josta Leton puhdistamolla käsiteltiin 835 m³/d (2007: 872 m³/d) ja Ervastinrannan Keskuspuhdistamo Oy:n puhdistamolla m³/d (2007:1 492 m³/d). Leton puhdistamon käyttökustannukset (sisältää myös poistot ja hallinnonkuluja) olivat 0,45 / m³. Keskuspuhdistamon puhdistamopalvelut maksoivat 0,56 /m³. Kertomusvuonna otettiin käyttöön 2 uutta jätevedenpumppaamoa Halosenlahden alueella. Jätevesimäärien ja vuoto- ja hulevesimäärien kehitys vv ,0 37,0 35,0 Käsitelty jätevesimäärä Laskutettu jätevesimäärä Hule- ja vuotovesi% ,4 30,0 kuutiota vuodessa ,0 14,1 21,8 25,0 20,0 15,0 prosenttia 11,1 10, , ,0 Jäteveden käsittelyn kustannukset vv ,80 0,70 0,60 0,50 0,40 EKP:palvelut kuutiota kohti Leton jäteveden kustann./puhd. kuutiot 0,30 0,20 0,10 0, Viemäriverkossa rekisteröitiin 85 häiriötä (tukos, jäätyminen, muu häiriö). Edelliseen vuoteen verrattuna määrä on laskenut 21:lla. Kiinteistöille purkautuneita viemäritulvia ei ollut. Toista kertaa käytössä ollutta 13

14 viemäriverkoston ennaltaehkäisevää pesua supistettiin määrällisesti noin puoleen edellisestä vuodesta. 7. TALOUSVESI Talousveden laatua tutkitaan säännöllisesti talousvesiasetuksen 461/2000 mukaisesti. Valvontaviranomaisen edellyttämän valvontatutkimusohjelman mukaisia näytteitä otetaan kerran kuukaudessa (jatkuva valvonta) 5 verkoston pisteestä. Jaksottaisen valvonnan näytteet otetaan kerran vuodessa ja eräiden parametrien osalta kerran viidessä vuodessa. Valvontatutkimusohjelma on tarkistettu viimeksi Laitoksen toimittaman veden laatu täytti koko vuoden kaikki talousveden laatuvaatimukset. Raudan määrä tai/ja sameusluku ylittivät yhteensä viidessä näytteessä laatusuosituksen. Yhteenvetotaulukot laboratoriotuloksista ohessa. Kuukausikohtaiset laboratoriotulokset ovat luettavissa jatkuvasti Haukiputaan Veden nettisivuilta. Lisäksi laitos ottaa näytteet laitoksilta lähtevästä vedestä käyttövalvontana kerran kuukaudessa. Laitos seuraa myös raakaveden laatua ottamalla säännöllisesti näytteet raakavesikaivoista. Pohjavesialueiden tarkkailu tehdään ympäristökeskuksen hyväksymän tarkkailuohjelman mukaan. Pohjavesialueilla seurataan pohjavesipinnan korkeutta, raakaveden laatua, pintaveden laatua ja korkeutta. Savaironkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma on hyväksytty vuonna Onkamoselkä - Hietakangas pohjavesialueen suojelusuunnitelma on valmistunut vuonna Jatkuva valvonta, vuosi 2008, määritys kerran kuussa MÄÄRITYKSET MAKSIMI MINIMI KESKIARVO TALOUSVESIASETUS (V) = LAATUVAATIMUS (S) = LAATUSUOSITUS E.coli, (v) [pmy/100ml Koliformiset bakteerit [pmy/100ml] (v) Heterotrofinen pesäkeluku, +22 C [pmy/ml] Ei epätavallisia muutoksia (s) ph 8,21 6,88 7,74 6,5 9,5 (s) Sähkönjohtavuus 25 6,4 11,5 alle 250 (s) [ms/m] Väri [mg Pt/l] < 5 < 5 < 5 Ei epätavallisia muutoksia (s) Sameus [FTU] 2 0,15 0,59 Käyttäjien hyväksyttävissä Ei epätavallisia NH 4 -N, ammoniumtyppi [mg/l] muutoksia (s) 0,011 < 0,008 0,0081 0,5 (s) 14

15 Fe, rauta 0,3 0,01 0,062 0,2 (s) [mg/l] Mn, mangaani 0,14 0,001 0,036 0,05 (s) [mg/l] Haju hajuton hajuton hajuton Ei epätavallisia muutoksia (s) Maku mauton mauton mauton Ei epätavallisia muutoksia (s) Ulkonäkö väritön väritön väritön Ei epätavallisia muutoksia (s) Jaksottainen valvonta 2008, määritys kerran vuodessa Näytteet otettu: MÄÄRITYKSET MAKSIMI MINIMI KESKIARVO TALOUSVESIASETUS (V) = LAATUVAATIMUS (S) = LAATUSUOSITUS Enterokokit, kpl/100ml] (v) Permanganaattiluku [ mg/l] (s) NO 3, [mg/l ] 0,28 0,28 0,28 50 (v) NO 2 -N, [mg/l] 0,006 0,006 0,006 0,15 (v) Kokonaiskovuus, [mmol/l] 0,32 0,24 0,27 Cl, [mg/l] 3,5 3,5 3,5 250 (s) F, [mg/l] 0,12 0,12 0,12 1,5 (v) SO 4, [mg/l] 8,7 8,7 8,7 250 (s) Al, [mg/l] 0,007 0,005 0,0057 0,2 (s) Cd, [mg/l] < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,005 (v) Cr, [mg/l] < 0,003 < 0,003 < 0,003 0,05 (v) Cu, [mg/l] 0,0053 0,003 0, (v) Hg, [mg/l] < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002 0,001 (v) Na, [mg/l] 9,6 9,6 9,6 200 (s) Ni,[mg/l] < 0,003 < 0,003 < 0,003 0,020 (v) Pb, [mg/l] < 0,004 < 0,004 < 0,004 0,01 (v) As, [mg/l] < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,01 (v) Jaksottainen valvonta, määritys kerran 5 vuodessa Näytteet otettu: ja MÄÄRITYKSET TALOUSVESIASETUS (V) = LAATUVAATIMUS (S) = LAATUSUOSITUS Polysykliset aromaattiset < 0,1 0,10 (v) hiilivedyt, [µg/l] Bentso(a)pyreeni, [µg/l] < 0,01 0,01 (v) Antimoni, As, [µg/l] < 5 5,0 (v) Bentseeni, [µg/l] < 1 1,0 (v) Boori, B, [µg/l] < 0,5 1,0 (v) Syanidit, [µg/l] < (v) 1,2 -dikloorietaani, [µg/l] < 1 3,0 (v) Seleeni, Se, [µg/l] < 1 10 (v) Tetrakloori- ja trikloorieteeni < 2 10 (v) yhteensä, [µg/l] Kloorifenolit, [µg/l] < 1 10 (v) 15

16 8. JÄTEVEDEN LAATU Leton jätevedenpuhdistamo ympäristölupa on vuodelta 2007 ((Pohjois- Pohjanmaan ympäristökeskus ). Purkuvesistöön laskettavan jäteveden laatu on määritelty seuraavasti: BOD 7ATU enintään 20 mg/l O 2, puhdistusteho 90 % Fosfori enintään 0,7 mg/l, puhdistusteho vähintään 90 % COD cr enintään 125 mg/l, poistoteho vähintään 75 % Kiintoaine enintään 35 mg/l, poistoteho vähintään 90 % Puhdistusvaatimukset on saavutettava puolivuosikeskiarvoina. Jätevedet on lisäksi desinfioitava uimakaudella. Lupaehtojen mukaan Leton puhdistamolla suoritetaan velvoitetarkkailua kuusi kertaa vuodessa. Edellisenä vuonna Leton puhdistamolla esiintyneistä prosessihäiriöistä on päästy pitkälti eroon toisella vuosipuoliskolla. Tulevan jäteveden BOD -pitoisuus ylitti aika-ajoin laitoksen mitoitusarvon, jonka vuoksi BOD:n lupa-arvo ylittyi. Lähtevän veden pitoisuudet ylittyivät niukasti ensimmäisellä vuosipuoliskoilla niukasti, toisella vuosipuoliskolla lupaehdot täyttyivät. Prosentuaaliset poistotehot saavutettiin molempien parametrien osalta molemmilla vuosipuoliskoilla. Kiintoaine- ja COD vaatimukset saavutettiin. 1/2 2/2 koko vuosi BOD 7 mg/l poistoteho,% Fosfori mg/l 0,74 0,62 0,68 poistoteho,% COD cr mg/l poistoteho,% Kiintoaine mg/l poistoteho,% ASIAKASPALAUTE Asiakaspalautteen rekisteröinti tapahtuu pääosin kirjallisten yhteydenottojen kautta. Laitoksella ei ole resursseja kerätä suullisten palautteiden määrää ja laatua rekistereihin toimistolle tullutta palautetta lukuun ottamatta. Asiakkailla on mahdollisuus antaa kirjallista palautetta laskutusohjelmaan liittyvän KulutusWebin tai nettisivujen palautelinkin kautta ja lähettämällä sähköpostia laitoksen sähköpostiosoitteeseen.. Suurin osa palautteesta tulee kuitenkin puhelimitse päivystäjille ja muulle laitoksen henkilöstölle. Vedenjakelunkatkosten yhteydessä puhelutulva on suurimmillaan. Tällöin ei kuitenkaan ole kyse varsinaisesta palautteesta, vaan tilannetiedon saannista ja antamisesta. 16

17 Kertomusvuonna ei tehty varsinaista asiakastyytyväisyystutkimusta. Seuraava tutkimus tehdään keväällä Ohessa tietoa edellisten tutkimusten tuloksista. Arvosanat veshuoltolaitoksen toimintaa ja veden laatua kuvaaville ominaisuuksille vuosina 2000, 2002, 2006 Veden hinnoittelu 7,81 Vesilaitoksen tiedotustoiminta 7,4 Veimäreiden hajuttomuus 8,22 Vesilaitoksen suhtautuminen tiedusteluihin 8,38 Vesilaitoksen toiminnan uskottavuus 8,46 Viemäreiden toimivuus 8,52 Vesilaitoksen asiakaspalvelu 8,65 Veden laskutuskäytäntö Vesikatkosten pituus Vesikatkosten lukumäärä 8,57 8,95 9,04 Tutkimus 2006/6 Tutkimus 2002/12 Tutkimus 2000/12 Veden toimitusvarmuus 8,99 Veden hinta 7,08 Veden paine 8,69 Veden maku 8,91 Veden jakelun katkottomuus 9,2 Veden haju 9,04 Veden väri 8,

18 10. TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Johtokunnan vuodelle 2008 määrittämät tulostavoitteet toteutuivat seuraavasti: Tulostavoite Mittari Toteutumistilanne Sähköisen laskutuksen käyttöönotto Ohjelma käytössä Ohjelman käyttöön otto on viivästynyt ohjelmatoimittaja testausten vuoksi. Sähköinen laskutus on käytössä keväällä Viestintä/tiedotussuunnitelman laadinta ja käyttöönotto Varavoimalähteen hankinta Valmiussuunnitelman edellyttämät toimenpiteet tehty Laitoksen vastuulla olevat pienet suojaustoimenpiteet tehty pohjavesialueilla suojelusuunnitelmien mukaisesti Ketunmaan kaivon tuoton lisääminen Suunnitelma valmis ja käytössä Varavoimalähde käyttökunnossa Työt tehty Toimenpiteet tehty Onkamonselän vedentuotanto kasvanut 150 m³/d Suunnitelma hyväksytty ja käytössä. Ensimmäinen asiakastiedote jaettiin joulukuussa Varavoimalaite kilpailutettu ja tilattu joulukuun alussa. Laite saatu helmikuussa Työt on tehty tai ne ovat käynnissä 92 %:ssa toimenpiteistä. Pienet suojaustyöt tehty. Onkamonselän pohjavesialtaiden suojaustyön valmistelut tehty joulukuussa, varsinainen työ käynnistynyt helmikuussa Ketunmaan kaivon tuotto on putkistopuhdistuksen ansiosta kasvanut n. 150 m³/d, mutta raakaveden laatu on heikentynyt suuremman ottomäärän vuoksi raudan osalta. Ottomäärä on sen vuoksi kasvanut vain 100 m³/d. Onkamo I:n veden esikäsittelyn suunnittelu Suunnitelma valmis Onkamo 1:n esikäsittelyn suunnittelu on tilattu. Suunnittelutyö ei ole edennyt merkittävästi vuoden 2008 aikana. Laaditaan sulkusuunnitelma erilaisia häiriötilanteita varten Linjaventtiilien uusiminen ja lisärakentaminen Suunnitelma valmis Työ tehty 50 % (2008) Vesitornin alueen sulkusuunnitelma on tehty. Muiden alueiden osalta työ on kesken. Uusittuja venttiileitä 4 kpl, uusia 9 kpl. Verkoston silmukoinnin lisääminen etenkin pohjoisosissa kuntaa, suunnitelman laadinta Suunnitelma valmis Suunnittelu käynnissä. 18

19 Saviaron vedenottamon kuntotarkastelu ja yleissuunnitelma Suunnitelma valmis Kuntokartoitus tehty, saneeraussuunnitelman laadinta on käynnissä. Pohjoisten osien paineenkorottamon uusimissuunnitelman tarkistaminen Suunnitelma valmis Suunnitelma on asemapiirrosta vaille valmis. Vesitornin venttiilijärjestelyiden uusiminen Työ tehty Venttiilien kunto on todettu myöhemmissä tarkastuksissa hyväksi, joten uusimistarvetta ei ole. Saneeraussuunnitelman määrätietoinen toteuttaminen tarvittaessa urakalla Kiinteistöjen saostuskaivojen ohitustyön seurannan parantaminen Asemakaava-alueen kiinteistöjen viemäriin liittymisen vauhdittaminen Vuoto- ja hulevesiprosentti kääntynyt selvään laskuun Ohitettu 97 % Liittymisaste 100 % asemakaava-alueilla Vuoto- ja hulevesien määrä on pienentynyt selvästi, voimakkaan saneeraustoiminnan ansiosta. Saostuskaivojen ohitus on edennyt hyvin viime vuosina. Asemakaava-alueiden ohittamattomien saostuskaivojen määrä on korkeintaan 3 %. Liittymissopimukset on tehty muutamaa vähän vettä käyttävää kiinteistöä lukuun ottamatta. Viimeiset liitostyöt tehdään kesän 2009 aikana. Mittakaivojen lisääminen verkostoon vesijohtovuotojen havainnointiin ja painetason seurantaan Suunnitelma tehty Otettu käyttöön vähintään yksi uusi mittakaivo (2008) Rakennettu kaksi mittakaivoa Halosenlahden alueelle. 19

20 11. TULOSLASKELMA, KOKO LAITOS Perusmaksut, vesi , , ,73 Perusmaksut, jätevesi , , ,03 Vesimaksut , , ,74 Jätevesimaksut , , ,43 Sakokaivolietteen käsittelymaksu , , ,60 Tilaustyöt , , ,55 Liikevaihto , , ,08 Valmistus omaan käyttöön 2 535, ,57 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot , , ,21 Tuet ja avustukset kunnalta 0,00 0,00 0,00 Materiaalit ja palvelut Ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,69 Palvelut Palvelujen ostot , , ,66 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , , ,18 Henkilöstösivukulut , , ,14 SUMU-poistot , , ,39 Liiketoiminnan muut kulut Muut kulut , , ,31 Liikeylijäämä , , ,92 Korkotuotot , , ,92 Muut rahoitustuotot , , ,99 Korkokulut Muille maksetut korkokulut -634,33-595,27-1,42 Korvaus peruspääomasta , , ,00 Muut rahoituskulut 25,24-29,28-36,56 Ylijäämä ennen satunnaisia eriä , , ,85 20

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN VEDEN VUOSIKERTOMUS 2006. Toimintakertomus Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot

HAUKIPUTAAN VEDEN VUOSIKERTOMUS 2006. Toimintakertomus Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot HAUKIPUTAAN VEDEN VUOSIKERTOMUS 2006 Toimintakertomus Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot SISÄLLYS 1. KATSAUS... 3 1.1.Yleistä... 3 1.2 Laitoksen toiminta (toimintakertomus)... 4 2. TUNNUSLUVUT... 6 3. ORGANISAATIO...

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 661 352,05 9 211

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

LIIKELAITOS HAUKIPUTAAN VESI

LIIKELAITOS HAUKIPUTAAN VESI LIIKELAITOS HAUKIPUTAAN VESI VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLLYS 1. KATSAUS 3 1.1.Yleistä 3 1.2 Laitoksen toiminta tiivistetysti 3 2. TUNNUSLUVUT 5 3. ORGANISAATIO 6 3.1 Luottamustoimielin 6 3.2 Toimihenkilöt

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit

Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 2019 2020 Investoinnit 2018-2020 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900 000 Investoinnin nimi 2017 2018 2019 2020 Investoinnit 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS TILINPÄÄTÖS 2013 Vesihuoltolaitos Tilinpäätös 2013 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA V. 2013 Yleistä Vesihuoltolaitos käsittää vesi- ja viemärilaitosten toiminnan kirkonkylässä

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Kärkölän Vesi TOIMINTAKERTOMUS

Kärkölän Vesi TOIMINTAKERTOMUS Kärkölän Vesi TOIMINTAKERTOMUS 2016 Kärkölän kunta puh. 044 770 2200 karkolan.kunta@karkola.fi Virkatie 1 2 (7) Sisällys 1. Tilinpäätöstiedot... 3 2. Vesihuoltomaksut... 6 3. Toiminta ja verkostot... 6

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015 Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Säilytettävä vähintään 31.12.2026 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2016 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2016

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2016 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti taseyksiköksi. Liitteenä

Lisätiedot

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030 Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 212-23 Juuan kunnan vesihuoltolaitokselle on laadittu liiketaloudellinen analyysi ja kehitysennuste vuoteen 23 saakka.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

11fra Oy. Yhtiölle on laadittu valvontatutkimusohjelma, joka on voimassa asti.

11fra Oy. Yhtiölle on laadittu valvontatutkimusohjelma, joka on voimassa asti. H1 mos 11fra Oy JÅMSÅ HIMOS-INFRA OY Himos-lnfra Oy kuuluu Jämsä-konserniin kaupungin omistamana tytäryhteisönä. Yhtiö perustettiin 19.5.1999 ja se merkittiin kaupparekisteriin 1.7.1999 (Y-tunnus 1543389-6).

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 tpjk 28.9.2017 Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2016 Hyvinkään Tennisseura ry Torikatu 12 05800 HYVINKÄÄ Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0825800-6 tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

SUOMEN JUDOLIITTO RY

SUOMEN JUDOLIITTO RY SUOMEN JUDOLIITTO RY Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 SUOMEN JUDOLIITTO RY Radiokatu 20 00240 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0202136-6 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019 ltjk 5.10.2016 Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot