TARJOUSPYYNTÖ JARDno Katuvalaistuksen rakentaminen ja katuvalaistustarvikkeiden hankinta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSPYYNTÖ JARDno Katuvalaistuksen rakentaminen ja katuvalaistustarvikkeiden hankinta"

Transkriptio

1 Järvenpään kaupunki Tarjouspyyntö Päiväys /35 TARJOUSPYYNTÖ JARDno Katuvalaistuksen rakentaminen ja katuvalaistustarvikkeiden hankinta Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Järvenpään kaupunki Kaupunkitekniikka Postiosoite Hallintokatu 2 Postitoimipaikka Järvenpää Postinumero Maa Yhteyshenkilö Suomi Tarinka Ringvall Puhelin Sähköpostiosoite Faksi Pääasiallinen osoite (URL) Hankintasopimukseen voi liittyä uusia yhteisöjä myöhemmin Ei Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä Sähköisesti osoitteessa Hankintayksikön luonne Kunta tai kuntayhtymä Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö Ei Hankinnan kohde Hankinnan nimi Katuvalaistuksen rakentaminen ja katuvalaistustarvikkeiden hankinta Hankinnan tunniste JARDno Järvenpään kaupunki Hallintokatu Järvenpää Puhelin Telefax Internet

2 Järvenpään kaupunki Tarjouspyyntö Päiväys /35 Hankinnan kuvaus Hankinnan kohteena on katuvalaistuksen rakentaminen Järvenpään kaupungin rajojen mukaisella jakelualueella (osa 1) sekä Järvenpään kaupungin rakentamisessa tarvittavat katuvalaistuksen tarvikkeet (osa 2). Osa 1 Katuvalaistuksen rakentaminen sisältää Järvenpään kaupungin erikseen tilattavien yksilöimättömien katuvalaistuskohteiden rakentamisen (sisältäen maanrakentamistyöt). Kohteet voivat olla uudisrakentamis-tai saneerauskohteita. Työt edellytetään tehtäväksi voimassa olevien määräysten ja hyvän rakentamistavan mukaisesti ammattitaitoista työvoimaa käyttäen. Palveluntuottajien tulee tarjousta koskevassa työssään huomioida tarjouspyynnön liitteenä olevat asiakirjat. Yksittäinen kohde tilataan kokonaan tai osittain. Tilaaja varaa itselleen oikeuden kilpailuttaa yksittäisen kohteen erikseen. Osa 2 Katuvalaistuksen tarvikkeiden hankinta käsittää kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit: Tarvikkeet" mainitut tarvikkeet Järvenpään katuvalaistuksen rakentamiseen. Tilaaja ei sitoudu mihinkään tiettyihin ostoihin sopimuskaudella. Puitejärjestelyyn palvelua toteuttamaan valitaan kumpaankin osa-alueeseen enintään 3 palveluntuottajaa. Tarjoja voi tarjota kumpaakin tai vain toista osa-aluetta. Tilaajan konserniyhteisöt voivat halutessaan hyödyntää Tilaajan kilpailuttamaa hankintasopimusta. Tällöin Tilaajan konserniyhteisö ja Palveluntuottaja/Toimittaja solmivat hankinnan kohteesta tai sen osasta samansisältöisen sopimuksen kuin tämä sopimus. Pääkohde Päänimikkeistö Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat ( ) CPV-täydentävä nimikkeistö Lisäkohde (-kohteet) Päänimikkeistö Sähkökoneet, -kojeet, -laitteet ja -kulutustarvikkeet; valaistus ( ) Hankintalaji Rakennusurakka Hankinnan ennakoitu arvo tai hintahaarukka (ilman ALV) Julkaistaanko ennakoitu arvo tai hintahaarukka? Ei Hankinta ylittää hankintalain 25 :n kynnysarvon Kyllä Järvenpään kaupunki Hallintokatu Järvenpää Puhelin Telefax Internet

3 Järvenpään kaupunki Tarjouspyyntö Päiväys /35 Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka NUTS-koodi Järvenpää K186 Sopimukseen liittyy lisähankintamahdollisuuksia: Kyllä Lisähankintamahdollisuuksien kuvaus: Tilaaja varaa oikeuden kahteen (2) yhden (1) vuoden mittaiseen optiokauteen. Lisähankintojen alustava kesto: kuukautta Hankintamenettely Hankintamenettely Avoin menettely Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen Kyllä Puitejärjestely, jossa on: Lisätietoa puitejärjestelyn toimintamallista: Puitejärjestelyyn valitaan kumpaankin osa-alueeseen enintään kolme (3) palveluntuottajaa. Tarjoajat asetetaan tarjousvertailun mukaiseen etusijajärjestykseen, jonka mukaan palvelut/tarvikkeet tilataan. Ensisijaisesti hankinta tehdään tarjouskilpailussa ensimmäiseksi sijoittuneelta palveluntuottajalta. Valinnassa huomioidaan kuitenkin aina rakennettavaan kohteeseen tehdyt suunnitelmat ja/tai olemassa olevien valaisinten malli. Mikäli palveluntuottaja ei pysty tuottamaan palvelua/tarviketta tilaajan antaman aikataulun mukaan, tilataan palvelu tarjouskilpailussa toiseksi sijoittuneelta palveluntuottajalta. Mikäli tämäkään palveluntuottaja ei pysty tuottamaan palvelua tilaajan antaman aikataulun mukaan, tilataan palvelu tarjouskilpailussa kolmanneksi sijoittuneelta. Yksittäisissä hankinnoissa/tilauksissa valinta tehdään tämän tarjouskilpailun lopputuloksen perusteella. Tuotteiden tilauksissa otetaan huomioon yhteensopivuus tilaajan kohteessa jo olevien valaisinten ulkonäön kanssa. Tilaaja pidättää oikeuden valita kohteeseen valaisimet, jotka on rakennettavan alueen suunnitelmiin merkitty Katuvalaistuksen saneerauskohteiden osalta hankinta minikilpailutetaan, mikäli tilaajan arvio saneerattavan katuvalaistuskohteen arvosta on yli euroa (ilman arvonlisäveroa). Kilpailutettavissa katuvalaistuksen saneerauskohteissa olemassa olevaa katuvaloverkostoa korjataan tai uusitaan kokonaan. Sähköistä huutokauppaa käytetään Ei Järvenpään kaupunki Hallintokatu Järvenpää Puhelin Telefax Internet

4 Järvenpään kaupunki Tarjouspyyntö Päiväys /35 Osatarjoukset hyväksytään Kyllä Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään Ei Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä Ei Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016). Tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan todellisesta ja perustellusta syystä. Mikäli yksikään saaduista tarjouksista ei vastaa tarjouspyyntöä hankintayksikön edellyttämällä tavalla tai olosuhteet muuttuvat hankintamenettelyn aikana sellaisiksi, ettei hankintayksikkö voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn. Tarjous tulee laatia täsmällisesti tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Tarjoaja vastaa tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuudesta. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. Tarjous on laadittava ja pyydetyt selvitykset on toimitettava suomen kielellä. Tarjousten jättämisen jälkeen menettelyn vaiheet ovat seuraavat: 1) Tarjoajan soveltuvuuden täyttymisen tarkastaminen 2) Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen 3) Tarjousten vertailu ilmoitettua perustetta soveltaen 4) Parhaan tarjouksen valinta ilmoitetun valintaperusteen mukaisesti 5) Soveltuvuuteen liittyen selvitysten pyytäminen voittajalta ja soveltuvuusvaatimusten täyttämisen tarkastaminen 6) Hankintapäätöksen ja sopimuksen tekeminen Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika :00 Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste Halvin hinta Muutoksenhakutiedot Virallinen nimi Markkinaoikeus Postiosoite Radanrakentajantie 5 Postitoimipaikka Helsinki Järvenpään kaupunki Hallintokatu Järvenpää Puhelin Telefax Internet

5 Järvenpään kaupunki Tarjouspyyntö Päiväys /35 Postinumero Maa Suomi Puhelin Sähköpostiosoite Faksi Pääasiallinen osoite (URL) Tarjouspalvelun tiedot Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä Pisteytys kohderyhmittäin Kuinka toimittajan tulee Tarjouspalvelussa ilmoittaa hankinnan kohteen tiedot Syöttölomakkeella Hankintamenettely Osatarjoukset hyväksytään Lisätiedot Lisätietokysymykset on lähetettävä mennessä :00 Lisätiedot Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata. Kysymykset käsitellään nimettöminä. Kysyjän nimeä tai muita tarjoajaa koskevia tietoja ei ilmoiteta kysymysten ja vastausten yhteydessä. Tarjoajan vastuulla on käydä katsomassa kysymykset ja niihin annetut vastaukset Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa sekä käyttää hyväkseen mahdollisesti täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Liikesalaisuustiedot Toimittajat voivat ehdottaa tietoja liikesalaisuuksiksi Tarjouspalvelussa Kelpoisuusvaatimus- ja Hankinnan kohteet -lomakkeilla (hankintayksikkö voi molemmissa tapauksissa edelleen hallita liikesalaisuustietoja vertailutaulukkovaiheessa) Kyllä Soveltuvuusvaatimukset Vertailuvaiheeseen pääsevät ne tarjoukset, jotka täyttävät kelpoisuusehdot. Merkitsemällä taulukkoon tarjoaja vakuuttaa täyttyvätkö soveltuvuusehdot. Tarjoajan tulee tarvittaessa ladata pyydetyt liitteet osana tarjoustaan. Järvenpään kaupunki Hallintokatu Järvenpää Puhelin Telefax Internet

6 Järvenpään kaupunki Tarjouspyyntö Päiväys /35 Mikäli tarjoaja ei anna pyydettyjä selvityksiä tai tarjoajaa koskevat vaatimukset eivät täyty, tarjous voidaan hylätä. Hankintayksikkö varaa oikeuden tarkastaa kaikki asiakirjat kilpailutuksen sekä sopimuskauden aikana. Todistukset tarkastetaan viimeistään ennen hankintasopimuksen tekemistä sekä säännöllisin väliajoin sopimuskauden aikana. Lisäksi hankintayksikkö voi tarkistaa tarjoajan tietoja yleisistä tietolähteistä. Tarjoaja, joka syyllistyy olennaisesti väärien tietojen antamiseen, voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. 1. Talouden toimijaa koskeva tieto Tarjoajan sähköpostiosoite, johon hankintapäätös liitteineen sekä oikaisuohjeineen sekä valitusosoituksineen lähetetään. Tarjoajan Y-tunnus/ALVnumero. Tarjoajan kelpoisuuden osoittaminen todistuksin ja tilaajavastuulain mukaiset todistukset Tarjoajan kelpoisuuden osoittavat todistukset tarkastetaan viimeistään ennen hankintasopimuksen tekemistä. Tarjoajan (ryhmittymänä tarjottaessa kaikkien ryhmittymän jäsenten tulee sitoutua toimittamaan todistuksia hankintayksikön pyynnöstä milloin tahansa hankintamenettelyn aikana (jos tämä on tarpeen menettelyn asianmukaisen kulun varmistamiseksi) yhdestä tai useammasta soveltuvuus/kelpoisuusvaatimu ksen täyttymisestä. 2. Hankintalain mukaan pakolliset poissulkemisperusteet Tarjoavan yrityksen tai sen edustus-, päätös tai valvontavaltaa käyttävää henkilöä ei ole tuomittu julkisista hankinnoista annetun lain 80 :ssä mainituista rikoksista. 3. Hankintalain mukaiset harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet Tarjoavaa yritystä tai sen edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävää henkilöä ei koske hankintalain 81 :ssä tarkoitettu harkinnanvarainen poissulkemisperuste (hankintalaki 1397/ ). 4. Tilaajavastuulain edellytysten täyttämisen osoittaminen Syötettävä Syötettävä Kyllä Kyllä Lisätietoa Jos tarjoatte ryhmittymänä, kaikkien ryhmittymän jäsenten on täytettävä sama ehto. Järvenpään kaupunki Hallintokatu Järvenpää Puhelin Telefax Internet

7 Järvenpään kaupunki Tarjouspyyntö Päiväys /35 Tarjoajan on rekisteröidyttävä tai sitouduttava rekisteröitymään Tilaajavastuu.fi-palveluun tai vastaavaan sähköiseen palveluun, joka on tilaajalle maksuton ja sisältää vastaavan tasoiset palvelut ja josta tilaaja voi halutessaan tarkistaa kelpoisuusvaatimusten täyttymisen työnantajavelvoitteiden osalta. Mikäli rekisteröityminen ei ole mahdollista, on tarjoajan sitouduttava toimittamaan tilaajalle kuuden (6) kuukauden välein tilaajan pyytämiä selvityksiä koko sopimuskauden ajan. Valitkaa vastausvaihtoehto, johon sitoudutte. 5. Rekisterit Tarjoajan on oltava merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverorekisteriin ennen hankintapäätöksen tekemistä, mikäli tarjoajan kotipaikan lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Nämä vaatimukset ovat voimassa myös sopimuskauden ajan. Vakuutamme että vaatimukset täyttyvät ja sitoudumme toimittamaan hankintayksikölle selvityksiä hankintamenettelyn ja sopimuskauden aikana. 6. Työehtosopimus tai keskeiset työehdot Tarjoaja huolehtii lakien mukaisten työehtosopimusten noudattamisesta. Tarjoajan on annettava lain 1233/2006 (Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä, jäljempänä tilaajavastuulaki) mukainen selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Vakuutamme, että vaatimus täyttyy ja sitoudumme toimittamaan hankintayksikölle selvityksiä hankintamenettelyn ja sopimuskauden aikana. 7. Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä Tarjoaja huolehtii vähintään lakisääteisen työterveyshuollon järjestämisestä työntekijöilleen. Valittava Tarjoaja on jo rekisteröitynyt Tilaajavastuu.fi - palveluun tai vastaavaan palveluun. Tarjoaja sitoutuu rekisteröitymään Tilaajavastuu.fi -palveluun tai vastaavaan palveluun ennen sopimuskauden alkua. Tarjoaja ei voi rekisteröityä, mutta sitoutuu toimittamaan selvitykset vaaditun mukaisesti. Kyllä Kyllä Kyllä 8. Tapaturmavakuutus Tarjoajalla on voimassaoleva tapaturmavakuutuslaissa (608/1948) tarkoitettu vakuutus työsuhteessa oleville työntekijöilleen. Kyllä Järvenpään kaupunki Hallintokatu Järvenpää Puhelin Telefax Internet

8 Järvenpään kaupunki Tarjouspyyntö Päiväys /35 9. Tarjoajan taloudellinen tilanne 9.1 Verot ja maksut Tarjoajan tulee olla tarjouksen jättöhetkellä suorittanut sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaiset verot ja sosiaaliturvamaksut sekä Suomen lainsäädännön mukaiset verot (tai tarjoajalle tulee olla veronsaajan hyväksymä maksusuunnitelma) ja sosiaaliturvamaksut sekä eläkemaksut (taikka erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksunsaajan hyväksymä maksusuunnitelma on tehty), jos tarjoaja on Suomessa verovelvollinen ja velvollinen maksamaan sosiaaliturvamaksuja. Vakuutamme, että vaatimukset täyttyvät ja sitoudumme toimittamaan hankintayksikölle selvityksiä hankintamenettelyn ja sopimuskauden aikana. 9.2 Liiketoimintakyky Tarjoaja ei ole konkurssissa tai purettavana tai keskeyttänyt liiketoimintansa, eikä tarjoajan velkoja ole vahvistettu akordilla, saneerausohjelmalla tai muussa vastaavassa lainsäädäntöön perustuvassa menettelyssä järjestelty. Tarjoajaorganisaation konkurssi tai purkaminen tai muu edellä mainittu menettely ei ole vireillä. Vakuutamme, että vaatimukset täyttyvät ja sitoudumme toimittamaan hankintayksikölle selvityksiä hankintamenettelyn ja sopimuskauden aikana. 9.3 Luottotiedot Tarjoajan taloudellisten edellytysten on oltava hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät. Tätä ominaisuutta arvioidaan Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksen tai vastaavan selvityksen avulla siten, että Asiakastieto Oy:n ratingluokituksen tulee olla vähintään tyydyttävä A tai riskiluokka on 1-3 tai tilinpäätöstietojen tai muun vastaavan selvityksen mukaan vastaavaa tasoa. Vakuutamme, että vaatimukset täyttyvät ja sitoudumme toimittamaan hankintayksikölle selvityksiä hankintamenettelyn ja sopimuskauden aikana. Kyllä Kyllä Kyllä Järvenpään kaupunki Hallintokatu Järvenpää Puhelin Telefax Internet

9 Järvenpään kaupunki Tarjouspyyntö Päiväys /35 Tarjoaja, jonka ratingluokitus on B taikka riskiluokitus on 4 taikka vastaavien tietojen mukaan asettuu vastaavaan asemaan, voidaan sulkea tarjouskilpailusta, jos tarjoaja ei kykene esittämään luotettavaa selvitystä tässä niistä toimenpiteistä, joihin se ryhtyy tai on ryhtynyt taloudellisen tilanteensa parantamiseksi. Tarjoajan, joka on yllä mainitussa tilanteessa, tulee ladata selvitys tähän. Tarjoajat, joiden luokitus Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa on C taikka riskiluokituksessa 5 taikka vastaavien tietojen mukaan asettuu vastaavaan asemaan, suljetaan tarjouskilpailusta. 9.4 Taloudellinen tilanne Tarjoajalla on oltava riittävä kapasiteetti hankinnan kohteena olevien palvelujen toteuttamiseen Tilaajalle. Riittävän taloudellisen kapasiteetin ja kantokyvyn osoittamiseksi tarjoajan liikevaihdon on viimeisessä vahvistetussa tilinpäätöksessään täytynyt olla vähintään: - osa 1 Katuvalaistuksen rakentaminen euroa - osa 2 Tarvikkeet euroa. Vakuutamme, että vaatimus täyttyy ja sitoudumme toimittamaan tilinpäätöstiedot pyydettäessä. 10. Vastuuvakuutus Tarjoajalla on ennen palvelutuotannon aloittamista voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus, jonka vakuutusmäärä on riittävä suhteessa toiminnan laatuun ja laajuuteen. Vakuutus on voimassa koko sopimuskauden ajan Vakuutamme, että vaatimus täyttyy ja sitoudumme toimittamaan hankintayksikölle selvityksiä hankintamenettelyn ja sopimuskauden aikana. 11 Muiden osapuolten voimavaroihin vetoaminen Jos ehdokas tai tarjoaja käyttää hyväkseen muiden yksiköiden voimavaroja taloudellista ja rahoituksellista tilannetta koskevien vaatimusten täyttämiseksi, hankintayksikkö voi edellyttää, että ehdokas tai tarjoaja ja kyseiset muut yksiköt ovat yhdessä vastuussa hankintasopimuksen toteuttamisesta Alihankinnat Kyllä Kyllä Järvenpään kaupunki Hallintokatu Järvenpää Puhelin Telefax Internet

10 Järvenpään kaupunki Tarjouspyyntö Päiväys /35 Palvelun tuottamisessa käytettävät, suoraan palvelun tuottamiseen osallistuvat alihankkijat on nimettävä. Nimetyt alihankkijat katsotaan tarjoajan resursseiksi. Voittajaksi valitun tarjoajan on ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista toimitettava suoraan palvelun tuottamiseen osallistuvista alihankkijoista vastaavat todistukset ja selvitykset kuin tässä taulukossa on vaadittu. Käytämme palvelun tuottamiseen alihankkijaa/alihankkijoita. Jos vastasitte edelliseen kysymykseen kyllä, vakuutatteko: Sitoudumme siihen, että nimetyt alihankkijat ovat käytettävissä hankinnan toteuttamiseen. Sitoudumme toimittamaan selvityksiä alihankkijoista pyynnöstä hankintamenettelyn aikana Ryhmittymänä tarjoaminen Jättääkö tarjoaja tarjouksen yhdessä toisen/toisten yrityksen kanssa? Jos vastasitte edelliseen kysymykseen kyllä, nimetkää ryhmittymän jäsenet ja antakaa heidän tunnistetiedot (esim. y- tunnus tai muut yhteystiedot). Tarjoaja sitoutuu siihen, että tämän kohdan mukaisesti nimeämänsä yritykset asettavat tarjouspyynnössä vaaditut voimavarat tarjoajan käyttöön hankinnan toteuttamiseksi. Hankintayksikkö voi pyytää selvityksen niistä sopimuksista ja sitoumuksista, jotka kohdassa nimetyt yritykset ovat tehneet ja jotka osoittavat vaadittujen voimavarojen olevan hankinnassa käytettävissä. Tarjoaja vakuuttaa, että jokainen ryhmittymän jäsen täyttää tarjouspyynnön kelpoisuusvaatimusten 2,3,4,5, 6,7,8 sekä 9.1, 9.2, 9.3 ja 10 kohdassa esitetyt vaatimukset. 12 Osa 1 Katuvalaistuksen rakentaminen Soveltuvuusvaatimusten kohdat 12 ja 13 koskevat tarjojaa, joka tarjoaa osaa 1 Katuvalaistuksen rakentaminen Tarjoajan kokemus palveluntuotannosta Järvenpään kaupunki Hallintokatu Järvenpää Puhelin Telefax Internet

11 Järvenpään kaupunki Tarjouspyyntö Päiväys /35 Tarjoajalle tulee olla aikaisemmista tilauksista yhteenlaskettuna vähintään viiden vuoden kokemus vastaavasta palvelun tuotannosta yli 7000 valaisimen kunnista. Kokemukseksi kelpuutetaan myös samaan aikaan toteutuksessa olleet tilaukset kuntien kanssa. Kokemukseksi kelpuutetaan vuodesta 2010 alkaen voimassa olleet sopimukset. Alle 1v kestoisia tilauksia ei lasketa kokemukseen. Tarjoaja vakuuttaa, että vaatimus täyttyy. Tarjoajan tulee ilmoittaa alla oleviin enintään viiteen referenssikohtaan vähintään seuraavat tiedot: tilauksen tehnyt kunta, tilauksen aikaväli ja kesto, sekä tilaajan yhteyshenkilö. 1 Referenssi Esimerkki kokemuksen laskemisesta tarjoajan sopimuskausista. Sopimuskausi => kokemusta alle 1 v, kesto vuodesta 2010 alkaen ei kelpuuteta. Sopimuskausi => kokemusta 16 kk, kesto laskettu vuodesta 2010 alkaen. Sopimuskausi => 36 kk Sopimuskausi => 24 kk Sopimuskausi => 12 kk Kaikkiaan kokemusta palvelusta yhteensä 88 kk eli 7,33v. 2 Referenssi 3 Referenssi 4 Referenssi 5 Referenssi 12.2 Ympäristöasioiden hallinta Tarjoaja vakuuttaa, että sillä on käytössä ympäristöasioiden hallintajärjestelmä, joka kattaa yrityksen koko toiminnan ja jossa arvioidaan ympäristövaikutukset, määritellään kehittämistoimet, toiminta poikkeustilanteissa ja nimetään ympäristöasioista vastaava henkilö. Tähän tarjoajan tulee kirjoittaa tähän lyhyt selvitys ympäristöjärjestelmästään, esim. sertifiointi tai todennus, ympäristöasioiden vastuuhenkilö, toimintamalli poikkeustilanteissa Pätevyydet, luvat Tarjoajalla pitää olla Rala ry:n (rakentamisen laatu) serfikaatti tai vastaava (tarjoajan on pyydettäessä selvitettävä vastaavuus viimeistään ennen sopimuksen allekirjoittamista). Tarjoajalla on S1 urakointilupa. Tarjoajalle tulee olla nimetty sähkötöidenjohtaja, jolla on S1 pätevyys. Tarjoaja sitoutuu siihen, että hälytystyön vasteaika on yksi (1) tunti. Urakoitsija sitoutuu valmistelemaan sähköliittymäsopimukset tilaajalle. Järvenpään kaupunki Hallintokatu Järvenpää Puhelin Telefax Internet

12 Järvenpään kaupunki Tarjouspyyntö Päiväys /35 Tarjoaja vakuuttaa, että hankinnan kohdetta toteuttavilla työtekijöillä on työn/urakan vaatimat pätevyydet ja luvat. 13. Rakentamisessa käytettävä kalusto, tarvikkeet 13.1.Käytettävä kalusto täyttää seuraavat ehdot: - käytettävä kalusto euro III - kuorma-autot ja nostokoriauto euro IV 13.2 Tarvikkeiden tulee olla CE-merkittyjä. Tarjoaja vakuuttaa, että vaatimus täyttyy. 14 Osa 2 Tarvikkeet Soveltuvuusvaatimusten kohta 14 koskee tarjoajaa, joka tarjoaa osaa 2 Katuvalaistuksen tarvikkeet Tarjoajalla on palvelun laatuun ja laajuuteen nähden riittävästi kokemusta tarjouspyynnön kohteena olevista toiminnoista Tarjoaja vakuuttaa, että toimitusaika tarvikkeille on 7 päivää Tarvikkeiden tulee olla CE-merkittyjä. Tarjoaja vakuuttaa, että vaatimus täyttyy. Hankinnan kohteen kriteerit Osa 1 Katuvalaistuksen rakentaminen (Osatarjoukset kohderyhmän sisällä ei sallittu) Pj maakaapelin AXMK -plus 4g16 tai AXMK 4x16, asennus ojaan Hankittava määrä: 100 m / m Kohderyhmän yhteishinnan maksimipisteet Kuvaus/sisältö: Kaapeli + asentaminen kaapeliojaan, kartoitus pienin annettu arvo * maksimipisteet tarjottu arvo Pj maakaapelin AXMK -plus 4g25 tai AXMK 4x25, asennus ojaan Hankittava määrä: 100 m / m Kuvaus/sisältö: Kaapeli + asentaminen kaapeliojaan, kartoitus Pj maakaapelin AXMK -plus 4g35 tai AXMK 4x35, asennus ojaan Hankittava määrä: 100 m / m Kuvaus/sisältö: Kaapeli + asentaminen kaapeliojaan, kartoitus Pj maakaapelin AXMK -plus 4g16 tai AXMK 4x16, asennus putkeen Hankittava määrä: 5000 m / m Kuvaus/sisältö: Kaapeli, putki + veto putkeen (sis tarv. vetonarujen asennuksen), kartoitus Järvenpään kaupunki Hallintokatu Järvenpää Puhelin Telefax Internet

13 Järvenpään kaupunki Tarjouspyyntö Päiväys /35 Pj maakaapelin AXMK -plus 4g25 tai AXMK 4x25, asennus putkeen Hankittava määrä: 500 m / m Kuvaus/sisältö: Kaapeli, putki + veto putkeen (sis tarv. vetonarujen asennuksen), kartoitus Pj maakaapelin AXMK -plus 4g35 tai AXMK 4x35, asennus putkeen Hankittava määrä: 200 m / m Kuvaus/sisältö: Kaapeli, putki + veto putkeen (sis tarv. vetonarujen asennuksen), kartoitus Pj maakaapelin AMCMK 4x25+16, asennus ojaan Hankittava määrä: 100 m / m Kuvaus/sisältö: Kaapeli + asentaminen kaapeliojaan, kartoitus Pj maakaapelin AMCMK 4x35+16,, asennus ojaan Hankittava määrä: 100 m / m Kuvaus/sisältö: Kaapeli + asentaminen kaapeliojaan, kartoitus Pj maakaapelin AMCMK 4x25+16, asennus putkeen Hankittava määrä: 500 m / m Kuvaus/sisältö: Kaapeli, putki + veto putkeen (sis tarv. vetonarujen asennuksen), kartoitus Pj maakaapelin AMCMK 4x35+16, asennus putkeen Hankittava määrä: 500 m / m Kuvaus/sisältö: Kaapeli, putki + veto putkeen (sis tarv. vetonarujen asennuksen), kartoitus Pj maakaapelin MCMK 4x6+6, asennus ojaan Hankittava määrä: 100 m / m Kuvaus/sisältö: Kaapeli + asentaminen kaapeliojaan, kartoitus Pj maakaapelin MCMK 4x , asennus ojaan Hankittava määrä: 100 m / m Kuvaus/sisältö: Kaapeli + asentaminen kaapeliojaan, kartoitus Pj maakaapelin MCMK 4x6+6, asennus putkeen Hankittava määrä: 500 m / m Kuvaus/sisältö: Kaapeli, putki + veto putkeen (sis tarv. vetonarujen asennuksen), kartoitus Järvenpään kaupunki Hallintokatu Järvenpää Puhelin Telefax Internet

14 Järvenpään kaupunki Tarjouspyyntö Päiväys /35 Pj maakaapelin AMCMK 4x , asennus putkeen Hankittava määrä: 500 m / m Kuvaus/sisältö: Kaapeli, putki + veto putkeen (sis tarv. vetonarujen asennuksen), kartoitus Pj ulkopääte 4x16-4x70 mm2 Hankittava määrä: 10 kpl Kuvaus/sisältö: Pj maakaapelin ulkopäätteen asentaminen valmistajan ohjeen mukaisesti. Kaapelin kiinnitys pylvääseen tai seinään. Kaapelin suojaraudan asentaminen pylvääseen tai seinään. Kaapelin kytkennän ilmajohtoon tai keskukseen Hankittava määrä: 50 kpl Pj maakaapelijatko 4x16-4x70 mm2 Kuvaus/sisältö: Pj maakaapelijatkon ja mahdollisen lisätarvikepakkauksen asentaminen valmistajan ohjeen mukaisesti Pj kaapelin pylväspäätteen purkaminen Hankittava määrä: 25 kpl Kuvaus/sisältö: Kaapelin kytkennän purkaminen. kaapelin kiinnityksen ja mahdollisen suojaraudan purkaminen. Kaapelin katkaisu maanpinnan alapuolelta ja tarvittaessa pään suojaus vedenpitäväksi. Purkujätteiden poiskuljetus ja hävittäminen. Pj kaapelin keskuspäätteen purkaminen Hankittava määrä: 25 kpl Kuvaus/sisältö: Kytkennän purkaminen, kaapelin purkaminen, kaapelin pään suojaaminen. Purkujätteiden poiskuljetus ja hävitys. Pj kaapelin kytkentä 4x16-4x70 mm2 Hankittava määrä: 25 kpl Kuvaus/sisältö: Kaapelin kytkentä, merkintä ja kiinnitys kaappiin (jonovarokekytkimelle tai kiskoon) suojakourutus XYS 1090 vanhoihin kaapeleihin Hankittava määrä: 100 m Kuvaus/sisältö: Kourun asennus / m suojaputkitus MP110 B Hankittava määrä: 500 m / m Kuvaus/sisältö: Putken asennus suojaputkitus MP110 A Hankittava määrä: 500 m / m Kuvaus/sisältö: Putken asennus Järvenpään kaupunki Hallintokatu Järvenpää Puhelin Telefax Internet

15 Järvenpään kaupunki Tarjouspyyntö Päiväys /35 suojaputkitus MP75 B Hankittava määrä: 500 m / m Kuvaus/sisältö: Putken asennus suojaputkitus MP75 A Hankittava määrä: 500 m / m Kuvaus/sisältö: Putken asennus AMKA-kannatusrakenteen asentaminen. Läpikoukku. Suora ja sisäkulma. Hankittava määrä: 10 kpl Kuvaus/sisältö: Kannatinrakenteen asennus pylvääseen, johtimen kiinnitys AMKA-kulmarakenteen asentaminen. Ulkokulma. Hankittava määrä: 10 kpl Kuvaus/sisältö: Kulmarakenteen asennus pylvääseen, johtimen kiinnitys AMKA-pääterakenne Hankittava määrä: 10 kpl Kuvaus/sisältö: Pääterakenteen asennus pylvääseen. Johtimen kiristys. Johtimen asettaminen päätteeseen molemmissa päissä. Johtimen kiinnitys. Kytkennät. AMKA 3x16+25 Hankittava määrä: 500 m / m Kuvaus/sisältö: AMKAn + johtimen veto uusiin tai vanhoihin pylväisiin. Tarvittaessa yksittäisten oksien poistaminen. AMKA 3x25+35 Hankittava määrä: 250 m / m Kuvaus/sisältö: AMKAn + johtimen veto uusiin tai vanhoihin pylväisiin. Tarvittaessa yksittäisten oksien poistaminen. AMKA 3x35+50 Hankittava määrä: 100 m / m Kuvaus/sisältö: AMKAn + johtimen veto uusiin tai vanhoihin pylväisiin. Tarvittaessa yksittäisten oksien poistaminen. AMKAn jatkaminen AM16-35 Hankittava määrä: 10 kpl Järvenpään kaupunki Hallintokatu Järvenpää Puhelin Telefax Internet

16 Järvenpään kaupunki Tarjouspyyntö Päiväys /35 AMKAn purku romulavalle Hankittava määrä: 1000 m / m Kuvaus/sisältö: Johtimen kiinnityksen ja kytkentöjen purku sekä pois kelaaminen Tievalokeskuksen MCSV 96J asentaminen uudiskohteeseen Hankittava määrä: 10 kpl Kuvaus/sisältö: Keskuksen kokoaminen, asentaminen, pohjat, sulakkeet, kannet, jalustan asennus, patikat, kaivu paikoilleen. Merkinnät tilaajan ohjeen mukaisesti. Aurausmerkkien asennus. Mittarointiin liittyvät asiat/paperityöt. Keskuksen maadoituselektrodin kaivu, asennus ja kytkentä. Tievalokeskus ABB puupylväsasennuksena. 3-ryhmää, puolivalokytkennällä Hankittava määrä: 5 kpl Kuvaus/sisältö: Keskuksen kokoaminen ja asennus, pohjat, sulakkeet, kannet, asennus puupylväälle. Pylväsnousut max 4 kpl AX16-25, mittarointi ja paperityöt. Keskuksen maadoituselektrodin kaivuu, asennus ja kytkentä. Puupylväs 212 Hankittava määrä: 5 kpl Kuvaus/sisältö: Pylväs ja sen siirtäminen kaivupaikalle. Pylväskuopan kaivu ja pylvään pystytys. Kuopan peittäminen, tiivistys ja kaivujälkien tasaus. Puupylväs 313 Hankittava määrä: 5 kpl Kuvaus/sisältö: Pylväs ja sen siirtäminen kaivupaikalle. Pylväskuopan kaivu ja pylvään pystytys. Kuopan peittäminen, tiivistys ja kaivujälkien tasaus. Myötäävä porattu tievalopylväs enint. 12m (työ ja tarvike) Hankittava määrä: 5 kpl Kuvaus/sisältö: p1=myötäävä (puu)pylväs M9,6kNm, asennuskorkeus 10m. Pylväs ja sen siirtäminen kaivupaikalle. Pylväskuopan kaivu ja pylvään pystytys. Kuopan peittäminen, tiivistys ja kaivujälkien tasaus. Puupylvään purkaminen Hankittava määrä: 10 kpl Kuvaus/sisältö: Pylvään kaivu, nosto kokonaisena pois maasta. A-pylvään tai tukipylvään vastaa kahden pylvään purkamista. Pylväs-, kannatin-, pääte-, harus- ja maadoitusrakenteiden irrottaminen. Pylväsmontun täyttö ja kaivujäljen tasaus. Tarvittaessa myös kalliorautojen ja pylvään tyven muiden tukirakenteiden poisto. Pylvään ja muun puretun materiaalin poiskuljetus ja jatkokäsittely. A-pylvään asennus pylväät enintään 212 Hankittava määrä: 5 kpl Kuvaus/sisältö: A-pylvään tai kevyen A-pylvään rakentaminen Järvenpään kaupunki Hallintokatu Järvenpää Puhelin Telefax Internet

17 Järvenpään kaupunki Tarjouspyyntö Päiväys /35 Tukipylvään asennus nivelellä enintään 212 Hankittava määrä: 5 kpl Kuvaus/sisältö: Tukipylvään tai raskaan tukipylvään rakentaminen Pinta-ankkurin asennus Hankittava määrä: 5 kpl Kuvaus/sisältö: Pinta-ankkurin asennus l-pylväälle maanpinnan alapuolelle pylväiden pystytyksen yhteydessä Kallioperusteisen pylvään rakentaminen enintään 210 Hankittava määrä: 5 kpl Kuvaus/sisältö: Kallioperusteisen pylvään rakentaminen kalliovinotuilla Haruksen 1x25 jatkosilmuksella asentaminen Hankittava määrä: 5 kpl Kuvaus/sisältö: Kallioankkurin asennus, mahdollinen jatkosilmuksen asennus, harusvaijerin asennus lukolla tai harusraudalla Harusvaijerin lisäys tai vaihto Hankittava määrä: 5 kpl Kuvaus/sisältö: Lisäharusvaijerin asentaminen harusten asennusvaiheessa tai lisäys olemassaolevaan rakenteeseen. Haruksen purkaminen Hankittava määrä: 5 kpl Kuvaus/sisältö: Haruksen irrottaminen pylväästä. Harusvarren ja -ankkurin poistaminen, mahdollinen kuopan täyttö ja tasaus. Purkujätteiden poiskuljetus ja jatkokäsittely. Pehmeikköpylvään rakentaminen Hankittava määrä: 5 kpl Kuvaus/sisältö: Pehmeikköpylväsrakenteen 2xkalliovinotuilla. Ankkuripuun upotus kyntösyvyyden alapuolelle (4 vinotukea = 2 x tämä yksikkö) Jalusta KBR-2 Hankittava määrä: 100 kpl Kuvaus/sisältö: Sisältää kaivuut ja mahdolliset massanvaihdot jalustan ympärillä, tyvisuojat Jalusta KBR-3 Hankittava määrä: 100 kpl Kuvaus/sisältö: Sisältää kaivuut ja mahdolliset massanvaihdot jalustan ympärillä, tyvisuojat Järvenpään kaupunki Hallintokatu Järvenpää Puhelin Telefax Internet

18 Järvenpään kaupunki Tarjouspyyntö Päiväys /35 Jalusta KBR-4 Hankittava määrä: 50 kpl Kuvaus/sisältö: Sisältää kaivuut ja mahdolliset massanvaihdot jalustan ympärillä, tyvisuojat Jalusta KBR-5 Hankittava määrä: 50 kpl Kuvaus/sisältö: Sisältää kaivuut ja mahdolliset massanvaihdot jalustan ympärillä, tyvisuojat Jalusta KBR-6 Hankittava määrä: 30 kpl Kuvaus/sisältö: Sisältää kaivuut ja mahdolliset massanvaihdot jalustan ympärillä, tyvisuojat Tyvisuoja Hankittava määrä: 200 kpl Kuvaus/sisältö: Tyvisuojat aiemmin asennettuihin jalustoihin Vinossa olevan betonijalustan oikaiseminen (kaivurilla) Hankittava määrä: 20 kpl Kuvaus/sisältö: Oikaisemisen edellytys on, ettei ruuvien säätövara riitä pylvään oikaisuun. Maadoitus Cu16 25m teräspylväs Hankittava määrä: 50 kpl Kuvaus/sisältö: kuparin levitys ojaan, pujotus ja kytkentä Maadoitus Cu16 25m puupylväs Hankittava määrä: 10 kpl Kuvaus/sisältö: kuparin levitys ojaan, suojaputki 2,3m korkeuteen, naulaaminen pylvääseen, kytkentä pylväässä AMKAan Varsi 1m teräspylväälle 8-13m Hankittava määrä: 10 kpl Kuvaus/sisältö: tarvittava nostokalusto Varsi 1m puupylväälle 8-13m Hankittava määrä: 10 kpl Kuvaus/sisältö: tarvittava nostokalusto Järvenpään kaupunki Hallintokatu Järvenpää Puhelin Telefax Internet

19 Järvenpään kaupunki Tarjouspyyntö Päiväys /35 Varsi 1,5m puupylväälle 8-13m Hankittava määrä: 10 kpl Kuvaus/sisältö: tarvittava nostokalusto Varsi 2,5m puupylväälle 8-13m Hankittava määrä: 10 kpl Kuvaus/sisältö: tarvittava nostokalusto Valoheitinorsi 8-13m:n teräspylväille Hankittava määrä: 10 kpl Kuvaus/sisältö: tarvittava nostokalusto Valoheitinorsi 8-13m:n puupylväille Hankittava määrä: 10 kpl Kuvaus/sisältö: tarvittava nostokalusto Vesitiivis jakorasia valoheittimeen Hankittava määrä: 10 kpl Kuvaus/sisältö: kiinnitys orteen, johtojen kuoriminen, kytkentä. MMJ 3x2,5s kuorinta ja kytkentä Hankittava määrä: 300 kpl MMJ 5x2,5s kuorinta ja kytkentä Hankittava määrä: 100 kpl Pylväskaluste LCK A teräspylvääseen Hankittava määrä: 400 kpl Kuvaus/sisältö: kokoaminen, kiinnittäminen kannen alle, runkomaadoituksen asennus, tarvittavat kytkennät ja kaapelit Pylväskaluste SK pintaasennuskotelo puupylväälle Hankittava määrä: 30 kpl Kuvaus/sisältö: kalustetun kotelon asennus pylvään kylkeen, 1kpl MMJ 3x2,5s, naulaaminen pylvääseen, suojakouru, pujotus valaisimelle, jälkien siistiminen pylväällä, tarvittavat kytkennät ja kaapelit Puupylväs valaisimen ja varren purkaminen max 3m Hankittava määrä: 40 kpl Järvenpään kaupunki Hallintokatu Järvenpää Puhelin Telefax Internet

20 Järvenpään kaupunki Tarjouspyyntö Päiväys /35 Kuvaus/sisältö: vanhan valaisimen ja varren purku sekä hävitys asianmukaisesti Teräspylväsvalaisimen purkaminen 6m Hankittava määrä: 50 kpl Kuvaus/sisältö: vanhan pylvään ja valaisimen purku ja poiskuljetus Teräspylväsvalaisimen purkaminen 8m + varsi Hankittava määrä: 50 kpl Kuvaus/sisältö: vanhan pylvään, varren ja valaisimen purku ja poiskuljetus Teräspylväsvalaisimen purkaminen 10m + varsi Hankittava määrä: 50 kpl Kuvaus/sisältö: vanhan pylvään, varren ja valaisimen purku ja poiskuljetus Soviterengas valaisimeen ohueen valaisinvarteen Hankittava määrä: 5 kpl Vanhan puupylväsvarren lyhentäminen Hankittava määrä: 5 kpl MMJ 3x2,5s johdon asentaminen teräspylväälle 6-8m + varteen 1-2m Hankittava määrä: 500 kpl Kuvaus/sisältö: sisältää alapään 1 kpl MMJ 3x2,5s kytkennän MMJ 3x2,5s johdon asentaminen teräspylväälle 10m + varteen 1-2,5m Hankittava määrä: 200 kpl Kuvaus/sisältö: sisältää alapään 1 kpl MMJ 3x2,5s kytkennän MMJ 3x2,5s johdon uusiminen puupylväsvarteen max 2,5m + katuvaloliittimet Hankittava määrä: 10 kpl Kuvaus/sisältö: kytkentä AMKAan, valaisimen kytkentä valaisinhihnassa MPK 3x2,5mm2 johdon uusiminen puupylväsvarteen max 2,5m + katuvaloliittimet Hankittava määrä: 10 kpl Kuvaus/sisältö: kytkentä AMKAan, valaisimen kytkentä valaisinhihnassa Järvenpään kaupunki Hallintokatu Järvenpää Puhelin Telefax Internet

21 Järvenpään kaupunki Tarjouspyyntö Päiväys /35 Tehomet A204S, kartio Hankittava määrä: 20 kpl Tehomet A205S, kartio Hankittava määrä: 20 kpl Tehomet A106S, kartio Hankittava määrä: 20 kpl Tehomet Pylväsrunko B108, kartio Hankittava määrä: 20 kpl Tehomet Pylväsrunko B110, kartio Hankittava määrä: 50 kpl Tehomet Kartiovarsi P110B Hankittava määrä: 50 kpl Tehomet Kartiovarsi T110B Hankittava määrä: 50 kpl Tehomet Kartiovarsi P125B Hankittava määrä: 10 kpl H5,4P104,5E 1-vartinen kartiopylväs H=5400, U=500, TYVI=125, VARSI=450, VARRESSA SOVITE=Ø33,7mmx90mm Hestia valaisimelle, RAL 7024 Hankittava määrä: 50 kpl H5,4T104,5E 2-vartinen kartiopylväs H=5400, U=500, TYVI=125, VARSI=2x450, VARSISSA SOVITE=Ø33,7mmx90mm Hestia valaisimelle, RAL 7024 Hankittava määrä: 50 kpl H6,4P104,5E 1-vartinen kartiopylväs H=6400, U=500, TYVI=138, VARSI=450, VARRESSA SOVITE=Ø33,7mmx90mm Hestia valaisimelle, RAL 7024 Hankittava määrä: 30 kpl Järvenpään kaupunki Hallintokatu Järvenpää Puhelin Telefax Internet

22 Järvenpään kaupunki Tarjouspyyntö Päiväys /35 H6,4T104,5E 2-vartinen kartiopylväs H=6400, U=500, TYVI=138, VARSI=2x450, VARSISSA SOVITE=Ø33,7mmx90mm Hestia valaisimelle, RAL 7024 Hankittava määrä: 30 kpl H8,6P110E(H6P107E) 1-vartinen kartiopylväs kevytliikenteen sivuvarrella, H=8600, U=600, TYVI=163, VARSI=1000, SIVUVARSI=700 (H6M:ssä), MOLEMMISSA VARSISSA SOVITE=Ø33,7mm x 90mm Hestia valaisimelle, RAL 7024 Hankittava määrä: 30 kpl H8,6P110E, 1-vartinen kartiopylväs H=8600, U=600, TYVI=163, VARSI=1000, VARRESSA SOVITE=Ø33,7mmx90mm Hestia valaisimelle, RAL 7024 Hankittava määrä: 30 kpl H8,6T110E, 2-vartinen kartiopylväs H=8600, U=600, TYVI=163, VARSI=2x1000, VARSISSA SOVITE=Ø33,7mmx90mm Hestia valaisimelle, RAL 7025 Hankittava määrä: 30 kpl H6,4P104,5E 1-vartinen kartiopylväs H=6400, U=500, TYVI=138, VARSI=450, RAL 7024 Hankittava määrä: 30 kpl H6,4T104,5E 2-vartinen kartiopylväs H=6400, U=500, TYVI=138, VARSI=2x450, RAL 7024 Hankittava määrä: 30 kpl H8, 6P110E(H6P107E) 1-vartinen kartiopylväs kevytliikenteen sivuvarrella, H=8600, U=600, TYVI=163, VARSI=1000, SIVUVARSI=700 (H6M:ssä), RAL 7024 Hankittava määrä: 30 kpl H8,6P110E, 1-vartinen kartiopylväs H=8600, U=600, TYVI=163, VARSI=1000, RAL 7024 Hankittava määrä: 30 kpl H8,6T110E, 2-vartinen kartiopylväs H=8600, U=600, TYVI=163, VARSI=2x1000, RAL 7024 Hankittava määrä: 30 kpl Järvenpään kaupunki Hallintokatu Järvenpää Puhelin Telefax Internet

23 Järvenpään kaupunki Tarjouspyyntö Päiväys /35 Tehomet P0,52EA106, RAL 7024, RAL kl Hankittava määrä: 20 kpl Tehomet T0,52EA106, RAL 7024, RAL kl Hankittava määrä: 20 kpl Tehomet P0,82EB210, RAL kl Hankittava määrä: 20 kpl Hankittava määrä: 20 kpl Tehomet T0,82EB210, RAL kl Hankittava määrä: 20 kpl Tehomet P0,82EB112, RAL 7024, RAL kl Hankittava määrä: 20 kpl Tehomet P0,82EB112, RAL 7024, RAL kl Hankittava määrä: 20 kpl Tehomet T0,82EB112, RAL 7024, RAL kl Hankittava määrä: 10 kpl Tehomet T0,82EB112, RAL 7024, RAL kl Hankittava määrä: 10 kpl Iridium SGS452 SON-TPP 70/50W FG/GB Hankittava määrä: 50 kpl Iridium SGS453 SON-TPP 70W FG/GB Hankittava määrä: 20 kpl Iridium SGS453 SON-TPP 150W FG/GB Tehomet T0,82EB210, RAL kl Järvenpään kaupunki Hallintokatu Järvenpää Puhelin Telefax Internet

24 Järvenpään kaupunki Tarjouspyyntö Päiväys /35 Hankittava määrä: 50 kpl Iridium SGS453 SON-TPP 100W FG/GB Hankittava määrä: 20 kpl Iridium SGS452 CPO-TW 45W FG/GB Hankittava määrä: 20 kpl Iridium SGS453 CPO-TW 60W FG/GB Hankittava määrä: 20 kpl Iridium SGS453 CPO-TW 90W FG/GB Hankittava määrä: 20 kpl Iridium SGS453 CPO-TW 140W FG/GB Hankittava määrä: 20 kpl Siteco SC-50 70/50W Hankittava määrä: 20 kpl Siteco SC /100W Hankittava määrä: 20 kpl Strihl Orca 35W Hankittava määrä: 20 kpl Strihl Orca 50/70W Hankittava määrä: 20 kpl Järvenpään kaupunki Hallintokatu Järvenpää Puhelin Telefax Internet

25 Järvenpään kaupunki Tarjouspyyntö Päiväys /35 Strihl Mistral 35W Hankittava määrä: 20 kpl Strihl Mistral 50/70W Hankittava määrä: 20 kpl Strihl Mistral 100W Hankittava määrä: 20 kpl Strihl Mistral 150W Hankittava määrä: 20 kpl Victor 1 50/70W HID, RAL 7024, RAL 5017 Hankittava määrä: 20 kpl Victor 2 100W HID, RAL 7024, RAL 5018 Hankittava määrä: 20 kpl Victor 3 150W HID, RAL 7024, RAL 5019 Hankittava määrä: 20 kpl Schreder Hestia Mini CPO-TW45W, RAL 7024 Hankittava määrä: 20 kpl Schreder Hestia Mini CPO-TW60W, RAL 7024 Hankittava määrä: 20 kpl Järvenpään kaupunki Hallintokatu Järvenpää Puhelin Telefax Internet

26 Järvenpään kaupunki Tarjouspyyntö Päiväys /35 Schreder Hestia Midi CPO-TW90W, RAL 7024 Hankittava määrä: 20 kpl Schreder Hestia Midi CPO-TW140W, RAL 7024 Hankittava määrä: 20 kpl Schreder Hestia Mini SON-T 70W, RAL 7024 Hankittava määrä: 20 kpl Schreder Hestia Midi SON-T 100W, RAL 7024 Hankittava määrä: 20 kpl Schreder Hestia Midi SON-T 150W, RAL 7024 Hankittava määrä: 20 kpl Schreder Hestia Midi/5098/LED/48W, RAL 7024 Hankittava määrä: 20 kpl Schreder Hestia Midi/5102/LED/64W/7808 lm, RAL 7024 Hankittava määrä: 20 kpl Schreder Saturn 3S CDO-TT70W RAL9010 Hankittava määrä: 20 kpl Schreder Supern Saturn CDO- TT70W RAL9010 Hankittava määrä: 20 kpl Järvenpään kaupunki Hallintokatu Järvenpää Puhelin Telefax Internet

27 Järvenpään kaupunki Tarjouspyyntö Päiväys /35 Camillo AC60056HA HS/HI-CE 70/50W E27 HA Hankittava määrä: 20 kpl Camillo AC60056MU HS/HI-CE 70/50W E27 MU Hankittava määrä: 20 kpl Camillo AC60056VA HS/HI-CE 70/50W E27 VA Hankittava määrä: 20 kpl Philips ClearWay BGP303 LED23/740 II DM 42/60 Hankittava määrä: 50 kpl Philips ClearWay BGP303 LED35/740 II DM 42/60 Hankittava määrä: 50 kpl Philips ClearWay BGP303 LED49/740 II DM 42/60 Hankittava määrä: 50 kpl Philips ClearWay BGP303 LED73/740 II DM 42/60 Hankittava määrä: 50 kpl Philips ClearWay BGP303 LED98/740 II DM 42/60 Hankittava määrä: 50 kpl Philips ClearWay BGP303 LED122/740 II DM 42/60 Hankittava määrä: 50 kpl Philips CITYSPIRIT CDS470 CDO- ET70W K II PR GR ST 60P Järvenpään kaupunki Hallintokatu Järvenpää Puhelin Telefax Internet

28 Järvenpään kaupunki Tarjouspyyntö Päiväys /35 Hankittava määrä: 30 kpl Philips CITYSPIRIT CDS470 CDO- TT70W K II TA-IO GR ST 60P Hankittava määrä: 30 kpl Philips Iridium gen3 BGP381 GRN11-45/740 Hankittava määrä: 30 kpl Philips Iridium gen3 BGP382 GRN50-115/740 Hankittava määrä: 30 kpl Philips Iridium gen3 BGP383 GRN /740 Hankittava määrä: 30 kpl Philips Iridium gen3 BGP381 GRN11-45/740, RAL 7024 Hankittava määrä: 30 kpl Philips Iridium gen3 BGP382 GRN50-115/740, RAL 7024 Hankittava määrä: 30 kpl Philips Iridium gen3 BGP383 GRN /740, RAL 7024 Hankittava määrä: 30 kpl Thorn VIC1 12L35 LED16W, RAL 7024 Hankittava määrä: 10 kpl Thorn VIC1 24L35 LED28W, RAL 7024 Hankittava määrä: 10 kpl Järvenpään kaupunki Hallintokatu Järvenpää Puhelin Telefax Internet

29 Järvenpään kaupunki Tarjouspyyntö Päiväys /35 Thorn VIC2 LED 83W, RAL 7024 Hankittava määrä: 10 kpl Thorn VIC2 LED 102W, RAL 7024 Hankittava määrä: 10 kpl Kohteen käyttöönottotarkastus Hankittava määrä: 20 kpl Kuvaus/sisältö: tarkastuspöytäkirjan laatiminen (mikäli ei ole keskusta tai siihen liittyviä töitä), korjatut suunnitelmat tehdyistä asennuksista (loppupiirustukset) Keskuksen käyttöönottomittaus Hankittava määrä: 10 kpl Kuvaus/sisältö: keskuksen käyttöönottomittaus pöytäkirjoineen ja standardien mukaisin vaatimuksin ja lk-arvon mittaus kauimmaisesta pisteestä ja keskukselta, korjatut suunnitelmat tehdyistä asennuksista (loppupiirustukset) Kaapeliojan kaivu ja täyttötyö Hankittava määrä: 5000 m / m Kuvaus/sisältö: sula maa, syvyys 80 cm, leveys 0,60m-1,2m, poiskuljetukset Kanaalin louhinta, poisto ja täyttötyö Hankittava määrä: 1000 m / m Kuvaus/sisältö: syvyys 80cm, leveys 0,6m-1,2m poiskuljetukset Roudan rikkominen Hankittava määrä: 500 m / m Kuvaus/sisältö: leveys 0,6m-1,2m Täytehiekka Hankittava määrä: 500 m3 / m3 Kuvaus/sisältö: toimitettuna, vaakalappujen mukaan Kivituhka 0-8 Hankittava määrä: 500 m3 / m3 Järvenpään kaupunki Hallintokatu Järvenpää Puhelin Telefax Internet

30 Järvenpään kaupunki Tarjouspyyntö Päiväys /35 Kuvaus/sisältö: toimitettuna, vaakalappujen mukaan Murske 0-16 Hankittava määrä: 500 m3 / m3 Kuvaus/sisältö: toimitettuna, vaakalappujen mukaan Murske 0-32 Hankittava määrä: 500 m3 / m3 Kuvaus/sisältö: toimitettuna, vaakalappujen mukaan Ajosillan vuokra (ajoneuvoille 6x1,5m) 2 kpl Hankittava määrä: 200 vrk / vrk Kuvaus/sisältö: toimitettuna ja asennettuna kohteeseen Sähköasentaja Hankittava määrä: 200 h / h Kuvaus/sisältö: tuntihinta sisältää matkakustannukset Kuorma-auto nosturilla Hankittava määrä: 200 h / h Kuvaus/sisältö: tuntihinta sisältää matkakustannukset Nostokoriauto Hankittava määrä: 200 h / h Kuvaus/sisältö: tuntihinta sisältää matkakustannukset Kaivinkone Hankittava määrä: 200 h / h Kuvaus/sisältö: tuntihinta sisältää matkakustannukset Kaivinkoneen perämies Hankittava määrä: 200 h / h Kiireelliset hälytysluonteiset työt, vasteaika 1h Hankittava määrä: 50 kpl Kuvaus/sisältö: Sisältää akuutit korjaustyöt ja hälytyslähdön Järvenpään kaupungin alueelle kilometrkiorvauksineen ja kaikkine kuluineen, esim.kaapelin korjaus/jatkosten teko yms. Järvenpään kaupunki Hallintokatu Järvenpää Puhelin Telefax Internet

31 Järvenpään kaupunki Tarjouspyyntö Päiväys /35 Ryhmän yleiset kriteerit Kohta "Hankittava määrä" on vain vertailussa käytettävä painotus eikä kuvasta sopimuskaudella ostettavia määriä. Määrät eivät ole sitovia, vaan rakentaminen ja hankinta tapahtuu suunnitelmien ja tarpeiden mukaan. Hinnat sisältävät työn ja tarvikkeet tarvittavine nostokori- ja kuljetuskalustoineen ja tarvikkeet pientarvikkeineen asennettuna täyteen käyttökuntoon standardien ja yleisten käytäntöjen mukaan. Urakan hankintahinta muodostuu vuoden aikana tehdyistä tilauksista, ei vertailuhinnasta. Kysytyistä tuotteista voi tarjota vastaavaa tuotetta, joka on teknisiltä ominaisuuksiltaan vastaava. Mikäli tarjoaa vastaavaa tuotetta/tuotteita, on tähän ladattava selvitys liitteeksi. Kohderyhmän pisteet yhteensä Osa 2 Tarvikkeet (Osatarjoukset kohderyhmän sisällä ei sallittu) Pj maakaapeli AXMK -plus 4g16 tai AXMK 4x16 Hankittava määrä: 5000 m / m Kohderyhmän yhteishinnan maksimipisteet pienin annettu arvo * maksimipisteet tarjottu arvo Pj maakaapeli AXMK -plus 4g25 tai AXMK 4x25 Hankittava määrä: 500 m / m Pj maakaapeli AXMK -plus 4g35 tai AXMK 4x35 Hankittava määrä: 200 m / m Pj maakaapeli AMCMK 4x25+16 Hankittava määrä: 500 m / m Pj maakaapeli AMCMK 4x35+16 Hankittava määrä: 500 m / m Pj maakaapeli MCMK 4x6+6, Hankittava määrä: 500 m / m Järvenpään kaupunki Hallintokatu Järvenpää Puhelin Telefax Internet

32 Järvenpään kaupunki Tarjouspyyntö Päiväys /35 Pj maakaapeli MCMK 4x Hankittava määrä: 200 m / m suojakouru XYS 1090 Hankittava määrä: 100 m / m suojaputki MP110 B Hankittava määrä: 5000 m / m suojaputki MP110 A Hankittava määrä: 1000 m / m suojaputki MP75 B Hankittava määrä: 1000 m / m suojaputki MP75 A Hankittava määrä: 1000 m / m Jalusta KBR-2 Hankittava määrä: 100 kpl Jalusta KBR-3 Hankittava määrä: 100 kpl Jalusta KBR-4 Hankittava määrä: 50 kpl Jalusta KBR-5 Hankittava määrä: 20 kpl Jalusta KBR-6 Hankittava määrä: 20 kpl Maadoitus Cu16 Hankittava määrä: 500 m / m Järvenpään kaupunki Hallintokatu Järvenpää Puhelin Telefax Internet

33 Järvenpään kaupunki Tarjouspyyntö Päiväys /35 Ryhmän yleiset kriteerit Kohta "Hankittava määrä" on vain vertailussa käytettävä painotus eikä kuvasta sopimuskaudella ostettavia määriä. Kysytyistä tuotteista voi tarjota vastaavaa tuotetta, joka on teknisiltä ominaisuuksiltaan vastaava. Mikäli tarjoaa vastaavaa tuotetta/tuotteita, on tähän ladattava selvitys liitteeksi. Määrät eivät ole tilaajaa sitovia, vaan hankinta tapahtuu suunnitelmien ja tarpeiden perusteella. Kohderyhmän pisteet yhteensä Yhteiset kriteerit/tiedot (pisteet lisätään erikseen jokaiseen yllä olevaan kohderyhmään) Osa 1 Katuvalaistuksen rakentaminen. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat tarjouspyyntö, urakkasopimus, urakkaohjelma, tarkemittausohje, turvallisuusasiakirjat. Tarjoaja hyväksyy, että sopimuksessa sovelletaan rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998) siltä osin, kuin ne eivät ole ristiriidassa sopimuksen kanssa. Osa 2 Katuvalaistuksen tarvikkeet. Tarjoja hyväksyy että noudatetaan JYSE 2014 tavarat sopimusehtoja sekä liitteenä olevaa sopimusluonnosta. Edellä mainittujen sopimusehtojen vastaiset varaumat johtavat todennäköisesti tarjouksen hylkäämiseen. Muut tiedot Kokonaismäärä tai laajuus Sopimus solmitaan enintään kolmen palveluntuottajan kanssa kummassakin osakokonaisuudessa. Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta ja se alkaa sopimuksen allekirjoittamisesta. Erikseen voidaan päättää kahdesta yhden (1) vuoden mittaisesta optiovuodesta sopimuskauden jälkeen. Sopimus ei muodosta tilaajalle määräostovelvoitetta. Järvenpään kaupunki Hallintokatu Järvenpää Puhelin Telefax Internet

Liite C. Suomen Terveysmaail ma Oy. Tarjoaja on jo rekisteröitynyt Tilaajavastuu.fi - palveluun tai vastaavaan palveluun.

Liite C. Suomen Terveysmaail ma Oy. Tarjoaja on jo rekisteröitynyt Tilaajavastuu.fi - palveluun tai vastaavaan palveluun. Tarjoajien soveltuvuus JARDno-2017-1166 / Hoivasängyt, laitapehmusteet, hygieniapatjat ja yöpöydät Saapuneita tarjouksia yhteensä: 6 Kelvollisia tarjouksia yhteensä: 6 Soveltuvuusvaatimukset Respecta Oy

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Kunnossapitoauto Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja

TARJOUSPYYNTÖ Kunnossapitoauto Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 139897 Kunnossapitoauto Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Infrapalvelut

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Vihdin kunnan matkapuhelinten ja niihin liittyvien palvelujen hankinta

TARJOUSPYYNTÖ Vihdin kunnan matkapuhelinten ja niihin liittyvien palvelujen hankinta 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 145043 Vihdin kunnan matkapuhelinten ja niihin liittyvien palvelujen hankinta Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus Kilpailuttamisesta vastaava

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön

hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankintasopimukset - hankintailmoitus Tarjouspyyntö Päiväys hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön Yhteyshenkilö Sähköpostiosoite Pääasiallinen osoite

Lisätiedot

9.luokka) kansallisen opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen.

9.luokka) kansallisen opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen. 04.10.2016 1/8 71346 D 779/02.07.00/2016 1. : Virtanen Pauliina 44100 Suomi puh. fax pauliina.virtanen@aanekoski.fi : : : Asukaslukumme 31.12.2015 oli 19 635 liian suuri, vaan sopiva, ihmisen kokoinen

Lisätiedot

LIITE 2 OSALLISTUMISHAKEMUSLOMAKE Tarjouslomake, palautetaan täytettynä osallistumishakemuksen liitteenä

LIITE 2 OSALLISTUMISHAKEMUSLOMAKE Tarjouslomake, palautetaan täytettynä osallistumishakemuksen liitteenä LIITE 2 OSALLISTUMISHAKEMUSLOMAKE Tarjouslomake, palautetaan täytettynä osallistumishakemuksen liitteenä 1. EHDOKKAAN TUNNISTETIEDOT Ehdokkaan nimi (ryhmittymä: kaikkien jäsenten nimet) Ehdokkaan osoite

Lisätiedot

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero LIITE 2 TARJOUSTIEDOT JA TARJOAJAN SOVELTUVUUS Tarjouslomake, palautetaan täytettynä OHJEET TARJOAJALLE Seuraavassa tarjoajaa pyydetään yksilöimään tarjoajan tunnistetiedot (kohta 1) sekä ilmoittamaan

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Tervanokan ruoppaus, Järvenpään kaupunki 2 Hankinnan yksilöinti 3 Hankintamenettely Järvenpään kaupungin Kaupunkitekniikka pyytää kokonaishintatarjoustanne, Tervanokan ruoppaukseen

Lisätiedot

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi:

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi: LIITE 1 1 (6) Ehdokkaan nimi: PAKOLLISET POISSULKEMISPERUSTEET JA EHDOKKAITA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Täytettävä lomake, palautetaan osallistumishakemuksen liitteenä Ohjeet ehdokkaalle: Tämä on

Lisätiedot

Laitilan kaupunki. Tarjouspyyntö Päiväys

Laitilan kaupunki. Tarjouspyyntö Päiväys 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 140056 Kansallinen hankintailmoitus_ Homeettomaksi siivousurakka Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste

Lisätiedot

HANKINTAILMOITUKSEN LIITE 3 OSALLISTUMISHAKEMUSLOMAKE Ehdokas, palauta tämä lomake täytettynä!

HANKINTAILMOITUKSEN LIITE 3 OSALLISTUMISHAKEMUSLOMAKE Ehdokas, palauta tämä lomake täytettynä! HANKINTAILMOITUKSEN LIITE 3 OSALLISTUMISHAKEMUSLOMAKE Ehdokas, palauta tämä lomake täytettynä! 1. EHDOKKAAN TUNNISTETIEDOT Ehdokkaan nimi / nimet (ryhmittymä: kaikkien jäsenten nimet) Ehdokkaan osoite

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Kankaanpään liikuntakeskuksen peruskorjaus ja laajennus, vaihe 1 ja 2 / Vedenkäsittelyurakka Hankintayksikön yhteystiedot

TARJOUSPYYNTÖ Kankaanpään liikuntakeskuksen peruskorjaus ja laajennus, vaihe 1 ja 2 / Vedenkäsittelyurakka Hankintayksikön yhteystiedot 1/8 TARJOUSPYYNTÖ 119642 Kankaanpään liikuntakeskuksen peruskorjaus ja laajennus, vaihe 1 ja 2 / Vedenkäsittelyurakka Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Postiosoite Postitoimipaikka Postinumero

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupunki. https://tarjouspalvelu.fi/lprhankintapalvelut?id=116908&tpk=9c61c5dd d8-bb7b- 3b32b4ea8d51

Lappeenrannan kaupunki. https://tarjouspalvelu.fi/lprhankintapalvelut?id=116908&tpk=9c61c5dd d8-bb7b- 3b32b4ea8d51 02.03.2017 1/8 262/02.08.00.02/2017 Virallinen nimi Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai Liikuntatoimi hankintapalvelut Postiosoite / Villimiehenkatu 1 Postitoimipaikka Postinumero 53101 Maa Lappeenranta

Lisätiedot

Sodankylän kunnan hoidossa olevien sorapintaisten yksityisteiden syysmuokkaus

Sodankylän kunnan hoidossa olevien sorapintaisten yksityisteiden syysmuokkaus 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 137927 Sodankylän kunnan hoidossa olevien sorapintaisten yksityisteiden syysmuokkaus Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus Postiosoite Postitoimipaikka

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Liite 2 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET Ohje: Kohdissa 1 7 on esitetty tarjoajan soveltuvuutta koskevia pakollisia vaatimuksia. Tarjoaja vastaa kaikkiin

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET KOULUTUKSEN NIMI JA TUNNUS TARJOAJAN YHTEYSTIEDOT Tarjoaja: Y-tunnus: Tarjoajan yhteyshenkilö: Lähiosoite:

Lisätiedot

Tuusulan kunta. Tarjouspyyntö Päiväys Kuntakehitys ja tekniikka / yhdyskuntatekniikka / Jyrki Sjöblom.

Tuusulan kunta. Tarjouspyyntö Päiväys Kuntakehitys ja tekniikka / yhdyskuntatekniikka / Jyrki Sjöblom. 1/8 TARJOUSPYYNTÖ TUUDno-2017-190 Lahelanpelto II esirakentaminen Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön

Lisätiedot

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT 1(8) Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä OHJE Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten

Lisätiedot

Pöytyän kunta. Tarjouspyyntö 22282 Päiväys 22.09.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.

Pöytyän kunta. Tarjouspyyntö 22282 Päiväys 22.09.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu. 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 22282 Kansallinen hankintailmoitus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Aino-Liisa Jalonen Kuntolantie 4 21900 Yläne Suomi puh. +358 406722900 fax +358 2563504 aino-liisa.jalonen@poytya.fi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Puustellinmetsän kaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen, Tuusula Hankintayksikön yhteystiedot

TARJOUSPYYNTÖ Puustellinmetsän kaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen, Tuusula Hankintayksikön yhteystiedot 1/9 TARJOUSPYYNTÖ 130182 Puustellinmetsän kaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen, Tuusula Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET. Tarjoajan nimi: Y-tunnus:

TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET. Tarjoajan nimi: Y-tunnus: 1(6) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET Tarjoajan nimi: Y-tunnus: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä täytettynä. Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen

Lisätiedot

TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 26H16 / KORJAUSILMOITUS: Moottoritelirunkojen hankinta (Määritellyt valintaperusteet tärkeysjärjestyksessä)

TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 26H16 / KORJAUSILMOITUS: Moottoritelirunkojen hankinta (Määritellyt valintaperusteet tärkeysjärjestyksessä) 1/5 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 26H16 / KORJAUSILMOITUS: Moottoritelirunkojen hankinta (Määritellyt valintaperusteet tärkeysjärjestyksessä) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 2 Kelvollisia tarjouksia yhteensä:

Lisätiedot

1/5. Pisteiden laskentatapa. Hankittava määrä 3000 tuntia ,00. Hankittava määrä 800 tuntia ,00 Konetyö (tontin puhdistus lumesta)

1/5. Pisteiden laskentatapa. Hankittava määrä 3000 tuntia ,00. Hankittava määrä 800 tuntia ,00 Konetyö (tontin puhdistus lumesta) 1/5 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 2H/16 / Kattolumien pudotus ja kuljetus lumenkaatopaikalle talvikaudella 2015-2016 (Määritellyt valintaperusteet tärkeysjärjestyksessä) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 1

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

Kävelykeskustan periaatesuunnitelman yritysvaikutusten arviointi (yrityskysely)

Kävelykeskustan periaatesuunnitelman yritysvaikutusten arviointi (yrityskysely) 1/9 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2017-001244 Kävelykeskustan periaatesuunnitelman yritysvaikutusten arviointi (yrityskysely) Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus Postiosoite

Lisätiedot

1/5. HINTA Spaaki oy Pisteiden laskentatapa. Annettu tieto. Työmies. Hankittava määrä 2500 tuntia ,00

1/5. HINTA Spaaki oy Pisteiden laskentatapa. Annettu tieto. Työmies. Hankittava määrä 2500 tuntia ,00 1/5 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 37H16 / Kattolumien pudotus ja kuljetus lumenkaatopaikalle talvikaudella 2016-2017 (Määritellyt valintaperusteet tärkeysjärjestyksessä) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 1

Lisätiedot

Sipoon kunta. Tarjouspyyntö Päiväys Tekniikka ja ympäristö.

Sipoon kunta. Tarjouspyyntö Päiväys Tekniikka ja ympäristö. 1/10 TARJOUSPYYNTÖ KaVi134055 Eriksnäsintien jalkakäytävän rakentaminen Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Tekniikka ja ympäristö

Lisätiedot

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus)

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus) LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET (kotoutumiskoulutus) KOULUTUKSEN NIMI JA TUNNUS TARJOAJAN YHTEYSTIEDOT Tarjoaja: Y-tunnus: Tarjoajan

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

I Kohta: Hankintaviranomainen. I.1) Nimi ja osoitteet. I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi

I Kohta: Hankintaviranomainen. I.1) Nimi ja osoitteet. I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi 1/14 20160728 I Kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Postiosoite Postitoimipaikka Porvoo Postinumero 06100 Maa Suomi Tarja Juvonen +358 407522998 NUTS-koodi

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. https://tarjouspalvelu.fi/naantali?id=121660&tpk=0bb15d1b-2d d5- d8030b073db3. Puhelin Telefax Internet

Naantalin kaupunki. https://tarjouspalvelu.fi/naantali?id=121660&tpk=0bb15d1b-2d d5- d8030b073db3. Puhelin Telefax  Internet 1/7 121660 Tulkkauspalvelut Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Postiosoite Postitoimipaikka Naantali Postinumero 21100 Maa Suomi +358 444171465 NUTS-koodi riikka.soderlund@naantali.fi Suomi FI http://

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, ESPOON KAUPUNKI.

1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1(6) ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA LIIKELAITOS 21.11.2012 4788/02.08.00/2012 RYHMÄKASVIT 2013 1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. 2 Hankinnan

Lisätiedot

Sähköisesti osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/helsinkiksv?id=104188&tpk=3d5f2d10-7e0a-4fd4-bda8-01ad4799a128

Sähköisesti osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/helsinkiksv?id=104188&tpk=3d5f2d10-7e0a-4fd4-bda8-01ad4799a128 1/8 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2017-001579 Raitioliikenteen kehittämisohjelma: Liikenneviiveselvitys Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Postiosoite PL 2100 Postitoimipaikka Postinumero 00099 Maa Helsingin

Lisätiedot

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 Tarjouspyyntö 1 (5) PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 1 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne pienten ja kiireellisten katuvalaistuskohteiden suunnittelusta.

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki. Tarjouspyyntö Päiväys Tilaliikelaitos /Jouni Pyhäjärvi.

Rovaniemen kaupunki. Tarjouspyyntö Päiväys Tilaliikelaitos /Jouni Pyhäjärvi. 1/12 TARJOUSPYYNTÖ 125555 IV-töiden puitejärjestely Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja

Lisätiedot

Helsingin kaupungin asunnot Oy. Tarjouspyyntö Päiväys Helsingin kaupungin asunnot Oy c/o Heka-Puotila Oy

Helsingin kaupungin asunnot Oy. Tarjouspyyntö Päiväys Helsingin kaupungin asunnot Oy c/o Heka-Puotila Oy 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 272381 2723 Marjaniemenkulma Kylpyhuoneiden kunnostus Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön

Lisätiedot

Y-tunnus 0129261-5 Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja. Postiosoite Heikinkuja 4 Postinumero 04600

Y-tunnus 0129261-5 Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja. Postiosoite Heikinkuja 4 Postinumero 04600 Petu 16.10.2013 118 Liite 1. Kansallinen hankintailmoitus: n kunta : Osallistumispyyntö :Lastensuojelun sijaishuollon ja avohuollon sijoituspalveluiden hankinta 17.1.2013 8:00 Osallistumishakemukset 26.2.2013

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta 1. Hankinnan tausta ja tavoitteet Kyseessä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

1. +DQNLQWD\NVLN Q SHUXVWLHGRW +DQNLQWD\NVLNN

1. +DQNLQWD\NVLN Q SHUXVWLHGRW +DQNLQWD\NVLNN 06.10.2016 1/7 70236 Kh 10.10.2016 152 liite 1 1. : Antti Luukkanen Suomi puh. fax cloudia@vihti.fi : : 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: Hankinnan tunniste- tai viitenumero: 70236 Hankinnan kuvaus: 18

Lisätiedot

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä:

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä: HELSINGIN YHTEISLYSEON KALUSTEIDEN HANKINTA Maanviljelyslyseon osakeyhtiö/helsingin yhteislyseo (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavaan 10.3.2017 lähetetyn hankintailmoituksen

Lisätiedot

Liite ID-1558677686 1 (10) VAINAJIEN KULJETUKSET. Asianro: POL-2015-14436 TARJOUSLOMAKE

Liite ID-1558677686 1 (10) VAINAJIEN KULJETUKSET. Asianro: POL-2015-14436 TARJOUSLOMAKE Liite ID-1558677686 1 (10) 05.11.2015 POL-2015-14436 Liite 2 - Tarjouslomake VAINAJIEN KULJETUKSET Asianro: POL-2015-14436 TARJOUSLOMAKE Tämä tarjouslomake on täytettävä ja liitettävä mukaan tarjoukseen.

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Liite 2 10

Tekninen lautakunta Liite 2 10 Tekninen lautakunta 31.1.2017 Liite 2 10 04.01.2017 1/11 89432 Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Postiosoite Postitoimipaikka Mikkeli Postinumero 50100 Maa Suomi Carita Hakkarainen +358 447942667

Lisätiedot

1. Tarjoajan perustiedot

1. Tarjoajan perustiedot LIITE 5. Tarjouslomake 1(6) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta):

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta): Tarjouspyyntö 1 (5) YDINLAITOSTEN SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ OHJELMISTOPOHJAISTEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN ARVIOINTIA KOSKEVAT ASIANTUNTIJAPALVELUT Säteilyturvakeskus (jäljempänä

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO

TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 1/10 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 51H16 / KORJAUSILMOITUS: LVI tarvikkeiden puitejärjestely (Määritellyt valintaperusteet tärkeysjärjestyksessä) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 2 Kelvollisia tarjouksia

Lisätiedot

V-S Pihakivi oy. Maansiirto Oy

V-S Pihakivi oy. Maansiirto Oy 1/10 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO RAK_2120 2017 / Maanrakennuskaluston vuokrauspalvelut kuljettajan kanssa (Pisteytys kohderyhmittäin) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 7 Kelvollisia tarjouksia yhteensä:

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio)

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) 15.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 1. Hankintayksikkö ja hankinnan kohde Keravan kaupunki Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 123 (Kauppakaari 11) 04201

Lisätiedot

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE LIITE 8: TARJOUSLOMAKE Tarjoavan yrityksen nimi 1. TARJOAJAN TUNNISTETIEDOT Tarjoajan osoite Yrityksen Y-tunnus (tai vastaava) Tarjoajan yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN Vastaanottaja Kotkan kaupunki Tekniset palvelut PL 205 48101 KOTKA Asiakirjatyyppi Tarjous LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:...

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus

Kansallinen hankintailmoitus 10.04.2017 1/7 120085 Kansallinen hankintailmoitus Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai Hallintopalvelut Postiosoite Postitoimipaikka Postinumero 91600 Maa

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

Kahvilapalvelut ja infopisteen hoito

Kahvilapalvelut ja infopisteen hoito 1/9 64014 Kahvilapalvelut ja infopisteen hoito 1. : Markku Auvinen Suomi puh. +358 206323190 fax markku.auvinen@aanekoski.fi : : : Asukaslukumme 31.12.2015 oli 19 635 liian suuri, vaan sopiva, ihmisen

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö Päiväys

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö Päiväys 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 143465 Röntgen-lausuntojen ja UÄ-tutkimusten kilpailutus Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Postiosoite Postitoimipaikka Naantali Postinumero 21100 Maa Suomi Yhteyshenkilö Kristian

Lisätiedot

Tekniset palvelut Tarjouspyyntö Sivu 1/5 Heikinkuja Mäntsälä

Tekniset palvelut Tarjouspyyntö Sivu 1/5 Heikinkuja Mäntsälä Tekniset palvelut Tarjouspyyntö Sivu 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 42/2017 MAA- JA KIVIAINESTEN HANKINTA VUODELLE 2018 Hankinnan kohde Mäntsälän kunta/tekniset palvelut/kuntatekniikka pyytää tarjouksia tarjousliitteen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 415/10.03.02/2014 Lieksan Kuhmonkadun tekniikkatalon rakentaminen, RAU-työt, sivu-urakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 132442288 merja.kautto@pkky.fi

Lisätiedot

Tarjouslomake kotiateriapalveluiden hankinta ja kotiinkuljetuspalvelut Liite 2 KOTIATERIAPALVEUIDEN HANKINTA JA KOTIINKULJETUSPALVELUT

Tarjouslomake kotiateriapalveluiden hankinta ja kotiinkuljetuspalvelut Liite 2 KOTIATERIAPALVEUIDEN HANKINTA JA KOTIINKULJETUSPALVELUT KOTIATERIAPALVEUIDEN HANKINTA JA KOTIINKULJETUSPALVELUT Ohje lomakkeen täyttämiseksi: Tarjoaja täyttää tämän tarjouslomakkeen ja toimittaa täytetyn tarjouslomakkeen tarjouksensa liitteenä. Tarjoajan tulee

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - Vaikeavammaisten palveluasumisen ja lyhytaikaishoidon hankinta

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - Vaikeavammaisten palveluasumisen ja lyhytaikaishoidon hankinta 1/11 hankintasopimukset - 1786/02.08.00.00.00/2016 (71986) I Kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Postiosoite Postitoimipaikka Salo Postinumero 24101

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä

Lisätiedot

Pöytyän kunta. Tarjouspyyntö 07171 Päiväys 28.01.2013

Pöytyän kunta. Tarjouspyyntö 07171 Päiväys 28.01.2013 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 07171 KORJAUSILMOITUS: Kyrön päiväkoti, uudisrakennus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Pöytyän kunnan tekninen toimiala Jani Koskinen Yläneentie 11 B 21870 Riihikoski Suomi

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta. Tarjouspyyntö PT23978 Päiväys 20.11.2014

Kirkkonummen kunta. Tarjouspyyntö PT23978 Päiväys 20.11.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ PT23978 Suun terveydenhuollon henkilöstön vuokraus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Esa Lindell Suomi puh. +358 504137461 fax esa.lindell@kirkkonummi.fi Tarjoukset lähetettävä:

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Rakennuspaikka sijaitsee Raahessa, osoitteessa Rantakatu 4, Raahe. Puhelin Telefax Internet

Rakennuspaikka sijaitsee Raahessa, osoitteessa Rantakatu 4, Raahe. Puhelin Telefax  Internet 1/7 55515 Raahen sairaala ja terveyskeskus, julkisivukorjaus 3.vaihe 1. : Suomi puh. fax kaisu.mourujarvi@ras.fi : : 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: Raahen sairaala ja terveyskeskus, julkisivukorjaus

Lisätiedot

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA Liite 4 Listaus soveltuvuusvaatimuksista 1 Yrityksen nimi Yrityksen osoite Y-tunnus (tai vastaava) Yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön

Lisätiedot

TÄYDELLINEN PROSESSI

TÄYDELLINEN PROSESSI 14.11.2017 2 1 14.11.2017 3 TÄYDELLINEN PROSESSI Tarjouspyynnön läpikäynti Aiempiin tarjouksiin tutustuminen Analysointi Resurssien kartoitus Tarjouksen teko Tarjouksen lähettäminen Päätöspalaveri ja analysointi

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H / HEL Päiväys

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H / HEL Päiväys 1/6 TARJOUSPYYNTÖ H111-15 / HEL 2015-007373 Kivikon hiihtohallin asiakaspalvelu ja lipunmyynti sekä kahvilatoiminta 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: PL 700 00099 Helsingin kaupunki Suomi

Lisätiedot

Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden suunnitelmatarkastukset

Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden suunnitelmatarkastukset Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden suunnitelmatarkastukset Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 30057 Päiväys 01.04.2015

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 30057 Päiväys 01.04.2015 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 30057 Palvelutalo Kummelin korjaus- ja laajennustyöt, kokonaisurakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Pekka Alm Suomi puh. pekka.alm@naantali.fi Tarjoukset lähetettävä:

Lisätiedot

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN

LIITE 1 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN TARJOUSLOMAKE 1/4 TARJOUSLOMAKE OSTOPALVELUT Lentoturvallisuuden kansainvälinen koulutuskeskus Tampereelle - esiselvitys -HANKKEESEEN Tarjouksen tekeminen Tarjous tulee tehdä kirjallisena suomen kielellä.

Lisätiedot

10 MYYTTIÄ VIDEO TARJOUSPYYNTÖ Helsingin kaupungin ympäristökeskus järjestää tarjouskilpailun 10 myyttiä videon tuotannosta.

10 MYYTTIÄ VIDEO TARJOUSPYYNTÖ Helsingin kaupungin ympäristökeskus järjestää tarjouskilpailun 10 myyttiä videon tuotannosta. 1 (7) 10 MYYTTIÄ VIDEO Helsingin kaupungin ympäristökeskus järjestää tarjouskilpailun 10 myyttiä videon tuotannosta. Pyydämme tarjoustanne oheisten asiakirjojen mukaisesti. 1. Hankinnan kohde Hankinnan

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Torialueen rakentaminen

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Torialueen rakentaminen Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Torialueen rakentaminen 18.05.2016 09:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013568

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Helsingin kaupunki : Tarjouspyyntö koteloitujen raitiovaunuvalo- /jokerivalo-opastimien hankinnasta

Kansallinen hankintailmoitus: Helsingin kaupunki : Tarjouspyyntö koteloitujen raitiovaunuvalo- /jokerivalo-opastimien hankinnasta HILMA: Tarjouspyyntö koteloitujen raitiovaunuvalo-/jokerivalo-opastimien hankinnasta... http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2013-025293/ Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 Tarjouspyyntö Pihtiputaan pesulan pyykkikuljetuksista Pihtipudas- Viitasaari- Pihtipudas viisi (5) kertaa viikossa sekä Pihtiputaalla kolme (3) kertaa viikossa. 1. Yleistä Viitasaaren

Lisätiedot

Helsingin kapunkitilaohje - Minikilpailutus: Materiaalituotekortit

Helsingin kapunkitilaohje - Minikilpailutus: Materiaalituotekortit 1/6 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2013-005356 Helsingin kapunkitilaohje - Minikilpailutus: Materiaalituotekortit 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Oili Khadraoui Suomi puh. +358 931038430 fax oili.khadraoui@hel.fi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ /

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ / TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) PITKÄAIKAISASUNNOTTOMIEN KESKITETTY Tarjoajan nimi Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (johon esim. päätös lähetetään tiedoksi) Valintaperusteena on halvin hinta. Vertailuvaiheeseen

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT Kanneltalon kahvilatoiminnan tarjouskilpailu Kanneltalo Antti Manninen, johtaja antti.manninen@hel.fi 09-310 80821 TARJOUSKILPAILUN TIEDOT 1.1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kulttuurikeskus pyytää tarjouksia

Lisätiedot

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa:

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa: Hankintailmoitus / liite 1.1 1(7) EHDOKKAAN TIEDOT: Ehdokkaan nimi: Ehdokkaan osoite: Y-tunnus: Allekirjoitus ja nimenselvennys: Allekirjoittajalla on laillinen nimenkirjoitusoikeus tai valtakirja: Kyllä

Lisätiedot

Sipoonlahden koulun laajennuksen rakennuttamis- ja valvontapalvelut

Sipoonlahden koulun laajennuksen rakennuttamis- ja valvontapalvelut 26.08.2016 1/8 Toti 66834 Sipoonlahden koulun laajennuksen rakennuttamis- ja valvontapalvelut I Kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Postiosoite Postitoimipaikka

Lisätiedot

LIITE 4: TARJOUSPYYNTÖ

LIITE 4: TARJOUSPYYNTÖ Hankinta: Muistiliiton paino- ja jakelupalvelut, tilausjärjestelmä ja logistiikka Muistiliitto ry (jäljempänä tilaaja) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 23.8.2017 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Demo Version, http://www.verydoc.com and http://www.verypdf.com

Demo Version, http://www.verydoc.com and http://www.verypdf.com 1/12 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO D 29/02.07.00/2015 / Fysioterapiapalvelut (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 2 Kelvollisia tarjouksia yhteensä: 2 HANKITTAVA PALVELU LASTEN

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki. Tarjouspyyntö Päiväys

Mikkelin kaupunki. Tarjouspyyntö Päiväys 1/5 TARJOUSPYYNTÖ Vesi 123129 Vuolingontien jätevedenpumppaamon saneerausurakka 1. Hankintayksikkö ja yhteystiedot Hankintayksikkö Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus Mikkelin Vesiliikelaitos

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 114/10.03.02/2015 Päiväys 24.04.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 114/10.03.02/2015 Päiväys 24.04.2015 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 114/10.03.02/2015 Peltolan E-rakennus, 1. vaihe, konehuoneen rakentaminen 3. kerrokseen ja LVISA-työt, Rakennustekniset työt, pääurakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö:

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Cityliikenteen tarjouskilpailu 2016 Diaarinumero TARJOUSPYYNNÖN LIITE 4 Tarjouslomake 1(5) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Cityliikenteen tarjouskilpailu

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Espoon kaupunki : KORJAUSILMOITUS: Läkkitorin ja liittyvien raittien peruskorjaus

Hankintailmoitus: Espoon kaupunki : KORJAUSILMOITUS: Läkkitorin ja liittyvien raittien peruskorjaus Sivu 1/5 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Hankintailmoitus: : KORJAUSILMOITUS: Läkkitorin ja liittyvien raittien peruskorjaus 8:02 Tarjoukset 26.9.2013 klo 12.00 mennessä

Lisätiedot

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 15.10.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

LIITE 4b Tarjouslomake (AV-laitteet) (palautetaan täytettynä liitteineen)

LIITE 4b Tarjouslomake (AV-laitteet) (palautetaan täytettynä liitteineen) LIITE 4b Tarjouslomake (AV-laitteet) (palautetaan täytettynä liitteineen) Yleiset ohjeet tarjouslomakkeen täyttämiseksi: Tarjoaja täyttää tämän tarjouslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa täytetyn tarjouslomakkeen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Asfaltointityöt

TARJOUSPYYNTÖ Asfaltointityöt YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HANKE YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN asfaltointityöt vuonna 2016-2018 Asfaltointityöt 2(5) TYÖN NIMI Asfaltointiurakka 2016-2018 HANKINTAMENETTELY Kyseessä on julkinen kansallisen kynnysarvon ylittävä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille TARJOUSPYYN TÖ 29.5.2015 Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Tarjouslomake 1(8) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 1/2016 Diaarinumero Tarjouslomake, kohde 10 Tarjous jätettävä 26.9.2016 klo 12:00 mennessä Oulun toimivalta-alueen

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. VÄLINEHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää Hilmailmoituskanavassa 2.10.2014 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA

HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 7.11.2017 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 139/10.03.02/2015 Päiväys 01.04.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 139/10.03.02/2015 Päiväys 01.04.2015 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 139/10.03.02/2015 KORJAUSILMOITUS: Metalli- ja autohallin vesikaton korjaus, Rakennustekniset työt, pääurakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Esko Tahvanainen Suomi puh.

Lisätiedot

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014 Tarjouslomake MV/8/05.05.00.01/2013 1 TARJOUKSEN KANSILEHTI JA SISÄLLYSLUETTELO TARJOUS MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu Tarjoaja Tarjoajan

Lisätiedot