rakentaminen tai muu työ on tehtävä loppuun päätöksessä määrätyssä toteutusajassa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "rakentaminen tai muu työ on tehtävä loppuun päätöksessä määrätyssä toteutusajassa."

Transkriptio

1 MAKSATUKSET EU-HANKKEISSA (maaseuturahasto) Tuen maksaminen Eu-hankkeissa Kehittämis- tai investointihanke tulee toteuttaa rahoittajan päätöksessä hyväksytyn hankesuunnitelman, kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman mukaisesti. Tukikelpoiset kustannukset ilmoitetaan päätöksessä. Tukea haetaan rahoittajan edellyttämän aikataulun ja ohjeiden mukaisesti. Ohjeiden noudattamatta jättäminen antaa rahoittajalle oikeuden olla maksamatta tukea. Tuen maksamisen ehtoja Hanke on aloitettava ja saatettava loppuun, irtaimisto tai kiinteistö hankittava ja rakentaminen tai muu työ on tehtävä loppuun päätöksessä määrätyssä toteutusajassa. Tuensaaja ei saa luovuttaa tuen kohteena ollutta käyttöomaisuutta tiettyyn määräaikaan ilman tuen myöntäneen rahoittajan suostumusta (tarkista päätöksestä) Hanke on aloitettava ja saatettava loppuun, irtaimisto tai kiinteistö hankittava ja rakentaminen tai muu työ on tehtävä loppuun päätöksessä määrätyssä toteutusajassa. Tuensaaja ei saa luovuttaa tuen kohteena ollutta käyttöomaisuutta tiettyyn määräaikaan ilman tuen myöntäneen rahoittajan suostumusta (tarkista päätöksestä) Rahoitus Rahoitus muodostuu julkisesta ja yksityisestä rahoituksesta A. EU:n ja valtion rahoitus B. Kuntien rahoitus, muu valtion rahoitus sekä muu julkinen rahoitus A+B= julkinen tuki Yksityinen rahoitus, yksityisen henkilön tai yksityisoikeudellisen yhteisön rahoitus tai muu suoritus, jonka arvo on rahana määriteltävissä = talkootyö. Hankkeet tulot Rahoituksen toteutuminen Rahoituksen tulee toteutua päätöksen mukaisesti, jotta tuki maksetaan täysimääräisenä

2 Mikäli yksityisrahoitusta ei kerry vaadittavaa määrää, ei myöskään julkista rahoitusosuutta makseta täytenä, vaan sitä leikataan samassa suhteessa kuin yksityisrahoitusosuus on jäänyt vajaaksi. Hankkeen tuloja ei lueta yksityisrahoitusosuudeksi, vaan mahdolliset tulot vähennetään aina hankkeen kokonaiskustannuksista. Julkisen rahoituksen osuudessa on muistettava, että kuntarahan osalta suhteet valtion ja EU rahoitukseen käyttäytyvät samalla tavoin kuin hankkeen yksityisraha. Tuen maksaminen Tuki maksetaan jälkikäteen hyväksytyn hankkeen toteuttamisesta aiheutuneiden tukikelpoisten, maksettujen kustannusten perusteella. Kustannukset tulee olla maksettuna hankkeen toteutusaikana (huom. poikkeuksena tilintarkastus) Maksamista haetaan tuen myöntäneeltä viranomaiselta, Tukea haetaan ao. vahvistamalla lomakkeella Kustannuspaikkakohtaisia raportointilomakkeita löytyy mm. maaseuturahaston osalta maksatushakemuksen liitelomakkeista. Tehtävä: Maksatushakemuksen täyttäminen Laadi hakemus hanketuen maksatusta varten. Hae oikea lomake osoitteesta ja täytä lomake Kylät eläviksi hankkeesta ajalta Lomakkeen täyttämistä varten löydät tietoja alla olevasta hankepäätöksestä sekä tuloslaskelmasta. Kokoa toteutuneet kustannukset tuloslaskelmasta ja laske haettava tukirahoitus hankepäätöksen mukaisesti (kts. kohta hankkeen hyväksytty rahoitussuunnitelma).

3 Liite 1 KYLÄT ELÄVIKSI hankepäätös: Pohjois-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus Maaseutuosasto PL OULU Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma PÄÄTÖS kehittämishankkeesta Pvm päätösnro Asia Viite Hakija Nimi Kunta Päätös kehittämishankkeesta Hakemus Täydennys Kipakat ry Oulunkaaren seutukunta Osoite Kuivakantie Ii Dnro 2802/ X Hanke Hankkeen nimi Kylät Eläviksi Hankenumero Ohjelma Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Toimintalinja Maaseutuyhteisöjen kehittäminen Toimenpide Maaseudun elämänlaadun parantaminen Alatoimenpide Kylien kunnostus ja maaseutuperinnön säilyttäminen ja korostaminen Hankkeen johtaja/vastuuhenkilö Jaakko Tarkka Työvoima- ja elinkeinokeskuksen ratkaisu Työvoima- ja elinkeinokeskus myöntää avustusta kehittämishankkeeseen yhteensä ,00 euroa rahoitus erittelyn mukaisesti jäljempänä mainituin ehdoin. Avustus myönnetään vuoden 2008 talousarvion myöntövaltuuskiintiöstä. Hakija ei ole maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen (609/2000) 89 :n mukainen yhteisö, jolle voidaan maksaa ennakkoa.

4 HANKKEEN HYVÄKSYTTY SISÄLTÖ Toteutusaika Hankkeen kuvaus Koko hankkeen hyväksytty toteutusaika on Hankkeen toteutusalue Päämääränä on tukea kylän aktivoitumista kehittämistyöhän, edistää suunnitelmallista kehittämistä ja tukea verkostoitumista alueella. Tavoitteet: 1. Kyläsuunnitelmat kylille. Kyläsuunnitelmat pyritään saamaan osaksi kuntien kehittämissuunnitelmia. 2. Kylien välinen yhteistoiminta; verkostoitumista kunta- ja seutukuntatasolla sekä vastaavilla alueilla. 3. Kylien kotisivujen laatiminen ja linkittäminen 4. Kyläasiamiestoimintaa sekä kyläkummi- ja kylälähettilästoirninnan syntymistä alueelle tuetaan.. 5. Kylien ja kaupungin vuorovaikutuksen edistäminen. 6. Kylätoiminnan elinkeinojen kehittäminen ja palvelujen tuotteistaminen sekä markkinointi. ja opintomatkat. Tulokset: - Uusia ja päivitettyjä kylien kehittämissuunnitelmia (20kpl) - Aktivointia, osallistuu vähintään 500 henkilöä - Talkootyötä 1500 h - Uusien elinkeinollisten ideoiden eteenpäin vienti 6 kylällä (liiketoimintasuunnitelmia, kylätalkkaritoimintaa, yms.) - Yhteistyön tiivistyminen. osallistuu vähintään 40 henkilöä - Uusia kylien kotisivuja ja linkityksiä ppkylät-sivustolle yht 25 - Uusia maalaismarkkinoita ja retkiä sekä tapahtumia asukasyhdistysten kanssa vähintään 2. Oulunkaaren seutukunta

5 HANKKEEN HYVÄKSYTTY KUSTANNUSARVIO Hankkeen hyväksytyt kustannukset ovat yhteensä ,00 euroa jäljempänä esitetyn kustannusarvion mukaisesti. Hanke on toteutettava alla olevaa kustannusarvion kuluerittelyä noudattaen. Kustannusarvio ei sisällä arvonlisäveroa. - Kehittämishanke euroa Palkat ja sivukulut ,00 Ostopalvelut, palkkiot ja niiden sivukulut ,00 Matkakulut 5 000,00 Muut kustannukset, vuokrat 2 500,00 Muut kustannukset, toimistokulut 2 500,00 Muut kulut 6 000,00 Kokonaiskustannukset ,00 Hyväksyttävät kustannukset yhteensä HANKKEEN HYVÄKSYTTY RAHOITUSSUUNNITELMA Avustusta myönnetään hankkeelle yhteensä ,00 euroa: Kehittämiseen 81,25 % hyväksyttävistä kustannuksista eli enintään ,00 euroa. Mikäli hanke toteutuu kustannusarviossa esitettyjä kustannuksia pienempänä, avustusta maksetaan yllä esitettyjen prosentti lukujen osoittamassa suhteessa toteutuneista tukikelpoisista kustannuksista. Hyväksytty rahoitus jakautuu rahoituslähteittäin seuraavasti: Hyväksytty julkinen rahoitus Julkisen rahoituksen osuus hankkeen hyväksytystä kokonaisrahoituksesta on 87,50 % eli enintään ,00 euroa. Siitä EU:n rahoitusosuus on 30,00 % eli enintään ,00 euroa. Valtion rahoitusosuus on 62,86 % eli enintään ,00 euroa. Kuntien rahoitusosuus on 7,14 % eli enintään 5.000,00 euroa Muu julkinen rahoitusosuus on 0,00 % eli enintään,00 euroa. Hyväksytty yksityinen rahoitusosuus Yksityinen rahoitusosuus hankkeen hyväksytystä kokonaisrahoituksesta on 12,50 % eli enintään ,00 euroa.

6 Hankkeen rahoitus on toteutettava alla olevaa rahoitussuunnitelmaa noudattaen. Kehittämishanke euroa TE-keskus, EU ,00 TE-kcskus, valtio ,00 Kunta 5 000,00 Julkinen rahoitus yhteensä ,00 Yksityinen, rahallinen osuus ,00 Yksityinen rahoitus yhteensä ,00 Hyväksytty hankerahoitus yhteensä ,00 Kokonaisrahoitus ,00 MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaan. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen liitteenä on valitusosoitus

7 LIITE 2 TULOSLASKELMA AJALTA KP= PR10 Kylät eläviksi Tilin nimi VARSINAINEN TOIMINTA TUOTOT Yksityinen rahoitus 2231,13 Kuntien rahoitus 1570, ,18 HENKILÖSTÖKULUT Tuntipalkat, palkkiot 0 Kk-palkat 12702,02 Lomapalkat 969,56 Sosiaaliturvamaksut 405,51 Tapaturmavakuutus 10,94 Tel-maksu 2994,07 km-korvaukset ja pvrahat 1646, ,8 MUUT KULUT Ostopalvelut 257,24 Vuokrat 501 Kopiointi 49,92 Majoituskulut 2839,76 Matkakulut 700 Posti ja rahtikulut 156,53 puhelinkulut 163,41 toimisto- ja koulutustarv. 119, ,29 Yhteensä 23516,09

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus)

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus) 1 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus) Hakemus on Uusi Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Etelä Pohjanmaan liitto täyttää Saapunut Dnro FIMOS nro Hakemusnro

Lisätiedot

TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE

TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE Lomake 3306A 1 Uusi hakemus Korjaus/täydennys hakemukseen Muutoshakemus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Maakuntahallituksen päätös 168 1 (8) Päiväys 16.12.2013 306/03.03.02/2013. Maakunnan kehittämisraha. Hakemusnumero 13034 Hankenumero 118113.

Maakuntahallituksen päätös 168 1 (8) Päiväys 16.12.2013 306/03.03.02/2013. Maakunnan kehittämisraha. Hakemusnumero 13034 Hankenumero 118113. Maakuntahallituksen päätös 168 1 (8) Päiväys 16.12.2013 306/03.03.02/2013 Asia Maakunnan kehittämisraha Hakemusnumero 13034 Hankenumero 118113 Hakija Hakemus saapunut Hanke Vantaan Innovaatioinstituutti

Lisätiedot

Maksajaviranomaisten kevätpäivä Oulu 24.-25.3.2009

Maksajaviranomaisten kevätpäivä Oulu 24.-25.3.2009 Maksajaviranomaisten kevätpäivä Oulu 24.-25.3.2009 EU- tukiin liittyvät säädökset ja niiden vaatimukset, esittelijän ja ratkaisijan vastuut sekä päätöksen perustelut Mikko Knuutinen, YTT, HTL c/o Asianajotoimisto

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Kuutoskaupunkien avoimet innovaatioalustat kä... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (11) 14.4.2015 EURA 2014/1688/09 02 01

Lisätiedot

Hanki -koulutukset. Helmikuu 2013. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. www.viisaankivi.

Hanki -koulutukset. Helmikuu 2013. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. www.viisaankivi. Hanki -koulutukset Helmikuu 2013 Hankkeen vastuut ja velvollisuudet Hankkeesta vastaa aina hakija. Koordinointihankkeessa useita pieniä hankkeita on laitettu yhteen ja hankkeen hakijana on Viisari. Koordinointihankkeen

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Sivu 1/9 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA RAHOITUSHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Tällä hakemuksella voidaan hakea kansallista maakunnan kehittämisrahaa, sekä kansallisia erityisohjelmia. Maakunnan kehittämisrahoituksen

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Rahoittajaviranomaisen tiedot Tuensaajan tiedot PÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Ohjelmakausi 2007-2013 Päätöspäiväys

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 tekninen tu... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (7) 24.6.2015 EURA 2014/2364/09 02 01

Lisätiedot

Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi

Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi VARSINAIS-SUOMEN LIITTO Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi Rahoitushakemuslomakkeella voidaan hakea avustusta kansallisesta maakunnan kehittämisrahasta maakuntaohjelmaa toteuttaviin

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET Lnro 3305oh YLEISTÄ Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun yritystuesta

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi A32477 Tunniste A32477.0000 Tila

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin myönnettävät valtionavustukset Valtionavustusohje Vuoden 2015 hakuaika päättyy - keväällä 30.4.2015 ja - syksyllä

Lisätiedot

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 1(8) MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 SISÄLTÖ 1. YLEISET OHJEET 1.1 Käyttöehdot ja soveltamisala 1.2 Hankkeen vastuullisen

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013

Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013 1.10.2009 EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 1. Projektisuunnittelun aloittaminen

Lisätiedot

Projektien aloitustilaisuus

Projektien aloitustilaisuus Projektien aloitustilaisuus Aika ja paikka: 15.4.2011 Metropolia ammattikorkeakoulu, Helsinki Läsnä: Suvi Hartikainen, Metropolia amk Anna-Maria Vilkuna Annikka Puro, Päijät-Hämeen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

YHTEISHANKETTA KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS (9.12.2011)

YHTEISHANKETTA KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS (9.12.2011) YHTEISHANKETTA KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS (9.12.2011) Sopimuksen kohde Tietoon perustuvaa tukea opiskelijan opinto- ja urapolulle (TIPTOP) -projekti (Euroopan sosiaalirahaston hakemus numero 705012)

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 942. Laki. eläkesäätiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000

SISÄLLYS. N:o 942. Laki. eläkesäätiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2000 N:o 942 948 SISÄLLYS N:o Sivu 942 Laki eläkesäätiölain muuttamisesta... 2397 943 Laki vakuutuskassalain muuttamisesta... 2400

Lisätiedot

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella - Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaiset yritystuet - Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), lain valtionavustuksesta yritystoiminnan

Lisätiedot

ESR-HANKKEEN TALOUSSEURANTA

ESR-HANKKEEN TALOUSSEURANTA ESR-HANKKEEN TALOUSSEURANTA OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 Jaana Summanen ESR-projektien käynnistystilaisuus 12.3.2009 / Opetushallitus, Helsinki www.oph.fi/esr Osaamisen ja sivistyksen asialla Käsiteltäviä

Lisätiedot

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS 2015 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: RAY Julkaisija: RAY Tätä ohjetta sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2014 tai sen jälkeen myönnettäviin raha-automaattiavustuksiin.

Lisätiedot

2. Maksatushakemuksen laatiminen hankkeen toteuttajan toimesta

2. Maksatushakemuksen laatiminen hankkeen toteuttajan toimesta 3.7.2008 Liite 11 OHJE MAKSATUSHAKEMUKSISTA 1. Yleistä Hankkeen kokonaiskustannukset on hyväksytty rahoituspäätöksessä ja hyväksytyssä projektisuunnitelmassa. Rahoituspäätöksessä on myös asetettu hankkeen

Lisätiedot

20.3.2014 HALLINNOIJAN OHJE POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN KEHITTÄMIOSIOILLE

20.3.2014 HALLINNOIJAN OHJE POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN KEHITTÄMIOSIOILLE 1 HALLINNOIJAN OHJE POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN KEHITTÄMIOSIOILLE 1. SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TEHTÄVÄT Satakunnan sairaanhoitopiiri toimii koko hankkeen hallinnoivana tahona. Sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Artikla 13 menojen varmentaminen rakennerahastohankkeissa 2007-2013 Art 13 työkokous Oulu 15.2.2011

Artikla 13 menojen varmentaminen rakennerahastohankkeissa 2007-2013 Art 13 työkokous Oulu 15.2.2011 Artikla 13 menojen varmentaminen rakennerahastohankkeissa 2007-2013 Art 13 työkokous Oulu 15.2.2011 TEM Alueiden kehittämisyksikkö Ylitarkastaja Eliisa Hujala Hallinto- ja valvontajärjestelmän luotettavuus

Lisätiedot

OHJE TUKIHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ

OHJE TUKIHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ Ohje 1 (10) 4.4.2013 OHJE TUKIHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ Yleistä Tukihakemuslomaketta käytetään haettaessa laajakaistarakentamisen tuesta hajaasutusalueille annetussa laissa (1186/2009, laajakaistatukilaki)

Lisätiedot