LEADER+ KEHITTÄMISHANKEHAKEMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEADER+ KEHITTÄMISHANKEHAKEMUS"

Transkriptio

1 TE-keskus Työvoima- ja elinkeinokeskus Pomoväst ry. Paikallinen toimintaryhmä LEADER+ KEHITTÄMISHANKEHAKEMUS Uusi hanke Jatkohakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen 1(6) EUROOPAN YHTEISÖ Lnro 321 Vastaanottomerkinnät: leima, käsittelijä, Dnro Hankkeen numero siirto/päätös pvm Päätöksen numero Tallentaja 1. HAKIJA Nimi Veikkolan Kyläyhdistys ry, Byförening i Veikkola rf Yhteishanke (kaikkien hakijoiden tiedot liitelomakkeella nro 327L) Jakeluosoite Jussinniitty 30 as 2 Puhelin Yhteyshenkilön nimi Katriina Aatsalo Puhelin Telefax Matkapuhelin Telefax Y-tunnus/henkilötunnus/ yhdistyksen RNo/tilatunnus LY Hakijan verotuskunta Kirkkonummi Postinumero ja -toimipaikka Veikkola Kirjanpitäjän/kirjanpitotoimiston yhteystiedot Tilipalvelu Satu Nerola ky, Teollisuustie 9, Veikkola, , Sähköposti Hankkeen johtaja Henkilötunnus Raija Kari Jakeluosoite U Postinumero ja -toimipaikka Jussinniitty 30 as 2 Puhelin Matkapuhelin Telefax Veikkola Sähköposti HANKE Hankkeen nimi Hankkeen toimiala Kylätalo ja sinne piika 7. Yritys- ja henkilöpalvelut Hankkeen kohderyhmä tai edunsaajat Uusi työntekijä, kylän uudet ja vanhat asukkaat, kylän yhteisöt ja yritykset sekä kunta. Teema Toimintalohko Toimenpidekokonaisuus 1. Uuden tieto-taidon ja teknologian hyväksikäyttö 1. Paikallinen maaseudun kehittäminen B) Kehittäminen Koko hankkeen toteutusaika 1 / /

2 3. HANKEKUVAUKSEN TIIVISTELMÄ (laajempi hankesuunnitelma liitteenä) Hankkeen kuvaus, josta tulee käydä ilmi hankkeen kohderyhmä, tavoitteet, toimenpiteet, tulokset ja vaikutukset. Tämä tiivistelmä julkaistaan internetissä. Hankitaan Veikkolan yhteisöille kylätalo, jossa kyläyhdistys ja pienehköt ryhmät voivat pitää kokouksiaan. Palkataan osa-aikainen kyläpiika, joka kehittää kylätalosta tieto- ja palvelupisteen. Kylätaloon kootaan kunnan ja kylän yhdistysten sekä yritysten tietomateriaalia. Hankkeen aikana kehitetään kyläsuunnitelmaa ja järjestetään viranomaistapaamisia kylällä. Yritysten, yhdistysten ja asukkaiden välinen yhteistyö mahdollistuu Veikkolaverkon ja toiminnallisen Veikkolakalenterin kautta. Hankkeen aikana on tarkoitus luoda kannattavaa yritystoimintaa antamalla yrityksille niiden tukitoimintoihin liittyvää palvelua: IT-, verkostoitumis- ja markkinointiapua. 2(6) 4. HANKKEEN KOHDEALUE Hanke on luonteeltaan alueellinen ylimaakunnallinen valtakunnallinen Alueellinen kohdentuminen Yksi kunta Useampi kunta Seutukunta Useampi seutukunta Maakunta Useampi maakunta Paikallisen toimintaryhmän alue Kohdealueen maantieteellinen tarkennus (nimeä kunta/kunnat, seutukunta/seutukunnat, maakunta/maakunnat, paikallinen toimintaryhmä) Uusimaa, Kirkkonummi Liityntä muihin ko. ohjelman hankkeisiin tai muihin ohjelmiin (teemaohjelmiin, hankekokonaisuuksiin tai yksittäisiin hankkeisiin) Hankenumero ja hankkeen nimi TE-keskuksen maaseutuosaston osarahoittama (kaikista hankeliitynnöistä täytetään liitelomake nro 328L) Muun viranomaisen osarahoittama

3 3(6) 5. KEHITTÄMISHANKKEEN KUSTANNUSARVIO, RAHOITUSSUUNNITELMA JA MAKSATUSSUUNNITELMA Luvut ilmoitetaan euroina Kustannusarvio tehdään ilman arvonlisäveroa. Mikäli hakija ei kuitenkaan saa palautusta, niin arvonlisävero voidaan sisällyttää kustannusarvion lukuihin. Arvonlisävero sisältyy hankkeen kustannusarvioon Alustava vuosittainen kustannusarvio Palkat ja sivukulut Ostopalvelut, palkkiot ja niiden sivukulut Matkakulut Luontoissuoritukset - talkootyö Muut kustannukset - vuokrat - toimistokulut Rahoitustarve yhteensä Hankkeen tulot (vähennetään) RAHOITETTAVAT NETTOMENOT Vuosi Yhteensä kyllä ei Alustava vuosittainen rahoitussuunnitelma Yhteensä A. Toimintaryhmältä haettava rahoitus (EU+valtio+kunnat) B. Muu kansallinen julkinen rahoitus - rahallinen osuus - luontoissuoritukset - talkootyö HANKERAHOITUS (C+D) E. Hankkeen tulot (lisätään) Kokonaisrahoitus (A+B+D+E) KEHITTÄMISTUEN MAKSATUSSUUNNITELMA Ensimmäistä maksatusta aiotaan hakea Arvio ensimmäisen maksatuksen suuruudesta mennessä 3826 euroa

4 6. KEHITTÄMISHANKKEESEEN LIITTYVÄT INVESTOINNIT Luvut ilmoitetaan euroina Investoinnit, jotka eivät liity yritystoimintaan (Yrityskohtaiset tuet on haettava eri lomakkeella) 4(6) Investointien toteutusaikataulu KONE- JA LAITEHANKINNAT Kustannusarvio Koneet ja laitteet yhteensä Rahoitussuunnitelma A. Toimintaryhmältä haettava rahoitus (EU+ valtio+kunnat) B. Muu kansallinen tuki Yhteensä (A+B+D) RAKENTAMISKULUT Kustannusarvio (täytetään joko a tai b) a) Yksikkökustannukset (hyväksytty ohjekustannusarvio liitteenä) b) Erittelyn perusteella haettavat kustannukset Rakennuttajan kustannukset (suunnittelu, luvat, valvonta yms.) Tarvikkeet - oma tavara (erittely liitteenä) yhteensä Työkustannukset Yhteensä - ostetut Tarvikkeet - ostettu työsuoritus - talkootyö (erittely liitteenä) yhteensä Rahoitussuunnitelma A. Toimintaryhmältä haettava rahoitus (EU+ valtio+kunnat) B. Muu kansallinen tuki - maksut - luontoissuoritukset - talkootyö Yhteensä (A+B+D) Hankkeeseen myönnetty Rakennuslupa Ympäristölupa Hanke ei tarvitse ympäristölupaa Muu viranomaislupa, mikä

5 5(6) KIINTEISTÖN HANKINTA Kustannusarvio Kustannusarvio yhteensä Rahoitussuunnitelma A. Toimintaryhmältä haettava rahoitus (EU+ valtio+kunnat) B. Muu kansallinen tuki Yhteensä (A+B+D) KEHITTÄMIHANKKEESEEN LIITTYVÄN INVESTOINTITUEN MAKSATUSSUUNNITELMA Ensimmäistä maksatusta aiotaan hakea mennessä Arvio ensimmäisen maksatuksen suuruudesta euroa 7. MUU JULKINEN RAHOITUS Haetaanko hankkeeseen muuta julkista rahoitusta kyllä Erittely muusta julkisesta rahoituksesta (rahoittaja, tukimuoto, määrä ja hakupäivämäärä) ei Onko hanke saanut muuta julkista rahoitusta kyllä Erittely saadusta julkisesta rahoituksesta (rahoittaja, tukimuoto, määrä ja päätöspäivämäärä) ei 8. HAKIJAN VAKUUTUS JA SUOSTUMUS Hakija vakuuttaa tässä hakemuksessa ja sen liitteissä antamansa tiedot oikeiksi. Hakija on tutustunut hakuohjeisiin ja tuntee hakemuksessa tarkoitetun hankkeen aloittamiseen liittyvät riskit. Hakija suostuu toimittamaan hakemuksen ratkaisemiseksi tarvittavat lisäselvitykset ja suostuu tämän hakemuksen kohteena olevan toiminnan osalta suoritettavaan katselmukseen tarpeellisin osin. Hakija suostuu, että maa- ja metsätalousministeriö, työvoima- ja elinkeinokeskukset ja niiden valtuuttamat henkilöt ovat oikeutettuja tämän hakemuksen ratkaisemista, tuen maksamista, valvontaa ja seurantaa varten saamaan hakijaa koskevat tarpeelliset tiedot sekä suorittamaan valvontaa tuen saajan luona siten kuin maaseutuelinkeinojen rahoituslaissa tai sen nojalla säädetään. Paikka ja aika Hakijan allekirjoitus ja nimenselvennös (nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö) Veikkolassa Raija Kari Katriina Aatsalo

6 6(6) LIITTEET 1. Kaikkiin kehittämishankehakemuksiin a) Hankesuunnitelma, johon sisältyy rahoitussuunnitelma ja toteutusaikataulu b) Selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta, esim. kassavirtalaskelma tai likvi (ei koske kuntia, kuntayhtymiä ja valtion organisaatioita), ja perustelu ennakon tarpeelle, jos hakijan tarkoituksena on hakea tuen maksamista ennakkona. c) Verottajalta saatu tai muu riittävä selvitys hankkeen arvonlisäverovelvollisuudesta on pakollinen, jos hakija ei ole arvonlisäverovelvollinen ja kustannukset sisältävät alv:n. Valtiolta tai sen laitoksilta ei tarvita kyseistä selvitystä. Lisäksi hakija voi tehdä ehdotuksen ohjausryhmän jäsenistä. Ohjausryhmä jätetään pääsääntöisesti valitsematta, jos hankkeen kustannukset ovat enintään euroa. 2. Kehittämishankehakemuksiin, joissa hakijana on yhteisö a) Kaupparekisteriote, yhdistysrekisteriote tai säätiörekisteriote ja yhteisön säännöt b) Selvitys nimenkirjoitusoikeudesta, jos hakija ei ole a) kohdassa tarkoitettu yhteisö c) Jäljennös siitä yhteisön kokouspöytäkirjasta, jossa hankkeesta ja sitä koskevasta tukihakemuksesta on päätetty 3. Hakemuksiin, jotka koskevat kehittämishankkeeseen liittyviä investointeja a) Rakennusinvestoinnin osalta silloin, kun rakennushankkeen toteuttaminen edellyttää toimenpide- tai rakennuslupaa tai rakennuksen kustannusarvio ylittää euroa, kolmena sarjana työvoima- ja elinkeinokeskuksen asianomaisen virkamiehen hyväksymät maa- ja metsätalousministeriön ohjeistuksen mukaiset rakennuspiirustukset sekä tämän hyväksymä kustannusarvio ja rakennusselostus maa- ja metsätalousministeriön lomakkeen mukaisesti, jos kyseiseen tarkoitukseen on vahvistettu yksikkökustannukset. Muissa kuin edellä mainituissa rakennushankkeissa riittää asemapiirustus tai karttaote kohteen sijainnista, kustannusarvio ja rakennusselostus maa- ja metsätalousministeriön lomakkeen mukaisesti, jos kyseiseen tarkoitukseen on vahvistettu yksikkökustannukset sekä korjauskohteissa valokuvat lähtötilanteesta. b) Muun työ suorittamisen osalta riittävän ammattitaidon omaavan suunnittelijan laatima suunnitelma ja kustannusarvio c) Irtaimiston hankinnan osalta tavarantoimittajan tarjous d) Käytetyn koneen tai laitteen hankinnan osalta - myyjän ilmoitus laitteen tarkasta alkuperästä ja siitä, ettei laitetta varten ole viimeisen seitsemän vuoden aikana saatu julkista rahoitusta; - selvitys käytetyn laitteen hankinnan hyödyllisyydestä ja välttämättömyydestä investoinnin kannalta sekä edullisuudesta ja kustannuksista saatavaan hyötyyn nähden verrattuna vastaavan uuden laitteen hankintaan; - selvitys laitteen teknisistä ja teknologisista ominaisuuksista ottaen huomioon investoinnin päämäärät. e) Kiinteistön hankinnan osalta - luovutuskirjan luonnos tai maakaaren (540/1995) 2 luvun 7 :ssä tarkoitettu luovutuskirjan esisopimus (ei tarkoiteta lykkäävin tai purkavin ehdoin tehtyä kauppakirjaa) tai muu saantokirjan luonnos; - selvitys siitä, että hankittavan rakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen tai peruskorjaukseen ja maapohjan hankintaan ei ole viimeisen 10 vuoden aikana saatu julkista rahoitusta; - selvitys erityisistä syistä, joiden vuoksi rakennus on tarpeellinen tuen hakijan toiminnan kannalta; - selvitys, että rakennus täyttää aiotussa käyttötarkoituksessaan, mitä laissa tai lain nojalla annetussa säädöksessä tai määräyksessä rakennuksen sijainnilta tai kunnolta taikka muutoin vaaditaan. 4. Hakemuksiin, joissa alihankkija tai palvelun antaja toteuttaa osan kehittämishankkeesta a) Tuen saajan ja alihankkijan tai palvelun antajan välinen sopimus, josta ilmenee toimenpiteiden kustannukset ja niiden hinnoittelu tuotantokustannusten mukaisesti. b) 5. MMM:n liitelomakkeet Kirjallinen sopimus siitä, että tuen saaja voi antaa tarkastavalle viranomaiselle kumpaakin osapuolta koskevat tiedot tuettujen toimintojen osalta. Yhteishankkeessa mukana olevien hakijoiden tiedot, liitelomake nro 327L Ilmoitus hankkeeseen liittyvästä yrityshankkeesta/ kehittämishankkeesta, liitelomake nro 328L LEADER+ hankkeiden indikaattorilomake (321ind_K) Yrittäjän sitoumus yritysryhmän kehittämishankkeeseen 338L

HANKETUKIHAKEMUS Yleishyödyllinen investointihanke

HANKETUKIHAKEMUS Yleishyödyllinen investointihanke 1(5) HANKETUKIHAKEMUS Ylshyödyllinen investointihanke Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Uusi hakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Muutos saatuun rahoituspäätökseen Euroopan

Lisätiedot

TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE

TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE Lomake 3306A 1 Uusi hakemus Korjaus/täydennys hakemukseen Muutoshakemus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 942. Laki. eläkesäätiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000

SISÄLLYS. N:o 942. Laki. eläkesäätiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2000 N:o 942 948 SISÄLLYS N:o Sivu 942 Laki eläkesäätiölain muuttamisesta... 2397 943 Laki vakuutuskassalain muuttamisesta... 2400

Lisätiedot

TUKIHAKEMUS Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR)

TUKIHAKEMUS Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR) TUKIHAKEMUS Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR) Viranomainen täyttää: 1.6.2015 ELY-keskus Dnro: Saapunut: Siirretty: Hankenumero: / 20 / 20 Hakija täyttää: (täyttöohjeet sivulla 4) 1. Hankkeen nimi

Lisätiedot

Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi

Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi VARSINAIS-SUOMEN LIITTO Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi Rahoitushakemuslomakkeella voidaan hakea avustusta kansallisesta maakunnan kehittämisrahasta maakuntaohjelmaa toteuttaviin

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus)

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus) 1 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus) Hakemus on Uusi Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Etelä Pohjanmaan liitto täyttää Saapunut Dnro FIMOS nro Hakemusnro

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

Maksajaviranomaisten kevätpäivä Oulu 24.-25.3.2009

Maksajaviranomaisten kevätpäivä Oulu 24.-25.3.2009 Maksajaviranomaisten kevätpäivä Oulu 24.-25.3.2009 EU- tukiin liittyvät säädökset ja niiden vaatimukset, esittelijän ja ratkaisijan vastuut sekä päätöksen perustelut Mikko Knuutinen, YTT, HTL c/o Asianajotoimisto

Lisätiedot

rakentaminen tai muu työ on tehtävä loppuun päätöksessä määrätyssä toteutusajassa.

rakentaminen tai muu työ on tehtävä loppuun päätöksessä määrätyssä toteutusajassa. MAKSATUKSET EU-HANKKEISSA (maaseuturahasto) Tuen maksaminen Eu-hankkeissa Kehittämis- tai investointihanke tulee toteuttaa rahoittajan päätöksessä hyväksytyn hankesuunnitelman, kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 17.6.2015 Dnro 1272/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 58/15 Kumotaan Määräys Nro 33/15, Dnro 969/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella - Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaiset yritystuet - Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), lain valtionavustuksesta yritystoiminnan

Lisätiedot

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET

YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET YRITYSTUEN MYÖNTÄMINEN JA YRITYSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET Lnro 3305oh YLEISTÄ Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun yritystuesta

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta OHJE Päivämäärä Nro 5.9.2005 O/17/2005TM Jakelu: Työvoima- ja elinkeinokeskusten työvoimaosastot ja työvoimatoimistot Ohjeen nimi: Ohje työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Sivu 1/9 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA RAHOITUSHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Tällä hakemuksella voidaan hakea kansallista maakunnan kehittämisrahaa, sekä kansallisia erityisohjelmia. Maakunnan kehittämisrahoituksen

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Kuutoskaupunkien avoimet innovaatioalustat kä... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (11) 14.4.2015 EURA 2014/1688/09 02 01

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 tekninen tu... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (7) 24.6.2015 EURA 2014/2364/09 02 01

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Rahoittajaviranomaisen tiedot Tuensaajan tiedot PÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Ohjelmakausi 2007-2013 Päätöspäiväys

Lisätiedot

Maakuntahallituksen päätös 168 1 (8) Päiväys 16.12.2013 306/03.03.02/2013. Maakunnan kehittämisraha. Hakemusnumero 13034 Hankenumero 118113.

Maakuntahallituksen päätös 168 1 (8) Päiväys 16.12.2013 306/03.03.02/2013. Maakunnan kehittämisraha. Hakemusnumero 13034 Hankenumero 118113. Maakuntahallituksen päätös 168 1 (8) Päiväys 16.12.2013 306/03.03.02/2013 Asia Maakunnan kehittämisraha Hakemusnumero 13034 Hankenumero 118113 Hakija Hakemus saapunut Hanke Vantaan Innovaatioinstituutti

Lisätiedot

OHJE TUKIHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ

OHJE TUKIHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ Ohje 1 (10) 4.4.2013 OHJE TUKIHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ Yleistä Tukihakemuslomaketta käytetään haettaessa laajakaistarakentamisen tuesta hajaasutusalueille annetussa laissa (1186/2009, laajakaistatukilaki)

Lisätiedot

Lomakkeen täyttöohjeita:

Lomakkeen täyttöohjeita: Lomakkeen täyttöohjeita: 1 Tällä lomakkeella voi hakea Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta investointihankkeeseen tai kansallista työllisyysperusteista investointiavustusta. 1. TE keskuksen

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 1(8) MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 SISÄLTÖ 1. YLEISET OHJEET 1.1 Käyttöehdot ja soveltamisala 1.2 Hankkeen vastuullisen

Lisätiedot

Hanki -koulutukset. Helmikuu 2013. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. www.viisaankivi.

Hanki -koulutukset. Helmikuu 2013. Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. www.viisaankivi. Hanki -koulutukset Helmikuu 2013 Hankkeen vastuut ja velvollisuudet Hankkeesta vastaa aina hakija. Koordinointihankkeessa useita pieniä hankkeita on laitettu yhteen ja hankkeen hakijana on Viisari. Koordinointihankkeen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343. Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki. N:o 329

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343. Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki. N:o 329 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343 SISÄLLYS N:o Sivu 329 Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki... 885 330 Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun

Lisätiedot

KEHITTÄMISYHDISTYS SEPRA RY KOORDINAATIOHANKKEET 2013-2014. www.seprat.net

KEHITTÄMISYHDISTYS SEPRA RY KOORDINAATIOHANKKEET 2013-2014. www.seprat.net KEHITTÄMISYHDISTYS SEPRA RY KOORDINAATIOHANKKEET 2013-2014 Sepra on käynnistämässä kaksi uutta koordinaatiohanketta: KAAKON KEHITTYVÄT KYLÄT ja KAAKON KYLÄKUNNOSTUKSET MIHIN TUKEA SAA? 1) Kaakon kehittyvät

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin myönnettävät valtionavustukset Valtionavustusohje Vuoden 2015 hakuaika päättyy - keväällä 30.4.2015 ja - syksyllä

Lisätiedot