TOIMINTASUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA ESPOON HYVINVOINTIALOJEN HENKILÖSTÖ JHL. ry 587

2 YLEISTÄ Espoon hyvinvointialojen henkilöstöjhl ry. 587 on Julkisten ja Hyvinvointialojen liitto ry:n rekisteröity jäsenyhdistys. Yhdistys noudattaa toiminnassaan liiton päättämiä sääntöjä ja toimintalinjoja. Toimintaamme ohjaavat JHL:n liittostrategia, JHL:n pääkaupunkiseudun aluetoimiston toimintasuunnitelma, Espoon kaupungin strategioista erityisesti palvelu - ja henkilöstö strategiat ja Espoon Kunta-alan yhteisjärjestön toimintasuunnitelma. Yhdistys ottaa kantaa jäsenistöä koskeviin asioihin, kannustaa, tukee ja neuvoo jäsenistöä. Yhteisjärjestön pääluottamusmiehet sekä päätoiminen luottamusmies neuvottelevat jäsenistöä koskevista sopimuksista ja muista työehtoihin liittyvistä asioista. Yhdistyksellä on myös ammattialakohtaisia luottamusmiehiä, jotka toimivat työpaikoilla. Yhdistyksen jäseniä toimii myös työsuojeluvaltuutettuina sekä työsuojeluasiamiehinä työpaikoilla. Yhdistyksen jäsenmäärä on n Jäsenistömme edustaa sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöä, sivistystoimessa olevaa varhaiskasvatus henkilöstöä ja palveluliiketoimen toimialan henkilöstöä. ARVOT Yhdistyksen arvot ovat yhteneväiset yhteisjärjestön arvojen kanssa. Inhimillisyys Kunnioitamme toistemme erilaisuutta ja arvostamme toisiamme. Olemme suvaitsevaisia toisiamme kohtaan. Tuemme, kuuntelemme ja kuulemme toisiamme. Oikeudenmukaisuus Avoimuus. Tasa-arvo ja kunnioitus. Tasapuolisuus edunvalvonnassa ja muissa jäsenistöä koskevissa asioissa. Heikompiosaisista huolehtiminen. Aktiivien työkuorma on kohtuullinen ja tasapuolinen. Jäsenlähtöisyys Jäsenistön tarpeiden tasapuolinen huomioiminen ja edustaminen päätöksen teossa. Toiminta on vuorovaikutteista ja yhteistoiminnallista. Kestävä Kehitys Kehitämme, yhdistyksen toimintaa niin että pystymme vastaamaan muuttuviin yhteiskunnan ja työelämän haasteisiin.

3 VISIO Yhdistyksen jäsenet toimivat aktiivisesti vahvan edunvalvonnan ja työhyvinvoinnin toteuttamiseksi ja edistämiseksi liiton tavoitteiden mukaisesti. TOIMINNAN PAINOPISTEET Kuntatasolla valmistaudumme ja vaikutamme muutoksiin oman kuntamme ja pääkaupunkiseudun hankkeissa. - teemme esityksiä ja kannanottoja - toimimme ammattialakohtaisissa verkostoissa - tuemme henkilöstön edustajien osaamista Jäsenhankintamme on aktiivista - tehostamme jäsenhankkijoidemme toimintaa työpaikoilla tukemalla ammattialakohtaisen yhdyshenkilöverkoston toimintaa ja kannustamme erityisesti maahanmuuttaja-jäseniämme jäsenhankintaan. - olemme yhdistyksenä esillä Espoon tapahtumissa ja jalkaudumme työpaikoille - kehitämme työpaikkatiedottamista - tehostamme koulutiedottamista Kehitämme ja tuemme ammattialajaosten toimintaa. YHTEISTOIMINTA Yhteisjärjestö: Yhdistys kuuluu Espoon Kunta-alan Yhteisjärjestö JHL ry:n (920), joka on Espoon kaupungin henkilöstöä edustavien JHL yhdistysten kattojärjestö. Yhteisjärjestö neuvottelee ja allekirjoittaa sopimukset jäsenyhdistystensä puolesta. Yhteisjärjestössä toimii hallitus ja edustajisto. Yhteisjärjestön hallitus koordinoi edunvalvontaa ja yhteistoimintaa Espoossa. Hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa, paitsi kesäkuukausina Yhteisjärjestön hallituksessa yhdistyksellämme on neljä paikkaa. Varsinaisina jäseninä ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kaksi yhdistyksemme jäsentä, jotka nimetään hallituksemme järjestäytymiskokouksessa, sekä kaksi, ei henkilökohtaista, varajäsentä. Varajäsenillä on oikeus osallistua kokouksiin, pysyäkseen asioista ajan tasalla. Pääluottamusmiehillä, päätoimisella luottamusmiehellä ja työsuojeluvaltuutetuilla on läsnäolo-, puhe-, ja esitys oikeus. Edellisten varahenkilöillä on osallistumisoikeus kokouksiin. Edustajisto käyttää ylintä päätösvaltaa, se kokoontuu 2 kertaa vuodessa sääntömääräisiin kevät- ja syyskokouksiin. Kevätkokous pidetään ennen huhtikuun 30.päivää ja syyskokous joulukuussa. Muita edustajiston kokouksia yhteisjärjestö voi pitää tarpeen mukaan.

4 Edustajistossa yhdistyksellämme on 11 varsinaista jäsentä ja sama määrä varajäseniä. Heidän valintansa suoritetaan yhdistyksen hallituksen toimintakaudeksi yhdistyksemme syyskokouksessa. Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia varajäseniä. Varajäsen osallistuu kokoukseen varsinaisen ollessa estynyt. Espoon kunta-alan yhteisjärjestön yhdistykset ovat: Espoon hyvinvointialojen henkilöstöjhl ry.587 Espoon kaupungin viranhaltijat ja toimihenkilöt JHL ry. 197 Espoon kaupungin hallinnolliset ja teknilliset toimihenkilöt JHL ry.393 Länsi Uudenmaan palohenkilöstö JHL ry.324 Työrukkanen joka koostuu yhteisjärjestön puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta, sihteeristä, pääluottamusmiehistä, päätoimisesta luottamusmiehestä ja työsuojeluvaltuutetuista, kokoontuu valmistelemaan hallituksen kokousta noin viikkoa ennen varsinaista kokousta. Jäsenyhdistykset toimittavat asialistalle haluamansa asiat sihteerille ennen kokousta. Espoon kaupunki: Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti henkilöstöjärjestöillä on oikeus nimetä sopimuksessa oleviin yhteistoimintaelimiin henkilöstön edustaja. Tavoitteena on että niihin yhteistoimintaelimiin joiden toimialueella yhdistyksellä on jäseniä saadaan nimettyä henkilöstönedustaja.. Yhteistoimintasopimuksen mukaisia yhteistoimintaelimiä ovat: Keskushallinto: - Henkilöstöneuvosto - Kaupungin henkilöstötoimikunta - Keskushallinnon henkilöstötoimikunta - Konsernipalvelujen johtoryhmä - Sosiaali- ja terveystoimi - Henkilöstötoimikunta - Esikunnan johtoryhmä - Perhe- ja sosiaalipalveluiden johtoryhmä - Vanhuspalveluiden johtoryhmä - Terveyspalveluiden johtoryhmä - Sosiaali- ja terveyslautakunta

5 Sivistystoimi: - Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön johtoryhmä - Liikuntapalvelujen tulosyksikön johtoryhmä - Nuorisopalvelujen tulosyksikön johtoryhmä - Vapaan sivistystyön tulosyksikön johtoryhmä - Kaupunkikulttuurin tulosyksikön johtoryhmä - Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta - Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta - Liikuntalautakunta - Nuorisolautakunta - Kulttuurilautakunta Palveluliiketoimen toimiala - Henkilöstötoimikunta - Katu- ja vihertuotanto johtoryhmä - Varikon johtoryhmä - Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtoryhmä - Espoo Catering johtoryhmä - Palveluliikelaitosten johtokunta - Pelastuslaitoksen johtokunta - Kiinteistönhoitoliikelaitoksen johtoryhmä Ympäristön ja teknisten palveluiden toimiala - Henkilöstötoimikunta - Esikunnan johtoryhmä - Teknisen keskuksen johtoryhmä - Kaupunkisuunnittelukeskuksen johtoryhmä - Ympäristökeskuksen johtoryhmä - Tilakeskus-liikelaitos johtoryhmä - Rakennusvalvontakeskuksen johtoryhmä - Tekninen lautakunta - Kaupunkisuunnittelulautakunta - Ympäristölautakunta - Rakennuslautakunta - Tilakeskus johtokunta Keskushallinnon uudelleen organisoinnin vuoksi Keskushallinnon ja Palveluliiketoimen toimialan yhteistoimintaelimet tulevat vuoden 2012 alusta muuttumaan. Näiden muutosten myötä tullaan muuttamaan myös yhteistoimintasopimusta. Nämä mahdolliset muutokset tullaan huomioimaan yhdistyksen suunnitelmakaudella 2012

6 Muu yhteistoiminta Edustus on myös seuraavissa liiton elimissä, kevään 2012 ajan Liiton hallituksen varajäsen Kristiina Karaman. Liiton edustajiston varajäsen Anna-Maija Kukkonen Muiden järjestöjen kanssa tehdään aktiivisesti yhteistyötä mm. viikkopalavereissa, joissa tuodaan jäsenille tärkeitä työelämää koskevia asioita. Yhteisjärjestön puitteissa otamme aktiivisesti osaa seutuyhteistyöhön: Alueryhmä, koostuu pääkaupunkiseudun JHL:n yhdistysten ja yhteisjärjestöjen edustajista sekä liiton elimissä olevista edustajista. Alueryhmä käsittelee liiton hallituksen päätöksiä. PKS-ryhmä, koostuu pääkaupunkiseudun kaupunkien ja HUS:in JHL:n edustajista 2/kunta. Ryhmä seuraa aktiivisesti pääkaupunkiseudun yhteistyöhankkeita ja vaikuttaan niihin erityisesti JHL:n jäsenistön ja henkilöstön kannalta. PKS-seurantaryhmä, koostuu pääkaupunkiseudun kaikkien edunvalvontajärjestöjen edustajista 1/kaupunki/järjestö. PKS- seurantaryhmä on järjestöjen ja työnantajan yhteinen foorumi jossa seurataan pääkaupunkiseudun yhteistyöhankkeiden henkilöstövaikutuksia. Puhtaus- ja ruokapalveluverkostoon ja koulunkäyntiavustajien verkostoon kuuluu edustajia Espoosta ruokapalvelusta ja puhtauspalvelusta sekä edustajia Helsingistä, Vantaalta, yksityisistä, Palmiasta ja Husista. Ryhmä seuraa eri kaupungeissa tapahtuvia muutoksia ja hankkeita ja ottaa niihin kantaa liiton näkökulmasta. Helsingin, Vantaan ja HUS yhdistysten kanssa tiivistetään yhteistyötä. Pääkaupunkiseudun (PKS) aluetoimiston ja liiton keskustoimiston kanssa pidämme yhteyttä edunvalvonnan, työsuojelun, koulutuksen, kansainvälisen ja vapaa-ajan toimintojen puitteissa. Saumaton yhteistyö niin Espoon kaupungin päättäjien kuin virkamiestenkin kanssa on tärkeää työntekijöiden hyvinvoinnin kannalta. Myös vaikuttaminen valtakunnan tasolla päätöksentekijöihin ja yhteistyö heidän kanssaan on suotavaa. Valmistaudumme aktiivisesti vuoden 2012 edustajiston vaaleihin.

7 YHDISTYKSEN HALLITUS JA KOKOUSTOIMINTA Kevät- ja syyskokoukset Yhdistys pitää sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset. Kevätkokous pidetään välisenä aikana. Kevätkokouksessa käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja toiminnantarkastus, luetaan toiminnantarkastajien lausunto, päätetään toiminnantarkastuksen vahvistamisesta ja hallituksen vastuuvapaudesta sekä päätetään mahdollisesti muista esille tulevista asioista. Syyskokous pidetään välisenä aikana. Syyskokous valitsee yhdistyksen puheenjohtajan jonka toimikausi on 2 vuotta, päättää hallituksen varsinaisten ja varajäsenten määrän, valitsee varsinaiset ja varajäsenet joiden toimikausi on kaksi (2) vuotta, valitsee luottamusmiehet, toiminnantarkastajat, yhteisjärjestön edustajat ja varaedustajat sekä muut mahdollisissa yhteistoimintaelimissä toimivat edustajat. syyskokous päättää yhdistyksen toimihenkilöille maksettavista korvauksista, hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion seuraavalle vuodelle. Kevät- ja syyskokouksiin kutsutaan vieraaksi liiton, kaupungin tai jonkin yhteisön/järjestön edustaja. Hallitus Yhdistyksen hallitus vastaa yhdistyksen toiminnasta, taloudesta, edunvalvonnasta ja luottamusmiestoiminnasta syyskokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman ja talousarvion puitteissa. Hallitus seuraa talousarvion toteutumista neljännesvuosittain ja toimintasuunnitelmaa puolivuosittain. Koulutus uudelle hallitukselle kevät Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi 12 varsinaista ja 6 varajäsentä. Hallituksen kokouksissa on puhe- ja läsnäolo-oikeus pääluottamus-, varapääluottamusmiehillä, päätoimisella luottamusmiehellä, ammatti-alakohtaisilla luottamusmiehillä, työsuojeluvaltuutetuilla ja varavaltuutetuilla, sekä jaosten vetäjillä. Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti 10 kertaa/vuodessa, joka kuukauden ensimmäinen tiistai klo 18. Tilaisuudet ovat avoimia jäsenkokouksia sen jälkeen, kun vain hallituksessa käsiteltävät asiat on käsitelty. Kokouksista ilmoitetaan Motiivi lehdessä tai yhdistyksen kotisivuilla, sekä kevät- ja syystiedotteissa. Kokouspaikkana on Valtuustotalo, ellei toisin ilmoiteta.

8 JAOKSET Yhdistyksessä toimivat jaokset, jotka laativat omat toimintasuunnitelmansa ja toimintakertomuksensa. Budjetissa huomioidaan erikseen jaostoiminta. Orava -jaos: On yhdistetty vapaa-aika-, opinto-, nuoriso- ja kansainvälinen jaos. Jaoksen toimijoina ovat vapaa-aikavastaava, opintosihteeri, nuorisotiedottaja, kansainvälinen tiedottaja ja tarvittaessa 2-3 muuta toimihenkilöjäsentä. Ammattialakohtaiset jaokset: Päiväkoti- ja avoin varhaiskasvatus Perhepäivä-, ryhmäperhepäivä ja kolmiperhepäivähoito Sosiaali- ja terveystoimi Ruoka- ja puhdistuspalvelut Jaosten vetäjinä toimivat luottamusmiehet. Ammattialakohtaisten jaosten kokouksiin ovat jäsenet tervetulleita. Lisäksi yhdistyksessä toimii eläkeläisjaos. TIEDOTUS Tiedotuksesta vastaa tiedottaja yhdessä hallituksen, toimihenkilöiden ja luottamusmiesten kanssa. Tiedottajalle perustetaan tukiryhmä. Omaa logoa käytetään kaikissa tiedotteissa ja ilmoituksissa. Postitus hoidetaan yhteisvastuullisesti talkootyönä. Motiivilehdessä ja omilla www-sivuilla ilmoitetaan kokouksista ja muista tilaisuuksista. Tiedotteita lähetetään myös työpaikoille. Koko jäsenistölle postitetaan toimihenkilötiedote, kevät- ja syystiedotteet, sekä uusille jäsenille Tervetuloa yhdistykseen tiedote.jäseniä tiedotetaan myös ryhmätekstiviesteillä. JÄSENISTÖ Yhdistyksen jäsenasioita ja rekisteriä hoitaa jäsenasiainhoitaja. Jäsenhankinta on organisoitu, ja uusille jäsenille lähetetään elokuvalippu sekä Tervetuloa yhdistykseen tiedote. Muistetaan merkkipäiviään viettäviä. Aluetoimisto huomioi opiskelijajäsenet jakamalla stipendejä valmistuville. Järjestetään koulutusta ja vapaa-ajantoimintaa. Myönnetään hakemuksesta yhdistyksen harkinnan mukaan avustuksia opiskeluun/kurssitoimintaan.

9 EDUNVALVONTA, LUOTTAMUSMIESTOIMINTA JA TYÖSUOJELU Yhdistyksen tehtävänä on jäsentensä edunvalvonta. Edunvalvonta tarkoittaa jäsenten toimeentulon parantamista ja työsuhdeturvan takaamista ja työelämän laadun kehittämistä. 1. Organisaatiomuutoksissa, tuottavuushankkeissa ja pääkaupunkiseudun hankkeissa yhdistys on aktiivisesti mukana vaikuttamassa ja turvaamassa jäsenistön etua. Jäsenistö on aktiivisesti edustettuna eri työryhmissä. Ollaan aktiivisessa vuorovaikutuksessa muutoksen piirissä oleviin ammattiryhmiin. Pyritään vaikuttamaan poliittisiin päättäjiin organisaatiomuutoksissa, tuottavuushankkeissa ja pääkaupunkiseudun hankkeissa. 2. Yksityisten työnantajien palveluksessa olevien jäsenten edunvalvonta turvataan yhteistoiminnassa aluetoimiston kanssa 3. Luottamusmiehillä on hyvät edellytykset toimia jäsenten etujen ajamisessa Jatkuva kouluttautuminen * Yhteisjärjestön järjestämä * Liiton ja aluetoimiston järjestämä * Ammatillisille opintopäiville osallistuminen Säännölliset luottamusmieskokoukset Kehityskeskustelut Tiimimäinen työskentely yhteisjärjestössä yli yhdistysrajojen ja JHL- läisten työsuojelutoimijoiden kanssa. Aktiivinen osallistuminen yhteisjärjestön jaosten toimintaan. Hallitus tietää ja tuntee luottamusmiestoimintaa. Hallitus vastaa yhdistyksen edunvalvonnasta. Hallituksen perehdytyskoulutuksessa esitellään luottamusmiestoimintaa. 4. Palkkausjärjestelmien kehittämisessä ollaan aktiivisesti mukana Perhepäivähoito-liitteen Espoon soveltamissopimuksen kehittäminen TVA (työn vaativuuden arviointi) Tulospalkkausjärjestelmän kehittäminen. Palkitsemisen perusteet 5. Työsuojelu Työsuojelun tarkoituksena on ylläpitää ja parantaa työntekijöiden henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Yhteisjärjestön järjestämä koulutus työsuojelutoimijoille yhdessä luottamusmiesten kanssa. Yhdistyksen työsuojelutoimijoille ajankohtaisista työsuojeluasioista, työsuojelukoulutuksista ja - tilaisuuksista tiedottaminen.

10 HALLITUS- JA KOKOUSTOIMINTA TAVOITE TOIMENPITEET VASTUU AIKATAULU Sitoutuminen Työnjako Pj Koko vuosi Aktiivien osallistuminen, ei vain läsnäolo Hallitus Noudatetaan tehtyjä toimihenkilökuvauksia Aktiivien perehdytyskortti aktiivisesti käyttöön Kokoukset Kahvi jo tullessa Tehostetaan kotisivujen käyttöä Etukäteismateriaalit Pj:lle Pj Sihteeri Hallitus Toimijat Kuukauden ensimmäinen tiistai Jäsenistön aktivointi mukaan toimintaan Tiedot tiedottajalle Kokousaikataulut Motiiviin, Jäsentiedotteeseen ja kotisivuille Toimijat Tiedottaja Joulukuu Elo/syyskuu Jäsentiedotteet Toimijat Tiedottaja 2 x vuosi Kokoustietoiskut kotisivuille Sihteeri Kuukausittain

11 Tiedon hankinta liitosta, aluetoimistosta, yhteisjärjestöstä ja yhdistyksestä Kotisivujen päivitys ja ajankohtaistaminen Pj Sihteeri Tiedottaja Plm Jatkuvaa 2012 toiminnan arviointi 2013 toiminnan suunnittelu Koko pv /viikonloppu Pj Opintosihteeri Syksy 2012 Sääntömääräisten asioiden käsittely Kevät- ja syyskokoukset Pj Sihteeri Kevät Syys Aktiivien jaksaminen Työhyvinvointi Pj Vapaa-aikavast. Touko-kesäkuu

12 EDUNVALVONTA TAVOITE TOIMENPITEET VASTUU AIKATAULU Kuukausittaiset lm kokoukset ja ammattialakohtaiset Koko toimintakausi lm tapaamiset jatkuvaa toimintaa Tiedon saaminen ja eteenpäin vieminen sekä uuden oppiminen Pääluottamusmies ja päätoiminen luottamusmies Toimijoiden tukeminen ja jaksaminen Koulutusta luottamusmiehille ja toimijoille Uusien luottamusmiesten perehdytys Uuden luottamusmies organisaation seuranta ja kehittäminen Tyhy-toimintaa toimijoille Pääluottamusmies ja päätoiminen luottamusmies 2-3 x vuosi 450 Edunvalvonnan ja työsuojelun yhteistyön kehittäminen Yhteisjärjestön lm- tsa koulutuksiin osallistuminen. Uusien työsuojeluasiamiesten kartoitus. Liiton ja aluetoimiston edunvalvontapäiville osallistuminen Pääluottamusmies, päätoiminen luottamusmies ja työsuojeluvaltuu-tetut Kevät ja syksy 300 Jäsenten etujen turvaaminen, valvonta sekä päätöksentekoon vaikuttamienn Aktiivinen neuvottelutoiminta, tiedottamien ja tiedonkulku, henkilöstönedustajien perehdyttäminen, yhteydenpito paikallisiin päättäjiin Pääluottamusmies ja päätoiminen luottamusmies, puheenjohtaja hallitus henkilöstön edustajat yhdistyksen kk kokoukset

13 Yksityisen palveluntuottajan palveluksessa olevien jäsenten edunvalvonta Yksityisten työnantajien ja heidän palveluksessaan olevien jäsenten kartoitus, yhteydenpito, jäsenkokoukset Pääluottamusmies, tiedottaja, jäsenasiainhoitaja Kevät Seutuyhteistyön jatkamien ja näkyväksi tekeminen Aktiivinen yhteistyö pks-alueen JHL:n yhdistyksiin ja järjestöihin. Aktiivinen toiminta PKS aluetoimiston piirissä Tiedottaminen Aktiivinen ammattialaverkostotoimintaan osallistuminen Pääluottamusmies ja päätoiminen luottamusmies luottamusmiehet Jatkuvaa toimintaa -

14 AMMATTIALA JAOKSET/ yhteinen toiminta TAVOITE TOIMENPITEET VASTUU AIKATAULU Ammattialakohtaisten jaosten toiminta Jaostoiminnan kehittäminen Säännöllinen kokoontuminen Yhteistyö ammattialajaosten välillä Pääluottamusmies ja päätoiminen luottamusmies vierailut jaoksissa Luottamusmiehet jatkuvaa toimintaa Jäsenistön aktivoiminen osallistumaan ammatillisiin opintopäiviin, luottamusmies osallistuu ammatillisiin opintopäiviin tarvittaessa järjestetään omat Luottamusmiehet jatkuvaa toimintaa

15 TIEDOTUSTOIMINTA TAVOITE TOIMENPITEET VASTUU AIKATAULU Jäsenistön aktivointi Tiedottaminen Kokousaikataulu tiedottajalle Sihteeri Joulukuu Ilmoitukset Motiiviin Toimijat Tiedottaja Kuukausittain aikataulu wwwsivuilla Tiedon kartuttamien liitosta, aluetoimistosta, yhteisjärjestöstä, yhdistyksestä. Jäsentiedotteet Kevättiedoteasiat ajoissa Syystiedoteasiat ajoissa Tiedottaja Toimijat Toimijat Jäsentiedote 2 x v Jäsentiedote Ajankohtaisen yhdistystiedon saaminen jäsenille Kertomuksia tapahtumista kuvineen. Esittely/info kotisivuista, mitä siellä voi tehdä ja mitä sieltä löytyy. Kokouksissa käsiteltävistä asioista ja kokouksista infoa kotisivuille. Työhuoneeseen kokouskutsu liitteineen(mm. saapuneet kirjeet ym) Puheenjohtaja Pääluottamusmiehet, tiedottaja,hallitus Jaoksien vetäjät Puheenjohtaja Pääluottamusmiehet Tiedottaja Jaoksien toimintakertomukset ja toimintasuunnitelmat kotisivuille -ammattialakohtaista tietoa Toimijat jaoksien vetäjät 274,80

16 JÄSENISTÖ TAVOITE TOIMENPITEET VASTUU AIKATAULU EUROA Lisää jäseniä Jokainen tuo yhden uuden jäsenen Hallitus Aktiivit koko vuosi elokuvalippu molemmille 2x10 Jäsenhankinta Opiskelijat varsinaisiksi jäseniksi Koulutiedottaminen Käynnit kouluilla Työpaikkakäynnit Esitteet Liiton jäsenhankinta Koulutiedottaja (lisää toimijoita) Hallitus Jäsenkoordinaattori Nuorisovastaava Lukukauden alussa opiskelijat Loppukeväällä valmistuvat Muistetaan jäseniä merkkipäivinä Kukkalahjakortit 25 50v, 60v, 70v jne. Merkkipäivävastaava Hallitus Koko vuosi 2500 Muistetaan aktiiveja merkkipäivinä Lahjakortti 70 Hallitus Merkkipäivävastaava Koko vuosi 700

17 Yhdistyksen kevät- ja syyskokoukset Ilmoitukset Motiivi-lehdessä Kotisivuilla Kevät- ja syystiedotteissa Ilmoitukseen maininta kahvitarjoilu ja yllätyslahja Tiedottaja Yhdistysesite Tervetuloa yhdistykseen Toimihenkilötiedote Päivitys Tiedottaja ja työryhmä Tiedottaja Tiedottaja Mahdollisimman pian Heti vuoden alussa Tammikuu Kevät- ja syystiedote Työryhmä uudistamaan sisältöä -kanteen sisällysluettelo -arpa -jäsenedut -koulutus vihjeitä esim. Opintopäivät -tapahtumakalenteri Työryhmä Tiedottaja Tammikuu Kuoreen tarra: sisältää yllätyksen

18 Jäsenilta esim. elokuvailta -tervetuliaissanat -tapahtumakalenteri käteen - luotsikoiden esittely -isolle skriinille kuvia toiminnasta ja tapahtumista - tekstiviesti-info! - maininta edustajiston vaaleista - yhdistyksen 30v mainos Jäsenasiainhoitaja Jäsenkoordinaattori tammi-helmikuu v-juhla perustetaan toimikunta Hallitus Toimikunta syksy 2012 loka-marraskuu esim määräraha

19 PÄIVÄKOTI- JA AVOIN VARHAISKASVATUS TAVOITE TOIMENPITEET VASTUU AIKATAULU Edunvalvonta ja jäsenten aktivointi Jaoksen kokoukset yms. tilaisuudet Luottamusmiehet 2012 Koulutus Yhdessä pph-jaoksen kanssa ajankohtaisesta aiheesta Luottamusmiehet kevät Hyvinvointi ja virkistys Joulumatka Lahteen Luottamusmiehet Marras-joulukuu 1200

20 PERHEPÄIVÄHOITOJAOS TAVOITE TOIMENPITEET VASTUU AIKATAULU Tiedon kulku Jaoksen kokoukset Luottamusmiehet Kevät ja syksy Ryhmis-ilta Luottamusmiehet Kevät Koulutus Yhdessä päiväkotijaoksen kanssa ajankohtaisesta aiheesta Luottamusmiehet Kevät Virkisty Joulumatka Lahteen Luottamusmiehet Marras-joulukuu 1000

21 SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI JAOS TAVOITE TOIMENPITEET VASTUU AIKATAULU Edunvalvonta ja uusien yhdyshenkilöiden rekrytointi Jaoksen kokoukset Luottamusmiehet kevät 3 x syksy 3 x 400,00 Kehitämme työpaikka tiedottamista puhelinviesti ryhmät Luottamusmiehet kevät syksy Työpaikka käynnit Ilmoitustaululle esitteet / jäsenten tapaamiset Luottamusmiehet / avustaja kevät syksy Hyvinvointi ja virkistys teatteri / konsertti - väliajalla tarjoilua / liitontiedotusta Luottamusmiehet kevät / syksy 600,00 Työhyvinvointi / koulutusta Joululounas / ilmoitus Motiivilehdessä / omat sivut ja henkilö määrä ( 20/ h ) marraskuu

22 RUOKAPALVELU JA PUHTAUSPALVELUJAOS TAVOITE TOIMENPITEET VASTUU AIKATAULU Tiedonkulku Työpaikkojen ilmoitustaulut ajantasalle Lm, aktiivit, koko vuosi Sähköpostiosoitteet jaoksen vetäjät Kännykkäviestit Jaoksen nettisivut Kokoukset Kevät ja syksy -Syyskokous -jaoksen kokoukset -ammattialakohtaisten kokemuksien vaihtaminen Ammatillisuuden kehittäminen Pääkaupunkiseudun verkoston kokoukset -aluetoimiston järjestämät ammatilliset opintopäivät -valtakunnalliset opintopäivät TSL ja Kiljavan koulutukset JHL koulutuskalenteri Lm, jaoksen vetäjät Siuntiossa Raasebogopistolla Jaoksen kehittäminen Kutsutaan PLM jaoksen tapahtumiin. Yhteistoimintaa yhteisjärjestön kanssa Jaoksen nettisivut Lm, jaoksen vetäjät, tiedottajat koko vuosi Virkistystoiminta Teatteriesitys jaoksen vetäjät Huhti-toukokuu Pikkujoulut Joulukuu 1000

23 ELÄKELÄISJAOS IKIKARPALOT TAVOITE TOIMENPITEET VASTUU AIKATAULU Eläkeläisjaoksen kokoukset Kevään kokousilmoitukset Motiiviin ja nettiin Kokoustarjoilut Jaoksen vastaava Tiedottaja Joulukuu tammikuu 2012 Kevät 50 Tule ilakoiviin Ikikarpaloihin! Tuo ideoita! Nojatuolimatka Museopäivä -opastus Tuolijumppaa kokouksessa Talviretki Pirttimäkeen Tutustuminen Musiikkitaloon Kevään teatteriretki Syksyn kokoukset Motiiviin Seija Jaoksen vastaava? Jaoksen vastaava? Päätetään yhdessä Jaoksen vastaava Tammikuu Helmikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Huhti-toukokuu Elokuu Virkistytään yhdessä Syysretki Seurasaari -kekkosmuseoon Virkistyspäivä Jaoksen vastaava Päätetään yhdessä Syyskuu Lokakuu Toivovat JHL-eläkeläiset IKIKARPALOT Teatteri Espoo Joulujuhla Jaoksen vastaava Yhdessä Marraskuu Joulukuu

24 OPINTOTOIMINTA TAVOITE TOIMENPITEET VASTUU AIKATAULU Toiminnan kehittäminen koulutus vkl uudelle hallitukselle sekä toimijoille opintosihteeri, kevät 2000 hallitus Jäsenten työhyvin voinnin edistäminen Vkl kurssi jäsenistölle kevät, syksy yhdenpäivän opintosihteeri kevät sekä syksy 5000 Käsikirjasto hallituksessa toimijoille kirjallisuutta lainattavaksi esim. työhyvin vointiin liittyen opintosihteeri koko vuosi toiminnansuunnittelun arviointi sekä 2011 toiminnan suunnittelu Yhdenpäivän koulutus puheenjohtaja, sihteeri syksy 1200 Liiton järjestämään koulutukseen osallistuminen jäsenet hakeutuvat itse ammatillisille opintopäiville sekä muuhun ammatilliseen koulutukseen opintosihteeri koko vuosi 500 Aktiivien kouluttautuminen omiin tehtäviin liittyen koulutus tarpeiden kartoitus sekä koulutukseen osallistumisen tukeminen opintosihteeri koko vuosi 500 Toimintakauden aikana mahdolliset koulutustarpeet tarpeen mukaan opintopiiri, yhteistoiminta jaosten vetäjien kanssa, koulutuspäivä, asiantuntijaluento yms. opintosihteeri sekä tilanteen mukaan toimijoita koko vuosi 1000 yht.11700

25 VAPAA-AIKA JA TYHY-TOIMINTA TAVOITE TOIMENPITEET VASTUU AIKATAULU Vapaa-ajan tarjontaan tutustuminen Matka Messut 2012, nettitarjonta, esitteet ym. vapaa-aikavastaava koko vuosi 60 Kulttuuria Konsertti, teatteri, ooppera vapaa-aikavastaava maalis-huhtikuu 1200 Kevätmatka Kaupunkimatka 2-5 pv. vapaa-aikavastaava touko-kesäkuu 3200 Hyvinvointia, käden taitoja Osaava Nainen messut, Turku vapaa-aikavastaava lokakuu 700 Kulttuuria Konsertti, teatteri, ooppera vapaa-aikavastaava marraskuu 1200 Pikkujoulun merkeissä Jouluristeily esim. Tallinna / Pietari vapaa-aikavastaava joulukuu 3600 yht. 9960

26 KANSAINVÄLINEN JAOS TAVOITE TOIMENPITEET VASTUU AIKATAULU EUROA Toiminnan kansainvälisen verkoston ylläpitäminen. Tiedonkulun parantaminen. Parantaa aktiivien maahanmuuttajien etsintää. Toimiminen oman yhdistyksen Orava-jaoksessa. Ilmoitukset toiminasta maahanmuuttajajäsenille kevät-ja syksytietovihkoon. Kotisivut pidetään ajantasolla. Jäsenkokoukset. Kv. tiedottaja Aktiivit Koko vuosi 3-4 kertaa vuodessa 150 Aktiivien toiminnan kehittäminen. Verkostoituminen muiden yhdistysten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Koulutusta järjestöyksikön. Maahanmuuttajakurssi. Yhteistyö pääkaupunkiseudun KV toiminnassa: kokoukset ja tapahtumat PKS-KAMUjen kanssa Kv. tiedottaja Aktiivit Uudet jäsenet Koko vuosi Kestävä kehitys; naisen ja lasten asemaan vaikuttaminen kehitysmaissa Kummilapsitoiminta Kv. Solidaarisuussäätiö Lepralastankoti Penghiburg Taloudenhoitaja Tärkeiden globaalien asioiden opiskelu ja hahmottaminen, miten kaikki vaikuttaa tänne kotimaahan. Ay-väen rauhanpäivät.tampereella SASK:n solidaarisuuspäivät... Maailma kylässä-festivaali Helsingissa. Rauhanpuolustajien vierailu Pietariin (www.rauhanpuolustajat.fi/rauhanpäivät) Kv. tiedottaja Aktiivit Tammikuu ??? Toukokuu Syys- lokakuu

27 NUORISOJAOS TAVOITE TOIMENPITEET VASTUU AIKATAULU Yhteistyö pääkaupunkiseudun Tiedotetaan La stradan tapahtumista ja pidetään tiiviinpää Nuorisovastaava koko vuosi nuorisojaoksen kanssa yhteistyötä Tiedottaminen Tiedotetaan kaikkia nuoria paremmin ja yritetään kehittää tapoja lähestyä nuoria sähköpostilistat alle 35v Nuorisovastaava koko vuosi Nuorten kevättapahtuma/tilaisuus pidetään valtuustotalolla pyritään saamaan paikalle joku joka kertoo nuoria kiinnostavista asioista palkkaus, edustajistonvaaleista, eduista, yhdistyksistä, tapahtumista yms. Nuorisovastaava + yhteisjärjestön nuorisoporukka Helmikuussa Espoon yhteisjärjestön nuorisojaos, la stradan ja kamut Nuortentapahtuma 587 yhteinen illanvietto ( erimaiden ruokien parissa) voi ottaa mukaan kaverin mukaan joka ei ole JHL jäsen mutta työskentelee JHL järjestäytymisalalla Tutustuminen 587 nuoriin Nuorisovastaava + yhteisjärjestön nuorisojaos Nuorisovastaava Toukokuussa Koko vuosi muiden yhdistyksien mahdollinen tuki 250 Osallistuminen nuorten päiville Espoon nuorisojaos järjestää jonkun pienen tilaisuuden aktiivit yrittävät saada mukaan ei aktiivia nuoria järjestää jonkun pienen tilaisuuden Nuorisovast. + yhteisjärjestönjaos Nuorisovast. + yhteisjärjestönj Syksy syksy muden yhdis. tuki

28

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Kaikki tämän oppaan tiedot sekä mm. päivitetyt esityslistamallit löytyvät: www.kd.fi/osastosivu

Kaikki tämän oppaan tiedot sekä mm. päivitetyt esityslistamallit löytyvät: www.kd.fi/osastosivu Kaikki tämän oppaan tiedot sekä mm. päivitetyt esityslistamallit löytyvät: www.kd.fi/osastosivu Opas tehty syyskuussa 2013 Sisällysluettelo Osastojen ja piirien toimintakalenteri. 3 Osaston tapahtumatoiminta..

Lisätiedot

LAADUKAS TOIMINTAKÄSIKIRJA

LAADUKAS TOIMINTAKÄSIKIRJA Ynni Korista hyvässä seurassa KORIPALLO LAADUKAS TOIMINTAKÄSIKIRJA Kevät 2010 Luonnos 16.2.2010/km/jk/ml Tervetuloa mukaan Oulun NMKY:n koripallotoimintaan Tämä laatukäsikirja on laadittu jokaisen Oulun

Lisätiedot

ratsastuksen seuraopas

ratsastuksen seuraopas Uudistettu painos 2012 ratsastuksen seuraopas suomen ratsastajainliitto ry Sisällysluettelo: Alkusanat 3 Mitä on seuratoiminta? 4 Ratsastusseuran perustaminen 5 Seuran toimihenkilöt 6 SRL:n tarjoamat jäsenedut

Lisätiedot

Vanhusneuvosto Turussa

Vanhusneuvosto Turussa Vanhusneuvosto Turussa Eija Salmiosalo 16.1.2014 1.7.2013 voimaan tulleessa vanhuslaissa vanhusneuvostot tulivat lakisääteisiksi. Vanhusneuvosto on asetettava viimeistään 1.1.2014. Laki ei sinällään vaikuta

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko

Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko Hyväksytty piiriyhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 YLEISTÄ Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry on valtakunnallinen järjestö, jonka tarkoituksena on organisoida, koordinoida ja tuottaa palveluja erityisesti jäsenistön tarpeisiin.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue. ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Jäsenyhdistyksen toiminta-alueena on Etelä-Karjala.

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue. ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Jäsenyhdistyksen toiminta-alueena on Etelä-Karjala. Jyty Lappeenranta ry -nimisen yhdistyksen säännöt. I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Jyty Lappeenranta ry 2 TARKOITUS JA TOIMINTA ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Yhdistys, jota

Lisätiedot

Laatukäsikirja 16.8.2012

Laatukäsikirja 16.8.2012 Laatukäsikirja 16.8.2012 2 ESIPUHE Tämä on Espoo Basket Team ry:n laatukäsikirja. Viimeisin laatukäsikirjan päivitys on elokuulta 2012. Laatukäsikirjaa tarkastellaan seuran hallituksen toimesta vuosittain

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

Esitys TEAM-liiton perustamisesta

Esitys TEAM-liiton perustamisesta Esitys TEAM-liiton perustamisesta Projektihallitus 5.5.2008 2 TEAM liittoesitys Esitys TEAM-liiton perustamisesta Sisällys TOIMINNALLINEN LIITTO... 4 EDUNVALVONNAN KULMAKIVET... 6 Työehtosopimustoiminta...

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2013 Jyty Espoo Jyty Esbo Ry

Toimintakertomus vuodelta 2013 Jyty Espoo Jyty Esbo Ry 1 Toimintakertomus vuodelta 2013 Jyty Espoo Jyty Esbo Ry Yhdistyksen toiminta-ajatus Yhdistys on jäseniään varten. Toiminta-ajatuksena on jäsenten ammatillisten ja taloudellisten etujen valvominen siten,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014 ESITYS

TOIMINTAKERTOMUS 2014 ESITYS TOIMINTAKERTOMUS 2014 ESITYS Terveydenhuoltoalan ammattijärjestö TEHY ry Tehyn Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ammattiosasto 707 ry ao707@tehy.net http://ao707.tehy.fi 1. YLEISTÄ Vuosi 2014 oli ammattiosaston

Lisätiedot

Järjestökansio. Järjestökansion käyttäjälle

Järjestökansio. Järjestökansion käyttäjälle Järjestökansio Järjestökansion käyttäjälle Kansio on tarkoitettu arjen apuvälineeksi yhdistystoimintaan. Kansioon on koottu eri osioihin toiminta yhden kokouksen säännöillä sekä oma osio kahden kokouksen

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä ja edunvalvojana.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on Vantaan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on Vantaan kaupunki. 1(6) Yhdistyksen säännöt Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, Vantaa 1 Yhdistyksen nimi on Myyrmäen Eläkkeensaajat ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on Vantaan kaupunki.

Lisätiedot

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 1/2014 KOULUTUS kannattaa

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 1/2014 KOULUTUS kannattaa logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 1/2014 KOULUTUS kannattaa 2 1/2014 Koulutus kannattaa Julkaisija: Logistiikan toimihenkilöt ry Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki Puh. 09-613 231 Telefax 020 1130

Lisätiedot

YKSITYISEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTILAISET RY YSTEA

YKSITYISEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTILAISET RY YSTEA 1 YKSITYISEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTILAISET RY YSTEA TOIMINTAKERTOMUS 2010 Vuosi 2010 oli YSTEAN toiminnan toinen kokonainen vuosi YSTEAN merkeissä keväällä 2008 tapahtuneen YLTT ry:n ja SOTT ry:n

Lisätiedot

Yhdistysposti 2/2012. TEKIJÄT: Järjestösuunnittelija Veijo Kivistö veijo.kivisto@aivoliitto.fi, p. 040 5430 009

Yhdistysposti 2/2012. TEKIJÄT: Järjestösuunnittelija Veijo Kivistö veijo.kivisto@aivoliitto.fi, p. 040 5430 009 2 Toiminnanjohtajan terveiset 3 Ajankohtaista toimenpiteitä varten 3 Yhdistysväen tapaamiset 4 Tukea yhdistysten vertaistukitoimintaan 5 Suvipäivä Suvituulessa 5 Yhdistysten internet-sivut 6 Tue Aivoliittoa

Lisätiedot

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo 2011 VUOSIKERTOMUS Sisällys Katsaus toimintavuoteen 2011... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 Kuntasektorin edunvalvonta...6 Valtiosektorin edunvalvonta...8 Yliopistosektorin edunvalvonta...9 Kirkon

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2009. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2009. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2009 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2009 Pasilan puistotie 7 00240 Helsinki

Lisätiedot

Niska- ja yläraajaongelmat

Niska- ja yläraajaongelmat Niska- ja yläraajaongelmat Työfysioterapeutti 4/2010 TYÖFYSIOTERAPEUTTI: Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry Taitto: Mainostoimisto Hasardi 4 s. 4 Toimintalinjat 2010-2012 TYÖFYSIOTERAPEUTIT Ry: Perustettu:

Lisätiedot

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009 Yhteinen organisaatiomuistio KY, TOKYO, TKY Muistio ylioppilaskuntien eri sektoreilla kevään 2009 aikana käytyjen organisaatiokeskustelujen tuloksista Koordinaattorit 6.7.2009 Sisällysluettelo 1 Hallinto...

Lisätiedot