TOIMINTASUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA ESPOON HYVINVOINTIALOJEN HENKILÖSTÖ JHL. ry 587

2 YLEISTÄ Espoon hyvinvointialojen henkilöstöjhl ry. 587 on Julkisten ja Hyvinvointialojen liitto ry:n rekisteröity jäsenyhdistys. Yhdistys noudattaa toiminnassaan liiton päättämiä sääntöjä ja toimintalinjoja. Toimintaamme ohjaavat JHL:n liittostrategia, JHL:n pääkaupunkiseudun aluetoimiston toimintasuunnitelma, Espoon kaupungin strategioista erityisesti palvelu - ja henkilöstö strategiat ja Espoon Kunta-alan yhteisjärjestön toimintasuunnitelma. Yhdistys ottaa kantaa jäsenistöä koskeviin asioihin, kannustaa, tukee ja neuvoo jäsenistöä. Yhteisjärjestön pääluottamusmiehet sekä päätoiminen luottamusmies neuvottelevat jäsenistöä koskevista sopimuksista ja muista työehtoihin liittyvistä asioista. Yhdistyksellä on myös ammattialakohtaisia luottamusmiehiä, jotka toimivat työpaikoilla. Yhdistyksen jäseniä toimii myös työsuojeluvaltuutettuina sekä työsuojeluasiamiehinä työpaikoilla. Yhdistyksen jäsenmäärä on n Jäsenistömme edustaa sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöä, sivistystoimessa olevaa varhaiskasvatus henkilöstöä ja palveluliiketoimen toimialan henkilöstöä. ARVOT Yhdistyksen arvot ovat yhteneväiset yhteisjärjestön arvojen kanssa. Inhimillisyys Kunnioitamme toistemme erilaisuutta ja arvostamme toisiamme. Olemme suvaitsevaisia toisiamme kohtaan. Tuemme, kuuntelemme ja kuulemme toisiamme. Oikeudenmukaisuus Avoimuus. Tasa-arvo ja kunnioitus. Tasapuolisuus edunvalvonnassa ja muissa jäsenistöä koskevissa asioissa. Heikompiosaisista huolehtiminen. Aktiivien työkuorma on kohtuullinen ja tasapuolinen. Jäsenlähtöisyys Jäsenistön tarpeiden tasapuolinen huomioiminen ja edustaminen päätöksen teossa. Toiminta on vuorovaikutteista ja yhteistoiminnallista. Kestävä Kehitys Kehitämme, yhdistyksen toimintaa niin että pystymme vastaamaan muuttuviin yhteiskunnan ja työelämän haasteisiin.

3 VISIO Yhdistyksen jäsenet toimivat aktiivisesti vahvan edunvalvonnan ja työhyvinvoinnin toteuttamiseksi ja edistämiseksi liiton tavoitteiden mukaisesti. TOIMINNAN PAINOPISTEET Kuntatasolla valmistaudumme ja vaikutamme muutoksiin oman kuntamme ja pääkaupunkiseudun hankkeissa. - teemme esityksiä ja kannanottoja - toimimme ammattialakohtaisissa verkostoissa - tuemme henkilöstön edustajien osaamista Jäsenhankintamme on aktiivista - tehostamme jäsenhankkijoidemme toimintaa työpaikoilla tukemalla ammattialakohtaisen yhdyshenkilöverkoston toimintaa ja kannustamme erityisesti maahanmuuttaja-jäseniämme jäsenhankintaan. - olemme yhdistyksenä esillä Espoon tapahtumissa ja jalkaudumme työpaikoille - kehitämme työpaikkatiedottamista - tehostamme koulutiedottamista Kehitämme ja tuemme ammattialajaosten toimintaa. YHTEISTOIMINTA Yhteisjärjestö: Yhdistys kuuluu Espoon Kunta-alan Yhteisjärjestö JHL ry:n (920), joka on Espoon kaupungin henkilöstöä edustavien JHL yhdistysten kattojärjestö. Yhteisjärjestö neuvottelee ja allekirjoittaa sopimukset jäsenyhdistystensä puolesta. Yhteisjärjestössä toimii hallitus ja edustajisto. Yhteisjärjestön hallitus koordinoi edunvalvontaa ja yhteistoimintaa Espoossa. Hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa, paitsi kesäkuukausina Yhteisjärjestön hallituksessa yhdistyksellämme on neljä paikkaa. Varsinaisina jäseninä ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kaksi yhdistyksemme jäsentä, jotka nimetään hallituksemme järjestäytymiskokouksessa, sekä kaksi, ei henkilökohtaista, varajäsentä. Varajäsenillä on oikeus osallistua kokouksiin, pysyäkseen asioista ajan tasalla. Pääluottamusmiehillä, päätoimisella luottamusmiehellä ja työsuojeluvaltuutetuilla on läsnäolo-, puhe-, ja esitys oikeus. Edellisten varahenkilöillä on osallistumisoikeus kokouksiin. Edustajisto käyttää ylintä päätösvaltaa, se kokoontuu 2 kertaa vuodessa sääntömääräisiin kevät- ja syyskokouksiin. Kevätkokous pidetään ennen huhtikuun 30.päivää ja syyskokous joulukuussa. Muita edustajiston kokouksia yhteisjärjestö voi pitää tarpeen mukaan.

4 Edustajistossa yhdistyksellämme on 11 varsinaista jäsentä ja sama määrä varajäseniä. Heidän valintansa suoritetaan yhdistyksen hallituksen toimintakaudeksi yhdistyksemme syyskokouksessa. Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia varajäseniä. Varajäsen osallistuu kokoukseen varsinaisen ollessa estynyt. Espoon kunta-alan yhteisjärjestön yhdistykset ovat: Espoon hyvinvointialojen henkilöstöjhl ry.587 Espoon kaupungin viranhaltijat ja toimihenkilöt JHL ry. 197 Espoon kaupungin hallinnolliset ja teknilliset toimihenkilöt JHL ry.393 Länsi Uudenmaan palohenkilöstö JHL ry.324 Työrukkanen joka koostuu yhteisjärjestön puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta, sihteeristä, pääluottamusmiehistä, päätoimisesta luottamusmiehestä ja työsuojeluvaltuutetuista, kokoontuu valmistelemaan hallituksen kokousta noin viikkoa ennen varsinaista kokousta. Jäsenyhdistykset toimittavat asialistalle haluamansa asiat sihteerille ennen kokousta. Espoon kaupunki: Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti henkilöstöjärjestöillä on oikeus nimetä sopimuksessa oleviin yhteistoimintaelimiin henkilöstön edustaja. Tavoitteena on että niihin yhteistoimintaelimiin joiden toimialueella yhdistyksellä on jäseniä saadaan nimettyä henkilöstönedustaja.. Yhteistoimintasopimuksen mukaisia yhteistoimintaelimiä ovat: Keskushallinto: - Henkilöstöneuvosto - Kaupungin henkilöstötoimikunta - Keskushallinnon henkilöstötoimikunta - Konsernipalvelujen johtoryhmä - Sosiaali- ja terveystoimi - Henkilöstötoimikunta - Esikunnan johtoryhmä - Perhe- ja sosiaalipalveluiden johtoryhmä - Vanhuspalveluiden johtoryhmä - Terveyspalveluiden johtoryhmä - Sosiaali- ja terveyslautakunta

5 Sivistystoimi: - Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön johtoryhmä - Liikuntapalvelujen tulosyksikön johtoryhmä - Nuorisopalvelujen tulosyksikön johtoryhmä - Vapaan sivistystyön tulosyksikön johtoryhmä - Kaupunkikulttuurin tulosyksikön johtoryhmä - Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta - Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta - Liikuntalautakunta - Nuorisolautakunta - Kulttuurilautakunta Palveluliiketoimen toimiala - Henkilöstötoimikunta - Katu- ja vihertuotanto johtoryhmä - Varikon johtoryhmä - Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtoryhmä - Espoo Catering johtoryhmä - Palveluliikelaitosten johtokunta - Pelastuslaitoksen johtokunta - Kiinteistönhoitoliikelaitoksen johtoryhmä Ympäristön ja teknisten palveluiden toimiala - Henkilöstötoimikunta - Esikunnan johtoryhmä - Teknisen keskuksen johtoryhmä - Kaupunkisuunnittelukeskuksen johtoryhmä - Ympäristökeskuksen johtoryhmä - Tilakeskus-liikelaitos johtoryhmä - Rakennusvalvontakeskuksen johtoryhmä - Tekninen lautakunta - Kaupunkisuunnittelulautakunta - Ympäristölautakunta - Rakennuslautakunta - Tilakeskus johtokunta Keskushallinnon uudelleen organisoinnin vuoksi Keskushallinnon ja Palveluliiketoimen toimialan yhteistoimintaelimet tulevat vuoden 2012 alusta muuttumaan. Näiden muutosten myötä tullaan muuttamaan myös yhteistoimintasopimusta. Nämä mahdolliset muutokset tullaan huomioimaan yhdistyksen suunnitelmakaudella 2012

6 Muu yhteistoiminta Edustus on myös seuraavissa liiton elimissä, kevään 2012 ajan Liiton hallituksen varajäsen Kristiina Karaman. Liiton edustajiston varajäsen Anna-Maija Kukkonen Muiden järjestöjen kanssa tehdään aktiivisesti yhteistyötä mm. viikkopalavereissa, joissa tuodaan jäsenille tärkeitä työelämää koskevia asioita. Yhteisjärjestön puitteissa otamme aktiivisesti osaa seutuyhteistyöhön: Alueryhmä, koostuu pääkaupunkiseudun JHL:n yhdistysten ja yhteisjärjestöjen edustajista sekä liiton elimissä olevista edustajista. Alueryhmä käsittelee liiton hallituksen päätöksiä. PKS-ryhmä, koostuu pääkaupunkiseudun kaupunkien ja HUS:in JHL:n edustajista 2/kunta. Ryhmä seuraa aktiivisesti pääkaupunkiseudun yhteistyöhankkeita ja vaikuttaan niihin erityisesti JHL:n jäsenistön ja henkilöstön kannalta. PKS-seurantaryhmä, koostuu pääkaupunkiseudun kaikkien edunvalvontajärjestöjen edustajista 1/kaupunki/järjestö. PKS- seurantaryhmä on järjestöjen ja työnantajan yhteinen foorumi jossa seurataan pääkaupunkiseudun yhteistyöhankkeiden henkilöstövaikutuksia. Puhtaus- ja ruokapalveluverkostoon ja koulunkäyntiavustajien verkostoon kuuluu edustajia Espoosta ruokapalvelusta ja puhtauspalvelusta sekä edustajia Helsingistä, Vantaalta, yksityisistä, Palmiasta ja Husista. Ryhmä seuraa eri kaupungeissa tapahtuvia muutoksia ja hankkeita ja ottaa niihin kantaa liiton näkökulmasta. Helsingin, Vantaan ja HUS yhdistysten kanssa tiivistetään yhteistyötä. Pääkaupunkiseudun (PKS) aluetoimiston ja liiton keskustoimiston kanssa pidämme yhteyttä edunvalvonnan, työsuojelun, koulutuksen, kansainvälisen ja vapaa-ajan toimintojen puitteissa. Saumaton yhteistyö niin Espoon kaupungin päättäjien kuin virkamiestenkin kanssa on tärkeää työntekijöiden hyvinvoinnin kannalta. Myös vaikuttaminen valtakunnan tasolla päätöksentekijöihin ja yhteistyö heidän kanssaan on suotavaa. Valmistaudumme aktiivisesti vuoden 2012 edustajiston vaaleihin.

7 YHDISTYKSEN HALLITUS JA KOKOUSTOIMINTA Kevät- ja syyskokoukset Yhdistys pitää sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset. Kevätkokous pidetään välisenä aikana. Kevätkokouksessa käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja toiminnantarkastus, luetaan toiminnantarkastajien lausunto, päätetään toiminnantarkastuksen vahvistamisesta ja hallituksen vastuuvapaudesta sekä päätetään mahdollisesti muista esille tulevista asioista. Syyskokous pidetään välisenä aikana. Syyskokous valitsee yhdistyksen puheenjohtajan jonka toimikausi on 2 vuotta, päättää hallituksen varsinaisten ja varajäsenten määrän, valitsee varsinaiset ja varajäsenet joiden toimikausi on kaksi (2) vuotta, valitsee luottamusmiehet, toiminnantarkastajat, yhteisjärjestön edustajat ja varaedustajat sekä muut mahdollisissa yhteistoimintaelimissä toimivat edustajat. syyskokous päättää yhdistyksen toimihenkilöille maksettavista korvauksista, hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion seuraavalle vuodelle. Kevät- ja syyskokouksiin kutsutaan vieraaksi liiton, kaupungin tai jonkin yhteisön/järjestön edustaja. Hallitus Yhdistyksen hallitus vastaa yhdistyksen toiminnasta, taloudesta, edunvalvonnasta ja luottamusmiestoiminnasta syyskokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman ja talousarvion puitteissa. Hallitus seuraa talousarvion toteutumista neljännesvuosittain ja toimintasuunnitelmaa puolivuosittain. Koulutus uudelle hallitukselle kevät Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi 12 varsinaista ja 6 varajäsentä. Hallituksen kokouksissa on puhe- ja läsnäolo-oikeus pääluottamus-, varapääluottamusmiehillä, päätoimisella luottamusmiehellä, ammatti-alakohtaisilla luottamusmiehillä, työsuojeluvaltuutetuilla ja varavaltuutetuilla, sekä jaosten vetäjillä. Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti 10 kertaa/vuodessa, joka kuukauden ensimmäinen tiistai klo 18. Tilaisuudet ovat avoimia jäsenkokouksia sen jälkeen, kun vain hallituksessa käsiteltävät asiat on käsitelty. Kokouksista ilmoitetaan Motiivi lehdessä tai yhdistyksen kotisivuilla, sekä kevät- ja syystiedotteissa. Kokouspaikkana on Valtuustotalo, ellei toisin ilmoiteta.

8 JAOKSET Yhdistyksessä toimivat jaokset, jotka laativat omat toimintasuunnitelmansa ja toimintakertomuksensa. Budjetissa huomioidaan erikseen jaostoiminta. Orava -jaos: On yhdistetty vapaa-aika-, opinto-, nuoriso- ja kansainvälinen jaos. Jaoksen toimijoina ovat vapaa-aikavastaava, opintosihteeri, nuorisotiedottaja, kansainvälinen tiedottaja ja tarvittaessa 2-3 muuta toimihenkilöjäsentä. Ammattialakohtaiset jaokset: Päiväkoti- ja avoin varhaiskasvatus Perhepäivä-, ryhmäperhepäivä ja kolmiperhepäivähoito Sosiaali- ja terveystoimi Ruoka- ja puhdistuspalvelut Jaosten vetäjinä toimivat luottamusmiehet. Ammattialakohtaisten jaosten kokouksiin ovat jäsenet tervetulleita. Lisäksi yhdistyksessä toimii eläkeläisjaos. TIEDOTUS Tiedotuksesta vastaa tiedottaja yhdessä hallituksen, toimihenkilöiden ja luottamusmiesten kanssa. Tiedottajalle perustetaan tukiryhmä. Omaa logoa käytetään kaikissa tiedotteissa ja ilmoituksissa. Postitus hoidetaan yhteisvastuullisesti talkootyönä. Motiivilehdessä ja omilla www-sivuilla ilmoitetaan kokouksista ja muista tilaisuuksista. Tiedotteita lähetetään myös työpaikoille. Koko jäsenistölle postitetaan toimihenkilötiedote, kevät- ja syystiedotteet, sekä uusille jäsenille Tervetuloa yhdistykseen tiedote.jäseniä tiedotetaan myös ryhmätekstiviesteillä. JÄSENISTÖ Yhdistyksen jäsenasioita ja rekisteriä hoitaa jäsenasiainhoitaja. Jäsenhankinta on organisoitu, ja uusille jäsenille lähetetään elokuvalippu sekä Tervetuloa yhdistykseen tiedote. Muistetaan merkkipäiviään viettäviä. Aluetoimisto huomioi opiskelijajäsenet jakamalla stipendejä valmistuville. Järjestetään koulutusta ja vapaa-ajantoimintaa. Myönnetään hakemuksesta yhdistyksen harkinnan mukaan avustuksia opiskeluun/kurssitoimintaan.

9 EDUNVALVONTA, LUOTTAMUSMIESTOIMINTA JA TYÖSUOJELU Yhdistyksen tehtävänä on jäsentensä edunvalvonta. Edunvalvonta tarkoittaa jäsenten toimeentulon parantamista ja työsuhdeturvan takaamista ja työelämän laadun kehittämistä. 1. Organisaatiomuutoksissa, tuottavuushankkeissa ja pääkaupunkiseudun hankkeissa yhdistys on aktiivisesti mukana vaikuttamassa ja turvaamassa jäsenistön etua. Jäsenistö on aktiivisesti edustettuna eri työryhmissä. Ollaan aktiivisessa vuorovaikutuksessa muutoksen piirissä oleviin ammattiryhmiin. Pyritään vaikuttamaan poliittisiin päättäjiin organisaatiomuutoksissa, tuottavuushankkeissa ja pääkaupunkiseudun hankkeissa. 2. Yksityisten työnantajien palveluksessa olevien jäsenten edunvalvonta turvataan yhteistoiminnassa aluetoimiston kanssa 3. Luottamusmiehillä on hyvät edellytykset toimia jäsenten etujen ajamisessa Jatkuva kouluttautuminen * Yhteisjärjestön järjestämä * Liiton ja aluetoimiston järjestämä * Ammatillisille opintopäiville osallistuminen Säännölliset luottamusmieskokoukset Kehityskeskustelut Tiimimäinen työskentely yhteisjärjestössä yli yhdistysrajojen ja JHL- läisten työsuojelutoimijoiden kanssa. Aktiivinen osallistuminen yhteisjärjestön jaosten toimintaan. Hallitus tietää ja tuntee luottamusmiestoimintaa. Hallitus vastaa yhdistyksen edunvalvonnasta. Hallituksen perehdytyskoulutuksessa esitellään luottamusmiestoimintaa. 4. Palkkausjärjestelmien kehittämisessä ollaan aktiivisesti mukana Perhepäivähoito-liitteen Espoon soveltamissopimuksen kehittäminen TVA (työn vaativuuden arviointi) Tulospalkkausjärjestelmän kehittäminen. Palkitsemisen perusteet 5. Työsuojelu Työsuojelun tarkoituksena on ylläpitää ja parantaa työntekijöiden henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Yhteisjärjestön järjestämä koulutus työsuojelutoimijoille yhdessä luottamusmiesten kanssa. Yhdistyksen työsuojelutoimijoille ajankohtaisista työsuojeluasioista, työsuojelukoulutuksista ja - tilaisuuksista tiedottaminen.

10 HALLITUS- JA KOKOUSTOIMINTA TAVOITE TOIMENPITEET VASTUU AIKATAULU Sitoutuminen Työnjako Pj Koko vuosi Aktiivien osallistuminen, ei vain läsnäolo Hallitus Noudatetaan tehtyjä toimihenkilökuvauksia Aktiivien perehdytyskortti aktiivisesti käyttöön Kokoukset Kahvi jo tullessa Tehostetaan kotisivujen käyttöä Etukäteismateriaalit Pj:lle Pj Sihteeri Hallitus Toimijat Kuukauden ensimmäinen tiistai Jäsenistön aktivointi mukaan toimintaan Tiedot tiedottajalle Kokousaikataulut Motiiviin, Jäsentiedotteeseen ja kotisivuille Toimijat Tiedottaja Joulukuu Elo/syyskuu Jäsentiedotteet Toimijat Tiedottaja 2 x vuosi Kokoustietoiskut kotisivuille Sihteeri Kuukausittain

11 Tiedon hankinta liitosta, aluetoimistosta, yhteisjärjestöstä ja yhdistyksestä Kotisivujen päivitys ja ajankohtaistaminen Pj Sihteeri Tiedottaja Plm Jatkuvaa 2012 toiminnan arviointi 2013 toiminnan suunnittelu Koko pv /viikonloppu Pj Opintosihteeri Syksy 2012 Sääntömääräisten asioiden käsittely Kevät- ja syyskokoukset Pj Sihteeri Kevät Syys Aktiivien jaksaminen Työhyvinvointi Pj Vapaa-aikavast. Touko-kesäkuu

12 EDUNVALVONTA TAVOITE TOIMENPITEET VASTUU AIKATAULU Kuukausittaiset lm kokoukset ja ammattialakohtaiset Koko toimintakausi lm tapaamiset jatkuvaa toimintaa Tiedon saaminen ja eteenpäin vieminen sekä uuden oppiminen Pääluottamusmies ja päätoiminen luottamusmies Toimijoiden tukeminen ja jaksaminen Koulutusta luottamusmiehille ja toimijoille Uusien luottamusmiesten perehdytys Uuden luottamusmies organisaation seuranta ja kehittäminen Tyhy-toimintaa toimijoille Pääluottamusmies ja päätoiminen luottamusmies 2-3 x vuosi 450 Edunvalvonnan ja työsuojelun yhteistyön kehittäminen Yhteisjärjestön lm- tsa koulutuksiin osallistuminen. Uusien työsuojeluasiamiesten kartoitus. Liiton ja aluetoimiston edunvalvontapäiville osallistuminen Pääluottamusmies, päätoiminen luottamusmies ja työsuojeluvaltuu-tetut Kevät ja syksy 300 Jäsenten etujen turvaaminen, valvonta sekä päätöksentekoon vaikuttamienn Aktiivinen neuvottelutoiminta, tiedottamien ja tiedonkulku, henkilöstönedustajien perehdyttäminen, yhteydenpito paikallisiin päättäjiin Pääluottamusmies ja päätoiminen luottamusmies, puheenjohtaja hallitus henkilöstön edustajat yhdistyksen kk kokoukset

13 Yksityisen palveluntuottajan palveluksessa olevien jäsenten edunvalvonta Yksityisten työnantajien ja heidän palveluksessaan olevien jäsenten kartoitus, yhteydenpito, jäsenkokoukset Pääluottamusmies, tiedottaja, jäsenasiainhoitaja Kevät Seutuyhteistyön jatkamien ja näkyväksi tekeminen Aktiivinen yhteistyö pks-alueen JHL:n yhdistyksiin ja järjestöihin. Aktiivinen toiminta PKS aluetoimiston piirissä Tiedottaminen Aktiivinen ammattialaverkostotoimintaan osallistuminen Pääluottamusmies ja päätoiminen luottamusmies luottamusmiehet Jatkuvaa toimintaa -

14 AMMATTIALA JAOKSET/ yhteinen toiminta TAVOITE TOIMENPITEET VASTUU AIKATAULU Ammattialakohtaisten jaosten toiminta Jaostoiminnan kehittäminen Säännöllinen kokoontuminen Yhteistyö ammattialajaosten välillä Pääluottamusmies ja päätoiminen luottamusmies vierailut jaoksissa Luottamusmiehet jatkuvaa toimintaa Jäsenistön aktivoiminen osallistumaan ammatillisiin opintopäiviin, luottamusmies osallistuu ammatillisiin opintopäiviin tarvittaessa järjestetään omat Luottamusmiehet jatkuvaa toimintaa

15 TIEDOTUSTOIMINTA TAVOITE TOIMENPITEET VASTUU AIKATAULU Jäsenistön aktivointi Tiedottaminen Kokousaikataulu tiedottajalle Sihteeri Joulukuu Ilmoitukset Motiiviin Toimijat Tiedottaja Kuukausittain aikataulu wwwsivuilla Tiedon kartuttamien liitosta, aluetoimistosta, yhteisjärjestöstä, yhdistyksestä. Jäsentiedotteet Kevättiedoteasiat ajoissa Syystiedoteasiat ajoissa Tiedottaja Toimijat Toimijat Jäsentiedote 2 x v Jäsentiedote Ajankohtaisen yhdistystiedon saaminen jäsenille Kertomuksia tapahtumista kuvineen. Esittely/info kotisivuista, mitä siellä voi tehdä ja mitä sieltä löytyy. Kokouksissa käsiteltävistä asioista ja kokouksista infoa kotisivuille. Työhuoneeseen kokouskutsu liitteineen(mm. saapuneet kirjeet ym) Puheenjohtaja Pääluottamusmiehet, tiedottaja,hallitus Jaoksien vetäjät Puheenjohtaja Pääluottamusmiehet Tiedottaja Jaoksien toimintakertomukset ja toimintasuunnitelmat kotisivuille -ammattialakohtaista tietoa Toimijat jaoksien vetäjät 274,80

16 JÄSENISTÖ TAVOITE TOIMENPITEET VASTUU AIKATAULU EUROA Lisää jäseniä Jokainen tuo yhden uuden jäsenen Hallitus Aktiivit koko vuosi elokuvalippu molemmille 2x10 Jäsenhankinta Opiskelijat varsinaisiksi jäseniksi Koulutiedottaminen Käynnit kouluilla Työpaikkakäynnit Esitteet Liiton jäsenhankinta Koulutiedottaja (lisää toimijoita) Hallitus Jäsenkoordinaattori Nuorisovastaava Lukukauden alussa opiskelijat Loppukeväällä valmistuvat Muistetaan jäseniä merkkipäivinä Kukkalahjakortit 25 50v, 60v, 70v jne. Merkkipäivävastaava Hallitus Koko vuosi 2500 Muistetaan aktiiveja merkkipäivinä Lahjakortti 70 Hallitus Merkkipäivävastaava Koko vuosi 700

17 Yhdistyksen kevät- ja syyskokoukset Ilmoitukset Motiivi-lehdessä Kotisivuilla Kevät- ja syystiedotteissa Ilmoitukseen maininta kahvitarjoilu ja yllätyslahja Tiedottaja Yhdistysesite Tervetuloa yhdistykseen Toimihenkilötiedote Päivitys Tiedottaja ja työryhmä Tiedottaja Tiedottaja Mahdollisimman pian Heti vuoden alussa Tammikuu Kevät- ja syystiedote Työryhmä uudistamaan sisältöä -kanteen sisällysluettelo -arpa -jäsenedut -koulutus vihjeitä esim. Opintopäivät -tapahtumakalenteri Työryhmä Tiedottaja Tammikuu Kuoreen tarra: sisältää yllätyksen

18 Jäsenilta esim. elokuvailta -tervetuliaissanat -tapahtumakalenteri käteen - luotsikoiden esittely -isolle skriinille kuvia toiminnasta ja tapahtumista - tekstiviesti-info! - maininta edustajiston vaaleista - yhdistyksen 30v mainos Jäsenasiainhoitaja Jäsenkoordinaattori tammi-helmikuu v-juhla perustetaan toimikunta Hallitus Toimikunta syksy 2012 loka-marraskuu esim määräraha

19 PÄIVÄKOTI- JA AVOIN VARHAISKASVATUS TAVOITE TOIMENPITEET VASTUU AIKATAULU Edunvalvonta ja jäsenten aktivointi Jaoksen kokoukset yms. tilaisuudet Luottamusmiehet 2012 Koulutus Yhdessä pph-jaoksen kanssa ajankohtaisesta aiheesta Luottamusmiehet kevät Hyvinvointi ja virkistys Joulumatka Lahteen Luottamusmiehet Marras-joulukuu 1200

20 PERHEPÄIVÄHOITOJAOS TAVOITE TOIMENPITEET VASTUU AIKATAULU Tiedon kulku Jaoksen kokoukset Luottamusmiehet Kevät ja syksy Ryhmis-ilta Luottamusmiehet Kevät Koulutus Yhdessä päiväkotijaoksen kanssa ajankohtaisesta aiheesta Luottamusmiehet Kevät Virkisty Joulumatka Lahteen Luottamusmiehet Marras-joulukuu 1000

21 SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI JAOS TAVOITE TOIMENPITEET VASTUU AIKATAULU Edunvalvonta ja uusien yhdyshenkilöiden rekrytointi Jaoksen kokoukset Luottamusmiehet kevät 3 x syksy 3 x 400,00 Kehitämme työpaikka tiedottamista puhelinviesti ryhmät Luottamusmiehet kevät syksy Työpaikka käynnit Ilmoitustaululle esitteet / jäsenten tapaamiset Luottamusmiehet / avustaja kevät syksy Hyvinvointi ja virkistys teatteri / konsertti - väliajalla tarjoilua / liitontiedotusta Luottamusmiehet kevät / syksy 600,00 Työhyvinvointi / koulutusta Joululounas / ilmoitus Motiivilehdessä / omat sivut ja henkilö määrä ( 20/ h ) marraskuu

22 RUOKAPALVELU JA PUHTAUSPALVELUJAOS TAVOITE TOIMENPITEET VASTUU AIKATAULU Tiedonkulku Työpaikkojen ilmoitustaulut ajantasalle Lm, aktiivit, koko vuosi Sähköpostiosoitteet jaoksen vetäjät Kännykkäviestit Jaoksen nettisivut Kokoukset Kevät ja syksy -Syyskokous -jaoksen kokoukset -ammattialakohtaisten kokemuksien vaihtaminen Ammatillisuuden kehittäminen Pääkaupunkiseudun verkoston kokoukset -aluetoimiston järjestämät ammatilliset opintopäivät -valtakunnalliset opintopäivät TSL ja Kiljavan koulutukset JHL koulutuskalenteri Lm, jaoksen vetäjät Siuntiossa Raasebogopistolla Jaoksen kehittäminen Kutsutaan PLM jaoksen tapahtumiin. Yhteistoimintaa yhteisjärjestön kanssa Jaoksen nettisivut Lm, jaoksen vetäjät, tiedottajat koko vuosi Virkistystoiminta Teatteriesitys jaoksen vetäjät Huhti-toukokuu Pikkujoulut Joulukuu 1000

23 ELÄKELÄISJAOS IKIKARPALOT TAVOITE TOIMENPITEET VASTUU AIKATAULU Eläkeläisjaoksen kokoukset Kevään kokousilmoitukset Motiiviin ja nettiin Kokoustarjoilut Jaoksen vastaava Tiedottaja Joulukuu tammikuu 2012 Kevät 50 Tule ilakoiviin Ikikarpaloihin! Tuo ideoita! Nojatuolimatka Museopäivä -opastus Tuolijumppaa kokouksessa Talviretki Pirttimäkeen Tutustuminen Musiikkitaloon Kevään teatteriretki Syksyn kokoukset Motiiviin Seija Jaoksen vastaava? Jaoksen vastaava? Päätetään yhdessä Jaoksen vastaava Tammikuu Helmikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Huhti-toukokuu Elokuu Virkistytään yhdessä Syysretki Seurasaari -kekkosmuseoon Virkistyspäivä Jaoksen vastaava Päätetään yhdessä Syyskuu Lokakuu Toivovat JHL-eläkeläiset IKIKARPALOT Teatteri Espoo Joulujuhla Jaoksen vastaava Yhdessä Marraskuu Joulukuu

24 OPINTOTOIMINTA TAVOITE TOIMENPITEET VASTUU AIKATAULU Toiminnan kehittäminen koulutus vkl uudelle hallitukselle sekä toimijoille opintosihteeri, kevät 2000 hallitus Jäsenten työhyvin voinnin edistäminen Vkl kurssi jäsenistölle kevät, syksy yhdenpäivän opintosihteeri kevät sekä syksy 5000 Käsikirjasto hallituksessa toimijoille kirjallisuutta lainattavaksi esim. työhyvin vointiin liittyen opintosihteeri koko vuosi toiminnansuunnittelun arviointi sekä 2011 toiminnan suunnittelu Yhdenpäivän koulutus puheenjohtaja, sihteeri syksy 1200 Liiton järjestämään koulutukseen osallistuminen jäsenet hakeutuvat itse ammatillisille opintopäiville sekä muuhun ammatilliseen koulutukseen opintosihteeri koko vuosi 500 Aktiivien kouluttautuminen omiin tehtäviin liittyen koulutus tarpeiden kartoitus sekä koulutukseen osallistumisen tukeminen opintosihteeri koko vuosi 500 Toimintakauden aikana mahdolliset koulutustarpeet tarpeen mukaan opintopiiri, yhteistoiminta jaosten vetäjien kanssa, koulutuspäivä, asiantuntijaluento yms. opintosihteeri sekä tilanteen mukaan toimijoita koko vuosi 1000 yht.11700

25 VAPAA-AIKA JA TYHY-TOIMINTA TAVOITE TOIMENPITEET VASTUU AIKATAULU Vapaa-ajan tarjontaan tutustuminen Matka Messut 2012, nettitarjonta, esitteet ym. vapaa-aikavastaava koko vuosi 60 Kulttuuria Konsertti, teatteri, ooppera vapaa-aikavastaava maalis-huhtikuu 1200 Kevätmatka Kaupunkimatka 2-5 pv. vapaa-aikavastaava touko-kesäkuu 3200 Hyvinvointia, käden taitoja Osaava Nainen messut, Turku vapaa-aikavastaava lokakuu 700 Kulttuuria Konsertti, teatteri, ooppera vapaa-aikavastaava marraskuu 1200 Pikkujoulun merkeissä Jouluristeily esim. Tallinna / Pietari vapaa-aikavastaava joulukuu 3600 yht. 9960

26 KANSAINVÄLINEN JAOS TAVOITE TOIMENPITEET VASTUU AIKATAULU EUROA Toiminnan kansainvälisen verkoston ylläpitäminen. Tiedonkulun parantaminen. Parantaa aktiivien maahanmuuttajien etsintää. Toimiminen oman yhdistyksen Orava-jaoksessa. Ilmoitukset toiminasta maahanmuuttajajäsenille kevät-ja syksytietovihkoon. Kotisivut pidetään ajantasolla. Jäsenkokoukset. Kv. tiedottaja Aktiivit Koko vuosi 3-4 kertaa vuodessa 150 Aktiivien toiminnan kehittäminen. Verkostoituminen muiden yhdistysten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Koulutusta järjestöyksikön. Maahanmuuttajakurssi. Yhteistyö pääkaupunkiseudun KV toiminnassa: kokoukset ja tapahtumat PKS-KAMUjen kanssa Kv. tiedottaja Aktiivit Uudet jäsenet Koko vuosi Kestävä kehitys; naisen ja lasten asemaan vaikuttaminen kehitysmaissa Kummilapsitoiminta Kv. Solidaarisuussäätiö Lepralastankoti Penghiburg Taloudenhoitaja Tärkeiden globaalien asioiden opiskelu ja hahmottaminen, miten kaikki vaikuttaa tänne kotimaahan. Ay-väen rauhanpäivät.tampereella SASK:n solidaarisuuspäivät... Maailma kylässä-festivaali Helsingissa. Rauhanpuolustajien vierailu Pietariin (www.rauhanpuolustajat.fi/rauhanpäivät) Kv. tiedottaja Aktiivit Tammikuu ??? Toukokuu Syys- lokakuu

27 NUORISOJAOS TAVOITE TOIMENPITEET VASTUU AIKATAULU Yhteistyö pääkaupunkiseudun Tiedotetaan La stradan tapahtumista ja pidetään tiiviinpää Nuorisovastaava koko vuosi nuorisojaoksen kanssa yhteistyötä Tiedottaminen Tiedotetaan kaikkia nuoria paremmin ja yritetään kehittää tapoja lähestyä nuoria sähköpostilistat alle 35v Nuorisovastaava koko vuosi Nuorten kevättapahtuma/tilaisuus pidetään valtuustotalolla pyritään saamaan paikalle joku joka kertoo nuoria kiinnostavista asioista palkkaus, edustajistonvaaleista, eduista, yhdistyksistä, tapahtumista yms. Nuorisovastaava + yhteisjärjestön nuorisoporukka Helmikuussa Espoon yhteisjärjestön nuorisojaos, la stradan ja kamut Nuortentapahtuma 587 yhteinen illanvietto ( erimaiden ruokien parissa) voi ottaa mukaan kaverin mukaan joka ei ole JHL jäsen mutta työskentelee JHL järjestäytymisalalla Tutustuminen 587 nuoriin Nuorisovastaava + yhteisjärjestön nuorisojaos Nuorisovastaava Toukokuussa Koko vuosi muiden yhdistyksien mahdollinen tuki 250 Osallistuminen nuorten päiville Espoon nuorisojaos järjestää jonkun pienen tilaisuuden aktiivit yrittävät saada mukaan ei aktiivia nuoria järjestää jonkun pienen tilaisuuden Nuorisovast. + yhteisjärjestönjaos Nuorisovast. + yhteisjärjestönj Syksy syksy muden yhdis. tuki

28

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Jäsenkokous ehdokasasettelusta Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa

Lisätiedot

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallisen tilan kuvaus Yhdistyksen jäsenmäärä 311 Jäsenten työpaikat Kiuruveden kaupunki, Iisalmen kaupunki, Seurakunta, Yksityiset hoivakodit, Fysikaaliset hoitolaitokset, Toimi-säätiö

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta TIEDOTE ESPOON JHL-YHDISTYSTEN YHDISTYMISHANKKEESTA Maan hallituksen päätökset ja Sote-hanke toteutuessaan, vaikuttavat myös meidän JHL

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa Järjestötoiminta Jäsenasiain päivystys yhdistyksen toimistolla (Jäsenasiainhoitajien p.0452165225 sekä Päivi Korkeamäki p.0400982999) antaa jäsenille henkilökohtaista apua jäsenasiainhoitaja parillisten

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

JHL Sääntömuutostiivistelmä 2015

JHL Sääntömuutostiivistelmä 2015 JHL Sääntötiivistelmä 2015 1 (9 ) LIITON SÄÄNNÖT 2 Liiton tarkoitus 1. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry toimii edunvalvonta- ja painostusjärjestönä sekä yhteiskunnallisena uudistusliikkeenä.

Lisätiedot

Joensuun seudun JHL ry osasto 310 toimintasuunnitelma 2017

Joensuun seudun JHL ry osasto 310 toimintasuunnitelma 2017 Joensuun seudun JHL ry osasto 310 toimintasuunnitelma 2017 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarviossa varattu summa Arviointi (tekemisen jälkeen) Järjestötoiminta Lisätään yhteistyötä

Lisätiedot

- Raahen seutukunnan paikallisjärjestön ( RAPJ ) toiminnasta tiedottaminen ja sen toiminnan kehittämiseen osallistuminen

- Raahen seutukunnan paikallisjärjestön ( RAPJ ) toiminnasta tiedottaminen ja sen toiminnan kehittämiseen osallistuminen 14.11.2011 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Toiminnan painopisteitä ja tavoitteita - paikallisen edunvalvonta- ja työsuojeluorganisaation toimintaedellytysten ja toimintakyvyn kehittäminen ja vahvistaminen,

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Järjestötoiminta. Edunvalvonta. Koulutus. Tiedotus. Vapaa-aika

Järjestötoiminta. Edunvalvonta. Koulutus. Tiedotus. Vapaa-aika 310 Järjestötoiminta Tiedotus Edunvalvonta Vapaa-aika Koulutus 1 (10) TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Järjestötoiminta Yhdistystoimintaa kehitetään tukemaan jäsenhankintaa. Kannustetaan jäseniä ja aktiiveja

Lisätiedot

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2.4.2016 Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2 (6)

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 8/20

Espoon hyvinvointialojen henkilöstö JHL ry. 587 PÖYTÄKIRJA 8/20 SYYSKOKOKOUS Tiistai 24. marraskuuta 2015 klo 18.00 Valtuustotalon kahvio, Espoon keskus KOKOUSILLAN AVAUS, Puheenjohtaja Anna-Maija Kukkonen avasi kokousillan. VIERAILIJAN PUHEENVUORO Juhana Harju, viestintäpäällikkö

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Logistiikkaupseerit ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluu Suomen valtakunnan

Lisätiedot

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY

ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY ETELÄ-HÄMEEN SPANIELIT RY Säännöt 1. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Etelä- Hämeen Spanielit ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinna. Toiminta-alue käsittää Etelä-Hämeen Kennelpiirin

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston työvaliokunta/paavilainen Sääntömuutosehdotus Edustajiston sääntöihin Versio 280215 Edustajiston syksyn kasvokkaistapaamisen pohjalta Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi on Liikkalan-Ruotilan kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Anjalankoski. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Liikkalan ja Ruotilan alueiden

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki. Suomen Motoristit ry Kuusimäenkatu 21 33560 TAMPERE 1 (6) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Suomen Motoristit ry Kotipaikka: Forssa Osoite: Kuusimäenkatu 21 33560 Tampere Rekisterinumero: 151.543 Merkitty rekisteriin:

Lisätiedot

KUUSAAN LATU ry. SÄÄNNÖT

KUUSAAN LATU ry. SÄÄNNÖT Kuusaan Latu ry / säännöt 1(5) KUUSAAN LATU ry. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kuusaan Latu ry. ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena yhdistyksellä on Kouvolan kaupunki ympäristöineen. 2. Yhdistyksen

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Raahen JHL ry 055 TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Raahen JHL ry 055 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toiminnan painopisteitä ja tavoitteita - paikallisen edunvalvonta- ja työsuojeluorganisaation toimintaedellytysten ja toimintakyvyn kehittäminen ja vahvistaminen, tavoitteena pitää mahdollisimman kattava

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki

Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki Gospel Riders moottoripyöräkerho ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki.

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014

TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014 TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014 1 NIMI JA TOIMIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry., ruotsiksi Hälso- och socialvårdens

Lisätiedot

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015 1 TEAM FINCHEVAL RY 2 JOHDANTO Toimintalinja on laadittu Suomen Ratsastajainliiton seurakehittämisohjelman mukaisesti vuodelle 2015. Toimintalinjasta käy ilmi asioita, jotka ovat seurallemme tärkeitä ja

Lisätiedot

Ammattiosastojen ja liiton sääntömuutokset

Ammattiosastojen ja liiton sääntömuutokset Ammattiosastojen ja liiton sääntömuutokset Ammattiosastojen uudet mallisäännöt hyväksyttiin edustajistossa keväällä 2014 Yhdistyslaki muuttui 2010. Sekä liiton että ammattiosastojen mallisääntöihin tehtiin

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5)

LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LTYHY ry SÄÄNNÖT s. 1 (5) LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimenä on Lappeenrannan teknillisen yliopiston henkilökuntayhdistys ry. Yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Helsingin

Lisätiedot

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os.

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os. KUTSU Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2016 klo 16.45 alkaen Meijän Vintillä os. Savonkatu 11 A 6 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 määräämät asiat. Luottamusvaalikokous

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

tammi helmi joulu marras maalis OPAS ammattiosastossa loka huhti touko syys elo heinä kesä Ammattiosasto: Toimintavuosi:

tammi helmi joulu marras maalis OPAS ammattiosastossa loka huhti touko syys elo heinä kesä Ammattiosasto: Toimintavuosi: tammi helmi joulu marras OPAS maalis loka syys Toimintavuosi ammattiosastossa huhti touko elo heinä kesä Ammattiosasto: Toimintavuosi: SISÄLTÖ Osaston vuosi TOIMINTA KUUKAUSITTAIN Tammikuu...4 Helmikuu...

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

YLEISSIVISTÄVÄN JAOSTON TOIMINTA 2013 JA SUUNNITELMA VUODELLE Kari Sutinen, pj

YLEISSIVISTÄVÄN JAOSTON TOIMINTA 2013 JA SUUNNITELMA VUODELLE Kari Sutinen, pj YLEISSIVISTÄVÄN JAOSTON TOIMINTA 2013 JA SUUNNITELMA VUODELLE 2014 Kari Sutinen, pj TOIMINNAN OSA-ALUEET KOKOUSTOIMINTA KOULUTUS/EDUNVALVONTA, AKTIIVIT, JÄSENISTÖ EDUNVALVONTA JA VAIKUTTAMINEN, AKTIIVIT/JÄSENISTÖ/TYÖNANTAJAT

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖN VUOSIKELLO

LUOTTAMUSHENKILÖN VUOSIKELLO LUOTTAMUSHENKILÖN VUOSIKELLO lm vaalit (2v välein): materiaali, ehdokasasettelu, valinnat, ilmoitus liittoon osallistuminen osasto syyskokoukseen osaston tapahtuma lm jatkokoulutus, täsmäkoulutus osaston

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri.

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri. 1 ELÄKELIITTO RY:N PIIRIEN MALLISÄÄNTÖ Yhdistysrekisterin ennakkotarkastus 26.4.2012 Hyväksytty XVII liittokokouksessa 6.6.2012.piirin säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri

Lisätiedot

Atopialiitto ry SÄÄNNÖT 1(6)

Atopialiitto ry SÄÄNNÖT 1(6) Atopialiitto ry SÄÄNNÖT 1(6) 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen nimi on Atopialiitto ry, ruotsiksi Atopiförbundet rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Kokous- ja pöytäkirjakieli

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5)

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lyömätön Linja Espoossa ry ja sen kotipaikka on Espoo. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Tarkoitus:

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin edustuksellinen yhteistoimintaohje

Sairaanhoitopiirin edustuksellinen yhteistoimintaohje POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Päivitetty yhteistyötoimikunnassa 1 (6) Sairaanhoitopiirin edustuksellinen yhteistoimintaohje Käsitelty yhteistyötoimikunnassa 27.11.2008 Hyväksytty hallituksessa 26.1.2009

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen kylät ry ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen toimintaalueena on Päijät-Häme. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI Sääntömuutosehdotukset voidaan jakaa neljään kategoriaan: Rotujärjestöstatuksen vaatimat muutokset sääntöihin (merkitty punaisella) Oikeinkirjoitusasun korjaukset ja sääntöjen

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ Kaupunginhallitus/valtuusto hyväksynyt 13.09.2006 Akaan kaupunki Sääntökokoelma NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on josta jäljempänä näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on josta jäljempänä näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Olla olevat säännöt ovat niin sanotut mallisäännöt. Yhdistys voi tehdä muutoksia, esimerkiksi kohtaan, 3. Yhdistyksen toiminta. Pykälään voi lisätä minkälaista toimintaa yhdistys ylläpitää ja poistaa kohtia

Lisätiedot

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT PRH hyväksynyt 20.11.2006 1 Suomen Kylmäyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Kylmäyhdistys ry, ruotsiksi Kylföreningen i Finland

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin edustuksellinen yhteistoimintaohje

Sairaanhoitopiirin edustuksellinen yhteistoimintaohje POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Päivitetty yhteistyötoimikunnassa 1 (5) Sairaanhoitopiirin edustuksellinen yhteistoimintaohje Käsitelty yhteistyötoimikunnassa 27.11.2008 Hyväksytty hallituksessa 26.1.2009

Lisätiedot

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA (PoPLi) RY Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 SÄÄNNÖT Hyväksytty 11.06.2001 Muutettu 08.03.2007 2 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA RY SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Lohjan Kylät ry. ja sen kotipaikka on Lohjan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lohjan kaupunki ja siihen liittymispäätöksensä tehneet

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri r.y. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

VIROLAHDEN PURSISEURA ry:n SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistysrekisteri /PRH 7.6.1984, muutettu huhtikuussa 2015, astuvat voimaan 1.5.2015 alkaen.

VIROLAHDEN PURSISEURA ry:n SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistysrekisteri /PRH 7.6.1984, muutettu huhtikuussa 2015, astuvat voimaan 1.5.2015 alkaen. VIROLAHDEN PURSISEURA ry:n SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistysrekisteri /PRH 7.6.1984, muutettu huhtikuussa 2015, astuvat voimaan 1.5.2015 alkaen. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Virolahden

Lisätiedot

Rekisteröity Yhdistyssäännöt, rekisterinumero Yhdistyssäännöt 1/6

Rekisteröity Yhdistyssäännöt, rekisterinumero Yhdistyssäännöt 1/6 Yhdistyssäännöt 1/6 SUOMEN MONIKKOPERHEET RY SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Monikkoperheet ry. Yhdistyksestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää nimeä Finlands

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä!

SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Pelisäännöt kuntoon SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Operatiivinen johto: toiminnanjohtaja Tiina Strand tiina.strand@sulvi.fi, 040 505 5445 Viestintä, kotisivut, tapahtumat, some yms:

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti KYLÄYHDISTYKSEN 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tuohisaaren kyläyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Yhdistyksen toimialueena on Tuohisaari ja sitä ympäröivät

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. OULUN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Oulun kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella kotipaikkanaan

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

JYTY KEMIJÄRVI RY Pöytäkirja 2/2015. Aika: 1.12.2015 klo 16:04 17:00 Paikka: Sivistysosaston kokoushuone, Vapaudenkatu 8 a, 2.krs

JYTY KEMIJÄRVI RY Pöytäkirja 2/2015. Aika: 1.12.2015 klo 16:04 17:00 Paikka: Sivistysosaston kokoushuone, Vapaudenkatu 8 a, 2.krs 1 (10 ) JYTY KEMIJÄRVI RY Pöytäkirja 2/2015 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS JA TÄYDENNYSVAALI PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN VALITSEMISEKSI Aika: 1.12.2015 klo 16:04 17:00 Paikka: Sivistysosaston kokoushuone, Vapaudenkatu

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

MYYRAS VIIRILÄN OMAKOTIYHDISTYS RY/MYRAS VIIRILÄ EGNAHEMSFÖRENING RF

MYYRAS VIIRILÄN OMAKOTIYHDISTYS RY/MYRAS VIIRILÄ EGNAHEMSFÖRENING RF Säännöt MYYRAS VIIRILÄN OMAKOTIYHDISTYS RY/MYRAS VIIRILÄ EGNAHEMSFÖRENING RF 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Myyras - Viirilän Omakotiyhdistys ry/myras Viirilä Egnahemsförening rf. Yhdistyksen

Lisätiedot