Helsingin kaupungin viran- ja toimenhaltijat JHL ry Läsnäolijoita voi tiedustella suoraan yhdistyksen puheenjohtajalta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kaupungin viran- ja toimenhaltijat JHL ry 2011. Läsnäolijoita voi tiedustella suoraan yhdistyksen puheenjohtajalta."

Transkriptio

1 Helsingin kaupungin viran- ja toimenhaltijat JHL ry SYYSKOKOUS 2011 Aika Paikka Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, huone 301 Läsnä Läsnäolijoita voi tiedustella suoraan yhdistyksen puheenjohtajalta. 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Nina Mattila ja Irmeli Toivola. 3. Ilmoitusasiat Jurmu Tuula: Työehtosopimusneuvottelut ovat menossa. Suurimpana asiana on KVTES-sopimus, joka koskettaa yhdistyksen jäseniä eniten. JHL jäsensivuilla seurataan ja tiedotetaan asian tilanteesta reaaliajassa JHL edustajiston vaalien ehdokasasettelu on edelleen meneillään. Yhdistyksen on mahdollista asettaa oma ehdokas. Toinen mahdollisuus on perustaa valitsijayhdistys, joka asettaa oman ehdokkaansa. Ehdokkaat on asetettava mennessä. Lisää tietoa liiton sivuilta Yhdistyksellä on tiedossa, että ehdokkaaksi on asettumassa Hannu Seppälä kaupunkisuunnitteluvirastosta. Ehdokkaaksi voi ryhtyä kuka tahansa. JHL 010 yhdistyksen kaikkien ehdokkaiden tiedot julkaistaan seuraavassa Kymppilehdessä. Yhdistyksen hallitus tukee kaikkia ehdokkaita vaaleissa. Yhdistys kannustaa kaikkia jäseniään äänestämään vaaleissa Edustajisto valitaan 5 vuodeksi. Tuula kertoi aluetoimiston henkilöstömuutoksista ja aluetoimiston toiminnasta. 4. Sääntöjen syyskokoukselle määräämät asiat a. Valitaan hallituksen puheenjohtajaksi vuosille Jari Mustikkaniemi. b. Päätettiin hallituksen varsinaisten jäsenten määräksi 10 henkilöä ja varajäseniksi 5 henkilöä. c. Valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi kaudelle seuraavat henkilöt: 1. Aronen Marita 2. Mattila Nina 3. Collanus Jaana

2 4. Nikander Pepe 5. Toivola Irmeli 6. Järvinen Tapio 7. Kumma Leila 8. Seppälä Hannu 9. varapaikka 10. varapaikka Varajäseniksi valittiin seuraavat henkilöt: 1. Kallio Merja 2. varapaikka 3. varapaikka 4. varapaikka 5. varapaikka Syyskokous valtuuttaa hallituksen täyttämään varapaikat tarvittaessa. d. Vahvistetaan Pepe Nikander hankintakeskuksen luottamusmieheksi. Vahvistetaan Hannu Seppälä kaupunkisuunnitteluviraston luottamusmieheksi. Vahvistetaan Jari Mustikkaniemi pelastuslaitoksen luottamusmiehiksi pääluottamusmiesvaltuuksin. e. Valittiin yhdistyksen toiminnantarkastajaksi Pohjois-Helsingin tilitoimisto ja varatoiminnan tarkastajiksi (välitoiminnantarkastajiksi) Irmeli Toivola ja Jaana Collanus. f. Yhteistoimintajärjestöihin valittiin seuraavat henkilöt: Helsingin yhteisjärjestö - Marita Aronen (varalla Irmeli Toivola) - Hannu Seppälä (varalla Jaana Collanus) Helsingin työväenyhdistys - Pepe Nikander (varalla Tapio Järvinen) - Jari Mustikkaniemi (varalla Marita Aronen) g. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle Liite 1. h. Käytiin keskustelua yhdistyksen toimihenkilöille maksettavista kulukorvauksista. Päätettiin toimihenkilöiden korvaukseksi seuraavaa: - puheenjohtaja 100 / kk - sihteeri 100 / kk - taloudenhoitaja 100 / kk - jäsenasiainhoitaja 100 / kk i. Hyväksyttiin talousarvio vuodelle Liite 2. j. Päätettiin, että yhdistyksen kokoukset pidetään maaliskuun ja marraskuun kolmannella viikolla. Kokoukset kutsutaan koolle liiton Motiivi-lehdessä ja nettisivuilla. k. Kokouksella ei ollut muita syyskokouksen päätettäviä asioita. 5. Muut esille tulevat asiat a. Päätetään yhdistyksen nimen ja toimialueen muuttamisesta vastaamaan toisiaan.

3 Liiton tarkoituksena on olla vahvojen yhdistysten liitto, jossa jokaisella jäsenellä on vain yksi yhdistys johon liittyä. Tämän hetken tilanteessa Helsingin kaupungin työntekijöillä on mahdollisuus liittyä useampaan yhdistykseen. Liiton tarkoitus on saada yhdistyskenttä selkeytymään. Liiton työvaliokunnan tulee hyväksyä yhdistysten säännöt ennen kuin ne menevät patentti- ja rekisterihallitukseen. Yhdistyksemme säännöt ovat jääneet liiton hallitukseen. Sääntöjen kohdat 1 ja 2 tullaan selvittämään kevätkokoukseen mennessä. Kevätkokous tekee päätöksen uusista säännöistä. Yhdistys on tarpeellinen Helsingin kaupungin yhdistyskentässä, joten yhdistyksen lopettaminen ei ole ajankohtaista. Päätettiin antaa yhdistyksen hallitukselle valtuutus selvitellä asiaa ja tehdä kevätkokoukselle ehdotus. Selvityksen vaiheita voi seurata yhdistyksen nettisivuilta b. Päätetään yhdistyksen kesäpaikan hakkuutöiden aloittamisesta vuonna Hallituksen esityksen mukaisesti hakkuutyöt tekee UPM-Kymmene Oyj. Tarjouksia on tullut seuraavista yrityksistä, arvioitu kauppasumma: 1. UPM-Kymmene Oyj, arvio ,50 2. Raunion saha Oy, arvio Koskitukki Oy, arvio Biowatti Oy, arvio Avohakkuuna toteutetaan alueet 1 ja 2. Alueella nro 2 jätetään maisemointipuita. Alue 3 toteutetaan harvennushakkuuna. Alue 4 tehdään taimikonhoito. Tämän hoitaa Metsänhoitoyhdistys Länsi-Uusimaa. Alueelta kaadettavat puut hoituvat UPM-Kymmene Oyj kanssa. Kaadettavista puista jätetään alueelle puuta polttopuita varten. Päätettiin, että puukaupan tarkoituksena on, että yhdistykselle tuleva tulo merkitään Kaakan kunnostusta varten. Pöytäkirjan vakuudeksi Jari Mustikkaniemi puheenjohtaja Tia Segerman sihteeri Irmeli Toivola Nina Mattila

4 Liite 1 Helsingin kaupungin viran- ja toimenhaltijat JHL ry TOIMINTASUUNNITELMA 2012 Yhdistys 010 on vuonna 2012 jäsentensä hyvinvoinnin asialla. Järjestettävän toiminnan on tarkoitus tukea työtä ja sen kasvavissa haasteissa pärjäämistä. Suurten ikäluokkien eläköityminen asettaa haasteita yksittäisiin työpäiviin, yhdistyksen tavoite on tukea jäseniään tässä haasteessa tarjoamalla mielekästä toimintaa vapaa-ajalle. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsenten palvelusuhteen ehtojen ja työolosuhteiden parantamiseksi. Yhdistys valvoo voimassaolevan työlainsäädännön ja muiden sopimusten ja säännösten noudattamista. Yhdistys tekee esityksiä, neuvottelee ja solmii paikallisia sopimuksia. Yhdistys tukee luottamusmiesten ja luottamustoimia hoitavien jäsentensä koulutusta sekä antaa omaa koulutusta tarpeiden mukaan. Yhdistyksen harjoittaa tiedotustoimintaa ja yhteistoimintaa muiden yhdistysten ja yhteisjärjestöjen kanssa. Edunvalvonta Yhdistys seuraa edunvalvontaa ja terävöittää osallistumistaan mahdollisuuksien sekä tarpeiden mukaan. Yhdistyksen aktiivit toimivat linkkinä yhdistyksen, liiton sekä aluetoimiston välillä. Tiedotustoiminta Kymppi -lehti Yhdistyksen kotisivut Tavoitteena on edelleen lisätä lehden toimituskuntaa. Jokaisella jäsenellä on mahdollisuus osallistua lehden tekemiseen. Pyritään kouluttamaan lehden vakituinen toimituskunta. Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Kotisivuja päivitetään jatkuvasti ja niiden markkinointia tehostetaan. Nuorisotoiminta Koulutus Yhdistys osallistuu Helsingin nuorisojaoston La Stradan toimintaan. Tavoitteena on saada nuoret jäsenet kiinnostumaan toiminnasta. Yhdistys ei varsinaisesti järjestä omaa nuorten toimintaa. Yhdistys tukee jäsentensä kouluttautumista ja kannustaa osallistumaan liiton järjestämiin koulutuksiin. Koulutusvalikoima on hyvin laaja. Yhdistyksen hallitus päivittää omaa osaamistaan tarpeiden mukaan kouluttautumalla.

5 Yhteistoiminta Yhdistyksen syyskokouksen valitsemat edustajat osallistuvat Helsingin Yhteisjärjestön ja Helsingin työväenyhdistyksen edustajiston kokouksiin. Yhdistyksen edustajat tiedottavat yhdistyksen hallitusta kokouksissa esiinnousseista asioista. Vapaa-ajan toiminta Kaaka Loppiaismatka Teatteri Yhdistys tiedottaa aktiivisesti oman kesäpaikan tuomista mahdollisuuksista. Kesäpaikka on vapaasti jäsenistön käytössä. Avaimia voi tiedustella hallitukselta. Tietoa löytyy myös kotisivuilta. Kesäpaikkaa kunnostetaan tarpeen mukaan. Kesäpaikkaa perusparannetaan. Tarkoituksena on järjestää talkoot Kaakassa kesällä Perinteinen loppiaismatka järjestetään loppiaisviikonloppuna. Matkalle ovat tervetulleita kaikki jäsenet sekä heidän avecinsa. Teatterielämyksiä tarjotaan vuoden 2012 aikana muutamaan esitykseen. Kohde ja aika päätetään vuoden alussa. Ilmoitus esityksistä tulee kevään Kymppi-lehteen. Muuta toimintaa Tarpeiden ja toiveiden mukaan järjestetään jäsenistölle myös muuta toimintaa. Jäsenet voivat tehdä vapaasti ehdotuksia yhdistyksen hallitukselle. Yhdistyksen hallitus kaudella Hallitus valitaan yhdistyksen syyskokouksessa. Yhdistyksen syyskokous valitsee hallituksensa aina parittomina vuosina. Yhdistyksen toimihenkilöt valitaan vuosittain hallituksen jäsenistä. Toimihenkilövalinnat tekee hallitus keskuudestaan. Toimihenkilöitä ovat mm. sihteeri, taloudenhoitaja, jäsenasiainhoitaja, tiedotussihteeri jne. Puheenjohtajavalinnan tekee yhdistyksen syyskokous. Yhdistyksen hallitus kokoontuu joka kuukauden 3. tiistai Paasitornissa. Kesä elokuussa hallitus kokoontuu tarvittaessa. Helsingin kaupungin viran- ja toimenhaltijat JHL ry

6 Liite 2 HELSINGIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO VUODELLE 2012 VIRANHALTIJAT KTV RY Yhdistys 10 Ennuste V A R S I N A I N E N T O I M I N T A TAE 2012 TA TP 2010 Opinto- ja koulutustoiminta -200,00-200,00-200,00-100,00 Matkakulut 0,00 0,00-80,00 0,00 Majoitus ja ruokailu 0,00 0,00 0,00 0,00 Osanottomaksut -200,00-200,00-120,00-100,00 Virkistystoiminta , , , ,49 Osanottomaksut (omavastuuosuudet) 2 000, , , ,00 Matka, majoitus ja ruokailu , , , ,05 Teatteriesitykset , , , ,44 Muut virkistystoiminnan kulut -500,00-200,00-300,00-114,00 Tiedotustoiminta ,00-800,00-800, ,00 Lehtimaksut 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut tiedotustoiminnan kulut ,00-800,00-800, ,00 Järjestötoiminta , , , ,94 Vuokrat 0,00 0,00 0,00 0,00 Matkakulut -300,00-300,00-200,00-196,17 Henkilöstömenot , , , ,00 Toimistokulut -400,00-200,00-400,00-158,45 Jäsenmaksut -300,00-300,00-280,00-253,50 Avustukset -100,00-100,00-100,00 0,00 Onnittelut ja huomaavaisuudet -200,00-200,00-200,00 0,00 Pankkien palvelumaksut -400,00-400,00-400,00-434,56 Puhelinmaksut -300,00-300,00-250,00-210,32 Muut järjestötoiminnan kulut -700,00-500,00-600,00-709,94 Kesäpaikka, Kaaka , , , ,67 Valaistus ja lämmitys -900,00-400, ,00-218,56 Hoito- ja korjauskulut -200,00-200,00-100,00-60,80 Tiemaksut -200,00-200,00-150,00 0,00 Vakuutukset -300,00-300,00-250,00-227,09 Verot -200,00-200,00-150,00-139,89 Muut kiinteistön kulut -500,00-300,00-350,00-803,33 Varsinaisen toiminnan kulujäämä , , , ,10 V A R A I N H A N K I N T A Jäsenmaksutuotot , , , ,93 Muut tuotot 483,12 R A H O I T U S T U O T O T Osinko- ja korkotuotot 0,00 0,00 200,00 213,00 Omatoiminen tuotto-/kulujäämä 0,00 0, ,00-30,05

syystiedote 2010 LOPPIAISMATKALLE Latvian valloitus alkakoon! RIIKA 6. 8.1.2011

syystiedote 2010 LOPPIAISMATKALLE Latvian valloitus alkakoon! RIIKA 6. 8.1.2011 syystiedote 2010 LOPPIAISMATKALLE Latvian valloitus alkakoon! RIIKA 6. 8.1.2011 Menomatka lentämällä. Paluu linja-autolla, Tallinnaa katsastaen ja laivalla kotiin. LUE LISÄÄ LEHDESSÄ - puheenjohtajan mietteitä

Lisätiedot

JHL ry Yhdistyksen ennakkotarkastetut mallisäännöt 1(12) 25.10.2010

JHL ry Yhdistyksen ennakkotarkastetut mallisäännöt 1(12) 25.10.2010 JHL ry Yhdistyksen ennakkotarkastetut mallisäännöt 1(12) Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on Parikkalan kunnalliset JHL ry, ja sen kotipaikka on Parikkala. 2. Yhdistys

Lisätiedot

Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL JHL:n säännöt Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hyväksytty 10.11.2010 2 JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Sisältö Liiton säännöt. 4 1 Liiton nimi ja kotipaikka..................................

Lisätiedot

ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT

ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT (Sääntötyöryhmä 7.9.2010 Hallitus 24.9.2010 ja 21.10.2010 Edustajisto 10.11.2010) Liiton säännöt... 4 1 Liiton nimi ja kotipaikka...4 2 Liiton tarkoitus...4 3 Jäsenyhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Nastolan Kirjatyöntekijät ry. 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 YLEISTÄ Ammattiosasto on TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry:n jäsen. Ammattiosasto valvoo ja seuraa, että työpaikoilla noudatetaan

Lisätiedot

Helsingin Kaupungin Toimisto- Virkailijat ry

Helsingin Kaupungin Toimisto- Virkailijat ry Helsingin Kaupungin Toimisto- Virkailijat ry 240- kymppinen 1/2010 Yhdistyksen toimisto Kolmas linja 6, katutaso Hakaniemi e-mail os240@elisanet.fi www.os240.jhlyhdistys.fi HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT 2010-2011

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 ESPOON HYVINVOINTIALOJEN HENKILÖSTÖ JHL. ry 587 YLEISTÄ Espoon hyvinvointialojen henkilöstöjhl ry. 587 on Julkisten ja Hyvinvointialojen liitto ry:n rekisteröity jäsenyhdistys.

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän syyskokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

ELÄINLÄÄKETIETEEN KANDIDAATTIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

ELÄINLÄÄKETIETEEN KANDIDAATTIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT ELÄINLÄÄKETIETEEN KANDIDAATTIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistys EKY ry, Veterinärmedicinska kandidatföreningen VKF rf,

Lisätiedot

JHL. Järjestötiedon käsikirja

JHL. Järjestötiedon käsikirja TOIMIVAT YHDISTYKSET - TOIMIVAT JHL YHDISTYKSET - - YHDISTYKSET TOIMIVAT Järjestötiedon käsikirja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n järjestötiedon käsikirja 04/2015 Järjestö- ja jäsenpalvelulinjan

Lisätiedot

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä.

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä. VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJAT ry SMÅBARNS MUSIKLÄRARE rf SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Varhaisiän musiikinopettajat ry, Småbarns Musiklärare rf. Yhdistyksen nimistä

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 1/2009. Toimihenkilöt 2009 2. Puheenjohtajan palsta 3. Ammattiosaston syyskokous 25.11.2009, klo 15.00

JÄSENTIEDOTE 1/2009. Toimihenkilöt 2009 2. Puheenjohtajan palsta 3. Ammattiosaston syyskokous 25.11.2009, klo 15.00 Aalto-yliopiston ammattiosasto JHL ry JÄSENTIEDOTE 1/2009 Sisältö Sivu Toimihenkilöt 2009 2 Puheenjohtajan palsta 3 Ammattiosaston syyskokous 25.11.2009, klo 15.00 Syyskokouksen esityslista 4 5 Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Hyväksytty Oulun Seudun Psykologit r.y.:n syyskokouksessa 12.10.2012 OULUN SEUDUN PSYKOLOGIT RY:N SÄÄNNÖT NIMI 1

Hyväksytty Oulun Seudun Psykologit r.y.:n syyskokouksessa 12.10.2012 OULUN SEUDUN PSYKOLOGIT RY:N SÄÄNNÖT NIMI 1 Hyväksytty Oulun Seudun Psykologit r.y.:n syyskokouksessa 12.10.2012 OULUN SEUDUN PSYKOLOGIT RY:N SÄÄNNÖT NIMI 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan Yhdistykseksi, nimi on Oulun Seudun Psykologit

Lisätiedot

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku.

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE. 1. hoidon ja kuntoutuksen edistäminen, 2. sairaudesta tiedottaminen,

1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE. 1. hoidon ja kuntoutuksen edistäminen, 2. sairaudesta tiedottaminen, KYMMENEN VIRRAN MS-YHDISTYS ry. 1(6) SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Kymmenen virran MS-yhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu ja pöytä- ja rekisteröimiskielenä

Lisätiedot

2 Yhdistyksen tarkoituksena on Kuuloliiton jäsenyhdistyksenä:

2 Yhdistyksen tarkoituksena on Kuuloliiton jäsenyhdistyksenä: 1(8) VANTAAN KUULOYHDISTYKSEN ry:n SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Vantaan Kuuloyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Vantaan kaupunki. ja toiminta - alueena on

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

ja toiminta - alueena on Tampere, Juupajoki,Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi

ja toiminta - alueena on Tampere, Juupajoki,Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi Patentti ja rekisterihallitus 5.10.2011 I LUKU YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Kuloyhdistys ry ja sen kotipaikka on _Tampere ja toiminta - alueena on Tampere,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2010

TOIMINTAKERTOMUS 2010 HELSINGIN KAUPUNGIN TOIMISTOVIRKAILIJAT JHL ry Kolmas linja 6, liiketila 00530 Helsinki TOIMINTAKERTOMUS 2010 23.2.2011 Yhdistyksen hallitus Sivu 2 / 8 1 YLEISTÄ Vuosi on yhdistyksemme 54. toimintavuosi.

Lisätiedot

Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n. Säännöt. 27.5.2013 perustamiskokouksen hyväksymät säännöt

Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n. Säännöt. 27.5.2013 perustamiskokouksen hyväksymät säännöt 1 Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n Säännöt 27.5.2013 perustamiskokouksen hyväksymät säännöt 2 Varkauden kehittämisyhdistys Potkuri ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Varkauden

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

KOLHON KYLÄYHDISTYS RY 1(8) Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. - luoda edellytykset kyläyhteisön elinvoimaisena ja asuttuna pitämiselle,

KOLHON KYLÄYHDISTYS RY 1(8) Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. - luoda edellytykset kyläyhteisön elinvoimaisena ja asuttuna pitämiselle, 1(8) NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Kolhon kyläyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Mänttä-Vilppulan kaupunki. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Invalidiliitto ry:n ja Suomen Invalidien Urheiluliitto ry:n 1 jäsenyhdistysten säännöt

Invalidiliitto ry:n ja Suomen Invalidien Urheiluliitto ry:n 1 jäsenyhdistysten säännöt Invalidiliitto ry:n ja Suomen Invalidien Urheiluliitto ry:n 1 jäsenyhdistysten säännöt Hyväksytty liittovaltuustossa 23.-24.5.2008 Ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 13.3.2008 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

KOULUTETUT TEKNIIKAN ASIANTUNTIJAT KT RY

KOULUTETUT TEKNIIKAN ASIANTUNTIJAT KT RY KOULUTETUT TEKNIIKAN ASIANTUNTIJAT KT RY Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Koulutetut Tekniikan asiantuntijat KT ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 26.11.2009. Liiton säännöt Osastojen mallisäännöt

SÄÄNNÖT 26.11.2009. Liiton säännöt Osastojen mallisäännöt SÄÄNNÖT 26.11.2009 Liiton säännöt Osastojen mallisäännöt LIITON SÄÄNNÖT Sisällys 1 Nimi ja kotipaikka... 1 2 Tarkoitus ja tehtävät... 1 3 Jäsenet... 2 Liittyminen... 2 Eroaminen, erottaminen ja purkaminen...

Lisätiedot

Imetyksen tuki ry:n ylin päättävä elin on jäsenkokous. Jäsenkokouksen valitsema hallitus panee toimeen jäsenkokouksen tekemät päätökset.

Imetyksen tuki ry:n ylin päättävä elin on jäsenkokous. Jäsenkokouksen valitsema hallitus panee toimeen jäsenkokouksen tekemät päätökset. 7.3..2011 Esitys kevätkokoukselle 2011 Imetyksen tuki ry:n JOHTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ Osa I HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS I luku: Yleistä 1 Yhdistyksen perustehtävä Yhdistyksen tarkoitus on edistää, tukea ja suojella

Lisätiedot

HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT. Hyväksytty oikeusministeriössä 3.5.1994 NIMI JA KOTIPAIKKA

HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT. Hyväksytty oikeusministeriössä 3.5.1994 NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT Hyväksytty oikeusministeriössä 3.5.1994 NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Hämeen Pelastusliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä pelastusliitoksi. Pelastusliiton

Lisätiedot