Kymenlaakson Osakunnan tilikertomus välitilinpäätökseen 2013 Osakunnan talouden tapahtumat aikavälillä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kymenlaakson Osakunnan tilikertomus välitilinpäätökseen 2013 Osakunnan talouden tapahtumat aikavälillä 1.1.-31.7.2013."

Transkriptio

1 Kymenlaakson Osakunnan tilikertomus välitilinpäätökseen 2013 Osakunnan talouden tapahtumat aikavälillä Tämä tilikertomus on tarkoitettu sanalliseksi selitykseksi Osakunnan varsinaiselle välitilinpäätökselle, jonka muodostavat KyOn pääkirja, päiväkirja, tuloslaskelma ja tase aikaväliltä Lisäksi taloudenhoitaja on laatinut kirjanpidon pohjalta eritellyn eli selkeämmin jäsennellyn välitilinpäätöksen, joka seuraa vuotuisen talousarvion rakennetta järjestyksessään. Useammalle vuodelle tai muutoin mutkikkaammista talouden tapahtumista taloudenhoitaja on laatinut erilliset selvitykset, jotka ovat liitteinä tämän kertomuksen perässä (vain paperiversio, huom. Tiedostot löytyvät KyOn talousosiosta palvelimella.) Tarkoitus on, että tätä kertomusta luetaan rinnakkain muiden dokumenttien kanssa, joita avaamaan tämä kertomus on tarkoitettu. Lisäksi tässä tilikertomuksessa taloudenhoitaja valottaa suunnitelmiaan ja ideoitaan Osakunnan talouden hoitamiseksi ja KyOn varallisuuden kartuttamieksi tulevaisuudessa. Koska vuosi 2013 on Osakunnan 80. juhlavuosi, tämä on myös näkynyt KyOn taloudessa tavallista suurempana rahaliikenteenä, paitsi tavallista suurempian vuosijuhlien, niin uuden laulukirjan painattamisen ja kuraattorin käätyjen takia. Monen ison hankkeen osuminen helmikuun lopulle aiheutti sen, että suurin osa kevättä elettiin taloudellisesti varsin tiukkaa aikaa, mutta KyO selviytyi omin voimin sen yli. Myöhemmin keväällä HYYn toiminta-avustus ja Kymenlaakson kuntien avustukset helpottivat tilannetta ja KyOn talous palasi normaaliksi. Laulukirjasta ja vuosijuhlista on olemassa omat erilliset talouslaskelmansa, koska niiden talous hajautui kahdelle vuodelle (2012 ja 2013) ja etenkin uuden laulukirjan kanssa jouduttiin tekemään tavallista monimutkaisempia vientejä ja tuonteja kirjanpidossa. Kyseiset selvitykset on liitetty tähän perään. VAIN KIRJANPIDOSSA OLEVAT TILIT: 1. Kassa. KyOn kassan tilanne oli heinäkuun lopussa +192,57. Kassasta on tyhjennetty tilaisuuksien ja muun toiminnan tuottoja tilille kassan varallisuuden kasvettua tarpeellista käteiskassaa suuremmaksi tai kun Osakunnan talous on vaatinut tilillä olevien varojen kartuttamista. Kassassa pidetään n. 200 setelien ja kolikoiden muodossa vähäisemmän maksuliikenteen hoitamiseksi. 2. Shekkitili FI Osakunnan päätilin tilanne oli heinäkuun lopussa +1762,60. Tilin elämä on ollut vilkasta tänä keväänä johtuen Osakunnan juhlavuodesta. 3. Shekkitili FI Osakunnan keräystili tyhjennettiin käätyjen ja laulukirjan maksamiseksi, mutta tilille jouduttiin siitämään 5 kattamaan tiliotteiden ja muiden tilitapahtumien aiheuttamia palvelumaksuja. Heinäkuun lopussa tästä summasta oli jäljellä enää +2,60. Tili tullaan sulkemaan syksyllä. 4. Lainasaamiset Osakunnalla on vanhastaan lainasaamisina Stipendirahaston velka, jota rahasto lyhentää aina sopivin aikavälein sen pääoman tuottojen keryttyä tarpeeksi. Vuoden 2013 alussa Stipendirahaston velka oli 14699,52. Stipendirahasto lyhensi velkaansa viimeksi v Lisäksi vuoden alussa Osakunnan isännälle Joni Salolle lainattiin kassasta 400 isännän tehtävän hoitamisesta syntyviä kuluja varten, isäntä maksaa velan takaisin toimikautensa lopuksi. 5. Tavaravarasto Tavaravaraston arvo on noussut Osakunnan viime vuosina tekemien hankintojen johdosta ja uudet hankinnat on myös viety tavaravarastoon, sen sijaan aikaisempien hankintojen kohdalla vientejä epäilleen olevan tapahtumatta. Vuoden 2013 alussa Tavaravaraston arvo oli +950,46 johtuen

2 vuonna 2012 hankitun uuden Osakuntanauhan viennistä Tavaravarastoon. Uuden laulukirja V hankinta ja vienti tavaravarastoon nosti sen arvon +2465,40, josta se on alentunut laulukirjan ja osakuntanauhan myynnin myötä ja kun uusia laulukirjoja on lahjoitettu muille osakunnille ja ystävyystahoille edustuslahjoina. Edustuslahjat on kirjattu myös edustuskuluihin. Osakunnan omaan käyttöön leimatut laulukirjat on merkitty vähennykseksi Tavaravarastossa ja panostukseksi Osakunnan kalustoon. 6. Kalusto Kalustossa näkyvät hankintana ne 20 kpl uusia laulukirjoja, jotka leimattiin KyOn omaan käyttöön juhlissa eli pois myytävien tai lahjoitettavien laulukirjojen joukosta. 7. Siirtovelat Vuodelta 2012 siirtyi vuodelle 2013 siirtovelkoja yht. 196,56. Siirtovelat saatiin helmikuun loppuun mennessä maksettua pois. 8. Varaukset Osakunta varautui 80. juhlavuotensa suuriin kuluihin tekemällä v puolella varauksia etenkin vuosijuhlaa varten. Vuosijuhlaan oli varattu 1000, mikä purettiin vuosijuhlien toisen laskun Astorialle yhteydessä. Laulukirjaan oli varattu 615 kertyneitä laulukirjasponsseja, mikä purettiin varauksista laulukirjan painatuskulujen maksujen yhteydessä. Vuoden 2012 hyväntekeväisyyskohteen hankalien maksukäytäntöjen vuoksi hyväntekeväisyyskeräyksen tuottojen maksaminen tapahtui vasta v puolella ja sitä varten tehty 252,33 varaus purettiin maaliskuun lopulla, minkä myötä kaikki v varaukset vuotta 2013 varten oli saatu purettua. 9. Edellisten vuosien yli-/alijäämä Kyseinen summa ei ole oikea rahasumma, vaan Osakunnan kirjanpitoa tasapainottava teoreettinen kirjanpidollinen summa. Kääntäen voi sanoa että Osakunnalla on yhteensä tämän 18096,51 edestä varoja eri tileillään, kun on vähennetty siirtovelat ja varaukset. ERITELTY VÄLITILINPÄÄTÖS: Talous osioittain: 1. Vuosijuhlat Koska vuosijuhlien talous jakaantui kahdelle vuodelle ja osa sen tuotoista kirjattiin v varauksiksi jotka sitten purettiin v puolella ravintolalaskun yhteydessä, oikeasti vuosijuhlien tulos oli -72,73. Kesäkuussa KyO sai Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiön apurahan, 800, vuosijuhliaan varten, minkä myötä vuosijuhlat nousivat plussalle. Käytännössä 800 vapautti vastaavan summan edestä KyOn omia varoja vuosijuhlien kuluista. Vuosijuhlaa toteutettaessa tilanne oli se, ettei apurahoja ollut tulossa miltään suunnalta. 2. Rajanylitys Koska Rajanylitystä juhlitaan vasta pyhäinpäivänä marraskuun alussa, ei sen osiossa ole vielä tietenkään tapahtunut mitään tilitapahtumia. 3. Muut juhlat Muut juhlat olivat tuottaneet jopa ennakoitua enemmän voittoa kevään aikana, osin koska illalliskorttien hintoja on korotettu ja Osakunta on alkanut muiden osakuntien lailla myydä jatkoilla pientä yöpalaa, joista on saatu varoja kassaan. Muissa juhlissa näkyvät mm. kuraattorinvaihtokaronkka, jossa oli erittäin runsas edustajien osanotto, vuoden 2013 pikkujoulujen ja uudenvuodensitsiten tuotot, koska ne tilitettiin kassaan vasta vuoden 2013 puolella. Etenkin pikkujoulut ja uudenvuodensitsit olivat KyOlle sangen tuottoisia tapahtumia, mikä osaltaan helpotti

3 Osakunnan taloustilannetta muuten vähätuloisena alkukeväänä, jota painoi varsin raskas vuosijuhla oheistapahtumineen ja muine kuluineen. 4. Muut jäsentilaisuudet Muut jäsentilaisuudet on pysyvät ennakoidusti tappiollisena, mutta kuitenkin budjetoidun rajoissa. Heinäkuun lopulla ei vielä näy Seniorien Viini&Tapas-illalle maksama tuki, 100, joka tuli myöhemmin syksyllä KyOn tilille. Kuluja ovat aiheuttaneet mm. DGO:n saunaillat ja laulukirjan julkistajaiset vuosijuhlaviikolla. Jäsentilaisuudet on haluttu pitää mahdollisimman matalahintaisina osakuntalaisille, ja siten niihin menee Osakunnan varoja enemmän kuin mitä KyO saa niistä tuottoja. Erilaiset pienemmät tapahtumat kuten Oman alan illat yms., ovat usein luonteeltaan sellaisia, ettei niiden osallistujilta peritä osallistumismaksuja. 5. Liikunta- ja kulttuuritoiminta Johtuen kevään tiukasta taloustilanteesta, Osakunnan liikunta- ja kulttuuritoiminta viettivät hiljaiseloa kevään ajan, koska ylimääräisiä kuluja pyrittiin välttämään. HYYn ja kuntien tukien tultua Osakunnalle myös liikunta- ja kulttuuritoimintaa voitiin alkaa suunnitella, heinäkuun loppuun mennessä ennätti toteutua vain KyOn Repoveden vaellus, jonka muonitusta Osakunta tuki pienellä osalla ruokakuluista, loput ruokakulut kerättiin vaelluksen osallistujilta. Vaikka kulttuurisektori taloudellisesti viettikin hiljaiseloa kevään ajan, Osakunnalla oli siitä huolimatta erilaisia kulttuuritapahtumia kuten ekskursioita taidenäyttelyihin uuden Taideperjantai-konseptin myötä, taloustilanteen vuoksi ekskursiot vain suunnattiin ilmaisen sisäänpääsyn kohteisiin. Syksyllä taloustilanteen parannuttua on tarkoitus saada kulttuuripuoli myös taloudellisesti aktivoitua. 6. Harrastustoiminta ja kerhot Kevään aikana harrastustoiminnalle budjetoitu summa ylittyi Kapiokerholle myönnetyn kulukorvauksen myötä, kun Kapiokerho anoi kokoustarjoiluidensa kulujen korvausta. Budjetin ylityksen myötä tullaan harrastustoiminnan menoja seuraavassa budjetissa nostamaan tämän vuotisesta. Harrastustoiminnan aktivoimiseksi tullaan vuoden 2014 tilikarttaan myös lisäämään oma tilinsä harrastustoiminnan ja kerhojen tuotoille, jolloin harrastajat ja kerhot voivat kerätä itselleen varoja erilaisilla keinoilla toimintaansa varten. 7. Abi-info Kevään abi-infon tulot muodostuivat KyOlle Yliopistolta maksetuista korvauksista maakuntaan tammikuussa tehdystä lukiokiertueesta sekä myöhemmin keväällä Helsingissä vierailleiden lukiolaisryhmien kierrätyksestä Yliopiston kampuksilla. Samoin Osakunnan kulut muodostuivat näistä toiminnoista. Abi-info oli hienoisesti plussalla heinäkuun lopussa, mutta oletettavasti se painuu miinukselle syksyllä kun uusia lukiolaisryhmiä tulee käymään Helsingissä tai Osakunnan esittelijät käyvät maakunnassa esittelemässä Helsingin yliopistoa ja Osakuntaa lukiolaisille. 8. Fuksi-info Keväältä fuksi-infon kulut ja tuotot olivat yksinomaan Uusien ilta III aiheuttamia, joiden jälkeen fuksi-infon tilanne oli hienoisesti miinuksella, suurin osa fuksi-infoilustahan tapahtuu syksyllä uusien fuksien tullessa yliopistolle ja Osakunnalle, joten ennakoidusti suurimmat tilitapahtumat tulevat vasta syksyllä tälle sektorille. 9. Virkailijakoulutus Tammikuussa pidetty virkailijakoulutus pysyi ennakoidusti budjetoidussa. 10. Jäsenlehti Kevään aikana Kypsän kulut lähestyivät budjetoidun rajoja, koska vuoden 2012 Kypsä IV laskut tulivat Osakunnalle vasta vuoden 2013 puolelle, jolloin osa vuoden 2012 Kypsä-kuluista siirtyi tämän vuoden puolelle. Samalla Kypsän painatus- ja postituskulut ovat nousseet hienoisesti vuoden

4 mittaan. Vuoden 2013 Kypsä IV tehtäessä on syytä miettiä, otetaanko siitä yhtä suurta painosta kuin Kypsä IV/2012, jota on vielä varsin runsaasti jäljellä Osakunnalla. Kypsän uutta kilpailuttamista on syytä harkita vuonna Kypsän tulot muodostuivat keväällä yksinomaan HYYn järjestölehtituesta, syksyllä on ennakoitu tulevaksi vielä Seniorien tuki Kypsälle. Yliopiston rekrytointiosaston kanssa käytiin alustavia keskusteluja mahdollisuudesta saada ns. Abi-Kypsälle tukea Yliopiston abi-infoon tarkoitetuista varoista. Tulevaisuudessa pyrkimyksenä on joko laskea Kypsän kustannuksia tai lisätä tuloja, jotta päästäisiin edes tilanteeseen jossa Osakunnan itsensä varoista menisi vain 50% Kypsän menoista. Mainostulojen saanti taloudellisen laskusuhdanteen aikana on vaikeaa ja lähes mahdotonta, etenkin kun printtimedia kärsii muutoinkin kriisistä. 11. Ulkoinen tiedotus Ulkoisen tiedotuksen menot pysyivät keväällä ennakoidussa, kulujen syntyessä nettisivujen ja nettiosoitteen kuluista. Syksyllä budjetoitu kuitenkin ylittyi kun Kyon Kuvat.fi-palvelulle jouduttiin ostamaan lisäaikaa. Kuvat-palvelun ylläpidon huomioimiseksi sekä jatkossa asuntovaliokunnan asuntohakujen yhteydessä lehdissä julkaisemien ilmoitusten kuluihin varautumiseksi tullaan tätä osioita nostamaan seuraavan vuoden budjetissa. Lisäksi vuosi 2014 on jälleen HYYn edarin vaalivuosi, jolloin menoja syntyy muutoinkin enemmän KyOlle. 12. Laulukirja Laulukirja elää kirjanpidossa sangen monimutkaista elämää, joka on avattu omassa erillisessä paperissaan Laulukirjan talous, johtuen siitä ettei joulukuun 2012 Osakunnan kokouksessa perustettu ehdotettua tiliä Laulukirjan kulut, ja koska laulukirjan sponssit jaettiin kaikkien laulukirjojen kesken, jolloin tavaravaraston pitämiseksi ajantasalla suurin osa laulukirjan myyntituloista vähentyy tavaravarastosta ja vain sponssien luoma ylimäärä menee laulukirjan tuottoihin. Laulukirjan myyntitilanne on avattu samoin erillisessä paperissa Laulukirjan talous. 13. Muun julkaisutoiminnan kulut Oikeasti Osakunnalla ei ollut mitään taloudellista toimintaa tässä osastossa, mutta laulukirjan tavaravarastoon viennin ja varausten purun vuoksi tätä osastoa jouduttiin käyttämään vastintilinä laulukirjalle. 14. Ankkapurha Ankkapurhia saatiin myyntyä Osakunnan historiasta kiinnostuneille jäsenille ennakoitua enemmän, mikä osaltaan muutti Osakunnan kiinteää omaisuutta rahavaroiksi. Tavaravaraston tilannetta tulkailtuaan heinäkuun talouspalaveri päätyi siihen johtopäätökseen, että ilmeisesti Ankkapurhia ei ole aikoinaan joko viety tavaravarastoon, tai sitten valuuttavaihdos euroon ja muut vähennykset ovat niiden arvon tavaravarastosta syöneet lähes tyhjiin. Osin tämän tilanteen takia tullaan keväällä 2014 pitämään Osakunnan omaisuuden inventaario, jotta Ankkapurhien ja muiden Osakunnan tuotteiden tilanne selviäisi. 15. Kesäretki Koska Osakunnan kesäretki pidettiin vasta elokuun alussa, ei tässä kohtaa kirjanpitoa vielä näy muu kuin Haminan kaupungilta ostetun opastetun kaupunkikierroksen kulut. Kesäretken tulot ja kulut toteutuivat elo-syyskuun aikana, jolloin kuluja ja tuottoja tuli paljon enemmän vain tuo Muu maakuntatoiminta Tämän osion kulut koostuvat kokonaan juhlavuodeksi kunniaksi pidetyn valokuvanäyttelyn kuluista, joita syntyi paitsi kuvien teettämisestä niin myös näyttelyn siirtokustannuksista maakunnan kirjastosta toiseen ja lopulta maakunnasta Helsinkiin Yliopiston Päärakennuksen aulaan vuosijuhlaviikon näyttelyä varten. Kuvat jäivät KyOn arkistoon käytettäväksi tulevaisuudessa Osakunnan esittelyssä tai Osakunnan tapahtumien koristuksena. Syksyllä tuli vielä yksi kilometrikorvaus valokuvanäyttelyn siirrosta, joka ei tässä näy. Vuonna 2014 on tarkoitus herätellä

5 KyOn maakuntatoimintaa jonkinlaisen maakuntaillan konseptin kehittämisellä. Valokuvanäyttelyn talous on avattu erillisessä Näyttelyn talous paperissa. 17. Kunnianosoitukset Kunnianosoitusten budjetti paukkui rajusti johtuen kuraattorin käätyjen hankinnasta, jonka laskun toinen puolisko osui keväälle 2013 ja lisäksi Osakunta maksoi käätyjen kiinnitysneuloista. Ilman käätyjä kunnianosoitukset pysyivät budjetoidussa. Käätyjen tilanteen tasapainottamiseksi Osakunta nosti keväällä 2013 Toiminnan Turva-rahastosta avustusta 400 kattakseen Osakunnalle langenneen osuuden käätyjen hinnasta. Käätyjen talous on avattu omassa paperissaan Käätyjen talous. Käätyjen menoista suurin osa, 74%, saatiin katettua käätykeräyksen tuotoilla. 18. Suhteet kotimaassa Kotimaan edustamisten budjetti paukkui yli ennakoidun tänäkin vuonna vuoden 2012 lailla, koska kyolaiset kävivät innokkaasti edustamassa muiden osakuntien vuosijuhlissa. Tälle keväälle osui monen muunkin osakunnan tasavuosijuhlat ja kyolaiset ovat nyt aiempaa enemmän käyneet vierailemassa muiden osakuntien juhlissa verrattuna aikaisempiin vuosiin. Vuoden 2013 talousarvioon tullaan nostamaan tämän osion budjetoituja rahoja. Osakunnan edustusinnokkuus vaihtelee aina ajan kanssa riippuen osakunta-aktiivien innokkuudesta ja halusta lähteä edustamaan. Edustuskulujen kasautuminen vähätuloiseen alkukevääseen osakuntien ns. vuosijuhlamaratonin takia rasitti osaltaan Osakunnan taloutta, mutta kulukorvausten maksussa selvittiin neuvottelemalla korvauksia hakevien kanssa korvausten maksun siirtämisestä myöhemmäksi keväällä asianomaisten suostumuksella. Tulevaisuudessa KyOn omaisuuden kasvettua olisi toivottavaa, että KyOllekin luotaisiin erillinen edustusbudjetti tai -tili, johon varat nostettaisiin aina vuoden alussa rahastoista, jolloin edustaminen ei enää yhtä runsaasti rasittaisi KyOn toimintataloutta. Tätä varten tulisi selvittää muiden osakuntien edustamisen rahoituskäytäntöjä, sillä edustaminen on kuitenkin merkittävää KyOlle suhteiden ylläpitämiseksi muihin osakuntiin ja opiskelijajärjestöihin laajemmaltikin. 19. Suhteet ulkomaille Suhteet ulkomaille pysyivät ennakoiduissa rajoissa kevään ja kesän, kun KyOlta lähti edustajia niin Uppsalan Vårbaleniin kuin Kalmar Nationin 360-vuotisjuhlaan Uppsalassa. Syksyllä myöhemmin lisää ulkomaan edustuskuluja syntynee Hallands Nationin ja Korp! Fraternitas Tartuensiksen delegaatioiden vieraillessa KyOn Rajanylityksessä. 20. Hyväntekeväisyys Hyväntekeväisyydessä ei tapahtunut mitään suuntaan tai toiseen, koska Osakunnan kokousten yhteydessä tehtävä kolehtikeräys jatkuu vuoden loppuun asti, jolloin joulukuun Osakunnan kokouksen jälkeen keräystuotot tilitetään Osakunnan tilille ja maksetaan edelleen avustuskohteelle, joka tänä vuonna on Kymenlaakson Ensi- ja Turvakotien Liitto ry. 21. Toimistokulut Toimistokulut pysyivät ennakoidussa. 22. Virkailijoiden käyttövarat Virkailijoiden käyttövarat osiolle ei syntynyt kuluja heinäkuun loppun mennessä, johtuen osittain Osakunnan tiukasta taloustilanteesta keväällä. Syksyllä myöhemmin kuluja syntyi erilaisista pienistä hankinnoista Osakunnalle. 23. Kokouskulut Kokouskulut ovat pysyneet varsin hyvin ennakoidussa eikä ole nähtävissä syytä nostaa niiden budjettiosuutta, etenkin kun kokouskuluihin budjetoituja varoja nostettiin vuodeksi Kokouskuluja myös vähentää Osakunnan perinne pitää toukokuun Osakunnan kokous aina

6 vierailukokouksena jossakin yrityksessä tai organisaatiossa, jolloin isäntätaho on tarjonnut kokoustarjoilut. 24. Pankkipalvelumaksut Pankkipalvelumaksut kohoavat budjetoitua suuremmiksi johtuen siitä, että tänä vuonna Osakunnalla on ollut kaksi tiliä, varsinainen päätili ja sen rinnalla oleva keräystili, jolle kerättiin laulukirjan sponsseja ja käätytukia. Syksyllä keräystili tullaan sulkemaan, koska sille ei ole tarvetta näkyvissä lähivuosina. Joten ensi vuonna oletettavasti pankkipalvelumaksut palautuvat normaaliin kun KyOlla on jälleen vain yksi tili, tosin Nordea selkeästi tekee inflaatiokorotuksia palvelumaksuihinsa. 25. Muut yleiskulut Muissa yleiskuluissa ei ole tapahtunut mitään heinäkuun loppuun mennessä. Myöhemmin syksyllä oletettavasti Osakunnan lipun varren uusiminen tulee aiheuttamaan ennakoitua enemmänkin kuluja tähän osioon, koska ei katsottu järkeväksi perustaa omaa tiliä Osakunnan lipun korjauskuluille. 26. Huoneistoavustukset Osakunta ei saanut huoneistoavustuksia tänä vuonna, mutta tilikohta on olemassa sen varalta, jos KyO joskus jostakin syystä hakee ja saa HYYn kalustetukea, esim. toisen kirjahyllyn hankkimiseksi. 27. Toiminta-avustukset kunnilta KyO sai heinäkuun loppuun mennessä toiminta-avustuksia Miehikkälältä, Virolahdelta ja Kouvolalta yhteensä 600. Myöhemmin syksyllä Kotkan kaupunki maksoi oman avustuksensa 500, joten tällä sektorille päästiin budjetoituun tavoitteeseen ja jopa sen ylikin. Iitiltä ei ehditty hakea kunnan epäselvien sivujen ja hakukäytäntöjen takia, mutta Iitin hakuun paneudutaan ensi vuonna enemmän. Haminan kaupunki ei tukenut Osakuntaa toiminta-avustuksella, mutta tuki Osakunnan vuosijuhlaa 150 sekä antoi Osakunnalle myöhemmin alennusta kesäretken yhteydessä kaupunkikierroksesta ja majoituksesta. Pyhtään kunta ei hakemuksesta huolimatta tukenut Osakuntaa mitenkään. Loviisan kaupungilta haettiin tänä vuonna ensi kertaa avustusta, mutta sitä ei saatu. Tulevaisuudessa tavoitteena olisi KyOn tunnetuksi tekeminen Loviisan kaupungille, koska Ruotsinpyhtään kuntaliitoksen myötä Suur-Loviisa on KyOn, ESOn ja ÖFN:n jaettua kanta-aluetta. KyO onkin viritellyt esittelytoimintaansa Loviisan suuntaan. 28. Toiminta-avustukset OYV:lta Tällä sektorilla ei tapahtunut mitään, eikä sillä ole näkyvissäkään mitään tapahtumia, mutta tili säilytetään sen varalta, jos KyO joskus vastaa jonkin yhteisosakuntalaisen tapahtuman järjestämisestä ja on tarpeen pyytää tapahtumalle avustuksia OYV:lta. 29. Toiminta-avustukset HYYltä Ylioppilaskunnan toiminta-avustus jopa nousi hienoisesti v tasosta n n. 1400, ilmeisesti johtuen Osakunnan toiminnan monipuolistumisesta v Monipuolisuus pyritään saavuttamaan myös vuoden 2013 aikana. 30. Muut toiminta-avustukset Tässä kohdassa näkyvät Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiön maksama 800 avustus vuosijuhlalle sekä Osakunnan Toiminnan Turvasta nostama 400 avustus kuraattorin käädyille. Heinäkuun talouspalaverissa päädyttiin siihen, että jatkossa Osakunnan nostamat avustukset Toiminnan Turvasta merkittäisiin tähän osioon, koska luonteeltaan ne vastaavat enemmän toimintaavustuksia kuin varsinaisia korkotuloja, koska korkotulot olisivat vuosittaisen säännöllisiä ja lisäksi selkeässä suhteessa sijoitettuun pääomaan, miten nyt ei ole tilanne. 31. KyO-tuotteet

7 KyOn tuotteet tuottivat ennakoidusti kevään aikana, varsinaisen myyntisesongin ollessa vasta syksyllä Avajaiskarnevaalien ja fuksisitsiten ohessa. Keväällä 2014 olisi suunnitelmissa myös KyOn haalarimerkkien myyminen Yliopiston kampuksilla Vapun alla tuottojen saamiseksi ja tavaravaraston muuttamiseksi varallisuudeksi. Keväällä 2014 inventaarion jälkeen muutenkin pohditaan Osakunnan tuotteiden tilaa ja jatkokehittelyä vähintään talousvaliokunnan voimin. 32. Huoneistokulut Osakunnan tiukan taloustilanteen vuoksi KyO kykeni maksamaan ensimmäisen puoliskon v HTK-maksusta vasta heinäkuussa. Toinen puolisko on ennakoitu maksettavaksi marraskuussa Rajanylityksen jälkeen, kun jäsenmaksut ovat tulleet HYYltä ja Rajanylityksen tuotot on saatu tilille. Yhteensä huoneistomaksun suuruus on vuonna , joka on 200 tavallista suurempi uuden tietokoneen hankkimiseksi, joten v maksun ennakoidaan palaavan takaisin 1500, koska HTK:lla ei ole isoja hankintoja näköpiirissä. 33. Jäsenmaksut Jäsenmaksuja kertyi tavalliseen tahtiin keväällä, niiden ollessa kokonaan suoraan KyOn tilille tai kassaan maksettuja jäsenmaksuja. HYYn kautta keväällä maksetut jäsenmaksut tulevat KyOlle vasta syksyllä muiden jäsenmaksujen kanssa könttänä. Suuri enemmistö jäsenmaksuista tulee vasta syksyllä KyOlle uusien osakuntatarrojen saapuessa ja fuksien ja civisten maksaessa lukukausimaksunsa HYYlle. 34. Talkootulot Osakunnan talkootulot muodostuivat talkoina tehdyistä lukioesittelyistä sekä pienemmistä talkotuotoista, joita saatiin mm. pullonpalautusrahoina kassaan. Talkootulojen ennakoitu kehitys näyttäisi toteutuvan syksyn mittaan huolimatta taloudellisesti tiukan yleisen tilanteen aiheuttamasta keikkatalkoiden vähenemisestä opiskelijamaailman ulkopuolella. 35. Varainhankinnan kulut Varainhankinnasta ei aiheutunut kuluja, kuten oli ennakoitukin. 36. Korkotulot yms. Budjetissa tähän kohtaan on merkitty 365, joka oli ennakoitu nostettavaksi KyOn Toiminnan Turva-rahastosta. Heinäkuussa pidetyssä talouspalaverissa emeritataloudenhoitaja ja nykyinen taloudenhoitaja päätyivät kuitenkin siihen, että jatkossa nostot rahastoista merkitään kohtaan Muut toiminta-avustukset, koska ne luonteeltaan ovat enemmän sellaisia kuin korkotuloja ja näin koko kyseinen osio tilikartasta jäisi KyOn mahdollisten osakkeiden ja muiden sijoitusten hoitoa varten. Tällä hetkellä näitä ei Osakunnalle ole, koska ne on siirretty rahastoille, mutta kohta on olemassa sen varalta jos joku lahjoittaa tai testamenttaa osakkeita Osakunnalle. Tai jos Osakunta jostakin syystä haluaa osakkeita, osinkoja tai muuta sijoitusomaisuutta itselleen suoraan hankkia. 37. Lahjoitukset Lahjoituksia ei voida talousarvioissa ennakoida, koska ne ovat luonteeltaan hyvin satunnaisia. Juhlavuotensa myötä KyO sai sangen runsaasti lahjoituksia kunnilta, yrityksiltä ja nykyisiltä ja entisiltä osakuntalaisilta juhlavuotensa tueksi. Lahjoituksilla oli merkittävä rooli alkukevään vaikean taloustilanteen selättämisessä Osakunnan omin voimavaroin. 38. Poistot koneista ja kalustosta Poistoja ei tehty, kuten oli ennakoitukin. Vuonna 2014 tullaan poistamaan vanha laulukirja IV lisäläystäkkeineen taloudesta uuden laulukirjan korvattua sen KyOn taloudessa. Kevään ja kesän jäljeltä Osakunnan talous on hyvässä tilassa ja syksyllä ei ole näkyvissä ennakoimattomia tai yllätyksiä tuottavia tekijöitä taloudessa. Osakuntien 370. juhlavuosi voi vielä

8 aiheuttaa joitakin kuluja, mutta niiden ei uskota kohoavan kamalan suuriksi. Rahaa tulee menemään joko syksyllä 2013 tai keväällä 2014 KyOn lipun varren uusimiseen, jota Osakunnan isäntä selvittää syksyllä, sekä uusien kunniamerkkien hankintaan, koska edelliset alkavat olla lopussa. Osakunnan talous on vakaassa tilassa kesän jälkeen huolimatta varsin raskaasta keväästä , Helsinki Pasi Pykälistö, Kymenlaakson Osakunnan taloudenhoitaja Liitteet: 1. Vuosijuhlan talous 2. Laulukirjan talous 3. Kuraattorin käädyn talous 4. Valokuvanäyttelyn talous

Taloudenhoitajakoulutus I/2014: Taloudenhoidon ja kirjanpidon perusteet

Taloudenhoitajakoulutus I/2014: Taloudenhoidon ja kirjanpidon perusteet Sivu 1/10 Taloudenhoitajakoulutus I/2014: Taloudenhoidon ja kirjanpidon perusteet I. Taloudenhoitajan tehtävät rahaliikenteen hoitaminen: laskujen maksaminen, tiliotteiden kerääminen (muista tilinkäyttöoikeuksien

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO

YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO 2 Yhdistyksen varsinainen toiminta taloushallinnossa Yhdistyksen varsinaista toimintaa on yhdistyksen sääntöjen 2 :ssä määriteltty toiminnan laatu ja tarkoitus. Kirjanpidossa

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Alkusanat... iii Johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 9 2 Tilinpäätösanalyysi omistajan

Lisätiedot

Yhdistyksen talous. Yhdistyksen talous

Yhdistyksen talous. Yhdistyksen talous Yhdistyksen talous Tämän vihkosen tarkoituksena ei ole pelotella ketään asettumasta ehdolle yhdistysten luottamustehtäviin. Monet karttavat joutumasta luottamushenkilöksi, koska pelkäävät sekä vastuuta

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 1.9.2007

KHT-TUTKINTO 1.9.2007 1 / 8 KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 1.9.2007 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (8 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 5) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

KIIVISION TALOUS. Soluessee

KIIVISION TALOUS. Soluessee KIIVISION TALOUS Soluessee Antti Härkönen Emmi Kuortti Miia Leivo Pauliina Suojärvi Soluessee Toukokuu 2015 Liiketalous Proakatemia 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 KIRJANPITO... 4 2.1 Kirjanpitovelvollisuus...

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Kipaan ei voida olla yhteydessä suoraan, vaan meidän tukihenkilöiden kautta. Kipan strategia puhuu asiakkaan tärkeydestä. Melkoinen ristiriita.

Kipaan ei voida olla yhteydessä suoraan, vaan meidän tukihenkilöiden kautta. Kipan strategia puhuu asiakkaan tärkeydestä. Melkoinen ristiriita. Kipan myötä meille ei ole tullut lainkaan säästöjä. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että palkanlaskijasta ja kirjanpitäjästä emme voi luopua. Kummallakin heistä on kädet täynnä työtä ja kumpikaan ei ole

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia)

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) 1 (26) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005

Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Versio : 22.9.2006 B&MANs -1- Sisältö Tausta ja tavoitteet Turun kaupunki 2001-2005 Turun kaupunkikonserni - yhteenveto 22.9.2006 2-2- Kuntien tilipäätösanalyysit

Lisätiedot

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 199 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus ja verolaskelmien laatiminen case-yritykselle

Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus ja verolaskelmien laatiminen case-yritykselle Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Kristiina Säkkinen Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus ja verolaskelmien laatiminen case-yritykselle Opinnäytetyö

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy Miten luen tuloslaskelmaa? 2 Miten tulkitsen tasetta? 5 SBB - Solutions for Business and Brains Oy Gsm 050-3570 857 Kylänvanhimmankuja 7 00640 Helsinki Email pekka.aho@sbb.fi www.sbb.fi 1 Miten luen tuloslaskelmaa?

Lisätiedot

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS 2015 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: RAY Julkaisija: RAY Tätä ohjetta sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2014 tai sen jälkeen myönnettäviin raha-automaattiavustuksiin.

Lisätiedot

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä 1(23) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 30.8.2013 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

Metsästysseuran VERO-OPAS. Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y.

Metsästysseuran VERO-OPAS. Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. Metsästysseuran VERO-OPAS Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. 1 Metsästysseuran VERO-OPAS Sisällysluettelo: 1. Esipuhe...2 2. Yhteisön yleishyödyllisyys...3 3. Yhteisön verotus...4 3.1 henkilökohtaiset

Lisätiedot

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto Vuosikertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan tervehdys 3 Toimintakertomus 4 Olennaiset tapahtumat tilikaudella 4 Asukaspalvelu ja asukasdemokratia 4 Rakennuttaminen 5 Vuosikorjaukset, siivous ja

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Kemin konsernirakenneselvitys

Kemin konsernirakenneselvitys Kemin konsernirakenneselvitys Kemin kaupunki 9.6.2015 LUOTTAMUKSELLINEN Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Yhteenveto 3 Toimeksiannon tausta ja tavoitteet 5 Yhtiöiden taloudellisen aseman ja näkymien

Lisätiedot

Antti Soikkeli 0348088. Ohjaaja: Elena Fedorova

Antti Soikkeli 0348088. Ohjaaja: Elena Fedorova LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Talousjohtaminen Viimeisin finanssikriisi ja sen vaikutus suurimpiin yrityksiin Helsingin

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 veroasiantuntija, OTK Minna Tanska Suomen lääkärilehti Finlands Läkartidning Finnish Medical Journal www.laakarilehti.fi Liite 10/2015 MAINOS TYÖSUHTEEN VAKAUS +YRITTÄJYYDEN

Lisätiedot

cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore

cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore Cuporen verkkojulkaisuja 13 / 2012 Cuporen verkkojulkaisuja

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011 HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Haukiputaan kunnanvaltuusto päätti huhtikuussa 2009 lähteä mukaan ns. monikuntaliitosselvitykseen

Lisätiedot