Kymenlaakson Osakunnan tilikertomus välitilinpäätökseen 2013 Osakunnan talouden tapahtumat aikavälillä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kymenlaakson Osakunnan tilikertomus välitilinpäätökseen 2013 Osakunnan talouden tapahtumat aikavälillä 1.1.-31.7.2013."

Transkriptio

1 Kymenlaakson Osakunnan tilikertomus välitilinpäätökseen 2013 Osakunnan talouden tapahtumat aikavälillä Tämä tilikertomus on tarkoitettu sanalliseksi selitykseksi Osakunnan varsinaiselle välitilinpäätökselle, jonka muodostavat KyOn pääkirja, päiväkirja, tuloslaskelma ja tase aikaväliltä Lisäksi taloudenhoitaja on laatinut kirjanpidon pohjalta eritellyn eli selkeämmin jäsennellyn välitilinpäätöksen, joka seuraa vuotuisen talousarvion rakennetta järjestyksessään. Useammalle vuodelle tai muutoin mutkikkaammista talouden tapahtumista taloudenhoitaja on laatinut erilliset selvitykset, jotka ovat liitteinä tämän kertomuksen perässä (vain paperiversio, huom. Tiedostot löytyvät KyOn talousosiosta palvelimella.) Tarkoitus on, että tätä kertomusta luetaan rinnakkain muiden dokumenttien kanssa, joita avaamaan tämä kertomus on tarkoitettu. Lisäksi tässä tilikertomuksessa taloudenhoitaja valottaa suunnitelmiaan ja ideoitaan Osakunnan talouden hoitamiseksi ja KyOn varallisuuden kartuttamieksi tulevaisuudessa. Koska vuosi 2013 on Osakunnan 80. juhlavuosi, tämä on myös näkynyt KyOn taloudessa tavallista suurempana rahaliikenteenä, paitsi tavallista suurempian vuosijuhlien, niin uuden laulukirjan painattamisen ja kuraattorin käätyjen takia. Monen ison hankkeen osuminen helmikuun lopulle aiheutti sen, että suurin osa kevättä elettiin taloudellisesti varsin tiukkaa aikaa, mutta KyO selviytyi omin voimin sen yli. Myöhemmin keväällä HYYn toiminta-avustus ja Kymenlaakson kuntien avustukset helpottivat tilannetta ja KyOn talous palasi normaaliksi. Laulukirjasta ja vuosijuhlista on olemassa omat erilliset talouslaskelmansa, koska niiden talous hajautui kahdelle vuodelle (2012 ja 2013) ja etenkin uuden laulukirjan kanssa jouduttiin tekemään tavallista monimutkaisempia vientejä ja tuonteja kirjanpidossa. Kyseiset selvitykset on liitetty tähän perään. VAIN KIRJANPIDOSSA OLEVAT TILIT: 1. Kassa. KyOn kassan tilanne oli heinäkuun lopussa +192,57. Kassasta on tyhjennetty tilaisuuksien ja muun toiminnan tuottoja tilille kassan varallisuuden kasvettua tarpeellista käteiskassaa suuremmaksi tai kun Osakunnan talous on vaatinut tilillä olevien varojen kartuttamista. Kassassa pidetään n. 200 setelien ja kolikoiden muodossa vähäisemmän maksuliikenteen hoitamiseksi. 2. Shekkitili FI Osakunnan päätilin tilanne oli heinäkuun lopussa +1762,60. Tilin elämä on ollut vilkasta tänä keväänä johtuen Osakunnan juhlavuodesta. 3. Shekkitili FI Osakunnan keräystili tyhjennettiin käätyjen ja laulukirjan maksamiseksi, mutta tilille jouduttiin siitämään 5 kattamaan tiliotteiden ja muiden tilitapahtumien aiheuttamia palvelumaksuja. Heinäkuun lopussa tästä summasta oli jäljellä enää +2,60. Tili tullaan sulkemaan syksyllä. 4. Lainasaamiset Osakunnalla on vanhastaan lainasaamisina Stipendirahaston velka, jota rahasto lyhentää aina sopivin aikavälein sen pääoman tuottojen keryttyä tarpeeksi. Vuoden 2013 alussa Stipendirahaston velka oli 14699,52. Stipendirahasto lyhensi velkaansa viimeksi v Lisäksi vuoden alussa Osakunnan isännälle Joni Salolle lainattiin kassasta 400 isännän tehtävän hoitamisesta syntyviä kuluja varten, isäntä maksaa velan takaisin toimikautensa lopuksi. 5. Tavaravarasto Tavaravaraston arvo on noussut Osakunnan viime vuosina tekemien hankintojen johdosta ja uudet hankinnat on myös viety tavaravarastoon, sen sijaan aikaisempien hankintojen kohdalla vientejä epäilleen olevan tapahtumatta. Vuoden 2013 alussa Tavaravaraston arvo oli +950,46 johtuen

2 vuonna 2012 hankitun uuden Osakuntanauhan viennistä Tavaravarastoon. Uuden laulukirja V hankinta ja vienti tavaravarastoon nosti sen arvon +2465,40, josta se on alentunut laulukirjan ja osakuntanauhan myynnin myötä ja kun uusia laulukirjoja on lahjoitettu muille osakunnille ja ystävyystahoille edustuslahjoina. Edustuslahjat on kirjattu myös edustuskuluihin. Osakunnan omaan käyttöön leimatut laulukirjat on merkitty vähennykseksi Tavaravarastossa ja panostukseksi Osakunnan kalustoon. 6. Kalusto Kalustossa näkyvät hankintana ne 20 kpl uusia laulukirjoja, jotka leimattiin KyOn omaan käyttöön juhlissa eli pois myytävien tai lahjoitettavien laulukirjojen joukosta. 7. Siirtovelat Vuodelta 2012 siirtyi vuodelle 2013 siirtovelkoja yht. 196,56. Siirtovelat saatiin helmikuun loppuun mennessä maksettua pois. 8. Varaukset Osakunta varautui 80. juhlavuotensa suuriin kuluihin tekemällä v puolella varauksia etenkin vuosijuhlaa varten. Vuosijuhlaan oli varattu 1000, mikä purettiin vuosijuhlien toisen laskun Astorialle yhteydessä. Laulukirjaan oli varattu 615 kertyneitä laulukirjasponsseja, mikä purettiin varauksista laulukirjan painatuskulujen maksujen yhteydessä. Vuoden 2012 hyväntekeväisyyskohteen hankalien maksukäytäntöjen vuoksi hyväntekeväisyyskeräyksen tuottojen maksaminen tapahtui vasta v puolella ja sitä varten tehty 252,33 varaus purettiin maaliskuun lopulla, minkä myötä kaikki v varaukset vuotta 2013 varten oli saatu purettua. 9. Edellisten vuosien yli-/alijäämä Kyseinen summa ei ole oikea rahasumma, vaan Osakunnan kirjanpitoa tasapainottava teoreettinen kirjanpidollinen summa. Kääntäen voi sanoa että Osakunnalla on yhteensä tämän 18096,51 edestä varoja eri tileillään, kun on vähennetty siirtovelat ja varaukset. ERITELTY VÄLITILINPÄÄTÖS: Talous osioittain: 1. Vuosijuhlat Koska vuosijuhlien talous jakaantui kahdelle vuodelle ja osa sen tuotoista kirjattiin v varauksiksi jotka sitten purettiin v puolella ravintolalaskun yhteydessä, oikeasti vuosijuhlien tulos oli -72,73. Kesäkuussa KyO sai Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiön apurahan, 800, vuosijuhliaan varten, minkä myötä vuosijuhlat nousivat plussalle. Käytännössä 800 vapautti vastaavan summan edestä KyOn omia varoja vuosijuhlien kuluista. Vuosijuhlaa toteutettaessa tilanne oli se, ettei apurahoja ollut tulossa miltään suunnalta. 2. Rajanylitys Koska Rajanylitystä juhlitaan vasta pyhäinpäivänä marraskuun alussa, ei sen osiossa ole vielä tietenkään tapahtunut mitään tilitapahtumia. 3. Muut juhlat Muut juhlat olivat tuottaneet jopa ennakoitua enemmän voittoa kevään aikana, osin koska illalliskorttien hintoja on korotettu ja Osakunta on alkanut muiden osakuntien lailla myydä jatkoilla pientä yöpalaa, joista on saatu varoja kassaan. Muissa juhlissa näkyvät mm. kuraattorinvaihtokaronkka, jossa oli erittäin runsas edustajien osanotto, vuoden 2013 pikkujoulujen ja uudenvuodensitsiten tuotot, koska ne tilitettiin kassaan vasta vuoden 2013 puolella. Etenkin pikkujoulut ja uudenvuodensitsit olivat KyOlle sangen tuottoisia tapahtumia, mikä osaltaan helpotti

3 Osakunnan taloustilannetta muuten vähätuloisena alkukeväänä, jota painoi varsin raskas vuosijuhla oheistapahtumineen ja muine kuluineen. 4. Muut jäsentilaisuudet Muut jäsentilaisuudet on pysyvät ennakoidusti tappiollisena, mutta kuitenkin budjetoidun rajoissa. Heinäkuun lopulla ei vielä näy Seniorien Viini&Tapas-illalle maksama tuki, 100, joka tuli myöhemmin syksyllä KyOn tilille. Kuluja ovat aiheuttaneet mm. DGO:n saunaillat ja laulukirjan julkistajaiset vuosijuhlaviikolla. Jäsentilaisuudet on haluttu pitää mahdollisimman matalahintaisina osakuntalaisille, ja siten niihin menee Osakunnan varoja enemmän kuin mitä KyO saa niistä tuottoja. Erilaiset pienemmät tapahtumat kuten Oman alan illat yms., ovat usein luonteeltaan sellaisia, ettei niiden osallistujilta peritä osallistumismaksuja. 5. Liikunta- ja kulttuuritoiminta Johtuen kevään tiukasta taloustilanteesta, Osakunnan liikunta- ja kulttuuritoiminta viettivät hiljaiseloa kevään ajan, koska ylimääräisiä kuluja pyrittiin välttämään. HYYn ja kuntien tukien tultua Osakunnalle myös liikunta- ja kulttuuritoimintaa voitiin alkaa suunnitella, heinäkuun loppuun mennessä ennätti toteutua vain KyOn Repoveden vaellus, jonka muonitusta Osakunta tuki pienellä osalla ruokakuluista, loput ruokakulut kerättiin vaelluksen osallistujilta. Vaikka kulttuurisektori taloudellisesti viettikin hiljaiseloa kevään ajan, Osakunnalla oli siitä huolimatta erilaisia kulttuuritapahtumia kuten ekskursioita taidenäyttelyihin uuden Taideperjantai-konseptin myötä, taloustilanteen vuoksi ekskursiot vain suunnattiin ilmaisen sisäänpääsyn kohteisiin. Syksyllä taloustilanteen parannuttua on tarkoitus saada kulttuuripuoli myös taloudellisesti aktivoitua. 6. Harrastustoiminta ja kerhot Kevään aikana harrastustoiminnalle budjetoitu summa ylittyi Kapiokerholle myönnetyn kulukorvauksen myötä, kun Kapiokerho anoi kokoustarjoiluidensa kulujen korvausta. Budjetin ylityksen myötä tullaan harrastustoiminnan menoja seuraavassa budjetissa nostamaan tämän vuotisesta. Harrastustoiminnan aktivoimiseksi tullaan vuoden 2014 tilikarttaan myös lisäämään oma tilinsä harrastustoiminnan ja kerhojen tuotoille, jolloin harrastajat ja kerhot voivat kerätä itselleen varoja erilaisilla keinoilla toimintaansa varten. 7. Abi-info Kevään abi-infon tulot muodostuivat KyOlle Yliopistolta maksetuista korvauksista maakuntaan tammikuussa tehdystä lukiokiertueesta sekä myöhemmin keväällä Helsingissä vierailleiden lukiolaisryhmien kierrätyksestä Yliopiston kampuksilla. Samoin Osakunnan kulut muodostuivat näistä toiminnoista. Abi-info oli hienoisesti plussalla heinäkuun lopussa, mutta oletettavasti se painuu miinukselle syksyllä kun uusia lukiolaisryhmiä tulee käymään Helsingissä tai Osakunnan esittelijät käyvät maakunnassa esittelemässä Helsingin yliopistoa ja Osakuntaa lukiolaisille. 8. Fuksi-info Keväältä fuksi-infon kulut ja tuotot olivat yksinomaan Uusien ilta III aiheuttamia, joiden jälkeen fuksi-infon tilanne oli hienoisesti miinuksella, suurin osa fuksi-infoilustahan tapahtuu syksyllä uusien fuksien tullessa yliopistolle ja Osakunnalle, joten ennakoidusti suurimmat tilitapahtumat tulevat vasta syksyllä tälle sektorille. 9. Virkailijakoulutus Tammikuussa pidetty virkailijakoulutus pysyi ennakoidusti budjetoidussa. 10. Jäsenlehti Kevään aikana Kypsän kulut lähestyivät budjetoidun rajoja, koska vuoden 2012 Kypsä IV laskut tulivat Osakunnalle vasta vuoden 2013 puolelle, jolloin osa vuoden 2012 Kypsä-kuluista siirtyi tämän vuoden puolelle. Samalla Kypsän painatus- ja postituskulut ovat nousseet hienoisesti vuoden

4 mittaan. Vuoden 2013 Kypsä IV tehtäessä on syytä miettiä, otetaanko siitä yhtä suurta painosta kuin Kypsä IV/2012, jota on vielä varsin runsaasti jäljellä Osakunnalla. Kypsän uutta kilpailuttamista on syytä harkita vuonna Kypsän tulot muodostuivat keväällä yksinomaan HYYn järjestölehtituesta, syksyllä on ennakoitu tulevaksi vielä Seniorien tuki Kypsälle. Yliopiston rekrytointiosaston kanssa käytiin alustavia keskusteluja mahdollisuudesta saada ns. Abi-Kypsälle tukea Yliopiston abi-infoon tarkoitetuista varoista. Tulevaisuudessa pyrkimyksenä on joko laskea Kypsän kustannuksia tai lisätä tuloja, jotta päästäisiin edes tilanteeseen jossa Osakunnan itsensä varoista menisi vain 50% Kypsän menoista. Mainostulojen saanti taloudellisen laskusuhdanteen aikana on vaikeaa ja lähes mahdotonta, etenkin kun printtimedia kärsii muutoinkin kriisistä. 11. Ulkoinen tiedotus Ulkoisen tiedotuksen menot pysyivät keväällä ennakoidussa, kulujen syntyessä nettisivujen ja nettiosoitteen kuluista. Syksyllä budjetoitu kuitenkin ylittyi kun Kyon Kuvat.fi-palvelulle jouduttiin ostamaan lisäaikaa. Kuvat-palvelun ylläpidon huomioimiseksi sekä jatkossa asuntovaliokunnan asuntohakujen yhteydessä lehdissä julkaisemien ilmoitusten kuluihin varautumiseksi tullaan tätä osioita nostamaan seuraavan vuoden budjetissa. Lisäksi vuosi 2014 on jälleen HYYn edarin vaalivuosi, jolloin menoja syntyy muutoinkin enemmän KyOlle. 12. Laulukirja Laulukirja elää kirjanpidossa sangen monimutkaista elämää, joka on avattu omassa erillisessä paperissaan Laulukirjan talous, johtuen siitä ettei joulukuun 2012 Osakunnan kokouksessa perustettu ehdotettua tiliä Laulukirjan kulut, ja koska laulukirjan sponssit jaettiin kaikkien laulukirjojen kesken, jolloin tavaravaraston pitämiseksi ajantasalla suurin osa laulukirjan myyntituloista vähentyy tavaravarastosta ja vain sponssien luoma ylimäärä menee laulukirjan tuottoihin. Laulukirjan myyntitilanne on avattu samoin erillisessä paperissa Laulukirjan talous. 13. Muun julkaisutoiminnan kulut Oikeasti Osakunnalla ei ollut mitään taloudellista toimintaa tässä osastossa, mutta laulukirjan tavaravarastoon viennin ja varausten purun vuoksi tätä osastoa jouduttiin käyttämään vastintilinä laulukirjalle. 14. Ankkapurha Ankkapurhia saatiin myyntyä Osakunnan historiasta kiinnostuneille jäsenille ennakoitua enemmän, mikä osaltaan muutti Osakunnan kiinteää omaisuutta rahavaroiksi. Tavaravaraston tilannetta tulkailtuaan heinäkuun talouspalaveri päätyi siihen johtopäätökseen, että ilmeisesti Ankkapurhia ei ole aikoinaan joko viety tavaravarastoon, tai sitten valuuttavaihdos euroon ja muut vähennykset ovat niiden arvon tavaravarastosta syöneet lähes tyhjiin. Osin tämän tilanteen takia tullaan keväällä 2014 pitämään Osakunnan omaisuuden inventaario, jotta Ankkapurhien ja muiden Osakunnan tuotteiden tilanne selviäisi. 15. Kesäretki Koska Osakunnan kesäretki pidettiin vasta elokuun alussa, ei tässä kohtaa kirjanpitoa vielä näy muu kuin Haminan kaupungilta ostetun opastetun kaupunkikierroksen kulut. Kesäretken tulot ja kulut toteutuivat elo-syyskuun aikana, jolloin kuluja ja tuottoja tuli paljon enemmän vain tuo Muu maakuntatoiminta Tämän osion kulut koostuvat kokonaan juhlavuodeksi kunniaksi pidetyn valokuvanäyttelyn kuluista, joita syntyi paitsi kuvien teettämisestä niin myös näyttelyn siirtokustannuksista maakunnan kirjastosta toiseen ja lopulta maakunnasta Helsinkiin Yliopiston Päärakennuksen aulaan vuosijuhlaviikon näyttelyä varten. Kuvat jäivät KyOn arkistoon käytettäväksi tulevaisuudessa Osakunnan esittelyssä tai Osakunnan tapahtumien koristuksena. Syksyllä tuli vielä yksi kilometrikorvaus valokuvanäyttelyn siirrosta, joka ei tässä näy. Vuonna 2014 on tarkoitus herätellä

5 KyOn maakuntatoimintaa jonkinlaisen maakuntaillan konseptin kehittämisellä. Valokuvanäyttelyn talous on avattu erillisessä Näyttelyn talous paperissa. 17. Kunnianosoitukset Kunnianosoitusten budjetti paukkui rajusti johtuen kuraattorin käätyjen hankinnasta, jonka laskun toinen puolisko osui keväälle 2013 ja lisäksi Osakunta maksoi käätyjen kiinnitysneuloista. Ilman käätyjä kunnianosoitukset pysyivät budjetoidussa. Käätyjen tilanteen tasapainottamiseksi Osakunta nosti keväällä 2013 Toiminnan Turva-rahastosta avustusta 400 kattakseen Osakunnalle langenneen osuuden käätyjen hinnasta. Käätyjen talous on avattu omassa paperissaan Käätyjen talous. Käätyjen menoista suurin osa, 74%, saatiin katettua käätykeräyksen tuotoilla. 18. Suhteet kotimaassa Kotimaan edustamisten budjetti paukkui yli ennakoidun tänäkin vuonna vuoden 2012 lailla, koska kyolaiset kävivät innokkaasti edustamassa muiden osakuntien vuosijuhlissa. Tälle keväälle osui monen muunkin osakunnan tasavuosijuhlat ja kyolaiset ovat nyt aiempaa enemmän käyneet vierailemassa muiden osakuntien juhlissa verrattuna aikaisempiin vuosiin. Vuoden 2013 talousarvioon tullaan nostamaan tämän osion budjetoituja rahoja. Osakunnan edustusinnokkuus vaihtelee aina ajan kanssa riippuen osakunta-aktiivien innokkuudesta ja halusta lähteä edustamaan. Edustuskulujen kasautuminen vähätuloiseen alkukevääseen osakuntien ns. vuosijuhlamaratonin takia rasitti osaltaan Osakunnan taloutta, mutta kulukorvausten maksussa selvittiin neuvottelemalla korvauksia hakevien kanssa korvausten maksun siirtämisestä myöhemmäksi keväällä asianomaisten suostumuksella. Tulevaisuudessa KyOn omaisuuden kasvettua olisi toivottavaa, että KyOllekin luotaisiin erillinen edustusbudjetti tai -tili, johon varat nostettaisiin aina vuoden alussa rahastoista, jolloin edustaminen ei enää yhtä runsaasti rasittaisi KyOn toimintataloutta. Tätä varten tulisi selvittää muiden osakuntien edustamisen rahoituskäytäntöjä, sillä edustaminen on kuitenkin merkittävää KyOlle suhteiden ylläpitämiseksi muihin osakuntiin ja opiskelijajärjestöihin laajemmaltikin. 19. Suhteet ulkomaille Suhteet ulkomaille pysyivät ennakoiduissa rajoissa kevään ja kesän, kun KyOlta lähti edustajia niin Uppsalan Vårbaleniin kuin Kalmar Nationin 360-vuotisjuhlaan Uppsalassa. Syksyllä myöhemmin lisää ulkomaan edustuskuluja syntynee Hallands Nationin ja Korp! Fraternitas Tartuensiksen delegaatioiden vieraillessa KyOn Rajanylityksessä. 20. Hyväntekeväisyys Hyväntekeväisyydessä ei tapahtunut mitään suuntaan tai toiseen, koska Osakunnan kokousten yhteydessä tehtävä kolehtikeräys jatkuu vuoden loppuun asti, jolloin joulukuun Osakunnan kokouksen jälkeen keräystuotot tilitetään Osakunnan tilille ja maksetaan edelleen avustuskohteelle, joka tänä vuonna on Kymenlaakson Ensi- ja Turvakotien Liitto ry. 21. Toimistokulut Toimistokulut pysyivät ennakoidussa. 22. Virkailijoiden käyttövarat Virkailijoiden käyttövarat osiolle ei syntynyt kuluja heinäkuun loppun mennessä, johtuen osittain Osakunnan tiukasta taloustilanteesta keväällä. Syksyllä myöhemmin kuluja syntyi erilaisista pienistä hankinnoista Osakunnalle. 23. Kokouskulut Kokouskulut ovat pysyneet varsin hyvin ennakoidussa eikä ole nähtävissä syytä nostaa niiden budjettiosuutta, etenkin kun kokouskuluihin budjetoituja varoja nostettiin vuodeksi Kokouskuluja myös vähentää Osakunnan perinne pitää toukokuun Osakunnan kokous aina

6 vierailukokouksena jossakin yrityksessä tai organisaatiossa, jolloin isäntätaho on tarjonnut kokoustarjoilut. 24. Pankkipalvelumaksut Pankkipalvelumaksut kohoavat budjetoitua suuremmiksi johtuen siitä, että tänä vuonna Osakunnalla on ollut kaksi tiliä, varsinainen päätili ja sen rinnalla oleva keräystili, jolle kerättiin laulukirjan sponsseja ja käätytukia. Syksyllä keräystili tullaan sulkemaan, koska sille ei ole tarvetta näkyvissä lähivuosina. Joten ensi vuonna oletettavasti pankkipalvelumaksut palautuvat normaaliin kun KyOlla on jälleen vain yksi tili, tosin Nordea selkeästi tekee inflaatiokorotuksia palvelumaksuihinsa. 25. Muut yleiskulut Muissa yleiskuluissa ei ole tapahtunut mitään heinäkuun loppuun mennessä. Myöhemmin syksyllä oletettavasti Osakunnan lipun varren uusiminen tulee aiheuttamaan ennakoitua enemmänkin kuluja tähän osioon, koska ei katsottu järkeväksi perustaa omaa tiliä Osakunnan lipun korjauskuluille. 26. Huoneistoavustukset Osakunta ei saanut huoneistoavustuksia tänä vuonna, mutta tilikohta on olemassa sen varalta, jos KyO joskus jostakin syystä hakee ja saa HYYn kalustetukea, esim. toisen kirjahyllyn hankkimiseksi. 27. Toiminta-avustukset kunnilta KyO sai heinäkuun loppuun mennessä toiminta-avustuksia Miehikkälältä, Virolahdelta ja Kouvolalta yhteensä 600. Myöhemmin syksyllä Kotkan kaupunki maksoi oman avustuksensa 500, joten tällä sektorille päästiin budjetoituun tavoitteeseen ja jopa sen ylikin. Iitiltä ei ehditty hakea kunnan epäselvien sivujen ja hakukäytäntöjen takia, mutta Iitin hakuun paneudutaan ensi vuonna enemmän. Haminan kaupunki ei tukenut Osakuntaa toiminta-avustuksella, mutta tuki Osakunnan vuosijuhlaa 150 sekä antoi Osakunnalle myöhemmin alennusta kesäretken yhteydessä kaupunkikierroksesta ja majoituksesta. Pyhtään kunta ei hakemuksesta huolimatta tukenut Osakuntaa mitenkään. Loviisan kaupungilta haettiin tänä vuonna ensi kertaa avustusta, mutta sitä ei saatu. Tulevaisuudessa tavoitteena olisi KyOn tunnetuksi tekeminen Loviisan kaupungille, koska Ruotsinpyhtään kuntaliitoksen myötä Suur-Loviisa on KyOn, ESOn ja ÖFN:n jaettua kanta-aluetta. KyO onkin viritellyt esittelytoimintaansa Loviisan suuntaan. 28. Toiminta-avustukset OYV:lta Tällä sektorilla ei tapahtunut mitään, eikä sillä ole näkyvissäkään mitään tapahtumia, mutta tili säilytetään sen varalta, jos KyO joskus vastaa jonkin yhteisosakuntalaisen tapahtuman järjestämisestä ja on tarpeen pyytää tapahtumalle avustuksia OYV:lta. 29. Toiminta-avustukset HYYltä Ylioppilaskunnan toiminta-avustus jopa nousi hienoisesti v tasosta n n. 1400, ilmeisesti johtuen Osakunnan toiminnan monipuolistumisesta v Monipuolisuus pyritään saavuttamaan myös vuoden 2013 aikana. 30. Muut toiminta-avustukset Tässä kohdassa näkyvät Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiön maksama 800 avustus vuosijuhlalle sekä Osakunnan Toiminnan Turvasta nostama 400 avustus kuraattorin käädyille. Heinäkuun talouspalaverissa päädyttiin siihen, että jatkossa Osakunnan nostamat avustukset Toiminnan Turvasta merkittäisiin tähän osioon, koska luonteeltaan ne vastaavat enemmän toimintaavustuksia kuin varsinaisia korkotuloja, koska korkotulot olisivat vuosittaisen säännöllisiä ja lisäksi selkeässä suhteessa sijoitettuun pääomaan, miten nyt ei ole tilanne. 31. KyO-tuotteet

7 KyOn tuotteet tuottivat ennakoidusti kevään aikana, varsinaisen myyntisesongin ollessa vasta syksyllä Avajaiskarnevaalien ja fuksisitsiten ohessa. Keväällä 2014 olisi suunnitelmissa myös KyOn haalarimerkkien myyminen Yliopiston kampuksilla Vapun alla tuottojen saamiseksi ja tavaravaraston muuttamiseksi varallisuudeksi. Keväällä 2014 inventaarion jälkeen muutenkin pohditaan Osakunnan tuotteiden tilaa ja jatkokehittelyä vähintään talousvaliokunnan voimin. 32. Huoneistokulut Osakunnan tiukan taloustilanteen vuoksi KyO kykeni maksamaan ensimmäisen puoliskon v HTK-maksusta vasta heinäkuussa. Toinen puolisko on ennakoitu maksettavaksi marraskuussa Rajanylityksen jälkeen, kun jäsenmaksut ovat tulleet HYYltä ja Rajanylityksen tuotot on saatu tilille. Yhteensä huoneistomaksun suuruus on vuonna , joka on 200 tavallista suurempi uuden tietokoneen hankkimiseksi, joten v maksun ennakoidaan palaavan takaisin 1500, koska HTK:lla ei ole isoja hankintoja näköpiirissä. 33. Jäsenmaksut Jäsenmaksuja kertyi tavalliseen tahtiin keväällä, niiden ollessa kokonaan suoraan KyOn tilille tai kassaan maksettuja jäsenmaksuja. HYYn kautta keväällä maksetut jäsenmaksut tulevat KyOlle vasta syksyllä muiden jäsenmaksujen kanssa könttänä. Suuri enemmistö jäsenmaksuista tulee vasta syksyllä KyOlle uusien osakuntatarrojen saapuessa ja fuksien ja civisten maksaessa lukukausimaksunsa HYYlle. 34. Talkootulot Osakunnan talkootulot muodostuivat talkoina tehdyistä lukioesittelyistä sekä pienemmistä talkotuotoista, joita saatiin mm. pullonpalautusrahoina kassaan. Talkootulojen ennakoitu kehitys näyttäisi toteutuvan syksyn mittaan huolimatta taloudellisesti tiukan yleisen tilanteen aiheuttamasta keikkatalkoiden vähenemisestä opiskelijamaailman ulkopuolella. 35. Varainhankinnan kulut Varainhankinnasta ei aiheutunut kuluja, kuten oli ennakoitukin. 36. Korkotulot yms. Budjetissa tähän kohtaan on merkitty 365, joka oli ennakoitu nostettavaksi KyOn Toiminnan Turva-rahastosta. Heinäkuussa pidetyssä talouspalaverissa emeritataloudenhoitaja ja nykyinen taloudenhoitaja päätyivät kuitenkin siihen, että jatkossa nostot rahastoista merkitään kohtaan Muut toiminta-avustukset, koska ne luonteeltaan ovat enemmän sellaisia kuin korkotuloja ja näin koko kyseinen osio tilikartasta jäisi KyOn mahdollisten osakkeiden ja muiden sijoitusten hoitoa varten. Tällä hetkellä näitä ei Osakunnalle ole, koska ne on siirretty rahastoille, mutta kohta on olemassa sen varalta jos joku lahjoittaa tai testamenttaa osakkeita Osakunnalle. Tai jos Osakunta jostakin syystä haluaa osakkeita, osinkoja tai muuta sijoitusomaisuutta itselleen suoraan hankkia. 37. Lahjoitukset Lahjoituksia ei voida talousarvioissa ennakoida, koska ne ovat luonteeltaan hyvin satunnaisia. Juhlavuotensa myötä KyO sai sangen runsaasti lahjoituksia kunnilta, yrityksiltä ja nykyisiltä ja entisiltä osakuntalaisilta juhlavuotensa tueksi. Lahjoituksilla oli merkittävä rooli alkukevään vaikean taloustilanteen selättämisessä Osakunnan omin voimavaroin. 38. Poistot koneista ja kalustosta Poistoja ei tehty, kuten oli ennakoitukin. Vuonna 2014 tullaan poistamaan vanha laulukirja IV lisäläystäkkeineen taloudesta uuden laulukirjan korvattua sen KyOn taloudessa. Kevään ja kesän jäljeltä Osakunnan talous on hyvässä tilassa ja syksyllä ei ole näkyvissä ennakoimattomia tai yllätyksiä tuottavia tekijöitä taloudessa. Osakuntien 370. juhlavuosi voi vielä

8 aiheuttaa joitakin kuluja, mutta niiden ei uskota kohoavan kamalan suuriksi. Rahaa tulee menemään joko syksyllä 2013 tai keväällä 2014 KyOn lipun varren uusimiseen, jota Osakunnan isäntä selvittää syksyllä, sekä uusien kunniamerkkien hankintaan, koska edelliset alkavat olla lopussa. Osakunnan talous on vakaassa tilassa kesän jälkeen huolimatta varsin raskaasta keväästä , Helsinki Pasi Pykälistö, Kymenlaakson Osakunnan taloudenhoitaja Liitteet: 1. Vuosijuhlan talous 2. Laulukirjan talous 3. Kuraattorin käädyn talous 4. Valokuvanäyttelyn talous

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

KYMENLAAKSON OSAKUNTA

KYMENLAAKSON OSAKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 10/2012 PÖYTÄKIRJA Aika ma 10.9.2012 klo 17.00 Paikka osakuntahuoneisto, Domus Gaudium. Paikalla 10: Maria Rämö Joonas Ollila Pasi Pykälistö Ester Pentti Pekka Haimi Viivi Haimi Jenni-Maria

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Yhdistyskoulutus Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Talousarvio = suunnitelma yhdistyksen tilikauden varojen hankinnasta ja käytöstä Yhdistyksen kokous hyväksyy talousarvion. Säännöt määräävät

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

KYMENLAAKSON OSAKUNTA

KYMENLAAKSON OSAKUNTA OSAKUNNAN KOKOUS 7/2011 PÖYTÄKIRJA Aika to 20.10.2011 klo 18.30 Paikka osakuntahuoneisto Läsnä Maria Rämö, kuraattori. 14 osakuntalaista. 1. Kokouksen avaus Kokous avattiin klo 18.40. 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 666,67 4

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON ETELÄSUOMALAISEN OSAKUNNAN VIRKAILIJA- JA TOIMIKUNTAOHJESÄÄNTÖ. I luku KURAATTORI

HELSINGIN YLIOPISTON ETELÄSUOMALAISEN OSAKUNNAN VIRKAILIJA- JA TOIMIKUNTAOHJESÄÄNTÖ. I luku KURAATTORI HELSINGIN YLIOPISTON ETELÄSUOMALAISEN OSAKUNNAN VIRKAILIJA- JA TOIMIKUNTAOHJESÄÄNTÖ I luku KURAATTORI 1 Kuraattorin tehtävänä on, sen lisäksi mitä osakunnan säännöissä ja muissa ohjesäännöissä on määrätty:

Lisätiedot

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat.

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat. OULUN ETELÄ- JA KESKIPOHJALAINEN OSAKUNTA RY:n SÄÄNNÖT I LUKU YHDISTYKSEN KOTIPAIKKA, TARKOITUS JA ALUE 1 Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä osakunta, nimi on Oulun Etelä- ja Keskipohjalainen

Lisätiedot

5. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Pasi Pykälistö ja Ester Pentti.

5. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Pasi Pykälistö ja Ester Pentti. OSAKUNNAN KOKOUS 1/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 24.1.2013 klo 18:30 Paikka: Domus Gaudium Paikalla: 16 osakuntalaista sekä inspehtori. Lisäksi yksi osakuntalainen saapui n. 19:25. 1. Kokouksen avaus Kokous avattiin

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Kymenlaakson Osakunta

Kymenlaakson Osakunta Osakunnan kokous 7/16 Pöytäkirja Aika: 13.10.2016 klo 18.30 Paikka: Domus Gaudium Läsnä: Kuraattori Ester Pentti Sihteeri Esa-Pekka Helanne 15 muuta osakuntalaista 1. Kokouksen avaus - Kokous avattiin

Lisätiedot

Avustustoiminta. RAY:n tarkennetut

Avustustoiminta. RAY:n tarkennetut Avustustoiminta RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit 1 2 Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

Energiatekniikan ammattiainekerho Exergian tilinpäätös 2015

Energiatekniikan ammattiainekerho Exergian tilinpäätös 2015 Tampere 15.03.2016 1 Energiatekniikan ammattiainekerho Exergian tilinpäätös 2015 Rahastonhoitaja Varpu Orasuo Tampere 15.03.2016 2 Tilikartta VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT Rahoitusomaisuus Vaihto-omaisuus

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Kymenlaakson Osakunta 2013 Sivu 1 Päiväkirja

Kymenlaakson Osakunta 2013 Sivu 1 Päiväkirja Kymenlaakson Osakunta 2013 Sivu 1 01.01.2013 Alkusaldo 20160,30 20160,30 1000 Kassa 150,00 1003 Shekkitili 127130-82804 3351,97 1004 Shekkitili 122830-20212 1008,35 1120 Lainasaamiset 14699,52 1200 Tavaravarasto

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

Vastaan yhdistyksen talousasioista Mitä se tarkoittaa? Yhdistyksen talous 101

Vastaan yhdistyksen talousasioista Mitä se tarkoittaa? Yhdistyksen talous 101 Vastaan yhdistyksen talousasioista Mitä se tarkoittaa? Yhdistyksen talous 101 Tässä esityksessä Yhdistyksen talous Miten kirjaa pidetään Yleistä kirjanpidosta Tosite, tase, tuloslaskelma ja sellaiset Vuoden

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA. Period

Tringa TASE VASTAAVAA. Period TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 986,18 4

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

TERVETULOA VESIKOKOUKSEEN

TERVETULOA VESIKOKOUKSEEN TERVETULOA VESIKOKOUKSEEN Pohjois-Kangasalan Vesihuolto-osuuskunta 23.5.2015 Varsinainen kokous Vesi-info Pohjois-Kangasalan Vesihuolto-osuuskunnan varsinainen kokous ESITYSLISTA Aika: la 23.5.2015 kello

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.12.2013 COM(2013) 887 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE maataloustukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 10-11/2013 FI FI 1. Johdanto...3 2.

Lisätiedot

Kymenlaakson Osakunta

Kymenlaakson Osakunta OSAKUNNAN KOKOUS 8/2014 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2014 klo 18.30 Paikka DG osakuntatilat Läsnä 10 osakuntalaista ja 1 alumnijäsen 1. Kokouksen avaus Kokous avattiin klo 18.47. 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Helsingin Metsänkävijät ry Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2014 Tase 31.12.2014 Budjetti vuodeksi 2015

Helsingin Metsänkävijät ry Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2014 Tase 31.12.2014 Budjetti vuodeksi 2015 Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2014 Tase 31.12.2014 Budjetti vuodeksi 2015 KOULUTUSTOIMINTA Koulutuksen tuotot Osallistumismaksut 0,00 814,00 103,07 184,00 0,00 0,00 0,00 EA-kurssien osallistumismaksut 0,00

Lisätiedot

Tk16 - Tiekunta - Asterin malli

Tk16 - Tiekunta - Asterin malli TASE 31.12.2016 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Koneet ja kalusto VAIHTUVAT VASTAAVAT Tiemaksusaamiset Kuljetusmaksusaamiset Muut saamiset Pankkitili VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Yli/alijäämä aik.kausilta Tilikauden

Lisätiedot

Pääkirja

Pääkirja Pääkirja 1.1.2015 31.12.2015 Sivu 1 Tili Päivämäärä Debet Kredit Saldo Selite 1911 Pankkitili 1 08.01.2015 9.49-9.49 Toimistotarvikkeiden hankkiminen yhdistyks 2 29.01.2015 100.00 90.51 ViNOn yleisavustus

Lisätiedot

Anomusasiaa hoitavan henkilön tiedot

Anomusasiaa hoitavan henkilön tiedot Tervetuloa hakemaan AYY:n toiminta-avustusta Tällä lomakkeella haet toiminta-avustusta Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalta. Hakukierros on avoinna 1. maaliskuuta - 1. huhtikuuta ja hakemusten tulokset

Lisätiedot

Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvät atk-ohjelmat on aktivoitu välittömään hankintamenoon ja niistä on tehty suunnitelman mukaiset poistot.

Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvät atk-ohjelmat on aktivoitu välittömään hankintamenoon ja niistä on tehty suunnitelman mukaiset poistot. Suomen Keskusta rp VÄLITILINTILINPÄÄTÖKSEN 1.1.-30.6.2010 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Välitinpäätös on tilintarkastamaton. Välitilinpäätöstietojen vertailukelpoisuus Välitilinpäätös

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 25.11.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016 Toteutuma lokakuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 25.11.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 29.9.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 29.9.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21 C 372/20 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 22.12.1999 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1998 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen

Lisätiedot

JOUKKUEIDEN ORGANISAATIO- JA TOIMINTAOHJE

JOUKKUEIDEN ORGANISAATIO- JA TOIMINTAOHJE JOUKKUEIDEN ORGANISAATIO- JA TOIMINTAOHJE Limingan Kiekon joukkueet toimihenkilöineen kuuluvat Limingan Kiekko Ry:n alaisuuteen. Yhdistyksen päättävä elin on seuran kevät- ja syyskokous. Näiden välissä

Lisätiedot

5. Laadi tuloslaskelma ja tase tilinpäätöksessä 31.12.2008 materiaalissa jaettua asetuksen mukaista tuloslaskelma- ja tasekaavamallipohjaa käyttäen.

5. Laadi tuloslaskelma ja tase tilinpäätöksessä 31.12.2008 materiaalissa jaettua asetuksen mukaista tuloslaskelma- ja tasekaavamallipohjaa käyttäen. SHV-TUTKINTO KIRJANPIDON KOE B-OSA TILINPÄÄTÖSTEHTÄVÄ 27.5.2009 1. Laadi tilikartta ohessa olevaa tilikartta-lomaketta käyttäen. Tehtävässä käyttävien tilien nimien ja ryhmittelyn tulee vastata virallisen

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Kymenlaakson Osakunta. Aika: klo Paikka: DGO Läsnä: 7 (Leon Hirvelä ja Olli Ahola eivät olleet läsnä)

Kymenlaakson Osakunta. Aika: klo Paikka: DGO Läsnä: 7 (Leon Hirvelä ja Olli Ahola eivät olleet läsnä) HALLITUKSEN KOKOUS XI/2016 Pöytäkirja Aika: 30.8.2016 klo 18.30 Paikka: DGO Läsnä: 7 (Leon Hirvelä ja Olli Ahola eivät olleet läsnä) 1. Kokouksen avaus - Kokous avattiin klo 18.27. 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat:

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat: Varallisuuskriteerit Yleistä Tässä ohjeessa käytetään yleisesti termiä STEA-avustukset, joilla viitataan yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 25.11.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016 Toteutuma marraskuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin marraskuun kirjauksista 14.12.2016.

Lisätiedot

Römer Tuurna. Elomaa Puntari Lojamo, sihteeri

Römer Tuurna. Elomaa Puntari Lojamo, sihteeri RAUTATIELIIKENNE-LEHTI Helsinki 24.3.1976 Toimituskunta Läsnä: Alava, puheenjohtaja Ahvenlahti Auvinen Haapala Häkkinen Lamminpää Miettinen Rantala Römer Tuurna Elomaa Puntari Lojamo, sihteeri Pöytäkirja

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Finnish Estonian Melges 24 Fleet

Finnish Estonian Melges 24 Fleet Finnish Estonian Melges 24 Fleet Vuosikokous 2009 * 6.2.2009 EMK, Espoo Melges 24 -liiton talousperiaatteet 1) Huolehtia liiton kiinteistä kustannuksista (rahoitus venekohtaisista vuosimaksuista) Hallinnolliset

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Lisätalousarvio 2013 / Keskeiset muutokset. Lisätalousarvion perustelut

Lisätalousarvio 2013 / Keskeiset muutokset. Lisätalousarvion perustelut Lisätalousarvio 2013 / Keskeiset muutokset Lisätalousarvion perustelut Järjestötoiminnan tukeminen - Erillinen historiaprojektin budjetti sisällytetty lisätalousarvioon Viestintä - Nettisivu-uudistuksen

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

EPS Vuosibudjetti 2016 23.11.2015

EPS Vuosibudjetti 2016 23.11.2015 EPS Vuosibudjetti 2016 23.11.2015 Nirkko Budjetti 2015 Ennuste 2015 Budjetti 2016 2016 huom *vaihtuvuutta jäsenistöön *jäsenmaksut +10% (ollut samat vuodesta 2009) *ei tietoa kaupungin maksuista/sopimuksista

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Liite 1

TULOSLASKELMA Liite 1 N:o 203 623 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ Varallisuuskriteerit RAY:n avustustoiminnan periaatteet - RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus Vakuutusmaksutuotot Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta Muut vakuutustekniset tuotot Korvauskulut Maksetut korvaukset Korvausvastuun

Lisätiedot

Avustusten maksaminen RAY:n verkkoasioinnissa

Avustusten maksaminen RAY:n verkkoasioinnissa Avustusten maksaminen RAY:n verkkoasioinnissa Raha-automaattiavustusten maksaminen tapahtuu osoitteessa https://asiointi.ray.fi. Käytössä olevat maksutavat: Automaattimaksatus Maksusuunnitelma Maksupyyntö

Lisätiedot

Talous- ja matkustusohjesääntö

Talous- ja matkustusohjesääntö Talous- ja matkustusohjesääntö Yleistä 1 Opiskelijakunnan taloudenhoidossa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen, tilintarkastuslain, opiskelijakunnan sääntöjen, muiden opiskelijakuntaa koskevien

Lisätiedot

Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta on päättänyt, että sen myöntämiin kulttuuriavustuksiin sovelletaan seuraavia ohjeita:

Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta on päättänyt, että sen myöntämiin kulttuuriavustuksiin sovelletaan seuraavia ohjeita: SAAMELAISESTA KULTTUURIMÄÄRÄRAHASTA MYÖNNETTÄVIEN KULTTUURIAVUSTUSTEN TEKNISET OHJEET Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta on päättänyt, että sen myöntämiin kulttuuriavustuksiin sovelletaan seuraavia

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN JÄÄ-TIIKERIT RY

MÄNTSÄLÄN JÄÄ-TIIKERIT RY TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet 1120 koneet ja kalusto 1121 koneet ja kalusto 1125 joukkueiden koneet ja kalusto 1130 varusteet Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat KIRJANPITO 22C00100 Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat Luento 5 Maksuperusteen oikaiseminen suoriteperusteeksi: Siirtosaamiset ja velat Henkilöstömenot: Palkat Henkilösivukulut 2 MENON JA TULON SYNTYMINEN,

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 3225 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Muut vakuutustekniset tuotot 1)

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ KOUVOLAN KAUPUNGIN NUORISOTOIMIALAN AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 Sisällys Johdanto... 3 1. Toiminta-avustus... 3 1.1. Hakukelpoisuus avustukseen... 3 1.2. Toiminta-avustuksen hakeminen... 4 1.3. Toiminta-avustusten

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIO 2/2015

LISÄTALOUSARVIO 2/2015 Hallintoneuvosto LISÄTALOUSARVIO 2/2015 CT/CA-027/2015FI SISÄLLYS I. JOHDANTO A. YLEISTÄ B. TULOT C. MENOT II. TULO- JA MENOTAULUKKO YHTEENVETO III. TULO- JA MENOTAULUKKO 2015 - YHTEENVETO I. JOHDANTO

Lisätiedot

Liite 6 Talousohjesääntö

Liite 6 Talousohjesääntö Liite 6 Sisällys 1. Yleistä seuran taloudenhoidosta... 3 1.1 Tehtävät ja vastuut... 3 1.1.1 Hallitus... 3 1.1.2 Toiminnanjohtaja... 3 1.1.3 Joukkueet... 3 1.2 Toimintasuunnitelman ja talousarvion tekeminen...

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A

LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A LAHDEN SEUDUN EKONOMIT r.y. Y-tunnus 0359261-1 T A S E K I R J A 31.12.2015 Lahden Seudun Ekonomit r.y. 2/ 15 Sisältö: Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2015 3, 4 Tase 31.12.2015 5, 6 Liitetiedot 7 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot