Kymenlaakson Osakunnan tilikertomus välitilinpäätökseen 2013 Osakunnan talouden tapahtumat aikavälillä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kymenlaakson Osakunnan tilikertomus välitilinpäätökseen 2013 Osakunnan talouden tapahtumat aikavälillä 1.1.-31.7.2013."

Transkriptio

1 Kymenlaakson Osakunnan tilikertomus välitilinpäätökseen 2013 Osakunnan talouden tapahtumat aikavälillä Tämä tilikertomus on tarkoitettu sanalliseksi selitykseksi Osakunnan varsinaiselle välitilinpäätökselle, jonka muodostavat KyOn pääkirja, päiväkirja, tuloslaskelma ja tase aikaväliltä Lisäksi taloudenhoitaja on laatinut kirjanpidon pohjalta eritellyn eli selkeämmin jäsennellyn välitilinpäätöksen, joka seuraa vuotuisen talousarvion rakennetta järjestyksessään. Useammalle vuodelle tai muutoin mutkikkaammista talouden tapahtumista taloudenhoitaja on laatinut erilliset selvitykset, jotka ovat liitteinä tämän kertomuksen perässä (vain paperiversio, huom. Tiedostot löytyvät KyOn talousosiosta palvelimella.) Tarkoitus on, että tätä kertomusta luetaan rinnakkain muiden dokumenttien kanssa, joita avaamaan tämä kertomus on tarkoitettu. Lisäksi tässä tilikertomuksessa taloudenhoitaja valottaa suunnitelmiaan ja ideoitaan Osakunnan talouden hoitamiseksi ja KyOn varallisuuden kartuttamieksi tulevaisuudessa. Koska vuosi 2013 on Osakunnan 80. juhlavuosi, tämä on myös näkynyt KyOn taloudessa tavallista suurempana rahaliikenteenä, paitsi tavallista suurempian vuosijuhlien, niin uuden laulukirjan painattamisen ja kuraattorin käätyjen takia. Monen ison hankkeen osuminen helmikuun lopulle aiheutti sen, että suurin osa kevättä elettiin taloudellisesti varsin tiukkaa aikaa, mutta KyO selviytyi omin voimin sen yli. Myöhemmin keväällä HYYn toiminta-avustus ja Kymenlaakson kuntien avustukset helpottivat tilannetta ja KyOn talous palasi normaaliksi. Laulukirjasta ja vuosijuhlista on olemassa omat erilliset talouslaskelmansa, koska niiden talous hajautui kahdelle vuodelle (2012 ja 2013) ja etenkin uuden laulukirjan kanssa jouduttiin tekemään tavallista monimutkaisempia vientejä ja tuonteja kirjanpidossa. Kyseiset selvitykset on liitetty tähän perään. VAIN KIRJANPIDOSSA OLEVAT TILIT: 1. Kassa. KyOn kassan tilanne oli heinäkuun lopussa +192,57. Kassasta on tyhjennetty tilaisuuksien ja muun toiminnan tuottoja tilille kassan varallisuuden kasvettua tarpeellista käteiskassaa suuremmaksi tai kun Osakunnan talous on vaatinut tilillä olevien varojen kartuttamista. Kassassa pidetään n. 200 setelien ja kolikoiden muodossa vähäisemmän maksuliikenteen hoitamiseksi. 2. Shekkitili FI Osakunnan päätilin tilanne oli heinäkuun lopussa +1762,60. Tilin elämä on ollut vilkasta tänä keväänä johtuen Osakunnan juhlavuodesta. 3. Shekkitili FI Osakunnan keräystili tyhjennettiin käätyjen ja laulukirjan maksamiseksi, mutta tilille jouduttiin siitämään 5 kattamaan tiliotteiden ja muiden tilitapahtumien aiheuttamia palvelumaksuja. Heinäkuun lopussa tästä summasta oli jäljellä enää +2,60. Tili tullaan sulkemaan syksyllä. 4. Lainasaamiset Osakunnalla on vanhastaan lainasaamisina Stipendirahaston velka, jota rahasto lyhentää aina sopivin aikavälein sen pääoman tuottojen keryttyä tarpeeksi. Vuoden 2013 alussa Stipendirahaston velka oli 14699,52. Stipendirahasto lyhensi velkaansa viimeksi v Lisäksi vuoden alussa Osakunnan isännälle Joni Salolle lainattiin kassasta 400 isännän tehtävän hoitamisesta syntyviä kuluja varten, isäntä maksaa velan takaisin toimikautensa lopuksi. 5. Tavaravarasto Tavaravaraston arvo on noussut Osakunnan viime vuosina tekemien hankintojen johdosta ja uudet hankinnat on myös viety tavaravarastoon, sen sijaan aikaisempien hankintojen kohdalla vientejä epäilleen olevan tapahtumatta. Vuoden 2013 alussa Tavaravaraston arvo oli +950,46 johtuen

2 vuonna 2012 hankitun uuden Osakuntanauhan viennistä Tavaravarastoon. Uuden laulukirja V hankinta ja vienti tavaravarastoon nosti sen arvon +2465,40, josta se on alentunut laulukirjan ja osakuntanauhan myynnin myötä ja kun uusia laulukirjoja on lahjoitettu muille osakunnille ja ystävyystahoille edustuslahjoina. Edustuslahjat on kirjattu myös edustuskuluihin. Osakunnan omaan käyttöön leimatut laulukirjat on merkitty vähennykseksi Tavaravarastossa ja panostukseksi Osakunnan kalustoon. 6. Kalusto Kalustossa näkyvät hankintana ne 20 kpl uusia laulukirjoja, jotka leimattiin KyOn omaan käyttöön juhlissa eli pois myytävien tai lahjoitettavien laulukirjojen joukosta. 7. Siirtovelat Vuodelta 2012 siirtyi vuodelle 2013 siirtovelkoja yht. 196,56. Siirtovelat saatiin helmikuun loppuun mennessä maksettua pois. 8. Varaukset Osakunta varautui 80. juhlavuotensa suuriin kuluihin tekemällä v puolella varauksia etenkin vuosijuhlaa varten. Vuosijuhlaan oli varattu 1000, mikä purettiin vuosijuhlien toisen laskun Astorialle yhteydessä. Laulukirjaan oli varattu 615 kertyneitä laulukirjasponsseja, mikä purettiin varauksista laulukirjan painatuskulujen maksujen yhteydessä. Vuoden 2012 hyväntekeväisyyskohteen hankalien maksukäytäntöjen vuoksi hyväntekeväisyyskeräyksen tuottojen maksaminen tapahtui vasta v puolella ja sitä varten tehty 252,33 varaus purettiin maaliskuun lopulla, minkä myötä kaikki v varaukset vuotta 2013 varten oli saatu purettua. 9. Edellisten vuosien yli-/alijäämä Kyseinen summa ei ole oikea rahasumma, vaan Osakunnan kirjanpitoa tasapainottava teoreettinen kirjanpidollinen summa. Kääntäen voi sanoa että Osakunnalla on yhteensä tämän 18096,51 edestä varoja eri tileillään, kun on vähennetty siirtovelat ja varaukset. ERITELTY VÄLITILINPÄÄTÖS: Talous osioittain: 1. Vuosijuhlat Koska vuosijuhlien talous jakaantui kahdelle vuodelle ja osa sen tuotoista kirjattiin v varauksiksi jotka sitten purettiin v puolella ravintolalaskun yhteydessä, oikeasti vuosijuhlien tulos oli -72,73. Kesäkuussa KyO sai Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiön apurahan, 800, vuosijuhliaan varten, minkä myötä vuosijuhlat nousivat plussalle. Käytännössä 800 vapautti vastaavan summan edestä KyOn omia varoja vuosijuhlien kuluista. Vuosijuhlaa toteutettaessa tilanne oli se, ettei apurahoja ollut tulossa miltään suunnalta. 2. Rajanylitys Koska Rajanylitystä juhlitaan vasta pyhäinpäivänä marraskuun alussa, ei sen osiossa ole vielä tietenkään tapahtunut mitään tilitapahtumia. 3. Muut juhlat Muut juhlat olivat tuottaneet jopa ennakoitua enemmän voittoa kevään aikana, osin koska illalliskorttien hintoja on korotettu ja Osakunta on alkanut muiden osakuntien lailla myydä jatkoilla pientä yöpalaa, joista on saatu varoja kassaan. Muissa juhlissa näkyvät mm. kuraattorinvaihtokaronkka, jossa oli erittäin runsas edustajien osanotto, vuoden 2013 pikkujoulujen ja uudenvuodensitsiten tuotot, koska ne tilitettiin kassaan vasta vuoden 2013 puolella. Etenkin pikkujoulut ja uudenvuodensitsit olivat KyOlle sangen tuottoisia tapahtumia, mikä osaltaan helpotti

3 Osakunnan taloustilannetta muuten vähätuloisena alkukeväänä, jota painoi varsin raskas vuosijuhla oheistapahtumineen ja muine kuluineen. 4. Muut jäsentilaisuudet Muut jäsentilaisuudet on pysyvät ennakoidusti tappiollisena, mutta kuitenkin budjetoidun rajoissa. Heinäkuun lopulla ei vielä näy Seniorien Viini&Tapas-illalle maksama tuki, 100, joka tuli myöhemmin syksyllä KyOn tilille. Kuluja ovat aiheuttaneet mm. DGO:n saunaillat ja laulukirjan julkistajaiset vuosijuhlaviikolla. Jäsentilaisuudet on haluttu pitää mahdollisimman matalahintaisina osakuntalaisille, ja siten niihin menee Osakunnan varoja enemmän kuin mitä KyO saa niistä tuottoja. Erilaiset pienemmät tapahtumat kuten Oman alan illat yms., ovat usein luonteeltaan sellaisia, ettei niiden osallistujilta peritä osallistumismaksuja. 5. Liikunta- ja kulttuuritoiminta Johtuen kevään tiukasta taloustilanteesta, Osakunnan liikunta- ja kulttuuritoiminta viettivät hiljaiseloa kevään ajan, koska ylimääräisiä kuluja pyrittiin välttämään. HYYn ja kuntien tukien tultua Osakunnalle myös liikunta- ja kulttuuritoimintaa voitiin alkaa suunnitella, heinäkuun loppuun mennessä ennätti toteutua vain KyOn Repoveden vaellus, jonka muonitusta Osakunta tuki pienellä osalla ruokakuluista, loput ruokakulut kerättiin vaelluksen osallistujilta. Vaikka kulttuurisektori taloudellisesti viettikin hiljaiseloa kevään ajan, Osakunnalla oli siitä huolimatta erilaisia kulttuuritapahtumia kuten ekskursioita taidenäyttelyihin uuden Taideperjantai-konseptin myötä, taloustilanteen vuoksi ekskursiot vain suunnattiin ilmaisen sisäänpääsyn kohteisiin. Syksyllä taloustilanteen parannuttua on tarkoitus saada kulttuuripuoli myös taloudellisesti aktivoitua. 6. Harrastustoiminta ja kerhot Kevään aikana harrastustoiminnalle budjetoitu summa ylittyi Kapiokerholle myönnetyn kulukorvauksen myötä, kun Kapiokerho anoi kokoustarjoiluidensa kulujen korvausta. Budjetin ylityksen myötä tullaan harrastustoiminnan menoja seuraavassa budjetissa nostamaan tämän vuotisesta. Harrastustoiminnan aktivoimiseksi tullaan vuoden 2014 tilikarttaan myös lisäämään oma tilinsä harrastustoiminnan ja kerhojen tuotoille, jolloin harrastajat ja kerhot voivat kerätä itselleen varoja erilaisilla keinoilla toimintaansa varten. 7. Abi-info Kevään abi-infon tulot muodostuivat KyOlle Yliopistolta maksetuista korvauksista maakuntaan tammikuussa tehdystä lukiokiertueesta sekä myöhemmin keväällä Helsingissä vierailleiden lukiolaisryhmien kierrätyksestä Yliopiston kampuksilla. Samoin Osakunnan kulut muodostuivat näistä toiminnoista. Abi-info oli hienoisesti plussalla heinäkuun lopussa, mutta oletettavasti se painuu miinukselle syksyllä kun uusia lukiolaisryhmiä tulee käymään Helsingissä tai Osakunnan esittelijät käyvät maakunnassa esittelemässä Helsingin yliopistoa ja Osakuntaa lukiolaisille. 8. Fuksi-info Keväältä fuksi-infon kulut ja tuotot olivat yksinomaan Uusien ilta III aiheuttamia, joiden jälkeen fuksi-infon tilanne oli hienoisesti miinuksella, suurin osa fuksi-infoilustahan tapahtuu syksyllä uusien fuksien tullessa yliopistolle ja Osakunnalle, joten ennakoidusti suurimmat tilitapahtumat tulevat vasta syksyllä tälle sektorille. 9. Virkailijakoulutus Tammikuussa pidetty virkailijakoulutus pysyi ennakoidusti budjetoidussa. 10. Jäsenlehti Kevään aikana Kypsän kulut lähestyivät budjetoidun rajoja, koska vuoden 2012 Kypsä IV laskut tulivat Osakunnalle vasta vuoden 2013 puolelle, jolloin osa vuoden 2012 Kypsä-kuluista siirtyi tämän vuoden puolelle. Samalla Kypsän painatus- ja postituskulut ovat nousseet hienoisesti vuoden

4 mittaan. Vuoden 2013 Kypsä IV tehtäessä on syytä miettiä, otetaanko siitä yhtä suurta painosta kuin Kypsä IV/2012, jota on vielä varsin runsaasti jäljellä Osakunnalla. Kypsän uutta kilpailuttamista on syytä harkita vuonna Kypsän tulot muodostuivat keväällä yksinomaan HYYn järjestölehtituesta, syksyllä on ennakoitu tulevaksi vielä Seniorien tuki Kypsälle. Yliopiston rekrytointiosaston kanssa käytiin alustavia keskusteluja mahdollisuudesta saada ns. Abi-Kypsälle tukea Yliopiston abi-infoon tarkoitetuista varoista. Tulevaisuudessa pyrkimyksenä on joko laskea Kypsän kustannuksia tai lisätä tuloja, jotta päästäisiin edes tilanteeseen jossa Osakunnan itsensä varoista menisi vain 50% Kypsän menoista. Mainostulojen saanti taloudellisen laskusuhdanteen aikana on vaikeaa ja lähes mahdotonta, etenkin kun printtimedia kärsii muutoinkin kriisistä. 11. Ulkoinen tiedotus Ulkoisen tiedotuksen menot pysyivät keväällä ennakoidussa, kulujen syntyessä nettisivujen ja nettiosoitteen kuluista. Syksyllä budjetoitu kuitenkin ylittyi kun Kyon Kuvat.fi-palvelulle jouduttiin ostamaan lisäaikaa. Kuvat-palvelun ylläpidon huomioimiseksi sekä jatkossa asuntovaliokunnan asuntohakujen yhteydessä lehdissä julkaisemien ilmoitusten kuluihin varautumiseksi tullaan tätä osioita nostamaan seuraavan vuoden budjetissa. Lisäksi vuosi 2014 on jälleen HYYn edarin vaalivuosi, jolloin menoja syntyy muutoinkin enemmän KyOlle. 12. Laulukirja Laulukirja elää kirjanpidossa sangen monimutkaista elämää, joka on avattu omassa erillisessä paperissaan Laulukirjan talous, johtuen siitä ettei joulukuun 2012 Osakunnan kokouksessa perustettu ehdotettua tiliä Laulukirjan kulut, ja koska laulukirjan sponssit jaettiin kaikkien laulukirjojen kesken, jolloin tavaravaraston pitämiseksi ajantasalla suurin osa laulukirjan myyntituloista vähentyy tavaravarastosta ja vain sponssien luoma ylimäärä menee laulukirjan tuottoihin. Laulukirjan myyntitilanne on avattu samoin erillisessä paperissa Laulukirjan talous. 13. Muun julkaisutoiminnan kulut Oikeasti Osakunnalla ei ollut mitään taloudellista toimintaa tässä osastossa, mutta laulukirjan tavaravarastoon viennin ja varausten purun vuoksi tätä osastoa jouduttiin käyttämään vastintilinä laulukirjalle. 14. Ankkapurha Ankkapurhia saatiin myyntyä Osakunnan historiasta kiinnostuneille jäsenille ennakoitua enemmän, mikä osaltaan muutti Osakunnan kiinteää omaisuutta rahavaroiksi. Tavaravaraston tilannetta tulkailtuaan heinäkuun talouspalaveri päätyi siihen johtopäätökseen, että ilmeisesti Ankkapurhia ei ole aikoinaan joko viety tavaravarastoon, tai sitten valuuttavaihdos euroon ja muut vähennykset ovat niiden arvon tavaravarastosta syöneet lähes tyhjiin. Osin tämän tilanteen takia tullaan keväällä 2014 pitämään Osakunnan omaisuuden inventaario, jotta Ankkapurhien ja muiden Osakunnan tuotteiden tilanne selviäisi. 15. Kesäretki Koska Osakunnan kesäretki pidettiin vasta elokuun alussa, ei tässä kohtaa kirjanpitoa vielä näy muu kuin Haminan kaupungilta ostetun opastetun kaupunkikierroksen kulut. Kesäretken tulot ja kulut toteutuivat elo-syyskuun aikana, jolloin kuluja ja tuottoja tuli paljon enemmän vain tuo Muu maakuntatoiminta Tämän osion kulut koostuvat kokonaan juhlavuodeksi kunniaksi pidetyn valokuvanäyttelyn kuluista, joita syntyi paitsi kuvien teettämisestä niin myös näyttelyn siirtokustannuksista maakunnan kirjastosta toiseen ja lopulta maakunnasta Helsinkiin Yliopiston Päärakennuksen aulaan vuosijuhlaviikon näyttelyä varten. Kuvat jäivät KyOn arkistoon käytettäväksi tulevaisuudessa Osakunnan esittelyssä tai Osakunnan tapahtumien koristuksena. Syksyllä tuli vielä yksi kilometrikorvaus valokuvanäyttelyn siirrosta, joka ei tässä näy. Vuonna 2014 on tarkoitus herätellä

5 KyOn maakuntatoimintaa jonkinlaisen maakuntaillan konseptin kehittämisellä. Valokuvanäyttelyn talous on avattu erillisessä Näyttelyn talous paperissa. 17. Kunnianosoitukset Kunnianosoitusten budjetti paukkui rajusti johtuen kuraattorin käätyjen hankinnasta, jonka laskun toinen puolisko osui keväälle 2013 ja lisäksi Osakunta maksoi käätyjen kiinnitysneuloista. Ilman käätyjä kunnianosoitukset pysyivät budjetoidussa. Käätyjen tilanteen tasapainottamiseksi Osakunta nosti keväällä 2013 Toiminnan Turva-rahastosta avustusta 400 kattakseen Osakunnalle langenneen osuuden käätyjen hinnasta. Käätyjen talous on avattu omassa paperissaan Käätyjen talous. Käätyjen menoista suurin osa, 74%, saatiin katettua käätykeräyksen tuotoilla. 18. Suhteet kotimaassa Kotimaan edustamisten budjetti paukkui yli ennakoidun tänäkin vuonna vuoden 2012 lailla, koska kyolaiset kävivät innokkaasti edustamassa muiden osakuntien vuosijuhlissa. Tälle keväälle osui monen muunkin osakunnan tasavuosijuhlat ja kyolaiset ovat nyt aiempaa enemmän käyneet vierailemassa muiden osakuntien juhlissa verrattuna aikaisempiin vuosiin. Vuoden 2013 talousarvioon tullaan nostamaan tämän osion budjetoituja rahoja. Osakunnan edustusinnokkuus vaihtelee aina ajan kanssa riippuen osakunta-aktiivien innokkuudesta ja halusta lähteä edustamaan. Edustuskulujen kasautuminen vähätuloiseen alkukevääseen osakuntien ns. vuosijuhlamaratonin takia rasitti osaltaan Osakunnan taloutta, mutta kulukorvausten maksussa selvittiin neuvottelemalla korvauksia hakevien kanssa korvausten maksun siirtämisestä myöhemmäksi keväällä asianomaisten suostumuksella. Tulevaisuudessa KyOn omaisuuden kasvettua olisi toivottavaa, että KyOllekin luotaisiin erillinen edustusbudjetti tai -tili, johon varat nostettaisiin aina vuoden alussa rahastoista, jolloin edustaminen ei enää yhtä runsaasti rasittaisi KyOn toimintataloutta. Tätä varten tulisi selvittää muiden osakuntien edustamisen rahoituskäytäntöjä, sillä edustaminen on kuitenkin merkittävää KyOlle suhteiden ylläpitämiseksi muihin osakuntiin ja opiskelijajärjestöihin laajemmaltikin. 19. Suhteet ulkomaille Suhteet ulkomaille pysyivät ennakoiduissa rajoissa kevään ja kesän, kun KyOlta lähti edustajia niin Uppsalan Vårbaleniin kuin Kalmar Nationin 360-vuotisjuhlaan Uppsalassa. Syksyllä myöhemmin lisää ulkomaan edustuskuluja syntynee Hallands Nationin ja Korp! Fraternitas Tartuensiksen delegaatioiden vieraillessa KyOn Rajanylityksessä. 20. Hyväntekeväisyys Hyväntekeväisyydessä ei tapahtunut mitään suuntaan tai toiseen, koska Osakunnan kokousten yhteydessä tehtävä kolehtikeräys jatkuu vuoden loppuun asti, jolloin joulukuun Osakunnan kokouksen jälkeen keräystuotot tilitetään Osakunnan tilille ja maksetaan edelleen avustuskohteelle, joka tänä vuonna on Kymenlaakson Ensi- ja Turvakotien Liitto ry. 21. Toimistokulut Toimistokulut pysyivät ennakoidussa. 22. Virkailijoiden käyttövarat Virkailijoiden käyttövarat osiolle ei syntynyt kuluja heinäkuun loppun mennessä, johtuen osittain Osakunnan tiukasta taloustilanteesta keväällä. Syksyllä myöhemmin kuluja syntyi erilaisista pienistä hankinnoista Osakunnalle. 23. Kokouskulut Kokouskulut ovat pysyneet varsin hyvin ennakoidussa eikä ole nähtävissä syytä nostaa niiden budjettiosuutta, etenkin kun kokouskuluihin budjetoituja varoja nostettiin vuodeksi Kokouskuluja myös vähentää Osakunnan perinne pitää toukokuun Osakunnan kokous aina

6 vierailukokouksena jossakin yrityksessä tai organisaatiossa, jolloin isäntätaho on tarjonnut kokoustarjoilut. 24. Pankkipalvelumaksut Pankkipalvelumaksut kohoavat budjetoitua suuremmiksi johtuen siitä, että tänä vuonna Osakunnalla on ollut kaksi tiliä, varsinainen päätili ja sen rinnalla oleva keräystili, jolle kerättiin laulukirjan sponsseja ja käätytukia. Syksyllä keräystili tullaan sulkemaan, koska sille ei ole tarvetta näkyvissä lähivuosina. Joten ensi vuonna oletettavasti pankkipalvelumaksut palautuvat normaaliin kun KyOlla on jälleen vain yksi tili, tosin Nordea selkeästi tekee inflaatiokorotuksia palvelumaksuihinsa. 25. Muut yleiskulut Muissa yleiskuluissa ei ole tapahtunut mitään heinäkuun loppuun mennessä. Myöhemmin syksyllä oletettavasti Osakunnan lipun varren uusiminen tulee aiheuttamaan ennakoitua enemmänkin kuluja tähän osioon, koska ei katsottu järkeväksi perustaa omaa tiliä Osakunnan lipun korjauskuluille. 26. Huoneistoavustukset Osakunta ei saanut huoneistoavustuksia tänä vuonna, mutta tilikohta on olemassa sen varalta, jos KyO joskus jostakin syystä hakee ja saa HYYn kalustetukea, esim. toisen kirjahyllyn hankkimiseksi. 27. Toiminta-avustukset kunnilta KyO sai heinäkuun loppuun mennessä toiminta-avustuksia Miehikkälältä, Virolahdelta ja Kouvolalta yhteensä 600. Myöhemmin syksyllä Kotkan kaupunki maksoi oman avustuksensa 500, joten tällä sektorille päästiin budjetoituun tavoitteeseen ja jopa sen ylikin. Iitiltä ei ehditty hakea kunnan epäselvien sivujen ja hakukäytäntöjen takia, mutta Iitin hakuun paneudutaan ensi vuonna enemmän. Haminan kaupunki ei tukenut Osakuntaa toiminta-avustuksella, mutta tuki Osakunnan vuosijuhlaa 150 sekä antoi Osakunnalle myöhemmin alennusta kesäretken yhteydessä kaupunkikierroksesta ja majoituksesta. Pyhtään kunta ei hakemuksesta huolimatta tukenut Osakuntaa mitenkään. Loviisan kaupungilta haettiin tänä vuonna ensi kertaa avustusta, mutta sitä ei saatu. Tulevaisuudessa tavoitteena olisi KyOn tunnetuksi tekeminen Loviisan kaupungille, koska Ruotsinpyhtään kuntaliitoksen myötä Suur-Loviisa on KyOn, ESOn ja ÖFN:n jaettua kanta-aluetta. KyO onkin viritellyt esittelytoimintaansa Loviisan suuntaan. 28. Toiminta-avustukset OYV:lta Tällä sektorilla ei tapahtunut mitään, eikä sillä ole näkyvissäkään mitään tapahtumia, mutta tili säilytetään sen varalta, jos KyO joskus vastaa jonkin yhteisosakuntalaisen tapahtuman järjestämisestä ja on tarpeen pyytää tapahtumalle avustuksia OYV:lta. 29. Toiminta-avustukset HYYltä Ylioppilaskunnan toiminta-avustus jopa nousi hienoisesti v tasosta n n. 1400, ilmeisesti johtuen Osakunnan toiminnan monipuolistumisesta v Monipuolisuus pyritään saavuttamaan myös vuoden 2013 aikana. 30. Muut toiminta-avustukset Tässä kohdassa näkyvät Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiön maksama 800 avustus vuosijuhlalle sekä Osakunnan Toiminnan Turvasta nostama 400 avustus kuraattorin käädyille. Heinäkuun talouspalaverissa päädyttiin siihen, että jatkossa Osakunnan nostamat avustukset Toiminnan Turvasta merkittäisiin tähän osioon, koska luonteeltaan ne vastaavat enemmän toimintaavustuksia kuin varsinaisia korkotuloja, koska korkotulot olisivat vuosittaisen säännöllisiä ja lisäksi selkeässä suhteessa sijoitettuun pääomaan, miten nyt ei ole tilanne. 31. KyO-tuotteet

7 KyOn tuotteet tuottivat ennakoidusti kevään aikana, varsinaisen myyntisesongin ollessa vasta syksyllä Avajaiskarnevaalien ja fuksisitsiten ohessa. Keväällä 2014 olisi suunnitelmissa myös KyOn haalarimerkkien myyminen Yliopiston kampuksilla Vapun alla tuottojen saamiseksi ja tavaravaraston muuttamiseksi varallisuudeksi. Keväällä 2014 inventaarion jälkeen muutenkin pohditaan Osakunnan tuotteiden tilaa ja jatkokehittelyä vähintään talousvaliokunnan voimin. 32. Huoneistokulut Osakunnan tiukan taloustilanteen vuoksi KyO kykeni maksamaan ensimmäisen puoliskon v HTK-maksusta vasta heinäkuussa. Toinen puolisko on ennakoitu maksettavaksi marraskuussa Rajanylityksen jälkeen, kun jäsenmaksut ovat tulleet HYYltä ja Rajanylityksen tuotot on saatu tilille. Yhteensä huoneistomaksun suuruus on vuonna , joka on 200 tavallista suurempi uuden tietokoneen hankkimiseksi, joten v maksun ennakoidaan palaavan takaisin 1500, koska HTK:lla ei ole isoja hankintoja näköpiirissä. 33. Jäsenmaksut Jäsenmaksuja kertyi tavalliseen tahtiin keväällä, niiden ollessa kokonaan suoraan KyOn tilille tai kassaan maksettuja jäsenmaksuja. HYYn kautta keväällä maksetut jäsenmaksut tulevat KyOlle vasta syksyllä muiden jäsenmaksujen kanssa könttänä. Suuri enemmistö jäsenmaksuista tulee vasta syksyllä KyOlle uusien osakuntatarrojen saapuessa ja fuksien ja civisten maksaessa lukukausimaksunsa HYYlle. 34. Talkootulot Osakunnan talkootulot muodostuivat talkoina tehdyistä lukioesittelyistä sekä pienemmistä talkotuotoista, joita saatiin mm. pullonpalautusrahoina kassaan. Talkootulojen ennakoitu kehitys näyttäisi toteutuvan syksyn mittaan huolimatta taloudellisesti tiukan yleisen tilanteen aiheuttamasta keikkatalkoiden vähenemisestä opiskelijamaailman ulkopuolella. 35. Varainhankinnan kulut Varainhankinnasta ei aiheutunut kuluja, kuten oli ennakoitukin. 36. Korkotulot yms. Budjetissa tähän kohtaan on merkitty 365, joka oli ennakoitu nostettavaksi KyOn Toiminnan Turva-rahastosta. Heinäkuussa pidetyssä talouspalaverissa emeritataloudenhoitaja ja nykyinen taloudenhoitaja päätyivät kuitenkin siihen, että jatkossa nostot rahastoista merkitään kohtaan Muut toiminta-avustukset, koska ne luonteeltaan ovat enemmän sellaisia kuin korkotuloja ja näin koko kyseinen osio tilikartasta jäisi KyOn mahdollisten osakkeiden ja muiden sijoitusten hoitoa varten. Tällä hetkellä näitä ei Osakunnalle ole, koska ne on siirretty rahastoille, mutta kohta on olemassa sen varalta jos joku lahjoittaa tai testamenttaa osakkeita Osakunnalle. Tai jos Osakunta jostakin syystä haluaa osakkeita, osinkoja tai muuta sijoitusomaisuutta itselleen suoraan hankkia. 37. Lahjoitukset Lahjoituksia ei voida talousarvioissa ennakoida, koska ne ovat luonteeltaan hyvin satunnaisia. Juhlavuotensa myötä KyO sai sangen runsaasti lahjoituksia kunnilta, yrityksiltä ja nykyisiltä ja entisiltä osakuntalaisilta juhlavuotensa tueksi. Lahjoituksilla oli merkittävä rooli alkukevään vaikean taloustilanteen selättämisessä Osakunnan omin voimavaroin. 38. Poistot koneista ja kalustosta Poistoja ei tehty, kuten oli ennakoitukin. Vuonna 2014 tullaan poistamaan vanha laulukirja IV lisäläystäkkeineen taloudesta uuden laulukirjan korvattua sen KyOn taloudessa. Kevään ja kesän jäljeltä Osakunnan talous on hyvässä tilassa ja syksyllä ei ole näkyvissä ennakoimattomia tai yllätyksiä tuottavia tekijöitä taloudessa. Osakuntien 370. juhlavuosi voi vielä

8 aiheuttaa joitakin kuluja, mutta niiden ei uskota kohoavan kamalan suuriksi. Rahaa tulee menemään joko syksyllä 2013 tai keväällä 2014 KyOn lipun varren uusimiseen, jota Osakunnan isäntä selvittää syksyllä, sekä uusien kunniamerkkien hankintaan, koska edelliset alkavat olla lopussa. Osakunnan talous on vakaassa tilassa kesän jälkeen huolimatta varsin raskaasta keväästä , Helsinki Pasi Pykälistö, Kymenlaakson Osakunnan taloudenhoitaja Liitteet: 1. Vuosijuhlan talous 2. Laulukirjan talous 3. Kuraattorin käädyn talous 4. Valokuvanäyttelyn talous

Kymenlaakson Osakunnan talous 2014 Sivu 1 Päiväkirja 01.01.2014-31.07.2014

Kymenlaakson Osakunnan talous 2014 Sivu 1 Päiväkirja 01.01.2014-31.07.2014 Kymenlaakson Osakunnan talous 2014 Sivu 1 01.01.2014 Alkusaldo 19070,73 19070,73 1000 Kassa 1339,02 1003 Shekkitili FI72 1271 3000 0828 04 1310,44 1004 Shekkitili FI72 1228 3000 0202 12 1,59 1110 Siirtosaamiset

Lisätiedot

KyO talous 2012 Sivu 1 Päiväkirja 01.01.2012-31.12.2012

KyO talous 2012 Sivu 1 Päiväkirja 01.01.2012-31.12.2012 KyO talous 2012 Sivu 1 01.01.2012 Alkusaldo 18787,64 18787,64 1000 Kassa 762,05 1003 Shekkitili 127130-82804 1840,27 1110 Siirtosaamiset 1322,40 1120 Lainasaamiset 14699,52 1200 Tavaravarasto 163,40 2010

Lisätiedot

Sivu 1. Päiväkirja 01.01.2011-31.12.2011

Sivu 1. Päiväkirja 01.01.2011-31.12.2011 Sivu 1 01.01.2011 Alkusaldo 54467,56 54467,56 1000 Kassa 979,65 1003 Shekkitili 127130-82804 1791,36 1120 Lainasaamiset 51480,55 1200 Tavaravarasto 216,00 2010 Siirtovelat 3820,60 2980 Ed. vuosien yli-/alijäämä

Lisätiedot

KyOn Päätösluettelo vuodelta 2012. - Hallituksen kokousten ja osakunnan kokousten päätökset sekä KyOn taloudelliset päätökset.

KyOn Päätösluettelo vuodelta 2012. - Hallituksen kokousten ja osakunnan kokousten päätökset sekä KyOn taloudelliset päätökset. KyOn Päätösluettelo vuodelta 2012. - Hallituksen kokousten ja osakunnan kokousten päätökset sekä KyOn taloudelliset päätökset. Osakunnan kokoukset: Tammikuun osakunnan kokous 19.1.2012 : - Kiitoskortti

Lisätiedot

KyO kirjanpito 2010 Sivu 1 Päiväkirja 01.01.2010-31.12.2010

KyO kirjanpito 2010 Sivu 1 Päiväkirja 01.01.2010-31.12.2010 KyO kirjanpito 2010 Sivu 1 01.01.2010 Alkusaldo 54276,02 54276,04 1000 Kassa 467,62 1003 Shekkitili 127130-82804 1897,85 1120 Lainasaamiset 51480,55 1200 Tavaravarasto 430,00 2010 Siirtovelat 3820,60 2920

Lisätiedot

Kymenlaakson Osakunnan talous 2014 Sivu 1 Pääkirja 01.01.2014-31.07.2014

Kymenlaakson Osakunnan talous 2014 Sivu 1 Pääkirja 01.01.2014-31.07.2014 Kymenlaakson Osakunnan talous 2014 Sivu 1 1000 Kassa Alkusaldo 01.01.2014 0,00 0 Alkusaldo 01.01.2014 1339,02 1339,02 1 Isännän velka Risto Mont... 07.01.2014 400,00 939,02 4 Kassan tilitys tilille 13.01.2014

Lisätiedot

KYMENLAAKSON OSAKUNTA

KYMENLAAKSON OSAKUNTA OSAKUNNAN KOKOUS VII/2013 PÖYTÄKIRJA Aika: 17.10.2013 klo 18.30 Paikka: Domus Gaudiumin osakuntatilat. Läsnä: Inspehtori ja 16 osakuntalaista. 1. Kokouksen avaus Kokous avattiin 18.41. 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KYMENLAAKSON OSAKUNTA

KYMENLAAKSON OSAKUNTA OSAKUNNAN KOKOUS 8/2012 PÖYTÄKIRJA Aika: 8.11.2012 klo 18.30. Paikka: Domus Gaudium Paikalla: 12 osakuntalaista. 1. Kokouksen avaus Kokous avattiin klo 18.31. 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KYMENLAAKSON OSAKUNTA

KYMENLAAKSON OSAKUNTA OSAKUNNAN KOKOUS 10/2012 PÖYTÄKIRJA Aika: 13.12.2012 klo 18.30 Paikka: Domus Gaudiumin osakuntatilat Paikalla: 18 osakuntalaista. 1. Kokouksen avaus Kokous avattiin klo 18.35. 2. Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kymenlaakson Osakunta

Kymenlaakson Osakunta HALLITUKSEN KOKOUS 7/2014 PÖYTÄKIRJA Aika 11.4.2014 klo 19.00 Paikka Kokoushuone Seppele, Domus Gaudium Läsnä 7 hallituksen jäsentä, 1 osakuntalainen ja 1 vierailija Jenni-Maria Käki, hallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

Sivu 1. Pääkirja

Sivu 1. Pääkirja Sivu 1 1000 Kassa Alkusaldo 01.01.2011 0,00 0 Alkusaldo 01.01.2011 979,65 979,65 3 Abi-infon matkakulut (Mi... 19.01.2011 11,00 968,65 4 Abi-infon matkakulut (Sin... 20.01.2011 17,10 951,55 5 Isännän velka

Lisätiedot

KYMENLAAKSON OSAKUNTA

KYMENLAAKSON OSAKUNTA HALLITUKSEN KOKOUS 10/2012 PÖYTÄKIRJA Aika ma 10.9.2012 klo 17.00 Paikka osakuntahuoneisto, Domus Gaudium. Paikalla 10: Maria Rämö Joonas Ollila Pasi Pykälistö Ester Pentti Pekka Haimi Viivi Haimi Jenni-Maria

Lisätiedot

KYMENLAAKSON OSAKUNTA

KYMENLAAKSON OSAKUNTA OSAKUNNAN KOKOUS 7/2012 PÖYTÄKIRJA Aika: to 18.10.2012 klo 18:30 Paikka: Domus Gaudiumin osakuntatilat. Paikalla: 14 osakuntalaista. 1. Kokouksen avaus Kokous avattiin klo 18.40. 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KYMENLAAKSON OSAKUNTA

KYMENLAAKSON OSAKUNTA OSAKUNNAN KOKOUS 7/2011 PÖYTÄKIRJA Aika to 20.10.2011 klo 18.30 Paikka osakuntahuoneisto Läsnä Maria Rämö, kuraattori. 14 osakuntalaista. 1. Kokouksen avaus Kokous avattiin klo 18.40. 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VASARA, HELSINGIN YLIOPISTON GEOLOGINEN KERHO R.Y.

VASARA, HELSINGIN YLIOPISTON GEOLOGINEN KERHO R.Y. TILINPÄÄTÖS 2009 VASARA, HELSINGIN YLIOPISTON GEOLOGINEN KERHO R.Y. 1.1.2009-31.12.2009 1/6 TULOSLASKELMA 2009 2009 2008 Varsinainen toiminta Tuotot Tapahtumien osall.maksut +1118,00 Jääkausijuhlien osallistumismaksut

Lisätiedot

K ymenlaakson Osakunta OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 1/2015 PÖYTÄKIRJA

K ymenlaakson Osakunta OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 1/2015 PÖYTÄKIRJA OSAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 1/2015 PÖYTÄKIRJA Aika 15.1.2015 klo 18:45 Paikka DG Osakuntatilat Läsnä 9 (Joonas Ollila, Jenni-Maria Käki, Sofia Rahikainen, Esa-Pekka Helanne, Pasi Pykälistö, Tiina Heikkilä,

Lisätiedot

5. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Pasi Pykälistö ja Ester Pentti.

5. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Pasi Pykälistö ja Ester Pentti. OSAKUNNAN KOKOUS 1/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 24.1.2013 klo 18:30 Paikka: Domus Gaudium Paikalla: 16 osakuntalaista sekä inspehtori. Lisäksi yksi osakuntalainen saapui n. 19:25. 1. Kokouksen avaus Kokous avattiin

Lisätiedot

Kymenlaakson Osakunta 2013 Sivu 1 Päiväkirja

Kymenlaakson Osakunta 2013 Sivu 1 Päiväkirja Kymenlaakson Osakunta 2013 Sivu 1 01.01.2013 Alkusaldo 20160,30 20160,30 1000 Kassa 150,00 1003 Shekkitili 127130-82804 3351,97 1004 Shekkitili 122830-20212 1008,35 1120 Lainasaamiset 14699,52 1200 Tavaravarasto

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Pasi Pykälistö ja Jenni-Maria Käki.

4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Pasi Pykälistö ja Jenni-Maria Käki. OSAKUNNAN KOKOUS 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 23.5.2013 klo 17:30 Paikka Accenture, Ruoholahti Läsnä 15 osakuntalaista 1. Kokouksen avaus Kokous avattiin klo 19:08. 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

KYMENLAAKSON OSAKUNTA

KYMENLAAKSON OSAKUNTA OSAKUNNAN KOKOUS 1/2012 PÖYTÄKIRJA Aika to 19.1.2012 klo 18.30 Paikka osakuntahuoneisto, Domus Gaudium. 1. Kokouksen avaus - Kokous avattiin 18.41. 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus - Kokous

Lisätiedot

Kymenlaakson Osakunta

Kymenlaakson Osakunta Osakunnan kokous 7/16 Pöytäkirja Aika: 13.10.2016 klo 18.30 Paikka: Domus Gaudium Läsnä: Kuraattori Ester Pentti Sihteeri Esa-Pekka Helanne 15 muuta osakuntalaista 1. Kokouksen avaus - Kokous avattiin

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON ETELÄSUOMALAISEN OSAKUNNAN VIRKAILIJA- JA TOIMIKUNTAOHJESÄÄNTÖ. I luku KURAATTORI

HELSINGIN YLIOPISTON ETELÄSUOMALAISEN OSAKUNNAN VIRKAILIJA- JA TOIMIKUNTAOHJESÄÄNTÖ. I luku KURAATTORI HELSINGIN YLIOPISTON ETELÄSUOMALAISEN OSAKUNNAN VIRKAILIJA- JA TOIMIKUNTAOHJESÄÄNTÖ I luku KURAATTORI 1 Kuraattorin tehtävänä on, sen lisäksi mitä osakunnan säännöissä ja muissa ohjesäännöissä on määrätty:

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Kymenlaakson Osakunta

Kymenlaakson Osakunta OSAKUNNAN KOKOUS 8/2014 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2014 klo 18.30 Paikka DG osakuntatilat Läsnä 10 osakuntalaista ja 1 alumnijäsen 1. Kokouksen avaus Kokous avattiin klo 18.47. 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA

Tringa TASE VASTAAVAA Esitysvaluutta EUR PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 950,00 2 950,00 2 950,00 2 950,00 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Suomen Shakkiliitto ry, Tilinpäätös Suomen Shakkiliitto ry

Suomen Shakkiliitto ry, Tilinpäätös Suomen Shakkiliitto ry Suomen Shakkiliitto ry Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 HELSINKI Kotipaikka HELSINKI Y-tunnus 1106880-1 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 6 Liitetiedot 8

Lisätiedot

TASEKIRJA SUOMEN BOKSERIYHDISTYS RY FINLANDS BOXERFÖRENING RF

TASEKIRJA SUOMEN BOKSERIYHDISTYS RY FINLANDS BOXERFÖRENING RF TASEKIRJA 1.1.2016 31.12.2016 SUOMEN BOKSERIYHDISTYS RY FINLANDS BOXERFÖRENING RF SUOMEN BOKSERIYHDISTYS RY 2 TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015 VARSINAINEN TOIMINTA TUOTOT Jäsenmaksut 23 820,08

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Päiväkirja

Päiväkirja Sivu 1 1 01.01.2015 1003 Shekkitili 17,97 Nordea pankkipalvelumaksu 4086 Pankkipalvelumaksut 17,97 Nordea pankkipalvelumaksu 2 13.01.2015 1003 Shekkitili 66,85 Kypsän postitus 4030 Jäsenlehden kulut 66,85

Lisätiedot

Ryhmä Nimi Tili Tilin nimi Tyyppi List.kdi Seur.kdi Omin.kdi Alv-kdi Rivik.alv B/N Tasekdi Verokdi

Ryhmä Nimi Tili Tilin nimi Tyyppi List.kdi Seur.kdi Omin.kdi Alv-kdi Rivik.alv B/N Tasekdi Verokdi 15:19 20.08.2013 Sivu 1 1 VASTAAVAA 10 PYSYVÄT VASTAAVAT 100 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 1030 AINEETTOMAT OIKEUDET 1030 Aineettomat oikeudet 1 1003 1 0 Ei N 3 650 1050 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 1050 Muut

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 666,67 4

Lisätiedot

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Yhdistyskoulutus Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Talousarvio = suunnitelma yhdistyksen tilikauden varojen hankinnasta ja käytöstä Yhdistyksen kokous hyväksyy talousarvion. Säännöt määräävät

Lisätiedot

Kymenlaakson Osakunta 2013 Sivu 1 Pääkirja

Kymenlaakson Osakunta 2013 Sivu 1 Pääkirja Kymenlaakson Osakunta 2013 Sivu 1 1000 Kassa Alkusaldo 01.01.2013 0,00 0 Alkusaldo 01.01.2013 150,00 150,00 20 Pikkujoulujen ja Uudenvu... 14.01.2013 797,00 947,00 21 Isännänvelka Joni Salolle 14.01.2013

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain)

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

Kymenlaakson Osakunta. Aika: klo Paikka: DGO Läsnä: 7 (Leon Hirvelä ja Olli Ahola eivät olleet läsnä)

Kymenlaakson Osakunta. Aika: klo Paikka: DGO Läsnä: 7 (Leon Hirvelä ja Olli Ahola eivät olleet läsnä) HALLITUKSEN KOKOUS XI/2016 Pöytäkirja Aika: 30.8.2016 klo 18.30 Paikka: DGO Läsnä: 7 (Leon Hirvelä ja Olli Ahola eivät olleet läsnä) 1. Kokouksen avaus - Kokous avattiin klo 18.27. 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat.

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat. OULUN ETELÄ- JA KESKIPOHJALAINEN OSAKUNTA RY:n SÄÄNNÖT I LUKU YHDISTYKSEN KOTIPAIKKA, TARKOITUS JA ALUE 1 Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä osakunta, nimi on Oulun Etelä- ja Keskipohjalainen

Lisätiedot

5. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Sini Leppänen ja Antti Mänttäri.

5. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Sini Leppänen ja Antti Mänttäri. OSAKUNNAN KOKOUS 9/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 28.11.2013 klo 18:30 Paikka Domus Gaudium, Osakuntatilat Läsnä 19 osakuntalaista sekä inspehtori 1. Kokouksen avaus Kokous avattiin klo 18:37 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kymenlaakson Osakunta

Kymenlaakson Osakunta OSAKUNNAN KOKOUS 5/2014 PÖYTÄKIRJA Aika 15.5.2014 klo 17.30 Paikka Radiotieteen ja -tekniikan laitos, Otaniemi Läsnä 12 osakuntalaista 1. Kokouksen avaus Kokous avattiin klo 17.35. 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (ub11)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (ub11) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta palkat muut henkilöstökulut Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

KERTOMUS Euroopan koulutussäätiön (Torino) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1997 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä säätiön vastaus (98/C 406/07)

KERTOMUS Euroopan koulutussäätiön (Torino) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1997 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä säätiön vastaus (98/C 406/07) C 406/38 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 28.12.98 KERTOMUS Euroopan koulutussäätiön (Torino) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1997 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä säätiön vastaus (98/C 406/07)

Lisätiedot

Energiatekniikan ammattiainekerho Exergian tilinpäätös 2015

Energiatekniikan ammattiainekerho Exergian tilinpäätös 2015 Tampere 15.03.2016 1 Energiatekniikan ammattiainekerho Exergian tilinpäätös 2015 Rahastonhoitaja Varpu Orasuo Tampere 15.03.2016 2 Tilikartta VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT Rahoitusomaisuus Vaihto-omaisuus

Lisätiedot

Helsingin Metsänkävijät ry. Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2011. Tase 31.12.2011

Helsingin Metsänkävijät ry. Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2011. Tase 31.12.2011 Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2011 Tase 31.12.2011 Budjetti vuodeksi 2012 Tuloslaskelmat vuosilta 2007-2011 ja budjetti vuodelle 2012 KOULUTUSTOIMINTA Toteutunut Toteutunut Toteutunut Toteutunut Budjetti Toteutunut

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 TULOSLASKELMA 10 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta 3000 Avustukset 1 147,90 821,70 3005 Kohdeavustukset, Vihreä liitto 12 456,72 11 475,00 3006 Saadut

Lisätiedot

PER CAPITA MAKSUT PIIRIN KULUT YHTEENSÄ , , , ,77

PER CAPITA MAKSUT PIIRIN KULUT YHTEENSÄ , , , ,77 TALOUSARVIO VUODELLE 2017-2018 Vahvistettu piirineuvottelussa 11.3.2017 DGE Liisa Stjernberg Arvio Arvio Toteutunut Toteutunut Huom D 1420 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 19.2.2017 TUOTOT Rotareita

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot 4 Tuloslaskelma toimialoittain 5 Budjettivertailu 6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

OHJE JOUKKUEEN TALOUSASIOIDEN HOITAMISEEN

OHJE JOUKKUEEN TALOUSASIOIDEN HOITAMISEEN OHJE JOUKKUEEN TALOUSASIOIDEN HOITAMISEEN SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 1 Kuka hoitaa joukkueen talousasioita 1 Pankkitili 1 Pelaajien maksut 2 Kannatustuotteet 2 Talkootulot 2 Mainostulot 2 Puffettitulot 2

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

T TA11 TP11 TA12 LTA12 Tuotot

T TA11 TP11 TA12 LTA12 Tuotot OYY Luottamuksellinen 13.9.2012 Sivu 1 Edustajistolle hyväksyttäväksi JÄSENALVELUT Opiskelijakorttitulot AA # 2 500 2 250 2 500 2 500 Opiskelijakorteista saatavat tulot. Muut tulot # 16 125 14 851 1 600

Lisätiedot

MARTTAYHDISTYKSEN TOIMINTARYHMÄN OHJE

MARTTAYHDISTYKSEN TOIMINTARYHMÄN OHJE MARTTAYHDISTYKSEN TOIMINTARYHMÄN OHJE Tämän ohjeen tarkoituksena on säännöissä olevan lyhyen ohjeen lisäksi kertoa tarkemmin toimintaryhmästä, mikä se on, miten se toimii ja mitä se tarkoittaa yhdistyksen

Lisätiedot

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta N:o 614 1933 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 2)

Lisätiedot

Nuorisoseurat TASEKI RJA. Ti Ii kausi Suomen Nuorisoseurat ry

Nuorisoseurat TASEKI RJA. Ti Ii kausi Suomen Nuorisoseurat ry Nuorisoseurat TASEKI RJA Ti Ii kausi 1.1.-31. 12.2016 Suomen Nuorisoseurat ry 02 15296-4 Suomen Nuorisoseurat ry TULOSLASKELMA Vernissakatu 8 A 1.1.-31.12.2016 01300 VANTAA 1.1-31.12.2016 1.1-31.12.2015

Lisätiedot

Rahastonhoitajakoulutus. 15.1.2014 Seuran toimisto

Rahastonhoitajakoulutus. 15.1.2014 Seuran toimisto Rahastonhoitajakoulutus 15.1.2014 Seuran toimisto Sisältö Vuoden 2013 tilinpäätösaineiston kokoaminen Ikäluokan taloudenhoito Rahastonhoitajan toimenkuva Ikäluokan kirjanpidon perusteet Vuoden 2014 kuukausittaisen

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA 1.1. 31.12.2010 II Sisällysluettelo Toimintakertomus 1.1. 31.12.2010...3 Toiminnan tarkoitus...3 Yleistä...3 Olennaiset tapahtumat tilikaudella 1.1. 31.12.2010...3

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

Taloudenhoitajakoulutus osa II/2014: Tilinpäätös ja vuodenvaihteen toimet

Taloudenhoitajakoulutus osa II/2014: Tilinpäätös ja vuodenvaihteen toimet Sivu 1/12 Taloudenhoitajakoulutus osa II/2014: Tilinpäätös ja vuodenvaihteen toimet Tilinpäätös Tilinpäätös laaditaan tilikausittain, jotta saadaan selville tilikauden voitto tai tappio tuloslaskelmasta

Lisätiedot

Avustustoiminta. RAY:n tarkennetut

Avustustoiminta. RAY:n tarkennetut Avustustoiminta RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit 1 2 Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

Yb16L - Yhdistys (ALV) - Asterin malli

Yb16L - Yhdistys (ALV) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA. Period

Tringa TASE VASTAAVAA. Period TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 986,18 4

Lisätiedot

TK Asteri tiekunta TK14.WTR

TK Asteri tiekunta TK14.WTR TASE 31.12.2014 31.12.2013 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Koneet ja kalusto VAIHTUVAT VASTAAVAT Tiemaksusaamiset Kuljetusmaksusaamiset Muut saamiset Pankkitili VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Yli/alijäämä aik.kausilta

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Vastaan yhdistyksen talousasioista Mitä se tarkoittaa? Yhdistyksen talous 101

Vastaan yhdistyksen talousasioista Mitä se tarkoittaa? Yhdistyksen talous 101 Vastaan yhdistyksen talousasioista Mitä se tarkoittaa? Yhdistyksen talous 101 Tässä esityksessä Yhdistyksen talous Miten kirjaa pidetään Yleistä kirjanpidosta Tosite, tase, tuloslaskelma ja sellaiset Vuoden

Lisätiedot

Kansainvälinen toiminta Tuotot 8 177,31 1 159,60 Kulut Muut kulut - 9 552,66-38 019,55 Tuotto/kulujäämä - 1 375,35-36 859,95

Kansainvälinen toiminta Tuotot 8 177,31 1 159,60 Kulut Muut kulut - 9 552,66-38 019,55 Tuotto/kulujäämä - 1 375,35-36 859,95 TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Kilpailutoiminta 78 894,40 82 946,76 Muut kulut - 20 189,25-33 222,51 Toiminnan yleiskulut Muut kulut - 48 094,11-67 354,28 Tuotto/kulujäämä

Lisätiedot

175 300 180 048 170 988 173 779 168 153 Palkat: PS, KS, SS, KVS, JS, VS, toimistosihteeri ja kanslisti.

175 300 180 048 170 988 173 779 168 153 Palkat: PS, KS, SS, KVS, JS, VS, toimistosihteeri ja kanslisti. Edustajiston hyväksymä ylioppilaskunnan talousarvio 2013 JÄSENPALVELUT T TA11 TP11 TA12 LTA12 TA13 Opiskelijakorttitulot 2 500 2 250 2 500 2 500 2 600 Opiskelijakorteista saatavat tulot. Muut tulot 16

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Kymenlaakson Osakunta

Kymenlaakson Osakunta HALLITUKSEN KOKOUS 1/2014 PÖYTÄKIRJA Aika 13.1.2014 klo 18:00 Paikka Patolassa, Sinin kotona Läsnä 9 hallituksen jäsentä ja 1 osakuntalainen Jenni-Maria Käki, hallituksen pj Joonas Ollila, kuraattori Tiina

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014 SUOMEN RANSKANBULLDOGIT RY TASEKIRJA tilikausi 01.01. - 31.12.2014 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10 ) Tilikauden tositeaineiston on säilytettävä vähintään

Lisätiedot