TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017"

Transkriptio

1 KONNEVEDEN KUNTA TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA KUNNANHALLITUS KUNNANVALTUUSTO

2 Sisällysluettelo YLEISPERUSTELUT... 4 KUNNAN ALUE, SEUDULLINEN ASEMA, KUNTARAKENNE JA VÄESTÖ... 4 HENKIKIRJOITETTU VÄESTÖ (VRK)... 4 TYÖPAIKKARAKENNE JA TYÖTTÖMYYS... 5 TYÖPAIKKARAKENNE... 5 TYÖTTÖMYYS... 5 TALOUS... 6 TOIMINNALLISET JA RAKENTEELLISET MUUTOKSET... 9 TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA RAHOITUKSEN BUDJETTI INVESTOINNIT KUNNAN YLEISTAVOITE TALOUSSUUNNITELMA OSASTOITTAIN KESKUSHALLINTO YLEISHALLINTO JOUKKOLIIKENNE TOIMISTOPALVELUT MAATALOUDEN EDISTÄMINEN ELINKEINOTOIMINTA JA MARKKINOINTI TYÖLLISYYDENHOITO MUU KESKUSHALLINNON TOIMINTA KESKUSHALLINTO SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMISTO LASTEN PÄIVÄHOITO MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT VAMMAISTEN PALVELUT PÄIHDEHUOLTO TOIMEENTULOTURVA AVOSAIRAANHOITO VANHUSTEN PALVELUT

3 280 SUUN TERVEYDENHUOLTO LAITOSHOITO ERIKOISSAIRAANHOITO SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMISTO PERUSKOULUT LUKIOT AIKUISKOULUTUS JA MUSIIKKITOIMINTA VAPAA-AIKATOIMI KIRJASTO SIVISTYSLAUTAKUNTA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TEKNINEN TOIMISTO YHDYSKUNTASUUNNITTELU RAKENNUSVALVONTA YMPÄRISTÖNHUOLTO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO LIIKENNEVÄYLÄT YKSITYISTIET PUISTOT JA YLEISET ALUEET LIIKUNTA- JA ULKOILUPAIKAT PALO- JA PELASTUSTOIMI TOIMITILAPALVELUT SISÄISET PALVELUT RAVINTOPALVELUT VESIHUOLTO ENERGIAHUOLTO MAA- JA METSÄTILAT MUU LIIKETOIMINTA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS OSASTOITTAIN ILMAN POISTOJA VUODEN 2015 TALOUSARVIOON SISÄLTYVÄT PROJEKTIT

4 YLEISPERUSTELUT KUNNAN ALUE, SEUDULLINEN ASEMA, KUNTARAKENNE JA VÄESTÖ Konneveden kunta sijaitsee Keski-Suomen maakunnassa. Rajanaapureina ovat Hankasalmi, Vesanto, Rautalampi, Laukaa ja Äänekoski. Kunnan pinta-ala on 680,9 km², josta maapinta-ala 514,7 km² ja vesistöjä 166,2 km². Rantaviivaa on kunnan alueella yhteensä yli 600 km. Konnevesi kuuluu Äänekosken talousalueeseen ja Ääneseudun seutukuntaan, johon kuuluvat Äänekosken kaupunki ja Konneveden kunta. Konneveden kuntarakenne koostuu yhdestä taajamasta ja useista maaseutukylistä. HENKIKIRJOITETTU VÄESTÖ (VRK) Vuosi Väkiluku 1.1. Muutos Muutos %/vuosi Vuosi Väkiluku 1.1. Muutos Muutos %/vuosi , , , , , , , , , , ,0 +0, , , , , , , ,02 VÄESTÖENNUSTE v v v v v v ja sitä vanhemmat yhteensä henkilöä

5 TYÖPAIKKARAKENNE JA TYÖTTÖMYYS TYÖPAIKKARAKENNE 65,7 21,3 9,7 Maa- ja metsätalous Jalostus Palvelut TYÖTTÖMYYS TYÖTTÖMYYS Keskim. % ,6 15,8 13,7 12,2 11,7 11,4 12,9 13,43 10,92 10,92 12,29 13,

6 TALOUS Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnitelmakautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei voida arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnitelmakautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), jolla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvion tulos- ja rahoituslaskelmaosissa noudatetaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeiden mukaisia tilinpäätöskaavoja. Valtuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot sekä asettaa tavoitteet toimielimille käyttötalousosassa tehtäväalueittain (menot tulot netto). Investointiosan määrärahat ja tuloarviot hankkeittain ja tulos- ja rahoituslaskelmaosissa erittäin. Tilikauden tuloksen käsittelyerät (poistoeron, vapaaehtoisten varausten ja rahastojen muutokset) eivät ole määrärahoja tai tuloarvioita, koska ne eivät ole rahoitusvaikutteisia eriä. Valtuusto hyväksyy kuitenkin niitä koskevat suunnitelmat talousarvion tuloslaskelman hyväksymisen yhteydessä. Kirjanpitolain mukaan menot ja tulot on jaksotettava suoriteperusteen mukaisesti. Myös talousarviossa määrärahat ja tuloarviot esitetään suoriteperusteen mukaisina. Talousarviossa esitetään suunnitelman mukaiset poistot. Tehtävien väliset sisäiset erät otetaan määrärahoihin ja tuloarvioihin mukaan. Seurannassa talousarvion tuloslaskelmaosasta laaditaan kaksi toteutumisvertailua, toisessa sisäiset erät ovat mukana ja toisesta ne on eliminoitu. Käyttötalousosan toteutumisvertailussa sisäiset erät ovat mukana. Laskennallisia eriä ovat vyörytyserät ja alv-palautukset joita ei oteta mukaan talousarvioon. 6

7 Hallitusohjelmassa sovittiin kuntien peruspalvelujen valtionosuuksien 621 miljoonan euron leikkauksesta vuodesta 2012 alkaen. Vuosien 2012, 2013 ja 2014 kehysriihessä leikkauksia lisättiin niin, että vuonna 2015 ne ovat yhteensä jo miljoonaa euroa. Leikkausten vaikutus euroa/asukas on yhtä suuri kaikissa kunnissa. Vuonna 2015 vaikutus on 263 euroa/asukas, eli Konnevedellä noin euroa. Lisäksi on päätetty valtionosuusuudistuksesta, jossa kuntien keskinäiset suhteet muuttuvat. Uudistuksessa Konneveden kunta menettää valtionosuuksia noin 300 euroa/asukas viiden vuoden siirtymäkauden jälkeen. Vuonna 2015 menetys on 50 euroa/asukas, eli noin euroa. Näiden lisäksi opetus- ja kulttuuritoimen avustuksia on leikattu vuosina noin 270 miljoonaa euroa. Kun samalla kuntien verotulojen kasvu on hidastunut, niin kuntien taloudet ovat kiristyneet ja kunnissa on jouduttu laajoihin sopeutustoimiin, sekä kunnallis- ja kiinteistöverojen nostoon. Konnevedellä vuoden 2015 toimintakulut kasvavat 2 % ja toimintatuotot laskevat 4,1 % vuoden 2014 talousarvioon verrattuna. Nettomenot kasvavat 3,5 %. Näihin lukuihin vaikuttaa kunnan lämpölaitoksen yhtiöittäminen, jolloin laitoksen tulot ja menot eivät enää sisälly kunnan talousarvioon. Verotulojen arvioidaan kasvavan euroa, eli 4,2 % johtuen kunnallis- ja kiinteistöveroprosenttien nostosta. Valtionosuudet vähenevät euroa, eli 3,4 % edellisen vuoden talousarviosta. Investointien kokonaismäärä on noin 4,5 miljoonaa euroa, josta koulukeskuksen rakentamisen osuus on 3,7 miljoonaa euroa. Investointimenot kaksinkertaistuvat edellisestä vuodesta ja pysyvät yhtä suurina myös vuonna Talousarvion vuosikate on noin euroa ja tilikauden arvioitu tulos noin euroa. Investointien lisääntymisestä ja vuosikatteen pienentymisestä johtuen, kunnan lainamäärä kasvaa noin euroa, eli vajaa euroa asukasta kohden. (vuonna 2014 arvioitua lainaa euroa ei nostettu) Talousarvion laskentaperusteet ovat seuraavat: veroprosentti 21,50 % palkankorotusvaraus 0,2 % kokonaispalkoista alkaen sairausvakuutusmaksu 2,14 % työttömyysvakuutusmaksu 2,15 % palkkaperusteinen KuEL maksu 17,50 % VaEL maksu 22,00 % muut sosiaalivakuutusmaksut 0,50 % Verotuksen arvioidaan kehittyvän seuraavasti: TA 2014 TA 2015 Tulovero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä

8 Valtionosuuksien arvioidaan kehittyvän seuraavasti: TA 2014 TA 2015 Valtionosuudet Tunnusluvut Asukasluku Lainat (1000 ) Lainat euroa/asukas Vuosikate (1000 ) Vuosikate euroa/asukas Ali-/ylijäämä (1000 ) TA 2014 TA (arvio) 2843 (arvio) PITKÄAIKAISET LAINAT euroa/asukas tp 2007 tp 2008 tp 2009 tp 2010 tp 2011 tp 2012 tp 2013 ta 2014 ta

9 VUOSIKATE euroa (1000 ) tp 2007 tp 2008 tp 2009 tp 2010 tp 2011 tp 2012 tp 2013 ta 2014 ta TOIMINNALLISET JA RAKENTEELLISET MUUTOKSET SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Päivähoidon ohjaaja eläkkeelle, virka yhdistyy lastentarhanopettajan virkaan. Vammaispalvelut: toimintakeskus kiinni koko kesän, toimintakeskuksen työntekijät lomittavat Leppälinnun kesälomat. Erityislasten omaishoidonvapaat hoidetaan perhehoidossa hoivakodin sijasta. Ruokakuljetukset pois takseilta. Siivouspalvelun ostaminen lakkaa. Kotihoitoon lisähenkilöstö esitetty. Psykiatrisen sairaanhoitajan tehtävän kotiuttaminen erikoissairaanhoidosta, uusi toimi. SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistystoimen johtaja kokopäiväiseen virkaan vuodeksi Nuorisosihteeri eläkkeelle, virka lakkautetaan. YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen. Ravintokeskuksella lakkaa yksi valmistuskeittiö. 9

10 Budjetti Budjetti TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 MYYNTITUOTOT , , MAKSUTUOTOT , , TUET JA AVUSTUKSET , , MUUT TOIMINTATUOTOT , , TOIMINTATUOTOT , , TOIMINTAKULUT 4001 HENKILÖSTÖKULUT , PALVELUJEN OSTOT , , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , AVUSTUKSET , , MUUT TOIMINTAKULUT , , TOIMINTAKULUT , , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , VEROTULOT , , VALTIONOSUUDET , , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 6001 KORKOTUOTOT , , MUUT RAHOITUSTUOTOT , , KORKOKULUT , , MUUT RAHOITUSKULUT , , RAHOITUSTUOTOT JA KULUT , , VUOSIKATE , , POISTOT JA ARVONALENTUMISET 7100 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST , , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , , TILIKAUDEN TULOS , , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,00 10

11 Tuloslaskelman menot 4 % 5 % 1 % 57 % 33 % Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Muut Tuloslaskelman tulot 4 % 41 % 9 % 2 % 4 % Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut 40 % Verotulot Valtionosuudet 11

12 Budjetti Budjetti RAHOITUSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen 9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHOITUS 9315 TULORAHOITUS 9320 VUOSIKATE TULORAHOITUS INVESTOINNIT 9355 PYSYVIEN VST INVESTOINNIT RAHOITUSOS. INVESTOINTEIHIN PYSYVIEN VST MYYNTITUOTOT 9366 PYSYVIEN VST VARS. MYYNTITUOTOT PYSYVIEN VST MYYNTITUOTOT INVESTOINNIT TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHOITUS RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 9410 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET 9411 ANTOLAINASAAM. LISÄYKSET ANTOLAINASAAM. VÄHENNYKSET ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET LAINAKANNAN MUUTOKSET 9461 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENN LAINAKANNAN MUUTOKSET RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVAROJEN MUUTOS

13 RAHOITUKSEN BUDJETTI Ulkoinen/Sisäinen Budjetti 2015 Budjetti RAHOITUS VEROTULOT 5000 Ansio- ja po tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuot VEROTULOT VALTIONOSUUDET 5510 Peruspalvelujen valtionosuus Verotulojen tasaus Muut opetus- ja kulttuuritoimen vos VALTIONOSUUDET RAHOITUSTUOTOT JA KULUT KORKOTUOTOT 6010 Korkotuotot antolainoista liikelait Korkotuotot sijoit. ja talletuksista Maksuliikennetilien korkotuotot Korkotuotot vesihuoltolaitokselta KORKOTUOTOT MUUT RAHOITUSTUOTOT 6100 Osinkotuotot ja osuuspo korot Viivästyskorkotulot Perintätulot 0 0 MUUT RAHOITUSTUOTOT KORKOKULUT 6210 Korkokulut lainoista KORKOKULUT MUUT RAHOITUSKULUT 6320 Viivästyskorot ja korotukset Perintäkulut Luottotappiot MUUT RAHOITUSKULUT ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYKSET LAINAKANNAN MUUTOKSET

14 INVESTOINNIT INVESTOINNIT Os Kp Hankkeen nimi Menot Tulot Menot Tulot Menot Tulot 900 INVESTOINNIT 901 YLEISHALLINTO 910 KUNNANVALTUUSTO KIINTEÄ OMAISUUS Tili 1100 Maa- ja vesialueet SIVISTYSLAUTAKUNTA IRTAIN OMAISUUS Tili 1173 Opettajien työtietokonehankinta YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA IRTAIN OMAISUUS Tili 1150 Ravintokeskus, astianpesukone Tili 1172 GPS-laite/rakennusvalvonta TALONRAKENNUS Tili 1127 Koulukeskuksen saneeraus Vanhainkodin sisäremontti Vanhainkodin vesikatto Tili 1134 Päiväkodin suoja-aita LIIKENNEVÄYLÄT Tili 1131 Siikaniemi/ tiestö Tili 1135 Satamatie Tili 1135 Rantinmäen metsäautotie Tili 1135 Ruuhimäen metsäautotie Tili 1150 Kivisalmen laituri Häyrylänrannan laiturin kunnostus/jatkaminen Häyrylänrannan vieraslaituri LIIKUNTA- JA ULKOILUPAIKAT Yleisurheilukentän peruskorjaus Tili 1125 Häyrylänrannan WC/huoltorakennus Tili 1130 Häyrylänrannan camping-alueen kunnostus VESI- JA VIEMÄRILAITOS Tili 1141 Verkoston lisäliittyjät Tili 1142 Viemärikaivojen saneeraustyö Tili 1151 Majakankaan vedenottamo MENOT TULOT ko. vuonna NETTO

15 KUNNAN YLEISTAVOITE - KIRISTYVÄN KUNTATALOUDEN TUOMIIN HAASTEISIIN VASTAAMINEN TALOUSSUUNNITELMA OSASTOITTAIN 2015 KESKUSHALLINTO YLEISTAVOITE: Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelupisteen perustamisen valmistelu 101 YLEISHALLINTO TUOTOT KULUT KASVU % -5, KATE KASVU % -6,25 Yleishallinnon tulosyksikköön kuuluvat valtuusto, tilintarkastus, vaalit, kunnanhallitus, toimikunnat, henkilöstöhallinto, kunnallisverotus ja varhaiseläkemaksut. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuustolle hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Lisäksi lautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Kunta ostaa tilintarkastuspalvelut tilintarkastusyhtiöltä. 102 JOUKKOLIIKENNE TUOTOT KULUT KASVU % 13, KATE KASVU % 14,08 Joukkoliikenteen säilyttäminen haja-asutusalueella nykyisessä laajuudessaan. Haja-asutusalueilla on joukkoliikennettä seuraavilla reiteillä: Hänniskylä Uurapohja Kirkonkylä, tarvittaessa Pukara 15

16 Jouhtikylä Kirkonkylä Neituri Kirkonkylä Leskelänkylä Kirkonkylä Sirkkamäki Kirkonkylä, tarvittaessa Lummukka Rossinkylä Kirkonkylä Särkisalo Pyhälahti Kirkonkylä Asiointikuljetukset järjestetään viikoittain eri kyläkunnilta, mikäli asiakkaita on vähintään 2,5 asiakasta/kuljetus. Kustannukset jakautuvat siten, että n. 50 % maksaa kunta ja lopun maksavat asiakkaat. 103 TOIMISTOPALVELUT TUOTOT KULUT KASVU % 7, KATE KASVU % 7,83 Asiakirjahallintajärjestelmän käyttöönoton selvittäminen. Toimistopalvelut tuottaa keskitetysti taloushallinnon- palkkahallinnon- ja tietotekniikan palvelut sekä yleishallinnon palveluja. 104 MAATALOUDEN EDISTÄMINEN 0 0 TUOTOT KULUT KASVU % 0, KATE KASVU % 0,70 Kunta ostaa maataloushallinnon palvelut yhteistoiminta- alueelta, johon kuuluvat Kannonkosken kunta, Konneveden kunta, Saarijärven kaupunki sekä Äänekosken kaupunki. Isäntäkuntana toimii Saarijärven kaupunki. 16

17 105 ELINKEINOTOIMINTA JA MARKKINOINTI TUOTOT KULUT KASVU % 18, KATE KASVU % 19,03 Kansallispuiston hyödyntäminen luontomatkailun kehittämisessä. Elinkeinotoiminnan neuvonta- ja kehityspalvelut kunta ostaa Ääneseudun Kehitys Oy:ltä. 106 TYÖLLISYYDENHOITO TUOTOT KULUT KASVU % 4, KATE KASVU % 7,08 Työpajatoiminnan jatkaminen ja kehittäminen. Kunta järjestää oppisopimuskoulutusta ilman ammatillista koulutusta oleville pitkäaikaistyöttömille. Yhtä aikaa enintään 4 henkilöä. Otetaan käyttöön kuntalisä yrityksille liittyen Työväylä-hankkeeseen. Tulosyksikköön kuuluvat Laukaan kunnan kanssa toteutettava Työväylä-projekti, joka on alkanut Hanke on 3-vuotinen. Työväylän tehtävänä on ohjata työttömiä henkilöitä töihin yrityksiin. Työpajalla on työssä palkkatuella työllistettyjä, kuntouttavassa työtoiminnassa ja työkokeilussa olevia henkilöitä. Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen on kunnan vastuulla ja tässä tehdään yhteistyötä sosiaalitoimen sekä eri viranomaisten kanssa. Kunta tukee yritysten oppisopimuskoulutusta, pitkäaikaistyöttömien työllistymistä yhdistyksiin sekä Työväylän kautta yrityksiin. Kunta järjestää kesätöitä nuorille yhteistyössä Konneveden 4H-yhdistyksen kanssa. 17

18 107 MUU KESKUSHALLINNON TOIMINTA TUOTOT KULUT KASVU % -1, KATE KASVU % -5,36 Tulosyksikkö koostuu seuraavista kustannuspaikoista: suhdetoiminta, huomionosoitukset, kokoustarjoilut, yleinen edunvalvonta, avustukset järjestöille ja isännöintipalvelut. Kunta myy yleisen edunvalvojan palveluja Keski-Suomen oikeusaputoimistolle. 100 KESKUSHALLINTO TUOTOT KULUT KASVU % 2, KATE KASVU % 2,61 18

19 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YLEISTAVOITE: Valmistautuminen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksiin 210 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMISTO 0 0 TUOTOT KULUT KASVU % -2, KATE KASVU % Uuden lautakunnan perehdyttäminen sosiaali- ja terveystoimen säännöksiin ja toimintaan Hallinto - sosiaalijohtajan palkkausmenot 60 % - sosiaali- ja terveyslautakunta 6-7 kokousta - lautakunnan asioiden valmistelu ja toimeenpano Sosiaaliasiamies - sosiaaliasiamiehen palvelut ostopalveluna Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskukselta Työvoiman monialainen yhteispalvelu - osallistuminen monialaisen työvoiman yhteispalvelutoimintaan 220 LASTEN PÄIVÄHOITO TUOTOT KULUT KASVU % -3, KATE KASVU % -3,59 Päivähoidon ohjaajan töiden yhdistäminen päiväkodin lastentarhanopettajan virkaan nykyisen viranhaltijan eläkkeelle jäännin jälkeen sekä lisääntyneen vuorohoidon järjestäminen pääosin nykyisen henkilöstön työvuorojärjestelyin. 19

20 Perhepäivähoito omassa kodissaan työskentelevää perhepäivähoitajaa - ryhmäperhepäiväkoti Tenhola: hoitoryhmä 12 lasta, vara- ja vuorohoito-järjestelyt - yksi lasten omassa kodissa työskentelevä perhepäivähoitaja kevät 2015 Päiväkoti - erityispäivähoitoa sisältävä (integroitu) 3-5 -vuotiaiden lasten hoitoryhmä - esikoululaisten iltapäiväryhmä - vara- ja vuorohoitojärjestelyt Muu lasten päivähoito (Lasten kotihoidon tuki) - lasten kotihoidon tuen maksatus keskimäärin perheelle 230 MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT TUOTOT KULUT KASVU % -15, KATE KASVU % -19,28 Lastensuojelupalveluiden tarkistaminen ja muuttaminen vuonna 2015 voimaan tulevan sosiaalihuolto- ja lastensuojelulain mukaisiksi Lastensuojelun avohuolto/perheiden avohuoltopalvelut - perhetyöntekijän palkkauskulut - avohuollon tukitoimet Lastensuojelun sijaishuolto - huostaan otettujen lasten sijaishuollon kustannukset Lastensuojelun jälkihuolto - tukitoimet huostaanoton jälkeen Kasvatus- ja perheneuvonta - perheneuvolan palvelujen osto Äänekosken kaupungilta Päivystyspalvelut - Kriisikeskus Mobilen kuntaosuus - sosiaalipäivitysyksikön palvelujen osto Jyväskylän kaupungilta Sosiaalityö - yhden sosiaalityöntekijän palkkauskulut 20

21 241 VAMMAISTEN PALVELUT TUOTOT KULUT KASVU % 18, KATE KASVU % 22,65 Palveluiden turvaaminen vammaisille kuntalaisille Vammaisten laitospalvelut - Suojarinteen kuntayhtymän eläkemaksut Toimintakeskus - aikuisten vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien työ- ja päivätoiminta Perhehoito - kehitysvammaisten perhehoito Asuntola Leppälintu - ohjatun asuntolan toimintakulut Vammaisten asumispalvelut - asumispalvelut yksityisissä hoito- ja palvelukodeissa 8 asiakkaalle - asumispalvelujen osto Laukaan kunnalta (kotikuntalain mukainen järjestely) Muut vammaisten palvelut ja tukitoimet - kuntoutusohjaus - vaikeavammaisten kuljetuspalvelut, apuvälineet ja asunnon muutostyöt - aikuisten avustajakulut - työtoiminnan ostopalvelut - vammaisten lasten ja nuorten hoito koulujen kesäloman aikana - ohjaajan palkkaus sivistystoimen kanssa Sosiaalityö - 40 % yhden sosiaalityöntekijän palkkausmenoista 245 PÄIHDEHUOLTO 98 0 TUOTOT KULUT KASVU % KATE KASVU % 0 21

22 Tavoitteet Päihdehuollon hoitopolun kehittäminen Hoitopalvelut - asiakaspalvelujen osto Äänekosken kaupungin päihdeklinikalta - päihdekuntoutusjaksot kuntoutuslaitoksissa - ohjaus ja neuvonta sosiaalityöntekijän palveluina 250 TOIMEENTULOTURVA TUOTOT KULUT KASVU % 19, KATE KASVU % 31,60 Työmarkkinatukiuudistuksen huomioiminen palveluissa yhdessä muiden hallintokuntien kanssa Toimeentulotuki: perustoimeentulotuki, täydentävä toimeentulotuki, ehkäisevä toimeentulotuki Kuntouttava työtoiminta: työtoimintaan osallistuvien matkakustannukset ja valtion korvaukset Työmarkkinatuki: työmarkkinatuen kuntaosuus, uudistus Sosiaalityö: osa-aikaisen (30h/viikko) sosiaalityöntekijän palkkauskulut 260 AVOSAIRAANHOITO TUOTOT KULUT KASVU % 4, KATE KASVU % 4,64 Avosairaanhoito on Keski-Suomen seututerveyskeskuksen toimintaa. 22

23 276 VANHUSTEN PALVELUT TUOTOT KULUT KASVU % 39, KATE KASVU % 29,61 Vanhuspalvelulain tarpeenmukaiset peruspalvelut ikääntyville kuntalaisille Vanhusten asumispalvelut - asumispalvelujen osto Laukaan kunnalta (kotikuntalain mukainen järjestely) Muistisairaiden asumispalvelut - asumispalvelujen osto Mediverkko Hoivapalvelut Oy:ltä 26 asiakkaalle Palvelukiinteistön välivuokraus - Villa Konneveden välivuokraus ja vuokratulot Omaishoidontuki - omaishoitajille maksettavat tuet ja vapaiden järjestäminen Kotihoito - kotisairaanhoito ja kodinhoitotoimi - uudet toimet neljä lähihoitajaa, sosiaaliohjaaja-vastuutyöntekijä, psykiatrian poliklinikan kotiuttaminen/sairaanhoitajan toimi, Tukipalvelut - ateria, pyykki-, sauna-, turva ja asiointipalvelu 280 SUUN TERVEYDENHUOLTO 0 0 TUOTOT KULUT KASVU % 20, KATE KASVU % 20,85 Suun terveydenhuolto on Keski-Suomen seututerveyskeskuksen toimintaa. 23

24 290 LAITOSHOITO 0 0 TUOTOT KULUT KASVU % -0, KATE KASVU % -0,67 Laitoshoito (lyhyt- ja pitkäaikaishoito) on Keski-Suomen seututerveyskeskuksen toimintaa. 295 ERIKOISSAIRAANHOITO 0 0 TUOTOT KULUT KASVU % -6, KATE KASVU % -6,67 Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä. Psykiatrisen sairaanhoitajan tehtävän kotiuttaminen kuntaan. 201 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TUOTOT KULUT KASVU % 7, KATE KASVU % 4,64 Tulojen kasvu 39 % 24

25 SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISTAVOITE: Sivistystoimen muutoksiin valmistautuminen 311 SIVISTYSTOIMISTO 0 0 TUOTOT KULUT KASVU % 33, KATE KASVU % 33,21 Tavoite: Varhaiskasvatuksen siirron valmistelu sosiaalitoimesta sivistystoimen alaisuuteen Uuden lautakunnan perehdyttäminen sivistystoimen säännöksiin ja toimintaan Sivistyslautakunnalle kuuluvien asioiden valmistelu, hoitaminen ja toimeenpaneminen hallintosäännön mukaisesti. 301 PERUSKOULUT TUOTOT KULUT KASVU % -1, KATE KASVU % -1,25 Opetussuunnitelmien uudistamistyön käynnistäminen Koulun nuorisotyön ja kerhotoiminnan kehittäminen valtion erityisavustuksella Ympäristö- ja luontopainotuksen tuominen uuteen opetussuunnitelmaan Opetusta järjestetään perusopetuslain ja asetuksen sekä opetussuunnitelmien mukaisesti. Opetussuunnitelmat on päivitetty opiskeluhuollon osalta Opetushallituksen määräämien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti voimaan tulleen oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukanaan tuomia velvoitteita noudatetaan toiminnan järjestämisessä. Konneveden alakoulujen ja yläkoulun toimintaa kehitetään yhtenäisen perusopetuksen suunnassa. Ympäristö- ja luontopainotusta toteutetaan opetuksessa läpäisyperiaatteella. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategian tavoitteet huomioidaan opetuksen suunnittelussa. 25

26 302 LUKIOT TUOTOT KULUT KASVU % 1, KATE KASVU % -7,76 Lukion opetuksen monipuolistaminen yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa verkkovälitteisesti. Työelämäyhteistyön kehittäminen eri oppiaineissa mukana osuuskunta TEHOTEAM. Luontolukiokurssien järjestäminen yhteistyössä Jyväskylän Yliopiston Konneveden tutkimusaseman kanssa niveltäen uuteen Etelä-Konneveden kansallispuistoon. Toisen asteen rakennemuutoksen seuraaminen ja valmistelu. Lukion toimintaa pyritään varmistamaan tulevaisuudessa kustannustehokkaasti yhteisten verkkovälitteisten oppimisympäristöjen kautta. Tutkiva oppiminen on osana oppiaineiden integrointia ja kansainvälisyyskasvatusta vahvistetaan IMAILE- projektilla. Myös sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin valmistaudutaan. Lukiossa toteutetaan Opetushallituksen rahoittamia hankkeita. 303 AIKUISKOULUTUS JA MUSIIKKITOIMINTA 0 0 TUOTOT KULUT KASVU % -5, KATE KASVU %.5,14 Taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön järjestäminen ja kehittäminen. Paikallisten koulutus- ja kulttuuritapahtumien järjestäminen Kansalaisopisto tarjoaa kuntalaisia kiinnostavia laadukkaita kursseja ja tiedottaa niistä aktiivisesti. Taidekasvatuksella opetetaan soittotaidon perusteita ja kehitetään niitä edelleen. Taidekasvatuksella vahvistetaan myös myönteisen musiikkisuhdetta. Ala-Keiteleen Musiikkiopisto järjestää vuosittain oppilaskonsertteja. 26

27 304 VAPAA-AIKATOIMI TUOTOT KULUT KASVU % -5, KATE KASVU % -11,14 Vapaa-aikatoimen palvelujen turvaaminen. Nuorisotyö Nuorisotalo Kukkulan toiminnan järjestäminen kouluremontin mukanaan tuomat muutokset huomioiden. Nuorisovaltuuston vaalit lokakuussa Yhteistyö muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa korostuu. Liikunta Painopiste lasten ja nuorten liikunnassa. Kerhotoiminnan kautta pyritään lisäämään lasten ja nuorten liikuntaharrastuksia. Järjestetään mahdollisuuksien mukaan kesäajalle urheilukerhoja ja uimakoulu. Etsitään mahdollisia uusia yhteistyökumppaneita. Kulttuuri Kotiseutumuseon toiminta keskittyy kesäaikaan. Perinteen tallentamista tehdään yhteistyössä Konneveden Kotiseutuyhdistyksen kanssa. Juhlapäivät järjestetään (itsenäisyyspäivä, veteraanipäivä ja kaatuneiden muistopäivä) yhteistyössä srk:n ja järjestöjen kanssa. Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa pyritään lisäämään. 305 KIRJASTO TUOTOT KULUT KASVU % -1, KATE KASVU % -1,46 Keski-kirjastoihin liittymisen aiheuttamien muutosten huomioiminen kirjaston toiminnassa. Kirjasto hankkii vuosittain kirjoja (n: 1500 kpl), AV-aineistoa ja sanoma- ja aikakauslehtiä, olemassa olevan kokoelman lisäksi, lainattavaksi tai paikan päällä luettavaksi. Kirjasto ylläpitää ja tarjoaa asiakkaiden käytettäväksi kolme asiakaspäätettä internetin tiedonhakua ja yhden päätteen kirjaston aineistotietokannan tutkimista varten. Kirjastoauto huolehtii pääsääntöisesti hajaasutusalueiden sivukylien kirjastopalveluista on -line yhteydellä toimivan kirjasto-ohjelman avulla. 27

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2.

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen määrä

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 2 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanjohtajan katsaus... 3 Vuoden 2014 talousarvio yleisperustelut... 4 Kunnan organisaatio... 13 Tuloslaskelmaosa...

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kv 15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 1 Sisällysluettelo 1 YLEISPERUSTELUT...5 1.2 Y1einen taloudellinen tilanne...5 1.2 Yleisperustelut Lappajärven kunnan osalta...9

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 24.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT... 1 1.1 Väkiluku ja työllisyys... 1 1.2 Talousarvion sääntöperusta... 3 1.3 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12.

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12. Liite 48 Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016 Kaupunginhallitus 03.12.2012 Valtuusto 14.12.2012 Talousarvio- ja suunnitelma 2013 2016 Sisällysluettelo Talousarvion

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012--2014 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

IIN KUNTA. Khall 22.11.2011 Khall 29.11.2011 Kvalt 12.12.2011

IIN KUNTA. Khall 22.11.2011 Khall 29.11.2011 Kvalt 12.12.2011 1 IIN KUN LOUSARVIO / PALVELUSOPIMUKSET 2012 JA LOUSSUUNNITELMA 2013-2014 Khall 22.11.2011 Khall 29.11.2011 Kvalt 12.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. IIN KUNNAN TOIMINYMPÄRISTÖ JA KEHITYSNÄKYMÄT 1.1 Iin kunnan

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2008-2011 STRATEGIAT

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 TALOUSARVION SITOVUUS Valtuusto hyväksyy kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvion. Sen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN TALOUS MUUTTUMASSA 1 2. SASTAMALAN STRATEGIA 4 3. SASTAMALAN

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 4 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 4 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014 V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014 Anne Mäkelä Uusi päiväkoti Peiponpelto otettiin käyttöön tammikuussa 2011. Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 7.12.2010 liite nro 4 (1/40) Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 liite nro 4 (1/40) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011

Kaupunginhallitus 7.12.2010 liite nro 4 (1/40) Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 liite nro 4 (1/40) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 Kaupunginhallitus 7.12.2010 liite nro 4 (1/40) Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 liite nro 4 (1/40) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 kaupunginhallitus 7.12.2010 kaupunginvaltuusto 13.12.2010 ÄÄNEKOSKEN

Lisätiedot

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 2 EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 SISÄLLYSLUETTELO Lähtökohdat talousarviovuodelle 2014 3 Euran kunnan väestö, työllisyys ja elinkeinorakenne -------------------------------------- 5 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013 V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013 Valkohäntäpeuran nimi on muuttunut valkohäntäkauriiksi. Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen seutukuntaan

Lisätiedot

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 (Khall) Talousarvio 214 Taloussuunnitelma 214 218 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 22 Kaupunginhallitus 2.12.213 387 Kaupunginhallitus 2.12.213 Talousarvio 214 1 YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

Haapaveden kaupunginhallitus 10.11.2014 154 Haapaveden kaupunginvaltuusto 10.11.2014 44

Haapaveden kaupunginhallitus 10.11.2014 154 Haapaveden kaupunginvaltuusto 10.11.2014 44 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 Haapaveden kaupunginhallitus 10.11.2014 154 Haapaveden kaupunginvaltuusto 10.11.2014 44 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot