TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017"

Transkriptio

1 KONNEVEDEN KUNTA TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA KUNNANHALLITUS KUNNANVALTUUSTO

2 Sisällysluettelo YLEISPERUSTELUT... 4 KUNNAN ALUE, SEUDULLINEN ASEMA, KUNTARAKENNE JA VÄESTÖ... 4 HENKIKIRJOITETTU VÄESTÖ (VRK)... 4 TYÖPAIKKARAKENNE JA TYÖTTÖMYYS... 5 TYÖPAIKKARAKENNE... 5 TYÖTTÖMYYS... 5 TALOUS... 6 TOIMINNALLISET JA RAKENTEELLISET MUUTOKSET... 9 TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA RAHOITUKSEN BUDJETTI INVESTOINNIT KUNNAN YLEISTAVOITE TALOUSSUUNNITELMA OSASTOITTAIN KESKUSHALLINTO YLEISHALLINTO JOUKKOLIIKENNE TOIMISTOPALVELUT MAATALOUDEN EDISTÄMINEN ELINKEINOTOIMINTA JA MARKKINOINTI TYÖLLISYYDENHOITO MUU KESKUSHALLINNON TOIMINTA KESKUSHALLINTO SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMISTO LASTEN PÄIVÄHOITO MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT VAMMAISTEN PALVELUT PÄIHDEHUOLTO TOIMEENTULOTURVA AVOSAIRAANHOITO VANHUSTEN PALVELUT

3 280 SUUN TERVEYDENHUOLTO LAITOSHOITO ERIKOISSAIRAANHOITO SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMISTO PERUSKOULUT LUKIOT AIKUISKOULUTUS JA MUSIIKKITOIMINTA VAPAA-AIKATOIMI KIRJASTO SIVISTYSLAUTAKUNTA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TEKNINEN TOIMISTO YHDYSKUNTASUUNNITTELU RAKENNUSVALVONTA YMPÄRISTÖNHUOLTO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO LIIKENNEVÄYLÄT YKSITYISTIET PUISTOT JA YLEISET ALUEET LIIKUNTA- JA ULKOILUPAIKAT PALO- JA PELASTUSTOIMI TOIMITILAPALVELUT SISÄISET PALVELUT RAVINTOPALVELUT VESIHUOLTO ENERGIAHUOLTO MAA- JA METSÄTILAT MUU LIIKETOIMINTA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS OSASTOITTAIN ILMAN POISTOJA VUODEN 2015 TALOUSARVIOON SISÄLTYVÄT PROJEKTIT

4 YLEISPERUSTELUT KUNNAN ALUE, SEUDULLINEN ASEMA, KUNTARAKENNE JA VÄESTÖ Konneveden kunta sijaitsee Keski-Suomen maakunnassa. Rajanaapureina ovat Hankasalmi, Vesanto, Rautalampi, Laukaa ja Äänekoski. Kunnan pinta-ala on 680,9 km², josta maapinta-ala 514,7 km² ja vesistöjä 166,2 km². Rantaviivaa on kunnan alueella yhteensä yli 600 km. Konnevesi kuuluu Äänekosken talousalueeseen ja Ääneseudun seutukuntaan, johon kuuluvat Äänekosken kaupunki ja Konneveden kunta. Konneveden kuntarakenne koostuu yhdestä taajamasta ja useista maaseutukylistä. HENKIKIRJOITETTU VÄESTÖ (VRK) Vuosi Väkiluku 1.1. Muutos Muutos %/vuosi Vuosi Väkiluku 1.1. Muutos Muutos %/vuosi , , , , , , , , , , ,0 +0, , , , , , , ,02 VÄESTÖENNUSTE v v v v v v ja sitä vanhemmat yhteensä henkilöä

5 TYÖPAIKKARAKENNE JA TYÖTTÖMYYS TYÖPAIKKARAKENNE 65,7 21,3 9,7 Maa- ja metsätalous Jalostus Palvelut TYÖTTÖMYYS TYÖTTÖMYYS Keskim. % ,6 15,8 13,7 12,2 11,7 11,4 12,9 13,43 10,92 10,92 12,29 13,

6 TALOUS Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnitelmakautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei voida arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnitelmakautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), jolla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvion tulos- ja rahoituslaskelmaosissa noudatetaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeiden mukaisia tilinpäätöskaavoja. Valtuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot sekä asettaa tavoitteet toimielimille käyttötalousosassa tehtäväalueittain (menot tulot netto). Investointiosan määrärahat ja tuloarviot hankkeittain ja tulos- ja rahoituslaskelmaosissa erittäin. Tilikauden tuloksen käsittelyerät (poistoeron, vapaaehtoisten varausten ja rahastojen muutokset) eivät ole määrärahoja tai tuloarvioita, koska ne eivät ole rahoitusvaikutteisia eriä. Valtuusto hyväksyy kuitenkin niitä koskevat suunnitelmat talousarvion tuloslaskelman hyväksymisen yhteydessä. Kirjanpitolain mukaan menot ja tulot on jaksotettava suoriteperusteen mukaisesti. Myös talousarviossa määrärahat ja tuloarviot esitetään suoriteperusteen mukaisina. Talousarviossa esitetään suunnitelman mukaiset poistot. Tehtävien väliset sisäiset erät otetaan määrärahoihin ja tuloarvioihin mukaan. Seurannassa talousarvion tuloslaskelmaosasta laaditaan kaksi toteutumisvertailua, toisessa sisäiset erät ovat mukana ja toisesta ne on eliminoitu. Käyttötalousosan toteutumisvertailussa sisäiset erät ovat mukana. Laskennallisia eriä ovat vyörytyserät ja alv-palautukset joita ei oteta mukaan talousarvioon. 6

7 Hallitusohjelmassa sovittiin kuntien peruspalvelujen valtionosuuksien 621 miljoonan euron leikkauksesta vuodesta 2012 alkaen. Vuosien 2012, 2013 ja 2014 kehysriihessä leikkauksia lisättiin niin, että vuonna 2015 ne ovat yhteensä jo miljoonaa euroa. Leikkausten vaikutus euroa/asukas on yhtä suuri kaikissa kunnissa. Vuonna 2015 vaikutus on 263 euroa/asukas, eli Konnevedellä noin euroa. Lisäksi on päätetty valtionosuusuudistuksesta, jossa kuntien keskinäiset suhteet muuttuvat. Uudistuksessa Konneveden kunta menettää valtionosuuksia noin 300 euroa/asukas viiden vuoden siirtymäkauden jälkeen. Vuonna 2015 menetys on 50 euroa/asukas, eli noin euroa. Näiden lisäksi opetus- ja kulttuuritoimen avustuksia on leikattu vuosina noin 270 miljoonaa euroa. Kun samalla kuntien verotulojen kasvu on hidastunut, niin kuntien taloudet ovat kiristyneet ja kunnissa on jouduttu laajoihin sopeutustoimiin, sekä kunnallis- ja kiinteistöverojen nostoon. Konnevedellä vuoden 2015 toimintakulut kasvavat 2 % ja toimintatuotot laskevat 4,1 % vuoden 2014 talousarvioon verrattuna. Nettomenot kasvavat 3,5 %. Näihin lukuihin vaikuttaa kunnan lämpölaitoksen yhtiöittäminen, jolloin laitoksen tulot ja menot eivät enää sisälly kunnan talousarvioon. Verotulojen arvioidaan kasvavan euroa, eli 4,2 % johtuen kunnallis- ja kiinteistöveroprosenttien nostosta. Valtionosuudet vähenevät euroa, eli 3,4 % edellisen vuoden talousarviosta. Investointien kokonaismäärä on noin 4,5 miljoonaa euroa, josta koulukeskuksen rakentamisen osuus on 3,7 miljoonaa euroa. Investointimenot kaksinkertaistuvat edellisestä vuodesta ja pysyvät yhtä suurina myös vuonna Talousarvion vuosikate on noin euroa ja tilikauden arvioitu tulos noin euroa. Investointien lisääntymisestä ja vuosikatteen pienentymisestä johtuen, kunnan lainamäärä kasvaa noin euroa, eli vajaa euroa asukasta kohden. (vuonna 2014 arvioitua lainaa euroa ei nostettu) Talousarvion laskentaperusteet ovat seuraavat: veroprosentti 21,50 % palkankorotusvaraus 0,2 % kokonaispalkoista alkaen sairausvakuutusmaksu 2,14 % työttömyysvakuutusmaksu 2,15 % palkkaperusteinen KuEL maksu 17,50 % VaEL maksu 22,00 % muut sosiaalivakuutusmaksut 0,50 % Verotuksen arvioidaan kehittyvän seuraavasti: TA 2014 TA 2015 Tulovero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä

8 Valtionosuuksien arvioidaan kehittyvän seuraavasti: TA 2014 TA 2015 Valtionosuudet Tunnusluvut Asukasluku Lainat (1000 ) Lainat euroa/asukas Vuosikate (1000 ) Vuosikate euroa/asukas Ali-/ylijäämä (1000 ) TA 2014 TA (arvio) 2843 (arvio) PITKÄAIKAISET LAINAT euroa/asukas tp 2007 tp 2008 tp 2009 tp 2010 tp 2011 tp 2012 tp 2013 ta 2014 ta

9 VUOSIKATE euroa (1000 ) tp 2007 tp 2008 tp 2009 tp 2010 tp 2011 tp 2012 tp 2013 ta 2014 ta TOIMINNALLISET JA RAKENTEELLISET MUUTOKSET SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Päivähoidon ohjaaja eläkkeelle, virka yhdistyy lastentarhanopettajan virkaan. Vammaispalvelut: toimintakeskus kiinni koko kesän, toimintakeskuksen työntekijät lomittavat Leppälinnun kesälomat. Erityislasten omaishoidonvapaat hoidetaan perhehoidossa hoivakodin sijasta. Ruokakuljetukset pois takseilta. Siivouspalvelun ostaminen lakkaa. Kotihoitoon lisähenkilöstö esitetty. Psykiatrisen sairaanhoitajan tehtävän kotiuttaminen erikoissairaanhoidosta, uusi toimi. SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistystoimen johtaja kokopäiväiseen virkaan vuodeksi Nuorisosihteeri eläkkeelle, virka lakkautetaan. YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen. Ravintokeskuksella lakkaa yksi valmistuskeittiö. 9

10 Budjetti Budjetti TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 MYYNTITUOTOT , , MAKSUTUOTOT , , TUET JA AVUSTUKSET , , MUUT TOIMINTATUOTOT , , TOIMINTATUOTOT , , TOIMINTAKULUT 4001 HENKILÖSTÖKULUT , PALVELUJEN OSTOT , , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , AVUSTUKSET , , MUUT TOIMINTAKULUT , , TOIMINTAKULUT , , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , VEROTULOT , , VALTIONOSUUDET , , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 6001 KORKOTUOTOT , , MUUT RAHOITUSTUOTOT , , KORKOKULUT , , MUUT RAHOITUSKULUT , , RAHOITUSTUOTOT JA KULUT , , VUOSIKATE , , POISTOT JA ARVONALENTUMISET 7100 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST , , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , , TILIKAUDEN TULOS , , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,00 10

11 Tuloslaskelman menot 4 % 5 % 1 % 57 % 33 % Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Muut Tuloslaskelman tulot 4 % 41 % 9 % 2 % 4 % Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut 40 % Verotulot Valtionosuudet 11

12 Budjetti Budjetti RAHOITUSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen 9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHOITUS 9315 TULORAHOITUS 9320 VUOSIKATE TULORAHOITUS INVESTOINNIT 9355 PYSYVIEN VST INVESTOINNIT RAHOITUSOS. INVESTOINTEIHIN PYSYVIEN VST MYYNTITUOTOT 9366 PYSYVIEN VST VARS. MYYNTITUOTOT PYSYVIEN VST MYYNTITUOTOT INVESTOINNIT TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHOITUS RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 9410 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET 9411 ANTOLAINASAAM. LISÄYKSET ANTOLAINASAAM. VÄHENNYKSET ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET LAINAKANNAN MUUTOKSET 9461 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENN LAINAKANNAN MUUTOKSET RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVAROJEN MUUTOS

13 RAHOITUKSEN BUDJETTI Ulkoinen/Sisäinen Budjetti 2015 Budjetti RAHOITUS VEROTULOT 5000 Ansio- ja po tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuot VEROTULOT VALTIONOSUUDET 5510 Peruspalvelujen valtionosuus Verotulojen tasaus Muut opetus- ja kulttuuritoimen vos VALTIONOSUUDET RAHOITUSTUOTOT JA KULUT KORKOTUOTOT 6010 Korkotuotot antolainoista liikelait Korkotuotot sijoit. ja talletuksista Maksuliikennetilien korkotuotot Korkotuotot vesihuoltolaitokselta KORKOTUOTOT MUUT RAHOITUSTUOTOT 6100 Osinkotuotot ja osuuspo korot Viivästyskorkotulot Perintätulot 0 0 MUUT RAHOITUSTUOTOT KORKOKULUT 6210 Korkokulut lainoista KORKOKULUT MUUT RAHOITUSKULUT 6320 Viivästyskorot ja korotukset Perintäkulut Luottotappiot MUUT RAHOITUSKULUT ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYKSET LAINAKANNAN MUUTOKSET

14 INVESTOINNIT INVESTOINNIT Os Kp Hankkeen nimi Menot Tulot Menot Tulot Menot Tulot 900 INVESTOINNIT 901 YLEISHALLINTO 910 KUNNANVALTUUSTO KIINTEÄ OMAISUUS Tili 1100 Maa- ja vesialueet SIVISTYSLAUTAKUNTA IRTAIN OMAISUUS Tili 1173 Opettajien työtietokonehankinta YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA IRTAIN OMAISUUS Tili 1150 Ravintokeskus, astianpesukone Tili 1172 GPS-laite/rakennusvalvonta TALONRAKENNUS Tili 1127 Koulukeskuksen saneeraus Vanhainkodin sisäremontti Vanhainkodin vesikatto Tili 1134 Päiväkodin suoja-aita LIIKENNEVÄYLÄT Tili 1131 Siikaniemi/ tiestö Tili 1135 Satamatie Tili 1135 Rantinmäen metsäautotie Tili 1135 Ruuhimäen metsäautotie Tili 1150 Kivisalmen laituri Häyrylänrannan laiturin kunnostus/jatkaminen Häyrylänrannan vieraslaituri LIIKUNTA- JA ULKOILUPAIKAT Yleisurheilukentän peruskorjaus Tili 1125 Häyrylänrannan WC/huoltorakennus Tili 1130 Häyrylänrannan camping-alueen kunnostus VESI- JA VIEMÄRILAITOS Tili 1141 Verkoston lisäliittyjät Tili 1142 Viemärikaivojen saneeraustyö Tili 1151 Majakankaan vedenottamo MENOT TULOT ko. vuonna NETTO

15 KUNNAN YLEISTAVOITE - KIRISTYVÄN KUNTATALOUDEN TUOMIIN HAASTEISIIN VASTAAMINEN TALOUSSUUNNITELMA OSASTOITTAIN 2015 KESKUSHALLINTO YLEISTAVOITE: Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelupisteen perustamisen valmistelu 101 YLEISHALLINTO TUOTOT KULUT KASVU % -5, KATE KASVU % -6,25 Yleishallinnon tulosyksikköön kuuluvat valtuusto, tilintarkastus, vaalit, kunnanhallitus, toimikunnat, henkilöstöhallinto, kunnallisverotus ja varhaiseläkemaksut. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuustolle hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Lisäksi lautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Kunta ostaa tilintarkastuspalvelut tilintarkastusyhtiöltä. 102 JOUKKOLIIKENNE TUOTOT KULUT KASVU % 13, KATE KASVU % 14,08 Joukkoliikenteen säilyttäminen haja-asutusalueella nykyisessä laajuudessaan. Haja-asutusalueilla on joukkoliikennettä seuraavilla reiteillä: Hänniskylä Uurapohja Kirkonkylä, tarvittaessa Pukara 15

16 Jouhtikylä Kirkonkylä Neituri Kirkonkylä Leskelänkylä Kirkonkylä Sirkkamäki Kirkonkylä, tarvittaessa Lummukka Rossinkylä Kirkonkylä Särkisalo Pyhälahti Kirkonkylä Asiointikuljetukset järjestetään viikoittain eri kyläkunnilta, mikäli asiakkaita on vähintään 2,5 asiakasta/kuljetus. Kustannukset jakautuvat siten, että n. 50 % maksaa kunta ja lopun maksavat asiakkaat. 103 TOIMISTOPALVELUT TUOTOT KULUT KASVU % 7, KATE KASVU % 7,83 Asiakirjahallintajärjestelmän käyttöönoton selvittäminen. Toimistopalvelut tuottaa keskitetysti taloushallinnon- palkkahallinnon- ja tietotekniikan palvelut sekä yleishallinnon palveluja. 104 MAATALOUDEN EDISTÄMINEN 0 0 TUOTOT KULUT KASVU % 0, KATE KASVU % 0,70 Kunta ostaa maataloushallinnon palvelut yhteistoiminta- alueelta, johon kuuluvat Kannonkosken kunta, Konneveden kunta, Saarijärven kaupunki sekä Äänekosken kaupunki. Isäntäkuntana toimii Saarijärven kaupunki. 16

17 105 ELINKEINOTOIMINTA JA MARKKINOINTI TUOTOT KULUT KASVU % 18, KATE KASVU % 19,03 Kansallispuiston hyödyntäminen luontomatkailun kehittämisessä. Elinkeinotoiminnan neuvonta- ja kehityspalvelut kunta ostaa Ääneseudun Kehitys Oy:ltä. 106 TYÖLLISYYDENHOITO TUOTOT KULUT KASVU % 4, KATE KASVU % 7,08 Työpajatoiminnan jatkaminen ja kehittäminen. Kunta järjestää oppisopimuskoulutusta ilman ammatillista koulutusta oleville pitkäaikaistyöttömille. Yhtä aikaa enintään 4 henkilöä. Otetaan käyttöön kuntalisä yrityksille liittyen Työväylä-hankkeeseen. Tulosyksikköön kuuluvat Laukaan kunnan kanssa toteutettava Työväylä-projekti, joka on alkanut Hanke on 3-vuotinen. Työväylän tehtävänä on ohjata työttömiä henkilöitä töihin yrityksiin. Työpajalla on työssä palkkatuella työllistettyjä, kuntouttavassa työtoiminnassa ja työkokeilussa olevia henkilöitä. Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen on kunnan vastuulla ja tässä tehdään yhteistyötä sosiaalitoimen sekä eri viranomaisten kanssa. Kunta tukee yritysten oppisopimuskoulutusta, pitkäaikaistyöttömien työllistymistä yhdistyksiin sekä Työväylän kautta yrityksiin. Kunta järjestää kesätöitä nuorille yhteistyössä Konneveden 4H-yhdistyksen kanssa. 17

18 107 MUU KESKUSHALLINNON TOIMINTA TUOTOT KULUT KASVU % -1, KATE KASVU % -5,36 Tulosyksikkö koostuu seuraavista kustannuspaikoista: suhdetoiminta, huomionosoitukset, kokoustarjoilut, yleinen edunvalvonta, avustukset järjestöille ja isännöintipalvelut. Kunta myy yleisen edunvalvojan palveluja Keski-Suomen oikeusaputoimistolle. 100 KESKUSHALLINTO TUOTOT KULUT KASVU % 2, KATE KASVU % 2,61 18

19 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YLEISTAVOITE: Valmistautuminen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksiin 210 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMISTO 0 0 TUOTOT KULUT KASVU % -2, KATE KASVU % Uuden lautakunnan perehdyttäminen sosiaali- ja terveystoimen säännöksiin ja toimintaan Hallinto - sosiaalijohtajan palkkausmenot 60 % - sosiaali- ja terveyslautakunta 6-7 kokousta - lautakunnan asioiden valmistelu ja toimeenpano Sosiaaliasiamies - sosiaaliasiamiehen palvelut ostopalveluna Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskukselta Työvoiman monialainen yhteispalvelu - osallistuminen monialaisen työvoiman yhteispalvelutoimintaan 220 LASTEN PÄIVÄHOITO TUOTOT KULUT KASVU % -3, KATE KASVU % -3,59 Päivähoidon ohjaajan töiden yhdistäminen päiväkodin lastentarhanopettajan virkaan nykyisen viranhaltijan eläkkeelle jäännin jälkeen sekä lisääntyneen vuorohoidon järjestäminen pääosin nykyisen henkilöstön työvuorojärjestelyin. 19

20 Perhepäivähoito omassa kodissaan työskentelevää perhepäivähoitajaa - ryhmäperhepäiväkoti Tenhola: hoitoryhmä 12 lasta, vara- ja vuorohoito-järjestelyt - yksi lasten omassa kodissa työskentelevä perhepäivähoitaja kevät 2015 Päiväkoti - erityispäivähoitoa sisältävä (integroitu) 3-5 -vuotiaiden lasten hoitoryhmä - esikoululaisten iltapäiväryhmä - vara- ja vuorohoitojärjestelyt Muu lasten päivähoito (Lasten kotihoidon tuki) - lasten kotihoidon tuen maksatus keskimäärin perheelle 230 MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT TUOTOT KULUT KASVU % -15, KATE KASVU % -19,28 Lastensuojelupalveluiden tarkistaminen ja muuttaminen vuonna 2015 voimaan tulevan sosiaalihuolto- ja lastensuojelulain mukaisiksi Lastensuojelun avohuolto/perheiden avohuoltopalvelut - perhetyöntekijän palkkauskulut - avohuollon tukitoimet Lastensuojelun sijaishuolto - huostaan otettujen lasten sijaishuollon kustannukset Lastensuojelun jälkihuolto - tukitoimet huostaanoton jälkeen Kasvatus- ja perheneuvonta - perheneuvolan palvelujen osto Äänekosken kaupungilta Päivystyspalvelut - Kriisikeskus Mobilen kuntaosuus - sosiaalipäivitysyksikön palvelujen osto Jyväskylän kaupungilta Sosiaalityö - yhden sosiaalityöntekijän palkkauskulut 20

21 241 VAMMAISTEN PALVELUT TUOTOT KULUT KASVU % 18, KATE KASVU % 22,65 Palveluiden turvaaminen vammaisille kuntalaisille Vammaisten laitospalvelut - Suojarinteen kuntayhtymän eläkemaksut Toimintakeskus - aikuisten vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien työ- ja päivätoiminta Perhehoito - kehitysvammaisten perhehoito Asuntola Leppälintu - ohjatun asuntolan toimintakulut Vammaisten asumispalvelut - asumispalvelut yksityisissä hoito- ja palvelukodeissa 8 asiakkaalle - asumispalvelujen osto Laukaan kunnalta (kotikuntalain mukainen järjestely) Muut vammaisten palvelut ja tukitoimet - kuntoutusohjaus - vaikeavammaisten kuljetuspalvelut, apuvälineet ja asunnon muutostyöt - aikuisten avustajakulut - työtoiminnan ostopalvelut - vammaisten lasten ja nuorten hoito koulujen kesäloman aikana - ohjaajan palkkaus sivistystoimen kanssa Sosiaalityö - 40 % yhden sosiaalityöntekijän palkkausmenoista 245 PÄIHDEHUOLTO 98 0 TUOTOT KULUT KASVU % KATE KASVU % 0 21

22 Tavoitteet Päihdehuollon hoitopolun kehittäminen Hoitopalvelut - asiakaspalvelujen osto Äänekosken kaupungin päihdeklinikalta - päihdekuntoutusjaksot kuntoutuslaitoksissa - ohjaus ja neuvonta sosiaalityöntekijän palveluina 250 TOIMEENTULOTURVA TUOTOT KULUT KASVU % 19, KATE KASVU % 31,60 Työmarkkinatukiuudistuksen huomioiminen palveluissa yhdessä muiden hallintokuntien kanssa Toimeentulotuki: perustoimeentulotuki, täydentävä toimeentulotuki, ehkäisevä toimeentulotuki Kuntouttava työtoiminta: työtoimintaan osallistuvien matkakustannukset ja valtion korvaukset Työmarkkinatuki: työmarkkinatuen kuntaosuus, uudistus Sosiaalityö: osa-aikaisen (30h/viikko) sosiaalityöntekijän palkkauskulut 260 AVOSAIRAANHOITO TUOTOT KULUT KASVU % 4, KATE KASVU % 4,64 Avosairaanhoito on Keski-Suomen seututerveyskeskuksen toimintaa. 22

23 276 VANHUSTEN PALVELUT TUOTOT KULUT KASVU % 39, KATE KASVU % 29,61 Vanhuspalvelulain tarpeenmukaiset peruspalvelut ikääntyville kuntalaisille Vanhusten asumispalvelut - asumispalvelujen osto Laukaan kunnalta (kotikuntalain mukainen järjestely) Muistisairaiden asumispalvelut - asumispalvelujen osto Mediverkko Hoivapalvelut Oy:ltä 26 asiakkaalle Palvelukiinteistön välivuokraus - Villa Konneveden välivuokraus ja vuokratulot Omaishoidontuki - omaishoitajille maksettavat tuet ja vapaiden järjestäminen Kotihoito - kotisairaanhoito ja kodinhoitotoimi - uudet toimet neljä lähihoitajaa, sosiaaliohjaaja-vastuutyöntekijä, psykiatrian poliklinikan kotiuttaminen/sairaanhoitajan toimi, Tukipalvelut - ateria, pyykki-, sauna-, turva ja asiointipalvelu 280 SUUN TERVEYDENHUOLTO 0 0 TUOTOT KULUT KASVU % 20, KATE KASVU % 20,85 Suun terveydenhuolto on Keski-Suomen seututerveyskeskuksen toimintaa. 23

24 290 LAITOSHOITO 0 0 TUOTOT KULUT KASVU % -0, KATE KASVU % -0,67 Laitoshoito (lyhyt- ja pitkäaikaishoito) on Keski-Suomen seututerveyskeskuksen toimintaa. 295 ERIKOISSAIRAANHOITO 0 0 TUOTOT KULUT KASVU % -6, KATE KASVU % -6,67 Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä. Psykiatrisen sairaanhoitajan tehtävän kotiuttaminen kuntaan. 201 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TUOTOT KULUT KASVU % 7, KATE KASVU % 4,64 Tulojen kasvu 39 % 24

25 SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISTAVOITE: Sivistystoimen muutoksiin valmistautuminen 311 SIVISTYSTOIMISTO 0 0 TUOTOT KULUT KASVU % 33, KATE KASVU % 33,21 Tavoite: Varhaiskasvatuksen siirron valmistelu sosiaalitoimesta sivistystoimen alaisuuteen Uuden lautakunnan perehdyttäminen sivistystoimen säännöksiin ja toimintaan Sivistyslautakunnalle kuuluvien asioiden valmistelu, hoitaminen ja toimeenpaneminen hallintosäännön mukaisesti. 301 PERUSKOULUT TUOTOT KULUT KASVU % -1, KATE KASVU % -1,25 Opetussuunnitelmien uudistamistyön käynnistäminen Koulun nuorisotyön ja kerhotoiminnan kehittäminen valtion erityisavustuksella Ympäristö- ja luontopainotuksen tuominen uuteen opetussuunnitelmaan Opetusta järjestetään perusopetuslain ja asetuksen sekä opetussuunnitelmien mukaisesti. Opetussuunnitelmat on päivitetty opiskeluhuollon osalta Opetushallituksen määräämien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti voimaan tulleen oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukanaan tuomia velvoitteita noudatetaan toiminnan järjestämisessä. Konneveden alakoulujen ja yläkoulun toimintaa kehitetään yhtenäisen perusopetuksen suunnassa. Ympäristö- ja luontopainotusta toteutetaan opetuksessa läpäisyperiaatteella. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategian tavoitteet huomioidaan opetuksen suunnittelussa. 25

26 302 LUKIOT TUOTOT KULUT KASVU % 1, KATE KASVU % -7,76 Lukion opetuksen monipuolistaminen yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa verkkovälitteisesti. Työelämäyhteistyön kehittäminen eri oppiaineissa mukana osuuskunta TEHOTEAM. Luontolukiokurssien järjestäminen yhteistyössä Jyväskylän Yliopiston Konneveden tutkimusaseman kanssa niveltäen uuteen Etelä-Konneveden kansallispuistoon. Toisen asteen rakennemuutoksen seuraaminen ja valmistelu. Lukion toimintaa pyritään varmistamaan tulevaisuudessa kustannustehokkaasti yhteisten verkkovälitteisten oppimisympäristöjen kautta. Tutkiva oppiminen on osana oppiaineiden integrointia ja kansainvälisyyskasvatusta vahvistetaan IMAILE- projektilla. Myös sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin valmistaudutaan. Lukiossa toteutetaan Opetushallituksen rahoittamia hankkeita. 303 AIKUISKOULUTUS JA MUSIIKKITOIMINTA 0 0 TUOTOT KULUT KASVU % -5, KATE KASVU %.5,14 Taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön järjestäminen ja kehittäminen. Paikallisten koulutus- ja kulttuuritapahtumien järjestäminen Kansalaisopisto tarjoaa kuntalaisia kiinnostavia laadukkaita kursseja ja tiedottaa niistä aktiivisesti. Taidekasvatuksella opetetaan soittotaidon perusteita ja kehitetään niitä edelleen. Taidekasvatuksella vahvistetaan myös myönteisen musiikkisuhdetta. Ala-Keiteleen Musiikkiopisto järjestää vuosittain oppilaskonsertteja. 26

27 304 VAPAA-AIKATOIMI TUOTOT KULUT KASVU % -5, KATE KASVU % -11,14 Vapaa-aikatoimen palvelujen turvaaminen. Nuorisotyö Nuorisotalo Kukkulan toiminnan järjestäminen kouluremontin mukanaan tuomat muutokset huomioiden. Nuorisovaltuuston vaalit lokakuussa Yhteistyö muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa korostuu. Liikunta Painopiste lasten ja nuorten liikunnassa. Kerhotoiminnan kautta pyritään lisäämään lasten ja nuorten liikuntaharrastuksia. Järjestetään mahdollisuuksien mukaan kesäajalle urheilukerhoja ja uimakoulu. Etsitään mahdollisia uusia yhteistyökumppaneita. Kulttuuri Kotiseutumuseon toiminta keskittyy kesäaikaan. Perinteen tallentamista tehdään yhteistyössä Konneveden Kotiseutuyhdistyksen kanssa. Juhlapäivät järjestetään (itsenäisyyspäivä, veteraanipäivä ja kaatuneiden muistopäivä) yhteistyössä srk:n ja järjestöjen kanssa. Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa pyritään lisäämään. 305 KIRJASTO TUOTOT KULUT KASVU % -1, KATE KASVU % -1,46 Keski-kirjastoihin liittymisen aiheuttamien muutosten huomioiminen kirjaston toiminnassa. Kirjasto hankkii vuosittain kirjoja (n: 1500 kpl), AV-aineistoa ja sanoma- ja aikakauslehtiä, olemassa olevan kokoelman lisäksi, lainattavaksi tai paikan päällä luettavaksi. Kirjasto ylläpitää ja tarjoaa asiakkaiden käytettäväksi kolme asiakaspäätettä internetin tiedonhakua ja yhden päätteen kirjaston aineistotietokannan tutkimista varten. Kirjastoauto huolehtii pääsääntöisesti hajaasutusalueiden sivukylien kirjastopalveluista on -line yhteydellä toimivan kirjasto-ohjelman avulla. 27

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 KUNNANHALLITUS 7.12.2015 105 KUNNANVALTUUSTO 15.12.2015 32

KONNEVEDEN KUNTA TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 KUNNANHALLITUS 7.12.2015 105 KUNNANVALTUUSTO 15.12.2015 32 KONNEVEDEN KUNTA TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 KUNNANHALLITUS 7.12.2015 105 KUNNANVALTUUSTO 15.12.2015 32 Sisällysluettelo YLEISPERUSTELUT... 4 KUNNAN ALUE, SEUDULLINEN ASEMA, KUNTARAKENNE

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

KONNEVEDEN KUNTA TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 KONNEVEDEN KUNTA TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 KUNNANHALLITUS 03.12.2012 118 KUNNANVALTUUSTO 12.12.2012 39 Sisällys YLEISPERUSTELUT... 1 KUNNAN ALUE, SEUDULLINEN ASEMA, KUNTARAKENNE JA VÄESTÖ...

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA KONNEVEDEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 KUNNANHALLITUS 11.11.2013 126 KUNNANVALTUUSTO 18.11.2013 41 Sisällys YLEISPERUSTELUT... 3 KUNNAN ALUE, SEUDULLINEN ASEMA, KUNTARAKENNE JA VÄESTÖ...

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 216,7 % 4,7 % 9,8 %,6 % 2,4 % 6,3 % 7,9 % 2,5 % 36,1 % 11, % Toimintakulut 37,13 mrd. : Palkat ja palkkiot 15,93 mrd. Henkilösivukulut 4,85 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja Lähde: Kuntaliitto 2017, Kuntien tunnuslukutiedosto Kuntien palvelutuotannon kustannuksia

Kuntien taloustietoja Lähde: Kuntaliitto 2017, Kuntien tunnuslukutiedosto Kuntien palvelutuotannon kustannuksia Kuntien taloustietoja 2016 Lähde: Kuntaliitto 2017, Kuntien tunnuslukutiedosto 2005-2016 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2005-2016 2 Kuntien tuloslaskelma vuonna 2016, /asukas Kemi 20001-50000 as.

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Talousarviomuutokset, joulukuu 2016

Talousarviomuutokset, joulukuu 2016 Talousarviomuutokset, joulukuu 2016 Hailuodon kunta Khall 14.12.2016 204 tili kp TP2015 +muutos Talousarviomuutokset ESITYS 1 (5) KÄYTTÖTALOUSOSA Sitovuustasoittain Tarkastuslautakunta -7 316-12 870 0

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Talousarvion muutokset 2015

Talousarvion muutokset 2015 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2015 Korjaukset Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Korjaukset Kunnanhallitus 22.2.2016 Valtuusto 16.3.2016 KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Henkilöstökulut -4.500-4.500-1.989,49-2.510,51 44,2 Palvelujen ostot -1.650-1.650-7.288,62 5.638,62 441,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Tuet ja avustukset 20.000 20.000 20.000,00 20.000 20.000 20.000,00 Henkilöstökulut -4.866-4.866-1.374,62-3.491,38 28,2 Palvelujen ostot

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 Kunnanhallitus 28.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2016 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PALVELUSTRATEGIA 28.5.2007 1

LEMIN KUNTA PALVELUSTRATEGIA 28.5.2007 1 EMIN KUNTA PAVEUSTRATEGIA 28.5.2007 1 2. SEUTUYHTEISTYÖ Seutuyhteistyöstä on oma seutustrategia. 3. STRATEGISET INJAUKSET PAVEUTUOTANNOSTA 2007-2012 Kunta voi tuottaa jotkut palvelut siten, että osa palveluista

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA MARRASKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 91,7 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.12.2016 10:01:09 Tili(T)

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017 Kunnanhallitus 8.5.2017 Valtuusto 17.5.2017 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2017 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta KH 28.11.2017 Yleistä vuoden 2018 talousarviosta Suomen kuntien taloudellisessa tilanteessa näkyy selvä kahtiajako hyvin toimeentuleviin kuntiin ja vaikeuksissa oleviin kuntiin. Osa kunnista suunnittelee

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 07/2013

KUNNANVALTUUSTO No 07/2013 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 07/2013 KOKOUSAIKA 19.12.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 63 64 65 1 66 2 67 68 Kokouksen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot