TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017"

Transkriptio

1 KONNEVEDEN KUNTA TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA KUNNANHALLITUS KUNNANVALTUUSTO

2 Sisällysluettelo YLEISPERUSTELUT... 4 KUNNAN ALUE, SEUDULLINEN ASEMA, KUNTARAKENNE JA VÄESTÖ... 4 HENKIKIRJOITETTU VÄESTÖ (VRK)... 4 TYÖPAIKKARAKENNE JA TYÖTTÖMYYS... 5 TYÖPAIKKARAKENNE... 5 TYÖTTÖMYYS... 5 TALOUS... 6 TOIMINNALLISET JA RAKENTEELLISET MUUTOKSET... 9 TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA RAHOITUKSEN BUDJETTI INVESTOINNIT KUNNAN YLEISTAVOITE TALOUSSUUNNITELMA OSASTOITTAIN KESKUSHALLINTO YLEISHALLINTO JOUKKOLIIKENNE TOIMISTOPALVELUT MAATALOUDEN EDISTÄMINEN ELINKEINOTOIMINTA JA MARKKINOINTI TYÖLLISYYDENHOITO MUU KESKUSHALLINNON TOIMINTA KESKUSHALLINTO SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMISTO LASTEN PÄIVÄHOITO MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT VAMMAISTEN PALVELUT PÄIHDEHUOLTO TOIMEENTULOTURVA AVOSAIRAANHOITO VANHUSTEN PALVELUT

3 280 SUUN TERVEYDENHUOLTO LAITOSHOITO ERIKOISSAIRAANHOITO SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMISTO PERUSKOULUT LUKIOT AIKUISKOULUTUS JA MUSIIKKITOIMINTA VAPAA-AIKATOIMI KIRJASTO SIVISTYSLAUTAKUNTA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TEKNINEN TOIMISTO YHDYSKUNTASUUNNITTELU RAKENNUSVALVONTA YMPÄRISTÖNHUOLTO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO LIIKENNEVÄYLÄT YKSITYISTIET PUISTOT JA YLEISET ALUEET LIIKUNTA- JA ULKOILUPAIKAT PALO- JA PELASTUSTOIMI TOIMITILAPALVELUT SISÄISET PALVELUT RAVINTOPALVELUT VESIHUOLTO ENERGIAHUOLTO MAA- JA METSÄTILAT MUU LIIKETOIMINTA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS OSASTOITTAIN ILMAN POISTOJA VUODEN 2015 TALOUSARVIOON SISÄLTYVÄT PROJEKTIT

4 YLEISPERUSTELUT KUNNAN ALUE, SEUDULLINEN ASEMA, KUNTARAKENNE JA VÄESTÖ Konneveden kunta sijaitsee Keski-Suomen maakunnassa. Rajanaapureina ovat Hankasalmi, Vesanto, Rautalampi, Laukaa ja Äänekoski. Kunnan pinta-ala on 680,9 km², josta maapinta-ala 514,7 km² ja vesistöjä 166,2 km². Rantaviivaa on kunnan alueella yhteensä yli 600 km. Konnevesi kuuluu Äänekosken talousalueeseen ja Ääneseudun seutukuntaan, johon kuuluvat Äänekosken kaupunki ja Konneveden kunta. Konneveden kuntarakenne koostuu yhdestä taajamasta ja useista maaseutukylistä. HENKIKIRJOITETTU VÄESTÖ (VRK) Vuosi Väkiluku 1.1. Muutos Muutos %/vuosi Vuosi Väkiluku 1.1. Muutos Muutos %/vuosi , , , , , , , , , , ,0 +0, , , , , , , ,02 VÄESTÖENNUSTE v v v v v v ja sitä vanhemmat yhteensä henkilöä

5 TYÖPAIKKARAKENNE JA TYÖTTÖMYYS TYÖPAIKKARAKENNE 65,7 21,3 9,7 Maa- ja metsätalous Jalostus Palvelut TYÖTTÖMYYS TYÖTTÖMYYS Keskim. % ,6 15,8 13,7 12,2 11,7 11,4 12,9 13,43 10,92 10,92 12,29 13,

6 TALOUS Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnitelmakautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei voida arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnitelmakautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), jolla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvion tulos- ja rahoituslaskelmaosissa noudatetaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeiden mukaisia tilinpäätöskaavoja. Valtuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot sekä asettaa tavoitteet toimielimille käyttötalousosassa tehtäväalueittain (menot tulot netto). Investointiosan määrärahat ja tuloarviot hankkeittain ja tulos- ja rahoituslaskelmaosissa erittäin. Tilikauden tuloksen käsittelyerät (poistoeron, vapaaehtoisten varausten ja rahastojen muutokset) eivät ole määrärahoja tai tuloarvioita, koska ne eivät ole rahoitusvaikutteisia eriä. Valtuusto hyväksyy kuitenkin niitä koskevat suunnitelmat talousarvion tuloslaskelman hyväksymisen yhteydessä. Kirjanpitolain mukaan menot ja tulot on jaksotettava suoriteperusteen mukaisesti. Myös talousarviossa määrärahat ja tuloarviot esitetään suoriteperusteen mukaisina. Talousarviossa esitetään suunnitelman mukaiset poistot. Tehtävien väliset sisäiset erät otetaan määrärahoihin ja tuloarvioihin mukaan. Seurannassa talousarvion tuloslaskelmaosasta laaditaan kaksi toteutumisvertailua, toisessa sisäiset erät ovat mukana ja toisesta ne on eliminoitu. Käyttötalousosan toteutumisvertailussa sisäiset erät ovat mukana. Laskennallisia eriä ovat vyörytyserät ja alv-palautukset joita ei oteta mukaan talousarvioon. 6

7 Hallitusohjelmassa sovittiin kuntien peruspalvelujen valtionosuuksien 621 miljoonan euron leikkauksesta vuodesta 2012 alkaen. Vuosien 2012, 2013 ja 2014 kehysriihessä leikkauksia lisättiin niin, että vuonna 2015 ne ovat yhteensä jo miljoonaa euroa. Leikkausten vaikutus euroa/asukas on yhtä suuri kaikissa kunnissa. Vuonna 2015 vaikutus on 263 euroa/asukas, eli Konnevedellä noin euroa. Lisäksi on päätetty valtionosuusuudistuksesta, jossa kuntien keskinäiset suhteet muuttuvat. Uudistuksessa Konneveden kunta menettää valtionosuuksia noin 300 euroa/asukas viiden vuoden siirtymäkauden jälkeen. Vuonna 2015 menetys on 50 euroa/asukas, eli noin euroa. Näiden lisäksi opetus- ja kulttuuritoimen avustuksia on leikattu vuosina noin 270 miljoonaa euroa. Kun samalla kuntien verotulojen kasvu on hidastunut, niin kuntien taloudet ovat kiristyneet ja kunnissa on jouduttu laajoihin sopeutustoimiin, sekä kunnallis- ja kiinteistöverojen nostoon. Konnevedellä vuoden 2015 toimintakulut kasvavat 2 % ja toimintatuotot laskevat 4,1 % vuoden 2014 talousarvioon verrattuna. Nettomenot kasvavat 3,5 %. Näihin lukuihin vaikuttaa kunnan lämpölaitoksen yhtiöittäminen, jolloin laitoksen tulot ja menot eivät enää sisälly kunnan talousarvioon. Verotulojen arvioidaan kasvavan euroa, eli 4,2 % johtuen kunnallis- ja kiinteistöveroprosenttien nostosta. Valtionosuudet vähenevät euroa, eli 3,4 % edellisen vuoden talousarviosta. Investointien kokonaismäärä on noin 4,5 miljoonaa euroa, josta koulukeskuksen rakentamisen osuus on 3,7 miljoonaa euroa. Investointimenot kaksinkertaistuvat edellisestä vuodesta ja pysyvät yhtä suurina myös vuonna Talousarvion vuosikate on noin euroa ja tilikauden arvioitu tulos noin euroa. Investointien lisääntymisestä ja vuosikatteen pienentymisestä johtuen, kunnan lainamäärä kasvaa noin euroa, eli vajaa euroa asukasta kohden. (vuonna 2014 arvioitua lainaa euroa ei nostettu) Talousarvion laskentaperusteet ovat seuraavat: veroprosentti 21,50 % palkankorotusvaraus 0,2 % kokonaispalkoista alkaen sairausvakuutusmaksu 2,14 % työttömyysvakuutusmaksu 2,15 % palkkaperusteinen KuEL maksu 17,50 % VaEL maksu 22,00 % muut sosiaalivakuutusmaksut 0,50 % Verotuksen arvioidaan kehittyvän seuraavasti: TA 2014 TA 2015 Tulovero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä

8 Valtionosuuksien arvioidaan kehittyvän seuraavasti: TA 2014 TA 2015 Valtionosuudet Tunnusluvut Asukasluku Lainat (1000 ) Lainat euroa/asukas Vuosikate (1000 ) Vuosikate euroa/asukas Ali-/ylijäämä (1000 ) TA 2014 TA (arvio) 2843 (arvio) PITKÄAIKAISET LAINAT euroa/asukas tp 2007 tp 2008 tp 2009 tp 2010 tp 2011 tp 2012 tp 2013 ta 2014 ta

9 VUOSIKATE euroa (1000 ) tp 2007 tp 2008 tp 2009 tp 2010 tp 2011 tp 2012 tp 2013 ta 2014 ta TOIMINNALLISET JA RAKENTEELLISET MUUTOKSET SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Päivähoidon ohjaaja eläkkeelle, virka yhdistyy lastentarhanopettajan virkaan. Vammaispalvelut: toimintakeskus kiinni koko kesän, toimintakeskuksen työntekijät lomittavat Leppälinnun kesälomat. Erityislasten omaishoidonvapaat hoidetaan perhehoidossa hoivakodin sijasta. Ruokakuljetukset pois takseilta. Siivouspalvelun ostaminen lakkaa. Kotihoitoon lisähenkilöstö esitetty. Psykiatrisen sairaanhoitajan tehtävän kotiuttaminen erikoissairaanhoidosta, uusi toimi. SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistystoimen johtaja kokopäiväiseen virkaan vuodeksi Nuorisosihteeri eläkkeelle, virka lakkautetaan. YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen. Ravintokeskuksella lakkaa yksi valmistuskeittiö. 9

10 Budjetti Budjetti TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 MYYNTITUOTOT , , MAKSUTUOTOT , , TUET JA AVUSTUKSET , , MUUT TOIMINTATUOTOT , , TOIMINTATUOTOT , , TOIMINTAKULUT 4001 HENKILÖSTÖKULUT , PALVELUJEN OSTOT , , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , AVUSTUKSET , , MUUT TOIMINTAKULUT , , TOIMINTAKULUT , , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , VEROTULOT , , VALTIONOSUUDET , , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 6001 KORKOTUOTOT , , MUUT RAHOITUSTUOTOT , , KORKOKULUT , , MUUT RAHOITUSKULUT , , RAHOITUSTUOTOT JA KULUT , , VUOSIKATE , , POISTOT JA ARVONALENTUMISET 7100 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST , , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , , TILIKAUDEN TULOS , , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,00 10

11 Tuloslaskelman menot 4 % 5 % 1 % 57 % 33 % Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Muut Tuloslaskelman tulot 4 % 41 % 9 % 2 % 4 % Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut 40 % Verotulot Valtionosuudet 11

12 Budjetti Budjetti RAHOITUSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen 9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHOITUS 9315 TULORAHOITUS 9320 VUOSIKATE TULORAHOITUS INVESTOINNIT 9355 PYSYVIEN VST INVESTOINNIT RAHOITUSOS. INVESTOINTEIHIN PYSYVIEN VST MYYNTITUOTOT 9366 PYSYVIEN VST VARS. MYYNTITUOTOT PYSYVIEN VST MYYNTITUOTOT INVESTOINNIT TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHOITUS RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 9410 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET 9411 ANTOLAINASAAM. LISÄYKSET ANTOLAINASAAM. VÄHENNYKSET ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET LAINAKANNAN MUUTOKSET 9461 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENN LAINAKANNAN MUUTOKSET RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVAROJEN MUUTOS

13 RAHOITUKSEN BUDJETTI Ulkoinen/Sisäinen Budjetti 2015 Budjetti RAHOITUS VEROTULOT 5000 Ansio- ja po tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuot VEROTULOT VALTIONOSUUDET 5510 Peruspalvelujen valtionosuus Verotulojen tasaus Muut opetus- ja kulttuuritoimen vos VALTIONOSUUDET RAHOITUSTUOTOT JA KULUT KORKOTUOTOT 6010 Korkotuotot antolainoista liikelait Korkotuotot sijoit. ja talletuksista Maksuliikennetilien korkotuotot Korkotuotot vesihuoltolaitokselta KORKOTUOTOT MUUT RAHOITUSTUOTOT 6100 Osinkotuotot ja osuuspo korot Viivästyskorkotulot Perintätulot 0 0 MUUT RAHOITUSTUOTOT KORKOKULUT 6210 Korkokulut lainoista KORKOKULUT MUUT RAHOITUSKULUT 6320 Viivästyskorot ja korotukset Perintäkulut Luottotappiot MUUT RAHOITUSKULUT ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYKSET LAINAKANNAN MUUTOKSET

14 INVESTOINNIT INVESTOINNIT Os Kp Hankkeen nimi Menot Tulot Menot Tulot Menot Tulot 900 INVESTOINNIT 901 YLEISHALLINTO 910 KUNNANVALTUUSTO KIINTEÄ OMAISUUS Tili 1100 Maa- ja vesialueet SIVISTYSLAUTAKUNTA IRTAIN OMAISUUS Tili 1173 Opettajien työtietokonehankinta YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA IRTAIN OMAISUUS Tili 1150 Ravintokeskus, astianpesukone Tili 1172 GPS-laite/rakennusvalvonta TALONRAKENNUS Tili 1127 Koulukeskuksen saneeraus Vanhainkodin sisäremontti Vanhainkodin vesikatto Tili 1134 Päiväkodin suoja-aita LIIKENNEVÄYLÄT Tili 1131 Siikaniemi/ tiestö Tili 1135 Satamatie Tili 1135 Rantinmäen metsäautotie Tili 1135 Ruuhimäen metsäautotie Tili 1150 Kivisalmen laituri Häyrylänrannan laiturin kunnostus/jatkaminen Häyrylänrannan vieraslaituri LIIKUNTA- JA ULKOILUPAIKAT Yleisurheilukentän peruskorjaus Tili 1125 Häyrylänrannan WC/huoltorakennus Tili 1130 Häyrylänrannan camping-alueen kunnostus VESI- JA VIEMÄRILAITOS Tili 1141 Verkoston lisäliittyjät Tili 1142 Viemärikaivojen saneeraustyö Tili 1151 Majakankaan vedenottamo MENOT TULOT ko. vuonna NETTO

15 KUNNAN YLEISTAVOITE - KIRISTYVÄN KUNTATALOUDEN TUOMIIN HAASTEISIIN VASTAAMINEN TALOUSSUUNNITELMA OSASTOITTAIN 2015 KESKUSHALLINTO YLEISTAVOITE: Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelupisteen perustamisen valmistelu 101 YLEISHALLINTO TUOTOT KULUT KASVU % -5, KATE KASVU % -6,25 Yleishallinnon tulosyksikköön kuuluvat valtuusto, tilintarkastus, vaalit, kunnanhallitus, toimikunnat, henkilöstöhallinto, kunnallisverotus ja varhaiseläkemaksut. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuustolle hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Lisäksi lautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Kunta ostaa tilintarkastuspalvelut tilintarkastusyhtiöltä. 102 JOUKKOLIIKENNE TUOTOT KULUT KASVU % 13, KATE KASVU % 14,08 Joukkoliikenteen säilyttäminen haja-asutusalueella nykyisessä laajuudessaan. Haja-asutusalueilla on joukkoliikennettä seuraavilla reiteillä: Hänniskylä Uurapohja Kirkonkylä, tarvittaessa Pukara 15

16 Jouhtikylä Kirkonkylä Neituri Kirkonkylä Leskelänkylä Kirkonkylä Sirkkamäki Kirkonkylä, tarvittaessa Lummukka Rossinkylä Kirkonkylä Särkisalo Pyhälahti Kirkonkylä Asiointikuljetukset järjestetään viikoittain eri kyläkunnilta, mikäli asiakkaita on vähintään 2,5 asiakasta/kuljetus. Kustannukset jakautuvat siten, että n. 50 % maksaa kunta ja lopun maksavat asiakkaat. 103 TOIMISTOPALVELUT TUOTOT KULUT KASVU % 7, KATE KASVU % 7,83 Asiakirjahallintajärjestelmän käyttöönoton selvittäminen. Toimistopalvelut tuottaa keskitetysti taloushallinnon- palkkahallinnon- ja tietotekniikan palvelut sekä yleishallinnon palveluja. 104 MAATALOUDEN EDISTÄMINEN 0 0 TUOTOT KULUT KASVU % 0, KATE KASVU % 0,70 Kunta ostaa maataloushallinnon palvelut yhteistoiminta- alueelta, johon kuuluvat Kannonkosken kunta, Konneveden kunta, Saarijärven kaupunki sekä Äänekosken kaupunki. Isäntäkuntana toimii Saarijärven kaupunki. 16

17 105 ELINKEINOTOIMINTA JA MARKKINOINTI TUOTOT KULUT KASVU % 18, KATE KASVU % 19,03 Kansallispuiston hyödyntäminen luontomatkailun kehittämisessä. Elinkeinotoiminnan neuvonta- ja kehityspalvelut kunta ostaa Ääneseudun Kehitys Oy:ltä. 106 TYÖLLISYYDENHOITO TUOTOT KULUT KASVU % 4, KATE KASVU % 7,08 Työpajatoiminnan jatkaminen ja kehittäminen. Kunta järjestää oppisopimuskoulutusta ilman ammatillista koulutusta oleville pitkäaikaistyöttömille. Yhtä aikaa enintään 4 henkilöä. Otetaan käyttöön kuntalisä yrityksille liittyen Työväylä-hankkeeseen. Tulosyksikköön kuuluvat Laukaan kunnan kanssa toteutettava Työväylä-projekti, joka on alkanut Hanke on 3-vuotinen. Työväylän tehtävänä on ohjata työttömiä henkilöitä töihin yrityksiin. Työpajalla on työssä palkkatuella työllistettyjä, kuntouttavassa työtoiminnassa ja työkokeilussa olevia henkilöitä. Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen on kunnan vastuulla ja tässä tehdään yhteistyötä sosiaalitoimen sekä eri viranomaisten kanssa. Kunta tukee yritysten oppisopimuskoulutusta, pitkäaikaistyöttömien työllistymistä yhdistyksiin sekä Työväylän kautta yrityksiin. Kunta järjestää kesätöitä nuorille yhteistyössä Konneveden 4H-yhdistyksen kanssa. 17

18 107 MUU KESKUSHALLINNON TOIMINTA TUOTOT KULUT KASVU % -1, KATE KASVU % -5,36 Tulosyksikkö koostuu seuraavista kustannuspaikoista: suhdetoiminta, huomionosoitukset, kokoustarjoilut, yleinen edunvalvonta, avustukset järjestöille ja isännöintipalvelut. Kunta myy yleisen edunvalvojan palveluja Keski-Suomen oikeusaputoimistolle. 100 KESKUSHALLINTO TUOTOT KULUT KASVU % 2, KATE KASVU % 2,61 18

19 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YLEISTAVOITE: Valmistautuminen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksiin 210 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMISTO 0 0 TUOTOT KULUT KASVU % -2, KATE KASVU % Uuden lautakunnan perehdyttäminen sosiaali- ja terveystoimen säännöksiin ja toimintaan Hallinto - sosiaalijohtajan palkkausmenot 60 % - sosiaali- ja terveyslautakunta 6-7 kokousta - lautakunnan asioiden valmistelu ja toimeenpano Sosiaaliasiamies - sosiaaliasiamiehen palvelut ostopalveluna Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskukselta Työvoiman monialainen yhteispalvelu - osallistuminen monialaisen työvoiman yhteispalvelutoimintaan 220 LASTEN PÄIVÄHOITO TUOTOT KULUT KASVU % -3, KATE KASVU % -3,59 Päivähoidon ohjaajan töiden yhdistäminen päiväkodin lastentarhanopettajan virkaan nykyisen viranhaltijan eläkkeelle jäännin jälkeen sekä lisääntyneen vuorohoidon järjestäminen pääosin nykyisen henkilöstön työvuorojärjestelyin. 19

20 Perhepäivähoito omassa kodissaan työskentelevää perhepäivähoitajaa - ryhmäperhepäiväkoti Tenhola: hoitoryhmä 12 lasta, vara- ja vuorohoito-järjestelyt - yksi lasten omassa kodissa työskentelevä perhepäivähoitaja kevät 2015 Päiväkoti - erityispäivähoitoa sisältävä (integroitu) 3-5 -vuotiaiden lasten hoitoryhmä - esikoululaisten iltapäiväryhmä - vara- ja vuorohoitojärjestelyt Muu lasten päivähoito (Lasten kotihoidon tuki) - lasten kotihoidon tuen maksatus keskimäärin perheelle 230 MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT TUOTOT KULUT KASVU % -15, KATE KASVU % -19,28 Lastensuojelupalveluiden tarkistaminen ja muuttaminen vuonna 2015 voimaan tulevan sosiaalihuolto- ja lastensuojelulain mukaisiksi Lastensuojelun avohuolto/perheiden avohuoltopalvelut - perhetyöntekijän palkkauskulut - avohuollon tukitoimet Lastensuojelun sijaishuolto - huostaan otettujen lasten sijaishuollon kustannukset Lastensuojelun jälkihuolto - tukitoimet huostaanoton jälkeen Kasvatus- ja perheneuvonta - perheneuvolan palvelujen osto Äänekosken kaupungilta Päivystyspalvelut - Kriisikeskus Mobilen kuntaosuus - sosiaalipäivitysyksikön palvelujen osto Jyväskylän kaupungilta Sosiaalityö - yhden sosiaalityöntekijän palkkauskulut 20

21 241 VAMMAISTEN PALVELUT TUOTOT KULUT KASVU % 18, KATE KASVU % 22,65 Palveluiden turvaaminen vammaisille kuntalaisille Vammaisten laitospalvelut - Suojarinteen kuntayhtymän eläkemaksut Toimintakeskus - aikuisten vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien työ- ja päivätoiminta Perhehoito - kehitysvammaisten perhehoito Asuntola Leppälintu - ohjatun asuntolan toimintakulut Vammaisten asumispalvelut - asumispalvelut yksityisissä hoito- ja palvelukodeissa 8 asiakkaalle - asumispalvelujen osto Laukaan kunnalta (kotikuntalain mukainen järjestely) Muut vammaisten palvelut ja tukitoimet - kuntoutusohjaus - vaikeavammaisten kuljetuspalvelut, apuvälineet ja asunnon muutostyöt - aikuisten avustajakulut - työtoiminnan ostopalvelut - vammaisten lasten ja nuorten hoito koulujen kesäloman aikana - ohjaajan palkkaus sivistystoimen kanssa Sosiaalityö - 40 % yhden sosiaalityöntekijän palkkausmenoista 245 PÄIHDEHUOLTO 98 0 TUOTOT KULUT KASVU % KATE KASVU % 0 21

22 Tavoitteet Päihdehuollon hoitopolun kehittäminen Hoitopalvelut - asiakaspalvelujen osto Äänekosken kaupungin päihdeklinikalta - päihdekuntoutusjaksot kuntoutuslaitoksissa - ohjaus ja neuvonta sosiaalityöntekijän palveluina 250 TOIMEENTULOTURVA TUOTOT KULUT KASVU % 19, KATE KASVU % 31,60 Työmarkkinatukiuudistuksen huomioiminen palveluissa yhdessä muiden hallintokuntien kanssa Toimeentulotuki: perustoimeentulotuki, täydentävä toimeentulotuki, ehkäisevä toimeentulotuki Kuntouttava työtoiminta: työtoimintaan osallistuvien matkakustannukset ja valtion korvaukset Työmarkkinatuki: työmarkkinatuen kuntaosuus, uudistus Sosiaalityö: osa-aikaisen (30h/viikko) sosiaalityöntekijän palkkauskulut 260 AVOSAIRAANHOITO TUOTOT KULUT KASVU % 4, KATE KASVU % 4,64 Avosairaanhoito on Keski-Suomen seututerveyskeskuksen toimintaa. 22

23 276 VANHUSTEN PALVELUT TUOTOT KULUT KASVU % 39, KATE KASVU % 29,61 Vanhuspalvelulain tarpeenmukaiset peruspalvelut ikääntyville kuntalaisille Vanhusten asumispalvelut - asumispalvelujen osto Laukaan kunnalta (kotikuntalain mukainen järjestely) Muistisairaiden asumispalvelut - asumispalvelujen osto Mediverkko Hoivapalvelut Oy:ltä 26 asiakkaalle Palvelukiinteistön välivuokraus - Villa Konneveden välivuokraus ja vuokratulot Omaishoidontuki - omaishoitajille maksettavat tuet ja vapaiden järjestäminen Kotihoito - kotisairaanhoito ja kodinhoitotoimi - uudet toimet neljä lähihoitajaa, sosiaaliohjaaja-vastuutyöntekijä, psykiatrian poliklinikan kotiuttaminen/sairaanhoitajan toimi, Tukipalvelut - ateria, pyykki-, sauna-, turva ja asiointipalvelu 280 SUUN TERVEYDENHUOLTO 0 0 TUOTOT KULUT KASVU % 20, KATE KASVU % 20,85 Suun terveydenhuolto on Keski-Suomen seututerveyskeskuksen toimintaa. 23

24 290 LAITOSHOITO 0 0 TUOTOT KULUT KASVU % -0, KATE KASVU % -0,67 Laitoshoito (lyhyt- ja pitkäaikaishoito) on Keski-Suomen seututerveyskeskuksen toimintaa. 295 ERIKOISSAIRAANHOITO 0 0 TUOTOT KULUT KASVU % -6, KATE KASVU % -6,67 Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä. Psykiatrisen sairaanhoitajan tehtävän kotiuttaminen kuntaan. 201 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TUOTOT KULUT KASVU % 7, KATE KASVU % 4,64 Tulojen kasvu 39 % 24

25 SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISTAVOITE: Sivistystoimen muutoksiin valmistautuminen 311 SIVISTYSTOIMISTO 0 0 TUOTOT KULUT KASVU % 33, KATE KASVU % 33,21 Tavoite: Varhaiskasvatuksen siirron valmistelu sosiaalitoimesta sivistystoimen alaisuuteen Uuden lautakunnan perehdyttäminen sivistystoimen säännöksiin ja toimintaan Sivistyslautakunnalle kuuluvien asioiden valmistelu, hoitaminen ja toimeenpaneminen hallintosäännön mukaisesti. 301 PERUSKOULUT TUOTOT KULUT KASVU % -1, KATE KASVU % -1,25 Opetussuunnitelmien uudistamistyön käynnistäminen Koulun nuorisotyön ja kerhotoiminnan kehittäminen valtion erityisavustuksella Ympäristö- ja luontopainotuksen tuominen uuteen opetussuunnitelmaan Opetusta järjestetään perusopetuslain ja asetuksen sekä opetussuunnitelmien mukaisesti. Opetussuunnitelmat on päivitetty opiskeluhuollon osalta Opetushallituksen määräämien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti voimaan tulleen oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukanaan tuomia velvoitteita noudatetaan toiminnan järjestämisessä. Konneveden alakoulujen ja yläkoulun toimintaa kehitetään yhtenäisen perusopetuksen suunnassa. Ympäristö- ja luontopainotusta toteutetaan opetuksessa läpäisyperiaatteella. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategian tavoitteet huomioidaan opetuksen suunnittelussa. 25

26 302 LUKIOT TUOTOT KULUT KASVU % 1, KATE KASVU % -7,76 Lukion opetuksen monipuolistaminen yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa verkkovälitteisesti. Työelämäyhteistyön kehittäminen eri oppiaineissa mukana osuuskunta TEHOTEAM. Luontolukiokurssien järjestäminen yhteistyössä Jyväskylän Yliopiston Konneveden tutkimusaseman kanssa niveltäen uuteen Etelä-Konneveden kansallispuistoon. Toisen asteen rakennemuutoksen seuraaminen ja valmistelu. Lukion toimintaa pyritään varmistamaan tulevaisuudessa kustannustehokkaasti yhteisten verkkovälitteisten oppimisympäristöjen kautta. Tutkiva oppiminen on osana oppiaineiden integrointia ja kansainvälisyyskasvatusta vahvistetaan IMAILE- projektilla. Myös sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin valmistaudutaan. Lukiossa toteutetaan Opetushallituksen rahoittamia hankkeita. 303 AIKUISKOULUTUS JA MUSIIKKITOIMINTA 0 0 TUOTOT KULUT KASVU % -5, KATE KASVU %.5,14 Taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön järjestäminen ja kehittäminen. Paikallisten koulutus- ja kulttuuritapahtumien järjestäminen Kansalaisopisto tarjoaa kuntalaisia kiinnostavia laadukkaita kursseja ja tiedottaa niistä aktiivisesti. Taidekasvatuksella opetetaan soittotaidon perusteita ja kehitetään niitä edelleen. Taidekasvatuksella vahvistetaan myös myönteisen musiikkisuhdetta. Ala-Keiteleen Musiikkiopisto järjestää vuosittain oppilaskonsertteja. 26

27 304 VAPAA-AIKATOIMI TUOTOT KULUT KASVU % -5, KATE KASVU % -11,14 Vapaa-aikatoimen palvelujen turvaaminen. Nuorisotyö Nuorisotalo Kukkulan toiminnan järjestäminen kouluremontin mukanaan tuomat muutokset huomioiden. Nuorisovaltuuston vaalit lokakuussa Yhteistyö muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa korostuu. Liikunta Painopiste lasten ja nuorten liikunnassa. Kerhotoiminnan kautta pyritään lisäämään lasten ja nuorten liikuntaharrastuksia. Järjestetään mahdollisuuksien mukaan kesäajalle urheilukerhoja ja uimakoulu. Etsitään mahdollisia uusia yhteistyökumppaneita. Kulttuuri Kotiseutumuseon toiminta keskittyy kesäaikaan. Perinteen tallentamista tehdään yhteistyössä Konneveden Kotiseutuyhdistyksen kanssa. Juhlapäivät järjestetään (itsenäisyyspäivä, veteraanipäivä ja kaatuneiden muistopäivä) yhteistyössä srk:n ja järjestöjen kanssa. Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa pyritään lisäämään. 305 KIRJASTO TUOTOT KULUT KASVU % -1, KATE KASVU % -1,46 Keski-kirjastoihin liittymisen aiheuttamien muutosten huomioiminen kirjaston toiminnassa. Kirjasto hankkii vuosittain kirjoja (n: 1500 kpl), AV-aineistoa ja sanoma- ja aikakauslehtiä, olemassa olevan kokoelman lisäksi, lainattavaksi tai paikan päällä luettavaksi. Kirjasto ylläpitää ja tarjoaa asiakkaiden käytettäväksi kolme asiakaspäätettä internetin tiedonhakua ja yhden päätteen kirjaston aineistotietokannan tutkimista varten. Kirjastoauto huolehtii pääsääntöisesti hajaasutusalueiden sivukylien kirjastopalveluista on -line yhteydellä toimivan kirjasto-ohjelman avulla. 27

KONNEVEDEN KUNTA TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

KONNEVEDEN KUNTA TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 KONNEVEDEN KUNTA TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 KUNNANHALLITUS 03.12.2012 118 KUNNANVALTUUSTO 12.12.2012 39 Sisällys YLEISPERUSTELUT... 1 KUNNAN ALUE, SEUDULLINEN ASEMA, KUNTARAKENNE JA VÄESTÖ...

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 KUNNANHALLITUS 7.12.2015 105 KUNNANVALTUUSTO 15.12.2015 32

KONNEVEDEN KUNTA TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 KUNNANHALLITUS 7.12.2015 105 KUNNANVALTUUSTO 15.12.2015 32 KONNEVEDEN KUNTA TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 KUNNANHALLITUS 7.12.2015 105 KUNNANVALTUUSTO 15.12.2015 32 Sisällysluettelo YLEISPERUSTELUT... 4 KUNNAN ALUE, SEUDULLINEN ASEMA, KUNTARAKENNE

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Henkilöstökulut -4.500-4.500-1.989,49-2.510,51 44,2 Palvelujen ostot -1.650-1.650-7.288,62 5.638,62 441,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Tuet ja avustukset 20.000 20.000 20.000,00 20.000 20.000 20.000,00 Henkilöstökulut -4.866-4.866-1.374,62-3.491,38 28,2 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PALVELUSTRATEGIA 28.5.2007 1

LEMIN KUNTA PALVELUSTRATEGIA 28.5.2007 1 EMIN KUNTA PAVEUSTRATEGIA 28.5.2007 1 2. SEUTUYHTEISTYÖ Seutuyhteistyöstä on oma seutustrategia. 3. STRATEGISET INJAUKSET PAVEUTUOTANNOSTA 2007-2012 Kunta voi tuottaa jotkut palvelut siten, että osa palveluista

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.7.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.7.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.7.2015 Heinäkuun lopussa vuosikate +1,562 milj. (297.000 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.7.2015 oli Danske Bankilta 6,0 milj., korko % 0,05. PERHON KUNTA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja Kunnanvaltuusto 8.12.2011 Talousarvio 2012 Tuomas Lohi Kunnanjohtaja YLEISET TALOUSNÄKYMÄT 2012 Kasvunäkymiä varjostavat erityisesti Euroopan velkakriisi ja epävarmat kansainväliset talouden näkymät Kuntatalouden

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ No 6/2015 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA Sivu 87. Kunnantalo, hallituksen kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ No 6/2015 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA Sivu 87. Kunnantalo, hallituksen kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ No 6/2015 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA Sivu 87 KOKOUSAIKA 12.11.2015 klo 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, hallituksen kokoushuone JÄSEN: VARAJÄSEN:

Lisätiedot

No 5/2014 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 44. Lautakuntien huone, kunnantalo. Inkeri Hytönen x Reijo Jämsen

No 5/2014 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 44. Lautakuntien huone, kunnantalo. Inkeri Hytönen x Reijo Jämsen KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA No 5/2014 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 44 KOKOUSAIKA 13.11.2014 klo 18.05 19.27 KOKOUSPAIKKA MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Lautakuntien huone,

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOTEEN 2017 ULOTTUVAN TALOUS- SUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOTEEN 2017 ULOTTUVAN TALOUS- SUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KUHMOISTEN KUNTA 8.9.2014 1 Lautakunnat Hallintokunnat VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOTEEN 2017 ULOTTUVAN TALOUS- SUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talousarvioesityksen laadinnan perusteet Kuntalain 65 :n mukaan

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ No 6/2014 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA Sivu 62. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ No 6/2014 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA Sivu 62. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ No 6/2014 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA Sivu 62 KOKOUSAIKA 11.11.2014 klo 18-20.31 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: VARAJÄSEN: Teemu

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla.

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla. 1(8) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujat tilastovuodesta/tilikaudesta 2015 alkaen (tiedonkeruu keväällä 2016). Käyttötaloustiedot Käyttötaloustiedot kerätään kolmessa kokonaisuudessa;

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ No 5/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA Sivu 48. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ No 5/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA Sivu 48. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ No 5/2012 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA Sivu 48 KOKOUSAIKA 16.10.2012 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone JÄSEN: VARAJÄSEN:

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 115 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TARVASJOEN KUNTA Sivu 1 TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3101 Myyntitulot valtiolta 40.632 44.900,00 44.900,00 3.968,52 40.931,48 8,8 3102 Myyntitulot kunnilta 445.358 434.873,00

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2010. Tilastoaineistoa

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2010. Tilastoaineistoa UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2010 Tilastoaineistoa Kaupunginhallitus 4.4.2011 Uusikaupunki, työvoima ja työlliset Muutos vuodesta 2000 Työvoima Muutos vuodesta

Lisätiedot

Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta.

Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta. TILINPÄÄTÖS 2012 Yleistä Väestö Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 9 717, muutosta edellisvuoteen oli + 37 asukasta. Ikärakenne 31.12.2011 (vuoden 2012 tietoja ei vielä ole saatavissa) Ikä Henkilöä 2011

Lisätiedot

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000 TA 2015 POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA 8/2014 8/2015 1 000 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 Asunnot % % % % % %

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 130 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-12 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-12 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 051001 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -74.070-1.070-75.140-78.087,30 2.947,30 103,9 4300 Palvelujen ostot -44.380-44.380-43.086,68-1.293,32

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien ulkoisista hankinnoista

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien ulkoisista hankinnoista Laskelma kuntien ja kuntayhtymien ulkoisista hankinnoista vuosina 2000- mrd. euroa: 2000 2011 muutos-%: 11-12 12-13 00-13 keskim./v Käyttötaloushankinnat yht. 6,00 13,40 14,16 14,67 5,7 3,6 7,1 - Aineet,

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj. 2013 2014 2015

Tilinp. Ed.Bud. Budj. 2013 2014 2015 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA Myyntituotot 851.556 749.350 827.750 Maksutuotot 38.801 50.100 60.700 Tuet ja avustukset 35.587 10.700 1.500 Muut toimintatuotot 646.085 598.550 374.545 1.572.029

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE Valkeakosken kaupunki

LEHDISTÖTIEDOTE Valkeakosken kaupunki 1 LEHDISTÖTIEDOTE Valkeakosken kaupunki Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Heikki Tyvi, puh. 040 063 3416 kaupunginjohtaja Markku

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Vastaanottaja / Tarkastaja Hyväksyjä Kustannuspaikan vastuuhenkilö. Toimistosihteeri Asuntosihteeri Hallintopäällikkö.

Vastaanottaja / Tarkastaja Hyväksyjä Kustannuspaikan vastuuhenkilö. Toimistosihteeri Asuntosihteeri Hallintopäällikkö. LASKUJEN VASTAANOTTOON JA HYVÄKSYMISEEN OIKEUTETUISTA SEKÄ KUSTANNUSPAIKKOJEN VASTUUHENKILÖT 2015: Kh 23.1.2015/29 Vastuualue Oikeellisuuden tarkastaja Vastaanottaja / Tarkastaja Hyväksyjä Kustannuspaikan

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen

Lisätiedot

Talousarvio 2011 muutokset / II

Talousarvio 2011 muutokset / II Talousarvio 2011 muutokset / II Yhtymävaltuusto 29.11.2011 Talousarvion 2011 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen) TA 2011 KS I 2011 KS II 2011 Muutos TA:oon Muutos % Kuntayhtymä Menot 1 709 000

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot