TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017"

Transkriptio

1 KONNEVEDEN KUNTA TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA KUNNANHALLITUS KUNNANVALTUUSTO

2 Sisällysluettelo YLEISPERUSTELUT... 4 KUNNAN ALUE, SEUDULLINEN ASEMA, KUNTARAKENNE JA VÄESTÖ... 4 HENKIKIRJOITETTU VÄESTÖ (VRK)... 4 TYÖPAIKKARAKENNE JA TYÖTTÖMYYS... 5 TYÖPAIKKARAKENNE... 5 TYÖTTÖMYYS... 5 TALOUS... 6 TOIMINNALLISET JA RAKENTEELLISET MUUTOKSET... 9 TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA RAHOITUKSEN BUDJETTI INVESTOINNIT KUNNAN YLEISTAVOITE TALOUSSUUNNITELMA OSASTOITTAIN KESKUSHALLINTO YLEISHALLINTO JOUKKOLIIKENNE TOIMISTOPALVELUT MAATALOUDEN EDISTÄMINEN ELINKEINOTOIMINTA JA MARKKINOINTI TYÖLLISYYDENHOITO MUU KESKUSHALLINNON TOIMINTA KESKUSHALLINTO SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMISTO LASTEN PÄIVÄHOITO MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT VAMMAISTEN PALVELUT PÄIHDEHUOLTO TOIMEENTULOTURVA AVOSAIRAANHOITO VANHUSTEN PALVELUT

3 280 SUUN TERVEYDENHUOLTO LAITOSHOITO ERIKOISSAIRAANHOITO SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMISTO PERUSKOULUT LUKIOT AIKUISKOULUTUS JA MUSIIKKITOIMINTA VAPAA-AIKATOIMI KIRJASTO SIVISTYSLAUTAKUNTA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TEKNINEN TOIMISTO YHDYSKUNTASUUNNITTELU RAKENNUSVALVONTA YMPÄRISTÖNHUOLTO YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO LIIKENNEVÄYLÄT YKSITYISTIET PUISTOT JA YLEISET ALUEET LIIKUNTA- JA ULKOILUPAIKAT PALO- JA PELASTUSTOIMI TOIMITILAPALVELUT SISÄISET PALVELUT RAVINTOPALVELUT VESIHUOLTO ENERGIAHUOLTO MAA- JA METSÄTILAT MUU LIIKETOIMINTA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS OSASTOITTAIN ILMAN POISTOJA VUODEN 2015 TALOUSARVIOON SISÄLTYVÄT PROJEKTIT

4 YLEISPERUSTELUT KUNNAN ALUE, SEUDULLINEN ASEMA, KUNTARAKENNE JA VÄESTÖ Konneveden kunta sijaitsee Keski-Suomen maakunnassa. Rajanaapureina ovat Hankasalmi, Vesanto, Rautalampi, Laukaa ja Äänekoski. Kunnan pinta-ala on 680,9 km², josta maapinta-ala 514,7 km² ja vesistöjä 166,2 km². Rantaviivaa on kunnan alueella yhteensä yli 600 km. Konnevesi kuuluu Äänekosken talousalueeseen ja Ääneseudun seutukuntaan, johon kuuluvat Äänekosken kaupunki ja Konneveden kunta. Konneveden kuntarakenne koostuu yhdestä taajamasta ja useista maaseutukylistä. HENKIKIRJOITETTU VÄESTÖ (VRK) Vuosi Väkiluku 1.1. Muutos Muutos %/vuosi Vuosi Väkiluku 1.1. Muutos Muutos %/vuosi , , , , , , , , , , ,0 +0, , , , , , , ,02 VÄESTÖENNUSTE v v v v v v ja sitä vanhemmat yhteensä henkilöä

5 TYÖPAIKKARAKENNE JA TYÖTTÖMYYS TYÖPAIKKARAKENNE 65,7 21,3 9,7 Maa- ja metsätalous Jalostus Palvelut TYÖTTÖMYYS TYÖTTÖMYYS Keskim. % ,6 15,8 13,7 12,2 11,7 11,4 12,9 13,43 10,92 10,92 12,29 13,

6 TALOUS Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnitelmakautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei voida arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnitelmakautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), jolla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvion tulos- ja rahoituslaskelmaosissa noudatetaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeiden mukaisia tilinpäätöskaavoja. Valtuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot sekä asettaa tavoitteet toimielimille käyttötalousosassa tehtäväalueittain (menot tulot netto). Investointiosan määrärahat ja tuloarviot hankkeittain ja tulos- ja rahoituslaskelmaosissa erittäin. Tilikauden tuloksen käsittelyerät (poistoeron, vapaaehtoisten varausten ja rahastojen muutokset) eivät ole määrärahoja tai tuloarvioita, koska ne eivät ole rahoitusvaikutteisia eriä. Valtuusto hyväksyy kuitenkin niitä koskevat suunnitelmat talousarvion tuloslaskelman hyväksymisen yhteydessä. Kirjanpitolain mukaan menot ja tulot on jaksotettava suoriteperusteen mukaisesti. Myös talousarviossa määrärahat ja tuloarviot esitetään suoriteperusteen mukaisina. Talousarviossa esitetään suunnitelman mukaiset poistot. Tehtävien väliset sisäiset erät otetaan määrärahoihin ja tuloarvioihin mukaan. Seurannassa talousarvion tuloslaskelmaosasta laaditaan kaksi toteutumisvertailua, toisessa sisäiset erät ovat mukana ja toisesta ne on eliminoitu. Käyttötalousosan toteutumisvertailussa sisäiset erät ovat mukana. Laskennallisia eriä ovat vyörytyserät ja alv-palautukset joita ei oteta mukaan talousarvioon. 6

7 Hallitusohjelmassa sovittiin kuntien peruspalvelujen valtionosuuksien 621 miljoonan euron leikkauksesta vuodesta 2012 alkaen. Vuosien 2012, 2013 ja 2014 kehysriihessä leikkauksia lisättiin niin, että vuonna 2015 ne ovat yhteensä jo miljoonaa euroa. Leikkausten vaikutus euroa/asukas on yhtä suuri kaikissa kunnissa. Vuonna 2015 vaikutus on 263 euroa/asukas, eli Konnevedellä noin euroa. Lisäksi on päätetty valtionosuusuudistuksesta, jossa kuntien keskinäiset suhteet muuttuvat. Uudistuksessa Konneveden kunta menettää valtionosuuksia noin 300 euroa/asukas viiden vuoden siirtymäkauden jälkeen. Vuonna 2015 menetys on 50 euroa/asukas, eli noin euroa. Näiden lisäksi opetus- ja kulttuuritoimen avustuksia on leikattu vuosina noin 270 miljoonaa euroa. Kun samalla kuntien verotulojen kasvu on hidastunut, niin kuntien taloudet ovat kiristyneet ja kunnissa on jouduttu laajoihin sopeutustoimiin, sekä kunnallis- ja kiinteistöverojen nostoon. Konnevedellä vuoden 2015 toimintakulut kasvavat 2 % ja toimintatuotot laskevat 4,1 % vuoden 2014 talousarvioon verrattuna. Nettomenot kasvavat 3,5 %. Näihin lukuihin vaikuttaa kunnan lämpölaitoksen yhtiöittäminen, jolloin laitoksen tulot ja menot eivät enää sisälly kunnan talousarvioon. Verotulojen arvioidaan kasvavan euroa, eli 4,2 % johtuen kunnallis- ja kiinteistöveroprosenttien nostosta. Valtionosuudet vähenevät euroa, eli 3,4 % edellisen vuoden talousarviosta. Investointien kokonaismäärä on noin 4,5 miljoonaa euroa, josta koulukeskuksen rakentamisen osuus on 3,7 miljoonaa euroa. Investointimenot kaksinkertaistuvat edellisestä vuodesta ja pysyvät yhtä suurina myös vuonna Talousarvion vuosikate on noin euroa ja tilikauden arvioitu tulos noin euroa. Investointien lisääntymisestä ja vuosikatteen pienentymisestä johtuen, kunnan lainamäärä kasvaa noin euroa, eli vajaa euroa asukasta kohden. (vuonna 2014 arvioitua lainaa euroa ei nostettu) Talousarvion laskentaperusteet ovat seuraavat: veroprosentti 21,50 % palkankorotusvaraus 0,2 % kokonaispalkoista alkaen sairausvakuutusmaksu 2,14 % työttömyysvakuutusmaksu 2,15 % palkkaperusteinen KuEL maksu 17,50 % VaEL maksu 22,00 % muut sosiaalivakuutusmaksut 0,50 % Verotuksen arvioidaan kehittyvän seuraavasti: TA 2014 TA 2015 Tulovero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä

8 Valtionosuuksien arvioidaan kehittyvän seuraavasti: TA 2014 TA 2015 Valtionosuudet Tunnusluvut Asukasluku Lainat (1000 ) Lainat euroa/asukas Vuosikate (1000 ) Vuosikate euroa/asukas Ali-/ylijäämä (1000 ) TA 2014 TA (arvio) 2843 (arvio) PITKÄAIKAISET LAINAT euroa/asukas tp 2007 tp 2008 tp 2009 tp 2010 tp 2011 tp 2012 tp 2013 ta 2014 ta

9 VUOSIKATE euroa (1000 ) tp 2007 tp 2008 tp 2009 tp 2010 tp 2011 tp 2012 tp 2013 ta 2014 ta TOIMINNALLISET JA RAKENTEELLISET MUUTOKSET SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Päivähoidon ohjaaja eläkkeelle, virka yhdistyy lastentarhanopettajan virkaan. Vammaispalvelut: toimintakeskus kiinni koko kesän, toimintakeskuksen työntekijät lomittavat Leppälinnun kesälomat. Erityislasten omaishoidonvapaat hoidetaan perhehoidossa hoivakodin sijasta. Ruokakuljetukset pois takseilta. Siivouspalvelun ostaminen lakkaa. Kotihoitoon lisähenkilöstö esitetty. Psykiatrisen sairaanhoitajan tehtävän kotiuttaminen erikoissairaanhoidosta, uusi toimi. SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistystoimen johtaja kokopäiväiseen virkaan vuodeksi Nuorisosihteeri eläkkeelle, virka lakkautetaan. YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen. Ravintokeskuksella lakkaa yksi valmistuskeittiö. 9

10 Budjetti Budjetti TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 MYYNTITUOTOT , , MAKSUTUOTOT , , TUET JA AVUSTUKSET , , MUUT TOIMINTATUOTOT , , TOIMINTATUOTOT , , TOIMINTAKULUT 4001 HENKILÖSTÖKULUT , PALVELUJEN OSTOT , , AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , , AVUSTUKSET , , MUUT TOIMINTAKULUT , , TOIMINTAKULUT , , TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , VEROTULOT , , VALTIONOSUUDET , , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 6001 KORKOTUOTOT , , MUUT RAHOITUSTUOTOT , , KORKOKULUT , , MUUT RAHOITUSKULUT , , RAHOITUSTUOTOT JA KULUT , , VUOSIKATE , , POISTOT JA ARVONALENTUMISET 7100 SUUNNITELMAN MUKAISET POIST , , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , , TILIKAUDEN TULOS , , TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,00 10

11 Tuloslaskelman menot 4 % 5 % 1 % 57 % 33 % Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Muut Tuloslaskelman tulot 4 % 41 % 9 % 2 % 4 % Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut 40 % Verotulot Valtionosuudet 11

12 Budjetti Budjetti RAHOITUSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen 9310 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHOITUS 9315 TULORAHOITUS 9320 VUOSIKATE TULORAHOITUS INVESTOINNIT 9355 PYSYVIEN VST INVESTOINNIT RAHOITUSOS. INVESTOINTEIHIN PYSYVIEN VST MYYNTITUOTOT 9366 PYSYVIEN VST VARS. MYYNTITUOTOT PYSYVIEN VST MYYNTITUOTOT INVESTOINNIT TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHOITUS RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 9410 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET 9411 ANTOLAINASAAM. LISÄYKSET ANTOLAINASAAM. VÄHENNYKSET ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET LAINAKANNAN MUUTOKSET 9461 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENN LAINAKANNAN MUUTOKSET RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVAROJEN MUUTOS

13 RAHOITUKSEN BUDJETTI Ulkoinen/Sisäinen Budjetti 2015 Budjetti RAHOITUS VEROTULOT 5000 Ansio- ja po tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuot VEROTULOT VALTIONOSUUDET 5510 Peruspalvelujen valtionosuus Verotulojen tasaus Muut opetus- ja kulttuuritoimen vos VALTIONOSUUDET RAHOITUSTUOTOT JA KULUT KORKOTUOTOT 6010 Korkotuotot antolainoista liikelait Korkotuotot sijoit. ja talletuksista Maksuliikennetilien korkotuotot Korkotuotot vesihuoltolaitokselta KORKOTUOTOT MUUT RAHOITUSTUOTOT 6100 Osinkotuotot ja osuuspo korot Viivästyskorkotulot Perintätulot 0 0 MUUT RAHOITUSTUOTOT KORKOKULUT 6210 Korkokulut lainoista KORKOKULUT MUUT RAHOITUSKULUT 6320 Viivästyskorot ja korotukset Perintäkulut Luottotappiot MUUT RAHOITUSKULUT ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYKSET LAINAKANNAN MUUTOKSET

14 INVESTOINNIT INVESTOINNIT Os Kp Hankkeen nimi Menot Tulot Menot Tulot Menot Tulot 900 INVESTOINNIT 901 YLEISHALLINTO 910 KUNNANVALTUUSTO KIINTEÄ OMAISUUS Tili 1100 Maa- ja vesialueet SIVISTYSLAUTAKUNTA IRTAIN OMAISUUS Tili 1173 Opettajien työtietokonehankinta YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA IRTAIN OMAISUUS Tili 1150 Ravintokeskus, astianpesukone Tili 1172 GPS-laite/rakennusvalvonta TALONRAKENNUS Tili 1127 Koulukeskuksen saneeraus Vanhainkodin sisäremontti Vanhainkodin vesikatto Tili 1134 Päiväkodin suoja-aita LIIKENNEVÄYLÄT Tili 1131 Siikaniemi/ tiestö Tili 1135 Satamatie Tili 1135 Rantinmäen metsäautotie Tili 1135 Ruuhimäen metsäautotie Tili 1150 Kivisalmen laituri Häyrylänrannan laiturin kunnostus/jatkaminen Häyrylänrannan vieraslaituri LIIKUNTA- JA ULKOILUPAIKAT Yleisurheilukentän peruskorjaus Tili 1125 Häyrylänrannan WC/huoltorakennus Tili 1130 Häyrylänrannan camping-alueen kunnostus VESI- JA VIEMÄRILAITOS Tili 1141 Verkoston lisäliittyjät Tili 1142 Viemärikaivojen saneeraustyö Tili 1151 Majakankaan vedenottamo MENOT TULOT ko. vuonna NETTO

15 KUNNAN YLEISTAVOITE - KIRISTYVÄN KUNTATALOUDEN TUOMIIN HAASTEISIIN VASTAAMINEN TALOUSSUUNNITELMA OSASTOITTAIN 2015 KESKUSHALLINTO YLEISTAVOITE: Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelupisteen perustamisen valmistelu 101 YLEISHALLINTO TUOTOT KULUT KASVU % -5, KATE KASVU % -6,25 Yleishallinnon tulosyksikköön kuuluvat valtuusto, tilintarkastus, vaalit, kunnanhallitus, toimikunnat, henkilöstöhallinto, kunnallisverotus ja varhaiseläkemaksut. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuustolle hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Lisäksi lautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Kunta ostaa tilintarkastuspalvelut tilintarkastusyhtiöltä. 102 JOUKKOLIIKENNE TUOTOT KULUT KASVU % 13, KATE KASVU % 14,08 Joukkoliikenteen säilyttäminen haja-asutusalueella nykyisessä laajuudessaan. Haja-asutusalueilla on joukkoliikennettä seuraavilla reiteillä: Hänniskylä Uurapohja Kirkonkylä, tarvittaessa Pukara 15

16 Jouhtikylä Kirkonkylä Neituri Kirkonkylä Leskelänkylä Kirkonkylä Sirkkamäki Kirkonkylä, tarvittaessa Lummukka Rossinkylä Kirkonkylä Särkisalo Pyhälahti Kirkonkylä Asiointikuljetukset järjestetään viikoittain eri kyläkunnilta, mikäli asiakkaita on vähintään 2,5 asiakasta/kuljetus. Kustannukset jakautuvat siten, että n. 50 % maksaa kunta ja lopun maksavat asiakkaat. 103 TOIMISTOPALVELUT TUOTOT KULUT KASVU % 7, KATE KASVU % 7,83 Asiakirjahallintajärjestelmän käyttöönoton selvittäminen. Toimistopalvelut tuottaa keskitetysti taloushallinnon- palkkahallinnon- ja tietotekniikan palvelut sekä yleishallinnon palveluja. 104 MAATALOUDEN EDISTÄMINEN 0 0 TUOTOT KULUT KASVU % 0, KATE KASVU % 0,70 Kunta ostaa maataloushallinnon palvelut yhteistoiminta- alueelta, johon kuuluvat Kannonkosken kunta, Konneveden kunta, Saarijärven kaupunki sekä Äänekosken kaupunki. Isäntäkuntana toimii Saarijärven kaupunki. 16

17 105 ELINKEINOTOIMINTA JA MARKKINOINTI TUOTOT KULUT KASVU % 18, KATE KASVU % 19,03 Kansallispuiston hyödyntäminen luontomatkailun kehittämisessä. Elinkeinotoiminnan neuvonta- ja kehityspalvelut kunta ostaa Ääneseudun Kehitys Oy:ltä. 106 TYÖLLISYYDENHOITO TUOTOT KULUT KASVU % 4, KATE KASVU % 7,08 Työpajatoiminnan jatkaminen ja kehittäminen. Kunta järjestää oppisopimuskoulutusta ilman ammatillista koulutusta oleville pitkäaikaistyöttömille. Yhtä aikaa enintään 4 henkilöä. Otetaan käyttöön kuntalisä yrityksille liittyen Työväylä-hankkeeseen. Tulosyksikköön kuuluvat Laukaan kunnan kanssa toteutettava Työväylä-projekti, joka on alkanut Hanke on 3-vuotinen. Työväylän tehtävänä on ohjata työttömiä henkilöitä töihin yrityksiin. Työpajalla on työssä palkkatuella työllistettyjä, kuntouttavassa työtoiminnassa ja työkokeilussa olevia henkilöitä. Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen on kunnan vastuulla ja tässä tehdään yhteistyötä sosiaalitoimen sekä eri viranomaisten kanssa. Kunta tukee yritysten oppisopimuskoulutusta, pitkäaikaistyöttömien työllistymistä yhdistyksiin sekä Työväylän kautta yrityksiin. Kunta järjestää kesätöitä nuorille yhteistyössä Konneveden 4H-yhdistyksen kanssa. 17

18 107 MUU KESKUSHALLINNON TOIMINTA TUOTOT KULUT KASVU % -1, KATE KASVU % -5,36 Tulosyksikkö koostuu seuraavista kustannuspaikoista: suhdetoiminta, huomionosoitukset, kokoustarjoilut, yleinen edunvalvonta, avustukset järjestöille ja isännöintipalvelut. Kunta myy yleisen edunvalvojan palveluja Keski-Suomen oikeusaputoimistolle. 100 KESKUSHALLINTO TUOTOT KULUT KASVU % 2, KATE KASVU % 2,61 18

19 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YLEISTAVOITE: Valmistautuminen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksiin 210 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMISTO 0 0 TUOTOT KULUT KASVU % -2, KATE KASVU % Uuden lautakunnan perehdyttäminen sosiaali- ja terveystoimen säännöksiin ja toimintaan Hallinto - sosiaalijohtajan palkkausmenot 60 % - sosiaali- ja terveyslautakunta 6-7 kokousta - lautakunnan asioiden valmistelu ja toimeenpano Sosiaaliasiamies - sosiaaliasiamiehen palvelut ostopalveluna Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskukselta Työvoiman monialainen yhteispalvelu - osallistuminen monialaisen työvoiman yhteispalvelutoimintaan 220 LASTEN PÄIVÄHOITO TUOTOT KULUT KASVU % -3, KATE KASVU % -3,59 Päivähoidon ohjaajan töiden yhdistäminen päiväkodin lastentarhanopettajan virkaan nykyisen viranhaltijan eläkkeelle jäännin jälkeen sekä lisääntyneen vuorohoidon järjestäminen pääosin nykyisen henkilöstön työvuorojärjestelyin. 19

20 Perhepäivähoito omassa kodissaan työskentelevää perhepäivähoitajaa - ryhmäperhepäiväkoti Tenhola: hoitoryhmä 12 lasta, vara- ja vuorohoito-järjestelyt - yksi lasten omassa kodissa työskentelevä perhepäivähoitaja kevät 2015 Päiväkoti - erityispäivähoitoa sisältävä (integroitu) 3-5 -vuotiaiden lasten hoitoryhmä - esikoululaisten iltapäiväryhmä - vara- ja vuorohoitojärjestelyt Muu lasten päivähoito (Lasten kotihoidon tuki) - lasten kotihoidon tuen maksatus keskimäärin perheelle 230 MUUT LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT TUOTOT KULUT KASVU % -15, KATE KASVU % -19,28 Lastensuojelupalveluiden tarkistaminen ja muuttaminen vuonna 2015 voimaan tulevan sosiaalihuolto- ja lastensuojelulain mukaisiksi Lastensuojelun avohuolto/perheiden avohuoltopalvelut - perhetyöntekijän palkkauskulut - avohuollon tukitoimet Lastensuojelun sijaishuolto - huostaan otettujen lasten sijaishuollon kustannukset Lastensuojelun jälkihuolto - tukitoimet huostaanoton jälkeen Kasvatus- ja perheneuvonta - perheneuvolan palvelujen osto Äänekosken kaupungilta Päivystyspalvelut - Kriisikeskus Mobilen kuntaosuus - sosiaalipäivitysyksikön palvelujen osto Jyväskylän kaupungilta Sosiaalityö - yhden sosiaalityöntekijän palkkauskulut 20

21 241 VAMMAISTEN PALVELUT TUOTOT KULUT KASVU % 18, KATE KASVU % 22,65 Palveluiden turvaaminen vammaisille kuntalaisille Vammaisten laitospalvelut - Suojarinteen kuntayhtymän eläkemaksut Toimintakeskus - aikuisten vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien työ- ja päivätoiminta Perhehoito - kehitysvammaisten perhehoito Asuntola Leppälintu - ohjatun asuntolan toimintakulut Vammaisten asumispalvelut - asumispalvelut yksityisissä hoito- ja palvelukodeissa 8 asiakkaalle - asumispalvelujen osto Laukaan kunnalta (kotikuntalain mukainen järjestely) Muut vammaisten palvelut ja tukitoimet - kuntoutusohjaus - vaikeavammaisten kuljetuspalvelut, apuvälineet ja asunnon muutostyöt - aikuisten avustajakulut - työtoiminnan ostopalvelut - vammaisten lasten ja nuorten hoito koulujen kesäloman aikana - ohjaajan palkkaus sivistystoimen kanssa Sosiaalityö - 40 % yhden sosiaalityöntekijän palkkausmenoista 245 PÄIHDEHUOLTO 98 0 TUOTOT KULUT KASVU % KATE KASVU % 0 21

22 Tavoitteet Päihdehuollon hoitopolun kehittäminen Hoitopalvelut - asiakaspalvelujen osto Äänekosken kaupungin päihdeklinikalta - päihdekuntoutusjaksot kuntoutuslaitoksissa - ohjaus ja neuvonta sosiaalityöntekijän palveluina 250 TOIMEENTULOTURVA TUOTOT KULUT KASVU % 19, KATE KASVU % 31,60 Työmarkkinatukiuudistuksen huomioiminen palveluissa yhdessä muiden hallintokuntien kanssa Toimeentulotuki: perustoimeentulotuki, täydentävä toimeentulotuki, ehkäisevä toimeentulotuki Kuntouttava työtoiminta: työtoimintaan osallistuvien matkakustannukset ja valtion korvaukset Työmarkkinatuki: työmarkkinatuen kuntaosuus, uudistus Sosiaalityö: osa-aikaisen (30h/viikko) sosiaalityöntekijän palkkauskulut 260 AVOSAIRAANHOITO TUOTOT KULUT KASVU % 4, KATE KASVU % 4,64 Avosairaanhoito on Keski-Suomen seututerveyskeskuksen toimintaa. 22

23 276 VANHUSTEN PALVELUT TUOTOT KULUT KASVU % 39, KATE KASVU % 29,61 Vanhuspalvelulain tarpeenmukaiset peruspalvelut ikääntyville kuntalaisille Vanhusten asumispalvelut - asumispalvelujen osto Laukaan kunnalta (kotikuntalain mukainen järjestely) Muistisairaiden asumispalvelut - asumispalvelujen osto Mediverkko Hoivapalvelut Oy:ltä 26 asiakkaalle Palvelukiinteistön välivuokraus - Villa Konneveden välivuokraus ja vuokratulot Omaishoidontuki - omaishoitajille maksettavat tuet ja vapaiden järjestäminen Kotihoito - kotisairaanhoito ja kodinhoitotoimi - uudet toimet neljä lähihoitajaa, sosiaaliohjaaja-vastuutyöntekijä, psykiatrian poliklinikan kotiuttaminen/sairaanhoitajan toimi, Tukipalvelut - ateria, pyykki-, sauna-, turva ja asiointipalvelu 280 SUUN TERVEYDENHUOLTO 0 0 TUOTOT KULUT KASVU % 20, KATE KASVU % 20,85 Suun terveydenhuolto on Keski-Suomen seututerveyskeskuksen toimintaa. 23

24 290 LAITOSHOITO 0 0 TUOTOT KULUT KASVU % -0, KATE KASVU % -0,67 Laitoshoito (lyhyt- ja pitkäaikaishoito) on Keski-Suomen seututerveyskeskuksen toimintaa. 295 ERIKOISSAIRAANHOITO 0 0 TUOTOT KULUT KASVU % -6, KATE KASVU % -6,67 Erikoissairaanhoidon palvelut ostetaan Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä. Psykiatrisen sairaanhoitajan tehtävän kotiuttaminen kuntaan. 201 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TUOTOT KULUT KASVU % 7, KATE KASVU % 4,64 Tulojen kasvu 39 % 24

25 SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISTAVOITE: Sivistystoimen muutoksiin valmistautuminen 311 SIVISTYSTOIMISTO 0 0 TUOTOT KULUT KASVU % 33, KATE KASVU % 33,21 Tavoite: Varhaiskasvatuksen siirron valmistelu sosiaalitoimesta sivistystoimen alaisuuteen Uuden lautakunnan perehdyttäminen sivistystoimen säännöksiin ja toimintaan Sivistyslautakunnalle kuuluvien asioiden valmistelu, hoitaminen ja toimeenpaneminen hallintosäännön mukaisesti. 301 PERUSKOULUT TUOTOT KULUT KASVU % -1, KATE KASVU % -1,25 Opetussuunnitelmien uudistamistyön käynnistäminen Koulun nuorisotyön ja kerhotoiminnan kehittäminen valtion erityisavustuksella Ympäristö- ja luontopainotuksen tuominen uuteen opetussuunnitelmaan Opetusta järjestetään perusopetuslain ja asetuksen sekä opetussuunnitelmien mukaisesti. Opetussuunnitelmat on päivitetty opiskeluhuollon osalta Opetushallituksen määräämien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti voimaan tulleen oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukanaan tuomia velvoitteita noudatetaan toiminnan järjestämisessä. Konneveden alakoulujen ja yläkoulun toimintaa kehitetään yhtenäisen perusopetuksen suunnassa. Ympäristö- ja luontopainotusta toteutetaan opetuksessa läpäisyperiaatteella. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategian tavoitteet huomioidaan opetuksen suunnittelussa. 25

26 302 LUKIOT TUOTOT KULUT KASVU % 1, KATE KASVU % -7,76 Lukion opetuksen monipuolistaminen yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa verkkovälitteisesti. Työelämäyhteistyön kehittäminen eri oppiaineissa mukana osuuskunta TEHOTEAM. Luontolukiokurssien järjestäminen yhteistyössä Jyväskylän Yliopiston Konneveden tutkimusaseman kanssa niveltäen uuteen Etelä-Konneveden kansallispuistoon. Toisen asteen rakennemuutoksen seuraaminen ja valmistelu. Lukion toimintaa pyritään varmistamaan tulevaisuudessa kustannustehokkaasti yhteisten verkkovälitteisten oppimisympäristöjen kautta. Tutkiva oppiminen on osana oppiaineiden integrointia ja kansainvälisyyskasvatusta vahvistetaan IMAILE- projektilla. Myös sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin valmistaudutaan. Lukiossa toteutetaan Opetushallituksen rahoittamia hankkeita. 303 AIKUISKOULUTUS JA MUSIIKKITOIMINTA 0 0 TUOTOT KULUT KASVU % -5, KATE KASVU %.5,14 Taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön järjestäminen ja kehittäminen. Paikallisten koulutus- ja kulttuuritapahtumien järjestäminen Kansalaisopisto tarjoaa kuntalaisia kiinnostavia laadukkaita kursseja ja tiedottaa niistä aktiivisesti. Taidekasvatuksella opetetaan soittotaidon perusteita ja kehitetään niitä edelleen. Taidekasvatuksella vahvistetaan myös myönteisen musiikkisuhdetta. Ala-Keiteleen Musiikkiopisto järjestää vuosittain oppilaskonsertteja. 26

27 304 VAPAA-AIKATOIMI TUOTOT KULUT KASVU % -5, KATE KASVU % -11,14 Vapaa-aikatoimen palvelujen turvaaminen. Nuorisotyö Nuorisotalo Kukkulan toiminnan järjestäminen kouluremontin mukanaan tuomat muutokset huomioiden. Nuorisovaltuuston vaalit lokakuussa Yhteistyö muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa korostuu. Liikunta Painopiste lasten ja nuorten liikunnassa. Kerhotoiminnan kautta pyritään lisäämään lasten ja nuorten liikuntaharrastuksia. Järjestetään mahdollisuuksien mukaan kesäajalle urheilukerhoja ja uimakoulu. Etsitään mahdollisia uusia yhteistyökumppaneita. Kulttuuri Kotiseutumuseon toiminta keskittyy kesäaikaan. Perinteen tallentamista tehdään yhteistyössä Konneveden Kotiseutuyhdistyksen kanssa. Juhlapäivät järjestetään (itsenäisyyspäivä, veteraanipäivä ja kaatuneiden muistopäivä) yhteistyössä srk:n ja järjestöjen kanssa. Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa pyritään lisäämään. 305 KIRJASTO TUOTOT KULUT KASVU % -1, KATE KASVU % -1,46 Keski-kirjastoihin liittymisen aiheuttamien muutosten huomioiminen kirjaston toiminnassa. Kirjasto hankkii vuosittain kirjoja (n: 1500 kpl), AV-aineistoa ja sanoma- ja aikakauslehtiä, olemassa olevan kokoelman lisäksi, lainattavaksi tai paikan päällä luettavaksi. Kirjasto ylläpitää ja tarjoaa asiakkaiden käytettäväksi kolme asiakaspäätettä internetin tiedonhakua ja yhden päätteen kirjaston aineistotietokannan tutkimista varten. Kirjastoauto huolehtii pääsääntöisesti hajaasutusalueiden sivukylien kirjastopalveluista on -line yhteydellä toimivan kirjasto-ohjelman avulla. 27

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA KONNEVEDEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 KUNNANHALLITUS 11.11.2013 126 KUNNANVALTUUSTO 18.11.2013 41 Sisällys YLEISPERUSTELUT... 3 KUNNAN ALUE, SEUDULLINEN ASEMA, KUNTARAKENNE JA VÄESTÖ...

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

TP Budjetti Budjetti Muutos %

TP Budjetti Budjetti Muutos % Mäntyharjun kunta Sivu 1 Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen 13:52:24 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO 2013- Henkilöstökulut -35 439-47 360-86 260 82,1 Palvelujen ostot -52 352-53 820-42 260-21,5 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA TALOUSLUKUJEN VERTAILUA Keuruu vs. selvitysalue Tero Mäkelä LUVUT ON LASKETTU SEURAAVASTI: Tuloslaskelmista on poistettu kertaluonteiset erät, koska ne eivät ole pysyviä Verotulot on laskettu Keuruun veroprosenteilla,

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Talousarvio Kunnanhallitus

Talousarvio Kunnanhallitus Talousarvio 2017 Kunnanhallitus 17.10.2016 TULOSLASKELMA Tp 2015 TA 2016 Raami 2017 Ta 2017 Ulkoinen Erotus raami 2017/ta 2017 Tuotoissa vähennystä muut tuet ja avustukset 183 400 Lisäystä asuntojen vuokrat

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Toteutuma TA TA-EHD. Muutos-% TA TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT ,6

Toteutuma TA TA-EHD. Muutos-% TA TOIMINTATUOTOT , TOIMINTAKULUT ,6 JOUTSAN KUNTA Sivu 1 002010 PERUSTURVA HALLINTO 3010 TOIMINTATUOTOT 111 284 118 170 123 640 4,6 3500 TOIMINTAKULUT -111 284-118 170-123 640 4,6 3600 TOIMINTAKATE 0 0 0 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 0 0

Lisätiedot

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen Oriveden kaupunki Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01. 01. 2015-30.06.2015 00005101 TEKNISTENPALVELUJEN HALLINTO 3001 Myyntituotot 2 492,56-100,0-2 492,56 3300 Tuet ja avustukset 12 295 12 295 12 295,00 12 295

Lisätiedot

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kunnanhallitus 286 19.11.2013 Kunnanhallitus 299 03.12.2013 Kunnanhallitus 314 09.12.2013 Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelma KHALL 286 Kunnanjohtaja Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen Oriveden kaupunki Sivu 1 00005101 TEKNISTEN PALVELUJEN HALLINTO 3001 Myyntituotot 2 465,14-100,0-2 465,14 3300 Tuet ja avustukset 12 295 12 295 12 295,00 12 295 12 295 2 465,14 20,0 9 829,86 4001 HenkiIästäkulut

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2013 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2013 kvalt 18.12.2012 1 Lapinlahden kunta Organisaatiokaaviot, värisymbolit Osasto Tulosalue Tulosalue Tulosyksikkö

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille laadinnan lähtökohdat

Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille laadinnan lähtökohdat Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille 2013-2014 laadinnan lähtökohdat Loviisan kaupungin talousnäkymät. Huhtikuun toteumatietojen perusteella tilikaudelle 2011 ennustetaan noin 0,9

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen Someron kaupungin organisaatio Vuosi 2014 1.11.2014 alkaen Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Sij. Anne Liimatainen

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj. 2013 2014 2015

Tilinp. Ed.Bud. Budj. 2013 2014 2015 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA Myyntituotot 851.556 749.350 827.750 Maksutuotot 38.801 50.100 60.700 Tuet ja avustukset 35.587 10.700 1.500 Muut toimintatuotot 646.085 598.550 374.545 1.572.029

Lisätiedot

Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as.

Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as. 6 Nettokäyttökustannukset (pl. liiketoiminta), /as. 5 4 3 2 1 Nettokäyttökustannukset yhteensä pl. liiketoiminta, /as. Hankasalmi 3 266 3 474 3 727 3 948 4 157 4 38 4 558 4 818 4 973 5 495 5 675 Joutsa

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot