KOKOUSKUTSU KOKOUKSEN AIKATAULU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKOUSKUTSU KOKOUKSEN AIKATAULU"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU Tervetula Uudenmaan Partipiiri ry:n sääntömääräiseen kevätkkukseen. Kevätkkus pidetään sunnuntaina kell Karkkilan seurakuntatallla (Huhdintie 9, Karkkila). Keskustelu ja kmmentinti kevätkkuksen asiista n alitettu sitteessa: https://tdaysmeet.cm/kevatkkus14. Alusta n avinna kaikille kysymyksille ja humiille ennen kkusta ja kkuksen aikana. KOKOUKSEN AIKATAULU Valtakirjjen tarkistus ja äänestyslippujen jak Kkus alkaa, liput saapuvat ja Uusmaalaisten laulu n Kkus keskeytetään Kkuskahvit n Kkus jatkuu n Kkus päättyy, liput pistuvat ja Partimarssi Tervetula! Helsingissä Hallituksen pulesta Tea Hurme Timinnanjhtaja Liitteet Saapumishje Lippukunnan valtakirja ja äänimäärälista Kkuksen esityslista ja menettelytavat Alustava timintasuunnitelma 2015 Timintakertmus ja tilinpäätös 2013 Hum! Kkuspaperit n lähetetty vain sinulle lippukunnanjhtaja, jten hulehdithan tiedtuksesta lippukunnassasi. Piirin kkuksiin vat kaikki tervetulleita. Uudenmaan Partipiiri ry Partiasema: Töölönkatu Helsinki Puh. (09) Faksi (09)

2 laskutettu maksettu lpk:n äänet Ankkuriparti ry Artjärven Eränkävijät ry Eräkamut ry Haarajen Törmän Tähystäjät ry Hangn Meriverst ry Hiiden Hittavaiset ry Hiistulen Tytöt ry Hyvinkään Metsätytöt ry Hyvinkään Miiluparti ry Hyvinkään Nummenpjat ry Hyökäparti ry Inkn Samilijat ry Jaalan Jalpeurat ry Jkiparti ry Juklan Veljet ja Siskt ry Järvenpään Metsänkävijät ry Kalevan Kipunat ry Kantvikin Tulentekijät ry Karkkilan Partisiskt ry Karkkilan Partiveikt ry Kellkntit ry Keravan Krvenpjat ry Kiehiset ry Kirkknummen Metsänkävijät ry Kirnun Kiertäjät ry Klapaset ry Kuninkaantien Kipinät ry Kuusanksken Metsänkävijät ry Kuusanksken Partitytöt ry Lahelan Palkärjet ry Lapinjärven Peurat ry Lepsämän Parti ry Linnajen Partilaiset ry Lhjan Eräveikt ry Lhjan Nummitytöt ry Lhjanharjun vartijat ry Martin Parti ry Muijalan Menninkäiset ry Mäntsälän Metsäkävyt Nummen Samjat ry Paijalan Peurat ry Plaris ry Prnaisten Slmu ry Prvn Metsänkävijät ry Prvn Plunlöytäjät ry Pukkilan Parti ry Puskapartilaiset ry Raaseprin Rautamyrtit ry Rajamäen Metsänkävijät ry Rajan Reippaat ry Sammatin Slmut ry Savin Suvisiskt Sipn Hukat ry Siuntin Kskikarat ry Tlkkisten Eräketut ry Tuusparti ry Upinniemen Merisissit ry Valkealan Klmisihtu ry Valntujat ry Veikklan Eräveikt ja haltiat ry Vihdin Plunlöytäjät ry Virkkalan Tulentekijät ry Vivamn Virittäjät ry Piirin surat jäsenet

3 PIIRIN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS KARKKILASSA ESITYSLISTA KOKOUKSEN AVAUS Piirinjhtaja Antti Kistinen (SiHu) avaa kkuksen. Uudet partijhtajavaltakirjat (kulutusministeriö) Huminsitukset (palautetimikunta, piha) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Valitaan kkukselle puheenjhtaja. Partijhtaja Minna Karhunen (HMT) n käytettävissä. Kkussihteeriksi kutsuttaneen timinnanjhtaja Tea Hurme. Valitaan kkukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa lippukunnista. Valitaan kkukselle kaksi ääntenlaskijaa lippukunnista. Tdetaan paikalla levien lippukuntien ja äänien määrä. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Tdetaan kkuksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Piirin sääntöjen mukaan kutsu piirin kkuksiin n lähetettävä lippukuntiin vähintään kaksi viikka ennen kkusta. Kkuskutsut n pstitettu KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytään kkuksen työjärjestys. KOKOUKSEN MENETTELYTAVAT Hyväksytään kkuksen menettelytavat. Liitteenä n esitys kkuksen menettelytaviksi. TOIMINTAKERTOMUKSEN 2013 VAHVISTAMINEN Piirin varajhtaja Pekka Urhnen (KiMe) esittelee timintakertmuksen. Liitteenä n hallituksen esitys timintakertmukseksi. Vahvistetaan piirin timintakertmus TILINPÄÄTÖKSEN 2013 VAHVISTAMINEN Talusministeri Tiina Witikkala (KeTy) esittelee tilinpäätöksen. Liitteenä n hallituksen esitys tilinpäätökseksi. Vahvistetaan tilinpäätös VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE Kuullaan tilintarkastajien lausunt. Myönnetään vastuuvapaus vuden 2013 hallitukselle ja muille tilivelvllisille. ALUSTAVA TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Keväällä 2013 käynnistyi uusi strategiaprsessi: Parti Sumessa Uusiutuva strategia Uusi nelivutisstrategia hyväksytään SP-FS jäsenkkuksessa Piirinjhtaja esittelee tiedksi kkukselle strategiaprsessin kulkua ja strategian tulevaa sisältöä, jhn alustava timintasuunnitelma phjautuu. 10. Piirin varajhtaja esittelee alustavan timintasuunnitelman Liitteenä n hallituksen esitys alustavaksi timintasuunnitelmaksi. Vahvistetaan alustava timintasuunnitelma vudelle PIIRIN JÄSENMAKSU VUODELLE 2015 Hallitus esittää Uudenmaan Partipiirin jäsenmaksuksi 27,90 sekä I- että II-jäseniltä vunna Talusministeri esittelee. Hyväksytään piirin jäsenmaksu vudelle Uudenmaan Partipiiri ry Partiasema: Töölönkatu Helsinki Puh. (09) Faksi (09)

4 Valtuutetaan piirin timinnanjhtaja tarvittaessa vapauttamaan jäsenmaksun maksamisesta ssiaalisin perustein. Esimerkiksi js jäsenen taludellinen tilanne hunntuu äkillisesti sairauden, työttömyyden tai perhesyiden vuksi PIIRIN EDUSTAJAT SUOMEN PARTIOLAISET-FINLANDS SCOUTER RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄISIIN KOKOUKSIIN Hallituksen esitys piirin edustajiksi Sumen Partilaiset Finlands Scuter ry:n sääntömääräisiin kkuksiin: Antti Kistinen, Pekka Urhnen, Henny Jaakkla, Kia Knaapila, Perttu Pihlajaviita, Antti Reinikainen, Ilna Turunen, Emmi Uutela ja Tiina Witikkala. Hallitus valtuutetaan täydentämään delegaatita tarvittaessa. SP-FS jäsenkkus järjestetään Päätetään piirin edustajista Sumen Partilaiset Finlands Scuter ry:n sääntömääräisiin kkuksiin hallituksen esityksen mukaisesti. Piirinjhtaja esittelee. VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN JA TOIMEKSIANTO Piirinjhtaja esittelee syksyllä 2014 timitettavia vaaleja. Päätetään asettaa vaalitimikunta valmistelemaan syyskkuksessa käytäviä vaaleja. Kevätkkus vahvistaa vaalitimikunnan timeksiannn: - Vaalitimikunta etsii ehdkkaita avimiin pesteihin: piirinjhtaja, piirin varajhtaja, viestintäministeri, kulutusministeri, alueministeri, hjelmaministeri ja varaministeri, sekä mahdllisesti muihin avautuviin pesteihin. - Vaalitimikunta ei aseta ehdkkaita valintajärjestykseen. - Vaalitimikunta aktivi lippukuntia ehdkkaiden etsintään sekä vastaanttaa ehdtuksia. - Vaalitimikuntaan nimetään riittävän mnta jäsentä yhden timiessa kknkutsujana, lisäksi timikuntaan kuuluu hallituksen nimeämä edustaja. PIIRIN KASVUSUUNNITELMA Piirin syyskkuksessa 2013 käynnistettiin kasvu- ja aktiivisuuskilpailu. Kilpailu n nyt päättynyt. Piirinjhtaja ja alueministeri jakavat palkinnt. Vuden 2013 aikana Uudenmaan Partipiirin jäsenmäärä kasvi ennätykselliset 19 prsenttia. Vaikka jäsenmäärä n kasvanut, n Uudellamaalla 7 22-vutiaita partissa vain 3,5 prsenttia ikälukista vutiaiden ikälukista partissa n Uudellamaalla 4,7 prsenttia ja vutiaiden ikälukista 1,4 prsenttia. Valtakunnallisesti asetetut tavitteet mainituille ikälukille vat 9 prsenttia ja 2,5 prsenttia. Partipiirin tavitteena n kasvattaa jäsenmäärää tavitteiden mukaisesti, kska suuremmat resurssit takaavat paremmin timinnan laadun ja sen, että partikasvatuksen vaikuttavuus lasten ja nurten kasvuun n laajaa piirin timinta-alueella. Meidän kaikkien n yhdessä tehtävä kasvun eteen jatkssakin paljn työtä, jtta mahdllisimman suuri jukk lapsista ja nurista pääsee partin ja tavitteet täyttyvät. Piirinjhtaja esittelee piirin kasvusuunnitelmia. Merkitään tiedksi MUUT ASIAT Sääntöjen mukaan kevätkkuksessa käsiteltäväksi halutut asiat n timitettava hallitukselle tammikuun 15. päivään mennessä. Hallitukselle ei le timitettu muita asiita kkukseen. ILMOITUSASIAT Ilmitusasiat merkitään tiedksi. KOKOUKSEN PÄÄTÖS Kkuksen puheenjhtaja päättää kkuksen.

5 PIIRIN SÄÄNTÖM ÄÄRÄISET KOKOUKSE T MENETTELYTAPAESITYS PIIRIN KOKOUKSEN MENETTELYTAVAT YLEISTÄ ASIOIDEN KÄSITTELYST Ä Puheenvurn käyttäjä / esityksen tekijä ilmittaa puheenvura käyttäessään ensin nimensä ja lippukuntansa. Piirihallituksen esitykset vat käsittelyn phjana. Äänestykseen tulevat tarvittaessa kannatetut (tisen lippukunnan timesta) asiaehdtukset. Kannatus n ilmaistava myönnetyssä puheenvurssa. Asiaehdtukset timitetaan kirjallisesti kkuksen puheenjhtajalle. Kaikissa asiissa tulee päätökseksi se, jnka kannalle äänestyksiin sallistuvien enemmistö asettuu. Kkuksen päätökseksi tulee hallituksen esitys, mikäli asiassa ei le tehty vastaehdtuksia tai äänestystä ei suriteta. Äänestystilanteessa lippukunnalla n yksi ääni jkaista alkavaa 25 jäsenmaksun maksanutta jäsentä khden. Äänet määräytyvät syyskkukseen jäsenmaksutilanteen mukaan ja kevätkkukseen jäsenmaksutilanteen mukaan. Kkuksella n ikeus tehdä ehdtuksia päätöksiin liitettäväksi pnsiksi. Kannatettujen pnsien liittämisestä päätösehdtuksiin päätetään äänestämällä. Pnnet timitetaan kirjallisesti kkuksen puheenjhtajalle. Hallituksen pnsivastauksia ei hyväksytä eikä niistä äänestetä, vastaukset merkitään tiedksi. Esittelyn jälkeen vastauksista käydään yleiskeskustelu. H E NKILÖVAALIT Henkilövaaleissa käsitellään kaikki esitykset ilman ehdtuksen kannattamista. Kkuksessa käytävissä henkilövaaleissa käytetään suljettua lippuäänestystä. Piirin säännöissä ei mainita hallituksen jäsenten salkkujaista. Vakiintuneen tavan ja järjestön kehittämishankkeen vaikutuksesta hallitus esittää, että uudet hallituksen jäsenet valitaan salkullisina timialjen/ministeriöiden jhtn esityslistan mukaisesti. TOIMI NTAKERTO MUS Hallitus esittelee timintakertmuksen kknaisuudessaan. Esittelyjen jälkeen käydään timintakertmuksesta yleiskeskustelu, jnka aikana ei tehdä muuts- tai lisäysehdtuksia. Yleiskeskustelun jälkeen yksityiskhtainen keskustelu, jllin muuts- tai lisäysehdtukset tehdään kirjallisina ja esitellään kkukselle. Muuts- ja lisäysesitysten tulee lla kannatettuja tisen lippukunnan timesta, jtta niistä äänestetään. Krjausesitykset eivät vaadi kannatusta, jtta niistä vidaan äänestää tarvittaessa. Henkilöiden nimiin ja lippukuntiin liittyvät krjaukset timitetaan kirjallisena kkuksen puheenjhtajalle. Äänestykset suritetaan ensin keäänestyksenä. Mikäli keäänestyksen jälkeen muutsesityksen tehnyt tai hallituksen edustaja pyytää, lasketaan äänet varsinaisessa äänestyksessä. Timintakertmus hyväksytään lpuksi kknaisuutena mahdllisesti tehdyt muutkset humiiden. Äänestykset suritetaan avimina käsiäänestyksinä nstaen äänestyslippua kkuksen puheenjhtajan hjeiden mukaisesti TILINPÄÄ TÖS Hallitus esittelee tilinpäätöksen kknaisuudessaan. Esittelyn jälkeen tilinpäätöksestä käydään yleiskeskustelu ja yksityiskhtainen keskustelu. ILMOITUSASIAT Ilmitusasiat vat lyhyitä ilmitusasiita tiedksi kkukselle. Kenellä tahansa kkusedustajalla n mahdllista ilmittaa kkukselle jstakin asiasta. Ilmitusasiista ilmitetaan kkuksen puheenjhtajalle kahvitaukn mennessä ja ilmitusasiihin liittyvä näytettävä materiaali timitetaan sihteeristölle kkuksen kahvitaukn mennessä. Uudenmaan Partipiiri ry Partiasema: Töölönkatu Helsinki Puh. (09) Faksi (09)

6 ALUST AV A TOIM INT A SU UNNITELM A 2015 YHTEISTYÖN JUHLAA UUDENMAAN PARTIOPIIRI KASVU JATKUU Uudenmaan Partipiirin alueella khderyhmästä edelleen vain pieni sa kuuluu partin. Viimeisten vusien aikana kasvua n saatu aikaan, mutta sen pitää jatkua. Jäsenmäärän kasvu tulee pysymään timintasuunnitelmissa vielä pitkään. OHJAAJAYHTEISTYÖ Ohjaajayhteistyöstä n saatu hyviä kkemuksia. Ohjaajien ja hjaajayhteistyön avulla saadaan partitiminnan laatu varmistettua ja tas mitattua. NÄKYVYYS VERKOSSA Piiri ja sen lippukunnat näkyvät verkssa. Suurin este partin liittymiselle n tiedn puute. Verkknäkyvyydellä tehdään partista mielenkiintisempi ja tunnetumpi harrastus. MONIKULTTUURISUUS ON OSA TOIMINTAA Mnikulttuurisuusprjektien jälkeen mnikulttuurisuuden tulee lla aidsti sa Uudenmaan Partipiirin timintaa ja sen tulee näkyä myös timintasuunnitelmassa. MATALAMPI KYNNYS VAPA AEHTOISILLE Kasvava määrä partilaisia tarvitsee kasvavan määrän vapaaehtisia tukemaan timintaa. Uusien vapaaehtisten tulemista piirin ja sen lippukuntiin tulee helpttaa. PROJEKTIT Luhi Histriikki Piirileiri 2017 Suurleiri 2016 Uudenmaan Partipiiri ry Partiasema: Töölönkatu Helsinki Puh. (09) Faksi (09)

1 Kokouksen avaus Veisataan Siionin virsi ja Herättäjä-Yhdistyksen puheenjohtaja Jukka Hautala avaa kokouksen.

1 Kokouksen avaus Veisataan Siionin virsi ja Herättäjä-Yhdistyksen puheenjohtaja Jukka Hautala avaa kokouksen. 1 Herättäjä-Yhdistys PL 21 62101 Lapua Puh. 06-4335 700 Fax 06-43 87 430 1 / 6 HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS r.y:n VUODEN 2015 VUOSIKOKOUS Esityslista (Laaja) AIKA Perjantai 3.7.2015 klo 16.00 PAIKKA Sotkamon kirkko,

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Puheenjohtajan nuotit yhtiökokouksen johtamiseen

Puheenjohtajan nuotit yhtiökokouksen johtamiseen Puheenjohtajan nuotit 1 (7) Puheenjohtajan nuotit yhtiökokouksen johtamiseen 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN Koollekutsujan nimeämä henkilö, normaalisti hallituksen pj, avaa kokouksen ja toivottaa osallistujat

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Sivu 1 / 6 OLARIN VOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Olari Gymnastics Association. Yhdistyksen nimestä

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen Vanhustyön Keskusliitt Ry / Elisa ikä hjelman krdinaati Iäkkäiden ihmisten psykssiaalisen hyvinvinnin edistäminen Yhteenvet järjestöille suunnatusta kyselystä Reija Heinla & Katja Hel 20.2.2012 Sisältö

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa Kuluttajan tukimateriaali Välkkäri kulutuksen tteuttamiseksi alakulussa Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali 8.5.2014 Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali

Lisätiedot

HELSINGIN HUONOKUULOISET ry. S Ä Ä N N Ö T

HELSINGIN HUONOKUULOISET ry. S Ä Ä N N Ö T Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 19.02.1994, vahvistettu Kuulonhuoltoliiton liittovaltuuston kokouksessa 23.04.1994, sekä merkitty Yhdistysrekisteriin 05.12.1995. HELSINGIN HUONOKUULOISET

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Yhtymähallitus 21.4.2010 68 Yhtymävaltuusto 5.5.2010 7 Yhtymävaltuustosta ja yhtymähallituksesta käytetään jäljempänä nimitystä valtuusto ja hallitus Hyväksytty 5.5.2010 Voimaan

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti LUONNOS 04.04.2014 2.4.2014 Palveluverkktyöryhmä 7.4.2014 jhtryhmä SALPAUSSELÄN UUSI KUNTA 2017 Hllla, Hämeenkski, Iitti, Kärkölä, Lahti, Nastla Pintaala 2191 km2 Väkiluku 154 139 as Ikäjakauma 014v 15,55

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu Mirja Mahknen Liiku - leiki - kehity Psykmtrinen pienryhmäkkeilu Metrplia Ammattikrkeakulu Erikistumispinnt Psykmtriikka timinyakyvyn tukena Kehittämistyö 26.5.2011 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikk Sivumäärä

Lisätiedot

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003 Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry VUOSIKOKOUS Aika 08.02.2003 kello 12:00 Paikka Oulun pääkirjasto, Pakkalansali, Kaarlenväylä 3, Oulu Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Aikuisneurologinen Fysioterapiayhdistys

Lisätiedot

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Triathlonliitto ry, ruotsiksi Finlands Triathlonförbund rf Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään

Lisätiedot

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 3 2. KAVIOURAN SYNTY 4 3. TAVOITTEEMME 5 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME 8 4.1. YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Bioanalyytikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toiminta-alueena on Imatra, Joutseno,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen fotoniikan seura ry, englanniksi Photonics Finland, jota näissä säännöissä kutsutaan Yhdistykseksi. Kansainvälisissä,

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

2 Yhdistyksen tarkoituksena on Kuuloliiton jäsenyhdistyksenä:

2 Yhdistyksen tarkoituksena on Kuuloliiton jäsenyhdistyksenä: 1(8) VANTAAN KUULOYHDISTYKSEN ry:n SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Vantaan Kuuloyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Vantaan kaupunki. ja toiminta - alueena on

Lisätiedot

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Marjatta Kaurala Mitä kuuluu vangin läheisille? Ssiaalisen tilanteen kartitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Mnisteita 3/2009 Marjatta Kaurala: Mitä kuuluu vangin läheisille?

Lisätiedot

ITÄ-VANTAAN KOKOOMUS RY 19.6.2012

ITÄ-VANTAAN KOKOOMUS RY 19.6.2012 Vahvistettu puoluehallituksessa 28.8.2001 1 ITÄ-VANTAAN KOKOOMUS RY SÄÄNNÖT 19.6.2012 I LUKU NIMI JA TARKOITUS 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Itä-Vantaan Kokoomus ry. Yhdistys kuuluu paikallisyhdistyksenä

Lisätiedot

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT Vuosikokous hyv. 21.3.2011 VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vesiliikuntakeskus ry-vattenidrottscentrum rf ja sen kotipaikka on

Lisätiedot