1 Kokouksen avaus Veisataan Siionin virsi ja Herättäjä-Yhdistyksen puheenjohtaja Jukka Hautala avaa kokouksen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 Kokouksen avaus Veisataan Siionin virsi ja Herättäjä-Yhdistyksen puheenjohtaja Jukka Hautala avaa kokouksen."

Transkriptio

1 1 Herättäjä-Yhdistys PL Lapua Puh Fax / 6 HERÄTTÄJÄ-YHDISTYS r.y:n VUODEN 2015 VUOSIKOKOUS Esityslista (Laaja) AIKA Perjantai klo PAIKKA Sotkamon kirkko, Ristijärventie 1 1 Kokouksen avaus Veisataan Siionin virsi ja Herättäjä-Yhdistyksen puheenjohtaja Jukka Hautala avaa kokouksen. Kokouksen avauksen yhteydessä luovutetaan Herättäjä-Yhdistyksen pöytäviirit Osmo Kankaalle, Seppo Samilalle, Sotkamon seurakunnalle ja Sotkamon kunnalle 2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kahdeksan ääntenlaskijaa Kokouksen puheenjohtajaksi esitetään kutsuttavaksi Ilkka Mattila Kokouksen sihteeriksi esitetään kutsuttavaksi Herättäjä-Yhdistyksen toiminnanjohtaja Simo Juntunen Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin: Sihteeriksi valittiin: Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan: ja Ääntenlaskijoiden valinta Ääntenlaskijoiksi valitaan kahdeksan henkilöä: 1. (ääntenlaskijoiden puheenjohtaja) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esittely: Kokouksesta oli ilmoitettu sääntöjen 8 mukaisesti kesäkuun 2015 alussa ilmestyneessä Hengellisessä Kuukauslehdessä. Lisäksi kokouksesta oli ilmoitettu kaikille jäsenille lähetetyssä Yhteen hiileen lehdessä. Päätösehdotus/toiminnanjohtaja:

2 2 Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Vuosikokoukseen osallistui? äänioikeutettua henkilöjäsentä ja? yhteisöjäsentä. 4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys Päätösehdotus/hallitus Hyväksytään esityslista (Yhteen hiileen 2015, s. ) kokouksen työjärjestykseksi. Sääntöjen 10 mukaan hallitukselle olisi tullut tehdä maaliskuun loppuun mennessä esitys, mikäli kokouksessa halutaan ottaa käsiteltäväksi muita asioita. Hallitus on saanut 25 jäsenen esityksen/jäsenaloitteen maallikko teemavuoden viettämisestä vuonna Kyseinen esitys ja siihen liittyvä hallituksen vastaus ja päätösesitys käsitellään esityslistan kohdassa 12. Kokouksen työskentelyn sujuvuuden varmistamiseksi sopinee, että mahdollisten puheenvuorojen pituudet rajataan 2 minuuttiin. 5 Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastuskertomus Esittely/toiminnanjohtaja: Hallituksen esitys Herättäjä-Yhdistyksen vuosikertomukseksi ja tilinpäätökseksi vuodelta 2014 on esitetty jäsenille lähetetyssä Yhteen hiileen lehdessä Toiminnanjohtaja Simo Juntunen käyttää esittelypuheenvuoron vuosikertomuksesta ja toimistopäällikkö Hanna Maunula käyttää esittelypuheenvuoron tilinpäätöksestä Tilintarkastuskertomus on esitetty yhteen hiileen lehdessä. Päätösehdotus: Vuosikokous käy keskustelun tilinpäätöksestä ja vuosikertomuksesta sekä merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen 6 Herättäjä-Yhdistyksen vuoden 2014 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen Esittely: Vuosikokous päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille 7 Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus Päätösehdotus/hallitus Hallitus esittää vuosikokouksen vahvistettavaksi seuraavia jäsenmaksuja vuodelle 2016: - vuosijäsen 25 euroa - nuorisojäsen (alle 24-vuotias) 10 euroa - Yhteisöjäsenen jäsenmaksu on kaksikymmenkertainen vuosijäsenmaksu eli 500 euroa.

3 3 8 Päätetään hallitukseen valittavien jäsenten lukumäärästä Esittely/toiminnanjohtaja: Herättäjä-Yhdistyksen uusien sääntöjen kohdassa 5 HALLITUS: Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdeksästä kahteentoista (9-12) vuosikokouksen valitsemaa jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan kolmannen vuosikokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenistä on vuosittain kolme tai neljä erovuorossa. Sama jäsen voidaan valita enintään kolmeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi Herättäjä-Yhdistyksen hallitus on lisännyt vuosikokouksen esityslistaan tämän pykälän 8, jossa päätetään hallitukseen valittavien jäsenten lukumäärästä. Tänä vuonna ja ensi vuonna erovuorossa hallituksesta on neljä jäsentä. Vuosikokouksessa vuonna 2013 hyväksyttyjen uusien sääntöjen hallitusta koskevan sääntömuutoksen tarkoituksena on ollut pienentää hallituksen koko 12 jäsenestä 9 jäseneen niin kuin vuosikertomuksessa mainitaan.. Tämä hallituksen koon pienentäminen voi tapahtua vaiheittain kolmen vuoden aikana. Sen takia uusissa säännöissä pykälä 5 on muotoiltu siten, että hallitukseen kuuluu 9-12 jäsentä ja erovuorossa on vuosittain kolme tai neljä jäsentä. Kyse on siis siirtymäajasta. Hallitus siis esittää, että vuosikokouksen on päätettävä, montako jäsentä hallitukseen valitaan tänä vuonna neljän erovuoroisen tilalle. Vaalin valmistelukunta on valmistellut esitystä siltä pohjalta, että tänä vuonna hallitukseen valitaan kolme jäsentä. Näin tehtiin edellisessä vuosikokouksessa Lapualla vuonna 2014 Tarkoituksena on pienentää hallituksen kokoa ja tämän tarkoituksen toteuttamiseksi vuosikokouksen olisi päätettävä, että hallitukseen valitaan tässä vuosikokouksessa kolme jäsentä. Päätösehdotus/vaalien valmistelukunta: Hallitukseen valitaan kolme jäsentä erovuoroisten tilalle 9 Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle Esittely/toiminnanjohtaja: Vuosikokous päätti, että hallitukseen valitaan tässä vaalissa jäsentä. Vuosikokouksen 2014 asettaman vaalien valmistelukunnan esitys löytyy yhteen hiileen lehdestä Erovuorossa hallituksesta ovat Antto Joutsiniemi, Ulla Mäki-Lohiluoma, Pekka Leskelä ja Jaakko Linko Ehdotus asian käsittelyjärjestykseksi: Vaalien valmistelukunnan edustaja käyttää esittelypuheenvuoron. Mikäli vuosikokous on päättänyt hallituksen valittavien jäsenten kolme ja keskustelussa esitetään valittavaksi muita henkilöitä hallitukseen kuin mitä vaalien valmistelukunta ehdottaa toimitetaan vaali suljetulla lippuäänestyksellä. Mikäli muita ehdotuksia ei tule, vaalitoimikunnan esitys tulee hyväksytyksi ja asian käsittely päättyy.

4 4 Mikäli vuosikokous on päättänyt 8 hallitukseen valittavien jäsenten lukumääräksi neljä ja vuosikokouksessa ehdotetaan vaalitoimikunnan esityksen lisäksi yhtä jäsentä hallitukseen vaalitoimikunnan ja vuosikokouksessa esitetyn yhden jäsenen lisäys tulee kokouksen päätökseksi ja asian käsittely päättyy. Mikäli vaalitoimikunnan esityksen ja vuosikokouksessa tehtävien esitysten mukaan ehdolla hallitukseen olisi enemmän kuin neljä jäsentä toimitetaan vaali suljetulla lippuäänestyksellä. Mahdollinen äänestys: Vuosikokous edustajille on annettu kaksi eri väristä äänestyslippua. Puheenjohtaja päättää minkä väristä lippua äänestyksessä käytetään. Äänestyslippuun saa kirjoittaa enintään kolme tai neljä nimeä. Mikäli nimiä on kirjoitettu enemmän kuin on valittavien jäsenten lukumäärä (3 tai 4) äänestyslippu hylätään. Ääntenlaskijat keräävät äänestysliput ja puheenjohtajalla on laatikko, johon ääntenlaskijat tuovat äänestysliput. Ääntenlaskijat siirtyvät erilliseen tilaan laskemaan ääniä. Kun äänet on laskettu, toimittaa ääntenlaskijoiden puheenjohtaja kirjallisesti vaalin tuloksen kokouksen puheenjohtajalle. Puheenjohtaja ilmoittaa kokoukselle vaalin tuloksen. Käytetyt äänestysliput toimitetaan sihteerille ja lippuja säilytetään seuraavaan vuosikokoukseen saakka Herättäjä-Yhdistyksessä Lapualla. Päätösehdotus/vaalien valmistelukunta: Vaalien valmistelukunta esittää vuosikokoukselle hallituksen erovuoroisten jäsenten vaalissa valittavaksi seuraavia henkilöitä varainhankintapäällikkö Kristiina Elenius Nurmijärveltä pankinjohtaja Antto Joutsiniemi Oulunsalosta pastori Jaakko Linko Kauhavalta Käsittely: 10 Valitaan tilintarkastaja Esittely: Sääntöjen 7 mukaan: Yhdistyksessä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan vuosikokouksen päättyessä. Päätösehdotus/vaalien valmistelukunta: Vaalien valmistelukunta esittää vuosikokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst&Young. 11 Valitaan seuraavan vuosikokouksen vaalia varten valmistelutoimikunta Esittely/toiminnanjohtaja

5 5 Aikaisemmin Yhdistyksen vuosikokouksen vaaleja valmistelemaan on valittu vuoden 1997 vuosikokouksen päätöksen mukaisesti aluetoimikuntien puheenjohtajista koostuva valmistelukunta. Nyt tämä valmistelukunnan valitseminen on otettu sääntöjen 10 vuosikokouksen tehtäväksi. Herättäjä-Yhdistyksen toiminnanjohtaja on toiminut vaalien valmistelukunnan kokoonkutsujana. Päätösesitys/toiminnanjohtaja: Alueiden puheenjohtajat muodostavat valmistelukunnan ja toiminnanjohtaja toimii sen kokoonkutsujana 12 Käsitellään 25 jäsenen aloite maallikko teemavuoden viettämisestä vuonna 2016 Asian käsittelyjärjestys (hallituksen päätös) Jäsenaloitteen käsittely toteutetaan seuraavassa järjestyksessä: 1. Jäsenaloitteen esittely (aloitteen laatineiden edustaja/1. allekirjoittaja Jouko Kukkonen käyttää puheenvuoron) 2. Hallituksen vastaus ja päätösehdotus (puheenjohtaja Jukka Hautala) 3. keskustelu aloitteesta, hallituksen vastauksesta ja päätösehdotuksesta 4. vuosikokouksen päätös. Asiasta päätettäessä hallituksen päätösehdotus on pohjaesitys. Mikäli keskustelussa tehdään tästä pohjaesityksestä poikkeavia päätösesityksiä ja niitä kannatetaan, suoritetaan äänestys seisomaan nousten. Mikäli kannatettuja päätösesityksiä keskustelussa ei tehdä, vuosikokouksen päätökseksi tulee hallituksen esitys. Mikäli kokouksessa esitetään useita päätösesityksiä, äänestetään ensin niiden välillä ja lopuksi äänestetään hallituksen esityksen ja kokouksessa esitetyn voittaneen esityksen välillä. Vuosikokouksen päätökseksi tulee se, mikä on saanut äänten enemmistön äänestyksessä hallituksen esityksen ja vuosikokouksessa tehdyn esityksen välillä. Jäsenaloitteen esittely: ESITYS HERÄTTÄJÄ-YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSELLE 2015 Esitämme, että vuosikokous käsittelee pe klo 16 Sotkamossa vuosikokouksessa seuraavan asian: pidettävässä Vuodesta 2016 tehdään maallikkoteemavuosi Perustelut: 1. Maallikkovastuunkantajat ovat merkittävästi vähentyneet viime vuosikymmenien aikana 2. Vapaaehtoiset työntekijät ovat tärkeitä juuri nyt kun yhdistyksellä ei ole varaa palkata riittävästi alueellisia työntekijöitä 3. Vapaaehtoistyön arvostuksen nostaminen tarvitsee toimenpiteitä 4. Maallikkopuhujat tarvitsevat rohkaisua, koulutusta ja yhteisiä kohtaamisia 5. Herännäisyyden hengellinen sisältö tarvitsee seurakansaa ympäri Suomea läheltä seuraavien maallikoiden panoksen Jouko Kukkonen ja 24 allekirjoittajaa Hallituksen vastaus: Hallitus kiittää jäsenaloitteesta. Vapaaehtoistyön ja maallikkouden teemat ovat olennaisia kansanliikkeen näkökulmasta. Niin ikään vapaaehtoistyö nähdään tärkeänä Herättäjä- Yhdistyksen Tulevaisuusasiakirjassa (Tulevaisuusasiakirja 2020). Herättäjä-Yhdistyksen vuositeemana vuonna 2015 on lapsenoikeudella. Teeman on suunniteltu jatkuvan vielä vuoden 2016 aikana. Lapsenoikeudella teema liittyy Herättäjä-

6 6 Yhdistyksen lapsi- ja varhaisnuorisotyön kehittämishankkeeseen, jonka tarkoituksena on kehittää toimintamalleja ja sisältöjä lasten ja varhaisnuorten kanssa tehtävään työhön. Hallituksen päätösesitys vuosikokoukselle aloitteesta: Hallitus esittää, että vuosikokous päättäisi merkitä aloitteen tiedoksi ja jättää hallituksen tehtäväksi ottaa se huomioon kun vuositeemasta vuodelle 2017 päätetään. Kirkossamme vietetään vuonna 2017 reformaation juhlavuotta ja Paavo Ruotsalaisen syntymästä tulee kuluneeksi 240 vuotta. Käsittely: Vuosikokous käy keskustelun esityksestä, hallituksen vastauksesta ja päätösesityksestä hallituksen päättämän käsittelyjärjestyksen mukaisesti. 13 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat Kokouskutsussa ei ole esitetty käsiteltäväksi muita asioita.

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Myllykosken Naisvoimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan Myllykoski 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on Sinebrychoffin taidemuseon ystävät r.y., ruotsiksi Konstmuseet Sinebrychoffs vänner r.f. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Bioanalyytikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toiminta-alueena on Imatra, Joutseno,

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

Aikidoseura Akari ry:n säännöt. Yhdistyksen nimi on Akari ja sen kotipaikka on Vantaa.

Aikidoseura Akari ry:n säännöt. Yhdistyksen nimi on Akari ja sen kotipaikka on Vantaa. Aikidoseura Akari ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Akari ja sen kotipaikka on Vantaa. 2 Yhdstyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä aikidotaitoa sekä toimia aikidon tunnetuksi tekemiseksi ja harrastuksen

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

JÄLJENNÖS 20.10.2011. Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku

JÄLJENNÖS 20.10.2011. Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku Yhd istysasiat 1(5) Rekisterinumero: 164.168 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: Jäljennös annettu: Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA.

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA. 1 (7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 OPISKELIJAKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGA. Opiskelijakunnasta

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Sivu 1 / 6 OLARIN VOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Olari Gymnastics Association. Yhdistyksen nimestä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. MASKUN TEATTERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia

Lisätiedot

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT:

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: 1. Yhdistyksen nimenä on Oulun Lentopalloerotuomarikerho r.y., ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on lentopalloerotuomareiden

Lisätiedot

Meido-Kan ry:n säännöt. MDKSaannot0601. Meido-Kan ry:n säännöt 15.6.1972

Meido-Kan ry:n säännöt. MDKSaannot0601. Meido-Kan ry:n säännöt 15.6.1972 Meido-Kan ry:n säännöt 15.6.1972 1. Yhdistyksen nimenä on Meido-Kan ja sen kotipaikka Helsingin kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä budo- ja itsepuolustustaitoa, kuten esim. judo-,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

.Yhdistyksen tarkoituksena on edistää palontutkinnan laatua ja palontutkijoiden ammattitaitoa

.Yhdistyksen tarkoituksena on edistää palontutkinnan laatua ja palontutkijoiden ammattitaitoa 1 SÄÄNNÖT Suomen palontutkijat ry Rekisteröitävä yhdistys Yhdistyksen nimi ja kotipaikka.1 Yhdistyksen nimi on Suomen palontutkijat Ry.ja sen kotipaikka on Vantaa Tarkoitus ja toiminnan laatu.2.yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN CIDESCO ry 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomessa kosmetologin ammatin edistämiseksi, valvoa alalla toimivien

Lisätiedot

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on BMX Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyöräilyä ja levittää pyöräilyn harrastusta,

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo. Fundi ry:n säännöt (rekisteröitymispäivänä 12.9.2006) 1. luku Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa.

Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa. 1 Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa. Yhdistys

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Triathlonliitto ry, ruotsiksi Finlands Triathlonförbund rf Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään

Lisätiedot

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT Vuosikokous hyv. 21.3.2011 VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vesiliikuntakeskus ry-vattenidrottscentrum rf ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

JALJENNOS 26.08.2013

JALJENNOS 26.08.2013 1(5) Rekisterinumero: 143.363 YHDISTYKSEN SAANNOT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: Jaljennos annettu: Hyvinkaan Elainsuojeluyhdistys ry Hyvinkaa c/o Varikaihdin Vaino Jukka,

Lisätiedot