PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/"

Transkriptio

1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanvaltuusto AIKA klo 18:00-19:50 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA ASIALISTAN JA KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN 99 HYVÄKSYMINEN 41 KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA 100 VARAPUHEENJOHTAJIEN VALINTA TOIMIKAUDELLE VALTUUSTON VAALILAUTAKUNNAN VALINTA 102 TOIMIKAUDELLE VALTUUSTORYHMÄT KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN, VARAJÄSENTEN 106 JA PUHEENJOHTAJIEN VALINTA TOIMIKAUDELLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN, 109 VARAJÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJIEN VALINTA TOIMIKAUDELLE KESKUSVAALILAUTAKUNNAN JÄSENTEN, 112 VARAJÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJIEN VALINTA TOIMIKAUDELLE HYVINVOINTILAUTAKUNNAN JÄSENTEN, 115 VARAJÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJIEN VALINTA TOIMIKAUDELLE TEKNISEN LAUTAKUNNAN JÄSENTEN, 117 VARAJÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJIEN VALINTA TOIMIKAUDELLE PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN 120 KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN HALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA AJALLE PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN 122 KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALINTA AJALLE PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN 124 KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNNAN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA AJALLE JÄSENTEN NIMEÄMINEN ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLITUKSEEN 126

2 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ JÄSENTEN NIMEÄMINEN ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSLAUTAKUNTAAN 54 JÄSENEN JA VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN HYVINVOINTILAUTAKUNTAAN JA SODANKYLÄN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNTAAN AJALLE LAPIN LIITON EDUSTAJAINKOKOUKSEN EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN VALINTA TOIMIKAUDELLE LAPIN KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIESTEN VALINTA TOIMIKAUDELLE LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA TOIMIKAUDELLE KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTON JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA TOIMIKAUDELLE LAPIN POLIISILAITOKSEN NEUVOTTELUKUNNAN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA TOIMIKAUDELLE KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTTUJEN MIESTEN VALINTA VUOSIKSI

3 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanvaltuusto AIKA klo 18:00-19:50 PAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Aho Joni Jäsen Isojärvi Ahti Jäsen Jaakkola Jani Jäsen pj Kiemunki Sari-Anne Jäsen Kostamo Annika Jäsen Laukkanen Anna-Maija Jäsen Luoma-aho Tero Jäsen Nyman Pekka Jäsen Oikarinen Antti Jäsen Oikarinen Hannu Jäsen Pyykönen Pentti Jäsen pj Suopanki Elina Jäsen Poikela Marko Varavaltuutettu POISSA Honkanen Heikki Jäsen MUU Severinkangas Pertti kunnanjohtaja Hautala Marjo pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Pentti Pyykönen Jani Jaakkola Marjo Hautala Puheenjohtaja Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Antti Oikarinen Joni Aho PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kunnanvirasto :00

4 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanvaltuusto KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt Valtuuston hyväksymän hallintosäännön 92 :n mukaan kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu lähetetään sähköisenä kunnan antamaan viralliseen sähköpostiosoitteeseen. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Kuntalain 94 :n mukaan samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa. Valtuuston päätöksen mukaan ( 9/2015) täydellinen kokouskutsu on toimitettava paikallisiin kauppaliikkeisiin ja pankkeihin. Ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta on ennen kokousta julkaistu sanomalehti Koti-Lapissa. Kuntalain 94 :n mukaan kokouskutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen avaa iältään vahin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. Kuntalain 103 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Pelkosenniemellä tämä tarkoittaa vähintään yhdeksää (9) valtuutettua. Valtuuston vanhin jäsen Pentti Pyykönen avasi kokouksen. Suoritettiin nimenhuuto. Paikalla 12 valtuutettua. Valtuutettu Heikki Honkanen on ilmoittanut esteestä. Este hyväksyttiin yksimielisesti. Honkasen tilallle kutsuttiin varavaltuutettu Marko Poikela. Todettiin muut läsnäolevat: kunnanjohtaja Pertti Severinkangas ja pöytäkirjanpitäjänä Marjo Hautala. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kvalt Valtuuston hyväksymän hallintosäännön 151 :n mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Hallintosäännön 113 :n mukaan valtuusto valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkisteta kokouksessa. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina, jollei kokous muuta päätä. Oikarinen Hannu esitti Antti Oikarista. Kostamo, esitti käytännöksi valtuutettujen listan käyttöä aakkosjärjestyksessä. Hän esitti toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi Joni Ahoa. Laukkanen kannatti Kostamon esitystä menettelytavasta. Nyman esitti että valinnat tehdään kokouksessa. Isojärvi kannatti esitystä. Kostamo veti esityksensä menettelytavasta pois. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Antti Oikarinen ja Joni Aho ja he toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

6 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanvaltuusto ASIALISTAN JA KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kvalt Valtuuston hyväksymän hallintosäännön 93 :n mukaan kokouksen esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi mahdollisine liitteineen, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Esityslista toimitetaan sähköisesti kaikille valtuutetuille ja varavaltuutetuille kunnan antamaan viralliseen sähköpostiosoitteeseen. Hallintosäännön 103 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto toisin päätä. Kuntalain 95 :n mukaan valtuusto voi käsitellä asian, joka on mainittu kokouskutsussa ja joka on valmisteltu kuntalain 93 :ssä tarkoitetulla tavalla. Jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti. Kvalt: Kokouksen asialista hyväksyttiin yksimielisesti kokouksen työjärjestykseksi.

7 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALINTA TOIMIKAUDELLE Khall Kuntalain 18 :n mukaan kunnanvaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa siten, että puheenjohtajaksi tulee eniten ääniä saanut, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi se, joka on saanut seuraavaksi eniten ääniä ja toiseksi varapuheenjohtajaksi tämän jälkeen eniten ääniä saanut ehdokas. Mitä tässä on sanottu äänistä, koskee vertauslukuja, kun vaali toimitetaan suhteellisena. Hallintosäännön 86 :n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi (2) varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien toimikausi on kaksi (2) vuotta. Jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja valitaan kunnanhallitukseen, hänen toimensa puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana ei pääty uuden kuntalain mukaan. Kjoht: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee toimikaudelle kunnanvaltuuston puheenjohtajan, I varapuheenjohtajan ja II varapuheenjohtajan. Hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntööpano: hallinto-osasto Kvalt Khall: Kunnanvaltuusto valitsee toimikaudelle kunnanvaltuuston puheenjohtajan, I varapuheenjohtajan ja II varapuheenjohtajan. Poikela pyysi ryhmien välistä neuvottelutaukoa. Puheenjohtaja keskeytti kokouksen 18:15. Kokous jatkui klo 18:25. Poikela esitti kunnanvaltuuston puheenjohtajaksi Jani Jaakkolaa, 1.varapuheenjohtajaksi Pekka Nymania ja 2.varapuheenjohtajaksi Anna-Maija Laukkasta.

8 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Poikelan esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Pentti Pyykönen luovutti kokouksen puheenjohtajuuden Jani Jaakkolalle. Täytäntäöönpano: hallinto-osasto Ote: valitut, luottamushenkilörekisteri, palkkahallinto

9 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto VALTUUSTON VAALILAUTAKUNNAN VALINTA TOIMIKAUDELLE Khall Hallintosäännön 117 :n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on kolme (3) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä. Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säädökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4 a, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Jos luvuksi tulee murtoluku/desimaaliluku se on korotettava ylempään kokonaislukuun. Tasa-arvolaissa mainittu erityinen syy 40 prosentin pääsäännöstä poikkeamiseen tulee harvoin kysymykseen. Yksi erityinen syy on kuitenkin kolmijäseninen toimielin, jossa voidaan lain mukaan valita vain yksi toista sukupuolta oleva. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Laki ei kuitenkaan vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske. Vaalissa varajäsenet valitaan samassa yhteydessä kuin varsinaiset jäsenet. Jos varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen, että tämän varajäsen. Kjoht: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se 1. valitsee valtuuston vaalilautakuntaan kolme (3) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudelle nimeää yhden (1) jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden (1) varapuheenjohtajaksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

10 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Täytäntööpano: hallinto-osasto Kvalt Khall: Kunnanvaltuusto 1. valitsee valtuuston vaalilautakuntaan kolme (3) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudelle nimeää yhden (1) jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden (1) varapuheenjohtajaksi. Poikela esitti valtuuston vaalilautakuntaan jäseniksi Pekka Nymania, Hannu Oikarista ja Heikki Honkasta. Todettiin, että Poikelan esitys ei täytä tasa-arvovaatimusta. Nyman esitti valtuuston vaalilautakuntaan seuraavat henkilöt: jäsen Pekka Nyman Hannu Oikarinen Elina Suopanki varajäsen Pentti Pyykönen Annika Kostamo Heikki Honkanen. Poikela veti esityksensä pois. Nyman esitti, että valtuuston vaalilautakunnan puheenjohtajaksi valitaan Pekka Nyman ja varapuheenjohtajaksi Hannu Oikarinen. Nymanin esitykset valtuuston vaalilautakunnan jäsenistä ja henkilökohtaisista varajäsenistä hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano: hallinto-osasto Ote: valitut, luottamushenkilörekisteri, palkkahallinto

11 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto VALTUUSTORYHMÄT Khall Kuntalain 19 :n ja hallintosäännön 88 :n mukaan valtuutetut voivat valtuustotyöskentelyä varten muodostaa valtuustoryhmiä. Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on annettava valtuuston puheenjohtajalle kirjallinen ilmoitus. Kaikkien ryhmään liittyvien valtuutettujen on allekirjoitettava ilmoitus. Valtuustoryhmänä pidetään myös yhtä valtuutettua, jos hän on tehnyt hallintosäännön 88 :n 2. momentissa tarkoitetun ilmoituksen. Valtuusto hyväksyy valtuustoryhmien nimet. Hallintosäännön 89 :n mukaan valtuutetun on ilmoitettava kirjallisesti valtuuston puheenjohtajalle valtuustoryhmään liittymisestä ja siitä eroamisesta. Liittymisilmoituksessa on oltava asianomaisen ryhmän kirjallinen hyväksyminen. Kjoht: Kunnanhallitus päättää saattaa edellä todetut kuntalain ja hallintosäännön määräykset kunnanvaltuustolle tiedoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntööpano: hallinto-osasto Kvalt Khall: Kunnanvaltuusto merkitsee edellä todetut kuntalain ja hallintosäännön määrykset tiedoksi. Kirjallisen ilmoituksen jättivät seuraavat valtuustoryhmät: - Vasemmistoliiton valtuustoryhmä - Vihreä valtuustoryhmä - Suomen Keskustan Pelkosenniemen valtuustoryhmä - Sitoutumattomien valtuustoryhmä Merkittiin tiedoksi. Kirjalliset ilmoitukset ovat pöytäkirjan liitteenä.

12 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Täytäntöönpano: hallinto-osasto Ote: valtuustoryhmät Liitteet Liite 1 PELKOSENNEIEMN KUNNANVALTUUSTON VALTUUSTORYHMÄT TOIMIKAUDELLA

13 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN, VARAJÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJIEN VALINTA TOIMIKAUDELLE Khall Kuntalain 73 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö; 2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta; 4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taika johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtiva yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta. Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä. Edellä kohtaa 4) ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen. Hallintosäännön 9 :n mukaan kunnanhallituksessa on viisi (5) jäsentä, joista valtuusto valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan ja yhden (1) varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Hallintosäännön 7 :n mukaan kunnanhallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta. Kunnanhallituksen jäseniksi on valittava vähintään kolme (3) valtuutettua tai varavaltuutettua. Kunnanhallituksen varsinaiset jäsenet eivät voi olla varsinaisia jäseniä lautakunnassa. Kuntalain 33 :n mukaan valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja

14 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista. Valinnoissa tulee huomioida myös tasa-arvolain 4 a :n määräykset sekä kuntalain 105 :n säädökset vaalimenettelystä. Kjoht: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se 1. valitsee kunnanhallitukseen viisi (5) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudelle valitsee kunnanhallituksen jäsenistä puheenjohtajan ja yhden (1) varapuheenjohtajan. Hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntööpano: hallinto-osasto Kvalt Khall: Kunnanvaltuusto 1. valitsee kunnanhallitukseen viisi (5) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudelle valitsee kunnanhallituksen jäsenistä puheenjohtajan ja yhden (1) varapuheenjohtajan. Poikela esitti kunnanhallitukseen seuraavat jäsenet ja heidän varajäsenet: jäsen Annika Kostamo Hannu Oikarinen Elina Suopanki Ahti Isojärvi Pentti Pyykönen varajäsen Sari-Anne Kiemunki Antti Oikarinen Aino Kulpakko Jari Tervo Joni Aho Poikela esitti kunnanhallituksen puheenjohtajaksi Annika Kostamon ja varapuheenjohtajaksi Hannu Oikarisen. Poikelan esitykset hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano: hallinto-osasto Ote: valitut, luottamushenkilörekisteri, palkkahallinto

15 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN, VARAJÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJIEN VALINTA TOIMIKAUDELLE Khall Kuntalain 75 :n mukaan vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole: 1) kunnanhallituksen jäsen; 2) pormestari ja apulaispormestari; 3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyysperusteita koskevan 28 :n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen; 3) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 4) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Kuntalain 121 :n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on: 1) valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat; 2) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla; 3) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää; 4) huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta; 5) valvoa kuntalain 84 :ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi; 6) valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. Hallintosäännön 76 :n mukaan em. lisäksi tarkastuslautakunnan on 1. seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi, 2. huolehdittava, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa sekä

16 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto tehtävä aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Hallintosäännön 12 :n mukaan tarkastuslautakunnassa on kolme (3) jäsentä, joista yksi on puheenjohtaja ja yksi varapuheenjohtaja ja yksi jäsen. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. Kuntalain 33 :n mukaan valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista. Kunnallisia toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Tasa-arvolain 4 a :n 2 momentin mukaan toimielimissä tulee olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä. Lain mukaan kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske. Valinnassa on myös huomioitava kuntalain 105 :n säädökset vaalimenettelystä. Kuntalain 32 :n mukaan luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden parasta sekä toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla. Kuntalain 70 :n mukaan luottamustoimeen voidaan valita henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Valtuustoehdokkaaksi voidaan asettaa vain henkilö, joka on antanut kirjallisen suostumuksensa valtuutetun toimen vastaanottamiseen. Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoimeen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa. Kjoht: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se 1. valitsee tarkastuslautakuntaan kolme (3) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudelle valitsee tarkastuslautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee olla valtuutettuja. Hyväksyttiin yksimielisesti.

17 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Täytäntööpano: hallinto-osasto Kvalt Khall: Kunnanvaltuusto 1. valitsee tarkastuslautakuntaan kolme (3) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudelle valitsee tarkastuslautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee olla valtuutettuja. Poikela esitti tarkastuslautakuntaan: jäsen Pekka Nyman Heikki Honkanen Anna-Maija Laukkanen varajäsen Marianne Juntunen Tero Luoma-aho Eeva Airas Tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi Poikela esitti Pekka Nymania ja varapuheenjohtajaksi Heikki Honkasta. Poikelan esitykset hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano: hallinto-osasto Ote: valitut, luottamushenkilörekisteri, palkkahallinto

18 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KESKUSVAALILAUTAKUNNAN JÄSENTEN, VARAJÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJIEN VALINTA TOIMIKAUDELLE Khall Vaalilain 13 :n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta. Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jotta kunnan keskusvaalilautakunnan jäsenet mahdollisuuksien mukaan edustaisivat edellisissä kuntavaaleissa (vuoden 2017 vaalit) esiintyneitä äänestäjäryhmiä, on kustakin äänestäjäryhmästä valittava yksi edustaja, kunnes viisi vaaleissa esiintynyttä äänestäjäryhmää on saanut edustuksensa. Vaikka säännös ei sitä edellytä, käytännössä on useimmiten valittu viisi eniten ääniä kunnallisvaaleissa saanutta äänestäjäryhmää. Niin kauan kuin yksikin huomioon otettava äänestäjäryhmä on vailla edustusta, keskusvaalilautakuntaan ei saa valita muusta ryhmästä kahta edustajaa. Keskusvaalilautakuntaan valittavalla on oltava kuntalain 71 :n mukainen yleinen vaalikelpoisuus. Lisäksi sovelletaan kuntalain 74.1 :ää, jossa rajoitetaan vaalikelpoisuutta lautakuntaan. Rajoituksista olennaisin on vaatimus vaalikelpoisuudesta valtuustoon, joten kunnan ja kuntayhtymän johtavat viranhaltijat ja konserniyhtiön johtohenkilöt eivät ole vaalikelpoisia keskusvaalilautakuntaan. Koska vaalilaissa ei ole menettelytapasäännöksiä kunnan keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan valitsemiseksi, noudatettavaksi tulee kuntalain 33. Sen mukaan valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista. Kunnallisia toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Tasa-arvolain mukaan toimielimissä tulee olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä. Lain mukaan kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske.

19 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Valinnassa on myös huomioitava kuntalain 105 :n säädökset vaalimenettelystä. Kuntalain 32 :n mukaan luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden parasta sekä toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla. Kuntalain 70 :n mukaan luottamustoimeen voidaan valita henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Valtuustoehdokkaaksi voidaan asettaa vain henkilö, joka on antanut kirjallisen suostumuksensa valtuutetun toimen vastaanottamiseen. Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoimeen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa. Kjoht: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se 1. päättää keskusvaalilautakunnan varajäsenten määrästä 2. valitsee keskusvaalilautakuntaan viisi (5) jäsentä ja kohdassa 1. päättämänsä määrän varajäseniä toimikaudelle valitsee keskusvaalilautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja yhden (1) varapuheenjohtajan 4. päättää varajäsenten järjestyksestä. Samalla kunnanhallitus esittää, että keskusvaalilautakunnan sihteeriksi valitaan hallintojohtaja toimikaudelle Hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntööpano: hallinto-osasto Kvalt Khall: Kunnanvaltuusto 1. päättää keskusvaalilautakunnan varajäsenten määrästä 2. valitsee keskusvaalilautakuntaan viisi (5) jäsentä ja kohdassa 1. päättämänsä määrän varajäseniä toimikaudelle valitsee keskusvaalilautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja yhden (1) varapuheenjohtajan 4. päättää varajäsenten järjestyksestä. Samalla kunnanvaltuusto päättää, että keskusvaalilautakunnan sihteeriksi valitaan hallintojohtaja toimikaudelle

20 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Nyman esitti ryhmien väistä neuvottelutaukoa. Puheenjohtaja keskeytti kokouksen 18:49 18:57. Poikela esitti keskusvaalilautakunnan jäseniksi Pentti Rautiainen, Eila Humalalampi, Pirkko Auer, Anna-Maija Laukkanen ja Jouni Tervo sekä varajäseniksi Elina Suopanki, Marko Poikela, Pentti Pyykönen ja Mervi Jaakkola. Lisäksi Poikela esitti keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaksi Pentti Rautiaista ja varapuheenjohtajaksi Eila Humalalampea. Kunnanvaltuusto päätti keskusvaalilautakunnan varajäsenten määräksi neljä (4) jäsentä. Poikelan esitys keskusvaalilautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä ja heidän järjestyksestä hyväksyttiin yksimielisesti. Samalla kunnanvaltuusto päätti, että että keskusvaalilautakunnan sihteeriksi valitaan hallintojohtaja toimikaudelle Täytäntöönpano: hallinto-osasto Ote: valitut, luottamushenkilörekisteri, palkkahallinto

21 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto HYVINVOINTILAUTAKUNNAN JÄSENTEN, VARAJÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJIEN VALINTA TOIMIKAUDELLE Khall Kuntalain 74 :n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1) asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö; 2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Hallintosäännön 10 :n mukaan hyvinvointilautakunnassa on viisi (5) jäsentä ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee lautakunnan varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan ja yhden (1) varapuheenjohtajan. Kuntalain 33 :n mukaan valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista. Kunnallisia toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Tasa-arvolain mukaan toimielimissä tulee olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä. Lain mukaan kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske. Valinnassa on myös huomioitava kuntalain 105 :n säädökset vaalimenettelystä. Kuntalain 32 :n mukaan luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden parasta sekä toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla. Kuntalain 70 :n mukaan luottamustoimeen voidaan valita henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Valtuustoehdokkaaksi voidaan asettaa vain henkilö, joka on antanut kirjallisen suostumuksensa valtuutetun toimen vastaanottamiseen.

22 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoimeen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa. Kjoht: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se 1. valitsee hyvinvointilautakuntaan viisi (5) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudelle valitsee hyvinvointilautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja yhden (1) varapuheenjohtajan. Hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntööpano: hallinto-osasto Kvalt Khall: Kunnanvaltuusto 1. valitsee hyvinvointilautakuntaan viisi (5) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudelle valitsee hyvinvointilautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja yhden (1) varapuheenjohtajan. Poikelan esitys: jäsen Anna-Maija Laukkanen Krista Auer-Kosola Eeva Airas Marko Poikela Marko Raaterova varajäsen Sirpa Pelkonen Antti Oikarinen Perttu Lång Tero Luoma-aho Jouni Pöntiö Hyvinvointilautakunnan puheenjohtajaksi Poikela esitti Anna-Maija Laukkasta ja varapuheenjohtajaksi Krista Auerta. Poikelan esitykset hyvinvointilautakuntaan hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano: hallinto-osasto Ote: valitut, luottamushenkilörekisteri, palkkahallinto, sivistysosasto, sosiaaliosasto

23 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto TEKNISEN LAUTAKUNNAN JÄSENTEN, VARAJÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJIEN VALINTA TOIMIKAUDELLE Khall Kuntalain 74 :n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: 1) asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö; 2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Hallintosäännön 11 :n mukaan teknisessä lautakunnassa on viisi (5) jäsentä ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee lautakunnan varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan ja yhden (1) varapuheenjohtajan. Kuntalain 33 :n mukaan valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista. Kunnallisia toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Tasa-arvolain mukaan toimielimissä tulee olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä. Lain mukaan kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske. Valinnassa on myös huomioitava kuntalain 105 :n säädökset vaalimenettelystä. Kuntalain 32 :n mukaan luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden parasta sekä toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla. Kuntalain 70 :n mukaan luottamustoimeen voidaan valita henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Valtuustoehdokkaaksi voidaan asettaa vain henkilö, joka on antanut kirjallisen suostumuksensa valtuutetun toimen vastaanottamiseen.

24 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoimeen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa. Kjoht: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se 1. valitsee tekniseen lautakuntaan viisi (5) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudelle valitsee teknisen lautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja yhden (1) varapuheenjohtajan. Hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntööpano: hallinto-osasto Kvalt Khall: Kunnanvaltuusto 1. valitsee tekniseen lautakuntaan viisi (5) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudelle valitsee teknisen lautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja yhden (1) varapuheenjohtajan. Poikelan esitys teknisen lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä: jäsen Tero Luoma-aho Joni Aho Aino Kulpakko Esko Nikka Pirjo Heikkilä varajäsen Eila Humalalampi Sari-Anne Kiemunki Markku Matomaa Marianne Juntunen Mika Oikarinen Teknisen lautakunnan puheenjohtajaksi Poikela esitti Tero Luoma-ahoa ja varapuheenjohtajaksi Joni Ahoa. Poikela esitykset teknisen lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano: hallinto-osasto Ote: valitut, luottamushenkilörekisteri, palkkahallinto, tekninen osasto

25 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN HALLITUKSEN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALINTA AJALLE Khall Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän perussopimuksen 7 :n mukaan kuntayhtymällä on hallitus, johon kuuluu kahdeksan (8) jäsentä. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen jäsenten toimikausi on neljä (4) vuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Perussopimuksen 6 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot valitsevat hallituksen jäsenet. Jokainen jäsenkunta valitsee neljä (4) jäsentä hallitukseen sekä heille jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen.jäsenistä vähintään puolet tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja, samoin varajäsenistä. Kuntalain 76 :n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 71 :n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 :n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö. Vaalikelpoinen muun kuin 58 :n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Jäsenkunnan johtavatkin viranhaltijat voivat tulla valituiksi kuntayhtymän luottamustoimiin. Yhteistoiminnan luonne saattaa joskus edellyttää enemmän viranhaltija-asiantuntemusta kuin poliittista harkintaa. Kuntalain 70 :n mukaan luottamustoimeen voidaan valita henkilö,joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Valtuustoehdokkaaksi voidaan asettaa vain henkilö, joka on antanut kirjallisen suostumuksensa valtuutetun toimen vastaanottamiseen. Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoimeen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisentoimielimen pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa. Kunnallisia toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Tasa-arvolain mukaan toimielimissä tulee olla vähintään 40 % naisia ja 40 % miehiä. Lain mukaan kiintiön on

26 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Kjoht: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän hallitukseen neljä (4) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ajalle Hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntööpano: hallinto-osasto Kvalt Khall: Kunnanvaltuusto valitsee Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän hallitukseen neljä (4) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ajalle Poikelan esitys Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän hallituksen jäseniksi ja heille henkilökohtaiset varajäsenet: jäsen Marianne Juuso Anna-Maija Laukkanen Hannu Oikarinen Tero Luoma-aho varajäsen Heikki Honkanen Sari-Anne Kiemunki Antti Oikarinen Elina Suopanki Poikelan esitykset hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano: hallinto-osasto Ote: valitut, Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyö kuntayhtymä, luottamushenkilörekisteri

27 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALINTA AJALLE Khall Perussopimuksen 6 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot valitsevat kuntayhtymän tarkastuslautakunnan. Kukin jäsenkunta valitsee kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja. Kuntalain 76 :n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 71 :n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 :n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö. Vaalikelpoinen muun kuin 58 :n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Kuntalain 70 :n mukaan luottamustoimeen voidaan valita henkilö,joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Valtuustoehdokkaaksi voidaan asettaa vain henkilö, joka on antanut kirjallisen suostumuksensa valtuutetun toimen vastaanottamiseen. Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoimeen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisentoimielimen pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa. Kunnallisia toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Tasa-arvolain mukaan toimielimissä tulee olla vähintään 40 % naisia ja 40 % miehiä. Lain mukaan kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Kjoht: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan kaksi (2) varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ajalle Hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntööpano: hallinto-osasto

28 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kvalt Khall: Kunnanvaltuusto valitsee kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan kaksi (2) varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ajalle Poikealn esitys Pelkosenniemen-Savukosken kansantarveystyön kuntayhtymän tarkastulautakunnan jäseniksi ja heille varajäsenet: jäsen Ahti Isojärvi Annika Kostamo varajäsen Marko Poikela Eeva Airas Poikelan esitys kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano: hallinto-osasto Ote: valitut, Pelkosenniemen-Savukosken kansantarveystyön kuntayhtymä, luottamushenkilörekisteri

29 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNNAN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA AJALLE Khall Pelkosenniemen kunnanvaltuuston hyväksymän Koillis-Lapin ympäristöterveydenhuollon sopimuksen mukaisesti ympäristöterveydenhuolto on eriytetty oman toimielimen alaisuuteen, Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön ympäristöterveyslautakunnalle. Ympäristölautakuntaan kuuluu neljä (4) varsinaista ja neljä (4) varajäsentä. Pelkosenniemen kunnalla on lautakunnassa yksi (1) varsinainen jäsen ja yksi (1) varajäsen. Kuntalain 76 :n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 71 :n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 :n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö. Vaalikelpoinen muun kuin 58 :n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. Kuntalain 70 :n mukaan luottamustoimeen voidaan valita henkilö,joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Valtuustoehdokkaaksi voidaan asettaa vain henkilö, joka on antanut kirjallisen suostumuksensa valtuutetun toimen vastaanottamiseen. Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoimeen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisentoimielimen pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa. Kunnallisia toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Tasa-arvolain mukaan toimielimissä tulee olla vähintään 40 % naisia ja 40 % miehiä. Lain mukaan kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Jäsenkunnan johtavatkin viranhaltijat voivat tulla valituksi kuntayhtymän luottamustoimiin. Yhteistoiminnan luonne saattaa joskus edellyttää enemmän viranhaltija-asiantuntemusta kuin poliittista harkintaa.

30 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kjoht: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee otsikossa mainitun kuntayhtymän ympäristöterveyslautakuntaan yhden (1) jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen ajalle Hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntööpano: hallinto-osasto Kvalt Khall: Kunnanvaltuusto valitsee otsikossa mainitun kuntayhtymän ympäristöterveyslautakuntaan yhden (1) jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen ajalle Poikelan esitys Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakuntaan: jäsen Pekka Nyman varajäsen Marianne Juntunen Poikelan esitykset Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöterveyslautakuntaan hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano: hallinto-osasto Ote: valitut, Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä, luottamushenkilörekisteri

31 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto JÄSENTEN NIMEÄMINEN ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLITUKSEEN Khall Itä-Lapin kuntayhtymän hallitus on hyväksynyt muutoksen kuntayhtymän perussopimukseen. Kuntayhtymän ylin päättävä toimielin on yhtymähallitus, jonka toimikausi on neljä vuotta. Kuntayhtymän muutetun perussopimuksen 7 :n mukaan yhtymähallituksen jäsenten valinta ja äänivalta on seuraava: Yhtymähallitukseen kuuluu sopimuksen tekohetkellä kaksitoista (12) jäsentä. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Jäsenkunnan yksi edustaja on kunnanjohtaja. Jäsenkunta valitsee muut jäsenkunnan edustajat ensisijaisesti kunnanhallituksen tai kunnanvaltuuston puheenjohtajistosta. Mikäli puheenjohtajistosta valittavien osalta ei sukupuolten tasa-arvoa voida noudattaa, valitaan tarvittava määrä edustajia ja varaedustajia jäsenkunnan valtuutetuista. Äänivalta jakautuu siten, että kullakin yhtymähallituksen jäsenellä on yksi (1) ääni. Jäsenkunnalla on oikeus nimittää jäseniä seuraavasti: -1 jäsen, kun asukkaita on alle jäsentä, kun asukkaita on jäsentä, kun asukkaita on jäsentä, kun asukkaita on jäsentä, kun asukkaita on Sopimuksen tekohetkellä asukasluvun perusteella määräytyvä jäsenmäärä jakautuu seuraavasti: -Kemijärvi, 7670 asukasta = 5 jäsentä -Salla, 3650 asukasta = 3 jäsentä -Savukoski, 1039 asukasta = 2 jäsentä -Pelkosenniemi, 949 asukasta = 2 jäsentä Jäsenmäärä tarkistetaan valtuustojen vaihtuessa, kun pyydetään nimeämään jäsenkuntien edustajat hallitukseen. Asukasluku määräytyy väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetussa laissa (661/2009) tarkoitetussa väestötietojärjestelmässä edeltävän vuoden marraskuun 30 päivän päättyessä olevien tietojen mukaan Perussopimusehdotuksen 8 :n mukaan yhtymähallituksen puheenjohtajana toimii vuorovuosin kunkin jäsenkunnan kunnanjohtaja. Varapuheenjohtajana toimii seuraavana vuonna vuorossa oleva edustaja.

32 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kjoht: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto: 1) valitsee toimikaudekseen Itä-Lapin kuntayhtymän hallitukseen kunnanjohtaja Pertti Severinkankaan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen 2) suorittaisi toimikaudekseen Itä-Lapin kuntayhtymän hallituksen toisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenen vaalin. Hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntööpano: hallinto-osasto Kvalt Khall: Kunnanvaltuusto 1) valitsee toimikaudekseen Itä-Lapin kuntayhtymän hallitukseen kunnanjohtaja Pertti Severinkankaan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen 2) suorittaa toimikaudekseen Itä-Lapin kuntayhtymän hallituksen toisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenen vaalin. Kostamon esitys Itä-Lapin kuntayhtymän hallituksen jäseniksi ja heidän varajäsenet: jäsen varajäsen Pertti Severinkangas Hannu Oikarinen Annika Kostamo Jani Jaakkola Kostamo muutti esitystään seuraavasti: jäsen varajäsen Pertti Severinkangas Anna-Maija Laukkanen Annika Kostamo Jani Jaakkola Kostamo esitti viiden minuutin neuvottelutukoa. Puheenjohtaja keskeytti kokouksen klo 19:18. Puheenjohtaja jatkoi kokousta 19:28. Kostamo veti muutosesityksensä pois. Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Kostamon alkuperäisen esityksen, jonka mukaan Itä-Lapin kuntayhtymän hallituksen jäseniksi ja heidän varajäsenikseen valitaan:

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2017 302 Kunnanhallitus 12.06.2017 AIKA 12.06.2017 klo 18:00-19:03 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 144 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 305

Lisätiedot

(KuntaL 73 ) Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

(KuntaL 73 ) Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: Kunnanhallitus 179 06.06.2017 Valtuusto 63 14.06.2017 Toimielinten jäsenten vaali 2017-2021 KH 06.06.2017 179 Kuntalain 32 :n mukaan tulee valtuuston suorittaa kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 12 V 7.6.2017, Keskusvaalilautakunnan asettaminen ja jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002991 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 9 V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002974 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Toimielinten jäsenten vaali /Käräjäoikeuden lautamies ja kiinteistötoimitusten uskottu mies

Toimielinten jäsenten vaali /Käräjäoikeuden lautamies ja kiinteistötoimitusten uskottu mies Kaupunginhallitus 187 23.05.2017 Valtuusto 39 05.06.2017 Kaupunginhallitus 224 27.06.2017 Toimielinten jäsenten vaali 2017-2021/Käräjäoikeuden lautamies ja kiinteistötoimitusten uskottu mies 1323/01.45/2017

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 10 V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002973 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 19.6.2017 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 39

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 1 (6) 260 Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002974 T 00 00 02 Päätös päätti kaupunginhallituksen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖVAALIT TOIMIKAUDEKSI

LUOTTAMUSHENKILÖVAALIT TOIMIKAUDEKSI 1 Valtuusto LUOTTAMUSHENKILÖVAALIT TOIMIKAUDEKSI 2017-2020 Valtuuston on valittava henkilöt kunnallisiin ja eräisiin valtiollisiin luottamustoimiin. HALLITUS Valtuusto valitsee hallitukseen yhdeksän jäsentä

Lisätiedot

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja Kaupunginhallitus 63 19.02.2018 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen 287/00.00.01/2017 KAUPHALL 19.02.2018 63 565/01.011/2016 KAUPHALL 29.05.2017 170 Kuntalaki 71 Yleinen vaalikelpoisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2017 1 (5) 596 V 7.6.2017, Liikenneliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-003131 T 00 00 02 Päätös esitti kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 1 (6) 261 Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002973 T 00 00 02 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen

Lisätiedot

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja Kaupunginhallitus 62 19.02.2018 Keskusvaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen 287/00.00.01/2017 KAUPHALL 19.02.2018 62 565/01.011/2016 KAUPHALL 29.05.2017 169 Kuntalaki 71 Yleinen vaalikelpoisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 1 (6) 277 Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-003138 T 00 00 02 Päätös päätti kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (5) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (5) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Esityslista 12/2017 1 (5) 13 Tarkastuslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002990 T 00 00 02 Päätösehdotus päättää valita toimikaudekseen tarkastuslautakuntaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 1 (6) 271 Liikenneliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-003131 T 00 00 02 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 20 V 7.6.2017, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002999 T 00 00 02 Päätösehdotus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 8 V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002970 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015 Kaupunginhallitus 144 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 54 15.06.2015 Markku Ahjoniemen eronpyyntö Karkkilan kaupungin luottamustehtävistä 1/00.00.01/2013, 3/00.00.01/2013, 9/00.00.01/2013, 10/00.00.01/2013,

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Esityslista 30.8.2017 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO ESITYSLISTA 2/2017 YHTYMÄVALTUUSTON ESITYSLISTA 2/2017 Aika Keskiviikko 30.8.2017 klo 17.00 Paikka

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Sivistyslautakunta 22.05.2017 AIKA 22.05.2017 klo 18:00-21:10 PAIKKA Pelkosenniemen koulu, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 1 (6) 258 n vaalilautakunnan asettaminen ja jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002995 T 00 00 02 Päätös päätti asettaa toimikaudekseen kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 1 (6) 262 Tarkastuslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002990 T 00 00 02 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja Kaupunginhallitus 57 19.02.2018 Kaupunginhallituksen jäsenten ja varajäsenten valitseminen 287/00.00.01/2017 KAUPHALL 19.02.2018 57 565/01.011/2016 KAUPHALL 29.05.2017 162 Kuntalaki 71 Yleinen vaalikelpoisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 22.05.2017 klo 18:00 PAIKKA Pelkosenniemen koulu, takkahuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 31 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuntayhtymän yhtymävaltuusto

Kuntayhtymän yhtymävaltuusto Kuntayhtymän yhtymävaltuusto Esityslista N:o 1 25.1.2019 Asialuettelo: 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 NIMENHUUTO JA ÄÄNIVALLAN TOTEAMINEN 3 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Liite nro 1

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 7. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 7. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 29.05.2017 Sivu 1 / 1 1978/2017 00.00.01.00 7 Kaupunginhallituksen ja sen jaostojen vaali (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Katja Rytilahti, puh. 050 382 6951 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 1 (6) 274 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-003135 T 00 00 02 Päätös päätti kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 24.03.2014 Sivu 1 / 1 5446/00.00.01/2012 Kaupunginhallitus 69 10.3.2014 29 Kaupunkisuunnittelulautakunnan vaali Valmistelijat / lisätiedot: Katja Rytilahti, puh. 050 382 6951 Jouni Majuri, puh.

Lisätiedot

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja Kaupunginhallitus 59 19.02.2018 Sivistyslautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen 287/00.00.01/2017 KAUPHALL 19.02.2018 59 565/01.011/2016 KAUPHALL 29.05.2017 165 Kuntalaki 71 Yleinen vaalikelpoisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (5) 7 Kaupunginhallituksen johtamisen jaoston jäsenten valinta toimikaudeksi 2015 2016 HEL 2014-013179 T 00 00 02 Päätös päätti valita kaupunginhallituksen toimikaudeksi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3131/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3131/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2017 1 (1) 190 Asianro 3131/00.00.01.00/2017 Jäsenten valinta ylikunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Kuntalain (410/2015) 32 :n mukaan toimielinten jäsenet valitaan valtuuston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 15 V 7.6.2017, Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-003127 T 00 00 02 Päätösehdotus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (6) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (6) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2017 1 (6) 588 V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002970 T 00 00 02 Päätös esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto 24.1.2013 2 Kunnanvaltuusto 1, 2, 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 1 Kutsu valtuuston kokoukseen on työjärjestyksessä mainitussa ajassa ennen kokousta julkaistu kunnantoimiston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Kaupunginhallitus Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Kaupunginhallitus Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2017 1 (5) 656 Työterveysliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002989 T 00 00 02 Päätös päätti valita kahden vuoden toimikaudeksi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3131/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3131/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (1) Kaupunginhallitus 190 29.5.2017 6 Asianro 3131/00.00.01.00/2017 Jäsenten valinta ylikunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus 29.5.2017 190

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Kaupunginhallitus Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Kaupunginhallitus Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2017 1 (5) 657 Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002978 T 00 00 02 Päätös päätti valita kahden vuoden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 1 (6) 268 Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-003127 T 00 00 02 Päätös päätti kaupunginhallituksen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus

Kuntayhtymän hallitus Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän hallitus 129 11.9.2017 7 334/00.00.01.00.00/2017 Kuntayhtymän hallituksen jäsenten vaali Päätöshistoria Kuntayhtymän hallitus 11.9.2017

Lisätiedot

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja Kaupunginhallitus 58 19.02.2018 Ympäristölautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen 287/00.00.01/2017 KAUPHALL 19.02.2018 58 565/01.011/2016 KAUPHALL 29.05.2017 164 Kuntalaki 71 Yleinen vaalikelpoisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (7) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (7) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 1 (7) 259 Kaupunginhallituksen jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002970 T 00 00 02 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Kaupunginhallitus Asia/ varajäsenensä seuraavasti: Jäsen Varajäsen

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Kaupunginhallitus Asia/ varajäsenensä seuraavasti: Jäsen Varajäsen Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2017 1 (5) 658 Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002983 T 00 00 02 Päätös päätti valita kahden

Lisätiedot

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 41 21.01.2013 Kaupunginvaltuusto 23 28.01.2013 Kaupunginhallitus 151 22.04.2013 Kaupunginvaltuuston päätöksen 28.1.2013 23 Jäsenten valitseminen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitukseen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 1 (6) 267 Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-003002 T 00 00 02 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen

Lisätiedot

Valtuusto 2/2017. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Valtuusto 2/2017. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Valtuusto 2/2017 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 18.8.2017 klo 13.00 13.35 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Lisätiedot

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja Kaupunginhallitus 61 19.02.2018 Asukaslautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen 287/00.00.01/2017 KAUPHALL 19.02.2018 61 565/01.011/2016 KAUPHALL 29.05.2017 168 Kuntalaki 71 Yleinen vaalikelpoisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN VALITSEMINEN

Kunnanhallitus Valtuusto OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN VALITSEMINEN Kunnanhallitus 213 05.06.2017 Valtuusto 68 12.06.2017 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN VALITSEMINEN KHALL 213 Valmistelija: hallinnon sihteeri Marja Harjunen, 050-4636 280 Oulun

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/

SUOMUSSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ SUOMUSSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2019 54 Tarkastuslautakunta 05.09.2019 AIKA 12:53-14:38 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 37 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 56 38 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3131/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3131/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2017 1 (1) 189 Asianro 3131/00.00.01.00/2017 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Kuntalain (410/2015) 32 :n mukaan toimielinten jäsenet valitaan valtuuston

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Esityslista. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 2 / 2017 Aika Maanantaina klo 19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA. Esityslista. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 2 / 2017 Aika Maanantaina klo 19.00 Esityslista Kokousnumero 2 / 2017 Aika Maanantaina 12.06.2017 klo 19.00 Paikka Valtuustosali Henkilötiedot poistettu Kuntalain 140.1 :n nojalla KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 12.06.2017 klo 19.00

Lisätiedot

1 / 5 ESITYSLISTA. Aika: :00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali

1 / 5 ESITYSLISTA. Aika: :00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali 1 / 5 EDUSTAJAINKOKOUS 28.8.2017 ESITYSLISTA KL/467/000204/2017 Aika: 28.8.2017 10:00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali 1 Kokouksen avaus As. nro 1 2 Sihteerin valinta As. nro 2 3 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

19 Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2017

19 Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2017 Kangasniemi Pöytäkirja 3/2018 1 (14) Aika 18.05.2018, klo 12:30-15:00 Paikka Kangasniemen kunnantalo, kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja Kaupunginhallitus 53 19.02.2018 Teknisen lautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen 287/00.00.01/2017 KAUPHALL 19.02.2018 53 565/01.011/2016 KAUPHALL 29.05.2017 163 Kuntalaki 71 Yleinen vaalikelpoisuus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen jäsenten vaali 1088/ /2017

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen jäsenten vaali 1088/ /2017 Kaupunginhallitus 269 29.05.2017 Kaupunginvaltuusto 10 05.06.2017 Kaupunginhallituksen jäsenten vaali 1088/00.00.01.00/2017 Kaupunginhallitus 29.05.2017 269 Valmistelija: kansliapäällikkö Irma Nieminen,

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 11/2017 KOKOUSAIKA 28.6.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen

Lisätiedot

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja Kaupunginhallitus 60 19.02.2018 Kaupunginvaltuusto 27 12.03.2018 Perusturvalautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen 287/00.00.01/2017 KAUPHALL 19.02.2018 60 565/01.011/2016 KAUPHALL 29.05.2017

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ESITYSLISTA. 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vaali

MERIJÄRVEN KUNTA KUNNANVALTUUSTO ESITYSLISTA. 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vaali MERIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 21.6.2017 klo 19.00 Paikka Kilpukan ruokala Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Suhteellisten

Lisätiedot

Kunnanhallituksen vaali ja kunnanhallituksen toimikauden pituudesta päättäminen

Kunnanhallituksen vaali ja kunnanhallituksen toimikauden pituudesta päättäminen Kunnanhallitus 115 15.05.2017 Kunnanhallituksen vaali ja kunnanhallituksen toimikauden pituudesta päättäminen 7/010/2017 Kunnanhallitus 15.05.2017 115 Toimielin Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa ja

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 2 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 3 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJIEN VAALI TOIMIKAUDELLE 2015-2016... 4

Lisätiedot

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja Kaupunginhallitus 60 19.02.2018 Perusturvalautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen 287/00.00.01/2017 KAUPHALL 19.02.2018 60 565/01.011/2016 KAUPHALL 29.05.2017 167 Kuntalaki 71 Yleinen vaalikelpoisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6591/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6591/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 55 21.11.2016 40 Asianro 6591/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 55 Asianro 6591/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Valtioneuvosto on tehnyt 16. kesäkuuta 2016 päätöksen Kuopion ja Juankosken

Lisätiedot

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 4/2016 ASIALISTA Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00 18.12 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Tikkanen Timo, kunnanhallituksen jäsen Ranto Mauno, va. kunnanjohtaja

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ Sivu 1

Pelkosenniemen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ Sivu 1 Pelkosenniemen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ Sivu 1 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 1/2013 KOKOUSAIKA Tiistaina 22.1.2013 kello 17.12-18:32 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvaltuuston valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3131/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3131/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (1) Kaupunginhallitus 189 29.5.2017 5 Asianro 3131/00.00.01.00/2017 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus 29.5.2017 189 Yleistä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 18 V 7.6.2017, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002997 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 26.03.2013 12 ASIALISTA KOKOUSAIKA Tiistaina 26.03.2013 klo 18.00 19.13 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 10 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Sivu 1 () Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 30.1.2013 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A varavaltuutettua

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2017 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2017 Kunnanvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2017 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 12. kesäkuuta 2017 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali 19 Valtuuston suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vaali... 41 20 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: Joutsan kunnanhallitus 8 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 7 19.01.2015 KUNNANHALLITUKSEN VAALI Joutsan kunnanhallitus 12.01.2015 8 Kuntalain 17 :n mukaan valtuusto asettaa kunnanhallituksen. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 2/ Yhtymäkokous kokouskutsu 2/2017 22.6.2017 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 22.6.2017 klo 12.00 alkaen, Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Tammer, Kelloportinkatu 1 B. Tampereella

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2008 KOKOUSAIKA Perjantaina 18.01.2008 kello 13.00-14.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanviraston, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

1 Tarkastuslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/

1 Tarkastuslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/ 1 KOKOUSAIKA klo 9.00 KOKOUSPAIKKA Saksankatu 27, A-rak. kokoushuone 1014 LÄSNÄ Pauli Marttila puheenjohtaja Tuija Näppinen varapuheenjohtaja Christer Friskof jäsen Nina Schulman jäsen POISSA MUUT Tuula

Lisätiedot

ESITYSLISTA Nro 6 / 2017

ESITYSLISTA Nro 6 / 2017 EVIJÄRVEN KUNTA Aika 19.6.2017 ESITYSLISTA Nro 6 / 2017 KOKOUSAIKA 19.6.2017 klo 19.00 - KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä Juha Alkio, pj Jari Anttikoski Rita Haapasaari

Lisätiedot

Eron myöntäminen perusturvalautakunnan jäsenyydestä ja perusturvalautakunnan täydennysvaali

Eron myöntäminen perusturvalautakunnan jäsenyydestä ja perusturvalautakunnan täydennysvaali Kaupunginhallitus 60 19.02.2018 Kaupunginvaltuusto 27 12.03.2018 Kaupunginhallitus 373 17.12.2018 Eron myöntäminen perusturvalautakunnan jäsenyydestä ja perusturvalautakunnan täydennysvaali 287/00.00.01/2017

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut yhtymäkokouksen kokouskutsu

Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut yhtymäkokouksen kokouskutsu LIITE 151a Kunnanhallitus 18/28.10.2008 457 Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut yhtymäkokouksen kokouskutsu AIKA 2.12.2008 klo 10.00- PAIKKA Länsi-Pohjan keskussairaala, Selkäsaarikabinetti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 21 V 7.6.2017, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-003132 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/ JUUPAJOEN KUNTA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO

PÖYTÄKIRJA 1/ JUUPAJOEN KUNTA JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALIN TOTEAMINEN... 3 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 4 3 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTAN TOIMITTAMINEN, PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10 / 2017 Kunnanhallitus

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10 / 2017 Kunnanhallitus SISÄLLYSLUETTELO 10 / 2017 Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 5. kesäkuuta 2017 klo 15.00 Kokouspaikka Kuntala, valtuustosali 85 Valtuuston suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vaali... 147 86 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 277 Nro 10 Kokoustiedot Aika: Maanantai , klo Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 277 Nro 10 Kokoustiedot Aika: Maanantai , klo Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu Kunnanhallitus Kokous 277 Nro 10 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.06.2017, klo 17.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 151 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 278 152 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 25 V 7.6.2017, Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-003137 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen ajalla Muut mahdolliset asiat

Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen ajalla Muut mahdolliset asiat SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Maanantai 12.6.2017 klo 15.00-15.58 Savukosken kunnanvirasto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 1 (6) 272 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-003132 T 00 00 02 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 1/2009 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 1/2009 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 1/2009 Kokousaika 22.1.2009 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 3/ SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 3/ SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 3/2019 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 243. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 243. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto..06 Sivu / /06 00.00.0.00 Kaupunginhallitus 75 5..06 Valtuutetun, kaupunginhallituksen jäsenen, kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston jäsenen ja kaupunginhallituksen tila- ja

Lisätiedot

Kivijärven kunta Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 4/2017. Airi Sorsamäki Aira Hakkarainen jäsen

Kivijärven kunta Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 4/2017. Airi Sorsamäki Aira Hakkarainen jäsen Tarkastuslautakunta 2017-2021 PÖYTÄKIRJA 4/2017 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS Kokousaika: 11.9.2017 klo 9.00 11.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Läsnä: et Teuvo Rekonen, puheenjohtaja Risto Oinonen, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 1/2017 Sivu 1

Kirkkovaltuusto N:o 1/2017 Sivu 1 N:o 1/2017 Sivu 1 Aika: 18.1.2017 klo 19 19.35 Paikka: Seurakuntatalo Saapuvilla olleet Jäsenet Hintsala Kirsti Ikäläinen Kirsi Laukkanen Esko Laukkanen Jari poissa, ei varajäsentä Leskinen Antero Muhos

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Sivistyslautakunta 23.12.2015 AIKA 23.12.2015 klo 10:00-10:52 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 88 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty yv

TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty yv TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty yv 25.02.2013 10 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1 II LUKU TARKASTUSLAUTAKUNTA 2 Lautakunnan kokoonpano 1 3 Lautakunnan kokoukset

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6592/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6592/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 56 21.11.2016 41 Asianro 6592/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta ylikunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus,

Lisätiedot