Etelä-Savon maakunnan TAHE -palvelujen järjestäminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Savon maakunnan TAHE -palvelujen järjestäminen"

Transkriptio

1 Etelä-Savon maakunnan TAHE -palvelujen järjestäminen Etelä-Savon maakuntaliitto

2 Sisällysluettelo 1. Maakuntien toimijoiden suunnitelmat TAHE -valmistelun tietoon Etelä-Savon maakunnan selvityksen sisältö ja valmistelun vaiheistaminen Etelä-Savon MAKU TAHE -yhtiön lähtökohdat MAKU TAHE yhtiön perustaminen Maku TAHE -yhtiön perustamisvaihtoehdot tai palveluiden hankinta Hetli Oy:ltä Etelä-Savon MAKU TAHE -yhtiöön mukaan lähtevät organisaatiot ensimmäisessä vaiheessa Arvio ensivaiheessa Etelä-Savon MAKU TAHE yhtiön toimintatiedoista Ensivaiheessa taloushallinnon tietojärjestelmät Ensivaiheessa henkilöstöpalvelujen tietojärjestelmät Etelä-Savon MAKU TAHE -yhtiön perustaminen MAKU TAHE -yhtiön rahoitus Etelä-Savon MAKU TAHE -yhtiön kumppanuudet Etelä-Savon MAKU TAHE -yhtiön henkilöstö Etelä-Savon MAKU TAHE -yhtiön järjestelmäratkaisut ja niiden vaiheistus TAHE konsortion muodostuminen Palveluiden laajentaminen kunnille ja kuntakonserniyhtiöille Toimenpidesuositukset

3 Etelä-Savon talous- ja henkilöstöpalvelujen järjestäminen 1. Maakuntien toimijoiden suunnitelmat TAHE -valmistelun tietoon Osana maakuntauudistusta pyydetään maakuntia selvittämään talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen järjestämistä alueellansa. Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö ovat pyytäneet maakunnilta selvityksen maakuntien TAHE -valmistelusta mennessä. Etelä-Savon maakuntaliiton selvityksessä käytetään termejä, jotka on määritelty Maakuntien talousja henkilöstöhallinnon palveluista maakuntien toimijoille, ohjeistus päivätty (Liite 1). TAHE yhtiö, Hetli Oy: Maakuntien omistama kansallinen talous- ja henkilöstöhallinnon yhtiö. MAKU TAHE -yhtiö: Maakunnan tai useamman maakunnan operatiivisesta talous- ja henkilöstöhallinnon palvelutuotannosta vastaava yhtiö, joka on TAHE yhtiön tytär- tai osaomistusyhtiö. TAHE -konsortio: TAHE yhtiö/ Hetli Oy ja MAKU TAHE yhtiöiden muodostama kokonaisuus. Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut tuottaa maakunnalle lähtökohtaisesti Hetli, jos palveluita ei ole yhtiöitetty maakunnalle siirtyvien toimintojen osalta. Maakunnissa on ryhdytty kevään 2017 aikana toimenpiteisiin talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusyhtiöiden (Hetli tai ns. MAKU TAHE -yhtiöt) valitsemiseksi tai mahdollisesti perustamiseksi. Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelutuotannossa on tavoitteena hyödyntää olemassa olevia rakenteita sekä suosia laajaa yhteistyötä yli maakuntarajojen. 2. Etelä-Savon maakunnan selvityksen sisältö ja valmistelun vaiheistaminen Ensimmäinen selvityksen alue on kartoittaa Etelä-Savon maakunnassa Essoten, Sosterin, Vaalijalan, Savonlinnan, Pieksämäen ja Mikkelin kaupungin näkemykset palvelukeskuksen perustamisesta, palvelukeskukseen liittymisestä ja aikataulusta. Lisäksi selvitetään Mikkelissä toimivan Valtion talousja henkilöstöpalvelukeskuksen Palkeet toiminnan tulevaisuutta ja mahdollista yhdistämistä Etelä- Savon MAKU TAHE:en ja kytkeytymistä TAHE yhtiö Hetliin. Toinen selvityksen alue on kartoittaa edellä mainittujen organisaatioiden nykyisiä järjestelmiä ja kuvata palvelukeskuksen järjestelmien yhtenäistämismahdollisuuksia ja aikataulua. Kolmas selvityksen alue on arvioida Etelä-Savon MAKU TAHE -yhtiön perustamisympäristöä ja TAHE - konsortion muodostamista. Neljäs selvityksen alue on luoda kuvaus Etelä-Savon MAKU TAHE -yhtiön laajenemisen mahdollisuuksista Etelä-Savon maakunnassa ja yhtiön palvelu- ja toimipisteverkkoon liittyviä näkymiä. Selvitys sisältää kuvauksen muiden maakunnan kuntien ja kuntien konserniyhtiöiden liittymismahdollisuudesta myöhemmässä vaiheessa palvelukeskukseen -mallin kuvaaminen. 2

4 3. Etelä-Savon MAKU TAHE -yhtiön lähtökohdat Essoten, Sosterin ja Vaalijalan päätökset perustaa Etelä-Savon MAKU TAHE -yhtiö on keskeistä. Etelä- Savon suurimpien kaupunkien liittyminen MAKU TAHE yhtiöön vahvistaa merkittävästi yhtiön suoritevolyymia. Mikkelissä toimivan Valtion talous- ja henkilöstöpalvelukeskuksen Palkeiden ELY:n ja Te -keskus TAHE -palveluiden yhdistäminen Etelä- Savon MAKU TAHE:een lisäisi volyymiä merkittävästi ja tekisi yhtiöstä TAHE -palvelutuottajan koko Suomen alueella. Etelä-Savon maakuntaliitto on teettänyt FCG:llä esiselvityksen, Maakunnallisen TAHE yhtiön perustaminen nykytila ja vaihtoehdot (Liite 2). Selvityksestä saadaan maakunnan talous- ja henkilöstöpalveluiden toimintamenot, henkilöstömäärät, käytössä olevat tietojärjestelmät ja talousja henkilöstöpalveluiden palvelukuvaukset. Selvityksen pohjalta on arvioitu alkuvaiheessa muodostuvan Etelä-Savon MAKU TAHE -yhtiön toimintaa ja järjestelmiä, jos mukana ovat Essote, Sosteri, Vaalijala, Mikkelin kaupunki ja Etelä-Savon maakuntaliitto. Kaikki em. organisaatiot ovat kiinnostuneita Etelä-Savon MAKU TAHE yhtiöön liittymisestä ja kumppanuusneuvotteluista. 4. MAKU TAHE yhtiön perustaminen 4.1. Maku TAHE -yhtiön perustamisvaihtoehdot tai palveluiden hankinta Hetli Oy:ltä a) Etelä-Savon MAKU TEHE yhtiön perustaminen sekä järjestelmien oma kilpailuttaminen tai hankinta Hetli Oy:ltä kumppanuuden (inhouse) kautta. b) MAKU TAHE yhtiön perustaminen yhteistyössä valtakunnallisen palvelutuottajan ja kumppanin kanssa (esim. Hetli, Monetra, Kunta Pro, Taitoa, Provincia, Saita), jolla on riittävä volyymi, järjestelmät ja osaaminen valtakunnalliseksi palvelutuottajaksi. c) Palveluiden hankinta Hetli Oy:ltä. Etelä-Savon MAKU TEHE yhtiön perustaminen olisi Etelä-Savon maakunnan ensisijainen tavoite (vaihtoehdot a ja b). Etelä-Savon maakunnalle vaihtoehto a) on pitkällä aikavälillä palveluvolyymin näkökulmasta haasteellinen. Vaihtoehto b) on palveluvolyymin näkökulmasta perusteltu, ja kumppanuuden hakeminen on perusteltua aloittaa välittömästi. Vaihtoehto c) Palveluiden hankkiminen Hetliltä, ei vaatisi tässä vaiheessa toimenpiteitä Etelä-Savon MAKU TAHE -yhtiöön mukaan lähtevät organisaatiot ensimmäisessä vaiheessa Essoten, Sosterin ja Vaalijalan virkamiesjohto on kiinnostunut Etelä-Savon MAKU TAHE -yhtiön perustamisesta. Essoten, Sosterin ja Vaalijalan palvelut siirtyvät talous- ja henkilöstöhallinnon palveluyhtiöön tuotettavaksi kuitenkin viimeistään vuonna Mikkelin kaupungin virkamiesjohto on kiinnostunut lähtemään mukaan MAKU TAHE -yhtiön perustamiseen alusta alkaen ja kaupunginhallitus on valtuuttanut virkamiesjohdon käymään kumppanuusneuvotteluja. Valtion talous- ja henkilöstöpalvelukeskus Palkeet tuottaa Mikkelin toimipisteessä noin 44 henkilön henkilökunnalla ELY:jen ja Te keskusten talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut. ELY -keskusten toiminnoista noin ¾ osaa on siirtymässä maakuntauudistuksessa maakunnille, joten tämän palvelukeskuksen toiminnan yhdistämisen mahdollisuus Etelä-Savon MAKU TAHE:en tulisi selvittää erikseen. Voisiko Etelä-Savon MAKU TAHE voisi tuottaa ELY -keskusten palvelut valtakunnallisesti? Palkeiden Mikkelin toimipisteessä on yhteensä noin 80 henkilöä eli palvelupisteessä tuotetaan myös muita valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita noin 40 henkilön työpanoksella. 3

5 Savonlinnan kaupungin virkamiesjohto ei ole kiinnostunut lähtemään mukaan Etelä-Savon MAKU TAHE -yhtiön perustamiseen alkuvaiheessa. Pieksämäen kaupungin virkamiesjohto ei ole kiinnostunut lähtemään mukaan Etelä-Savon MAKU TAHE -yhtiön perustamiseen alkuvaiheessa. Etelä-Savon kunnille tarjotaan joka tapauksessa mahdollisuus liittyä samoilla ehdoilla Etelä-Savon MAKU TAHE -yhtiöön ensivaiheessa tai myöhemmin, mikäli Etelä-Savon MAKU TAHE -yhtiö muodostuu siten, että sillä on mahdollisuus palvella myös kuntia. Selvitys keskittyy tarkastelemaan jatkossa palvelukeskukseen liittyvien kuntien perustaman Etelä- Savon MAKU TAHE -yhtiön kokoa ensivaiheessa Arvio ensivaiheessa Etelä-Savon MAKU TAHE yhtiön toimintatiedoista Taulukossa olevat Etelä-Savon MAKU TAHE asiakkaiden henkilömäärätiedot kuvaavat palveluyhtiön volyymiarviota. Etelä-Savon MAKU TAHE yhtiön henkilömäärät ja toimintamenot on arvioitu TAHE - palvelut ulkoistaneen Mikkelin kaupungin ja TAHE -palveluita valtakunnallisesti tuottavan Palkeiden Mikkelin toimipisteen toiminnan pohjalta. Arvioitaessa kustannuksia on hyvä huomioida, että molemmilla em. toimijoilla on käytössä SAP -järjestelmä. Essotella ja Sosterilla on sama Intime - järjestelmä, jossa on yhtenäinen versiointi. Taulukko 1 MAKU TAHE -palvelukeskukseen siirtyvä toiminta; Arvio toiminnasta TAHE -palvelukeskus toimintamallina MAKU TAHE palvelukeskus toiminta Asiakkaiden henkilöstömäärä MAKU TAHE yhtiön HLÖ - määrä MAKU TAHE Toimintamenot, teur Essote Sosteri Vaalijala Mikkeli Maakuntaliitto Yhteensä

6 4.4. Ensivaiheessa taloushallinnon tietojärjestelmät Taloushallinnon tietojärjestelmät on koottu keskeisiltä osin FCG:n selvityksestä. Taulukko 2 Taloushallinnon tietojärjestelmät Talouden tietojärjestelmät Maksatus Johdon raportointi Muut Essote Intime Basware Exreport Travel Sosteri Intime plus Basware Exreport Workflow Vaalijala ProEconomica Basware ProEconomica RondoScan Mikkeli SAP Basware Excel Kuntamaisema Maakuntaliitto ProEconomica Basware ProEconomica RondoScan 4.5. Ensivaiheessa henkilöstöpalvelujen tietojärjestelmät Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmät on koottu keskeisiltä osin FCG:n selvityksestä. Taulukko 3 Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmät HLÖ -hallinnon tietojärjestelmät Perusjärjestelmä Henkilöstöjärjestelmä Työaikajärjestelmä Matkustuksen hallinta Muut Essote Personec F.K. Titania Travel Flexim Personec F, -ESS, -HR, Trip&Expence, Sosteri E-sara, Acuten liitymä Titania Personec Travel Exreport, Titania Vaalijala HR Esmikko, Titania Populus Prima Safea, Titania, Mikkeli Populus Flexim Populus Kuntarekry Maakuntaliitto Status Esmikko M2 Dynasty 4.6. Etelä-Savon MAKU TAHE -yhtiön perustaminen Selvityksen aikana käytyjen keskustelujen pohjalta on perusteltua esittää, että Etelä-Savon maakuntaliitto, Essote, Sosteri, Vaalijala ja Mikkelin kaupunki perustavat MAKU TAHE -yhtiön ensimmäisessä vaiheessa. Muille Etelä-Savon kunnille tarjotaan mahdollisuutta liittyä Etelä-Savon MAKU TAHE -yhtiöön samoilla ehdoilla ensivaiheessa tai myöhemmässä vaiheessa. Palkeiden ELY:n toimintoja palvelevan toiminnan liittämistä Etelä-Savon MAKU TAHE:een selvitetään erikseen kumppanuusneuvotteluissa. 5

7 4.7. MAKU TAHE -yhtiön rahoitus Mikäli Hetli tuottaa maakunnan TAHE -palvelut, maksaa Hetli perustamis- ja käyttöönottoprojektin kustannukset. Jos maakunta perustaa MAKU TAHE yhtiön valtakunnallisen kumppanin kanssa, voi perustamis- ja käyttöönottoprojektin kustannuksiin hakea avustusta. Maakunnan oman yhtiön perustamis- ja käyttöönottokustannukset maakunta maksaa itse. Etelä-Savon MAKU TAHE -yhtiön liittymispääoma on selkeintä sitoa kulloisenkin edellisen vahvistetun tilinpäätöksen henkilöstömäärään. Liittyvä yhtiö sijoittaa liittyessään yhtiöön pääomaa esim. 20 * edellisen tilinpäätöksen koko henkilömäärä. Mikäli Palkeiden ELY -toiminnot sisältävät Mikkelin palvelukeskuksen toiminnot (noin puolet Mikkelin Palkeiden toimipisteestä) siirtyvät Etelä-Savon MAKU TAHE yhtiöön, sijoittaisi Hetli Oy yhtiöön: 20 * ELY:n edellisen tilinpäätöksen koko henkilömäärä. Hetli Oy:n omistajuuden toteutumista edellä kuvatusti hankaloittaa Sote ja maakuntauudistuksen Talous- ja henkilöstö vastuuvalmistelijoiden kokouksen ao. linjaukset: MAKU-TAHE yhtiöstä Hetlin osaomistus- tai tytäryhtiö omistusjärjestelyihin liittyviä linjauksia: Valitun MAKU TAHE -yhtiön osakkeet siirtyvät maakunnalta Hetliin uudistuksen hengen mukaisesti vastikkeetta Hetlin riittävä omistusosuus-% MAKU TAHE -yhtiöstä tarkastellaan tapauskohtaisesti Mikäli riittävä omistusosuus-% tarkoittaa MAKU TAHE -yhtiön osakeannin järjestämistä, sovitaan mahdollisista osakeostoista tapauskohtaisesti Mikäli kaikki Etelä-Savon maakuntaliiton, Essoten, Sosterin ja Vaalijalan omistukset Etelä-Savon MAKE TAHE -yhtiöön siirtyvät korvauksetta Hetliin, tulee Hetlistä pääomistaja Etelä-Savon MAKU TAHE -yhtiössä. Essoten ja Sosterin Etelä-Savon MAKU TAHE -yhtiön tekemät pääomasijoitukset ja osakeomistukset eivät nosta sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuksia (psl. korkokulu) kunnille ennen maakuntauudistuksen toteutumista, koska osakkeet merkitään Essoten ja Sosterin taseeseen. Palkeiden Mikkelin toimipisteen ELY:n palvelukeskustoimintojen yhdistäminen Etelä-Savon MAKU TAHE -yhtiöön on tarkasteltava erikseen Hetlin kanssa kumppanuusneuvotteluissa. Mikäli Etelä-Savon MAKU TAHE haluaisi luoda kumppanuuden (inhouse -asema) Kunnan Taitoa Oy:n kanssa, voi Mikkelin kaupunki luovuttaa Taitoan osakkeet apporttina Etelä-Savon MAKU TAHE - yhtiöön vastaavaa osakeomistusta vastaan tai Etelä-Savon MAKU TAHE voi lunastaa Mikkelin kaupungin omistamat osakkeet myöhemmässä vaiheessa. Perustamispääomalaskelma eo. mallin mukaisesti (esimerkki): Essoten sijoittama pääoma: 20 euroa/hlö * hlö = euroa Sosterin sijoittama pääoma: 20 euroa/hlö * hlö = euroa Vaalijalan sijoittama pääoma: 20 euroa/hlö * 730 hlö = euroa Mikkelin sijoittama pääoma: 20 euroa/hlö * hlö = euroa (Mikkelin pääomavaihtoehtona on myös Taitoan osakkeiden sijoittaminen apporttina) Etelä-Savon maakuntaliiton sijoittama pääoma = euroa. Yhtiön muu rahoitus käynnistysvaiheessa tulee mahdollisella ministeriön avustuksella tai lainalla, jonka osakkaat takaavat tarpeen mukaisesti. Yhtiön alkuvaiheen rahoitus voidaan tarvittaessa hoitaa myös pienemmällä omistajien pääomasijoituksella ja suuremmalla lainarahoituksen osuudella. 6

8 4.8. Etelä-Savon MAKU TAHE -yhtiön kumppanuudet Lähtökohtaisesti MAKU TAHE -yhtiöt joutuvat kilpailuttamaan talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät, kun lähdetään tekemään järjestelmien yhtenäistämistä. Vaihtoehtoisesti järjestelmät voidaan hankkia ja kilpailuttaa kumppanuuksien kautta esim. Hetliltä, Monetralta, KuntaProlta, Taitoalta, Saitalta, Provincialta tai Tieralta, jos ollaan inhouse -asemassa kumppanin kanssa. Hetlin kumppanuuden arvioinnissa tulee kiinnittää erityisesti huomiota ELY:n palkeiden Mikkelin palvelukeskuksen toiminnan järjestämiseen jatkossa maakuntauudistuksen toteutuessa nykyisen valmistellun mukaisessa muodossa. Kumppanuuksien arvioinnissa keskeisiä arviointikriteerejä ovat esim. Etelä-Savon MAKU TAHE:n omistussuhteet (maakunta, kumppani, kunnat), preferenssit, palvelukeskuksen toimintamalli, vastuunjakomalli, palveluhinnat, perus- ja toiminnanohjausjärjestelmät. Lisäksi palvelukeskuksen toimipisteverkon mahdollisuudet laajassa kuntaverkossa järjestelmien toimivuuden ja etätoimipisteiden taloudellisuuden näkökulmasta nousee usein esille kuntien palvelukeskukseen liittymisien yhteydessä. Etelä-Savolle mahdollisia kumppanuuksia ovat esim. Hetli, Monetra, KuntaPro, Taitoa, Provincia ja Saita, joiden osake-omistuksilla tai ristiinomistuksilla voidaan hankkia inhouse asema ja mahdollisuus järjestelmien ja palvelutuotannon järjestämiseen kumppanuuden kautta. Kumppanuudet on mahdollista valita esim. neuvottelumenettelyllä. Hetlin kumppanuuden arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota palkeiden Mikkelin palvelukeskuksen toiminnan järjestämiseen ELY:n palveluiden osalta maakuntauudistuksen jälkeen. Haluaako Hetli tuottaa jatkossa ELY:n palvelut keskitetysti vai hajaantuuko palvelukeskustuotanto maakunnille? Onko Hetli valmis MAKU TAHE -yhtiön perustamiseen yhdessä kuntien kanssa siten, että MAKU TAHE - palvelukeskus tuottaa palveluita myös kunnille? In House -aseman toteutuminen Hetlin kumppanuudessa kuntien näkökulmasta vaatii tarkempaa selvitystä. Mikäli Hetli haluaa ELY:n TAHE -palveluiden tuottamisen ja hyväksyy Etelä-Savon MAKU TAHE yhtiön ELY:n palvelutuottajaksi, on selvitettävä voiko ko. palvelukeskus tuottaa palveluita myös Etelä-Savon kunnille. ELY:n TAHE -palveluvolyymi on selvästi suurempi kuin esim. Mikkelin kaupungin palveluvolyymi, jolloin on perusteltua antaa suurempi painoarvo ELY:n asiakkuudelle. 5. Etelä-Savon MAKU TAHE -yhtiön henkilöstö Etelä-Savon maakuntaliitto, Essote, Sosteri ja Vaalijala voivat käynnistää nykyisen talous- ja henkilöstöhallinnon henkilöstön siirtämisen TAHE -palveluyhtiöön heti yhtiön perustamisen jälkeen. Siirtäminen edellyttää YT -lain mukaista menettelyä. Mikkelin kaupunki hankkii talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut tällä hetkellä Taitoalta. Mikkelin sopimus Taitoan kanssa on voimassa vuoden 2018 loppuun saakka. Sopimus on irtisanottava mennessä vuoden 2019 osalta. Taitoan kanssa on periaatteessa mahdollisuus neuvotella Taitoan Mikkelin palvelupisteen liikkeenluovutuksesta ennen ko. ajankohtaa Etelä-Savon MAKU TAHE:lle. 7

9 Organisaation talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden siirtämisessä TAHE -yhtiöön tulee määritellä tarkemmin, mitä organisaation talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita palvelukeskukseen siirretään. Valtakunnallisesti toimivilla palvelukeskuksilla on valmiita palvelumallikuvauksia sekä palvelukeskuksen peruspalveluista että lisäpalveluista. Esim. Mikkelin kaupungilla on vastuunjakotaulukko Taitoan kanssa palveluiden hoitamisesta. 6. Etelä-Savon MAKU TAHE -yhtiön järjestelmäratkaisut ja niiden vaiheistus Etelä-Savon maakunnalla ei ole tn. valmiuksia antaa vielä mennessä selvitystä Etelä- Savon MAKU TAHE -yhtiön tietojärjestelmäratkaisuista. Vastuksia järjestelmävalintoihin on haettava mahdollisen palvelutuottaja-kumppanuuden selvittämisellä (Esim. Hetli, Monetra, Kunta Pro, Provincia, Taitoa, Saita), kumppanuutena Hetlin järjestelmäkilpailutuksessa tai kilpailuttamalla järjestelmät itse. Kaikki Etelä-Savon MAKU TAHE -yhtiöön ensivaiheessa liittyvät organisaatiot tulisivat yhtiöön mukaan nykyisillä järjestelmillä. Järjestelmäratkaisujen yhtenäistäminen aloitetaan ratkaisemalla haetaanko järjestelmien yhtenäistämistä kilpailuttamalla järjestelmät itse vai hakemalla järjestelmäratkaisut kumppanuuksien kautta. Kuntien Tiera voi myös järjestää kumppanuuden kautta nykyisellään SAP ERP -järjestelmän ilman varsinaista TAHE palveluiden tuottamista. Palvelukeskus voi tuottaa myös palveluita useammalla kuin yhdellä talous- tai henkilöstöhallinnon järjestelmällä. Järjestelmävalinnat voivat poiketa esim. organisaatiomuodon (maakunta, kuntayhtymät, kunnat, yhtiöt) tai palveltavan organisaation koon mukaan. Järjestelmäyhtenäisyys tuo luonnollisesti kustannussäästöjä pitkällä aikavälillä. Myöhemmässä vaiheessa esim. vuodesta 2019 alkaen voidaan palveluyhtiöön liittyvien asiakkaiden järjestelmät yhtenäistää jo liittymisvaiheessa. 7. TAHE konsortion muodostuminen Etelä-Savon MAKU TAHE -yhtiön perustamisen jälkeen, kun MAKU TAHE yhtiöiden kehittämissuunta tarkentuu valtakunnallisesti, on perusteltua käynnistää tunnusteluja muiden maakuntien toiminnan osalta. TAHE valmistelun linjauksien mukaisesti talous- ja henkilöstöhallinnon palvelutuotannossa on tavoitteena hyödyntää olemassa olevia rakenteita sekä suosia laajaa yhteistyötä yli maakuntarajojen. Muiden ERVA -alueen maakuntien tilannetta on seurattava kumppanuusneuvottelujen yhteydessä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta ERVA -alue muodostaa yhden Sote -palvelukokonaisuuden, jonka alueella palveluiden järjestämistä ja palveluiden yhtenäistämistä on perustelua tarkastella. ERVA -alueella on käynnissä kumppanuusneuvotteluja Pohjois-Savon maakunnassa ja Keski-Suomen maakunnassa. Pohjois-Karjalan maakunta tavoittelee TAHE -palveluiden järjestämistä oman MAKU TAHE -yhtiön tuotantona; Siun Soten toiminnan puitteissa. 8. Palveluiden laajentaminen kunnille ja kuntakonserniyhtiöille MAKU TAHE -yhtiön perustamisessa ja ensivaiheen käynnistämisessä on resurssien riittävyyden vuoksi perusteltua lähteä liikkeelle pienemmällä organisaation määrällä, esim. 3-5 palvelut yhtiöön siirtävän organisaation kanssa. Etelä-Savon MAKU TAHE -yhtiön tavoite on järjestää TAHE -palveluita jatkossa kaikille Etelä-Savon kunnille. 8

10 Kuntien konserniyhtiöiden talous- ja henkilöstöpalveluiden siirtäminen Etelä-Savon MAKU TAHE - yhtiön palvelukeskukseen tulee tarkasteluun myös vasta myöhemmässä vaiheessa. 9. Toimenpidesuositukset Etelä-Savon maakunta antaa selvityksenä, että perustaa Etelä-Savon MAKU TAHE -yhtiön. Etelä-Savon MAKU TAHE -yhtiön tavoitteena on tuottaa TAHE -palvelut - Etelä-Savon maakuntaliitolle, Essotelle, Sosterille ja Vaalijalalle vuoden 2018 aikana aloittaen, - Mikkelin kaupungille vuodesta 2019 alkaen, - Etelä-Savon muut kunnat voivat liittyä palvelukeskukseen ensivaiheessa tai myöhemmin, - ELY:n maakuntiin siirtyville palveluille vuodesta 2020 alkaen Etelä-Savon maakunta käynnistää marraskuussa kumppanuusneuvottelut ensisijaisesti Hetlin, Monetran ja KuntaPron kanssa. Hetlin kanssa neuvotteluissa on keskeistä Palkeiden Mikkelin toimipisteen ELY:n TAHE -palveluiden järjestäminen. Muita kumppanuusvaihtoehtoja ovat esim. Taitoa, Provincia ja Saita. Etelä-Savon maakuntaliitto, Essote ja Sosteri tekevät päätökset Etelä-Savon MAKU TAHE yhtiön perustamisesta ennen Vaalijala ja Mikkelin kaupunki tekevät päätöksen osallistua kumppanuusneuvotteluihin, joissa selvitetään erityisesti Etelä-Savon MAKU TAHE -yhtiön mahdollisuus tuottaa TAHE -palveluita sekä kunnille että ELY:n toiminnoille valtakunnallisesti. Etelä-Savon MAKU TAHE kumppanuusneuvottelujen aikana seurataan ERVA -alueen maakuntien kumppanuusneuvotteluja. Kumppanuusneuvotteluissa arvioidaan kumppaneiden valmiuksia erilaisiin TAHE -yhtiön omistusrakenteisiin, preferenssejä, palvelukeskuksen toimintamalleja, vastuunjakoa, palveluhintoja, perus- ja toiminnanohjausjärjestelmiä. 9

Tunnustelukysymykset maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon järjestämisestä Kuopion kaupungille, Siilinjärven kunnalle ja Pohjois- Savon

Tunnustelukysymykset maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon järjestämisestä Kuopion kaupungille, Siilinjärven kunnalle ja Pohjois- Savon Tunnustelukysymykset maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon järjestämisestä Kuopion kaupungille, Siilinjärven kunnalle ja Pohjois- Savon sairaanhoitopiirille 7.4.2017. Lähtökohdat ja taustat Valtakunnallinen

Lisätiedot

TAHE-palvelukeskus lyhyesti. Maaliskuu 2017

TAHE-palvelukeskus lyhyesti. Maaliskuu 2017 TAHEpalvelukeskus lyhyesti Maaliskuu 2017 TAHEvalmistelun eteneminen sisältö Valmistelun eteneminen Palvelu ja ohjausmalli Konsortioohjaus Palvelutarjoama TAHEtarina ja valmistelut 2 TAHEvalmistelu 2016

Lisätiedot

Talous. Vastuuvalmistelija Miia Kiviluoto

Talous. Vastuuvalmistelija Miia Kiviluoto Talous Vastuuvalmistelija Miia Kiviluoto Talous-kokonaisuus: valmistelun tavoitteet 1/2 Tahe-toiminnot eli talouden osalta kirjanpidon, laskutuksen ja maksatuksen valmistelu (ns. tilitoimistopalvelut)

Lisätiedot

TAHE-palvelut lukien Kymenlaaksossa. Kuntajohtajat

TAHE-palvelut lukien Kymenlaaksossa. Kuntajohtajat TAHE-palvelut 1.1.2019 lukien Kymenlaaksossa Kuntajohtajat 2.10.2017 Tehtäväksianto TAHE-ryhmille 7.8.2017: Asiantuntijalinjaus Kymenlaakson maakunnan Tahe-palveluntuottajasta sekä tietojärjestelmästä

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1. Savonlinna, Paviljonki, auditorio (Rajalahdenkatu 4, 57200, Savonlinna).

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1. Savonlinna, Paviljonki, auditorio (Rajalahdenkatu 4, 57200, Savonlinna). Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Kokousaika 28.11.2017 kello 09:00 Kokouspaikka Savonlinna, Paviljonki, auditorio (Rajalahdenkatu 4, 57200, Savonlinna). Asialista: Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Maakuntien talous ja henkilöstöpalvelut

Maakuntien talous ja henkilöstöpalvelut Maakuntien talous ja henkilöstöpalvelut 1 Maakuntien simuloinnin aloituskokous TAHE palvelukeskus 7.9.2017 Mia Hokkanen Hetli Oy hallituksen puheenjohtaja 8.9.2017 2 Hetli - talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Mitä palvelukeskukset tekevät?

Mitä palvelukeskukset tekevät? Mitä palvelukeskukset tekevät? Kuntamarkkinat 14.9.2017 Muutosjohtaja 1 20.9.2017 Tukipalvelumuutos ja Uusi maakunta Maakunta on hankintayksikkö Suhteet kuntiin hankintalain mukaiset Uudelleen järjestelytarve

Lisätiedot

Maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon järjestäminen

Maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon järjestäminen Maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon järjestäminen MAKU TAHE-työryhmä Kari Janhonen, Tarja Miettinen, Janne Niemeläinen, Toni Auvinen ja Soile Lahti Nykytilanne / Toimintaympäristöstä Valtakunnallinen

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen järjestäminen. Poliittinen ohjausryhmä

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen järjestäminen. Poliittinen ohjausryhmä Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen järjestäminen Poliittinen ohjausryhmä 20.4.2017 Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut Valmistelun ohjeistus maakuntien toimijoille Talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Henkilöstön siirtyminen uuteen maakuntaan. Neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas, KT Uudenmaan maakuntaparlamentti

Henkilöstön siirtyminen uuteen maakuntaan. Neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas, KT Uudenmaan maakuntaparlamentti Henkilöstön siirtyminen uuteen maakuntaan Neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas, KT Uudenmaan maakuntaparlamentti 24.11.2017 Henkilöstöä siirtyy maakuntakonserniin 1.1.2020 2 Maakunnille siirtyvä

Lisätiedot

Maakuntavalmistelun poliittinen ohjaus ja linjaus (.2017 kyselyn pohjalta) Maakuntahallitus ohjaa Erillinen poliittinen ohjausryhmä ohjaa, maakuntahallitus tekee päätökset VATE-työryhmä tai muu ohjaa,

Lisätiedot

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Maakuntien talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 25.1.2017 Mikko Salmenoja Mitä on hyvä oivaltaa? Kunkin maakunnan oma taloushallinto ja HR on keskeinen toiminnallinen kokonaisuus, joille yhteinen

Lisätiedot

Ajankohtaista maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden järjestämisestä

Ajankohtaista maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden järjestämisestä Ajankohtaista maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden järjestämisestä Osastopäällikkö Juha Sarkio Valtiovarainministeriö Sairaanhoitopiirien ja suurten kaupunkien informaatiotilaisuus 23.2.2016

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/2017 1 Taloustyöryhmä - Kokousaika 24.10.2017 kello 8:30 10:30 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: 1

Lisätiedot

TAHE palvelukeskus tiivistelmä. Maaliskuu 2017

TAHE palvelukeskus tiivistelmä. Maaliskuu 2017 TAHE palvelukeskus tiivistelmä Maaliskuu 2017 TAHE valmistelun eteneminen sisältö Valmistelun eteneminen Palvelu ja ohjausmalli Palvelutarjoama Palvelulupaus TAHE tarina ja valmistelut 2 TAHE valmistelu

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 5/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 5/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 5/2017 1 Henkilöstö työryhmä - Kokousaika 18.10.2017 kello 13 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: 1 Kokouksen

Lisätiedot

TUKIPALVELUJEN YHTIÖITTÄMINEN. Jouko Luukkonen

TUKIPALVELUJEN YHTIÖITTÄMINEN. Jouko Luukkonen TUKIPALVELUJEN YHTIÖITTÄMINEN Jouko Luukkonen 18.8.2017 Valtakunnalliset tukipalveluyhtiöt on perustettu 1. Toimitila- ja kiinteistöhallinnon palvelukeskus: Maakuntien Tilakeskus Oy 2. Tieto- ja viestintäteknisten

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Työterveys Oy? Esitys VATE:lle

Etelä-Pohjanmaan Työterveys Oy? Esitys VATE:lle Etelä-Pohjanmaan Työterveys Oy? Esitys VATE:lle 11.12.2017 Mikko Tanhuamäki vastuuvalmistelija, tukipalvelut Tanja Penninkangas, vastuuvalmistelija, SOTE-tuotanto Sisältö Tausta Työryhmän raportti, kevät

Lisätiedot

Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen talous- ja tukipalveluiden työryhmä väliraportti 1. Ari Hirvensalo, puheenjohtaja

Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen talous- ja tukipalveluiden työryhmä väliraportti 1. Ari Hirvensalo, puheenjohtaja Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen talous- ja tukipalveluiden työryhmä väliraportti 1 Ari Hirvensalo, puheenjohtaja Talous- ja tukipalvelut työryhmä, väliraportti 1 Työryhmän tarkoitus ja tavoite:

Lisätiedot

Talousteemaryhmän väliraportti

Talousteemaryhmän väliraportti Talousteemaryhmän väliraportti 23.2.2017 28.2.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Työsuunnitelman toteutuminen, tehtävä 1 Teemaryhmän tehtävät, tekijät ja aikataulu Tehtävä 1 Seurata ja tukea valtakunnallisen

Lisätiedot

TAHE-projekti Kymenlaaksossa

TAHE-projekti Kymenlaaksossa TAHE-projekti Kymenlaaksossa I. valinnanvapauspilotti 1.7.2018 II. vapaaehtoinen sote ky 1.1.2019 III.sote- ja maakunta 1.1.2020 1.1.2017-31.1.2019 Tähän mennessä TAHE-tietojärjestelmä Tehty esiselvitykset

Lisätiedot

HUS:N TUKIPALVELUYHTIÖIDEN PERUSTAMINEN - TILANNEKATSAUS SOTE-TIIMI, HALLINTOJOHTAJA LAURI TANNER

HUS:N TUKIPALVELUYHTIÖIDEN PERUSTAMINEN - TILANNEKATSAUS SOTE-TIIMI, HALLINTOJOHTAJA LAURI TANNER HUS:N TUKIPALVELUYHTIÖIDEN PERUSTAMINEN - TILANNEKATSAUS SOTE-TIIMI, 12.10.2017 HALLINTOJOHTAJA LAURI TANNER HUS JA SOTE-YHTEENSOPIVAT TUKIPALVELUT HUS valtuusto päätti 15.6.2017, että hallitus valtuutetaan

Lisätiedot

41 Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden tuottamisen linjaukset

41 Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden tuottamisen linjaukset Tampere Ote pöytäkirjasta 5/2017 1 (6) 41 Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan maakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden tuottamisen linjaukset TRE:7694/00.01.02/2017 Valmistelija / lisätiedot:

Lisätiedot

Valmistelun ohjeistus maakuntien toimijoille, ohjeistus päivitetty

Valmistelun ohjeistus maakuntien toimijoille, ohjeistus päivitetty 24.8.2017 1 / 11 Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon Valmistelun ohjeistus maakuntien toimijoille, ohjeistus päivitetty 24.8.2017 24.8.2017 2 / 11 Sisällys 1. Ohjeistuksen tarkoitus... 3 2. Talous-

Lisätiedot

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija -

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - - Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - TEE YHTEISTYÖTÄ Kuntien palvelukeskukset monistavat parhaita toimintatapoja ja ratkaisuja ARKI SUJUVAKSI KuntaPron osakkaana voit ulkoistaa palveluja joustavasti

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden (Maku Tahe) valmistelu Pirkanmaalla. Valmisteluryhmän ehdotus

Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden (Maku Tahe) valmistelu Pirkanmaalla. Valmisteluryhmän ehdotus Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden (Maku Tahe) valmistelu Pirkanmaalla Valmisteluryhmän ehdotus 18.10.2017 Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestäminen Alkuperäinen toivomus: Tampereen kaupunki,

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti Palvelutuotannon tietojärjestelmäratkaisut Uudenmuotoiset yliopistot ja tietohallinto

Lisätiedot

Yhtymähallitus Liite nro 4

Yhtymähallitus Liite nro 4 Yhtymähallitus 25.9.2017 Liite nro 4 Provincia Oy:n omistajat 6.9.2017 KANNANOTTO PROVINCIA OY:N OMISTUKSEEN Päijät-Hämeen kuntajohtaja kokous on pyytänyt 14.6.2017 selvitystä maakunta- ja sosiaali- ja

Lisätiedot

HUS:N TUKIPALVELUYHTIÖIDEN PERUSTAMINEN - TILANNEKATSAUS KUNTAJOHTAJAKOKOUS, HALLINTOJOHTAJA LAURI TANNER

HUS:N TUKIPALVELUYHTIÖIDEN PERUSTAMINEN - TILANNEKATSAUS KUNTAJOHTAJAKOKOUS, HALLINTOJOHTAJA LAURI TANNER HUS:N TUKIPALVELUYHTIÖIDEN PERUSTAMINEN - TILANNEKATSAUS KUNTAJOHTAJAKOKOUS, 25.10.2017 HALLINTOJOHTAJA LAURI TANNER HUS JA SOTE-YHTEENSOPIVAT TUKIPALVELUT HUS valtuusto päätti 15.6.2017, että hallitus

Lisätiedot

INFOTILAISUUS HENKILÖSTÖLLE

INFOTILAISUUS HENKILÖSTÖLLE PAKETTI - KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI INFOTILAISUUS HENKILÖSTÖLLE Päijät-Hämeen henkilöstö- ja talouspalvelukeskus - HETA 25.11.2011 Roope Rauhalinna Katrina Harjuhahto-Madetoja FCG Finnish

Lisätiedot

Hallituksen seminaari Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen

Hallituksen seminaari Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen Hallituksen seminaari 1.-2.3.2016 Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen HENKILÖSTÖ Työpanos 1.1 31.12.2015 2014 2015 muutos tavoite Yli/ali Työpanos 3032 3052 20 0.7 % 2900 152 - Lääkärit 489 496 7 478 19

Lisätiedot

Palvelukeskusvalmistelun tilanne

Palvelukeskusvalmistelun tilanne Palvelukeskusvalmistelun tilanne Sähköisen tietohallinnon neuvottelukunta 23.2.2017 Urpo Karjalainen 1 13.12.2016 ICT palvelukeskus maakunnille 2 13.12.2016 Lähtökohdat ja tavoitteet Palvelukeskusten perustamisella

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen vaikutukset omistajapoliittiset linjaukset

Maakuntauudistuksen vaikutukset omistajapoliittiset linjaukset Maakuntauudistuksen vaikutukset omistajapoliittiset linjaukset Calpro Oy Riitta Ekuri 14.8.2017 14.8.2017 Page 1 Toimeksianto Calpro Oy Riitta Ekuri FCG Tämän selvityksen tarkoituksena on laatia toimintaympäristökartoitus

Lisätiedot

Tukipalveluselvitys ja siihen liittyvät jatkotoimenpiteet. SOTEMAKU-johtoryhmä

Tukipalveluselvitys ja siihen liittyvät jatkotoimenpiteet. SOTEMAKU-johtoryhmä Tukipalveluselvitys ja siihen liittyvät jatkotoimenpiteet SOTEMAKU-johtoryhmä 24.11.2017 Tukipalveluselvitys 1. Mistä ollaan päättämässä 2. Taustatekijät 3. Päätösesitys Selvityksen kohteet 1. Valtakunnallisen

Lisätiedot

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon järjestäminen. Tietojärjestelmätoimittajainfo Kuntatieto-ohjelmasta

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon järjestäminen. Tietojärjestelmätoimittajainfo Kuntatieto-ohjelmasta Maakuntien talous ja henkilöstöhallinnon järjestäminen Tietojärjestelmätoimittajainfo Kuntatietoohjelmasta 25.4.2017 Sisältö Palvelu ja ohjausmalli Palvelutarjoama TAHEtarina 2 Palvelu ja ohjausmalli Markkinoilta

Lisätiedot

Maakunta- ja sote-uudistuksen tilannekatsaus Somerolla

Maakunta- ja sote-uudistuksen tilannekatsaus Somerolla Maakunta- ja sote-uudistuksen tilannekatsaus Somerolla Sami Suikkanen, 7.3.2017 Yleistä uudistuksesta Uudistusta koskevat lait ovat tulossa keväällä eduskunnan käsittelyyn. Lakiluonnosten lähtökohtana

Lisätiedot

Sote ja maakuntauudistus henkilöstön asema, uudet työnantajakonsernit

Sote ja maakuntauudistus henkilöstön asema, uudet työnantajakonsernit Sote ja maakuntauudistus henkilöstön asema, uudet työnantajakonsernit Kuormitus hallintaan, Kuntatalo 5.6.2017 Neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas Maakunnille siirtyvä henkilöstö tehtäväalueittain

Lisätiedot

Kuntien palvelukeskus KPK THH Oy käynnistysvaihe

Kuntien palvelukeskus KPK THH Oy käynnistysvaihe Kuntien palvelukeskus KPK THH Oy käynnistysvaihe KPK THH Oy käynnistysvaiheen hallitus ja yhtiön perustajakuntatoimijat Varapuheenjohtaja Jaana Kuuva Kotkan kaupunki Jäsen Markku Silen Jäsen Jukka Linnavuori

Lisätiedot

Maakuntauudistus. Tukipalvelut. Talous, omaisuus, vastuut ja velat. POPmaakunta. Jarkko Raatikainen (PPSHP, talousjohtaja) 20.2.

Maakuntauudistus. Tukipalvelut. Talous, omaisuus, vastuut ja velat. POPmaakunta. Jarkko Raatikainen (PPSHP, talousjohtaja) 20.2. Maakuntauudistus Tukipalvelut Talous, omaisuus, vastuut ja velat Jarkko Raatikainen (PPSHP, talousjohtaja) 20.2.2017 Maakuntaan siirtyvät organisaatiot Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri NordLab (liikelaitoskuntayhtymä)

Lisätiedot

ICT-työryhmän tilannekatsaus

ICT-työryhmän tilannekatsaus ICT-työryhmän tilannekatsaus Maakuntauudistuksen ohjausryhmä 24.4.2017 Juhani Heikka Pääteemat 1. Esivalmistelun eteneminen 2. POP-IT hankkeen keskeisimpiä tuloksia 3. ICT-palvelujen järjestäminen 4. Rahoitusmahdollisuudet

Lisätiedot

Maakuntauudistuk sen tilannekatsaus. Lahti Finanssineuvos Teemu Eriksson

Maakuntauudistuk sen tilannekatsaus. Lahti Finanssineuvos Teemu Eriksson Maakuntauudistuk sen tilannekatsaus Lahti 7.12.2016 Finanssineuvos Teemu Eriksson 1 7.12.2016 Valmistelutilanteen iso kuva Ensimmäisen HEpaketin lausuntokierros on päättynyt ja jatkovalmistelu on käynnissä.

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon (TAHE) organisoituminen valtakunnassa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Lokakuu 2017 Jarkko Raatikainen

Talous- ja henkilöstöhallinnon (TAHE) organisoituminen valtakunnassa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Lokakuu 2017 Jarkko Raatikainen Talous ja henkilöstöhallinnon (TAHE) organisoituminen valtakunnassa ja PohjoisPohjanmaalla Lokakuu 2017 Jarkko Raatikainen 1 Valtakunnalliset palvelukeskukset Sote ja maakuntauudistuksen osana maakuntien

Lisätiedot

Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamiseksi/aiesopimukset

Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamiseksi/aiesopimukset Johtotiimi 101 15.10.2009 Seutuhallitus 173 06.11.2009 Yhtymähallitus 76 12.05.2010 Yhtymähallitus 98 02.06.2010 Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamiseksi/aiesopimukset

Lisätiedot

Jukka Latvala Tilaisuus Sote- ja maakuntauudistuksen muutostukiklinikka: Toimitilat Pvm

Jukka Latvala Tilaisuus Sote- ja maakuntauudistuksen muutostukiklinikka: Toimitilat Pvm Nimi Jukka Latvala Tilaisuus Sote- ja maakuntauudistuksen muutostukiklinikka: Toimitilat Pvm 14.9.2017 MAAKUNTAUUDISTUKSESSA KOLME PALVELUKESKUSTA Maakunnat Toimitila- ja kiinteistöhallinnon palvelukeskus

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 3/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 3/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 3/2017 1 Kokousaika kello 12:00 14.10 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies Asialista: 1 Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen

Lisätiedot

Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto

Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto Johtaja Mikko Salmenoja KEHA- keskus 26.10.2016 http://www.keha-keskus.fi 22.9.2016 1 Yleistä molemmista palvelukeskuksista Ja SOTE ICT vielä

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstötyöryhmän tilannekatsaus

Pohjois-Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstötyöryhmän tilannekatsaus Pohjois-Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstötyöryhmän tilannekatsaus 24.4.2017 Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen Valmistelija Juha Jääskeläinen 2 Työryhmän tavoitteet ja tehtävä Henkilöstötyöryhmän

Lisätiedot

MAAKUNTIEN PALVELUKESKUKSET JA NIIDEN VALMISTELU. Muutosjohtaja Pauli Harju

MAAKUNTIEN PALVELUKESKUKSET JA NIIDEN VALMISTELU. Muutosjohtaja Pauli Harju MAAKUNTIEN PALVELUKESKUKSET JA NIIDEN VALMISTELU Muutosjohtaja 30.03.2017 ICT PALVELUKESKUS Palvelutarjooma *) Käyttövelvoitteen piirissä *) Toimialariippumattomat järjestelmät ja sähköiset palvelut Toimialasidonnaiset

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset Rekrytointi kunnat/ väliaikaishallinto/maakunnat/konsernit

Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset Rekrytointi kunnat/ väliaikaishallinto/maakunnat/konsernit Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset Rekrytointi kunnat/ väliaikaishallinto/maakunnat/konsernit Neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas, KT Rekrytoija 2017 Henkilöstöä siirtyy maakuntakonserniin

Lisätiedot

Kunnan ja Kiljavan Sairaala Oy:n palvelusopimuksen jatkaminen ajalla

Kunnan ja Kiljavan Sairaala Oy:n palvelusopimuksen jatkaminen ajalla Sosiaali- ja terveyslautakunta 18 28.02.2017 Kunnan ja Kiljavan Sairaala Oy:n palvelusopimuksen jatkaminen ajalla 1.1.-31.12.2019 3/00.04.01/2017 SOSTER 18 Kiljavan Sairaala Oy:n toiminta Kiljavan Sairaala

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUSTIO No 3/2017 1

Etelä-Savon maakuntaliitto MUSTIO No 3/2017 1 Etelä-Savon maakuntaliitto MUSTIO No 3/2017 1 Kokousaika 21.4.2017 kello 13:00 Kokouspaikka Tuma, Sammonkatu 12,50130 Mikkeli Pelastuslaitoksen tilat Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Väliraportin

Lisätiedot

Sote-muutosjohtajan tilannekatsaus

Sote-muutosjohtajan tilannekatsaus 7.10.2016 Ilkka Luoma Tj, sote-muutosjohtaja MAAKUNTAUUDISTUS Sote-muutosjohtajan tilannekatsaus Sote Pelastustoimi ja varautuminen Ympäristöterveydenhuolto 13.10.2016 Maakunnallinen näkökulma 1 Lyhyt

Lisätiedot

TALOUSKESKUS-LIIKELAITOS

TALOUSKESKUS-LIIKELAITOS TALOUSKESKUS-LIIKELAITOS Talouskeskus Talouskeskus on toiminut palvelukeskuksena vuodesta 2005 ja liikelaitoksena vuodesta 2007. Talouskeskus-liikelaitos tarjoaa materiaali-, talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Valmistelun ohjeistus maakuntien toimijoille

Valmistelun ohjeistus maakuntien toimijoille 30.3.2017 1 / 10 Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon Valmistelun ohjeistus maakuntien toimijoille 30.3.2017 2 / 10 Sisällys 1. Ohjeistuksen tarkoitus... 3 2. Talous- ja henkilöstöhallinnon uotannon

Lisätiedot

Ajankohtaista maakunta- ja soteuudistuksen. valmistelusta LAHTI Kari Hakari Maakuntauudistuksen muutosjohtaja Valtiovarainministeriö

Ajankohtaista maakunta- ja soteuudistuksen. valmistelusta LAHTI Kari Hakari Maakuntauudistuksen muutosjohtaja Valtiovarainministeriö Ajankohtaista maakunta- ja soteuudistuksen valtakunnallisesta valmistelusta LAHTI 30.1.2018 Kari Hakari Maakuntauudistuksen muutosjohtaja Valtiovarainministeriö Aikataulu EK:n valiokunnissa 41 lakia Maantielaki-HE

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Esityksen sisältö Tiivistelmä Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu oy:n tarkoitus Yhteistyön tilanne Kehityspolku Yhtiö ja sen hallinto 1 Tiivistelmä Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Maakuntauudistus. Talous, omaisuus, vastuut ja velat Jarkko Raatikainen (PPSHP, talousjohtaja) Tilannekatsaus

Maakuntauudistus. Talous, omaisuus, vastuut ja velat Jarkko Raatikainen (PPSHP, talousjohtaja) Tilannekatsaus Maakuntauudistus Talous, omaisuus, vastuut ja velat Jarkko Raatikainen (PPSHP, talousjohtaja) Tilannekatsaus 24.4.2017 Työryhmän kokoonpano Työryhmän puheenjohtaja: Talousjohtaja Jarkko Raatikainen, PPSHP.

Lisätiedot

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011. Sivu 1. Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011. Sivu 1. Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000 ROVANIEMI Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011 Sivu 1 22 Palkka ja taloushallinnon henkilöstöä koskevat järjestelyt liikkeenluovutuksessa Rovaniemen kaupunginhallitus

Lisätiedot

Khall (Valm. ma. talousjohtaja)

Khall (Valm. ma. talousjohtaja) Kaupunginhallitus 165 15.08.2016 Kaupunginhallitus 177 22.08.2016 Kaupunginvaltuusto 46 22.08.2016 Kaupunginhallitus 180 29.08.2016 Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden hankinta Khall 15.08.2016

Lisätiedot

Palvelukeskusten toimintaperiaatteet ja talousvaikutukset. Vimana Oy. Hallituksen puheenjohtaja Mirjami Laitinen

Palvelukeskusten toimintaperiaatteet ja talousvaikutukset. Vimana Oy. Hallituksen puheenjohtaja Mirjami Laitinen Palvelukeskusten toimintaperiaatteet ja talousvaikutukset Vimana Oy Hallituksen puheenjohtaja Mirjami Laitinen 7.9.2017 1 31.1.2017 Ministerivaliokunnan linjaukset ICTpalvelukeskuksista Toimijoiden vastuut

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4031/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) Kaupunginhallitus 170 6.6.2016 42 Asianro 4031/02.05.05/2016 Varkauden Opiskelijakadun kiinteistön siirtäminen kuntayhtymästä Savoniaammattikorkeakoulu Oy:lle Päätöshistoria

Lisätiedot

YT-menettely liikkeen luovutuksessa. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

YT-menettely liikkeen luovutuksessa. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä YT-menettely liikkeen luovutuksessa Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Liikkeenluovutus pähkinänkuoressa Liikkeenluovutus on työoikeuden alalle kehittynyt käsite, jolla on seuraava

Lisätiedot

Maakuntien toimitila- ja kiinteistöhallinnonpalvelukeskus

Maakuntien toimitila- ja kiinteistöhallinnonpalvelukeskus Maakuntien toimitila- ja kiinteistöhallinnonpalvelukeskus Esitys Etelä-Pohjanmaan maakunnan SOTEMAKU-seminaarissa 18.11.2016 Esitys perustuu hallituksen 29.6.2016 antamiin Sote- ja maakuntalakiehdotuksiin

Lisätiedot

Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamiseksi/aiesopimukset/kpk THH

Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamiseksi/aiesopimukset/kpk THH Johtotiimi 101 15.10.2009 Seutuhallitus 173 06.11.2009 Yhtymähallitus 76 12.05.2010 Yhtymähallitus 98 02.06.2010 Yhtymähallitus 118 28.06.2010 Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Maakuntien tilakeskus

Maakuntien tilakeskus Maakuntien tilakeskus Esitys Kiinteistöt-teemaryhmässä Pirkanmaalla 21.12.2016 Selvityshenkilö Olavi Hiekka SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS Palvelukeskuksen taustaa Palvelukeskuksen tehtävä on tukea ja tuottaa

Lisätiedot

MUISTIO 3/2017. Päijät-Hämeen maakunta- ja sote-uudistuksen henkilöstöfoorumi. Aika klo 9.00

MUISTIO 3/2017. Päijät-Hämeen maakunta- ja sote-uudistuksen henkilöstöfoorumi. Aika klo 9.00 Päijät-Hämeen maakunta- ja sote-uudistuksen henkilöstöfoorumi Aika 15.12.2017 klo 9.00 Paikka Päijät-Hämeen liitto, Vellamo tila, Hämeenkatu 9 A, Lahti 15110 Paikalla: Maaret Monola, Päijät-Hämeen liitto,

Lisätiedot

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Hallinto- ja taloustyöryhmän loppuraportti 10.4.2015: Sote-kuntayhtymä (käynnistystiimi) ja Joensuun kaupunki PK Sote-alueen keskuskaupunkina käynnistävät neuvottelut

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/ (16) Karikumpu Päivi. Ojanperä Terho. Pimperi-Koivisto Leena jäsen

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/ (16) Karikumpu Päivi. Ojanperä Terho. Pimperi-Koivisto Leena jäsen POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 (16) Maakuntauudistuksen johtoryhmä Aika 19.10.2017 klo 12:00-15:13 Paikka Siikasali, Pohjois-Pohjanmaan liitto Läsnä Rämet Jussi puheenjohtaja Helisten Petteri

Lisätiedot

Tilannekatsaus

Tilannekatsaus Tilannekatsaus 1.3.2017 Muutoksen laatikot Maakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet 3 5 10 1 6 1 1 1 28 9700 htv EP Maakunnan päätöksenteko, toiminta ja asukkaiden osallistuminen Liikelaitos

Lisätiedot

Ministeriöt ovat jättäneet mennessä selvityshenkilö Lauri Tarastille selvityksensä

Ministeriöt ovat jättäneet mennessä selvityshenkilö Lauri Tarastille selvityksensä Maakuntahallitus 8 18.01.2016 Maakuntahallitus 18 22.02.2016 Maakuntahallitus 67 16.05.2016 Maakuntahallitus 83 20.06.2016 Maakuntahallitus 98 22.08.2016 Maakuntauudistuksen valmistelu maakunnassa Maakuntahallitus

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus. Väliaikainen hallinto alkaen

Sote- ja maakuntauudistus. Väliaikainen hallinto alkaen Sote- ja maakuntauudistus Väliaikainen hallinto 1.7.2017 alkaen 6.2.2017 Valmistelun vaiheet 9/2016 1.7.2017 1.7.2017 28.2.2018 1.3. 31.12.2018 Esivalmistelu 10 kk Väliaikainen hallinto 8 kk Käynnistäminen

Lisätiedot

Väliaikaishallinnon kokous Maakunnallinen näkökulma

Väliaikaishallinnon kokous Maakunnallinen näkökulma M A A K U N TA U U D I S T U S Väliaikaishallinnon kokous 15.6.2017 15.6.2017 Eija-Liisa Heikkilä 13.9.2017 Maakunnallinen näkökulma 1 M A A K U N TA U U D I S T U S MUUTOSJOHTAJIEN JORY Valmistelusuunnitelma

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille Kunnanhallitus 94 17.03.2014 Kunnanhallitus 218 22.09.2014 Kunnanhallitus 283 17.11.2014 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille 201/02.03.05/2013

Lisätiedot

Aiesopimuksen allekirjoittaminen KPK THH:n ja KPK ICT:n perustamisesta

Aiesopimuksen allekirjoittaminen KPK THH:n ja KPK ICT:n perustamisesta Maakuntahallitus I 138 14.06.2010 Maakuntahallitus I 196 27.09.2010 Aiesopimuksen allekirjoittaminen KPK THH:n ja KPK ICT:n perustamisesta 845/10/101/2009 MH 138 Sitra 7.6.2010: Ehdotus etenemisestä Kainuun

Lisätiedot

Ajankohtaista maakunta- ja soteuudistuksen. Sinikka Salo Sote-muutosjohtaja, STM Kari Hakari Maakuntauudistuksen muutosjohtaja, VM

Ajankohtaista maakunta- ja soteuudistuksen. Sinikka Salo Sote-muutosjohtaja, STM Kari Hakari Maakuntauudistuksen muutosjohtaja, VM Ajankohtaista maakunta- ja soteuudistuksen toimeenpanosta Sinikka Salo Sote-muutosjohtaja, STM Kari Hakari Maakuntauudistuksen muutosjohtaja, VM 1 Aikataulu EK:n valiokunnissa 41 lakia Maantielaki-HE eduskuntaan

Lisätiedot

Luonnos Kuntaliiton lausunnoksi sote- ja maakuntauudistuksesta Lakiasiain johtaja Arto Sulonen

Luonnos Kuntaliiton lausunnoksi sote- ja maakuntauudistuksesta Lakiasiain johtaja Arto Sulonen Luonnos Kuntaliiton lausunnoksi sote- ja maakuntauudistuksesta 22.9.2016 Lakiasiain johtaja Arto Sulonen Lausuntoluonnoksen tarkoitus Tukea kuntia niiden valmistellessa omia lausuntojaan Antaa kunnille

Lisätiedot

Maakuntauudistus. Talous, omaisuus, vastuut ja velat Jarkko Raatikainen (PPSHP, talousjohtaja) POPmaakunta

Maakuntauudistus. Talous, omaisuus, vastuut ja velat Jarkko Raatikainen (PPSHP, talousjohtaja) POPmaakunta Maakuntauudistus Talous, omaisuus, vastuut ja velat Jarkko Raatikainen (PPSHP, talousjohtaja) 19.12.2016 Työryhmän kokoonpano Työryhmän valmistelija: Talousjohtaja Jarkko Raatikainen, PPSHP. Työskentelee

Lisätiedot

Sote-ICT Alustavia arvioita kustannuksista ja resurssitarpeista

Sote-ICT Alustavia arvioita kustannuksista ja resurssitarpeista Sote-ICT Alustavia arvioita kustannuksista ja resurssitarpeista Johtavien viranhaltijoiden kokous 16.5.2017 KUNTIEN TIETOHALLINTO- JA ICT-PALVELUT MAAKUNNAN TIETOHALLINTO JA ICT- PALVELUT Hankkeen päävaiheet

Lisätiedot

Maakuntauudistus - miksi, mitä, milloin

Maakuntauudistus - miksi, mitä, milloin Maakuntauudistus - miksi, mitä, milloin Hallitusneuvos Tarja Hyvönen Kuntamarkkinat 15.9.2016 16.9.2016 1 2 Työ- ja elinkeinopalvelut Sosiaalija terveydenhuolto Pelastustoimi Ympäristöterveydenhuolto Maakunnan

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden hankinta. Khall (Valm. ma. talousjohtaja)

Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden hankinta. Khall (Valm. ma. talousjohtaja) Kaupunginhallitus 165 15.08.2016 Kaupunginhallitus 177 22.08.2016 Kaupunginvaltuusto 46 22.08.2016 Kaupunginhallitus 180 29.08.2016 Kaupunginvaltuusto 50 05.09.2016 Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 3/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 3/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 3/2017 1 Henkilöstö työryhmä - Kokousaika 13.6.2017 kello 13 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpano

Sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpano Sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpano Hallitusneuvos Pekka Järvinen Syyskuu 2016 5.9.2016 1 Tässä esityksessä Voimaanpanolaki Henkilöstö Omaisuus Rahoitus Maakunta sote-tehtävissä Toimeenpanon tuki

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI ICT TYÖRYHMÄ

VÄLIRAPORTTI ICT TYÖRYHMÄ VÄLIRAPORTTI ICT TYÖRYHMÄ 30.11.2016 www.ekarjala.fi 1 TYÖRYHMÄ JA SEN TYÖSKENTELY / Osallistujat: / Mia Hokkanen, Saita, puheenjohtaja / Toni Suihko, Eksote / Kari Perälä, Imatra / Matti Backman, Ruokolahti

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Työkunto Oy:n osakkeiden myyminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle

Etelä-Karjalan Työkunto Oy:n osakkeiden myyminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle Kaupunginhallituksen 17 20.03.2017 konsernijaosto Kaupunginhallitus 151 27.03.2017 Kaupunginhallitus 444 11.09.2017 Etelä-Karjalan Työkunto Oy:n osakkeiden myyminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/2017 1

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/2017 1 Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/2017 1 Kokousaika 11.1.2017 kello 13:00 Kokouspaikka Juvan paloasema, Yhdystie 3, 51900 Juva Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Hallituksen linjaukset pelastustoimen

Lisätiedot

Maakunnan tiedolla johtaminen ja tietoaltaan hyödyntäminen Jyrki Tirkkonen Liiketoimintapäällikkö, Tiedolla johtaminen ja informaation hallinta

Maakunnan tiedolla johtaminen ja tietoaltaan hyödyntäminen Jyrki Tirkkonen Liiketoimintapäällikkö, Tiedolla johtaminen ja informaation hallinta Maakunnan tiedolla johtaminen ja tietoaltaan hyödyntäminen Jyrki Tirkkonen Liiketoimintapäällikkö, Tiedolla johtaminen ja informaation hallinta Jari Uotila Johtava konsultti, Uudet liiketoiminnot Istekki

Lisätiedot

Työterveyshuolto seudullisena palveluna selvitystyön tilannekatsaus

Työterveyshuolto seudullisena palveluna selvitystyön tilannekatsaus Työterveyshuolto seudullisena palveluna selvitystyön tilannekatsaus Hyvinkää, Mäntsälä, Järvenpää, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula KUUMA-johtokunta 23.9.2015 Harri Lipasti Työryhmä - Hyvinkää: Taina Heinonen,

Lisätiedot

Maakuntien tietohallinnon perustamisen

Maakuntien tietohallinnon perustamisen Liite 2 Kymenlaakson maakuntaliitto 10.10.2017 Maakuntien tietohallinnon perustamisen suunnitelma Kymenlaakso Hankesuunnitelma Tiivis Versio 1.1 10.10.2017 Kymenlaakso 2 (15) Sisällys Sisällys... 2 Dokumentin

Lisätiedot

Maakuntauudistus Järjestämistehtävät

Maakuntauudistus Järjestämistehtävät Maakuntauudistus Järjestämistehtävät 31.1.2017 Keskeiset muutokset lausuntokierroksen jälkeen, maakuntalaki (1/4) Maakunnan palvelulaitos korvattiin maakunnan liikelaitossääntelyllä Maakunnan tehtävät:

Lisätiedot

Maakunta- ja sote-uudistuksen alueellinen valmistelu Etelä-Savossa

Maakunta- ja sote-uudistuksen alueellinen valmistelu Etelä-Savossa Maakunta- ja sote-uudistuksen alueellinen valmistelu Etelä-Savossa Risto Kortelainen, kuntayhtymän johtaja, ESSOTE, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 25.8.2016 1 Heinävesi Pieksämäki

Lisätiedot

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon ja tietohallinnon palvelukeskuksiin liittyvä nykytilakartoitus - Organisaation perustietolomake

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon ja tietohallinnon palvelukeskuksiin liittyvä nykytilakartoitus - Organisaation perustietolomake Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon ja tietohallinnon palvelukeskuksiin liittyvä nykytilakartoitus - Organisaation perustietolomake Kyselyllä kartoitetaan lähtötilannetietoja SOTE- ja maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Maakunnallisen TAHE-yhtiön perustaminen nykytila ja vaihtoehdot

Maakunnallisen TAHE-yhtiön perustaminen nykytila ja vaihtoehdot ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO Maakunnallisen TAHE-yhtiön perustaminen nykytila ja vaihtoehdot Esiselvitys FCG KONSULTOINTI OY P32612 Esiselvitys 1 (36) Ekuri, Asikainen Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen tilannekatsaus ja väliaikaishallinnon rakentaminen Satakunnassa -

Maakuntauudistuksen tilannekatsaus ja väliaikaishallinnon rakentaminen Satakunnassa - Maakuntauudistuksen tilannekatsaus ja väliaikaishallinnon rakentaminen Satakunnassa - Esivalmistelutyöryhmien työ väliaikaishallinnon aikana Jukka Mäkilä 20.6.2017 Esivalmistelun tulokset Muodostunut hyvä

Lisätiedot

Olavi Hiekka Tilaisuus Maakuntaryhmän kokous Pvm

Olavi Hiekka Tilaisuus Maakuntaryhmän kokous Pvm Nimi Olavi Hiekka Tilaisuus Maakuntaryhmän kokous Pvm 19.5.2017 VALMISTELUN TILANNE 1 Yhtiöön siirtyvän omaisuuden ja henkilöstön Due diligence tehty Omaisuus, velat, kustannukset, rakennushankkeet, henkilöstö

Lisätiedot

Loppuraportti

Loppuraportti Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen talous- ja tukipalveluiden työryhmä Loppuraportti 12.6.2017 Ari Hirvensalo, puheenjohtaja Talous- ja tukipalvelut työryhmän tavoitteet Työryhmän tarkoitus ja tavoite:

Lisätiedot

Oma Häme tietohallinnon selvitysvaiheen organisointi

Oma Häme tietohallinnon selvitysvaiheen organisointi Oma Häme tietohallinnon selvitysvaiheen organisointi 27.3.2017 Johanna Tulander-Välkki www.omahäme.fi Valtakunnallisen ict-palvelukeskuksen palvelutarjooma ennen 2019 Keskitytään kolmeen palvelukokonaisuuteen

Lisätiedot

SATAKUNNAN SOTE&MAKU. Yyteri Terttu Nordman

SATAKUNNAN SOTE&MAKU. Yyteri Terttu Nordman SATAKUNNAN SOTE&MAKU Yyteri 19.4.2017 Terttu Nordman Karvia Honkajoki Merikarvia Siikainen Pohjoinen Kankaanpää Jämijärvi Pomarkku Reposaari Pihlava Noormarkku Läntinen Lavia Pori Ulvila Nakkila Harjavalta

Lisätiedot

Maakuntien tilakeskus Oy

Maakuntien tilakeskus Oy Maakuntien tilakeskus Oy Valtakunnalliset palvelukeskusselvittäjät Turussa 24.1.2017 Maakuntien tilakeskuksen selvityshenkilö ja yhtiön toimitusjohtaja Olavi Hiekka SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS Maakuntien

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistuksen eteneminen maakunnissa

Sote- ja maakuntauudistuksen eteneminen maakunnissa Sote- ja maakuntauudistuksen eteneminen maakunnissa Muutosjohtaja 13.1.2017 Kuntaliiton ja Keski-Suomen maakuntavaltuuston seminaari 1 Maakunta 2023 -visio Palvelut sovitetaan asukkaiden tarpeen mukaisiksi

Lisätiedot

Kuka kokkaa sotessa? Ruokahuollon tulevaisuus sote-uudistuksessa.

Kuka kokkaa sotessa? Ruokahuollon tulevaisuus sote-uudistuksessa. Kuka kokkaa sotessa? Ruokahuollon tulevaisuus sote-uudistuksessa. Ateria-tapahtuma 7.11.2017 Wanha Satama, Helsinki Minna Salminen, erityisasiantuntija Tukipalvelut erillään vai keskitetysti? Ruokahuolto

Lisätiedot