TOIMINTASUUNNITELMA Museot mieleen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Museot mieleen"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Museot mieleen Suomen museoliitto ry Hyväksytty hallituksen kokouksessa Tarkennettu hallituksen kokouksessa

2 Sisällysluettelo Suomen museoliitto... 3 Missio... 3 Visio Arvot... 3 Suomen museoliitto Tukipalvelut museoalan toimivin työpaikka... 4 Toimintaympäristö Hallinto... 4 Toimistopalvelut... 4 Henkilöstöhallinto... 4 Taloushallinto... 5 Markkinointi ja myynti... 5 Palveluyrityksen perustaminen... 5 Strategiset menestystekijät... 5 Edunvalvontapalvelut museoalan painavin mielipide... 6 Toimintaympäristö Jäsenistö... 6 Lainsäädäntö... 6 Museoiden resurssit... 7 Museoalan rakenteet ja järjestelmät... 7 Verkostot ja kumppanuudet... 8 Strategiset menestystekijät... 9 Koulutus- ja kehittämispalvelut museoalan uusin osaaminen Toimintaympäristö Täydennyskoulutus Konsultointi Koulutustilaisuuksien järjestäminen Tutkimus- ja julkaisutoiminta Kehittämishankkeet Strategiset menestystekijät Viestintäpalvelut - museoalan kuuluvin ääni Toimintaympäristö Graafinen ilme Museo- lehti Verkkosivut ja Museot.fi - uudistus Seinätön museo Kieliversiot Mainonta museoliiton medioissa Sosiaalinen media Mediayhteistyö Museopalkinnot Julius- uutiskirje Kampanjat ja messut Strategiset menestystekijät

3 Suomen museoliitto Suomen museoliitto on vuonna 1923 perustettu yhdistys, jonka päätösvaltaa käyttäviä liittojäseniä ovat museoita ylläpitävät organisaatiot. Suomen museoliitto edustaa jäsentensä museoita ja käyttää niiden yhteistä ääntä. Toiminta jakautuu edunvalvonta-, viestintä- sekä koulutus- ja kehittämispalveluihin sekä liiton toimintaa ylläpitäviin tukipalveluihin. Suomen museoliiton menestys perustuu museoalan kansallisen ja kansainvälisen kokonaiskuvan tuntemiseen ja tarpeiden tunnistamiseen. Suomen museoliitto 2017 strategia kertoo toiminnan kehittämisen tavoitteet vuosina liiton kulkiessa kohti visiotaan ylittäen rakenteellisia, toiminnallisia ja henkisiä rajoja. Perinteet velvoittavat Suomen museoliittoa toimintansa selkeään asemoimiseen sekä auttamaan museoita kehittymään ympäristössä, jossa toimintakenttä on nopeasti muuttuva ja tuottavuuden odotetaan edelleen kasvavan. Vuosina Suomen museoliiton toiminnassa keskeistä on alan näkyvyyden lisääminen. Tämä tavoite saavutetaan kasvattamalla viestinnän resursointia sekä aktiivisella kumppanuudella kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Resursoinnin lisäämisessä pääpaino on tulopohjan ja osaamisen monipuolistamisessa. Missio Suomen museoliitto auttaa museoita menestymään. Visio 2023 Satavuotias Suomen museoliitto on vaikuttajana ja osaamisen kehittäjänä alansa edelläkävijä Euroopassa. Arvot Suomen museoliiton toiminnan peruskivet ovat jäsenkeskeisyys uteliaisuus rohkeus yhteisöllisyys ja periaatteet ystävällisyys, luotettavuus, jokaisen kunnioittaminen ja tasapuolisuus. 3

4 Suomen museoliitto 2014 Suomen museoliiton vuoden 2014 toimintasuunnitelma perustuu hallituksen vahvistamaan ja vuodet kattavaan strategiaan. Vuoden 2014 toiminnan painopiste on Miljoona uutta kävijää ohjelman toteuttaminen. Suomen museoliitto lisää markkinointi- ja viestintätoimenpiteillä museoiden tunnettuutta ja vahvistaa museoiden markkinointi- ja viestintäosaamista. Lisäksi vuotta sävyttää vuonna 2013 aloitettujen hankkeiden ja uudistusten loppuun saattaminen ja vakiinnuttaminen. Koulutus- ja kehittämispalveluissa käynnistetään uusia hankkeita rahoituksen varmistuttua. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat hankkeet ovat edelleen kehittämistoiminnan keskiössä. Niiden lisäksi hankerahoituspohjaa laajennetaan muihin julkisiin ja yksityisiin organisaatioihin. Toiminnan organisoinnissa keskeistä on viestinnän entistä tiiviimpi linkittyminen osaksi edunvalvontaa ja tukipalvelujen entistä suurempi rooli koulutus- ja kehittämispalvelujen markkinoinnissa ja myynnissä. Henkilöstön osaamisen kehittämisessä painottuvat strategisten menestystekijöiden ylläpitäminen ja vahvistaminen. Suomen museoliiton jäseninä on vuoden 2014 alussa 201 museotoimintaa harjoittavaa yhteisöä, joiden hallinnassa on 384 museokohdetta. Näistä on liittojäseniä I luokassa 56, II luokassa 32 ja III luokassa 80. Kannattavien yhteisöjäsenten lukumäärä on 33. Tukipalvelut museoalan toimivin työpaikka Toimintaympäristö 2014 Suomen museoliiton taloudelliset resurssit säilyvät vuoden 2013 tasolla. Taloudellisten resurssien säilymisessä hankerahoituksen merkitys on ensisijaista. Hallinto Tehdään hallinnon itsearviointi ja laaditaan johtosäännön mukainen suunnitelma hallitustyön toteuttamisesta. Päivitetään Suomen museoliiton vuoteen 2017 ulottuva strategia. Toimistopalvelut IT- ja puhelinjärjestelmät Ylläpidetään ja parannetaan IT- ja puhelinjärjestelmien käyttöosaamista. Henkilöstöhallinto Henkilöresurssit Suomen museoliiton vakinaisen henkilökunnan palkkaamiseen käytettävä resurssit pidetään vuoden 2013 tasolla huomioiden palkkojen yleiskorotukset. Osaamisen kehittämisessä painopiste on strategisten menestystekijöiden ylläpidossa ja vahvistamisessa. 4

5 Palkat ja työsuhde-edut Vakiinnutetaan vuonna 2013 hyväksytty uusi palkkajärjestelmä. Työilmapiiri ja organisaatiokulttuuri Suomen museoliiton henkilökunta antaa työilmapiiristä ja organisaatiokulttuurista vuotta 2013 paremman arvion. Työilmapiiriä mitataan kehityskeskustelujen yhteydessä. Taloushallinto Menot Menot vähenevät Kulttuuria kaikille palvelun hallinnoinnin päätyttyä vuonna Muilta osin menot pidetään vuoden 2013 tasolla. Menot esitellään tarkemmin tulo- ja menoarviossa. Taloussuunnitelmassa varaudutaan mahdollisen palveluyrityksen perustamispääoman sijoittamiseen. Tulot Tulot vähenevät Kulttuuria kaikille palvelun hallinnoin päätyttyä vuonna Muilta osin tulot pidetään vuoden 2013 tasolla. Tulot esitellään tarkemmin tulo- ja menoarviossa. Markkinointi ja myynti Markkinoinnin ja myynnin toimenpiteet painottuvat koulutus- ja kehittämispalveluihin sekä Museot.fi-sivuston tunnetuksi tekemiseen. Palveluyrityksen perustaminen Suomen museoliitto varautuu perustamaan palveluyrityksen, jos se toiminnan ja palvelujen edelleen kehittämiseksi näyttää edulliselta vaihtoehdolta. Palveluyrityksen perustaminen ajankohtaistuu esimerkiksi silloin, jos Museokortti tai Pistekauppa hankkeet toteutuvat tai niiden rahoitus on mahdollista toteuttaa parhaiten yrityspohjalta jo perustamisvaiheessa. Palveluyrityksen perustamisen yhteydessä arvioidaan kokonaisuudessaan tarve siirtää osa Suomen museoliiton nykyisistäkin koulutus-, kehittämis- tai viestintäpalveluista yrityksen ylläpitämäksi. Strategiset menestystekijät 1. Taloudellisen ja hallinnollisen vakauden sekä ennustettavuuden ylläpitäminen. 2. Kehittymismyönteisen sekä ystävällisen, tasapuolisen, luotettavan ja kaikkia kunnioittavan organisaatiokulttuurin ylläpitäminen. 5

6 Edunvalvontapalvelut museoalan painavin mielipide Toimintaympäristö 2014 Julkisen talouden tilanne heikkenee edelleen ja paineet sekä museoiden rahoituksen että henkilöstön vähentämiseen kasvavat. Valtion osalta rahoituksen taso tulee säilymään nykyisellä tasollaan. Projektirahoituksen osalta tilanne heikkenee, mutta korvaavaa rahoitusta on mahdollista hakea EU:n uuden hankekauden alettua. Valtioneuvosto toteuttaa viimeisenä eduskuntavaaleja edeltävänä vuonna keskeisimmät hallitusohjelmassa mainitut uudistukset. Museoiden toimintaan vaikuttaa taloudellisten säästötoimenpiteiden lisäksi erityisesti kuntarakenteiden uudistus. Vuonna 2014 on EU-vaalit, jossa museoiden kannalta tärkeää on varmistaa nykyisen rahapelijärjestelmän säilyminen. Edunvalvontapalveluissa menestymisessä keskeistä on proaktiivisuus ja näkyvyys. Jäsenistö Tuetaan jäsenistön mahdollisuuksia kohdistaa kunnanvaltuutetuille ja virkamiehille viestintää, jossa tuodaan esiin museoiden myönteisiä vaikutuksista talouteen ja hyvinvointiin. Museopäivillä valtuutetut ja lautakuntien jäsenet huomioidaan heille järjestetyssä erityisohjelmassa. Vahvistetaan jäsenmuseoiden osaamista neuvotella rakenteellisista uudistuksista liittyen omistajaorganisaatioiden yhdistymiseen tai resurssien tilapäiseen tai pysyvään vähentämiseen. Suomen museoliitto on mukana mahdollisesti käynnistyvässä aluetaidemuseo- ja maakuntamuseojärjestelmän arviointi- ja kehittämisselvityksessä. Lainsäädäntö Tekijänoikeudet Tekijänoikeuslakiin liittyvä edunvalvonta tehdään kansallisessa yhteistyössä muiden museoiden ja muistiorganisaatioiden kanssa. Keskeinen yhteistyöelin on kirjasto-, arkisto- ja museotoimen edustajien muodostama ns. KAMU-ryhmä. Erityisenä kysymyksenä nostetaan esiin museoiden omistamiin kokoelmiin ja niiden käyttämiseen liittyvät tekijäoikeudelliset kysymykset. Tavoitteena on, että museoiden on mahdollista ilman rajoituksia esittää, välittää, näyttää ja luovuttaa omistamissaan kokoelmissa olevia materiaaleja. EU-tasolla tekijänoikeuksiin liittyvä edunvalvonta toteutetaan yhteistyössä Euroopan museoliittojen neuvoston (NEMO) kanssa. Lisäksi EU-tason edunvalvonnassa keskeistä on osallistua opetus- ja kulttuuriministeriön johtaman EU-jaosto 31:n työhön. Verotus Suomen museoliiton tavoitteena on, että museoiden omistuksessa ja hallinnassa olevat rakennukset vapautetaan kiinteistöverosta. Tavoite nostetaan esiin kunnille ja verohallinnolle kohdistettavassa viestinnässä. Suomen museoliitto tukee myös opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisemassa kulttuuriympäristön suojelustrategiassa todettua tavoitetta, jonka mukaan kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten omistajat saavat verohelpotuksia kohteen ylläpidosta. 6

7 Yksityisten henkilöiden ja organisaatioiden mahdollisuutta tukea museoiden toimintaa lahjoituksilla on tehtävä verokäytäntöjen osalta houkuttelevaksi ja yksinkertaiseksi. Arvonlisävero on kasvava osa arvonlisäverottomien museoiden kuluista. Suomen museoliitto auttaa museoiden arvonlisäverosuunnittelua ja nostaa esiin mahdolliset arvonlisäverotukseen liittyvät mahdollisuudet ja uhat. Tämä tavoite huomioidaan myös koulutus- ja kehittämispalveluissa. Museoiden resurssit Valtionosuusjärjestelmä ja valtion harkinnanvaraiset avustukset Suomen museoliitto edellyttää valtionosuuksien indeksikorotusten palauttamista ja valtionosuuksiin liitettävän mittariston ja kannustinosan edelleen kehittämistä siten, että ne kannustavat museoita kehittämään toimintaansa ja palkitsee onnistumisesta. Lisäksi Suomen museoliitto edellyttää harkinnanvaraisten avustusten myöntämisessä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Muista valtionosuuden uudistuksiin liittyvistä kokonaisuuksista pidetään esillä yliopistomuseoiden saamista valtionosuuden ja avustusten piiriin. Osana museoiden valtionosuuksien edunvalvontaa kannatetaan Veikkauksen monopoliaseman säilyttämistä siten, että siihen sisältyvä kulttuurin tukeminen ei vaarannu. Museoliiton kanta on, että veikkausvoittovaroihin ei liitetä uusia toimijoita nykyisten edunsaajien kustannuksella. Lisäksi pidetään tärkeänä, että veikkausvoittovaroissa säilyy investointien rahoitukseen käytettävä määräraha. Investointirahoituksen tasoa ei saa merkittäviltä osilta vaarantaa käyttömenorahoituksen vajeen paikkauksilla. Kiinteistökustannukset Kiinteistökustannusten vähentämiseksi edistetään ratkaisuja, joilla tavoitellaan yhteisesti hallinnoituja kokoelma- ja näyttelytiloja. Lisäksi lausunnoissa ja muissa avauksissa edellytetään, että museoiden hallinnoimien kiinteistöjen omistajat huomioivat museoiden tehtävät vuokra- ja vastikehinnoittelussa. Henkilöstökustannukset Museoiden henkilöstön työkalujen ja osaamisen parantamiseksi esitetään erillistä määrärahaa vuoden 2015 budjettiin. Museoalan rakenteet ja järjestelmät Kuntien rakenneuudistus Suomen museoliitto edellyttää kuntien yhdistymisissä, että - museoiden työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä uuden museo-organisaation palvelukseen - valtionosuuteen oikeuttavat henkilötyövuodet siirtyvät uudelle museo-organisaatiolle - yhdistyminen ei vaikuta uuden museon asemaan valtionosuuden ja harkinnanvaraisten avustuksien saamisessa - maakuntamuseoiden ja aluetaidemuseoiden riittävä resursointi turvataan. Museoliitto laatii suosituksen siitä, mitä liitosneuvotteluissa on huomioitava museoiden osalta KDK/FINNA ja Museo 2015 Vaikutetaan KDK/FINNA ja Museo 2015 hankkeiden ohjaus- ja johtoryhmissä siten, että uudet järjestelmät avaavat museoille mahdollisuuksia parantaa kokoelmiensa saavutettavuutta ja vaikuttavuutta. 7

8 Verkostot ja kumppanuudet Kansalliset verkostot Opetus- ja kulttuuriministeriö Suomen museoliitto on mukana kaikissa opetus- ja kulttuuriministeriön museoinstituution asemaan vaikuttavien ohjelmien laadinnassa. ICOM Suomen museoliitto aloittaa yhdessä ICOM Suomen komitean kanssa museopalkintojen jakamisen. Lisäksi Suomen museoliiton edustajat osallistuvat ICOM:in kansainvälisten komiteoiden kokouksiin. Veikkauksen edunvälittäjät Veikkausvoittovarojen käyttöön ja pelimonopolin säilymiseen liittyvä edunvalvonta toteutetaan yhteistyössä muiden Veikkauksen edunvälittäjien kanssa. Keskeisintä on vuonna 2012 käynnistynyt ja yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa toteutettava kolmivuotinen edunvalvontaprojekti, jossa seurataan ja mahdollisuuksien mukaan vaikutetaan pelimonopolijärjestelmästä käytävään keskusteluun ja päätöksentekoon. Suomen museoliitto osallistuu työryhmätyöskentelyn lisäksi hankkeen rahalliseen resursointiin oman vastuuosuutensa mukaisesti. CIMO (Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio) Aktivoidaan Suomen museoliiton jäseniä kansainvälistymään CIMO:n toiminnan kautta. Erityisesti edistetään museoiden hankehakemusten tekemistä Creative Europe hankekauden alettua. Museovirasto Osallistutaan Museotilaston kehittämishankkeeseen sekä otetaan koordinointivastuu museoille suunnatuista koulutuksista. Museo hankkeen toteuttaman kokoelmahallintajärjestelmän osalta varmistetaan, että järjestelmään liittyminen on museoille mahdollisimman edullista. Suomen Kotiseutuliitto Kehitetään Kotiseutuliiton kanssa paikallismuseoiden koulutus- ja kehittämispalveluja. Suomen Kuntaliitto Pidetään Kuntaliiton toimijat tietoisena museoalan tavoitteista ja mahdollisuuksista osana kuntien menestystä ja kuntalaisten hyvinvointia. Museoalan ammattiliitto Pidetään Museoalan ammattiliitto tietoisena Suomen museoliiton keskeisimmistä edunvalvonnallisista tavoitteista. Museologiaa opettavat yliopistot Kutsutaan yliopistojen museologiasta vastaavat henkilöt vuosittaiseen yhteiseen neuvotteluun pitkäjänteisestä koulutuksen kehittämisestä. Kansainväliset verkostot Euroopan museo-organisaatioiden neuvosto (NEMO) Osallistutaan NEMO:n tulevaisuudesta käytävään keskusteluun sekä tarjotaan suomalaista osaamista järjestön vuosiseminaarien suunnitteluun ja puheenvuoroihin. Valmistellaan omaa hallitusjäsenyyttä vuosille

9 Venäjän museoliitto Käydään vuonna 2013 allekirjoitetun MOU-sopimuksen mukaiset neuvottelut Venäjän museoliiton kanssa. Tavoitteena on vakiinnuttaa Suomen ja Venäjän museoliittojen yhteistyö sekä sen kautta helpottaa museoiden välistä yhteistyötä. Pohjoismaiset museoliitot Osallistutaan pohjoismaisten museoliittojen vuosittaiseen seminaariin ja tuetaan Tanskan museoliiton edustajaa NEMO:n hallitustyöskentelyssä. Strategiset menestystekijät 1. Lainsäädännön tunteminen 2. Aloitteellisuus uuden museopoliittisen ohjelman laatimisessa 3. Luottamuksen ja tunnettuuden rakentaminen 4. Verkottumisen kehittäminen ja aktiivinen päätöksentekoon osallistuminen 9

10 Koulutus- ja kehittämispalvelut museoalan uusin osaaminen Toimintaympäristö 2014 Museoiden taloudelliset mahdollisuudet osallistua koulutukseen säilyvät vuoden 2013 tasolla. Museoiden ammatillisen osaamisen lisäksi koulutuksen erityinen painopiste on museoiden markkinointiin, myyntiin ja viestintään liittyvän osaamisen vahvistaminen. Täydennyskoulutus Koulutustilaisuudet Museoliitto järjestää koulutustilaisuutta vuonna Koulutustilaisuudet tarjoavat laajasti mahdollisuuksia museoammattilaisten osaamisen kehittämiseen ja päivittämiseen. Markkinointiosaamista kehitetään osana Miljoona uutta kävijää ohjelmaa. Ohjelmassa painotetaan markkinointia verkossa sekä hinnoittelua, esillepanoa museokaupoissa ja myyntitekniikkaa. Kulttuurimatkailuhankkeen koulutukset sekä suomalais-venäläiset museopäivät kesäkuussa Pietarissa kehittävät museoiden matkailu- ja verkostoitumisosaamista. Verkostoitumista tarjoaa myös koti- ja henkilömuseoiden koulutuspäivä. Kookkaat koneet koulutustilaisuus jatkaa suosittua sarjaa museoiden kokoelma-asiantuntijoille. Nykydokumentoinnin koulutus tarjoaa työkaluja museoiden nykydokumentoinnin hankkeiden onnistuneeseen toteuttamiseen. Koulutus on monimuotokoulutus ja se on suunnattu kokoelmatyötä tekeville ja kokoelmista vastaaville museoammattilaisille. Museo 2015 hanke toteuttaa yhteistyössä Museoliiton kanssa valtakunnallisen 18 tilaisuutta käsittävän luettelointikoulutusten sarjan museoiden luettelointikäytäntöjen yhtenäistämiseksi. Ajankohtaispäivä tarjoaa keväällä ajankohtaisimman tiedon meneillään olevista alan tärkeistä hankkeista ja kehittämisen suunnista. Tiedotamme myös projekti- ja hankerahoitusmahdollisuuksista. Valtakunnalliset museopäivät ja Suomen museoliiton 91. vuosikokous järjestetään Savonlinnassa toukokuussa yhteistyössä Savonlinnan maakuntamuseon kanssa. Museoliiton 1. museoalan johtajakoulutusohjelma alkoi elokuussa 2013 ja se päättyy vuoden 2014 elokuussa. Uusi koulutus museonjohtajille tai näihin tehtäviin siirtyville käynnistetään syksyllä Sisällössä painotetaan museoiden oman rahoituksen kehittämistä. Syksyllä alkaa Museoliiton ensimmäinen mentorointikoulutus, jonka tavoitteena on tuottaa museoalalle tulevien nuorten ammattilaisten tueksi mentorointipalveluita. Näyttelycafe toteutetaan yhteistyössä Turun museokeskuksen kanssa Turussa syksyllä. Taidemuseopäivät ja tiedottajapäivät toteutetaan syksyllä. Linkki museot mediakasvattajiksi hankkeen koulutustilaisuudet kehittävät museopedagogien ja muiden museoammattilaisten mediakasvatustaitoja. Museotyön perusteet verkkokurssi (2 op) tarjoaa mahdollisuuden tutustua museoalaan. Kurssi on suunnattu erityisesti niille, jotka ovat siirtymässä museoalalle ja tarvitsevat perustietoja ja perehdytystä museoalaan. 10

11 Koulutuspolut Koulutuspolkuja kehitetään edelleen. 1 2 päivän mittaiset koulutusmoduulit (4 6) muodostavat kokonaisuuden, jotka tukevat valmiuksia toimia museoalan tehtävissä tai vaihtaa tehtävästä toiseen. Moduulit toimivat myös yksittäisinä koulutustilaisuuksina ja niiden suorittamisjärjestyksellä ei ole merkitystä. Vuonna 2013 alkaneen viestinnän koulutuspolun viimeiset moduulit IV ja V toteutetaan keväällä Koulutuspolun sisältö ja sen toteuttaminen arvioidaan yhdessä opiskelijoiden kanssa. Vuoden 2014 aikana rakennetaan tallennuksen ja dokumentoinnin koulutuspolku. Museologian perusopinnot, 25 opintopistettä Verso 1- ja 2- kurssit toteutetaan ja sisältöjä sekä opintojaksoja päivitetään tarpeellisin osin. Konsultointi Konsultointipalvelujen kautta jäsenille tarjotaan mahdollisuus museo- tai museoryhmäkohtaisten koulutus- ja kehittämishankkeiden toteuttaminen. Osana konsultointipalveluja käynnistetään mentorointipalvelut. Koulutustilaisuuksien järjestäminen Koulutustilaisuuksia järjestetään tilauksen perusteella kaikkialla Suomessa. Koulutuksen järjestämiseen liittyvien tukipalvelujen (ilmoittautumiset, tilavaraukset) lisäksi tilauskoulutuspaketteja (esim. Museon siivous -koulutus) rakennetaan tarvittaessa muidenkin teemojen ympärille (mm. markkinointi ja viestintä). Tutkimus- ja julkaisutoiminta Suositukset Julkaistaan uudet suositukset valokuvien ja muiden materiaalien esillepanosta internetiin, museoiden tiloissa kuvaamisesta, museoiden palvelujen hinnoittelusta, kokoelmapoistoista, museoesineiden varkauksien ehkäisemisestä sekä tekijänoikeuksien huomioimisesta ja sopimisesta. Lisäksi päivitetään suositukset Museoiden näyttelysopimukset (7/89) ja Museoesineistön vastaanottoehdot (13/93). Muilta osin suosituksia ei ole tarvetta uusia. Museohistoria Suomen museohistoria -kirjasta kustannetaan englanninkielinen versio, jos hankkeelle löytyy erillisrahoitus. Rohmut ja riesat Tuotetaan päivitetty versio vuonna 2005 julkaistusta Rohmut ja riesat -kirjasta. SOIMU 2014 Tuotetaan Museoammattilaisten puhelinmuistio SOIMU Kehittämishankkeet EU-hankkeet Uudet hankkeet Vahvistetaan osaamista EU-hankkeista sekä rakennerahaston että vuonna 2014 käynnistyvän Luova Eurooppa ohjelman osalta. Suomen museoliitto ilmoittautuu mahdolliseksi hankekumppaniksi kaikkiin projekteihin, jotka sisältävät merkittäviä mahdollisuuksia suomalaisten museoiden kehittämiseksi. Lisäksi valmistellaan yksi hanke, jossa Suomen museoliitto on vetovastuussa. 11

12 Muut kansainväliset hankkeet Yhteistyössä Suomen Lontoon ja New Yorkin instituuttien kanssa käynnistetään kolmivuotinen ohjelma suomalaisten museoalan ammattilaisten kansainvälistymisen edistämiseksi. Tavoitteena on saada vuosittain vähintään kolme henkilöä noin kolme kuukautta kestävään työvaihtoon Iso-Britanniassa, Irlannissa tai USA:ssa sijaitseviin museoihin. Vastaavasti näistä kohdemaista pyritään saamaan vastaavasti henkilöitä suomalaisiin museoihin. Hankkeen yhteistyökumppanina toimii Museums Association. Kansalliset hankkeet Museo 2015 Museo hanketta toteutetaan erillisen projektisuunnitelman mukaisesti. Vuonna 2014 valmistellaan päätökset järjestelmän ylläpitämisestä vuodesta 2015 eteenpäin. Ensisijaisena vaihtoehtona on, että järjestelmän ylläpidosta huolehtii Museovirasto. Tarvittaessa myös Suomen museoliitto arvioi mahdollisuutensa ja halukkuutensa ryhtyä järjestelmän ylläpito-organisaatioksi. Taidetta kotisivuille Taidetta kotisivuille hanketta toteutetaan erillisen projektisuunnitelman mukaisesti. Vuonna 2014 keskeisin tavoite on käynnistää käytännön neuvottelut museoiden kokoelmissa olevien materiaalien vapaasta esittämisestä, välittämisestä, näyttämisestä ja luovuttamisesta museoiden kaikilla käyttöliittymillä, joita ovat perinteinen näyttely, internet ja mobiili. Kulttuurivienti Kulttuurivientihankkeita toteutetaan erillisen projektisuunnitelman mukaisesti. Vuonna 2013 pääpaino on Venäjä- ja lähialueyhteistyössä. Erityisenä tehtävänä on suomalais-venäläisten museopäivien toteuttaminen yhteistyössä Venäjän museoliiton kanssa. Lisäksi Pakistanin museoliiton kanssa toteutetaan hankkeita, joilla vahvistetaan maiden välistä museoalan yhteistyötä. Pakistan-yhteistyön toteuttamisessa yhteistyökumppanina on Suomen Pakistanin suurlähetystö. Venäjän ja Pakistanin kanssa tehtävää yhteistyötä ohjaavat vuonna 2013 solmitut MOU-sopimukset. Osana kulttuurivientiä innostetaan suomalaisia museoita osallistumaan sekä EMYA- että EMAyhteistyöhön. Suomi 100 vuotta Käynnistetään Suomi 100 vuotta kehityshankkeet. Hankkeita toteutetaan sekä yhdessä Museoviraston kanssa että erillisinä jäsenmuseoiden hankkeina. Suomen museoliiton hankkeissa on keskeistä valtakunnallisuus. Suomen museoliiton hankkeet esitellään Valtionneuvoston asettamalle Itsenäisyyden juhlavuoden organisaatiolle. Museot kulttuurimatkailun kärkeen Museot kulttuurimatkailun kärkeen hanke toteutetaan erillisen projektisuunnitelman mukaisesti. Projektin kautta vahvistetaan museoiden ja matkailutoimijoiden yhteistyötä sekä parannetaan museoiden osaamista erityisesti venäläisten turistien tavoittamisessa. Linkki museot mediakasvattajiksi Linkki-hanke toteutetaan yhteistyössä Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran kanssa. Hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa museoiden asema mediakasvattajina parantamalla museoiden valmiuksia mediakasvatustehtäviin. 12

13 Museokortti Miljoona uutta kävijää ohjelman erillishankkeina kehitetään Museokortti ja Pistekauppa palveluja. Hankkeiden tavoitteena on vahvistaa museoiden yhteismarkkinointia ja myyntiä sekä museoiden ja muiden palveluntarjoajien yhteistyötä. Museokortti on yhteislippu, jolla pääsee kaikkiin Suomen museoliiton jäsenmuseoihin vuoden ajan ostopäivästä. Pistekauppa on bonusjärjestelmä, joka kerryttää asiakkaille bonuspisteitä museoiden palvelujen käytöstä. Kerätyt pisteet voi muuttaa pistekaupassa etuseteliksi, jolla saa etuja järjestelmään liittyneissä museoissa ja muissa palvelupaikoissa esimerkiksi hotelleissa ja ravintoloissa. Strategiset menestystekijät 1. Koulutustarjonnan monipuolistaminen ja palveluyrityksen perustaminen. 2. Henkilökunnan osaamisen ja uteliaisuuden ylläpitäminen 3. Ajankohtaisten koulutustarpeiden tunnistaminen ja ennakoiminen 4. Uusimpien koulutusmenetelmien ja -teknologioiden soveltaminen 5. Kumppanuusosaaminen 13

14 Viestintäpalvelut - museoalan kuuluvin ääni Toimintaympäristö 2014 Elämme keskellä suurinta viestintämurrosta kirjapainotaidon keksimisen jälkeen. Digitalisoituminen jatkuu kiihtyvällä tahdilla. Yleisöt eivät ole enää mykkiä vastaanottajia, vaan aktiivisia toimijoita ja kommentoijia. Teksti-, kuva- ja videovirtojen sinkoillessa viestit myös vanhenevat hetkessä. Printtimedian käyttö vähenee edelleen ja verkkoviestintä kasvaa. Viestinnän onnistuminen arvioidaan entistä enemmän onnistumisena sosiaalisessa mediassa ja internetissä. Graafinen ilme Suomen museoliiton graafiseen ilmeeseen tehdään tarvittavia päivityksiä. Kokonaisuudessaan graafista ilmettä ei uusita, mutta viestinnän yleisilmettä kehitetään edelleen. Museot.fi -sivuston ilme uudistetaan kehitystyön yhteydessä kokonaan siten, että se vastaa sivuston tavoitetta. Museo-lehti Museo-lehti julkaistaan vuoden aikana neljä kertaa. Kevään ja syksyn numerot suunnataan erityisesti museoalan ammattilaisille. Kesän ja talven numeroiden kohderyhmänä ovat museokävijät eli suuri yleisö. Lehden yhteydessä julkaistaan Markkinapaikka- ja Näyttelyliitteet. Museoliiton koulutuspalveluilla on kaikissa numeroissa oma ilmoitussivu. Lehteä varten tuotettuja sisältöjä hyödynnetään verkossa nykyistä laajemmin. Osana sitä standijakelussa olevat Museo-lehden suuren painoksen kesä- ja talviyleisönumerot julkaistaan verkossa myös näköislehtinä. Vaikka printtimedian merkitys vähenee, mahdollinen Museokortti-tuote mahdollistaa lehden jakelun laajentamisen museoiden kanta-asiakkaille. Verkkosivut ja Museot.fi -uudistus Museot.fi-sivusto näyttelykalentereineen asemoidaan entistä selvemmin palvelemaan suurta yleisöä. Uudistetun populaarin sivuston tavoitteena on kehittyä nykyistä tunnetummaksi kanavaksi, jonka avulla löydetään näyttelyitä, museoiden verkkosisältöä ja muuta kiinnostavaa museoiden tuottamaa sisältöä. Nykyiset ja tulevat jäsenmuseoidemme asiakkaille suunnatut palvelut siirretään osaksi Museot.fikokonaisuutta (esim. Seinätön museo, Museo-lehden yleisönumerot, Museoihmeet, Museokortti, Pistekauppa). Museot.fi-uudistus ja siihen liittyvä markkinointiviestintä on vuonna 2014 viestinnän kehittämisen merkittävin kohde, jota varten tarvitaan erillinen projektiraha. M.museot.fi-mobiilipalveluun tehdään tarvittavat päivitykset, jotta se pelaa yhteen uudistetun Museot.fisivuston kanssa. Museoliitto.fi sivusto on ensisijaisesti museoalan ammattilaisille, sidosryhmille ja muille asiantuntijoille suunnattu viestintäkanava. 14

15 Seinätön museo Seinätön museo tuote vakiinnutetaan osaksi Suomen museoliiton jäsenpalveluja. Vuonna 2013 avatuille reiteille tuotetaan markkinointi- ja viestintämateriaali. Uusia reittejä avataan vähintään 10. Kieliversiot Tutkitaan mahdollisuutta kehittää ja laajentaa näyttelykalenterin sisältöä eri kieliversioihin, ensisijaisesti englantiin ja venäjään yhdessä Museot kulttuurimatkailun kärkeen -hankkeen kanssa. Mainonta museoliiton medioissa Uudistetulle Museot.fi-sivustolle voidaan myydä myös ilmoitustilaa esimerkiksi näyttelyistään kertoville museoille. Museoliitto.fi-sivuston etusivun mainonta siirretään uudistuksen yhteydessä museot.fi -sivulle. Museo-lehden ilmoitusmyyntiä kehitetään tarjoamalla ilmoittajille mahdollisuus myös verkkonäkyvyyteen. Sosiaalinen media Sosiaalisessa mediassa ollaan läsnä aktiivisesti ja keskustelevasti. Sen integrointia Museoliiton muuhun viestintään kehitetään edelleen. Keskustelu merkittävistä museoalan kysymyksistä, tapahtumista ja uutisaiheista pyritään luomaan, ohjaamaan ja pitämään Suomen museoliiton kanavilla (esim. P.S-blogi, Facebook, Twitter ja Museoliitto.fi-sivuston kommenttipalstat). Osana Museot.fi-uudistusta kehitetään mahdollisuuksia hyödyntää sosiaalista mediaa suuren yleisön tavoittamiseen esimerkiksi näyttelytiedotuksessa. Vuonna 2013 Suomen museoliitolla oli Facebookissa yli seuraajaa, Twitterissä seuraajia on 440. Vuoden 2014 aikana seuraajien määrää pyritään kasvattamaan vähintään kolmanneksella. P.S.-blogi on Suomen museoliiton epävirallinen äänitorvi, jossa saatetaan käsitellä virallisiakin asioita. Bloggauksia julkaistaan keskimäärin vähintään kahden viikon välein. Mediayhteistyö Rakennetaan nykyistä huomattavasti laajempi toimittajarekisteri, jonka avulla tiedotteita voidaan tehokkaasti kohdistaa. Tehdään nostoja museoalaa koskevista ajankohtaisista ja edunvalvonnan kannalta merkittävistä aiheista ja edistetään museoista mediassa käytävää keskustelua. Kannustetaan tiedotusvälineitä kertomaan museoista myös perustettavan Museoihmeet-tietokannan avulla. Museopalkinnot Jaetaan museopalkinnot Museopäivien yhteydessä vuonna 2013 sovitun käytännön mukaan. 15

16 Julius-uutiskirje Sähköinen Julius-uutiskirje lähetetään noin kahden-kolmen viikon välein sitä tilaaville jäsenmuseoiden työntekijöille ja muille yhteistyökumppaneille. Kampanjat ja messut Suomen museoliitto järjestää ja osallistuu seuraaviin kampanjoihin ja messuihin: - Museoviikko: Viikon kansainvälinen teema on Museum collections make connections. - Kansainvälinen museopäivä: Mennään museoon viikko: Turun kirjamessut 2014 yhdessä turkulaisten museoiden kanssa. Lisäksi selvitetään museoiden yhteisosaston perustamista Educa 2015 messuille sekä arvioidaan tarve ja mahdollisuudet osallistua Frankfurtin kirjamessuille vuonna 2014 ja tehdään tarvittaessa päätös messuille osallistumisesta. Messujen teemamaa on Suomi. Toteutetaan toimittajille, päättäjille ja muille museoista kiinnostuneille kohdennettu verkkokampanja, jossa visualisoidaan yleistajuisesti museoalan merkitystä ja avainlukuja. Miljoona uutta kävijää -ohjelman viestintäkampanjat - Lähetetään keskeisille yhteistyökumppaneille ja avainhenkilöille postitse I Love Museums -paidat. Mahdollistetaan museoiden yhteinen Museoviikkoa mainostava radiokampanja. - Saatetaan loppuun Propagandaprojekti 400. Suunnitellaan ja käynnistetään projektin seuraava vaihe. - Tutkitaan mahdollisuuksia hyödyntää liikkuvaa kuvaa Suomen museoliiton viestinnässä (esim. Museot.fi-sivuston markkinoinnissa) ja toteutetaan mahdollisesti videoprojekti. - Suunnitteilla olevan Museokortti-tuotteen toteutuessa tehdään erillinen suunnitelma ja toteutus sen markkinoinnista ja viestinnästä. Strategiset menestystekijät 1. Internetin ja sosiaalisen median käyttöön liittyvän teknologian ja viestintätyylien osaaminen. 2. Yhteisöllisyys ja verkostotyön osaaminen 3. Tarvittavien viestintävälineiden roolitus ja valinta sekä taloudellisten ja toiminnallisten kumppanien löytäminen. 16

Rajojen ylittäminen

Rajojen ylittäminen SUOMEN MUSEOLIITON STRATEGIA 2017 Perinteet velvoittavat. Yhdistäminen 1923 Kouluttaminen 1920 1950 Ammattimaistaminen 1960 1980 Yhteiskunnallistaminen 1990 2000 Rajojen ylittäminen 2010 2023 1 Suomen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen museoliitto ry Hyväksytty hallituksen kokouksessa 22.10.2012 ja tarkennettu hallituksen kokouksessa 25.1.2013. 1 Sisällysluettelo Suomen museoliitto... 3 Missio... 3 Visio

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Tavoitteet ja toimenpiteet Uusia avauksia. Suomen museoliitto ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Tavoitteet ja toimenpiteet Uusia avauksia. Suomen museoliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Tavoitteet ja toimenpiteet Uusia avauksia Suomen museoliitto ry Luonnos 4.3.2015 Sisällysluettelo Suomen museoliitto... 4 Missio... 4 Visio 2023... 4 Arvot... 4 Suomen museoliitto

Lisätiedot

Suomen museoliitto 2020. Rakenteet muuttuvat. Suomen museoliitto ry

Suomen museoliitto 2020. Rakenteet muuttuvat. Suomen museoliitto ry Suomen museoliitto 2020 Rakenteet muuttuvat Suomen museoliitto ry Hyväksytty 15.4.2015 2 Sisällysluettelo Suomen museoliitto... 3 Toimintaympäristö muutoksessa... 3 Missio... 4 Visio 2023... 4 Arvot...

Lisätiedot

Koulutuskalenteri 2014

Koulutuskalenteri 2014 Koulutuskalenteri 2014 Tammikuu 16.1.2014 Museot ja rakennemuutos seminaari, Helsinki, etäosallistumismahdollisuus Suomen museoliitto ja Museoalan ammattiliitto järjestävät yhteistyössä seminaarin yhteiskunnallisen

Lisätiedot

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme?

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme? M1 Kaarinan Pojat ry Miten me viestimme? Isännän Ääni -seminaari Pori 29.1.2016 POSITIIVISUUS LUOTETTAVUUS ONNISTUMINEN YHTEISÖLLISYYS Esityksen sisältö Seuran esittely Viestintäsuunnitelma ja sen luominen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoitteet ja toimenpiteet Rakenteet muuttuvat

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoitteet ja toimenpiteet Rakenteet muuttuvat TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoitteet ja toimenpiteet Rakenteet muuttuvat Suomen museoliitto ry Hyväksytty 12.4.2016 Sisällys 1 Suomen museoliitto... 4 1.1 Suomen museoliitto 2016... 4 1.2 Missio... 5 1.3

Lisätiedot

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden ainopiste 1: Kokoelmien saavutettavuuden parantaminen

Lisätiedot

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

MARKKINOINTISUUNNITELMA

MARKKINOINTISUUNNITELMA MARKKINOINTISUUNNITELMA 2015 Painoarvot Someron kaupungin markkinointia vuonna 2015 tullaan painottamaan uusasukashankintaan sekä nykyisten yritysten kasvun tukemiseen. Markkinoinnissa digitaalisen median

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Suomi 100 vuotta yhteinen perintö. Suomen museoliitto ry

TOIMINTASUUNNITELMA Suomi 100 vuotta yhteinen perintö. Suomen museoliitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Suomi 100 vuotta yhteinen perintö Suomen museoliitto ry Hyväksytty hallituksen kokouksessa 27.3.2017 Sisältö 2 1 Suomen museoliitto... 3 1.1 Suomen museoliitto 2017... 3 1.2 Missio...

Lisätiedot

Museot yhdessä yhteinen perintö hanke. 10+ museot 18.3.2015. Kimmo Levä pääsihteeri

Museot yhdessä yhteinen perintö hanke. 10+ museot 18.3.2015. Kimmo Levä pääsihteeri Museot yhdessä yhteinen perintö hanke 10+ museot 18.3.2015 Kimmo Levä pääsihteeri Itsenäisyyden juhlavuoden projekti Yhteinen perintö hanke on museoalan yhteisesti toteuttama osa Valtioneuvoston koordinoimaa

Lisätiedot

Vuosi 2012 on liiton 89. toimintavuosi ja valmistautuminen Museoliitto 90 juhlavuoteen aloitetaan.

Vuosi 2012 on liiton 89. toimintavuosi ja valmistautuminen Museoliitto 90 juhlavuoteen aloitetaan. SUOMEN MUSEOLIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2012 (tarkennettu taloussuunnitelman osalta 17.4.2012) Tarkoitus Suomen museoliiton sääntöjen määrittelemänä tarkoituksena on toimia museoita omistavien tai ylläpitävien

Lisätiedot

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia Tulevaisuuden Museo-Suomi Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia 24.10.2010 Taiteen ja kulttuurin luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Hallitusohjelma Kattavin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

TAKO-verkoston toimintavuosi ja tulevaisuuden strategia. Johanna Lehto-Vahtera TAKO-seminaari

TAKO-verkoston toimintavuosi ja tulevaisuuden strategia. Johanna Lehto-Vahtera TAKO-seminaari TAKO-verkoston toimintavuosi ja tulevaisuuden strategia Johanna Lehto-Vahtera TAKO-seminaari 8.2.2017 Vastuu kulttuuriperinnöstä kuuluu aidosti kaikille Kulttuuriperinnön säilyttäminen on kaikkien asia

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Paikallismuseotyön tukeminen: Paikallismuseoiden neuvonta

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Paikallismuseotyön tukeminen: Paikallismuseoiden neuvonta Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Museoiden tukeminen 2. Kulttuuriperinnön vaalimisen osallistavien menetelmien kehittäminen 3. Kulttuuriperintötiedon saavutettavuuden kehittäminen

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusmahdollisuuksia. Pori kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju, Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusmahdollisuuksia. Pori kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju, Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusmahdollisuuksia Pori 12.12.2017 kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju, Opetus- ja kulttuuriministeriö Creative Industries Finland/Sanna Peurakoski Taustaa ja tilastoja

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA - Luovaa taloutta edistävät julkiset toimet ja kehittämislinjaukset Rysä goes Luova Suomi, Mikkeli, 16.-17.10.2012 Tn Sakari Immonen TEM/Elinkeino- ja innovaatio-osasto

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kepan voimassaolevan strategian ja ohjelman mukainen Tavoitteena poliittinen muutos, köyhdyttävien rakenteiden purkaminen ja köyhdyttämisen lopettaminen 29,3 % rahoituksesta käytetään

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri. ovat hyvinvoinnin

Taide ja kulttuuri. ovat hyvinvoinnin Taide ja kulttuuri ovat hyvinvoinnin perusta kulttuurilla on keskeinen asema yhteiskunnallisessa muutoksessa. Taide ja kulttuuri ovat perusasioita, joiden uutta luova vaikutus säteilee elämän kaikille

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri. ovat hyvinvoinnin

Taide ja kulttuuri. ovat hyvinvoinnin Taide ja kulttuuri ovat hyvinvoinnin perusta KULTTUURILLA ON KESKEINEN ASEMA yhteiskunnallisessa muutoksessa. Taide ja kulttuuri ovat perusasioita, joiden uutta luova vaikutus säteilee elämän kaikille

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2018. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Tekniikanmuseo Dnro 124/005/2011

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Tekniikanmuseo Dnro 124/005/2011 Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. 2. Elämyksellinen oppimisympäristö 3. Osallistava ja verkottuva kulttuuriperintöalan toimija Valtakunnallinen vaikuttaminen omaan erikoisalaan

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 26.11.2013

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 26.11.2013 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Paikallismuseoiden esineellisen kulttuuriperinnön turvaaminen, laadullinen monipuolistaminen ja näyttelytoiminnan ja yleisötyön kehittäminen 2.

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Ajankohtaiset Kokoelmapoistohankkeet 23.9.2015

Ajankohtaiset Kokoelmapoistohankkeet 23.9.2015 Ajankohtaiset Kokoelmapoistohankkeet 23.9.2015 Emilia Västi, hankekoordinaattori Kokoelmapoistojen hyvät käytännöt -hanke (2014-2015) Kokoelmapoistojen yhteiset käytännöt -hanke (2015 2016) 1 Pikakysely

Lisätiedot

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015 SKOL, toimintasuunnitelma 2016 Esitys hallitukselle 19.10.2015 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Viestintä vaikuttamisen välineenä Liikkuva koulu -edistämistyössä. Noora Moilanen, viestintäkoordinaattori

Viestintä vaikuttamisen välineenä Liikkuva koulu -edistämistyössä. Noora Moilanen, viestintäkoordinaattori Viestintä vaikuttamisen välineenä Liikkuva koulu -edistämistyössä Noora Moilanen, viestintäkoordinaattori Kenelle Liikkuvasta koulusta pitäisi viestiä? Oppilaat Opettajat Rehtori Muu henkilökunta Vanhemmat

Lisätiedot

Museoala tänään ja huomenna

Museoala tänään ja huomenna Museoala tänään ja huomenna Museoiden toimintaympäristön tuore analyysi Museopäivät 2015 Lappeenranta 19.5.2015 Kimmo Levä Pääsihteeri Tavoite Tavoitteet: Ø Tietoa Suomen museoiden nykytilasta Ø Näkemyksiä

Lisätiedot

Taide ja kulttuuri. ovat hyvinvoinnin

Taide ja kulttuuri. ovat hyvinvoinnin Taide ja kulttuuri ovat hyvinvoinnin perusta kulttuurilla on keskeinen asema yhteiskunnallisessa muutoksessa. Taide ja kulttuuri ovat perusasioita, joiden uutta luova vaikutus säteilee elämän kaikille

Lisätiedot

Museo 2015 tavoitteet, organisointi ja museoyhteistyö. Elina Anttila

Museo 2015 tavoitteet, organisointi ja museoyhteistyö. Elina Anttila Museo 2015 tavoitteet, organisointi ja museoyhteistyö Elina Anttila 14.2.2012 Elina Anttila museo 2015 Mitä museo 2015 on? Museoiden yhteishanke, jossa kartoitetaan museoiden kokoelmahallinnan prosesseja,

Lisätiedot

verkostoissa ja järjestöissä (Worklab, IALHI) Muutetaan Kuurojen museon kokoelmat Helsingin Valkeasta talosta Tampereelle

verkostoissa ja järjestöissä (Worklab, IALHI) Muutetaan Kuurojen museon kokoelmat Helsingin Valkeasta talosta Tampereelle Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kansallisen ja kansainvälisen verkostoitumisen ja yhteistyön kehittäminen toteuttamalla yhteishankkeita 2. Valtakunnallisen tallennustoiminnan

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. 2 0 1 4 L a h t i E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o

Lisätiedot

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Imatra 14.1.2014 Virve Obolgogiani Mimino Oy Tavoitteena matkailutuotteen myynti venäläiselle asiakkaalle Miten asiakas

Lisätiedot

Museoiden jaottelu pääpiirteissään

Museoiden jaottelu pääpiirteissään Suomen museot Suomessa on yli tuhat museota (yksi museo 5000 asukasta kohden) Pääosa museoista on kulttuurihistoriallisia museoita Suuri osa museoista on pieniä Ammatillisesti hoidettuja (museoammatillinen

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

TAKO2021 strategialuonnos 1.0

TAKO2021 strategialuonnos 1.0 KO2021 strategialuonnos 1.0 Huomioita sisällöstä ja strategian jalkauttamisesta KO seminaari 10.10.2017 Kimmo Levä Pääsihteeri Suomen museoliitto Mikä strategia on? Startegia on taito käydä taistelua sodan

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Alueen taidemuseoiden aseman vahvistaminen. Uudet taidemuseo- ja taidehankkeet luovat uutta ja tuovat muutoksia toimintakenttään. 2. Julkisen taiteen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2015 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012 Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 11.12.2012 Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: kansallista perustaa Hallitusohjelman kirjaukset: kirjastojen kehittäminen

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden usto Suomen metsämuseo ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Varsinaissuomalaisen kuvataidekulttuurin tukeminen ja sen tunnettuuden lisääminen 2. Varsinais-Suomi on kuvataiteilijoiden näkökulmasta houkutteleva

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1(5) Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1 Toimintaa ohjaavat peruspäämäärät 1.1 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 1.2 Missio 1.3 Visio Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

KDK ja Museo 2015 yhteistyön kautta asiasanoituksen pulmien ratkomista, esim. rautatien termistö laajemmin MASAan.

KDK ja Museo 2015 yhteistyön kautta asiasanoituksen pulmien ratkomista, esim. rautatien termistö laajemmin MASAan. Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kokoelmien saavutettavuuden lisääminen 2. Valtakunnallisen tallennusyhteistyön toteutuminen TAKO -verkostossa 3. Tutkimustoiminnan edistäminen

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Kulttuurivientistrategian käytännön tuloksia

Kulttuurivientistrategian käytännön tuloksia Kulttuurivientistrategian käytännön tuloksia Kulttuuriviennin ja -vaihdon starttipäivät Tampere 24.4.2009 Museoasiainsihteeri Marja-Liisa Pohjanvirta Opetusministeriön, ulkoministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

Avoimesti ja yhdessä. Oma Hämeen viestintäsuunnitelma päivitetty, hyväksytty / VATE

Avoimesti ja yhdessä. Oma Hämeen viestintäsuunnitelma päivitetty, hyväksytty / VATE Avoimesti ja yhdessä Oma Hämeen viestintäsuunnitelma 2016 2019 päivitetty, hyväksytty 24.11.2017 / VATE Sisältö 1. Viestintä maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun tukena... 2 2. Viestinnän tavoitteet

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 25.11.2016 TIEDOSSA TULEVAISUUS www.professoriliitto.fi Professoriliiton tehtävät Professoriliiton sääntöjen mukaan liitto toimii yliopistolain tarkoittamien yliopistojen, Maanpuolustuskorkeakoulun

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 Turun Cheerleadingseura Smash ry SISÄLLYS 1 VIESTINNÄN TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄT... 3 2 VIESTINNÄN VÄLINEET JA TYÖKALUT... 4 2.1 Sähköposti... 4 2.2 Seuran Facebook-ryhmä... 4

Lisätiedot

Seutuhallitus vastaa kuntayhtymän viestinnästä ja tiedottamisesta. Seutuhallitus hyväksyy viestintäperiaatteet.

Seutuhallitus vastaa kuntayhtymän viestinnästä ja tiedottamisesta. Seutuhallitus hyväksyy viestintäperiaatteet. Viestintäperiaatteet 1. Viestinnän tavoitteet 2. Seutuviestinnän kokonaisuus 3. Perusviestit 4. Viestinnän vastuut ja roolit 5. Kohderyhmät 6. Tapa puhua 7. Viestinnän kanavat 8. Häiriötilanteen viestintä

Lisätiedot

Lehdistön tulevaisuus

Lehdistön tulevaisuus Lehdistön tulevaisuus Lehtiasiain neuvottelukunnan raportti 17.12.2013 Lehtiasiain neuvottelukunta Toimikausi 2.1.2012 30.4.2015 Yhteistyöfoorumina, jossa painettuun ja sähköiseen julkaisutoimintaan liittyviä

Lisätiedot

KARJALAN TASAVALTA BISNESFOKUKSESSA

KARJALAN TASAVALTA BISNESFOKUKSESSA KARJALAN TASAVALTA BISNESFOKUKSESSA Venäjän-kaupan huippuseminaari Lahdessa 3.10.2013 Markinvest Oy, Karjalankatu 35A 15150 LAHTI 03 752 1810 www.markinvest.fi Tehdään oikeita asioita oikein. Asiakkaistamme

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2018 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

MUSEOKORTTI. RFID/NFC- konferenssi Vantaa 29.10.2015

MUSEOKORTTI. RFID/NFC- konferenssi Vantaa 29.10.2015 MUSEOKORTTI RFID/NFC- konferenssi Vantaa 29.10.2015 Neocard Oy on suomalainen, kanta-asiakkuuden ja maksamisen järjestelmiin erikoistunut yhtiö Autamme yrityksiä ideoimaan ja toteuttamaan oman kantaasiakasohjelman

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen rahoitus. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011

Ammattikorkeakoulujen rahoitus. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011 Ammattikorkeakoulujen rahoitus Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011 Hallitusohjelma Korkeakoulutuksen laatua, tehokkuutta, vaikuttavuutta ja kansainvälistymistä

Lisätiedot

Luovan talouden kehittämishaasteet

Luovan talouden kehittämishaasteet Luovan talouden kehittämishaasteet RYSÄ goes Luova Suomi 16.10.2012, Mikkeli Taustaa luovan talouden kehittämisessä Suomessa tehty 1990-luvulta saakka luovan talouden kehittämiseen tähtäävää työtä (kulttuuri-

Lisätiedot

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen

SVM osallistuu Museoviraston vetämään hankkeeseen valokuvaaineistojen Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Museon kokoelmien tuominen verkkoon 2. Museon osallistuminen asiantuntijana Museoviraston vetämään Museo 2015 -hankkeeseen, jossa luodaan valtakunnallista

Lisätiedot

Keski-Suomessa on ollut jo pitkään runsasta ja korkeatasoista kulttuuritarjontaa Maakunnan matkailukeskuksissa on tehty merkittäviä investointeja

Keski-Suomessa on ollut jo pitkään runsasta ja korkeatasoista kulttuuritarjontaa Maakunnan matkailukeskuksissa on tehty merkittäviä investointeja Keski-Suomessa on ollut jo pitkään runsasta ja korkeatasoista kulttuuritarjontaa Maakunnan matkailukeskuksissa on tehty merkittäviä investointeja Kulttuuritarjonnan tuotteistaminen on ollut vaihtelevaa

Lisätiedot

Pro Kala elinkeinokalatalouden verkostotoimijana. Katriina Partanen MMM Kalatalousryhmä- ja verkostotoimintaseminaari 24.3.2014

Pro Kala elinkeinokalatalouden verkostotoimijana. Katriina Partanen MMM Kalatalousryhmä- ja verkostotoimintaseminaari 24.3.2014 Pro Kala elinkeinokalatalouden verkostotoimijana Katriina Partanen MMM Kalatalousryhmä- ja verkostotoimintaseminaari 24.3.2014 Pro Kala Perustettu 1994 Jäsenistö: elinkeinokalatalouden alalla toimivat

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN 2.11.2016 Strategia Ensimmäisen kierroksen tavoite (Ohryssä 26.8.) Missio Visio Toimintaperiaatteet Painopistelinjauksia Toisen kierroksen tavoite (Ohryssä 21.10.) Tavoitteet

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016

Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016 Oheismateriaali / sivltk 19.1.2016 7 Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016 Sivistysjohtaja Matti Hursti 1.12.2015, päivitetty 12.1.2016 Lähtökohta KeSuun: Toimintaympäristön

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1 Tehtäväalue: 210501 Hyvinvointi LIITE 1 Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta Lautakunta johtaa ja kehittää hyvinvointitoimialaa (aikaisemmat kirjasto- ja kulttuuritoimen ja vapaa-aikatoimen toimialat)

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Kuopion Yrittäjien strategia

Kuopion Yrittäjien strategia Kuopion Yrittäjien strategia 2018-2020 ARVOT Ohjaavat päätöksen tekoa Rohkeus Luotettavuus Uusiutumiskyky TOIMINNAN TARKOITUS, MISSIO Miksi olemme olemassa? Pidämme yritysten puolta ja yrittäjistä huolta

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö 22.1.2013 Tänään kuulette... 1. Riistatiedon merkityksestä riistakonsernin strategiassa riistatieto

Lisätiedot

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry 11/9/2012 1 Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry Perustettu syksyllä 2002 10 vuotisjuhlat lokakuussa Jäsenyrityksiä lähes 170 (matkailuyrityksiä, kauppaliikkeitä, kiinteistönvälittäjiä, huoltofirmoja, liikennöitsijöitä)

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Miksi mukaan? Kuvaus. Mitä? Sisältö ja ajankohta

Miksi mukaan? Kuvaus. Mitä? Sisältö ja ajankohta Järjestäjän opas Kuvaus Mitä? Tervetuloa meille -viikko on osa Suomalaisen Työn Liiton Suomi 100 -juhlavuoden Made by Finland -kampanjaa. Tavoitteena on innostaa mukaan suomalaiset yritykset ja yhteisöt

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3 3. Opiskelu... 5 3. Valmennus... 7 4. Tukipalvelut... 7 5. Hallinto ja talous.. 8 6. Tiedottaminen.. 8 2 1.

Lisätiedot