TOIMINTASUUNNITELMA Museot mieleen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Museot mieleen"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Museot mieleen Suomen museoliitto ry Hyväksytty hallituksen kokouksessa Tarkennettu hallituksen kokouksessa

2 Sisällysluettelo Suomen museoliitto... 3 Missio... 3 Visio Arvot... 3 Suomen museoliitto Tukipalvelut museoalan toimivin työpaikka... 4 Toimintaympäristö Hallinto... 4 Toimistopalvelut... 4 Henkilöstöhallinto... 4 Taloushallinto... 5 Markkinointi ja myynti... 5 Palveluyrityksen perustaminen... 5 Strategiset menestystekijät... 5 Edunvalvontapalvelut museoalan painavin mielipide... 6 Toimintaympäristö Jäsenistö... 6 Lainsäädäntö... 6 Museoiden resurssit... 7 Museoalan rakenteet ja järjestelmät... 7 Verkostot ja kumppanuudet... 8 Strategiset menestystekijät... 9 Koulutus- ja kehittämispalvelut museoalan uusin osaaminen Toimintaympäristö Täydennyskoulutus Konsultointi Koulutustilaisuuksien järjestäminen Tutkimus- ja julkaisutoiminta Kehittämishankkeet Strategiset menestystekijät Viestintäpalvelut - museoalan kuuluvin ääni Toimintaympäristö Graafinen ilme Museo- lehti Verkkosivut ja Museot.fi - uudistus Seinätön museo Kieliversiot Mainonta museoliiton medioissa Sosiaalinen media Mediayhteistyö Museopalkinnot Julius- uutiskirje Kampanjat ja messut Strategiset menestystekijät

3 Suomen museoliitto Suomen museoliitto on vuonna 1923 perustettu yhdistys, jonka päätösvaltaa käyttäviä liittojäseniä ovat museoita ylläpitävät organisaatiot. Suomen museoliitto edustaa jäsentensä museoita ja käyttää niiden yhteistä ääntä. Toiminta jakautuu edunvalvonta-, viestintä- sekä koulutus- ja kehittämispalveluihin sekä liiton toimintaa ylläpitäviin tukipalveluihin. Suomen museoliiton menestys perustuu museoalan kansallisen ja kansainvälisen kokonaiskuvan tuntemiseen ja tarpeiden tunnistamiseen. Suomen museoliitto 2017 strategia kertoo toiminnan kehittämisen tavoitteet vuosina liiton kulkiessa kohti visiotaan ylittäen rakenteellisia, toiminnallisia ja henkisiä rajoja. Perinteet velvoittavat Suomen museoliittoa toimintansa selkeään asemoimiseen sekä auttamaan museoita kehittymään ympäristössä, jossa toimintakenttä on nopeasti muuttuva ja tuottavuuden odotetaan edelleen kasvavan. Vuosina Suomen museoliiton toiminnassa keskeistä on alan näkyvyyden lisääminen. Tämä tavoite saavutetaan kasvattamalla viestinnän resursointia sekä aktiivisella kumppanuudella kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Resursoinnin lisäämisessä pääpaino on tulopohjan ja osaamisen monipuolistamisessa. Missio Suomen museoliitto auttaa museoita menestymään. Visio 2023 Satavuotias Suomen museoliitto on vaikuttajana ja osaamisen kehittäjänä alansa edelläkävijä Euroopassa. Arvot Suomen museoliiton toiminnan peruskivet ovat jäsenkeskeisyys uteliaisuus rohkeus yhteisöllisyys ja periaatteet ystävällisyys, luotettavuus, jokaisen kunnioittaminen ja tasapuolisuus. 3

4 Suomen museoliitto 2014 Suomen museoliiton vuoden 2014 toimintasuunnitelma perustuu hallituksen vahvistamaan ja vuodet kattavaan strategiaan. Vuoden 2014 toiminnan painopiste on Miljoona uutta kävijää ohjelman toteuttaminen. Suomen museoliitto lisää markkinointi- ja viestintätoimenpiteillä museoiden tunnettuutta ja vahvistaa museoiden markkinointi- ja viestintäosaamista. Lisäksi vuotta sävyttää vuonna 2013 aloitettujen hankkeiden ja uudistusten loppuun saattaminen ja vakiinnuttaminen. Koulutus- ja kehittämispalveluissa käynnistetään uusia hankkeita rahoituksen varmistuttua. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat hankkeet ovat edelleen kehittämistoiminnan keskiössä. Niiden lisäksi hankerahoituspohjaa laajennetaan muihin julkisiin ja yksityisiin organisaatioihin. Toiminnan organisoinnissa keskeistä on viestinnän entistä tiiviimpi linkittyminen osaksi edunvalvontaa ja tukipalvelujen entistä suurempi rooli koulutus- ja kehittämispalvelujen markkinoinnissa ja myynnissä. Henkilöstön osaamisen kehittämisessä painottuvat strategisten menestystekijöiden ylläpitäminen ja vahvistaminen. Suomen museoliiton jäseninä on vuoden 2014 alussa 201 museotoimintaa harjoittavaa yhteisöä, joiden hallinnassa on 384 museokohdetta. Näistä on liittojäseniä I luokassa 56, II luokassa 32 ja III luokassa 80. Kannattavien yhteisöjäsenten lukumäärä on 33. Tukipalvelut museoalan toimivin työpaikka Toimintaympäristö 2014 Suomen museoliiton taloudelliset resurssit säilyvät vuoden 2013 tasolla. Taloudellisten resurssien säilymisessä hankerahoituksen merkitys on ensisijaista. Hallinto Tehdään hallinnon itsearviointi ja laaditaan johtosäännön mukainen suunnitelma hallitustyön toteuttamisesta. Päivitetään Suomen museoliiton vuoteen 2017 ulottuva strategia. Toimistopalvelut IT- ja puhelinjärjestelmät Ylläpidetään ja parannetaan IT- ja puhelinjärjestelmien käyttöosaamista. Henkilöstöhallinto Henkilöresurssit Suomen museoliiton vakinaisen henkilökunnan palkkaamiseen käytettävä resurssit pidetään vuoden 2013 tasolla huomioiden palkkojen yleiskorotukset. Osaamisen kehittämisessä painopiste on strategisten menestystekijöiden ylläpidossa ja vahvistamisessa. 4

5 Palkat ja työsuhde-edut Vakiinnutetaan vuonna 2013 hyväksytty uusi palkkajärjestelmä. Työilmapiiri ja organisaatiokulttuuri Suomen museoliiton henkilökunta antaa työilmapiiristä ja organisaatiokulttuurista vuotta 2013 paremman arvion. Työilmapiiriä mitataan kehityskeskustelujen yhteydessä. Taloushallinto Menot Menot vähenevät Kulttuuria kaikille palvelun hallinnoinnin päätyttyä vuonna Muilta osin menot pidetään vuoden 2013 tasolla. Menot esitellään tarkemmin tulo- ja menoarviossa. Taloussuunnitelmassa varaudutaan mahdollisen palveluyrityksen perustamispääoman sijoittamiseen. Tulot Tulot vähenevät Kulttuuria kaikille palvelun hallinnoin päätyttyä vuonna Muilta osin tulot pidetään vuoden 2013 tasolla. Tulot esitellään tarkemmin tulo- ja menoarviossa. Markkinointi ja myynti Markkinoinnin ja myynnin toimenpiteet painottuvat koulutus- ja kehittämispalveluihin sekä Museot.fi-sivuston tunnetuksi tekemiseen. Palveluyrityksen perustaminen Suomen museoliitto varautuu perustamaan palveluyrityksen, jos se toiminnan ja palvelujen edelleen kehittämiseksi näyttää edulliselta vaihtoehdolta. Palveluyrityksen perustaminen ajankohtaistuu esimerkiksi silloin, jos Museokortti tai Pistekauppa hankkeet toteutuvat tai niiden rahoitus on mahdollista toteuttaa parhaiten yrityspohjalta jo perustamisvaiheessa. Palveluyrityksen perustamisen yhteydessä arvioidaan kokonaisuudessaan tarve siirtää osa Suomen museoliiton nykyisistäkin koulutus-, kehittämis- tai viestintäpalveluista yrityksen ylläpitämäksi. Strategiset menestystekijät 1. Taloudellisen ja hallinnollisen vakauden sekä ennustettavuuden ylläpitäminen. 2. Kehittymismyönteisen sekä ystävällisen, tasapuolisen, luotettavan ja kaikkia kunnioittavan organisaatiokulttuurin ylläpitäminen. 5

6 Edunvalvontapalvelut museoalan painavin mielipide Toimintaympäristö 2014 Julkisen talouden tilanne heikkenee edelleen ja paineet sekä museoiden rahoituksen että henkilöstön vähentämiseen kasvavat. Valtion osalta rahoituksen taso tulee säilymään nykyisellä tasollaan. Projektirahoituksen osalta tilanne heikkenee, mutta korvaavaa rahoitusta on mahdollista hakea EU:n uuden hankekauden alettua. Valtioneuvosto toteuttaa viimeisenä eduskuntavaaleja edeltävänä vuonna keskeisimmät hallitusohjelmassa mainitut uudistukset. Museoiden toimintaan vaikuttaa taloudellisten säästötoimenpiteiden lisäksi erityisesti kuntarakenteiden uudistus. Vuonna 2014 on EU-vaalit, jossa museoiden kannalta tärkeää on varmistaa nykyisen rahapelijärjestelmän säilyminen. Edunvalvontapalveluissa menestymisessä keskeistä on proaktiivisuus ja näkyvyys. Jäsenistö Tuetaan jäsenistön mahdollisuuksia kohdistaa kunnanvaltuutetuille ja virkamiehille viestintää, jossa tuodaan esiin museoiden myönteisiä vaikutuksista talouteen ja hyvinvointiin. Museopäivillä valtuutetut ja lautakuntien jäsenet huomioidaan heille järjestetyssä erityisohjelmassa. Vahvistetaan jäsenmuseoiden osaamista neuvotella rakenteellisista uudistuksista liittyen omistajaorganisaatioiden yhdistymiseen tai resurssien tilapäiseen tai pysyvään vähentämiseen. Suomen museoliitto on mukana mahdollisesti käynnistyvässä aluetaidemuseo- ja maakuntamuseojärjestelmän arviointi- ja kehittämisselvityksessä. Lainsäädäntö Tekijänoikeudet Tekijänoikeuslakiin liittyvä edunvalvonta tehdään kansallisessa yhteistyössä muiden museoiden ja muistiorganisaatioiden kanssa. Keskeinen yhteistyöelin on kirjasto-, arkisto- ja museotoimen edustajien muodostama ns. KAMU-ryhmä. Erityisenä kysymyksenä nostetaan esiin museoiden omistamiin kokoelmiin ja niiden käyttämiseen liittyvät tekijäoikeudelliset kysymykset. Tavoitteena on, että museoiden on mahdollista ilman rajoituksia esittää, välittää, näyttää ja luovuttaa omistamissaan kokoelmissa olevia materiaaleja. EU-tasolla tekijänoikeuksiin liittyvä edunvalvonta toteutetaan yhteistyössä Euroopan museoliittojen neuvoston (NEMO) kanssa. Lisäksi EU-tason edunvalvonnassa keskeistä on osallistua opetus- ja kulttuuriministeriön johtaman EU-jaosto 31:n työhön. Verotus Suomen museoliiton tavoitteena on, että museoiden omistuksessa ja hallinnassa olevat rakennukset vapautetaan kiinteistöverosta. Tavoite nostetaan esiin kunnille ja verohallinnolle kohdistettavassa viestinnässä. Suomen museoliitto tukee myös opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisemassa kulttuuriympäristön suojelustrategiassa todettua tavoitetta, jonka mukaan kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten omistajat saavat verohelpotuksia kohteen ylläpidosta. 6

7 Yksityisten henkilöiden ja organisaatioiden mahdollisuutta tukea museoiden toimintaa lahjoituksilla on tehtävä verokäytäntöjen osalta houkuttelevaksi ja yksinkertaiseksi. Arvonlisävero on kasvava osa arvonlisäverottomien museoiden kuluista. Suomen museoliitto auttaa museoiden arvonlisäverosuunnittelua ja nostaa esiin mahdolliset arvonlisäverotukseen liittyvät mahdollisuudet ja uhat. Tämä tavoite huomioidaan myös koulutus- ja kehittämispalveluissa. Museoiden resurssit Valtionosuusjärjestelmä ja valtion harkinnanvaraiset avustukset Suomen museoliitto edellyttää valtionosuuksien indeksikorotusten palauttamista ja valtionosuuksiin liitettävän mittariston ja kannustinosan edelleen kehittämistä siten, että ne kannustavat museoita kehittämään toimintaansa ja palkitsee onnistumisesta. Lisäksi Suomen museoliitto edellyttää harkinnanvaraisten avustusten myöntämisessä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Muista valtionosuuden uudistuksiin liittyvistä kokonaisuuksista pidetään esillä yliopistomuseoiden saamista valtionosuuden ja avustusten piiriin. Osana museoiden valtionosuuksien edunvalvontaa kannatetaan Veikkauksen monopoliaseman säilyttämistä siten, että siihen sisältyvä kulttuurin tukeminen ei vaarannu. Museoliiton kanta on, että veikkausvoittovaroihin ei liitetä uusia toimijoita nykyisten edunsaajien kustannuksella. Lisäksi pidetään tärkeänä, että veikkausvoittovaroissa säilyy investointien rahoitukseen käytettävä määräraha. Investointirahoituksen tasoa ei saa merkittäviltä osilta vaarantaa käyttömenorahoituksen vajeen paikkauksilla. Kiinteistökustannukset Kiinteistökustannusten vähentämiseksi edistetään ratkaisuja, joilla tavoitellaan yhteisesti hallinnoituja kokoelma- ja näyttelytiloja. Lisäksi lausunnoissa ja muissa avauksissa edellytetään, että museoiden hallinnoimien kiinteistöjen omistajat huomioivat museoiden tehtävät vuokra- ja vastikehinnoittelussa. Henkilöstökustannukset Museoiden henkilöstön työkalujen ja osaamisen parantamiseksi esitetään erillistä määrärahaa vuoden 2015 budjettiin. Museoalan rakenteet ja järjestelmät Kuntien rakenneuudistus Suomen museoliitto edellyttää kuntien yhdistymisissä, että - museoiden työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä uuden museo-organisaation palvelukseen - valtionosuuteen oikeuttavat henkilötyövuodet siirtyvät uudelle museo-organisaatiolle - yhdistyminen ei vaikuta uuden museon asemaan valtionosuuden ja harkinnanvaraisten avustuksien saamisessa - maakuntamuseoiden ja aluetaidemuseoiden riittävä resursointi turvataan. Museoliitto laatii suosituksen siitä, mitä liitosneuvotteluissa on huomioitava museoiden osalta KDK/FINNA ja Museo 2015 Vaikutetaan KDK/FINNA ja Museo 2015 hankkeiden ohjaus- ja johtoryhmissä siten, että uudet järjestelmät avaavat museoille mahdollisuuksia parantaa kokoelmiensa saavutettavuutta ja vaikuttavuutta. 7

8 Verkostot ja kumppanuudet Kansalliset verkostot Opetus- ja kulttuuriministeriö Suomen museoliitto on mukana kaikissa opetus- ja kulttuuriministeriön museoinstituution asemaan vaikuttavien ohjelmien laadinnassa. ICOM Suomen museoliitto aloittaa yhdessä ICOM Suomen komitean kanssa museopalkintojen jakamisen. Lisäksi Suomen museoliiton edustajat osallistuvat ICOM:in kansainvälisten komiteoiden kokouksiin. Veikkauksen edunvälittäjät Veikkausvoittovarojen käyttöön ja pelimonopolin säilymiseen liittyvä edunvalvonta toteutetaan yhteistyössä muiden Veikkauksen edunvälittäjien kanssa. Keskeisintä on vuonna 2012 käynnistynyt ja yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa toteutettava kolmivuotinen edunvalvontaprojekti, jossa seurataan ja mahdollisuuksien mukaan vaikutetaan pelimonopolijärjestelmästä käytävään keskusteluun ja päätöksentekoon. Suomen museoliitto osallistuu työryhmätyöskentelyn lisäksi hankkeen rahalliseen resursointiin oman vastuuosuutensa mukaisesti. CIMO (Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio) Aktivoidaan Suomen museoliiton jäseniä kansainvälistymään CIMO:n toiminnan kautta. Erityisesti edistetään museoiden hankehakemusten tekemistä Creative Europe hankekauden alettua. Museovirasto Osallistutaan Museotilaston kehittämishankkeeseen sekä otetaan koordinointivastuu museoille suunnatuista koulutuksista. Museo hankkeen toteuttaman kokoelmahallintajärjestelmän osalta varmistetaan, että järjestelmään liittyminen on museoille mahdollisimman edullista. Suomen Kotiseutuliitto Kehitetään Kotiseutuliiton kanssa paikallismuseoiden koulutus- ja kehittämispalveluja. Suomen Kuntaliitto Pidetään Kuntaliiton toimijat tietoisena museoalan tavoitteista ja mahdollisuuksista osana kuntien menestystä ja kuntalaisten hyvinvointia. Museoalan ammattiliitto Pidetään Museoalan ammattiliitto tietoisena Suomen museoliiton keskeisimmistä edunvalvonnallisista tavoitteista. Museologiaa opettavat yliopistot Kutsutaan yliopistojen museologiasta vastaavat henkilöt vuosittaiseen yhteiseen neuvotteluun pitkäjänteisestä koulutuksen kehittämisestä. Kansainväliset verkostot Euroopan museo-organisaatioiden neuvosto (NEMO) Osallistutaan NEMO:n tulevaisuudesta käytävään keskusteluun sekä tarjotaan suomalaista osaamista järjestön vuosiseminaarien suunnitteluun ja puheenvuoroihin. Valmistellaan omaa hallitusjäsenyyttä vuosille

9 Venäjän museoliitto Käydään vuonna 2013 allekirjoitetun MOU-sopimuksen mukaiset neuvottelut Venäjän museoliiton kanssa. Tavoitteena on vakiinnuttaa Suomen ja Venäjän museoliittojen yhteistyö sekä sen kautta helpottaa museoiden välistä yhteistyötä. Pohjoismaiset museoliitot Osallistutaan pohjoismaisten museoliittojen vuosittaiseen seminaariin ja tuetaan Tanskan museoliiton edustajaa NEMO:n hallitustyöskentelyssä. Strategiset menestystekijät 1. Lainsäädännön tunteminen 2. Aloitteellisuus uuden museopoliittisen ohjelman laatimisessa 3. Luottamuksen ja tunnettuuden rakentaminen 4. Verkottumisen kehittäminen ja aktiivinen päätöksentekoon osallistuminen 9

10 Koulutus- ja kehittämispalvelut museoalan uusin osaaminen Toimintaympäristö 2014 Museoiden taloudelliset mahdollisuudet osallistua koulutukseen säilyvät vuoden 2013 tasolla. Museoiden ammatillisen osaamisen lisäksi koulutuksen erityinen painopiste on museoiden markkinointiin, myyntiin ja viestintään liittyvän osaamisen vahvistaminen. Täydennyskoulutus Koulutustilaisuudet Museoliitto järjestää koulutustilaisuutta vuonna Koulutustilaisuudet tarjoavat laajasti mahdollisuuksia museoammattilaisten osaamisen kehittämiseen ja päivittämiseen. Markkinointiosaamista kehitetään osana Miljoona uutta kävijää ohjelmaa. Ohjelmassa painotetaan markkinointia verkossa sekä hinnoittelua, esillepanoa museokaupoissa ja myyntitekniikkaa. Kulttuurimatkailuhankkeen koulutukset sekä suomalais-venäläiset museopäivät kesäkuussa Pietarissa kehittävät museoiden matkailu- ja verkostoitumisosaamista. Verkostoitumista tarjoaa myös koti- ja henkilömuseoiden koulutuspäivä. Kookkaat koneet koulutustilaisuus jatkaa suosittua sarjaa museoiden kokoelma-asiantuntijoille. Nykydokumentoinnin koulutus tarjoaa työkaluja museoiden nykydokumentoinnin hankkeiden onnistuneeseen toteuttamiseen. Koulutus on monimuotokoulutus ja se on suunnattu kokoelmatyötä tekeville ja kokoelmista vastaaville museoammattilaisille. Museo 2015 hanke toteuttaa yhteistyössä Museoliiton kanssa valtakunnallisen 18 tilaisuutta käsittävän luettelointikoulutusten sarjan museoiden luettelointikäytäntöjen yhtenäistämiseksi. Ajankohtaispäivä tarjoaa keväällä ajankohtaisimman tiedon meneillään olevista alan tärkeistä hankkeista ja kehittämisen suunnista. Tiedotamme myös projekti- ja hankerahoitusmahdollisuuksista. Valtakunnalliset museopäivät ja Suomen museoliiton 91. vuosikokous järjestetään Savonlinnassa toukokuussa yhteistyössä Savonlinnan maakuntamuseon kanssa. Museoliiton 1. museoalan johtajakoulutusohjelma alkoi elokuussa 2013 ja se päättyy vuoden 2014 elokuussa. Uusi koulutus museonjohtajille tai näihin tehtäviin siirtyville käynnistetään syksyllä Sisällössä painotetaan museoiden oman rahoituksen kehittämistä. Syksyllä alkaa Museoliiton ensimmäinen mentorointikoulutus, jonka tavoitteena on tuottaa museoalalle tulevien nuorten ammattilaisten tueksi mentorointipalveluita. Näyttelycafe toteutetaan yhteistyössä Turun museokeskuksen kanssa Turussa syksyllä. Taidemuseopäivät ja tiedottajapäivät toteutetaan syksyllä. Linkki museot mediakasvattajiksi hankkeen koulutustilaisuudet kehittävät museopedagogien ja muiden museoammattilaisten mediakasvatustaitoja. Museotyön perusteet verkkokurssi (2 op) tarjoaa mahdollisuuden tutustua museoalaan. Kurssi on suunnattu erityisesti niille, jotka ovat siirtymässä museoalalle ja tarvitsevat perustietoja ja perehdytystä museoalaan. 10

11 Koulutuspolut Koulutuspolkuja kehitetään edelleen. 1 2 päivän mittaiset koulutusmoduulit (4 6) muodostavat kokonaisuuden, jotka tukevat valmiuksia toimia museoalan tehtävissä tai vaihtaa tehtävästä toiseen. Moduulit toimivat myös yksittäisinä koulutustilaisuuksina ja niiden suorittamisjärjestyksellä ei ole merkitystä. Vuonna 2013 alkaneen viestinnän koulutuspolun viimeiset moduulit IV ja V toteutetaan keväällä Koulutuspolun sisältö ja sen toteuttaminen arvioidaan yhdessä opiskelijoiden kanssa. Vuoden 2014 aikana rakennetaan tallennuksen ja dokumentoinnin koulutuspolku. Museologian perusopinnot, 25 opintopistettä Verso 1- ja 2- kurssit toteutetaan ja sisältöjä sekä opintojaksoja päivitetään tarpeellisin osin. Konsultointi Konsultointipalvelujen kautta jäsenille tarjotaan mahdollisuus museo- tai museoryhmäkohtaisten koulutus- ja kehittämishankkeiden toteuttaminen. Osana konsultointipalveluja käynnistetään mentorointipalvelut. Koulutustilaisuuksien järjestäminen Koulutustilaisuuksia järjestetään tilauksen perusteella kaikkialla Suomessa. Koulutuksen järjestämiseen liittyvien tukipalvelujen (ilmoittautumiset, tilavaraukset) lisäksi tilauskoulutuspaketteja (esim. Museon siivous -koulutus) rakennetaan tarvittaessa muidenkin teemojen ympärille (mm. markkinointi ja viestintä). Tutkimus- ja julkaisutoiminta Suositukset Julkaistaan uudet suositukset valokuvien ja muiden materiaalien esillepanosta internetiin, museoiden tiloissa kuvaamisesta, museoiden palvelujen hinnoittelusta, kokoelmapoistoista, museoesineiden varkauksien ehkäisemisestä sekä tekijänoikeuksien huomioimisesta ja sopimisesta. Lisäksi päivitetään suositukset Museoiden näyttelysopimukset (7/89) ja Museoesineistön vastaanottoehdot (13/93). Muilta osin suosituksia ei ole tarvetta uusia. Museohistoria Suomen museohistoria -kirjasta kustannetaan englanninkielinen versio, jos hankkeelle löytyy erillisrahoitus. Rohmut ja riesat Tuotetaan päivitetty versio vuonna 2005 julkaistusta Rohmut ja riesat -kirjasta. SOIMU 2014 Tuotetaan Museoammattilaisten puhelinmuistio SOIMU Kehittämishankkeet EU-hankkeet Uudet hankkeet Vahvistetaan osaamista EU-hankkeista sekä rakennerahaston että vuonna 2014 käynnistyvän Luova Eurooppa ohjelman osalta. Suomen museoliitto ilmoittautuu mahdolliseksi hankekumppaniksi kaikkiin projekteihin, jotka sisältävät merkittäviä mahdollisuuksia suomalaisten museoiden kehittämiseksi. Lisäksi valmistellaan yksi hanke, jossa Suomen museoliitto on vetovastuussa. 11

12 Muut kansainväliset hankkeet Yhteistyössä Suomen Lontoon ja New Yorkin instituuttien kanssa käynnistetään kolmivuotinen ohjelma suomalaisten museoalan ammattilaisten kansainvälistymisen edistämiseksi. Tavoitteena on saada vuosittain vähintään kolme henkilöä noin kolme kuukautta kestävään työvaihtoon Iso-Britanniassa, Irlannissa tai USA:ssa sijaitseviin museoihin. Vastaavasti näistä kohdemaista pyritään saamaan vastaavasti henkilöitä suomalaisiin museoihin. Hankkeen yhteistyökumppanina toimii Museums Association. Kansalliset hankkeet Museo 2015 Museo hanketta toteutetaan erillisen projektisuunnitelman mukaisesti. Vuonna 2014 valmistellaan päätökset järjestelmän ylläpitämisestä vuodesta 2015 eteenpäin. Ensisijaisena vaihtoehtona on, että järjestelmän ylläpidosta huolehtii Museovirasto. Tarvittaessa myös Suomen museoliitto arvioi mahdollisuutensa ja halukkuutensa ryhtyä järjestelmän ylläpito-organisaatioksi. Taidetta kotisivuille Taidetta kotisivuille hanketta toteutetaan erillisen projektisuunnitelman mukaisesti. Vuonna 2014 keskeisin tavoite on käynnistää käytännön neuvottelut museoiden kokoelmissa olevien materiaalien vapaasta esittämisestä, välittämisestä, näyttämisestä ja luovuttamisesta museoiden kaikilla käyttöliittymillä, joita ovat perinteinen näyttely, internet ja mobiili. Kulttuurivienti Kulttuurivientihankkeita toteutetaan erillisen projektisuunnitelman mukaisesti. Vuonna 2013 pääpaino on Venäjä- ja lähialueyhteistyössä. Erityisenä tehtävänä on suomalais-venäläisten museopäivien toteuttaminen yhteistyössä Venäjän museoliiton kanssa. Lisäksi Pakistanin museoliiton kanssa toteutetaan hankkeita, joilla vahvistetaan maiden välistä museoalan yhteistyötä. Pakistan-yhteistyön toteuttamisessa yhteistyökumppanina on Suomen Pakistanin suurlähetystö. Venäjän ja Pakistanin kanssa tehtävää yhteistyötä ohjaavat vuonna 2013 solmitut MOU-sopimukset. Osana kulttuurivientiä innostetaan suomalaisia museoita osallistumaan sekä EMYA- että EMAyhteistyöhön. Suomi 100 vuotta Käynnistetään Suomi 100 vuotta kehityshankkeet. Hankkeita toteutetaan sekä yhdessä Museoviraston kanssa että erillisinä jäsenmuseoiden hankkeina. Suomen museoliiton hankkeissa on keskeistä valtakunnallisuus. Suomen museoliiton hankkeet esitellään Valtionneuvoston asettamalle Itsenäisyyden juhlavuoden organisaatiolle. Museot kulttuurimatkailun kärkeen Museot kulttuurimatkailun kärkeen hanke toteutetaan erillisen projektisuunnitelman mukaisesti. Projektin kautta vahvistetaan museoiden ja matkailutoimijoiden yhteistyötä sekä parannetaan museoiden osaamista erityisesti venäläisten turistien tavoittamisessa. Linkki museot mediakasvattajiksi Linkki-hanke toteutetaan yhteistyössä Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran kanssa. Hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa museoiden asema mediakasvattajina parantamalla museoiden valmiuksia mediakasvatustehtäviin. 12

13 Museokortti Miljoona uutta kävijää ohjelman erillishankkeina kehitetään Museokortti ja Pistekauppa palveluja. Hankkeiden tavoitteena on vahvistaa museoiden yhteismarkkinointia ja myyntiä sekä museoiden ja muiden palveluntarjoajien yhteistyötä. Museokortti on yhteislippu, jolla pääsee kaikkiin Suomen museoliiton jäsenmuseoihin vuoden ajan ostopäivästä. Pistekauppa on bonusjärjestelmä, joka kerryttää asiakkaille bonuspisteitä museoiden palvelujen käytöstä. Kerätyt pisteet voi muuttaa pistekaupassa etuseteliksi, jolla saa etuja järjestelmään liittyneissä museoissa ja muissa palvelupaikoissa esimerkiksi hotelleissa ja ravintoloissa. Strategiset menestystekijät 1. Koulutustarjonnan monipuolistaminen ja palveluyrityksen perustaminen. 2. Henkilökunnan osaamisen ja uteliaisuuden ylläpitäminen 3. Ajankohtaisten koulutustarpeiden tunnistaminen ja ennakoiminen 4. Uusimpien koulutusmenetelmien ja -teknologioiden soveltaminen 5. Kumppanuusosaaminen 13

14 Viestintäpalvelut - museoalan kuuluvin ääni Toimintaympäristö 2014 Elämme keskellä suurinta viestintämurrosta kirjapainotaidon keksimisen jälkeen. Digitalisoituminen jatkuu kiihtyvällä tahdilla. Yleisöt eivät ole enää mykkiä vastaanottajia, vaan aktiivisia toimijoita ja kommentoijia. Teksti-, kuva- ja videovirtojen sinkoillessa viestit myös vanhenevat hetkessä. Printtimedian käyttö vähenee edelleen ja verkkoviestintä kasvaa. Viestinnän onnistuminen arvioidaan entistä enemmän onnistumisena sosiaalisessa mediassa ja internetissä. Graafinen ilme Suomen museoliiton graafiseen ilmeeseen tehdään tarvittavia päivityksiä. Kokonaisuudessaan graafista ilmettä ei uusita, mutta viestinnän yleisilmettä kehitetään edelleen. Museot.fi -sivuston ilme uudistetaan kehitystyön yhteydessä kokonaan siten, että se vastaa sivuston tavoitetta. Museo-lehti Museo-lehti julkaistaan vuoden aikana neljä kertaa. Kevään ja syksyn numerot suunnataan erityisesti museoalan ammattilaisille. Kesän ja talven numeroiden kohderyhmänä ovat museokävijät eli suuri yleisö. Lehden yhteydessä julkaistaan Markkinapaikka- ja Näyttelyliitteet. Museoliiton koulutuspalveluilla on kaikissa numeroissa oma ilmoitussivu. Lehteä varten tuotettuja sisältöjä hyödynnetään verkossa nykyistä laajemmin. Osana sitä standijakelussa olevat Museo-lehden suuren painoksen kesä- ja talviyleisönumerot julkaistaan verkossa myös näköislehtinä. Vaikka printtimedian merkitys vähenee, mahdollinen Museokortti-tuote mahdollistaa lehden jakelun laajentamisen museoiden kanta-asiakkaille. Verkkosivut ja Museot.fi -uudistus Museot.fi-sivusto näyttelykalentereineen asemoidaan entistä selvemmin palvelemaan suurta yleisöä. Uudistetun populaarin sivuston tavoitteena on kehittyä nykyistä tunnetummaksi kanavaksi, jonka avulla löydetään näyttelyitä, museoiden verkkosisältöä ja muuta kiinnostavaa museoiden tuottamaa sisältöä. Nykyiset ja tulevat jäsenmuseoidemme asiakkaille suunnatut palvelut siirretään osaksi Museot.fikokonaisuutta (esim. Seinätön museo, Museo-lehden yleisönumerot, Museoihmeet, Museokortti, Pistekauppa). Museot.fi-uudistus ja siihen liittyvä markkinointiviestintä on vuonna 2014 viestinnän kehittämisen merkittävin kohde, jota varten tarvitaan erillinen projektiraha. M.museot.fi-mobiilipalveluun tehdään tarvittavat päivitykset, jotta se pelaa yhteen uudistetun Museot.fisivuston kanssa. Museoliitto.fi sivusto on ensisijaisesti museoalan ammattilaisille, sidosryhmille ja muille asiantuntijoille suunnattu viestintäkanava. 14

15 Seinätön museo Seinätön museo tuote vakiinnutetaan osaksi Suomen museoliiton jäsenpalveluja. Vuonna 2013 avatuille reiteille tuotetaan markkinointi- ja viestintämateriaali. Uusia reittejä avataan vähintään 10. Kieliversiot Tutkitaan mahdollisuutta kehittää ja laajentaa näyttelykalenterin sisältöä eri kieliversioihin, ensisijaisesti englantiin ja venäjään yhdessä Museot kulttuurimatkailun kärkeen -hankkeen kanssa. Mainonta museoliiton medioissa Uudistetulle Museot.fi-sivustolle voidaan myydä myös ilmoitustilaa esimerkiksi näyttelyistään kertoville museoille. Museoliitto.fi-sivuston etusivun mainonta siirretään uudistuksen yhteydessä museot.fi -sivulle. Museo-lehden ilmoitusmyyntiä kehitetään tarjoamalla ilmoittajille mahdollisuus myös verkkonäkyvyyteen. Sosiaalinen media Sosiaalisessa mediassa ollaan läsnä aktiivisesti ja keskustelevasti. Sen integrointia Museoliiton muuhun viestintään kehitetään edelleen. Keskustelu merkittävistä museoalan kysymyksistä, tapahtumista ja uutisaiheista pyritään luomaan, ohjaamaan ja pitämään Suomen museoliiton kanavilla (esim. P.S-blogi, Facebook, Twitter ja Museoliitto.fi-sivuston kommenttipalstat). Osana Museot.fi-uudistusta kehitetään mahdollisuuksia hyödyntää sosiaalista mediaa suuren yleisön tavoittamiseen esimerkiksi näyttelytiedotuksessa. Vuonna 2013 Suomen museoliitolla oli Facebookissa yli seuraajaa, Twitterissä seuraajia on 440. Vuoden 2014 aikana seuraajien määrää pyritään kasvattamaan vähintään kolmanneksella. P.S.-blogi on Suomen museoliiton epävirallinen äänitorvi, jossa saatetaan käsitellä virallisiakin asioita. Bloggauksia julkaistaan keskimäärin vähintään kahden viikon välein. Mediayhteistyö Rakennetaan nykyistä huomattavasti laajempi toimittajarekisteri, jonka avulla tiedotteita voidaan tehokkaasti kohdistaa. Tehdään nostoja museoalaa koskevista ajankohtaisista ja edunvalvonnan kannalta merkittävistä aiheista ja edistetään museoista mediassa käytävää keskustelua. Kannustetaan tiedotusvälineitä kertomaan museoista myös perustettavan Museoihmeet-tietokannan avulla. Museopalkinnot Jaetaan museopalkinnot Museopäivien yhteydessä vuonna 2013 sovitun käytännön mukaan. 15

16 Julius-uutiskirje Sähköinen Julius-uutiskirje lähetetään noin kahden-kolmen viikon välein sitä tilaaville jäsenmuseoiden työntekijöille ja muille yhteistyökumppaneille. Kampanjat ja messut Suomen museoliitto järjestää ja osallistuu seuraaviin kampanjoihin ja messuihin: - Museoviikko: Viikon kansainvälinen teema on Museum collections make connections. - Kansainvälinen museopäivä: Mennään museoon viikko: Turun kirjamessut 2014 yhdessä turkulaisten museoiden kanssa. Lisäksi selvitetään museoiden yhteisosaston perustamista Educa 2015 messuille sekä arvioidaan tarve ja mahdollisuudet osallistua Frankfurtin kirjamessuille vuonna 2014 ja tehdään tarvittaessa päätös messuille osallistumisesta. Messujen teemamaa on Suomi. Toteutetaan toimittajille, päättäjille ja muille museoista kiinnostuneille kohdennettu verkkokampanja, jossa visualisoidaan yleistajuisesti museoalan merkitystä ja avainlukuja. Miljoona uutta kävijää -ohjelman viestintäkampanjat - Lähetetään keskeisille yhteistyökumppaneille ja avainhenkilöille postitse I Love Museums -paidat. Mahdollistetaan museoiden yhteinen Museoviikkoa mainostava radiokampanja. - Saatetaan loppuun Propagandaprojekti 400. Suunnitellaan ja käynnistetään projektin seuraava vaihe. - Tutkitaan mahdollisuuksia hyödyntää liikkuvaa kuvaa Suomen museoliiton viestinnässä (esim. Museot.fi-sivuston markkinoinnissa) ja toteutetaan mahdollisesti videoprojekti. - Suunnitteilla olevan Museokortti-tuotteen toteutuessa tehdään erillinen suunnitelma ja toteutus sen markkinoinnista ja viestinnästä. Strategiset menestystekijät 1. Internetin ja sosiaalisen median käyttöön liittyvän teknologian ja viestintätyylien osaaminen. 2. Yhteisöllisyys ja verkostotyön osaaminen 3. Tarvittavien viestintävälineiden roolitus ja valinta sekä taloudellisten ja toiminnallisten kumppanien löytäminen. 16

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme?

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme? M1 Kaarinan Pojat ry Miten me viestimme? Isännän Ääni -seminaari Pori 29.1.2016 POSITIIVISUUS LUOTETTAVUUS ONNISTUMINEN YHTEISÖLLISYYS Esityksen sisältö Seuran esittely Viestintäsuunnitelma ja sen luominen

Lisätiedot

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden ainopiste 1: Kokoelmien saavutettavuuden parantaminen

Lisätiedot

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

TAKO-verkoston toimintavuosi ja tulevaisuuden strategia. Johanna Lehto-Vahtera TAKO-seminaari

TAKO-verkoston toimintavuosi ja tulevaisuuden strategia. Johanna Lehto-Vahtera TAKO-seminaari TAKO-verkoston toimintavuosi ja tulevaisuuden strategia Johanna Lehto-Vahtera TAKO-seminaari 8.2.2017 Vastuu kulttuuriperinnöstä kuuluu aidosti kaikille Kulttuuriperinnön säilyttäminen on kaikkien asia

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoitteet ja toimenpiteet Rakenteet muuttuvat

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoitteet ja toimenpiteet Rakenteet muuttuvat TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoitteet ja toimenpiteet Rakenteet muuttuvat Suomen museoliitto ry Hyväksytty 12.4.2016 Sisällys 1 Suomen museoliitto... 4 1.1 Suomen museoliitto 2016... 4 1.2 Missio... 5 1.3

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Tekniikanmuseo Dnro 124/005/2011

Liite 2 Valtakunnallisten erikoismuseoiden Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä neuvottelut Tekniikanmuseo Dnro 124/005/2011 Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. 2. Elämyksellinen oppimisympäristö 3. Osallistava ja verkottuva kulttuuriperintöalan toimija Valtakunnallinen vaikuttaminen omaan erikoisalaan

Lisätiedot

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia Tulevaisuuden Museo-Suomi Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia 24.10.2010 Taiteen ja kulttuurin luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Hallitusohjelma Kattavin

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. 2 0 1 4 L a h t i E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o

Lisätiedot

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 25.11.2016 TIEDOSSA TULEVAISUUS www.professoriliitto.fi Professoriliiton tehtävät Professoriliiton sääntöjen mukaan liitto toimii yliopistolain tarkoittamien yliopistojen, Maanpuolustuskorkeakoulun

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1(5) Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1 Toimintaa ohjaavat peruspäämäärät 1.1 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 1.2 Missio 1.3 Visio Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen rahoitus. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011

Ammattikorkeakoulujen rahoitus. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011 Ammattikorkeakoulujen rahoitus Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011 Hallitusohjelma Korkeakoulutuksen laatua, tehokkuutta, vaikuttavuutta ja kansainvälistymistä

Lisätiedot

KDK ja Museo 2015 yhteistyön kautta asiasanoituksen pulmien ratkomista, esim. rautatien termistö laajemmin MASAan.

KDK ja Museo 2015 yhteistyön kautta asiasanoituksen pulmien ratkomista, esim. rautatien termistö laajemmin MASAan. Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kokoelmien saavutettavuuden lisääminen 2. Valtakunnallisen tallennusyhteistyön toteutuminen TAKO -verkostossa 3. Tutkimustoiminnan edistäminen

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016

Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016 Oheismateriaali / sivltk 19.1.2016 7 Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016 Sivistysjohtaja Matti Hursti 1.12.2015, päivitetty 12.1.2016 Lähtökohta KeSuun: Toimintaympäristön

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Luovan talouden kehittämishaasteet

Luovan talouden kehittämishaasteet Luovan talouden kehittämishaasteet RYSÄ goes Luova Suomi 16.10.2012, Mikkeli Taustaa luovan talouden kehittämisessä Suomessa tehty 1990-luvulta saakka luovan talouden kehittämiseen tähtäävää työtä (kulttuuri-

Lisätiedot

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö 22.1.2013 Tänään kuulette... 1. Riistatiedon merkityksestä riistakonsernin strategiassa riistatieto

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3 3. Opiskelu... 5 3. Valmennus... 7 4. Tukipalvelut... 7 5. Hallinto ja talous.. 8 6. Tiedottaminen.. 8 2 1.

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN 2.11.2016 Strategia Ensimmäisen kierroksen tavoite (Ohryssä 26.8.) Missio Visio Toimintaperiaatteet Painopistelinjauksia Toisen kierroksen tavoite (Ohryssä 21.10.) Tavoitteet

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

PELASTAKAA LAPSET RY - Kansainvälinen kansalaisjärjestö

PELASTAKAA LAPSET RY - Kansainvälinen kansalaisjärjestö PELASTAKAA LAPSET RY - Kansainvälinen kansalaisjärjestö Hanna Markkula-Kivisilta Pääsihteeri Pelastakaa Lapset ry 2.11.2016 Mistä olemme tähän tulleet? Save the Children Fund perustettu Englannissa v.1919

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Viestintäsuunnitelma JulkICT Jari Kallela 18.2.2014 Julkinen Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri -jaoston (JHKA) viestintäsuunnitelma vuodelle 2014 Taustaa Viestinnän tavoitteet Viestinnän vastuut

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013. Eeva-Riitta Pirhonen ylijohtaja

Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013. Eeva-Riitta Pirhonen ylijohtaja Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Eeva-Riitta Pirhonen ylijohtaja Ammatillinen koulutus Ammatillisten tutkintojen ja tutkintojärjestelmän kehittäminen - osaamisperusteisuutta vahvistetaan

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Määrätietoisesti kehittäen, aktiivisesti ja yhdessä

Määrätietoisesti kehittäen, aktiivisesti ja yhdessä Määrätietoisesti kehittäen, aktiivisesti ja yhdessä 18.9.2014 Kuntoutuksen toimialayhdistys Mika Pekkonen Hallituksen puheenjohtaja 1 Kuntoutuksen toimialayhdistys o Perustettu maaliskuussa 2011 o o o

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta

Lisätiedot

Ruukki sosiaalisessa mediassa

Ruukki sosiaalisessa mediassa Ruukki sosiaalisessa mediassa Sosiaalinen media ja yhteisölliset toimintatavat teknologiateollisuudessa - Facebook-hömpästä bisneksen tueksi 26.1.2011 Petri Kyrönviita Ruukki tänään Rakentamisen liiketoiminta

Lisätiedot

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012 Ohjelmakausi 2014-2020 TEM Maaliskuu 2012 Hallituksen linjaukset Rakennerahastouudistuksesta 2014+ (1) Hallitusohjelma Alueiden suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmää kehitetään siten, että kansallinen

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Yrittäjien strategia vuoteen 2020

Etelä-Karjalan Yrittäjien strategia vuoteen 2020 Etelä-Karjalan Yrittäjien strategia vuoteen 2020 Etelä-Karjalan Yrittäjien strategia vuoteen 2020 22.9.2014 1 2 Etelä-Karjalan Yrittäjien strategia vuoteen 2020 SISÄLLYS ETELÄ-KARJALAN YRITTÄJIEN STRATEGIA

Lisätiedot

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma TAKO-kevätseminaari 8.2.2017 Mirva Mattila Museopoliittinen ohjelmatyö (1/3) Työryhmän toimikausi 1.8.2015 31.12.2016 Tehtävät laatia linjaukset ja painopisteet museotoiminnalle

Lisätiedot

Paras sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa Pentti Kananen

Paras sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa Pentti Kananen Paras sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa 1 17.11.2009 Pentti Kananen Valtioneuvoston selonteko 12.11.2009 Hallinnollisten rakenteiden kehittämisen ohella keskeistä on palvelurakenteiden ja palvelujen

Lisätiedot

Viestintästrategia

Viestintästrategia Hallituksen hyväksymä 1.11.2016 Viestintästrategia 2017 2020 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Sisällys Johdanto... 1 Strategian lähtökohdat... 1 Viestinnän kohderyhmät ja tekijät... 2 Viestinnän toimintaperiaatteet...

Lisätiedot

Kansliapäällikön puheenvuoro

Kansliapäällikön puheenvuoro Edessä oli pitkä urakka, mutta päätös oli tehty, ja sehän on aina hyvä juttu. Kansliapäällikön puheenvuoro Haastava tulevaisuus mistä yhteinen suunta? Valtiovarainministeriön ja Tampereen johtamiskorkeakoulun

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Osallistuminen oman erikoisalan keskusteluun

Osallistuminen oman erikoisalan keskusteluun Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Oman erikoisalan museo- ja tallennustoiminnan kehittäminen valtakunnallisesti 2. Oman erikoisalan museoiden keskinäisestä yhteistoiminnasta

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka 1.12.2015 2 Rakennerahastoviestintä Perusteet: miksi? Kohderyhmät: kenelle? Aiheet: mistä? Kanavat: miten? Tehostaminen: mistä apua? 3 Rakennerahastoviestinnän

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote Viestintästrategia- ja suunnitelma Viestinnän lähtökohdat Tilanne: epätietoisuus sote-uudistuksen etenemisestä, päätöksenteon

Lisätiedot

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke 1.3.2015 31.10.2017 Viestintäsuunnitelma Jessica Fagerström Satu Raatikainen 15.9.2015 Päivitetty 4.12.2015 Parempi Arki-hankkeen tausta, tavoitteet ja organisaatio

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus (2012 2016) vahvistaa Pohjoismaiden välistä koulutusyhteistyötä tukea koulutuksen innovatiivisten tuotteiden, prosessien

Lisätiedot

Suomi. NordForsk strategia

Suomi. NordForsk strategia Suomi NordForsk strategia 2011-2014 NordForsk strategia 2011 2014 Johdanto NordForsk on pohjoismaisen tutkimuksen ja tiedepolitiikan yhteistyöelin. NordForskin tavoitteena on edistää yhteistyötä kaikilla

Lisätiedot

Sisältömarkkinointi Suomessa

Sisältömarkkinointi Suomessa Sisältömarkkinointi Suomessa 2014 Vastaajat Vastaajien asema Ylin johto 11 % Päällikkötaso 36 % Asiantuntija 43 % Yrittäjä 4 % Jokin muu, mikä 7 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kaikki (KA:2.6, Hajonta:0.97)

Lisätiedot

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna,

Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus. Pekka Linna, Opintohallinnon ja tietohallinnon yhteistyö. Valmistelevan työryhmän ehdotus Pekka Linna, 3.6.2014 Yhteistyöryhmän perustaminen Perustetaan yhteistyöryhmä tukemaan opintohallinnon ja tietohallinnon vastuualueita

Lisätiedot

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma 2013-2020 Tiivistelmä JOHDANTO Tämä dokumentti on Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman tiivistelmä ja koskee kautta 2013-2020. Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT 1(5) TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT Lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosessilla on kolme avustuskokonaisuutta, Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen avustukset,

Lisätiedot

HELSINGIN ILMASTONMUUTOKSEEN SOPEUTUMISEN LINJAUKSET. Sopeutumisryhmä

HELSINGIN ILMASTONMUUTOKSEEN SOPEUTUMISEN LINJAUKSET. Sopeutumisryhmä HELSINGIN ILMASTONMUUTOKSEEN SOPEUTUMISEN LINJAUKSET Sopeutumisryhmä 30.11.2016 1 Helsingin sopeutumisen linjausten aikataulu Sopeutumislinjaukset valmiina vietäväksi luottamushenkilöelimen käsittelyyn

Lisätiedot

Kymenlaakson maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma. Esisuunnitelmavaihe

Kymenlaakson maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma. Esisuunnitelmavaihe Kymenlaakson maakuntauudistus Viestintäsuunnitelma Esisuunnitelmavaihe 10.2.2017 VIESTINTÄSUUNNITELMA SISÄLTÖ: 1. Viestinnän tehtävä 2. Viestinnän tavoitteet 3. Viestinnän arvot 4. Viestinnän vastuut 5.

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Toimintasuunnitelma 2015 Edunvalvonta Strateginen

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki 1. Tavoitteena lapsiystävällinen yhteiskunta MLL:n Suunta 2024 strategia: Suomi on lapsiystävällinen yhteiskunta Vuonna 2016 piirin toiminnassa korostuvat Vapaaehtoisuuden

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry Yhdistyksen päämäärät Uusien jäsenien hankkiminen ja sisarien aktivoiminen toimintaan Sisarten keskinäinen arvostava yhteistyö Yhdistyksen

Lisätiedot

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat 2020 Euregio Karelia seminaari 2.11.2016 Joensuu Euregio Karelia pähkinänkuoressa Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan välinen yhteistyöalue

Lisätiedot

Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin ja käynnistyviin hankkeisiin sekä toimintaohjeet uusille hankkeille

Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin ja käynnistyviin hankkeisiin sekä toimintaohjeet uusille hankkeille Valtionavustushankkeiden 2016 aloitusseminaari Hankeryhmät Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden iite 2 ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan

Lisätiedot

Kevan toimintaympäristötutkimus 2016

Kevan toimintaympäristötutkimus 2016 Kevan toimintaympäristötutkimus 2016 Tutkimuksesta Keva seuraa toimintaympäristönsä keskeisiä ja ajankohtaisia muutoksia säännöllisesti toteutettavalla tutkimuksella. Otos: kuntaorganisaatiot, joissa on

Lisätiedot