Suomen viidettä ydinvoimalaa Olkiluoto 3 alettiin rakentaa Eurajoelle vuonna 2004 ja sen pitäisi olla valmis 2011.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen viidettä ydinvoimalaa Olkiluoto 3 alettiin rakentaa Eurajoelle vuonna 2004 ja sen pitäisi olla valmis 2011."

Transkriptio

1

2 Sisältö 1. JOHDANTO 1 2. Mitä olet rakentamassa 1 3. Tulokoulutuksesta 2 4. Aluetulokoulutuksen järjestäjä Tulokoulutuksen organisaatio Aluetulokoulutuksen aika ja paikka 3 5. Koulutusmateriaali 4 6. Kurssin sisältö 4 7. Kyselytutkimus aluetulokoulutuksen käyneille 4 8. Kyselytutkimuksen saatekirje 4 9. Kysymyksiä OL-3 aluetulokoulutuksen käyneille Vuosina Olkiluoto 3-projektilla työskennelleiden, aluetulokoulutuksen 5 saaneiden kyselytutkimukseen vastanneiden työntekijöiden vastaukset 11. Päätelmä 7

3 1.JOHDANTO Pyrin kertomaan tässä projektityössäni oman kokemukseni perusteella Olkiluoto 3 projektin työturvallisuustavoitteista sekä aluetulokoulutuksen vaikutuksesta. Suomen viidettä ydinvoimalaa Olkiluoto 3 alettiin rakentaa Eurajoelle vuonna 2004 ja sen pitäisi olla valmis Laitoksen tilaajana sekä rakennuttajana on Teollisuuden Voima Oy eli TVO, jolle tuleva laitos on kolmas ydinvoimala Olkiluodon saarella. Teollisuuden Voima Oy on suomalaisen teollisuuden v perustama voimayhtiö, jonka toimiala on ydinvoimaan perustuva sähköntuotanto. Yhtiö tuottaa osakkailleen sähköä omakustannushintaan. TVO koostuu kahdeksasta eri teollisuuden omistajayhtiöstä eri puolelta Suomea. Johtuen Olkiluodossa toimivista kahdesta ydinvoimalaitoksesta, on alueella noudatettava ydinenergialakia, jonka vaatimuksesta projektilla on erityismääräyksensä VNP n:o 397/1991. Tulokoulutuksen tavoitteena on saada alueella työskentelevät ihmiset tietoisiksi vaatimuksista, joita laki määrää sekä motivoida toimijat noudattamaan niitä. Vuonna 2004 kesäkuussa, kun aloitin projektin päätoimisen työsuojeluvaltuutetun tehtävät, en täysin ollut tietoinen tulevasta työnkuvasta, johon kuului mm. yhtenä osana kouluttajana toimiminen tulokoulutuksessa, josta pyrin tässä projektityössäni kertomaan. 2.Mitä olet rakentamassa Rakennuskohde: Laitosyksikön tiedot: Nettosähköteho: OL 3 ydinvoimalaitosyksikkö, Olkiluoto, Eurajoki painevesireaktori (PWR) n MV 1

4 Suojarakennus: Rakennustilavuus: Rakennuttaja: Laitostoimittaja: Turbiinitoimittaja: Korkeus 63 m, leveys 48 m, seinämän paksuus 2 m 950 m3 Teollisuuden Voima Oy Areva NP (avaimet käteen periaatteella) Siemens AG Rakennusaika: Lisäksi alueella rakennetaan voimalaitosyksikköön liittyviä muita rakennuksia lukuisia määriä esim. kytkinlaitos, kaasuturbiini, toimistotiloja, ydinjätteen väli- ja loppusijoitussiiloja, satama, betoniasema, uusi vierailu- ja koulutuskeskus. 3.Tulokoulutuksesta Olkiluodossa Teollisuuden Voima Oy:n alueella työskenteleville annetaan joko tulokoulutus tai aluetulokoulutus. Tulokoulutukseen osallistuu TVO:n omaja alihankkijoina Olkiluodossa toimivien yritysten henkilökunta. Aluetulokoulutukseen osallistuvat Olkiluodossa TVO:n omistamilla alueilla olevilla työmailla (OL 3, onkalotyömaa jne.) työskentelevät. Aluetulokoulutuksen tarkoituksena on kertoa niistä asioista ja erityispiirteistä, jotka pitää tuntea työskenneltäessä Olkiluodossa. Aluetulokoulutuksessa merkittävä paino on työturvallisuusasioilla. Hyväksyttävästi suoritettu aluetulokoulutus antaa oikeuden aluetyölupaan. Henkilö, joka työskentelee Olkiluodossa sijaitsevilla työmailla tarvitsee kuvallisen kulkuluvan ja hän suorittaa aluetulokoulutuksen. Aluetulokoulutuksen tavoitteena on antaa tietoa TVO:n alueella työskentelyn perusteista, turvajärjestelyistä sekä työturvallisuusnäkökohdista. 2

5 4.Aluetulokoulutuksen järjestäjä Aluetulokoulutuksen järjestää Teollisuuden Voima vaikka rakentaja on AREVA konsortio. Koulutusta järjestetään suomen, englannin ja puolan kielellä tulkin välityksellä. TVO:n koulutuskeskus on laatinut painopistealueet, joita on koulutuksessa käsiteltävä. Työturvallisuusosion materiaalin on projektin työturvallisuuspäällikkö yhdessä koulutuskeskuksen kanssa laatinut. 4.1.Tulokoulutuksen organisaatio Kouluttajina ovat toimineet seuraavat henkilöt: * koulutusinsinööri Kalervo Wallenius, työskennellyt Olkiluoto 1 ja 2 laitosten rakentamisesta alkaen TVO:lla. * Tiina Mäkitalo koulutuskeskuksesta * Jaana Isotalo koulutuskeskuksesta * Liisa Valtola-Jurvakainen koulutuskeskuksesta * Projektin työturvallisuuspäällikkö, insinööri Pertti Haukijärvi TVO:sta - työsuojeluvaltuutettu Jukka Lindgren RTK-palvelusta aloitti kesäkuussa 2004 päätoimisena työsuojeluvaltuutettuna OL 3 projektissa. - yhteysmies Timo A. Kallio RTK-palvelusta 4.2.Aluetulokoulutuksen aika ja paikka * Koulutusta pidettiin aluksi TVO:n koulutuskeskuksessa, kunnes uusi pääporttirakennus valmistui ja toiminta siirtyi sinne. Uusi paikka oli parempi ja helposti löydettävissä Olkiluotoon tullessa. Koulutuksen päätyttyä samasta paikasta sai vartijoiden laatiman töihin oikeuttavan kulkuluvan. 3

6 * koulutusta järjestettiin kolme kertaa viikossa maanantaisin, tiistaisin ja torstaiaamuisin klo sekä vielä tarvittaessa ylimääräisenä. 5.Koulutusmateriaali Kaikille Olkiluoto 3 projektiin töihin tuleville jaetaan 16-sivuinen työturvallisuusopas, jossa kerrotaan mm. miten työskenne yleiset lakisääteiset velvollisuudet. Lisäksi oppaassa otetaan esille muutamia erityisasioita, joihin on kiinnitettävä erityistä huomiota, kuten esimerkiksi järjesty nostoihin, paloturvallisuuteen ja sähkötöihin. 6.Kurssin sisältö Kurssilla käsitellään seuraavia teemoja: *TVO yrityksenä *laitosten esittelyä *kulkujärjestelyt ja -luvat *turvajärjestelyt *työturvallisuus *ympäristöasiat *säteilyasiat *tapaturmien torjunta *hälytykset Koulutuksen päätteeksi osallistujat suorittavat kirjallisen kokeen. 7.Kyselytutkimus aluetulokoulutuksen käyneille Kyselytutkimuksella pyrin saamaan vastauksista esille miten tai missä osioissa aluetulokoulutusta tulisi parantaa ja kehittää tapaturmien ja onnettomuuksien välttämiseksi. Lähetin 97;lle Olkiluoto 3-projektissa työskennelleelle työntekijälle 11 kohtaisen, mielestäni helpon kyselykaavakkeen johon pyysin heidän vastaavan. Mukaan laitoin saatekirjeen sekä palautuskuoren, jonka postimaksu oli maksettu. Palautuneita vastauksia tuli kaikkiaan 17 kpl. joita analysoimalla pyrin selvittämään löytyykö jossain osioissa parannettavaa. 8.Kyselytutkimuksen saatekirje ori Tervehdys Rakentaja! Olen Lindgrenin Jukka ja olin Olkiluoto 3-projektin työsuojeluvaltuutettuna vuosina , jolloin sinäkin olit samalla työmaalla. Tällä hetkellä olen liiton palveluksessa Satakunnan aluetoimistossa ja suoritan työelämänasiantuntijatutkintoa ryhmässä nro 9. Lopputyönäni teen vertailua Olkiluodon työturvallisuudesta ja tulokoulutuksen vaikutuksesta sekä riittävyydestä. Tähän työhön tarvitsen sinun apuasi ja olisin hyvin kiitollinen, jos ehtisit vastaamaan muutamaan kysymykseen, jotka ovat tämän kirjeen mukana ja palauttamaan vastauksesi mukana olevassa kirjekuoressa, jonka postimaksu on jo maksettu. Odottelen vastauksiasi mennessä. Parhaimmat kiitokset vaivannäöstäsi, turvallista jatkoa toivotellen Aluetoimitsija 4

7 Jukka Lindgren p Kysymyksiä OL-3 aluetulokoulutuksen käyneille KYSYMYKSIÄ OL-3 ALUETULOKOULUTUKSEN KÄYNEILLE. 1. Kuka rakennuttaa OL-3 ydinvoimalaa? 2. Mikä yritys toimii pääurakoitsijana? 3. Mitä vastuita kuuluu työnantajalle työturvallisuudessa? 4. Mitä vastuita kuuluu työntekijälle? 5. Onko sinut perehdytetty tekemääsi työhön ja kenen toimesta? 6. Oletko aikaisemmin ollut rakennusalalla? Jos et ole, niin millä alalla olet ollut? 7. Mitä henkilökohtaisia suojaimia tarvitaa ja kenelle niiden toimittaminen kuuluu? 8.Missä paikassa on lähin ensiapuasema? 9. Mikä on projektin hälytysnumero? 10. Onko sinulla työturvallisuuskortti? 11. Tuntuuko sinusta, että saamasi koulutus on ollut riittävää työturvallisuuden osalta, mitä haluaisit parantaa tai lisätä? 10.Vuosina Olkiluoto 3-projektilla työskennelleiden, aluetulokoulutuksen saaneiden kyselytutkimukseen vastanneiden työntekijöiden vastaukset Kysymyksiä OL 3 projektin aluetulokoulutuksen käyneille: 1. Kuka rakennuttaa OL 3 ydinvoimalaa? Oikea vastaus on Teollisuuden Voima Oy Vastauksia yhteensä Oikeita vastauksia Muita vastauksia 17 kpl 16 kpl 1 kpl 2. Mikä yritys toimii pääurakoitsijana? Oikea vastaus on AREVA. 5

8 Oikeita vastauksia 14 kpl Muita vastauksia 3 kpl 3. Mitä vastuita kuuluu työnantajalle työturvallisuudessa? Oikea vastaus on: Huolehtia työntekijöidensä turvallisuudesta, perehdytys, suojavälineiden hankinta. Oikeita vastauksia 9 kpl Muita vastauksia 8 kpl 4. Mitä vastuita kuuluu työntekijälle? Oikea vastaus on: Huolehtia omasta ja työtovereiden turvallisuudesta, noudattaa annettuja ohjeita, käyttää tarvittavia suojaimia. Oikeita vastauksia 9 kpl Muita vastauksia 8 kpl 5. Onko Sinut perehdytetty tekemääsi työhön ja kenen toimesta? On perehdytetty 12 kpl Ei ole perehdytetty 5 kpl 6. Oletko aikaisemmin ollut rakennusalalla ja jos et ole, niin millä alalla? Kyllä vastauksia 13 kpl Ei vastauksia 4 kpl Muilla aloilla olleita - kpl 7. Mitä henkilökohtaisia suojaimia tarvitaan ja kenelle niiden toimittaminen kuuluu? Oikea vastaus on: Huomioväriset suojavaatteet, kypärä, turvajalkineet, kuulonsuojaimet Oikeita vastauksia 17 kpl Muita vastauksia - kpl 8. Missä paikassa on lähin ensiapuasema? Oikea vastaus on: työmaaportilla 6

9 Oikeita vastauksia 14 kpl Muita vastauksia 3 kpl 9. Mikä on projektilla hälytysnumero? Oikea vastaus on: 112 Vastauksia yhteensä 14 kpl Oikeita vastauksia 13 kpl Muita vastauksia 3 kpl 10. Onko sinulla työturvallisuuskortti? Kyllä vastauksia 17 kpl Ei vastauksia - kpl 11. Tuntuuko Sinusta, että saamasi koulutus on ollut riittävää työturvallisuuden osalta, mitä haluaisit parantaa tai lisätä? 10 vastasi koulutuksen olleen riittävä. 7 halusi lisätä tai parantaa koulutusta. 11.Päätelmä Kyselytutkimukseen vastanneiden vastauksista päätellen kehittämistä olisi useassakin aluetulokoulutuksen aihepiirissä. Tietämättömyys vastuukysymyksissä työturvallisuuden osalta on merkille pantavaa ja vaatii entistä enemmän panostusta, jotta henkilöt jotka työskentelevät projektilla tiedostavat omat vastuunsa. Kysymyskohtiin 3 ja 4 vastasi väärin noin 50% eli puolet henkilöistä ei tiennyt mitä vastuita työturvallisuudessa kuuluu työnantajalle ja mitä työntekijöille. Osittain näiden kahden kohdan vastauksissa voisi olla syynä vaikkapa välinpitämättömyys mutta se selvitä kaikkea. Mikäli epätietoisuus työturvallisuuden osalta on näinkin suurta on Suomessa paljon tehtävää jotta tapaturmtilastot saadaan pienemmiksi ja alhaisemmiksi. Tätä opastavaa koulutusta on lisättävä aluetulokoulutuksessa. Viidennen kohdan vastauksista herää ajatus onko työnantaja laiminlyönyt velvollisuutensa perehdyttää työntekijänsä kyseiseen tehtävään koska 30% on ei vastauksia, eli perehdytystä ei ole tehty. Kohdan kuusi vastaukset selittävät osaksi 3 ja 4 kohtien vastauksia, sillä useat henkilöt eivät olleet aikaisemmin työskennelleet rakennusalalla, jolloin tietoa työturvallisuusasioista ei ammatillisessa koulutuksessa oltu saatu. Seitsemänteen kohtaan vastasivat kaikki oikein, mikä on hyvä asia työturvallisuuden suhteen ja joka näkyi myös työmaalla, suojaimia käytettiin kohtuullisesti. Kahdeksannen kohdan kysymykseen 14 henkilöä vastasi oikein ja he tiesivät missä on ensiapuasema, kolme vastauksista oli väärin. 7

10 Yhdeksännen kohdan kysymykseen antoi vastauksensa 16 henkilöä joista yleisen hätänumeron tiesi 13 ja kolmelta tieto puuttui, projektin hälytysnumero on sama kuin valtakunnassakin 112. Työturvallisuuskortin olivat kaikki suorittaneet koska se on edellytys projektille töihin pääsyyn. 40% vastannenneista toivoi koulutusta lisättävän tai sen olevan riittämätön. Tähän kyselytutkimukseen vastanneet olivat kaikki Suomalaisia henkilöitä jotka työskentelivät OL-3 projektilla tai olivat työskennelleet siellä. Lisäksi jokainen henkilö oli läpäissyt OL-3 aluetulokoulutuksen kirjallisen kokeen, mikä edellyttää oikeita vastauksia. Väärät vastaukset huomioon ottaen voi vetää johtopäätöksen, miten on kielitaidottomien ulkomaalaisten laita työturvallisuuden osalta, onko koulutus heillä mennyt perille. 8

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA. Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä

OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA. Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä 2005 SISÄLTÖ 1 TUTKIMUSMENETELMÄT JA KOHDERYHMÄT 1 2 PUNAHILKAN

Lisätiedot

Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ MITKÄ OVAT TEHOKKAITA KEINOJA VÄHENTÄÄ TYÖTAPATURMIA? RATUKE hanke Rakentamisturvallisuuden kehittäminen Jorma Lappalainen TTL Simo Sauni VTT Päivi

Lisätiedot

Kehitysyhteistyön, kriisinhallinnan ja rauhanvälittämisen rajapinnat. Kyselytutkimus 2012

Kehitysyhteistyön, kriisinhallinnan ja rauhanvälittämisen rajapinnat. Kyselytutkimus 2012 Kehitysyhteistyön, kriisinhallinnan ja rauhanvälittämisen rajapinnat Kyselytutkimus 2012 Kehitysyhteistyön, kriisinhallinnan ja rauhanvälittämisen rajapinnat Kyselytutkimus 2012 Sisällys 1. Johdanto 3

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Opiskelija oman oppimisensa johtajana

Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Toimitus: Jaana Kilpinen, ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeissa mukana olevat opetus- ja ohjaushenkilöstön edustajat

Lisätiedot

Duo. www.rtkpalvelu.fi

Duo. www.rtkpalvelu.fi Duo 2 www.rtkpalvelu.fi 2009 RTK-PALVELU OY ja TECHNOPOLIS OYJ: Laatu tulee työn tuloksena s. 4 RTK-PALVELU MAAJOUKKUEEN yhteistyökumppaniksi s. 20 SADAN MILJOONAN metsästys s. 22 1 RTK-PALVELU 2 2009

Lisätiedot

Tapahtumajärjestäjän C. 57

Tapahtumajärjestäjän C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu: C:57 ISBN 978-951-766-118-8 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen Emme vastaa oppaan

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ!

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Tonttituotanto Maria E. Tolppanen ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! KYSELY LÄHIMETSIEN ARVOSTA Hannikaisenkatu 17 PL 233, 40101 Jyväskylä SISÄLLYS 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015

Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015 Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015 Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O. Yliopisto-opintojen työelämäintegraatio hanke 2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä TK-Eval Selvitysraportti 31.12.2013 1 Alkuperäisestä versiosta lyhennetty

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07169-08 Kemikaaliverkot Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Yngve Malmén & Ismo Ruohomäki

Lisätiedot

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla.

Moninainen ohjaus. Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla. Moninainen ohjaus Ohjaajien näkemyksiä ja kokemuksia ohjauksesta ja tasa-arvosta sosiaalisen työllistämisen toimialalla Pauliina Lampinen VATES KIRJAT MONINAINEN OHJAUS MONINAINEN OHJAUS Ohjaajien näkemyksiä

Lisätiedot

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä MAST selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! Selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Kirjoittajat: Piia Virtanen ja Hanna Stenroos

Lisätiedot

Loppuraportti 25.5.2010. Poistumisturvallisuustarra

Loppuraportti 25.5.2010. Poistumisturvallisuustarra Loppuraportti 25.5.2010 Poistumisturvallisuustarra Tiivistelmä Kymenlaaksossa toteutettiin keväällä 2010 kerrostaloihin suunnattu poistumisturvallisuushanke, jonka tavoite oli opastaa kerrostalojen asukkaita

Lisätiedot

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla II -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille II Sisältö... Johdanto 7 I Nuoren elämänhallinnan tukeminen

Lisätiedot

TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA

TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA OPAS TYÖLLISTYMISEN TUEKSI Tähän Työnhaun tehtäväkirjaan on kerätty Maamark - projektin (Maahanmuuttajat markkinoille ESR 2003-2007) työnhakuklubeissa käytettyä materiaalia. Kaikkea

Lisätiedot

TEE SE NÄIN ohjeita päihdeohjelman kehittäjälle

TEE SE NÄIN ohjeita päihdeohjelman kehittäjälle TEE SE NÄIN ohjeita päihdeohjelman kehittäjälle 1 Julkaisija Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 aa 00250 Helsinki www.ttl.fi Työterveyslaitos ja kirjoittajat 2013 Alkoholihaitat hallintaan (AHA) -hanke

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot