Etäpalvelut-erillishanke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etäpalvelut-erillishanke"

Transkriptio

1 Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 1(27) Etäpalvelut-erillishanke Hankesuunnitelma

2 Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 2(27) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä hyväksyjä 0.5, perusraportti Työversio HMV Janne Syrjänen, Tapio Huomo Ensimmäinen versio kommentoitavaksi Kommenttiversio HMV Janne Syrjänen, Tapio Huomo Kommentoitu versio Kommentoitu versio HMV Janne Syrjänen, Tapio Huomo Korjattu versio Korjattu versio HMV Janne Syrjänen, Tapio Huomo Korjattu versio Vaihtoehtoiskustannus kommentit HMV Janne Syrjänen, Tapio Huomo Korjattu versio Vaihtoehtoiskustannus kaavat HMV Janne Syrjänen, Tapio Huomo Korjattu versio Täsmennyksiä Jarmo Riipinen Korjattu versio Aikatauluharmoniointia ja Jarmo Riipinen täsmennyksiä sisältöihin Korjattu versio suunnitelmapäivitykset Jarmo Riipinen Päivitysversio Suunnitelman päivitys Jarmo Riipinen Päivitysversio Suunnitelman päivitys Jarmo Riipinen

3 Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 3(27) SISÄLLYSLUETTELO 1 Hankkeen tehtävä ja tavoitteet Hankkeen tarkoitus ja tehtävä Hankkeen päivityksessä tehtävät oleelliset muutokset alkuperäiseen suunnitelmaan Hankkeen tuotoksien avulla tavoiteltavat tulokset, hyödyt ja mittarit Hankkeen tavoitteet, vaatimukset ja mittarit Hankkeen rajaukset Hankkeen riippuvuudet Onnistumisen edellytykset Hankkeen organisointi ja hallinto Hankeorganisaatio ja roolit Hankkeen vaiheistus ja tuotokset Vaiheistus ja aikataulu Vaiheiden päätuotokset ja vastuuosapuolet Hankkeen toteutus Toteutussuunnitelma Viestinnän hallintasuunnitelma Riskienhallintasuunnitelma Resurssit Resurssien hallintamenettely Hankkeen talouden hallintasuunnitelma Hankkeen rahoitus ja maksupostit Muut hankkeenhallinnan menettelyt Poikkeustilanteiden hallintamenettely Muutosten hallintamenettely Hankinnat ja sopimukset Hankkeenhallinnan laadunhallinta Hankkeen raportointi ja seurantakäytännöt Liiteluettelo... 26

4 Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 4(27) 1 Hankkeen tehtävä ja tavoitteet 1.1 Hankkeen tarkoitus ja tehtävä Hankkeen tarkoitus ja tehtävä on saattaa mahdollisimman suuri määrä julkisia palveluja asiakkaiden (kansalaisten, yritysten ja kolmannen sektorin) saataville etäpalvelujen kautta. Etäpalvelut toteutetaan kahdessa vaiheessa: ensin keskitytään yhteispalvelupisteiden ja viranomaisten välillä siirtyvien etäpalveluiden toteuttamiseen sekä niihin liittyvien prosessien ja tukipalvelutoimintatarpeiden tunnistamiseen ja maakuntapilottien pilottien avulla niiden todentamiseen. Seuraavassa vaiheessa käynnistetään kotoa yms. paikoista pääsy etäpalveluihin omilla laitteilla. Tavoitteena on ollut saada vuoden 2013 lopussa etäpalvelutarjonta yhteispalvelupisteeseen ja jatkaa laajentamista 2014 tavoitteena 285 palvelupistettä 2015 loppuun mennessä. Etäpalvelukanava muodostuu vuoden aikana yhdeksi volyymiltaan merkittäväksi ja yhteen toimivaksi julkisen hallinnon asiantuntijapalvelujen tarjoamisen kanavaksi. Kun viranomaiset ovat määritelleet palvelustrategioihinsa etäpalvelulle oman roolinsa muiden palvelukanavien rinnalle ja tarjoavat etäpalvelua sen mukaisesti, päästään hyötymään etäpalveluiden kansantaloudellisista hyödyistä täysimääräisesti. Julkisten palveluiden saavutettavuus sekä laatu parantuvat niillä maantieteellisillä alueilla ja niiden palveluiden osalta, joissa etäpalvelua ryhdytään hyödyntämään. Etäpalvelua hyödyntävät yhteispalvelupisteet muuttuvat syvällistä ja laajaa asiantuntijapalvelua tarjoaviksi palvelupisteiksi.

5 Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 5(27) Etäpalvelu luo yhteis- ja myös muihin palvelupisteisiin julkisen hallinnon yhteisen virtuaalisen palvelutiskin, joka mahdollistaa asioinnin aidosti usean eri viranomaisen kanssa yhdellä asioinnilla. Asiantuntijapalveluiden saavutettavuuden parantuminen parantaa kansalaisten yhdenvertaisuutta. Etäpalvelu mahdollistaa asiantuntijapalveluiden säilyttämisen myös niillä alueilla ja paikkakunnilla, joista ne jouduttaisiin vähäisen kysynnän vuoksi muuten vetämään pois. Kansalainen Palvelukartta Kansalaisen palvelut Etäasiointi Moniasiantuntijapalvelut Yhteinen asiakirjojen käsittely Tukipalvelut Asiantuntija videoyhteydellä Etäpalveluhakemisto Dokumenttien katselu Asiantuntijat monipistevideoyhteydellä Asiakasajanvaraus Tunnistautumine n Maksaminen Asiantuntijoiden verkkokokous Dokumenttien yhteinen käsittely Resurssien varaaminen Asiointitili Palvelun tuottaja (Valtio, kunnat, kuntayhtymät) Tietovarantopalvelut Palvelun järjestäminen Etäpalvelutuotanto Etäpalvelun Osoite- ja henkilöhakemisto Etäpalvelun palvelu- ja asiahakemisto Resurssihallinta (tilat., laitteet, asiantuntijat) Dokumenttien yhteinen käsittely Videoyhteys ja monipistevideopalvelu Asiointitililiittymä Suoriteseuranra Resurssien hallinnan rekisteri Ulkoiset palveluhakemistot Omat operatiiviset järjestelmät Ensimmäisessä vaiheessa toteutettavat palvelut Resurssien saatavuus Seuraavissa vaiheissa toteutettavat palvelut Palvelua ei toteuteta palvelukokonaisuudessa (muutostarpeet tulee kuitenkin ottaa huomioon) Hallinnon Kunta- ja aluehallinto kehittämisosasto / / Rakenne- ja ohjausyksikkö Hajautettu Kansallinen Kuva: Palvelukartta Etäpalvelu vähentää merkittävästi asiakkaiden matkustamisen tarvetta palveluiden perässä, ja mahdollistaa laadukkaampien ja korkeatasoisempien palveluiden tarjoamisen entistä laajemmalle joukolle ja maantieteelliselle alueelle. Etäpalvelun myötä asiakaspalvelun paikkasidonnaisuus lakkaa, ja asiantuntijaresurssien tuottavampi käyttö ja keskittäminen ovat mahdollisia. Näiden mahdollisuuksien myötä palvelujaan etäpalvelukanavan kautta tarjoavat julkiset palveluntuottajat saavuttavat kustannussäästöjä sekä pystyvät hyödyntämään niukkoja asiantuntijaresurssejaan tehokkaammin. Etäpalvelukokonaisuuteen oleellisesti kuuluvat kotien ja työpaikkojen etäpalveluratkaisut siirtyvät pääosin toteutettaviksi vuodesta 2014 alkaen, koska niin toiminnallisesti kuin arkkitehtonisesti erilaiset palvelurajaukset ja määritykset pystytään tekemään vasta kun niin valtion, kuin kuntien viranomaisten omat sähköisten palveluiden monikanavaisten perusratkaisuitten sisällöt ovat viranomaiskohtaisesti selkeytyneet.

6 Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 6(27) Etäpalvelumielessä jako tulee olemaan se, että viranomaisten etänä kotiin ja työpaikoille tarjottavat palvelut tulevat olemaan luonteeltaan selkeitä, yksinkertaisia palveluita pääsääntöisesti ja toiminta tapahtuu yksittäisten viranomaisten kanssa. Niihin voidaan kytkeä ajanvaraus- ja palvelujonotuspalveluita. Sitä vastoin arkaluonteisia viranomaisten välisiä asiakastietojen siirtoa sisältäviä, useiden viranomaisten erikoisasiantuntijan etäläsnäoloa vaativia ja asiakkaan palvelutarpeen nopeaan ratkaisuun pyrkiviä etäkokouksia tullaan järjestämään vain tähän tarkoitukseen suunnitelluissa yhteispalvelupisteissä palveluneuvojien tai viranomaisten edustajien ollessa kokousten organisoijia. Asiakkaille on tarjolla ohjausta, opastusta ja välineitä etäpalvelun käyttöön. Etäpalvelun tarvitsemat yhteiset tukipalvelut ja toiminnallisuudet ovat tuotantokäytössä, ja niiden tarjonta julkiselle hallinnolle on organisoitu. 1.2 Hankkeen päivityksessä tehtävät oleelliset muutokset alkuperäiseen suunnitelmaan Etäpalveluhankkeelle vuoden jatkoaika 2015 loppuun 1. Etäpalveluhankkeen Etelä- Pohjamaan ja Keski-Suomen pilotteja jatketaan saakka ja pyritään jokainen pilotissa ollut kunta saamaan mukaan valtakunnalliseen käyttöönottoon. Piloteista toiminnasta tehdään raportit, jossa tarkastellaan pilotoinnin onnistumista ja havaintoja erilaisista vaikeuksista ja miten ne ovat vältettävissä itse käyttöönotossa. Pilottien tärkeä lopputulos ovat erilaisten käyttöohjeistojen ja hyvien käytänteiden dokumentointi ja jakaminen uusille käyttäjätahoille. 2. Valtakunnallisen käyttöönoton suunnittelu aloitetaan välittömästi vuoden 2013 alusta lukien. Käyttöönotto tulee jatkumaan myös vuoden 2014 aikana. Peruslähtökohta on saada kokonaisia maakuntia samalla kerralla mukaan, jotta palvelutuottajina olevien viranomaisten on helpompi suunnata omia palveluitaan niihin. Yksittäisten kuntien liittyminen tulee tuottamaan ongelmia em. viranomaisten palveluiden niin kauan kuin viranomaisilla ei ole itsellään valtakunnallisia asiantuntijapalveluita. 3. Asiakaspalvelu2014 hankkeen aikataulun mukaan Kesäkuussa 2013 vasta selviää kuinka monta asiakaspalvelupistettä Suomeen rakennetaan, millä perusteilla ja minne. Näiden tulevien asiakaspalvelupisteiden toimintamallia, palveluita ja rahoitusta suunnitellaan vielä kevään 2013 ajan ja se poikkeaa etäpalveluhankkeen alkuperäisestä mallista. Yhteistä on se, että etäpalveluhanke tuottaa molempiin etäpalveluteknologian. 4. Etäpalveluiden arkkitehtuuri ja palveluiden määrittelyn osaprojekti sai työnsä valmiiksi30.10 mennessä aikataulunsa mukaisesti, mutta sen tulos jäi periaatteelliseksi tavoitemalliksi jota jatketaan vuonna Aluksi tehdään lausuntokierros jonka tulokset valmistuvat huhtikuussa Etäpalveluiden arkkitehtuuri työtä jatketaan ja täydennetään sitä mukaa kun Asiakaspalvelu 2014 hankkeen kautta viranomaisten ja asiakaspalvelupisteiden väliset palvelut selkiytyvät. Arkkitehtuurityöhön vaikuttaa oleellisesti koti- ja työpaikkakäyttöön tulevat palvelut, joita koskevien esiselvitysten on määrä valmistua mennessä. Etäpalveluiden arkkitehtuuriin tulee vaikuttamaan oleellisesti myös eri viranomaisten omat sähköiset palvelut ja kuntien

7 Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 7(27) monikanavaiset kuntalaispalvelut, joista mitkään eivät ole valmiita ja saatavilla kuin aikaisintaan vuoden 2013 loppupuoliskolla. 5. Etäpalveluhankkeen hallintamalli ja rahoitus osaprojekti valitsi aikataulun mukaisesti hallinnoijatahoksi AHTI;n ja varasi sitä koskevan rahoituksen hankkeen rahoituksesta vuodeksi 2013, sisältäen sekä yhden henkilön työpanoksen, että rahoituksen suunnitelman mukaiseen määrään videoneuvottelulaitteita, että tarvittavan ajanvarausjärjestelmän lisenssimaksuihin. Etäpalveluhankkeen pilotit ovat osoittaneet, että em. periaatteet vaativat uudelleentarkastelun. Etäpalveluiden tukipalvelut, kuten ajanvaraus, palveluhakemisto, palveluneuvojien asiakashallintajärjestelmä yms. edellyttävät keskitettyä hallinnoijaa AHTI:n tuleva rooli selkeytetään mennessä. 6. Koti- ja työpaikkakäyton osaprojekti käynnistetään esiselvityksellä, jonka aikana käydään kaikkien viranomaisten ja valittujen kuntien suunnitelmat läpi mennessä. Varsinainen osaprojekti käynnistetään mennessä. 7. Etäpalveluhankkeen aikana on tullut selvästi esille, että julkishallinnon on yhdenmukaistettava käytössä olevat videoneuvottelupalvelut sellaisiksi, että riippumatta valitusta toimittajasta palvelut ovat yhteensopivia.; Käynnistetään julkishallinnon käyttämien videoneuvottelupalveluiden harmonisointityöryhmä, jonka lopputuloksena JHS 168 päivitetään ja luodaan osoitteistoiltaan, liikennöinniltään ja palveluhakemistoiltaan yhtenäinen järjestelmä Suomen julkishallinnolle 1.3 Hankkeen tuotoksien avulla tavoiteltavat tulokset, hyödyt ja mittarit Hankkeen tuotoksilla tavoitellaan uutta, paikkariippumatonta, asiakaslähtöistä, laadukasta ja kustannustehokasta asiointikanavaa koko julkiseen hallintoon. Tästä on tuloksina seuraavat asiat: Kansalaisille mahdollistuu täysimittainen asiakaspalvelu myös sinne, missä asiantuntijan fyysinen läsnäolo ei ole mahdollista. Hallinnolla on mahdollisuus järjestää asiantuntijatasoisia asiakaspalveluja kustannustehokkaasti verkon kautta etäpalveluna palvelupisteisiin ja suoraan kansalaisille. Voidaan ryhtyä kehittämään palvelurakenteita, työnjakoa ja myös ostopalvelujen tarkoituksenmukaista hyödyntämistä sekä valtionhallinnon että paikallisella tasolla, useiden asiantuntijoiden yhteistyönä. HANKKEEN TUOTOKSILLA TAVOITELTAVAT TULOKSET tulosalue tulokset ja hyödyt hyödynsaajataho mittari Julkisten palvelujen saatavuus Julkisten palvelujen saatavuus keskitetysti yhdestä, kansalaista lähellä olevasta pisteestä ja Kansalainen Palvelujen määrä, saatavuus ja Palveluiden kustannussäästöt myöhemmin kansalaisen sijainnista riippumatta Julkisten palveluiden toimipisteiden keskitys ja samalla niiden siirtyminen lähemmäs kansalaista etäpalveluiden kautta. Käytettyjen apupalvelujen kustannusten väheneminen Julkiset palvelut ja kansalainen asiakasmäärä Toimipisteiden määrä, niiden kustannukset ja palveluiden saatavuus. Apupalvelujen kustannukset

8 Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 8(27) Palveluiden synergia ja määrä Mahdollisuus saada useita palveluja samasta kanavasta ja palveluiden mahdollisuus tukea toisiaan. Mahdollisuus liittää uusia muita palveluita tukemaan julkisia palveluja Kansalainen Palvelujen (ml. erilaiset apupalvelut) määrä Seuraavassa taulukossa on kuvattu edellisessä taulukossa nimettyjen mittareiden tuottamistapa ja tavoitearvot eri mittaushetkinä. TULOSTEN SAAVUTTAMISEN MITTARIT mittari mittarin arviointi-/ laskentatapa mittaushetki mittausvastuu tavoitearvo Palvelujen määrä lukumäärä 2/2014 mittaaja Palvelujen saatavuus yhteispalvelupisteiden lukumäärä 2/2014 VM 200/300 Julkisten palveluiden toimipisteiden määrä ja kustannukset lukumäärä ja kustannukset 2/2014 VM 200 Asiakasmäärä käyntikerrat etäpalveluissa /v 2/2014 Kukin viranomainen seuraa omia palveluitaan, kukin yhteispalvelupiste omaa kokonaisuuttta ja VM kaikkia Apupalvelujen määrä ja kustannukset Itsepalvelukäyntien määrä > lukumäärä ja kustannukset 2/2014 JulkICT 4kpl omalta koneelta käytettyjen etäpalvelutapahtumien lukumäärä 2/2014 Viranomaiset omiaan, kunnat omiaan ja VM kokonaisuutta Etäpalvelun kokonaishyödyt lasketaan uudelta pohjalta vuoden 2014 aikana ja ne tarkennetaan hallinnonaloittaisilla laskelmilla. Tämän hetkisten hyötylaskelmien perusteina ovat olleet seuraavat tekijät: Kansalaisen julkisten palvelujen saavutettavuuteen käyttämä aika Julkisten palveluntuottajien asiantuntijaresurssien ajansäästö Kuntien asiantuntija- ja muiden resurssien täysimääräinen hyödyntäminen Viranomaisten (valtio ja kunnat) keskinäisen yhteistyön tehostuminen Kolmansien osapuolten palvelusuoritteiden hankinnan kustannussäästöt Tarkennetuissa laskelmissa täytyy ottaa huomioon valtion viranomaisten ja kuntien suunnittelemien sähköisten palveluiden penetraatio kansalaisten keskuuteen. Sen lisäksi täytyy ottaa huomioon viranomaisten omien palveluiden rationalisointityö, joka poistaa osan nykyisistä palveluita turhina. Tämä prosessi johtaa kansalaisten siirtymiseen pääosin käyttämään kodista käsin viranomaispalveluita ja samalla häviävää tarve ylläpitää viranomaisen paikallisyksiköitä. Todelliset säästöt syntyvät, kun turhiksi käyvät viranomaispisteet voidaan lopettaa Viranomaiset pystyvät muuttamaan palveluprosessinsa asiantuntijakeskeisiksi palveluorganisaatioiksi, joissa asiantuntijoiden maantieteellinen sijaintipaikka voidaan vapaasti, esimerkiksi keskittäen tai hajauttaen tai näiden välimuotona. >

9 Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 9(27) Tehokkuutta voidaan lisätä mikäli toimipisteverkostojen ja niiden toimipisteiden lukumäärän supistuessa, osa asiantuntijoista voi siirtyä kuntien ylläpitämiin asiakaspalvelupisteisiin tai yhteispalvelupisteisiin. Kuntien rahahyödyt koostuvat mm. seuraavista tekijöistä: Etäasiointi palvelupisteessä o Palvelutapahtuman aika lyhyempi etäpalvelun kautta Etäasiointi kotoa tai työpaikalta o Etäpalvelun kautta tapahtuva palvelutapahtuma suoraan kotoa tai työpaikalta jolloin ne vähentävät kunnan järjestämän palvelupisteet kapasiteettitarvetta Viranomaisen oman liikkumisen korvaaminen etäpalvelulla o Etäpalvelu vähentää viranomaisen tarvetta järjestää osa-aikaista palvelua yhteispalvelupisteissä Viranomaisten kokoontuminen yhteiseen asiakasneuvotteluun o Palveluprosessi muuttuu peräkkäisestä samanaikaiseen käsittelyyn, säästäen viranomaisten palveluaikaa Viranomaisten keskinäinen yhteinen käsittely o Etäpalvelun kautta toteutettavat viranomaisten keskinäiset kokoukset koskien useamman viranomaisen palvelutapahtumia, jolloin matkustusaika ja kustannukset säästyvät Ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttö palvelutapahtumissa o Säästö ulkopuolisten asiantuntijoiden tehokkaammasta käytöstä, arvio kuntia koskee 60% tapahtumista viranomaiset maksavat yhtenäisin periaattein sovitun korvauksen kunnille etäpalveluiden ylläpidosta johtuvista ylimääräisistä resursseista 1.4 Hankkeen tavoitteet, vaatimukset ja mittarit Seuraavassa taulukossa on kuvattu hankkeen keskeiset tavoitteet ja vaatimukset eri tavoitealueilla sekä tavoitteiden toteutumista parhaiten kuvaavat konkreettiset mittarit. HANKKEEN TAVOITTEET JA NIIDEN MITTARIT tavoitealue tavoite tai vaatimus mittari toiminnalliset tavoitteet Julkisten palvelujen laaja mukana olo ja sitoutuminen toimintamalliin Osallistuvien osapuolien ja palvelujen Asiantuntijapalvelujen tarjoaminen etäpalveluna paitsi kuntatasolla ja kuntien verkostoyhteistyönä, myös alueellisesti ja valtakunnallisena toimintana. Tasa-arvoisen palvelujen saatavuuden turvaaminen Työnjaon, prosessien ja toimipaikkaverkoston uudistaminen ja asiakaspalvelutoimintojen keskittäminen Viranomaisten tuottavuuden edistäminen hyödyntämällä joustavaa erikoistumista etäpalveluverkostona ja etäpalvelun paikkariippumattomuutta Aito ja riittävän laaja etäpalvelun toiminnallisuuden näkökulma ja integrointi myöhemmässä käyttöönottovaiheessa joustavasti muuhun toimintaympäristöön (mm. tietoturvan huomiointi) Maahanmuuttajien huomioiminen etäpalveluiden käyttäjinä määrä Palveluiden laajuus ja levinnäisyys Palveluiden laajuus ja levinneisyys Keskittämisen aste Palveluiden etäpalveluiksi siirtymisen aste Palveluiden etäpalveluiksi siirtymisen aste Maahanmuuttaja-

10 Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 10(27) käyttäjien määrä Tulkkipalvelujen ottaminen mukaan etäpalveluna tarjottavaan palvelukokonaisuuteen Tulkkaustapahtumien määrä SADe-ohjelman kriteerien ja toimintamallien huomioiminen. Kriteerien vertailu laadulliset tavoitteet Järjestelmän luotettavuus Virhetilanteiden määrä Käyttäjätyytyväisyys (kansalaiset ja virkamiehet), Asiakasvaikutukset (palvelun saavutettavuus ja laatu), Tyytyväisyysaste Tyytyväisyysaste taloudelliset tavoitteet Kustannushyödyt (kansalaiselle, palvelun tarjoajalle). Kustannushyötyanalyysi aikataulutavoitteet Hanke valmis helmikuussa 2014 Valmiusaste 100% helmikuussa 2014 Seuraavassa taulukossa on kuvattu edellisessä taulukossa nimettyjen mittareiden tuottamistapa ja tavoitearvot eri mittaushetkinä. Mittaushetki voi olla myös varsinaista projektia seuraavien ensimmäisten tuotosten jälkeen. Tämän lisäksi hankkeen tuloksellisuutta mitataan SADe-ohjelman tuloksellisuustiimin luoman mittariston mukaisesti. TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEN MITTARIT mittari mittarin arviointi-/ laskentatapa mittaushetki mittausvastuu tavoitearvo Osallistuvien Osapuolien ja palvelujen lukumäärä Vuosittain omistaja osapuolien ja palvelujen määrä Palveluiden laajuus Palveluiden määrä suhteessa Vuosittain omistaja ja levinnäisyys maksimipotentiaalliin Keskittämisen aste Toimipisteiden lukumäärä verrattuna Vuosittain alkaen omistaja hanketta edeltävään aikaan 2014 Palveluiden etäpalveluiksi siirtymisen aste Etäpalveluiden määrä suhteessa kaikkiin palveluihin Vuosittain omistaja 85% kaikista palveluista joista 50% käytössä Seuraavan taulukon mittausvastuusarakkeessa mainittu omistaja tulee olemaan kunta- ja aluehallintoosasto. Maahanmuuttajakäyttäjien määrä Tulkkaustapahtumien määrä Etäpalveluiden maahanmuuttajakäyttäjien määrä suhteessa samojen palveluiden maahanmuuttajien käyttäjämäärään varsinaisissa toimipisteissä Etätulkkausten määrä verrattuna paikan päällä tapahtuviin vastaaviin tulkkaustehtäviin Vuosittain Vuosittain omistaja omistaja Kriteerien vertailu SADe kriteerien ja mallien peilaus 2/2014 omistaja 100% Virhetilanteiden Lukumäärä ja kesto Neljännesvuosittain omistaja Pieni määrä Tyytyväisyysaste Kysely Vuosittain omistaja Hyvä Kustannushyötyanalyysi Päivitetty analyysi Vuosittain omistaja Valmiusaste helmikuussa 2014 Toimijoiden ja palveluiden määrä helmikuussa /2014 omistaja 100% 1.5 Hankkeen rajaukset Hankkeen ulkopuolelle rajataan tiettyjä asioita, joihin ei voi suoraan hankkeessa vaikuttaa.

11 Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 11(27) TOTEUTTAMISEN RAJAUKSET aihe rajauksen kuvaus ja syy vastuullinen taho tai yhteyshenkilö Julkisten palveluiden Viranomaiset kehittävät ja priorisoivat Julkisten palveluiden tuottajat kehittäminen omia palvelujaan etäpalveluhankkeesta riippumatta. Kehittämiseen voidaan vaikuttaa viestinnällä mutta ei suoraan Laitehankintojen rahoituksen Pilottien jälkeiset laitehankinnat jäävät Julkisten palveluiden tuottajat, kunnat loppuminen pilotteihin Palveluntuottajien palvelurajaukset kuntien ja valtion viranomaisten vastuulle Jotkut palveluntuottajat joutuvat rajaamaan osan palveluitaan etäpalvelun ulkopuolelle joko lainsäädännöllisistä tai käytäntösyistä Julkisten palveluiden tuottajat 1.6 Hankkeen riippuvuudet Seuraavassa taulukossa on kuvattu tämän hankkeen toteuttamisen riippuvuudet muista projekteista, kehityksestä, kehittämisestä tai päätöksistä. HANKKEEN RIIPPUVUUDET riippuvuus Pilottien toteutuminen Julkisten palveluiden tarjonta Rahoitus- ja resurssointipäätökset Keskushallintojen omat strategiat Useiden keskeisten hankkeiden keskeneräisyys riippuvuuden ja sen perustelun kuvaus Pilottien tulokset vaikuttavat hankkeen lopulliseen muotoutumiseen Julkisten palveluiden tarjonnan kehittyminen ja priorisointi etäpalveluiden kannalta Hankkeen toteuttaminen ja sen laajuus riippuu saatavasta rahoituksesta ja resursseista Palveluiden tarjonnan laajuus ja panostukset riippuvat keskushallintojen strategisista valinnoista Hallinnossa on meneillään useita hankkeita, joiden tulosten käyttäminen vähentäisi hankkeen kustannuksia, lisäisi tehokkuutta ja vähentäisi päällekkäisyyksiä. Varsinkin muut liitettävissä olevat tukipalvelut ovat keskeisiä (esim. ajan- ja resurssienvaraus, sähköisen asioinnin alusta) 1.7 Onnistumisen edellytykset Seuraavassa taulukossa on kuvattu hankkeen onnistumisen edellytykset. HANKKEEN ONNISTUMISEN EDELLYTYKSET edellytys edellytyksen kuvaus muutoksien vaikutukset Huomioidaan muutoksien vaikutukset hankkeeseen liittyviin organisaatioihin, valmistellaan organisaatioihin on organisaatiot vastaanottamaan muutos sekä varmistetaan, että kokonaisuuteen liityvät huomioitu, viestitty ja niihin tehtävät on tehty on varauduttu Yhteiset tavoitteet ja Hankkeeseen osallistuvilla organisaatioilla tulee olla yhtenevä käsitys tavoitteista ja yhteistyö Hanke- ja projektijohtaminen ja sen riittävä resursointi tuloksista sekä riittävä yhteistyö niiden toteuttamiseksi Hanketason ohjaus ja päätöksenteko tulee johtaa hyvin määriteltyihin kokonaisuuksiin, jotka johdetaan ja tehdään jämäkästi projekteina. Vaarana on, että eri päättäville tahoille tehtävä raportointi ja hyväksyttäminen työllistävät itse projektia, ja johtaa jatkuvaan tavoiteasetannan muutokseen. Toinen vältettävä piirre on projektin pirstoutuminen toteutusvaiheessa pieniin, vaikeasti hallittaviin osiin

12 Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 12(27) Henkilöresurssien riittävyys suhteessa aikatauluun Hankejohtamisresurssien riittävyys Omien kehitysresurssien kehityksen aikainen riittävyys on suunniteltava heti (määrällinen ja laadullinen) Omien toteutusresurssien kehityksen aikainen riittävyys on suunniteltava heti (määrällinen ja laadullinen) Johdettu hankintapolitiikka, jotta hankinnat eivät pirstoudu Pilot -hankkeiden projekti- ja kehitysresursoinnin riittävyys 2 Hankkeen organisointi ja hallinto 2.1 Hankeorganisaatio ja roolit Ohessa on visuaalisesti hankkeen toteutuksessa käytettävä organisaatio sekä lyhyesti organisaation eri rakenteiden tehtävät ja vastuut. Organisoitumista on jaettu tekemisen tasolla osaprojekteiksi, joihin liittyvä kehitystyö tapahtuu kuitenkin merkittävässä määrin erikseen perustettavissa työryhmissä. Kuva: Hankeorganisaatio Viestintäosaprojekti Hanke on suurta yleisöä kiinnostava, kun se tuo uudella tavalla viranomaispalvelut saataville, joten kokonaisvaltainen median haltuunotto tulee sisällyttää osaprojektin työhön. Viestintäosaprojekti tuottaa myös konkreettista markkinointimateriaalia niin printtimediana, mm. marraskuussa 2012 jaettiin tiedotetta pilottikuntiin ja kehitettiin sähköistä markkinointia kuntien ja valtion viranomaisten sähköisissä kanavissa. Viestintäsuunnittelua täsmennetään viranomaisittain, kunnittain, maakunnittain ja valtakunnallisesti unohtamatta yhteispalveluverkostoa itseään. Palvelunostoja tullaan tekemään syksyllä ja keväällä aina vähintään yksi.

13 Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 13(27) Etäpalveluhankkeen onnistuminen edellyttää monipuolista niin kansalaisille suunnattua paikallisviestintää, kuin valtakunnallista viestintää eri kanavissa. Myös hallinnon eri aloille ja tasoille suuntautuvasta viestinnästä on huolehdittava. Viestintätarve kestää koko hankkeen ajan. Viestintäosaprojektin tehtävinä ovat laatia ja ylläpitää etäpalvelupilottien käynnistämistä koskeva viestintäsuunnitelma, laatia ja ylläpitää koko toteuttamisvaiheen viestintäsuunnitelma sekä toteuttaa ja ohjata viestintää, valmistella viestintäkäytännöt hankkeen tuotoksien valtakunnallista käyttöönottoa varten sekä tukea hankkeeseen osallistuvia tahoja, esim. viranomaistahoja, Etäpalveluhankkeeseen liittyvässä viestinnässään hankkeen aikana. Osaprojekti raportoi Etäpalveluhankkeen klusteriryhmälle jokaisen klusteriryhmän kokouksen yhteydessä. Osaprojektin puheenjohtaja edustaa Etäpalvelut -hanketta SADe -ohjelman viestintätiimissä ja raportoi klusteriryhmälle tarvittaessa. Maakunnallisten pilottien ohjaus -osaprojekti Pilotointia koskevia käyttöönottoja suunnittelevat maakunnalliset työryhmät ovat toimineet huhtikuusta Tavoitteena on ollut saada maakunnallisia palvelukokonaisuuksia, joista kunnat ja paikalliset viranomaiset sopivat keskenään hyödyntäen viranomaisten valtakunnallisia palvelustrategioita ja toisaalta kuntien keskinäisiä maakunnallisia asiakaspalvelusuunnitelmia. Niiden rinnalle on perustettu yhteinen molempien maakunnallisten pilottien asioita käsittelevä ohjausryhmä. Pilottien käynnistyttyä kuntien yhteispalvelupisteiden etäpalvelut avautuvat kansalaisille. Tavoitteena on saada kokemuksia etäpalvelun vaikutuksista ja etäpalvelupilotissa on saada kokemuksia etäpalvelun vaikutuksista ja testata erilaisten tukipalveluiden toimivuutta yhteispalveluympäristössä. Etäpalvelupilottien maakunnallisten pilottien ohjaus -osaprojektin tehtävä on seurata maakunnallisten palvelupilottien toimintaa ja kerätä tietoa tulevaa valtakunnallista käyttöönottoa varten: miten paljon ja mitä palveluita kansalaiset käyttävät ja miten tyytyväisiä he ovat niihin; yhteispalvelupisteiden toiminnassa etäpalveluiden myötä tapahtuvista muutoksista henkilöstön, tukipalvelujärjestelmien (laitteet, tietojärjestelmät) että tilojen osalta; etäpalvelun aiheuttamista muutoksista viranomaisten toimintaan, organisaatioon ja henkilöstöön; tunnistaa etäpalveluprosessiin liittyviä tukipalvelutarpeita ja raportoida niistä etäpalveluhankkeen klusteriryhmälle. Arkkitehtuurin ja palveluiden määrittely osaprojekti Arkkitehtuurin ja palveluiden määrittely osaprojektin tavoitteena on sovittaa etäpalvelukanava osaksi julkishallinnon yleistä palveluarkkitehtuuria ja määritellä tarvittavat tekniset tukipalvelut, kuten viestintäpalvelut, sähköiset palvelualustat, tietoturva- ja tunnistamispalvelut, verkkopalvelut, portaalipalvelut, sekä niiden yhteentoimivuus kaikissa julkishallinnon organisaatioissa. Etäpalvelun palveluarkkitehtuurin määrittelyssä otetaan huomioon meneillään oleva muutosprosessi valtion ja kuntien palveluissa ja palveluarkkitehtuureissa sekä niiden keskeisimmät hankkeet, kuten kuntien ASPA. Osaprojektin tehtävänä on suunnitella etäpalveluarkkitehtuuri, joka sisältää:

14 Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 14(27) Etäpalvelun asiakasrajapinnassa videoyhteydet, monipistevideoneuvottelut, verkkokokouspalvelut, pikaviestintäpalvelut dokumenttien katselun, dokumenttien yhteisen käsittelyn, ajanvarauksen. ICT ratkaisuissa video ja sen sovituspalvelut, monipistevideoyhteys, verkkokokous, dokumenttien katselu ja dokumenttien yhteinen käsittely, asiakas ajanvaraus, muu resurssivaraaminen, valtion viestintäratkaisu, etäpalvelun palveluhallinta. Tukipalveluissa sähköinen tunnistautuminen, etäpalveluhakemisto, kalenterit, ryhmätyötilat, maksaminen, asiointi, suoriteseuranta, pikaviestintä, läsnäolo/saatavuuspalvelu. Tunnistamisen yleiset palvelut Vetuma, Virtu, Katso. Yhteiset alustahankkeet, VH integraatiopalvelu, VY-verkko, sähköinen palvelualusta, kuntien palvelualustat. Palvelun ohjauksessa etäpalvelun osoite- ja henkilöhakemisto, suomi.fi, Yrityssuomi.fi, ulkoiset palveluhakemistot, linkit eri palveluportaaleista. Palvelutuottajat resurssitilanne -kanta, palvelutarjonta-kanta, kansalaisen yleisneuvontapalvelu. Muut osaprojektin työskentelyn aikana ilmenevät etäpalveluarkkitehtuurille tarpeelliset elementit. Osaprojekti raportoi Etäpalveluhankkeen klusteriryhmälle jokaisen klusteriryhmän kokouksen yhteydessä. Hallintamalli ja rahoituksen määrittely -osaprojekti Kun etäpalvelukokonaisuus on valmis valtakunnalliseen käyttöönottoon, tulee palvelulla olla pysyvä hallinnoija ja ylläpitäjä. Sen lisäksi valtion viranomaisilla ja kunnilla on omat itsenäiset tietoverkkonsa ja niihin liittyvät omat tietohallinto-organisaationsa. Tämä taho vastaa tarvittavan osapuolet yhdistävän infrastruktuurin häiriöttömästä toiminnasta ja erilaisista yhteiskäyttöisistä teknisistä tukipalveluista kuten viestintäpalveluista ja niiden yhteentoimivuudesta kaikkien julkishallinnon toimijoiden kesken. Hallinnoija tuo yhteisiä palveluita valmiiksi tuotteistettuina kaikkien etäpalveluosapuolten käyttöön. Osaprojektin tehtävänä on ollut määritellä hallinnoijataho ja sen tehtävät, suunnitella hallinnoijan toiminnan käynnistämisen edellyttämä rahoitus ja järjestelmiin liittyvien kustannusten jakautuminen, valmistella määrärahaehdotus valtion talousarvioon vuodelle 2013 sekä selvittää mahdollisesti tarvittavat säädösmuutokset. Osaprojekti lopetti työnsä määräaikaan mennessä ja valitsi AHTIn parhaiten tehtävään sopivaksi tahoksi, jonka oli määrä aloittaa työnsä 2013 alusta lukien. Työtä ei ole kuitenkaan voinut vielä aloittaa, koska itse toimintakenttä on vielä monelta osin määrittelemätön, eikä palvelutuottajien palvelusisältöjä ole pystytty riittävästi määrittelemään. Ympäristö, jossa hallinnoijan tulee ylläpitää niin valtion kuin mukaan tulevien kuntien erilaisia teknisiä järjestelmiä vaatii lisäselvityksiä.

15 Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 15(27) 3 Hankkeen vaiheistus ja tuotokset 3.1 Vaiheistus ja aikataulu Hankkeen vaiheistus, tehtävät ja alustava aikataulu on kuvattu seuraavassa kaaviossa. Kuva: Hankkeen vaiheistus ja aikataulu 3.2 Vaiheiden päätuotokset ja vastuuosapuolet Seuraava arkkitehtuurikaavio pyrkii mahdollisimman täsmällisesti kuvaamaan etäpalvelut vuorovaikutussuhteessa muihin sen tuottamisessa tarvittaviin primaaripalveluihin ja siihen läheisessä suhteessa oleviin itsenäisiin palveluihin. Värit kertovat sen onko kyseessä jo heti alussa palvelun tuottamiseen tarvittava palvelu (vaalea pohja), vai myöhäisemmässä vaiheessa tuleva ja silloin välttämätön palvelu (sininen pohja), vai onko kyseessä palvelussa joko tarvittava tai siihen tunnistettu kuuluva palvelu, joka kehitetään ja tuotetaan jonkun muun kuin etäpalveluhankkeen puitteissa (keltainen pohja).

16 Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 16(27) Tunnistamisen palvelut Etäpalvelu Palveluun ohjaus Vetuma Katso VIrtu Videoyhteydet Monipistevideoneuvottelut Verkkokokouspalvelu Dokumenttien katselupalvelu Dokumenttien yhteinen käsittelypalvelu Pikaviestintäpalvelu SADeajanvaraus Etäpalvelun osoiteja henkilöhakemisto Etäpalveluja asiahakemisto Suomi.fi, YritysSuomi.fi ICT-ratkaisut Ulkoiset palveluhakemistot Video Monipistevideoyhteys Dokumenttien katselu Asiakasajanvaraus Valtion yhteinen viestintäratkaisu Linkit eri palveluportaaleista Yhteiset alustapalvelut VH integraatiopalvelu Sovituspalvelut (siltaus) Verkkokokous Dokumenttien yhteinen käsittely Resurssien varaaminen Etäpalvelupalveluhallinta Palvelutuottajat (alihank.) Resurssitilanne-kanta VY- Verkko Tukipalvelut Palvelutarjonta-kanta Sähköinen palvelualusta Sähköinen tunnistautu-- minen Kalenterit Maksaminen Suoriteseuranra Pikaviestintä Kansalaisen yleisneuvontapalvelu Kuntien palvelualustat Etäpalveluhakemisto Ryhmätyötila Asiointitili Läsnäolo/ saatavuuspalvelu Kuva: Arkkitehtuuri Seuraavassa taulukossa on kuvattu hankkeen vaiheiden päätuotosalueet. Kansalaisen palvelut Etäasiointi Asiantuntija videoyhteydellä Kansalaiselle luodaan mahdollisuus hoitaa asioita videoyhteydessä eri viranomaisten ja palveluntarjoajien kanssa joko yhteispalvelupisteestä tai suoraan. Etäpalveluhakemisto Palveluhakemisto määrittyy joko yhteispalvelupisteen palveluhakemiston kautta tai suoraan etäpalveluna tarjottavien palveluiden kautta (ml. Suomi.fi, YritysSuomi.fi ym.) Palveluhakemistoa ylläpidetään tarjottavien palveluiden määrän kasvaessa. Tunnistautuminen Palveluihin tunnistautumisen tasoja tulee olemaan useita, osa sovelluksista vaatii vahvan tunnistautumisen, osa tämän lisäksi organisaatiovaltuutuksen, ja osaa sovelluksista pitää pystyä käyttämään täysin tunnistautumatta. Käytetään mm. VETUMA ja tunnistus.fi palveluita. Lähtökohtaisesti tavoitteena on, että samaa tunnistautumistasoa käyttävät sovellukset saataisiin keskenään kertakirjautumisen piiriin. Maksaminen Maksullisten asiointitapahtumien maksaminen hoidetaan ensisijaisesti VETUMA -palvelun (Verkkotunnistus ja maksaminen) avulla. VETUMA mahdollistaa henkilön vahvan tunnistautumisen ja maksamisen suurimpien suomalaisten pankkien korteilla sekä luottokorteista Visaja Mastercard -korteilla. VETUMA palvelua varten ei ole tarkoituksenmukaista rakentaa omaa yhteiskäyttöistä komponenttia asiointialustalle. Jokainen maksamistoiminnallisuutta vaativa asiointisovellus kytkeytyy suoraan VETUMA-palveluun.

17 Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 17(27) Moniasiantuntijapalvelut Asiantuntijat monipistevideoyhteydellä Asiantuntijoiden verkkokokous Rakennetaan toimintamalli olla videoyhteydessä eri viranomaisten ja palveluntarjoajien kanssa joko yhteispalvelupisteestä tai suoraan omalta koneeltaan. Tämä vaatii ajan- ja resurssienvarausratkaisun. Määritellään ja toteutetaan yhteinen ratkaisu verkkokokoustoiminnolle, jota voi käyttää viranomainen, etäpalvelupiste, kansalainen ja palveluntuottaja. Tämä vaatii ajan- ja resurssienvarausratkaisun. Yhteinen asiakirjojen käsittely Dokumenttien katselu Määritellään yhteinen ratkaisu, jolla kansalainen, palveluntuottaja ja viranomainen pystyvät näyttämään dokumentteja toisilleen. Dokumenttien yhteinen käsittely Määritellään ja toteutetaan yhteinen ratkaisu ryhmätyötilalle, jota voi käyttää viranomainen, etäpalvelupiste, kansalainen ja palveluntuottaja dokumentteja käsitellessään. Tämä vaatii ajan- ja resurssienvarausratkaisun. Tukipalvelut Asiakasajanvaraus Määritellään ja toteutetaan ratkaisu, jolla kansalainen ja palvelupiste voivat varata keskenään ajan etäpalveluihin. Asiointitili Kansalaisen asiointitili tarjoaa yhdenmukaisen palvelun julkishallinnon ja sen henkilöasiakkaiden väliseen sähköiseen tiedoksiantoon. Kansalaisen asiointitilin kehittämisestä ja palvelun tarjoamisesta vastaa Valtion IT-palvelukeskus. Julkisten palveluiden järjestäminen Etäpalvelutuotanto Videoyhteys ja monipistevideopalvelu Kullekin viranomaiselle määritellään ja toteutetaan käytettävä rajapintateknologia (laitteet ja yhteydet) ja toimintatapa jolla se saa yhteyden etäpalvelupisteeseen ja kansalaiseen. Tämä vaatii liittymän omasta ajan- ja resurssienvarausratkaisusta etäpalveluihin. Resurssihallinta (tilat, laitteet, asiantuntijat) Dokumenttien yhteinen käsittely Asiointitililiittymä Suoriteseuranta Omat operatiiviset järjestelmät Kullekin viranomaiselle pilotoidaan ja määritellään liittymä ja toimintatapa omasta ajan- ja resurssienvarausratkaisusta etäpalveluihin. Joissain tapauksissa voidaan käyttää suoraan etäpalveluratkaisuja. Määritellään yhteinen ratkaisu ryhmätyötilalle, jota voi käyttää viranomainen, etäpalvelupiste, kansalainen ja palveluntuottaja dokumentteja käsitellessään. Tämä vaatii ajan- ja resurssienvarausratkaisun. Viranomaiselle luodaan toimintamalli asiakkaan asiointitilin seuraamiseksi. Määritellään ratkaisu, jolla viranomainen voi seurata suoritteita (määrää, etäpalveluiden käyttöastetta, asiakastyytyväisyyttä ym.) Mahdollisten veloitusten seuranta. Määritellään viranomaisille liittymät etäpalvelun järjestelmiin. Tietovarantopalvelut Palvelut Etäpalvelun osoite- ja henkilöhakemistot Etäpalvelun palvelu ja asiahakemisto Rakennetaan etäpalvelujen edellyttämä osoite- ja henkilöstöhakemistot jo mahdollisten olemassa olevien järjestelmien pohjalta. Rakennetaan etäpalvelujen palvelu- ja asiahakemistot jo mahdollisten olemassa olevien järjestelmien pohjalta.

18 Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 18(27) Resurssien hallintarekisteri Ulkoiset palveluhakemistot Resurssien saatavuus Määritellään tarve jo mahdollisten olemassa olevien järjestelmien pohjalta. Tämä sisältää tilat, laitteet, asiantuntijat ym. Rakennetaan malli, joilla voidaan hyödyntää ulkoisia palveluhakemistoja. Esim. Suomi.fi, YritysSuomi.fi, useita muita. Määritellään tarve jo mahdollisten olemassa olevien järjestelmien pohjalta järjestelmä, jolla voidaan hallita resurssien saatavuus ajanvarauksen pohjaksi. Pääsy on mahdollista myös palveluntarjoajille ja pientoimijoille 4 Hankkeen toteutus 4.1 Toteutussuunnitelma Hankkeen tarkka tehtäväluettelo ja tuotoksien tuottamisen aikataulu on tämän hankesuunnitelman liite 3. Hanke on usean projektin muodostama kokonaisuus, joka muodostuu osaprojekteista. 1 Hankesuunnittelu 2 Hankkeen hallinta 3 Sidosryhmäyhteistyö nro vaihe nro päätuotosalueet aikataulutavoite (alkaa) aikataulutavoite (valmis) vastuuosapuoli 1.1 Hankkeen omistajuus 12/2011 VM Tarkennettu projektisuunnitelma liitteineen 6/2012 Omistaja Mahdollinen lisäresursointi 11/2011 1/2013 Omistaja 2.1. Organisoituminen 10/ /2014 VM 3.1 Yhteistyö alueellisten pilottien kanssa 1/2011 8/2013 VM 3.2 Yhteistyö ulkoisten sidosryhmien kanssa (muut 3/2011 1/2014 VM kuin koordinaatioryhmän jäsenet) 3.3 Klusteriryhmätyöskentely 1/ /2014 VM 3.4 Kokonaisarkkitehtuuri, Asiointitili, ja muut 1/ /2014 VM JulkICT/VIP/Ahti yhteiset palvelut 3.5 Yhteistyö Rakennettu ympäristö ja asuminen 4/2012 9/2013 VM palvelukokonaisuuden kanssa 3.6 Yhteistyö Oppijan palvelukokonaisuuden 4/2012 9/2013 VM kanssa 3.7 Yhteistyö Yrityksen sähköiset palvelut 4/2012 9/2013 VM palvelukokonaisuuden kanssa 3.8 SADe-viestintään osallistuminen VM:n ohjauksessa 12/2012 1/2014 VM 4 Viestintä (kuvattu erikseen) 8/2011 2/2014 vastuutahot 5 Käyttöönottopilotit Pilot-määrittelyt 1/2011 4//2012 vastuutahot Pilottien toteutus (kuvattu erikseen) 1/2011 8/2013 vastuutahot Yhteistyö toimintamallin, palveluratkaisujen ja 10/ /2014 vastuutahot teknologioiden kehittämiseksi Yhteistyö käyttöönottomallien kehittämiseksi 1/ /2014 vastuutahot Alueellisten käyttöönottojen laajentaminen 1/ /2014 vastuutahot

19 Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 19(27) 6 Teknologiaratkaisut Arkkitehtuurimalli 1/ /2014 VM Videoneuvotteluratkaisu(t) 3/2011 4/2012 VM Verkkokokousratkaisu(t) 3/2011 4/2014 VM Ryhmätyötoiminnot-ratkaisu(t) 3/ /2013 VM Pilottien tekniset alustaratkaisut 1/2012 1/2013 VM Tuotantovaiheen tekniset alustaratkaisut 1/ /2014 VM 7 Toimintamalli Määritysvaihe 1 (yhteispalvelupisteet ja muut hallinnon palvelupisteet) Määritysvaihe 2 (laajentaminen yritys/kotikäyttö) 1/2011 6/2013 VM ja muut vastuutahot 6/2012 1/2014 VM ja muut vastuutahot 8 Organisointimalli Omistajan määrittely 10/ /2012 VM Pilotit 10/ /2011 VM Käyttöönotto 1/2013 1/2014 VM Ylläpito 1/2012 1/2014 VM 8 Käyttöönotot Suunnittelu 8/2011 3/2012 VM Käyttöönottopilotit 1/2012 4/2012 VM Valtakunnallinen 1/2013 1/2014 VM Alueellinen (maakunnat) 1/2013 1/2014 Kuntatason käyttöönotot 1/2013 1/2014 VM VM Kansalaisten ja yrityskäyttäjien pilotointi 1/2013 1/2014 VM 9 Viranomaisten organisaatio- ja toimintamallimuutosten tuki Yhteinen kehitystyö ja tuki 1/2011 1/2014 VM (viranomaisten omat toiminnan kehityshankkeet, ei kuulu tähän) 10 Tukipalvelut Palveluhakemisto 1/2012 6/2013 Varaus/resurssikalenterit 1/2012 6/2013 VM VM Ryhmätyötoiminnot 1/2012 6/2013 VM Liittymä 1/2012 6/2013 VM 4.2 Viestinnän hallintasuunnitelma Seuraavassa taulukossa on kuvattu viestinnän tarpeet eri vaiheissa ja toteutuksen puitteet. VIESTINTÄTARPEET JA TOTEUTUS nro vaihe viestintätarve viestinnän tavoite vastuu media 1 esisuunnittelu hanketta koskevat päätökset ja linjaukset viestintätarpeen kuvaus viestinnän tavoitteen kuvaus, viestinnän kohde ja ajoitus viestintäosaprojekti Valitaan myöhemmin, tehokkain pilottien kokemukset 2 suunnittelu määritelmien, linjausten ja muiden ratkaisujen vaihtoehtoiset sisällöt - Yleistietouden lisääntyminen kansalaisten keskuudessa uuden palvelukanavan toimivuudesta - muiden kuin osallistuvien viranomaistahojen ennakkoluulojen poistaminen valtakunnallinen yleistietous samalle tasolle maakunnallisista piloteista vastaavat Klusteri tarpeeseen Valitaan myöhemmin, tehokkain tarpeeseen Valitaan myöhemmin, tehokkain tarpeeseen 3 toteutus hankkeen eri vaiheiden Poikkeamatiedotus silloin osa-pp:t Valitaan

20 Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 20(27) edistyminen hankkeen osallisten etäpalvelua koskevat valmistelut ja ratkaisut. kun se vaikuttaa toteutuksen muihin osapuoliin tai palveluiden käyttöönottoihin Hyvien käytänteiden aktiivinen levittäminen 4 testaus Mahdollisten puutteiden tai toimimattomuuksien nosto esille 5 käyttöönoton suunnittelu käyttöönottosuunnitelma Verkostoituneen toimintatavan tukeminen ja koordinoitu laaja-alainen samanaikainen toiminta mahdollinen Vastaava nn etäpalvelupilviryhmä PP ja etäpalvelupilvi myöhemmin, tehokkain tarpeeseen Valitaan myöhemmin, tehokkain tarpeeseen Valitaan myöhemmin, tehokkain tarpeeseen Valitaan myöhemmin, tehokkain tarpeeseen Yksityiskohtainen viestintäsuunnitelma esitetään tämän suunnitelman liitteessä Riskienhallintasuunnitelma Seuraavassa taulukossa on listattu kriittisimmät tunnistetuista riskeistä: Riskin nimi Riskin kuvaus. Riskin vaikutusten kuvaus Riskin ehkäisyn tai varautumisen kuvaus Hankkeen keskeisiä lopputuloksia ei saavuteta Hanke voidaan katsoa epäonnistuneeksi keskeisimmiltä tuotostavoitteiltaan. Ryhmien jäsenten käytettävyys Palveluvolyymit jäävät pieniksi Hankkeessa on melkoinen joukko osatavoitteita, jotka voidaan toteuttaa kokonaisuuden kannalta väärin. Puuttuva yksittäinen palvelukomponentti voi estää palveluprosessin aikaan saamista. Sovitut resurssit eivät ole käytettävissä muiden töiden vuoksi. Viranomaiset jatkavat omien paikallisyksiköidensä olemassa oloa vähenevistä asiakasmääristä huolimatta. Palvelujen toteutus viivästyy suunnitellusta aikataulusta. Kansalaiset eivät käytä palveluja eivätkä palvelut ole aidosti tärkeitä.etäpalvelun kustannukset muodostuvat per palvelutapahtuma Keskeiset lopputulokset määritellään huolella ja hankkeen ohjaus tehdään ammattimaisesti ja riittävällä panostuksella. Pyydetään priorisoimaan projektia tarvittaessa ja varmistetaan henkilöiden esimiehiltä henkilöiden käytettävyys. Huomioidaan jäsenten käytettävyys mahdollisuuksien mukaan. Sitouttaminen lopputulokseen. Viranomaisten asiakaspalvelustrategioiden synnyn edistäminen ja tukeminen. Kuntien viestinnän kehittäminen

Etäpalvelupilotoinnin toteutuksen monet kiemurat projektihallinnan näkökulmasta

Etäpalvelupilotoinnin toteutuksen monet kiemurat projektihallinnan näkökulmasta Etäpalvelupilotoinnin toteutuksen monet kiemurat projektihallinnan näkökulmasta Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma SADe Jarmo Riipinen Hankkeella vuonna 2011 hyvät tavoitteet, niitä

Lisätiedot

SADe-ohjelma hyötyjä sähköisistä palveluista

SADe-ohjelma hyötyjä sähköisistä palveluista SADe-ohjelma 2009-2014 hyötyjä sähköisistä palveluista NUOVE-projektin päätöstilaisuus, 30.11.2011, TEM Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma Julkisen

Lisätiedot

Etäpalvelut suuri mahdollisuus

Etäpalvelut suuri mahdollisuus Etäpalvelut suuri mahdollisuus Tanja Rantanen, erityisasiantuntija 27.1.2011 Joensuu, Punos-hankkeen loppuseminaari Etäpalvelu luo paljon mahdollisuuksia julkishallinnolle Vähentää sekä asiakkaan että

Lisätiedot

Kattavat asiointipalvelut kasvotusten ja laadukkaasti. SADe- ohjelman etäpalveluhanke Lapin liitto 5.6.2013 Jarmo Riipinen

Kattavat asiointipalvelut kasvotusten ja laadukkaasti. SADe- ohjelman etäpalveluhanke Lapin liitto 5.6.2013 Jarmo Riipinen Kattavat asiointipalvelut kasvotusten ja laadukkaasti SADe- ohjelman etäpalveluhanke Lapin liitto 5.6.2013 Jarmo Riipinen SADe-ohjelma ja Etäpalvelutavoitteet 2010 Tavoitteena mahdollistaa kansalaisille

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. Valtio Expo 2009 Helsinki Ylijohtaja Silja Hiironniemi Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma Valtio Expo 2009 Helsinki 7.5.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

Etäpalveluhanke katsaus menneeseen ja hankkeen tilannetta

Etäpalveluhanke katsaus menneeseen ja hankkeen tilannetta Ohjelma o 12.00 Tilaisuuden avaus ja tilannekatsaus o 12.30 Neuvottelulaitteiden korvaaminen - uuden ratkaisun esittely o 13.30 Tauko o 13. 45 Uuden ajanvarausjärjestelmän esittely o 14.30 Katsaus tulevaisuuteen

Lisätiedot

Mitä tapahtuu JulkICT-kentällä. ICT-johtaja Anna-Maija Karjalainen ICT-muutostukiseminaari

Mitä tapahtuu JulkICT-kentällä. ICT-johtaja Anna-Maija Karjalainen ICT-muutostukiseminaari Mitä tapahtuu JulkICT-kentällä ICT-johtaja Anna-Maija Karjalainen ICT-muutostukiseminaari 8.10.2014 Neljä kansallista strategiaa Asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisstrategia

Lisätiedot

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma?

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Sähköiset palvelut tulevaisuuden haltuunotto, Rovaniemi 5.6.2013 Ohjelmakoordinaattori Ira Alanko Näkökulmia SADe-ohjelmaan Kuinka toimii valtakunnallinen

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. neuvotteleva virkamies Marjukka Ala-Harja VM/ValtIT

Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma. neuvotteleva virkamies Marjukka Ala-Harja VM/ValtIT Sähköisen asioinnin kehittäminen julkisessa hallinnossa SADe- ohjelma neuvotteleva virkamies Marjukka Ala-Harja VM/ValtIT Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

SADe-ohjelma tilanne ja eteneminen

SADe-ohjelma tilanne ja eteneminen SADe-ohjelma tilanne ja eteneminen 20 suurimman kunnan tuottavuusohjelmakeskustelutilaisuus 3.9.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA)

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) Muistio 3.5.2016 1 (5) Liite 1 Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) 1 Tausta ja tavoite Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan on kirjattu

Lisätiedot

JulkICTLab Eteneminen 2015. 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM

JulkICTLab Eteneminen 2015. 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM JulkICTLab Eteneminen 2015 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM JulkICTLab lyhyesti Kokoaa yhteen julkisen hallinnon eri projektien kehittämistoimintaa Edistää palveluiden kehittämistä ja referenssitoteutusten

Lisätiedot

SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS. O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto

SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS. O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto Asiakaspalvelun palvelukanavat vuoteen 2015 Asiakkaat henkilöasiakkaat yritykset yhteisöt Palvelukanavat Asiointipalvelut Viranomaisten

Lisätiedot

ASPA214 ja miten palveluneuvojan työtä tuetaan. Suomi.fin kevätseminaari 15.5.2014

ASPA214 ja miten palveluneuvojan työtä tuetaan. Suomi.fin kevätseminaari 15.5.2014 ASPA214 ja miten palveluneuvojan työtä tuetaan Suomi.fin kevätseminaari 15.5.2014 Henkilökohtainen Sähköinen palvelu Käyntiasiointi Asiakaspalvelupisteet Asiakaspalvelut Asiantuntijapalvelu etäpalveluna

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilannekatsaus JUHTA O-P Rissanen

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilannekatsaus JUHTA O-P Rissanen Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilannekatsaus JUHTA 5.2.2013 O-P Rissanen 5.2.2014 Mistä palveluarkkitehtuuri koostuu? Talpol päätöksestä 19.11.2013 kansallinen palveluväylä (tiedonvälityskerros) kansallinen

Lisätiedot

Ajankohtaista yhteisestä asiakaspalvelusta

Ajankohtaista yhteisestä asiakaspalvelusta Ajankohtaista yhteisestä asiakaspalvelusta - HE-luonnoksen keskeinen sisältö ja yhteisten asiakaspalvelupisteiden toimintamalli Kunta- ja aluehallinto-osasto Yhteiset asiakaspalvelupisteet Kokonaismäärä

Lisätiedot

Yleisneuvontapalvelu osana SADeohjelmaa

Yleisneuvontapalvelu osana SADeohjelmaa Yleisneuvontapalvelu osana SADeohjelmaa Kansalaisen yleisneuvontapalvelu hankkeen aloitusseminaari 16.10.2012, Helsinki Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi MIKÄ ON SADE-OHJELMA? 2 1 Julkishallinnon ensimmäinen

Lisätiedot

Suomi.fi-palveluväylä

Suomi.fi-palveluväylä Suomi.fi-palveluväylä 18.11.2016 Versio: 3.0, JPVO122 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi-palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Palveluväylän kokonaisuus 5. Vyöhykkeet ja väyläratkaisut

Lisätiedot

Julkisen hallinnon sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittaminen. Tilannekatsaus 10.3.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi

Julkisen hallinnon sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittaminen. Tilannekatsaus 10.3.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Julkisen hallinnon sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittaminen Tilannekatsaus 10.3.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus

Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus Luo / Muokkaa Lähetä Lausunnonantajat Yhteenveto Sähköisten viranomaisaineistojen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus Sähköinen arkistoinnin palvelukokonaisuus Lausunnonantajia: 1 Puollatko

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Terveydenhuollon atk-päivät 20.5.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut Esityksen sisältö Kehittämisvaatimukset sosiaali-

Lisätiedot

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma)

Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma) Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon (Kuntatieto ohjelma) hallintamalli (luonnos) 26.6.2013 Tommi Oikarinen Ohjauksen ja hallinnan tehtävät Johtoryhmä Ohjaus Tavoitteiden asettaminen

Lisätiedot

KYLÄPALVELUT.FI WEB-PORTAALI. [Aidosti Kainuulainen Web-portaali]

KYLÄPALVELUT.FI WEB-PORTAALI. [Aidosti Kainuulainen Web-portaali] KYLÄPALVELUT.FI WEB-PORTAALI [Aidosti Kainuulainen Web-portaali] TAUSTA Kainuu harvaanasuttuna maakuntana on suurten haasteiden edessä: palvelujen järjestämisessä yritysten toimintaedellytysten parantamisessa

Lisätiedot

Nuove-projektin päätöstilaisuus

Nuove-projektin päätöstilaisuus Nuove-projektin päätöstilaisuus 30.11.2011 Teija Felt Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS-jaosto 23.05.2014 Sisältö Käsitteet ja tavoitteet Työskentelyprosessi Suositusluonnoksen esittely 2 Käsitteet ja tavoitteet 3 Verkkopalvelu

Lisätiedot

Valtio Expo 20.5.2014. Hallitusneuvos Tarja Hyvönen

Valtio Expo 20.5.2014. Hallitusneuvos Tarja Hyvönen Valtio Expo 20.5.2014 Hallitusneuvos Tarja Hyvönen 2 Velvollisuus käyntiasioinnin turvaamiseen Perustuslain hyvän hallinnon periaate Pääsy hallinnon palveluihin turvattava myös niille, jotka eivät voi,

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia. Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia. Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi Miksi asiakkuusstrategia? Asiakkuusstrategian lähtökohtina ovat hallitusohjelmassa esitetyt linjaukset sekä Hallintopolitiikan suuntaviivat

Lisätiedot

Strategian laadinta ja toimijoiden yhteistyö. Tehoa palvelurakenteisiin 25.10.2011 ICT-johtaja Timo Valli

Strategian laadinta ja toimijoiden yhteistyö. Tehoa palvelurakenteisiin 25.10.2011 ICT-johtaja Timo Valli Strategian laadinta ja toimijoiden yhteistyö Tehoa palvelurakenteisiin 25.10.2011 ICT-johtaja Timo Valli Information and Communication Technology Teknologia Kommunikaatio Infrastruktuuri Informaatio Integraatio

Lisätiedot

SADe sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari Helsinki

SADe sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari Helsinki SADe sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari Helsinki 23.4.2013 Hankepäällikkö, TtM Minna Angeria 22.4.2013 Esityksen nimi / Tekijä 1 SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuus

Lisätiedot

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi Ohje v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi XX.XX.201X 2 (13) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessin vaiheet... 3 2.1. Vaihe

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin alusta kehitettävät yhteiset alustat, palvelut ja ratkaisut

Sähköisen asioinnin alusta kehitettävät yhteiset alustat, palvelut ja ratkaisut ValtIT - Asiakaslähtöiset sähköiset palvelut kehittämisohjelma Sähköisen asioinnin alusta kehitettävät yhteiset alustat, palvelut ja ratkaisut VM kehittämisosasto, Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Palvelukeskusvalmistelun tilanne

Palvelukeskusvalmistelun tilanne Palvelukeskusvalmistelun tilanne Sähköisen tietohallinnon neuvottelukunta 23.2.2017 Urpo Karjalainen 1 13.12.2016 ICT palvelukeskus maakunnille 2 13.12.2016 Lähtökohdat ja tavoitteet Palvelukeskusten perustamisella

Lisätiedot

SADe-ohjelman terveiset

SADe-ohjelman terveiset SADe-ohjelman terveiset SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari, Helsinki 23.4.2013 Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi Raportointi ohjelman etenemisestä: hallituksen

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin vastaus 1(6) LAUSUNTOKYSYMYKSET: JULKISEN HALLINNON ASIAKASPALVELUN KEHIT- TÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI

Karkkilan kaupungin vastaus 1(6) LAUSUNTOKYSYMYKSET: JULKISEN HALLINNON ASIAKASPALVELUN KEHIT- TÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI Karkkilan kaupungin vastaus 1(6) LAUSUNTOKYSYMYKSET: JULKISEN HALLINNON ASIAKASPALVELUN KEHIT- TÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI Yhteisen asiakaspalvelun järjestäminen ja siinä tarjottavat palvelut Kysymys 1

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä - Rolling Up the Sleeves. 23.4.2014 Paasitorni

Kansallinen palveluväylä - Rolling Up the Sleeves. 23.4.2014 Paasitorni Kansallinen palveluväylä - Rolling Up the Sleeves 23.4.2014 Paasitorni Palveluväylä on konsepti Tekniikkaa pieni osa kokonaisuudesta Väylä hoitaa hallitun tiedon välityksen Uusi lähestymistapa toimintaan

Lisätiedot

JULKISTEN VERKKOPALVELUJEN LAATUKRITEERISTÖN KONSEPTI

JULKISTEN VERKKOPALVELUJEN LAATUKRITEERISTÖN KONSEPTI JULKISTEN VERKKOPALVELUJEN LAATUKRITEERISTÖN KONSEPTI Onesta Solutions Oy Pasilanraitio 5 00240 HELSINKI www.onesta.fi 2/6 Versiohistoria Versio Pvm Selitys Muutokset Tekijät 0.1 26.3.2007 Alustava versio

Lisätiedot

Yhteispalvelu valtakunnallisesti ja uuden lain muutokset. ekeski-pohjanmaa Kehittämisjohtaja Marko Puttonen, VM

Yhteispalvelu valtakunnallisesti ja uuden lain muutokset. ekeski-pohjanmaa Kehittämisjohtaja Marko Puttonen, VM Yhteispalvelu valtakunnallisesti ja uuden lain muutokset ekeski-pohjanmaa 20.9.2017 Kehittämisjohtaja Marko Puttonen, VM Uudistettu yhteispalvelulaki 1.6.2017 Periaatteena viranomaisten sopimusperusteinen

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää. Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog

Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää. Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog Valtion IT- toiminnan volyymejä Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö 11/11/08 11/11/08 2 Tietohallintotyön

Lisätiedot

SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON. KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015

SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON. KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015 Ohjelman rakenne ja sisältö 4.1 Kaksi kokonaisuutta, kuusi osaohjelmaa Kaste ohjelma muodostuu kahdesta tavoitekokonaisuudesta.

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri - missä mennään? JUHTAn syysseminaari

Kansallinen palveluarkkitehtuuri - missä mennään? JUHTAn syysseminaari Kansallinen palveluarkkitehtuuri - missä mennään? JUHTAn syysseminaari 14.11.2014 Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelma Perustuu ICT2015 työryhmän raporttiin 21 polkua kitkattomaan Suomeen

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt , Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT

Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt , Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt 20.5.2014, Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT Kansallinen Palveluarkkitehtuuri -ohjelma 2014-2017 Perustietovarannot Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

JulkICTLab. Kirsi Pispa, projektipäällikkö, CSC

JulkICTLab. Kirsi Pispa, projektipäällikkö, CSC JulkICTLab Kirsi Pispa, projektipäällikkö, CSC Viitekehys hallinnossa Avoimen tiedon ohjelma 2 Viitekehys kehittäjäyhteisöissä FVH COSS HRI OKF Apps4finland Jne. 3 JulkICTLab pähkinänkuoressa Kokoaa yhteen

Lisätiedot

Asiakaslähtöiset ja yhteentoimivat Oppijan palvelut

Asiakaslähtöiset ja yhteentoimivat Oppijan palvelut Asiakaslähtöiset ja yhteentoimivat Oppijan palvelut Oppijan verkkopalvelut seminaari Helsinki, Finlandia-talo Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi 9.12.2013 Sisältö Oppijan palvelut osana SADe-ohjelmaa

Lisätiedot

Kansalaisten asiointitili

Kansalaisten asiointitili Kansalaisten asiointitili Kansalaiskuuleminen Otakantaa.fi -keskustelussa Esittelymateriaali Asiointitili@valtiokonttori.fi Tästä esityksestä Tämä esitys on laadittu taustatiedoksi kansalaisten asiointitilistä.

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri. Kankaanpään kaupunki

Kokonaisarkkitehtuuri. Kankaanpään kaupunki Kokonaisarkkitehtuuri Kankaanpään kaupunki Kokonaisarkkitehtuuri johtamisvälineenä Kankaanpään strategia 2015 Avoimmuus Edistävä johtajuus Luovuus Jatkuva kehittyminen Tehokkuus Vetovoimaisuus Kilpailukyky

Lisätiedot

Muutos. Nopea, jatkuva, kiihtyvä ja pysähtymätön

Muutos. Nopea, jatkuva, kiihtyvä ja pysähtymätön Suomen julkishallinnon digitaalinen tulevaisuus Jotain uutta, jotain vanhaa, jotain muilta mailta lainattua ja paljon itse tehtyä 28.3.2017 Maria Nikkilä @VM_MariaNikkila Muutos Nopea, jatkuva, kiihtyvä

Lisätiedot

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi Espoo Kouvola Oulu Tampere Turku Kuntien Tiera Oy Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 1 Hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta

Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta 2017-2021 31.3.2017 Digi arkeen neuvottelukunta Marjukka Saarijärvi Julkisen hallinnon ICT-osasto Julkisen sektorin palvelukehityksen lähtökohdaksi

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut

JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut Pelvelukehityksen ekosysteemi julkisessa hallinnossa 3.12.2013 Mikael Vakkari JulkICT/YRO Palvelukehittämisen ekosysteemi Uusien palveluinnovaatioiden

Lisätiedot

Parasta palvelua -ratkaisu. Johanna Mätäsaho johanna.matasaho@tiera.fi 040 670 8448

Parasta palvelua -ratkaisu. Johanna Mätäsaho johanna.matasaho@tiera.fi 040 670 8448 Parasta palvelua -ratkaisu Johanna Mätäsaho johanna.matasaho@tiera.fi 040 670 8448 Kunnat ja kuntayhtymät 2013 40 mrd. 50 % 20 mrd. 2,5 mrd. Palvelusetelit 0,1 mrd. Ostopalvelut 2,4 mrd. Lähteet: kunnat.net/kuntatalouden

Lisätiedot

ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Selvitysvaiheen tehtävät

ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Selvitysvaiheen tehtävät ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa Selvitysvaiheen tehtävät Kunta- ja palvelurakennemuutos Selvitysvaiheen tehtävät 1.0. Selvitysvaiheen projektointi Suunnittelu 1.1. Nykytilan kuvaaminen 1.2.

Lisätiedot

OHJE KANSALLISEN PALVELUARKKITEHTUURIN TOTEUTTAMISOHJELMAN RAHOITUS PALVELUARKKITEHTUURIA HYÖDYNTÄVILLE PALVELUILLE

OHJE KANSALLISEN PALVELUARKKITEHTUURIN TOTEUTTAMISOHJELMAN RAHOITUS PALVELUARKKITEHTUURIA HYÖDYNTÄVILLE PALVELUILLE Valtiovarainminis- Puh 09 160 01 tai 09 578 OHJE VM140:00/2013 3.11.2015 KANSALLISEN PALVELUARKKITEHTUURIN TOTEUTTAMISOHJELMAN RAHOITUS PALVELUARKKITEHTUURIA HYÖDYNTÄVILLE PALVELUILLE Tässä dokumentissa

Lisätiedot

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät Suomi.fi -palvelunäkymät Julkishallinto 07.09..2015 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Miten? 5. Miksi? Hyötynäkökulma 6. Mitä tämä edellyttää?

Lisätiedot

Yleinen sosiaali- ja terveystieto sekä avuntarpeen itsearviointimenetelmät -projekti

Yleinen sosiaali- ja terveystieto sekä avuntarpeen itsearviointimenetelmät -projekti Yleinen sosiaali- ja terveystieto sekä avuntarpeen itsearviointimenetelmät -projekti SADe-ohjelman sosiaali- ja palvelukokonaisuuden kevätseminaari 23.4.2013 Anu Suurnäkki 19.4.2013 1 Mitä kehitetään ja

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto Oppijan polku - kohti eoppijaa Mika Tammilehto Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa määritellään julkisen hallinnon asiakaspalvelujen visio ja tavoitetila vuoteen 2020 Asiakaspalvelun

Lisätiedot

Etu Sukunimi. xx.yyx.2010

Etu Sukunimi. xx.yyx.2010 Palvelut tuotetaan koko julkisen hallinnon käyttöön valtiovarainministeriön toimeksiannosta. Kansalaisneuvonta antaa tukea kaikkien näiden palvelujen käytössä ja ohjaa asiakkaan oikean viranomaisen ja

Lisätiedot

Taipuuko Kansalaisten asiointitili terveydenhuoltoon

Taipuuko Kansalaisten asiointitili terveydenhuoltoon Taipuuko Kansalaisten asiointitili terveydenhuoltoon Valtiovarainministeriö Neuvotteleva virkamies Riku Jylhänkangas Sisällysluettelo Kansalaisten asiointitilin toteuttaminen Asiointitilin toiminta Asiointitili

Lisätiedot

Aluetoimikunnat ja Svenska kommittèn. Osallisuustyöryhmä 12.9.2011 Marjo Nurminen

Aluetoimikunnat ja Svenska kommittèn. Osallisuustyöryhmä 12.9.2011 Marjo Nurminen Aluetoimikunnat ja Svenska kommittèn Osallisuustyöryhmä 12.9.2011 Marjo Nurminen Aluetoimikunnat Vantaalla Aviapoliksen aluetoimikunta Hakunilan aluetoimikunta Koivukylän aluetoimikunta Korson aluetoimikunta

Lisätiedot

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut + Kuntaliiton toimeksiannosta

Lisätiedot

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri 30.10.2012 Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Aiheita Tietohallintolaki ja julkisen hallinnon

Lisätiedot

Sote-ICT Alustavia arvioita kustannuksista ja resurssitarpeista

Sote-ICT Alustavia arvioita kustannuksista ja resurssitarpeista Sote-ICT Alustavia arvioita kustannuksista ja resurssitarpeista Johtavien viranhaltijoiden kokous 16.5.2017 KUNTIEN TIETOHALLINTO- JA ICT-PALVELUT MAAKUNNAN TIETOHALLINTO JA ICT- PALVELUT Hankkeen päävaiheet

Lisätiedot

Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa. Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma

Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa. Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma SADe-ohjelma Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Laadukkaita julkisen sektorin palveluita kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Rajaukset ja tarkoitus Määrittely 0.91 Päiväys 7.5.2017 7.5.2017 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 JHKA:n tarkoitus... 3 3 JHKA:n rajaukset... 4 4 Miten

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Tilannekatsaus Kurttu 18.4.2013 Miksi kokonaisarkkitehtuuri? Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurilla tavoitellaan» Yhteentoimivuutta, tietojärjestelmissä, niiden

Lisätiedot

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään?

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen 1 Sähköinen hallinto Sähköiset palvelut ja tietojärjestelmät Palveluiden käyttäjät

Lisätiedot

Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi

Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi Projektipäällikkö Ville Meloni Forum Virium Helsinki 5.4.2011 Hankkeen yhteenveto Avataan Helsingin seutua koskevaa tietoa kaikkien

Lisätiedot

suomi.fi Suomi.fi-palveluväylä

suomi.fi Suomi.fi-palveluväylä Suomi.fi-palveluväylä Julkishallinto, valtion ja kuntien yhtiöt 11.9.2015 Versio 1.0 JPV031 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi-palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Miten? 5.

Lisätiedot

HyvisSADe ja laajan yhteistyön edellytykset

HyvisSADe ja laajan yhteistyön edellytykset HyvisSADe ja laajan yhteistyön edellytykset Alueellisesta palvelusta kansalliseksi palveluksi! Jani Kariniemi 10.9.2013 MEDI-IT LYHYESTI Toiminta on alkanut Kotkassa 1.1.2002 Medi-IT Oy:llä on 8 omistajapiiriä

Lisätiedot

VRK palvelualustana. Valtiovarainministeriön hallinnonalan johdon päivä Lea Krohns ja Janne Viskari

VRK palvelualustana. Valtiovarainministeriön hallinnonalan johdon päivä Lea Krohns ja Janne Viskari VRK palvelualustana Valtiovarainministeriön hallinnonalan johdon päivä 28.9.2017 Lea Krohns ja Janne Viskari VRK strategia 2016-2020 Väestörekisterikeskuksen visio Digitalisoimme yhteiskuntaa yhdessä onnistumme.

Lisätiedot

SÄHKÖISEN TUNNISTAMISEN PALVELU KANSALLISESSA PALVELUARKKITEHTUURISSA

SÄHKÖISEN TUNNISTAMISEN PALVELU KANSALLISESSA PALVELUARKKITEHTUURISSA SÄHKÖISEN TUNNISTAMISEN PALVELU KANSALLISESSA PALVELUARKKITEHTUURISSA KUNTAMARKKINAT 09.09.2015 JARKKO LESKINEN @VRK.FI Aikataulu 2015 2016 2017 2018 -> Hanke 2015 2016 2017 Palvelunäkymät Beta.suomi.fi

Lisätiedot

HyvisSADe yhteistyöprojekti

HyvisSADe yhteistyöprojekti HyvisSADe yhteistyöprojekti Hoitoon hakeutuminen ja kansalaisen ajanvarauspalvelut Alueellisesta palvelusta kansalliseksi palveluksi! Maija Paukkala ja Jani Kariniemi 23.4.2013 Yhteistyöprojektin toteuttajat

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI HALLINNON YHTEISISTÄ SÄHKÖISEN ASIOINNIN TUKIPALVELUISTA

MAANMITTAUSLAITOKSEN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI HALLINNON YHTEISISTÄ SÄHKÖISEN ASIOINNIN TUKIPALVELUISTA 1 (6) Valtiovarainministeriö valtiovarainministeriö@vm.fi Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö 26.11.2015 / VM140:06/2013 MAANMITTAUSLAITOKSEN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI HALLINNON YHTEISISTÄ

Lisätiedot

Etäpalvelu asioi viranomaisen asiantuntijan kanssa verkkoyhteyden avulla

Etäpalvelu asioi viranomaisen asiantuntijan kanssa verkkoyhteyden avulla Etäpalvelu asioi viranomaisen asiantuntijan kanssa verkkoyhteyden avulla Valtio Expo 20.5.2014 Hankepäällikkö Eelis Laine Etäpalvelu Asiointipisteissä ja tulevaisuudessa myös paikkariippumattomasti tarjottava

Lisätiedot

JHS-järjestelmä. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä Tommi Karttaavi 25.4.2007 JHS-järjestelmä JHS-suosituksia (julkisen hallinnon suositus) on laadittu vuodesta 1992 lähtien, jolloin JHS-järjestelmä korvasi VHS-järjestelmän Voimassa olevia

Lisätiedot

Viitekehys hallinnossa

Viitekehys hallinnossa JulkICTLab Viitekehys hallinnossa Avoimen tiedon ohjelma 2 Viitekehys kehittäjäyhteisöissä FVH COSS HRI OKF Apps4finland Jne. 3 JulkICTLab pähkinänkuoressa Kokoaa yhteen julkishallinnon eri projektien

Lisätiedot

Yhteisen asiakaspalvelupisteen toimintamalli

Yhteisen asiakaspalvelupisteen toimintamalli Yhteisen asiakaspalvelupisteen toimintamalli Asiakaspalvelu2014 hankkeen aluekierros Kehittämisjohtaja Marko Puttonen / Neuvotteleva virkamies Heikki Talkkari Hyvän ja laadukkaan asiakaspalvelun periaatteita

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > Tilanne tänään > Odotukset toimittajille Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamalli VIP

Lisätiedot

Sote-palveluhakemisto-projekti. Projektiryhmän kokous

Sote-palveluhakemisto-projekti. Projektiryhmän kokous Sote-palveluhakemisto-projekti Projektiryhmän kokous 11.1.2017 Asialista 1.10.2017 1. Kokouksen avaus 2. Ajankohtaiskatsaus projektin etenemiseen Osaprojekti 1 Osaprojekti 2 3. Road map Mitä on tehty Missä

Lisätiedot

Hankesuunnitelma ja tilannekatsaus

Hankesuunnitelma ja tilannekatsaus Hankesuunnitelma ja tilannekatsaus 21.6.2012 Hankesuunnitelma Tavoitteet Tuotokset Rajaukset Riippuvuudet Organisointi Vaiheistus ja aikataulu Kartoitus- ja suunnitteluvaiheen tehtävät Viestinnän periaatteet

Lisätiedot

YJA ohjaus- ja tuotteenhallintaprosessi

YJA ohjaus- ja tuotteenhallintaprosessi YJA ohjaus- ja tuotteenhallintaprosessi Muodostaminen ja toteutus Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies. VM Mitä tuotteenhallinta käsittää? - Yhteiset toimintatavat ja prosessit, joilla tuotteen ylläpito

Lisätiedot

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt. Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.fi Avoimen tuotteenhallinta Esityksen sisältö Mitä on tuotteenhallinta?

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Ohjelmistotuotteen hallinta ja hallinnointi 22.4.2015 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies. VM Strategisten linjausten perusteemat Avoimuus Hallinto,

Lisätiedot

Liikeidea. Etunimi Sukunimi

Liikeidea. Etunimi Sukunimi Liikeidea Funidata Oy on perustettu maaliskuussa 2016 Tampereen yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteisen Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi OTM-hankkeen

Lisätiedot

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä JUHTA 12.12.2013 Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara LAIN KÄSITTELYN TILANNE (HE 150/2013 vp) Hallintovaliokunta antoi mietintönsä

Lisätiedot

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 Aiheita RAKETTI hanke päättyi, työ jatkuu OKM:n CSC:ltä korkeakouluille ostamat palvelut Korkeakoulujen tietohallinnon

Lisätiedot

eopetussuunnitelmat ja Tutkinnot Ulla Angervo

eopetussuunnitelmat ja Tutkinnot Ulla Angervo eopetussuunnitelmat ja Tutkinnot 7.9.2012 Ulla Angervo Oppijan palvelut Hakeutujan palvelut Oppija Koulutuspalveluiden järjestäjä Opintojen aikaiset palvelut Oppijan verkkopalvelun tavoitetila Tiedonsiirto-

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

11.10.2013 Tekijän nimi

11.10.2013 Tekijän nimi 11.10.2013 Tekijän nimi Arkkitehtuuri kehittämisen välineenä Kokonaisarkkitehtuuri hallitun muutoksen avaimena Etelä-Savon maakuntaliitto 10.10.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet osana SADe ohjelman Oppijan verkkopalvelukokonaisuutta

Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet osana SADe ohjelman Oppijan verkkopalvelukokonaisuutta Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet osana SADe ohjelman Oppijan verkkopalvelukokonaisuutta Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden kehittäminen - rakenteistaminen ja sähköistäminen 14.2.2011

Lisätiedot

Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri Yhteisten palvelujen kartta Määrittely 0.91 Päiväys 6.5.2017 Tiivistelmä 6.5.2017 2 (8) Yhteentoimivuutta syntyy myös erityisesti yhteisiä palveluja kehittämällä

Lisätiedot

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 Erikoistutkija, MSc. Tapio Matinmikko, Teknologian tutkimuskeskus VTT 2 Esittäjästä

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot