Etäpalvelupilotoinnin toteutuksen monet kiemurat projektihallinnan näkökulmasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etäpalvelupilotoinnin toteutuksen monet kiemurat projektihallinnan näkökulmasta"

Transkriptio

1 Etäpalvelupilotoinnin toteutuksen monet kiemurat projektihallinnan näkökulmasta Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma SADe Jarmo Riipinen

2 Hankkeella vuonna 2011 hyvät tavoitteet, niitä koskevat suunnitelmat ja realistinen aikataulu 2

3 SADe-ohjelma ja Etäpalvelutavoitteet 2010 Tavoitteena mahdollistaa kansalaisille ja yrityksille uusi paikkariippumaton, asiakaslähtöinen ja kustannustehokas asiointikanava julkiseen hallintoon (sisältäen kunnat, valtio, Kela ja muu välillinen valtionhallinto) Käyttäjinä kansalaiset, yritykset, yhteisöt, viranomaiset, palvelupisteet ja kolmas sektori Toteutus julkisen hallinnon arkkitehtuurilinjausten ja avoimen palveluarkkitehtuurin mukaisesti Tavoitteena viranomaisten, kuntien, koti- ja yrityskäytön etäpalveluratkaisujen yhteentoimivuus Etäpalveluiden hyödyntäminen SADe-ohjelman palvelukokonaisuuksissa ja linkitys tukipalvelujen kehittämiseen Tavoitteena päästä etäpalvelun laajaan käyttöönottoon vuoden 2013 loppuun mennessä (SADe-ohjelma = Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma) 3

4 Käyttäjä- ja palvelutaso 4 4

5 Kansalainen Palvelukartta Kansalaisen palvelut Etäasiointi Moniasiantuntijapalvelut Yhteinen asiakirjojen käsittely Tukipalvelut Asiantuntija videoyhteydellä Etäpalveluhakemisto Asiantuntijat monipistevideoyhteydellä Dokumenttien katselu Asiakas-ajanvaraus Tunnistautuminen Maksaminen Asiantuntijoiden verkkokokous Dokumenttien yhteinen käsittely Resurssien varaaminen Asiointitili Palvelun tuottaja (Valtio, kunnat, kuntayhtymät) Tietovarantopalvelut Palvelun järjestäminen Etäpalvelutuotanto Etäpalvelun Osoite- ja henkilöhakemisto Etäpalvelun palvelu- ja asiahakemisto Resurssihallinta (tilat., laitteet, asiantuntijat) Dokumenttien yhteinen käsittely Asiointitililiittymä Videoyhteys ja monipistevideopalvelu Suoriteseuranra Resurssien hallinnan rekisteri Ulkoiset palveluhakemistot Omat operatiiviset järjestelmät Ensimmäisessä vaiheessa toteutettavat palvelut Resurssien saatavuus Seuraavissa vaiheissa toteutettavat palvelut Palvelua ei toteuteta palvelukokonaisuudessa (muutostarpeet tulee kuitenkin ottaa huomioon) Hajautettu Kansallinen 5 5

6 Aikataulut 6

7 Aikataulujen muuttumista Etäpalveluhankkeen käynnistyessä 2011 tapahtui 2 vaikutuksiltaan merkittävää asiaa Eduskuntavaalit merkitsivät uuden hallitusohjelman tulemista ja sen merkittäviä linjauksia julkishallinnon asiakaspalveluille, etäpalveluhanke sai mandaatin Etäpalveluhankkeen pilottien rahoituspäätökset siirtyivät vuoden 2011 joulukuulle, kun VM:n päätöksenteko-organisaatiota uudistettiin Pilotit saatiin käyntiin vasta 14 kk alkuperäisen tavoite ajankohdan jälkeen 7

8 Ajankäyttö 2011 Vuodesta 2011 tuli merkittävä maakunnallisen yhteistoiminnan kehittämisen vuosi molemmissa maakunnissa Molemmat maakunnat käynnistivät vapaaehtoisen palveluiden kehitystoiminnan kuntien ja alueviranomaisten kesken, joka merkitsi säännöllisiä yhteisiä tapaamisia asioiden edistämiseksi. Keski Suomi sai kilpailuetua siitä, että oli ollut jo ensimmäisessä etäpalvelupilotissa mukana vuonna 2009 Verkostoituminen teki ihmisistä tuttuja toisensa kanssa, jolloin kaikki toiminta oli ja on helpompaa 8

9 Palvelun toteutuksen aikataulu Esiselvitys Pilotoinnin suunnittelu ja hankintasopimukset Maakuntapilotointi Etelä-Pohjanmaa ja Keski-Suomi Valtakunnallisen käyttöönoton suunnittelu Valtakunnallinen käyttöönotto Etelä-Pohjanmaa ja Keski-Suomi Valtakunnallisen käyttöönotto alkaa Kohdearkkitehtuurin määrittely Arkkitehtuurilausunnot Etäpalveluarkkitehtuurin integrointi julkishallinnon kokonaisarkkitehtuuriin Kotikäyttöratkaisujen esiselvitykset Ajanvarausjärjestelmä Ajanvarausjärjestelmä Ajanvarausjärjestelmä esiselvitykset Palvelupisteet Koti - Kunta Kustannushyödyt Analyysi 1 Kotikäyttöratkaisujen suunnittelu Kustannushyödyt Analyysi 2 Ajanvarausjärjestelmä Koti - Viranomainen Kotikäyttöratkaisujen toteutus Videoneuvottelupalveluiden harmonisointi julkishallinnossa (JHS) Ajanvaraus Muut hakemistopalveluiden esiselvitykset hakemistopalveluiden testaukset Palvelualustojen suunnittelu hakemistoratkaisuiden käyttöönotto Viestintä ja markkinointi piloteissa Viestintä ja markkinointi valtakunnallinen käyttöönotto

10 2014 Klusteriryhmä PR6 Koti- ja työpaikkakäyttö projektiryhmä aloittaa PR 5 Valtakunnallinen levittäminen, alueelliset ja paikallinen levittäminen työryhmä 2012 PR1 Viestintäryhmä pj Leni Haavisto/VM Jäsenet; EP&KS-liitot, ESAVI, kunnat, valtion paikallishallinto PR 2 Pilottien ohjausryhmä pj Jarmo Riipinen/VM Jäsenet; osallistuvat kunnat ja viranomaiset toimikausi PR 3 Arkkitehtuuri ja palveluiden määrittelyryhmä pj Jarmo Riipinen/VM Jäsenet; JulkICT, VIP, AHTI, TIERA(?), viranomaisten tietohallinnot, muita? toimikausi projektiryhmä aloittaa PR4 Hallintamalli- ja Rahoitusryhmä pj Teemu Eriksson/VM JulkICT, VIP, Ahti, Tiera (?) ministeriöt, kunnat, muita? toimikausi toimikausi;

11 Haasteita 11

12 Palveluvalikoimat Jo ennen pilottien alkua näkyi se, että maakunnissa toimivat viranomaiset eivät saaneet kaikilta osin tukea palvelusisällöistä He olisivat tarvinneet keskushallinnon etäpalvelustrategiasta lähteneen näkemyksen mitkä palvelut sijoitetaan yhteispalvelupisteisiin etäpalveluna tarjolle Kun sitä ei ollut, tai strategia perustui pelkkien sähköisten palveluihin toimittamiseen suoraan kansalaisille, joidenkin viranomaisten palveluvalikoima jäi liian vaatimattomaksi kuntien asukkaille Panostus viestintään ei lisännyt käyntejä tavoitteiden mukaisiksi kuka tyhjään kauppaan tulisi? 12

13 Ajoitusongelmat Kun viranomaisilla ei ollut näkemystä etäpalvelukanavan käyttökelpoisuudesta Kun viranomaiset keskittyivät omien sähköisten palveluiden kehittämiseen Kun kunnat olivat huolissaan valtion palvelupisteiden häviämisestä kunnasta Etäpalveluhankkeen näkökulmasta se merkitsi, että kunnat ja valtio jäivät odotusmoodiin, eikä siihen voinut vaikuttaa Tarvittiin Asiakaspalvelu2014- hanketta, joka alkoi kehittää lakisääteistä asiakaspalvelua 13

14 Julkishallinnon hankintakiemurat Hankintamielessä ei ole olemassa julkishallintoa, on vain valtio ja on kunnat ja on kuntayhtymät ja on välillistä julkishallintoa Hankkeen pilottien laitehankintojen toteutus vaati uudenlaisen toimitusjärjestelyn VM hankki videoneuvottelulaitteet Hanselpalvelusopimuksella, mutta käyttäjät olivat sekä valtion, että kuntien, että Kelan palvelupisteitä. Muita laitteita ei pystytty hankkimaan palvelusopimuksilla, joihin sisältyi laitteiden asentaminen. 14

15 Julkishallinnon toimitus- ja ylläpitokiemurat Toimitusmielessä ei ole olemassa julkishallintoa, on vain valtio ja on kunnat ja on kuntayhtymät ja on välillistä julkishallintoa Sellaista julkishallinnon organisaatiota, joka olisi voinut sekä toimittaa että vastata laitteiden toimivuudesta, ei löytynyt Pilottien aikana VM:n oma projektiorganisaatio joutui osallistumaan toimituksiin, palveluneuvojien kouluttamiseen ja jopa laitteiden ylläpitoon 15

16 Yhteispalvelupisteiden hankintarajapintaan liittyviä periaatteellisia kysymyksiä / Nykyinen toimitusratkaisu Tilat omistaa kunta ja palveluneuvojat ovat kunnan virkamiehiä Asiointialusta Jonotusjärjestelmä Kuntien vastuuraja LAITTEET KL- Kuntahankinnan sopimuksella Toimittaja/aikataulu? Puhelinpalvelujärjestelmä Palveluhakemistot Asiakaspalvelujärjestelmä Yhteispalvelupiste Kuntien viestintäratkaisu Ajanvaraus järjestelmä Sade-ajanvaraushanke käynnistyy Poliisin ja maistraattien internetajanvaraussovellus Tuleeko, milloin? Yleinen Internet(Ficix) Valtion vastuuraja Poliisi Valtion kytkentäydin OM Oikeusapu Valtakunnalliset VCC Kela Maistraatti TE-toimisto ELY-keskus Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala Valtakunnallinen työlinjan VCC Valtakunnallinen Yrityslinjanlinjan VCC Verohallinto 16

17 Julkishallinnon hankintakiemurat Tarvittavista yhteisistä tietojärjestelmistä ja niiden toteuttamisesta oli hyvä etukäteiskäsitys Akuutein oli alusta lähtien toisaalta yhteispalvelupisteen videoneuvottelulaitteen varaaminen toisaalta viranomaisen palveluhenkilön ajan varaaminen eli ajanvarausjärjestelmä Etäpalveluhankkeessa haettiin ratkaisua, joka hyödyntäisi jo laajamuotoisesti julkishallinnossa käyttöön otettua palvelua, jolloin voitaisiin keskittyä käyttäjäkeskeiseen palveluiden suunnitteluun Tällaiseksi osoittautui VYVI palvelu 17

18 Pilvipalvelut Etäpalveluissa tarvitaan yhteisiä tietojärjestelmiä, kuten ajanvaraus, mutta niitä on useita muita Ne tulee olla keskitetysti hallinnoituja ja tehtävän hankaluudesta huolimatta niille haetaan etäpalveluhankkeen kuluessa hallinnoijataho 18

19 Tekniset haasteet Etäpalveluhankkeessa on yhdistynyt projektihallintamielessä 2 täysin vastakkaista osaaluetta; Asiakaspalvelutarpeiden ymmärtäminen ja tapa saada parhaat asiantuntijat, palveluneuvojat ja viranomaisten asiakaspalvelijat ne tuottamaan (Living Lab metodi) Toisaalta teknisten järjestelmien sellainen osaaminen, että syntyy ennen toteuttamattomia uusia ratkaisuita uuteen asiakaspalvelutapaan Molemmat vaativat aikaa, ensimmäinen kykyä kuunnella, toinen kiireetöntä paneutumista 19

20 Kiitos Jarmo Riipinen Projektipäällikkö, DI puh

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot

YHTEISPALVELUN LAAJENTAMISHANKE Etäpalveluprojektin loppuraportti

YHTEISPALVELUN LAAJENTAMISHANKE Etäpalveluprojektin loppuraportti YHTEISPALVELUN LAAJENTAMISHANKE Etäpalveluprojektin loppuraportti LIITE 1 Pilottiympäristöjen palvelut LIITE 1 Pilottiympäristöjen palvelut SISÄLLYS 1 JÄRJESTELMIEN PILOTOINNIN LÄHTÖKOHDAT JA REUNAEHDOT...

Lisätiedot

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta Maistraattien sähköisen asioinnin strategia 2012 2015 MAISTRAATTIEN OHJAUS- JA KEHITTÄMIS- YKSIKKÖ 3/2012 Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja

Lisätiedot

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 1 Johdanto...2 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet...2 1.2 Ajanvarauksen käsitteet ja määritelmät...3 2 Ajanvarauspalvelun kuvaus...7 2.1 Sähköinen ajanvaraus...7

Lisätiedot

Yhteispalvelun laajentamishankkeen loppuraportti. Hallinnon kehittäminen

Yhteispalvelun laajentamishankkeen loppuraportti. Hallinnon kehittäminen Yhteispalvelu 2010 Yhteispalvelun laajentamishankkeen loppuraportti 31/2010 Hallinnon kehittäminen Yhteispalvelu 2010 Yhteispalvelun laajentamishankkeen loppuraportti Valtiovarainministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

Sähköisiä palveluita kunnille ja kuntalaisille. Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe-ohjelma)

Sähköisiä palveluita kunnille ja kuntalaisille. Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe-ohjelma) Sähköisiä palveluita kunnille ja kuntalaisille Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe-ohjelma) Oppijan (OKM) Osallistumisympäristö (OM) Etä (VM) Rakennetun ympäristön ja asumisen

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.93

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.93 Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri v.1.93 Muutoshistoria: 0.1 9.8. 2010 Ensimmäinen versio, Markku Laaksoharju, Pauli Kilpikivi 0.4 1.10.2010 Sisältö rakenteeseen, Markku Laaksoharju

Lisätiedot

Kansalaisen yleisneuvontapalvelu

Kansalaisen yleisneuvontapalvelu Kansalaisen yleisneuvontapalvelu Loppuraportti 29.2.2012 9/2012 Hallinnon kehittäminen Kansalaisen yleisneuvontapalvelu Loppuraportti 29.2.2012 Valtiovarainministeriön julkaisuja 9/2012 Hallinnon kehittäminen

Lisätiedot

Asumisen ja Rakentamisen epalvelut

Asumisen ja Rakentamisen epalvelut Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma Asumisen ja Rakentamisen epalvelut 1 Hallitusohjelma sekä Asumisen ja Rakentamisen epalvelut Viestintä Julkisin varoin tuotettuja tietovarantoja avataan

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma/sosiaalinen kuntoutus ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KOUVOLAN KAUPUNGIN YHTEISPALVELUPISTEISSÄ

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma/sosiaalinen kuntoutus ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KOUVOLAN KAUPUNGIN YHTEISPALVELUPISTEISSÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma/sosiaalinen kuntoutus Lintinen-Hietaniemi Satu ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY KOUVOLAN KAUPUNGIN YHTEISPALVELUPISTEISSÄ Opinnäytetyö 2012 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä. Toteutussuunnitelma

Kansallinen palveluväylä. Toteutussuunnitelma Julkisen hallinnon ICT-toiminto 2.9.2013 Kansallinen palveluväylä Toteutussuunnitelma Versio 0.6 Päiväys 2.9.2013 Julkisen hallinnon ICT-toiminto 2.9.2013 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 2 Kehittämiskohteiden

Lisätiedot

TORI-hankkeen arviointi Toinen arviointi 1.9.2014

TORI-hankkeen arviointi Toinen arviointi 1.9.2014 TORI-hankkeen arviointi Toinen arviointi 1.9.2014 Toinen väliraportti Sisällysluettelo Tämän raportin yhteyshenkilöt ovat: Janne Vesa Management Consulting Tel: + [358] 207 603 512 janne.vesa@kpmg.fi Heikki

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS 3.12.2009 TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS Versio Kuvaus Muutos/pvm Laatija 0.1 Tietojärjestelmät alatyöryhmän loppuraportin 29.11.2009 Sirpa Mäntynen/työryhmä ensimmäinen versio LUONNOS 1.0

Lisätiedot

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Valtion IT-palvelukeskukset

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Valtion IT-palvelukeskukset Tuloksellisuustarkastuskertomus Valtion IT-palvelukeskukset Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 3/2013 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 3/2013 Tuloksellisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen Esimerkkikohde: Kotihoidon palvelut ja niitä tukevien sovellusten kehittäminen Julkaisija: Keski-Suomen liitto

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintäohje

Kuntien verkkoviestintäohje Kuntien verkkoviestintäohje Toimittanut Pi Krogell-Magni Kirjoittajat Tony Hagerlund Johanna Ilves Teija Järvelä Pi Krogell-Magni Alina Kujansivu Leena Kuupakko Tommy Lahti Päivi Lazarov Eija Marttila

Lisätiedot

Ruotsinkielisen sähköisen palvelun kehittäminen pääkaupunkiseudulla

Ruotsinkielisen sähköisen palvelun kehittäminen pääkaupunkiseudulla Ruotsinkielisen sähköisen palvelun kehittäminen pääkaupunkiseudulla Sisältö Lukijalle 3 Esitys ruotsinkielisen sähköisen palvelun kehittämiseksi pääkaupunkiseudulla 4 1 Ruotsinkielinen alueellinen asukasportaali

Lisätiedot

Asiakaspalvelu. - Yhdessä palvelut lähelle. Julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen loppuraportti. Hallinnon kehittäminen

Asiakaspalvelu. - Yhdessä palvelut lähelle. Julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen loppuraportti. Hallinnon kehittäminen Asiakaspalvelu 2014 - Yhdessä palvelut lähelle Julkisen hallinnon asiakaspalvelun kehittämishankkeen loppuraportti 14/2013 Hallinnon kehittäminen Asiakaspalvelu2014 Yhdessä palvelut lähelle Julkisen hallinnon

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON LAAJAN VÄESTÖPOHJAN ERITYISPALVELUIDEN TUOTANNON ORGANISOINTI HANKE KESKI-SUOMEN SUOMEN YHTEISTOIMINTAMALLI: HARRI HALTTUNEN

SOSIAALIHUOLLON LAAJAN VÄESTÖPOHJAN ERITYISPALVELUIDEN TUOTANNON ORGANISOINTI HANKE KESKI-SUOMEN SUOMEN YHTEISTOIMINTAMALLI: HARRI HALTTUNEN RAPORTTEJA 18 KESKI-SUOMEN SUOMEN YHTEISTOIMINTAMALLI: SOSIAALIHUOLLON LAAJAN VÄESTÖPOHJAN ERITYISPALVELUIDEN TUOTANNON ORGANISOINTI HANKE HARRI HALTTUNEN Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen tietopalvelustrategia 2012-2016

Maanmittauslaitoksen tietopalvelustrategia 2012-2016 Maanmittauslaitoksen tietopalvelustrategia 2012-2016 MAANMITTAUSLAITOS 2011 Maanmittauslaitos Tietopalvelustrategia 2012-2016 Kuvailulehti Julkaisun päivämäärä Tekijät TIETO-tiimi: Asta Varonen, Riitta

Lisätiedot

Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman vaikuttavuusarviointi

Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman vaikuttavuusarviointi Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman vaikuttavuusarviointi 2005 12.4.2006 2 HALLITUKSEN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMAN VAIKUTTAVUUSARVIOINTI 2005 1 Tietoyhteiskuntaohjelman tavoitteet Tietoyhteiskuntaohjelma

Lisätiedot

Palveluhakemisto-esiselvitys

Palveluhakemisto-esiselvitys 1 Palveluhakemisto-esiselvitys Hyvinvointipalvelusuunnittelu palvelukokonaisuus SADe-SOTE Virve Jokiranta 12/2011 2 Taustaa Tiivistelmä Sisällysluettelo 1. Nykytilan kuvaus... 6 1.1. Internetin käyttö...

Lisätiedot

Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistukseen liittyen

Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistukseen liittyen 22.8.2013 1(1) Kysely kunnille kuntalain kokonaisuudistukseen liittyen Taustatiedot 1. Kuntanumero: 167 2. Kunta: Joensuu 3. Maakunta: Pohjois-Karjala 4. Kuntakokoluokka: a. 1= Alle 2000 as. b. 2= 2000

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

Tuomas Karhu KAJAANIN KAUPUNGIN SÄHKÖISTEN ASIOINTIPALVELUJEN KEHIT- TÄMINEN

Tuomas Karhu KAJAANIN KAUPUNGIN SÄHKÖISTEN ASIOINTIPALVELUJEN KEHIT- TÄMINEN Tuomas Karhu KAJAANIN KAUPUNGIN SÄHKÖISTEN ASIOINTIPALVELUJEN KEHIT- TÄMINEN Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Tradenomi Tietojenkäsittely 29.4.2012 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusalaa Luonnontiede

Lisätiedot

SAD-ohjelma: avoimen lähdekoodin toimintamalli. 1 Yleistä TOIMINTAMALLI. JulkICT-toiminto 19.12.2012

SAD-ohjelma: avoimen lähdekoodin toimintamalli. 1 Yleistä TOIMINTAMALLI. JulkICT-toiminto 19.12.2012 TOIMINTAMALLI JulkICT-toiminto 19.12.2012 SAD-ohjelma: avoimen lähdekoodin toimintamalli 1 Yleistä Tämä dokumentti on valtiovarainministeriön koordinoiman Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman

Lisätiedot