Viestintäalan muutostekijöitä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestintäalan muutostekijöitä"

Transkriptio

1 Viestintäalan muutostekijöitä Esiselvitys Viestinnän Keskusliiton strategiatyöhön

2 2

3 3 Sisällysluettelo viestintäalan muutostekijöitä Esipuhe 5 Johdanto 6 Viestintäalan muutostekijöitä 8 Mainonnan kohdentaminen ja mittaaminen tehostuvat. 10 Kuluttajan ja tuottajan roolit sekoittuvat 12 Liiketoimintaympäristön muutosvauhti kiihtyy 16 Innovointi ei ole vaihtoehto vaan välttämätöntä 18 Asiakkaiden erityistarpeet huomioitava. 20 Mainonnan volyymi kasvaa ja mainontatavat monipuolistuvat 22 Kuluttajat tietoisia ja yhä vaativampia 26 Verkostoitumisen merkitys kasvaa 30 Yhteenveto muutostekijöistä 32 Johtopäätökset 34

4 4

5 5 Esipuhe viestintäalan muutostekijöitä Selvitys on osa Viestinnän Keskusliiton strategia- ja tulevaisuusryhmän ohjauksessa tehtävää laajempaa viestintätoimialan tulevaisuuskartoitusta ja strategiatyötä. Lähtökohtana on ollut tarve koko viestintäalan kattavan toimialastrategian uudistamiselle. Edellinen laajempi toimialan strategiatyö valmistui Viime vuodet muutosvauhti viestintäalalla on ollut reipasta ja toimiala onkin monien uusien haasteiden edessä. Tarve uudelle analyysille on siten ilmeinen. Tässä selvityksessä tarkastellaan Suomen viestintäalan muutostekijöitä ja ennakoidaan tulevaisuuden kuluttajan tarpeissa tapahtuvia muutoksia. Alan toimijat kohtaavat esitetyt muutostekijät kukin omalla tavallaan ja niiden vaikutus toimintaan vaihtelee. Selvityksen tarkoitus on haastaa ja herättää keskustelua viestintäalan strategiatyön pohjaksi. Toivomme, että selvitys palvelee myös laajemmin toimialaa ja sen sidosryhmiä ja että se voitaisiin hyödyntää myös yritysten omassa kehitystoiminnassa. Selvityksen on toteuttanut Ideanin työryhmä jäseninään Mikko-Pekka Hanski, Anu Kankainen, Kalle Snellman ja Santtu Toivonen. Hanski ja Kankainen ovat käyttäjäkeskeisen tutkimuksen uranuurtajia Suomessa. Snellman ja Toivonen ovat kokeneita markkinaanalyytikoita. Selvityksen toteutuksessa on yhdistetty käyttäjäkeskeisen tutkimuksen sekä markkina-analyysin menetelmiä. Selvityksen ulkoasun on toteuttanut Ideanin Lauri Rauhanen. Raportin tiedot on kerätty ja analysoitu loka-marraskuussa Helsingissä 10. joulukuuta 2008 Helene Juhola K e h i t y s j o h t a j a, V i e s t i n n ä n Keskusliitto

6 6 Johdanto Esiselvitys on osa Viestinnän Keskusliiton koordinoimaa prosessia, jonka tavoitteena on luoda koko viestintäalan tulevaisuuden kattava toimialastrategia. Esiselvityksessä muodostetaan näkemys merkittävimmistä viestintäalan kehitykseen vaikuttavista muutostekijöistä, jotka ohjaavat valintoja strategiatyön myöhemmissä työvaiheissa. Esiselvityksen tulokset pohjautuvat Ideanin syksyllä 2008 toteuttamaan markkina-analyysiin ja edelläkävijätutkimukseen. Markkina-analyysi Markkina-analyysissä tunnistettiin keskeisiä ja ajankohtaisia viestintäalan muutostekijöitä. Tavoitteena oli löytää erityisesti sellaisia muutostekijöitä, joiden voi olettaa edustavan orastavaa laajempaa muutostrendiä. Signaaleja ja esimerkkejä haettiin sekä Suomesta että ulkomailta. Markkina-analyysi pohjautuu osittain Ideanin Trendscoop-palveluun, jossa on kartoitettu laajasti digitaalistumiseen liittyviä muutostrendejä eri toimialoilla. Tätä analyysiä laajennettiin tutustumalla viestintäalan ajankohtaiseen tutkimusaineistoon. Analyysiä jatkettiin haastattelemalla valikoituja viestintäalan asiantuntijoita. Asiantuntijoille esiteltiin Ideanin analyytikkojen muodostama alustava näkemys keskeisistä muutostekijöistä. Muutostekijälistaa muokattiin ja täydennettiin haastatteluiden tulosten perusteella. Markkina-analyysin lopputuloksena syntyi lista keskeisistä muutostekijöistä, joka toimi pohjana edelläkävijähaastatteluille. Edelläkävijähaastattelut Esiselvityksessä huomioitiin median kuluttajia, asiakkaita, tekijöitä ja käyttäjiä, jotka ovat omalla toiminnallaan edelläkävijöitä Suomessa. Edelläkävijöiden on todettu olevan hyviä yhteistyökumppaneita tulevaisuuteen orientoituneessa tarvetutkimuksessa. He toimivat MITprofessorin, von Hippelin, mukaan tarpeiden ennustuslaboratoriona ja pystyvät kuvaamaan vaatimuksia ja ideoita yksittäisiin tuote- tai palvelukonsepteihin liittyen. Edelläkävijöiden tämän päivän toimintatavat ja ideat muuttuvat tulevaisuudessa isompien käyttäjäryhmien tarpeiksi. Edelläkävijöitä on harvassa, mutta heidät tunnistetaan niin kutsutulla pyramidimenetelmällä. Menetelmän alkuvaiheessa identifioidaan tulevaisuuden trendejä, kuten tässä tutkimuksessa tehtiin markkinaanalyysin ja sitä edeltävän taustatyön avulla. Seuraavaksi trendille etsitään edelläkävijä hyödyntäen asiantuntijaverkostoja. Kolmanneksi verkoston jäsenet kertovat, tietävätkö he trendiä parhaiten edustavia henkilöitä tai kokevatko he itse olevansa sellainen tiettyjen kriteerien mukaan. Verkostojen kautta tunnistetaan todellinen edellä-

7 7 kävijä (lead user) ja tutkijat pääsevät verkostonpyramidin huipulle. Idean haastatteli ja havainnoi kymmentä erilaista viestinnän edelläkävijää luonnollisissa käyttöympäristöissä. Lisäksi edelläkävijät täyttivät muutaman media-alan ammattilainen, joka vapaa-aikanakin tuottaa sisältöä sosiaalisessa mediassa vaativa ja valikoiva median kuluttaja, muttei aktiivinen sosiaalisen median käyttäjä maahanmuuttaja Venäjältä, joka on vaativa ja valikoiva median kuluttaja edelläkävijä oppimateriaalijulkaisemisessa edistyneiden mainoskampanjoitten tekijä aktiivinen sosiaalisen median käyttäjä päivän ajan päiväkirjaa. Edelläkävijät kuvasivat ja näyttivät Ideanin tutkijalle, miten he tällä hetkellä kuluttavat eri medioita tai ovat vuorovaikutuksessa median kanssa. Tutkija pyysi edelläkävijöitä lisäksi kertomaan, minkälaisia innovatiivinen mainostaminen ja asiakaskohtaaminen. Mainonnan ammattilainen uusi televisio ja sähköinen broadcasting. Alan ammattilainen joka miettii uusia liiketoimintamalleja kokenut digitaalisen median sisällöntuottaja, mutta myös alan verkostoituja toiveita ja odotuksia heillä on tulevaisuuden viestintävälineitä kohtaan. Tutkimukseen osallistuneet edelläkävijät olivat vuotiaita ja edustivat taustaltaan kymmentä eri profiilia: kuluttaja, joka pyrkii vaikuttamaan kulutuksellaan ja asenteillaan verkossa ja verkostoituu sen takia viestintäalan muutostekijöitä Tutkimukseen osallistuneet edelläkävijät edustivat taustaltaan kymmentä eri profiilia. Esiselvitystyön vaiheet

8 8 Viestintäalan muutostekijöitä Viestintäalan yritykset ovat kohtalaisen yksimielisiä siitä, että alalla tapahtuu merkittäviä muutoksia. Vaikka muutosten suunnasta, aikataulusta ja voimakkuudesta ei ole jaettua näkemystä, voidaan olettaa, että nykyinen taloustilanne tulee vahvistamaan ja nopeuttamaan kehitystä. Viestintäala koostuu suuresta joukosta erilaisia yrityksiä, joille kaikille muutosodotukset ovat yksilöllisiä. Tässä selvityksessä on pyritty löytämään muutostekijöitä, jotka heijastuvat mahdollisimman laajasti viestintäalan eri alueille. Viestintäalan yritykset ovat viime vuosina menestyneet keskimäärin hyvin perinteisillä tuotteillaan ja palveluillaan. Ulkopuolinen voisikin päätellä, ettei digitalisoitumisella ole ollut merkittävää vaikutusta viestintäalan toimijoiden liiketoimintaan. Perinteisesti viestintäalalla saavutettu asema on ollut tulevaisuuden menestyksen keskeinen tekijä. Merkittäviä uusia toimijoita on syntynyt lehtien, televisio- ja radiokanavien, painotalojen ja kustantajien joukkoon vain suurin panostuksin. Toisaalta Suomen pienelle kielialueelle on ollut vähemmän tunkua kuin useille muille markkinoille. Kaikesta huolimatta viestintäala on monella tavalla risteyksessä. Tämä on tiedostettu useimmissa alan yrityksissä, mistä ovat merkkinä jatkuvasti kasvaneet panostukset uusiin palveluihin, sekä erilaiset alan yritysjärjestelyt. Kuluttajien tottumusten kannalta viestintäala joutuu palvelemaan karkeasti ottaen ainakin kahta toisistaan poikkeavaa segmenttiä. Näistä ensimmäinen, jonka muodostaa varttuneempi kuluttajakunta, on enemmän sinut perinteisen kuin verkkomedian kanssa. Nuorempi sukupolvi taas on kasvanut maailmassa, jossa verkko toimii usein kaikkein keskeisimpänä kanavana mediasisältöön. Ei ole syytä olettaa, että verkon parissa kasvanut väestö jossain vaiheessa kasvaa aikuiseksi ja omaksuu esimerkiksi sanomalehden lukemisen päivärutiinikseen, ellei se ole sitä tehnyt jo nuorena. Raportissa esitettyjen muutostekijöiden lisäksi on olemassa useita muita nousevia teemoja. Yksi näistä on ympäristö ja ekologisuus. Ympäristöasiat ovatkin nousemassa puheenaiheeksi viestintäalalla. Yhä useammassa yrityksessä mietitään keinoja lisätä ekotehokkuutta, jolla säästetään energiaa ja materiaalia.

9 9 viestintäalan muutostekijöitä ILMIÖITÄ JA SIGNAALEJA TEKNOLOGIA Avoimet standardit Avoin innovointi Bioteknologia Digitalisoituva elämänhallinta Digitaalinen jalanjälki GPS Infoähky Mash-up Mobiili-internet Nanoteknologia Online-video Paikkatieto Personointi Place shifting Reality mining RFID Sosiaalinen media Tekoäly Tiedon aggregointi Time Shifting Ubiikkiteknologiat Web2.0 Virtuaalimaailmat VoIP YHTEISKUNTA, DEMOGRAFIA JA POLITIIKKA Digitalisoituminen Downshifting Etätyö Globalisaatio Hengellisyys Ikääntyminen Ilmastonmuutos Individualismi Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö Julkkispoliitikot Kaupungistuminen Making things Merkityksen etsiminen Mielenrauha Nationalismi Paikallisuus Päivityskulttuuri Riskienvälttely Siirtolaisuus Teknologiapelko Uusioperheet Virtuaaliprotestit Ydiperheen hajoaminen Yhteisöllisyys Ympäristötietoisuus TALOUS Brändiliittoumat Datan visualisointi Digitaalinen raha Fokusointi Huomiotalous Ilmaisuus Konvergenssi Long tail, Läpinäkyvyysvaatimus Markkinapolarisaatio Osaamisvaje Pankkikriisi Regulaation kasvu Ruuan kallistuminen Taantuma Työvoiman liikkuminen Verkottunut riski Vertaisverkkolainaaminen Yksi globaali valuutta Yritys2.0

10 10 Viesti menee perille Mainonnan kohdentaminen ja mittaaminen tehostuvat. Mainonnassa höydynnetään entistä laajemmin verkon ja muun teknologian tarjoamia mahdollisuuksia. Keskeisiksi tekijöiksi nousevat mainonnan kohdentaminen sekä mainonnan tulosten osoittaminen mainostajalle. Verkkoliikenteen seuraamisesta on muutamassa vuodessa tullut osa yhä useamman yrityksen jokapäiväistä toimintaa. Tuotteiden ja palveluiden ostoa ja käyttöä pystytäänkin mittaamaan aiempaa paremmin. Samalla kasvavat myös ymmärrys ja odotukset mediamainonnan mittaamisesta. Tämän johdosta mainostajat tulevat jatkuvasti yhä vastaanottavammiksi sellaisille mainosmuodoille, joissa pystytään osoittamaan mainonnan tuloksia yhä tarkemmin. Samanaikaisesti mainosmedioiden kohderyhmät ovat tarkentuneet median käytön pirstaloituessa. Mainostajan ihannemaailmassa mainokset on mahdollista kohdentaa vain ja ainoastaan yrityksen palveluiden ja tuotteiden potentiaalisiin ostajiin. Mediamyyjän ihannemaailmassa mainosmedia myydään mahdollisimman kalliilla. Kummankin osapuolen etuna olisi siis pystyä jaottelemaan asiakkaita niin tarkasti kuin mahdollista. Tietotekniikka tarjoaa tähän työkaluja. Periaatteessa esimerkiksi sanomalehti voisi personoida jokaiselle asiakkaalleen omannäköisen lehden, jossa olisi sisältö ja mainonta personoitu kullekin asiakkaalle sopivaksi. Kalliin merkkiauton myyjä voisi kohdentaa mainoksensa ainoastaan tietyille maantieteellisille alueille, joilla asuu oletettavasti ostovoimaisia asiakkaita. Mainonnan hinnoittelu monipuolistuu Mainonnan tarkka kohdentaminen mahdollistaa paremman osumatarkkuuden ja siten sen arvo mainostajan näkökulmasta nousee. Tämän seurauksena mainosmedialle avautuu uusia hinnoitteluperusteita. Jos lisäksi pystytään tarkasti osoittamaan mainonnan tulokset, voidaan mainosmedia hinnoitella tulospohjaisesti. Mainostajan kannalta etuna on tällöin mainoskulujen ennakoitavuus ja riskittömyys, koska maksu riippuu suoraan todennetuista tuloksista. Mainonnan kohdentaminen ja tulosten osoittaminen perustuu mainosmuotojen ja niiden mittaamisen kehittymiseen. Mobiililaitteet ovat tässä muutoksessa keskeisessä roolissa. Tämä kaikki edellyttää uutta osaamista mainonnan tarjoajalta. Median toimijoiden keskeinen kehittämisalue onkin osaamisen uudistaminen. Vaikutus viestintäalalle: mainonnan hinta nousee per kontakti mainonnan hinnoittelutavat muuttuvat verkkomainonnan tehokas mittaaminen luo painetta uudistaa myös perinteisten medioiden mainonnan tuloksellisuuden mittaamista mainonnan myyjältä odotetaan yhä syvempää asiantuntemusta uusien mainosmuotojen suhteen monikanavaisen mainonnan tehokkuus eri välineissä täytyy osoittaa numeroin sosiaalinen media haastaa tai täydentää mainostamista perinteisessä mediassa

11 11 Edelläkävijät kertovat, visioivat ja tekevät... Jos pystymme mallintamaan tuotteemme osto/ käyttötiheyttä muutenkin niin haluamme myös mitata miten mainoskampanjamme vaikuttavat siihen Tää meidän palvelun käyttötiheyttä kuvaava käppyrä on aina samanlainen eli pystytään ennustamaan ne piikit mutta sitten nuo muut piikit tuolla on mainoskampanjoiden aiheuttamia eli pystytään mittaamaan niiden vaikutusta tosi hyvin miten meidän kampanjat toimii. Välittömästi ja pitkällä ajalla. Edistyneiden mainoskampanjoiden tekijä Saamme etuja ja yllätymme positiivisesti verkkomainonnasta Meidän asiakkaalla oli haaste saada lisää palveluunsa käyttäjiä ja levittää siitä ilmaisnäytteitä. Ajateltiin että verkko voisi auttaa siinä. Tavoitettiin rekisteröitynyttä asiakasta kolmen viikon aikana. Periaatteessa 0 euron mediakustannuksilla. Ainoa tapa miten pääsi siihen kampanjaa mukaan oli kaverin kutsusta. Ohitettiin perinteinen mediakustannus tällä tapaa. Lopullinen myyntitulos oli 8 kertaa kustannustehokkaampi kuin vertaillut tavat mainostaa jotka asiakkaamme oli tehnyt. Innovatiivinen mainostaminen ja asiakaskohtaaminen; mainonnan ammattilainen viestintäalan muutostekijöitä Verkkomainonnassa mitattavuus on helppoa. Ja ne markkinatoimet ovat kustannustehokkaita. Verkkomainonta myös kaventaa pienten ja suurten toimijoiden kuilua. Pienetkin toimijat voivat saada aikaa verkossa asioita. Innovatiivinen mainostaminen ja asiakaskohtaaminen; mainonnan ammattilainen Tämä meidän TV-mainos oli hyvin voimakas. Meille tulvi siitä palautetta että ihana mainos, ja se levisi netissä ja ihmiset haluavat tietää miten tarina jatkuu, ja mikä toi musiikki oli. Keskustelupalstoilla ihmiset puhui siitä. Monet on sanonut että mainos jonka haluan nähdä uudestaan ja uudestaan. Kun päästään hienoon tarinankerrontaan ja onnistuessaan se toimii. Tästä käppyrästä näkee miten se teki piikin meidän palvelun käytössä. Mainonnan aina pitää toimia kaupallisesti, ja sen mittaaminen on tärkeää. Edistyneiden mainoskampanjoitten tekijä

12 12 Osaaminen erottuu Kuluttajan ja tuottajan roolit sekoittuvat. Toive maineesta ja kunniasta, joskus jopa rahallisesta korvauksesta, ajaa kansalaiset tuottamaan ja jakamaan mediasisältöä. Samalla kuluttajien kehittyvä laiteympäristö luo uudenlaisia osallistumisen muotoja. Ottamalla kuluttajat mukaan tuotanto- ja sisällönjakoprosesseihin ammattituottajat tiivistävät suhdettaan asiakkaisiin, tuottavat laajakatseisempaa materiaalia sekä mahdollistavat kustannussäästöjä. Tulevaisuudessa merkitystä on sillä, miten kiinnostavaa sisältöä tuotat, ei sillä mitä käyntikortissasi lukee. Tulevaisuudessa viestintäalan toimijoiden määrä kasvaa. Erityisilmiönä on yksityishenkilöiden ja heistä koostuvien vapaamuotoisten yhteisöjen toiminta kuluttajaroolin lisäksi sisällöntuottajan ja jakajan roolissa. Sisällöntuotannon jakaantumisella on vaikutusta toimittajien työn sisältöön ja vaatimuksiin. Toimittajan työssä korostuu kyky koota monipuolisesti eri näkökulmat laadukkaaksi yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Lisäksi toimittajan tulee tietää minkälainen sisältö sopii mihinkin mediaan. Tämän taidon merkitys korostuu monikanavaisessa viestinnässä. Keskeistä on myös mediajuonen rakentaminen, eli dramaturginen taito sekä eri subjektiivisten näkökulmien tuominen siihen. Sosiaalinen media toimii pitkälti mainosrahoitteisuuden ympärillä. Mainostajat ovat kiinnostuneita eniten käyttäjiä houkuttelevista palveluista miljoonien silmäparien toivossa. Mainosrahoitteisuus ei kuitenkaan riitä kannattamaan kaikkia sosiaalisen median palveluita, ja onkin odotettavissa, että niiden määrä laskee lähivuosina siten, että toimivimmat jäävät jäljelle. Lisäksi mainosrahoitteisuuden rinnalle on keksittävä uusia liiketoimintamalleja. Palkitsemalla monipuolisempaa sisältöä Suurten käyttäjämassojen houkuttelemiseksi useat palvelut jopa maksavat käyttäjille sisällöntuotannosta ja muusta osallistumisesta. Ilmiötä kuvaa joukkoistaminen (engl. crowdsourcing) ja käyttötuotanto (engl. produsage, yhdistelmä sanoista production ja usage). CNN:n ireport.com on hyvä esimerkki tästä ilmiöstä viestintäalalla. Voidaan joka tapauksessa kysyä, mitä mieltä verkkopalveluntarjoajan, oli se sitten media-alan toimija tai vaikkapa online-kauppa, on maksaa käyttäjilleen, kun sen pitäisi pikemminkin pystyä rahastamaan heitä. Vastaukset ovat tapauskohtaisia: Tutkiva journalisti haluaa reaaliaikaista materiaalia onnettomuuspaikalta, online-kirjakauppa nostaa tiettyjä nimikkeitä lukijoiden kirja-arvioiden perusteella yms. Yhteistä näille on, että kansan syvissä riveissä on voimaa, jolla voidaan saavuttaa asioita, mitä yrityksen omilla työntekijöillä tai edes yhteistyöverkostoilla ei saataisi aikaan. Tulevaisuuden työntekijöille verkostoissa toimiminen on helpompaa, koska he ovat kasvaneet niihin jo ennen työelämänsä alkamista. Vaikutus viestintäalalle: toimittajien työn sisältö ja osaamisvaatimukset muuttuvat, toimittajan tulee kyetä mm. toimimaan yhteisöissä saadakseen monipuolisia näkökulmia tutkimiinsa aiheisiin ja ylipäätään pystyäkseen itse keskittymään varsinaisen ammattimaisen sisällön tuottamiseen viestintäalalle tulee enenevässä määrin muussakin kuin perinteisen kuluttajan roolissa toimivia yksityishenkilöitä ja yhteisöjä, joiden toimintaa on kyettävä hyödyntämään (esim. erottautumalla tai partneroitumalla)

13 13 Edelläkävijät kertovat, visioivat ja tekevät... Verkko mahdollistaa sen että voin toimittajana tuottaa sisältöä sekä työantajani toimesta että yksityishenkilönä Kolumni on lähimpänä blogia oma blogini eroaa (omista lehdissä olevista) kolumneista siten että blogi on lyhyt ja blogi on tehty verkkoon ja se sisältää linkkejä ja blogi ei ole niin harkittu ja viilattu kuin kolumni. Ja blogeja on mahdollista kommentoida. Mutta onhan joillain lehdilläkin omia blogeja.. Media-alan ammattilainen, joka vapaa-aikanakin tuottaa sisältöä sosiaalisessa mediassa Siitä (blogista) on ollut hirveesti hyötyä ammatillisesti koska mun aivot toimii paremmin niin että kun mä kirjoitan jostakin asiasta niin ne jäsentyy paremmin. Ja se on tapa pitää kontaktia ihmisiin. Ja palautteen ansiosta se haastaa kirjoittamaan paremmin. Media-alan ammattilainen, joka vapaa-aikanakin tuottaa sisältöä sosiaalisessa mediassa Uudet helpommat sisällöntuotannon työkalut mahdollistavat että me kaikki voimme tuottaa sisältöä enemmän Työkalut jotka tarjoavat valmiita pohjia (interaktiivisten palveluiden tekoon) kehittyvät. Media-alan ammattilainen, joka vapaa-aikanakin tuottaa sisältöä sosiaalisessa mediassa Tarjoamme työkalut oman TV-kanavan pystyttämiseen nettiin tietyille yhteisöille joilla on tarvetta saada jonkin tapahtuma livenä jakeluun nettiin. Uusi televisio ja sähköinen broadcasting. Alan ammattilainen joka miettii uusia liiketoimintamalleja viestintäalan muutostekijöitä

14 14 Edelläkävijät kertovat, visioivat ja tekevät... Teidän toimittajien täytyy nostaa osaamistasoanne jotta erotutte sisältömassan keskellä ammattitaidollanne Toimittajien pitäisi pitää puoliaan ja olla ylpeitä ammatistaan etteivät lähtisi mukaan kaikkeen tähän sössöön ja pintapuoliseen otsikointiin ja populistiseen keskusteluun. Jos mä olisin toimittaja niin mä lähtisin entistä enemmän siihen tutkivaan ja analyyttiseen. Tekisin laadukkaita juttuja. Innovatiivinen mainostaminen ja asiakaskohtaaminen; mainonnan ammattilainen Kun enemmän tulee sosiaalisen median sisältöä hirveellä vauhdilla mutta toisaalta tarvitaan myös dramaturgista osaamista että miten ammattilaisten ja käyttäjien tuottama materiaali jäsentyy eli ei vain että on teknologinen alusta vaan myös minkälainen on kerronnallinen rakenne. Kokenut digitaalisen median sisällöntuottaja mutta myös alan verkostoituja Täytyy olla mediajuoni, ja eri subjektiivisia näkökulmia siihen aiheeseen. Tässä digitaalinen media voi tarjota rikkaampia, monipuolisempia, havainnollisempia asioita kuin esim. sanomalehti. Kokenut digitaalisen median sisällöntuottaja mutta myös alan verkostoituja Tietty monimedia ja median dramaturgia sekä teknologian ymmärtäminen tarvitaan. Käyttäjät ei voi tietää kaikkee vaan tarvitaan ammattilaisia. Käyttäjiä on hyvä ottaa mukaan mutta tarvitaan ammattilaisia jotka tekee ne sitten oikeesti. Kokenut digitaalisen median sisällöntuottaja mutta myös alan verkostoituja Me tehdään oppikirjoja käyttäjäkeskeisesti. Koko ajan mietitään mikä motivoi oppilaita. Internet vaikuttaa siihen minkälaista tekstiä oppilaat haluavat. Edelläkävijä oppimateriaalijulkaisemisessa Kyllähän kun televisioista katsoo uutiset niin lehdestä huomaa että aika vähän siellä on uutta mutta kyllä sitten ainakin toivoo että joku muu näkökulma tai ulottuvuus olisi lehdessä kun televisioistakin ne tulee niin pintapuolisesti ja nopeesti ettei niitä sen enempää siellä pureksita. Mä toivon että lehti antaa mulle oikeanlaista ja puolueetonta tietoa. En odota että sieltä tulee se draama sieltä. Eikä se ole enää sitä. Kaiken pitää nykyään myydä. -Vaativa ja valikoiva median kuluttaja muttei aktiivinen sosiaalisen median käyttäjä Toimittajien täytyy miettiä minkälainen sisältö toimii missäkin mediassa, ja kun menee verkkoon, tulee vastaan myös lukijat, jotka täytyy ottaa huomioon. Blogi voi olla riittävä, ja saa siihen kommentteja, mutta kun on jotain rikkaampaa sisältöä, niin silloin subjektiiviset näkökulmat ovat tärkeitä. Esimerkiksi avataan lukijoiden henkilökohtaiset näkökulmat verkon kautta.

15 viestintäalan muutostekijöitä 15

16 16 Jättiläisetkin horjuvat Liiketoimintaympäristön muutosvauhti kiihtyy. Viestintäalan liiketoimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa. Uudet teknologiat, kulutuskäyttäytymisen muutokset ja uudet liiketoimintamallit avaavat jatkuvasti uusia mahdollisuuksia, joiden päälle voi rakentaa uusia palveluita ja tuotteita. Samalla perinteiset kilpailutekijät menettävät merkitystään. Luemme päivittäin uutisia palveluista ja tuotteista, jotka mahdollistavat uusia tapoja tehdä asioita. Vaikka vain osa näistä uutuuksista lyö itsensä läpi, muuttuu arkemme sekä kotona että töissä jatkuvasti kiihtyvällä vauhdilla. Lyhyellä aikavälillä muutokset saattavat näyttää rajoittuvan pieneen joukkoon ihmisiä, mutta pidemmän päälle tapahtuu merkittäviä siirtymiä. Tämä muutos luo mahdollisuuksia ja toisaalta myös haasteita viestintäalan yrityksille. Osa muutoksista syrjäyttää tieltään vanhoja rakenteita, osa ei. Keskeistä on kuitenkin olla tietoinen muutoksista ja tarvittaessa reagoida niihin. Perinteiset kilpailutekijät menettävät merkitystään Massapalvelun kehittämisen ja tarjoamisen kynnys on laskenut ja laskee jatkuvasti. Kuka tahansa voi pienin resurssein luoda esim. Facebookin kaltaisen palvelun hyödyntäen avoimia ohjelmointirajapintoja, valmiita ohjelmistokomponentteja sekä vuokralevytilaa. Tämä näkyy paitsi viestintäalan perinteisten yritysten toiminnassa, myös alan ulkopuolella. Kehitys on madaltanut myös kynnystä ylittää toimialarajoja. Median toimija voi halutessaan laajentua esimerkiksi telekommunikaation tarjoajaksi, ja päinvastoin. Käytännössä nämä siirtymät ovat kuitenkin usein vaativia läpiviedä ja edellyttävät sekä taitavaa toteutusta, että oikeaa ajoitusta. Esimerkkejä toimialojen perinteisten rajojen ylittämiseen pyrkivistä yrityksistä löytyy monia. Viime aikoina ovat julkisuutta saaneet erityisesti Nokian, Microsoftin, Googlen ja Applen laajentumiset sisältöpalveluihin. Suurista resursseista ja aikaisemmasta menestyksestä huolimatta menestyminen uusilla liiketoiminta-alueilla ei ole ollut itsestäänselvyys näillekään globaaleille toimijoille. Globaalisuus tuo mukanaan sen, että toimialarajojen murtumisen lisäksi myös valtakuntarajat on entistä helpompi ylittää. Kilpailevat yritykset tulevat nykyään ulkomailta, yhä useammin esimerkiksi Kiinasta. Viestintäalan yritysten tuleekin pyrkiä hyödyntämään omia vahvuuksiaan ennakkoluulottomasti ja yhdistämään niitä uusiin ilmiöihin. Esimerkiksi paikallisuuden uutta nousua odotetaan ja siinä on paljon mahdollisuuksia median toimijoilla, jotka usein ovat alueellisesti vahvoja. Vaikutus viestintäalalle: liiketoiminnassa menestyminen ja nykyisen markkina-aseman säilyttäminen edellyttää jatkuvaa uudistumista ja ympäristön seurantaa kilpailu kovenee jatkuvasti ja uusia massapalveluita syntyy käyttäjät antavat palautetta ja osallistuvat yhä enemmän palveluiden kehittämiseen pienenkin start-up -yrityksen palvelu voi kilpailla kuluttajien media-ajasta isojen tekijöiden kanssa

17 17 Edelläkävijät kertovat, visioivat ja tekevät... Meillä on uuteen teknologiaan perustuva idea jolle etsimme jatkuvasti rahoittajia ja kehitämme uusia liiketoimintamalleja Tarjoamme työkalut oman TV-kanavan pystyttämiseen nettiin tietyille yhteisöille joilla on tarvetta saada jonkin tapahtuma livenä jakeluun nettiin. Meidän strategia ei pyöri meidän sivuston ympärillä vaan enemmän on pyritty kehittämään niitä rajapintoja ja työkaluja jotta meidän tuotteen pystyy integroimaan muihin palveluihin. Ajatuksena on että ihmiset käyttävät meidän työkaluja osana niitä yhteisöjä joissa ne jo on. Ja se sisällön kulutus tapahtuu siellä embedattujen widgettien ja kanavien kautta. Uusi televisio ja sähköinen broadcasting. Alan ammattilainen joka miettii uusia liiketoimintamalleja viestintäalan muutostekijöitä Tulovirrat täytyy löytää monesta pienestä lähteestä mutta peruspalvelut täytyy olla netissä ilmaisia muuten sitä ei kukaan käytä. Uusi televisio ja sähköinen broadcasting. Alan ammattilainen joka miettii uusia liiketoimintamalleja

18 18 Jatkuva uudistuminen Innovointi ei ole vaihtoehto vaan välttämätöntä. Viestintäalan perinteiset liiketoiminta-alueet kohtaavat jatkuvaa painetta liiketoimintaympäristön muutoksessa. Paineet tulevat kahdesta suunnasta: yhtäältä alan sisäinen toimintatapa kokee muutoksia erityisesti globalisaation myötä, toisaalta muiden toimialojen yritykset voivat nykypäivänä helposti laajentua myös viestintäalalle. Tällaisessa kilpailuasetelmassa innovointi ja jatkuva uudistuminen ei ole strateginen vaihtoehto vaan välttämätön toimintatapa. Perinteisesti innovointi on ollut suuremmissa yrityksissä erillisen T&Kyksikön tekemää pitkäjänteistä toimintaa, josta tulee ulos konsepteja tai tuoteaihioita joskus tulevaisuudessa. Näitä aihioita voidaan sitten strategisilla päätöksillä ottaa mukaan yrityksen tuotelinjoille ja kaupallistaa valmiiksi. Tällainen toimintatapa on auttamatta vanhentumassa. Vaikka erilliset T&K-osastot puolustavat paikkaansa tulevaisuudessakin, on sisäistettävä jatkuvan innovoinnin tärkeys yrityksen kaikissa toiminnoissa. Ainoastaan näin yritys pystyy uudistumaan ja siten pysymään mukana kilpailussa. Yli toimialarajojen Vaikka yrityksen tulee keskittyä omaan erityisosaamiseensa, tätä osaamista ei kannata määritellä toimialan kautta. Esimerkiksi Amazon aloitti puhtaasti online-kauppana. Se on kuitenkin edullisten hintojensa, kattavan tarjontansa, on demand painatuksen sekä asiakkaiden tekemien monipuolisten kirja- ja levysuositusten ansiosta kasvanut jättiläiseksi, joka nykyään muun muassa tarjoaa muille yrityksille levytilaa, laskentakapasiteettia ja verkkopalveluita. Viestintäalalla erilaiset perinteiset toimialarajat (sanoma- ja aikakauslehdet, TV ja radio, graafinen ala, sekä kustannusala) ylittävät yhteistyöprojektit voisivat toimia tärkeänä lähtönä kohti avointa ja ennakkoluulotonta innovointia. Avoin innovointi Aina kun on mahdollista, kannattaa pyrkiä avoimeen innovaatioon, eli ideoiden peilaamiseen ja rikastamiseen avoimissa yhteisöissä. Jos kyse ei ole strategisesta tiedosta, jonka ennenaikainen julkistaminen voi vahingoittaa yritystä, voidaan avoimella innovoinnilla päästä suljettua monipuolisempiin lopputuloksiin. Yhteistyöverkostoihin kannattaa mennä mukaan. Vaikutus viestintäalalle: viestintäalan toimijoiden tulee omaksua innovointi oletusarvoiseksi toimintatavaksi toimialarajoja ei kannata kunnioittaa liikaa avoin innovointi on suositeltavaa aina kun mahdollista käyttäjät kehittävät jatkuvasti uusia käyttötapoja, mikä edellyttää palveluiden jatkuvaa uudistamista

19 19 Edelläkävijät kertovat, visioivat ja tekevät... Käytän palveluja oikeastaan väärin Mä käytän Jaikua väärin eli se on tarkoitettu statuspäivityksiin kännykkäversiolla jotta näkyy puhelinmuistiosta onko ihminen vapaa/varattu tai onko puhelin hiljasella mutta se on muuttunut keskustelupalveluksi. Sen käyttöliittymä ei ole paras mahdollinen keskustelupalvelukäyttöliittymä. Media-alan ammattilainen, joka vapaa-aikanakin tuottaa sisältöä sosiaalisessa mediassa Tulevaisuudessa media tulee enemmän kännykkään koska kännyköiden selaimet tulevat enemmän PC-selaimen kaltaiseksi. Eli mobiililaitteilla pystyy seuraamaan samoja asioita kuin PC:llä. iphone on hyvä esimerkki siitä miten se on nettipääte. Sisällön tuleminen mobiiliin mahdollistaa myös automatisoitumisen eli ei tarvitse aina mennä johonkin palveluun vai voi vain lähettää esim. Flickeriin kuvan suoraan ilman että menee sinne palveluun. Media-alan ammattilainen, joka vapaa-aikanakin tuottaa sisältöä sosiaalisessa mediassa Yhtenä elementtinä on myös paikkatieto eli yhdistetään sisältöä ja tietoa siitä missä mä olen. Siitä tulee mielenkiintoisia skenaarioita siitä että mä saan tietoa siitä mikä on juuri siinä paikassa on relevanttia. Siihen liittyy myös paikkasidonnainen mainonta. Media-alan ammattilainen, joka vapaa-aikanakin tuottaa sisältöä sosiaalisessa mediassa Siten asioiden automatisoituminen lisääntyy. Eli mun ei itse tarvi personoida niin paljon asioita vaan se palvelu tekee sen mun puolesta. Esimerkiksi Amazon.com on hyvä esimerkki siitä miten se seuraa mun käyttäytymistä ja ehdottaa siihen liittyviä asioita. Eli jotka ovat mulle relevantteja ja henkilökohtaisia ja hälyttää niistä asioista. Media-alan ammattilainen, joka vapaa-aikanakin tuottaa sisältöä sosiaalisessa mediassa Meillä on uuteen teknologiaan perustuva idea jolle etsimme jatkuvasti rahoittajia ja kehitämme uusia liiketoimintamalleja Esimerkiksi, mikä on teidän rooli ubiikissa yhteiskunnassa? Samoja teemoja tutkitaan ja tehdään useassa eri paikassa jos niitä tehtäisiin yhdessä niin saataisiin paljon enemmän aikaan. Esimerkiksi kukaan ei yksin voi tarjota ubiikkia ympäristöä. Avoimen innovaation ilmapiiri on tärkeä. Verkoston pitäminen viriilinä, innovatiivisena, avoimena ja luottamuksen arvoisena on haastavaa ja työlästä. Kokenut digitaalisen median sisällöntuottaja mutta myös alan verkostoituja viestintäalan muutostekijöitä Kaiken saaminen laiteriippumattomasti siihen välineeseen mihin haluaa. Eli vaikka kännykkään saa jonkun TV jutun minkä on himassa nauhoittanut. Digitaalinen mobiilitv on suuri vitsi. On sillä käyttötarkoitus jossain live jutuissa mutta mieluusti ottaa verkosta sen mitä haluaa minkä on itse nauhoittaunut eikä kato että mitäs sieltä nyt tulee. Pikkuhiljaa ne tulee. Median käytön pitäisi olla semmoista että silloin kun sen haluu. Aktiivinen sosiaalisen median käyttäjä

20 20 Kohderyhmät pienenevät Asiakkaiden erityistarpeet huomioitava. Uusien pienyhteisöjen ja alakulttuurien syntyminen helpottuu yhteisöjen erikoistuessa entisestään. Yhteisöt muodostuvat jonkin intressin ympärille, tai vaikkapa johonkin maantieteelliseen paikkaan. Edelleen, yhteisöjä on liittyen sekä vapaa-aikaan että ammatteihin. Ihmiset kuuluvat samanaikaisesti useaan ryhmään ja vaihtelevat rooliaan useita kertoja päivässä. Tieto yhteisöjen erityispiirteistä helpottaa sisällön ja markkinoinnin kohdentamista ja tekee sen itse asiassa monissa tapauksissa pakolliseksi. Vastavoimana globalisaatiolle ja suuruuden ekonomialle paikallisuus ja yhteisöllisyys ovat nostamassa päätään. Ihmiset haluavat kokea kuuluvansa johonkin ryhmään. Tämä asettaa uusia haasteita palveluntarjoajille: miten palvella kustannustehokkaasti entistä pienempien yhteisöjen tarpeita? Yhteisöt voidaan jakaa kahteen ryhmään, joiden tarpeet ovat olennaisesti erilaiset. Yhtäältä on paikallisia yhteisöjä, joiden jäsenet sattuvat vaikkapa asumaan tai työskentelemään kyseisellä maantieteellisellä alueella. Toisaalta on niin kutsuttuja intressiryhmiä, joiden yhteisöllisyys perustuu jaettuun kiinnostuksen kohteeseen, kuten yhteiseen harrastukseen. Globaalit intressiryhmät Intressiryhmien palveleminen on tähän asti hyötynyt paikallisyhteisöjä enemmän teknologisista innovaatioista, erityisesti internetistä. Samalla intressiryhmien toiminta verkossa on synnyttänyt uutta liiketoimintaa. Esimerkiksi Ningpalvelu, joka tarjoaa helppoja työkaluja omien sosiaalisten verkostopalvelujen kehittämisen ja ylläpitämiseen, on kolminkertaistanut verkostojensa määrän puolessa vuodessa: Huhtikuussa 2008 se käsitti verkostoa, marraskuussa jo Paikalliset yhteisöt Paikalliset yhteisöt ovat jo pitkään kehittyneet entistä tärkeämmiksi kohderyhmiksi. On myös nähtävissä, että myös paikalliset yhteisöt alkavat aiempaa enemmän hyödyntää teknologisia ratkaisuja. Näistä keskeisimpiä lienevät paikkatietoiset ja yleisemmin kontekstuaaliset palvelut, jotka kykenevät huomioimaan muun muassa ihmisen sijainnin. Paikalliset yhteisöt voivat hyödyntää perinteistä mediaa globaaleja intressiryhmiä monipuolisemmin. Heidän toimintansa perustuu ainakin osittain kanssakäymiseen kasvokkain, muun muassa paikalliset tapahtumat ovat olennaisia kanssakäymisen muotoja. Tällöin sisältöä voidaan halutessa jakaa muutenkin kuin verkossa, vaikkapa paperille painettuna. Palveluntarjoajien tulisikin huomioida tämä kanavavalinnoissaan. Kaikesta huolimatta on keskeistä muistaa, että teknologinen kehitys ajaa myös paikallisia yhteisöjä hyödyntämään digitaalisia ratkaisuja entistä enemmän. Vaikutus viestintäalalle: viestintäalalla toimivien tulee vastata yhä useampien ja entistä pienempien ryhmien tarpeisiin, esimerkiksi tarvepainatuksen (engl. on-demand printing), erikoislehtien ja paikkatietoisen sisällönjakamisen muodossa mediamarkkinoiden kilpailun kansainvälistyminen jatkuu, mutta toisaalta myös paikallisen ja fyysisen ympäristön merkitys kasvaa palveluiden tarjoamisessa viestintäalan toimijoilla tulee olla syvällistä näkemystä paikallisista olosuhteista, joko toimimalla suoraan kyseisessä ympäristössä tai verkostoitumalla paikallisten yhteisöjen kanssa palveluiden personointi ja massaräätälöinti lisääntyvät

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta Asunnonvälitys Autokauppa Matka-ala Vaatekauppa Mitä verkossa ympärillämme Logistiset palvelut Pankki- ja vakuuttaminen

Lisätiedot

Media ja mainonta 2010 luvulla

Media ja mainonta 2010 luvulla Media ja mainonta 2010 luvulla VTT Asiakasseminaari 20.9.2010 Anna Viljakainen 2 AGENDA Mediamainonta kansainvälisesti Mediamainonta Suomessa Mediamarkkinoiden kehitystrendit mediaryhmittäin Mediamarkkinoiden

Lisätiedot

Media- alan uusi strategia

Media- alan uusi strategia Mediapolis Matchmaking 5.6.2014 Media- alan uusi strategia Maria Niiniharju Business Development Manager Idean Enterprises Oy Erilaistumisen aikakausi on alkanut Asiakkaiden arki, sisällöntuotanto, sisällön

Lisätiedot

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Aleksi Issakainen, tarjoamapäällikkö, Fonecta

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Aleksi Issakainen, tarjoamapäällikkö, Fonecta Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten Aleksi Issakainen, tarjoamapäällikkö, Fonecta Asunnonvälitys Autokauppa Matka-ala Vaatekauppa Pankki- ja vakuuttaminen Autonvuokraus Mitä verkossa ympärillämme tapahtuu

Lisätiedot

Next Media ja kirjastot Kristiina Markkula, 12/12/2012

Next Media ja kirjastot Kristiina Markkula, 12/12/2012 Next Media ja kirjastot Kristiina Markkula, 12/12/2012 Sisältö Viestinnän Keskusliitto Next Media Kirjastolisenssihanke Kustantajanäkökulma Pilotti Pilotin tuloksia Kuva: Harri Heikkilä, Aalto ARTS Viestinnän

Lisätiedot

Kristina Ruuskanen TV09S1M1

Kristina Ruuskanen TV09S1M1 Kristina Ruuskanen TV09S1M1 1/24 1. Johdanto 2. Digitaalinen markkinointi 3. Digitaalisen markkinoinnin muotoja 4. Suosituimmat digitaalisen markkinoinnin keinot 5. Digitaalisen markkinoinnin käytön syyt

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Cocomms lyhyesti Vahvuuksiamme ovat yritys-, talous-, terveys- ja lääke-

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

Sosiaalinen media työnhaussa

Sosiaalinen media työnhaussa Sosiaalinen media työnhaussa Sosiaalisen rekrytoinnin kanavat Englantilaisen yrityksen Provide vuonna 2012 luoma sosiaalisen rekrytoinnin kompassi (inhunt.fi) Some sopii kaikille ei vain viestintä- ja

Lisätiedot

Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi. Artem Daniliants / LumoLink

Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi. Artem Daniliants / LumoLink Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi Artem Daniliants / LumoLink CEO at LumoLink Verkkokauppa & Web teknologian asiantuntija 13+ vuotta kokemusta Internet liiketoiminnasta 10+ vuotta kokemusta

Lisätiedot

SISÄLTÖMARKKINOINTI. Viestintää uusissa vaatteissa vai markkinointia vanhoissa vaatteissa? @MinnaPerila

SISÄLTÖMARKKINOINTI. Viestintää uusissa vaatteissa vai markkinointia vanhoissa vaatteissa? @MinnaPerila SISÄLTÖMARKKINOINTI Viestintää uusissa vaatteissa vai markkinointia vanhoissa vaatteissa? @MinnaPerila SISÄLTÖMARKKINOINTI JA NATIIVIMAINONTA OVAT NYT IN. MIKSI? Digitaalinen maailma antaa uusia reviirejä

Lisätiedot

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta!

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Viisi totuutta sosiaalisesta mediasta 1. Facebook on uusi Internet. 2. Yritys ei ole enää kuningas. 3. Suosittelu on sosiaalisen median tärkein liiketoimintatavoite.

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

Minun mediapäiväni 2012 kuluttajatutkimuksen yhteenveto. Lisätietoja: kristiina.markkula@vkl.fi

Minun mediapäiväni 2012 kuluttajatutkimuksen yhteenveto. Lisätietoja: kristiina.markkula@vkl.fi Minun mediapäiväni 2012 kuluttajatutkimuksen yhteenveto Lisätietoja: kristiina.markkula@vkl.fi Kuluttajatutkimukset 2012 Mediaan koukuttuminen ja fragmentoitunut media käyttö: edelläkävijänuoret ja nuoret

Lisätiedot

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä 8.2.2010 Paasitorni Verkostot sihteerin ja assistentin työssä ammatilliset yhdistykset kollegat muissa yrityksissä henkilökohtaiset kontaktit

Lisätiedot

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta!

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Viisi totuutta sosiaalisesta mediasta 1. Facebook on uusi Internet. 2. Yritys ei ole enää kuningas. 3. Suosittelu on sosiaalisen median tärkein liiketoimintatavoite.

Lisätiedot

Google AdWords. mainonta tehokäyttöön

Google AdWords. mainonta tehokäyttöön Google AdWords mainonta tehokäyttöön Opi tekemään hakukonemainontaa kuin ammattilaiset. Opas antaa sinulle vinkkejä, kuinka vältät sudenkuopat ja säästät mainoseurojasi sekä kuinka tavoitat asiakkaasi

Lisätiedot

ERKKI HUJANEN MITEN MEDIA TOIMII? Popup Media/Technopolis Oulu 25.8.2015 Erkki Hujanen Kaleva

ERKKI HUJANEN MITEN MEDIA TOIMII? Popup Media/Technopolis Oulu 25.8.2015 Erkki Hujanen Kaleva MITEN MEDIA TOIMII? Popup Media/Technopolis Oulu 25.8.2015 Erkki Hujanen Kaleva KALEVA Suurin media-alan konserni Pohjois-Suomessa tarjoaa asiakkailleen tuoreita uutisia, kiinnostavia juttuja ja hyödyllisiä

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Sosiaalinen media - muuttaako se busineksen? Verkkoajasta suurin osa vietetään sosiaalisissa medioissa.

Sosiaalinen media - muuttaako se busineksen? Verkkoajasta suurin osa vietetään sosiaalisissa medioissa. Sosiaalinen media - muuttaako se busineksen? Verkkoajasta suurin osa vietetään sosiaalisissa medioissa. Petri Karjalainen, myyntijohtaja, Sanoma Suomalaisista 78 % käyttää internettiä viikoittain. 20-30%

Lisätiedot

Lehdistön tulevaisuus

Lehdistön tulevaisuus Lehdistön tulevaisuus Lehtiasiain neuvottelukunnan raportti 17.12.2013 Lehtiasiain neuvottelukunta Toimikausi 2.1.2012 30.4.2015 Yhteistyöfoorumina, jossa painettuun ja sähköiseen julkaisutoimintaan liittyviä

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö Kare Laukkanen Pörssi-ilta Maaliskuu 2007 SanomaWSOY Agenda SanomaWSOY lyhyesti Mediamarkkinat Liiketoiminta Strategiset tavoitteet Kare Laukkanen Maaliskuu

Lisätiedot

Sosiaalisen median hyödyntämisestä tutkimuksessa ja sitä kautta liiketoiminnassa

Sosiaalisen median hyödyntämisestä tutkimuksessa ja sitä kautta liiketoiminnassa Sosiaalisen median hyödyntämisestä tutkimuksessa ja sitä kautta liiketoiminnassa Suomen markkinointitutkimusseuran Sosiaalinen Suomen markkinointitutkimusseuran Sosiaalinen media & web-analytiikka osana

Lisätiedot

Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin. Oskari Lammi

Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin. Oskari Lammi Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin Oskari Lammi 1 Asiakastyytyväisyys mitä ja miksi Asiakas määrittelee hyvän ja huonon palvelun laadun. Jos palvelun laatu ei tyydytä asiakasta, on hänen

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja Tammikuussa 2012 toteutettiin valtakunnallinen Yritys- Suomi lanseerauskampanja. Mikkelin

Lisätiedot

PUSKARADIO. toimii verkossa. - tutkittua tietoa suosittelusta

PUSKARADIO. toimii verkossa. - tutkittua tietoa suosittelusta PUSKARADIO toimii verkossa - tutkittua tietoa suosittelusta Näin pääset alkuun: 1 2 3 +1 PALVELE ASIAKKAITASI suosittelemisen arvoisesti PYYDÄ ASIAKKAITASI KERTOMAAN saamastaan palvelusta hyväksi havaittuun

Lisätiedot

Sosiaalinen media markkinointivälineenä

Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media on hyvä apuväline brändin kannatuksen kasvattamiseksi ja tietoisuuden levittämiseksi. B2B-yrityksessä, jossa sosiaalista mediaa edelleen vain ihmetellään

Lisätiedot

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ Studentum.fi:n tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2013 TIETOA TUTKIMUKSESTA Studentum.fi Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden

Lisätiedot

Sisältömarkkinoinnilla vauhtia pkyritysten. Katri Tanni / Differo Oy Maaliskuu 2014

Sisältömarkkinoinnilla vauhtia pkyritysten. Katri Tanni / Differo Oy Maaliskuu 2014 Sisältömarkkinoinnilla vauhtia pkyritysten kaupan käyntiin Katri Tanni / Differo Oy Maaliskuu 2014 Differosta Autamme yrityksiä jalkauttamaan myynnin puhetta verkkoon sisältöstrategian avulla Differosta

Lisätiedot

Useasti Kysyttyä ja Vastattua

Useasti Kysyttyä ja Vastattua 1. Miksen ostaisi tykkääjiä, seuraajia tai katsojia? Sinun ei kannata ostaa palveluitamme mikäli koet että rahasi kuuluvat oikeastaan kilpailijoidesi taskuun. 2. Miksi ostaisin tykkääjiä, seuraajia tai

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö, merkitys ja vaikutukset Poimintoja tuloksista

Sosiaalisen median käyttö, merkitys ja vaikutukset Poimintoja tuloksista Sosiaalisen median käyttö, merkitys ja vaikutukset Poimintoja tuloksista Kari Elkelä, Itella BI Research series - Tutkimussarja 6/2012 28.6.2012 FOR INTERNAL USE ONLY VAIN SISÄISEEN KÄYTTÖÖN Television,

Lisätiedot

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa.

Hyria. Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Hyria 2018 Strategia määrittelee, mitkä tavoitteet ovat Hyriassa tärkeitä ja mikä on se tapa, jolla niitä halutaan toteuttaa. Strategian avulla toteutamme visiomme. Hyria 2018 Strategia ei anna suoraa

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Sosiaalinen media Valion viestinnässä

Sosiaalinen media Valion viestinnässä Sosiaalinen media Valion viestinnässä Pia Kontunen, viestintäjohtaja 28.3.2011 Sosiaalinen media uudistaa liiketoimintaa Esityksen sisältö Pia Kontunen Minkälainen yritys on Valio ja mitä se haluaa viestiä?

Lisätiedot

taustaa keskustan tila on hälyttävä, nyt pitää tehdä jotakin!

taustaa keskustan tila on hälyttävä, nyt pitää tehdä jotakin! PUTIIKKIVIIKOT.fi taustaa keskustan tila on hälyttävä, nyt pitää tehdä jotakin! kaikkien pitää ymmärtää suurempi kuva. nyt tehdään yhdessä, toistaan tukien, ei siis vain oman navan kautta omaa etua ajatellen

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

IAB Big Data työryhmän oppaan julkistaminen

IAB Big Data työryhmän oppaan julkistaminen IAB Big Data työryhmän oppaan julkistaminen 6.6.2014 Johanna Lehtonen Mediareaktori Oy Twitter: @jolehtone johanna@mediareaktori.fi https://www.youtube.com/watch?v=tzxmjbl-i4y Työryhmän ensimmäinen tehtävä:

Lisätiedot

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä.

Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. Ma Tänään rapistelemme ja mittailemme sanomalehteä. 3. Kuinka monta sivua tämän päivän lehdessä on? 2. Kumpaan suuntaan sanomalehti repeää paremmin, alhaalta ylös vai sivulta sivulle? Laita rasti oikean

Lisätiedot

Yhteisöllisen tuotekehyksen avoin verkkolaboratorio. Asta Bäck

Yhteisöllisen tuotekehyksen avoin verkkolaboratorio. Asta Bäck Yhteisöllisen tuotekehyksen avoin verkkolaboratorio Asta Bäck Sosiaalisen median mahdollisuuksia Palvelu voi rakentua kokonaan käyttäjien tuottaman aineiston ja käyttäjien aktiviteetin ympärille Flickr

Lisätiedot

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain.

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain. Tavoita ja vaikuta Oletko koskaan ollut epätietoinen siitä, mitä tuotteita tai palveluita yritys, jonka sivuilla vierailet, oikeasti tarjoaa? Jos olet, niin on todennäköisesti asiakkaasikin. Hän voi olla

Lisätiedot

SÄHKÖINEN MARKKINOINTI

SÄHKÖINEN MARKKINOINTI SÄHKÖINEN MARKKINOINTI Kuka Teemu Korpi? Sähköisen markkinoinnin ala Hakusanamainonta Display-mainonta Facebookmainonta Hakukoneoptimointi Affiliate-markkinointi Sisältömarkkinointi Sosiaalinen media Mobiilimarkkinointi

Lisätiedot

Kuva median murroksesta: mistä kasvu ja työpaikat?

Kuva median murroksesta: mistä kasvu ja työpaikat? Kuva median murroksesta: mistä kasvu ja työpaikat? @timoargillander Cable Days 18.11.2014 Teollisuuspolitiikka? Elinkeinopolitiikka? 2 1 Tapahtunut: Internet Globalisaatio Kehittyy: Teknologia Robotisaatio

Lisätiedot

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila MARTAT VERKOSSA Jouko Marttila 1.10.2016 Mobiili-internet on ykkönen Lähes puolet asiakkaista hakee tietoa sosiaalisesta mediasta ostopäätösten tueksi Facebook Yritykset käyttävät markkinointiin ja asiakaspalveluun.

Lisätiedot

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook koulutus Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook, mikä se on? Facebook on Internetissä toimiva mainosrahoitteinen yhteisöpalvelu Sivusto tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden

Lisätiedot

SoLoMo InnovaatioCamp 19.3.2013. Ari Alamäki HAAGA-HELIA Tietotekniikan koulutusohjelma Ratapihantie 13 00520 Helsinki ari.alamaki @ haaga-helia.

SoLoMo InnovaatioCamp 19.3.2013. Ari Alamäki HAAGA-HELIA Tietotekniikan koulutusohjelma Ratapihantie 13 00520 Helsinki ari.alamaki @ haaga-helia. SoLoMo InnovaatioCamp 19.3.2013 Ari Alamäki HAAGA-HELIA Tietotekniikan koulutusohjelma Ratapihantie 13 00520 Helsinki ari.alamaki @ haaga-helia.fi Social Mobile Local 7.3.2013 Perusversio-esimerkki 1.0

Lisätiedot

Kuluttajien luottamusmaailma

Kuluttajien luottamusmaailma Kuluttajien luottamusmaailma Minna-Kristiina Paakki Tutkimusyliopettaja, T&K ICT ja Tietoturva Rovaniemen Ammattikorkeakoulu 12.12.06 minna.paakki@ramk.fi 1 Tausta eeste projekti, 2003 Alustava kehikko

Lisätiedot

Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi?

Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi? Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi? Mitä teet ensimmäiseksi, kun etsit tietoa jostain asiasta? Luultavimmin Google- haun, etkä ole ainut: ihmiset ovat siirtyneet yhä enemmän nettiin käyttämään sähköisiä

Lisätiedot

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Verkkokyselyn tulosyhteenveto RYM Oy 2013 Sosiaalisen median ammatillinen hyötykäyttö vielä vähäistä Neljä viidestä rakennetun ympäristön kehityksestä kiinnostuneesta

Lisätiedot

MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA

MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA Viestintä- ja markkinointiseminaari 2.-3.6.2015 Kari Ikonen twitter @IkonenKari 3.6.2015 Alma Aluemedia Maakuntalehdet Alma Aluemedia 4 maakuntalehteä 14 tilattavaa

Lisätiedot

Joonas Pihlajamaa Johtaja, Oikotie Työpaikat

Joonas Pihlajamaa Johtaja, Oikotie Työpaikat Rekrytointi muutoksessa Parhaat osaajat löytyvät yhdistämällä oikeat kanavat, houkutteleva tarina ja sujuva rekrytointiprosessi. Rekrytointi ja työnantajakuvan rakennus lähestyvät digitaalista markkinointia.

Lisätiedot

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti!

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti! Sosiaalinen media muuttaa maailman Nyt! Heti! Nopeasti! Sara-Maria Forsberg Syyskuu 2014: 2 elokuvaa ja kansainvälinen levytys-sopimus Maaliskuu 2014: Kassaneiti Sosiaalinen Media YouTube Tuotetaan sisältöä

Lisätiedot

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN Marko Pyhäjärvi PUHEENVUORON TAVOITE On olemassa miljoonia eri keinoja vauhdittaa matkailuyrityksen myyntiä, ja Facebookmarkkinointi on

Lisätiedot

Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA

Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA Yhteenveto 10.12.2012 Eija Seppänen MARKKINOINNIN UUSI KUVA 1 Verkkoaivoriiheen osallistuneet olen markkinoinnin ammattilainen 42% ostan markkinointipalveluja 19% myyn markkinointipalveluja 4% vastaan

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Avoin innovointi liiketoiminnan tukena

Avoin innovointi liiketoiminnan tukena Avoin innovointi liiketoiminnan tukena Tunnista asiakaslähtöisen innovoinnin, avoimen datan ja joukkoistamisen tarjoamat mahdollisuudet tuote- ja palvelukehitykselle. 22.5.2012 klo 8:30-16:00 16.10.2012

Lisätiedot

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Käsitteitä Avointa tietoa ovat ne digitaaliset sisällöt ja datat, joita kuka tahansa voi vapaasti ja maksutta

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Sisältö Sosiaalinen media järjestöissä Twitter Blogit Instagram Lähteet: Sosiaalinen media koulutus Oulussa 2.9.2015 sekä oma

Lisätiedot

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto Sosiaalinen media suunnittelijan apuna Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto 14.6.2016 Kyllä musta tuntuu, että se on niin, ettei me ehkä sitä somea enää päästä karkuun. Sitten jos ei me itse mennä sinne,

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies

Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Sanomalehti onnistuu, jos sen levikkialueen urheilu- ja liikuntaväki pitää paikallista urheilujulkisuutta tärkeänä ja haluaa osallistua sen tuottamiseen ja ylläpitää

Lisätiedot

Tietoyhteiskunta muuttuu muuttuuko mikään?

Tietoyhteiskunta muuttuu muuttuuko mikään? Tietoyhteiskunta muuttuu muuttuuko mikään? Educa 27.1.2012 Hannu Laukkanen 1 Aiheitamme tänään Tieto ja viestintätekniikka - TVT- koulussa ja opetuksessa Sosiaalinen media mahdollisuuksien media Tekijänoikeudet

Lisätiedot

Kuluttajat ja uuden teknologian hyväksyminen. Kuluttajan ja markkinoijan suhde tulevaisuudessa Anu Seisto, VTT

Kuluttajat ja uuden teknologian hyväksyminen. Kuluttajan ja markkinoijan suhde tulevaisuudessa Anu Seisto, VTT Kuluttajat ja uuden teknologian hyväksyminen Kuluttajan ja markkinoijan suhde tulevaisuudessa Anu Seisto, VTT 2 Miksi kuluttaja / käyttäjänäkökulma on mielenkiintoinen? Jokainen käyttäjä havainnoi teknologian

Lisätiedot

Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja. MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014

Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja. MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014 Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014 Ja kaikki alkoi suunnittelusta... Ennen kilpailutusta mieti tarkkaan, että mihin tarkoitukseen videotuotanto tulee ja mitä

Lisätiedot

Pasilan studiot. Median & luovien alojen keskus. Ilkka Rahkonen, Chief Partnership Officer, Operations, Yleisradio Oy

Pasilan studiot. Median & luovien alojen keskus. Ilkka Rahkonen, Chief Partnership Officer, Operations, Yleisradio Oy Pasilan studiot Median & luovien alojen keskus Ilkka Rahkonen, Chief Partnership Officer, Operations, Yleisradio Oy Suomalainen elokuvateollisuus hyötyy tästä ihan varmasti. Tässä kannattaa olla mukana

Lisätiedot

Vuorovaikutteisuutta videomainontaan. Teemu Suominen Nelonen Media

Vuorovaikutteisuutta videomainontaan. Teemu Suominen Nelonen Media Vuorovaikutteisuutta videomainontaan Teemu Suominen Nelonen Media Aiheet Tv-sisältöjen kulutus tänä päivänä Miksi interaktiivista videomainontaa Esimerkkejä toteutuksista Kokemuksia ja oppeja TV Päälähetys

Lisätiedot

Finanssiosaamisen tarjoajien sidosryhmädialogi

Finanssiosaamisen tarjoajien sidosryhmädialogi Finanssiosaamisen tarjoajien sidosryhmädialogi Silja Petäjäinen 1 Opinnäytetyön tavoitteet ja ongelmanasettelu Tavoite Työn tavoitteena on selvittää miten eri toimijat tällä hetkellä jakavat finanssiosaamista.

Lisätiedot

Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa. Janne Stude Tuotepäällikkö, Omakaupunki.fi Oma Yritys-tapahtuma 27.3.

Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa. Janne Stude Tuotepäällikkö, Omakaupunki.fi Oma Yritys-tapahtuma 27.3. Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa Janne Stude Tuotepäällikkö, Omakaupunki.fi Oma Yritys-tapahtuma 27.3.2012, Wanha Satama Ennen kuin aloitat mieti seuraavia: Kohderyhmä Tavoitteet Mitä on

Lisätiedot

ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace. Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies

ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace. Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies ESLUn viestinnän seuraseminaari 21.9.2013 Viking Grace Lauri Nurmi, urheilutoimituksen esimies Sanomalehti onnistuu, jos sen levikkialueen urheilu- ja liikuntaväki pitää paikallista urheilujulkisuutta

Lisätiedot

YRITTÄJÄ, TEE NYT V**TU EDES JOTAIN, MARKKINOI ÄLÄ MARISE

YRITTÄJÄ, TEE NYT V**TU EDES JOTAIN, MARKKINOI ÄLÄ MARISE YRITTÄJÄ, TEE NYT V**TU EDES JOTAIN, MARKKINOI ÄLÄ MARISE #MARILTA #PASIONKINGI #YRITTÄJÄT EI AIKA RIITÄ SITKU EMMÄ VIITTI EMMÄ OSAA NÄÄ KOULUTUKSET ON IHAN HYVIÄ, MUTKU PELKO,KOKEILLA UUTTA PAHINTA

Lisätiedot

Silmänliike kertoo totuuden. Otavamedian asiakastilaisuuden esitys Musiikkitalossa 29.10.2013 Tiivistelmä Mikko Puosi

Silmänliike kertoo totuuden. Otavamedian asiakastilaisuuden esitys Musiikkitalossa 29.10.2013 Tiivistelmä Mikko Puosi Silmänliike kertoo totuuden Otavamedian asiakastilaisuuden esitys Musiikkitalossa 29.10.2013 Tiivistelmä Mikko Puosi Silmänliiketutkimus Ruudulla, lukulaitteella tai älypuhelimella näytetään tutkittava

Lisätiedot

Nuoret ja työnantajamielikuva Marja Pylkkänen, Monster Oy marja.pylkkanen@monster.fi, Twitter: @MarjaPylkkanen

Nuoret ja työnantajamielikuva Marja Pylkkänen, Monster Oy marja.pylkkanen@monster.fi, Twitter: @MarjaPylkkanen Nuoret ja työnantajamielikuva Marja Pylkkänen, Monster Oy marja.pylkkanen@monster.fi, Twitter: @MarjaPylkkanen ESITYKSEN AGENDA Osa I: Kenestä oikein puhutaan Osa II: Työpaikkaa etsimässä, mielikuva rakentuu

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

Juha Peltomäki JAMK/Teknologia

Juha Peltomäki JAMK/Teknologia Juha Peltomäki JAMK/Teknologia Web vuonna 2009 Web on nyt n. 18 vuotta vanha ilmiö Muistatteko Internet-kuplan vuonna 2000? Internetin kaupallistuminen käynnistyi vuonna 1996 (ebay ja Amazon) Amazon saavutti

Lisätiedot

Urheiluseurat 2020. @SipiKoo

Urheiluseurat 2020. @SipiKoo Urheiluseurat 2020 @SipiKoo Ennen oli paremmin? Ennen oli helpompaa? Ennen oli ennen. Nyt on nyt. Menestyvä? Hyvän seuran ulottuvuudet Resurssien hankintakyky Jatkuvuus, toimintaympäristön lukutaito Yleinen

Lisätiedot

Informaatiovirtojen rakenteellinen muutos. Somus työpaja Kari A. Hintikka, Jyväskylän yliopisto

Informaatiovirtojen rakenteellinen muutos. Somus työpaja Kari A. Hintikka, Jyväskylän yliopisto Informaatiovirtojen rakenteellinen muutos Somus työpaja 9.2.2009 Kari A. Hintikka, Jyväskylän yliopisto Organisaation vakiintunut toimintamalli: hierarkinen projekti QuickTime ja pakkauksen purkuohjelma

Lisätiedot

Mediaseuranta & tiedotejakelu:! PR kolikon kääntöpuolet? Copyright @ Koodiviidakko Oy

Mediaseuranta & tiedotejakelu:! PR kolikon kääntöpuolet? Copyright @ Koodiviidakko Oy Mediaseuranta & tiedotejakelu:! PR kolikon kääntöpuolet? Webnewsmonitor verkkomedian seuranta Keitä me olemme? Kotimainen, pitkä 10+v historia Konsernissa yli 100 työntekijää ja kaikki toiminnot saman

Lisätiedot

Tehtävänä lappilaisen elämän tiedon välitys suomen kieltä puhumattomille

Tehtävänä lappilaisen elämän tiedon välitys suomen kieltä puhumattomille MEDIA- KORTTI Tehtävänä lappilaisen elämän tiedon välitys suomen kieltä puhumattomille Lähde mukaan viemään oma viestisi heille, jotka sitä etsivät ja tarvitsevat. Kauttamme tavoitat alueesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Vertailua: Kaleva.fi, Facebook, Google kuinka markkinointi toimii eri alustoilla?

Vertailua: Kaleva.fi, Facebook, Google kuinka markkinointi toimii eri alustoilla? Vertailua: Kaleva.fi, Facebook, Google kuinka markkinointi toimii eri alustoilla? 29.10.2014 Digiaamiainen Markkinointi lukijan näkökulmasta Lukija seuraa itseään kiinnostavia aiheita eri kanavista joukkoon

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä + Palveluverkkotyöryhmä Viestintä + Sisältö n Ymmärrämmekö sidosryhmiä? n Ymmärretäänkö meitä? n Mistä sidosryhmät saavat tietoa palveluverkkoasioista ja keneltä? n Mikä voi mennä pieleen jos viestintävastuu

Lisätiedot

Mainosvuosi 2015. Mainosvuosi 2015 TNS

Mainosvuosi 2015. Mainosvuosi 2015 TNS Mainosvuosi 2015 Ad spend trends Kantar Media #Mainosvuosi Kantar Media international ad spend trends Mediamainonnan kehitys on ollut vaatimatonta myös kansainvälisesti viime vuonna. Etelä- ja Itä Euroopassa

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020 Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010 Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies Strategian tausta laajat muutostrendit haastavat toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

KUN PAPERI EI RIITÄ PÄÄTTÄJIEN METSÄAKATEMIA 10.9.2014 RIIKKA VENÄLÄINEN

KUN PAPERI EI RIITÄ PÄÄTTÄJIEN METSÄAKATEMIA 10.9.2014 RIIKKA VENÄLÄINEN KUN PAPERI EI RIITÄ PÄÄTTÄJIEN METSÄAKATEMIA 10.9.2014 RIIKKA VENÄLÄINEN KAIKESTA TULEE DIGITAALISTA. Digiraha on paperirahaan verrattuna keskimäärin vielä nappikauppaa. Kotimaisten sanomalehtien kuluttaja-

Lisätiedot

Tiedotejakelun trendit 2014!

Tiedotejakelun trendit 2014! Tiedotejakelun trendit 2014 Riina Vasala Toimitusjohtaja epressi.com epressi.com epressi.com on kotimainen yksityisesti omistettu yritys. Tarjoaa yritysviestinnän ammattilaisille työkalun mediajulkisuuden

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen 1 Liikevaihto nyt verrattuna edelliseen 12 kk takaiseen tilanteeseen, kaikki toimialat 60 50 40 30 20 10

Lisätiedot

IPR 2.0 Netti, Brändi ja Nettibrändi

IPR 2.0 Netti, Brändi ja Nettibrändi IPR 2.0 Netti, Brändi ja Nettibrändi VT Ari-Pekka Launne Kolster OY AB Helsinki 31.5.2012 IPR ja Internet mistä on kysymys? Internet on muuttunut muutamien toimijoiden yhteydenpitovälineestä globaaliksi

Lisätiedot

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto KIRJASTO & MARKKINOINTI Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto 26.3.2015 OHJELMA & TAVOITE Lyhyt esittely - mitä markkinointi on Miten markkinointi eroaa viestinnästä? Esimerkkejä

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ YHDISTYKSEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä - eri yhdistyksissä eri apuvälineitä, kuitenkin yleensä: Henkilökohtainen vuorovaikutus: puhelin, yhteiset kokoontumispaikat Jäsenkirje, sähköinen tai fyysinen

Lisätiedot

Sykleissä mennään tiedotuksessakin olet tarkkana

Sykleissä mennään tiedotuksessakin olet tarkkana Sykleissä mennään tiedotuksessakin olet tarkkana Keväällä tapahtuu paljon (touko-kesäkuu) Heinäkuussa hiljenee vaikka kv-kisoja ympäri maailmaa- nyt olisi tiedottamisen paikka Elokuussa jälleen tahti kiihtyy

Lisätiedot

Tulevaisuuden tietojärjestelmien laatu on elämänlaatua. Esko Hannula 20.10.2011

Tulevaisuuden tietojärjestelmien laatu on elämänlaatua. Esko Hannula 20.10.2011 Tulevaisuuden tietojärjestelmien laatu on elämänlaatua Esko Hannula 20.10.2011 Korpisen suku on netissä Pertti-vaari kylässä katsomassa Liinun uutta koiraa. Minna-äiti työmatkalla Bostonissa Mirja-mummi

Lisätiedot

Unelmoitu Suomessa. 17. tammikuuta 14

Unelmoitu Suomessa. 17. tammikuuta 14 Unelmoitu Suomessa Sisällys ä ä ä ö ö ö ö ö ö ä ö ö ä 2 1 Perustiedot ö ä ä ä ä ö ä ä ä ä ä ä ä ö ä ää ö ä ä ä ä ö ä öö ö ä ä ä ö ä ä ö ä ää ä ä ä ö ä ä ä ä ä ä ö ä ä ää ö ä ä ä ää ö ä ä ö ä ä ö ä ä ä

Lisätiedot