Viestintäalan muutostekijöitä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestintäalan muutostekijöitä"

Transkriptio

1 Viestintäalan muutostekijöitä Esiselvitys Viestinnän Keskusliiton strategiatyöhön

2 2

3 3 Sisällysluettelo viestintäalan muutostekijöitä Esipuhe 5 Johdanto 6 Viestintäalan muutostekijöitä 8 Mainonnan kohdentaminen ja mittaaminen tehostuvat. 10 Kuluttajan ja tuottajan roolit sekoittuvat 12 Liiketoimintaympäristön muutosvauhti kiihtyy 16 Innovointi ei ole vaihtoehto vaan välttämätöntä 18 Asiakkaiden erityistarpeet huomioitava. 20 Mainonnan volyymi kasvaa ja mainontatavat monipuolistuvat 22 Kuluttajat tietoisia ja yhä vaativampia 26 Verkostoitumisen merkitys kasvaa 30 Yhteenveto muutostekijöistä 32 Johtopäätökset 34

4 4

5 5 Esipuhe viestintäalan muutostekijöitä Selvitys on osa Viestinnän Keskusliiton strategia- ja tulevaisuusryhmän ohjauksessa tehtävää laajempaa viestintätoimialan tulevaisuuskartoitusta ja strategiatyötä. Lähtökohtana on ollut tarve koko viestintäalan kattavan toimialastrategian uudistamiselle. Edellinen laajempi toimialan strategiatyö valmistui Viime vuodet muutosvauhti viestintäalalla on ollut reipasta ja toimiala onkin monien uusien haasteiden edessä. Tarve uudelle analyysille on siten ilmeinen. Tässä selvityksessä tarkastellaan Suomen viestintäalan muutostekijöitä ja ennakoidaan tulevaisuuden kuluttajan tarpeissa tapahtuvia muutoksia. Alan toimijat kohtaavat esitetyt muutostekijät kukin omalla tavallaan ja niiden vaikutus toimintaan vaihtelee. Selvityksen tarkoitus on haastaa ja herättää keskustelua viestintäalan strategiatyön pohjaksi. Toivomme, että selvitys palvelee myös laajemmin toimialaa ja sen sidosryhmiä ja että se voitaisiin hyödyntää myös yritysten omassa kehitystoiminnassa. Selvityksen on toteuttanut Ideanin työryhmä jäseninään Mikko-Pekka Hanski, Anu Kankainen, Kalle Snellman ja Santtu Toivonen. Hanski ja Kankainen ovat käyttäjäkeskeisen tutkimuksen uranuurtajia Suomessa. Snellman ja Toivonen ovat kokeneita markkinaanalyytikoita. Selvityksen toteutuksessa on yhdistetty käyttäjäkeskeisen tutkimuksen sekä markkina-analyysin menetelmiä. Selvityksen ulkoasun on toteuttanut Ideanin Lauri Rauhanen. Raportin tiedot on kerätty ja analysoitu loka-marraskuussa Helsingissä 10. joulukuuta 2008 Helene Juhola K e h i t y s j o h t a j a, V i e s t i n n ä n Keskusliitto

6 6 Johdanto Esiselvitys on osa Viestinnän Keskusliiton koordinoimaa prosessia, jonka tavoitteena on luoda koko viestintäalan tulevaisuuden kattava toimialastrategia. Esiselvityksessä muodostetaan näkemys merkittävimmistä viestintäalan kehitykseen vaikuttavista muutostekijöistä, jotka ohjaavat valintoja strategiatyön myöhemmissä työvaiheissa. Esiselvityksen tulokset pohjautuvat Ideanin syksyllä 2008 toteuttamaan markkina-analyysiin ja edelläkävijätutkimukseen. Markkina-analyysi Markkina-analyysissä tunnistettiin keskeisiä ja ajankohtaisia viestintäalan muutostekijöitä. Tavoitteena oli löytää erityisesti sellaisia muutostekijöitä, joiden voi olettaa edustavan orastavaa laajempaa muutostrendiä. Signaaleja ja esimerkkejä haettiin sekä Suomesta että ulkomailta. Markkina-analyysi pohjautuu osittain Ideanin Trendscoop-palveluun, jossa on kartoitettu laajasti digitaalistumiseen liittyviä muutostrendejä eri toimialoilla. Tätä analyysiä laajennettiin tutustumalla viestintäalan ajankohtaiseen tutkimusaineistoon. Analyysiä jatkettiin haastattelemalla valikoituja viestintäalan asiantuntijoita. Asiantuntijoille esiteltiin Ideanin analyytikkojen muodostama alustava näkemys keskeisistä muutostekijöistä. Muutostekijälistaa muokattiin ja täydennettiin haastatteluiden tulosten perusteella. Markkina-analyysin lopputuloksena syntyi lista keskeisistä muutostekijöistä, joka toimi pohjana edelläkävijähaastatteluille. Edelläkävijähaastattelut Esiselvityksessä huomioitiin median kuluttajia, asiakkaita, tekijöitä ja käyttäjiä, jotka ovat omalla toiminnallaan edelläkävijöitä Suomessa. Edelläkävijöiden on todettu olevan hyviä yhteistyökumppaneita tulevaisuuteen orientoituneessa tarvetutkimuksessa. He toimivat MITprofessorin, von Hippelin, mukaan tarpeiden ennustuslaboratoriona ja pystyvät kuvaamaan vaatimuksia ja ideoita yksittäisiin tuote- tai palvelukonsepteihin liittyen. Edelläkävijöiden tämän päivän toimintatavat ja ideat muuttuvat tulevaisuudessa isompien käyttäjäryhmien tarpeiksi. Edelläkävijöitä on harvassa, mutta heidät tunnistetaan niin kutsutulla pyramidimenetelmällä. Menetelmän alkuvaiheessa identifioidaan tulevaisuuden trendejä, kuten tässä tutkimuksessa tehtiin markkinaanalyysin ja sitä edeltävän taustatyön avulla. Seuraavaksi trendille etsitään edelläkävijä hyödyntäen asiantuntijaverkostoja. Kolmanneksi verkoston jäsenet kertovat, tietävätkö he trendiä parhaiten edustavia henkilöitä tai kokevatko he itse olevansa sellainen tiettyjen kriteerien mukaan. Verkostojen kautta tunnistetaan todellinen edellä-

7 7 kävijä (lead user) ja tutkijat pääsevät verkostonpyramidin huipulle. Idean haastatteli ja havainnoi kymmentä erilaista viestinnän edelläkävijää luonnollisissa käyttöympäristöissä. Lisäksi edelläkävijät täyttivät muutaman media-alan ammattilainen, joka vapaa-aikanakin tuottaa sisältöä sosiaalisessa mediassa vaativa ja valikoiva median kuluttaja, muttei aktiivinen sosiaalisen median käyttäjä maahanmuuttaja Venäjältä, joka on vaativa ja valikoiva median kuluttaja edelläkävijä oppimateriaalijulkaisemisessa edistyneiden mainoskampanjoitten tekijä aktiivinen sosiaalisen median käyttäjä päivän ajan päiväkirjaa. Edelläkävijät kuvasivat ja näyttivät Ideanin tutkijalle, miten he tällä hetkellä kuluttavat eri medioita tai ovat vuorovaikutuksessa median kanssa. Tutkija pyysi edelläkävijöitä lisäksi kertomaan, minkälaisia innovatiivinen mainostaminen ja asiakaskohtaaminen. Mainonnan ammattilainen uusi televisio ja sähköinen broadcasting. Alan ammattilainen joka miettii uusia liiketoimintamalleja kokenut digitaalisen median sisällöntuottaja, mutta myös alan verkostoituja toiveita ja odotuksia heillä on tulevaisuuden viestintävälineitä kohtaan. Tutkimukseen osallistuneet edelläkävijät olivat vuotiaita ja edustivat taustaltaan kymmentä eri profiilia: kuluttaja, joka pyrkii vaikuttamaan kulutuksellaan ja asenteillaan verkossa ja verkostoituu sen takia viestintäalan muutostekijöitä Tutkimukseen osallistuneet edelläkävijät edustivat taustaltaan kymmentä eri profiilia. Esiselvitystyön vaiheet

8 8 Viestintäalan muutostekijöitä Viestintäalan yritykset ovat kohtalaisen yksimielisiä siitä, että alalla tapahtuu merkittäviä muutoksia. Vaikka muutosten suunnasta, aikataulusta ja voimakkuudesta ei ole jaettua näkemystä, voidaan olettaa, että nykyinen taloustilanne tulee vahvistamaan ja nopeuttamaan kehitystä. Viestintäala koostuu suuresta joukosta erilaisia yrityksiä, joille kaikille muutosodotukset ovat yksilöllisiä. Tässä selvityksessä on pyritty löytämään muutostekijöitä, jotka heijastuvat mahdollisimman laajasti viestintäalan eri alueille. Viestintäalan yritykset ovat viime vuosina menestyneet keskimäärin hyvin perinteisillä tuotteillaan ja palveluillaan. Ulkopuolinen voisikin päätellä, ettei digitalisoitumisella ole ollut merkittävää vaikutusta viestintäalan toimijoiden liiketoimintaan. Perinteisesti viestintäalalla saavutettu asema on ollut tulevaisuuden menestyksen keskeinen tekijä. Merkittäviä uusia toimijoita on syntynyt lehtien, televisio- ja radiokanavien, painotalojen ja kustantajien joukkoon vain suurin panostuksin. Toisaalta Suomen pienelle kielialueelle on ollut vähemmän tunkua kuin useille muille markkinoille. Kaikesta huolimatta viestintäala on monella tavalla risteyksessä. Tämä on tiedostettu useimmissa alan yrityksissä, mistä ovat merkkinä jatkuvasti kasvaneet panostukset uusiin palveluihin, sekä erilaiset alan yritysjärjestelyt. Kuluttajien tottumusten kannalta viestintäala joutuu palvelemaan karkeasti ottaen ainakin kahta toisistaan poikkeavaa segmenttiä. Näistä ensimmäinen, jonka muodostaa varttuneempi kuluttajakunta, on enemmän sinut perinteisen kuin verkkomedian kanssa. Nuorempi sukupolvi taas on kasvanut maailmassa, jossa verkko toimii usein kaikkein keskeisimpänä kanavana mediasisältöön. Ei ole syytä olettaa, että verkon parissa kasvanut väestö jossain vaiheessa kasvaa aikuiseksi ja omaksuu esimerkiksi sanomalehden lukemisen päivärutiinikseen, ellei se ole sitä tehnyt jo nuorena. Raportissa esitettyjen muutostekijöiden lisäksi on olemassa useita muita nousevia teemoja. Yksi näistä on ympäristö ja ekologisuus. Ympäristöasiat ovatkin nousemassa puheenaiheeksi viestintäalalla. Yhä useammassa yrityksessä mietitään keinoja lisätä ekotehokkuutta, jolla säästetään energiaa ja materiaalia.

9 9 viestintäalan muutostekijöitä ILMIÖITÄ JA SIGNAALEJA TEKNOLOGIA Avoimet standardit Avoin innovointi Bioteknologia Digitalisoituva elämänhallinta Digitaalinen jalanjälki GPS Infoähky Mash-up Mobiili-internet Nanoteknologia Online-video Paikkatieto Personointi Place shifting Reality mining RFID Sosiaalinen media Tekoäly Tiedon aggregointi Time Shifting Ubiikkiteknologiat Web2.0 Virtuaalimaailmat VoIP YHTEISKUNTA, DEMOGRAFIA JA POLITIIKKA Digitalisoituminen Downshifting Etätyö Globalisaatio Hengellisyys Ikääntyminen Ilmastonmuutos Individualismi Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö Julkkispoliitikot Kaupungistuminen Making things Merkityksen etsiminen Mielenrauha Nationalismi Paikallisuus Päivityskulttuuri Riskienvälttely Siirtolaisuus Teknologiapelko Uusioperheet Virtuaaliprotestit Ydiperheen hajoaminen Yhteisöllisyys Ympäristötietoisuus TALOUS Brändiliittoumat Datan visualisointi Digitaalinen raha Fokusointi Huomiotalous Ilmaisuus Konvergenssi Long tail, Läpinäkyvyysvaatimus Markkinapolarisaatio Osaamisvaje Pankkikriisi Regulaation kasvu Ruuan kallistuminen Taantuma Työvoiman liikkuminen Verkottunut riski Vertaisverkkolainaaminen Yksi globaali valuutta Yritys2.0

10 10 Viesti menee perille Mainonnan kohdentaminen ja mittaaminen tehostuvat. Mainonnassa höydynnetään entistä laajemmin verkon ja muun teknologian tarjoamia mahdollisuuksia. Keskeisiksi tekijöiksi nousevat mainonnan kohdentaminen sekä mainonnan tulosten osoittaminen mainostajalle. Verkkoliikenteen seuraamisesta on muutamassa vuodessa tullut osa yhä useamman yrityksen jokapäiväistä toimintaa. Tuotteiden ja palveluiden ostoa ja käyttöä pystytäänkin mittaamaan aiempaa paremmin. Samalla kasvavat myös ymmärrys ja odotukset mediamainonnan mittaamisesta. Tämän johdosta mainostajat tulevat jatkuvasti yhä vastaanottavammiksi sellaisille mainosmuodoille, joissa pystytään osoittamaan mainonnan tuloksia yhä tarkemmin. Samanaikaisesti mainosmedioiden kohderyhmät ovat tarkentuneet median käytön pirstaloituessa. Mainostajan ihannemaailmassa mainokset on mahdollista kohdentaa vain ja ainoastaan yrityksen palveluiden ja tuotteiden potentiaalisiin ostajiin. Mediamyyjän ihannemaailmassa mainosmedia myydään mahdollisimman kalliilla. Kummankin osapuolen etuna olisi siis pystyä jaottelemaan asiakkaita niin tarkasti kuin mahdollista. Tietotekniikka tarjoaa tähän työkaluja. Periaatteessa esimerkiksi sanomalehti voisi personoida jokaiselle asiakkaalleen omannäköisen lehden, jossa olisi sisältö ja mainonta personoitu kullekin asiakkaalle sopivaksi. Kalliin merkkiauton myyjä voisi kohdentaa mainoksensa ainoastaan tietyille maantieteellisille alueille, joilla asuu oletettavasti ostovoimaisia asiakkaita. Mainonnan hinnoittelu monipuolistuu Mainonnan tarkka kohdentaminen mahdollistaa paremman osumatarkkuuden ja siten sen arvo mainostajan näkökulmasta nousee. Tämän seurauksena mainosmedialle avautuu uusia hinnoitteluperusteita. Jos lisäksi pystytään tarkasti osoittamaan mainonnan tulokset, voidaan mainosmedia hinnoitella tulospohjaisesti. Mainostajan kannalta etuna on tällöin mainoskulujen ennakoitavuus ja riskittömyys, koska maksu riippuu suoraan todennetuista tuloksista. Mainonnan kohdentaminen ja tulosten osoittaminen perustuu mainosmuotojen ja niiden mittaamisen kehittymiseen. Mobiililaitteet ovat tässä muutoksessa keskeisessä roolissa. Tämä kaikki edellyttää uutta osaamista mainonnan tarjoajalta. Median toimijoiden keskeinen kehittämisalue onkin osaamisen uudistaminen. Vaikutus viestintäalalle: mainonnan hinta nousee per kontakti mainonnan hinnoittelutavat muuttuvat verkkomainonnan tehokas mittaaminen luo painetta uudistaa myös perinteisten medioiden mainonnan tuloksellisuuden mittaamista mainonnan myyjältä odotetaan yhä syvempää asiantuntemusta uusien mainosmuotojen suhteen monikanavaisen mainonnan tehokkuus eri välineissä täytyy osoittaa numeroin sosiaalinen media haastaa tai täydentää mainostamista perinteisessä mediassa

11 11 Edelläkävijät kertovat, visioivat ja tekevät... Jos pystymme mallintamaan tuotteemme osto/ käyttötiheyttä muutenkin niin haluamme myös mitata miten mainoskampanjamme vaikuttavat siihen Tää meidän palvelun käyttötiheyttä kuvaava käppyrä on aina samanlainen eli pystytään ennustamaan ne piikit mutta sitten nuo muut piikit tuolla on mainoskampanjoiden aiheuttamia eli pystytään mittaamaan niiden vaikutusta tosi hyvin miten meidän kampanjat toimii. Välittömästi ja pitkällä ajalla. Edistyneiden mainoskampanjoiden tekijä Saamme etuja ja yllätymme positiivisesti verkkomainonnasta Meidän asiakkaalla oli haaste saada lisää palveluunsa käyttäjiä ja levittää siitä ilmaisnäytteitä. Ajateltiin että verkko voisi auttaa siinä. Tavoitettiin rekisteröitynyttä asiakasta kolmen viikon aikana. Periaatteessa 0 euron mediakustannuksilla. Ainoa tapa miten pääsi siihen kampanjaa mukaan oli kaverin kutsusta. Ohitettiin perinteinen mediakustannus tällä tapaa. Lopullinen myyntitulos oli 8 kertaa kustannustehokkaampi kuin vertaillut tavat mainostaa jotka asiakkaamme oli tehnyt. Innovatiivinen mainostaminen ja asiakaskohtaaminen; mainonnan ammattilainen viestintäalan muutostekijöitä Verkkomainonnassa mitattavuus on helppoa. Ja ne markkinatoimet ovat kustannustehokkaita. Verkkomainonta myös kaventaa pienten ja suurten toimijoiden kuilua. Pienetkin toimijat voivat saada aikaa verkossa asioita. Innovatiivinen mainostaminen ja asiakaskohtaaminen; mainonnan ammattilainen Tämä meidän TV-mainos oli hyvin voimakas. Meille tulvi siitä palautetta että ihana mainos, ja se levisi netissä ja ihmiset haluavat tietää miten tarina jatkuu, ja mikä toi musiikki oli. Keskustelupalstoilla ihmiset puhui siitä. Monet on sanonut että mainos jonka haluan nähdä uudestaan ja uudestaan. Kun päästään hienoon tarinankerrontaan ja onnistuessaan se toimii. Tästä käppyrästä näkee miten se teki piikin meidän palvelun käytössä. Mainonnan aina pitää toimia kaupallisesti, ja sen mittaaminen on tärkeää. Edistyneiden mainoskampanjoitten tekijä

12 12 Osaaminen erottuu Kuluttajan ja tuottajan roolit sekoittuvat. Toive maineesta ja kunniasta, joskus jopa rahallisesta korvauksesta, ajaa kansalaiset tuottamaan ja jakamaan mediasisältöä. Samalla kuluttajien kehittyvä laiteympäristö luo uudenlaisia osallistumisen muotoja. Ottamalla kuluttajat mukaan tuotanto- ja sisällönjakoprosesseihin ammattituottajat tiivistävät suhdettaan asiakkaisiin, tuottavat laajakatseisempaa materiaalia sekä mahdollistavat kustannussäästöjä. Tulevaisuudessa merkitystä on sillä, miten kiinnostavaa sisältöä tuotat, ei sillä mitä käyntikortissasi lukee. Tulevaisuudessa viestintäalan toimijoiden määrä kasvaa. Erityisilmiönä on yksityishenkilöiden ja heistä koostuvien vapaamuotoisten yhteisöjen toiminta kuluttajaroolin lisäksi sisällöntuottajan ja jakajan roolissa. Sisällöntuotannon jakaantumisella on vaikutusta toimittajien työn sisältöön ja vaatimuksiin. Toimittajan työssä korostuu kyky koota monipuolisesti eri näkökulmat laadukkaaksi yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Lisäksi toimittajan tulee tietää minkälainen sisältö sopii mihinkin mediaan. Tämän taidon merkitys korostuu monikanavaisessa viestinnässä. Keskeistä on myös mediajuonen rakentaminen, eli dramaturginen taito sekä eri subjektiivisten näkökulmien tuominen siihen. Sosiaalinen media toimii pitkälti mainosrahoitteisuuden ympärillä. Mainostajat ovat kiinnostuneita eniten käyttäjiä houkuttelevista palveluista miljoonien silmäparien toivossa. Mainosrahoitteisuus ei kuitenkaan riitä kannattamaan kaikkia sosiaalisen median palveluita, ja onkin odotettavissa, että niiden määrä laskee lähivuosina siten, että toimivimmat jäävät jäljelle. Lisäksi mainosrahoitteisuuden rinnalle on keksittävä uusia liiketoimintamalleja. Palkitsemalla monipuolisempaa sisältöä Suurten käyttäjämassojen houkuttelemiseksi useat palvelut jopa maksavat käyttäjille sisällöntuotannosta ja muusta osallistumisesta. Ilmiötä kuvaa joukkoistaminen (engl. crowdsourcing) ja käyttötuotanto (engl. produsage, yhdistelmä sanoista production ja usage). CNN:n ireport.com on hyvä esimerkki tästä ilmiöstä viestintäalalla. Voidaan joka tapauksessa kysyä, mitä mieltä verkkopalveluntarjoajan, oli se sitten media-alan toimija tai vaikkapa online-kauppa, on maksaa käyttäjilleen, kun sen pitäisi pikemminkin pystyä rahastamaan heitä. Vastaukset ovat tapauskohtaisia: Tutkiva journalisti haluaa reaaliaikaista materiaalia onnettomuuspaikalta, online-kirjakauppa nostaa tiettyjä nimikkeitä lukijoiden kirja-arvioiden perusteella yms. Yhteistä näille on, että kansan syvissä riveissä on voimaa, jolla voidaan saavuttaa asioita, mitä yrityksen omilla työntekijöillä tai edes yhteistyöverkostoilla ei saataisi aikaan. Tulevaisuuden työntekijöille verkostoissa toimiminen on helpompaa, koska he ovat kasvaneet niihin jo ennen työelämänsä alkamista. Vaikutus viestintäalalle: toimittajien työn sisältö ja osaamisvaatimukset muuttuvat, toimittajan tulee kyetä mm. toimimaan yhteisöissä saadakseen monipuolisia näkökulmia tutkimiinsa aiheisiin ja ylipäätään pystyäkseen itse keskittymään varsinaisen ammattimaisen sisällön tuottamiseen viestintäalalle tulee enenevässä määrin muussakin kuin perinteisen kuluttajan roolissa toimivia yksityishenkilöitä ja yhteisöjä, joiden toimintaa on kyettävä hyödyntämään (esim. erottautumalla tai partneroitumalla)

13 13 Edelläkävijät kertovat, visioivat ja tekevät... Verkko mahdollistaa sen että voin toimittajana tuottaa sisältöä sekä työantajani toimesta että yksityishenkilönä Kolumni on lähimpänä blogia oma blogini eroaa (omista lehdissä olevista) kolumneista siten että blogi on lyhyt ja blogi on tehty verkkoon ja se sisältää linkkejä ja blogi ei ole niin harkittu ja viilattu kuin kolumni. Ja blogeja on mahdollista kommentoida. Mutta onhan joillain lehdilläkin omia blogeja.. Media-alan ammattilainen, joka vapaa-aikanakin tuottaa sisältöä sosiaalisessa mediassa Siitä (blogista) on ollut hirveesti hyötyä ammatillisesti koska mun aivot toimii paremmin niin että kun mä kirjoitan jostakin asiasta niin ne jäsentyy paremmin. Ja se on tapa pitää kontaktia ihmisiin. Ja palautteen ansiosta se haastaa kirjoittamaan paremmin. Media-alan ammattilainen, joka vapaa-aikanakin tuottaa sisältöä sosiaalisessa mediassa Uudet helpommat sisällöntuotannon työkalut mahdollistavat että me kaikki voimme tuottaa sisältöä enemmän Työkalut jotka tarjoavat valmiita pohjia (interaktiivisten palveluiden tekoon) kehittyvät. Media-alan ammattilainen, joka vapaa-aikanakin tuottaa sisältöä sosiaalisessa mediassa Tarjoamme työkalut oman TV-kanavan pystyttämiseen nettiin tietyille yhteisöille joilla on tarvetta saada jonkin tapahtuma livenä jakeluun nettiin. Uusi televisio ja sähköinen broadcasting. Alan ammattilainen joka miettii uusia liiketoimintamalleja viestintäalan muutostekijöitä

14 14 Edelläkävijät kertovat, visioivat ja tekevät... Teidän toimittajien täytyy nostaa osaamistasoanne jotta erotutte sisältömassan keskellä ammattitaidollanne Toimittajien pitäisi pitää puoliaan ja olla ylpeitä ammatistaan etteivät lähtisi mukaan kaikkeen tähän sössöön ja pintapuoliseen otsikointiin ja populistiseen keskusteluun. Jos mä olisin toimittaja niin mä lähtisin entistä enemmän siihen tutkivaan ja analyyttiseen. Tekisin laadukkaita juttuja. Innovatiivinen mainostaminen ja asiakaskohtaaminen; mainonnan ammattilainen Kun enemmän tulee sosiaalisen median sisältöä hirveellä vauhdilla mutta toisaalta tarvitaan myös dramaturgista osaamista että miten ammattilaisten ja käyttäjien tuottama materiaali jäsentyy eli ei vain että on teknologinen alusta vaan myös minkälainen on kerronnallinen rakenne. Kokenut digitaalisen median sisällöntuottaja mutta myös alan verkostoituja Täytyy olla mediajuoni, ja eri subjektiivisia näkökulmia siihen aiheeseen. Tässä digitaalinen media voi tarjota rikkaampia, monipuolisempia, havainnollisempia asioita kuin esim. sanomalehti. Kokenut digitaalisen median sisällöntuottaja mutta myös alan verkostoituja Tietty monimedia ja median dramaturgia sekä teknologian ymmärtäminen tarvitaan. Käyttäjät ei voi tietää kaikkee vaan tarvitaan ammattilaisia. Käyttäjiä on hyvä ottaa mukaan mutta tarvitaan ammattilaisia jotka tekee ne sitten oikeesti. Kokenut digitaalisen median sisällöntuottaja mutta myös alan verkostoituja Me tehdään oppikirjoja käyttäjäkeskeisesti. Koko ajan mietitään mikä motivoi oppilaita. Internet vaikuttaa siihen minkälaista tekstiä oppilaat haluavat. Edelläkävijä oppimateriaalijulkaisemisessa Kyllähän kun televisioista katsoo uutiset niin lehdestä huomaa että aika vähän siellä on uutta mutta kyllä sitten ainakin toivoo että joku muu näkökulma tai ulottuvuus olisi lehdessä kun televisioistakin ne tulee niin pintapuolisesti ja nopeesti ettei niitä sen enempää siellä pureksita. Mä toivon että lehti antaa mulle oikeanlaista ja puolueetonta tietoa. En odota että sieltä tulee se draama sieltä. Eikä se ole enää sitä. Kaiken pitää nykyään myydä. -Vaativa ja valikoiva median kuluttaja muttei aktiivinen sosiaalisen median käyttäjä Toimittajien täytyy miettiä minkälainen sisältö toimii missäkin mediassa, ja kun menee verkkoon, tulee vastaan myös lukijat, jotka täytyy ottaa huomioon. Blogi voi olla riittävä, ja saa siihen kommentteja, mutta kun on jotain rikkaampaa sisältöä, niin silloin subjektiiviset näkökulmat ovat tärkeitä. Esimerkiksi avataan lukijoiden henkilökohtaiset näkökulmat verkon kautta.

15 viestintäalan muutostekijöitä 15

16 16 Jättiläisetkin horjuvat Liiketoimintaympäristön muutosvauhti kiihtyy. Viestintäalan liiketoimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa. Uudet teknologiat, kulutuskäyttäytymisen muutokset ja uudet liiketoimintamallit avaavat jatkuvasti uusia mahdollisuuksia, joiden päälle voi rakentaa uusia palveluita ja tuotteita. Samalla perinteiset kilpailutekijät menettävät merkitystään. Luemme päivittäin uutisia palveluista ja tuotteista, jotka mahdollistavat uusia tapoja tehdä asioita. Vaikka vain osa näistä uutuuksista lyö itsensä läpi, muuttuu arkemme sekä kotona että töissä jatkuvasti kiihtyvällä vauhdilla. Lyhyellä aikavälillä muutokset saattavat näyttää rajoittuvan pieneen joukkoon ihmisiä, mutta pidemmän päälle tapahtuu merkittäviä siirtymiä. Tämä muutos luo mahdollisuuksia ja toisaalta myös haasteita viestintäalan yrityksille. Osa muutoksista syrjäyttää tieltään vanhoja rakenteita, osa ei. Keskeistä on kuitenkin olla tietoinen muutoksista ja tarvittaessa reagoida niihin. Perinteiset kilpailutekijät menettävät merkitystään Massapalvelun kehittämisen ja tarjoamisen kynnys on laskenut ja laskee jatkuvasti. Kuka tahansa voi pienin resurssein luoda esim. Facebookin kaltaisen palvelun hyödyntäen avoimia ohjelmointirajapintoja, valmiita ohjelmistokomponentteja sekä vuokralevytilaa. Tämä näkyy paitsi viestintäalan perinteisten yritysten toiminnassa, myös alan ulkopuolella. Kehitys on madaltanut myös kynnystä ylittää toimialarajoja. Median toimija voi halutessaan laajentua esimerkiksi telekommunikaation tarjoajaksi, ja päinvastoin. Käytännössä nämä siirtymät ovat kuitenkin usein vaativia läpiviedä ja edellyttävät sekä taitavaa toteutusta, että oikeaa ajoitusta. Esimerkkejä toimialojen perinteisten rajojen ylittämiseen pyrkivistä yrityksistä löytyy monia. Viime aikoina ovat julkisuutta saaneet erityisesti Nokian, Microsoftin, Googlen ja Applen laajentumiset sisältöpalveluihin. Suurista resursseista ja aikaisemmasta menestyksestä huolimatta menestyminen uusilla liiketoiminta-alueilla ei ole ollut itsestäänselvyys näillekään globaaleille toimijoille. Globaalisuus tuo mukanaan sen, että toimialarajojen murtumisen lisäksi myös valtakuntarajat on entistä helpompi ylittää. Kilpailevat yritykset tulevat nykyään ulkomailta, yhä useammin esimerkiksi Kiinasta. Viestintäalan yritysten tuleekin pyrkiä hyödyntämään omia vahvuuksiaan ennakkoluulottomasti ja yhdistämään niitä uusiin ilmiöihin. Esimerkiksi paikallisuuden uutta nousua odotetaan ja siinä on paljon mahdollisuuksia median toimijoilla, jotka usein ovat alueellisesti vahvoja. Vaikutus viestintäalalle: liiketoiminnassa menestyminen ja nykyisen markkina-aseman säilyttäminen edellyttää jatkuvaa uudistumista ja ympäristön seurantaa kilpailu kovenee jatkuvasti ja uusia massapalveluita syntyy käyttäjät antavat palautetta ja osallistuvat yhä enemmän palveluiden kehittämiseen pienenkin start-up -yrityksen palvelu voi kilpailla kuluttajien media-ajasta isojen tekijöiden kanssa

17 17 Edelläkävijät kertovat, visioivat ja tekevät... Meillä on uuteen teknologiaan perustuva idea jolle etsimme jatkuvasti rahoittajia ja kehitämme uusia liiketoimintamalleja Tarjoamme työkalut oman TV-kanavan pystyttämiseen nettiin tietyille yhteisöille joilla on tarvetta saada jonkin tapahtuma livenä jakeluun nettiin. Meidän strategia ei pyöri meidän sivuston ympärillä vaan enemmän on pyritty kehittämään niitä rajapintoja ja työkaluja jotta meidän tuotteen pystyy integroimaan muihin palveluihin. Ajatuksena on että ihmiset käyttävät meidän työkaluja osana niitä yhteisöjä joissa ne jo on. Ja se sisällön kulutus tapahtuu siellä embedattujen widgettien ja kanavien kautta. Uusi televisio ja sähköinen broadcasting. Alan ammattilainen joka miettii uusia liiketoimintamalleja viestintäalan muutostekijöitä Tulovirrat täytyy löytää monesta pienestä lähteestä mutta peruspalvelut täytyy olla netissä ilmaisia muuten sitä ei kukaan käytä. Uusi televisio ja sähköinen broadcasting. Alan ammattilainen joka miettii uusia liiketoimintamalleja

18 18 Jatkuva uudistuminen Innovointi ei ole vaihtoehto vaan välttämätöntä. Viestintäalan perinteiset liiketoiminta-alueet kohtaavat jatkuvaa painetta liiketoimintaympäristön muutoksessa. Paineet tulevat kahdesta suunnasta: yhtäältä alan sisäinen toimintatapa kokee muutoksia erityisesti globalisaation myötä, toisaalta muiden toimialojen yritykset voivat nykypäivänä helposti laajentua myös viestintäalalle. Tällaisessa kilpailuasetelmassa innovointi ja jatkuva uudistuminen ei ole strateginen vaihtoehto vaan välttämätön toimintatapa. Perinteisesti innovointi on ollut suuremmissa yrityksissä erillisen T&Kyksikön tekemää pitkäjänteistä toimintaa, josta tulee ulos konsepteja tai tuoteaihioita joskus tulevaisuudessa. Näitä aihioita voidaan sitten strategisilla päätöksillä ottaa mukaan yrityksen tuotelinjoille ja kaupallistaa valmiiksi. Tällainen toimintatapa on auttamatta vanhentumassa. Vaikka erilliset T&K-osastot puolustavat paikkaansa tulevaisuudessakin, on sisäistettävä jatkuvan innovoinnin tärkeys yrityksen kaikissa toiminnoissa. Ainoastaan näin yritys pystyy uudistumaan ja siten pysymään mukana kilpailussa. Yli toimialarajojen Vaikka yrityksen tulee keskittyä omaan erityisosaamiseensa, tätä osaamista ei kannata määritellä toimialan kautta. Esimerkiksi Amazon aloitti puhtaasti online-kauppana. Se on kuitenkin edullisten hintojensa, kattavan tarjontansa, on demand painatuksen sekä asiakkaiden tekemien monipuolisten kirja- ja levysuositusten ansiosta kasvanut jättiläiseksi, joka nykyään muun muassa tarjoaa muille yrityksille levytilaa, laskentakapasiteettia ja verkkopalveluita. Viestintäalalla erilaiset perinteiset toimialarajat (sanoma- ja aikakauslehdet, TV ja radio, graafinen ala, sekä kustannusala) ylittävät yhteistyöprojektit voisivat toimia tärkeänä lähtönä kohti avointa ja ennakkoluulotonta innovointia. Avoin innovointi Aina kun on mahdollista, kannattaa pyrkiä avoimeen innovaatioon, eli ideoiden peilaamiseen ja rikastamiseen avoimissa yhteisöissä. Jos kyse ei ole strategisesta tiedosta, jonka ennenaikainen julkistaminen voi vahingoittaa yritystä, voidaan avoimella innovoinnilla päästä suljettua monipuolisempiin lopputuloksiin. Yhteistyöverkostoihin kannattaa mennä mukaan. Vaikutus viestintäalalle: viestintäalan toimijoiden tulee omaksua innovointi oletusarvoiseksi toimintatavaksi toimialarajoja ei kannata kunnioittaa liikaa avoin innovointi on suositeltavaa aina kun mahdollista käyttäjät kehittävät jatkuvasti uusia käyttötapoja, mikä edellyttää palveluiden jatkuvaa uudistamista

19 19 Edelläkävijät kertovat, visioivat ja tekevät... Käytän palveluja oikeastaan väärin Mä käytän Jaikua väärin eli se on tarkoitettu statuspäivityksiin kännykkäversiolla jotta näkyy puhelinmuistiosta onko ihminen vapaa/varattu tai onko puhelin hiljasella mutta se on muuttunut keskustelupalveluksi. Sen käyttöliittymä ei ole paras mahdollinen keskustelupalvelukäyttöliittymä. Media-alan ammattilainen, joka vapaa-aikanakin tuottaa sisältöä sosiaalisessa mediassa Tulevaisuudessa media tulee enemmän kännykkään koska kännyköiden selaimet tulevat enemmän PC-selaimen kaltaiseksi. Eli mobiililaitteilla pystyy seuraamaan samoja asioita kuin PC:llä. iphone on hyvä esimerkki siitä miten se on nettipääte. Sisällön tuleminen mobiiliin mahdollistaa myös automatisoitumisen eli ei tarvitse aina mennä johonkin palveluun vai voi vain lähettää esim. Flickeriin kuvan suoraan ilman että menee sinne palveluun. Media-alan ammattilainen, joka vapaa-aikanakin tuottaa sisältöä sosiaalisessa mediassa Yhtenä elementtinä on myös paikkatieto eli yhdistetään sisältöä ja tietoa siitä missä mä olen. Siitä tulee mielenkiintoisia skenaarioita siitä että mä saan tietoa siitä mikä on juuri siinä paikassa on relevanttia. Siihen liittyy myös paikkasidonnainen mainonta. Media-alan ammattilainen, joka vapaa-aikanakin tuottaa sisältöä sosiaalisessa mediassa Siten asioiden automatisoituminen lisääntyy. Eli mun ei itse tarvi personoida niin paljon asioita vaan se palvelu tekee sen mun puolesta. Esimerkiksi Amazon.com on hyvä esimerkki siitä miten se seuraa mun käyttäytymistä ja ehdottaa siihen liittyviä asioita. Eli jotka ovat mulle relevantteja ja henkilökohtaisia ja hälyttää niistä asioista. Media-alan ammattilainen, joka vapaa-aikanakin tuottaa sisältöä sosiaalisessa mediassa Meillä on uuteen teknologiaan perustuva idea jolle etsimme jatkuvasti rahoittajia ja kehitämme uusia liiketoimintamalleja Esimerkiksi, mikä on teidän rooli ubiikissa yhteiskunnassa? Samoja teemoja tutkitaan ja tehdään useassa eri paikassa jos niitä tehtäisiin yhdessä niin saataisiin paljon enemmän aikaan. Esimerkiksi kukaan ei yksin voi tarjota ubiikkia ympäristöä. Avoimen innovaation ilmapiiri on tärkeä. Verkoston pitäminen viriilinä, innovatiivisena, avoimena ja luottamuksen arvoisena on haastavaa ja työlästä. Kokenut digitaalisen median sisällöntuottaja mutta myös alan verkostoituja viestintäalan muutostekijöitä Kaiken saaminen laiteriippumattomasti siihen välineeseen mihin haluaa. Eli vaikka kännykkään saa jonkun TV jutun minkä on himassa nauhoittanut. Digitaalinen mobiilitv on suuri vitsi. On sillä käyttötarkoitus jossain live jutuissa mutta mieluusti ottaa verkosta sen mitä haluaa minkä on itse nauhoittaunut eikä kato että mitäs sieltä nyt tulee. Pikkuhiljaa ne tulee. Median käytön pitäisi olla semmoista että silloin kun sen haluu. Aktiivinen sosiaalisen median käyttäjä

20 20 Kohderyhmät pienenevät Asiakkaiden erityistarpeet huomioitava. Uusien pienyhteisöjen ja alakulttuurien syntyminen helpottuu yhteisöjen erikoistuessa entisestään. Yhteisöt muodostuvat jonkin intressin ympärille, tai vaikkapa johonkin maantieteelliseen paikkaan. Edelleen, yhteisöjä on liittyen sekä vapaa-aikaan että ammatteihin. Ihmiset kuuluvat samanaikaisesti useaan ryhmään ja vaihtelevat rooliaan useita kertoja päivässä. Tieto yhteisöjen erityispiirteistä helpottaa sisällön ja markkinoinnin kohdentamista ja tekee sen itse asiassa monissa tapauksissa pakolliseksi. Vastavoimana globalisaatiolle ja suuruuden ekonomialle paikallisuus ja yhteisöllisyys ovat nostamassa päätään. Ihmiset haluavat kokea kuuluvansa johonkin ryhmään. Tämä asettaa uusia haasteita palveluntarjoajille: miten palvella kustannustehokkaasti entistä pienempien yhteisöjen tarpeita? Yhteisöt voidaan jakaa kahteen ryhmään, joiden tarpeet ovat olennaisesti erilaiset. Yhtäältä on paikallisia yhteisöjä, joiden jäsenet sattuvat vaikkapa asumaan tai työskentelemään kyseisellä maantieteellisellä alueella. Toisaalta on niin kutsuttuja intressiryhmiä, joiden yhteisöllisyys perustuu jaettuun kiinnostuksen kohteeseen, kuten yhteiseen harrastukseen. Globaalit intressiryhmät Intressiryhmien palveleminen on tähän asti hyötynyt paikallisyhteisöjä enemmän teknologisista innovaatioista, erityisesti internetistä. Samalla intressiryhmien toiminta verkossa on synnyttänyt uutta liiketoimintaa. Esimerkiksi Ningpalvelu, joka tarjoaa helppoja työkaluja omien sosiaalisten verkostopalvelujen kehittämisen ja ylläpitämiseen, on kolminkertaistanut verkostojensa määrän puolessa vuodessa: Huhtikuussa 2008 se käsitti verkostoa, marraskuussa jo Paikalliset yhteisöt Paikalliset yhteisöt ovat jo pitkään kehittyneet entistä tärkeämmiksi kohderyhmiksi. On myös nähtävissä, että myös paikalliset yhteisöt alkavat aiempaa enemmän hyödyntää teknologisia ratkaisuja. Näistä keskeisimpiä lienevät paikkatietoiset ja yleisemmin kontekstuaaliset palvelut, jotka kykenevät huomioimaan muun muassa ihmisen sijainnin. Paikalliset yhteisöt voivat hyödyntää perinteistä mediaa globaaleja intressiryhmiä monipuolisemmin. Heidän toimintansa perustuu ainakin osittain kanssakäymiseen kasvokkain, muun muassa paikalliset tapahtumat ovat olennaisia kanssakäymisen muotoja. Tällöin sisältöä voidaan halutessa jakaa muutenkin kuin verkossa, vaikkapa paperille painettuna. Palveluntarjoajien tulisikin huomioida tämä kanavavalinnoissaan. Kaikesta huolimatta on keskeistä muistaa, että teknologinen kehitys ajaa myös paikallisia yhteisöjä hyödyntämään digitaalisia ratkaisuja entistä enemmän. Vaikutus viestintäalalle: viestintäalalla toimivien tulee vastata yhä useampien ja entistä pienempien ryhmien tarpeisiin, esimerkiksi tarvepainatuksen (engl. on-demand printing), erikoislehtien ja paikkatietoisen sisällönjakamisen muodossa mediamarkkinoiden kilpailun kansainvälistyminen jatkuu, mutta toisaalta myös paikallisen ja fyysisen ympäristön merkitys kasvaa palveluiden tarjoamisessa viestintäalan toimijoilla tulee olla syvällistä näkemystä paikallisista olosuhteista, joko toimimalla suoraan kyseisessä ympäristössä tai verkostoitumalla paikallisten yhteisöjen kanssa palveluiden personointi ja massaräätälöinti lisääntyvät

Media ja mainonta 2010 luvulla

Media ja mainonta 2010 luvulla Media ja mainonta 2010 luvulla VTT Asiakasseminaari 20.9.2010 Anna Viljakainen 2 AGENDA Mediamainonta kansainvälisesti Mediamainonta Suomessa Mediamarkkinoiden kehitystrendit mediaryhmittäin Mediamarkkinoiden

Lisätiedot

Kristina Ruuskanen TV09S1M1

Kristina Ruuskanen TV09S1M1 Kristina Ruuskanen TV09S1M1 1/24 1. Johdanto 2. Digitaalinen markkinointi 3. Digitaalisen markkinoinnin muotoja 4. Suosituimmat digitaalisen markkinoinnin keinot 5. Digitaalisen markkinoinnin käytön syyt

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA

MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA Viestintä- ja markkinointiseminaari 2.-3.6.2015 Kari Ikonen twitter @IkonenKari 3.6.2015 Alma Aluemedia Maakuntalehdet Alma Aluemedia 4 maakuntalehteä 14 tilattavaa

Lisätiedot

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila MARTAT VERKOSSA Jouko Marttila 1.10.2016 Mobiili-internet on ykkönen Lähes puolet asiakkaista hakee tietoa sosiaalisesta mediasta ostopäätösten tueksi Facebook Yritykset käyttävät markkinointiin ja asiakaspalveluun.

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto Sosiaalinen media suunnittelijan apuna Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto 14.6.2016 Kyllä musta tuntuu, että se on niin, ettei me ehkä sitä somea enää päästä karkuun. Sitten jos ei me itse mennä sinne,

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020 Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010 Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies Strategian tausta laajat muutostrendit haastavat toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Tulevaisuuden uimaseura.

Tulevaisuuden uimaseura. Tulevaisuuden uimaseura #urheiluseura @SipiKoo Ennen oli paremmin? Ennen oli helpompaa? Ennen oli ennen. Nyt on nyt. Hyvän seuran ulottuvuudet Resurssien hankintakyky Jatkuvuus, toimintaympäristön lukutaito

Lisätiedot

Informaatiovirtojen rakenteellinen muutos. Somus työpaja Kari A. Hintikka, Jyväskylän yliopisto

Informaatiovirtojen rakenteellinen muutos. Somus työpaja Kari A. Hintikka, Jyväskylän yliopisto Informaatiovirtojen rakenteellinen muutos Somus työpaja 9.2.2009 Kari A. Hintikka, Jyväskylän yliopisto Organisaation vakiintunut toimintamalli: hierarkinen projekti QuickTime ja pakkauksen purkuohjelma

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Nuorisotutkimus 2008

Nuorisotutkimus 2008 Nuorisotutkimus 08 Tutkimuksen taustatiedot Nuorisotutkimus tehtiin huhtikuussa 08 verkkokyselynä Tutkimus toteutettiin Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelman alueilla Vastaajina on peruskoulun 7. 9.-luokkalaisia

Lisätiedot

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Kuinka myyn heille? JANNE HEPOLA 17.11.2016 JANNE HEPOLA Markkinoinnin tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Erityisosaaminen kuluttajakäyttäytyminen,

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Mainosvuosi 2015. Mainosvuosi 2015 TNS

Mainosvuosi 2015. Mainosvuosi 2015 TNS Mainosvuosi 2015 Ad spend trends Kantar Media #Mainosvuosi Kantar Media international ad spend trends Mediamainonnan kehitys on ollut vaatimatonta myös kansainvälisesti viime vuonna. Etelä- ja Itä Euroopassa

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Toimintatutkimus? Toimintatutkimus on sosiaalinen prosessi,

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

Sosiaalisena innovaationa

Sosiaalisena innovaationa FUAS-tulevaisuusseminaari 30 31.1.2014 Långvik Leena Treuthardt PUHEENVUORONI KÄSITTELEE FUASIA Sosiaalisena innovaationa 1 Innovaatio ja sosiaalinen innovaatio? Innovaatioista on tavallisesti puhuttu

Lisätiedot

Esittely Oikotie.fi Työpaikat 2011. a Sanoma company

Esittely Oikotie.fi Työpaikat 2011. a Sanoma company Esittely Oikotie.fi Työpaikat 2011 Suomen johtava kaupallinen verkon työpaikkapalvelu Ilmoittajalle Oikea mediaympäristö tavoittaa parhaimmat työnhakijat. Yhteistyöverkostomme kautta tavoitat monipuolisesti

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS Eveliina Toivonen 21.3.2016 VALMENNUKSEN SISÄLTÖ 1. Sosiaalinen media yleisesti 2. Sosiaalisen median kanavat 3. Käyttöönotto 4. Sosiaalisen median suunnitelma 5. Sisältömarkkinointi

Lisätiedot

Mediavertailu Sisältöotsikot:

Mediavertailu Sisältöotsikot: Mediavertailu Yritysmaailman viestinnän ja markkinoinnin kanavat ovat muuttumassa nopeasti. in käyttömuodot yleistyvät kovaa vauhtia samalla, kun panostus painettuun mainontaan laskee. Sisältöotsikot:

Lisätiedot

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin

Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Uusilla konsepteilla oikeanlaisia palveluita Helsinkiin Heli Rantanen, projektipäällikkö heli.k.rantanen@hel.fi 6Aika Avoin asiakkuus ja osallisuus Helsingin kaupunki HELSINKI 310 ASIAKASPALVELUMALLI KÄYTTÄJÄ-

Lisätiedot

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Hämeen Näky - Pk-yritysten ennakointiosaamisen kehittäminen kuva: www.google.fi VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Tulevaisuus on tehtävä Tulevaisuuden ymmärtäminen Historiantutkimus, muisti,

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

Mistä sisällöt lukulaitteisiin? 1.10.2010, Seinäjoki. Helene Juhola, kehitysjohtaja Viestinnän Keskusliitto

Mistä sisällöt lukulaitteisiin? 1.10.2010, Seinäjoki. Helene Juhola, kehitysjohtaja Viestinnän Keskusliitto Mistä sisällöt lukulaitteisiin? 1.10.2010, Seinäjoki Helene Juhola, kehitysjohtaja Viestinnän Keskusliitto Mobiileja medialaitteita Lukeminen erilaisilla laitteilla Kommunikointi, aktiivisuus Kännykät

Lisätiedot

ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN

ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN ANTTI ISOKANGAS & RIKU VASSINEN Me kirjoittajat tapasimme toisemme ensimmäisen kerran alkuvuodesta 2008 haastattelun merkeissä. Riku oli juuri aloittanut tuolloin maailman suosituimman verkkoyhteisön,

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.

Palaute kirjasta: www.talentumshop.fi. Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad. Talentum Helsinki 2011 Copyright 2011 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Sanna-Reeta Meilahti Taitto: NotePad Ay, www.notepad.fi ISBN: 978-952-14-1723-8 ISBN: 978-952-14-1724-5 (sähkökirja) Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti Tiedepuisto // Sähäkkä-hanke Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti mainonta markkinointi rekrytointi Santeri Lanér, VTM Tietotekniikan ammattilainen vuodesta 1996 Yrittäjänä ja konsulttina vuodesta

Lisätiedot

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas Työnhaku 2.0 A s i a n t u n t i j a b r ä n d i v e r k o s s a, t y ö n h a k u s o m e s s a j a v i s u a a l i n e n C V 11.2.2016 Sanna Saarikangas Mitä? Ohjelmassa Miten ja miksi työnhaku on muuttunut

Lisätiedot

Digitaalinen talous ja kilpailukyky

Digitaalinen talous ja kilpailukyky Digitaalinen talous ja kilpailukyky Matti Pohjola Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Industrialismi + nationalismi => Suomen vaurastuminen 64"000" Bkt$asukasta$kohden$(euroa$vuoden$2010$hinnoin)$ 32"000"

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen

Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen Nuorten internetissä ja somessa kuluttamat sisällöt Nuorten netin käytössä korostuvat erilaiset

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA Sosiaalinen media on tärkeä ja keskeinen väline ihmisten ja organisaatioiden välisessä kanssa

Lisätiedot

Kirjasto updated yhteiskehittäminen

Kirjasto updated yhteiskehittäminen Helsingin kaupunginkirjasto & Demos Helsinki Kirjasto updated yhteiskehittäminen Kirjasto treenaa nuoria -hanke 1) PARANNUKSIA PALVELUKULTTUURIIN Nuorilla oli kirjastosta huonoja asiakaspalvelukokemuksia

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

Matka tietoyhteiskuntaan kohti paratiisia vai kadotusta?

Matka tietoyhteiskuntaan kohti paratiisia vai kadotusta? TieVie-juhlaseminaari 20.3.2007 Matka tietoyhteiskuntaan kohti paratiisia vai kadotusta? Olli-Pekka Heinonen YLE Tietotekniikan 6. sukupolvea Tietotekniikka-ajan lyhyt historia 1. sukupolvi, suurkoneet

Lisätiedot

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin Viestintä strategian mahdollistajana Elisa Juholin 1.9.2016 Karu totuus Jopa yhdeksän kymmenestä strategian toimeenpanosta epäonnistuu Jopa yhdeksän ihmistä kymmenestä ei pysty konkreettisesti sanomaan,

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä Sosiaalinen media verkoston työvälineenä Mitä on sosiaalinen media? Sosiaalinen media tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen

Lisätiedot

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työelämän muutostuulet Työelämä muuttuu, oletko valmis? - Millainen tulevaisuus sinun kohdallasi on? Otatko vastaan sen mitä tulee vai voisitko mahdollisesti

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen

Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen Sisäinen viestintä (seurat ja lis.pelaajat) Mediaviestintä Lajin harrastajat n. 354 000 Kriisiviestintä ja tilannehallinta Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen Imago ja identiteetti Yhteiskuntaja

Lisätiedot

Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa. Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille

Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa. Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille Somepulssi 2016 Live-lähetykset somessa Kysely sosiaalisesta mediasta ja live-lähetyksistä aktiivisille somenkäyttäjille Somepulssi-kyselystä Somepulssi 2016 -kyselyssä kartoitettiin sosiaalisen median

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Mobiilitutkimus 2016 Sneak peek. Lassi Miettinen Mobile Advisor & Innovator Sanoma Media Finland

Mobiilitutkimus 2016 Sneak peek. Lassi Miettinen Mobile Advisor & Innovator Sanoma Media Finland Mobiilitutkimus 2016 Sneak peek Lassi Miettinen Mobile Advisor & Innovator Sanoma Media Finland Mobiilitutkimus 2016 Sanoma & TNS Gallup helmimaaliskuussa 2016 Vastaajia 1286 Sisältö Älylaitteiden omistus

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

SUUNNITTELUN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ. Markku Moilanen, hallituksen puheenjohtaja, SKOL SKOL konsulttipäivä,

SUUNNITTELUN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ. Markku Moilanen, hallituksen puheenjohtaja, SKOL SKOL konsulttipäivä, SUUNNITTELUN MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ Markku Moilanen, hallituksen puheenjohtaja, SKOL SKOL konsulttipäivä, 18.4.2016 MEGATRENDIT MUOKKAAVAT MAAILMAA ARVOT JA ARVOKETJUT MUUTTUVAT MINKÄ PITÄÄ MUUTTUA

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU?

Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU? Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU? Graafinen suunnittelu pähkinänkuoressa: Graafinen suunnittelu on universaalia. Se on kaikkialla ympärillämme, sisällä ja ulkona. Se selittää, koristelee,

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Online Advertising Mainonnan panostukset

Online Advertising Mainonnan panostukset Online Advertising 212 Mainonnan panostukset TNS 212 Verkkomainonnan määrä ja kehitys 29 211 (display- ja luokiteltu, hakusanamainonta ja sähköiset hakemistot) 25 2 15 1 5 Milj. Euroa 14,7 Muutos-% 18

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille AKVAn Syysseminaari Pia Ek, Counsel Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 26.9.2012 Castrén & Snellman Rakenne Taustatietoja Markkinointi uusien kanavien

Lisätiedot

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lisää tähän otsikko MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KANSANTALOUS VÄESTÖKEHITYS JA TUOTTAVUUS Kestävyysvaje aiempaakin suurempi:

Lisätiedot

Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa

Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa UUTISMEDIA VERKOSSA 2016 REUTERS INSTITUTE DIGITAL NEWS REPORT 2016 Esa Reunanen 1.9.2016 SISÄLTÖ Tausta ja metodologia Uutislähteet, laitteet ja luottamus uutisiin

Lisätiedot

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 Lukijoiden ammattiryhmät Ammati Otos (kpl) %-koko otannasta Vähittäiskauppias 141 kpl. 70,5 % Sisäänostaja 7 kpl. 3,4 % Sisustussuunnittelija 11 kpl. 5,7 % Muu 41 kpl. 20,5 % Yhteensä

Lisätiedot

PLUSMARK PRINTTI TÄNÄÄN JA MITÄ SE MAKSAA?

PLUSMARK PRINTTI TÄNÄÄN JA MITÄ SE MAKSAA? PLUSMARK PRINTTI TÄNÄÄN JA MITÄ SE MAKSAA? HENGÄHDYSTAUKO PRINTTI ON KUOLLUT? Mieti, jos postilaatikostasi tulisi yhtä paljon mainoksia kuin mitä näät päivän aikana sähköisessä muodossa? Et ehkä edes

Lisätiedot

Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille

Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille Mobiilikanavan mahdollisuudet kauppakeskuksille Markkinaselvityksen tulokset ja näkemyksiä kehityksestä 20.10.2011 www.nearme.fi Mitkä ovat kauppakeskuksenne kehitystarpeet nykyisille ja uusille kanaville?

Lisätiedot

PALAUTEKYSELYN TULOKSET

PALAUTEKYSELYN TULOKSET Mentorointiohjelma 2014 PALAUTEKYSELYN TULOKSET 18.11.2014, n=72 Mentorointiohjelma 2014 0 FAKTAT 18.11.2014 31 paria Helsingissä 20 paria Tampereella 9 paria Oulussa 120 ammattilaista 6-11/2014 RILin

Lisätiedot

Tosipaikallinen verkkopalvelu

Tosipaikallinen verkkopalvelu Tosipaikallinen verkkopalvelu Palvelu siellä missä mekin Kaleva-konserni konsernin emoyhtiö perustettu vuonna 1907 Oulussa kustantaa sanoma- ja kaupunkilehtiä, tuottaa erilaisia sähköisiä palveluja sekä

Lisätiedot

YLE ja sivistys. Sivistys ja mediakansalainen seminaari 19.3.2009. Ismo Silvo strategia- ja kehitysjohtaja YLE

YLE ja sivistys. Sivistys ja mediakansalainen seminaari 19.3.2009. Ismo Silvo strategia- ja kehitysjohtaja YLE YLE ja sivistys Sivistys ja mediakansalainen seminaari 19.3.2009 Ismo Silvo strategia- ja kehitysjohtaja YLE Julkisen palvelun yleisradiotoiminta perustuu sivistysaatteelle Pohjoismaisella YLE toiminnalla

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA Helsinki 4.11.2010 Sirkku Laine Luvassa... Katsahdus matkailijan näkökulmaan Paljon käytännön esimerkkejä Arviointia, onko sosiaalisesta mediasta oikeasti

Lisätiedot

MESSUTAPAHTUMAT. Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan. Kuva: Suomen asuntomessut

MESSUTAPAHTUMAT. Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan. Kuva: Suomen asuntomessut MESSUTAPAHTUMAT Lisää tehoa ja vaikuttavuutta kesäkauden mainontaan Kuva: Suomen asuntomessut Asuntomessut Seinäjoella 8.7.-7.8.2016 Vuoden 2016 Asuntomessut pidetään Seinäjoen Pruukinrannassa. Asuntomessualue

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA

TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA MEDIA CORNER TIEDESISÄLTÖJEN KV- NÄKYVYYDEN MAKSIMOINTI MEDIA CORNER Media Cornerista löydät apua ja työvälineitä tiedesisältöjen omatoimiseen tuottamiseen

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

Sari Kuusela. Organisaatioelämää. Kulttuurin voima ja vaikutus

Sari Kuusela. Organisaatioelämää. Kulttuurin voima ja vaikutus Sari Kuusela Organisaatioelämää voima ja vaikutus Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja Sari Kuusela Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Janne Harju Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen,

Lisätiedot

Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle

Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle Ala-aste vanhempainilta Lapset, nuoret ja media - Tukea digiajan kasvattajalle Paula Aalto 14.4.2016 MLL:n mediakasvatustyö Mediakasvatuksella pyritään edistämään lasten valmiuksia ymmärtää ja tulkita

Lisätiedot

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela Avoimuus ja strateginen hankintatoimi BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa 27.9.2016 Sari Laari-Salmela Hankintamenettelyt strategisina käytäntöinä Millaisia hankintamenettelyjen/-

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Tutkimuksen tausta. Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään -tutkimus, 2016

Tutkimuksen tausta. Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään -tutkimus, 2016 Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään Kyselytutkimuksen tuloksia 2016 Tutkimuksen tausta Sitra tutki, miten suomalaiset ovat saaneet viimeisen työpaikkansa, ovatko he aikeissa hakea uutta työtä, miten

Lisätiedot