Toimintakertomus 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2011"

Transkriptio

1 Mediakasvatusseura ry., Sällskapet för Mediefostran rf. Nykykulttuurin tutkimuskeskus PL 35, Jyväskylän yliopisto Käyntiosoite: Pohjoisranta 6, Helsinki Toimintakertomus 2011 on 10. elokuuta 2005 perustettu tutkijoiden ja alan käytännön toimijoiden yhdistys, joka edistää lasten ja nuorten mediakasvatusta Suomessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys edistää mediakasvatuksen tutkijoiden ja käytännön toimijoiden keskinäistä yhteistyötä sekä mediakasvatuksesta kiinnostuneiden yhteisöjen yhteistoimintaa. Yhdistys osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tekee aloitteita mediakasvatuksen edistämiseksi, kehittää alan toimijoiden kansallisia ja kansainvälisiä yhteyksiä, tiedottaa mediakasvatuksesta, järjestää tapahtumia sekä harjoittaa julkaisutoimintaa. Mediakasvatus.fi -verkkopalvelu ja tiedotustyö Mediakasvatusseuran ylläpitämän ja kolmella kielellä palvelevan, kansallisen mediakasvatusportaali mediakasvatus.fi:n ylläpito- ja tiedotustyöt jatkuivat aktiivisina vuonna Sivuston toimintoja ja rakennetta kehitettiin toimikauden aikana. Seuran kaksi koordinaattoria ja harjoittelijat ylläpitävät ja päivittävät sivustoa aktiivisesti ympäri vuoden. Toimikauden aikana tehdyn sivuston markkinointi- ja tiedotustyön myötä sivuston kävijä- ja käyttäjämäärät ja uutiskirjeiden tilaajamäärät kasvoivat entisestään. Mediakasvatus.fi -verkkopalvelu keräsi toimikaudella kuukausittain noin 9500 suomalaista kävijää. Yhteensä vuoden 2011 aikana sivusto keräsi noin suomalaista kävijää. Sivuston suosituimpia sisältöjä toimikaudella olivat ajankohtaistoiminnot (uutispalsta ja tapahtumakalenteri), materiaali- ja toimijahaku, vanhemmille suunnatut sisällöt sekä Mediakasvatusseuran toiminnasta kertovat sivut. Rekisteröityneitä käyttäjiä oli joulukuuhun mennessä lähes 940, joiden joukossa myös runsaasti ulkomaalaisia käyttäjiä. Toimikauden aikana verkkopalvelussa julkaistiin mm. yli 400 uutista mediakasvatuksen kentältä ja sen kautta lähetettiin kymmeniä uutiskirjeitä ja tiedotteita. Sivustolle lisättiin viikoittain uusia sisältöjä kuten mediakasvattajien työtä tukevia materiaaleja ja tutkimuksia. Verkkopalvelu ja sen postituslistat toimivat seuran pääasiallisena tiedotuskanavana suomeksi ja ruotsiksi sekä englanniksi. Seuran käytössä on uutiskeräinpalvelu, jonka avulla saadaan ajantasaista tietoa mediakasvatukseen liittyvistä teemoista eri uutislähteistä. Näillä toimenpiteillä pyrittiin helpottamaan portaalin päivitystyötä ja lisäämään käyttäjävirtoja. Vuonna 2011 postituslistojen kautta lähetettiin yhteensä n. 30 eri uutiskirjeiden numeroa tai jäsentiedotetta yhteensä lähes vastaanottajalle. Mediakasvatus.fi -uutiskirjeen tilaajilta saadun palautteen ja toiveiden myötä mediakasvatus.fi -uutiskirjeen julkistamistahtia rauhoitettiin kesästä 2011 alkaen kahden viikon välein ilmestymisen sijasta kerran kuussa ilmestyväksi. Uutiskirjeet sisältävät kattavasti mediakasvatuksen ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia tiiviissä muodossa. Postituslistojen ylläpidosta vastasi koordinaattori Rauna Rahja.

2 2 Jäsenpostituslista (236 vastaanottajaa) Yhteisöjäsenkirje (50 vastaanottajaa) Mediakasvatus.fi -yleinen postituslista (1900 vastaanottajaa) Mediekunskap.fi -ruotsinkielinen postituslista (240 vastaanottajaa) Varhaiskasvattajien sähköpostilista (740 vastaanottajaa) Uutiskirjeiden sisältöjä julkaistaan myös muiden sivustojen uutisvirroissa ja blogeissa, minkä ansiosta ne tavoittavat myös lukuisia postituslistojen ulkopuolisia, aiheesta kiinnostuneita henkilöitä. Yhdistys tiedottaa ja toimii aktiivisesti myös sosiaalisessa mediassa. Seuran aktiivisimmin käyttämillä sosiaalisen median kanavilla Facebookissa ja Twitterissä seuraajamäärät kasvoivat useilla sadoilla toimikauden aikana. Mediakasvatusseuralla on yhteisöpalvelu Facebookissa oma sivu, jolla toimikauden päättyessä oli lähes 600 aktiivista käyttäjää. Yhdistys tiedottaa lisäksi yhteisö- ja mikroblogipalvelu Twitterissä, jossa yhdistyksen Mediakasvatus-kanavalla oli toimikauden lopulla yli 600 seuraajaa. Mediakasvatusuutisten lisäksi yhdistys twiittaa useimmista järjestämistään tapahtumista reaaliaikaisesti. Seuran tiedotusta edistetään lisäksi yhdistyksen omilla kanavilla SlideShare-palvelussa sekä YouTubessa, joissa on nähtävillä videoita ja esityksiä seuran seminaareista ja tapahtumista. Lisäksi toimikaudella 2011 suunniteltiin ja käsikirjoitettiin muun muassa varhaiskasvattajien mediakasvatustyötä tukeva, mediakasvatus.fi -sivustolla julkaistava Mediahyrrä -työkalu. Työkalun intron ja harjoitukset suunnittelivat ja käsikirjoittivat mediakasvatuksen ja varhaiskasvatuksen asiantuntijat Elina Kataja ja Johanna Sommers-Piiroinen. Toimikaudella tuotettiin myös sisällöt uusittaville vanhempien tukisivuille. Koordinaattorit Rauna Rahja ja Hanna Wahlman (myöhemmin Anna-Maija Laine) sekä korkeakouluharjoittelija Hanne Korpelainen tuottivat uusittavat vanhempien sivut, joille sisältöjä ja tekstejä laativat myös muut mediakasvatuksen asiantuntijat. Varhaiskasvattajien Mediahyrrä sekä uudet vanhempien sivut julkaistaan uusitun portaalin yhteydessä vuoden 2012 alussa. Näiden uudistustöiden tueksi koottiin ohjausryhmä, johon kuuluivat suunnittelija Anri Leveelahti Suomen Vanhempainliitosta, mediakasvatusasiantuntija Sanna Spisak Mannerheimin Lastensuojeluliitosta, mediatuottaja Jere Rinne Otavan Opistosta, toiminnanjohtaja Outi Freese ja tuottaja Anna-Liisa Puura-Castrén Koulukinoyhdistyksestä sekä seuran koordinaattorit Hanna Wahlman, Anna-Maija Laine ja Rauna Rahja. Toimikauden lopulla päädyttiin vaihtamaan sivuston teknistä toteuttajaa/palveluntarjoajaa. Toimijoiden kartoituksen jälkeen aloitettiin yhteistyö Evermade Oy:n kanssa. Uuden palvelutarjoajan löytämisessä konsultoitiin verkkoasiantuntija Matti Karia. Evermaden kanssa ryhdyttiin suunnittelemaan sivuston visuaalisen ilmeen päivittämistä, rakenteen ja toimintojen selkeyttämistä sekä sivuston käytettävyyteen liittyvää kehittämistyötä. Nämä uudistustyöt käynnistettiin toimikauden lopulla ja uusittu sivusto avataan vuoden 2012 alussa. Mediakasvatusseuran työntekijät tiedottivat ja kouluttivat sivuston käyttöön toimikauden aikana aktiivisesti. Koordinaattorit järjestivät mediakasvatus.fi -portaalin suomenkielisiä esittelyjä ja koulutuksia eri käyttäjäryhmille sekä asiantuntijoille vuonna 2011: esittely ja luento aikuisopiskelijoille, HUMAK Mediakasvatuksen erikoisopinnot, n. 30 osallistujaa portaaliesittely, Opettajien ilta Sanomatalossa, n. 40 osallistujaa portaaliesittely Koulukirjastokansio -koulutuspäivä, Ymmerstan koulu, Espoo n. 50 opettajaa esittely ja luento kulttuurituotannon opiskelijoille, HUMAK Kauniaisten kampus, n. 25 osallistujaa

3 Nuorisotyöpäivät Mikkelissä, yli 600 osallistujalle jaetuissa materiaalikasseissa portaaliesitettä portaalin ja barometritulosten esittely ja medialuento vanhemmille, keskustelu lasten mediankäytöstä, MLL perhekahvila, Nissaksen asukaspuisto, n. 15 osallistujaa puheenvuoro Curly ry:n Videomekastus - nuorten ääni kuuluviin -seminaarissa, n. 25 osallistujaa 8.9. puheenvuoro Helsingin Sanomien ja Töölön kirjaston järjestämä Lukutaitopäivän tapahtuma, noin 20 osallistujaa puheenvuoro Mikkelin ammattikorkeakoulun kehittämispäivillä, n. 50 osallistujaa esitys seurasta ja portaalista, Tampereen yliopiston mediakasvatuksen sivuaineopiskelijoille, n. 40 osallistujaa portaalin ja seuran esittely, Lapin yliopiston Mediakasvattaja työelämässä -kurssi, 20 osallistujaa Esittely NuSuVeFon kokouksessa toimintakeskus Hapessa, paikalla n. 40 kuulijaa. Cuporen tutkimus Lapset ja media -hankekokonaisuuksista Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore toteutti toimikaudella opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta arviointitutkimuksen kolmen vuosina opetus- ja kulttuuriministeriön Lapset ja media -ohjelmasta rahoitetun hankekokonaisuuden toiminnasta. Yksi arvioitu kokonaisuus on ollut Mediakasvatusseuran Lapset ja media -ohjelman puitteissa järjestämä toiminta. Arviointi rajautuu Lapset ja media -ohjelmasta myönnetyllä rahoituksella tapahtuneeseen toimintaan vuosina Cuporen tutkimuksessa arvioitiin Mediakasvatusseuran kehittämää ja ylläpitämää mediakasvatus.fi -verkkosivustoa sekä yhdistyksen muita, Lapset ja media -ohjelman rahoituksella tuottamia toimintoja. Cuporen tutkimus arvioi Mediakasvatusseuran mediakasvatus.fi-verkkosivuston ja Lapset ja mediaohjelman puitteissa tapahtuneen julkaisutoiminnan erittäin laadukkaaksi ja erinomaisesti Lapset ja media -ohjelman tavoitteita toteuttaneeksi. Seuran oma tapahtumatuotanto sekä runsas osallistuminen erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin on tehnyt seuran mediakasvatustyötä tunnetuksi erilaisille tahoille. Tieteellisiin konferensseihin osallistuminen on lisännyt seuran toimijoiden tietopääomaa. Tutkimuksen mukaan kaiken kaikkiaan Mediakasvatusseuran toiminta ohjelman yhteydessä on tukenut selkeästi mediakasvatuksen tutkimustoiminnan kehittämistä Suomessa, mikä on ollut yksi keskeinen tavoite ohjelmassa. Arviossa todettiin seuran omaavan muun muassa laajan, erittäin asiantuntevan ja yhteistoiminnallisen yhteisön ja osaamista muodostaa ja käyttää ohjaus- yms. ryhmiä päämäärien toteuttamiseen. Lisäksi tutkimuksessa todettiin seuran työntekijöiden omaavan erinomaisia viestintätaitoja ja erityistä verkkoviestinnän tuntemusta. Kansallista toimintaa ja tapahtumia Seuraavaan on koottu Mediakasvatusseuran järjestämiä kansallisia tapahtumia tai yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa tuotettuja koulutuksia ja tilaisuuksia, joissa yhdistyksellä on ollut edustus toimikaudella Mediakasvatusseuran vuosittainen valtakunnallinen mediakasvatusseminaari pidettiin vuonna 2011 Helsingissä Helsingissä. Mediakasvatus.nyt nuorten yhteiskunnallinen vaikuttaminen mediassa - seminaari toteutettiin yhteistyössä Nuorisotutkimusseuran ja Curly ry:n kanssa. Seminaarin key note - puhujana esiintyi tutkija, PhD Manisha Pathak-Shelat Madinson-Wisconsinin yliopistosta (Intia/USA) sekä toisena ulkomaalaisena professori, PhD Samy Tayie Kairon yliopistosta (Egypti). Ulkomaiset puhujat toimivat Youth Media Participation -tutkimushankkeen tutkijoina. Näiden puhujien lisäksi

4 4 seminaarissa kuultiin kymmenen kotimaista puheenvuoroa tutkimuksen, opetuksen ja nuorten mediatoimijoiden näkökulmista. Seminaari osallistui noin 130 henkilöä. Osallistujilta kerätty palaute seminaarista oli pääosin kiitettävää tasoa. Stadi.tv:n taltioimat seminaariesitykset lisättiin kokonaisuudessaan nähtäville Mediakasvatusseuran Youtube-kanavalle. Tilaisuuden jälkeen seminaarin yhteistyötaho Curly ry:n toiminnanjohtaja Ira Kinnunen piti Pelastakaa Lapset ry:n Lapsen ääni - tilaisuudessa Mediakasvatus.nyt -seminaarin antia kokoavan esityksen. Mediakasvatusseura koordinoi ja tuotti yhteistyössä yhteisöjäsenten ja yhteistyökumppaniensa kanssa Mediakasvatuksen tori -nimisen mediakasvatuksen oman messuosaston Suomen suurimpaan opetusalan tapahtumaan Educa-messuille Mediakasvatuksen torille osallistui yhteensä 13 alan toimijaa. Messuilla vieraili kahden päivän aikana yhteensä lähes kävijää. Messujen aikana messukävijöille jaettiin noin 2500 mediakasvatus.fi:n uusia toimintoja kuvaavaa esitettä sekä yli 2000 mediakasvatuksen materiaalikassia. Educassa järjestettiin myös Mediakasvatusseuran ja yhteistyökumppaneiden tuottama, ajankohtaista mediakasvatusmateriaalia ja tietoa tarjonnut Mediaäksön! -tempaus. Viestintäviraston koordinoimaa Tietoturvaviikko vietettiin Teemaviikko tavoittaa tuhansia opettajia ja oppilaita vuosittain. Mediakasvatusseuralla oli edustus hankkeen työryhmässä. Seuran koordinaattorit osallistuivat Tietoturvaviikon sosiaalisen median kampanjaan ja tiedottivat viikon aikana tietoturvaan liittyvistä aiheista aktiivisesti mm. mediakasvatus.fi -portaalissa. Liikunnan ja terveystiedon opettajat ry järjesti Opintopäivät, Helsingissä Tapahtumaan osallistui lähes 500 liikunnan ja terveystiedon opettajaa. Mediakasvatusseuralla oli tapahtumassa oma esittelypiste, jossa koordinaattorit Hanna Wahlman ja Rauna Rahja jakoivat tietoa, materiaaleja ja neuvoja mediakasvatuksen menetelmiin mm. terveystiedon opetuksessa. Mediakasvatusseuran Lasten mediabarometri hankkeen tutkija Terhi Walamies osallistui ja esitteli seuran tutkimushanketta Turun yliopiston Mediatutkimuksen päivillä Päivillä jaettiin Mediakasvatusseuran ja mediakasvatus.fi:n esitteitä. Mediakasvatusseura oli myös vuonna 2011 edustettuna Arjen Tietoyhteiskunta-hankkeen Mediafoorumissa sekä jäsenenä vanhempien tiedotukseen keskittyvässä kehittämisryhmässä. Foorumissa jaetaan tietoa säännöllisesti Mediakasvatusseuran toiminnasta ja mediakasvatus.fi:stä. Mediafoorumin viimeinen kokous pidettiin ja tilaisuuden alustuksena kuultiin tutkija Annikka Suonisen esitys Lasten Mediabarometri tutkimuksesta ja sen tuloksista. Mediakasvatusseuralla oli oma osasto Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -konferenssin ITK-torilla Hämeenlinnassa. Tilaisuus keräsi yli 1600 osallistujaa. Koordinaattori Rauna Rahja ja harjoittelija Sanna Rissanen jakoivat satoja mediakasvatus.fi -esitteitä sekä esittelivät mediakasvatus.fi - portaalia ja seuran toimintaa. Ammattikorkeakouluopiskelijoille suunnattu koulutus- ja verkostoitumistapahtuma Hurrikaani järjestettiin 1.4. Helsingissä. Humanistisen ammattikorkeakoulun organisoima tapahtuma keräsi n. 250 osallistujaa. Seuralla oli tapahtumassa oma osasto, jolla koordinaattorit Rahja ja Wahlman sekä harjoittelija Rissanen jakoivat tietoa mediakasvatus.fi -portaalista ja kertoivat seuran tarjoamista harjoittelumahdollisuuksista ja toiminnasta. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen foorumi järjestettiin Helsingissä. Mediakasvatusseura jakoi näyttelyosaston Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa. Yhteisosastolla koordinaattori Rauna

5 5 Rahja esitteli mediakasvatus.fi -sivustoa ja seuran toimintaa. Paikalla jaettiin mediakasvatus.fi -esitteitä ja muuta mediakasvatusmateriaalia. Nuorisotutkimusseura ry ja Lapsuudentutkimuksen seura ry järjestivät yhdessä Helsingin yliopiston ja Suomen Akatemian Lapset kertovat hyvinvoinnistaan - lasten äänet kuuluville! -hankkeen kanssa Avoimen tutkijaseminaarin Helsingin yliopistolla. Aiheena oli lapsuuden ja nuoruuden tutkimuksen menetelmät ja lapsuus- ja nuorisokuvat, ja paikalla noin 60 kuulijaa. Seuran tutkija Saara Pääjärvi oli paikalla pitämässä puheenvuoron Lasten mediabarometri hankkeen tutkimusmenetelmästä. Helsingin Wanhassa Satamassa järjestetyillä Varhaiskasvatusmessuilla Mediakasvatusseuralla oli oma messuosasto, jossa esitettiin mediakasvatus.fi -portaalia sekä seuran muuta toimintaa varhaiskasvattajille ja päivähoidon ammattilaisille. Messut keräsivät yli 1700 osallistujaa. Mediakasvatusseuran osastolla jaettiin satoja esitteitä sekä Lasten mediabarometri tutkimusraporttia. Seuraa messuilla edustivat koordinaattori Rauna Rahja sekä harjoittelijat Laura Koivu ja Hanne Korpelainen. Rahja piti luennon pienten lasten mediakasvatuksesta ja Lasten mediabarometri tutkimuksen tuloksista, kuulijoita noin 80 henkilöä. Oulussa järjestettiin Future School Research 1st Wave -hankkeen päätösseminaari Millaista on tulevaisuuden koulun pedagogiikka?, joka keräsi noin 130 osallistujaa. Seminaarin yhteydessä järjestettiin Teknotori, jossa alan toimijat esiintyivät. Teknotorilla Mediakasvatusseuraa edustaneet harjoittelijat Laura Koivu ja Hanne Korpelainen esittelivät Mediakasvatusseuraa sekä mediakasvatus.fi - sivustoa ja jakoivat materiaalia. Näiden tapahtumien lisäksi Mediakasvatusseuran koordinaattorit osallistuivat toimikautena moniin muihin alan tapahtumiin ja koulutuksiin mm. Tietoturvaviikon avajaistilaisuuteen, Helsingin yliopiston Mediapolku -hankkeen päätöstilaisuuteen, MLL:n Turvallinen päivähoito -seminaariin, Suomen elokuvakontaktin järjestämään Kinoboxit -seminaariin ja Mediakasvatuskeskus Metkan syysseminaariin. Toimikaudella Mediakasvatusseura ryhtyi yhteistyöhön Aikakausmedian kanssa Vuoden mediakasvattaja -palkinnon jakamisen, ehdokkaiden haastattelemisen ja tiedotus- ja markkinointityön tiimoilta. Vuosittain jaettava palkinto myönnetään henkilölle, joka on ansioitunut lasten tai nuorten mediakasvatustyössä, medialukutaidon opetuksessa ja aikakauslehtien opetuskäytössä. Aikakausmedian, Mediakasvatusseuran ja vuoden 2011 kilpailun kummina toimineen Otavamedia Oy:n järjestämässä tilaisuudessa Vuoden mediakasvattajana palkittiin historian, yhteiskuntaopin ja uskonnon lehtori Kaisa Kinnunen Raumankarin koulusta Kalajoelta. Seuran puheenjohtaja Merilampi luennoi tilaisuudessa aiheenaan Mediat ja kasvatus. Jyväskylän yliopisto järjesti opiskelijoille suunnatun Lapset ja nuoret tutkijoina -kurssin, jonka ensimmäinen osa toteutettiin marraskuussa 2011 ja toinen osa helmikuusta 2012 alkaen. Seuran tutkija Saara Pääjärvi oli mukana kurssin ensimmäisellä osalla keskustelemassa lasten ja nuorten mahdollisuuksista tutkimuksen tekemisessä. Ensimmäiseen osaan osallistui noin 30 opiskelijaa. Myöhemmin toisen osan aloitustapaamisessa tutkija esittelee tarkemmin Lasten mediabarometri hankkeen metodia ja haastattelijoiden koulutusta.

6 6 Kansainvälistä toimintaa ja tapahtumia Seuraavaan on koottu kansainvälisiä tapahtumia, joihin Mediakasvatusseura on osallistunut tai joiden toteuttamisessa yhdistys on ollut mukana toimikauden aikana. Mediakasvatusseura järjesti kaksipäiväisen, englanninkielisen More Than Just a Child s - asiantuntijaseminaarin Helsingissä. Tilaisuus toteutettiin yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa. Kaksipäiväiseen seminaariin kutsuttiin varhaiskasvatuksessa toteutettavan mediakasvatuksen asiantuntijoita ympäri Eurooppaa ja tilaisuuteen osallistui 51asiantuntijaa Suomen lisäksi seitsemästä eri Euroopan maasta. Seminaarissa jaettiin kokemuksia ja käsiteltiin varhaiskasvatuksessa toteutettavaa mediakasvatusta työryhmätyöskentelyn myötä sekä kuultiin ulkomaisten puhujien lisäksi kotimaisia, suomalaisessa varhaiskasvatuksessa toteutettavaa mediakasvatusta käsitteleviä esityksiä sekä ensimmäisiä tuloksia Mediakasvatusseuran Lasten mediabarometri tutkimuksesta 0-8-vuotiaiden lasten mediankäytöstä. Kirjastokaista tuotti ja julkaisi sivuillaan tapahtumista haastatteluja ja videoita. Seminaarin esitykset ladattiin seuran SlideShare - kanavalle. Mediakasvatusseura ryhtyi toimikaudella Euroopan Unionin ja Euroopan neuvoston yhteisen MARS Media Against Racism in Sport -hankkeen yhteistyökumppaniksi. MARS-hankkeen eri Euroopan maissa järjestettävien kansallisten tapaamisten kautta pyritään rohkaisemaan hyvien urheilujournalismiin, moniarvoisuuden ilmaisuun ja syrjinnän vastustamiseen liittyvien mediakasvatuksellisten koulutuskäytäntöjen ja sisältöjen jakamiseen ja kehittämiseen. Hanke keskittyy erityisesti urheilujournalismiin moniarvoisuuden ilmaisun välineenä, sillä urheilun katsotaan edesauttavan sosiaalisen yhteenkuuluvuuden rakentamisessa ja sillä on suuri rooli medioissa. Mediakasvatusseura toimii Suomen MARS -tapaamisen järjestäjätahona, jonka tavoitteena on koota yhteen noin 30 journalismin, mediakasvatuksen ja urheilualan ja -journalismin asiantuntijaa. Kansallisen tapaamisen puitteissa tehdään tiivistä yhteistyötä belgialaisen Media Animation -järjestön kanssa, joka tukee ja ohjaa kansallisten tapahtumien organisointia. Hankkeella on suomalaisasiantuntijoista koostuva ohjausryhmä, jonka jäseniä ovat YLE Urheilun toimittaja Kaj Kunnas, Tampereen yliopiston YTL, FM, journalistisen työn yliopisto-opettaja Maarit Jaakkola, OKM:n liikuntayksikön kulttuurisihteeri Satu Heikkinen ja Pelastakaa lasten kansalaistyön päällikkö Riitta Kauppinen. Tapaaminen järjestetään Helsingissä kesäkuussa Koordinaattori Anna-Maija Laine osallistui Brysselissä, Belgiassa järjestettyyn MARS-hankkeen käynnistävään konferenssiin ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden tapaamiseen. Syksyllä 2011 käynnistettiin yhteistyö UNESCOn Moskovan toimiston kanssa. UNESCO on tilannut ja rahoittanut Mediakasvatusseuran hankkeen, jossa koostetaan UNESCOn aiemmin julkaisemaan Media and information literacy guidelines -teokseen pohjautuva käytännöllinen aineisto opettajille. Online Handbook on Pedagogies of Media and Information Literacies -aineisto koostuu tietoteksteistä, opettajalle suunnatuista pohdintatehtävistä sekä luokkahuoneessa tehtävistä harjoituksista. Aineiston tuottaa suomalaisista mediakasvatusasiantuntijoista koostuva työryhmä (Suvi Tuominen, Sirkku Kotilainen, Anniina Lundvall ja Marjo Laakkonen), jota tukee hankkeen ohjausryhmä (Ritva-Sini Merilampi, Tapio Varis sekä Sirkku Kotilainen). Hanketta hallinnoi Mediakasvatusseura. Suomalaistyöryhmän laatiman käsikirjan tarkoitus on tarjota eri kansallisuuksien opettajille tukea mediakasvatukselliseen itseopiskeluun sekä media- ja informaatiolukutaitoa avaavia mallioppitunteja ja harjoituksia yläkoulu- ja lukioikäisten opetukseen. Aineisto valmistuu keväällä Mediakasvatusseuran tutkija Saara Pääjärvi osallistui pohjoismaiseen NordMedia 2011: Media and Communication studies - Doing the right thing? -konferenssiin, joka järjestettiin Pohjois-Islannissa

7 7 Akureyrin yliopistossa Konferenssiin osallistui noin 250 osallistujaa. Mediakasvatusseuran tutkija oli tapahtuman näyttelytilassa paikalla pitämässä seuran omaa esittelypöytää, jossa jaettiin mm. Lasten mediabarometri materiaalia sekä tietoa suomalaisesta mediakasvatuksesta. Koordinaattorit Hanna Wahlman ja Rauna Rahja osallistuivat IJAB - International Youth Service of the Federal Republic of Germanyn järjestämään kansainväliseen Social Media in Youth Work - kutsukonferessiin opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta. Wahlman piti konferenssissa esityksen nuorten parissa tehtävästä mediakasvatuksesta Suomen näkökulmasta. Koordinaattori Rauna Rahja edusti seuraa ja mediakasvatuksen suomalaista asiantuntemusta New Yorkissa, Yhdysvalloissa DocPoint - Helsingin dokumenttielokuvafestivaaliyhdistys ry:n organisoimalla suomalaisen dokumenttielokuvan tapahtumaviikolla media- ja elokuvakasvatustilaisuudessa. Jaossa seuran englanninkielistä materiaalia. Puheenjohtaja Ritva-Sini Merilampi osallistui seuran edustajana Manifesto for Media Education - symposiumiin Lontoossa, Iso-Britanniassa. Jaossa seuran englanninkielistä materiaalia. Koordinaattori Rauna Rahja luennoi nuorten mediavaikuttamista käsittelevässä IJAB - International Youth Service of the Federal Republic of Germanyn järjestämässä Youthpart -seminaarissa Berliinissä Saksassa. Puheenjohtaja Ritva-Sini Merilampi edusti seuraa Luxembourgissa, Euroopan neuvoston Ministeriökomitean tapaamisessa, teemana Exchange on the Religious dimension of Intercultural dialogue. Mediakasvatusseura ja mediakasvatus.fi -verkkopalvelu esiteltiin Suomessa jatko-opintojaan tekevien japanilaisten Yutaro ja Kana Ohashin toimittamassa Japanissa julkaistussa kirjassa. Pohjoismaisesta mediakasvatuksesta kiinnostunut ukrainalaisdelegaatio vieraili Mediakasvatusseuran luona keskustelemassa suomalaisesta mediakasvatuksesta. Delegaatio koostui Ukrainan opetusministeriön ja mediasäätiön edustajista ja media- ja elokuvakasvatuksen toimijoista. Professori Mostafa Abdel-kader Zeyada Ain Shamsin yliopistosta Kairosta, Egyptistä oli Mediakasvatusseuran vieraana Suomen ulkoasianministeriön edustajan kanssa. Ruotsinkielinen toiminta Ruotsinkielinen koordinaattori järjesti koulutusta ja toi portaalia esiin useissa kansallisissa tapahtumissa. Ruotsinkielisen uutiskirjeen postituslistalla oli toimikauden lopulla noin 240 ruotsinkielistä vastaanottajaa. Vuoden 2011 aikana portaaliin lisättiin lähes sata ruotsinkielistä uutista ja tapahtumaa. Ruotsinkieliset tapahtumat, joita seura järjesti toimikauden aikana: järjestettiin kaksi luentoa Espoolaisen Lagstadin koulun vanhempainilloissa. Luentojen aiheena oli mediakasvatus sekä mediakasvatus.fi -portaali. Vanhempainiltaan osallistui noin 300 vanhempaa.

8 8 Medietanken -seminaari ja elokuvafestivaali opettajille, opettajien kouluttajille, nuorisotyöntekijöille, kerhonohjaajille ja muille pedagogeille Tapahtumaan ilmoittautui 200 osallistujaa. Kirkkohallituksen järjestämä Seminarium för kristenfostran järjestettiin Mediakasvatusseuran ruotsinkielinen koordinaattori piti luennon Lasten Mediabarometrista sekä Mediakasvatus.fi -portaalista noin kahdellekymmenelle henkilölle. Ruotsinkielinen koordinaattori piti kaksi kolmen tunnin luentoa mediakasvatuksesta iltapäivätoiminnan vetäjille Vaasassa ja Helsingissä Vaasassa osallistujia oli 15, Helsingissä 17. Koulutus järjestettiin yhdessä Sydkustens Landskapsförbundetin kanssa. Ruotsinkielinen koordinaattori oli toimikautena myös mukana kahdessa työryhmässä, joka suunnittelee ja kehittää ruotsinkielistä mediakasvatustoimintaa. Ledningsgruppen för för- och eftermiddagsverksamhet (mukana Sydkustens landskapsförbund rf, Utbildningsstyrelsen, Hem och Skola, Svenska Yrkesinstitutet, Marthaförbundet, Evangelisk-lutherska Kyrkan, Finlandssvenska Ungdomsförbund, Finlandssvensk idrott ja Folkhälsan) Medietanken (mukana Svanfeldt Media, Finlandssvenskt Filmcentrum, Tidningen i Skolan, Axxell City, Utbildningsstyrelsen, Svenska.nu, Vetamix) Verkostoituminen Mediakasvatusseuralla oli toimikauden aikana edustajat mm. seuraavissa työryhmissä: Liikenne- ja viestintäministeriön Mediafoorumi (edustajat Ritva-Sini Merilampi ja Rauna Rahja) Mediafoorumin vanhempaintyöryhmä (edustaja Rauna Rahja) Allianssin koordinoima Nuorille suunnatun verkkotyön foorumi NuSuVeFo (edustajat Rauna Rahja ja Anna-Maija Laine) Educa-messujen Mediakasvatuksen torin -työryhmä (edustajat Rauna Rahja, Hanna Wahlman, Anna-Maija Laine) Peliraati-toiminnan ohjausryhmä (edustaja Rauna Rahja) Mediataitojen oppimispolku peruskoulussa -hanke (edustaja Outi Freese) Opetushallituksen peruskoulun aihealueiden arviointityöryhmä (edustaja Sirkku Kotilainen) Transforming audiences, transforming societies - eurooppalainen yleisötutkimuksen yhteistyöverkosto (edustaja Sirkku Kotilainen) Global Research on Youth Media Participation- hanke Jyväskylän yliopistossa (Sirkku Kotilainen) Mediakasvatuksen professuurin ohjausryhmä, Tampereen yliopisto (Sol-Britt Arnolds-Granlund, syksystä 2011 alkaen Ritva-Sini Merilampi) Opetus- ja kulttuuriministeriön antaman asettamispäätöksen mukaan Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen neuvottelukuntaan toimikaudelle nimettiin Mediakasvatusseuran edustajaksi koordinaattori Rauna Rahja.

9 9 Mediakasvatusseuran puheenjohtaja Ritva-Sini Merilampi nimitettiin jäseneksi toimikaudelle Kuvaohjelmalautakuntaan, joka toimii muutoksenhakuelimenä Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen tekemille kuvaohjelmien luokittelupäätöksille. Mediakasvatusseura on Otavan Opiston Osuuskunnan jäsen. Otavan Opiston Osuuskunta on uuden oppimisen laboratorio, joka tavoitteena on uudistaa kansalaisyhteiskunnan yksilöiden ja yhteisöjen oppimista, opetusta ja koulutusta sivistys- ja tulevaisuusnäkökulmasta. Osuuskunnan ja opiston yhteinen strategiatyöpaja järjestettiin perjantaina Visiossa painottuvat oppiminen ja osaaminen. Seuran hallituksen jäsen Sanna Vahtivuori-Hänninen osallistui Otavan Opiston Osuuskunnan hallituksen toimintaan ja strategiatyöskentelyyn toimikaudella Mediakasvatusseuran edustajana. Strategiatyöskentely jatkuu vuonna Mediakasvatusseuran hallituksen jäseniä ja työntekijöitä osallistui Opetushallituksen koolle kutsumaan työpajaan, jossa ideoitiin osallistavan mediakasvatuksen ohjelmaa. Mediakasvatusseuraa tilaisuudessa edustivat koordinaattorit Hanna Wahlman ja Rauna Rahja sekä hallituksen jäsenet Ritva- Sini Merilampi, Jonna Tolonen, Hanna Niinistö, Outi Freese ja Peppi Tervo-Hiltula. Vuonna 2011 Mediakasvatusseura toimi Mikkelin ammattikorkeakoulun hallinnoiman laajan Mediavaikuttamisen parhaat eurooppalaiset käytännöt -hankkeen yhteistyökumppanina sekä konsultoi, ja tiedotti hankkeen kuulumisista. Seuran edustajia myös osallistui hankkeen tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Koordinaattori Anna-Maija Laine osallistui hankkeen benchmarkkausmatkalle Ruotsiin Keväällä 2011 Mediakasvatusseura hyväksyttiin Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) jäseneksi. Tieteellisten seurain valtuuskunta on Suomessa toimivien tieteellisten seurojen valtakunnallinen yhteistoimintaelin. Mediakasvatusseuralle myönnettiin marraskuussa 2011 jäsenyys Allianssin koordinoimassa Nuorille suunnatun verkkotyön foorumissa (NuSuVeFo). Yhteistyötä Allianssi ry:n ylläpitämän, valtakunnallisen ja kaikille avoimen Nuorisotiedon kirjaston kanssa jatkettiin vuonna Nuorisotiedon kirjasto Pasilassa ylläpitää mediakasvatuksen erikoisaineistoa, johon Mediakasvatusseura toimittaa lahjoituksena saamansa tai muutoin hankkimansa mediakasvatuksen teokset ja aineistot vapaasti lainattaviksi. Tutkimustoiminta Lasten mediabarometri 2010 Mediakasvatusseura saattoi vuonna 2011 loppuun Lasten mediabarometri tutkimushankkeen, jonka tavoitteena on kehittää metodeja pienten, alle 8-vuotiaiden lasten median käytön ja mediasuhteen säännölliseen seurantaan. Säännöllinen seuranta nähtiin tärkeäksi lasten mediaympäristön jatkuvien muutosten takia. Hankkeessa tavoiteltiin tutkimuskonseptia, joka olisi myöhemmin sovellettavissa myös yli 8-vuotiaiden lasten ja nuorten tutkimiseksi. Hankkeen tavoitteina oli kehittää malli säännölliseksi lasten mediabarometriksi ja tuottaa samalla tuloksia lasten median käytöstä Suomessa. Mediabarometrilla on kansainvälistä merkitystä, koska tarvetta päivitettyyn tietoon ja kansainvälisiin vertailuihin on muuallakin kuin Suomessa. Hankkeessa toteutettiin vanhempien kysely, laadullisia kokeiluja ja havainnointeja sekä vuotiaiden tukioppilaiden toteuttamia, luokkalaisten oppilaiden haastatteluja kouluissa.

10 10 Tutkimuksen alustavat tulokset julkistettiin vuoden 2011 helmikuussa yhdessä Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa toteutetussa, varhaiskasvatuksen mediakasvatusta koskevassa kansainvälisessä seminaarissa ja asiantuntijatapaamisessa. Hankkeen loppuraportti julkaistiin maaliskuussa 2011 verkossa vapaasti ladattavassa pdf-muodossa ja painettuna versiona (painosmäärä 700 kpl). Painettua mediabarometrin raporttia postitettiin useiden suomalaiskirjastojen kokoelmiin sekä yliopistojen ja media- tai mediakasvatusopetusta tarjoavien oppilaitosten kirjastoihin ympäri Suomen. Raportti oli verkkojakelun lisäksi tilattavissa myös Mediakasvatusseuran toimistolta. Tutkimusraportista laadittiin tiivistelmä, joka käännettiin englanniksi kansainvälistä kenttää varten. Englanninkielisestä tiivistelmästä otettiin verkkojakelun tueksi muutaman sadan kappaleen painos kansainvälisiä tapahtumia ja konferensseja varten. Lasten mediabarometri hanketta veti tutkija, VTM Terhi Walamies. Hankkeen ohjausryhmään kuuluivat professori Reijo Kupiainen (Aalto-yliopisto), professori Sirkku Kotilainen (Tampereen yliopisto), erikoistutkija Annikka Suoninen (Jyväskylän yliopisto), nuorisotyön päällikkö Suvi Tuominen (MLL), elokuvatarkastaja, psykologi Hanna Happo (VET), erikoistutkija Kirsi Pohjola (Jyväskylän yliopisto) ja koordinaattori Anniina Lundvall (Mediakasvatusseura) sekä hankkeen loppupuolella koordinaattorin sijainen kulttuurituottaja Rauna Rahja (Mediakasvatusseura). Lasten mediabarometri 2011 Mediakasvatusseura käynnisti vuonna seuraavan, Lasten mediabarometri tutkimushankkeen, jonka tavoitteena on selvittää 7 11-vuotiaiden lasten mediankäyttöjä ja kokemuksia mediakasvatuksesta. Edellisessä Lasten mediabarometrissa tehtyjen pilottien pohjalta vuoden 2011 tutkimushankkeen aineisto kerättiin lomakekyselyllä, jolla tavoitettiin yhteensä 1137 lasta peruskoulun ensimmäiseltä, kolmannelta ja viidenneltä luokka-asteelta. Aineisto kerättiin 19 koululla eri puolilla maata laajan alueellisen kattavuuden saamiseksi. Hankkeessa selvitettiin lisäksi sitä, voivatko nuorten tekemät lomakehaastattelut olla toimiva menetelmä lapsia tutkittaessa. Tutkimuksessa viidesluokkalaiset täyttivät kyselylomakkeen itsenäisesti, mutta ensimmäisen ja kolmannen luokan oppilaita haastattelivat yläkouluikäiset tukioppilaat. Menetelmää oli kokeiltu rohkaisevin tuloksin vuonna 2010 ensimmäisessä Lasten mediabarometrissa. Vuonna 2011 menetelmä otettiin laajasti käyttöön, ja nuoret tekivät yhteensä 620 lomakehaastattelua. Tukioppilaiden koulutuksesta ja tuesta haastattelutilanteissa vastasi Mannerheimin Lastensuojeluliitto, joka organisoi Suomessa tukioppilastoimintaa. Tutkimuksen alustavat tulokset julkistetaan vuoden 2012 helmikuussa Mediakasvatusseuran yhdessä Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Viestintäviraston, Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKUn ja IBM:n kanssa toteutettavassa nettiajan vanhemmille suunnatussa Pikku Kakkosesta Facebookiin - keskustelutilaisuudessa. Tutkimusraportti julkaistaan maaliskuussa 2012, jolloin järjestetään myös median edustajille ja mediakasvatuskentän toimijoille suunnattu julkistamis- ja tiedotustilaisuus. Tutkimus julkaistaan verkossa ja painetussa muodossa edellisen mediabarometrin tapaan. Tutkimusraportista laadittiin tiivistelmä, joka käännetään englanniksi ja julkaistaan verkossa kansainvälistä kenttää varten. Lasten mediabarometri hanketta veti Mediakasvatusseuran tutkija, KM Saara Pääjärvi. Hankkeen ohjausryhmään kuuluivat professori Sirkku Kotilainen (Tampereen yliopisto), erikoistutkija Annikka Suoninen (Jyväskylän yliopisto), professori Reijo Kupiainen (Aalto-yliopisto), nuorisotyön päällikkö Suvi Tuominen (MLL), elokuvatarkastaja, psykologi Hanna Happo (VET/MEKU), projektitutkija Piia

11 11 af Ursin (Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus/turun yliopisto) ja koordinaattori Rauna Rahja (Mediakasvatusseura). Julkaisut ja painotuotteet Mediakasvatusseura on ollut mukana Humanistisen ammattikorkeakoulun hankkeessa, jossa työstettiin oppikirjaa nuorisoalalle verkkonuorisotyöstä. Mediakasvatusseuran ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton yhteistyönä toteutettu artikkeli esittelee nuorisotyön mediakasvatuksen mahdollisuuksia ja käytänteitä. Oppikirja julkaistiin maaliskuussa 2011 Nuorisotyön päivillä Mikkelissä, jossa kirjaa esitteli seuran aiempi koordinaattori Anniina Lundvall yhdessä artikkelin toisen kirjoittajan MLL:n Suvi Tuomisen kanssa. Mediakasvatusseura julkaisi Lasten mediabarometri hankkeen loppuraportin verkossa ja painettuna versiona ja myöhemmin Vanhempien mielipiteet lasten mediankäytöstä -lisäraportin verkossa. Mediakasvatusseuran painotuotteet ja esitteet vuonna 2011 Lasten mediabarometri tutkimuksen loppuraportti, 74 sivua, painosmäärä 700 kpl Children s media barometer 2010, Lasten mediabarometrin 2010 englanninkielinen tiivistelmä, 24 sivua, painosmäärä 600 kpl Mediakasvatus.fi -sivuston esite, painosmäärä n kpl. Portaalin toiminnoista ja sisällöistä sekä mediakasvatuksesta kertova esite messuja ja koulutuksia varten Mediakasvatus.fi -kuitukassit (3000 kpl), Mediakasvatus.fi -notebookit (300 kpl), Mediakasvatus.fi -heijastimet (700 kpl), jakotuotteita messuille ja tapahtumiin Kannanotot ja mediaesiintymiset Mediakasvatusseura antoi lausuntonsa opetus- ja kulttuuriministeriölle Valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopoliittinen kehittämisohjelman luonnokseen vuosille Mediakasvatusseura piti tärkeänä luonnoksessa esiin nostettujen mediakasvatukseen ja mediataitoihin liittyvien teemojen - tiedonhankinnan, ilmaisun, vaikuttamisen ja osallisuuden - sisällyttämistä kehittämisohjelmaan sekä esitettyjä toimenpiteitä lasten ja nuorten osallisuuden sekä aktiivisen kansalaisuuden tukemiseksi. Lisäksi seura esitti kehitysehdotuksia kehittämisohjelman mediakasvatukseen liittyvien strategisiin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Mediakasvatusseuraa ja portaalin toimintoja esiteltiin useissa eri lehdissä ja järjestö on toimikauden aikana toimittanut sisältöjä opetus- sekä lapsi- ja nuorisoalan lehtiin. Vuodesta 2009 seura on laatinut noin kuusi kertaa vuodessa ilmestyvää mediakasvatusnurkkaa Lapsen maailma-lehteen ja syksystä 2010 Mediapuuhaa-blogia perhe.fi-portaaliin, joka tukee painettua Meidän Perhe-lehteä. Painetussa lehdessä on nostettu esille verkkoversiossa julkaistavaa seuran mediakasvatusblogia. Mediakasvatusseuran toimintaan ja mediakasvatus.fi -sivustoon liittyviä artikkeleita ja tiedotteita on julkaistu toimikautena muun muassa Opettaja-lehdessä. Seuran puheenjohtajan mielipidekirjoitus mediakasvatuksen asemasta perusopetuksessa julkaistiin Helsingin Sanomissa. Lasten mediabarometri tutkimuksen tulokset saivat näkyvyyttä mm. Ylen pääuutislähetyksessä ja Helsingin Sanomissa sekä kymmeniä mediaosumia useissa eri verkkolehdissä tulosten julkistamisen aikaan. Lisäksi seuran koordinaattorit ovat antaneet haastatteluita seuran toiminnasta belgialaiselle Media Knowledge Centerille (Hanna Wahlman) sekä Saksan kansallisen nuorisoviraston sivustolle jugendpolitikineurope.de (Rauna Rahja).

12 12 Yhdistyksen jäsenistö ja vuosikokous Seuraan liittyi vuoden 2011 aikana 18 uutta jäsentä ja 10 yhteisöjäsentä. Kahdelta seuran henkilöjäseneltä ja kahdelta yhteisöjäseneltä saatujen kirjallisten eroanomusten nojalla näille myönnettiin ero seuran jäsenyydestä. Vuoden 2011 lopussa seuraan kuului yhteensä 199 henkilö- ja opiskelijajäsentä sekä 50 yhteisöjäsentä. Seuran jäseneksi on mahdollista hakea yhdistyksen www-sivuilta löytyvien lomakkeiden kautta. Jäseniksi voivat liittyä mediakasvatusta toteuttavat, tutkivat tai sen parissa toimivat ja työskentelevät henkilöt, opiskelijat ja yhteisöt. Jäsenmaksut olivat vuonna 2011 opiskelijalta seitsemän euroa, muulta yksityishenkilöltä 20 euroa ja yhteisöiltä vähintään 100 euroa. Mediakasvatusseuran vuosikokous järjestettiin Päivälehden museolla Helsingissä, jossa valittiin yhdistyksen uusi hallitus. Vuosikokoukseen osallistui 23 jäsentä tai yhteisöjäsenen edustajaa sekä seuran koordinaattorit. Hallinto Hallituksen kokoonpano toimintavuotena oli: kasvatustieteiden tohtori, opetusneuvos emerita Ritva- Sini Merilampi (pj, Helsinki), toiminnanjohtaja Outi Freese (vpj, Helsinki), tutkija Sol-Britt Arnolds- Granlund (Åbo Akademi, Vasa), koordinaattori Jaana Fedotoff, (Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, Oulu), professori Teemu Leinonen (Media Lab, Aalto-yliopisto, Helsinki), projektisuunnittelija Mika Mustikkamäki (Tampereen kaupungin kirjasto, Tampere), päätoimittaja Peppi Tervo-Hiltula (Curly ry, Helsinki) nuorisotyön päällikkö Suvi Tuominen (Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Helsinki) ja opetusneuvos Pirjo Sinko (Opetushallitus, Helsinki) sekä professori, dosentti Sirkku Kotilainen (Tampereen yliopisto / Jyväskylän yliopisto ja Turun yliopisto), yhteyspäällikkö Jonna Tolonen (Sanomalehtien Liitto, Helsinki), hallituksen varapuheenjohtaja Hanna Niinistö (Mediakasvatuskeskus Metka, Helsinki), johtaja, opetusneuvos Gun Oker-Blom (NiFin, Opetushallitus, Helsinki) ja tutkija, projektipäällikkö Sanna Vahtivuori-Hänninen (Helsingin yliopisto). HTM-tilintarkastajana toimii Pauli Aaltonen. Hallitus kokoontui 6 kertaa (15.2., 14.3., 20.4., 14.6., 14.9.ja ) vuoden 2011 aikana. Toimitilat Mediakasvatusseuran kotipaikka on Jyväskylä, mutta järjestöllä on toimitila Helsingissä, osoitteessa Pohjoisranta 6. Henkilöstö Seuran koordinaattorina toimii kulttuurituottaja (amk) Rauna Rahja. Hänen päätyönään on ylläpitää ja kehittää mediakasvatuksen portaalia, kouluttaa sen käyttöön sekä lisäksi ohjata ja perehdyttää yhdistyksen harjoittelijoita, toimia yhdistyksen yhteistyöhankkeissa ja osallistua tapahtumatuotantoon. Koordinaattori Anniina Lundvallin opintovapaan sijaisena toimivan Rahjan määräaikainen työsuhde alkoi ja jatkuu edelleen.

13 13 Ruotsinkielisen ja englanninkielisen portaalin kehittämistyöstä sekä seuran kansallisesta ja kansainvälisestä tapahtumatuotannosta vastaa medianomi (amk) Hanna Wahlman. Toistaiseksi voimassa olevalla työsopimuksella seurassa työskentelevälle Wahlmanille myönnettiin hallituksen päätöksellä työstävapaata koordinaattorin tehtävistä. Wahlmanin siirryttyä työstävapaalle Koulukino ry:n Kelaamo-sivuston projektipäällikön äitiysloman sijaiseksi, palkattiin hallituksen valitsemana koordinaattorin sijaisena medianomi (amk) Anna-Maija Laine. Ruotsinkielisen koordinaattorin sijaisen määräaikaisen työsopimus alkoi 1.8. ja jatkuu edelleen. Laine palkattiin perehdytysjaksolle tutustumaan koordinaattorin työhön. Mediakasvatusseuran koordinoiman Lasten Mediabarometri hankkeen loppuunsaattamiseksi seuran määräaikaisena tutkijana toimi valtiotieteen maisteri Terhi Walamies Mediakasvatusseuran koordinoiman Lasten Mediabarometri hankkeen määräaikaisena tutkijana aloitti kasvatustieteen maisteri Saara Pääjärvi. Kulttuurituotannon opiskelija Sanna Rissanen Humanistisesta ammattikorkeakoulusta toimi Mediakasvatusseuran harjoittelijana Rissasen pääasiasialliset työtehtävät olivat lehtiartikkelien ja Mediapuuhaa perheille -blogitekstien kirjoittaminen, tapahtumatuotantoon liittyvät tehtävät sekä mediakasvatus.fi -sivuston päivitys- ja markkinointityöt. Mediakasvatuksen opiskelija Hanne Korpelainen Lapin yliopistosta toimi Mediakasvatusseuran harjoittelijana Korpelaisen pääasiallisia työtehtäviä oli lehtiartikkelien, blogitekstien ja uutiskirjeiden laatiminen ja muut tiedotustyöt, verkkosivun päivittäminen sekä tapahtumatuotannossa ja järjestötyössä avustaminen. Kulttuurituotannon aikuisopiskelija Laura Koivu Metropolia Ammattikorkeakoulusta toimi Mediakasvatusseuran ja Kelaamo-sivuston yhteisenä harjoittelijana Koivun pääasiallisia työtehtäviä olivat verkkosivujen ylläpito, tiedottamiseen, markkinointiin ja tapahtumatuotantoon liittyvät tehtävät, messujakotuotteiden suunnittelu, kilpailutusten hoitaminen, sekä Mediakasvatus.nyt -seminaarin järjestelytyöt.

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 1 Nykykulttuurin tutkimuskeskus PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto Käyntiosoite: Pohjoisranta 6, 00170 Helsinki Toimintakertomus 2010 on 10. elokuuta 2005 perustettu tutkijoiden ja alan käytännön toimijoiden

Lisätiedot

Toimintakertomus 2008

Toimintakertomus 2008 1 Nykykulttuurin tutkimuskeskus PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto Käyntiosoite: Pohjoisranta 6, 00170 Helsinki Toimintakertomus 2008 on 10. elokuuta 2005 perustettu tutkijoiden ja alan käytännön toimijoiden

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Mediakasvatusseura ry., Sällskapet för Mediefostran rf. Nykykulttuurin tutkimuskeskus PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto Käyntiosoite: Pohjoisranta 6, 00170 Helsinki Toimintakertomus 2012 Mediakasvatusseura

Lisätiedot

Toimintakertomus 2009

Toimintakertomus 2009 1 Nykykulttuurin tutkimuskeskus PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto Käyntiosoite: Pohjoisranta 6, 00170 Helsinki Toimintakertomus 2009 on 10. elokuuta 2005 perustettu tutkijoiden ja alan käytännön toimijoiden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2008

Toimintasuunnitelma 2008 Nykykulttuurin tutkimuskeskus PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto Käyntiosoite: Pohjoisranta 6, 00170 Helsinki Toimintasuunnitelma 2008 1. Mediakasvatusseuran tehtävä ja hallinto Mediakasvatusseura ry., Sällskapet

Lisätiedot

Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf. Toimintakertomus 2013

Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf. Toimintakertomus 2013 Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf Toimintakertomus 2013 1 Mediakasvatusseura ry., Sällskapet för Mediefostran rf. Nykykulttuurin tutkimuskeskus PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto Käyntiosoite:

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 1 Nykykulttuurin tutkimuskeskus PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto Käynti- ja postitusosoite: Pohjoisranta 6, 00170 Helsinki Toimintasuunnitelma 2010 1. Mediakasvatusseuran toiminta ja tavoitteet Mediakasvatusseura

Lisätiedot

Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf. Toimintasuunnitelma 2013 ja talousarvio

Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf. Toimintasuunnitelma 2013 ja talousarvio 1 Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf Toimintasuunnitelma 2013 ja talousarvio Toimintasuunnitelma 2013 1. MEDIAKASVATUSSEURAN TOIMINTA JA TAVOITTEET Mediakasvatusseura ry., Sällskapet

Lisätiedot

LAPSET JA NUORET VAIKUTTAJINA MEDIASSA: PEDAGOGISIA NÄKÖKULMIA

LAPSET JA NUORET VAIKUTTAJINA MEDIASSA: PEDAGOGISIA NÄKÖKULMIA LAPSET JA NUORET VAIKUTTAJINA MEDIASSA: PEDAGOGISIA NÄKÖKULMIA S I R K K U K O T I L A I N E N F T, P R O F E S S O R I T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Lasten ja nuorten vaikuttaminen mediassa? Miksi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesihuolto 2014 3.6.2014, Helsinki Projekti-insinööri Henna Luukkonen Suomen Kuntaliitto Vesiosuuskunnat,

Lisätiedot

Tukea ja työkaluja koulujen mediakasvatukseen. Lappeenranta 8.10.2014

Tukea ja työkaluja koulujen mediakasvatukseen. Lappeenranta 8.10.2014 Tukea ja työkaluja koulujen mediakasvatukseen Lappeenranta 8.10.2014 Media + kasvatus = mediakasvatus Mitä on mediakasvatus ja miten sitä voi toteuttaa Mediakasvatuksen monet kasvot turvataidoista luovuuteen

Lisätiedot

Oivaltamisen iloa ja elämyksiä LUMA-yhteistyöstä

Oivaltamisen iloa ja elämyksiä LUMA-yhteistyöstä J Oivaltamisen iloa ja elämyksiä LUMA-yhteistyöstä Tieteen iloa kaikille! Johtaja, Prof. Maija Aksela, Valtakunnallinen LUMA-keskus, Helsingin yliopistom maija.aksela@helsinki.fi 15.2.2012 1 LUMA-toimintaa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut Jaana Fedotoff 23.5.2013 Helsinki Nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoite: Nuorten sosiaalinen

Lisätiedot

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013 FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013 FSA:n vuosikokous 2.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMAN PÄÄLINJAT Vuoden 2013 toimintasuunnitelma keskittyy: Jäsenlähtöisen toiminnan aktivoimiseen* FSA:n toiminnasta

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Maaliskuu 2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

TURUN KEMISTIKERHO RY

TURUN KEMISTIKERHO RY TURUN KEMISTIKERHO RY Vuosikertomus 2011 Yleistä Turun Kemistikerho ry on Turun alueella asuvien Suomalaisten Kemistien Seuran (SKS) jäsenten välinen yhdistys, joka emoseuransa tavoin pyrkii edistämään

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014-2015

TOIMINTAKERTOMUS 2014-2015 TOIMINTAKERTOMUS 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. KOKOUKSET... 3 3. TAPAHTUMAT... 4 5. VAIKUTTAMINEN... 5 6. SOSIAALINEN MEDIA... 6 TOIMINTAKERTOMUS 2014-2015 3(6) 1. YLEISTÄ Tehyn opiskelijayhdistyksen

Lisätiedot

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Luomun koordinaatiohanke käynnistyi 20.8.2015 Helsingissä järjestetyllä kick off -työpajalla, johon osallistui noin 40 henkilöä. Työpajan rahoitti Manner-Suomen

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi 27.1.2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan vaikuttamistaitojen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. HALLINTO Hallituksen jäsenet ja vastuuhenkilöt: Liisa Korpela, puheenjohtaja, tiedotusvastaava, edustukset sidosryhmiin, yhteydet. yhteistyökumppaneihin

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön suuntaviivoja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Jaana Fedotoff Seinäjoki 3.10.2013

Nuorten tieto- ja neuvontatyön suuntaviivoja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Jaana Fedotoff Seinäjoki 3.10.2013 Nuorten tieto- ja neuvontatyön suuntaviivoja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Jaana Fedotoff Seinäjoki 3.10.2013 Mikä on keskeistä, mihin pyritään? Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden

Lisätiedot

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen)

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen) Näin homma toimii seminaari sekä Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry 15 - vuotta Aika: Torstai 31.10.2013 Paikka: Wegeliussali, ODL, Albertinkatu 16, 90100 Oulu 9.30 Aamukahvi 10.00 Musiikkiesitys

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan

Lisätiedot

Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen

Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen 1 Mission possible: access on, ilmatilaa on 2 Painopisteet Lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi Lapsiystävällinen työelämä Lasten Suomi - kuuleminen, kohtaaminen

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Suvi Pietarinen Tutkija Åbo Akademi, Laboratoriet för trä- och pappers kemi Porthansgatan 3, 20500 Åbo 02 2154887, e-mail suvi.pietarinen@abo.

Suvi Pietarinen Tutkija Åbo Akademi, Laboratoriet för trä- och pappers kemi Porthansgatan 3, 20500 Åbo 02 2154887, e-mail suvi.pietarinen@abo. JÄSENTIEDOTE 2006 Sisältö Seuran yhteystiedot 1 FCES 07 Kahdeksannet ympäristötieteen päivät Mikkelissä 2 Vuosikokouksen pöytäkirja 3 Toimintakertomus vuodelta 2005 5 Toimintasuunnitelma vuodelle 2006

Lisätiedot

Sosiaalinen media ja moniammatillisuus nuorille suunnatussa työssä

Sosiaalinen media ja moniammatillisuus nuorille suunnatussa työssä Sosiaalinen media ja moniammatillisuus nuorille suunnatussa työssä ArctiChildren InNet -seminaari, Rovaniemi 25.1.2012 projektisuunnittelija Anna-Laura Marjeta, Verke projektisuunnittelija Heikki Lauha,

Lisätiedot

Mediakasvatus kirjastossa Pirjo Sallmén, Kirjastot.fi

Mediakasvatus kirjastossa Pirjo Sallmén, Kirjastot.fi Mediakasvatus kirjastossa Pirjo Sallmén, Kirjastot.fi Taustaa 2006 Uimarengas mediatulvaan kirjastosta 2007 2008 Superkirtsin mediaopit 2008 2011 Lapset, media ja kirjastot - n. 20 aluekouluttajaa. Mediakasvatus

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 18.5.2010 Ehkäisevän päihdetyön hanke Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 Mannerheimin Lastensuojeluliitto, yhteistyössä A-klinikkasäätiö ja Terveys ry Hankkeessa

Lisätiedot

Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari

Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari Hotel Arthur 9.5.2014 Vaskivuoren lukion rehtori Eira Kasper Hankekoordinaattori Veli-Matti Palomäki YANZU 言 祖 Kiinan kieltä lukioissa Kansainvälistymisen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Ymmerstan koulu, opettajainhuone, Ristihaantie 5, 02750 Espoo

Ymmerstan koulu, opettajainhuone, Ristihaantie 5, 02750 Espoo YMMERSTAN KOTI- JA KOULUYHDISTYS RY:N JOHTOKUNNAN KOKOUS 2 / 2014 PÖYTÄKIRJA Aika: 11.3.2014 klo 18.15 Paikka: Läsnä: Ymmerstan koulu, opettajainhuone, Ristihaantie 5, 02750 Espoo Hallikas Sami-Pekka Hovila

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 KOTEL 15-002 13.3.2015 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Lasten mediabarometri 2011

Lasten mediabarometri 2011 Lasten mediabarometri 2011 NUORET LASTEN HAASTATTELIJOINA S A A R A P Ä Ä J Ä R V I, K M, T U T K I J A M E D I A K A S V A T U S S E U R A R Y L A P S U U D E N - J A N U O R I S O T U T K I M U K S E

Lisätiedot

Tutkimusjohtaja ja projektipäällikkö Katri Halonen

Tutkimusjohtaja ja projektipäällikkö Katri Halonen LIITE MAKSATUSHAKEMUKSEEN TIIVISTELMÄ MAKSATUSKAUDEN TOIMINNASTA Projektin nimi: Tuottaja2020 Projektikoodi: s10947 Hallinnoija: Metropolia Ammattikorkeakoulu Maksatuskausi: 1.9.- 31.12.2011 Tutkimusjohtaja

Lisätiedot

Sähköisen julkaisemisen palvelut TSV:llä nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Lilja 28.9.2015

Sähköisen julkaisemisen palvelut TSV:llä nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Lilja 28.9.2015 Sähköisen julkaisemisen palvelut TSV:llä nyt ja tulevaisuudessa Johanna Lilja 28.9.2015 Sähköisten julkaisupalvelujen historiaa TSV:llä Elektra-yhteistyö 1997 alkaen 2014: 32 lehteä OJS-julkaisualustan

Lisätiedot

Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf. Toimintasuunnitelma 2014

Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf. Toimintasuunnitelma 2014 1 Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf Toimintasuunnitelma 2014 Mediakasvatusseura ry., Sällskapet för Mediefostran rf. Nykykulttuurin tutkimuskeskus PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto Käyntiosoite:

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toiminnan tarkoitus Maaseudun uusi aika -yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää suomalaista maaseutututkimusta

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa

Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa 2009 2010 Loppuraportti Kerhokeskus Erityissuunnittelija Merike Kesler Sisällys: * Hankkeen tausta ja tavoitteet * Tuotettu materiaali * Muu toiminta

Lisätiedot

Varhaisiän musiikinopettajat ry Småbarns musiklärare rf. Hanna Untala 17.10.2011

Varhaisiän musiikinopettajat ry Småbarns musiklärare rf. Hanna Untala 17.10.2011 Varhaisiän musiikinopettajat ry Småbarns musiklärare rf Hanna Untala 17.10.2011 Muskari - alle kouluikäisten lasten suosituin harrastus Suomessa muskarilaisia on eri järjestäjätahojen alla arviomme mukaan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Suvi Pietarinen Tutkija, Laboratoriet för trä- och pappers kemi Åbo Akademi Porthansgatan 3, 20500 Åbo 02 2154887, e-mail suvi.pietarinen@abo.

Suvi Pietarinen Tutkija, Laboratoriet för trä- och pappers kemi Åbo Akademi Porthansgatan 3, 20500 Åbo 02 2154887, e-mail suvi.pietarinen@abo. JÄSENTIEDOTE 2004 Sisältö Seuran yhteystiedot 1 FCES 05 Seitsemännet ympäristötieteen päivät Jyväskylässä 2 Vuosikokouksen pöytäkirja 3 Toimintakertomus vuodelta 2003 5 Toimintasuunnitelma vuodelle 2004

Lisätiedot

Lapset ja medialukutaito

Lapset ja medialukutaito Lapset ja medialukutaito Tampere 28.11.2014 Saara Pääjärvi Erityisasiantuntija KM, LTO Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus ja kuvaohjelmayksikkö (MEKU) Kansallinen audiovisuaalinen

Lisätiedot

Lapset ja medialukutaito

Lapset ja medialukutaito Lapset ja medialukutaito Turku 14.11.2014 Saara Pääjärvi Erityisasiantuntija KM, LTO Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus ja kuvaohjelmayksikkö (MEKU) Kansallinen audiovisuaalinen

Lisätiedot

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa

Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Riikka Laaninen 8.1.015 Kunta-alan tutkijoiden läsnäolo sosiaalisessa mediassa Sisällys 1. Tutkimuksen esittely.... Tutkimukseen vastanneet.... Somen nykyinen käyttö.... Miten tutkijat käyttävät somea

Lisätiedot

OKKY:N TOIMINNAN PERIAATTEET

OKKY:N TOIMINNAN PERIAATTEET I O L U K I OKKY:N TOIMINNAN PERIAATTEET Jarmo Koskimaa 29.09.2011 OLARIN KOULU JA KOTI -YHDITY R I N K U J A 2 Olarin koulu ja koti yhdistyksen 21. toimintavuosi käynnistyy Tervetuloa vuosikokoukseen!

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

LAPSET JA MEDIA UUTISKIRJE 1/2013 19.3.2013. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ AJATON TARINA Mediakasvatuskeskus Metka

LAPSET JA MEDIA UUTISKIRJE 1/2013 19.3.2013. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ AJATON TARINA Mediakasvatuskeskus Metka LAPSET JA MEDIA UUTISKIRJE 1/2013 19.3.2013 AJATON TARINA Mediakasvatuskeskus Metka Ajaton tarina -hanke tarjoaa erilaisia mediatyöpajoja 9-12 -vuotiaille koululaisille ympäri Suomea. Kaksivaiheisen hankeen

Lisätiedot

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Anni Kallio CIMO 16.4.2015 CIMOn perustehtävä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010

vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010 Auran PÖYTÄKIRJA vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010 AIKA: Sunnuntai 07.11.2010 klo 18.00-20.20 PAIKKA: Auran yhtenäiskoulun neuvotteluhuone LÄSNÄ: Tero Sahla Satu Rautias-Barnett

Lisätiedot

Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff

Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatti Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus TIEDON

Lisätiedot

Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf. Toimintakertomus 2015

Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf. Toimintakertomus 2015 Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf Toimintakertomus 2015 1 Mediakasvatusseura ry., Sällskapet för Mediefostran rf. Pohjoisranta 6, 00170 Helsinki Mediakasvatusseuran toimintakertomus

Lisätiedot

Tukea ja työkaluja koulujen mediakasvatukseen. MEMO-koulutus, kevät 2015 Rauna Rahja / koordinaattori Mediakasvatusseura

Tukea ja työkaluja koulujen mediakasvatukseen. MEMO-koulutus, kevät 2015 Rauna Rahja / koordinaattori Mediakasvatusseura Tukea ja työkaluja koulujen mediakasvatukseen MEMO-koulutus, kevät 2015 Rauna Rahja / koordinaattori Mediakasvatusseura Mediakasvatus Mediakasvatuksen ydintä on ohjaus ja opetus mediasta ja median avulla.

Lisätiedot

EN ESPAÑOL! - PROJEKTIESITTELY esimerkki espanjan opetuksen kehittämihankkeesta. OPH:N Kansainvälistämisprojektin esittely

EN ESPAÑOL! - PROJEKTIESITTELY esimerkki espanjan opetuksen kehittämihankkeesta. OPH:N Kansainvälistämisprojektin esittely EN ESPAÑOL! - PROJEKTIESITTELY esimerkki espanjan opetuksen kehittämihankkeesta OPH:N Kansainvälistämisprojektin esittely EN ESPAÑOL! projekti 2009-2010 Opetushallitus on myöntänyt valtionavustusta peruskoulujen

Lisätiedot

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta KONKREETTISET TOIMENPITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Ehkäisevän työn kehittäminen Sijaishuollon kehittäminen 1. ei toteudu 2. toteutunut 3. toteutunut hyvin 1.

Lisätiedot

Nuoret ja nuorisotyöntekijät facebookissa

Nuoret ja nuorisotyöntekijät facebookissa Nuoret ja nuorisotyöntekijät facebookissa Tuula Hohenthal, LTO, KM projektitutkija/erikoissuunnittelija Reetta Leppälä, KT, lehtori Centria ammattikorkeakoulu Esityksen sisältö 1. Hanke ja tutkimusaineisto

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista

Lisätiedot

Loppuraportti Helppokäyttöinen yhteisöpalvelu -hanke

Loppuraportti Helppokäyttöinen yhteisöpalvelu -hanke Loppuraportti Helppokäyttöinen yhteisöpalvelu -hanke Marianna Ohtonen Niina Sillapää Sami Älli Timo Övermark Papunet-verkkopalveluyksikkö Kehitysvammaliitto ry Viljatie 4 A, 00700 Helsinki www.papunet.net

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

JAMK julkaisutoiminta JKL Yliopiston julkaisuyksikkö

JAMK julkaisutoiminta JKL Yliopiston julkaisuyksikkö JAMK julkaisutoiminta JKL Yliopiston julkaisuyksikkö Julkaisutoiminnan ja henkilöstön yleisesittely Ideasta julkaisuksi eli miten julkaisu syntyy Mistä käsikirjoitukset tulevat, mitä julkaistaan Verkkojulkaiseminen

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Osaaminen ammattikorkeakoulukirjastossa

Osaaminen ammattikorkeakoulukirjastossa Osaaminen ammattikorkeakoulukirjastossa Kirjastonjohtajien neuvottelupäivät, Joensuu 1.10.2009 Osaaminen ammattikorkeakoulukirjastossa Osaamisen kehittämisen organisointi Koulutustarpeet ja koulutus Tulevaisuus

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön arvioinnin ja kehittämisen työvälineet - auditointi ja osaamiskartta

Nuorten tieto- ja neuvontatyön arvioinnin ja kehittämisen työvälineet - auditointi ja osaamiskartta Nuorten tieto- ja neuvontatyön arvioinnin ja kehittämisen työvälineet - auditointi ja osaamiskartta Arviointityövälineiden kehittämisen taustaa Kolme nuorten tieto- ja neuvontatyön aluekoordinointialuetta

Lisätiedot

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa

Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Rakennettu ympäristö sosiaalisessa mediassa Verkkokyselyn tulosyhteenveto RYM Oy 2013 Sosiaalisen median ammatillinen hyötykäyttö vielä vähäistä Neljä viidestä rakennetun ympäristön kehityksestä kiinnostuneesta

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA

OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA Humak pidättää oikeuden muutoksiin HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU 1 MIKÄ ON HUMAK? Humak on valtakunnallinen verkostoammattikorkeakoulu Humanistisen ja kasvatusalan

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotouttavan koulutuksen. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä

Aikuisten maahanmuuttajien kotouttavan koulutuksen. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Aikuisten maahanmuuttajien kotouttavan koulutuksen näkymät Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Helsinki 15.3.2011 Taustaa Lainsäädännön uudistaminen Maahanmuuttohallinnon h muutokset t Maahanmuuttajabarometri

Lisätiedot

Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf. Toimintakertomus 2014

Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf. Toimintakertomus 2014 Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf Toimintakertomus 2014 1 Mediakasvatusseura ry., Sällskapet för Mediefostran rf. Nykykulttuurin tutkimuskeskus PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto Käyntiosoite:

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu kuulemaan niitä julkisia esitelmiä, jotka Oulun yliopiston nimitetyt professorit pitävät Linnanmaalla Yliopistokatu 9 (KTK122), 10. toukokuuta 2016 klo 12.15 alkaen.

Lisätiedot

Lapsuudentutkimuksen verkosto

Lapsuudentutkimuksen verkosto Lapsuudentutkimuksen verkosto Verkosto NYT Tapaaminen 11.-12.10.2007 12.10.2007 NR 11.10.2007 Organisaatio verkostossa Valtakunnallinen ohjausryhmä (11 hlöä) Lapset, nuoret ja kasvamisen ympäristöt - (LANKA)

Lisätiedot

Tuottaja2020. Ohjausryhmä 28.11.2011

Tuottaja2020. Ohjausryhmä 28.11.2011 Tuottaja2020 Ohjausryhmä 28.11.2011 ESITYSLISTA Kokouksen avaus Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Maksatushakemuksesta 5-8/2011 tiedottaminen Väliarvioinnin läpikäynti Tutkimuksen status: hankkeen

Lisätiedot

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Eurooppalainen Euroguidance-verkosto tukee ohjausalan ammattilaisia kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvissä kysymyksissä ja vahvistaa

Lisätiedot

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen Keski-Suomen Sukututkijat ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 17.00 alkaen Jyväskylän maakunta-arkistossa.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä. 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano. 3. Kokoukset. 4. Työryhmät. 5.

TOIMINTAKERTOMUS 2009-10. Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä. 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano. 3. Kokoukset. 4. Työryhmät. 5. TOIMINTAKERTOMUS 2009-10 Äänekosken nuorisovaltuusto SISÄLLYS: 1. Yleistä 2. Nuorisovaltuuston kokoonpano 3. Kokoukset 4. Työryhmät 5. Lausunnot 6. Viestintä ja markkinointi 7. Retket, koulutukset ja virkistäytyminen

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2012 (Sääntömääräiselle syyskokoukselle 17.11.2011) Toiminnan tarkoitus Maaseudun uusi aika -yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Bioenergia ry Bioenergian puolesta

Bioenergia ry Bioenergian puolesta Bioenergia ry Bioenergian puolesta Bioenergia ry Bioenergian puolesta! Bioenergia-ala on yksi maailman nopeimmin kasvavista ja kehittyvistä teollisuuden aloista. Suomi on edelläkävijä. Polttoaineen ja

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön syventämisen tiekartan kuulemistilaisuus 10.2.2015, Tieteiden talo, Helsinki

Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön syventämisen tiekartan kuulemistilaisuus 10.2.2015, Tieteiden talo, Helsinki Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön syventämisen tiekartan kuulemistilaisuus 10.2.2015, Tieteiden talo, Helsinki Johtaja Riitta Maijala Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto 1 TULA VNP*): Korkeakoulujen

Lisätiedot