Toimintakertomus 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2011"

Transkriptio

1 Mediakasvatusseura ry., Sällskapet för Mediefostran rf. Nykykulttuurin tutkimuskeskus PL 35, Jyväskylän yliopisto Käyntiosoite: Pohjoisranta 6, Helsinki Toimintakertomus 2011 on 10. elokuuta 2005 perustettu tutkijoiden ja alan käytännön toimijoiden yhdistys, joka edistää lasten ja nuorten mediakasvatusta Suomessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys edistää mediakasvatuksen tutkijoiden ja käytännön toimijoiden keskinäistä yhteistyötä sekä mediakasvatuksesta kiinnostuneiden yhteisöjen yhteistoimintaa. Yhdistys osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tekee aloitteita mediakasvatuksen edistämiseksi, kehittää alan toimijoiden kansallisia ja kansainvälisiä yhteyksiä, tiedottaa mediakasvatuksesta, järjestää tapahtumia sekä harjoittaa julkaisutoimintaa. Mediakasvatus.fi -verkkopalvelu ja tiedotustyö Mediakasvatusseuran ylläpitämän ja kolmella kielellä palvelevan, kansallisen mediakasvatusportaali mediakasvatus.fi:n ylläpito- ja tiedotustyöt jatkuivat aktiivisina vuonna Sivuston toimintoja ja rakennetta kehitettiin toimikauden aikana. Seuran kaksi koordinaattoria ja harjoittelijat ylläpitävät ja päivittävät sivustoa aktiivisesti ympäri vuoden. Toimikauden aikana tehdyn sivuston markkinointi- ja tiedotustyön myötä sivuston kävijä- ja käyttäjämäärät ja uutiskirjeiden tilaajamäärät kasvoivat entisestään. Mediakasvatus.fi -verkkopalvelu keräsi toimikaudella kuukausittain noin 9500 suomalaista kävijää. Yhteensä vuoden 2011 aikana sivusto keräsi noin suomalaista kävijää. Sivuston suosituimpia sisältöjä toimikaudella olivat ajankohtaistoiminnot (uutispalsta ja tapahtumakalenteri), materiaali- ja toimijahaku, vanhemmille suunnatut sisällöt sekä Mediakasvatusseuran toiminnasta kertovat sivut. Rekisteröityneitä käyttäjiä oli joulukuuhun mennessä lähes 940, joiden joukossa myös runsaasti ulkomaalaisia käyttäjiä. Toimikauden aikana verkkopalvelussa julkaistiin mm. yli 400 uutista mediakasvatuksen kentältä ja sen kautta lähetettiin kymmeniä uutiskirjeitä ja tiedotteita. Sivustolle lisättiin viikoittain uusia sisältöjä kuten mediakasvattajien työtä tukevia materiaaleja ja tutkimuksia. Verkkopalvelu ja sen postituslistat toimivat seuran pääasiallisena tiedotuskanavana suomeksi ja ruotsiksi sekä englanniksi. Seuran käytössä on uutiskeräinpalvelu, jonka avulla saadaan ajantasaista tietoa mediakasvatukseen liittyvistä teemoista eri uutislähteistä. Näillä toimenpiteillä pyrittiin helpottamaan portaalin päivitystyötä ja lisäämään käyttäjävirtoja. Vuonna 2011 postituslistojen kautta lähetettiin yhteensä n. 30 eri uutiskirjeiden numeroa tai jäsentiedotetta yhteensä lähes vastaanottajalle. Mediakasvatus.fi -uutiskirjeen tilaajilta saadun palautteen ja toiveiden myötä mediakasvatus.fi -uutiskirjeen julkistamistahtia rauhoitettiin kesästä 2011 alkaen kahden viikon välein ilmestymisen sijasta kerran kuussa ilmestyväksi. Uutiskirjeet sisältävät kattavasti mediakasvatuksen ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia tiiviissä muodossa. Postituslistojen ylläpidosta vastasi koordinaattori Rauna Rahja.

2 2 Jäsenpostituslista (236 vastaanottajaa) Yhteisöjäsenkirje (50 vastaanottajaa) Mediakasvatus.fi -yleinen postituslista (1900 vastaanottajaa) Mediekunskap.fi -ruotsinkielinen postituslista (240 vastaanottajaa) Varhaiskasvattajien sähköpostilista (740 vastaanottajaa) Uutiskirjeiden sisältöjä julkaistaan myös muiden sivustojen uutisvirroissa ja blogeissa, minkä ansiosta ne tavoittavat myös lukuisia postituslistojen ulkopuolisia, aiheesta kiinnostuneita henkilöitä. Yhdistys tiedottaa ja toimii aktiivisesti myös sosiaalisessa mediassa. Seuran aktiivisimmin käyttämillä sosiaalisen median kanavilla Facebookissa ja Twitterissä seuraajamäärät kasvoivat useilla sadoilla toimikauden aikana. Mediakasvatusseuralla on yhteisöpalvelu Facebookissa oma sivu, jolla toimikauden päättyessä oli lähes 600 aktiivista käyttäjää. Yhdistys tiedottaa lisäksi yhteisö- ja mikroblogipalvelu Twitterissä, jossa yhdistyksen Mediakasvatus-kanavalla oli toimikauden lopulla yli 600 seuraajaa. Mediakasvatusuutisten lisäksi yhdistys twiittaa useimmista järjestämistään tapahtumista reaaliaikaisesti. Seuran tiedotusta edistetään lisäksi yhdistyksen omilla kanavilla SlideShare-palvelussa sekä YouTubessa, joissa on nähtävillä videoita ja esityksiä seuran seminaareista ja tapahtumista. Lisäksi toimikaudella 2011 suunniteltiin ja käsikirjoitettiin muun muassa varhaiskasvattajien mediakasvatustyötä tukeva, mediakasvatus.fi -sivustolla julkaistava Mediahyrrä -työkalu. Työkalun intron ja harjoitukset suunnittelivat ja käsikirjoittivat mediakasvatuksen ja varhaiskasvatuksen asiantuntijat Elina Kataja ja Johanna Sommers-Piiroinen. Toimikaudella tuotettiin myös sisällöt uusittaville vanhempien tukisivuille. Koordinaattorit Rauna Rahja ja Hanna Wahlman (myöhemmin Anna-Maija Laine) sekä korkeakouluharjoittelija Hanne Korpelainen tuottivat uusittavat vanhempien sivut, joille sisältöjä ja tekstejä laativat myös muut mediakasvatuksen asiantuntijat. Varhaiskasvattajien Mediahyrrä sekä uudet vanhempien sivut julkaistaan uusitun portaalin yhteydessä vuoden 2012 alussa. Näiden uudistustöiden tueksi koottiin ohjausryhmä, johon kuuluivat suunnittelija Anri Leveelahti Suomen Vanhempainliitosta, mediakasvatusasiantuntija Sanna Spisak Mannerheimin Lastensuojeluliitosta, mediatuottaja Jere Rinne Otavan Opistosta, toiminnanjohtaja Outi Freese ja tuottaja Anna-Liisa Puura-Castrén Koulukinoyhdistyksestä sekä seuran koordinaattorit Hanna Wahlman, Anna-Maija Laine ja Rauna Rahja. Toimikauden lopulla päädyttiin vaihtamaan sivuston teknistä toteuttajaa/palveluntarjoajaa. Toimijoiden kartoituksen jälkeen aloitettiin yhteistyö Evermade Oy:n kanssa. Uuden palvelutarjoajan löytämisessä konsultoitiin verkkoasiantuntija Matti Karia. Evermaden kanssa ryhdyttiin suunnittelemaan sivuston visuaalisen ilmeen päivittämistä, rakenteen ja toimintojen selkeyttämistä sekä sivuston käytettävyyteen liittyvää kehittämistyötä. Nämä uudistustyöt käynnistettiin toimikauden lopulla ja uusittu sivusto avataan vuoden 2012 alussa. Mediakasvatusseuran työntekijät tiedottivat ja kouluttivat sivuston käyttöön toimikauden aikana aktiivisesti. Koordinaattorit järjestivät mediakasvatus.fi -portaalin suomenkielisiä esittelyjä ja koulutuksia eri käyttäjäryhmille sekä asiantuntijoille vuonna 2011: esittely ja luento aikuisopiskelijoille, HUMAK Mediakasvatuksen erikoisopinnot, n. 30 osallistujaa portaaliesittely, Opettajien ilta Sanomatalossa, n. 40 osallistujaa portaaliesittely Koulukirjastokansio -koulutuspäivä, Ymmerstan koulu, Espoo n. 50 opettajaa esittely ja luento kulttuurituotannon opiskelijoille, HUMAK Kauniaisten kampus, n. 25 osallistujaa

3 Nuorisotyöpäivät Mikkelissä, yli 600 osallistujalle jaetuissa materiaalikasseissa portaaliesitettä portaalin ja barometritulosten esittely ja medialuento vanhemmille, keskustelu lasten mediankäytöstä, MLL perhekahvila, Nissaksen asukaspuisto, n. 15 osallistujaa puheenvuoro Curly ry:n Videomekastus - nuorten ääni kuuluviin -seminaarissa, n. 25 osallistujaa 8.9. puheenvuoro Helsingin Sanomien ja Töölön kirjaston järjestämä Lukutaitopäivän tapahtuma, noin 20 osallistujaa puheenvuoro Mikkelin ammattikorkeakoulun kehittämispäivillä, n. 50 osallistujaa esitys seurasta ja portaalista, Tampereen yliopiston mediakasvatuksen sivuaineopiskelijoille, n. 40 osallistujaa portaalin ja seuran esittely, Lapin yliopiston Mediakasvattaja työelämässä -kurssi, 20 osallistujaa Esittely NuSuVeFon kokouksessa toimintakeskus Hapessa, paikalla n. 40 kuulijaa. Cuporen tutkimus Lapset ja media -hankekokonaisuuksista Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore toteutti toimikaudella opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta arviointitutkimuksen kolmen vuosina opetus- ja kulttuuriministeriön Lapset ja media -ohjelmasta rahoitetun hankekokonaisuuden toiminnasta. Yksi arvioitu kokonaisuus on ollut Mediakasvatusseuran Lapset ja media -ohjelman puitteissa järjestämä toiminta. Arviointi rajautuu Lapset ja media -ohjelmasta myönnetyllä rahoituksella tapahtuneeseen toimintaan vuosina Cuporen tutkimuksessa arvioitiin Mediakasvatusseuran kehittämää ja ylläpitämää mediakasvatus.fi -verkkosivustoa sekä yhdistyksen muita, Lapset ja media -ohjelman rahoituksella tuottamia toimintoja. Cuporen tutkimus arvioi Mediakasvatusseuran mediakasvatus.fi-verkkosivuston ja Lapset ja mediaohjelman puitteissa tapahtuneen julkaisutoiminnan erittäin laadukkaaksi ja erinomaisesti Lapset ja media -ohjelman tavoitteita toteuttaneeksi. Seuran oma tapahtumatuotanto sekä runsas osallistuminen erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin on tehnyt seuran mediakasvatustyötä tunnetuksi erilaisille tahoille. Tieteellisiin konferensseihin osallistuminen on lisännyt seuran toimijoiden tietopääomaa. Tutkimuksen mukaan kaiken kaikkiaan Mediakasvatusseuran toiminta ohjelman yhteydessä on tukenut selkeästi mediakasvatuksen tutkimustoiminnan kehittämistä Suomessa, mikä on ollut yksi keskeinen tavoite ohjelmassa. Arviossa todettiin seuran omaavan muun muassa laajan, erittäin asiantuntevan ja yhteistoiminnallisen yhteisön ja osaamista muodostaa ja käyttää ohjaus- yms. ryhmiä päämäärien toteuttamiseen. Lisäksi tutkimuksessa todettiin seuran työntekijöiden omaavan erinomaisia viestintätaitoja ja erityistä verkkoviestinnän tuntemusta. Kansallista toimintaa ja tapahtumia Seuraavaan on koottu Mediakasvatusseuran järjestämiä kansallisia tapahtumia tai yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa tuotettuja koulutuksia ja tilaisuuksia, joissa yhdistyksellä on ollut edustus toimikaudella Mediakasvatusseuran vuosittainen valtakunnallinen mediakasvatusseminaari pidettiin vuonna 2011 Helsingissä Helsingissä. Mediakasvatus.nyt nuorten yhteiskunnallinen vaikuttaminen mediassa - seminaari toteutettiin yhteistyössä Nuorisotutkimusseuran ja Curly ry:n kanssa. Seminaarin key note - puhujana esiintyi tutkija, PhD Manisha Pathak-Shelat Madinson-Wisconsinin yliopistosta (Intia/USA) sekä toisena ulkomaalaisena professori, PhD Samy Tayie Kairon yliopistosta (Egypti). Ulkomaiset puhujat toimivat Youth Media Participation -tutkimushankkeen tutkijoina. Näiden puhujien lisäksi

4 4 seminaarissa kuultiin kymmenen kotimaista puheenvuoroa tutkimuksen, opetuksen ja nuorten mediatoimijoiden näkökulmista. Seminaari osallistui noin 130 henkilöä. Osallistujilta kerätty palaute seminaarista oli pääosin kiitettävää tasoa. Stadi.tv:n taltioimat seminaariesitykset lisättiin kokonaisuudessaan nähtäville Mediakasvatusseuran Youtube-kanavalle. Tilaisuuden jälkeen seminaarin yhteistyötaho Curly ry:n toiminnanjohtaja Ira Kinnunen piti Pelastakaa Lapset ry:n Lapsen ääni - tilaisuudessa Mediakasvatus.nyt -seminaarin antia kokoavan esityksen. Mediakasvatusseura koordinoi ja tuotti yhteistyössä yhteisöjäsenten ja yhteistyökumppaniensa kanssa Mediakasvatuksen tori -nimisen mediakasvatuksen oman messuosaston Suomen suurimpaan opetusalan tapahtumaan Educa-messuille Mediakasvatuksen torille osallistui yhteensä 13 alan toimijaa. Messuilla vieraili kahden päivän aikana yhteensä lähes kävijää. Messujen aikana messukävijöille jaettiin noin 2500 mediakasvatus.fi:n uusia toimintoja kuvaavaa esitettä sekä yli 2000 mediakasvatuksen materiaalikassia. Educassa järjestettiin myös Mediakasvatusseuran ja yhteistyökumppaneiden tuottama, ajankohtaista mediakasvatusmateriaalia ja tietoa tarjonnut Mediaäksön! -tempaus. Viestintäviraston koordinoimaa Tietoturvaviikko vietettiin Teemaviikko tavoittaa tuhansia opettajia ja oppilaita vuosittain. Mediakasvatusseuralla oli edustus hankkeen työryhmässä. Seuran koordinaattorit osallistuivat Tietoturvaviikon sosiaalisen median kampanjaan ja tiedottivat viikon aikana tietoturvaan liittyvistä aiheista aktiivisesti mm. mediakasvatus.fi -portaalissa. Liikunnan ja terveystiedon opettajat ry järjesti Opintopäivät, Helsingissä Tapahtumaan osallistui lähes 500 liikunnan ja terveystiedon opettajaa. Mediakasvatusseuralla oli tapahtumassa oma esittelypiste, jossa koordinaattorit Hanna Wahlman ja Rauna Rahja jakoivat tietoa, materiaaleja ja neuvoja mediakasvatuksen menetelmiin mm. terveystiedon opetuksessa. Mediakasvatusseuran Lasten mediabarometri hankkeen tutkija Terhi Walamies osallistui ja esitteli seuran tutkimushanketta Turun yliopiston Mediatutkimuksen päivillä Päivillä jaettiin Mediakasvatusseuran ja mediakasvatus.fi:n esitteitä. Mediakasvatusseura oli myös vuonna 2011 edustettuna Arjen Tietoyhteiskunta-hankkeen Mediafoorumissa sekä jäsenenä vanhempien tiedotukseen keskittyvässä kehittämisryhmässä. Foorumissa jaetaan tietoa säännöllisesti Mediakasvatusseuran toiminnasta ja mediakasvatus.fi:stä. Mediafoorumin viimeinen kokous pidettiin ja tilaisuuden alustuksena kuultiin tutkija Annikka Suonisen esitys Lasten Mediabarometri tutkimuksesta ja sen tuloksista. Mediakasvatusseuralla oli oma osasto Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -konferenssin ITK-torilla Hämeenlinnassa. Tilaisuus keräsi yli 1600 osallistujaa. Koordinaattori Rauna Rahja ja harjoittelija Sanna Rissanen jakoivat satoja mediakasvatus.fi -esitteitä sekä esittelivät mediakasvatus.fi - portaalia ja seuran toimintaa. Ammattikorkeakouluopiskelijoille suunnattu koulutus- ja verkostoitumistapahtuma Hurrikaani järjestettiin 1.4. Helsingissä. Humanistisen ammattikorkeakoulun organisoima tapahtuma keräsi n. 250 osallistujaa. Seuralla oli tapahtumassa oma osasto, jolla koordinaattorit Rahja ja Wahlman sekä harjoittelija Rissanen jakoivat tietoa mediakasvatus.fi -portaalista ja kertoivat seuran tarjoamista harjoittelumahdollisuuksista ja toiminnasta. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen foorumi järjestettiin Helsingissä. Mediakasvatusseura jakoi näyttelyosaston Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa. Yhteisosastolla koordinaattori Rauna

5 5 Rahja esitteli mediakasvatus.fi -sivustoa ja seuran toimintaa. Paikalla jaettiin mediakasvatus.fi -esitteitä ja muuta mediakasvatusmateriaalia. Nuorisotutkimusseura ry ja Lapsuudentutkimuksen seura ry järjestivät yhdessä Helsingin yliopiston ja Suomen Akatemian Lapset kertovat hyvinvoinnistaan - lasten äänet kuuluville! -hankkeen kanssa Avoimen tutkijaseminaarin Helsingin yliopistolla. Aiheena oli lapsuuden ja nuoruuden tutkimuksen menetelmät ja lapsuus- ja nuorisokuvat, ja paikalla noin 60 kuulijaa. Seuran tutkija Saara Pääjärvi oli paikalla pitämässä puheenvuoron Lasten mediabarometri hankkeen tutkimusmenetelmästä. Helsingin Wanhassa Satamassa järjestetyillä Varhaiskasvatusmessuilla Mediakasvatusseuralla oli oma messuosasto, jossa esitettiin mediakasvatus.fi -portaalia sekä seuran muuta toimintaa varhaiskasvattajille ja päivähoidon ammattilaisille. Messut keräsivät yli 1700 osallistujaa. Mediakasvatusseuran osastolla jaettiin satoja esitteitä sekä Lasten mediabarometri tutkimusraporttia. Seuraa messuilla edustivat koordinaattori Rauna Rahja sekä harjoittelijat Laura Koivu ja Hanne Korpelainen. Rahja piti luennon pienten lasten mediakasvatuksesta ja Lasten mediabarometri tutkimuksen tuloksista, kuulijoita noin 80 henkilöä. Oulussa järjestettiin Future School Research 1st Wave -hankkeen päätösseminaari Millaista on tulevaisuuden koulun pedagogiikka?, joka keräsi noin 130 osallistujaa. Seminaarin yhteydessä järjestettiin Teknotori, jossa alan toimijat esiintyivät. Teknotorilla Mediakasvatusseuraa edustaneet harjoittelijat Laura Koivu ja Hanne Korpelainen esittelivät Mediakasvatusseuraa sekä mediakasvatus.fi - sivustoa ja jakoivat materiaalia. Näiden tapahtumien lisäksi Mediakasvatusseuran koordinaattorit osallistuivat toimikautena moniin muihin alan tapahtumiin ja koulutuksiin mm. Tietoturvaviikon avajaistilaisuuteen, Helsingin yliopiston Mediapolku -hankkeen päätöstilaisuuteen, MLL:n Turvallinen päivähoito -seminaariin, Suomen elokuvakontaktin järjestämään Kinoboxit -seminaariin ja Mediakasvatuskeskus Metkan syysseminaariin. Toimikaudella Mediakasvatusseura ryhtyi yhteistyöhön Aikakausmedian kanssa Vuoden mediakasvattaja -palkinnon jakamisen, ehdokkaiden haastattelemisen ja tiedotus- ja markkinointityön tiimoilta. Vuosittain jaettava palkinto myönnetään henkilölle, joka on ansioitunut lasten tai nuorten mediakasvatustyössä, medialukutaidon opetuksessa ja aikakauslehtien opetuskäytössä. Aikakausmedian, Mediakasvatusseuran ja vuoden 2011 kilpailun kummina toimineen Otavamedia Oy:n järjestämässä tilaisuudessa Vuoden mediakasvattajana palkittiin historian, yhteiskuntaopin ja uskonnon lehtori Kaisa Kinnunen Raumankarin koulusta Kalajoelta. Seuran puheenjohtaja Merilampi luennoi tilaisuudessa aiheenaan Mediat ja kasvatus. Jyväskylän yliopisto järjesti opiskelijoille suunnatun Lapset ja nuoret tutkijoina -kurssin, jonka ensimmäinen osa toteutettiin marraskuussa 2011 ja toinen osa helmikuusta 2012 alkaen. Seuran tutkija Saara Pääjärvi oli mukana kurssin ensimmäisellä osalla keskustelemassa lasten ja nuorten mahdollisuuksista tutkimuksen tekemisessä. Ensimmäiseen osaan osallistui noin 30 opiskelijaa. Myöhemmin toisen osan aloitustapaamisessa tutkija esittelee tarkemmin Lasten mediabarometri hankkeen metodia ja haastattelijoiden koulutusta.

6 6 Kansainvälistä toimintaa ja tapahtumia Seuraavaan on koottu kansainvälisiä tapahtumia, joihin Mediakasvatusseura on osallistunut tai joiden toteuttamisessa yhdistys on ollut mukana toimikauden aikana. Mediakasvatusseura järjesti kaksipäiväisen, englanninkielisen More Than Just a Child s - asiantuntijaseminaarin Helsingissä. Tilaisuus toteutettiin yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa. Kaksipäiväiseen seminaariin kutsuttiin varhaiskasvatuksessa toteutettavan mediakasvatuksen asiantuntijoita ympäri Eurooppaa ja tilaisuuteen osallistui 51asiantuntijaa Suomen lisäksi seitsemästä eri Euroopan maasta. Seminaarissa jaettiin kokemuksia ja käsiteltiin varhaiskasvatuksessa toteutettavaa mediakasvatusta työryhmätyöskentelyn myötä sekä kuultiin ulkomaisten puhujien lisäksi kotimaisia, suomalaisessa varhaiskasvatuksessa toteutettavaa mediakasvatusta käsitteleviä esityksiä sekä ensimmäisiä tuloksia Mediakasvatusseuran Lasten mediabarometri tutkimuksesta 0-8-vuotiaiden lasten mediankäytöstä. Kirjastokaista tuotti ja julkaisi sivuillaan tapahtumista haastatteluja ja videoita. Seminaarin esitykset ladattiin seuran SlideShare - kanavalle. Mediakasvatusseura ryhtyi toimikaudella Euroopan Unionin ja Euroopan neuvoston yhteisen MARS Media Against Racism in Sport -hankkeen yhteistyökumppaniksi. MARS-hankkeen eri Euroopan maissa järjestettävien kansallisten tapaamisten kautta pyritään rohkaisemaan hyvien urheilujournalismiin, moniarvoisuuden ilmaisuun ja syrjinnän vastustamiseen liittyvien mediakasvatuksellisten koulutuskäytäntöjen ja sisältöjen jakamiseen ja kehittämiseen. Hanke keskittyy erityisesti urheilujournalismiin moniarvoisuuden ilmaisun välineenä, sillä urheilun katsotaan edesauttavan sosiaalisen yhteenkuuluvuuden rakentamisessa ja sillä on suuri rooli medioissa. Mediakasvatusseura toimii Suomen MARS -tapaamisen järjestäjätahona, jonka tavoitteena on koota yhteen noin 30 journalismin, mediakasvatuksen ja urheilualan ja -journalismin asiantuntijaa. Kansallisen tapaamisen puitteissa tehdään tiivistä yhteistyötä belgialaisen Media Animation -järjestön kanssa, joka tukee ja ohjaa kansallisten tapahtumien organisointia. Hankkeella on suomalaisasiantuntijoista koostuva ohjausryhmä, jonka jäseniä ovat YLE Urheilun toimittaja Kaj Kunnas, Tampereen yliopiston YTL, FM, journalistisen työn yliopisto-opettaja Maarit Jaakkola, OKM:n liikuntayksikön kulttuurisihteeri Satu Heikkinen ja Pelastakaa lasten kansalaistyön päällikkö Riitta Kauppinen. Tapaaminen järjestetään Helsingissä kesäkuussa Koordinaattori Anna-Maija Laine osallistui Brysselissä, Belgiassa järjestettyyn MARS-hankkeen käynnistävään konferenssiin ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden tapaamiseen. Syksyllä 2011 käynnistettiin yhteistyö UNESCOn Moskovan toimiston kanssa. UNESCO on tilannut ja rahoittanut Mediakasvatusseuran hankkeen, jossa koostetaan UNESCOn aiemmin julkaisemaan Media and information literacy guidelines -teokseen pohjautuva käytännöllinen aineisto opettajille. Online Handbook on Pedagogies of Media and Information Literacies -aineisto koostuu tietoteksteistä, opettajalle suunnatuista pohdintatehtävistä sekä luokkahuoneessa tehtävistä harjoituksista. Aineiston tuottaa suomalaisista mediakasvatusasiantuntijoista koostuva työryhmä (Suvi Tuominen, Sirkku Kotilainen, Anniina Lundvall ja Marjo Laakkonen), jota tukee hankkeen ohjausryhmä (Ritva-Sini Merilampi, Tapio Varis sekä Sirkku Kotilainen). Hanketta hallinnoi Mediakasvatusseura. Suomalaistyöryhmän laatiman käsikirjan tarkoitus on tarjota eri kansallisuuksien opettajille tukea mediakasvatukselliseen itseopiskeluun sekä media- ja informaatiolukutaitoa avaavia mallioppitunteja ja harjoituksia yläkoulu- ja lukioikäisten opetukseen. Aineisto valmistuu keväällä Mediakasvatusseuran tutkija Saara Pääjärvi osallistui pohjoismaiseen NordMedia 2011: Media and Communication studies - Doing the right thing? -konferenssiin, joka järjestettiin Pohjois-Islannissa

7 7 Akureyrin yliopistossa Konferenssiin osallistui noin 250 osallistujaa. Mediakasvatusseuran tutkija oli tapahtuman näyttelytilassa paikalla pitämässä seuran omaa esittelypöytää, jossa jaettiin mm. Lasten mediabarometri materiaalia sekä tietoa suomalaisesta mediakasvatuksesta. Koordinaattorit Hanna Wahlman ja Rauna Rahja osallistuivat IJAB - International Youth Service of the Federal Republic of Germanyn järjestämään kansainväliseen Social Media in Youth Work - kutsukonferessiin opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta. Wahlman piti konferenssissa esityksen nuorten parissa tehtävästä mediakasvatuksesta Suomen näkökulmasta. Koordinaattori Rauna Rahja edusti seuraa ja mediakasvatuksen suomalaista asiantuntemusta New Yorkissa, Yhdysvalloissa DocPoint - Helsingin dokumenttielokuvafestivaaliyhdistys ry:n organisoimalla suomalaisen dokumenttielokuvan tapahtumaviikolla media- ja elokuvakasvatustilaisuudessa. Jaossa seuran englanninkielistä materiaalia. Puheenjohtaja Ritva-Sini Merilampi osallistui seuran edustajana Manifesto for Media Education - symposiumiin Lontoossa, Iso-Britanniassa. Jaossa seuran englanninkielistä materiaalia. Koordinaattori Rauna Rahja luennoi nuorten mediavaikuttamista käsittelevässä IJAB - International Youth Service of the Federal Republic of Germanyn järjestämässä Youthpart -seminaarissa Berliinissä Saksassa. Puheenjohtaja Ritva-Sini Merilampi edusti seuraa Luxembourgissa, Euroopan neuvoston Ministeriökomitean tapaamisessa, teemana Exchange on the Religious dimension of Intercultural dialogue. Mediakasvatusseura ja mediakasvatus.fi -verkkopalvelu esiteltiin Suomessa jatko-opintojaan tekevien japanilaisten Yutaro ja Kana Ohashin toimittamassa Japanissa julkaistussa kirjassa. Pohjoismaisesta mediakasvatuksesta kiinnostunut ukrainalaisdelegaatio vieraili Mediakasvatusseuran luona keskustelemassa suomalaisesta mediakasvatuksesta. Delegaatio koostui Ukrainan opetusministeriön ja mediasäätiön edustajista ja media- ja elokuvakasvatuksen toimijoista. Professori Mostafa Abdel-kader Zeyada Ain Shamsin yliopistosta Kairosta, Egyptistä oli Mediakasvatusseuran vieraana Suomen ulkoasianministeriön edustajan kanssa. Ruotsinkielinen toiminta Ruotsinkielinen koordinaattori järjesti koulutusta ja toi portaalia esiin useissa kansallisissa tapahtumissa. Ruotsinkielisen uutiskirjeen postituslistalla oli toimikauden lopulla noin 240 ruotsinkielistä vastaanottajaa. Vuoden 2011 aikana portaaliin lisättiin lähes sata ruotsinkielistä uutista ja tapahtumaa. Ruotsinkieliset tapahtumat, joita seura järjesti toimikauden aikana: järjestettiin kaksi luentoa Espoolaisen Lagstadin koulun vanhempainilloissa. Luentojen aiheena oli mediakasvatus sekä mediakasvatus.fi -portaali. Vanhempainiltaan osallistui noin 300 vanhempaa.

8 8 Medietanken -seminaari ja elokuvafestivaali opettajille, opettajien kouluttajille, nuorisotyöntekijöille, kerhonohjaajille ja muille pedagogeille Tapahtumaan ilmoittautui 200 osallistujaa. Kirkkohallituksen järjestämä Seminarium för kristenfostran järjestettiin Mediakasvatusseuran ruotsinkielinen koordinaattori piti luennon Lasten Mediabarometrista sekä Mediakasvatus.fi -portaalista noin kahdellekymmenelle henkilölle. Ruotsinkielinen koordinaattori piti kaksi kolmen tunnin luentoa mediakasvatuksesta iltapäivätoiminnan vetäjille Vaasassa ja Helsingissä Vaasassa osallistujia oli 15, Helsingissä 17. Koulutus järjestettiin yhdessä Sydkustens Landskapsförbundetin kanssa. Ruotsinkielinen koordinaattori oli toimikautena myös mukana kahdessa työryhmässä, joka suunnittelee ja kehittää ruotsinkielistä mediakasvatustoimintaa. Ledningsgruppen för för- och eftermiddagsverksamhet (mukana Sydkustens landskapsförbund rf, Utbildningsstyrelsen, Hem och Skola, Svenska Yrkesinstitutet, Marthaförbundet, Evangelisk-lutherska Kyrkan, Finlandssvenska Ungdomsförbund, Finlandssvensk idrott ja Folkhälsan) Medietanken (mukana Svanfeldt Media, Finlandssvenskt Filmcentrum, Tidningen i Skolan, Axxell City, Utbildningsstyrelsen, Svenska.nu, Vetamix) Verkostoituminen Mediakasvatusseuralla oli toimikauden aikana edustajat mm. seuraavissa työryhmissä: Liikenne- ja viestintäministeriön Mediafoorumi (edustajat Ritva-Sini Merilampi ja Rauna Rahja) Mediafoorumin vanhempaintyöryhmä (edustaja Rauna Rahja) Allianssin koordinoima Nuorille suunnatun verkkotyön foorumi NuSuVeFo (edustajat Rauna Rahja ja Anna-Maija Laine) Educa-messujen Mediakasvatuksen torin -työryhmä (edustajat Rauna Rahja, Hanna Wahlman, Anna-Maija Laine) Peliraati-toiminnan ohjausryhmä (edustaja Rauna Rahja) Mediataitojen oppimispolku peruskoulussa -hanke (edustaja Outi Freese) Opetushallituksen peruskoulun aihealueiden arviointityöryhmä (edustaja Sirkku Kotilainen) Transforming audiences, transforming societies - eurooppalainen yleisötutkimuksen yhteistyöverkosto (edustaja Sirkku Kotilainen) Global Research on Youth Media Participation- hanke Jyväskylän yliopistossa (Sirkku Kotilainen) Mediakasvatuksen professuurin ohjausryhmä, Tampereen yliopisto (Sol-Britt Arnolds-Granlund, syksystä 2011 alkaen Ritva-Sini Merilampi) Opetus- ja kulttuuriministeriön antaman asettamispäätöksen mukaan Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen neuvottelukuntaan toimikaudelle nimettiin Mediakasvatusseuran edustajaksi koordinaattori Rauna Rahja.

9 9 Mediakasvatusseuran puheenjohtaja Ritva-Sini Merilampi nimitettiin jäseneksi toimikaudelle Kuvaohjelmalautakuntaan, joka toimii muutoksenhakuelimenä Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen tekemille kuvaohjelmien luokittelupäätöksille. Mediakasvatusseura on Otavan Opiston Osuuskunnan jäsen. Otavan Opiston Osuuskunta on uuden oppimisen laboratorio, joka tavoitteena on uudistaa kansalaisyhteiskunnan yksilöiden ja yhteisöjen oppimista, opetusta ja koulutusta sivistys- ja tulevaisuusnäkökulmasta. Osuuskunnan ja opiston yhteinen strategiatyöpaja järjestettiin perjantaina Visiossa painottuvat oppiminen ja osaaminen. Seuran hallituksen jäsen Sanna Vahtivuori-Hänninen osallistui Otavan Opiston Osuuskunnan hallituksen toimintaan ja strategiatyöskentelyyn toimikaudella Mediakasvatusseuran edustajana. Strategiatyöskentely jatkuu vuonna Mediakasvatusseuran hallituksen jäseniä ja työntekijöitä osallistui Opetushallituksen koolle kutsumaan työpajaan, jossa ideoitiin osallistavan mediakasvatuksen ohjelmaa. Mediakasvatusseuraa tilaisuudessa edustivat koordinaattorit Hanna Wahlman ja Rauna Rahja sekä hallituksen jäsenet Ritva- Sini Merilampi, Jonna Tolonen, Hanna Niinistö, Outi Freese ja Peppi Tervo-Hiltula. Vuonna 2011 Mediakasvatusseura toimi Mikkelin ammattikorkeakoulun hallinnoiman laajan Mediavaikuttamisen parhaat eurooppalaiset käytännöt -hankkeen yhteistyökumppanina sekä konsultoi, ja tiedotti hankkeen kuulumisista. Seuran edustajia myös osallistui hankkeen tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Koordinaattori Anna-Maija Laine osallistui hankkeen benchmarkkausmatkalle Ruotsiin Keväällä 2011 Mediakasvatusseura hyväksyttiin Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) jäseneksi. Tieteellisten seurain valtuuskunta on Suomessa toimivien tieteellisten seurojen valtakunnallinen yhteistoimintaelin. Mediakasvatusseuralle myönnettiin marraskuussa 2011 jäsenyys Allianssin koordinoimassa Nuorille suunnatun verkkotyön foorumissa (NuSuVeFo). Yhteistyötä Allianssi ry:n ylläpitämän, valtakunnallisen ja kaikille avoimen Nuorisotiedon kirjaston kanssa jatkettiin vuonna Nuorisotiedon kirjasto Pasilassa ylläpitää mediakasvatuksen erikoisaineistoa, johon Mediakasvatusseura toimittaa lahjoituksena saamansa tai muutoin hankkimansa mediakasvatuksen teokset ja aineistot vapaasti lainattaviksi. Tutkimustoiminta Lasten mediabarometri 2010 Mediakasvatusseura saattoi vuonna 2011 loppuun Lasten mediabarometri tutkimushankkeen, jonka tavoitteena on kehittää metodeja pienten, alle 8-vuotiaiden lasten median käytön ja mediasuhteen säännölliseen seurantaan. Säännöllinen seuranta nähtiin tärkeäksi lasten mediaympäristön jatkuvien muutosten takia. Hankkeessa tavoiteltiin tutkimuskonseptia, joka olisi myöhemmin sovellettavissa myös yli 8-vuotiaiden lasten ja nuorten tutkimiseksi. Hankkeen tavoitteina oli kehittää malli säännölliseksi lasten mediabarometriksi ja tuottaa samalla tuloksia lasten median käytöstä Suomessa. Mediabarometrilla on kansainvälistä merkitystä, koska tarvetta päivitettyyn tietoon ja kansainvälisiin vertailuihin on muuallakin kuin Suomessa. Hankkeessa toteutettiin vanhempien kysely, laadullisia kokeiluja ja havainnointeja sekä vuotiaiden tukioppilaiden toteuttamia, luokkalaisten oppilaiden haastatteluja kouluissa.

10 10 Tutkimuksen alustavat tulokset julkistettiin vuoden 2011 helmikuussa yhdessä Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa toteutetussa, varhaiskasvatuksen mediakasvatusta koskevassa kansainvälisessä seminaarissa ja asiantuntijatapaamisessa. Hankkeen loppuraportti julkaistiin maaliskuussa 2011 verkossa vapaasti ladattavassa pdf-muodossa ja painettuna versiona (painosmäärä 700 kpl). Painettua mediabarometrin raporttia postitettiin useiden suomalaiskirjastojen kokoelmiin sekä yliopistojen ja media- tai mediakasvatusopetusta tarjoavien oppilaitosten kirjastoihin ympäri Suomen. Raportti oli verkkojakelun lisäksi tilattavissa myös Mediakasvatusseuran toimistolta. Tutkimusraportista laadittiin tiivistelmä, joka käännettiin englanniksi kansainvälistä kenttää varten. Englanninkielisestä tiivistelmästä otettiin verkkojakelun tueksi muutaman sadan kappaleen painos kansainvälisiä tapahtumia ja konferensseja varten. Lasten mediabarometri hanketta veti tutkija, VTM Terhi Walamies. Hankkeen ohjausryhmään kuuluivat professori Reijo Kupiainen (Aalto-yliopisto), professori Sirkku Kotilainen (Tampereen yliopisto), erikoistutkija Annikka Suoninen (Jyväskylän yliopisto), nuorisotyön päällikkö Suvi Tuominen (MLL), elokuvatarkastaja, psykologi Hanna Happo (VET), erikoistutkija Kirsi Pohjola (Jyväskylän yliopisto) ja koordinaattori Anniina Lundvall (Mediakasvatusseura) sekä hankkeen loppupuolella koordinaattorin sijainen kulttuurituottaja Rauna Rahja (Mediakasvatusseura). Lasten mediabarometri 2011 Mediakasvatusseura käynnisti vuonna seuraavan, Lasten mediabarometri tutkimushankkeen, jonka tavoitteena on selvittää 7 11-vuotiaiden lasten mediankäyttöjä ja kokemuksia mediakasvatuksesta. Edellisessä Lasten mediabarometrissa tehtyjen pilottien pohjalta vuoden 2011 tutkimushankkeen aineisto kerättiin lomakekyselyllä, jolla tavoitettiin yhteensä 1137 lasta peruskoulun ensimmäiseltä, kolmannelta ja viidenneltä luokka-asteelta. Aineisto kerättiin 19 koululla eri puolilla maata laajan alueellisen kattavuuden saamiseksi. Hankkeessa selvitettiin lisäksi sitä, voivatko nuorten tekemät lomakehaastattelut olla toimiva menetelmä lapsia tutkittaessa. Tutkimuksessa viidesluokkalaiset täyttivät kyselylomakkeen itsenäisesti, mutta ensimmäisen ja kolmannen luokan oppilaita haastattelivat yläkouluikäiset tukioppilaat. Menetelmää oli kokeiltu rohkaisevin tuloksin vuonna 2010 ensimmäisessä Lasten mediabarometrissa. Vuonna 2011 menetelmä otettiin laajasti käyttöön, ja nuoret tekivät yhteensä 620 lomakehaastattelua. Tukioppilaiden koulutuksesta ja tuesta haastattelutilanteissa vastasi Mannerheimin Lastensuojeluliitto, joka organisoi Suomessa tukioppilastoimintaa. Tutkimuksen alustavat tulokset julkistetaan vuoden 2012 helmikuussa Mediakasvatusseuran yhdessä Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Viestintäviraston, Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKUn ja IBM:n kanssa toteutettavassa nettiajan vanhemmille suunnatussa Pikku Kakkosesta Facebookiin - keskustelutilaisuudessa. Tutkimusraportti julkaistaan maaliskuussa 2012, jolloin järjestetään myös median edustajille ja mediakasvatuskentän toimijoille suunnattu julkistamis- ja tiedotustilaisuus. Tutkimus julkaistaan verkossa ja painetussa muodossa edellisen mediabarometrin tapaan. Tutkimusraportista laadittiin tiivistelmä, joka käännetään englanniksi ja julkaistaan verkossa kansainvälistä kenttää varten. Lasten mediabarometri hanketta veti Mediakasvatusseuran tutkija, KM Saara Pääjärvi. Hankkeen ohjausryhmään kuuluivat professori Sirkku Kotilainen (Tampereen yliopisto), erikoistutkija Annikka Suoninen (Jyväskylän yliopisto), professori Reijo Kupiainen (Aalto-yliopisto), nuorisotyön päällikkö Suvi Tuominen (MLL), elokuvatarkastaja, psykologi Hanna Happo (VET/MEKU), projektitutkija Piia

11 11 af Ursin (Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus/turun yliopisto) ja koordinaattori Rauna Rahja (Mediakasvatusseura). Julkaisut ja painotuotteet Mediakasvatusseura on ollut mukana Humanistisen ammattikorkeakoulun hankkeessa, jossa työstettiin oppikirjaa nuorisoalalle verkkonuorisotyöstä. Mediakasvatusseuran ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton yhteistyönä toteutettu artikkeli esittelee nuorisotyön mediakasvatuksen mahdollisuuksia ja käytänteitä. Oppikirja julkaistiin maaliskuussa 2011 Nuorisotyön päivillä Mikkelissä, jossa kirjaa esitteli seuran aiempi koordinaattori Anniina Lundvall yhdessä artikkelin toisen kirjoittajan MLL:n Suvi Tuomisen kanssa. Mediakasvatusseura julkaisi Lasten mediabarometri hankkeen loppuraportin verkossa ja painettuna versiona ja myöhemmin Vanhempien mielipiteet lasten mediankäytöstä -lisäraportin verkossa. Mediakasvatusseuran painotuotteet ja esitteet vuonna 2011 Lasten mediabarometri tutkimuksen loppuraportti, 74 sivua, painosmäärä 700 kpl Children s media barometer 2010, Lasten mediabarometrin 2010 englanninkielinen tiivistelmä, 24 sivua, painosmäärä 600 kpl Mediakasvatus.fi -sivuston esite, painosmäärä n kpl. Portaalin toiminnoista ja sisällöistä sekä mediakasvatuksesta kertova esite messuja ja koulutuksia varten Mediakasvatus.fi -kuitukassit (3000 kpl), Mediakasvatus.fi -notebookit (300 kpl), Mediakasvatus.fi -heijastimet (700 kpl), jakotuotteita messuille ja tapahtumiin Kannanotot ja mediaesiintymiset Mediakasvatusseura antoi lausuntonsa opetus- ja kulttuuriministeriölle Valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopoliittinen kehittämisohjelman luonnokseen vuosille Mediakasvatusseura piti tärkeänä luonnoksessa esiin nostettujen mediakasvatukseen ja mediataitoihin liittyvien teemojen - tiedonhankinnan, ilmaisun, vaikuttamisen ja osallisuuden - sisällyttämistä kehittämisohjelmaan sekä esitettyjä toimenpiteitä lasten ja nuorten osallisuuden sekä aktiivisen kansalaisuuden tukemiseksi. Lisäksi seura esitti kehitysehdotuksia kehittämisohjelman mediakasvatukseen liittyvien strategisiin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Mediakasvatusseuraa ja portaalin toimintoja esiteltiin useissa eri lehdissä ja järjestö on toimikauden aikana toimittanut sisältöjä opetus- sekä lapsi- ja nuorisoalan lehtiin. Vuodesta 2009 seura on laatinut noin kuusi kertaa vuodessa ilmestyvää mediakasvatusnurkkaa Lapsen maailma-lehteen ja syksystä 2010 Mediapuuhaa-blogia perhe.fi-portaaliin, joka tukee painettua Meidän Perhe-lehteä. Painetussa lehdessä on nostettu esille verkkoversiossa julkaistavaa seuran mediakasvatusblogia. Mediakasvatusseuran toimintaan ja mediakasvatus.fi -sivustoon liittyviä artikkeleita ja tiedotteita on julkaistu toimikautena muun muassa Opettaja-lehdessä. Seuran puheenjohtajan mielipidekirjoitus mediakasvatuksen asemasta perusopetuksessa julkaistiin Helsingin Sanomissa. Lasten mediabarometri tutkimuksen tulokset saivat näkyvyyttä mm. Ylen pääuutislähetyksessä ja Helsingin Sanomissa sekä kymmeniä mediaosumia useissa eri verkkolehdissä tulosten julkistamisen aikaan. Lisäksi seuran koordinaattorit ovat antaneet haastatteluita seuran toiminnasta belgialaiselle Media Knowledge Centerille (Hanna Wahlman) sekä Saksan kansallisen nuorisoviraston sivustolle jugendpolitikineurope.de (Rauna Rahja).

12 12 Yhdistyksen jäsenistö ja vuosikokous Seuraan liittyi vuoden 2011 aikana 18 uutta jäsentä ja 10 yhteisöjäsentä. Kahdelta seuran henkilöjäseneltä ja kahdelta yhteisöjäseneltä saatujen kirjallisten eroanomusten nojalla näille myönnettiin ero seuran jäsenyydestä. Vuoden 2011 lopussa seuraan kuului yhteensä 199 henkilö- ja opiskelijajäsentä sekä 50 yhteisöjäsentä. Seuran jäseneksi on mahdollista hakea yhdistyksen www-sivuilta löytyvien lomakkeiden kautta. Jäseniksi voivat liittyä mediakasvatusta toteuttavat, tutkivat tai sen parissa toimivat ja työskentelevät henkilöt, opiskelijat ja yhteisöt. Jäsenmaksut olivat vuonna 2011 opiskelijalta seitsemän euroa, muulta yksityishenkilöltä 20 euroa ja yhteisöiltä vähintään 100 euroa. Mediakasvatusseuran vuosikokous järjestettiin Päivälehden museolla Helsingissä, jossa valittiin yhdistyksen uusi hallitus. Vuosikokoukseen osallistui 23 jäsentä tai yhteisöjäsenen edustajaa sekä seuran koordinaattorit. Hallinto Hallituksen kokoonpano toimintavuotena oli: kasvatustieteiden tohtori, opetusneuvos emerita Ritva- Sini Merilampi (pj, Helsinki), toiminnanjohtaja Outi Freese (vpj, Helsinki), tutkija Sol-Britt Arnolds- Granlund (Åbo Akademi, Vasa), koordinaattori Jaana Fedotoff, (Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, Oulu), professori Teemu Leinonen (Media Lab, Aalto-yliopisto, Helsinki), projektisuunnittelija Mika Mustikkamäki (Tampereen kaupungin kirjasto, Tampere), päätoimittaja Peppi Tervo-Hiltula (Curly ry, Helsinki) nuorisotyön päällikkö Suvi Tuominen (Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Helsinki) ja opetusneuvos Pirjo Sinko (Opetushallitus, Helsinki) sekä professori, dosentti Sirkku Kotilainen (Tampereen yliopisto / Jyväskylän yliopisto ja Turun yliopisto), yhteyspäällikkö Jonna Tolonen (Sanomalehtien Liitto, Helsinki), hallituksen varapuheenjohtaja Hanna Niinistö (Mediakasvatuskeskus Metka, Helsinki), johtaja, opetusneuvos Gun Oker-Blom (NiFin, Opetushallitus, Helsinki) ja tutkija, projektipäällikkö Sanna Vahtivuori-Hänninen (Helsingin yliopisto). HTM-tilintarkastajana toimii Pauli Aaltonen. Hallitus kokoontui 6 kertaa (15.2., 14.3., 20.4., 14.6., 14.9.ja ) vuoden 2011 aikana. Toimitilat Mediakasvatusseuran kotipaikka on Jyväskylä, mutta järjestöllä on toimitila Helsingissä, osoitteessa Pohjoisranta 6. Henkilöstö Seuran koordinaattorina toimii kulttuurituottaja (amk) Rauna Rahja. Hänen päätyönään on ylläpitää ja kehittää mediakasvatuksen portaalia, kouluttaa sen käyttöön sekä lisäksi ohjata ja perehdyttää yhdistyksen harjoittelijoita, toimia yhdistyksen yhteistyöhankkeissa ja osallistua tapahtumatuotantoon. Koordinaattori Anniina Lundvallin opintovapaan sijaisena toimivan Rahjan määräaikainen työsuhde alkoi ja jatkuu edelleen.

13 13 Ruotsinkielisen ja englanninkielisen portaalin kehittämistyöstä sekä seuran kansallisesta ja kansainvälisestä tapahtumatuotannosta vastaa medianomi (amk) Hanna Wahlman. Toistaiseksi voimassa olevalla työsopimuksella seurassa työskentelevälle Wahlmanille myönnettiin hallituksen päätöksellä työstävapaata koordinaattorin tehtävistä. Wahlmanin siirryttyä työstävapaalle Koulukino ry:n Kelaamo-sivuston projektipäällikön äitiysloman sijaiseksi, palkattiin hallituksen valitsemana koordinaattorin sijaisena medianomi (amk) Anna-Maija Laine. Ruotsinkielisen koordinaattorin sijaisen määräaikaisen työsopimus alkoi 1.8. ja jatkuu edelleen. Laine palkattiin perehdytysjaksolle tutustumaan koordinaattorin työhön. Mediakasvatusseuran koordinoiman Lasten Mediabarometri hankkeen loppuunsaattamiseksi seuran määräaikaisena tutkijana toimi valtiotieteen maisteri Terhi Walamies Mediakasvatusseuran koordinoiman Lasten Mediabarometri hankkeen määräaikaisena tutkijana aloitti kasvatustieteen maisteri Saara Pääjärvi. Kulttuurituotannon opiskelija Sanna Rissanen Humanistisesta ammattikorkeakoulusta toimi Mediakasvatusseuran harjoittelijana Rissasen pääasiasialliset työtehtävät olivat lehtiartikkelien ja Mediapuuhaa perheille -blogitekstien kirjoittaminen, tapahtumatuotantoon liittyvät tehtävät sekä mediakasvatus.fi -sivuston päivitys- ja markkinointityöt. Mediakasvatuksen opiskelija Hanne Korpelainen Lapin yliopistosta toimi Mediakasvatusseuran harjoittelijana Korpelaisen pääasiallisia työtehtäviä oli lehtiartikkelien, blogitekstien ja uutiskirjeiden laatiminen ja muut tiedotustyöt, verkkosivun päivittäminen sekä tapahtumatuotannossa ja järjestötyössä avustaminen. Kulttuurituotannon aikuisopiskelija Laura Koivu Metropolia Ammattikorkeakoulusta toimi Mediakasvatusseuran ja Kelaamo-sivuston yhteisenä harjoittelijana Koivun pääasiallisia työtehtäviä olivat verkkosivujen ylläpito, tiedottamiseen, markkinointiin ja tapahtumatuotantoon liittyvät tehtävät, messujakotuotteiden suunnittelu, kilpailutusten hoitaminen, sekä Mediakasvatus.nyt -seminaarin järjestelytyöt.

Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf. Toimintasuunnitelma 2013 ja talousarvio

Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf. Toimintasuunnitelma 2013 ja talousarvio 1 Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf Toimintasuunnitelma 2013 ja talousarvio Toimintasuunnitelma 2013 1. MEDIAKASVATUSSEURAN TOIMINTA JA TAVOITTEET Mediakasvatusseura ry., Sällskapet

Lisätiedot

LAPSET JA NUORET VAIKUTTAJINA MEDIASSA: PEDAGOGISIA NÄKÖKULMIA

LAPSET JA NUORET VAIKUTTAJINA MEDIASSA: PEDAGOGISIA NÄKÖKULMIA LAPSET JA NUORET VAIKUTTAJINA MEDIASSA: PEDAGOGISIA NÄKÖKULMIA S I R K K U K O T I L A I N E N F T, P R O F E S S O R I T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Lasten ja nuorten vaikuttaminen mediassa? Miksi

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Ohjaamojen projektipäällikköpäivät. kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff

Ohjaamojen projektipäällikköpäivät. kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff 15.09.2016 Ohjaamojen projektipäällikköpäivät kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff Koordinaatti Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus valtakunnallinen palvelu- ja kehittämiskeskus, sijaintipaikka

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen

Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen 1 Mission possible: access on, ilmatilaa on 2 Painopisteet Lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi Lapsiystävällinen työelämä Lasten Suomi - kuuleminen, kohtaaminen

Lisätiedot

Tukea ja työkaluja koulujen mediakasvatukseen. Lappeenranta 8.10.2014

Tukea ja työkaluja koulujen mediakasvatukseen. Lappeenranta 8.10.2014 Tukea ja työkaluja koulujen mediakasvatukseen Lappeenranta 8.10.2014 Media + kasvatus = mediakasvatus Mitä on mediakasvatus ja miten sitä voi toteuttaa Mediakasvatuksen monet kasvot turvataidoista luovuuteen

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 18.5.2010 Ehkäisevän päihdetyön hanke Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 Mannerheimin Lastensuojeluliitto, yhteistyössä A-klinikkasäätiö ja Terveys ry Hankkeessa

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Ymmerstan koulu, opettajainhuone, Ristihaantie 5, 02750 Espoo

Ymmerstan koulu, opettajainhuone, Ristihaantie 5, 02750 Espoo YMMERSTAN KOTI- JA KOULUYHDISTYS RY:N JOHTOKUNNAN KOKOUS 2 / 2014 PÖYTÄKIRJA Aika: 11.3.2014 klo 18.15 Paikka: Läsnä: Ymmerstan koulu, opettajainhuone, Ristihaantie 5, 02750 Espoo Hallikas Sami-Pekka Hovila

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. HALLINTO Hallituksen jäsenet ja vastuuhenkilöt: Liisa Korpela, puheenjohtaja, tiedotusvastaava, edustukset sidosryhmiin, yhteydet. yhteistyökumppaneihin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittäminen. AmKesu syksy 2015

Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittäminen. AmKesu syksy 2015 Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittäminen AmKesu syksy 2015 Esa Karvinen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus 1 OPH KOULUTUKSEN JA OSAAMISEN KÄRKIHANKKEET 1. Uudet

Lisätiedot

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy

Automaatioseura - Voimalaitosjaos FSA Energy TOIMINTAKERTOMUS KAUDELLE 2010 2011 1. Johtokunnan toiminta ja kokoonpano Johtokunta kaudella 2010 2011 Pasi Airikka Metso Automation Oy Puheenjohtaja läsnä 5 kokouksessa Jaakko Karkila Metso Endress+Hauser

Lisätiedot

Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff

Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatti Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus TIEDON

Lisätiedot

Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa

Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa 2009 2010 Loppuraportti Kerhokeskus Erityissuunnittelija Merike Kesler Sisällys: * Hankkeen tausta ja tavoitteet * Tuotettu materiaali * Muu toiminta

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun!

Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun! Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun! Taustaa: Laadukas koulutus mahdollistaa sivistykseen perustuvan yhteiskuntarakenteen toimivuuden sekä kansantaloudellisen kasvun ja kilpailukyvyn nostamisen. Koko

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Tutkimusjohtaja ja projektipäällikkö Katri Halonen

Tutkimusjohtaja ja projektipäällikkö Katri Halonen LIITE MAKSATUSHAKEMUKSEEN TIIVISTELMÄ MAKSATUSKAUDEN TOIMINNASTA Projektin nimi: Tuottaja2020 Projektikoodi: s10947 Hallinnoija: Metropolia Ammattikorkeakoulu Maksatuskausi: 1.9.- 31.12.2011 Tutkimusjohtaja

Lisätiedot

Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1

Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1 Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1 Annukka Uusitalo 28.2.2006 Mediakasvatuskeskus Soveltavan kasvatustieteen laitos

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Asiakasraati. Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut

Asiakasraati. Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut Asiakasraati Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut 21.9.2016 Asiakasraati aloittanut toimintansa maaliskuussa 2008 on kunnallisten ja yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen asiakkaiden osallisuus-

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu kuulemaan niitä julkisia esitelmiä, jotka Oulun yliopiston nimitetyt professorit pitävät Linnanmaalla Yliopistokatu 9 (KTK122), 10. toukokuuta 2016 klo 12.15 alkaen.

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2016/9 Hallitus Sivu 1 / 5

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2016/9 Hallitus Sivu 1 / 5 Hallitus 2.12.2016 Sivu 1 / 5 Aika: pe 2.12.2016 klo 12.30-14.15 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto, Kalevankatu 13 A, Helsinki Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Maailman Suurin Vanhempainilta

Maailman Suurin Vanhempainilta Maailman Suurin Vanhempainilta Maailma muuttuu nopeasti, samoin suomalainen koulu. Maailman Suurimman Vanhempainillan tavoitteena on kertoa innostavalla tavalla kaikesta siitä hienosta, mitä suomalaisissa

Lisätiedot

KANSALLISKOMITEAJÄRJESTELMÄN ARVIOINTI Kansalliskomiteatapaaminen Katri Rostedt

KANSALLISKOMITEAJÄRJESTELMÄN ARVIOINTI Kansalliskomiteatapaaminen Katri Rostedt KANSALLISKOMITEAJÄRJESTELMÄN ARVIOINTI 2015 Kansalliskomiteatapaaminen 6.10.2015 Katri Rostedt Esityksen runko Tiedeakatemiain neuvottelukunnan kansainväliset yhteydet Kansalliskomiteajärjestelmä ja neuvottelukunnan

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

OPPILASKUNTA 2012-2013 TOIMINTAKERTOMUS

OPPILASKUNTA 2012-2013 TOIMINTAKERTOMUS OPPILASKUNTA 2012-2013 1. KALEVANKANKAAN KOULUN OPPILASKUNNAN KOKOONPANO JA TEHTÄVÄ Oppilaskuntatoiminta on tärkeä osa Kalevankankaan kouluyhteisöä. Sen tavoitteena on kehittää oppilaiden valmiuksia toimia

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely:

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely: Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 14 17.02.2016 Tiedekunnassa vapautuneiden tehtävien tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleenmäärittelyn hyväksyminen Valmistelija hallintopäällikkö Kari Korhonen

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

DIGITAALISEN OPPIMATERIAALIN KÄYTTÖ JA SAATAVUUS, mitä, mistä ja miten. Ella Kiesi Opetushallitus

DIGITAALISEN OPPIMATERIAALIN KÄYTTÖ JA SAATAVUUS, mitä, mistä ja miten. Ella Kiesi Opetushallitus DIGITAALISEN OPPIMATERIAALIN KÄYTTÖ JA SAATAVUUS, mitä, mistä ja miten Ella Kiesi Opetushallitus Tietotekniikan opetuskäytön määrä Suomessa Suomi tietotekniikan opetuskäytön määrässä Eurooppalaisessa mittakaavassa

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

4. Yhdistyksen tilillä on n 600e ja käteiskassa koululla n. 112,90. Myyjäisistä tuli 75,70. Tilanne tammikuussa 15.1.2013.

4. Yhdistyksen tilillä on n 600e ja käteiskassa koululla n. 112,90. Myyjäisistä tuli 75,70. Tilanne tammikuussa 15.1.2013. Vallilan vanhemmat-yhdistyksen kokous 02.04.2013 Aika: Tiistai 02.04.2013 klo 18.00 Paikka: Vallilan koulun opettajanhuone 1. Läsnä Opettaja Sami Paavola Annu Kilpeläinen (3A) Anu Vauramo (6A) Kati Lounema

Lisätiedot

Yleistä kanditutkielmista

Yleistä kanditutkielmista Aineenopettajankoulutuksen opinnäytteet Leena Hiltunen 21.1.2009 Yleistä kanditutkielmista Tyypillisesti teoreettisia kirjallisuusanalyysejä, joissa luodaan taustaa ja viitekehystä tietylle aiheelle Pääsääntöisesti

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Ohjausryhmän esitys liikuntayhteisölle alueellisen toiminnan toteuttamisesta 2.x 16.6. 11.8. Maailman liikkuvin urheilukansa ja

Lisätiedot

Meidän kaikkien juttu -mediakasvatuskoulutus Hanna Romppainen & Piia Hietamäki

Meidän kaikkien juttu -mediakasvatuskoulutus Hanna Romppainen & Piia Hietamäki SANOMALEHTI OPETUKSESSA -TOIMINTA Meidän kaikkien juttu -mediakasvatuskoulutus 9.9.2016 Hanna Romppainen & Piia Hietamäki TAVOITTEENA KRIITTINEN JA AKTIIVINEN LUKIJA Tahdomme tukea lasten ja nuorten kriittistä

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA

OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA Humak pidättää oikeuden muutoksiin HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU 1 MIKÄ ON HUMAK? Humak on valtakunnallinen verkostoammattikorkeakoulu Humanistisen ja kasvatusalan

Lisätiedot

Koulutustutkimusfoorumin tarkoitus ja tulevat tehtävät

Koulutustutkimusfoorumin tarkoitus ja tulevat tehtävät Koulutustutkimusfoorumin tarkoitus ja tulevat tehtävät Koulutustutkimusfoorumin kokous 25.2.2015 Kari Nyyssölä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Koulutustutkimusfoorumi Koulutustutkimusfoorumi (KTF) on Opetushallituksen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen perustetyön avausseminaari 24.9.2015

Varhaiskasvatuksen perustetyön avausseminaari 24.9.2015 Varhaiskasvatuksen perustetyön avausseminaari 24.9.2015 Jorma Kauppinen Johtaja Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus Opetushallitus MATKA ALKAA! Asema ja keskeiset lakisääteiset tehtävät Opetushallitus

Lisätiedot

ideaa KODIN JA KOULUN PÄIVÄ

ideaa KODIN JA KOULUN PÄIVÄ 13 ideaa KODIN JA KOULUN PÄIVÄ Kodin ja Koulun Päivä on valtakunnallinen tapahtuma, jota vietetään sadoissa kouluissa kautta maan. Päivä lujittaa kodin ja koulun yhteistyötä, tarjoaa tilaisuuksia myönteiselle

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Teematyöpaja III. Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Teematyöpaja III. Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2017 Teematyöpaja III Opetushallitus 22.1.2016 TEEMATYÖPAJAN 22.1.2016 OHJELMA / PROGRAM 9.30 10.00 Ilmoittautuminen ja kahvi/ Anmälan och kaffe, Monitoimisalin aula

Lisätiedot

Julkaisufoorumin ohjausryhmä 17.11.2014 LIITE 1. Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin:

Julkaisufoorumin ohjausryhmä 17.11.2014 LIITE 1. Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin: KYSELY YLIOPISTOILLE JULKAISUFOORUMI-LUOKITUKSEN KÄYTÖSTÄ Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin: Hyvät tutkimuksesta vastaavat rehtorit, Tieteellisten

Lisätiedot

KUUROJEN LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 3 14

KUUROJEN LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 3 14 Hallituksen kokous 1 (5) Aika 26.4.2014 klo 9.20 16.38 Paikka Jyväskylän Kuurojen yhdistys, Jyväskylä Läsnä Jaana Keski-Levijoki puheenjohtaja Jaana Aaltonen Elina Blundin Cecilia Hanhikoski Johan Hedrén

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat 14.6.2005 VNK008:00/2003 Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat YHTEISTYÖKUTSU: SUOMI VERKOSSA KAMPANJA KIRJASTOISSA

Lisätiedot

PELASTAKAA LAPSET RY - Kansainvälinen kansalaisjärjestö

PELASTAKAA LAPSET RY - Kansainvälinen kansalaisjärjestö PELASTAKAA LAPSET RY - Kansainvälinen kansalaisjärjestö Hanna Markkula-Kivisilta Pääsihteeri Pelastakaa Lapset ry 2.11.2016 Mistä olemme tähän tulleet? Save the Children Fund perustettu Englannissa v.1919

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi 1(5) 25.1.2017 Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi Ohjausryhmä Juhapekka Ristola, LVM Antti Vehviläinen, Liikennevirasto Kari Wihlman, Liikenteen turvallisuusvirasto

Lisätiedot

KASPERI II hankkeen ajankohtaiset kuulumiset ja taloustilanne hankejohdolta

KASPERI II hankkeen ajankohtaiset kuulumiset ja taloustilanne hankejohdolta KASPERI II hankkeen ajankohtaiset kuulumiset ja taloustilanne hankejohdolta Ohjausryhmän kokous 26.8.2013 Ajankohtaisia kuulumisia KASPERI II hankekokonaisuus on loppusuoralla Kevätkaudella KASPERI II

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma 1/6 TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

Theseus avoimen julkaisutoiminnan edistämisen välineenä ammattikorkeakouluissa

Theseus avoimen julkaisutoiminnan edistämisen välineenä ammattikorkeakouluissa Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla. Tarkastele käyttölupaa osoitteessa http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Theseus avoimen julkaisutoiminnan edistämisen

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2013 (Sääntömääräiselle syyskokoukselle 15.11.2012) Toiminnan tarkoitus Maaseudun uusi aika -yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1(5) Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1 Toimintaa ohjaavat peruspäämäärät 1.1 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 1.2 Missio 1.3 Visio Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

IL-SUOSITUKSEN TILANNE

IL-SUOSITUKSEN TILANNE IL-SUOSITUKSEN TILANNE Riitta-Liisa Karjalainen / Kaija Kivikoski Amk-kirjastojen Pedagogiikka-työryhmä Leena Järveläinen Yo-kirjastojen Informaatiolukutaitoverkosto STKS:n IL-seminaari, 29.11.2012 ESITYKSEN

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015 VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty 26.11.2015 LIITTEET 1. Yhteystietoluettelo 2. Vanhusneuvoston esite TARKOITUS Vanhusneuvoston

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016 23.3.2016 Keväinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Kevät keikkuen tulevi ja niin myös Mua-yhdistyksen keväinen jäsenkirje. Tässä kirjeessä on tietoa

Lisätiedot

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät.

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta

Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta KatuMetro - Monikulttuurisuus ja maahanmuutto Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta 2010-2012 VTT, tutkija Vuoden 2010 tutkimus- ja kehittämistoiminta ja tiedottaminen:

Lisätiedot

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Valtiosihteeri Heljä Misukka 8.12.2010 Helsinki Tuottava ja uudistuva Suomi- Digitaalinen agenda vv. 2011-2020

Lisätiedot

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 14.12.2015 klo 17.00 SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Suomalainen Tiedeakatemia myönsi 14.12.2015 pidetyssä tilaisuudessaan

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Tulevaisuuden peruskoulu uuteen nousuun ja kehittämiskouluverkosto 23.9.2014. Anneli Rautiainen, opetusneuvos Opetushallitus

Tulevaisuuden peruskoulu uuteen nousuun ja kehittämiskouluverkosto 23.9.2014. Anneli Rautiainen, opetusneuvos Opetushallitus Tulevaisuuden peruskoulu uuteen nousuun ja kehittämiskouluverkosto 23.9.2014 Anneli Rautiainen, opetusneuvos Opetushallitus Työryhmä 1. /Osaamisen ja oppimisen merkitys yhteiskunnallisen kehityksen osana

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Viestiupseeriyhdistys ry.

Viestiupseeriyhdistys ry. Viestiupseeriyhdistys ry Toiminnan tarkoitus Viestiupseeriyhdistys on viesti- ja johtamisjärjestelmäalalla sekä sähköisen viestialan tehtävissä toimivien ja toimineiden yhteinen maanpuolustusjärjestö.

Lisätiedot

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat;

Vuoden 2011 vuosikokouksessa tehtyjen valintojen mukaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet olivat; 17.8.2011 Jäsenkirje 2/2011 Hyvää loppu kesää! Vuosikokous pidettiin Helsingissä 11.3.2011. Puheenjohtajaksi seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin Pekka Honkanen ja kansainvälisenä sihteerinä toimivaksi

Lisätiedot

SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020

SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020 SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020 * Kokoaa iloiset ihmiset tekemään yhdessä elämyksiä * On tarmokasta kulttuuri-, maahanmuuttaja- ja projektitoimintaa * Järjestää kiinnostavia kohtaamisia, joiden

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikallisen työn johtaminen Kuopiossa

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikallisen työn johtaminen Kuopiossa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikallisen työn johtaminen Kuopiossa Torstai 10.11.2016 Muotoiluakatemia Piispankatu 8 70100 Kuopio Jaana Lappalainen Palvelupäällikkö Kasvun ja oppimisen palvelualue

Lisätiedot

Taloyhtiöiden antenniverkkojen tilanne - miten tavoittaa päättäjät? 29.10.2015 Rantasipi Sveitsi Yhteysjohtaja Timo Tossavainen

Taloyhtiöiden antenniverkkojen tilanne - miten tavoittaa päättäjät? 29.10.2015 Rantasipi Sveitsi Yhteysjohtaja Timo Tossavainen Taloyhtiöiden antenniverkkojen tilanne - miten tavoittaa päättäjät? 29.10.2015 Rantasipi Sveitsi Yhteysjohtaja Timo Tossavainen Asunto-osakeyhtiöt & tavoitettavuus Suuri määrä taloyhtiöitä Suomessa = haaste

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Hyvää huomenta ja tervetuloa

Hyvää huomenta ja tervetuloa Hyvää huomenta ja tervetuloa POP Oppilashuollon laadun ja palvelurakenteen kehittämisohjelma 20.5.2009 Ritva Järvinen Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen yksikön päällikkö Terveisiä Opetushallituksesta

Lisätiedot

Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010

Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010 Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010 Lapin kylätoiminta oli kylien yhteenliittymä, jonka tehtävänä oli kylien edunvalvonta ja kylätoiminnan edistäminen. Sen

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot