Toimintakertomus 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2011"

Transkriptio

1 Mediakasvatusseura ry., Sällskapet för Mediefostran rf. Nykykulttuurin tutkimuskeskus PL 35, Jyväskylän yliopisto Käyntiosoite: Pohjoisranta 6, Helsinki Toimintakertomus 2011 on 10. elokuuta 2005 perustettu tutkijoiden ja alan käytännön toimijoiden yhdistys, joka edistää lasten ja nuorten mediakasvatusta Suomessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys edistää mediakasvatuksen tutkijoiden ja käytännön toimijoiden keskinäistä yhteistyötä sekä mediakasvatuksesta kiinnostuneiden yhteisöjen yhteistoimintaa. Yhdistys osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tekee aloitteita mediakasvatuksen edistämiseksi, kehittää alan toimijoiden kansallisia ja kansainvälisiä yhteyksiä, tiedottaa mediakasvatuksesta, järjestää tapahtumia sekä harjoittaa julkaisutoimintaa. Mediakasvatus.fi -verkkopalvelu ja tiedotustyö Mediakasvatusseuran ylläpitämän ja kolmella kielellä palvelevan, kansallisen mediakasvatusportaali mediakasvatus.fi:n ylläpito- ja tiedotustyöt jatkuivat aktiivisina vuonna Sivuston toimintoja ja rakennetta kehitettiin toimikauden aikana. Seuran kaksi koordinaattoria ja harjoittelijat ylläpitävät ja päivittävät sivustoa aktiivisesti ympäri vuoden. Toimikauden aikana tehdyn sivuston markkinointi- ja tiedotustyön myötä sivuston kävijä- ja käyttäjämäärät ja uutiskirjeiden tilaajamäärät kasvoivat entisestään. Mediakasvatus.fi -verkkopalvelu keräsi toimikaudella kuukausittain noin 9500 suomalaista kävijää. Yhteensä vuoden 2011 aikana sivusto keräsi noin suomalaista kävijää. Sivuston suosituimpia sisältöjä toimikaudella olivat ajankohtaistoiminnot (uutispalsta ja tapahtumakalenteri), materiaali- ja toimijahaku, vanhemmille suunnatut sisällöt sekä Mediakasvatusseuran toiminnasta kertovat sivut. Rekisteröityneitä käyttäjiä oli joulukuuhun mennessä lähes 940, joiden joukossa myös runsaasti ulkomaalaisia käyttäjiä. Toimikauden aikana verkkopalvelussa julkaistiin mm. yli 400 uutista mediakasvatuksen kentältä ja sen kautta lähetettiin kymmeniä uutiskirjeitä ja tiedotteita. Sivustolle lisättiin viikoittain uusia sisältöjä kuten mediakasvattajien työtä tukevia materiaaleja ja tutkimuksia. Verkkopalvelu ja sen postituslistat toimivat seuran pääasiallisena tiedotuskanavana suomeksi ja ruotsiksi sekä englanniksi. Seuran käytössä on uutiskeräinpalvelu, jonka avulla saadaan ajantasaista tietoa mediakasvatukseen liittyvistä teemoista eri uutislähteistä. Näillä toimenpiteillä pyrittiin helpottamaan portaalin päivitystyötä ja lisäämään käyttäjävirtoja. Vuonna 2011 postituslistojen kautta lähetettiin yhteensä n. 30 eri uutiskirjeiden numeroa tai jäsentiedotetta yhteensä lähes vastaanottajalle. Mediakasvatus.fi -uutiskirjeen tilaajilta saadun palautteen ja toiveiden myötä mediakasvatus.fi -uutiskirjeen julkistamistahtia rauhoitettiin kesästä 2011 alkaen kahden viikon välein ilmestymisen sijasta kerran kuussa ilmestyväksi. Uutiskirjeet sisältävät kattavasti mediakasvatuksen ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia tiiviissä muodossa. Postituslistojen ylläpidosta vastasi koordinaattori Rauna Rahja.

2 2 Jäsenpostituslista (236 vastaanottajaa) Yhteisöjäsenkirje (50 vastaanottajaa) Mediakasvatus.fi -yleinen postituslista (1900 vastaanottajaa) Mediekunskap.fi -ruotsinkielinen postituslista (240 vastaanottajaa) Varhaiskasvattajien sähköpostilista (740 vastaanottajaa) Uutiskirjeiden sisältöjä julkaistaan myös muiden sivustojen uutisvirroissa ja blogeissa, minkä ansiosta ne tavoittavat myös lukuisia postituslistojen ulkopuolisia, aiheesta kiinnostuneita henkilöitä. Yhdistys tiedottaa ja toimii aktiivisesti myös sosiaalisessa mediassa. Seuran aktiivisimmin käyttämillä sosiaalisen median kanavilla Facebookissa ja Twitterissä seuraajamäärät kasvoivat useilla sadoilla toimikauden aikana. Mediakasvatusseuralla on yhteisöpalvelu Facebookissa oma sivu, jolla toimikauden päättyessä oli lähes 600 aktiivista käyttäjää. Yhdistys tiedottaa lisäksi yhteisö- ja mikroblogipalvelu Twitterissä, jossa yhdistyksen Mediakasvatus-kanavalla oli toimikauden lopulla yli 600 seuraajaa. Mediakasvatusuutisten lisäksi yhdistys twiittaa useimmista järjestämistään tapahtumista reaaliaikaisesti. Seuran tiedotusta edistetään lisäksi yhdistyksen omilla kanavilla SlideShare-palvelussa sekä YouTubessa, joissa on nähtävillä videoita ja esityksiä seuran seminaareista ja tapahtumista. Lisäksi toimikaudella 2011 suunniteltiin ja käsikirjoitettiin muun muassa varhaiskasvattajien mediakasvatustyötä tukeva, mediakasvatus.fi -sivustolla julkaistava Mediahyrrä -työkalu. Työkalun intron ja harjoitukset suunnittelivat ja käsikirjoittivat mediakasvatuksen ja varhaiskasvatuksen asiantuntijat Elina Kataja ja Johanna Sommers-Piiroinen. Toimikaudella tuotettiin myös sisällöt uusittaville vanhempien tukisivuille. Koordinaattorit Rauna Rahja ja Hanna Wahlman (myöhemmin Anna-Maija Laine) sekä korkeakouluharjoittelija Hanne Korpelainen tuottivat uusittavat vanhempien sivut, joille sisältöjä ja tekstejä laativat myös muut mediakasvatuksen asiantuntijat. Varhaiskasvattajien Mediahyrrä sekä uudet vanhempien sivut julkaistaan uusitun portaalin yhteydessä vuoden 2012 alussa. Näiden uudistustöiden tueksi koottiin ohjausryhmä, johon kuuluivat suunnittelija Anri Leveelahti Suomen Vanhempainliitosta, mediakasvatusasiantuntija Sanna Spisak Mannerheimin Lastensuojeluliitosta, mediatuottaja Jere Rinne Otavan Opistosta, toiminnanjohtaja Outi Freese ja tuottaja Anna-Liisa Puura-Castrén Koulukinoyhdistyksestä sekä seuran koordinaattorit Hanna Wahlman, Anna-Maija Laine ja Rauna Rahja. Toimikauden lopulla päädyttiin vaihtamaan sivuston teknistä toteuttajaa/palveluntarjoajaa. Toimijoiden kartoituksen jälkeen aloitettiin yhteistyö Evermade Oy:n kanssa. Uuden palvelutarjoajan löytämisessä konsultoitiin verkkoasiantuntija Matti Karia. Evermaden kanssa ryhdyttiin suunnittelemaan sivuston visuaalisen ilmeen päivittämistä, rakenteen ja toimintojen selkeyttämistä sekä sivuston käytettävyyteen liittyvää kehittämistyötä. Nämä uudistustyöt käynnistettiin toimikauden lopulla ja uusittu sivusto avataan vuoden 2012 alussa. Mediakasvatusseuran työntekijät tiedottivat ja kouluttivat sivuston käyttöön toimikauden aikana aktiivisesti. Koordinaattorit järjestivät mediakasvatus.fi -portaalin suomenkielisiä esittelyjä ja koulutuksia eri käyttäjäryhmille sekä asiantuntijoille vuonna 2011: esittely ja luento aikuisopiskelijoille, HUMAK Mediakasvatuksen erikoisopinnot, n. 30 osallistujaa portaaliesittely, Opettajien ilta Sanomatalossa, n. 40 osallistujaa portaaliesittely Koulukirjastokansio -koulutuspäivä, Ymmerstan koulu, Espoo n. 50 opettajaa esittely ja luento kulttuurituotannon opiskelijoille, HUMAK Kauniaisten kampus, n. 25 osallistujaa

3 Nuorisotyöpäivät Mikkelissä, yli 600 osallistujalle jaetuissa materiaalikasseissa portaaliesitettä portaalin ja barometritulosten esittely ja medialuento vanhemmille, keskustelu lasten mediankäytöstä, MLL perhekahvila, Nissaksen asukaspuisto, n. 15 osallistujaa puheenvuoro Curly ry:n Videomekastus - nuorten ääni kuuluviin -seminaarissa, n. 25 osallistujaa 8.9. puheenvuoro Helsingin Sanomien ja Töölön kirjaston järjestämä Lukutaitopäivän tapahtuma, noin 20 osallistujaa puheenvuoro Mikkelin ammattikorkeakoulun kehittämispäivillä, n. 50 osallistujaa esitys seurasta ja portaalista, Tampereen yliopiston mediakasvatuksen sivuaineopiskelijoille, n. 40 osallistujaa portaalin ja seuran esittely, Lapin yliopiston Mediakasvattaja työelämässä -kurssi, 20 osallistujaa Esittely NuSuVeFon kokouksessa toimintakeskus Hapessa, paikalla n. 40 kuulijaa. Cuporen tutkimus Lapset ja media -hankekokonaisuuksista Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore toteutti toimikaudella opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta arviointitutkimuksen kolmen vuosina opetus- ja kulttuuriministeriön Lapset ja media -ohjelmasta rahoitetun hankekokonaisuuden toiminnasta. Yksi arvioitu kokonaisuus on ollut Mediakasvatusseuran Lapset ja media -ohjelman puitteissa järjestämä toiminta. Arviointi rajautuu Lapset ja media -ohjelmasta myönnetyllä rahoituksella tapahtuneeseen toimintaan vuosina Cuporen tutkimuksessa arvioitiin Mediakasvatusseuran kehittämää ja ylläpitämää mediakasvatus.fi -verkkosivustoa sekä yhdistyksen muita, Lapset ja media -ohjelman rahoituksella tuottamia toimintoja. Cuporen tutkimus arvioi Mediakasvatusseuran mediakasvatus.fi-verkkosivuston ja Lapset ja mediaohjelman puitteissa tapahtuneen julkaisutoiminnan erittäin laadukkaaksi ja erinomaisesti Lapset ja media -ohjelman tavoitteita toteuttaneeksi. Seuran oma tapahtumatuotanto sekä runsas osallistuminen erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin on tehnyt seuran mediakasvatustyötä tunnetuksi erilaisille tahoille. Tieteellisiin konferensseihin osallistuminen on lisännyt seuran toimijoiden tietopääomaa. Tutkimuksen mukaan kaiken kaikkiaan Mediakasvatusseuran toiminta ohjelman yhteydessä on tukenut selkeästi mediakasvatuksen tutkimustoiminnan kehittämistä Suomessa, mikä on ollut yksi keskeinen tavoite ohjelmassa. Arviossa todettiin seuran omaavan muun muassa laajan, erittäin asiantuntevan ja yhteistoiminnallisen yhteisön ja osaamista muodostaa ja käyttää ohjaus- yms. ryhmiä päämäärien toteuttamiseen. Lisäksi tutkimuksessa todettiin seuran työntekijöiden omaavan erinomaisia viestintätaitoja ja erityistä verkkoviestinnän tuntemusta. Kansallista toimintaa ja tapahtumia Seuraavaan on koottu Mediakasvatusseuran järjestämiä kansallisia tapahtumia tai yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa tuotettuja koulutuksia ja tilaisuuksia, joissa yhdistyksellä on ollut edustus toimikaudella Mediakasvatusseuran vuosittainen valtakunnallinen mediakasvatusseminaari pidettiin vuonna 2011 Helsingissä Helsingissä. Mediakasvatus.nyt nuorten yhteiskunnallinen vaikuttaminen mediassa - seminaari toteutettiin yhteistyössä Nuorisotutkimusseuran ja Curly ry:n kanssa. Seminaarin key note - puhujana esiintyi tutkija, PhD Manisha Pathak-Shelat Madinson-Wisconsinin yliopistosta (Intia/USA) sekä toisena ulkomaalaisena professori, PhD Samy Tayie Kairon yliopistosta (Egypti). Ulkomaiset puhujat toimivat Youth Media Participation -tutkimushankkeen tutkijoina. Näiden puhujien lisäksi

4 4 seminaarissa kuultiin kymmenen kotimaista puheenvuoroa tutkimuksen, opetuksen ja nuorten mediatoimijoiden näkökulmista. Seminaari osallistui noin 130 henkilöä. Osallistujilta kerätty palaute seminaarista oli pääosin kiitettävää tasoa. Stadi.tv:n taltioimat seminaariesitykset lisättiin kokonaisuudessaan nähtäville Mediakasvatusseuran Youtube-kanavalle. Tilaisuuden jälkeen seminaarin yhteistyötaho Curly ry:n toiminnanjohtaja Ira Kinnunen piti Pelastakaa Lapset ry:n Lapsen ääni - tilaisuudessa Mediakasvatus.nyt -seminaarin antia kokoavan esityksen. Mediakasvatusseura koordinoi ja tuotti yhteistyössä yhteisöjäsenten ja yhteistyökumppaniensa kanssa Mediakasvatuksen tori -nimisen mediakasvatuksen oman messuosaston Suomen suurimpaan opetusalan tapahtumaan Educa-messuille Mediakasvatuksen torille osallistui yhteensä 13 alan toimijaa. Messuilla vieraili kahden päivän aikana yhteensä lähes kävijää. Messujen aikana messukävijöille jaettiin noin 2500 mediakasvatus.fi:n uusia toimintoja kuvaavaa esitettä sekä yli 2000 mediakasvatuksen materiaalikassia. Educassa järjestettiin myös Mediakasvatusseuran ja yhteistyökumppaneiden tuottama, ajankohtaista mediakasvatusmateriaalia ja tietoa tarjonnut Mediaäksön! -tempaus. Viestintäviraston koordinoimaa Tietoturvaviikko vietettiin Teemaviikko tavoittaa tuhansia opettajia ja oppilaita vuosittain. Mediakasvatusseuralla oli edustus hankkeen työryhmässä. Seuran koordinaattorit osallistuivat Tietoturvaviikon sosiaalisen median kampanjaan ja tiedottivat viikon aikana tietoturvaan liittyvistä aiheista aktiivisesti mm. mediakasvatus.fi -portaalissa. Liikunnan ja terveystiedon opettajat ry järjesti Opintopäivät, Helsingissä Tapahtumaan osallistui lähes 500 liikunnan ja terveystiedon opettajaa. Mediakasvatusseuralla oli tapahtumassa oma esittelypiste, jossa koordinaattorit Hanna Wahlman ja Rauna Rahja jakoivat tietoa, materiaaleja ja neuvoja mediakasvatuksen menetelmiin mm. terveystiedon opetuksessa. Mediakasvatusseuran Lasten mediabarometri hankkeen tutkija Terhi Walamies osallistui ja esitteli seuran tutkimushanketta Turun yliopiston Mediatutkimuksen päivillä Päivillä jaettiin Mediakasvatusseuran ja mediakasvatus.fi:n esitteitä. Mediakasvatusseura oli myös vuonna 2011 edustettuna Arjen Tietoyhteiskunta-hankkeen Mediafoorumissa sekä jäsenenä vanhempien tiedotukseen keskittyvässä kehittämisryhmässä. Foorumissa jaetaan tietoa säännöllisesti Mediakasvatusseuran toiminnasta ja mediakasvatus.fi:stä. Mediafoorumin viimeinen kokous pidettiin ja tilaisuuden alustuksena kuultiin tutkija Annikka Suonisen esitys Lasten Mediabarometri tutkimuksesta ja sen tuloksista. Mediakasvatusseuralla oli oma osasto Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -konferenssin ITK-torilla Hämeenlinnassa. Tilaisuus keräsi yli 1600 osallistujaa. Koordinaattori Rauna Rahja ja harjoittelija Sanna Rissanen jakoivat satoja mediakasvatus.fi -esitteitä sekä esittelivät mediakasvatus.fi - portaalia ja seuran toimintaa. Ammattikorkeakouluopiskelijoille suunnattu koulutus- ja verkostoitumistapahtuma Hurrikaani järjestettiin 1.4. Helsingissä. Humanistisen ammattikorkeakoulun organisoima tapahtuma keräsi n. 250 osallistujaa. Seuralla oli tapahtumassa oma osasto, jolla koordinaattorit Rahja ja Wahlman sekä harjoittelija Rissanen jakoivat tietoa mediakasvatus.fi -portaalista ja kertoivat seuran tarjoamista harjoittelumahdollisuuksista ja toiminnasta. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen foorumi järjestettiin Helsingissä. Mediakasvatusseura jakoi näyttelyosaston Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa. Yhteisosastolla koordinaattori Rauna

5 5 Rahja esitteli mediakasvatus.fi -sivustoa ja seuran toimintaa. Paikalla jaettiin mediakasvatus.fi -esitteitä ja muuta mediakasvatusmateriaalia. Nuorisotutkimusseura ry ja Lapsuudentutkimuksen seura ry järjestivät yhdessä Helsingin yliopiston ja Suomen Akatemian Lapset kertovat hyvinvoinnistaan - lasten äänet kuuluville! -hankkeen kanssa Avoimen tutkijaseminaarin Helsingin yliopistolla. Aiheena oli lapsuuden ja nuoruuden tutkimuksen menetelmät ja lapsuus- ja nuorisokuvat, ja paikalla noin 60 kuulijaa. Seuran tutkija Saara Pääjärvi oli paikalla pitämässä puheenvuoron Lasten mediabarometri hankkeen tutkimusmenetelmästä. Helsingin Wanhassa Satamassa järjestetyillä Varhaiskasvatusmessuilla Mediakasvatusseuralla oli oma messuosasto, jossa esitettiin mediakasvatus.fi -portaalia sekä seuran muuta toimintaa varhaiskasvattajille ja päivähoidon ammattilaisille. Messut keräsivät yli 1700 osallistujaa. Mediakasvatusseuran osastolla jaettiin satoja esitteitä sekä Lasten mediabarometri tutkimusraporttia. Seuraa messuilla edustivat koordinaattori Rauna Rahja sekä harjoittelijat Laura Koivu ja Hanne Korpelainen. Rahja piti luennon pienten lasten mediakasvatuksesta ja Lasten mediabarometri tutkimuksen tuloksista, kuulijoita noin 80 henkilöä. Oulussa järjestettiin Future School Research 1st Wave -hankkeen päätösseminaari Millaista on tulevaisuuden koulun pedagogiikka?, joka keräsi noin 130 osallistujaa. Seminaarin yhteydessä järjestettiin Teknotori, jossa alan toimijat esiintyivät. Teknotorilla Mediakasvatusseuraa edustaneet harjoittelijat Laura Koivu ja Hanne Korpelainen esittelivät Mediakasvatusseuraa sekä mediakasvatus.fi - sivustoa ja jakoivat materiaalia. Näiden tapahtumien lisäksi Mediakasvatusseuran koordinaattorit osallistuivat toimikautena moniin muihin alan tapahtumiin ja koulutuksiin mm. Tietoturvaviikon avajaistilaisuuteen, Helsingin yliopiston Mediapolku -hankkeen päätöstilaisuuteen, MLL:n Turvallinen päivähoito -seminaariin, Suomen elokuvakontaktin järjestämään Kinoboxit -seminaariin ja Mediakasvatuskeskus Metkan syysseminaariin. Toimikaudella Mediakasvatusseura ryhtyi yhteistyöhön Aikakausmedian kanssa Vuoden mediakasvattaja -palkinnon jakamisen, ehdokkaiden haastattelemisen ja tiedotus- ja markkinointityön tiimoilta. Vuosittain jaettava palkinto myönnetään henkilölle, joka on ansioitunut lasten tai nuorten mediakasvatustyössä, medialukutaidon opetuksessa ja aikakauslehtien opetuskäytössä. Aikakausmedian, Mediakasvatusseuran ja vuoden 2011 kilpailun kummina toimineen Otavamedia Oy:n järjestämässä tilaisuudessa Vuoden mediakasvattajana palkittiin historian, yhteiskuntaopin ja uskonnon lehtori Kaisa Kinnunen Raumankarin koulusta Kalajoelta. Seuran puheenjohtaja Merilampi luennoi tilaisuudessa aiheenaan Mediat ja kasvatus. Jyväskylän yliopisto järjesti opiskelijoille suunnatun Lapset ja nuoret tutkijoina -kurssin, jonka ensimmäinen osa toteutettiin marraskuussa 2011 ja toinen osa helmikuusta 2012 alkaen. Seuran tutkija Saara Pääjärvi oli mukana kurssin ensimmäisellä osalla keskustelemassa lasten ja nuorten mahdollisuuksista tutkimuksen tekemisessä. Ensimmäiseen osaan osallistui noin 30 opiskelijaa. Myöhemmin toisen osan aloitustapaamisessa tutkija esittelee tarkemmin Lasten mediabarometri hankkeen metodia ja haastattelijoiden koulutusta.

6 6 Kansainvälistä toimintaa ja tapahtumia Seuraavaan on koottu kansainvälisiä tapahtumia, joihin Mediakasvatusseura on osallistunut tai joiden toteuttamisessa yhdistys on ollut mukana toimikauden aikana. Mediakasvatusseura järjesti kaksipäiväisen, englanninkielisen More Than Just a Child s - asiantuntijaseminaarin Helsingissä. Tilaisuus toteutettiin yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa. Kaksipäiväiseen seminaariin kutsuttiin varhaiskasvatuksessa toteutettavan mediakasvatuksen asiantuntijoita ympäri Eurooppaa ja tilaisuuteen osallistui 51asiantuntijaa Suomen lisäksi seitsemästä eri Euroopan maasta. Seminaarissa jaettiin kokemuksia ja käsiteltiin varhaiskasvatuksessa toteutettavaa mediakasvatusta työryhmätyöskentelyn myötä sekä kuultiin ulkomaisten puhujien lisäksi kotimaisia, suomalaisessa varhaiskasvatuksessa toteutettavaa mediakasvatusta käsitteleviä esityksiä sekä ensimmäisiä tuloksia Mediakasvatusseuran Lasten mediabarometri tutkimuksesta 0-8-vuotiaiden lasten mediankäytöstä. Kirjastokaista tuotti ja julkaisi sivuillaan tapahtumista haastatteluja ja videoita. Seminaarin esitykset ladattiin seuran SlideShare - kanavalle. Mediakasvatusseura ryhtyi toimikaudella Euroopan Unionin ja Euroopan neuvoston yhteisen MARS Media Against Racism in Sport -hankkeen yhteistyökumppaniksi. MARS-hankkeen eri Euroopan maissa järjestettävien kansallisten tapaamisten kautta pyritään rohkaisemaan hyvien urheilujournalismiin, moniarvoisuuden ilmaisuun ja syrjinnän vastustamiseen liittyvien mediakasvatuksellisten koulutuskäytäntöjen ja sisältöjen jakamiseen ja kehittämiseen. Hanke keskittyy erityisesti urheilujournalismiin moniarvoisuuden ilmaisun välineenä, sillä urheilun katsotaan edesauttavan sosiaalisen yhteenkuuluvuuden rakentamisessa ja sillä on suuri rooli medioissa. Mediakasvatusseura toimii Suomen MARS -tapaamisen järjestäjätahona, jonka tavoitteena on koota yhteen noin 30 journalismin, mediakasvatuksen ja urheilualan ja -journalismin asiantuntijaa. Kansallisen tapaamisen puitteissa tehdään tiivistä yhteistyötä belgialaisen Media Animation -järjestön kanssa, joka tukee ja ohjaa kansallisten tapahtumien organisointia. Hankkeella on suomalaisasiantuntijoista koostuva ohjausryhmä, jonka jäseniä ovat YLE Urheilun toimittaja Kaj Kunnas, Tampereen yliopiston YTL, FM, journalistisen työn yliopisto-opettaja Maarit Jaakkola, OKM:n liikuntayksikön kulttuurisihteeri Satu Heikkinen ja Pelastakaa lasten kansalaistyön päällikkö Riitta Kauppinen. Tapaaminen järjestetään Helsingissä kesäkuussa Koordinaattori Anna-Maija Laine osallistui Brysselissä, Belgiassa järjestettyyn MARS-hankkeen käynnistävään konferenssiin ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden tapaamiseen. Syksyllä 2011 käynnistettiin yhteistyö UNESCOn Moskovan toimiston kanssa. UNESCO on tilannut ja rahoittanut Mediakasvatusseuran hankkeen, jossa koostetaan UNESCOn aiemmin julkaisemaan Media and information literacy guidelines -teokseen pohjautuva käytännöllinen aineisto opettajille. Online Handbook on Pedagogies of Media and Information Literacies -aineisto koostuu tietoteksteistä, opettajalle suunnatuista pohdintatehtävistä sekä luokkahuoneessa tehtävistä harjoituksista. Aineiston tuottaa suomalaisista mediakasvatusasiantuntijoista koostuva työryhmä (Suvi Tuominen, Sirkku Kotilainen, Anniina Lundvall ja Marjo Laakkonen), jota tukee hankkeen ohjausryhmä (Ritva-Sini Merilampi, Tapio Varis sekä Sirkku Kotilainen). Hanketta hallinnoi Mediakasvatusseura. Suomalaistyöryhmän laatiman käsikirjan tarkoitus on tarjota eri kansallisuuksien opettajille tukea mediakasvatukselliseen itseopiskeluun sekä media- ja informaatiolukutaitoa avaavia mallioppitunteja ja harjoituksia yläkoulu- ja lukioikäisten opetukseen. Aineisto valmistuu keväällä Mediakasvatusseuran tutkija Saara Pääjärvi osallistui pohjoismaiseen NordMedia 2011: Media and Communication studies - Doing the right thing? -konferenssiin, joka järjestettiin Pohjois-Islannissa

7 7 Akureyrin yliopistossa Konferenssiin osallistui noin 250 osallistujaa. Mediakasvatusseuran tutkija oli tapahtuman näyttelytilassa paikalla pitämässä seuran omaa esittelypöytää, jossa jaettiin mm. Lasten mediabarometri materiaalia sekä tietoa suomalaisesta mediakasvatuksesta. Koordinaattorit Hanna Wahlman ja Rauna Rahja osallistuivat IJAB - International Youth Service of the Federal Republic of Germanyn järjestämään kansainväliseen Social Media in Youth Work - kutsukonferessiin opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta. Wahlman piti konferenssissa esityksen nuorten parissa tehtävästä mediakasvatuksesta Suomen näkökulmasta. Koordinaattori Rauna Rahja edusti seuraa ja mediakasvatuksen suomalaista asiantuntemusta New Yorkissa, Yhdysvalloissa DocPoint - Helsingin dokumenttielokuvafestivaaliyhdistys ry:n organisoimalla suomalaisen dokumenttielokuvan tapahtumaviikolla media- ja elokuvakasvatustilaisuudessa. Jaossa seuran englanninkielistä materiaalia. Puheenjohtaja Ritva-Sini Merilampi osallistui seuran edustajana Manifesto for Media Education - symposiumiin Lontoossa, Iso-Britanniassa. Jaossa seuran englanninkielistä materiaalia. Koordinaattori Rauna Rahja luennoi nuorten mediavaikuttamista käsittelevässä IJAB - International Youth Service of the Federal Republic of Germanyn järjestämässä Youthpart -seminaarissa Berliinissä Saksassa. Puheenjohtaja Ritva-Sini Merilampi edusti seuraa Luxembourgissa, Euroopan neuvoston Ministeriökomitean tapaamisessa, teemana Exchange on the Religious dimension of Intercultural dialogue. Mediakasvatusseura ja mediakasvatus.fi -verkkopalvelu esiteltiin Suomessa jatko-opintojaan tekevien japanilaisten Yutaro ja Kana Ohashin toimittamassa Japanissa julkaistussa kirjassa. Pohjoismaisesta mediakasvatuksesta kiinnostunut ukrainalaisdelegaatio vieraili Mediakasvatusseuran luona keskustelemassa suomalaisesta mediakasvatuksesta. Delegaatio koostui Ukrainan opetusministeriön ja mediasäätiön edustajista ja media- ja elokuvakasvatuksen toimijoista. Professori Mostafa Abdel-kader Zeyada Ain Shamsin yliopistosta Kairosta, Egyptistä oli Mediakasvatusseuran vieraana Suomen ulkoasianministeriön edustajan kanssa. Ruotsinkielinen toiminta Ruotsinkielinen koordinaattori järjesti koulutusta ja toi portaalia esiin useissa kansallisissa tapahtumissa. Ruotsinkielisen uutiskirjeen postituslistalla oli toimikauden lopulla noin 240 ruotsinkielistä vastaanottajaa. Vuoden 2011 aikana portaaliin lisättiin lähes sata ruotsinkielistä uutista ja tapahtumaa. Ruotsinkieliset tapahtumat, joita seura järjesti toimikauden aikana: järjestettiin kaksi luentoa Espoolaisen Lagstadin koulun vanhempainilloissa. Luentojen aiheena oli mediakasvatus sekä mediakasvatus.fi -portaali. Vanhempainiltaan osallistui noin 300 vanhempaa.

8 8 Medietanken -seminaari ja elokuvafestivaali opettajille, opettajien kouluttajille, nuorisotyöntekijöille, kerhonohjaajille ja muille pedagogeille Tapahtumaan ilmoittautui 200 osallistujaa. Kirkkohallituksen järjestämä Seminarium för kristenfostran järjestettiin Mediakasvatusseuran ruotsinkielinen koordinaattori piti luennon Lasten Mediabarometrista sekä Mediakasvatus.fi -portaalista noin kahdellekymmenelle henkilölle. Ruotsinkielinen koordinaattori piti kaksi kolmen tunnin luentoa mediakasvatuksesta iltapäivätoiminnan vetäjille Vaasassa ja Helsingissä Vaasassa osallistujia oli 15, Helsingissä 17. Koulutus järjestettiin yhdessä Sydkustens Landskapsförbundetin kanssa. Ruotsinkielinen koordinaattori oli toimikautena myös mukana kahdessa työryhmässä, joka suunnittelee ja kehittää ruotsinkielistä mediakasvatustoimintaa. Ledningsgruppen för för- och eftermiddagsverksamhet (mukana Sydkustens landskapsförbund rf, Utbildningsstyrelsen, Hem och Skola, Svenska Yrkesinstitutet, Marthaförbundet, Evangelisk-lutherska Kyrkan, Finlandssvenska Ungdomsförbund, Finlandssvensk idrott ja Folkhälsan) Medietanken (mukana Svanfeldt Media, Finlandssvenskt Filmcentrum, Tidningen i Skolan, Axxell City, Utbildningsstyrelsen, Svenska.nu, Vetamix) Verkostoituminen Mediakasvatusseuralla oli toimikauden aikana edustajat mm. seuraavissa työryhmissä: Liikenne- ja viestintäministeriön Mediafoorumi (edustajat Ritva-Sini Merilampi ja Rauna Rahja) Mediafoorumin vanhempaintyöryhmä (edustaja Rauna Rahja) Allianssin koordinoima Nuorille suunnatun verkkotyön foorumi NuSuVeFo (edustajat Rauna Rahja ja Anna-Maija Laine) Educa-messujen Mediakasvatuksen torin -työryhmä (edustajat Rauna Rahja, Hanna Wahlman, Anna-Maija Laine) Peliraati-toiminnan ohjausryhmä (edustaja Rauna Rahja) Mediataitojen oppimispolku peruskoulussa -hanke (edustaja Outi Freese) Opetushallituksen peruskoulun aihealueiden arviointityöryhmä (edustaja Sirkku Kotilainen) Transforming audiences, transforming societies - eurooppalainen yleisötutkimuksen yhteistyöverkosto (edustaja Sirkku Kotilainen) Global Research on Youth Media Participation- hanke Jyväskylän yliopistossa (Sirkku Kotilainen) Mediakasvatuksen professuurin ohjausryhmä, Tampereen yliopisto (Sol-Britt Arnolds-Granlund, syksystä 2011 alkaen Ritva-Sini Merilampi) Opetus- ja kulttuuriministeriön antaman asettamispäätöksen mukaan Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen neuvottelukuntaan toimikaudelle nimettiin Mediakasvatusseuran edustajaksi koordinaattori Rauna Rahja.

9 9 Mediakasvatusseuran puheenjohtaja Ritva-Sini Merilampi nimitettiin jäseneksi toimikaudelle Kuvaohjelmalautakuntaan, joka toimii muutoksenhakuelimenä Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen tekemille kuvaohjelmien luokittelupäätöksille. Mediakasvatusseura on Otavan Opiston Osuuskunnan jäsen. Otavan Opiston Osuuskunta on uuden oppimisen laboratorio, joka tavoitteena on uudistaa kansalaisyhteiskunnan yksilöiden ja yhteisöjen oppimista, opetusta ja koulutusta sivistys- ja tulevaisuusnäkökulmasta. Osuuskunnan ja opiston yhteinen strategiatyöpaja järjestettiin perjantaina Visiossa painottuvat oppiminen ja osaaminen. Seuran hallituksen jäsen Sanna Vahtivuori-Hänninen osallistui Otavan Opiston Osuuskunnan hallituksen toimintaan ja strategiatyöskentelyyn toimikaudella Mediakasvatusseuran edustajana. Strategiatyöskentely jatkuu vuonna Mediakasvatusseuran hallituksen jäseniä ja työntekijöitä osallistui Opetushallituksen koolle kutsumaan työpajaan, jossa ideoitiin osallistavan mediakasvatuksen ohjelmaa. Mediakasvatusseuraa tilaisuudessa edustivat koordinaattorit Hanna Wahlman ja Rauna Rahja sekä hallituksen jäsenet Ritva- Sini Merilampi, Jonna Tolonen, Hanna Niinistö, Outi Freese ja Peppi Tervo-Hiltula. Vuonna 2011 Mediakasvatusseura toimi Mikkelin ammattikorkeakoulun hallinnoiman laajan Mediavaikuttamisen parhaat eurooppalaiset käytännöt -hankkeen yhteistyökumppanina sekä konsultoi, ja tiedotti hankkeen kuulumisista. Seuran edustajia myös osallistui hankkeen tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Koordinaattori Anna-Maija Laine osallistui hankkeen benchmarkkausmatkalle Ruotsiin Keväällä 2011 Mediakasvatusseura hyväksyttiin Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) jäseneksi. Tieteellisten seurain valtuuskunta on Suomessa toimivien tieteellisten seurojen valtakunnallinen yhteistoimintaelin. Mediakasvatusseuralle myönnettiin marraskuussa 2011 jäsenyys Allianssin koordinoimassa Nuorille suunnatun verkkotyön foorumissa (NuSuVeFo). Yhteistyötä Allianssi ry:n ylläpitämän, valtakunnallisen ja kaikille avoimen Nuorisotiedon kirjaston kanssa jatkettiin vuonna Nuorisotiedon kirjasto Pasilassa ylläpitää mediakasvatuksen erikoisaineistoa, johon Mediakasvatusseura toimittaa lahjoituksena saamansa tai muutoin hankkimansa mediakasvatuksen teokset ja aineistot vapaasti lainattaviksi. Tutkimustoiminta Lasten mediabarometri 2010 Mediakasvatusseura saattoi vuonna 2011 loppuun Lasten mediabarometri tutkimushankkeen, jonka tavoitteena on kehittää metodeja pienten, alle 8-vuotiaiden lasten median käytön ja mediasuhteen säännölliseen seurantaan. Säännöllinen seuranta nähtiin tärkeäksi lasten mediaympäristön jatkuvien muutosten takia. Hankkeessa tavoiteltiin tutkimuskonseptia, joka olisi myöhemmin sovellettavissa myös yli 8-vuotiaiden lasten ja nuorten tutkimiseksi. Hankkeen tavoitteina oli kehittää malli säännölliseksi lasten mediabarometriksi ja tuottaa samalla tuloksia lasten median käytöstä Suomessa. Mediabarometrilla on kansainvälistä merkitystä, koska tarvetta päivitettyyn tietoon ja kansainvälisiin vertailuihin on muuallakin kuin Suomessa. Hankkeessa toteutettiin vanhempien kysely, laadullisia kokeiluja ja havainnointeja sekä vuotiaiden tukioppilaiden toteuttamia, luokkalaisten oppilaiden haastatteluja kouluissa.

10 10 Tutkimuksen alustavat tulokset julkistettiin vuoden 2011 helmikuussa yhdessä Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa toteutetussa, varhaiskasvatuksen mediakasvatusta koskevassa kansainvälisessä seminaarissa ja asiantuntijatapaamisessa. Hankkeen loppuraportti julkaistiin maaliskuussa 2011 verkossa vapaasti ladattavassa pdf-muodossa ja painettuna versiona (painosmäärä 700 kpl). Painettua mediabarometrin raporttia postitettiin useiden suomalaiskirjastojen kokoelmiin sekä yliopistojen ja media- tai mediakasvatusopetusta tarjoavien oppilaitosten kirjastoihin ympäri Suomen. Raportti oli verkkojakelun lisäksi tilattavissa myös Mediakasvatusseuran toimistolta. Tutkimusraportista laadittiin tiivistelmä, joka käännettiin englanniksi kansainvälistä kenttää varten. Englanninkielisestä tiivistelmästä otettiin verkkojakelun tueksi muutaman sadan kappaleen painos kansainvälisiä tapahtumia ja konferensseja varten. Lasten mediabarometri hanketta veti tutkija, VTM Terhi Walamies. Hankkeen ohjausryhmään kuuluivat professori Reijo Kupiainen (Aalto-yliopisto), professori Sirkku Kotilainen (Tampereen yliopisto), erikoistutkija Annikka Suoninen (Jyväskylän yliopisto), nuorisotyön päällikkö Suvi Tuominen (MLL), elokuvatarkastaja, psykologi Hanna Happo (VET), erikoistutkija Kirsi Pohjola (Jyväskylän yliopisto) ja koordinaattori Anniina Lundvall (Mediakasvatusseura) sekä hankkeen loppupuolella koordinaattorin sijainen kulttuurituottaja Rauna Rahja (Mediakasvatusseura). Lasten mediabarometri 2011 Mediakasvatusseura käynnisti vuonna seuraavan, Lasten mediabarometri tutkimushankkeen, jonka tavoitteena on selvittää 7 11-vuotiaiden lasten mediankäyttöjä ja kokemuksia mediakasvatuksesta. Edellisessä Lasten mediabarometrissa tehtyjen pilottien pohjalta vuoden 2011 tutkimushankkeen aineisto kerättiin lomakekyselyllä, jolla tavoitettiin yhteensä 1137 lasta peruskoulun ensimmäiseltä, kolmannelta ja viidenneltä luokka-asteelta. Aineisto kerättiin 19 koululla eri puolilla maata laajan alueellisen kattavuuden saamiseksi. Hankkeessa selvitettiin lisäksi sitä, voivatko nuorten tekemät lomakehaastattelut olla toimiva menetelmä lapsia tutkittaessa. Tutkimuksessa viidesluokkalaiset täyttivät kyselylomakkeen itsenäisesti, mutta ensimmäisen ja kolmannen luokan oppilaita haastattelivat yläkouluikäiset tukioppilaat. Menetelmää oli kokeiltu rohkaisevin tuloksin vuonna 2010 ensimmäisessä Lasten mediabarometrissa. Vuonna 2011 menetelmä otettiin laajasti käyttöön, ja nuoret tekivät yhteensä 620 lomakehaastattelua. Tukioppilaiden koulutuksesta ja tuesta haastattelutilanteissa vastasi Mannerheimin Lastensuojeluliitto, joka organisoi Suomessa tukioppilastoimintaa. Tutkimuksen alustavat tulokset julkistetaan vuoden 2012 helmikuussa Mediakasvatusseuran yhdessä Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Viestintäviraston, Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKUn ja IBM:n kanssa toteutettavassa nettiajan vanhemmille suunnatussa Pikku Kakkosesta Facebookiin - keskustelutilaisuudessa. Tutkimusraportti julkaistaan maaliskuussa 2012, jolloin järjestetään myös median edustajille ja mediakasvatuskentän toimijoille suunnattu julkistamis- ja tiedotustilaisuus. Tutkimus julkaistaan verkossa ja painetussa muodossa edellisen mediabarometrin tapaan. Tutkimusraportista laadittiin tiivistelmä, joka käännetään englanniksi ja julkaistaan verkossa kansainvälistä kenttää varten. Lasten mediabarometri hanketta veti Mediakasvatusseuran tutkija, KM Saara Pääjärvi. Hankkeen ohjausryhmään kuuluivat professori Sirkku Kotilainen (Tampereen yliopisto), erikoistutkija Annikka Suoninen (Jyväskylän yliopisto), professori Reijo Kupiainen (Aalto-yliopisto), nuorisotyön päällikkö Suvi Tuominen (MLL), elokuvatarkastaja, psykologi Hanna Happo (VET/MEKU), projektitutkija Piia

11 11 af Ursin (Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus/turun yliopisto) ja koordinaattori Rauna Rahja (Mediakasvatusseura). Julkaisut ja painotuotteet Mediakasvatusseura on ollut mukana Humanistisen ammattikorkeakoulun hankkeessa, jossa työstettiin oppikirjaa nuorisoalalle verkkonuorisotyöstä. Mediakasvatusseuran ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton yhteistyönä toteutettu artikkeli esittelee nuorisotyön mediakasvatuksen mahdollisuuksia ja käytänteitä. Oppikirja julkaistiin maaliskuussa 2011 Nuorisotyön päivillä Mikkelissä, jossa kirjaa esitteli seuran aiempi koordinaattori Anniina Lundvall yhdessä artikkelin toisen kirjoittajan MLL:n Suvi Tuomisen kanssa. Mediakasvatusseura julkaisi Lasten mediabarometri hankkeen loppuraportin verkossa ja painettuna versiona ja myöhemmin Vanhempien mielipiteet lasten mediankäytöstä -lisäraportin verkossa. Mediakasvatusseuran painotuotteet ja esitteet vuonna 2011 Lasten mediabarometri tutkimuksen loppuraportti, 74 sivua, painosmäärä 700 kpl Children s media barometer 2010, Lasten mediabarometrin 2010 englanninkielinen tiivistelmä, 24 sivua, painosmäärä 600 kpl Mediakasvatus.fi -sivuston esite, painosmäärä n kpl. Portaalin toiminnoista ja sisällöistä sekä mediakasvatuksesta kertova esite messuja ja koulutuksia varten Mediakasvatus.fi -kuitukassit (3000 kpl), Mediakasvatus.fi -notebookit (300 kpl), Mediakasvatus.fi -heijastimet (700 kpl), jakotuotteita messuille ja tapahtumiin Kannanotot ja mediaesiintymiset Mediakasvatusseura antoi lausuntonsa opetus- ja kulttuuriministeriölle Valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopoliittinen kehittämisohjelman luonnokseen vuosille Mediakasvatusseura piti tärkeänä luonnoksessa esiin nostettujen mediakasvatukseen ja mediataitoihin liittyvien teemojen - tiedonhankinnan, ilmaisun, vaikuttamisen ja osallisuuden - sisällyttämistä kehittämisohjelmaan sekä esitettyjä toimenpiteitä lasten ja nuorten osallisuuden sekä aktiivisen kansalaisuuden tukemiseksi. Lisäksi seura esitti kehitysehdotuksia kehittämisohjelman mediakasvatukseen liittyvien strategisiin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Mediakasvatusseuraa ja portaalin toimintoja esiteltiin useissa eri lehdissä ja järjestö on toimikauden aikana toimittanut sisältöjä opetus- sekä lapsi- ja nuorisoalan lehtiin. Vuodesta 2009 seura on laatinut noin kuusi kertaa vuodessa ilmestyvää mediakasvatusnurkkaa Lapsen maailma-lehteen ja syksystä 2010 Mediapuuhaa-blogia perhe.fi-portaaliin, joka tukee painettua Meidän Perhe-lehteä. Painetussa lehdessä on nostettu esille verkkoversiossa julkaistavaa seuran mediakasvatusblogia. Mediakasvatusseuran toimintaan ja mediakasvatus.fi -sivustoon liittyviä artikkeleita ja tiedotteita on julkaistu toimikautena muun muassa Opettaja-lehdessä. Seuran puheenjohtajan mielipidekirjoitus mediakasvatuksen asemasta perusopetuksessa julkaistiin Helsingin Sanomissa. Lasten mediabarometri tutkimuksen tulokset saivat näkyvyyttä mm. Ylen pääuutislähetyksessä ja Helsingin Sanomissa sekä kymmeniä mediaosumia useissa eri verkkolehdissä tulosten julkistamisen aikaan. Lisäksi seuran koordinaattorit ovat antaneet haastatteluita seuran toiminnasta belgialaiselle Media Knowledge Centerille (Hanna Wahlman) sekä Saksan kansallisen nuorisoviraston sivustolle jugendpolitikineurope.de (Rauna Rahja).

12 12 Yhdistyksen jäsenistö ja vuosikokous Seuraan liittyi vuoden 2011 aikana 18 uutta jäsentä ja 10 yhteisöjäsentä. Kahdelta seuran henkilöjäseneltä ja kahdelta yhteisöjäseneltä saatujen kirjallisten eroanomusten nojalla näille myönnettiin ero seuran jäsenyydestä. Vuoden 2011 lopussa seuraan kuului yhteensä 199 henkilö- ja opiskelijajäsentä sekä 50 yhteisöjäsentä. Seuran jäseneksi on mahdollista hakea yhdistyksen www-sivuilta löytyvien lomakkeiden kautta. Jäseniksi voivat liittyä mediakasvatusta toteuttavat, tutkivat tai sen parissa toimivat ja työskentelevät henkilöt, opiskelijat ja yhteisöt. Jäsenmaksut olivat vuonna 2011 opiskelijalta seitsemän euroa, muulta yksityishenkilöltä 20 euroa ja yhteisöiltä vähintään 100 euroa. Mediakasvatusseuran vuosikokous järjestettiin Päivälehden museolla Helsingissä, jossa valittiin yhdistyksen uusi hallitus. Vuosikokoukseen osallistui 23 jäsentä tai yhteisöjäsenen edustajaa sekä seuran koordinaattorit. Hallinto Hallituksen kokoonpano toimintavuotena oli: kasvatustieteiden tohtori, opetusneuvos emerita Ritva- Sini Merilampi (pj, Helsinki), toiminnanjohtaja Outi Freese (vpj, Helsinki), tutkija Sol-Britt Arnolds- Granlund (Åbo Akademi, Vasa), koordinaattori Jaana Fedotoff, (Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, Oulu), professori Teemu Leinonen (Media Lab, Aalto-yliopisto, Helsinki), projektisuunnittelija Mika Mustikkamäki (Tampereen kaupungin kirjasto, Tampere), päätoimittaja Peppi Tervo-Hiltula (Curly ry, Helsinki) nuorisotyön päällikkö Suvi Tuominen (Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Helsinki) ja opetusneuvos Pirjo Sinko (Opetushallitus, Helsinki) sekä professori, dosentti Sirkku Kotilainen (Tampereen yliopisto / Jyväskylän yliopisto ja Turun yliopisto), yhteyspäällikkö Jonna Tolonen (Sanomalehtien Liitto, Helsinki), hallituksen varapuheenjohtaja Hanna Niinistö (Mediakasvatuskeskus Metka, Helsinki), johtaja, opetusneuvos Gun Oker-Blom (NiFin, Opetushallitus, Helsinki) ja tutkija, projektipäällikkö Sanna Vahtivuori-Hänninen (Helsingin yliopisto). HTM-tilintarkastajana toimii Pauli Aaltonen. Hallitus kokoontui 6 kertaa (15.2., 14.3., 20.4., 14.6., 14.9.ja ) vuoden 2011 aikana. Toimitilat Mediakasvatusseuran kotipaikka on Jyväskylä, mutta järjestöllä on toimitila Helsingissä, osoitteessa Pohjoisranta 6. Henkilöstö Seuran koordinaattorina toimii kulttuurituottaja (amk) Rauna Rahja. Hänen päätyönään on ylläpitää ja kehittää mediakasvatuksen portaalia, kouluttaa sen käyttöön sekä lisäksi ohjata ja perehdyttää yhdistyksen harjoittelijoita, toimia yhdistyksen yhteistyöhankkeissa ja osallistua tapahtumatuotantoon. Koordinaattori Anniina Lundvallin opintovapaan sijaisena toimivan Rahjan määräaikainen työsuhde alkoi ja jatkuu edelleen.

13 13 Ruotsinkielisen ja englanninkielisen portaalin kehittämistyöstä sekä seuran kansallisesta ja kansainvälisestä tapahtumatuotannosta vastaa medianomi (amk) Hanna Wahlman. Toistaiseksi voimassa olevalla työsopimuksella seurassa työskentelevälle Wahlmanille myönnettiin hallituksen päätöksellä työstävapaata koordinaattorin tehtävistä. Wahlmanin siirryttyä työstävapaalle Koulukino ry:n Kelaamo-sivuston projektipäällikön äitiysloman sijaiseksi, palkattiin hallituksen valitsemana koordinaattorin sijaisena medianomi (amk) Anna-Maija Laine. Ruotsinkielisen koordinaattorin sijaisen määräaikaisen työsopimus alkoi 1.8. ja jatkuu edelleen. Laine palkattiin perehdytysjaksolle tutustumaan koordinaattorin työhön. Mediakasvatusseuran koordinoiman Lasten Mediabarometri hankkeen loppuunsaattamiseksi seuran määräaikaisena tutkijana toimi valtiotieteen maisteri Terhi Walamies Mediakasvatusseuran koordinoiman Lasten Mediabarometri hankkeen määräaikaisena tutkijana aloitti kasvatustieteen maisteri Saara Pääjärvi. Kulttuurituotannon opiskelija Sanna Rissanen Humanistisesta ammattikorkeakoulusta toimi Mediakasvatusseuran harjoittelijana Rissasen pääasiasialliset työtehtävät olivat lehtiartikkelien ja Mediapuuhaa perheille -blogitekstien kirjoittaminen, tapahtumatuotantoon liittyvät tehtävät sekä mediakasvatus.fi -sivuston päivitys- ja markkinointityöt. Mediakasvatuksen opiskelija Hanne Korpelainen Lapin yliopistosta toimi Mediakasvatusseuran harjoittelijana Korpelaisen pääasiallisia työtehtäviä oli lehtiartikkelien, blogitekstien ja uutiskirjeiden laatiminen ja muut tiedotustyöt, verkkosivun päivittäminen sekä tapahtumatuotannossa ja järjestötyössä avustaminen. Kulttuurituotannon aikuisopiskelija Laura Koivu Metropolia Ammattikorkeakoulusta toimi Mediakasvatusseuran ja Kelaamo-sivuston yhteisenä harjoittelijana Koivun pääasiallisia työtehtäviä olivat verkkosivujen ylläpito, tiedottamiseen, markkinointiin ja tapahtumatuotantoon liittyvät tehtävät, messujakotuotteiden suunnittelu, kilpailutusten hoitaminen, sekä Mediakasvatus.nyt -seminaarin järjestelytyöt.

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011 Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 Sisältö Puheenjohtaja Jukka Relanderin tervehdys... 4 Toiminnanjohtaja Sinikka Sipilän katsaus...

Lisätiedot

Hyvä medialukutaito. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Undervisnings- och kulturministeriet. Suuntaviivat 2013 2016

Hyvä medialukutaito. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Undervisnings- och kulturministeriet. Suuntaviivat 2013 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Hyvä medialukutaito Suuntaviivat 2013 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:11 Hyvä medialukutaito Suuntaviivat 2013

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA Puhelin (09) 228 691 Sähköposti tsv@tsv.fi www.tsv.fi Toimipisteet Snellmaninkatu 13 A, 00170 Helsinki

Lisätiedot

Media + lapsi + kasvatus

Media + lapsi + kasvatus Mediakasvatuksen tutkimuksellinen kehittäminen Fanny Vilmilä Mediakasvatuksen tutkimuksellinen kehittäminen Fanny Vilmilä Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura Verkkojulkaisuja 80 Mediakasvatuksen

Lisätiedot

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista Suomessa vuonna 2008

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTAKERTOMUS 2014

NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTAKERTOMUS 2014 NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTAKERTOMUS 2014 nuorisotutkimusseura ry. nuorisotutkimusverkosto Sisällys 1 TOIMINNAN PAINOPISTEET 2014 3 1.1 Tieteellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen 3 1.2 Organisaation

Lisätiedot

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi 0 Jaana Fedotoff, Mika Pietilä, Merja-Maaria Oinas, Heidi Leppäkari Kehittämisen ja hankkeiden vuosi Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 Adoptioperheet-yhdistyksen perustivat 1997 adoptiovanhemmat, jotka huomasivat hyötyvänsä toistensa kokemuksista. Kahdeksantoista vuotta myöhemmin

Lisätiedot

Johtajan katsaus JOHTAJAN KATSAUS

Johtajan katsaus JOHTAJAN KATSAUS SUOMEN VIRON INSTITUUTIN TOIMINTAVUOSI 2012 SUOMEN VIRON INSTITUUTIN TOIMINTAVUOSI 2012 Sisältö Johtajan katsaus 5 Yleisö ja ohjelmisto Hankkeet ja tapahtumat 6 Kirjastotoiminta 8 Kiertonäyttelytoiminta

Lisätiedot

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Kansallisen kampanjan raportti ja arviointi Riikka Jalonen,

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS JOHDANTO...1 1 JÄRJESTÖLÄHTÖINEN AUTTAMISTYÖ...2 1.1 VERKKOPALVELUT...3 1.1.1 Verkkosivut...3 1.1.2 Nettiryhmät...4

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf TOIMINTAKERTOMUS 2013 ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf s i s ä l t ö SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE...3 2. YHDISTYSTOIMINTA...4 2.1. VERTAISTUKI...5 3. EDUNVALVONTA...6 4. TIEDON VÄLITTÄMINEN...7 4.1. NEUVONTA

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Vuosikertomus 2009 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Taitto: Merja Lensu Valokuvat: www.comma.fi, Antero Aaltonen,

Lisätiedot

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN Sisällysluettelo 1. Mikä käsikirja?... 4 2. Mediavaikuttaminen... 6 3. Digitarina...11 4. Lyhytelokuva...14 5. Fotopikajuoksu...20 6. Lehtityö...22

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Sisällys TOIMINTAKERTOMUS, VUOSI 2012

Sisällys TOIMINTAKERTOMUS, VUOSI 2012 Kumpulantie 7 00520 Helsinki p. 044 302 2042 info@rauhankasvatus.fi TOIMINTAKERTOMUS, VUOSI 2012 Sisällys 1. RAUHANKASVATUSINSTITUUTIN TOIMINTAPERIAATTEET... 2 2. VUODEN 2012 TOIMINNASTA YLEISESTI... 2

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2005 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 124. toimintavuosi sujui vireästi ja iloisesti ahkeroiden. Vuoden

Lisätiedot

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:3 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi,

Lisätiedot

LASTEN MEDIABAROMETRI 2011 7 11-vuotiaiden lasten mediankäyttö ja kokemukset mediakasvatuksesta. Saara Pääjärvi (toim.)

LASTEN MEDIABAROMETRI 2011 7 11-vuotiaiden lasten mediankäyttö ja kokemukset mediakasvatuksesta. Saara Pääjärvi (toim.) LASTEN MEDIABAROMETRI 2011 7 11-vuotiaiden lasten mediankäyttö ja kokemukset mediakasvatuksesta Saara Pääjärvi (toim.) Mediakasvatusseuran julkaisuja 1/2012 LASTEN MEDIABAROMETRI 2011 7 11-vuotiaiden

Lisätiedot

Kansanvalistusseura. Toimintakertomus ja

Kansanvalistusseura. Toimintakertomus ja Kansanvalistusseura Toimintakertomus ja Tilinpäätös 31.12.2012 1 Sisällys 1 Säätiön hallinto ja yleinen toiminta...3 1.1 Toiminnanjohtajan katsaus...3 1.1.1 Hallintoneuvosto...3 1.1.2 Hallitus ja johtokunta...4

Lisätiedot

kohti leikkivää kirkkoa Lapsi on ilo 06 t o i m i n t a k e r t o m u s

kohti leikkivää kirkkoa Lapsi on ilo 06 t o i m i n t a k e r t o m u s S u o m e n E v. - L u t. S e u r a k u n t i e n L a p s i t y ö n K e s k u s r y kohti leikkivää kirkkoa Lapsi on ilo 06 t o i m i n t a k e r t o m u s K O H T I L E I K K I V Ä Ä K I R K K O A Sisällys

Lisätiedot

SISÄLLYS JOHDANTO 3. Valonian toimintakertomus 2010

SISÄLLYS JOHDANTO 3. Valonian toimintakertomus 2010 Valonian Toimintakertomus 2010 SISÄLLYS JOHDANTO 3 1. Osa-alueiden toteuttaminen hankkeiden ja muun toiminnan kautta 4 1.1. Materiaalitehokkuus ja kestävä kuluttaminen 4 1.2. Ilmastonmuutos 5 1.3. Energiansäästö,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 HYVÄKSYTTY JÄRJESTÖN KEVÄTKOKOUKSESSA 9.5.2015 Sisällys 1. YLEINEN YHDISTYSTOIMINTA... 4 1.1 Yleistä... 4 1.2 Toiminnan painopisteet 2014... 4 1.3 Järjestön hallinto... 4 1.3.1 Sääntömääräiset

Lisätiedot

Nuoret, liikunta ja doping -projektin loppuraportti

Nuoret, liikunta ja doping -projektin loppuraportti Nuoret, liikunta ja doping -projektin loppuraportti Elämä On Parasta Huumetta EOPH ry Projektipäällikkö VTL Tuuli Salospohja SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1 1.1 Projektihakemus RAY:lle 2004 1 1.2 Projektin loppuselvitys

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 TOIMINTAVUOSI 2010 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen neljästoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007

Toimintakertomus 2007 Toimintakertomus Tukholmankatu 2, 00250 HELSINKI TOIMINTAKERTOMUS 2 (16) Sisällysluettelo 1. Toiminnanjohtajan katsaus... 3 2. Hallinto... 4 3. Jäsenistö... 4 4. Talous... 4 5. Henkilöstö... 4 6. Toimitilat...

Lisätiedot

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013. Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013. Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014 Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013 Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014 Sisällys 1. Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton toiminnan tavoitteet ja painopistealueet 2013... 2 2. Valtakunnallinen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 1. TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS

TOIMINTAKERTOMUS 2012 1. TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAKERTOMUS 2012 1. TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS 2. KIRJAILIJAVIERAILUT 2.1 VIERAILUMÄÄRÄN KASVU 2.2 KIRJAILIJAVIERAILU-UUDISTUS 2.3 KIRJAILIJA JOKA KOULUUN EN FÖRFATTARE TILL VARJE SKOLA 2.4 YHTEISTYÖ

Lisätiedot