Toimintasuunnitelma 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma 2010"

Transkriptio

1 1 Nykykulttuurin tutkimuskeskus PL Jyväskylän yliopisto Käynti- ja postitusosoite: Pohjoisranta 6, Helsinki Toimintasuunnitelma Mediakasvatusseuran toiminta ja tavoitteet Mediakasvatusseura ry., Sällskapet för Mediefostran r.f. on 10. elokuuta 2005 perustettu tutkijoiden ja alan käytännön toimijoiden yhdistys, joka edistää lasten ja nuorten mediakasvatusta Suomessa. Mediakasvatus on lasten ja nuorten sekä varsinkin heidän kanssaan toimivien aikuisten mediataitojen kehittämistä osallisuuden, turvallisen elämän, taiteellisen ilmaisun ja sosiokulttuurisen kasvun näkökulmista. Näin ollen mediakasvatus kiinnittyy YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen ja muun muassa vuonna 2006 voimaan astuneen nuorisolain toteutumiseen Suomessa. Mediakasvatusseuralle on sen perustamisen jälkeen muotoutunut kansallinen tehtävä mediakasvatuksen valtakunnallisena kehittäjänä ja alan toimijoiden verkottajana. Mediakasvatusseura toimii asiantuntijana alan edistämisessä kansallisesti ja kansainvälisesti. Yhdistys osallistuu julkiseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Lisäksi se kehittää ja tukee mediakasvatuskentän toimijoiden yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Mediakasvatusseura toteuttaa tavoitteitaan seuraavilla toiminnoilla: tekemällä aloitteita mediakasvatuksen edistämiseksi kehittämällä mediakasvattajien kansallisia ja kansainvälisiä yhteyksiä järjestämällä tapahtumia ja koulutustoimintaa harjoittamalla julkaisutoimintaa toteuttamalla tutkimus- ja kehityshankkeita kokoamalla ja jakamalla ajankohtaista tietoa mediakasvatuksesta. Yhdistys kokoaa merkittävällä tavalla yhteen suomalaisen mediakasvatuskentän toimijoita, tutkijoita ja ammattilaisia, jotka toimivat erityisesti lasten ja nuorten parissa. Kouluttamalla opetus- ja kasvatusalan ammattilaisia taataan mediakasvatuksen kohdentuminen lapsiin ja nuoriin. Keskeinen työväline on kansallinen mediakasvatus.fi-portaali, jonka vuorovaikutteisia palveluita kehitetään jatkuvasti kolmella kielellä (suomi, ruotsi, englanti) Yhdistys toimii yhteistyössä mediakasvatuksen organisaatioiden, viranomaistahojen ja yhteisöjen, viestinnän alan yritysten, eri koulutusasteiden oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa. Jäseneksi voivat liittyä käytännön ammattilaiset, tutkijat ja yhteisöt eri puolilta Suomea. Seuran jäseniksi ovat liittyneet etupäässä lasten ja nuorten kanssa toimivat ammattilaiset kuten lapsi- ja nuorisotyöntekijät, opettajat, kirjastoalan ammattilaiset sekä kulttuuri- ja media-alan toimijat. Lisäksi jäseninä on runsaasti eri tieteenalojen tutkijoita ja opiskelijoita.

2 2 Joulukuussa 2009 jäseniä oli 213, joista 39 oli yhteisöjäseniä ja loput 174 henkilöjäseniä. Jäsenistöstä alle 29-vuotiaita on merkittävä määrä, koska mediakasvatuksen kehittäjät omissa organisaatioissaan ovat enimmäkseen nuoria aikuisia. Lisäksi jäsenistöstä neljännes on eri alojen opiskelijoita. Kaikki yhteisöjäsenemme edistävät toiminnallaan lasten ja nuorten hyvinvointia sekä mediakasvatusta. Mukana on merkittäviä lapsi- ja nuorisojärjestöjä, joiden toiminta tavoittaa satoja tuhansia lapsia ja nuoria. 2. Hallinto, työntekijät ja toimisto Mediakasvatusseuran tavoitteena on palkata vuonna 2010 toiminnanjohtaja. Seuran toiminta koostuu lukuisista projektihankkeista, joiden hallinnoimiseksi ja toiminnan kehittämiseksi sekä vakiinnuttamiseksi toiminnanjohtaja olisi välttämätön. Suomenkielinen ja ruotsinkielinen hankekoordinaattori jatkavat tehtävissään. Lisäksi palkataan portaalin kehittämishankkeen käynnistysvaiheeseen yliopistoharjoittelija sekä pienten lasten mediabarometrihankkeeseen tutkija. Mediakasvatusseuralla on toimisto Helsingissä, osoitteessa Pohjoisranta 6. Yhdistyksen asioita hoitaa toiminnanjohtaja yhdessä hallituksen kanssa. Hallitukseen kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 6-8 varsinaista jäsentä sekä 3-5 varajäsentä. Hallituksen jäsenet edustavat yliopistoja, lapsi- ja nuorisotyötä, opetusta ja media-alaa. Hallituksen jäsenet on valittu koko maan kattavasti ja huomioiden maan kaksikielisyys. Hallitus kokoontuu yleensä 5-6 kertaa vuodessa, myös vuonna Vuosikokous järjestetään Helsingissä. 3. Toiminnan visio ja strategia Lasten ja nuorten mediaympäristö muuttuu edelleen jatkuvasti, samoin osallistumisen muodot ja mahdollisuudet sekä ennaltaehkäisevän suojelun tarve, esimerkiksi netti- ja peliriippuvuutta vastaan. Yhteiskunnan haasteena on luoda turvallinen, lapsia ja nuoria kuunteleva sekä osallistumiseen kannustava mediaympäristö, jonka kehittymistä seuran toiminta osaltaan edistää. Tässä mediaympäristössä aikuisilla tulee olla selkeä rooli erilaisten mahdollisuuksien suunnittelijana, rakentajana ja tukijana. Mediakasvatusseura tukee tämän yhteiskunnallisen tavoitteen toteutumista työllään yhteistyön edistäjänä ja yhteiskunnallisena vaikuttajana. Mediakasvatusta edistetään vuonna 2010 seuraavilla strategisilla toimenpiteillä: Osallistutaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja työryhmiin. Seura linjaa suomalaisen mediakasvatuksen kehittämistä antamalla lausuntoja ja esittämällä kannanottoja. Seura osallistuu asiantuntijana mediakasvatuksen kansallisen kehittämisen hankkeisiin, erityisesti niihin, jotka liittyvät nuorisoon. Valtakunnallista mediakasvatuksen portaalia kehitetään yhä paremmin kentän tarpeita vastaavaksi, monipuoliseksi palveluksi. Vuonna 2010 panostetaan julkaisujärjestelmän uusimiseen ja käyttäjäpalvelun parantamiseen. Uusiin ominaisuuksiin kuuluu mm. oman portfolion ja kirjanmerkkilistan ylläpito, tarkemmat uutispalvelut sekä sosiaalisten medioiden hyödyntäminen tiedon keräämisessä ja jakamisessa portaalin sisällä. Aloitetaan yhteistyö

3 3 Allianssin Nuorisotiedon kirjaston kanssa ja kehitetään toimiva ratkaisu mm. julkaisuihin liittyvään tiedotukseen. Kansainvälistä yhteistyötä kehitetään tuottamalla portaaliin tiedon jakamiseen soveltuvia verkkotiloja ( hiekkalaatikot ), joihin on mahdollista kutsua osallistujia ympäri maailman. Lisäksi osallistutaan kesäkuussa järjestettävään mediakasvatuskonferenssiin Ruotsissa, jossa jaetaan n kappaletta seuran tuottamaa englanninkielistä esitettä suomalaisesta mediakasvatuksesta. Lisäksi kehitetään edelleen portaalin englanninkielisiä osioita. Portaalin ja seuran tapahtumien sekä julkaisujen avulla edistetään mediakasvatuksen kehittymistä valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Lisätään yhteistyötä kentän toimijoiden välillä kotimaassa kehittämällä erilaisia konsepteja tapahtumien kuten messujen ja erilaisten juhlapäivien yhteyteen. Lisäksi on haettu rahoitusta seuraaviin kokonaisuuksiin: Luodaan valtakunnallinen mediakasvatustyötä tekevien nuorisotyöntekijöiden, heidän kouluttajiensa, alueellisten toimijoiden (nuorisokeskukset, kulttuurikeskukset, tieto- ja palvelukeskukset, kirjastot) sekä valtakunnallisten järjestöjen ideaverkosto, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Muuna aikana verkosto toimii mediakasvatus.fi-palvelun sisällä jakaen tietoa ja materiaaleja sekä hyviä käytänteitä. Verkosto kootaan yhteistyössä Nuorisotutkimusseuran, Allianssin sekä Mediakasvatusseuran yhteistyökumppaneiden kanssa. Kehitetään alan koulutusta järjestämällä yhdessä nuorisotyöntekijöiden koulutuksesta vastaavien tahojen kanssa Mediakasvatusseuran asiantuntijuutta hyväksi käyttäen koulutuskokonaisuus, joka vastaa kentän tarpeeseen saada ajantasaista mediakasvatustietoutta. 4. Hankkeet ja toiminta vuonna 2010 Vuosi 2010 on seuran viides toimintavuosi. Juhlavuotta vietetään uudistamalla verkkopalvelukonsepti, tuottamalla selvitys pienten lasten mediankäytöstä ja järjestämällä tapahtumia yhteisöjäsenten ja yhteistyökumppanien kanssa. Mediakasvatus.fi-portaalin uudelleen lanseeraus järjestetään syyskuussa lapset- ja mediaseminaarissa yhteistyössä Nuorisotutkimusverkoston kanssa. Tämä tilaisuus on samalla seuran 5-vuotisjuhlaseminaari. Julkaisut ja tiedotus Jäsenkirje sekä Mediakasvatusseuran uutiskirje toimitetaan sähköisesti kaksi kertaa kuukaudessa. Jäsenkirjeen saavat kaikki seuran jäsenet (202 tilaajaa vuonna 2009). Mediakasvatusseuran uutiskirjeen voivat kaikki halukkaat tilata sähköpostiinsa (yli 1088 tilaajaa vuonna 2009). Lisäksi varhaiskasvattajien uutiskirjettä vastaanottaa yli 640 henkilöä. Lisäksi vuodesta 2008 on ylläpidetty ruotsinkielisten postituslistaa, jossa on noin 100 vastaanottajaa. Seura kehittää tiedotusta myös yhteistyössä kansallista nuorisotiedotusta edistävien tahojen kanssa erityisesti nuorisotyöntekijöille. Myös sosiaalisten medioiden hyödyntämistä tiedotustyössä tehostetaan jakamalla uutiskirjettä myös muun muassa Facebookin ja Twitterin kautta.

4 4 Jaetaan vuoden 2009 lopussa julkaistua Mediakasvattajan kalenteria messuilla ja tapahtumissa. Kalenteriin on kerätty mediakasvatuksen näkökulmasta merkittävät tapahtumat ja merkkipäivät, jolloin aihetta voi käsitellä lasten ja nuorten kanssa luontevasti. Kalenteria tukemaan tuotetaan myös portaalista ladattavat materiaalikokonaisuudet, joissa hyödynnetään portaalin sisältöjä. Julkaistaan kesällä 2010 englanninkielinen, pohjoismainen toimitettu artikkelikokoelma yhteistyössä viestintäalan pohjoismaisen tieteellisen julkaisijan Nordicomin kanssa. Julkistamistilaisuutta on suunniteltu alustavasti Karlstadiin Children and Media World Summitin yhteyteen. Mediakasvatusseura aloittaa yhteistyön Lapsen maailma-lehden kanssa, joka julkaisee joka kuukausi seuran koordinaattorin koostaman tietopaketin vanhemmille lehden Tietotulva-palstalla. Mediakasvatus.fi portaali Portaali on julkaistu syyskuussa Sitä halutaan kehittää entistä nopeammin saavutettavaksi ja helppokäyttöisemmäksi. Tämä vaatii vuonna 2010 julkaisujärjestelmän päivityksen. Uudistuksilla nopeutetaan ja helpotetaan toimitustyötä, lisätään palvelun käyttäjiä hyödyttäviä ominaisuuksia ja aikaan saadaan uudenlaisia mahdollisuuksia erilaisten käyttäjäystävällisten palvelujen tuottamiseksi. Lisäksi rakennetaan sivustoa rikastavia lisäpalveluita, joissa käytetään tuoreita sosiaalisen median mahdollisuuksia, mm. henkilökohtainen mediakasvatus-portfolio käyttäjille, mediakasvatuksen wiki, vinkkauspalvelut ja aihetyypitetyt tapahtumat ja uutiset. Portaalissa jaetaan suomalaista mediakasvatuksen asiantuntemusta ja osaamista sekä verkostoidutaan alan muiden järjestöjen ja vastaavien organisaatioiden kanssa. Myös alan kansainvälisen tutkimuksen jakaminen ja tutkijoiden sekä käytännön toimijoiden kohtaaminen on tärkeää. Mediakasvatus.fi:n englanninkielistä puolta kehitetään alustaksi, josta suomalaiset voivat etsiä yhteistyökumppaneita maailmalta ja suomalaisesta mediakasvatuksesta kiinnostuneet hakevat tietoa ja kontakteja. Mediekunskap.fi -portaalia kehitetään pohjoismaisen tiedotusväylän näkökulmasta. Portaalin sisältöjä täydennetään ja sisällöistä tiedotetaan ruotsinkielisten yhteisöjäsenten ja yhteistyökumppaneiden kanssa yhteistyössä. Tavoitteena on parantaa Suomessa toimivien ruotsinkielisten mediakasvattajien palvelua tuottamalla sähköisiä materiaaleja, lisäämällä tapahtumatiedotusta ja tukemalla organisaatioiden mediakasvatushankkeiden ruotsinkielisten osakokonaisuuksien toteutumista mm. yhteisten tapahtumien avulla. Kansallinen toiminta Mediakasvatusseura koordinoi opetus- ja kasvatusalan Educa-messuille näyttävän Mediakasvatuksen kuja-kokonaisuuden, joka kerää 10 seuran yhteistyökumppania samalle alueelle. Kujalla jaetaan tietoa ja materiaalia mediakasvatustyön tueksi varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen. Messuilla käy yli opetusalan asiantuntijaa. Mediakasvatusseuralla on ohjausryhmäpaikka Tietoturvapäivä-hankkeessa, jonka tehtävänä on tiedottaa turvallisesta netin käytöstä valtakunnallisesti. Tietoturvapäivä näkyy ympäri vuoden portaalissa sekä uutiskirjeissä.

5 5 Järjestetään Tekijänoikeuspäivään liittyvä ammattioppilaitosten henkilökunnalle suunnattu tilaisuus Design Forumilla. Yhteistyökumppaneina tapahtumassa ovat Grafia ry ja Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry sekä Kopiosto. Aloitetaan Svenska Kulturfondenin mahdollisen rahoituksen turvin keväällä Hallå Media-hanke, jonka tavoitteena on kehittää nuorten oman äänen kuulumista mediakasvatuksellisin keinoin. Hankkeen rahoituspäätös saadaan maaliskuussa. Mediakasvatusseura on mukana HUMAK-ammattikorkeakoulun organisoimassa verkkoperustaisen nuorisotyön hankkeessa, jossa toteutetaan oppikirja ja verkkokurssi nuorisotyön ammattilaisille mediakasvatuksen ja verkkonuorisotyön näkökulmista. Mediakasvatusseura on Otavan Opiston Osuuskunnan perustajajäsen ja Otavan Opiston Osuuskunnan hallituksessa seuraa edustaa Reijo Kupiainen. Osuuskunta pyrkii uudistamaan oppimista, opetusta ja koulutusta sivistys- ja tulevaisuusnäkökulmasta laajentaen nykyisen koulutusjärjestelmän toimintatapoja. Kansainvälisen toiminnan kehittäminen Mediakasvatusseura järjestää yhdessä Nifin (Pohjoismainen tiedotuskeskus) kanssa pohjoismaisen Koulut ja media-seminaarin Seminaariin on kutsuttu opetusalan asiantuntijoita Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. Paikalle on kutsuttu erityisesti suomalaisen opetusalan asiantuntijoita. Mediakasvatusseura on osa Nordicomin pohjoismaista ja UNESCO:n kansainvälistä mediakasvatuksen verkostoa. Lisäksi yhdistyksellä on useita kontaktihenkilöitä Pohjoismaissa sekä Euroopassa. Vuonna 2010 Mediakasvatusseura panostaa edelleen pohjoismaisen yhteistyön parantamiseen tuottamalla muun muassa yhteisen pohjoismaisen mediakasvatusosaston Ruotsin Karlstadissa järjestettävän Children and Media Summit 2010 tapahtumaan, joka kerää tuhansia osallistujia ympäri maailman. Vuoden 2010 aikana kerätään pohjoismaiset, tärkeimmät mediakasvatukseen liittyvät toimijat, foorumit ja tapahtumat portaaliin. Järjestetään marraskuussa 2010 kansainvälinen varhaiskasvatuksen asiantuntijatapaaminen Suomessa. Tavoitteena on esitellä suomalaista mediakasvatusta ja sen innovaatioita käytännönläheisesti. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa. Mediakasvatusseura osallistuu opetusministeriön nuorisoyksikön Suomi-Viro-Saksa-yhteistyöhön mahdollisuuksien mukaan. Teemaksi vuodelle 2010 on alustavasti mietitty verkkonuorisotyötä. Tutkimus Mediakasvatusseura toteuttaa tutkimushankkeen, jonka tavoitteena on kehittää metodeja pienten, alle 8- vuotiaiden lasten median käytön ja mediasuhteen säännölliseen seurantaan. Säännöllinen, esimerkiksi joka toinen vuosi tapahtuva seuranta on tärkeää lasten mediaympäristön jatkuvien muutosten takia. Hankkeessa tavoitellaan tutkimuskonseptia, joka olisi myöhemmin sovellettavissa myös yli 8-vuotiaiden lasten ja nuorten tutkimiseksi. Hankkeen tavoitteina on siis kehittää malli säännölliseksi lasten mediabarometriksi ja tuottaa samalla tuloksia lasten median käytöstä Suomessa. Mediabarometrilla on kansainvälistä merkitystä, koska tarvetta päivitettyyn tietoon ja kansainvälisiin vertailuihin on muuallakin kuin Suomessa.

6 6 Mediakasvatusseura uudistaa pro gradu-kilpailuaan. Tänä vuonna kilpailu järjestetään mahdollisesti yhteistyössä Nuorisotutkimusverkoston kanssa siten, että Nuorisotutkimusseuran gradukilpailun yhteydessä palkitaan paras mediakasvatusaiheinen työ, jonka palkitsee Mediakasvatusseura.

7 7 Liite 1. MEDIAKASVATUSSEURAN YHTEISÖJÄSENET TAMMIKUUSSA Aikakausmedia 2. Av-tuottajien tekijänoikeusyhdistys Tuotos ry 3. Axxell City 4. Curly ry 5. Diakonia-ammattikorkeakoulu / viestinnän koulutusohjelma 6. Haapaveden opisto 7. Ilmaisupäiväkoti Illusia oy 8. Jeesi - nuorten tietopalvelu- ja neuvontapiste 9. Jyväskylän ammattiopisto, Hyvinvointi ja kulttuuri, av-viestintä 10. Kansallinen audiovisuaalinen arkisto 11. Kainuun Sanomat 12. Kerhokeskus - koulutyön tuki ry 13. Koulukino-Skolbio ry 14. Kuluttajavirasto 15. Kulttuuritalo Valve 16. Kuvataideopettajat ry., Bildkonstlärarna rf. 17. Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus 18. Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX 19. M&M Viihdepalvelu/Elokuvalisenssi 20. Mannerheimin lastensuojeluliitto 21. Mediakasvatuskeskus Metka ry 22. Otavan opisto 23. Oulun Elokuvakeskus ry. 24. Pelastakaa Lapset ry. 25. Pirkanmaan elokuvakeskus ry 26. Plan Suomi Säätiö 27. Saimaan mediakeskus 28. Sanomalehtien liitto 29. Satakunnan Elävän Kuvan Keskus ry 30. Strawberry.fi 31. Sulake 32. Suomen kirjastoseura 33. Suomen Kustannusyhdistys/Suomen Kirjasäätiö 34. Taide- ja toimintatalo Vimma / MediaVimma 35. Turun Sanomat 36. Valoaurinko 37. Valtion Elokuvatarkastamo 38. Viestintäkasvatuksen seura 39. Viestintävirasto 40. Yleisradion Opetusohjelmat 41. Äidinkielenopettajainliitto

Toimintasuunnitelma 2008

Toimintasuunnitelma 2008 Nykykulttuurin tutkimuskeskus PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto Käyntiosoite: Pohjoisranta 6, 00170 Helsinki Toimintasuunnitelma 2008 1. Mediakasvatusseuran tehtävä ja hallinto Mediakasvatusseura ry., Sällskapet

Lisätiedot

Toimintakertomus 2011

Toimintakertomus 2011 Mediakasvatusseura ry., Sällskapet för Mediefostran rf. Nykykulttuurin tutkimuskeskus PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto Käyntiosoite: Pohjoisranta 6, 00170 Helsinki Toimintakertomus 2011 on 10. elokuuta

Lisätiedot

Katsaus mediakasvatuksen toimijoihin 2012

Katsaus mediakasvatuksen toimijoihin 2012 Katsaus mediakasvatuksen toimijoihin 2012 Mediakasvatusseura ry Anniina Lundvall & Juulia Andersson Katsaus mediakasvatuksen toimijoihin 2012 1 Sisällysluettelo LUKIJALLE... 4 NÄKÖKULMIA MEDIAKASVATUSKENTÄN

Lisätiedot

Toimintakertomus 2009

Toimintakertomus 2009 1 Nykykulttuurin tutkimuskeskus PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto Käyntiosoite: Pohjoisranta 6, 00170 Helsinki Toimintakertomus 2009 on 10. elokuuta 2005 perustettu tutkijoiden ja alan käytännön toimijoiden

Lisätiedot

Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf. Toimintakertomus 2013

Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf. Toimintakertomus 2013 Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf Toimintakertomus 2013 1 Mediakasvatusseura ry., Sällskapet för Mediefostran rf. Nykykulttuurin tutkimuskeskus PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto Käyntiosoite:

Lisätiedot

Toimintakertomus 2008

Toimintakertomus 2008 1 Nykykulttuurin tutkimuskeskus PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto Käyntiosoite: Pohjoisranta 6, 00170 Helsinki Toimintakertomus 2008 on 10. elokuuta 2005 perustettu tutkijoiden ja alan käytännön toimijoiden

Lisätiedot

Hyvä medialukutaito. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Undervisnings- och kulturministeriet. Suuntaviivat 2013 2016

Hyvä medialukutaito. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Undervisnings- och kulturministeriet. Suuntaviivat 2013 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Hyvä medialukutaito Suuntaviivat 2013 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:11 Hyvä medialukutaito Suuntaviivat 2013

Lisätiedot

cupore Lapset ja media Kolmen hankekokonaisuuden arviointi Tarja Savolainen

cupore Lapset ja media Kolmen hankekokonaisuuden arviointi Tarja Savolainen cupore Lapset ja media Kolmen hankekokonaisuuden arviointi Tarja Savolainen Cuporen verkkojulkaisuja 7 / 2011 Cuporen verkkojulkaisuja 7 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Kirjoittajat ja

Lisätiedot

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällysluettelo JOHDANTO VIESTINTÄ VIESTINNÄN KEHITTÄMINEN 2015 VERKKOSIVUSTO VERKKOSIVUSTON UUDISTUS TANSSIALAN ILMIÖIDEN JA TAPAHTUMIEN UUTISOINTI

Lisätiedot

LAPSIASIAVALTUUTETTU Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodel e 2007

LAPSIASIAVALTUUTETTU Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodel e 2007 LAPSIASIAVALTUUTETTU Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Sosiaali- ja terveysministeriön sisäiset julkaisut on internetjulkaisu, joka on luettavissa osoitteessa: www.lapsiasia.fi

Lisätiedot

Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodelle 2013. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2013:2

Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodelle 2013. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2013:2 Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2013:2 sisältö Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Sisältö Lapsiasiavaltuutetun

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2013

NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2013 NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2013 1 Sisältö 1. TOIMINNAN PAINOPISTEET 2013... 3 1.1. Tieteellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen... 3 1.2. Organisaation kehittäminen... 5 2. ORGANISAATIO...

Lisätiedot

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 1 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Vuosi 2015 on 1.4.2005 perustetun yhdistyksen kymmenvuotisjuhlavuosi. Juhlavuosi näkyy yhdistyksen toiminnassa pitkin vuotta. Siihen sisältyy mm. kansainvälinen seminaari keväällä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. JÄSENISTÖ... 5 2.1 YHTEISÖJÄSENET... 5 2.2 KOTISEUTUKLUBI... 5 3. HALLINTO... 5 3.1 VUOSIKOKOUS... 5 3.2 VALTUUSTON VAALIN VALMISTELUVALIOKUNTA... 6

Lisätiedot

Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodelle 2014. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2014:1

Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodelle 2014. Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2014:1 Lapsiasiavaltuutetun toimiston toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2014:1 sisältö Lapsen oikeuksien sopimus 25 vuotta 20.11.2014.! Lapsiasiavaltuutetun toimiston

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Lastensuojelun Keskusliitto TOIMINTALINJAUS 2008 2012 VUOSIKATSAUS. Liittokokouksen 25.5.2009 päätös

Lastensuojelun Keskusliitto TOIMINTALINJAUS 2008 2012 VUOSIKATSAUS. Liittokokouksen 25.5.2009 päätös Lastensuojelun Keskusliitto TOIMINTALINJAUS 2008 2012 JA VUOSIKATSAUS 2008 Liittokokouksen 25.5.2009 päätös SISÄLLYS TAUSTAA: TOIMINTALINJAUS 2008 2012... 3 STRATEGISTEN VALINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 3 Visio

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011

NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Toiminnan painopisteet vuonna 2011 1.2 Nuorisotutkimuksen globaali vastuu 1.3 Tutkijayhteisöllisyyden ja organisaation kehittäminen 2 ORGANISAATIO...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2015 Sisällys Johdanto...3 Sisältöpalvelut...5 Vaikuttaminen...5 LOS-yhteistyö...7 LOS-viestintä...8 Osaamisen vahvistaminen...9 Kehittäminen ja koordinointi...10 Emma ja Elias -ohjelma...11

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA

TOIMINTA- SUUNNITELMA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014 Syysliittokokouksen 17.11.2013 hyväksymä. Syysliittokokous antoi vuoden 2013 Työ- ja talousvaliokunnalle valtuudet tarkistaa toimintasuunnitelma rahoituksen jakoperusteiden varmistuttua.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 Adoptioperheet ry, Adoptivfamiljer rf tukee toiminnallaan adoptioprosessin eri vaiheissa olevia perheitä vertaistuella,

Lisätiedot

Suomen lasten ja nuorten säätiö. Toimintasuunnitelma 2012. Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi

Suomen lasten ja nuorten säätiö. Toimintasuunnitelma 2012. Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi Suomen lasten ja nuorten säätiö Toimintasuunnitelma 2012 Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi HYVÄKSYTTY SYYSKOKOUKSESSA 15.11.2012 Sisällys Panostetaan yhdessä nuorten hyvään elämään...

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2012

NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2012 NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1 Sisältö 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Toiminnan painopisteet vuonna 2012... 3 2 ORGANISAATIO... 6 2.1 Henkilöstö... 6 2.2 Hallitus... 6 3 TUTKIMUSTOIMINTA... 7 3.1

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 päivitetty versio hyväksytty hallituksen kokouksessa 26.1.2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 päivitetty versio hyväksytty hallituksen kokouksessa 26.1.2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 päivitetty versio hyväksytty hallituksen kokouksessa 26.1.2014 Adoptioperheet ry, Adoptivfamiljer rf tukee toiminnallaan adoptioprosessin eri vaiheissa olevia perheitä vertaistuella,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

NUORI KULTTUURI STRATEGIA 2011 2020

NUORI KULTTUURI STRATEGIA 2011 2020 STRATEGIA 2011-2020 NUORI KULTTUURI STRATEGIA 2011 2020 Nuori Kulttuuri on nuorten omaehtoista taiteen tekemistä tukeva organisaatio, joka tukee uutta ja kokeilevaa kulttuuria. Nuori Kulttuuri tarjoaa

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Hyväksytty valtuustossa 29.11.2014 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 II Viestinnästä voimaa 5 III Kansalaistoiminta 5 3.1. Kulttuuripalvelut

Lisätiedot