Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf. Toimintakertomus 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf. Toimintakertomus 2013"

Transkriptio

1 Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf Toimintakertomus 2013

2 1 Mediakasvatusseura ry., Sällskapet för Mediefostran rf. Nykykulttuurin tutkimuskeskus PL 35, Jyväskylän yliopisto Käyntiosoite: Pohjoisranta 6, Helsinki Mediakasvatusseuran toimintakertomus 2013 on 10. elokuuta 2005 perustettu tutkijoiden ja alan käytännön toimijoiden yhdistys, joka edistää lasten ja nuorten mediakasvatusta Suomessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys edistää mediakasvatuksen tutkijoiden ja käytännön toimijoiden keskinäistä yhteistyötä sekä mediakasvatuksesta kiinnostuneiden yhteisöjen yhteistoimintaa. Yhdistys osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tekee aloitteita mediakasvatuksen edistämiseksi, kehittää alan toimijoiden kansallisia ja kansainvälisiä yhteyksiä, tiedottaa mediakasvatuksesta, järjestää tapahtumia sekä harjoittaa julkaisutoimintaa. Henkilöstötilanne Seuran suomenkielisenä koordinaattorina työskenteli kulttuurituottaja (AMK) Rauna Rahja ja medianomi (AMK) ja fil.yo. Anniina Lundvall. Koordinaattorin päätyönä oli kehittää mediakasvatuksen portaalia ja koordinoida yhdistyksen hankkeita ja yhteistyöprojekteja, kouluttaa, huolehtia yhdistyksen taloudesta, hallinnosta ja jäsentyöstä sekä ohjata yhdistyksen harjoittelijoita ja osallistua tapahtumatuotantoon. Rauna Rahja palkattiin väliseksi ajaksi tuottamaan Nuorten mediamaailma -katsausta. Ruotsinkielisen ja englanninkielisen mediakasvatuksen portaalin kehittämistyöstä, tiedotuksesta ja sosiaalisen median viestinnästä, seuran kansallisesta ja kansainvälisestä tapahtumatuotannosta ja toiminnasta sekä harjoittelijoiden ohjauksesta vastasi medianomi (AMK) Hanna Wahlman, joka toimi seuran ruotsinkielisenä koordinaattorina Mediakasvatusseuraan tuli vuonna 2013 noin kymmenen harjoittelijahakemusta. Seura pystyy kuitenkin palkkaamaan vain yhden harjoittelijan kerrallaan. Mediakasvatuksen maisteriopiskelija Reetta Nisonen Tampereen yliopistosta toimi mediakasvatusseuran harjoittelijana Informaatikko, filosofian maisteri Saara-Maria Palmu toimi harjoittelijana Lisäksi Mediakasvatusseura otti TET-harjoittelijaksi Elli Melasniemen Kruunuhaan yläasteelta väliseksi ajaksi. Harjoittelijoiden työtehtäviin kuuluu tapahtumissa avustamista, toimistotöitä, mediakasvatus.fi-sivuston ylläpitoa sekä erinäinen paletti tehtäviä, jotka muovautuvat harjoittelijan oman kiinnostuksen ja taitojen mukaan.

3 2 Yhdistyksen hallitukseen kuuluu mediakasvatusalan asiantuntijoita ympäri Suomea. Vuosikokouksessa 26.3 valitun hallituksen kokoonpano toimintavuotena 2013 oli: tutkijatohtori Olli Vesterinen, Koulu kaikkialla -hanke, Helsingin yliopisto, puheenjohtaja toiminnanjohtaja Outi Freese, Koulukinoyhdistys, varapuheenjohtaja toiminnanjohtaja Tapio Kujala, Kansanvalistusseura koordinaattori Jaana Fedotoff, Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus professori Teemu Leinonen, Media Lab / Aalto-yliopisto johtaja Leo Pekkala, Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKU (eronnut hallituksesta syyskuussa 2013) suunnittelija Pirjo Sallmén, Kirjastot.fi opetusneuvos Pirjo Sinko, Opetushallitus mediatuottaja Jere Rinne, Otavan Opisto ja varajäseninä professori, dosentti Sirkku Kotilainen, Tampereen yliopisto / Jyväskylän yliopisto ja Turun yliopisto yliopisto-opettaja Hanna Niinistö, Turun yliopisto, Opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö toimittaja Pauliina Grönholm, Helsingin Sanomat projektipäällikkö Suvi Tuominen, Finnish Safer Internet Centre -hanke, Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKU tutkija Sol-Britt Arnolds-Granlund, Åbo Akademi. Hallitus kokoontui 5 kertaa (16.1, 14.3., 25.4., 5.9 ja 24.10) vuoden 2013 aikana. Toiminnan tavoitteet 2013 Mediakasvatusseuran toiminta jakautuu kahteen keskeiseen toimintamalliin. Varsinainen toiminta keskittyy yhdistyksen jäsentyöhön sekä erityisesti nuorisotyötä tukevien palvelujen kehittämiseen. Mediakasvatusseuran hanketoiminnan keskiössä puolestaan ovat mediakasvatus.fi-sivuston kehittäminen, sivustoon liittyvä tiedotus ja markkinointi, 0-12-vuotiaiden kasvattajille suunnatun Mediahyrrä-palvelun kehittäminen sekä tapahtumatuotanto. Käytännössä toiminnot kuitenkin limittyvät ja tukevat myös toisiaan. Mediakasvatusseura asetti toiminnalleen tavoitteita, jotka linkittyvät seuran hallituksen vuoden 2013 alussa vahvistamiin toimintalinjauksiin. Toiminnan ydintavoitteita oli: 1. Toiminnan kohdistaminen ammattilaistyöhön yhteistyössä keskeisten toimijoiden kanssa, 2. Yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen aktiivisen tiedottamisen sekä työryhmätyöskentelyn kautta, 3. Kansainvälisen yhteistyön kehittäminen, 4. Jäsentoiminnan vahvistaminen, 5. Lapsi- ja nuorisoalaa tukevan tietopohjan kehittäminen verkkoon.

4 3 Varsinainen toiminta Toiminnan kuvaus Tavoite 1. Toiminnan kohdistaminen ammattilaistyöhön yhteistyössä keskeisten toimijoiden kanssa Mediakasvatusseura keskitti voimavaroja vuoden 2013 aikana nuorisoalaa ja nuorisotyötä palvelevan toiminnan kehittämiseen. Tämä tarkoitti merkittävää lisänäkyvyyttä nuorisoalan tapahtumissa, koulutustyön sisällöissä sekä julkaisutoiminnassa. Aktiivisen mediakasvatustiedotuksen myötä nuorisotyötä tekevien ja nuorisoalalla toimivien yhteydenotot lisääntyivät vuoden aikana merkittävästi. Tämä on osoitus siitä, että seuran tekemää nuorisoalaa palvelevaa työtä todella tarvitaan. Mediakasvatusseura tuotti useita koulutuksia ja tapahtumia yhdessä yhteistyökumppaneiden ja yhteisöjäsenten kanssa. Erityisen tiivistä yhteistyötä tehtiin Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen, verkkonuorisotyön valtakunnallisen kehittämiskeskus Verken sekä Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa. Koulutusten ja tapahtumien pääasiallisena kohderyhmänä ovat olleet lasten ja nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset. Yhteiskoulutuspäivä nuorten nettiturvallisuusteemasta järjestettiin Helsingissä MEKUn ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa koulutuspäivä MLL:n kouluttajille ja puhelinpäivystäjille sekä MEKUn Mediataitokummille. Tilaisuudessa esiteltiin seuran toimintaa ja verkkosivua. Tilaisuuteen osallistui 25 kouluttajaa ympäri Suomen. Yhteistyötä jatkettiin siten, että syksyllä 2013 Mannerheimin Lastensuojeluliiton järjestämiin kolmeen aluekoulutukseen olivat seuran jäsenet oikeutettuja osallistumaan ilmaiseksi. Näihin aluekoulutuksiin osallistui neljä seuran jäsentä. NUORI2013-tapahtuma Jyväskylässä Jyväskylässä järjestettiin järjestöjen, kuntien, seurakuntien, työpajojen ja nuorisotutkimuksen ammattilaisten yhteinen NUORI2013-tapahtuma, jossa vieraili noin 2000 osallistujaa. Mediakasvatusseura ja Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKU järjestivät yhdessä Mediakasvatusta nuorisotyössä -esityksen tapahtumaan ja pitivät yhteistä messupöytää osastolla. Esitystä tuli kuuntelemaan 70 osallistujaa ja päivien aikana jaettiin 400 mediakasvatus.fi-materiaalikassia nuorisoalan väelle. Tiedon tarve kentällä oli valtava suurin osa materiaaleista loppui kesken. Nuoret ja netti -koulutuskiertue ympäri Suomen Mediakasvatusseura oli mukana Verken eli Verkkonuorisotyön valtakunnallisen kehittämiskeskuksen järjestämissä alueellisissa koulutuksissa, joissa käsiteltiin internetin käyttöä nuorisotyössä. Mukana toteutuksessa oli myös PLAN Suomen Ei vihapuheelle! -kampanja. Koulutukset, joissa Mediakasvatusseura oli mukana, järjestettiin Oulussa , Turussa ja Iisalmessa Mediakasvatusseura järjesti tapahtumiin luennon sekä työpajan yhteistyössä Plan Suomen Ei Vihapuheellekampanjan kanssa. Koulutuksiin osallistui yhteensä 297 osallistujaa. Koulutusta varten luodusta työpajamallista julkaistaan verkkoaineisto keväällä Mediakasvatusseura järjesti yhteistyössä Verken kanssa Jyväskylässä koulutustilaisuuden nuorisoalan opetushenkilökunnalle aiheesta Verkkonuorisotyö nuorisoalan koulutuksessa. Mediakasvatusseura järjesti tilaisuuteen luennon lisäksi käytännönläheisen työpajan. Koulutukseen osallistui 13 henkilöä.

5 4 Medietanken Mediakasvatusseura oli mukana järjestämässä ruotsinkielistä mediakasvatusseminaaria Medietankenia Academillissä Vaasassa 4.4. Tilaisuudessa oli 150 osallistujaa, pääasiassa mediakasvattajia, opettajia ja opiskelijoita. Mediakasvatukseen ja tietotekniikan opetuskäyttöön keskittyvä seminaari koostui luennoista, tietoiskuista ja työryhmistä. Tapahtumassa oli myös tietotori, jossa Mediakasvatusseura jakoi tietoa ja materiaalia mediakasvatuksesta. Keskustelutilaisuudet ammattilaisille Mediakasvatusseura toteutti 6.9 keskustelutilaisuuden yhdessä Helsingin Sanomien kanssa. Sukupuolittuneen mediankäytön haasteet ja mahdollisuudet -keskustelu- ja ryhmätyötilaisuuteen osallistui 25 osallistujaa, pääasiassa seuran jäsenistöä. Tilaisuuden keskustelun pohjalta kirjattiin käytännön askelmerkkejä jatkokehittelyn kannalta tarjoileva muistio, joka julkaistiin mediakasvatus.fi:ssä järjestettiin keskustelutilaisuus yhdessä Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa. Seksivalistus Media seksuaaliset kuvastot ja porno mediakasvatuksen haasteena -keskustelutilaisuuteen osallistui 20 henkilöä, jotka edustivat sekä seuran jäsenistöä että seksuaalikasvattajia. Myös tästä tilaisuudesta tuotettiin muistio verkkoon. Molemmat tilaisuudet verkkoon streamasi Otavan opisto. Mediakasvatus.nyt Taide mediataitojen kehittymisen tukena Mediakasvatusseura järjesti yhdessä Nykytaiteen museo Kiasman, Valokuvataiteen museon, Mediataideyhdistys m-cultin, AV-arkin, Kuvataideopettajat ry:n ja stadi.tv:n kanssa taide- ja mediakasvatuksen risteyksiin keskittyvän teemaseminaarin, jonka kohderyhmänä olivat opettajat, nuorisotyöntekijät ja muut mediakasvatuksesta kiinnostuneet. Tapahtuma järjestettiin Nykytaiteen museo Kiasmassa. Pääpuhujina olivat professori Kevin Tavin Aalto yliopistosta ja FT Mari Pienimäki Jyväskylän yliopistosta. Seminaariin osallistui yli 150 henkeä. Seminaarin yleisarvosana oli 8,4 ja seminaarin järjestelyjä pidettiin hyvin tai erinomaisesti hoidettuina. Seminaarin streamasi verkkoon Stadi.tv. Esitykset ovat nähtävillä verkossa StadiTV:n sivuilla Kirjastoyhteistyö Yhteistyötä Allianssi ry:n ylläpitämän, valtakunnallisen ja kaikille avoimen Nuorisotiedon kirjaston kanssa jatkettiin vuonna Nuorisotiedon kirjasto Pasilassa ylläpitää mediakasvatuksen erikoisaineistoa, johon Mediakasvatusseura toimittaa lahjoituksena saamansa tai muutoin hankkimansa mediakasvatuksen teokset ja aineistot vapaasti kirjaston käyttäjien lainattaviksi. Kirjastoon toimitettiin vuonna 2013 useita teoksia. Nuorisotiedon kirjaston tiedotustarpeet otettiin huomioon siten, että uutiskirjeissä julkaistiin Nuorisotiedon kirjaston toimittamaa Uutuudet -palstaa. Tavoite 2. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja kehittämistyö Mediakasvatusseura osallistui aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun muun muassa verkon välityksellä sekä julkaisujen kautta. Seura osallistui asiantuntijana mediakasvatuksen kansallisen kehittämisen hankkeisiin sekä työryhmiin, joissa edistetään lapsi- ja nuorisoalan toimijoiden mediataitojen kehittymistä. Mediakasvatusseura lanseerasi alueellisten mediakasvattajien työryhmän, jonka tavoitteena on vahvistaa ja tuoda esiin alueellista mediakasvatusosaamista. Vuonna 2013 seuran hallituksen jäsenet tuottivat aikaisempaa enemmän mielipidekirjoituksia ja keskustelunavauksia eri teemoista verkkoon. Hallituksen jäsenten blogikirjoituksia julkaisi mm. Verke ja Suomen Vanhempainliitto. Näitä kirjoituksia linkitettiin aktiivisesti sekä mediakasvatus.fi:n kautta että sosi-

6 5 aalisissa medioissa. Vuoden aikana päätettiin myös palauttaa mediakasvatus.fi-sivuston uudistushankkeen myötä hallituksen jäsenille ja työntekijöille mahdollisuus julkaista blogikirjoituksia sivustolla. Mediakasvatusseuralla oli toimikauden aikana edustajat mm. seuraavissa työryhmissä: Media & Viestintä -lehden toimituskunta (Olli Vesterinen) Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama vihapuheen vastainen neuvottelukunta (Anniina Lundvall) Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama Hyvän medialukutaidon suuntaviivat asiantuntijatyöryhmä (Ritva-Sini Merilampi, Olli Vesterinen) Mediakasvatuksen professuurin ohjausryhmä, Tampereen yliopisto (Ritva-Sini Merilampi, Leo Pekkala) Allianssin koordinoima Nuorille suunnatun verkkotyön foorumi NuSuVeFo (Anniina Lundvall) Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKUn neuvottelukunta (Rauna Rahja) Educa-messujen ja Lastentarhanopettajapäivien Mediakasvatuksen tori -työryhmä (Hanna Wahlman) Opetushallituksen peruskoulun aihealueiden arviointityöryhmä/ops2016 (Sirkku Kotilainen) Lasten mediabarometri 2013 tutkimuksen ohjausryhmä (valittu Teemu Leinonen, estynyt osallistumaan) Mediataitoviikon markkinoinnin ja mainonnan vaikutuksia pohtiva työryhmä, MEKU (Anniina Lundvall) Mediataitoviikon kuvaaminen ja tekijänoikeudet -työryhmä, MEKU (Hanna Wahlman) Pelikasvattajien verkosto (Hanna Wahlman) Transforming audiences, transforming societies - eurooppalainen yleisötutkimuksen yhteistyöverkosto (Sirkku Kotilainen) Ledningsgruppen för för- och eftermiddagsverksamhet (mukana Sydkustens landskapsförbund rf, Utbildningsstyrelsen, Hem och Skola, Svenska Yrkesinstitutet, Marthaförbundet, Evangelisklutherska Kyrkan, Finlandssvenska Ungdomsförbund, Finlandssvensk idrott ja Folkhälsan) (Hanna Wahlman) Medietanken tapahtuman työryhmä (mukana Svanfeldt Media, Finlandssvenskt Filmcentrum, Tidningen i Skolan, Axxell City, Utbildningsstyrelsen, Svenska.nu, Vetamix) (Hanna Wahlman) Vuoden mediakasvattaja-palkinto Mediakasvatusseuran yhteisöjäsen Aikakausmedia jakaa yhteistyössä seuran kanssa vuosittain Vuoden Mediakasvattaja -palkinnon. Palkinto myönnetään henkilölle, joka on ansioitunut lasten tai nuorten mediakasvatustyössä, medialukutaidon opetuksessa ja erityisesti aikakauslehtien opetuskäytössä. Palkinto on suuruudeltaan 2000 euroa, ja se myönnetään vuosittain yhdelle opettajalle. Vuonna 2013 palkinnon sai erityisluokanopettaja Teemu Korhonen Kantokasken koulusta. Palkinto jaettiin 7.11 järjestetyssä tilaisuudessa A-lehtien toimitalossa, Helsingissä. Mediakasvatusseura tukee Aikakausmediaa kilpailun tiedottamisessa omien verkostojensa kautta. Lisäksi seuran hallituksen jäsenellä on edustus palkintoraadissa. Alueellisten mediakasvatusasiantuntijoiden työryhmä Mediakasvatusseuran työn yksi kulmakivistä on alueellisen mediakasvatustyön tukeminen. Mediakasvatusseuran jäsenistön aloitteesta käynnistettiin 2013 alueellisten mediakasvatustoimijoiden työryhmä, johon kuului käynnistysvaiheessa Saimaan mediakeskus (Lappeenranta), Tampereen Mediakoulu (Tampere), Valveen elokuvakoulu (Oulu), Yhteisöllisyys, koulu ja älykkäät palvelut (Turun osahanke) ja Helsingin kaupungin opetusviraston Mediakeskus (Helsinki). Ryhmä kokoontui 4.1 Helsingissä, 29.5 Lappeenrannassa ja 6.9 Helsingissä. Työryhmän tavoitteena on toimia toistensa tukena käytännön me-

7 6 diakasvatuksen juurruttamiseksi alueille sekä innovoida uutta, mielekästä toimintaa. Ryhmä osallistui itsenäisesti Opetushallituksen vuodelle suunnattujen täydennyskoulutusrahojen hakuun joulukuussa Julkaisuyhteistyö ja omat aineistot Mediakasvatusseuran tärkeä tehtävä on tutkimustiedon popularisointi mediakasvatuksen verkostolle. Vuosikokouksen yhteydessä 26.3 julkaistiin Mediakasvatusseuran julkaisusarjan neljäs teos Lapset netissä, joka toteutettiin yhteistyössä EU Kids Online -verkoston kanssa. Asiantuntija-artikkeleja lasten netinkäytöstä sisältänyt verkkokirja ladattiin seuran verkkosivuilta huikeat kertaa maalis-lokakuun 2013 välisenä aikana. Se toimii käytännönläheisenä oppimateriaalina ja tietopakettina lasten ja nuorten netinkäytöstä kiinnostuneille. Teos on ladattavissa osoitteesta ISBN pdf. Toinen merkittävä tutkimus- ja selvitystiedon tiivistämiseen liittyvä hanke oli Nuorten mediamaailma pähkinänkuoressa -katsauksen toimittaminen. Katsaus perustuu liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 2008 julkaisemaan tiivistelmään, jonka Mediakasvatusseura otti päivitettäväkseen. Katsauksen toimitti Rauna Rahja ja se julkaistiin seuran nettisivuilla lokakuussa Sitä ladattiin loka-joulukuussa noin 9500 kertaa. Koostetta kommentoineeseen ohjausryhmään kuului Leena Tuuttila (Verke - Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus), Tero Huttunen (Verke - Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus), Suvi Tuominen (Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKU), Sonja Ängeslevä (IGDA Finland) ja Olli Vesterinen (Helsingin yliopisto). Katsauksesta on kerätty palautetta Verken keskustelutila Aukion kautta ja kommentit ovat olleet kaikkiaan kiittäviä. Kommentteja voi lukea osoitteessa Mediakasvatusseura pyrkii toiminnassaan osallistamaan myös nuoria mediakasvatukselliseen keskusteluun. Mediakasvatusseuran TET-harjoittelija Elli Melasniemi tuotti yhdessä Koulukinon harjoittelija David Hen kanssa aineiston nimeltä Mediakasvattajan liikennevalot, jonka ideana oli tarjota nuorten näkökulmasta vinkkejä vanhemmille mediakasvatuksen toteuttamiseksi kodeissa. Liikennevaloja tuotettiin yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton TET-harjoittelijoiden kanssa. Valmiit ohjeet julkaistiin mediakasvatus.fi:ssä. Koordinaattori Lundvall oli lisäksi mukana toimittajana Helsingin nuorisoasiainkeskuksen julkaisuhankkeessa, jossa tuotettiin Uteliaammin, rohkeammin, hauskemmin! Osallistavia mediakasvatusmenetelmiä opetukseen ja nuorisotyöhön -opasta sekä Koordinaatin julkaisuhankkeessa, jonka tuloksena julkaistiin opas Me tehdään mediaa -ideoita ja käytänteitä nuorten toimituksiin nuorten tieto- ja neuvontatyössä. Molemmat oppaat on julkaistu sekä painettuna että verkossa ja ne on suunnattu ennen kaikkea nuorisoalan ammattilaisten tueksi. Oppaat ovat ladattavissa mediakasvatus.fi:stä. Mediakasvatusseura on tehnyt usean vuoden ajan yhteistyötä alan lehtien kanssa. Tänäkin vuonna työtä jatkettiin yhdessä Lapsen maailma-lehden kanssa (levikki ). Lapsen Maailma on erikoisaikakauslehti, joka käsittelee lasten ja nuorten kasvatusta sekä lastensuojelukysymyksiä. Lehdessä julkaistaan säännöllisesti Mediakasvatusnurkkausta, johon kootaan toimintavinkkejä lapsiperheille. Näitä nurkkauksia tuottavat seuran koordinaattorit ja harjoittelijat. Käynnistimme myös yhteistyön Suomen Lastenhoitoalan Ammattiliitto SLALin kanssa, johon kuuluu myös tiivis lehtiyhteistyö. SLAL-lehden (levikki 7000) lukijakuntana ovat lastenhoitoalan ammattilaiset sekä alan opiskelijat. Lehteä tilataan myös oppilaitoksiin ja kirjastoihin. Julkaisemme SLAL-lehdessä Mediahyrrä-palstaa, jossa vinkataan varhaiskasvattajille mediakasvatus-teemaisia sisältöjä ja tehtäviä. Palstoja julkaistiin vuoden aikana neljässä lehdessä. Mediakasvatusseura tiivisti yhteistyötään myös akateemisen julkaisutoiminnan puolella yhdistämällä asiantuntemuksensa Tampereen yliopistosta käsin organisoidun Media- ja viestintätieteellinen seura

8 7 Mevi ry:n kanssa. Mevi julkaisee Media & Viestintä-lehteä, joka käsittelee laajasti mediakentän ja viestinnän ilmiöitä. Lehdessä esitellään sekä koti- että ulkomaista viestintään liittyvää tutkimusta ja keskustelua. Mediakasvatusseuran puheenjohtaja valittiin lehden toimituskuntaan ja lisäksi Mediakasvatusseura sitoutui tiedottamaan lehteen liittyvistä kirjoittamismahdollisuuksista omien viestintäkanaviensa kautta. Yhteistyön tavoitteena on lisätä mediakasvatukseen liittyvien artikkeleiden julkaisemisen lisääminen lehdessä. Mediakasvatusseura ry:ssä on työskennellyt vuosien välisenä aikana 15 harjoittelijaa. Selvitimme mitä heille kuuluu ja millaiset eväät he ovat saaneet Mediakasvatusseurasta työ- ja koulutusuransa tueksi ja julkaisimme katsauksen verkossa. Harjoittelijakysely teki todeksi sen, minkä olemme huomanneet Mediakasvatusseuran toimistolla: seura antaa harjoittelijalle mahdollisuuden kehittää omia kykyjä mediakasvatusalalla jopa niin, että harjoittelun myötä avautuu jatkossa muitakin työmahdollisuuksia. Mediakasvatusseuran harjoittelun myötä harjoittelija kehittyy monin tavoin ja kerää työelämätaitoja, joista näyttää olevan paljon hyötyä. Yksikään seuran harjoittelijoista ei ole työtön tai ilman opiskelupaikkaa. Mediakasvatusseura siis omalta osaltaan kantaa yhteiskuntavastuutaan nuorten työllistäjänä sekä nuorten työllistymistä tukevien työelämävalmiuksien tarjoajana. Tavoite 3. Kansainvälisen yhteistyön kehittäminen Mediakasvatusseura tekee kansainvälistä yhteistyötä osallistumalla tapahtumiin, ottamalla vastaan kansainvälisiä vieraita sekä tuottamalla kansainvälistä aineistoa mediakasvatuskentän käyttöön. Aktiivisen kansainvälisen toiminnan myötä olemme saaneet käyntiin monia kansainvälisiä yhteistyökokonaisuuksia, jonka myötä on saatu lisää näkyvyyttä ja osoitettu vahvuutta mediakasvatuksen mallimaana. Matkalla kohti medialukutaitoa -video Mediakasvatusseura tuotti yhdessä European Association for Viewers Interest EAVIn ja Otavan Opiston kanssa kansainvälisessä yhteistyössä videon, joka johdattelee medialukutaidon käsitteen äärelle. Video on julkaistu kymmenillä eri kielillä ja seura otti tehtäväkseen lokalisoida videon suomalaiseen kulttuuriin sopivaksi. Video sopii esimerkiksi aikuisten koulutustilaisuuksiin sekä vanhempainiltojen virikevideoksi. Videota voi käyttää myös opetuksessa. Videon voi katsoa YouTubesta Sitä on katsottu marraskuun 2013 loppuun mennessä 590 kertaa. Mitä mediakasvatus Suomessa on? -video Mediakasvatusseura julkaisi osana tiedotusvideokampanjaansa englanninkielisen videon, jossa kerrotaan lyhyesti mitä Mediakasvatusseura tekee ja millaista on suomalainen mediakasvatus. Videota on katsottu marraskuun 21. päivään mennessä aikana 70 kertaa. Video on katsottavissa YouTubesta Videosta julkaistiin versio myös ruotsiksi. Sen voi katsoa LitCam -seminaari Helsingissä Mediakasvatusseura järjesti yhteistyössä Frankfurtin kirjamessujen LitCam-organisaation sekä FILI suomalaisen kirjallisuuden vientiyhdistyksen kanssa kutsuseminaarin Literacy and Media - Innovative Ways of Teaching Media Literacy 16.8 Helsingissä. Kyseessä oli Frankfurtin kirjamessujen perinteinen esiseminaari. Seminaariin osallistui kolmisen kymmentä mediakasvatuksesta kiinnostunutta osallistujaa. Seminaarin suomalaisista esityksistä vastasivat Mediakasvatusseuran hallituksen jäsenet Olli Vesterinen ja Sirkku Kotilainen sekä Helsingin Nuorten ääni -toimituksen työntekijät Salla Hongisto ja Ina Mikkonen, joista jälkimmäiset esittelivät erityisesti nuorisotyön piirissä toteutettavaa mediakasvatusta.

9 8 Saksalaisten nuorisoalan asiantuntijoiden tapaaminen 12.3 Uudenmaan ELY-keskus toi seuran vieraaksi kuusi nuorisoalan asiantuntijaa Saksasta kuulemaan mitä mediakasvatus Suomessa on. Mediakasvatusseura järjesti tilaisuuden Tieteiden talolla ja jakoi tilaisuudessa englanninkielistä materiaalia mediakasvatuksesta. Tilaisuuteen osallistui koordinaattoreiden lisäksi seuran puheenjohtaja. Nyris-seminaari Tallinnassa Mediakasvatusseuran työntekijät osallistuivat Nyris12-konferenssiin Tallinnassa Nyris keskittyy nuorisotutkimukseen ja tämän vuoden teemana oli Changing Societies and Cultures: Youth in the Digital Age. Seuralla oli oma esittelypiste messualueella ja lisäksi seminaarista tuotettiin ajankohtaista sisältöä mediakasvatus.fi:hin. Mediakasvatusseura kutsui 13.6 virolaisia kollegoita keskustelemaan mediakasvatuksen ajankohtaisista teemoista. Keskustelun pohjalta tuotettiin muistio, joka julkaistiin Viron mediakasvatustilannetta luotaavana artikkelina mediakasvatus.fi:ssä. Media&Learning Brysselissä ja muu kansainvälinen toiminta Mediakasvatusseuran koordinaattorit Lundvall ja Wahlman osallistuivat Media and Learning - konferenssiin , joka järjestettiin Flemish Ministry of Education Headquarterin tiloissa Brysselissä. Mediaan ja opetukseen keskittyvä konferenssi keräsi 267 osallistujaa 27 eri maasta. Koordinaattori Lundvall osallistui sessioon "Media Literacy Strategies" ja esitteli omassa puheenvuorossaan mediakasvatuksen nykytilaa Suomessa. Mediakasvatusseuralla oli tapahtumassa myös oma näytteilleasettajapaikka perjantaina Päivän aikana kerättiin yli 30 uutta tilaajaa seuran kansainväliselle uutiskirjeelle. Lisäksi esittelypisteellä jaettiin runsaasti esitteitä sekä OKM:n Good Media Literacy linjausdokumenttia sekä laajennettiin kansainvälistä verkostoa. Lisäksi Mediakasvatusseuran puheenjohtaja Olli Vesterinen edusti Mediakasvatusseuraa Pohjoismaisen ministerineuvoston järjestämässä kutsuvierasseminaarissa Nordic Expert Meeting on Media and Information Literacy Hän vieraili myös pääpuhujana Kiovassa Ukrainassa, jossa järjestettiin Practical Media Literacy Education -konferenssi Suomessa vieraili korealainen delegaatio, jolle Mediakasvatusseura järjesti ohjelmaa ja vierailuja eri mediakasvatustoimijoiden luo. Delegaatioon kuului opetusalan ammattilaisia sekä ministeriön ja Korean Press Foundationin edustajia. Lisäksi koordinaattori Lundvall esitteli suomalaista mediakasvatusta kroatialaiselle kirjasto- ja media-alan delegaatiolle Kirjasto10:ssa, Helsingissä. Tilaisuuteen osallistui noin 10 henkilöä. Tavoite 4. Jäsentoiminnan vahvistaminen Mediakasvatusseura uudisti jäsenmaksujärjestelmän, minkä seurauksena jäsenmaksun maksaneiden määrää saatiin lisättyä huomattavasti. Tärkeä osa jäsentoiminnan vahvistamista olivat muun muassa alueellisen työn panostukset sekä keskustelutilaisuuksien järjestäminen. Jäsenille myös tarjottiin etuja, kuten halvempi osallistumismaksu syksyn seminaareihin. Seuraan liittyi vuoden 2013 aikana seitsemän uutta henkilöjäsentä, kuusi opiskelijajäsentä ja viisi yhteisöjäsentä (Seurakuntien lapsityökeskus, Suomen lukukeskus, TIEKE, Videootit ja Suomen Lastenhoitoalan liitto). Paperilaskutukseen siirtymisen ja siitä seuranneen jäsenrekisterin puhdistamisen yhteydessä seurasta eroa pyysi tai erotettiin 15 jäsentä. Erottamisen syynä oli käytännössä jäsenmaksun maksa-

10 9 matta jättäminen usean vuoden ajan. Vuoden 2013 lopussa seuraan kuului yhteensä 199 henkilö- ja opiskelijajäsentä sekä 55 yhteisöjäsentä. Hanketoiminta Toiminnan kuvaus Tavoite 1. Toiminnan kohdistaminen ammattilaistyöhön yhteistyössä keskeisten toimijoiden kanssa Mediakasvatusseura tarjosi mediakasvatus.fi:hin liittyvää koulutus- ja tiedotustoimintaa eri kohderyhmille. Erityisesti varhaiskasvattajien tiedonjanoon pyrittiin vastaamaan tehokkaasti. Educa-messut 2013 Mediakasvatusseura koordinoi ja tuotti yhteistyössä yhteisöjäsentensä ja muiden yhteistyökumppaniensa kanssa Mediakasvatuksen tori -nimisen messuosaston Suomen suurimpaan opetusalan tapahtumaan Educa-messuille Mediakasvatuksen torille osallistui yhteensä kahdeksan alan toimijaa. Kahden päivän aikana tapahtumassa vieraili yhteensä noin kävijää. Messukävijöille jaettiin 2500 mediakasvatus.fi-materiaalikassia, joka sisälsi seuran tuottamia esitteitä sekä yhteisöjäsenten tuottamaa aineistoa. Mediakasvatuksen torilla järjestettiin myös yhteistyössä IlonaIT:n kanssa opettajille suunnattuja ipad-minityöpajoja, joissa opettajat pääsivät kokeilemaan muun muassa animaation tekemistä. Mediakasvatusseura koordinoi myös Educa-ohjelmaan kolme luentoa: pelipedagogiikasta luennoi tutkija Sonja Kangas, ikärajoista sekä MEKUn koordinoimista tapahtumista Tommi Tossavainen Media- ja kuvaohjelmakeskuksesta ja mediakasvatuksen hyvistä käytänteistä koordinaattori Anniina Lundvall. Sessioihin osallistui yhteensä noin 250 osallistujaa. Ihanan oudon jännä kuva -koulutus varhaiskasvattajille Mediakasvatusseura järjesti yhdessä Grafia ry:n kanssa Rudolf Koivu -lastenkirjan kuvituspalkintokilpailuun liittyvän minikoulutuksen 13.5 Virka-galleriassa, Helsingissä. Koulutukseen osallistui 25 lastentarhanopettajaa ja pienten lasten mediakasvatuksesta kiinnostunutta pääasiassa pääkaupunkiseudulta. Kahden tunnin koulutus sisälsi mediakasvatusluennon sekä Mediahyrrä-työkalun menetelmien esittelyä ja toteuttamista pienissä ryhmissä. Koulutuksesta saatiin erittäin positiivista palautetta osallistujilta ja lyhyitä täsmäkoulutuksia toivottiin lisää. Valtakunnalliset Lastentarhanopettajapäivät Mediakasvatusseura järjesti ja koordinoi mediakasvatustorin valtakunnallisille Lastentarhanopettajapäiville Helsingissä. Päivien teemana oli lasten kulttuuri ja torilla kohdattiin 1400 mediakasvatuksesta kiinnostunutta varhaiskasvattajaa. Mediakasvatusseura esitteli tapahtumassa erityisesti Mediahyrräpalvelua ja jakoi useita satoja Mediahyrrä-kuvakortteja, joiden tarkoituksena on tutustuttaa lapset ja heidän opettajansa eri medioiden historiaan sekä osallistaa lapset kertomaan omasta media-arjestaan. Lisäksi esiteltiin Mediahyrrä-verkkotyökalua.

11 10 Tavoite 3. Kansainvälisen yhteistyön kehittäminen Mediakasvatusseura sai paljon positiivista palautetta kansainvälisestä varhaiskasvattajien seminaarista. Kansainvälisen uutiskirjeen lanseeraus oli merkittävä ponnistus suomalaisen mediakasvatuksen kansainvälisen tunnettuuden lisäämiseksi. My Media Playground -seminaari Tampereella Mediakasvatusseuran Tampereella järjestämä kansainvälinen My Media Playground - mediakasvatusseminaari keräsi kahden päivän aikana lähes 160 osallistujaa 16 eri maasta. Toista kertaa järjestetty seminaari on kerännyt osakseen kiittävää palautetta ja tarve kansainväliselle mediakasvatusseminaarille on selvästi olemassa. Tapahtuma järjestettiin Metso-kirjastossa yhteistyössä Mediakasvatusja kuvaohjelmakeskus MEKUn, Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Tampereen yliopiston ja Pelastakaa Lapset ry:n kanssa. Seminaarin sisällöt, esitykset ja videot ovat katsottavissa verkossa: Kansainvälinen uutiskirje Mediakasvatusseura käynnisti osana My Media Playground -tapahtuman osallistujatiedotusta kansainvälisen uutiskirjetuotannon. Kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä uutiskirje kokoaa suomalaisen mediakasvatuksen innovaatiot, näkökulmat, tutkimustulokset, materiaalit ja hankkeet kansainvälisen yleisön luettavaksi. Toimenpiteen tavoitteena on lisätä suomalaisen mediakasvatuksen tunnettuutta kansainvälisellä kentällä. Uutiskirjeellä on marraskuussa 2013 noin 30 tilaajaa. Lisäksi kirje julkaistaan mediaeducation.fisivustolla, jossa sitä voi vapaasti selata. Ruotsin- ja englanninkieliset esitteet Seura painatti ruotsinkielisen Nätverk och idéer till mediekunskap -esitteen sekä englanninkielisen About media literacy education in Finland -esitteen. Molempia esitteitä painettiin 500 kpl. Niitä jaetaan seuran kansainvälisissä tapahtumissa. Tavoite 5. Lapsi- ja nuorisoalaa tukevan tietopohjan kehittäminen verkkoon Mediakasvatus.fi:stä kehitettiin Suomen parasta mediakasvatussivustoa muun muassa teknisillä uudistuksilla ja sisällön kehittämisellä. Saimme lisäliikennettä ja aikaisempaa enemmän näkyvyyttä. Mediakasvatus.fi:n uudistushanke Mediakasvatusseuran ylläpitämän ja kolmella kielellä palvelevan, kansallisen mediakasvatusportaali Mediakasvatus.fi:n ylläpito- ja tiedotustyöt pysyivät ennallaan vuonna Kevätkaudella aloitettiin portaalin rakenteiden täysimääräinen uudistaminen, sillä sivuston konehuoneena toimivan Drupal 6:n ylläpito loppui elokuussa ja jouduimme lennosta kehittämään ratkaisun, jolla sivusto saadaan pysymään elinvoimaisena. Hankkeeseen sitoutettiin mukaan konsultti Perttu Tolvanen North Patrol oy:stä, joka luotsasi seuraa läpi uudistushankkeen. Syyskaudella päätettiin valita uuden sivuston alustaksi WordPress. Hankkeen toteuttajaksi valittiin kilpailutuksen kautta Evermade Oy. Ensimmäisenä uudistettiin mediaeducation.fi-sivusto, joka valmistuu tammikuussa 2014.

12 11 Portaalin remontin edeltäviä askelia otettiin alkukeväästä hankkiutumalla sivuston sisäisistä uutiskirjejärjestelmistä eroon ja ottamalla käyttöön Creamailer-uutiskirjejärjestelmä, jonka kautta on mahdollista tiedottaa entistä sujuvammin mediakasvatuskentän asioista. Projektin tavoitteena oli helpottaa uutiskirjetoiminnan seuraamista, lisätä sujuvuutta, mahdollistaa visuaalisesti kiinnostava uutiskirjeen ulkonäkö ja vähentää teknisiä ongelmia. Näihin tavoitteisiin päästiin, ja samalla siivottiin vanhat uutiskirjelistat. Tämä vähensi radikaalisti uutiskirjeen tilaajien määrää, mutta samalla sitoutti olemassa olevat lukijat kirjeen aidoiksi selaajiksi. Ylläpitoon päin se näkyi heti esimerkiksi avattujen kirjeiden ja kirjeessä olevien linkkien klikkaamisen määrässä. Uutiskirjeestä tuli kannustavaa palautetta, jossa kiiteltiin uutiskirjeen ulkonäköä ja uusia toimintoja. Creamailer-järjestelmän mukaan luotettavuusprosenttimme lukijoiden silmissä on 96 % (eli erittäin hyvä). Vuoden suosituin uutiskirje oli koulun ja oppimisen teemoja käsitellyt teemauutiskirje. Uusia mediakasvatuksesta kiinnostuneita tilaajia uutiskirjeille kertyy erityisesti koulutusten ja tapahtumien yhteydessä, joissa seura ja sen ylläpitämä Mediakasvatus.fi ovat olleet esillä. Uutiskirjeet ovat helposti tilattavissa suoraan verkkosivuilta. Vuonna 2013 postituslistojen kautta lähetettiin yhteensä 36 eri uutiskirjeiden numeroa tai jäsentiedotetta. Jäsentiedote (199 vastaanottajaa), ilmestyy neljästi vuodessa Yhteisöjäsenkirje (55 vastaanottajaa) ilmestyy neljästi vuodessa Mediakasvatus.fi -yleinen uutiskirje (1895 vastaanottajaa), ilmestyy kerran kuussa Mediekunskap.fi -ruotsinkielinen uutiskirje (220 vastaanottajaa), ilmestyy kerran kuussa Varhaiskasvattajien Mediahyrrä-uutiskirje (668 vastaanottajaa), ilmestyy neljästi vuodessa Kansainvälinen mediaeducation.fi-uutiskirje (30 vastaanottajaa), ilmestyy kahdesti vuodessa Mediakasvatus.fi-sivuston aktiivisin käyttö ajoittuu koulujen lukuvuoden työskentelykausiin, tammimaaliskuuhun sekä syys-marraskuuhun. Kävijöitä sivusto kerää tasaisesti ympäri Suomen, eniten yliopistokaupungeista ja muista suurista kaupungeista ja kunnista. Mediakasvatus.fi-verkkopalvelua ylläpidetään ja päivitetään omina kieliversioinaan myös ruotsiksi ja englanniksi, mikä vetää käyttäjiä sivustolle myös Suomen ulkopuolelta, erityisesti Pohjoismaista ja muualta Euroopasta, mutta myös mm. Japanista, Yhdysvalloista ja Venäjältä. Sivuston suosituimpia sisältöjä ovat edelleen ajankohtaistoiminnot (uutispalsta ja tapahtumakalenteri) sekä oppimateriaalihaku. Rekisteröityneitä käyttäjiä oli 1045 lokakuun 2013 lopulla, kasvua muutaman kymmenen hengen verran. Toimikauden 2013 aikana verkkopalvelussa julkaistiin noin 350 uutista mediakasvatuksen kentältä ja sen kautta lähetettiin kymmeniä uutiskirjeitä ja tiedotteita. Sivustolle lisättiin viikoittain uusia sisältöjä kuten mediakasvattajien työtä tukevia koulutuksia, materiaaleja ja tutkimuksia. Yhteensä uutta sisältöä kertyi tammi-lokakuussa postauksen verran. Seuran käytössä oli uutiskeräinpalvelu, jonka avulla saadaan ajantasaista tietoa mediakasvatukseen liittyvistä teemoista eri uutislähteistä. Mediakasvatus.fi-tilastoja (1-10/2013) yksilöityä kävijää Keskimäärin 2 min. vierailuaika sivustolla Eniten sivustoa käytetään pöytätietokoneen kautta, mutta mobiili- ja tablet-käyttäjiä sivustolla oli jo lähes Alkusyksystä varhaiskasvattajille suunnattu Mediahyrrä-palvelu (mediahyrra.mediakasvatus.fi) irrotettiin pyörimään omana kokonaisuutenaan palvelimelle. Näin ollen se ei ole enää teknisesti kiinni mediakasvatus.fi-sivustossa, vaan sen ylläpito eriytettiin. Tämä tehtiin siksi, että mediakasvatus.fi-sivustoa ryhdyttiin siirtämään vuoden 2013 lopulla pois Drupal-alustalta, mutta Mediahyrrä haluttiin edelleen säilyttää Drupalilla sen toimintavarmuuden takia. Tarkistamme Mediahyrrän muutostarpeita vuoden 2014 lopulla.

13 12 Mediahyrrä-palvelusta tiedottamiseksi Mediakasvatusseura suunnitteli ja toteutti Mediahyrrämuistipelikortit, joita painettiin yhteensä 2500 kpl. Mediahyrrä-muistipelikortit on suunniteltu pedagogiseksi työvälineeksi päivähoitoon ja kerhoihin. Korttien pedagogisina asiantuntijoina toimivat lastentarhanopettaja Satu Räsänen Espoon Kyyhkyspuiston päiväkodista sekä Koulukinon tuottaja Anna-Liisa Puura-Castren. Kortteja postitettiin erillisen Pelipäivään liittyvän Tilaa maksuttomat Mediahyrräkortit -kampanjan yhteydessä noin sataan eri päiväkotiin ympäri Suomea. Sosiaalisen median toiminta Mediakasvatus.fi:n tiedotusta on lisätty myös useisiin sosiaalisen median palveluihin, joissa seuraajien määrän kasvu ja kiinnostus mediakasvatusta kohtaan on huomattavaa. Facebookissa seuralla oli joulukuussa tykkääjää (kasvua vuodessa 249) ja Twitterissä 1550 seuraajaa (kasvua vuodessa 645). Mediakasvatusseura perusti myös vuonna 2013 Mediahyrrä-Facebook-ryhmän 0-8-vuotiaiden kasvattajille omaksi foorumiksi. Sivulla on joulukuussa tykkääjää. Facebookiin ja Twitteriin päivitetään alan uutisia sekä uusimmat uutiskirjelinkit, vinkataan lähestyvistä koulutuksista ja tapahtumista ja kerätään palautetta. Mediakasvatusuutisten lisäksi yhdistys twiittaa useimmista järjestämistään tapahtumista reaaliaikaisesti. Seuran ja Mediakasvatus.fi:n tiedotusta edistetään lisäksi yhdistyksen omilla kanavilla SlideShare-palvelussa sekä YouTubessa, joissa on nähtävillä esityksiä ja videoita seuran seminaareista ja tapahtumista. Mediakasvatusseuran talous Maaliskuun 2013 alussa saadun opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustuspäätöksen mukaan Mediakasvatusseuralle myönnettiin valtionavustusta sekä valtakunnallisen nuorisotyötä tekevän järjestön status. Yleisavustus käytettiin suunnitellusti vuoden 2013 aikana. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi hankerahoitusta mediakasvatussivuston kehittämiseen vuodelle Toimikauden 2013 lopulla tätä avustusta oli jäljellä ,84 euroa, johtuen portaalin kehitysprojektin myöhäistämisestä. Kehitystöiden loppuunsaattamiseksi avustuksen käyttö- ja selvitysajalle haettiin lisäaikaa, jota myönnettiin saakka. Toimikauden 2013 alussa edellisvuodelta siirtyneitä opetus- ja kulttuuriministeriön hankeavustuksia sivuston kehittämistyöhön jäljellä ,69. Hankkeen loppuun saattamiseksi avustukselle haettiin ja saatiin käyttö- ja selvitysajan pidennystä kesäkuun 2013 loppuun. Avustukset käytettiin suunnitellusti ja raportoitiin kevään 2013 aikana. Yhdistykselle on myönnetty opetus- ja kulttuuriministeriöstä toimikaudelle 2014 hankerahoitusta, josta osa maksettiin yhdistyksen tilille jo toimikauden 2013 aikana. Mediakasvatusseura keräsi jäsentuottoja yhteensä 8559,00, joista yhteisöjäsenten osuus oli 5 710,00 ja henkilö- ja opiskelijajäsenten osuus 2849,00. Lisäksi seura keräsi seminaarituloja 1 970,00. Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus osallistui kansainvälisen seminaarin kuluihin, mikä näkyy tilinpäätöksessä muuna tuottona.

14 13 Toiminnan 2013 arviointi Mediakasvatusseura arvioi toimintansa vaikutuksia ja seuraa muutoksia useilla mittareilla. Vuoden 2013 aikana toimintaa seurattiin säännöllisesti keräämällä tietoa eri lähteistä työn arvioinnin tueksi. Toiminnan onnistumista arvioitiin säännöllisesti toimiston henkilökunnan sisäisissä kokouksissa sekä yhdessä yhdistyksen hallituksen kanssa. Henkilökunnan hyvinvointia seurattiin myös yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Yhteenvetona voidaan esittää seuraavaa: Mediakasvatusseuran rahoitus riitti perustyöhön sekä hanketoimintaan. Rahoituksen turvin ei kuitenkaan voitu palkata lisää henkilöstöä, kuten kaivattua toiminnanjohtajaa. Jäsenmäärä ei kasvanut vuonna 2013 merkittävästi, mutta jäsenlaskutuksen uudistuksen myötä saatiin aikaisempaa tehokkaammin kerättyä jäsenmaksuja ja sitä kautta kehitettyä toimintaa. Mediakasvatus.fi:n kehittämiseen oltiin erittäin tyytyväisiä, sillä liikennemäärät kehittyivät ja sivustolla vieraillaan edelleen varsin pitkiä aikoja. Uutiskirjejärjestelmän uusiminen lisäsi merkittävästi mahdollisuuksia tiedottaa tehokkaasti ja seurata toiminnan vaikutuksia. Tapahtumia ja koulutuksia järjestettiin koko vuoden ajan ja onnistuneesti myös eri paikkakunnilla. Niihin osallistui eri alojen ammattilaisia ja paljon myös uutta yleisöä, jolle mediakasvatus oli uutta. Tiedon tarve etenkin varhaiskasvatusalalla sekä nuorisotyön piirissä oli kova ja työlle tarvetta. Kansainvälistä toimintaa pystyttiin kehittämään aikaisempaa tehokkaammin ja tuloksetkin näkyivät esimerkiksi kansainvälisissä tapaamisissa, joissa suomalaisen mediakasvatuksen hyvä maine vahvistui. Mediakasvatusseuran hallituksen jäsenet ja työntekijät osallistuvat säännöllisesti ja melko laajalla rintamalla kehitystyöhön, työryhmiin ja antoivat panoksensa myös kansainväliseen työhön.

Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf. Toimintasuunnitelma 2013 ja talousarvio

Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf. Toimintasuunnitelma 2013 ja talousarvio 1 Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf Toimintasuunnitelma 2013 ja talousarvio Toimintasuunnitelma 2013 1. MEDIAKASVATUSSEURAN TOIMINTA JA TAVOITTEET Mediakasvatusseura ry., Sällskapet

Lisätiedot

Lasten mediankäyttö ja avaimia mediakasvatukseen varhaiskasvatuksessa. koordinaattori Rauna Rahja Varhaiskasvatusmessut, Wanha Satama 5.10.

Lasten mediankäyttö ja avaimia mediakasvatukseen varhaiskasvatuksessa. koordinaattori Rauna Rahja Varhaiskasvatusmessut, Wanha Satama 5.10. Lasten mediankäyttö ja avaimia mediakasvatukseen varhaiskasvatuksessa koordinaattori Rauna Rahja Varhaiskasvatusmessut, Wanha Satama 5.10.2012 Mikä Mediakasvatusseura? Mediakasvatusseura Perustettu 2005

Lisätiedot

Toimintakertomus 2008

Toimintakertomus 2008 1 Nykykulttuurin tutkimuskeskus PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto Käyntiosoite: Pohjoisranta 6, 00170 Helsinki Toimintakertomus 2008 on 10. elokuuta 2005 perustettu tutkijoiden ja alan käytännön toimijoiden

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf. Toimintasuunnitelma 2014

Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf. Toimintasuunnitelma 2014 1 Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf Toimintasuunnitelma 2014 Mediakasvatusseura ry., Sällskapet för Mediefostran rf. Nykykulttuurin tutkimuskeskus PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto Käyntiosoite:

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 1 Nykykulttuurin tutkimuskeskus PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto Käyntiosoite: Pohjoisranta 6, 00170 Helsinki Toimintakertomus 2010 on 10. elokuuta 2005 perustettu tutkijoiden ja alan käytännön toimijoiden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2008

Toimintasuunnitelma 2008 Nykykulttuurin tutkimuskeskus PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto Käyntiosoite: Pohjoisranta 6, 00170 Helsinki Toimintasuunnitelma 2008 1. Mediakasvatusseuran tehtävä ja hallinto Mediakasvatusseura ry., Sällskapet

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2011

Toimintakertomus 2011 Mediakasvatusseura ry., Sällskapet för Mediefostran rf. Nykykulttuurin tutkimuskeskus PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto Käyntiosoite: Pohjoisranta 6, 00170 Helsinki Toimintakertomus 2011 on 10. elokuuta

Lisätiedot

Toimintakertomus 2009

Toimintakertomus 2009 1 Nykykulttuurin tutkimuskeskus PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto Käyntiosoite: Pohjoisranta 6, 00170 Helsinki Toimintakertomus 2009 on 10. elokuuta 2005 perustettu tutkijoiden ja alan käytännön toimijoiden

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Mediakasvatusseura ry., Sällskapet för Mediefostran rf. Nykykulttuurin tutkimuskeskus PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto Käyntiosoite: Pohjoisranta 6, 00170 Helsinki Toimintakertomus 2012 Mediakasvatusseura

Lisätiedot

Ohjaamojen projektipäällikköpäivät. kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff

Ohjaamojen projektipäällikköpäivät. kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff 15.09.2016 Ohjaamojen projektipäällikköpäivät kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff Koordinaatti Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus valtakunnallinen palvelu- ja kehittämiskeskus, sijaintipaikka

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 1 Nykykulttuurin tutkimuskeskus PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto Käynti- ja postitusosoite: Pohjoisranta 6, 00170 Helsinki Toimintasuunnitelma 2010 1. Mediakasvatusseuran toiminta ja tavoitteet Mediakasvatusseura

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013 FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013 FSA:n vuosikokous 2.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMAN PÄÄLINJAT Vuoden 2013 toimintasuunnitelma keskittyy: Jäsenlähtöisen toiminnan aktivoimiseen* FSA:n toiminnasta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf. Toimintakertomus 2014

Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf. Toimintakertomus 2014 Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf Toimintakertomus 2014 1 Mediakasvatusseura ry., Sällskapet för Mediefostran rf. Nykykulttuurin tutkimuskeskus PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto Käyntiosoite:

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017

VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Katsaus vuoteen 2017 Toimintakauden 2017-2018 aikana VANVARYn toimintaan ei suunnitella merkittäviä suunnanmuutoksia, mutta näkyvyyttä ja vaikuttavuutta pyritään lisäämään

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Maaliskuu 2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi 27.1.2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan vaikuttamistaitojen

Lisätiedot

HARJOITTELIJA-SELVITYS 2013 MEDIAKASVATUSSEURA RY

HARJOITTELIJA-SELVITYS 2013 MEDIAKASVATUSSEURA RY HARJOITTELIJA-SELVITYS 2013 MEDIAKASVATUSSEURA RY Mediakasvatusseura ry:ssä on työskennellyt vuosien 2008 2013 välisenä aikana 15 harjoittelijaa. Selvitimme mitä heille kuuluu ja millaiset eväät he ovat

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesihuolto 2014 3.6.2014, Helsinki Projekti-insinööri Henna Luukkonen Suomen Kuntaliitto Vesiosuuskunnat,

Lisätiedot

Toimintakertomus Kooste jäsenkokoukselle

Toimintakertomus Kooste jäsenkokoukselle Toimintakertomus 2016 Kooste jäsenkokoukselle 8.4.2017 painopisteet Koulutustoiminnan kehittäminen Valtakunnalliset ja paikalliset koulutustilaisuudet, asiantuntijavieraat: Changemaker-viikonloput, kampanjakoulutukset,

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan

Lisätiedot

Suomen kansalliset tavoitteet ja linjaukset Hannu Sulin

Suomen kansalliset tavoitteet ja linjaukset Hannu Sulin XIII Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi Mordvan Tasavalta, Saransk Teemaseminaari 7.10.2011: Lasten ja nuorten informaatio- ja medialukutaitojen edistäminen yleisissä kirjastoissa Suomen kansalliset

Lisätiedot

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Luomun koordinaatiohanke käynnistyi 20.8.2015 Helsingissä järjestetyllä kick off -työpajalla, johon osallistui noin 40 henkilöä. Työpajan rahoitti Manner-Suomen

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf. Toimintakertomus 2015

Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf. Toimintakertomus 2015 Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf Toimintakertomus 2015 1 Mediakasvatusseura ry., Sällskapet för Mediefostran rf. Pohjoisranta 6, 00170 Helsinki Mediakasvatusseuran toimintakertomus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut Jaana Fedotoff 23.5.2013 Helsinki Nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoite: Nuorten sosiaalinen

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

YLIOPISTO-LEHDEN IDEA

YLIOPISTO-LEHDEN IDEA YLIOPISTO-LEHDEN IDEA Tiedeviestinnän instituutiot ja käytännöt luentosarja Päätoimittaja Marja Pemberton 18.2.2014 Viestintä ja yhteiskuntasuhteet Kommunikation och samhällsrelationer University University

Lisätiedot

Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari

Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari Hotel Arthur 9.5.2014 Vaskivuoren lukion rehtori Eira Kasper Hankekoordinaattori Veli-Matti Palomäki YANZU 言 祖 Kiinan kieltä lukioissa Kansainvälistymisen

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön suuntaviivoja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Jaana Fedotoff Seinäjoki 3.10.2013

Nuorten tieto- ja neuvontatyön suuntaviivoja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Jaana Fedotoff Seinäjoki 3.10.2013 Nuorten tieto- ja neuvontatyön suuntaviivoja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Jaana Fedotoff Seinäjoki 3.10.2013 Mikä on keskeistä, mihin pyritään? Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle Toimintasuunnitelma 2017 Kooste jäsenkokoukselle 29.10.2016 Strategiset tavoitteet Toimijoiden määrän kasvu Verkoston laaja näkyvyys Vaikuttamistoiminnan pitkäjänteisyys ja teemaryhmien asiantuntemuksen

Lisätiedot

NAPPIPARISTON KUUKAUSIKIRJE 9/2013

NAPPIPARISTON KUUKAUSIKIRJE 9/2013 NAPPIPARISTON 31.31 KUUKAUSIKIRJE 9/2013 Nappiparisto on ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittämisen ja monipuolistamisen valtakunnallinen koordinointihanke vuosille 2011-2012, ja Nappipariston

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2012 (Sääntömääräiselle syyskokoukselle 17.11.2011) Toiminnan tarkoitus Maaseudun uusi aika -yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatin toimintaa rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella veikkausvoittomäärärahoista.

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Ammatti- ja Järjestölehdet, monikanavaisuus ja sosiaalinen media

Ammatti- ja Järjestölehdet, monikanavaisuus ja sosiaalinen media Ammatti- ja Järjestölehdet, monikanavaisuus ja sosiaalinen media Aikakauslehtien Liitto, Ammatti- ja järjestölehtien tapaaminen Viestintä-Piritta Anne Lindfors @anne_lindfors 3.11.2015, Helsinki www.viestintapiritta.fi

Lisätiedot

Tuemme ja edistämme LUMA-aineiden luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian harrastusta, oppimista ja opettamista

Tuemme ja edistämme LUMA-aineiden luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian harrastusta, oppimista ja opettamista Tuemme ja edistämme LUMA-aineiden luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian harrastusta, oppimista ja opettamista KANSALLISEN LUMA-TOIMINNAN TAUSTA Miten turvaamme jatkossa Suomen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf. Toimintasuunnitelma 2015 ja talousarvio

Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf. Toimintasuunnitelma 2015 ja talousarvio 1 Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf Toimintasuunnitelma 2015 ja talousarvio Mediakasvatusseura ry., Sällskapet för Mediefostran rf. Pohjoisranta 6, 00170 Helsinki Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä.

tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä. MAOL TIEDOTTAA Liiton tavoitteena on sisäisen ja ulkoisen tiedotuksen avulla tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä. Liiton eri tiedotuskanavat

Lisätiedot

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS Johdanto

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS Johdanto 1 AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS 2016 1. Johdanto 2. Kehittämisverkoston toimijat ja järjestäytyminen 3. Teemaryhmien toiminnankuvaus 4. Tavoitteiden

Lisätiedot

Tukea ja työkaluja koulujen mediakasvatukseen. Lappeenranta 8.10.2014

Tukea ja työkaluja koulujen mediakasvatukseen. Lappeenranta 8.10.2014 Tukea ja työkaluja koulujen mediakasvatukseen Lappeenranta 8.10.2014 Media + kasvatus = mediakasvatus Mitä on mediakasvatus ja miten sitä voi toteuttaa Mediakasvatuksen monet kasvot turvataidoista luovuuteen

Lisätiedot

Nuorisolain uudistusta valmistellaan

Nuorisolain uudistusta valmistellaan Katsaus toimialaan Nuorisolain uudistusta valmistellaan Valmistelussa hyödynnetään vuosittaiset toimialan seminaarit ja muut yhteiset tilaisuudet, edetään teemoittain, hyödynnetään avoimia nettikyselyjä

Lisätiedot

Taloyhtiöiden antenniverkkojen tilanne - miten tavoittaa päättäjät? 29.10.2015 Rantasipi Sveitsi Yhteysjohtaja Timo Tossavainen

Taloyhtiöiden antenniverkkojen tilanne - miten tavoittaa päättäjät? 29.10.2015 Rantasipi Sveitsi Yhteysjohtaja Timo Tossavainen Taloyhtiöiden antenniverkkojen tilanne - miten tavoittaa päättäjät? 29.10.2015 Rantasipi Sveitsi Yhteysjohtaja Timo Tossavainen Asunto-osakeyhtiöt & tavoitettavuus Suuri määrä taloyhtiöitä Suomessa = haaste

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Sisältö Sosiaalinen media järjestöissä Twitter Blogit Instagram Lähteet: Sosiaalinen media koulutus Oulussa 2.9.2015 sekä oma

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta. Connected Educator: Yrittäjyyskasvatuksen verkostot esiin!

Koululaisten oma yhteiskunta. Connected Educator: Yrittäjyyskasvatuksen verkostot esiin! Koululaisten oma yhteiskunta Connected Educator: Yrittäjyyskasvatuksen verkostot esiin! Mikä Yrityskylä? Kuudesluokkalaisille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden oppimisympäristö Simulaatio

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet... 2 Toiminnalliset avaintavoitteet... 2 Ryhmätoiminta... 2 Nuorten kurssit ja koulutukset...

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2015 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

valtakunnallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön koulutus Tvt:n opetuskäytön henkilöstökoulutus yliopistoissa - työseminaari II

valtakunnallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön koulutus Tvt:n opetuskäytön henkilöstökoulutus yliopistoissa - työseminaari II valtakunnallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön koulutus Tvt:n opetuskäytön henkilöstökoulutus yliopistoissa - työseminaari II ti 22.3.2005 klo 14.00-16.00 ke 23.3.2005 klo 14.15-16.15 Työseminaarin

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu

Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä Oikeusministeriö teknisen kehittämisen koordinointi kaikki demokratiapalvelut www.demokratia.fi Opetus-

Lisätiedot

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta SYYSKOKOUS 2014 Kokouskutsu ja asialista Hallinnon Tutkimuksen Seura ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään perjantaina 28.11.2014, Hallinnon Tutkimuksen Päivien päätteeksi klo 13:45 alkaen Vaasassa,

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

Vanhempi lapsen mediavalintojen ohjaajana. Suvi Tuominen

Vanhempi lapsen mediavalintojen ohjaajana. Suvi Tuominen Vanhempi lapsen mediavalintojen ohjaajana Suvi Tuominen Mikä KAVI? Kansallinen audiovisuaalinen arkisto ja Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus yhdistyivät 1.1.2014 Lakisääteisiä tehtäviä mm. audiovisuaalisen

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014-2015

TOIMINTAKERTOMUS 2014-2015 TOIMINTAKERTOMUS 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. KOKOUKSET... 3 3. TAPAHTUMAT... 4 5. VAIKUTTAMINEN... 5 6. SOSIAALINEN MEDIA... 6 TOIMINTAKERTOMUS 2014-2015 3(6) 1. YLEISTÄ Tehyn opiskelijayhdistyksen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Tukea ja työkaluja koulujen mediakasvatukseen. MEMO-koulutus, kevät 2015 Rauna Rahja / koordinaattori Mediakasvatusseura

Tukea ja työkaluja koulujen mediakasvatukseen. MEMO-koulutus, kevät 2015 Rauna Rahja / koordinaattori Mediakasvatusseura Tukea ja työkaluja koulujen mediakasvatukseen MEMO-koulutus, kevät 2015 Rauna Rahja / koordinaattori Mediakasvatusseura Mediakasvatus Mediakasvatuksen ydintä on ohjaus ja opetus mediasta ja median avulla.

Lisätiedot

Meidän kaikkien juttu -mediakasvatuskoulutus Hanna Romppainen & Piia Hietamäki

Meidän kaikkien juttu -mediakasvatuskoulutus Hanna Romppainen & Piia Hietamäki SANOMALEHTI OPETUKSESSA -TOIMINTA Meidän kaikkien juttu -mediakasvatuskoulutus 9.9.2016 Hanna Romppainen & Piia Hietamäki TAVOITTEENA KRIITTINEN JA AKTIIVINEN LUKIJA Tahdomme tukea lasten ja nuorten kriittistä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaun sekä erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haun valinnat käynnissä

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaun sekä erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haun valinnat käynnissä Tässä uutiskirjeessä kerromme kevään koulutusten valintoihin valmistautumisesta, Oppisopimuskoulutuksen tietotori- ja Viron ICT-viikon Nordic Digital Day-tapahtumista sekä ajankohtaista asiaa eperusteista.

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Liikkujan viikko 2014

Liikkujan viikko 2014 Liikkujan viikko 2014 Omilla poluilla ja radioaalloilla 19.5.2014 Sirpa Mustonen ja Kaisa Kauhanen 1 Euroopan yhteinen Liikkujan viikko Kansainvälistä Liikkujan viikkoa vietetään vuosittain 16. 22.9. Viikon

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2013 (Sääntömääräiselle syyskokoukselle 15.11.2012) Toiminnan tarkoitus Maaseudun uusi aika -yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksen jäsenkysely 2013

Yhdistyksen jäsenkysely 2013 Yhdistyksen jäsenkysely 13 Yhdistys järjesti jäsenkyselyn loka marraskuussa 13. Kysely toteutettiin Googlella ja linkki välitettiin Uutiskirjeen kautta. Kysely toteutettiin myös ruotsinkielisenä. Ensimmäisen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

NUORILLE SUUNNATUN VERKKOTYÖN FOORUMI. Varjomaailman seminaari 12.5.2008

NUORILLE SUUNNATUN VERKKOTYÖN FOORUMI. Varjomaailman seminaari 12.5.2008 NUORILLE SUUNNATUN VERKKOTYÖN FOORUMI Varjomaailman seminaari 12.5.2008 Toiminnan tausta EOPH:n virtuaalisessa Habbo - Hubussa on vuodesta 2002 toiminut ns. taustaryhmä, jossa on pohdittu toiminnan sisältöä.

Lisätiedot

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma. Viestintä Ohjausryhmän tiedottaja Tarja Nordman toimii viestinnän suunnittelun koordinaattorina toimii Savuton sairaala viestintätiimin puheenjohtajana tuottaa

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

Jäsenpalvelut. Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n palvelut on suunnattu liiton jäsenopiskelijakunnille. Palveluidemme tarkoitus on

Jäsenpalvelut. Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n palvelut on suunnattu liiton jäsenopiskelijakunnille. Palveluidemme tarkoitus on Jäsenpalvelut Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n palvelut on suunnattu liiton jäsenopiskelijakunnille. Palveluidemme tarkoitus on tukea opiskelijakuntatoimijoiden edellytyksiä toimia ammattikorkeakouluopiskelijoiden

Lisätiedot

Mediakasvatus kirjastossa Pirjo Sallmén, Kirjastot.fi

Mediakasvatus kirjastossa Pirjo Sallmén, Kirjastot.fi Mediakasvatus kirjastossa Pirjo Sallmén, Kirjastot.fi Taustaa 2006 Uimarengas mediatulvaan kirjastosta 2007 2008 Superkirtsin mediaopit 2008 2011 Lapset, media ja kirjastot - n. 20 aluekouluttajaa. Mediakasvatus

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013

Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013 Miksi Oulun seudulla lähdettiin tekemään LNPO:ta? Salla Korhonen 11.9.2013 Taustaa Suomen kuntaliiton lapsipoliittinen ohjelma Eläköön lapset lapsipolitiikan suunta (2000) suosituksena jokaiselle kunnalle

Lisätiedot

Miksi mukaan? Kuvaus. Mitä? Sisältö ja ajankohta

Miksi mukaan? Kuvaus. Mitä? Sisältö ja ajankohta Järjestäjän opas Kuvaus Mitä? Tervetuloa meille -viikko on osa Suomalaisen Työn Liiton Suomi 100 -juhlavuoden Made by Finland -kampanjaa. Tavoitteena on innostaa mukaan suomalaiset yritykset ja yhteisöt

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen

Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Access via Finland reittimarkkinointikampanjan tuloksia Teija Suoknuuti/NELI ELLO loppuseminaari 15.3.2012 Kotka 7.4.2010 Tausta ja tavoitteet Logistiikkasektori

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen Keski-Suomen Sukututkijat ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 17.00 alkaen Jyväskylän maakunta-arkistossa.

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Kansalaisneuvonta ja järjestöt sosiaalinen media

Kansalaisneuvonta ja järjestöt sosiaalinen media Kansalaisneuvonta ja järjestöt sosiaalinen media Yhteistyö7laisuus Helsinki 10.9.2014, Salla Halme Sosiaalinen media MIELETÖN MAHDOLLISTAJA vuorovaikumeinen verkkovies7ntäväline tai - kanava jokainen voi

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka koulun arjessa

Tieto- ja viestintätekniikka koulun arjessa Tieto- ja viestintätekniikka koulun arjessa 2008 2010 Visio ja tavoiteet Visio Yhteisöllinen ja viestinnällinen tulevaisuuden koulu, jossa tieto- ja viestintätekniikka on luonteva osa arkea ja opetusopiskelu-oppimisympäristöä.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

Uutta LUMA-opetuksessa ja -toiminnassa. Johtaja, prof. Maija Aksela Valtakunnallinen LUMA-keskus, HY 15.1.2013

Uutta LUMA-opetuksessa ja -toiminnassa. Johtaja, prof. Maija Aksela Valtakunnallinen LUMA-keskus, HY 15.1.2013 Uutta LUMA-opetuksessa ja -toiminnassa Johtaja, prof. Maija Aksela Valtakunnallinen LUMA-keskus, HY 15.1.2013 Tieteen ja teknologian iloa kaikille! Valtakunnallisen LUMA-keskuksen tavoitteena on yhteistyössä

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2014

TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2014 TOIMINTAKERTOMUS VUOSI 2014 Toiminta Hallitus Suomen Saksanpystykorva harrastaja Sapy ry:n tarkoituksena on tehdä eri saksanpystykorvia ja eri harrastusmuotoja tunnetuksi, tuoda rotujen harrastajat yhteen,

Lisätiedot

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 201 Paikallistoimikunta Paikallistoimikunnan kokouksia oli vuonna 201 kaksi: kevätkokous (11.2.) ja syyskokous (13.11.).

Lisätiedot