Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf. Toimintakertomus 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf. Toimintakertomus 2013"

Transkriptio

1 Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf Toimintakertomus 2013

2 1 Mediakasvatusseura ry., Sällskapet för Mediefostran rf. Nykykulttuurin tutkimuskeskus PL 35, Jyväskylän yliopisto Käyntiosoite: Pohjoisranta 6, Helsinki Mediakasvatusseuran toimintakertomus 2013 on 10. elokuuta 2005 perustettu tutkijoiden ja alan käytännön toimijoiden yhdistys, joka edistää lasten ja nuorten mediakasvatusta Suomessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys edistää mediakasvatuksen tutkijoiden ja käytännön toimijoiden keskinäistä yhteistyötä sekä mediakasvatuksesta kiinnostuneiden yhteisöjen yhteistoimintaa. Yhdistys osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tekee aloitteita mediakasvatuksen edistämiseksi, kehittää alan toimijoiden kansallisia ja kansainvälisiä yhteyksiä, tiedottaa mediakasvatuksesta, järjestää tapahtumia sekä harjoittaa julkaisutoimintaa. Henkilöstötilanne Seuran suomenkielisenä koordinaattorina työskenteli kulttuurituottaja (AMK) Rauna Rahja ja medianomi (AMK) ja fil.yo. Anniina Lundvall. Koordinaattorin päätyönä oli kehittää mediakasvatuksen portaalia ja koordinoida yhdistyksen hankkeita ja yhteistyöprojekteja, kouluttaa, huolehtia yhdistyksen taloudesta, hallinnosta ja jäsentyöstä sekä ohjata yhdistyksen harjoittelijoita ja osallistua tapahtumatuotantoon. Rauna Rahja palkattiin väliseksi ajaksi tuottamaan Nuorten mediamaailma -katsausta. Ruotsinkielisen ja englanninkielisen mediakasvatuksen portaalin kehittämistyöstä, tiedotuksesta ja sosiaalisen median viestinnästä, seuran kansallisesta ja kansainvälisestä tapahtumatuotannosta ja toiminnasta sekä harjoittelijoiden ohjauksesta vastasi medianomi (AMK) Hanna Wahlman, joka toimi seuran ruotsinkielisenä koordinaattorina Mediakasvatusseuraan tuli vuonna 2013 noin kymmenen harjoittelijahakemusta. Seura pystyy kuitenkin palkkaamaan vain yhden harjoittelijan kerrallaan. Mediakasvatuksen maisteriopiskelija Reetta Nisonen Tampereen yliopistosta toimi mediakasvatusseuran harjoittelijana Informaatikko, filosofian maisteri Saara-Maria Palmu toimi harjoittelijana Lisäksi Mediakasvatusseura otti TET-harjoittelijaksi Elli Melasniemen Kruunuhaan yläasteelta väliseksi ajaksi. Harjoittelijoiden työtehtäviin kuuluu tapahtumissa avustamista, toimistotöitä, mediakasvatus.fi-sivuston ylläpitoa sekä erinäinen paletti tehtäviä, jotka muovautuvat harjoittelijan oman kiinnostuksen ja taitojen mukaan.

3 2 Yhdistyksen hallitukseen kuuluu mediakasvatusalan asiantuntijoita ympäri Suomea. Vuosikokouksessa 26.3 valitun hallituksen kokoonpano toimintavuotena 2013 oli: tutkijatohtori Olli Vesterinen, Koulu kaikkialla -hanke, Helsingin yliopisto, puheenjohtaja toiminnanjohtaja Outi Freese, Koulukinoyhdistys, varapuheenjohtaja toiminnanjohtaja Tapio Kujala, Kansanvalistusseura koordinaattori Jaana Fedotoff, Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus professori Teemu Leinonen, Media Lab / Aalto-yliopisto johtaja Leo Pekkala, Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKU (eronnut hallituksesta syyskuussa 2013) suunnittelija Pirjo Sallmén, Kirjastot.fi opetusneuvos Pirjo Sinko, Opetushallitus mediatuottaja Jere Rinne, Otavan Opisto ja varajäseninä professori, dosentti Sirkku Kotilainen, Tampereen yliopisto / Jyväskylän yliopisto ja Turun yliopisto yliopisto-opettaja Hanna Niinistö, Turun yliopisto, Opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö toimittaja Pauliina Grönholm, Helsingin Sanomat projektipäällikkö Suvi Tuominen, Finnish Safer Internet Centre -hanke, Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKU tutkija Sol-Britt Arnolds-Granlund, Åbo Akademi. Hallitus kokoontui 5 kertaa (16.1, 14.3., 25.4., 5.9 ja 24.10) vuoden 2013 aikana. Toiminnan tavoitteet 2013 Mediakasvatusseuran toiminta jakautuu kahteen keskeiseen toimintamalliin. Varsinainen toiminta keskittyy yhdistyksen jäsentyöhön sekä erityisesti nuorisotyötä tukevien palvelujen kehittämiseen. Mediakasvatusseuran hanketoiminnan keskiössä puolestaan ovat mediakasvatus.fi-sivuston kehittäminen, sivustoon liittyvä tiedotus ja markkinointi, 0-12-vuotiaiden kasvattajille suunnatun Mediahyrrä-palvelun kehittäminen sekä tapahtumatuotanto. Käytännössä toiminnot kuitenkin limittyvät ja tukevat myös toisiaan. Mediakasvatusseura asetti toiminnalleen tavoitteita, jotka linkittyvät seuran hallituksen vuoden 2013 alussa vahvistamiin toimintalinjauksiin. Toiminnan ydintavoitteita oli: 1. Toiminnan kohdistaminen ammattilaistyöhön yhteistyössä keskeisten toimijoiden kanssa, 2. Yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen aktiivisen tiedottamisen sekä työryhmätyöskentelyn kautta, 3. Kansainvälisen yhteistyön kehittäminen, 4. Jäsentoiminnan vahvistaminen, 5. Lapsi- ja nuorisoalaa tukevan tietopohjan kehittäminen verkkoon.

4 3 Varsinainen toiminta Toiminnan kuvaus Tavoite 1. Toiminnan kohdistaminen ammattilaistyöhön yhteistyössä keskeisten toimijoiden kanssa Mediakasvatusseura keskitti voimavaroja vuoden 2013 aikana nuorisoalaa ja nuorisotyötä palvelevan toiminnan kehittämiseen. Tämä tarkoitti merkittävää lisänäkyvyyttä nuorisoalan tapahtumissa, koulutustyön sisällöissä sekä julkaisutoiminnassa. Aktiivisen mediakasvatustiedotuksen myötä nuorisotyötä tekevien ja nuorisoalalla toimivien yhteydenotot lisääntyivät vuoden aikana merkittävästi. Tämä on osoitus siitä, että seuran tekemää nuorisoalaa palvelevaa työtä todella tarvitaan. Mediakasvatusseura tuotti useita koulutuksia ja tapahtumia yhdessä yhteistyökumppaneiden ja yhteisöjäsenten kanssa. Erityisen tiivistä yhteistyötä tehtiin Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen, verkkonuorisotyön valtakunnallisen kehittämiskeskus Verken sekä Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa. Koulutusten ja tapahtumien pääasiallisena kohderyhmänä ovat olleet lasten ja nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset. Yhteiskoulutuspäivä nuorten nettiturvallisuusteemasta järjestettiin Helsingissä MEKUn ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa koulutuspäivä MLL:n kouluttajille ja puhelinpäivystäjille sekä MEKUn Mediataitokummille. Tilaisuudessa esiteltiin seuran toimintaa ja verkkosivua. Tilaisuuteen osallistui 25 kouluttajaa ympäri Suomen. Yhteistyötä jatkettiin siten, että syksyllä 2013 Mannerheimin Lastensuojeluliiton järjestämiin kolmeen aluekoulutukseen olivat seuran jäsenet oikeutettuja osallistumaan ilmaiseksi. Näihin aluekoulutuksiin osallistui neljä seuran jäsentä. NUORI2013-tapahtuma Jyväskylässä Jyväskylässä järjestettiin järjestöjen, kuntien, seurakuntien, työpajojen ja nuorisotutkimuksen ammattilaisten yhteinen NUORI2013-tapahtuma, jossa vieraili noin 2000 osallistujaa. Mediakasvatusseura ja Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKU järjestivät yhdessä Mediakasvatusta nuorisotyössä -esityksen tapahtumaan ja pitivät yhteistä messupöytää osastolla. Esitystä tuli kuuntelemaan 70 osallistujaa ja päivien aikana jaettiin 400 mediakasvatus.fi-materiaalikassia nuorisoalan väelle. Tiedon tarve kentällä oli valtava suurin osa materiaaleista loppui kesken. Nuoret ja netti -koulutuskiertue ympäri Suomen Mediakasvatusseura oli mukana Verken eli Verkkonuorisotyön valtakunnallisen kehittämiskeskuksen järjestämissä alueellisissa koulutuksissa, joissa käsiteltiin internetin käyttöä nuorisotyössä. Mukana toteutuksessa oli myös PLAN Suomen Ei vihapuheelle! -kampanja. Koulutukset, joissa Mediakasvatusseura oli mukana, järjestettiin Oulussa , Turussa ja Iisalmessa Mediakasvatusseura järjesti tapahtumiin luennon sekä työpajan yhteistyössä Plan Suomen Ei Vihapuheellekampanjan kanssa. Koulutuksiin osallistui yhteensä 297 osallistujaa. Koulutusta varten luodusta työpajamallista julkaistaan verkkoaineisto keväällä Mediakasvatusseura järjesti yhteistyössä Verken kanssa Jyväskylässä koulutustilaisuuden nuorisoalan opetushenkilökunnalle aiheesta Verkkonuorisotyö nuorisoalan koulutuksessa. Mediakasvatusseura järjesti tilaisuuteen luennon lisäksi käytännönläheisen työpajan. Koulutukseen osallistui 13 henkilöä.

5 4 Medietanken Mediakasvatusseura oli mukana järjestämässä ruotsinkielistä mediakasvatusseminaaria Medietankenia Academillissä Vaasassa 4.4. Tilaisuudessa oli 150 osallistujaa, pääasiassa mediakasvattajia, opettajia ja opiskelijoita. Mediakasvatukseen ja tietotekniikan opetuskäyttöön keskittyvä seminaari koostui luennoista, tietoiskuista ja työryhmistä. Tapahtumassa oli myös tietotori, jossa Mediakasvatusseura jakoi tietoa ja materiaalia mediakasvatuksesta. Keskustelutilaisuudet ammattilaisille Mediakasvatusseura toteutti 6.9 keskustelutilaisuuden yhdessä Helsingin Sanomien kanssa. Sukupuolittuneen mediankäytön haasteet ja mahdollisuudet -keskustelu- ja ryhmätyötilaisuuteen osallistui 25 osallistujaa, pääasiassa seuran jäsenistöä. Tilaisuuden keskustelun pohjalta kirjattiin käytännön askelmerkkejä jatkokehittelyn kannalta tarjoileva muistio, joka julkaistiin mediakasvatus.fi:ssä järjestettiin keskustelutilaisuus yhdessä Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa. Seksivalistus Media seksuaaliset kuvastot ja porno mediakasvatuksen haasteena -keskustelutilaisuuteen osallistui 20 henkilöä, jotka edustivat sekä seuran jäsenistöä että seksuaalikasvattajia. Myös tästä tilaisuudesta tuotettiin muistio verkkoon. Molemmat tilaisuudet verkkoon streamasi Otavan opisto. Mediakasvatus.nyt Taide mediataitojen kehittymisen tukena Mediakasvatusseura järjesti yhdessä Nykytaiteen museo Kiasman, Valokuvataiteen museon, Mediataideyhdistys m-cultin, AV-arkin, Kuvataideopettajat ry:n ja stadi.tv:n kanssa taide- ja mediakasvatuksen risteyksiin keskittyvän teemaseminaarin, jonka kohderyhmänä olivat opettajat, nuorisotyöntekijät ja muut mediakasvatuksesta kiinnostuneet. Tapahtuma järjestettiin Nykytaiteen museo Kiasmassa. Pääpuhujina olivat professori Kevin Tavin Aalto yliopistosta ja FT Mari Pienimäki Jyväskylän yliopistosta. Seminaariin osallistui yli 150 henkeä. Seminaarin yleisarvosana oli 8,4 ja seminaarin järjestelyjä pidettiin hyvin tai erinomaisesti hoidettuina. Seminaarin streamasi verkkoon Stadi.tv. Esitykset ovat nähtävillä verkossa StadiTV:n sivuilla Kirjastoyhteistyö Yhteistyötä Allianssi ry:n ylläpitämän, valtakunnallisen ja kaikille avoimen Nuorisotiedon kirjaston kanssa jatkettiin vuonna Nuorisotiedon kirjasto Pasilassa ylläpitää mediakasvatuksen erikoisaineistoa, johon Mediakasvatusseura toimittaa lahjoituksena saamansa tai muutoin hankkimansa mediakasvatuksen teokset ja aineistot vapaasti kirjaston käyttäjien lainattaviksi. Kirjastoon toimitettiin vuonna 2013 useita teoksia. Nuorisotiedon kirjaston tiedotustarpeet otettiin huomioon siten, että uutiskirjeissä julkaistiin Nuorisotiedon kirjaston toimittamaa Uutuudet -palstaa. Tavoite 2. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja kehittämistyö Mediakasvatusseura osallistui aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun muun muassa verkon välityksellä sekä julkaisujen kautta. Seura osallistui asiantuntijana mediakasvatuksen kansallisen kehittämisen hankkeisiin sekä työryhmiin, joissa edistetään lapsi- ja nuorisoalan toimijoiden mediataitojen kehittymistä. Mediakasvatusseura lanseerasi alueellisten mediakasvattajien työryhmän, jonka tavoitteena on vahvistaa ja tuoda esiin alueellista mediakasvatusosaamista. Vuonna 2013 seuran hallituksen jäsenet tuottivat aikaisempaa enemmän mielipidekirjoituksia ja keskustelunavauksia eri teemoista verkkoon. Hallituksen jäsenten blogikirjoituksia julkaisi mm. Verke ja Suomen Vanhempainliitto. Näitä kirjoituksia linkitettiin aktiivisesti sekä mediakasvatus.fi:n kautta että sosi-

6 5 aalisissa medioissa. Vuoden aikana päätettiin myös palauttaa mediakasvatus.fi-sivuston uudistushankkeen myötä hallituksen jäsenille ja työntekijöille mahdollisuus julkaista blogikirjoituksia sivustolla. Mediakasvatusseuralla oli toimikauden aikana edustajat mm. seuraavissa työryhmissä: Media & Viestintä -lehden toimituskunta (Olli Vesterinen) Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama vihapuheen vastainen neuvottelukunta (Anniina Lundvall) Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama Hyvän medialukutaidon suuntaviivat asiantuntijatyöryhmä (Ritva-Sini Merilampi, Olli Vesterinen) Mediakasvatuksen professuurin ohjausryhmä, Tampereen yliopisto (Ritva-Sini Merilampi, Leo Pekkala) Allianssin koordinoima Nuorille suunnatun verkkotyön foorumi NuSuVeFo (Anniina Lundvall) Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKUn neuvottelukunta (Rauna Rahja) Educa-messujen ja Lastentarhanopettajapäivien Mediakasvatuksen tori -työryhmä (Hanna Wahlman) Opetushallituksen peruskoulun aihealueiden arviointityöryhmä/ops2016 (Sirkku Kotilainen) Lasten mediabarometri 2013 tutkimuksen ohjausryhmä (valittu Teemu Leinonen, estynyt osallistumaan) Mediataitoviikon markkinoinnin ja mainonnan vaikutuksia pohtiva työryhmä, MEKU (Anniina Lundvall) Mediataitoviikon kuvaaminen ja tekijänoikeudet -työryhmä, MEKU (Hanna Wahlman) Pelikasvattajien verkosto (Hanna Wahlman) Transforming audiences, transforming societies - eurooppalainen yleisötutkimuksen yhteistyöverkosto (Sirkku Kotilainen) Ledningsgruppen för för- och eftermiddagsverksamhet (mukana Sydkustens landskapsförbund rf, Utbildningsstyrelsen, Hem och Skola, Svenska Yrkesinstitutet, Marthaförbundet, Evangelisklutherska Kyrkan, Finlandssvenska Ungdomsförbund, Finlandssvensk idrott ja Folkhälsan) (Hanna Wahlman) Medietanken tapahtuman työryhmä (mukana Svanfeldt Media, Finlandssvenskt Filmcentrum, Tidningen i Skolan, Axxell City, Utbildningsstyrelsen, Svenska.nu, Vetamix) (Hanna Wahlman) Vuoden mediakasvattaja-palkinto Mediakasvatusseuran yhteisöjäsen Aikakausmedia jakaa yhteistyössä seuran kanssa vuosittain Vuoden Mediakasvattaja -palkinnon. Palkinto myönnetään henkilölle, joka on ansioitunut lasten tai nuorten mediakasvatustyössä, medialukutaidon opetuksessa ja erityisesti aikakauslehtien opetuskäytössä. Palkinto on suuruudeltaan 2000 euroa, ja se myönnetään vuosittain yhdelle opettajalle. Vuonna 2013 palkinnon sai erityisluokanopettaja Teemu Korhonen Kantokasken koulusta. Palkinto jaettiin 7.11 järjestetyssä tilaisuudessa A-lehtien toimitalossa, Helsingissä. Mediakasvatusseura tukee Aikakausmediaa kilpailun tiedottamisessa omien verkostojensa kautta. Lisäksi seuran hallituksen jäsenellä on edustus palkintoraadissa. Alueellisten mediakasvatusasiantuntijoiden työryhmä Mediakasvatusseuran työn yksi kulmakivistä on alueellisen mediakasvatustyön tukeminen. Mediakasvatusseuran jäsenistön aloitteesta käynnistettiin 2013 alueellisten mediakasvatustoimijoiden työryhmä, johon kuului käynnistysvaiheessa Saimaan mediakeskus (Lappeenranta), Tampereen Mediakoulu (Tampere), Valveen elokuvakoulu (Oulu), Yhteisöllisyys, koulu ja älykkäät palvelut (Turun osahanke) ja Helsingin kaupungin opetusviraston Mediakeskus (Helsinki). Ryhmä kokoontui 4.1 Helsingissä, 29.5 Lappeenrannassa ja 6.9 Helsingissä. Työryhmän tavoitteena on toimia toistensa tukena käytännön me-

7 6 diakasvatuksen juurruttamiseksi alueille sekä innovoida uutta, mielekästä toimintaa. Ryhmä osallistui itsenäisesti Opetushallituksen vuodelle suunnattujen täydennyskoulutusrahojen hakuun joulukuussa Julkaisuyhteistyö ja omat aineistot Mediakasvatusseuran tärkeä tehtävä on tutkimustiedon popularisointi mediakasvatuksen verkostolle. Vuosikokouksen yhteydessä 26.3 julkaistiin Mediakasvatusseuran julkaisusarjan neljäs teos Lapset netissä, joka toteutettiin yhteistyössä EU Kids Online -verkoston kanssa. Asiantuntija-artikkeleja lasten netinkäytöstä sisältänyt verkkokirja ladattiin seuran verkkosivuilta huikeat kertaa maalis-lokakuun 2013 välisenä aikana. Se toimii käytännönläheisenä oppimateriaalina ja tietopakettina lasten ja nuorten netinkäytöstä kiinnostuneille. Teos on ladattavissa osoitteesta ISBN pdf. Toinen merkittävä tutkimus- ja selvitystiedon tiivistämiseen liittyvä hanke oli Nuorten mediamaailma pähkinänkuoressa -katsauksen toimittaminen. Katsaus perustuu liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 2008 julkaisemaan tiivistelmään, jonka Mediakasvatusseura otti päivitettäväkseen. Katsauksen toimitti Rauna Rahja ja se julkaistiin seuran nettisivuilla lokakuussa Sitä ladattiin loka-joulukuussa noin 9500 kertaa. Koostetta kommentoineeseen ohjausryhmään kuului Leena Tuuttila (Verke - Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus), Tero Huttunen (Verke - Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus), Suvi Tuominen (Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus MEKU), Sonja Ängeslevä (IGDA Finland) ja Olli Vesterinen (Helsingin yliopisto). Katsauksesta on kerätty palautetta Verken keskustelutila Aukion kautta ja kommentit ovat olleet kaikkiaan kiittäviä. Kommentteja voi lukea osoitteessa Mediakasvatusseura pyrkii toiminnassaan osallistamaan myös nuoria mediakasvatukselliseen keskusteluun. Mediakasvatusseuran TET-harjoittelija Elli Melasniemi tuotti yhdessä Koulukinon harjoittelija David Hen kanssa aineiston nimeltä Mediakasvattajan liikennevalot, jonka ideana oli tarjota nuorten näkökulmasta vinkkejä vanhemmille mediakasvatuksen toteuttamiseksi kodeissa. Liikennevaloja tuotettiin yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton TET-harjoittelijoiden kanssa. Valmiit ohjeet julkaistiin mediakasvatus.fi:ssä. Koordinaattori Lundvall oli lisäksi mukana toimittajana Helsingin nuorisoasiainkeskuksen julkaisuhankkeessa, jossa tuotettiin Uteliaammin, rohkeammin, hauskemmin! Osallistavia mediakasvatusmenetelmiä opetukseen ja nuorisotyöhön -opasta sekä Koordinaatin julkaisuhankkeessa, jonka tuloksena julkaistiin opas Me tehdään mediaa -ideoita ja käytänteitä nuorten toimituksiin nuorten tieto- ja neuvontatyössä. Molemmat oppaat on julkaistu sekä painettuna että verkossa ja ne on suunnattu ennen kaikkea nuorisoalan ammattilaisten tueksi. Oppaat ovat ladattavissa mediakasvatus.fi:stä. Mediakasvatusseura on tehnyt usean vuoden ajan yhteistyötä alan lehtien kanssa. Tänäkin vuonna työtä jatkettiin yhdessä Lapsen maailma-lehden kanssa (levikki ). Lapsen Maailma on erikoisaikakauslehti, joka käsittelee lasten ja nuorten kasvatusta sekä lastensuojelukysymyksiä. Lehdessä julkaistaan säännöllisesti Mediakasvatusnurkkausta, johon kootaan toimintavinkkejä lapsiperheille. Näitä nurkkauksia tuottavat seuran koordinaattorit ja harjoittelijat. Käynnistimme myös yhteistyön Suomen Lastenhoitoalan Ammattiliitto SLALin kanssa, johon kuuluu myös tiivis lehtiyhteistyö. SLAL-lehden (levikki 7000) lukijakuntana ovat lastenhoitoalan ammattilaiset sekä alan opiskelijat. Lehteä tilataan myös oppilaitoksiin ja kirjastoihin. Julkaisemme SLAL-lehdessä Mediahyrrä-palstaa, jossa vinkataan varhaiskasvattajille mediakasvatus-teemaisia sisältöjä ja tehtäviä. Palstoja julkaistiin vuoden aikana neljässä lehdessä. Mediakasvatusseura tiivisti yhteistyötään myös akateemisen julkaisutoiminnan puolella yhdistämällä asiantuntemuksensa Tampereen yliopistosta käsin organisoidun Media- ja viestintätieteellinen seura

8 7 Mevi ry:n kanssa. Mevi julkaisee Media & Viestintä-lehteä, joka käsittelee laajasti mediakentän ja viestinnän ilmiöitä. Lehdessä esitellään sekä koti- että ulkomaista viestintään liittyvää tutkimusta ja keskustelua. Mediakasvatusseuran puheenjohtaja valittiin lehden toimituskuntaan ja lisäksi Mediakasvatusseura sitoutui tiedottamaan lehteen liittyvistä kirjoittamismahdollisuuksista omien viestintäkanaviensa kautta. Yhteistyön tavoitteena on lisätä mediakasvatukseen liittyvien artikkeleiden julkaisemisen lisääminen lehdessä. Mediakasvatusseura ry:ssä on työskennellyt vuosien välisenä aikana 15 harjoittelijaa. Selvitimme mitä heille kuuluu ja millaiset eväät he ovat saaneet Mediakasvatusseurasta työ- ja koulutusuransa tueksi ja julkaisimme katsauksen verkossa. Harjoittelijakysely teki todeksi sen, minkä olemme huomanneet Mediakasvatusseuran toimistolla: seura antaa harjoittelijalle mahdollisuuden kehittää omia kykyjä mediakasvatusalalla jopa niin, että harjoittelun myötä avautuu jatkossa muitakin työmahdollisuuksia. Mediakasvatusseuran harjoittelun myötä harjoittelija kehittyy monin tavoin ja kerää työelämätaitoja, joista näyttää olevan paljon hyötyä. Yksikään seuran harjoittelijoista ei ole työtön tai ilman opiskelupaikkaa. Mediakasvatusseura siis omalta osaltaan kantaa yhteiskuntavastuutaan nuorten työllistäjänä sekä nuorten työllistymistä tukevien työelämävalmiuksien tarjoajana. Tavoite 3. Kansainvälisen yhteistyön kehittäminen Mediakasvatusseura tekee kansainvälistä yhteistyötä osallistumalla tapahtumiin, ottamalla vastaan kansainvälisiä vieraita sekä tuottamalla kansainvälistä aineistoa mediakasvatuskentän käyttöön. Aktiivisen kansainvälisen toiminnan myötä olemme saaneet käyntiin monia kansainvälisiä yhteistyökokonaisuuksia, jonka myötä on saatu lisää näkyvyyttä ja osoitettu vahvuutta mediakasvatuksen mallimaana. Matkalla kohti medialukutaitoa -video Mediakasvatusseura tuotti yhdessä European Association for Viewers Interest EAVIn ja Otavan Opiston kanssa kansainvälisessä yhteistyössä videon, joka johdattelee medialukutaidon käsitteen äärelle. Video on julkaistu kymmenillä eri kielillä ja seura otti tehtäväkseen lokalisoida videon suomalaiseen kulttuuriin sopivaksi. Video sopii esimerkiksi aikuisten koulutustilaisuuksiin sekä vanhempainiltojen virikevideoksi. Videota voi käyttää myös opetuksessa. Videon voi katsoa YouTubesta Sitä on katsottu marraskuun 2013 loppuun mennessä 590 kertaa. Mitä mediakasvatus Suomessa on? -video Mediakasvatusseura julkaisi osana tiedotusvideokampanjaansa englanninkielisen videon, jossa kerrotaan lyhyesti mitä Mediakasvatusseura tekee ja millaista on suomalainen mediakasvatus. Videota on katsottu marraskuun 21. päivään mennessä aikana 70 kertaa. Video on katsottavissa YouTubesta Videosta julkaistiin versio myös ruotsiksi. Sen voi katsoa LitCam -seminaari Helsingissä Mediakasvatusseura järjesti yhteistyössä Frankfurtin kirjamessujen LitCam-organisaation sekä FILI suomalaisen kirjallisuuden vientiyhdistyksen kanssa kutsuseminaarin Literacy and Media - Innovative Ways of Teaching Media Literacy 16.8 Helsingissä. Kyseessä oli Frankfurtin kirjamessujen perinteinen esiseminaari. Seminaariin osallistui kolmisen kymmentä mediakasvatuksesta kiinnostunutta osallistujaa. Seminaarin suomalaisista esityksistä vastasivat Mediakasvatusseuran hallituksen jäsenet Olli Vesterinen ja Sirkku Kotilainen sekä Helsingin Nuorten ääni -toimituksen työntekijät Salla Hongisto ja Ina Mikkonen, joista jälkimmäiset esittelivät erityisesti nuorisotyön piirissä toteutettavaa mediakasvatusta.

9 8 Saksalaisten nuorisoalan asiantuntijoiden tapaaminen 12.3 Uudenmaan ELY-keskus toi seuran vieraaksi kuusi nuorisoalan asiantuntijaa Saksasta kuulemaan mitä mediakasvatus Suomessa on. Mediakasvatusseura järjesti tilaisuuden Tieteiden talolla ja jakoi tilaisuudessa englanninkielistä materiaalia mediakasvatuksesta. Tilaisuuteen osallistui koordinaattoreiden lisäksi seuran puheenjohtaja. Nyris-seminaari Tallinnassa Mediakasvatusseuran työntekijät osallistuivat Nyris12-konferenssiin Tallinnassa Nyris keskittyy nuorisotutkimukseen ja tämän vuoden teemana oli Changing Societies and Cultures: Youth in the Digital Age. Seuralla oli oma esittelypiste messualueella ja lisäksi seminaarista tuotettiin ajankohtaista sisältöä mediakasvatus.fi:hin. Mediakasvatusseura kutsui 13.6 virolaisia kollegoita keskustelemaan mediakasvatuksen ajankohtaisista teemoista. Keskustelun pohjalta tuotettiin muistio, joka julkaistiin Viron mediakasvatustilannetta luotaavana artikkelina mediakasvatus.fi:ssä. Media&Learning Brysselissä ja muu kansainvälinen toiminta Mediakasvatusseuran koordinaattorit Lundvall ja Wahlman osallistuivat Media and Learning - konferenssiin , joka järjestettiin Flemish Ministry of Education Headquarterin tiloissa Brysselissä. Mediaan ja opetukseen keskittyvä konferenssi keräsi 267 osallistujaa 27 eri maasta. Koordinaattori Lundvall osallistui sessioon "Media Literacy Strategies" ja esitteli omassa puheenvuorossaan mediakasvatuksen nykytilaa Suomessa. Mediakasvatusseuralla oli tapahtumassa myös oma näytteilleasettajapaikka perjantaina Päivän aikana kerättiin yli 30 uutta tilaajaa seuran kansainväliselle uutiskirjeelle. Lisäksi esittelypisteellä jaettiin runsaasti esitteitä sekä OKM:n Good Media Literacy linjausdokumenttia sekä laajennettiin kansainvälistä verkostoa. Lisäksi Mediakasvatusseuran puheenjohtaja Olli Vesterinen edusti Mediakasvatusseuraa Pohjoismaisen ministerineuvoston järjestämässä kutsuvierasseminaarissa Nordic Expert Meeting on Media and Information Literacy Hän vieraili myös pääpuhujana Kiovassa Ukrainassa, jossa järjestettiin Practical Media Literacy Education -konferenssi Suomessa vieraili korealainen delegaatio, jolle Mediakasvatusseura järjesti ohjelmaa ja vierailuja eri mediakasvatustoimijoiden luo. Delegaatioon kuului opetusalan ammattilaisia sekä ministeriön ja Korean Press Foundationin edustajia. Lisäksi koordinaattori Lundvall esitteli suomalaista mediakasvatusta kroatialaiselle kirjasto- ja media-alan delegaatiolle Kirjasto10:ssa, Helsingissä. Tilaisuuteen osallistui noin 10 henkilöä. Tavoite 4. Jäsentoiminnan vahvistaminen Mediakasvatusseura uudisti jäsenmaksujärjestelmän, minkä seurauksena jäsenmaksun maksaneiden määrää saatiin lisättyä huomattavasti. Tärkeä osa jäsentoiminnan vahvistamista olivat muun muassa alueellisen työn panostukset sekä keskustelutilaisuuksien järjestäminen. Jäsenille myös tarjottiin etuja, kuten halvempi osallistumismaksu syksyn seminaareihin. Seuraan liittyi vuoden 2013 aikana seitsemän uutta henkilöjäsentä, kuusi opiskelijajäsentä ja viisi yhteisöjäsentä (Seurakuntien lapsityökeskus, Suomen lukukeskus, TIEKE, Videootit ja Suomen Lastenhoitoalan liitto). Paperilaskutukseen siirtymisen ja siitä seuranneen jäsenrekisterin puhdistamisen yhteydessä seurasta eroa pyysi tai erotettiin 15 jäsentä. Erottamisen syynä oli käytännössä jäsenmaksun maksa-

10 9 matta jättäminen usean vuoden ajan. Vuoden 2013 lopussa seuraan kuului yhteensä 199 henkilö- ja opiskelijajäsentä sekä 55 yhteisöjäsentä. Hanketoiminta Toiminnan kuvaus Tavoite 1. Toiminnan kohdistaminen ammattilaistyöhön yhteistyössä keskeisten toimijoiden kanssa Mediakasvatusseura tarjosi mediakasvatus.fi:hin liittyvää koulutus- ja tiedotustoimintaa eri kohderyhmille. Erityisesti varhaiskasvattajien tiedonjanoon pyrittiin vastaamaan tehokkaasti. Educa-messut 2013 Mediakasvatusseura koordinoi ja tuotti yhteistyössä yhteisöjäsentensä ja muiden yhteistyökumppaniensa kanssa Mediakasvatuksen tori -nimisen messuosaston Suomen suurimpaan opetusalan tapahtumaan Educa-messuille Mediakasvatuksen torille osallistui yhteensä kahdeksan alan toimijaa. Kahden päivän aikana tapahtumassa vieraili yhteensä noin kävijää. Messukävijöille jaettiin 2500 mediakasvatus.fi-materiaalikassia, joka sisälsi seuran tuottamia esitteitä sekä yhteisöjäsenten tuottamaa aineistoa. Mediakasvatuksen torilla järjestettiin myös yhteistyössä IlonaIT:n kanssa opettajille suunnattuja ipad-minityöpajoja, joissa opettajat pääsivät kokeilemaan muun muassa animaation tekemistä. Mediakasvatusseura koordinoi myös Educa-ohjelmaan kolme luentoa: pelipedagogiikasta luennoi tutkija Sonja Kangas, ikärajoista sekä MEKUn koordinoimista tapahtumista Tommi Tossavainen Media- ja kuvaohjelmakeskuksesta ja mediakasvatuksen hyvistä käytänteistä koordinaattori Anniina Lundvall. Sessioihin osallistui yhteensä noin 250 osallistujaa. Ihanan oudon jännä kuva -koulutus varhaiskasvattajille Mediakasvatusseura järjesti yhdessä Grafia ry:n kanssa Rudolf Koivu -lastenkirjan kuvituspalkintokilpailuun liittyvän minikoulutuksen 13.5 Virka-galleriassa, Helsingissä. Koulutukseen osallistui 25 lastentarhanopettajaa ja pienten lasten mediakasvatuksesta kiinnostunutta pääasiassa pääkaupunkiseudulta. Kahden tunnin koulutus sisälsi mediakasvatusluennon sekä Mediahyrrä-työkalun menetelmien esittelyä ja toteuttamista pienissä ryhmissä. Koulutuksesta saatiin erittäin positiivista palautetta osallistujilta ja lyhyitä täsmäkoulutuksia toivottiin lisää. Valtakunnalliset Lastentarhanopettajapäivät Mediakasvatusseura järjesti ja koordinoi mediakasvatustorin valtakunnallisille Lastentarhanopettajapäiville Helsingissä. Päivien teemana oli lasten kulttuuri ja torilla kohdattiin 1400 mediakasvatuksesta kiinnostunutta varhaiskasvattajaa. Mediakasvatusseura esitteli tapahtumassa erityisesti Mediahyrräpalvelua ja jakoi useita satoja Mediahyrrä-kuvakortteja, joiden tarkoituksena on tutustuttaa lapset ja heidän opettajansa eri medioiden historiaan sekä osallistaa lapset kertomaan omasta media-arjestaan. Lisäksi esiteltiin Mediahyrrä-verkkotyökalua.

11 10 Tavoite 3. Kansainvälisen yhteistyön kehittäminen Mediakasvatusseura sai paljon positiivista palautetta kansainvälisestä varhaiskasvattajien seminaarista. Kansainvälisen uutiskirjeen lanseeraus oli merkittävä ponnistus suomalaisen mediakasvatuksen kansainvälisen tunnettuuden lisäämiseksi. My Media Playground -seminaari Tampereella Mediakasvatusseuran Tampereella järjestämä kansainvälinen My Media Playground - mediakasvatusseminaari keräsi kahden päivän aikana lähes 160 osallistujaa 16 eri maasta. Toista kertaa järjestetty seminaari on kerännyt osakseen kiittävää palautetta ja tarve kansainväliselle mediakasvatusseminaarille on selvästi olemassa. Tapahtuma järjestettiin Metso-kirjastossa yhteistyössä Mediakasvatusja kuvaohjelmakeskus MEKUn, Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Tampereen yliopiston ja Pelastakaa Lapset ry:n kanssa. Seminaarin sisällöt, esitykset ja videot ovat katsottavissa verkossa: Kansainvälinen uutiskirje Mediakasvatusseura käynnisti osana My Media Playground -tapahtuman osallistujatiedotusta kansainvälisen uutiskirjetuotannon. Kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä uutiskirje kokoaa suomalaisen mediakasvatuksen innovaatiot, näkökulmat, tutkimustulokset, materiaalit ja hankkeet kansainvälisen yleisön luettavaksi. Toimenpiteen tavoitteena on lisätä suomalaisen mediakasvatuksen tunnettuutta kansainvälisellä kentällä. Uutiskirjeellä on marraskuussa 2013 noin 30 tilaajaa. Lisäksi kirje julkaistaan mediaeducation.fisivustolla, jossa sitä voi vapaasti selata. Ruotsin- ja englanninkieliset esitteet Seura painatti ruotsinkielisen Nätverk och idéer till mediekunskap -esitteen sekä englanninkielisen About media literacy education in Finland -esitteen. Molempia esitteitä painettiin 500 kpl. Niitä jaetaan seuran kansainvälisissä tapahtumissa. Tavoite 5. Lapsi- ja nuorisoalaa tukevan tietopohjan kehittäminen verkkoon Mediakasvatus.fi:stä kehitettiin Suomen parasta mediakasvatussivustoa muun muassa teknisillä uudistuksilla ja sisällön kehittämisellä. Saimme lisäliikennettä ja aikaisempaa enemmän näkyvyyttä. Mediakasvatus.fi:n uudistushanke Mediakasvatusseuran ylläpitämän ja kolmella kielellä palvelevan, kansallisen mediakasvatusportaali Mediakasvatus.fi:n ylläpito- ja tiedotustyöt pysyivät ennallaan vuonna Kevätkaudella aloitettiin portaalin rakenteiden täysimääräinen uudistaminen, sillä sivuston konehuoneena toimivan Drupal 6:n ylläpito loppui elokuussa ja jouduimme lennosta kehittämään ratkaisun, jolla sivusto saadaan pysymään elinvoimaisena. Hankkeeseen sitoutettiin mukaan konsultti Perttu Tolvanen North Patrol oy:stä, joka luotsasi seuraa läpi uudistushankkeen. Syyskaudella päätettiin valita uuden sivuston alustaksi WordPress. Hankkeen toteuttajaksi valittiin kilpailutuksen kautta Evermade Oy. Ensimmäisenä uudistettiin mediaeducation.fi-sivusto, joka valmistuu tammikuussa 2014.

12 11 Portaalin remontin edeltäviä askelia otettiin alkukeväästä hankkiutumalla sivuston sisäisistä uutiskirjejärjestelmistä eroon ja ottamalla käyttöön Creamailer-uutiskirjejärjestelmä, jonka kautta on mahdollista tiedottaa entistä sujuvammin mediakasvatuskentän asioista. Projektin tavoitteena oli helpottaa uutiskirjetoiminnan seuraamista, lisätä sujuvuutta, mahdollistaa visuaalisesti kiinnostava uutiskirjeen ulkonäkö ja vähentää teknisiä ongelmia. Näihin tavoitteisiin päästiin, ja samalla siivottiin vanhat uutiskirjelistat. Tämä vähensi radikaalisti uutiskirjeen tilaajien määrää, mutta samalla sitoutti olemassa olevat lukijat kirjeen aidoiksi selaajiksi. Ylläpitoon päin se näkyi heti esimerkiksi avattujen kirjeiden ja kirjeessä olevien linkkien klikkaamisen määrässä. Uutiskirjeestä tuli kannustavaa palautetta, jossa kiiteltiin uutiskirjeen ulkonäköä ja uusia toimintoja. Creamailer-järjestelmän mukaan luotettavuusprosenttimme lukijoiden silmissä on 96 % (eli erittäin hyvä). Vuoden suosituin uutiskirje oli koulun ja oppimisen teemoja käsitellyt teemauutiskirje. Uusia mediakasvatuksesta kiinnostuneita tilaajia uutiskirjeille kertyy erityisesti koulutusten ja tapahtumien yhteydessä, joissa seura ja sen ylläpitämä Mediakasvatus.fi ovat olleet esillä. Uutiskirjeet ovat helposti tilattavissa suoraan verkkosivuilta. Vuonna 2013 postituslistojen kautta lähetettiin yhteensä 36 eri uutiskirjeiden numeroa tai jäsentiedotetta. Jäsentiedote (199 vastaanottajaa), ilmestyy neljästi vuodessa Yhteisöjäsenkirje (55 vastaanottajaa) ilmestyy neljästi vuodessa Mediakasvatus.fi -yleinen uutiskirje (1895 vastaanottajaa), ilmestyy kerran kuussa Mediekunskap.fi -ruotsinkielinen uutiskirje (220 vastaanottajaa), ilmestyy kerran kuussa Varhaiskasvattajien Mediahyrrä-uutiskirje (668 vastaanottajaa), ilmestyy neljästi vuodessa Kansainvälinen mediaeducation.fi-uutiskirje (30 vastaanottajaa), ilmestyy kahdesti vuodessa Mediakasvatus.fi-sivuston aktiivisin käyttö ajoittuu koulujen lukuvuoden työskentelykausiin, tammimaaliskuuhun sekä syys-marraskuuhun. Kävijöitä sivusto kerää tasaisesti ympäri Suomen, eniten yliopistokaupungeista ja muista suurista kaupungeista ja kunnista. Mediakasvatus.fi-verkkopalvelua ylläpidetään ja päivitetään omina kieliversioinaan myös ruotsiksi ja englanniksi, mikä vetää käyttäjiä sivustolle myös Suomen ulkopuolelta, erityisesti Pohjoismaista ja muualta Euroopasta, mutta myös mm. Japanista, Yhdysvalloista ja Venäjältä. Sivuston suosituimpia sisältöjä ovat edelleen ajankohtaistoiminnot (uutispalsta ja tapahtumakalenteri) sekä oppimateriaalihaku. Rekisteröityneitä käyttäjiä oli 1045 lokakuun 2013 lopulla, kasvua muutaman kymmenen hengen verran. Toimikauden 2013 aikana verkkopalvelussa julkaistiin noin 350 uutista mediakasvatuksen kentältä ja sen kautta lähetettiin kymmeniä uutiskirjeitä ja tiedotteita. Sivustolle lisättiin viikoittain uusia sisältöjä kuten mediakasvattajien työtä tukevia koulutuksia, materiaaleja ja tutkimuksia. Yhteensä uutta sisältöä kertyi tammi-lokakuussa postauksen verran. Seuran käytössä oli uutiskeräinpalvelu, jonka avulla saadaan ajantasaista tietoa mediakasvatukseen liittyvistä teemoista eri uutislähteistä. Mediakasvatus.fi-tilastoja (1-10/2013) yksilöityä kävijää Keskimäärin 2 min. vierailuaika sivustolla Eniten sivustoa käytetään pöytätietokoneen kautta, mutta mobiili- ja tablet-käyttäjiä sivustolla oli jo lähes Alkusyksystä varhaiskasvattajille suunnattu Mediahyrrä-palvelu (mediahyrra.mediakasvatus.fi) irrotettiin pyörimään omana kokonaisuutenaan palvelimelle. Näin ollen se ei ole enää teknisesti kiinni mediakasvatus.fi-sivustossa, vaan sen ylläpito eriytettiin. Tämä tehtiin siksi, että mediakasvatus.fi-sivustoa ryhdyttiin siirtämään vuoden 2013 lopulla pois Drupal-alustalta, mutta Mediahyrrä haluttiin edelleen säilyttää Drupalilla sen toimintavarmuuden takia. Tarkistamme Mediahyrrän muutostarpeita vuoden 2014 lopulla.

13 12 Mediahyrrä-palvelusta tiedottamiseksi Mediakasvatusseura suunnitteli ja toteutti Mediahyrrämuistipelikortit, joita painettiin yhteensä 2500 kpl. Mediahyrrä-muistipelikortit on suunniteltu pedagogiseksi työvälineeksi päivähoitoon ja kerhoihin. Korttien pedagogisina asiantuntijoina toimivat lastentarhanopettaja Satu Räsänen Espoon Kyyhkyspuiston päiväkodista sekä Koulukinon tuottaja Anna-Liisa Puura-Castren. Kortteja postitettiin erillisen Pelipäivään liittyvän Tilaa maksuttomat Mediahyrräkortit -kampanjan yhteydessä noin sataan eri päiväkotiin ympäri Suomea. Sosiaalisen median toiminta Mediakasvatus.fi:n tiedotusta on lisätty myös useisiin sosiaalisen median palveluihin, joissa seuraajien määrän kasvu ja kiinnostus mediakasvatusta kohtaan on huomattavaa. Facebookissa seuralla oli joulukuussa tykkääjää (kasvua vuodessa 249) ja Twitterissä 1550 seuraajaa (kasvua vuodessa 645). Mediakasvatusseura perusti myös vuonna 2013 Mediahyrrä-Facebook-ryhmän 0-8-vuotiaiden kasvattajille omaksi foorumiksi. Sivulla on joulukuussa tykkääjää. Facebookiin ja Twitteriin päivitetään alan uutisia sekä uusimmat uutiskirjelinkit, vinkataan lähestyvistä koulutuksista ja tapahtumista ja kerätään palautetta. Mediakasvatusuutisten lisäksi yhdistys twiittaa useimmista järjestämistään tapahtumista reaaliaikaisesti. Seuran ja Mediakasvatus.fi:n tiedotusta edistetään lisäksi yhdistyksen omilla kanavilla SlideShare-palvelussa sekä YouTubessa, joissa on nähtävillä esityksiä ja videoita seuran seminaareista ja tapahtumista. Mediakasvatusseuran talous Maaliskuun 2013 alussa saadun opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustuspäätöksen mukaan Mediakasvatusseuralle myönnettiin valtionavustusta sekä valtakunnallisen nuorisotyötä tekevän järjestön status. Yleisavustus käytettiin suunnitellusti vuoden 2013 aikana. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi hankerahoitusta mediakasvatussivuston kehittämiseen vuodelle Toimikauden 2013 lopulla tätä avustusta oli jäljellä ,84 euroa, johtuen portaalin kehitysprojektin myöhäistämisestä. Kehitystöiden loppuunsaattamiseksi avustuksen käyttö- ja selvitysajalle haettiin lisäaikaa, jota myönnettiin saakka. Toimikauden 2013 alussa edellisvuodelta siirtyneitä opetus- ja kulttuuriministeriön hankeavustuksia sivuston kehittämistyöhön jäljellä ,69. Hankkeen loppuun saattamiseksi avustukselle haettiin ja saatiin käyttö- ja selvitysajan pidennystä kesäkuun 2013 loppuun. Avustukset käytettiin suunnitellusti ja raportoitiin kevään 2013 aikana. Yhdistykselle on myönnetty opetus- ja kulttuuriministeriöstä toimikaudelle 2014 hankerahoitusta, josta osa maksettiin yhdistyksen tilille jo toimikauden 2013 aikana. Mediakasvatusseura keräsi jäsentuottoja yhteensä 8559,00, joista yhteisöjäsenten osuus oli 5 710,00 ja henkilö- ja opiskelijajäsenten osuus 2849,00. Lisäksi seura keräsi seminaarituloja 1 970,00. Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus osallistui kansainvälisen seminaarin kuluihin, mikä näkyy tilinpäätöksessä muuna tuottona.

14 13 Toiminnan 2013 arviointi Mediakasvatusseura arvioi toimintansa vaikutuksia ja seuraa muutoksia useilla mittareilla. Vuoden 2013 aikana toimintaa seurattiin säännöllisesti keräämällä tietoa eri lähteistä työn arvioinnin tueksi. Toiminnan onnistumista arvioitiin säännöllisesti toimiston henkilökunnan sisäisissä kokouksissa sekä yhdessä yhdistyksen hallituksen kanssa. Henkilökunnan hyvinvointia seurattiin myös yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Yhteenvetona voidaan esittää seuraavaa: Mediakasvatusseuran rahoitus riitti perustyöhön sekä hanketoimintaan. Rahoituksen turvin ei kuitenkaan voitu palkata lisää henkilöstöä, kuten kaivattua toiminnanjohtajaa. Jäsenmäärä ei kasvanut vuonna 2013 merkittävästi, mutta jäsenlaskutuksen uudistuksen myötä saatiin aikaisempaa tehokkaammin kerättyä jäsenmaksuja ja sitä kautta kehitettyä toimintaa. Mediakasvatus.fi:n kehittämiseen oltiin erittäin tyytyväisiä, sillä liikennemäärät kehittyivät ja sivustolla vieraillaan edelleen varsin pitkiä aikoja. Uutiskirjejärjestelmän uusiminen lisäsi merkittävästi mahdollisuuksia tiedottaa tehokkaasti ja seurata toiminnan vaikutuksia. Tapahtumia ja koulutuksia järjestettiin koko vuoden ajan ja onnistuneesti myös eri paikkakunnilla. Niihin osallistui eri alojen ammattilaisia ja paljon myös uutta yleisöä, jolle mediakasvatus oli uutta. Tiedon tarve etenkin varhaiskasvatusalalla sekä nuorisotyön piirissä oli kova ja työlle tarvetta. Kansainvälistä toimintaa pystyttiin kehittämään aikaisempaa tehokkaammin ja tuloksetkin näkyivät esimerkiksi kansainvälisissä tapaamisissa, joissa suomalaisen mediakasvatuksen hyvä maine vahvistui. Mediakasvatusseuran hallituksen jäsenet ja työntekijät osallistuvat säännöllisesti ja melko laajalla rintamalla kehitystyöhön, työryhmiin ja antoivat panoksensa myös kansainväliseen työhön.

Toimintakertomus 2011

Toimintakertomus 2011 Mediakasvatusseura ry., Sällskapet för Mediefostran rf. Nykykulttuurin tutkimuskeskus PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto Käyntiosoite: Pohjoisranta 6, 00170 Helsinki Toimintakertomus 2011 on 10. elokuuta

Lisätiedot

Toimintakertomus 2009

Toimintakertomus 2009 1 Nykykulttuurin tutkimuskeskus PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto Käyntiosoite: Pohjoisranta 6, 00170 Helsinki Toimintakertomus 2009 on 10. elokuuta 2005 perustettu tutkijoiden ja alan käytännön toimijoiden

Lisätiedot

Katsaus mediakasvatuksen toimijoihin 2012

Katsaus mediakasvatuksen toimijoihin 2012 Katsaus mediakasvatuksen toimijoihin 2012 Mediakasvatusseura ry Anniina Lundvall & Juulia Andersson Katsaus mediakasvatuksen toimijoihin 2012 1 Sisällysluettelo LUKIJALLE... 4 NÄKÖKULMIA MEDIAKASVATUSKENTÄN

Lisätiedot

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 1 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Lisätiedot

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 1. YLEISTÄ.... 4 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ.... 6 Verkkopalvelu.... 6 Ilmoitustaulu.... 7 Verkkopalvelun uudistus... 8 Henkilökohtainen palvelu- ja neuvontatyö....

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 Adoptioperheet-yhdistyksen perustivat 1997 adoptiovanhemmat, jotka huomasivat hyötyvänsä toistensa kokemuksista. Kahdeksantoista vuotta myöhemmin

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry Toimintakertomus 2014 Suomen Nuorisoseurat ry SISÄLTÖ Johdanto 5 1. Kulttuuri- ja harrastus- ja kansainvälinen toiminta 6 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 6 1.2 Kerhotoiminta 9 1.3 Koulutus 10 1.4 Tapahtumat

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS T I E T E E L L I S T E N S E U R A I N VA LT U U S K U N TA V e t e n s k a p l i g a s a m f u n d e n s d e l e g a t i o n T O I M I N TA K E R T O M US 2 014 SISÄLLYS PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 3 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista Suomessa vuonna 2008

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Kokoukset, seminaarit ja

Lisätiedot

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007

Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Euroopan neuvoston Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia - eurooppalainen nuorisokampanja monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi 2006-2007 Kansallisen kampanjan raportti ja arviointi Riikka Jalonen,

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011 Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 Sisältö Puheenjohtaja Jukka Relanderin tervehdys... 4 Toiminnanjohtaja Sinikka Sipilän katsaus...

Lisätiedot

Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2012

Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2012 Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2012 Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2012 1/27 Työntäyteinen juhlavuosi Lastensuojelun Keskusliiton 75-vuotisjuhlavuosi oli työntäyteinen. Juhlavuoden

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi 0 Jaana Fedotoff, Mika Pietilä, Merja-Maaria Oinas, Heidi Leppäkari Kehittämisen ja hankkeiden vuosi Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta,

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA Puhelin (09) 228 691 Sähköposti tsv@tsv.fi www.tsv.fi Toimipisteet Snellmaninkatu 13 A, 00170 Helsinki

Lisätiedot

Media + lapsi + kasvatus

Media + lapsi + kasvatus Mediakasvatuksen tutkimuksellinen kehittäminen Fanny Vilmilä Mediakasvatuksen tutkimuksellinen kehittäminen Fanny Vilmilä Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura Verkkojulkaisuja 80 Mediakasvatuksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf TOIMINTAKERTOMUS 2013 ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf s i s ä l t ö SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE...3 2. YHDISTYSTOIMINTA...4 2.1. VERTAISTUKI...5 3. EDUNVALVONTA...6 4. TIEDON VÄLITTÄMINEN...7 4.1. NEUVONTA

Lisätiedot

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN Sisällysluettelo 1. Mikä käsikirja?... 4 2. Mediavaikuttaminen... 6 3. Digitarina...11 4. Lyhytelokuva...14 5. Fotopikajuoksu...20 6. Lehtityö...22

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 Hyväksytty Väestöliitto ry:n kevätkokouksessa 23.4.2014

VUOSIKERTOMUS 2013 Hyväksytty Väestöliitto ry:n kevätkokouksessa 23.4.2014 VUOSIKERTOMUS 2013 Hyväksytty Väestöliitto ry:n kevätkokouksessa 23.4.2014 Missio Terve, turvallinen ja tasapainoinen elämä alkaa perheestä ja vaikuttaa koko yhteiskuntaan. Visio Väestöliitto on yhteiskunnallinen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009

TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009 TOIMINTAKERTOMUS 2008 Hyväksytty varsinaisessa vuosikokouksessa 25.4.2009 Johdanto Toimintavuotta 2008 leimasivat useat maailmanlaajuiset kriisit. Kevään ruokakriisi romutti pitkään vallinneen käsityksen

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2005 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 124. toimintavuosi sujui vireästi ja iloisesti ahkeroiden. Vuoden

Lisätiedot

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS JOHDANTO...1 1 JÄRJESTÖLÄHTÖINEN AUTTAMISTYÖ...2 1.1 VERKKOPALVELUT...3 1.1.1 Verkkosivut...3 1.1.2 Nettiryhmät...4

Lisätiedot

Tieto on oikeus! Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät 4.-5.10.2012 Kuopio Raportti

Tieto on oikeus! Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät 4.-5.10.2012 Kuopio Raportti Tieto on oikeus! Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät 4.-5.10.2012 Kuopio Raportti 1 Tieto on oikeus! Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät 4.-5.10.2012 Kuopio Raportti Koordinaatti

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 1. TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS

TOIMINTAKERTOMUS 2012 1. TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAKERTOMUS 2012 1. TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS 2. KIRJAILIJAVIERAILUT 2.1 VIERAILUMÄÄRÄN KASVU 2.2 KIRJAILIJAVIERAILU-UUDISTUS 2.3 KIRJAILIJA JOKA KOULUUN EN FÖRFATTARE TILL VARJE SKOLA 2.4 YHTEISTYÖ

Lisätiedot

Hyvä medialukutaito. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Undervisnings- och kulturministeriet. Suuntaviivat 2013 2016

Hyvä medialukutaito. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Undervisnings- och kulturministeriet. Suuntaviivat 2013 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Hyvä medialukutaito Suuntaviivat 2013 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:11 Hyvä medialukutaito Suuntaviivat 2013

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Hyväksytty valtuustossa 29.11.2014 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 II Viestinnästä voimaa 5 III Kansalaistoiminta 5 3.1. Kulttuuripalvelut

Lisätiedot