ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus"

Transkriptio

1 ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus Tämän ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimuksen (tämä sopimus ) osapuolia ovat ActivEngagen ohjelmiston käyttäjä ( asiakas ) ja asiakkaan asuinpaikan mukainen Promethean-taho ActivEngagen käyttöoikeussopimuksen ja tuen ehtojen (EULA) mukaisesti (kaikissa tapauksissa Promethean ). Tässä sanotun ja vakuutetun mukaan ja perusteella sekä muiden asiaankuuluvien ja tässä huomioon otettujen sekä riittäviksi todettujen seikkojen mukaisesti sopimusosapuolet sopivat keskenään seuraavaa: Tämän sopimuksen osia ovat tässä jäljempänä määritelty EULA, osoitteessa oleva Prometheanin ActivEngage-tukiaikataulu ( tukipalvelut ) ja Promethean-kumppanuussopimus tai Promethean-sopimus, jonka Promethean lähettää asiakkaalle vastaanotettuaan ActivEngage-sovelluksen tilauksen ja jossa määritellään ostettu sisältö ja käyttöoikeusavaimen tiedot. Lataamalla ActivEngage-ohjelmiston asiakas hyväksyy, että EULA ja ActivEngage-tukiaikataulu ovat voimassa ja että niitä sovelletaan kyseiseen tilaukseen. Tämän sopimuksen voimaantulopäivä on päivämäärä, jolloin asiakas vastaanottaa käyttöoikeusavaimen. Asiakas hyväksyy, että tukipalvelu koko tukikauden ajaksi edellyttää käyttöoikeuden rekisteröimistä osoitteessa ja suostuu siihen. Tämä sopimus muodostaa koko sopimuksen osapuolten välillä tässä asiassa, ja se korvaa kaikki aikaisemmat tai voimassa olevat kirjalliset, elektroniset, suulliset tai muut sopimukset, lausunnot, lupaukset ja vakuutukset. Kaikki mahdolliset muut tai tässä mainitun kanssa ristiriidassa olevat, minkä tahansa asiakirjan sisältämät ehdot, mukaan lukien asiakkaan ostotilaukset, katsotaan pätemättömiksi, eikä niillä ole mitään vaikutusta kumpaankaan osapuoleen. ACTIVENGAGEN KÄYTTÖOIKEUDEN JA TUEN EHDOT (EULA) TÄRKEÄÄ: LUETTAVA HUOLELLISESTI ACTIVENGAGEA (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA KAIKKI OHJELMISTOON KUULUVAT KUVAT, VALOKUVAT, ANIMAATIOT, VIDEOT, AUDIO, MUSIIKKI JA TEKSTI) ( OHJELMISTO ) SUOJAAVAT YHDYSVALTALAISET JA KANSAINVÄLISET TEKIJÄNOIKEUSLAIT, PATENTTILAIT SEKÄ MUUT IMMATERIAALIOIKEUKSIA KOSKEVAT LAIT JA SOPIMUKSET. OHJELMISTON TAI MINKÄÄN SEN OSAN LUVATON KÄYTTÖ, KOPIOINTI, JULKAISU JA JAKELU ON NIMENOMAISESTI KIELLETTY JA JOHTAA OIKEUSTOIMIIN LAIN SALLIMAN ENIMMÄISRANGAISTUKSEN MUKAAN. ASIAKKAAN OIKEUDET OHJELMISTOON RAJOITTUVAT TÄSSÄ KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESSA MYÖNNETTYYN KÄYTTÖOIKEUTEEN. PROMETHEAN JA SEN LISENSSINANTAJAT RAJOITTAVAT JA PIDÄTTÄVÄT ITSELLEEN NIMENOMAISESTI KAIKKI MUUT OIKEUDET, OMISTUSOIKEUDET JA EDUT. ALUE. maa, jossa asiakkaan asuinpaikka (yksityishenkilö) tai ensisijainen toimipaikka (kaikki muut tapaukset) soveltuvin osin sijaitsee.

2 Nämä ActivEngagen käyttöoikeuden ja tuen ehdot ( ehdot tai EULA ) muodostavat osan lainvoimaisesta sopimuksesta, jonka osapuolia ovat ActivEngagen ohjelmistoa käyttävä asiakas ja Promethean, Inc. (jos alue on Yhdysvallat, Kanada tai jokin Yhdysvaltain territorio tai hallintoalue) tai Promethean Limited (jos alue on Iso-Britannia tai mikä tahansa muu maa) (molemmissa tapauksissa jäljempänä Promethean ). ON HUOMATTAVA, ETTÄ JOISSAKIN KÄYTTÖMAISSA TÄHÄN KÄYTTÖOIKEUTEEN SAATETAAN AJOITTAIN SOVELTAA MAAKOHTAISIA RAJOITUKSIA. PROMETHEAN MYÖNTÄÄ ACTIVENGAGE-OHJELMISTON ( OHJELMISTO ) SEKÄ SIIHEN LIITTYVIEN KÄYTTÖOPPAIDEN JA JULKAISTUJEN OHJELMISTOMÄÄRITELMIEN ( DOKUMENTAATION ) (OHJELMISTOON JA DOKUMENTAATIOON VIITATAAN YHTEISNIMELLÄ TUOTE ) KÄYTTÖOIKEUDEN EDELLYTTÄEN, ETTÄ ASIAKAS HYVÄKSYY KAIKKI TÄSSÄ ASIAKIRJASSA MAINITUT EHDOT. JOS ASIAKAS EI HYVÄKSY TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOJA, HÄN EI SAA ASENTAA OHJELMISTOA. Jos asiakas (i) asentaa ohjelmiston tai jos (ii) kolmas osapuoli asentaa ohjelmiston asiakkaan puolesta, asiakas ilmaisee hyväksyvänsä nämä ehdot, mukaan lukien seuraavassa esitetyn takuun vastuuvapauslausekkeen, vastuuvelvollisuuden rajoitukset ja sopimuksen irtisanomisehdot. Jos asiakas allekirjoittaa tämän sopimuksen jonkin organisaation tai tahon puolesta, kaikki tämän sopimuksen viittaukset käyttöoikeuden haltijaan tai asiakkaaseen tarkoittavat sekä kyseistä organisaatiota tai tahoa että ohjelmiston loppukäyttäjää yhdessä. 1. KÄYTTÖOIKEUS. Promethean myöntää asiakkaalle oikeuden käyttää tuotetta näiden ehtojen mukaan ( käyttöoikeus ). Käyttöoikeutta ei myönnetä yksinoikeudella eikä sitä voi siirtää tai luovuttaa toiselle. Asiakkaalla on oikeus asentaa ohjelmisto ja käyttää sitä ostettujen luokkahuonelisenssien tai opiskelijalisenssien määrän mukaan. Määrä ilmoitetaan Prometheanin asiakkaalle lähettämässä Promethean-kumppanuussopimuksessa tai Promethean-sopimuksessa. Luokkahuonelisenssi tarkoittaa lisenssiä, jonka mukaan asiakas voi käyttää enintään 32:ta yhä aikaa ActivEngage-ohjelmiston yhteen palvelinversioon rekisteröitävää asiakassovellusta. Opiskelijalisenssi tarkoittaa lisenssiä, jonka mukaan asiakas voi käyttää enintään yhtä yhtä aikaa ActivEngage-ohjelmiston yhteen palvelinversioon rekisteröitävää asiakassovellusta. Ohjelmiston asiakassovelluksen latausohjeet julkaistaan osoitteessa Ennen ohjelmiston palvelinversion asennusta tai asiakassovelluksen latausta asiakas sitoutuu varmistamaan, että ohjelmiston käyttöä varten on olemassa asianmukainen asiakasympäristö (määritetty jäljempänä). Asiakas vahvistaa, että Prometheanin vastuulla ei ole hankkia, lisensoida tai myydä mitään asiakasympäristön valmistelussa tai ylläpidossa tarvittavia laitteistoja, oheislaitteita tai kolmansien osapuolien ohjelmistoja. Asiakasympäristö tarkoittaa Prometheanin ajantasaisten järjestelmän vähimmäisvaatimusten mukaista tietojenkäsittely-ympäristöä, jonka asiakas on erikseen hankkinut ja valmistellut ja jota asiakas ylläpitää ohjelmiston käyttöä varten.

3 2. MAKSAMINEN. (a) Käyttöoikeusmaksut. Vastineeksi asiakkaan Prometheanille tai Prometheanin yhteistyökumppanille (tarkoittaa tässä Prometheanin valtuuttamaa jälleenmyyjää, joka myy ohjelmistoa ja tukipalvelua Prometheanin puolesta) kustakin luokkahuonelisenssistä tai opiskelijalisenssistä maksamasta sovitusta summasta Promethean sallii asiakkaan käyttää ohjelmiston kutakin ostettua ja tässä myönnettyä lisenssiä käyttöoikeuden voimassaoloajan ostetun ohjelmiston Prometheankumppanuussopimuksessa tai Promethean-sopimuksessa määritetyn käyttöoikeuden tyypin (olipa kyseessä jatkuva käyttöoikeus tai tilaukseen perustuva käyttöoikeus) ja näiden ehtojen mukaisesti. Jatkuva käyttöoikeus tarkoittaa oikeutta käyttää ohjelmistoa jatkuvasti, ja siihen kuuluu yhden vuoden tukipalvelu (tässä määritetyssä muodossa) rekisteröinnistä alkaen. Tilaukseen perustuva käyttöoikeus tarkoittaa oikeutta käyttää ohjelmistoa tietyn ajan, ja siihen sisältyy tukipalvelu tilaukseen kuuluviksi vuosiksi rekisteröinnistä alkaen. (b) Tukipalveluiden maksut. Jos asiakas on ostanut jatkuvan käyttöoikeuden, ohjelmistoon sisältyy yhden vuoden tukipalvelu ( ensimmäinen tukikausi ). Ensimmäinen tukikausi alkaa voimaantulopäivänä pykälän 14 mukaisesti. Ensimmäisen tukikauden hyödyntäminen edellyttää kuitenkin ohjelmiston käyttöoikeuden rekisteröintiä pykälän 4(g) mukaisesti. Jos asiakas ei rekisteröi ohjelmiston käyttöoikeutta, tukipalvelun kesto on vain 90 päivää voimaantulopäivästä. Ensimmäisen tukikauden jälkeen asiakas voi jatkaa tukipalvelua ostamalla lisää tukipalveluvuosia ( monivuotinen tai vuosittain uusittava tukikausi ). Asiakas on vastuussa monivuotiseen tai vuosittain uusittavaan tukipalveluun liittyvistä maksuista. Promethean tai Prometheanin yhteistyökumppani laskuttaa asiakasta vuosittain uusittavista tukikausista tai monivuotisista tukikausista, joita ei ole maksettu ennakkoon Promethean-kumppanuussopimuksen tai Promethean-sopimuksen mukaisesti. Asiakas sitoutuu maksamaan jokaisen laskun 30 päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Jos asiakas ei maksa monivuotisen tai vuosittain uusittavan tukipalvelun maksuja ajallaan, Prometheanilla on oikeus keskeyttää heti kaikki tulevat tukipalvelut, mukaan lukien ohjelmiston päivitysten tai uusien versioiden toimitus. Jos asiakas on ostanut tilaukseen perustuvan käyttöoikeuden, ohjelmiston lisäksi toimitetaan tukipalvelut asiakkaan tilaukseen perustuvan käyttöoikeuden keston ajan (1, 3 tai 5 vuotta). Kesto määritetään Promethean-kumppanuussopimuksessa tai Promethean-sopimuksessa. Tukipalvelun hyödyntäminen edellyttää kuitenkin ohjelmiston käyttöoikeuden rekisteröintiä pykälän 4(g) mukaisesti. Jos asiakas ei rekisteröi ohjelmiston käyttöoikeutta, tukipalvelun kesto on vain 90 päivää voimaantulopäivästä. Jos asiakas on ostanut tilaukseen perustuvan käyttöoikeuden, joka edellyttää

4 käyttöoikeuden maksamista vuosittain, Promethean tai Prometheanin yhteistyökumppani laskuttaa asiakasta ennen kuin voimaantulopäivästä on kulunut vuosi. Asiakas sitoutuu maksamaan jokaisen laskun 30 päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Jos asiakas ei maksa laskua ajallaan, Prometheanilla on oikeus heti lakkauttaa tässä myönnetyt käyttöoikeudet ja keskeyttää tilaukseen perustuvaan käyttöoikeuteen liittyvät tukipalvelut. 3. OMISTUSOIKEUS. Toimitettu ohjelmisto ei ole julkinen (public domain). Promethean, sen tytäryhtiöt ja/tai lisenssinantajat omistavat kaikki ohjelmiston immateriaalioikeudet, mukaan lukien rajoituksetta patentit, tavaramerkit, tekijänoikeudet ja liikesalaisuuksiin liittyvät oikeudet, sekä niihin sisältyvät ja niissä ilmenevät tekniikat ja ideat, mukaan lukien ohjelmiston rakenne, järjestys ja organisointi (yhteisesti ohjelman käsitteet ) sekä kaikki niiden johdannaiset. Asiakas hyväksyy, että tässä myönnettyä rajoitettua käyttöoikeutta lukuun ottamatta asiakkaalla ei ole mitään oikeuksia ohjelmistoon, ohjelman käsitteisiin tai niiden johdannaisiin tai ohjelmiston, ohjelman käsitteiden tai niiden johdannaisten suhteen. 4. SALLITTU KÄYTTÖ JA RAJOITUKSET. (a) Koekäyttö. Promethean toimittaa asiakkaan käyttöön yhden ohjelmiston kokeilulisenssin ( kokeilulisenssi ) ja osoitteessa mainitut tukipalvelut näiden ehtojen mukaisesti 60 päivän ajaksi ohjelmiston latauksesta alkaen ( kokeilujakso ). Kokeilulisenssin mukana Promethean toimittaa enintään kolme ActivEngage-ohjelmiston asiakassovellusta käyttöluvan haltijan valtuuttamien käyttäjien käyttöön erilaisissa laitteissa (esim. tietokoneessa, taulutietokoneessa tai mobiililaitteessa). Ohjelmistoa ei saa käyttää millään muulla palvelimella tai siirtää millekään muulle palvelimelle, paitsi jos palvelin, joille ohjelmisto on asennettu, poistetaan käytöstä. Ohjelmiston jälleenlisensointi, lainaaminen, vuokraaminen, siirtäminen tai muulla tavalla kolmannen osapuolen saataville asettaminen on kielletty ilman Prometheanin etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Koekäyttöön ladattua ohjelmistoa ei saa käyttää kokeilujakson ulkopuolella, ja sitä koskevat kaikki tässä mainitut ehdot soveltuvin osin. (b) Käyttö. Kukin luokkahuonelisenssi sisältää 32 yhtä aikaa yhteen ohjelmiston palvelinversioon rekisteröitävää ohjelmiston asiakassovellusta. Kukin opiskelijalisenssi sisältää yhden yhtä aikaa ActivEngage-ohjelmiston yhteen palvelinversioon rekisteröitävän ohjelmiston asiakassovelluksen. Lisenssien ostamisen yhteydessä asiakkaalle annetaan käyttöoikeusavain osana Prometheankumppanuussopimusta tai Promethean-sopimusta. Annettua käyttöoikeusavainta voidaan käyttää joko yhdessä keskuspalvelimessa, jolta se jaetaan ostettujen käyttöoikeuksien lukumäärää vastaavaan määrään luokkahuoneita, tai erillisiin, luokkahuoneisiin sijoitettuihin palvelimiin, joihin asiakas on

5 ostanut käyttöoikeuden. Ohjelmiston käyttötavasta riippumatta asiakkaalla on oikeus vain 32:een ActivEngage-ohjelmiston asiakassovellukseen luokkahuonelisenssiä kohti tai yhteen ActivEngageohjelmiston asiakassovellukseen opiskelijalisenssiä kohti. Jos asiakas haluaa luokkahuonelisenssin yhteydessä enemmän kuin 32 ActivEngage-ohjelmiston asiakassovellusta, on hankittava lisää luokkahuonelisenssejä tai riittävä määrä yksittäisiä opiskelijalisenssejä. Jos käyttöoikeuden haltijan työntekijän työsuhde käyttöoikeuden haltijaan päättyy, ohjelmisto on poistettava tämän käyttäjän tietokoneesta. (c) ActivInspire Professionalin käyttö. Promethean toimittaa asiakkaalle jokaisen ostetun ohjelmiston luokkahuonelisenssin tai vähintään 30 opiskelijalisenssin mukana maksutta yhden Promethean ActivOffice -ohjelmiston käyttöoikeuden tai yhden Promethean ActivInspire Professional Edition -ohjelmiston käyttöoikeuden. Vaihtoehtoisesti Promethean voi päivittää asiakkaan nykyisen ActivInspire Personal Edition -ohjelmiston ActivInspire Professional Edition -ohjelmistoon Prometheankumppanuussopimuksessa tai Promethean-sopimuksessa toimitetun käyttöoikeuden päivitysavaimen avulla. Asiakkaan on aina käytettävä Promethean ActivOffice -ohjelmistoa tai ActivInspire Professional Edition -ohjelmistoa Promethean ActivOffice -ohjelmiston tai ActivInspire Professional Edition - ohjelmiston käyttöoikeuden ehtojen mukaisesti. (d) Varmuuskopiointia koskevat rajoitukset. Asiakas ei saa kopioida ohjelmistoa tai sen sisältöä muuten kuin luomalla ohjelmistosta kopioita pelkästään varmuuskopiointia tai arkistointia varten edellyttäen, että näissä sallituissa kopioissa säilytetään kaikki alkuperäisissä versioissa olevat tekijän- ja omistusoikeuksia koskevat huomautukset. (e) Muut rajoitukset. Lain sallimissa puitteissa asiakas ei saa (i) jälleenlisensoida, jäljentää, jaella, markkinoida, myydä, siirtää, liisata, vuokrata, lainata tai muuten saattaa ohjelmistoa kolmannen osapuolen käyttöön; (ii) kääntää, muuttaa, takaisinkääntää tai purkaa ohjelmistoa tai sen osaa, selvittää ohjelmiston tai sen osan valmistustapaa tai luoda ohjelmistosta tai sen osista johdannaisia (jos alue on Iso-Britannia, asiakas voi soveltaa Ison-Britannian vuoden 1988 tekijänoikeus-, malli- ja patenttilain (United Kingdom Copyright, Designs and Patents Act 1988) pykälän 50 mukaisia oikeuksia vain, jos asiakas on ensin pyytänyt Prometheania antamaan tarvittavat tiedot ja Promethean on kieltäytynyt tästä); (iii) hankkia haltuunsa mitään ohjelmistoon liittyvää lähdekoodia tai teknistä materiaalia; tai (iv) poistaa, muuttaa tai peittää mitään tietovälineessä olevaa tai ohjelmistoon sisältyvää tekijän- tai omistusoikeudesta ilmoittavaa merkintää. (f) Asiakkaan oikeus käyttää ohjelmistoa ja saada tukipalveluja edellyttää, että asiakas maksaa kaikki käyttöoikeuksiin ja tukipalveluihin liittyvät maksut ja että asiakas noudattaa sopimuksen ehtoja.

6 (g) Asiakkaan oikeus saada tukipalveluja koko tukikauden ajan edellyttää, että asiakas rekisteröi tämän käyttöoikeuden. Käyttöoikeuden voi rekisteröidä osoitteessa Rekisteröinnin yhteydessä on annettava täydelliset ja paikkansa pitävät tiedot. Käyttöoikeuden rekisteröinti oikeuttaa myös maksuttomaan puhelintukeen maissa, jotka on mainittu osoitteessa julkaistuissa tukipalveluissa (voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta). 5. EI-JULKAISTAVAT KOPIOT JA ARVIOINTIKOPIOT. Tämän käyttöoikeussopimuksen muista pykälistä huolimatta ohjelmistoa, joka on merkitty markkinointimateriaaliksi tai jota tarjotaan asiakkaalle muulla tavalla markkinointiperustein, voidaan käyttää ainoastaan esittely-, testaus- ja arviointitarkoituksiin. Tällaisen ohjelmiston uudelleenmyynti ja siirtäminen on kielletty. 6. TIETOJEN KÄYTÖN SALLIMINEN. Asiakas antaa Prometheanille ja sen tytäryhtiöille luvan kerätä ja käyttää teknistä ja muuta asiaan liittyvää tietoa, mukaan lukien tietokonetta, mobiililaitetta, järjestelmää ja sovellusohjelmistoa sekä oheislaitteita koskevia teknisiä tietoja, joita kerätään ajoittain ja joiden avulla on tarkoitus edistää ohjelmistopäivitysten, tuotetuen ja mahdollisten muiden ohjelmistoon liittyvien palvelujen toimittamista sekä varmistaa tämän käyttöoikeussopimuksen ehtojen noudattaminen. Promethean saattaa käyttää kyseisiä tietoja tuotteiden parantamiseen sekä palveluiden ja tekniikoiden tarjoamiseen asiakkaalle sillä ehdolla, että asiakasta tai käyttäjiä ei voi tunnistaa tietojen perusteella. 7. OMISTUSOIKEUDET JA TIEDOT. Asiakas vahvistaa ja hyväksyy, että ohjelmisto ja muut siihen liittyvät tiedot sekä tämän sopimuksen myötä esitetyt tai sen mukana asiakkaalle toimitetut tiedot ( Prometheanin tiedot ) ovat Prometheanin ja sen lisenssinantajien luottamuksellisia ja omistamia tietoja. Asiakas suostuu pitämään Prometheanin tiedot luottamuksellisina ja estämään niiden leviämisen noudattamalla asianmukaista huolellisuutta. Edellisestä huolimatta asiakas sitoutuu olemaan paljastamatta, julkistamatta, jakamatta, julkaisematta, lähettämättä tai siirtämättä Prometheanin tietoja millekään kolmannelle taholle mitään tarkoitusta varten muuten kuin sopimuksen erikseen sallimalla tavalla. Asiakkaan velvollisuudet sellaisten Prometheanin tietojen suhteen, jotka soveltuvien lakien mukaan voidaan käsittää liikesalaisuuksiksi (mukaan lukien rajoituksetta kaikki tuotteen käyttöä ja toimintaa koskevat tiedot sekä ohjelman käsitteet), ovat voimassa niin kauan kuin Prometheanin tiedot pysyvät liikesalaisuuksina. Asiakkaan velvollisuudet sellaisten Promethean tietojen suhteen, joita ei käsitetä liikesalaisuuksiksi, ovat voimassa kolmen vuoden ajan siitä, kun asiakas on saanut haltuunsa Prometheanin tiedot. Asiakkaan velvollisuudet tämän pykälän 7 suhteen pysyvät voimassa käyttöoikeuden päättymisen jälkeen.

7 8. TUKIPALVELUT. Tuki tarkoittaa teknistä tukea ohjelmiston käytössä, latauksessa tai asennuksessa ilmeneviin ongelmiin sekä ylläpitoa, kuten ohjelmiston päivityksiä ja uusia versioita. Kaikki tällaiset päivitykset ja uudet versiot katsotaan tuotteen osiksi kaikissa tässä kuvatuissa merkityksissä. Jos ohjelmistopäivityksellä korvataan kokonaan ohjelmiston aikaisempi lisensoitu versio (täysi asennus), asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää kyseisen ohjelmiston molempia versioita samanaikaisesti. Lisäksi ohjelmistojen siirtäminen erikseen on kielletty. Tuki kattaa vain ohjelmiston palvelin- ja asiakasversiot. Tuki ei kata laitteita, joihin ActivEngage-ohjelmisto on asennettu. Tuen piiriin ei kuulu myöskään ohjelmiston perustoimintojen ulkopuolisten toimintojen tuki. Tukipalvelut tarjotaan etäpalveluna eikä asiakkaan tiloissa. Tukipalvelut julkaistaan osoitteessa ja niitä voidaan muuttaa ajoittain ilmoittamatta. 9. POIKKEUKSET. Promethean ei ole vastuussa mistään seuraavista tai mistään seuraavien aiheuttamista tai niistä johtuvista seikoista: (i) ohjelmiston väärinkäyttö tai laiminlyönti; (ii) ohjelmiston virheellinen asennus; (iii) riittämätön tai tarkoitukseen soveltumaton tietojenkäsittely-ympäristö; (iv) muut kuin näiden ehtojen mukaiset muutokset ohjelmistoon; (v) muiden kuin Prometheanin tekemät muutokset ohjelmistoon; (vi) sähkökatkokset, Internet-yhteyden ongelmat, tietoihin tai tietojen syöttöön, tuottoon, virheettömyyteen, tallennukseen tai varmuuskopiointiin liittyvät ongelmat tai muut ulkoiset ja infrastruktuuriin liittyvät ongelmat; (vii) käyttö, toimivuus, luotettavuus tai yhteensopivuus minkä tahansa muun ohjelmiston kanssa; (viii) yhteensopivuus tai toiminta muiden kuin ohjelmiston teknisten määritysten mukaisten laitteiden kanssa; (ix) mobiililaitteiden viat tai virheet sekä (x) ohjelmiston käyttö tämän käyttöoikeuden ehtojen tai teknisten määritysten tai muiden ohjelmistoa koskevien dokumenttien vastaisesti. Näiden kaikkien katsotaan olevan asiakkaan yksinomaisessa hallinnassa ja yksinomaisella vastuulla. 10. TAKUUN VASTUUVAPAUSLAUSEKE. Promethean ei takaa, että (a) ohjelmisto toimii keskeytyksettä tai virheettömästi, että (b) kaikki virheet korjataan tai että (c) ohjelmisto vastaa asiakkaan nimenomaisia vaatimuksia tai toimii muiden kuin Prometheanin määrittämien laitteistojen tai ohjelmistojen kanssa. Asiakkaan ainoa oikeus tämän sopimuksen puitteissa on saada tukipalveluja asiakkaan Prometheankumppanuussopimuksessa tai Promethean-sopimuksessa määritetyn tukikauden ajan. ELLEI NÄISSÄ EHDOISSA OLE ERIKSEEN TOISIN MAINITTU, PROMETHEAN TAI SEN KOLMANSINA OSAPUOLINA TOIMIVAT LISENSSINANTAJAT, JÄLLEENMYYJÄT TAI TYTÄRYHTIÖT EIVÄT ANNA MITÄÄN SUULLISTA TAI KIRJALLISTA NIMENOMAISTA TAI OLETETTUA LAUSUNTOA TAI TAKUUTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA OLETETUT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, TARKKUUDESTA, OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA, JÄRJESTELMÄINTEGROINNISTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN OHJELMISTON, DOKUMENTAATION, PARANNUSTEN TAI PÄIVITYSTEN (JA NÄIDEN KOPIOIDEN) TAI TÄHÄN SOPIMUKSEEN PERUSTUVIEN TUKIPALVELUIDEN OSALTA TAI MUUTOIN SOPIMUKSEN PERUSTEELLA.

8 11. VASTUUVELVOLLISUUDEN RAJOITUS. PROMETHEAN JA SEN JÄLLEENMYYJÄT, TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMIHENKILÖT, JOHTAJAT, TYÖNTEKIJÄT, OSAKKEENOMISTAJAT, ASIAMIEHET, TOIMITTAJAT TAI EDUSTAJAT EIVÄT OLE ASIAKKAALLE TAI MILLEKÄÄN KOLMANNELLE TAHOLLE VASTUUSSA MISTÄÄN SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, ENNAKKOTAPAUKSELLISISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA RIIPPUMATTA SIITÄ, OLIVATKO NE ODOTETTAVISSA, MUKAAN LUKIEN TUOTTOJEN TAI TALLETUSTEN MENETYKSET, JOTKA LIITTYVÄT SOPIMUKSEEN TAI OVAT SEN SEURAUSTA, VAIKKA ASIAKASTA OLISI VAROITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN TAI KUSTANNUSTEN MAHDOLLISUUDESTA TAI TODENNÄKÖISYYDESTÄ, JA RIIPPUMATTA SIITÄ, PERUSTUUKO KYSEINEN VASTUU SOPIMUKSEEN, RIKKOMUKSEEN, LAIMINLYÖNTIIN, SEURAUSVASTUUSEEN, TUOTEVASTUUSEEN TAI MUUHUN. PROMETHEANIN TAI SEN TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMIHENKILÖIDEN, JOHTAJIEN, TYÖNTEKIJÖIDEN, OSAKKEENOMISTAJIEN, ASIAMIESTEN, TOIMITTAJIEN TAI EDUSTAJIEN VASTUU EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ PROMETHEANIN ASIAKKAALTA TÄMÄN TILAUKSESTA MAKSAMAA MAKSUA RIIPPUMATTA SIITÄ, PERUSTUUKO KANNEMUOTO SOPIMUKSEEN, RIKKOMUKSEEN TAI MUUHUN. JOS OHJELMISTO KUITENKIN TOIMITETTIIN ASIAKKAALLE MAKSUTTA, PROMETHEANIN TAI SEN JÄLLEENMYYJIEN, TYTÄRYHTIÖIDEN, TOIMIHENKILÖIDEN, JOHTAJIEN, TYÖNTEKIJÖIDEN, OSAKKEENOMISTAJIEN, ASIAMIESTEN, TOIMITTAJIEN TAI EDUSTAJIEN VASTUU SUORISTA VAHINGOISTA ON KORKEINTAAN 10,00 PUNTAA, JOS OHJELMISTO ON TOIMITETTU ASIAKKAALLE ISOSSA- BRITANNIASSA, TAI 10,00 DOLLARIA, JOS OHJELMISTO ON TOIMITETTU ASIAKKAALLE MILLÄ TAHANSA MUULLA ALUEELLA TAI LAINKÄYTTÖALUEELLA. KAIKKI EDELLÄ MAINITUT RAJOITUKSET, POIKKEUKSET JA VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET (MUKAAN LUKIEN TÄSSÄ PYKÄLÄSSÄ JA PYKÄLISSÄ 9 JA 10 MAINITUT) OVAT VOIMASSA LAIN SALLIMASSA ENIMMÄISLAAJUUDESSA, JOS JOTAKIN OIKEUSKEINOISTA EI KATSOTA PÄTEVÄKSI OLENNAISESSA MERKITYKSESSÄÄN. 12. VIENTISÄÄNNÖSTELY. Asiakas sitoutuu olemaan viemättä, uudelleenviemättä ja uudelleenmyymättä ohjelmistoa alueeltaan varmistamatta ensin, että hän toimii kaikkien sovellettavien vientilakien ja - säädösten mukaisesti. Jos kyseinen alue on Yhdysvallat, sen territorio tai alusmaa, ohjelmisto katsotaan kaupalliseksi tietokoneohjelmistoksi ja kaupallisen tietokoneohjelmiston käyttöohjeeksi (Commercial Computer Software and Commercial Computer Software Documentation), joita koskevat ainoastaan tässä käyttöoikeussopimuksessa määritetyt oikeudet, jotka Promethean yleensä antaa asiakkaille soveltuvin osin FAR säädöksen (a)- ja (b)-kohtien (lokakuu 1995) tai DFARS säädöksen (a)-kohdan (kesäkuu 1995) mukaisesti. Käyttöoikeuden haltija suostuu noudattamaan kaikkia tällaisia lakeja ja määräyksiä ja hyväksyy, että sillä on velvollisuus hankkia kyseiset lisenssit tuotteen, dokumentaation ja kaikkien tarvittavien niihin liittyvien teknisten tietojen vientiä, uudelleenvientiä tai tuontia varten.

9 13. VARMENNUS. Prometheanin sitä pyytäessä asiakas sitoutuu toimittamaan Prometheanille allekirjoitetun lausunnon siitä, että tuotetta ja ohjelman käsitteitä käytetään tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Jos Prometheanilla on syytä epäillä, että tuotetta tai ohjelman käsitteitä ei käytetä tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti, asiakas sallii Prometheanin varmistaa tarkastamalla asiaan liittyvät arkistot ja asiakkaan toimitilat, että tätä sopimusta noudatetaan. Promethean antaa asiakkaalle ilmoituksen tällaisesta tarkastuksesta vähintään kolme arkipäivää etukäteen ja suorittaa tarkastuksen normaalin työajan puitteissa niin, että tarkastus ei haittaa kohtuuttomasti asiakkaan toimintaa. Jos tällainen tarkastus johtaa Prometheanille kuuluviin maksuihin, asiakas sitoutuu maksamaan kyseiset maksut sekä kohtuulliset tarkastuskustannukset viipymättä. 14. SOPIMUSKAUSI JA SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN. Tässä myönnetty käyttöoikeus tulee voimaan voimaantulopäivänä (päivämäärä, jolloin asiakas vastaanottaa käyttöoikeusavaimen) ja jatkuu Promethean-kumppanuussopimuksessa tai Promethean-sopimuksessa määritetyn käyttöoikeuskauden ajan, ellei sitä irtisanota aikaisemmin. Tukipalvelut alkavat voimaantulopäivänä ja päättyvät ensimmäisen tukikauden jälkeen (tai 90 päivän kuluttua, jos asiakas ei rekisteröi ohjelmistoa), ellei asiakas ole ostanut monivuotista tai vuosittain uusittavaa tukikautta. Tällöin tukipalvelu jatkuu (ellei sitä irtisanota aikaisemmin), kunnes monivuotisen tilauksen viimeinen vuosi umpeutuu tai mahdollisen vuosittaisen uusinnan määräaika umpeutuu. Tässä myönnetty käyttöoikeus ja/tai tukipalvelut (soveltuvasti) päättyvät sen mukaan, mikä seuraavista tapahtuu ensimmäisenä: (i) asiakas lopettaa ohjelmiston käytön lopullisesti; (ii) asiakas rikkoo sovellettavia ehtoja (tällöin käyttöoikeus ja käyttöoikeuden tukipalvelut irtisanotaan automaattisesti); (iii) asiakas ei maksa pykälässä 2 mainittuja maksuja tai rikkoo siinä mainittuja ehtoja. Kun tämä sopimus päättyy tai loppuu mistä tahansa syystä, asiakkaan on tuhottava kaikki omistuksessaan tai hallussaan olevat ohjelmistokopiot ja mahdolliset niihin liittyvät materiaalit. Tässä mainitut omistusoikeuksia ja -tietoja, takuita sekä vastuuvelvollisuuden rajoituksia koskevat pykälät pysyvät voimassa myös käyttöoikeuden päättymisen jälkeen. 15. KOLMANSIEN OSAPUOLIEN OHJELMISTOT JA AVOIMEN LÄHDEKOODIN OHJELMISTO. (a) Ohjelmisto on luotu käyttämällä lähdekoodia, joka on peräisin useista avoimen lähdekoodin projekteista, sekä erityisiä kolmansien osapuolten yksinoikeusohjelmistoja. Avoimen lähdekoodin ohjelmisto on käytettävissä GNU Lesser General Public Licence -käyttöoikeuden ehtojen mukaisesti. Käyttöoikeuden kopio on osoitteessa Alla luetellut osapuolet ovat osallistuneet ohjelmiston osien luomiseen. Adoben tapauksessa kyseinen ohjelmisto tarjotaan käyttöön ohjelmiston kulloinkin voimassa olevien käyttöoikeusehtojen mukaisesti. Promethean ei ole vastuussa kyseisten avoimen lähdekoodien ohjelmistojen käytöstä.

10 Ohjelmakirjaston lähdekoodin voi pyytää seuraavasta osoitteesta: Product Management Promethean Limited Promethean House Lower Philips Road Blackburn, BB1 5TH United Kingdom Promethean Limited on pyrkinyt mainitsemaan ja tunnustamaan kaikki tämän ohjelmiston tekoon osallistuneet tahot. Sovelluksen osat: Engage for QT Engage for Mobile: Beman Dawes, Daniel Frey ja David Abrahams (ohjelmisto- ja boost-kirjastot) Kaikki oikeudet pidätetään. (b) Ohjelmisto voi myös sisältää ja/tai sen mukana voidaan toimittaa muita kolmansien osapuolten ohjelmistoja ja sisältöä (yhteisesti kolmansien osapuolten materiaalit ), jotka saattavat edellyttää erillisen loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen laatimista kyseisten kolmansien osapuolten kanssa. Jotkin kolmansien osapuolten materiaalit tarjotaan käyttöön niitä koskevien käyttöoikeussopimusten ehtojen mukaisesti. Nämä ehdot saattavat erota tämän käyttöoikeussopimuksen ehdoista tai niitä saatetaan soveltaa näiden ehtojen mukaisesti. Jos kyseiset käyttöoikeussopimukset ovat ristiriidassa tähän käyttöoikeussopimukseen perustuvien asiakkaan oikeuksien tai velvollisuuksien kanssa, sovelletaan tämän käyttöoikeussopimuksen ehtoja. Hyväksymällä tämän käyttöoikeussopimuksen asiakas hyväksyy myös kyseisten ilmaisohjelmistojen käyttöoikeussopimusten ehdot. Promethean ei

11 mainosta tai markkinoi mitään kolmansien osapuolten materiaaleja toimittaneiden kolmansien osapuolten tarjoamia tuotteita tai palveluja. Asiakas vahvistaa olevansa vastuussa kyseisiin kolmansien osapuolten materiaaleihin liittyvien ehtojen lukemisesta, hyväksymisestä ja noudattamisesta. 16. TURVAAMISTOIMENPITEET. Asiakas hyväksyy, että lainmukaiset korvaukset eivät välttämättä riitä Prometheanille täydeksi korvaukseksi, jos asiakas rikkoo olennaisesti jotakin seuraavista: (i) tässä myönnettyä käyttöoikeutta; (ii) tässä määritettyjä luottamuksellisuuteen ja vaitiolovelvollisuuteen liittyviä velvoitteita; tai (iii) Prometheanin immateriaalioikeuksia. Prometheanilla on tällaisen olennaisen rikkomuksen sattuessa oikeus hakea väliaikaista turvaamistoimenpidettä. 17. SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA OIKEUSPAIKKA. Jos alue on Yhdysvallat, Kanada tai mikä tahansa Yhdysvaltain territorio tai hallintoalue, sopimuksesta, sopimuksesta aiheutuvista tai siihen liittyvistä riidoista (aiheutuivatpa ne sopimuksen sisällöstä, rikkomuksesta tai muusta seikasta), sopimuksen pätevyydestä, noudattamisesta ja tulkinnasta päätetään kaikin osin Georgian osavaltion lakien mukaisesti siten, että lainsäädännöllisissä periaatteissa esiintyvät ristiriitaisuudet jätetään huomioimatta. Jos alue on mikä tahansa muu valtio, tätä sopimusta sovelletaan Englannin lakien mukaisesti ja kaikki riidat käsitellään englantilaisten tuomioistuinten yksinomaisessa toimivallassa. Tähän sopimukseen ei sovelleta Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista, ja siitä sanoudutaan erityisesti irti. 18. LUOPUMINEN/OSITETTAVUUS. Jos Promethean jättää käyttämättä tai soveltamatta jotakin tämän sopimuksen oikeutta tai säännöstä, sitä ei voida pitää kyseisestä oikeudesta tai säännöksestä luopumisena. Jos mitään tämän sopimuksen säännöksistä, nämä ehdot mukaan lukien, pidetään mitättömänä tai täytäntöönpanokelvottomana, kyseisistä säännöksistä luovutaan tai niitä muutetaan siinä määrin kuin on tarpeen saman taloudellisen vaikutuksen aikaansaamiseksi, jotta tämä sopimus olisi täytäntöönpanokelpoinen kyseisellä lainsäädäntöalueella. Sopimuksen muut osat pysyvät edelleen pätevinä ja voimassa. 19. SIIRTÄMINEN. Ellei sovellettavassa laissa ole toisin määrätty oikeuksien rajoittamisesta, asiakas ei saa jakaa, jälleenlisensoida tai siirtää sopimusta ilman Prometheanin etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Kaikki asiakkaan yritykset alilisensoida, jakaa tai siirtää mitään tässä mainittuja oikeuksia, velvollisuuksia tai velvoitteita ovat pätemättömiä ja antavat Prometheanille oikeuden irtisanoa sopimus välittömästi. Promethean voi osoittaa tämän käyttöoikeuden mille tahansa Prometheanin tytäryhtiölle milloin tahansa sopimuskauden aikana. Edelliseen liittyen tämä käyttöoikeus sitoo ja hyödyttää osapuolia ja niiden seuraajia sekä hyväksyttyjä tahoja, joille käyttöoikeus on siirretty.

12 20. OTSIKOT. Pykälien otsikot on lisätty näihin ehtoihin vain luettavuussyistä. Ne eivät määritä, rajoita, tulkitse tai kuvaa kyseisen pykälän alaa tai laajuutta, eivätkä ne vaikuta tässä myönnettyyn käyttöoikeuteen millään tavalla. Versio 5/2012 Promethean 2012

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy LIITE 5 1 (5) OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy Y-tunnus 2719025-4 (jäljempänä Jäteyhtiö ) YIT Rakennus Oy Y-tunnus 1565583-5 Jäteyhtiön perustajaosakkaana

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

Microsoft Kinect for Windows

Microsoft Kinect for Windows Microsoft Kinect for Windows Nämä käyttöoikeussopimuksen ehdot ovat sopimus asiakkaan ja Microsoft Corporationin (tai asiakkaan asuinpaikan mukaan määräytyvän Microsoft Corporationin konserniyhtiön) välillä.

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT LIITE 1 RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Rakennustiedon verkkopalveluihin. Sopimuksen piiriin kuuluvat verkkopalvelut

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Vauvakuva Haikara Oy:n (jäljempänä Vauvakuva) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

INSPIRE-erityiskäyttöluvan malli

INSPIRE-erityiskäyttöluvan malli INSPIRE-erityiskäyttöluvan malli Johdanto Ottaen huomioon, että direktiivin 2007/2/EY (INSPIRE) 17 artiklan 8 kohdan mukaan jäsenvaltioiden tai niiden julkisten viranomaisten on mahdollistettava yhteisön

Lisätiedot

Online-jako painos

Online-jako painos Online-jako 3.1 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS SEAGATEN OHJELMISTOLLE

LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS SEAGATEN OHJELMISTOLLE LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS SEAGATEN OHJELMISTOLLE LUKEKAA TÄMÄ LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS ( LISENSSISOPIMUS ) HUOLELLISESTI. VALITSEMALLA HYVÄKSYN TAI RYHTYMÄLLÄ LATAAMAAN, ALOITTAMALLA ASENTAMAAN,

Lisätiedot

E H D O T. Ole hyvä ja lue nämä ehdot ( Palveluehdot ) tarkasti ennen kuin käytät palveluita.

E H D O T. Ole hyvä ja lue nämä ehdot ( Palveluehdot ) tarkasti ennen kuin käytät palveluita. GLOBAALI VERSIO (7 marraskuu 2014) P A L V E L U - E H D O T 1. JOHDANTO VOLVO haluaa tarjota sinulle parhaat mahdolliset Palvelut (jotka on määritelty jäljempänä kohdassa 1), jotta VOLVO-ajokokemuksesi

Lisätiedot

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Kuopion kaupunki 1 (6) SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Sopimuksen osapuolet Kuopion kaupunki Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet PL 227 70101 Kuopio Juankosken

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

Tekijänoikeussopimukset

Tekijänoikeussopimukset Tekijänoikeussopimukset Virtuaaliamk:n yhteyshenkilöpäivät Helsinki 11.2.2004 Ari Koivumaa ari.koivumaa[at]ulapland.fi 1. Opm:n sopimusmallit sopimus työntekijän kanssa tekijän työ- tai virkatehtävänä

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI KANSAINVÄLISISSÄ JÄRJESTÖISSÄ TOIMIVIEN PYSYVIEN EDUSTUSTOJEN

Lisätiedot

Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit. INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9.

Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit. INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9. Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9.2011 Antti Kosonen 6.10.2011 Miksi paikkatietoja lisensioidaan Paikkatiedot on historiallisesti

Lisätiedot

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 EI TAKUUTA Laitteen mukana tulevien kolmansien osapuolten sovellusten valmistajat ja omistajat voivat olla henkilöitä tai yhteisöjä, jotka eivät liity Nokiaan.

Lisätiedot

Bluetooth-paritus. Käyttöopas

Bluetooth-paritus. Käyttöopas Bluetooth-paritus Käyttöopas Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Bluetooth on

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE

GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE LIITE 2 1. Johdanto Nämä käyttöehdot koskevat GS1 Finland Oy:n (jäljempänä palveluntarjoaja ) tavarantoimittajaasiakkaalle (jäljempänä asiakas )

Lisätiedot

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET FP 7 Marie Curie Grant Agreement Annex III [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT EUROOPASSA TYÖSKENTELEVILLE TUTKIJOILLE] [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT

Lisätiedot

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1).

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1). Osapuolet. Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0557-.. Vuokralainen Raision kaupunki, y-tunnus 008-5. Vuokrauskohde Naantalin kaupungin 5. kaupunginosan 6. korttelin tontilla nro sijaitsevan Kiinteistö

Lisätiedot

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet 1 / 5 SOPIMUS Helsinki-lähettiläsvalmennuksen mentorointi 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet Tilaaja Helsingin kaupunki, Oiva Akatemia -liikelaitos

Lisätiedot

Sopimus Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta

Sopimus Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta Sopimus Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta Tämän sopimuksen Keski-Pohjanmaan runkoverkon omistuksesta ovat sanotulla päivämäärällä tehneet a) Osuuskunta Keskikaista (jäljempänä Keskikaista ) Y-tunnus:

Lisätiedot

NLM 10 -ehtojen mukaisesta asennustoimituksesta 1 )

NLM 10 -ehtojen mukaisesta asennustoimituksesta 1 ) SOPIMUS NLM 10 -ehtojen mukaisesta asennustoimituksesta 1 ) 1 (10) TOIMITTAJA Nimi ja postiosoite TILAAJA Nimi ja postiosoite Puhelin Telefaksi Puhelin Telefaksi Sähköposti Sähköposti Toimittaja ja tilaaja

Lisätiedot

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT

ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT ULTIMATEMAGIC.NET YLEISET KÄYTTÖ- JA PALVELUEHDOT Nämä päivitetyt ehdot ovat voimassa 8.3.2016 alkaen SOPIMUKSEN OSAPUOLET Palveluiden tuottajana toimii, jota tässä sopimuksessa kutsutaan myyjäksi, pidättää

Lisätiedot

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA Liite 3 Sopimusmalli SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Juupajoen kunta (jäljempänä myös Tilaaja ) Y-tunnus: Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT III. 1 Määritelmät PALUUVAIHE Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta:

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta: Novell Filr -työpöytäsovellus lueminut Huhtikuu 2015 1 Tuotteen yleiskatsaus Novell Filr -työpöytäsovelluksella voit synkronoida Novell Filr -tiedostoja tietokoneesi tiedostojärjestelmän kanssa ja muokata

Lisätiedot

LUONNOS LIITE 6 SOPIMUS OPPILASKULJETUSTEN SEKÄ PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN HANKINNASTA

LUONNOS LIITE 6 SOPIMUS OPPILASKULJETUSTEN SEKÄ PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN HANKINNASTA LUONNOS LIITE 6 SOPIMUS OPPILASKULJETUSTEN SEKÄ PALVELU- JA ASIOINTILIIKENTEEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Lopen kunta (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus: 0150919-1 Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-lämpöpumput Takuu antaa lisäturvaa Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-osat. Laatua kautta linjan Meille Boschilla laatu on pääosassa

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vesiosuuskunta HKM

YLEISET SOPIMUSEHDOT. Vesiosuuskunta HKM 1/5 YLEISET SOPIMUSEHDOT Yleiset sopimusehdot...2 1...2 2...2 3...2 4...2 5...3 6...3 Kiinteistön liittämistä koskevat ehdot...3 7...3 8...3 9...4 10...4 11...4 Palvelujen käyttöä ja toimittamista koskevat

Lisätiedot

Artist Exchange Yleiset Käyttöehdot

Artist Exchange Yleiset Käyttöehdot Artist Exchange Yleiset Käyttöehdot Viimeksi päivitetty: 20. tammikuuta 2016 Nämä käyttöehdot ( Käyttöehdot ) sääntelevät Artist Exchange Oy:n ( AEx tai me ) tarjoaman verkkopalvelun käyttöä sekä palveluun

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

SOPIMUS. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL VALTIONEUVOSTO

SOPIMUS. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL VALTIONEUVOSTO SOPIMUS [x.x.201x] [Drno xx/xx/2015] LIITE 5 SOPIMUS [X-PALVELUN] HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL 30 00230 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen.

Romlab.com myy tuotteita myös alle 18-vuotiaille asiakkaille sillä ehdolla, että holhooja antaa suostumuksen ostosten tekemiseen. Seuraavia ehtoja sovelletaan Romlab.com ja sen asiakkaiden välisessä suhteessa Internetin välityksellä tapahtuvassa kaupassa. Romlab.com myy tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yrityksille

Lisätiedot

tieto, joka sisältää välittömän tai välillisen viittauksen tiettyyn paikkaan tai maantieteelliseen alueeseen

tieto, joka sisältää välittömän tai välillisen viittauksen tiettyyn paikkaan tai maantieteelliseen alueeseen Liite B. INSPIRE-peruskäyttölupa Johdanto Ottaen huomioon, että INSPIRE-direktiivin 17 artiklan 8 kohdan mukaan jäsenvaltioiden tai niiden julkisten viranomaisten on mahdollistettava yhteisön toimielimille

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5. SOPIMUS 1(7) SOPIMUS Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.2020 Sisällysluettelo 1 SOPIJAPUOLET... 2

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement)

TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement) TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut v. 2.0 TeliaSonera CA Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet (Subscriber Agreement) Luottavan osapuolen velvollisuudet Varmenteen hakijan ja haltijan velvollisuudet Rekisteröijän

Lisätiedot

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Palveluntarjoaja: Tampereen kaupunki (jäljempänä: Tampere ja Palveluntarjoaja ) sekä Palvelunsaajat: Nokian ja Ylöjärven

Lisätiedot

sekä yksittäistä atk-laitetta tai -laitteistoa että niiden muodostamaa kokonaisuutta

sekä yksittäistä atk-laitetta tai -laitteistoa että niiden muodostamaa kokonaisuutta LIITE 2 Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen tietojärjestelmien ja tietoliikenneverkon käytön säännöt Sisältö 1. Yleistä 2. Käytön periaatteet 3. Käyttäjän asema 4. Käyttäjätunnukset ja salasanat 5. Asianmukainen

Lisätiedot

Uniblue suosittelee, että käyttäjä säilyttää tämän sopimuksen kappaleen myöhempää käyttöä varten.

Uniblue suosittelee, että käyttäjä säilyttää tämän sopimuksen kappaleen myöhempää käyttöä varten. Käyttöoikeussopimus Tämän loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen (jäljempänä käyttöoikeussopimus tai sopimus ) osapuolina ovat Uniblue Systems Ltd. (C32567), Maltalla rekisteröity osakeyhtiö rekisteröidyssä

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

1.1 Vantaan kaupunki (myöhemmin myös Messupaikkakunta ) Y-tunnus: Kielotie Vantaa puh faksi

1.1 Vantaan kaupunki (myöhemmin myös Messupaikkakunta ) Y-tunnus: Kielotie Vantaa puh faksi 1(5) 1 SOPIJAOSAPUOLET 1.1 Vantaan kaupunki (myöhemmin myös Messupaikkakunta ) Y-tunnus: 0124610-9 Kielotie 28 01300 Vantaa puh. 09-83911 faksi 09-83924359 1.2 Osuuskunta Suomen Asuntomessut (myöhemmin

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Tavallisimmat kysymykset

Tavallisimmat kysymykset Autodesk Design- ja Creation Suite -paketit Tavallisimmat kysymykset Tässä dokumentissa on vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin Design- ja Creation Suite -pakettien myynnin loppumisesta. 24.5.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Online-jako painos

Online-jako painos Online-jako 3.1 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 KAUPPAKIRJA 1. Sopijapuolet Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi 11 13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

IT2010 EJT ERITYISEHTOJA TIETOJÄRJESTELMÄN JA ASIAKASKOHTAISEN OHJELMISTON TOIMITUKSESTA

IT2010 EJT ERITYISEHTOJA TIETOJÄRJESTELMÄN JA ASIAKASKOHTAISEN OHJELMISTON TOIMITUKSESTA LUONNOS 29.6.2009 IT2010 EJT ERITYISEHTOJA TIETOJÄRJESTELMÄN JA ASIAKASKOHTAISEN OHJELMISTON TOIMITUKSESTA 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1 Näitä erityisehtoja sovelletaan tietojärjestelmien ja asiakaskohtaisten

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa Tekijänoikeudet liiketoiminnassa IPR-seminaari 9.11.2016 Albert Mäkelä lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät 1 Mitä tekijänoikeus suojaa? Tekijänoikeus suojaa kirjallista tai taiteellista teosta Teoksen

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

Implanttijärjestelmien. takuu

Implanttijärjestelmien. takuu Implanttijärjestelmien takuu Implanttijärjestelmien takuu implantit ja komponentit zirkonium instrumentit elinikäinen 5 vuotta 3 vuotta Astra Tech Dentaalin ja DENTSPLY Friadentin yhdistymisen ansiosta

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

RMH-sopimus-/omistajuusmalli esimerkit

RMH-sopimus-/omistajuusmalli esimerkit RMH-sopimus-/omistajuusmalli esimerkit Kyseiset omistajuus-/sopimusmallit ovat pelkästään esimerkkejä. Jokaisen kaupan/sopimuksen yhteydessä on aina syytä harkita, tarvitaanko asiantuntijaa laatimaan yksilölliset

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT PALUUVAIHE III. 1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

Hankintasopimusluonnos

Hankintasopimusluonnos Tarjouspyyntö 1(5) Hankintasopimusluonnos SOPIMUS [x]palveluiden TUOTTAMISESTA 1. OSAPUOLET TILAAJA Oulun kaupunki / [x] (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus: 0187690-1 PL 1 90015 Oulun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET 2017 1 Hälytystenvastaanottokeskuksien vaatimukset Sisällysluettelo 1 TARKOITUS... 2 2 MENETTELY... 2 3 MÄÄRITELMIÄ... 3 4 YLEISET VAATIMUKSET... 3 5 ARVIOINTIKRITEERIT...

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA Rauniorakentajat

Lisätiedot

Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Novell-ohjelmiston käyttöoikeussopimus

Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Novell-ohjelmiston käyttöoikeussopimus Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Novell-ohjelmiston käyttöoikeussopimus LUE TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI. ASENTAMALLA TAI LATAAMALLA TÄMÄN OHJELMISTON TAI MUUTOIN SITÄ KÄYTTÄMÄLLÄ ASIAKAS SITOUTUU TÄMÄN

Lisätiedot

SHOW LIGHT OY:N YLEISET VUOKRAUSEHDOT

SHOW LIGHT OY:N YLEISET VUOKRAUSEHDOT SHOW LIGHT OY:N YLEISET VUOKRAUSEHDOT Osapuolet ja soveltamisala Näitä sopimusehtoja ( yleiset vuokrausehdot ) sovelletaan irtainten esineiden, kuten valaistus-, äänentoisto- ja kuvantoistokaluston sekä

Lisätiedot

SEMEL OY:N YLEISET EHDOT LAITTEIDEN, OHJELMISTOJEN JA PALVELUIDEN TOIMITUKSESTA

SEMEL OY:N YLEISET EHDOT LAITTEIDEN, OHJELMISTOJEN JA PALVELUIDEN TOIMITUKSESTA 1 (6) SEMEL OY:N YLEISET EHDOT LAITTEIDEN, OHJELMISTOJEN JA PALVELUIDEN TOIMITUKSESTA 1 SOVELTAMISALA Näitä yleisiä ehtoja laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden toimituksesta ("Yleiset ehdot") sovelletaan

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2008 N:o 104 105 SISÄLLYS N:o Sivu 104 Laki pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot