ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus"

Transkriptio

1 ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus Tämän ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimuksen (tämä sopimus ) osapuolia ovat ActivEngagen ohjelmiston käyttäjä ( asiakas ) ja asiakkaan asuinpaikan mukainen Promethean-taho ActivEngagen käyttöoikeussopimuksen ja tuen ehtojen (EULA) mukaisesti (kaikissa tapauksissa Promethean ). Tässä sanotun ja vakuutetun mukaan ja perusteella sekä muiden asiaankuuluvien ja tässä huomioon otettujen sekä riittäviksi todettujen seikkojen mukaisesti sopimusosapuolet sopivat keskenään seuraavaa: Tämän sopimuksen osia ovat tässä jäljempänä määritelty EULA, osoitteessa oleva Prometheanin ActivEngage-tukiaikataulu ( tukipalvelut ) ja Promethean-kumppanuussopimus tai Promethean-sopimus, jonka Promethean lähettää asiakkaalle vastaanotettuaan ActivEngage-sovelluksen tilauksen ja jossa määritellään ostettu sisältö ja käyttöoikeusavaimen tiedot. Lataamalla ActivEngage-ohjelmiston asiakas hyväksyy, että EULA ja ActivEngage-tukiaikataulu ovat voimassa ja että niitä sovelletaan kyseiseen tilaukseen. Tämän sopimuksen voimaantulopäivä on päivämäärä, jolloin asiakas vastaanottaa käyttöoikeusavaimen. Asiakas hyväksyy, että tukipalvelu koko tukikauden ajaksi edellyttää käyttöoikeuden rekisteröimistä osoitteessa ja suostuu siihen. Tämä sopimus muodostaa koko sopimuksen osapuolten välillä tässä asiassa, ja se korvaa kaikki aikaisemmat tai voimassa olevat kirjalliset, elektroniset, suulliset tai muut sopimukset, lausunnot, lupaukset ja vakuutukset. Kaikki mahdolliset muut tai tässä mainitun kanssa ristiriidassa olevat, minkä tahansa asiakirjan sisältämät ehdot, mukaan lukien asiakkaan ostotilaukset, katsotaan pätemättömiksi, eikä niillä ole mitään vaikutusta kumpaankaan osapuoleen. ACTIVENGAGEN KÄYTTÖOIKEUDEN JA TUEN EHDOT (EULA) TÄRKEÄÄ: LUETTAVA HUOLELLISESTI ACTIVENGAGEA (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA KAIKKI OHJELMISTOON KUULUVAT KUVAT, VALOKUVAT, ANIMAATIOT, VIDEOT, AUDIO, MUSIIKKI JA TEKSTI) ( OHJELMISTO ) SUOJAAVAT YHDYSVALTALAISET JA KANSAINVÄLISET TEKIJÄNOIKEUSLAIT, PATENTTILAIT SEKÄ MUUT IMMATERIAALIOIKEUKSIA KOSKEVAT LAIT JA SOPIMUKSET. OHJELMISTON TAI MINKÄÄN SEN OSAN LUVATON KÄYTTÖ, KOPIOINTI, JULKAISU JA JAKELU ON NIMENOMAISESTI KIELLETTY JA JOHTAA OIKEUSTOIMIIN LAIN SALLIMAN ENIMMÄISRANGAISTUKSEN MUKAAN. ASIAKKAAN OIKEUDET OHJELMISTOON RAJOITTUVAT TÄSSÄ KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESSA MYÖNNETTYYN KÄYTTÖOIKEUTEEN. PROMETHEAN JA SEN LISENSSINANTAJAT RAJOITTAVAT JA PIDÄTTÄVÄT ITSELLEEN NIMENOMAISESTI KAIKKI MUUT OIKEUDET, OMISTUSOIKEUDET JA EDUT. ALUE. maa, jossa asiakkaan asuinpaikka (yksityishenkilö) tai ensisijainen toimipaikka (kaikki muut tapaukset) soveltuvin osin sijaitsee.

2 Nämä ActivEngagen käyttöoikeuden ja tuen ehdot ( ehdot tai EULA ) muodostavat osan lainvoimaisesta sopimuksesta, jonka osapuolia ovat ActivEngagen ohjelmistoa käyttävä asiakas ja Promethean, Inc. (jos alue on Yhdysvallat, Kanada tai jokin Yhdysvaltain territorio tai hallintoalue) tai Promethean Limited (jos alue on Iso-Britannia tai mikä tahansa muu maa) (molemmissa tapauksissa jäljempänä Promethean ). ON HUOMATTAVA, ETTÄ JOISSAKIN KÄYTTÖMAISSA TÄHÄN KÄYTTÖOIKEUTEEN SAATETAAN AJOITTAIN SOVELTAA MAAKOHTAISIA RAJOITUKSIA. PROMETHEAN MYÖNTÄÄ ACTIVENGAGE-OHJELMISTON ( OHJELMISTO ) SEKÄ SIIHEN LIITTYVIEN KÄYTTÖOPPAIDEN JA JULKAISTUJEN OHJELMISTOMÄÄRITELMIEN ( DOKUMENTAATION ) (OHJELMISTOON JA DOKUMENTAATIOON VIITATAAN YHTEISNIMELLÄ TUOTE ) KÄYTTÖOIKEUDEN EDELLYTTÄEN, ETTÄ ASIAKAS HYVÄKSYY KAIKKI TÄSSÄ ASIAKIRJASSA MAINITUT EHDOT. JOS ASIAKAS EI HYVÄKSY TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOJA, HÄN EI SAA ASENTAA OHJELMISTOA. Jos asiakas (i) asentaa ohjelmiston tai jos (ii) kolmas osapuoli asentaa ohjelmiston asiakkaan puolesta, asiakas ilmaisee hyväksyvänsä nämä ehdot, mukaan lukien seuraavassa esitetyn takuun vastuuvapauslausekkeen, vastuuvelvollisuuden rajoitukset ja sopimuksen irtisanomisehdot. Jos asiakas allekirjoittaa tämän sopimuksen jonkin organisaation tai tahon puolesta, kaikki tämän sopimuksen viittaukset käyttöoikeuden haltijaan tai asiakkaaseen tarkoittavat sekä kyseistä organisaatiota tai tahoa että ohjelmiston loppukäyttäjää yhdessä. 1. KÄYTTÖOIKEUS. Promethean myöntää asiakkaalle oikeuden käyttää tuotetta näiden ehtojen mukaan ( käyttöoikeus ). Käyttöoikeutta ei myönnetä yksinoikeudella eikä sitä voi siirtää tai luovuttaa toiselle. Asiakkaalla on oikeus asentaa ohjelmisto ja käyttää sitä ostettujen luokkahuonelisenssien tai opiskelijalisenssien määrän mukaan. Määrä ilmoitetaan Prometheanin asiakkaalle lähettämässä Promethean-kumppanuussopimuksessa tai Promethean-sopimuksessa. Luokkahuonelisenssi tarkoittaa lisenssiä, jonka mukaan asiakas voi käyttää enintään 32:ta yhä aikaa ActivEngage-ohjelmiston yhteen palvelinversioon rekisteröitävää asiakassovellusta. Opiskelijalisenssi tarkoittaa lisenssiä, jonka mukaan asiakas voi käyttää enintään yhtä yhtä aikaa ActivEngage-ohjelmiston yhteen palvelinversioon rekisteröitävää asiakassovellusta. Ohjelmiston asiakassovelluksen latausohjeet julkaistaan osoitteessa Ennen ohjelmiston palvelinversion asennusta tai asiakassovelluksen latausta asiakas sitoutuu varmistamaan, että ohjelmiston käyttöä varten on olemassa asianmukainen asiakasympäristö (määritetty jäljempänä). Asiakas vahvistaa, että Prometheanin vastuulla ei ole hankkia, lisensoida tai myydä mitään asiakasympäristön valmistelussa tai ylläpidossa tarvittavia laitteistoja, oheislaitteita tai kolmansien osapuolien ohjelmistoja. Asiakasympäristö tarkoittaa Prometheanin ajantasaisten järjestelmän vähimmäisvaatimusten mukaista tietojenkäsittely-ympäristöä, jonka asiakas on erikseen hankkinut ja valmistellut ja jota asiakas ylläpitää ohjelmiston käyttöä varten.

3 2. MAKSAMINEN. (a) Käyttöoikeusmaksut. Vastineeksi asiakkaan Prometheanille tai Prometheanin yhteistyökumppanille (tarkoittaa tässä Prometheanin valtuuttamaa jälleenmyyjää, joka myy ohjelmistoa ja tukipalvelua Prometheanin puolesta) kustakin luokkahuonelisenssistä tai opiskelijalisenssistä maksamasta sovitusta summasta Promethean sallii asiakkaan käyttää ohjelmiston kutakin ostettua ja tässä myönnettyä lisenssiä käyttöoikeuden voimassaoloajan ostetun ohjelmiston Prometheankumppanuussopimuksessa tai Promethean-sopimuksessa määritetyn käyttöoikeuden tyypin (olipa kyseessä jatkuva käyttöoikeus tai tilaukseen perustuva käyttöoikeus) ja näiden ehtojen mukaisesti. Jatkuva käyttöoikeus tarkoittaa oikeutta käyttää ohjelmistoa jatkuvasti, ja siihen kuuluu yhden vuoden tukipalvelu (tässä määritetyssä muodossa) rekisteröinnistä alkaen. Tilaukseen perustuva käyttöoikeus tarkoittaa oikeutta käyttää ohjelmistoa tietyn ajan, ja siihen sisältyy tukipalvelu tilaukseen kuuluviksi vuosiksi rekisteröinnistä alkaen. (b) Tukipalveluiden maksut. Jos asiakas on ostanut jatkuvan käyttöoikeuden, ohjelmistoon sisältyy yhden vuoden tukipalvelu ( ensimmäinen tukikausi ). Ensimmäinen tukikausi alkaa voimaantulopäivänä pykälän 14 mukaisesti. Ensimmäisen tukikauden hyödyntäminen edellyttää kuitenkin ohjelmiston käyttöoikeuden rekisteröintiä pykälän 4(g) mukaisesti. Jos asiakas ei rekisteröi ohjelmiston käyttöoikeutta, tukipalvelun kesto on vain 90 päivää voimaantulopäivästä. Ensimmäisen tukikauden jälkeen asiakas voi jatkaa tukipalvelua ostamalla lisää tukipalveluvuosia ( monivuotinen tai vuosittain uusittava tukikausi ). Asiakas on vastuussa monivuotiseen tai vuosittain uusittavaan tukipalveluun liittyvistä maksuista. Promethean tai Prometheanin yhteistyökumppani laskuttaa asiakasta vuosittain uusittavista tukikausista tai monivuotisista tukikausista, joita ei ole maksettu ennakkoon Promethean-kumppanuussopimuksen tai Promethean-sopimuksen mukaisesti. Asiakas sitoutuu maksamaan jokaisen laskun 30 päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Jos asiakas ei maksa monivuotisen tai vuosittain uusittavan tukipalvelun maksuja ajallaan, Prometheanilla on oikeus keskeyttää heti kaikki tulevat tukipalvelut, mukaan lukien ohjelmiston päivitysten tai uusien versioiden toimitus. Jos asiakas on ostanut tilaukseen perustuvan käyttöoikeuden, ohjelmiston lisäksi toimitetaan tukipalvelut asiakkaan tilaukseen perustuvan käyttöoikeuden keston ajan (1, 3 tai 5 vuotta). Kesto määritetään Promethean-kumppanuussopimuksessa tai Promethean-sopimuksessa. Tukipalvelun hyödyntäminen edellyttää kuitenkin ohjelmiston käyttöoikeuden rekisteröintiä pykälän 4(g) mukaisesti. Jos asiakas ei rekisteröi ohjelmiston käyttöoikeutta, tukipalvelun kesto on vain 90 päivää voimaantulopäivästä. Jos asiakas on ostanut tilaukseen perustuvan käyttöoikeuden, joka edellyttää

4 käyttöoikeuden maksamista vuosittain, Promethean tai Prometheanin yhteistyökumppani laskuttaa asiakasta ennen kuin voimaantulopäivästä on kulunut vuosi. Asiakas sitoutuu maksamaan jokaisen laskun 30 päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Jos asiakas ei maksa laskua ajallaan, Prometheanilla on oikeus heti lakkauttaa tässä myönnetyt käyttöoikeudet ja keskeyttää tilaukseen perustuvaan käyttöoikeuteen liittyvät tukipalvelut. 3. OMISTUSOIKEUS. Toimitettu ohjelmisto ei ole julkinen (public domain). Promethean, sen tytäryhtiöt ja/tai lisenssinantajat omistavat kaikki ohjelmiston immateriaalioikeudet, mukaan lukien rajoituksetta patentit, tavaramerkit, tekijänoikeudet ja liikesalaisuuksiin liittyvät oikeudet, sekä niihin sisältyvät ja niissä ilmenevät tekniikat ja ideat, mukaan lukien ohjelmiston rakenne, järjestys ja organisointi (yhteisesti ohjelman käsitteet ) sekä kaikki niiden johdannaiset. Asiakas hyväksyy, että tässä myönnettyä rajoitettua käyttöoikeutta lukuun ottamatta asiakkaalla ei ole mitään oikeuksia ohjelmistoon, ohjelman käsitteisiin tai niiden johdannaisiin tai ohjelmiston, ohjelman käsitteiden tai niiden johdannaisten suhteen. 4. SALLITTU KÄYTTÖ JA RAJOITUKSET. (a) Koekäyttö. Promethean toimittaa asiakkaan käyttöön yhden ohjelmiston kokeilulisenssin ( kokeilulisenssi ) ja osoitteessa mainitut tukipalvelut näiden ehtojen mukaisesti 60 päivän ajaksi ohjelmiston latauksesta alkaen ( kokeilujakso ). Kokeilulisenssin mukana Promethean toimittaa enintään kolme ActivEngage-ohjelmiston asiakassovellusta käyttöluvan haltijan valtuuttamien käyttäjien käyttöön erilaisissa laitteissa (esim. tietokoneessa, taulutietokoneessa tai mobiililaitteessa). Ohjelmistoa ei saa käyttää millään muulla palvelimella tai siirtää millekään muulle palvelimelle, paitsi jos palvelin, joille ohjelmisto on asennettu, poistetaan käytöstä. Ohjelmiston jälleenlisensointi, lainaaminen, vuokraaminen, siirtäminen tai muulla tavalla kolmannen osapuolen saataville asettaminen on kielletty ilman Prometheanin etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Koekäyttöön ladattua ohjelmistoa ei saa käyttää kokeilujakson ulkopuolella, ja sitä koskevat kaikki tässä mainitut ehdot soveltuvin osin. (b) Käyttö. Kukin luokkahuonelisenssi sisältää 32 yhtä aikaa yhteen ohjelmiston palvelinversioon rekisteröitävää ohjelmiston asiakassovellusta. Kukin opiskelijalisenssi sisältää yhden yhtä aikaa ActivEngage-ohjelmiston yhteen palvelinversioon rekisteröitävän ohjelmiston asiakassovelluksen. Lisenssien ostamisen yhteydessä asiakkaalle annetaan käyttöoikeusavain osana Prometheankumppanuussopimusta tai Promethean-sopimusta. Annettua käyttöoikeusavainta voidaan käyttää joko yhdessä keskuspalvelimessa, jolta se jaetaan ostettujen käyttöoikeuksien lukumäärää vastaavaan määrään luokkahuoneita, tai erillisiin, luokkahuoneisiin sijoitettuihin palvelimiin, joihin asiakas on

5 ostanut käyttöoikeuden. Ohjelmiston käyttötavasta riippumatta asiakkaalla on oikeus vain 32:een ActivEngage-ohjelmiston asiakassovellukseen luokkahuonelisenssiä kohti tai yhteen ActivEngageohjelmiston asiakassovellukseen opiskelijalisenssiä kohti. Jos asiakas haluaa luokkahuonelisenssin yhteydessä enemmän kuin 32 ActivEngage-ohjelmiston asiakassovellusta, on hankittava lisää luokkahuonelisenssejä tai riittävä määrä yksittäisiä opiskelijalisenssejä. Jos käyttöoikeuden haltijan työntekijän työsuhde käyttöoikeuden haltijaan päättyy, ohjelmisto on poistettava tämän käyttäjän tietokoneesta. (c) ActivInspire Professionalin käyttö. Promethean toimittaa asiakkaalle jokaisen ostetun ohjelmiston luokkahuonelisenssin tai vähintään 30 opiskelijalisenssin mukana maksutta yhden Promethean ActivOffice -ohjelmiston käyttöoikeuden tai yhden Promethean ActivInspire Professional Edition -ohjelmiston käyttöoikeuden. Vaihtoehtoisesti Promethean voi päivittää asiakkaan nykyisen ActivInspire Personal Edition -ohjelmiston ActivInspire Professional Edition -ohjelmistoon Prometheankumppanuussopimuksessa tai Promethean-sopimuksessa toimitetun käyttöoikeuden päivitysavaimen avulla. Asiakkaan on aina käytettävä Promethean ActivOffice -ohjelmistoa tai ActivInspire Professional Edition -ohjelmistoa Promethean ActivOffice -ohjelmiston tai ActivInspire Professional Edition - ohjelmiston käyttöoikeuden ehtojen mukaisesti. (d) Varmuuskopiointia koskevat rajoitukset. Asiakas ei saa kopioida ohjelmistoa tai sen sisältöä muuten kuin luomalla ohjelmistosta kopioita pelkästään varmuuskopiointia tai arkistointia varten edellyttäen, että näissä sallituissa kopioissa säilytetään kaikki alkuperäisissä versioissa olevat tekijän- ja omistusoikeuksia koskevat huomautukset. (e) Muut rajoitukset. Lain sallimissa puitteissa asiakas ei saa (i) jälleenlisensoida, jäljentää, jaella, markkinoida, myydä, siirtää, liisata, vuokrata, lainata tai muuten saattaa ohjelmistoa kolmannen osapuolen käyttöön; (ii) kääntää, muuttaa, takaisinkääntää tai purkaa ohjelmistoa tai sen osaa, selvittää ohjelmiston tai sen osan valmistustapaa tai luoda ohjelmistosta tai sen osista johdannaisia (jos alue on Iso-Britannia, asiakas voi soveltaa Ison-Britannian vuoden 1988 tekijänoikeus-, malli- ja patenttilain (United Kingdom Copyright, Designs and Patents Act 1988) pykälän 50 mukaisia oikeuksia vain, jos asiakas on ensin pyytänyt Prometheania antamaan tarvittavat tiedot ja Promethean on kieltäytynyt tästä); (iii) hankkia haltuunsa mitään ohjelmistoon liittyvää lähdekoodia tai teknistä materiaalia; tai (iv) poistaa, muuttaa tai peittää mitään tietovälineessä olevaa tai ohjelmistoon sisältyvää tekijän- tai omistusoikeudesta ilmoittavaa merkintää. (f) Asiakkaan oikeus käyttää ohjelmistoa ja saada tukipalveluja edellyttää, että asiakas maksaa kaikki käyttöoikeuksiin ja tukipalveluihin liittyvät maksut ja että asiakas noudattaa sopimuksen ehtoja.

6 (g) Asiakkaan oikeus saada tukipalveluja koko tukikauden ajan edellyttää, että asiakas rekisteröi tämän käyttöoikeuden. Käyttöoikeuden voi rekisteröidä osoitteessa Rekisteröinnin yhteydessä on annettava täydelliset ja paikkansa pitävät tiedot. Käyttöoikeuden rekisteröinti oikeuttaa myös maksuttomaan puhelintukeen maissa, jotka on mainittu osoitteessa julkaistuissa tukipalveluissa (voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta). 5. EI-JULKAISTAVAT KOPIOT JA ARVIOINTIKOPIOT. Tämän käyttöoikeussopimuksen muista pykälistä huolimatta ohjelmistoa, joka on merkitty markkinointimateriaaliksi tai jota tarjotaan asiakkaalle muulla tavalla markkinointiperustein, voidaan käyttää ainoastaan esittely-, testaus- ja arviointitarkoituksiin. Tällaisen ohjelmiston uudelleenmyynti ja siirtäminen on kielletty. 6. TIETOJEN KÄYTÖN SALLIMINEN. Asiakas antaa Prometheanille ja sen tytäryhtiöille luvan kerätä ja käyttää teknistä ja muuta asiaan liittyvää tietoa, mukaan lukien tietokonetta, mobiililaitetta, järjestelmää ja sovellusohjelmistoa sekä oheislaitteita koskevia teknisiä tietoja, joita kerätään ajoittain ja joiden avulla on tarkoitus edistää ohjelmistopäivitysten, tuotetuen ja mahdollisten muiden ohjelmistoon liittyvien palvelujen toimittamista sekä varmistaa tämän käyttöoikeussopimuksen ehtojen noudattaminen. Promethean saattaa käyttää kyseisiä tietoja tuotteiden parantamiseen sekä palveluiden ja tekniikoiden tarjoamiseen asiakkaalle sillä ehdolla, että asiakasta tai käyttäjiä ei voi tunnistaa tietojen perusteella. 7. OMISTUSOIKEUDET JA TIEDOT. Asiakas vahvistaa ja hyväksyy, että ohjelmisto ja muut siihen liittyvät tiedot sekä tämän sopimuksen myötä esitetyt tai sen mukana asiakkaalle toimitetut tiedot ( Prometheanin tiedot ) ovat Prometheanin ja sen lisenssinantajien luottamuksellisia ja omistamia tietoja. Asiakas suostuu pitämään Prometheanin tiedot luottamuksellisina ja estämään niiden leviämisen noudattamalla asianmukaista huolellisuutta. Edellisestä huolimatta asiakas sitoutuu olemaan paljastamatta, julkistamatta, jakamatta, julkaisematta, lähettämättä tai siirtämättä Prometheanin tietoja millekään kolmannelle taholle mitään tarkoitusta varten muuten kuin sopimuksen erikseen sallimalla tavalla. Asiakkaan velvollisuudet sellaisten Prometheanin tietojen suhteen, jotka soveltuvien lakien mukaan voidaan käsittää liikesalaisuuksiksi (mukaan lukien rajoituksetta kaikki tuotteen käyttöä ja toimintaa koskevat tiedot sekä ohjelman käsitteet), ovat voimassa niin kauan kuin Prometheanin tiedot pysyvät liikesalaisuuksina. Asiakkaan velvollisuudet sellaisten Promethean tietojen suhteen, joita ei käsitetä liikesalaisuuksiksi, ovat voimassa kolmen vuoden ajan siitä, kun asiakas on saanut haltuunsa Prometheanin tiedot. Asiakkaan velvollisuudet tämän pykälän 7 suhteen pysyvät voimassa käyttöoikeuden päättymisen jälkeen.

7 8. TUKIPALVELUT. Tuki tarkoittaa teknistä tukea ohjelmiston käytössä, latauksessa tai asennuksessa ilmeneviin ongelmiin sekä ylläpitoa, kuten ohjelmiston päivityksiä ja uusia versioita. Kaikki tällaiset päivitykset ja uudet versiot katsotaan tuotteen osiksi kaikissa tässä kuvatuissa merkityksissä. Jos ohjelmistopäivityksellä korvataan kokonaan ohjelmiston aikaisempi lisensoitu versio (täysi asennus), asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää kyseisen ohjelmiston molempia versioita samanaikaisesti. Lisäksi ohjelmistojen siirtäminen erikseen on kielletty. Tuki kattaa vain ohjelmiston palvelin- ja asiakasversiot. Tuki ei kata laitteita, joihin ActivEngage-ohjelmisto on asennettu. Tuen piiriin ei kuulu myöskään ohjelmiston perustoimintojen ulkopuolisten toimintojen tuki. Tukipalvelut tarjotaan etäpalveluna eikä asiakkaan tiloissa. Tukipalvelut julkaistaan osoitteessa ja niitä voidaan muuttaa ajoittain ilmoittamatta. 9. POIKKEUKSET. Promethean ei ole vastuussa mistään seuraavista tai mistään seuraavien aiheuttamista tai niistä johtuvista seikoista: (i) ohjelmiston väärinkäyttö tai laiminlyönti; (ii) ohjelmiston virheellinen asennus; (iii) riittämätön tai tarkoitukseen soveltumaton tietojenkäsittely-ympäristö; (iv) muut kuin näiden ehtojen mukaiset muutokset ohjelmistoon; (v) muiden kuin Prometheanin tekemät muutokset ohjelmistoon; (vi) sähkökatkokset, Internet-yhteyden ongelmat, tietoihin tai tietojen syöttöön, tuottoon, virheettömyyteen, tallennukseen tai varmuuskopiointiin liittyvät ongelmat tai muut ulkoiset ja infrastruktuuriin liittyvät ongelmat; (vii) käyttö, toimivuus, luotettavuus tai yhteensopivuus minkä tahansa muun ohjelmiston kanssa; (viii) yhteensopivuus tai toiminta muiden kuin ohjelmiston teknisten määritysten mukaisten laitteiden kanssa; (ix) mobiililaitteiden viat tai virheet sekä (x) ohjelmiston käyttö tämän käyttöoikeuden ehtojen tai teknisten määritysten tai muiden ohjelmistoa koskevien dokumenttien vastaisesti. Näiden kaikkien katsotaan olevan asiakkaan yksinomaisessa hallinnassa ja yksinomaisella vastuulla. 10. TAKUUN VASTUUVAPAUSLAUSEKE. Promethean ei takaa, että (a) ohjelmisto toimii keskeytyksettä tai virheettömästi, että (b) kaikki virheet korjataan tai että (c) ohjelmisto vastaa asiakkaan nimenomaisia vaatimuksia tai toimii muiden kuin Prometheanin määrittämien laitteistojen tai ohjelmistojen kanssa. Asiakkaan ainoa oikeus tämän sopimuksen puitteissa on saada tukipalveluja asiakkaan Prometheankumppanuussopimuksessa tai Promethean-sopimuksessa määritetyn tukikauden ajan. ELLEI NÄISSÄ EHDOISSA OLE ERIKSEEN TOISIN MAINITTU, PROMETHEAN TAI SEN KOLMANSINA OSAPUOLINA TOIMIVAT LISENSSINANTAJAT, JÄLLEENMYYJÄT TAI TYTÄRYHTIÖT EIVÄT ANNA MITÄÄN SUULLISTA TAI KIRJALLISTA NIMENOMAISTA TAI OLETETTUA LAUSUNTOA TAI TAKUUTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA OLETETUT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, TARKKUUDESTA, OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA, JÄRJESTELMÄINTEGROINNISTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN OHJELMISTON, DOKUMENTAATION, PARANNUSTEN TAI PÄIVITYSTEN (JA NÄIDEN KOPIOIDEN) TAI TÄHÄN SOPIMUKSEEN PERUSTUVIEN TUKIPALVELUIDEN OSALTA TAI MUUTOIN SOPIMUKSEN PERUSTEELLA.

8 11. VASTUUVELVOLLISUUDEN RAJOITUS. PROMETHEAN JA SEN JÄLLEENMYYJÄT, TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMIHENKILÖT, JOHTAJAT, TYÖNTEKIJÄT, OSAKKEENOMISTAJAT, ASIAMIEHET, TOIMITTAJAT TAI EDUSTAJAT EIVÄT OLE ASIAKKAALLE TAI MILLEKÄÄN KOLMANNELLE TAHOLLE VASTUUSSA MISTÄÄN SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, ENNAKKOTAPAUKSELLISISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA RIIPPUMATTA SIITÄ, OLIVATKO NE ODOTETTAVISSA, MUKAAN LUKIEN TUOTTOJEN TAI TALLETUSTEN MENETYKSET, JOTKA LIITTYVÄT SOPIMUKSEEN TAI OVAT SEN SEURAUSTA, VAIKKA ASIAKASTA OLISI VAROITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN TAI KUSTANNUSTEN MAHDOLLISUUDESTA TAI TODENNÄKÖISYYDESTÄ, JA RIIPPUMATTA SIITÄ, PERUSTUUKO KYSEINEN VASTUU SOPIMUKSEEN, RIKKOMUKSEEN, LAIMINLYÖNTIIN, SEURAUSVASTUUSEEN, TUOTEVASTUUSEEN TAI MUUHUN. PROMETHEANIN TAI SEN TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMIHENKILÖIDEN, JOHTAJIEN, TYÖNTEKIJÖIDEN, OSAKKEENOMISTAJIEN, ASIAMIESTEN, TOIMITTAJIEN TAI EDUSTAJIEN VASTUU EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ PROMETHEANIN ASIAKKAALTA TÄMÄN TILAUKSESTA MAKSAMAA MAKSUA RIIPPUMATTA SIITÄ, PERUSTUUKO KANNEMUOTO SOPIMUKSEEN, RIKKOMUKSEEN TAI MUUHUN. JOS OHJELMISTO KUITENKIN TOIMITETTIIN ASIAKKAALLE MAKSUTTA, PROMETHEANIN TAI SEN JÄLLEENMYYJIEN, TYTÄRYHTIÖIDEN, TOIMIHENKILÖIDEN, JOHTAJIEN, TYÖNTEKIJÖIDEN, OSAKKEENOMISTAJIEN, ASIAMIESTEN, TOIMITTAJIEN TAI EDUSTAJIEN VASTUU SUORISTA VAHINGOISTA ON KORKEINTAAN 10,00 PUNTAA, JOS OHJELMISTO ON TOIMITETTU ASIAKKAALLE ISOSSA- BRITANNIASSA, TAI 10,00 DOLLARIA, JOS OHJELMISTO ON TOIMITETTU ASIAKKAALLE MILLÄ TAHANSA MUULLA ALUEELLA TAI LAINKÄYTTÖALUEELLA. KAIKKI EDELLÄ MAINITUT RAJOITUKSET, POIKKEUKSET JA VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET (MUKAAN LUKIEN TÄSSÄ PYKÄLÄSSÄ JA PYKÄLISSÄ 9 JA 10 MAINITUT) OVAT VOIMASSA LAIN SALLIMASSA ENIMMÄISLAAJUUDESSA, JOS JOTAKIN OIKEUSKEINOISTA EI KATSOTA PÄTEVÄKSI OLENNAISESSA MERKITYKSESSÄÄN. 12. VIENTISÄÄNNÖSTELY. Asiakas sitoutuu olemaan viemättä, uudelleenviemättä ja uudelleenmyymättä ohjelmistoa alueeltaan varmistamatta ensin, että hän toimii kaikkien sovellettavien vientilakien ja - säädösten mukaisesti. Jos kyseinen alue on Yhdysvallat, sen territorio tai alusmaa, ohjelmisto katsotaan kaupalliseksi tietokoneohjelmistoksi ja kaupallisen tietokoneohjelmiston käyttöohjeeksi (Commercial Computer Software and Commercial Computer Software Documentation), joita koskevat ainoastaan tässä käyttöoikeussopimuksessa määritetyt oikeudet, jotka Promethean yleensä antaa asiakkaille soveltuvin osin FAR säädöksen (a)- ja (b)-kohtien (lokakuu 1995) tai DFARS säädöksen (a)-kohdan (kesäkuu 1995) mukaisesti. Käyttöoikeuden haltija suostuu noudattamaan kaikkia tällaisia lakeja ja määräyksiä ja hyväksyy, että sillä on velvollisuus hankkia kyseiset lisenssit tuotteen, dokumentaation ja kaikkien tarvittavien niihin liittyvien teknisten tietojen vientiä, uudelleenvientiä tai tuontia varten.

9 13. VARMENNUS. Prometheanin sitä pyytäessä asiakas sitoutuu toimittamaan Prometheanille allekirjoitetun lausunnon siitä, että tuotetta ja ohjelman käsitteitä käytetään tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Jos Prometheanilla on syytä epäillä, että tuotetta tai ohjelman käsitteitä ei käytetä tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti, asiakas sallii Prometheanin varmistaa tarkastamalla asiaan liittyvät arkistot ja asiakkaan toimitilat, että tätä sopimusta noudatetaan. Promethean antaa asiakkaalle ilmoituksen tällaisesta tarkastuksesta vähintään kolme arkipäivää etukäteen ja suorittaa tarkastuksen normaalin työajan puitteissa niin, että tarkastus ei haittaa kohtuuttomasti asiakkaan toimintaa. Jos tällainen tarkastus johtaa Prometheanille kuuluviin maksuihin, asiakas sitoutuu maksamaan kyseiset maksut sekä kohtuulliset tarkastuskustannukset viipymättä. 14. SOPIMUSKAUSI JA SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN. Tässä myönnetty käyttöoikeus tulee voimaan voimaantulopäivänä (päivämäärä, jolloin asiakas vastaanottaa käyttöoikeusavaimen) ja jatkuu Promethean-kumppanuussopimuksessa tai Promethean-sopimuksessa määritetyn käyttöoikeuskauden ajan, ellei sitä irtisanota aikaisemmin. Tukipalvelut alkavat voimaantulopäivänä ja päättyvät ensimmäisen tukikauden jälkeen (tai 90 päivän kuluttua, jos asiakas ei rekisteröi ohjelmistoa), ellei asiakas ole ostanut monivuotista tai vuosittain uusittavaa tukikautta. Tällöin tukipalvelu jatkuu (ellei sitä irtisanota aikaisemmin), kunnes monivuotisen tilauksen viimeinen vuosi umpeutuu tai mahdollisen vuosittaisen uusinnan määräaika umpeutuu. Tässä myönnetty käyttöoikeus ja/tai tukipalvelut (soveltuvasti) päättyvät sen mukaan, mikä seuraavista tapahtuu ensimmäisenä: (i) asiakas lopettaa ohjelmiston käytön lopullisesti; (ii) asiakas rikkoo sovellettavia ehtoja (tällöin käyttöoikeus ja käyttöoikeuden tukipalvelut irtisanotaan automaattisesti); (iii) asiakas ei maksa pykälässä 2 mainittuja maksuja tai rikkoo siinä mainittuja ehtoja. Kun tämä sopimus päättyy tai loppuu mistä tahansa syystä, asiakkaan on tuhottava kaikki omistuksessaan tai hallussaan olevat ohjelmistokopiot ja mahdolliset niihin liittyvät materiaalit. Tässä mainitut omistusoikeuksia ja -tietoja, takuita sekä vastuuvelvollisuuden rajoituksia koskevat pykälät pysyvät voimassa myös käyttöoikeuden päättymisen jälkeen. 15. KOLMANSIEN OSAPUOLIEN OHJELMISTOT JA AVOIMEN LÄHDEKOODIN OHJELMISTO. (a) Ohjelmisto on luotu käyttämällä lähdekoodia, joka on peräisin useista avoimen lähdekoodin projekteista, sekä erityisiä kolmansien osapuolten yksinoikeusohjelmistoja. Avoimen lähdekoodin ohjelmisto on käytettävissä GNU Lesser General Public Licence -käyttöoikeuden ehtojen mukaisesti. Käyttöoikeuden kopio on osoitteessa Alla luetellut osapuolet ovat osallistuneet ohjelmiston osien luomiseen. Adoben tapauksessa kyseinen ohjelmisto tarjotaan käyttöön ohjelmiston kulloinkin voimassa olevien käyttöoikeusehtojen mukaisesti. Promethean ei ole vastuussa kyseisten avoimen lähdekoodien ohjelmistojen käytöstä.

10 Ohjelmakirjaston lähdekoodin voi pyytää seuraavasta osoitteesta: Product Management Promethean Limited Promethean House Lower Philips Road Blackburn, BB1 5TH United Kingdom Promethean Limited on pyrkinyt mainitsemaan ja tunnustamaan kaikki tämän ohjelmiston tekoon osallistuneet tahot. Sovelluksen osat: Engage for QT Engage for Mobile: Beman Dawes, Daniel Frey ja David Abrahams (ohjelmisto- ja boost-kirjastot) Kaikki oikeudet pidätetään. (b) Ohjelmisto voi myös sisältää ja/tai sen mukana voidaan toimittaa muita kolmansien osapuolten ohjelmistoja ja sisältöä (yhteisesti kolmansien osapuolten materiaalit ), jotka saattavat edellyttää erillisen loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen laatimista kyseisten kolmansien osapuolten kanssa. Jotkin kolmansien osapuolten materiaalit tarjotaan käyttöön niitä koskevien käyttöoikeussopimusten ehtojen mukaisesti. Nämä ehdot saattavat erota tämän käyttöoikeussopimuksen ehdoista tai niitä saatetaan soveltaa näiden ehtojen mukaisesti. Jos kyseiset käyttöoikeussopimukset ovat ristiriidassa tähän käyttöoikeussopimukseen perustuvien asiakkaan oikeuksien tai velvollisuuksien kanssa, sovelletaan tämän käyttöoikeussopimuksen ehtoja. Hyväksymällä tämän käyttöoikeussopimuksen asiakas hyväksyy myös kyseisten ilmaisohjelmistojen käyttöoikeussopimusten ehdot. Promethean ei

11 mainosta tai markkinoi mitään kolmansien osapuolten materiaaleja toimittaneiden kolmansien osapuolten tarjoamia tuotteita tai palveluja. Asiakas vahvistaa olevansa vastuussa kyseisiin kolmansien osapuolten materiaaleihin liittyvien ehtojen lukemisesta, hyväksymisestä ja noudattamisesta. 16. TURVAAMISTOIMENPITEET. Asiakas hyväksyy, että lainmukaiset korvaukset eivät välttämättä riitä Prometheanille täydeksi korvaukseksi, jos asiakas rikkoo olennaisesti jotakin seuraavista: (i) tässä myönnettyä käyttöoikeutta; (ii) tässä määritettyjä luottamuksellisuuteen ja vaitiolovelvollisuuteen liittyviä velvoitteita; tai (iii) Prometheanin immateriaalioikeuksia. Prometheanilla on tällaisen olennaisen rikkomuksen sattuessa oikeus hakea väliaikaista turvaamistoimenpidettä. 17. SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA OIKEUSPAIKKA. Jos alue on Yhdysvallat, Kanada tai mikä tahansa Yhdysvaltain territorio tai hallintoalue, sopimuksesta, sopimuksesta aiheutuvista tai siihen liittyvistä riidoista (aiheutuivatpa ne sopimuksen sisällöstä, rikkomuksesta tai muusta seikasta), sopimuksen pätevyydestä, noudattamisesta ja tulkinnasta päätetään kaikin osin Georgian osavaltion lakien mukaisesti siten, että lainsäädännöllisissä periaatteissa esiintyvät ristiriitaisuudet jätetään huomioimatta. Jos alue on mikä tahansa muu valtio, tätä sopimusta sovelletaan Englannin lakien mukaisesti ja kaikki riidat käsitellään englantilaisten tuomioistuinten yksinomaisessa toimivallassa. Tähän sopimukseen ei sovelleta Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista, ja siitä sanoudutaan erityisesti irti. 18. LUOPUMINEN/OSITETTAVUUS. Jos Promethean jättää käyttämättä tai soveltamatta jotakin tämän sopimuksen oikeutta tai säännöstä, sitä ei voida pitää kyseisestä oikeudesta tai säännöksestä luopumisena. Jos mitään tämän sopimuksen säännöksistä, nämä ehdot mukaan lukien, pidetään mitättömänä tai täytäntöönpanokelvottomana, kyseisistä säännöksistä luovutaan tai niitä muutetaan siinä määrin kuin on tarpeen saman taloudellisen vaikutuksen aikaansaamiseksi, jotta tämä sopimus olisi täytäntöönpanokelpoinen kyseisellä lainsäädäntöalueella. Sopimuksen muut osat pysyvät edelleen pätevinä ja voimassa. 19. SIIRTÄMINEN. Ellei sovellettavassa laissa ole toisin määrätty oikeuksien rajoittamisesta, asiakas ei saa jakaa, jälleenlisensoida tai siirtää sopimusta ilman Prometheanin etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Kaikki asiakkaan yritykset alilisensoida, jakaa tai siirtää mitään tässä mainittuja oikeuksia, velvollisuuksia tai velvoitteita ovat pätemättömiä ja antavat Prometheanille oikeuden irtisanoa sopimus välittömästi. Promethean voi osoittaa tämän käyttöoikeuden mille tahansa Prometheanin tytäryhtiölle milloin tahansa sopimuskauden aikana. Edelliseen liittyen tämä käyttöoikeus sitoo ja hyödyttää osapuolia ja niiden seuraajia sekä hyväksyttyjä tahoja, joille käyttöoikeus on siirretty.

12 20. OTSIKOT. Pykälien otsikot on lisätty näihin ehtoihin vain luettavuussyistä. Ne eivät määritä, rajoita, tulkitse tai kuvaa kyseisen pykälän alaa tai laajuutta, eivätkä ne vaikuta tässä myönnettyyn käyttöoikeuteen millään tavalla. Versio 5/2012 Promethean 2012

ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus

ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus Tämän ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimuksen ( sopimus ) osapuolet ovat ( asiakas ), jonka päätoimipaikka on, ja Promethean-yksikkö ( Promethean

Lisätiedot

HUOMAUTUS: LAUSEKKEESSA 9.3 ESITETTY TAKUU EI OLE VOIMASSA SILLOIN, KUN OHJELMISTOA KÄYTETÄÄN MUIDEN VALMISTAJIEN TUOTTEIDEN TAI OHJELMISTOJEN KANSSA.

HUOMAUTUS: LAUSEKKEESSA 9.3 ESITETTY TAKUU EI OLE VOIMASSA SILLOIN, KUN OHJELMISTOA KÄYTETÄÄN MUIDEN VALMISTAJIEN TUOTTEIDEN TAI OHJELMISTOJEN KANSSA. VERSIO 1 AMMATTIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU KÄYTTÖOIKEUS PROMETHEAN OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS: Promethean ActivOfficen ( ohjelmisto ) AMMATTIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU KÄYTTÖOIKEUS ( käyttöoikeus ) V1.1 (kesäkuu

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT MICROSOFT CRM 3.0 PROFESSIONAL

MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT MICROSOFT CRM 3.0 PROFESSIONAL MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT MICROSOFT CRM 3.0 PROFESSIONAL Nämä käyttöoikeussopimuksen ehdot ovat sopimus asiakkaan ja Microsoft Corporationin (tai asiakkaan sijaintipaikan mukaan

Lisätiedot

Lataa-sovellus. 1. painos

Lataa-sovellus. 1. painos Lataa-sovellus 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki.

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1. YLEISTÄ Tervetuloa Sito-yhtiöiden (jäljempänä Sito ) Kaiku-palveluun (jäljempänä Palvelu ). Palvelun käyttöä koskevat seuraavat sopimusehdot (jäljempänä Sopimusehdot

Lisätiedot

Online-tulostus 4.0. 1. painos

Online-tulostus 4.0. 1. painos Online-tulostus 4.0 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

Microsoft Kinect for Windows

Microsoft Kinect for Windows Microsoft Kinect for Windows Nämä käyttöoikeussopimuksen ehdot ovat sopimus asiakkaan ja Microsoft Corporationin (tai asiakkaan asuinpaikan mukaan määräytyvän Microsoft Corporationin konserniyhtiön) välillä.

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT LIITE 1 RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Rakennustiedon verkkopalveluihin. Sopimuksen piiriin kuuluvat verkkopalvelut

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy LIITE 5 1 (5) OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy Y-tunnus 2719025-4 (jäljempänä Jäteyhtiö ) YIT Rakennus Oy Y-tunnus 1565583-5 Jäteyhtiön perustajaosakkaana

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.5.2016 Käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palveluntarjoajan ja Edenred Finland Oy:n ( Edenred ) väliseen sopimukseen. Palveluntarjoaja voi näiden

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot

LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot Rakenna digitaalisesti! Määräykset ja ehdot LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot Huomaa, että kaikkien verkkokilpailuihin osallistuvien täytyy noudattaa alla esitettyjä

Lisätiedot

Safari-selaimen ohjelmistolisenssi kuluttajan näkökulmasta

Safari-selaimen ohjelmistolisenssi kuluttajan näkökulmasta -selaimen ohjelmistolisenssi kuluttajan näkökulmasta Teknologiaoikeuden seminaari 2008 n rajaus Rajaus -selaimen lisenssisopimus kuluttajan näkökulmasta Lyhyellä etsimisellä ei löytynyt erityisemmin artikkeleita

Lisätiedot

PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-MOBIILI- JA WEB-SOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT

PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-MOBIILI- JA WEB-SOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-MOBIILI- JA WEB-SOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT 1. Käyttöehtojen hyväksyminen FysiApp -palvelun ( Palvelu ), joka koostuu FysiApp -ohjelmistoista ja näiden sisällöistä ja niillä toteutettavista,

Lisätiedot

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten

Lisätiedot

SMART Technologies Inc. Ohjelmiston loppukäyttäjän käyttöehdot

SMART Technologies Inc. Ohjelmiston loppukäyttäjän käyttöehdot SMART Technologies Inc. Ohjelmiston loppukäyttäjän käyttöehdot LUE HUOLELLISESTI NÄMÄ LOPPUKÄYTTÄJÄN KÄYTTÖEHDOT ( LISENSSI ) ENNEN OHJELMISTON KÄYTTÖÖN OTTOA. OTTAMALLA OHJELMISTON KÄYTTÖÖN KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY

Lisätiedot

KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS LUE TÄMÄ SOPIMUS.

KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS LUE TÄMÄ SOPIMUS. KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS LUE TÄMÄ SOPIMUS. TÄMÄN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN ("SOPIMUS") OSAPUOLINA OVAT MICROBIOLOGICS INC. ("YRITYS" TAI "MBL") JA YKSITYISHENKILÖ, YRITYS TAI MUU YHTEISÖ ("LOPPUKÄYTTÄJÄ" TAI "SINÄ").

Lisätiedot

Compaqin takuu Presario-tuotteille

Compaqin takuu Presario-tuotteille 1 Compaqin takuu Presario-tuotteille Compaq antaa tälle laitteistolle materiaali- tai valmistusviat kattavan takuun, joka sisältää seuraavat takuupalvelut 12 kuukauden korjaamotakuu (ilmaiset osat ja korjaustyö)

Lisätiedot

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Vauvakuva Haikara Oy:n (jäljempänä Vauvakuva) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Mainoselokuvakilpailu 2009. Valitse sopimuksen laji(t) laittamalla rasti ruutuun [ x ] Allekirjoitus: 1 [ ] ESIINTYMISEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

Mainoselokuvakilpailu 2009. Valitse sopimuksen laji(t) laittamalla rasti ruutuun [ x ] Allekirjoitus: 1 [ ] ESIINTYMISEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS Esiintymisen ja kuvauspaikan käyttöoikeussopimus Jokaisen mainoselokuvassa pelkällä äänellään tai kasvoillaan tunnistettavasti esiintyvän henkilön tulee allekirjoittaa esiintyjäsopimus. Jokaisesta valmiissa

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

Tämä EULA koskee sinua, jos olet tehnyt ostoksesi Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella.

Tämä EULA koskee sinua, jos olet tehnyt ostoksesi Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella. Tämä EULA koskee sinua, jos olet tehnyt ostoksesi Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella. Tämä loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus eli end-user license agreement ( EULA ) on laillinen sopimus sinun ja TomTom

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään.

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS SEAGATEN OHJELMISTOLLE

LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS SEAGATEN OHJELMISTOLLE LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS SEAGATEN OHJELMISTOLLE LUKEKAA TÄMÄ LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS ( LISENSSISOPIMUS ) HUOLELLISESTI. VALITSEMALLA HYVÄKSYN TAI RYHTYMÄLLÄ LATAAMAAN, ALOITTAMALLA ASENTAMAAN,

Lisätiedot

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa Solo International OY:N KULKUVÄLINEIDEN VUOKRAUS- PALVELUIDEN EHDOT 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Solo International Oy:n, jäljempänä Solo ja asiakkaan, jäljempänä Vuokralleottaja

Lisätiedot

OHJAAJASOPIMUS (TELEVISIO)

OHJAAJASOPIMUS (TELEVISIO) OHJAAJASOPIMUS (TELEVISIO) Tämän sopimuksen osapuolet ovat:, (jäljempänä Ohjaaja ); ja, (jäljempänä Tuottaja ). 1. SOPIMUKSEN KOHDE 1.1 Tuottaja ottaa ohjaajan palvelukseensa ( Elokuva / Sarja ) valmistamista

Lisätiedot

Paalulaskutus käyttöehdot

Paalulaskutus käyttöehdot Versio 11.08.2015 Sivu 1 / 6 1. Palvelujen käyttö Paalulaskutus käyttöehdot Kaikkeen Paalulaskutus-tuotteen käyttöön, tuotteen paalulaskutus.fi-osoitteessa olevan verkkosivuston käyttöön sekä minkä tahansa

Lisätiedot

INSPIRE-erityiskäyttöluvan malli

INSPIRE-erityiskäyttöluvan malli INSPIRE-erityiskäyttöluvan malli Johdanto Ottaen huomioon, että direktiivin 2007/2/EY (INSPIRE) 17 artiklan 8 kohdan mukaan jäsenvaltioiden tai niiden julkisten viranomaisten on mahdollistettava yhteisön

Lisätiedot

Apua käyttöoikeustyypin tarkistamiseen on osoitteessa www.microsoft.com/office/eula.

Apua käyttöoikeustyypin tarkistamiseen on osoitteessa www.microsoft.com/office/eula. MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT MICROSOFT OFFICE 2010 TYÖASEMASOVELLUSOHJELMISTO Seuraavassa ovat kahdet eri käyttöoikeusehdot, joista vain yhden koskevat asiakasta. Jos asiakkaalla

Lisätiedot

1. Konserttisali 2. Konserttisalin lämpiö- ja aputilat 3. Taiteilijakahvio

1. Konserttisali 2. Konserttisalin lämpiö- ja aputilat 3. Taiteilijakahvio Salassa pidettävä kohtien 5, 6, 7 ja 8 osalta, JulkL 24 1 mom. 17 ja 20 kohta OSAKASSOPIMUS 1 Osapuolet 1.1 Helsingin kaupunki PL 1, 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus 0201256-6 1.2 Yleisradio Oy Radiokatu

Lisätiedot

ESIKATSELUKAPPALE IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERILLÄ MENETELMILLÄ

ESIKATSELUKAPPALE IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERILLÄ MENETELMILLÄ IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERILLÄ MENETELMILLÄ 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien menetelmien projekteilla.

Lisätiedot

Intellia.fi palveluiden käyttöehdot

Intellia.fi palveluiden käyttöehdot Intellia.fi palveluiden käyttöehdot 1. Käyttöehtojen soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan Intellia Oy:n (myöhemmin Intellia) tuottamiin, välittämiin tai jälleenmyymiin aineistoihin ja niiden pohjalta

Lisätiedot

E H D O T. Ole hyvä ja lue nämä ehdot ( Palveluehdot ) tarkasti ennen kuin käytät palveluita.

E H D O T. Ole hyvä ja lue nämä ehdot ( Palveluehdot ) tarkasti ennen kuin käytät palveluita. GLOBAALI VERSIO (7 marraskuu 2014) P A L V E L U - E H D O T 1. JOHDANTO VOLVO haluaa tarjota sinulle parhaat mahdolliset Palvelut (jotka on määritelty jäljempänä kohdassa 1), jotta VOLVO-ajokokemuksesi

Lisätiedot

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja Marraskuu 2017 - MERKINTÄSOPIMUS 1 Osapuolet 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus 2625992-6, jäljempänä Yhtiö ), ja 1.2 Nimi: _ Henkilötunnus (jäljempänä Merkitsijä ) Yhtiö on tarjonnut Merkitsijälle mahdollisuutta

Lisätiedot

LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS

LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS Lue tämä lisenssisopimus huolellisesti ennen tämän ohjelman käyttöä. Hyväksymällä sopimuksen sitoudut käyttäjäksi tai lisenssinhaltijaksi ja noudattamaan kaikkia sopimuksen

Lisätiedot

PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-DESKTOP -OHJELMAN KÄYTTÖEHDOT

PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-DESKTOP -OHJELMAN KÄYTTÖEHDOT PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-DESKTOP -OHJELMAN KÄYTTÖEHDOT 1. Käyttöehtojen hyväksyminen FysiApp -palvelun ( Palvelu ), joka koostuu FysiApp -ohjelmistoista ja näiden sisällöistä ja niillä toteutettavista, alla

Lisätiedot

[yksilöitynä käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto] [yksilöitynä henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät]

[yksilöitynä käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto] [yksilöitynä henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät] 1(5) L I I T E 5B T I E T O S U O J A 1. TARKOITUS Tällä tietosuojaliitteellä ( Tietosuojaliite ) [tilaaja] ( Tilaaja ) rekisterinpitäjänä ja käsittelijänä ja [toimittaja] ( Toimittaja ) henkilötietojen

Lisätiedot

Ulkopuolisten teokset

Ulkopuolisten teokset Ulkopuolisten teokset SOPIMUS VERKKO-OPETUKSEN OPPIMATERIAALISTA 1. Sopijapuolet Sopimus koskee oppimateriaalia, jonka tekijä ei ole virka- tai työsuhteessa koulutuksen järjestäjään tai jonka työ- tai

Lisätiedot

STT:n toimitus- ja käyttöehdot Lehtikuva-kuville*

STT:n toimitus- ja käyttöehdot Lehtikuva-kuville* STT:n toimitus- ja käyttöehdot Lehtikuva-kuville* a) Oy Suomen Tietotoimisto Finska Notisbyrån Ab (myöhemmin STT) myöntää asiakkaalle/tilaajalle (Asiakas) kertajulkaisuoikeuden kuville* etukäteen sovittuun

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Leasingsopimus (limiitti) LC

Siilinjärven kunta. Leasingsopimus (limiitti) LC Siilinjärven kunta Leasingsopimus (limiitti) 072821-LC01-000-000 3 Step IT Oy (jäljempänä Vuokralleantaja ), Y-tunnus 2161942-7, Mechelininkatu 1a, 00180 Helsinki, vuokraa Vuokralleottajalle tämän sopimuksen

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

Digitaalikamera Ohjelmisto-opas

Digitaalikamera Ohjelmisto-opas EPSON-digitaalikamera / Digitaalikamera Ohjelmisto-opas Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa jäljentää, tallentaa tai siirtää missään muodossa tai millään tavoin elektronisesti,

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Osakas A-osakkeet B-osakkeet

Osakas A-osakkeet B-osakkeet 1 (5) LISÄSOPIMUS 28.2.2013 PÄIVÄTTYYN TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY:N OSAKASSOPIMUKSEEN A-lisäosakkeet / VSS-tila 1. OSAPUOLET Osakas A-osakkeet B-osakkeet Finprop Tapiola Oy (Y-tunnus: 1749679-4) 460

Lisätiedot

Online-jako painos

Online-jako painos Online-jako 3.1 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas. 9238687 1. painos

Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas. 9238687 1. painos Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas 9238687 1. painos Copyright 2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty

Lisätiedot

Opiskelijoiden tietokonelaitteistoa koskeva sopimus

Opiskelijoiden tietokonelaitteistoa koskeva sopimus Opiskelijoiden tietokonelaitteistoa koskeva sopimus 1. Sopimuksen osapuolet Optima (alla nimettynä Optima ) Optiman täysi-ikäinen allekirjoittanut opiskelija, tai alaikäisen Optiman opiskelijan allekirjoittanut

Lisätiedot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja sisältö 1.1 Nämä käyttöehdot (jäljempänä Ehdot ) koskevat Suomen Telemarkkinointiliitto

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY

OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY 2 (7) Sisällys 1. Sopimuksen osapuolet... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen tarkoitus... 3 4. Yhtiön toiminnan tarkoitus... 3 5. Yhtiön omistussuhteet... 4 5.1. Omistusosuudet...

Lisätiedot

Verkkopalveluiden käyttöehdot

Verkkopalveluiden käyttöehdot Verkkopalveluiden käyttöehdot Verkkopalveluiden käyttöehdot 1. Yleistä 1.1. Tätä käyttöoikeussopimusta ja sen mukaisia yleisiä ehtoja (jäljempänä "sopimus") sovelletaan sanomalehti Hämeen Sanomien tarjoamaan,

Lisätiedot

Helmivisio Oy ASIAKKAAN SOPIMUSEHDOT 1.9.2010

Helmivisio Oy ASIAKKAAN SOPIMUSEHDOT 1.9.2010 1 (5) 1 Soveltamisala Näitä sopimusehtoja sovelletaan :n (jäljempänä Toimittaja) Wahtikodinvalvontapalvelun toimituksiin kuluttaja- tai yritysasiakkaille (jäljempänä Asiakas). Palvelun tarjoaa ja toimittaa,

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro:

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VASTAANOTTOTILOJA KOSKEVA VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRALAINEN Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y-tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRAUKSEN KOHDE VUOKRASOPIMUKSEN

Lisätiedot

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Jyväskylän yliopisto Pl 35 40014 Jyväskylän yliopisto (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Kuopion kaupunki 1 (6) SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Sopimuksen osapuolet Kuopion kaupunki Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet PL 227 70101 Kuopio Juankosken

Lisätiedot

Bluetooth-paritus. Käyttöopas

Bluetooth-paritus. Käyttöopas Bluetooth-paritus Käyttöopas Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Bluetooth on

Lisätiedot

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET FP 7 Marie Curie Grant Agreement Annex III [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT EUROOPASSA TYÖSKENTELEVILLE TUTKIJOILLE] [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT

Lisätiedot

Osallistumissopimus. Finpro Oy

Osallistumissopimus. Finpro Oy 1 (7) Osallistumissopimus 2 (7) SOPIJAPUOLET JA SOPIJAPUOLTEN YHDYSHENKILÖT Sopijapuolet Osallistuvan yrityksen virallinen nimi: Y-tunnus: osoite: muut yhteystiedot: ja ( Finpro ), Export Finland Porkkalankatu

Lisätiedot

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE 1 Euroopan ALH-sivustojen toimintaperiaate Lisätäkseen Amwayn, Amwayn tuotteiden ja Amwayn liiketoimintamahdollisuuden tunnettavuutta sekä ALH:ien tukemiseksi liiketoiminnan

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimusehdot 1. Osapuolet Aditro Oy ja Asiakas. Jatkossa Aditro Oy = Toimittaja. 2. Sopimuksen kohde 2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimuksen kohteena ovat Toimittajan

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT III. 1 Määritelmät PALUUVAIHE Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Tampereen liikenteen tilannekuva. Puitesopimus LUONNOS

Tampereen liikenteen tilannekuva. Puitesopimus LUONNOS Tampereen liikenteen tilannekuva Puitesopimus LUONNOS 29.6.2015 1 Sisällys 1 Sopijapuolet... 2 2 Sopimuksen tausta, tarkoitus ja kohde... 2 3 Sopimuksen voimaantulo ja sopimuskausi... 3 4 Sopimuksen irtisanominen...

Lisätiedot

Online-jako 2.0 Nokia N76-1

Online-jako 2.0 Nokia N76-1 Online-jako 2.0 Nokia N76-1 EI TAKUUTA Laitteen mukana tulevien kolmansien osapuolten sovellusten valmistajat ja omistajat voivat olla henkilöitä tai yhteisöjä, jotka eivät liity Nokiaan. Nokia ei omista

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA Tämä osakassopimus (jäljempänä Sopimus) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: 1. Helsingin kaupunki (Y-tunnus 0201256-6),

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

Tekijänoikeussopimukset

Tekijänoikeussopimukset Tekijänoikeussopimukset Virtuaaliamk:n yhteyshenkilöpäivät Helsinki 11.2.2004 Ari Koivumaa ari.koivumaa[at]ulapland.fi 1. Opm:n sopimusmallit sopimus työntekijän kanssa tekijän työ- tai virkatehtävänä

Lisätiedot

Silloin kun muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei ole voimassa, sovelletaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta.

Silloin kun muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei ole voimassa, sovelletaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta. SOPIMUSEHDOT Yleistä 1 Asiakkaalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa kiinteistön haltijaa tai muuta osapuolta, joka on vesihuoltolaitoksen (jälj. laitos) sopijapuoli. Liittyjällä tarkoitetaan tässä sopimuksessa

Lisätiedot

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus Varantotilisopimus 1 (5) VARANTOTILISOPIMUS Tilinhaltija: Tilinumero: BIC-koodi: XX Pankki Oy (IBAN XX) XXXXXXXX 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Tiliehdot Sopimuksessa määritellään menettelyt ja vastuut, joiden

Lisätiedot

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4.

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4. Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot 1. Yleistä Kainuun Omasote -palvelu on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (myöhemmin: Kainuun sote) ylläpitämä kuntalaislähtöistä terveydenhuoltoa

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

LIITE 3: SOPIMUSLUONNOS KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN TOTEUTUKSEN HANKINNASTA

LIITE 3: SOPIMUSLUONNOS KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN TOTEUTUKSEN HANKINNASTA LIITE 3: SOPIMUSLUONNOS KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN TOTEUTUKSEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Palveluntuottaja:

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA KEMIN TEOLLISUUSKYLÄ OY. myyjänä KEMIN KAUPUNKI. ostajana. kaupan kohteena

KAUPPAKIRJA KEMIN TEOLLISUUSKYLÄ OY. myyjänä KEMIN KAUPUNKI. ostajana. kaupan kohteena KAUPPAKIRJA KEMIN TEOLLISUUSKYLÄ OY myyjänä ja KEMIN KAUPUNKI ostajana kaupan kohteena VERKKOKARINKATU 11 VUOKRAOIKEUDET JA NIILLÄ SIJAITSEVAT RAKENNUKSET 24.10.2017 1 OSAPUOLET Kemin Teollisuuskylä Oy

Lisätiedot

Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit. INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9.

Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit. INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9. Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9.2011 Antti Kosonen 6.10.2011 Miksi paikkatietoja lisensioidaan Paikkatiedot on historiallisesti

Lisätiedot

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT (TALLENTAVAT VERKKOPALVELUT)

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT (TALLENTAVAT VERKKOPALVELUT) Liite 1 31.8.2008 RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT (TALLENTAVAT VERKKOPALVELUT) 1. SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Rakennustiedon tallentaviin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

Suomen Franchising-Yhdistyksen Eettiset Säännöt

Suomen Franchising-Yhdistyksen Eettiset Säännöt Suomen Franchising-Yhdistyksen Eettiset Säännöt Näitä Suomen Franchising-Yhdistys ry:n Eettisiä Sääntöjä sovelletaan vuoden 2009 alusta lähtien. Yhdistyksen franchise-antajina toimivat jäsenet sitoutuvat

Lisätiedot

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA Liite 3 Sopimusmalli SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Juupajoen kunta (jäljempänä myös Tilaaja ) Y-tunnus: Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot