KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS LUE TÄMÄ SOPIMUS.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS LUE TÄMÄ SOPIMUS."

Transkriptio

1 KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS LUE TÄMÄ SOPIMUS. TÄMÄN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN ("SOPIMUS") OSAPUOLINA OVAT MICROBIOLOGICS INC. ("YRITYS" TAI "MBL") JA YKSITYISHENKILÖ, YRITYS TAI MUU YHTEISÖ ("LOPPUKÄYTTÄJÄ" TAI "SINÄ"). SOPIMUS MÄÄRITTELEE EHDOT; JOIDEN MUKAAN LOPPUKÄYTTÄJÄ OSTAA MBL:N TUOTTEITA ("TUOTTEET") YRITYKSELTÄ, YRITYKSEN JAKELIJOILTA TAI ALILISENSILLÄ TOIMIVILTA JÄLLEENMYYJILTÄ. TUOTTEET SISÄLTÄVÄT AMERICAN TYPE CULTURE COLLECTIONIN ("ATCC") OMISTAMIA MATERIAALEJA JA TAVARAMERKKEJÄ, JOIDEN KÄYTTÖLISENSSIN ATCC ON ANTANUT YRITYKSELLE TÄTÄ TARKOITUSTA VARTEN. YRITYS ANTAA LOPPUKÄYTTÄJÄLLE OIKEUDEN OSTAA JA KÄYTTÄÄ YRITYKSEN TUOTTEITA VAIN, JOS LOPPUKÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY KAIKKI TÄMÄN SOPIMUKSEN EHDOT. JOS TOIMIT JONKIN YHTEISÖN PUOLESTA, ILMOITAT TÄTEN, ETTÄ SINULLA ON OIKEUS SITOUTUA TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOIHIN YHTEISÖN PUOLESTA. TÄMÄN SOPIMUKSEN ALLEKIRJOITTAMISEN JA PALAUTTAMISEN MBL:LLE (TAI SEN ALILISENSSIN HALTIJALLE) TAI "HYVÄKSYN" PAINIKKEEN NAPSAUTTAMISEN MBL:N VERKKOSIVUILLA JA TUOTTEEN TILAAMISEN, HYVÄKSYMISEN, SAAMISEN TAI KÄYTTÄMISEN KATSOTAAN MERKITSEVÄN, ETTÄ LOPPUKÄYTTÄJÄ ON LUKENUT TÄMÄN SOPIMUKSEN, YMMÄRTÄÄ SEN JA SITOUTUU NOUDATTAMAAN SEN EHTOJA. JOS LOPPUKÄYTTÄJÄ EI HYVÄKSY JOTAKIN TÄMÄN SOPIMUKSEN EHDOISTA, HÄN EI SAA KÄYTTÄÄ TUOTTEITA. 1. KÄYTTÖALUE. Saat käyttää sinulle toimitettuja tuotteita vain laboratorion laadunvalvontaan. Tuotteita ei ole tarkoitettuun käyttöön ihmisillä. Loppukäyttäjä hyväksyy, että tuotteet, joiden bioturvallisuustasoksi on määritelty 2 tai 3, ovat tunnettuja patogeenejä. Loppukäyttäjä hyväksyy myös, että muut tuotteet, replikaatit ja derivaatit, joilla tätä määrittelyä ei ole, voivat tietyissä olosuhteissa olla patogeenisiä. Loppukäyttäjä hyväksyy kaikki tuotteiden vastaanottoon, käsittelyyn, varastointiin, hävittämiseen, siirtoon ja käyttöön liittyvät vaarat ja vastuut, mukaan lukien rajoituksetta kaikkien turva- ja käsittelyvarotoimien noudattamisen terveys- ja ympäristövaarojen välttämiseksi. Loppukäyttäjä hyväksyy, että tuotteita, replikaatteja ja/tai derivaatteja tulee aina käsitellä kaikkien voimassa olevien säännösten, lakien ja määräysten mukaisesti. "Replikaatti" merkitsee mitä tahansa biologista tai kemiallista materiaalia, joka on tuotteen merkittävästi muokkaamaton kopio, mukaan lukien mutta ei rajoittuen mikro-organismeja kasvattamalla tuotetut materiaalit. "Derivaatti" merkitsee mitä tahansa tuotteista luotoa materiaalia, joka on tuotteiden muuttamaton toiminnallinen aliyksikkö tai jota on muokattu merkittävästi saamaan uusia ominaisuuksia. 2. RAJOITUKSET. Loppukäyttäjä ei saa käyttää, kopioida, muokata tai siirtää tuotteita, replikaatteja tai derivaatteja toisille kokonaan tai osittain muuten kuin tässä sopimuksessa erikseen määritelty. Tuotteet sisältävät ATCC:n ja MBL:n liikesalaisuuksia ja ovat ATCC:n ja MBL:n tekijänoikeuden alaisia. Loppukäyttäjä ei saa tutkia käänteistekniikalla, kopioida, muuttaa tai väärentää tuotteita, niiden replikaatteja tai derivaatteja tai oikeuttaa kolmatta osapuolta minkään yllä mainitun suorittamiseen. Loppukäyttäjälle tällä sopimuksella annetut oikeudet ovat henkilökohtaisia ja kaikki loppukäyttäjän yritykset siirtää mitä tahansa tämän sopimuksen antamia oikeuksia, vastuita tai velvollisuuksia ovat pätemättömiä ja purkavat tämän sopimuksen. MicroBioLogics Käyttöoikeussopimus Finnish Sivu 1/5

2 Loppukäyttäjä ei saa vuokrata, leasingvuokrata, lainata tai myydä voitolla tai jakaa tuotteita, replikaatteja tai derivaatteja tai mitään niiden osia millään tavalla. 3. OMISTUSOIKEUS. Tuotteet ovat MBL:n ja ATCC:n omaisuutta ja ne voivat olla patentin, tekijänoikeuksien, liikesalaisuussäädösten, tavaramerkkien tai muiden lakien suojaamia. Tuotteet toimitetaan loppukäyttäjälle vain tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti käytettäväksi. MBL ja ATCC pidättävät kaikki oikeudet, joita ei tässä nimenomaisesti anneta loppukäyttäjälle. 4. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLON PÄÄTTYMINEN. Sopimus purkautuu välittömästi, ilman ilmoitusta loppukäyttäjälle, mikäli loppukäyttäjä rikkoo sopimuksen ehtoja tai jos loppukäyttäjä ei maksa yritykselle, sen jakelijalle tai alilisenssin haltijalle täyttä kauppahintaa kauppasopimuksen mukaisesti. Lisäksi, mikäli jokin MBL:n ja ATCC:n välinen sopimus kaikista tai osasta tuotteita puretaan tai raukeaa, loppukäyttäjän oikeus saada ja käyttää tuotteita voi myös päättyä tai purkautua. 5. TAKUULAUSEKE. MBL takaa, että kaikki tuotteet täyttävät tuotteen tietosivulla, analyysitodistuksessa ja/tai luettelokuvauksessa olevat tekniset tiedot tuotteen etiketissä olevaan viimeiseen käyttöpäivään saakka. Takuun rikkomisen ainoa korjauskeino on, MBL:n valinnan mukaan (a) loppukäyttäjän kyseisestä tuotteesta maksaman maksun palautus (ilman lähetys- ja käsittelykuluja) tai (b) tuotteen korvaaminen. Ainoa korjauskeino pätee sillä ehdolla, että loppukäyttäjä käsittelee ja varastoi tuotetta tuotteen tietolehdessä kuvatulla tavalla. Ainoan korjauskeinon saamiseksi loppukäyttäjän tulee ilmoittaa toteuttamiskelpoisuuden puutteesta MBL:n teknisen palvelun osastolle takuuaikana. YLLÄ NIMENOMAISESTI MAINITTUA LUKUUN OTTAMATTA TUOTTEET JA KAIKKI TEKNISET TIEDOT JA MBL:N TUKI TOIMITETAAN "SELLAISINA KUIN NE OVAT" ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA MBL:LTÄ TAI ATCC:LTA. NIILLE EI ANNETA MITÄÄN NIMENOMAISTA TAI HILJAISTA TAKUUTA, MUKAANLUKIEN MUTTA EI RAJOITTUEN KAIKKI HILJAISET TAKUUT KAUPPAKELPOISUUDESTA, SOPIVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN KÄYTTÖKARKOITUKSEEN, TYYPILLISYYDESTÄ, TURVALLISUUDESTA, TARKKUUDESTA JA KOLMANSIEN OSAPUOLIEN OIKEUKSIEN LUOKKAAMATTOMUUDESTA. 6. LAIN NOUDATTAMINEN. LOPPUKÄYTTÄJÄ ON YKSIN VASTUUSSA KAIKKIEN SOVELLETTAVIEN ULKOMAISTEN JA KOTIMAISTEN, VALTION, OSAVALTION JA PAIKALLISTEN LAKIEN, SÄÄNNÖSTEN JA OHJESÄÄNTÖJEN NOUDATTAMISESTA. 7. VIENTIVALVONTA. Yrityksen tuotteita koskevat USA:ssa voimassa olevat vientivalvontasäännökset ja niihin voidaan muissa maissa soveltaa tuonti- ja vientirajoituksia. Loppukäyttäjä sitoutuu olosuhteista riippumatta olemaan viemättä tuotteita maasta ilman yrityksen nimenomaista ja etukäteistä kirjallista lupaa. Loppukäyttäjä sitoutuu suojaamaan ja puolustamaan jakeluketjun mitä tahansa alilisenssin haltijaa, MBL:ä ja ATCC:ä mahdollisia kolmannen osapuolen vaateita ja kanteita vastaan ja korvaamaan kaikki vahingonkorvaukset, sakot, rahalliset rangaistukset, maksut ja kustannukset (mukaan lukien asianajopalkkiot), jotka aiheutuvat jonkin tässä osioissa mainitun loppukäyttäjän vastuun rikkomisesta tai liittyvät siihen. MicroBioLogics käyttöoikeussopimus Finnish Sivu 2/5

3 8. LABORATORION LAADUNVARMISTUS. Mikro-organismit ja tuotteista, replikaateista tai derivaateista jatkossa johdetut viljelmät viljelyaineessa on luokiteltu biologisiksi vaaratekijöiksi. Julkishallinto säätelee näiden materiaalien hävittämistä. Solmimalla tämän käyttöoikeussopimuksen loppukäyttäjä vahvistaa, että laboratorion menettelytavat noudattavat näiden biologisesti vaarallisten materiaalien käsittely- ja hävityssäännöksiä ja että loppukäyttäjän laboratoriotyöntekijät ovat päteviä ja he ovat saaneet soveltuvan koulutuksen pakastekuivattujen mikro-organismien vastaanotosta, käsittelystä ja varastoinnista. Loppukäyttäjä hyväksyy, että pakastekuivatut mikro-organismit on tarkoitettu vain in-vitro käyttöön ja niitä tulee käyttää vain käyttötarkoituksen mukaisesti. 9. VAHINGONKORVAUKSET. Loppukäyttäjä sitoutuu täten USA:n liittovaltion tai osavaltioiden lakien sallimassa määrin suojaamaan ja puolustamaan alilisenssin haltijaa, MBL:ä ja ATCC:ä mahdollisia kolmannen osapuolen vaateita ja kanteita vastaan ja korvaamaan kaikki kustannukset (mukaan lukien soveliaat asianajopalkkiot), jotka syntyvät tai ovat seurausta tuotteen käytöstä, vastaanotosta, käsittelystä, varastoinnista, siirrosta, hävittämisestä tai muista tuotteisiin liittyvästä toiminnasta Kaikkien tämän vahingonkorvaussopimuksen alaisten vaateiden ratkaiseminen vaatii MBL:n ja ATCC:n kirjallista suostumusta. 10. VASTUUVAPAUSLAUSEKE. MBL TAI ATCC EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MINKÄÄNLAISISTA EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, JOTKA LIITTYVÄT TÄHÄN TAI JOHTUVAT TÄSTÄ SOPIMUKSESTA TAI TUOTTEISTA (RIIPPUMATTA SIITÄ OVATKO NE SOPIMUS- TAI RIKKOMUSPERUSTEISIA JA JOHTUVATKO NE LAIMMINLYÖNNISTÄ, MUUSTA VASTUUPERUSTEESTA, ASETUKSESTA TAI MUUSTA PERUSTEESTA) MYÖSKÄÄN SIINÄ TAPAUKSESSA, ETTÄ MBL TAI ATCC OVAT OLLEET TIETOISIA KYSEISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. MBL:N JA ATCC:N YHTEINEN KORVAUSVASTUU EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ LOPPUKÄYTTÄJÄN TÄMÄN SOPIMUKSEN MUKAAN KAHDENTOISTA (12) VAATIMUKSEN AIHETTAMAAN TAPAHTUMAA EDELTÄVÄN KUUKAUDEN AIKANA MAKSAMIEN MAKSUJEN SUMMAA. Loppukäyttäjä hyväksyy, että tässä sopimuksessa määritelty vastuunrajoitus on voimassa silloinkin, kun tässä määritelty rajoitettu korvaus ei täytä sen tarkoitusta. 11. TEKIJÄNOIKEUDET. MBL ja ATCC pidättävät itsellään kaikki tuotteita koskevat tai niihin liittyvät immateriaalioikeudet. Tuotteita koskevat kohdassa "Käyttöalue" mainitut rajoituksen. Loppukäyttäjä hyväksyy nimenomaisesti, että MBL pidättää kaikki MBL:n rekisteröimiä tai omistamia tavaramerkkejä, MBL-kauppanimeä ja MBL-katalogimerkkejä koskevat tai niihin liittyvät immateriaalioikeudet. Loppukäyttäjä hyväksyy myös nimenomaisesti, että ATCC pidättää kaikki ATCC-tavaramerkkiä, ATCC-kauppanimeä ja ATCC-katalogimerkkejä ja kaikkia ATCC:n rekisteröimiä tai omistamia tavaramerkkejä koskevat tai niihin liittyvät immateriaalioikeudet. Loppukäyttäjä sitoutuu nimenomaisesti olemaan käyttämättä mitään MBL:n tavaramerkkejä, ATCC-tavaramerkkiä, ATCC-kauppanimeä tai ATCC-katalogimerkkejä millään tavalla minkään tuotteiden, replikaattien tai derivaattien tarjoamisessa, markkinoinnissa, promootiossa tai myynnissä ilman MBL:n tai ATCC:n etukäteistä kirjallista lupaa. 12. SOVELLETTAVA LAKI, TUOMIOVALTA JA OIKEUSPAIKKA. Tähän sopimukseen sovelletaan Minnesotan osavaltion lakia ja se tulkitaan Minnesotan osavaltion lain MicroBioLogics käyttöoikeussopimus Finnish Sivu 3/5

4 perusteella, koska näitä lakeja sovelletaan kaikkiin sopimuksiin, jotka solmitaan ja jotka tullaan suorittamaan täysin Minnesotassa Minnesotan asukkaiden toimesta. Kaikki tästä sopimuksesta aiheutuvat tai siihen liittyvät kanteet, syytteet ja oikeudenkäynnit käydään Minneapolisin tai St. Paulin (Minnesota) liittovaltion oikeuden edessä tai Stearns County (Minnesota) osavaltion oikeuden edessä, ja sopimuspuolet suostuvat peruuttamattomasti näiden tuomioistuimien ainoaan tuomiovaltaan ja luopuvat kaikista oikeuksista, joita heillä voi olla siirtää tällaisen vaateen, syytteen tai oikeudenkäynnin oikeuspaikkaa, lukuun ottamatta osavaltion oikeudessa käsiteltävien vaateiden, syytteiden ja oikeudenkäyntien, joiden osalta kaikki sopimuspuolet säilyttävät kaikki heillä mahdollisesti olevat oikeudet siirtää vaade, syyte tai oikeudenkäynti Minnesotassa sijaitsevaan liittovaltion oikeusistuimeen. Osapuolet nimenomaisesti sopivat, että YK:n yleissopimuksen kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista soveltaminen tähän sopimukseen suljetaan pois. 13. LUOPUMINEN. Tämän sopimuksen jonkin ehdon toimeenpanemattomuus ei tarkoita, että kyseisestä ehdosta luovutaan tulevaisuudessa. 14. SIIRTÄMINEN. Loppukäyttäjä ei saa siirtää tätä sopimusta tai mitään siinä annettuja loppukäyttäjän oikeuksia tai velvollisuuksia kokonaan tai osittain ilman ennalta saatua yrityksen ja ATCC:n kirjallista lupaa. Muussa tapauksissa yritetty siirtäminen on pätemätön. 15. OSAPÄTEMÄTTÖMYYS. Jos jokin osa tästä sopimuksesta todetaan mistä tahansa syystä pätemättömäksi, lain vastaiseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, sopimuksen muut osat pysyvät voimassa, laillisina ja täytäntöönpanokelpoisina. 16. SOPIMUKSEN TÄYDELLISYYS. Tämä sopimus muodostaa yhdessä yrityksen tuotetietosivun, analyysitodistuksen ja/tai katalogikuvauksen kanssa kokonaan sopimuksen tästä aiheesta yrityksen ja loppukäyttäjän välillä, ja se korvaa kaikki aiemmat tai rinnakkaiset sopimukset ja esitykset, sekä suulliset että kirjalliset, ja muut osapuolten väliset yhteydenotot tämän sopimuksen aiheesta. Tästä sopimuksesta ei voi luopua, sitä ei voi muuttaa eikä korjata, ellei sitä tehdä kirjallisesti ja se ole yrityksen johdon allekirjoittama. Myös kaikkien ATCC:n kolmantena osapuolena saamia oikeuksia koskevien ehtojen korjaukset vaativat ATCC:n kirjallista hyväksyntää. Jakelija, jolta ostat MicroBioLogics tuotteet MicroBioLogics käyttöoikeussopimus Finnish Sivu 4/5

5 LOPPUKÄYTTÄJÄ Nimi painokirjaimin Työtehtävä Allekirjoitus Laitos Osoite Kaupunki Sähköpostiosoite Maa Puhelinnumero Postinumero Päivämäärä MicroBioLogics käyttöoikeussopimus Finnish Sivu 5/5

THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT

THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT 1(5) THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT MIKÄLI KIRJALLISESTI EI OLE NIMENOMAISESTI MUUTOIN SOVITTU, NOUDATETAAN SEURAAVIA YLEISIÄ SOPIMUSEHTOJA THERMO FISHER SCIENTIFIC OY:N VALMISTAMIEN JA/TAI

Lisätiedot

BLACKBERRY-LOPPUKÄYTTÄJÄOHJELMISTON LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON ASENTAMISTA TAI KÄYTTÖÄ.

BLACKBERRY-LOPPUKÄYTTÄJÄOHJELMISTON LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON ASENTAMISTA TAI KÄYTTÖÄ. BLACKBERRY-LOPPUKÄYTTÄJÄOHJELMISTON LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON ASENTAMISTA TAI KÄYTTÖÄ. Tällä sopimuksella myönnetään ohjelmiston käyttöoikeus asiakkaalle, ja se

Lisätiedot

ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus

ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus Tämän ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimuksen ( sopimus ) osapuolet ovat ( asiakas ), jonka päätoimipaikka on, ja Promethean-yksikkö ( Promethean

Lisätiedot

Paalulaskutus käyttöehdot

Paalulaskutus käyttöehdot Versio 11.08.2015 Sivu 1 / 6 1. Palvelujen käyttö Paalulaskutus käyttöehdot Kaikkeen Paalulaskutus-tuotteen käyttöön, tuotteen paalulaskutus.fi-osoitteessa olevan verkkosivuston käyttöön sekä minkä tahansa

Lisätiedot

ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus

ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus Tämän ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimuksen (tämä sopimus ) osapuolia ovat ActivEngagen ohjelmiston käyttäjä ( asiakas ) ja asiakkaan asuinpaikan

Lisätiedot

MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSEHDOT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSEHDOT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSEHDOT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 Nämä käyttöoikeusehdot ( sopimus ) ovat sopimus asiakkaan ja Microsoft Corporationin (tai asiakkaan sijaintipaikan mukaisesti määräytyvän

Lisätiedot

LLUE NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT MITÄÄN DIMG-SIVUSTOA.

LLUE NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT MITÄÄN DIMG-SIVUSTOA. Käyttöehdot Tulosta Tallenna PDF Päivitetty: 2 marraskuu 2011 1. JOHDANTO Tervetuloa Club Penguiniin ("Sivusto"). Sivustoa ylläpitää ja edustaa Disney Online Studios Canada Inc. (aikaisemmin tunnettu nimellä

Lisätiedot

UNIBLUEN YHTEISTYÖKUMPPANISOPIMUS

UNIBLUEN YHTEISTYÖKUMPPANISOPIMUS UNIBLUEN YHTEISTYÖKUMPPANISOPIMUS Viimeksi päivitetty: 02.04.2013. 1. Esittely 1.1. Tämä Yhteistyökumppanisopimus(johon tästä lähtien viitataan nimellä Sopimus ) solmitaan Uniblue Systems Ltd:n (Orange

Lisätiedot

Käyttöoikeussopimus. Käyttöoikeussopimuksen ehdot

Käyttöoikeussopimus. Käyttöoikeussopimuksen ehdot Käyttöoikeussopimus Garmin-laitteen ohjelmisto ("ohjelmisto") on Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden ("Garmin") omaisuutta. Garmin-laitteen sisältämät tai sen mukana toimitetut tiedot ("Karttatiedot")

Lisätiedot

Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille

Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille Varoitus: tämän tekijänoikeudella suojatun materiaalin luvaton kopiointi tai jakelu on laitonta. 1. Sopimus -ja käyttöoikeusehtojen

Lisätiedot

Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä F-Secureen, jos hän haluaa muita oikeuksia näissä lisenssiehdoissa myönnettyjen ehtojen lisäksi.

Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä F-Secureen, jos hän haluaa muita oikeuksia näissä lisenssiehdoissa myönnettyjen ehtojen lisäksi. F-SECURE -LISENSSIEHDOT TÄRKEÄÄ LUE SEURAAVAT F-SECURE-OHJELMISTON KÄYTTÖÄ KOSKEVAT LISENSSIEHDOT ("EHDOT") HUOLELLISESTI. ALLA OLEVAN HYVÄKSYMISVAIHTOEHDON VALITSEMINEN TAI OHJELMISTON ASENTAMINEN, KOPIOIMINEN

Lisätiedot

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0

YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 sivu 1 (6) YLEISET MAKSUPALVELUEHDOT KAUPPIAILLE v. 1.0 1. TAUSTA JA TARKOITUS Paytrail Oyj, Y-tunnus 2122839-7 ( Paytrail ) tarjoaa Maksupalvelulain 30.4.2010/290 1 kohtien 2, 5 ja 6 mukaisia maksupalveluita

Lisätiedot

SAP BUSINESSOBJECTS LISENSSISOPIMUS TÄRKEÄÄ. LUE HUOLELLISESTI

SAP BUSINESSOBJECTS LISENSSISOPIMUS TÄRKEÄÄ. LUE HUOLELLISESTI SAP BUSINESSOBJECTS LISENSSISOPIMUS TÄRKEÄÄ. LUE HUOLELLISESTI: TÄMÄ ON SINUN JA SAP BUSINESSOBJECTSIN VÄLINEN OIKEUDELLINEN SOPIMUS MUKANA SEURAAVASTA SAP BUSINESSOBJECTSIN OHJELMISTOSTA, JOHON SAATTAA

Lisätiedot

PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-MOBIILI- JA WEB-SOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT

PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-MOBIILI- JA WEB-SOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-MOBIILI- JA WEB-SOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT 1. Käyttöehtojen hyväksyminen FysiApp -palvelun ( Palvelu ), joka koostuu FysiApp -ohjelmistoista ja näiden sisällöistä ja niillä toteutettavista,

Lisätiedot

Edellä mainitun huomioiden ja alla määriteltyjen sitoumusten ja Ohjaajan ZIN- ohjelmaan liittymisen johdosta Osapuolet sopivat seuraavaa:

Edellä mainitun huomioiden ja alla määriteltyjen sitoumusten ja Ohjaajan ZIN- ohjelmaan liittymisen johdosta Osapuolet sopivat seuraavaa: ZIN- LISENSOINTISOPIMUS Tämän lisensointisopimuksen ( Sopimus ) osapuolet ovat Zumba Fitness, LLC ( Zumba ) ja sinä ( Ohjaaja ), ja se tulee voimaan Ohjaajan liittymispäivästä Zumbau ohjaajaverkostoon

Lisätiedot

TP VISION FINLAND OY YLEISET MYYNTIEHDOT

TP VISION FINLAND OY YLEISET MYYNTIEHDOT 1. TARJOUS, VAHVISTUS TAI SOPIMUS TP VISION FINLAND OY YLEISET MYYNTIEHDOT Näitä TP Vision Finland Oy myyntiehtoja (jäljempänä: "Ehdot ja Edellytykset") sovelletaan ja ne muodostavat erottamattoman osan

Lisätiedot

Groupon Suomen käyttöehdot

Groupon Suomen käyttöehdot Groupon Suomen käyttöehdot Tämä sivu sisältää Groupon Suomen verkkosivun ja tarjoamiemme palvelujen käyttöehdot. 1. Perustietoja Näistä käyttöehdoista 1.1. Mikä tämä asiakirja on ja kuka me olemme: Luet

Lisätiedot

Apua käyttöoikeustyypin tarkistamiseen on osoitteessa www.microsoft.com/office/eula.

Apua käyttöoikeustyypin tarkistamiseen on osoitteessa www.microsoft.com/office/eula. MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT MICROSOFT OFFICE 2010 TYÖASEMASOVELLUSOHJELMISTO Seuraavassa ovat kahdet eri käyttöoikeusehdot, joista vain yhden koskevat asiakasta. Jos asiakkaalla

Lisätiedot

ADOBE Ohjelmiston käyttöoikeussopimus

ADOBE Ohjelmiston käyttöoikeussopimus ADOBE Ohjelmiston käyttöoikeussopimus TIEDOKSI KÄYTTÄJÄLLE: LUKEKAA TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI. KOPIOIMALLA TAI ASENTAMALLA OHJELMISTON TAI SEN OSAN TAI KÄYTTÄMÄLLÄ OHJELMISTOA TAI JOTAKIN SEN OSAA HYVÄKSYTTE

Lisätiedot

1.5 Jäsenliikkeellä ei ole lupaa vastaanottaa maksuja, hankkia Varmennuksia tai tilittää Maksutapahtumia tai Hyvityksiä muiden osapuolten puolesta.

1.5 Jäsenliikkeellä ei ole lupaa vastaanottaa maksuja, hankkia Varmennuksia tai tilittää Maksutapahtumia tai Hyvityksiä muiden osapuolten puolesta. Nämä ehdot ovat voimassa 3.7.2013 alkaen. 1.1 Nämä ehdot (sisältäen myös Liitteen 1 ja Liitteen 2) ( Sopimus ) koskevat Jäsenliikkeiden American Express -Kortin hyväksymistä tavaroiden ja palveluiden maksuvälineenä

Lisätiedot

Käyttäjää veloitetaan Cennon www-sivustolla olevan palveluhinnaston mukaisesti. Käytössä olevat maksutavat on myös kuvattu Cennon www-sivustolla.

Käyttäjää veloitetaan Cennon www-sivustolla olevan palveluhinnaston mukaisesti. Käytössä olevat maksutavat on myös kuvattu Cennon www-sivustolla. CENNON PALVELUN KÄYTTÖEHDOT Versio 1.0.5 1 Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen osapuolina ovat Cenno Software Oy ( Cenno ) ja Cennon tarjoaman palvelun käyttäjä (Käyttäjä). Käyttäjän tulee olla luonnollinen

Lisätiedot

IBM:n yleiset sopimusehdot

IBM:n yleiset sopimusehdot IBM:n yleiset sopimusehdot Näitä IBM:n yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimituksiin, joilla Asiakas ostaa koneita, lisensoi ICA-ohjelmia, hankkii ohjelmien lisenssejä ja palveluja (mukaan luettuna asiakaskohtaisen

Lisätiedot

Selcoline Oy on PointerWare Innovations Ltd:n valtuuttama ohjelmiston jälleenmyyjä Suomessa. Selcoline Oy myy PointerWare-ohjelmistoa Suomessa.

Selcoline Oy on PointerWare Innovations Ltd:n valtuuttama ohjelmiston jälleenmyyjä Suomessa. Selcoline Oy myy PointerWare-ohjelmistoa Suomessa. Lisenssisopimus Selcoline Oy on PointerWare Innovations Ltd:n valtuuttama ohjelmiston jälleenmyyjä Suomessa. Selcoline Oy myy PointerWare-ohjelmistoa Suomessa. Huomaa: sopimuksen allekirjoitushetkellä

Lisätiedot

Käyttöehdot TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS. Johdanto. Tietoja meistä

Käyttöehdot TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS. Johdanto. Tietoja meistä Käyttöehdot TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Johdanto Tämä oikeudellinen huomautus koskee koko varausjärjestelmän sisältöä. Lue huolellisesti nämä käyttöehdot ("käyttöehdot"), sillä varausjärjestelmää käyttämällä

Lisätiedot

1. VASTUUVAPAUSLAUSEKE, SITOVA SOPIMUS, LISÄEHDOT JA -SOPIMUKSET.

1. VASTUUVAPAUSLAUSEKE, SITOVA SOPIMUS, LISÄEHDOT JA -SOPIMUKSET. ADOBE Tietokoneohjelmiston käyttöoikeussopimus 1. VASTUUVAPAUSLAUSEKE, SITOVA SOPIMUS, LISÄEHDOT JA -SOPIMUKSET. 1.1 VASTUUVAPAUSLAUSEKE. OHJELMISTO JA MUUT TIEDOT TOIMITETAAN SELLAISENAAN JA KAIKKINE

Lisätiedot

TomTomin sisältöpalveluiden ehdot ja määräykset. TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, The Netherlands ( TomTom )

TomTomin sisältöpalveluiden ehdot ja määräykset. TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, The Netherlands ( TomTom ) TomTomin sisältöpalveluiden ehdot ja määräykset TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, The Netherlands ( TomTom ) 1) Määritelmät: Lisenssi Muokkaus TomTom-painike TomTom-sisältö

Lisätiedot

Huoltoehdot 1. Palvelut ja tuotteet 1.1 Palvelut. 1.2 Osat ja työvoima. 1.3 Palveluvaihtoehdot. 1.3.1 Tee-se-itse -varaosapalvelu.

Huoltoehdot 1. Palvelut ja tuotteet 1.1 Palvelut. 1.2 Osat ja työvoima. 1.3 Palveluvaihtoehdot. 1.3.1 Tee-se-itse -varaosapalvelu. Huoltoehdot TÄRKEÄÄ: NÄMÄ HUOLTOEHDOT ( SOPIMUS ) MUODOSTAVAT ASIAKKAAN JA APPLEN VÄLISEN SOPIMUKSEN (KUTEN SE ON KUVATTU ALLA OLEVASSA MAAKOHTAISESSA OSIOSSA) JA NIITÄ SOVELLETAAN ASIAKKAAN TILAUKSEEN,

Lisätiedot