ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus"

Transkriptio

1 ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus Tämän ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimuksen ( sopimus ) osapuolet ovat ( asiakas ), jonka päätoimipaikka on, ja Promethean-yksikkö ( Promethean ), joka määräytyy asiakkaan asuinmaan käsittävän alueen perusteella osoitteessa olevien ActivEngagen käyttöoikeussopimuksen ehtojen mukaan. Tässä sanotun ja vakuutetun mukaan ja perusteella sekä muiden asiaankuuluvien ja tässä huomioon otettujen sekä riittäviksi todettujen seikkojen mukaisesti sopimusosapuolet sopivat keskenään seuraavaa: 1. Sopimus. Tämä sopimus muodostuu tästä allekirjoitussivusta, ActivEngagen käyttöoikeussopimuksesta ja tukiehdoista, jotka on julkaistu osoitteessa Promethean ActivEngage -tukipalvelutasoista, jotka on lueteltu osoitteessa ( tukipalvelut ) ja Prometheankumppanuussopimuksesta/Promethean-sopimuksesta, jonka Promethean sitoutuu lähettämään asiakkaalle saatuaan ActivEngage-ohjelmiston tilauksen ja jossa määritellään ostetut tuotteet sekä annetaan käyttöoikeusavaimen tiedot. Allekirjoittamalla tämän ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimuksen asiakas suostuu siihen, että tilausta koskevat tähän sopimukseen sisältyvät ActivEngagen käyttöoikeussopimuksen ja tuen ehdot sekä ActivEngagen tukipalvelutasot. Tämän sopimuksen voimaantulopäivä on päivämäärä, jolloin asiakas vastaanottaa käyttöoikeusavaimen. Asiakas hyväksyy, että tukipalvelun saaminen koko tukikauden ajan edellyttää käyttöoikeuden rekisteröimistä osoitteessa ja suostuu siihen. Tämä sopimus muodostaa koko sopimuksen osapuolten välillä tässä asiassa, ja se korvaa kaikki aikaisemmat tai voimassa olevat kirjalliset, elektroniset, suulliset tai muut sopimukset, lausunnot, lupaukset ja vakuutukset. Kaikki mahdolliset muut tai tässä mainitun kanssa ristiriidassa olevat, minkä tahansa asiakirjan sisältämät ehdot, mukaan lukien asiakkaan ostotilaukset, katsotaan pätemättömiksi, eikä niillä ole mitään vaikutusta kumpaankaan osapuoleen. Asiakas: Prometheanin valtuutettu edustaja Koulupiiri Nimenselvennys Puhelin/faksi Nimike Sähköpostiosoite Päivämäärä

2 Prometheanin yhteistyökumppani täyttää tarvittaessa Kun Promethean laskuttaa asiakkaalta (jos Prometheanin yhteistyökumppani ei tätä laskuta) tulevien vuosien tuesta ja monivuotinen tilaus maksetaan vuosittain tai monivuotiseen tilaukseen perustuva käyttöoikeus maksetaan vuosittain (lisää summa ja rahayksikkö): VUOS I JATKUVA KÄYTTÖOIKEUS VUOSITTAIN MAKSETTAVA MONIVUOTINEN TUKI TAI VUOSI TILAUKSEEN PERUSTUVA KÄYTTÖOIKEUS VUOSITTAIN MAKSETTAVA MONIVUOTINEN

3 ACTIVENGAGEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN JA TUEN EHDOT TÄRKEÄÄ: LUETTAVA HUOLELLISESTI ACTIVENGAGEA (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA KAIKKI OHJELMISTOON KUULUVAT KUVAT, VALOKUVAT, ANIMAATIOT, VIDEOT, AUDIO, MUSIIKKI JA TEKSTI) ( OHJELMISTO ) SUOJAAVAT YHDYSVALTALAISET JA KANSAINVÄLISET TEKIJÄNOIKEUSLAIT, PATENTTILAIT SEKÄ MUUT IMMATERIAALIOIKEUKSIA KOSKEVAT LAIT JA SOPIMUKSET. OHJELMISTON TAI MINKÄÄN SEN OSAN LUVATON KÄYTTÖ, KOPIOINTI, JULKAISU JA JAKELU ON NIMENOMAISESTI KIELLETTY JA JOHTAA OIKEUSTOIMIIN LAIN SALLIMAN ENIMMÄISRANGAISTUKSEN MUKAAN. ASIAKKAAN OIKEUDET OHJELMISTOON RAJOITTUVAT TÄSSÄ KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESSA MYÖNNETTYYN KÄYTTÖOIKEUTEEN. PROMETHEAN JA SEN LISENSSINANTAJAT RAJOITTAVAT JA PIDÄTTÄVÄT ITSELLEEN NIMENOMAISESTI KAIKKI MUUT OIKEUDET, OMISTUSOIKEUDET JA EDUT. ALUE. maa, jossa asiakkaan asuinpaikka (yksityishenkilö) tai ensisijainen toimipaikka (kaikki muut tapaukset) soveltuvin osin sijaitsee. Nämä ActivEngagen käyttöoikeussopimuksen ja tuen ehdot ( ehdot ) muodostavat osan lainvoimaisesta sopimuksesta, jonka osapuolia ovat ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukisopimuksen ( sopimus ) allekirjoittanut asiakas ja Promethean, Inc. (jos alue on Yhdysvallat, Kanada tai jokin Yhdysvaltain territorio tai hallintoalue) tai Promethean Limited (jos alue on Iso-Britannia tai mikä tahansa muu maa) (molemmissa tapauksissa jäljempänä Promethean ). ON HUOMATTAVA, ETTÄ JOISSAKIN KÄYTTÖMAISSA TÄHÄN KÄYTTÖOIKEUTEEN SAATETAAN AJOITTAIN SOVELTAA MAAKOHTAISIA RAJOITUKSIA. PROMETHEAN MYÖNTÄÄ ACTIVENGAGE-OHJELMISTON ( OHJELMISTO ) SEKÄ SIIHEN LIITTYVIEN KÄYTTÖOPPAIDEN JA JULKAISTUJEN OHJELMISTOMÄÄRITELMIEN ( DOKUMENTAATION ) (OHJELMISTOON JA DOKUMENTAATIOON VIITATAAN YHTEISNIMELLÄ TUOTE ) KÄYTTÖOIKEUDEN EDELLYTTÄEN, ETTÄ ASIAKAS HYVÄKSYY KAIKKI TÄSSÄ ASIAKIRJASSA MAINITUT EHDOT. JOS ASIAKAS EI HYVÄKSY TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOJA, HÄN EI SAA ASENTAA OHJELMISTOA. Jos asiakas (i) asentaa ohjelmiston tai jos (ii) kolmas osapuoli asentaa ohjelmiston asiakkaan puolesta, asiakas ilmaisee hyväksyvänsä nämä ehdot, mukaan lukien seuraavassa esitetyn takuun vastuuvapauslausekkeen, vastuuvelvollisuuden rajoitukset ja sopimuksen irtisanomisehdot. Jos asiakas allekirjoittaa tämän sopimuksen jonkin organisaation tai tahon puolesta, kaikki tämän sopimuksen viittaukset käyttöoikeuden haltijaan tai asiakkaaseen tarkoittavat sekä kyseistä organisaatiota tai tahoa että ohjelmiston loppukäyttäjää yhdessä. 1. KÄYTTÖOIKEUS. Promethean myöntää asiakkaalle oikeuden käyttää tuotetta näiden ehtojen mukaan ( käyttöoikeus ). Käyttöoikeutta ei myönnetä yksinoikeudella eikä sitä voi siirtää tai luovuttaa toiselle. Asiakkaalla on oikeus asentaa ohjelmisto ja käyttää sitä ostettujen luokkahuonelisenssien määrän mukaan. Määrä ilmoitetaan Prometheanin asiakkaalle lähettämässä Promethean-kumppanuussopimuksessa tai Promethean-sopimuksessa. Luokkahuonelisenssi tarkoittaa käyttöoikeutta, joka antaa asiakkaalle oikeuden yhteen ohjelmiston palvelinversioon. Kukin luokkahuonelisenssi sisältää 32 yhtä aikaa yhteen ohjelmiston palvelinversioon rekisteröitävää ohjelmiston asiakassovellusta. Ohjelmiston asiakassovelluksen latausohjeet ovat osoitteessa Ennen ohjelmiston palvelinversion asennusta tai asiakassovelluksen latausta asiakas sitoutuu

4 varmistamaan, että ohjelmiston käyttöä varten on olemassa asianmukainen asiakasympäristö (määritetty jäljempänä). Asiakas vahvistaa, että Prometheanin vastuulla ei ole hankkia, lisensoida tai myydä mitään asiakasympäristön valmistelussa tai ylläpidossa tarvittavia laitteistoja, oheislaitteita tai kolmansien osapuolien ohjelmistoja. Asiakasympäristö tarkoittaa Prometheanin ajantasaisten järjestelmän vähimmäisvaatimusten mukaista tietojenkäsittelyympäristöä, jonka asiakas on erikseen hankkinut ja valmistellut ja jota asiakas ylläpitää ohjelmiston käyttöä varten. 2. MAKSAMINEN. (a) Käyttöoikeusmaksut. Vastineeksi asiakkaan Prometheanille tai Prometheanin yhteistyökumppanille (tarkoittaa tässä Prometheanin valtuuttamaa jälleenmyyjää, joka myy ohjelmistoa ja tukipalvelua Prometheanin puolesta) maksamasta sovitusta summasta Promethean sallii asiakkaan käyttää ohjelmiston kutakin ostettua ja tässä myönnettyä luokkahuonelisenssiä käyttöoikeuden voimassaoloajan ostetun ohjelmiston Promethean-kumppanuussopimuksessa tai Promethean-sopimuksessa määritetyn käyttöoikeuden tyypin (olipa kyseessä jatkuva käyttöoikeus tai tilaukseen perustuva käyttöoikeus) ja näiden ehtojen mukaisesti. Jatkuva käyttöoikeus tarkoittaa oikeutta käyttää ohjelmistoa jatkuvasti, ja siihen sisältyy yhden vuoden tukipalvelu (tässä määritetyssä muodossa) rekisteröinnistä alkaen. Tilaukseen perustuva käyttöoikeus tarkoittaa oikeutta käyttää ohjelmistoa, ja siihen sisältyy tukipalvelu tilaukseen kuuluvien vuosien ajan rekisteröinnistä alkaen. (b) Tukipalveluiden maksut. Jos asiakas on ostanut jatkuvan käyttöoikeuden, ohjelmistoon sisältyy yhden vuoden tukipalvelu ( ensimmäinen tukikausi ). Ensimmäinen tukikausi alkaa pykälässä 14 määritettynä voimaantulopäivänä. Ensimmäisen tukikauden hyödyntäminen edellyttää kuitenkin ohjelmiston käyttöoikeuden rekisteröintiä pykälän 4(g) mukaisesti. Jos asiakas ei rekisteröi ohjelmiston käyttöoikeutta, tukipalvelun kesto on vain 90 päivää voimaantulopäivästä. Ensimmäisen tukikauden jälkeen asiakas voi jatkaa tukipalvelua ostamalla lisää tukipalveluvuosia ( monivuotinen tai vuosittain uusittava tukikausi ). Asiakas on vastuussa monivuotiseen tai vuosittain uusittavaan tukipalveluun liittyvistä maksuista. Promethean tai Prometheanin yhteistyökumppani laskuttaa asiakasta vuosittain uusittavista tukikausista tai monivuotisista tukikausista, joita ei ole maksettu ennakkoon Promethean-kumppanuussopimuksen tai Promethean-sopimuksen mukaisesti. Asiakas sitoutuu maksamaan jokaisen laskun 30 päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Jos asiakas ei maksa monivuotisen tai vuosittain uusittavan tukipalvelun maksuja ajallaan, Prometheanilla on oikeus keskeyttää heti kaikki tulevat tukipalvelut, mukaan lukien ohjelmiston päivitysten tai uusien versioiden toimitus. Jos asiakas on ostanut tilaukseen perustuvan käyttöoikeuden, ohjelmiston lisäksi toimitetaan tukipalvelut asiakkaan tilaukseen perustuvan käyttöoikeuden keston ajaksi. Kesto määritetään Promethean-kumppanuussopimuksessa tai Prometheansopimuksessa. Tukipalvelun hyödyntäminen edellyttää kuitenkin ohjelmiston käyttöoikeuden rekisteröintiä pykälän 4(g) mukaisesti. Jos asiakas ei rekisteröi ohjelmiston käyttöoikeutta, tukipalvelun kesto on vain 90 päivää voimaantulopäivästä.

5 Jos asiakas on ostanut tilaukseen perustuvan käyttöoikeuden, joka edellyttää käyttöoikeuden maksamista vuosittain, Promethean tai Prometheanin yhteistyökumppani laskuttaa asiakasta ennen kuin voimaantulopäivästä on kulunut vuosi. Asiakas sitoutuu maksamaan jokaisen laskun 30 päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Jos asiakas ei maksa laskua ajallaan, Prometheanilla on oikeus heti lakkauttaa tässä myönnetyt käyttöoikeudet ja keskeyttää tilaukseen perustuvaan käyttöoikeuteen liittyvät tukipalvelut. 3. OMISTUSOIKEUS. Toimitettu ohjelmisto ei ole julkinen (public domain). Promethean, sen tytäryhtiöt ja/tai lisenssinantajat omistavat kaikki ohjelmiston immateriaalioikeudet, mukaan lukien rajoituksetta patentit, tavaramerkit, tekijänoikeudet ja liikesalaisuuksiin liittyvät oikeudet, sekä niihin sisältyvät ja niissä ilmenevät tekniikat ja ideat, mukaan lukien ohjelmiston rakenne, järjestys ja organisointi (yhteisesti ohjelman käsitteet ) sekä kaikki niiden johdannaiset. Asiakas hyväksyy, että tässä myönnettyä rajoitettua käyttöoikeutta lukuun ottamatta asiakkaalla ei ole mitään oikeuksia ohjelmistoon, ohjelman käsitteisiin tai niiden johdannaisiin tai ohjelmiston, ohjelman käsitteiden tai niiden johdannaisten suhteen. 4. SALLITTU KÄYTTÖ JA RAJOITUKSET. (a) Koekäyttö. Promethean toimittaa asiakkaan käyttöön yhden ohjelmiston luokkahuonelisenssin ( kokeilulisenssi ) ja sivustossa mainitut tukipalvelut näiden ehtojen mukaisesti 60 päivän ajaksi ohjelmiston latauksesta alkaen ( kokeilujakso ). Kokeilulisenssin mukana Promethean toimittaa enintään kolme ActivEngage-ohjelmiston asiakassovellusta käyttöluvan haltijan valtuuttamien käyttäjien käyttöön erilaisissa laitteissa (esim. tietokoneessa, taulutietokoneessa tai mobiililaitteessa). Ohjelmistoa ei saa käyttää millään muulla palvelimella tai siirtää millekään muulle palvelimelle, paitsi jos palvelin, joille ohjelmisto on asennettu, poistetaan käytöstä. Ohjelmiston jälleenlisensointi, lainaaminen, vuokraaminen, siirtäminen tai muulla tavalla kolmannen osapuolen saataville asettaminen on kielletty ilman Prometheanin etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Koekäyttöön ladattua ohjelmistoa ei saa käyttää kokeilujakson ulkopuolella, ja sitä koskevat kaikki tässä mainitut ehdot soveltuvin osin. (b) Käyttö. Kukin luokkahuonelisenssi sisältää 32 yhtä aikaa yhteen ohjelmiston palvelinversioon rekisteröitävää ohjelmiston asiakassovellusta. Luokkahuonelisenssien ostamisen yhteydessä asiakkaalle annetaan käyttöoikeusavain osana Prometheankumppanuussopimusta tai Promethean-sopimusta. Annettua käyttöoikeusavainta voidaan käyttää joko yhdessä keskuspalvelimessa, jolta se jaetaan ostettujen käyttöoikeuksien lukumäärää vastaavaan määrään luokkahuoneita, tai erillisiin, luokkahuoneisiin sijoitettuihin palvelimiin, joihin asiakas on ostanut käyttöoikeuden. Ohjelmiston käyttöönottotavasta riippumatta yhtä luokkahuonelisenssiä kohti voi olla enintään 32 ActivEngage-ohjelmiston asiakassovellusta. Jos ActivEngageasiakassovelluksia tarvitaan enemmän kuin 32, asiakkaan on ostettava useampia luokkahuonelisenssejä. Jos käyttöoikeuden haltijan työntekijän työsuhde käyttöoikeuden haltijaan päättyy, ohjelmisto on poistettava tämän käyttäjän tietokoneesta.

6 (c) ActivInspire Professionalin käyttö. Promethean toimittaa asiakkaalle jokaisen ostetun ohjelmiston luokkahuonelisenssin mukana maksutta yhden Promethean ActivOffice -ohjelmiston käyttöoikeuden tai yhden Promethean ActivInspire Professional Edition -ohjelmiston käyttöoikeuden. Vaihtoehtoisesti Promethean voi toimittaa päivityksen asiakkaan nykyiseen ActivInspire Personal Edition -ohjelmistoon Promethean-kumppanuussopimuksessa tai Promethean-sopimuksessa toimitetun käyttöoikeuden päivitysavaimen avulla. Asiakkaan on aina käytettävä Promethean ActivOffice -ohjelmistoa tai ActivInspire Professional Edition -ohjelmistoa Promethean ActivOffice -ohjelmiston tai ActivInspire Professional Edition -ohjelmiston käyttöoikeuden ehtojen mukaisesti. (d) Varmuuskopiointia koskevat rajoitukset. Asiakas ei saa kopioida ohjelmistoa tai sen sisältöä muuten kuin luomalla ohjelmistosta kopioita pelkästään varmuuskopiointia tai arkistointia varten edellyttäen, että näissä sallituissa kopioissa säilytetään kaikki alkuperäisissä versioissa olevat tekijän- ja omistusoikeuksia koskevat huomautukset. (e) Muut rajoitukset. Lain sallimissa puitteissa asiakas ei saa (i) jälleenlisensoida, jäljentää, jaella, markkinoida, myydä, siirtää, liisata, vuokrata, lainata tai muuten saattaa ohjelmistoa kolmannen osapuolen käyttöön; (ii) kääntää, muuttaa, takaisinkääntää tai purkaa ohjelmistoa tai sen osaa, selvittää ohjelmiston tai sen osan valmistustapaa tai luoda ohjelmistosta tai sen osista johdannaisia (jos alue on Iso-Britannia, asiakas voi soveltaa Ison-Britannian vuoden 1988 tekijänoikeus-, malli- ja patenttilain (United Kingdom Copyright, Designs and Patents Act 1988) pykälän 50 mukaisia oikeuksia vain, jos asiakas on ensin pyytänyt Prometheania antamaan tarvittavat tiedot ja Promethean on kieltäytynyt tästä); (iii) hankkia haltuunsa mitään ohjelmistoon liittyvää lähdekoodia tai teknistä materiaalia; tai (iv) poistaa, muuttaa tai peittää mitään tietovälineessä olevaa tai ohjelmistoon sisältyvää tekijän- tai omistusoikeudesta ilmoittavaa merkintää. (f) Asiakkaan oikeus käyttää ohjelmistoa ja saada tukipalveluja edellyttää, että asiakas maksaa kaikki käyttöoikeuksiin ja tukipalveluihin liittyvät maksut ja että asiakas noudattaa sopimuksen ehtoja. (g) Asiakkaan oikeus saada tukipalveluja koko tukikauden ajan edellyttää, että asiakas rekisteröi tämän käyttöoikeuden. Käyttöoikeuden voi rekisteröidä osoitteessa Rekisteröinnin yhteydessä on annettava täydelliset ja paikkansa pitävät tiedot. Käyttöoikeuden rekisteröinti oikeuttaa myös maksuttomaan puhelintukeen maissa, jotka on mainittu osoitteessa julkaistuissa tukipalveluissa (voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta). 5. EI-JULKAISTAVAT KOPIOT JA ARVIOINTIKOPIOT. Tämän käyttöoikeussopimuksen muista pykälistä huolimatta ohjelmistoa, joka on merkitty markkinointimateriaaliksi tai jota tarjotaan asiakkaalle muulla tavalla markkinointiperustein, voidaan käyttää ainoastaan esittely-, testausja arviointitarkoituksiin. Tällaisen ohjelmiston uudelleenmyynti ja siirtäminen on kielletty. 6. TIETOJEN KÄYTÖN SALLIMINEN. Asiakas antaa Prometheanille ja sen tytäryhtiöille luvan kerätä ja käyttää teknistä ja muuta asiaan liittyvää tietoa, mukaan lukien tietokonetta, mobiililaitetta, järjestelmää ja sovellusohjelmistoa sekä oheislaitteita koskevia teknisiä tietoja, joita kerätään

7 ajoittain ja joiden avulla on tarkoitus edistää ohjelmistopäivitysten, tuotetuen ja mahdollisten muiden ohjelmistoon liittyvien palvelujen toimittamista sekä varmistaa tämän käyttöoikeussopimuksen ehtojen noudattaminen. Promethean saattaa käyttää kyseisiä tietoja tuotteiden parantamiseen sekä palveluiden ja tekniikoiden tarjoamiseen asiakkaalle sillä ehdolla, että asiakasta tai käyttäjiä ei voi tunnistaa tietojen perusteella. 7. OMISTUSOIKEUDET JA TIEDOT. Asiakas vahvistaa ja hyväksyy, että ohjelmisto ja muut siihen liittyvät tiedot sekä tämän sopimuksen myötä esitetyt tai sen mukana asiakkaalle toimitetut tiedot ( Prometheanin tiedot ) ovat Prometheanin ja sen lisenssinantajien luottamuksellisia ja omistamia tietoja. Asiakas suostuu pitämään Prometheanin tiedot luottamuksellisina ja estämään niiden leviämisen noudattamalla asianmukaista huolellisuutta. Edellisestä huolimatta asiakas sitoutuu olemaan paljastamatta, julkistamatta, jakamatta, julkaisematta, lähettämättä tai siirtämättä Prometheanin tietoja millekään kolmannelle taholle mitään tarkoitusta varten muuten kuin sopimuksen erikseen sallimalla tavalla. Asiakkaan velvollisuudet sellaisten Prometheanin tietojen suhteen, jotka soveltuvien lakien mukaan voidaan käsittää liikesalaisuuksiksi (mukaan lukien rajoituksetta kaikki tuotteen käyttöä ja toimintaa koskevat tiedot sekä ohjelman käsitteet), ovat voimassa niin kauan kuin Prometheanin tiedot pysyvät liikesalaisuuksina. Asiakkaan velvollisuudet sellaisten Promethean tietojen suhteen, joita ei käsitetä liikesalaisuuksiksi, ovat voimassa kolmen vuoden ajan siitä, kun asiakas on saanut haltuunsa Prometheanin tiedot. Asiakkaan velvollisuudet tämän pykälän 7 suhteen pysyvät voimassa käyttöoikeuden päättymisen jälkeen. 8. TUKIPALVELUT. Tuki tarkoittaa teknistä tukea ohjelmiston käytössä, latauksessa tai asennuksessa ilmeneviin ongelmiin sekä ylläpitoa, kuten ohjelmiston päivityksiä ja uusia versioita. Kaikki tällaiset päivitykset ja uudet versiot katsotaan tuotteen osiksi kaikissa tässä kuvatuissa merkityksissä. Jos ohjelmistopäivityksellä korvataan kokonaan ohjelmiston aikaisempi lisensoitu versio (täysi asennus), asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää kyseisen ohjelmiston molempia versioita samanaikaisesti. Lisäksi ohjelmistojen siirtäminen erikseen on kielletty. Tuki kattaa vain ohjelmiston palvelinversion eikä se kata ohjelmiston ActivEngagemobiiliasiakassovelluksia. Tuen piiriin ei kuulu myöskään ohjelmiston perustoimintojen ulkopuolisten toimintojen tuki. Tukipalvelut tarjotaan etäpalveluna eikä asiakkaan tiloissa. Tukipalvelut julkaistaan osoitteessa ja niitä voidaan muuttaa ajoittain ilmoittamatta. 9. POIKKEUKSET. Promethean ei ole vastuussa mistään seuraavista tai mistään seuraavien aiheuttamista tai niistä johtuvista seikoista: (i) ohjelmiston väärinkäyttö tai laiminlyönti; (ii) ohjelmiston virheellinen asennus; (iii) riittämätön tai tarkoitukseen soveltumaton tietojenkäsittely-ympäristö; (iv) muut kuin näiden ehtojen mukaiset muutokset ohjelmistoon; (v) muiden kuin Prometheanin tekemät muutokset ohjelmistoon; (vi) sähkökatkokset, Internetyhteyden ongelmat, tietoihin tai tietojen syöttöön, tuottoon, virheettömyyteen, tallennukseen tai varmuuskopiointiin liittyvät ongelmat tai muut ulkoiset ja infrastruktuuriin liittyvät ongelmat; (vii) käyttö, toimivuus, luotettavuus tai yhteensopivuus minkä tahansa muun ohjelmiston kanssa; (viii) yhteensopivuus tai toiminta muiden kuin ohjelmiston teknisten määritysten mukaisten laitteiden kanssa; (ix) mobiililaitteiden viat tai virheet sekä (x) ohjelmiston käyttö tämän käyttöoikeuden ehtojen tai teknisten määritysten tai muiden ohjelmistoa koskevien dokumenttien vastaisesti. Näiden kaikkien katsotaan olevan asiakkaan yksinomaisessa hallinnassa ja yksinomaisella vastuulla.

8 10. TAKUUN VASTUUVAPAUSLAUSEKE. Promethean ei takaa, että (a) ohjelmisto toimii keskeytyksettä tai virheettömästi, että (b) kaikki virheet korjataan tai että (c) ohjelmisto vastaa asiakkaan nimenomaisia vaatimuksia tai toimii muiden kuin Prometheanin määrittämien laitteistojen tai ohjelmistojen kanssa. Asiakkaan ainoa oikeus tämän sopimuksen puitteissa on saada tukipalveluja asiakkaan Promethean-kumppanuussopimuksessa tai Prometheansopimuksessa määritetyn tukikauden ajan. ELLEI NÄISSÄ EHDOISSA OLE ERIKSEEN TOISIN MAINITTU, PROMETHEAN TAI SEN KOLMANSINA OSAPUOLINA TOIMIVAT LISENSSINANTAJAT, JÄLLEENMYYJÄT TAI TYTÄRYHTIÖT EIVÄT ANNA MITÄÄN SUULLISTA TAI KIRJALLISTA NIMENOMAISTA TAI OLETETTUA LAUSUNTOA TAI TAKUUTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA OLETETUT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, TARKKUUDESTA, OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA, JÄRJESTELMÄINTEGROINNISTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN OHJELMISTON, DOKUMENTAATION, PARANNUSTEN TAI PÄIVITYSTEN (JA NÄIDEN KOPIOIDEN) TAI TÄHÄN SOPIMUKSEEN PERUSTUVIEN TUKIPALVELUIDEN OSALTA TAI MUUTOIN SOPIMUKSEN PERUSTEELLA. 11. VASTUUVELVOLLISUUDEN RAJOITUS. PROMETHEAN JA SEN JÄLLEENMYYJÄT, TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMIHENKILÖT, JOHTAJAT, TYÖNTEKIJÄT, OSAKKEENOMISTAJAT, ASIAMIEHET, TOIMITTAJAT TAI EDUSTAJAT EIVÄT OLE ASIAKKAALLE TAI MILLEKÄÄN KOLMANNELLE TAHOLLE VASTUUSSA MISTÄÄN SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, ENNAKKOTAPAUKSELLISISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA RIIPPUMATTA SIITÄ, OLIVATKO NE ODOTETTAVISSA, MUKAAN LUKIEN TUOTTOJEN TAI TALLETUSTEN MENETYKSET, JOTKA LIITTYVÄT SOPIMUKSEEN TAI OVAT SEN SEURAUSTA, VAIKKA ASIAKASTA OLISI VAROITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN TAI KUSTANNUSTEN MAHDOLLISUUDESTA TAI TODENNÄKÖISYYDESTÄ, JA RIIPPUMATTA SIITÄ, PERUSTUUKO KYSEINEN VASTUU SOPIMUKSEEN, RIKKOMUKSEEN, LAIMINLYÖNTIIN, SEURAUSVASTUUSEEN, TUOTEVASTUUSEEN TAI MUUHUN. PROMETHEANIN TAI SEN TYTÄRYHTIÖIDEN TOIMIHENKILÖIDEN, JOHTAJIEN, TYÖNTEKIJÖIDEN, OSAKKEENOMISTAJIEN, ASIAMIESTEN, TOIMITTAJIEN TAI EDUSTAJIEN VASTUU EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ PROMETHEANIN ASIAKKAALTA TÄMÄN TILAUKSESTA MAKSAMAA MAKSUA RIIPPUMATTA SIITÄ, PERUSTUUKO KANNEMUOTO SOPIMUKSEEN, RIKKOMUKSEEN TAI MUUHUN. JOS OHJELMISTO KUITENKIN TOIMITETTIIN ASIAKKAALLE MAKSUTTA, PROMETHEANIN TAI SEN JÄLLEENMYYJIEN, TYTÄRYHTIÖIDEN, TOIMIHENKILÖIDEN, JOHTAJIEN, TYÖNTEKIJÖIDEN, OSAKKEENOMISTAJIEN, ASIAMIESTEN, TOIMITTAJIEN TAI EDUSTAJIEN VASTUU SUORISTA VAHINGOISTA ON KORKEINTAAN 10,00 PUNTAA, JOS OHJELMISTO ON TOIMITETTU ASIAKKAALLE ISOSSA- BRITANNIASSA, TAI 10,00 DOLLARIA, JOS OHJELMISTO ON TOIMITETTU ASIAKKAALLE MILLÄ TAHANSA MUULLA ALUEELLA TAI LAINKÄYTTÖALUEELLA. KAIKKI EDELLÄ MAINITUT RAJOITUKSET, POIKKEUKSET JA VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET (MUKAAN LUKIEN TÄSSÄ PYKÄLÄSSÄ JA PYKÄLISSÄ 9 JA 10 MAINITUT) OVAT VOIMASSA LAIN SALLIMASSA ENIMMÄISLAAJUUDESSA, JOS JOTAKIN OIKEUSKEINOISTA EI KATSOTA PÄTEVÄKSI OLENNAISESSA MERKITYKSESSÄÄN. 12. VIENTISÄÄNNÖSTELY. Asiakas sitoutuu olemaan viemättä, uudelleenviemättä ja uudelleenmyymättä ohjelmistoa alueeltaan varmistamatta ensin, että hän toimii kaikkien sovellettavien vientilakien ja -säädösten mukaisesti. Jos kyseinen alue on Yhdysvallat, sen territorio tai alusmaa, ohjelmisto katsotaan kaupalliseksi tietokoneohjelmistoksi ja kaupallisen tietokoneohjelmiston käyttöohjeeksi (Commercial Computer Software and Commercial Computer Software Documentation), joita koskevat ainoastaan tässä käyttöoikeussopimuksessa määritetyt oikeudet, jotka Promethean yleensä antaa asiakkaille soveltuvin osin FAR säädöksen (a)- ja (b)-kohtien (lokakuu 1995) tai DFARS säädöksen (a)-kohdan

9 (kesäkuu 1995) mukaisesti. Käyttöoikeuden haltija suostuu noudattamaan kaikkia tällaisia lakeja ja määräyksiä ja hyväksyy, että sillä on velvollisuus hankkia kyseiset lisenssit tuotteen, dokumentaation ja kaikkien tarvittavien niihin liittyvien teknisten tietojen vientiä, uudelleenvientiä tai tuontia varten. 13. VARMENNUS. Prometheanin sitä pyytäessä asiakas sitoutuu toimittamaan Prometheanille allekirjoitetun lausunnon siitä, että tuotetta ja ohjelman käsitteitä käytetään tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Jos Prometheanilla on syytä epäillä, että tuotetta tai ohjelman käsitteitä ei käytetä tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti, asiakas sallii Prometheanin varmistaa tarkastamalla asiaan liittyvät arkistot ja asiakkaan toimitilat, että tätä sopimusta noudatetaan. Promethean antaa asiakkaalle ilmoituksen tällaisesta tarkastuksesta vähintään kolme arkipäivää etukäteen ja suorittaa tarkastuksen normaalin työajan puitteissa niin, että tarkastus ei haittaa kohtuuttomasti asiakkaan toimintaa. Jos tällainen tarkastus johtaa Prometheanille kuuluviin maksuihin, asiakas sitoutuu maksamaan kyseiset maksut sekä kohtuulliset tarkastuskustannukset viipymättä. 14. SOPIMUSKAUSI JA SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN. Sopimus tulee voimaan voimaantulopäivänä (päivämäärä, jolloin asiakas vastaanottaa käyttöoikeusavaimen) ja jatkuu Prometheankumppanuussopimuksessa tai Promethean-sopimuksessa määritetyn käyttöoikeuskauden ajan, ellei sitä irtisanota aikaisemmin. Tukipalvelut päättyvät ensimmäisen tukikauden jälkeen (tai 90 päivän kuluttua, jos asiakas ei rekisteröi ohjelmistoa), ellei asiakas ole ostanut monivuotista tai vuosittain uusittavaa tukikautta. Tällöin tukipalvelu jatkuu (ellei sitä irtisanota aikaisemmin), kunnes monivuotisen tilauksen viimeinen vuosi umpeutuu tai mahdollisen vuosittaisen uusinnan määräaika umpeutuu. Tässä myönnetty käyttöoikeus ja/tai tukipalvelut (soveltuvasti) päättyvät sen mukaan, mikä seuraavista tapahtuu ensimmäisenä: (i) asiakas lopettaa ohjelmiston käytön lopullisesti; (ii) asiakas rikkoo sovellettavia ehtoja (tällöin käyttöoikeus ja käyttöoikeuden tukipalvelut irtisanotaan automaattisesti); (iii) asiakas ei maksa pykälässä 2 mainittuja maksuja tai rikkoo siinä mainittuja ehtoja. Jos sopimus irtisanotaan tai jos se päättyy mistä tahansa syystä, asiakas sitoutuu tuhoamaan pysyvästi kaikki asiakkaan hallussa tai hallinnassa olevat ohjelmiston kopiot ja kaikki siihen liittyvät materiaalit. Tässä mainitut omistusoikeuksia ja - tietoja, takuita sekä vastuuvelvollisuuden rajoituksia koskevat pykälät pysyvät voimassa myös käyttöoikeuden päättymisen jälkeen. 15. KOLMANSIEN OSAPUOLIEN OHJELMISTOT JA AVOIMEN LÄHDEKOODIN OHJELMISTO. (a) Ohjelmisto on luotu käyttämällä lähdekoodia, joka on peräisin useista avoimen lähdekoodin projekteista, sekä erityisiä kolmansien osapuolten yksinoikeusohjelmistoja. Avoimen lähdekoodin ohjelmisto on käytettävissä GNU Lesser General Public Licence - käyttöoikeuden ehtojen mukaisesti. Käyttöoikeuden kopio on osoitteessa Alla luetellut osapuolet ovat osallistuneet ohjelmiston osien luomiseen. Adoben tapauksessa kyseinen ohjelmisto tarjotaan käyttöön ohjelmiston kulloinkin voimassa olevien käyttöoikeusehtojen mukaisesti. Promethean ei ole vastuussa kyseisten avoimen lähdekoodien ohjelmistojen käytöstä. Ohjelmakirjaston lähdekoodin voi pyytää seuraavasta osoitteesta: Product Management Promethean Limited Promethean House

10 Lower Philips Road Blackburn, BB1 5TH United Kingdom Promethean Limited on pyrkinyt mainitsemaan ja tunnustamaan kaikki tämän ohjelmiston tekoon osallistuneet tahot. Sovelluksen osat: Engage for QT Engage for Mobile: Beman Dawes, Daniel Frey ja David Abrahams (ohjelmisto- ja boost-kirjastot) Kaikki oikeudet pidätetään. (b) Ohjelmisto voi myös sisältää ja/tai sen mukana voidaan toimittaa muita kolmansien osapuolten ohjelmistoja ja sisältöä (yhteisesti kolmansien osapuolten materiaalit ), jotka saattavat edellyttää erillisen loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen tekemistä kyseisten kolmansien osapuolten kanssa. Jotkin kolmansien osapuolten materiaalit tarjotaan käyttöön niitä koskevien käyttöoikeussopimusten ehtojen mukaisesti. Nämä ehdot saattavat erota tämän käyttöoikeussopimuksen ehdoista tai niitä saatetaan soveltaa näiden ehtojen mukaisesti. Jos kyseiset käyttöoikeussopimukset ovat ristiriidassa tähän käyttöoikeussopimukseen perustuvien asiakkaan oikeuksien tai velvollisuuksien kanssa, sovelletaan tämän käyttöoikeussopimuksen ehtoja. Hyväksymällä tämän käyttöoikeussopimuksen asiakas hyväksyy myös kyseisten ilmaisohjelmistojen käyttöoikeussopimusten ehdot. Promethean ei mainosta tai markkinoi mitään kolmansien osapuolten materiaaleja toimittaneiden kolmansien osapuolten tarjoamia tuotteita tai palveluja. Asiakas vahvistaa olevansa vastuussa kyseisiin kolmansien osapuolten materiaaleihin liittyvien ehtojen lukemisesta, hyväksymisestä ja noudattamisesta. 16. TURVAAMISTOIMENPITEET. Asiakas hyväksyy, että lainmukaiset korvaukset eivät välttämättä riitä Prometheanille täydeksi korvaukseksi, jos asiakas rikkoo olennaisesti jotakin seuraavista: (i) tässä myönnettyä käyttöoikeutta; (ii) tässä määritettyjä luottamuksellisuuteen ja vaitiolovelvollisuuteen liittyviä velvoitteita; tai (iii) Prometheanin immateriaalioikeuksia. Prometheanilla on tällaisen olennaisen rikkomuksen sattuessa oikeus hakea väliaikaista turvaamistoimenpidettä. 17. SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA OIKEUSPAIKKA. Jos alue on Yhdysvallat, Kanada tai mikä tahansa Yhdysvaltain territorio tai hallintoalue, sopimuksesta, sopimuksesta aiheutuvista tai siihen liittyvistä riidoista (aiheutuivatpa ne sopimuksen sisällöstä, rikkomuksesta tai muusta seikasta), sopimuksen pätevyydestä, noudattamisesta ja tulkinnasta päätetään kaikin osin Georgian osavaltion lakien mukaisesti siten, että lainsäädännöllisissä periaatteissa esiintyvät ristiriitaisuudet jätetään huomioimatta. Jos alue on mikä tahansa muu valtio, tätä sopimusta sovelletaan Englannin lakien mukaisesti ja kaikki riidat käsitellään englantilaisten tuomioistuinten yksinomaisessa toimivallassa. Tähän sopimukseen ei sovelleta Yhdistyneiden

11 kansakuntien yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista, ja siitä sanoudutaan erityisesti irti. 18. LUOPUMINEN/OSITETTAVUUS. Jos Promethean jättää käyttämättä tai soveltamatta jotakin tämän sopimuksen oikeutta tai säännöstä, sitä ei voida pitää kyseisestä oikeudesta tai säännöksestä luopumisena. Jos mitään tämän sopimuksen säännöksistä, nämä ehdot mukaan lukien, pidetään mitättömänä tai täytäntöönpanokelvottomana, kyseisistä säännöksistä luovutaan tai niitä muutetaan siinä määrin kuin on tarpeen saman taloudellisen vaikutuksen aikaansaamiseksi, jotta tämä sopimus olisi täytäntöönpanokelpoinen kyseisellä lainsäädäntöalueella. Sopimuksen muut osat pysyvät edelleen pätevinä ja voimassa. 19. SIIRTÄMINEN. Ellei sovellettavassa laissa ole toisin määrätty oikeuksien rajoittamisesta, asiakas ei saa jakaa, jälleenlisensoida tai siirtää sopimusta ilman Prometheanin etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Kaikki asiakkaan yritykset alilisensoida, jakaa tai siirtää mitään tässä mainittuja oikeuksia, velvollisuuksia tai velvoitteita ovat pätemättömiä ja antavat Prometheanille oikeuden irtisanoa sopimus välittömästi. Promethean voi osoittaa tämän käyttöoikeuden mille tahansa Prometheanin tytäryhtiölle milloin tahansa sopimuskauden aikana. Edelliseen liittyen tämä käyttöoikeus sitoo ja hyödyttää osapuolia ja niiden seuraajia sekä hyväksyttyjä tahoja, joille käyttöoikeus on siirretty. 20. OTSIKOT. Pykälien otsikot on lisätty näihin ehtoihin vain luettavuussyistä. Ne eivät määritä, rajoita, tulkitse tai kuvaa kyseisen pykälän alaa tai laajuutta, eivätkä ne vaikuta tässä myönnettyyn käyttöoikeuteen millään tavalla.

ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus

ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus Tämän ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimuksen (tämä sopimus ) osapuolia ovat ActivEngagen ohjelmiston käyttäjä ( asiakas ) ja asiakkaan asuinpaikan

Lisätiedot

MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSEHDOT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSEHDOT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSEHDOT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 Nämä käyttöoikeusehdot ( sopimus ) ovat sopimus asiakkaan ja Microsoft Corporationin (tai asiakkaan sijaintipaikan mukaisesti määräytyvän

Lisätiedot

BLACKBERRY-LOPPUKÄYTTÄJÄOHJELMISTON LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON ASENTAMISTA TAI KÄYTTÖÄ.

BLACKBERRY-LOPPUKÄYTTÄJÄOHJELMISTON LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON ASENTAMISTA TAI KÄYTTÖÄ. BLACKBERRY-LOPPUKÄYTTÄJÄOHJELMISTON LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON ASENTAMISTA TAI KÄYTTÖÄ. Tällä sopimuksella myönnetään ohjelmiston käyttöoikeus asiakkaalle, ja se

Lisätiedot

Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä F-Secureen, jos hän haluaa muita oikeuksia näissä lisenssiehdoissa myönnettyjen ehtojen lisäksi.

Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä F-Secureen, jos hän haluaa muita oikeuksia näissä lisenssiehdoissa myönnettyjen ehtojen lisäksi. F-SECURE -LISENSSIEHDOT TÄRKEÄÄ LUE SEURAAVAT F-SECURE-OHJELMISTON KÄYTTÖÄ KOSKEVAT LISENSSIEHDOT ("EHDOT") HUOLELLISESTI. ALLA OLEVAN HYVÄKSYMISVAIHTOEHDON VALITSEMINEN TAI OHJELMISTON ASENTAMINEN, KOPIOIMINEN

Lisätiedot

Apua käyttöoikeustyypin tarkistamiseen on osoitteessa www.microsoft.com/office/eula.

Apua käyttöoikeustyypin tarkistamiseen on osoitteessa www.microsoft.com/office/eula. MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT MICROSOFT OFFICE 2010 TYÖASEMASOVELLUSOHJELMISTO Seuraavassa ovat kahdet eri käyttöoikeusehdot, joista vain yhden koskevat asiakasta. Jos asiakkaalla

Lisätiedot

IBM:n yleiset sopimusehdot

IBM:n yleiset sopimusehdot IBM:n yleiset sopimusehdot Näitä IBM:n yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimituksiin, joilla Asiakas ostaa koneita, lisensoi ICA-ohjelmia, hankkii ohjelmien lisenssejä ja palveluja (mukaan luettuna asiakaskohtaisen

Lisätiedot

SOPIMUS ORACLE-OHJELMIEN KÄYTTÖOIKEUKSISTA JA PALVELUISTA ( OLSA )

SOPIMUS ORACLE-OHJELMIEN KÄYTTÖOIKEUKSISTA JA PALVELUISTA ( OLSA ) SOPIMUS ORACLE-OHJELMIEN KÄYTTÖOIKEUKSISTA JA PALVELUISTA ( OLSA ) A. Sopimuksen määritelmät Te viittaa henkilöön tai organisaatioon, joka on allekirjoittanut tämän sopimuksen ( sopimus ) ja tilannut Oraclen

Lisätiedot

ADOBE Ohjelmiston käyttöoikeussopimus

ADOBE Ohjelmiston käyttöoikeussopimus ADOBE Ohjelmiston käyttöoikeussopimus TIEDOKSI KÄYTTÄJÄLLE: LUKEKAA TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI. KOPIOIMALLA TAI ASENTAMALLA OHJELMISTON TAI SEN OSAN TAI KÄYTTÄMÄLLÄ OHJELMISTOA TAI JOTAKIN SEN OSAA HYVÄKSYTTE

Lisätiedot

1.5 Jäsenliikkeellä ei ole lupaa vastaanottaa maksuja, hankkia Varmennuksia tai tilittää Maksutapahtumia tai Hyvityksiä muiden osapuolten puolesta.

1.5 Jäsenliikkeellä ei ole lupaa vastaanottaa maksuja, hankkia Varmennuksia tai tilittää Maksutapahtumia tai Hyvityksiä muiden osapuolten puolesta. Nämä ehdot ovat voimassa 3.7.2013 alkaen. 1.1 Nämä ehdot (sisältäen myös Liitteen 1 ja Liitteen 2) ( Sopimus ) koskevat Jäsenliikkeiden American Express -Kortin hyväksymistä tavaroiden ja palveluiden maksuvälineenä

Lisätiedot

Selcoline Oy on PointerWare Innovations Ltd:n valtuuttama ohjelmiston jälleenmyyjä Suomessa. Selcoline Oy myy PointerWare-ohjelmistoa Suomessa.

Selcoline Oy on PointerWare Innovations Ltd:n valtuuttama ohjelmiston jälleenmyyjä Suomessa. Selcoline Oy myy PointerWare-ohjelmistoa Suomessa. Lisenssisopimus Selcoline Oy on PointerWare Innovations Ltd:n valtuuttama ohjelmiston jälleenmyyjä Suomessa. Selcoline Oy myy PointerWare-ohjelmistoa Suomessa. Huomaa: sopimuksen allekirjoitushetkellä

Lisätiedot

Asiakas: Voimaantulopäivä (täytetään tarvittaessa): Sopimuskauden pituus (täytetään tarvittaessa).

Asiakas: Voimaantulopäivä (täytetään tarvittaessa): Sopimuskauden pituus (täytetään tarvittaessa). HPE Oy - Yleiset sopimusehdot - Tukipalvelut 1. Osapuolet. Nämä sopimusehdot muodostavat sopimuksen ( Sopimus ), jota sovelletaan jäljempänä allekirjoituskentässä mainitun Hewlett-Packard OY ( HPE ) toimittaessa

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Sivu 2/13 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen syntyminen... 3 4. Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen... 4 5. Palvelun toimittaminen ja

Lisätiedot

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot.

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot. palvelun kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilausvahvistuksesta. 1 Sopimusehtojen voimaantulo Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 1.7.2010 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näiden

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

TP VISION FINLAND OY YLEISET MYYNTIEHDOT

TP VISION FINLAND OY YLEISET MYYNTIEHDOT 1. TARJOUS, VAHVISTUS TAI SOPIMUS TP VISION FINLAND OY YLEISET MYYNTIEHDOT Näitä TP Vision Finland Oy myyntiehtoja (jäljempänä: "Ehdot ja Edellytykset") sovelletaan ja ne muodostavat erottamattoman osan

Lisätiedot

THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT

THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT 1(5) THERMO FISHER SCIENTIFIC OY YLEISET MYYNTIEHDOT MIKÄLI KIRJALLISESTI EI OLE NIMENOMAISESTI MUUTOIN SOVITTU, NOUDATETAAN SEURAAVIA YLEISIÄ SOPIMUSEHTOJA THERMO FISHER SCIENTIFIC OY:N VALMISTAMIEN JA/TAI

Lisätiedot

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 1. EHTOJEN SOVELTAMISALA JA TARKOITUS Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan WAF-Solutions Oy:n (jäljempänä Toimittaja) asiakkaalle toimittamiin

Lisätiedot

Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille

Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille Varoitus: tämän tekijänoikeudella suojatun materiaalin luvaton kopiointi tai jakelu on laitonta. 1. Sopimus -ja käyttöoikeusehtojen

Lisätiedot

hp Technical Phone Support -tukipalvelusopimus (jäljempänä "Sopimus") ehdot

hp Technical Phone Support -tukipalvelusopimus (jäljempänä Sopimus) ehdot hp Technical Phone Support -tukipalvelusopimus (jäljempänä "Sopimus") ehdot Kiitos, että hankit HP Technical Phone Support -tukipalvelusopimuksen. Tarkemmat palvelun kuvaukset lisätietoineen ovat saatavissa

Lisätiedot

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin.

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Hervannansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Alma Media Kustannus Oy:n Hervannan Sanomien ("Palveluntarjoaja") tuottaman

Lisätiedot

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita.

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita. 1 (7) ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin Software as

Lisätiedot

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin.

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Kainuunsanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Kainuun Sanomien (Alma Media Kustannus Oy) ("Palveluntarjoaja") tuottaman

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka solmii sopimussuhteen Active 24:n kanssa ja johon Active 24 on liikesuhteessa.

Asiakas tarkoittaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka solmii sopimussuhteen Active 24:n kanssa ja johon Active 24 on liikesuhteessa. Palvelusopimus Version 1.2 Active Domainin ja Webin Palvelusopimus I Yleistä Palvelusopimus tarkoittaa tätä sopimusta ja siihen liittyvää sähköistä tilauskaavaketta, jonka Asiakas täyttää päästäkseen käyttämään

Lisätiedot

Edellä mainitun huomioiden ja alla määriteltyjen sitoumusten ja Ohjaajan ZIN- ohjelmaan liittymisen johdosta Osapuolet sopivat seuraavaa:

Edellä mainitun huomioiden ja alla määriteltyjen sitoumusten ja Ohjaajan ZIN- ohjelmaan liittymisen johdosta Osapuolet sopivat seuraavaa: ZIN- LISENSOINTISOPIMUS Tämän lisensointisopimuksen ( Sopimus ) osapuolet ovat Zumba Fitness, LLC ( Zumba ) ja sinä ( Ohjaaja ), ja se tulee voimaan Ohjaajan liittymispäivästä Zumbau ohjaajaverkostoon

Lisätiedot

Palveluehdot: visma.net

Palveluehdot: visma.net Palveluehdot: visma.net Maa: Finland Sopimus on luettavissa englanniksi sivulta 15 alkaen. Versio: 1.2 Viimeksi 15.11..2013 Muutosloki muutettu: TILITOIMISTOILLE: Visma.net on nyt tilitoimistojen ja heidän

Lisätiedot

Yleiset ehdot PALVELU. 1. Yleistä

Yleiset ehdot PALVELU. 1. Yleistä Yleiset ehdot izettle AB, 556806-0734, ( izettle ), Kungsgatan 9, 111 43 Tukholma, tarjoaa palvelua, joka mahdollistaa tili- ja luottokorttimaksujen vastaanottamisen matkapuhelimen ja tabletin välityksellä

Lisätiedot

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1.1 Näitä yleisiä toimitusehtoja ( Yleiset Toimitusehdot ) sovelletaan osana sopimuksia ( Sopimus ), joilla Oy Capnova Ltd ( Toimittaja tai Palveluntarjoaja ) toimittaa

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttäjän ja meidän välinen sopimus. Viimeksi päivitetty 10.7.2014

Käyttöehdot. 1. Käyttäjän ja meidän välinen sopimus. Viimeksi päivitetty 10.7.2014 Käyttöehdot Viimeksi päivitetty 10.7.2014 Disney Interactive tarjoaa käyttäjiensä käyttöön sivustonsa, ohjelmistonsa, sovelluksensa, sisältönsä, tuotteensa ja palvelunsa ( Disney-palvelut ), joiden tuotemerkki

Lisätiedot