SMART Technologies Inc. Ohjelmiston loppukäyttäjän käyttöehdot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SMART Technologies Inc. Ohjelmiston loppukäyttäjän käyttöehdot"

Transkriptio

1 SMART Technologies Inc. Ohjelmiston loppukäyttäjän käyttöehdot LUE HUOLELLISESTI NÄMÄ LOPPUKÄYTTÄJÄN KÄYTTÖEHDOT ( LISENSSI ) ENNEN OHJELMISTON KÄYTTÖÖN OTTOA. OTTAMALLA OHJELMISTON KÄYTTÖÖN KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY OHJELMISTON KÄYTTÖEHDOT ITSEÄÄN SITOVIKSI. JOS KÄYTTÄJÄ EI HYVÄKSY NÄITÄ KÄYTTÖEHTOJA, HÄNELLÄ EI OLE OIKEUTTA KÄYTTÄÄ OHJELMISTOA. 1. MÄÄRITELMÄT: 1.1 Dokumentaatio tarkoittaa SMART Technologies Inc. :n (SMART) omistusoikeudellisia käyttöoppaita ja ohjeasiakirjoja, jotka voivat olla paperimuodossa tai sähköisessä muodossa. 1.2 SMART-tuote tarkoittaa kaikkia SMARTin tuotteita, jotka tarvitsevat toimiakseen ohjelmiston. SMART-tuote on tapauksesta riippuen interaktiivinen SMART Board -esitystaulu, interaktiivinen Sympodium -näyttöpaneeli, interaktiivinen digitaalinen Actalyst -näyttö ja/tai langaton AirLiner slate ja jokin muu SMARTin markkinoille tuoma SMART-tuote. 1.3 Ohjelmisto tarkoittaa loppukäyttäjälle jaettua SMARTin omistusoikeudellista ohjelmistoa ja kiinteää ohjelmistoa sekä niiden tämän lisenssin mukaisia kopioita, jotka koostuvat tietokoneen ohjelmasta tai ohjelmista kohdekoodimuodossa (mukaan lukien mitkä tahansa ja kaikki päivitykset, julkaisut, tietokannat ja parannukset). Ohjelmisto sisältää myös kaikki SMARTin loppukäyttäjälle toimittamat kolmannen osapuolen ohjelmistot ja dokumentaatiot. 1.4 Käyttö tarkoittaa ohjelmiston suoraa tai epäsuoraa asentamista, lataamista, suorittamista, avaamista, käyttämistä, hyödyntämistä, tallentamista tai näyttämistä. 2. LISENSSIN SISÄLTÄMÄT OIKEUDET: 2.1 Yleistä. Tämä lisenssi on loppukäyttäjän (joko yksilön tai yhteisön) ja SMART Techonologies Inc.:n välinen laillinen sopimus ohjelmiston käytöstä. Tämä ohjelmisto on suojattu tekijänoikeuslaeilla ja kansainvälisillä sopimuksilla sekä muilla immateriaalioikeuksia koskevilla laeilla ja sopimuksilla. Tässä lisenssissä myönnetyt oikeudet rajoittuvat SMARTin ja sen lisenssinmyöntäjien ohjelmistoon kohdistuviin immateriaalioikeuksiin. Näihin oikeuksiin eivät sisälly mitkään muut patentit tai immateriaalioikeudet. Käyttäjä saa lisenssin ohjelmiston käyttämiseksi. Ohjelmistoa ei myydä, ja se on tämän lisenssin ehtojen ja rajoitusten alainen. Loppukäyttäjä omistaa tietovälineen, jolle ohjelmisto on tallennettu, mutta SMART ja/tai SMARTin lisenssinmyöntäjä(t) pidättävät ohjelmiston omistajuuden itselleen. Tämän lisenssin ehdot ohjaavat kaikkia SMARTin tarjoamia ohjelmistopäivityksiä, jotka korvaavat ja/tai täydentävät alkuperäistä ohjelmistoa, ellei tällaisen päivityksen mukana toimiteta erillistä lisenssiä, missä tapauksessa tämän erillisen lisenssin ehdot pätevät. 2.2 Lisenssin myöntäminen. SMART myöntää ja loppukäyttäjä hyväksyy ei-yksinoikeudellisen, eisiirrettävän lisenssin, joka koskee ohjelmiston käyttöä SMART-tuotteen kanssa seuraavien rajoitusten mukaisesti: (a) Lisenssirajoitukset. Niin kauan kuin loppukäyttäjä omistaa SMART-tuotteen, (i) loppukäyttäjä voi käyttää ohjelmistoa rajoittamattomassa määrässä loppukäyttäjän omistamia ja hallitsemia tietokoneita, ja (ii) jos loppukäyttäjällä on työntekijöitä, konsultteja tai opiskelijoita, nämä voivat käyttää ohjelmistoa rajoittamattomassa määrässä tietokoneita, jotka loppukäyttäjän työntekijät, konsultit tai opiskelijat voivat henkilökohtaisesti omistaa, niin kauan kuin he ovat loppukäyttäjän työntekijöitä, konsultteja tai opiskelijoita. (b) Kopiot. Loppukäyttäjä voi tehdä ohjelmistosta yhden kopion koneella luettavaan muotoon vain varmuuskopioksi, edellyttäen, että varmuuskopio sisältää kaikki alkuperäiseen tietovälineeseen sisältyvät tavaramerkit, tekijänoikeudet tai muut omistusoikeudelliset huomautukset. Loppukäyttäjä voi kopioida dokumentaation vain sisäiseen käyttöön. Loppukäyttäjä ei saa jakaa ohjelmiston tai minkään sen osien kopioita kaupallisesti. (c) Oikeuksien pidättäminen. SMART pidättää itselleen kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä. (d) Käyttö kilpailevissa tuotteissa. Jos loppukäyttäjä haluaa käyttää ohjelmistoa jonkin kolmannen osapuolen interaktiivisessa esitystaululaitteessa tai kosketus- tai kynäohjatussa

2 - 2 - digitointinäyttölaitteessa ("kilpaileva tuote"), loppukäyttäjän täytyy saada SMARTilta kilpailevan tuotteen ohjelmistolisenssi. (e) Kilpailevan tuotteen ohjelmistolisenssi. Loppukäyttäjän tulee omistaa SMART-tuote, jotta hänelle voidaan myöntää SMARTin kilpailevan tuotteen ohjelmistolisenssi. Loppukäyttäjän tulee antaa SMARTille kilpailevan tuotteen tai tuotteiden sarjanumero, jotta SMART voi luoda lisenssiavaimen, jonka avulla loppukäyttäjä voi aktivoida kilpailevan tuotteen ohjelmistolisenssin. Tämän mukaisesti kilpailevan tuotteen ohjelmistolisenssi ei ole siirrettävissä eikä ohjelmistoa saa käyttää kilpailevassa tuotteessa tai tuotteissa, joiden sarjanumeroa loppukäyttäjä ei ole toimittanut SMARTille. (f) Loppukäyttäjän suorittamat muokkaukset ja parannukset. Loppukäyttäjä ei saa muokata, parannella, mukauttaa tai muunnella ohjelmistoa tai luoda ohjelmistoa jäljitteleviä kokonaisuuksia tai yhdistää tai erottaa ohjelmistoa tai mitään sen osaa ilman SMARTin myöntämää kirjallista suostumusta. (g) Takaisinmallinnuksen kielto. Loppukäyttäjä ei saa suorittaa ohjelmiston lähdekoodille käänteistä ohjelmointia, luoda ohjelman lähdekoodia jäljitteleviä töitä, takaisinmallintaa, kääntää, purkaa, muokata ohjelmiston lähdekoodia tai muutoin yrittää selvittää ohjelmiston tai sen osien lähdekoodia, perusideoita, algoritmeja, rakennetta tai järjestystä mistään syystä, ei edes tutustuakseen tekniikan sisältöön. Loppukäyttäjä voi ryhtyä tällaisiin toimiin sillä edellytyksellä, että näitä toimia suoritetaan mahdollisimman vähän ja että ne ovat välttämättömiä vain muiden itsenäisesti kehitettyjen tietokoneohjelmien ja SMARTin ohjelmiston välisen keskinäisen toimivuuden saavuttamiseksi siten, että asianmukainen laki sallii nimenomaisesti ja täsmällisesti nämä toimet edellä mainitusta rajoituksesta huolimatta. (h) Siirtäminen. Loppukäyttäjä ei saa vuokrata, ostovuokrata, lainata tai alilisensoida, jaella tai toimittaa ohjelmistoa tai mitään sen osaa millekään muulle osapuolelle. (i) Sovellettavat lait. Loppukäyttäjän on noudatettava kaikkien sovellettavien lakien määräyksiä käyttäessään ohjelmistoa tai jotakin sen osaa. (j) Tekijänoikeusilmoitukset. Loppukäyttäjän tulee säilyttää ohjelmiston kaikissa kopioissa kaikki tavaramerkit, tekijänoikeudet ja muut omistusoikeudelliset ilmoitukset. (k) Linkit kolmansien osapuolten Internet-sivuille. Linkit kolmansien osapuolten Internetsivustoille tarjotaan vain testaus- ja esitystarkoituksessa. SMART ei anna hyväksyntää millekään tällaisten Internet-sivustojen tarjoamille tuotteille tai palveluille tai suosi näitä. (l) Sisällön tekijänoikeudet. Kaikki SMART-tuotteiden ja niiden sisällön immateriaalioikeudet ovat omistajansa omaisuutta. Tekijänoikeuksia ja muita immateriaalioikeuksia koskevat lait ja sopimukset voivat suojata niitä. Tämä lisenssi ei anna käyttäjälle oikeutta käyttää tällaista sisältöä. 2.3 Ohjelmiston asianmukainen käyttö. Loppukäyttäjä tunnustaa, että ohjelmiston jatkuva eheys ja SMARTin tässä lisenssissä kuvattujen velvoitteiden täyttäminen perustuvat siihen, että loppukäyttäjä käyttää ja ylläpitää ohjelmistoa asianmukaisesti. Asianmukainen käyttö ja ylläpito tarkoittavat sitä, että loppukäyttäjä (a) asentaa kaikki SMARTin tarjoamat päivitykset ja julkaisut (b) käyttää ohjelmistoa SMARTin toimittaman dokumentaation ja tämän lisenssin määräysten ja ehtojen mukaisesti (c) noudattaa SMARTin antamia ohjeita uusien julkaisujen asentamisesta ja ohjelmiston virheiden ja korjausten korjaamisesta ja välttämisestä.

3 JAKELU JA ASENNUS: 3.1 Jakelu. Jos ohjelmistoa ei toimiteta SMART-tuotteen mukana, ohjelmisto toimitetaan vapaasti rahdinkuljettajalla (Incoterms 2000) SMARTin valmistustoimipisteestä. Loppukäyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että hän on itse pääasiallisessa vastuussa ohjelmiston asennuksesta. 3.2 Hyväksyntä. Loppukäyttäjä hyväksyy, että ohjelmiston katsotaan tulleen toimitetuksi ja hyväksytyksi, kun ohjelmisto ja/tai SMART-tuote toimitetaan ja otetaan vastaan. 4. Tukipalvelut. SMART voi valintansa mukaan tarjota loppukäyttäjälle ohjelmistoon liittyviä tukipalveluita (tukipalvelut). Mahdolliset tukipalvelut rajoittuvat ohjelmiston nykyiseen julkaisuun ja sitä edelliseen julkaisuun. Tukipalvelujen mahdollinen käyttäminen määräytyy dokumentaatiossa ja/tai muussa SMARTin toimittamissa aineistossa kuvattujen SMARTin käytäntöjen ja ohjelmien mukaisesti. SMART voi tehdä muutoksia näihin aineistoihin. Kaikki loppukäyttäjän osana tukipalvelua saamat lisäohjelmat tai kiinteät ohjelmat ovat osa ohjelmistoa, ja tämän lisenssin ehdot koskevat myös niitä. 5. OHJELMISTOON TEHTÄVÄT VAIHDOKSET, MUUTOKSET JA PÄIVITYKSET. SMART pidättää itselleen oikeuden tehdä ohjelmistoon tai sen osiin muutoksia ja vaihdoksia tai päivittää niitä tarjoamalla loppukäyttäjälle ohjelmiston tai sen osien muutetun tai päivitetyn version ja veloittaa loppukäyttäjää tällaisesta vaihdoksesta, muutoksesta tai päivityksestä. Kaikki SMARTIN loppukäyttäjälle tarjoamat ohjelmistoon tai sen osiin tehdyt muutokset, vaihdokset tai päivitykset ovat osa ohjelmistoa, ja tämän lisenssin ehdot koskevat myös niitä. Jos SMART tarjoaa muutetun tai päivitetyn version ohjelmistosta, (a) loppukäyttäjän ohjelmiston käytön jatkaminen edellyttää tällaisen muutoksen tai päivityksen ja sen mukana toimitettavan loppukäyttäjän lisenssisopimuksen hyväksymistä ja (b) loppukäyttäjän kaikkien aiempien ohjelmiston versioiden käyttämisen lopettamista, jos ohjelmistoon tehdään muutoksia, vaihdoksia tai päivityksiä. 6. PÄÄTTYMINEN: Jos loppukäyttäjä ei noudata tämän lisenssin ehtoja, SMART voi irtisanoa tämän lisenssin ja peruuttaa kaikki oikeudet. Tällaisessa tapauksessa loppukäyttäjän on välittömästi lopetettava ohjelmiston käyttö, tuhottava kaikki ohjelmiston ja sen osien kopiot, palautettava tai tuhottava pyynnöstä kaikki hallussaan olevat dokumentaatiot ja annettava valaehtoinen todistus loppukäyttäjän myöntymisestä edellä olevaan. 7. VIENTIRAJOITUKSET: Loppukäyttäjä sitoutuu olemaan viemättä ja jälleenviemättä ohjelmistoa, sen osia tai suoraan sen avulla tuotettuja prosesseja tai palveluita (yhteisnimitykseltään rajoitetut komponentit ) mihinkään maahan tai millekään yhteisölle tai henkilölle, jota Kanadan tai Yhdysvaltojen vientirajoitukset koskevat. Loppukäyttäjä sitoutuu erityisesti olemaan viemättä tai jälleenviemättä mitään rajoitettuja komponentteja (i) mihinkään maahan, joka on Kanadan tai Yhdysvaltojen kauppasaarrossa tai johon tuotteiden tai palveluiden vientiä on rajoitettu, tai tällaisen maan kansalaiselle hänen sijainnistaan riippumatta, jos tämä henkilö aikoo lähettää tai kuljettaa rajoitettuja komponentteja takaisin tällaiseen maahan, (ii) henkilölle tai yhteisölle, jonka tiedetään tai oletetaan hyödyntävän rajoitettuja komponentteja ydinaseiden tai kemiallisten tai biologisten aseiden valmistuksessa tai ohjusten loppukäytössä tai siihen liittyvässä koulutuksessa tai (iii) henkilölle tai yhteisölle, jota Kanadan tai Yhdysvaltojen viranomaiset ovat kieltäneet osallistumasta näiden maiden vientiin liittyviin tapahtumiin. Loppukäyttäjä vakuuttaa, että Kanadan tai Yhdysvaltojen viranomaiset eivät ole pidättäneet, keskeyttäneet tai kieltäneet loppukäyttäjän vientioikeuksia ja tarvittaessa todistaa tämän. 8. YHDYSVALTAIN LIITTOHALLINNON PALVELUKSESSA TYÖSKENTELEVIEN RAJOITETUT OIKEUDET: Ohjelmisto on "kaupallinen tuote" siten kuin ko. ilmaus on määritetty säädöksessä 48 CFR ja koostuu "kaupallisesta tietokoneohjelmistosta" ja "kaupallisen tietokoneohjelmiston dokumentaatiosta" siten kuin näitä ilmauksia käytetään soveltuvin osin säädöksessä 48 CFR tai 48 CFR Liittovaltion hankintasäädösten 48 CFR ja 48 CFR mukaisesti kaupallinen tietokoneohjelmisto ja kaupallisen tietokoneohjelmiston dokumentaatio lisensoidaan Yhdysvaltain hallinnon loppukäyttäjille (a) vain kaupallisina tuotteina ja (b) vain niillä oikeuksilla, jotka myönnetään kaikille muillekin loppukäyttäjille näiden määräysten ja ehtojen mukaisesti. 9. EI TAKUUTA: KAIKKI OHJELMISTON KÄYTTÖ KOSKEE OHJELMISTON KÄYTTÖÄ SELLAISENA KUIN SE ON KAUPPAHETKELLÄ JA TAPAHTUU LOPPUKÄYTTÄJÄN OMALLA VASTUULLA. JOLLEI

4 - 4 - SOVELLETTAVAN LAIN PAKOTTAVISTA SÄÄNNÖKSISTÄ MUUTA JOHDU, SMART JA SEN ALIHANKKIJAT KIISTÄVÄT KAIKKI SMART-TUOTTEEN JA SEN KAIKKIEN KOMPONENTTIEN TAKUUT, SEKÄ NIMENOMAISET ETTÄ OLETETUT, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA OLETETUT TAKUUT TUOTTEEN MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOPIVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN, OMISTUSOIKEUDESTA, OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA JA TUKIPALVELUIDEN TOIMITTAMISESTA. SMART EI TAKAA, ETTÄ OHJELMISTON TOIMINTA ON KESKEYTYMÄTÖNTÄ TAI VIRHEETÖNTÄ. TÄMÄ RAJOITETTU TAKUU ANTAA LOPPUKÄYTTÄJÄLLE TIETTYJÄ LAILLISIA OIKEUKSIA. LOPPUKÄYTTÄJÄLLÄ VOI OLLA MYÖS MUITA, LAINSÄÄDÄNTÖALUEITTAIN VAIHTELEVIA OIKEUKSIA. 10. VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA EI VASTATA: JOLLEI SOVELLETTAVAN LAIN PAKOTTAVISTA SÄÄNNÖKSISTÄ MUUTA JOHDU, SMART JA SEN ALIHANKKIJAT EIVÄT OLE VASTUUSSA MISTÄÄN EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ESIMERKILLISISTÄ, SEURAUKSELLISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA HENKILÖ- JA OMAISUUSVAHINGOISTA, LIIKETOIMINTATULOJEN MENETYKSESTÄ JA KESKEYTYMISESTÄ, LIIKETOIMINTATIETOJEN MENETYKSESTÄ, YKSITYISYYDEN PALJASTUMISESTA, KORVAAVIEN TARVIKKEIDEN TAI PALVELUIDEN HANKKIMISESTA, KÄYTÖN ESTYMISESTÄ, TIETOJEN KATOAMISESTA, JONKIN VELVOLLISUUDEN MUKAAN LUKIEN VILPITTÖMÄN MIELEN JA KOHTUULLISEN HUOLELLISUUDEN VELVOLLISUUKSIEN NOUDATTAMATTOMUUDESTA TAI MUISTA RAHALLISISTA MENETYKSISTÄ AIHEUTUVISTA VAHINGOISTA), JOTKA AIHEUTUVAT SMART-TUOTTEEN, OHJELMISTON TAI JONKIN NIIDEN OSAN KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTÖN ESTYMISESTÄ TAI TUKIPALVELUIHIN VARAUTUMISESTA TAI TUKIPALVELUIDEN TOIMITTAMATTOMUUDESTA JA JOTKA PERUSTUVAT MUUN MUASSA SOPIMUKSEEN, OIKEUDENLOUKKAUKSEEN, HUOLIMATTOMUUTEEN, SEURAUSVASTUUSEEN, VAIKKA SMARTILLE, SEN ALIHANKKIJALLE TAI LISENSSINMYÖNTÄJÄLLE OLISI ETUKÄTEEN ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. OLETETTUJEN TAKUIDEN RAJAAMISTA EI SALLITA KAIKILLA LAINSÄÄDÄNTÖALUEILLA, JOTEN AIEMMIN MAINITUT RAJAUKSET EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ PÄDE LOPPUKÄYTTÄJÄÄN. 11. VASTUUNRAJOITUS: SMARTIN KOKO KORVAUSVASTUU JA LOPPUKÄYTTÄJÄN AINOA TÄMÄN LISENSSIN PERUSTEELLA SAAMA KORVAUS EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ KYMMENTÄ YHDYSVALTOJEN TAI KANADAN DOLLARIA. 12. SMARTIN ALIHANKKIJAT JA LISENSSINMYÖNTÄJÄT: TÄMÄN LISENSSIN SMARTIN VASTUUTA KOSKEVAT EHDOT, VASTUUNRAJAUKSET TAI VASTUUNPOISTOT KOSKEVAT SMARTIN LISÄKSI SEN ALIHANKKIJOITA, LISENSSINMYÖNTÄJIÄ, HENKILÖSTÖÄ JA SOPIMUSKUMPPANEITA. LOPPUKÄYTTÄJÄ SITOUTUU VAPAUTTAMAAN NÄMÄ OSAPUOLET VASTUUSTA TAI VAHINGONKORVAUKSISTA SAMALLA TAVALLA KUIN SMARTIA KOSKEVISSA EHDOISSA, VASTUUNRAJAUKSISSA TAI VASTUUNPOISTOLAUSEKKEISSA ON MAINITTU. 13. YLEISTÄ: 13.1 Luottamuksellisuus. Loppukäyttäjä myöntää, että ohjelmisto sisältää SMARTin ja/tai sen alihankkijoiden ja lisenssinmyöntäjien luottamuksellisia tietoja. Jos loppukäyttäjällä on pääsy tällaisiin tietoihin, hän sitoutuu käyttämään niitä vain osana SMART-tuotteen luvallista käyttämistä. Loppukäyttäjä suostuu lisäksi olemaan esittämättä tällaisia luottamuksellisia tietoja millekään muulle osapuolelle tällaisten luottamuksellisten tietojen suojaamiseksi siinä määrin kuin loppukäyttäjä suojaa omia luottamuksellisia tietojaan. Loppukäyttäjän tulee kuitenkin suojata näitä tietoja vähintään kohtuullisella huolella. Tämän lisenssin alainen ohjelmisto katsotaan myös luottamuksellisiksi tiedoiksi, ja sitä ei saa esittää millekään kolmannelle osapuolelle, ellei tätä tässä erityisesti sallita Turvaamistoimenpiteet. Loppukäyttäjä on tietoinen siitä, että taloudellinen korvaus ei ole välttämättä riittävä korvaus tämän lisenssin jonkin ehdon rikkomisesta. Siksi SMARTilla on oikeus saada korvaus tällaisesta rikkomuksesta jossain tuomioistuimessa tai hyväksytyllä lainkäyttöalueella ilman erillistä ilmoitusta. SMARTin oikeudet saada korvauksia eivät rajoitu sen korvauksenhakuoikeuksiin.

5 Luovuttaminen. Loppukäyttäjä ei saa luovuttaa tätä lisenssiä tai mitään loppukäyttäjän tässä määriteltyjä oikeuksia (lakiin perustuen tai muutoin) ilman SMARTin myöntämää kirjallista lupaa, jonka antamisesta voidaan kieltäytyä. Tämän osion tarkoituksessa luovuttaminen tai siirtäminen sisältää kaikki loppukäyttäjän omistajuuden tai hallinnan muutokset, mukaan lukien fuusion tai muun äänioikeudellisten arvopapereiden siirron. SMART voi luovuttaa tämän lisenssin ilman loppukäyttäjän lupaa. Edellä mainitun huomioon ottaen tämä lisenssi sitoo sen osapuolia sekä niiden laillisia edustajia, seuraavia ja hyväksyttyjä siirronsaajia Muutos. Tämän lisenssin muutokset eivät ole sitovia, ellei niitä tehdä kirjallisesti ja vahvisteta sen osapuolen edustajan allekirjoituksella, jonka on vahvistettava muutos Kieli. Tämän lisenssin kääntäminen tehdään paikallisiin tarpeisiin. Jos englanninkielisen ja jonkin eienglanninkielisen version välillä on ristiriita, tämän lisenssin englanninkielinen versio on ratkaiseva Sovellettava lainsäädäntö. Tätä lisenssiä tulkitaan Kanadan Albertan provinssissa voimassa olevan lainsäädännön mukaan. Lisäksi osapuolet sitoutuvat siihen, että kaikki tähän lisenssiin, ohjelmistoon tai SMART-tuotteeseen kohdistuvat oikeuskäsittelyt käydään tapauksesta riippuen Albertan provinssin oikeusistuimissa. Loppukäyttäjä sitoutuu olemaan esittämättä vaatimuksia, joiden mukaan näiden oikeusistuimien ratkaisut eivät koske häntä, oikeuskäsittelyn paikka on väärä tai oikeusistuin on pätemätön, eikä esitä myöskään muita vastaavanlaisia argumentteja. Lisenssiin ei sovelleta Yhdistyneiden Kansakuntien sopimusta kansainvälisestä tavaroiden myynnistä, jonka soveltaminen suljetaan erityisesti pois Koko lisenssi. Tämä lisenssi muodostaa osapuolten välisen koko sopimuksen. Se ohittaa kaikki tähän lisenssiin liittyvät aiemmat tai tilapäiset esitykset, neuvottelut, tarjousasiakirjat, ehdotukset, yhteisymmärrykset ja lisenssit. Jos lisenssin jokin ehto osoittautuu pätemättömäksi, lisenssin muut ehdot jäävät kuitenkin voimaan Luopuminen oikeudesta. Osapuolen luopumista mistä tahansa tässä määritetystä oikeudesta tai sen laiminlyömistä ei pidetä luopumisena mistään muusta oikeudesta Ylivoimainen este. Jommankumman osapuolen kyvyttömyyttä noudattaa tässä määriteltyjä velvoitteita ei katsota tähän lisenssiin kohdistuvaksi rikkomukseksi, jos tällainen kyvyttömyys johtuu tulipalosta, lakosta, sodasta, kansalaisten mellakoinnista, terroriteoista, virallisista määräyksistä, luonnonilmiöistä tai muista syistä, joita ylivoimaiseen esteeseen vetoava osapuoli ei pysty kohtuullisesti hallitsemaan Kysymykset. Tätä lisenssiä koskevat kysymykset ja muut yhteydenotot osoitetaan SMARTille: SMART Technologies Inc. Suite 300, th Avenue SW CALGARY, AB CANADA T3C 0M Huomautukset. Kaikki tässä annetut ilmoitukset lähetetään kirjallisina toisen osapuolen liiketoimintaosoitteeseen tai toisen osapuolen viimeksi kirjallisena käyttämään osoitteeseen. SMARTille ohjatut huomautukset lähetetään otsikolla Attention: Legal Department Julkisuus. Ottaen huomioon tässä myönnetty lisenssi tai myönnetyt lisenssit SMART voi (a) esiintuoda loppukäyttäjän SMART-loppukäyttäjien julkaistavassa luettelossa; (b) antaa lehdistötiedotteita, joissa ilmoitetaan yleisesti loppukäyttäjän suorittamasta SMART-tuotteiden hankinnasta (mutta joissa ei ilmoiteta rahasummia tai loppukäyttäjän lausuntoja ilman loppukäyttäjän antamaa suostumusta); ja (c) kuvata julkaistuissa kirjoituksissa loppukäyttäjän positiivisia ohjelmiston ja SMART-tuotteen käyttökokemuksia. Loppukäyttäjä voi tarkistaa tällaiset aineistot ennen julkaisua Pysyvät velvoitteet. Osioissa 2.2(e), 5, 5, 7, 9, 9, 10, 13 ja 13.4.esitetyt velvoitteet.

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

Lataa-sovellus. 1. painos

Lataa-sovellus. 1. painos Lataa-sovellus 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki.

Lisätiedot

Online-tulostus 4.0. 1. painos

Online-tulostus 4.0. 1. painos Online-tulostus 4.0 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

Safari-selaimen ohjelmistolisenssi kuluttajan näkökulmasta

Safari-selaimen ohjelmistolisenssi kuluttajan näkökulmasta -selaimen ohjelmistolisenssi kuluttajan näkökulmasta Teknologiaoikeuden seminaari 2008 n rajaus Rajaus -selaimen lisenssisopimus kuluttajan näkökulmasta Lyhyellä etsimisellä ei löytynyt erityisemmin artikkeleita

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Vauvakuva Haikara Oy:n (jäljempänä Vauvakuva) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

Käyttöehdot ja evästekäytäntö

Käyttöehdot ja evästekäytäntö Käyttöehdot ja evästekäytäntö Evästekäytäntö Kaikki Lapti Group Oy:n (myöhemmin Lapti) verkkosivustot käyttävät evästeitä. Evästeiksi (keksi/cookie) kutsutaan pieniä tekstitiedostoja, jotka selain voi

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS LUE TÄMÄ SOPIMUS.

KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS LUE TÄMÄ SOPIMUS. KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS LUE TÄMÄ SOPIMUS. TÄMÄN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN ("SOPIMUS") OSAPUOLINA OVAT MICROBIOLOGICS INC. ("YRITYS" TAI "MBL") JA YKSITYISHENKILÖ, YRITYS TAI MUU YHTEISÖ ("LOPPUKÄYTTÄJÄ" TAI "SINÄ").

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja sisältö 1.1 Nämä käyttöehdot (jäljempänä Ehdot ) koskevat Suomen Telemarkkinointiliitto

Lisätiedot

SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1. YLEISTÄ Tervetuloa Sito-yhtiöiden (jäljempänä Sito ) Kaiku-palveluun (jäljempänä Palvelu ). Palvelun käyttöä koskevat seuraavat sopimusehdot (jäljempänä Sopimusehdot

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.5.2016 Käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palveluntarjoajan ja Edenred Finland Oy:n ( Edenred ) väliseen sopimukseen. Palveluntarjoaja voi näiden

Lisätiedot

1. Konserttisali 2. Konserttisalin lämpiö- ja aputilat 3. Taiteilijakahvio

1. Konserttisali 2. Konserttisalin lämpiö- ja aputilat 3. Taiteilijakahvio Salassa pidettävä kohtien 5, 6, 7 ja 8 osalta, JulkL 24 1 mom. 17 ja 20 kohta OSAKASSOPIMUS 1 Osapuolet 1.1 Helsingin kaupunki PL 1, 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus 0201256-6 1.2 Yleisradio Oy Radiokatu

Lisätiedot

Online-jako 2.0 Nokia N76-1

Online-jako 2.0 Nokia N76-1 Online-jako 2.0 Nokia N76-1 EI TAKUUTA Laitteen mukana tulevien kolmansien osapuolten sovellusten valmistajat ja omistajat voivat olla henkilöitä tai yhteisöjä, jotka eivät liity Nokiaan. Nokia ei omista

Lisätiedot

Intellia.fi palveluiden käyttöehdot

Intellia.fi palveluiden käyttöehdot Intellia.fi palveluiden käyttöehdot 1. Käyttöehtojen soveltaminen Näitä sopimusehtoja sovelletaan Intellia Oy:n (myöhemmin Intellia) tuottamiin, välittämiin tai jälleenmyymiin aineistoihin ja niiden pohjalta

Lisätiedot

Ulkopuolisten teokset

Ulkopuolisten teokset Ulkopuolisten teokset SOPIMUS VERKKO-OPETUKSEN OPPIMATERIAALISTA 1. Sopijapuolet Sopimus koskee oppimateriaalia, jonka tekijä ei ole virka- tai työsuhteessa koulutuksen järjestäjään tai jonka työ- tai

Lisätiedot

LIITTEET. Ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

LIITTEET. Ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.2.2015 COM(2015) 48 final ANNEXES 1 to 3 LIITTEET Ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS tietyn kolmannen maan antaman lainsäädännön ekstraterritoriaalisen soveltamisen

Lisätiedot

Tämä EULA koskee sinua, jos olet tehnyt ostoksesi Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella.

Tämä EULA koskee sinua, jos olet tehnyt ostoksesi Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella. Tämä EULA koskee sinua, jos olet tehnyt ostoksesi Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella. Tämä loppukäyttäjän käyttöoikeussopimus eli end-user license agreement ( EULA ) on laillinen sopimus sinun ja TomTom

Lisätiedot

Oma matkakortti. Palvelun käyttöehdot

Oma matkakortti. Palvelun käyttöehdot Oma matkakortti Palvelun käyttöehdot 1 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Palvelun kuvaus... 3 3 Palvelun käyttäminen ja siihen rekisteröityminen... 3 4 Rekisteröintitiedot ja niiden käyttö... 3 5 Palveluun

Lisätiedot

Online-jako painos

Online-jako painos Online-jako 3.1 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS SEAGATEN OHJELMISTOLLE

LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS SEAGATEN OHJELMISTOLLE LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS SEAGATEN OHJELMISTOLLE LUKEKAA TÄMÄ LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS ( LISENSSISOPIMUS ) HUOLELLISESTI. VALITSEMALLA HYVÄKSYN TAI RYHTYMÄLLÄ LATAAMAAN, ALOITTAMALLA ASENTAMAAN,

Lisätiedot

Osapuolet. a) Siivouspalveluita tarjoava yritys tai yrittäjä (jäljempänä Siivousyritys ); ja. b) Asiakas (jäljempänä Asiakas ).

Osapuolet. a) Siivouspalveluita tarjoava yritys tai yrittäjä (jäljempänä Siivousyritys ); ja. b) Asiakas (jäljempänä Asiakas ). Osapuolet a) Siivouspalveluita tarjoava yritys tai yrittäjä (jäljempänä Siivousyritys ); ja b) Asiakas (jäljempänä Asiakas ). Siivousyritys ja Asiakas jäljempänä myös yhdessä Sopijapuolet ja erikseen Sopijapuoli.

Lisätiedot

Tekijänoikeussopimukset

Tekijänoikeussopimukset Tekijänoikeussopimukset Virtuaaliamk:n yhteyshenkilöpäivät Helsinki 11.2.2004 Ari Koivumaa ari.koivumaa[at]ulapland.fi 1. Opm:n sopimusmallit sopimus työntekijän kanssa tekijän työ- tai virkatehtävänä

Lisätiedot

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT LIITE 1 RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Rakennustiedon verkkopalveluihin. Sopimuksen piiriin kuuluvat verkkopalvelut

Lisätiedot

Microsoft Kinect for Windows

Microsoft Kinect for Windows Microsoft Kinect for Windows Nämä käyttöoikeussopimuksen ehdot ovat sopimus asiakkaan ja Microsoft Corporationin (tai asiakkaan asuinpaikan mukaan määräytyvän Microsoft Corporationin konserniyhtiön) välillä.

Lisätiedot

PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-DESKTOP -OHJELMAN KÄYTTÖEHDOT

PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-DESKTOP -OHJELMAN KÄYTTÖEHDOT PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-DESKTOP -OHJELMAN KÄYTTÖEHDOT 1. Käyttöehtojen hyväksyminen FysiApp -palvelun ( Palvelu ), joka koostuu FysiApp -ohjelmistoista ja näiden sisällöistä ja niillä toteutettavista, alla

Lisätiedot

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero AG Sivu 1 Tietoja tekijänoikeudesta ja tavaramerkistä Tämä opaskirjanen ja sen sisältö on Nero AG:n omaisuutta ja suojattu tekijänoikeudella. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas. 9238687 1. painos

Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas. 9238687 1. painos Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas 9238687 1. painos Copyright 2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty

Lisätiedot

E H D O T. Ole hyvä ja lue nämä ehdot ( Palveluehdot ) tarkasti ennen kuin käytät palveluita.

E H D O T. Ole hyvä ja lue nämä ehdot ( Palveluehdot ) tarkasti ennen kuin käytät palveluita. GLOBAALI VERSIO (7 marraskuu 2014) P A L V E L U - E H D O T 1. JOHDANTO VOLVO haluaa tarjota sinulle parhaat mahdolliset Palvelut (jotka on määritelty jäljempänä kohdassa 1), jotta VOLVO-ajokokemuksesi

Lisätiedot

TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet

TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet III.1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään.

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Online-jako painos

Online-jako painos Online-jako 3.1 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

Verkkopalveluiden käyttöehdot

Verkkopalveluiden käyttöehdot Verkkopalveluiden käyttöehdot Verkkopalveluiden käyttöehdot 1. Yleistä 1.1. Tätä käyttöoikeussopimusta ja sen mukaisia yleisiä ehtoja (jäljempänä "sopimus") sovelletaan sanomalehti Hämeen Sanomien tarjoamaan,

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

SOPIMUS OPINNÄYTETYÖN TULOKSISTA/TUOTOKSISTA

SOPIMUS OPINNÄYTETYÖN TULOKSISTA/TUOTOKSISTA SOPIMUS OPINNÄYTETYÖN TULOKSISTA/TUOTOKSISTA 1. Sopijapuolet Opinnäytetyön tekijät Nimi Oksanen Vesa Possakka Mika LIITE 2-1 Osoite Puhelin osoite Koulutusohjelma Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 8. Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 8. Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 8. Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin Versio: 0.5 / 15.01.2014 Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Kuortinhistoria.fi käyttöehdot

Kuortinhistoria.fi käyttöehdot Kuortinhistoria.fi käyttöehdot Viimeksi päivitetty: 3.8.2017 1. Sopijapuolet ja sopimuksen synty Näitä Tampereen Seudun Kuljetuspalvelut Oy (Y-tunnus: 0722318-6) käyttöehtoja ( Sopimus tai Käyttöehdot

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille FI FI FI Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille Näissä menettelysäännöissä vahvistetaan periaatteita, joita yksittäiset sovittelijat voivat halutessaan noudattaa omalla vastuullaan. Sovittelijat

Lisätiedot

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4.

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4. Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot 1. Yleistä Kainuun Omasote -palvelu on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (myöhemmin: Kainuun sote) ylläpitämä kuntalaislähtöistä terveydenhuoltoa

Lisätiedot

GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE

GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE LIITE 2 1. Johdanto Nämä käyttöehdot koskevat GS1 Finland Oy:n (jäljempänä palveluntarjoaja ) tavarantoimittajaasiakkaalle (jäljempänä asiakas )

Lisätiedot

Oma Reittiopas. Palvelun käyttöehdot. Laadittu 30.11.2012

Oma Reittiopas. Palvelun käyttöehdot. Laadittu 30.11.2012 Oma Reittiopas Palvelun käyttöehdot Laadittu 30.11.2012 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Palvelun kuvaus... 3 3 Palvelun käyttäminen ja siihen rekisteröityminen... 3 4 Rekisteröintitiedot ja niiden käyttö...

Lisätiedot

1.1 Vantaan kaupunki (myöhemmin myös Messupaikkakunta ) Y-tunnus: Kielotie Vantaa puh faksi

1.1 Vantaan kaupunki (myöhemmin myös Messupaikkakunta ) Y-tunnus: Kielotie Vantaa puh faksi 1(5) 1 SOPIJAOSAPUOLET 1.1 Vantaan kaupunki (myöhemmin myös Messupaikkakunta ) Y-tunnus: 0124610-9 Kielotie 28 01300 Vantaa puh. 09-83911 faksi 09-83924359 1.2 Osuuskunta Suomen Asuntomessut (myöhemmin

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-MOBIILI- JA WEB-SOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT

PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-MOBIILI- JA WEB-SOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-MOBIILI- JA WEB-SOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT 1. Käyttöehtojen hyväksyminen FysiApp -palvelun ( Palvelu ), joka koostuu FysiApp -ohjelmistoista ja näiden sisällöistä ja niillä toteutettavista,

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa Solo International OY:N KULKUVÄLINEIDEN VUOKRAUS- PALVELUIDEN EHDOT 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Solo International Oy:n, jäljempänä Solo ja asiakkaan, jäljempänä Vuokralleottaja

Lisätiedot

SAVALANCHE-VERKKOKAUPPIASTA KOSKEVAT SOPIMUSEHDOT

SAVALANCHE-VERKKOKAUPPIASTA KOSKEVAT SOPIMUSEHDOT SAVALANCHE-VERKKOKAUPPIASTA KOSKEVAT SOPIMUSEHDOT 1 TAUSTA JA TARKOITUS Näillä sopimusehdoilla ("Sopimus") sovitaan ehdoista, joilla sopimukseen sitoutuva osapuoli ("Verkkokauppias") sitoutuu toimimaan

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT MICROSOFT CRM 3.0 PROFESSIONAL

MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT MICROSOFT CRM 3.0 PROFESSIONAL MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT MICROSOFT CRM 3.0 PROFESSIONAL Nämä käyttöoikeussopimuksen ehdot ovat sopimus asiakkaan ja Microsoft Corporationin (tai asiakkaan sijaintipaikan mukaan

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS

LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUS Lue tämä lisenssisopimus huolellisesti ennen tämän ohjelman käyttöä. Hyväksymällä sopimuksen sitoudut käyttäjäksi tai lisenssinhaltijaksi ja noudattamaan kaikkia sopimuksen

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

NOKIAN VALMISTAJAN RAJOITETTU TAKUU NOKIA WINDOWS PHONELLE

NOKIAN VALMISTAJAN RAJOITETTU TAKUU NOKIA WINDOWS PHONELLE NOKIAN VALMISTAJAN RAJOITETTU TAKUU NOKIA WINDOWS PHONELLE HUOM! Tämä valmistajan rajoitettu takuu ( Takuu ) koskee vain aitoja Nokia-tuotteita, joissa on Windows Phone -käyttöjärjestelmä, jonka on myynyt

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro:

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VASTAANOTTOTILOJA KOSKEVA VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRALAINEN Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y-tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRAUKSEN KOHDE VUOKRASOPIMUKSEN

Lisätiedot

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen

2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimusehdot 1. Osapuolet Aditro Oy ja Asiakas. Jatkossa Aditro Oy = Toimittaja. 2. Sopimuksen kohde 2.1. Vuokraoikeus, palvelun avaus, palvelu ja tietojen välittäminen Sopimuksen kohteena ovat Toimittajan

Lisätiedot

Nokia Nseries PC Suite painos

Nokia Nseries PC Suite painos Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy LIITE 5 1 (5) OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy Y-tunnus 2719025-4 (jäljempänä Jäteyhtiö ) YIT Rakennus Oy Y-tunnus 1565583-5 Jäteyhtiön perustajaosakkaana

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKENNELAITOS -LIIKELAITOKSEN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKENNELAITOS -LIIKELAITOKSEN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKENNELAITOS -LIIKELAITOKSEN JA HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N välillä [. päivänä syyskuuta 2015] 1 OSAPUOLET 1.1 Toimeksiantaja Helsingin kaupungin

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä 28.5.2015

SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N. välillä 28.5.2015 SOPIMUS PALVELUJEN TUOTTAMISESTA HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN JA HELSINGIN KAUPUNGIN PALVELUT OY:N välillä 28.5.2015 1 OSAPUOLET 1.1 Toimeksiantaja Helsingin kaupungin rakentamispalvelu (y-tunnus

Lisätiedot

TNS AdExpress -PALVELUN KÄYTTÖÄ KOSKEVA SOPIMUS

TNS AdExpress -PALVELUN KÄYTTÖÄ KOSKEVA SOPIMUS TNS Gallup Oy Itätuulenkuja 10 PL 500 / P.O.Box 500 FIN-02101 Espoo t +358 9 613 500 f +358 9 613 50 510 www.tns-gallup.fi Media Intelligence TNS AdExpress -PALVELUN KÄYTTÖÄ KOSKEVA SOPIMUS 1. Sopijapuolet

Lisätiedot

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj

Palvelukohtaiset toimitusehdot. Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007. 1 Toimitusehtojen soveltaminen. 2 Palvelusopimuksen synty. Saunalahti Group Oyj Palvelukohtaiset toimitusehdot Saunalahti SaunaVisio 13.6.2007 1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan :n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä Saunalahti)

Lisätiedot

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

OHJAAJASOPIMUS (TELEVISIO)

OHJAAJASOPIMUS (TELEVISIO) OHJAAJASOPIMUS (TELEVISIO) Tämän sopimuksen osapuolet ovat:, (jäljempänä Ohjaaja ); ja, (jäljempänä Tuottaja ). 1. SOPIMUKSEN KOHDE 1.1 Tuottaja ottaa ohjaajan palvelukseensa ( Elokuva / Sarja ) valmistamista

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Facta Kuntarekisteri. Facta 4.2 asennus testiin ja tuotantoon. Helsingin kaupunki

Facta Kuntarekisteri. Facta 4.2 asennus testiin ja tuotantoon. Helsingin kaupunki Facta Kuntarekisteri Facta 4.2 asennus testiin ja tuotantoon Helsingin kaupunki TARJOUS 293348 29.1.2016 Helsingin kaupunki Anu Soukki Markku Leinonen Ari Jaakola Lea Salo PL 7015 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Lisätiedot

M-Files Cloud Vault -sopimus

M-Files Cloud Vault -sopimus M-Files Cloud Vault -sopimus Viimeisin päivitys: 24.11.2014 M-FILES OY, päätoimipaikka osoitteessa Hermiankatu 1B, FI-33720 Tampere (Y-tunnus: 0686200-7), puhelin: +358 3 3138 7500, faksi: +358 3 3138

Lisätiedot

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN JA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN välillä [. päivänä kuuta 2017] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007)

SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007) SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007) 1 (5) Yleistä Tämän dokumentin numerointi noudattaa JIT 2007 -ehtojen numerointia ja viittaa näin ollen

Lisätiedot

MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot

MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot 1! (! 8) MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä käyttöehtoja ( Käyttöehdot ) sovelletaan Pulse247 Oy:n, y-tunnus 2131570-6, Syväojankatu 3 A, 87700 Kajaani ( Palveluntarjoaja )

Lisätiedot

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä

Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä Suomen Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä Suomen Tilaajavastuun yleisiä käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä "ST") tuottamiin ja ylläpitämiin

Lisätiedot

ATI REMOTE WONDER Asennusopas

ATI REMOTE WONDER Asennusopas ATI REMOTE WONDER Asennusopas i Vastuuvapautuslauseke Vaikka tämän asiakirjan laatimisessa on pyritty äärimmäiseen huolellisuuteen, ATI Technologies Inc. ei vastaa ATI-laitteen tai - ohjelmiston, muun

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Leasingsopimus (limiitti) LC

Siilinjärven kunta. Leasingsopimus (limiitti) LC Siilinjärven kunta Leasingsopimus (limiitti) 072821-LC01-000-000 3 Step IT Oy (jäljempänä Vuokralleantaja ), Y-tunnus 2161942-7, Mechelininkatu 1a, 00180 Helsinki, vuokraa Vuokralleottajalle tämän sopimuksen

Lisätiedot

Helsingin Uusyrityskeskus ry, y-tunnus , Ensi linja 1, Helsinki / PL 4500, Helsingin kaupunki

Helsingin Uusyrityskeskus ry, y-tunnus , Ensi linja 1, Helsinki / PL 4500, Helsingin kaupunki OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän osakassopimuksen Osapuolia ovat: 2. 1. Helsingin kaupunki, y-tunnus 0215438-8 Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI KANSAINVÄLISISSÄ JÄRJESTÖISSÄ TOIMIVIEN PYSYVIEN EDUSTUSTOJEN

Lisätiedot

Artist Exchange Yleiset Käyttöehdot

Artist Exchange Yleiset Käyttöehdot Artist Exchange Yleiset Käyttöehdot Viimeksi päivitetty: 20. tammikuuta 2016 Nämä käyttöehdot ( Käyttöehdot ) sääntelevät Artist Exchange Oy:n ( AEx tai me ) tarjoaman verkkopalvelun käyttöä sekä palveluun

Lisätiedot

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta:

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta: Novell Filr -työpöytäsovellus lueminut Huhtikuu 2015 1 Tuotteen yleiskatsaus Novell Filr -työpöytäsovelluksella voit synkronoida Novell Filr -tiedostoja tietokoneesi tiedostojärjestelmän kanssa ja muokata

Lisätiedot

ELECTRONIC ARTS KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS PELILLE THE SIMS 3 (PELILEVYVERSIO)

ELECTRONIC ARTS KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS PELILLE THE SIMS 3 (PELILEVYVERSIO) ELECTRONIC ARTS KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS PELILLE THE SIMS 3 (PELILEVYVERSIO) Tämän käyttöoikeussopimuksen ( Sopimus ) osapuolia ovat käyttäjä ja Electronic Arts Inc. sekä sen tytäryhtiöt (näistä käytetään yhteisesti

Lisätiedot

SOPIMUS LIIKKEENLUOVUTUKSESTA (LUONNOS) YLÖJÄRVEN KAUPUNKI [ ]

SOPIMUS LIIKKEENLUOVUTUKSESTA (LUONNOS) YLÖJÄRVEN KAUPUNKI [ ] SOPIMUS LIIKKEENLUOVUTUKSESTA (LUONNOS) YLÖJÄRVEN KAUPUNKI JA [ ] [ ]. päivänä [ ]kuuta 2016 Sopimus Työterveyspalvelu Viisarin liiketoiminnan siirtämisestä X Oy:lle SISÄLTÖ 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET... 3

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Jyväskylän yliopisto Pl 35 40014 Jyväskylän yliopisto (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

T U O T AN T O S O P I M U S

T U O T AN T O S O P I M U S Luonnos T U O T AN T O S O P I M U S X ja Y ja Z välillä paikka.. 17307 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 1 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 1 3. Ohjelma... 1 4. Hinta- ja maksuehdot... 2 5. y ja Tuottajan

Lisätiedot