E H D O T. Ole hyvä ja lue nämä ehdot ( Palveluehdot ) tarkasti ennen kuin käytät palveluita.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "E H D O T. Ole hyvä ja lue nämä ehdot ( Palveluehdot ) tarkasti ennen kuin käytät palveluita."

Transkriptio

1 GLOBAALI VERSIO (7 marraskuu 2014) P A L V E L U - E H D O T 1. JOHDANTO VOLVO haluaa tarjota sinulle parhaat mahdolliset Palvelut (jotka on määritelty jäljempänä kohdassa 1), jotta VOLVO-ajokokemuksesi olisi mahdollisimman turvallinen, mukava ja viihdyttävä. VOLVO tarjoaa sinulle monenlaisia Palveluja hätätilanteisiin liittyvästä tuesta aina navigointiin ja erilaisiin tietoviihdepalveluihin asti. Ole hyvä ja lue nämä ehdot ( Palveluehdot ) tarkasti ennen kuin käytät palveluita. Käyttämällä Palveluita, allekirjoittamalla kirjallisen sopimuksen, paikallisen VOLVOjälleenmyyjäsi ottaessa Palveluita puolestasi käyttöön ja/tai kun rastittamalla onlinehyväksymisen ruudun, vahvistat lukeneesi Palveluehdot ja hyväksyt, että sitova sopimus on muodostunut sinun ja Volvo Car Corporationin välille. Volvo Car Corporation ( VOLVO ) on ruotsalainen yritys, jonka rekisteröintinumero on ja osoite Göteborg, Ruotsi. Sopimus koskee palveluja, jotka VOLVO ( Volvo-palvelut ) tai ulkopuoliset yritykset ( Kolmannet osapuolet tai Kolmansien osapuolien palvelut ) tarjoavat. Volvo-palveluista ja Kolmansien osapuolien palveluista käytetään yhdessä nimitystä "Palvelut". Sinulla on oikeus käyttää Palveluja vain, jos omistat Volvo-henkilöautonn, jota Palvelut koskevat, tai jos sinulla on omistajan antama selkeä, kiistaton lupa Palvelujen käyttöön. VOLVO saattaa vaatia todistamaan, että olet omistaja tai että sinulla on omistajan lupa Palvelujen käyttöön. Edellä mainitun lisäksi sinun on oltava täysi-ikäinen, ja sinulla on oltava täydet henkiset ja fyysiset kyvyt sopia näistä Palveluehdoista, ja vahvistat VOLVOlle asian olevan niin. 2. YLEISTÄ Palvelut saattavat vaihdella Volvo-henkilöautonsi mallin ja valmistusvuoden ja asuinmaasi mukaan, sekä sen maan mukaan, jossa Volvo-henkilöautonsi on rekisteröity ja jossa se myytiin. VOLVO tarjoaa Palveluja vain Volvo-henkilöautonille, jotka on varustettu Palvelujen asianmukaisen käytön edellyttämillä teknisillä ominaisuuksilla. Jos Volvohenkilöautonasi ei ole varustettu vaadituilla teknisillä ominaisuuksilla tai jos et täytä näissä Palveluehdoissa ja Erityisehdoissa (määritelty jäljempänä kohdassa 3), VOLVO ei ole velvollinen tarjoamaan Palveluja sinulle. Palvelujen käyttö saattaa edellyttää Internet-yhteyttä ja säännöllisiä päivityksiä. Palveluehdot eivät koske televiestintäpalveluja, joita Palvelujen käyttö saattaa edellyttää ja joista on yleensä sovittu erillisessä, televiestintäpalvelujen tarjoajan kanssa solmitussa sopimuksessa. Televiestintäpalvelujen tarjoaja saattaa periä maksuja televiestintäpalvelujensa käytöstä. Lisätietoja Volvo-henkilöautonllesi tarjotuista Palveluista on saatavissa käyttöohjekirjasta, osoitteessa support.volvocars.com ja/tai paikalliselta VOLVO-jälleenmyyjälläsi ( Dokumentaatio ).

2 GLOBAALI VERSIO 7 marraskuu (7) 3. VOLVO-PALVELUJEN JA KOLMANNEN OSAPUOLEN PALVELUJEN ERILLISET EHDOT Tietyt Palvelut edellyttävät, että olet rekisteröinyt VOLVO ID -tunnuksen. VOLVO ID - tunnus on ainutlaatuinen tili, jonka kautta VOLVO tarjoaa Volvo-henkilöautonosi yhdistettyjä henkilökohtaisia Palveluja. Käy osoitteessa support.volvocars.com ja rekisteröi itsellesi henkilökohtainen VOLVO ID -tunnus, jos haluat käyttää VOLVO ID -tunnuksen kautta tarjottuja Palveluja. VOLVO ID -tunnus on maksuton, mutta sitä koskevat VOLVO ID -ehdot, jotka ovat saatavissa osoitteessa support.volvocars.com. Jos sinulla on VOLVO ID -tunnus, ja VOLVO ID -ehtojen ja näiden Palveluehtojen välillä on ristiriitoja, noudatetaan Palveluehtoja. Joitakin Palveluja saattavat koskea erilliset ehdot ja/tai erilliset palvelukuvaukset, jotka ovat VOLVOn tai Kolmansien osapuolien laatimia ( Erityisehdot ). Sinun on mahdollisesti myös maksettava maksuja, jotta saat käyttöösi tiettyjä Palveluja. Tästä kerrotaan tarkemmin kunkin Palvelun Erityisehdoissa. Jos näissä Palveluehdoissa ja Erityisehdoissa on ristiriitoja, noudatetaan Erityisehtoja. Näissä Palveluehdoissa ei myönnetä sinulle miltään osin oikeutta käyttää jotain tiettyä Palvelua. Kolmansien osapuolien palvelujen suhteen VOLVOn ensisijainen tehtävä on saada sellaiset Palvelut saataville Volvo-henkilöautonasi varten. Hyväksyt sen, että Kolmansien osapuolien palveluita saattavat koskea niiden Erityisehdot, joista sovit Kolmannen osapuolen kanssa. Kolmansien osapuolien palvelujen käyttö saattaa edellyttää maksujen maksamista ja/tai sitä, että hyväksyt Kolmannen osapuolen Erityis ehdot. VOLVO ei koskaan vastaa tällaisen Kolmannen osapuolen palvelun saatavuudesta tai toiminnasta. 4. PALVELUEHTOJA, TARKKOJA EHTOJA TAI PALVELUJA KOSKEVAT MUUTOKSET VOLVO saattaa aika ajoin tehdä muutoksia Palveluehtoihin tai Volvon Erityisehtoihin. Muutoksista ilmoitetaan sinulle sähköpostitse tai seuraavan kerran kirjautuessasi johonkin Volvo-palveluun, ja/tai muutokset julkaistaan osoitteessa support.volvocars.com. Palvelujen käyttö sen jälkeen, kun muokatut Palveluehdot ja Volvon Erityisehdot ovat saatavilla, tarkoittaa sitä, että hyväksyt muokatut Palveluehdot ja Volvon Erityisehdot. VOLVOn tavoitteena on jatkuvasti tarjota sinulle hyödyllisiä ja ajantasaisia Palveluja, ja VOLVO saattaa lisätä tai poistaa toimintoja tai ominaisuuksia ajan myötä. Hyväksyt sen, että VOLVO voi milloin tahansa lakata tarjoamasta (kokonaan tai osittain) tiettyjä Palveluja tai antamasta pääsyä niihin ja että VOLVO voi yleisesti muuttaa Palveluja tai pääsyä niihin. Jos et hyväksy muutoksia Palveluehtoihin, Erityisehtoihin ja/tai Palveluihin sellaisenaan, huomaathan, että sinulla on aina oikeus lopettaa Palvelujen käyttö ja irtisanoa nämä Palveluehdot ja Erityisehdot jäljempänä olevan kohdan 12 mukaisesti. 5. VOLVO-HENKILÖAUTONN OMISTAJAMUUTOS Jos Volvo-henkilöautonn omistaja vaihtuu, entisen omistajan on viipymättä lopetettava kaikki Palvelut noudattamalla Dokumentaatiossa annettuja ohjeita, esim. palauttamalla tehdasasetukset ja mahdollisuuksien mukaan poistamalla kaikki Palveluihin liittyvät sovellukset. Lisätietoja Palvelujen lopetuksesta omistajan vaihtuessa on Dokumentaatiossa.

3 GLOBAALI VERSIO 7 marraskuu (7) Voit pyytää lisätietoja myös paikalliselta VOLVO-jälleenmyyjältäsi. Kun kyseessä on Volvo-henkilöauton, johon on liitetty VOLVO ID -tunnus, lue VOLVO ID - ehdot, jotka koskevat myös näitä Palveluehtoja. 6. KÄYTTÖRAJOITUKSET Palveluja ei saa käyttää Palveluehtojen, Erityisehtojen eikä Dokumentaation vastaisesti. Palveluja ei saa käyttää niin, että käyttö rikkoo lakeja tai säädöksiä, kuten immateriaalioikeuksia tai tulli- ja tuontivalvontaa koskevia määräyksiä. Myös Palvelujen turvallisuutta uhkaava käyttö on kielletty. Jos annat toisten käyttää Palveluja, olet tietoinen siitä ja hyväksyt sen, että vastaat täysin tällaisesta käytöstä. Se tarkoittaa sitä, että jos toiset käyttäjät rikkovat Palveluehtoja, Erityisehtoja ja/tai Dokumentaatiossa annettuja ohjeita, rikkomuksia pidetään sinun tekeminäsi. Palvelujen edellyttämän tilin käyttö tai luonti väärällä henkilöllisyydellä, tai muu tilin käyttö käyttämällä vääriä tietoja, on kielletty, ja se voi olla myös rikollinen teko. Tietyt Kolmansien osapuolien palvelut (kuten VOLVO ID -tunnus) saattavat edellyttää salasanaa, jota et saa paljastaa kenellekään. VOLVO ei ole vastuussa mistään vahingoista, joita aiheutuu sen vuoksi, ettet ole noudattanut tämän kohdan 6 vaatimuksia. 7. VOLVON OIKEUS ESTÄÄ PALVELUJEN KÄYTTÖ VOLVO voi milloin tahansa, sinulle ilmoittamatta, estää Palvelujen käytön, jos (i) VOLVOlla on syytä uskoa, että olet käyttänyt Palveluita asiattomasti esimerkiksi rikkomalla Palveluehtoja tai Erityisehtoja, (ii) VOLVOlla on syytä uskoa, että Palveluja käytetään VOLVOlle haitallisella tavalla tai Palvelujen turvallisuus on uhattuna, (iii) VOLVOn tietoon tulee, että et enää omista Volvo-henkilöautona, jota Palvelut koskevat, tai sinulla ei enää ole omistajan selkeää, kiistatonta suostumusta Palvelujen käyttöön, (iv) jos laki tai oikeuden päätös edellyttää Palvelujen käytön estämistä, (v) jos Palvelujen käytön estämistä pidetään tarpeellisena, jotta voidaan suorittaa huoltotoimenpiteitä, viankorjausta, päivityksiä ja/tai turvallisuuteen liittyviä toimenpiteitä sekä mitä tahansa muita vastaavia tehtäviä tai uudelleenjärjestelyjä Palvelujen laadun parantamiseksi tai ylläpitämiseksi tai (vi) jos VOLVOlla on oikeus irtisanoa Palveluehdot jäljempänä olevan kohdan 12 mukaan. Tässä asiayhteydessä Palvelujen käytön estäminen tarkoittaa sitä, että VOLVO suorittaa toimenpiteitä, joiden seurauksena mitään Palveluja, joitakin Palveluja tai Palvelujen tiettyjä osia ei voi käyttää. Estäminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että Palvelujen toimittaminen lakkautetaan pysyvästi tai että Palveluehdot tai Erityisehdot irtisanotaan. Jos VOLVO estää Palvelujen käytön, sinulle ilmoitetaan asiasta sähköpostitse tai seuraavan kerran, kun kirjaudut johonkin Volvo-palveluun ja/tai yleisviestillä osoitteessa support.volvocars.com. VOLVOlla on oikeus yksinomaisen harkintavaltansa puitteissa päättää edellä mainitun palvelueston poistosta ja poiston ajankohdasta.

4 GLOBAALI VERSIO 7 marraskuu (7) 8. KÄYTTÖOIKEUS JA IMMATERIAALIOIKEUDET Volvo-palvelujen kaikki immateriaalioikeudet ovat VOLVOn, sen tytäryhtiöiden (jäljempänä kohdassa 13 määritellyn mukaisesti) ja/tai lisenssinhaltijoiden omaisuutta. Jollei näissä Palveluehdoissa ja/tai Erityisehdoissa muuta sallita, et voi myöntää mitään oikeuksia tällaisiin immateriaalioikeuksiin. VOLVO myöntää sinulle yksinoikeudettoman, luovutuskelvottoman ja siirtokelvottoman käyttöoikeuden Volvo-palveluihin liittyvään sisältöön ja ohjelmistoon, mukaan lukien niihin kuuluvat immateriaalioikeudet, yksinomaan näissä ehdoissa tai Erityisehdoissa vahvistettujen tarkoitusten ja käyttörajoitusten mukaisesti. Jollei laista muuta johdu, et voi purkaa osiin, suunnitella käänteisesti tai muuttaa Palveluihin liittyvää ohjelmistoa ja sen sisältöä tai yrittää hankkia sen lähdekoodia tai johtaa siitä muita sovelluksia. Jos tätä rajoitusta rikotaan millään tavalla tai jos tämän käyttöoikeuden ehtoja rikotaan muilla tavoin, Palveluehdot saatetaan irtisanoa jäljempänä olevan kohdan 12 mukaisesti. Jollei muuta ilmoiteta, tuotemerkkeihin, yrityslogoihin, verkkotunnuksiin ja symboleihin sovelletaan VOLVOn ja sen lisenssinhaltijoiden tai Kolmansien osapuolien tavaramerkkioikeuksia. Tämä käyttöoikeus lakkaa, jos irtisanot tai VOLVO irtisanoo nämä Palveluehdot jäljempänä olevan kohdan 12 mukaisesti. 9. TAKUUN VASTUUVAPAUSLAUSEKE Huomaathan, että Palvelut tarjotaan sellaisenaan ja saatavuuden mukaan. VOLVO ei anna siten sovellettavan lain sallimissa rajoissa mitään Palveluja koskevaa nimenomaista, konkludenttista tai lakimääräistä takuuta. Tämä tarkoittaa, että sinulle ei anneta mitään takuuta siitä, ettei Palveluissa ole virheitä tai että niiden laatu on tyydyttävä, ne ovat saatavilla ja helposti käytettävissä, ne tarjotaan oikea-aikaisesti ja/tai jatkuvasti, ne sopivat tiettyyn tarkoitukseen, ne ovat tarkkoja tai että ne täyttävät määrätyt suorituskykystandardit. Edellä mainitun lisäksi hyväksyt myös sen, että Palveluissa olevia virheitä ei ehkä korjata. VOLVO ei anna takuuta siitä, että voit käyttää Palveluja häiriöttä tai keskeytyksettä ja että Palvelut ovat yhteensopivia kolmansien osapuolien ohjelmistojen tai palvelujen kanssa. Olet tietoinen siitä, että Internet-pohjaisiin Palveluihin voi liittyä tietojen menetystä, viivästymistä, muuttumista, manipulointia ja harhaanjohtamista, jotka voivat johtua esimerkiksi laitteiston tai televerkkojen yhteyden menettämisestä tai toimintahäiriöstä, ja että VOLVO ei vastaa mistään tällaisista tapahtumista. VOLVO noudattaa kohtuullista ammattitaitoa ja huolellisuutta tarjotessaan Palveluita, mutta VOLVO ei takaa, että (i) Palvelujen kautta tallennettu tai käytetty sisältö ei altistu tahattomille vahingoille, korruptoitumiselle tai menetyksille, eikä VOLVO takaa (ii) Palvelujen näyttämien sijaintitietojen tai muiden tietojen saatavuutta, täsmällisyyttä, kattavuutta, luotettavuutta tai ajantasaisuutta. Olet myös tietoinen siitä, että kaikki Palvelut eivät sovellu tilanteisiin tai ympäristöihin, joissa käyttö voi aiheuttaa kuolemaan johtavia onnettomuuksia, vahinkoja tai henkilövahinkoja (esimerkiksi kuljettajan ajon aikana aiheuttamia).

5 GLOBAALI VERSIO 7 marraskuu (7) VOLVOn tai sen toimittajien, jälleenmyyjien tai tytäryhtiöiden (määritelty jäljempänä kohdassa 13 ) tai niiden työntekijöiden, asiamiesten ja edustajien antamat kirjalliset tai suulliset tiedot tai neuvot eivät luo takuuta tai mitenkään muuten muuta VOLVOn Palveluja koskevia velvollisuuksia. 10. VASTUUNRAJOITUS VOLVO ei ole vastuussa mistään tappioista tai vahingoista, mukaan lukien mutta siihen kuitenkaan rajoittumatta, henkilövahinkoa ja kuolemaa koskeva vastuu, tai mistään satunnaisista, erityisistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista tai voittojen tai tietojen tai vastaavien menetyksistä, jotka johtuvat siitä tai liittyvät siihen, että käytät tai olet estynyt käyttämästä näitä Palveluja Palveluehtojen ja/tai Erityisehtojen mukaisesti. Sama pätee kaikkiin tytäryhtiöihin (määritelty jäljempänä kohdassa 13 ), jälleenmyyjiin ja toimittajiin sekä niiden ja VOLVOn työntekijöiden, asiamiesten ja edustajien henkilökohtaiseen vastuuseen. VOLVO ei ole koskaan vastuussa vahingoista, joiden suuruus ylittää summan, jonka olet maksanut VOLVOlle Palvelujen käytöstä tapahtumaa, johon vaatimus perustuu, edeltäneiden 12 kuukauden aikana. Edellä oleva koskee myös kaikkia päätöksiä tai toimenpiteitä, jotka sinä olet tehnyt Palveluiden perusteella. VOLVO ei ole myöskään vastuussa laitteidesi ja järjestelmiesi suojelemisesta viruksia, matoja, haittaohjelmia, vakoiluohjelmia, Troijan hevosia ja muita haitallisia koodeja tai ohjelmia vastaan. 11. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY Oma tietosuojasi ja kaikkien muiden asiakkaiden tietosuoja on VOLVOlle erittäin tärkeää. Sen mukaan, mitä Palveluita käytät, VOLVOa pidetään joissain tapauksissa tietojenkäsittelijänä ja joissain tapauksissa tietojenhallitsijana. Kaikkia tietoja käsitellään henkilötietojen käsittelyä koskevan hyvän käytännön ja VOLVOn tietosuojakäytännön mukaisesti, jotka ovat saatavilla osoitteessa support.volvocars.com. Hyväksyt sen, että VOLVOn voi olla tarpeen siirtää sinua koskevia tietoja tai sinun antamiasi tietoja, kuten sijaintitietoja tai yhteystietosi, Kolmannelle osapuolelle. VOLVO välittää kuitenkin tällaisia tietoja vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeen asianomaisen Kolmannen osapuolen palvelun käyttämiseksi. Käsitellyt henkilötiedot Palveluihin liittyvien henkilötietojen käsittely riippuu Palveluista, joita käytät. Sellaisia tietoja ovat ensisijaisesti sinun nimesi, yhteystietosi, sijaintitiedot, auton tiedot, laite- ja kirjautumistiedot ja muut tiedot, jotka olet päättänyt jakaa VOLVOn kanssa. Lisäksi VOLVO voi Palvelujesi yhteydessä käsitellä tietoja, jotka olet antanut VOLVOlle aikaisemmin esimerkiksi Volvo-henkilöautonn tilauksen yhteydessä. Huomaa edellä mainitun lisäksi, että erilaisten Volvo-palvelujen ja Kolmannen osapuolen palvelujen käyttö voi edellyttää, että VOLVO ja/tai Kolmannet osapuolet käsittelevät muita kuin edellä mainittuja henkilötietoja ja/tai muihin kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin asianomaisten Erityisehtojen mukaisesti. Käsittelyn tarkoitus

6 GLOBAALI VERSIO 7 marraskuu (7) VOLVO käsittelee henkilötietojasi (i) Palvelujen hallinnoimiseksi ja toimittamiseksi, (ii) VOLVOn palvelujen tai tuotteiden parantamiseen tähtäävän tutkimuksen ja kehitystyön suorittamiseksi, (iii) VOLVOn palvelujen tai tuotteiden käyttöä koskevien tietojen toimittamiseksi ja/tai (iv) asiakasprofiilisi luomiseksi tai (tarvittaessa) nykyisen asiakasprofiilisi päivittämiseksi) parantaakseen ja vauhdittaakseen VOLVOn kykyä täyttää kaikki VOLVOn tuotteita ja palveluja koskevat palveluvaatimuksesi. Asianmukaisissa Erityisehdoissa saatetaan kuvata tarkemmin, miten VOLVO käsittelee henkilötietoja toimittaakseen Palvelut sinulle. Sijaintiperusteisten Palvelujen käyttö VOLVO ja Kolmannet osapuolet voivat tarjota laitepohjaisiin sijaintitietoihin perustuvia Palveluja, joissa käytetään GPS- ja Wi-Fi-yhteyksiä, matkapuhelintornien sijainteja jne. Jotta VOLVO ja Kolmannet osapuolet voisivat tarjota sellaisia Palveluja sinulle, niiden on käsiteltävä sijaintitietojasi, kuten Volvo-henkilöautonsi reaaliaikaista sijaintia. Suostut siihen, että VOLVO ja Kolmannet osapuolet käsittelevät sellaisia tietoja, jotta ne voisivat tarjota ja parantaa kyseisiä Palveluja. Kun käytät Kolmansien osapuolten palveluja, joissa käytetään tai tarjotaan sijaintitietoja osana Palvelua, sinuun sovelletaan ja sinun tulee lukea Palveluihin liittyvät Erityisehdot sekä kaikki Kolmansien osapuolien sovellettavat tietosuojakäytännöt. Käsittelyluvan antaminen tytäryhtiöille, jälleenmyyjille, toimittajille ja kansainvälisille tahoille Olet tietoinen siitä ja hyväksyt sen, että tietyt VOLVOn tytäryhtiöt (määritelty jäljempänä kohdassa 13), jälleenmyyjät ja sekä VOLVOn että tällaisten tytäryhtiöiden toimittajat voivat edellä mainittuja tarkoituksia varten käsitellä henkilötietojasi VOLVOn puolesta. Lisäksi olet tietoinen siitä ja hyväksyt sen, että VOLVO ja tällaiset tytäryhtiöt, jälleenmyyjät ja toimittajat voivat tässä kuvattuja tarkoituksia varten käsitellä henkilötietojasi muissa maissa kuin kotimaassasi ja tällaisten syiden vuoksi siirtää henkilötietojasi tällaisiin muihin maihin, mukaan lukien mutta siihen rajoittumatta henkilötietojen siirto Euroopan talousalueelle (ETA) ja sen ulkopuolelle sekä tietojen käsittely sekä ETA-alueella että sen ulkopuolella. VOLVO vastaa täysin siitä, että kaikki tällaiset henkilötietojesi siirrot ja käsittely tapahtuu näiden Palveluehtojen ja kaikkien sovellettavien tietosuojaa ja henkilötietoja koskevien lakien ja säännösten mukaisesti. Jollei näissä ehdoissa muuta määrätä, VOLVO ei paljasta henkilötietojasi Kolmansille osapuolille ilman lupaasi. Olet kuitenkin tietoinen ja hyväksyt sen, että VOLVOn on ehkä kansallisen lainsäädännön tai säännösten vuoksi paljastettava tällaiset tiedot viranomaisille, kuten tuomioistuimelle tai poliisille, tai muille, joilla on laillinen oikeus saada tietoja. Tietojen säilyttäminen ja tiedot sinulle Jos sinulla on kysymyksiä, jotka liittyvät VOLVOn suorittamaan henkilötietojen säilyttämiseen, tai haluat lisätietoja siitä, miten VOLVO käsittelee henkilötietojasi (mukaan lukien korjaukset ja virheelliset tiedot), katso VOLVOn tietosuojakäytäntöä, joka on osoitteessa support.volvocars.com. VOLVO ei veloita asianmukaisista tietopyynnöistä maksua. 12. VOIMASSAOLO JA PÄÄTTYMINEN Näitä Palveluehtoja sovelletaan, kunnes sinä irtisanot tai VOLVO irtisanoo ne seuraavissa kohdissa mainitun mukaisesti.

7 GLOBAALI VERSIO 7 marraskuu (7) Voit milloin tahansa lopettaa Palvelujen käytön, jolloin Palveluehdot lakkaavat olemasta voimassa sen jälkeen, kun sinulla ei ole enää näiden ehtojen tai kyseessä olevien Erityisehtojen mukaisia velvoitteita. Vaikka lopetat tietyn Palvelun käytön, nämä Palveluehdot ja kaikkien yhä käyttämiesi Palvelujen Erityisehdot pysyvät silti voimassa. Jos sinä irtisanot VOLVO ID -tunnuksen ehdot, nämä Palveluehdot pätevät jäljellä oleviin Palveluihin, joita käytät ja jotka eivät edellytä VOLVO ID -tunnusta. VOLVO pidättää oikeuden lopettaa Palvelujen tarjoamisen ja silloin irtisanoa nämä Palveluehdot, jos (i) sinä olet rikkonut tai sinun epäillään rikkoneen näitä Palveluehtoja ja/tai Erityisehtoja, (ii) VOLVO päättää lopettaa Palvelujen tarjoamisen senhetkisessä muodossa, maailmanlaajuisesti tai tietyllä maantieteellisellä alueella tai (iii) mistä tahansa muusta vastaavasta liiketoiminnallisesta syystä, jota VOLVO yksinomaisen harkintavaltansa mukaisesti pitää kohtuullisena syynä lopettaa Palvelujen tarjoaminen. Jos nämä Palveluehdot irtisanotaan, Erityisehdot irtisanotaan samanaikaisesti, etkä voi enää käyttää Palveluja. Jos nämä Palveluehdot irtisanotaan, tällainen irtisanominen ei vaikuta näissä ehdoissa tai Erityisehdoissa oleviin määräyksiin, jotka eivät luonteensa puolesta kuulu tällaisen irtisanomisen piiriin. 13. LUOVUTTAMINEN Kumpikaan osapuoli ei voi luovuttaa näiden Palveluehtojen tai Erityisehtojen mukaisia oikeuksiaan tai velvoitteitaan kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen kirjallista lupaa. VOLVO voi kuitenkin luovuttaa näiden Palveluehtojen ja/tai Erityisehtojen mukaiset oikeutensa ja velvoitteensa mille tahansa tytäryhtiölleen. Tytäryhtiöllä tarkoitetaan näissä Palveluehdoissa ja/tai Erityisehdoissa kaikkia tytäryhtiöitä, joissa VOLVO suoraan tai epäsuoraan omistaa ja hallinnoi sataa prosenttia (100 %:a) äänivaltaisista osakkeista, pääomasta tai muusta omistusosuudesta. 14. SOVELLETTAVA LAKI JA OIKEUSPAIKKA Jollei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, näitä Palveluehtoja, Erityisehtoja sekä Palvelujen kaikkea käyttöä tulkitaan ja niihin sovelletaan Ruotsin lakia lukuun ottamatta lainvalintaa koskevia säännöksiä. Kaikki näihin Palveluehtoihin ja/tai Erityisehtoihin liittyvät kanteet käsittelee ensiasteena Göteborgin käräjäoikeus, jollei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot

MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot 1! (! 8) MyCashflow - verkkokauppapalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä käyttöehtoja ( Käyttöehdot ) sovelletaan Pulse247 Oy:n, y-tunnus 2131570-6, Syväojankatu 3 A, 87700 Kajaani ( Palveluntarjoaja )

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi

Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Vauvakuva Käyttöehdot 1.2.2016 alkaen voimassa toistaiseksi Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Vauvakuva Haikara Oy:n (jäljempänä Vauvakuva) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien.

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Imatran Kylpylä Fitnessin klubijäsenyyksiin 23.3.2016 lukien. 1 Yleistä 1.1 Ehdot ovat osa Imatran Kylpylä Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin Jäsensopimus ), joka

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE

GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE GOLLI-PALVELU KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA-ASIAKKAALLE LIITE 2 1. Johdanto Nämä käyttöehdot koskevat GS1 Finland Oy:n (jäljempänä palveluntarjoaja ) tavarantoimittajaasiakkaalle (jäljempänä asiakas )

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.5.2016 Käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palveluntarjoajan ja Edenred Finland Oy:n ( Edenred ) väliseen sopimukseen. Palveluntarjoaja voi näiden

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja sisältö 1.1 Nämä käyttöehdot (jäljempänä Ehdot ) koskevat Suomen Telemarkkinointiliitto

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

Lataa-sovellus. 1. painos

Lataa-sovellus. 1. painos Lataa-sovellus 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki.

Lisätiedot

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus

Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Valtiokonttori Palvelusopimus 1 (6) Valtion IT-palvelukeskus 354/23/2009..20 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Siilinjärven kunta ja Valtion IT-palvelukeskus Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki PL 14,

Lisätiedot

Online-tulostus 4.0. 1. painos

Online-tulostus 4.0. 1. painos Online-tulostus 4.0 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE 1 Euroopan ALH-sivustojen toimintaperiaate Lisätäkseen Amwayn, Amwayn tuotteiden ja Amwayn liiketoimintamahdollisuuden tunnettavuutta sekä ALH:ien tukemiseksi liiketoiminnan

Lisätiedot

LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot

LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot Rakenna digitaalisesti! Määräykset ja ehdot LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot Huomaa, että kaikkien verkkokilpailuihin osallistuvien täytyy noudattaa alla esitettyjä

Lisätiedot

Artist Exchange Yleiset Käyttöehdot

Artist Exchange Yleiset Käyttöehdot Artist Exchange Yleiset Käyttöehdot Viimeksi päivitetty: 20. tammikuuta 2016 Nämä käyttöehdot ( Käyttöehdot ) sääntelevät Artist Exchange Oy:n ( AEx tai me ) tarjoaman verkkopalvelun käyttöä sekä palveluun

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT LIITE 1 RAKENNUSTIETO OY:N VERKKOPALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Rakennustiedon verkkopalveluihin. Sopimuksen piiriin kuuluvat verkkopalvelut

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007)

SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007) SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007) 1 (5) Yleistä Tämän dokumentin numerointi noudattaa JIT 2007 -ehtojen numerointia ja viittaa näin ollen

Lisätiedot

M-Files Cloud Vault -sopimus

M-Files Cloud Vault -sopimus M-Files Cloud Vault -sopimus Viimeisin päivitys: 24.11.2014 M-FILES OY, päätoimipaikka osoitteessa Hermiankatu 1B, FI-33720 Tampere (Y-tunnus: 0686200-7), puhelin: +358 3 3138 7500, faksi: +358 3 3138

Lisätiedot

INSPIRE-erityiskäyttöluvan malli

INSPIRE-erityiskäyttöluvan malli INSPIRE-erityiskäyttöluvan malli Johdanto Ottaen huomioon, että direktiivin 2007/2/EY (INSPIRE) 17 artiklan 8 kohdan mukaan jäsenvaltioiden tai niiden julkisten viranomaisten on mahdollistettava yhteisön

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon

Toimittajan Kohteeseen toimittama kuituverkon liittymä mahdollistaa palvelukuvauksessa tarkoitetut viestintäverkon 1 (5) MPY Mikonkatu 16 50100 Mikkeli MPY PALVELUT OYJ:N KUITULIITTYMIEN ERITYISEHDOT 1.6.2015 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Online-jako 2.0 Nokia N76-1

Online-jako 2.0 Nokia N76-1 Online-jako 2.0 Nokia N76-1 EI TAKUUTA Laitteen mukana tulevien kolmansien osapuolten sovellusten valmistajat ja omistajat voivat olla henkilöitä tai yhteisöjä, jotka eivät liity Nokiaan. Nokia ei omista

Lisätiedot

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta:

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta: Novell Filr -työpöytäsovellus lueminut Huhtikuu 2015 1 Tuotteen yleiskatsaus Novell Filr -työpöytäsovelluksella voit synkronoida Novell Filr -tiedostoja tietokoneesi tiedostojärjestelmän kanssa ja muokata

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta ja. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus. Valtori

Punkalaitumen kunta ja. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus. Valtori Palvelusopimus 1 / 6 PALVELUSOPIMUS Asiointitili-palvelusta Punkalaitumen kunta ja Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus www.valtori.fi VALTORI Palvelusopimus

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

Asiakassopimus. 8. syyskuuta 2003. TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä "TREX") Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere

Asiakassopimus. 8. syyskuuta 2003. TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä TREX) Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere Asiakassopimus 8. syyskuuta 2003 1 Sopimuksen osapuolet TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä "TREX") Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere (jäljempänä "Asiakas") Y-tunnus: osoite: 2

Lisätiedot

Käyttöehdot 1001pelit.com

Käyttöehdot 1001pelit.com Käyttöehdot 1001pelit.com Johdanto Verkkosivuilla www.1001pelit.com (jäljempänä Verkkosivusto) voit pelata pelejä, kirjautua uutiskirjeen vastaanottajaksi ja luoda oman profiilisi, johon voit koota suosikkipelisi

Lisätiedot

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1).

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1). Osapuolet. Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0557-.. Vuokralainen Raision kaupunki, y-tunnus 008-5. Vuokrauskohde Naantalin kaupungin 5. kaupunginosan 6. korttelin tontilla nro sijaitsevan Kiinteistö

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

JIT 2015 -EHDOT KÄYTÄNNÖN KÄSIKIRJA

JIT 2015 -EHDOT KÄYTÄNNÖN KÄSIKIRJA Janne Järvenoja Olavi Köngäs Karolina Lehto Jussi Tokola Martin von Willebrand Kari Wirman JIT 2015 -EHDOT KÄYTÄNNÖN KÄSIKIRJA Talentum Pro Helsinki 2015 Talentum Media Oy sekä tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton

Lisätiedot

PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-DESKTOP -OHJELMAN KÄYTTÖEHDOT

PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-DESKTOP -OHJELMAN KÄYTTÖEHDOT PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-DESKTOP -OHJELMAN KÄYTTÖEHDOT 1. Käyttöehtojen hyväksyminen FysiApp -palvelun ( Palvelu ), joka koostuu FysiApp -ohjelmistoista ja näiden sisällöistä ja niillä toteutettavista, alla

Lisätiedot

Palvelun avulla ei saa välittää eikä Palvelun tarjoajan palvelimelle saa tallentaa materiaalia:

Palvelun avulla ei saa välittää eikä Palvelun tarjoajan palvelimelle saa tallentaa materiaalia: Rouhia Oy:n (jäljempänä "Palvelun tarjoaja") ylläpitämä Reactored on pilvipalveluna toimiva verkkopalvelu, jota käytetään internet-selaimella. Palvelu on tarkoitettu ensi sijassa oppilaitosten sekä yksittäisten

Lisätiedot

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT III. 1 Määritelmät PALUUVAIHE Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

Käyttöehdot ja evästekäytäntö

Käyttöehdot ja evästekäytäntö Käyttöehdot ja evästekäytäntö Evästekäytäntö Kaikki Lapti Group Oy:n (myöhemmin Lapti) verkkosivustot käyttävät evästeitä. Evästeiksi (keksi/cookie) kutsutaan pieniä tekstitiedostoja, jotka selain voi

Lisätiedot

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON. NAANTALIN KAUPUNKI Vesihuoltolaitos Käsityöläiskatu 2 21100 NAANTALI TEOLLISUUSJÄTEVESISOPIMUS xx.xx.xxxx SOPIMUS TEOLLISUUSJÄTEVESIEN JOHTAMISESTA NAANTALIN KAU- PUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKOSTOON.

Lisätiedot

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5. SOPIMUS 1(7) SOPIMUS Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.2020 Sisällysluettelo 1 SOPIJAPUOLET... 2

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Työllisyys- ja kasvusopimuksen toteuttaminen Tällä työehtosopimuksella toteutetaan työmarkkinakeskusjärjestöjen

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

PHYSIOBIT OY, FYSIAPP TERVEYSALAN AMMATTILAISTEN SOVELLUSTEN KÄYTTÖEHDOT

PHYSIOBIT OY, FYSIAPP TERVEYSALAN AMMATTILAISTEN SOVELLUSTEN KÄYTTÖEHDOT PHYSIOBIT OY, FYSIAPP TERVEYSALAN AMMATTILAISTEN SOVELLUSTEN KÄYTTÖEHDOT 1. KÄYTTÖEHTOJEN HYVÄKSYMINEN FysiApp -palvelun ( Palvelu ), joka koostuu FysiApp -ohjelmistoista ja näiden sisällöistä ja niillä

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET

LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET FP 7 Marie Curie Grant Agreement Annex III [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT EUROOPASSA TYÖSKENTELEVILLE TUTKIJOILLE] [MARIE CURIE -UUDELLEENINTEGROITUMIS- APURAHAT

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

SOPIMUS [...] PALVELUSTA

SOPIMUS [...] PALVELUSTA Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

[yksilöitynä käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto] [yksilöitynä henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät]

[yksilöitynä käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto] [yksilöitynä henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät] 1(5) L I I T E 5B T I E T O S U O J A 1. TARKOITUS Tällä tietosuojaliitteellä ( Tietosuojaliite ) [tilaaja] ( Tilaaja ) rekisterinpitäjänä ja käsittelijänä ja [toimittaja] ( Toimittaja ) henkilötietojen

Lisätiedot

Osapuolet. a) Siivouspalveluita tarjoava yritys tai yrittäjä (jäljempänä Siivousyritys ); ja. b) Asiakas (jäljempänä Asiakas ).

Osapuolet. a) Siivouspalveluita tarjoava yritys tai yrittäjä (jäljempänä Siivousyritys ); ja. b) Asiakas (jäljempänä Asiakas ). Osapuolet a) Siivouspalveluita tarjoava yritys tai yrittäjä (jäljempänä Siivousyritys ); ja b) Asiakas (jäljempänä Asiakas ). Siivousyritys ja Asiakas jäljempänä myös yhdessä Sopijapuolet ja erikseen Sopijapuoli.

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Haaga-Helian palvelinvirtualisointiympäristön laajennus Sopimuksen päiväys ja nro: xx.xx.2016 Liite nro: 4 JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Sisällys 1 Soveltaminen... 1 2 Määritelmät... 1 3 Oikeudet...

Lisätiedot

1.1 Vantaan kaupunki (myöhemmin myös Messupaikkakunta ) Y-tunnus: Kielotie Vantaa puh faksi

1.1 Vantaan kaupunki (myöhemmin myös Messupaikkakunta ) Y-tunnus: Kielotie Vantaa puh faksi 1(5) 1 SOPIJAOSAPUOLET 1.1 Vantaan kaupunki (myöhemmin myös Messupaikkakunta ) Y-tunnus: 0124610-9 Kielotie 28 01300 Vantaa puh. 09-83911 faksi 09-83924359 1.2 Osuuskunta Suomen Asuntomessut (myöhemmin

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten

Lisätiedot

IDEXX / Vet Med Labor -laboratoriokokeiden yleiset ehdot (EMEA)

IDEXX / Vet Med Labor -laboratoriokokeiden yleiset ehdot (EMEA) IDEXX / Vet Med Labor -laboratoriokokeiden yleiset ehdot (EMEA) Ellei IDEXX:n tai Vet Med Laborin ("IDEXX") allekirjoittamassa sopimuksessa ole toisin sovittu, IDEXX:n eläinlääkäreille tai biotutkimusasiakkaille

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta:

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta: TIETOSUOJASELOSTE 1. Johdanto Avare Oy ("Avare") sitoutuu suojaamaan Fernando sivuston (sisältäen, mutta ei rajoittuen, seuraavan internetsivuston (http://fernando.fi) sekä kaikki siihen liittyvät keskustelufoorumit,

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT

ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET ULKOMAISTEN TUTKIJOIDEN MARIE CURIE -APURAHAT PALUUVAIHE III. 1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1 artiklan määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä: 1.

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-MOBIILI- JA WEB-SOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT

PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-MOBIILI- JA WEB-SOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT PHYSIOBIT OY, FYSIAPP-MOBIILI- JA WEB-SOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT 1. Käyttöehtojen hyväksyminen FysiApp -palvelun ( Palvelu ), joka koostuu FysiApp -ohjelmistoista ja näiden sisällöistä ja niillä toteutettavista,

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS. KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [ ]

LUOVUTUSSOPIMUS. KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [ ] LUOVUTUSSOPIMUS KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [] SOPIMUS [1] LUOVUTUSSOPIMUS 1 Siirron osapuolet 1.1 Luovuttaja Kouvolan kaupunki (y-tunnus xxxx) (jäljempänä Kouvola)

Lisätiedot

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella:

Ostajan ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy tämän sopimuksen sekä siihen liittyvien seuraavien asiakirjojen perusteella: KOULULAISKULJETUKSET OSTOLIIKENNESOPIMUS 1. Sopijapuolet Ostaja: Kunta............................................... Yhteystiedot:......................................... Ostajan edustaja:......................................

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI Tämä Listalleottoesitteen perusosan täydennysosa ( Täydennysosa ) täydentää

Lisätiedot

Lokipolitiikka (v 1.0/2015)

Lokipolitiikka (v 1.0/2015) KYS erityisvastuualue Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Lokipolitiikka (v 1.0/2015) Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 3 LOKI JA LOKITIETO... 3 4 LOKITIETOJEN

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy LIITE 5 1 (5) OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy Y-tunnus 2719025-4 (jäljempänä Jäteyhtiö ) YIT Rakennus Oy Y-tunnus 1565583-5 Jäteyhtiön perustajaosakkaana

Lisätiedot

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ

KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY FINGRID OYJ KANTAVERKKOSOPIMUS NRO XXXX / 2016 ASIAKAS OY JA FINGRID OYJ 2(5) Sisällys 1 SOPIJAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 SOPIMUKSEN EHDOT... 3 4 SOPIMUKSEN MUUTOKSET... 3

Lisätiedot

1. Konserttisali 2. Konserttisalin lämpiö- ja aputilat 3. Taiteilijakahvio

1. Konserttisali 2. Konserttisalin lämpiö- ja aputilat 3. Taiteilijakahvio Salassa pidettävä kohtien 5, 6, 7 ja 8 osalta, JulkL 24 1 mom. 17 ja 20 kohta OSAKASSOPIMUS 1 Osapuolet 1.1 Helsingin kaupunki PL 1, 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus 0201256-6 1.2 Yleisradio Oy Radiokatu

Lisätiedot

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus PÄÄTÖS PSAVI/2457/05.11.05/2013 2.6.2014 ASIA ILMOITTAJA Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus Xxxxxx Xxxxxxxx ILMOITUKSEN SISÄLTÖ Xxxxxx Xxxxxx poika Xxxxxx XXxxxx asui vuokralla

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ

Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ 2 (5) Sisällys 1 Osapuolet... 3 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3 Mittausalueet... 3 4 Mittausalueen ylläpitäjän

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

.eu-verkkotunnusta koskevat WHOIS-toimintalinjat

.eu-verkkotunnusta koskevat WHOIS-toimintalinjat .eu-verkkotunnusta koskevat WHOIS-toimintalinjat 1/7 MÄÄRITELMÄT Käsitteet, jotka on määritelty asiakirjoissa Sopimusehdot ja/tai.euriidanratkaisusäännöt, on kirjoitettu isolla alkukirjaimella tässä asiakirjassa.

Lisätiedot

TYÖMAAREKISTERI JA RAPORTOINTIPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS

TYÖMAAREKISTERI JA RAPORTOINTIPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS Suomen Tilaajavastuu Oy 7.7.2014 LUOTTAMUKSELLINEN Vänrikinkuja 2 02600 Espoo TYÖMAAREKISTERI JA RAPORTOINTIPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS 1. Sopimuksen osapuolet Suomen Tilaajavastuu Oy ( ST ) Y-tunnus 2327327-1

Lisätiedot

Tietosuojaseloste (5)

Tietosuojaseloste (5) 1.10.2017 1(5) Tietosuojaseloste Tässä tietosuojaselosteesta (jäljempänä tietosuojaseloste ) on kuvattu henkilötietojen käsittelykäytännöt, mukaan lukien kuvaus kerätyistä henkilötiedoista ja niiden käsittelytavoista.

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

Käyttöohje Nokia Musiikki

Käyttöohje Nokia Musiikki Käyttöohje Nokia Musiikki 1.0. painos FI Nokia Musiikki Windows Phone -puhelimen Nokia Musiikki -palvelusta voit ladata kappaleita puhelimeesi ja yhteensopivaan tietokoneeseesi. Pyyhkäise alkunäytössä

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot