STM/THL/Kela Kuvantamisen valtakunnallinen arkkitehtuuri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "STM/THL/Kela Kuvantamisen valtakunnallinen arkkitehtuuri"

Transkriptio

1 1

2 Sanasto Termi Selite Viittaus Affinity Domain Assigning Authority DICOM EMR tai HIS IHE ATNA IHE BPPC IHE CT IHE IOCM IHE PIX IHE XCA IHE XCA-I Yhden XDS-rekisterin laajuinen alue, toiselta nimeltään home community. Voi palvella useaa repositoriota. Affinity Domainien välinen liikennöinti hoidetaan IHE XDS mallissa XCA- ja XCA-I profiileilla. Henkilötunnuksia hallinnoiva taho. Käytännössä Suomessa Väestörekisterikeskus ( ), mutta tilapäisten yksilöintitunnusten osalta kansallinen käytäntö on vielä sopimatta. Affinity Domain tyypillisesti määrittelee käytettävissä olevat Assigning Authorityt. Digital Imaging and Communications in Medicine. Siirtoprotokolla, tiedostomuoto sekä transaktiot kuvantamistutkimusten käsittelyyn ja välittämiseen standardissa muodossa. Electronic Medical Record (potilaskertomusjärjestelmä) tai Hospital Information System (potilastietojärjestelmä), käsitellään tässä dokumentissa synonyyminomaisesti. Audit Trail and Node Authentication. ATNA-profiilin tuki pakottaa lokittamaan kaikki toiminteet laitteella, velvoittaa IHE CT käyttöön sekä asettaa vaatimuksia tietoturvaratkaisuille. Basic Patient Privacy Consents. Määritys suostumuksen hallinnan toteutukseen pohjautuen dokumenttien XDS-metadataan ja kiinteisiin pääsynhallintapolitiikkoihin, joita voidaan dokumentteihin liittää. Consistent Time. Käytännössä NTP-aikapalvelun hyödyntäminen ATNA Secure Nodeilla. Imaging Object Change Management kuvaa transaktiot kuvantamisen aineiston muutoshallinnalle. Pääosin DICOM-pohjaisten rajapintojen soveltamisohjeita. IOCM specifies how one actor communicates local changes applied on existing imaging objects to other actors that manage copies of the modified imaging objects in their own local systems. Patient Identity Cross Referencing. Tarjoaa välineet potilaan yksilöintiin mahdollisesti eri tunnisteilla. Suomessa tietyssä mielessä ei niin relevantti, koska käytettävissä yksilöllinen ja kansallinen henkilötunnus. Toisaalta tilapäiset ja vanhat (sukupuolenvaihdostapauksissa ainakin) yksilöintitunnisteet aiheuttavat sen, että yhdellä tunnisteella ei pärjätä kuitenkaan. Cross Community Access. Laajentaa XDS.b-transaktioiden käytön Affinity Domainien välille. Cross Community Access for Imaging. Laajentaa XDS-I.b transaktioiden käytön Affinity Domainien välille. M =Audit_Trail_and_Node_Authentic ation =Basic_Patient_Privacy_Consents =Consistent_Time =Imaging_Object_Change_Manage ment =Patient_Identifier_Cross- Referencing =Cross- Enterprise_Document_Sharing mework/upload/ihe_rad_tf_sup pl_xca-i_rev1-1_ti_ pdf 2

3 IHE XDS.b IHE XDS-I.b XDS-rekisteri XDSrepositorio IHE XUA(++) Image Manager Imaging Document Consumer Imaging Document Source Modaliteetti Cross Enterprise Document Sharing. IHE IT-Infrastructure domainin määritys, joka sisältää perustransaktiot asiakirjojen kuvailutietojen ja itse asiakirjojen hakuun sekä niiden rekisteröintiin ja repositorioon tallentamiseen. XDS.b käsitetään tässä kuvauksessa synonyyminä XDS:lle, käytännössä XDS.b on uusi sukupolvi XDS-määrityksestä, joka sisältää mm. web services -rajapinnat. Cross Enterprise Document Sharing for Imaging. Vastaava kuin XDS.b, mutta erikoistettu kuvantamisen materiaalille eli laajentaa XDS.b:tä. Käytännössä tarjoaa DICOM WADO (RAD-55), DICOM Query/Retrieve (RAD-16) ja web services pohjaisen Retrieve Imaging Document Set (RAD-69) transaktiot. Paikka johon XDS-dokumentit rekisteröidään. Tänne kohdistetaan XDS.b profiilin transaktioista ITI-18 (Registry Stored Query) sekä ITI-42 (Register Document Set). Rekisteri määrittää yhden Affinity Domainin alueen eli näin ollen määrittyy homecommunityid:llä. Paikka johon XDS-dokumentit tallennetaan. Tänne kohdistetaan XDS.b profiilin transaktioista ITI-43 (Retrieve Document Set) sekä ITI-41 (Provide and Register Document Set). Kullakin repositoriolla on oma repositoryuniqueid. Cross Enterprise User Assertion. Mahdollistaa käyttäjän tietojen ja hakutilanteen tietojen välittämisen Document Consumerilta Registrylle tai Repositoriolle (Document Sourcelle). IHE-aktori, joka tarjoaa kuvantamisaineiston käsittelyyn tarvittavat toimenpiteet (avainkuvien merkkaamisen ym). Käytännössä toteutuu PACS-ratkaisulla tai voi olla integroituna Imaging Document Sourceen. Imaging Document Consumer on IHE-aktori, joka hakee Imaging Document Sourcesta löytyviä kuvantamistutkimuksia siten että ne ovat ammattihenkilön katseltavissa. Imaging Document Source on IHE-aktori, joka tarjoaa tarvittavat rajapinnat kuvantamistutkimuksien arkistointiin ja luovuttamiseen. Kuvantamislaite, esim. x-ray angiography, ultrasound, mammography, endoscopy. Tyypillisesti tutkimukset tallentuvat täältä PACSjärjestelmään. =Cross- Enterprise_Document_Sharing =Crossenterprise_Document_Sharing_for _Imaging =Cross- Enterprise_User_Assertion_%28XU A%29 PACS Picture Archiving and Communication System. Tarkoitettu kuvantamistutkimusten käyttöä tukevaan tallennukseen ja jakeluun. Käytännössä PACS-toteutuksissa on myös pitkäaikaisempaa säilytystä tukevia ominaisuuksia, mutta modernien arkkitehtuurimallien mukaisesti käytetään lähinnä operatiivista käyttöä ja puolipitkän aikavälin arkistointia varten. Operatiivisesta PACS:sta voidaan SWFprofiilin tukemana siirtää tutkimukset pitkäaikaisarkistoon, VNA:han. PAP Policy Administration Point XACML-skeemassa esimerkiksi pääsynhallintaan liittyvien politiikkojen määrittelypaikka, Kansallisessa arkkitehtuurissa Omakanta, kansalliset ammattilaisen käyttöliittymät tai Potilastietojärjestelmät 3

4 PDP Policy Decision Point - XACML-skeemassa esimerkiksi pääsynhallintaan liittyvien politiikkojen perusteella tapahtuva päätöksentekopiste. PEP Policy Enforcement Point - XACML-skeemassa esimerkiksi pääsynhallintaan liittyvien politiikkojen asettaminen käytäntöön eli esimerkiksi näkymärajausten tekeminen. PIP Policy Information Point - XACML-skeemassa esimerkiksi pääsynhallintaan liittyvien politiikkojen säilytyspaikka. Submission portaali VNA WADO XDS-katselin Portaaliratkaisu, jonka välityksellä voidaan tallentaa XDS-rekisteriin ja repositorioon tiedostoja arkistoitavaksi. Metatiedot voidaan lisätä portaalin kautta käsin tai esimerkiksi kontekstinhallinnan tai vastaavan toiminnallisuuden avustamana. Vendor Neutral Archive. Sisältöriippumaton arkisto, joka tarjoaa standardirajapinnat ulospäin (esimerkiksi RAD-69 IHE profiili eli Retrieve Imaging Document Set tai DICOM-transaktiot) Web Access to DICOM Objects, http get protokollan yli toimiva kuvien siirtomekanismi. XDS-maailmassa RAD-55. (Yleensä) selainpohjainen ohjelmisto, jolla kyetään hyödyntämään XDSrajapintojen yli rekisteristä, repositorioista ja VNA:sta löytyviä aineistoja. Eri toimittajien ratkaisut tukevat vaihtelevissa määrin eri IHE-profiileja. IHE-termi Document Consumer. 4

5 Sisällysluettelo 1. Yleistä Kuvantamisen toiminnallinen tavoitetila Yleiskuvaus Toiminnallinen tavoitetila käyttäjäroolien näkökulmasta: tulevaisuuden toiminnalliset työtilat Toiminnallinen tavoitetila saavutettavien hyötyjen näkökulmasta Toiminnallinen tavoitetila lakimuutoksien näkökulmasta Tärkeimmät projektia ohjaavat lait ja niiden muutokset Kansallinen kuvantamisen arkkitehtuuriratkaisu Yleistä Perustelut arkkitehtuurin valinnalle Arkkitehtuurin kuvaus Kansalliset erityispiirteet ja laajennukset Kansallisesti vaaditut asiayhteyttä ja luovutusta määrittävät kuvailutiedot Muut kansalliset kuvailutiedot Henkilön yksilöinti virallisella henkilötunnisteella ja tilapäisellä yksilöintitunnuksella Dokumenttien arkistoinnin periaatteet Kuvantamisasiakirjojen arkistointi Virheenkorjaukset Relevantit IHE-Profiilit Dokumenttien arkistointi tilanteessa Dokumenttien kyselyn periaatteet Hakutavat Pääsynhallinta Luovutusten kirjaaminen Relevantit IHE-Profiilit Dokumenttien kysely tilanteessa Tutkimusten hävittäminen Esimerkkiarkkitehtuuri Kuvantamisen arkkitehtuurit jaetulle työnkululle Jaettu työnkulku, automaattinen kapasiteetin- ja laadunhallinta Huomioitavia asioita Kansalliset ammattilaisten käyttöliittymät ja kuvantaminen Kliinisen portaalin toiminnallisten vaatimusten yleiskuvaus Submission-portaali Migraatiopalvelun vaatimusten yleiskuvaus

6 7. Roadmap Liite 1. Kuvantamiseen liittyvät tietokokonaisuudet/asiakirjat Liite 2: Hankkeen kannalta olennaiset IHE-profiilit XDS (Cross-Enterprise Document Sharing) XDS-I (Cross-Enterprise Document Sharing for Imaging) XCA (Cross-Community Access) XCPD (Cross Community Patient Discovery) PIX (Patient Identity Cross-referencing) BPPC (Basic Patient Privacy Consents) XUA++ (Cross Community User Assertion) ATNA (Audit Trail and Node Authentication) IOCM (Imaging Object Change Management)

7 1. Yleistä Tässä dokumentissa esitellään valtakunnallinen Kvarkki-arkkitehtuuri. Kuvantamisen arkkitehtuuriratkaisu on valittu STM-vetoisessa määrittelyprojektissa vuonna 2012 ja ratkaisua on tarkennettu kommenttikierrosten, STM:n järjestämän ERVA-sairaanhoitopiirien ja kansallisten toimijoiden konsensustapaamisen sekä kuvantamisen KVARKKI-PoC teknologiakokeilun perusteella. Työhön on osallistunut vuonna 2012 toteutetun projektin projektiryhmän lisäksi vuosina Kvarkki-POC - työryhmä. Arkkitehtuuriratkaisu on ns. hybridimalli eli sallittuina tapoina tarjota pitkäaikaiseen säilyttämiseen sekä jakeluun liittyvät palvelut on alueellinen kuvantamisarkisto tai kansallinen kuvantamisarkisto. Tähän linjaukseen päädyttiin jo tehtyjen investointien kuolettamiseksi, mutta pitkällä tähtäimellä Suomen mittakaavassa ei pitäisi olla tarvetta alueellisille kuvantamisarkistoille. Tässä dokumentissa esitetyllä roadmapilla (luku 7) alueellinen ja kansallinen lähestymistapa kuitenkin kuvataan omina erillisinä skenaarioinaan päätyen yhteiseen kansalliseen tavoitetilaan. Operatiiviset järjestelmät (kuvantamislaitteet eli modaliteetit, PACS-ratkaisut) tulevat kuitenkin jatkossakin säilymään alueilla, vaikka organisaatioiden välisen sekä yksityinen julkinen -rajapinnan tiedonjaon infrastruktuuri on pitkän tähtäimen tavoitetilassa keskitetty. On lisäksi huomioitava, että erityisesti hajautetun mallin toteuttaminen tuo alueellisille tiedonjakototeutuksille myös lainsäädännöllisiä tietosuojaan liittyviä vaatimuksia, joiden täyttäminen nykyisellään ei kaikkialla ole välttämättä toteutunut. Tämän dokumentin luvussa 2 on kuvattu kansallinen kuvantamisen toiminnallinen tavoitetila ja luvussa 3 tähän liittyvät tietojärjestelmäarkkitehtuurin reunaehdot. Luvussa 4 on esitetty arkkitehtuuria jaetun työnkulun tukemisen näkökulmasta. Luku 5 sisältää mahdollisiin kansallisiin käyttöliittymäpalveluihin liittyviä huomioita. Luku 6 keskittyy vanhojen aineistojen migrointiin Kvarkki-yhteentoimivaksi ja luku 7 kuvaa roadmapin tavoitetilaan pääsemiseksi. Kvarkki-arkkitehtuuri nojaa hajautusarkkitehtuuria ja tiettyjä teknisiä ratkaisuja lukuun ottamatta Kantaarkiston periaatteisiin ja toiminnallisuuteen. Sikäli, kun poikkeamaa ei ole eksplisiittisesti Kvarkin osalta mainittu, on vaatimustaso ja mekanismit vastaavia kuin Kanta-arkistossa. Liitteessä 1 on kuvattu yleisestä Kanta-arkkitehtuurista erityisesti kuvantamisen arkkitehtuuriin liittyvät tietokokonaisuudet/asiakirjat. Liite 2 kuvaa lyhyesti Kvarkki-kokonaisuuden kannalta oleelliset IHE-profiilit. 7

8 2. Kuvantamisen toiminnallinen tavoitetila Tämä luku koostuu kokonaisuuksista, joista ensimmäinen kuvaa toiminnallisen tavoitetilan toimintoja erilaisten käyttäjien näkökulmista. Tämän jälkeen tavoitetilaa tarkastellaan potentiaalisten saavutettavien hyötyjen näkökulmasta ja lopuksi mukaan tuodaan lakien ja erityisesti viimeaikaisten lakimuutoksien tuomat vaatimukset. Toiminnallisen tavoitetilan pohjana toimivat lait ja asetukset, joiden lisäksi noudatetaan Euroopan Unionin, STM:n sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kansallisia määräyksiä. Tässä luvussa on määritelty toiminnallista tavoitetilaa. Tavoitetilaa varten tullaan suunnittelemaan vaiheistettu toimintasuunnitelma (yleinen roadmap), jonka avulla terveydenhuollon toimijat voivat arvioida omat valmiutensa valtakunnalliseen ratkaisuun liittymiselle. Kuvantamisen osa-alueeseen laadittava tiekartta toimii omalta osaltaan myös valmistelumateriaalina kansallisista tietojärjestelmäpalveluista laaditun vaiheistusasetuksen päivittämisessä. Vaiheistusasetus annettiin keväällä 2012 ja myöhemmissä vaiheissa siihen on lisätty ja tullaan edelleen lisäämään tietosisältöjen laajennuksia. Kvarkki-hankkeen myötä selviää myös se, että missä vaiheessa kuvantamisen tiedot voidaan liittää kansallisesti yhteiskäyttöisiin tietoihin. 2.1 Yleiskuvaus Kuvantamisen toiminnallinen tavoitetila voidaan tiivistää alla olevan kaavion mukaisiin pääkohtiin. Potilasturvallisuus ja hoitoprosessien kehittäminen Tiedon saatavuus ja yhteiskäyttö Jaettu työnkulku ja resurssien optimointi ja hallinta Potilaan voimaannuttaminen ja valinnanvapauden edistäminen Organisaatioiden välisen yhteistyön parantaminen Kustannussäästöt päällekkäisten tutkimusten vähentymisen myötä Kaikki erikoisalat kattavaan kuvantamiseen liittyvän relevantin tiedon saatavuus yli organisaatiorajojen turvallisesti, nopeasti ja helposti - laadukkaammat hoitopäätökset Lausuvan radiologin pääsy muuhun potilastietoon tarvittaessa, esim. sähköisen sairauskertomuksen tiivistelmät ja laboratoriotulokset Käyntitiedot, tutkimus, lähete ja lausunto ovat aina nähtävissä yhtäaikaisesti Mahdollisuus jaettuun työnkulkuun ja kuvantamisresurssien hyödyntämiseen yli organisaatiorajojen potilaan kokonaishoitoprosessia tukien. Resurssi voi olla kuvantava laite tai lausuva radiologi. Työnkulun hallintaa voidaan soveltaa myös organisaation sisäisessä työn tehostamisessa Potilas voi vapaammin valita hoitopaikkansa hoitosuunnitelman mukaisesti ja tietojensa katselemisen ja käytön. Potilas voi itse katsella kuvantamiseen liittyviä tietojaan. Vertaistuki ja omaisten informointi helpompaa terveystietojen jakamisen myötä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön edellytysten parantaminen tiedon yhteiskäytön ja resurssien hyödyntämisen kautta. Erikoissairaanhoidon järjestämissopimus velvoittaa toimintamallien sopimisesta alueellisesti Osaamiskeskusten tehokkaan käytön edellytysten parantaminen 8

9 Toiminnallisessa tavoitetilassa tiedon saatavuuden ja yhteiskäytön parantaminen tukee mm. tarkempien diagnoosien myötä parempiin hoitopäätöksiin pääsemistä sekä päällekkäisten tutkimusten välttämistä, joka on selkeä kustannushyöty. Potilas voi itse vapaammin valita hoitopaikkansa ja kuvantamispaikkansa. Lausuva radiologi määräytyy radiologin erikoisalan ja käytettävyyden mukaan automaattisesti niin, että lausumiselle asetettu vasteaika saadaan täytettyä. Tavoitteena on myös radiologiresurssien käytettävyys ja saatavuus joustavasti eri terveydenhuollon toimijoiden välillä (julkinen ja yksityinen sektori). Kansallinen arkkitehtuuri luo edellytyksiä kansallisen tason yhteistyölle ja palvelee toimijoiden välillä mm. lausumiskuorman jakamisessa. Lausuva terveydenhuollon ammattihenkilö pääsee katsomaan potilaan historiatietoja riippumatta niiden syntypaikasta. Historiatiedot eivät rajoitu kuvantamisen historiatietoihin (lähetteet, lausunnot, tutkimukset) vaan koko potilaskertomus tulee olla käyntitietoineen käytettävissä ja sen tietoihin on oltava helppokäyttöiset käyttöliittymät, jotka mahdollistavat rakenteisista tiedoista laadittavat tiivistykset. Yksityisen sektorin kuvat ovat saatavilla potilaan suostumuksella siinä missä julkisenkin. Katselin suodattaa tietoa käyttäjän roolin ja kontekstin mukaisesti niin, että käyttäjä pääsee nopeasti ja helposti katsomaan siinä tilanteessa relevanttia tietoa. Tässä apuna on myös tiedonhallintapalvelun koostepalvelut. Näin tulee mahdollistettua myös säteilytutkimuksen oikeutusarviointi. Potilaalla on mahdollisuus tehdä kieltoja, jotka otetaan automaattisesti huomioon rekisterinäkymää suodatettaessa. Kieltojen vaikutus esimerkiksi säteilyaltistuksen kokonaismäärän esittämiseen ammattihenkilölle tulee käsitellä omana erityistapauksenaan, lähtökohtana on oltava kyseisen tiedon saatavuus kielloista riippumatta. Lausuva terveydenhuollon ammattihenkilö voi käyttää lausumisessa apunaan erilaisia analyysityökaluja päätöksentekonsa tukena (esimerkiksi CAD - Computer Aided Diagnosis). Lausuva terveydenhuollon ammattihenkilö voi myös kysyä toisen mielipiteen lausunnosta organisaationsa sisältä tai ulkopuolelta. Potilas voi tarkastella tietojaan ja kysyä myös toista mielipidettä. Konsultaatiopyyntö voi kohdistua myös kliinikolle. Potilaan katsoessa omia tietojaan vaikeat termit selitetään automaattisesti. Laadunhallinta voidaan toteuttaa osana yhteistä yli organisaatioiden menevää työnkulkua sovittujen kriteerien mukaisesti. Tietyt tutkimukset voidaan lausua kahdesti ja tietyille tutkimuksille voidaan ottaa satunnaisesti toinen lausunto. Itse lausunnon antavan henkilön ei tarvitse kaikissa tilanteissa tietää, että on lausumassa jonkun toisen jo lausumaa tutkimusta. Potilaalla kuten terveydenhuollon ammattihenkilöilläkin on kuitenkin mahdollisuus nähdä molemmat lausunnot. Laadunhallinta on työnkulkuun sisäisesti integroitu toiminto. 2.2 Toiminnallinen tavoitetila käyttäjäroolien näkökulmasta: tulevaisuuden toiminnalliset työtilat Toiminnallisen tavoitetilan määrittämisessä on erityisesti huomioitu neljä näkökulmaa: potilas/kansalainen, terveydenhuollon ammattilainen (radiologi/kliinikko/muu lausuva ammattihenkilö), terveydenhuollon toiminnasta järjestämisvastuussa oleva organisaatio ja kansallinen ulottuvuus. Kuvissa 1-4 toiminnallisen tavoitetilan tulevaisuuden työtiloja on havainnollistettu em. näkökulmista. On huomioitava, että kaikkea esitetyistä lisäarvopalveluista ei toteuteta välittömästi Kvarkki-arkkitehtuurin avulla, joka on ensisijaisesti tiedon jakamisen infrastruktuuri. Myöskään kaikki palvelut eivät ole mahdollisia Kvarkki-arkkitehtuurin 9

10 toteutuksen ensi vaiheissa. Usea lisäarvopalveluista vaativat pitkälle menevää tiedon rakenteistusta ja nämä tietotarpeet tulisikin huomioida ratkaisun tarkemmassa suunnittelussa ja jatkokehityksessä. Terveydenhuollon ammattilaisen työtila Terveydenhuollon ammattilainen (radiologi tai kliinikko) pääsee katsomaan potilaan historiatietoja missä ja milloin tahansa ne ovatkin tuotettu Kanta-palveluiden kuten Potilastiedon arkiston ja tiedonhallintapalvelun avulla. Historiatiedot eivät rajoitu kuvantamisen tietoihin eivätkä välttämättä ajallisesti Kanta-arkiston perustamisen jälkeen syntyneisiin aineistoihin, joskaan nykyisellään vanhojen aineistojen luovutusta ei sallita. Diagnosointiin ja itse lausunnon tekemiseen on voi olla käytettävissä erilaisia työkaluja kuten kuvankäsittelyohjelmistot. Erityisen kookkaat aineistot voidaan hakea esimerkiksi esihaulla, jotta työ ei esty odottelun johdosta. Päätöksenteon tukena voidaan käyttää kollegaa (second opinion) tai CAD-ohjelmistoa. Päätöksenteon tukeen liittyvät myös päätöksenteontuen ohjelmistot (DSS, decision support system) ja muut menetelmät joilla uuden lääketieteellisen tiedon hyödyntäminen saadaan kytkettyä helposti hoitoprosessiin (esim. kansalliset ja alueelliset hoitosuositukset). Terveydenhuollon ammattilainen voi myös ylläpitää käsitystään omista taidoistaan yksikkö- ja organisaatiotasolla sekä jopa kansallisesti laadunhallintatyökalun avulla. Terveydenhuollon ammattilainen Terveydenhuollon ammattilainen Terveydenhuollon ammattilaisen ajasta ja paikasta riippumaton tulevaisuuden työtila Potilaan historiatiedot Kliiniset työkalut Päätöksenteon tuki Benchmarking Kuvantamisen tiedot Muu potilastieto Diagnosointi Lausunto Toinen mielipide CAD Organisaatiotasolla Yksiköntasolla Kuva 1 Terveydenhuollon ammattilaisen työtila. Ammattilaisella on yksi ikkuna kaikkeen potilastietoon. Potilaan työtila Potilas/kansalainen käyttää työtilaansa omien potilastietojensa tarkasteluun. Hän näkee Omakannasta lokitiedot kuvantamisen osalta samalla tavalla kuin muidenkin potilasasiakirjojen osalta. Potilas voi valita hoitopaikkansa, koska tiedot ovat hänen luvallaan aina katsottavissa riippumatta hoitopaikan fyysisestä sijainnista. Valinnanvapautta tulee tukea palveluiden antajien välisillä laatuvertailu- ja jonotiedolla. Julkisen sektorin sisällä tapahtuvan valinnanvapauden mahdollistajana toimii kansallisesta arkistopalvelusta saatava terveys- ja hoitosuunnitelma. Potilas voi myös kieltää tiettyjen hoitotietojen tarkastelun tuottavan/hoidon järjestävän rekisterinpitäjän ulkopuolella tai tulevaisuudessa mahdollisesti kysyä mielipidettä omalta luottolääkäriltään tai alan asiantuntijalta vaikka toisesta maasta. Kaikki tämä tapahtuisi oman työtilan kautta. Kansallisen arkkitehtuurin tulee mahdollistaa potilastietojen saanti myös potilaan omaan käyttöön tarpeen mukaan myös rakenteisessa muodossa. 10

11 Potilas Potilaan ajasta ja paikasta riippumaton tulevaisuuden työtila Omat historiatiedot Valintaa tukevat tiedot ja omat päätökset Kuvantamise n tiedot Muu potilastieto Lokitiedot Terveystaltio Voi pyytää toista mielipidettä Voi valita hoitopaikan Suostumus / kiellot Vertailu- ja jonotiedot Kuva 2 Potilaan työtila. Omien tietojen katseleminen ja sähköinen asiointi. Organisaation työtila Tuottajaorganisaation päämääränä on tuottaa kuvantamistutkimuksia laadukkaasti, ajallaan ja mahdollisimman kustannustehokkaasti. Tähän tarvitaan raportti- ja tilastotietoa, joka on mahdollista saada luotettavasti ja nopeasti kuvantamisen arkkitehtuurin kautta. Toiminnan ja rakenneuudistusten suunnittelu helpottuu ja on myös mahdollista verrata omaa organisaatiota muihin terveydenhuollon toimijoihin (benchmarking). Resurssien hallinta ja suunnittelu mahdollistuu myös yli oman organisaation rajojen. Teleradiologiaa käytetään hallitusti todellisen tarpeen mukaan ja lausuntojen vasteajoissa voidaan pysyä. Tämä on tärkeää sekä kliinisille asiakkaille että potilaille. Pikkuhiljaa kuitenkin Kvarkki-arkkitehtuuri korvaa tiedonjakamisratkaisuna teleradiologiaa. Kuvassa oleva kapasiteetinhallinta tarkoittaa työnkulun ohjausta ja työjonojen kuormantasausta. Näitä toimintoja voidaan hyödyntää organisaation sisällä tai sopivan toiminta- ja sopimusmallin avulla myös yli organisaatiorajojen. Näitä ominaisuuksia on kuvattu tarkemmin luvussa 4 (jaettu työnkulku). Organisaatio Organisaatio Organisaation ajasta ja paikasta riippumaton tulevaisuuden työtila Raportointi / tilastot Toimintaympäristö Toiminnan ja rakenneuudistusten suunnittelu Benchmarking Tekninen Toiminnallinen Kapasiteetinhallinta Kuva 3 Organisaation työtila. Kattava näkymä ja työkalut tekniseen ja toiminnalliseen toimintaympäristöön 11

12 Kansallisten toimijoiden työtila Kansallisiin toimijoihin kuuluu laaja joukko eri rooleissa toimivia (mm. hyötyjen mittaaminen, terveydenhuollon palvelujärjestelmän uusiminen, lakien toteutumisen valvonta) organisaatioita. Tämän projektin ensimmäisessä työpajassa kansallisiksi toimijoiksi nimettiin STM, THL, STUK, Valvira, AVI, FIMEA, eri ministeriöt, Kela sekä Kuntaliitto. Kansalliset toimijat saavat kuvantamisen kansallisen arkkitehtuurin kautta tilastotietoa ja raportteja, jotka auttavat toimijoita toiminnan ja rakenneuudistusten suunnittelussa sekä tehtyjen investointien hyötyjen arvioinnissa. Pääsy tietoihin ja tiedon hienojakoisuuteen ratkeaa voimassa olevien säädösten ja viranomaisen roolin mukaisesti. Esimerkiksi Valviralle voi valvontatoiminnan takia olla rajattu pääsy potilastietoihin. Osalle toimijoista puolestaan tarjotaan yhteenvetotason tietoa, raportteja ja tilastoja, eikä yksittäisten potilaiden tiedot ole nähtävissä. Ratkaisua suunniteltaessa tulee huomioida myös lakisääteisten raporttien tuottaminen ja jopa mahdollinen automatisointi eli toiminnallisesta ja tietomäärittelyistä vastaavan viranomaisen tehtäväksi jää arvioida kattavasti erilaiset raportointitarpeet mitä erityisesti myös kuvantamisen tiedolle on olemassa. Kansalliset toimijat Kansalliset toimijat Kansallisten toimijoiden ajasta ja paikasta riippumaton tulevaisuuden työtila Raportointi / tilastot Lait ja määräykset Hyötyjen arviointi Toiminnan ja rakenneuudistusten suunnittelu Valvonta Uudet lait Tehdyt Vaikuttavuus investoinnit Kuva 4 Kansallisten toimijoiden työtila. Kansallisen tason tiedottaminen ja valvonta 2.3 Toiminnallinen tavoitetila saavutettavien hyötyjen näkökulmasta Tavoitetilaa voidaan kuvata myös seuraavasti tavoitetilassa saavutettavien hyötyjen näkökulmasta. Hyötynäkökulma on käyttökelpoinen erityisesti investoinnin kannattavuutta arvioitaessa. Seuraavassa on kerätty taulukkoon tunnistettuja hyötyjä. Oikeanpuolisessa sarakkeessa on perusteltu hyötyä vastaamalla kysymykseen miksi ja samalla jaettu se osahyötyihin. Hyötypuuta piirrettäessä vasemmalta löytyvät puun isot päähaarat, jotka jakautuvat pienempiin osahaaroihin (katso osahyödyt oikealla). Osahyödyt voivat olla suoria tai välillisiä ja niitä voidaan pilkkoa yhä pienemmiksi. Hyötypuun viimeisille haaroille pyritään arvioimaan euromääräinen arvo tai ne voidaan merkitä vaikeasti arvotettaviksi hyödyiksi, joille on mahdotonta laskea rahallista arvoa. Osa hyötypuun pienistä haaroista yhtyy eli samat osahyödyt löytyvät useamman päähyödyn alta. Haluttaessa saavutettavia hyötyjä voidaan tarkastella myös erikseen potilaan, ammattilaisen, tuottavan organisaation ja kansallisen toimijan näkökulmasta. 12

13 On huomattava, että merkittävä osa hyödyistä vaatii erillisiä panostuksia myös alueellisten toimijoiden ratkaisuihin sekä ohjausta standardointiin ja tietosisältöohjaukseen Kvarkki-arkkitehtuurin ollessa ensisijaisesti tiedon jakamisen infrastruktuuri. Taulukko 1 Saavutettavat hyödyt Saavutettava hyöty Potilaan hoito on laadukkaampaa Kuvantamisen lausunto on laadukkaampi Miksi? Kuvantamisen oikeutus arvioitavissa. Yhden ikkunan kautta potilaan tietoihin. Toinen mielipide on helposti kysyttävissä ajasta ja paikasta riippumatta. Työ voidaan ohjata oikealle resurssille ml. toiset mielipiteet myös konsultaatio on kirjattu järjestelmään. Radiologilla on apunaan erilaisia analyysityökaluja, palaute omasta työtä ja muiden työstä (benchmarking) -> komplikaatiot vähenevät Potilaan hoito on nopeampaa Kuvantamisen lausunnoille voidaan asettaa vasteajat ja resurssienhallinta perustuu näiden vasteaikojen täyttämiseen -> hoitotakuun täyttyminen. Yhden ikkunan kautta potilaan tietoihin. Alihankintaan liittyvän tietojen saatavuuden nopeutuminen Potilas saa palvelun oikeaan aikaan Potilaan pienenee säteilyrasitus Lausuntojen priorisointi vasteaikavaatimusten mukaisesti. Työkuorman jakaminen maantieteellisesti sekä julkisen että yksityisen sektorin välillä. Päällekkäisten tutkimuksien lukumäärä pienenee, kun historiatiedot käytettävissä. Säteilyrasituksen (semi)automatisoidun seurannan kehittäminen tiedonhallintapalveluun perustuen mahdollistuu jatkossa. Kustannustehokkuus paranee Ei päällekkäisiä tutkimuksia, ei turhaa uudelleen lausumista. Komplikaatiot vähenevät. Päällekkäiset investoinnit ja toiminnot vähenevät. Turhat integraatiot vähenevät. Voidaan tehokkaammin vastata toimintaympäristön muutoksiin (esim. skaalautuvuus) Potilaan hoito on turvallisempaa Potilas on aktiivisempi vaikuttaja Potilas välttää turhat tutkimukset Terveydenhuollon ammattilainen saa oikean tiedon oikeaan aikaan vaivattomasti ja nopeasti Nopeus. Komplikaatioiden väheneminen ja säteilyrasituksen pieneneminen. Palvelun saatavuuden turvaaminen ääritilanteissa. Yhdenmukaisemmat käytännöt. Potilas voi valita hoitopaikkansa/kuvantavan yksikön ja kysyä toisen mielipiteen. Potilas suostuu/kieltää tietojensa katsomisen ja käytön. Potilas voi itse katsella omia tietojaan, potilas pääsee helposti katsomaan tutkimusohjeita ja täyttämään esitietolomakkeen. Omien terveystietojen jakaminen helpompaa (vertaistuki, omaiset). Potilas voi helpommin valita organisaatioiden välillä. Ymmärtämys omasta sairaudesta lisää sitoutumista oman sairauden hallintaan ja parantaa komplikaatioiden ennaltaehkäisyä sekä elämänlaatua. Vähemmän hankalia tutkimuksia tarpeettomasti. Vähemmän turhaa matkustamista ja ajankäyttöä. Vähemmän säteilyrasitusta. Terveydenhuollon ammattihenkilöstön työpanos kohdentuu mielekkäästi -> työmotivaatio, kiireen väheneminen ja työssä jaksaminen. Laadunhallinta on Mahdollisuus automaattiseen kaksoisluentaan tiettyjen tutkimusten 13

14 tehokkaampaa Kapasiteetinhallinta ja jaettu työnkulku Suomen kansalaisen kuvantamistiedot ovat helpommin käytettävissä myös muualla EU:ssa hänen suostumuksellaan Tietosuoja ja turva toteutuvat paremmin Innovaatioiden ja kansainvälisen ja kansallisen kilpailukyvyn vahvistaminen Johdon päätöksenteko on informoidumpaa Uusien toimintamallien kehittäminen on helpompaa Kuormantasaus ruuhkatilanteissa (esim. suuronnettomuudet tai muut poikkeustilanteet) osalta tai periodisesti. Palautteenanto radiologille. Organisaatioiden välinen benchmarking. Mittareiden asettaminen ja tavoitteiden toteutumisen seuranta on helpompaa. Potilaan hoitopaikan valinta on informoitu valinta. Sekä kuvaustapahtuma että lausunto voidaan tehdä nopeammin ajasta ja paikasta riippumatta sekä sopivimman ammattihenkilön toimesta. Kuvantamisen arkkitehtuuri kansallisen ratkaisun kautta myös mahdollisissa EU-laajuisissa ratkaisuissa (esim. epsos-johdannaiset) Potilas voi antaa helposti suostumuksen/kiellon tietojensa käytölle. Potilas voi itse tarkistaa lokitiedoista tietojensa käytön. Suostumuksenhallinta on yli organisaatioiden läpinäkyvä kansallinen palvelu. Kansainvälisesti yhteensopivat järjestelmät sekä teollisuus- ja toimialastandardien käyttäminen. Yhteisesti sovitut toimintatavat. Uusien toimintamallien tarjoaminen ja tuottaminen kansallisesti / kansainvälisesti Raportoinnin helppous ja luotettavuus, benchmarking mahdollista Tiedon saatavuus on turvattu. Resursseja voidaan käyttää helposti yli organisaatiorajojen ja resurssien käyttöä voidaan optimoida automaattisesti Ylivuoto hoitavassa yksikössä voidaan ohjata purettavaksi muihin yksiköihin. 2.4 Toiminnallinen tavoitetila lakimuutoksien näkökulmasta Toiminnallisen tavoitetilan määrittelyssä on erityisesti huomioitu laeissa ja asetuksissa tapahtuneet ja tapahtumassa olevat muutokset. Yleisellä tasolla on toisaalta myös esitetty, että pitkän tähtäimen tavoitetilassa tiettyjä lainsäädännön pulmakohtia on syytä avata ja miettiä niitä uudelleen toiminnallisen tavoitetilan näkökulmasta ilman, että potilaan tietosuoja vaarantuu. Aiemmat kuvantamisen kansallista ratkaisua määrittelemään pyrkineet hankkeet ovat karahtaneet isolta osin juuri lainsäädännön ongelma- ja yhteensopimattomuuskohtiin ja lainsäädäntöongelmien kustannusvaikutuksia ei näin ollen tule aliarvioida Tärkeimmät projektia ohjaavat lait ja niiden muutokset 14

15 Kansanterveyslaki (66/1972) (perusterveydenhuolto) Erikoissairaanhoitolaki (1062/1989) Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta (he 246/2010) Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) Henkilötietolaki (523/1999) Terveydenhuoltolaki (1326/2010, voimaan ) Laki asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sosiaali- ja terveydenhuollossa (250/2014) Seuraavassa on kerätty taulukkoon keskeisimmät lakimuutokset ja miten niiden toteutumista edistetään. Taulukko 2 Lakimuutokset terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä. Lakimuutokset terveydenhuollon palveluiden järjestämisessä, tuottamisessa ja sisällössä Terveydenhuollon toimintayksiköiden on laadittava suunnitelma laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta. Asiakas voi valita vapaammin hoitopaikkansa ja mahdollisuuksien mukaan myös häntä hoitavan terveydenhuollon ammattilaisen terveyskeskuksissa oman kunnan tai yhteistoiminta-alueen sisällä. Erikoissairaanhoidon yksikön voi valita laajemmalta alueelta (ERVA) yhteisymmärryksessä lähetteen tekevän lääkärin tai hammaslääkärin kanssa. Asiakas voi käyttää julkisia terveyspalveluja myös kotikuntansa ulkopuolella siellä, missä hän oleskelee pitempiaikaisesti. Vastuu sairauden kokonaishoidosta säilyy asiakkaan omalla terveyskeskuksella (yleensä kotikunnassa) ja palveluja saa omassa terveyskeskuksessa tehdyn hoitosuunnitelman mukaan. Kuntien on laadittava perusterveydenhuollosta järjestämissuunnitelma, jossa sovitaan muun muassa kuntien yhteistyöstä, palvelujen järjestämisestä, päivystyksestä ensihoitopalveluineen, lääkinnällisestä kuntoutuksesta, kuvantamisesta ja yhteistyöstä muiden toimijoiden kanssa. Erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa on sovittava erityisvastuualueeseen kuuluvien sairaanhoitopiirien kuntayhtymien työnjaosta ja toiminnan yhteensovittamisesta sekä uusien menetelmien käyttöönoton periaatteista Näin huomioitu tavoitetilassa Tutkimustietojen jakaminen ja saatavuus, työnkulkuun integroitu automaattinen laadunhallinta, potilaan säteilyrasituksen seuranta mahdollistuu jatkokehityksessä Historiatietojen helppo saatavuus, muukin kuin kuvamateriaali saatavilla (ml. hoitosuunnitelma), vrt. yleiset Kantan hyödyt Historiatietojen helppo saatavuus, ostopalveluiden toteutus myös Kvarkki-kokonaisuuteen (esim. PSOP) Historiatietojen helppo saatavuus, toisen mielipiteen kysyminen joustavasti kokonaishoidosta vastaavalta yksiköltä, terveys- ja hoitosuunnitelman saatavuus varmistaa hoidon jatkuvuutta Mahdollisuus tietojen yhteiskäyttöön helposti ja tietoturvallisesti, mahdollisuus resurssien käyttöön ja optimointiin yli organisaatiorajojen. Standardisoitu tietosisältö ja rajapintaratkaisu helpottaa järjestelmien konsolidointia. Ostopalveluiden toteutus (esim. PSOP) myös Kvarkki-kokonaisuuteen. Kuvantamistiedon saatavuus kansallisesti mahdollistaa ERVA-tasolla piirien ja kuntayhtymien työnjaot joustavasti. 15

16 Taulukko 3 Lakimuutokset potilastietojen käsittelyssä Lakimuutokset potilastietojen käsittelystä Terveydenhuoltolain perusteella sairaanhoitopiirin alueen kunnallisen terveydenhuollon toimintayksiköiden potilasasiakirjat muodostavat yhteisen potilastietorekisterin. Näin huomioitu tavoitetilassa Kuvantamisen asiakirjojen luovutuskäytännöt noudattavat muun potilastiedon luovutussääntöjä (informoinnit ja kiellot on yhteisesti saatavilla). Potilaalla on oikeus kieltää potilastietojensa käyttö muissa kuin siinä toimintayksikössä, jossa potilasasiakirjat on laadittu. Suostumus ja kielto tulee tehdä joko kirjallisesti tai Omakanta-palvelun välityksellä. Kuvantamisen järjestelmille tarjotaan suostumus- ja kieltotiedot palveluina, jolloin vältytään näiden toteuttamiselta kyseisiin järjestelmiin. Omakantapalvelun kautta tapahtuva hallinta on myös eristetty tähän palveluun. 16

17 3. Kansallinen kuvantamisen arkkitehtuuriratkaisu 3.1 Yleistä Tässä luvussa kuvataan kuvantamisen kansallisen arkkitehtuurin toteutusmalli. Toteutusmallin on tarkoitus olla geneerinen sillä tavoin, että arkkitehtuuri on hyödynnettävissä erilaisissa lisäarvopalveluissa kuten luvussa 4 alustavasti kuvattu jaettu työnkulku. Kvarkki-arkkitehtuuri ja siihen liittyvät välittömästi tuotettavat toiminnalliset ja tekniset määrittelyt rajautuvat pääasiallisesti yleiskäyttöisen tiedonjaon alustan toteutukseen samaan tapaan kuin alkuperäinen Kanta potilastiedon arkisto. On kuitenkin huomattava että Kvarkki-ratkaisu, kuten Potilastiedon arkistokaan, eivät ole passiivisia päätearkistoja vaan kuvattuun tiedonjaon kansalliseen kokonaisuuteen kuuluu myös mm. potilaan tiedonhallintapalvelu sisältäen potilaan tahdonilmaisut ja luovutuksenhallinnan sekä keskeiset terveystiedot, ammattilaiskäyttöliittymät, tuki ostopalveluiden järjestämiselle sekä monipuoliset hakumahdollisuudet tarjoavat palvelurajapinnat. Pidemmällä tavoitetilassa olevat toiminnalliset päämäärät kyetään saavuttamaan tämän yleiskäyttöisen infrastruktuurin avulla. Perustaksi on aiemmissa arkkitehtuurimäärittelyn vaiheissa valittu hajautettua sekä keskitettyä mallia hyödyntävä periaate, jossa kuitenkin hajautetustikin tutkimuksia tallentavissa yksiköissä hyödynnetään kansallisesti tallennettavia tietosisältöjä (käyntitiedot, kuvantamisen tekstimuotoiset asiakirjat, potilaan tahdonilmaisut). Kvarkki-arkkitehtuuri ottaa ensisijaisesti kantaa kuvantamisen DICOM-asiakirjojen sekä CDA R2 muotoisten kuvantamiseen liittyvien asiakirjojen tallentamiseen ja jakelemiseen. Kvarkki-arkkitehtuurin ulkopuolella on muiden kuin DICOM-muotoisten tutkimusten tallentaminen Kanta/Kvarkki -arkistoon esimerkiksi osana CDA R2 asiakirjaa. Nämä käytännöt kuvataan muissa määrittelyissä. On kuitenkin aiheellista arvioida myös muiden (multi)media-aineistomuotojen saamista DICOM-tuen ja PACStallennuksen piiriin. 3.2 Perustelut arkkitehtuurin valinnalle Arkkitehtuurivaihtoehtoja kuvaavaan dokumenttiin aiemmin lausuntokierroksella saatujen lausuntojen perusteella ei muodostunut selvää konsensusta yhdestä vaihtoehdosta, joka olisi soveltunut kaikille toimijoille. Tämä johtuu mm. jo tehdyistä investoinneista. Lausuntokierroksen jälkeen järjestettiin ERVAsairaanhoitopiirien ja kansallisten toimijoiden yhteinen konsensustilaisuus. Tilaisuuden pohjalta todettiin että osapuolet ovat erimielisiä täsmennettäväksi valittavasta skenaariosta. Arkkitehtuuriksi valittiin hybridivaihtoehto, joka mahdollistaa kuvantamisen aineistojen osalta kansallisen keskittämisen mutta sallii myös erilliset aluearkistot. Täsmennettäväksi valittava arkkitehtuuriratkaisu on hybridimalli, jossa kukin sairaanhoitopiiri tai ERVA-alue liittyy kansalliseen tietovarastoon tai perustaa oman alueellisen tietovaraston. Alueellinen tietovarasto 17

18 sisältää paljon päällekkäistä toteuttamista kansallisen tietovaraston kanssa. Se on kuitenkin tuettuna arkkitehtuurissa, koska osassa sairaanhoitopiirejä on tällainen tietovarasto hankittu tai hankintaprosessi oli jo vuosina käynnissä. Hankkeen kustannusanalyysien mukaan keskittäminen on kokonaiskustannuksiltaan pitkällä tähtäimellä edullisin vaihtoehto, joten niiden sairaanhoitopiirien, joilla omaa XDS tietovarastoa ei ole, tulee liittyä käyttämään kansallista tietovarastoa. Vastaavasti nykyisten jo tehtyjen investointien kuoleentuessa ei nähtäne järkeväksi ylläpitää erillisiä alueellisia arkistoratkaisuja. On huomattava, että kansallisen tietovaraston käyttö ei tarkoita sitä, ettei alueella olisi operatiivisia RIS ja PACS järjestelmiä. Nämä kuuluvat esitetyssä mallissa alueen/organisaatioiden omaan vastuualueeseen arkistotoiminnallisuudesta ja tiedon jakamisen infrastruktuurista riippumatta. 3.3 Arkkitehtuurin kuvaus Valitussa arkkitehtuurimallissa yhdistetään toisistaan riippumatta syntyneet alueelliset IHE XDSinfrastruktuurit ja kansallisesti keskitetty tietovarasto toisiinsa IHE XCA/XCA-I -profiileja käyttäen. Sairaanhoitopiirit kuuluvat joko keskitettyyn tietovarastoon suoraan tai ovat hankkineet oman tietovaraston. Kaikkiin tietovarastoihin joudutaan toteuttamaan toiminnallisesti Kanta-arkkitehtuurin mukainen pääsynhallintakerros, joka hyödyntää Kanta-palveluiden luovutushallintaan liittyviä CDA R2 asiakirjoja (suostumus-, kielto- ja informointiasiakirjat) tai vastaavan tietosisällön tarjoavia (Kanta-palvelun) hakurajapintoja. Potilastietojen haut tehdään hajautetusti muihin aluearkkitehtuureihin (mahdollisesti keskitetyn pisteen kautta) ja haun tehnyt taho on vastuussa hakutulosten näyttämisestä käyttäjälle mukaan lukien dokumenttilistan koostaminen ja virhetilanteisiin reagoiminen. Kvarkin ja Kantan rooli tässä skenaariossa on tarjota kansallinen tallennuspalvelu vain niille tahoille, joilla ei vielä ole omaa XDS-(I)-infrastruktuuria tai jotka eivät sitä itse halua rakentaa. Lisäksi Kvarkki ja Kanta tarjoavat edellä kuvatut yhteiskäyttöiset toiminnallisuudet sekä XCA-gatewaytoiminnallisuuden kaikille. Kanta-arkkitehtuuri voidaan muilta osin rinnastaa hybridissä yhdeksi aluearkkitehtuureista, joka kommunikoi XCA/ XCA-I profiileja hyödyntäen muiden kanssa. Kanta-arkkitehtuuri arkistoi kuvantamistutkimukset samaan fyysiseen toimittajariippumattomaan arkistoon kuin muutkin Kantaan arkistoitavaksi suunnitellut potilasdokumentit. Kanta tarjoaa myös kansainvälisen yhdyskäytävän ulkomaille ja toimii kansallisena tietovarastona luovutuksiin liittyville asiakirjoille (suostumukset ja kiellot) sekä luovutuslokille. Alueellisella tasolla toteutettavien tietovarastojen pääsynhallinta hyödyntää Kannasta saatavaa luovutustenhallintatietoa reaaliaikaisesti (tai määritellyin välivarastointiratkaisuin) luovutusten toteuttamisen yhteydessä. Myös Omakanta ja tiedonhallintapalvelu toimivat osana Kanta-palveluita ja hyödyntävät vain Kantasta löytyviä tietoja. Koska kuvantamisen pyyntö, tutkimusasiakirja ja lausunto kuuluvat vaiheistusasetuksen mukaiseen pakolliseen tietosisältöön ja koska ne ovat tietosisältöinä potilaan hoidossa merkityksellisiä sekä osa potilaan tiedonhallintapalvelun koostepalvelua, tulee ne arkistoida Kanta-arkistoon. On tärkeää, ettei niitä arkistoida alueelliseen XDS tietovarastoon, jotta vältytään kaksinkertaiselta rekisteröinniltä ja tallentamiselta. Mikäli näin kuitenkin tehdään, on Kantassa oleva asiakirja alkuperäinen ja toimija on 18

19 vastuullinen tiedon propagoinnista, synkronoinnista, hävittämisestä sekä muista tarvittavista toimenpiteistä * Kuva 5: Hajautetut XDS-infrastruktuurit ja Kanta-arkkitehtuuri (* myös keskitettyä mallia edustava toimija lähettää tyypillisesti pyynnöt Kvarkki XCA-gatewaylle suoran XDS-rekisteripyynnön sijasta saadakseen täydelliset tiedot) Kuvassa 5 on esitetty Kvarkkiin arkistoivan toimijan (SHP/ERVA keskitetty) lisäksi myös oman alueellisen XDS-infrastruktuurin omaava toimija (SHP/ERVA hajautettu). Kuvassa on esitetty myös sekä kansalaisen että ammattilaisen käyttöliittymät (KäLit). Osa ammattilaisen käyttöliittymää on mahdollisuus tallentaa esimerkiksi ulkopuolelta tuotuja tutkimuksia ns. submission portaalin kautta. Pääsynhallinnan osalta Kvarkki-arkkitehtuurissa ja kuvassa 5 käytetään XACML-viitekehyksen käsitteitä (Policy Enforcement Point PEP, Policy Decision Point PDP, dokumentin kohdassa myös Policy Information Point PIP sekä Policy Administration Point PAP), joka malli on kuvattu tässä dokumentissa pääsynhallintaa kuvaavassa kohdassa. Pääsynhallintaan liittyvät tiedonsiirrot on kuvattu kuvassa 5 vihreällä värillä muiden ollessa sinisiä. Myöhemmissä tämän luvun kappaleissa olevissa arkkitehtuurikuvissa lokitieto kerätään ATNA-lokiin vaikkakin tämä on jätetty kuvauksesta pois. On huomioitava, että vaikka se on pakollinen IHE-ympäristössä, niin ATNA-lokitus ei kuitenkaan ole riittävä kansallisten käyttö- ja luovutuslokivaatimusten täyttämiseksi. 3.4 Kansalliset erityispiirteet ja laajennukset 19

20 Kansallisia laajennuksia tullaan tarvitsemaan niin kuvailutietojen muodossa kuin myös erityisesti pääsynhallintaan liittyvässä päättelyssä. IHE XDS profiiliperhe tarjoaa valmiudet geneerisen tiedonjaon infrastruktuurin kehittämiseen, mutta kansalliset erityispiirteet on rajattu yleiskäyttöisistä profiileista pois. IHE XDS profiilit mahdollistavat laajennusten käytön profiilien puitteissa ja tätä mahdollisuutta hyödynnetäänkin jatkomäärittelyissä Kansallisesti vaaditut asiayhteyttä ja luovutusta määrittävät kuvailutiedot Suomessa käytetään kansallisesti sovittuja kuvailutietoja, jotka tulevat mm. arkistolaitoksen, julkisen hallinnon suositusten (JHS) ja SFS:n asiakirjastandardeista. Merkittävä osa kuvailutiedoista pohjautuu henkilötietolakiin ja lakiin asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sosiaali- ja terveydenhuollossa ja ovat täten oleellisia potilastietojen yhteiskäytön ja tietosuojavaatimusten toteuttamisessa. Rekisterinpitäjä, rekisterin laji ja rekisterin tarkenne tiedot lisätään operatiivisten tietojärjestelmien ulkopuolella joko alueellisesti tai kansallisesti riippuen alueen valitsemasta toteutustavasta hybridimallissa. Toisin sanoen aluearkiston tapauksessa kuvailutietojen tuottaminen ja ajan tasalla ylläpitäminen on alueen vastuulla. Palvelutapahtumatieto pitää tulla EMR-RIS-PACS -integraation kautta oikeaan DICOM headerin kenttään. Kenttä on sovittava kansallisesti ja tarkoitukseen ollaan aikeissa käyttää DICOMin tagia (0038,0010), jota on hyödynnetty käyntinumerona (Visit number) mm. Saksassa ja Ranskassa. DICOM-tutkimukselle ei välttämättä tarvita ainakaan keskitetyssä mallissa muita kansallisia luovutuksenhallintaan liittyviä kuvailutietoja kuin palvelutapahtumatunnusta, jonka avulla Kanta-palvelusta on mahdollista saada muut kuvailutiedot. Alla kuvatussa taulukossa on esitetty luovutustenhallinnan osalta oleelliset kuvailutiedot ja niiden selite. Tyyppi Rekisterinpitäjä Kuvaus Tieto rekisterinpitäjästä, löytyy palvelutapahtumalta Rekisterin laji Julkinen, yksityinen, työterveyshuolto, löytyy palvelutapahtumalta Rekisterin tarkenne Pakollinen tieto niissä asiakirjoissa (potilaan työnantajan y- tunnus), jotka kuuluvat työterveyshuoltoon, löytyy palvelutapahtumalta Palvelutapahtuma Operationaaliset järjestelmät tuottavat (EMR-RIS-PACS integraatio) Taulukko 4 Luovutukseen liittyvät kuvailutiedot Muut kansalliset kuvailutiedot 20

STM/THL/Kela Kuvantamisen valtakunnallinen arkkitehtuuri. LUONNOS Hyväksyttäväksi 9/2014

STM/THL/Kela Kuvantamisen valtakunnallinen arkkitehtuuri. LUONNOS Hyväksyttäväksi 9/2014 LUONNOS Hyväksyttäväksi 9/2014 1 Sanasto Termi Selite Viittaus Affinity Domain Assigning Authority DICOM IHE ATNA IHE BPPC IHE CT IHE IOCM IHE PIX IHE XCA IHE XCA-I IHE XDS.b Yhden XDS-rekisterin laajuinen

Lisätiedot

Kuvantamisen kansalliset toiminnalliset määritykset Valtakunnallinen terveydenhuollon kuva-aineistojen arkisto Kvarkki

Kuvantamisen kansalliset toiminnalliset määritykset Valtakunnallinen terveydenhuollon kuva-aineistojen arkisto Kvarkki Kuvantamisen kansalliset toiminnalliset määritykset Valtakunnallinen terveydenhuollon kuva-aineistojen arkisto Kvarkki Terveydenhuollon ATK-päivät, Tampere 13.5.2015 Sinikka Rantala THL OPER Toiminnallinen

Lisätiedot

Kanta-palvelut Yleisesittely

Kanta-palvelut Yleisesittely Kanta-palvelut Yleisesittely Kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisuus VRK:n varmennepalvelut Lääketietokanta Terveyskeskus A Apteekki Reseptikeskus THL koodistopalvelu Valviran attribuuttipalvelu

Lisätiedot

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Pia Järvinen-Hiekkanen Lääkäriliitto 6.3.2014 Kela Kanta-palvelujen toteuttajana Kela on myös iso IT-talo Tietohallinnon toimialalla toimii IT-osasto, Tietohallinto-osasto

Lisätiedot

earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014

earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014 earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014 Esityksen sisältö Potilastiedon arkiston tuotannon tilanne Kelan tarjoamat palvelut Yksityisen terveydenhuollon liittymisen tunnistetut

Lisätiedot

Kansallinen terveysarkisto (KanTa)

Kansallinen terveysarkisto (KanTa) Kansallinen terveysarkisto (KanTa) 28.1.2013 STM, esote Potilastietojärjestelmien kehitys 2 28.1.2013 Text HL7 RIS Potilaskertomus HIS Text HL7 Potilaskertomus HIS Varausten hallinta Text HL7 Pictures

Lisätiedot

Kuvantamisen valtakunnallinen arkkitehtuurimäärittely - Kvarkki

Kuvantamisen valtakunnallinen arkkitehtuurimäärittely - Kvarkki Kuvantamisen valtakunnallinen arkkitehtuurimäärittely - Kvarkki Jari Porrasmaa / THL, Oper 21.4.2010 Jari Porrasmaa 1 Esityksen sisältö Tausta ja konteksti Projektin tavoitteet ja suunnitelma Alustavia

Lisätiedot

Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon. Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11.

Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon. Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11. Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11.2012 Kansallinen käyttöönoton tuki liittyjille Käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden. I-vaihe

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden. I-vaihe Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden käyttöönotto I-vaihe Tueksi pilottihankkeen suunnitteluun 4.9.2015 THL/OPER-yksikkö 1 Käyttöönoton vaiheistus I vaihe: PDF- tallennus ja tiedon saatavuus

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus. Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014

Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus. Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014 Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014 Kanta-palveluiden tulevat toiminnallisuudet ja sisällöt Potilastiedon arkiston hyödyntäminen

Lisätiedot

Kommentteja TAPAS-työhön. Kansallisen ja alueellisen arkkitehtuurin kehittämisen yhteensovittaminen eli Tapas ja KanTa ne yhteensoppiii

Kommentteja TAPAS-työhön. Kansallisen ja alueellisen arkkitehtuurin kehittämisen yhteensovittaminen eli Tapas ja KanTa ne yhteensoppiii Kommentteja TAPAS-työhön Kansallisen ja alueellisen arkkitehtuurin kehittämisen yhteensovittaminen eli Tapas ja KanTa ne yhteensoppiii 3.11.2011 TAPAS + KANTA / Jari Porrasmaa 1 Esityksen sisältö 1. Kansallisen

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Terveydenhuollon ATK-päivät Turun kongressikeskus Logomo 28. 29.5.2013 Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus

Lisätiedot

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa Kansallinen Terveysarkisto - KanTa KanTa-palvelut pähkinänkuoressa 14.5.2012 Heikki Virkkunen THL / OPER 1 KanTa-palvelut: Tiivistetysti KanTa-palvelut ovat kansallisia terveydenhuollon tietojen sähköisiä

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon

Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon Sisällys 1. Liittymisvelvoite, aikataulu ja liittymismallit... 2 2. Liittymisvalmistelut... 5 3. Potilastietojärjestelmä...

Lisätiedot

Kuvantamisen kansalliset toiminnalliset määritykset

Kuvantamisen kansalliset toiminnalliset määritykset LOPPURAPORTTI Kuvantamisen kansalliset toiminnalliset määritykset Valtakunnallinen terveydenhuollon kuvaaineistojen arkisto Kvarkki Toiminnallinen määrittely Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Laatija/t:

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

Valtakunnallinen sotekokonaisarkkitehtuuri

Valtakunnallinen sotekokonaisarkkitehtuuri Valtakunnallinen sotekokonaisarkkitehtuuri #sotetieto -seminaari 11.6.2014 JARI PORRASMAA Asiat Sote-kokonaisarkkitehtuuri - rakenne Strategioiden vaikutus kokonaisarkkitehtuuriin Kehittämisen kivijalka

Lisätiedot

Valtakunnallinen terveydenhuollon kuva-aineistojen arkisto - Kvarkki

Valtakunnallinen terveydenhuollon kuva-aineistojen arkisto - Kvarkki OHJAUS Valtakunnallinen terveydenhuollon kuva-aineistojen arkisto - Kvarkki Toiminnallinen määrittely Anna Kärkkäinen (toim.) 11 2015 OHJAUS 11/2015 Valtakunnallinen terveydenhuollon kuva-aineistojen arkisto

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite TS2.4 Migraatiovaatimukset 1/10 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2/10 SISÄLLYS

Lisätiedot

Alueellisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittämisen suunta kansainvälisesti. Hanna Pohjonen Rosaldo Oy Hanna.pohjonen@rosalieco.

Alueellisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittämisen suunta kansainvälisesti. Hanna Pohjonen Rosaldo Oy Hanna.pohjonen@rosalieco. Alueellisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittämisen suunta kansainvälisesti Hanna Pohjonen Rosaldo Oy Hanna.pohjonen@rosalieco.fi EU ehealth initiative & action plan 2004 seuraukset Projektit ovat

Lisätiedot

Kanta-palveluiden käyttöönotto. Psykologiliitto 15.4.2014

Kanta-palveluiden käyttöönotto. Psykologiliitto 15.4.2014 Kanta-palveluiden käyttöönotto Psykologiliitto 15.4.2014 Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus ja hyödyntäminen VRK:n varmennepalvelut Valviran attribuuttipalvelu Valveri-rekisteri Lääketietokanta

Lisätiedot

Tietoyhteiskuntapolitiikan painopisteet STM:n hallinnonalalla 2007-2011

Tietoyhteiskuntapolitiikan painopisteet STM:n hallinnonalalla 2007-2011 1 Tietoyhteiskuntapolitiikan painopisteet STM:n hallinnonalalla 2007-2011 Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunta 6.9.2007 Peruspalveluministeri Paula Risikko 2 PERUSLÄHTÖKOHDAT SEKTORIMINISTERIÖILLÄ PERUSVASTUU

Lisätiedot

KODAK EIM & RIM VIParchive Ratkaisut

KODAK EIM & RIM VIParchive Ratkaisut ATK Päivät 2006 Mikkeli KODAK EIM & RIM VIParchive Ratkaisut 29.-30.5. 2006 Stefan Lindqvist HCIS Sales Specialist Health Care Information Systems Kodak Health Group 3/24/2013 1 Arkistoinnin haasteita

Lisätiedot

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Terveydenhuoltolain merkitys Asiakaskeskeisyys julkisen potilaan rooli asiakkaana järjestelmän ohjaaja - valinnanmahdollisuus oman hoidon

Lisätiedot

Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2010 Sessio 2: Terveydenhuollon tiedonhallinnan kansallinen koordinaatio Hallitusneuvos Pekka Järvinen.

Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2010 Sessio 2: Terveydenhuollon tiedonhallinnan kansallinen koordinaatio Hallitusneuvos Pekka Järvinen. Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2010 Sessio 2: Terveydenhuollon tiedonhallinnan kansallinen koordinaatio Hallitusneuvos Pekka Järvinen Lakimuutokset Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan parhaillaan

Lisätiedot

Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu

Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu Muuta ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnosta ja digitalisaatiosta 26.8.2015 Maritta Korhonen Sisältö Vaiheistusasetus, luonnoksen esittely

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Terveydenhuollon atk-päivät 20.5.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut Esityksen sisältö Kehittämisvaatimukset sosiaali-

Lisätiedot

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki Suostumuskäytännöt 2..205 THL / OPER - OTK Joni Komulainen Suomen perustuslaki 6 Yhdenvertaisuus 0 Yksityiselämän suoja: Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu: - Henkilötietojen suojasta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2012. 165/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2012. 165/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2012 165/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista Annettu Helsingissä

Lisätiedot

IHE XDS.b - Kuinka Se Toimii Käytännössä?

IHE XDS.b - Kuinka Se Toimii Käytännössä? IHE XDS.b - Kuinka Se Toimii Käytännössä? Ensemble Käyttäjätapaaminen 20.10.2011 Anssi Kauppi / InterSystems Nordics / Suomi Seuraava Aihe IHE ja IHE Suomessa IHE Profiilit XDS.b Profiili Muita Profiileja

Lisätiedot

Potilastiedon migraatio. Pekka Kuosmanen

Potilastiedon migraatio. Pekka Kuosmanen Potilastiedon migraatio Pekka Kuosmanen 25.5.2010 Tilanne tänään JHS 176 Tavoitetila JHS 176 Migraatiot arkiston kautta Konvertoidaan vanha potilas- tai muu tieto moderniin rakenteiseen muotoon XML ja

Lisätiedot

Arkkitehtuurin kansallinen toteutus ja yhteistyö

Arkkitehtuurin kansallinen toteutus ja yhteistyö 1 Arkkitehtuurin kansallinen toteutus ja yhteistyö Terveydenhuollon Atk-päivät Turku 29.5.2007 Riitta Alkula 2 Esityksen sisältö Arkkitehtuurin nyky- ja tavoitetila Arkkitehtuurimäärittelyt Määrittelyjen

Lisätiedot

Vastaajan taustatiedot

Vastaajan taustatiedot Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisesta kokonaisarkkitehtuurista Vastaajan taustatiedot 1. Lausunnon antajan organisaatiotyyppi * kunta sairaanhoitopiiri muu kuntayhtymä yksityinen

Lisätiedot

Valtuutussäännökset. Voimassaoloaika. Määräys tulee voimaan pp. päivänä [x]kuuta 2015 ja se on voimassa toistaiseksi.

Valtuutussäännökset. Voimassaoloaika. Määräys tulee voimaan pp. päivänä [x]kuuta 2015 ja se on voimassa toistaiseksi. MÄÄRÄYS 3/2015 1(5) Määräys valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen avulla terveydenhuollon ulkopuolisille toimijoille luovutettavista todistuksista ja lausunnoista (SV6, lääkärintodistus A) Valtuutussäännökset

Lisätiedot

Navitas. ratkaisu sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiseen tiedonvälitykseen. Aluetietojärjestelmän ytimessä

Navitas. ratkaisu sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiseen tiedonvälitykseen. Aluetietojärjestelmän ytimessä Navitas ratkaisu sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiseen tiedonvälitykseen Aluetietojärjestelmän ytimessä Terveydenhuollon ATK-päivät 2003 Elisa Solutions Oy Navitas Aluetietojärjestelmän ytimessä Navitas

Lisätiedot

Kansalaisen mahdollisuudet hallinnoida omien tietojensa käyttöä

Kansalaisen mahdollisuudet hallinnoida omien tietojensa käyttöä Annakaisa Iivari Kansalaisen mahdollisuudet hallinnoida omien tietojensa käyttöä Kansalaisen omat terveystiedot muodostuvat laajasti tarkasteltuna hyvin monimuotoisista ja eri tavalla säädellyistä tietolähteistä.

Lisätiedot

Poimintoja lainsäädännöstä

Poimintoja lainsäädännöstä Poimintoja lainsäädännöstä Perustuslaki 731/1999 6 7 Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon,

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston 2. vaihe

Potilastiedon arkiston 2. vaihe Potilastiedon arkiston 2. vaihe THL, Operatiivisen toiminnan yksikkö 24.8.2015 Potilas arkiston 2.vaihe / Paasitorni 26.8.15 1 Potilastiedon arkisto:julkinen terveydenhuolto 15.08.2015 7 Potilastietojärjestelmää

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki. Asetusvalmistelu ja aluekierros 10.2.2011

Terveydenhuoltolaki. Asetusvalmistelu ja aluekierros 10.2.2011 Terveydenhuoltolaki Asetusvalmistelu ja aluekierros 10.2.2011 45 min ESH järjestämisuunnitelma Laatu ja turvallisuus Ensihoito Välitön yhteydensaanti? Aamuiseen palaaminen Kaksoislaillistuksen poisto Potilasrekisterit

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 157/2009 Jussi Holmalahti, johtaja Lupaosasto Tietojärjestelmät

Lisätiedot

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012

Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012 Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne Harvinaiset sairaudet -ohjausryhmä 7.9.2012 Liisa-Maria Voipio-Pulkki Stm / STO / Terveyspalveluryhmä Lainsäädännön vaiheittainen eteneminen 2010

Lisätiedot

Kelan lääkärinlausuntolomakkeiden uudistaminen (LLAUS)

Kelan lääkärinlausuntolomakkeiden uudistaminen (LLAUS) Kelan lääkärinlausuntolomakkeiden uudistaminen (LLAUS) Pia Alava Suunnittelija Welfare ICT Forum 10.10.2014 Uudistuksen taustaa Palautteet Lomakkeissa liian vähän tilaa, täyttäminen vie liikaa aikaa, epäselviä

Lisätiedot

Omien tietojen katselu. Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013

Omien tietojen katselu. Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013 Omien tietojen katselu Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013 Aktiivisessa käytössä Omien tietojen katselu on aktiivinen sähköinen asiointipalvelu Kirjautumisia jo yli 750.000, yksittäisiä käyttäjiä vähemmän

Lisätiedot

Kohti paperitonta potilaskertomusta. Asko Nieminen Asiantuntijalääkäri PSHP Tietohallinto

Kohti paperitonta potilaskertomusta. Asko Nieminen Asiantuntijalääkäri PSHP Tietohallinto Kohti paperitonta potilaskertomusta Asko Nieminen Asiantuntijalääkäri PSHP Tietohallinto Nykytilanne Paperin käyttö Esteet ja hyödyt Tavoite Paperittomuus Sähköinen potilaskertomus Rakenteinen kirjaaminen

Lisätiedot

2. REKISTERINPITÄJÄ Nimi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

2. REKISTERINPITÄJÄ Nimi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Rekisteriseloste 1 (5) 1. REKISTERIN NIMI Potilasrekisteri 2. REKISTERINPITÄJÄ Nimi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Käyntiosoite Postiosoite Puhelinvaihde (08) 315 2011 3. REKISTERIASIOIDEN VASTUUHENKILÖ

Lisätiedot

Kanta-palvelut käytössä

Kanta-palvelut käytössä Kanta-palvelut käytössä -vaikutukset toimintaan Atk-päivät 12-13.5.2015 Taustaa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen yhteisessä tietokannassa (EP-Potti) mukana omina rekisterinpitäjinään Suupohjan

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset

Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset Sosiaalihuollon ja terveystoimen lainsäädännön uudistus ja toiminnalliset muutokset Sosiaali- ja terveystoimi huomenna seminaari 19.3.2010 Suomen Kuntaliitto Vesa Rantahalvari, valtiosihteeri Vesa Rantahalvari

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto. Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät

Potilastiedon arkisto. Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät Potilastiedon arkisto Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät 26.6.2014 Potilastiedon arkiston hyödyt arkistonhoitajan työssä Arkiston käyttöönotto tuo mukanaan seuraavia hyötyjä Potilasasiakirjojen

Lisätiedot

Lääkitysmäärittelyt 2016 Liite 1: Käsitteet

Lääkitysmäärittelyt 2016 Liite 1: Käsitteet Lääkitysmäärittelyt 2016 1(10) Lääkitysmäärittelyt 2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Heikki Virkkunen Päivi Mäkelä-Bengs Riikka Vuokko Versio 0.1 (27.10.2015) Lääkitysmäärittelyt 2016 2(10) Pvm Päivitetyt

Lisätiedot

Hoitotietojen käytön lokivalvonnan vaatimuksia 12.9.2012

Hoitotietojen käytön lokivalvonnan vaatimuksia 12.9.2012 Hoitotietojen käytön lokivalvonnan vaatimuksia 12.9.2012 Potilastietojen käyttö ja luovutus Henkilötietolaissa (22.4.1999/523) Rekisterinpitäjän velvollisuus suojata henkilörekistereitä riittävin teknisin

Lisätiedot

Kanta-palveluiden laajentaminen Suun terveydenhuolto

Kanta-palveluiden laajentaminen Suun terveydenhuolto Kanta-palveluiden laajentaminen Suun terveydenhuolto Terveydenhuollon Atk-päivät 13.5.2015 Jari Suhonen 5.5.2015 THL / OPER 1 Miksi tarvittiin SuunTa-hanke? Suun terveydenhuollon toimintayksiköiden (julkinen

Lisätiedot

Kansalaisten tiedonhallintapalvelut

Kansalaisten tiedonhallintapalvelut Kansalaisten tiedonhallintapalvelut Kuntamarkkinat 12.9.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitotietojen käytönvalvonta 13.9.2012 Jari Suhonen / THL, OPER 1 Kansallinen terveysarkisto (KanTa) Kansalaisen

Lisätiedot

Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020

Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Tähtäimessä aktiivinen kansalainen ja sote-palvelujen vaikuttavuus Aktiivinen kansalainen ottaa vastuuta omasta

Lisätiedot

Alueellisen ja paikallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittämisvaihtoehdot

Alueellisen ja paikallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittämisvaihtoehdot ellisen ja paikallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittämisvaihtoehdot 19.4.2011 Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittämisprojekti (TAPAS) http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/soster/tietojarj-sahkoiset-palv/tapas/

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON LOMAKKEIDEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS. Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylän Paviljongissa Timo Siira, neuvonantaja

TERVEYDENHUOLLON LOMAKKEIDEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS. Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylän Paviljongissa Timo Siira, neuvonantaja TERVEYDENHUOLLON LOMAKKEIDEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylän Paviljongissa Timo Siira, neuvonantaja Terveydenhuollon lomakkeet Lomakkeesta voidaan yleistäen

Lisätiedot

Todistusten sähköinen välittämien Kelan Sähköiset lääkärinlausunnot - projektit

Todistusten sähköinen välittämien Kelan Sähköiset lääkärinlausunnot - projektit Todistusten sähköinen välittämien Kelan Sähköiset lääkärinlausunnot - projektit Lähtökohtana tarve rakentaa: Menettely, jossa etuuskäsittelyssä tarvittavat lääkärinlausunnot saadaan suoraan terveydenhuollosta

Lisätiedot

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016 Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016 Käsiteltävät asiat Kelan rooli ja Kanta-palvelut Kanta-palveluihin liittymisen päävaiheet Käyttöliittymä rekisterinpitäjän

Lisätiedot

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Sosiaali- ja Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Tampere Pia-Liisa Heiliö Neuvotteleva virkamies 12.5.2015

Lisätiedot

Kanta- Tiedonhallintapalvelun lääkityslistamiten se auttaa meitä

Kanta- Tiedonhallintapalvelun lääkityslistamiten se auttaa meitä Kanta- Tiedonhallintapalvelun lääkityslistamiten se auttaa meitä 20140303 THL / OPER - Heikki Virkkunen; THL/TILU päivi mäkelä-bengs, Riikka Vuokko 1 Kanta koostuu kolmesta osakokonaisuudesta Sosiaali-

Lisätiedot

Sähköinen asiointi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vt Tietohallintojohtaja Tuomo Liejumäki 14.4.2016

Sähköinen asiointi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vt Tietohallintojohtaja Tuomo Liejumäki 14.4.2016 Sähköinen asiointi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vt Tietohallintojohtaja Tuomo Liejumäki 14.4.2016 SOTE- ja aluehallintouudistus Hallituksen SOTE-linjaukset 7.11.2015 / ICT-linjauksia Itsehallintoalueiden

Lisätiedot

Kansallinen PHR: projektin tilannekatsaus. Konstantin Hyppönen, Kanta-palvelut, Kela ATK-päivät, Lahti 23.5.2016

Kansallinen PHR: projektin tilannekatsaus. Konstantin Hyppönen, Kanta-palvelut, Kela ATK-päivät, Lahti 23.5.2016 Kansallinen PHR: projektin tilannekatsaus Konstantin Hyppönen, Kanta-palvelut, Kela ATK-päivät, Lahti 23.5.2016 Sisällys Nopea muistutus projektin tavoitteista Mitä on juuri nyt työn alla Kokemuksia FHIR-demoon

Lisätiedot

Terveys- ja hoito suunnitelma

Terveys- ja hoito suunnitelma Terveys- ja hoito suunnitelma ATK-päivät, Tampere 1 Terveys- ja hoito suunnitelman perusteet, tausta ja tavoitteet ATK-päivät, Tampere 2 Potilaan terveyden ja sairaanhoidon kannalta keskeiset tiedot Koosteet

Lisätiedot

Sote-uudistus Miten Kanta-palvelut tukevat Sotejärjestämislain

Sote-uudistus Miten Kanta-palvelut tukevat Sotejärjestämislain Sote-uudistus Miten Kanta-palvelut tukevat Sotejärjestämislain toimeenpanoa? 14.10.2014 Maritta Korhonen, STM Pekka Järvinen, STM Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari

Lisätiedot

Alueellisia kokemuksia elektronisen kertomuksen käytöstä

Alueellisia kokemuksia elektronisen kertomuksen käytöstä TERVEYDENHUOLLON 25. ATK-PAIVAT Kuopio, Hotelli Scandic 31.5-1.6.1999 erityisasiantuntija Anita Kokkola Suomen Kuntaliitto Elektroninen kertomus - Valtakunnallinen kertomusmaarittelytyö Alueellisia kokemuksia

Lisätiedot

Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin

Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Sähköinen resepti Potilastiedon arkisto Kanta-palvelut ovat ulottuvillasi asuitpa missä päin Suomea hyvänsä. Sekä julkisen terveydenhuollon että yksityisen terveydenhuollon

Lisätiedot

ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE

ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE Ohje 1/2016 1(5) ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE Kohderyhmät Voimassaoloaika Tarkoitus Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen

Lisätiedot

POTILAAN VALINNAN VAPAUS

POTILAAN VALINNAN VAPAUS POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POTILAAN VALINNAN VAPAUS Aino-Liisa Oukka dos., johtajaylilääkäri PPSHP Asiakaslähtöisyys MIKSI? potilaan vahvempi osallistaminen hoitoonsa yleinen asenneilmapiiri

Lisätiedot

Rekisteri- ja tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24

Rekisteri- ja tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisteri- ja tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Tällä lomakkeella ovat sekä rekisteriselosteen tiedot (HetiL 10 ) että rekisteröidylle annettava informaatio henkilötietojen käsittelystä

Lisätiedot

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö HÄMEENKYRÖN KUNTA REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Perusturva Terveyspalvelut Laatimispäivä 24.7.2007 Päivitetty 15.4.2014 1. Terveydenhuollon toimintayksikkö (rekisterinpitäjä) 2. Rekisteriasioista

Lisätiedot

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö HÄMEENKYRÖN KUNTA REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Perusturva Terveyspalvelut 15.4.2014 1. Terveydenhuollon toimintayksikkö (rekisterinpitäjä) 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisteriasioiden

Lisätiedot

Kansallinen Terveysarkisto KanTa

Kansallinen Terveysarkisto KanTa Kansallinen Terveysarkisto KanTa KanTa - palveluihin kuuluvat sähköinen resepti, Potilastiedon arkisto ja Tiedonhallintapalvelu, Lääketietokanta sekä Oma Kanta (=Omien tietojen katselu) Kansalainen käyttää

Lisätiedot

Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu

Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu Omakanta portti omiin terveystietoihisi Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu näet omat hoitotietosi ja sähköiset reseptisi voit itse päättää, miten terveystietojasi käytetään terveystietosi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tiedonhallinnan kehittämislinjaukset 2020. Anne Kallio STM

Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tiedonhallinnan kehittämislinjaukset 2020. Anne Kallio STM Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tiedonhallinnan kehittämislinjaukset 2020 Anne Kallio STM Kansalliset linjaukset ja toimenpiteet 2012-2015 pääosassa jo tehtyjen linjausten toimeenpano KanTa-palveluiden

Lisätiedot

Tietojen käytön valvonta ja seuranta helpommaksi: käyttölokien kansalliset linjaukset ja määrittelyt

Tietojen käytön valvonta ja seuranta helpommaksi: käyttölokien kansalliset linjaukset ja määrittelyt Tietojen käytön valvonta ja seuranta helpommaksi: käyttölokien kansalliset linjaukset ja määrittelyt Terveydenhuollon ATK-päivät, Lahti 24.5.2016 Riitta Konttinen, Juha Mykkänen THL/OPER 1 Tässä esityksessä

Lisätiedot

Sähköisen potilaskertomuksen tietomääritysten käyttöönotto

Sähköisen potilaskertomuksen tietomääritysten käyttöönotto Sähköisen potilaskertomuksen tietomääritysten käyttöönotto Terveydenhuollon Atk-päivät Turku 31.5.2007 Kristiina Häyrinen Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden laitos Tavoitteet edelleen voimassa

Lisätiedot

Verkostokokous Lahti 23.9.2010 Lääkintöneuvos Timo Keistinen

Verkostokokous Lahti 23.9.2010 Lääkintöneuvos Timo Keistinen Potilasturvallisuuden lainsäädäntö Verkostokokous Lahti 23.9.2010 Lääkintöneuvos Timo Keistinen VISIO - tavoitetila vuoteen 2013 mennessä Potilasturvallisuus on ankkuroitu toiminnan rakenteisiin ja toimintatapoihin:

Lisätiedot

VALDA-tietojärjestelmän j versio 1

VALDA-tietojärjestelmän j versio 1 VALDA-tietojärjestelmän j versio 1 Mitä palveluita tarjotaan VALDA-tietojärjestelmän ensimmäisestä versiosta? Mitä hyötyä saat tästä organisaatiollesi? IBM, Helsinki 14.5.2009 Hankepäällikkö Toini Salmenkivi

Lisätiedot

Projektin tilannekatsaus

Projektin tilannekatsaus Kuntasektorin yhteinen KA Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Projektin tilannekatsaus Heini Holopainen Kuntien Tiera Oy heini.holopainen@tiera.fi Sisältö» Taustaa Mitä tarkoitetaan viitearkkitehtuurilla

Lisätiedot

Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020. Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena

Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020. Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Strategiatyön vaiheet 1. Kartoitus 2. Visiointi 3. Priorisointi 4. Toimenpiteistä ja vastuista sopiminen 5.

Lisätiedot

Tiedonhallintapalvelu ammattilaisen työn tukena

Tiedonhallintapalvelu ammattilaisen työn tukena Tiedonhallintapalvelu ammattilaisen työn tukena Kuntatalo 26.10.2011 26.10.2011 Heikki Virkkunen 1 Tiedot sähköiseksi > Toimintatavat muuttuvat Sähköisen tiedon käyttö muuttaa toimintatapoja Alkuun vaatii

Lisätiedot

Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan -palvelu 7.3.2016

Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan -palvelu 7.3.2016 Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan -palvelu 7.3.2016 Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan Toiminnallisuus yleisellä tasolla Palvelun käyttöönotto Tekniset määrittelyt Merkitys terveydenhuollon

Lisätiedot

PKI- ja hakemistotarpeet pacsissa

PKI- ja hakemistotarpeet pacsissa PKI- ja hakemistotarpeet pacsissa keskitetty käyttäjähallinta käyttäjän vahva tunnistaminen 1. klusterissa 2. klusterin ulkopuolella kliinikot: vanhat web-serverit, kliinikkotyöasemat tutkijat 3. etäkäytössä

Lisätiedot

Kanta-palveluiden kokonaistilanne. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014, Jyväskylä Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen

Kanta-palveluiden kokonaistilanne. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014, Jyväskylä Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen Kanta-palveluiden kokonaistilanne Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014, Jyväskylä Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen Esityksen sisältö Kanta-palveluiden hyödyntäminen terveydenhuollossa Potilastiedon arkiston

Lisätiedot

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010

Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä. Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä Seminaari Reumaa sairastavien hoito ja kuntoutus Syksy 2010 Hallituksen esitys Terveydenhuoltolaiksi - Yhteinen sisältölaki perusterveydenhuollolle

Lisätiedot

E-RESEPTI SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN VAATIMUSMÄÄRITTELY. Terveydenhuollon tietotekniikka -seminaari 27.10.2014 Miia Nopanen

E-RESEPTI SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN VAATIMUSMÄÄRITTELY. Terveydenhuollon tietotekniikka -seminaari 27.10.2014 Miia Nopanen E-RESEPTI SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN VAATIMUSMÄÄRITTELY Terveydenhuollon tietotekniikka -seminaari 27.10.2014 Miia Nopanen ESITYKSEN SISÄLTÖ e-resepti eli sähköinen lääkemääräys Yleinen tietojärjestelmäratkaisu

Lisätiedot

Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11.

Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11. Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mamk Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

Hallitus 283 11.12.2013. Hankintapäätös, earkistojärjestelmän käyttöönottoprojekti 1266/02.08.00.04.00.03.05/2013

Hallitus 283 11.12.2013. Hankintapäätös, earkistojärjestelmän käyttöönottoprojekti 1266/02.08.00.04.00.03.05/2013 Hallitus 283 11.12.2013 Hankintapäätös, earkistojärjestelmän käyttöönottoprojekti 1266/02.08.00.04.00.03.05/2013 EKSTPHAL 283 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevan

Lisätiedot

Taltioni kansallinen ehealth palvelujen ekosysteemi

Taltioni kansallinen ehealth palvelujen ekosysteemi Taltioni kansallinen ehealth palvelujen ekosysteemi Yksilön terveyden selittäjät McGinnis et al., Health Affairs 21(2), 2002 Sairaudenhoidosta terveydenedistämiseen Painopiste Taltioni Potilastiedot Taltioni

Lisätiedot

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 449/00.04.01/2012 150 Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Tiivistelmä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Moniammatillisuus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Rakenteiden uudistaminen: Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Lisätiedot

MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI

MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO MALLI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN/HENKILÖREKISTERIN REKISTERITOIMINTOJEN ANALYSOIMISEKSI Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 Malli henkilötietojen käsittelyn/henkilörekisterin

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014

TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014 TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014 Asiakkaan valinnan mahdollisuudet laajenevat edelleen 1.5.2011 alkaen on ollut mahdollista valita hoidosta vastaava terveysasema oman kunnan tai yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan e-reseptipalvelun ehtoja ja sen liitteitä.

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan e-reseptipalvelun ehtoja ja sen liitteitä. Mallisopimus Sopimus e-reseptipalveluun liittymisestä Tällä sopimuksella yksityinen terveydenhuollon toimintayksikkö ( Lääkäriasema ) ja itsenäinen ammatinharjoittaja ("Ammatinharjoittaja") sopivat e-reseptipalveluun

Lisätiedot

Varsinais-Suomen tilannekatsaus

Varsinais-Suomen tilannekatsaus Varsinais-Suomen tilannekatsaus Tekemisen meininkiä Yrjö Koivusalo tietohallintapäällikkö V-SSHP Esityksen sisältö 2000-luvun lyhyt historia Varsinais-Suomessa Sähköinen potilaskertomus uusi keksintö?

Lisätiedot

Valtakunnallinen arkistoratkaisu ja OID-koodin käyttö. Antero Ensio, toimitusjohtaja Ensitieto Oy Terveydenhuollon Atk-päivät 29.-30.5.

Valtakunnallinen arkistoratkaisu ja OID-koodin käyttö. Antero Ensio, toimitusjohtaja Ensitieto Oy Terveydenhuollon Atk-päivät 29.-30.5. Valtakunnallinen arkistoratkaisu ja OID-koodin käyttö Antero Ensio, toimitusjohtaja Ensitieto Oy Terveydenhuollon Atk-päivät 29.-30.5.2006 Mikkeli Normatiiviset vaatimukset ja lähteet lait standardit julkaisut

Lisätiedot

Mistä valinnanvapaudessa on tai voisi olla kyse?

Mistä valinnanvapaudessa on tai voisi olla kyse? Mistä valinnanvapaudessa on tai voisi olla kyse? Maijaliisa Junnila, FT, johtava asiantuntija, VALVA-hankkeen johtaja 17.9.2015 Mistä valinnanvapaudessa on kyse / Maijaliisa Junnila 1 Valinnanvapaus kuluttaja

Lisätiedot

Uuden terveydenhuoltolain toteutumisen edistäminen. ereseptin käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu

Uuden terveydenhuoltolain toteutumisen edistäminen. ereseptin käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu Uuden terveydenhuoltolain toteutumisen edistäminen ereseptin käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu Tietoturva- ja tietosuojatason selvittäminen, huomioiden valtakunnallisen sähköisen tietojärjestelmäpalvelun

Lisätiedot

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011

Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 Terveyshyötymalli (CCM) Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri 26.10.2011 1 Terveydenhuolto: rikkinäinen järjestelmä Potilas on usein sivuroolissa, palveluiden saatavuudessa on ongelmia

Lisätiedot

Biopankkien ja tieteellisen tutkimuksen yhteinen ICT infrastruktuuri

Biopankkien ja tieteellisen tutkimuksen yhteinen ICT infrastruktuuri Biopankkien ja tieteellisen tutkimuksen yhteinen ICT infrastruktuuri tietohallintoylilääkäri Pirkko Kortekangas, VSSHP Evp soveltavan tutkimuksen intoilija bioetiikan harrastaja lääkäri, kirurgi ja neurokirurgi

Lisätiedot