Valtakunnallinen sotekokonaisarkkitehtuuri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtakunnallinen sotekokonaisarkkitehtuuri"

Transkriptio

1 Valtakunnallinen sotekokonaisarkkitehtuuri #sotetieto -seminaari JARI PORRASMAA

2 Asiat Sote-kokonaisarkkitehtuuri - rakenne Strategioiden vaikutus kokonaisarkkitehtuuriin Kehittämisen kivijalka ja ponnistaminen uusiin palveluihin Sote-uudistus ja ICT

3 SOTE KA kokonaisuus + kehittämispolku

4 Lausunnoista SOTE KA dokumentaatioon Runsas palaute vajaa 80 lausujaa Valtaosa kokee dokumentaation: selkeänä ja ymmärrettävänä hyvin 2016 tavoitetilan kuvaavana Plussaa tulee erityisesti seuraavista: arkkitehtuuriperiaatteet, tietoarkkitehtuuri, tietojärjestelmäarkkitehtuuri, kaaviot, taulukot, kuviot, lainsäädäntö, sidosryhmät ja kehittämispolku-dokumentti Eniten kehittämistarpeita nähdään: valtakunnallisten ja alueellisten ratkaisujen väliset yhteydet sote-integraatio, palveluketjut yksityisen sektorin erityispiirteet, työterveyshuolto THL valmistelee lausuntoyhteenvetoa, STM osallistuu työhön, dokumentteja päivitetään palautteen pohjalta

5 Löytyykö sote KA:n suuntaviivat tähtitaivaalta? Terveysalan kasvustrategia Genomistrategia Sote-tieto hyötykäyttöön

6 Strategiat ja KA KA polku 2016 terveysalan kasvustrategia toimeenpano & seuranta sote-tieto hyötykäyttöön genomistrategia toimeenpano & seuranta toimeenpano & seuranta sote-ka kehittämispolku 2020 big data, julkict, jne strategia toimeenpano & seuranta

7 Pari esimerkkiä sote-tieto hyötykäyttöön strategian toimenpiteiden arkkitehtuurivaikutuksista OMIEN HYVINVOINTI- JA TERVEYSTIETOJEN HALLINTA-ALUSTA Toteutetaan kansallinen alusta, joka mahdollistaa asiakkaan omia tietoja tuottavien ja hyödyntävien palvelujen ja sovellusten kehittämisen ja hyödyntämisen eri päätelaitteilla (mm. mobiililaitteet) käytettävissä omahoitosovelluksissa. Toteutuksessa hyödynnetään tietoturvallisesti KanTa-palveluita ja avoimia rajapintoja. Toimenpidevastuu STM, KELA TIEDON TOISSIJAISEN KÄYTÖN KEHITTÄMINEN JA RESURSSOINTI Toissijaiseen käyttöön kuten tutkimus, johtaminen, tilastointi ja kaupallinen käyttö luodaan yhteinen infrastruktuuri, joka sisältää yhteisiä palveluita eri käyttötarkoituksiin (esim. potilasjoukon valinta tutkimukseen, anonymisointi) ja hyödyntää kansallisia sote-tietovarantoja (esim. Kanta, Kansa, kansalaisen omahoitoratkaisu, biopankit ja tautirekisterit). Toimenpidevastuu: STM, OKM, TEM, THL, biopankit

8 IHE XDS epsos NCP IHE XDS-I Kanta-viestinvälitys Julkiset palveluntuottajat Sairaanhoitopiirit (20) Perus-TH (192) Yksityiset palveluntuottajat (4000) Apteekit (~800) Kansalaiset (> ) Terveydenhuollon ammattilaiset Ruotsin epsos-yhteyspiste Muiden maiden epsosyhteyspisteitä ei vielä kytketty SOTE APPSIT mhealth Kanta-palvelut Kuvantaminen Omakanta Ammattilaiskäyttöliittymät Lääketietokanta Reseptikeskus Lääkemääräykset Potilastiedon arkisto Vanhat asiakirjat Tiedonhallintapalvelu Potilaan keskeiset terveystiedot Diagnoosit Toimenpiteet Riskit Rokotukset Labrat Uusimiset Terv. ja hoitosuunnitelma Suostumuksenhallinta ja tahdonilmaisut Lokit Toimitukset Kuvailutiedot Lokit Potilaskertomus RTG-lausunnot Fysiol. mittaukset Lääkitys Elinluovutustahto OMAT Suostumus Hoitotahto TIEDOT ja kiellot Tekniset standardit HL7 V3: CDA R2 taso 3 ja Medical Records IHE IT-I Profiles W3C XML DSig WS Addressing, WS-I TLS, X.509 Muut kansalliset palvelut Koodistopalvelu Koodistot ja terminologiat SOTE-organisaatiorekisteri Lomakerakenteet Apteekkirekisteri Varmennepalvelut Terveydenhuollon ammattilaisten rekisteri

9 TUTKIMUS JOHTAMINEN MUU TOISSIJAINEN KÄYTTÖ TIEDON JALOSTAMISEN INFRA - YHTEISET PALVELUT POTILASJOUKON VALINTA TIETOJEN ANONYMISOINTI ANALYSOINTIPALVELUT LUPAKÄYTÄNNÖT JA SUOSTUMUKSET BIG DATA Kansa Kanta reseptit potilastieto PHR biopankit muu genomitieto Ylisektoraalinen tieto tauti- ja käyntirekisterit Hilmo, syöpä, jne

10 Kehittämisen kivijalka? SOTE - uudistus UUDET PALVELUT Kanta - palvelut Kansa - palvelut Sähköinen asiointi YHTEISTYÖ! VAKAVA ja AKUSTI

11 Kanta kivijalan ylläpito ja lisäpalveluita 1/2 Kuvantaminen määrittelyt validoitu kokeilussa, arkkitehtuuri julkaistaan ennen lomia arkkitehtuuri tukee hajautettua ja keskitettyä mallia (huomioi alueelliset investoinnit) tuotannollinen käyttö alkaa 2015 aikana lopullisessa tavoitetilassa kansallinen XDS ratkaisu ja kansalliset lisäarvopalvelut, alueellinen operatiivinen PACS SuunTA - suun terveydenhuolto osaksi Kantaa suun terveydenhuollon tietojen liittäminen Kantaan valmiutta kehitetään Efficaan, Winhittiin ja edoctoral järjestelmiin pilotointi: Tampere, Lahti ja Plusterveys suunniteltu yhteistyötä parasta palvelua (PSOP) kanssa pilottien aikataulu: 2014 tuotekehitys; kevät 2015 yhteistestaus; kesä/syksy 2015 tuotantopilotit. Tilanne tällä hetkellä: Määrittelyt valmiina; tuotekehitys menossa; toimintamallien, käyttöönoton tuen ja testiketjujen valmistelu käynnissä

12 Kanta kivijalan ylläpito ja lisäpalveluita 2/2 Vanhat tiedot: määritellään ja pilotoidaan ennen Kantaliittymistä syntyneiden potilasasiakirjojen arkistointi Pilotteja HUS ja Kainuu Modernisoi vanhat tietorakenteet kansallisiin standardeihin Täysin uusien määrittelyjen mukaisiin rakenteisiin ei päästä Ei näytetä potilaalle Omakannan kautta Hyödyntäminen esim. kuntaliitos- ja järjestelmänvaihtotilanteissa Arkistointi ja arkistonhallinta jatkossa automatisoitu Arkistointi mahdollinen pdf/a/plain+cda-r2 tai aidossa cda-r2 muodossa Ammattilaisen käyttöliittymä Selaimella käytettävä käyttöliittymä Kantaan, jonka Kela toteuttaa = Kelain Sähköisen lääkemääräyksen toiminnallisuus Potilaskertomuksen käyttö ja tietojen syöttäminen Arvioinnissa 9/2016 lomakkeiden toteutus Kelaimeen

13 Valmistelut ja toimet ennen sote-alueiden käynnistymistä tiekartta tarvittavista muutoksista keskeisimmät sote-alueiden käynnistymiseen liittyvät muutokset Kanta-palveluilla tiedon yhteiskäytön varmistaminen polku sote-alueiden KA:n ja ICT-ratkaisujen kehittämiseksi Sote-alueiden toiminta on alkanut jatketaan määritellyn KA kehittämispolun mukaista toimintaa sote-alueiden ja STMkonsernin yhteistyö kansallis-alueellisen kokonaisuuden edistämiseen

14 Kiitos! Kysymyksiä? Jatkokalvot ja osa esityksen tiedoista: Marko Jalonen, Anna Kärkkäinen, Jari Suhonen ja Irina Kaarnalehto KIITOS! Kuvalähteet JPG?m= https://www.taivaanvahti.fi/images/uploads/201312/20707_d6fe50 d5d24e854a7a51b21b jpg

15 Yksityiskohtaisempaa lisämateriaalia mainittuihin asiakokonaisuuksiin

16 Kuvantamisen kalvot: Marko Jalonen / Kela Kuvantamisen Kvarkki-arkkitehtuuri Kuvantamisen kansallisen määrittelytyön pohja tehty useammassa vaiheessa vuosina , vuosina sekä vuosina ei ollut valmiuksia edetä lainsäädännön rajoituksista ja tekniikan kypsymättömyydestä johtuen kyettiin luomaan uskottava tekninen arkkitehtuuriratkaisu IHE-profiileihin ja DICOM:iin pohjautuen jonka pohjalta lausuntokierros ja tarkennuksia Ratkaisua on tarkennettu edelleen Kvarkki-PoC kokeilussa ja jatkomäärittelyissä (jatkuu 2014 syksyyn) Arkkitehtuurikuvauksen julkaisu 2014 kesäkuussa Jatkomäärittelyiden valmistuminen loka-marraskuun vaihteessa 2014 (projekti käynnissä) Tuotantokäytön aloitus realistista Kvarkki-arkkitehtuurin puitteissa 2H/2015?

17

18 Tavoitetila Lyhyen tähtäimen tavoitetilassa Kansallinen baseline kuvantamisen aineistoille + arvonmääritys Tutkimusaineistojen kansallisen tason yhteiskäyttö; tallentaminen, hakeminen omaan käyttöön, hakeminen luovutuksella kansallisten periaatteiden mukaisesti, tutkimusten korjaukset Saumaton integraatio kuvantamisen CDA R2 (lähete, tutkimusasiakirja, lausunto) asiakirjojen ja DICOM-tutkimusten välillä ja hakeminen XDSrajapintojen kautta Pidemmän tähtäimen tavoitetilassa Elinikäisen säteilyaltistuksen määrän laskenta Jaetun työkulun ratkaisut Toteutettu kansalliset käyttöliittymät (kliinikon ja radiologin(?) työkalut, submission portal ulkoisille tutkimuksille ja mahdollisille muille aineistoille, kytkentä ammattilaisen Kelain-katselu- ja kirjauskäyttöliittymään) Siirtymä yksinomaan kansalliseen arkistoon, kun jo tehdyt investoinnit kuoletettu riittävissä määrin ja muut valmiudet olemassa

19 Alueellinen vastuu Toiminnallinen tavoitetila Kypsyysaste 7 (Kanta arkkitehtuuri) Kansallinen XDS-ratkaisu Kuvien katselu mahdollista suoraan XDS-arkistosta. Työnkulun optimointi, radiologian prosessin mittaaminen ja lisäarvopalveluiden hyödyntäminen yli organisaatioiden. Kuvantamisen tiedonhallintapalvelun sisältö täysin käytössä ml. potilaan kokonaissäteilyannos Alueellinen operationaalinen PACS Omakanta Alueellinen ratkaisu Alueellinen pääsynhallinta Kansallisten luovutustietojen reaaliaikainen synkronointi (suostumus, kielto, informointi) Lokitiedon keruu Lokitiedon keruu ja tallentaminen kansalliseen loki-tietokantaan Kypsyysaste 6 (alueellinen arkkitehtuuri) XDS-aluearkisto, joka mahdollistaa kuvien yhteiskäytön yli paikallisten PACSin. Kuvien katselu mahdollista suoraan XDS-arkistosta. Työnkulun optimointi, radiologian prosessin mittaaminen ja lisäarvopalveluiden hyödyntäminen yli organisaatioiden. Kypsyysaste 5 (alueellinen arkkitehtuuri) XDS-aluearkisto, joka mahdollistaa kuvien yhteiskäytön yli paikallisten PACSin. Kuvien katselu mahdollista suoraan XDS-arkistosta. Kypsyysaste 4 (alueellinen arkkitehtuuri) XDS-aluearkisto, joka mahdollistaa kuvien yhteiskäytön yli paikallisten PACSin. Kuvien katselu paikallisten PACSin kautta. Kypsyysaste 3 (alueellinen arkkitehtuuri) Toimittajariippumaton aluearkistoa, joka palvelee eri valmistajien paikallisia PACSeja. Kuvien katselu paikallisten PACSin kautta. Kypsyysaste 6 (Kanta arkkitehtuuri) XDS-arkisto, joka mahdollistaa kuvien yhteiskäytön yli organisaatiorajojen sekä julkinen yksityinen välillä Kuvien katselu mahdollista suoraan XDS-arkistosta. Työnkulun optimointi, radiologian prosessin mittaaminen ja lisäarvopalveluiden hyödyntäminen yli organisaatiorajojen sekä julkinen yksityinen välillä.. Omakanta Kypsyysaste 3-5 (Kanta arkkitehtuuri) XDS-arkisto, joka mahdollistaa kuvien yhteiskäytön yli organisaatiorajojen sekä julkinen yksityinen välillä. Kuvien katselu mahdollista suoraan XDS-arkistosta. Kansallisesti tallennettuihin tahdonilmaisuihin perustuva pääsynhallinta Alueellinen operationaalinen PACS Kansallinen ratkaisu Kuvailutiedot Huomioi kansalliset vaatimukset kuvailutietojen osalta dokumenttien arkistoinnissa Kuvantamisen tekstimuotoiset asiakirjat Kantaan tallennus vaiheistusasetuksen mukaisesti Kypsyysaste 2 (molemmat skenaariot) Ei erillistä aluearkistoa, mutta alueellinen operationaalinen PACS. Kuvat arkistoitu alueelliseen PACSiin. Kuvien katselu alueellisen PACSin kautta. Kypsyysaste 1 (molemmat skenaariot) Ei erillistä aluearkistoa. Kuvat arkistoitu paikallisiin PACSeihin. Kuvien katselu paikallisten PACSien kautta

20 Vanhojen potilastietojen arkistointi OPER, Anna Kärkkäinen 20

21 Vanhojen tietojen arkistointi Vanhat tiedot = ennen Potilastiedon arkistoon liittymistä syntyneet potilasasiakirjat Vanhojen tietojen arkistointi Kantaan mahdollista terveydenhuollon organisaatioille 1/2013 käynnistetty hankekokonaisuus, jossa tavoitteena tuottaa periaatteelliset linjaukset sekä toiminnalliset ja tekniset määrittelyt vanhojen tietojen arkistointia varten sekä testata/ pilotoida arkistointi Valtionavustettavat projektit meneillään HUS ja Kainuu Toteutusaika voimassa olevan päätöksen mukaan saakka Määrittelyt ja testaus/pilotointi ko. organisaatioiden vanhoja tietoja sisältävien järjestelmien osalta Kela: tiedonsiirtorajapinta + Kantan vanhojen tietojen arkistopalvelu THL: toiminnalliset määrittelyt STM: linjaukset OPER, Anna Kärkkäinen 21

22 Hankekokonaisuuden tavoitteet laatia ja päivittää kansalliset määrittelyt, jotta vanhojen potilastietojen arkistointi on mahdollista tunnistaa ja määritellä kansallisesti asiakirjamuodot, joiden tulee olla tuettuna vanhojen potilastietojen arkistoinnissa tarkentaa arkistoinnin yhteydessä mahdollisesti toteutettavat rekisterinpitäjyyksiin liittyvät muutokset linjata vanhojen potilastietojen käytön mahdollisuudet ja näyttö omien tietojen katselussa (OTK) Määritellä SÄHKE2-mukaiset vaatimukset vanhojen potilastietojen osalta OPER, Anna Kärkkäinen 22

23 Migraatioiden tavoitteet Modernisoi vanhat tietorakenteet kansallisiin standardeihin Arkistointi ja arkistonhallinta jatkossa automatisoitu Vanhojen tietojärjestelmien sisältö käytettävissä hoito- ja kansallisessa tutkimustyössä kansallisella tasolla Esim. kuntaliitostilanteissa vanhojen potilastietojen hyödyntämien Kantan kautta Migraatiossa toteutetaan eräajosiirtoja, metatietojen lisäyksiä arkistoituihin asiakirjoihin sekä tietomuotokonversioita Konversio PDF/A muotoon pysyväissäilytystä varten OPER, Anna Kärkkäinen

24 Määriteltävät asiat Migroitavien järjestelmien tietosisällön määrittely Mitkä asiakirjat ja missä formaatissa Migraation toiminnallinen prosessi Tietorakennemuunnokset Metatiedot ja niiden mahdolliset lisäykset Tietorakenteiden eheyden testaus Arkistonhoitajan testaus Migroitujen tietojen katselu Erillisillä katselimilla vai potilastietojärjestelmien katselimilla (jos jälkimmäinen niin miten tietorakenteet sovitetaan) Kanta-järjestelmän (virtuaali)arkistojen määrittely ja hallinnointi Miten vanhat tiedot erotetaan liittymisen jälkeen syntyneistä OPER, Anna Kärkkäinen 24

25 Linjaukset ja toiminnalliset määrittelyt Vanhoja tietoja ei voida näyttää Omien tietojen katselussa Tietosisältö ei vastaa uusia vaatimuksia (esim. eras, pysyvä viivästys) Vanhojen tietojen luovutusmahdollisuus toisille rekisterinpitäjille Tähänastinen ajatus ollut, että vanhat asiakirjat tulisivat Kanta-hauissa vain rekisterinpitäjän omaan käyttöön, ei luovutuksia muille Todettu, että käyttötarve vähäinen Luovutusmahdollisuus edellyttää kansalaiselta kieltomahdollisuutta. Kieltomahdollisuus edellyttää sitä, että voi tarkistaa asiakirjat ennen kiellon tekemistä Selvitetään vielä mahdollisia uusia tarpeita varten mahdollisuus toteuttaa kansalaisen kielto- ja tarkastusmahdollisuus sekä luovutukset esim. yhteisrekisterialueella Asiakirjojen arkistointi mahdollinen pdf/a-muodossa Asiakirjojen katselu potilastietojärjestelmien katselimilla Asiakirjojen korjaamiseen sovitaan prosessi Migraatiovaiheen prosessikuvaukset mm. aineiston tarkistaminen (Kainuu) OPER, Anna Kärkkäinen 25

26 Tekninen toteutus Tuotetaan asiakirjoille CDA-R2 mukaiset kuvailutiedot Lisäksi tieto, jolla voidaan tunnistaa että kyse on vanhoista asiakirjoista Tuotetaan kuvaus asiakirjan muodostamisen ja kuvailutietojen prosessin vaiheista (HUS, Kainuu) Päivitetään käyttötapaukset Määrittelyt ja toteutus Kelan palveluun Vanhojen tietojen arkistopalvelun toteutus Palvelupyynnöt vanhojen tietojen arkistointiin Tiedonsiirtorajapinta ja aineistojen lataus OPER, Anna Kärkkäinen 26

STM/THL/Kela Kuvantamisen valtakunnallinen arkkitehtuuri

STM/THL/Kela Kuvantamisen valtakunnallinen arkkitehtuuri 1 Sanasto Termi Selite Viittaus Affinity Domain Assigning Authority DICOM EMR tai HIS IHE ATNA IHE BPPC IHE CT IHE IOCM IHE PIX IHE XCA IHE XCA-I Yhden XDS-rekisterin laajuinen alue, toiselta nimeltään

Lisätiedot

Kuvantamisen kansalliset toiminnalliset määritykset

Kuvantamisen kansalliset toiminnalliset määritykset LOPPURAPORTTI Kuvantamisen kansalliset toiminnalliset määritykset Valtakunnallinen terveydenhuollon kuvaaineistojen arkisto Kvarkki Toiminnallinen määrittely Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Laatija/t:

Lisätiedot

Kuvantamisen valtakunnallinen arkkitehtuurimäärittely - Kvarkki

Kuvantamisen valtakunnallinen arkkitehtuurimäärittely - Kvarkki Kuvantamisen valtakunnallinen arkkitehtuurimäärittely - Kvarkki Jari Porrasmaa / THL, Oper 21.4.2010 Jari Porrasmaa 1 Esityksen sisältö Tausta ja konteksti Projektin tavoitteet ja suunnitelma Alustavia

Lisätiedot

HL7 STANDARDIEN SOVELTUVUUS SOSIAALI HUOLTOON

HL7 STANDARDIEN SOVELTUVUUS SOSIAALI HUOLTOON Sosiaalialan tietoteknologiahanke HL7 STANDARDIEN SOVELTUVUUS SOSIAALI HUOLTOON Versio 1.0 Lokakuu 2007 Kuopion yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos Teppo Taskinen Timo Tiihonen Riikka Huttunen Riitta

Lisätiedot

Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020. Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Toimeenpano

Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020. Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Toimeenpano Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Toimeenpano Terveydenhuollon sähköinen tiedonhallinta nyt - hyvä tilanne Kansainvälisesti Suomi on huipputasoa

Lisätiedot

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien sekä erikoisala ja toimintokohtaisten rakenteisten tietojen toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän käyttöönotto sosiaalija terveydenhuollossa

Kansallisen palveluväylän käyttöönotto sosiaalija terveydenhuollossa Esiselvitys Kansallisen palveluväylän käyttöönotto sosiaalija terveydenhuollossa V1.0 29.9.2014 Alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyöfoorumi Versio Muutos Tekijä pvm

Lisätiedot

Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat

Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat ekat-hanke, Ajanvaraus-työryhmä Tekijät Juha Mykkänen, Mika Tuomainen, Pirkko Kortekangas, Anne Niska Dokumentin versio 1.0

Lisätiedot

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen Kehittämistyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 10/2005 Kuntien ja valtion tietohallinnon

Lisätiedot

KanTa-palvelut/Omien tietojen katselu. Sosiaaliturvan ABC toimittajalle, 31.05.2012 projektipäällikkö Sanna Kavén, Kela, KanTa-palvelut

KanTa-palvelut/Omien tietojen katselu. Sosiaaliturvan ABC toimittajalle, 31.05.2012 projektipäällikkö Sanna Kavén, Kela, KanTa-palvelut KanTa-palvelut/Omien tietojen katselu Sosiaaliturvan ABC toimittajalle, 31.05.2012 projektipäällikkö Sanna Kavén, Kela, KanTa-palvelut KanTa Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys terveydenhuollon

Lisätiedot

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/08

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/08 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/08 toukokuu maj Sisältö Sairaalaviesti 2/2008 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

SAINI TEKNISEN YMPÄRISTÖN NYKYTILA

SAINI TEKNISEN YMPÄRISTÖN NYKYTILA TEKNISEN YMPÄRISTÖN NYKYTILA Kansalaisen terveydenhuoltoa tukeva sähköinen asiointi ja interaktiiviset verkkopalvelut 23.11.2007 Sisällysluettelo 1 Dokumentin tarkoitus... 1 2 Arkkitehtuurista yleensä...

Lisätiedot

Yhteentoimivuuden kuvaukset ja avointen rajapintojen Suomen kartta

Yhteentoimivuuden kuvaukset ja avointen rajapintojen Suomen kartta Yhteentoimivuuden kuvaukset ja avointen rajapintojen Suomen kartta Terveydenhuollon atk-päivät Helsinki, 15.5.2012 Juha Mykkänen, tutkimusjohtaja Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri 14.10.2013 Versio: 1.00 Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri 14.10.2013 2 (98) Sisällys Dokumentin versiohistoria... 3 1. Johdanto... 4 1.1. Dokumentin

Lisätiedot

Loppuraportti 25.6.2012. KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012

Loppuraportti 25.6.2012. KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012 Loppuraportti 25.6.2012 KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012 1 SELVITYSTYÖN TAUSTA, TAVOITTEET JA ORGANISOINTI Kuntasektorin toimintamenoista yli puolet sekä ICT-menoista

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä. Toteutussuunnitelma

Kansallinen palveluväylä. Toteutussuunnitelma Julkisen hallinnon ICT-toiminto 2.9.2013 Kansallinen palveluväylä Toteutussuunnitelma Versio 0.6 Päiväys 2.9.2013 Julkisen hallinnon ICT-toiminto 2.9.2013 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 2 Kehittämiskohteiden

Lisätiedot

Kohti kumppanuutta. Ratkaisun ylätason kuvaus kokonaisarkkitehtuurimenetelmän 25.9.2009. Versio: 1.0

Kohti kumppanuutta. Ratkaisun ylätason kuvaus kokonaisarkkitehtuurimenetelmän 25.9.2009. Versio: 1.0 Kohti kumppanuutta Ratkaisun ylätason kuvaus kokonaisarkkitehtuurimenetelmän mukaan jäsennettynä 25.9.2009 Versio: 1.0 jäsennys KA-menetelmällä 25.9.2009 2 (80) Sisällys 1. Johdanto... 4 1.1. Dokumentin

Lisätiedot

Valtioneuvoston asianhallinnan kohdearkkitehtuuri

Valtioneuvoston asianhallinnan kohdearkkitehtuuri Valtioneuvoston asianhallinnan kohdearkkitehtuuri 1.10.2014 Versio:1.2 1.10.2014 2 (60) Sisällys Tiivistelmä... 4 1. Johdanto... 7 1.1. Kuvauksen kohde... 7 1.2. Kenelle tämä dokumentti on tarkoitettu...

Lisätiedot

ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI

ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI Työryhmän loppuraportti ERITYISVASTUUALUETASOINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINNON YHTEISTYÖMALLI TIETOHALLINTOYHTEISTYÖN JOHTAMINEN JA ORGANISOIN- TI OULUN YLIOPISTOLLISEN KESKUSSAIRAALAN

Lisätiedot

KanTa-palvelujen käyttöönotto etenee. Ajankohtainen iltapäivä toimittajille Suunnittelupäällikkö Marina Lindgren, Kela 28.9.2011

KanTa-palvelujen käyttöönotto etenee. Ajankohtainen iltapäivä toimittajille Suunnittelupäällikkö Marina Lindgren, Kela 28.9.2011 KanTa-palvelujen käyttöönotto etenee Ajankohtainen iltapäivä toimittajille Suunnittelupäällikkö Marina Lindgren, Kela 28.9.2011 Esityksen sisältö KanTa-palvelut, Kelan tehtävät Omien tietojen katselu palvelu

Lisätiedot

Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) katsaus

Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) katsaus SerAPI ja ehealth Partners Finland projektit Yhteyshenkilö Juha Mykkänen (juha.mykkanen@uku.fi), www.serapi.fi Dokumentin tila Versio 2.0 Päiväys 4.6.2007 Sisältö 1 Johdanto, IHE:n tavoitteet ja peruskäsitteet...

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa. Erillisliite: Sairaanhoitopiirien alueiden hankkeet liite 4

Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa. Erillisliite: Sairaanhoitopiirien alueiden hankkeet liite 4 Tuloksellisuustarkastuskertomus Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa Erillisliite: Sairaanhoitopiirien alueiden hankkeet liite 4 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset

Lisätiedot

KANSALLINEN TERVEYSTILI

KANSALLINEN TERVEYSTILI KANSALLINEN TERVEYSTILI Näkökulmia käyttöönottoon ja toteutukseen 15.4.2015 Pekka Turunen, Taltioni Aki Siponen, Microsoft Perttu Rönkkö, Innofactor Sisällysluettelo 1. Taltioni osuuskunta ja terveystili...

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 8/2012 1(21) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 9.30 12.30 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Saunakabinetti 8krs. Paciuksenkatu 21, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 1 Johdanto...2 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet...2 1.2 Ajanvarauksen käsitteet ja määritelmät...3 2 Ajanvarauspalvelun kuvaus...7 2.1 Sähköinen ajanvaraus...7

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 4/2015 1(17) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai 18.5.2015 klo 12.30 16.00 Paikka THL Kokoushuone TEORIA 1 ja TEORIA 2, Mannerheimintie 166, Helsinki Virtuaalihuone 4 Puheenjohtaja

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto

Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto Versio 1.0 Julkaistu 10.2.2014 Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto 1 Muutoshistoria Versio Muutos 1.0 Ensimmäinen versio 2 Sisällys Yleistä... 6 Työterveyshuollon

Lisätiedot

KATTAVA projekti. Kansallisen tason sähköisten potilastietojärjestelmien toteuttamisvaihtoehtojen vertailu: Antti Ailio

KATTAVA projekti. Kansallisen tason sähköisten potilastietojärjestelmien toteuttamisvaihtoehtojen vertailu: Antti Ailio Kansallisen tason sähköisten potilastietojärjestelmien toteuttamisvaihtoehtojen vertailu: KATTAVA projekti Antti Ailio Logica 2008. All rights reserved Esityksen sisältö Kattava projektin tavoitteet Projektiryhmän

Lisätiedot