OP Ryhmän tilinpäätöstiedote

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OP Ryhmän tilinpäätöstiedote"

Transkriptio

1 OP Ryhmän tilinpäätöstiedote

2 2 Sisällysluettelo OP Ryhmän tilinpäätös Pankkitoiminta Vahinkovakuutus Varallisuudenhoito Likviditeetti ja varainhankinta Vakavaraisuus OP lyhyesti

3 OP Ryhmän tilinpäätös

4 4 OP Ryhmän avainlukuja 1-12/ /2014 Muutos, % Tulos ennen veroja, milj ,4 Pankkitoiminta ,5 Vahinkovakuutus ,0 Varallisuudenhoito ,6 Kertyneet uudet asiakasbonukset , Muutos, % Ydinvakavaraisuus CET1, % 19,5 15,1 4,4 * Omien varojen suhde omien varojen vähimmäismäärään (rava) % * Yli 90 päivää erääntyneet saamiset luotto- ja takauskannasta, % 0,42 0,37 0,05 * Pankki- ja vakuutustoiminnan yhteiset asiakkaat (1000) * suhdeluvun muutos ,2 OP Ryhmän tulos ennen veroja kasvoi 20 % ja on ryhmän kaikkien aikojen paras. Omistaja-asiakkaiden sijoitukset osuuspääomaan nousivat 2,8 miljardiin euroon (1,9). OP Ryhmä ennakoi maksavansa vuodelta 2015 Tuottoosuuksille korkoa 3,25 %. Maksettavien korkojen kokonaismäärä on noin 66 miljoonaa euroa. Vuoden 2016 tuloksen arvioidaan muodostuvan samantasoiseksi kuin vuonna 2015.

5 OP Ryhmän tuloskehitys tukee vakavaraisuutta 5 Tulos ennen veroja, milj Ydinvakavaraisuus (CET1), Core tier 1 ennen siirtymäsääntöjä, % ,0 14,8 17,3 15,1 19, CRD3 CRR/CRD4

6 OP Ryhmän tuloslaskelman pääerät 6 Korkokate Muut tuotot Henkilöstökulut Muut kulut Saamisten arvonalentumiset tammi-joulukuu Palautukset omistaja-asiakkaille ja OP-bonusasiakkaille Tulos ennen veroja Milj.

7 OP Ryhmän tuloksen muutos 7 Milj /2014 Korkokate Muu tuotot Henkilöstökulut Muut kulut Muut erät 1 12/2015

8 OP Ryhmän muut tuotot 8 Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot Palkkiotuotot, netto Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot tammi-joulukuu Liiketoiminnan muut tuotot Milj.

9 OP Ryhmän tulos neljännesvuosittain 9 Milj Q1 Q2 Q3 Q4/14 Q1 Q2 Q3 Q4/15

10 OP Ryhmän tulos segmenteittäin Pankkitoiminta Vahinkovakuutus Varallisuudenhoito / /2014 Milj.

11 OP Ryhmän tuloslaskelma Tammi-joulukuu Muutos, milj. % Q4/15 Q4/14 Muutos, % Korkokate ,7 % ,8 % Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot ,5 % ,7 % Henkivakuutustoiminnan nettotuotot ,0 % Palkkiotuotot, netto ,5 % ,1 % Kaupankäynnin nettotuotot ,4 % 21 5 Sijoitustoiminnan nettotuotot ,6 % ,4 % Muut tuotot ,7 % ,3 % Tuotot yhteensä ,1 % ,3 % Henkilöstökulut ,4 % ,6 % Muut kulut ,2 % ,1 % Kulut yhteensä ,3 % ,7 % Muut ,8 % ,1 % Tulos ennen veroja ,4 % ,3 % Käyvän arvon rahaston muutos, brutto Tulos käyvin arvoin ennen veroja ,3 % ,2 % 11

12 OP Ryhmän tulos vuosineljänneksittäin 12 milj. Q1 Q2 Q3 Q4/2014 Q1 Q2 Q3 Q4/2015 Korkokate Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot Henkivakuutustoiminnan nettotuotot Palkkiotuotot, netto Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot Muut tuotot Tuotot yhteensä Henkilöstökulut Muut kulut Kulut yhteensä Saamisten arvonalentumiset Palautukset omistaja-asiakkaille ja OPbonusasiakkaille Tulos ennen veroja

13 Pitkän aikavälin 20 %:n tuottotavoite saavutettu 13 Tulos ennen veroja, milj. Taloudellisen pääomavaateen tuotto, % , ,7 14,7 15,2 16, Tulos ennen veroja Tulos ennen veroja käyvin arvoin * 12 kk liukuva

14 OP Ryhmän yhteiset asiakkaat lisääntyneet 135 % vuodesta asiakasta 12/ /2015 Pankkiasiakkaat Yhteiset asiakkaat Vahinkovakuutusasiakkaat

15 Omistaja-asiakkaat ja tuotto-osuudet selvässä kasvussa 15 Omistaja-asiakkaiden nettolisäys, hlöä Tuotto-, jäsen- ja lisäosuudet, milj Q1 Q2 Q3 Q4/14 Q1 Q2 Q3 Q4/15 Q1 Q2 Q3 Q4/14 Q1 Q2 Q3 Q4/15 Tuotto-osuudet Jäsenosuudet Lisäosuudet

16 Pankkitoiminta

17 Pankkitoiminta OP on johtava asunto- ja yritysrahoittaja Suomessa. OPn pankkitoiminta on OP Ryhmän liiketoimintasegmenteistä suurin tarjoten asiakkaille laajan, kattavan ja kokonaisvaltaisen tuote- ja palveluvalikoiman. Pankkitoiminnan liiketoiminta-alueet ovat Henkilöasiakkaat, Yritysasiakkaat sekä Markets ja Baltia. Henkilöasiakkaille OPn pankkitoiminnan palvelut ja tuotteet kattavat päivittäiset pankkiasiat, lainat, säästöt ja sijoitukset sekä asuntoasiat. Yritysasiakkaille OP tarjoaa pankkipalvelut pienille, keskisuurille sekä suurille yrityksille ja yhteisöasiakkaille. Tarjoamme asiakkaillemme kattavat palvelut rahoitukseen, maksuliikkeeseen ja kassanhallintaan, sijoittamiseen, riskienhallintaan ja yritystoiminnan kehittämiseen. Rakennamme ratkaisut aina asiakasyrityksemme tarpeisiin sopiviksi. Avainlukuja 1 12/2015 Tulos ennen veroja, 642 milj. Luottokanta, 75,2 mrd. Talletuskanta, 51,9 mrd.

18 Pankkitoiminnan tuloslaskelma 18 Korkokate Palkkiotuotot, netto Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot Liiketoiminnan muut tuotot Kulut yhteensä Arvonalentumiset saamisista Palautukset omistaja-asiakkaille ja OP-bonusasiakkaille Tulos ennen veroja / /2014 Milj.

19 Pankkitoiminnan tulos vuosineljänneksittäin 19 Milj Q1 Q2 Q3 Q4/14 Q1 Q2 Q3 Q4/15

20 Pankkitoiminnan kulukehitys 20 Henkilöstökulut Kulu-tuottosuhde 61,6 % 56,3 % 57,9 % 56,1 % 53,8 % Muut hallintokulut Liiketoiminnan muut kulut / /2014 Milj

21 Pankkitoiminnan tuottokehitys 21 Korkokate, milj. Nettopalkkiotuotot, milj

22 Asiakkaamme nostavat uusia luottoja tasaiseen tahtiin 22 Mrd. 2,0 1,5 1,0 Nostetut asuntoluotot 1,8 1,6 1,7 1,5 1,4 1,2 1,5 1,6 1,4 1,8 1,7 1,7 Mrd. 2,5 2,0 1,5 1,0 Nostetut yritysluotot 2,3 2,1 1,6 1,4 1,5 1,4 1,7 1,7 1,3 1,9 1,5 2,0 0,5 0,5 0,0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q ,0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q

23 23 Luottokanta ja talletukset Mrd. 80 Mrd ,2 15,6 21,4 16,2 17,1 19,8 17,0 17,9 16,9 18, ,7 21,3 20,7 19,0 17, ,3 31,7 33,1 34,0 35, ,6 23,6 26,6 29,8 34, Henkilöasiakkaiden asuntoluotot Yritysten luotot Muut luotot Käyttely- ja maksuliiketalletukset Sijoitustalletukset

24 OP Ryhmän luotto- ja takauskanta 24 Muutos Milj milj. % Koti- ja ulkomaiset yritykset ja asuntoyhteisöt ,9 Asuntojen vuokraus ja hallinta ml. asuntoyhteisöt ,5 Muiden kiinteistöjen hallinta ,7 Kauppa ,7 Energia ,4 Palvelut ,6 Rakentaminen ,1 Kuljetus ja varastointi ,5 Kone ja laiteteollisuus (ml.huolto) ,8 Maatalous, metsätalous, kalatalous ,5 Rahoitus- ja vakuutustoiminta ,4 Metsäteollisuus ,3 Elintarviketeollisuus ,6 Omien kiinteistöjen kauppa ,8 Metalliteollisuus ,3 Kemian teollisuus ,6 Muu teollisuus ,0 Muut yritykset ,0 Julkisyhteisöt ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt ,2 Kotitaloudet ,5 Oikaisuerät ja muut sektorit Yhteensä ,8

25 Luottoriskien toteumat matalalla tasolla 25 Milj Saamisten arvonalentumiset 0,16 0, ,12 0, ,10 78 % 0,20 0,15 0,10 0,05 Yli 90 pv erääntyneet saamiset Milj. % 400 0, ,60 0,47 0,46 0,42 0, ,37 0, , Saamisten arvonalentumiset % luotto- ja takauskannasta 0, % luotto- ja takauskannasta 0,00

26 Vahinkovakuutus

27 Vahinkovakuutus OP on Suomen johtava vahinkovakuuttaja. OP tarjoaa henkilö- sekä yritys- ja yhteisöasiakkailleen monipuolisen ja kattavan vakuutusturvan. Vahinkovakuutuksen liiketoiminta-alueet ovat Henkilöasiakkaat, Yritysasiakkaat, Baltia sekä Terveys- ja hyvinvointipalvelut. Henkilöasiakkaiden vakuuttamisen keskiössä ovat kotitalous, sen perheenjäsenet, asunto ja siihen liittyvä muu omaisuus sekä ajoneuvot. Yritysasiakkaiden palveluissa keskeisiä ovat kattavat ja monipuoliset riskienhallintapalvelut. Korvaustoiminnan vahvuuksia ovat palvelun nopeus ja tehokkuus. Laajan ja kattavan yhteistyökumppaniverkoston avulla OPn korvauspalvelu toimii tehokkaasti. Terveys- ja hyvinvointipalveluista kehitetään merkittävä uusi toiminta-alue perinteisten liiketoiminta-alueitten rinnalle. Avainlukuja 1 12/2015 Tulos ennen veroja, 259 milj. Vakuutusmaksutuotot, milj.

28 28 Vahinkovakuutuksen tulos

29 Tulos ennen veroja nousi 259 milj. :oon (223) vakuutusmaksutuottojen kasvun myötä 29 Tulos ennen veroja Tulos ennen veroja, milj. vuosineljänneksittäin, milj. muutos 2015 vs. 2014

30 Vakuutusmaksutuotot kasvoivat kaikissa asiakasryhmissä Vakuutusmaksutuotot, milj. ja muutos liiketoiminta-alueittain Q4/15 vs. Q4/14 Vakuutusmaksutuotot, milj. ja muutos liiketoiminta-alueittain 2015 vs

31 31 Vakuutustekninen kannattavuus hyvä Operatiivinen yhdistetty kulusuhde liiketoiminta-alueittain Q4/15 vs. Q4/14, % Operatiivinen yhdistetty kulusuhde liiketoiminta-alueittain 2015 vs. 2014, %

32 Operatiivinen kannattavuus vahvistui kasvun ja suotuisan suurvahinkokehityksen myötä Operatiivinen yhdistetty kulusuhde komponenteittain, % Operatiivisen yhdistetyn kulusuhteen muutos, % 32 Muutokset aiempina vuosina tapahtuneisiin vahinkoihin kohdistuviin varauksiin (run-off tulos), ilman diskonttokoron muutoksen vaikutusta, paransivat vakuutusteknistä katetta 32 miljoonaa euroa (27) vuonna 2015.

33 Sijoitustoiminnan tuotto Q4/15 positiivinen osakkeiden markkina-arvon nousun ansiosta : 6,7 % 2015: 2,3 %

34 Sijoitussalkun allokaatiossa rahamarkkinoiden osuutta pienennettiin ja osakkeiden sekä joukkolainojen ja korkorahastojen osuutta kasvatettiin Sijoitussalkun (3,7 mrd. ) allokaatiojakauma Joukkolainat ja korkorahastot (77 %) 34 Korkosalkun jäljellä oleva keskimääräinen juoksuaika 5,7 (4,5) vuotta ja duraatio 5,2 (4,3) vuotta. Suorien joukkovelkakirjalainasijoitusten running yield joulukuun 2015 lopussa 1,76 % (1,94).

35 Varallisuudenhoito

36 Varallisuudenhoito OPn tavoitteena on vastata henkilö- ja yritysasiakkaan säästämis- ja sijoittamistarpeisiin asiakaslähtöisesti ja kattavasti, tarjota parhaat varallisuudenhoidon digitaaliset palvelut sekä ainutlaatuinen Private Banking - kokemus. Henkilöasiakkaille OP tarjoaa kattavan valikoiman erilaisia säästämis- ja sijoittamisratkaisuja. Sijoitusrahastovalikoima käsittää eri omaisuusluokkiin ja markkina-alueille sijoittavia rahastoja, joiden salkunhoito hoidetaan osin OP Ryhmän oman sijoitusorganisaation ja osin kansainvälisten yhteistyökumppaneidemme toimesta. Yritysasiakkaille tarjottava palveluvalikoima käsittää erilaiset sijoitusratkaisut niin yrityksen kassanhallintaan kuin pidempiaikaiseenkin sijoitustoimintaan. OPlla on Suomen laajin Private Banking -verkosto. OP Private -palvelussa palvelumalleina ovat täyden valtakirjan omaisuudenhoito ja sijoituskonsultointi. Instituutioasiakkaille tarjotaan puolestaan täyden palvelun varainhoitoa sijoituspäätöksenteosta aina nykyaikaiseen riskiraportointiin ja salkkuanalyysiin. Lisäksi OP tarjoaa niin henkilö- kuin yritys- ja instituutioasiakkaille kattavan valikoiman arvopaperinvälitys-, säilytys- ja analyysipalveluja. Avainlukuja 1 12/2015 Tulos ennen veroja 213 milj. Hallinnoitavat asiakasvarat, 68,5 mrd.

37 37 Varallisuudenhoidon tuloslaskelma Nettopalkkiotuotot yhteensä Henkivakuutuksen riskiliikkeen nettotuotot Henkivakuutuksen sijoitustoiminnan nettotuotot Muut tuotot /2015 Henkilöstökulut /2014 Muut kulut Tulos ennen veroja Milj.

38 Varallisuudenhoidon nettopalkkiotuotot 38 Rahastoista ja omaisuudenhoidosta Henkivakuutuksesta Palkkiokulut / /2014 josta palautukset OPbonusasiakkaille Nettopalkkiotuotot yhteensä Milj.

39 Varallisuudenhoidon tulos vuosineljänneksittäin 39 Milj Q1 Q2 Q3 Q4/14 Q1 Q2 Q3 Q4/15

40 Hallinnoitavien varojen kasvulla on saavutettu kustannustehokkuutta 40 Hallinnoitavat varat (brutto) mrd. Tuotot ja kulut/hallinnoitavat varat 12 % % 0,34 68,5 0,32 61,3 0,30 0,30 0,32 0,33 0,33 0,29 17,5 24 % 0 % 21,7 23,5 23,5 12,8 14 % 14,6 7,6 15 % 8,7 0,19 0,19 0,19 0,18 0,16 0,16 0,17 0,16 Sijoitus rahastot Private Banking Instituutioasiakkaat Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt Yhteensä Q1 Q2 Q3 Q4/14 Q1 Q2 Q3 Q4/15 Nettopalkkiotuotot/Hallinnoitavat varat (brutto) Kulut/Hallinnoitavat varat (brutto)

41 Rahastojen hyvä menestys tukee asiakasmäärän kasvua 41 4,0 Morningstar -tähtien kehitys Sijoittaja- ja säästäjäasiakkaat, 1000 hlöä ,5 3,0 2,5 2, OP yhteensä OP Varallisuudenhoito Ulkoiset varainhoitajat /2015 6/2015 9/

42 Toimintaympäristön epävarmuus näkyy asiakkaiden varovaisuutena 42 Nettomyynti vuosineljänneksittäin milj. ja muutos % Nettomyynti vuoden alusta milj. ja muutos % % -75 % -35 % Private Banking -asiakkaat Sijoittaja- ja säästäjäasiakkaat Instituutioasiakkaat Q4/2014 Q4/ % 741 Yhteensä % % Private Banking -asiakkaat Sijoittaja- ja säästäjäasiakkaat Instituutioasiakkaat 1 12/ / % 948 Yhteensä

43 Henkivakuutuksen sijoitustoiminnan kumulatiivinen tuotto vuoden alusta 2,4 % 43 milj /15: 2,4 % % 0, ,8% 9,5% 9,1% 0,1 0 2,6% -1,5% 3,5% 6,0% 2,4% 1,3% -1,2% -0,1% 0, ,0% -0, Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15-0,2 Nettotuotot tuloslaskelmassa Nettotuotot käyvin arvoin Sijoitusten tuotto-% käyvin arvoin

44 Henkivakuutuksen sijoitusomaisuuden (4,1 mrd. ) riskitasoa on pienennetty määrätietoisesti % 80 % 60 % 10% 10% 8% 6% 6% 6% 7% 7% 10% 6% 6% 7% 7% 8% 17% 15% 7% 6% 5% 5% 6% 8% 5% 17% 40 % 49% 59% 67% 68% 72% 78% 80% 78% 20 % 0 % 7% 12% 8% 12% 10% 3% 1% 2% Q Q Q Q Rahamarkkinat Joukkolainat ja korkorahastot Osakkeet ja osakerahastot Vaihtoehtoiset sijoitukset Kiinteistöt

45 Likviditeetti ja varainhankinta

46 OP Ryhmän maksuvalmiutta ja likviditeettireservin riittävyyttä seurataan maksuvalmiusvaatimusta mittaavalla LCRsuhdeluvulla. Siirtymäsäännösten mukaan LCR-suhdeluvun on oltava vähintään 60 prosenttia vuoden 2015 viimeisen neljänneksen aikana ja vähintään 100 prosenttia vuoden 2018 alusta alkaen. Euroopan komission delegoidun asetuksen mukaisesti laskettu OP Ryhmän LCR-suhdeluku oli joulukuun 2015 lopussa 116 %. Likviditeettireservi (24,2 mrd. ) luottoluokittain ( ) Likviditeettireservi Likviditeettireservin** jakauma, mrd. 46 *) Sisäisesti luokiteltu: yritysluottoja 86 %, loppuosa julkisyhteisöjen ja yritysten ulkoisesti luokittelemattomia saamistodistuksia, molemmat EKP-vakuuskelpoisia **) Likviditeettireservillä ja muilla OP Ryhmän maksuvalmiussuunnitelman mukaisilla erillä voidaan kattaa OP Ryhmän tukkuvarainhankinnan erääntymiset vähintään 24 kuukautta.

47 OP Ryhmän luotonanto ja varainhankinta Yritysluotonannosta 2/3 Pohjolasta 1/3 osuuspankeilta Osuuspankit toimivat kotitalouksien luotonantajina 36 % varainhankinnasta markkinaehtoista Valtaosa luotonannosta rahoitettu talletuksilla 2/3 kotitalouksien talletuksia 1/3 yritystalletuksia

48 OP Ryhmän varainhankintarakenteen kehitys

49 Liikkeeseenlasketut pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat 49 Pohjola Pankki Oyj:n senior unsecured emissiot (benchmark) Vuosi Kuukausi Määrä Maturiteetti Hintataso 2016 Tammikuu 500 milj. 5 vuotta m/s + 65 bps 2015 Marraskuu Yht. 30 mrd. ( 228 milj.), 2 emissiota 5 vuotta (vaihtuva) & 5 vuotta (kiinteä) m/s bps & m/s bps OP Ryhmä laski liikkeeseen pitkäaikaisia joukkovelkakirjalainoja yhteensä 6,5 mrd. vuonna 2015 OP Ryhmän senior-ehtoisen tukkuvarainhankinnan velkakirjojen keskimarginaali oli joulukuun lopussa 39 korkopistettä (41) Erääntyvä pitkäaikainen varainhankinta, Toukokuu GBP300 milj. 3 vuotta Eb bps 2015 Toukokuu GBP400 milj. 7 vuotta Eb bps 2015 Maaliskuu 1 mrd. 7 vuotta m/s + 33 bps 2014 Kesäkuu CHF300 milj. 7 vuotta CHFm/s + 30 bps 2014 Kesäkuu Yht. 60 mrd. ( 432 milj.), 2 emissiota 3 vuotta (kiinteä) & 5 vuotta (kiinteä) m/s bps & m/s bps 2014 Kesäkuu 750 milj. 5 vuotta m/s + 48 bps 2014 Maaliskuu 750 milj. 7 vuotta m/s + 67 bps 2014 Maaliskuu 750 milj. 3 vuotta Eb bps OP-Asuntoluottopankki Oyj:n covered bond -emissiot Vuosi Kuukausi Määrä Maturiteetti Hintataso 2015 Syyskuu 1 mrd. 7 vuotta m/s - 1 bps 2014 Marraskuu 1 mrd. 10 vuotta m/s + 4 bps 2014 Kesäkuu 1 mrd. 5 vuotta m/s + 5 bps 2014 Maaliskuu 1 mrd. 7 vuotta m/s + 14 bps

50 Vakavaraisuus

51 Kaksi eri vakavaraisuuslukua 51 Luottolaitosvakavaraisuus = osuuspankkien yhteenliittymän vakavaraisuus Rava-vakavaraisuus = OP Ryhmän vakavaraisuus Ryhmän toiminta perustuu lakiin talletuspankkien yhteenliittymästä. Laki talletuspankkien yhteenliittymästä asettaa osuuspankkien yhteenliittymälle omien varojen vähimmäismäärän, joka lasketaan CRR:n ja luottolaitostoiminnasta annetun lain vakavaraisuutta koskevien säännösten mukaan. Osuuspankkien yhteenliittymä muodostuu yhteenliittymän keskusyhteisöstä (OP Osuuskunta), keskusyhteisön jäsenluottolaitoksista ja niiden konsolidointiryhmiin kuuluvista yrityksistä. OP Ryhmän vakuutusyhtiöihin tehdyillä sijoituksilla on merkittävä vaikutus luottolaitosten vakavaraisuussäännöstön mukaisesti laskettuun vakavaraisuuteen, vaikka vakuutusyhtiöt eivät kuulukaan osuuspankkien yhteenliittymään. OP Ryhmä muodostaa rahoitus- ja vakuutusryhmittymän (rava) valvonnasta annetun lain tarkoittaman rahoitus- ja vakuutusryhmittymän. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymille on säädetty oma vakavaraisuusvaatimus. OP Ryhmän rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukainen vakavaraisuus lasketaan konsolidointimenetelmän mukaisesti. Siinä ryhmittymän taseen mukaisiin omiin pääomiin lisätään sellaisia pankki- tai vakuutusalan säännösten mukaisia omiin varoihin luettavia eriä, jotka eivät sisälly omiin pääomiin. Omiin varoihin ei voida sisällyttää eriä, jotka eivät ole käytettävissä muiden ryhmittymään kuuluvien yritysten tappioiden kattamiseksi. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omien varojen vähimmäismäärä muodostuu luottolaitosten konsolidoidusta omien varojen vaateesta puskurit mukaan lukien ja vakuutusyhtiöiden yhteenlasketuista toimintapääomien vähimmäisvaatimuksista.

52 Milj Osuuspankkien yhteenliittymä Omat varat ja vakavaraisuus 17,3 15,1 18,9 16,7 20,2 22,0 18,1 18,6 22,9 19,5 % Q4/14 Q1/15 Q2/15 Q3/15 Q4/15 Pääomavaatimus Vakavaraisuuspuskuri 0 Vakavaraisuus % omat varat Vakavaraisuus % CET1

53 Milj. Ydinpääoman (CET1) muodostuminen Oma pääoma Lisäosuuspääomat, joihin sovelletaan siirtymäsäännöstä Vakuutussektorin oman pääoman ja käyvän arvon rahaston rahavirran suojauksen eliminointi Vähennykset ydinpääomasta (CET1) Arvonalentumiset - odotetut tappiot alijäämä Ydinpääoma (CET 1)

54 OP Ryhmän rava-lain mukainen vakavaraisuus 54 Milj % Luottolaitoslain mukainen kiinteä uusi pääomavaatimus laski vakavaraisuussuhdetta 44 prosenttiyksikköä Omat varat Vakavaraisuussuhde

55 Milj Rava-lain mukaisten omien varojen muodostuminen Oma pääoma Lisäosuuspääoma, pääomalainat ja debentuurilainat yhteensä Liikearvo ja aineettomat hyödykkeet Tasoitusmäärä Muut omiin pääomiin ja toimialakohtaisiin eriin sisältyvät erät, joita ei voida lukea ryhmittymän omiin varoihin Ryhmittymän omat varat yhteensä

56 OP lyhyesti

57 57

58 OP Ryhmän liiketoiminnan tuloksesta merkittävä osa kohdistuu yhteisöllisen roolin täyttämiseen 58 Vakavaraisuuden vahvistaminen Asiakkaat* Verot Arvio katsauskauden tuloksen käytöstä, joka vahvistetaan tilikauden päättymisen jälkeen *) Asiakkaat = asiakasbonukset, vakuutusalennukset ja korot omistaja-asiakkaiden sijoituksille

59

60 OP Ryhmän palvelukanavat kk:n muutos Verkko- ja mobiilipalvelut Op.fi, käyntien määrä (henkilöasiakkaat) % OP-mobiili, käyntien määrä (henkilöasiakkaat) % Pivo-sovelluksen käyntien määrä * % Verkkopalvelusopimukset (henkilöasiakkaat) kpl Toimipaikat ja puhelinpalvelu Pankkien toimipaikat kpl joissa sekä vahinkovakuutus- että pankkipalvelut kpl Private Banking toimipaikat kpl OP-Kiinteistökeskusten toimipaikat kpl Asiakaskontakteja puhelinpalvelussa ** kpl Sosiaalinen media Seuraajat Facebookissa (OP Ryhmä ja osuuspankit) kpl Seuraajat Twitterissa kpl Seuraajat LinkedInissä (OP ja Pohjola yhteensä) kpl * Mittari vaihdettu Q3/2015 (aikaisemmin latausten määrä). ** Laskentaperustetta muutettu vuonna 2015.

61 Keskinäinen vastuu, talletussuoja ja sijoittajien turva 61 Yhteenliittymälainsäädännön mukaisesti osuuspankkien yhteenliittymä muodostuu keskusyhteisöstä (OP Osuuskunta), keskusyhteisön jäsenluottolaitoksista, keskusyhteisön ja jäsenluottolaitosten konsolidointiryhmiin kuuluvista yrityksistä sekä sellaisista luottolaitoksista, rahoituslaitoksista ja palveluyrityksistä, joiden äänivallasta edellä mainitut yhteisöt yhdessä omistavat yli puolet. Keskusyhteisön jäseniä olivat katsauskauden lopussa OP Ryhmän osuuspankit sekä Pohjola Pankki Oyj, Helsingin OP Pankki Oyj, OP-Asuntoluottopankki Oyj, OP-Korttiyhtiö Oyj ja OP-Prosessipalvelut Oy. Talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain mukaan keskusyhteisö on oikeutettu ohjaamaan jäsenluottolaitoksia ja sillä on velvollisuus valvoa niiden toimintaa. Talletuspankkien yhteenliittymää valvotaan konsolidoidusti. Keskusyhteisö ja jäsenluottolaitokset ovat laissa säädetyllä tavalla keskinäisessä vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. Siten siis esimerkiksi OP Ryhmän vakuutusyhtiöt eivät kuulu keskinäisen vastuun piiriin. OP Ryhmään kuuluvia talletuspankkeja eli osuuspankkeja, Pohjola Pankki Oyj:tä sekä Helsingin OP Pankki Oyj:tä pidetään talletussuojan osalta yhtenä pankkina. Myös sijoittajien korvausrahastoa koskevan lainsäädännön mukaan OP Ryhmää pidetään korvaussuojan osalta yhtenä kokonaisuutena.

62

OP Ryhmän osavuosikatsaus

OP Ryhmän osavuosikatsaus OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2015 2 Sisällysluettelo OP Ryhmän osavuosikatsaus Pankkitoiminta Vahinkovakuutus Varallisuudenhoito Likviditeetti ja varainhankinta Vakavaraisuus OP lyhyesti 3 OP Ryhmän

Lisätiedot

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Sisällysluettelo 1. OP Ryhmä 2. Tulos 3. Vuosineljännes 4. Vakavaraisuus 5. Tase 6. Luotot ja asiakasvarat 7. Asiakkaat, omistaja-asiakkaat ym 8. 5-vuotistarkastelu

Lisätiedot

OP Ryhmän osavuosikatsaus

OP Ryhmän osavuosikatsaus OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO OP Ryhmän osavuosikatsaus Pankkitoiminta Vahinkovakuutus Varallisuudenhoito Likviditeetti ja varainhankinta Vakavaraisuus OP lyhyesti 3 OP Ryhmän

Lisätiedot

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015

OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Sisällysluettelo 1. OP Ryhmä 2. Tulos 3. Vuosineljännes 4. Vakavaraisuus 5. Tase 6. Luotot ja asiakasvarat 7. Asiakkaat ja jäsenet ym 8. 5-vuotistarkastelu OP Ryhmä

Lisätiedot

OP Ryhmän osavuosikatsaus

OP Ryhmän osavuosikatsaus OP Ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2017 SISÄLLYSLUETTELO OP Ryhmän osavuosikatsaus Pankkitoiminta Vahinkovakuutus Varallisuudenhoito Likviditeetti ja varainhankinta Vakavaraisuus OP lyhyesti OP Ryhmän

Lisätiedot

OP Ryhmän tilinpäätöstiedote

OP Ryhmän tilinpäätöstiedote OP Ryhmän tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2014 Sisällysluettelo 1. OP Ryhmä 2. Tulos 3. Vuosineljännes 4. Vakavaraisuus 5. Tase 6. Luotot ja asiakasvarat 7. Asiakkaat ja jäsenet ym 8. 5 vuotistarkastelu

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2010

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2010 Tammi-joulukuu 2010 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotisaikasarjat Sisällysluettelo Avainlukuja

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2010

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2010 Tammi-maaliskuu 2010 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym Sisällysluettelo Tuote- ja palvelukehitys Tukitoiminnot

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2009

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2009 Tammi-joulukuu 2009 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotisaikasarjat Sisällysluettelo Avainlukuja

Lisätiedot

OP-Pohjola. OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014

OP-Pohjola. OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Sisällysluettelo OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu OP-Pohjola-ryhmä

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2010

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2010 Tammi-syyskuu 2010 OP-Pohjola-ryhmän rakenne Avainlukuja Tulos Neljännesvuositarkastelu Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym Sisällysluettelo Tuote- ja palvelukehitys Tukitoiminnot

Lisätiedot

OP Pohjola ryhmän Q taustamateriaali

OP Pohjola ryhmän Q taustamateriaali OP Pohjola ryhmän Q1 2011 taustamateriaali OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu Sisällysluettelo OP Pohjola ryhmä n

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus OP-Pohjola

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus OP-Pohjola OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 Sisällysluettelo OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu OP-Pohjola-ryhmä

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2009

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2009 Tammi-kesäkuu 2009 Avainlukuja 1-6/2009 1-6/2008 Muutos * 2008 Tulos ennen veroja, milj. e 281 283-1 372 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 270 316-14 532 Vahinkovakuutus 46 40 16 55 Henkivakuutus -41-12

Lisätiedot

OP-Pohjola. OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus

OP-Pohjola. OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2013 Sisällysluettelo OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu OP-Pohjola-ryhmä

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2008 Tammi-maaliskuu 2008 Avainlukuja 1-3/2008 1-3/2007 Muutos * 2007 Tulos ennen veroja, milj. e 196 246-20 1 005, josta pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 134 184-27 706, josta vahinkovakuutus 22 31-27 181,

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2008 Tammi-kesäkuu 2008 Avainlukuja 1-6/2008 1-6/2007 Muutos * 2007 Tulos ennen veroja, milj. e 359 523-31 1 005 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 320 345-7 706 Vahinkovakuutus 40 83-52 181 Henkivakuutus 34

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2006 Tammi-maaliskuu 2006 31.3.2006 236 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 30 800 Asiakkaita 4,0 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä 31.12.2005 238 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 29 700 Asiakkaita 3,9

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2007

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2007 Tammi-joulukuu 2007 Avainlukuja 1-12/2007 1-12/2006 Muutos * Tulos ennen veroja, milj. e 1 005 800 26, josta pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 706 643 10, josta vahinkovakuutus 181 78 130, josta henkivakuutus

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-joulukuu 2008 Tammi-joulukuu 2008 Avainlukuja 1-12/2008 1-12/2007 Muutos * Tulos ennen veroja, milj. e 372 1005-63 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 532 722-26 Vahinkovakuutus 55 181-70 Henkivakuutus -162 129 Asiakkaille

Lisätiedot

OP-Pohjola. OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus

OP-Pohjola. OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 Sisällysluettelo OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym. 5-vuotistarkastelu OP-Pohjola-ryhmä

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2009

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2009 Tammi-maaliskuu 2009 Avainlukuja 1-3/2009 1-3/2008 Muutos * 2008 Tulos ennen veroja, milj. e 124 125 0 372 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 164 160 3 532 Vahinkovakuutus -1 22-107 55 Henkivakuutus -26

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2007

OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2007 Tammi-maaliskuu 2007 Avainlukuja 1-3/2007 1-3/2006 Muutos * 2006 Tulos ennen veroja, m ilj. e 246 211 16 800, josta pankki- ja sijoituspalvelutoim inta 184 166 11 643, josta vahinkovakuutus 31 23 33 78,

Lisätiedot

OP Pohjola ryhmän osavuosikatsaus

OP Pohjola ryhmän osavuosikatsaus OP Pohjola ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu Sisällysluettelo OP Pohjola ryhmä

Lisätiedot

OP Pohjola ryhmän osavuosikatsaus

OP Pohjola ryhmän osavuosikatsaus OP Pohjola ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu Sisällysluettelo OP Pohjola ryhmä

Lisätiedot

OP Pohjola ryhmän osavuosikatsaus

OP Pohjola ryhmän osavuosikatsaus OP Pohjola ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2011 OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu Sisällysluettelo OP Pohjola ryhmä

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2005 OP-ryhmä 31.3.2005 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2005 Tammi-kesäkuu 2005 OP-ryhmä 30.6.2005 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa Jäseniä

Lisätiedot

OP Pohjola ryhmän tilinpäätöstiedote

OP Pohjola ryhmän tilinpäätöstiedote OP Pohjola ryhmän tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2011 OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu Sisällysluettelo OP Pohjola

Lisätiedot

OP-Pohjola ryhmän tilinpäätöstiedote taustamateriaali. OP-Pohjola

OP-Pohjola ryhmän tilinpäätöstiedote taustamateriaali. OP-Pohjola OP-Pohjola ryhmän tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2013 taustamateriaali Sisällysluettelo OP-Pohjola-ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5-vuotistarkastelu

Lisätiedot

Tammi-joulukuu Op-ryhmä

Tammi-joulukuu Op-ryhmä Tammi-joulukuu 22 Op-ryhmä Osuuspankkiryhmä 31.12.22 243 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus- OPK Osuuskunta OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 24 9 Asiakkaita

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2006 Tammi-kesäkuu 2006 Avainlukuja 1-6/2006 1-6/2005 Muutos 1-12/2005 Tulos ennen veroja, m ilj. 389 293 32,6 * 579 Kulujen suhde tuottoihin, % 57 53 3,6 55 Arvonalentum iset luotto-ja takauskannasta, % 0,01

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2006 Tammi-syyskuu 2006 Avainlukuja 1-9/2006 1-9/2005 Muutos 1-12/2005 Tulos ennen veroja, m ilj. 598 452 32,4 * 579 Kulujen suhde tuottoihin, % 55 52 3,4 55 Arvonalentum iset luotto-ja takauskannasta, % 0,01

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2004 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2004 OP-ryhmä 30.6.2004 241 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-syyskuu 2004 OP-ryhmä Tammi-syyskuu 2004 OP-ryhmä 30.9.2004 240 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1 miljoonaa

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-maaliskuu 2004 OP-ryhmä Tammi-maaliskuu 2004 OP-ryhmä 31.3.2004 241 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 800 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

OKO Pankki Oyj. ( lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu Aamiaistilaisuus Evli Pankissa Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

OKO Pankki Oyj. ( lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu Aamiaistilaisuus Evli Pankissa Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 1 OKO Pankki Oyj (1.3.28 lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu 27 Aamiaistilaisuus Evli Pankissa15.2.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Asiakasliiketoiminnan kasvu jatkui vahvana ja konsernin tulos

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä Tammi-kesäkuu 2003 OP-ryhmä 30.6.2003 242 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 25 000 Asiakkaita yli 3,0

Lisätiedot

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004

OP-ryhmä. OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2004 OP-ryhmä 31.12.2004 239 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 26 000 Asiakkaita 3,1

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Sijoitusmessut Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Sijoitusmessut Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjola-konserni Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008 Sijoitusmessut 12.11.2008 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjolan liiketoimintarakenne 2 Pohjola-konserni Pankkitoiminta Varainhoito Vahinkovakuutustoiminta

Lisätiedot

Pohjola-konserni Tammi - maaliskuu Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni Tammi - maaliskuu Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 1 Pohjola-konserni Tammi - maaliskuu 28 Lehdistötilaisuus 8.5.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 2 Pohjola-konserni Kasvu jatkui vahvana Kannattavuus parani asiakasliiketoiminnoissa Maksuvalmiusreservin

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Lehdistötilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjola-konserni Osavuosikatsaus 1.1. - 3.9.28 Lehdistötilaisuus 6.11.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 2 Pohjola-konserni Olennaista Asiakasliiketoiminnoissa tuottojen kasvu jatkui vahvana ja kannattavuus

Lisätiedot

OKO Pankki Oyj. Loka Joulukuu 2007

OKO Pankki Oyj. Loka Joulukuu 2007 1 OKO Pankki Oyj (1.3.28 lähtien Pohjola Pankki Oyj) Loka Joulukuu 27 Lehdistötilaisuus 14.2.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Asiakasliiketoiminnan kasvu jatkui vahvana ja konsernin tulos oli hyvä

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Puolivuosikatsaus 2011 Tapiola-ryhmä Puolivuosikatsaus 2011 Tilintarkastamaton Vahinko-Tapiola Puolivuosikatsaus 2011 Liikevoitto nousi 22,5 milj. euroa 37,9 milj. euroon (15,4 milj. e) Kokonaistulos oli

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus

Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Tausta-aineisto 2 Vastuuvapauslauseke (Disclaimer) Jotkin tässä esitysmateriaalissa ilmaissut tulevaisuuteen suuntautuvat lausumat perustuvat yhtiön

Lisätiedot

Pohjola-konserni Factbook Q3/13

Pohjola-konserni Factbook Q3/13 1 (44) Pohjola-konserni Factbook Q3/13 2 (44) Factbook Q3/2013 Sisällysluettelo Pohjola-konserni 3 Konsernitoiminnot 34 Tulos ennen veroja ja tulosanalyysi Tulos ennen veroja ja avainluvut Tuloslaskelmaerät

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

TÄYDENNYS 5, OP YRITYSPANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2017 ( EUROA)

TÄYDENNYS 5, OP YRITYSPANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2017 ( EUROA) OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 5, 19.12.2017 TÄYDENNYS 5, 19.12.2017 OP YRITYSPANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2017 (2.000.000.000 EUROA) Tämä asiakirja ("Täydennysasiakirja") on täydennys 26.5.2017 päivättyyn

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Aamiaistilaisuus 9.5.2008 Enskilda. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy

Pohjola-konserni. Aamiaistilaisuus 9.5.2008 Enskilda. Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy Pohjola-konserni Aamiaistilaisuus 9.5.28 Enskilda Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny, Pohjola Vakuutus Oy 2 Pohjola-konserni Kasvu jatkui vahvana Kannattavuus parani asiakasliiketoiminnoissa Maksuvalmiusreservin

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 1, 29.4.2014 TÄYDENNYS 1, 29.4.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 1/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Analyytikkotilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

Pohjola-konserni. Analyytikkotilaisuus Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen Pohjola-konserni Analyytikkotilaisuus 8.5.28 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 2 Pohjola-konserni Kasvu jatkui vahvana Kannattavuus parani asiakasliiketoiminnoissa Maksuvalmiusreservin markkina-arvon

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Q2/11 ja H1/11

Pohjola-konserni. Osavuosikatsaus Q2/11 ja H1/11 Pohjola-konserni Osavuosikatsaus Q2/11 ja H1/11 2 Sisällysluettelo Osavuosikatsaus ja näkymät 3 Taustamateriaali 30 Tulosanalyysit 72 OP-Pohjolan ja Pohjolan 83 tulos ja tunnuslukuja Suomen kansantalous

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS H TAALERI OYJ

PUOLIVUOSIKATSAUS H TAALERI OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS H1 2017 TAALERI OYJ TO I M I T U S J O H TA J A J U H A N I E L O M A A 2 2. 8. 2 0 1 7 TAALERI OYJ - INTOHIMO TAALERI OYJ TAALERI-KONSERNI Taaleri on Helsingin pörssiin listattu kasvava

Lisätiedot

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 LähiTapiola-ryhmä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy LähiTapiola Kiinteistövarainhoito,

Lisätiedot

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2010 OP-Asuntoluottopankin (OPA) luottokanta laski joulukuun lopun 4 360 miljoonasta eurosta maaliskuun lopun 4 203 miljoonaan euroon. Katsauskaudella

Lisätiedot

Yhtiön taloudellinen asema säilyi katsauskaudella vakaana. Liikevoittoa kertyi tammi joulukuussa 25,3 miljoonaa euroa (18,3).

Yhtiön taloudellinen asema säilyi katsauskaudella vakaana. Liikevoittoa kertyi tammi joulukuussa 25,3 miljoonaa euroa (18,3). OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Pörssitiedote 4.2.2016 Tilinpäätöstiedote OP-Asuntoluottopankin tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2015 OP-Asuntoluottopankki Oyj on osa OP Ryhmää, ja sen rooli on yhdessä Pohjola

Lisätiedot

TÄYDENNYS 5, POHJOLA PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2013 ( EUROA)

TÄYDENNYS 5, POHJOLA PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2013 ( EUROA) OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 5, 6.2.2014 TÄYDENNYS 5, 6.2.2014 POHJOLA PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2013 (2.000.000.000 EUROA) Tämä asiakirja ("Täydennysasiakirja") on täydennys 28.5.2013 päivättyyn

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2008

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2008 Tammi-syyskuu 2008 Avainlukuja 1-9/2008 1-9/2007 Muutos * 2007 Tulos ennen veroja, milj. e 466 757-38 1 005 Pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 473 536-12 706 Vahinkovakuutus 73 125-42 181 Henkivakuutus

Lisätiedot

Yhtiön taloudellinen asema säilyi katsauskaudella vakaana. Liikevoittoa kertyi tammi-maaliskuussa 5,6 (5,3) miljoonaa euroa.

Yhtiön taloudellinen asema säilyi katsauskaudella vakaana. Liikevoittoa kertyi tammi-maaliskuussa 5,6 (5,3) miljoonaa euroa. OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Pörssitiedote 29.4.2015 Osavuosikatsaus OP-Asuntoluottopankin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 OP-Asuntoluottopankki on osa OP Ryhmää, ja sen rooli on yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti:

1. Tällä Täydennysasiakirjalla muutetaan Ohjelmaesitteen ja edellä mainittujen lainakohtaisten ehtojen tiivistelmiä seuraavasti: OHJELMAESITTEEN TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 TÄYDENNYS 3, 24.10.2014 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAAN 2014 (200.000.000 EUROA) SEKÄ HELSINGIN OP TUOTTODEBENTUURI 5/2014 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Yhtiön taloudellinen asema säilyi katsauskaudella vakaana. Liikevoittoa kertyi tammi maaliskuussa 5,4 miljoonaa euroa (5,6).

Yhtiön taloudellinen asema säilyi katsauskaudella vakaana. Liikevoittoa kertyi tammi maaliskuussa 5,4 miljoonaa euroa (5,6). OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Pörssitiedote 27.4.2016 Osavuosikatsaus OP-Asuntoluottopankin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2016 OP-Asuntoluottopankki Oyj (OPA) on osa OP Ryhmää, ja sen rooli on yhdessä OP Yrityspankki

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2007

OP-Pohjola-ryhmä. Tammi-syyskuu 2007 Tammi-syyskuu 2007 Avainlukuja 1-9/2007 1-9/2006 Muutos * 2006 Tulos ennen veroja, milj. e 757 598 27 800, josta pankki- ja sijoituspalvelutoiminta 545 474 15 643, josta vahinkovakuutus 125 58 114 78,

Lisätiedot

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2003 Tuloskehitys OP-Asuntoluottopankin liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 304 000 euroa. Keskeiset tuloslaskelman erät (tuhatta euroa) 1-6/2003 1-6/2002

Lisätiedot

OKO Pankki Oyj. Yhtiökokous Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen

OKO Pankki Oyj. Yhtiökokous Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen OKO Pankki Oyj Yhtiökokous 27.3.2007 Toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen 1 OKO-konsernin strategia 2006-2009 Visio Suomen vetovoimaisin ja menestyvin finanssipalveluyritys Taloudellisen lisäarvon luominen

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2011 Tapiola-ryhmä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy Kiinteistö-Tapiola Oy, konserni ENNAKKOTIETOJA

Lisätiedot

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2013 LähiTapiola-ryhmä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö LähiTapiola Pankki Oyj LähiTapiola Varainhoito Oy LähiTapiola Kiinteistövarainhoito

Lisätiedot

Tuloskatsaus 1 (8) Julkaisupäivä HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N TULOSKATSAUS Liikevoitto 4,5 miljoonaa euroa

Tuloskatsaus 1 (8) Julkaisupäivä HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N TULOSKATSAUS Liikevoitto 4,5 miljoonaa euroa Tuloskatsaus 1 (8) Julkaisupäivä 24.8.2011 HELSINGIN OP PANKKI OYJ:N TULOSKATSAUS 1.1. 30.6.2011 Liikevoitto 4,5 miljoonaa euroa Helsingin OP Pankki Oyj:n (Helsingin OP) liikevoitto oli tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2015

Pohjola Pankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2015 Pohjola Pankki Oyj Pörssitiedote 4.2.2016 klo 09.00 Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2015 Pohjola Pankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2015 Konsernin tulos ennen veroja oli 652 miljoonaa euroa (584)

Lisätiedot

Yhtiön taloudellinen asema säilyi katsauskaudella vakaana. Liikevoittoa kertyi tammi syyskuussa 18,6 (14,4) miljoonaa euroa.

Yhtiön taloudellinen asema säilyi katsauskaudella vakaana. Liikevoittoa kertyi tammi syyskuussa 18,6 (14,4) miljoonaa euroa. OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Pörssitiedote 28.10.2015 Osavuosikatsaus OP-Asuntoluottopankin osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2015 OP-Asuntoluottopankki Oyj on osa OP Ryhmää, ja sen rooli on yhdessä Pohjola Pankki

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

Yhtiön taloudellinen asema säilyi katsauskaudella vakaana. Liikevoittoa kertyi tammi kesäkuussa 11,0 miljoonaa euroa (12,9).

Yhtiön taloudellinen asema säilyi katsauskaudella vakaana. Liikevoittoa kertyi tammi kesäkuussa 11,0 miljoonaa euroa (12,9). OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Pörssitiedote 3.8.2016 Osavuosikatsaus OP-Asuntoluottopankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2016 OP-Asuntoluottopankki Oyj (OPA) on osa OP Ryhmää, ja sen rooli on yhdessä OP

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

Yhtiön taloudellinen asema säilyi katsauskaudella vakaana. Liikevoittoa kertyi tammi kesäkuussa 12,9 (10,5) miljoonaa euroa.

Yhtiön taloudellinen asema säilyi katsauskaudella vakaana. Liikevoittoa kertyi tammi kesäkuussa 12,9 (10,5) miljoonaa euroa. OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Pörssitiedote 5.8.2015 Osavuosikatsaus OP-Asuntoluottopankin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 OP-Asuntoluottopankki Oyj on osa OP Ryhmää, ja sen rooli on yhdessä Pohjola Pankki

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

Yhtiökokous 30.3.2006

Yhtiökokous 30.3.2006 Yhtiökokous 30.3.2006 I Pohjola-kauppa II Markkina-asema III Taloudellinen analyysi IV Osinko V Näkymät Pohjola-kauppa: Yhdentyminen Pohjola-Yhtymä Oyj OKOlle Varainhoito Vahinkovakuutus Henkivakuutus

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2006

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2006 Tammi-joulukuu 2006 Avainlukuja 2006 2005 Muutos * Tulos ennen veroja, m ilj. e 800 579 38 Kulujen suhde tuottoihin, % 55,4 55,3 0,1 Arvonalentum iset luotto-ja takauskannasta, % 0,02 0,02 0,0 Om an pääom

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005 Veritas-ryhmä Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 2005 AVAINLUVUT 1-6/2005 1-6/2004 2004 Vakuutusmaksutulo, milj. 196,9 184,2 388,9 Sijoitustoiminnan nettotuotto, käyvin arvoin,

Lisätiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005 Veritas-ryhmä Ennakkotiedot Veritas-ryhmä AVAINLUVUT 2005 2004 % Vakuutusmaksutulo, milj. 427,8 397,2 7,7 Sijoitustoiminnan nettotuotot, käyvin arvoin, milj. 219,2 155,8 40,7

Lisätiedot

Yhtiön taloudellinen asema säilyi katsauskaudella vakaana. Liikevoittoa kertyi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 10,5 (7,3) miljoonaa euroa.

Yhtiön taloudellinen asema säilyi katsauskaudella vakaana. Liikevoittoa kertyi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 10,5 (7,3) miljoonaa euroa. OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Pörssitiedote 6.8.2014, klo 9.30 Osavuosikatsaus OP-Asuntoluottopankin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Taloudellinen asema OP-Asuntoluottopankin (OPA) luottokanta kasvoi ensimmäisellä

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013

Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Pohjola Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Pohjola Pankki Oyj Pörssitiedote 31.7.2013, klo 8.00 Osavuosikatsaus Pohjola-konsernin tammi kesäkuu 1) Konsernin tulos ennen veroja oli 252 miljoonaa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2012. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2012. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2012. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2012. Tilintarkastamaton Puolivuosikatsaus 2012 Tapiola-ryhmä Puolivuosikatsaus 2012 Tilintarkastamaton Vahinko-Tapiola Puolivuosikatsaus 2012 Liikevoitto nousi 48,6 milj. euroa 86,5 milj. euroon (37,9 milj. e) Kokonaistulos oli

Lisätiedot

Pohjola-konserni. Tilinpäätöstiedote Q4/11 & FY2011

Pohjola-konserni. Tilinpäätöstiedote Q4/11 & FY2011 Pohjola-konserni Tilinpäätöstiedote Q4/11 & FY2011 2 Sisällysluettelo Q4/11 ja vuosi 2011 lyhyesti 3 Osinkoehdotus 8 Tilinpäätöstiedote ja näkymät 10 Taustamateriaalit 36 Suomen kansantalous 80 IR-yhteyshenkilöt

Lisätiedot

OP Pohjola ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014. OP Pohjola

OP Pohjola ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014. OP Pohjola OP Pohjola ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Sisällysluettelo OP Pohjola ryhmä Tulos Vuosineljännes Vakavaraisuus Tase Luotot ja asiakasvarat Asiakkaat ja jäsenet ym 5 vuotistarkastelu OP Pohjola ryhmä

Lisätiedot

Yhtiön taloudellinen asema säilyi katsauskaudella vakaana. Liikevoittoa kertyi tammi joulukuussa 22,6 miljoonaa euroa (25,3).

Yhtiön taloudellinen asema säilyi katsauskaudella vakaana. Liikevoittoa kertyi tammi joulukuussa 22,6 miljoonaa euroa (25,3). OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Pörssitiedote 2.2.2017 Tilinpäätöstiedote OP-Asuntoluottopankki Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2016 OP-Asuntoluottopankki Oyj (OPA) on osa OP Ryhmää, ja sen rooli on yhdessä

Lisätiedot

AKTIAN PUOLIVUOSIKATSAUS 1-6/2017. Toimitusjohtaja Martin Backman

AKTIAN PUOLIVUOSIKATSAUS 1-6/2017. Toimitusjohtaja Martin Backman AKTIAN PUOLIVUOSIKATSAUS 1-6/2017 Toimitusjohtaja Martin Backman 8.8.2017 ENSIMMÄINEN VUOSIPUOLISKO Liiketoiminnan tuotot yhteensä olivat 107,3 (109,8) milj. euroa. Palkkiotuottojen netto nousi 16 % 45,7

Lisätiedot

Yhtiön taloudellinen asema säilyi katsauskaudella vakaana. Liikevoittoa kertyi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 5,3 (3,8) miljoonaa euroa.

Yhtiön taloudellinen asema säilyi katsauskaudella vakaana. Liikevoittoa kertyi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 5,3 (3,8) miljoonaa euroa. OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Pörssitiedote 29.4.2014, klo 9.30 OP-Asuntoluottopankin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014 Taloudellinen asema OP-Asuntoluottopankin (OPA) luottokanta kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Yhtiön taloudellinen asema säilyi katsauskaudella vakaana. Liikevoittoa kertyi tammi-syyskuussa 14,4 (9,8) miljoonaa euroa.

Yhtiön taloudellinen asema säilyi katsauskaudella vakaana. Liikevoittoa kertyi tammi-syyskuussa 14,4 (9,8) miljoonaa euroa. OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Pörssitiedote 24.10.2014, klo 10.00 Osavuosikatsaus OP-Asuntoluottopankin osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 OP-Asuntoluottopankki on osa OP-Pohjola-ryhmää, ja sen rooli ryhmässä

Lisätiedot