Liikelaitos TARJOUSPYYNTÖ. Puh Fax Kaksi lineaarikiihdytintä sädehoitoon

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikelaitos TARJOUSPYYNTÖ. Puh. 09-471 72055 8.10.2014 Fax. 09-471 75403. Kaksi lineaarikiihdytintä sädehoitoon"

Transkriptio

1 Liikelaitos Puh Fax TARJOUSPYYNTÖ Sitova tarjous toimitettava 4 kpl:na, merkinnällä: Tarjous on toimitettava myös pdf-tiedostona ja mukana oleva excel tiedosto 1 kpl:na muistitikulla Tavaran vastaanottaja Kaksi lineaarikiihdytintä sädehoitoon HUS, HYKS-sha Syöpäkeskus Lisätietoja antaa (nimi, puh.) Kaupalliset tiedot: Markku Laakso, Tekniset asiat: ks. Tarjouspyyntö Tarjouksen oltava toimitusosoitteessa viimeistään: klo mennessä Tarjouksen voimassaoloaika: asti osatarjous otetaan huomioon, määrittely kohdassa 5 ei oteta huomioon Hinnat ilmoitettava ilman arvonlisäveroa Verokanta ilmoitettava Tarjoukseen liitettävä: Esitteet Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Tarjouksen toimitusosoite HUS-Logistiikka Stenbäckinkatu 9, Helsinki PL HUS (Faksi ) Tavaran alkuperämaa ilmoitettava Takuuaika: ilmoitettava Toimitusehto, -tapa vapaasti perillä valmiiksi asennettuna Toimitusaika: ilmoitettava Maksupositiot määritelty erikseen Martti Hirvensalo hankintapäällikkö Hankinnassa JYSE 2009 tavarat ehtoja HUS:n tekemin poikkeuksin ja lisäyksin

2 TUOTETIEDOT/SPESIFIKAATIOT 1. Hankinnan kohde Kyseessä on kahden sädehoitolaitteen hankinta, joilla korvataan kaksi vanhaa lineaarikiihdytintä. Korjausrakentamisessa otetaan huomioon valittavan laitteen tilavaatimukset. Laitteiden tulee olla soveltuvia sädehoidon tarkkuustekniikoihin (kuvantaohjaus, hengityksen mukana liikkuvan kohteen hoito) Tilan pohjapiirrokset toimitetaan pyydettäessä HUS -yhdyshenkilöltä 2. Vähimmäisvaatimukset hankittavalle sädehoitolaitteelle Tarjottujen laitteistojen on täytettävä liitteessä 1A vaadittavat vähimmäisominaisuudet. Mikäli laitteisto ei täytä liitteen ominaisuuksia, tarjous hylätään. 3. Sädehoitolaitteen vähimmäisvaatimukset ja tekniset ominaisuudet ja testitulokset, huoltojärjestelyt 3.1. Vähimmäisvaatimukset Vaatimus 1 Laitteiden tulee olla liitettävissä sairaalan LVI-, sähkö-, tieto- ym. verkkoihin sekä täytettävä DICOM-määritykset. Toimitettavat selvitykset: - Selvitys laitteen liittämisestä sairaalan LVI-, sähkö-, tieto- ym. verkkoihin. - Täyttääkö DICOM-vaatimukset Vaatimus 2 Tarjotut laitteet täyttävät liitteessä 1A luetellut vähimmäisvaatimukset. Mikäli laite ei täytä vaadittuja ominaisuuksia, laite hylätään. Toimitettava selvitys: - Tarjottujen laitteiden tulee täyttää liitteessä 1A kysytyt vähimmäisominaisuudet. Tarjoajan tulee täyttää tiedot huolellisesti ja täsmällisesti (mm. lukuarvojen osalta on annettava vastaus numeroarvona eikä viitattava esitteisiin) ja liite on toimitettava tarjouksen mukana Tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet Tarjoajan tulee antaa tiedot vertailtavista ominaisuuksista (liitteessä 1B kysytyt tiedot) huolellisesti ja täsmällisesti (mm. lukuarvojen osalta on annettava vastaus numeroarvona eikä viitattava esitteisiin) ja liite on toimitettava tarjouksen mukana. 4. Hankintamuoto ja hankinnasta ilmoittaminen Hankinnassa noudatetaan avointa menettelyä. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus 2013/S ja hankintailmoitus HILMA-palvelussa Mahdollisesta sopimuksesta tullaan tekemään jälki-ilmoitus HILMA:an. 2 (9)

3 5. Osatarjoukset ja vaihtoehtoiset tarjoukset Osatarjous voidaan hyväksyä hoidonaikaista liikettä monitoroivan järjestelmän (a), tietojärjestelmäpäivityksen (b) sekä dosimetriavälineistön (c) osalta (vähimmäisvaatimukset esitetty liitteessä 1A kutakin komponenttia koskien). Mikäli osatarjouksia em. komponenteista (a-c) saadaan, ko. komponenttien ja muun laitteistokokonaisuuden (varsinainen hoitolaite) osalta tehdään vertailu erikseen soveltuvin osin samoilla periaatteilla ja pisteytyksillä. Osatarjouksista vertaillaan vain niitä järjestelmiä, jotka soveltuvat valittavan muun laitteistokokonaisuuden kanssa käytettäväksi (valintajärjestys osatarjouksien tapauksessa: 1. muu laitteistokokonaisuus ilman osatarjouksena tarjottavia komponentteja (a-c), 2. hoidonaikaista liikettä monitoroivan järjestelmän (a), 3. tietojärjestelmäpäivityksen (b), 4. dosimetriavälineistö (c). Kaikkia muita komponentteja hankitaan enintään kaksi kappaletta (eli yksi/hoitolaite), mutta tietojärjestelmäpäivitys dosimetriavälineistö vain yhtenä kappaleena. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei oteta huomioon. 6. Hinnat ja hinnoitteluperusteet Hinnat tulee ilmoittaa kiinteinä euromääräisinä ja arvonlisäverottomina (alv 0%). Vaaditun käyttö- ja huoltokoulutuksen tulee sisältyä tarjottuihin hintoihin. Mikäli tarjoaja tarjoaa tarjottuihin hintoihin muita kuin pyydettyjä (ilmoitetut optiot) lisälaitteita tai ohjelmistoja, ne tulee esittää tarjouksessa eriteltyinä ja erikseen hinnoiteltuina. Näitä lisälaitteita ja ohjelmistoja ei oteta huomioon tarjousten vertailussa. 7. Hankinnasta tehtävä sopimus Hankinnasta tehdään kirjallinen sopimus HUS sairaanhoitopiirin ja valitun toimittajan välillä. Valitun toimittajan ja sairaanhoitopiirin välille syntyy sitova sopimus hankinnan kohteesta vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. HUS Sairaanhoitopiiri harkitsee, missä laajuudessa se tekee laitteiston ja/tai ohjelmiston huoltosopimuksen vai hoidetaanko huolto sairaalan omana toimintana. Tarjoajan tulee hyväksyä tarjouspyynnön liitteenä olevan sopimuspohjan ehdot ja lisäksi hankintaan sovelletaan JYSE 2009 tavarat ehtoja HUS:n tekemin poikkeuksin, jotka ovat tarjouspyynnön liitteenä. 8. Toimitusaika ja takuu Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa selvitys toimitusajasta, takuuajasta, takuuajan huolloista ja takuun muusta sisällöstä liitteen 1D mukaisesti. 9. Toimitusehdot Tarjoukset tulee laatia seuraavin toimitusehdoin - Laitteisto tulee toimittaa valmiiksi paikalleen asennettuna ilmoitettuun hoito- ja ohjaushuoneeseen tarjouksessa ja hankintasopimuksessa määritellyllä ohjelmistolla varustettuna, toimintakuntoon saatettuna siten, että toimituksesta, kuljetuksesta ja asennuksesta aiheutuvat kulut sisältyvät tarjoushintaan. - Asennuksen vaatimien rakennus-, sähkö- ja LVI-töihin tarvittavat piirustukset ja - työselosteet sisältyvät tarjoushintaan. - Tarjoushintaan ja tarjouksiin tulee sisältyä laitteiston sijoitussuunnitelma (pohjapiirrokset toimitetaan tarjouspyynnön liitteenä), jossa on huomioitu laitteiden ryhmittely hoito- ja ohjaustilaan. Tarjoushintaan on sisällyttävä laitteiston kuljetus- 3 (9)

4 reitin suojaaminen. - Tarjotun laitteiston tulee muodostaa ergonominen, toiminnallinen kokonaisuus. Tarjouksessa tulee spesifioida säteilysuojaukseen, rakennusteknisiin ja lvi-olosuhteisiin liittyvät vaatimukset, joita laitteisto edellyttää. Toimitus- ja asennusaikataulut tulee sovittaa laitteiston vaatimien rakennustöiden ja yksikön toiminnan vaatimaan aikatauluun. 10. Käyttökoulutus Tarjoushintaan on sisällyttävä vähintään seuraavat koulutukset: Koulutus käyttöhenkilökunnalle Koulutus tekniselle huollolle 11. Vastaanottotarkastus käyttöhenkilökunnan (vähintään 5+5 henkilöä osallistuu) ensisijaisesti suomenkielinen tai toissijaisesti englanninkielinen koulutus toteutetaan kahdessa vaiheessa: laitteiden käyttöönottovaiheessa vähintään 5 päivän koulutus sekä myöhemmin erikseen sovittavana aikana täydentävä vähintään 2 päivän koulutus. käyttäjille on toimitettava suomen- ja englanninkieliset käyttöohjeet viimeistään käyttökoulutuksen alkaessa. koulutuksen ylläpitotarkoituksessa kaksi paikkaa vuosittaisiin pohjoismaisiin tai eurooppalaisiin käyttäjäkokouksiin / vuosi laiteasennusta seuraavan kolmen vuoden aikana kattaen osallistumismaksut, matka- ja majoituskulut. huoltokoulutus sairaalan tekniselle huollolle sisältäen kolmen henkilön kouluttamisen kiihdyttimen ja sen keskeisten komponenttien mukaan lukien kuvantamisohjauksen laitteistojen ylläpitohuoltoon ja korjauksiin pois lukien sellaiset varaosat, joiden takuuseen kuuluu valmistajan edustajan suorittama vaihtotyö. Huoltohenkilön koulutuksen lähtötasona on sädehoitokiihdyttimien ja kuvauslaitteiden yli 5 v:n huoltokokemuksen omaavat henkilöt, joilla on elektroniikka-alan asentajan, teknikon tai insinöörin koulutus. tekniselle huollolle on toimitettava täydelliset huolto- ja korjausmanuaalit englanninkielisenä viimeistään laiteasennuksen alkaessa. Vastaanottomittaukset tehdään yhteistyössä HYKS Syöpätautien klinikan edustajan, HUS- Kuvantamisen sekä myyjän edustajien kanssa. Vastaanottomittausten jälkeen Syöpätautien klinikan edustaja suorittaa sädehoidon annossuunnittelujärjestelmän vaatimat mittaukset annoslaskennan konfigurointia varten tarvittaessa myyjän edustajan kanssa. Syöpätautien klinikan edustajalla on oikeus suorittaa mittaukset tarvittaessa uudelleen. Ennen laitteiston koekäyttöä on suoritettava Säteilyturvakeskuksen toimesta koko hoitoyksikön käyttöönottokatsastus. Käyttökoulutus ja koekäyttö voi alkaa sen jälkeen, kun vastaanottomittaukset, annoslaskennan konfigurointi on kokonaisuudessaan hyväksyttävästi suoritettu ja Säteilyturvakeskus on hyväksynyt laitteen potilashoitoihin. Toimittaja huolehtii laitteiden toimittamisesta ja asentamisesta paikoilleen käyttökuntoon vastaanottotarkastusta varten. Vastaanottotarkastusta varten laitteiden tulee olla valmiiksi koottu ja sisältää kaikki vastaanottotarkastuksessa tarvittavat osat ja dokumentit. Toimituksen jälkeinen koekäyttöaika on kaksi viikkoa potilashoitoja. Käyttökoulutusjaksoa ei lasketa koekäyttöaikaan. Vastaanottotarkastus suoritetaan sen jälkeen kun koekäyttö on suoritettu. Vastaanottotarkastuksessa todetaan, että laitteisto on toimitettu hankinta-asiakirjojen mukaisesti sekä myyjän ilmoittamien ominaisuuksien paikkansapitävyys. 4 (9)

5 12. Maksuehto Maksupositiot on määritelty tarjouspyynnön liitteenä olevassa hankintasopimusluonnoksessa. Laskun maksuehtona on 30 pv netto. Viivästyskorko on korkolain mukainen. 13. Huoltojärjestelyt Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa selvitys tarjotun laitteiston huoltokoulutuksen saaneista henkilöistä, määrästä ja sijainnista. Em. selvitys samoin kuin selvitys huoltokoulutuksesta, käyttökoulutuksesta, varaosista, huoltotarpeesta ja huoltosopimuksesta annetaan liitteen 1C mukaisesti. 14. Alihankinta Toimittaja vastaa alihankintana tuotetuista palveluista ja tuotteista kuin omistaan. Alihankkijan osuus tulee kuvata tarjouksessa omana kohtanaan. HUS pidättää oikeuden hyväksyä alihankkijat. Alihankkijoiden tulee täyttää kaikki tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset ja tarjoajan tulee toimittaa alihankkijasta vastaavat 16.1 kohdassa pyydetyt selvitykset tarjouksensa liitteenä. 15. Tarjouksen tekemiseen liittyvät muut ehdot Hankintayksikkö pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista perustellusta syystä. Tarjoajalla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään tarjouksesta. Toimittajan tulee esittää tarjouksessaan tarjotun laitteen vaatimat ympäristövaatimukset sekä tarvittavat sähkö- ja tietoverkkoliitännät. Kaikista hankintaprosessin aikana tapahtuvista laite- ja ohjelmistomuutoksista tulee ilmoittaa välittömästi. 16 TARJOAJAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI Tarjoajan soveltuvuutta koskevat vaatimukset Tarjoaja, jonka tarjous ei sisällä tässä kohdassa pyydettyjä selvityksiä, suljetaan tarjouskilpailusta pois Rahoitukselliseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät vaatimukset Tarjoajan on täytettävä seuraavat rahoitukselliset ja taloudellista tilannetta koskevat vaatimukset sekä toimitettava tarjouksensa liitteenä mainittujen vaatimuksen täyttymisen selvittämiseksi kunkin vaatimuksen alla mainittu selvitys. Vaatimus 1 Tarjoaja on huolehtinut verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta. Tarjoaja voidaan kuitenkin hyväksyä, jos maksujen laiminlyöntiä voidaan pitää vähäisenä tai laiminlyötyjen maksujen osalta on viranomaisen hyväksymä maksusuunnitelma. Toimitettavat selvitykset: 5 (9)

6 - Veroviranomaisen todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty. - Työeläkekassan ja / tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen (tel/lel) suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty. Vaatimus 2 Tarjoajalla on hankinnan kokoon nähden taloudelliset edellytykset hankinnan suorittamiseen. Tarjoajan tulee olla vakavarainen, maksukykyinen sekä kannattavuudeltaan ja luottokelpoisuudeltaan riittävä hankinnan kokoon ja laatuun nähden. Hankintayksikkö voi tarkistaa tarjoajan taloudelliset edellytykset ja luottotiedot yleisesti käytetyistä rekistereistä. Toimitettava selvitys: - Tarjoajaa koskevat vahvistetut tilinpäätösasiakirjat (tilinpäätös- ja tasetiedot) kahdelta edelliseltä vuodelta. Mikäli tarjoaja ei voi toimittaa tilinpäätöstietoja, koska yritys on vasta aloittanut toimintansa, tarjoajalla on mahdollisuus toimittaa selvitys vakavaraisuudestaan ja maksukyvystään muulla hankintayksikön hyväksymällä tavalla. Vaatimus 3 Tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Toimitettavat selvitykset: - Kaupparekisteriote sekä selvitykset pyydetyistä rekisterimerkinnöistä. - Selvitys rekisteröimättömyyden perusteista, jos tarjoaja ei kuulu kauppa-, ennakkoperintä-, työnantaja-, tai arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Selvitys voi olla tarjoajan itsensä laatima. Tarjoaja voi korvata vaatimusten 1-3 toimitettavat selvitykset tarjouspyynnön liitteenä olevalla tarjoajan vakuutuksella. Todennäköiseltä voittajalta hankintayksikkö tulee pyytämään ennen hankintapäätöstä ko. todistukset ja selvitykset. Mikäli tarjoaja ei toimita todistuksia ja selvityksiä pyydetyssä määräajassa, tarjous hylätään. Todistukset ja selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Lisäksi sopimuksessa tarjoaja voidaan velvoittaa toimittamaan todistukset erikseen sovittuina aikoina. Ulkomaisen tarjoajan on toimitettava vaatimuksissa 1 ja 2 tarkoitetut tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla muulla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla kuten antamalla sijoitusmaan lainsäädännön mukainen valaehtoinen tai vakuutuksella vahvistettu ilmoitus. Tarjoaja, joka syyllistyy olennaisesti väärien tietojen antamiseen toimittaessaan edellä mainittuja tietoja, suljetaan tarjouskilpailusta pois Tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset Vaatimus 4 6 (9)

7 Tarjoajan tulee toimittaa tiedot vastaavia laitteita koskevista referensseistä. HUS pidättää oikeuden selvittää hankkeiden onnistumisen referenssikohteiden osalta. 17. TARJOUSTEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUDEN TARKISTAMINEN Toisessa vaiheessa tarjouksia arvioidaan suhteessa niihin vaatimuksiin, joita ostettavilta tavaroilta tai palveluilta edellytetään. 18. TARJOUSTEN VERTAILU Tarjousten vertailu Tarjouksista tullaan hyväksymään kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi osoittautunut tarjous ottaen huomioon seuraavat vertailuperusteet minimivaatimukst täyttävistä laitteista (liite 1A): a) Hinta 40 % arvioidaan selvityksen 1 perusteella, josta - Laitteistokokonaisuuden hinta 80 % (maksimi 0.8x40 = 32 pistettä) - Ylläpitosopimuksen (eli kaikenkattavan huoltosopimuksen) hinta yhteensä viidelle vuodelle (takuuaika mukaan lukien) (maksimi 0.2x40 = 8 pistettä) b) Tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet 45 % selvityksen 2 (+ liite 1B) perusteella, josta - Tekniset tiedot 44 % (maksimi 0.44x45 = 20 pistettä) - Annossuunnitelmatesti 22 % (maksimi 0.22 x 45 = 10 pistettä) - Käyttäjien arviointi 33 % (maksimi 0.33 x 45 = 15 pistettä) c) Huolto 10 %, arvioidaan selvityksen 3 (+ liite 1C) perusteella (maksimi 10 pistettä) d) Toimitusaika ja takuu 5 %, arvioidaan selvityksen 4 (+ liite 1D) perusteella (maksimi 5 pistettä) Pistelukujen summan maksimi on 100. Selvitys 1: Hinta Selvityksessä tulee esittää laitekokonaisuuden kokonaishinta ( ). Kokonaishintaan tulee sisältyä liitteessä 1A luetellut laitteistolta vaadittavat vähimmäisominaisuudet sekä liitteen 1B vertailtavat ominaisuudet. Laitteistokokonaisuudesta pyydetään kokoonpanon mukainen hinta eriteltynä vähintään seuraaviin osakokonaisuuksiin: hoitolaite, hoidonaikaisen liitteen monitorointijärjestelmä, tietojärjestelmäpäivitys, dosimetriajärjestelmä. Hankintayksikkö pidättää oikeuden päättää mitkä komponentit otetaan mukaan hankintaan laitekokonaisuuden vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. Hankintayksikkö huomioi hankittavien komponenttien hinnat laitteistokokonaisuuden hinnassa. Hintavertailu tehdään laitteiston kokonaishinnan (80%), sekä yhteensä viidelle vuodelle (takuuaika mukaan lukien) lasketun ylläpitohuoltosopimushinnan perusteella (20 %). Kokonaishinnaltaan halvin liitteen1a minimivaatimukset täyttävä laite saa 32 pistettä ja muut pistemäärän 32 p x halvimman laitteen hinta/muun laitteen hinta. Mikäli saadaan osatarjouksia dosimetriajärjestelmästä, hintapisteet lasketaan erikseen dosimetriajärjestelmille sekä muulle laitteistokokonaisuudelle. Dosimetriajärjestelmistä vertaillaan kuitenkin vain niitä laitteistoja, jotka soveltuvat parhaan kokonaispistemäärän saaneen hoitolaitteen dosimetriaan. 7 (9)

8 Kokonaishinnaltaan edullisin 5 vuotta kattava ylläpitosopimus saa pistemäärän 8 ja muut pistemäärän 8 p x halvimman ylläpitosopimuksen hinta / muun ylläpitosopimuksen hinta. Ilmoitetut hinnat ovat sitovia ja niihin hyväksytään vain yleisen kustannustason nousun mukaiset korotukset viiden vuoden aikana (takuuaika mukaan lukien) laiteasennuksen jälkeen. Selvitys 2 Tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet Tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet arvioidaan liitteessä 1B olevien vertailtavat ominaisuudet listauksen perusteella, sisältäen teknisen sekä käyttäjien osuuden. Tarjoajan tulee täyttää liitteessä 1B kysytyt vertailtavat ominaisuudet huolellisesti ja täsmällisesti (mm. lukuarvojen osalta on annettava vastaus numeroarvona eikä viitattava esitteisiin) ja liite on toimitettava tarjouksen mukana. Teknisten ominaisuuksien pistemäärät (max 20 pistettä), annossuunnittelutestit (max 10 pistettä) sekä käyttäjien arviointi (max 15 pistettä) lasketaan laitteittain yhteen. Selvitys 3: Laitevalmistajan tarjoama huolto, laitteiston toimintavarmuus sekä laitevalmistajan tarjoama koulutus sairaalan omille huoltohenkilöille Selvitys tarjotun laitteiston huoltokoulutuksen saaneista henkilöistä, määrä ja sijainti. Tarjousten vertailussa arvostetaan kattavaa huoltoresursointia tarjotulle laitteistolle, sairaalan oman teknisen henkilöstön huoltokoulutuksen laajuutta ja hintaa sekä laitteiston edullisia varaosakuluja. Selvitys annetaan liitteen 1C mukaisesti. Maksimipistemäärä on 10. Selvitys 4: Toimitusaika ja takuu Toimittajan tulee selvittää laitteen toimitusaika. Tarjousten vertailussa arvostetaan toimitusaikaa, joka soveltuu kiihdytinhuoneiden valmistumisaikatauluun v:n 2015 aikana tai v:n 2016 alussa. Selvitys takuuajasta, takuuajan huolloista ja takuun muusta sisällöstä liitteen 1D mukaisesti. Hyväksytty vastaanottotarkastus on takuun alkamishetki. Tarjousten vertailussa arvostetaan pitkää ja kattavaa takuuta. Maksimipistemäärä on Tarjouksen jättäminen Tarjous ja sen liiteasiakirjat tulee jättää määräaikaan klo mennessä neljänä (4) kappaleena tulostettuna ja allekirjoitettuna sekä yhtenä (1) kappaleena muistitikulla viitteellä Kaksi sädehoidon lineaarikiihdytintä osoitteeseen HUS-Logistiikka PL 441 / Stenbäckinkatu HUS Mikäli kirjallisen ja muistitikulla toimitetun tarjouksen välillä on ristiriitoja, niin kirjallista tarjousta pidetään ensisijaisena. Tarjous tulee tarjoajaa sitovaksi, kun tilaaja on ottanut selon tarjouksesta. Tarjouksen tulee olla ensisijaisesti suomenkielinen ja toissijaisesti englanninkielinen. Tarjouksen tulee olla voimassa 6 kk tarjouksen jättöajan jälkeen. Tarjouksesta kokonaisuudessaan vastaavan henkilön yhteystiedot ja tämän varahenkilön puhelin, GSM, sähköpostiosoite ja postiosoite tulee mainita tarjouksessa. Samoin se sähköpostiosoite, johon hankintapäätös lähetetään. 8 (9)

9 20. Tarjousasiakirjojen julkisuus Hankintapäätös ja sen liitteet ovat julkisia päätöksen allekirjoituksen jälkeen. Muut hankintaasiakirjat ovat julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen. Tarjoajalla on oikeus saada tieto hankintaasiakirjoista päätöksen allekirjoituksen jälkeen. Jos tarjoajan mielestä jokin osa tarjousta sisältää liikesalaisuuksia, tarjoajan on ilmoitettava tämä erillisellä liitteellä. HUS harkitsee, ovat liikesalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan salassa pidettäviä. Tarjouksen hintatietoa ei pidetä liikesalaisuutena. 21. Tiedottaminen Mahdolliset hankintaan liittyvät tarkentavat kysymykset tulee toimittaa klo mennessä seuraavasti: tekniset kysymykset: Kysymyksiin on liitettävä lähettäjän yhteystiedot ja viite kahden sädehoitolaitteen hankinta / purchasing of two radiotherapy treatment unit. Kysymykset on esitettävä suomen tai englannin kielellä. Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka lähetetään kaikille kysymyksien esittäjille viimeistään Vastaukset toimitetaan kysymyksien lähettäjän osoitteeseen sähköpostitse. Tarjouspyynnön mahdollisista muutoksista ilmoitetaan HILMA-palvelussa sekä automaattisesti kaikille niille, joille tarjouspyyntö on lähetetty suoraan sekä niille tarjouspyynnön jälkikäteen hankkineille, jotka ovat ilmoittaneet yhteystietonsa yllämainittuun osoitteeseen. LIITTEET 1A Sädehoitolaitteiden vähimmäisvaatimukset 1B Sädehoitolaitteiden vertailtavat tekniset ominaisuudet ja testitulokset 1C Kysymykset huoltojärjestelyistä 1D Kysymykset toimitusajasta ja takuusta 2 Tarjoajan sitoumus testimateriaalin säilyttämisestä ja hävittämisestä 3 Ohjeet testiannossuunnitelmia varten 4 Hankintasopimusluonnos 5 JYSE 2009-tavarat ehdot HUS:n tekemin poikkeuksin 6 Tarjousvakuutuslomake 9 (9)

10 LIITE 1A-D Vähimmäisvaatimukset ja vertailukohteet 1A Kahden sädehoitolaitteen vähimmäisvaatimukset Vähintään yksi fotonienergia: 6 MV (BJR Suppl 25), samoiksi täsmätyt ( matched ) säteilykeilat molemmissa koneissa. Mikäli saatavissa, samoiksi täsmätyt lisäenergiat optiona 10 MV ja 15 MV erikseen hinnoiteltuna. Mikäli valittavaa laitemerkkiä on jo osastolla käytössä, täsmäytetään uusien laitteiden energiat myös käytössä olevien laitteiden keilojen mukaan (Elekta Versa HD tai Varian Clinac IX) Annosnopeus isosentrissä 4 Gy/min. Hoitolaitteen kanturi (gantry) oheislaitteineen, säätöpöytä mekaanisesti stabiili, parametrien laaja asettelualue hoidettava alue vähintään 1x1x1 40x40x40 cm isosentrin tasolla asymmetrinen kollimointi kaikilla rajaimilla käsiohjain hoitohuoneessa, automaattiasettelu sekä säätömahdollisuus säätötilan puolelta sekä kenttä- että pöytäparametreille Moniliuskakollimaattori käyttökelpoinen laitteen kenttäkokoalueella (minimi-maksimi), täysin integroitu kiihdyttimen ohjausjärjestelmään liuskan leveys isosentrissä 5 mm tai alle mahdollisuus intensiteettimuokattuun sädehoitoon moniliuskarajaimen dynaaminen toiminta kiinteillä kanturikulmilla ja kaarihoidoissa IMAT-toiminto (intensiteettimuokatut kaarihoidot) Potilaspöytä kantavuus vähintään 150 kg laaja liikealue, stabiili rakenne, suora hiilikuituinen pöytälevy alhaisella säteilyabsorptiolla (< 2 % kentän alueella). Kohtisuorat siirrot (x,y,z = lateraali, longitudinaali ja vertikaali) Liikevirhe enintään 0.5 mm. laskeutuu ainakin 65 cm:n etäisyydelle lattiasta sekä saavuttaa isosentrin tason pöytälevyn pinnassa. mahdollisuus potilaan automaattiasetteluun paikannusjärjestelmän antaman säätötiedon perusteella Kuvantaohjaus toteutettuna vähintään leikekuvausmenetelmällä (esim. kartiokeilatietokonetomografia) sekä mahdollisesti täydentävillä menetelmillä: kohtisuorat röntgenkuvat, viistot röntgenkuvat ja/tai konekuvaus kuvantaohjauksen referenssitietona käytetään annossuunnittelujärjestelmän tuottamaa kuvatietoa, joka on pystyttävä siirtämään tietoverkon kautta kuvantaohjauksen työasemaan hoitolaitteelle kuvantaohjauksen suorituskyky: etusijalle asetetaan mahdollisimman laaja käyttökelpoinen kuva-ala, tarkkuus, nopeus ja kuvauksessa potilaalle kertyvä pieni sädeannos sekä järjestelmän stabiilisuus kuvantaohjaukseen liittyvä säteilyturvallisuus (varoitusvalot, ovikytkimet jne.) hoitopöydän asennon automaattinen korjaus kuvantaohjauksen tuloksen perusteella, minimivaatimus 3D (lisäpisteet 6D) Hoitomahdollisuus myös kaikissa kuvausjärjestelmän vikatilanteissa Liikkuvan kohteen hoidonaikaiseen monitorointiin tai seuraamiseen ja hengitystahdistettuun hoitoon perustuva kohdistusmenetelmä

11 Menetelmän kuvaus Välineistö ja ohjelmisto hengitystahdistuksen, -pidätyksen tai hengityksen seurannan toteuttamiseen (kamerapohjainen, rintakehän muotoa seuraava järjestelmä tai hengitystilavuutta monitoroiva järjestelmä) Radioaaltoihin perustuvan tai röntgenkuvantaan perustuva menetelmä hoitokohteen hoidonaikaisen liikkeen määrittämiseksi (projektioita lyhyellä aikavälillä) ja liityntä kiihdyttimen säteilyntuotantoon Kiihdyttimen säteilyntuoton sähköinen ja/tai mekaaninen ohjaus kohteen liikkeen mukaisesti Tietokonetomografian (GE) 4D-kuvatiedon hyödynnettävyys. Hengtystahdistetussa hoidossa vaaditaan seuraavat menetelmät hengityspidätys prospektiivisessa tahdistuksessa mean ventilation kuvien fuusiointi retrospektiivisessa tahdistuksessa Seinään ja/tai kattoon kiinnitettävät kohdistuslaserit hoitolaitteiden vaatimusten mukaisesti (sivu- ja kattolaserit sekä back-pointer sekä lisäksi 2 kpl. erillisiä, erivärisiä asettelulasereita molemmille sivuseinille). Ristikuviot punaisissa isosentrin osoittavissa sivulasereissa. Sivulasereiden on oltava käsin säädettäviä. Viivan leveys < 1 mm 3.5 m:n etäisyydellä Viivan pituus < 2 m 3.5 m:n etäisyydellä Valittavien hoitolaitteiden kaikkia ominaisuuksia tukeva annossuunnittelujärjestelmän työasemat (1 työasema / hoitolaite, yht. 2 työasemaa) tai olemassaolevien annossuunnittelujärjestelmien laajennus vastaavalla työasema- ja laskentakapasiteetilla sis. päivitykset uusimpaan versioon (Olemassaolevat järjestelmät: Varian Eclipse, Elekta CMS Monaco/Oncentra) Liitettävissä osaksi sairaalan annossuunnitteluverkkoa Järjestelmä, joilla kaikilla samanaikainen ääriviivatyöskentely, annossuunnittelu ja annoslaskenta (käsittäen kaikki kiihdyttimen sädetystekniikat) mahdollista. Tehokkaat työasemat varustettuna vähintään 24 näytöillä Yhteensopiva tiedonsiirto PACS-arkiston kanssa (tuettava TT, MK, PET, SPECT diagnostisia kuvia sekä DicomRT-pohjaista tiedonsiirtoa valmiiden annossuunnitelmien sekä aikaisempien sädehoitojen vertailua varten sekä HUS PACSista että PACSiin) Yhteensopiva tiedonsiirto annoslaskentamenetelmän vaatiman jakaumatiedon tiedonsiirron toteuttamiseksi annosjakauman mittalaitteelta annossuunnittelujärjestelmään (mikäli käyttäjän suorittamia mittauksia vaaditaan) IBA Omnidos-järjestelmän tuottamassa formaatissa. Tietokonetomografia- ja magneettikuvien sekä isotooppikuvien fuusiotyökalut. Kliinisten kohteiden ääriviivojen piirtotyökalut 2D ja 3D. Piirtomahdollisuus kaikissa kohtisuorissa leikesuunnissa. Normaalikudosrakenteiden automaattinen rajaus (atlas) ainakin pään (keskushermostoanatomia), kaulan (imusolmukealueet), thoraxin (keuhko, sydän, selkäydin) ja lantion (eturauhanen, virtsarakko, suoli) alueella. Hoitokenttien asettelu ja visualisointi 2D ja 3D. DRR-kuvien tuottaminen referenssikäyttöön. Kaikkien tarjottavan hoitolaitteen käyttämien kentänmuokkausmenetelmien ja eri säteilylajien sädetystapojen tuki (fotonit, elektronit, 3DCRT, IMRT, IMAT, 4Dtoiminnot). Monen isosentrin yhtäaikainen käyttömahdollisuus optimointityövälineillä. Pöytälevyn absorption huomioiminen laskennassa. Annoslaskentamenetelmä fotoneille: pencil beam convolution-mallia kehittyneempi 3D-menetelmä (esim. Monte Carlo, AAA, collapsed cone, )

12 Laskentamenetelmän absoluuttinen tarkkuus vesiekvivalentissa materiaalissa vähintään 2% / 2 mm kentän alueella sekä 5 cm:in asti kentän ulkopuolelle. Hoitoaikojen ja monitoriyksiköiden laskenta. Annostilavuushistogrammit (DVH) ja rakenteiden tilavuuden määritys. Annosjakauman automaattinen optimointi käänteisen optimoinnin avulla. Annosjakauman manuaalinen optimointi ( forward IMRT ) -mahdollisuus DicomRT-valmius lähetyksessä ja vastaanotossa. Annossuunnitelmatietojen siirto (annosjakaumat, kuvat sekä hoitoparametrit) annossuunnittelutyöasemalta sädehoidon Mosaiq- ja Aria-tietojärjestelmiin. Varmistettu back-up laitteisto serverillä Liityntä ja ohjelmistot sädehoidon tietojärjestelmää varten molempiin hoitolaitteisiin ja yhteensopiva tiedonsiirto annossuunnittelujärjestelmän kanssa. Kaikkien hoitoparametrien reaaliaikainen verifiointi hoitotilanteessa Parametrien editointimahdollisuus Hoitolaitteen parametrien automaattiasettelu verifiointijärjestelmän sisältämien tietojen mukaisesti. Erillisten työasemien lukumäärä: hoitolaitteen ohjaustila 2 tai enemmän/hoitokone (hoitoa ja tietojen editointia varten omat työasemat), annossuunnitteluhuone 2 tai enemmän. Kuvantaohjauksen tietojen integrointi järjestelmään: käyttö potilaan asettelussa Adaptiivisen sädehoidon tuki DicomRT-siirto potilastiedon lähetyksessä ja vastaanotossa pitkäaikaisarkiston (PACS) kanssa. Potilastietojen automaattinen varmuuskopiointi magneettinauhalle tai vastaavalle tietovälineelle. Liitettävyys Elekta Mosaiq tai Varian Aria hoidonvarmennusjärjestelmään kaikkien toiminnallisuuksien osalta. Myös kuvantaohjauksella tuotetun kuvatiedon taltiointimahdollisuus. Annossuunnittelussa ja hoidossa (ml. hoitoon liittyvä kuvantamistieto) kertyvälle tietomäärälle soveltuva serveriratkaisu. Ko. ratkaisu voi tukeutua olemassaolevaan Varian Aria- tai Elekta Mosaiq -järjestelmään ja niiden kapasiteetin päivittämiseen em. vaatimusten mukaisesti. Lähtökohtana kapasiteettimitoituksessa on oltava 3Dkuvantamisen säännöllinen/päivittäinen käyttö potilashoidoissa valtaosassa päivittäisiä hoitokertoja. Mitoituksen riittävyys osoitetaan laskelmalla, jossa lähtökohtana on tarjottavan kuvantamisjärjestelmän tuottavan 3D-CBCT-kuvan koko (Megatavua/kuvaus) serverille talletettavassa formaatissa, vähintään 30 kuvattavaa potilasta päivässä/kiihdytin sekä vähintään 3 v:n käyttö. Järjestelmän laajentamismahdollisuus tämänkin jälkeen on oltava mahdollista ja se on ilmoitettava. Osatarjous b: Saman sädehoidon tietojärjestelmän liitäntä ja laajennus kattaen osaston muut lineaarikiihdyttimet (lista alla), ja ko. tietojärjestelmän kapasiteettipäivitys laitteistomäärän vaatimuksia vastaavaksi. Vaatimukset samat kuin uusien lineaarikiihdyttimien erillisliitynnöissä liitettävien lineaarikiihdyttimien toiminnallisuuksien mukaisesti. Käytöstä poistuvan tietojärjestelmän tietokanta on voitava konvertoida uuteen järjestelmään. Lineaarikiihdyttimet ja tietojärjestelmä v alussa ovat: Linac 1-2 vanhoja kiihdyttimiä ei liitetä: uudet kiihdyttimet as Linac 3: Varian Clinac ix+ PV AS1000+ OBI, MLC Millenium 120: Aria Linac 4: Varian Clinac 600CD + PV AS500, MLC Millenium 80: Aria

13 Linac 5: Varian Clinac 600CD + PV AS500, MLC Millenium 120: Aria Linac 6: Elekta Axesse + iviewgt + XVI + Agility MLC: Mosaiq Linac 7: Varian Clinac 2100CD + PV AS500, MLC Millenium 120: Aria Linac 8: BrainLab Novalis + Exactrac Xray, MLC m3: Aria Linac 9: Elekta Versa HD + iviewgt + XVI + Agility MLC: Mosaiq Linac 10: Elekta Versa HD + iviewgt + XVI + Agility MLC: Mosaiq Yhteensopiva tiedonsiirto sairaalan potilastietojärjestelmän kanssa (ajanvaraus- ja käyntitiedot, sädehoitotieto) Sädehoidon dosimetrialaitteisto hoitolaitetta varten + yhteensopiva tiedonsiirto annossuunnittelujärjestelmän kanssa Mahdollisuus mitata annosjakauma ja absoluuttinen annos/hoitolaitteen annosmonitorin yksikkö vedessä tai vesiekvivalentissa materiaalissa hoitolaitteen isosentrissä sekä kattaen hoitolaitteen tuottama maksimikenttäkoko täydellisissä sirontaolosuhteissa IAEA TRS398:n mukaisesti (ottaen huomioon laitteen ominaisuudet) paremmalla kuin 1 %:n tarkkuudella. Mahdollisuus hoitokentän profiilien ja syväannoskäyrien sekä isodoosijakaumien mittaukseen hoitoa vastaavissa olosuhteissa (SSD, kenttäkokoalue, annosnopeus) paremmalla kuin 1 %:n tarkkuudella. Mittalaitteella on pystyttävä suorittamaan hoitolaitteen tuottamien dynaamisten kenttien dosimetrinen laadunvalvonta (IMRT, Dynaaminen kaarihoito, IMAT) sekä lasketun ja mitatun 2-ulotteisen annosjakauman vertailu (mm. gamma-analyysi). Laskettu annosjakauma on voitava ladata digitaalisesti suoraan annossuunnittelujärjestelmän muistista. Mittalaitteella on oltava yhteensopiva tiedonsiirto DicomRT:ta tukevien annossuunnittelujärjestelmän annosjakaumien lukemiseksi mittalaitteen työasemalle mitatun ja lasketun annosjakauman vertailua varten. Laiteratkaisuna hyväksytään malli, jossa klinikan olemassaolevaa fotonimittauskalustoa täydennetään uuden sädehoitolaitteen em. dosimetriset vaatimukset täyttäväksi kokonaisuudeksi (tarjoajan on esitettävä suosittelemansa laiteyhdistelmä). Nykyisen dosimetriavarustuksen keskeiset komponentit ovat absoluuttimittaus fotoneille: Farmer-elektrometri + NE2571 ionisaatiokammio annosjakaumamittaus vedessä: IBA (Scanditronix-Wellhöfer) Blue Phantom + ohjausyksikkö ja detektorit 2D-detektori: PTW Octavius Laitteiston on täytettävä IEC:n suorituskykyvaatimukset sädehoitolaitteille soveltuvin osin ml. oheislaitteet (tarpeellinen laitedokumentaatio, josta asian voi todeta, liitettävä tarjoukseen) Laitteistolla on oltava CE-merkintä MDD:n mukaisesti Laitteiston on muodostettava ergonominen, toimiva kokonaisuus

14 Vikadiagnostiikkaohjelmisto seuranta ja säätöoikeuksineen etäyhteyden kautta HUSin tietotekniikan määräysten mukaisesti sekä laitevalmistajan että talon oman huoltoorganisaation käyttöön samoilla oikeuksilla kattaen sairaalaan asennettavat laitteet. Vähintään 2 v:n takuu ja tarvittavat määräaikaishuollot takuuaikana hintaan sisältyen. Takuu alkaa vastaanottotarkastuksesta.

15 1B Sädehoitolaitteiden vertailtavat tekniset ominaisuudet ja testitulokset Vertailtavat ominaisuudet ja testitulokset jakaantuvat kolmeen luokkaan, joiden tiedot annetaan seuraavasti: 1B.1 Teknisten ominaisuuksien vertailu: Tarjoaja valitsee taulukon mittari-sarakkeesta oikean vaihtoehdon tai täydentää siihen pyydetyn lukuarvon. Pisteytyksen suorittaa HUS (max 20 p). 1B.2 Annossuunnitelmatesti: Sitouduttuaan testimateriaalina toimittettavan anonymisoidun potilastiedon luottamukselliseen käsittelyyn ja hävittämiseen testin jälkeen (liite 2) tarjoaja saa haltuunsa kaksi testitapausta, joihin on laadittava annossuunnitelmat tarjottavalla laitteella ja annossuunnittelujärjestelmällä. Osallistuakseen testiin tarjoaja toimittaa annossuunnitelmista pyydetyt dokumentit tarjouksen mukana. Pisteytyskriteerit on kuvattu annossuunnitteluohjeissa (liite 3). Pisteytyksen suorittaa HUS (max 10 p). 1B.3 Käytettävyys ja ergonomia: HUSin edustajat arvioivat jäljempänä luetellut käytettävyyteen ja ergonomiaan liittyvät ominaisuudet. Arvioinnissa nojaudutaan tarjouksessa toimitettuun esitemateriaaliin, laitevalmistajan demonstraatioihin sekä mahdollisilla tutustumiskäynneillä tehtyihin havaintoihin. Pisteytyksen suorittaa HUS (max 15 p). 1B.1 Teknisten ominaisuuksien vertailu Tarjoaja täydentää oheisen taulukon pyydetyillä lukuarvoilla tai tiedoilla. Tyhjän tiedon paikalle merkitään 0. Paras suorituskykyä kuvaava luku saa sarakkeessa ilmoitetun maksimipistemäärän. Pistemäärät lasketaan yhteen. Kvantitatiivisia lukuja vertailtaessa muut laitteet saavat pisteitä suhteessa parhaaseen laitteeseen kussakin alakohdassa. Mittari Pisteet Dynaaminen rtg-kuvaus Kyllä / Ei Kyllä = 1 p, Ei = 0 p. Voidaan kuvantaa myös Kyllä / Ei Kyllä = 1 p, Ei = 0 p. hoitokenttä (MV-kuvaus) Dynaaminen kuvaus hoitokentästä Kyllä / Ei Kyllä = 1 p, Ei = 0 p. CBCT:n lisäksi Kyllä/Ei Kyllä = 1 p, Ei = 0 p planaarikuvausmahdollisuus (CB)CT:n kuvausannos (pää) CTDI(mGy) Pienin annos = 0.5 p (CB)CT:n kuvausannos (vartalo) CTDI(mGy) Pienin annos = 0.5 p 15 cm korkean alueen Aika (s) Lyhin aika = 0.25 p leikekuvantamiseen maksimitarkkuudella kuluva aika kuvauksen alkamisesta valmiiksi lasketun kuvan saamiseksi työasemalle vertailua varten. Onko hoitokentällä mahdollista Kyllä/Ei Kyllä = 1 p, Ei = 0 p seurata liikkuvaa kohdetta? Liikkuvan kohteen seuranta röntgenkuvauksella -projektioiden määrä - säteilyannos/ projektio - kuvien väliaika Suurin projektiomäärä saa 0.5 p, pienin säteilyannos saa 1 p, pienin kuvien väliaika saa 0.5 p. Max 2 p.

16 Hoitopöydän taipuma 100 kg:n kuormalla isosentrin tasolla Hoitopöydän läpäisevyys säteilylle sekä matalan absorption pinta-ala Annossuunnittelujärjestelmän laskenta-algoritmit Tasoituskappaleettoman fotonikeilan mahdollisuus (6, 10 MV) Hoidonaikaisen liikevirheen seurantajärjestelmä Potilaan kiertymisen korjaus esim. 6D pöydällä tai hoidonaikaisella annosjakauman säädöllä Korkea annosnopeus (n. 10 Gy/min tai enemmän) pienissä fotonikentissä esim. tasoituskappale poistamalla (vain 6 MV ja 10 MV:n fotonienergialla) MLC:n / MLC-annoslaskennan suorituskyky --- liuskan leveys --- usean isosentrin yhdistäminen isojen kohdealueiden tapauksessa Taipuma (mm) Absorptio (%) Pinta-ala (cmxcm) Algoritmin dokumentoitu tarkkuus (%) On / Ei Nopeus, tarkkuus ja monipuolisuus menetelmästä riippuen (erikseen tarkastellaan kuvantavat / ei kuvantavat mm. RFpaikannus) On / Ei On / Ei < 5 mm On/Ei Pienin arvo saa 0.25 p Pienin absorptio saa 0.25 p. Suurin matalan absorption alue saa 0.25 p. Max 0.5 p. Fotoniannoslaskennassa Monte Carlo saa 0.5 p Paras tarkkuus saa 0.5 p, max 1.0 p Tasoituskappaleettomasta energiasta 6 / 10 MV saa 0.5 p, max. 1p 0 2 p Ominaisuudesta, joka integroitu hoitolaitteen säteilyntuottoa koskevaan ja potilastiedon sisältävään tietojärjestelmään saa 2 p Ominaisuudesta saa 1p ominaisuus 0.5 p ominaisuus 0.5 p Dosimetrialaitteen integrointi annossuunnittelujärjestelmään (dosimetrisen syöttötiedon siirto annoslaskentaan ja lasketun annosjakauman vertailu mitatun jakauman kanssa) Dosimetrialaitteen erotuskyky ja mittausalueen koko IMAT-hoitosuunnitelman verifiointimahdollisuus dosimetrialaitteistolla On / Ei (testaus mahdollinen) Detektorien koko, välimatka, detektoreilla katetun alueen pinta-ala Toimivat järjestelmät saavat p Parhaat järjestelmät saavat 0.5 p kustakin ominaisuudesta, max. 1.5 p On / Ei Kyllä = 0.5 p, Ei = 0 p.

17 potilasta jäljittelevissä olosuhteissa 1b2 Annossuunnitelmavertailu Annossuunnitelmavertailun materiaali sisältää kolme potilastapausta. Tarkemmat ohjeet testistä on kuvattu englanniksi liitteessä 3. Tarjoaja saa testimateriaalin käyttöönsä palauttamalla liitteen 2 sitoumuksen. Testitulokset palautetaan liitteen 2 ilmoittamassa muodossa tarjouksen yhteydessä. Testitulosten perusteella annetaan maksimissaan 10 pistettä (max 5.0 p/testikohde). 1b3 Käytettävyyteen liittyvien ja ergonomisten seikkojen vertailu Arvioidaan seuraavat ominaisuudet. Arvioinnissa nojaudutaan tarjouksessa toimitettuun materiaaliin, laitevalmistajan demonstraatioihin sekä mahdollisilla tutustumiskäynneillä tehtyihin havaintoihin: Arviointikohde Mittari Pistemäärä Turvallisuus Käyttäjien arviointi 0 2 p - Hätäpainikkeiden sijainti - Hoitokoneen toiminta sähkökatkoksen aikana - Pöydän lukitusmahdollisuus - Törmäyssuojat - Kameroiden sijoittelu ilman kuolleita kulmia Käytettävyys - Potilaan kuva näytölle ohjaus- ja hoitohuoneessa - Ohjausjärjestelmän käytettävyys - Hoitolaitteen parametrien automaattinen asetus käsiohjaimesta Käyttäjien arviointi 0 1 p

18 Ergonomia 1. Hoitohuoneessa - isosentrin korkeus - apuvälineiden sijoittelu - koneellisesti/käsin siirrettävät välineet (esim. stereotaktisten päätyjen, varjotarjottimien, hoitoasentoa tukevien telineiden helppous, sijoittelu ja paino) - pöydän korkeuden säätö - hoitopöydän ulokkeiden vähäisyys - suuri hoitokelpoinen (= pieni säteilyabsorptio) pinta-ala hoitopöydän alapinnassa - käsiohjausyksiköiden määrä, selkeys, sijoitus ja toiminnan helppous - apuväline, jolla potilas voi auttaa itseään ylös hoitopöydältä 2. Ohjaustilassa, mm. - tarvittavien monitorien määrä, koko, litteys, sijainti, selkeys (grafiikka) - käyttökonsolin ergonomia Kuvantaohjattu hoito - Kuvantaohjatun hoidon toteuttamisen nopeus ja käytön helppous - yksinkertainen kuvauslaitteen siirtomekanismi - kuvalevyn asettaminen kuvausparametrien mukaan automaattisesti. Liiketahdistuksen/-seurannan toimintaperiaate, suorituskyky ja nopeus Annossuunnittelujärjestelmän käyttöliittymä (selkeys, nopeus, käytön helppous, näyttöjen rakenne, liitettävyys) Tietojärjestelmän käyttöliittymä (selkeys, nopeus, käytön helppous, näyttöjen rakenne, liitettävyys, ajanvarausohjelman selkeys, käyttäjäoikeuksien monipuolisuus, integroituvuus hoidon oheislaitteisiin, suorituskyky ja ominaisuudet kaikkien laitemerkkien osalta) Dosimetriajärjestelmän käyttö (Nopeus, käytön helppous, käyttöliittymän toimintojen Käyttäjien arviointi esitteiden ja mahdollisten tutustumiskäyntien, sekä tilan pohjapiirrokseen laaditun laitesijoitussuunnitelman perusteella. Laitesijoitussuunnitelmassa on esitettävä myös hoitokäytössä tarvittavien monitorien ja näppäimistöjen sijoittelu. Käyttäjien arviointi Käyttäjien arviointi Käyttäjien arviointi Käyttäjien arviointi Käyttäjien arviointi 0 3 p 0 3 p 0 1 p 0 2 p 0 2 p 0 1 p

19 monipuolisuus, analyysimenetelmät) Pistemäärät lasketaan yhteen. 1C Kysymykset huoltojärjestelyistä Tarjoajan huolto-organisaatio, maksimissaan 2 p - Selvitys tarjoajan käytettävissä olevasta huolto-organisaatiosta. Selvitykseen tulee mainita ainoastaan tarjottavaan laitteistoon (mukaanlukien myös kuvantaohjaus, moniliuskarajain, annossuunnittelujärjestelmä, muu tietojärjestelmä) huoltokoulutuksen saaneet henkilöt ja heidän asemapaikkansa. - Onko huoltotukea, mukaan lukien tietojärjestelmät, saatavana suomeksi sekä etäyhteydellä (puhelimitse) että paikan päällä sairaalassa? - Onko tarjoajalla 24h päivystys käytettävissä? Onko sairaalan oman huollon mahdollista pyytää apua tästä päivystyksestä ja mihin lisähintaan? - Tilattavan työn tuntihinta. Huoltokoulutus, maksimissaan 2 p - Selvitys hankintahintaan sisältyvän huoltokoulutuksen laajuudesta. - Erikseen hankittavissa oleva huoltokoulutus ja sen hinta. - Selvitys sairaalan huoltohenkilöstölle annettavien huoltomanuaalien kattavuudesta ja käytettävissä olevasta vikadiagnostiikkaohjelmistosta. Kuuluuko mahdollinen vikadiagnostiikkaohjelmisto hankintahintaan? Jos ohjelmisto tulee hankkia erikseen niin mihin lisähintaan? Käyttökoulutus, maksimissaan 2 p - Tarjoaja joka sisällyttää eniten hankintahintaan kuuluvia käyttökoulutuspäiviä saa 1.0 p. - Halvin erikseen ostettavaa käyttökoulutuspäivää tarjoava saa 1.0 p. Varaosat, huoltotarve ja huoltosopimus, maksimissaan 4 p - Selvitys seuraavien varaosien hinnoista ja niiden takuusta, jos poikkeaa yleisestä laitteistolle annettavasta takuuajasta: - MV-detektori - kv-detektori - rtg-putket - Klystroni / Magnetroni Hyvityskäytäntö vaihdossa ja hintamuutoksiin sisältyvät vaikutukset. Lisäksi selvitys mitä yli 5000 :n komponentteja joudutaan vaihtamaan 10 vuoden sisällä johtuen huolto-ohjelmasta tai todennäköisestä rikkoontumisesta ja niiden hinta. - Kauanko tilauksesta kestää varaosan saapuminen sairaalaan? - Perusvaraosapaketin hinta ja sisältö, kuuluuko peruskokoonpanoon? - Lisävaraosapaketit, koostumus ja hinnat. - Huoltotarve

20 -tuntia/krt, krt/vuosi, seisonta-aika ma-pe klo 8-20 kaikenkattavan huoltosopimuksen tapauksessa. - Huoltosopimushinta takuuajan jälkeen -määräaikaishuolto (sis. määräaikaishuollot ja ohjelmistopäivitykset) -määräaikaishuolto, etähuolto ja vikahuolto ilman varaosia - kaiken kattava ylläpitohuolto siten, että laitteiston käyttökatkoksiin sovelletaan seisontasanktiota Liitteessä 1D ilmoitetun maksuperusteen (*) mukaisesti. Kaikenkattavaan huoltosopimukseen sisällytetään sekä kiihdyttimen ja oheislaitteiden hardware että tietokonelaitteistot, ml. mahdolliset serverit, ja ohjelmistot. Edellytetäänkö hankinnassa huoltosopimuksen ottamista? Jos edellytetään niin selvitys mihin laitteiston osiin ja minkä tasoista sopimusta ja mihin hintaan. 1D Kysymykset toimitusajasta, takuusta ja päivitettävyydestä Toimitusaika Takuu - Takuuaika, poikkeukset normaaleista takuuehdoista, takuuseen sisältyvät huoltotyöt. - Ilmoittakaa takuuaikainen huoltovarmuutenne määrittelemällä X seisontasanktiopykälään (*): Laitteen vioista aiheutuvista yhteenlasketusta yli 60 tuntia vuodessa ja enintään 12 tuntia kerrallaan ylittävästä seisonta-ajasta toimittaja maksaa seisontakorvausta X e/h. Seisonta-aikaan ei lasketa määräaikaishuoltoa eikä muita ennalta sovittavia toimenpiteitä. Seisonta-aikaan lasketaan käyttökeskeytykset työpäivisin klo 8.00 ja välisenä aikana (1 kokonainen työpäivä = 12 h). Päivitettävyys - Kuinka kauan hankinnasta päivitykset sisältyvät veloituksetta ja veloitusmenettely tämän jälkeen Takuuajan ja päivitettävyyden pisteluku lasketaan kaavalla (X/200) x Takuuaika(v) x maksuttomien päivityksien aika (v). Suurin luku saa pistemäärän 5 ja muut pisteluvut suhteutetaan tähän. Jos pisteluku on negatiivinen, se merkitään nollaksi.

Liikelaitos. Puh. 09-471 72057 1.2.2013 Fax. 09-471 75403

Liikelaitos. Puh. 09-471 72057 1.2.2013 Fax. 09-471 75403 Liikelaitos Hillevi Flytström TARJOUSPYYNTÖ Puh. 09-471 72057 1.2.2013 Fax. 09-471 75403 Sitova tarjous toimitettava 4 kpl:na, merkinnällä: Tarjous on toimitettava myös pdf-tiedostona ja mukana oleva excel

Lisätiedot

Liikelaitos. Puh. 09-471 72057 19.2.2014 Fax. 09-471 75403. SPECT-TT -laite

Liikelaitos. Puh. 09-471 72057 19.2.2014 Fax. 09-471 75403. SPECT-TT -laite Liikelaitos Hillevi Flytström TARJOUSPYYNTÖ Puh. 09-471 72057 19.2.2014 Fax. 09-471 75403 Sitova tarjous toimitettava 4 kpl:na, merkinnällä: Tarjous on toimitettava myös pdf-tiedostona ja 1 kpl:na CD-r

Lisätiedot

10 MYYTTIÄ VIDEO TARJOUSPYYNTÖ Helsingin kaupungin ympäristökeskus järjestää tarjouskilpailun 10 myyttiä videon tuotannosta.

10 MYYTTIÄ VIDEO TARJOUSPYYNTÖ Helsingin kaupungin ympäristökeskus järjestää tarjouskilpailun 10 myyttiä videon tuotannosta. 1 (7) 10 MYYTTIÄ VIDEO Helsingin kaupungin ympäristökeskus järjestää tarjouskilpailun 10 myyttiä videon tuotannosta. Pyydämme tarjoustanne oheisten asiakirjojen mukaisesti. 1. Hankinnan kohde Hankinnan

Lisätiedot

1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, ESPOON KAUPUNKI.

1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1(6) ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA LIIKELAITOS 21.11.2012 4788/02.08.00/2012 RYHMÄKASVIT 2013 1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. 2 Hankinnan

Lisätiedot

Laitteet asennetaan terveyskeskuksen röntgenin tiloihin, joissa toimintaa pyritään jatkamaan mahdollisimman lyhyellä katkoksella.

Laitteet asennetaan terveyskeskuksen röntgenin tiloihin, joissa toimintaa pyritään jatkamaan mahdollisimman lyhyellä katkoksella. 1. HANKINNAN KOHDE Hankinnan kohteena on suoradigitaalinen kahden langattoman detektorin Natiivikuvauslaite. Natiivikuvauslaite tulee kaupungin noin 33 000 asukkaan kuvaamistarpeisiin sekä tarvittavaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Koulujen teknisen työn työkalujen ja tarvikkeiden hankinta ajalle 1.8.2015 31.12.2016 HEL 2015-003990 T 02 08 01 00 1. Hankinnan kohde Helsingin kaupungin opetusvirasto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja 19.8.2015 Toimialarehtori, Stadin aikuisopisto

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja 19.8.2015 Toimialarehtori, Stadin aikuisopisto Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Stadin ammattiopisto tasoleikkurin hankinta koulutuskäyttöön HEL 2015-009004 T 02 08 01 00 1.Hankinnan kohde Helsingin kaupungin Stadin ammattiopiston palvelun ja

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ "Tulostimet 2008" Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Atk-palvelukeskus Osoite PL 20 002401 KIRKKONUMMI Yhteyshenkilö Eero Viitanen järjestelmäasiantuntija

Lisätiedot

TARKASTUSAUTON HANKINTA

TARKASTUSAUTON HANKINTA 1 TARKASTUSAUTON HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne tarkastusautosta, jäljempänä olevan tarjouspyynnön mukaisesti: Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus

Lisätiedot

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA 1 HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne hydraulisesta pelastusvälinesarjasta. Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus Hankintamenettely

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT Kanneltalon kahvilatoiminnan tarjouskilpailu Kanneltalo Antti Manninen, johtaja antti.manninen@hel.fi 09-310 80821 TARJOUSKILPAILUN TIEDOT 1.1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kulttuurikeskus pyytää tarjouksia

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Tarjouspyyntö / Liite 2. Tarjoajan kelpoisuusehdot ja vertailuperusteet Maankäytön suunnittelupalvelut (5)

Tarjouspyyntö / Liite 2. Tarjoajan kelpoisuusehdot ja vertailuperusteet Maankäytön suunnittelupalvelut (5) 1(5) Tarjoajaa koskevat kelpoisuusehdot ja vertailuperusteet TARJOUSLOMAKE Ohjeet: 1. Tarjouksen tekijän on vastattava liitteen kaikkiin kysymyksiin ja liitettävä pyydetyt asiakirjat ja selvitykset tarjoukseen.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014 Helsingin kaupunki 1 (5) Tarjouspyyntö helsinkiläisten liikkumistottumuksia koskevasta henkilöhaastattelusta HEL 2014-006054 T 02 08 02 00 1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (10) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev 21.4.2015 Hankintapäällikkö

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (10) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev 21.4.2015 Hankintapäällikkö Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (10) Koulujen ja oppilaitosten erikoisikkunoiden ja päiväkotien ikkunoiden pesupalvelujen hankinta 2015 HEL 2015-004734 T 02 08 02 00 1. Hankinnan kohde Helsingin kaupungin

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnat.

Tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnat. Sivu 1 / 5 KEITTIÖLAITEHANKINNAT 1. Hankinnan kohde 2. Tarjoushinnan ilmoittaminen Sotkamon kunta järjestää tarjouskilpailun tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnoista. Pyydämme tarjoustanne oheisten

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN H VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE

TARJOUSPYYNNÖN H VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE 1 (6) TARJOUSPYYNNÖN H026-12-1 VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE 1 TARJOAJAN TIEDOT Tarjoajan nimi Y-tunnus Osoite, johon posti lähetetään. Tarjouksen yhteyshenkilö Yhteyshenkilön

Lisätiedot

ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA

ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kahdesta (2) elektronisesta suurtehohälyttimestä asennuksineen, teholtaan 2000 W, jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne viidestä (5) elektronisesta suurtehohälyttimestä, teholtaan 2000 W asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Sähköasentajan työkalusarjat oppilaskäyttöön

Tarjouspyyntö Sähköasentajan työkalusarjat oppilaskäyttöön Tarjouspyyntö Sähköasentajan työkalusarjat oppilaskäyttöön Hankintaa koskevat yhteystiedot: Vaasan kaupunki / Sivistystoimi / Vamia, Energiapalvelut Yhteyshenkilö:Esa Karhunmaa Puhelin: 040 8467920 Sähköpostiosoite:

Lisätiedot

Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) PL37 01901 Nurmijärvi 30.1.2014

Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) PL37 01901 Nurmijärvi 30.1.2014 Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) TAKYMETRIN HANKINTA Hankinnan kohde Hankinnan kuvaus Takymetri GNSS antennivarustuksella Pyydämme tarjoustanne käyttökiintopisteiden mittauksessa sekä kartoitus- ja

Lisätiedot

Tarjouksen ja tarjottujen tuotteiden tulee täyttää seuraavat vaatimukset

Tarjouksen ja tarjottujen tuotteiden tulee täyttää seuraavat vaatimukset 1 ÖLJYNTORJUNTAKALUSTON HANKINTA 2018 Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne öljyntorjuntakalustosta seuraavasti: - 3 kpl öljyntorjuntapuomikontteja - 12 kpl kalustolaatikoita - 500 m öljyntorjuntapuomia

Lisätiedot

Tarjouspyyntö pöytätietokoneista ja kannettavista

Tarjouspyyntö pöytätietokoneista ja kannettavista Ilmajoen kunta TARJOUSPYYNTÖ Dnro YHT 226/2018 Tarjouspyyntö pöytätietokoneista ja kannettavista Ilmajoen kunta (myöh. tilaaja) pyytää tavarantoimittajilta (myöh. toimittaja) tarjouksia pöytätietokoneista,

Lisätiedot

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE LIITE 8: TARJOUSLOMAKE Tarjoavan yrityksen nimi 1. TARJOAJAN TUNNISTETIEDOT Tarjoajan osoite Yrityksen Y-tunnus (tai vastaava) Tarjoajan yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Lisätiedot

1/7. Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet. --- Hankintakohtainen

1/7. Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet. --- Hankintakohtainen 1/7 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO H073-15, HEL 2015-005081 / CNC-jyrsin Fanuc-kyselevällä ohjauksella (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 2 Kelvollisia tarjouksia yhteensä:

Lisätiedot

Tarjouksen ja tarjottujen tuotteiden tulee täyttää seuraavat vaatimukset

Tarjouksen ja tarjottujen tuotteiden tulee täyttää seuraavat vaatimukset 1 ÖLJYNTORJUNTAKALUSTO 2019 Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne öljyntorjuntakalustosta seuraavasti: öljyntorjuntapuomikontti 2 kpl kalustolaatikoita 8 kpl öljyntorjuntapuomia (korkeus 900

Lisätiedot

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA Liite 4 Listaus soveltuvuusvaatimuksista 1 Yrityksen nimi Yrityksen osoite Y-tunnus (tai vastaava) Yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 1 20.01.2015 KAHDEN SÄDEHOIDON LINEAARIKIIHDYTTIMEN HANKINTA HYKS SYÖPÄKESKUKSEEN HYKS 1. 1.

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 1 20.01.2015 KAHDEN SÄDEHOIDON LINEAARIKIIHDYTTIMEN HANKINTA HYKS SYÖPÄKESKUKSEEN HYKS 1. 1. HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 1 20.01.2015 KAHDEN SÄDEHOIDON LINEAARIKIIHDYTTIMEN HANKINTA HYKS SYÖPÄKESKUKSEEN HYKS 1 1. Hankinnan kohde HYKS Syöpäkeskus on saanut luvan hankkia kaksi uutta sädehoidon

Lisätiedot

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Sivu 1 / 5 Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Tilaaja Epilepsialiito ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki Y-tunnus: 0221136-2 Hankintamenettely Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinnasta

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

LIITE1. Palveluntuottajan nimi (yhteystiedot ilmoitetaan tämän tarjouslomakkeen sivulla 2)

LIITE1. Palveluntuottajan nimi (yhteystiedot ilmoitetaan tämän tarjouslomakkeen sivulla 2) Kokemäen kaupunki TARJOUSPYYNNÖN LIITE1 Dnro 232/045/2015 Kokemäen kaupungin Lähteenmäen koulun hakelämpölaitoksen ylläpitäminen, käyttäminen ja lämpöenergian tuottaminen ajalle 1.9.2015 31.8.2018 + 1

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA. Hankinnan kohde ja kuvaus

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA. Hankinnan kohde ja kuvaus KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta runko-ohjatusta kaivurikuormaajasta

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Liite 1. Tarjouslomake pakettiauto 2018.xlsx sisältää muut vaatimukset ajoneuvolle.

Liite 1. Tarjouslomake pakettiauto 2018.xlsx sisältää muut vaatimukset ajoneuvolle. KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ PAKETTIAUTOSTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Konevarikon käyttöön tulevasta automaattivaihteisesta pakettiautosta,

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne ammattikeittiölaitetoimituksesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne ammattikeittiölaitetoimituksesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. TARJOUSPYYNTÖ Ruokapalvelut 22.5.2019 KEITTIÖLAITEHANKINTA Pyydämme tarjoustanne ammattikeittiölaitetoimituksesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. Hankinnan kohteet, toimitussisältö, toimitusehto ja

Lisätiedot

Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H088-11-1 1 (9) SIIVOUSKONEET 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely Helsingin kaupungin hankintakeskus ja Helsingin Konsernihankinta Oy järjestävät tarjouskilpailun

Lisätiedot

Tekninen osasto Pyydämme tarjoustanne ammattikeittiölaitetoimituksista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Tekninen osasto Pyydämme tarjoustanne ammattikeittiölaitetoimituksista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. TARJOUSPYYNTÖ Tekninen osasto 20.3.2017 KEITTIÖLAITEHANKINNAT Pyydämme tarjoustanne ammattikeittiölaitetoimituksista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. Hankinnan kohteet, toimitussisältö, toimitusehto

Lisätiedot

Tarjouspyyntö "Microsoft School Agreement ja Select sopimukset

Tarjouspyyntö Microsoft School Agreement ja Select sopimukset Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Tarjouspyyntö "Microsoft School Agreement ja Select sopimukset Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Atk-palvelukeskus Osoite PL 20 002401 KIRKKONUMMI Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ 24.9.2015

Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ 24.9.2015 Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ 24.9.2015 Ohutlevyleikkuri Länsirannikon Koulutus Oy WinNova on Satakunnan suurin 2. asteen koulutuspalveluja tuottava ammatillinen oppilaitos. WinNova kehittää ja parantaa toimintojaan

Lisätiedot

Helsingin kaupungin kirjaamo Liikuntavirasto PL 10 / Pohjoisesplanadi Helsingin kaupunki

Helsingin kaupungin kirjaamo Liikuntavirasto PL 10 / Pohjoisesplanadi Helsingin kaupunki Hel 2016004074 1 OULUNKYLÄN LIIKUNTAPUISTON JÄÄHALLIN JÄÄNHOITOKONE 1. Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde Helsingin kaupungin liikuntaviraston sisäliikuntapalvelut pyytää tarjoustanne yhdestä Oulunkylän

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

Pyydämme yksikköhintaista tarjoustanne nykyisten loisteputkien korvaamisesta LED-valoputkilla tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Pyydämme yksikköhintaista tarjoustanne nykyisten loisteputkien korvaamisesta LED-valoputkilla tämän tarjouspyynnön mukaisesti. TARJOUSPYYNTÖ Tekninen osasto LOISTEPUTKIEN KORVAAMINEN LED-VALOPUTKILLA Pyydämme yksikköhintaista tarjoustanne nykyisten loisteputkien korvaamisesta LED-valoputkilla tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ LAKAISULAITTEESTA. Hankinnan kohde ja kuvaus

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ LAKAISULAITTEESTA. Hankinnan kohde ja kuvaus KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) LAKAISULAITTEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta lakaisulaitteesta, jota voidaan käyttää

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Sivistyspalvelukeskus Kulttuuriosasto 04.06.2012 Liikuntapalvelut Sauvosaarenkatu 11 94100 KEMI

KEMIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Sivistyspalvelukeskus Kulttuuriosasto 04.06.2012 Liikuntapalvelut Sauvosaarenkatu 11 94100 KEMI KEMIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Sivistyspalvelukeskus Kulttuuriosasto 04.06.2012 Sauvosaarenkatu 11 Kemin kaupunki pyytää tarjoustanne: a) yhdestä lähiliikuntapaikan tekonurmesta asennettuna b) yhdestä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ 1. YLEISTÄ 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE Tervola on n. 3300 asukkaan kunta Lapin eteläosassa. Suun terveydenhuollossa on kolme hammaslääkärin virkaa ja suuhygienistin toimi;

Lisätiedot

Hankintamenettely Avoin menettely Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

Hankintamenettely Avoin menettely Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. 1 TARJOUSPYYNTÖ AULAPALVELUISTA 1. Hankinnan perustiedot Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on toimitilan aulapalvelut. Hankinnan kohde on määritelty tarkemmin tarjouspyynnön liitteenä olevassa kohteen

Lisätiedot

1. Tarjoajan perustiedot

1. Tarjoajan perustiedot LIITE 5. Tarjouslomake 1(6) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Hallinto-osasto / Kansliapalvelut Khadraoui (7) Karttaliitteessä 2 on määritelty vuokrattavat kohteet.

Hallinto-osasto / Kansliapalvelut Khadraoui (7) Karttaliitteessä 2 on määritelty vuokrattavat kohteet. Khadraoui 10.2.2012 1 (7) Vuokralle tarjotaan elintarvikkeiden myyntipaikkoja Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi Helsingin keskustassa myyntipaikkoja tarjoajan kioskista tapahtuvaan

Lisätiedot

LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet)

LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet) LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet) Tarjouslomakkeen täyttöohje Tarjouslomaketta täyttäessä tulee ottaa huomioon seuraavat asiat: Palveluntuottajan

Lisätiedot

LIIKENNEMERKKIEN HANKINTA 2013

LIIKENNEMERKKIEN HANKINTA 2013 TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 10.12.2012 4842/02.08.00/2012 LIIKENNEMERKKIEN HANKINTA 2013 1 Hankintayksikkö Espoo kaupunkitekniikka-liikelaitos. PL 6400, 02070 Espoon kaupunki. 2 Hankinnan kohde Espoon kaupunki

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne ammattikeittiölaitetoimituksesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne ammattikeittiölaitetoimituksesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. TARJOUSPYYNTÖ Tekninen osasto 23.5.2018 KEITTIÖLAITEHANKINTA Pyydämme tarjoustanne ammattikeittiölaitetoimituksesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. Hankinnan kohteet, toimitussisältö, toimitusehto

Lisätiedot

Gastroskoopin ja kolonoskoopin hankinta. 2. Hankinnan kohde 1/

Gastroskoopin ja kolonoskoopin hankinta. 2. Hankinnan kohde 1/ 04.11.2016 1/9 84328 Gastroskoopin ja kolonoskoopin hankinta 1. : Suomi puh. fax kaisu.mourujarvi@ras.fi : : 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: Gastroskoopin ja kolonoskoopin hankinta Hankinnan tunniste-

Lisätiedot

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014 Tarjouslomake MV/8/05.05.00.01/2013 1 TARJOUKSEN KANSILEHTI JA SISÄLLYSLUETTELO TARJOUS MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu Tarjoaja Tarjoajan

Lisätiedot

SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LATUKONEEN KULJETUSLAVETIN HANKINTA

SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LATUKONEEN KULJETUSLAVETIN HANKINTA SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LATUKONEEN KULJETUSLAVETIN HANKINTA 18.12.2012 1 SIMON KUNTA Tekninen toimisto Ratatie 6 95200 Simo TARJOUSPYYNTÖ Sisällys 1. HANKINNAN KOHDE... 2 2. TARJOUKSEN SISÄLTÖ... 2 3.

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H / HEL Päiväys

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H / HEL Päiväys 1/6 TARJOUSPYYNTÖ H111-15 / HEL 2015-007373 Kivikon hiihtohallin asiakaspalvelu ja lipunmyynti sekä kahvilatoiminta 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: PL 700 00099 Helsingin kaupunki Suomi

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA

TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA 1 TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA 1. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA SISÄLTÖ Tornion kaupunki / kaupunginhallitus pyytää

Lisätiedot

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ 2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Viitasaaren kaupunki/tilapalvelu Keskitie 10 44500 VIITASAARI

Lisätiedot

1/7. Yleisjyrsinkone Finland Oy. Pisteiden laskentatapa

1/7. Yleisjyrsinkone Finland Oy. Pisteiden laskentatapa 1/7 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO H070-15, HEL 2015-005078 / Yleisjyrsinkoneet Stadin ammattiopistolle (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 2 Kelvollisia tarjouksia yhteensä:

Lisätiedot

Brax Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

Brax Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H049-11-1 1 (8) SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde / kohteet 1.2 Hankintamenettely 1.3 Hankintailmoitus Hankinnan kohde on määritelty

Lisätiedot

1/6. Pisteiden laskentatapa

1/6. Pisteiden laskentatapa 1/6 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO H077-15 / HEL 2015-004602 / Bengtsår-yhteysveneen kunnostus, moottorin uusiminen ja huoltopalvelut (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 1

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kolmesta (3) elektronisesta, teholtaan 2000 W, suurtehohälyttimestä asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA

TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA 1 Tarjouspyynnön kohde ja vaihtokone Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymä pyytää tarjousta hautausmaa- ja kiinteistötyöhön soveltuvasta pienkuormaajasta. Tarjouksessa on huomioitava

Lisätiedot

Raepesukoneen (1 kpl) hankinta kohdistuu Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan osoitteeseen Professorintie 5, 28600 Pori, tuotantokeittiön.

Raepesukoneen (1 kpl) hankinta kohdistuu Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan osoitteeseen Professorintie 5, 28600 Pori, tuotantokeittiön. Länsirannikon Koulutus Oy TARJOUSPYYNTÖ Winnova PL 197 9.11.2012 26101 RAUMA Raepesukone Länsirannikon Koulutus Oy WinNova on hankkimassa tuotantokeittiöön uutta raepesukonetta, tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Lisätiedot

23.11.2009. arvio (ei sitova): 1 Sopimus tietokonelaitteista ja niiden toimituksesta 1 kpl

23.11.2009. arvio (ei sitova): 1 Sopimus tietokonelaitteista ja niiden toimituksesta 1 kpl TARJOUSPYYNTÖ 23.11.2009 Arvoisa vastaanottaja RHL-Data Oy pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellystä tuotteesta ja/tai palvelusta tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä yksilöidyllä tavalla. Tarjous

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 534/ (3)

TARJOUSPYYNTÖ 534/ (3) TARJOUSPYYNTÖ 534/2017 11.10.2017 1 (3) ESPER-hanke, Kuuma sairaala RST-KALUSTEET Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky. pyytää tarjoustanne ESPER-hankkeeseen kuuluvan Kuuman sairaalan ensimmäiseen

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT Hammashoitola

SODANKYLÄN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT Hammashoitola SODANKYLÄN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT Hammashoitola TARJOUSPYYNTÖ ORTOPANTOMOGRAFIA- JA KEFALOSTAATTIKUVAUSLAITTEESTA 1 Yleistä Sodankylän kunta pyytää tarjousta suoradigitaalisesta ortopantomografia- ja

Lisätiedot

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä

Lisätiedot

PL 800. Käyntiosoite Olympiaranta 3. Kirjekuoreen on merkittävä TARJOUS HEL 2012-005894. Hankintayksikkö Helsingin Satama, Viestintä

PL 800. Käyntiosoite Olympiaranta 3. Kirjekuoreen on merkittävä TARJOUS HEL 2012-005894. Hankintayksikkö Helsingin Satama, Viestintä 1. Tarjouspyynnön perustiedot Vuokrauksen kohde Lyypekinlaiturilla ruoan valmistus- ja myyntipaikat 1-10 ajalla 7.- 13.10.2012. Menettely Avoin menettely, kaikki halukkaat toimijat voivat tehdä tarjouksen.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ VESIHUOLTOLAITOKSEN HUOLTOAUTOSTA

TARJOUSPYYNTÖ VESIHUOLTOLAITOKSEN HUOLTOAUTOSTA TARJOUSPYYNTÖ VESIHUOLTOLAITOKSEN HUOLTOAUTOSTA Sonkajärven kunta, vesihuoltolaitos pyytää tarjoustanne vesihuoltolaitokselle kertaostona hankittavasta, käytetystä huoltoajoneuvosta. Autoa tullaan käyttämään

Lisätiedot

ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ

ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 37/13 1(5 ) ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ Tarjouspyyntöön liittyviä vaatimuksia Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää tarjoustanne ateriatilausjärjestelmästä.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hanke rahoitetaan Euroopan Unionin aluekehitysrahaston, Sastamalan koulutuskuntayhtymän, kuntien ja yritysten toimesta.

TARJOUSPYYNTÖ. Hanke rahoitetaan Euroopan Unionin aluekehitysrahaston, Sastamalan koulutuskuntayhtymän, kuntien ja yritysten toimesta. TARJOUSPYYNTÖ 3.10.2013 Pyydämme teitä tarjoamaan seuraavaa: Märkärainausprosessin vesisäiliön lämpöeristys. 1 Yleistä taustaa 1.2 Hankkeen toteuttaja 1.3 Hankkeen rahoittaja 2 Hankinta 2.1 Lähtötiedot

Lisätiedot

1 Tarjoajan perustiedot Tarjottava jäänhoitokone Ehdottomat vaatimukset ja arvonlisäveroton kokonaishinta

1 Tarjoajan perustiedot Tarjottava jäänhoitokone Ehdottomat vaatimukset ja arvonlisäveroton kokonaishinta LIITE 1 Tarjouslomake sivu 1(5) Jäänhoitokone Sisällys 1 Tarjoajan perustiedot... 2 2 Tarjottava jäänhoitokone... 2 3 Ehdottomat vaatimukset ja arvonlisäveroton kokonaishinta... 2-3 4 Huolto- ja varaosapalvelut...

Lisätiedot

1/ ,00 /kokonaistoi mitus ,00 /konvertointi ,00 [1] 10,00 [2] 10,00 [3] Manuaalinen

1/ ,00 /kokonaistoi mitus ,00 /konvertointi ,00 [1] 10,00 [2] 10,00 [3] Manuaalinen 1/6 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO H141-13 / HEL 2013-015859 / Helsingin kaupungin tietokeskuksen arkistotietojärjestelmän hankinta (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 3 Kelvollisia

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ Numero 1 1(11) Henkilöstökeskus Henkilöstöpolitiikka

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ Numero 1 1(11) Henkilöstökeskus Henkilöstöpolitiikka HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ Numero 1 1(11) KUNTOREMONTTIKURSSIT TARJOUSKILPAILUN OSALLISTUMISPYYNTÖ Helsingin kaupungin henkilöstökeskus järjestää tarjouskilpailun kuntoremonttikursseista Helsingin

Lisätiedot

Wiren 31.8.2010 Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio

Wiren 31.8.2010 Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio TARJOUSPYYNTÖ H044-10-1 1 (11) KOTIHOIDON TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ 1. Hankinnan kohde Helsingin kaupungin hankintakeskus järjestää tarjouskilpailun terveyskeskuksen kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän

Lisätiedot

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA TARJOUSPYYNTÖ RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA 18.12.2014 TARJOUSPYYNTÖ TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN SOVELTUVAN RADIOGRAAFISEN LAITTEISTON HANKKIMISESTA

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

HATTULAN KUNTA Katusaneeraus ja asfaltointityöt 2018 TARJOUSPYYNTÖ

HATTULAN KUNTA Katusaneeraus ja asfaltointityöt 2018 TARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KUNTA Katusaneeraus ja asfaltointityöt 2018 2(5) TYÖN NIMI Katusaneeraus ja asfaltointiurakka 2018 HANKINTAMENETTELY Kyseessä on julkinen kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinnasta

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. HÄMEENLINNAN KAUPUNKI YHDYSKUNTARAKENNE 1 (9) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE Tiehöylä Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen. Tarjouksen jättäessään

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Asfaltointityöt

TARJOUSPYYNTÖ Asfaltointityöt Keskuskatu 29 A 31600 Jokioinen HANKE Jokioisten kunnan asfaltointityöt vuonna 2018 optio(-2019) Asfaltointityöt 2(6) TYÖN NIMI Asfaltointiurakka 2018 optio(-2019) HANKINTAMENETTELY Kyseessä on Jokioisten

Lisätiedot

Ajoneuvorenkaiden hankinta

Ajoneuvorenkaiden hankinta Tarjouspyyntö 1 (5) Ajoneuvorenkaiden hankinta Porvoon kaupungin kuntatekniikka pyytää tarjoustanne ajoneuvoihin ja työkoneisiin hankittavista renkaista, niiden vanteelle vaihdoista, alle laitosta ja paikkauksista.

Lisätiedot

HENKILÖAUTOJEN (1+8) HANKINTA 30.1.2012

HENKILÖAUTOJEN (1+8) HANKINTA 30.1.2012 HENKILÖAUTOJEN (1+8) HANKINTA 30.1.2012 Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland (=KUNTAYHTYMÄ) pyytää tarjouksia ammattiopiston käyttöön tulevista kahdesta uudesta tai käytetystä minibussista/henkilöautosta

Lisätiedot

Lempäälän kunta Tarjouspyyntö 1 (8) Liikuntatoimi. Kyseessä on EU-kynnysarvon alittava hankinta.

Lempäälän kunta Tarjouspyyntö 1 (8) Liikuntatoimi. Kyseessä on EU-kynnysarvon alittava hankinta. Lempäälän kunta Tarjouspyyntö 1 (8) Liikuntatoimi 27.5.2015 Kuntosalin välineet Hankintamenettely Lempäälän kunnan liikuntatoimi pyytää tarjouksia Lempoisten koulun liikuntahallin kuntosalin välineiden

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu Tarjouspyyntö 1 (6) 4.10.2013 Hallinto-osasto HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS Diaarinumero: HEL 2013-005356 Hanke 1. Helsingin kaupungin rakennusvirasto pyytää Helsingin kaupunkitilaohjetta

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS PYYTÄÄ TARJOUSTA LETKU JA LIITINKALUSTOSTA.

ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS PYYTÄÄ TARJOUSTA LETKU JA LIITINKALUSTOSTA. 1 ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS PYYTÄÄ TARJOUSTA LETKU JA LIITINKALUSTOSTA. 1. Tiedot toimittajasta Yrityksen tiedot tulee ilmoittaa yhteenvetolomakkeessa jota tulee täyttää ja lähettää tarjouksen mukana.

Lisätiedot

HELSINGIN KONSERNIHANKINTA OY OSALLISTUMISPYYNTÖ HKH069-13-1 1 (10) Wiren 8.5.2013 Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio

HELSINGIN KONSERNIHANKINTA OY OSALLISTUMISPYYNTÖ HKH069-13-1 1 (10) Wiren 8.5.2013 Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio HELSINGIN KONSERNIHANKINTA OY OSALLISTUMISPYYNTÖ HKH069-13-1 1 (10) SEURE HENKILÖSTÖPALVELUT OY -JÄRJESTELMÄHANKINTA 1. Hankinnan perustiedot Hankinnan kohde Määritelty pääpiirteittäin kohteen kuvauksessa

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ YLIVIESKAN LUKION KIELISTUDION AV- LAITTEISTA JA KALUSTEISTA

TARJOUSPYYNTÖ YLIVIESKAN LUKION KIELISTUDION AV- LAITTEISTA JA KALUSTEISTA TARJOUSPYYNTÖ YLIVIESKAN LUKION KIELISTUDION AV- LAITTEISTA JA KALUSTEISTA 1. HANKINNAN KOHDE, KUVAUS, SISÄLTÖ JA LAAJUUS Ylivieskan kaupunki peruskorjaa ja laajentaa lukiota. Peruskorjauksen yhteydessä

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi maankäyttö- ja karttapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 7.1.2015 NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN UUDISKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely 2. Hankintamenettely Tuusulan kunta on toteuttamassa Nuppulinnan alueen kaavan pohjakartan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysviraston toimipaikkojen ylläpitosiivouspalvelujen hankinta

Sosiaali- ja terveysviraston toimipaikkojen ylläpitosiivouspalvelujen hankinta 1/6 TARJOUSPYYNTÖ H142-13 Sosiaali- ja terveysviraston toimipaikkojen ylläpitosiivouspalvelujen hankinta 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Vastaanottaja: Maritta Jääskeläinen puh. fax

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1 VARHAISKASVATUSVIRASTO HEL

HELSINGIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1 VARHAISKASVATUSVIRASTO HEL HELSINGIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1 TOIMITILOJEN MÄÄRÄAIKAISTEN JA TILAPÄISTEN YLLÄPITOSIIVOUSTÖIDEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYLLÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 HANKINNAN TAUSTA JA KOHTEET Helsingin

Lisätiedot

Liite I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset

Liite I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite I Järjestelmätoimittajan soveltuvuusvaatimukset 1 Liitteen tarkoitus Tämän liitteen tarkoituksena on kuvata ne soveltuvuusvaatimukset, joita Asiakas

Lisätiedot

3.6.2011. Hankinta kohdentuu Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan Porin Koneja metallialan aikuiskoulutusyksikön, mittakoneen hankintaan (1 kpl).

3.6.2011. Hankinta kohdentuu Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan Porin Koneja metallialan aikuiskoulutusyksikön, mittakoneen hankintaan (1 kpl). TARJOUSPYYNTÖ 3.6.2011 MITTAKONEEN HANKINTA Länsirannikon Koulutus Oy WinNova on Satakunnan suurin 2. asteen koulutuspalveluja tuottava ammatillinen oppilaitos. WinNova kehittää ja päivittää palvelutoimintojaan

Lisätiedot