Liikelaitos. Puh Fax SPECT-TT -laite

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikelaitos. Puh. 09-471 72057 19.2.2014 Fax. 09-471 75403. SPECT-TT -laite"

Transkriptio

1 Liikelaitos Hillevi Flytström TARJOUSPYYNTÖ Puh Fax Sitova tarjous toimitettava 4 kpl:na, merkinnällä: Tarjous on toimitettava myös pdf-tiedostona ja 1 kpl:na CD-r tms. medialla (ml. Dicom-muotoiset testikuvat) Tavaran vastaanottaja SPECT-TT -laite HUS, HYKS-sairaanhoitoalue Syöpäkeskus Lisätietoja antaa (nimi, puh.) Kaupalliset tiedot: Markku Laakso, Tekniset asiat: ks. Tarjouspyyntö Muut asiat, katso hankkeen vastuuhenkilö Tarjouksen oltava toimitusosoitteessa viimeistään: klo mennessä Tarjouksen voimassaoloaika: 6 kk osatarjous otetaan huomioon, määrittely kohdassa 5 ei oteta huomioon Hinnat ilmoitettava ilman arvonlisäveroa Verokanta ilmoitettava Tarjoukseen liitettävä: Esitteet Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Tarjouksen toimitusosoite HUS-Logistiikka Stenbäckinkatu Helsinki PL HUS (Faksi ) Tavaran alkuperämaa ilmoitettava Takuuaika: ilmoitettava Toimitusehto, -tapa vapaasti perillä valmiiksi asennettuna Toimitusaika: ilmoitettava Maksupositiot määritelty erikseen Markku Laakso toimitusjohtaja HUS-Logistiikka Hillevi Flytström ostopäällikkö HUS-Logistiikka Hankinnassa sovelletaan JYSE 2009 tavarat ehtoja HUS:n tekemin poikkeuksin

2 TUOTETIEDOT/SPESIFIKAATIOT 1. HANKINNAN KOHDE Kysessä on SPECT-CT laitteen (isotooppitoiminta) ja ulkoisen sädehoidon yksinkertaista CTsimulointia tukevien oheislaitteiden hankinta. Rakentamisessa otetaan huomioon valittavan laitteen tilavaatimukset. Tilavaatimuksien kustannusvaikutus arvioidaan laitehankinnan kustannusten osana ja se vaikuttaa laitevalintaan. SPECT-CT laite on kev:n energia-alueelle soveltuva gammakamera (tomografiakuvaus = SPECT) varustettuna 1 5 mm:n tietokonetomografialeikkeita tuottavalla CT-laitteella. Sekä gammakameraa että tietokonetomografialaitetta on voitava käyttää myös erillisenä. Laitteeseen on voitava sijoittaa CT-kuvauksen ajaksi suora pöytälevy, joka tukee yleisten ulkoisen sädehoidon asettelussa käytettyjen immobilisaatiovälineiden kiinnitystä. Lisäksi tunnetulle etäisyydelle gammakuvan ja CT-kuvan yhteisestä isosentristä sijoitetaan kiinteät kohtisuorat laserit sivuseinille ja kattoon. Edellisen laitteen kuvankäsittelyyn kykenevät kuvatyöasemat, jotka tukevat samalla myös osastolla olevan Siemens Symbia T2 SPECT-CT-laitteen tuottaman kuvainformaation käsittelyä (staattiset kuvat, dynaamiset kuvasarjat, leikekuvat SPECT, leikekuvat CT, yhteisessä koordinaatistossa olevat saman tutkimuksen yhteydessä otetut SPECT ja CT-leikekuvat sekä kokokehon tasokuvat AP / PA -pareina) Tärkeimpiä tutkimuksia SPECT-CT laitteella ovat luuston gammakuvaukset, isotooppihoitoihin liittyvät kuvaukset ja sydämen ejektiofraktiokuvaukset Tilassa sijaitsee tällä hetkellä Toshiban kaksipäinen gammakamera, joka poistetaan kauppaan kuuluen. Tila korjataan ennen uuden laitteen asentamista. Tilan pohjapiirrokset toimitetaan pyydettäessä HUS yhdyshenkilöltä. 2. VÄHIMMÄISVAATIMUKSET HANKITTAVALLE SPECT-CT -LAITTEISTOLLE Laitteistolta vaadittavat vähimmäisvaatimukset ovat esitetty liitteessä 1A. Mikäli laitteisto ei täytä vähimmäisvaatimuksia, tarjous hylätään tarjouspyyntöä vastaamattomana eikä sitä oteta mukaan tarjousvertailuun. 3. TEKNISET OMINAISUUDET JA TESTITULOKSET, HUOLTOJÄRJESTELYT Liitettävyys sairaalan järjestelmiin Laitteiden tulee olla liitettävissä sairaalan LVI-, sähkö-, tieto- ym. verkkoihin sekä täytettävä DICOM-määritykset. Toimitettavat selvitykset: - Selvitys laitteen liittämisestä sairaalan LVI-, sähkö-, tieto- ym. verkkoihin. - Täyttääkö DICOM-vaatimukset Tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet Tarjoajan tulee antaa tiedot vertailtavista ominaisuuksista vastaten liitteessä 1B kysyttyihin tietoihin huolellisesti ja täsmällisesti (mm. lukuarvojen osalta on annettava vastaus numeroarvona eikä viitattava esitteisiin) ja liite on toimitettava tarjouksen mukana. Testikuvat toimitetaan Dicommuodossa CD/DVD-levyllä. 2 (10)

3 4. HANKINTAMUOTO JA HANKINNASTA ILMOITTAMINEN Hankinnassa noudatetaan avointa menettelyä. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus (2013/S ) ja hankintailmoitus HILMA-palvelussa Sopimuksesta tullaan tekemään jälki-ilmoitus HILMA:an. 5. OSATARJOUKSET JA VAIHTOEHTOISET TARJOUKSET Osatarjous voidaan hyväksyä (a) käsittäen pelkästään kuvauslaitteiston, suoran pöytälevyn ja kohdistuslaserit sekä kuvauslaitteistoon kuuluvan työaseman tai (b) käsittäen pelkästään erillisen työaseman joka kykenee sekä hankittavan kuvauslaitteiston että osastolla olemassa olevan Siemens Symbia T2 kuvauslaitteiston kuvien käsittelyyn. Osatarjouksia käsiteltäessä ja vertailtaessa valintajärjestys on seuraava, ensin kokonaisuus (a), sitten valittuun kokonaisuuteen (a) sekä osaston olemassa olevaan laitekantaan soveltuva kuvatyöasema (b). Vaihtoehtoisia tarjouksia ei oteta huomioon. 6. HINNAT JA HINNOITTELUPERUSTEET Hinnat tulee ilmoittaa kiinteinä euromääräisinä ja arvonlisäverottomina (alv 0%). Vaaditun käyttö- ja huoltokoulutuksen tulee sisältyä tarjottuihin hintoihin. Mikäli tarjoaja tarjoaa muita kuin pyydettyjä (ilmoitetut optiot) lisälaitteita tai ohjelmistoja, ne tulee esittää tarjouksessa eriteltyinä ja erikseen hinnoiteltuina. Näitä lisälaitteita ja ohjelmistoja ei oteta huomioon tarjousten vertailussa. 7. HANKINNASTA TEHTÄVÄ SOPIMUS Hankinnasta tehdään kirjallinen sopimus HUS:n ja valitun toimittajan välillä. Valitun toimittajan ja sairaanhoitopiirin välille syntyy sitova sopimus hankinnan kohteesta vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. HUS harkitsee, missä laajuudessa se tekee laitteiston ja/tai ohjelmiston huoltosopimuksen vai hoidetaanko huolto sairaalan omana toimintana. Tarjoajan tulee hyväksyä tarjouspyynnön liitteenä olevan sopimuspohjan ehdot ja lisäksi hankintaan sovelletaan JYSE 2009 tavarat ehtoja HUS:n tekemin poikkeuksin, jotka ovat tarjouspyynnön liitteenä. 3 (10)

4 8. TOIMITUSAIKA JA TAKUU Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa selvitys toimitusajasta, takuuajasta, takuuajan huolloista ja takuun muusta sisällöstä liitteen 1D mukaisesti. 9. TOIMITUSEHDOT Tarjoukset tulee laatia seuraavin toimitusehdoin - Laitteisto tulee toimittaa valmiiksi paikalleen asennettuna ilmoitettuun kuvaus- ja ohjaushuoneeseen tarjouksessa ja hankintasopimuksessa määritellyllä ohjelmistolla varustettuna, toimintakuntoon saatettuna siten, että toimituksesta, kuljetuksesta ja asennuksesta aiheutuvat kulut sisältyvät tarjoushintaan. - Asennuksen vaatimien rakennus-, sähkö- ja LVI-töihin tarvittavat piirustukset ja työselosteet sisältyvät tarjoushintaan. - Tarjoushintaan ja tarjouksiin tulee sisältyä laitteiston sijoitussuunnitelma (pohjapiirrokset toimitetaan pyydettäessä (HUS-Kiinteistöt Oy Carl Siren, puh ), jossa on huomioitu laitteiden ryhmittely kuvaus- ja ohjaustilaan. Tarjoushintaan on sisällyttävä laitteiston kuljetusreitin suojaaminen. - Tarjotun laitteiston tulee muodostaa ergonominen, toiminnallinen kokonaisuus. Tarjouksessa tulee spesifioida säteilysuojaukseen, rakennusteknisiin ja lvi-olosuhteisiin liittyvät vaatimukset, joita laitteisto edellyttää. Toimitus- ja asennusaikataulut tulee sovittaa laitteiston vaatimien rakennustöiden ja yksikön toiminnan vaatimaan aikatauluun. 10. KÄYTTÖKOULUTUS Tarjoushintaan on sisällyttävä vähintään seuraavat koulutukset: Koulutus käyttöhenkilökunnalle Koulutus tekniselle huollolle käyttöhenkilökunnan (vähintään 4 henkilöä osallistuu) ensisijaisesti suomenkielinen tai toissijaisesti englanninkielinen koulutus toteutetaan kahdessa vaiheessa: laitteiden käyttöönottovaiheessa vähintään 5 päivän koulutus sekä myöhemmin erikseen sovittavana aikana täydentävä vähintään 2 päivän koulutus. käyttäjille on toimitettava suomen- ja englanninkieliset käyttöohjeet viimeistään käyttökoulutuksen alkaessa. huoltokoulutus sairaalan tekniselle huollolle sisältäen kahden henkilön kouluttamisen SPECT-CT:lle ja sen keskeisten komponenttien ylläpitohuoltoon ja korjauksiin pois lukien sellaiset varaosat, joiden takuuseen kuuluu valmistajan edustajan suorittama vaihtotyö. Huoltohenkilön koulutuksen lähtötasona on sädehoitokiihdyttimien ja kuvauslaitteiden yli 5 v:n huoltokokemuksen omaavat henkilöt, joilla on elektroniikka-alan asentajan, teknikon tai insinöörin koulutus. tekniselle huollolle on toimitettava täydelliset huolto- ja korjausmanuaalit englanninkielisenä viimeistään laiteasennuksen alkaessa. huoltokoulutuksen osuus on eriteltävä laitteiston hankintahinnassa. Hankittavan huoltokoulutuksen määrä voi olla muukin, kuin tämän vaatimusmäärittelyn mukainen ostajan valinnan mukaan. Teknisen huollon koulutuksen hinta on eriteltävä. Sairaala voi halutessaan jättää sen hankkimatta. Laitteiston kokonaishintaan lasketaan se määrä huoltokoulutusta, jonka sairaala päättää hankkia. 4 (10)

5 11. VASTAANOTTOTARKASTUS Vastaanottomittaukset tehdään yhteistyössä HYKS Syöpäkeskuksen edustajan, HUS- Kuvantamisen sekä myyjän edustajien kanssa. Vastaanottomittausten jälkeen Syöpäkeskuksen edustaja suorittaa tarkkuusvaatimusten täyttymiseksi tarvittavat mittaukset tarvittaessa myyjän edustajan kanssa. Syöpäkeskuksen edustajalla on oikeus suorittaa mittaukset tarvittaessa uudelleen. Käyttökoulutus ja koekäyttö voi alkaa sen jälkeen, kun vastaanottomittaukset on kokonaisuudessaan hyväksyttävästi suoritettu ja Säteilyturvakeskus on hyväksynyt laitteen potilaskuvauksiin ja sädehoitojen suunnitteluun. Toimittaja huolehtii laitteiden toimittamisesta ja asentamisesta paikoilleen käyttökuntoon vastaanottotarkastusta varten. Vastaanottotarkastusta varten laitteiden tulee olla valmiiksi koottu ja sisältää kaikki vastaanottotarkastuksessa tarvittavat osat ja dokumentit. Toimituksen jälkeinen koekäyttöaika on kaksi viikkoa potilaskuvauksia. Käyttökoulutusjaksoa ei lasketa koekäyttöaikaan. Vastaanottotarkastus suoritetaan sen jälkeen kun koekäyttö on suoritettu. Vastaanottotarkastuksessa todetaan, että laitteisto on toimitettu hankinta-asiakirjojen mukaisesti sekä myyjän ilmoittamien ominaisuuksien paikkansapitävyys. 12. MAKSUEHTO Maksupositiot on määritelty tarjouspyynnön liitteenä olevassa hankintasopimusluonnoksessa. Laskun maksuehtona on 30 pv netto. Viivästyskorko on korkolain mukainen. 13. HUOLTOJÄRJESTELYT Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa selvitys tarjotun laitteiston huoltokoulutuksen saaneista henkilöistä, määrästä ja sijainnista. Em. selvitys samoin kuin selvitys huoltokoulutuksesta, käyttökoulutuksesta, varaosista, huoltotarpeesta ja huoltosopimuksesta annetaan liitteen 1C mukaisesti. 14. ALIHANKINTA Toimittaja vastaa alihankintana tuotetuista palveluista ja tuotteista kuin omistaan. Alihankkijan osuus tulee kuvata tarjouksessa omana kohtanaan. HUS pidättää oikeuden hyväksyä alihankkijat. Alihankkijoiden tulee täyttää kaikki tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset ja tarjoajan tulee toimittaa alihankkijasta vastaavat 16.1 kohdassa pyydetyt selvitykset tarjouksensa liitteenä. 15. TARJOUKSEN TEKEMISEEN LIITTYVÄT MUUT EHDOT Hankintayksikkö pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista perustellusta syystä. Tarjoajalla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään tarjouksesta. Toimittajan tulee esittää tarjouksessaan tarjotun laitteen vaatimat ympäristövaatimukset sekä tarvittavat sähkö- ja tietoverkkoliitännät. 5 (10)

6 Kaikista hankintaprosessin aikana tapahtuvista laite- ja ohjelmistomuutoksista tulee ilmoittaa välittömästi. 16 TARJOAJAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI Tarjoajan soveltuvuutta koskevat vaatimukset Tarjoaja, jonka tarjous ei sisällä tässä kohdassa pyydettyjä selvityksiä, suljetaan tarjouskilpailusta pois Rahoitukselliseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät vaatimukset Tarjoajan on täytettävä seuraavat rahoitukselliset ja taloudellista tilannetta koskevat vaatimukset sekä toimitettava tarjouksensa liitteenä mainittujen vaatimuksen täyttymisen selvittämiseksi kunkin vaatimuksen alla mainittu selvitys. Vaatimus 1 Tarjoaja on huolehtinut verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta. Tarjoaja voidaan kuitenkin hyväksyä, jos maksujen laiminlyöntiä voidaan pitää vähäisenä tai laiminlyötyjen maksujen osalta on viranomaisen hyväksymä maksusuunnitelma. Toimitettavat selvitykset: - Veroviranomaisen todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty. - Työeläkekassan ja / tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen (tel/lel) suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty. Vaatimus 2 Tarjoajalla on hankinnan kokoon nähden taloudelliset edellytykset hankinnan suorittamiseen. Tarjoajan tulee olla vakavarainen, maksukykyinen sekä kannattavuudeltaan ja luottokelpoisuudeltaan riittävä hankinnan kokoon ja laatuun nähden. Hankintayksikkö voi tarkistaa tarjoajan taloudelliset edellytykset ja luottotiedot yleisesti käytetyistä rekistereistä. Toimitettava selvitys: - Tarjoajaa koskevat vahvistetut tilinpäätösasiakirjat (tilinpäätös- ja tasetiedot) kahdelta edelliseltä vuodelta. Mikäli tarjoaja ei voi toimittaa tilinpäätöstietoja, koska yritys on vasta aloittanut toimintansa, tarjoajalla on mahdollisuus toimittaa selvitys vakavaraisuudestaan ja maksukyvystään muulla hankintayksikön hyväksymällä tavalla. Vaatimus 3 Tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Toimitettavat selvitykset: 6 (10)

7 - Kaupparekisteriote sekä selvitykset pyydetyistä rekisterimerkinnöistä. - Selvitys rekisteröimättömyyden perusteista, jos tarjoaja ei kuulu kauppa-, ennakkoperintä-, työnantaja-, tai arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Selvitys voi olla tarjoajan itsensä laatima. Tarjoaja voi korvata vaatimusten 1-3 toimitettavat selvitykset tarjouspyynnön liitteenä olevalla tarjoajan vakuutuksella. Todennäköiseltä voittajalta hankintayksikkö tulee pyytämään ennen hankintapäätöstä ko. todistukset ja selvitykset. Mikäli tarjoaja ei toimita todistuksia ja selvityksiä pyydetyssä määräajassa, tarjous hylätään. Todistukset ja selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Lisäksi sopimuksessa tarjoaja voidaan velvoittaa toimittamaan todistukset erikseen sovittuina aikoina. Ulkomaisen tarjoajan on toimitettava vaatimuksissa 1 ja 2 tarkoitetut tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla muulla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla kuten antamalla sijoitusmaan lainsäädännön mukainen valaehtoinen tai vakuutuksella vahvistettu ilmoitus. Tarjoaja, joka syyllistyy olennaisesti väärien tietojen antamiseen toimittaessaan edellä mainittuja tietoja, suljetaan tarjouskilpailusta pois Tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset Vaatimus 4 Tarjoajan tulee toimittaa tiedot tarjottuja laitemalleja koskevista referensseistä enintään 5 vuoden ajalta. HUS pidättää oikeuden selvittää hankkeiden onnistumisen referenssikohteiden osalta. 17. TARJOUSTEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUDEN TARKISTAMINEN Toisessa vaiheessa tarjouksia arvioidaan suhteessa niihin vaatimuksiin, joita ostettavilta tavaroilta tai palveluilta edellytetään. Tarjoukset, jotka eivät täytä tarjouspyynnössä ilmoitettuja ehdottomia vaatimuksia, hylätään. 18. TARJOUSTEN VERTAILU Tarjousten vertailu Tarjouksista tullaan hyväksymään kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi osoittautunut tarjous ottaen huomioon seuraavat vertailuperusteet: a) Hinta 40 % arvioidaan selvityksen 1 perusteella, josta Laitteistokokonaisuuden ja tilassa tarvittavien laitteen asennuksesta johtuvien rakennusteknisten töiden hinnan yhteissumma 80 % (maksimi 0.8x40 = 32 pistettä) Ylläpitosopimuksen (eli kaikenkattavan huoltosopimuksen) hinta yhteensä viidelle vuodelle (takuuaika mukaan lukien) (maksimi 0.2x40 = 8 pistettä) b) Tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet 45 % selvityksen 2 (+ liite 1B) perusteella, josta Teknisten ominaisuuksien vertailu 33 % (maksimi 0.33x45 = 15 pistettä) 7 (10)

8 Tekniset testit 33 % (maksimi 0.33 x 45 = 15 pistettä) Käytettävyys 33 % (maksimi 0.33 x 45 = 15 pistettä) c) Huolto 10 %, arvioidaan selvityksen 3 (+ liite 1C) perusteella (maksimi 10 pistettä) d) Toimitusaika ja takuu 5 %, arvioidaan selvityksen 4 (+ liite 1D) perusteella (maksimi 5 pistettä) Pistelukujen summan maksimi on 100. Selvitys 1: Hinta Selvityksessä tulee esittää laitekokonaisuuden kokonaishinta ( ). Kokonaishintaan tulee sisältyä liitteessä 1A luetellut laitteistolta vaadittavat vähimmäisominaisuudet sekä liitteen 1B vertailtavat ominaisuudet. Laitteistokokonaisuudesta pyydetään kokoonpanon mukainen hinta eriteltynä vähintään seuraaviin osakokonaisuuksiin: kuvauslaitteisto suoralla pöytälevyllä ja huoneeseen sijoitetuilla lasereilla, kuvankäsittelyohjelmistot ja työasemat, huoltokoulutus. Hankintayksikkö pidättää oikeuden päättää mitkä komponentit otetaan mukaan hankintaan laitekokonaisuuden vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. Hankintayksikkö huomioi hankittavien komponenttien hinnat laitteistokokonaisuuden hinnassa. Hankintayksikkö arvioi saadun sijoitussuunnitelman perusteella asennuksen vaatimien laitteesta johtuvien rakennusteknisten töiden kustannuksen. Kustannusarvion tekee HUS Kiinteistöt Oy:n asiantuntija (Liite 1E). Hintavertailu tehdään laitteiston ja asennuksen vaatimien rakennusteknisten töiden yhteishinnan (80%), sekä yhteensä viidelle vuodelle (takuuaika mukaan lukien) lasketun ylläpitohuoltosopimushinnan perusteella (20 %). Kokonaishinnaltaan halvin liitteen1a minimivaatimukset täyttävä laite saa 32 pistettä ja muut pistemäärän 32 p x halvimman laitteen hinta/muun laitteen hinta. Mikäli osatarjouksia saadaan, arvioidaan kukin osa (Liitteet 1A-C) erikseen. Kokonaishinnaltaan edullisin 5 vuotta kattava ylläpitosopimus saa pistemäärän 8 ja muut pistemäärän 8 p x halvimman ylläpitosopimuksen hinta / muun ylläpitosopimuksen hinta. Ilmoitetut hinnat ovat sitovia ja niihin hyväksytään vain yleisen kustannustason nousun mukaiset korotukset viiden vuoden aikana (takuuaika mukaan lukien) laiteasennuksen jälkeen. Selvitys 2 Tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet Tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet arvioidaan liitteessä 1B olevien vertailtavat ominaisuudet listauksen perusteella, sisältäen teknisen sekä käyttäjien osuuden. Tarjoajan tulee täyttää liitteessä 1B kysytyt vertailtavat ominaisuudet huolellisesti ja täsmällisesti (mm. lukuarvojen osalta on annettava vastaus numeroarvona eikä viitattava esitteisiin) ja liite on toimitettava tarjouksen mukana. Teknisten ominaisuuksien pistemäärät (max 15 pistettä), kuvanlaatutestit (max 15 pistettä) sekä käytettävyyden arviointi (max 15 pistettä) lasketaan laitteittain yhteen. Selvitys 3: Laitevalmistajan tarjoama huolto, laitteiston toimintavarmuus sekä laitevalmistajan tarjoama koulutus sairaalan omille huoltohenkilöille Selvitys tarjotun laitteiston huoltokoulutuksen saaneista henkilöistä, määrä ja sijainti. Tarjousten vertailussa arvostetaan kattavaa huoltoresursointia tarjotulle laitteistolle ja sairaalan oman teknisen henkilöstön huoltokoulutuksen laajuutta. Hankintayksikkö tulkitsee edullisen huoltokoulutushinnan yhteistyöhalukkuudeksi laitehuollon järjestämisessä. Selvitys annetaan liitteen 1C mukaisesti. Maksimipistemäärä on (10)

9 Selvitys 4: Toimitusaika ja takuu Toimittajan tulee selvittää laitteen toimitusaika, joka soveltuu remontin valmistumisaikatauluun syksyllä Hankintasopimus tulee allekirjoitettavaksi viimeistään elokuussa Selvitys takuuajasta, takuuajan huolloista ja takuun muusta sisällöstä liitteen 1D mukaisesti. Hyväksytty vastaanottotarkastus on takuun alkamishetki. Tarjousten vertailussa arvostetaan pitkää ja kattavaa takuuta. Maksimipistemäärä on Tarjouksen jättäminen Tarjous ja sen liiteasiakirjat tulee jättää määräaikaan klo mennessä neljänä (4) kappaleena tulostettuna ja allekirjoitettuna sekä yhtenä (1) kappaleena CD/DVD:llä viitteellä Syöpäkeskuksen SPECT-CT -laite osoitteeseen HUS-Logistiikka PL 441 / Stenbäckinkatu HUS Mikäli kirjallisen ja CD/DVD:nä toimitetun tarjouksen välillä on ristiriitoja, niin kirjallista tarjousta pidetään ensisijaisena. Tarjous tulee tarjoajaa sitovaksi, kun tilaaja on ottanut selon tarjouksesta. Tarjouksen tulee olla ensisijaisesti suomenkielinen ja toissijaisesti englanninkielinen. Tarjouksen tulee olla voimassa 6 kk tarjouksen jättöajan jälkeen. Tarjouksesta kokonaisuudessaan vastaavan henkilön yhteystiedot ja tämän varahenkilön puhelin, GSM, sähköpostiosoite ja postiosoite tulee mainita tarjouksessa. 20. Tarjousasiakirjojen julkisuus Hankintapäätös ja sen liitteet ovat julkisia päätöksen allekirjoituksen jälkeen. Muut hankintaasiakirjat ovat julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen. Tarjoajalla on oikeus saada tieto hankintaasiakirjoista päätöksen allekirjoituksen jälkeen. Jos tarjoajan mielestä jokin osa tarjousta sisältää liikesalaisuuksia, tarjoajan on ilmoitettava tämä erillisellä liitteellä. HUS harkitsee, ovat liikesalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan salassa pidettäviä. Tarjouksen hintatietoa ei pidetä liikesalaisuutena. 21. Tiedottaminen Mahdolliset hankintaan liittyvät tarkentavat kysymykset tulee toimittaa klo mennessä sähköpostilla osoitteeseen Ainoastaan tällä tavalla toimitettuihin kysymyksiin vastataan. Sähköpostin aihekentässä tulee olla viite Syöpäkeskuksen SPECT-CTlaite / purchasing of SPECT-CT for HUCH Cancer center. Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka lähetetään kaikille tarjouspyyntömateriaalin saaneille viimeistään Vastaukset toimitetaan sähköpostitse siihen osoitteeseen, johon tarjouspyyntö liitteineen on toimitettu, ellei toisin pyydetä. 9 (10)

10 Tarjouspyynnön mahdollisista muutoksista ilmoitetaan HILMA-palvelussa sekä automaattisesti kaikille niille, joille tarjouspyyntö on lähetetty suoraan sekä niille tarjouspyynnön jälkikäteen hankkineille, jotka ovat ilmoittaneet yhteystietonsa yllämainittuun osoitteeseen. LIITTEET 1A SPECT-CT-laitteen vähimmäisvaatimukset 1B SPECT-CT-laitteen vertailtavat tekniset ominaisuudet ja testitulokset 1C Kysymykset huoltojärjestelyistä ja koulutuksesta 1D Kysymykset toimitusajasta, takuusta ja päivitettävyydestä 1E Kysymykset kuvauslaitteen vaatimista rakennus-, sähkö ja LVI-töistä (sijoitussuunnitelma) 2A Kuvanlaatutesti SPECT:lle 2B Kuvanlaatutesti CT:lle 3 Hankintasopimusluonnos 4 JYSE 2009-tavarat ehdot HUS:n tekemin poikkeuksin 5 Tarjousvakuutuslomake 10 (10)

Liikelaitos. Puh. 09-471 72057 1.2.2013 Fax. 09-471 75403

Liikelaitos. Puh. 09-471 72057 1.2.2013 Fax. 09-471 75403 Liikelaitos Hillevi Flytström TARJOUSPYYNTÖ Puh. 09-471 72057 1.2.2013 Fax. 09-471 75403 Sitova tarjous toimitettava 4 kpl:na, merkinnällä: Tarjous on toimitettava myös pdf-tiedostona ja mukana oleva excel

Lisätiedot

10 MYYTTIÄ VIDEO TARJOUSPYYNTÖ Helsingin kaupungin ympäristökeskus järjestää tarjouskilpailun 10 myyttiä videon tuotannosta.

10 MYYTTIÄ VIDEO TARJOUSPYYNTÖ Helsingin kaupungin ympäristökeskus järjestää tarjouskilpailun 10 myyttiä videon tuotannosta. 1 (7) 10 MYYTTIÄ VIDEO Helsingin kaupungin ympäristökeskus järjestää tarjouskilpailun 10 myyttiä videon tuotannosta. Pyydämme tarjoustanne oheisten asiakirjojen mukaisesti. 1. Hankinnan kohde Hankinnan

Lisätiedot

1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, ESPOON KAUPUNKI.

1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1(6) ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA LIIKELAITOS 21.11.2012 4788/02.08.00/2012 RYHMÄKASVIT 2013 1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. 2 Hankinnan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Koulujen teknisen työn työkalujen ja tarvikkeiden hankinta ajalle 1.8.2015 31.12.2016 HEL 2015-003990 T 02 08 01 00 1. Hankinnan kohde Helsingin kaupungin opetusvirasto

Lisätiedot

Laitteet asennetaan terveyskeskuksen röntgenin tiloihin, joissa toimintaa pyritään jatkamaan mahdollisimman lyhyellä katkoksella.

Laitteet asennetaan terveyskeskuksen röntgenin tiloihin, joissa toimintaa pyritään jatkamaan mahdollisimman lyhyellä katkoksella. 1. HANKINNAN KOHDE Hankinnan kohteena on suoradigitaalinen kahden langattoman detektorin Natiivikuvauslaite. Natiivikuvauslaite tulee kaupungin noin 33 000 asukkaan kuvaamistarpeisiin sekä tarvittavaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja 19.8.2015 Toimialarehtori, Stadin aikuisopisto

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Opetusvirasto Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja 19.8.2015 Toimialarehtori, Stadin aikuisopisto Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (7) Stadin ammattiopisto tasoleikkurin hankinta koulutuskäyttöön HEL 2015-009004 T 02 08 01 00 1.Hankinnan kohde Helsingin kaupungin Stadin ammattiopiston palvelun ja

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (10) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev 21.4.2015 Hankintapäällikkö

Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (10) Opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev 21.4.2015 Hankintapäällikkö Helsingin kaupunki Tarjouspyyntö 1 (10) Koulujen ja oppilaitosten erikoisikkunoiden ja päiväkotien ikkunoiden pesupalvelujen hankinta 2015 HEL 2015-004734 T 02 08 02 00 1. Hankinnan kohde Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573

Konsernihallinto ATK- Palvelukeskus Lea Blomberg 10.6.2008. puh. 040 7020573 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ "Tulostimet 2008" Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Atk-palvelukeskus Osoite PL 20 002401 KIRKKONUMMI Yhteyshenkilö Eero Viitanen järjestelmäasiantuntija

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014 Helsingin kaupunki 1 (5) Tarjouspyyntö helsinkiläisten liikkumistottumuksia koskevasta henkilöhaastattelusta HEL 2014-006054 T 02 08 02 00 1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT

TARJOUSKILPAILUN TIEDOT Kanneltalon kahvilatoiminnan tarjouskilpailu Kanneltalo Antti Manninen, johtaja antti.manninen@hel.fi 09-310 80821 TARJOUSKILPAILUN TIEDOT 1.1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kulttuurikeskus pyytää tarjouksia

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA 1 HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne hydraulisesta pelastusvälinesarjasta. Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus Hankintamenettely

Lisätiedot

TARKASTUSAUTON HANKINTA

TARKASTUSAUTON HANKINTA 1 TARKASTUSAUTON HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne tarkastusautosta, jäljempänä olevan tarjouspyynnön mukaisesti: Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN H VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE

TARJOUSPYYNNÖN H VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE 1 (6) TARJOUSPYYNNÖN H026-12-1 VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE 1 TARJOAJAN TIEDOT Tarjoajan nimi Y-tunnus Osoite, johon posti lähetetään. Tarjouksen yhteyshenkilö Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Tarjouspyyntö / Liite 2. Tarjoajan kelpoisuusehdot ja vertailuperusteet Maankäytön suunnittelupalvelut (5)

Tarjouspyyntö / Liite 2. Tarjoajan kelpoisuusehdot ja vertailuperusteet Maankäytön suunnittelupalvelut (5) 1(5) Tarjoajaa koskevat kelpoisuusehdot ja vertailuperusteet TARJOUSLOMAKE Ohjeet: 1. Tarjouksen tekijän on vastattava liitteen kaikkiin kysymyksiin ja liitettävä pyydetyt asiakirjat ja selvitykset tarjoukseen.

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA. Hankinnan kohde ja kuvaus

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA. Hankinnan kohde ja kuvaus KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta runko-ohjatusta kaivurikuormaajasta

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet)

LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet) LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet) Tarjouslomakkeen täyttöohje Tarjouslomaketta täyttäessä tulee ottaa huomioon seuraavat asiat: Palveluntuottajan

Lisätiedot

LIIKENNEMERKKIEN HANKINTA 2013

LIIKENNEMERKKIEN HANKINTA 2013 TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 10.12.2012 4842/02.08.00/2012 LIIKENNEMERKKIEN HANKINTA 2013 1 Hankintayksikkö Espoo kaupunkitekniikka-liikelaitos. PL 6400, 02070 Espoon kaupunki. 2 Hankinnan kohde Espoon kaupunki

Lisätiedot

ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA

ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kahdesta (2) elektronisesta suurtehohälyttimestä asennuksineen, teholtaan 2000 W, jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Helsingin kaupungin kirjaamo Liikuntavirasto PL 10 / Pohjoisesplanadi Helsingin kaupunki

Helsingin kaupungin kirjaamo Liikuntavirasto PL 10 / Pohjoisesplanadi Helsingin kaupunki Hel 2016004074 1 OULUNKYLÄN LIIKUNTAPUISTON JÄÄHALLIN JÄÄNHOITOKONE 1. Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde Helsingin kaupungin liikuntaviraston sisäliikuntapalvelut pyytää tarjoustanne yhdestä Oulunkylän

Lisätiedot

Tarjouspyyntö "Microsoft School Agreement ja Select sopimukset

Tarjouspyyntö Microsoft School Agreement ja Select sopimukset Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Tarjouspyyntö "Microsoft School Agreement ja Select sopimukset Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Atk-palvelukeskus Osoite PL 20 002401 KIRKKONUMMI Yhteyshenkilö

Lisätiedot

LIITE1. Palveluntuottajan nimi (yhteystiedot ilmoitetaan tämän tarjouslomakkeen sivulla 2)

LIITE1. Palveluntuottajan nimi (yhteystiedot ilmoitetaan tämän tarjouslomakkeen sivulla 2) Kokemäen kaupunki TARJOUSPYYNNÖN LIITE1 Dnro 232/045/2015 Kokemäen kaupungin Lähteenmäen koulun hakelämpölaitoksen ylläpitäminen, käyttäminen ja lämpöenergian tuottaminen ajalle 1.9.2015 31.8.2018 + 1

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Sivistyspalvelukeskus Kulttuuriosasto 04.06.2012 Liikuntapalvelut Sauvosaarenkatu 11 94100 KEMI

KEMIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Sivistyspalvelukeskus Kulttuuriosasto 04.06.2012 Liikuntapalvelut Sauvosaarenkatu 11 94100 KEMI KEMIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Sivistyspalvelukeskus Kulttuuriosasto 04.06.2012 Sauvosaarenkatu 11 Kemin kaupunki pyytää tarjoustanne: a) yhdestä lähiliikuntapaikan tekonurmesta asennettuna b) yhdestä

Lisätiedot

Hankintamenettely Avoin menettely Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

Hankintamenettely Avoin menettely Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. 1 TARJOUSPYYNTÖ AULAPALVELUISTA 1. Hankinnan perustiedot Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on toimitilan aulapalvelut. Hankinnan kohde on määritelty tarkemmin tarjouspyynnön liitteenä olevassa kohteen

Lisätiedot

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA

APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA APOTTI ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖPALVELUIDEN HANKINTA Liite 4 Listaus soveltuvuusvaatimuksista 1 Yrityksen nimi Yrityksen osoite Y-tunnus (tai vastaava) Yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Tekninen osasto Pyydämme tarjoustanne ammattikeittiölaitetoimituksista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Tekninen osasto Pyydämme tarjoustanne ammattikeittiölaitetoimituksista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. TARJOUSPYYNTÖ Tekninen osasto 20.3.2017 KEITTIÖLAITEHANKINNAT Pyydämme tarjoustanne ammattikeittiölaitetoimituksista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. Hankinnan kohteet, toimitussisältö, toimitusehto

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

Pyydämme yksikköhintaista tarjoustanne nykyisten loisteputkien korvaamisesta LED-valoputkilla tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Pyydämme yksikköhintaista tarjoustanne nykyisten loisteputkien korvaamisesta LED-valoputkilla tämän tarjouspyynnön mukaisesti. TARJOUSPYYNTÖ Tekninen osasto LOISTEPUTKIEN KORVAAMINEN LED-VALOPUTKILLA Pyydämme yksikköhintaista tarjoustanne nykyisten loisteputkien korvaamisesta LED-valoputkilla tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1.

Lisätiedot

PL 800. Käyntiosoite Olympiaranta 3. Kirjekuoreen on merkittävä TARJOUS HEL 2012-005894. Hankintayksikkö Helsingin Satama, Viestintä

PL 800. Käyntiosoite Olympiaranta 3. Kirjekuoreen on merkittävä TARJOUS HEL 2012-005894. Hankintayksikkö Helsingin Satama, Viestintä 1. Tarjouspyynnön perustiedot Vuokrauksen kohde Lyypekinlaiturilla ruoan valmistus- ja myyntipaikat 1-10 ajalla 7.- 13.10.2012. Menettely Avoin menettely, kaikki halukkaat toimijat voivat tehdä tarjouksen.

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H / HEL Päiväys

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H / HEL Päiväys 1/6 TARJOUSPYYNTÖ H111-15 / HEL 2015-007373 Kivikon hiihtohallin asiakaspalvelu ja lipunmyynti sekä kahvilatoiminta 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: PL 700 00099 Helsingin kaupunki Suomi

Lisätiedot

Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) PL37 01901 Nurmijärvi 30.1.2014

Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) PL37 01901 Nurmijärvi 30.1.2014 Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) TAKYMETRIN HANKINTA Hankinnan kohde Hankinnan kuvaus Takymetri GNSS antennivarustuksella Pyydämme tarjoustanne käyttökiintopisteiden mittauksessa sekä kartoitus- ja

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne viidestä (5) elektronisesta suurtehohälyttimestä, teholtaan 2000 W asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1 VARHAISKASVATUSVIRASTO HEL

HELSINGIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1 VARHAISKASVATUSVIRASTO HEL HELSINGIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1 TOIMITILOJEN MÄÄRÄAIKAISTEN JA TILAPÄISTEN YLLÄPITOSIIVOUSTÖIDEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYLLÄ, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 HANKINNAN TAUSTA JA KOHTEET Helsingin

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ Numero 1 1(11) Henkilöstökeskus Henkilöstöpolitiikka

HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ Numero 1 1(11) Henkilöstökeskus Henkilöstöpolitiikka HELSINGIN KAUPUNKI OSALLISTUMISPYYNTÖ Numero 1 1(11) KUNTOREMONTTIKURSSIT TARJOUSKILPAILUN OSALLISTUMISPYYNTÖ Helsingin kaupungin henkilöstökeskus järjestää tarjouskilpailun kuntoremonttikursseista Helsingin

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H088-11-1 1 (9) SIIVOUSKONEET 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely Helsingin kaupungin hankintakeskus ja Helsingin Konsernihankinta Oy järjestävät tarjouskilpailun

Lisätiedot

Hallinto-osasto / Kansliapalvelut Khadraoui (7) Karttaliitteessä 2 on määritelty vuokrattavat kohteet.

Hallinto-osasto / Kansliapalvelut Khadraoui (7) Karttaliitteessä 2 on määritelty vuokrattavat kohteet. Khadraoui 10.2.2012 1 (7) Vuokralle tarjotaan elintarvikkeiden myyntipaikkoja Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi Helsingin keskustassa myyntipaikkoja tarjoajan kioskista tapahtuvaan

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnat.

Tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnat. Sivu 1 / 5 KEITTIÖLAITEHANKINNAT 1. Hankinnan kohde 2. Tarjoushinnan ilmoittaminen Sotkamon kunta järjestää tarjouskilpailun tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnoista. Pyydämme tarjoustanne oheisten

Lisätiedot

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE LIITE 8: TARJOUSLOMAKE Tarjoavan yrityksen nimi 1. TARJOAJAN TUNNISTETIEDOT Tarjoajan osoite Yrityksen Y-tunnus (tai vastaava) Tarjoajan yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Lisätiedot

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ 2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Viitasaaren kaupunki/tilapalvelu Keskitie 10 44500 VIITASAARI

Lisätiedot

Wiren 31.8.2010 Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio

Wiren 31.8.2010 Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio TARJOUSPYYNTÖ H044-10-1 1 (11) KOTIHOIDON TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ 1. Hankinnan kohde Helsingin kaupungin hankintakeskus järjestää tarjouskilpailun terveyskeskuksen kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän

Lisätiedot

Brax Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

Brax Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H049-11-1 1 (8) SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde / kohteet 1.2 Hankintamenettely 1.3 Hankintailmoitus Hankinnan kohde on määritelty

Lisätiedot

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE TARJOUSPYYNTÖ 1 / 8 LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE Hankinnan kohteena on konsulttityö Laajasalon raitiotien kysyntäennusteen laatimiseksi Työn sisältö ja aikataulu Hankintamenettely Työn sisältö

Lisätiedot

23.11.2009. arvio (ei sitova): 1 Sopimus tietokonelaitteista ja niiden toimituksesta 1 kpl

23.11.2009. arvio (ei sitova): 1 Sopimus tietokonelaitteista ja niiden toimituksesta 1 kpl TARJOUSPYYNTÖ 23.11.2009 Arvoisa vastaanottaja RHL-Data Oy pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellystä tuotteesta ja/tai palvelusta tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä yksilöidyllä tavalla. Tarjous

Lisätiedot

ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ

ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 37/13 1(5 ) ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ Tarjouspyyntöön liittyviä vaatimuksia Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää tarjoustanne ateriatilausjärjestelmästä.

Lisätiedot

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi:

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi: LIITE 1 1 (6) Ehdokkaan nimi: PAKOLLISET POISSULKEMISPERUSTEET JA EHDOKKAITA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Täytettävä lomake, palautetaan osallistumishakemuksen liitteenä Ohjeet ehdokkaalle: Tämä on

Lisätiedot

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä

Lisätiedot

Ajoneuvorenkaiden hankinta

Ajoneuvorenkaiden hankinta Tarjouspyyntö 1 (5) Ajoneuvorenkaiden hankinta Porvoon kaupungin kuntatekniikka pyytää tarjoustanne ajoneuvoihin ja työkoneisiin hankittavista renkaista, niiden vanteelle vaihdoista, alle laitosta ja paikkauksista.

Lisätiedot

1. Tarjoajan perustiedot

1. Tarjoajan perustiedot LIITE 5. Tarjouslomake 1(6) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille TARJOUSPYYN TÖ 29.5.2015 Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat

Lisätiedot

SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LATUKONEEN KULJETUSLAVETIN HANKINTA

SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LATUKONEEN KULJETUSLAVETIN HANKINTA SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LATUKONEEN KULJETUSLAVETIN HANKINTA 18.12.2012 1 SIMON KUNTA Tekninen toimisto Ratatie 6 95200 Simo TARJOUSPYYNTÖ Sisällys 1. HANKINNAN KOHDE... 2 2. TARJOUKSEN SISÄLTÖ... 2 3.

Lisätiedot

1/ ,00 /kokonaistoi mitus ,00 /konvertointi ,00 [1] 10,00 [2] 10,00 [3] Manuaalinen

1/ ,00 /kokonaistoi mitus ,00 /konvertointi ,00 [1] 10,00 [2] 10,00 [3] Manuaalinen 1/6 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO H141-13 / HEL 2013-015859 / Helsingin kaupungin tietokeskuksen arkistotietojärjestelmän hankinta (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 3 Kelvollisia

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hanke rahoitetaan Euroopan Unionin aluekehitysrahaston, Sastamalan koulutuskuntayhtymän, kuntien ja yritysten toimesta.

TARJOUSPYYNTÖ. Hanke rahoitetaan Euroopan Unionin aluekehitysrahaston, Sastamalan koulutuskuntayhtymän, kuntien ja yritysten toimesta. TARJOUSPYYNTÖ 3.10.2013 Pyydämme teitä tarjoamaan seuraavaa: Märkärainausprosessin vesisäiliön lämpöeristys. 1 Yleistä taustaa 1.2 Hankkeen toteuttaja 1.3 Hankkeen rahoittaja 2 Hankinta 2.1 Lähtötiedot

Lisätiedot

Lempäälän kunta Tarjouspyyntö 1 (8) Liikuntatoimi. Kyseessä on EU-kynnysarvon alittava hankinta.

Lempäälän kunta Tarjouspyyntö 1 (8) Liikuntatoimi. Kyseessä on EU-kynnysarvon alittava hankinta. Lempäälän kunta Tarjouspyyntö 1 (8) Liikuntatoimi 27.5.2015 Kuntosalin välineet Hankintamenettely Lempäälän kunnan liikuntatoimi pyytää tarjouksia Lempoisten koulun liikuntahallin kuntosalin välineiden

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

1/6. Pisteiden laskentatapa

1/6. Pisteiden laskentatapa 1/6 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO H077-15 / HEL 2015-004602 / Bengtsår-yhteysveneen kunnostus, moottorin uusiminen ja huoltopalvelut (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 1

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ 1. YLEISTÄ 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE Tervola on n. 3300 asukkaan kunta Lapin eteläosassa. Suun terveydenhuollossa on kolme hammaslääkärin virkaa ja suuhygienistin toimi;

Lisätiedot

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET LIITE 1. TARJOAJAN SOVELTUVUUS JA TARJOUKSEEN SEKÄ HANKINNAN KOHTEESEEN LIITTYVÄT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET KOULUTUKSEN NIMI JA TUNNUS TARJOAJAN YHTEYSTIEDOT Tarjoaja: Y-tunnus: Tarjoajan yhteyshenkilö: Lähiosoite:

Lisätiedot

HENKILÖAUTOJEN (1+8) HANKINTA 30.1.2012

HENKILÖAUTOJEN (1+8) HANKINTA 30.1.2012 HENKILÖAUTOJEN (1+8) HANKINTA 30.1.2012 Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland (=KUNTAYHTYMÄ) pyytää tarjouksia ammattiopiston käyttöön tulevista kahdesta uudesta tai käytetystä minibussista/henkilöautosta

Lisätiedot

Tarjouspyyntö korttipalvelinjärjestelmä, levyjärjestelmä ja varmistusjärjestelmä

Tarjouspyyntö korttipalvelinjärjestelmä, levyjärjestelmä ja varmistusjärjestelmä 2 korttipalvelinjärjestelmä, levyjärjestelmä ja varmistusjärjestelmä Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Konsernihallinto/kirjaamo Osoite PL 20 02401 Kirkkonummi Käyntiosoite: Vanha Sairaalantie 5 Hankinnan

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT Hammashoitola

SODANKYLÄN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT Hammashoitola SODANKYLÄN KUNTA PERUSTURVAPALVELUT Hammashoitola TARJOUSPYYNTÖ ORTOPANTOMOGRAFIA- JA KEFALOSTAATTIKUVAUSLAITTEESTA 1 Yleistä Sodankylän kunta pyytää tarjousta suoradigitaalisesta ortopantomografia- ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysviraston toimipaikkojen ylläpitosiivouspalvelujen hankinta

Sosiaali- ja terveysviraston toimipaikkojen ylläpitosiivouspalvelujen hankinta 1/6 TARJOUSPYYNTÖ H142-13 Sosiaali- ja terveysviraston toimipaikkojen ylläpitosiivouspalvelujen hankinta 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Vastaanottaja: Maritta Jääskeläinen puh. fax

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kolmesta (3) elektronisesta, teholtaan 2000 W, suurtehohälyttimestä asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

1/7. Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet. --- Hankintakohtainen

1/7. Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet. --- Hankintakohtainen 1/7 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO H073-15, HEL 2015-005081 / CNC-jyrsin Fanuc-kyselevällä ohjauksella (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 2 Kelvollisia tarjouksia yhteensä:

Lisätiedot

Kauhajoen koulukeskuksen liikuntahallin liikuntavälineet

Kauhajoen koulukeskuksen liikuntahallin liikuntavälineet TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Kauhajoen koulukeskuksen liikuntahallin liikuntavälineet Tarjouspyyntö Kauhajoen kaupunki / sivistysosasto (myöhemmin hankintayksikkö) pyytää tarjouksia Kauhajoen koulukeskuksen liikuntahalliin

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA

TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA 1 TORNION KAUPUNKI Hankinta- ja logistiikkapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 10.1.2014 TARJOUSPYYNTÖ TORNION KAUPUNGIN ILMOITUKSISTA 1. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA SISÄLTÖ Tornion kaupunki / kaupunginhallitus pyytää

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ 24.9.2015

Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ 24.9.2015 Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ 24.9.2015 Ohutlevyleikkuri Länsirannikon Koulutus Oy WinNova on Satakunnan suurin 2. asteen koulutuspalveluja tuottava ammatillinen oppilaitos. WinNova kehittää ja parantaa toimintojaan

Lisätiedot

Ilmajoen terveyskeskuksessa sijaitsevan Tillariinan keittiön yhdistelmäuunin ja suurkeittiölieden hankinta

Ilmajoen terveyskeskuksessa sijaitsevan Tillariinan keittiön yhdistelmäuunin ja suurkeittiölieden hankinta 1 Ilmajoen kunta TARJOUSPYYNTÖ Dnro YHT 327/2016 Ilmajoen terveyskeskuksessa sijaitsevan Tillariinan keittiön yhdistelmäuunin ja suurkeittiölieden hankinta Ilmajoen kunta (myöh. tilaaja) pyytää tavarantoimittajilta

Lisätiedot

Raepesukoneen (1 kpl) hankinta kohdistuu Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan osoitteeseen Professorintie 5, 28600 Pori, tuotantokeittiön.

Raepesukoneen (1 kpl) hankinta kohdistuu Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan osoitteeseen Professorintie 5, 28600 Pori, tuotantokeittiön. Länsirannikon Koulutus Oy TARJOUSPYYNTÖ Winnova PL 197 9.11.2012 26101 RAUMA Raepesukone Länsirannikon Koulutus Oy WinNova on hankkimassa tuotantokeittiöön uutta raepesukonetta, tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Sivu 1 / 5 Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Tilaaja Epilepsialiito ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki Y-tunnus: 0221136-2 Hankintamenettely Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinnasta

Lisätiedot

/2008. Pyydämme tarjoustanne IR-spektrofotometristä

/2008. Pyydämme tarjoustanne IR-spektrofotometristä Tarjouspyyntö 1(5) IR-spektrofotometri Pyydämme tarjoustanne IR-spektrofotometristä Hankintayksikkö Utinkatu 44-48, PL 43 puh. (05) 744 8000 Yhteyshenkilö Koulutuspäällikkö Pertti Lindroos pertti.lindroos@ksao.fi

Lisätiedot

Gastroskoopin ja kolonoskoopin hankinta. 2. Hankinnan kohde 1/

Gastroskoopin ja kolonoskoopin hankinta. 2. Hankinnan kohde 1/ 04.11.2016 1/9 84328 Gastroskoopin ja kolonoskoopin hankinta 1. : Suomi puh. fax kaisu.mourujarvi@ras.fi : : 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: Gastroskoopin ja kolonoskoopin hankinta Hankinnan tunniste-

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin.

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokralle tarjotaan kioski vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokranantaja haluaa tukea pienyrittäjyyttä ilman tarpeettomia alihankkijoita ja siksi vuokra-alueella tapahtuvan toiminnan järjestäminen alihankintana

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA

TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA 1 Tarjouspyynnön kohde ja vaihtokone Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymä pyytää tarjousta hautausmaa- ja kiinteistötyöhön soveltuvasta pienkuormaajasta. Tarjouksessa on huomioitava

Lisätiedot

Päällystepaikkaustyöt 2014

Päällystepaikkaustyöt 2014 Selvitys Tarjouspyyntö 20.3.2014 1 (8) Päällyst Päällystepaikkaustyöt 2014 Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen teettämistä päällystepaikkaustöistä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ URJALAN YHTENÄISKOULUN TEKNISEN TYÖN KONEISTA JA KALUSTEISTA

TARJOUSPYYNTÖ URJALAN YHTENÄISKOULUN TEKNISEN TYÖN KONEISTA JA KALUSTEISTA Urjalan kunta Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ URJALAN YHTENÄISKOULUN TEKNISEN TYÖN KONEISTA JA KALUSTEISTA 1. Hankinnan kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä Urjalan kunta (jäljempänä tilaaja) pyytää toimittajilta

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

HELSINGIN KONSERNIHANKINTA OY OSALLISTUMISPYYNTÖ HKH069-13-1 1 (10) Wiren 8.5.2013 Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio

HELSINGIN KONSERNIHANKINTA OY OSALLISTUMISPYYNTÖ HKH069-13-1 1 (10) Wiren 8.5.2013 Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio HELSINGIN KONSERNIHANKINTA OY OSALLISTUMISPYYNTÖ HKH069-13-1 1 (10) SEURE HENKILÖSTÖPALVELUT OY -JÄRJESTELMÄHANKINTA 1. Hankinnan perustiedot Hankinnan kohde Määritelty pääpiirteittäin kohteen kuvauksessa

Lisätiedot

OSALLISTUMISPYYNTÖ. 1 Hankinnan perustiedot. 1.1 Hankinnan kohde

OSALLISTUMISPYYNTÖ. 1 Hankinnan perustiedot. 1.1 Hankinnan kohde 1 OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde Helsingin kaupunki myy Jätkäsaaresta tontin Bunkkeri -nimisine rakennuksineen. Ostaja rakentaa tontille kaupungin antaman tilaohjelman mukaiset

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 Tarjouspyyntö Pihtiputaan pesulan pyykkikuljetuksista Pihtipudas- Viitasaari- Pihtipudas viisi (5) kertaa viikossa sekä Pihtiputaalla kolme (3) kertaa viikossa. 1. Yleistä Viitasaaren

Lisätiedot

SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(6) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(5) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2009 Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta tarvikkeineen;

Lisätiedot

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014 Tarjouslomake MV/8/05.05.00.01/2013 1 TARJOUKSEN KANSILEHTI JA SISÄLLYSLUETTELO TARJOUS MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu Tarjoaja Tarjoajan

Lisätiedot

Yhteyshenkilöt: Palvelupäällikkö Elsi Lääveri 044-797 6927 elsi.laaveri@heinola.fi

Yhteyshenkilöt: Palvelupäällikkö Elsi Lääveri 044-797 6927 elsi.laaveri@heinola.fi 1 HEINOLAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Ruoka- ja siivouspalveluosasto Kauppakatu 31 18100 HEINOLA 26.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAKULJETUSTEN HANKINTA 1. Tilaaja Heinolan kaupunki Ruoka- ja siivouspalveluosasto

Lisätiedot

TÖHRYJEN POISTO 4422/ /2014

TÖHRYJEN POISTO 4422/ /2014 05.11.2014 1(11) TARJOUSKILPAILU 1. Hankinnan kohde Espoon kaupungin teknisen keskuksen katu- ja viherpalvelut/ Siisti Espoo järjestää tarjouskilpailun töhryjen ja luvattomien ilmoitusten poistosta sekä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ /

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ / TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) PITKÄAIKAISASUNNOTTOMIEN KESKITETTY Tarjoajan nimi Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (johon esim. päätös lähetetään tiedoksi) Valintaperusteena on halvin hinta. Vertailuvaiheeseen

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Ilmajoen kirjaston nuortenosaston hyllyjen hankinta

Ilmajoen kirjaston nuortenosaston hyllyjen hankinta Ilmajoen kunta TARJOUSPYYNTÖ Dnro YHT 504/2016 Ilmajoen kirjaston nuortenosaston hyllyjen hankinta Ilmajoen kunta (myöh. tilaaja) pyytää tavarantoimittajilta (myöh. toimittaja) tarjouksia kirjaston nuortenosaston

Lisätiedot