Liikelaitos. Puh Fax SPECT-TT -laite

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikelaitos. Puh. 09-471 72057 19.2.2014 Fax. 09-471 75403. SPECT-TT -laite"

Transkriptio

1 Liikelaitos Hillevi Flytström TARJOUSPYYNTÖ Puh Fax Sitova tarjous toimitettava 4 kpl:na, merkinnällä: Tarjous on toimitettava myös pdf-tiedostona ja 1 kpl:na CD-r tms. medialla (ml. Dicom-muotoiset testikuvat) Tavaran vastaanottaja SPECT-TT -laite HUS, HYKS-sairaanhoitoalue Syöpäkeskus Lisätietoja antaa (nimi, puh.) Kaupalliset tiedot: Markku Laakso, Tekniset asiat: ks. Tarjouspyyntö Muut asiat, katso hankkeen vastuuhenkilö Tarjouksen oltava toimitusosoitteessa viimeistään: klo mennessä Tarjouksen voimassaoloaika: 6 kk osatarjous otetaan huomioon, määrittely kohdassa 5 ei oteta huomioon Hinnat ilmoitettava ilman arvonlisäveroa Verokanta ilmoitettava Tarjoukseen liitettävä: Esitteet Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Tarjouksen toimitusosoite HUS-Logistiikka Stenbäckinkatu Helsinki PL HUS (Faksi ) Tavaran alkuperämaa ilmoitettava Takuuaika: ilmoitettava Toimitusehto, -tapa vapaasti perillä valmiiksi asennettuna Toimitusaika: ilmoitettava Maksupositiot määritelty erikseen Markku Laakso toimitusjohtaja HUS-Logistiikka Hillevi Flytström ostopäällikkö HUS-Logistiikka Hankinnassa sovelletaan JYSE 2009 tavarat ehtoja HUS:n tekemin poikkeuksin

2 TUOTETIEDOT/SPESIFIKAATIOT 1. HANKINNAN KOHDE Kysessä on SPECT-CT laitteen (isotooppitoiminta) ja ulkoisen sädehoidon yksinkertaista CTsimulointia tukevien oheislaitteiden hankinta. Rakentamisessa otetaan huomioon valittavan laitteen tilavaatimukset. Tilavaatimuksien kustannusvaikutus arvioidaan laitehankinnan kustannusten osana ja se vaikuttaa laitevalintaan. SPECT-CT laite on kev:n energia-alueelle soveltuva gammakamera (tomografiakuvaus = SPECT) varustettuna 1 5 mm:n tietokonetomografialeikkeita tuottavalla CT-laitteella. Sekä gammakameraa että tietokonetomografialaitetta on voitava käyttää myös erillisenä. Laitteeseen on voitava sijoittaa CT-kuvauksen ajaksi suora pöytälevy, joka tukee yleisten ulkoisen sädehoidon asettelussa käytettyjen immobilisaatiovälineiden kiinnitystä. Lisäksi tunnetulle etäisyydelle gammakuvan ja CT-kuvan yhteisestä isosentristä sijoitetaan kiinteät kohtisuorat laserit sivuseinille ja kattoon. Edellisen laitteen kuvankäsittelyyn kykenevät kuvatyöasemat, jotka tukevat samalla myös osastolla olevan Siemens Symbia T2 SPECT-CT-laitteen tuottaman kuvainformaation käsittelyä (staattiset kuvat, dynaamiset kuvasarjat, leikekuvat SPECT, leikekuvat CT, yhteisessä koordinaatistossa olevat saman tutkimuksen yhteydessä otetut SPECT ja CT-leikekuvat sekä kokokehon tasokuvat AP / PA -pareina) Tärkeimpiä tutkimuksia SPECT-CT laitteella ovat luuston gammakuvaukset, isotooppihoitoihin liittyvät kuvaukset ja sydämen ejektiofraktiokuvaukset Tilassa sijaitsee tällä hetkellä Toshiban kaksipäinen gammakamera, joka poistetaan kauppaan kuuluen. Tila korjataan ennen uuden laitteen asentamista. Tilan pohjapiirrokset toimitetaan pyydettäessä HUS yhdyshenkilöltä. 2. VÄHIMMÄISVAATIMUKSET HANKITTAVALLE SPECT-CT -LAITTEISTOLLE Laitteistolta vaadittavat vähimmäisvaatimukset ovat esitetty liitteessä 1A. Mikäli laitteisto ei täytä vähimmäisvaatimuksia, tarjous hylätään tarjouspyyntöä vastaamattomana eikä sitä oteta mukaan tarjousvertailuun. 3. TEKNISET OMINAISUUDET JA TESTITULOKSET, HUOLTOJÄRJESTELYT Liitettävyys sairaalan järjestelmiin Laitteiden tulee olla liitettävissä sairaalan LVI-, sähkö-, tieto- ym. verkkoihin sekä täytettävä DICOM-määritykset. Toimitettavat selvitykset: - Selvitys laitteen liittämisestä sairaalan LVI-, sähkö-, tieto- ym. verkkoihin. - Täyttääkö DICOM-vaatimukset Tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet Tarjoajan tulee antaa tiedot vertailtavista ominaisuuksista vastaten liitteessä 1B kysyttyihin tietoihin huolellisesti ja täsmällisesti (mm. lukuarvojen osalta on annettava vastaus numeroarvona eikä viitattava esitteisiin) ja liite on toimitettava tarjouksen mukana. Testikuvat toimitetaan Dicommuodossa CD/DVD-levyllä. 2 (10)

3 4. HANKINTAMUOTO JA HANKINNASTA ILMOITTAMINEN Hankinnassa noudatetaan avointa menettelyä. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus (2013/S ) ja hankintailmoitus HILMA-palvelussa Sopimuksesta tullaan tekemään jälki-ilmoitus HILMA:an. 5. OSATARJOUKSET JA VAIHTOEHTOISET TARJOUKSET Osatarjous voidaan hyväksyä (a) käsittäen pelkästään kuvauslaitteiston, suoran pöytälevyn ja kohdistuslaserit sekä kuvauslaitteistoon kuuluvan työaseman tai (b) käsittäen pelkästään erillisen työaseman joka kykenee sekä hankittavan kuvauslaitteiston että osastolla olemassa olevan Siemens Symbia T2 kuvauslaitteiston kuvien käsittelyyn. Osatarjouksia käsiteltäessä ja vertailtaessa valintajärjestys on seuraava, ensin kokonaisuus (a), sitten valittuun kokonaisuuteen (a) sekä osaston olemassa olevaan laitekantaan soveltuva kuvatyöasema (b). Vaihtoehtoisia tarjouksia ei oteta huomioon. 6. HINNAT JA HINNOITTELUPERUSTEET Hinnat tulee ilmoittaa kiinteinä euromääräisinä ja arvonlisäverottomina (alv 0%). Vaaditun käyttö- ja huoltokoulutuksen tulee sisältyä tarjottuihin hintoihin. Mikäli tarjoaja tarjoaa muita kuin pyydettyjä (ilmoitetut optiot) lisälaitteita tai ohjelmistoja, ne tulee esittää tarjouksessa eriteltyinä ja erikseen hinnoiteltuina. Näitä lisälaitteita ja ohjelmistoja ei oteta huomioon tarjousten vertailussa. 7. HANKINNASTA TEHTÄVÄ SOPIMUS Hankinnasta tehdään kirjallinen sopimus HUS:n ja valitun toimittajan välillä. Valitun toimittajan ja sairaanhoitopiirin välille syntyy sitova sopimus hankinnan kohteesta vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. HUS harkitsee, missä laajuudessa se tekee laitteiston ja/tai ohjelmiston huoltosopimuksen vai hoidetaanko huolto sairaalan omana toimintana. Tarjoajan tulee hyväksyä tarjouspyynnön liitteenä olevan sopimuspohjan ehdot ja lisäksi hankintaan sovelletaan JYSE 2009 tavarat ehtoja HUS:n tekemin poikkeuksin, jotka ovat tarjouspyynnön liitteenä. 3 (10)

4 8. TOIMITUSAIKA JA TAKUU Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa selvitys toimitusajasta, takuuajasta, takuuajan huolloista ja takuun muusta sisällöstä liitteen 1D mukaisesti. 9. TOIMITUSEHDOT Tarjoukset tulee laatia seuraavin toimitusehdoin - Laitteisto tulee toimittaa valmiiksi paikalleen asennettuna ilmoitettuun kuvaus- ja ohjaushuoneeseen tarjouksessa ja hankintasopimuksessa määritellyllä ohjelmistolla varustettuna, toimintakuntoon saatettuna siten, että toimituksesta, kuljetuksesta ja asennuksesta aiheutuvat kulut sisältyvät tarjoushintaan. - Asennuksen vaatimien rakennus-, sähkö- ja LVI-töihin tarvittavat piirustukset ja työselosteet sisältyvät tarjoushintaan. - Tarjoushintaan ja tarjouksiin tulee sisältyä laitteiston sijoitussuunnitelma (pohjapiirrokset toimitetaan pyydettäessä (HUS-Kiinteistöt Oy Carl Siren, puh ), jossa on huomioitu laitteiden ryhmittely kuvaus- ja ohjaustilaan. Tarjoushintaan on sisällyttävä laitteiston kuljetusreitin suojaaminen. - Tarjotun laitteiston tulee muodostaa ergonominen, toiminnallinen kokonaisuus. Tarjouksessa tulee spesifioida säteilysuojaukseen, rakennusteknisiin ja lvi-olosuhteisiin liittyvät vaatimukset, joita laitteisto edellyttää. Toimitus- ja asennusaikataulut tulee sovittaa laitteiston vaatimien rakennustöiden ja yksikön toiminnan vaatimaan aikatauluun. 10. KÄYTTÖKOULUTUS Tarjoushintaan on sisällyttävä vähintään seuraavat koulutukset: Koulutus käyttöhenkilökunnalle Koulutus tekniselle huollolle käyttöhenkilökunnan (vähintään 4 henkilöä osallistuu) ensisijaisesti suomenkielinen tai toissijaisesti englanninkielinen koulutus toteutetaan kahdessa vaiheessa: laitteiden käyttöönottovaiheessa vähintään 5 päivän koulutus sekä myöhemmin erikseen sovittavana aikana täydentävä vähintään 2 päivän koulutus. käyttäjille on toimitettava suomen- ja englanninkieliset käyttöohjeet viimeistään käyttökoulutuksen alkaessa. huoltokoulutus sairaalan tekniselle huollolle sisältäen kahden henkilön kouluttamisen SPECT-CT:lle ja sen keskeisten komponenttien ylläpitohuoltoon ja korjauksiin pois lukien sellaiset varaosat, joiden takuuseen kuuluu valmistajan edustajan suorittama vaihtotyö. Huoltohenkilön koulutuksen lähtötasona on sädehoitokiihdyttimien ja kuvauslaitteiden yli 5 v:n huoltokokemuksen omaavat henkilöt, joilla on elektroniikka-alan asentajan, teknikon tai insinöörin koulutus. tekniselle huollolle on toimitettava täydelliset huolto- ja korjausmanuaalit englanninkielisenä viimeistään laiteasennuksen alkaessa. huoltokoulutuksen osuus on eriteltävä laitteiston hankintahinnassa. Hankittavan huoltokoulutuksen määrä voi olla muukin, kuin tämän vaatimusmäärittelyn mukainen ostajan valinnan mukaan. Teknisen huollon koulutuksen hinta on eriteltävä. Sairaala voi halutessaan jättää sen hankkimatta. Laitteiston kokonaishintaan lasketaan se määrä huoltokoulutusta, jonka sairaala päättää hankkia. 4 (10)

5 11. VASTAANOTTOTARKASTUS Vastaanottomittaukset tehdään yhteistyössä HYKS Syöpäkeskuksen edustajan, HUS- Kuvantamisen sekä myyjän edustajien kanssa. Vastaanottomittausten jälkeen Syöpäkeskuksen edustaja suorittaa tarkkuusvaatimusten täyttymiseksi tarvittavat mittaukset tarvittaessa myyjän edustajan kanssa. Syöpäkeskuksen edustajalla on oikeus suorittaa mittaukset tarvittaessa uudelleen. Käyttökoulutus ja koekäyttö voi alkaa sen jälkeen, kun vastaanottomittaukset on kokonaisuudessaan hyväksyttävästi suoritettu ja Säteilyturvakeskus on hyväksynyt laitteen potilaskuvauksiin ja sädehoitojen suunnitteluun. Toimittaja huolehtii laitteiden toimittamisesta ja asentamisesta paikoilleen käyttökuntoon vastaanottotarkastusta varten. Vastaanottotarkastusta varten laitteiden tulee olla valmiiksi koottu ja sisältää kaikki vastaanottotarkastuksessa tarvittavat osat ja dokumentit. Toimituksen jälkeinen koekäyttöaika on kaksi viikkoa potilaskuvauksia. Käyttökoulutusjaksoa ei lasketa koekäyttöaikaan. Vastaanottotarkastus suoritetaan sen jälkeen kun koekäyttö on suoritettu. Vastaanottotarkastuksessa todetaan, että laitteisto on toimitettu hankinta-asiakirjojen mukaisesti sekä myyjän ilmoittamien ominaisuuksien paikkansapitävyys. 12. MAKSUEHTO Maksupositiot on määritelty tarjouspyynnön liitteenä olevassa hankintasopimusluonnoksessa. Laskun maksuehtona on 30 pv netto. Viivästyskorko on korkolain mukainen. 13. HUOLTOJÄRJESTELYT Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa selvitys tarjotun laitteiston huoltokoulutuksen saaneista henkilöistä, määrästä ja sijainnista. Em. selvitys samoin kuin selvitys huoltokoulutuksesta, käyttökoulutuksesta, varaosista, huoltotarpeesta ja huoltosopimuksesta annetaan liitteen 1C mukaisesti. 14. ALIHANKINTA Toimittaja vastaa alihankintana tuotetuista palveluista ja tuotteista kuin omistaan. Alihankkijan osuus tulee kuvata tarjouksessa omana kohtanaan. HUS pidättää oikeuden hyväksyä alihankkijat. Alihankkijoiden tulee täyttää kaikki tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset ja tarjoajan tulee toimittaa alihankkijasta vastaavat 16.1 kohdassa pyydetyt selvitykset tarjouksensa liitteenä. 15. TARJOUKSEN TEKEMISEEN LIITTYVÄT MUUT EHDOT Hankintayksikkö pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista perustellusta syystä. Tarjoajalla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään tarjouksesta. Toimittajan tulee esittää tarjouksessaan tarjotun laitteen vaatimat ympäristövaatimukset sekä tarvittavat sähkö- ja tietoverkkoliitännät. 5 (10)

6 Kaikista hankintaprosessin aikana tapahtuvista laite- ja ohjelmistomuutoksista tulee ilmoittaa välittömästi. 16 TARJOAJAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI Tarjoajan soveltuvuutta koskevat vaatimukset Tarjoaja, jonka tarjous ei sisällä tässä kohdassa pyydettyjä selvityksiä, suljetaan tarjouskilpailusta pois Rahoitukselliseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät vaatimukset Tarjoajan on täytettävä seuraavat rahoitukselliset ja taloudellista tilannetta koskevat vaatimukset sekä toimitettava tarjouksensa liitteenä mainittujen vaatimuksen täyttymisen selvittämiseksi kunkin vaatimuksen alla mainittu selvitys. Vaatimus 1 Tarjoaja on huolehtinut verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta. Tarjoaja voidaan kuitenkin hyväksyä, jos maksujen laiminlyöntiä voidaan pitää vähäisenä tai laiminlyötyjen maksujen osalta on viranomaisen hyväksymä maksusuunnitelma. Toimitettavat selvitykset: - Veroviranomaisen todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty. - Työeläkekassan ja / tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen (tel/lel) suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty. Vaatimus 2 Tarjoajalla on hankinnan kokoon nähden taloudelliset edellytykset hankinnan suorittamiseen. Tarjoajan tulee olla vakavarainen, maksukykyinen sekä kannattavuudeltaan ja luottokelpoisuudeltaan riittävä hankinnan kokoon ja laatuun nähden. Hankintayksikkö voi tarkistaa tarjoajan taloudelliset edellytykset ja luottotiedot yleisesti käytetyistä rekistereistä. Toimitettava selvitys: - Tarjoajaa koskevat vahvistetut tilinpäätösasiakirjat (tilinpäätös- ja tasetiedot) kahdelta edelliseltä vuodelta. Mikäli tarjoaja ei voi toimittaa tilinpäätöstietoja, koska yritys on vasta aloittanut toimintansa, tarjoajalla on mahdollisuus toimittaa selvitys vakavaraisuudestaan ja maksukyvystään muulla hankintayksikön hyväksymällä tavalla. Vaatimus 3 Tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Toimitettavat selvitykset: 6 (10)

7 - Kaupparekisteriote sekä selvitykset pyydetyistä rekisterimerkinnöistä. - Selvitys rekisteröimättömyyden perusteista, jos tarjoaja ei kuulu kauppa-, ennakkoperintä-, työnantaja-, tai arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Selvitys voi olla tarjoajan itsensä laatima. Tarjoaja voi korvata vaatimusten 1-3 toimitettavat selvitykset tarjouspyynnön liitteenä olevalla tarjoajan vakuutuksella. Todennäköiseltä voittajalta hankintayksikkö tulee pyytämään ennen hankintapäätöstä ko. todistukset ja selvitykset. Mikäli tarjoaja ei toimita todistuksia ja selvityksiä pyydetyssä määräajassa, tarjous hylätään. Todistukset ja selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Lisäksi sopimuksessa tarjoaja voidaan velvoittaa toimittamaan todistukset erikseen sovittuina aikoina. Ulkomaisen tarjoajan on toimitettava vaatimuksissa 1 ja 2 tarkoitetut tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla muulla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla kuten antamalla sijoitusmaan lainsäädännön mukainen valaehtoinen tai vakuutuksella vahvistettu ilmoitus. Tarjoaja, joka syyllistyy olennaisesti väärien tietojen antamiseen toimittaessaan edellä mainittuja tietoja, suljetaan tarjouskilpailusta pois Tekniseen suorituskykyyn ja ammatilliseen pätevyyteen liittyvät vaatimukset Vaatimus 4 Tarjoajan tulee toimittaa tiedot tarjottuja laitemalleja koskevista referensseistä enintään 5 vuoden ajalta. HUS pidättää oikeuden selvittää hankkeiden onnistumisen referenssikohteiden osalta. 17. TARJOUSTEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUDEN TARKISTAMINEN Toisessa vaiheessa tarjouksia arvioidaan suhteessa niihin vaatimuksiin, joita ostettavilta tavaroilta tai palveluilta edellytetään. Tarjoukset, jotka eivät täytä tarjouspyynnössä ilmoitettuja ehdottomia vaatimuksia, hylätään. 18. TARJOUSTEN VERTAILU Tarjousten vertailu Tarjouksista tullaan hyväksymään kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi osoittautunut tarjous ottaen huomioon seuraavat vertailuperusteet: a) Hinta 40 % arvioidaan selvityksen 1 perusteella, josta Laitteistokokonaisuuden ja tilassa tarvittavien laitteen asennuksesta johtuvien rakennusteknisten töiden hinnan yhteissumma 80 % (maksimi 0.8x40 = 32 pistettä) Ylläpitosopimuksen (eli kaikenkattavan huoltosopimuksen) hinta yhteensä viidelle vuodelle (takuuaika mukaan lukien) (maksimi 0.2x40 = 8 pistettä) b) Tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet 45 % selvityksen 2 (+ liite 1B) perusteella, josta Teknisten ominaisuuksien vertailu 33 % (maksimi 0.33x45 = 15 pistettä) 7 (10)

8 Tekniset testit 33 % (maksimi 0.33 x 45 = 15 pistettä) Käytettävyys 33 % (maksimi 0.33 x 45 = 15 pistettä) c) Huolto 10 %, arvioidaan selvityksen 3 (+ liite 1C) perusteella (maksimi 10 pistettä) d) Toimitusaika ja takuu 5 %, arvioidaan selvityksen 4 (+ liite 1D) perusteella (maksimi 5 pistettä) Pistelukujen summan maksimi on 100. Selvitys 1: Hinta Selvityksessä tulee esittää laitekokonaisuuden kokonaishinta ( ). Kokonaishintaan tulee sisältyä liitteessä 1A luetellut laitteistolta vaadittavat vähimmäisominaisuudet sekä liitteen 1B vertailtavat ominaisuudet. Laitteistokokonaisuudesta pyydetään kokoonpanon mukainen hinta eriteltynä vähintään seuraaviin osakokonaisuuksiin: kuvauslaitteisto suoralla pöytälevyllä ja huoneeseen sijoitetuilla lasereilla, kuvankäsittelyohjelmistot ja työasemat, huoltokoulutus. Hankintayksikkö pidättää oikeuden päättää mitkä komponentit otetaan mukaan hankintaan laitekokonaisuuden vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi. Hankintayksikkö huomioi hankittavien komponenttien hinnat laitteistokokonaisuuden hinnassa. Hankintayksikkö arvioi saadun sijoitussuunnitelman perusteella asennuksen vaatimien laitteesta johtuvien rakennusteknisten töiden kustannuksen. Kustannusarvion tekee HUS Kiinteistöt Oy:n asiantuntija (Liite 1E). Hintavertailu tehdään laitteiston ja asennuksen vaatimien rakennusteknisten töiden yhteishinnan (80%), sekä yhteensä viidelle vuodelle (takuuaika mukaan lukien) lasketun ylläpitohuoltosopimushinnan perusteella (20 %). Kokonaishinnaltaan halvin liitteen1a minimivaatimukset täyttävä laite saa 32 pistettä ja muut pistemäärän 32 p x halvimman laitteen hinta/muun laitteen hinta. Mikäli osatarjouksia saadaan, arvioidaan kukin osa (Liitteet 1A-C) erikseen. Kokonaishinnaltaan edullisin 5 vuotta kattava ylläpitosopimus saa pistemäärän 8 ja muut pistemäärän 8 p x halvimman ylläpitosopimuksen hinta / muun ylläpitosopimuksen hinta. Ilmoitetut hinnat ovat sitovia ja niihin hyväksytään vain yleisen kustannustason nousun mukaiset korotukset viiden vuoden aikana (takuuaika mukaan lukien) laiteasennuksen jälkeen. Selvitys 2 Tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet Tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet arvioidaan liitteessä 1B olevien vertailtavat ominaisuudet listauksen perusteella, sisältäen teknisen sekä käyttäjien osuuden. Tarjoajan tulee täyttää liitteessä 1B kysytyt vertailtavat ominaisuudet huolellisesti ja täsmällisesti (mm. lukuarvojen osalta on annettava vastaus numeroarvona eikä viitattava esitteisiin) ja liite on toimitettava tarjouksen mukana. Teknisten ominaisuuksien pistemäärät (max 15 pistettä), kuvanlaatutestit (max 15 pistettä) sekä käytettävyyden arviointi (max 15 pistettä) lasketaan laitteittain yhteen. Selvitys 3: Laitevalmistajan tarjoama huolto, laitteiston toimintavarmuus sekä laitevalmistajan tarjoama koulutus sairaalan omille huoltohenkilöille Selvitys tarjotun laitteiston huoltokoulutuksen saaneista henkilöistä, määrä ja sijainti. Tarjousten vertailussa arvostetaan kattavaa huoltoresursointia tarjotulle laitteistolle ja sairaalan oman teknisen henkilöstön huoltokoulutuksen laajuutta. Hankintayksikkö tulkitsee edullisen huoltokoulutushinnan yhteistyöhalukkuudeksi laitehuollon järjestämisessä. Selvitys annetaan liitteen 1C mukaisesti. Maksimipistemäärä on (10)

9 Selvitys 4: Toimitusaika ja takuu Toimittajan tulee selvittää laitteen toimitusaika, joka soveltuu remontin valmistumisaikatauluun syksyllä Hankintasopimus tulee allekirjoitettavaksi viimeistään elokuussa Selvitys takuuajasta, takuuajan huolloista ja takuun muusta sisällöstä liitteen 1D mukaisesti. Hyväksytty vastaanottotarkastus on takuun alkamishetki. Tarjousten vertailussa arvostetaan pitkää ja kattavaa takuuta. Maksimipistemäärä on Tarjouksen jättäminen Tarjous ja sen liiteasiakirjat tulee jättää määräaikaan klo mennessä neljänä (4) kappaleena tulostettuna ja allekirjoitettuna sekä yhtenä (1) kappaleena CD/DVD:llä viitteellä Syöpäkeskuksen SPECT-CT -laite osoitteeseen HUS-Logistiikka PL 441 / Stenbäckinkatu HUS Mikäli kirjallisen ja CD/DVD:nä toimitetun tarjouksen välillä on ristiriitoja, niin kirjallista tarjousta pidetään ensisijaisena. Tarjous tulee tarjoajaa sitovaksi, kun tilaaja on ottanut selon tarjouksesta. Tarjouksen tulee olla ensisijaisesti suomenkielinen ja toissijaisesti englanninkielinen. Tarjouksen tulee olla voimassa 6 kk tarjouksen jättöajan jälkeen. Tarjouksesta kokonaisuudessaan vastaavan henkilön yhteystiedot ja tämän varahenkilön puhelin, GSM, sähköpostiosoite ja postiosoite tulee mainita tarjouksessa. 20. Tarjousasiakirjojen julkisuus Hankintapäätös ja sen liitteet ovat julkisia päätöksen allekirjoituksen jälkeen. Muut hankintaasiakirjat ovat julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen. Tarjoajalla on oikeus saada tieto hankintaasiakirjoista päätöksen allekirjoituksen jälkeen. Jos tarjoajan mielestä jokin osa tarjousta sisältää liikesalaisuuksia, tarjoajan on ilmoitettava tämä erillisellä liitteellä. HUS harkitsee, ovat liikesalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan salassa pidettäviä. Tarjouksen hintatietoa ei pidetä liikesalaisuutena. 21. Tiedottaminen Mahdolliset hankintaan liittyvät tarkentavat kysymykset tulee toimittaa klo mennessä sähköpostilla osoitteeseen Ainoastaan tällä tavalla toimitettuihin kysymyksiin vastataan. Sähköpostin aihekentässä tulee olla viite Syöpäkeskuksen SPECT-CTlaite / purchasing of SPECT-CT for HUCH Cancer center. Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka lähetetään kaikille tarjouspyyntömateriaalin saaneille viimeistään Vastaukset toimitetaan sähköpostitse siihen osoitteeseen, johon tarjouspyyntö liitteineen on toimitettu, ellei toisin pyydetä. 9 (10)

10 Tarjouspyynnön mahdollisista muutoksista ilmoitetaan HILMA-palvelussa sekä automaattisesti kaikille niille, joille tarjouspyyntö on lähetetty suoraan sekä niille tarjouspyynnön jälkikäteen hankkineille, jotka ovat ilmoittaneet yhteystietonsa yllämainittuun osoitteeseen. LIITTEET 1A SPECT-CT-laitteen vähimmäisvaatimukset 1B SPECT-CT-laitteen vertailtavat tekniset ominaisuudet ja testitulokset 1C Kysymykset huoltojärjestelyistä ja koulutuksesta 1D Kysymykset toimitusajasta, takuusta ja päivitettävyydestä 1E Kysymykset kuvauslaitteen vaatimista rakennus-, sähkö ja LVI-töistä (sijoitussuunnitelma) 2A Kuvanlaatutesti SPECT:lle 2B Kuvanlaatutesti CT:lle 3 Hankintasopimusluonnos 4 JYSE 2009-tavarat ehdot HUS:n tekemin poikkeuksin 5 Tarjousvakuutuslomake 10 (10)

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Tarjouspyyntö 1 (15) Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Tuotteille asetetut ehdottomat vaatimukset...

Lisätiedot

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE TARJOUSPYYNTÖ 1 / 8 LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE Hankinnan kohteena on konsulttityö Laajasalon raitiotien kysyntäennusteen laatimiseksi Työn sisältö ja aikataulu Hankintamenettely Työn sisältö

Lisätiedot

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Sisällys Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Hankinnan kohde... 2 1.1 Kategoria 1. ja 2: Kahden ja yhden näytön FullHD-ratkaisut...

Lisätiedot

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta Tarjouspyyntö 27.8.2015 8425-2015 Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta 1 HANKINNAN KOHDE... 2 2 HANKITTAVALLE PALVELULLE ASETETUT VAATIMUKSET... 3 3 KÄYTTÖÖNOTTO JA HYVÄKSYMISTESTAUS...

Lisätiedot

Digitaalisen saneluratkaisun palveluhankinta

Digitaalisen saneluratkaisun palveluhankinta 1/14 HANKEKUVAUS Liite 1 14.9.2010 Digitaalisen saneluratkaisun palveluhankinta HUS-Logistiikka PL 441 Puh (09) 4711 www.hus.fi Stenbäckinkatu 9 etunimi.sukunimi@hus.fi 00029 HUS 2/14 Sisällysluettelo

Lisätiedot

METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09

METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09 HELSINGIN KAUPUNKI METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09 TARJOUSPYYNTÖ 23H/09 HELSINGIN KAUPUNKI 1 1. TARJOUSPYYNTÖ Helsingin kaupungin HKL-liikelaitos (jäljempänä HKL-liikelaitos tai HKL) tarvitsee uusia

Lisätiedot

Tarjouksia pyydettiin Raision jäähalliin tulevasta uudesta akkukäyttöisestä jäänhoitokoneesta.

Tarjouksia pyydettiin Raision jäähalliin tulevasta uudesta akkukäyttöisestä jäänhoitokoneesta. Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (2) Vapaa-aikalautakunta 13.05.2014 34 Jäänhoitokoneen hankinta Asianro 304/02.08.00/2014 Talouspäällikkö Esa Ilanti 10.4.2014: Hankinnasta lähetettiin ilmoitus 20.2.2014

Lisätiedot

HENKILÖAUTOJEN (1+8) HANKINTA 30.1.2012

HENKILÖAUTOJEN (1+8) HANKINTA 30.1.2012 HENKILÖAUTOJEN (1+8) HANKINTA 30.1.2012 Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland (=KUNTAYHTYMÄ) pyytää tarjouksia ammattiopiston käyttöön tulevista kahdesta uudesta tai käytetystä minibussista/henkilöautosta

Lisätiedot

Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti, linjat 80, 83, 88, 18, 32A, 34, 67 ja 100

Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti, linjat 80, 83, 88, 18, 32A, 34, 67 ja 100 Tarjouspyyntö 1 (14) Tarjouspyyntöä korjattu 11.6.2015 kohdasta 7 Kalustovaatimukset. Tarjouspyyntöä korjattu 9.7.2015 kohdasta 11.4. (Kaluston muut ominaisuudet) Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 1 (17) TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 2 (17) PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA 1. Hankinnan kohde

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS 25.11.2010 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ MÄNTSÄLÄN KUNNAN ELÄINLÄÄKÄRIPALVELUISTA Keski-Uudenmaan ympäristökeskus pyytää tarjoustanne Mäntsälän kunnan kotieläimille järjestettävistä

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (10) Kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavaosasto 8.12.2014

Helsingin kaupunki 1 (10) Kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavaosasto 8.12.2014 Helsingin kaupunki 1 (10) Tarjouspyyntö 3D-mallinnuksen ja visualisoinnin puitesopimuksesta 2015 (optiovuosi 2016) HEL 2014-014556 T 02 08 02 00 1. Sopimuksen alaiset työt 2. Hankinnan kohde 2.1 Palvelukuvaus

Lisätiedot

4.10.2012. Hankinnassa on kyse YTHS:n lakimääräisestä tilintarkastuksesta ja tarvittaessa erikseen tilattavista tarkastus- ja lausuntopalveluista.

4.10.2012. Hankinnassa on kyse YTHS:n lakimääräisestä tilintarkastuksesta ja tarvittaessa erikseen tilattavista tarkastus- ja lausuntopalveluista. Tarjouspyyntö 1 (8) Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tilintarkastuspalvelut 1 Johdanto 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) YTHS on yksityinen terveydenhoitopalveluita tarjoava säätiö. YTHS

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

Ilmanvaihtotöiden sekä ilmamäärien mittaus- ja säätötyöt 1.3.2015 (tavoite) - 28.2.2017

Ilmanvaihtotöiden sekä ilmamäärien mittaus- ja säätötyöt 1.3.2015 (tavoite) - 28.2.2017 1/16 TARJOUSPYYNTÖ 10067-2014 Ilmanvaihtotöiden sekä ilmamäärien mittaus- ja säätötyöt 1.3.2015 (tavoite) - 28.2.2017 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Yhteyspiste(et): Hankinta- ja logistiikkakeskus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 17.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne hammashoitoyksiköstä Akaan terveyskeskukseen. Hammashoitoyksikkö sijoittuu Viialan terveysasemalle. Tarkemmin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN LABORATORIOTUTKIMUSTEN ALIHANKINNOISTA

TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN LABORATORIOTUTKIMUSTEN ALIHANKINNOISTA 27.4.2011 1 (10) TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN LABORATORIOTUTKIMUSTEN ALIHANKINNOISTA YTHS on valtakunnallinen korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuoltoa tarjoava organisaatio, jolla

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 31.10.2013. Sisällys

Tarjouspyyntö 31.10.2013. Sisällys Sisällys 1. Hankinnan perustiedot... 2 1.1 YTHS... 2 1.2 Hankinnan yleistiedot ja laajuus... 2 1.2.1 Hankinnan kuvaus... 2 1.2.2 Hankinnan arvo... 2 1.2.3 Sopimuskausi... 2 2. Hankintamenettely... 3 2.1

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

Kiinteistöjen hoitopalvelut, Paattinen - Maaria - Moisio - Jäkärlä, Runosmäki ja Kärsämäki - Raunistula 1.8.2015 alkaen

Kiinteistöjen hoitopalvelut, Paattinen - Maaria - Moisio - Jäkärlä, Runosmäki ja Kärsämäki - Raunistula 1.8.2015 alkaen 1/19 TARJOUSPYYNTÖ 11553-2014 Kiinteistöjen hoitopalvelut, Paattinen - Maaria - Moisio - Jäkärlä, Runosmäki ja Kärsämäki - Raunistula 1.8.2015 alkaen 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi

Lisätiedot

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus Järvenpään kaupungin Kaupunkikehitys, Kunnallistekniikan suunnittelu pyytää kokonaishintatarjoustanne tämän

Lisätiedot

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio)

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Tarjouspyyntö 1 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Palvelulle asetetut ehdottomat

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

1.3 Neuvotteluihin kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäis- ja enimmäismäärä. EU-hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMAaan 26.11.

1.3 Neuvotteluihin kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäis- ja enimmäismäärä. EU-hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMAaan 26.11. Osallistumispyyntö PKSH038-13 1 (10) PKS-VERKKOMAKSAMINEN KILPAILULLINEN NEUVOTTELUMENETTELY, OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde Määritelty pääpiirteittäin tavoitetilan kuvauksessa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT 1. Tarjouspyynnön kohde Perusturvakuntayhtymä Karviaisen työikäisten terveyspalvelukeskus pyytää sitovaa tarjousta 2 hammashammashoitokoneyksikön toimittamisesta kuntayhtymän

Lisätiedot

Tilaajat. Taustaa. Hankinnasta. Ranuan Kuituverkot Oy. Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9

Tilaajat. Taustaa. Hankinnasta. Ranuan Kuituverkot Oy. Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9 TARJOUSPYYNTÖ 1 (13) Tilaajat Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9 Tähtikuitu Oy Sodankylä PL 60 (Jäämerentie 1) 99601 SODANKYLÄ info@tahtikuitu.fi Y: 42547673-4 Taustaa (jäljempänä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014 Helsingin kaupunki 1 (5) Tarjouspyyntö helsinkiläisten liikkumistottumuksia koskevasta henkilöhaastattelusta HEL 2014-006054 T 02 08 02 00 1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot