TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 14/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 14/"

Transkriptio

1 Aika: klo Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö Pirkkala Kuusisto Juha kaupunginjohtaja Orivesi, 1. vpj. Linnamaa Reija strategiajohtaja Tampere Nurminen Mikko johtaja Tampere Paloniemi Erkki kunnanjohtaja Vesilahti Rämö Heidi kunnanjohtaja Lempäälä Sorvanto Jarkko kaupunginjohtaja Ylöjärvi Väätäinen Eero kaupunginjohtaja Nokia 2. vpj. Nurminen Päivi seutujohtaja esittelijä, TKS Juhani Pohjonen seutusihteeri sihteeri, TKS Kutsutut: Lyly Lauri seutuhallituksen pj Tampere Rokka Hannu johtaja DNA Oyj 137 Oksala Jarkko tietohallintojohtaja Tampere 137 Kahila Arto tietohallintojohtaja Ylöjärvi/kehyskunnat 137 Ruokonen Tommi talous- ja hallintopäällikkö Pirkkala, 140 Kankkonen Satu kehittämispäällikkö TKS, Asula-Myllynen Ritva kehittämispäällikkö TKS, 141 1/23

2 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 136 AVAUS JA EDELLISEN KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO PUHE- JA KOMMUNIKAATIOPALVELUIDEN KÄYTTÖÖNOTTO KAUPUNKISEUDUN KUNNISSA, TILANNEKATSAUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET KUNTAYHTYMÄN TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2018, KESKUSTELU KUNTAYHTYMÄN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN , 10 MIN KAUPUNKISEUDUN PERUSOPETUKSEN JA VARHAISKASVATUKSEN KUSTANNUSVERTAILUT VUODELTA HYVINVOINTIPALVELUJEN JA INFRAPALVELUJEN (HYVINVOINTIYMPÄRISTÖN) KEHITTÄMISOHJELMA KUNTAJOHTAJAJOKOUKSEN KOKOUSPÄIVÄT PALAUTEPYYNTÖ PIRKANMAAN MAAKUNTAOHJELMAN LUONNOKSESTA TIEDOKSIANNETTAVAT ASIAT SEURAAVAT KOKOUKSET KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 23 2/23

3 136 AVAUS JA EDELLISEN KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO /5 min Muistio , liitteenä. Kokouksen keskeiset asiat ja toimenpiteiden eteneminen. Asia Toimenpiteiden eteneminen Vastuu Lentoliikennehankkeen eteneminen, Lentoliikenne ja lentoaseman MA, PN väliraportointi kehittäminen ovat keskeisesti Elinkeinojen seudullinen vetovoimaprofiilityö, tilannekatsaus Seudullisen viherrakenteen suunnitelmatyö, tilannekatsaus Digitalisaation edistäminen sivistystoimialalla, selvitys Seutustrategian toteuttamista tukeva työryhmä mukana edunvalvonnassa. Työ etenee MASTOn ohjauksessa. Esitellään seutuhallitukselle lokakuussa. Työ etenee MASTOn suunnitellusti. Esitellään seutuhallitukselle lokakuussa. Ensivaiheen kokeilusuunnitelman laadinta on käynnistymässä. Projektihakemus VM:n digikuntakokeiluun on jätetty. Työryhmä työskentelee tarpeen mukaisesti. MN, KK MN, KK PN, SK PN, JP työryhmänostot: Ei kokouksia 3/23

4 137 PUHE- JA KOMMUNIKAATIOPALVELUIDEN KÄYTTÖÖNOTTO KAUPUNKISEUDUN KUNNIS- SA, TILANNEKATSAUS JA KORJAAVAT TOIMENPITEET , 30 min Tietohallintojohtaja Jarkko Oksala Tampereen kaupunki sekä Hämeenkyrö, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi ovat hankkineet DNA Oyj:ltä kommunikaatiopalvelut, joiden toimitusprojekti on käynnistynyt 5/2016 kehyskunnista. Tampereen kaupungin käyttöönotto oli suunniteltu syksylle 2017 viikoille Ajankohta näyttää tosin nyt liukuvan ensi vuodelle. Tuotantoon otot kehyskunnissa ovat viivästyneet useaan kertaan. Käynnistysprojektissa havaituista laatuongelmista on reklamoitu DNA:lle useaan kertaan ja reklamaatioiden käsittely on kesken. Kehyskuntien laatuongelmien takia Tampereen kaupungin käyttöönottoa on jouduttu siirtämään, ja se on aiheuttanut merkittävän riskin kyvyssä tuottaa puhepalveluita nykyisten elinkaaren päässä olevien palveluiden pohjalta. Viivästyksistä on aiheutunut kaikille kunnille nyt jo taloudellisia menetyksiä. DNA Oyj:n yritysliiketoimintajohtaja Hannu Rokka esittelee kokouksessa kommunikaatiopalveluiden käyttöönoton tilannekatsauksen sekä suunnitellut toimenpiteet ja aikataulun palveluiden laatuongelmien korjaamiseksi. Lisäksi keskustellaan projektin jatkosta. Tietohallintojohtajat Jarkko Oksala ja Arto Kahila on kutsuttu kokoukseen. Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää merkitä käydyn keskustelun tiedoksi. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. 4/23

5 138 KUNTAYHTYMÄN TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2018, KESKUSTELU , 20 min Seutusihteeri Pohjonen Seutuyhteistyön vuosisuunnittelua ohjaavat Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia, strategian toteutusohjelma , rakennesuunnitelma 2040 ja MAL3-sopimus. Uuden strategian johdosta yhteistyö on jäsennelty uudelleen. Työskentely rakentuu nyt maankäytön, asumisen ja liikennejärjestelmän eli MAL2-teemakokonaisuuteen sekä hyvinvointipalvelujen ja infrapalvelujen Hyvinvointiympäristö -teemakokonaisuuteen. Lisäksi seudun kilpailukyvyn parantaminen on keskeisesti esillä. Seutustrategiassa kokonaisuuksia kuvataan pääviesteillä: 1) Lisää kilpailukykyä, 2) Kasvulle kestävärakenne ja 3) Hyvinvoiva yhteisö. Nämä jakaantuvat edelleen 3-4 tavoitteeseen, joihin toteutustoimenpiteitä kohdistetaan. Jäsenkunnat ovat hyväksyneet seutustrategialle toteutusohjelman, jossa kuvataan myös tarkempia toimenpiteitä vuosille Toimenpiteet aikataulutetaan tarkemmin talousarviovalmistelussa. Strategian uudistamisen yhteydessä korostettiin kunnanhallitusten roolia strategian toteutuksen ohjauksessa. Vuoden 2018 toiminnallisia tavoitteita asetettaessa on huomioitu kunnanhallitusten yhteiskokous Pöytätyöskentelyssä korostuivat seuraavat asiat: - Liikenne eri ulottuvuuksineen (12 merkintää) - Matkailu (4) - Digitaalisuuden edistäminen (4) - Seudulle sijoittuminen (maankäyttö) (3) - Koulutus eri muodoissaan (3) - Työllisyyskokeilu, edunvalvonta, vapaa-aikapalvelut ja asuminen saivat (2) - Yksittäisiä merkintöjä mm. infrakustannusten vertailu ja koko alueen monipuolinen kehittäminen - Lisäksi merkintöjä saivat teemat, joissa toteutusvastuuta on syytä harkita (esim. matkailu/visit Tampere) muiden kumppanien kanssa Kuntayhtymän toiminnallisia tavoitteita on käsitelty seututyöryhmissä, strategian toteutustyöryhmässä ja seutuyksikön kokouksissa. Toiminnalliset tavoitteet/luonnos keskustelun pohjaksi vuodelle 2018 on esitetty liitteessä. Asia käsitellään seutuhallituksessa. 5/23

6 Liitteet: - toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2018, luonnos - seutustrategian toteutusohjelma tilaisuuden tulokset, kuva ja teksti Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan ohjeistaa vuoden 2018 toiminnallisten tavoitteiden jatkovalmistelua. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. Jaakko Joensuu poistui kokouksesta. 6/23

7 139 KUNTAYHTYMÄN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN , 10 min Seutusihteeri Pohjonen Yhtymäkokouksen päätöksen mukaan toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan seutuhallitukselle kerran talousarviovuoden aikana ajanjaksolta 1-8. Talouden toteutumisesta seutuhallitukselle toimitetaan talousraportti ajanjaksoilta 1-4 ja 1-8. Lopullinen raportointi tapahtuu tilinpäätöksen yhteydessä. Yleiskatsaus toimintaan ja tavoitteiden toteutumaan Seutuyhteistyö sai keskeiset askelmerkit tuleville vuosille, kun jäsenkunnat hyväksyivät seutustrategian ja sen toteuttamisohjelman keväällä Hyvässä yhteistyössä valmisteltu seutustrategia vastaa omalta osaltaan uuden kunnan haasteisiin muuttuvassa toimintaympäristössä. Uuden seutustrategian myötä seutuhallitus uudisti myös seutuyhteistyön rakenteita ja nimesi tämän mukaiset uudet työryhmät kokouksessaan Työryhmät ovat edelleen keskeinen voimavara seutuyhteistyön valmistelussa ja toteutuksessa. MAL-sopimusmenettely on jo kolmannella kaudellaan ( ). Seutuhallitus hyväksyi omalta osaltaan MAL3-sopimuksen seurantaraportin. Sen mukaan pääosa vuodelle 2016 ohjelmoiduista toimenpiteistä on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Sopimuksen jatkovuosina huomiota tulee kiinnittää mm ARA-asuntotuotantoon, kuntien strategisen yleiskaavoituksen käynnistämiseen ja liikenteen digitalisaation edistämiseen. Kaikkiaan MAL3-sopimuksen toteuttaminen eteni hyvin (20/24) asetettujen tavoitteiden suuntaisesti. Valtio-osapuolen kanssa sopimusta käsitellään Tampereen kaupunkiseudulle hyväksyttiin omat hallitusohjelmatavoitteet Seutuhallitus täsmensi tavoitteita hallitusohjelman välitarkasteluun keväälle 2017 seuraavasti: 1. MAL-sopimusmenettelyä tulee jatkaa 2. Kaupunkiseudun kansainvälistä ja sisäistä saavutettavuutta parannetaan 3. Suurten kaupunkiseutujen erityisasemaa korostetaan maakuntauudistuksessa ja 4. Elinvoimakunnan rakentaminen on turvattava Pitkän valmistelun jälkeen Tampereen kaupunkiseudun työllisyyskokeilu käynnistyi ja siihen osallistuvat kaikki kaupunkiseudun kunnat sekä Sastamala ja Punkalaidun. Seutuhallitus toimii kokeilun poliittisena seudullisena ohjausryhmänä ja seuraa kokeilua tiiviisti ja edistää sen onnistumista. Tavoitteena on, että kokeilu jatkuisi 2021 asti. 7/23

8 Edunvalvontatyössä on korostunut kaupunkiseudun asema johtavana seutuyhteistyön alueena ja vahvana maankäytön, liikenteen ja asumisen toimijana, joka on tunnustettu myös valtakunnallisesti. Tampere- Pirkkalan lentoaseman ja lentoliikenteen kehittäminen on ollut koko ajan seutuhallituksen ohjelmassa. Keskusteluyhteys maakuntauudistuksen toteuttajien kanssa on toteutettu osallistumalla uudistuksen valmistelutyöryhmiin, jotka jättivät loppuraporttinsa kesän alussa. Keskeisten asiantuntijasihteerien vaihtumiset ovat vaikuttaneet yhteistyön projektien ja hankkeiden käynnistymiseen ja aikatauluun. Kaikkiaan seutuyhteistyö on toteutunut seutuhallituksen päätösten ja asetettujen tavoitteiden suuntaisesti. Tiivistelmä tavoitteiden toteutumisesta elokuun loppuun mennessä. Tavoitekohtainen toteutuma ja tuloslaskelma tehtäväkokonaisuuksittain on esitetty liitteessä. Lisää kilpailukykyä Osion tavoitteet ovat toteutumassa pääosin. Kasvulle kestävä rakenne Tavoitteet ovat käynnistyneet mutta joidenkin valmistuminen siirtyy vuodelle Osa on kokonaan siirtymässä vuodella eteenpäin. Hyvinvoiva yhteisö Tavoitteet ovat pääosin käynnistyneet mutta joidenkin valmistuminen siirtyy vuodelle Seutuyhteistyön yleinen kehittäminen on toteutumassa hyvin Talouden toteutuminen Tehtäväkokonaisuudet toteutuvat tasapainoisesti jopa jonkin verran ylijäämäisinä. 8/23

9 Talousarvioraportissa seutuyksikön tehtäväkokonaisuus näyttää euron ylijäämää. Jaksotetut tulot ovat toteutuneet 100 %:sti ja jaksotetut menot ovat toteutuneet 80,7 %:sti. Menojen toteutumaan on vaikuttanut keskeisten asiantuntijoiden vaihtuminen, joten monet hankkeet käynnistyvät vasta syksyn aikana. MAL-verkoston tuotot ajanjaksolle on huomioitu toteutuneiden menojen mukaisessa suhteessa. MAL-verkoston tulot ja menot ovat toteutuneet 62,1 %:sti. Verkostolla on aktiivinen työohjelma syksylle, joten tilinpäätöksen odotetaan toteutuvan nykyisen tason mukaisesti. MAL-verkoston taloudella ei ole vaikutusta jäsenkuntien maksuosuuksiin eikä kuntayhtymän kokonaistuloksen muodostumiseen. Kuntayhtymän tuloslaskelma ja tilinpäätösennuste Ennuste TA TOT TOT % KY YHTEENSÄ ta/12 kk Myyntitulot , ,85 90, ,00 Muut tuet ja avust. 0,00 0,00 0,0 0,00 Tulot yht , ,85 90, ,00 Palkat ja palkkiot , ,28 92, ,00 Sivukulut , ,30 92, ,00 Palvelujen ostot , ,33 55, ,00 Vuokrat , ,04 78, ,00 Tarv., yms , ,73 163, ,00 Kaluston hankinta 6 670, ,54 72, ,00 Menot yht , ,22 76, ,00 +/- toimintakate 0, , ,00 muut rahoituskulut 0,00-210,27-210,27 +ylijäämä/-alijäämä 0, , ,27 Asia käsitellään seutuhallituksessa. Liite: - toiminnallisten tavoitteiden raportointi ja tuloslaskelma Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan merkitä asian tiedoksi. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. 9/23

10 140 KAUPUNKISEUDUN PERUSOPETUKSEN JA VARHAISKASVATUKSEN KUSTANNUSVERTAILUT VUODELTA , 15 min Kehittämispäällikkö Satu Kankkonen : Kustannusvertailujen tausta Tampereen kaupunkiseudulla on laadittu varhaiskasvatuksen päiväkotihoidon kustannusvertailua vuodesta 2009 lähtien. Sen tavoitteena on ollut selvittää yhteismitallista resurssien käyttöä ja kustannusten syntyä Tampereen kaupunkiseudun kuntien organisaatioissa sekä saada kunnan järjestämälle ja tuottamalle päiväkotipaikalle vertailukelpoinen hinta. Kuntajohtajakokous on linjannut, että varhaiskasvatuksen laskenta on vuosittaista operatiivista toimintaa, jota jatketaan ja kehitetään vuosittain. Tampereen kaupunkiseudun perusopetuksen seutuvertailun laadinnasta sovittiin ensimmäisen kerran seudun sivistystyöryhmässä keväällä Vertailun tavoitteeksi asetettiin tuolloin helposti hyödynnettävän yhteenvedon laatiminen perusopetuksen keskeisistä tunnusluvuista. Vertailussa on mukana sekä toiminnallisia että taloudellisia tunnuslukuja. Nyt käsittelyssä oleva perusopetuksen kustannusvertailu on järjestyksessään toinen. Vertailu toimii tietopankkina niin valmistelulle kuin päätöksenteolle. Vuoden 2016 kustannusvertailut Perusopetuksen kustannusvertailu käsittää perusopetuksen tiedot, mutta ei kata esiopetusta. Vertailussa käytettävät tiedot on kerätty suoraan kaupunkiseudun kunnista kesällä 2017 ja tiedonkeruussa hyödynnetään tietoa, joka kerätään kunnissa joka tapauksessa vuosittain. Toimintatietomäärittelyiden laadinnassa on hyödynnetty Kuntaliiton laatiman Kouluikkunan tunnuslukujen määritelmiä, mutta seudullisesti kerättävät tiedot poikkeavat niistä kuitenkin joiltakin osin. Kustannustiedot perustuvat Tilastokeskuksen keräämiin ja määrittämiin talous- ja toimintatilastoihin. Uusina tarkasteltavina asioina on otettu mukaan henkilöstön koulutusta ja tvt-laitteiden määrää kuvaavat tunnusluvut. Kaupunkiseudun varhaiskasvatuksen kustannusvertailussa selvitettiin kunnan järjestämän päiväkotihoidon kustannuksia sekä lasten ja henkilöstön määriä vuonna Seudun kustannuslaskennan laajuus ja sisältö määriteltiin yhdessä kuntien varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden kanssa seututapaamisessa Määrittelyt ja mittarit ovat pääosin edellisen vuoden kaltaiset. Hinnoissa ei ole mukana varhais- ja eläkemenoperusteisia maksuja. Laskennan tulokset toimivat keskeisenä vertailutyökaluna seudun muihin kuntiin ja ne luovat pohjaa toiminto- 10/23

11 jen kehittämiselle. Näiden ohella seudun kuntien välinen ostopalvelutoiminta on lisännyt tarvetta kehittää entistä läpinäkyvämpiä ja yksiselitteisiä järjestelmiä tuotteiden hinnoittelulle. Tulosten analysoiminen ja kustannusvertailujen kehitystyö Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen päiväkotihoidon tunnuslukujen tarkempi analyysi ja niiden merkitysten arvottaminen tehdään kunnissa niiden omista lähtökohdista. Lähtökohtaisesti tiedot ovat vertailukelpoisia, mutta kuntien toisistaan poikkeava tapa järjestää toimintaansa vaikuttaa vertailukelpoisuuteen, mikä on hyvä muistaa tulkintoja tehtäessä. Luvuista ei siten voi tehdä johtopäätöksiä ilman, että niihin liittyvä viitekehys on tiedossa. Huomioita perusopetuksen kustannusvertailusta Verrattaessa tuloksia vuoteen 2015, voidaan todeta perusopetuksen ryhmäkokojen kasvaneen seudulla, mikä johtuu pääosin opetusryhmien pienentämisavustuksen päättymisestä. Ryhmäkokojen kasvu on hillinnyt kustannuskehitystä. Useat muut tunnusluvut ovat säilyneet vuoden 2015 tasolla. Erityisopetuksen tunnusluvuissa on ollut seudulla vuosina 2015 ja 2016 kohtalaista vaihtelua kunnittain, mikä viittaa eroavaisuuksiin tuen kriteereissä ja muodoissa. Seudulla on käynnistynyt erityisopetuksen tilan arviointihanke. Huomioita varhaiskasvatuksen kustannusvertailusta Kuntien toisistaan eroavat päätökset uuden lasten ja kasvattajien välisen suhdeluvun käyttöönotossa, ei toistaiseksi näkynyt eroina kuntien välillä. Kuntien väliset erot lasten ja kasvatushenkilöstön välisessä suhdeluvussa ovat pikemminkin lähentyneet toisiaan. Päiväkotihoidon kustannukset laskennallista lasta kohden ovat pysyneet lähes vuoden 2015 tasolla. Osassa kunnissa kustannukset ovat jonkin verran nousseet, mutta vastaavasti on kuntia, joissa kustannustaso on pudonnut useana peräkkäisenä vuotena. Palvelustelipäiväkodeissa olevien lasten määrä on ollut vahvassa kasvussa vuosina 2015 ja Varhaiskasvatuksen palveluseteli otettiin osassa seudun kuntia käyttöön vuonna 2013, minkä jälkeen yhä useampi kunta on ottanut sen osaksi palveluvalikoimaansa. Viime vuosien aikana seudulla olevien palvelusetelipäiväkotien määrä on kasvanut, mikä on osaltaan vastannut kasvaneeseen lapsimääriin. 11/23

12 Hyvinvointipalvelujen työryhmä on kokouksessaan antanut perustetulle varhaiskasvatuksen pienryhmälle tehtäväksi kehittää varhaiskasvatuksen seudullista kustannusvertailua kuntajohtajakokouksessa esille nousseiden ehdotusten osalta syksyn 2017 aikana. Liitteet: (toimitetaan tiistaina 3.10.) - Kaupunkiseudun perusopetuksen kustannusvertailu vuodelta Kaupunkiseudun kuntien päiväkotihoidon kustannusvertailu vuodelta Perusopetuksen kuntakohtainen analyysi vuoden 2016 tuloksista. Talous- ja hallintopäällikkö Tommi Ruokonen ja kehittämispäällikkö Satu Kankkonen selostavat asiaa kokouksessa. Asia käsitellään seutuhallituksessa. Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous Seutujohtaja Nurminen Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan merkitä tiedoksi perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen päiväkotihoidon kustannusvertailut vuodelta 2016 ja todeta että varhaiskasvatuksen kustannusvertailua kehitetään kuntajohtajakokouksessa esille nousseiden ehdotusten osalta syksyn 2017 aikana. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. 12/23

13 141 HYVINVOINTIPALVELUJEN JA INFRAPALVELUJEN (HYVINVOINTIYMPÄRISTÖN) KEHITTÄ- MISOHJELMA , 15 min Kehittämispäälliköt Satu Kankkonen ja Ritva Asula-Myllynen Kehittämisohjelman tausta Kunnat ovat hyväksyneet uuden seutustrategian ja sen toteutusohjelman keväällä Lisäksi seutuhallitus on päättänyt uudesta työryhmärakenteesta. Uusi hyvinvointipalvelujen ryhmä huolehtii jatkossa seutusivistyksen toimialan, vapaa-aikapalvelujen, yhdyspintatyön ja terveyden edistämisen kehittämisestä seututasolla. HYPA-työryhmän tehtävä on vastata seutustrategian Hyvinvoiva yhteisö -teeman edistämisestä, jotka ovat älykäs- ja helppo asiointi, hyvinvoivat kuntalaiset ja osallistava toimintaympäristö. Työryhmän työvälineenä toimii em. teemoja konkretisoiva kehittämisohjelma. Kaupunkiseudun INFRA-työryhmän tehtäväksi on määritelty osaltaan vastata seutustrategian Kasvulle kestävä rakenne -teemasta ja sen osaalueena toimivasta yhdyskuntarakenteesta. INFRA-työryhmä huolehtii lisäksi omalta osaltaan Hyvinvoiva yhteisö - hyvinvoivat kuntalaiset tavoitteista. Myös INFRA-työryhmän työvälineenä toimii seutustrategiaa konkretisoiva kehittämisohjelma. Molemmat työryhmä huolehtivat omalta osaltaan vuoropuhelusta MAL-työryhmien kanssa. Kehittämisohjelman laadinta Tulevaisuuden kunta ja kuntalaisten hyvinvointi edellyttävät aikaisempaa monialaisempaa yhteistyötä. Tästä johtuen HYPA- ja INFRAtyöryhmien kehittämisohjelma on valmisteltu yhteiseen pohjaan kahden erillisen ohjelman sijaan. Kehittämisohjelman poikkileikkaava ajatus on kunnan hyvinvointiympäristön fyysisten rakenteiden ja - palvelusisältöjen seudullinen kehitystyö. Hyvinvointiympäristön- ohjelmaa on valmisteltu seututyöryhmien yhteisessä työpajassa. Työpajan tulokset jäsennettiin seuraaviin poikkihallinnollisiin teemoihin: 1. kasvu- ja oppimisympäristöt 2. osallistava toimintakulttuuri ja palveluympäristöt 3. hyvinvoinnin seudulliset toimintamallit 4. vapaa-ajan palvelut ja arkiympäristöt 13/23

14 Kehittämisehdotukset on yhdistelty siten, että ne muodostivat toimintakauden uudet yhteiskehittämisen kohteet. HYPA- ja INFRA-työryhmät ovat käsitelleet luonnosta. Kehittämistoimenpiteet tarkennetaan vuosittain seutuyksikön talousarvioon. Kehittämispäälliköt Satu Kankkonen ja Ritva Asula-Myllynen selostavat asiaa kokouksessa. Asia käsitellään seutuhallituksessa. Liite. - Hyvinvointiympäristön kehittämisohjelma, ehdotus Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous Seutujohtaja Nurminen Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan hyväksyä Hyvinvointiympäristön kehittämisohjelman ehdotuksen. Päätös. Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa. 14/23

15 142 KUNTAJOHTAJAJOKOUKSEN KOKOUSPÄIVÄT , 5 min Seutusihteeri Pohjonen Kuntajohtajakokoukselle on laadittu ehdotus kokouspäivämääriksi vuodelle Kokousrytmi olisi entiseen tapaan joka toinen perjantai klo Osana valmistelua jatketaan ns. puheenjohtajiston sähköistä listapalaverimenettelyä. Asialistan luonnos puheenjohtajistolle postitetaan keskiviikkoisin. Kokouksen asialista toimitetaan sähköpostilla jäsenille viikkoa ennen kokousta. Kokouksen liitemateriaalit ovat sähköisesti jäsenten noudettavissa kuntayhtymän extranet-sivuilta viikkoa ennen kokousta. Yksi kokouspäivistä voidaan tarvittaessa sopia KJK:n matkakokoukseksi. Kuntajohtajakokoukset vuodelle 2018 ovat seuraavasti: 12.1., 26.1., 9.2., 23.2., 9.3., 23.3., 6.4., 20.4., 4.5., 18.5., 1.6., 15.6., 29.6., heinäkuussa ei kokouksia 24.8., 7.9., 21.9., 5.10., 19.10*., 2.11., , , *syyslomaviikko Seutuhallitukselle ja kuntajohtajakokoukselle on suunnitteilla yhteinen työ- ja tutustumismatka, joka suuntautuu eurooppalaiseen kohteeseen, joka edustaa edelläkävijyyttä jollakin yhteistyön teema-alueella. Matka aikataulutetaan seutuhallituksen kokousaikataulun mukaan. Lisäksi varataan kaksi yhteistä teemakokousaikaa seutuhallituksen kanssa keväälle Seutuhallituksen kokoukset vuonna 2018 ovat seuraavasti: 31.1., 28.2., 7.3, 28.3., 25.4., 30.5., (heinäkuussa ei kokousta), 29.8., 26.9., , ja Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous Seutujohtaja Nurminen Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan hyväksyä vuoden 2018 kokousaikataulun, merkitä tiedoksi seutuhallituksen kokouspäivämäärät, 15/23

16 varautua kahteen yhteiseen kokoukseen keväällä 2018 seutuhallituksen kanssa ja että yhteinen työmatka seutuhallituksen kanssa toteutetaan Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. 16/23

17 143 PALAUTEPYYNTÖ PIRKANMAAN MAAKUNTAOHJELMAN LUONNOKSESTA , 10 min Seutusihteeri Pohjonen Pirkanmaan nykyinen maakuntastrategia Rohkee, mutta sopii sulle! päivitetään uudistettavana olevan aluekehityslain mukaiseksi maakuntaohjelmaksi. Maakuntaohjelmalla linjataan Pirkanmaan kehittämistä ja maakunnallista yhteistyötä vuosina Päivitettävän maakuntaohjelman tavoitteena on edelleen Välkky, ehyt, kestävä ja saavutettava Pirkanmaa. Maakuntaohjelma on tarkoitus hyväksyä Pirkanmaan maakuntavaltuustossa joulukuussa Perinteistä lausuntomenettelyä ei järjestetä vaan palaute pyydetään ensisijassa antamaan vastaamalla sähköiseen www-kyselyyn. Vastaukset on pyydetty mennessä. Pirkanmaan liitto on pyytänyt vastauksia seuraaviin teema-alueisiin ja kysymyksiin: Ilmiötarkastelu ja maankäytön perusratkaisut Onko Pirkanmaan tulevaisuuteen vaikuttavat ilmiöt valikoitu ja kuvattu tarkoituksenmukaisesti? Onko maankäytön perusratkaisut kuvattu selkeästi ja ymmärrettävästi? Maakuntaohjelmaan on kuvattu kaikkiaan kahdeksan ilmiötä ja kolme läpileikkaavaa megatrendiä. Näille on löydettävissä vastaukset ohjelman asia- ja toteutusteemoista. Tampereen kaupunkiseudun näkökulmasta nämä ilmiöt ja megatrendit ovat varsin saman sisältöiset kuin on tunnistettu uudessa seutustrategiassa. Sanalliset kuvaukset voivat olla koottu eritavalla mutta ilmiökokonaisuudet ovat keskenään tunnistettavia. Maankäytön perusratkaisu Tampereen kaupunkiseudun osalta nojaa hyvin kaupunkiseudun omaan strategiseen valintaan - rakennesuunnitelma ja siinä esitettyihin ratkaisuihin. Näin on myös liikennejärjestelmän peruskuvauksen kanssa. Eteläisen, lounaisen, luoteisen ja pohjoisen Pirkanmaan maankäytön kuvaukset tukevat yhteistä ajattelua mm. alueiden kehittämisen ja liikenteen ratkaisujen osalta. Kaupunkiseutu vahvana veturina ja alueiden kehittyvät kuntakeskukset ovat menestyvän Pirkanmaan voimatekijät. Pirkanmaan tarina 2040 Onko Pirkanmaan tarinan tulevaisuudenkuva kerrottu kiinnostavasti ja tavoittelemisen arvoisesti? Liittyvätkö maakuntaohjelman kehittämiskokonaisuudet välkky, ehyt, kestävä ja saavutettava Pirkanmaa johdonmukaisesti tulevaisuustarinaan? 17/23

18 Ei Pirkanmaan tarinaa ihan Hannu Raittila ole kirjoittanut, mutta näkymä yhteisestä tavoiteltavasta tulevaisuudesta on kuvattu toimivasti välkky, ehyt, kestävä ja saavutettava Pirkanmaa kokonaisuuksien kautta. Ohjelman kehittämiskokonaisuudet Ovatko Välkky Pirkanmaa Ehyt Pirkanmaa Saavutettava Pirkanmaa Kestävä Pirkanmaa kehittämiskokonaisuuden tavoitteet perusteltuja, ymmärrettäviä ja Pirkanmaan kannalta olennaisia? Seutustrategiassa tavoiteltavaa tulevaisuutta kuvataan kolmen pääviestin kautta: lisää kilpailukykyä, kasvulle kestävä rakenne ja hyvinvoiva yhteisö. Merkittävää on, että näiden kolmen pääviestin purkaminen neljään maakuntaohjelman kehittämiskokonaisuuteen onnistuisi vaivatta. Vastaavasti neljän kehittämiskohteen tiivistäminen seutustrategian pääviesteihin onnistuisi helposti. Tarkemmat toimenpiteet ja kuvaukset ovat keskenään hyvin yhteneväisiä seutustrategiassa ja maakuntaohjelmassa. Maakuntaohjelman toteutuskokonaisuus yhdistää toimenpiteet kaupunkiseudulta koko Pirkanmaalle. Älykäs erikoistuminen Ovatko Pirkanmaan älykkään erikoistumisen sisältökärjet (teollisuuden digitalisaatio, älykkään kaupungin ratkaisut, kiertotalous, hyvinvoinnin ja terveyden palvelut ja järjestelmät) perusteltuja, ymmärrettäviä ja Pirkanmaan kannalta olennaisia? Ovatko Pirkanmaan älykkään erikoistumisen toimintatavat (osallistavat innovaatio- ja kehitysalustat sekä kasvupalvelut, systeemiset kokeilut, pilotointi ja demonstraatiot, lahjakkuus- ja inhimillinen pääoma näkökulma kehittämisessä, kansainvälinen yhteisoppiminen ja investoinnit) perusteltuja, ymmärrettäviä ja Pirkanmaan kannalta olennaisia? Esitetyt sisältökärjet ovat relevantteja ja vastaavia on tunnistettu myös seutustrategiassa. Samoin on esitettyjen toimintatapojen kanssa. Ohjelman toteuttaminen ja vaikutukset Onko maakuntaohjelman toteuttamismahdollisuudet tunnistettu ja kuvattu realistisesti ja ohjelman tavoitteiden kannalta uskottavasti? Toteuttamiskumppanuuksien moninaisuutta olisi voinut kuvata kattavammin. Mm. miten ohjelman odotetaan näkyvän ilmeisempien yhteistyötahojen omissa ohjelmissa ja toteutustoimenpiteissä. Tampereen kaupunkiseutu huolehtii omalta osaltaan ohjelman toteuttamisesta. Näemme hyväksi, että kuntien välinen yhteistyö myös muualla Pirkanmaalla syventyisi. Tuleekin harkita voidaanko ohjelmalla tukea seutuistumiskehitystä ja voimavarojen kokoamista laajemminkin maakunnassa. 18/23

19 Muut huomiot maakuntaohjelmasta ja sen valmistelusta (mm. ympäristöselostus)? Kaikkiaan on tunnistettu hyvin maakunnan toimintaympäristö ja esim. Tampereen kaupunkiseudun keskeinen vaikutus koko maakuntaan. Liitteet: - Maakuntaohjelman luonnos - Maakuntaohjelman ympäristöselostuksen luonnos Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous Seutujohtaja Nurminen Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan keskustella vastaamisen periaatteista ja että seutujohtaja voi antaa palautteen maakuntaohjelman luonnoksesta. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. 19/23

20 144 TIEDOKSIANNETTAVAT ASIAT Kuntajohtajien info- ja keskusteluasiat: Seutujohtajan infoasiat: Rekrytointien tilannekatsaus. Ennakkotiedot elokuun 2017 väestönmuutoksista ja työttömyysprosenteista ovat ilmestyneet. Väkiluku, Väkiluku, Muutos, tammi-elo 2017 Muutos%, tammi-elo 2017 Muutos%, tammi-elo 2016 Työttömyys%, elokuu Työttömyys%, tammikuu Kangasala ,5 % 1,2 % 9,3 12,4 Lempäälä ,6 % 0,8 % 8,4 11,6 Nokia ,2 % 0,1 % 10,6 14,1 Orivesi ,0 % -0,8 % 10,6 13,4 Pirkkala ,1 % 1,0 % 7,8 10,1 Tampere ,0 % 0,9 % 14,2 16,9 Vesilahti ,3 % -0,1 % 9,0 11,3 Ylöjärvi ,2 % 0,4 % 9,1 10,9 Kaupunkiseutu ,7 % 0,7 % 12,3 15,0 Kehyskunnat ,3 % 0,5 % 9,3 12,1 Turun seutu ,4 % 0,4 % 11,1 12,9 Helsingin seutu ,0 % 0,9 % 10,0 11,1 Oulun seutu ,3 % 13,2 15,7 Pirkanmaa ,4 % 0,5 % 11,8 14,6 Suomi ,1 % 0,2 % 7,5 9,2 Lähde: Tilastokeskuksen kuukausitiedot, ennakkotieto ja ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 20/23

21 21/23

22 145 SEURAAVAT KOKOUKSET , Tietohallinto/Tiedon johto Hallintosäännön delegointipykälät Työjärjestys Kuhmoisen kunnan yhteistyöaloite Lempäälän elinkeinopolitiikan katsaus Seutuperehdytysohjelma 8.9., PSHP:n ylijäämän palauttaminen Tampereen tukipalveluselvitys Seudullinen satamaverkko-selvitys Sisäisten vuokrien toimeksianto Varhaiskasvatuksen seudulliset käytännöt (ryhmäkoko ja subj.oik) Tiedoksi: rekrytilanne Vesilahden elinkeinopolitiikan katsaus 22.9., Elinkeinojen seudullinen vetovoimaprofiilityö Seudullisen viherverkkotyön työsuunnitelma Ylöjärven elinkeinopolitiikan katsaus Hyvinvointipalvelujen digitalisaatio SST-ryhmän asettaminen 6.10., DNA-keskustelu Hyvinvointiympäristön (HYPA ja INFRA) kehittämisohjelma TA-lousarvio2018/keskustelu (SH ) Toiminnan ja talouden raportointi 1-8/2017 Vuoden 2018 kokousaikataulu Palaute maakuntaohjelmaan , peruttu 3.11., Teppo Rantanen/Tredu Ilmasto- ja energiatavoitteiden päivitys, luonnos lausunnoille Talousarvio/päätös (SH ) Hyvinvointiympäristön (HYPA ja INFRA) kehittämisohjelma , Riihimäki-Tampere tarveselvitys 1.12., /23

23 146 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja Yli-Rajala päätti kokouksen klo /23

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 15/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 15/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 23.10.2015 klo 8.15-10.40 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha 122-124 konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 6/ Aika: 13.4.2017 klo 8.00-10.15 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 17/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 17/ Aika: 1.12.2017 klo 8.15-9.45 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 20/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 20/ Aika: 2.12.2016 klo 8.15-10.15 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Tammerkoski, Kelloportinkatu 1 b Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/ Aika: 14.6.2017 klo 13-14.30 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: Ennen kokousta klo 12.00 alkaen on mahdollisuus ruokailuun ravintola Rootelissa Tampereen

Lisätiedot

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen 71 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2017, EHDOTUS Seutusihteeri Pohjonen 28.4.2016 Seutuyhteistyön vuosisuunnittelua ohjaavat seutustrategia, rakennesuunnitelma 2040 ja MAL3-sopimus. Vuonna 2010 hyväksytty seutustrategia

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 4/2015 20.2.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 4/2015 20.2.2015 Aika: 20.2.2015 klo 8.08-9.30 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 5/ Aika: Paikka: Osallistujat: Torstai 21.9.2017 (aikataulu: ks. ohjelma alla) Ahlmanin kartano, Selin -sali, Hallilantie 24, Tampere Infrapalvelujen työryhmä: Tietäväinen Milko rakennuttamisjohtaja Tampere,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS muistio 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS muistio 3/ Aika: 21.4.2017 klo 12-14 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. klo 13.30 asti Pikka Pauliina sivistysjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 18/ Aika: klo Paikka: Scandic Tampere City.

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 18/ Aika: klo Paikka: Scandic Tampere City. Aika: 26.10.2016 klo 8.00-8.55. Paikka: Scandic Tampere City Osallistujat: Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö Pirkkala,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 13/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 13/ Aika: 22.9.2017 klo 8.00-10.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/ Aika: 26.10.2016 klo 13-14.53. Paikka: Pirkkalan sivistystoimen hallinnon kokoushuone, Suupantie 6 C 2.krs., Pirkkala Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 15/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 15/ Aika: 3.11.2017 klo 8.15-10.15 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/ Aika: 30.1.2014 klo 13.00-15.27 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Autio Irma varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi, pj Aalto-Ropo Anni päivähoidon johtaja Kangasala

Lisätiedot

Kaupunkiseudun perusopetuksen kustannusvertailu. Vuosi 2016 Toimintatiedot ja kustannukset

Kaupunkiseudun perusopetuksen kustannusvertailu. Vuosi 2016 Toimintatiedot ja kustannukset Kaupunkiseudun perusopetuksen kustannusvertailu Vuosi 2016 Toimintatiedot ja kustannukset Vertailun tarkoitus Vertailun tavoitteena on kehittää helposti hyödynnettävä yhteenveto perusopetuksen keskeisistä

Lisätiedot

Perusopetuksen seutuvertailu

Perusopetuksen seutuvertailu Perusopetuksen seutuvertailu Vuosi 205 Toimintatiedot ja kustannukset Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi 2..206 Vertailun tarkoitus Seutuvertailun tavoitteena

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 7/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 7/ Aika: Keskiviikko 23.11.2016 klo 13:00-14:25 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokouskeskus Pellava, kokoustila Liekki, Kelloportinkatu 1 B, Tampere Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere,

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia. Kaupunkiseudun tonttipäivä

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia. Kaupunkiseudun tonttipäivä Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Kaupunkiseudun tonttipäivä 27.4.2017 Seutuyhteistyö Seutuyhteistyö on kuntien päätöksiin perustuvaa yhteistyötä alueen kehittämiseksi Valtuustot ovat hyväksyneet

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 18/2015 4.12.2015. Aika: 4.12.2015 klo 8.15-10.25 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 18/2015 4.12.2015. Aika: 4.12.2015 klo 8.15-10.25 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 4.12.2015 klo 8.15-10.25 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous asialista 1/2014 17.1.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous asialista 1/2014 17.1.2014 Aika: 17.1.2014 klo 8.04-9.20 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Hakari Kari

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 13/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 13/ Aika: 12.8.2016 klo 8.15-10.05 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala tilalla: Kivineva Jarmo

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 17/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 17/ Aika: 7.10.2016 klo 8.15-11.15 Paikka: Technopolis Yliopistonrinne, Kalevantie 2, Pormestari-kokoustila Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/ Aika: 10.2.2016 klo 13 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja Kangasala, vpj Vesa

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 5/ Ennen liikennejärjestelmätyöryhmän kokousta on seuturyöryhmien yhteinen seutustrategiatyöpaja klo 8:30 alkaen. Tilaisuuksien välissä tarjotaan lounas n. klo 12:15. Aika: torstai 25.8.2016 noin klo 12:45

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua Seutuhallitus 14.12.2016 9.12.2016 Saatesanat Tampereen kaupunkiseudun valtuustot (ovat hyväksyneet) Tulevaisuuden kaupunkiseutu strategian

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 1/2015 23.1.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 1/2015 23.1.2015 Aika: klo 9 10.11 Paikka: Ryhmähuone 3, Virastotalon 5. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Marko Ojala vs.vapaa-aikajohtaja Ylöjärvi

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/ Aika: klo 9-11.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli-Pihlaja vapaa-aikajohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/ Aika: 15.2.2017 klo 13 Paikka: Tampella, Kelloportinkatu 1 B. 3 krs. kokoushuone Valimo Osallistujat: Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja Kangasala, pj Vesa Marjo varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 5/ Aika: 21.5.2015 n. klo 14.00 Paikka: Kahvila Samotti, Lempäälä Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Erkkilä Tuomas koulutoimenjohtaja Nokia, vpj Kivekäs Pekka tilaajapäällikkö Tampere Päivänen Maria

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ ESITYSLISTA 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 27.3.2009 klo 13.00 14.50 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Tarja Marjamäki Nokia puheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 2/ Aika: Keskiviikko 23.3.2016 klo 13:00-14:40 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere, pj. Olkanen Emilia

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 12/2015 14.8.2015. Aika: 14.8.2015 klo 8.02-10.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 12/2015 14.8.2015. Aika: 14.8.2015 klo 8.02-10.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 14.8.2015 klo 8.02-10.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 11/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 11/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 26.6.2015 klo 8.03-9.38 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 2/ Aika: 3.2.2017 klo 8.15-10.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 b Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. 10-17 Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/2015 28.1.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/2015 28.1.2015 Aika: 28.1.2015 klo 13.00-15.00 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Autio Irma varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN PÖYTÄKIRJA 1/2008 KUNTAYHTYMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN PÖYTÄKIRJA 1/2008 KUNTAYHTYMÄ Aika: 25.6.2008 klo 11.05-12.04 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2 krs. Osallistujat Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki Pirkkalan

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 3/ Yhtymäkokous kokouskutsu 3/2017 9.8.2017 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 9.8.2017 klo 12.00 alkaen, Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B. Tampereella

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 20/2014 19.12.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 20/2014 19.12.2014 Aika: 19.12.2014 klo 8.05-10.05 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 4/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 4/ Aika: 18.5.2016 klo 13.00-15.01 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja Kangasala,

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun päiväkotihoidon kustannusvertailu 2016

Tampereen kaupunkiseudun päiväkotihoidon kustannusvertailu 2016 Tampereen kaupunkiseudun päiväkotihoidon kustannusvertailu 2016 Talous- ja hallintopäällikkö Tommi Ruokonen Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Kirsi Huhtala-Reinikka Yleistä Tampereen seudun päiväkotihoidon

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 2/ Aika: klo 9-11.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Marko Ojala vs.vapaa-aikajohtaja Ylöjärvi

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ ASIALISTA 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ ASIALISTA 6/ Aika: 11.8.2017 klo 09.00-11.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Tammer, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja Kangasala, pj Vesa Marjo varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 10/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 10/ Aika: 25.3.2015 klo 9.00-11.20 Paikka: Hotelli Tammer, Teknillisen seuran kabinetti, Satakunnankatu 13 Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. 127- Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/2011 19.8.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/2011 19.8.2011 AIKA PERJANTAI 19.8.2011 KLO 12.00 14.05 PAIKKA KOKOUSHUONE KARUSELLI, VANHA KIRJASTOTALO KESKUSTORI 4, 1. KRS. OSALLISTUJAT Viitasaari Leena päivähoidon johtaja Tampere, pj. Aalto Ropo Anni päivähoidon

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 6/ Aika: Torstai 23.11.2017 klo 13:00-15:25 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, Kelloportinkatu 1 B, kokoushuone Roine Osallistujat: Infrapalvelujen työryhmä: Tietäväinen Milko rakennuttamisjohtaja Tampere,

Lisätiedot

Aika: Paikka: Osallistujat Kutsutut

Aika: Paikka: Osallistujat Kutsutut Aika: 9.10.2015 klo 8.10 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari 113-116 kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko 113-116 kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2011 11.10.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2011 11.10.2011 AIKA 11.10.2011 klo 14.00 15.35 PAIKKA Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. OSALLISTUJAT Marjamäki Tarja perusturvajohtaja Nokia, pj. Hakari Kari kehitysjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen työryhmä muistio 8/2014 10.11.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen työryhmä muistio 8/2014 10.11.2014 Aika: maanantaina 10.11.2014 klo 11.00 13.00. Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, Satakunnankatu 18 A (2. krs), Tampere Osallistujat: Maankäyttö ja asuminen työryhmä: Kari Kankaala johtaja Tampere,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/ Aika: 20.4.2009 klo 11.05-11.15. Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, Viimeistämö (ent. Media54) -rakennus, 2 krs. Osallistujat: Jäsen: Ojala Reino, pj Kivistö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011 Aika: 11.5.2011 klo 14.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere, pj.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/2012 20.4.2012

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/2012 20.4.2012 Aika: Perjantai 20.4.2012 klo 13.25- Paikka: Juvenes Attila, Yliopistonkatu 38, Tampere Osallistujat: Kutsutut: Autio Irma varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi, pj Aalto-Ropo Anni päivähoidon johtaja Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 1/ Aika: klo 12.30- Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli-Pihlaja vapaa-aikajohtaja Ylöjärvi

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 2/ Yhtymäkokous kokouskutsu 2/2017 22.6.2017 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 22.6.2017 klo 12.00 alkaen, Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Tammer, Kelloportinkatu 1 B. Tampereella

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 11/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 11/ Aika: 14.12.2016 klo 9.06-11.25 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 5/ Aika: 28.3.2014 klo 8.00-10.10 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Hakari Kari

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 15.4.2009 klo 9.00 11.05 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Nina Lehtinen Lempäälä puheenjohtaja (x)

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 19/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 19/ Aika: 18.11.2016 klo 8.20-10.25 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, kelloportinkatu 1 b Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 18/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 18/ Aika: 15.12.2017 klo 8.15-10.05 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala

Lisätiedot

Kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus (MAL3) Lähetekeskustelu Sh ja Kjk 27.5.2015, työpajan yhteenveto

Kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus (MAL3) Lähetekeskustelu Sh ja Kjk 27.5.2015, työpajan yhteenveto Kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus (MAL3) Lähetekeskustelu Sh ja Kjk 27.5.2015, työpajan yhteenveto Työpajan 27.5 teemat 1. Sopimusmenettelyn tavoitteet 2. Sopimuksen teemat ja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/2013 14.6.2013

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/2013 14.6.2013 Aika: 14.6.2013 klo 14.00-15.15 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Autio Irma varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi, pj Aalto-Ropo Anni päivähoidon johtaja Kangasala Salonen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/ Aika: 23.11.2016 klo 13 - Paikka: Tampella, Kelloportinkatu 1 B. 3 krs. kokoushuone Tammer Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja Kangasala,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT ASIALISTA 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT ASIALISTA 5/ Aika: Keskiviikko 10.8.2016 klo 13:00-14:35 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere, pj. Olkanen Emilia

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 20/2013 5.12.2013

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 20/2013 5.12.2013 Aika: 5.12.2013 klo 8.10-10.25 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kansliapäällikkö Pirkkala Hakari

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 4/2014 1.9.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 4/2014 1.9.2014 Aika: klo 13.15 15.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli Pihlaja vapaa aikajohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 1/2016

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous kokouskutsu 1/2016 Yhtymäkokous kokouskutsu 1/2016 Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 29.6.2016 klo 12.00 alkaen, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuoneessa, Satakunnankatu 18 A. Tampereella

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 3/2010 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 3/2010 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/2010 Aika 9.4.2010, klo 12.00 14.15 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Leena Viitasaari Tampere puheenjohtaja (x) Anni Aalto Ropo Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/ Aika: 30.9.2015 klo 11.30 Paikka: Pirkkala, Suupantie 6 C 2. krs. (Pirtevan kokoustila) Osallistujat: Autio Irma varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja Kangasala,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutusivistys MUISTIO 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutusivistys MUISTIO 5/ SEUTUSIVISTYKSEN KOKOUS Aika: 14.6.2017 klo 15:00 16:40 Paikka: Vapriikki, kokoustila 2, Alaverstaanraitti 5, Tampere Osallistujat: Lehtinen, Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj Pikka, Pauliina sivistysjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 7/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 7/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 15.4.2016 klo 8.15-10.15 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ muistio 4/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ muistio 4/ Aika: 17.5.2017 klo 13-15 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Tammer, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja Kangasala, pj Marjo Vesa varhaiskasvatuksen johtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 9/2011 2.11.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 9/2011 2.11.2011 AIKA KESKIVIIKKO 2.11.2011 KLO 12.30 14.10 PAIKKA JUVENES KOKOUSKESKUS, LUENTOSALI 2 (3. KRS.) ÅKERLUNDINKATU 1 OSALLISTUJAT Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Helin Matti vs. koulutoimenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 3/ Aika: torstai 17.12.2015 klo 12.00-12.50 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 3/ Aika: Tiistai 16.5.2017 klo 13:00-15:00 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, Tampella/kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Tampere Osallistujat: Tietäväinen Milko rakennuttamisjohtaja Tampere, pj. Piiparinen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 3/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 3/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 5.2.2016 klo 8.20-10.15 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha 18-19 konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

Aika: torstai klo Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs.

Aika: torstai klo Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Aika: torstai 18.12.2008 klo 8.35-9.35 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian kaupunki

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 6/ Aika: klo 9 11.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli Pihlaja vapaa aikajohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 2/ Aika: Maanantai 29.5.2017 klo 14:00-15:30 Paikka: Tampella, kokouskeskus Pellava, kokoustila Roine Kelloportinkatu 1 B, Tampere Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere, pj. Olkanen Emilia

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 4/2010 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 4/2010 HYVINVOINTIPALVELUT SEUTUSIVISTYS MUISTIO 4/2010 HYVINVOINTIPALVELUT Aika 21.4.2010 klo 9.00 11.30 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Nina Lehtinen Lempäälä puheenjohtaja ( )

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/ Aika: 23.10.2008 klo 9.05-10.10. Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, Viimeistämö (ent. Media54) -rakennus, 2 krs. Osallistujat: Jäsen: Ojala Reino, pj Kivistö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU OPETUSTYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2013 14.3.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU OPETUSTYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2013 14.3.2014 Aika: 14.3.2014 klo 12.30-13.59 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A. 2 krs. Osallistujat: Pia Kola-Torvinen kasvatus- ja opetuspäällikkö Tampere Jorma Suonio tuotantojohtaja Tampere Leena Pöntynen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 1/ Aleksovski Atanas Kivistö Anneli 1-5. kuntajohtajakokouksen pj.

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 1/ Aleksovski Atanas Kivistö Anneli 1-5. kuntajohtajakokouksen pj. Aika: 28.1.2015 klo 9.07-11.10 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj. Skogberg Pertti Perämaa

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 5/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 5/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 18.3.2016 klo 8.15-10.15 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 4/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 4/ Aika: klo 13-15.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli-Pihlaja vapaa-aikajohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 17/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 17/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 20.11.2015 klo 8.15-10.15 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko 140-144 kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 8/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SEUTUSIVISTYS MUISTIO 8/ Aika: 27.10.2015 klo 8.30-11 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Lehtinen Nina sivistysjohtaja Lempäälä, pj. Erkkilä Tuomas koulutoimenjohtaja Nokia, vpj Kivekäs Pekka tilaajapäällikkö

Lisätiedot

Seutuyhteistyön abc Pirkkalan valtuusto

Seutuyhteistyön abc Pirkkalan valtuusto Seutuyhteistyön abc Pirkkalan valtuusto 26.8.2017 NYT 380 000 as TULEVAISUUDESSA 480 000 Tampere, 228 173 Nokia, 33 206 Ylöjärvi, 32 806 Väestö 31.12.2016 Kangasala, 31 177 Lempäälä, 22 747 Pirkkala, 19

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Keskustelutilaisuus 4.11.2014, Ympäristöministeriö Päivi Nurminen, seutujohtaja, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Kaupunkiseutu 2015 Kaupunkiseutu

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 3/ Aika: klo 12 Paikka: Tampella, Kokoustila Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Sami Yli-Pihlaja vapaa-aikajohtaja

Lisätiedot

TOIMINTA JA TALOUS 1.1.-31.8.2014

TOIMINTA JA TALOUS 1.1.-31.8.2014 TOIMINTA JA TALOUS 1.1.-31.8.2014 Seutuyhteistyön yleinen kehittäminen on toteutumassa tyydyttävästi. (yht. 2 kpl) Maankäytön ja asumisen yhteistyö toteutuu vuodenloppuun mennessä hyvin. (yht. 5 kpl) Liikennejärjestelmäyhteistyössä

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2011 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2011 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2011 Aika 14.3.2011, klo 12.00 13.35 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Leena Viitasaari Tampere puheenjohtaja (x) Kirsi Vattulainen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 1/ Aika: 9.1.2015 klo 8.00-9.35 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/ Aika: 20.4.2016 klo 13 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2. krs. Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Raunio Arja varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Pirkkala Aalto-Ropo

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 3/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 3/ Aika: 14.2.2014 klo 8.05 Paikka: Seututoimiston kokoushuone, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Hakari Kari tilaajajohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2010 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2010 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2010 Aika 25.3.2010 klo 13.30 15.45 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Tarja Marjamäki Nokia puheenjohtaja (x) Raija Harju Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 10/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 10/ TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 10/2015 25.11.2015 Aika: 25.3.2015 klo 9.00-12.00 Paikka: Hotelli Tammer, Teknillisen seuran kabinetti, Satakunnankatu 13 Aamukahvi klo 8.30 alkaen. Kokouksen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 12/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 12/ Aika: 8.9.2017 klo 8.15-11.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 B Osallistujat: Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 1/ Aika: 13.1.2017 klo 8.15-10.15 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokoushuone Valimo, Kelloportinkatu 1 b Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 8/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 8/ Aika: klo Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 29.4.2016 klo 8.15-10.15 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

Seutuvaraamo-projektin tiivistelmä. Tampereen kaupunkiseudun digikokeilu

Seutuvaraamo-projektin tiivistelmä. Tampereen kaupunkiseudun digikokeilu Seutuvaraamo-projektin tiivistelmä Tampereen kaupunkiseudun digikokeilu Projektin suunnittelun aloitus Kesällä 2017 toteutetussa sivistystoimialan ja hyvinvointipalvelujen digitalisaatioselvityksessä nousi

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 5/ Aika: Torstai 24.11.2016 klo 13:00-15:05 Paikka: Tampereen kaupunkiseutu, kokouskeskus Pellava, kokoushuone Tammerkoski, käynti osoitteesta Kelloportinkatu 1 B Tampere Osallistujat: Tietäväinen Milko toimitusjohtaja

Lisätiedot