Henkilöstön koulutus, yrityksen muutostilanteissa Rekry-, Täsmä-, ja MuutosKoulutus. Tuotteistetut asiantuntijapalvelut pk-yrityksille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstön koulutus, yrityksen muutostilanteissa Rekry-, Täsmä-, ja MuutosKoulutus. Tuotteistetut asiantuntijapalvelut pk-yrityksille"

Transkriptio

1 Lisää osaamista yritykseen Miten Osaamista yritys voi lisätä yritykseen! oman henkilöstön osaamista tai rekrytoida sujuvasti uutta osaavaa työvoimaa? Henkilöstön koulutus, yrityksen muutostilanteissa Rekry-, Täsmä-, ja MuutosKoulutus Yrityskoulutukset pk-yrityksille Tuotteistetut asiantuntijapalvelut pk-yrityksille

2 Henkilöstön koulutus yrityksen Palvelutuotteet muutostilanteessa Rekry (ELY-keskuksen tuki 70%) Kun rekrytoidaan uusia työntekijöitä, mutta riittävän osaavia tekijöitä ei löydy tai hakijoiden osaamisessa kyseisiin tehtäviin on vielä kehitettävää Monialakoulutus Täsmä (ELY-keskuksen tuki 25-80%) Kun yrityksessä tapahtuu toiminnallisia ja teknologisia muutoksia, jotka edellyttävät nykyisen henkilöstön osaamisen kehittämistä Muutos (ELY-keskuksen tuki 80%) Tilanteissa jossa yritys joutuu irtisanomaan henkilöstöään tuotannollisista tai taloudellisista syistä

3 Toteutus Toteutetaan joustavasti työnantajan tilanteeseen sopivalla tavalla ja yhteistyössä valitun kouluttajan kanssa Koulutus sisältää tietopuolista opetusta (30%) ja tarpeen mukaan ohjattua työssäoppimista Koulutuksen pituus vaihtelee koulutustarpeiden mukaisesti, minimikesto on 10 päivää Koulutus on päätoimista opiskelua, mutta voi olla myös jaksotettua Opiskelijat saavat koulutuksen aikana työttömyysetuutta ja ylläpitokorvausta tai vaihtoehtoisesti työnantaja voi maksaa heille palkkaa

4 Mitä hyötyä yritykselle? Räätälöidään aina yrityksen/yritysten tarpeisiin Koulutuskustannukset jaetaan ELY-keskuksen sekä yrityksen/yritysten kesken. RekryKoulutus Edullinen tapa rekrytoida Koulutuksen aikana ei tule palkkakustannuksia Koulutus toimii rekrytoinnin koeaikana TäsmäKoulutus Apuna yrityksen muutosvaiheissa Tavoitteena ammattitaidon monipuolistaminen tai syventäminen Koulutus edesauttaa työntekijöitä sitoutumaan yritykseen ja innostaa jaksamaan ja jatkamaan työuria pidempään MuutosKoulutus Auttaa työntekijää eteenpäin, ajantasaista tietoa työmarkkinoista

5 RekryKoulutus Keittiöalan osaaja Rekrytointitarve keittiöalan työntekijöistä. Osaamisen ja työvoiman saatavuuden turvaaminen, alan osaajia ei ole riittävästi saatavilla. Tavoitteena saada RekryKoulutuksen avulla motivoituneita ja keittiöalasta kiinnostuneita koulutettavia yrityksen toimipisteisiin liikennemyymälä- ja ravitsemustoimialalle. Koulutuksen kesto 120 päivää, 15 opiskelijaa Sisältö kokin osaamisalaan sisältyvät osa-alueet; hotelli-, ravintolaja catering-alan perustutkinnon mukaisesti. Jatkoksi suunniteltu kokin ammattitutkintoon tähtäävä oppisopimuskoulutus mahdollisuus

6 Taloushallinnon osaaja - RekryKoulutus Taloushallinnon osaajista on pulaa. Mukana kuusi työvoimaa tarvitsevaa yritystä. Lähtötasovaatimuksena kaupallisen alan peruskoulutus. Koulutuksen tavoitteena taloushallinnon osaamistason nostaminen työllistämisen edellyttämälle tasolle. Koulutuksen kesto 125 päivää, 6 opiskelijaa Sisältö: kirjanpito, palkkalaskenta, tilinpäätös Osa rekrytoitavista jatkoi työssään taloushallinnon ammattitutkinto koulutukseen oppisopimuskoulutuksena. Yrityksillä on mahdollisuus rekrytointitukeen oppisopimuksen ajalta

7 Hotelli-, ravintola- ja Catering-alan tutkinnonosa monialakoulutuksena Lähtötilanne; yrityksessä ollut TE-toimiston kautta työharjoittelussa peruskoulun käynyt ravintola-alalle motivoitunut nuori, jolla ei ole ammatillista koulutusta. Yrittäjä on kiinnostunut työllistämään nuoren, mikäli riittävä ammattitaito saavutetaan. RekryKoulutuksen muoto monialakoulutus ratkaisuna yhden työtekijän kouluttamiseen Koulutuksen tavoitteena on antaa perusvalmiudet toimia sekä keittiön, että ravintolan puolella Koulutuksen kesto 120 päivää. Suoritettava tutkinnon osa: Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen Kokotutkinnon suorittaminen jatkuu oppisopimuskoulutuksena. Rekrytointitukimahdollisuus oppisopimuksen ajalta

8 Liiketalouden perustutkinto monialakoulutuksena Lähtötilanne; Yritys on löytänyt heille sopivan rekrytoitavan. Työnhakijalla on keskeneräiset merkonomiopinnot. Koulutuksella varmistetaan henkilön osaaminen ja soveltuvuus asiakaspalvelu ja myymälänhoitajan tehtäviin. Edistetään merkonomiopintoja kohti tutkinnon suorittamista. RekryKoulutuksen muoto monialakoulutus, ratkaisuna yhden työtekijän kouluttamiseen. Koulutuksen sisältö: merkonomikoulutuksen puuttuvia tutkinnonosia ja työharjoittelua. Koulutuksen kesto 80 päivää, toteutetaan ajalla

9 TäsmäKoulutus, vihermyyjä Liiketoimintakaupan yhteydessä yrityksen palvelukseen siirtyi henkilöitä, joilla oli vain puutarha-alan koulutus. Osalta nykyhenkilöstöä puuttui kaupallinen osaaminen, asiakaspalvelu ja myymälätilan hallintaan liittyvä koulutus kokonaan. Tavoitteena oli puutarhamyymälöiden ja puutarhaosastojen henkilöstön osaamisen lisääminen myynti- ja asiakaspalvelun osaalueilla Koulutus toteutettiin välisenä aikana, kesto 24 päivää Sisältönä mm. Asiakaslähtöisyys puutarhamyymälässä Tila myymälässä Puutarhamyymälän tuotetietous Asiakkaiden neuvominen puutarhamyymälässä

10 Myyntityön ja markkinoinnin koulutus, myynnin at-osa (yritysmyynti) TäsmäKoulutus Mittaussovellutuksia prosessiteollisuuteen tuottavan yrityksen työntekijän (automaatioasentaja) osaamisen laajentaminen myyntityöhön ja markkinointiin. Tavoitteena lisätä myynti- ja markkinointiosaamista laajenevien työtehtävien mukaan. Antaa valmiudet asiakaslähtöiseen myyntityöhön ja vahvistaa kaupan ja myyntityön tuntemusta sekä auttaa soveltamaan tieto-taitoa omaan työhönsä. Koulutuksen kesto 102 päivää jaksotettuna ( ei ollut opintoja), joista lähi/teoriapäiviä 33 Toteutus: lähiopetus, ryhmätyöt, etätehtävät, työssäoppiminen, näyttökoe Sisältö: Kannattava liiketoiminta, yrittäjyysopinnot, markkinoinninperusteet, asiakaspalvelu, viestintä ja vuorovaikutustaidot myyntityössä, työssäoppiminen ja tutkintotilaisuudet työpaikalla

11 TäsmäKoulutus - Koneistaja Yrityksen toiminnassa tapahtuvat muutokset edellyttivät työntekijältä jatkossa laaja-alaisempia koneistustaitoja ja monipuolisempaa osaamista. Koulutuksen tavoitteena työntekijän osaamisen nostaminen, jotta hän pystyisi suoriutumaan entistä monipuolisemmissa työtehtävissä. Kesto 30 päivää, toteutetaan lomautusaikana ei jaksotusta Opetusmenetelmät: lähiopetusta (teoriaa ja käytännön harjoittelua oppilaitoksen tiloissa ja laitteilla) Sisältö: - Koneistus - Heidenhain TNC145 CNC-ohjauksen perusteet

12 Henkilöstön nopeaan uudelleen työllistymiseen tähtäävä MuutosKoulutus Useimmilla irtisanottavilla henkilöillä on pitkä työura yrityksen palveluksessa ja he tarvitsevat ajankohtaista tietoa eri työllistymismahdollisuuksista sekä eri työllistymisentavoista ja/tai koulutusvaihtoehdoista Tavoitteena on edesauttaa henkilöiden nopeaa työllistymistä osaamistaan vastaaviin tehtäviin tai vaihtoehtoisesti uuteen ammattiin Koulutuksen kesto 20 päivää, yhteensä 30 opiskelijaa

13 Rekry-, Täsmä ja MuutosKoulutus kuinka - kuinka edetään? edetään? Koulutuksen suunnittelu Yhteys ELY-keskukseen tai TE-toimistoon. Työnantajan esitys yhteishankintakoulutuksesta lomakkeella, joka löytyy osoitteesta -) asioi verkossa -) Hae lomakkeita ja asiointipalveluja (hakusana yhteishankintakoulutus) Yritys, ELY-keskus arvioivat yhdessä rekrytoitavien henkilöiden koulutustarpeet tai nykyisen henkilöstön koulutustarpeet ja tekevät alustavan yrityskohtaisen koulutussuunnitelman. Koulutuksen hankinta ELY-keskus pyytää tarjoukset julkisia hankintamenettelyjä noudattaen (kapasiteettihankinta, puitejärjestely, yksittäinen kilpailutus tai suorahankinta) ELY-keskus ja yritys valitsevat kouluttajaorganisaation yhdessä

14 Koulutuksen markkinointi / tiedotus rekrytointikoulutuksessa Yritys ja ELY-keskus sopivat yhdessä markkinoinnista ja siitä, kuinka yritys on mukana Opiskelijoiden valinta Yritys, kouluttaja ja ELY-keskus sopivat opiskelijoiden valinnasta Koulutuksen toteutus Koulutus toteutetaan aikataulujen ja sisällön osalta koulutukselle asetettujen tavoitteiden mukaisesti Seuranta ja arviointi Koulutuksen toteutusta seurataan ja arvioidaan yhteistyössä Työsuhteiden solminen Yritys solmii työsuhteet koulutuksen hyväksytysti suorittaneiden kanssa

15 Rekry-, Täsmä-, ja MuutosKoulutus yhteyshenkilöt ELY-keskuksessa Projektipäällikkö Sari-Anne Myllyaho gsm Projektisuunnittelija Sirpa Kursula gsm

16 Kiitos, mukavaa päivän jatkoa! Sirpa Kursula

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille TÄ? mi lukion jälkeen Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille Toimitus: Kirsi Mäkinen Taitto: Kimmo Säikkä Julkaisija: Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimi/vasite-hanke Rahoittajat:

Lisätiedot

Aikuiskoulutustarjonta

Aikuiskoulutustarjonta Aikuiskoulutustarjonta kevät - syksy 2013 Mahdollisuuksia ammattitaidon kehittämiseen ja tietojen päivittämiseen joustavasti työn ohessa. Tutustu esitteeseemme ja innostu osaamisesi kehittämisestä! Kainuun

Lisätiedot

Töihinkö? Näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistymisestä

Töihinkö? Näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistymisestä Töihinkö? Näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistymisestä Sisältö Johdanto s. 3 Erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistyminen s. 4 Työllistymiseen vaikuttavat tekijät s. 5 Erityistä

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Mia Ehrnrooth. sopimus. Nuori kokkikokelas saa paikan. Koulutuksesta työkaluja ohjaukseen. Oppisopimuksen ennakkojakso tutustuttaa alaan ja työhön

Mia Ehrnrooth. sopimus. Nuori kokkikokelas saa paikan. Koulutuksesta työkaluja ohjaukseen. Oppisopimuksen ennakkojakso tutustuttaa alaan ja työhön OPPI sopimus 2015 Nuori kokkikokelas saa paikan Koulutuksesta työkaluja ohjaukseen Oppisopimuksen ennakkojakso tutustuttaa alaan ja työhön NÄYTTELIJÄ Mia Ehrnrooth Merkonomiksi oppisopimuksella 1 Noin

Lisätiedot

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha.

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 81 18.12.2014 Työllisyysohjelma vuodelle 2015 2847/01.00.00/2014 HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Tulosalue

Lisätiedot

Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille

Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille Sisältö 1. Julkaisun tarkoitus... 1 2. Mitä tarkoitetaan vammaisella, vajaakuntoisella ja kuntoutujalla?... 2 3. Monimuotoinen

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOSSA välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille. AiHe-projekti

HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOSSA välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille. AiHe-projekti HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOSSA välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille AiHe-projekti Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnossa välineitä näyttötutkintoprosessin toimijoille -kirjanen on syntynyt

Lisätiedot

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Kirje Työ- ja elinkeinotoimistot 10.12.2013 TEM/2551/00.03.05.02/2013 TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET TE-palvelujen asiakkuuslinjaukset korvaavat työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö PESONEN, HELI OPISKELIJAPALAUTTEEN MERKITYS NÄYTTÖTUTKINTOTOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Oulun seudun ammattiopisto Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

1 Kyselyn tausta ja tavoite

1 Kyselyn tausta ja tavoite Sisällys 1 Kyselyn tausta ja tavoite...3 2 Vastaajien tausta...4 3 Yritysten työvoiman tarve...5 4 Yritysten rekrytointi...6 5 Koulutuksen ja työelämän vastaavuus...8 6 Oppilaitosyhteistyö...14 7 Yhteenveto

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

Myynti on tahto- ja taitolaji

Myynti on tahto- ja taitolaji myynti ja asiakkuudet Myynti on tahto- ja taitolaji Valmennuksella parempia tuloksia Myynnin ja asiakkuuksien kehitysohjelmat Omistautunut sinulle VAIKUTTAVAA myynnin kehittämistä sinun ja yrityksesi tarpeisiin

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015

Lisätiedot

YRITYSTUKIOPAS. Ilmajoki

YRITYSTUKIOPAS. Ilmajoki YRITYSTUKIOPAS 2015 Ilmajoki Jalasjärvi Kauhava Kuortane Kurikka Lapua Seinäjoki 2 Sisällys 1 2 3 4 ALKUSANAT 4 YLEISTÄ YRITYSTUISTA 6 TUENMYÖNTÄJÄTAHOT 9 Leader-ryhmät 9 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 10

Lisätiedot

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 2(20) Sisällys: I Johdanto 3 II Työelämäryhmän esitykset 6 1. Toimenpiteitä työkyvyn edistämiseksi 6 A)

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke 2008 2013 Pointin neuvonta- ja ohjauspalvelut

Lisätiedot

OpasKokemuksia kansainvälisistä rekrytoinneista Suomeen -opas

OpasKokemuksia kansainvälisistä rekrytoinneista Suomeen -opas OpasKokemuksia kansainvälisistä rekrytoinneista Suomeen -opas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Kansainvälinen rekrytointi 6 3. Kansainvälisen rekrytoinnin käynnistäminen 7 3.1 Rekrytoinnin käynnistäminen 7 3.1.1

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4 NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön Oppaat ja käsikirjat 2011:4 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2011:4 ISBN 978-952-13-4701-6 (nid.) ISBN 978-952-13-4702-3

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas. Esimerkkinä lähihoitajakoulutus

Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas. Esimerkkinä lähihoitajakoulutus Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas Esimerkkinä lähihoitajakoulutus Teksti: Marjo Nieminen, Anne Kumpula, Marja Nurmi-Vuorinen Taitto: Tuomas Korolainen Nasta Design Paino: Kirjapaino Öhrling Tampere

Lisätiedot