TALOUSARVIO VUODELLE 2004 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVIO VUODELLE 2004 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2005-2006"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallitus TALOUSARVIO VUODELLE 2004 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE /04/041/2003 KH 164 Kunnanhallitus asetti elokuussa 2003 talousarvioraamin, joka perustui silloin käytettävissä oleviin ennustetietoihin. Tämän jälkeen on raamia ja ohjeistusta jouduttu muuttamaan useaan kertaan, koska tiedot verotuloennusteista ja valtionosuuksista ovat tulleet syys-lokakuulla. Keskeisinä talouteen vaikuttavina tekijöinä ovat toisaalta verotulojen kasvu noin 5,5 %:lla ja toisaalta valtionosuuksien reaalinen väheneminen. Valtionosuuksien alenema johtuu sekä väestön että oppilasmäärän vähentymisestä. Lisäksi verotulojen täydennys alenee merkittävästi ensi vuonna, noin Hallintokuntien talousarvioesitykset ylittivät raamin selkeästi, noin Johtoryhmä on käsitellyt talousarvioesityksiä kaksi kertaa. Virkamiestyönä karsintaa on suoritettu noin Vuosikate jää negatiiviseksi noin , mikä johtuu lähes pelkästään terveydenhuoltomenojen arvioidusta kehityksestä. Suunnitelmakauden investointiohjelmaa on myös supistettu. Kunnan investoinnit ovat merkittävät. Investoinnit joudutaan kattamaan lainalla. Tämän vuoksi investointiohjelmaa joudutaan tarkistamaan ja toteuttamaan hankkeita pidemmällä aikavälillä. Investointien nettomeno on ehdotuksen mukaan Pitkäaikaisten lainojen lisäys on rahoituslaskelman mukaan Talousarvioehdotuksen yhteydessä esitetään tarkistuksia ja muutoksia talousarvion osasto- ja kustannuspaikka jakoon sekä sitovuustasoihin. Tällä hetkellä valtuustotasolle sidottu määräraha on tulosalue- tai jopa tulosyksikkötasolla. Sitovuustasot esitetään seuraavasti: Toimialue Toimielin Tulosalue Tulosyksikkö Kustannuspaikka Valtuusto Kunnanhallitus / Lautakunta Kunnanhallitus /Lautakunta Viranhaltija Viranhaltija Esitys mahdollistaa vahvistetun talousarvion sisällä joustavamman määrärahojen siirron sekä lautakunta- että viranhaltijatasolla. Osasto- ja kustannuspaikkajakoesitys sekä sitovuustasoesitys on esityslistan liitteenä.

2

3 Talousarvion 1. käsittelyn aikana kunnanhallitus kuulee johtoryhmän jäseniä. Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus käsittelee talousarvioehdotuksen 1. vaiheen ja antaa samalla ohjeet mahdollisiin tarkistuksiin ennen varsinaista esitystä kunnanvaltuustolle. Päätös: Kunnanhallitus kävi keskustelun v talousarviosta hallinnonaloittain. Asiantuntijoina kuultiin Kiinteistö Oy Rantatien Kartanon osalta Reijo Laitilaa, teknisestä toimesta Vesa Vornasta, sosiaalitoimesta Reetta Suokonautio-Kuistia ja sivistystoimesta Mika Itästä. Talousarvion valmistelua jatketaan esillä olleen luonnoksen ja ehdotuksen pohjalta. Sivistystoimen hallinnonalueen talousarvioluonnokseen sisältyy Rannan koulun toiminnan lakkauttaminen v syyslukukauden alusta lukien. Varajäsen Pasi Leikkari esitti asiaan eriävän mielipiteensä. Muut hallituksen jäsenet hyväksyivät talousarvioluonnoksen myös tältä osin. Kunnanhallitukselle luettiin tiedoksi keittiötiimin kirjelmä keittiön ja ruokasalin rakentamisen vauhdittamisesta sekä työvoiman lisäämisestä. Lehtimäen kuntaan tulleen valtuustoaloitteen pohjalta tutkitaan vielä onko kunnalla mahdollisuuksia tukea kotikunnan ulkopuolella ansiotyössä käyviä matkakustannusten omavastuun määrällä. KH 172 Kj:n ehdotus Kunnanhallituksen 1. käsittelyn jälkeen on talousarvioon tehty pieniä tarkennuksia sekä valmisteltu sanallinen talous- ja toimintasuunnitelma. Kunnanhalitus järjesti kuntalaisillan, jossa esiteltiin kunnan ajankohtaisia asioita. Lisäksi kunnanhallitus on järjestänyt Rannan koululla informaatiotilaisuuden koulun lakkauttamisesta. Viraston henkilöstölle ja opetushenkilöstölle on pidetty talousarviosta esittelytilaisuudet. Yhteistyötoimikunta käsittelee talousarvion kokouksessaan Keskeiset toiminnalliset muutokset ja investoinnit, jotka ajoittuvat suunnitelmakaudelle : Kunnanhallituksen tehtäväalueet - Ei henkilöstömuutoksia.

4 - Hallinnon seutukunnallisten yhteispalvelujen selvitys - Työterveyshuollon kustannukset lisääntyneet, lisäys Elinkeinotoimi - Seutukunnallinen selvitys elinkeinotoimen organisoinnista valmistuu vuoden vaihteeseen 2003/2004 mennessä. Päätökset mahdollisesta elinkeinoyhtiöstä tehdään toukokuun 2004 loppuun mennessä. -Tällä hetkellä kunnan oma elinkeinoneuvonta järjestetään siten, että kunnanjohtajalla on päävastuu elinkeinotoimesta. Tekninen johtaja vastaa hankkeistuksesta ja kehittämistoimista yrittäjien kanssa. Talousarvioon ei ole varattu elinkeinotoimen henkilöstömenoja. Maatilatoimi - Lomitushallinto siirtyy Soinin kunnalle Taloudellista vaikutusta ei ole. Tilapalvelu, tekninen toimi, vesihuoltolaitos, jätehuolto ja palotoimi - Palotoimi siirtyy Aluepelastuslaitokselle. Kustannukset nousevat kunnan omaan toimintaan verrattuna. Investoinnit kirjataan myös käyttötalouspuolelle. Kokonaisuutena menojen lisäys on kuluvan vuoteen verrattuna noin Sosiaalitoimen tehtäväalueet Kansanterveystyö Seutukunnallinen selvitys valmistuu ja päätökset toiminnan järjestämisestä tehdään 2004 kevään aikana. Mikäli yhteinen seutukunnallinen terveydenhuollon kuntayhtymä toteutuu, sen toiminta on tarkoitus käynnistää tai Erikoissairaanhoito Ei toiminnallisia muutoksia. Seutukunnallinen järjestäytymismalli voi muuttaa joiltakin osin myös erikoissairaanhoidon palveluja. Työllistäminen Nuorten kesätyöllistämistuen määrärahan nostaminen. Tuen perusteita tulisi muuttaa siten, että myönnettävän tuen suuruus nousisi vastaamaan paremmin tämän päivän tasoa Kustannuslisäys Ruokahuolto ja Siivouspalvelu

5 - Keskuskeittiön suunnittelu käynnistetään ja rakentaminen aloitetaan, kun valtionosuuspäätös kouluhankkeesta on saatu tai päädytään muuhun toimivaan ratkaisuun. Päätös tehdään erikseen. Sivistystoimen tehtäväalueet - Sivistystoimen johtajan palvelut ostetaan Kuortaneelta. Rehtorijärjestelmää jatketaan Kuortaneen kanssa. Peruskoulu - Taimelan ja Rannan ala-asteet yhdistetään Perusteena oppilasmäärän aleneminen 246 oppilaasta 218 oppilaaseen (vähennys 28 ) jo vuonna Vuoteen 2010 mennessä oppilasmäärä alenee merkittävästi. Erillinen selvitys oppilasmäärän kehityksestä on talous- ja toimintasuunnitelmassa. Taimelan koulun tilat ovat riittävät ala-asteiden oppilasmäärälle. Lisäksi yläasteen puolelle on valmistunut uudet käsityötilat sekä kaksi luokkatilaa. Koulun peruskorjausta jatketaan edelleen. Mikäli Rannan koulu jatkaa toimintaansa, on ensi vuodelle tehtävä seuraavat määrärahavaraukset Kuljetuskustannusten vähennys Valtionosuuden lisäys Yhden opettajan palkkakulut Yksi työnt. (paluu virkav ) YHTEENSÄ nto Vuosikate lisäysten jälkeen kokonaiskustannusten On huomattava, että taloudellinen merkitys ei ole ensi vuonna suuri, mutta ratkaisun siirtyessä siirtyy myös säästö. Peruskoulun menoista 82 % on henkilöstökuluja, joten muualta ei ole saatavissa merkittäviä säästöjä. Henkilöstöratkaisut ovat ainoa merkittävä kohde. Näin on menetelty myös muiden hallinnonalojen osalta. Taimelassa on tällä hetkellä 6 luokanopettajaa ja Rannan koululla 2 eli yhteensä 8. Lisäksi ala-asteen tuntikehykseen sisältyy noin viikottaista jakotuntia, joka vastaa yhden opettajan viikottaista työpanosta (hieman ylikin). esim. yhden Yhden henkilön siirtyessä eläkkeelle kevätlukukauden jälkeen jää 7 luokanopettajaa ja tuntikehykseen edelleen jakotunnit, isomman luokan jakamiseksi.

6 Jos Rannan koulu lakkaa, voidaan jättää täyttämättä yksi virka. Näin säästyy yhden henkilön palkkakulut. Ensi vuoden osalta säästö on elo- joulukuulta, mutta seuraavana vuonna jo täysimääräinen eli keskim sivukuluineen. Kuljetuskustannusten nousu on arvioitu nousevan Keittiö- ja ruokatiimin henkilöstö on tällä hetkellä liian tiukoilla ja Rannan koulun lakkauttamisen jälkeen tiimi saisi tarvitsemansa vahvistuksen, kun henkilö siirtyisi keskuskeittiölle. Henkilöstökuluissa ei tule muutoksia, koska palkkakulut ovat jo tiimin henkilöstömenoissa. Kulttuuri ja kirjasto ja nuoriso/liikuntatoimi Kulttuuritehtäviin mahdollisesti yhteistyössä toisen kunnan kanssa Liikunnanohjaaja / oppisopimus Kirjasto / osa-aikainen työnt./sijainen Ympäristötoimi Ympäristösuojelusihteerin ja rakennustarkastuksen ostopalvelu on huomioitu talousarviossa. Rakennustarkastuksen osalta järjestely on perusteltua investointien ajan ja siksi, että teknisen johtajan työpanoosta kohdennetaan elinkeinotoimeen. Investoinnit INVESTOINTIEN YHTEENSÄ NETTOMENOT TALONRAKENNUS LIIKENNE- JA YLEISET ALUEET VESIHUOLTOLAITOS ALUELÄMPÖLAITOS KALUSTEET, KONEET, LAITTEET ICT-MENOT MUU KÄYTTÖOMAISUUS KÄYTTÖOMAISUUDE N MYYNTI YHTEENSÄ Euroa Vuoden 2004 keskeisimmät investoinnit ovat uuden vedenottamon rakentaminen (siirtyi kuluvalta vuodelta), aluelämpöverkoston II vaiheen rakentaminen ja Taimelan peruskorjauksen jatkaminen. Suunnitelmakaudella lisäksi tulevat ajankohtaiseksi vesijohtoverkoston laajentaminen Hautakylään yhteishankkeena

7 Soinin kunnan kanssa, vanhan runkolinjan uusiminen joiltakin osin. Taimelan peruskorjaus jatkuu LVIS-töiden osalta koko suunnitelmakauden.

8 Talousarviolainat Rahoituslaskelman mukaan pitkäaikaisen lainan lisäys olisi euroa. Lyhytaikaisen lainan pääoman lisäys olisi euroa. Lyhytaikainen laina (kuntatodistusohjelma) on ollut edullisin lainarahoitus. Lainat on mahdollisuus muuttaa eri päätöksellä pitkäaikaiseksi, mikäli korkokehityksessä tapahtuu muutoksia. TULOSLASKELMA 2004 TP 2002 TA 2003 ENN.2003 TA 2004 TOIMINTATUOTOT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET VUOKRAT MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VEROTULOT VALTIONOSUUDET RAHOITUSTUOTOT JA KULUT VUOSIKATE POISTOT SATUNNAISET ERÄT TILIKAUDEN TULOS Tilikauden 2004 tulos jäänee talousarvion mukaan negatiiviseksi. Kuluvan vuoden tulos ennusteen mukaan muodostuu noin euroa negatiiviseksi, kun otetaan huomioon saatu harkinnanvarainen avustus. Yllä olevassa laskelmassa oleva kuluvan vuoden tilanne on kirjanpidon nykyhetken tilanne. Osa tulorakenteesta on vielä tuloutumatta ja kirjataan vasta vuodenvaihteessa (mm. projektitulot).

9 RAHOITUSLASKELMA TP 2002 TA 2003 TA 2003 TA 2004 TS 2005 TS 2006 INV.MUUTOS VUOSIKATE INVESTOINNIT KÄYTTÖOMAISUUSINVES- TOINNIT RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI INVESTOINNIT ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS LYHYTAIK.LAINOJEN LIS OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET PITKÄAIK.LAINOJEN MUUTOS Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se 1. hyväksyy liitteenä olevan vuoden talous- ja toimintasuunnitelman ja vahvistaa suunnitelmaan sisältyvän vuoden 2004 talousarvion. Ehdotetun talousarvion vuosikate muodostui negatiiviseksi. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että toimialueiden valtuustotason määrärahoja karsitaan siten, että vuosikate on 0. Määrärahamuutos tehdään toimialoittain seuraavasti: ehdotus muutos khall esitys Talous ja Hallinto (14 %) Sosiaali- ja terveys(68%) Sivistystoimi (17,1 %) Ympäristötoimi Yhteensä Toimialueet tekevät valtuuston vahvistaman määrärahan mukaisesti käyttötaloussuunnitelmat, jotka vahvistetaan toimialueiden osalta lautakunnissa, paitsi Hallinnon ja talouden osalta kunnanhallituksessa. Käyttötaloussuunnitelmat tuodaan kunnanhallitukselle tiedoksi.

10 2. Hyväksyy rahoituslaskelman mukaisen talousarviolainan nostamisen. Samalla esitetään hvyäksyttäväksi lyhytaikaisen lainan (kuntatodistus) määrän nostaminen euroon. 3. Hyväksyy liitteenä olevan investointiohjelman vuosille Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että investointiohjelmaan sisällytetään Kangaslammen uimarannan uimakopin rakentaminen vuonna Muutos tehdään investointiohjelman sisällä siten,että esitetty nettomääräraha ei muutu. 4. Hyväksyy taloussuunnitelman yhteydessä ehdotuksen alijäämän kattamisesta. Kunnanhallitus katsoo, että kunta ei pysty noudattamaan kuntalain 65 :n säännöstä alijäämän kattamisesta ilman peruspalvelujen vaarantumista. 5. Hyväksyy taloussuunnitelmassa esitetyn osasto- ja kustannuspaikkakartan ja sitovuustasot. 6. Käynnistää talous- ja toimintasuunnitelmassa esitetyn kuntastrategian 2010 / 2015 laatimisen. Kunnanjohtaja täydensi kokouksessa tämän kohdan päätösehdotusta seuraavasti: Lehtimäen kunta jatkaa vuonna 2001 käynnistettyä talouden ja toimintojen sopeuttamisohjelmaa seuraavilla toimenpiteillä: Käynnistetään kuntastrategian laatiminen ja sen pohjatyönä seuraavat selvitystoiminnat: Sosiaali- ja terveystoimen selvitys, johon nimetään erillinen selvitysmies Kuntayhteistyömallien selvitys Perustelut: Kuntatalouden edelleen pysyessä kireänä on välttämätöntä etsiä entistä tehokkaampia toimintamalleja. Erityisesti terveystoimen menojen kasvu viime vuosien aikana (pl.poikkeus 2002) on saattanut kuntatalouden epävakaaseen tilanteeseen, joka asettaa paineet myös muihin peruspalveluihin sekä niitä tukeviin palveluihin. Koska yksittäisen kunnan oma ohjaus terveydenhuollon järjestelmään on verraten heikko, on ohjattavuuden parantamiseksi etsittävä uusi toimintamalli. Selvitys on aiheellinen Lehtimäen kunnan osalta, vaikka seudullinen terveydenhuollon kuntayhtymä

11 perustettaisiinkin. Mikäli terveyskuntayhtymiä ei yhdistetä, joutuu Lehtimäen kunta harkitsemaan terveydenhoitopalvelujen uudelleenjärjestelyjä. Lisäksi selvitystyössä paneudutaan sosiaalitoimen tehtäväalueeseen. Kuntayhteistyömallien selvittäminen tehdään johtoryhmän johdolla omana työnä. Tavoitteena on selvittää tämänhetkistä syvempien yhteistyömallien rakentaminen seutukunnan ja naapurikuntien kanssa. Selvitystyö käynnistetään välittömästi vuoden 2004 alussa. Päätös: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle talousarvion 2004 ja taloussuunnitelman hyväksymistä ehdotuksen mukaisena. Sivistystoimen hallinnonalueelle sisältyvästä Rannan koulun toiminnan lakkauttamisesta jäsen Pirkko Mäkipelto jätti eriävän mielipiteensä.

TALOUSARVIO VUODELLE 2005 JA TALOUSUUNNITELMA VUOSILLE 2006-2007

TALOUSARVIO VUODELLE 2005 JA TALOUSUUNNITELMA VUOSILLE 2006-2007 Kunnanhallitus 147 03.11.2004 Kunnanhallitus 152 15.11.2004 Kunnanvaltuusto 55 24.11.2004 TALOUSARVIO VUODELLE 2005 JA TALOUSUUNNITELMA VUOSILLE 2006-2007 140/04/041/2004 KH 147 Kunnanhallitukselle on

Lisätiedot

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 2 EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 SISÄLLYSLUETTELO Lähtökohdat talousarviovuodelle 2014 3 Euran kunnan väestö, työllisyys ja elinkeinorakenne -------------------------------------- 5 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 39 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 40 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kv 15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 1 Sisällysluettelo 1 YLEISPERUSTELUT...5 1.2 Y1einen taloudellinen tilanne...5 1.2 Yleisperustelut Lappajärven kunnan osalta...9

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 2 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanjohtajan katsaus... 3 Vuoden 2014 talousarvio yleisperustelut... 4 Kunnan organisaatio... 13 Tuloslaskelmaosa...

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN TALOUS MUUTTUMASSA 1 2. SASTAMALAN STRATEGIA 4 3. SASTAMALAN

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 115 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013 V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013 Valkohäntäpeuran nimi on muuttunut valkohäntäkauriiksi. Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen seutukuntaan

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2008-2011 STRATEGIAT

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA .. OOOO OO

JALASJÄRVEN KUNTA .. OOOO OO JALASJÄRVEN KUNTA.. OOOO OO Tilinpaatoskertomus 2014 Sisällysluettelo Liitetietojen sisällysluettelo 4 Kunnanjohtajan katsaus 5 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 7-19 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

Talousarvio 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012

Talousarvio 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012 Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012 Kv 14.12.2009 2 Sisällysluettelo Kunnanjohtajan katsaus 5 Yleisperustelut 6 Kunnan taloudellinen tilanne ja lähtökohdat suunnittelukaudelle 2010 2012 9 Henkilöstö

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014 V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014 Anne Mäkelä Uusi päiväkoti Peiponpelto otettiin käyttöön tammikuussa 2011. Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 sivu 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1. 1 Kunnanjohtajan katsaus 2 1.2 Yleistiedot kunnasta 4 1.2.1

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen määrä

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014

KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 KV 19.12.2011 Kouvolan kaupunki Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 Sisällysluettelo 1 Kaupunginjohtajan katsaus... 1 2 Yleiset

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma KOUVOLAN KAUPUNGIN Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011 2013 KH 29.11.2010 KV 13.12.2010 Kouvolan kaupunki Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011 2013 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus xx.xx. Kunnanvaltuusto xx.xx. Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Tuloslaskelma... 4 3. Rahoituslaskelma... 5 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2007. Kuva Ilmari Mattila. Valometsä yöllä.

TILINPÄÄTÖS 2007. Kuva Ilmari Mattila. Valometsä yöllä. TILINPÄÄTÖS 2007 Kuva Ilmari Mattila Valometsä yöllä. Sisällyslyettelo 1 Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1. Kaupungin hallinto... 3 Yleistietoja Kankaanpään kaupungista... 3 Toimielinorganisaatio... 3 2.

Lisätiedot

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja Hailuodon kunta HAILUOTO Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 Kannen kuva: 15.3.2015 M. Parrila 3 Hailuodon kunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Käsittely Kunnanhallitus 30.3.2015 53 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kunnanvaltuuston 19.12.2013 hyväksymä TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa 25

Lisätiedot