Alaikäisen tietojen näyttäminen huoltajalle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alaikäisen tietojen näyttäminen huoltajalle"

Transkriptio

1 LOPPURAPORTTI Alaikäisen tietojen näyttäminen huoltajalle Puolesta-asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Luottamuksellisuus: julkinen Hyväksynyt: Versio 0.92

2 Alaikäisen tietojen näyttäminen huoltajalle 2(17) Muutoshistoria Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus JS, SK Ensimmäinen versio JS, SK Tarkennettu lukuja SK Muutokset dokumentin ilmaisuihin (näyttö -> luovutus) JS Täydennetty vaatimuslistaa JS Muutettu syksyllä tehtyjen linjausten mukaiseksi JS Tarkennettu reseptin kiellon osalta JS Muokattu kommenttien perusteella JS Muokattu kommenttien perusteella JS, OL Täydennetty vaatimuksia pidettyjen työpajojen perusteella JS Käsitelty THL:n asiantuntijatyöryhmässä. Korjattu ptj-vaatimuksia JS Käsitelty lääkitystyöpajassa, tehty täydennyksiä työpajan perusteella JS, OL Tarkistettu kieliasua.

3 Alaikäisen tietojen näyttäminen huoltajalle 3(17) Sisällys 1 JOHDANTO TAUSTA ONGELMAN KUVAUS DOKUMENTIN LAAJUUS, RAJAUKSET OHJAAVA SÄÄNTELY YLEISET VAATIMUKSET ALAIKÄISEN TIETOJEN LUOVUTTAMISEEN HUOLTAJILLE KYPSYYDEN ARVIOINTI JA KIRJAAMINEN TERVEYDENHUOLLOSSA HUOLTAJALLE LUOVUTTAMISTA KOSKEVAN KIELLON KIRJAAMINEN TERVEYDENHUOLLOSSA Huoltajalle luovuttamiskiellon kirjaamisen prosessi ALAIKÄISEN POTILASTIETOJEN LUOVUTTAMINEN HUOLTAJALLE TERVEYDENHUOLLOSSA, APTEEKISSA JA OMAKANTA- PALVELUSSA TILAKAAVIO ALAIKÄISEN TIETOJEN LUOVUTTAMISESTA SÄHKÖISESTI HUOLTAJILLE VAATIMUSTAULUKKO... 16

4 Alaikäisen tietojen näyttäminen huoltajalle 4(17) 1 Johdanto Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten asiointipalvelujen käyttäjiltä saaduissa palautteissa yksi toivotuimmista uusista toiminnoista on mahdollisuus asioida toisen henkilön puolesta sähköisesti. Tärkeimmät puolesta asioinnin tilanteet terveydenhuollossa liittyvät huoltajan mahdollisuuteen katsella alaikäisen terveystietoja ja asioida alaikäisen puolesta. Tämä dokumentti täydentää THL:n aiemmin julkaisemaa määrittelyä Puolesta-asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa (2016). Dokumentissa määritellään, miten terveydenhuollon ammattihenkilö kirjaa alaikäisen asettaman, huoltajille näyttämistä koskevan kiellon Potilastiedon arkistoon ja reseptiin. Dokumentissa kuvataan myös, miten tietoa hyödynnetään terveydenhuollossa, apteekeissa ja Omakannassa, niin että potilaslain vaatimukset alaikäisen oikeudelle kieltää tietojen näkyminen huoltajilta toteutuu. Dokumentti tukee Omakanta-palvelun kehitystyötä, sote-ammattilaisten käyttöön tarkoitettujen tietojärjestelmien kehittäjiä sekä sote-organisaatioiden tietohallintoa kehittämistyössä. Tarkoituksena on, että dokumentissa esitetyt vaatimukset tulevat myös osaksi Potilastietojärjestelmien käyttötapauksia ja vaatimusten kohdistuessa terveydenhuollon toimintaan, osaksi terveydenhuollon toimintamalleja. Tietorakenteesiin tulevat muutokset tullaan julkaisemaan sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisessa koodistopalvelussa. Dokumenttia päivitetään jatkossa siten, että se tarjoaa ajantasaisen kuvan asiasta. Dokumenttiin toivotaan palautetta kehittäjiltä ja muilta dokumentin hyödyntäjiltä. Palautetta voi lähettää osoitteella

5 Alaikäisen tietojen näyttäminen huoltajalle 5(17) 2 Tausta Sosiaali- ja terveydenhuollon potilas- ja asiakastiedot ovat arkaluonteisia henkilötietoja ja niiden luovuttaminen kolmansille tahoille edellyttää potilaan/asiakkaan suostumusta tai laissa määriteltyä luovutusvelvollisuutta tai -oikeutta. Alaikäisten potilaiden tietojen käsittelyyn liittyy erityisvaatimuksia, joiden toteuttaminen on paperipohjaisessa järjestelmässä hoidettu tapauskohtaisesti terveydenhuollon ammattihenkilöiden erillisarviointien perusteella. Kanta-palveluihin kuuluva Omakanta-palvelu on ollut kansalaisten käytössä toukokuusta 2010 lukien, palvelussa on vieraillut yli 2,2 miljoonaa eri käyttäjää. Kuukausittain kirjautumisia terveystietojen ja reseptien katseluun on yli miljoona. Palvelun avaamisesta lukien puolesta asioinnin mahdollisuus on ollut yksi useimmin esitetyistä toiveista. Lakia sähköisestä lääkemääräyksestä ja lakia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä muutettiin Tehdyt muutokset mahdollistavat alaikäisten tietojen näkymisen huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle Omakantapalvelussa. Käytännössä puolesta asioinnin tarve liittyy vanhemman mahdollisuuksiin päästä katselemaan alaikäisen terveystietoja ja asioimaan alaikäisen lapsen puolesta. Valtiovarainministeriön palveluarkkitehtuuriohjelmassa on tuotettu esuomi.fi-asiointivaltuudet-palvelu, jonka avulla mahdollistetaan toisen henkilön, yrityksen tai yhteisön puolesta tapahtuva sähköinen asiointi. Kantapalvelut hyödyntävät tarjottavaa Asiointivaltuudet-palvelua puolesta asiointitilanteissa. Alaikäisen potilaan asema ja oikeudet on määritelty potilaslaissa ja alaikäistä koskevien potilasasiakirjamerkintöjen tekemisestä potilasasiakirja-asetuksessa. Alaikäisen asemaa tarkasteltaessa on potilaslain lisäksi otettava huomioon myös muita yleislakeja, kuten holhoustoimilaki. Asiakastietolaki ja laki sähköisestä lääkemääryksestä ohjaavat tietojen luovuttamista sähköisesti huoltajille Omakannan kautta. Tämä dokumentti on osa puolesta-asioinnin määrittelyä ja kuvaa, miten terveydenhuollossa tehtävä kypsyyden arviointi ja huoltajaan kohdistuvan kiellon kirjaaminen vaikuttavat tietojen näyttämiseen huoltajille kielto kirjataan ja tallennetaan Potilastiedon arkistoon ja Reseptikeskukseen tallennettujen kieltojen perusteella Kanta-palveluissa päätellään, voidaanko alaikäisen tietoja luovuttaa huoltajalle Omakanta-palvelun kautta. Samat säännöt tietojen luovuttamisesta pätevät myös terveydenhuoltoon ja siellä tapahtuvaan tietojen luovuttamiseen huoltajille.

6 Alaikäisen tietojen näyttäminen huoltajalle 6(17) 3 Ongelman kuvaus Ongelma Alaikäisen puolesta asiointi terveydenhuollon asioissa edellyttää tietoa siitä, onko alaikäinen, joka on terveydenhuollon ammattihenkilön toimesta arvioitu kykeneväksi päättämään hoidostaan, sallinut potilastietojensa luovuttamisen huoltajalle tai lailliselle edustajalleen. Kypsyyden arviointi on yksilöllistä ja tilannekohtaista riippuen siitä, kuinka hoidollisesti vaativasta asiasta on kyse. Alaikäisellä, joka on kykevä päättämään hoidostaan, on oikeus kieltää tietojen luovuttaminen huoltajalle. Kypsyyden arvioinnin yksilöllisyyden ja tilannekohtaisuuden lisäksi haasteena nykytilanteessa on kypsyydestä ja tiedon luovutuksista kirjatun tiedon pirstaleisuus ja epäyhtenäisyys, kirjaamista on ohjeistettu lähinnä potilasasiakirjaoppaassa ja paikallisissa toimintamalleissa. Vaikutus Seuraus Onnistunut ratkaisu Tieto alaikäisen ilmaisemasta kiellosta tai luovuttamisen sallimisesta on kirjattuna asiaan liittyviin potilasasiakirjoihin epäyhtenäisellä tavalla. Tieto ei ole terveydenhuollon yhteiskäytössä eikä myöskään valtakunnallisten terveydenhuollon tietojärjestelmäpalvelujen hyödynnettävissä. Tästä johtuen alaikäisten potilastietojen esittäminen huoltajille sähköisten asiointikanavien, lähinnä Omakannan kautta, ei ole mahdollista muuten kuin rajatulle joukolle. Alaikäisen huoltajiin kohdistama potilastietojen luovutuskielto ei ole myöskään hyödynnettävissä apteekeissa. Alaikäisen huoltajaa koskevan luovutuskiellon tallentaminen siten, että sen perusteella alaikäisen potilaan tietojen luovuttaminen kiellot huomioiden huoltajille erityisesti valtakunnallisen käyttöliittymäpalvelun, Omakannan kautta on mahdollista. Huoltajalle luovutuskieltoa voidaan hyödyntää myös niissä tilanteissa, joissa terveydenhuolto tai apteekki luovuttavat tietoja huoltajalle.

7 Alaikäisen tietojen näyttäminen huoltajalle 7(17) 4 Dokumentin laajuus, rajaukset Määrittely on osa puolesta asioinnin määrittelyä, jonka tavoitteena on mahdollistaa huoltajien asiointi alaikäisten lastensa puolesta. Terveydenhuollossa tapahtuvaan puolesta-asioinnin organisointiin ja vastuuttamiseen liittyviä kysymyksiä ei ole käsitelty tässä määrittelyssä. Kanta-toimintamallit terveydenhuollon tueksi julkaistaan erikseen. Määrittely ei ota kantaa kypsyyden arviointiin tai kypsyystiedon kirjaamiseen, vaan ainoastaan tietojen huoltajalle näyttämiseen liittyvään kieltoon, tiedon kirjaamiseen ja tallentamiseen. Määrittelyyn eivät kuulu: Muiden puolesta asioinnin oikeuteen liittyvien sääntöjen määrittely (huoltajuuden rajoitteet jne.). Ko. määrittely löytyy Omakannan alaikäisen puolesta asioinnin määrittely. Omakannan määrittely tuotetaan omassa projektissaan. Mahdolliset säädösmuutokset tai linjaukset. Tarvittavat linjaukset kirjataan osaksi tätä määrittelyä. Säädösmuutosten eteenpäin vienti hoidetaan erillisenä työnä. Terveydenhuollon toimintamallien päivitys, ohjeistus ja mahdollinen koulutus. Nämä tullaan hoitamaan erillisenä työnä.

8 Alaikäisen tietojen näyttäminen huoltajalle 8(17) 5 Ohjaava sääntely Säännös Potilaslaki 6 1 mom. Potilaslaki 7 Potilaslaki 9 2 mom. Potilasasiakirja-asetus 19 Asiakastietolaki 18 4 mom. ja lääkemääräyslaki 17 3 mom. Teksti Potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Alaikäisen potilaan mielipide hoitotoimenpiteeseen on selvitettävä silloin, kun se on hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden mahdollista. Jos alaikäinen ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Jos alaikäinen potilas ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kykenee päättämään hoidostaan, hänellä on oikeus kieltää terveydentilaansa ja hoitoansa koskevien tietojen antaminen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen. Jos alaikäistä potilasta hoidetaan potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 7 :n 1 momentissa tarkoitetussa tilanteessa yhteisymmärryksessä hänen kanssaan, tästä tulee tehdä merkinnät potilasasiakirjoihin. Merkinnöistä tulee käydä ilmi myös, salliiko alaikäinen potilas terveydentilaansa tai kyseistä hoitoa koskevien tietojen antamisen hänen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen vai onko hän potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 9 :n 2 momentin mukaisesti kieltänyt tietojen antamisen. Alaikäisen potilaan tiedot saa luovuttaa käyttöliittymän kautta potilaan lisäksi hänen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen. Tietojen luovutuksessa on tällöin otettava huomioon, mitä potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 9 :n 2 momentissa säädetään alaikäisen potilaan oikeudesta kieltää terveydentilaansa koskevien tietojen antaminen potilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. Tietojen saanti käyttöliittymän avulla ei vaikuta potilaan henkilötietolain mukaiseen tarkastusoikeuteen. Alaikäisen itsemääräämisoikeudesta on kysymys silloin, kun lapsen henkilöoikeudellista asemaa muuttava tai lapseen muuten kohdistuva toimenpide ei vaadi huoltajan suostumusta ollakseen pätevä tai laillinen. Potilaslaissa ei mainita tiettyä ikää lapsen itsemääräämisoikeudelle, vaan lain 7 :ssä viitataan ikään ja kehitystasoon itsemääräämisoikeuden edellytyksenä. Tämä jättää tulkinnan varaa päättelylle, milloin alaikäistä on pidettävä hoitonsa suhteen itsemääräävänä. Alaikäisen tahdonilmaisua hoitoonsa liittyen voidaan pitää pätevänä, jos alaikäisellä on asian laatuun nähden riittävä päättämiskyky, alaikäinen on saanut asianmukaista tietoa tarjolla olevista hoitovaihtoehdoista ja niiden seurauksista, alaikäinen on harkinnut asiaa huolellisesti ja lisäksi hän on ilmaissut tahtonsa ilman pakkoa tai painostusta. Vaatimus tietoon liittyvästä suostumuksesta tulee ilmi potilaslain 5 :stä ja etenkin lain esitöistä, jossa tuodaan esille tiedonsaannin ja potilaan itsemääräämisoikeuden yhteys. (ks. esim Pollari 2011; Lohiniva-Kerkelä 2007; Pahlman 2007)

9 Alaikäisen tietojen näyttäminen huoltajalle 9(17) Lapsen oikeuksien joutuessa ristiriitaan perheen ja erityisesti vanhempien oikeuksien kanssa tilanne on ensisijaisesti ratkaistava lapsen edun mukaisesti. Potilasasiakirjaoppaassa on tulkittu potilaslain 7 :ää siten, että huoltaja (huoltajat) päättää alaikäisen hoidosta vain tilanteissa, joissa alaikäinen ei ole siihen riittävän kehittynyt. Kun alaikäinen päättää itse hoidostaan, siitä on tehtävä merkinnät potilasasiakirjoihin. Potilasasiakirja-asetuksen mukaan kypsyystiedon lisäksi alaikäisen kannanotto potilastietojen luovuttamiseen huoltajille on kirjattava asiaan liittyviin potilasasiakirjoihin.

10 Alaikäisen tietojen näyttäminen huoltajalle 10(17) 6 Yleiset vaatimukset alaikäisen tietojen luovuttamiseen huoltajille Priorisoidut tarpeet sidosryhmittäin Alle on listattu määrittelyvaiheen asiantuntijatyöpajoissa esiin nostetut ja niissä priorisoidut tarpeet. Niistä on johdettu jäljemmin luvuissa 6 ja 7 esityt vaatimukset. Käyttäjä- ja asiakastarpeet Huoltajan tulee nähdä huollettavan potilas- ja asiakastiedot Omakannasta. Huoltajan tulee pystyä lähettämään reseptin uusimispyyntö. Kypsän alaikäisen täytyy pystyä kieltämään potilastietojensa tai reseptinsä luovuttaminen huoltajille Alaikäisen on päästävä perumaan tekemänsä kielto kiellon asettaneessa toimintayksikössä. Huoltajille luovuttamisen kieltotietoa ei ole tarve muokata toisessa terveydenhuollon toimintayksikössä (rekisterinpitäjä). Kiellon purkaminen tapahtuu ammattilaisen kautta, asia käydään läpi ammattilaisen kanssa (turvallisuusnäkökulma). Tieto huoltajille kielletyistä käynneistä ja resepteistä täytyy näkyä alaikäiselle. Terveydenhuollon ammattilaistarpeet Terveydenhuollon ammattilaisen tulee pystyä kirjaamaan alaikäisen tekemä kielto potilastietojärjestelmän avulla palvelutapahtumaan ja reseptiin. Alaikäisen tiedoista pystyttävä kieltämään sopivat asiakokonaisuudet. Kaikki palvelutapahtuman aikana syntyneet tiedot pitää pystyä estämään huoltajilta, eli käynti ja siihen liittyvät potilasmerkinnät ml. labra- ja kuvantamistutkimukset, lähetteet. Ammattilaisen nähtävä, että palvelutapahtuman tiedot on kielletty. Tutkimukset ja reseptit liitettävä ko. palvelutapahtumaan. Reseptin kieltäminen erikseen tulee olla mahdollista. Huoltajalle luovutuskieltotieto täytyy pystyä merkitsemään takautuvasti tai palvelutapahtuman päätyttyä. Kieltotieto täytyy pystyä kirjaamaan minkä tahansa palvelutapahtumaan liittyvän merkinnän yhteydessä. Tietojärjestelmän tulee huomauttaa käyttäjää, mikäli palvelutapahtuman tietojen ja siihen liitettyjen potilastietojen näyttäminen huoltajille on kielletty. Terveydenhuollon ammattilaisten myös toisissa toimintayksiköissä tulee nähdä huoltajille luovutuskiellot haettujen tietojen yhteydessä. Apteekkien ammattilaistarpeet Tietojärjestelmän tulee huomauttaa käyttäjää, mikäli reseptitietojen näyttäminen huoltajille on kielletty. Huoltajalta kielletty resepti täytyy näyttää apteekissa, mutta mikäli se haetaan toimitettavaksi apteekkijärjestelmä antaa tästä erillisen huomautuksen käyttäjälle. 6.1 Kypsyyden arviointi ja kirjaaminen terveydenhuollossa Hoidosta vastaava terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi, kykeneekö alaikäinen päättämään hoidostaan ja tietojensa luovuttamisesta. Yleensä arvion tekee lääkäri. Arviointia varten ei ole olemassa yhtenäistä kriteeristöä vaan ammattihenkilöstöä on ohjeistettu kypsyyden arvioinnissa organisaatiokohtaisesti. Tehty arviointi on hoitotilannekohtainen. Tehty arvio on voimassa kyseisen käynnin/hoitojakson alusta lukien. Alaikäisen kohdalla tilanne arvioitava ja kypsyystietoa tarvittaessa tarkistettava potilaslain ja potilasasiakirjaoppaan mukaisesti.

11 Alaikäisen tietojen näyttäminen huoltajalle 11(17) Terveydenhuollon ammattihenkilön tulee antaa tarvittava informaatio kypsälle alaikäiselle. Todetessaan alaikäisen kypsäksi terveydenhuollon ammattihenkilön tulee informoida alaikäistä hoitopäätöksiin ja niiden seurauksiin liittyvistä asioista (potl 6 ). Alaikäistä on informoitava myös potilastietojen näkymisestä Omakannassa ja mahdollisissa muissa sähköisissä asiointipalveluissa sekä potilaan mahdollisuudesta kieltää tietojen näkyminen huoltajilta. Annetun informaation perusteella kypsän alaikäisen oletetaan ymmärtävän, että salliessaan tietojen näkymisen huoltajalle, tiedot ovat huoltajan nähtävissä huoltajalle Omakannan kautta täysi-ikäiseksi asti. Kypsä alaikäinen potilas voi kieltää tietojensa näyttämisen huoltajille. Potilaslain 9.2 :n mukaan alaikäisellä on oikeus kieltää antamasta huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen sellaiseen hoitoonsa liittyviä potilastietoja, josta hän on itse kypsä päättämään. Tehty arvio ja tieto kypsyydestä ovat käytössä potilaan hoitoon osallistuvilla ammattilaisilla. Tieto alaikäisen kypsyydestä kirjataan potilaskertomukseen siinä terveydenhuollon yksikössä, jossa kypsyyttä on arvioitu nykykäytännön mukaisesti. Kypsyystiedon kirjaamisessa ja mahdollisessa korjaaminen noudatetaan potilaslain ja potilasasiakirja-asetuksen säännöksiä ja potilasmerkinnän tekemisestä laadittuja kirjaamisohjeita ja käyttötapauksia. 6.2 Huoltajalle luovuttamista koskevan kiellon kirjaaminen terveydenhuollossa Alaikäinen voi kieltää käynnin tai hoitojakson tietojen sekä sähköisen lääkemääräyksen tietojen näyttämisen huoltajille. Kielto estää lähtökohtaisesti kaiken palvelutapahtuman tiedon näyttämisen huoltajalle. Kielloin rajattava hoitokokonaisuus on käytännössä koko kyseisen avo- tai osastohoidon prosessista syntyvä palvelutapahtuma tai yksittäinen resepti. Palvelutapahtuma sitoo kaikki kyseisen palvelun tuottamisesta syntyneet potilasmerkinnät yhteen. Kielto on kirjattava erikseen jokaiseen kiellettävään palvelutapahtumaan. [STRQ1] [STRQ3] [STRQ4] [STRQ2] Huoltajalle luovuttamiskiellon kirjaaminen edellyttää voimassa olevan hoitosuhteen. Merkinnän voi tehdä se, kenellä on oikeus tehdä merkintöjä potilaskertomukseen. Vastuu merkinnän oikeellisuudesta on hoidosta vastaavalla terveydenhuollon ammattihenkilöllä.[ STRQ6] Huoltajalle luovuttamiskielto kirjataan arvioinnin tehneen ammattilaisen toimintayksikössä. Huoltajalle luovuttamiskielto on mahdollista tehdä ja poistaa jälkikäteen siinä terveydenhuollon toimintayksikössä, jossa alaikäisen kypsyys on arvioitu. [STRQ3]. Luovuttamiskiellon voi kirjata lääkäri, joka on määräämässä tai on aiemmin määrännyt kyseisen reseptin ja samalla arvioinut alaikäisen kypsyyden. Tiedon voi kirjata myös muu terveydenhuollon ammattilainen, esim. hoitaja (kouluterveydenhoitaja) toimintayksikössä, jossa resepti on kirjoitettu tai jossa palvelutapahtuma on syntynyt. Huoltajalle luovuttamiskielto kirjataan potilastietojärjestelmään rakenteisesti ja arkistoidaan Kantaan palvelutapahtuma-asiakirjalle palvelun antajan rekisteriin. Reseptin osalta kieltotieto tallennetaan erilliselle (ei allekirjoitettavalle) asiakirjalle (lukitusasiakirja-tyyppisesti). Kieltotieto palautuu metatiedoissa tietoja hakeville järjestelmille. Kielto-tiedot on indikoitava PTJ:ssä aina kun reseptejä tarkastellaan. [STRQ7] [STRQ9]

12 Alaikäisen tietojen näyttäminen huoltajalle 12(17) Kieltoa ei ole mahdollista päivittää toisen palvelun antajan yksiköissä. Asetetun kiellon poistaminen edellyttää hoidosta vastaavan ammattilaisen ja alaikäisen potilaan välillä käytävää keskustelua ja asiallisia potilasmerkintöjä. Poistomahdollisuutta ei ole syytä teknisesti rajata ainoastaan kypsyyden arvioineen ammattilaiselle tai hoitojaksosta vastanneelle toimintayksikölle,vaan asia otetaan huomioon terveydenhuollon toimntamalleissa Huoltajalle luovuttamiskiellon kirjaamisen prosessi Prosessi käynnistyy tilanteessa, jossa alaikäinen on terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla. Ammattilaisella on hoitosuhde potilaaseen. Huoltajalle luovutuskiellon asettaminen Ei Vaihe Terveydenhuollon ammattilainen Alaikäinen vastaanotolla Arvioi alaikäisen kykenevyys Haluaako kieltää tietojen näyttämisen huoltajille? Kyllä Kirjaa käynnin tietoihin liittyvä huoltajalle luovutuskielto Tallenna potilasmerkinnät Potilastietojärjestelmä Palvelutapahtumaa Koskeva kielto Reseptiä koskeva tieto Tallenna kieltotieto palvelutapahtumaasiakirjan kuvailutietoihin Kyllä Onko palvelutapahtu maan liittyvää reseptiä? Tallenna reseptikohtainen kieltotieto Ei Muodosta Kantaan tallennettavat asiakirjat Kanta Tallenna asiakirjat Kieltotiedon poiminta ja käyttö Näytä tiedot huoltajalle Kuva 3. Kieltotiedon kirjaaminen terveydenhuollossa 1. Terveydenhuollon ammattilainen arvioi ja tekee potilaskertomukseen merkinnät siitä, onko alaikäinen ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenevä päättämään hoidostaan. Jos nuori on kypsä päättämään omasta hoidostaan, ammattilainen informoi nuorta asiasta sekä mahdollisuudesta kieltää tietojen luovuttaminen huoltajalle. Samalla ammattilainen informoi potilasta tietojen näkymisestä huoltajalle ja alaikäiselle itselleen Omakanta-palvelussa. 2. Jos kypsäksi arvioitu alaikäinen kieltää tietojen näyttämisen huoltajille, terveydenhuollon ammattilainen kirjaa huoltajalle luovutuskieltotiedon. Kielto voi kohdistua palvelutapahtuman potilasmerkintöihin, kirjoitettavaan reseptiin tai molempiin. 3. Potilastietojärjestelmä muodostaa tiedoista määrittelyn mukaiset sanomat ja tallentaa huoltajalle luotuskielto -tiedon palvelutapahtuma-asiakirjan kuvailutietoihin, reseptin tietoihin tai molempiin, riippuen ammattilaisen merkinnöistä (kohta 2).

13 Alaikäisen tietojen näyttäminen huoltajalle 13(17) 4. Asiakirjat tallennetaan Kantaan. Kanta-palvelut päivittää huoltajalle luovuttamiskiellon palvelutapahtumaan liittyvien asiakirjojen ja reseptien metatietoihin. Tiedonhallintapalvelun koostetiedoissa on tieto huoltajalle luovutuskiellosta, jos merkintä on asiakirjoista, joita koskevan palvelutapahtuman tietojen luovuttaminen huoltajille on kielletty. 5. Omakanta näyttää huoltajille niiden palvelutapahtumien potilastiedot ja niiden reseptien tiedot, joiden luovuttamista huoltajille ei ole kielletty aiemmin julkaistun määrittelyn ja VRK:n Valtuudetpalvelun oikeustarkistusten mukaisesti. 6.3 Alaikäisen potilastietojen luovuttaminen huoltajalle terveydenhuollossa, apteekissa ja Omakanta-palvelussa Alaikäisen tietoja voidaan luovuttaa huoltajille tai muille laillisille edustajille joko terveydenhuollossa, apteekeissa tai sähköisten palvelujen (Omakanta) kautta. [STRQ15] Alaikäisen asettamat, tietojen huoltajille luovuttamista koskevat kiellot on selvitettävä ennen alaikäisen tietojen näyttämistä huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. Terveydenhuollon ammattilaisen on nähtävä sekä palvelutapahtumatietoja että yksittäisiä potilasmerkintöjä tai reseptitietoja katseltaessa/käytettäessä, jos kyseisen tiedon luovuttaminen on kielletty huoltajille. [STRQ5] [STRQ13] Terveydenhuollossa, apteekissa tai Omakannan kautta potilaan huoltajalle esitettävässä/tulostettavassa sähköisen lääkemääräyksen yhteenvedossa ei saa näkyä lääkemääräykset, joiden näkymisen huoltajalle potilas on kieltänyt. Omakanta näyttää sähköisesti alaikäisen Potilastiedon arkistoon tallennetut potilasmerkinnät niille huoltajille, joilla on oikeus nähdä tiedot. Tiedot ovat tarjolla huoltajalle, joka on vahvasti tunnistettu ja jonka oikeus alaikäsen tietoihin on varmistettu Asiointivaltuudet-palvelusta. Omakanta näyttää huoltajalle samat potilastiedot, mitkä alaikäinen itsekin näkisi Omakannan kautta lukuunottamatta hoitotahtoa, elinluovutustahtoa ja kieltotoiminnallisuutta. [STRQ14] Omakanta luovuttaa huoltajalle palvelutapahtumat, palvelutapahtumiin liittyvät potilastiedot ja tiedot resepteistä, joihin ei alaikäinen ole asettanut kieltoja. [STRQ15][STRQ16} Potilastietojen luovuttaminen Omakannassa päätellään seuraavasti (ks. kuva 1): Tiedot luovutetaan sähköisesti huoltajalle, jos huoltajuus on voimassa. Huoltajuuden päätyttyä tietoja ei alaikäsen tietoja ei enää näytetä. alaikäinen ei ole kieltänyt tietojen näyttämisestä huoltajalle. kiellon voi asettaa palvelutapahtuma ja reseptikohtaisesti. Kielto koskee kaikkia huoltajia l. kiellettyjä tietoja ei saa näyttää/luovuttaa kenellekään huoltajista.

14 Alaikäisen tietojen näyttäminen huoltajalle 14(17) Muutoin huoltajan asiointioikeudesta alaikäisen puolesta on otettava huomioon Puolesta-asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa toiminnallinen määrittely, 0. Viivästytetyt tiedot eivät näy alaikäiselle eivätkä huoltajalle. Tietojen näyttäminen huoltajalle Omakanta Potilastiedon arkisto Reseptikeskus Onko puolesta asioinnin oikeutta? ei Sähköisten reseptien tarkastelu kyllä Hae reseptin kuvailutiedot Potilasasiakirjojen tarkastelu Onko reseptillä kieltotieto? Hae Arkiston asiakirjojen kuvailutiedot Onko pt-asiakirjalla kieltotieto kyllä Palauta ilmoitus (haussa ei osumia) Palauta ilmoitus (haussa ei osumia) Ei ei Käsittele vastaussanoma Palauta kuvailutiedot Suodata (viivästetyt) ja hae asiakirjat Palauta reseptitiedot Palauta asiakirjat Käsittele ja näytä asiakirjatiedot (lajittele ja suodata) Kuva 5. Alaikäisen tietojen luovuttaminen Omakannan kautta.

15 Alaikäisen tietojen näyttäminen huoltajalle 15(17) 6.4 Tilakaavio alaikäisen tietojen luovuttamisesta sähköisesti huoltajille Alaikäinen Tiedot luovutetaan Alaikäinen ei kiellä tietojen luovuttamista Tiedot luovutetaan Täyttää 18 vuotta Todetaan kypsäksi Alaikäinen kieltää tietojen luovuttamisen Alaikäinen ei kiellä tietojen luovuttamista Tietoa ei enää käsitellä Tietoja ei luovuteta Täyttää 18-vuotta Alaikäinen kieltää tietojen luovuttamisen Kuva 8. Tilakaavio tietojen luovuttamisesta sähköisesti huoltajille Alkutilanteessa tietojen näkyminen huoltajille päätellään alaikäisen iän perusteella. Alle 18- vuotiaiden tiedot luovutetaan huoltajille. Kypsä alaikäinen voi itse päättää tietojensa näkymisestä huoltajille terveydenhuollon vastaanotolla. Alaikäisen täyttäessä 18 vuotta ei tietojen luovutusta enää käsitellä eivätkä tiedot enää näy vanhemmille Omakannassa.

16 Alaikäisen tietojen näyttäminen huoltajalle 16(17) 7 Vaatimustaulukko ID Vaatimus Tärkeys Potilastietojärjestelmiä koskevat vaatimukset STRQ1 Käyttäjä voi kirjata yksittäiseen tai useampaan reseptiin kohdistuvan huoltajalle luovuttamiskiellon. STRQ2 käyttäjä voi kirjata palvelutapahtuman tietoihin kohdistuvan huoltajalle luovutuskieltotiedon palvelutapahtumiin liittyvien kirjausten yhteydessä. STRQ3 Käyttäjä voi kirjata ja poistaa palvelutapahtumaan kohdistuvan huoltajalle luovuttamiskiellon myös palvelutapahtuman päätyttyä. STRQ4 Käyttäjä pystyy yhdellä kirjauksella merkitsemään kaikki palvelutapahtumaan kuuluvat tiedot kielletyksi huoltajalta ml. käyntiin liittyvät potilasmerkinnät, laboratorio- ja kuvantamistutkimukset, lähetteet ja hoitopalautteet sekä kirjoitetut reseptit. STRQ5 Käyttäjä näkee asetetun huoltajalle luovuttamiskiellon palvelutapahtumaa koskevissa tiedoissa, Kanta-palvelusta haettujen potilasmerkintöjen yhteydessä ja reseptin tiedoissa. STRQ6 Potilastietojärjestelmä varmentaa hoitosuhteen huoltajalle luovutuskieltotiedon kirjaajan ja alaikäisen potilaan välillä. (Ks. toiminnalliset vaatimukset ARK 15, käyttövaltuuksien hallinta KH01 ja KH02) STRQ7 Potilastietojärjestelmä tallentaa potilaskertomusmerkintöjä koskevan huoltajalle luovutuskiellon Palvelutapahtuma-asiakirjan kuvailutietoihin. STRQ8 Huoltajalle luovutuskieltotiedon muuttuessa potilastietojärjestelmä korjaa palvelutapahtuma-asiakirjaa ja tallentaa asiakirjan uuden version Potilastiedon arkistoon. STRQ9 Potilastietojärjestelmä tallentaa reseptikohtaisen huoltajalle luovutuskieltotiedon erilliselle asiakirjalle. STRQ10 Reseptiä koskevan huoltajalle luovutuskieltotiedon muuttuessa potilastietojärjestelmä korjaa kieltotiedon ja versioi asiakirja, jolla kieltotieto on. Asiakirjalta löytyy viittaus reseptiin, jota huoltajalle luovuttamiskielto koskee. STRQ11 Käyttäjä ottaa kantaa kieltoon palvelutapahtumakohtaisesti, saako alaikäisen tiedot näyttää huoltajalle. - Vaatimus koskee laajoja toiminnallisuuksia toteuttavia kertomusjärjestelmiä - alle 10-vuotiaiden osalta tietojen kieltämiseen ei tarvitse ottaa kantaa pakollinen pakollinen pakollinen STRQ12 Tietojärjestelmään toteutetut oletukset huoltajalle luovuttamiskieltotiedon osalta on oltava pakollinen (pää)käyttäjän parametroitavissa. Valittu vaihtoehto on oltava selkeästi ammattilaisen nähtävissä. Oletusvaihtoehtoa on pystyttävä vaihtamaan. Toiminto voi olla parametroitu tarjottujen palvelujen tai käsiteltyjen asioiden mukaisesti (esim. ajanvarauspalvelut) STRQ13 Potilastietojärjestelmä näyttää tiedonhallintapalvelusta haettuihin koostetietoihin kohdistuvat huoltajalle luovuttamiskieltotiedot. pakollinen Omakantaa koskevat vaatimukset STRQ14 Omakanta näyttää alaikäiselle hänen tekemänsä huoltajalle luovutuskiellot. STRQ15 Huoltaja näkee käyntien ja hoitojaksojen tiedot, lääkemääräystiedot ja pystyy lähettämään reseptin uusimispyyntöjä (ei näe hoitotahtoa, elinluovutustahtoa, Kantan kieltoja). STRQ16 Omakanta näyttää huoltajalle ne alaikäisen asiakirjat, jotka reseptikeskus tai potilastiedon arkisto on luovuttanut omakannalle puolesta-asiointitilanteessa. STRQ17 Omakanta näyttää huoltajalle ne alaikäisen tietoja koskevat luovutuslokitiedot, jotka Potilastiedon arkisto ja Reseptikeskus luovuttaa Omakannalle. Potilastiedon arkistoa ja Reseptikeskusta koskevat vaatimukset STRQ17 STRQ18 STRQ19 Palvelutapahtuma-asiakirjalle tallennettu huoltajalle luovuttamiskieltotieto tallennetaan Potilastiedon arkiston Documentum-tietoihin. Potilastiedon arkisto päivittää huoltajalle luovuttamiskieltotiedon ko. palvelutapahtumaan liittyvien asiakirjojen metatietoihin. Potilastiedon arkisto palauttaa huoltajalle luovutuskieltotiedon arkistoitujen asiakirjojen kuvailutiedoissa potilastietojärjestelmille.

17 Alaikäisen tietojen näyttäminen huoltajalle 17(17) STRQ20 Potilastiedon arkisto muodostaa tiedon huoltajalle luovuttamiskiellosta niihin Tiedonhallintapalvelun koostetietoihin, jotka on poimittu kiellettyyn palvelutapahtumaan liittyvältä asiakirjalta. STRQ21 Tiedonhallintapalvelu palauttaa huoltajalle luovuttamiskieltotiedon niiden merkintöjen mukana, jotka kuuluvat huoltajilta kiellettyyn palvelutapahtumaan. STRQ22 Reseptikeskus palauttaa huoltajalle luovutuskieltotiedon apteekkijärjestelmille yksilöintitietojen haussa. STRQ23 Puolesta asioinnin pyynnöissä (vastaava henkilö ja potilas ovat eri henkilöt), Potilastiedon arkisto palauttaa Omakannalle palvelutapahtumatiedot, asiakirjojen kuvailutiedot ja asiakirjat, joihin ei liity huoltajalle luovuttamiskieltoa. STRQ24 Puolesta asioinnin pyynnöissä Reseptikeskus palauttaa Omakannalle reseptit, joihin ei kohdistu huoltajalle luovuttamiskieltoa. STRQ25 Potilastiedon arkisto ei luovuta Omakannalle lokitietoja aiemmin syntyneiden tietojen luovutuksista, jos tietojen käyttökonteksti (Palvelutapahtuma, jonka yhteydessä tietoja katsotaan) on kielletty. STRQ26 Potilastiedon arkisto ei luovuta Omakannalle lokitietoja niiden asiakirjojen luovutuksista joiden syntykontekstina on kielletty palvelutapahtuma (tiedot liittyvät kiellettyyn palvelutapahtumaan). STRQ27 Reseptikeskus ei luovuta Omakannalle lokitietoja niiden reseptien luovutuksista, joiden käyttökonteksti (Palvelutapahtuma) on kielletty. STRQ28 Reseptikeskus ei luovuta Omakannalle lokitietoja niiden reseptien luovutuksista, joissa on huoltajalle luovuttamiskielto. Apteekkijärjestelmiä koskevat vaatimukset STRQ29 STRQ30 Apteekkijärjestelmä huomauttaa käyttäjää, mikäli reseptin tiedoissa on huoltajille luovuttamiskieltotieto. Käyttäjä näkee reseptiin liittyvän huoltajalle luovuttamiskiellon reseptin yksilöintitiedoissa sekä yhteenvetotulostetta muodostaessaan.

Tietopalvelut-osasto Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö (OPER) ; päivitetty

Tietopalvelut-osasto Operatiivisen toiminnan ohjaus -yksikkö (OPER) ; päivitetty Ohje 1/2016 1(5) ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE Kohderyhmät Voimassaoloaika Tarkoitus Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen

Lisätiedot

Omakanta alaikäisen tietojen näyttäminen ja puolesta asiointi. Päivitetty

Omakanta alaikäisen tietojen näyttäminen ja puolesta asiointi. Päivitetty Omakanta alaikäisen tietojen näyttäminen ja puolesta asiointi Päivitetty 10.10.2017 Alaikäisen tietojen näyttäminen ja puolesta asiointi Omakannassa / lainsäädäntö Omakantaa voi käyttää myös alaikäiset

Lisätiedot

Omakanta alaikäisen tietojen näyttäminen ja puolesta asiointi

Omakanta alaikäisen tietojen näyttäminen ja puolesta asiointi Omakanta alaikäisen tietojen näyttäminen ja puolesta asiointi Alaikäisen tietojen näyttäminen ja puolesta asiointi Omakannassa / lainsäädäntö Omakantaa voi käyttää myös alaikäiset ei enää rajoitetta täysi-ikäisyydestä

Lisätiedot

ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE

ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE Ohje 1/2016 1(5) ALAIKÄISEN TIETOJEN NÄYTTÄMINEN JA PUOLESTA-ASIOINTI OMAKANNASSA: OHJE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE Kohderyhmät Voimassaoloaika Tarkoitus Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

Omakannan uudet toiminnallisuudet

Omakannan uudet toiminnallisuudet Omakannan uudet toiminnallisuudet Sähköisen lääkemääräyksen lakimuutokset 1.9.2015 Outi Lehtokari / OPER 1 Sisältö Lakimuutoksen edellyttämät Omakannan uudet toiminnallisuudet Reseptien luovutuskiellot

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

Kanta-palvelut Yleisesittely

Kanta-palvelut Yleisesittely Kanta-palvelut Yleisesittely Kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisuus VRK:n varmennepalvelut Lääketietokanta Terveyskeskus A Apteekki Reseptikeskus THL koodistopalvelu Valviran attribuuttipalvelu

Lisätiedot

Lääkitysmäärittelyt 2016 Käyttötapaukset

Lääkitysmäärittelyt 2016 Käyttötapaukset Lääkitysmäärittelyt 2016 1(18) Lääkitysmäärittelyt 2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Heikki Virkkunen Päivi Mäkelä-Bengs Riikka Vuokko Versio 0.1 (27.10.2015) Lääkitysmäärittelyt 2016 2(18) Pvm Päivitetyt

Lisätiedot

KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä

KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä Malli: Asiakastietojen käsittely 1 (7) KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä Ohje: Tämän ohjeen kohderyhmä on terveydenhuollon toimintayksikön johto. Ohje on

Lisätiedot

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki Suostumuskäytännöt 2..205 THL / OPER - OTK Joni Komulainen Suomen perustuslaki 6 Yhdenvertaisuus 0 Yksityiselämän suoja: Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu: - Henkilötietojen suojasta

Lisätiedot

Puolesta asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kansallinen Palveluarkkitehtuuri Info Jari Suhonen, THL OPER

Puolesta asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kansallinen Palveluarkkitehtuuri Info Jari Suhonen, THL OPER Puolesta asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa Kansallinen Palveluarkkitehtuuri Info 29.9.2015 Jari Suhonen, THL OPER Puolesta asioinnin tarve terveydenhuollossa Hyppönen, H., Hyry, J., Valta, K., Ahlgren,

Lisätiedot

Omakanta ja Potilastiedon arkisto - tietoa terveydenhuollon henkilöstölle OPER

Omakanta ja Potilastiedon arkisto - tietoa terveydenhuollon henkilöstölle OPER Omakanta ja Potilastiedon arkisto - tietoa terveydenhuollon henkilöstölle OPER Potilastiedon arkisto ja Omakannan toimintaperiaatteet Omakannalla ei ole omaa tietovarastoa. Se näyttää Potilastiedon arkistoon

Lisätiedot

Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu

Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu Omakanta portti omiin terveystietoihisi Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu näet omat hoitotietosi ja sähköiset reseptisi voit itse päättää, miten terveystietojasi käytetään terveystietosi

Lisätiedot

Omakanta. Kevät 2015 OPER

Omakanta. Kevät 2015 OPER Omakanta Kevät 2015 OPER Omakannan toimintaperiaatteet Tietojen näyttäminen Omakannassa perustuu palvelutapahtumaan Terveydenhuollossa muodostetaan palvelutapahtuma(-asiakirja), johon hoitoasiakirjat liitetään

Lisätiedot

Omakannan uudet toiminnallisuudet

Omakannan uudet toiminnallisuudet Omakannan uudet toiminnallisuudet Sähköisen lääkemääräyksen lakimuutokset 9.11.2015 Outi Lehtokari / OPER 1 Sisältö Lakimuutoksen edellyttämät Omakannan uudet toiminnallisuudet Reseptien luovutuskiellot,

Lisätiedot

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa?

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Terveydenhuollon ATK-päivät 15.-16.5.2012 KanTa-palveluihin liittyvää keskeistä lainsäädäntöä Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

Suostumuksen hallinnan uudet käytännöt

Suostumuksen hallinnan uudet käytännöt Suostumuksen hallinnan uudet käytännöt Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2011 Matti Mäkelä 31.5.2011 Suostumuksenhallinta / Matti Mäkelä 1 Mistä on kysymys? (Sosiaali- ja) terveydenhuollon asiakastiedot

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2012. 165/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2012. 165/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2012 165/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu

Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu Omakanta portti omiin terveystietoihisi Omakanta on kansalaisille tarkoitettu verkkopalvelu näet omat hoitotietosi ja sähköiset reseptisi voit itse päättää, miten terveystietojasi käytetään terveystietosi

Lisätiedot

Omien tietojen katselu. Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013

Omien tietojen katselu. Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013 Omien tietojen katselu Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013 Aktiivisessa käytössä Omien tietojen katselu on aktiivinen sähköinen asiointipalvelu Kirjautumisia jo yli 750.000, yksittäisiä käyttäjiä vähemmän

Lisätiedot

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa Kansallinen Terveysarkisto - KanTa KanTa-palvelut pähkinänkuoressa 14.5.2012 Heikki Virkkunen THL / OPER 1 KanTa-palvelut: Tiivistetysti KanTa-palvelut ovat kansallisia terveydenhuollon tietojen sähköisiä

Lisätiedot

Suostumusten hallinta sekä tietojen luovutus ja käyttö

Suostumusten hallinta sekä tietojen luovutus ja käyttö Suostumusten hallinta sekä tietojen luovutus ja käyttö Kanta-palveluiden näkökulmasta Tellu+ Sohvi, Jyväskylä Riitta Konttinen Mistä on kysymys? Suostumukset Kanta-palveluissa Suostumus Reseptikeskuksen

Lisätiedot

Kansalaisten tiedonhallintapalvelut

Kansalaisten tiedonhallintapalvelut Kansalaisten tiedonhallintapalvelut Kuntamarkkinat 12.9.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitotietojen käytönvalvonta 13.9.2012 Jari Suhonen / THL, OPER 1 Kansallinen terveysarkisto (KanTa) Kansalaisen

Lisätiedot

SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN JA JÄRJESTELMIEN INFO-PÄIVÄ

SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN JA JÄRJESTELMIEN INFO-PÄIVÄ SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN JA JÄRJESTELMIEN INFO-PÄIVÄ Vantaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos / OPER 8.9.2017 Seija Viljamaa Seija Viljamaa THL/OPER Kanta- palvelut (lainsäädäntöön perustuva palvelukokonaisuus)

Lisätiedot

Kanta-palvelut Omakanta. Palvelun kuvaus

Kanta-palvelut Omakanta. Palvelun kuvaus Kanta-palvelut Omakanta 1 (7) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Omakannan hyödyntämät potilastiedot... 4 3 Ympäristövaatimukset... 4 4 Palvelun käynnistäminen... 5 5 Palveluaika ja käyttökatkot... 5 6 Toiminnallisuudet...

Lisätiedot

Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon. Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11.

Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon. Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11. Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11.2012 Kansallinen käyttöönoton tuki liittyjille Käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

Kanta-palvelut asiakkaan tueksi. Potilaan päivä, Kuopio Konstantin Hyppönen

Kanta-palvelut asiakkaan tueksi. Potilaan päivä, Kuopio Konstantin Hyppönen Kanta-palvelut asiakkaan tueksi Potilaan päivä, 17.11.2016 Kuopio Konstantin Hyppönen Kanta-palvelut Kansalaisille Apteekeille (~810) Julkiselle terveydenhuollolle ( > 1000 palveluyksikköä) Yksityiselle

Lisätiedot

Kanta-palvelut Omakanta Palvelun kuvaus

Kanta-palvelut Omakanta Palvelun kuvaus Kanta-palvelut Omakanta Palvelun kuvaus 1 (9) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Omakannan hyödyntämät potilastiedot... 4 3 Ympäristövaatimukset... 5 4 Palvelun käynnistäminen... 5 5 Palveluaika ja käyttökatkot...

Lisätiedot

Uudistettu asiakastietolaki edistämään tiedonvaihtoa sosiaalija terveydenhuollossa

Uudistettu asiakastietolaki edistämään tiedonvaihtoa sosiaalija terveydenhuollossa Uudistettu asiakastietolaki edistämään tiedonvaihtoa sosiaalija terveydenhuollossa Marja Penttilä, erityisasiantuntija/stm YTM,VT Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivät 23.-24.5.2017 Finlandia-talo 1

Lisätiedot

Kanta- Tiedonhallintapalvelun lääkityslistamiten se auttaa meitä

Kanta- Tiedonhallintapalvelun lääkityslistamiten se auttaa meitä Kanta- Tiedonhallintapalvelun lääkityslistamiten se auttaa meitä 20140303 THL / OPER - Heikki Virkkunen; THL/TILU päivi mäkelä-bengs, Riikka Vuokko 1 Kanta koostuu kolmesta osakokonaisuudesta Sosiaali-

Lisätiedot

Potilas aktiivisena toimijana omassa hoidossaan

Potilas aktiivisena toimijana omassa hoidossaan Potilas aktiivisena toimijana omassa hoidossaan Suomen EDI-LEIDIT ry seminaari 27.9.2007 VR-kokouskeskus, Helsinki Synnöve Amberla varatuomari Suomen Kuntaliitto Perustuslaki Yhdenvertaisuus (6 ) Oikeus

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät ereseptiä

Suomeksi Näin käytät ereseptiä Suomeksi Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä eli ereseptiä. Tarkista, mitkä apteekit ja terveydenhuollon toimipaikat käyttävät jo ereseptiä. Saat

Lisätiedot

Valtuutussäännökset. Voimassaoloaika. Määräys tulee voimaan pp. päivänä [x]kuuta 2015 ja se on voimassa toistaiseksi.

Valtuutussäännökset. Voimassaoloaika. Määräys tulee voimaan pp. päivänä [x]kuuta 2015 ja se on voimassa toistaiseksi. MÄÄRÄYS 3/2015 1(5) Määräys valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen avulla terveydenhuollon ulkopuolisille toimijoille luovutettavista todistuksista ja lausunnoista (SV6, lääkärintodistus A) Valtuutussäännökset

Lisätiedot

Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa

Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa Suostumusten hallinta kansallisessa tietojärjestelmäarkkitehtuurissa 30.5.2007 Maritta Korhonen 24.03.2013 1 Taustaa Sosiaali- ja terveydenhuollossa hyödynnettävälle tietoteknologialle asettaa erityisvaatimuksia

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto, tilanne. Tarja Räty

Potilastiedon arkisto, tilanne. Tarja Räty Potilastiedon arkisto, tilanne Tarja Räty 1 Käyttöönotot Koko julkinen terveydenhuolto on liittynyt. Yksityisen terveydenhuollon liittyneitä tällä hetkellä 41 yritystä. (yhteensä Suomessa n. 10 000 terveydenhuollon

Lisätiedot

Omakannan demonäkymiä

Omakannan demonäkymiä Omakannan demonäkymiä Kirjautuminen Omakantaan: www.omakanta.fi 2 Kirjautuminen Omakantaan 3 Omakannan etusivu: 4 RESEPTIKESKUS Reseptit Yhteenvetotuloste Lääkeostot Lokitiedot OMAKANTA 5 Voit valita,

Lisätiedot

Informointi, suostumus ja kielto Omakannassa

Informointi, suostumus ja kielto Omakannassa 1/6 Informointi, suostumus ja kielto Omakannassa Kirjaudu Omakantaan verkkopankkitunnuksella tai mobiilivarmenteella. Valitse vasemman reunan valikosta Suostumus ja kiellot Jos informointi on saatu tai

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 JOHDANTO Irma Pahlman... 11

Sisällysluettelo. 1 JOHDANTO Irma Pahlman... 11 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO Irma Pahlman... 11 2 KÄSITEMÄÄRITTELYT JA LÄHTEET Irma Pahlman... 13 2.1 Käsitemäärittelyt... 13 2.2 Oikeuslähteet... 16 2.2.1 Henkilötietodirektiivi (Euroopan parlamentin ja.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL VALTIONEUVOSTO. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL VALTIONEUVOSTO. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015 Lausunto 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015 Eläketurvakeskuksen lausunto Eläketurvakeskuksen kanta asiakastietolakiin

Lisätiedot

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 1 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä Hallitussihteeri Päivi Salo 2 Taustaa hallituksen esitys (HE 253/2006 vp) hyväksytty eduskunnassa 12.12.06 laki (159/2007)

Lisätiedot

Terveystiedot Omakannassa

Terveystiedot Omakannassa Terveystiedot Omakannassa 11.4.2016 Kaija Leskinen 1 Informaatio, suostumus ja kiellot 1. Kuittaa ensin informaatio potilastietojen käytöstä, mikäli et ole sitä jo tehnyt 2. Voit antaa suostumuksen tietojen

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki

Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkta. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki

Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen tai Seuraava painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin

Lisätiedot

Poimintoja lainsäädännöstä

Poimintoja lainsäädännöstä Poimintoja lainsäädännöstä Perustuslaki 731/1999 6 7 Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon,

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Terveydenhuollon ATK-päivät Turun kongressikeskus Logomo 28. 29.5.2013 Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus

Lisätiedot

Yhteyshenkilö Kehittämispäällikkö Marja Viljamaa

Yhteyshenkilö Kehittämispäällikkö Marja Viljamaa 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan kaupungin opetuslautakunta Vantaan kaupunki / sivistystoimi Asematie 6 A 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen johtaja Paula

Lisätiedot

Kanta-palveluiden käyttöönotto. Psykologiliitto 15.4.2014

Kanta-palveluiden käyttöönotto. Psykologiliitto 15.4.2014 Kanta-palveluiden käyttöönotto Psykologiliitto 15.4.2014 Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus ja hyödyntäminen VRK:n varmennepalvelut Valviran attribuuttipalvelu Valveri-rekisteri Lääketietokanta

Lisätiedot

Tiedonhallintapalvelu ammattilaisen työn tukena

Tiedonhallintapalvelu ammattilaisen työn tukena Tiedonhallintapalvelu ammattilaisen työn tukena Kuntatalo 26.10.2011 26.10.2011 Heikki Virkkunen 1 Tiedot sähköiseksi > Toimintatavat muuttuvat Sähköisen tiedon käyttö muuttaa toimintatapoja Alkuun vaatii

Lisätiedot

Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo Vantaan kaupunki / sivistystoimi Perusopetuksen tulosalue Asematie 6 A 01300 Vantaa

Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo Vantaan kaupunki / sivistystoimi Perusopetuksen tulosalue Asematie 6 A 01300 Vantaa 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan kaupungin opetuslautakunta Vantaan kaupunki / sivistystoimi Asematie 6 A 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo Vantaan

Lisätiedot

Kuka auttaa johtoa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käytönvalvonnassa?

Kuka auttaa johtoa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käytönvalvonnassa? Kuka auttaa johtoa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käytönvalvonnassa? Lainsäädäntö ja siihen liittyvä ohjeistus Kuntamarkkinat 10.9.2014, Kuntatalo 10.9.2014 Tanja Stormbom, lakimies, THL

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus. Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014

Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus. Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014 Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014 Kanta-palveluiden tulevat toiminnallisuudet ja sisällöt Potilastiedon arkiston hyödyntäminen

Lisätiedot

Lääkitysmäärittelyt 2016 Liite 1: Käsitteet

Lääkitysmäärittelyt 2016 Liite 1: Käsitteet Lääkitysmäärittelyt 2016 1(10) Lääkitysmäärittelyt 2016 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Heikki Virkkunen Päivi Mäkelä-Bengs Riikka Vuokko Versio 0.1 (27.10.2015) Lääkitysmäärittelyt 2016 2(10) Pvm Päivitetyt

Lisätiedot

Kela Kanta-palvelut Terveydenhuollon todistusten välitys Toiminnalliset prosessit

Kela Kanta-palvelut Terveydenhuollon todistusten välitys Toiminnalliset prosessit Kela Kanta-palvelut 19.5.2016 Terveydenhuollon todistusten välitys Toiminnalliset prosessit Kela Kanta-palvelut 19.5.2016 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Todistuksen välitys vastaanottokäynnin yhteydessä (perusprosessi)3

Lisätiedot

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö HÄMEENKYRÖN KUNTA REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Perusturva Terveyspalvelut 15.4.2014 1. Terveydenhuollon toimintayksikkö (rekisterinpitäjä) 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisteriasioiden

Lisätiedot

Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat

Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat 5.9.2007 1 Sisällys Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat 1 Potilasasiakirjat 1 Potilasasiakirjarekisteri 1 Rekisterinpitäjän vastuu ja velvollisuudet

Lisätiedot

KanTa-palvelujen käyttöönotto etenee. Ajankohtainen iltapäivä toimittajille Suunnittelupäällikkö Marina Lindgren, Kela 28.9.2011

KanTa-palvelujen käyttöönotto etenee. Ajankohtainen iltapäivä toimittajille Suunnittelupäällikkö Marina Lindgren, Kela 28.9.2011 KanTa-palvelujen käyttöönotto etenee Ajankohtainen iltapäivä toimittajille Suunnittelupäällikkö Marina Lindgren, Kela 28.9.2011 Esityksen sisältö KanTa-palvelut, Kelan tehtävät Omien tietojen katselu palvelu

Lisätiedot

Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2010 Sessio 2: Terveydenhuollon tiedonhallinnan kansallinen koordinaatio Hallitusneuvos Pekka Järvinen.

Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2010 Sessio 2: Terveydenhuollon tiedonhallinnan kansallinen koordinaatio Hallitusneuvos Pekka Järvinen. Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2010 Sessio 2: Terveydenhuollon tiedonhallinnan kansallinen koordinaatio Hallitusneuvos Pekka Järvinen Lakimuutokset Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan parhaillaan

Lisätiedot

Mitä Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia tarkoittaa rationaalisen lääkehoidon tutkimuksen näkökulmasta?

Mitä Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia tarkoittaa rationaalisen lääkehoidon tutkimuksen näkökulmasta? Mitä Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia tarkoittaa rationaalisen lääkehoidon tutkimuksen näkökulmasta? Maritta Korhonen Tietohallintoneuvos STM, Ohjausosasto Digitalisaatio ja tiedonhallinta -yksikkö

Lisätiedot

Yksityisen terveydenhuollon potilastiedot Kanta-palvelussa. Ajankohtaispäivä yksityisen terveydenhuollon toimijoille 18.5.

Yksityisen terveydenhuollon potilastiedot Kanta-palvelussa. Ajankohtaispäivä yksityisen terveydenhuollon toimijoille 18.5. Yksityisen terveydenhuollon potilastiedot Kanta-palvelussa Ajankohtaispäivä yksityisen terveydenhuollon toimijoille 19.5.2016 Oulu 18.5.2016 Minna Angeria 1 Esityksen sisältö Tilannekuva Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Hoitotietojen käytön lokivalvonnan vaatimuksia 12.9.2012

Hoitotietojen käytön lokivalvonnan vaatimuksia 12.9.2012 Hoitotietojen käytön lokivalvonnan vaatimuksia 12.9.2012 Potilastietojen käyttö ja luovutus Henkilötietolaissa (22.4.1999/523) Rekisterinpitäjän velvollisuus suojata henkilörekistereitä riittävin teknisin

Lisätiedot

Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin

Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Kanta-palvelut vauvasta vaariin ja mummiin Sähköinen resepti Potilastiedon arkisto Kanta-palvelut ovat ulottuvillasi asuitpa missä päin Suomea hyvänsä. Sekä julkisen terveydenhuollon että yksityisen terveydenhuollon

Lisätiedot

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö HÄMEENKYRÖN KUNTA REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Perusturva Terveyspalvelut Laatimispäivä 24.7.2007 Päivitetty 15.4.2014 1. Terveydenhuollon toimintayksikkö (rekisterinpitäjä) 2. Rekisteriasioista

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki

Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkta. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin

Lisätiedot

Kanta-palvelut käytössä

Kanta-palvelut käytössä Kanta-palvelut käytössä -vaikutukset toimintaan Atk-päivät 12-13.5.2015 Taustaa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen yhteisessä tietokannassa (EP-Potti) mukana omina rekisterinpitäjinään Suupohjan

Lisätiedot

MALLI JULKISEN TERVEYDENHUOLLON POTILAIDEN INFORMOINNISTA

MALLI JULKISEN TERVEYDENHUOLLON POTILAIDEN INFORMOINNISTA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO MALLI JULKISEN TERVEYDENHUOLLON POTILAIDEN INFORMOINNISTA Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Malli rekisterinpitäjille julkisessa terveydenhuollossa (mallia voidaan

Lisätiedot

Lakimuutosten vaikutukset terveydenhuollon ja apteekkien toimintaan

Lakimuutosten vaikutukset terveydenhuollon ja apteekkien toimintaan Lakimuutosten vaikutukset terveydenhuollon ja apteekkien toimintaan Paasitorni 1.9.2015 Harri Nurmi Projektipäällikkö (Sähköinen resepti) 1.9.2015 Harri Nurmi THL/OPER 1 Lakimuutokseen liittyvät aikataulut

Lisätiedot

Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon

Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon Sisällys 1. Liittymisvelvoite, aikataulu ja liittymismallit... 2 2. Liittymisvalmistelut... 5 3. Potilastietojärjestelmä...

Lisätiedot

Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon

Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 12.-13.5.2015 Tampere 18.5.2015 Maarit Laaksonen / THL 1 Esitykseni tänään Sosiaalihuollon

Lisätiedot

Omakanta-palvelun käyttöohje

Omakanta-palvelun käyttöohje Omakanta-palvelun käyttöohje 1. Palvelun käytön aloitus Palvelu käynnistetään osoitteesta: www.omakanta.fi Palveluun kirjaudutaan käyttäen VETUMA (SAML) -tunnistamista. Tunnistaminen tapahtuu pankkitunnisteilla,

Lisätiedot

Lääkitysmäärittelyt. Lääkitysmäärittelyt v (9) Prosessit (LUONNOS) Operatiivisen toiminnan ohjaus yksikkö, OPER

Lääkitysmäärittelyt. Lääkitysmäärittelyt v (9) Prosessit (LUONNOS) Operatiivisen toiminnan ohjaus yksikkö, OPER Lääkitysmäärittelyt v. 0.1 1(9) Lääkitysmäärittelyt Lääkitysprojekti Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lääkitysmäärittelyt v. 0.1 2(9) Pvm Päivitetyt asiat Tekijä 2.10.2017 Ensimmäinen (kommentoitavaksi)

Lisätiedot

Suostumuksen hallinnan ja tietojen luovutuksen periaatteet

Suostumuksen hallinnan ja tietojen luovutuksen periaatteet Suostumuksen hallinnan ja tietojen luovutuksen periaatteet 27.5.2009 Maritta Korhonen PSSHP 11.5.2009 1 Mitä ei tässä PP-esityksessä käsitellä mutta mikä nousee keskustelussa aina esille Lainsäädännön

Lisätiedot

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Pia Järvinen-Hiekkanen Lääkäriliitto 6.3.2014 Kela Kanta-palvelujen toteuttajana Kela on myös iso IT-talo Tietohallinnon toimialalla toimii IT-osasto, Tietohallinto-osasto

Lisätiedot

Kansallinen Terveysarkisto KanTa

Kansallinen Terveysarkisto KanTa Kansallinen Terveysarkisto KanTa KanTa - palveluihin kuuluvat sähköinen resepti, Potilastiedon arkisto ja Tiedonhallintapalvelu, Lääketietokanta sekä Oma Kanta (=Omien tietojen katselu) Kansalainen käyttää

Lisätiedot

Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto

Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto Metatiedot ja terveydenhuollon kansallinen arkisto Tampere 25.5.2010 Terveydenhuollon atk-päivät Maritta Korhonen Hankepäällikkö Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 3.6.2010 1 Metatieto, määritelmä Metatieto

Lisätiedot

2. Rekisteriasioista vastaava. Jukka Mattila, johtajaylilääkäri. 3. Rekisterin nimi POTILASREKISTERI. 4. Henkilötietojen käsittelyn

2. Rekisteriasioista vastaava. Jukka Mattila, johtajaylilääkäri. 3. Rekisterin nimi POTILASREKISTERI. 4. Henkilötietojen käsittelyn 1. Rekisterinpitäjä Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus PL 8041, 96101 Rovaniemi Käyntiosoite: Ounasrinteentie 22 puhelin (vaihde) 016 328 111 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö Jukka Mattila,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2014 251/2014 Laki sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

JARI PORRASMAA

JARI PORRASMAA Genomitieto terveydenhuollossa - ajatuksia kokonaisarkkitehtuurista 11.11.2014 JARI PORRASMAA Kokonaisarkkitehtuuri? (VM et al) TOIMINTA prosessit palvelut TIETO käsitteet tietomallit TIETO- JÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Kanta-palvelut. Kansalaisinfoa 2017

Kanta-palvelut. Kansalaisinfoa 2017 Kanta-palvelut Kansalaisinfoa 2017 Vauvasta vaariin ja mummiin 2 Kanta-palvelut 1. Kansalaisille 2. Apteekeille (~810) 3. Julkiselle terveydenhuollolle ( > 1000 palveluyksikköä) 4. Yksityiselle terveydenhuollolle

Lisätiedot

KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä Henna Koli, Kela

KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä Henna Koli, Kela KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä 28.5.2013 Henna Koli, Kela KanTa-palvelut Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys terveydenhuollon, apteekkien

Lisätiedot

2. REKISTERINPITÄJÄ Nimi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

2. REKISTERINPITÄJÄ Nimi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Rekisteriseloste 1 (5) 1. REKISTERIN NIMI Potilasrekisteri 2. REKISTERINPITÄJÄ Nimi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Käyntiosoite Postiosoite Puhelinvaihde (08) 315 2011 3. REKISTERIASIOIDEN VASTUUHENKILÖ

Lisätiedot

WINHIT POTILASTIETOJEN LUOVUTUS JA TULOSTUS. Opas potilastietojen luovutukseen ja tulostukseen organisaation käyttöön

WINHIT POTILASTIETOJEN LUOVUTUS JA TULOSTUS. Opas potilastietojen luovutukseen ja tulostukseen organisaation käyttöön WINHIT POTILASTIETOJEN LUOVUTUS JA TULOSTUS Opas potilastietojen luovutukseen ja tulostukseen organisaation käyttöön Versio 23.04.2017 2017 2 / 7 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOA LUOVUTUSILMOITUKSESTA... 3 1.1.

Lisätiedot

Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/ /251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen Joni Komulainen, lakimies, OPER

Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/ /251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen Joni Komulainen, lakimies, OPER Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/2013 28.3.2014/251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen 1.9.2015 Joni Komulainen, lakimies, OPER Muutetut lait 1) Lääkemääräyslaki Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE. yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja. Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24. Pvm: päivitetty

TIETOSUOJASELOSTE. yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja. Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24. Pvm: päivitetty TIETOSUOJASELOSTE yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 Pvm: päivitetty 28.11.2017 1. Rekisterinpitäjä Nimi Lempäälän kunnan terveyskeskus Yhteystiedot

Lisätiedot

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Sosiaali- ja Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Tampere Pia-Liisa Heiliö Neuvotteleva virkamies 12.5.2015

Lisätiedot

Kanta, potilaiden omat tiedot Sairaanhoitopiirien potilasturvallisuusasiantuntijoiden tapaaminen

Kanta, potilaiden omat tiedot Sairaanhoitopiirien potilasturvallisuusasiantuntijoiden tapaaminen Kanta, potilaiden omat tiedot Sairaanhoitopiirien potilasturvallisuusasiantuntijoiden tapaaminen 12.5.2014 12.5.2014 OPER / Jari Suhonen 1 Kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisuus VRK:n varmennepalvelut

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto. Käyttöönotto ja laajennukset

Potilastiedon arkisto. Käyttöönotto ja laajennukset Potilastiedon arkisto Käyttöönotto ja laajennukset 2.9.2016 Tarja Räty 1 Kantapalvelut Potilastiedon arkisto on käytössä laajasti julkisessa terveydenhuollossa (viimeisenä liittyi Pohjois-Suomi 01.12.2015)

Lisätiedot

. Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi

. Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi . Sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain edellyttämät tehtävät mitä teemme nyt ja seuraavaksi Pohjois-Suomen Kick Off 12.6.2015 15.6.2015 Maarit Laaksonen / THL 1 Esitykseni tänään

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1. Rekisterin nimi Potilasrekisteri 2. Rekisterin pitäjä Nimi Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Osoite Mariankatu 16 20 67200 Kokkola Puhelinvaihde (06) 8264111 3. Rekisterin

Lisätiedot

Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys. Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä

Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys. Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä Tällä sopimuksella yksityinen terveydenhuollon toimintayksikkö ( Lääkäriasema ) ja Lääkäriaseman tiloissa toimiva lääkäripalveluyhtiö

Lisätiedot

earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014

earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014 earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014 Esityksen sisältö Potilastiedon arkiston tuotannon tilanne Kelan tarjoamat palvelut Yksityisen terveydenhuollon liittymisen tunnistetut

Lisätiedot

Sairaalan talousjohtaja. 3. Rekisterin nimi Niuvanniemen sairaalan potilaslaskutusrekisteri

Sairaalan talousjohtaja. 3. Rekisterin nimi Niuvanniemen sairaalan potilaslaskutusrekisteri REKISTERISELOSTE 1 (5) 1. Rekisterin pitäjä Nimi Niuvanniemen sairaala (valtion mielisairaala) Postiosoite Niuvankuja 65 70240 KUOPIO Puhelin 0295 242 111 (vaihde) 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai

Lisätiedot

Sähköinen resepti Terveystalossa

Sähköinen resepti Terveystalossa Sähköinen resepti Terveystalossa Sähköinen resepti Terveystalossa Terveystalo on siirtynyt sähköisen reseptin eli ereseptin käyttöön. Kaikki apteekit ja julkinen terveydenhuolto ovat siirtyneet sähköiseen

Lisätiedot

Tietosuoja ja tietoturva

Tietosuoja ja tietoturva Tietosuoja ja tietoturva Tietosuoja ja tietoturva Tietosuoja turvaa tiedon kohteen yksityisyyden sekä edut ja oikeusturvan. Tietoturva on käytännön toimenpiteet joilla tietosuoja pyritään toteuttamaan.

Lisätiedot

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan e-reseptipalvelun ehtoja ja sen liitteitä.

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan e-reseptipalvelun ehtoja ja sen liitteitä. Mallisopimus Sopimus e-reseptipalveluun liittymisestä Tällä sopimuksella yksityinen terveydenhuollon toimintayksikkö ( Lääkäriasema ) ja itsenäinen ammatinharjoittaja ("Ammatinharjoittaja") sopivat e-reseptipalveluun

Lisätiedot

Muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä. Jari Porrasmaa ministry of social affairs and health (Finland)

Muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä. Jari Porrasmaa ministry of social affairs and health (Finland) Muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä Jari Porrasmaa ministry of social affairs and health (Finland) Suomi ei ole ICT-asioissa hännänhuippu! Weaknesses and threats also identified 2 13.3.2014

Lisätiedot

Kansalaisen mahdollisuudet hallinnoida omien tietojensa käyttöä

Kansalaisen mahdollisuudet hallinnoida omien tietojensa käyttöä Annakaisa Iivari Kansalaisen mahdollisuudet hallinnoida omien tietojensa käyttöä Kansalaisen omat terveystiedot muodostuvat laajasti tarkasteltuna hyvin monimuotoisista ja eri tavalla säädellyistä tietolähteistä.

Lisätiedot

sivu 1 (5) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.91

sivu 1 (5) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.91 sivu 1 (5) Sähköinen vaatimusmäärittely 7.10.2016 versio 2.91 LIITE 2: Reseptikeskuksesta / Potilastietojärjestelmät HL7 MedicalRecords dokumentissa on määritelty tarkat ehdot, joiden mukaisesti ja voidaan

Lisätiedot

Kanta-palvelut Omakanta Käyttöohje

Kanta-palvelut Omakanta Käyttöohje Kanta-palvelut Omakanta Käyttöohje 1 (18) Sisällys 1 Palvelun käytön aloitus... 4 2 Alaikäisen asiointi... 4 3 Puolesta-asiointi... 4 4 Palvelun lisätietojen selaus... 5 5 Palvelun tietoturvaohjeen selaus...

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto. Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät

Potilastiedon arkisto. Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät Potilastiedon arkisto Arkistonhallinta ja arkistonhoitajan tehtävät 26.6.2014 Potilastiedon arkiston hyödyt arkistonhoitajan työssä Arkiston käyttöönotto tuo mukanaan seuraavia hyötyjä Potilasasiakirjojen

Lisätiedot