Yritysarkkitehtuurissa pintaa syvemmälle PLM-viitekehyksestä täsmälääke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yritysarkkitehtuurissa pintaa syvemmälle PLM-viitekehyksestä täsmälääke"

Transkriptio

1 Seppo Narinen Yritysarkkitehtuurissa pintaa syvemmälle PLM-viitekehyksestä täsmälääke Jos PLM-yritysarkkitehtuurikäsite kuulostaa oudolta kerrottakoon heti, että mahdollisesti se on ensimmäistä kertaa parrasvaloissa tässä ja nyt, Valokynän sivulla! Englanniksi termi voitaneen kääntää ja lyhentää muotoon PLM Enterprise Architecture PLM EA. Tarkoittakaamme sillä kaiken kattavan yritysarkkitehtuurin harmonista osajoukkoa, joka fokusoituu tuotteen elinkaarellisten informaatiopalvelujen hallinnointiin, suunnitteluun ja rakentamiseen. Yritysarkkitehtuurikäytännöt tekevät tuloaan yrityksiin ja julkiselle puolelle. Trendi kuvastaa ICT-alan kypsyystason nousua tekeminen alkaa vakioitua ja tietojärjestelmäpalvelut saavat vihdoin oman elinkaarensa ja liiketoiminnallisen kytköksen. Kun TOGAF, yksi tunnetuimmista yritysarkkitehtuurin viitekehyksistä mainitsee arkkitehtuurityön visioksi Boundaryless Information Flow, within and between Enterprises niin sopivaksi PLM-yritysarkkitehtuurin visioksi sopisi hyvin: Boundaryless Product Information Flow within and between Enterprises. Tämä on PLM-yritysarkkitehtuurin käytäntöjä käsittelevän artikkelisarjan johdantoosa. Aihettä käsitellään myös Uusia työkaluja ja arkkitehtuureja -seminaarissa, kts. s. 7. Aiheen käsittely jatkuu seuraavassa lehdessä. 32 Valokynä 1/2012

2 Seppo Narinen Seppo toimii PLM-konsulttina Nice-business Solution Finland Oy:ssä. Nice on Fujitsun ja Nokian omistama 400 hengen ICTpalveluyritys, jolla on toimintaa Suomessa, Englannissa ja Intiassa. Nicen suurin yksittäinen palvelu on PDM Service Management. T uotejalostus on jokaisen yrityksen primus motor - ei yritystä ilman tuotetta. Yrityksen tuotteiston jalostusprosessista itselleen ottama jakso määrittelee, millaista tietämystä ja toiminnallisuutta yrityksen kannattaa ylläpitää, mukaan lukien ulkoinen tieto, kuten kilpailijoiden edesottamukset. Kaikki toiminta ja panostus tähtäävät tuotteen jalostamiseen jopa henkilöstöhallinto osallistuu jalostustalkoisiin ylläpitämällä sopivia rooleja myyntiin, suunnitteluun, valmistukseen tai henkilöstöhallintoon lupaamalla hankkia tarvittavat resurssit erilaisiin tarpeisiin. Yritysarkkitehtuurikäytäntö Enterprise Architecture ymmärretään tyypillisesti järjestäytyneenä tapana ohjata, suunnitella, rakentaa ja monitoroida yrityksen ICT-resursseja. Ohjaukseen assosioituu hallinnointi governance, Arkkitehtuuri-sanaan eheys, kokonaisvaltaisuus ja metodologisuus. Muita arkkitehtuurikäytännön tuottamia hyötyjä voisivat olla arkkitehtuurin tarkoituksenmukaisuus, tehokkuus, ajantasaisuus ja ketteryys asiakkaan eli liiketoiminnan muutoksiin. Tuotetta painottavan johdannon jälkeen olisi halu sanoa, että yritysarkkitehtuuri ja PLMyritysarkkitehtuuri ovat sama asia. Puhtaasti kompromissisyistä kuvaan PLM-arkkitehtuurin osajoukkona yrityksen koko arkkitehtuurista kelpuuttamalla vain tuotehallinnan keskeisimpiä resursseja PLM-arkkitehtuuriin. Käytännönläheisyytensä vuoksi näin juuri kannattaa tehdä samalla kuitenkin visusti vartioiden määrittelytapojen (hallintomalli) ja tulosten (arkkitehtuuri) eheyttä yrityksen kokonaisarkkitehtuuriin. Tämä on tietoinen riski, mutta ei mielestäni ole perimmiltään ristiriidassa ortodoksien kanssa esimerkiksi TOGAF julistaa, että kukin arkkitehtuurisykli sisältää aina vain rajatun fokusalueen koko arkkitehtuurista. PLM tarvitsee oman elinkaaren ennakoidakseen liiketoiminnan ja tuotteiston muutokset. PLM:n on laajennuttava operatiiviselta alueelta tuotetiedolla johtamisen alueelle sekä PLM:n palveluhallinnan alueelle, jotta PLM:n yhdenmukaisuus ja suorituskyky vaateet täyttyisivät. Valokynä 1/

3 Olen viimeisen vuoden harjoittanut PLM-spesifisen yritysarkkitehtuurin viitekehyksen mallintamista. Kurssit käyneenä olen tullut siihen tulokseen, että arkkitehtuurimallit ainakin kurssien ja viitekehysten kautta nähtynä ovat kovin geneerisiä ei yritystyyppikohtaisia referenssimalleja, ei sanaakaan tuotehallinnan eritysipiirteistä arkkitehtuurissa, puhumattakaan tuotetiedon omistajuus- ja käyttöoikeushallinnasta tms. Vuoden ponnistelujen jälkeen on laariin kertynyt konsepti viitekehyksen struktuuriksi ja koko joukko täsmäreferenssimalleja kytkettynä liiketoimintamalliin, tuotteiston tiedonhallinnallisiin vaateisiin, tuotetiedonhallinnan prosesseihin, sovelluksiin, tietomalleihin ja ICT-infrastruktruuriin ja näiden kaikkien komponenttien konfiguroimiseksi kutakin liiketoimintamallia ja tuotetta vastaavaksi PLM palveluksi! Lopuksi neljä löydöstä, joihin liiketoimintalähtöisen PLM-arkkitehtuurin viitekehyksen pitäisi mielestäni antaa ohjenuoraa arkkitehtuurikäytännöstä kiinnostuneille ja PLM-arkkitehtuurityötä suorittaville. PLM YRITYSARKKITEHTUURIN VIITEKEHYS Nykyinen ajattelutapa 1. PLM on ratkaisu Tuotteen elinkaaren hallintaan. 2. PLM-vastuualue kattaa operatiivisten tuoteprosessin tuotetiedon elinkaarellisen tuen (ECM). 3. PLM-ratkaisu rakentuu kehitysprojektin tuloksena. 4. PLM-projekti yrittää tunnistaa päällekkäiset hankkeet ja valitsee omat käytäntönsä. Uusi ajattelutapa 1. PLM tulisi olla eri liiketoimintamallien palveluportfolio. 2. PLM vastuualueella tulisi olla myös Tuotetietojohtaminen (Engineering BI), PLM Governance ja PLM Palveluhallinta. 3. PLM-käytänne tulisi olla ajallinen ja elinkaarellinen jatkumo: Plan-Build- Operate-Monitor. 4. PLM elinkaaren hallinnan tulisi noudattaa hyvän hallinnon ja kokonaisarkkitehtuurin käytäntöjä. PLM-löydökset, nykyinen ja uusi ajattelutapa. Asiakkaiden kokema pysyvä nautinto syntyy vain laadukkailla hyödykkeillä. PLM-arkkitehtuuri, Case-tarina Aika ajoin tärkeimmäksi liiketoimintaa tehostavaksi tekijäksi nousee joko asiakkuuden hallinta, rahoituksen hallinta, jakeluverkon hallinta tai vaikkapa tiedolla johtaminen. Kuinka tärkeä tuotejalostus on yritykselle? Soitin autohuoltoon ja varasin ajan vaimoni autolle vaimo valittaa, että takapyörästä kuuluu erilaista ääntä. Pyysin myös suorittamaan seuraavan määräaikaishuollon samalla kertaa. Kotona päätin tarkastaa, kuinka ajankohtainen tuo määräaikaishuolto onkaan, ja huomasin että vastahan puolet km huoltovälistä on mittarissa. Soitin seuraavana päivänä huoltoon ja pyysin jättämään huolto-osuuden pois. OK! Kaksi viikkoa myöhemmin huoltopäivä oli käsillä ja ilahtuneena huomasin, että merkkiliike oli panostanut asiakkuudenhallintaan. Ei enää kynsiään leikkaavia, jalkoja pöydällä makuuttavia huoltopäälliköitä vaan kiiltävät kalusteet ja pojilla sävy sävyyn kravatit. Huomasin huoltomääräyksen asiakaspalvelijan hyppysissä ja ylösalaisin tekstiä tavatessani silmiini osui tuo huolto. Totesimme yksimielisesti, että sehän olikin sovittu peruutettavaksi. Iltapäivällä autoa hakiessani sain selonteon tehdystä työstä, ei enää avainnipun heittoa pöydälle eikä lausetta Ei siinä mittään, se tekis Kiitos korjatun asiakaspalvelun, Nyt huoltopäällikkö ilmoitti kohteliaasti: Autonne on valmis ja siihen on tehty km huolto. Kysyin, että mitenkäs se takapyörä? Vastauksena oli empivä Eei siinä mitään Kitinä jatkui - kotona poistin kiven jarrulevyn ja satulan välistä peruuttamalla vähän ja kaikenlainen kitinä loppui siihen. Tarinan opetus: Asiakkaiden kokema pysyvä nautinto syntyy vain laadukkailla hyödykkeillä. Laadukkaat hyödykkeet syntyvät vain laadukkaalla tuotejalostustoiminnalla ja tietämyksellä. Laadukas tuotejalostus syntyy liiketoimintamalleja ja tuoteportfoliota tukevilla tuotetiedonhallinnan resursseilla. Ajantasainen, tarkoituksenmukainen ja tehokas tuotetiedonhallinnan tuki luontuu vain PLM-arkkitehtuurikäytänteillä! 36 Valokynä 1/2012

4 Seppo Narinen PLM-yritysarkkitehtuuri, OSA II Tämä on jatkoa Valokynässä 1/2012 (ss 32-36) käynnistyneeseen PLM-yritysarkkitehtuuria ja sen viitekehystä käsittelevään artikkelisarjaan. Artikkeleissa esitetyt ajatelmat eivät suinkaan ole kiveen hakattuja, vaan yritelmä jäsentää kokemuksen sirpaleita strukturoiduksi kokonaisuudeksi. Parasta mitä tällä voi saavuttaa on kiukku, jolloin poltteesta nousee parannettu PLM-skeema. CCY toivookin saavansa lukijoilta palautetta tai vastaavia artikkeleita julkaistavaksi! PLM-yritysarkkitehtuuria ja sen viitekehystä käsittelevän sarjan tässä osassa lohkotaan neljä viisastenkiveä osiin ja katsotaan missä mahdollinen viisaus piilee. Johdanto-osassa ehdotettiin PLM-visioksi seuraavaa: Boundaryless Product Information Flow within and between Enterprises. Tarjolla yritystasoisen PLM:n viitekehyksen perustaksi oli neljä viisastenkiveä: 1. PLM on liiketoimintamallien palveluportfolio. 2. PLM kattaa operatiivisen tuotetiedon, tuotejohtamisen, PLM hallinnoinnin ja PLM palveluhallinnan (käyttötuen). 3. PLM-käytänne on ajallinen ja elinkaarellinen jatkumo: Plan Build Operate Monitor PLM. 4. PLM on erottamaton osa hyvää hallintoa ja kokonaisarkkitehtuurin käytäntöä.

5 PLM kuvattiin yritysarkkitehtuurin vertikaalisena osajoukkona, jossa prosessiarkkitehtuuri, informaatiojärjestelmäarkkitehtuuri ja teknologia-arkkitehtuuri muodostavat PLM-palveluiden portfolion. PLM liiketoimintamallien palveluportfoliona Ajan henkeen kuuluu, että asioiden tulee olla liiketoimintasensitiivisiä ja hyvä niin. Harmillisesti sanoista ei ole päästy ihan tekoihin saakka. Puuttuu tiedon ja toiminnan relaatiomalli ydinliiketoiminnan ja tukitoimintojen sidosryhmien väliltä. PLM palveluportfoliolla tässä tarkoitetaan erityisesti seuraavaa. Sisältö: Portfolio on palvelunantajan kirjasto PLM-yritysarkkitehtuurin komponenteista. Aikanäkökulma: Kirjastossa on vanhentuneita, nykyisin käytössä olevia ja tulevia, palveluputkessa olevia komponentteja. Komponentti voi olla vaikkapa uusi prosessi, uusi CAD-järjestelmä, sen ominaisuus tai koulutusmoduuli. Palvelu-sana portfoliossa viittaa liiketoiminnalliseen käyttöhyötyyn. PLM:n palveluportfolio noudattaa elinkaarta. Asiakas näkee voimassa olevat palvelut (ITIL: Service Catalogue). Palveluilla olisi hyvä olla status. ITIL:iä vapaasti lainaten statukset voisivat olla: vaatimukset määritelty analysoitu hyväksytty spesifioitu suunniteltu kehitetty rakennettu testattu julkaistu käytössä eläköity. Kirjasto kuvaa ja antaa vastauksen siihen, mikä liiketoiminnallinen hyöty kustakin palvelusta on ja auttaa kehittämään palveluja. Yleisarkkitehdit suosittelevat pal- Elinkaaren mukaanotto palveluhallintaan, tilanne ennen ja jälkeen. Jälkimmäisessä kuvassa on korostettu portfolion PLMpalvelujen modulaarista luonnetta ja elinkaarta.

6 veluportfolion hallintaan tietokantaa tai strukturoitua dokumenttia. Lukija nähnee tuoteasiantuntijana tässä valon leimahduksen: PLMpalvelu sisäisenä tuotteena, miksipä siis ei PDM-välineitä kehiin? Kuitenkin isompi kysymys on, miten PLM-palveluportfolio seuraa tai pikemminkin ennakoi innovatiivisesti aikaansa, liiketoiminnallisia muutoksia? Kysymys on tietysti ensisijaisesti eri asioista kiinnostuneiden tahojen yhteen saattamisesta ja toimintatavasta. Ennen kuin mennään hyvään hallinnointiin, katsotaan mikä tuon toiminnan kohde voisi olla, jotta meillä olisi käytettävissä puuttuvat pari tolpanväliä lankaa liiketoiminnan vaateiden ja palvelujen tuotosten välillä (kielikuva lainassa ystävältäni Timo Paleniukselta). PLM-palvelun vastuualue Toinen viisastenkivi sisälsi ajatuksen, että PLM-vastuualueen tulisi olla laajempi kuin operatiivinen tuotetiedonhallinnan PLM-palveluportfolion proaktiivinen kehittäminen liiketoiminnan nykyisten ja tulevien vaateiden mukaiseksi vaatii organisatorista yhteistyötä ja tietämyksellistä kyvykkyyttä. Vuosiluvut kuvaavat kirjoittajan käsitystä PLM-yritysarkkitehtuurista vuosien saatossa. Vuonna 1993 PLM edusti kohdealueen ICT-arkkitehtuuria ilman strukturoitua liiketoiminnallista kytköstä tai palvelunäkökulmaa. Myöskään portfoliomallia ei tällöin tunnettu, eli varautumista huomiseen. Vuonna 2011 kuva PLM-arkkitehtuurista käsitti kytköksen liikeideoiden portfolioon. Kussakin liikeideassa oli vahvana attribuuttina tuote. Nokialaisittain kuvaten Symbian 30, 40 ja 60 olisivat nykyisiä liikeideoita, OVI store, Meego, Windows aikanaan orastavia liikeideoita omine tuotteineen, ja S60 kohta eläköityvä liikeidea. Koska PLM-arkkitehtuurin kontekstissa kuitenkin tuote ja tuotteen jalostamistarpeen mukainen tuotetieto ovat kaiken primus motor, liiketoimintasensitiivinen PLM-yritysarkkitehtuuri sai vuonna 2012 liikeideoiden ja PLM-yritysarkkitehtuurin väliin tuotearkkitehtuurin. Analysoimalla ja tuntemalla kunkin liikeidean tuote pitkin sen elinkaarellista vaellusta on luotavissa tarkka ja muutoksia seuraava (oikeammin: ennakoiva) vuorovaikutuskäytäntö liikeideoiden ja niitä tukevan PLM-palvelun välille. Onko joku, jolla jo on olemassa seuraava PLM über-arkkitehtuurin eli kokonaisarkkitehtuurin viitekehyksen skeema? Itselläni kesti parikymmentä vuotta piirtää viimeinen kuva. Uskon, että nuoremmat kollegat pystyvät samaan ehkäpä jo 18 vuodessa, niin kiihtyy ajan kulku!

7 tuki. Oheinen taulukko kuvaa lähtökohdan ja ehdotuksen uusista aluevaltauksista. Operatiivinen tuotetiedonhallinta tarkoittaa tuoteprosessin ja tilaus-toimitusprosessin tarvitsemia muutoshallinnan prosesseja, suunnittelujärjestelmiä jne. Tuotejohtaminen olisi business intelligenssiä, tukea päätöksenteolle kun eteen ja kontekstiksi laitetaan sana Tuote. Ts. tarjolla olisi analyysipalveluja itse tuotteesta sekä tuotetiedon prosessoinnista. Mikä on nimikkeistön uudelleenkäyttöaste? Kuinka monta nimikettä on ristiin käytettävissä eri tuotelinjojen kesken? Mikä on tuotemuutosprosessin vaihteluväli? Mistä ajoittainen muutospyyntöjen ruuhkautuminen johtuu? Tämä on suuri aihealue johon liittyy metriikka, asiakkaan haluamat näkymät (ei vain ne näkymät, jotka on helppo tuottaa), data warehouset, mash-upit, some jne. PLM-vastuualueen lähtökohta ja ehdotus uusista aluevaltauksista. PLM:n elinkaari Kun loppukäyttäjä näkee PLMpalveluportfoliosta vain julkaistut eli aktiivitilassa olevat palvelut niin PLM:n kehittämisen oman kyvykkyyden kannalta tarvitaan valmistelevia ja laaduntarkkailun toimintoja ja palvelujen tiloja, joiden avulla julkaistavat palvelut ovat virheettömiä ja keskenään yhteensopivia. Kehitetty malli on sukua Demingin laatusyklille, sama joka löytyy myös esim. Cobitin viitekehyksestä. Elinkaaren vaiheiden neljä englanninkielistä nimeä on sovitettu parhaiten kuvaamaan PLM-arkkitehtuurin päävaiheita. Menemättä tarkemmin PLM Plan ja PLM Build -vaiheiden sisältöihin katsotaan hieman tarkemmin PLM Operate -vaihetta ja PLM Monitor -vaihetta. PLM Operate-vaihe sisältää liiketoimintaideakohtaisen konfiguraation PLM-palveluista, jotka ovat liiketoiminnallisessa hyötykäytössä. Kohdassa 2 jo esitettiin ehdotus uudeksi PLM-vastuualueeksi, PLM ARKKITEHTUURIN BUSINESS CASE PLM Arkkitehtuurikäytännöllä saavutettavat hyödyt Parempi liiketoiminnan tuki parempi kommunikointi IT:n kanssa - EA governance parempi strateginen ja operatiivinen tuotejohtaminen (Engineering BI) parempi palveluiden hallinta - PLM service management parempi tiedon laatu - PLM data governance Tehokkaampi IT: parempi PLM-palvelujen konfiguraatiohallinta parempi PLM-palvelujen muutoshallinta parempi PLM-palvelujen turvallisuushallinta edullisempi ohjelmistokehitys, tuki ja ylläpito joustava palvelujen hankinta; itse, ostot eri toimijoilta, ulkoistus selkeät vastuut ja koordinointi PLM viitekehyksen tehtävät kuvata PLM-informaatiojärjestelmän kytkentä liiketoimintamalleihin kuvata kattavan ja eheän PLM - informaatiojärjestelmän osaset: PLM arkkitehtuuri ohjata mitä meidän on tehtävä, jotta PLM täyttää vallitsevat yhdenmukaisuus ja tehokkuusvaatimukset: PLM Conformance Performance vaateet tarjota työn tekemistä edistäviä käsitteitä, keinoja ja hyviä käytäntöjä

8 joka sisältäisi seuraavat neljä osa-aluetta: Operatiivinen PLM, Tuotejohtaminen, PLM-hallinnointi ja PLM-palveluhallinta. PLM-hallinnointi vaatisi lisää mallintamista viitekehyksen täydentämiseksi. Itselleni assosioituu PLM-governanceen ainakin tuotetiedon laadun hallinnointi (kuka teillä oikeastaan omistaa tuotetiedon, tuki, business vai Joku?) PLM-tuen hallinnointi (esim. ITIL Service Management sisältää käyttötuen hyvän hallinnoinnin) ja PLM-yritysarkkitehtuurin hallinnointi. Hyvä hallinnointi onkin monipiippuinen juttu, ihan kuin tuotteen elinkaari (minkä tuotteen, mikä ihmeen elinkaari?). PLM Monitor-vaihe sisältää jatkuvan palvelujen yhdenmukaisuuden ja tehokkuuden (conformancen ja performancen) mittaamisen palvelujen edelleen kehittämiseksi. On selvää, että mittaamista suoritetaan kaiken aikaa, eikä ajallisessa mielessä Operate- Ehdotus PLM:n oman elinkaaren neljäksi päävaiheeksi. On harmillista, että sana cycle on latistunut suomennuksessa kaareksi. Elinkaarta lähinnä vastaava sana life span tarkoittanee jotain muuta, lähinnä tuotteen hengissäoloaikaa. Tähän täytynee palata tulevaisuudessa. vaiheen jälkeen. Nelivaiheisessa PLM-elinkaaressa kysymys ei siis ole puhtaasti kronologisesta elinkaarimallista vaan jonkinlaisesta kypsyyden laatuympyrästä! Samaten Plan- ja Build-vaiheita tehdään inkrementaaliperiaatteella, eli kaiken ja on eri tiloissa. Systems engineering ja release management antaisivat hyviä käytäntöjä kehityksen roadmappaamisesta ja palvelukonfiguraation hallitusta transitioista ja julkaisemisesta käyttöön. Sanottakoon vielä selvyyden vuoksi, että PLM-arkkitehtuurilla ja arkkitehtuuriprosessilla tarkoitetaan tässä kaikkien näiden vaiheiden suorittamista ja tuloksia. Arkkitehtuuri ei siis ole vain paperi, vaan sisältää omistajuusnäkökulman esim. ohjelmistoräätälöintien koodiin, joka on PLM Build -vaiheen tuotos. PLM osana hyvää hallintoa ja kokonaisarkkitehtuuria Ajatusmallin muutos PLM-palvelujen/arkkitehtuurin eri elinkaaren vaiheiden vaatimassa työssä tarkoittaa siirtymistä pois kertaluonteisista projekteista ja Liiketoimintasensitiivinen PLM-yritysarkkitehtuurin viitekehys. Oikealla reunalla on tekemisen kohteet, eli kolme yhteen nivoutuvaa arkkitehtuuria: Liiketoiminta-arkkitehtuuri, Tuotearkkitehtuuri ja PLM-yritysarkkitehtuuri. Pystyviivat kuvaavat kunkin liiketoimintaidean tuote- ja PLM-yritysarkkitehtuurin konfiguraatiota. Osa palveluista soveltuu (toivon mukaan) useille liiketoimintaideoille, osa palveluista joudutaan rakentamaan spesifisesti jollekin businekselle. Vasemmalla laidalla on prosessit, joilla tuloksia syntyy. Samoin vasemmalla on elinkaaren ympyrä PLM-yritysarkkitehtuurin päävaiheille.

9 Vasemmanpuoleinen kuva edustaa PLM:n kansanperinnettä. Oikeanpuoleinen kuva yhdistää edellä kuvatun PLM-palvelujen vastuualueen laajennuksen ja PLM:n sisäisen elinkaaren. Manage viittaa tuotejohtamiseen, Operate funktionaaliseen PLM:ään ja Serve viittaa käyttöpalveluihin ja PLM:n elinkelpoisuuden ylläpitämiseen. omavaltaisista metodologiavalinnoista. Vaikkakin tässä yhteydessä esitetään, että PLM tarvitsee oman viitekehyksensä, se ei tarkoita sitä, etteikö PLM:n vertikaalinen arkkitehtuurityö pitäisi sopeuttaa ja yhdistää yrityksen jo mahdollisesti käyttöön ottamaan arkkitehtuurin viitekehykseen ja arkkitehtuuriprosessiin. Kaikki kuvatut päämäärät voidaan hyvinkin suorittaa tarjolla olevilla metodologioilla ja kokonaisarkkitehtuurin viitekehyksillä. Tavoitteena on vain huolehtia siitä, että PLM saa arvoisensa paikan yrityksen kokonaisarkkitehtuurissa (EA) ja arkkitehtuurityössä, siksi tärkeä Tuote ja tuotteen jalostusprosessi viime kädessä on yrityksen hyvinvoinnille ja todelliselle asiakastyytyväisyydelle. Hyödyke-sana kuvaa parhaiten tuotteen asiakasnäkökulmaa. Hyväkään CRM (Customer Relationship Management) ei tee asiakasta onnelliseksi, jos tuote ei vastaa tai ylitä asiakkaan odotuksia. Todettakoon lopuksi, että arkkitehtuuritoiminta kannattaa jakaa kahteen pääprosessiin: PLMhallintoprosessi (Governance) ja PLM-arkkitehtuuriprosessi. Yhteenveto Paras yhteenveto lienee holistinen kuva. Ylhäällä oleva kuva esittää PLM-palvelujen vastuualueen laajennuksen ja PLM:n sisäisen elinkaaren. Toinen kuva, joka sijaitsee edellisellä sivulla liiketoimintasensitiivisen PLM-yritysarkkitehtuurin viitekehyksen. Seuraavassa numerossa: PLM-yritysarkkitehtuuria käsittelevässä osassa III esitellään mm. halpoja keinoja, joilla liiketoiminnan vaateet puretaan PLMpiirteiksi. toräätälöintien Seppo Narinen toimii PLM-konsulttina Nice Business Solutions Finland Oy:ssä. Varmista itsellesi CAD/CAM/PLM/BIM-alan Suomen 30-vuotinen historiateos. Tee ennakkotilaus jo tänään! Tilaushinta 44,00 + postituskulut. Jäsentilaushinta ainostaan 24,00 + postituskulut. Tilaukset:

10 Seppo Narinen Uutiset PLM-yritysarkkitehtuuri, OSA III Valokynät 1 ja 2/2012 sisälsivät karkean mallin PLM-alueen yritysarkkitehtuurista. On selvää, että tuoteinformaation hallinnoinnin ja käyttöönoton on oltava osa yrityksen ja sen sidosryhmien kokonaisarkkitehtuuria. PLM-yritysarkkitehtuuri visio Boundaryless Product Information Flow within and between Enterprises. Valokynä 3/

11 Uutiset On kuitenkin hyödyllistä varjella ja kehittää PLMalueelle geneerisiä viitekehyksiä syvemmälle meneviä arkkitehtuurikäytäntöjä ja työkaluja. Yksi tällainen struktuuri on liiketoiminta-arkkitehtuurin sitominen PLM-arkkitehtuuriin tuotearkkitehtuurin kautta. Viereinen kuva, vasen reuna. Hyvä argumentaatio tarkoituksia vastaavaksi PLM-arkkitehtuuriksi edellyttää kunkin liikeidean tai liiketoimintayksikön sisältämän tuotteen tai palvelun ominaisvaateiden tunnistamisen ja pitämisen ajan tasalla. Yrityksessä voi olla liiketoimintayksikkö, joka tuottaa hyvin standardoitua laitetta ja toinen yksikkö, joka toteuttaa projektina saman oloisia tuotteita yksilöllisiin asiakastarpeisiin (mutta voi samalla hyödyntää standardiplatformista yksittäisiä moduuleita) ja kolmas yksikkö, jonka tuote on kumpaisenkin yhdistelmä sisältäen kilpailijoiden laitteiden huollon ja päivitykset. Näiden tuotteiden informaatiologistiikkaa pitää tarkastella kutakin erikseen ja yrittää löytää yhtenevät ja erilaiset tiedot ja tiedonkäsittelyt. Seuraavassa on hyvin karkea vaihejakomalli liikkeelle lähdöstä PLM-yritysarkkitehtuurin (PLM EA, PLM Enterprise Architecture) suhteen, kuva 2. Karkeasti jao- PLM-yritysarkkitehtuurin viitekehys. PLM informaatioarkkitehtuurin ja liiketoimintaarkkitehtuurin konkreettinen yhteys syntyy tuotearkkitehtuurin kautt (oikea reuna). PLM-palvelujen vaatimustenmukaisuus toteutuu PLM hallinnointi- ja arkkitehtuuriprosessilla sekä hyvällä metodologialla PLM-viitekehyksellä (vasen reuna). teltuna tarvitaan ensin sopimus PLM-arkkitehtuurin käyttöönotosta. Sen jälkeen voidaan itse arkkitehtuuritoiminta käynnistää, jossa keskeisenä PLM vaatimusten keruuinstrumenttina on tuo edellä kuvattu tuotteiden tunnistaminen ja tuotteiden analyysi. PLM-arkkitehtuurikäytännön aloittaminen. Ensin tulisi sopia käytännöistä ja omistajuuksista. Tämän jälkeen voidaan tuottaa ensimmäinen baseline PLM-arkkitehtuurista. PLM-arkkitehtuuri tarvitsee kuitenkin tuekseen ymmärrystä liiketoiminnasta ja tuotteista. 20 Valokynä 3/2012

12 PLMarkkitehtuurikäytäntöjen käyttöönotto VAIHE 1 /AUDIT: Tehdään PLM yritysarkkitehtuurin kypsyysarviointi suhteessa tarpeeseen. Kompleksinen yritys tai tuote isot vaateet ja päinvastoin! VAIHE 2 /GOVERNANCE: Määritellään PLM-arkkitehtuurin omistajuus ja toimintamalli. VAIHE 3 /ARKKITEHTUURI: Määritellään PLM-arkkitehtuurin tuottamisprosessi. VAIHE 4 /PLM EA VIITEKE- HYS: Valitaan ja sovitetaan PLMarkkitehtuurin viitekehys omaan toimintaympäristöön ja otetaan se käyttöön. PLM-arkkitehtuurin toteuttaminen Edellisissä artikkelisarjan osissa on jo esitetty, miten arkkitehtuurityö voisi olla jatkumo ja noudattaa nelivaiheista laatusykliä: Plan Build Operate Monitor PLM (suunnittele-rakenna-käytä-seuraa), kuva edellisen sivun alareunassa. Tyydytään tarkastelemaan Plan-vaihetta lähemmin, kuva 3. VAIHE 1/LIIKETOIMINTAMALLI: Tarvitaan kuvaus liiketoimintamallista. A4 lähes riittää, kunhan siinä on meille tarkoituksenmukaiset attribuutit: nykyiset ja tulevat liiketoimintaideat ja kunkin liiketoimintaidean ominaispiirteet, tärkeimpänä tuotteet ja kunkin liiketoimintayksikön johdon uskomukset tuotteen menestystekijöistä hinta, laatu, toimitusaika, toimitusvarmuus yms. VAIHE 2 /TUOTEANALYYSI: Kuljetaan kunkin tuotteen selässä läpi tapahtuma- ja tietovirta, jonka tuotteen eri ilmentymät käyvät läpi. Voi olla tarpeen mallintaa esimerkiksi komponenttien, kokoonpanojen, suunnittelumallin, toimitettujen yksilöiden sarjanumeroitujen osien tapahtumaketjut skenaarioina. VAIHE 3 /VISIO JA HYVÄT KÄY- TÄNNÖT: Yritetään tunnistaa maailmanluokan hyviä käytäntöjä eri tuotteiden menestystekijöiden tukemiseksi lean, massaräätälöinti, toimittajaverkko, web tms. Myös PLM-visio on hyvä kirjoittaa seinätauluksi, jotta PLM:n omaa elinvoimaisuutta ja yhteiskäyttöisten resurssien potentiaalia ei hukattaisi. VAIHE 4 /MITTARIT: Muodostetaan mittaristo, jolla johdon mielestä kriittisiä menestystekijöitä voidaan mitata. VAIHE 5 /PROSESSIKONSEP- TIT: Mittarit jyvitetään prosesseille, joissa tuotteet käyvät vaiheen 2 perusteella.prosessiomistajien kanssa sitten mietitään, millä konsepteilla prosesseista saadaan mittareiden indikoimat tuottavuudet. VAIHE 6 /RESURSSIT: Määritellään ja mitoitetaan prosessien tarvitsemat ICT- ja muut resurssit. Tämän jälkeen ryhdytään tuumasta toimeen: suunnitellaan vaateiden mukainen PLM-arkkitehtuuri, sitten toteutus, käyttö, monitorointi ja sama uudelleen! Esimerkki tuoteanalyysistä, PLM-arkkitehtuurin toteuttamisvaihe 2. Kuvassa esitetään, kuinka asiakkaan tilauspiste voi vaihdella riippuen liikeideasta. Yrityksellä voi olla esim. standardituotelinja ja projektituotelinja siis ainakin kaksi keskeisesti erilaista elinkaarta. Kumpaakin elinkaarta pitää voida tukea Valokynä 3/

13 mieluiten minimaalisella määrällä PLM-palvelukomponentteja - tästä yritysarkkitehtuurissa on perimmiltään juuri kysymys: kuinka tehdä konfiguroituva palvelualusta monimuotoiseen ja muuttuvaan liiketoimintaan? Yhteenveto Paljon on kuvattu, millainen PLM:n tulisi olla. Vähemmän on kuvattu, miten ennakoida ja ylläpitää muutosta, jossa tasapainoisella tavalla tuotettaisiin aidosti liiketoimintaa tukevia PLM-palveluita. Paitsi palvelujen sisällöllinen tarkoituksenmukaisuus ja tehokkuus, niin erityisesti palvelujen ennakointi ja toteuttaminen joutuisasti vaativat yrityksiin toimintamallin ja pysyviä resursseja, jotka käyvät jatkuvaa ja strukturoitua vuoropuhelua liiketoimintayksiköiden omistajien kanssa. Tarvitaan PLM:n sisäinen elinkaari tai pikemminkin sykli, jota tässä artikkelisarjassa on kutsuttu PLM EA käytännöksi. Artikkelisarjan 4. osassa kuvataan, mitä tarkoituksenmukainen PLM-yritysarkkitehtuurin viitekehys voisi sisältää. Seppo Narinen Aineisto perustuu osittain kirjoittajan tuottamaan materiaaliin Nice-business Solutions Finland Oy:ssä. Kirjoittaja on artikkelin toimittamisen jälkeen ryhtynyt riippumattomaksi tuotearkkitehdiksi. Sami Mattila ipad3:n onnellinen voittaja CAD/CAM/CAE/PLM/BIMkyselyyn vastanneiden kesken arvottiin ipad3 tablet-tietokone. Tänä vuonna palkinnon voitti Sami Mattila, 42, SAV Oy:n Tampereen toimipisteeltä. Sami on pitkän linjan suunnittelija. Hän aloitti CAD-uransa jo vanhempiensa putkiliikkeessä pari kymmentä vuotta sitten. Tietokoneista kiinnostunut Mattila otti tuolloin käyttöön CADS-ohjelmiston. Ammattiopintonsa hän aloitti putkiasentajan linjalla Pirkanmaan ammattikoulussa, Tampereella. Tämän jälkeen kiinnostus vei miehen Mikkelin teknilliseen oppilaitokseen LVI:tä opiskelemaan. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa hän on lisäksi opiskellut teollisuusputkisto- ja paperitehdassuunnittelua. Työurastaan Mattila kertoo seuraavaa: Opintojeni jälkeen toimin jonkin aikaa LVI-suunnittelijana. Työnantajani Jyväskylässä oli Mastek, kunnes muuttui Elomaticiksi yrityskaupan myötä. Tuolloin pääasiallisesti tein töitä silloiselle Valmetille, joka muuttui Metsoksi. Putkistosuunnittelun lisäksi tein myös esim. LAY-OUT-suunnittelua, hoitosiltasuunnittelua ja levystöjen poistokanavia (viirakanavia ja Flumeja). Nykyisessä työpaikkassaan, SAV Oy:ssä, Sami on toiminut vuodesta Suunnittelu ja Asennusten Valvonta, SAV Oy, on teknisen alan palveluja tarjoava valtakunnallinen insinööritoimisto. Vuonna 1993 perustetun yhtiön palveluksessa on yli 190 teknisen suunnittelun ammattilaista. SAV Oy:n asiantuntijapalvelut kattavat kaikki projektin vaiheet esisuunnitte telusta investoinnin Sami Mattila toteutuksessa tarvittaviin suunnittelu- ja ja projektihallintapalveluihin sekä koestus- ja käyttöönottotehtäviin. Yrityksen suunnitteluosaaminen kattaa seuraavat osa-alueet: automaatio-, sähkö-, kone-, laitos- ja LVI-suunnittelu sekä projektihallinto. SAV Oy:llä on toimistot kahdeksalla paikkakunnalla: Kajaanissa, Kemissä, Kouvolassa, Lappeenrannassa, Oulussa, Porissa, Siilinjärvellä ja Tampereella. Mattila pääsee monipuolisesti hyödyntämään vuosien varrella hankittua tietämystään. Suunnittelutehtävien lisäksi hän on CADS-suunnittelujärjestelmän ylläpitäjä Tampereen toimipisteessä. Sami Mattilan sanoin: on hyvä, että pienessä työpaikassa on monipuolinen työ ja voi auttaa muita aina tarvittaessa. SAV Oy:llä on Tampereen toimipisteessä käytössä mm. AutoCAD, Autodesk Inventor ja CADS. Sovellusohjelmistoja käytetään silloin, kun ne ko. tekemiseen tuovat helpotusta. Nykyään 3D valtaa alaa ja suurin osa suunnitelmista tehdään 3D:ssä. Kolmiulotteisuus mahdollistaa todenmukaiset törmäystarkastelut ja entistä tarkemmat analyysit. Mattilan sanoin: Ennen tehtiin varman päälle. Nyt voidaan optimoida rakenteet tarkemmin. Oli yllättävä kuulla, että 3D:n vallankumous on räjähdysmäisesti tapahtunut vasta viime vuoden aikana. Ohjelmistojen kehityksestä Mattila toteaa, että erilaiset automaattiset toiminnot, kuten esim. mitoitus, ovat lisääntyneet. Myös mallinnustoiminnot ovat monipuolistuneet. Mattilan mielestä on silti erittäin tärkeää, että suunnittelija tietää, mitä on tekemässä, jotta analyysien tulokset voidaan tulkita oikein ja suunnitelmista tulee helposti toteutettavia. Käyttäjien toiveiden huomioon ottaminen ohjelmistoja kehittäessä vaihtelee toimittajan mukaan. Sami on ollut tyytyväinen kotimaiseen ohjelmistotoimittajaan: Asiakaspalaute on otettu hyvin huomioon ja toivottuja ominaisuuksia on tullut uusiin versioihin. SAV Oy toimii usealla paikkakunnalla ja projektien yhteydessä tehdään laajaa yhteistyötä eri tahojen kanssa. Yhteistyötä helpottaa selainpohjaisesti käytettävä tiedonhallintajärjestelmä. Tällä voidaan taata, että kaikilla osapuolilla on yhteneväinen käsitys projektista, ja pääsy viimeisimpään tietoon. Informaatio kulkee myös järjestelmän kautta, jolloin sähköpostien lähettämisen tarve vähenee. Verkkokokoukset eivät ole yrityksessä vielä yleistyneet, mutta niiden lisääntyminen on tulevaisuudessa odotettavaa. Lempäälässä asuva Sami Mattila on koko ikänsä harrastanut akvaarioita. Nyt uutena innostuksen kohteena on sukellus. Mukava päästä katsomaan vedenalaisia, rauhoittavia maisemia myös suuremmassa mittakaavassa, kuvailee Sami. 22 Valokynä 3/2012

14 Seppo Narinen Seppo Narinen Independent Inventor and Product Architect PLM-yritysarkkitehtuuri, OSA 4/4 Tietohallintomalli ja PLM EA Vuoden 2012 Valokynän numeroissa 1-3 on käsitelty PLM-yritysarkkitehtuuria (eng. PLM Enterprise Architecture EA) ja sen erityisominaisuuksia. Sarjan viimeisessä osassa tarkastellaan PLM EA:n liityntää tietohallintoon ja erityisesti ICT-kokonaisarkkitehtuuriin ja luonnostellaan arkkitehtuurin viitekehyksen PLM EA-spesifi siä tarkennuksia. 8 Valokynä 4/2012 3/2012 PLM-yritysarkkitehtuuri visio Boundaryless Product Information Flow within and between Enterprises.

15 Suomi synnyttämässä yhtenäistä arkkitehtuurikäytäntöä ICT Standard Forum julkaisi version 2.0 Tietohallintomallista. Sen konseptoinnin ja kehitystyön takana on useita tietohallinto- ja talousjohtajia, asiantuntijoita ja yhteistyökumppaneita. Advisory Boardin puheenjohtajana on toiminut Ismo Platan, Ruukki. Muita mukana olleita yrityksiä ovat mm. Mandatum Life, Fortum, Outokumpu, Espoon kaupunki, Metsä Group, Kesko,UPM, Wärtsilä, Konecranes, Nokia, Puolustusministeriö, Patria, Enfo, Fujitsu, Logica, Sofigate, Tieto ja Ineo. Tommi Kanto on ICT Standard Forumin toimitusjohtaja ja Juha Huovinen hallituksen puheenjohtaja. Saatavilla on Tietohallintomalli -ohjekirja joka mahtuu povitaskuun ja jonka talousjohtajakin ymmärtää. Tietohallintamallia tehtäessä eri ICT-osa-alueille rakennettujen viitekehysten, kuten COBITin, ITILn ja TOGAFin osioita on koottu yhteen ja rajusti yksinkertaistettu. Hyvä näin! Tietohallintomallilla tavoitellaan tietohallinnon johtamisen de-facto-standardia, niin yritysten kuin julkishallinnonkin avuksi, eikä vain Suomessa vaan koko EU:alueella! Kuva 1. ICT Standard Forumin julkaisema Tietohallintomalli. Lähde: / Tekijänoikeudet ICT Standard Forum Seuraavassa yritän muutamalla sanalla kuvata Tietohallintomallin julkistustilaisuudessa pidettyjen puheiden pohjalta syntyneitä ajatuksia. Tiedetään, että maailmanmeno monimutkaistuu ja kaikkein monimutkaisinta taitaa olla ohjelmistoteollisuudessa, kannattaa siis seurata sen esimerkkiä! Päivän trendejä ovat nopeus, skaalautuvuus ja ketteryys. On huomattu, että vesiputousperusteinen järjestelmähankinta on aikansa elänyt, koska matkan varrella opitaan ja vaatimukset muuttuvat alati. Mikael Jungerin mukaan perinteinen markkinatutkimusperusteinen innovointi ja sitä seuraava tuotanto myöhästyy markkinoilta. Tarvitaan koepaloja, joita laitetaan ulos ja katsotaan, mikä vetää. - Vaimo meni, mutta puhelinta en vaihda. ICT-arkkitehtuurissa uusimpia haasteita ovat BYOD (BringYourOwnDevice), BigData, mobiliteetti, pilvet, sosiaalinen media ja Master Data. Tietohallintojohtajien kauhuksi työntekijät ovat valmiita mieluummin ostamaan oman kännykän, kuin käyttämään ilmaista yritysstandardin mukaista 6XXX-tuotetta. Nuorissa ohjelmistotaloissa jopa palkasta ollaan valmiita tinkimään, jos vain saa käyttää omia vermeitä! Toki omat laitteet asettavat haasteita vaikkapa tietoturvalle. Mutta esim. Ciscolla säästettiin käyttötuessa, kun omille laitteille ei voitu luvata käyttötukea vaan se perustui käyttäjien keskinäiseen sosiaaliseen mediaan. BYOD:ssa puhutaan kuluttajistuneesta IT:stä. BigData avaa valtavat mahdollisuudet tietoperusteiselle johtamiselle, datan käsittely vain on aikamoinen haaste. Sosiaalinen media muokkaa kovalla kädellä prosesseja, nämä uudet ilmiöt pitääkin ottaa vakavasti arkkitehtuurityöhön mukaan, myös PLM-alueella! Valokynä 4/2012 3/2012 9

16 PLM-täsmälääkkeet PLM on tietenkin osa tietohallintomallin vastuualuetta ja esim. kaikki vasta julkaistussa Tietohallintomalli, Versio 2:ssa esitetyt hallinnan toiminnot ovat relevantteja rakennettaessa, toteutettaessa palvelutuotantoa ja mitattaessa PLM-ratkaisuja. Tietohallintotyön tehokkuuden ja laadun kohottamiseksi näyttäisi olevan kannattavaa tuoda lisää PLM -lihaa yleistasoiseen tietojohtamisen hallintomalliin ja erityisesti ICT-arkkitehtuurin viitekehykseen. Tämä tarkoittaa vaikkapa valmiita käsitemallipohjia, kysymysluetteloita, eri PLM-osioiden ominaisuusluetteloita ja viiteluetteloa saatavilla oleviin PLMtietämyksiin ja yhteisöihin. Olisihan aika hölmöä luoda esimerkiksi tuotemuutosprosessia tyhjästä tai vaikka nimikkeiden versiointikonseptia, kun nämä ovat jo hioutuneet käytössä hyviksi, puhumattakaan omatekoisesta CAD-ohjelmasta (ai eikö olinko kuulevinani?). PLM EA -täsmälääkkeistä strategisimpana haluan nostaa esiin kolmiportaisen arkkitehtuurikomposition: liiketoimintapohjaisen PLM-arkkitehtuurin kehittämiseen tuotearkkitehtuurin avulla (Valokynä 3/2012). Tarkennettuna tämä tarkoittaisi kolmen arkkitehtuurin saumaton nivominen mallinnettujen koukkujen avulla: Yrityksen hyvinvoinnille on olennaisen tärkeää, että sen ainoa tuottava toiminta tuotejalostus on tuettu parhaimmalla mahdollisella tavalla. Väitän, että esim. CRM ei viime kädessä tee ainakaan tuoteintensiivisessä kontekstissa kuningaskuluttajaa onnelliseksi, jos itse tuotteeseen ei panosteta. Jos kauniilla hymyllä varustettu tuote osoittautuu laaduttomaksi, syntyy vain kiukkua ja putoaminen korkealta. Jos taas tuote osoittautuu kerrassaan verrattomaksi, siitä nauttii koko ekosysteemi. Kunkin hyvän tuotteen takana on varta vasten sitä tukemaan konfi guroitu tuotehallinnan palvelutarjonta. Valokynässä 3 oli myös esimerkki, kuinka liiketoimintamalleihin ja edelleen tuotearkkitehtuuriin kuvattavat eri tuotteiden tilauspisteet varioivat toimitusprosessia. Tämäkin esimerkki osoittaa sen, että tuotetiedonhallinta on ainakin joiltakin osin erilaista erilaisille tuote-elinkaarille. Ideaalisesti modulaarinen PLM-arkkitehtuuri voidaan konfi guroida uudelle tuote-elinkaarelle olemassa olevista elementeistä. Elementeillä tarkoitan informaatiota, prossseja, sovelluksia, infraa ja ihmisiä. liiketoiminnan tarve >< tuotteen informaation käsittelyvaatimus >< tuotehallinnan palvelu Tarve! Vaateet! Palvelut! Kuva 2. Liiketoimintaa aidosti tukevan ja siihen ennakoivasti mukautuvan PLM:n arkkitehtuurikehikko Kolmiportainen arkkitehtuurikompositio muodostaa asiakas-toimittajasuhteen yrityksen jokaisen liiketoimintaidean (eng. business model) ja PLM-palvelukonfiguraatioiden välille. Tuotearkkitehtuuri keskellä mahdollistaa analyyttisen PLM- vaatimustenhallinnan. 10 Valokynä 3/2012

17 Elinkaari Jotta tuotetiedonhallintaa voidaan kehittää, pitää uskaltaa tehdä yksinkertaisia kysymyksiä. Ei riitä, että meillä on Tuote ja Tuotteen elinkaari. Montako tuotetta, montako erilaista elinkaarta? Kuvassa 3 yksi harjoitelma eritellä erilaisia elinkaaria, elinkaaren lajeja ja tuotteen alalajeja. On syytä muistaa, että kaiken lisäksi yrityksellä voi olla montakin tuotelinjaa monta erilailla elinkaartaan kulkevaa tuotetta! Kuvan 3 keskialueella, otsikon PRO- DUCT MODEL oikealla puolella on yhden päätuotteen tuotemalli. Sininen kumpu kuvaa tuotteiston markkinoillaoloajan nousun ja laskun. Esim. Citroen 2CV on ollut markkinoilla ja käytössä edelleen, yhteensä useita kymmeniä vuosia. Tätä aikaa en kutsuisi tuotteen elinkaareksi vaan vaikkapa tuoteperheen elonjaksoksi (eng. life span), jolla on mm. käsitteet ramp-up ja ramp-down. Sätkän elinkaaria on kuvattu punaisilla evoluutiorinkuloilla. Ne voisivat olla vuosimalleja, eli yksi päätuotteen muutossykli tuottaa aina uuden mallin. Kuvassa on siten esitetty neljä vuosimallia. Tällä tavalla määriteltynä elinkaari-käsitteestä on se hyöty, että se kuvaa tuotteen jalostumisen vaatimuksista konsepteiksi, suunnitelmiksi ja edelleen tuotannon rakenteiksi evoluutiosyklikohtaisena tapahtumasarjana Tällaisen toimintojen ja informaation jäljittäminen antaa hyvät eväät tarkoituksenmukaisen tuotetiedonhallinnan rakentamiseen, käyttöön ja mittaamiseen. Jos taas elinkaarella tarkoitetaan kuvan elonjaksoa (life span), eväät ovat kovin hempuloita. Alimpana on toimittajan komponentti C100, vaikkapa iskunvaimennin. Siitä on toimittajatehtaan neljä versiota, joista vain 3. ja 4. ovat olleet käytössä sätkän vuosimalliversioissa 1 ja 2. Toimittajan komponentti C200, versio 3 on alkanut korvata komponentin C100 sätkän vuosimallista 3 alkaen. Ylärivissä on yleisestä sätkän tuotemallista johdettuja, tiellä kulkevia yksilökonfi - guraatioita. Korjausten myötä niissä käytetyt komponentit ovat vaihtokelpoisuuden puitteissa satunnaisia toimittajien tai piraattitoimittajien versioita. Kun yrityksillä on tämänkaltaisia rakennelmia, tehdään kohtuuton yksinkertaistus käyttämällä termejä elinkaari ja tuotehallinta niin kuin olisi vain yksi tuote, yksi elinkaari ja vaikkapa yksi CAD-käytäntö. Kuva 3. Skenaario elinkaari-käsitteestä Kuva 4. Harjoitelma PLM-spesifi sestä PLM EA viitekehyksestä Kuvassa 4oleva raitiotie vastaa Valokynä 3/2012 lehdessä esitettyä liikeidealähtöistä PLM-arkkitehtuurin kehittämis-,käyttö- ja mittausprosessia. Keskellä oleva PLM LIFECYCLE PROCESSES-ympyrä kuvaa PLM:n oman elinkaaren. On huomattava, että PLM:llä on kaksi pääroolia: kehittäminen ja käyttöpalvelu. Pienet siniset nuolet eri elinkaaren vaiheissa kuvaavat vaiheen aliprosesseja. Tässä harjoituksessa niitä syntyi yhteensä 35! Vasemmalla oleva BU- SINESS MODELING on apukeino tunnistaa yrityksen eri päätuotteiden prosessilliset ja asiakasperusteiset ominaispiirteet. Kuhunkin segmenttiin voitaisiin ajatella hyvän viitemallin tarjoavan täsmäytetyt PLM-vaatimukset. Oikealla on esitetty PLM KEY ENAB- LERS REPOSITORY, eli valmis piirrekirjasto (eng. features), joilla tuotteen jokin elinkaaren käsittelytapahtuma tai muu PLM-alueen kyvykkyyteen liittyvä vaatimus voidaan toteuttaa. Alarivissä on BALANCED SCORECARD kuvaamassa mittausmallin tarvetta, johon PLMviitekehyksessä voisi olla aihiot PLMmittareista. Alhaalla edelleen on esitetty valmis kirjasto liiketoiminnan tavoitteista, joihin on edelleen linkitetty PLM-tavoitteita ja edelleen tavoitekohtaiset kriteerit tuotetiedolle. Äärimmäisenä alhaalla oikealla on lopuksi PLM ARKKITEHTUU- RI, joka sisältää viisi voimavaraa. Valokynä 4/2012 3/

18 Kuva 5. Esimerkki PLMA EA viitekehyksen soveltamisesta On oleellista, että eri PLM EA -viitekehyksen osioiden välillä on mahdollisuus kaksisuuntaiseen tarkasteluun. Toisin sanoen, voit aina tarkistaa vaikkapa määrätyn PLM-elinkaaren osan kautta tarkistaa sen kytköksen tuoteinformaationkriteereihin ja edelleen määrätyn kriteerin kytkökset PLM-resursseihin ja sama takaperin. Kuvassa 5 PLM-elinkaaren neljä vaihetta on ositettu hieman tarkemmin kohdealueisiin (process scopes). Tarkimmillaan PLM-elinkaari sisältää tässä harjoituksessa 35 prosessia. Tietopalvelu tuotteena Marraskuisessa ICT Forumin Tietohallintomallin julkistustilaisuudessa herätin analogian tietohallintomallista tuotteena. Yritin selvittää, onko mallia työstettäessä ollut mukana tuoteasiantuntijoita ja tuotenäkökulma. Oma ehdotukseni oli, että jos tietohallintomallia käsiteltäisiin kuin tuotetta, sen kehittymiseen sovellettaisiin kypsiä R&D-käytäntöjä: roadmappausta, muutoshallintaa, katselmointia, testausta, release-käytäntöjä, konfiguraatiohallintaa jne. Eri määrittelyt ja palvelut olisivat keskenään yhteen kytkettävissä standardoitujen rajapintojen avulla (tässä: moduulin inputit ja outputit). Tuotokset olisivat palvelunimikkeitä ja niihin assosioituisi tuotedokumentteja. EA-palvelutuotteella olisi myös hinta, laatu ja asiakkuudet. EA-palvelut voitaisiinkin lisätä yrityksen sisäiseksi tuotteeksi tuotearkkitehtuuriin ja uusi tuotehan tarvitsee myös tuotehallintatukea (vai haluatko ylläpitää esim. tietomallia PowerPointilla?). Tämä näkökulma kuitenkin meni joidenkin julkistustilaisuudessa läsnä olleiden CIO:jen ohi päätelleen seuraavasta puheenvuorosta, jossa huolella konstruoitua tietohallintomallia voi puhujan mukaan vapaasti soveltaa ottamalla palan sieltä, toisen täältä. Näyttäisi olevan niin, että kun ollaan yhden osaamisalueen asialla, silloin ei samaan kyytiin mahdu toisen alan ammattilaisia. Tämän suuntaista tarvetta on kuitenkin päättäjien puolelta hehkutettu ja todettu, että eri osaamisalueiden kohtaamisessa piilee innovaatio. Pyrkimys näkyy yliopisto-, teknillisen- ja taideteollisen korkeakoululaitoksen fissiossa. Valokynän vuoden 2012 kaikki neljä numeroa ovat raottaneet PLM-viitekehyksen mahdollisuuksia ja vaatimuksia. Teksti on varmasti ollut vaikeaselkoista, terminologialtaan hapuilevaa ja ylimalkaista. Tämä kaikki on osittain tietoinen valinta, jotta kirjoitelmat eivät antaisi kuvaa siitä, että näin juuri tulisi olla ja jatkokehittämistä ei tarvita. Ken kiinnostuikin aiheesta ja aiheen keskeneräisyydestä voi kirjoittaa Valokynään tai ottaa kirjoittajaminään yhteyttä esim. LinkedInillä. PLM-yritysarkkitehtuurin kirjoitussarja tässä muodossaan päättyy tähän! Katso Lisää: ja Suosittele! Onko sinulla kaveri, joka ei vielä ole CCY:n jäsen? Suosittele yhdistyksen jäsennyyttä kaverillesi. Mikäli hän liittyy jäseneksi, saat itse seuraavanvuoden jäsenyyden ilmaiseksi! Lähetä kaverin nimi osoitteeseen 12 Valokynä 3/2012 Valokynä 4/2012

Kokonaisarkkitehtuuri M U U TO S TA L A A D U N E H D O I L L A

Kokonaisarkkitehtuuri M U U TO S TA L A A D U N E H D O I L L A Kokonaisarkkitehtuuri M U U TO S TA L A A D U N E H D O I L L A Tarina oivalluksesta, sen vaikutuksista ja käytännön toteutuksesta Kokonaiskuva mistä Tietojärjestelmät Asiakkaat Teknologia Palvelut Strategia

Lisätiedot

Miten suunnittelu- ja kehitystyötä toteutetaan arkkitehtuurilähtöisesti

Miten suunnittelu- ja kehitystyötä toteutetaan arkkitehtuurilähtöisesti Ohjelmapolku: Otsikko: Strategiasta johtamalla toteutukseen KA-työ mahdollistajana strategioiden toteutukseen Miten suunnittelu- ja kehitystyötä toteutetaan arkkitehtuurilähtöisesti Miten korkeakoulun

Lisätiedot

Suuret Hyödyt Suuri IT-palveluiden tehokkuus

Suuret Hyödyt Suuri IT-palveluiden tehokkuus Ratkaisukeskeiset Toimialojen kehittäjät ja IT-osaajat vertaiskehittämisen mallit OY - ja yhteistyössä it -yhteistyössä Suuret Hyödyt Suuri IT-palveluiden tehokkuus OPPIMISYMPÄRISTÖKEHITTÄJIEN JA IT OSAAJIEN

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Kokonais-IS-arkkitehtuuri korkeakouluissa Tietohallinnon näkökulma

Kokonais-IS-arkkitehtuuri korkeakouluissa Tietohallinnon näkökulma Kokonais-IS-arkkitehtuuri korkeakouluissa Tietohallinnon näkökulma FT, tietohallintopäällikkö Seinäjoen ammattikorkeakoulu Jaakko.Riihimaa@seamk.fi GSM 040-8304104 Kokonaisarkkitehtuurimalli: yleishavaintoja

Lisätiedot

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Viikko-seminaari 27.9.2007 Lauri Byckling, Deloitte Mitä on arvo Arvon määritelmiä: Hyöty suhteessa hintaan Laatu suhteessa odotuksiin Saatu lisähyöty Tietohallinnon

Lisätiedot

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry Avoimen ohjelmistoliiketoimintaverkoston ja -yhteistyön koordinoija Ilkka Lehtinen Matti Saastamoinen Avoimuus ja vapaus - Pieni tulipalo v. 1492 mahdollisti

Lisätiedot

Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria?

Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria? Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria? Kuntamarkkinat Tietoisku 10. ja 11.9.2014 1 Mitä on kokonaisarkkitehtuuri? Kokonaisarkkitehtuuri on organisaation johtamis- ja kehittämismenetelmä,

Lisätiedot

rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla?

rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla? Miten ylivoimaa i rakennetaan strategisesti i kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla? Toimitusjohtaja it j Sami Ensio, Innofactor Oy Miten ylivoimaa rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ICT- ratkaisuilla

Lisätiedot

CxO Mentor Oy. Run IT Like Business. 28.5.2014 Reino Myllymäki. CxO Mentor Oy 2014

CxO Mentor Oy. Run IT Like Business. 28.5.2014 Reino Myllymäki. CxO Mentor Oy 2014 CxO Mentor Oy Run IT Like Business 28.5.2014 Reino Myllymäki Aina silloin tällöin kuulee sanottavan, että tietohallintoa ja ITpalveluja pitäisi hoitaa kuin bisnestä. Mutta mitä tuolla kannanotolla oikein

Lisätiedot

ICT-palveluyrityksen johtaminen - osaamisen ja asiakastarpeen jatkuva yhteensovitus. Anthony Gyursanszky CEO Endero

ICT-palveluyrityksen johtaminen - osaamisen ja asiakastarpeen jatkuva yhteensovitus. Anthony Gyursanszky CEO Endero ICT-palveluyrityksen johtaminen - osaamisen ja asiakastarpeen jatkuva yhteensovitus Anthony Gyursanszky CEO Endero 2 ICT- PALVELUYRITYKSEN JOHTAMINEN ICT-palveluntarjoajan toimintaympäristö ja vaatimukset

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

KRITEERIT laatu, hinta, teho., aika. INPUT PROSESSI TULOS tietoa ihmiset, osaaminen tuote työmenetelmät materiaalit laitteet ympäristö

KRITEERIT laatu, hinta, teho., aika. INPUT PROSESSI TULOS tietoa ihmiset, osaaminen tuote työmenetelmät materiaalit laitteet ympäristö 1 PROSESSIJOHTAMINEN Prosessijohtamisen tavoitteet eivät sinänsä eroa yleisistä johtamisen tavoitteista, joita ovat mm: hyvä taloudellinen tulos asiakkaiden tyytyväisyys korkea tuottavuus oman henkilöstön

Lisätiedot

Projektityökaluilla tuottavuutta toimintaan, Espoo, 12.11.2014 Kari Kärkkäinen

Projektityökaluilla tuottavuutta toimintaan, Espoo, 12.11.2014 Kari Kärkkäinen Projektityökaluilla tuottavuutta toimintaan, Espoo, 12.11.2014 Kari Kärkkäinen 1 TEKNISEN PALVELUN KUMPPANI VUODESTA 1986 Comatec Group: Insinööritoimisto Comatec Oy Rantotek Oy Insinööritoimisto Metso

Lisätiedot

Juha Suutala 6.9.2007

Juha Suutala 6.9.2007 Juha Suutala 6.9.2007 iiketoiminnan ja IT:n yhteistyö -case Tapiola Sisältö Toimintaympäristön kuvaus IT:n rooli yhtiöryhmässä IT:n ja liiketoiminnan yhteistyö Liiketoimintastrategiasta IT-strategiaan

Lisätiedot

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013 Tietohallinnon nykytilan analyysi Analyysimenetelmä (sovitettu Tietomallista) 9.10.2013 Haastattelurunko Kerättävät perustiedot Budjetti (edellisvuoden) Henkilöstökustannukset IT-ostot Muut Liite - Kypsyysanalyysin

Lisätiedot

Tietohallintomallin soveltamisohje julkiselle hallinnolle. Säätytalo 10.9.2013

Tietohallintomallin soveltamisohje julkiselle hallinnolle. Säätytalo 10.9.2013 Tietohallintomallin soveltamisohje julkiselle hallinnolle Säätytalo 10.9.2013 Tiistai 10.9.2013, klo 12.00 14.00 Tilaisuuden ohjelma Säätytalo, Sali 15 (Snellmaninkatu 9, 00170 Helsinki) klo 12.00 12.15

Lisätiedot

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus

Yhteenveto. Ymmärrä kokonaisuus Mikko Jokela Yhteenveto Poista tiedon monistaminen Järjestele hallittaviin kokonaisuuksiin Mahdollista informaation kulku Luo tiedolle saavutettavuus Käännä oikealle kielelle Ymmärrä kokonaisuus Yritykset

Lisätiedot

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI?

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? Aalto University Executive Education Teemu Malmi Professori, AUSB WORKSHOP Alustus: Budjetti ohjaa, kaikki hyvin? Keskustelu pöydissä Yhteenveto Alustus: Miten varmistan,

Lisätiedot

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle

Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle 1 Monipuolisen yhteistyön haaste pyrittäessä korkealle Markus Hellström 2 Esityksen kiteytys 3 Esityksen sisältö Tavoite ja sen merkitys liiketoiminnan johtamisessa Miten vien liiketoiminnan tavoitteeseen?

Lisätiedot

Wiki korvaa intranetin. Olli Aro 3.6.2010

Wiki korvaa intranetin. Olli Aro 3.6.2010 Wiki korvaa intranetin Olli Aro 3.6.2010 Olli Aro Metsäteollisuuden myynti- ja markkinointitoimia 15 v B2B integraatioita 8 v Verkkopalveluita 7 kk Kehittämiskonsulttina Harrastuksina Talvella hiihto ja

Lisätiedot

Monitoimittajaympäristö ja SIAM, haasteet eri toimijoiden näkökulmasta

Monitoimittajaympäristö ja SIAM, haasteet eri toimijoiden näkökulmasta Monitoimittajaympäristö ja SIAM, haasteet eri toimijoiden näkökulmasta itsmf Finalnd 21.09.2017 Jaana Nurmi Delivery Executive, SIAM & ITSM Tieto jaana.nurmi@tieto.com Jaanan historia Ovi Store Nokia Maps

Lisätiedot

ONION-HANKKEEN TAVOITTEET

ONION-HANKKEEN TAVOITTEET ONION ONION-HANKKEEN TAVOITTEET Avoin, modulaarinen arkkitehtuuri tulevaisuuden terveyden ja hyvinvoinnin ekosysteemille Nykytilan kartoitus ja kehitystarpeiden selvitys Strategiset vaatimukset täyttävän

Lisätiedot

Palvelutoimisto. Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä. itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10.

Palvelutoimisto. Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä. itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10. Palvelutoimisto Prosessit ja ihmiset rokkaamaan yhdessä itsmf TOP10 @Kalastajatorppa 3.-4.10.2013 Hanna Nyéki-Niemi ja Mika Lindström 3.10.2013 Keitä olemme? Mika Lindström Hanna Nyéki-Niemi Ei anneta

Lisätiedot

Kokemuksia yritysarkkitehtuurista

Kokemuksia yritysarkkitehtuurista Kokemuksia yritysarkkitehtuurista Sakari Olli Tieturi OY HTC Santa Maria, Tammasaarenkatu 5, 00180 Helsinki, Finland www.tieturi.fi (09) 431 551 kurssit@tieturi.fi Esittely FM Sakari Olli Tieturi OY Tiiminvetäjä

Lisätiedot

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance

itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance itsmf Finland Conference 2016 Focus Markus Leinonen COBIT ja governance Markus Leinonen M.Sc. (Econ.), CIA, CISA Senior Manager, Internal Controls Cargotec Oyj 1984 1986 1992 1995 1997 1997 2002 2002 2008

Lisätiedot

Viime viikolla.. Innofactor Oyj 18.8.2014 Luottamuksellinen 1

Viime viikolla.. Innofactor Oyj 18.8.2014 Luottamuksellinen 1 Viime viikolla.. Innofactor Oyj 18.8.2014 Luottamuksellinen 1 Ratkaisuja tuottavuushaasteisiin: tietotyö murroksessa Vesa Nopanen, johtava konsultti Innofactor Oyj 18.8.2014 Luottamuksellinen Innofactor

Lisätiedot

ecome Markkinoiden kehittynein julkaisujärjestelmä

ecome Markkinoiden kehittynein julkaisujärjestelmä ecome Ecome Finland Oy Itämerenkatu 3 p. 020 7749 580 00180 Helsinki p. 020 7749 585 Suomi - Finland ecome@ecome.fi y. 2193874-3 www.ecome.fi Ecome-järjestelmä pähkinänkuoressa Ecome on suomalaisen yhtiön

Lisätiedot

Useimmin kysytyt kysymykset

Useimmin kysytyt kysymykset Useimmin kysytyt kysymykset Versio 1.1 1 1. Mikä mobiilikortti on? Mobiilikortti on matkapuhelimessa toimiva sovellus ja www.mobiilikortti.com osoitteessa oleva palvelu. Sovelluksen avulla voit siirtää

Lisätiedot

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 Erikoistutkija, MSc. Tapio Matinmikko, Teknologian tutkimuskeskus VTT 2 Esittäjästä

Lisätiedot

Enterprise SOA. Nyt. Systeemi-integraattorin näkökulma

Enterprise SOA. Nyt. Systeemi-integraattorin näkökulma Enterprise SOA. Nyt. Systeemi-integraattorin näkökulma 12.11.2007 Janne J. Korhonen 12.11.2007 Agenda 1. Prosessit ja palvelut, BPM ja SOA 2. BPM-projekteista yleensä 3. Prosessin elinkaarimalli 4. Kokemuksia

Lisätiedot

Miten toimii tietohallinto Istekki Oy:ssä? Tietohallinto IC(M)T yhtiön sisällä ja onnistumisen mahdollistajana

Miten toimii tietohallinto Istekki Oy:ssä? Tietohallinto IC(M)T yhtiön sisällä ja onnistumisen mahdollistajana Miten toimii tietohallinto Istekki Oy:ssä? Tietohallinto IC(M)T yhtiön sisällä ja onnistumisen mahdollistajana osastopäällikkö Harri Rautauoma, Istekki Oy (ICMT = Information, Communication and Medical

Lisätiedot

ICT:n johtamisella tuloksia

ICT:n johtamisella tuloksia Tuottava IT ICT:n johtamisella tuloksia Data: Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2012 Tietääkö liiketoimintajohto mitä IT tekee? Ei osaa sanoa tietääkö Ei tiedä Osittain Tietää 0 % 10 % 20 % 30 % 40

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri. Kankaanpään kaupunki

Kokonaisarkkitehtuuri. Kankaanpään kaupunki Kokonaisarkkitehtuuri Kankaanpään kaupunki Kokonaisarkkitehtuuri johtamisvälineenä Kankaanpään strategia 2015 Avoimmuus Edistävä johtajuus Luovuus Jatkuva kehittyminen Tehokkuus Vetovoimaisuus Kilpailukyky

Lisätiedot

Käyttäjätietojen hallintaratkaisujen arkkitehtuurin tehostaminen. Juha Kervinen Lead Architect, Trusteq Oy

Käyttäjätietojen hallintaratkaisujen arkkitehtuurin tehostaminen. Juha Kervinen Lead Architect, Trusteq Oy Käyttäjätietojen hallintaratkaisujen arkkitehtuurin tehostaminen Juha Kervinen Lead Architect, rusteq Oy Aiheet Lopputulos paranee työvaiheiden tehostamisella arkastelemme yrityksen käyttäjätietojen hallintaa

Lisätiedot

Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa

Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa Place for a picture Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa Jukka Rautavalta 1 First Name Last Name 25.5.2012 Fazer-konserni lyhyesti Vuonna 1891 perustettu perheyritys Ruokailupalveluja,

Lisätiedot

Pyhä ITIL - mikä toimii ja mikä ei. Aale Roos www.pohjoisviitta.fi @aalem

Pyhä ITIL - mikä toimii ja mikä ei. Aale Roos www.pohjoisviitta.fi @aalem Pyhä ITIL - mikä toimii ja mikä ei Aale Roos www.pohjoisviitta.fi @aalem ITILIN lyhyt historia 1980 luku brittiläinen julkishallinto sisäinen => mainframe => luokkayhteiskunta => byrokratia => ei asiakkuuksia

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

Palvelunhallinta monitoimittajaympäristössä Sami Merovuo, Service Manager, HiQ Finland Oy sami.merovuo@hiq.fi, +358 45 133 5883

Palvelunhallinta monitoimittajaympäristössä Sami Merovuo, Service Manager, HiQ Finland Oy sami.merovuo@hiq.fi, +358 45 133 5883 itsmf Finland Conference 2013 TOP10 The Sounds of IT Service Management Palvelunhallinta monitoimittajaympäristössä Sami Merovuo, Service Manager, HiQ Finland Oy sami.merovuo@hiq.fi, +358 45 133 5883 #monitoimittajaympäristö

Lisätiedot

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO Tehoa toimintaan Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO HR-tehtävistä 2/3 on perusrutiineja Ulkoistamalla henkilöstöhallinnon rutiinit voitte merkittävästi parantaa yrityksenne

Lisätiedot

ARVOTIETO Oy. Asiakasdatasta lisäarvoa. Marko J. Kivelä www.arvotieto.fi

ARVOTIETO Oy. Asiakasdatasta lisäarvoa. Marko J. Kivelä www.arvotieto.fi ARVOTIETO Oy Asiakasdatasta lisäarvoa Marko J. Kivelä www.arvotieto.fi Strategiatyön ja Informaatiotyön inspiroiva symbioosi. Miksi Business Intelligence strategia ja mitä se sisältää? BUSINESS INTELLIGENCE

Lisätiedot

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely Business Oulu Teollisuus-Forum 29.5.2013 Wisetime Oy:n esittely Wisetime Oy Wisetime Oy on oululainen v. 1991 perustettu ohjelmistotalo, jonka omat tuotteet, Wise-järjestelmät ja niihin liittyvät tukipalvelut,

Lisätiedot

11.10.2013 Tekijän nimi

11.10.2013 Tekijän nimi 11.10.2013 Tekijän nimi Arkkitehtuuri kehittämisen välineenä Kokonaisarkkitehtuuri hallitun muutoksen avaimena Etelä-Savon maakuntaliitto 10.10.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen

Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen marko.viljanen@jm.eto.fi gsm 041-5340051 Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen Customer Experience Design 21.10.2014 Tunnistaminen, avaaminen ja kehittäminen Haluamme

Lisätiedot

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit Brändäystä lyhyesti Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit BRÄNDÄYSTÄ HELPOSTI -KURSSIN SISÄLTÖ Päivä 1 Päivä 2 PERUSTEET Mitä kurssi sisältää? Mitä on luova ajattelu brändäyksessä? Brändi-aakkoset

Lisätiedot

COBITilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon

COBITilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon 1 COBilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon Valtiontalouden tarkastusviraston ja tietosuojavaltuutetun toimiston -foorumi (Helsinki, 28.1.2010) Juhani Heikka vs. tietohallintojohtaja

Lisätiedot

Tuotteen elinkaarenaikainen tiedonhallinta verkostoitumisen ja tuotekehityksen tukena

Tuotteen elinkaarenaikainen tiedonhallinta verkostoitumisen ja tuotekehityksen tukena Leanver yritysseminaari 30.5.2006 Tuotteen elinkaarenaikainen tiedonhallinta verkostoitumisen ja tuotekehityksen tukena Nykytilakartoituksen pääasiallisia tietolähteitä Laajat tieteelliset tietokannat

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

ja prosessien tiedoista noin 90 tehty ilman selviä

ja prosessien tiedoista noin 90 tehty ilman selviä Lehdistötiedote Konica Minolta esittelee asiakkaidensa työnkulkuja merkittävästi tehostavat dokumentinhallinnan ja prosessien palvelut (MCS, Managed Content Services) Lokakuu 2014 Konica Minolta, Inc.

Lisätiedot

Strateginen johtaminen edellyttää henkilöstöjohtamisen

Strateginen johtaminen edellyttää henkilöstöjohtamisen Strateginen johtaminen edellyttää henkilöstöjohtamisen mittaamista Uudista ja Uudistu Vaihtuva johtajuus 2011 Vahingossa Hyvä? Taru From 28.9.2011 HR4 Solutions Oy 2011 HR4 Solutions Oy - 28.9.2011 ESITYKSEN

Lisätiedot

HS:n taitopolku. 1) Visio täydellisestä suorituksesta. 2) Suunnistustaito oma oivallus. 3) Rastiväli kerrallaan ja leuka ylös, HS:n taitokirja

HS:n taitopolku. 1) Visio täydellisestä suorituksesta. 2) Suunnistustaito oma oivallus. 3) Rastiväli kerrallaan ja leuka ylös, HS:n taitokirja HS:n taitopolku 1) Visio täydellisestä suorituksesta 2) Suunnistustaito oma oivallus 3) Rastiväli kerrallaan ja leuka ylös, HS:n taitokirja 4) Vinkkejä Visio täydellisestä suorituksesta Hyvä puhdas suunnistus

Lisätiedot

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt. Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.fi Avoimen tuotteenhallinta Esityksen sisältö Mitä on tuotteenhallinta?

Lisätiedot

Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt

Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt Janne Kangasluoma / Chief Enterprise Architect, Ilmarinen Teemu O. Virtanen / Director, Information Logistics, Digia 2013 IBM Corporation HUOLEHDIMME NOIN 900 000

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy. 13.12.2011 Kohti oppijan verkkopalveluita: Kuntien yhteisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen kehittäminen Markku Rimpelä

Kuntien Tiera Oy. 13.12.2011 Kohti oppijan verkkopalveluita: Kuntien yhteisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen kehittäminen Markku Rimpelä Kuntien Tiera Oy 13.12.2011 Kohti oppijan verkkopalveluita: Kuntien yhteisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen kehittäminen Markku Rimpelä Syyskuussa 2010 perustetun Tieran omistajina on tällä

Lisätiedot

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat

www.tulosakatemia.fi Toivo Koski Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Liiketoiminnan käynnistäminen, liiketoiminnan suunnittelu ja taloudelliset laskelmat Jäljempänä esitetty vaiheistettu konsultoinnin sisältökuvaus sopii mm. uuden liiketoiminnan käynnistämiseen (kaupallistamiseen),

Lisätiedot

Cieltum Oy. pilviteknologiaa hyödyntävä ohjelmistotalo. verkostoituneille yhteisöille

Cieltum Oy. pilviteknologiaa hyödyntävä ohjelmistotalo. verkostoituneille yhteisöille Cieltum Oy on pilviteknologiaa hyödyntävä ohjelmistotalo verkostoituneille yhteisöille liiketoimintaideanaan (C-Care) käytön aikaisen elinkaaren tiedonhallinta eli Runtime Lifecycle Management (RLM) Maksat

Lisätiedot

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä:

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä: TypingMaster Online asiakaskyselyn tulokset Järjestimme toukokuussa asiakkaillemme asiakaskyselyn. Vastauksia tuli yhteensä 12 kappaletta, ja saimme paljon arvokasta lisätietoa ohjelman käytöstä. Kiitämme

Lisätiedot

Hyvät eväät ETEENPÄIN

Hyvät eväät ETEENPÄIN Hyvät eväät ETEENPÄIN YRITYKSILLE SIIVET Yritysten kehittämispalvelut kaikissa ELY-keskuksissa UUSI PALVELUKOKONAISUUS pk-yrityksille Olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen edessä, saat

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan Tietohallinnon -suuntautumisopintoja (45 op)

Tervetuloa opiskelemaan Tietohallinnon -suuntautumisopintoja (45 op) INFO, Malmi 26.11.2014 Anne-Maritta Talaslahti, HH Tiko anne-maritta.talaslahti@haaga-helia.fi Tervetuloa opiskelemaan Tietohallinnon -suuntautumisopintoja (45 op) Sinulle korkeakouluopiskelija, joka haluat

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

ServiceNow - ITSM ja CMDB-ratkaisu

ServiceNow - ITSM ja CMDB-ratkaisu ServiceNow - ITSM ja CMDB-ratkaisu Valtorin toiminnanohjausjärjestelmä TOP:in asiakasinfo 15.10.2015 Jori Kanerva toimitusjohtaja, Sofigate Services Oy Tavoite ja sisältö Antaa tietoa ServiceNow-tuotteesta

Lisätiedot

Tietohallinnon monet kasvot hallinnon näkökulma

Tietohallinnon monet kasvot hallinnon näkökulma Tietohallinnon monet kasvot hallinnon näkökulma Informaatiohallinnon päivä 2010 Antti Syväjärvi Hallintotieteen professori, erityisesti tietohallinto Sisältö Tietohallinnosta Kokonaisarkkitehtuurista Tieto

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Suomi jäämässä jälkeen kilpailijamaistaan ICT:n käytössä - mitä tehdä suunnan kääntämiseksi? Tomi Dahlberg TIVIA TALKS 7-8.5.2014

Suomi jäämässä jälkeen kilpailijamaistaan ICT:n käytössä - mitä tehdä suunnan kääntämiseksi? Tomi Dahlberg TIVIA TALKS 7-8.5.2014 Suomi jäämässä jälkeen kilpailijamaistaan CT:n käytössä - mitä tehdä suunnan kääntämiseksi? Tomi Dahlberg TVA TALKS 7-8.5.2014 1. Kaksi kuvaa T:n ja digitaalisen tiedon käytöstä Suomessa 2. T-Barometri

Lisätiedot

Timo Drachman. Patjanen: saumaton palvelumalli keskisuurille yrityksille

Timo Drachman. Patjanen: saumaton palvelumalli keskisuurille yrityksille Timo Drachman Patjanen: saumaton palvelumalli keskisuurille yrityksille Mitkä tehtävät työllistävät yrityksen IThenkilöstöä eniten (Market Visio) Ylläpito (työasemat, palvelimet, sovellukset) 41 Käyttäjätuki

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia laatujärjestelmistä

Käytännön kokemuksia laatujärjestelmistä TALONRAKENNUSTEOLLISUUS RY ITÄ-SUOMI Rakennustyömaan laadunhallinnan koulutus Käytännön kokemuksia laatujärjestelmistä Osaamispaja HMQ Ky, Heikki Munukka, 7.4.2015 KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSISTA KOOTTUJA OHJEITA,

Lisätiedot

Yhteisöllisyys osana liiketoiminnan strategisia. Ville Laurinen

Yhteisöllisyys osana liiketoiminnan strategisia. Ville Laurinen Yhteisöllisyys osana liiketoiminnan strategisia tavoitteita Ville Laurinen Taustaa Ville Laurinen, toimitusjohtaja Perustanut Ambientian vuonna 1996 Verkkoliiketoiminnan ja erilaisten konseptien asiantuntija

Lisätiedot

Tulevaisuus on hybrideissä

Tulevaisuus on hybrideissä Tulevaisuus on hybrideissä HENRY-seminaari 25.9.2003 Liiketoimintaverkostot ja verkostojohtaminen Kesko Oyj, Strateginen kehitys Lasse Mitronen Sivu 1 Liiketoimintaverkostot ja verkostojohtaminen, HENRY-seminaari

Lisätiedot

Digitalisaation kartoitus ja tiekartan suunnittelu. Palvelu innovaatioseteliin Steamlane Oy

Digitalisaation kartoitus ja tiekartan suunnittelu. Palvelu innovaatioseteliin Steamlane Oy Digitalisaation kartoitus ja tiekartan suunnittelu Palvelu innovaatioseteliin Ari Karppinen ari.t.karppinen@steamlane.com Steamlane Oy 050 5410775 Digitalisaation kartoitus ja tiekartan suunnittelu Kartoitamme

Lisätiedot

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 Aiheita RAKETTI hanke päättyi, työ jatkuu OKM:n CSC:ltä korkeakouluille ostamat palvelut Korkeakoulujen tietohallinnon

Lisätiedot

Tieto ja sen mallinnus Fonectalla - Teemme tiedosta arvokasta. Aija Palomäki, TDWI jäsenkokous 6.6.2014

Tieto ja sen mallinnus Fonectalla - Teemme tiedosta arvokasta. Aija Palomäki, TDWI jäsenkokous 6.6.2014 Tieto ja sen mallinnus Fonectalla - Teemme tiedosta arvokasta Aija Palomäki, TDWI jäsenkokous 6.6.2014 Puhujasta Yritysarkkitehti, Big data kehityspäällikkö Ylempi korkeakoulututkinto, tietojenkäsittelytiede

Lisätiedot

DOB - Datasta oivalluksia ja bisnestä DOB innovaatioalustan kuvaus

DOB - Datasta oivalluksia ja bisnestä DOB innovaatioalustan kuvaus DOB - Datasta ja bisnestä DOB innovaatioalustan kuvaus 17.11.2017 Jyrki Koskinen jyrki.koskinen@coss.fi cc by 4.0 2016 COSS DOB innovaatioalustan kuvaus. Innovaatioalustan konsepti Tehtävät ja tulokset

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

Sähköinen työpöytä. Millainen se oikein on? Kuka sitä (haluaa) käyttää? Aki Antman Sulava Oy 13.10.2011

Sähköinen työpöytä. Millainen se oikein on? Kuka sitä (haluaa) käyttää? Aki Antman Sulava Oy 13.10.2011 Sähköinen työpöytä Millainen se oikein on? Kuka sitä (haluaa) käyttää? Aki Antman Sulava Oy 13.10.2011 Agenda Alkusanat ja puhujan lyhyt esittely Mikä on (tulevaisuuden) sähköinen työpöytä? Miten sähköinen

Lisätiedot

Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa

Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa JKMM Arkkitehdit Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa Max Levander, Ramboll Tero Ollikainen, Peikko Group Oy Teräsrakennepäivä 2016, Scandic Park 8.11.2016 RAMBOLL SUOMESSA

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Tilannekatsaus Kurttu 2.10.2012 Miksi kokonaisarkkitehtuuri? Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurilla tavoitellaan» Yhteentoimivuutta, tietojärjestelmissä, niiden

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Tervetuloa! Tietohallinnon rajapinnat ja organisointi

Tervetuloa! Tietohallinnon rajapinnat ja organisointi Tervetuloa! Tietohallinnon rajapinnat ja organisointi Reino Myllymäki CxO Mentor Oy johtava mentori, päätoimittaja / Tietohallinnon johtaminen 20.11.2014 Reinon aikajana IT-LT-yhteistyö 2.0 Muutosjohtaminen

Lisätiedot

Mobiili. MULLISTAA MYYNTITYÖN Technopolis Business Breakfast, 12.9.2014

Mobiili. MULLISTAA MYYNTITYÖN Technopolis Business Breakfast, 12.9.2014 Mobiili MULLISTAA MYYNTITYÖN Technopolis Business Breakfast, 12.9.2014 AIHEITA Taustaa Keskeiset muutoksen tekijät Pilvipalvelut ja sovelluskauppa Mahdollisuudet myyntityössä Miksi myyntiaineistot ja asiakastapaamiset?

Lisätiedot

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Cocomms lyhyesti Vahvuuksiamme ovat yritys-, talous-, terveys- ja lääke-

Lisätiedot

JOHTAMISEN ARKKITEHTUURI

JOHTAMISEN ARKKITEHTUURI JOHTAMISEN ARKKITEHTUURI Mitä tietojohtamisessa johdetaan? Palaveri HAUS:ssa, Leena Kononen 21.3.2014 Johtamisen arkkitehtuuri on johtamisen kokonaisuus On taitoa ymmärtää yhteyksiä ja yhteentoimivuutta

Lisätiedot

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Korkeakoululaitoksen tietohallinnon kehittäminen & julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri 30.10.2012 Ilmari Hyvönen Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto Aiheita Tietohallintolaki ja julkisen hallinnon

Lisätiedot

Tulevaisuuden päätelaitteet

Tulevaisuuden päätelaitteet Tulevaisuuden päätelaitteet Kuka ne omistaa? Miten niitä hallitaan? Aki Antman Sulava Oy 2.11.2011 Agenda Alkusanat ja puhujan lyhyt esittely Erilaiset päätteet ja sähköinen työpöytä Kuka omistaa päätelaitteet?

Lisätiedot

Web-seminaari 10.11.2009

Web-seminaari 10.11.2009 Web-seminaari 10.11.2009 Tervetuloa päivän seminaariin: Tietovarastoinnilla irti ERP riippuvuuksista Esiintyjät: Ari Hovi, Ari Hovi Oy ja Jari Ylinen, Kehityspolut Oy Seminaari alkaa kello 10.00 Tämä ERP

Lisätiedot

TIMI TIETOTEKNIIKAN HYÖTYJEN MITTAAMINEN

TIMI TIETOTEKNIIKAN HYÖTYJEN MITTAAMINEN TIMI TIETOTEKNIIKAN HYÖTYJEN MTAAMINEN Tavoitteena on tuottaa tietoa rakennusalan tämän hetken kypsyystasosta ja :n avulla saavutettavista hyödyistä Menetelmänä oli asiantuntijatyöskentely ja tulosten

Lisätiedot

1.1 Tämä on STT-Lehtikuva

1.1 Tämä on STT-Lehtikuva 1.1 Tämä on STT-Lehtikuva STT-Lehtikuva on Suomen johtava, kansallinen uutis- ja kuvatoimisto. Uutispalveluiden lisäksi STT tuottaa muita palveluita medialle ja viestintäpalveluita johtaville yrityksille,

Lisätiedot

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola Integrated Management System www.ims.fi, Ossi Ritola Mitä prosessien tunnistaminen on? Löydämme ja ryhmittelemme organisaation toistettavat työnkulut optimaalisimmalla tavalla organisaation tulevaisuuden

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

Toiminnan kehittämisen ja varmentamisen taloudellinen merkitys. 2.9.2015 Jaakko Hirvola

Toiminnan kehittämisen ja varmentamisen taloudellinen merkitys. 2.9.2015 Jaakko Hirvola Toiminnan kehittämisen ja varmentamisen taloudellinen merkitys 2.9.2015 Jaakko Hirvola Building a better working world EY:n toiminnan tarkoitus on rakentaa parempaa liike- ja työelämää ja paremmin toimivaa

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000

LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUKÄSIKIRJA SFS-EN ISO 9001:2000 LAATUPOLITIIKKA Puutyöliike Pekka Väre Ky:n liiketoiminnan kehittyminen ja jatkuvuus varmistetaan koko henkilökunnan yhdessä omaksumien toimintaperiaatteiden ja yrityksessä

Lisätiedot

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen Pähkinänkuoressa Signal Partners on vuonna 2010 perustettu suomalaisessa omistuksessa oleva yritys. Toimimme pääasiallisesti Pohjoismaissa ja palvelemme kansainvälisesti toimivien asiakkaidemme koko organisaatiota

Lisätiedot

Kehmet. Yleisesittely

Kehmet. Yleisesittely Kehmet Yleisesittely 1 1 2 3 4 5 KONSEPTI RAKENNE KETTERÄ KOKEILU JA TOTEUTUS PERINTEINEN TOTEUTUS TULEVAISUUS JA MAHDOLLISUUDET 22.6.2017 Ilkka Kautto 2 KEHMET KONSEPTI 22.6.2017 Ilkka Kautto 3 Sulautettu

Lisätiedot

THINKING PORTFOLIO A S I A K A S H A A S TAT T E LU O U LU N K AU P U N K I

THINKING PORTFOLIO A S I A K A S H A A S TAT T E LU O U LU N K AU P U N K I THINKING PORTFOLIO A S I A K A S H A A S TAT T E LU O U LU N K A U P U N K I COPYRIGHT THINKING PORTFOLIO Sovellussalkku on Oulun kaupungilla IT:n johtamisen väline Tulipalojen sammuttamisesta ennakoivaan

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Yritysarkkitehtuuri. Muutostarpeet

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Yritysarkkitehtuuri. Muutostarpeet Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Ympäristö Muutostarpeet ja niihin vastaaminen Yritysarkkitehtuuri Liiketoiminta-arkkitehtuuri Tavoitteet, Palvelut, Prosessit Informaatioarkkitehtuuri Tietotarpeet,

Lisätiedot

Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen. oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi

Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen. oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Kuusio konseptikuvaukset askelia tehokkaampaan oppimiseen oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Konsepti 1: Oman osaamisen arviointi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, pekka silven, Heidi

Lisätiedot

Kattava tietoturva kerralla

Kattava tietoturva kerralla Kattava tietoturva kerralla PROTECTION SERVICE FOR BUSINESS Tietoturvan on oltava kunnossa Haittaohjelmahyökkäyksen tai tietoturvan vaarantumisen seuraukset voivat olla vakavia ja aiheuttaa merkittäviä

Lisätiedot

Tiedolla johtamisen varautuminen uusiin toimintamalleihin

Tiedolla johtamisen varautuminen uusiin toimintamalleihin Tiedolla johtamisen varautuminen uusiin toimintamalleihin HYVÄTKÄÄN N TIETOJÄRJESTELM RJESTELMÄT T EIVÄT TOIMI ILMAN HUIPPULAATUISTA DATAA Jouko Kiiveri Liiketoimintajohtaja Solteq Oyj TIEDOLLA ON HANKALA

Lisätiedot

Tavallisimmat kysymykset

Tavallisimmat kysymykset Autodesk Design- ja Creation Suite -paketit Tavallisimmat kysymykset Tässä dokumentissa on vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin Design- ja Creation Suite -pakettien myynnin loppumisesta. 24.5.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot