TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus"

Transkriptio

1 TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi (Elements). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämän arvopaperi- ja liikkeeseenlaskijatyypin tiivistelmältä vaadittavat osatekijät. Osatekijöiden numeroinnista saattaa puuttua joitakin numeroita sellaisten elementtien kohdalla, jotka eivät ole pakollisia. Vaikka jokin osatekijä olisi pakollinen tietyn arvopaperi- ja liikkeeseenlaskijatyypin kohdalla, siitä ei välttämättä voida antaa merkityksellisiä tietoja. Tällaisessa tapauksessa tiivistelmässä on esitetty osatekijän lyhyt kuvaus ja maininta - ei sovellu -. Osa A Johdanto ja varoitukset Osatekijä Osatekijän kuvaus Julkistamisvaatimus A.1 Varoituksia Tämä tiivistelmä on luettava johdantona ohjelmaesitteelle (Base Prospectus) ja sovellettaville lopullisille ehdoilla (Final Terms), jotka sisältävät arvopaperien ehdot. Tämän ohjelmaesitteen mukaisesti liikkeeseenlaskettavia arvopapereita ( arvopaperit, Securities tai [ velkakirjat, Notes][ sertifikaatit, Certificates]) koskevaa sijoituspäätöstä tehdessään sijoittajien tulee ottaa huomioon ohjelmaesite kokonaisuudessaan sekä sovellettavat lopulliset ehdot. Mikäli tämän ohjelmaesitteen sisältämiin tietoihin liittyvä kanne tulee käsiteltäväksi Euroopan talousalueen jäsenvaltion tuomioistuimessa, kanteen nostanut sijoittaja saattaa kyseisen jäsenmaan kansallisen lainsäädännön mukaan olla velvollinen käännättämään ohjelmaesitteen ja lopulliset ehdot omalla kustannuksellaan ennen tuomioistuinkäsittelyn alkua. Siviilioikeudellinen vastuu on henkilöillä, jotka ovat vastuussa tiivistelmän (sen käännös mukaan luettuna) laatimisesta tai ohjelmaesitteen julkistamisesta, mutta vain siinä tapauksessa, että tiivistelmä on harhaanjohtava, epätarkka tai epäjohdonmukainen ohjelmaesitteen muihin osiin verrattuna tai että se ei yhdessä ohjelmaesitteen muiden osien kanssa anna kaikkia tarvittavia avaintietoja. A.2 Suostumus ohjelmaesitteen käyttöön [- ei sovellu - Liikkeeseenlaskija (Issuer) ei ole antanut suostumusta siihen, että jokin rahoituksenvälittäjä käyttää ohjelmaesitettä ja lopullisia ehtoja myöhemmässä jälleenmyynnissä tai arvopaperien lopullisessa sijoittamisessa.] [[Liikkeeseenlaskija (Issuer) antaa suostumuksensa siihen, että jokin rahoituksenvälittäjä käyttää ohjelmaesitettä ja lopullisia ehtoja myöhemmässä jälleenmyynnissä tai arvopaperien lopullisessa sijoittamisessa.] [Liikkeeseenlaskija (Issuer) antaa suostumuksensa siihen, että yksi tai useampi seuraavassa mainittu rahoituksenvälittäjä käyttää ohjelmaesitettä ja lopullisia ehtoja myöhemmässä jälleenmyynnissä tai arvopaperien lopullisessa sijoittamisessa:] [yhden tai useamman rahoituksenvälittäjän nimi ja osoite] ( jälleenmyyjä, Distributor)].

2 [Tarjousaika, jonka kuluessa rahoituksenvälittäjät voivat toteuttaa myöhemmän jälleenmyynnin tai arvopaperien lopullisen sijoittamisen, on voimassa vain niin kauan kuin ohjelmaesite ja lopulliset ehdot ovat voimassa kyseisessä jäsenvaltiossa kansallisesti voimaansaatetun esitedirektiivin artiklan 9 mukaisesti [ja jaksona, joka alkaa [aloituspäivä] ja päättyy [päättymispäivä]]. Suostumus ohjelmaesitteen ja lopullisten ehtojen käyttöön annetaan vain seuraavissa jäsenvaltioissa tapahtuvaan käyttöön: [yksi tai useampi kyseinen jäsenvaltio]. Suostumus ohjelmaesitteen ja sen liitteiden sekä vastaavien lopullisten ehtojen käyttöön annetaan seuraavin ehdoin: ohjelmaesite ja vastaavat lopulliset ehdot toimitetaan mahdollisille sijoittajille ainoastaan yhdessä ennen kyseistä toimitusta julkistettujen liitteiden kanssa ja kunkin rahoituksenvälittäjän on ohjelmaesitteen ja vastaavien lopullisten ehtojen käytön yhteydessä varmistettava, että kaikkia kyseisellä lainkäyttöalueella voimassa olevia soveltuvia lakeja ja säädöksiä noudatetaan. Mikäli tarjouksen tekijänä on rahoituksenvälittäjä, tämän on tiedotettava sijoittajille tarjouksen ehdoista tarjouksen tekoaikana.]

3 Osa B Liikkeeseenlaskija Osatekijä Osatekijän kuvaus Julkistamisvaatimus B.1 Liikkeeseenlaskijan virallinen nimi ja kaupallinen nimi B.2 Kotipaikka/ yhtiömuoto/ lainsäädäntö/ perustamismaa Pankin virallinen nimi on COMMERZBANK Aktiengesellschaft ( liikkeeseenlaskija, Issuer, pankki, Bank tai COMMERZBANK, yhdessä konsolidoitujen tytäryhtiöidensä kanssa COMMERZBANK-konserni tai "konserni", Group), ja pankin kaupallinen nimi on COMMERZBANK. Pankin rekisteröity toimipaikka on Frankfurt am Mainissa, Saksan liittotasavallassa. COMMERZBANK on Saksan liittotasavallassa Saksan lain mukaan perustettu ja operoiva osakeyhtiö. B.4b Liikkeeseenlaskijaan ja sen toimialoihin vaikuttavia tiedossa olevia kehityssuuntia Maailman rahoitusmarkkinoiden kriisi ja erityisesti euroalueen valtionvelkakriisi ovat aiemmin aiheuttaneet huomattavia paineita konsernin nettovarallisuudelle, rahoitusasemalle ja liiketoiminnan tulokselle, ja voidaan olettaa, että tulevaisuudessa voi esiintyä uusia olennaisia konserniin kohdistuvia haittavaikutuksia, etenkin jos kriisi kärjistyy uudelleen. B.5 Organisaatiorakenne B.9 Voittoennusteet tai -arviot B.10 Huomatukset edellisiltä tilikausilta annetuissa tilintarkastusker tomuksissa B.12 Valikoituja keskeisiä tilinpäätöstietoja COMMERZBANK on COMMERZBANK-konsernin emoyhtiö. COMMERZBANK-konsernilla on suoria ja epäsuoria osakeomistuksia useissa yhtiöissä. - ei sovellu - Liikkeeseenlaskija ei esitä voittoennusteita tai -arvioita. - ei sovellu - Tähän ohjelmaesitteeseen viittauksin sisällytetyistä vuosina 2014 ja 2015 päättyneiden tilikausien konsolidoiduista tilinpäätöksistä ja toimintakertomuksista sekä vuoden 2015 tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta on annettu tilintarkastuskertomukset, joissa ei ole huomautuksia. Seuraavassa taulukossa esitetään COMMERZBANK-konsernin valikoituja keskeisiä tilinpäätöstietoja, jotka perustuvat IFRS-normien mukaan laadittuihin, tilintarkastettuihin konsolidoituihin tilinpäätöksiin ja 2015 sekä konsolidoituun osavuosikatsaukseen (tilintarkastamaton). Tase ( m) *) **) Kokonaisvarat Oma pääoma ***) Tammikuu joulukuu Tammikuu kesäkuu **) Tilinpäätös ( m) 2014 *) *) 2016 Liikevoitto Voitto tai tappio ennen veroja Konsolidoitu voitto tai ****) tappio

4 *) Edellisen vuoden luvut on muutettu luottosuojavakuutusten muutosten ja veromuutoksen vuoksi. **) Tilintarkastamaton. ***) Tilikautta 2015 on oikaistu takautuvasti laskuvirheen ja muiden virheiden korjaamisen takia. Sen vuoksi oman pääoman määräksi on ilmoitettu miljoonaa euroa konsolidoidussa tilintarkastamattomassa osavuosikatsauksessa ****) COMMERZBANKin osakkeenomistajien osuus. Ei olennaista haitallista muutosta liikkeeseenlaskijan tulevaisuudennäkymissä, rahoitusaseman merkittävät muutokset B.13 Liikkeeseenlaskijan maksukykyyn olennaisesti vaikuttavat viimeaikaiset tapahtumat B.14 Liikkeeseenlaskijan riippuvuus muista konsernin yhtiöistä B.15 Liikkeeseenlaskijan pääasialliset toiminnot ja pääasialliset markkinat COMMERZBANK-konsernin taloudellisissa näkymissä ei ole tapahtunut olennaista haitallista muutosta jälkeen. - ei sovellu - COMMERZBANK-konsernin rahoitusasemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia jälkeen. - ei sovellu - Viime aikoina ei ole esiintynyt liikkeeseenlaskijaan liittyviä tapahtumia, jotka vaikuttavat olennaisesti liikkeeseenlaskijan maksukyvyn arviointiin. - ei sovellu - Kuten osatekijässä B.5 mainitaan, COMMERZBANK on COMMERZBANK-konsernin emoyhtiö. COMMERZBANK-konsernin keskeinen toiminto on tarjota laaja valikoima rahoituspalveluita yksityisasiakkaille, pienille ja keskisuurille yrityksille sekä institutionaalisille asiakkaille Saksassa, mukaan luettuina tilinhallinta, maksuliikenne, antolainaus, säästö- ja sijoitustuotteet ja arvopaperipalvelut sekä pääomamarkkina- ja investointipankkituotteet ja palvelut. Osana kattavaa rahoituspalvelustrategiaansa konserni tarjoaa yhteistyökumppaniensa kanssa myös muita rahoituspalveluita, erityisesti asuntolainoja (building savings loans), varainhallintaa ja vakuutuksia. Konserni laajentaa edelleen asemaansa yhtenä Saksan tärkeimmistä vientirahoittajista. Saksan liiketoimintojen ohella konserni on kansainvälisesti aktiivinen tytäryhtiöidensä, sivuliikkeidensä ja sijoitustensa kautta erityisesti Euroopassa. Kansainvälisten toimintojen painopiste on Puolassa, ja keskeisenä tavoitteena on tarjota kattavia palveluita saksalaisille pk-yrityksille Länsi-, Keski- ja Itä-Euroopassa sekä Aasiassa. COMMERZBANK-konserni jaettiin viiteen liiketoimintasegmenttiin Private Customers-, Mittelstandsbank-, Central & Eastern Europe-, Corporates & Markets and Asset & Capital Recovery (ACR) - sekä Others and Consolidation -segmentteihin. Private Customers-, Mittelstandsbank-, Central & Eastern Europe- ja Corporates & Markets and Asset & Capital Recovery segmentit muodostavat COMMERZBANK-konsernin ydinpankin yhdessä Others and Consolidation segmentin kanssa.

5 B.16 Hallintaosapuolet - ei sovellu - COMMERZBANKin hallintaa ei ole luovutettu muulle yhtiölle tai henkilölle esimerkiksi hallintasopimuksen (domination agreement) perusteella, eikä se ole muun yhtiön tai henkilön hallinnassa Saksan arvopaperien ostoa ja sen kautta tapahtuvia valtauksia koskevassa laissa (Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz) tarkoitetulla tavalla.

6 Osa C Arvopaperit Osatekijä Osatekijän kuvaus Julkistamisvaatimus C.1 Arvopapereiden tyyppi ja luokka/ tunnistenumero Arvopapereiden tyyppi/muoto [Bonus-tyyppisiä] [Smart Bonus -tyyppisiä] [ ] strukturoituja [velkakirjoja][sertifikaatteja][, jotka ovat sidoksissa [kohdeetuuteen/kohde-etuuksiin]] ([ velkakirjat, Notes][ sertífikaatit, Certificates] tai arvopaperit, Securities). [Arvopapereita edustaa globaali haltija[velkakirja][sertifikaatti][joka on jaettu nimellisarvoltaan [1 000 euron] [ ] haltijavelkakirjoiksi ( nimellisarvo, Denomination)].] [Arvopaperit lasketaan liikkeeseen arvo-osuusmuotoisina [ja kukin niistä on nimellisarvoltaan [1 000 euroa] [ ] ( nimellisarvo, Denomination)].] Arvopaperien tunnistenumero(t) WKN-koodi ISIN-koodi [paikallinen koodi] C.2 Arvopaperien valuutta C.5 Arvopaperien vapaan vaihtokelpoisuuden rajoitukset C.8 Arvopapereihin liittyvät oikeudet (mukaan luettuina arvopaperien etuoikeusasema ja oikeuksien rajoitukset) Arvopaperit lasketaan liikkeeseen [valuutan] määräisinä. - ei sovellu - Arvopaperit ovat vapaasti vaihdettavissa. Arvopapereihin sovellettava lainsäädäntö Arvopapereihin ja niiden ehtojen tulkintaan sovelletaan Saksan lainsäädäntöä. Arvopaperien perustamiseen saatetaan soveltaa selvitysjärjestelmän (Clearing System) lainkäyttöalueen lainsäädäntöä sovellettavien lopullisten ehtojen mukaan. Arvopapereihin liittyvät oikeudet Takaisinmaksu Arvopaperien haltijalle maksetaan erääntymispäivänä (Maturity Date) lunastusmäärä (Redemption Amount) [sekä [korko [viimeiseltä] korkojaksolta] [bonusmäärä (Bonus Amount)] [kiinteä määrä (Fixed Amount)] lopullisten ehtojen mukaan]. [jos korkoa maksetaan] Velkakirjojen haltijalle suoritetaan [yksi koronmaksu] [useita koronmaksuja] velkakirjojen voimassaoloaikana. [jos erääntymispäivänä suoritetaan yksi koronmaksu)][velkakirjoille kertyy korkoa alkaen [koron kertymisen aloituspäivästä] ja päättyen erääntymispäivää edeltävään päivään se mukaan luettuna, ja koron suuruus on [[[korko]] [tämän tiivistelmän liitteenä olevassa taulukossa ilmoitettu korko]. Korko maksetaan taannehtivasti erääntymispäivänä.]

7 [jos suoritetaan useita koronmaksuja][velkakirjoille kertyy korkoa, jonka suuruus on [[korko]] [tämän tiivistelmän liitteenä olevassa taulukossa ilmoitettu korko] alkaen [koron kertymisen aloituspäivästä] (se mukaan luettuna) ja päättyen ensimmäiseen koronmaksupäivään (se pois luettuna) ja sen jälkeen kustakin koronmaksupäivästä (se mukaan luettuna) seuraavaan koronmaksupäivään (se pois luettuna) (kukin tällainen jakso "korkojakso", Interest Period). Kunkin korkojakson korko maksetaan taannehtivasti kyseisenä koronmaksupäivänä. "Koronmaksupäivä" (Interest Payment Date) on [koronmaksupäivät] ja erääntymispäivä (Maturity Date).] Jos koronmaksupäivä ei ole pankkipäivä (Payment Business Day), korko maksetaan seuraavana pankkipäivänä([ ilman, että][, ja] kyseistä korkojaksoa ja sen osalta maksettavaa määrää muutetaan vastaavasti.).] [jos bonusmääriä (Bonus Amounts) maksetaan] [Bonusmäärät Mikäli lopullisissa ehdoissa ei toisin määrätä, arvopaperin haltijalle saatetaan maksaa arvopaperikohtainen bonusmäärä (Bonus Amount per Security) bonusmäärän maksupäivänä (Bonus Amount Payment Date).] [jos kiinteitä määriä (Fixed Amounts) maksetaan :] [Kiinteät määrät Lopullisten ehtojen mukaan arvopaperien haltijalle saatetaan maksaa arvopaperikohtainen kiinteä määrä (Fixed Amount) kiinteän määrän maksupäivänä (Fixed Amount Payment Date).] [jos kohde-etuutena ovat osakkeet:] [Arvopaperien voimassaoloaikana sijoittajalle ei makseta velkakirjojen kohdeetuutena olevat osakkeet liikkeeseenlaskeneen yrityksen osinkoja.] [jos kohde-etuutena ovat ETF-rahasto-osuudet:] [Arvopaperien voimassaoloaikana sijoittajalle ei makseta arvopaperien kohdeetuutena olevat ETF-rahasto-osuudet liikkeeseenlaskeneen rahastoyhtiön voitonjakoja.] [jos kohde-etuutena ovat rahastot:] [Arvopaperien voimassaoloaikana sijoittajalle ei makseta arvopaperien kohdeetuutena olevat [rahasto-osuudet][rahaston osakkeet] liikkeeseenlaskeneen rahastoyhtiön voitonjakoja.] [jos velkakirjojen ehtoihin sisältyy automaattinen ennenaikainen lunastus] [Automaattinen ennenaikainen lunastus Arvopaperien ehtojen mukaan arvopaperit erääntyvät automaattisesti ja ne lunastetaan [kyseisenä] automaattisen ennenaikaisen lunastuksen päivänä (Automatic Early Redemption Date) sovellettavasta arvopaperikohtaisesta automaattisen ennenaikaisen lunastuksen määrästä (Automatic Early Redemption Amount per Security).] Muutokset ja poikkeuksellinen eräännytys Joissakin erityistilanteissa liikkeeseenlaskijalla voi olla oikeus tehdä

8 tiettyjä muutoksia. Tämän lisäksi liikkeeseenlaskijalla voi olla oikeus poikkeuksellisesti eräännyttää arvopaperit ennenaikaisesti tai arvopaperit voidaan lunastaa ennenaikaisesti tietyn tapahtuman esiinnyttyä. Arvopapereiden etuoikeusasema Arvopapereihin liittyvät velvoitteet ovat liikkeeseenlaskijan suoria, ehdottomia ja vakuudettomia (nicht dinglich besichert) maksuvelvoitteita, ja jos soveltuvasta lainsäädännöstä ei muuta johdu, ovat etuoikeusasemaltaan vähintään samassa asemassa kuin liikkeeseenlaskijan kaikki muut vakuudettomat (nicht dinglich besichert) maksuvelvoitteet joiden etuoikeusasema ei ole takasijainen. Vastuun rajoitus Liikkeeseenlaskija on vastuussa arvopapereihin liittyvistä toimista ja laiminlyönneistä vain jos ja siinä määrin kuin se rikkoo olennaisia arvopapereihin liittyviä velvoitteita tuottamuksellisesti tai tarkoituksellisesti tai rikkoo muita velvoitteita törkeän tuottamuksellisesti tai tarkoituksellisesti. Aika, jona arvopaperit tulee esittää, Vanhentuminen Aika, jona arvopaperit tulee esittää (Saksan siviilikoodin (BGB) pykälä 801, kappale 1, kohta 1), on kymmenen vuotta, ja vanhentumisaika esitettyihin arvopapereihin liittyville vaateille on kaksi vuotta kyseisen esittämisajan päättymisestä. C.11 Listaaminen ja kaupankäynnin kohteeksi ottaminen säännellyllä markkinalla tai vastaavalla markkinalla [Liikkeeseenlaskija aikoo hakea arvopaperien listaamista ja ottamista kaupankäynnin kohteeksi [seuraavalla säännellyllä] [ ] markkinalla] [seuraavilla säännellyillä] [ ] markkinoilla]: [säännelty markkina] [ ] [alkaen [päivämäärä]].] [- ei sovellu - Arvopapereita ei ole tarkoitus listata eikä niillä ole tarkoitus käydä kauppaa millään säännellyllä markkinalla.] C.15 Kohde-etuuden vaikutus arvopaperien arvoon Arvopaperien erääntymispäivänä maksettava lunastusmäärä [ ja automaattisen ennenaikaisen lunastuksen laukaisevan tapahtuman esiintyessä automaattisen ennenaikaisen lunastuksen määrä, joka maksetaan kyseisenä automaattisen ennenaikaisen lunastuksen päivänä,] määräytyy kohde-etuuden/kohde-etuuksien kehityksen [ja muuntokurssin (Conversion Rate)] perusteella. Yksityiskohtainen kuvaus: [sovelletaan kaikkiin Autocallable-tyyppisiin arvopapereihin] [Mahdollisista muista näiden ehtojen mukaisista arvopaperien ennenaikaiseen lunastukseen ennen erääntymispäivää liittyvistä oikeuksista huolimatta arvopaperit erääntyvät automaattisesti ja lunastetaan [jonakin] [kyseisenä] automaattisen ennenaikaisen lunastuksen päivänä [kyseisestä] arvopaperikohtaisesta automaattisen ennenaikaisen lunastuksen määrästä [, jota sovelletaan kyseisenä automaattisen ennenaikaisen [lunastuksen] [arvostuksen] päivänä], jos [kyseistä] ennenaikaisen automaattisen

9 lunastuksen päivää välittömästi edeltävänä automaattisen ennenaikaisen arvostuksen päivänä [kunkin] [kohde-etuuden] [kohde-etuus] [korikehityksen] viitehinta on [yhtä suuri] [tai] [suurempi] [pienempi] kuin [raja-arvo] [, jota sovelletaan kyseisenä automaattisen ennenaikaisen [lunastuksen] [arvostuksen] päivänä] [[ %] [kyseisestä] aloitushinnasta] [1,0] [luku][.][ seuraavan taulukon mukaan: Automaattisen ennenaikaisen arvostuksen päivä [automaattisen ennenaikaisen arvostuksen päivä] Automaattisen ennenaikaise n lunastuksen päivä, jota voidaan viivästyttää arvopaperien ehtojen mukaisesti [automaattisen ennenaikaisen lunastuksen päivä] [Raja-arvo] [ ] [[ % ] % [kyseisen [kohdeetuuden] aloitushinnasta]] [Sovellettava] arvopaperikohtainen automaattisen ennenaikaisen lunastuksen määrä ("AERA") [AERA=[D][EA]+[D][EA]xFR [ ][xn1 ][xpcr]] [AERA=[D][EA]+[D][EA]x PF [ ][xup WPU][xPCR]] [AERA=[D][EA]xFR [ ][xn1][xpcr]] [AERA=[D][EA]+[D][EA]xMax(FR [ ] xn[ ];[BP][UP]-X)[xPCR]] [ ] [automaattisen ennenaikaisen arvostuksen päivä] [automaattisen ennenaikaisen lunastuksen päivä] [ ] [[ % ] % [kyseisen [kohdeetuuden] aloitushinnasta]] [AERA=[D][EA]+[D][EA]xFR [ ][xn1 ][xpcr]] [AERA=[D][EA]+[D][EA]x PF [ ][xup WPU][xPCR]] [AERA=[D][EA]xFR [ ][xn2][xpcr]] [AERA=[D][EA]+[D][EA]xMax(FR [ ] xn[ ];[BP][UP]-X)[xPCR]] [ ] missä: AERA = arvopaperikohtainen automaattisen ennenaikaisen lunastuksen määrä (Automatic Early Redemption Amount per Security) [D = nimellisarvo (Denomination)] [EA = riskimäärä (Exposure Amount)] [FR [ ] = kiinteä kurssi (Fixed Rate) [ ]] [PF [ ] = osallistumisaste (Participation Factor), jota sovelletaan [ ] automaattisen ennenaikaisen arvostuksen päivänä (Automatic Early Valuation Date)] [N[ ] = [luku]] [X = [luku]] [BP = korikehitys (Basket Performance) [[kyseisen] [arvostuspäivän] [kyseistä automaattisen ennenaikaisen lunastuksen päivää (Automatic Early Redemption Date) välittömästi edeltävän automaattisen ennenaikaisen arvostuksen päivän] osalta] [UP [WPU] = [huonoimmin kehittyneen kohde-etuuden (Worst Performing Underlying)] kohde-etuuskehitys (Underlying Performance) [[kyseisen] [arvostuspäivän] [kyseistä automaattisen

10 ennenaikaisen lunastuksen päivää välittömästi edeltävän automaattisen ennenaikaisen arvostuksen päivän] osalta] [PCR = muuntokurssin kehitys (Performance of the Conversion Rate)] [ = ]] [Arvopapereista johtuvat oikeudet ovat voimassa siihen asti, kun automaattisen ennenaikaisen lunastuksen määrä [ja [kyseinen] [kiinteä määrä (Fixed Amount)][bonusmäärä (Bonus Amount)] maksetaan kyseisenä automaattisen ennenaikaisen lunastuksen päivänä.] [sovelletaan kaikkiin arvopapereihin] [Erääntymispäivänä (Maturity Date) [velkakirjakohtainen lunastusmäärä (Redemption Amount per Note)] [sertifikaattikohtainen lunastusmäärä (Redemption Amount per Certificate)]on] Bonus-tyyppiset yhteen kohde-etuuteen liittyvät strukturoidut velkakirjat Vaihtoehto 1 tuottokerroin 1 (Return Factor 1), (b) nimellisarvo kertaa bonustekijä (Bonus Factor) ja tuottokerroin 2 ja (c) nimellisarvo kertaa osallistumisaste (Participation Factor) edelleen kerrottuna suuremmalla seuraavista: (x) 0 (nolla) tai (y) seuraavien erotus: kohde-etuuskehitys (Underlying Performance) ja [luku] [kohde-etuuskehitystä vastaava luku] edelleen kerrottuna tuottokertoimella 3, jos [tarkastelujakson (Monitoring Period) aikana][arvostuspäivänä] viitearvo (Reference Value) [on aina ollut][on] [yhtä suuri tai] suurempi kuin viitetaso (Reference Level); tai nimellisarvo kertaa kohde-etuuskehitys ja tuottokerroin 4 kaikissa muissa tapauksissa. tuottokerroin 1 (Return Factor 1) ja (b) nimellisarvo kertaa suurempi seuraavista: (x) bonustekijä (Bonus Factor) tai (y) osallistumisaste (Participation Factor) kertaa seuraavien erotus: kohde-etuuskehitys [CALL][PUT] (Underlying Performance [CALL][PUT]) ja [luku] [kohde-etuuskehitystä [CALL][PUT] vastaava luku] edelleen kerrottuna tuottokertoimella 2, jos [tarkastelujakson (Monitoring Period) aikana][arvostuspäivänä] viitearvo (Reference Value) [on aina ollut][on] [yhtä suuri tai] suurempi kuin viitetaso (Reference Level); tai nimellisarvo kertaa tuottokerroin 3 kaikissa muissa tapauksissa. Vaihtoehto 3

11 tuottokerroin 1 (Return Factor 1) ja (b) nimellisarvo kertaa suurempi seuraavista: (x) bonustekijä (Bonus Factor) tai (y) osallistumisaste (Participation Factor) kertaa seuraavien erotus: kohde-etuuskehitys CALL (Underlying Performance CALL) ja [luku] [kohde-etuuskehitystä CALL vastaava luku] edelleen kerrottuna tuottokertoimella 2, jos [tarkastelujakson (Monitoring Period) aikana][arvostuspäivänä] viitearvo (Reference Value) [on aina ollut][on] [yhtä suuri tai] suurempi kuin viitetaso (Reference Level); tai nimellisarvo kertaa kohde-etuuskehitys PUT (Underlying Performance PUT) ja tuottokerroin 3 kaikissa muissa tapauksissa. Bonus-tyyppiset useaan kohde-etuuteen liittyvät strukturoidut velkakirjat Vaihtoehto 1 tuottokerroin 1 (Return Factor 1), (b) nimellisarvo kertaa bonustekijä (Bonus Factor) ja tuottokerroin 2 ja (c) nimellisarvo kertaa osallistumisaste (Participation Factor) edelleen kerrottuna suuremmalla seuraavista: (x) 0 (nolla) tai (y) korikehityksen (Basket Performance) ja [luvun] [korikehitystä vastaavan luvun] erotus edelleen kerrottuna tuottokertoimella 3, jos [tarkastelujakson (Monitoring Period) aikana][arvostuspäivänä] viitearvo (Reference Value) [on aina ollut][on] [yhtä suuri tai] suurempi kuin viitetaso (Reference Level); tai nimellisarvo kertaa [huonoimmin kehittyneen kohde-etuuden (Worst Performing Underlying) kohde-etuuskehitys (Underlying Performance)][korikehitys] ja tuottokerroin 4 kaikissa muissa tapauksissa. tuottokerroin 1 (Return Factor 1) ja (b) nimellisarvo kertaa suurempi seuraavista: (x) bonustekijä (Bonus Factor) tai (y) osallistumisaste (Participation Factor) kertaa seuraavien erotus: (xx) korikehitys [CALL] [PUT] (Basket Performance [CALL] [PUT]) ja (yy) [luku] [korikehitystä [CALL] [PUT] vastaava luku] edelleen kerrottuna tuottokertoimella 2, jos [tarkastelujakson (Monitoring Period) aikana][arvostuspäivänä] viitearvo (Reference Value) [on aina ollut][on] [yhtä suuri tai] suurempi kuin viitetaso (Reference Level); tai nimellisarvo kertaa tuottokerroin 3 kaikissa muissa tapauksissa. Vaihtoehto 3 tuottokerroin 1 (Return Factor 1) ja (b) nimellisarvo kertaa

12 suurempi seuraavista: (x) bonustekijä (Bonus Factor) tai (y) osallistumisaste (Participation Factor) kertaa seuraavien erotus: korikehitys CALL (Basket Performance CALL) ja [luku] [korikehitystä CALL vastaava luku] edelleen kerrottuna tuottokertoimella 2, jos tarkastelujakson (Monitoring Period) aikana][arvostuspäivänä] viitearvo (Reference Value) [on aina ollut][on] [yhtä suuri tai] suurempi kuin viitetaso (Reference Level); tai [Optio 1] [ nimellisarvo kertaa korikehitys PUT (Basket Performance PUT) ja tuottokerroin 3 kaikissa muissa tapauksissa.] [Optio 2] [ nimellisarvo kertaa kohde-etuuskehitys (Underlying Performance) kaikissa muissa tapauksissa.] Vaihtoehto 4 seuraavien summa: (a) nimellisarvo (Denomination) kertaa tuottokerroin 1 (Return Factor 1), (b) nimellisarvo kertaa bonustekijä (Bonus Factor) ja tuottokerroin 2 ja (c) nimellisarvo kertaa osallistumisaste (Participation Factor) edelleen kerrottuna suuremmalla seuraavista: (x) 0 (nolla) tai (y) seuraavien erotus: korikehitys CALL (Basket Performance CALL) ja [luku] [korikehitystä CALL vastaava luku] edelleen kerrottuna tuottokertoimella 3, jos tarkastelujakson (Monitoring Period) aikana][arvostuspäivänä] viitearvo (Reference Value) [on aina ollut][on] [yhtä suuri tai] suurempi kuin viitetaso (Reference Level); tai [Optio 1] [ nimellisarvo kertaa korikehitys PUT (Basket Performance PUT) ja tuottokerroin 4 kaikissa muissa tapauksissa.] [Optio 2] [ nimellisarvo kertaa kohde-etuuskehitys (Underlying Performance) kaikissa muissa tapauksissa.] Smart Bonus -tyyppiset yhteen kohde-etuuteen liittyvät strukturoidut velkakirjat Vaihtoehto 1 tuottokerroin 1 (Return Factor 1), (b) nimellisarvo kertaa bonustekijä (Bonus Factor) ja tuottokerroin 2 ja (c) nimellisarvo kertaa osallistumisaste (Participation Factor) edelleen kerrottuna suuremmalla seuraavista: (x) 0 (nolla) tai (y) kohde-etuuskehityksen (Underlying Performance) ja [luvun] [bonustekijän ja luvun 1 (yksi) summaa vastaavan luvun][kohde-etuuskehitystä vastaavan luvun] erotus edelleen kerrottuna tuottokertoimella 3, jos tarkastelujakson (Monitoring Period) aikana][arvostuspäivänä] viitearvo (Reference Value) [on aina ollut][on] [yhtä suuri tai] suurempi kuin viitetaso (Reference Level); tai [Optio 1]

13 [ nimellisarvo kertaa kohde-etuuskehitys ja tuottokerroin 4 kaikissa muissa tapauksissa.] [Optio 2] [ nimellisarvo kertaa tuottokerroin 4 kaikissa muissa tapauksissa.] tuottokerroin 1 (Return Factor 1), (b) nimellisarvo kertaa bonustekijä (Bonus Factor) ja tuottokerroin 2 ja (c) nimellisarvo kertaa osallistumisaste (Participation Factor) edelleen kerrottuna suuremmalla seuraavista: (x) 0 (nolla) tai (y) kohde-etuuskehityksen (Underlying Performance) ja [luvun] [bonustekijän ja luvun 1 (yksi) summaa vastaavan luvun][kohde-etuuskehitystä vastaavan luvun] erotus edelleen kerrottuna tuottokertoimella 3, jos [tarkastelujakson (Monitoring Period) aikana][arvostuspäivänä] viitearvo [1] [2] [ ] (Reference Value) [1] [2] [ ]) [on aina ollut][on] [yhtä suuri tai] suurempi kuin viitetaso [1] [2] [ ] (Reference Level [1] [2] [ ]); tai nimellisarvo kertaa tuottokerroin 4, jos [tarkastelujakson (Monitoring Period) aikana][arvostuspäivänä] viitearvo [1] [2] [ ] [on ainakin kerran ollut] [on] [yhtä suuri tai] pienempi kuin viitetaso [1] [2] [ ] mutta [on aina ollut] [yhtä suuri tai] suurempi kuin viitetaso [1] [2] [ ]; tai (iii) nimellisarvo kertaa kohde-etuuskehitys ja tuottokerroin 5 kaikissa muissa tapauksissa. Vaihtoehto 3 tuottokerroin 1 (Return Factor 1), (b) nimellisarvo kertaa bonustekijä (Bonus Factor) ja tuottokerroin 2 ja (c) nimellisarvo kertaa osallistumisaste (Participation Factor) edelleen kerrottuna suuremmalla seuraavista: (x) 0 (nolla) tai (y) seuraavien erotus: kohde-etuuskehitys CALL (Underlying Performance CALL) ja [luku] [bonustekijän ja luvun 1 (yksi) summaa vastaava luku][kohde-etuuskehitystä CALL vastaava luku] edelleen kerrottuna tuottokertoimella 3, jos [tarkastelujakson (Monitoring Period) aikana][arvostuspäivänä] viitearvo (Reference Value) [on aina ollut][on] [yhtä suuri tai] suurempi kuin viitetaso (Reference Level); tai [Optio 1] [ nimellisarvo kertaa kohde-etuuskehitys PUT (Underlying Performance PUT) ja tuottokerroin 4 kaikissa muissa tapauksissa.] [Optio 2] [ nimellisarvo kertaa tuottokerroin 4 kaikissa muissa tapauksissa.] Vaihtoehto 4

14 tuottokerroin 1 (Return Factor 1), (b) nimellisarvo kerrottuna suuremmalla seuraavista: (x) osallistumisaste (Participation Factor) kertaa bonustekijä (Bonus Factor) tai (y) kohdeetuuskehityksen (Underlying Performance) ja [luvun] [bonustekijän ja luvun 1 (yksi) summaa vastaavan luvun][kohde-etuuskehitystä vastaavan luvun] erotus edelleen kerrottuna tuottokertoimella 2, [jos tarkastelujakson (Monitoring Period) aikana][arvostuspäivänä] viitearvo [1] [2] [ ] (Reference Value [1] [2] [ ]) [on aina ollut][on] [yhtä suuri tai] suurempi kuin viitetaso [1] [2] [ ] (Reference Level [1] [2] [ ]); tai seuraavien summa: (a) nimellisarvo kertaa tuottokerroin 3 ja (b) nimellisarvo kertaa bonustekijä ja tuottokerroin 4, jos [tarkastelujakson (Monitoring Period) aikana][arvostuspäivänä] viitearvo [1] [2] [ ] [on ainakin kerran ollut] [on] [yhtä suuri tai] pienempi kuin viitetaso [1] [2] [ ] mutta [on aina ollut] [yhtä suuri tai] suurempi kuin viitetaso [1] [2] [ ]; tai [Optio 1] [ nimellisarvo kertaa kohde-etuuskehitys ja tuottokerroin 5 kaikissa muissa tapauksissa.] [Optio 2] [ nimellisarvo kertaa tuottokerroin 5 kaikissa muissa tapauksissa.] Vaihtoehto 5 (iii) tuottokerroin 1 (Return Factor 1), (b) nimellisarvo kertaa bonustekijä (Bonus Factor) ja tuottokerroin 2 ja (c) nimellisarvo kertaa osallistumisaste (Participation Factor) edelleen kerrottuna suuremmalla seuraavista: (x) 0 (nolla) tai (y) seuraavien erotus: kohde-etuuskehitys CALL (Underlying Performance CALL) ja [luku] [bonustekijän ja luvun 1 (yksi) summaa vastaava luku][kohde-etuuskehitystä CALL vastaava luku] edelleen kerrottuna tuottokertoimella 3, jos [tarkastelujakson (Monitoring Period) aikana][arvostuspäivänä] viitearvo [1] [2] [ ] (Reference Value [1] [2] [ ]) [on aina ollut][on] [yhtä suuri tai] suurempi kuin viitetaso [1] [2] [ ] (Reference Level [1] [2] [ ]); tai nimellisarvo kertaa tuottokerroin 4, jos [tarkastelujakson aikana][arvostuspäivänä] viitearvo [1] [2] [ ] [on ainakin kerran ollut] [on] [yhtä suuri tai] pienempi kuin viitetaso [1] [2] [ ] mutta [on aina ollut] [yhtä suuri tai] suurempi kuin viitetaso [1] [2] [ ]; tai nimellisarvo kertaa kohde-etuuskehitys PUT (Underlying Performance PUT) ja tuottokerroin 5 kaikissa muissa tapauksissa. Smart Bonus -tyyppiset useaan kohde-etuuteen liittyvät strukturoidut velkakirjat

15 Vaihtoehto 1 tuottokerroin 1 (Return Factor 1), (b) nimellisarvo kertaa bonustekijä (Bonus Factor) ja tuottokerroin 2 ja (c) nimellisarvo kertaa osallistumisaste (Participation Factor) edelleen kerrottuna suuremmalla seuraavista: (x) 0 (nolla) tai (y) korikehityksen (Basket Performance) ja [luvun] [bonustekijän ja luvun 1 (yksi) summaa vastaavan luvun][korikehitystä vastaavan luvun] erotus edelleen kerrottuna tuottokertoimella 3, jos [tarkastelujakson (Monitoring Period) aikana][arvostuspäivänä] viitearvo (Reference Value) [on aina ollut][on] [yhtä suuri tai] suurempi kuin viitetaso (Reference Level); tai [Optio 1] [ nimellisarvo kertaa huonoimmin kehittyneen kohde-etuuden (Worst Performing Underlying) kohde-etuuskehitys (Underlying Performance) ja tuottokerroin 4 kaikissa muissa tapauksissa.] [Optio 2] [ nimellisarvo kertaa tuottokerroin 4 kaikissa muissa tapauksissa.] (iii) tuottokerroin 1 (Return Factor 1), (b) nimellisarvo kertaa bonustekijä (Bonus Factor) ja tuottokerroin 2 ja (c) nimellisarvo kertaa osallistumisaste (Participation Factor) edelleen kerrottuna suuremmalla seuraavista: (x) 0 (nolla) tai (y) korikehityksen (Basket Performance) ja [luvun] [bonustekijän ja luvun 1 (yksi) summaa vastaavan luvun][korikehitystä vastaavan luvun] erotus edelleen kerrottuna tuottokertoimella 3, jos tarkastelujakson (Monitoring Period) aikana][arvostuspäivänä] viitearvo [1] [2] [ ] (Reference Value) [1] [2] [ ] [on aina ollut][on] [yhtä suuri tai] suurempi kuin viitetaso [1] [2] [ ] (Reference Level [1] [2] [ ]); tai nimellisarvo kertaa tuottokerroin 4, jos [tarkastelujakson aikana][arvostuspäivänä] viitearvo [1] [2] [ ] [on ainakin kerran ollut] [on] [yhtä suuri tai] pienempi kuin viitetaso [1] [2] [ ] mutta viitearvo [1] [2] [ ] [on aina ollut] [on] [yhtä suuri tai] suurempi kuin viitetaso [1] [2] [ ]; tai nimellisarvo kertaa huonoimmin kehittyneen kohde-etuuden (Worst Performing Underlying) kohde-etuuskehitys (Underlying Performance) ja tuottokerroin 5 kaikissa muissa tapauksissa. Vaihtoehto 3 tuottokerroin 1 (Return Factor 1), (b) nimellisarvo kertaa bonustekijä (Bonus Factor) ja tuottokerroin 2 ja (c) nimellisarvo kertaa osallistumisaste (Participation Factor) edelleen kerrottuna suuremmalla seuraavista: (x) 0 (nolla)

16 tai (y) korikehityksen (Basket Performance) ja [luvun] [bonustekijän ja luvun 1 (yksi) summaa vastaavan luvun][korikehitystä vastaavan luvun] erotus edelleen kerrottuna tuottokertoimella 3, jos [tarkastelujakson (Monitoring Period) aikana][arvostuspäivänä] viitearvo [1] [2] [ ] (Reference Value [1] [2] [ ]) [on aina ollut][on] [yhtä suuri tai] suurempi kuin viitetaso [1] [2] [ ] (Reference Level [1] [2] [ ]); tai (iii) nimellisarvo kertaa tuottokerroin 4, jos [tarkastelujakson aikana][arvostuspäivänä] viitearvo [1] [2] [ ] [on ainakin kerran ollut] [on] [yhtä suuri tai] pienempi kuin viitetaso [1] [2] [ ] mutta [on aina ollut] [yhtä suuri tai] suurempi kuin viitetaso [1] [2] [ ]; tai nimellisarvo kertaa korikehitys ja tuottokerroin 5 kaikissa muissa tapauksissa. Vaihtoehto 4 tuottokerroin 1 (Return Factor 1), (b) nimellisarvo kertaa bonustekijä (Bonus Factor) ja tuottokerroin 2 ja (c) nimellisarvo kertaa osallistumisaste (Participation Factor) edelleen kerrottuna suuremmalla seuraavista: (x) 0 (nolla) tai (y) seuraavien erotus: korikehitys CALL (Basket Performance CALL) ja [luku] [bonustekijän ja luvun 1 (yksi) summaa vastaava luku][korikehitystä CALL vastaava luku] edelleen kerrottuna tuottokertoimella 3, jos [tarkastelujakson (Monitoring Period) aikana][arvostuspäivänä] viitearvo [1] [2] [ ] (Reference Value [1] [2] [ ]) [on aina ollut][on] [yhtä suuri tai] suurempi kuin viitetaso [1] [2] [ ] (Reference Level [1] [2] [ ]); tai nimellisarvo kertaa tuottokerroin 4, jos [tarkastelujakson aikana][arvostuspäivänä] viitearvo [1] [2] [ ] [on ainakin kerran ollut] [on] [yhtä suuri tai] pienempi kuin viitetaso [1] [2] [ ] mutta [on aina ollut] [yhtä suuri tai] suurempi kuin viitetaso [1] [2] [ ]; tai [Optio 1] [(iii) nimellisarvo kertaa korikehitys PUT (Basket Performance PUT) ja tuottokerroin 5 kaikissa muissa tapauksissa.] [Optio 2] [(iii) nimellisarvo kertaa kohde-etuuskehitys (Underlying Performance) kaikissa muissa tapauksissa.] Vaihtoehto 5 tuottokerroin 1 (Return Factor 1), (b) nimellisarvo kertaa bonustekijä (Bonus Factor) ja tuottokerroin 2 ja (c) nimellisarvo kertaa osallistumisaste (Participation Factor) edelleen kerrottuna suuremmalla seuraavista: (x) 0 (nolla) tai (y) seuraavien erotus: korikehitys CALL (Basket Performance CALL) ja [luku] [bonustekijän ja luvun 1 (yksi) summaa vastaava luku][korikehitystä CALL vastaava luku] edelleen kerrottuna tuottokertoimella 3, jos [tarkastelujakson (Monitoring Period) aikana][arvostuspäivänä] viitearvo

17 (Reference Value) [on aina ollut][on] [yhtä suuri tai] suurempi kuin viitetaso (Reference Level); tai [Optio 1] [ nimellisarvo kertaa korikehitys PUT (Basket Performance PUT) ja tuottokerroin 4 kaikissa muissa tapauksissa.] [Optio 2] [ nimellisarvo kertaa tuottokerroin 4 kaikissa muissa tapauksissa.] [Optio 3] [ nimellisarvo kertaa kohde-etuuskehitys (Underlying Performance) kaikissa muissa tapauksissa.] Top Rank -tyyppiset useaan kohde-etuuteen liittyvät strukturoidut velkakirjat tuottokerroin 1 (Return Factor 1) ja (b) nimellisarvo kertaa osallistumisaste (Participation Factor), edelleen kerrottuna suuremmalla seuraavista: (x) 0 (nolla) tai (y) keskimääräinen kehitys (Average Performance) ja edelleen kerrottuna tuottokertoimella 2. ATM Call tai OTM Call -tyyppiset yhteen kohde-etuuteen liittyvät strukturoidut velkakirjat tuottokerroin 1 (Return Factor 1) ja (b) nimellisarvo kertaa osallistumisaste (Participation Factor), edelleen kerrottuna suuremmalla seuraavista: (x) alaraja (Floor) tai (y) kohdeetuuskehityksen (Underlying Performance) ja [luvun] erotus ja edelleen kerrottuna tuottokertoimella 2. ATM Call tai OTM Call -tyyppiset useaan kohde-etuuteen liittyvät strukturoidut velkakirjat tuottokerroin 1 (Return Factor 1) ja (b) nimellisarvo kertaa osallistumisaste (Participation Factor), edelleen kerrottuna suuremmalla seuraavista: (x) alaraja (Floor) tai (y) korikehityksen (Basket Performance) ja [luvun] erotus ja edelleen kerrottuna tuottokertoimella 2. Best of Call -tyyppiset useaan kohde-etuuteen liittyvät strukturoidut velkakirjat tuottokerroin 1 (Return Factor 1) ja (b) nimellisarvo kertaa osallistumisaste (Participation Factor), edelleen kerrottuna suuremmalla seuraavista: (x) 0 (nolla) tai (y) parhaiten kehittyneen kohde-etuuden (Best Performing Underlying) kohde-etuuskehityksen (Underlying Performance) ja [luvun] erotus ja edelleen kerrottuna tuottokertoimella 2. Worst of Call -tyyppiset useaan kohde-etuuteen liittyvät strukturoidut velkakirjat

18 tuottokerroin 1 (Return Factor 1) ja (b) nimellisarvo kertaa osallistumisaste (Participation Factor), edelleen kerrottuna suuremmalla seuraavista: (x) 0 (nolla) tai (y) huonoimmin kehittyneen kohde-etuuden (Worst Performing Underlying) kohdeetuuskehityksen (Underlying Performance) ja [luvun] erotus ja edelleen kerrottuna tuottokertoimella 2. Call Spread -tyyppiset yhteen kohde-etuuteen liittyvät strukturoidut velkakirjat Vaihtoehto 1 tuottokerroin 1 (Return Factor 1) ja (b) nimellisarvo kertaa osallistumisaste (Participation Factor), edelleen kerrottuna suuremmalla seuraavista: (x) 0 (nolla) tai (y) pienempi seuraavista: (xx) yläraja (Cap) tai (yy) kohde-etuuskehityksen (Underlying Performance) ja [luvun] erotus ja edelleen kerrottuna tuottokertoimella 2. tuottokerroin 1 (Return Factor 1) ja (b) nimellisarvo kertaa osallistumisaste (Participation Factor)[,] [ja] edelleen kerrottuna suuremmalla seuraavista: (x) 0 (nolla) tai (y) pienempi seuraavista: (xx) yläraja (Cap) tai (yy) seuraavien erotus: kohde-etuuskehitys CALL (Underlying Performance CALL) ja [luku] ja edelleen kerrottuna tuottokertoimella 2, jos [arvostuspäivänä] viitearvo on [yhtä suuri tai] suurempi kuin viitetaso (Reference Level); tai nimellisarvo kertaa kohde-etuuskehitys PUT (Underlying Performance PUT) ja tuottokerroin 3 kaikissa muissa tapauksissa. Call Spread -tyyppiset useaan kohde-etuuteen liittyvät strukturoidut velkakirjat Vaihtoehto 1 tuottokerroin 1 (Return Factor 1) ja (b) nimellisarvo kertaa osallistumisaste (Participation Factor), edelleen kerrottuna suuremmalla seuraavista: (x) 0 (nolla) tai (y) pienempi seuraavista: (xx) yläraja (Cap) tai (yy) korikehityksen (Basket Performance) ja [luvun] erotus ja edelleen kerrottuna tuottokertoimella 2. tuottokerroin 1 (Return Factor 1) ja (b) nimellisarvo kertaa osallistumisaste (Participation Factor)[,] [ja] edelleen kerrottuna suuremmalla seuraavista: (x) 0 (nolla) tai (y) pienempi seuraavista: (xx) yläraja (Cap) tai (yy) seuraavien erotus: korikehitys CALL (Basket Performance CALL) ja [luku] ja edelleen kerrottuna tuottokertoimella 2, jos [arvostuspäivänä] viitearvo (Reference Value) on [yhtä suuri

19 tai] suurempi kuin viitetaso (Reference Level); tai [Optio 1] [ nimellisarvo kertaa korikehitys PUT (Basket Performance PUT) ja tuottokerroin 3 kaikissa muissa tapauksissa.] [Optio 2] [ nimellisarvo kertaa kohde-etuuskehitys (Underlying Performance) kaikissa muissa tapauksissa.] Indicap-tyyppiset useaan kohde-etuuteen liittyvät strukturoidut velkakirjat tuottokerroin 1 (Return Factor 1) ja (b) nimellisarvo kertaa osallistumisaste (Participation Factor) edelleen kerrottuna suuremmalla seuraavista: (x) 0 (nolla) tai (y) kunkin kohde-etuuden painotusten (Weighting) tulojen summa ja pienempi seuraavista: (xx) yläraja (Cap) tai (yy) kyseisen kohde-etuuden vastaava kehitys (Performance) ja edelleen kerrottuna tuottokertoimella 2. Booster-tyyppiset yhteen kohde-etuuteen liittyvät strukturoidut velkakirjat tuottokerroin 1 (Return Factor 1) ja (b) nimellisarvo kertaa osallistumisaste (Participation Factor), edelleen kerrottuna suuremmalla seuraavista: (x) 0 (nolla) tai (y) kohdeetuuskehityksen (Underlying Performance) ja [luvun] erotus ja edelleen kerrottuna tuottokertoimella 2, jos [arvostuspäivänä] viitearvo (Reference Value) on [yhtä suuri tai] suurempi kuin viitetaso (Reference Level); tai nimellisarvo kertaa kohde-etuuskehitys ja tuottokerroin 3 kaikissa muissa tapauksissa. Booster-tyyppiset useaan kohde-etuuteen liittyvät strukturoidut velkakirjat tuottokerroin 1 (Return Factor 1) ja (b) nimellisarvo kertaa osallistumisaste (Participation Factor), edelleen kerrottuna suuremmalla seuraavista: (x) 0 (nolla) tai (y) korikehityksen (Basket Performance) ja [luvun] erotus ja edelleen kerrottuna tuottokertoimella 2, jos [arvostuspäivänä] viitearvo (Reference Value) on [yhtä suuri tai] suurempi kuin viitetaso (Reference Level); tai nimellisarvo kertaa huonoimmin kehittyneen kohde-etuuden (Worst Performing Underlying) kohde-etuuskehitys (Underlying Performance) ja tuottokerroin 3 kaikissa muissa tapauksissa. Smart Booster -tyyppiset yhteen kohde-etuuteen liittyvät velkakirjat Vaihtoehto 1

20 tuottokerroin 1 (Return Factor 1) ja (b) nimellisarvo kertaa osallistumisaste (Participation Factor), edelleen kerrottuna suuremmalla seuraavista: (x) 0 (nolla) tai (y) kohdeetuuskehityksen (Underlying Performance) ja [luvun] erotus ja edelleen kerrottuna tuottokertoimella 2, jos [arvostuspäivänä] viitearvo (Reference Value) on [yhtä suuri tai] suurempi kuin viitetaso (Reference Level); tai [Optio 1] [ nimellisarvo kertaa kohde-etuuskehitys ja tuottokerroin 3 kaikissa muissa tapauksissa.] [Optio 2] [ nimellisarvo kertaa tuottokerroin 3 kaikissa muissa tapauksissa.] tuottokerroin 1 (Return Factor 1) ja (b) nimellisarvo kertaa osallistumisaste (Participation Factor), edelleen kerrottuna suuremmalla seuraavista: (x) 0 (nolla) tai (y) kohdeetuuskehityksen (Underlying Performance) ja [luvun] erotus ja edelleen kerrottuna tuottokertoimella 2, jos [arvostuspäivänä] viitearvo [1] [2] [ ] (Reference Value [1] [2] [ ]) on [yhtä suuri tai] suurempi kuin viitetaso [1] [2] [ ] (Reference Level [1] [2] [ ]); tai nimellisarvo kertaa tuottokerroin 3, jos [arvostuspäivänä] viitearvo [1] [2] [ ] on [yhtä suuri tai] pienempi kuin viitetaso [1] [2] [ ] mutta [yhtä suuri tai] suurempi kuin viitetaso [1] [2] [ ]; tai (iii) nimellisarvo kertaa kohde-etuuskehitys ja tuottokerroin 4 kaikissa muissa tapauksissa. Vaihtoehto 3 tuottokerroin 1 (Return Factor 1) ja (b) nimellisarvo kertaa osallistumisaste (Participation Factor), edelleen kerrottuna suuremmalla seuraavista: (x) 0 (nolla) tai (y) seuraavien erotus: kohde-etuuskehitys CALL (Underlying Performance CALL) ja [luku] ja edelleen kerrottuna tuottokertoimella 2, jos [arvostuspäivänä] viitearvo [1] [2] [ ] (Reference Value [1] [2] [ ]) on [yhtä suuri tai] suurempi kuin viitetaso [1] [2] [ ] (Reference Level [1] [2] [ ]); tai nimellisarvo kertaa tuottokerroin 3, jos [arvostuspäivänä] viitearvo [1] [2] [ ] on [yhtä suuri tai] pienempi kuin viitetaso [1] [2] [ ] mutta [yhtä suuri tai] suurempi kuin viitetaso [1] [2] [ ]; tai [Optio 1] [(iii) nimellisarvo kertaa kohde-etuuskehitys PUT (Underlying Performance PUT) ja tuottokerroin 4 kaikissa muissa tapauksissa.] [Optio 2] [(iii) nimellisarvo kertaa seuraavien erotus 1 (yksi) ja Put-

21 Vaihtoehto 4 osallistumisaste (Put Participation Factor) kertaa suurempi seuraavista: (x) 0 (nolla) tai (y) seuraavien erotus: [prosenttiosuus] ja kohde-etuuskehitys PUT (Underlying Performance PUT) edelleen kerrottuna tuottokertoimella 4 kaikissa muissa tapauksissa.] tuottokerroin 1 (Return Factor 1) ja (b) nimellisarvo kertaa osallistumisaste (Participation Factor), edelleen kerrottuna suuremmalla seuraavista: (x) 0 (nolla) tai (y) seuraavien erotus: kohde-etuuskehitys CALL (Underlying Performance CALL) ja [luku] ja edelleen kerrottuna tuottokertoimella 2, jos [arvostuspäivänä] viitearvo (Reference Value) on [yhtä suuri tai] suurempi kuin viitetaso (Reference Level); tai [Optio 1] [ nimellisarvo kertaa kohde-etuuskehitys PUT (Underlying Performance PUT) ja tuottokerroin 3 kaikissa muissa tapauksissa.] [Optio 2] [ nimellisarvo kertaa tuottokerroin 3 kaikissa muissa tapauksissa.] [Optio 3] [ nimellisarvo kertaa seuraavien erotus 1 (yksi) ja Putosallistumisaste (Put Participation Factor) kertaa suurempi seuraavista: (x) 0 (nolla) tai (y) seuraavien erotus: [prosenttiosuus] ja kohde-etuuskehitys PUT (Underlying Performance PUT) edelleen kerrottuna tuottokertoimella 3 kaikissa muissa tapauksissa.] Smart Booster -tyyppiset useaan kohde-etuuteen liittyvät strukturoidut velkakirjat Vaihtoehto 1 tuottokerroin 1 (Return Factor 1) ja (b) nimellisarvo kertaa osallistumisaste (Participation Factor), edelleen kerrottuna suuremmalla seuraavista: (x) 0 (nolla) tai (y) korikehityksen (Basket Performance) ja [luvun] erotus ja edelleen kerrottuna tuottokertoimella 2, jos [arvostuspäivänä] viitearvo (Reference Value) on [yhtä suuri tai] suurempi kuin viitetaso (Reference Level); tai [Optio 1] [ nimellisarvo kertaa huonoimmin kehittyneen kohde-etuuden (Worst Performing Underlying) kohde-etuuskehitys (Underlying Performance) ja tuottokerroin 3 kaikissa muissa tapauksissa.] [Optio 2] [ nimellisarvo kertaa tuottokerroin 3 kaikissa muissa tapauksissa.]

22 (iii) tuottokerroin 1 (Return Factor 1) ja (b) nimellisarvo kertaa osallistumisaste (Participation Factor), edelleen kerrottuna suuremmalla seuraavista: (x) 0 (nolla) tai (y) korikehityksen (Basket Performance) ja [luvun] erotus ja edelleen kerrottuna tuottokertoimella 2, jos [arvostuspäivänä] viitearvo [1] [2] [ ] (Reference Value [1] [2] [ ]) on [yhtä suuri tai] suurempi kuin viitetaso [1] [2] [ ] (Reference Level [1] [2] [ ]); tai nimellisarvo kertaa tuottokerroin 3, jos [arvostuspäivänä] viitearvo [1] [2] [ ] on [yhtä suuri tai] pienempi kuin viitetaso [1] [2] [ ] mutta viitearvo [1] [2] [ ] on [yhtä suuri tai] suurempi kuin viitetaso [1] [2] [ ]; tai nimellisarvo kertaa huonoimmin kehittyneen kohde-etuuden (Worst Performing Underlying) kohde-etuuskehitys (Underlying Performance) ja tuottokerroin 4 kaikissa muissa tapauksissa. Vaihtoehto 3 tuottokerroin 1 (Return Factor 1) ja (b) nimellisarvo kertaa osallistumisaste (Participation Factor), edelleen kerrottuna suuremmalla seuraavista: (x) 0 (nolla) tai (y) korikehityksen (Basket Performance) ja [luvun] erotus ja edelleen kerrottuna tuottokertoimella 2, jos [arvostuspäivänä] viitearvo [1] [2] [ ] (Reference Value [1] [2] [ ]) on [yhtä suuri tai] suurempi kuin viitetaso [1] [2] [ ] (Reference Level [1] [2] [ ]) ja viitearvo [1] [2] [ ] on [yhtä suuri tai] suurempi kuin viitetaso [1] [2] [ ]; tai [Optio 1] [ nimellisarvo kertaa huonoimmin kehittyneen kohde-etuuden (Worst Performing Underlying) kohde-etuuskehitys (Underlying Performance) ja tuottokerroin 3 kaikissa muissa tapauksissa.] [Optio 2] [ nimellisarvo kertaa tuottokerroin 3 kaikissa muissa tapauksissa.] Vaihtoehto 4 tuottokerroin 1 (Return Factor 1) ja (b) nimellisarvo kertaa osallistumisaste (Participation Factor), edelleen kerrottuna suuremmalla seuraavista: (x) 0 (nolla) tai (y) korikehityksen (Basket Performance) ja [luvun] erotus ja edelleen kerrottuna tuottokertoimella 2, jos [arvostuspäivänä] viitearvo [1] [2] [ ] (Reference Value [1] [2] [ ]) on [yhtä suuri tai] suurempi kuin viitetaso [1] [2] [ ] (Reference Level [1] [2] [ ]) ja viitearvo [1] [2] [ ] on [yhtä suuri tai] suurempi kuin viitetaso [1] [2] [ ]; tai nimellisarvo kertaa tuottokerroin 3, jos [arvostuspäivänä] viitearvo [1] [2] [ ] on [yhtä suuri tai] pienempi kuin viitetaso [1] [2] [ ] ja viitearvo [1] [2] [ ] on [yhtä suuri tai] suurempi

23 kuin viitetaso [1] [2] [ ]; tai (iii) nimellisarvo kertaa huonoimmin kehittyneen kohde-etuuden (Worst Performing Underlying) kohde-etuuskehitys (Underlying Performance) ja tuottokerroin 4 kaikissa muissa tapauksissa. Vaihtoehto 5 tuottokerroin 1 (Return Factor 1) ja (b) nimellisarvo kertaa osallistumisaste (Participation Factor), edelleen kerrottuna suuremmalla seuraavista: (x) 0 (nolla) tai (y) korikehityksen (Basket Performance) ja [luvun] erotus ja edelleen kerrottuna tuottokertoimella 2, jos [arvostuspäivänä] viitearvo (Reference Value) on [yhtä suuri tai] suurempi kuin viitetaso (Reference Level); tai [Optio 1] [ nimellisarvo kertaa korikehitys ja tuottokerroin 3 kaikissa muissa tapauksissa.] [Optio 2] [ nimellisarvo kertaa tuottokerroin 3 kaikissa muissa tapauksissa.] [Optio 3] [ nimellisarvo kertaa seuraavien erotus: 1 (yksi) ja Putosallistumisaste (Put Participation Factor) kertaa suurempi seuraavista: (x) 0 (nolla) tai (y) [prosenttiosuuden] ja korikehityksen erotus, edelleen kerrottuna tuottokertoimella 3 kaikissa muissa tapauksissa.] Vaihtoehto 6 tuottokerroin 1 (Return Factor 1) ja (b) nimellisarvo kertaa osallistumisaste (Participation Factor), edelleen kerrottuna suuremmalla seuraavista: (x) 0 (nolla) tai (y) korikehityksen (Basket Performance) ja [luvun] erotus ja edelleen kerrottuna tuottokertoimella 2, jos [arvostuspäivänä] viitearvo [1] [2] [ ] (Reference Value [1] [2] [ ]) on [yhtä suuri tai] suurempi kuin viitetaso [1] [2] [ ] (Reference Level [1] [2] [ ]); tai nimellisarvo kertaa tuottokerroin 3, jos [arvostuspäivänä] viitearvo [1] [2] [ ] on [yhtä suuri tai] pienempi kuin viitetaso [1] [2] [ ] mutta [yhtä suuri tai] suurempi kuin viitetaso [1] [2] [ ]; tai [Optio 1] [(iii) nimellisarvo kertaa korikehitys ja tuottokerroin 4 kaikissa muissa tapauksissa.] [Optio 2] [(iii) nimellisarvo kertaa seuraavien erotus: 1 (yksi) ja Putosallistumisaste (Put Participation Factor) kertaa suurempi seuraavista: (x) 0 (nolla) tai (y) [prosenttiosuuden] ja korikehityksen erotus, edelleen kerrottuna tuottokertoimella 4 kaikissa muissa tapauksissa.]

24 Vaihtoehto 7 tuottokerroin 1 (Return Factor 1) ja (b) nimellisarvo kertaa osallistumisaste (Participation Factor), edelleen kerrottuna suuremmalla seuraavista: (x) 0 (nolla) tai (y) seuraavien erotus: korikehitys CALL (Basket Performance CALL) ja [luku], edelleen kerrottuna tuottokertoimella 2, jos [arvostuspäivänä] viitearvo [1] [2] [ ] (Reference Value [1] [2] [ ]) on [yhtä suuri tai] suurempi kuin viitetaso [1] [2] [ ] (Reference Level [1] [2] [ ]); tai nimellisarvo kertaa tuottokerroin 3, jos [arvostuspäivänä] viitearvo [1] [2] [ ] on [yhtä suuri tai] pienempi kuin viitetaso [1] [2] [ ] mutta [yhtä suuri tai] suurempi kuin viitetaso [1] [2] [ ]; tai [Optio 1] [(iii) nimellisarvo kertaa korikehitys PUT (Basket Performance PUT) ja tuottokerroin 4 kaikissa muissa tapauksissa.] [Optio 2] [(iii) nimellisarvo kertaa seuraavien erotus: 1 (yksi) ja Putosallistumisaste (Put Participation Factor) kertaa suurempi seuraavista: (x) 0 (nolla) tai (y) seuraavien erotus: [prosenttiosuus] ja korikehitys PUT, edelleen kerrottuna tuottokertoimella 4 kaikissa muissa tapauksissa.] [Optio 3] [(iii) nimellisarvo kertaa kohde-etuuskehitys (Underlying Performance) kaikissa muissa tapauksissa.] Vaihtoehto 8 tuottokerroin 1 (Return Factor 1) ja (b) nimellisarvo kertaa osallistumisaste (Participation Factor), edelleen kerrottuna suuremmalla seuraavista: (x) 0 (nolla) tai (y) seuraavien erotus: korikehitys CALL (Basket Performance CALL) ja [luku], edelleen kerrottuna tuottokertoimella 2, jos [arvostuspäivänä] viitearvo (Reference Value) on [yhtä suuri tai] suurempi kuin viitetaso (Reference Level); tai [Optio 1] [ nimellisarvo kertaa korikehitys PUT (Basket Performance PUT) ja tuottokerroin 3 kaikissa muissa tapauksissa.] [Optio 2] [ nimellisarvo kertaa tuottokerroin 3 kaikissa muissa tapauksissa.] [Optio 3] [ nimellisarvo kertaa seuraavien erotus: 1 (yksi) ja Putosallistumisaste (Put Participation Factor) kertaa suurempi seuraavista: (x) 0 (nolla) tai (y) seuraavien erotus: [prosenttiosuus] ja korikehitys PUT, edelleen kerrottuna tuottokertoimella 3 kaikissa muissa tapauksissa.] [Optio 4]

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi (Elements). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämän arvopaperi-

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi (Elements). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämän arvopaperi-

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi (Elements). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämän arvopaperi-

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. The Royal Bank of Scotland plc (liikkeeseenlaskija, Issuer) Pääomaturvatut ja pääomaturvaamattomat velkakirjat (velkakirjat, Notes)

TIIVISTELMÄ. The Royal Bank of Scotland plc (liikkeeseenlaskija, Issuer) Pääomaturvatut ja pääomaturvaamattomat velkakirjat (velkakirjat, Notes) TIIVISTELMÄ The Royal Bank of Scotland plc (liikkeeseenlaskija, Issuer) Pääomaturvatut ja pääomaturvaamattomat velkakirjat (velkakirjat, Notes) Tämä tiivistelmä on luettava tämän esitteen (Prospectus)

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi ( Elements ). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämän arvopaperi-

Lisätiedot

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Ohjelmaesitteeseen liittyvät tiivistelmä ja arvopaperiliite 10. kesäkuuta 2013

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Ohjelmaesitteeseen liittyvät tiivistelmä ja arvopaperiliite 10. kesäkuuta 2013 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Ohjelmaesitteeseen liittyvät tiivistelmä ja arvopaperiliite 10. kesäkuuta 2013 Strukturoidut Sertifikaatit Tämä asiakirja käsittää tiivistelmän (Tiivistelmä)

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi (Elements). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämän arvopaperi-

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi ( Elements ). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämän arvopaperi-

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi ( Elements ). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämän arvopaperi-

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Jakso A Johdanto ja varoitukset

TIIVISTELMÄ. Jakso A Johdanto ja varoitukset TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä osatekijät. Nämä osatekijät on numeroitu jaksoittain A E (A.1 E.7). Tämä Tiivistelmä sisältää kaikki ne osatekijät,

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi ( Elements ). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämän arvopaperi-

Lisätiedot

Commerzbank Aktiengesellschaft Frankfurt am Main. Tiivistelmä ja arvopaperiliite 15.5.2013. Warrantit

Commerzbank Aktiengesellschaft Frankfurt am Main. Tiivistelmä ja arvopaperiliite 15.5.2013. Warrantit Commerzbank Aktiengesellschaft Frankfurt am Main Tiivistelmä ja arvopaperiliite 15.5.2013 Warrantit Tämä asiakirja käsittää tiivistelmän (Tiivistelmä) ja arvopaperiliitteen (Arvopaperiliite), ja yhdessä

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi (Elements). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämän arvopaperi-

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskija maksaa automaattisesti selvityssumman lopullisten ehtojen mukaisesti. Erääntymispäivä ja viimeinen

Liikkeeseenlaskija maksaa automaattisesti selvityssumman lopullisten ehtojen mukaisesti. Erääntymispäivä ja viimeinen DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 16 minifutuurisertifikaattisarjaa 13.9.2016 Danske Bank A/S:llä on Irlannin keskuspankin 20.6.2016 hyväksymä warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesite,

Lisätiedot

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Tiivistelmä ja arvopaperiliite 8.5.2013. TURBO Warrantit Rajoittamattomat TURBO Warrantit

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Tiivistelmä ja arvopaperiliite 8.5.2013. TURBO Warrantit Rajoittamattomat TURBO Warrantit COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Tiivistelmä ja arvopaperiliite 8.5.2013 TURBO Warrantit Rajoittamattomat TURBO Warrantit Tämä asiakirja käsittää tiivistelmän (Tiivistelmä) ja arvopaperiliitteen

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI Tämä Listalleottoesitteen perusosan täydennysosa ( Täydennysosa ) täydentää

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Credit Suisse AG:n rekisteröity pääkonttori on Sveitsissä osoitteessa Paradeplatz 8, CH-8001, Zürich.

TIIVISTELMÄ. Credit Suisse AG:n rekisteröity pääkonttori on Sveitsissä osoitteessa Paradeplatz 8, CH-8001, Zürich. TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä on luettava tämän ohjelmaesitteen johdantona. Ohjelmaesitteessä tarkoitettuihin arvopapereihin liittyvää sijoituspäätöstä tehtäessä on otettava huomioon ohjelmaesite kokonaisuudessaan

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi (Elements). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämän arvopaperi-

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi (Elements). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämän arvopaperi-

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi (Elements). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämän arvopaperi-

Lisätiedot

JAKSO A TIIVISTELMÄ. Jakso A Johdanto ja varoitukset

JAKSO A TIIVISTELMÄ. Jakso A Johdanto ja varoitukset JAKSO A TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä osatekijät. Nämä osatekijät on numeroitu jaksoittain A E (A.1 E.7). Tämä Tiivistelmä sisältää kaikki

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi (Elements). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämän arvopaperi-

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. A.2 Suostumus ohjelmaesitte en käyttöön

TIIVISTELMÄ. A.2 Suostumus ohjelmaesitte en käyttöön TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä Osatekijät. Nämä osatekijät on numeroitu jaksoittain A E (A.1 E.7). Tämä Tiivistelmä sisältää kaikki ne Osatekijät,

Lisätiedot

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Op-joukkovelkakirjaohjelman 6.5.2004 listalleottoesitteen yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot. Yleisiä ehtoja

Lisätiedot

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2012 päivätyn ja julkaistun sekä 31.5.2012 ja 1.8.2012 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 10/2004 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 8.3.2004 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Osa A Johdanto ja varoitukset. A.1 Varoitus siitä, että tiivistelmä on luettava johdantona, ja kanteisiin liittyvä ehto

TIIVISTELMÄ. Osa A Johdanto ja varoitukset. A.1 Varoitus siitä, että tiivistelmä on luettava johdantona, ja kanteisiin liittyvä ehto TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi ( Elements ). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämän arvopaperija

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskija maksaa automaattisesti selvityssumman lopullisten ehtojen mukaisesti. Erääntymispäivä ja viimeinen

Liikkeeseenlaskija maksaa automaattisesti selvityssumman lopullisten ehtojen mukaisesti. Erääntymispäivä ja viimeinen DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 22 turbowarranttisarjaa 22.4.2015 Danske Bank A/S:llä on Finanssivalvonnan 2.7.2014 hyväksymä warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesite, jota

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi (Elements). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämän arvopaperi-

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. A.2 Suostumus ohjelmaesitteen. käyttöön

TIIVISTELMÄ. A.2 Suostumus ohjelmaesitteen. käyttöön TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä "Osatekijät". Nämä osatekijät on numeroitu jaksoittain A E (A.1 E.7). Tämä Tiivistelmä sisältää kaikki ne

Lisätiedot

JAKSO A TIIVISTELMÄ. Jakso A Johdanto ja varoitukset

JAKSO A TIIVISTELMÄ. Jakso A Johdanto ja varoitukset JAKSO A TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä osatekijät. Nämä osatekijät on numeroitu jaksoittain A E (A.1 E.7). Tämä Tiivistelmä sisältää kaikki

Lisätiedot

JAKSO A TIIVISTELMÄ. Jakso A Johdanto ja varoitukset

JAKSO A TIIVISTELMÄ. Jakso A Johdanto ja varoitukset JAKSO A TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä osatekijät. Nämä osatekijät on numeroitu jaksoittain A E (A.1 E.7). Tämä Tiivistelmä sisältää kaikki

Lisätiedot

OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KERTYVÄ KORKO V/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 24.5.2005 päivätyn ja 6.9.2005 päivitetyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen kanssa

Lisätiedot

Citigroup Global Markets Deutschland AG. Yhteenveto Perusesite

Citigroup Global Markets Deutschland AG. Yhteenveto Perusesite Citigroup Global Markets Deutschland AG Frankfurt am Main (Liikkeeseenlaskija) Yhteenveto Perusesite Muutettuna täydennysosan päivämääränä 12. huhtikuuta 2016 sertifikaateille, jotka perustuvat osakkeisiin

Lisätiedot

Jakso A Johdanto ja varoitukset

Jakso A Johdanto ja varoitukset JAKSO A TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä osatekijät. Nämä osatekijät on numeroitu jaksoittain A E (A.1 E.7). Tämä Tiivistelmä sisältää kaikki

Lisätiedot

JAKSO A TIIVISTELMÄ. Jakso A Johdanto ja varoitukset

JAKSO A TIIVISTELMÄ. Jakso A Johdanto ja varoitukset JAKSO A TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä osatekijät. Nämä osatekijät on numeroitu jaksoittain A E (A.1 E.7). Tämä Tiivistelmä sisältää kaikki

Lisätiedot

UPM Kymmene CLN

UPM Kymmene CLN UPM Kymmene CLN 30.1.2014 UPM Kymmene Credit Linked Note, Market Recovery Danske Bankin liikkeeseenlaskema Credit Linked Note tarjoaa mahdollisuuden hyötyä UPM Kymmenen ja Danske Bankin luottoriskihinnoittelusta

Lisätiedot

DANSKE BANK A/S WARRANT AND CERTIFICATE PROGRAMME BASE PROSPECTUS 2 JULY 2014

DANSKE BANK A/S WARRANT AND CERTIFICATE PROGRAMME BASE PROSPECTUS 2 JULY 2014 DANSKE BANK A/S WARRANT AND CERTIFICATE PROGRAMME BASE PROSPECTUS 2 JULY 2014 OHJELMAESITTEEN TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä osatekijät.

Lisätiedot

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000050000 KORKOKAULURI XV Viiden

Lisätiedot

WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE LOPULLISET EHDOT

WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE LOPULLISET EHDOT WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE LOPULLISET EHDOT Lopulliset ehdot liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on Fortum Oyj:n osake Erä A: 500.000 Long Turboa Viimeinen

Lisätiedot

JAKSO A TIIVISTELMÄ. Jakso A Johdanto ja varoitukset

JAKSO A TIIVISTELMÄ. Jakso A Johdanto ja varoitukset JAKSO A TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä osatekijät. Nämä osatekijät on numeroitu jaksoittain A E (A.1 E.7). Tämä Tiivistelmä sisältää kaikki

Lisätiedot

ehdoitta ja peruuttamattomasti taannut LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC. (perustettu Delawaren osavaltiossa Yhdysvalloissa)

ehdoitta ja peruuttamattomasti taannut LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC. (perustettu Delawaren osavaltiossa Yhdysvalloissa) TIIVISTELMÄ, päivätty 21.8.2007 LEHMAN BROTHERS TREASURY CO. B.V. (perustettu osakeyhtiömuotoisena Alankomaissa, sääntömääräinen kotipaikka Amsterdam) Principal Protected Notes -todistusten liikkeeseenlasku

Lisätiedot

Citigroup Global Markets Deutschland AG. Yhteenveto Perusesite

Citigroup Global Markets Deutschland AG. Yhteenveto Perusesite Citigroup Global Markets Deutschland AG Frankfurt am Main (Liikkeeseenlaskija) Yhteenveto Perusesite Muutettuna täydennysosan päivämääränä 5. elokuu 2016, 11. marraskuuta 2016, 16. helmikuu 2017 ja 7.

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 15/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 24.5.2005 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen kanssa tämän Lainan ehdot.

Lisätiedot

Jakso A Johdanto ja varoitukset

Jakso A Johdanto ja varoitukset JAKSO A TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat sääntelyn edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä osatekijät. Nämä osatekijät on numeroitu jaksoittain A E (A.1 E.7). Tämä Tiivistelmä sisältää kaikki

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. riittävät taloudelliset resurssit ja maksuvalmius voidakseen kantaa kaikki Sertifikaatteihin sijoittamiseen liittyvät riskit;

TIIVISTELMÄ. riittävät taloudelliset resurssit ja maksuvalmius voidakseen kantaa kaikki Sertifikaatteihin sijoittamiseen liittyvät riskit; Tämä on englanninkielisen Ohjelmaesitteen ( Base Prospectus ) Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän ja sen suomenkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia,

Lisätiedot

DANSKE BANK INDEKSIOBLIGAATIO 1066A: INDEKSIOBLIGAATIO MAAILMA - MALTILLINEN - Tilannekatsaus ISIN: FI

DANSKE BANK INDEKSIOBLIGAATIO 1066A: INDEKSIOBLIGAATIO MAAILMA - MALTILLINEN - Tilannekatsaus ISIN: FI Tuotteen yleiset ehdot Sijoitusstrategia Pääomaturva Danske Bank Indeksiobligaatio Maailma III -sijoitusobligaatioon sijoittava hyötyy Yhdysvaltojen, Euroopan, Aasian ja Tyynenmeren alueen osakemarkkinoita

Lisätiedot

Nordea Securities Oyj

Nordea Securities Oyj Warranttikohtaiset ehdot 34/2003 Nordea Securities Nämä warranttikohtaiset ehdot ovat osa :n 28.5.2003 päivättyä ja sen warranttiohjelmaa koskevaa listalleottoesitettä. Tämän warrantin liikkeeseenlaskun

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 40/2005 Korkoputki Ekstra

Nordea Pankki Suomi Oyj 40/2005 Korkoputki Ekstra Nordea Pankki Suomi Oyj 40/2005 Korkoputki Ekstra Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005

Lisätiedot

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN JOUKKOVELKAKIRJALAINA I/2006 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.5.2006 päivättyyn ohjelmaesitteeseen sisältyvien Metsäliitto Osuuskunnan joukkovelkakirjojen

Lisätiedot

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2003 Erillisjoukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea

Lisätiedot

Citigroup Global Markets Deutschland AG. Yhteenveto Perusesite

Citigroup Global Markets Deutschland AG. Yhteenveto Perusesite Citigroup Global Markets Deutschland AG Frankfurt am Main (Liikkeeseenlaskija) Yhteenveto Perusesite Muutettuna täydennysosan päivämääränä 16. helmikuu 2017 sertifikaateille, jotka perustuvat osakkeisiin

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Tässä tiivistelmässä käytetyillä sanoilla ja ilmaisuilla on muualla tässä Ohjelmaesitteessä määritelty merkitys.

TIIVISTELMÄ. Tässä tiivistelmässä käytetyillä sanoilla ja ilmaisuilla on muualla tässä Ohjelmaesitteessä määritelty merkitys. Tämä on englanninkielisen Ohjelmaesitteen ( Base Prospectus ) Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän ja sen suomenkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia,

Lisätiedot

Sijoitusesite. ELTEL AB liikkeeseenlaskija yhtiötunnus 556728-6652, kotipaikka: Tukholma, Ruotsi www.eltelgroup.com

Sijoitusesite. ELTEL AB liikkeeseenlaskija yhtiötunnus 556728-6652, kotipaikka: Tukholma, Ruotsi www.eltelgroup.com 1 (5) Sijoitusesite ELTEL AB liikkeeseenlaskija yhtiötunnus 556728-6652, kotipaikka: Tukholma, Ruotsi www.eltelgroup.com YRITYSTODISTUSOHJELMA 100 MILJOONAA EUROA Sopimus yritystodistusten liikkeeseenlaskemisesta

Lisätiedot

ARVOPAPERIEN TIIVISTELMÄ

ARVOPAPERIEN TIIVISTELMÄ ARVOPAPERIEN TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi (Elements). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämäntyyppisten

Lisätiedot

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies.

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies. 1(8) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 3/2011 ja 4/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI FRONTIER MARKETS II Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Evli Pankki Oyj:n

Lisätiedot

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 b ja 17 b :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 14 b laissa

Lisätiedot

Optiot 1. Tervetuloa webinaariin!

Optiot 1. Tervetuloa webinaariin! Optiot 1 Tervetuloa webinaariin! Optiot 1 on peruskurssi optioista kiinnostuneelle sijoittajalle. Webinaarissa käydään läpi mm. mikä optio on, miten sitä voi käyttää ja mistä kannattaa lähteä liikkeelle.

Lisätiedot

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ NORDEA PANKKI SUOMI OYJ 35.000.000 euron Liikkeeseenlasku Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2006 All Stars Aasia Ekstra Laskettu liikkeeseen osana 5.000.000.000 euron joukkovelkakirjaohjelmaa OSA A SOPIMUSEHDOT

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY

Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005 päivätyn

Lisätiedot

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB ("EFF") on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin.

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB (EFF) on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin. PÄÄOMALAINASOPIMUS Velallinen Super Rye Oy Y-tunnus 1234567-0 Velan määrä 2.000.000,00 euroa Velan numero 1010700 Sopimuksen päivämäärä 1.8.2012 1 OSAPUOLET JA JOHDANTO Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering

Lisätiedot

DANSKE BANK DDBO 1079B: Osakeobligaatio Eurooppa II Tuottohakuinen - Tilannekatsaus ISIN: FI

DANSKE BANK DDBO 1079B: Osakeobligaatio Eurooppa II Tuottohakuinen - Tilannekatsaus ISIN: FI Tuotteen yleiset ehdot Sijoitusstrategia Pääomaturva Danske Bank Osakeobligaatio Eurooppa II (Tuottohakuinen) -sijoitusobligaatioon sijoittava hyötyy kohde-etuutena olevan osakekorin mahdollisesta suotuisasta

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 21/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. AMMATTIMAINEN ASIAKAS B 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa

Lisätiedot

Citigroup Global Markets Deutschland AG. Yhteenveto Perusesitteestä

Citigroup Global Markets Deutschland AG. Yhteenveto Perusesitteestä Citigroup Global Markets Deutschland AG Frankfurt am Main (Liikkeeseenlaskija) Yhteenveto Perusesitteestä Muutettuna täydennysosan päivämääränä 4 elokuu 2015 sertifikaateille, jotka perustuvat osakkeisiin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Liite 111. Pääomainstrumenttien keskeiset ominaisuudet

Liite 111. Pääomainstrumenttien keskeiset ominaisuudet Liite 111. Pääomainstrumenttien keskeiset ominaisuudet Pääomainstrumenttien keskeisten ominaisuuksien malli Jäsenosuus (osuus) 1 Liikkeeseenlaskija Jäsenosuuspankit 2 Yksilöllinen tunniste (esim. CUSIP,

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1600: KORKOKAULURI VI Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 30.11.2010 päivättyyn ja 18.2.2011, 12.5.2011, 20.5.2011 ja 10.8.2011

Lisätiedot

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 I (I) SISÄLLYSLUETTELO 1 VINCIT GROUP -KONSERNIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017... 1 2 KANNUSTINJÄRJESTELMÄN PERUSTEET JA LAAJUUS... 1 3 OSAKKEIDEN ILMOITTAMINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

Fortum Oyj (FUM1V), Metso Oyj (MEO1V), Nokia Oyj (NOK1V), Outokumpu Oyj (OUT1V), Rautaruukki Oyj (RTRKS), UPM- Kymmene Oyj (UPM1V)

Fortum Oyj (FUM1V), Metso Oyj (MEO1V), Nokia Oyj (NOK1V), Outokumpu Oyj (OUT1V), Rautaruukki Oyj (RTRKS), UPM- Kymmene Oyj (UPM1V) DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 42 warranttisarjaa 9.2.2011 Danske Bank A/S:llä on Finanssivalvonnan hyväksymä ja 14.6.2010 julkistettu warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesite,

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Jakso A Johdanto ja varoitukset A.1 Varoitus Tätä tiivistelmää on pidettävä ohjelmaesitteen johdantona.

TIIVISTELMÄ. Jakso A Johdanto ja varoitukset A.1 Varoitus Tätä tiivistelmää on pidettävä ohjelmaesitteen johdantona. TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat komission asetuksen (EY) N:o 809/2004 (muutoksineen) liitteen XXII edellyttämistä tiedoista, joita kutsutaan nimellä osatekijät. Nämä osatekijät on numeroitu jaksoittain

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri. Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri. Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1464743-8 Kaupparekisterinumero: 723.420 Voimassaoloaika: 01.12.1997

Lisätiedot

OHJELMAN YHTEENVETO. Liikkeeseenlaskija. Ohjelma. ETC-arvopaperit. ETC-arvopaperien osto ja myynti

OHJELMAN YHTEENVETO. Liikkeeseenlaskija. Ohjelma. ETC-arvopaperit. ETC-arvopaperien osto ja myynti OHJELMAN YHTEENVETO Tämä yhteenveto tulee lukea johdantona ohjelmaan (Programme), joka on kuvailtu varsinaisessa tarjousesitteessä (Base Prospectus). Mahdolliset päätökset sijoittaa ETC-arvopapereihin

Lisätiedot

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Rahamuseo 10.5.2011 Esityksen sisältö Yleiskatsaus sijoituskohteiden valikoimaan Sijoitustuotteiden keskeisiä ominaisuuksia

Lisätiedot

SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com

SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com SIJOITUSESITE SANOMA OYJ Y-tunnus 15243611 Internet-osoite: sanoma.com YRITYSTODISTUSOHJELMA 800.000.000 EUROA Sopimus yritystodistusten liikkeeseenlaskemisesta on allekirjoitettu 8.9.2003 ja sitä viimeksi

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina III/2011

Kuntaobligaatiolaina III/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina III/2011 Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 18.5.2011 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2011 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman EUR 800.000.000 Ohjelmaesite on saatavissa Kuntarahoituksen

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen

Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Sijoittaisinko indeksilainaan, rahastoon tai sijoitussidonnaiseen vakuutukseen Rahamuseo 2.11.2010 2.11.2010 Tero Oikarinen ja Johanna Örndahl Esimerkkejä suorista sijoituksista Osakkeet Korot Hyödykkeet

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä antaa yleiskuvan siitä, mitkä ovat liikkeeseenlaskijan näkemyksen mukaan liikkeeseenlaskijaan ja sellaisiin joukkovelkakirjoihin ja sertifikaatteihin (yhdessä Arvopaperit ),

Lisätiedot

Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla. Johannes Ankelo Arvopaperi Aamuseminaari

Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla. Johannes Ankelo Arvopaperi Aamuseminaari Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla Commerzbank AG Saksan toiseksi suurin pankki Euroopan johtavia strukturoitujen tuotteiden liikkeellelaskijoita Yli 50 erilaista tuotetyyppiä listattuna Saksan

Lisätiedot

Warrantit. Vipuvaikutusta Tarjoava Vaihtoehto. Achieving more together

Warrantit. Vipuvaikutusta Tarjoava Vaihtoehto. Achieving more together Warrantit Vipuvaikutusta Tarjoava Vaihtoehto Achieving more together Warrantit Vipuvaikutusta Tarjoava Vaihtoehto Warrantit Warrantti on rahoitusinstrumentti, jonka kohdeetuutena on tietty osake tai osakeindeksi.

Lisätiedot

Business definitions Nordea Mortgage Bank Plc

Business definitions Nordea Mortgage Bank Plc Business definitions Nordea Mortgage Bank Plc Return on equity Net profit for the year excluding non-controlling interests as a percentage of average equity for the year. Average equity including net profit

Lisätiedot

Sijoitusmahdollisuudet hyödykkeisiin johdannaisten avulla

Sijoitusmahdollisuudet hyödykkeisiin johdannaisten avulla Sijoitusmahdollisuudet hyödykkeisiin johdannaisten avulla Sisältö Commerzbank AG Kulta, Hopea, Öljy ja VIX Bull & Bear Mini Future BEST Mahdollisuudet ja riskit 1 Commerzbank AG Saksan toiseksi suurin

Lisätiedot

Arvonlaskennan toiminta sijoitusten osalta

Arvonlaskennan toiminta sijoitusten osalta Sivu 1/5 HEDGEHOG OY Arvonlaskennan toiminta sijoitusten osalta 6.10.2014 Tässä on kuvailtu Hedgehog Oy:n käyttämän arvonlaskentajärjestelmän toimintaa sijoitusten merkinnän, tuottosidonnaisten palkkioiden,

Lisätiedot

DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE. Korjaus tiedotteeseen: Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 30 warranttisarjaa

DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE. Korjaus tiedotteeseen: Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 30 warranttisarjaa DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE Korjaus tiedotteeseen: Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 30 warranttisarjaa 29.11.2017 Danske Bank A/S:n tiedote Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 30 warranttisarjaa 29.11.2017

Lisätiedot

Mihinkään alarahastoon tai osuuslajiin sovellettavat palkkiot tai kulut eivät ole muuttuneet.

Mihinkään alarahastoon tai osuuslajiin sovellettavat palkkiot tai kulut eivät ole muuttuneet. Allianz Global Investors Fund Société d`investissement à Capital Variable Rekisteröity toimipaikka: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg R.C.S. Luxembourg B 71.182 Ilmoitus osuudenomistajille Allianz

Lisätiedot

D044554/01 LIITE. Sijoitusyhteisöt: konsernitilinpäätökseen yhdistelemistä koskevan poikkeuksen soveltaminen

D044554/01 LIITE. Sijoitusyhteisöt: konsernitilinpäätökseen yhdistelemistä koskevan poikkeuksen soveltaminen FI D044554/01 LIITE Sijoitusyhteisöt: konsernitilinpäätökseen yhdistelemistä koskevan poikkeuksen soveltaminen (Muutokset IFRS 10:een, IFRS 12:een ja IAS 28:aan) Muutokset IFRS 10:een Konsernitilinpäätös

Lisätiedot

Final Terms dated 14 April 2014. Credit Suisse AG, London Branch. Trigger Return Equity Index and ETF-linked Securities due 2019

Final Terms dated 14 April 2014. Credit Suisse AG, London Branch. Trigger Return Equity Index and ETF-linked Securities due 2019 Final Terms dated 14 April 2014 Credit Suisse AG, London Branch Trigger Return Equity Index and ETF-linked Securities due 2019 linked to a basket of Equity Indices and Exchange Traded Funds (the "Securities")

Lisätiedot

Nordea Securities Oyj

Nordea Securities Oyj Warranttikohtaiset ehdot 13/2004 Nordea Securities Nämä warranttikohtaiset ehdot ovat osa :n 3.6.2004 päivättyä ja sen warranttiohjelmaa koskevaa listalleottoesitettä. Tämän warrantin liikkeeseenlaskun

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 2/2014

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 2/2014 Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 2/2014 Tietoa Osaketalletuksesta: Talletuksen vastaanottaja: Danske Bank Oyj OSAKETALLETUS 2/2014 Osaketalletus 2/2014 kohde-etuudeksi

Lisätiedot

DANSKE BANK DDBO 1084B: Osakeobligaatio Saksa Tuottohakuinen - Tilannekatsaus ISIN: FI

DANSKE BANK DDBO 1084B: Osakeobligaatio Saksa Tuottohakuinen - Tilannekatsaus ISIN: FI Tuotteen yleiset ehdot Sijoitusstrategia Pääomaturva Danske Bank Osakeobligaatio Saksa (Tuottohakuinen) -sijoitusobligaatioon sijoittava hyötyy kohde-etuutena olevan osakekorin mahdollisesta suotuisasta

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 1/2014

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 1/2014 Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 1/2014 Tietoa Osaketalletuksesta: Talletuksen vastaanottaja: Danske Bank Oyj OSAKETALLETUS 1/2014 Osaketalletus 1/2014 kohde-etuudeksi

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskijaa ja lainaa koskevat tiedot ilmenevät Ohjelmaesitteestä, viitatuista asiakirjoista ja näistä lainakohtaisista ehdoista.

Liikkeeseenlaskijaa ja lainaa koskevat tiedot ilmenevät Ohjelmaesitteestä, viitatuista asiakirjoista ja näistä lainakohtaisista ehdoista. SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2008 LAINAKOHTAISET EHDOT 1. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 17.11.2008 päivättyyn Ohjelmaesitteeseen sisältyvien Suomen

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

Euroopan pankkiviranomaisen ohjeet. suurituloisia koskevasta tietojen keruusta EBA/GL/2012/5

Euroopan pankkiviranomaisen ohjeet. suurituloisia koskevasta tietojen keruusta EBA/GL/2012/5 Euroopan pankkiviranomaisen ohjeet suurituloisia koskevasta tietojen keruusta EBA/GL/2012/5 Lontoo 27.7.2012 Ohjeiden velvoittavuus 1. Tämän asiakirjan ohjeet on annettu Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan

Lisätiedot