TIIVISTELMÄ. Credit Suisse AG:n rekisteröity pääkonttori on Sveitsissä osoitteessa Paradeplatz 8, CH-8001, Zürich.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIIVISTELMÄ. Credit Suisse AG:n rekisteröity pääkonttori on Sveitsissä osoitteessa Paradeplatz 8, CH-8001, Zürich."

Transkriptio

1 TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä on luettava tämän ohjelmaesitteen johdantona. Ohjelmaesitteessä tarkoitettuihin arvopapereihin liittyvää sijoituspäätöstä tehtäessä on otettava huomioon ohjelmaesite kokonaisuudessaan mukaan luettuina viittauksin sisällytetyt asiakirjat. Liikkeeseenlaskijalla (Issuer) ei ole siviilioikeudellista vastuuta tästä tiivistelmästä missään Euroopan talousalueen jäsenmaassa, jossa esitedirektiivin säädökset on saatettu kansallisesti voimaan, paitsi milloin tiivistelmä tai sen käännös on harhaanjohtava, virheellinen tai epäjohdonmukainen, kun se luetaan yhdessä ohjelmaesitteen muiden osien kanssa. Mikäli tämän ohjelmaesitteen sisältämiin tietoihin liittyvä kanne tulee käsiteltäväksi edellä mainitun jäsenmaan tuomioistuimessa, kantaja saattaa kyseisen jäsenmaan kansallisen lainsäädännön mukaan olla velvollinen käännättämään ohjelmaesitteen omalla kustannuksellaan ennen tuomioistuinkäsittelyn alkua. Liikkeeseenlaskijan kuvaus Credit Suisse AG ("liikkeeseenlaskija", Issuer) on perustettu 5. heinäkuuta 1856 ja rekisteröity Zürichin kantonin kaupparekisteriin 27. huhtikuuta 1883 (rekisteröintitunnus CH ) rajoittamattomaksi ajaksi nimellä Schweizerische Kreditanstalt. Liikkeeseenlaskijan nimi muutettiin nimeksi Credit Suisse First Boston 11. joulukuuta Toukokuun 13. päivänä 2005 sveitsiläiset pankit Credit Suisse First Boston ja Credit Suisse yhdistyivät. Credit Suisse First Boston oli jatkava yhtiö, ja sen nimeksi muutettiin Credit Suisse (kaupparekisteriin tehdyllä ilmoituksella). Marraskuun 9. päivänä 2009 Credit Suissen nimeksi muutettiin Credit Suisse AG. Credit Suisse AG, joka on sveitsiläinen pankki ja osakeyhtiö (joint stock corporation) Sveitsin lain mukaan, on Credit Suisse Group AG:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Credit Suisse AG:n rekisteröity toimipaikka on Zürichissa, ja lisäksi sillä on toimistoja ja sivuliikkeitä Lontoossa, New Yorkissa, Hongkongissa, Singaporessa ja Tokiossa. Credit Suisse AG:n rekisteröity pääkonttori on Sveitsissä osoitteessa Paradeplatz 8, CH-8001, Zürich. Arvopapereiden kuvaus Arvopaperit ovat "Yield-arvopapereita" (Yield Securities), "Return-arvopapereita" (Return Securities), "Callable Yield-arvopapereita" (Callable Yield Securities), "Callable Return-arvopapereita" (Callable Return Securities), "Trigger Yield-arvopapereita" (Trigger Yield Securities), "Trigger Return-arvopapereita" (Trigger Return Securities), "Callable Trigger Yield-arvopapereita" (Callable Trigger Yield Securities), "Callable Trigger Return-arvopapereita" (Callable Trigger Return Securities), "Trigger-arvopapereita" (Trigger Securities) tai "Callable-arvopapereita" (Callable Securities) lopullisten ehtojen mukaan ja kukin kuten jäljempänä on kuvattu. Arvopapereihin liittyvissä asioissa liikkeeseenlaskija toimii Lontoon tai Nassaun sivuliikkeen kautta lopullisten ehtojen mukaan. Arvopaperit voivat olla velkakirjoja tai sertifikaatteja. Kunkin arvopaperin nimellisarvo, määritysvaluutta ja erääntymispäivä määritetään lopullisissa ehdoissa. Arvopapereiden perusteella sijoittajalle maksettava määrä voi olla sidoksissa yhden tai useamman lopullisissa ehdoissa ilmoitetun osakkeen (jotka voivat olla indeksiin sidonnaisia osakkeita), talletustodistuksen, osakeindeksin, hyödykkeen, hyödykeindeksin, valuuttakurssin, valuuttakurssiindeksin, rahasto-osuuden, inflaatioindeksin, korkoindeksin, käteisindeksin ja/tai muiden lopullisissa ehdoissa ilmoitettujen muuttujien (kukin "kohde-etuus", Underlying Asset) tuottoon tai kehitykseen. Mikäli lunastus ei tapahdu erissä (soveltuvissa tapauksissa) tai mikäli lopullisissa ehdoissa ei määrätä, että liikkeeseenlaskijalla on arvopapereihin osto-optio tai sijoittajilla myyntioptio, arvopaperit voidaan lunastaa ennen niiden erääntymispäivää ainoastaan liikkeeseenlaskijan suoritushäiriön johdosta 1

2 (ainoastaan velkakirjojen kohdalla) tai liikkeeseenlaskijan maksuvelvoitteiden tai suojausjärjestelyjen oikeudenvastaisuuden johdosta tai tiettyjen kohde-etuuksiin liittyvien tapahtumien johdosta. Mikäli ostooptiota koskevia ehtoja sovelletaan, liikkeeseenlaskija voi lunastaa osan arvopapereista tai kaikki arvopaperit lopullisissa ehdoissa ilmoitettuina päivinä ja ilmoitetuista määristä. Mikäli myyntioptiota koskevia ehtoja sovelletaan, sijoittajat voivat lunastaa osan arvopapereista tai kaikki arvopaperit lopullisissa ehdoissa ilmoitettuina päivinä ja ilmoitetuista määristä. Mikäli lopullisissa ehdoissa on niin määrätty, arvopapereiden listaamista lopullisissa ehdoissa ilmoitettuun yhteen tai useampaan pörssiin on tarkoitus hakea. Koron, preemion ja osingon maksu (i) Yield-arvopaperit Kaikkien Yield-arvopapereiden osalta koronmaksut ja/tai preemionmaksut suoritetaan lopullisissa ehdoissa ilmoitettujen tasojen tai määrien mukaisina ja lopullisissa ehdoissa ilmoitettuina päivinä. (ii) Return-arvopaperit Kaikkien Return-arvopapereiden osalta arvopapereiden haltijat ovat oikeutettuja osingonmaksuihin (Payouts) lopullisissa ehdoissa ilmoitettuina päivinä. Osingonmaksu voi olla joko (i) tietty määrä, (ii) sidoksissa yhden tai useamman kohde-etuuden tasoon tiettyinä päivinä, (iii) sidoksissa ostooptioon tai myyntioptioon siten, että osingonmaksu toteutuu kyseisen option ehtojen täyttyessä, tai (iv) osingot, joita ei ole maksettu osingonmaksuehdon täyttymättä jäämisen vuoksi, voidaan siirtää seuraavaan päivämäärään, jolloin kyseinen ehto täyttyy. Osingonmaksuun saatetaan soveltaa yläja/tai alarajaa. Mikäli knock-in-tapahtumia koskevia ehtoja sovelletaan lopullisten ehtojen mukaan, knock-in-tapahtuman esiintymisen jälkeen uusia osingonmaksuja ei enää suoriteta. Lunastusmäärä (i) (ii) (iii) Yield-arvopaperit ja Return-arvopaperit Kaikkiin Yield-arvopapereihin ja Return-arvopapereihin pätee, että arvopapereiden erääntyessä sijoittajille maksetaan lunastusmäärä, joka vastaa (lopullisten ehtojen mukaan) jompaakumpaa seuraavista: (i) määritetty prosenttiosuus nimellisarvosta ("lunastusmääräprosentti", Redemption Amount Percentage, joka saattaa määräytyä muokkausehtojen perusteella, mikäli ne on lopullisissa ehdoissa määrätty sovellettaviksi) tai (ii) määrä, joka on sidoksissa yhden tai useamman kohde-etuuden kehitykseen sen mukaan, onko knock-in-tapahtumaa esiintynyt. Kyseinen määrä on joko lunastusmääräprosentti tai nimellisarvoon perustuva prosenttiosuus, joka määritetään kohde-etuuden lopullisena hintana ja ilmaistaan prosenttiosuutena toteutushinnasta ("knock-in-määrä", Knock-in Amount) (ja johon saatetaan soveltaa ylä- tai alarajaa, mikäli niin on määritetty lopullisissa ehdoissa). Trigger-arvopaperit Kaikkiin Trigger-arvopapereihin pätee edellä esitetyn kohdan (i) lisäksi, että mikäli esiintyy triggertapahtuma, arvopaperit lunastetaan ennenaikaisesti lopullisissa ehdoissa ilmoitettuna päivänä ja ilmoitetusta määrästä, riippumatta siitä, esiintyykö knock-in-tapahtumaa. Tämän jälkeen ei suoriteta muita koron, preemion tai osingon maksuja. Callable-arvopaperit Kaikkiin Callable-arvopapereihin pätee edellä esitetyn kohdan (i) lisäksi, että jos liikkeeseenlaskija toteuttaa osto-optionsa, arvopaperit lunastetaan ennenaikaisesti lopullisissa ehdoissa ilmoitettuna päivänä ja ilmoitetusta määrästä, riippumatta siitä, esiintyykö knock-in-tapahtumaa. Tämän jälkeen ei suoriteta muita koron, preemion tai osingon maksuja. Mikäli kohde-etuutena on osakkeita ja lopullisten ehtojen mukaan sovelletaan fyysistä selvitystä koskevia ehtoja, liikkeeseenlaskija voi joko omasta päätöksestään tai fyysisen selvityksen trigger-tapahtuman 2

3 (soveltuvissa tapauksissa) esiintyessä suorittaa maksuvelvoitteensa knock-in-määrän maksamisen sijasta toimittamalla tietyn määrän kohde-etuusosakkeita (tai mikäli kohde-etuusosakkeita on useita, huonoimmin tai parhaimmin tuottaneen kohde-etuuden osakkeita) sekä käteismaksun mahdollisten osakkeen murto-osien kohdalla, kukin lopullisten ehtojen mukaan. Sijoittajat saattavat joutua lähettämään toimitusilmoituksen saadakseen kyseiset osakkeet. Knock-in-tapahtuma (Knock-in Event) esiintyy, jos kohde-etuuden hinta/taso ( taso, Level) on yhtä suuri tai suurempi tai pienempi kuin määritetty prosenttiosuus toteutushinnasta ("knock-in-raja", Knockin Barrier), joka määritetään tiettyinä päivinä tai tiettynä jaksona lopullisten ehtojen mukaan. "Trigger-tapahtuma" (Trigger Event) esiintyy, jos kohde-etuuden taso (lopullisten ehtojen mukaan) on yhtä suuri tai suurempi tai pienempi kuin määritetty prosenttiosuus toteutushinnasta ("trigger-raja", Trigger Barrier), joka määritetään tiettyinä päivinä tai tiettynä jaksona lopullisten ehtojen mukaan. Jos kohde-etuuksia on useampia kuin yksi, lopullisissa ehdoissa määrätään, edellytetäänkö knock-inrajan ja/tai trigger-rajan saavuttamista yhdeltä kohde-etuudelta, parhaimmin/huonoimmin tuottavalta kohde-etuudelta, kaikilta kohde-etuuksilta vai kohde-etuuksien tasojen keskiarvolta. Sovellettava taso määritetään joko päätöstasojen tai jatkuvasti seurattavien tasojen perusteella lopullisten ehtojen mukaan. Kohde-etuuden "lopullinen hinta" (Final Price) ja "toteutushinta" (Strike Price) ovat kukin kohdeetuuden taso määritettynä päivänä tai näiden tasojen keskiarvo tiettynä määritettyjen päivien jaksona lopullisten ehtojen mukaan. Mikäli lopullisissa ehdoissa niin määrätään, kohde-etuuden taso muunnetaan siihen valuuttaan ("selvitysvaluutta", Settlement Currency), jossa arvopapereista johtuvat maksut suoritetaan kulloinkin sovellettavaan valuuttakurssiin. Arvopapereiden ehtoihin sisältyy muiksi kuin arkipäiviksi määriteltäviä päiviä, häiriöitä ja muutoksia koskevia ehtoja, jotka voivat vaikuttaa kuhunkin kohde-etuuteen sekä arvopapereiden perusteella suoritettavien maksujen tasoon, ajoitukseen ja laskentaan. Riskitekijät Arvopapereihin liittyviä riskejä Arvopaperit ovat liikkeeseenlaskijan maksuvelvoitteita. Arvopapereiden haltijoihin kohdistuu liikkeeseenlaskijan luottoriski. Arvopaperit eivät ole pääomaturvattuja, paitsi milloin (i) lunastusmääräprosentti on vähintään 100 prosenttia nimellisarvosta ja (ii) mikäli knock-in-tapahtumaa koskevia ehtoja sovelletaan, knock-intapahtumaa ei esiinny. Silloinkin kun lunastusmääräprosentti on vähintään 100 prosenttia nimellisarvosta, mikäli knock-intapahtumaa koskevia ehtoja sovelletaan ja knock-in-tapahtuma esiintyy, arvopaperit eivät ole pääomaturvattuja, paitsi milloin (a) Trigger Yield-arvopapereiden osalta esiintyy trigger-tapahtuma ja trigger-rajalunastusmäärä on vähintään 100 prosenttia nimellisarvosta, tai (b) minkä tahansa Callable-arvopapereiden osalta osto-optio toteutetaan ja optiolunastusmäärä on vähintään 100 prosenttia nimellisarvosta. Milloin arvopaperit eivät ole pääomaturvattuja, sijoittajiin kohdistuu riski siitä, että tuotto on sidoksissa kohde-etuuden tasoon tai, mikäli kohde-etuuksia on useampia kuin yksi, kehitykseltään heikoimman tai kehitykseltään parhaan kohde-etuuden tasoon lopullisten ehtojen mukaan, ja sijoittajat saattavat menettää sijoituksensa arvon kokonaan tai osittain. 3

4 Jos arvopapereiden lunastuksen yhteydessä maksettava määrä on pienempi kuin niiden liikkeeseenlaskuhinta, sijoittajat saattavat menettää koko sijoituksensa tai osan siitä. Pääomaturvaa ei sovelleta, mikäli arvopaperit lunastetaan ennen erääntymispäivää. Saattaa olla, että arvopapereille ei muodostu jälkimarkkinoita ja että ne eivät välttämättä ole likvidit. Likviditeetin väheneminen saattaa lisätä volatiliteettia, mikä puolestaan saattaa vähentää arvopapereiden arvoa. Sijoittajien on syytä varautua pitämään arvopaperit niiden lunastukseen asti. Liikkeeseenlaskija voi, mutta sillä ei ole velvoitetta, ostaa arvopaperit milloin tahansa mihin tahansa hintaan sekä pitää, jälleenmyydä tai peruuttaa ne. Ainoa tapa, jolla velkakirjojen haltija voi realisoida arvopaperin ennen sen erääntymistä, on sen myyminen markkinoilla senhetkiseen kurssiin, minkä seurauksena haltija saattaa saada alkuperäistä sijoitusta pienemmän määrän. Arvopaperin markkinakurssi saattaa olla pienempi kuin arvopaperin liikkeeseenlaskuhinta siinäkin tapauksessa, että tietyn kohde-etuuden arvo ei ole muuttunut liikkeeseenlaskupäivän jälkeen. Liikkeeseenlaskijan mahdollisesti ilmoittamaan jälkimarkkinakurssiin saattavat vaikuttaa useat tekijät, mukaan luettuina, mutta näihin rajoittumatta, vallitseva markkinatilanne, luottoerot ja jäljellä oleva juoksuaika. Lisäksi mikäli kohde-etuuden tai -etuuksien kehitys arvopapereiden voimassaoloaikana on negatiivinen, arvopapereiden myyntihinta saattaa jäädä huomattavasti liikkeeseenlaskuhintaa alhaisemmaksi, vaikka knock-in-tapahtuma olisikin esiintynyt. Liikkeeseenlaskijan arvopapereihin liittyvät osto-optiot saattavat vaikuttaa arvopapereiden markkinaarvoon negatiivisesti, ja saattaa olla, että sijoittajat eivät kykene uudelleensijoittamaan lunastuksen yhteydessä syntyneitä tuottoja korolla, joka on verrannollinen lunastettavien arvopapereiden odotettuun tuottoasteeseen. Tietyissä tilanteissa liikkeeseenlaskija voi muuttaa arvopapereiden ehtoja (muun muassa korvata kohdeetuuksia toisilla) taikka lunastaa tai peruuttaa arvopaperit niiden kohtuullisesta markkina-arvosta, jonka liikkeeseenlaskija määrittää arvopapereiden haltijoiden suostumuksesta riippumatta. Markkinakorkojen muutokset voivat vaikuttaa haitallisesti kiinteäkorkoisten arvopapereiden arvoon ja vaihtuvakorkoisten arvopapereiden korkotasoon. Sekä liikkeeseenlaskijan että laskenta-asiamiehen on laskentoja ja päätöksiä tehdessään toimittava vilpittömässä mielessä ja kaupallisesti järkevällä tavalla, mutta liikkeeseenlaskija tai laskenta-asiamies ei ole sijoittajien asiamies, uskottu mies tai edunvalvoja. Erityisesti on syytä huomata, että liikkeeseenlaskijalla ja sen tytäryhtiöillä voi olla intressejä niiden toimiessa muissa ominaisuuksissa (esimerkiksi muissa liikesuhteissa ja -toimissa). Sijoitus arvopapereihin ei ole sama asia kuin sijoitus kohde-etuuksiin tai arvopapereihin, jotka sisältyvät kyseiseen osakeindeksiin, taikka sijoitus, joka on suoraan sidoksissa johonkin niistä. Erityisesti on syytä huomata, että sijoittajat eivät hyödy osakkeiden mahdollisista osingoista, mikäli kyseinen indeksi ei ole kokonaistuottoindeksi (total return index). Indeksin tuotto voi ylittää tai alittaa kohde-etuutena olevien arvopapereiden tuoton tai kyseisiin indekseihin sisältyvien osatekijöiden tuoton. Kohde-etuuksien tasot/hinnat (sekä indeksiin sisältyvien arvopapereiden tai muiden osatekijöiden tasot/hinnat) voivat laskea ja nousta arvopapereiden voimassaoloaikana. Kyseiset vaihtelut saattavat vaikuttaa arvopapereiden arvoon. Lisäksi tiettynä päivänä vallitsevat tasot/hinnat eivät välttämättä kuvasta arvopapereiden toteutunutta tai tulevaa tuottoa tai kehitystä. Minkään kohde-etuuden tulevasta tuotosta tai kehityksestä ei voida antaa takeita. Niinpä sijoitusta harkitsevan on ennen arvopapereihin sijoittamista syytä miettiä tarkoin, onko kyseiseen kohde-etuuteen sidonnainen sijoitus hänelle sopiva. Muussa kuin selvitysvaluutassa määritetyn kohde-etuuden tasoon saattavat (jos lopullisten ehtojen mukaan kyseiseen kohde-etuuteen sovelletaan Composite -ehtoa) vaikuttaa selvitysvaluutan ja kohdeetuuden määritysvaluutan väliset valuuttakurssimuutokset. 4

5 Arvopapereihin voi sisältyä monitahoisia riskejä, muun muassa osakkeiden kurssiriski, luottoriski, hyödykeriski, valuuttariski, korkoriski, poliittinen riski, inflaatioriski ja/tai liikkeeseenlaskijaan liittyvä riski. Jos arvopaperit ovat sidoksissa kehittyvien markkinoiden maihin liittyvään kohde-etuuteen, niihin saattaa kohdistua ylimääräisiä riskejä, mukaan luettuna tapahtumariski, markkinariski, likviditeettiriski, lainsäädännöllinen riski, selvitysriski ja omistajariski, ja sijoittajien on syytä ottaa huomioon, että tässä kuvattujen seikkojen seurausten esiintymisriski ja vakavuus saattavat olla suuremmat kuin muutoin kehittyneempien maiden kohdalla. Sellaisen kohde-etuuden perusteella sijoittajalle maksettavat määrät, johon sovelletaan oikeudellisia tapahtumia ("Jurisdictional Event") koskevia ehtoja, saattavat vähetä, mikäli liikkeeseenlaskijan ja/tai sen tytäryhtiöiden suojausjärjestelyjen tuottojen arvo kyseisen kohde-etuuden osalta vähenee eri syistä (kukin oikeudellinen tapahtuma, Jurisdictional Event), jotka liittyvät lopullisissa ehdoissa ilmoitetun yhden tai useamman maan maakohtaisiin riskeihin. Milloin kohde-etuus on indeksi ("omaisuudeksi katsottava indeksi", Proprietary Index), jonka on laatinut liikkeeseenlaskija tai jokin sen tytäryhtiö ("indeksin kehittäjä", Index Creator), indeksin kehittäjä voi muuttaa indeksin sääntöjä. Ei voida antaa takeita siitä, että mainittu muutos ei ole arvopapereiden haltijoille haitallinen. Liikkeeseenlaskija, indeksin kehittäjä tai kyseinen julkistaja eivät ole velvollisia julkistamaan omaisuudeksi katsottavan indeksin osalta muita kuin sen säännöissä määritettyjä tietoja. Liikkeeseenlaskija ja indeksin kehittäjä ovat tytäryhtiöitä, ja niiden toiminnasta mainituissa ominaisuuksissa ja muissa ominaisuuksissa saattaa aiheutua eturistiriitoja. Arvopapereihin ja arvopapereiden haltijoihin kohdistuvan verotuksen tasot ja perusteet sekä mainittuun verotukseen liittyvät mahdolliset veroedut määräytyvät arvopapereiden haltijan yksilöllisen tilanteen mukaan ja voivat muuttua milloin tahansa. Tästä saattaa aiheutua haitallisia seurauksia arvopapereiden haltijalle. Sijoitusta suunnittelevien on syytä konsultoida omia veroneuvonantajiaan selvittääkseen arvopapereiden ostosta, omistuksesta, siirrosta ja lunastuksesta tai toteutuksesta aiheutuvat veroseuraamukset. Ennen arvopapereihin liittyvän sijoituspäätöksen tekemistä sijoittajan on syytä neuvotella oman rahoitustai veroneuvonantajansa tai muun tarpeelliseksi katsomansa neuvonantajan kanssa, perehtyä huolellisesti asiaan sekä harkita kyseistä sijoituspäätöstä edellä esitettyjen tietojen ja oman tilanteensa valossa. Liikkeeseenlaskijaan liittyvät riskit Liikkeeseenlaskijaan kohdistuu useita riskejä, jotka saattavat vaikuttaa haitallisesti liikkeeseenlaskijan liiketoimiin ja/tai rahoitustilanteeseen, mukaan luettuina likviditeettiriski, markkinariski, luottoriski, ennusteista ja arvostuksista aiheutuvat riskit, taseen ulkopuolisiin erillisyhtiöihin liittyvät riskit, kansainvälisiin liiketoimiin liittyvä riski ja valuuttakurssiriski, liiketoiminnallinen riski sekä riskinhallintaan, lainsäädäntöön ja sääntelyyn liittyvät riskit, kilpailuriskit ja strategiaan liittyvät riskit. Liikkeeseenlaskijan yleinen riskienhallintapolitiikka on yhdenmukaista muiden Credit Suisse Group AG -konserniin kuuluvien yhteisöjen vastaavan politiikan kanssa. Liikkeeseenlaskijan näkemyksen mukaan sen liiketoimintoihinsa liittyvien riskien arviointiin ja hallintaan käyttämät menettelytavat ovat tehokkaita. Liikkeeseenlaskija ei voi täysin ennustaa markkinoiden kehitystä ja muuta kehitystä, eikä liikkeeseenlaskijan riskinhallinta kykene täysin suojautumaan kaikilta riskilajeilta. 5

TIIVISTELMÄ. The Royal Bank of Scotland plc (liikkeeseenlaskija, Issuer) Pääomaturvatut ja pääomaturvaamattomat velkakirjat (velkakirjat, Notes)

TIIVISTELMÄ. The Royal Bank of Scotland plc (liikkeeseenlaskija, Issuer) Pääomaturvatut ja pääomaturvaamattomat velkakirjat (velkakirjat, Notes) TIIVISTELMÄ The Royal Bank of Scotland plc (liikkeeseenlaskija, Issuer) Pääomaturvatut ja pääomaturvaamattomat velkakirjat (velkakirjat, Notes) Tämä tiivistelmä on luettava tämän esitteen (Prospectus)

Lisätiedot

UPM Kymmene CLN

UPM Kymmene CLN UPM Kymmene CLN 30.1.2014 UPM Kymmene Credit Linked Note, Market Recovery Danske Bankin liikkeeseenlaskema Credit Linked Note tarjoaa mahdollisuuden hyötyä UPM Kymmenen ja Danske Bankin luottoriskihinnoittelusta

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LISTALLEOTTOESITTEEN PERUSOSAN TÄYDENNYSOSA TEKNISET EHDOT WARRANTEILLE, JOIDEN KOHDE-ETUUTENA ON VALUUTTAKURSSI Tämä Listalleottoesitteen perusosan täydennysosa ( Täydennysosa ) täydentää

Lisätiedot

ARVOPAPERIEN TIIVISTELMÄ

ARVOPAPERIEN TIIVISTELMÄ ARVOPAPERIEN TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi (Elements). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämäntyyppisten

Lisätiedot

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000050000 KORKOKAULURI XV Viiden

Lisätiedot

Final Terms dated 14 April 2014. Credit Suisse AG, London Branch. Trigger Return Equity Index and ETF-linked Securities due 2019

Final Terms dated 14 April 2014. Credit Suisse AG, London Branch. Trigger Return Equity Index and ETF-linked Securities due 2019 Final Terms dated 14 April 2014 Credit Suisse AG, London Branch Trigger Return Equity Index and ETF-linked Securities due 2019 linked to a basket of Equity Indices and Exchange Traded Funds (the "Securities")

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskijaa ja lainaa koskevat tiedot ilmenevät Ohjelmaesitteestä, viitatuista asiakirjoista ja näistä lainakohtaisista ehdoista.

Liikkeeseenlaskijaa ja lainaa koskevat tiedot ilmenevät Ohjelmaesitteestä, viitatuista asiakirjoista ja näistä lainakohtaisista ehdoista. SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2008 LAINAKOHTAISET EHDOT 1. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 17.11.2008 päivättyyn Ohjelmaesitteeseen sisältyvien Suomen

Lisätiedot

Tietoja osakeoptioista

Tietoja osakeoptioista Tietoja osakeoptioista Tämä esite sisältää yleisiä tietoja osakeoptioista, joilla voidaan käydä kauppaa Danske Bankin välityksellä. AN OTC TRANSACTION WITH DANSKE BANK AS COUNTERPARTY. ESITTELY Osakeoptioilla

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. riittävät taloudelliset resurssit ja maksuvalmius voidakseen kantaa kaikki Sertifikaatteihin sijoittamiseen liittyvät riskit;

TIIVISTELMÄ. riittävät taloudelliset resurssit ja maksuvalmius voidakseen kantaa kaikki Sertifikaatteihin sijoittamiseen liittyvät riskit; Tämä on englanninkielisen Ohjelmaesitteen ( Base Prospectus ) Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän ja sen suomenkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia,

Lisätiedot

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2012 päivätyn ja julkaistun sekä 31.5.2012 ja 1.8.2012 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

ARVOPAPERIEN TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi (Elements). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämäntyyppisten

Lisätiedot

Sijoituskorin säännöt

Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio USA -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika 14.2.2013-5.4.2013 Kohde-etuus

Lisätiedot

Warrantit - vipua salkkuun

Warrantit - vipua salkkuun Warrantit - vipua salkkuun Warrantti on option kaltainen arvopaperisoitu sijoitusinstrumentti, joka antaa sijoittajalle mahdollisuuden hyötyä kohde-etuuden arvon muutoksista. Esittely Warrantti on option

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori

Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Aasia III -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 21.12.2012

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi (Elements). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämän arvopaperi-

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi (Elements). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämän arvopaperi-

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Luentokurssi kevät 2011 Lehtori Matti Estola

Rahoitusriskit ja johdannaiset Luentokurssi kevät 2011 Lehtori Matti Estola Rahoitusriskit ja johdannaiset Luentokurssi kevät 2011 Lehtori Matti Estola Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskunta- ja Kauppatieteiden tiedekunta, Oikeustieteiden laitos, kansantaloustiede Luennot 22 t, harjoitukset

Lisätiedot

WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE LOPULLISET EHDOT

WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE LOPULLISET EHDOT WARRANTTIOHJELMA LISTALLEOTTOESITE LOPULLISET EHDOT Lopulliset ehdot liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on Fortum Oyj:n osake Erä A: 500.000 Long Turboa Viimeinen

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskija maksaa automaattisesti selvityssumman lopullisten ehtojen mukaisesti. Erääntymispäivä ja viimeinen

Liikkeeseenlaskija maksaa automaattisesti selvityssumman lopullisten ehtojen mukaisesti. Erääntymispäivä ja viimeinen DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 22 turbowarranttisarjaa 22.4.2015 Danske Bank A/S:llä on Finanssivalvonnan 2.7.2014 hyväksymä warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesite, jota

Lisätiedot

Korkokauluri X -sijoituskori

Korkokauluri X -sijoituskori Korkokauluri X -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Korkokauluri X -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 18.4. 7.6.2012 Kohde-etuus: Sampo Pankki

Lisätiedot

NORDEA BANK AB:N (PUBL) JA NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N WARRANTTI- JA SERTIFIKAATTIOHJELMA SARJAN 2 MARKKINAWARRANTTIEN LOPULLISET EHDOT

NORDEA BANK AB:N (PUBL) JA NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N WARRANTTI- JA SERTIFIKAATTIOHJELMA SARJAN 2 MARKKINAWARRANTTIEN LOPULLISET EHDOT Tämä on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä tekstistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sovelletaan ruotsinkielisiä lopullisia ehtoja. NORDEA BANK AB:N (PUBL) JA NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N WARRANTTI-

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK RAHASTO-OBLIGAATIO 1400: Kehittyvä Korko III Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.11.2011 päivättyyn sekä 16.12.2011, 22.12.2011 ja 10.2.2012

Lisätiedot

RBS Warrantit NOKIA DAX. SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011

RBS Warrantit NOKIA DAX. SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011 RBS Warrantit DAX NOKIA SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011 RBS Warrantit Ensimmäiset warrantit Suomen markkinoille Kaksi kohde-etuutta kilpailukykyisillä ehdoilla ; DAX ja NOKIA Hyvät spreadit

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 8 Optioiden hinnoittelusta

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 8 Optioiden hinnoittelusta Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola luento 8 Optioiden hinnoittelusta 1. Optioiden erilaiset kohde-etuudet 1.1. Osakeoptiot Yksi optio antaa yleensä oikeuden ostaa/myydä 1 kpl kohdeetuutena olevia

Lisätiedot

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies.

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies. 1(8) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 3/2011 ja 4/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI FRONTIER MARKETS II Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Evli Pankki Oyj:n

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 3017: Nokia Autocall 2018. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS129002590

Danske Bank DDBO 3017: Nokia Autocall 2018. Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS129002590 Danske Bank DDBO 3017: Nokia Autocall 2018 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: XS129002590 Nokia Autocall 2018 Nokian kurssi on laskenut muun markkinan mukana

Lisätiedot

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Lisätiedot

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori

Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Afrikka -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 11.5. 21.6.2012

Lisätiedot

Indeksilaina. Pääomaturvattu sijoitusratkaisu

Indeksilaina. Pääomaturvattu sijoitusratkaisu Indeksilaina Pääomaturvattu sijoitusratkaisu 2 Pääomaturvattua sijoittamista indeksilainoilla Indeksilainalla on mahdollista tavoitella tuottoa pääomaa turvaavasti. Indeksilainasijoitus tarjoaakin kätevän

Lisätiedot

Stora Enso Autocall. Danske 08KR:

Stora Enso Autocall. Danske 08KR: Danske 08KR: Stora Enso Autocall Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike Lainan ISIN-koodi: DK0030444757 Myynnissä:

Lisätiedot

ARVOPAPERIEN TIIVISTELMÄ

ARVOPAPERIEN TIIVISTELMÄ ARVOPAPERIEN TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi (Elements). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämäntyyppisten

Lisätiedot

Tietoa hyödykeoptioista

Tietoa hyödykeoptioista Tietoa hyödykeoptioista Tämä esite sisältää tietoa Danske Bankin kautta tehtävistä hyödykeoptiosopimuksista. Hyödykkeet ovat jalostamattomia tuotteita tai puolijalosteita, joita tarvitaan lopputuotteiden

Lisätiedot

YHDISTYKSEN RISKILUOKITUS SIJOITTAJAN APUNA

YHDISTYKSEN RISKILUOKITUS SIJOITTAJAN APUNA YHDISTYKSEN RISKILUOKITUS SIJOITTAJAN APUNA SUOMEN STRUKTUROITUJEN SIJOITUSTUOTTEIDEN YHDISTYS RY Jaana Immonen 7.2.2012 Hieman historiaa maailman ensimmäinen osakeindeksiobligaatio laskettiin liikkeeseen

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1603: KORKOKAULURI IX Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.11.2011 päivättyyn sekä 16.12.2011, 22.12.2011 ja 10.2.2012 täydennettyyn

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ ARVOPAPEREITA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA RISKITEKIJÖISTÄ

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ ARVOPAPEREITA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA RISKITEKIJÖISTÄ Tämä on englanninkielisen Ohjelmaesitteen ( Base Prospectus ) Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän ja sen suomenkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia,

Lisätiedot

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2003 Erillisjoukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea

Lisätiedot

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Lisätiedot

Määrä. Kertaluontoiset veloitukset: 0. Oheispalveluihin liittyvät veloitukset: 0

Määrä. Kertaluontoiset veloitukset: 0. Oheispalveluihin liittyvät veloitukset: 0 Tuotonvaihtosopimus, osake Alla kuvaus rahoitusvälineeseen ja sijoituspalvelun antamiseen liittyvistä kuluista. Kuluesimerkki Alla esimerkki kuluista, jotka on laskettu esimerkkisummalle. Kulut näytetään

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn sekä 8.8.2012 ja 5.11.2012 täydennettyyn ohjelmaesitteeseen

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK INDEKSIOBLIGAATIO 1027: INDEKSIOBLIGAATIO BRIC III Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 30.11.2010 päivättyyn ja 18.2.2011, 12.5.2011, 20.5.2011

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori

Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Aasia II -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 5.11. 19.12.2012

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ ARVOPAPEREITA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA RISKITEKIJÖISTÄ

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ ARVOPAPEREITA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA RISKITEKIJÖISTÄ TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä antaa yleiskuvan siitä, mitkä ovat Liikkeeseenlaskijan ( Issuer ) näkemyksen mukaan Liikkeeseenlaskijaan ja Liikkeeseenlaskijan tämän Ohjelmaesitteen ( Base Prospectus ) mukaisesti

Lisätiedot

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 28 syyskuuta 2011

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 28 syyskuuta 2011 Warrantit Kohteena: Nokia Oyj Liikkeeseenlaskupäivä: 28 syyskuuta 2011 Lopulliset ehdot Warrantit Täydelliset tiedot Handelsbankenista ja tarjouksesta on saatavilla ainoastaan 23. maaliskuuta 2011 voimaan

Lisätiedot

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Lisätiedot

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) öd BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch

Lisätiedot

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 5.000.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia myyntiwarrantteja, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake Päättymispäivänä automaattisesti toteutettavat

Lisätiedot

Oletko Bull, Bear vai Chicken?

Oletko Bull, Bear vai Chicken? www.handelsbanken.fi/bullbear Handelsbankenin bull & Bear -sertifikaatit Oletko Bull, Bear vai Chicken? Bull Valmiina hyökkäykseen sarvet ojossa uskoen markkinan nousuun. Mikäli olet oikeassa, saat nousun

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 10 000 000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia myyntiwarrantteja, joiden kohde-etuutena on NOKIA OYJ:n osake Päättymispäivänä automaattisesti toteutettavat

Lisätiedot

DANSKE BANK INDEKSIOBLIGAATIO 1043B: AASIA II - TUOTTOHAKUINEN - Tilannekatsaus ISIN: FI

DANSKE BANK INDEKSIOBLIGAATIO 1043B: AASIA II - TUOTTOHAKUINEN - Tilannekatsaus ISIN: FI Tuotteen yleiset ehdot Sijoitusstrategia Pääomaturva Danske Bank Indeksiobligaatio Aasia II - lainaan sijoittava hyötyy nimellispääomaturvatusti indeksikorin kehityksestä. Indeksikoriin kuuluu tasapainoin

Lisätiedot

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 26 toukokuuta 2011

Warrantit. Kohteena: Nokia Oyj. Liikkeeseenlaskupäivä: 26 toukokuuta 2011 Warrantit Kohteena: Nokia Oyj Liikkeeseenlaskupäivä: 26 toukokuuta 2011 Lopulliset ehdot Warrantit Täydelliset tiedot Handelsbankenista ja tarjouksesta on saatavilla ainoastaan 23. maaliskuuta 2011 voimaan

Lisätiedot

ETELÄ-EUROOPPA STRUKTUURILAINA 2

ETELÄ-EUROOPPA STRUKTUURILAINA 2 Danske Bank DDBO 2030: ETELÄ-EUROOPPA STRUKTUURILAINA 2 Myynnissä 31.10.2014 asti Laina-aika: 6.11.2014-20.11.2019 Etelä-Eurooppa Struktuurilaina 2 Etelä-Euroopassa on nähtävissä taloustilanteen kohenemisen

Lisätiedot

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Tässä tiivistelmässä käytetyillä sanoilla ja ilmaisuilla on muualla tässä Ohjelmaesitteessä määritelty merkitys.

TIIVISTELMÄ. Tässä tiivistelmässä käytetyillä sanoilla ja ilmaisuilla on muualla tässä Ohjelmaesitteessä määritelty merkitys. Tämä on englanninkielisen Ohjelmaesitteen ( Base Prospectus ) Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän ja sen suomenkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia,

Lisätiedot

Aktiivinen pörssikauppa Mini-futuureilla

Aktiivinen pörssikauppa Mini-futuureilla RBS MINI-FUTUURIT, WARRANTIT, OPEN END SERTIFIKAATIT Aktiivinen pörssikauppa Mini-futuureilla Mika Raukko, SIP Nordic Oy www.aktiiviporssikauppa.com Agenda Mini-futuurit Mikä on Mini-futuuri? Kohde-etuudet

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1038A: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI III MALTILLINEN ja DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 1038B: OSAKEOBLIGAATIO SUOMI III TUOTTOHAKUINEN Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset

Lisätiedot

Wärtsilä Autocall 2 MARKKINOINTIMATERIAALI DANSKE 08Q0:

Wärtsilä Autocall 2 MARKKINOINTIMATERIAALI DANSKE 08Q0: MARKKINOINTIMATERIAALI DANSKE 08Q0: Wärtsilä Autocall 2 Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan ISIN-koodi: DK0030449129 Merkintäaika: 29.7 16.8.2019 Olet ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen

Lisätiedot

Daimler Autocall. Danske Bank DDBO FE85:

Daimler Autocall. Danske Bank DDBO FE85: Danske Bank DDBO FE85: Daimler Autocall Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1668031872 Daimler Autocall

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskija maksaa automaattisesti selvityssumman lopullisten ehtojen mukaisesti. Erääntymispäivä ja viimeinen

Liikkeeseenlaskija maksaa automaattisesti selvityssumman lopullisten ehtojen mukaisesti. Erääntymispäivä ja viimeinen DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 16 minifutuurisertifikaattisarjaa 13.9.2016 Danske Bank A/S:llä on Irlannin keskuspankin 20.6.2016 hyväksymä warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesite,

Lisätiedot

Danske Bank Osakebooster 1807: Vientiyhtiöt Ylituotto. Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla

Danske Bank Osakebooster 1807: Vientiyhtiöt Ylituotto. Sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla DANSKE BANK OSAKEBOOSTER 1807: VIENTIYHTIÖT YLITUOTTO Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 päivättyyn sekä 8.8.2012, 5.11.2012 ja 13.2.2013 täydennettyyn

Lisätiedot

Sampo Autocall 2. Danske Bank DDBO FEC2:

Sampo Autocall 2. Danske Bank DDBO FEC2: Danske Bank DDBO FEC2: Sampo Autocall 2 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike Lainan ISIN-koodi: DK0030418835

Lisätiedot

Sampo Autocall. Danske Bank DDBO FE64:

Sampo Autocall. Danske Bank DDBO FE64: Danske Bank DDBO FE64: Sampo Autocall Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1577777938 Sampo Autocall Sampo

Lisätiedot

UniCredit Autocall. Danske Bank DDBO FE5C:

UniCredit Autocall. Danske Bank DDBO FE5C: Danske Bank DDBO FE5C: UniCredit Autocall Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1567980708 UniCredit Autocall

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN.

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN. SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1601: KORKOKAULURI VII Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 30.11.2010 päivättyyn ja 18.2.2011, 12.5.2011, 20.5.2011, 10.8.2011

Lisätiedot

Tietoja koronvaihtosopimuksista

Tietoja koronvaihtosopimuksista Tietoja koronvaihtosopimuksista Tämä esite sisältää tietoja Danske Bankin kautta tehtävistä koronvaihtosopimuksista. Koronvaihtosopimuksilla voidaan käydä kauppaa Danske Bankin kanssa pörssin ulkopuolella

Lisätiedot

ehdoitta ja peruuttamattomasti taannut LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC. (perustettu Delawaren osavaltiossa Yhdysvalloissa)

ehdoitta ja peruuttamattomasti taannut LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC. (perustettu Delawaren osavaltiossa Yhdysvalloissa) TIIVISTELMÄ, päivätty 21.8.2007 LEHMAN BROTHERS TREASURY CO. B.V. (perustettu osakeyhtiömuotoisena Alankomaissa, sääntömääräinen kotipaikka Amsterdam) Principal Protected Notes -todistusten liikkeeseenlasku

Lisätiedot

Outokumpu Autocall. Danske Bank DDBO FE7C:

Outokumpu Autocall. Danske Bank DDBO FE7C: Danske Bank DDBO FE7C: Outokumpu Autocall Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1629684595 Outokumpu Autocall

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Kuka Liikkeeseenlaskija on?

TIIVISTELMÄ. Kuka Liikkeeseenlaskija on? Tämä on UBS AG:n englanninkielisen Tiivistelmän ( Summary ) suomenkielinen käännös. Mikäli englanninkielisen Tiivistelmän ja sen suomenkielisen käännöksen välillä on eroavaisuuksia, englanninkielinen Tiivistelmä

Lisätiedot

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 2014: OSAKEOBLIGAATIO KUPONKIPORTAAT

DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 2014: OSAKEOBLIGAATIO KUPONKIPORTAAT DANSKE BANK OSAKEOBLIGAATIO 2014: OSAKEOBLIGAATIO KUPONKIPORTAAT Lainakohtaiset ehdot A. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 29.11.2011 päivättyyn sekä 16.12.2011, 22.12.2011, 10.2.2012,

Lisätiedot

LOPULLISET EHDOT. jotka koskevat seuraavia warrantteja

LOPULLISET EHDOT. jotka koskevat seuraavia warrantteja LOPULLISET EHDOT jotka koskevat seuraavia warrantteja Deutsche Bank AG London Enintään 5 000 euron arvosta warrantteja jotka liittyvät db Salsa Sectors EUR Net -indeksiin ja lasketaan liikkeeseen sen Merkintähinta

Lisätiedot

OPTIOT Vipua ja suojausta - mutta mitä se maksaa? Remburssi Investment Group 23.5.2000

OPTIOT Vipua ja suojausta - mutta mitä se maksaa? Remburssi Investment Group 23.5.2000 OPTIOT Vipua ja suojausta - mutta mitä se maksaa? Remburssi Investment Group 23.5.2000 MARKKINAKATSAUS AGENDA Lyhyt johdanto optioihin Näkemysesimerkki 1: kuinka tehdä voittoa kurssien laskiessa Näkemysesimerkki

Lisätiedot

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Lisätiedot

Danske Bank A/S:llä on Finanssivalvonnan 22.6.2015 hyväksymä warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesite.

Danske Bank A/S:llä on Finanssivalvonnan 22.6.2015 hyväksymä warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesite. DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 30 warranttisarjaa 16.7.2015 Danske Bank A/S:llä on Finanssivalvonnan 22.6.2015 hyväksymä warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesite. Danske

Lisätiedot

Valuuttariskit ja johdannaiset

Valuuttariskit ja johdannaiset Valuuttariskit ja johdannaiset Matti Estola Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskunta- ja Kauppatieteiden tiedekunta, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, kansantaloustiede Lähde: Hull, Options, Futures, & Other

Lisätiedot

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield. Sijoituskorin esite

Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield. Sijoituskorin esite Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield Sijoituskorin esite Luottokorilaina Pohjois-Amerikka High Yield Tuottohakuisille sijoittajille suunnattu korkeaa vuotuista korkotuottoa tavoitteleva ratkaisu.

Lisätiedot

Indeksiobligaatio Kehittyvät Markkinat Tuottohakuinen -sijoituskori

Indeksiobligaatio Kehittyvät Markkinat Tuottohakuinen -sijoituskori Indeksiobligaatio Kehittyvät Markkinat Tuottohakuinen -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Indeksiobligaatio Kehittyvät Markkinat Tuottohakuinen -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja Mandatum

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus

TIIVISTELMÄ. Julkistamisvaatimus TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi (Elements). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämän arvopaperi-

Lisätiedot

DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE. Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 29 warranttisarjaa 10.11.2014

DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE. Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 29 warranttisarjaa 10.11.2014 DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 29 warranttisarjaa 10.11.2014 Danske Bank A/S:llä on Finanssivalvonnan 2.7.2014 hyväksymä warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesite, jota

Lisätiedot

UNLIMITED TURBOT BNP PARIBAS EDUCATED TRADING

UNLIMITED TURBOT BNP PARIBAS EDUCATED TRADING UNLIMITED TURBOT Tämä esite on tarkoitettu markkinointiin. Unlimited turbot ovat korkeariskisiä sijoituksia Suomen Strukturoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys ry:n riskiluokituksen mukaisesti ne ovat korkean

Lisätiedot

Porsche Autocall. Danske Bank DDBO FE69:

Porsche Autocall. Danske Bank DDBO FE69: Danske Bank DDBO FE69: Porsche Autocall Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1592165192 Porsche Autocall

Lisätiedot

Nokian Renkaat Autocall

Nokian Renkaat Autocall Danske Bank DDBO FED1: Nokian Renkaat Autocall Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike Lainan ISIN-koodi: DK0030422431

Lisätiedot

Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla. Johannes Ankelo Arvopaperi Aamuseminaari

Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla. Johannes Ankelo Arvopaperi Aamuseminaari Suojaa ja tuottoa laskevilla markkinoilla Commerzbank AG Saksan toiseksi suurin pankki Euroopan johtavia strukturoitujen tuotteiden liikkeellelaskijoita Yli 50 erilaista tuotetyyppiä listattuna Saksan

Lisätiedot

Nokia Autocall 2. Danske Bank DDBO FE49:

Nokia Autocall 2. Danske Bank DDBO FE49: Danske Bank DDBO FE49: Nokia Autocall 2 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1531143748 Päivitetty 7.12.2016

Lisätiedot

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 13 III/2005 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 24.5.2005 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman (Ohjelmaesite) Yleisten lainaehtojen kanssa tämän Lainan ehdot.

Lisätiedot

Nokia Autocall 3 päivitetty

Nokia Autocall 3 päivitetty Danske Bank DDBO FE53: Nokia Autocall 3 päivitetty 25.1.2017 Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1547361409

Lisätiedot

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ NORDEA PANKKI SUOMI OYJ 35.000.000 euron Liikkeeseenlasku Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2006 All Stars Aasia Ekstra Laskettu liikkeeseen osana 5.000.000.000 euron joukkovelkakirjaohjelmaa OSA A SOPIMUSEHDOT

Lisätiedot

Optiot 1. Tervetuloa webinaariin!

Optiot 1. Tervetuloa webinaariin! Optiot 1 Tervetuloa webinaariin! Optiot 1 on peruskurssi optioista kiinnostuneelle sijoittajalle. Webinaarissa käydään läpi mm. mikä optio on, miten sitä voi käyttää ja mistä kannattaa lähteä liikkeelle.

Lisätiedot

Nordea Autocall. Danske Bank DDBO FE92:

Nordea Autocall. Danske Bank DDBO FE92: Danske Bank DDBO FE92: Nordea Autocall Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: XS1695274313 Nordea Autocall

Lisätiedot

Societe Generale Autocall

Societe Generale Autocall Danske Bank DDBO FEB8: Societe Generale Autocall Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike Lainan ISIN-koodi: DK0030417274

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä antaa yleiskuvan siitä, mitkä ovat liikkeeseenlaskijan näkemyksen mukaan liikkeeseenlaskijaan ja sellaisiin joukkovelkakirjoihin ja sertifikaatteihin (yhdessä Arvopaperit ),

Lisätiedot

DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE. Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 39 warranttisarjaa 17.9.2015

DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE. Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 39 warranttisarjaa 17.9.2015 DANSKE BANK A/S PÖRSSITIEDOTE Danske Bank A/S laskee liikkeeseen 39 warranttisarjaa 17.9.2015 Danske Bank A/S:llä on Finanssivalvonnan 22.6.2015 hyväksymä warrantti- ja sertifikaattiohjelmaesite, jota

Lisätiedot

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Korkosijoitukset Korkosijoituksiin luokitellaan mm. pankkitalletukset, rahamarkkinasijoitukset,

Lisätiedot

Pääoman vapauttaminen muihin sijoituksiin johdannaisten avulla. Johannes Ankelo Equity Derivatives - Public Distribution

Pääoman vapauttaminen muihin sijoituksiin johdannaisten avulla. Johannes Ankelo Equity Derivatives - Public Distribution Pääoman vapauttaminen muihin sijoituksiin johdannaisten avulla Sisältö Commerzbank AG Markkinatakaajan rooli Vipuvaikutus Bull & Bear Mahdollisuudet ja riskit 1 Commerzbank AG Saksan toiseksi suurin pankki

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake Erä A: 2.000.000 Long Turboa Erä B: 2.000.000 Short Turboa Viimeinen

Lisätiedot

Tietoa joukkovelkakirjalainafutuureista, -termiineistä ja -optioista

Tietoa joukkovelkakirjalainafutuureista, -termiineistä ja -optioista Tietoa joukkovelkakirjalainafutuureista, -termiineistä ja -optioista Tämä esite sisältää yleisiä tietoja joukkovelkakirjalainafutuureista, -termiineistä ja j-optioista sekä niiden käyttämisestä. Lisäksi

Lisätiedot

OHJELMAN TIIVISTELMÄ

OHJELMAN TIIVISTELMÄ OHJELMAN TIIVISTELMÄ NATIXIS Structured Products Limited Finnish Translation of the Summary of the Base Prospectus Amended as at 13 September 2012 Seuraava kappale on luettava tämän tiivistelmän johdantona,

Lisätiedot