MATKAILUELINKEINON TOIMINTASUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MATKAILUELINKEINON TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2020"

Transkriptio

1 MATKAILUELINKEINON TOIMINTASUUNNITELMA Visio 2020: Kemiönsaaren kunta on kohderyhmilleen tunnettu ja houkutteleva matkakohde. Olemme hyviä isäntiä, jotka tarjoavat haluttuja, laadukkaita ja helposti saatavilla olevia aktiviteetteja ja elämyksiä ympäri vuoden. Matkailuelinkeino on kasvava elinkeinoala Kemiönsaaren kunnassa ja sen liikevaihto on kasvanut alan aktiivisen uudistumisen, matkailijoiden määrän kasvun, uusien työpaikkojen sekä asukasmäärän kasvun myötä.

2 Matkailija ja matkailuelinkeino, määritelmä: Matkailija, jota käsitteenä käytetään tulevassa tekstissä, määritellään henkilöksi, joka vierailee sekundäärisella alueella esimerkiksi vapaa-ajalla, virkistysmielessä, lomalla, vapaa-ajan asukkaana, tavaten sukulaisia ja ystäviä, liikeasioissa, työtehtävissä tai terveys- ja hoitopalvelujen asiakkaana. Matkailuelinkeino, jota käsitteenä käytetään tulevassa tekstissä, kattaa kaikki palvelut ja tuotteet, joita matkailija käyttää ja joita tähän kulutukseen tarvitaan. Esimerkkejä primäärisistä palveluista ovat ohjelmapalvelut, linjaautokuljetukset, polttoaine-myynti, ravintolat ja kaupat, joita tukeviksi palveluiksi lasketaan esimerkiksi kirjanpito, rakennuspalvelut, mökkitalonmiehet, venesäilytys ja terveydenhuolto. Näin ollen matkailuelinkeino on paljon laajempi alue kuin mitä matkailulla perinteisesti tarkoitetaan. Tekstissä siteeratuissa tilastoissa käytetään useita laajoja määritelmiä käsitteestä matkailuelinkeino, mikä vaikeuttaa vertailujen tekemistä. Matkailuelinkeinon toimintasuunnitelma Kehitysosaston matkailuyksikkö Matkailupäällikkö Benjamin Donner Kemiönsaaren kunta 2013

3 Sisällysluettelo Johdanto 1 Lähtökohta toimenpiteille: Kohderyhmät muutoksessa Maantieteelliset kohderyhmät... 1 Kotimaiset matkailijat... 1 Venäjä... 1 Kiina... 2 Japani... 2 Saksa... 2 Ruotsi Temaattiset kohderyhmät... 3 Luonto ja ulkoaktiviteetit... 3 Hyvinvointimatkailu... 3 Kulttuuri ja maaseutumatkailu Muut trendit ja tunnistetut kehittämistarpeet... 4 Panostus omaan ydinosaamiseen... 4 Asiakaskunnan erilaistuminen... 4 Uudet tiedonhakukanavat... 4 Kehityksen keskeiset hidasteet... 4 Tärkeimmät kehittämisalueet yrittäjien mukaan Tavoitteet ja toimenpidesuunnitelma niiden saavuttamiseksi Tavoite: Kemiönsaaren kunta on tunnettu matkakohde Tavoite: Tarjoamme kysyttyjä, laadukkaita ja helposti saatavilla olevia aktiviteetteja ja elämyksiä ympäri vuoden Tavoite: Olemme hyviä isäntiä Tavoite: Matkailuelinkeino on kasvava elinkeino Kemiönsaaren kunnassa ja sen liikavaihto on kasvanut alan aktiivisen uudistumisen, matkailijoiden määrän kasvun, uusien työpaikkojen ja asukasmäärän kasvun myötä Liite: Taustatietona käytetyt trendit, tilastot ja tutkimukset

4 JOHDANTO Kemiönsaaren kunta tarvitsee menestyviä ja kasvavia elinkeinoelämän toiminta-alueita kompensoidakseen mm. teollisuuden sekä metsä- ja maatalouden vähenemistä. Matkailuelinkeino on niin kansainvälisesti kuin valtakunnallisesti nopeimmin kasvava alue kaikista elinkeinoista. Tänä päivänä 5% maan väestöstä vastaa 95% kaikista matkailijoista ja ennusteiden mukaan matkailijoiden määrä tulee kaksinkertaistumaan tulevalla vuosikymmenellä. Suomessa vieraili 5,7 miljoonaa matkailijaa vuonna 2009, joka on 50% enemmän kuin vuonna Tourism Economics markkinatutkimusyrityksen ennusteen mukaan ulkomaisilta matkailijoilta saadut tulot tulevat kaksinkertaistumaan vuosien aikana. Palveluelinkeinojen osuuden BKT:sta Suomessa odotetaan kasvavan vuoden ,8 %:sta 5,7 %:iin vuonna Matkailun edistämiskeskuksen teettämän tutkimuksen mukaan Suomen lounaissaaristo on yksi Suomen vetovoimaisimpia matkailualueita. Työskentelemällä päämäärätietoisesti matkailuelinkeinon eteen voimme tehdä aluettamme tunnetuksi vetovoimaisena kohteena ja houkutella yhä useampia matkailijoita entistä laajemmalla laadukkaiden, kestävän kehityksen matkailukohteiden tarjonnalla. Matkailuelinkeino ei stimuloi yritysyhteistyötä ainoastaan majoitus-, ruoka-, kuljetus- sekä elämys- ja aktiviteettiyritysten kesken vaan lisäksi sellaisilla aloilla kuten rakennusala, kirjanpito, venepalvelut, kaupat, huoltoasemat, kiinteistövälitys ja terveyspalvelut muutamia mainitaksemme. Matkailuelinkeino stimuloi elinvoimaista maaseutua ja saaristoa luomalla työpaikkoja, ylläpitämällä tai nostamalla palvelutasoa myös paikallisille asukkaille, lisäämällä kunnan verotuloja sekä kaikkien näiden tekijöiden avulla vaikuttamalla myös positiivisesti pysyvään muuttoon saarelle. Ottaen huomioon niin matkailualalla saadut kansainväliset, valtakunnalliset sekä alueelliset tulevaisuuden kehitystrendejä koskevat tutkimustulokset kuin alueemme vahvuudet ja kehittämistarpeet sekä paikallisten yrittäjien kokemat suurimmat kehittämistarpeet kunnan matkailuelinkeinoalalla, täten tehdään tästä toimintasuunnitelmasta visio, missä voimme ja aiomme olla vuonna 2020 tähän toimintasuunnitelmaan määritellään tärkeimmät kohderyhmät matkailuelinkeinoalalla tehtävälle työlle määritetään tässä toimintasuunnitelmassa ne toimenpiteet, joita vision toteuttaminen vaatii, aikataulu toimenpiteille sekä tärkeimmät yhteistyökumppanit. Kunnan matkailuelinkeinon kehittämiselle asetettu visio sekä keskeisimmät tavoitteet sen toteuttamiseksi aina vuoteen 2020 saakka perustuvat paikallisille yrittäjille tehtyihin tarvekeskeisiin mielipidekyselyhin sekä erilaisiin tutkimuksiin ja strategioihin. Niistä tärkeimmistä, joita on käytetty kappaleen I päätelmiin, on luettelo tämän toimintasuunnitelman liitteenä. Talven aikana tehtävä kuntaliitosselvitys Paraisten kaupungin kanssa ei vaikuta millään tavalla toimintasuunnitelman tavoitteisiin. Tähän ohjelmaan kirjatut tavoitteet ja priorisoidut toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi tulisi asettaa etusijalle huolimatta siitä, millaiset rajat kunnalla tai kaupungilla on. Antoisaa yhteistyötä näiden kysymysten parissa tehdään saaristossa jo nyt. Kemiö Benjamin Donner Matkailupäällikkö, Kehitysosasto, Kemiönsaaren kunta

5 1 LÄHTÖKOHTA TOIMENPITEILLE: KOHDERYHMÄT MUUTOKSESSA Taloudellinen painopiste kansainvälisessä matkailussa muuttuu nopeasti sen kehityksen seurauksena, jota on tapahtunut ja tapahtuu mm. Venäjällä ja Aasiassa. Lisäksi kotimaisten matkailijoiden käyttäytyminen on nopeasti muuttumassa. Kemiönsaaren kunnan panostuksia matkailuelinkeinoon täytyy jatkuvasti kehittää, jotta pystytään täyttämään ne tarpeet ja kiinnostuksen alueet, joita muuttuneilla ja uusilla tärkeillä kohderyhmillä on. Toimintasuunnitelmassa määritellään tavoitteet ja toimenpiteet koskien alla olevia maantieteellisiä ja temaattisia kohderyhmiä painopisteenä niiden kehittäminen. 1.1 MAANTIETEELLISET KOHDERYHMÄT Huolimatta siitä, että tänä päivänä Suomessa on kotimaisia matkailijoita (liikematkailijat mukaan lukien) prosentuaalisesti kaksinkertainen määrä ulkomaisiin matkailijoihin verrattuna, hallitsee kasvupotentiaali ulkomaisia markkinoita. Kaikista suurin kasvava kohderyhmä on ehdottomasti Venäjä (kasvuennuste noin 20% per vuosi, 5,1 miljoonaa matkailijaa vuonna 2012), mutta pitkällä tähtäimellä on tärkeää huomioida juuri aasialaisten, etupäässä japanilaisten, matkailijoiden kasvava määrä. Kotimaiset matkailijat Vuonna 2012 suomalaiset yöpyivät kotimaassa kertaa. Muutos 2011->2012: -2% hotellit, +20% vuokramökit. Suomalaisten kotimaan matkailun odotetaan tulevina vuosina vähentyvän ulkomaanmatkojen eduksi. Samaan aikaan suuri osa alueellamme vierailevista kotimaan matkailijoista haluaa yhä enemmän valmiiksi paketoituja, laadukkaita ja helposti löydettäviä elämyksiä. Myös vapaa-ajan asukkaat ja potentiaaliset vapaa-ajan asukkaat ovat tärkeä kohderyhmä matkailuelinkeinolle, ja myös tälle ryhmälle suunnattua palvelutarjontaa ja sen näkyvyyttä tulisi parantaa. Toimenpiteet tämän saavuttamiseksi ovat yksi painopistealue toimintasuunnitelman tavoitteissa. Venäjä 142 miljoonaa asukasta, rekisteröityä yöpymistä, 2012 (3,6 miljoonaa matkailijaa), 26% kaikista kansainvälisistä yöpymisistä Suomessa. Muutos yöpymisten määrässä > 2012: +17%. Helsingin ja Turun seudut ovat kaikista maailman matkailukohteista houkuttelevimpia vierailukohteita esimerkiksi venäläisille syyslomamatkailijoille. Venäläisten tekemien etupäässä päivävierailujen suuri määrä yhdessä yöpymistilastojen kanssa osoittavat myös, että venäläiset ovat tärkein kohderyhmä tällä hetkellä ja tulevina vuosina. Venäläisille Suomi on usein talvimatkailukohde (talvimatkat kattavat 54%). Kesää lukuun ottamatta venäläinen lomajärjestelmä suosii kolmesta neljään päivään kestäviä matkoja ja lyhytlomien osuus venäläisten matkailussa kasvaa nopeasti. Venäläiset etsivät usein rauhaa, turvallista luontoa sekä aktiviteetteja. Venäläinen matkailija (mukaan lukien kaikki päivämatkailijat) käyttää keskimäärin 120 päivässä ja 248 vierailua kohti ja suurin osa rahoista kuluu ostoksiin. Venäläiset matkailijat muodostavat tärkeän painopistealueen Kemiönsaaren kunnalle, sillä potentiaalisten matkailijoiden määrä on valtavassa kasvussa ja näin tarjoutuu 1

6 myös tilaisuus pidentää matkailusesonkia, mihin venäläisten vierailijoiden matkailutottumukset antavat mahdollisuuden. Tämän vuoksi venäjän markkinoiden eteen työskentely tukee vahvasti toimintasuunnitelman tavoitteita. Kiina miljoonaa asukasta, rekisteröityä yöpymistä 2012 ( vierailijaa), 2% kaikista ulkomaisista yöpymisistä Suomessa. Muutos > 2012: +10,5%. Kiinalaisten matkailijoiden osuus Suomessa on tällä hetkellä pieni, mutta Kiinassa tapahtuvat yhteiskunnalliset ja taloudelliset muutokset yhdistettynä suureen asukasmäärään tekevät tästä markkina-alueesta tärkeän. Kiinalainen matkailija etsii usein rauhaa ja puhdasta luontoa sekä unohtumattomia elämyksiä. Valmiit elämyspaketit saavat mielellään sisältää erilaisia teemoja kuten luonto, kulttuuri, historia ja kaupunkielämykset. Kun kiinalaiset valitsevat matkakohteita ja tuotteita, niin tuotteen turvallisuus ja monipuolisuus asetetaan etusijalle. Kiinalaiset matkailijat ovat tärkeä kohderyhmä tulevaisuudessa ja tätä varten tarvitaan tuotteistamisesta ja profiloitumista ja näin tuetaan toimintasuunnitelman tavoitteita. Japani 127miljoonaa asukasta, rekisteröityä yöpymistä 2012 ( vierailijaa), 3% kaikista ulkomaisista yöpymisistä Suomessa. Muutos 2011-> 2012: +21%. Ensisijaiset matkustusajankohdat ovat elokuu-syyskuu, huhtikuu-toukokuu ja joulun aikaan. 51% matkustaa kesällä. Japanilainen matkailija käyttää keskimäärin 126 päivässä ja 528 vierailua kohti. Suurin osa rahoista kuluu ostoksiin, etumaksuihin, ravintoloihin ja kahviloihin. Japanilaiset ovat houkutteleva kohderyhmä, jolla on suuri kasvupotentiaali, koska japanilaiset ovat kiinnostuneita puhtaasta ja erilaisesta luonnostamme. Saksa 82 miljoonaa asukasta, rekisteröityä yöpymistä 2012 ( vierailijaa), 9% kaikista ulkomaisista yöpymisistä Suomessa. Muutos 2011-> 2012: -1,5%. Ensisijainen matkustusajankohta Suomeen on elokuussa ja syyskuun alussa. Yli 60% vierailuista tapahtuu kesällä. Lomapäiviä jaetaan koko vuodelle, joten 2-4 päivän vierailut ovat suosittuja. Saksalainen matkailija käyttää keskimäärin 45 päivässä ja 374 vierailua kohti ja suurin osa rahoista kuluu majoitukseen ja ruokaan. Saksalaisten matkailijoiden määrän ei odoteta kasvavan voimakkaasti tulevina vuosina. Sen sijaan nykyiset matkailijat etsivät uusia matkailukohteita ja saaristollamme on hyvä maine saksalaisten keskuudessa. Suuri ja kasvava osa saksalaisista matkailijoista kannattaa sertifioitua kestävän kehityksen matkailua ja tätä myös kunta pyrkii työssään tukemaan tulevan toimintakauden aikana. Linjaautomatkailu ja mökkimatkailu Saksasta kasvavat hitaasti ja kunnan profiloituminen näillä alueilla ja näihin kohderyhmiin tukee toimintasuunnitelman tavoitteita. Ruotsi Vuonna 2012 ruotsalaisten rekisteröityjä yöpymisiä Suomessa oli , joista kuitenkin suuri osa oli työ- tai viikonloppumatkoja sisältäen ainoastaan yhden yöpymisen. Ruotsalaiset ovat kohderyhmä, jossa täytyy myös huomioida niiden potentiaalisten matkailijoiden määrä, joille alueemme on helposti saavutettavissa, vaikkakin Ruotsista Suomeen tulevien vapaa-ajan matkailijoiden määrän odotetaan hieman laskevan tulevina vuosina. Yleensä alueemme enemmistökieli ruotsi, luonnon rauha sekä kulttuurimaisema houkuttelevat riikinruotsalaisia saarellemme. 2

7 Nämä maantieteelliset kohderyhmät ovat ne, joihin kohdistetaan kappaleessa kaksi kuvattavat toteuttavat toimenpiteet. Luvut ja analyysit: Tilastokeskus (2013) ja Matkailun edistämiskeskus (2013a ja 2013b) 1.2 TEEMAATTISET KOHDERYHMÄT Luonto ja ulkoaktiviteetit Luontomme on vetovoimaisinta, mitä voimme matkailijoille tarjota. Niille kohderyhmille, jotka tulevat tänne ensisijaisesti saariston luonnon innoittamina, meillä tulisi olla tarjolla houkuttelevia pakettiratkaisuja sisältäen aktiviteetit, majoitukset ja usein jopa ruokailut. Valtakunnallisesti ajatellen ne ovat juuri aktiviteetteja, joiden kehitys ja markkinointi asetetaan ensisijalle kuten pyöräily, vaellus, melonta, kalastus, hevosmatkailu ja wildlife. Selvitäksemme kilpailussa tämän kohderyhmän huomiosta tarvitaan valmiita ja helposti saatavilla olevia tuotteita. Luontoaktiviteettien ja niihin liittyvien palveluiden edistäminen on toimintakauden ensisijainen teeman mukainen toimenpidealue. Yhteistyö Metsähallituksen ja Paraisten kaupungin kanssa koskien saariston ja Saaristomeren kansallispuiston markkinointia sekä siellä harjoitettavia aktiviteetteja, tukee toimintasuunnitelman tavoitteita. Hyvinvointimatkailu Hyvinvointimatkailu on kansainvälisesti nouseva sektori ja monet haluavat käyttää yhä enemmän rahaa psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiinsa. Vahvuuksiimme tämän kohderyhmän kohdalla kuuluvat puhdas ja rauhaisa luonto metsineen, saaristo sekä sauna- ja avantouintikulttuuri. Selvitäksemme kilpailussa tämän kohderyhmän kohdalla meidän tulisi käyttää näitä vahvuuksiamme. Tämä kohderyhmä koostuu eritoten ihmisistä, joilla on varaa ja jotka vaativat hyvää palvelua ja ensiluokkaista majoitusta. Toimintakauden aikana tuetaan alueen profiloitumista laadukkaaksi hyvinvointimatkailukohteeksi. Kulttuuri ja maaseutumatkailu Paikalliskulttuuriin ja -historiaan liittyvät elämykset ovat usein myötävaikuttavia, mutta harvoin ainoa syy alueelle tehtävään vierailuun. Kunnan profiloituminen eläväksi saaristoseuduksi, joka tarjoaa rikasta paikalliskulttuuria ja historiaa, on tärkeä osa toimintakauden työtä, jolla kirkastetaan kuvaa ainutlaatuisesta matkailukohteesta. Kemiönsaaren kunnan runsas kauniiden ja mielenkiintoisten kartanomiljöiden tarjonta sekä rikas historia luo edellytyksiä mielenkiintoisten tuotteiden kehittämiselle. Yksi osa-alue toimintasuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi on tukea kulttuuri- ja maaseutumatkailukohteiden tuotteistamista. Analyysin pohjana: Muun muassa Matkailun edistämiskeskus Tuoteteemat, Opetus- ja kulttuuriministeriö (2013), Näkyvä saaristo selvitystyön loppuraportti, Creamentors (2013), Rajahaastattelututkimus 2011, Tilastokeskus (2011), Saaristomeren luontomatkailusuunnitelma, Metsähallitus (2009) 3

8 1.3 MUUT TRENDIT JA TUNNISTETUT KEHITTÄMISTARPEET Useilla eri tahoilla toteutettiin laaja selvitystyö, jonka avulla tutkittiin palveluelinkeinojen vahvuuksia, heikkouksia ja kehittämistarpeita niin saaristossamme kuin sekä alueellisella että valtakunnallisella tasolla. Kemiönsaaren kunnassa esiin nousivat seuraavat tärkeät kehittämisen aihe-alueet: Panostus omaan ydinosaamiseen Lisääntynyt kilpailu koskien kohteiden, aktiviteettien ja majoituksen tarjontaa tarkoittaa sitä, että laatu, markkinointitoimenpiteet ja hinta ovat keskeiset tekijät menestymiselle. Yritykset, jotka pärjäävät hyvin ja joiden odotetaan menestyvän entistä paremmin tulevaisuudessakin ovat niitä, jotka panostavat ydinosaamiseensa ja ostavat tarvitsemiaan palveluita yhteistyöyrityksiltään. Tämän vuoksi on tärkeää, että Kemiönsaaren kaltainen kunta edistää verkostoitumista ja hyvää yhteistyötä yritysten välillä. Matkailuyksikkö tukee yhteistä palvelujen paketointia ja tuotteistamista antamalla asiantuntija-apua, järjestämällä verkostoitumistapaamisia ja opintokäyntejä. Asiakaskunnan erilaistuminen Matkailuelinkeinoa on viime vuosina tehnyt haasteelliseksi se, kuinka selviytyä yhä erilaisemmasta asiakaskunnasta. Vierailijoiden erilaisten elämäntyylien, taloudellisten lähtökohtien ja kiinnostuksen kohteiden vuoksi heitä ei voi enää käsitellä yhtenä ja samana markkinaryhmänä. Eri asiakasryhmille tulisi kehittää erilaisia palveluja ja aktiviteetteja ja yritysten tulisi olla ajan hermolla ja valmiita kehittämään uusia tuotteita uusille kasvaville asiakasryhmille. Matkailuyksikkö auttaa toimintakauden aikana yrityksiä löytämään sopivia asiakasryhmiä, jotka ovat linjassa alueellisella ja valtakunnallisella tasolla toteutettujen analyysien ja tutkimusten kanssa. Uudet tiedonhakukanavat Tavat, millä potentiaaliset matkailijat etsivät tietoa matkoista ja matkakohteista muuttuvat nopeasti ja kohteiden perinteinen markkinointi on monessa tapauksessa muuttunut kannattamattomaksi eikä sillä enää tavoiteta kohderyhmiä. Tämä yhdistettynä pieniin taloudellisiin resursseihin tarkoittaa sitä, että tarvitaan uusia innovatiivisia markkinointitapoja, jotka ovat tarkoin suunnattuja kannattaville kohderyhmille, ja joita myös kehitetään jatkuvasti. Tämä on asia, joka on myös huomioitu markkinointitoimenpiteissä. Kehityksen keskeiset hidasteet Creamentorin vuonna 2013 saariston matkailuelinkeinonharjoittajille teettämän kyselyn mukaan suurimmat matkailuelinkeinon kehittymistä hidastavat tekijät olivat seuraavat: lyhyt sesonki yhteistyön puute resurssien puute 4

9 poliittisten päättäjien ristiriitaiset mielipiteet Toimintasuunnitelmaan kirjatuilla toimenpiteillä keskitytään vähentämään tällaisia hidastavia tekijöitä ja muodostamaan toimenpidekokonaisuuksia näiden ongelmien poistamiseksi tai vähentämiseksi. Samassa tutkimuksessa kävi ilmi, että yrittäjät yleisesti pitivät suuria kehittämisprojekteja suhteellisen tuloksettomina ja suurimmaksi osaksi panostaisivat pienempiin konkreettisiin toimenpiteisiin. Tärkeimmät kehittämisalueet yrittäjien mukaan Samassa jo aiemmin mainitussa kyselyssä alueen yrittäjät esittivät seuraavia aihe-alueita saariston matkailuelinkeinon tärkeimmiksi kehittämisalueiksi: Yritysten välisen yhteistyön lisääminen Uusien asiakasryhmien tunnistaminen Uusien tuotteiden, palveluiden ja yritysideoiden kehittäminen Yleisten liikennevälineiden saavutettavuuden parantaminen Internet-markkinoinnin lisääminen Saariston yrittäjien näkyvyyden lisääminen (esim. infotaulut) Nämä ovat vain muutamia tärkeimmistä kehittämisalueista ja ne nousevat esiin myös muissa kyselyissä ja tutkimuksissa. Kehittämistoimenpiteet, joiden parissa matkailuyksikkö työskentelee toimintakauden aikana, kuvataan alla olevassa kappaleessa nro kaksi. 5

10 2. TAVOITTEET JA TOIMENPIDESUUNNITELMA NIIDEN SAAVUTTAMISEKSI Keskittyen edellä kuvailtuihin kohderyhmiin ja edellytyksiin Kemiönsaaren kunta työskentelee toimintakauden aikana matkailuelinkeinosektorilla seuraavan vision ja sen saavuttamiseksi asetettujen tavoitteiden mukaisesti: Visio 2020: Kemiönsaaren kunta on kohderyhmilleen tunnettu ja houkutteleva matkakohde. Olemme hyviä isäntiä, jotka tarjoavat kysyttyjä, laadukkaita ja helposti saatavilla olevia aktiviteetteja ja elämyksiä ympäri vuoden. Matkailuelinkeino on kasvava elinkeinoala Kemiönsaaren kunnassa, jonka liikevaihto on kasvanut alan aktiivisen uudistumisen, matkailijoiden määrän kasvun, uusien työpaikkojen sekä asukasmäärän kasvun myötä. 2.1 TAVOITE: KEMIÖNSAAREN KUNTA ON TUNNETTU MATKAKOHDE Toimintasuunnitelma: Markkinointitoimenpiteet toteutetaan innovatiivisella näkyvyydellä, joka on suunnattu erityisesti yllämainittuihin kohderyhmiin. Markkinointia varten kohderyhmät arvioidaan uudelleen vuosittain. Arvioinnissa käytetään Matkailun edistämiskeskuksen (Finnpro vuoden 2014 jälkeen) tekemiä tutkimuksia ja alueellisia matkailustrategioita. Näkyvyys räätälöidään erityisten kohderyhmien tavoittamiseksi mahdollisimman hyvin ja kustannustehokkaasti, esimerkiksi matkablogien, temaattisten lehtien ja internetsivustojen, tapahtumien sekä yhteistyöverkoston kautta. Yhteistyökumppanit: Yritykset, markkinointiyksikkö, Matkailunedistämiskeskus sekä muut alueelliset ja valtakunnalliset matkailuorganisaatiot Aikataulu: Strategia näkyvyyden parantamiseksi suunnitellaan seuraavalle kalenterivuodelle lokakuussa Suunnitelma Saaristomeren markkinoimiseksi matkailukohteena edellä mainituille kohderyhmille laaditaan yhdessä valtakunnallisten toimijoiden kanssa ja toimenpiteet toteutetaan sen mukaisesti. Suunnitelman pohjana käytetään Matkailun edistämiskeskuksen vuonna 2013 laatimaa strategiaa saaristolle matkailukohteena. Örön saaren avaamisen yhteydessä ja sen kehittämisessä matkailukohteeksi ja toimintakeskukseksi kiinnitetään erityistä huomiota saaren markkinointiin. Yrityksiä autetaan tuotteistamisessa ja Saaristomeren aktiviteettien markkinoinnissa. Yhteistyökumppanit: Metsähallitus, Saaristomeren kansallispuisto, Paraisten kaupunki, yritykset, Matkailunedistämiskeskus, Turku Touring, Pohjoismainen saaristoyhteistyö Aikataulu: Suunnitelma 2014, toteutus

11 Vierailijoille tarjottujen palveluiden näkyvyyttä keskitetään luomalla ja ylläpitämällä Kemiönsaaren omia matkailusivuja. Sivuston tavoitteena on tarjota mielenkiintoista, helposti saatavilla olevaa tietoa siitä, mitä saarella on tarjota vierailleen. Sivustoa kehitetään edellä mainittuihin kohderyhmiin keskittyen ja sivusto julkaistaan ainakin suomeksi, ruotsiksi, venäjäksi ja englanniksi. Yhteistyökumppanit: Yritykset, markkinointiyksikkö Aikataulu: Matkailukohteiden paikallistamisen helpottamiseksi ja niiden tunnettavuuden lisäämiseksi matkailuyksikkö työskentelee opasteiden parantamiseksi. Tavoitteena on, että kaikkien yritysten asiaankuuluvat kohteet sekä muut tärkeät käyntikohteet saisivat opastekyltin. Konkreettinen toimenpide on vähintään koordinoida ja auttaa kyltitykseen liittyvän byrokratian kanssa. Lisäksi kyltitykselle haetaan projektin kautta osarahoitusta keväälle Yhteistyökumppanit: Yritykset, organisaatiot, Kemiönsaaren kunnan vapaa-ajan yksikkö Aikataulu: syksy Osallistumiset messuihin ja tapahtumiin suunnitellaan ja toteutetaan erittäin huolellisesti punnitsemalla hyöty vastaan resurssitarve sekä luomalla selvä strategia siitä, mitä saavutetaan ja kuinka. Valitaan teeman mukaisia, selkeisiin kohderyhmiin suunnattuja tapahtumia sellaisten tapahtumien sijaan, joilla ei ole selvää kohderyhmää. Kunnassa järjestettäviä julkisia tapahtumia kuten musiikki-, kulttuuri- ja liikuntatapahtumia tuetaan muun muassa markkinointitoimenpiteillä. Yhteistyökumppanit: Yritykset, kylätoimikunnat, alueelliset ja valtakunnalliset organisaatiot, Paraisten kaupunki Aikataulu: Jatkuva 2.2 TAVOITE: TARJOAMME KYSYTTYJÄ, LAADUKKAITA JA HELPOSTI SAATAVILLA OLEVIA AKTIVITEETTEJA JA ELÄMYKSIÄ YMPÄRI VUODEN Toimintasuunnitelma: Kunta työskentelee aktiivisesti edistääkseen houkuttelevien aktiviteettien ja palveluiden luomista tavoitteenaan saada alueelle toimijoita, jotka tarjoavat laajan kirjon erilaisia aktiviteetteja, käyntikohteita ja niiden ympärille luotuja palveluita. Työssä keskitytään erityisesti matkailusesonkia pidentävään yritystoimintaan. Tämä tavoite peilautuu kunnan taloudellisissa päätöksissä, rakennus- ja kaavoituskysymyksissä sekä infrastruktuuripolitiikassa. Tämän tavoitteen raamien 7

12 sisällä matkailuyksikkö työskentelee lisäksi leirintäalueiden samoin kuin vaellus-, pyöräily-, hevos- ja melontareittien luomiseksi saarelle. Yhteistyökumppanit: Nykyiset ja potentiaalit yrittäjät ja yhdistykset, kylätoimikunnat, Matkailunedistämiskeskus, Paraisten kaupunki, Outdoors Finland, Turku Touring Aikataulu: Hevosyrittäjät 2013-, Taalintehtaan leirintäalue 2013-, vaellus- ja melontareitit 2014-, pyöräilyreitti Tarvekartoituksia ja toimenpidesuunnittelua tehdään jatkuvasti ja suuremmat hienosäätöä koskevat päätökset tehdään jokaisen vuoden tammikuussa. Tukeakseen matkailualan kestävää kehitystä ja korkealaatuista tarjontaa Kemiönsaaren kunnan matkailuyksikkö työstää suunnitelmaa, jolla annetaan suurempi näkyvyys sellaiselle yritykselle ja yrittäjälle, joka ylläpitää korkeaa laatua ja palvelutasoa sekä suunnittelee toimintansa ympäristöystävälliseksi niin, että se on linjassa kunnan kestävän kehityksen EKO-loogista ohjelman kanssa. Mittariksi sille, kuinka hyvin yritys täyttää tavoitteet, esitetään vähintään, että yritys tai yrittäjä tekee itse vuosittain arvioinnin, johon sisältyy kehittämissuunnitelma; aktiivisesti seuraa asiakaspalautteita; ottaa huomioon ympäristövastuun ja kestävän kehityksen palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa; laittaa valmiit ohjelmat kuvauksineen ja hintoineen helposti saataville ja ohjelmia koskevat tiedot olisivat saatavilla vähintään yhdellä kotimaisella ja yhdellä vieraalla kielellä Yhteistyökumppanit: Laatutonni-ohjelma, Elämystuotannon osaamiskeskus, yritykset, Kemiönsaaren kunnan kestävän kehityksen EKO-loogista ohjelma Aikataulu: Mittareiden seuranta toteutetaan jokaisen vuoden lopussa lähettämällä kysely yrittäjille Kestävän kehityksen tehostamiseksi matkailualalla kunnan uuteen EKO-loogista ohjelmaan sisällytetään suuntaviivat, jotka ovat suoraan suunnatut kunnan matkailuelinkeinosektorille. Suuntaviivat tulevat määrittelemään laaja-alaiset priorisoinnit kunnan matkailuelinkeinon kestävälle kehitykselle ja näin ne myös ohjaavat painopistealueita tämän toimintasuunnitelman mukaisia toimenpiteitä toteutettaessa. Luodaan uusi järjestelmä, jota Kemiönsaarella priorisoidaan, markkinoitaessa yrityksiä, jotka ottavat huomioon kestävän kehityksen ja ympäristövastuun toiminnassaan. Näiden yritysten joukosta valitaan vuosittain yksi yritys, jolle myönnetään vuoden ympäristöpalkinto. Yhteistyökumppanit: Kemiönsaaren kunnan kestävän kehityksen EKO-loogista ohjelma, WWF, yritykset Aikataulu: Matkailuyksikön toimintaan kuuluu vuosittain suunnitella ja toteuttaa toimenpiteitä yrittäjien jatkokouluttamiseksi aihe-alueilla, jotka on yhdessä yrittäjien kanssa todettu tärkeiksi Yhteistyökumppanit: Yritykset, potentiaalit kouluttajat Aikataulu: Koulutussuunnittelu tulevaa sesonkia varten joka vuoden lokakuussa sekä jatkuvasti 8

13 Kunta työskentelee pitkän aikavälin suunnittelulla kehittääkseen jatkuvasti yrittämisen mahdollisuuksia matkailuelinkeinoalalla. Työtä tehdään kaikissa vaiheissa aina reittien ja leirintäpaikkojen yksityiskohtaisista suunnitelmista ja panostuksesta pitkiin vuokrasopimuksiin ja yritysneuvontaan asti. Yhteistyökumppanit: Sisäisesti kunnan eri osastot, yritykset, ulkoiset organisaatiot Aikataulu: Jatkuva Matkailuyksikkö työskentelee yrittäjien välisen yhteistyön lisäämiseksi. Tätä toteutetaan järjestämällä jo aiemmin mainittuja matkailuelinkeinoalan yrittäjien tapaamisia, joiden tärkeä osa on tutustuminen yrityksen toimipaikkaan, järjestämällä koulutusta tuotteistusyhteistyöstä ja paketoinnista sekä panostamalla palvelukeskittymien luomiseen ja kehittämiseen. Tämän toimintakauden ensisijaiset tavoitteet ovat Örön saaren kehittäminen ja panostaminen siihen, että saarelle saadaan paikallisia yrittäjiä Yhteistyökumppanit: Yritykset, Metsähallitus Aikataulu: Jatkuva Matkailukohteisiin tehtävissä panostuksissa keskitytään olemassa oleviin alueisiin sekä alueisiin, joilla on suurta potentiaalia: Taalintehdas, Kasnäs ja Örö. Muihin vetovoimaisiin vierailukohteisiin kohdistuvia realistisia panostuksia varten laaditaan toimenpidesuunnitelmat yhteistyössä paikallisten kylätoimikuntien ja yhdistysten kanssa Yhteistyökumppanit: Yritykset, kylätoimikunnat, Metsähallitus ja paikalliset organisaatiot Aikataulu: Jatkuva Liikenneyhteydet: Matkailuyksikkö työskentelee aktiivisena osapuolena ylläpitääkseen sellaisia yleisiä liikennevälineitä ja lauttoja, jotka ovat tärkeitä ympäri vuoden toimiville matkailuelinkeinon harjoittajille Matkailuyksikkö työskentelee aktiivisesti sen puolesta, että Kemiönsaaren ja Örön saaren välille saataisiin toimivat laivayhteydet Matkailuyksikkö tukee myös saaristoliikenteen aloittamista sekä itään että länteen, mahdollisesti projektin kautta, vaikuttaakseen näin mahdollisen saaristoreitin luomiseen Yhteistyökumppanit: Kunnan osastot, palvelukeskittymät, kylätoimikunnat, ELYkeskus, Metsähallitus, Paraisten kaupunki, Hangon kaupunki, Raaseporin kaupunki Aikataulu: Jatkuvasti, Örön liikenne 2015-, saaristoliikenne itä-länsi aikaisintaan keväällä

14 2.3 TAVOITE: OLEMME HYVIÄ ISÄNTIÄ Toimintasuunnitelma: Eri kohderyhmille suunnattua palvelua ja palvelun kehittämistä koskevaa koulutusta suunnitellaan ja toteutetaan joka vuosi yhdessä yrittäjien kanssa Yhteistyökumppanit: Yritykset, luennoitsijat Aikataulu: Jatkuvasti, pääasiallisesti aikaisin keväällä ja myöhään syksyllä Paikallisten yrittäjien luona järjestetään matkailuelinkeinoalan yrittäjien tapaamisia, joissa käydään läpi erilaisia tapoja palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen. Tapaamisten aikana yrittäjät tutustuvat toistensa toimipaikkoihin ja saavat palautetta toisiltaan Yhteistyökumppanit: Yritykset Aikataulu: Järjestetään yhteistyö- ja tutustumistapaamisia kiireisimmän sesongin ulkopuolella vaihtuvien yritysten luona kerran kuukaudessa 2.4 TAVOITE: MATKAILUELINKEINO ON KASVAVA ELINKEINOALA KEMIÖNSAAREN KUNNASSA JA SEN LIIKEVAIHTO ON KASVANUT ALAN AKTIIVISEN UUDISTUMISEN, MATKAILIJOIDEN MÄÄRÄN KASVUN, UUSIEN TYÖPAIKKOJEN SEKÄ ASUKASMÄÄRÄN KASVUN MYÖTÄ Toimintasuunnitelma: Tämä kumulatiivinen tavoitteiden asettelu vaatii sen, että toimintasuunnitelma jalkautetaan sekä poliittisten päättäjien että kunnan virkamiesten keskuudessa seuraavin tavoittein: Infrastruktuuripolitiikassa, rakennus- ja kaavoituskysymyksissä sekä taloudellisissa päätöksissä, jotka koskevat kunnan painopistealueita otetaan vahvasti huomioon tämä toimintasuunnitelma ja matkailuelinkeinoalan tarpeet. Toimintasuunnitelman täytäntöönpanoon, eri yhteistyömuotoihin matkailuelinkeinoalan kanssa ja sen jatkuvaan kehittämiseen suhtaudutaan myönteisesti ja annetaan sekä käytännön että rahallista tukea Poliitikot kaikilla tasoilla näkevät mahdollisuudet stimuloida matkailuelinkeinoalan kehitystä viisaasti toteutettujen panostusten kautta Yhteistyökumppanit: Päätöksentekijät ja Kemiönsaaren kunnan eri osastot Aikataulu: Jatkuvasti 10

15 LIITE: TAUSTATIETONA KÄYTETYT TRENDIT, TILASTOT JA TUTKIMUKSET Tutkimukset ja strategiat, joita käytettiin tärkeimpien tavoitteiden ja tarvittavien toimenpiteiden määrittelemiseen, jotta nämä saavutettaisiin toimenpidekauden aikana: Cultural Heritage and Tourism potential, impact, partnership and governance, Department of Cultural Heritage under Ministry of Culture, Lithuania (2008) Företagarstatistik och aktuellt läge gällande produktifierade aktiviteter, Kimitoöns kommun (2013) Kemiönsaaren matkailuyhteisön kehittäminen, Jouko Havas (2012) Matkailu ja kulttuurin syke Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen toimintaohjelman loppuraportti, Opetus- ja kulttuuriministeriö (2013) Matkailu vuonna 2020 faktaa ja fiktiota, Matkailun edistämiskeskus (2006) Matkailun infograafi 2012, Matkailun edistämiskeskus (2013b) Näkyvä saaristo selvitystyön loppuraportti, Creamentors (2013) Rajahaastattelututkimus 2011, Tilastokeskus (2011) Strategi för naturturismen i Skärgårdshavet, Forststyrelsen (2009) Suomen matkailustrategia 2020, Työ- ja elinkeinoministeriö (2010) Long-term forecasts for international tourism, Tourism Economics (2004) Underlag för Kimitoöns kommuns turismprogram, Ida Nieminen (2012) Utvecklingsprogram för Åboland , Region Åboland (2007) Varsinais-Suomen matkailuyhteisö ja matkailun kehitys vuosina , Varsinais- Suomen liitto (2009) Statistik och trender, Centralen för turismfrämjande (2013a) Statistik och trender, Statistikcentralen (2013) Ympäristöopas saaristoyrittäjille, Lounais-Suomen ympäristökeskus Matkailuelinkeinoalan toimintasuunnitelma

MATKAILUSATSAUKSET 2015. Benjamin Donner benjamin.donner@kimitoon.fi Maija Pirvola maija.pirvola@yrityssalo.fi

MATKAILUSATSAUKSET 2015. Benjamin Donner benjamin.donner@kimitoon.fi Maija Pirvola maija.pirvola@yrityssalo.fi MATKAILUSATSAUKSET 2015 Benjamin Donner benjamin.donner@kimitoon.fi Maija Pirvola maija.pirvola@yrityssalo.fi Miksi aasia? 2 Matkailuelinkeinon toimintasuunnitelma Määrittellään visio, siitä missä voimme

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Japanilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Japanilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Japanilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA JAPANILAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN JAPANILAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA SAKSALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN SAKSALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013 Markkinakatsaus Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013 , 177 000 yöpymistä Matkustaminen pähkinänkuoressa Pohjoismaiden osuudet japanilaisten yöpymisistä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Italialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Italialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Italialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA ITALIALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN ITALIALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Kiinalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Kiinalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Kiinalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA KIINALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN KIINALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Sveitsiläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Sveitsiläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Sveitsiläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA SVEITSILÄISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN SVEITSILÄISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA RANSKALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN RANSKALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA VENÄLÄISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN VENÄLÄISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä ja

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

KUOPION MATKAILUN KEHITYS

KUOPION MATKAILUN KEHITYS Tilastotiedote 11 / 2016 KUOPION MATKAILUN KEHITYS Yöpymiset tammi-kesäkuussa 2016 Ulkomaalaisten yöpymiset 2008-2015 Tilastonkeskuksen tilastoinnin piiriin kuuluvat majoitusliikkeet, joissa on vähintään

Lisätiedot

Talvikuukaudet kasvattivat yöpymisiä ja matkailutuloa Suomeen 2016

Talvikuukaudet kasvattivat yöpymisiä ja matkailutuloa Suomeen 2016 Talvikuukaudet kasvattivat yöpymisiä ja matkailutuloa Suomeen 2016 2 16 14 12 10 12,2 9,7 11,1 8,4 13,5 11,2 8 6,4 6 4,6 4 2 0 Koko vuosi Talvi (Q1 ja Q4) 1,7 0,4 Kesä (Q2- Q3) 1,6 1,8 0,8 0,2 Q1 Q2 Q3

Lisätiedot

Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit

Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit Teemat Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit Hyvinvointi, liikunta ja rauha Elävät ruukkimiljööt Tarinat ja kulttuuri Ruoka Vesi - saaristo, meri, järvet, vesireitit Monipuolinen Monipuolinen Markkinointi

Lisätiedot

Kartta ja kompassi matkailun strategiat käytäntöön

Kartta ja kompassi matkailun strategiat käytäntöön Kartta ja kompassi matkailun strategiat käytäntöön Valtakunnallinen maaseutumatkailun yrittäjäseminaari Pirkanmaalla, 28.3.2007, Tampere Erityisasiantuntija Lea Häyhä Kauppa- ja teollisuusministeriö 4/2/2007

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Amerikkalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Amerikkalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Amerikkalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA AMERIKKALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN AMERIKKALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Matkailutilasto Syyskuu 2016

Matkailutilasto Syyskuu 2016 Matkailutilasto Syyskuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 6,6 prosenttia Oulussa Syyskuussa 2016 Oulussa yövyttiin 50 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 41 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

Suomen matkailustrategia vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma 2007-2013

Suomen matkailustrategia vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma 2007-2013 Suomen matkailustrategia vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma 2007-2013 Hämeen matkailumarkkinat 6.10.2008 Hämeenlinna Työ- ja elinkeinoministeriö Erityisasiantuntija Lea Häyhä Markkinat ASIAKAS Arvot Kilpailijat

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA ESPANJALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN ESPANJALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Strategia Päivitetty

Strategia Päivitetty Strategia 2020 Päivitetty 25.8.16 Visio Matkailun identiteettimme rakentuu luontaisista elementeistä, joita alueesta viestitään muutenkin Luonto, Aurinko, Onnellisuus, Energia, Kansainvälisyys Visio muodostuu

Lisätiedot

Matkailijat karsastavat kaivoksia

Matkailijat karsastavat kaivoksia Matkailijat karsastavat kaivoksia Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja ravintola-ala on merkittävä toimiala, jolla on potentiaalia työllistää, tuoda verotuloja valtiolle ja luoda pysyvää hyvinvointia

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Belgialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Belgialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Belgialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA BELGIALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN BELGIALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista Markkinakatsaus Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 27.5.2013 , 534 000 yöpymistä Matkustaminen pähkinänkuoressa Pohjoismaiden osuudet saksalaisten yöpymisistä

Lisätiedot

Matkailutilasto Heinäkuu 2016

Matkailutilasto Heinäkuu 2016 Matkailutilasto Heinäkuu 2016 1 YHTEENVETO Yöpymiset vähenivät 4,9 prosenttia Oulussa Heinäkuussa 2016 Oulussa yövyttiin 80 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 61 000 yötä ja ulkomaalaiset 19 000 yötä

Lisätiedot

Matkailutilasto Lokakuu 2016

Matkailutilasto Lokakuu 2016 Matkailutilasto Lokakuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 4,0 prosenttia Oulussa Lokakuussa 2016 Oulussa yövyttiin 49 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 43 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 2013 Keski-Suomen Matkailuparlamentti 29.11.2006 Merja Ahonen Kehittämisohjelman kokoaminen Kehittämisohjelma tehdään yhteistyössä kehitys- ja kasvuhaluisten

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Brittimatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Brittimatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Brittimatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA MATKAILUSTA ISO- BRITANNIASTA SUOMEEN BRITTIMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä ja

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista Markkinakatsaus Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013 , 131 000 yöpymistä Matkustaminen pähkinänkuoressa Pohjoismaiden osuudet italialaisten yöpymisistä

Lisätiedot

Neljä (+ yksi) strategista teemaa

Neljä (+ yksi) strategista teemaa Neljä (+ yksi) strategista teemaa Kulttuuri Hyvinvointi Kesä Talvi Kehittämisstrategiat 2014-2018 Kehittämisstrategiat ohjaavat Visit Finlandin tuotekehitystyötä ja linjaavat kansallisella tasolla koko

Lisätiedot

Matkailun kehitys 2016

Matkailun kehitys 2016 Matkailun kehitys 2016 3.5.2017 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Kiina jatkoi vahvaan kasvuaan myös piristyi loppuvuotta kohden Suomessa kirjattiin 5 768 000 ulkomaista yöpymistä

Lisätiedot

Miset Matkailu. Miset Matkailun tehtävät 5.12.2013

Miset Matkailu. Miset Matkailun tehtävät 5.12.2013 Miset Matkailu Miset Matkailun tehtävät Mikkelin seudun matkailumarkkinointi VisitMikkeli Palvelusopimus Mikkelin seudun matkailupalvelu ry (7 kuntaa, n. 150 yritystä) Yhteistyössä yrittäjien ja eri sidosryhmien

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

Lapin matkailustrategia Satu Luiro, Lapin liitto

Lapin matkailustrategia Satu Luiro, Lapin liitto Lapin matkailustrategia 2011-2014 28.9.2011 Satu Luiro, Lapin liitto Lapin matkailun visio 2014 Lappi Puhdasta ELÄMÄNVOIMAA lähelläsi. Lappi on Euroopan johtava kestävän luonto- ja elämysmatkailun kohde

Lisätiedot

Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa ja Porvoon-Loviisanseudulla vuosina 2014 ja 2015

Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa ja Porvoon-Loviisanseudulla vuosina 2014 ja 2015 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa ja Porvoon-Loviisanseudulla vuosina 2014 ja 2015 Jaakko Roponen Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy jaakko@tak.fi 1 750 MATKAT SUOMEEN KESÄKAUDELLA 2015 (TOUKO-LOKAKUU)

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista Markkinakatsaus Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013 Kiina (ml. Hongkong), 113 000 yöpymistä Matkustaminen pähkinänkuoressa Pohjoismaiden osuus

Lisätiedot

Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke

Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Hämeenlinna 15.4.2011 projektipäällikkö Terhi Hook Matkailun edistämiskeskus MEK terhi.hook@visitfinland.com

Lisätiedot

HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA

HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA Matkailu Hämeen aluekehittämisohjelmassa 2000-luvun alusta lähtien strategisesti tärkeä elinkeino - Matkailu yksi voimakkaimmin kasvavista elinkeinoista

Lisätiedot

Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa Kotka Pirjo Räsänen

Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa Kotka Pirjo Räsänen Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa 29.1.2014 Kotka Pirjo Räsänen Valmennuksessa opit: - kansainvälisen matkailun markkinoinnin peruskäsitteet - valmiudet aloittaa jakelukanaviin kohdentuvia

Lisätiedot

Outdoors Finland II. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi hanke. Satakunta 14.11.2013

Outdoors Finland II. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi hanke. Satakunta 14.11.2013 Outdoors Finland II Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi hanke Satakunta 14.11.2013 Heli Saari heli.saari@visitfinland.com www.mek.fi/outdoorsfinland Matkailun edistämiskeskus Tehtävänä

Lisätiedot

Tukea tuotekehitykseen ja markkinointiin Hosumatta paras-seminaari maaseudun matkailuyrittäjille 21.03.2012 Liisa Renfors / MEK

Tukea tuotekehitykseen ja markkinointiin Hosumatta paras-seminaari maaseudun matkailuyrittäjille 21.03.2012 Liisa Renfors / MEK Aurora borealis in Lapland Tukea tuotekehitykseen ja markkinointiin Hosumatta paras-seminaari maaseudun matkailuyrittäjille 21.03.2012 / MEK Tuotekehityksen tuki ja tutkimus Katto-ohjelmat Outdoors Finland

Lisätiedot

Keski-Suomen matkailustrategia 2020. Keski-Suomen matkailuhallitus 14.2.2013

Keski-Suomen matkailustrategia 2020. Keski-Suomen matkailuhallitus 14.2.2013 Keski-Suomen matkailustrategia 2020 Keski-Suomen matkailuhallitus 14.2.2013 Vanhan (2005) matkailustrategian tavoitteet peruslähtökohtana yrityslähtöisyys, julkinen sektori toimii edellytysten luojana

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN KANTA-HÄMEEN MATKAILUN STRATEGINEN JATKOSELVITYS VAIHE III CreaMentors Oy 2008 Strategian laadintaprosessi Toimijahaastattelut -matkailutoimijat -kehittäjät -päättäjät -rahoittajat Visio 2015 Toimenpideohjelma

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA HOLLANTILAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN HOLLANTILAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke. Markkinointiyhteistyöllätulosta seminaari

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke. Markkinointiyhteistyöllätulosta seminaari Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Markkinointiyhteistyöllätulosta seminaari 26.-27.10.2010 Savion Hovi, JÄMSÄ projektipäällikkö Terhi Hook terhi.hook@visitfinland.com

Lisätiedot

MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen

MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen Teemakohtaiset katto-ohjelmat yhteiset tavoitteet ja prioriteetit kehittämiselle hankerahoituksen tehokkaampi käyttö MEK valmistelee

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan matkailustrategia 2013-2016 1. Länsi-Uudenmaan matkailustrategia 2013-2016 (2020)

Länsi-Uudenmaan matkailustrategia 2013-2016 1. Länsi-Uudenmaan matkailustrategia 2013-2016 (2020) Länsi-Uudenmaan matkailustrategia 2013-2016 1 Länsi-Uudenmaan matkailustrategia 2013-2016 (2020) Länsi-Uudenmaan matkailuyrittäjät Kunnat Novago Yrityskehitys Oy Länsi-Uudenmaan matkailustrategia 2013-2016

Lisätiedot

Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää

Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää KUVA KUVA KUVA Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää 19.5.216 Ekonomisti Jouni Vihmo KUVA Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Yritykset odottavat hyvää kesää majoitusyritykset

Lisätiedot

MARA. pitkän aikavälin näkymät erinomaiset Mara-alalle neljäs vaikea vuosi. Jouni Vihmo, ekonomisti 29.9.2015

MARA. pitkän aikavälin näkymät erinomaiset Mara-alalle neljäs vaikea vuosi. Jouni Vihmo, ekonomisti 29.9.2015 pitkän aikavälin näkymät erinomaiset Mara-alalle neljäs vaikea vuosi Jouni Vihmo, ekonomisti 9.9.15 Kohti neljättä taantumavuotta kulutusvetoinen kasvu ei tartu investointituotteita vievään Suomeen Päätoimialojen

Lisätiedot

Matkailutilasto Elokuu 2016

Matkailutilasto Elokuu 2016 Matkailutilasto Elokuu 2016 1 YHTEENVETO Yöpymiset laskivat 4,7 prosenttia Oulussa Elokuussa 2016 Oulussa yövyttiin 57 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 44 000 yötä ja ulkomaalaiset 13 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Matkailutilasto Helmikuu 2016

Matkailutilasto Helmikuu 2016 Matkailutilasto Helmikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

MARA. tuleva vuosi alkaa laskevassa myynnissä Kuluva vuosi yleistä taloustilannetta parempi. Jouni Vihmo, ekonomisti 15.12.2015

MARA. tuleva vuosi alkaa laskevassa myynnissä Kuluva vuosi yleistä taloustilannetta parempi. Jouni Vihmo, ekonomisti 15.12.2015 tuleva vuosi alkaa laskevassa myynnissä Kuluva vuosi yleistä taloustilannetta parempi Jouni Vihmo, ekonomisti 15.12.215 Kohti uutta laihaa vuotta Suomen talous ei käänny kasvuun alkuvuonna 2 Poikkeama

Lisätiedot

Keski-Suomen ja Pirkanmaan. kulttuurimatkailufoorumi

Keski-Suomen ja Pirkanmaan. kulttuurimatkailufoorumi Kuvateksti Arial Bold 10/10 Aurora borealis in Lapland Keski-Suomen ja Pirkanmaan kulttuurimatkailufoorumi 17.5.2011 Culture Finland kulttuurimatkailun katto-ohjelma Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.

Lisätiedot

Visit Finland matkailijatutkimus Väliraportti, syyskuu 2014

Visit Finland matkailijatutkimus Väliraportti, syyskuu 2014 Visit Finland matkailijatutkimus Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Ulkomaalaiset Suomessa tammi-elokuussa...

Lisätiedot

Signaalisessio Matkailu

Signaalisessio Matkailu Signaalisessio Matkailu Matkailuala on epäonnistunut Matkailun vaikutus Matkailun osuus koko Suomen bkt:sta 2,8 % 13,8 miljardia Suurempi kuin maa-ja metsätalous Suurempi kuin pankkisektori Suurempi kuin

Lisätiedot

Mahdollisuuksien matkailuala

Mahdollisuuksien matkailuala Mahdollisuuksien matkailuala Kainuun matkailufoorumi 26.9.2012 Asiantuntija Hannu Hakala Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry www.mara.fi 11.10.2012 Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan alat suupaloina:

Lisätiedot

Matkailutilasto Joulukuu 2016

Matkailutilasto Joulukuu 2016 Matkailutilasto Joulukuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset 3,6 prosentin kasvussa Oulussa Joulukuussa 2016 Oulussa yövyttiin 43 000 yötä, joista suomalaiset 34 000 ja ulkomaalaiset 9 400 yötä.

Lisätiedot

Matkailulla on hyvät kasvuedellytykset: Tartutaan niihin strategisella ohjelmalla

Matkailulla on hyvät kasvuedellytykset: Tartutaan niihin strategisella ohjelmalla Matkailulla on hyvät kasvuedellytykset: Tartutaan niihin strategisella ohjelmalla 3 matkailuviestiämme Matkailu on eräs maailman nopeimmin kasvavista aloista ja sillä on kasvuedellytyksiä Suomessa Suomi

Lisätiedot

Saaristomeren kansallispuisto Destination Örö. Destination Örö 1

Saaristomeren kansallispuisto Destination Örö. Destination Örö 1 Saaristomeren kansallispuisto Destination Örö Destination Örö 1 Laidunsaari linnake luontomatkailukohde Autio Örön saari toimi Rosalan tilojen laidunalueena 1800 -luvulla Saaren rakentaminen alkoi osana

Lisätiedot

Matkailutilasto Kesäkuu 2016

Matkailutilasto Kesäkuu 2016 Matkailutilasto Kesäkuu 2016 1 YHTEENVETO Yöpymiset vähenivät 7,5 prosenttia Oulussa Kesäkuussa 2016 Oulussa yövyttiin 49 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 37 000 yötä ja ulkomaalaiset 12 000 yötä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista Markkinakatsaus Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013 , 405 000 yöpymistä Matkustaminen pähkinänkuoressa Pohjoismaiden osuudet isobritannialaisten

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla 2015 Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Tutkimus ja Analysointikeskus TAK Oy 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta Marraskuu 2014. Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen

Ajankohtaista markkinoilta Marraskuu 2014. Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen Ajankohtaista markkinoilta Marraskuu 2014 Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen 3.11.2014 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat näkymät

Lisätiedot

Metsään mieltymään! Matkailijoiden matkustusmotiiveissa luonto keskeinen Toivotaan miellyttäviä maisemia ja luontokokemuksia (Metla 2010)

Metsään mieltymään! Matkailijoiden matkustusmotiiveissa luonto keskeinen Toivotaan miellyttäviä maisemia ja luontokokemuksia (Metla 2010) METSÄ HYVINVOINTI- MATKAILUN KOHTEENA Arja Kinnunen Metsään mieltymään! Matkailijoiden matkustusmotiiveissa luonto keskeinen Toivotaan miellyttäviä maisemia ja luontokokemuksia (Metla 2010) Luonto voi

Lisätiedot

MILLÄ TUOTTEILLA JA MILLE MARKKINOILLE? 28.11.2007 Ari Ålander Markkinointijohtaja Keski-Suomen matkailu

MILLÄ TUOTTEILLA JA MILLE MARKKINOILLE? 28.11.2007 Ari Ålander Markkinointijohtaja Keski-Suomen matkailu MILLÄ TUOTTEILLA JA MILLE MARKKINOILLE? 28.11.2007 Ari Ålander Markkinointijohtaja Keski-Suomen matkailu K-S MATKAILUN KEHITTÄMISEN TAVOITTEET VUODELLE 2013 alueellisen matkailutulon kasvattaminen 5% vuodessa

Lisätiedot

Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa. 12.11.2013 Hyvinkää Pirjo Räsänen

Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa. 12.11.2013 Hyvinkää Pirjo Räsänen Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa 12.11.2013 Hyvinkää Pirjo Räsänen Valmennuksessa opit: - kansainvälisen matkailun markkinoinnin peruskäsitteet - valmiudet aloittaa jakelukanaviin

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

E-P:n Matkailuparlamentti 1.9.09 Teema: Matkailun sähköinen liiketoiminta Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v.

E-P:n Matkailuparlamentti 1.9.09 Teema: Matkailun sähköinen liiketoiminta Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. E-P:n Matkailuparlamentti 1.9.09 Teema: Matkailun sähköinen liiketoiminta Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. 2008 2010 MATKO2 Matkailun koordinointi E-P:lla 2008-2010 hanke, SeAMK Maa-

Lisätiedot

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. 2008 2010 MATKO2 Matkailun koordinointi E-P:lla 2008-2010 hanke, SeAMK Maa- ja metsätal.yks. Ilmajoki

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013 Markkinakatsaus Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013 , 199 000 yöpymistä Matkustaminen pähkinänkuoressa Pohjoismaiden osuudet amerikkalaisten

Lisätiedot

Matkailutilasto Marraskuu 2016

Matkailutilasto Marraskuu 2016 Matkailutilasto kuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät Oulussa 4,4 prosenttia kuussa 2016 Oulussa yövyttiin 42 000 yötä, joista suomalaiset 36 000 ja ulkomaalaiset 6 200 yötä. Yhteensä

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN MATKAILUN AJAKOHTAISSEMINAARI Helsinki 9.6.2009. Matkailustrategian tavoiteseuranta Määrälliset indikaattorit

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN MATKAILUN AJAKOHTAISSEMINAARI Helsinki 9.6.2009. Matkailustrategian tavoiteseuranta Määrälliset indikaattorit TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN MATKAILUN AJAKOHTAISSEMINAARI Helsinki 9.6.2009 Matkailustrategian tavoiteseuranta Määrälliset indikaattorit Tutkimuspäällikkö Tom Ylkänen, MEK Matkailustrategian toimenpideohjelman

Lisätiedot

: : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängön alueella

: : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängön alueella : : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängön alueella : : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängöllä Projektin nimi lyhentyy toteutusalueesta ja päättymisvuodesta:

Lisätiedot

Länsi-Turunmaan kaupungin. Strategiatyöryhmän väliraportti

Länsi-Turunmaan kaupungin. Strategiatyöryhmän väliraportti Länsi-Turunmaan kaupungin strategiatyö Strategiatyöryhmän väliraportti Strategia Kuvaus siitä, miten valtuusto haluaa kaupunkia kehitettävän Luo tulevaisuudenkuvan ja osoittaa tavan sen saavuttamiseksi

Lisätiedot

Matkailun kehitys

Matkailun kehitys Matkailun kehitys 2015 3.3.2015 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Venäjä romahti Kiinasta kasvua yli 40 prosenttia Suomessa kirjattiin 5 504 000 ulkomaista yöpymistä vuonna 2015.

Lisätiedot

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun 1 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät 19,9 prosenttia n seudulla Lokakuussa 2016 n seudulla yövyttiin 10 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 7 800 yötä ja ulkomaalaiset 2 200 yötä (venäläiset 922 yötä).

Lisätiedot

Kehittämisstrategiat 2014-2018

Kehittämisstrategiat 2014-2018 Kehittämisstrategiat kansainvälisille markkinoille 2014-2018 Kehittämisstrategiat 2014-2018 Määrittelevät teeman kehittämisen linjaukset ja painopisteet koko Suomessa: kulttuuri, talvi, kesäaktiviteetit/luontomatkailu,

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011 Alueelliset tulostukset: Ulkomaiset matkustajat Helsingissä Tulostuksen alueellinen rajaus: Helsingin kaupunki Rajaustiedot ja niiden käyttäminen: Matkan pääkohde on ollut alueella. Mahdollinen toinen

Lisätiedot

HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET MAASEUDUN KEHITTÄMINEN OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Päijät-Hämeen maaseutumatkailun teemapäivä 19.11.2013

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia HELSINGIN MATKAILUTILASTOT LOKAKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman Lokakuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 298 000 yöpymistä, joista suomalaisille 159 000 ja ulkomaalaisille 138 000 yötä.

Lisätiedot

Matkailutilasto Huhtikuu 2016

Matkailutilasto Huhtikuu 2016 Matkailutilasto Huhtikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

Näkökulmia kiinalaisten matkailun merkitykseen Suomessa nyt ja lähitulevaisuudessa

Näkökulmia kiinalaisten matkailun merkitykseen Suomessa nyt ja lähitulevaisuudessa Näkökulmia kiinalaisten matkailun merkitykseen Suomessa nyt ja lähitulevaisuudessa Kurki-matkailuaamupäivä, Kouvola Projektipäällikkö Olli Hakala Technical Visits China Matkailun ja elämystuotannon Osaamiskeskus

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TOUKOKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TOUKOKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TOUKOKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Toukokuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 299 000 yöpymistä, joista suomalaisille 135 000 ja ulkomaalaisille 164 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu TAK Rajatutkimus 2014 tuloksia Kouvolan seutu 2 Suomessa / Ruotsissa vierailleet ulkomaalaiset matkailijat vuonna 2012 Venäjä Viro Ruotsi/Suomi Saksa Iso-Britannia Norja USA Japani Ranska Kiina Tanska

Lisätiedot

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2 Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat 08/06/2017 First name 7.6.2017 Last name 2 Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

Teijon kansallispuistosta kasvun eväät 2014-2015. Toteutusaika 1.10.2014-31.5.2015

Teijon kansallispuistosta kasvun eväät 2014-2015. Toteutusaika 1.10.2014-31.5.2015 Teijon kansallispuistosta kasvun eväät 2014-2015 Toteutusaika 1.10.2014-31.5.2015 Ohjelma 8:45 Hankkeen esittely miksi, mitä ja kenen kanssa? Maija Pirvola, Yrityssalo 9:00 Teijon kansallispuiston erityispiirteet

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2015

TAK Rajatutkimus 2015 Vuosiraportin liite: Ulkomaalaiset matkailijat Porvoon-Loviisan seudulla Valtakatu 51 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Yöpymiset ja matkat...

Lisätiedot

Maaseutumatkailu Suomessa ja maaseutumatkailun tulovaikutukset. Pori 16.10. 2014 Kimmo Aalto

Maaseutumatkailu Suomessa ja maaseutumatkailun tulovaikutukset. Pori 16.10. 2014 Kimmo Aalto Maaseutumatkailu Suomessa ja maaseutumatkailun tulovaikutukset Pori 16.10. 2014 Kimmo Aalto Valtakunnallinen kylämatkailun kehittämishanke Kylien tapahtumat ja kylämatkailutuotteet tervetuloakylaan.fi

Lisätiedot

Lapin matkailu kasvaa Sakkaako saavutettavuus? Satu Luiro Matkailuasiantuntija Lapin liitto

Lapin matkailu kasvaa Sakkaako saavutettavuus? Satu Luiro Matkailuasiantuntija Lapin liitto 1 Lapin matkailu kasvaa Sakkaako saavutettavuus? Satu Luiro Matkailuasiantuntija Lapin liitto Esityksen sisältö Matkailun merkitys Lapin matkailun kehitys ja tavoitteet Lentoliikenteen merkitys matkailulle

Lisätiedot

Kuntien markkinointitutkimus 2009. vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009

Kuntien markkinointitutkimus 2009. vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009 Kuntien markkinointitutkimus 2009 vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009 Toteutus maaliskuussa 2009 Toteutettiin webropol-kyselynä Sähköpostitse kuntien kirjaamojen kautta kuntien markkinointivastaaville

Lisätiedot

Meri ja saaristo Visit Finlandin strategioissa

Meri ja saaristo Visit Finlandin strategioissa Meri ja saaristo Visit Finlandin strategioissa Jaakko Lehtonen, Executive Vice President 5.2.2015 2 JAAKKO LEHTONEN Ulkomaiset yöpymiset matkailun suuralueittain 2013 20 % 25 % 18 % 38 % Rannikko ja saaristo,

Lisätiedot

Matkailun ajankohtaista. Nina Vesterinen Erityisasiantuntija, matkailu

Matkailun ajankohtaista. Nina Vesterinen Erityisasiantuntija, matkailu Matkailun ajankohtaista Nina Vesterinen Erityisasiantuntija, matkailu Kansainvälinen matkailu 2013 = 52 miljoonaa matkailijaa enemmän kun 2012 Lähde: UNWTO Euroopan yöpymisvuorokausia 1-9/2014 alustavia

Lisätiedot

Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa. 30.10.2013 Lappeenranta Pirjo Räsänen

Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa. 30.10.2013 Lappeenranta Pirjo Räsänen Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa 30.10.2013 Lappeenranta Pirjo Räsänen Klo 08.30-09.00 Klo 09.00-09.10 Klo 09.10-10.00 Klo 10-11.00 Klo 11.00-12.00 Aamukahvi Aloitus. Esittelyt ja

Lisätiedot

Viritä palvelusi venäläisille matkailijoille Signaalisessio 18.4

Viritä palvelusi venäläisille matkailijoille Signaalisessio 18.4 Viritä palvelusi venäläisille matkailijoille Signaalisessio 18.4 Matkailun ja elämystuotannon osaamisklusterin tarjoamat palvelut ideoiden jatkotyöstöön Lisää liikevaihtoa ja uusia asiakkaita venäläisistä

Lisätiedot

YHTEENVETO. 1 Matkailutilasto, marraskuu 2016 Rovaniemi. Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät 38,7 prosenttia Rovaniemellä

YHTEENVETO. 1 Matkailutilasto, marraskuu 2016 Rovaniemi. Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät 38,7 prosenttia Rovaniemellä 1 Matkailutilasto, marraskuu YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät 38,7 prosenttia Rovaniemellä ssa Rovaniemellä yövyttiin 43 000 yötä, joista suomalaiset 21 000 ja ulkomaalaiset 22 000 yötä.

Lisätiedot

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Venäläisten matkailijoiden tyytyväisyys Inari- Saariselkä -alueeseen 2013

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Venäläisten matkailijoiden tyytyväisyys Inari- Saariselkä -alueeseen 2013 Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy Venäläisten matkailijoiden tyytyväisyys Inari- Saariselkä -alueeseen 2013 Tutkimuksesta yleensä Tämä on Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEOn

Lisätiedot

1 Matkailutilasto marraskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto marraskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Marraskuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 9 800 yötä, joista suomalaiset 7 500 ja ulkomaalaiset 2 400 yötä (venäläiset

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Visit Finland Matkailijatutkimus

Visit Finland Matkailijatutkimus Visit Finland Matkailijatutkimus Visit Finland Visitor Survey VISIT FINLAND MATKAILIJATUTKIMUS 2014 2 3 Tuo$aa perustunnusluvut (mm. kävijämäärät) Täydentää 9lasto9etoa VAKIOKYSYMYKSET Asuinpaikka Liikennemuoto

Lisätiedot