MATKAILUELINKEINON TOIMINTASUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MATKAILUELINKEINON TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2020"

Transkriptio

1 MATKAILUELINKEINON TOIMINTASUUNNITELMA Visio 2020: Kemiönsaaren kunta on kohderyhmilleen tunnettu ja houkutteleva matkakohde. Olemme hyviä isäntiä, jotka tarjoavat haluttuja, laadukkaita ja helposti saatavilla olevia aktiviteetteja ja elämyksiä ympäri vuoden. Matkailuelinkeino on kasvava elinkeinoala Kemiönsaaren kunnassa ja sen liikevaihto on kasvanut alan aktiivisen uudistumisen, matkailijoiden määrän kasvun, uusien työpaikkojen sekä asukasmäärän kasvun myötä.

2 Matkailija ja matkailuelinkeino, määritelmä: Matkailija, jota käsitteenä käytetään tulevassa tekstissä, määritellään henkilöksi, joka vierailee sekundäärisella alueella esimerkiksi vapaa-ajalla, virkistysmielessä, lomalla, vapaa-ajan asukkaana, tavaten sukulaisia ja ystäviä, liikeasioissa, työtehtävissä tai terveys- ja hoitopalvelujen asiakkaana. Matkailuelinkeino, jota käsitteenä käytetään tulevassa tekstissä, kattaa kaikki palvelut ja tuotteet, joita matkailija käyttää ja joita tähän kulutukseen tarvitaan. Esimerkkejä primäärisistä palveluista ovat ohjelmapalvelut, linjaautokuljetukset, polttoaine-myynti, ravintolat ja kaupat, joita tukeviksi palveluiksi lasketaan esimerkiksi kirjanpito, rakennuspalvelut, mökkitalonmiehet, venesäilytys ja terveydenhuolto. Näin ollen matkailuelinkeino on paljon laajempi alue kuin mitä matkailulla perinteisesti tarkoitetaan. Tekstissä siteeratuissa tilastoissa käytetään useita laajoja määritelmiä käsitteestä matkailuelinkeino, mikä vaikeuttaa vertailujen tekemistä. Matkailuelinkeinon toimintasuunnitelma Kehitysosaston matkailuyksikkö Matkailupäällikkö Benjamin Donner Kemiönsaaren kunta 2013

3 Sisällysluettelo Johdanto 1 Lähtökohta toimenpiteille: Kohderyhmät muutoksessa Maantieteelliset kohderyhmät... 1 Kotimaiset matkailijat... 1 Venäjä... 1 Kiina... 2 Japani... 2 Saksa... 2 Ruotsi Temaattiset kohderyhmät... 3 Luonto ja ulkoaktiviteetit... 3 Hyvinvointimatkailu... 3 Kulttuuri ja maaseutumatkailu Muut trendit ja tunnistetut kehittämistarpeet... 4 Panostus omaan ydinosaamiseen... 4 Asiakaskunnan erilaistuminen... 4 Uudet tiedonhakukanavat... 4 Kehityksen keskeiset hidasteet... 4 Tärkeimmät kehittämisalueet yrittäjien mukaan Tavoitteet ja toimenpidesuunnitelma niiden saavuttamiseksi Tavoite: Kemiönsaaren kunta on tunnettu matkakohde Tavoite: Tarjoamme kysyttyjä, laadukkaita ja helposti saatavilla olevia aktiviteetteja ja elämyksiä ympäri vuoden Tavoite: Olemme hyviä isäntiä Tavoite: Matkailuelinkeino on kasvava elinkeino Kemiönsaaren kunnassa ja sen liikavaihto on kasvanut alan aktiivisen uudistumisen, matkailijoiden määrän kasvun, uusien työpaikkojen ja asukasmäärän kasvun myötä Liite: Taustatietona käytetyt trendit, tilastot ja tutkimukset

4 JOHDANTO Kemiönsaaren kunta tarvitsee menestyviä ja kasvavia elinkeinoelämän toiminta-alueita kompensoidakseen mm. teollisuuden sekä metsä- ja maatalouden vähenemistä. Matkailuelinkeino on niin kansainvälisesti kuin valtakunnallisesti nopeimmin kasvava alue kaikista elinkeinoista. Tänä päivänä 5% maan väestöstä vastaa 95% kaikista matkailijoista ja ennusteiden mukaan matkailijoiden määrä tulee kaksinkertaistumaan tulevalla vuosikymmenellä. Suomessa vieraili 5,7 miljoonaa matkailijaa vuonna 2009, joka on 50% enemmän kuin vuonna Tourism Economics markkinatutkimusyrityksen ennusteen mukaan ulkomaisilta matkailijoilta saadut tulot tulevat kaksinkertaistumaan vuosien aikana. Palveluelinkeinojen osuuden BKT:sta Suomessa odotetaan kasvavan vuoden ,8 %:sta 5,7 %:iin vuonna Matkailun edistämiskeskuksen teettämän tutkimuksen mukaan Suomen lounaissaaristo on yksi Suomen vetovoimaisimpia matkailualueita. Työskentelemällä päämäärätietoisesti matkailuelinkeinon eteen voimme tehdä aluettamme tunnetuksi vetovoimaisena kohteena ja houkutella yhä useampia matkailijoita entistä laajemmalla laadukkaiden, kestävän kehityksen matkailukohteiden tarjonnalla. Matkailuelinkeino ei stimuloi yritysyhteistyötä ainoastaan majoitus-, ruoka-, kuljetus- sekä elämys- ja aktiviteettiyritysten kesken vaan lisäksi sellaisilla aloilla kuten rakennusala, kirjanpito, venepalvelut, kaupat, huoltoasemat, kiinteistövälitys ja terveyspalvelut muutamia mainitaksemme. Matkailuelinkeino stimuloi elinvoimaista maaseutua ja saaristoa luomalla työpaikkoja, ylläpitämällä tai nostamalla palvelutasoa myös paikallisille asukkaille, lisäämällä kunnan verotuloja sekä kaikkien näiden tekijöiden avulla vaikuttamalla myös positiivisesti pysyvään muuttoon saarelle. Ottaen huomioon niin matkailualalla saadut kansainväliset, valtakunnalliset sekä alueelliset tulevaisuuden kehitystrendejä koskevat tutkimustulokset kuin alueemme vahvuudet ja kehittämistarpeet sekä paikallisten yrittäjien kokemat suurimmat kehittämistarpeet kunnan matkailuelinkeinoalalla, täten tehdään tästä toimintasuunnitelmasta visio, missä voimme ja aiomme olla vuonna 2020 tähän toimintasuunnitelmaan määritellään tärkeimmät kohderyhmät matkailuelinkeinoalalla tehtävälle työlle määritetään tässä toimintasuunnitelmassa ne toimenpiteet, joita vision toteuttaminen vaatii, aikataulu toimenpiteille sekä tärkeimmät yhteistyökumppanit. Kunnan matkailuelinkeinon kehittämiselle asetettu visio sekä keskeisimmät tavoitteet sen toteuttamiseksi aina vuoteen 2020 saakka perustuvat paikallisille yrittäjille tehtyihin tarvekeskeisiin mielipidekyselyhin sekä erilaisiin tutkimuksiin ja strategioihin. Niistä tärkeimmistä, joita on käytetty kappaleen I päätelmiin, on luettelo tämän toimintasuunnitelman liitteenä. Talven aikana tehtävä kuntaliitosselvitys Paraisten kaupungin kanssa ei vaikuta millään tavalla toimintasuunnitelman tavoitteisiin. Tähän ohjelmaan kirjatut tavoitteet ja priorisoidut toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi tulisi asettaa etusijalle huolimatta siitä, millaiset rajat kunnalla tai kaupungilla on. Antoisaa yhteistyötä näiden kysymysten parissa tehdään saaristossa jo nyt. Kemiö Benjamin Donner Matkailupäällikkö, Kehitysosasto, Kemiönsaaren kunta

5 1 LÄHTÖKOHTA TOIMENPITEILLE: KOHDERYHMÄT MUUTOKSESSA Taloudellinen painopiste kansainvälisessä matkailussa muuttuu nopeasti sen kehityksen seurauksena, jota on tapahtunut ja tapahtuu mm. Venäjällä ja Aasiassa. Lisäksi kotimaisten matkailijoiden käyttäytyminen on nopeasti muuttumassa. Kemiönsaaren kunnan panostuksia matkailuelinkeinoon täytyy jatkuvasti kehittää, jotta pystytään täyttämään ne tarpeet ja kiinnostuksen alueet, joita muuttuneilla ja uusilla tärkeillä kohderyhmillä on. Toimintasuunnitelmassa määritellään tavoitteet ja toimenpiteet koskien alla olevia maantieteellisiä ja temaattisia kohderyhmiä painopisteenä niiden kehittäminen. 1.1 MAANTIETEELLISET KOHDERYHMÄT Huolimatta siitä, että tänä päivänä Suomessa on kotimaisia matkailijoita (liikematkailijat mukaan lukien) prosentuaalisesti kaksinkertainen määrä ulkomaisiin matkailijoihin verrattuna, hallitsee kasvupotentiaali ulkomaisia markkinoita. Kaikista suurin kasvava kohderyhmä on ehdottomasti Venäjä (kasvuennuste noin 20% per vuosi, 5,1 miljoonaa matkailijaa vuonna 2012), mutta pitkällä tähtäimellä on tärkeää huomioida juuri aasialaisten, etupäässä japanilaisten, matkailijoiden kasvava määrä. Kotimaiset matkailijat Vuonna 2012 suomalaiset yöpyivät kotimaassa kertaa. Muutos 2011->2012: -2% hotellit, +20% vuokramökit. Suomalaisten kotimaan matkailun odotetaan tulevina vuosina vähentyvän ulkomaanmatkojen eduksi. Samaan aikaan suuri osa alueellamme vierailevista kotimaan matkailijoista haluaa yhä enemmän valmiiksi paketoituja, laadukkaita ja helposti löydettäviä elämyksiä. Myös vapaa-ajan asukkaat ja potentiaaliset vapaa-ajan asukkaat ovat tärkeä kohderyhmä matkailuelinkeinolle, ja myös tälle ryhmälle suunnattua palvelutarjontaa ja sen näkyvyyttä tulisi parantaa. Toimenpiteet tämän saavuttamiseksi ovat yksi painopistealue toimintasuunnitelman tavoitteissa. Venäjä 142 miljoonaa asukasta, rekisteröityä yöpymistä, 2012 (3,6 miljoonaa matkailijaa), 26% kaikista kansainvälisistä yöpymisistä Suomessa. Muutos yöpymisten määrässä > 2012: +17%. Helsingin ja Turun seudut ovat kaikista maailman matkailukohteista houkuttelevimpia vierailukohteita esimerkiksi venäläisille syyslomamatkailijoille. Venäläisten tekemien etupäässä päivävierailujen suuri määrä yhdessä yöpymistilastojen kanssa osoittavat myös, että venäläiset ovat tärkein kohderyhmä tällä hetkellä ja tulevina vuosina. Venäläisille Suomi on usein talvimatkailukohde (talvimatkat kattavat 54%). Kesää lukuun ottamatta venäläinen lomajärjestelmä suosii kolmesta neljään päivään kestäviä matkoja ja lyhytlomien osuus venäläisten matkailussa kasvaa nopeasti. Venäläiset etsivät usein rauhaa, turvallista luontoa sekä aktiviteetteja. Venäläinen matkailija (mukaan lukien kaikki päivämatkailijat) käyttää keskimäärin 120 päivässä ja 248 vierailua kohti ja suurin osa rahoista kuluu ostoksiin. Venäläiset matkailijat muodostavat tärkeän painopistealueen Kemiönsaaren kunnalle, sillä potentiaalisten matkailijoiden määrä on valtavassa kasvussa ja näin tarjoutuu 1

6 myös tilaisuus pidentää matkailusesonkia, mihin venäläisten vierailijoiden matkailutottumukset antavat mahdollisuuden. Tämän vuoksi venäjän markkinoiden eteen työskentely tukee vahvasti toimintasuunnitelman tavoitteita. Kiina miljoonaa asukasta, rekisteröityä yöpymistä 2012 ( vierailijaa), 2% kaikista ulkomaisista yöpymisistä Suomessa. Muutos > 2012: +10,5%. Kiinalaisten matkailijoiden osuus Suomessa on tällä hetkellä pieni, mutta Kiinassa tapahtuvat yhteiskunnalliset ja taloudelliset muutokset yhdistettynä suureen asukasmäärään tekevät tästä markkina-alueesta tärkeän. Kiinalainen matkailija etsii usein rauhaa ja puhdasta luontoa sekä unohtumattomia elämyksiä. Valmiit elämyspaketit saavat mielellään sisältää erilaisia teemoja kuten luonto, kulttuuri, historia ja kaupunkielämykset. Kun kiinalaiset valitsevat matkakohteita ja tuotteita, niin tuotteen turvallisuus ja monipuolisuus asetetaan etusijalle. Kiinalaiset matkailijat ovat tärkeä kohderyhmä tulevaisuudessa ja tätä varten tarvitaan tuotteistamisesta ja profiloitumista ja näin tuetaan toimintasuunnitelman tavoitteita. Japani 127miljoonaa asukasta, rekisteröityä yöpymistä 2012 ( vierailijaa), 3% kaikista ulkomaisista yöpymisistä Suomessa. Muutos 2011-> 2012: +21%. Ensisijaiset matkustusajankohdat ovat elokuu-syyskuu, huhtikuu-toukokuu ja joulun aikaan. 51% matkustaa kesällä. Japanilainen matkailija käyttää keskimäärin 126 päivässä ja 528 vierailua kohti. Suurin osa rahoista kuluu ostoksiin, etumaksuihin, ravintoloihin ja kahviloihin. Japanilaiset ovat houkutteleva kohderyhmä, jolla on suuri kasvupotentiaali, koska japanilaiset ovat kiinnostuneita puhtaasta ja erilaisesta luonnostamme. Saksa 82 miljoonaa asukasta, rekisteröityä yöpymistä 2012 ( vierailijaa), 9% kaikista ulkomaisista yöpymisistä Suomessa. Muutos 2011-> 2012: -1,5%. Ensisijainen matkustusajankohta Suomeen on elokuussa ja syyskuun alussa. Yli 60% vierailuista tapahtuu kesällä. Lomapäiviä jaetaan koko vuodelle, joten 2-4 päivän vierailut ovat suosittuja. Saksalainen matkailija käyttää keskimäärin 45 päivässä ja 374 vierailua kohti ja suurin osa rahoista kuluu majoitukseen ja ruokaan. Saksalaisten matkailijoiden määrän ei odoteta kasvavan voimakkaasti tulevina vuosina. Sen sijaan nykyiset matkailijat etsivät uusia matkailukohteita ja saaristollamme on hyvä maine saksalaisten keskuudessa. Suuri ja kasvava osa saksalaisista matkailijoista kannattaa sertifioitua kestävän kehityksen matkailua ja tätä myös kunta pyrkii työssään tukemaan tulevan toimintakauden aikana. Linjaautomatkailu ja mökkimatkailu Saksasta kasvavat hitaasti ja kunnan profiloituminen näillä alueilla ja näihin kohderyhmiin tukee toimintasuunnitelman tavoitteita. Ruotsi Vuonna 2012 ruotsalaisten rekisteröityjä yöpymisiä Suomessa oli , joista kuitenkin suuri osa oli työ- tai viikonloppumatkoja sisältäen ainoastaan yhden yöpymisen. Ruotsalaiset ovat kohderyhmä, jossa täytyy myös huomioida niiden potentiaalisten matkailijoiden määrä, joille alueemme on helposti saavutettavissa, vaikkakin Ruotsista Suomeen tulevien vapaa-ajan matkailijoiden määrän odotetaan hieman laskevan tulevina vuosina. Yleensä alueemme enemmistökieli ruotsi, luonnon rauha sekä kulttuurimaisema houkuttelevat riikinruotsalaisia saarellemme. 2

7 Nämä maantieteelliset kohderyhmät ovat ne, joihin kohdistetaan kappaleessa kaksi kuvattavat toteuttavat toimenpiteet. Luvut ja analyysit: Tilastokeskus (2013) ja Matkailun edistämiskeskus (2013a ja 2013b) 1.2 TEEMAATTISET KOHDERYHMÄT Luonto ja ulkoaktiviteetit Luontomme on vetovoimaisinta, mitä voimme matkailijoille tarjota. Niille kohderyhmille, jotka tulevat tänne ensisijaisesti saariston luonnon innoittamina, meillä tulisi olla tarjolla houkuttelevia pakettiratkaisuja sisältäen aktiviteetit, majoitukset ja usein jopa ruokailut. Valtakunnallisesti ajatellen ne ovat juuri aktiviteetteja, joiden kehitys ja markkinointi asetetaan ensisijalle kuten pyöräily, vaellus, melonta, kalastus, hevosmatkailu ja wildlife. Selvitäksemme kilpailussa tämän kohderyhmän huomiosta tarvitaan valmiita ja helposti saatavilla olevia tuotteita. Luontoaktiviteettien ja niihin liittyvien palveluiden edistäminen on toimintakauden ensisijainen teeman mukainen toimenpidealue. Yhteistyö Metsähallituksen ja Paraisten kaupungin kanssa koskien saariston ja Saaristomeren kansallispuiston markkinointia sekä siellä harjoitettavia aktiviteetteja, tukee toimintasuunnitelman tavoitteita. Hyvinvointimatkailu Hyvinvointimatkailu on kansainvälisesti nouseva sektori ja monet haluavat käyttää yhä enemmän rahaa psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiinsa. Vahvuuksiimme tämän kohderyhmän kohdalla kuuluvat puhdas ja rauhaisa luonto metsineen, saaristo sekä sauna- ja avantouintikulttuuri. Selvitäksemme kilpailussa tämän kohderyhmän kohdalla meidän tulisi käyttää näitä vahvuuksiamme. Tämä kohderyhmä koostuu eritoten ihmisistä, joilla on varaa ja jotka vaativat hyvää palvelua ja ensiluokkaista majoitusta. Toimintakauden aikana tuetaan alueen profiloitumista laadukkaaksi hyvinvointimatkailukohteeksi. Kulttuuri ja maaseutumatkailu Paikalliskulttuuriin ja -historiaan liittyvät elämykset ovat usein myötävaikuttavia, mutta harvoin ainoa syy alueelle tehtävään vierailuun. Kunnan profiloituminen eläväksi saaristoseuduksi, joka tarjoaa rikasta paikalliskulttuuria ja historiaa, on tärkeä osa toimintakauden työtä, jolla kirkastetaan kuvaa ainutlaatuisesta matkailukohteesta. Kemiönsaaren kunnan runsas kauniiden ja mielenkiintoisten kartanomiljöiden tarjonta sekä rikas historia luo edellytyksiä mielenkiintoisten tuotteiden kehittämiselle. Yksi osa-alue toimintasuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi on tukea kulttuuri- ja maaseutumatkailukohteiden tuotteistamista. Analyysin pohjana: Muun muassa Matkailun edistämiskeskus Tuoteteemat, Opetus- ja kulttuuriministeriö (2013), Näkyvä saaristo selvitystyön loppuraportti, Creamentors (2013), Rajahaastattelututkimus 2011, Tilastokeskus (2011), Saaristomeren luontomatkailusuunnitelma, Metsähallitus (2009) 3

8 1.3 MUUT TRENDIT JA TUNNISTETUT KEHITTÄMISTARPEET Useilla eri tahoilla toteutettiin laaja selvitystyö, jonka avulla tutkittiin palveluelinkeinojen vahvuuksia, heikkouksia ja kehittämistarpeita niin saaristossamme kuin sekä alueellisella että valtakunnallisella tasolla. Kemiönsaaren kunnassa esiin nousivat seuraavat tärkeät kehittämisen aihe-alueet: Panostus omaan ydinosaamiseen Lisääntynyt kilpailu koskien kohteiden, aktiviteettien ja majoituksen tarjontaa tarkoittaa sitä, että laatu, markkinointitoimenpiteet ja hinta ovat keskeiset tekijät menestymiselle. Yritykset, jotka pärjäävät hyvin ja joiden odotetaan menestyvän entistä paremmin tulevaisuudessakin ovat niitä, jotka panostavat ydinosaamiseensa ja ostavat tarvitsemiaan palveluita yhteistyöyrityksiltään. Tämän vuoksi on tärkeää, että Kemiönsaaren kaltainen kunta edistää verkostoitumista ja hyvää yhteistyötä yritysten välillä. Matkailuyksikkö tukee yhteistä palvelujen paketointia ja tuotteistamista antamalla asiantuntija-apua, järjestämällä verkostoitumistapaamisia ja opintokäyntejä. Asiakaskunnan erilaistuminen Matkailuelinkeinoa on viime vuosina tehnyt haasteelliseksi se, kuinka selviytyä yhä erilaisemmasta asiakaskunnasta. Vierailijoiden erilaisten elämäntyylien, taloudellisten lähtökohtien ja kiinnostuksen kohteiden vuoksi heitä ei voi enää käsitellä yhtenä ja samana markkinaryhmänä. Eri asiakasryhmille tulisi kehittää erilaisia palveluja ja aktiviteetteja ja yritysten tulisi olla ajan hermolla ja valmiita kehittämään uusia tuotteita uusille kasvaville asiakasryhmille. Matkailuyksikkö auttaa toimintakauden aikana yrityksiä löytämään sopivia asiakasryhmiä, jotka ovat linjassa alueellisella ja valtakunnallisella tasolla toteutettujen analyysien ja tutkimusten kanssa. Uudet tiedonhakukanavat Tavat, millä potentiaaliset matkailijat etsivät tietoa matkoista ja matkakohteista muuttuvat nopeasti ja kohteiden perinteinen markkinointi on monessa tapauksessa muuttunut kannattamattomaksi eikä sillä enää tavoiteta kohderyhmiä. Tämä yhdistettynä pieniin taloudellisiin resursseihin tarkoittaa sitä, että tarvitaan uusia innovatiivisia markkinointitapoja, jotka ovat tarkoin suunnattuja kannattaville kohderyhmille, ja joita myös kehitetään jatkuvasti. Tämä on asia, joka on myös huomioitu markkinointitoimenpiteissä. Kehityksen keskeiset hidasteet Creamentorin vuonna 2013 saariston matkailuelinkeinonharjoittajille teettämän kyselyn mukaan suurimmat matkailuelinkeinon kehittymistä hidastavat tekijät olivat seuraavat: lyhyt sesonki yhteistyön puute resurssien puute 4

9 poliittisten päättäjien ristiriitaiset mielipiteet Toimintasuunnitelmaan kirjatuilla toimenpiteillä keskitytään vähentämään tällaisia hidastavia tekijöitä ja muodostamaan toimenpidekokonaisuuksia näiden ongelmien poistamiseksi tai vähentämiseksi. Samassa tutkimuksessa kävi ilmi, että yrittäjät yleisesti pitivät suuria kehittämisprojekteja suhteellisen tuloksettomina ja suurimmaksi osaksi panostaisivat pienempiin konkreettisiin toimenpiteisiin. Tärkeimmät kehittämisalueet yrittäjien mukaan Samassa jo aiemmin mainitussa kyselyssä alueen yrittäjät esittivät seuraavia aihe-alueita saariston matkailuelinkeinon tärkeimmiksi kehittämisalueiksi: Yritysten välisen yhteistyön lisääminen Uusien asiakasryhmien tunnistaminen Uusien tuotteiden, palveluiden ja yritysideoiden kehittäminen Yleisten liikennevälineiden saavutettavuuden parantaminen Internet-markkinoinnin lisääminen Saariston yrittäjien näkyvyyden lisääminen (esim. infotaulut) Nämä ovat vain muutamia tärkeimmistä kehittämisalueista ja ne nousevat esiin myös muissa kyselyissä ja tutkimuksissa. Kehittämistoimenpiteet, joiden parissa matkailuyksikkö työskentelee toimintakauden aikana, kuvataan alla olevassa kappaleessa nro kaksi. 5

10 2. TAVOITTEET JA TOIMENPIDESUUNNITELMA NIIDEN SAAVUTTAMISEKSI Keskittyen edellä kuvailtuihin kohderyhmiin ja edellytyksiin Kemiönsaaren kunta työskentelee toimintakauden aikana matkailuelinkeinosektorilla seuraavan vision ja sen saavuttamiseksi asetettujen tavoitteiden mukaisesti: Visio 2020: Kemiönsaaren kunta on kohderyhmilleen tunnettu ja houkutteleva matkakohde. Olemme hyviä isäntiä, jotka tarjoavat kysyttyjä, laadukkaita ja helposti saatavilla olevia aktiviteetteja ja elämyksiä ympäri vuoden. Matkailuelinkeino on kasvava elinkeinoala Kemiönsaaren kunnassa, jonka liikevaihto on kasvanut alan aktiivisen uudistumisen, matkailijoiden määrän kasvun, uusien työpaikkojen sekä asukasmäärän kasvun myötä. 2.1 TAVOITE: KEMIÖNSAAREN KUNTA ON TUNNETTU MATKAKOHDE Toimintasuunnitelma: Markkinointitoimenpiteet toteutetaan innovatiivisella näkyvyydellä, joka on suunnattu erityisesti yllämainittuihin kohderyhmiin. Markkinointia varten kohderyhmät arvioidaan uudelleen vuosittain. Arvioinnissa käytetään Matkailun edistämiskeskuksen (Finnpro vuoden 2014 jälkeen) tekemiä tutkimuksia ja alueellisia matkailustrategioita. Näkyvyys räätälöidään erityisten kohderyhmien tavoittamiseksi mahdollisimman hyvin ja kustannustehokkaasti, esimerkiksi matkablogien, temaattisten lehtien ja internetsivustojen, tapahtumien sekä yhteistyöverkoston kautta. Yhteistyökumppanit: Yritykset, markkinointiyksikkö, Matkailunedistämiskeskus sekä muut alueelliset ja valtakunnalliset matkailuorganisaatiot Aikataulu: Strategia näkyvyyden parantamiseksi suunnitellaan seuraavalle kalenterivuodelle lokakuussa Suunnitelma Saaristomeren markkinoimiseksi matkailukohteena edellä mainituille kohderyhmille laaditaan yhdessä valtakunnallisten toimijoiden kanssa ja toimenpiteet toteutetaan sen mukaisesti. Suunnitelman pohjana käytetään Matkailun edistämiskeskuksen vuonna 2013 laatimaa strategiaa saaristolle matkailukohteena. Örön saaren avaamisen yhteydessä ja sen kehittämisessä matkailukohteeksi ja toimintakeskukseksi kiinnitetään erityistä huomiota saaren markkinointiin. Yrityksiä autetaan tuotteistamisessa ja Saaristomeren aktiviteettien markkinoinnissa. Yhteistyökumppanit: Metsähallitus, Saaristomeren kansallispuisto, Paraisten kaupunki, yritykset, Matkailunedistämiskeskus, Turku Touring, Pohjoismainen saaristoyhteistyö Aikataulu: Suunnitelma 2014, toteutus

11 Vierailijoille tarjottujen palveluiden näkyvyyttä keskitetään luomalla ja ylläpitämällä Kemiönsaaren omia matkailusivuja. Sivuston tavoitteena on tarjota mielenkiintoista, helposti saatavilla olevaa tietoa siitä, mitä saarella on tarjota vierailleen. Sivustoa kehitetään edellä mainittuihin kohderyhmiin keskittyen ja sivusto julkaistaan ainakin suomeksi, ruotsiksi, venäjäksi ja englanniksi. Yhteistyökumppanit: Yritykset, markkinointiyksikkö Aikataulu: Matkailukohteiden paikallistamisen helpottamiseksi ja niiden tunnettavuuden lisäämiseksi matkailuyksikkö työskentelee opasteiden parantamiseksi. Tavoitteena on, että kaikkien yritysten asiaankuuluvat kohteet sekä muut tärkeät käyntikohteet saisivat opastekyltin. Konkreettinen toimenpide on vähintään koordinoida ja auttaa kyltitykseen liittyvän byrokratian kanssa. Lisäksi kyltitykselle haetaan projektin kautta osarahoitusta keväälle Yhteistyökumppanit: Yritykset, organisaatiot, Kemiönsaaren kunnan vapaa-ajan yksikkö Aikataulu: syksy Osallistumiset messuihin ja tapahtumiin suunnitellaan ja toteutetaan erittäin huolellisesti punnitsemalla hyöty vastaan resurssitarve sekä luomalla selvä strategia siitä, mitä saavutetaan ja kuinka. Valitaan teeman mukaisia, selkeisiin kohderyhmiin suunnattuja tapahtumia sellaisten tapahtumien sijaan, joilla ei ole selvää kohderyhmää. Kunnassa järjestettäviä julkisia tapahtumia kuten musiikki-, kulttuuri- ja liikuntatapahtumia tuetaan muun muassa markkinointitoimenpiteillä. Yhteistyökumppanit: Yritykset, kylätoimikunnat, alueelliset ja valtakunnalliset organisaatiot, Paraisten kaupunki Aikataulu: Jatkuva 2.2 TAVOITE: TARJOAMME KYSYTTYJÄ, LAADUKKAITA JA HELPOSTI SAATAVILLA OLEVIA AKTIVITEETTEJA JA ELÄMYKSIÄ YMPÄRI VUODEN Toimintasuunnitelma: Kunta työskentelee aktiivisesti edistääkseen houkuttelevien aktiviteettien ja palveluiden luomista tavoitteenaan saada alueelle toimijoita, jotka tarjoavat laajan kirjon erilaisia aktiviteetteja, käyntikohteita ja niiden ympärille luotuja palveluita. Työssä keskitytään erityisesti matkailusesonkia pidentävään yritystoimintaan. Tämä tavoite peilautuu kunnan taloudellisissa päätöksissä, rakennus- ja kaavoituskysymyksissä sekä infrastruktuuripolitiikassa. Tämän tavoitteen raamien 7

12 sisällä matkailuyksikkö työskentelee lisäksi leirintäalueiden samoin kuin vaellus-, pyöräily-, hevos- ja melontareittien luomiseksi saarelle. Yhteistyökumppanit: Nykyiset ja potentiaalit yrittäjät ja yhdistykset, kylätoimikunnat, Matkailunedistämiskeskus, Paraisten kaupunki, Outdoors Finland, Turku Touring Aikataulu: Hevosyrittäjät 2013-, Taalintehtaan leirintäalue 2013-, vaellus- ja melontareitit 2014-, pyöräilyreitti Tarvekartoituksia ja toimenpidesuunnittelua tehdään jatkuvasti ja suuremmat hienosäätöä koskevat päätökset tehdään jokaisen vuoden tammikuussa. Tukeakseen matkailualan kestävää kehitystä ja korkealaatuista tarjontaa Kemiönsaaren kunnan matkailuyksikkö työstää suunnitelmaa, jolla annetaan suurempi näkyvyys sellaiselle yritykselle ja yrittäjälle, joka ylläpitää korkeaa laatua ja palvelutasoa sekä suunnittelee toimintansa ympäristöystävälliseksi niin, että se on linjassa kunnan kestävän kehityksen EKO-loogista ohjelman kanssa. Mittariksi sille, kuinka hyvin yritys täyttää tavoitteet, esitetään vähintään, että yritys tai yrittäjä tekee itse vuosittain arvioinnin, johon sisältyy kehittämissuunnitelma; aktiivisesti seuraa asiakaspalautteita; ottaa huomioon ympäristövastuun ja kestävän kehityksen palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa; laittaa valmiit ohjelmat kuvauksineen ja hintoineen helposti saataville ja ohjelmia koskevat tiedot olisivat saatavilla vähintään yhdellä kotimaisella ja yhdellä vieraalla kielellä Yhteistyökumppanit: Laatutonni-ohjelma, Elämystuotannon osaamiskeskus, yritykset, Kemiönsaaren kunnan kestävän kehityksen EKO-loogista ohjelma Aikataulu: Mittareiden seuranta toteutetaan jokaisen vuoden lopussa lähettämällä kysely yrittäjille Kestävän kehityksen tehostamiseksi matkailualalla kunnan uuteen EKO-loogista ohjelmaan sisällytetään suuntaviivat, jotka ovat suoraan suunnatut kunnan matkailuelinkeinosektorille. Suuntaviivat tulevat määrittelemään laaja-alaiset priorisoinnit kunnan matkailuelinkeinon kestävälle kehitykselle ja näin ne myös ohjaavat painopistealueita tämän toimintasuunnitelman mukaisia toimenpiteitä toteutettaessa. Luodaan uusi järjestelmä, jota Kemiönsaarella priorisoidaan, markkinoitaessa yrityksiä, jotka ottavat huomioon kestävän kehityksen ja ympäristövastuun toiminnassaan. Näiden yritysten joukosta valitaan vuosittain yksi yritys, jolle myönnetään vuoden ympäristöpalkinto. Yhteistyökumppanit: Kemiönsaaren kunnan kestävän kehityksen EKO-loogista ohjelma, WWF, yritykset Aikataulu: Matkailuyksikön toimintaan kuuluu vuosittain suunnitella ja toteuttaa toimenpiteitä yrittäjien jatkokouluttamiseksi aihe-alueilla, jotka on yhdessä yrittäjien kanssa todettu tärkeiksi Yhteistyökumppanit: Yritykset, potentiaalit kouluttajat Aikataulu: Koulutussuunnittelu tulevaa sesonkia varten joka vuoden lokakuussa sekä jatkuvasti 8

13 Kunta työskentelee pitkän aikavälin suunnittelulla kehittääkseen jatkuvasti yrittämisen mahdollisuuksia matkailuelinkeinoalalla. Työtä tehdään kaikissa vaiheissa aina reittien ja leirintäpaikkojen yksityiskohtaisista suunnitelmista ja panostuksesta pitkiin vuokrasopimuksiin ja yritysneuvontaan asti. Yhteistyökumppanit: Sisäisesti kunnan eri osastot, yritykset, ulkoiset organisaatiot Aikataulu: Jatkuva Matkailuyksikkö työskentelee yrittäjien välisen yhteistyön lisäämiseksi. Tätä toteutetaan järjestämällä jo aiemmin mainittuja matkailuelinkeinoalan yrittäjien tapaamisia, joiden tärkeä osa on tutustuminen yrityksen toimipaikkaan, järjestämällä koulutusta tuotteistusyhteistyöstä ja paketoinnista sekä panostamalla palvelukeskittymien luomiseen ja kehittämiseen. Tämän toimintakauden ensisijaiset tavoitteet ovat Örön saaren kehittäminen ja panostaminen siihen, että saarelle saadaan paikallisia yrittäjiä Yhteistyökumppanit: Yritykset, Metsähallitus Aikataulu: Jatkuva Matkailukohteisiin tehtävissä panostuksissa keskitytään olemassa oleviin alueisiin sekä alueisiin, joilla on suurta potentiaalia: Taalintehdas, Kasnäs ja Örö. Muihin vetovoimaisiin vierailukohteisiin kohdistuvia realistisia panostuksia varten laaditaan toimenpidesuunnitelmat yhteistyössä paikallisten kylätoimikuntien ja yhdistysten kanssa Yhteistyökumppanit: Yritykset, kylätoimikunnat, Metsähallitus ja paikalliset organisaatiot Aikataulu: Jatkuva Liikenneyhteydet: Matkailuyksikkö työskentelee aktiivisena osapuolena ylläpitääkseen sellaisia yleisiä liikennevälineitä ja lauttoja, jotka ovat tärkeitä ympäri vuoden toimiville matkailuelinkeinon harjoittajille Matkailuyksikkö työskentelee aktiivisesti sen puolesta, että Kemiönsaaren ja Örön saaren välille saataisiin toimivat laivayhteydet Matkailuyksikkö tukee myös saaristoliikenteen aloittamista sekä itään että länteen, mahdollisesti projektin kautta, vaikuttaakseen näin mahdollisen saaristoreitin luomiseen Yhteistyökumppanit: Kunnan osastot, palvelukeskittymät, kylätoimikunnat, ELYkeskus, Metsähallitus, Paraisten kaupunki, Hangon kaupunki, Raaseporin kaupunki Aikataulu: Jatkuvasti, Örön liikenne 2015-, saaristoliikenne itä-länsi aikaisintaan keväällä

14 2.3 TAVOITE: OLEMME HYVIÄ ISÄNTIÄ Toimintasuunnitelma: Eri kohderyhmille suunnattua palvelua ja palvelun kehittämistä koskevaa koulutusta suunnitellaan ja toteutetaan joka vuosi yhdessä yrittäjien kanssa Yhteistyökumppanit: Yritykset, luennoitsijat Aikataulu: Jatkuvasti, pääasiallisesti aikaisin keväällä ja myöhään syksyllä Paikallisten yrittäjien luona järjestetään matkailuelinkeinoalan yrittäjien tapaamisia, joissa käydään läpi erilaisia tapoja palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen. Tapaamisten aikana yrittäjät tutustuvat toistensa toimipaikkoihin ja saavat palautetta toisiltaan Yhteistyökumppanit: Yritykset Aikataulu: Järjestetään yhteistyö- ja tutustumistapaamisia kiireisimmän sesongin ulkopuolella vaihtuvien yritysten luona kerran kuukaudessa 2.4 TAVOITE: MATKAILUELINKEINO ON KASVAVA ELINKEINOALA KEMIÖNSAAREN KUNNASSA JA SEN LIIKEVAIHTO ON KASVANUT ALAN AKTIIVISEN UUDISTUMISEN, MATKAILIJOIDEN MÄÄRÄN KASVUN, UUSIEN TYÖPAIKKOJEN SEKÄ ASUKASMÄÄRÄN KASVUN MYÖTÄ Toimintasuunnitelma: Tämä kumulatiivinen tavoitteiden asettelu vaatii sen, että toimintasuunnitelma jalkautetaan sekä poliittisten päättäjien että kunnan virkamiesten keskuudessa seuraavin tavoittein: Infrastruktuuripolitiikassa, rakennus- ja kaavoituskysymyksissä sekä taloudellisissa päätöksissä, jotka koskevat kunnan painopistealueita otetaan vahvasti huomioon tämä toimintasuunnitelma ja matkailuelinkeinoalan tarpeet. Toimintasuunnitelman täytäntöönpanoon, eri yhteistyömuotoihin matkailuelinkeinoalan kanssa ja sen jatkuvaan kehittämiseen suhtaudutaan myönteisesti ja annetaan sekä käytännön että rahallista tukea Poliitikot kaikilla tasoilla näkevät mahdollisuudet stimuloida matkailuelinkeinoalan kehitystä viisaasti toteutettujen panostusten kautta Yhteistyökumppanit: Päätöksentekijät ja Kemiönsaaren kunnan eri osastot Aikataulu: Jatkuvasti 10

15 LIITE: TAUSTATIETONA KÄYTETYT TRENDIT, TILASTOT JA TUTKIMUKSET Tutkimukset ja strategiat, joita käytettiin tärkeimpien tavoitteiden ja tarvittavien toimenpiteiden määrittelemiseen, jotta nämä saavutettaisiin toimenpidekauden aikana: Cultural Heritage and Tourism potential, impact, partnership and governance, Department of Cultural Heritage under Ministry of Culture, Lithuania (2008) Företagarstatistik och aktuellt läge gällande produktifierade aktiviteter, Kimitoöns kommun (2013) Kemiönsaaren matkailuyhteisön kehittäminen, Jouko Havas (2012) Matkailu ja kulttuurin syke Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen toimintaohjelman loppuraportti, Opetus- ja kulttuuriministeriö (2013) Matkailu vuonna 2020 faktaa ja fiktiota, Matkailun edistämiskeskus (2006) Matkailun infograafi 2012, Matkailun edistämiskeskus (2013b) Näkyvä saaristo selvitystyön loppuraportti, Creamentors (2013) Rajahaastattelututkimus 2011, Tilastokeskus (2011) Strategi för naturturismen i Skärgårdshavet, Forststyrelsen (2009) Suomen matkailustrategia 2020, Työ- ja elinkeinoministeriö (2010) Long-term forecasts for international tourism, Tourism Economics (2004) Underlag för Kimitoöns kommuns turismprogram, Ida Nieminen (2012) Utvecklingsprogram för Åboland , Region Åboland (2007) Varsinais-Suomen matkailuyhteisö ja matkailun kehitys vuosina , Varsinais- Suomen liitto (2009) Statistik och trender, Centralen för turismfrämjande (2013a) Statistik och trender, Statistikcentralen (2013) Ympäristöopas saaristoyrittäjille, Lounais-Suomen ympäristökeskus Matkailuelinkeinoalan toimintasuunnitelma

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

KUOPION MATKAILUN KEHITYS

KUOPION MATKAILUN KEHITYS Tilastotiedote 11 / 2016 KUOPION MATKAILUN KEHITYS Yöpymiset tammi-kesäkuussa 2016 Ulkomaalaisten yöpymiset 2008-2015 Tilastonkeskuksen tilastoinnin piiriin kuuluvat majoitusliikkeet, joissa on vähintään

Lisätiedot

Matkailutilasto Syyskuu 2016

Matkailutilasto Syyskuu 2016 Matkailutilasto Syyskuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 6,6 prosenttia Oulussa Syyskuussa 2016 Oulussa yövyttiin 50 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 41 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

Matkailutilasto Lokakuu 2016

Matkailutilasto Lokakuu 2016 Matkailutilasto Lokakuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 4,0 prosenttia Oulussa Lokakuussa 2016 Oulussa yövyttiin 49 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 43 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista Markkinakatsaus Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013 , 131 000 yöpymistä Matkustaminen pähkinänkuoressa Pohjoismaiden osuudet italialaisten yöpymisistä

Lisätiedot

Neljä (+ yksi) strategista teemaa

Neljä (+ yksi) strategista teemaa Neljä (+ yksi) strategista teemaa Kulttuuri Hyvinvointi Kesä Talvi Kehittämisstrategiat 2014-2018 Kehittämisstrategiat ohjaavat Visit Finlandin tuotekehitystyötä ja linjaavat kansallisella tasolla koko

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

Lapin matkailustrategia Satu Luiro, Lapin liitto

Lapin matkailustrategia Satu Luiro, Lapin liitto Lapin matkailustrategia 2011-2014 28.9.2011 Satu Luiro, Lapin liitto Lapin matkailun visio 2014 Lappi Puhdasta ELÄMÄNVOIMAA lähelläsi. Lappi on Euroopan johtava kestävän luonto- ja elämysmatkailun kohde

Lisätiedot

Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää

Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää KUVA KUVA KUVA Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää 19.5.216 Ekonomisti Jouni Vihmo KUVA Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Yritykset odottavat hyvää kesää majoitusyritykset

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA HOLLANTILAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN HOLLANTILAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Matkailutilasto Helmikuu 2016

Matkailutilasto Helmikuu 2016 Matkailutilasto Helmikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa Kotka Pirjo Räsänen

Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa Kotka Pirjo Räsänen Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa 29.1.2014 Kotka Pirjo Räsänen Valmennuksessa opit: - kansainvälisen matkailun markkinoinnin peruskäsitteet - valmiudet aloittaa jakelukanaviin kohdentuvia

Lisätiedot

Matkailutilasto Joulukuu 2016

Matkailutilasto Joulukuu 2016 Matkailutilasto Joulukuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset 3,6 prosentin kasvussa Oulussa Joulukuussa 2016 Oulussa yövyttiin 43 000 yötä, joista suomalaiset 34 000 ja ulkomaalaiset 9 400 yötä.

Lisätiedot

MILLÄ TUOTTEILLA JA MILLE MARKKINOILLE? 28.11.2007 Ari Ålander Markkinointijohtaja Keski-Suomen matkailu

MILLÄ TUOTTEILLA JA MILLE MARKKINOILLE? 28.11.2007 Ari Ålander Markkinointijohtaja Keski-Suomen matkailu MILLÄ TUOTTEILLA JA MILLE MARKKINOILLE? 28.11.2007 Ari Ålander Markkinointijohtaja Keski-Suomen matkailu K-S MATKAILUN KEHITTÄMISEN TAVOITTEET VUODELLE 2013 alueellisen matkailutulon kasvattaminen 5% vuodessa

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla 2015 Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja pääkaupunkiseudulla v. 2015 Tutkimus ja Analysointikeskus TAK Oy 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015

Lisätiedot

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun 1 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät 19,9 prosenttia n seudulla Lokakuussa 2016 n seudulla yövyttiin 10 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 7 800 yötä ja ulkomaalaiset 2 200 yötä (venäläiset 922 yötä).

Lisätiedot

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. 2008 2010 MATKO2 Matkailun koordinointi E-P:lla 2008-2010 hanke, SeAMK Maa- ja metsätal.yks. Ilmajoki

Lisätiedot

Matkailutilasto Marraskuu 2016

Matkailutilasto Marraskuu 2016 Matkailutilasto kuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät Oulussa 4,4 prosenttia kuussa 2016 Oulussa yövyttiin 42 000 yötä, joista suomalaiset 36 000 ja ulkomaalaiset 6 200 yötä. Yhteensä

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Visio: Kymenlaaksolainen ympäristökasvatus on arvostettua käytännön toimintaa ja tiivistä yhteistyötä.

Lisätiedot

Matkailun kehitys

Matkailun kehitys Matkailun kehitys 2015 3.3.2015 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Venäjä romahti Kiinasta kasvua yli 40 prosenttia Suomessa kirjattiin 5 504 000 ulkomaista yöpymistä vuonna 2015.

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia

Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman. Kasvua vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 22 miljoonaa euroa. Tax free myynti kasvoi 12 prosenttia HELSINGIN MATKAILUTILASTOT LOKAKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät hieman Lokakuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 298 000 yöpymistä, joista suomalaisille 159 000 ja ulkomaalaisille 138 000 yötä.

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2015

TAK Rajatutkimus 2015 Vuosiraportin liite: Ulkomaalaiset matkailijat Porvoon-Loviisan seudulla Valtakatu 51 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Yöpymiset ja matkat...

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu TAK Rajatutkimus 2014 tuloksia Kouvolan seutu 2 Suomessa / Ruotsissa vierailleet ulkomaalaiset matkailijat vuonna 2012 Venäjä Viro Ruotsi/Suomi Saksa Iso-Britannia Norja USA Japani Ranska Kiina Tanska

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

The Baltic Guide -julkaisut

The Baltic Guide -julkaisut The Baltic Guide julkaisut The Baltic Guide matkailulehti on ilmestynyt jo 23 vuotta. Tavoita ostovoimaiset Viron matkailijat suomen, englannin, venäjän ja vironkielisten julkaisujemme kautta. Lehtien

Lisätiedot

Mallia työhön, työn malleja

Mallia työhön, työn malleja Mallia työhön, työn malleja Työllisty järjestöön -hankkeen hankekuvaus vuosille 2011 2013 Hankekuvaus lyhyesti Taustaa Työllisty järjestöön hanke on tarjonnut arvokasta työtä lasten ja perheiden parissa

Lisätiedot

Kyllä maalla on mukavaa!

Kyllä maalla on mukavaa! Kyllä maalla on mukavaa! Kotimaan vapaa-ajan markkinat Kotimaan matkailun nykytrendit ja tulevaisuuden näkymät Jyväskylä 1.9.2016 Kimmo Aalto Toiminnanjohtaja Lomalaidun Ry 15.12.2016 kimmo.aalto@lomalaidun.fi

Lisätiedot

Lapin matkailu kasvaa Sakkaako saavutettavuus? Satu Luiro Matkailuasiantuntija Lapin liitto

Lapin matkailu kasvaa Sakkaako saavutettavuus? Satu Luiro Matkailuasiantuntija Lapin liitto 1 Lapin matkailu kasvaa Sakkaako saavutettavuus? Satu Luiro Matkailuasiantuntija Lapin liitto Esityksen sisältö Matkailun merkitys Lapin matkailun kehitys ja tavoitteet Lentoliikenteen merkitys matkailulle

Lisätiedot

Meri ja saaristo Visit Finlandin strategioissa

Meri ja saaristo Visit Finlandin strategioissa Meri ja saaristo Visit Finlandin strategioissa Jaakko Lehtonen, Executive Vice President 5.2.2015 2 JAAKKO LEHTONEN Ulkomaiset yöpymiset matkailun suuralueittain 2013 20 % 25 % 18 % 38 % Rannikko ja saaristo,

Lisätiedot

Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa. 12.11.2013 Hyvinkää Pirjo Räsänen

Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa. 12.11.2013 Hyvinkää Pirjo Räsänen Luonto- ja aktiviteettimatkailusta uutta liiketoimintaa 12.11.2013 Hyvinkää Pirjo Räsänen Valmennuksessa opit: - kansainvälisen matkailun markkinoinnin peruskäsitteet - valmiudet aloittaa jakelukanaviin

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Suomalaisten vapaa-ajan matkailu Viroon Päivämatkat

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia. Kasvua työmatkalaisten yöpymisissä. Majoitusmyynti 25 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT SYYSKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät viisi prosenttia Syyskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin lähes 308 000 yöpymistä, joista suomalaisille 133 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot

Matkailutilasto Tammikuu 2016

Matkailutilasto Tammikuu 2016 Matkailutilasto Tammikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimukset

Rajahaastattelututkimukset Rajahaastattelututkimukset www. mek.fi Talvi 1998-1999 - Talvi 2001-2002 Yhteenveto tuloksista ja tapahtuneesta kehityksestä Saapuneet matkan tarkoituksen mukaan... 2 Saapuneet vapaa-ajan matkailijat matkan

Lisätiedot

1 Matkailutilasto marraskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto marraskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Marraskuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 9 800 yötä, joista suomalaiset 7 500 ja ulkomaalaiset 2 400 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Kansallispuistoissa on vetovoimaa!

Kansallispuistoissa on vetovoimaa! Kansallispuistoissa on vetovoimaa! Kansallispuistot - Alkuperäisen luonnon suojelua ja virkistyskäyttöä - Säilyttävät kulttuuriarvoja - Ovat tärkein työkalu luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi Suomessa

Lisätiedot

Kesän luontomatkailutuotteiden kysynnän kasvupotentiaali ja ostomotivaatio Lapissa

Kesän luontomatkailutuotteiden kysynnän kasvupotentiaali ja ostomotivaatio Lapissa Kesän luontomatkailutuotteiden kysynnän kasvupotentiaali ja ostomotivaatio Lapissa Kirsi Nikkola Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Lapin yliopisto Tutkimusprojekti ja menetelmät Tutkin Lapin

Lisätiedot

PYÖRÄILYMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013

PYÖRÄILYMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 PYÖRÄILYMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Merja Hart, TTE-The Travel Experience Matti Hirvonen, Pyöräilykuntien verkosto ry Pasi Korhonen, Pyöräilykuntien verkosto ry Aleksandra Kitacheva,

Lisätiedot

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HEINÄKUU 2016 Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia Heinäkuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 422 000 yöpymistä, joista suomalaisille 185 000 ja ulkomaalaisille 237 000 yötä. Sekä suomalaisten

Lisätiedot

Suomen matkailumarkkinoiden kilpailija-analyysi Tiivistelmä

Suomen matkailumarkkinoiden kilpailija-analyysi Tiivistelmä Suomen matkailumarkkinoiden kilpailija-analyysi Tiivistelmä 19.3.2009 Selvityksen tavoitteet ajankohtaisen tiedon kokoaminen Suomen kilpailijoista MEKin strategioiden ja toimenpidesuunnitelmien tueksi

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

Matkailun tulevaisuus. Jaakko Lehtonen

Matkailun tulevaisuus. Jaakko Lehtonen Matkailun tulevaisuus Jaakko Lehtonen 1.9.2011 kansainvälinen matkailu kasvaa, 3-4% vuodessa, ellei mitään aivan järisyttävää tapahdu Aasia, etenkin Kiina, nousee vahvasti niin lähtöalueena kuin kohteenakin

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma

Satakunnan maakuntaohjelma Satakunnan maakuntaohjelma 2014-2017 Satakuntaliitto 13.9.2016 Kuvitus Taru Anttila Maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntaohjelma kokoaa toimenpiteet Satakunnan kehittämiseksi tulevaisuudessa. Ohjelmassa yhteen

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy tuhatta matkaa 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015 ULKOMAALAISET MATKAILIJAT SUOMESSA ASUINMAITTAIN 3 000 2

Lisätiedot

WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013

WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Jaana Keränen, Wild Taiga Eero Kortelainen, Erä-Eero Esa-Mikko Lappalainen, Haapaniemen Matkailu Reijo Lappalainen, Haapaniemen Matkailu

Lisätiedot

1 Matkailutilasto syyskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto syyskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia n seudulla Syyskuussa 2016 n seudulla yövyttiin 11 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 9 200 yötä ja ulkomaalaiset 2 100 yötä (venäläiset 899 yötä).

Lisätiedot

Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025

Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025 Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025 Metsäneuvos Marja Kokkonen MMM/LVO/MBY Puuta liikkeelle ja luontopolitiikkaa luottamuksella seminaari 14.10.2015

Lisätiedot

Finrelax - luonnollista hyvinvointia. Suomi kansainvälisesti tunnetuksi hyvinvointimatkailukohteeksi

Finrelax - luonnollista hyvinvointia. Suomi kansainvälisesti tunnetuksi hyvinvointimatkailukohteeksi Finrelax - luonnollista hyvinvointia Suomi kansainvälisesti tunnetuksi hyvinvointimatkailukohteeksi Sisältö Finrelax -hyvinvointimatkailustrategia: Visio Missio Ydinviesti Painopistealueet Finrelax -kasvuohjelma

Lisätiedot

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014 Viitostie Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi 1 VIITOSTIE Kehittyvin ja monipuolisin elämysreitti niin kotimaisille kuin ulkomailta saapuville automatkailijoille Suomessa 2 Viitostie

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Helmikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 218 000 yöpymistä, joista suomalaisille 113 000 ja ulkomaalaisille 104 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Matkailusta elinvoimaa aluekehitykseen

Matkailusta elinvoimaa aluekehitykseen Matkailusta elinvoimaa aluekehitykseen oimialojen tavoiteltu kehitys vuoteen 2030 -työpaja Oulu 20.11.2014 utkija, F ekka Kauppila Naturpolis Oy Esityksen sisältö Johdanto matkailukeskusvetoinen kehittämispolitiikka

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 14 prosenttia Huhtikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 247 000 yöpymistä, joista suomalaisille 128 000 ja ulkomaalaisille 119 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 4 prosenttia Maaliskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 240 000 yöpymistä, joista suomalaisille 118 000 ja ulkomaalaisille 122 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Outdoors Finland Heli Saari

Outdoors Finland Heli Saari Outdoors Finland 20.08.2014 Heli Saari www.mek.fi/outdoorsfinland www.outdoorsfinland.fi www.visitfinland.com OF katto-ohjelma Aloitettu 2009, maaseuturahaston hankerahoitus Pitkäjänteinen yhteinen kansainvälistymisohjelma

Lisätiedot

Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö

Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö Yhdessä enemmän Mistä kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun? Matkailun tiekartta 2015 2025

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun. Matkailun tiekartta (matkailustrategia) 2015 2025

Yhdessä enemmän. kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun. Matkailun tiekartta (matkailustrategia) 2015 2025 Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun Matkailun tiekartta (matkailustrategia) 2015 2025 Omaperäinen Suomi matkailun monet mahdollisuudet Aineksia elämyksiin Luonto ja hiljaisuus, perusarvot

Lisätiedot

Matkailun kehitys

Matkailun kehitys Matkailun kehitys 2014 7.4.2015 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Venäläismatkailijoiden katokäänsi ulkomaiset yöpymiset laskuun Suomessa kirjattiin 5 697 300 ulkomaista yöpymistä

Lisätiedot

MARA. EU-maat ja Aasia paikkasivat venäläisten yöpymisten laskua Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun 18.2.2016

MARA. EU-maat ja Aasia paikkasivat venäläisten yöpymisten laskua Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun 18.2.2016 EU-maat ja Aasia paikkasivat venäläisten yöpymisten laskua Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun 18.2.216 Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun aasialaisten yöpymiset kasvavat kovaa vauhtia

Lisätiedot

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Markus Björlin, Elämysaalto Jan Gäddnäs, Gaia Events Pertti Karttunen, Suomen Kanoottiliitto Pellervo Kokkonen, Savonlinnan Innovaatiokeskus Jukka

Lisätiedot

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman Matkailutoimijoiden toiveita museoille 1 Matkailun toimiala Matkailuelinkeinoa on vaikea määritellä tarkasti, sillä useat alat ovat siihen yhteydessä. Matkailu kytkeytyy eri elinkeinoihin ja yhteiskuntaan.

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå YRITYSTEN KILPAILUKYKY: LUONNOS PAINOPISTEALUEISTA

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå YRITYSTEN KILPAILUKYKY: LUONNOS PAINOPISTEALUEISTA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå YRITYSTEN KILPAILUKYKY: LUONNOS PAINOPISTEALUEISTA Luonnos strategisista päämääristä Hyvinvoinnin näkökulma Yritysten kilpailukyvyn kehittäminen Ehdotukset strategisiksi

Lisätiedot

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1 Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut 7.4.2011 Eva Storgårds 1 Visio Perustehtävä Kaupungin missio eli perustehtävä on palvelujen järjestäminen kansalaisille suomen ja ruotsin kielellä

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2015

TAK Rajatutkimus 2015 Vuosiraportin liite: Ulkomaalaiset matkailijat pääkaupunkiseudulla Valtakatu 51 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 TAK Rajatutkimus

Lisätiedot

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

Lapin matkailu. lokakuu 2016

Lapin matkailu. lokakuu 2016 Lapin matkailu lokakuu 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 7,0 prosenttia Lokakuussa 2016 Lapissa yövyttiin 87 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 65 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 23 tuhatta yötä.

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 Sivu 1 Kaksi lähestymistapaa matkailuhankkeen koordinaatioon Kylämatkailuhanke

Lisätiedot

1 Matkailutilasto huhtikuu 2016 Kaakko 135

1 Matkailutilasto huhtikuu 2016 Kaakko 135 1 Yöpymiset vähenivät 24,4 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Huhtikuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 8 600 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 7 200 yötä ja ulkomaalaiset 1 400 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Pietarin alueen kuluttajakysely Kesä-syyskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Venäläisten matkailu Suomessa Yleistä

Lisätiedot

Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk)

Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk) Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk) Lähtökohta Suomen matkailustrategia, Visit Finlandin katto ohjelmat, Pirkanmaan elämystalouden strategia ja Pirkanmaan matkailuyritysten toiveet (kysely tehty

Lisätiedot

KIELITIVOLI Tavoitteet ja toimintatavat. Uusien koordinaattorien tapaaminen Helsingissä

KIELITIVOLI Tavoitteet ja toimintatavat. Uusien koordinaattorien tapaaminen Helsingissä KIELITIVOLI Tavoitteet ja toimintatavat Uusien koordinaattorien tapaaminen Helsingissä 3.11.2010 Toiminnan tavoitteet Tavoitteena on turvata nykyistä useammalle oppilaalle mahdollisuus opiskella englannin

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017

Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017 Valkeakosken kaupunki Elinkeino-ohjelman tavoitteet 2017 2 Strategiaperusta Visio: Kasvava Valkeakoski on puhtaasta luonnosta ja asiakaslähtöisistä palveluista tunnettu kaupunki asukkaiden ja yritysten

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa

Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa seminaari 31.3.2016 Anne Savola Ympäristöasiantuntija Satakuntaliitto Satakunta luontomatkailun

Lisätiedot

Matkailu. Ge 2 Yhteinen maailma Syksy Ascea, Italia. Kuva: Mikko Kiuttu

Matkailu. Ge 2 Yhteinen maailma Syksy Ascea, Italia. Kuva: Mikko Kiuttu Matkailu Ge 2 Yhteinen maailma Syksy 2016 Ascea, Italia. Kuva: Mikko Kiuttu Matkailumaantiede Onko matkailu tieteenala vai tutkimuskohde? Monitieteellisyys ja ulottuvuus hidastavat teoreettisen tiedon

Lisätiedot

Matkailussa tapahtuu - ajankohtaista TEMistä Porvoo

Matkailussa tapahtuu - ajankohtaista TEMistä Porvoo Matkailussa tapahtuu - ajankohtaista TEMistä 2.12.2013 Porvoo Nina Vesterinen Matkailu on eräs maailman nopeimmin kasvavista aloista Kansainvälisten matkailijoiden saapumisia ( Vuonna 2030: Maapallolla

Lisätiedot

SUOMEN VESIALAN KANSAINVÄLINEN STRATEGIA: Tiivistelmä

SUOMEN VESIALAN KANSAINVÄLINEN STRATEGIA: Tiivistelmä SUOMEN VESIALAN KANSAINVÄLINEN STRATEGIA: Tiivistelmä Luonnos 23.4.2008 Visio ja avainsanat Kansainvälinen vesialan strategia rakentuu seuraavalle pitkän aikavälin visiolle: Suomen vesialan toimijat ehkäisevät

Lisätiedot

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi hanke. OF Etelä ja OF koordinaatiohanke

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi hanke. OF Etelä ja OF koordinaatiohanke Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke OF Etelä ja OF koordinaatiohanke Internet- ja mobiilipohjaisten reittien suunnittelu seminaari Lahti 15.02.2012

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

YHTEENVETO. Joulukuussa 2016 Rovaniemellä yövyttiin yötä, joista suomalaiset ja ulkomaalaiset

YHTEENVETO. Joulukuussa 2016 Rovaniemellä yövyttiin yötä, joista suomalaiset ja ulkomaalaiset 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset 25,1 prosentin kasvussa Rovaniemellä Joulukuussa 2016 Rovaniemellä yövyttiin 96 500 yötä, joista suomalaiset 12 800 ja ulkomaalaiset 83 700 yötä. Yhteensä yöpymisten

Lisätiedot

1 Matkailutilasto elokuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto elokuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia n seudulla Elokuussa 2016 n seudulla yövyttiin 20 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 16 000 yötä ja ulkomaalaiset 4 700 yötä (venäläiset 1 500 yötä). Yhteensä yöpymiset

Lisätiedot

Matkailun kehitys maakunnissa

Matkailun kehitys maakunnissa Matkailun kehitys maakunnissa 2014 1.12.2015 PÄÄKAUPUNKISEUTU JÄRVI- SUOMI RANNIKKO JA SAARISTO LAPPI JA KUUSAMO Uusimaa 1 (vain pk- seutu) Lappi Etelä- Karjala Ahvenanmaa Varsinais- Suomi Pirkanmaa Etelä-

Lisätiedot

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN

TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Kotimainen kysyntä supistuu edelleen Mara-alan tuleva vuosi alkaa laskevassa myynnissä MaRan tiedotustilaisuus 11.12.2014 Jouni Vihmo, ekonomisti Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa MaRa ry

Lisätiedot

Reitistöt luontomatkailun kehittämisessä

Reitistöt luontomatkailun kehittämisessä Reitistöt luontomatkailun kehittämisessä Mika Lehtolainen Luontomatkailun kasvuun uskotaan Luontomatkailua pidetään yhtenä nopeimmin kasvavista matkailun sektoreista. Suomessa luontomatkailuun liittyvän

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011

Rajahaastattelututkimus 1.1.-31.12.2011 Alueelliset tulostukset: Ulkomaiset matkustajat pääkaupunkiseudulla Tulostuksen alueellinen rajaus: Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit Rajaustiedot ja niiden käyttäminen: Matkan pääkohde

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2015

TAK Rajatutkimus 2015 Valtakatu 51 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto ja tiivistelmä... 3 Matkojen määrä, viipymä ja kohteet... 6 Matkan tarkoitus ja matkustustiheys...

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

jatkuu KUVA (korkeus voi vaihdella) Kestääkö kulutuksen veto? Kasvu KUVA (korkeus voi vaihdella) KUVA (korkeus voi vaihdella)

jatkuu KUVA (korkeus voi vaihdella) Kestääkö kulutuksen veto? Kasvu KUVA (korkeus voi vaihdella) KUVA (korkeus voi vaihdella) KUVA (korkeus voi vaihdella) KUVA (korkeus voi vaihdella) Kestääkö kulutuksen veto? Kasvu KUVA (korkeus voi vaihdella) jatkuu 15.12.216 Timo Lappi KUVA (korkeus voi vaihdella) Työtä ja hyvinvointia koko

Lisätiedot

ja työmatkalaisten tekemiä. Yöpymisen keskihinta toukokuussa 2016 oli 64,4 euroa

ja työmatkalaisten tekemiä. Yöpymisen keskihinta toukokuussa 2016 oli 64,4 euroa 1 Yöpymiset laskivat 20,9 prosenttia n seudulla Toukokuussa 2016 n seudulla yövyttiin 14 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 12 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 2 000 yötä (venäläiset 709 yötä). Yhteensä

Lisätiedot

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 VisitKimitoön.fi VisitKemiönsaari.fi VisitKimitoon.fi Facebook.com/VisitKimitoon Instagram.com/VisitKimitoon Tagboard.com/Visitkimitoon Weibo.com/Kimitoon

Lisätiedot

1 Matkailutilasto heinäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 11,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto heinäkuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 11,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset laskivat 11,1 prosenttia n seudulla Heinäkuussa 2016 n seudulla yövyttiin 27 tuhatta yötä, joista suomalaiset yöpyivät 23 tuhatta yötä ja ulkomaalaiset 3 400 yötä (venäläiset 1 700 yötä). Yhteensä

Lisätiedot

Matkailu- ja ravintola-alan kysynnästä ei ole kotimaisen kasvun ylläpitäjäksi

Matkailu- ja ravintola-alan kysynnästä ei ole kotimaisen kasvun ylläpitäjäksi Matkailu- ja ravintola-alan kysynnästä ei ole kotimaisen kasvun ylläpitäjäksi Jouni Vihmo, ekonomisti MaRan tiedotustilaisuus, Lasipalatsi 26.6.213 Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja Ravintolapalvelut

Lisätiedot

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa

Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia. Kasvua sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 23 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MARRASKUU 2016 Rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat viisi prosenttia Marraskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 273 000 yöpymistä, joista suomalaisille 152 000 ja ulkomaalaisille

Lisätiedot