Marian Sairaskoti-Säätiö Stiftelsen Maria Sjukhem. Lauttasaaren Kartanon Sairaskoti. Vuosikertomus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Marian Sairaskoti-Säätiö Stiftelsen Maria Sjukhem. Lauttasaaren Kartanon Sairaskoti. Vuosikertomus"

Transkriptio

1 2010 Marian Sairaskoti-Säätiö Stiftelsen Maria Sjukhem Lauttasaaren Kartanon Sairaskoti Vuosikertomus

2 MARIAN SAIRASKOTI- SÄÄTIÖ STIFTELSEN MARIA SJUKHEM VUOSIKERTOMUS 2010 TOIMINTA-AJATUS Marian Sairaskoti Säätiö Stiftelsen Maria Sjukhem perustettiin vuonna Toiminta-ajatuksena on ylläpitää hoitoa tarjoavia paikkoja ikääntyneille helsinkiläisille naisille. Tällä hetkellä säätiö ylläpitää Lauttasaaren Kartanon Sairaskotia, jossa on 29 asukaspaikkaa. SÄÄTIÖN HALLITUS Mauno Juhola puheenjohtaja Marianne Falck varapuheenjohtaja Anja Järviranta sihteeri Pekka Reinikainen Anneli Korhonen on eronnut 2010 Eeva-Liisa Moilanen Leena Salorinne Säätiön hallitus on kokoontunut toimintavuotena yhdeksän kertaa. Säätiön asioiden ohella on kokouksien esityslistalla myös Lauttasaaren Kartanon Sairaskodin asiat, joten kokouksiin on osallistunut myös Kartanon toiminnanjohtaja Tuula Peltonen sekä tarvittaessa talousasioiden hoitaja Jarmo Kettunen. Kartanon asioita käsiteltäessä on kokouksiin osallistunut myös henkilökunnan edustaja. TALOUSHALLINTO Talous- ja palkkahallinto hoidetaan ostopalveluna tilitoimisto Infoservice Kettunen Oy:ltä, jonka toimitusjohtaja Mirja Kettunen vastaa Marian Sairaskoti Säätiön kirjanpidosta, palkanlaskennasta ja laskujen maksamisesta. Tilitoimisto toimittaa hallitukselle säännöllisesti talousarvion seurantaraportin, osallistuu talousarvion laadintaan ja seurantaan sekä tarvittaessa hallituksen kokouksiin. Säätiön tilintarkastajina toimivat HTM tilintarkastajat Jarmo Tähtinen ja Arto Poutanen. SÄÄTIÖN TALOUDELLINEN TILANNE Marian Sairaskoti Säätiön omaisuus on hajautettu eri pankkien sijoitusrahastoihin huomioiden sijoitusten turvallisuus ja tuottavuus. Säätiön ylläpitämän Lauttasaaren Kartanon Sairaskodin taloutta on hoidettu huolella ja talousarvio on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Säätiön ylläpitämän toiminnan tavoitteena ei ole tuottaa voittoa, vaan hoitomaksujen ja avustusten tulisi kattaa sairaskodin kulut. 2

3 YHTEISTYÖ HELSINGIN KAUPUNGIN KANSSA Yhteistyö Helsingin kaupungin sosiaalitoimen kanssa on ollut tiivistä ja olemme saaneet osastonjohtaja Tuulikki Siltarilta tukea ja arvokkaita neuvoja koko kuluneen toimintakauden ajan. Neuvotteluissa kaupungin kanssa yhdessä totesimme, että nykyiset tilat eivät enää vastaa kaupungin asettamia hoitolaitoksen tilojen laatukriteerejä. Ahtaista tiloista johtuen kaupunki edellyttää jo 2011 hoivapaikkojen vähentämistä sekä 2012 hankintalain mukaiseen palvelujen kilpailutukseen osallistumista. Hallitus on pohtinut jo muutaman vuoden ajan toimintatilakysymystä ja todennut, että emme ole löytäneet säädökset täyttäviä korvaavia vuokratiloja, eivätkä resurssimme riitä omien tilojen rakennuttamiseen. Keväällä käydyissä neuvotteluissa osastonjohtaja Tuulikki Siltari ehdotti, että tutkisimme liiketoimintamme siirtoa Esperi Care Oy:lle, joka on avaamassa Lauttasaareen hoivapalveluyksikön. Tuulikki Siltari järjesti tapaamisen heidän kanssaan ja vähitellen hallituksessa heräsi ajatus, että liiketoiminnan ja henkilökunnan siirto Esperi Care Oy:lle olisikin kaikkien osapuolten kohdalla hyvä ratkaisu. Taustalla vaikutti myös hoitopaikkojen vähennystarve joka olisi romuttanut talouttamme sekä vuokrasopimuksemme päättyminen 2013, jolloin edessä olisi muutto tai toiminnan lopettaminen. Hallitus päätyi hyvässä yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa Lauttasaaren Kartanon Sairaskodin ostopalvelusopimuksemme irtisanomiseen ja liiketoimintasiirtoneuvottelujen aloittamiseen Esperi Care Oy:n kanssa. Tuulikki Siltari tuki hallitusta liiketoiminnan siirtoneuvotteluissa, jotka saatiin onnellisesti päätökseen loppuvuodesta. Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kanssa käytiin myös neuvotteluja, jotka koskivat vuokrasopimuksen päättymistä ennen sopimuskauden loppua. Kaupunki on tullut vastaan kiitettävästi ja saimme Kartanon vuokrasopimuksen päättymään Kartanon asukkaat ja henkilökunta lukuun ottamatta Kartanon lääkäriä ja keittiöhenkilökuntaa (neljä henkilöä) siirtyivät heti vuodenvaihteen jälkeen Untuvakotiin. YHTEISTYÖ ESPERI CARE OY:N JA HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALITOIMEN KANSSA Yhteistyö Esperi Care Oy:n kanssa sujui hyvin ja solmimme liiketoimintamme siirtosopimuksen, joka käsitteli ensisijaisesti henkilökunnan siirtoon liittyviä asioita. Vanhusten siirtoon liittyvissä asioissa oli Helsingin Kaupungin sosiaalitoimella ja henkilökunnallamme paljon neuvoteltavaa omaisten kanssa ja sekä erilaisten lausuntojen ja asiakirjojen päivittämistä. Asukkaidemme hoito muuttui muuton yhteydessä ns. laitospaikkahoidosta tuetuksi palveluasumiseksi, joka vaati uudet yksilölliset sopimukset jokaiselle asukkaalle. Kaupungin sosiaalitoimi ja henkilökuntamme selvisivät kiitettävän nopeasti tästä yllättävän lyhyen aikataulun laajasta tehtävästä. Hallitus kiittää heitä kaikkia hyvästä ja laadukkaasta työstä. SÄÄTIÖN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN Kevään neuvottelujen jälkeen hallitus käynnisti sääntöjen muutoskeskustelun, sillä hoivakodin ylläpidon tilalle tarvittiin uutta kohdetta, joka sopisi Säätiön alkuperäiseen tarkoitukseen. Hallitus päätti syksyllä laajentaa sääntöjen tarkoitusta ehdottamalla Säätiörekisterille sääntömuutosta, joka mahdollistaisi helsinkiläisten vanhusten kuntoutuksen tukemisen. Patentti- ja rekisterihallitus vahvisti hallituksen esittämän Säätiön tarkoituksen muutoksen, jonka jälkeen sääntöjen 2 on seuraavanlainen; Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea kuntoutusta tarvitsevia helsinkiläisiä vanhuksia. Säätiö voi myös perustaa ja ylläpitää hoitolaitoksia helsinkiläisiä vanhuksia varten. 3

4 LAUTTASAAREN KARTANON SAIRASKOTI VUOSIKERTOMUS 2010 LAUTTASAAREN KARTANON SAIRASKODIN TOIMINTA AJATUS Kartanon toiminta-ajatuksena on turvata keskivaikeaa ja vaikeaa muistisairautta sairastaville ikääntyneille naisille yksilöllistä ja laadukasta hoitoa turvallisessa ja kodinomaisessa ympäristössä. Tavoitteena on kiireetön ja yksilöllinen hoitokäytäntö, joka tukee asukkaan omien voimavarojen säilymistä mahdollisimman pitkään. Asukkaan omaa toimintakykyä tukeva hoito-ote kuuluu Kartanon arjen hoitotyöhön. Helsingin kaupunki on varannut kaikki 29 pitkäaikaishoitopaikkaa ostopalvelusopimuksella. JOHTORYHMÄ Johtoryhmän jäseniä ovat toiminnanjohtaja Tuula Peltonen, terveystieteen maisteri Mirka Piiroinen, sairaanhoitaja Anna Laaksoharju, lähihoitaja Natalia Shevchuk ja emäntä Leena Ojalainen. Kartanon osa-aikaisena lääkärinä on toiminut Terttuliisa Ahokas. Hän on osallistunut tarvittaessa johtoryhmän kokouksiin asiantuntijana. Säätiön hallituksen puheenjohtaja Mauno Juhola on osallistunut myös tarvittaessa kokouksiin. 4

5 Johtoryhmä on kokoontunut kuluneen vuoden aikana kuusi kertaa. Kokouksissa on ollut aiheena mm. hoitosolujen toimivuus, Kartanon piha-alueen ja alatien korjaukset sekä sadevesikaivojen rakentaminen, asukastietojärjestelmä ja loppuvuonna uuden toiminnan käynnistyminen, muutto ja palkka-asiat. HENKILÖKUNTA Hoitohenkilökunnan mitoitus oli 0,58 hoitajaa asukasta kohden. Henkilökunnan vaihtuvuuden ja pitkien sairaslomien johdosta sekä turvallisen ja laadukkaan hoidon takaamiseksi on jouduttu käyttämään sijaistyövoimaa. Lauttasaaren Kartanon Sairaskodista irtisanoutui sairaanhoitajat Tarja Jurmu ja Anna Laaksoharju toukokuussa sekä sairaanhoitaja Hilkka Lindholm kesäkuussa vuorotteluvapaansa päättyessä. Eläkkeelle siirtyi lähihoitaja Pirjo Horttanainen toukokuun alusta alkaen. Uusina työntekijöinä aloittivat lähihoitajat Marjut Tuomela ja Claire Roos. Oppisopimusopiskelija Tytti Nenonen aloitti opiskelun kesäkuun alussa ja Kati Ahvonen tuli Kartanoon oppisopimusopiskelijana elokuun lopussa. Sairaanhoitajien sijaisena toimi kesän ja loppusyksyn aikana sairaanhoitajat Helena Kilpi ja Henriikka Lahti. Helsingin kaupungin sosiaalitoimen kanssa oli sovittu, ettei sairaanhoitajan toimia vakinaisteta. Toukokuun alusta nimitettiin terveystieteen maisteri Mirka Piiroinen vastaavaksi hoitajaksi ja jolloin hänelle laadittiin uusi toimenkuva. ULKOPUOLISET PALVELUT Kartanon siivous on hoidettu ostopalveluna Servi-Sole Oy:ltä. Asukkaiden laboratorionäytteiden kuljetus Marian sairaalan laboratorioon järjestettiin yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa koska Lauttasaaren terveysaseman laboratorio lakkautettiin helmikuussa. Proviisori Tiina Tuononen vastasi Kartanon lääkevarastosta. Lauttasaaren Keskusapteekki toimitti lääkkeet ja proviisorilla ei ollut huomautettavaa lääkevaraston hoidosta. Kiinteistö- ja talonhoito on hoitanut Kartanon pienet remontit ja hankinnat kunnossapitoon liittyen. Runsasluminen talvi on teettänyt töitä etenkin aurauksen ja jääpuikkojen osalta. Helsingin kaupungin toimesta rakennettiin kesäkuussa kolme sadevesikaivoa Kartanon alueelle, jossa yhteydessä Kartanon alapihan tien kuoppaisuutta korjattiin. TYÖTURVALLISUUS JA HENKILÖKUNNAN HYVINVOINTI Luottamusmiehenä on toiminut lähihoitaja Natalia Shevchuk. Henkilökunnan keski-ikä oli edelleen 49 vuotta. Työsuojelupäällikkönä on toiminut toiminnanjohtaja Tuula Peltonen, työsuojeluvaltuutettuna terveystieteenmaisteri Mirka Piiroinen ja varavaltuutettuina lähihoitaja Tanja Gråsten sekä keittiöapulainen Elvi Saarinen. Työterveyshuollosta on vastannut Ruoholahden Diacor Terveyspalvelut Oy. Henkilökunnan sairaspäiviä oli yhteensä 327. Lyhyiden (1 4 pv) sairaslomien määrä oli 31 ja pitkien sairaslomien määrä oli 12 (yhteensä 255 päivää). TYÖHYVINVOINTI TOIMINTAA HENKILÖKUNNALLE Fysioterapeutti Marja Alatalo on ohjannut taukoliikuntaa koko työyhteisölle yksitoista kertaa. Työyhteisön yksilö- ja ryhmä työnohjausta on ollut seitsemän kertaa vuoden aikana. VTM Leena Voutilainen on ohjannut muutostilanteista selviytymistä ja oman elämän hallintaa työnohjaustilanteissa. 5

6 Työterveyshuolto on tukenut työyhteisöä loppuvuonna. Työpsykologia ja työterveyslääkäriä on käytetty enemmän. Kausi ja sikainfluenssarokotteet annettiin henkilökunnalle asukkaiden rokotusten yhteydessä. Henkilökunta osallistui kesän ja syksyn aikana ns. työaikapankkikokeiluun. Kokeilu lisäsi työntekijän oman ajan hallintaa. Kokeilu oli tarkoin ohjeistettu ja osastokokouksissa oli sovittu säännöt. Tunnit tasattiin kuuden viikon välein. Keväällä koko työyhteisö oli juhlistamassa Marian Sairaskotisäätiön 50-vuotista taivalta Teatteri Avoimissa Ovissa katsomalla esitystä: Kuin viimeistä päivää. Teatteriesityksen suosio oli suuri ja esityksen sanoma kosketti kaikkia. Esitys kertoi vanhainkotielämästä ja hoitajapulasta sekä vanhusten kohtelusta. Kesäkuussa henkilökunta vapaaehtoistyöntekijöineen teki retken Kotkaan. Tutustuimme keväisen vehreään Sapoka -puistoalueeseen. Hyökyaallossa kiersimme oppaan ohjauksella sekä merimuseon että Karhulan lasimuseon. Ruokailimme luonnonkauniilla Vihreällä Saarella. Langin kosken opastuksen hoiti itse keisarinna Maria Fjeodorovna. Automatkat hyödynsimme keskustelemalla asiakaskirjaamisesta ja asiakastietojärjestelmästä. Paluumatkalla kertasimme kinestetiikkaa ja ergonomiaa opetusvideon vauhdittamana. Syksyllä käväisimme iltapäivätapahtumana Aira Samulinin Hyrsylän mutkassa. Saimme paljon historiallista tietoa, mutta myös saimme tutustua uuteen vanhuksen voimavaroja tukevaan kotiin, jossa liikuntavälineiden ohella oli poreallas ja nyrkkeilysäkki. Joulukuussa kun oli selvää Lauttasaaren Kartanon Sairaskodin lopettaminen ja edessä Untuvakotiin muutto, sitä juhlistettiin Ravintola Savussa Tervasaaressa. Jokainen Untuvikko sai tervapesun ja tervamerkinnän otsaan. Juhla- aterian yhteydessä muistettiin 20- ja 10 - vuotta palvelleita, samaten myös eläkkeelle siirtyvää emäntä Leena Ojalaista. Marian Sairaskotisäätiö lahjoitti jokaiselle työntekijälle ja vapaaehtoistyöntekijälle helmikorun muistoksi. Joululahjaksi Säätiö lahjoitti juustolajitelman. AMMATILLINEN KEHITTYMINEN Henkilökunnalle kertyi koulutuspäiviä 3,5 / työntekijä (liite 1) edelleenkin on vapaa-aikana tapahtuvaa koulutusta tuettu. Osastotunteja on pidetty kuukausittain. Aiheet ovat vaihdelleet eettisistä aiheista tunneälyn kautta ergonomiaan. Tiimityöskentely sai myös pontta vuoden aikana. Yhteisissä palavereissa kiinnitettiin huomiota yhteiseen tapaan työskennellä ja uusia hyväksi koettuja käytäntöjä jaettiin muillekin. Asukastietojärjestelmän käyttöönotto yhdisti henkilökuntaa. Asukastietojärjestelmäksi valittiin Fastroin Hilkkajärjestelmä. Järjestelmän käyttöönotto toteutettiin projektina ja osa-tavoitteiden toteuduttua käytiin yhdessä teatterissa tai retkillä. Osastotunnit ja koulutus olivat tärkeitä työmenetelmiä. Jokainen tuki toistansa ja näin selvitettiin enimmät ongelmat ja kannustettiin kaikkia, ettei kukaan jäänyt yksin. Onnistuminen olikin todella iloinen asia ja ennakkoluulot poistuivat. RAVITSEMUS Kartanon keittiössä on seurattu ravitsemussuosituksia ruoanvalmistuksessa. Keittiöhenkilökunta on ollut vahvasti mukana niin ruoan jakamisessa kuin myös asukkaiden auttamisessa. Heidän huomionsa ovat olleet tärkeitä asukkaan kokonaishoidon näkökulmasta. Painonseuranta on ollut säännöllistä ja muutoksiin on puututtu. 6

7 TURVALLISUUS Kartanon turvallisuuskulttuuria on jatkettu perehdyttämällä uudet työntekijät ja opiskelijat mahdollisimman nopeasti Kartanoon tulonsa jälkeen ensisammutusvälineistöön ja pelastussuunnitelmaan. Kuukausittain on suoritettu palotaulun tarkastus ja sen koekäyttö. Yövartioinnista on vastannut Securitas Oy. Yöhoitaja on voinut tarvittaessa pyytää apua asukkaan nostamiseen joko Kiinteistöhuollosta tai Securitakselta. Kameravalvonta on myös tärkeä tuki yövalvonnassa. Yöhoitajan yksin työskentelyyn on laadittu tarkat toimintaohjeet, joissa on työturvallisuuteen kiinnitetty erityistä huomiota. HOIDETUT ASUKKAAT Kartanossa on hoidettu vaikeasti muistisairaita naisia, joilla on lisäsi paljon muuta hoitoa ja seurantaa vaativia sairauksia. Äkilliset sairastapaukset on hoidettu Hartmannin päivystyksessä. Helsingin kaupungin sosiaaliviraston järjestämää takapäivystyslääkärin palveluja on käytetty kerran. Häntä on voitu myös tarvittaessa konsultoida puhelimitse. Kivelän kotisairaalaa on käytetty kaksi kertaa. Molemmissa tapauksissa on jouduttu lääkitsemään suonensisäisesti. Asukasta ei ole jouduttu siirtämään hoidon ajaksi sairaalaan vaan hän on saanut olla tutussa ympäristössä. Vanhusgeriatrian palveluja on käytetty vuoden aikana kaksi kertaa. Lauttasaaren hammashoitola on edelleen vastannut asukkaiden hammashoidosta. Proteesikorjaukset on hoidettu hammasteknikko Lyyvuolla. Hammashoitajat ovat tehneet yhden tarkastus- ja ohjauskäynnin Kartanossa. Veteraanikuntoutusvaroista on saatu osalle asukkaista viikoittaista fysioterapiaa. Lauttasaaren Fysikaalisen hoitolaitoksen kanssa on jatkettu hyvää yhteistyötä. Fysioterapeutti Marja Alatalo on käynyt kuntouttamassa asukkaita. Vuoden 2010 aikana on ollut 360 hoitokertaa. Kasvua edelliseen vuoteen on 62 hoitokertaa. TOIMINNAN VERTAILUTIETOJA vuosi hoitopaikkoja 29(lokakuu) hoitopäiviä hoidetut yht kuormitus 99 (lokakuu) 98 98,2 keski-ikä hoitokäynnit ensiapukäynnit kotisairaala

8 HOIDON VAATIVUUSTASON SEURANTA Rava -mittarilla (1,29 4,02) mitattiin toimintakykyä huhtikuussa sekä syyskuussa. Syyskuun Rava - pisteiden keskiarvo oli 3,5. Asukkaiden hoitoisuus oli selvästi raskasta. Huonokuntoisia lähes vuodehoitoa tarvitsevia asukkaita ei ole voitu siirtää paremmin sopiviin kaupungin hoitolaitoksiin, vaan heidät on jouduttu hoitamaan ahtaissa ja ergonomisesti hankalissa olosuhteissa. MMSE -mittaus (mini mental examination), joka arvioi älyllistä toimintakykyä (0-11= vaikea muistisairaus, 12-17= keskivaikea muistisairaus, 18-30= lievä muistisairaus) saatiin Kartanon keskiarvoksi syyskuussa 6,03. Testit osoittivat muistisairauksien edenneen. RAI -tulokset (Resident Assessesment Instrument) viittasivat myös selkeästi tilanteen muuttumiseen. Kivunhoito oli parantunut viime vuodesta, samoin unilääkkeiden käyttö pudonnut nollatasolle. Fyysinen toimintakyvyn lasku näkyi selkeästi ja sen myötä painehaavaumariski. Kaatuilu oli myös loppuvuodesta lisääntynyt KEHITYS, YHTEISTYÖ JA UUTEEN TOIMINTAAN SUUNTAUTUMINEN Yhteistyö Helsingin kaupungin sosiaalitoimen ja Marian Sairaskotisäätiön - Stiftelsen Maria Sjukhemin kanssa on jatkunut lähes 50 vuotta. Helsingin kaupungin palvelustrategia kuitenkin suosii laitospaikoista luopumista ja siirtymistä tehostettuun palveluasumiseen. Lauttasaaren Kartanon Sairaskodin fyysiset puitteet eivät enää vastaa nykypäivän vanhustenhoitolaitokselle asetettuja vaatimuksia. Marian Sairaskotisäätiö on käynyt neuvotteluja eri toimijoiden kanssa erilaisista vaihtoehdoista. Varteenotettava vaihtoehto olikin syksyllä valmistuva Esperi Care Oyn omistama Untuvakoti Lauttasaaressa. Neuvottelut käynnistyivät loppukesästä Helsingin kaupungin, Esperi Care Oyn ja Marian Sairaskotisäätiön välillä. Untuvakodin paikkaluku oli 26, joista oli jo yksityisesti täyttynyt viisi asukaspaikkaa. Kyseessä oli tehostetun palvelun yksikkö, joista Helsingin kaupunki sitoutui ostamaan 21. Tavoite oli että sekä asukkaat että hoitajat siirtyvät uuteen yksikköön. Positiivisena asiana koettiin, että tutut hoitajat jatkaisivat hoitoa ja muutostilanne olisi asukkaalle mahdollisimman turvallinen. Marian Sairaskotisäätiön hallituksen päätöksen jälkeen asia kerrottiin virallisesti ensin luottamusmiehelle ja sitten koko henkilökunnalle. Omaistenillan tiedotustilaisuudessa olivat kaikki kolme tahoa. Tieto sai positiivisen vastaanoton ja hyväksynnän. Marras joulukuussa Kartanossa asuvista asukkaista siirtyi omaisen hyväksymänä seitsemän asukasta eri puolille Helsinkiä hoitolaitoksiin. Helsingin kaupungin sosiaaliviraston kanssa yhteistyössä kaikkien Untuvakotiin siirtyvien asukkaiden omaisten kanssa käytiin henkilökohtaisesti neuvottelu. Neuvotteluissa oli mukana asukkaan omahoitaja. Tilaisuudessa selvitettiin lääke-, vuokra-, ruoka- ja hoitoasiat. Hoitajille se oli perehdytystä tulevaan. Kartanon oma vuosittainen omaistyytyväisyyskysely tehtiin Kartanon perinteisen puutarhajuhlakutsun yhteydessä. Vastauksia tuli 12 ja niiden yhteissanoma oli huoli Kartanon fyysisten puitteiden ahtaudesta. Asukkaan kohteluun oltiin hyvin tyytyväisiä, mutta toivottiin enemmän yhteydenottoa omaiseen. Marras - joulukuukuussa Helsingin kaupungin sosiaaliviraston vanhusten palvelujen vastuualue teki omaiskyselyn kaikkiin kaupungin omissa ja ostopalvelu- tai palvelusetelillä hankkimassa vanhainkodin tai tehostetun palveluasumisen yksiköissä. Monisivuisen(49kysymystä) kyselyn jätti nimettömänä 12 omaista. Saaduissa vastauksissa painottuivat miltei samat asiat. Tyytyväisiä oltiin mm. hoitopaikan sopivuuteen, 8

9 hoitohenkilökunnan taitoon huolehtia asukkaasta ja kunnioittaa henkilökohtaisia tapoja ja tottumuksia. Kiitettävää oli myös henkilökunnan kohteliaisuus, ystävällisyys, asukkaan lohduttaminen ja rohkaisu. Henkilökunnan auttaminen fyysisissä tarpeissa sai myös kiitosta. Hajontaa oli enemmän miten henkilökunta huolehtii asukkaan liikkumisesta sisällä ja ulkona, samoin hengellisten ja kulttuuritarpeiden saatavuudesta. Melko tyytyväisiä omaiset olivat Kartanon kodikkuuteen, esteettömyyteen, siisteyteen, rauhallisuuteen ja turvallisuuteen, yksittäisiä tyytymättömiä oli mukana. Kouluarvosanaksi yksikölle annettiin 9-. Omaiskysely tehtiin valtavassa muutosvaiheessa. Osa omaisista tiesi läheisensä joutuvan johonkin muuhun kaupungin yksikköön. Kaikkien Untuvakotiin muuttavien asukkaiden omaisten kanssa oli pidetty hoitokokous, jossa sosiaalihoitaja, omahoitaja oli läsnä. Kyselyssä oltiin kuitenkin osittain tyytymättömiä tiedonsaantiin, neuvontaan, nykyisen palvelun suunnitteluun. Jotkut sanoivatkin kyselyä jättäessään, että kritiikki ei ollut suunnattu Kartanoon, mutta jotenkin piti tuoda ilmi pahamieli. Omaisten kanssa pidettiin yhteensä seitsemän hoitokokousta. Aiheina oli joko uuden asukkaan tulovaiheeseen liittyvät asiat tai Kartanossa asuvan asukkaan huononeminen. Sosiaalityöntekijöiden kanssa pidettäviä kokouksia oli yhteensä 20 marras-joulukuussa. Henkilökunnan siirto sujui liiketoiminnanluovutussopimuksella. Informaatio tilaisuuksia oli useita. Keittiöhenkilökunta, lääkäri ja toiminnanjohtaja sekä oppisopimusopiskelijat eivät siirtyneet Esperi Care Oy:hyn. Yt -neuvottelut koskivat neljää työtekijää ja Sairaskodin lääkäriä. Viralliseksi muuttopäiväksi määräytyi 2. tammikuuta Vuoden 2010 aikana on Lauttasaaren Kartanon Sairaskoti osallistunut Helsingin kulttuurikeskuksen selvitykseen Taidetta ikä kaikki Selvitys ikäihmisten hoivayhteisöjen kulttuuritoiminnasta Helsingissä. Apuvälinelainoja on tehty Laakson sairaalan fysioterapiaosaston apuvälinelainaamosta. Tarvetta on ollut mm. tuki ja liikuntavälineistä sekä hoitajien työtä helpottavista erilaisista nostovälineistä. Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen (HESOTE), Diakonia opiston ja Amiedun sopimukset opiskelijoiden ohjaamisesta ovat edelleen voimassa. Yhteistyö oppilaitosten kanssa on sujunut erinomaisesti. Kymmenen lähihoitajaopiskelijaa on suorittanut monimuoto-opiskelua Kartanossa. Henkilökunta on osallistunut heidän ohjaukseen, näyttöjen vastaanottamiseen ja arviointiin. Henkilökunnan näyttövastaanottokoulutusta on päivitetty vuoden aikana. Diakoniaopistosta on viisi sairaanhoidon opiskelijaa ollut harjoittelujaksolla Kartanossa. Opiskelijoiden ohjaus ja mukanaolo arjessa on rikastuttanut asukkaita ja henkilöstöä. Peruskoulusta on ollut yksi(tet) opiskelija työelämään tutustumassa viikon ajan. Hän seurusteli ja ulkoilutti vanhuksia. Keväällä oli kahden kuukauden ajan työvoimatoimiston kautta sosiaalialan maisteri tutustumassa vanhusten hoitoon. Jakso päättyi kesken, sillä hänet työllistettiin Helsingin kaupungin sosiaalivirastoon sinne tehdyn opintokäynnin jälkeen. Runsaasta opiskelijamäärästä johtuen oppilaitoksen edustajan, opiskelijan ja ohjaajan välisiä kokouksia oli ennätysmäärä (yhteensä 17). Helsingin viherosasto on hoitanut Kartanoa ympäröivää puutarhaa ja sen viheraluetta. Viherosasto on huolehtinut vuodenaikaan sopivista kukista ja muista kasveista, jotka ovat ilahduttaneet ulkoilevia asukkaita ja läheisiä. Kestävä kehityksen ja kierrätyksen näkökulmaa tuettiin siirtymällä kartonkikeräykseen tammikuussa. 9

10 SPR:n vapaaehtoistoiminnan kautta saatujen pitkäaikaisten vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa on yhteistyö sujunut todella hyvin. He ovat antaneet arvokkaan panoksensa seurustelemalla, ulkoilemalla sekä auttamalla asukkaita monissa päivittäisissä toimissa. Kerran viikossa eräs heistä käy selkolukemassa vanhuksille. Jalkahoitaja, kampaaja, fysioterapeutti sekä lymfahoitaja ovat käyneet säännöllisesti antamassa asukkaille palveluitaan. Lauttasaaren seurakunta on järjestänyt kerran kuukaudessa hartaushetken. Seurakunnan diakoniatyötekijä on toimittanut myös kuukausittain hengellisen hetken. VIRIKETOIMINTA Kartanon henkilökunta on sitoutunut asukkaan laadukkaan ja hyvän hoitopäivän toteutumiseen, johon kuuluu myös viriketoiminnan järjestäminen ja kehittäminen(liite 1). Näitä ovat olleet fysioterapeutin järjestämät erilaiset jumppatuokiot ja hoitajien pitämät laulu-, askartelu-, tuolijumppa- ja muut virikehetket. Lauttasaaren Fysikaalisen hoitolaitoksen fysioterapeutti on antanut asukkaille yksilöterapiaa. Grillaushetket olivat kovin suosittuja tapahtumia. Keittiöhenkilökunta auttoi niissä aktiivisesti ja omaisetkin olivat usein mukana. Juhannusaaton grillaukseen toi oman lisänsä puutarhassa soiva haitarimusiikki. Sairaanhoitaja Anna Laaksoharju ilahdutti asukkaita kesäkuun alussa tuomalla päiväksi Diana-ponin asukkaiden ihasteltavaksi. Tapahtumassa riitti ihmeteltävää kaikille. Kartanon vehreässä puutarhassa vietettiin kesäkuussa perinteinen puutarhajuhla ja samalla juhlistettiin Säätiön 50 -vuotistaivalta. Juhlan teemana oli 50 ja 60 luvun vaihde, teema näkyi mm. henkilökunnan vaatetuksessa, meikeissä ja hiustyylissä. Juhlan juontajana edellisten vuosien tapaan oli oopperalaulaja Klaus Pennanen. Kesäjuhlan pääesiintyjänä oli tenori Pekka Kuukka. Hän esitti ajanhenkeen soveltuvia lauluja mm. Kertokaa se hänelle ja Elämäni on lauluni. Martta Pihlajamaa ilahdutti yleisöä laulamalla Tule aamuun hymyilevään ja Kuljen yksin autiolla tiellä. Juhlan päätteeksi Kartanon keittiö tarjosi herkullisen kahvihetken ja yhteislaulu loi tunnelmaa. 10

11 VIRIKETOIMINNAN TAPAHTUMAT Tapahtumat kerrat Puutarhajuhla 1 Joulujuhla 1 SPR:n juhla 2 Kirpputori 1 Grillaus 5 Hengellinen kuoro 2 Hengellinen hetki 12 Matti Pasanen laulu, haitari tai posetiivi 7 Simo Bäckman laulu ja säestys 5 Klaus Pennanen laulu 3 Tommi Varis laulu 1 English play school lapset 3 Kristillinen kuoro 2 Trubaduuri Marja-Leena 2 Kansanmusiikkikonsertti Meriheini Luoto 2 Tuolijumppa 9 Selkokielilukemista 24 Klassinen joulukonsertti 1 Ulkoilutusta 30-40/kk Musiikkihetket Leea Ahvo-Krubally 16 Virpojat 2 Diana poni Kartanossa 6.kesäkuuta koko päivän taputeltavana 1 11

12 HENKILÖKUNNAN KOULUTUS Osastotuntien aiheita olivat uudet perehdytyssuunnitelmat, rakennekirjaaminen, ergonomia, tunneäly, asiakastietojärjestelmä ja hyvinvointi Osastokokouksia pidettiin yhteensä 12. Opintokäynnit Päiväpaikka Domus, Sarakoti. Työmaakokouksia oli kaksi. Jet- koulutuksessa oli Tuula Peltonen, toteutettiin Hilkka asukastietojärjestelmän projekti, joka päättyi 10/2010. pv kesto koulutustapahtuma osallistujat Ravitsemussuositukset Ojalainen Leena, Arovaara Leena Lähihoitajapäivät Laakkonen Armi, Lehtonen Tiina, Arovaara Leena RAI -seminaari Hyvönen Paula, Arovaara Leena, Musakka Leena Sairaanhoitajapäivät Peltonen Tuula Työsuojelukoulutus Gråsten Tanja, Piiroinen Mirka, Saarinen Elvi ½ Asukastietojärjestelmä: kirjaaminen, ergonomia, kinestetiikka koko henkilökunta ja 1 Asukastietojärjestelmän koulutus koko henkilökunnalle RAI C-osiokoulutus Lehtonen Tiina, Musakka Leena RAI päivitys ja pääkäyttäjä Piiroinen Mirka RAI seminaari Ruokolainen Ilona Muistiseminaari Nenonen Tytti Rakenteiden kirjaaminen Piiroinen Mirka Lähihoit. Näyttöarviointi Shevchuk Natalia, Tuomela Marjut, Ruokolainen Ilona Perehdyttämiskoulutus Shevchuk Natalia, Tuomela Marjut, Ruokolainen Ilona Laitekoulutus kokohenkilökunta HANKITTUA KIRJALLISUUTTA Työpaikalla nähtävänä oltavat lait Työsuojeluvastuuopas Ikääntymisen resurssiopas Dementiahoidon kehittäminen kannattaa Tiimityö - porrastetun hoidon kehittäminen 12

13 13

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

Asukkaaksi Hopeasiltaan

Asukkaaksi Hopeasiltaan Asukkaaksi Hopeasiltaan Käytännön opas uudelle Hopeasillan asukkaalle, omaisille ja läheisille YLEISTÄ Hopeasillan vanhainkoti on rakennettu vuonna 1965 ja peruskorjattu vuonna 1995. Hopeasillassa on 59

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

Vuosikertomus. Marian Sairaskoti-Säätiö Stiftelsen Maria Sjukhem

Vuosikertomus. Marian Sairaskoti-Säätiö Stiftelsen Maria Sjukhem 2011 Vuosikertomus Marian Sairaskoti-Säätiö Stiftelsen Maria Sjukhem VUOSIKERTOMUS 2011 TOIMINTA AJATUS Marian Sairaskoti Säätiö Stiftelsen Maria Sjukhem perustettiin vuonna 1959. Säätiön toiminnan tarkoituksena

Lisätiedot

Asenne ja osaaminen kohdalleen Vaasan vanhustyössä Raportti muutoskoulutuksesta vuosina 2010-2013

Asenne ja osaaminen kohdalleen Vaasan vanhustyössä Raportti muutoskoulutuksesta vuosina 2010-2013 Asenne ja osaaminen kohdalleen Vaasan vanhustyössä Raportti muutoskoulutuksesta vuosina 2010-2013 Regina Nurmi KL, yliopettaja, koulutuspäällikkö Vaasan ammattikorkeakoulu Koulutuksen tausta Vaasan amk:n

Lisätiedot

Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi

Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi Kannattavaa kumppanuutta kuntouttavalla työotteella Alice Pekkala Kartanonväki-koti www.kartanonvaki.fi Kuntoutus Kartanonväessä Hyvään hoitoon kuuluu aina kuntoutus Huonokuntoisellakin avuttomalla vanhuksella

Lisätiedot

Kuntouttavan hoitotyön vahvistaminen ja tarkoituksellisen arjen luominen Kivelän monipuolisessa palvelukeskuksessa

Kuntouttavan hoitotyön vahvistaminen ja tarkoituksellisen arjen luominen Kivelän monipuolisessa palvelukeskuksessa Kuntouttavan hoitotyön vahvistaminen ja tarkoituksellisen arjen luominen Kivelän monipuolisessa palvelukeskuksessa Sisältö Kivelän monipuolinen palvelukeskus Kuntouttavan hoitotyön vahvistaminen Tarkoituksellisen

Lisätiedot

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI Asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimi Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen/ Tilaajaryhmä/ Tampereen kaupunki LAKI IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TOIMINTAKYVYN TUKEMISESTA SEKÄ

Lisätiedot

Esperi Care Anna meidän auttaa

Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi palvelee, kasvaa ja kehittää. Valtakunnallinen Esperi Care -konserni tarjoaa kuntouttavia asumispalveluja ikääntyneille, mielenterveyskuntoutujille ja vammaispalvelun

Lisätiedot

TÄYDENNYSKOULUTUKSELLA / OSAAMISEN KEHITTÄMISELLÄ HALTUUN. Kehittämiskonsultti Mia Koskinen Sosv/Hake/Kehi/Koulutusyksikkö

TÄYDENNYSKOULUTUKSELLA / OSAAMISEN KEHITTÄMISELLÄ HALTUUN. Kehittämiskonsultti Mia Koskinen Sosv/Hake/Kehi/Koulutusyksikkö TÄYDENNYSKOULUTUKSELLA / OSAAMISEN KEHITTÄMISELLÄ HALTUUN Kehittämiskonsultti Mia Koskinen Sosv/Hake/Kehi/Koulutusyksikkö LUONNOS Vavan osaamisen kehittämisen ja täydennyskoulutuksen suunnittelun vuosiprosessi

Lisätiedot

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1 Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon

Lisätiedot

Hoivakoti Kielo Juuan kunta

Hoivakoti Kielo Juuan kunta Hoivakoti Kielo Juuan kunta TOIMINTA-AJATUS Tarjoamme turvallista asumista viihtyisissä tiloissa sekä yksilöllistä ja asukkaan voimavaroja ja hyvinvointia tukevaa hoivaa juukalaisille ikäihmisille. Hoivakoti

Lisätiedot

Kinestetiikka ja hoitotyön ergonomia

Kinestetiikka ja hoitotyön ergonomia 1 Kinestetiikka ja hoitotyön ergonomia -Kinestetiikka osana hoitotyötä 10.6.2011 fysioterapeutti Anne Pasanen 14.06.2011 Oulun kaupunki Hallintokunta/ryhmä/tiimi Diasarjan otsikko 2 Oulun kaupunki, vanhuspalvelut,

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE. syksy 2015 ja kevät 2016

SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE. syksy 2015 ja kevät 2016 Hyvinvointi ja palveluala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Otavankatu 4 50100 MIKKELI SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE syksy 2015 ja kevät 2016 Työelämän edustajina,

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas. Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.fi Turun lähimmäispalveluyhdistys ry Kotikunnas Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

Palvelukeskus Maijala

Palvelukeskus Maijala Palvelukeskus Maijala Perustietoa Maijalasta Asuntoja palvelukeskuksessa on 87 kpl, joista Mattilaksi kutsutussa E-talossa 21 kpl. Palvelukeskus Maijalassa on 79 yksiötä ja 8 kaksiota. Asunnot ovat savuttomia,

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

Hoivakoti kuntoon. Kohti uutta hoitokulttuuria! Palvelutalo Tervaskannon tiimivastaavat Taru-Tiina Laaksonen ja Mervi Uutela

Hoivakoti kuntoon. Kohti uutta hoitokulttuuria! Palvelutalo Tervaskannon tiimivastaavat Taru-Tiina Laaksonen ja Mervi Uutela Hoivakoti kuntoon Kohti uutta hoitokulttuuria! Palvelutalo Tervaskannon tiimivastaavat Taru-Tiina Laaksonen ja Mervi Uutela Palvelutalo Tervaskanto Someron kaupungin 61- paikkainen entinen vanhainkoti,

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS Toimielin Tehtäväalue Toiminta-ajatus Perusturvalautakunta Vanhusten palvelut Vanhusten palvelujen tulosyksikön tehtävänä on tuottaa ja kehittää vanhuksille ja pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ Saara Bitter 9.4.2015 Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 75-vuotiaille. Asiakkaalle lähetettiin kirje, jossa oli ilmoitettu aika palveluneuvojan kotikäynnistä. Tämä malli ei

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Miten asutaan? Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaat asuvat omissa kodeissaan työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistilan välittömässä läheisyydessä. Asiakkaan kotona tapahtuvassa

Lisätiedot

Ikäihmisten neuvosto Pöytäkirja 1 (5)

Ikäihmisten neuvosto Pöytäkirja 1 (5) Ikäihmisten neuvosto Pöytäkirja 1 (5) IKÄIHMISTEN NEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika: 30.9.2014 klo 15.30 17.30 Paikka: Aurinkomäen vanhainkoti, Mäntymäentie 1, Pornainen Läsnä: Ahosniemi Hilkka Hämäläinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimialan asiakastyytyväisyys on edelleen parantunut. Tyytyväisyyttä on seurattu kahden vuoden

Lisätiedot

POTILASSIIRTOKORTTI- KOULUTUS. Rovaniemen malli. Työfysioterapeutti Marju Keränen 6.6.2011

POTILASSIIRTOKORTTI- KOULUTUS. Rovaniemen malli. Työfysioterapeutti Marju Keränen 6.6.2011 POTILASSIIRTOKORTTI- KOULUTUS Rovaniemen malli Työfysioterapeutti Marju Keränen 6.6.2011 Potilassiirtokorttikoulutus Rovaniemen malli Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Liikelaitoksen johtaja Ylilääkäri

Lisätiedot

Kysely asukkaiden läheisille 2-3/2017

Kysely asukkaiden läheisille 2-3/2017 Kysely asukkaiden läheisille 2-3/2017 22.3.2017 Kysely Wilhelmiinan asukkaiden läheisille Kysely toteutettiin 23.2-19.3.2017 Kysely lähti 99 vastaanottajalle (88 kpl vuonna 2016), vastauksia saimme kaikkiaan

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

Muistibarometri Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä. Kuntamarkkinat 14.9.

Muistibarometri Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä. Kuntamarkkinat 14.9. Muistibarometri 2015 Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä Kuntamarkkinat 14.9.2016 Olli Lehtonen Keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta sairastavien määrä Suomessa

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas.

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. RANUAN KUNTA/Perusturva Yleinen info. 1 Tervetuloa palveluasumiseen! Asukasvalintakäsittely

Lisätiedot

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen EP Ikä-sote 29.4.2016 Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen 2 -Onni asuu kotona VISIO Jokaisen vastuu omasta hyvinvoinnistaan, omaehtoinen toiminta ja omahoito, 3- sektori ja vapaaehtoistoiminta, sähköiset

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella

Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella vastaava sairaanhoitaja Eurajoen terveyskeskuksen vuodeosasto ja vanhainkoti Taustaa Kotisairaalatoiminnan tarkoituksena on tarjota potilaalle hänen kotonaan

Lisätiedot

ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI!

ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI! ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI! Vapaaehtoistyön periaatteet Vapaaehtoisten toiminta on tärkeä tapa tuoda vaihtelua, iloa ja virkistystä ikäihmisten arkeen sekä asumispalveluissa että kotihoidossa.

Lisätiedot

Lähde mukaan Eläköön liike ja mieli kampanjaan!

Lähde mukaan Eläköön liike ja mieli kampanjaan! Lähde mukaan Eläköön liike ja mieli kampanjaan! Kampanjan tavoitteena on tarjota ikääntyneille erilaisia, liikkumista, virkistystä, mielen hyvinvointia ja hengellisyyttä tukevia sekä vuorovaikutusta lisääviä

Lisätiedot

Kysely etäomaishoitajille kyselyn tuloksia

Kysely etäomaishoitajille kyselyn tuloksia Kysely etäomaishoitajille kyselyn tuloksia 1. Sukupuoli Mies 4 12% Nainen 29 88% 2. Ikäsi 18-40 8 24% 41-65 24 73% yli 65 1 3% 3. Oletko Opiskelija 1 3% Kokopäivätyössä 21 64% Osapäivätyössä 2 6% Työtön

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

KIVIPUISTON MONIPALVELUKESKUS

KIVIPUISTON MONIPALVELUKESKUS KIVIPUISTON MONIPALVELUKESKUS SÄÄTIÖN TARKOITUS Säätiön tarkoituksena on edistää ja kehittää vanhusten, vammaisten ja muiden erityispalveluja tarvitsevien erityisryhmien asumispalveluja sekä elinolosuhteita

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

TYÖLLISYYSFOORUMI

TYÖLLISYYSFOORUMI TYÖLLISYYSFOORUMI 16.9.216 PALAUTERAPORTTI Kirjoittajat: Anu Järvinen, Laura Kallio ja Jemina Niemi, Osuuskunta Motive Työllisyysfoorumi järjestettiin Tampereella Scandic Rosendahlissa 16.9.216. Järjestelyistä

Lisätiedot

Kotiin annettavien palvelujen valvonta osana kunnan omavalvontaa. Järvenpään kotihoidon omavalvonta

Kotiin annettavien palvelujen valvonta osana kunnan omavalvontaa. Järvenpään kotihoidon omavalvonta Kotiin annettavien palvelujen valvonta osana kunnan omavalvontaa Järvenpään kotihoidon omavalvonta Järvenpään kaupunki Tiina Palmu 14.12.2017 Omavalvontaa ohjaavat tahot Omavalvontaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

YMMÄRRYS. HOIVA. RAJAT. essipalvelut.fi

YMMÄRRYS. HOIVA. RAJAT. essipalvelut.fi Etelä-Suomen Sijaishuoltopalvelut ESSI Oy YMMÄRRYS. HOIVA. RAJAT. Etelä-Suomen Sijaishuoltopalvelut ESSI Etelä-Suomen Sijaishuoltopalvelut ESSI Oy on moniammatillisia sijaishuollon palveluja tuottava yritys,

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Anna Haverinen Vanhustyön johtaja, Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut 29.9.2014 Ikäihmisten palvelujen tavoitteita Ikäihmiset ovat tyytyväisiä elämäänsä, kokevat

Lisätiedot

Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta. 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja

Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta. 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja 1 SAP-SAS, mitä se on? SAP (Selvitys, Arviointi, Palveluohjaus)

Lisätiedot

Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin

Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 32 10.03.2014 Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin 354/10.01.02/2013

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 Augustkodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 AUGUSTKODIN ASUKKAIDEN OMAISTEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET

Lisätiedot

DEMENTIAHOIDON PROFIILIMALLI

DEMENTIAHOIDON PROFIILIMALLI DEMENTIAHOIDON PROFIILIMALLI 4.3.2010 4.3.2010 Fyysinen agressiivisuus Levottomuus Kielellinen agressiivisuus Huutelu Häiritseminen Sylkeminen Ulosteilla sotkeminen Pahantuulen puuskat Epäluuloisuus Vaeltelu/eksyminen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 1.3.2011

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 1.3.2011 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 73 8.2.2011 pöydälle pantu asia LAUSUNTO ALOITTEESTA ERIKOISSAIRAANHOIDOSTA KOTIUTETTAVIEN JATKOHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ Terke 2010-3092 Esityslistan asia TJA/8 TJA

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Tulovaiheen muistilista: Tervetuloa Kotikartanoon! Turvapuhelin

Tulovaiheen muistilista: Tervetuloa Kotikartanoon! Turvapuhelin Muuttajan opas un asukas on saanut myönteisen päätöksen palveluasumisesta ja tiedon, että paikka on järjestynyt otikartanosta, asukkaan tai omaisen tulee ottaa yhteyttä otikartanon palveluesimieheen, jotta

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015 PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015 1. YLEISTÄ Useita kymmeniä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita suorittaa joka vuosi käytännön harjoitteluja

Lisätiedot

Merja Karjalainen Miia Tiihonen Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä, Suonenjoki

Merja Karjalainen Miia Tiihonen Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä, Suonenjoki Merja Karjalainen Miia Tiihonen Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä, Suonenjoki Valmistelut: Alueen omahoitaja: Terveyskeskuksen lääkelista, tekstit, laboratoriotulokset Hoivakodin hoitaja: Talon lääkelista,

Lisätiedot

Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta?

Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta? Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta? KOTIHOIDON HENKILÖSTÖMITOITUS Vanhuspalvelulaki säätää, että toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat

Lisätiedot

1.10.2013 30.9.2015 Leena Lähdesmäki, lehtori Soile Tikkanen, lehtori

1.10.2013 30.9.2015 Leena Lähdesmäki, lehtori Soile Tikkanen, lehtori http://ergocarebank.sth.kth.se/ 1.10.2013 30.9.2015 Leena Lähdesmäki, lehtori Soile Tikkanen, lehtori Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Oulaisten ammattiopisto, Sosiaali ja terveysalan yksikkö Hankkeen

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA. (päivitetty ) Tmi Elämännälkä/ Marjo Vento Puh

OMAVALVONTASUUNNITELMA. (päivitetty ) Tmi Elämännälkä/ Marjo Vento Puh OMAVALVONTASUUNNITELMA (päivitetty 8.6.2017) PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottajan nimi: Marjo Vento, sosionomi(amk), muistikoordinaattori, TunteVa-hoitaja Y-tunnus: 2331306-9 Puh: 040 5910987

Lisätiedot

Otos 1. Otoksen sisältö:

Otos 1. Otoksen sisältö: Tekijät: Hanne Cojoc, Projektipäällikkö, Hyvinvointiteknologia Taneli Kaalikoski, Projektityöntekijä, Apuvälinetekniikka Laura Kosonen, Projektityöntekijä, Vanhustyö Eija Tapionlinna, Kontaktivastaava,

Lisätiedot

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen Espoon kaupunki Omaishoidon tuki on palvelukokonaisuus, joka koostuu

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN MONIPUOLISESSA PALVELUKESKUKSESSA

IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN MONIPUOLISESSA PALVELUKESKUKSESSA IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN MONIPUOLISESSA PALVELUKESKUKSESSA Kehittämisprojekti Logoterapeuttisen ajattelun hyödyntämisestä muistisairaiden hoidossa Kaija Ketonen & Kirsi Salmi 10.2.2015

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 30.11.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 30.11.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 322 9.11.2010 pöydälle pantu asia LAUSUNTO VANHUSTEN HOITOPAIKKOJEN SÄILYTTÄMISTÄ JA LISÄÄMISTÄ KOSKEVASTA VALTUUSTOALOITTEESTA Terke 2010-2346 Esityslistan asia

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi Terveyspalvelujen palvelulinja, TA-info 7.10.2015

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi Terveyspalvelujen palvelulinja, TA-info 7.10.2015 www.soteakseli.fi Terveyspalvelujen palvelulinja, TA-info 7.10.2015 Ulkoiset toimintamenot, M Terveyspalvelut, koko linja 14.0 12.0 10.0 8.0 1.6 2.7 1.9 1.8 2.8 2.6 1.7 1.8 1.6 2.2 2.4 2.3 6.0 4.0 7.2

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65 05.06.2013 Sivu 1 / 1 2572/02.07.02/2013 65 Espoon kaupungille testamentatun omaisuuden käyttäminen Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Norlamo, puh. (09) 816 23053 Maria Rysti, puh. (09) 816 23320 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI. Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki

VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI. Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYNEIDEN TURVALLISUUS Hyvinkään kaupungin turvallisuussuunnitelman 2013-2016 ja

Lisätiedot

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001.

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa ympärivuorokautisia elämäniloa tuottavia hoito- ja hoivapalveluja turvallisissa ja kodinomaisissa ryhmäkodeissa.

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

Toimintakykyä tukevan apuvälineen käyttöönotto sekä toimivuuden ja käyttökunnon varmistaminen; mitä uutta ja ajankohtaista

Toimintakykyä tukevan apuvälineen käyttöönotto sekä toimivuuden ja käyttökunnon varmistaminen; mitä uutta ja ajankohtaista Toimintakykyä tukevan apuvälineen käyttöönotto sekä toimivuuden ja käyttökunnon varmistaminen; mitä uutta ja ajankohtaista Liu uttavan vuodesuojan käyttöönotto Sosiaali- ja terveydenhuollon ergonomiaasiantuntijoiden

Lisätiedot

Ikäihmisten Neuvosto. Toimintakertomus 2016

Ikäihmisten Neuvosto. Toimintakertomus 2016 Ikäihmisten Neuvosto Toimintakertomus 2016 1 Sisällys YLEISTÄ... 2 JÄSENET... 3 TYÖVALIOKUNTA... 4 KOKOUKSET... 4 TAPAHTUMAT, KOULUTUKSET... 5 2 YLEISTÄ Ikäihmisten Neuvostolla oli historiansa kuudestoista

Lisätiedot

Karungin palvelukoti. Asukasopas. Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Karungin palvelukoti. Asukasopas. Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Karungin palvelukoti Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Sitten kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten

Lisätiedot

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa Elämäniloa tuottavia hoito- ja asumispalveluja.

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa Elämäniloa tuottavia hoito- ja asumispalveluja. Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa Elämäniloa tuottavia hoito- ja asumispalveluja. Viihtyisät yksiköt on tarkoitettu päivittäisissä toiminnoissaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysturvan päivät 14.-15.8.2013. Palveluseteli valinnan välineenä

Sosiaali- ja terveysturvan päivät 14.-15.8.2013. Palveluseteli valinnan välineenä Sosiaali- ja terveysturvan päivät 14.-15.8.2013 Palveluseteli valinnan välineenä Stiftelsen Ålderdomshemmet i Vasa Rauhankatu 11, Vaasa Johtaja Viveca Salminen Kotipalveluohjaaja Nina Koskela Kolme kotia

Lisätiedot

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotihoidon näkökulmia kotiutukseen Kokemäen nykytilanteesta Vuonna 2013 alkuvuodesta ollut viimeksi tk sairaalassa pitkäaikaisia potilaita Tk sairaalassa keskim. 10 kokemäkeläistä

Lisätiedot

Ota yhteyttä. Villa Andante. Kattilantanhua 6, 02330 ESPOO puhelin 075 755 5574 www.villa-andante.fi ESPOONLAHDEN LIITTYMÄ NÖYKKIÖNKATU

Ota yhteyttä. Villa Andante. Kattilantanhua 6, 02330 ESPOO puhelin 075 755 5574 www.villa-andante.fi ESPOONLAHDEN LIITTYMÄ NÖYKKIÖNKATU Villa Andante LÄNSIVÄYLÄ Tiiliskiventie Ruukintie Kattilantanhua Kattilalaaksonkatu Tyskaksentie Villa Andante Kattilantanhua 6, 02330 ESPOO puhelin 075 755 5574 www.villa-andante.fi NÖYKKIÖNKATU ESPOONLAHDEN

Lisätiedot

Hoitokoti Sateenkaari

Hoitokoti Sateenkaari Hoitokoti Sateenkaari Järvi-Pohjanmaan perusturva ALAJÄRVI Hoitokoti Sateenkaari sijaitsee Alajärvellä ja on Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen (Alajärvi, Soini ja Vimpeli) perusturvalautakunnan alainen

Lisätiedot

Kunnat ikääntyneiden asumisen ja elinympäristöjen kehittämisessä seminaari Muistiystävällinen kunta - Sipoo

Kunnat ikääntyneiden asumisen ja elinympäristöjen kehittämisessä seminaari Muistiystävällinen kunta - Sipoo Kunnat ikääntyneiden asumisen ja elinympäristöjen kehittämisessä seminaari 27.9.2017 Muistisairaskin on Elävä Eheä Toivova Kokeva Luova Meillä on paljon elossa olevia kuolleita kukaan ei näe eikä kuule

Lisätiedot

TOIMINTA OSASTOILLA ENNEN TURO-PROJEKTIA

TOIMINTA OSASTOILLA ENNEN TURO-PROJEKTIA TURO-PROJEKTI TOIMINTA OSASTOILLA ENNEN TURO-PROJEKTIA Potilaita hoidettiin enemmän/ pidempään vuoteessa. Tehtiin enemmän potilaan puolesta asioita. Apuvälineitä oli jonkin verran, mutta Niitä ei osattu

Lisätiedot

Voimaa Vanhuuteen toimintaohjelma JIK :kyssä. ENSIO-projekti, Ensiote ikääntymiseen Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja

Voimaa Vanhuuteen toimintaohjelma JIK :kyssä. ENSIO-projekti, Ensiote ikääntymiseen Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Voimaa Vanhuuteen toimintaohjelma JIK :kyssä ENSIO-projekti, Ensiote ikääntymiseen Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Keskeisimmät toimintamuodot Hyvinvointi -75 päivät Kunnon

Lisätiedot

Heinolan kaupungin vanhuspalvelujen tehostaminen

Heinolan kaupungin vanhuspalvelujen tehostaminen Heinolan kaupungin vanhuspalvelujen tehostaminen Kotihoidon ja asumispalvelujen lääkäripalvelut Valvanne Symposium III 31.8.2015 Riitta West Heinolan väestöennuste (65 v täyttäneet) 4000 3500 3000 2500

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

Akuutti arviointi- ja kotikuntoutusyksikkö (AAKU) Kesäkuu Järvenpää

Akuutti arviointi- ja kotikuntoutusyksikkö (AAKU) Kesäkuu Järvenpää Akuutti arviointi- ja kotikuntoutusyksikkö (AAKU) Kesäkuu 2017 Järvenpää 12.6.2017 Taustaa.. Tehostettu kotihoito organisoitiin Vantaalla uudelleen 1.1.2017 alkaen: kotisairaala ja kotihoidon yöhoito siirtyivät

Lisätiedot

Lisää kuva napsauttamalla

Lisää kuva napsauttamalla Rovaniemen vanhusneuvoston vierailu Sodankylässä 16.5.2016 Päivän ohjelma alkoi tervetulokahveilla Hannuksenkartanon ruokasalissa. Kävimme esittelykierroksen ja Sodankylän vanhusneuvoston puheenjohtaja

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

TÄRKEÄÄ KESKUSTELUA. Viisi uutta arvotakuuta sinulle, joka saat kotiapua.

TÄRKEÄÄ KESKUSTELUA. Viisi uutta arvotakuuta sinulle, joka saat kotiapua. TÄRKEÄÄ KESKUSTELUA Viisi uutta arvotakuuta sinulle, joka saat kotiapua. Sinulla on oikeus arvokkaaseen elämään. Sosiaalipalvelulaissa on kansallinen arvopohja, joka kattaa vanhustenhuollon koko Ruotsissa.

Lisätiedot

Hoitopolkutarinoita Kotihoidon asiakas

Hoitopolkutarinoita Kotihoidon asiakas Hoitopolkutarinoita Kotihoidon asiakas Outi Iharvaara Rai- seminaari 3.4.2013 Asiakkaan taustatiedot 78- vuotias yksin asuva mies, jolla todettu lievä Alzheimerin tauti. Aivoinfarkti x 2 Vaimo kuollut

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 20.10.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

Ikääntyvien asuminen ja arjen palvelut. Anna-Liisa Niemelä projektipäällikkö, FT Helsingin kaupungin terveyskeskus

Ikääntyvien asuminen ja arjen palvelut. Anna-Liisa Niemelä projektipäällikkö, FT Helsingin kaupungin terveyskeskus Ikääntyvien asuminen ja arjen palvelut Anna-Liisa Niemelä projektipäällikkö, FT Helsingin kaupungin terveyskeskus Terveyskeskuksen organisaatio Terveyslautakunta Toimitusjohtaja Terveysasemat 26 terveysasemaa

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 PYHTÄÄN KUNTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 JOHDANTO Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on turvata lapselle tuttu ja turvallinen paikka viettää koulun jälkeistä

Lisätiedot

Myllärin Paja. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn sekä oman elämänhallinnan parantaminen.

Myllärin Paja. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn sekä oman elämänhallinnan parantaminen. MYLLÄRIN PAJA Myllärin Paja Myllärin paja tarjoaa laadukasta, monipuolista ja kuntoutuksellista ryhmämuotoista päivätoimintaa erityistä tukea tarvitseville kehitysvammaisille erityishuoltolain tai vammaispalvelulain

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö RAVA-MITTAUS UUDESSAKAUPUNGISSA VIIKOLLA 42/2016 Raija Yrttimaa Kirsi Routi-Pitkänen 10.1.2017 2 RAVA-TOIMINTAKYKYMITTARI RAVA-toimintakykymittari

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin!

Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin! Emiliakoti ja Hopeahovi Pielaveden vanhustyönkeskus Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin! Emiliakodissa ja Hopeahovissa asuu muistisairaita vanhuksia. Monilla asukkaista on eriasteisia käytösoireita.

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyviä vuosia HENKILÖSTÖMITOITUS VANHUSTENHUOLLON YKSIKÖISSÄ

Tehdään yhdessä hyviä vuosia HENKILÖSTÖMITOITUS VANHUSTENHUOLLON YKSIKÖISSÄ Tehdään yhdessä hyviä vuosia HENKILÖSTÖMITOITUS VANHUSTENHUOLLON YKSIKÖISSÄ Vanhuspalvelulaki säätää, että toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat toimintayksikön

Lisätiedot