Marian Sairaskoti-Säätiö Stiftelsen Maria Sjukhem. Lauttasaaren Kartanon Sairaskoti. Vuosikertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Marian Sairaskoti-Säätiö Stiftelsen Maria Sjukhem. Lauttasaaren Kartanon Sairaskoti. Vuosikertomus"

Transkriptio

1 2010 Marian Sairaskoti-Säätiö Stiftelsen Maria Sjukhem Lauttasaaren Kartanon Sairaskoti Vuosikertomus

2 MARIAN SAIRASKOTI- SÄÄTIÖ STIFTELSEN MARIA SJUKHEM VUOSIKERTOMUS 2010 TOIMINTA-AJATUS Marian Sairaskoti Säätiö Stiftelsen Maria Sjukhem perustettiin vuonna Toiminta-ajatuksena on ylläpitää hoitoa tarjoavia paikkoja ikääntyneille helsinkiläisille naisille. Tällä hetkellä säätiö ylläpitää Lauttasaaren Kartanon Sairaskotia, jossa on 29 asukaspaikkaa. SÄÄTIÖN HALLITUS Mauno Juhola puheenjohtaja Marianne Falck varapuheenjohtaja Anja Järviranta sihteeri Pekka Reinikainen Anneli Korhonen on eronnut 2010 Eeva-Liisa Moilanen Leena Salorinne Säätiön hallitus on kokoontunut toimintavuotena yhdeksän kertaa. Säätiön asioiden ohella on kokouksien esityslistalla myös Lauttasaaren Kartanon Sairaskodin asiat, joten kokouksiin on osallistunut myös Kartanon toiminnanjohtaja Tuula Peltonen sekä tarvittaessa talousasioiden hoitaja Jarmo Kettunen. Kartanon asioita käsiteltäessä on kokouksiin osallistunut myös henkilökunnan edustaja. TALOUSHALLINTO Talous- ja palkkahallinto hoidetaan ostopalveluna tilitoimisto Infoservice Kettunen Oy:ltä, jonka toimitusjohtaja Mirja Kettunen vastaa Marian Sairaskoti Säätiön kirjanpidosta, palkanlaskennasta ja laskujen maksamisesta. Tilitoimisto toimittaa hallitukselle säännöllisesti talousarvion seurantaraportin, osallistuu talousarvion laadintaan ja seurantaan sekä tarvittaessa hallituksen kokouksiin. Säätiön tilintarkastajina toimivat HTM tilintarkastajat Jarmo Tähtinen ja Arto Poutanen. SÄÄTIÖN TALOUDELLINEN TILANNE Marian Sairaskoti Säätiön omaisuus on hajautettu eri pankkien sijoitusrahastoihin huomioiden sijoitusten turvallisuus ja tuottavuus. Säätiön ylläpitämän Lauttasaaren Kartanon Sairaskodin taloutta on hoidettu huolella ja talousarvio on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Säätiön ylläpitämän toiminnan tavoitteena ei ole tuottaa voittoa, vaan hoitomaksujen ja avustusten tulisi kattaa sairaskodin kulut. 2

3 YHTEISTYÖ HELSINGIN KAUPUNGIN KANSSA Yhteistyö Helsingin kaupungin sosiaalitoimen kanssa on ollut tiivistä ja olemme saaneet osastonjohtaja Tuulikki Siltarilta tukea ja arvokkaita neuvoja koko kuluneen toimintakauden ajan. Neuvotteluissa kaupungin kanssa yhdessä totesimme, että nykyiset tilat eivät enää vastaa kaupungin asettamia hoitolaitoksen tilojen laatukriteerejä. Ahtaista tiloista johtuen kaupunki edellyttää jo 2011 hoivapaikkojen vähentämistä sekä 2012 hankintalain mukaiseen palvelujen kilpailutukseen osallistumista. Hallitus on pohtinut jo muutaman vuoden ajan toimintatilakysymystä ja todennut, että emme ole löytäneet säädökset täyttäviä korvaavia vuokratiloja, eivätkä resurssimme riitä omien tilojen rakennuttamiseen. Keväällä käydyissä neuvotteluissa osastonjohtaja Tuulikki Siltari ehdotti, että tutkisimme liiketoimintamme siirtoa Esperi Care Oy:lle, joka on avaamassa Lauttasaareen hoivapalveluyksikön. Tuulikki Siltari järjesti tapaamisen heidän kanssaan ja vähitellen hallituksessa heräsi ajatus, että liiketoiminnan ja henkilökunnan siirto Esperi Care Oy:lle olisikin kaikkien osapuolten kohdalla hyvä ratkaisu. Taustalla vaikutti myös hoitopaikkojen vähennystarve joka olisi romuttanut talouttamme sekä vuokrasopimuksemme päättyminen 2013, jolloin edessä olisi muutto tai toiminnan lopettaminen. Hallitus päätyi hyvässä yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa Lauttasaaren Kartanon Sairaskodin ostopalvelusopimuksemme irtisanomiseen ja liiketoimintasiirtoneuvottelujen aloittamiseen Esperi Care Oy:n kanssa. Tuulikki Siltari tuki hallitusta liiketoiminnan siirtoneuvotteluissa, jotka saatiin onnellisesti päätökseen loppuvuodesta. Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kanssa käytiin myös neuvotteluja, jotka koskivat vuokrasopimuksen päättymistä ennen sopimuskauden loppua. Kaupunki on tullut vastaan kiitettävästi ja saimme Kartanon vuokrasopimuksen päättymään Kartanon asukkaat ja henkilökunta lukuun ottamatta Kartanon lääkäriä ja keittiöhenkilökuntaa (neljä henkilöä) siirtyivät heti vuodenvaihteen jälkeen Untuvakotiin. YHTEISTYÖ ESPERI CARE OY:N JA HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALITOIMEN KANSSA Yhteistyö Esperi Care Oy:n kanssa sujui hyvin ja solmimme liiketoimintamme siirtosopimuksen, joka käsitteli ensisijaisesti henkilökunnan siirtoon liittyviä asioita. Vanhusten siirtoon liittyvissä asioissa oli Helsingin Kaupungin sosiaalitoimella ja henkilökunnallamme paljon neuvoteltavaa omaisten kanssa ja sekä erilaisten lausuntojen ja asiakirjojen päivittämistä. Asukkaidemme hoito muuttui muuton yhteydessä ns. laitospaikkahoidosta tuetuksi palveluasumiseksi, joka vaati uudet yksilölliset sopimukset jokaiselle asukkaalle. Kaupungin sosiaalitoimi ja henkilökuntamme selvisivät kiitettävän nopeasti tästä yllättävän lyhyen aikataulun laajasta tehtävästä. Hallitus kiittää heitä kaikkia hyvästä ja laadukkaasta työstä. SÄÄTIÖN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN Kevään neuvottelujen jälkeen hallitus käynnisti sääntöjen muutoskeskustelun, sillä hoivakodin ylläpidon tilalle tarvittiin uutta kohdetta, joka sopisi Säätiön alkuperäiseen tarkoitukseen. Hallitus päätti syksyllä laajentaa sääntöjen tarkoitusta ehdottamalla Säätiörekisterille sääntömuutosta, joka mahdollistaisi helsinkiläisten vanhusten kuntoutuksen tukemisen. Patentti- ja rekisterihallitus vahvisti hallituksen esittämän Säätiön tarkoituksen muutoksen, jonka jälkeen sääntöjen 2 on seuraavanlainen; Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea kuntoutusta tarvitsevia helsinkiläisiä vanhuksia. Säätiö voi myös perustaa ja ylläpitää hoitolaitoksia helsinkiläisiä vanhuksia varten. 3

4 LAUTTASAAREN KARTANON SAIRASKOTI VUOSIKERTOMUS 2010 LAUTTASAAREN KARTANON SAIRASKODIN TOIMINTA AJATUS Kartanon toiminta-ajatuksena on turvata keskivaikeaa ja vaikeaa muistisairautta sairastaville ikääntyneille naisille yksilöllistä ja laadukasta hoitoa turvallisessa ja kodinomaisessa ympäristössä. Tavoitteena on kiireetön ja yksilöllinen hoitokäytäntö, joka tukee asukkaan omien voimavarojen säilymistä mahdollisimman pitkään. Asukkaan omaa toimintakykyä tukeva hoito-ote kuuluu Kartanon arjen hoitotyöhön. Helsingin kaupunki on varannut kaikki 29 pitkäaikaishoitopaikkaa ostopalvelusopimuksella. JOHTORYHMÄ Johtoryhmän jäseniä ovat toiminnanjohtaja Tuula Peltonen, terveystieteen maisteri Mirka Piiroinen, sairaanhoitaja Anna Laaksoharju, lähihoitaja Natalia Shevchuk ja emäntä Leena Ojalainen. Kartanon osa-aikaisena lääkärinä on toiminut Terttuliisa Ahokas. Hän on osallistunut tarvittaessa johtoryhmän kokouksiin asiantuntijana. Säätiön hallituksen puheenjohtaja Mauno Juhola on osallistunut myös tarvittaessa kokouksiin. 4

5 Johtoryhmä on kokoontunut kuluneen vuoden aikana kuusi kertaa. Kokouksissa on ollut aiheena mm. hoitosolujen toimivuus, Kartanon piha-alueen ja alatien korjaukset sekä sadevesikaivojen rakentaminen, asukastietojärjestelmä ja loppuvuonna uuden toiminnan käynnistyminen, muutto ja palkka-asiat. HENKILÖKUNTA Hoitohenkilökunnan mitoitus oli 0,58 hoitajaa asukasta kohden. Henkilökunnan vaihtuvuuden ja pitkien sairaslomien johdosta sekä turvallisen ja laadukkaan hoidon takaamiseksi on jouduttu käyttämään sijaistyövoimaa. Lauttasaaren Kartanon Sairaskodista irtisanoutui sairaanhoitajat Tarja Jurmu ja Anna Laaksoharju toukokuussa sekä sairaanhoitaja Hilkka Lindholm kesäkuussa vuorotteluvapaansa päättyessä. Eläkkeelle siirtyi lähihoitaja Pirjo Horttanainen toukokuun alusta alkaen. Uusina työntekijöinä aloittivat lähihoitajat Marjut Tuomela ja Claire Roos. Oppisopimusopiskelija Tytti Nenonen aloitti opiskelun kesäkuun alussa ja Kati Ahvonen tuli Kartanoon oppisopimusopiskelijana elokuun lopussa. Sairaanhoitajien sijaisena toimi kesän ja loppusyksyn aikana sairaanhoitajat Helena Kilpi ja Henriikka Lahti. Helsingin kaupungin sosiaalitoimen kanssa oli sovittu, ettei sairaanhoitajan toimia vakinaisteta. Toukokuun alusta nimitettiin terveystieteen maisteri Mirka Piiroinen vastaavaksi hoitajaksi ja jolloin hänelle laadittiin uusi toimenkuva. ULKOPUOLISET PALVELUT Kartanon siivous on hoidettu ostopalveluna Servi-Sole Oy:ltä. Asukkaiden laboratorionäytteiden kuljetus Marian sairaalan laboratorioon järjestettiin yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa koska Lauttasaaren terveysaseman laboratorio lakkautettiin helmikuussa. Proviisori Tiina Tuononen vastasi Kartanon lääkevarastosta. Lauttasaaren Keskusapteekki toimitti lääkkeet ja proviisorilla ei ollut huomautettavaa lääkevaraston hoidosta. Kiinteistö- ja talonhoito on hoitanut Kartanon pienet remontit ja hankinnat kunnossapitoon liittyen. Runsasluminen talvi on teettänyt töitä etenkin aurauksen ja jääpuikkojen osalta. Helsingin kaupungin toimesta rakennettiin kesäkuussa kolme sadevesikaivoa Kartanon alueelle, jossa yhteydessä Kartanon alapihan tien kuoppaisuutta korjattiin. TYÖTURVALLISUUS JA HENKILÖKUNNAN HYVINVOINTI Luottamusmiehenä on toiminut lähihoitaja Natalia Shevchuk. Henkilökunnan keski-ikä oli edelleen 49 vuotta. Työsuojelupäällikkönä on toiminut toiminnanjohtaja Tuula Peltonen, työsuojeluvaltuutettuna terveystieteenmaisteri Mirka Piiroinen ja varavaltuutettuina lähihoitaja Tanja Gråsten sekä keittiöapulainen Elvi Saarinen. Työterveyshuollosta on vastannut Ruoholahden Diacor Terveyspalvelut Oy. Henkilökunnan sairaspäiviä oli yhteensä 327. Lyhyiden (1 4 pv) sairaslomien määrä oli 31 ja pitkien sairaslomien määrä oli 12 (yhteensä 255 päivää). TYÖHYVINVOINTI TOIMINTAA HENKILÖKUNNALLE Fysioterapeutti Marja Alatalo on ohjannut taukoliikuntaa koko työyhteisölle yksitoista kertaa. Työyhteisön yksilö- ja ryhmä työnohjausta on ollut seitsemän kertaa vuoden aikana. VTM Leena Voutilainen on ohjannut muutostilanteista selviytymistä ja oman elämän hallintaa työnohjaustilanteissa. 5

6 Työterveyshuolto on tukenut työyhteisöä loppuvuonna. Työpsykologia ja työterveyslääkäriä on käytetty enemmän. Kausi ja sikainfluenssarokotteet annettiin henkilökunnalle asukkaiden rokotusten yhteydessä. Henkilökunta osallistui kesän ja syksyn aikana ns. työaikapankkikokeiluun. Kokeilu lisäsi työntekijän oman ajan hallintaa. Kokeilu oli tarkoin ohjeistettu ja osastokokouksissa oli sovittu säännöt. Tunnit tasattiin kuuden viikon välein. Keväällä koko työyhteisö oli juhlistamassa Marian Sairaskotisäätiön 50-vuotista taivalta Teatteri Avoimissa Ovissa katsomalla esitystä: Kuin viimeistä päivää. Teatteriesityksen suosio oli suuri ja esityksen sanoma kosketti kaikkia. Esitys kertoi vanhainkotielämästä ja hoitajapulasta sekä vanhusten kohtelusta. Kesäkuussa henkilökunta vapaaehtoistyöntekijöineen teki retken Kotkaan. Tutustuimme keväisen vehreään Sapoka -puistoalueeseen. Hyökyaallossa kiersimme oppaan ohjauksella sekä merimuseon että Karhulan lasimuseon. Ruokailimme luonnonkauniilla Vihreällä Saarella. Langin kosken opastuksen hoiti itse keisarinna Maria Fjeodorovna. Automatkat hyödynsimme keskustelemalla asiakaskirjaamisesta ja asiakastietojärjestelmästä. Paluumatkalla kertasimme kinestetiikkaa ja ergonomiaa opetusvideon vauhdittamana. Syksyllä käväisimme iltapäivätapahtumana Aira Samulinin Hyrsylän mutkassa. Saimme paljon historiallista tietoa, mutta myös saimme tutustua uuteen vanhuksen voimavaroja tukevaan kotiin, jossa liikuntavälineiden ohella oli poreallas ja nyrkkeilysäkki. Joulukuussa kun oli selvää Lauttasaaren Kartanon Sairaskodin lopettaminen ja edessä Untuvakotiin muutto, sitä juhlistettiin Ravintola Savussa Tervasaaressa. Jokainen Untuvikko sai tervapesun ja tervamerkinnän otsaan. Juhla- aterian yhteydessä muistettiin 20- ja 10 - vuotta palvelleita, samaten myös eläkkeelle siirtyvää emäntä Leena Ojalaista. Marian Sairaskotisäätiö lahjoitti jokaiselle työntekijälle ja vapaaehtoistyöntekijälle helmikorun muistoksi. Joululahjaksi Säätiö lahjoitti juustolajitelman. AMMATILLINEN KEHITTYMINEN Henkilökunnalle kertyi koulutuspäiviä 3,5 / työntekijä (liite 1) edelleenkin on vapaa-aikana tapahtuvaa koulutusta tuettu. Osastotunteja on pidetty kuukausittain. Aiheet ovat vaihdelleet eettisistä aiheista tunneälyn kautta ergonomiaan. Tiimityöskentely sai myös pontta vuoden aikana. Yhteisissä palavereissa kiinnitettiin huomiota yhteiseen tapaan työskennellä ja uusia hyväksi koettuja käytäntöjä jaettiin muillekin. Asukastietojärjestelmän käyttöönotto yhdisti henkilökuntaa. Asukastietojärjestelmäksi valittiin Fastroin Hilkkajärjestelmä. Järjestelmän käyttöönotto toteutettiin projektina ja osa-tavoitteiden toteuduttua käytiin yhdessä teatterissa tai retkillä. Osastotunnit ja koulutus olivat tärkeitä työmenetelmiä. Jokainen tuki toistansa ja näin selvitettiin enimmät ongelmat ja kannustettiin kaikkia, ettei kukaan jäänyt yksin. Onnistuminen olikin todella iloinen asia ja ennakkoluulot poistuivat. RAVITSEMUS Kartanon keittiössä on seurattu ravitsemussuosituksia ruoanvalmistuksessa. Keittiöhenkilökunta on ollut vahvasti mukana niin ruoan jakamisessa kuin myös asukkaiden auttamisessa. Heidän huomionsa ovat olleet tärkeitä asukkaan kokonaishoidon näkökulmasta. Painonseuranta on ollut säännöllistä ja muutoksiin on puututtu. 6

7 TURVALLISUUS Kartanon turvallisuuskulttuuria on jatkettu perehdyttämällä uudet työntekijät ja opiskelijat mahdollisimman nopeasti Kartanoon tulonsa jälkeen ensisammutusvälineistöön ja pelastussuunnitelmaan. Kuukausittain on suoritettu palotaulun tarkastus ja sen koekäyttö. Yövartioinnista on vastannut Securitas Oy. Yöhoitaja on voinut tarvittaessa pyytää apua asukkaan nostamiseen joko Kiinteistöhuollosta tai Securitakselta. Kameravalvonta on myös tärkeä tuki yövalvonnassa. Yöhoitajan yksin työskentelyyn on laadittu tarkat toimintaohjeet, joissa on työturvallisuuteen kiinnitetty erityistä huomiota. HOIDETUT ASUKKAAT Kartanossa on hoidettu vaikeasti muistisairaita naisia, joilla on lisäsi paljon muuta hoitoa ja seurantaa vaativia sairauksia. Äkilliset sairastapaukset on hoidettu Hartmannin päivystyksessä. Helsingin kaupungin sosiaaliviraston järjestämää takapäivystyslääkärin palveluja on käytetty kerran. Häntä on voitu myös tarvittaessa konsultoida puhelimitse. Kivelän kotisairaalaa on käytetty kaksi kertaa. Molemmissa tapauksissa on jouduttu lääkitsemään suonensisäisesti. Asukasta ei ole jouduttu siirtämään hoidon ajaksi sairaalaan vaan hän on saanut olla tutussa ympäristössä. Vanhusgeriatrian palveluja on käytetty vuoden aikana kaksi kertaa. Lauttasaaren hammashoitola on edelleen vastannut asukkaiden hammashoidosta. Proteesikorjaukset on hoidettu hammasteknikko Lyyvuolla. Hammashoitajat ovat tehneet yhden tarkastus- ja ohjauskäynnin Kartanossa. Veteraanikuntoutusvaroista on saatu osalle asukkaista viikoittaista fysioterapiaa. Lauttasaaren Fysikaalisen hoitolaitoksen kanssa on jatkettu hyvää yhteistyötä. Fysioterapeutti Marja Alatalo on käynyt kuntouttamassa asukkaita. Vuoden 2010 aikana on ollut 360 hoitokertaa. Kasvua edelliseen vuoteen on 62 hoitokertaa. TOIMINNAN VERTAILUTIETOJA vuosi hoitopaikkoja 29(lokakuu) hoitopäiviä hoidetut yht kuormitus 99 (lokakuu) 98 98,2 keski-ikä hoitokäynnit ensiapukäynnit kotisairaala

8 HOIDON VAATIVUUSTASON SEURANTA Rava -mittarilla (1,29 4,02) mitattiin toimintakykyä huhtikuussa sekä syyskuussa. Syyskuun Rava - pisteiden keskiarvo oli 3,5. Asukkaiden hoitoisuus oli selvästi raskasta. Huonokuntoisia lähes vuodehoitoa tarvitsevia asukkaita ei ole voitu siirtää paremmin sopiviin kaupungin hoitolaitoksiin, vaan heidät on jouduttu hoitamaan ahtaissa ja ergonomisesti hankalissa olosuhteissa. MMSE -mittaus (mini mental examination), joka arvioi älyllistä toimintakykyä (0-11= vaikea muistisairaus, 12-17= keskivaikea muistisairaus, 18-30= lievä muistisairaus) saatiin Kartanon keskiarvoksi syyskuussa 6,03. Testit osoittivat muistisairauksien edenneen. RAI -tulokset (Resident Assessesment Instrument) viittasivat myös selkeästi tilanteen muuttumiseen. Kivunhoito oli parantunut viime vuodesta, samoin unilääkkeiden käyttö pudonnut nollatasolle. Fyysinen toimintakyvyn lasku näkyi selkeästi ja sen myötä painehaavaumariski. Kaatuilu oli myös loppuvuodesta lisääntynyt KEHITYS, YHTEISTYÖ JA UUTEEN TOIMINTAAN SUUNTAUTUMINEN Yhteistyö Helsingin kaupungin sosiaalitoimen ja Marian Sairaskotisäätiön - Stiftelsen Maria Sjukhemin kanssa on jatkunut lähes 50 vuotta. Helsingin kaupungin palvelustrategia kuitenkin suosii laitospaikoista luopumista ja siirtymistä tehostettuun palveluasumiseen. Lauttasaaren Kartanon Sairaskodin fyysiset puitteet eivät enää vastaa nykypäivän vanhustenhoitolaitokselle asetettuja vaatimuksia. Marian Sairaskotisäätiö on käynyt neuvotteluja eri toimijoiden kanssa erilaisista vaihtoehdoista. Varteenotettava vaihtoehto olikin syksyllä valmistuva Esperi Care Oyn omistama Untuvakoti Lauttasaaressa. Neuvottelut käynnistyivät loppukesästä Helsingin kaupungin, Esperi Care Oyn ja Marian Sairaskotisäätiön välillä. Untuvakodin paikkaluku oli 26, joista oli jo yksityisesti täyttynyt viisi asukaspaikkaa. Kyseessä oli tehostetun palvelun yksikkö, joista Helsingin kaupunki sitoutui ostamaan 21. Tavoite oli että sekä asukkaat että hoitajat siirtyvät uuteen yksikköön. Positiivisena asiana koettiin, että tutut hoitajat jatkaisivat hoitoa ja muutostilanne olisi asukkaalle mahdollisimman turvallinen. Marian Sairaskotisäätiön hallituksen päätöksen jälkeen asia kerrottiin virallisesti ensin luottamusmiehelle ja sitten koko henkilökunnalle. Omaistenillan tiedotustilaisuudessa olivat kaikki kolme tahoa. Tieto sai positiivisen vastaanoton ja hyväksynnän. Marras joulukuussa Kartanossa asuvista asukkaista siirtyi omaisen hyväksymänä seitsemän asukasta eri puolille Helsinkiä hoitolaitoksiin. Helsingin kaupungin sosiaaliviraston kanssa yhteistyössä kaikkien Untuvakotiin siirtyvien asukkaiden omaisten kanssa käytiin henkilökohtaisesti neuvottelu. Neuvotteluissa oli mukana asukkaan omahoitaja. Tilaisuudessa selvitettiin lääke-, vuokra-, ruoka- ja hoitoasiat. Hoitajille se oli perehdytystä tulevaan. Kartanon oma vuosittainen omaistyytyväisyyskysely tehtiin Kartanon perinteisen puutarhajuhlakutsun yhteydessä. Vastauksia tuli 12 ja niiden yhteissanoma oli huoli Kartanon fyysisten puitteiden ahtaudesta. Asukkaan kohteluun oltiin hyvin tyytyväisiä, mutta toivottiin enemmän yhteydenottoa omaiseen. Marras - joulukuukuussa Helsingin kaupungin sosiaaliviraston vanhusten palvelujen vastuualue teki omaiskyselyn kaikkiin kaupungin omissa ja ostopalvelu- tai palvelusetelillä hankkimassa vanhainkodin tai tehostetun palveluasumisen yksiköissä. Monisivuisen(49kysymystä) kyselyn jätti nimettömänä 12 omaista. Saaduissa vastauksissa painottuivat miltei samat asiat. Tyytyväisiä oltiin mm. hoitopaikan sopivuuteen, 8

9 hoitohenkilökunnan taitoon huolehtia asukkaasta ja kunnioittaa henkilökohtaisia tapoja ja tottumuksia. Kiitettävää oli myös henkilökunnan kohteliaisuus, ystävällisyys, asukkaan lohduttaminen ja rohkaisu. Henkilökunnan auttaminen fyysisissä tarpeissa sai myös kiitosta. Hajontaa oli enemmän miten henkilökunta huolehtii asukkaan liikkumisesta sisällä ja ulkona, samoin hengellisten ja kulttuuritarpeiden saatavuudesta. Melko tyytyväisiä omaiset olivat Kartanon kodikkuuteen, esteettömyyteen, siisteyteen, rauhallisuuteen ja turvallisuuteen, yksittäisiä tyytymättömiä oli mukana. Kouluarvosanaksi yksikölle annettiin 9-. Omaiskysely tehtiin valtavassa muutosvaiheessa. Osa omaisista tiesi läheisensä joutuvan johonkin muuhun kaupungin yksikköön. Kaikkien Untuvakotiin muuttavien asukkaiden omaisten kanssa oli pidetty hoitokokous, jossa sosiaalihoitaja, omahoitaja oli läsnä. Kyselyssä oltiin kuitenkin osittain tyytymättömiä tiedonsaantiin, neuvontaan, nykyisen palvelun suunnitteluun. Jotkut sanoivatkin kyselyä jättäessään, että kritiikki ei ollut suunnattu Kartanoon, mutta jotenkin piti tuoda ilmi pahamieli. Omaisten kanssa pidettiin yhteensä seitsemän hoitokokousta. Aiheina oli joko uuden asukkaan tulovaiheeseen liittyvät asiat tai Kartanossa asuvan asukkaan huononeminen. Sosiaalityöntekijöiden kanssa pidettäviä kokouksia oli yhteensä 20 marras-joulukuussa. Henkilökunnan siirto sujui liiketoiminnanluovutussopimuksella. Informaatio tilaisuuksia oli useita. Keittiöhenkilökunta, lääkäri ja toiminnanjohtaja sekä oppisopimusopiskelijat eivät siirtyneet Esperi Care Oy:hyn. Yt -neuvottelut koskivat neljää työtekijää ja Sairaskodin lääkäriä. Viralliseksi muuttopäiväksi määräytyi 2. tammikuuta Vuoden 2010 aikana on Lauttasaaren Kartanon Sairaskoti osallistunut Helsingin kulttuurikeskuksen selvitykseen Taidetta ikä kaikki Selvitys ikäihmisten hoivayhteisöjen kulttuuritoiminnasta Helsingissä. Apuvälinelainoja on tehty Laakson sairaalan fysioterapiaosaston apuvälinelainaamosta. Tarvetta on ollut mm. tuki ja liikuntavälineistä sekä hoitajien työtä helpottavista erilaisista nostovälineistä. Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen (HESOTE), Diakonia opiston ja Amiedun sopimukset opiskelijoiden ohjaamisesta ovat edelleen voimassa. Yhteistyö oppilaitosten kanssa on sujunut erinomaisesti. Kymmenen lähihoitajaopiskelijaa on suorittanut monimuoto-opiskelua Kartanossa. Henkilökunta on osallistunut heidän ohjaukseen, näyttöjen vastaanottamiseen ja arviointiin. Henkilökunnan näyttövastaanottokoulutusta on päivitetty vuoden aikana. Diakoniaopistosta on viisi sairaanhoidon opiskelijaa ollut harjoittelujaksolla Kartanossa. Opiskelijoiden ohjaus ja mukanaolo arjessa on rikastuttanut asukkaita ja henkilöstöä. Peruskoulusta on ollut yksi(tet) opiskelija työelämään tutustumassa viikon ajan. Hän seurusteli ja ulkoilutti vanhuksia. Keväällä oli kahden kuukauden ajan työvoimatoimiston kautta sosiaalialan maisteri tutustumassa vanhusten hoitoon. Jakso päättyi kesken, sillä hänet työllistettiin Helsingin kaupungin sosiaalivirastoon sinne tehdyn opintokäynnin jälkeen. Runsaasta opiskelijamäärästä johtuen oppilaitoksen edustajan, opiskelijan ja ohjaajan välisiä kokouksia oli ennätysmäärä (yhteensä 17). Helsingin viherosasto on hoitanut Kartanoa ympäröivää puutarhaa ja sen viheraluetta. Viherosasto on huolehtinut vuodenaikaan sopivista kukista ja muista kasveista, jotka ovat ilahduttaneet ulkoilevia asukkaita ja läheisiä. Kestävä kehityksen ja kierrätyksen näkökulmaa tuettiin siirtymällä kartonkikeräykseen tammikuussa. 9

10 SPR:n vapaaehtoistoiminnan kautta saatujen pitkäaikaisten vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa on yhteistyö sujunut todella hyvin. He ovat antaneet arvokkaan panoksensa seurustelemalla, ulkoilemalla sekä auttamalla asukkaita monissa päivittäisissä toimissa. Kerran viikossa eräs heistä käy selkolukemassa vanhuksille. Jalkahoitaja, kampaaja, fysioterapeutti sekä lymfahoitaja ovat käyneet säännöllisesti antamassa asukkaille palveluitaan. Lauttasaaren seurakunta on järjestänyt kerran kuukaudessa hartaushetken. Seurakunnan diakoniatyötekijä on toimittanut myös kuukausittain hengellisen hetken. VIRIKETOIMINTA Kartanon henkilökunta on sitoutunut asukkaan laadukkaan ja hyvän hoitopäivän toteutumiseen, johon kuuluu myös viriketoiminnan järjestäminen ja kehittäminen(liite 1). Näitä ovat olleet fysioterapeutin järjestämät erilaiset jumppatuokiot ja hoitajien pitämät laulu-, askartelu-, tuolijumppa- ja muut virikehetket. Lauttasaaren Fysikaalisen hoitolaitoksen fysioterapeutti on antanut asukkaille yksilöterapiaa. Grillaushetket olivat kovin suosittuja tapahtumia. Keittiöhenkilökunta auttoi niissä aktiivisesti ja omaisetkin olivat usein mukana. Juhannusaaton grillaukseen toi oman lisänsä puutarhassa soiva haitarimusiikki. Sairaanhoitaja Anna Laaksoharju ilahdutti asukkaita kesäkuun alussa tuomalla päiväksi Diana-ponin asukkaiden ihasteltavaksi. Tapahtumassa riitti ihmeteltävää kaikille. Kartanon vehreässä puutarhassa vietettiin kesäkuussa perinteinen puutarhajuhla ja samalla juhlistettiin Säätiön 50 -vuotistaivalta. Juhlan teemana oli 50 ja 60 luvun vaihde, teema näkyi mm. henkilökunnan vaatetuksessa, meikeissä ja hiustyylissä. Juhlan juontajana edellisten vuosien tapaan oli oopperalaulaja Klaus Pennanen. Kesäjuhlan pääesiintyjänä oli tenori Pekka Kuukka. Hän esitti ajanhenkeen soveltuvia lauluja mm. Kertokaa se hänelle ja Elämäni on lauluni. Martta Pihlajamaa ilahdutti yleisöä laulamalla Tule aamuun hymyilevään ja Kuljen yksin autiolla tiellä. Juhlan päätteeksi Kartanon keittiö tarjosi herkullisen kahvihetken ja yhteislaulu loi tunnelmaa. 10

11 VIRIKETOIMINNAN TAPAHTUMAT Tapahtumat kerrat Puutarhajuhla 1 Joulujuhla 1 SPR:n juhla 2 Kirpputori 1 Grillaus 5 Hengellinen kuoro 2 Hengellinen hetki 12 Matti Pasanen laulu, haitari tai posetiivi 7 Simo Bäckman laulu ja säestys 5 Klaus Pennanen laulu 3 Tommi Varis laulu 1 English play school lapset 3 Kristillinen kuoro 2 Trubaduuri Marja-Leena 2 Kansanmusiikkikonsertti Meriheini Luoto 2 Tuolijumppa 9 Selkokielilukemista 24 Klassinen joulukonsertti 1 Ulkoilutusta 30-40/kk Musiikkihetket Leea Ahvo-Krubally 16 Virpojat 2 Diana poni Kartanossa 6.kesäkuuta koko päivän taputeltavana 1 11

12 HENKILÖKUNNAN KOULUTUS Osastotuntien aiheita olivat uudet perehdytyssuunnitelmat, rakennekirjaaminen, ergonomia, tunneäly, asiakastietojärjestelmä ja hyvinvointi Osastokokouksia pidettiin yhteensä 12. Opintokäynnit Päiväpaikka Domus, Sarakoti. Työmaakokouksia oli kaksi. Jet- koulutuksessa oli Tuula Peltonen, toteutettiin Hilkka asukastietojärjestelmän projekti, joka päättyi 10/2010. pv kesto koulutustapahtuma osallistujat Ravitsemussuositukset Ojalainen Leena, Arovaara Leena Lähihoitajapäivät Laakkonen Armi, Lehtonen Tiina, Arovaara Leena RAI -seminaari Hyvönen Paula, Arovaara Leena, Musakka Leena Sairaanhoitajapäivät Peltonen Tuula Työsuojelukoulutus Gråsten Tanja, Piiroinen Mirka, Saarinen Elvi ½ Asukastietojärjestelmä: kirjaaminen, ergonomia, kinestetiikka koko henkilökunta ja 1 Asukastietojärjestelmän koulutus koko henkilökunnalle RAI C-osiokoulutus Lehtonen Tiina, Musakka Leena RAI päivitys ja pääkäyttäjä Piiroinen Mirka RAI seminaari Ruokolainen Ilona Muistiseminaari Nenonen Tytti Rakenteiden kirjaaminen Piiroinen Mirka Lähihoit. Näyttöarviointi Shevchuk Natalia, Tuomela Marjut, Ruokolainen Ilona Perehdyttämiskoulutus Shevchuk Natalia, Tuomela Marjut, Ruokolainen Ilona Laitekoulutus kokohenkilökunta HANKITTUA KIRJALLISUUTTA Työpaikalla nähtävänä oltavat lait Työsuojeluvastuuopas Ikääntymisen resurssiopas Dementiahoidon kehittäminen kannattaa Tiimityö - porrastetun hoidon kehittäminen 12

13 13

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ Saara Bitter 9.4.2015 Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 75-vuotiaille. Asiakkaalle lähetettiin kirje, jossa oli ilmoitettu aika palveluneuvojan kotikäynnistä. Tämä malli ei

Lisätiedot

Hoivakoti kuntoon. Kohti uutta hoitokulttuuria! Palvelutalo Tervaskannon tiimivastaavat Taru-Tiina Laaksonen ja Mervi Uutela

Hoivakoti kuntoon. Kohti uutta hoitokulttuuria! Palvelutalo Tervaskannon tiimivastaavat Taru-Tiina Laaksonen ja Mervi Uutela Hoivakoti kuntoon Kohti uutta hoitokulttuuria! Palvelutalo Tervaskannon tiimivastaavat Taru-Tiina Laaksonen ja Mervi Uutela Palvelutalo Tervaskanto Someron kaupungin 61- paikkainen entinen vanhainkoti,

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS Toimielin Tehtäväalue Toiminta-ajatus Perusturvalautakunta Vanhusten palvelut Vanhusten palvelujen tulosyksikön tehtävänä on tuottaa ja kehittää vanhuksille ja pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

Muistibarometri Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä. Kuntamarkkinat 14.9.

Muistibarometri Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä. Kuntamarkkinat 14.9. Muistibarometri 2015 Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä Kuntamarkkinat 14.9.2016 Olli Lehtonen Keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta sairastavien määrä Suomessa

Lisätiedot

Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella

Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella vastaava sairaanhoitaja Eurajoen terveyskeskuksen vuodeosasto ja vanhainkoti Taustaa Kotisairaalatoiminnan tarkoituksena on tarjota potilaalle hänen kotonaan

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen EP Ikä-sote 29.4.2016 Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen 2 -Onni asuu kotona VISIO Jokaisen vastuu omasta hyvinvoinnistaan, omaehtoinen toiminta ja omahoito, 3- sektori ja vapaaehtoistoiminta, sähköiset

Lisätiedot

KIVIPUISTON MONIPALVELUKESKUS

KIVIPUISTON MONIPALVELUKESKUS KIVIPUISTON MONIPALVELUKESKUS SÄÄTIÖN TARKOITUS Säätiön tarkoituksena on edistää ja kehittää vanhusten, vammaisten ja muiden erityispalveluja tarvitsevien erityisryhmien asumispalveluja sekä elinolosuhteita

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN MONIPUOLISESSA PALVELUKESKUKSESSA

IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN MONIPUOLISESSA PALVELUKESKUKSESSA IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN MONIPUOLISESSA PALVELUKESKUKSESSA Kehittämisprojekti Logoterapeuttisen ajattelun hyödyntämisestä muistisairaiden hoidossa Kaija Ketonen & Kirsi Salmi 10.2.2015

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas.

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. RANUAN KUNTA/Perusturva Yleinen info. 1 Tervetuloa palveluasumiseen! Asukasvalintakäsittely

Lisätiedot

Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin

Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 32 10.03.2014 Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin 354/10.01.02/2013

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi Terveyspalvelujen palvelulinja, TA-info 7.10.2015

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi Terveyspalvelujen palvelulinja, TA-info 7.10.2015 www.soteakseli.fi Terveyspalvelujen palvelulinja, TA-info 7.10.2015 Ulkoiset toimintamenot, M Terveyspalvelut, koko linja 14.0 12.0 10.0 8.0 1.6 2.7 1.9 1.8 2.8 2.6 1.7 1.8 1.6 2.2 2.4 2.3 6.0 4.0 7.2

Lisätiedot

Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin!

Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin! Emiliakoti ja Hopeahovi Pielaveden vanhustyönkeskus Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin! Emiliakodissa ja Hopeahovissa asuu muistisairaita vanhuksia. Monilla asukkaista on eriasteisia käytösoireita.

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

Lähde mukaan Eläköön liike ja mieli kampanjaan!

Lähde mukaan Eläköön liike ja mieli kampanjaan! Lähde mukaan Eläköön liike ja mieli kampanjaan! Kampanjan tavoitteena on tarjota ikääntyneille erilaisia, liikkumista, virkistystä, mielen hyvinvointia ja hengellisyyttä tukevia sekä vuorovaikutusta lisääviä

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 30.11.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 30.11.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 322 9.11.2010 pöydälle pantu asia LAUSUNTO VANHUSTEN HOITOPAIKKOJEN SÄILYTTÄMISTÄ JA LISÄÄMISTÄ KOSKEVASTA VALTUUSTOALOITTEESTA Terke 2010-2346 Esityslistan asia

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 25.11.2013 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 25.11.2013 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 25.11.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 2.12.2013-3.1.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 Yhdistys on saavuttanut tunnustetun aseman Ylläksen alueen vaikuttajana. Yhdistyksen jäsenmäärä on noussut tasaisesti ja on nyt 226. 1. Jäsentapaamiset

Lisätiedot

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001.

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa ympärivuorokautisia elämäniloa tuottavia hoito- ja hoivapalveluja turvallisissa ja kodinomaisissa ryhmäkodeissa.

Lisätiedot

Tervetuloa. päivätoimintaan. Päiväkeskus Päivänkaari

Tervetuloa. päivätoimintaan. Päiväkeskus Päivänkaari Tervetuloa päivätoimintaan Päiväkeskus Päivänkaari Kohtaamisen iloa suurella sydämellä! Toiminta-ajatus ja arvot Päiväkeskus Päivänkaari tarjoaa hämeenlinnalaisille kotihoidossa oleville ikäihmisille ja

Lisätiedot

Viidakkokujan tuetun asumisen

Viidakkokujan tuetun asumisen Viidakkokujan tuetun asumisen yksikkö 20.5.2011 Viidakkokujan tuetun asumisen yksikkö Vantaalaisille mielenterveyskuntoutujille - Huhtikuussa 2010 avattu ensimmäinen Vantaan oma asumisyksikkö mielenterveyskuntoutujille

Lisätiedot

SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO

SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 1991 1. YLEISTÄ Kuluneella kaudella ovat osaston perinteelliset toimintamuodot kallio-, jää- ja vuoristokiipeily eri muodoissaan sekä länsisuomalaisten

Lisätiedot

Karungin palvelukoti. Asukasopas. Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Karungin palvelukoti. Asukasopas. Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Karungin palvelukoti Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Sitten kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten

Lisätiedot

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotihoidon näkökulmia kotiutukseen Kokemäen nykytilanteesta Vuonna 2013 alkuvuodesta ollut viimeksi tk sairaalassa pitkäaikaisia potilaita Tk sairaalassa keskim. 10 kokemäkeläistä

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi Tervetuloa asumaan Kotisiipi Päivärinteen palvelutalon Kotisiipi on turvallinen ryhmäkoti kuudelle ikäihmiselle. Toiminta-ajatus Kotisiipi on Päivärinteen palvelutalossa sijaitseva kuuden asukkaan ryhmäkoti.

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa.

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa. Sivistyslautakunta 146 09.09.2014 Kaupunginhallitus 437 15.09.2014 Savonlinnan Teatterin ja Savonlinnasalin toimintojen yhdistäminen 594/44.449/2011 SL 146 Selostus: Kulttuurijaoston esityslistalta 9.9.2014

Lisätiedot

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa Elämäniloa tuottavia hoito- ja asumispalveluja.

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa Elämäniloa tuottavia hoito- ja asumispalveluja. Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa Elämäniloa tuottavia hoito- ja asumispalveluja. Viihtyisät yksiköt on tarkoitettu päivittäisissä toiminnoissaan

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 2/2011 23.2.2011

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 2/2011 23.2.2011 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) Aika Keskiviikko 23.2.2011 klo 18.30 19.45 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu Hyttinen Riitta Jutila

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö RAVA-MITTAUS UUDESSAKAUPUNGISSA VIIKOLLA 42/2016 Raija Yrttimaa Kirsi Routi-Pitkänen 10.1.2017 2 RAVA-TOIMINTAKYKYMITTARI RAVA-toimintakykymittari

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

7.5.2012 VANH 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 9 VANH 9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 9

7.5.2012 VANH 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 9 VANH 9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 9 2/2012 7.5.2012 Asiat VANH 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 9 VANH 9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 9 VANH 10 KUULTO -KUNTIEN KULTTUURITOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE 10 VANH 11 VUODEN 2012 TOIMINTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (6) 204 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kuntouttavaa hoitotyötä koskevasta aloitteesta HEL 2013-005935 T 00 00 03 Päätös päätti antaa

Lisätiedot

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla.

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Pellon ikäihmisten palvelut Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Kansalaisopisto: Eri kursseja mm. Joogan senioriryhmä vanhalla koululla, sekä musiikillinen viriketoiminta

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 20.10.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

Vuosikello Kotihoito. Perusturvakuntayhtymä Akseli

Vuosikello Kotihoito. Perusturvakuntayhtymä Akseli Vuosikello Kotihoito Kuntayhtymätason/ikäihmisten linjan vuosikello Tammikuu Heinäkuu Helmikuu Tilinpäätös Elokuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Vko 15 Rava poikkileikkaustutkimus/ Ympärivrk. hoito

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

Yhteenveto saattohoidon arvioinneista

Yhteenveto saattohoidon arvioinneista Yhteenveto saattohoidon arvioinneista Yhteenvedossa käytetyt Saattohoidon arviointilomakkeet on jaettu yksiköissä Kouvolassa ja Eksoten alueella. Lomakkeita on jaettu omaisille vuosina 2009 2010 ja yhdistykselle

Lisätiedot

VANH 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 25 VANH 25 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 25

VANH 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 25 VANH 25 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 25 4/2014 2.12.2014 Asiat VANH 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 25 VANH 25 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 25 VANH 26 TUTUSTUMINEN MAIJALAN LAAJENNUSOSAAN MATTILAAN 26 VANH 27 TIETOA KANGASALAN

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI. Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki

VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI. Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYNEIDEN TURVALLISUUS Hyvinkään kaupungin turvallisuussuunnitelman 2013-2016 ja

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Yhdistyksen tarkoitus. 3 Yhdistyksen toiminta

Yhdistyksen säännöt I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Yhdistyksen tarkoitus. 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen säännöt I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Seinäjoen kristillisen opiskelijatyön tuki ry. Yhdistyksen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Vanhusneuvosto Pöytäkirja 1 / 2016

Vanhusneuvosto Pöytäkirja 1 / 2016 Pöytäkirja 1 / 2016 Aika: Torstai 22.1.2016 klo 13.30 Paikka: Läsnä: Mikkelin Omaishoitajat ja Läheiset ry Mikonkatu 5, 50100 MIKKELI Hannu Karttunen, puheenjohtaja Mirja Tarssanen, varapuheenjohtaja Pirkko

Lisätiedot

Uudistuvat työnkuvat -hanke

Uudistuvat työnkuvat -hanke Uudistuvat työnkuvat -hanke Jyväskylän kaupunki / vanhus- ja vammaispalvelut Ulla Halonen, projektipäällikkö Tavoitteet: Hankkeen tarkoituksena on ollut kehittää sairaanhoitajien, lähihoitajien ja laitoshuoltajien

Lisätiedot

Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Suunnittelija Anneli Louhenperä

Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren Suunnittelija Anneli Louhenperä Terveysosasto Kuntoutusryhmä Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Reumaa ja muita TULE-sairauksia sairastavien lasten ja nuorten yksilöllinen kuntoutusjakso Alueelliset yhteistyökokoukset

Lisätiedot

KYÄ JOKU ROTI OLLAP PITÄÄ Työsuojeluhallinto, valtakunnallinen Työsuojelunäyttely hoito- ja hoiva-alan alan ergonomiaosasto: Ergonomiaohjaus ja sen vaikuttavuus hoitohenkilöstön kokemana Raili Antila Marja-Liisa

Lisätiedot

Yleistyvä pitkäikäisyys ja pitkäaikaishoidon uudet haasteet

Yleistyvä pitkäikäisyys ja pitkäaikaishoidon uudet haasteet Yleistyvä pitkäikäisyys ja pitkäaikaishoidon uudet haasteet Marja Jylhä, Pekka Rissanen, Juhani Lehto, Leena Forma, Merja Vuorisalmi, Mari Aaltonen, Jani Raitanen Terveystieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto

Lisätiedot

ASUMISPAIKAN MYÖNTÄMISEN YLEISET KRITEERIT 1.4.2015

ASUMISPAIKAN MYÖNTÄMISEN YLEISET KRITEERIT 1.4.2015 ASUMISPAIKAN MYÖNTÄMISEN YLEISET KRITEERIT 1.4.2015 2 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Asumispaikan myöntämisen yleiset kriteerit... 4 3. Dementiayksikön paikan myöntämiskriteerit... 4 4. RAI-arviointi... 5

Lisätiedot

Kohta 2. Omaishoidon tuen hakeminen, käsittely ja päätöksenteko

Kohta 2. Omaishoidon tuen hakeminen, käsittely ja päätöksenteko Hallitus 64 11.03.2015 Omaishoidon tuen kriteerit 2015 251/05.12.00.01/2015 EKSTPHAL 64 Eksoten yhtenäiset omaishoidon tuen myöntämisperusteet ovat olleet käytössä vuoden 2010 alusta. Myöntämisperusteita

Lisätiedot

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallisen tilan kuvaus Yhdistyksen jäsenmäärä 311 Jäsenten työpaikat Kiuruveden kaupunki, Iisalmen kaupunki, Seurakunta, Yksityiset hoivakodit, Fysikaaliset hoitolaitokset, Toimi-säätiö

Lisätiedot

Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Aikuisten reumaa sairastavien kuntouttava hoito. Alueelliset yhteistyökokoukset

Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Aikuisten reumaa sairastavien kuntouttava hoito. Alueelliset yhteistyökokoukset Terveysosasto Kuntoutusryhmä Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Aikuisten reumaa sairastavien kuntouttava hoito Alueelliset yhteistyökokoukset 24.8.-7.9.2010 Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren

Lisätiedot

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - kärkihankkeen tavoitteet Kärkihanke

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

LOIMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS. RAVATAR poikkileikkaustutkimus ikäihmisten palveluyksiköissä keväällä 2016

LOIMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS. RAVATAR poikkileikkaustutkimus ikäihmisten palveluyksiköissä keväällä 2016 1 LOIMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS RAVATAR poikkileikkaustutkimus ikäihmisten palveluyksiköissä keväällä 2016 Kaija Muhonen Sari Koistinen 3.5.2016 2 SISÄLLYS 1. Ravatar mittarin esittely 3 2.

Lisätiedot

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p Muistipalvelut Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu 12 13100 Hämeenlinna p. 044 726 7400 info@muistiaina.fi Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry tarjoaa Muistipalveluita Hämeenlinnan alueella asuville

Lisätiedot

RAPORTOINTISUUNNITELMA 2012

RAPORTOINTISUUNNITELMA 2012 RAPORTOINTISUUNNITELMA 2012 Karviaiselle on laadittu raportointisuunnitelma aikatauluineen. Karviaisen vuoden 2012 raportointisuunnitelma koostuu 3 osavuosikatsauksesta (31.3.; 30.6.; ja 30.9.) ja 8 kuukausittaisesta

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Ollaan kuin kotona TEKSTI RAIJA LEINONEN, PROJEKTITYÖNTEKIJÄ, PERHEHOITOLIITTO KUVAT VILLE KOKKOLA

Ollaan kuin kotona TEKSTI RAIJA LEINONEN, PROJEKTITYÖNTEKIJÄ, PERHEHOITOLIITTO KUVAT VILLE KOKKOLA 28 Töissä Ollaan kuin kotona Sairaanhoitaja Anja Halonen irrottautui hallinnollisista töistä ja perusti kotiinsa ikäihmisten perhehoitopaikan. Vain yksi asia on kaduttanut: ettei aloittanut aikaisemmin.

Lisätiedot

Tavoitteena hyvä elämä ja yksilölliset reitit työelämään - Miten arvioimme näiden saavuttamista?

Tavoitteena hyvä elämä ja yksilölliset reitit työelämään - Miten arvioimme näiden saavuttamista? Tavoitteena hyvä elämä ja yksilölliset reitit työelämään - Miten arvioimme näiden saavuttamista? Laatua laivalla 22.-24.8.2012 Ryhmä A4) 22.8.2012 klo 17.10 19.00 Marjut Huttunen, Kuvaus esityksestä Esityksessä

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen

Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen Eibar Espanja 2.11 12.12.2015 Erja Knuutila ja Pirkko Oikarinen Maanatai aamuna 2.11 hyppäsimme Ylivieskassa junaan kohti Helsinkiä, jossa olimme puolen päivän aikoihin. Lento Pariisiin lähti 16.05. Meitä

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVATYÖN FYYSINEN JA PSYYKKINEN KUORMITTAVUUS

HOITO- JA HOIVATYÖN FYYSINEN JA PSYYKKINEN KUORMITTAVUUS HOITO- JA HOIVATYÖN FYYSINEN JA PSYYKKINEN KUORMITTAVUUS Kristiina Hellstén, hankejohtaja, FT Turun kaupunki Kotihoitotyön ergonomian ja työturvallisuuden kehittäminen seminaari 15.4.2015, Turku Hoito-

Lisätiedot

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015 VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty 26.11.2015 LIITTEET 1. Yhteystietoluettelo 2. Vanhusneuvoston esite TARKOITUS Vanhusneuvoston

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Vanhusneuvosto 26.10.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 24 Muistikoordinaattori Helena Hurme-Marttisen puheenvuoro 4 25 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 6 26

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. Vuodeosastotoiminnan keskittäminen yhteen toimipisteeseen, Yh

Perusturvakuntayhtymä Akseli.  Vuodeosastotoiminnan keskittäminen yhteen toimipisteeseen, Yh www.soteakseli.fi Vuodeosastotoiminnan keskittäminen yhteen toimipisteeseen, Yh 26.8.2015 118 Vuodeosastojen hoitopäivät TP-11 TP-12 TP-13 TP-14 TA-15 Maskun vuodeosasto Hoitopäivä 9322 8704 8439 6332

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2009 äänestyksen jälkeen hyväksynyt seuraavan kunnanhallituksen esityksen:

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2009 äänestyksen jälkeen hyväksynyt seuraavan kunnanhallituksen esityksen: JÄÄLIIKUNTAKESKUS KARSTULA-AREENA OY:N TOTEUTTAMINEN Khall 113 17.05.2010 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2009 äänestyksen jälkeen hyväksynyt seuraavan kunnanhallituksen esityksen: Jääliikuntakeskuksen

Lisätiedot

Sairaanhoidollinen toiminta - Hoitotyö- v Valtuuston info

Sairaanhoidollinen toiminta - Hoitotyö- v Valtuuston info Sairaanhoidollinen toiminta - Hoitotyö- v. 2015-2016 Valtuuston info 6.6.2016 Pirjo Kejonen Hallintoylihoitaja Rajallisten henkilöstövoimavarojen kohdennus Hoitohenkilöstön resurssien kohdennus ja henkilöstömenojen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS...1 1. Katsaus edellisvuoteen...3 2. Edunvalvonta...4 2.1 Edunvalvonnan päätavoitteen toteutuminen...4 2.2. Edunvalvonnan sekundaarinen tavoite...5

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

HOIVA-ASUMISPALVELUN ASIAKASPALAUTEKYSELY

HOIVA-ASUMISPALVELUN ASIAKASPALAUTEKYSELY HOIVA-ASUMISPALVELUN ASIAKASPALAUTEKYSELY 15.9. 31.10.2015 TAUSTAA Vanhuspalvelulaissa (2013) ja sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemassa laatusuosituksissa (2013, 2008) korostetaan, että eri palveluissa

Lisätiedot

6.4.2010. Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio

6.4.2010. Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio LOPPURAPORTTI 1 / 5 MAHIS PROJEKTIN LOPPURAPORTTI AJALTA 1.4.2007 30.3.2010 Projektin nimi Projektipäällikkö Ohjausryhmä Mahis projekti Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio Sauli Hyöppinen

Lisätiedot

Lakeuden Bioanalyytikot

Lakeuden Bioanalyytikot Lakeuden Bioanalyytikot LaBit ry. järjestää jäsenilleen opintotapahtumia sekä vapaaajan virkistäytymistilaisuuksia. 1 Yhdistyksen historiaa Kaikki sai alkunsa ajatuksesta perustaa oma yhdistys Seinäjoen

Lisätiedot

Nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille HENKILÖKUNNAN OPAS

Nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille HENKILÖKUNNAN OPAS Nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille HENKILÖKUNNAN OPAS Vantaan nivelvaihe peruskoulun päättäville nuorille Peruskoulun päättyminen on tärkeä askel nuoren elämässä. Siirtyminen jatko-opintoihin

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Yhteistyötoimikunta AIKA Klo 09:00-10:58

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Yhteistyötoimikunta AIKA Klo 09:00-10:58 PÖYTÄKIRJA 5/2013 1 Yhteistyötoimikunta 29.10.2013 AIKA 29.10.2013 Klo 09:00-10:58 PAIKKA Seminaarinkatu 2, 3 krs. kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS

POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS 2015 2 VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTON KOKOONPANO 2015 Pirkko Mäkelä, puheenjohtaja 23.6.2015 lähtien, Eläkeliiton Posion yhdistys ry Sari Ylisirniö, sihteeri23.6.2015

Lisätiedot

Hyvän hoidon kriteeristö

Hyvän hoidon kriteeristö Hyvän hoidon kriteeristö Työkirja työyhteisöille muistisairaiden ihmisten hyvän hoidon ja elämänlaadun kehittämiseen ja arviointiin 4., uudistettu painos 2016 1 Muistisairaan ihmisen hyvän hoidon elementit

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyviä vuosia HENKILÖSTÖMITOITUS VANHUSTENHUOLLON YKSIKÖISSÄ

Tehdään yhdessä hyviä vuosia HENKILÖSTÖMITOITUS VANHUSTENHUOLLON YKSIKÖISSÄ Tehdään yhdessä hyviä vuosia HENKILÖSTÖMITOITUS VANHUSTENHUOLLON YKSIKÖISSÄ Vanhuspalvelulaki säätää, että toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat toimintayksikön

Lisätiedot

YHTEISKUNTAVASTUUVIESTINTÄ 2015

YHTEISKUNTAVASTUUVIESTINTÄ 2015 Turvallisen hoivan ja huolenpidon palvelutalo YHTEISKUNTAVASTUUVIESTINTÄ 2015 Hopearannan palvelutalo on 55-paikkainen vanhusten palvelutalo, joka tarjoaa laadukkaita ja yksilöllisiä hoiva- ja hoitopalveluja.

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

Kuntouttavaa asumispalvelua

Kuntouttavaa asumispalvelua Kuntouttavaa asumispalvelua Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille, kehitysvammaisille

Lisätiedot

Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa

Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa Tarjoamme senioreille itsenäistä asumista, yhteisökoteja, palvelua ja terveyslomaa Ainutlaatuista asumista Jyllin Kodit tarjoaa mahdollisuudet elinikäiseen asumiseen ja rentouttavaan terveyslomailuun Ikaalisten

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot