Käytöntukijärjestelmä Open++ Opera v.3.3. Verkkotietojärjestelmä Open++ Integra v.3.3. Pääkäyttäjän ohje. Käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käytöntukijärjestelmä Open++ Opera v.3.3. Verkkotietojärjestelmä Open++ Integra v.3.3. Pääkäyttäjän ohje. Käyttöohje"

Transkriptio

1 Käytöntukijärjestelmä Open++ Opera v.3.3 Verkkotietojärjestelmä

2

3 1MRS MUM Issued: Version: D/ Open++ Opera v.3.3 We reserve the right to change data without prior notice Sisällysluettelo Sivu 1 Yleistä tästä käyttöohjeesta Huomautukset Trademarks Open++ tuotteiden dokumentit Miten tätä käyttöohjetta käytetään? Johdanto Johdanto Ohjelmiston versiopäivitykset :n uudet ominaisuudet ja toiminnot Open++ Integra v.3.2:n uudet ominaisuudet ja toiminnot Open++ Opera v.3.3:n uudet ominaisuudet ja toiminnot Open++ Opera v.3.2:n uudet ominaisuudet ja toiminnot Toimintaympäristö Järjestelmävaatimukset Open++ Operan arkkitehtuuri Opera Network Editor tai Open++ Integra Opera Workstation Opera Server Application Hot-Stand-By Replikointi Hitaat verkkoyhteydet...17 i

4 Open++ Opera v.3.3 Sisällysluettelo 1MRS MUM 4.9 Terminaalipalvelimet Kommunikointi Open++-järjestelmässä Lisenssit Yleistä lisensseistä Open++ Integran toiminnallisuus Open++ Operan toiminnallisuus Sähkönjakeluverkon koko Työasemien määrä Open++ -ohjelmiston käyttöönotto Open++ Integran käyttöönotto Open++ Operan käyttöönotto Käyttäjähallinta ja piirien hallinta Yleistä käyttäjänhallinnasta ja piirien hallinnasta Logoff-tila Käyttäjätasot Piirit Piirityypit Dynaamisen piirin määritteleminen Extrapiirin määritteleminen Käyttöoikeuksien määritteleminen Käyttäjätunnuksien ja käyttöoikeuksien muuttaminen Salasanan muuttaminen OperaSA OperaSAn toiminnot OperaSAn asetukset OperaSAn ohjaus OperaNEn/Integran käynnistäminen Integran käynnistäminen OperaNEn/Integran käynnistäminen Opera Interface:n kautta..40 ii

5 1MRS MUM Open++ Opera v.3.3 Sisällysluettelo 10 Käyttöliittymä Yleistä käyttöliittymästä Käyttöliittymän asetukset Verkkoikkunat Verkkoikkunanäkymän muuttaminen Verkkoikkunoiden väritys Verkkoikkunoiden väritys verkko- ja suojausanalyysissä Tunnusten ja nimien esittäminen verkkoikkunoissa Vapaamuotoisten objektien, tekstien ja mittausten esittäminen näytöllä Väliaikaisverkkotietojen esittäminen Symbolien selite Verkkokaaviot Verkkokaavioiden väritys Tunnusten ja nimien esittäminen verkkokaavioissa Sisäiset asemakaaviot Asemakaavioiden väritys Muut keski- ja pienjänniteverkon kaaviot Käytönaikaiset avusteet Taustakarttojen alustus Yleistä taustakarttoista Taustakarttahakemistot Taustakartta-aineiston otsikot Taustakarttojen oletusarvot Taustakarttoihin liittyvät muutokset Rasterikarttojen konversio Rasterikarttojen muokkaus Vektorikarttaformaattien konversio Taustakarttamateriaalin kohdistus Kohdistuksen aloittaminen Peruskartta-aineiston kohdistus Vektorikartta-aineiston kohdistus Rasterikartta-aineiston kohdistus Yleiskarttojen kohdistus...56 iii

6 Open++ Opera v.3.3 Sisällysluettelo 1MRS MUM Muun rasteriaineiston kohdistus Kohdistetun kartta-aineiston päivitys Alustettujen taustakarttojen kopiointi omalle koneelle Open++ verkkotietokanta Yleistä verkkotietokannasta Verkostomalli Verkkotietokannan taulut Verkkotietokannan solmutunnisteet Verkkotietokannan tietojen päivittäminen työasemille Verkkotietokantaan tehtävät määrittelyt Koodiselitteiden määrittely Johdinlaji- ja muuntajasarjojen määrittely Integrassa KJ- ja PJ- johdinlajisarjojen määrittely Muuntajasarjojen määrittely Vapaamuotoisen tietokannan kohdetyypin ja tekstikohteiden määrittely Uusien kenttien määrittely OperaWSn keskeytysraportteihin Taulujen määrittely OperaWSn tekstiviestitoimintoa varten Kenttien lisääminen ulkovalaistusverkon laskentaa varten Johdintyyppien jaottelun ja värityksen määrittely Raporttien ja lomakkeiden määrittely Asiakastiedot Asiakastietojen tuonti järjestelmään Verkkotietokannan hallinnan perusteet Huomautuksia Verkkotiedon editointitilat Peruskomennot Kiinteät laitekortit Kiinteän laitekortin avaaminen Kiinteiden laitekorttien selailu Kiinteiden laitekorttien sisältö Vapaamuotoiset laitekortit...72 iv

7 1MRS MUM Open++ Opera v.3.3 Sisällysluettelo Vapaamuotoisten laitekorttien kenttien nimien ja kielen muuttaminen Vapaamuotoisen laitekortin avaaminen Vapaamuotoisten laitekorttien selaus Vapaamuotoisten laitekorttien sisältö Vapaamuotoisten laitekorttien tietojen editointi Solmun, solmuvälin, sijaintisolmun ja kaavion valitseminen Solmujen valinta graafisesti Solmuvälien monivalinta Yleiset toimenpiteet Keski- ja pienjännitejohtojen ja komponenttien lisääminen Sijaintisolmun määrittely Sijaintisolmukaavion luonti Kytkinlaitteiden tilatietojen määrittely Komponenttitietojen massapäivitys Solmuvälitietojen massapäivitys Solmutunnusten ja symbolien määrittely Solmun, solmuvälin, asema- tai sijaintisolmun tunnuksen tai nimen siirtäminen Johtimen tunnuksen kieräminen Vapaamuotoisen kohteen tunnustekstin muuttaminen Solmun symbolin kiertäminen Solmujen, solmuvälien, asema- tai sijaintisolmujen määrittely Solmutyypin muuttaminen Kaavion koon muuttaminen Solmun tai sijaintisolmun siirtäminen Solmun poistaminen Solmuvälin poistaminen Vapaamuotoisen kohteen tai sijaintisolmun poistaminen Uuden solmun tai välipisteen lisääminen olemassaolevalle solmuvälille Olemassa olevan solmuvälin välipisteen siirtäminen...84 v

8 Open++ Opera v.3.3 Sisällysluettelo 1MRS MUM 12.7 Verkkotietojen ylläpitoon liittyviä tehtäviä Sähköaseman lisääminen Sähköasematietojen lisääminen Päämuuntajatietojen lisääminen Muuntamon lisääminen Muuntajan lisääminen Erottimen lisääminen PJ-keskuksen lisääminen PJ-jakokaapin lisääminen Generaattorin lisääminen Kuristimen lisääminen KJ-sulakkeen lisääminen PJ-kytkimen lisääminen Mittamuuntajan lisääminen Maadoituksen lisääminen Integrassa Mittauspisteet Yleistä mittauspisteistä Mittauspisteen lisääminen Virtamittauksen määrittely Jännitemittauksen määrittely Erillisen kuormituspisteen määrittely Vapaamuotoisen tietokannan kohteen lisääminen Komponenttien tyyppi- ja johdinlajitietojen lisääminen Erottimien tyyppitietojen lisääminen KJ- ja PJ sulaketyyppitietojen lisääminen KJ- ja PJ johdinlajitietojen lisääminen Reletietojen lisääminen Jälleenkytkentäkäyrä Ylivirtareleen tiedot Maasulkureleen tiedot Jälleenkytkentäreleen tiedot Pienjänniteverkon siirtäminen Dokumenttien liittäminen ja poistaminen Kuormitustietojen lisääminen vi

9 1MRS MUM Open++ Opera v.3.3 Sisällysluettelo KJ/PJ-muuntamon kuormitustiedon syöttäminen PJ-asiakkaan kuormitustiedon syöttäminen Manuaalinen kuormitustietojen syöttö kuormituskäyriä varten Väliaikaisverkkojen tiedot Yleistä väliaikaisverkoista Väliaikaisverkkotietojen lisääminen Väliaikaisverkkotietojen poistaminen Ulkovalaistusverkon tiedot Integrassa Ulkovalaistusverkkotietojen lisääminen Pylvästiedot Integrassa Pylväspaikkojen lisääminen ja muokkaaminen Pylväspaikkojen siirtäminen Pylvästietojen lisääminen ja muokkaaminen Pylvään poistaminen Pylvään kuntotietojen lisääminen ja muokkaaminen Pylväs- ja kuntotietojen massapäivitys Kuntotiedot Integrassa Kuntolajien määrittely Kiireellisyysasteiden määrittely Kuntotietojen lisääminen ja muokkaaminen Kuntotiedon kuittaaminen korjatuksi Kuntotiedon poistaminen Kuntohistoriatietojen hallinta Open++ ohjelmiston toimintojen kannalta tärkeät verkkotiedot Vianetsintä verkkotietokannassa Open++ Operan ja MicroSCADAn integrointi Yleistä Open++ Operan ja MicroSCADAn integroinnista Offline-toiminta Liityntätyökalut MicroSCADAn asemakuvien siirto Open++ verkkotietokantaan Siirtotiedostojen luonti MicroSCADAssa Asemakaavioiden tuonti Open++ tietokantaan Asemakaavion viimeistely vii

10 Open++ Opera v.3.3 Sisällysluettelo 1MRS MUM viii Kytkemättömien johtojen kytkentä Puutteellisten ja virheellisten tietojen korjaaminen laitekorteista Syöttöpisteiden määrittely Laitekorttitietojen tarkastaminen ja täydentäminen MicroSCADAn ja Open++ verkkotietokannan komponenttien integrointi Prosessipisteiden määrittely Sähköasemien ja päämuuntajien integrointi Lähtöjen, katkaisijoiden, erottimien ja vianilmaisimien integrointi Mittauksien integrointi Virtuaalipisteiden määrittely Virtuaalipistetiedoston luonti OperaNEssä/Integrassa Virtuaalipisteiden tuonti MicroSCADAan MicroSCADAn kuvien määrittely Asema- ja ohjauskuvien integrointi Muiden MicroSCADAn kuvien integrointi Open++ Operan ja MicroSCADAn välinen tiedonsiirto Juuripisteen väri ja tehon virtaussuunta Uuden vian ilmaantuminen Vianilmaisintiedon päivittäminen Vian kuittaaminen korjatuksi Automaattisen vianerotuksen ja palautuksen tiedot Open++ Opera/MicroSCADA -liitynnän vianetsintä Symbolit Yleistä symboleista Symbolit vapaamuotoisen tietokannan kohteille ja tekstikomponenttityypeille Symbolien tarkkuustasojen määrittely Erikoissymboleja Symbolin määrittely Symbolifontin määrittely Symbolifontin ääriviivojen määrittely...136

11 1MRS MUM Open++ Opera v.3.3 Sisällysluettelo Symbolin taustan määrittely Symbolin tunnustekstin määrittely Symbolikulmien päivittäminen kaikille erotinsymboleille Asetukset Yleistä asetuksista Käyttöliittymäasetukset Käyttöliittymäkielen määritteleminen Käyttöliittymän fonttien määritteleminen Käyttöliittymän oletusfonttien määritteleminen Verkkonäkymän asettelut Symbolien tarkkuustasojen määritteleminen Verkkoikkunan tietojen ja hälytysten esittäminen Renkaassa olevien lähtöjen hälytyksen määritteleminen OperaWSn verkkoikkunan koon määritteleminen Kaavioiden esitystavan määritteleminen Verkon editointiasettelujen määritteleminen Värimääritykset Yleistä värimäärityksistä Muuntaja-, erotin- ja asiakastunnustekstien värien määritteleminen Verkkoikkunan ja kaavioiden taustavärien määritteleminen Verkkoviivojen värien ja leveyden määritteleminen Verkkoviivojen värien käyttö Verkosto- ja suojausanalyysien värirajojen määritteleminen Luotettavuusanalyysin värirajojen määritteleminen Analyyseihin ja laskentoihin liittyvät asettelut Yleistä verkosto- ja suojausanalyysien parametreistä Yleisten verkostoanalyysiparametrien määrittäminen Kuormituslaskennan asettelujen määrittäminen Suojausanalyysin asettelujen määrittäminen Rengasverkkolaskentojen asetuksien määritteleminen Integran suunnittelulaskennan asettelujen määritteleminen ix

12 Open++ Opera v.3.3 Sisällysluettelo 1MRS MUM x Integran luotettavuuslaskennan asettelujen määritteleminen Integran ulkovalaistusverkkoihin liittyvien asettelujen määrittäminen Vaihtoehtoiset syöttöverkon impedanssit OperaWSssä Automaattiset toiminnot OperaWSssä Taustakartta-asetukset Yleistä taustakartta-asetuksista Taustakarttanäkymiin liittyvät asetukset Taustakarttojen värimääritykset Yleiset toiminnot Toimintatilan valinta Jännitetason valinta Reaaliaikaisen kytkentätilan tarkastelu Verkostokomponenttien paikannus Muuntopiirien tekstit Muuntopiirin tekstitietojen lisääminen Muuntopiirin tekstitietojen selailu Komponenttiin liittettyjen dokumenttien selailu Keskijännitelähdön tietojen tarkastelu Tärkeiden muuntamoiden tarkastelu Ilmoituslista Yleistä ilmoituksista Varoitusten ja hälytysten esittäminen verkkoikkunassa Ilmoitusten esittäminen ilmoituslistalla Jälki myötä- ja vastavirtaan Ylimääräisen kuormituksen ja rajaerottimen tietojen syöttäminen Asiakastietojen etsiminen Asiakaslistan tulostaminen ja tallentaminen Integrassa Kytkinlaitelistan tulostaminen tai tallentaminen Integrassa Omien toimintokomentojen lisääminen valikoihin Karttojen ja kaavioiden piirto Kartanpiirtoparametrit Graafisen verkkokuvan siirto DXF-tiedostoon...172

13 1MRS MUM Open++ Opera v.3.3 Sisällysluettelo 17 Verkko- ja suojausanalyysi Yleistä verkko- ja suojausanalyysistä Kuormitusten mallintaminen Muuntamoiden ja johto-osien tehokäyrä Yleistä Integran luotettavuuslaskennasta Yleistä Integran ulkovalaistusverkkojen laskennasta Verkkoanalyysin suorittaminen Luotettavuuslaskennan suorittaminen Integrassa Ulkovalaistusverkon laskennan suorittaminen Integrassa Verkkoanalyysin tulosten tarkastelu verkkokuvissa Luotettavuuslaskennan tulosten tarkastelu Integrassa Ulkovalaistusverkon laskennan tulosten tarkastelu Integrassa Suojausanalyysi Releasettelujen käyttö suojausanalyysissä Suojareleiden asettelutietojen tarkastelu Suojausanalyysin suorittaminen Suojausanalyysin tulosten tarkastelu Laskentojen tuloslistaukset Laskentojen tuloslistauksen tallentaminen tai tulostaminen Tehonjakolaskennan tuloslistaus Oikosulkulaskennan tuloslistaus Maasulkulaskennan tuloslistaus KJ-verkon tehonjaon yhteenvetolistaus PJ-muuntopiirin laskentalistaus Luotettavuuslaskennan tuloslistaus Ulkovalaistusverkon laskennan tuloslistaus PJ-muuntopiirien laskenta tietokantaan Integran verkostosuunnittelu Yleistä suunnittelusta ja simuloinnista Yleistä suunnittelutilasta Suunnitelman verkkotietojen käsittely Kuormitustietojen syöttäminen xi

14 Open++ Opera v.3.3 Sisällysluettelo 1MRS MUM KJ/PJ-muuntamon kuormitustiedon syöttäminen PJ-kulutuspaikan kuormitustiedon syöttäminen Kuormitustietojen muuttaminen Suunnitelman reletietojen muuttaminen Solmuvälin johdinlajin automaattinen valinta Suunnitelman verkkotietojen vienti tietokantaan Suunnitelman kytkentätilan käsittely Suunnitelmakohtaisten parametrien määrittely Suunnitelman verkostolaskennat Verkostolaskennan suorittaminen Verkostolaskennan tulokset Suunnitelman kustannuslaskenta ja tulokset Suunnitelman jakorajaoptimointi Yleistä jakorajaoptimoinnista Jakorajaoptimoinnin suorittaminen Jakorajaoptimoinnin tulokset Materiaalitietokanta Yleistä materiaalitietokannasta Materiaalitietojen hallinta Tarvike- tai pakettitunnuksien lisääminen Tarvikkeiden tai alipakettien lisääminen pakettiin Tarvikkeen tai paketin tietojen muokkaaminen Tarvikkeen tai paketin tietojen poistaminen Tarvikkeen tai paketin tietojen selailu Paketissa olevien tarvikkeiden määrän muuttaminen Johdinpakettien hallinta Materiaalitietojen siirto toiseen järjestelmään Suunnitelman tarviketietojen hallinta Suunnitelman tarvikepaikkojen hallinta Tarvikepaikan tarvikepakettien hallinta Oletustarviketietojen käsittely Materiaalitietojen tulostus xii

15 1MRS MUM Open++ Opera v.3.3 Sisällysluettelo Suunnitellun johtoreitin siirto Open++ Profila -ilmajohtojen suunnitteluohjelmaan Tietokanta-analyysi Yleistä tietokanta-analyysistä Kyselyiden suorittaminen ja luominen MS Access:ssä Kyselyiden suorittaminen MS Access:ssä Kyselyiden luominen MS Access:ssä Kyselyt Open++ ohjelmassa Kyselyiden tuloksien esittäminen Open++ ohjelmassa Valmiin graafisen kyselyn suorittaminen Open++ ohjelmassa Kyselyn rajoittaminen graafisesti Yksinkertaisen graafisen kyselyn luominen Open++ ohjelmassa Raportointi Kyselytoiminnon lisääminen valikkoon LIITE 1 Painikepalkin ja työkalupakin pikaohje Painikepalkin toiminnot Työkalupakin toiminnot LIITE 2 TrueType-symbolien määrittely CorelDrawlla TrueType-symbolien määrittely CorelDrawlla LIITE 3 Kuorituskäyräeditori Johdanto Kuormituskäyräeditorin käynnistys Kuormituskäyräeditorin käyttöliittymä Kuormituskäyrään liittyvä informaatio Kuormituskäyrän luominen Perustoiminnot Näyttötilan muuttaminen Viikkonäyttö Päivänäyttö Vuosinäyttö xiii

16 Open++ Opera v.3.3 Sisällysluettelo 1MRS MUM Kuormituskäyrän kopiointi Topografiatiedostojen lataaminen Mittaustiedon lataaminen LIITE 4 Käyttäjätasojen oikeudet Käyttäjätasojen oikeudet LIITE 5 Localization of Open++ Opera (in English) General Program Translation Defining a New Language Content of the Language Databases String Types Moved into the Language String Database Unicode Support Document and Online Help Translation File Names and Location Text Translation Guide Figure Translation Guide Language Versions of Online Help Files Termit ja valikkokomennot Hakemisto xiv

17 1MRS MUM Open++ Opera v Yleistä tästä käyttöohjeesta 1 Yleistä tästä käyttöohjeesta 1.1 Huomautukset Huomautus 1 Tässä dokumentissa esiintyviä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta eikä niitä voida pitää ABB:tä sitovina. ABB ei vastaa tässä dokumentissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä. Huomautus 2 Tämä dokumentti koskee Open++ Opera käytöntukijärjestelmän ja Open++ Integra - verkkotietojärjestelmän ohjelmaversioita 3.3. Huomautus Trademarks Lisätietoja, kuten julkaisun tiedot ja viime hetken huomautukset (Release Notes), löytyy ohjelman jakeluun käytetystä tietovälineestä. AutoCAD on Autodesk, Inc:n rekisteröity tuotemerkki. CorelDRAW on Corel Corporation:n rekisteröity tuotemerkki. FontLab on Font Lab Developers Group:n rekisteröity tuotemerkki. Microsoft, MS Access, MS Windows NT ja Notepad ovat Microsoft Corporation:n rekisteröityjä tuotemerkkejä. Paint Shop Pro on JASC, Inc:n rekisteröity tuotemerkki. Muut tavaramerkit tai tuotenimet ovat haltijoidensa tuotemerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. 1.3 Open++ tuotteiden dokumentit Open++ -tuotteiden dokumentit ovat seuraavat: Dokumentin nimi Ohjelma Numero Open++ Operan käyttöohje Open++ Opera 1MRS MUM Open++ Opera Open++ Integra 1MRS MUM Installation Manual Open++ Opera 1MRS MUM System Description MicroSCADA Integration Manual Open++ Opera Open++ Integra Open++ Opera 1MRS MUM 1MRS MUM Tämä ohje kuvaa Open++ Opera -käytöntukijärjestelmän ja Open++ Integra verkkotietojärjestelmän käyttöönottoon liittyvät toiminnot sekä Open++ Opera - 1

18 Open++ Opera v Yleistä tästä käyttöohjeesta 1MRS MUM järjestelmän pääkäyttäjän tarvitsemat toiminnot (OperaNEn ja OperaSAn toiminnot) sekä Open++ Integra verkkotietojärjestelmän toiminnot. Open++ Opera- järjestelmän asennusta koskevat ohjeet on kuvattu englanninkielisessä käyttöohjeessa Installation Manual.Järjestelmän loppukäyttäjän tarvitsemat toiminnot (OperaWSn toiminnot) on kuvattu Open++ Operan käyttöohjeessa. Englanninkielinen ohje MicroSCADA Integration Manual käsittelee Opera Interface Package osion toimintaa MicroSCADA-ympäristössä. Open++ Operan yleinen kuvaus löytyy englanninkielisestä käyttöohjeesta System Description Open++ Integran toiminnot vastaavat suurelta osin OperaNEn toimintoja. Tässä ohjeessa käytetään merkintää OperaNE/Integra, kun toiminnon suorittamiseen voidaan käyttää kumpaa tahansa ohjelmaa. 1.4 Miten tätä käyttöohjetta käytetään? Ohjeessa on käytetty seuraavia esitystapoja: Komennot on esitetty tummennettuina, esim. Näytä. Valikkokomentojen alla olevat alakomennot on esitetty nuolilla valikkokomentoon yhdistettynä, esim. Näytä => Väritys => Kytkentätila lähdöittäin. Painikkeet on esitetty tummennettuna, esim. Sulje. Dialogien kentät on esitetty tekstissä tummennettuina. Mahdolliset arvot tai käytettävä yksikkö on joissakin tapauksissa esitetty suluissa kentän määrittelyn perässä, esim. Kiskojännitteen oletusarvo (kv). Hiiren oikealla painikkeella on määriteltyjä erityistehtäviä, jotka on manuaalissa esitetty kursiivilla. Tekstissä esiintyvää valikkokomentoa vastaava työkalupalkin/työkalupakin painike on esitetty tekstin vieressä. Esim. Näytä => Väritys => Kytkentätila päämuuntajittain. Tämä ohje kuvaa OperaNEn/Integran ja OperaSAn toiminnot ja ominaisuudet olettaen, että kaikki lisenssit ja valinnaiset toiminnot ovat käytössä eikä mitään käyttöoikeusrajoituksia ole voimassa (lisätietoja lisensseistä ja käyttöoikeuksista, ks. Lisenssit sivulla 21 ja Käyttöoikeuksien määritteleminen sivulla 32). Lisenssien, valinnaisten toimintojen tai käyttöoikeuksien puuttuminen joko poistaa kyseiset toiminnot käyttöliittymästä tai esittää ne himmennettyinä. Aluksi kuvataan käyttäjähallintaa ja OperaSAn toimintoja luvuissa Käyttäjähallinta ja piirien hallinta sivulla 29 ja OperaSA sivulla 35. OperaNEn/Integran käyttöliittymä esitellään luvussa Käyttöliittymä sivulla 41. Taustakarttojen alustukseen liittyvät asiat on kerrottu luvussa Taustakarttojen alustus sivulla 51. OperaNEn/Integran päätoiminnot eli verkkotietokannan luonti ja editointi on esitelty luvussa Open++ verkkotietokanta sivulla 59. Open++ Operan ja MicroSCADAn integrointi löytyy luvusta Open++ Operan ja MicroSCADAn integrointi sivulla 113. Symbolien ja järjestelmäkohtaisten asetusten kuvaus on luvuissa Symbolit sivulla 131 ja 2

19 1MRS MUM Open++ Opera v Yleistä tästä käyttöohjeesta Asetukset sivulla 139. Verkkotietokantaan voidaan suorittaa erilaisia kyselyitä. MS Access:ssä suoritettavat kyselyt ja kyselyiden tallentaminen loppukäyttäjiä varten on kuvattu luvussa Tietokanta sivulla 203. Graafisten kyselyiden suoritus on mahdollista sekä OperaNEssä/Integrassa että OperaWSssä samoin kuin verkkotietokannan tietojen tulostaminen erilaisina karttoina ja kaavioina. 3

20

21 1MRS MUM Open++ Opera v Johdanto 2 Johdanto 2.1 Johdanto Open++ Opera on graafinen sähkönjakeluverkkojen käytöntukijärjestelmä. Ohjelmisto laajentaa MicroSCADA-käytönvalvontajärjestelmän toimintoja tarjoamalla maantieteellisiin karttoihin pohjautuvan verkkonäkymän ja pitkälle kehitettyjä käytöntukitoimintoja. Open++ Operaa voidaan käyttää yhdessä MicroSCADAn tai muiden SCADA-järjestelmien kanssa. Ohjelmisto on tarkoitettu avustamaan sähköyhtiön tai teollisuuden sähköverkoista vastaavan käyttöhenkilöstön suorittamaa verkon hallintaa ja käyttötoimenpiteitä. Open++ Integra (Integra) on graafinen sähkönjakeluverkon verkkotietojärjestelmä, jota voidaan käyttää verkkoeditorina Opera Network Editor:n (OperaNE) sijasta Open++ Opera käytöntukijärjestelmän yhteydessä. Open++ Integra on verkkotietojärjestelmä, joka on tarkoitettu sähköyhtiöiden keski- ja pienjänniteverkkotietojen hallintaan, verkkojen sähköisen tilan seurantaan ja verkostosuunnitteluun. Järjestelmä voidaan integroida sähköyhtiön muihin tietojärjestelmiin mm. Open++ Opera -käytöntukijärjestelmään tai Open++ Profila - ilmajohtojen suunnittelujärjestelmään. Verkkokuvan taustalla voidaan käyttää sekä rasteri- että vektoripohjaista karttamateriaalia. Maantieteellisen esitystavan lisäksi on mahdollista käyttää kaaviomuotoista verkon esitystapaa. Ohjelmisto toimii mikrotietokoneissa MS Windows NT ja MS Windows käyttöjärjestelmissä joko yksittäisenä työasemana tai tiedostopalvelimeen tietoverkon välityksellä liitettynä työasemana. Ylimääräisiä (alueellisia) palvelimia voidaan käyttää verkkotiedon tallennuksessa, jotta käynnistymisajat saadaan pidettyä riittävän alhaisina myös hitaissa LAN/WAN verkoissa. Verkkotietojen ja prosessitietojen tallennus tapahtuu Open++ ohjelmissa MS Access -tietokantoihin. Open++ tuotteiden graafinen, Windows-tyyppinen käyttöliittymä ja käytönaikaiset avusteet (so. online help) tekevät ohjelmasta helppokäyttöisen ja nopeasti omaksuttavan. 5

22

23 1MRS MUM Open++ Opera v Ohjelmiston versiopäivitykset 3 Ohjelmiston versiopäivitykset 3.1 :n uudet ominaisuudet ja toiminnot Uusi toiminto tai ominaisuus Lisätietoja Käyttäjähallinta Käyttäjähallinta ja piirien hallinta sivulla 29 Piirien hallinta Käyttäjähallinta ja piirien hallinta sivulla 29 Uudet symbolit Erikoissymboleja sivulla 132 PJ sulakkeet PJ-kytkimen lisääminen sivulla 93 Huomautukset, tapahtumaloki ja MicroSCADAn hälytysten esittäminen Ilmoituslista sivulla 165 Epäsymmetrinen vika-analyysi "Sähköasematietojen lisääminen" sivulla 86, "Päämuuntajatietojen lisääminen" sivulla 87 ja "KJ- ja PJ johdinlajitietojen lisääminen" sivulla 97 Parantunut suojausanalyysi Suojausanalyysi sivulla 178 Johdintyyppijaon ja värityksen määrittely Omien raporttien ja lomakkeiden määrittely Omien toimintojen lisääminen valikkoon Johdintyyppien jaottelun ja värityksen määrittely sivulla 66 Raporttien ja lomakkeiden määrittely sivulla 67 Omien toimintokomentojen lisääminen valikoihin sivulla 169 MS Access kyselyn lisääminen valikkoon Kyselytoiminnon lisääminen valikkoon sivulla 207 Uusia ponnahdusvalikon toimintoja Reletietojen lisääminen sivulla 98, Muuntopiirin tekstitietojen lisääminen sivulla 163, Muuntopiirin tekstitietojen selailu sivulla 164, Keskijännitelähdön tietojen tarkastelu sivulla 165 ja Suojausanalyysin suorittaminen sivulla 178 Lisenssimuutokset Lisenssit sivulla 21 Uudet maadoitustarkastelut Luotettavuuslaskenta "Muuntajan lisääminen" sivulla 89 ja "Erottimen lisääminen" sivulla 90 Luotettavuusanalyysin värirajojen määritteleminen sivulla 148, Integran luotettavuuslaskennan asettelujen määritteleminen sivulla 153, Luotettavuuslaskennan suorittaminen Integrassa sivulla 176 ja Luotettavuuslaskennan tulosten tarkastelu Integrassa sivulla Open++ Integra v.3.2:n uudet ominaisuudet ja toiminnot Uusi toiminto tai ominaisuus Lisätietoja Käyttöoikeudet ja optiot Käyttäjähallinta ja piirien hallinta sivulla 29 HTML Help Käytönaikaiset avusteet sivulla 49 7

24 Open++ Opera v Ohjelmiston versiopäivitykset 1MRS MUM Verkkoikkunan ponnahdusvalikko Yleistä käyttöliittymästä sivulla 41 Jälki myötä- ja vastavirtaan Jälki myötä- ja vastavirtaan sivulla 167 Lähdön tiedot -dialogi Keskijännitelähdön tietojen tarkastelu sivulla 165 Tekstikohteiden määrittely Vapaamuotoisten kohteiden ja kaavioiden esittäminen symbolilla apuverkkoikkunassa Asetusohjelma: Opera_settings.EXE Verkkotietokannan lokitiedosto: networkupdated.txt Vapaamuotoisen tietokannan kohdetyypin ja tekstikohteiden määrittely sivulla 63, Vapaamuotoisen tietokannan kohteen lisääminen sivulla 96, Symbolit vapaamuotoisen tietokannan kohteille ja tekstikomponenttityypeille sivulla 131 Symbolit vapaamuotoisen tietokannan kohteille ja tekstikomponenttityypeille sivulla 131 Taustakartta-aineiston otsikot sivulla 52 ja Vektorikarttaformaattien konversio sivulla 53 Verkkotietokannan tietojen päivittäminen työasemille sivulla 61 Sulaketyyppitiedot KJ- ja PJ sulaketyyppitietojen lisääminen sivulla 97 Solmuvälien muutoshistoria Solmuvälin poistaminen sivulla 83 Solmuvälitietojen massapäivitys Komponenttitietojen massapäivitys sivulla 80 Johdinresistanssin lämpötilariippuvuus Käänteisaikaylivirtareleen huomiointi laskennoissa Komponenttien tyyppi- ja johdinlajitietojen lisääminen sivulla 97 Reletietojen lisääminen sivulla 98 Relelukitusten huomiointi Reletietojen lisääminen sivulla 98 Sulaketiedot KJ-sulakkeen lisääminen sivulla 92 ja PJ-kytkimen lisääminen sivulla 93 Solmuvälien monivalinta Solmuvälien monivalinta sivulla 76 Asiakashakutoiminnon hakumenetelmät Asiakastietojen etsiminen sivulla 168 Sähköttömien asiakkaiden haku Asiakastietojen etsiminen sivulla 168 Symboli johtojen tunnustekstien esittämiseen Erikoissymboleja sivulla 132 Käyttöliittymäkielen asettaminen Käyttöliittymäkielen määritteleminen sivulla 139 Käyttöliittymän oletusfonttien asettaminen Luotettavuuslaskenta Open++ Operaan liittyvien automaattisten toimintojen määrittely Käyttöliittymän oletusfonttien määritteleminen sivulla 140 Luotettavuusanalyysin värirajojen määritteleminen sivulla 148, Integran luotettavuuslaskennan asettelujen määritteleminen sivulla 153, Luotettavuuslaskennan suorittaminen Integrassa sivulla 176 ja Luotettavuuslaskennan tulosten tarkastelu Integrassa sivulla 177 Automaattiset toiminnot OperaWSssä sivulla 155 8

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

Readme 6.4 versio 1/18

Readme 6.4 versio 1/18 Readme 6.4 versio 1/18 Sisällys Tärkeää... 3 Yleiset järjestelmävaatimukset... 4 Asennus... 5 Yhden käyttäjän järjestelmä:... 5 Usean käyttäjän järjestelmä:... 5 Linux ja Macintosh OS X -palvelinasennus...6

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset...

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset... Opas käyttäjälle 2 Optima Opas käyttäjälle Sisällysluettelo 1 1 Yleistä Optimasta... 7 1.1 Laitteistovaatimukset... 8 1.2 Sisäänkirjautuminen... 8 1.3 Optiman käyttöliittymä... 8 2 Optiman eri objektityypit...

Lisätiedot

Lenten Reborn PC-kortti

Lenten Reborn PC-kortti Lenten Reborn PC-kortti Versio Plus Käyttöopas 2007 Tuotemerkit Copyright 2004-2007 Lenten Technology Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään. Lenten, Lenten -logo ja muut Lentenin tuotemerkit ovat Lenten

Lisätiedot

Ennen asennusta... 5 Toimiiko SecureIT yhdessä muiden tietokoneeseeni asennettujen virustentorjunta- ja palomuuriohjelmien kanssa?...

Ennen asennusta... 5 Toimiiko SecureIT yhdessä muiden tietokoneeseeni asennettujen virustentorjunta- ja palomuuriohjelmien kanssa?... F-Secure SecureIT FAQ Ennen asennusta... 5 Toimiiko SecureIT yhdessä muiden tietokoneeseeni asennettujen virustentorjunta- ja palomuuriohjelmien kanssa?... 5 Onko kaksi virustentorjuntaohjelmaa parempi

Lisätiedot

Visma Monipankki. Käyttäjän käsikirja

Visma Monipankki. Käyttäjän käsikirja Visma Monipankki Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 10.10.2011. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://fi.yourpdfguides.com/dref/4680901

Käyttöoppaasi. TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://fi.yourpdfguides.com/dref/4680901 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 1 WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 WM- L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie

Lisätiedot

Firstbeat SPORTS. Tekninen käyttöohje - versio 4.0

Firstbeat SPORTS. Tekninen käyttöohje - versio 4.0 Firstbeat SPORTS Tekninen käyttöohje - versio 4.0 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 TEKNINEN KÄYTTÖOHJE... 4 1.1 OHJELMISTON OMINAISUUDET... 4 1.2 JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET... 4 1.3 FIRSTBEAT SPORTSIN KÄYTTÖ... 5 1.3.1

Lisätiedot

Internet Security 2015

Internet Security 2015 Internet Security 2015 2 Sisällys Internet Security 2015 Sisällys Luku 1: Asennus...5 1.1 Ennen ensimmäistä asennusta...6 1.2 Tuotteen asentaminen ensimmäisen kerran...6 1.3 Sovellusten asentaminen ja

Lisätiedot

WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007

WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 1 WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 W M - L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Huopalahdentie 3 E 84 00330

Lisätiedot

Opas versiolle 8.1. Hannu Matikainen. Päivitetty 11.6.2014

Opas versiolle 8.1. Hannu Matikainen. Päivitetty 11.6.2014 Opas versiolle 8.1 Päivitetty 11.6.2014 Sisältö JOHDANTO... 1 YLEISTÄ... 1 WINDOWS-VERSIOT... 2 MODERN-KÄYTTÖLIITTYMÄ... 3 Aloitusnäyttö... 3 Kaikkien sovellusten näyttäminen... 4 Navigointi käyttöliittymässä...

Lisätiedot

Merkitys ja tavoitteet

Merkitys ja tavoitteet Sähkönjakelutekniikka Sähkönjakeluverkkojen käyttö Merkitys ja tavoitteet Asiakkaat: Alhaiset hinnat noin 50 % sähköenergian verottomasta loppuhinnasta tulee jakeluprosessista Hyvä käyttövarmuus ja jännitteen

Lisätiedot

palvelin EH-net Käyttöönotto ja ylläpito www.ouman.fi

palvelin EH-net Käyttöönotto ja ylläpito www.ouman.fi EH-net palvelin Käyttöönotto ja ylläpito EH-net palvelin on tuote, joka mahdollistaa Ouman säätö- ja ohjausjärjestelmien etäkäytön internetin kautta. EH-net palvelimeen Modbus-väylän avulla liitettyjä

Lisätiedot

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 1 Taseri 6.0 Käyttöohje Taseri 6.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M

Lisätiedot

Käyttöopas. Potilaskortisto-ohjelma Potilastietojen hallinta ja laskutus

Käyttöopas. Potilaskortisto-ohjelma Potilastietojen hallinta ja laskutus Käyttöopas Potilaskortisto-ohjelma Potilastietojen hallinta ja laskutus 1 Tämän julkaisun sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Esimerkeissä esitetyt yritykset, nimet ja muut tiedot ovat

Lisätiedot

Automaation ohjaus- ja hallintapalvelu

Automaation ohjaus- ja hallintapalvelu Automaation ohjaus- ja hallintapalvelu Ounet on talotekniikan keskitetyn etähallinnan internet-palvelu. Se on tarkoitettu Ouman-automaatiolaitteiden etäkäyttöön niin tietokoneen kuin mobiililaitteenkin

Lisätiedot

Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007. Isolta Oy www.isolta.fi

Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007. Isolta Oy www.isolta.fi Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007 Isolta Oy www.isolta.fi 1 Sisällys Arkhimedes-taloushallinto yleisesti 3 1. Johdanto 3 1.1. Järjestelmävaatimukset 3 1.2. Asennus 3 1.3. Tervetuloa-ruutu 4 1.4. Perustiedot

Lisätiedot

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä.

TeleControl. - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8. Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. TeleControl - valvoo ja ohjaa OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJE 4.8 Lue tämä ohje huolellisesti ja säilytä se laitteen yhteydessä. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 1.1 LAITTEEN KÄYTTÖLIITTYMÄT...3 1.2 KÄYTTÖOHJEEN

Lisätiedot

Pinnacle Studio. Elämäsi elokuvina. Versio 17. Mukaan lukien Pinnacle Studio Plus ja Pinnacle Studio Ultimate

Pinnacle Studio. Elämäsi elokuvina. Versio 17. Mukaan lukien Pinnacle Studio Plus ja Pinnacle Studio Ultimate Pinnacle Studio Versio 17 Mukaan lukien Pinnacle Studio Plus ja Pinnacle Studio Ultimate Elämäsi elokuvina Copyright 2013 Corel Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Kunnioita taiteilijoiden ja muiden

Lisätiedot

Debian GNU/Linuxin asennusohje

Debian GNU/Linuxin asennusohje Debian GNU/Linuxin asennusohje Debian GNU/Linuxin asennusohje Copyright 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Debianin asentimen työryhmä Tässä oppaassa on asennusohjeet Debian GNU/Linux version 6.0 käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

Sisältö. McAfee Wireless Protection 5. McAfee SecurityCenter 7. McAfee QuickClean 39. McAfee Shredder 45

Sisältö. McAfee Wireless Protection 5. McAfee SecurityCenter 7. McAfee QuickClean 39. McAfee Shredder 45 Käyttöopas i Sisältö McAfee Wireless Protection 5 McAfee SecurityCenter 7 Ominaisuudet... 8 SecurityCenterin käyttäminen... 9 Otsikko... 9 Vasen sarake... 9 Pääikkuna... 10 SecurityCenterin kuvakkeiden

Lisätiedot

Usein kysytyt kysymykset Anvia Tietoturva

Usein kysytyt kysymykset Anvia Tietoturva Usein kysytyt kysymykset Anvia Tietoturva Sisältö Miten voin tarkistaa, mikä Windows-käyttöjärjestelmän versio minulla on?... 4 Näin selvität, onko tietokoneessasi Windows XP -käyttöjärjestelmän 32-bittinen

Lisätiedot

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO Hinnastojen käsittely Sisällys i Sisällys HINNASTOJEN PÄIVITTÄMISESTÄ YLEISESTI... 1 YLEISTÄ... 1 HINNASTOJEN MUOTO... 1 OSTOHINNAT HINNASTOSSA TULEVILLE TUOTTEILLE...

Lisätiedot

Usein esitetyt kysymykset (FAQ)

Usein esitetyt kysymykset (FAQ) TIETOTURVAPALVELU Usein esitetyt kysymykset (FAQ) Tietoturvapalvelu Sisältö Miten voin tarkistaa, mikä Windows-käyttöjärjestelmän versio minulla on?... 4 Näin selvität, onko tietokoneessasi Windows XP

Lisätiedot

2.1. Ohjelmistovaatimukset... 6. 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 6. 3.1. Yrityksen tiedot... 6. 3.2. Yrityksen logon asettaminen...

2.1. Ohjelmistovaatimukset... 6. 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 6. 3.1. Yrityksen tiedot... 6. 3.2. Yrityksen logon asettaminen... Käyttäjän opas 1. Johdanto... 6 2. Asennus... 6 2.1. Ohjelmistovaatimukset... 6 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 6 3. Käyttöönotto... 6 3.1. Yrityksen tiedot... 6 3.2. Yrityksen logon asettaminen...

Lisätiedot

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä. Kurssin sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Internet... 4 2.1 Internetin peruskäyttö... 4

Lisätiedot

Käyttöopas. Virustorjunta. Palomuuri. Roskapostin esto. Vakoilunesto. Lapsilukko. Copyright 2007 SOFTWIN

Käyttöopas. Virustorjunta. Palomuuri. Roskapostin esto. Vakoilunesto. Lapsilukko. Copyright 2007 SOFTWIN Käyttöopas Virustorjunta Palomuuri Roskapostin esto Vakoilunesto Lapsilukko Copyright 2007 SOFTWIN BitDefender Internet Security v10 BitDefender Internet Security v10 Käyttöopas BitDefender Julkaistu 2007.05.25

Lisätiedot

Käsikirja. www.mio-tech.be

Käsikirja. www.mio-tech.be Käsikirja www.mio-tech.be Revisio: R00 Tavaramerkit Microsoft, Windows, Windows-logo, Windows Media, Outlook ja ActiveSync ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Usein esitetyt kysymykset (FAQ) Safe Anywhere PC 12

Usein esitetyt kysymykset (FAQ) Safe Anywhere PC 12 Usein esitetyt kysymykset (FAQ) Safe Anywhere PC 12 Sisältö Miten voin tarkistaa, mikä Windows-käyttöjärjestelmän versio minulla on?... 4 Näin selvität, onko tietokoneessasi Windows XP -käyttöjärjestelmän

Lisätiedot