Käytöntukijärjestelmä Open++ Opera v.3.3. Verkkotietojärjestelmä Open++ Integra v.3.3. Pääkäyttäjän ohje. Käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käytöntukijärjestelmä Open++ Opera v.3.3. Verkkotietojärjestelmä Open++ Integra v.3.3. Pääkäyttäjän ohje. Käyttöohje"

Transkriptio

1 Käytöntukijärjestelmä Open++ Opera v.3.3 Verkkotietojärjestelmä

2

3 1MRS MUM Issued: Version: D/ Open++ Opera v.3.3 We reserve the right to change data without prior notice Sisällysluettelo Sivu 1 Yleistä tästä käyttöohjeesta Huomautukset Trademarks Open++ tuotteiden dokumentit Miten tätä käyttöohjetta käytetään? Johdanto Johdanto Ohjelmiston versiopäivitykset :n uudet ominaisuudet ja toiminnot Open++ Integra v.3.2:n uudet ominaisuudet ja toiminnot Open++ Opera v.3.3:n uudet ominaisuudet ja toiminnot Open++ Opera v.3.2:n uudet ominaisuudet ja toiminnot Toimintaympäristö Järjestelmävaatimukset Open++ Operan arkkitehtuuri Opera Network Editor tai Open++ Integra Opera Workstation Opera Server Application Hot-Stand-By Replikointi Hitaat verkkoyhteydet...17 i

4 Open++ Opera v.3.3 Sisällysluettelo 1MRS MUM 4.9 Terminaalipalvelimet Kommunikointi Open++-järjestelmässä Lisenssit Yleistä lisensseistä Open++ Integran toiminnallisuus Open++ Operan toiminnallisuus Sähkönjakeluverkon koko Työasemien määrä Open++ -ohjelmiston käyttöönotto Open++ Integran käyttöönotto Open++ Operan käyttöönotto Käyttäjähallinta ja piirien hallinta Yleistä käyttäjänhallinnasta ja piirien hallinnasta Logoff-tila Käyttäjätasot Piirit Piirityypit Dynaamisen piirin määritteleminen Extrapiirin määritteleminen Käyttöoikeuksien määritteleminen Käyttäjätunnuksien ja käyttöoikeuksien muuttaminen Salasanan muuttaminen OperaSA OperaSAn toiminnot OperaSAn asetukset OperaSAn ohjaus OperaNEn/Integran käynnistäminen Integran käynnistäminen OperaNEn/Integran käynnistäminen Opera Interface:n kautta..40 ii

5 1MRS MUM Open++ Opera v.3.3 Sisällysluettelo 10 Käyttöliittymä Yleistä käyttöliittymästä Käyttöliittymän asetukset Verkkoikkunat Verkkoikkunanäkymän muuttaminen Verkkoikkunoiden väritys Verkkoikkunoiden väritys verkko- ja suojausanalyysissä Tunnusten ja nimien esittäminen verkkoikkunoissa Vapaamuotoisten objektien, tekstien ja mittausten esittäminen näytöllä Väliaikaisverkkotietojen esittäminen Symbolien selite Verkkokaaviot Verkkokaavioiden väritys Tunnusten ja nimien esittäminen verkkokaavioissa Sisäiset asemakaaviot Asemakaavioiden väritys Muut keski- ja pienjänniteverkon kaaviot Käytönaikaiset avusteet Taustakarttojen alustus Yleistä taustakarttoista Taustakarttahakemistot Taustakartta-aineiston otsikot Taustakarttojen oletusarvot Taustakarttoihin liittyvät muutokset Rasterikarttojen konversio Rasterikarttojen muokkaus Vektorikarttaformaattien konversio Taustakarttamateriaalin kohdistus Kohdistuksen aloittaminen Peruskartta-aineiston kohdistus Vektorikartta-aineiston kohdistus Rasterikartta-aineiston kohdistus Yleiskarttojen kohdistus...56 iii

6 Open++ Opera v.3.3 Sisällysluettelo 1MRS MUM Muun rasteriaineiston kohdistus Kohdistetun kartta-aineiston päivitys Alustettujen taustakarttojen kopiointi omalle koneelle Open++ verkkotietokanta Yleistä verkkotietokannasta Verkostomalli Verkkotietokannan taulut Verkkotietokannan solmutunnisteet Verkkotietokannan tietojen päivittäminen työasemille Verkkotietokantaan tehtävät määrittelyt Koodiselitteiden määrittely Johdinlaji- ja muuntajasarjojen määrittely Integrassa KJ- ja PJ- johdinlajisarjojen määrittely Muuntajasarjojen määrittely Vapaamuotoisen tietokannan kohdetyypin ja tekstikohteiden määrittely Uusien kenttien määrittely OperaWSn keskeytysraportteihin Taulujen määrittely OperaWSn tekstiviestitoimintoa varten Kenttien lisääminen ulkovalaistusverkon laskentaa varten Johdintyyppien jaottelun ja värityksen määrittely Raporttien ja lomakkeiden määrittely Asiakastiedot Asiakastietojen tuonti järjestelmään Verkkotietokannan hallinnan perusteet Huomautuksia Verkkotiedon editointitilat Peruskomennot Kiinteät laitekortit Kiinteän laitekortin avaaminen Kiinteiden laitekorttien selailu Kiinteiden laitekorttien sisältö Vapaamuotoiset laitekortit...72 iv

7 1MRS MUM Open++ Opera v.3.3 Sisällysluettelo Vapaamuotoisten laitekorttien kenttien nimien ja kielen muuttaminen Vapaamuotoisen laitekortin avaaminen Vapaamuotoisten laitekorttien selaus Vapaamuotoisten laitekorttien sisältö Vapaamuotoisten laitekorttien tietojen editointi Solmun, solmuvälin, sijaintisolmun ja kaavion valitseminen Solmujen valinta graafisesti Solmuvälien monivalinta Yleiset toimenpiteet Keski- ja pienjännitejohtojen ja komponenttien lisääminen Sijaintisolmun määrittely Sijaintisolmukaavion luonti Kytkinlaitteiden tilatietojen määrittely Komponenttitietojen massapäivitys Solmuvälitietojen massapäivitys Solmutunnusten ja symbolien määrittely Solmun, solmuvälin, asema- tai sijaintisolmun tunnuksen tai nimen siirtäminen Johtimen tunnuksen kieräminen Vapaamuotoisen kohteen tunnustekstin muuttaminen Solmun symbolin kiertäminen Solmujen, solmuvälien, asema- tai sijaintisolmujen määrittely Solmutyypin muuttaminen Kaavion koon muuttaminen Solmun tai sijaintisolmun siirtäminen Solmun poistaminen Solmuvälin poistaminen Vapaamuotoisen kohteen tai sijaintisolmun poistaminen Uuden solmun tai välipisteen lisääminen olemassaolevalle solmuvälille Olemassa olevan solmuvälin välipisteen siirtäminen...84 v

8 Open++ Opera v.3.3 Sisällysluettelo 1MRS MUM 12.7 Verkkotietojen ylläpitoon liittyviä tehtäviä Sähköaseman lisääminen Sähköasematietojen lisääminen Päämuuntajatietojen lisääminen Muuntamon lisääminen Muuntajan lisääminen Erottimen lisääminen PJ-keskuksen lisääminen PJ-jakokaapin lisääminen Generaattorin lisääminen Kuristimen lisääminen KJ-sulakkeen lisääminen PJ-kytkimen lisääminen Mittamuuntajan lisääminen Maadoituksen lisääminen Integrassa Mittauspisteet Yleistä mittauspisteistä Mittauspisteen lisääminen Virtamittauksen määrittely Jännitemittauksen määrittely Erillisen kuormituspisteen määrittely Vapaamuotoisen tietokannan kohteen lisääminen Komponenttien tyyppi- ja johdinlajitietojen lisääminen Erottimien tyyppitietojen lisääminen KJ- ja PJ sulaketyyppitietojen lisääminen KJ- ja PJ johdinlajitietojen lisääminen Reletietojen lisääminen Jälleenkytkentäkäyrä Ylivirtareleen tiedot Maasulkureleen tiedot Jälleenkytkentäreleen tiedot Pienjänniteverkon siirtäminen Dokumenttien liittäminen ja poistaminen Kuormitustietojen lisääminen vi

9 1MRS MUM Open++ Opera v.3.3 Sisällysluettelo KJ/PJ-muuntamon kuormitustiedon syöttäminen PJ-asiakkaan kuormitustiedon syöttäminen Manuaalinen kuormitustietojen syöttö kuormituskäyriä varten Väliaikaisverkkojen tiedot Yleistä väliaikaisverkoista Väliaikaisverkkotietojen lisääminen Väliaikaisverkkotietojen poistaminen Ulkovalaistusverkon tiedot Integrassa Ulkovalaistusverkkotietojen lisääminen Pylvästiedot Integrassa Pylväspaikkojen lisääminen ja muokkaaminen Pylväspaikkojen siirtäminen Pylvästietojen lisääminen ja muokkaaminen Pylvään poistaminen Pylvään kuntotietojen lisääminen ja muokkaaminen Pylväs- ja kuntotietojen massapäivitys Kuntotiedot Integrassa Kuntolajien määrittely Kiireellisyysasteiden määrittely Kuntotietojen lisääminen ja muokkaaminen Kuntotiedon kuittaaminen korjatuksi Kuntotiedon poistaminen Kuntohistoriatietojen hallinta Open++ ohjelmiston toimintojen kannalta tärkeät verkkotiedot Vianetsintä verkkotietokannassa Open++ Operan ja MicroSCADAn integrointi Yleistä Open++ Operan ja MicroSCADAn integroinnista Offline-toiminta Liityntätyökalut MicroSCADAn asemakuvien siirto Open++ verkkotietokantaan Siirtotiedostojen luonti MicroSCADAssa Asemakaavioiden tuonti Open++ tietokantaan Asemakaavion viimeistely vii

10 Open++ Opera v.3.3 Sisällysluettelo 1MRS MUM viii Kytkemättömien johtojen kytkentä Puutteellisten ja virheellisten tietojen korjaaminen laitekorteista Syöttöpisteiden määrittely Laitekorttitietojen tarkastaminen ja täydentäminen MicroSCADAn ja Open++ verkkotietokannan komponenttien integrointi Prosessipisteiden määrittely Sähköasemien ja päämuuntajien integrointi Lähtöjen, katkaisijoiden, erottimien ja vianilmaisimien integrointi Mittauksien integrointi Virtuaalipisteiden määrittely Virtuaalipistetiedoston luonti OperaNEssä/Integrassa Virtuaalipisteiden tuonti MicroSCADAan MicroSCADAn kuvien määrittely Asema- ja ohjauskuvien integrointi Muiden MicroSCADAn kuvien integrointi Open++ Operan ja MicroSCADAn välinen tiedonsiirto Juuripisteen väri ja tehon virtaussuunta Uuden vian ilmaantuminen Vianilmaisintiedon päivittäminen Vian kuittaaminen korjatuksi Automaattisen vianerotuksen ja palautuksen tiedot Open++ Opera/MicroSCADA -liitynnän vianetsintä Symbolit Yleistä symboleista Symbolit vapaamuotoisen tietokannan kohteille ja tekstikomponenttityypeille Symbolien tarkkuustasojen määrittely Erikoissymboleja Symbolin määrittely Symbolifontin määrittely Symbolifontin ääriviivojen määrittely...136

11 1MRS MUM Open++ Opera v.3.3 Sisällysluettelo Symbolin taustan määrittely Symbolin tunnustekstin määrittely Symbolikulmien päivittäminen kaikille erotinsymboleille Asetukset Yleistä asetuksista Käyttöliittymäasetukset Käyttöliittymäkielen määritteleminen Käyttöliittymän fonttien määritteleminen Käyttöliittymän oletusfonttien määritteleminen Verkkonäkymän asettelut Symbolien tarkkuustasojen määritteleminen Verkkoikkunan tietojen ja hälytysten esittäminen Renkaassa olevien lähtöjen hälytyksen määritteleminen OperaWSn verkkoikkunan koon määritteleminen Kaavioiden esitystavan määritteleminen Verkon editointiasettelujen määritteleminen Värimääritykset Yleistä värimäärityksistä Muuntaja-, erotin- ja asiakastunnustekstien värien määritteleminen Verkkoikkunan ja kaavioiden taustavärien määritteleminen Verkkoviivojen värien ja leveyden määritteleminen Verkkoviivojen värien käyttö Verkosto- ja suojausanalyysien värirajojen määritteleminen Luotettavuusanalyysin värirajojen määritteleminen Analyyseihin ja laskentoihin liittyvät asettelut Yleistä verkosto- ja suojausanalyysien parametreistä Yleisten verkostoanalyysiparametrien määrittäminen Kuormituslaskennan asettelujen määrittäminen Suojausanalyysin asettelujen määrittäminen Rengasverkkolaskentojen asetuksien määritteleminen Integran suunnittelulaskennan asettelujen määritteleminen ix

12 Open++ Opera v.3.3 Sisällysluettelo 1MRS MUM x Integran luotettavuuslaskennan asettelujen määritteleminen Integran ulkovalaistusverkkoihin liittyvien asettelujen määrittäminen Vaihtoehtoiset syöttöverkon impedanssit OperaWSssä Automaattiset toiminnot OperaWSssä Taustakartta-asetukset Yleistä taustakartta-asetuksista Taustakarttanäkymiin liittyvät asetukset Taustakarttojen värimääritykset Yleiset toiminnot Toimintatilan valinta Jännitetason valinta Reaaliaikaisen kytkentätilan tarkastelu Verkostokomponenttien paikannus Muuntopiirien tekstit Muuntopiirin tekstitietojen lisääminen Muuntopiirin tekstitietojen selailu Komponenttiin liittettyjen dokumenttien selailu Keskijännitelähdön tietojen tarkastelu Tärkeiden muuntamoiden tarkastelu Ilmoituslista Yleistä ilmoituksista Varoitusten ja hälytysten esittäminen verkkoikkunassa Ilmoitusten esittäminen ilmoituslistalla Jälki myötä- ja vastavirtaan Ylimääräisen kuormituksen ja rajaerottimen tietojen syöttäminen Asiakastietojen etsiminen Asiakaslistan tulostaminen ja tallentaminen Integrassa Kytkinlaitelistan tulostaminen tai tallentaminen Integrassa Omien toimintokomentojen lisääminen valikoihin Karttojen ja kaavioiden piirto Kartanpiirtoparametrit Graafisen verkkokuvan siirto DXF-tiedostoon...172

13 1MRS MUM Open++ Opera v.3.3 Sisällysluettelo 17 Verkko- ja suojausanalyysi Yleistä verkko- ja suojausanalyysistä Kuormitusten mallintaminen Muuntamoiden ja johto-osien tehokäyrä Yleistä Integran luotettavuuslaskennasta Yleistä Integran ulkovalaistusverkkojen laskennasta Verkkoanalyysin suorittaminen Luotettavuuslaskennan suorittaminen Integrassa Ulkovalaistusverkon laskennan suorittaminen Integrassa Verkkoanalyysin tulosten tarkastelu verkkokuvissa Luotettavuuslaskennan tulosten tarkastelu Integrassa Ulkovalaistusverkon laskennan tulosten tarkastelu Integrassa Suojausanalyysi Releasettelujen käyttö suojausanalyysissä Suojareleiden asettelutietojen tarkastelu Suojausanalyysin suorittaminen Suojausanalyysin tulosten tarkastelu Laskentojen tuloslistaukset Laskentojen tuloslistauksen tallentaminen tai tulostaminen Tehonjakolaskennan tuloslistaus Oikosulkulaskennan tuloslistaus Maasulkulaskennan tuloslistaus KJ-verkon tehonjaon yhteenvetolistaus PJ-muuntopiirin laskentalistaus Luotettavuuslaskennan tuloslistaus Ulkovalaistusverkon laskennan tuloslistaus PJ-muuntopiirien laskenta tietokantaan Integran verkostosuunnittelu Yleistä suunnittelusta ja simuloinnista Yleistä suunnittelutilasta Suunnitelman verkkotietojen käsittely Kuormitustietojen syöttäminen xi

14 Open++ Opera v.3.3 Sisällysluettelo 1MRS MUM KJ/PJ-muuntamon kuormitustiedon syöttäminen PJ-kulutuspaikan kuormitustiedon syöttäminen Kuormitustietojen muuttaminen Suunnitelman reletietojen muuttaminen Solmuvälin johdinlajin automaattinen valinta Suunnitelman verkkotietojen vienti tietokantaan Suunnitelman kytkentätilan käsittely Suunnitelmakohtaisten parametrien määrittely Suunnitelman verkostolaskennat Verkostolaskennan suorittaminen Verkostolaskennan tulokset Suunnitelman kustannuslaskenta ja tulokset Suunnitelman jakorajaoptimointi Yleistä jakorajaoptimoinnista Jakorajaoptimoinnin suorittaminen Jakorajaoptimoinnin tulokset Materiaalitietokanta Yleistä materiaalitietokannasta Materiaalitietojen hallinta Tarvike- tai pakettitunnuksien lisääminen Tarvikkeiden tai alipakettien lisääminen pakettiin Tarvikkeen tai paketin tietojen muokkaaminen Tarvikkeen tai paketin tietojen poistaminen Tarvikkeen tai paketin tietojen selailu Paketissa olevien tarvikkeiden määrän muuttaminen Johdinpakettien hallinta Materiaalitietojen siirto toiseen järjestelmään Suunnitelman tarviketietojen hallinta Suunnitelman tarvikepaikkojen hallinta Tarvikepaikan tarvikepakettien hallinta Oletustarviketietojen käsittely Materiaalitietojen tulostus xii

15 1MRS MUM Open++ Opera v.3.3 Sisällysluettelo Suunnitellun johtoreitin siirto Open++ Profila -ilmajohtojen suunnitteluohjelmaan Tietokanta-analyysi Yleistä tietokanta-analyysistä Kyselyiden suorittaminen ja luominen MS Access:ssä Kyselyiden suorittaminen MS Access:ssä Kyselyiden luominen MS Access:ssä Kyselyt Open++ ohjelmassa Kyselyiden tuloksien esittäminen Open++ ohjelmassa Valmiin graafisen kyselyn suorittaminen Open++ ohjelmassa Kyselyn rajoittaminen graafisesti Yksinkertaisen graafisen kyselyn luominen Open++ ohjelmassa Raportointi Kyselytoiminnon lisääminen valikkoon LIITE 1 Painikepalkin ja työkalupakin pikaohje Painikepalkin toiminnot Työkalupakin toiminnot LIITE 2 TrueType-symbolien määrittely CorelDrawlla TrueType-symbolien määrittely CorelDrawlla LIITE 3 Kuorituskäyräeditori Johdanto Kuormituskäyräeditorin käynnistys Kuormituskäyräeditorin käyttöliittymä Kuormituskäyrään liittyvä informaatio Kuormituskäyrän luominen Perustoiminnot Näyttötilan muuttaminen Viikkonäyttö Päivänäyttö Vuosinäyttö xiii

16 Open++ Opera v.3.3 Sisällysluettelo 1MRS MUM Kuormituskäyrän kopiointi Topografiatiedostojen lataaminen Mittaustiedon lataaminen LIITE 4 Käyttäjätasojen oikeudet Käyttäjätasojen oikeudet LIITE 5 Localization of Open++ Opera (in English) General Program Translation Defining a New Language Content of the Language Databases String Types Moved into the Language String Database Unicode Support Document and Online Help Translation File Names and Location Text Translation Guide Figure Translation Guide Language Versions of Online Help Files Termit ja valikkokomennot Hakemisto xiv

17 1MRS MUM Open++ Opera v Yleistä tästä käyttöohjeesta 1 Yleistä tästä käyttöohjeesta 1.1 Huomautukset Huomautus 1 Tässä dokumentissa esiintyviä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta eikä niitä voida pitää ABB:tä sitovina. ABB ei vastaa tässä dokumentissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä. Huomautus 2 Tämä dokumentti koskee Open++ Opera käytöntukijärjestelmän ja Open++ Integra - verkkotietojärjestelmän ohjelmaversioita 3.3. Huomautus Trademarks Lisätietoja, kuten julkaisun tiedot ja viime hetken huomautukset (Release Notes), löytyy ohjelman jakeluun käytetystä tietovälineestä. AutoCAD on Autodesk, Inc:n rekisteröity tuotemerkki. CorelDRAW on Corel Corporation:n rekisteröity tuotemerkki. FontLab on Font Lab Developers Group:n rekisteröity tuotemerkki. Microsoft, MS Access, MS Windows NT ja Notepad ovat Microsoft Corporation:n rekisteröityjä tuotemerkkejä. Paint Shop Pro on JASC, Inc:n rekisteröity tuotemerkki. Muut tavaramerkit tai tuotenimet ovat haltijoidensa tuotemerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. 1.3 Open++ tuotteiden dokumentit Open++ -tuotteiden dokumentit ovat seuraavat: Dokumentin nimi Ohjelma Numero Open++ Operan käyttöohje Open++ Opera 1MRS MUM Open++ Opera Open++ Integra 1MRS MUM Installation Manual Open++ Opera 1MRS MUM System Description MicroSCADA Integration Manual Open++ Opera Open++ Integra Open++ Opera 1MRS MUM 1MRS MUM Tämä ohje kuvaa Open++ Opera -käytöntukijärjestelmän ja Open++ Integra verkkotietojärjestelmän käyttöönottoon liittyvät toiminnot sekä Open++ Opera - 1

18 Open++ Opera v Yleistä tästä käyttöohjeesta 1MRS MUM järjestelmän pääkäyttäjän tarvitsemat toiminnot (OperaNEn ja OperaSAn toiminnot) sekä Open++ Integra verkkotietojärjestelmän toiminnot. Open++ Opera- järjestelmän asennusta koskevat ohjeet on kuvattu englanninkielisessä käyttöohjeessa Installation Manual.Järjestelmän loppukäyttäjän tarvitsemat toiminnot (OperaWSn toiminnot) on kuvattu Open++ Operan käyttöohjeessa. Englanninkielinen ohje MicroSCADA Integration Manual käsittelee Opera Interface Package osion toimintaa MicroSCADA-ympäristössä. Open++ Operan yleinen kuvaus löytyy englanninkielisestä käyttöohjeesta System Description Open++ Integran toiminnot vastaavat suurelta osin OperaNEn toimintoja. Tässä ohjeessa käytetään merkintää OperaNE/Integra, kun toiminnon suorittamiseen voidaan käyttää kumpaa tahansa ohjelmaa. 1.4 Miten tätä käyttöohjetta käytetään? Ohjeessa on käytetty seuraavia esitystapoja: Komennot on esitetty tummennettuina, esim. Näytä. Valikkokomentojen alla olevat alakomennot on esitetty nuolilla valikkokomentoon yhdistettynä, esim. Näytä => Väritys => Kytkentätila lähdöittäin. Painikkeet on esitetty tummennettuna, esim. Sulje. Dialogien kentät on esitetty tekstissä tummennettuina. Mahdolliset arvot tai käytettävä yksikkö on joissakin tapauksissa esitetty suluissa kentän määrittelyn perässä, esim. Kiskojännitteen oletusarvo (kv). Hiiren oikealla painikkeella on määriteltyjä erityistehtäviä, jotka on manuaalissa esitetty kursiivilla. Tekstissä esiintyvää valikkokomentoa vastaava työkalupalkin/työkalupakin painike on esitetty tekstin vieressä. Esim. Näytä => Väritys => Kytkentätila päämuuntajittain. Tämä ohje kuvaa OperaNEn/Integran ja OperaSAn toiminnot ja ominaisuudet olettaen, että kaikki lisenssit ja valinnaiset toiminnot ovat käytössä eikä mitään käyttöoikeusrajoituksia ole voimassa (lisätietoja lisensseistä ja käyttöoikeuksista, ks. Lisenssit sivulla 21 ja Käyttöoikeuksien määritteleminen sivulla 32). Lisenssien, valinnaisten toimintojen tai käyttöoikeuksien puuttuminen joko poistaa kyseiset toiminnot käyttöliittymästä tai esittää ne himmennettyinä. Aluksi kuvataan käyttäjähallintaa ja OperaSAn toimintoja luvuissa Käyttäjähallinta ja piirien hallinta sivulla 29 ja OperaSA sivulla 35. OperaNEn/Integran käyttöliittymä esitellään luvussa Käyttöliittymä sivulla 41. Taustakarttojen alustukseen liittyvät asiat on kerrottu luvussa Taustakarttojen alustus sivulla 51. OperaNEn/Integran päätoiminnot eli verkkotietokannan luonti ja editointi on esitelty luvussa Open++ verkkotietokanta sivulla 59. Open++ Operan ja MicroSCADAn integrointi löytyy luvusta Open++ Operan ja MicroSCADAn integrointi sivulla 113. Symbolien ja järjestelmäkohtaisten asetusten kuvaus on luvuissa Symbolit sivulla 131 ja 2

19 1MRS MUM Open++ Opera v Yleistä tästä käyttöohjeesta Asetukset sivulla 139. Verkkotietokantaan voidaan suorittaa erilaisia kyselyitä. MS Access:ssä suoritettavat kyselyt ja kyselyiden tallentaminen loppukäyttäjiä varten on kuvattu luvussa Tietokanta sivulla 203. Graafisten kyselyiden suoritus on mahdollista sekä OperaNEssä/Integrassa että OperaWSssä samoin kuin verkkotietokannan tietojen tulostaminen erilaisina karttoina ja kaavioina. 3

20

21 1MRS MUM Open++ Opera v Johdanto 2 Johdanto 2.1 Johdanto Open++ Opera on graafinen sähkönjakeluverkkojen käytöntukijärjestelmä. Ohjelmisto laajentaa MicroSCADA-käytönvalvontajärjestelmän toimintoja tarjoamalla maantieteellisiin karttoihin pohjautuvan verkkonäkymän ja pitkälle kehitettyjä käytöntukitoimintoja. Open++ Operaa voidaan käyttää yhdessä MicroSCADAn tai muiden SCADA-järjestelmien kanssa. Ohjelmisto on tarkoitettu avustamaan sähköyhtiön tai teollisuuden sähköverkoista vastaavan käyttöhenkilöstön suorittamaa verkon hallintaa ja käyttötoimenpiteitä. Open++ Integra (Integra) on graafinen sähkönjakeluverkon verkkotietojärjestelmä, jota voidaan käyttää verkkoeditorina Opera Network Editor:n (OperaNE) sijasta Open++ Opera käytöntukijärjestelmän yhteydessä. Open++ Integra on verkkotietojärjestelmä, joka on tarkoitettu sähköyhtiöiden keski- ja pienjänniteverkkotietojen hallintaan, verkkojen sähköisen tilan seurantaan ja verkostosuunnitteluun. Järjestelmä voidaan integroida sähköyhtiön muihin tietojärjestelmiin mm. Open++ Opera -käytöntukijärjestelmään tai Open++ Profila - ilmajohtojen suunnittelujärjestelmään. Verkkokuvan taustalla voidaan käyttää sekä rasteri- että vektoripohjaista karttamateriaalia. Maantieteellisen esitystavan lisäksi on mahdollista käyttää kaaviomuotoista verkon esitystapaa. Ohjelmisto toimii mikrotietokoneissa MS Windows NT ja MS Windows käyttöjärjestelmissä joko yksittäisenä työasemana tai tiedostopalvelimeen tietoverkon välityksellä liitettynä työasemana. Ylimääräisiä (alueellisia) palvelimia voidaan käyttää verkkotiedon tallennuksessa, jotta käynnistymisajat saadaan pidettyä riittävän alhaisina myös hitaissa LAN/WAN verkoissa. Verkkotietojen ja prosessitietojen tallennus tapahtuu Open++ ohjelmissa MS Access -tietokantoihin. Open++ tuotteiden graafinen, Windows-tyyppinen käyttöliittymä ja käytönaikaiset avusteet (so. online help) tekevät ohjelmasta helppokäyttöisen ja nopeasti omaksuttavan. 5

22

23 1MRS MUM Open++ Opera v Ohjelmiston versiopäivitykset 3 Ohjelmiston versiopäivitykset 3.1 :n uudet ominaisuudet ja toiminnot Uusi toiminto tai ominaisuus Lisätietoja Käyttäjähallinta Käyttäjähallinta ja piirien hallinta sivulla 29 Piirien hallinta Käyttäjähallinta ja piirien hallinta sivulla 29 Uudet symbolit Erikoissymboleja sivulla 132 PJ sulakkeet PJ-kytkimen lisääminen sivulla 93 Huomautukset, tapahtumaloki ja MicroSCADAn hälytysten esittäminen Ilmoituslista sivulla 165 Epäsymmetrinen vika-analyysi "Sähköasematietojen lisääminen" sivulla 86, "Päämuuntajatietojen lisääminen" sivulla 87 ja "KJ- ja PJ johdinlajitietojen lisääminen" sivulla 97 Parantunut suojausanalyysi Suojausanalyysi sivulla 178 Johdintyyppijaon ja värityksen määrittely Omien raporttien ja lomakkeiden määrittely Omien toimintojen lisääminen valikkoon Johdintyyppien jaottelun ja värityksen määrittely sivulla 66 Raporttien ja lomakkeiden määrittely sivulla 67 Omien toimintokomentojen lisääminen valikoihin sivulla 169 MS Access kyselyn lisääminen valikkoon Kyselytoiminnon lisääminen valikkoon sivulla 207 Uusia ponnahdusvalikon toimintoja Reletietojen lisääminen sivulla 98, Muuntopiirin tekstitietojen lisääminen sivulla 163, Muuntopiirin tekstitietojen selailu sivulla 164, Keskijännitelähdön tietojen tarkastelu sivulla 165 ja Suojausanalyysin suorittaminen sivulla 178 Lisenssimuutokset Lisenssit sivulla 21 Uudet maadoitustarkastelut Luotettavuuslaskenta "Muuntajan lisääminen" sivulla 89 ja "Erottimen lisääminen" sivulla 90 Luotettavuusanalyysin värirajojen määritteleminen sivulla 148, Integran luotettavuuslaskennan asettelujen määritteleminen sivulla 153, Luotettavuuslaskennan suorittaminen Integrassa sivulla 176 ja Luotettavuuslaskennan tulosten tarkastelu Integrassa sivulla Open++ Integra v.3.2:n uudet ominaisuudet ja toiminnot Uusi toiminto tai ominaisuus Lisätietoja Käyttöoikeudet ja optiot Käyttäjähallinta ja piirien hallinta sivulla 29 HTML Help Käytönaikaiset avusteet sivulla 49 7

24 Open++ Opera v Ohjelmiston versiopäivitykset 1MRS MUM Verkkoikkunan ponnahdusvalikko Yleistä käyttöliittymästä sivulla 41 Jälki myötä- ja vastavirtaan Jälki myötä- ja vastavirtaan sivulla 167 Lähdön tiedot -dialogi Keskijännitelähdön tietojen tarkastelu sivulla 165 Tekstikohteiden määrittely Vapaamuotoisten kohteiden ja kaavioiden esittäminen symbolilla apuverkkoikkunassa Asetusohjelma: Opera_settings.EXE Verkkotietokannan lokitiedosto: networkupdated.txt Vapaamuotoisen tietokannan kohdetyypin ja tekstikohteiden määrittely sivulla 63, Vapaamuotoisen tietokannan kohteen lisääminen sivulla 96, Symbolit vapaamuotoisen tietokannan kohteille ja tekstikomponenttityypeille sivulla 131 Symbolit vapaamuotoisen tietokannan kohteille ja tekstikomponenttityypeille sivulla 131 Taustakartta-aineiston otsikot sivulla 52 ja Vektorikarttaformaattien konversio sivulla 53 Verkkotietokannan tietojen päivittäminen työasemille sivulla 61 Sulaketyyppitiedot KJ- ja PJ sulaketyyppitietojen lisääminen sivulla 97 Solmuvälien muutoshistoria Solmuvälin poistaminen sivulla 83 Solmuvälitietojen massapäivitys Komponenttitietojen massapäivitys sivulla 80 Johdinresistanssin lämpötilariippuvuus Käänteisaikaylivirtareleen huomiointi laskennoissa Komponenttien tyyppi- ja johdinlajitietojen lisääminen sivulla 97 Reletietojen lisääminen sivulla 98 Relelukitusten huomiointi Reletietojen lisääminen sivulla 98 Sulaketiedot KJ-sulakkeen lisääminen sivulla 92 ja PJ-kytkimen lisääminen sivulla 93 Solmuvälien monivalinta Solmuvälien monivalinta sivulla 76 Asiakashakutoiminnon hakumenetelmät Asiakastietojen etsiminen sivulla 168 Sähköttömien asiakkaiden haku Asiakastietojen etsiminen sivulla 168 Symboli johtojen tunnustekstien esittämiseen Erikoissymboleja sivulla 132 Käyttöliittymäkielen asettaminen Käyttöliittymäkielen määritteleminen sivulla 139 Käyttöliittymän oletusfonttien asettaminen Luotettavuuslaskenta Open++ Operaan liittyvien automaattisten toimintojen määrittely Käyttöliittymän oletusfonttien määritteleminen sivulla 140 Luotettavuusanalyysin värirajojen määritteleminen sivulla 148, Integran luotettavuuslaskennan asettelujen määritteleminen sivulla 153, Luotettavuuslaskennan suorittaminen Integrassa sivulla 176 ja Luotettavuuslaskennan tulosten tarkastelu Integrassa sivulla 177 Automaattiset toiminnot OperaWSssä sivulla 155 8

Käytöntukijärjestelmä Open++ Opera v.3.2. Käyttöohje

Käytöntukijärjestelmä Open++ Opera v.3.2. Käyttöohje Käytöntukijärjestelmä Open++ Opera v.3.2 Käyttöohje 1MRS 751242-MUM Issued: 2.5.2001 Version: A/2.5.2001 Checked: MK Approved: PV Open++ Opera v.3.2 Käyttöohje We reserve the right to change data without

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Tietokantojen hallinta

Tietokantojen hallinta Tietokantojen hallinta 1. Yleistä Ensimmäinen vaihe ennen Odoo käytön aloittamista, on varmuuskopioiden tekeminen. Se kannattaa tehdä riittävän usein. Kun Odoo toimii omalla koneella, on tietokantojen

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl 1MRS751368-RUM Käyttäjän käsikirja 8.1. Releyksikön valitseminen Releyksiköt esitetään asemakuvassa painikkeina. 8 $VHPDNXYDMRVVDQlN\\UHOH\NVLNN Jos kohteita tarvitsee päivittää, avataan ikkuna (Kuva 8.1.-2)

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet Lahden Teho-Opetus Oy Opetusohjelmien Palvelinohjelma Käyttö- ja asennusohjeet YLEISTÄ Lahden Teho-Opetus Oy:n opetusohjelmia voidaan nyt käyttää verkon välityksellä siten, että itse opetusohjelma asennetaan

Lisätiedot

Ohjelmiston kuvakkeiden kuvaus

Ohjelmiston kuvakkeiden kuvaus Ohjelmiston kuvakkeiden kuvaus Aliro-ohjelmiston kuvakkeiden esittely kattaa kaikki ohjelmistossa käytettävät kuvakkeet. Esittelyn avulla tunnistat helposti kuvakkeet ja niiden kautta käytettävät toiminnot.

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Uutta Remote Support Platform 3.0 -versiossa

Uutta Remote Support Platform 3.0 -versiossa Uutta Remote Support Platform for SAP Business One Asiakirjaversio: 1.0 2012-10-08 Kaikki maat Typografiset merkintätavat Kirjasintyyli Esimerkki Näytöstä lainatut sanat tai merkit. Näitä ovat kenttien

Lisätiedot

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty )

Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty ) Asennus- ja aktivointiohje (Päivitetty 22.2.2012) Organisaation / tietokoneen asennuksista vastaavalle. Sisältö 1. Järjestelmävaatimukset 2. Ohjelmiston asennus 3. Ohjelmiston käyttöohjeet 4. Ohjelmiston

Lisätiedot

ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto. Ohje /

ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto. Ohje / ArcGIS Pro -ohjelmiston käyttöönotto Ohje / 9.10.2015 2 (10) Sisältö 1. ArcGIS Pro:n lataaminen, asennuspaketin purkaminen ja asentaminen... 3 ArcGIS Pro:n lataaminen My Esri -palvelusta... 3 Asennuspaketin

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server.

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. PIKA-ALOITUSOPAS Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. Fiscal Media Manager -ohjelmalla tehdään kalenteri,

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS Pikakäyttöohje Päivitys 14.11.2011 SISÄLLYS I. Ohjelman käynnistäminen II. Harjoiteltavan osa-alueen ja tehtäväsovelluksen valinta III. Tehtäväsovellusten käyttö Mallisuoritus ja tehtävän suoritusohje

Lisätiedot

1 Tivax Professional 4.5

1 Tivax Professional 4.5 Tivax Professional 4.5 1 1 Tivax Professional 4.5 1.1 Tivax ohjelman asentaminen TivaxProfessional versio 4.5 asennetaan joko CD:ltä tai lataamalla asennustiedosto Internetistä. Asennus CD:ltä: Asennusohjelma

Lisätiedot

Valppaan asennus- ja käyttöohje

Valppaan asennus- ja käyttöohje Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus 0.9 16.2.2006 Tuukka Laakso Korjattu versio 0.1 Antti Kettunen Alustava versio Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 2 Valppaan asennus...3 2.1 Valppaan kääntäminen...3 2.2 Valmiiksi

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut. Asiakirjan osanumero:

Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut. Asiakirjan osanumero: Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut Asiakirjan osanumero: 410173-351 Tammikuu 2006 Sisällysluettelo 1 Client Management -hallintaratkaisut Kokoonpanon määrittäminen ja käyttöönotto........

Lisätiedot

MicroStation V8i-käyttöympäristö

MicroStation V8i-käyttöympäristö MicroStation V8i-käyttöympäristö Liite 2 Pääkäyttäjän ohjeet Juha Orre Tekniikan koulutusalan opinnäytetyö Kone- ja tuotantotekniikka Insinööri (AMK) KEMI 2013 SISÄLLYS Liite 2 2(14) SISÄLLYS... 2 1 KÄYTTÖOHJEET...

Lisätiedot

TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS

TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS TW- EAV510/TW- EAV510AC: L2TP- OHJEISTUS Esimerkki 1: L2TP- yhteys kahden TW- EAV510/TW- EAV510AC laitteen välille Esimerkki 2: L2TP- yhteys TW- EAV510/TW- EAV510 AC ja Windows 8/8.1 koneen välillä Esimerkki

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto

1 Visma L7 päivitysaineiston nouto 1 Visma L7 päivitysaineiston nouto Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka Visma L7 -järjestelmän master-ympäristö päivitetään etäpäivitysohjelman avulla. 1.1 Etäpäivitysohjelman asennus/päivitys Saat etäpäivitysohjelman

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Uutta Remote Support Platform 3.1 -versiossa

Uutta Remote Support Platform 3.1 -versiossa What's New Asiakirjaversio: 1.0 2014-05-09 Asiakirjaversiot Seuraavassa taulukossa esitellään asiakirjan tärkeimmät muutokset. Versio Pvm Kuvaus 1.0 2014-05-09 Ensimmäinen versio 2 All rights reserved.

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

OpenVPN LAN to LAN - yhteys kahden laitteen välille

OpenVPN LAN to LAN - yhteys kahden laitteen välille TW- EAV510 / TW- EAV510 AC: OpenVPN LAN to LAN - yhteys kahden laitteen välille Esimerkissä on käytetty kahta TW- EAV510 laitetta OpenVPN LAN to LAN yhteydellä voidaan luoda VPN- yhteys, jossa liikenne

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE

KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE Tämä kuvaus on tarkoitettu Carelay - tuotteen Waterpumps WP:n ja Power Factor::n sovelluskohteisiin. Yleistä Carelay Control Wpremote on kaukovalvontaohjelma,

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Ti LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi. X Window System. Jukka Lankinen

Ti LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi. X Window System. Jukka Lankinen Ti5316800 LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi X Window System Jukka Lankinen 2007-2008 Sisällys Esitys vastaa seuraaviin kysymyksiin: Mikä on X Window System? Minkälainen X on? Mistä sen saa? Miten X:ää käytetään?

Lisätiedot

Tarva MT (Maantie) pikaohje. 25.10. 2012 Harri Peltola & Mikko Virkkunen

Tarva MT (Maantie) pikaohje. 25.10. 2012 Harri Peltola & Mikko Virkkunen Tarva MT (Maantie) pikaohje 25.10. 2012 Harri Peltola & Mikko Virkkunen 2 Kirjautuminen Tarva MT -ohjelmaan kirjaudutaan linkistä: http://tarvamt.myapp.info/tarvadb/tarva/tarva.html henkilökohtaisella

Lisätiedot

Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin

Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin Liitäntä AutoFuturista Koivunen Web Shopiin Päivitetty 16.3.2012 KÄYTTÖÖNOTTO 1. Päivitetään ohjelmaversio 2010.1.1 (tai uudempi) ohjelman tukisivuilta. Ohjeen julkaisuhetkellä versio löytyy tukisivujen

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin

Käyttöohje. Energent MagiCAD plugin Käyttöohje Energent MagiCAD plugin Sisältö 1. Yleistä 1 Dokumentin sisältö... 1 Ohjelman asennus... 1 Vaadittavat ohjelmistot... 1 Asennus... 1 Ohjelman käynnistys... 2 2. Toiminnallisuudet 3 Insert Energent

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Skannaaminen RightFaxiin. Pääkäyttäjän opas

Skannaaminen RightFaxiin. Pääkäyttäjän opas Skannaaminen RightFaxiin Pääkäyttäjän opas Toukokuu 2016 www.lexmark.com Sisällys 2 Sisällys Yleiskuvaus...3 Käyttöönottovalmiuden tarkistusluettelo...4 Sovelluksen asetusten määrittäminen...5 Sovelluksen

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden OneDriveohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Opiskelijoiden OneDrive-ohje Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi

Lisätiedot

Autodesk Lisenssitiedosto Autodesk, Inc.

Autodesk Lisenssitiedosto Autodesk, Inc. Autodesk Lisenssitiedosto 2014 Autodesk, Inc. Lisenssitiedosto Lisenssitiedosto on tekstitiedosto, mikä sallii verkkolisenssin käytön tietyllä palvelimen laitteistolla. Lisenssitiedosto sisältää tietoa

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera Ver. 1.0 Pika-asennusohje Sisältö 1. Laitevaatimukset...3 2. Laitteen Asennus...4 2.1 IP kameran Liitännät...4 2.2 IP kameran asennus...4 3. IP -Kameran hallinta...6

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2 4. KÄYTÖN ALOITTAMINEN...3

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3.1 Laajakaistaliittymän asetusten tarkistus / Windows XP Seuraavien ohjeiden avulla tarkistat Windows XP -käyttöjärjestelmien asetukset ja luot Internet-yhteyden.

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Tikon lisenssin haku

Tikon lisenssin haku Toukokuu 2015 1 (11) lisenssin haku Lisenssin haku -ohje Toukokuu 2015 2 (11) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 Muuttunut lisenssiavaimen toimituskäytäntö... 3 Milloin lisenssiavainta tarvitaan... 3 Kuka

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen

Näin asennat MS-DOS käyttöjärjestelmän virtuaalikoneeseen Näissä ohjeissa käydään läpi Microsoftin MS-DOS 6.22 -käyttöjärjestelmän asennus Microsoftin Virtual PC 2007 -virtuaalikoneeseen. Asennusta varten sinulla on oltava Virtual PC 2007 asennettuna tietokoneellasi

Lisätiedot

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Koordinaattieditori

Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö. Testitapaukset - Koordinaattieditori Testitapaukset - Koordinaattieditori Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Testattava järjestelmä...4 3. Toiminnallisuuden testitapaukset...5 3.1 Uuden projektin avaaminen...5 3.2 vaa olemassaoleva projekti...6

Lisätiedot

Webforum. Version 16.3 uudet ominaisuudet. Päivitetty:

Webforum. Version 16.3 uudet ominaisuudet. Päivitetty: Webforum Version 16.3 uudet ominaisuudet Päivitetty: 2016-09-26 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Aloita-sivu... 5 Uusi kalenteri... 5 Dokumentit... 6 Tarkastus ja hyväksyminen viimeistellään

Lisätiedot

A-Tiilikate objektikirjasto

A-Tiilikate objektikirjasto A-Tiilikate objektikirjasto 15.1.2014 A-Tiilikate-objektikirjasto toimii ArchiCAD 14, 15, 16 ja 17 -versioissa. Kirjaston käyttöön tarvitaan Graphisoftin Tarvikkeet-laajennus. Tarvikkeet-laajennuksen käyttöönotto

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla Sivu 1/6 Yhteysopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008

Lisätiedot

AutoCAD Electrical - Päivitys

AutoCAD Electrical - Päivitys AutoCAD Electrical - Päivitys Copyright 2016 Future Group AutoCAD Electricalin päivityspaketti sisältää kirjaston keskuskaavioissa (pää-, mittaus- ja ryhmäkeskus) käytettäville piirrosmerkeille. Piirrosmerkit

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://fi.yourpdfguides.com/dref/863340

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://fi.yourpdfguides.com/dref/863340 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC käyttöoppaasta

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

MultiBoot Käyttöopas

MultiBoot Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006, 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

HP Workspace. Käyttöopas

HP Workspace. Käyttöopas HP Workspace Käyttöopas Copyright 2016 HP Development Company, L.P. @ 2016 Google Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Google Drive on Google Inc:n tavaramerkki. Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.51a NOKIA 6510 -PUHELIMELLE Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

sivu 1 SURFCAM V5 JÄRJESTELMÄN VAATIMUKSET

sivu 1 SURFCAM V5 JÄRJESTELMÄN VAATIMUKSET sivu 1 Minimi: Käyttöjärjestelmä: Windows XP Service Pack 3 Prosessori: Duo Core II tai nopeampi Muisti: 2 GB RAM Kovalevytila: 1 GB vapaana DVD asema Näytönohjain: 512 MB näyttömuistia. DirectX 9.0c tai

Lisätiedot

Navistools Standard. Navistools

Navistools Standard. Navistools Navistools Standard Navistools on Naviswork pohjainen Asset management sovellus, jota käytetään laitoksen, infrakohteen tai rakennuksen elinkaarenaikasen tiedonhallintaan, suunnittelusta työmaavaiheen

Lisätiedot

Bluetooth-paritus. Käyttöopas

Bluetooth-paritus. Käyttöopas Bluetooth-paritus Käyttöopas Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Bluetooth on

Lisätiedot

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa Käyttöopas AirPrint JOHDANTO Tässä oppaassa olevien tietojen täydellisyys, täsmällisyys ja ajantasaisuus on pyritty varmistamaan kaikin keinoin. Valmistaja ei vastaa omien vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella

Lisätiedot

Automatisoinnilla tehokkuutta mittaamiseen

Automatisoinnilla tehokkuutta mittaamiseen Automatisoinnilla tehokkuutta mittaamiseen Finesse seminaari 22.3.2000 Päivi Parviainen 1 Miksi automatisoida? Mittaamisen hyödyt ohjelmistokehityksen ajantasainen seuranta ja hallinta tuotteen laadun

Lisätiedot

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 MY STANDARD -OHJE mystandard.hansaworld.com Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 KÄYTTÖÖNOTTO Mikäli Standard ERP -ohjelmistonne on HansaWorldin pilvipalvelimella (hostingissa), teidän on mahdollista hallinnoida

Lisätiedot

Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje

Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje 1 (11) Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje Tätä ohjetta tai sen osaa ei saa kopioida tai välittää missään muodossa ilman DNA Oy:n kirjallista suostumusta. Tavaramerkit ja Inteno ovat Inteno

Lisätiedot

WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas

WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas Tarkoitus: WorkCentre C226 Verkkoliitäntäopas Näiden ohjeiden avulla voidaan tarvittaessa muokata tulostimen verkkoasetuksia koneen käyttöpaneelista. Lisää tietoja on koneen käyttöoppaissa. Huom: Verkonvalvojan

Lisätiedot

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Turvapaketti Asennusohje 04/2016 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://oma.ipp.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0 Voodoo Dragon 2 Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

HumakPro-uudistuksia ja -parannuksia / kevät 2013:

HumakPro-uudistuksia ja -parannuksia / kevät 2013: HumakPro-uudistuksia ja -parannuksia / kevät 2013: Pikavalikon hallinnointi koskien HALLINTO-osion toimintoja: Henkilöstöllä on mahdollisuus luoda itselleen valikko josta pääsee navigoimaan suoraan tiettyyn

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 Windows Phone 8 Nokia Lumia käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden puhelimen perusasetukset... 2 ENSI KÄYNNISTYS... 2 MICROSOFT-TILIN LUOMINEN... 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten.

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Xerox WorkCentre 9/9 -monitoimitulostin Kopioiminen. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Laske syöttölaite alas.. Peruuta mahdolliset

Lisätiedot

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Sisällysluettelo Julkaisujärjestelmä hallinta... 3 Joomla-järjestelmän ylävalikolla on seuraavia:... 3 Valikot... 4 Kategoriat ja artikkelit... 5 Lisäosat ja moduulien

Lisätiedot

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Käyttäjän opas. Versio 1.0

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Käyttäjän opas. Versio 1.0 Voodoo Dragon Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

MultiBoot Käyttöopas

MultiBoot Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP -SARJA. Pikaopas

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP -SARJA. Pikaopas LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP -SARJA Pikaopas Kopioitavan kuvan pienentäminen tai suurentaminen 1. Valitse aloitusnäytössä Kopioi -painike. 2. Kosketa Pienennä/suurenna-painiketta. 3. Valitse jokin valmiista

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa

Lisätiedot

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Versio 2008.1 15.10.2008 ohje 15.10.2008 Asennus, käyttöönotto ja päätoiminnot Ohjelmiston tarkoitus Ohjelmiston tarkoitus on yhdistää Peltotuki

Lisätiedot

Lomakkeet ja suosikit

Lomakkeet ja suosikit Lomakkeet ja suosikit Versio 5.1 Pääkäyttäjän opas Heinäkuu 2016 www.lexmark.com Sisällys 2 Sisällys Muutoshistoria...3 Yleistä... 4 Sovelluksen asetusten määrittäminen...5 Upotetun verkkopalvelimen käyttäminen...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

OODI OPTIMA TIEDONSIIRTO- OHJE OPETTAJILLE

OODI OPTIMA TIEDONSIIRTO- OHJE OPETTAJILLE OODI OPTIMA TIEDONSIIRTO- OHJE OPETTAJILLE 29.2.2012 Tiedonsiirto mahdollistaa opiskelijaryhmän siirtämisen oodista optimaan. Optimaan siirtyy opiskelijaryhmä, joka liitetään Optimassa työtilaan. Tiedonsiirtotoiminnallisuus

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0 56K ESP-2 MODEM Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu modeemin 56K ESP-2 Modem käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tai käytössä ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen 1 Pankkitositteen tietojen kohdentaminen Johdanto Pankkitapahtumien (tiliotteen) tietojen linkitys kirjanpitoon (maksutapahtumien kohdistus laskuihin) voi joskus olla työlästä (jos maksutapahtuman tiedot

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot